3.2. Linia : Wacław Myszkowski, Chruszczobród, par. wł. [+/-1600 r.]

 

  Ostatnia aktualizacja : 13.09.2021 r.

  Wyszukiwarka wewnętrzna :  Ctrl + F

 

 

 

 

 
 Wacław Myszkowski [ur.+/-1600 - zm.1663/66 ] z Mirowa i Myszkowic 
 „Pan na Mysłowie” (11 km na N od Siewierza) [1]
 podsędek siewierski, dz. wsi Chruszczobród 
 [Mysłów w XV wieku miał 27 łanów kmiecych, z których dziesięcinę dawano kościołowi w Targoszycach.
 Dziedzicem był Jan Koziegłowski  h. Lis (Długosz II, 193)]  [2]
 w 1643 r. pisał się : „de Osiek” [ 5 km na SE od m. Koziegłowy ]  [3]
 
 ż. (śl.+/-1630) Zofia Podczaszanka z Mirzowic [ur.+/-1605 - zm.po 1683] 
 ojc. Jan Podczaszy [ur.+/-1575 - zm.po 1616], dz. wsi Chruszczobród  [4]
 mat. Jadwiga Ożarowska [ur.+/-1575 - zm.po 1616], c. Stanisława  [5]
 [Mirzowice (Mierzowice) - nie istniejąca już miejscowość, część dzisiejszego Chruszczobrodu]
 [1683 r. zapisana do bractwa św. Anny przy parafii Chruszczobród jako 
 Zofia Myszkowska „de Mirzowice in Chruszczobród”, jako fundatorka bractwa]
 
  
  Akt fundacyjny bractwa św. Anny przy parafii Chruszczobród z 1683 r.  [powiększ]
  Fundatorzy : Myszkowscy z Chruszczobrodu (oryginalne podpisy)
  Wacław Myszkowski, dziedzic na Chruszczobrodzie i Mierzejowicach [ur.+/-1650 - zm.1698]
  Katarzyna Myszkowska, dziedziczka na Chruszczobrodzie i Mierzejowicach [prawd. córka Wacława],
  Zofia Myszkowska de Mirzowice i Chruszczobród [z d. Podczaszy]
 
 Dzieci : co najmniwj 7 (Jan, Mikołaj, Dorota, Katarzyna, Wacław, Wojciech, Agnieszka)
 
 A1. Jan Myszkowski [ur.+/-1630 - zm.po 1676], 1669 r. dz. dóbr Chruszczobród, dz. dóbr Sikorki i Trzebiesławice
       [występuje jako chrzestny : 1664 r. [LN Wieluń, str. 170], 1665 r. [LN Wieluń, str. 172]
       1 ż.(śl.+/-1648) Zuzanna Ujejska z Wilkowic [ur.+/-1630 - zm.przed 1662]
       2 ż.(śl.1661/63) Marianna Ujejska z Wilkowic [ur.+/-1635 - zm.po 1684]
       [prawdopodobnie to ona zapisana w  1661 r. jako panna – bractwo św. Józefa w par. Kruszyna (str.40)]    
       [zapisana w  1684 r. jako Marianna Myszkowska z Wilkowic, razem z córką Anną 
       do bractwa św. Anny w par. Chruszczobród, str.11] 
       [prawdopodobnie rodzice : Maciej Pilat - Ulejski z Wilkowic h. Nowina (ur.+/-1590),        
       sędzia ziemski (Siewierz), 1621 r.), pan na dobrach Ujazd i ż. Elżbieta Rajska]
 
       Dzieci prawdopodobnie z 1 żony (Zuzanna Ujejska) : ( Mikołaj, Józef, Franciszek, Antoni )       
       B1. Mikołaj Myszkowski (ur.+/-1650 - zm.1724)
             [prawdopodobnie to on zapisany w 1684 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 16]
       B2. Józef  Myszkowski (ur.+/-1655 - zm.1724)        
             [prawdopodobnie to on zapisany 6.03.1686 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 17]    
       B3. Franciszek Myszkowski [ur.+/-1655] 
             [być może Franciszka Myszkowska, zapisana w 1684 r. do bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie, 
             razem z Teresą, jako córki dziedziców w Trzebiesławicach, str.13]
       B4. Antoni Myszkowski [ur.+/-1655 - zm.po 1695] [LN Siewierz, str.107]
       
       Dzieci z 2 żony (Marianna Ujejska) : ( Jakub, Wojciech, Teresa, Wacław, Franciszek, Antoni, Jan )  
       B5. Jakub Franciszek Myszkowski (chrz.1663 Siewierz - zm.po 26.06.1722) z matki Marianny 
             [LN Siewierz, Indeks, str.14]
             [zapisany 26.06.1722 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.30]
 
             ż. Magdalena Mieroszewska h. Ślepowron (ur.1681) [wg M. Minakowskiego – Magdalena Miroszowska]
             ojc. Jan II Mieroszewski (ur.+/-1655 - zm.1687) , star. i sędzia generalny siewierski, s. Wojciecha
             mat. bar. Benigna Estera Wilczek [ur.+/-1660]
             [1 ż. Jana II Mieroszewskiego – Elżbieta Przecławska]
             [brat Magdaleny Mieroszewskiej - Andrzej Leopold Mieroszewski (ur.1684), żona :
             Katarzyna Guzowska, 2-o Myszkowska]               
             Syn :
             C1. Józef Antoni Myszkowski [ur.+/-1705]
       B6. Wojciech Stanisław Myszkowski (chrz.1665 Siewierz - zm.po 1684] z matki Marianny [6]
             [LN Siewierz, indeks, str.15], 
             [prawdopodobnie to on zapisany w 1684 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 16]
             ż.(śl.przed 1695) Jadwiga N. [Racięcka ?] [ur.+/-1665 - zm.po 1701]      
             [prawdopodobnie to ona zapisana w 1695 r. i 1699 r. jako Jadwiga Myszkowska z Trzebiesławic
             do bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 21, 22]
 
               [powiększ]
             Zapis darowizn Jadwigi Myszkowskiej, żony Wojciecha dla bractwa św. Anny w parafii Chruszczobród z 1701 r.
 
       B7. Teresa Myszkowska (chrz.1669 Siewierz - zm.po 1693] z matki Marianny  [LN Siewierz, indeks, str. 18]
             1684 r. panna z Trzebiesławic (wzm.1684 – 93)
             [prawdopodobnie to ona zapisana w 1684 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 13 (razem z Franciszką)
             m. Jan Wodziński [ur.+/-1665]
       B8. Wacław Myszkowski (chrz.1672 Siewierz - zm.1724) z matki Marianny [LN Siewierz, indeks, str. 20]
       B9. Franciszek Myszkowski (chrz.1674 Chruszczobród), s. Jana i Marianny
       B10. Antoni Myszkowski (chrz.1675 Chruszczobród), s. Jana i Marianny
       B11. Jan Myszkowski (chrz.1677 Siewierz - zm.po 1695) z matki Marianny, 1695 r. de Trzebiesławice
             [LN Siewierz, indeks, str. 23, LN Siewierz, str. 112, 113]
             [być może to Jan Myszkowski, późniejszy miecznik wieluński], [pkt 3.2.2]      
       B12. Anna Myszkowska [ur.+/-1660 - zm.po 1684]
              [w 1684 r. zapisana do bractwa św. Anny w par. Chruszczobród, razem z matką Marianną, str.11]
       prawdopodobnie :
       B13. Franciszka Myszkowska [ur.+/-1665]
              [prawdopodobnie to ona zapisana w 1684 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 13 (razem z Teresą]
              
 A2. Mikołaj Myszkowski (ur.1640 Osiek, chrzest 9.12.1640 Koziegłówki - zm.1713), 
       1669 r. dz. dóbr Chruszczobród, dz. d. Dąbrowa i Galewice [pkt 3.2.1]
       [chrzestni : Jan Poniatowski (de Chruszczobród) i Zofia Świętosławska de Pieńczyce], [LN Koziegłowy, str. 138]
       [prawdopodobnie to on zapisany w 1684 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 16]
       elektor z ziemi wieluńskiej 1669 r.
       [W 1711 r. Mikołaj podzielił dobra : Józef otrzymuje Dąbrowę, Jan otrzymuje Galewice]
 
         metryka chrztu, Koziegłówki 1640 r.
 
       1 ż.(śl.przed 1668) Aleksandra Grodziecka (Grodzicka) z Grodźca h. Drya (ur.+/-1640 - zm.25.01.1668)
            ojc. Andrzej Grodzicki [ur.+/-1605], dz. d. Dąbrowa i Młyńsko [zob. pkt 3.2.1]
            mat. Anna Minor [ur.+/-1610], c. Sebastiana Minor z Przybysławic i Elżbiety z d. Pilczycka (zm.1636)
 
       2 ż.(śl.+/-1675) Jadwiga Łącka z Korablina h. Pierzchała lub Roch, Korzbok (ur.+/-1655 - zm.1692) 
             ojc. Stefan Łącki (ur.+/-1625 - zm.1657), s. Piotra Ł. i Anny z d. Żelicka
             mat. Zofia Rydzyńska [ur.+/-1625 - zm.po 1691]
             Mężowie Zofii Rydzyńskiej : 3
             1 m. Jan Grodzicki h. Dryja [ur.+/-1620 - zm. przed 1650], s. Andrzeja, dz. d. Rudniki k. Wielunia
             2 m.(śl.1650) Stefan Łącki z Chraplewa h. Pierzchała (ur.+/-1625 - zm.1657), chorąży poznański
                    ojc. Piotr Łącki [ur.+/-1595 - zm.po 1653], chorąży poznański, 
                          s. Mikołaja Ł., chorążego poznańskiego i Anny z d. Jaskólecka z Ruchocic – c. Stanisława J.
                    mat. Anna Żelicka, c. Adama Ż. i Barbary z d. Rostworowska h. Nałęcz – c. Jakuba R.
             3 m. Krzysztof Tyburcy Złotnicki [ur.+/-1625 - zm.po 1680], 
                    ojc. Tyburcy Złotnicki [ur.+/-1605]
                    mat. (śl.1626) Katarzyny Bojanowska h. Junosza [ur.+/-1605], c. Macieja B.
                           i Anny z d. Sokołowska z Warzymowa – c. Jana S.
                           (siostra Krzysztofa Z. - Barbara Złotnicka i mąż Wojciech Kiedrzyński byli wł.d. Gostyczyna]
 
       prawdopodobnie :
       3 ż.(śl.1692/95) NN. [ur.+/-1670 - zm.po 1696], [Anna ?], 
            występuje jako chrzestna, Chotów, 1695, 1696, Wieluń 1699, 1700
            [być może to ona zapisana w 1748 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 38]
 
       Dzieci Mikołaja z Aleksandry Grodzickiej : 1 (Aleksandra)             
       Dzieci Mikołaja z Jadwigi Łąckiej : 6 (Józef, Mikołaj, Jadwiga, Elżbieta, Kazimierz, Teresa) [7]
       Dzieci Mikołaja z 3 żony : 4 (Jan, Franciszek, Marianna, Zofia, prawdop. Katarzyna)
 
       B1. Aleksandra Myszkowska (ur.1668, chrzest 28.03.1668 Wieluń - zm.po 1694)
             [chrzestni : Mikołaj z Końskich Bębnowski i Zofia z Mierzejowic Myszkowska] [LN Wieluń, str. 180]
             chrzest odbył się 2 miesiące po śmierci matki Aleksandry z d. Grodzicka (Grodziecka) 
 
               metryka chrztu, Wieluń 1668 r.  [powiększ]
 
             m.(śl.+/-1686) Szymon Antoni [Marcin] Trzciński h. Leliwa lub Oksza [ur.+/-1660 - zm.po 1694],
             mieszkali : Trzcinica (17 km na SW od Wieruszowa)[9]

             Dzieci (Trzcińscy) : co najmniej 7  [8]

             
       B2. Józef  Myszkowski (ur.+/-1675 - zm.1727), tenutariusz wsi Borowno, dz. d. Dąbrowa  [pkt 3.2.1.1]
             [w 1701 r. zapisany jako „heredes” – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 22]
             [w 1709 zapisany do bractwa św. Józefa w par. Kruszyna, str.114, 123]
             [1720 r. zapisany do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (jako „de aula Kruszyna”), str. 123]
 
             ż.(śl.ok.1699) Anna Zofia Fundament Karśnicka (ur.1682, par. Kruszyna), [siostra Jadwigi]
             [w 1709 zapisana do bractwa św. Józefa w par. Kruszyna, str.114]
             [prawdopodobnie to ona zapisana w 1748 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 38]
             [siostra Anny - Jadwiga Karśnicka (ur.+/-1685) była (śl.1702 Kruszyna) żoną Mikołaja Myszkowskiego]
             ojc. Andrzej Fundament - Karśnicki [ur.ok.1647 - zm.6.05.1707, par. Borowno], [LM Borowno, s. 108]
                    łowczy wieluński, s. Wojciecha i Zofii z d. Gorecka (c. Tomasza G. de Galewice)
                    [2 żona Andrzeja Karśnickiego :
                    (śl.30.12.1690 Kruszyna) Jadwiga Kalińska h. Rogala, c. N i N. z d. Bętkowska] [pkt 3.2.1.1]
             mat.(śl.26.11.1679 Kruszyna) Teofila Bogumiła Uleska (Ulejska) h. Ostoja [ur.+/-1655]  
             [prawdopodobnie to ona zapisana w 1777 r. jako panna - bractwo św.Józefa w Par. Kruszyna (str.23)] 
             Dzieci : pkt 3.2.1.1.
 
             
 
       B3. Mikołaj (Chryzostom Mikołaj) Myszkowski (ur.+/-1675 - zm.1709) [zob też pkt 6.1]
             ż.(śl.21.05.1702 Kruszyna) Jadwiga Fundament - Karśnicka [ur.+/-1665]
             [świadkowie ślubu : MD. Stefan Leszczyński, starosta Ostrzeszowski, GD. Jan Ulejski,
             GD. Jan Chrząnowki ( = Chrzanowski), GD. Józef Myszkowski], [LC Kruszyna, str.39]
             ojc. Andrzej Fundament - Karśnicki, łowczy wieluński (ur.1647 - zm.1707), 
                    s. Wojciecha i Zofii z d. Gorecka (c. Tomasza G. de Galewice)
                    [2 żona Andrzeja Karśnickiego – (śl.30.12.1690 Kruszyna) Jadwiga Kalińska h. Rogala]
             mat. Teofila Bogumiła Ulejska (Uleska) h. Ostoja [ur.+/-1650] 
             [siostra Jadwigi - Anna Karśnicka (ur.+/-1680) była żoną Józefa Myszkowskiego z Dąbrowy (pkt 3.2.1.1)] 
 
               akt ślubu, Kruszyna 1702 r.  [powiększ]
 
             być może syn :
             C1. Mikołaj Myszkowski (ur.+/-1710 – zm.po 1750], protoplasta linii Świętojeziory [pkt 6.1]
                                                 
       B4. Jadwiga Myszkowska [ur.+/-1680 - zm.1725/41]  [zob. pkt 3.2.1]
             1 m. Stefan Gołygowski [Gołygłowski, Goligowski] [ur.+/-1670 - zm.1693/1702]
                     z Gołygowa w pow. piotrkowskim (dawniej Golikowscy z Golikowa) [9]
                     wł. wsi Pomiany i Wodziczna 
                     26 X 1689 – 5 IV 1692 Stefan Gołychowski (lub Gołygłowski) dzierżawca Kurowa k. Wielunia,
                            1691 r. - Stefan Gołygowski, chrzestny (LN Chotów : 1690 r. , s.156, 1691 r., s. 157, 1692 r. , s.157),
                            w 1693 r. Stefan Goligowski z żoną Jadwigą - chrzestni Franciszki Antoniny Trzcińskiej (ur.1693 Trzcinica),
                            c. Sim. Mart. Trzcińskiego i Aleksandry Myszkowskiej.
                            Od 1692 r. dzierżawcą Kurowa był N. (Michał) Myszkowski z Dąbrowy
                     ojc. Jan Gołygowski [ur.+/-1640]
                     mat. Elżbieta Brandt [ur.+/-1640]
 
             2 m.(śl.przed 1693) Andrzej Masłowski [ur.+/-1660 - zm.1742], dz. wsi Ruda k.Wielunia
                    łowczy bracławski, podstoli wieluński, dz. d. Mierzyce, Toporów, Przewóz
                    mieszkali : Pomiany, par. Trzcinica (wzm.1698 - 1699)
                    ojc. Adam Masłowski, s. Baltazara i Anny z d. Wierzchlejska h. Berszten – c. Andrzeja W.
                    mat. Urszula Bielska
                    [1 żona Andrzeja Masłowskiego (1695) – Katarzyna Chmielińska, c. Piotra]
                    Dzieci Andrzeja Masłowskiego  [10]

            

       B5. Elżbieta Myszkowska [ur.+/-1670 - zm.przed 1724]
             [1687 r. zapisana do Bractwa św. Franciszka w m. Przyrów], [Przyrów, s. 144]
             m. Adam Kiedrzyński [ur.+/-1670]
             [1724 r. Eleonora Rozdrażewska wd. po Adamie Kiedrzyńskim, ob. ż. Jana Reło]
             być może dzieci :
             C1. Marianna Kiedrzyńska, 1724 r. panna
                   [1724 r. zapisana do bractwa w par. Borowno, str.25]
             C2. Konstancja Kiedrzyńska, 1724 r. panna
                   [1724 r. zapisana do bractwa w par. Borowno, str.25]
 
       B6. Kazimierz Myszkowski [ur.+/-1680 - zm.po 1692]
 
       B7. Teresa Myszkowska [ur.+/-1680 - zm.po 1692]
             prawdopodobnie chrzestna w 1704 - 1705 r., panna (LN Wieluń)
 
       Dzieci Mikołaja z 3 żony (NN.) : (Jan, Franciszek, Marianna, Zofia)
 
       B8. Jan Myszkowski (ur.+/-1685 - zm.1730 Galewice), miecznik wendeński, dz. d. Galewice  [pkt 3.2.1.2]
             ż.(śl. przed 1718) Katarzyna Barbara Masłowska [ur.+/-1695 - zm.przed 1788], 
             [2 m. Katarzyny Masłowskiej - Antoni Ignacy Szeliski, podczaszy bracławski (zm.przed 1788)]
             ojc. Andrzej Masłowski [ur.+/-1665], komornik gran. wieluński, 
                    s. Adama M. (zm.po 1692), stolnika wieluńskiego i Urszuli z d. Bielska (zm.po 1692)
                    [1 ż. Andrzeja Masłowskiego – Jadwiga Myszkowska , c. Mikołaja Chryzostoma Myszkowskiego]
             mat. Katarzyna Chmielińska (Chmielewska), c. Piotra      
                    
       B9. Franciszek Myszkowski [ur.+/-1680], pijar pod imieniem „Mikołaj”  
             [prawdopodobnie to on zapisany w 1735 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.35]
             [być może to szl. Franciszek Myszkowski (ur.+/-1695), 
             dziedzic folwarku Przed. Wolborskie k. Piotrkowa Tryb. – zob. pkt 7.1]
             [być może to Franciszek Myszkowski, występujący z Wojciechem Myszkowskim – pkt 7.7]
             [wg dr. M. Minakowskiego – Franciszek Myszkowski, pijar pod im „Mikołaj”]
 
       B10. Marianna Myszkowska [ur.+/-1685]
              [1704 r. zm. Marianna Małgorzata Myszkowska, Borowno]
 
       B11. Zofia Anna Myszkowska [ur.+/-1685]
               m. Stefan Czermiński [ur.+/-1685]
 
       wg innych źródeł :
       B12. Katarzyna Myszkowska [ur.+/-1680], 
               (1701 r. chrzestna Katarzyna Błeszyńska razem z Mikołajem Myszkowskim [LN Wieluń, str. 39]
               - być może to siostra Mikołaja Myszkowskiego )
               m.(śl.przed 1701) Franciszek Błeszyński [ur.+/-1680]
               [Franciszek Błeszyński h. Ostoja (ur.+/-1655), stolnik owrucki
               s. Wojciecha, brat Jakuba, kaszt. przemęckiego i międzyrzeckiego, 
               ż.(1734) Aleksandra Lasocka] 
 
       wg Tek Dworzaczka :
       B13. Wojciech Myszkowski [ur.+/-1680], [zob. pkt 4.1]  
              [być może to Wojciech Myszkowski z par. Wilczyska – pkt 7.7]
       
 A3. Dorota Myszkowska [ur.+/-1640 - zm.po 1696] (1690 de villa Dambie)
       1 m. Wojciech Trepka [ur.+/-1635 - zm.przed 1679]
               prawdopodobnie to : Wojciech Nekanda Trepka (ur.1639 Kamyk, par. Kłobuck),
               ojc. Krzyszof Nekanda Trepka [ur.+/-1610], s. Jana T. (ur.+/-1580 - zm.1639) i Jadwigi Maj z Silniczki
               mat. Zofia N. [ur.+/-1610]
       2 m.(śl.29.11.1679 Dąbie, par. Wojkowice Kościelne) Jerzy Świętosławski [ur.+/-1635 - zm.po 28.02.1685]
              [świadkowie ślubu : Józef Krzyszkowski i Jan Kunowski], [LC Chropaczów, LN Bytom] 
              pisarz ziemski siewierski
              [W 1684 r. Jerzy i Dorota Świętosławscy – członkowie bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie]
 
                ślub, Wojkowice Kościelne 1679  [powiększ]
 
 A4. Katarzyna Myszkowska (ur.1643 Osiek, chrzest 19.03.1643 Koziegłowy - zm.po 1684), 1684 r. panna
       [chrzestni : Jan Poniątowski de Chruszczobród i Teresa Remiszowska de Pińczyce], [LN Koziegłowy, str. 11]
       [być może to ona w 1683 r. zapisana do bractwa św. Anny przy parafii Chruszczobród jako 
       Katarzyna Myszkowska dziedziczka na Chruszczobrodzie i Mierzowicach]
       1683 r. dziedziczka na Chruszczobrodzie i Mierzowicach
       [1664 r. – (ślub Chruszczobród) : Stefan Nieznański, szlachcic + Katarzyna Myszkowska, szlachcianka]
 
         metryka chrztu, Koziegłowy 1643 r.
      
 A5. Wacław (Venceslaus) Myszkowski (ur.+/-1650 - zm.1698 Chruszczobród), podsędek ziemski siewierski
       [zmarł w czasie zarazy zw. „łożna choroba”]
       dz. dóbr Chruszczobród i Mierzejowice (Mierzowice),
       kolator kościoła w Chruszczobrodzie.
       [1691 r. występuje jako chrzestny razem z Marcinem Myszkowskim de Trzebiesławice], [LN Siewierz, s.3]
       ż.(śl.+/-1677) Katarzyna Olszewska z Olszewa [ur.+/-1660 - zm.po 1745]
       [w 1701 r. zapisana do bractwa św. Anny, jako wdowa po Wacławie Myszkowskim, str.22]
       1685 r. - Zofia Olszewska, siostra Katarzyny Olszewskiej
       1680 r. - M.D. Marcin Olszowski de Olszowa, starosta wieluński 
       1695 r. - ks. Kazimierz Olszowski, pleban w par. Chruszczobród [bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.20]
       1745 r. - Katarzyna wdowa po Wacławie Myszkowskim, zapisała kościołowi w Chruszczobrodzie 1000 złp na tej wsi
 
       
       Akt fundacyjny bractwa św. Anny przy parafii Chruszczobród z 1683 r.  [powiększ]
       Fundatorzy : Myszkowscy z Chruszczobrodu (oryginalne podpisy)
       Wacław Myszkowski, dziedzic na Chruszczobrodzie i Mierzejowicach,
       Katarzyna Myszkowska, dziedziczka na Chruszczobrodzie i Mierzejowicach,
       Zofia Myszkowska de Mirzowice i Chruszczobród
       
       Dzieci : (Konstancja, Anna, Aleksander, Bernard, Andrzej, Zuzanna, Katarzyna, Konstancja,
       Magdalena, Stanisław, Józef)
       B1. Konstancja Myszkowska (ur.1678 Chruszczobród - zm.1682 Chruszczobród), c. Wacława
 
       B2. Anna Myszkowska (ur.1679 Chruszczobród - zm.po 1697), 1697 panna [chrzestna 1697 (LN Siewierz)]
             prawdopodobnie : 
             m.(śl.1697 Chruszczobród) Mikołaj Żarski [ur.+/-1675]
 
       B3. Aleksander Józef Myszkowski (ur.1681 Chruszczobród - zm.po 1736] de Chruszczobród [zob. pkt 3.1]
             [ „20.09.1720 r. p. Aleksander Józef Myszkowski, pragnąc pomnożenia chwały Bożej, czyni zapis roli
             zw. Makiełowska dla organisty, aby w jego intencji godzinki o Niepokal. Poczęciu N.M.P. z Litanją i koronką
             do św. Anny śpiewał, zaś po Godzinkach pieśń Kto się w opiekę i tak na wieczne czasy” ]  
             [być może to on zapisany w 1698 r. – bractwo św. Józefa w par. Kruszyna (de aula Kruszyna), str. 101] 
             [zapisany w 1701 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 22] 
 
             ż.(śl.3.10.1722 Wojkowice Kościelne) Joanna Stryjowska de Wojkowice [ur.+/-1690 - zm.po 13.08.1724]
             [świadkowie ślubu : GG. Wojciech Trepka, chorąży siewierski, Jan Kamiński de Sarnów,
             Tomasz Porembski de Sarnów, Łukasz Strzałkowski de Wojkowice Kościelne i inni], [LC Wojkowice K., str. 205]
             [prawdopodobnie to ona zapisana w 1756 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 42]
 
                akt ślubu, Wojkowice Kościelne 1722 r.  [powiększ]
 
       B4. Bernard Franciszek Myszkowski (ur.1682 Chruszczobród - zm.po 1722], dziedzic części Chruszczobrodu
             [zapisany w 1701 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 22]
             ż. Salomea Kociełkowska (Kociołkowska)  h. Korab [ur.+/-1695] [12]
             Dzieci : (Adam, Katarzyna, Marianna, prawdop. Jan, Józef, Anna)
 
             C1. Adam Myszkowski [ur.+/-1720 - zm.po 1766]
                   [ 1766 występuje jako chrzestny (LN Potok Złoty, str. 4 Janów, str. 5 Pabianice)]
                   ż. NN.
                   być może syn :
                   D1. Kazimierz Myszkowski (ur.+/-1750 - zm.8.11.1774 Pabianice, par. Złoty Potok)
                         wymieniony w „LM Złoty Potok (akt nr 25, str. 4)”.
                    
             C2. Katarzyna Myszkowska [ur.+/-1725 - zm.po 1791] [LM Borowno, str.156]
                   [być może to ona zapisana w 1739 r. (jako panna) – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 36]
 
                   m.(śl.ok.1747) Dominik Tysza - Bykowski h. Chorągwie (ur.+/-1725 - zm.1781) [13]
                   heredes bonorum Ogrodzona (par, Ręczno) (wzm.1747 – 1767 r.),
                   mieszkali : 1747 – 1764 Ogrodzona, par. Ręczno (dawniej Raczno),
                   1753 – 1754 Myśliczów w par. Wielgomłyny (ob. Myśliwczów), w 1769 r. Witkowice, par. Borowno
                   ojc. Antoni Tysza - Bykowski (ur.1682 Przerąb, chrzest 2.01.1682 Rzejowice - zm.1780), 
                          dz. wsi Krępa (Krempa) k. Radomska, 
                          s. Krzysztofa B. de Przerąb, par. Rzejowice [od ok. 1680 r.] [ur.+/-1660] [LN Rzejowice, str. 31, 56],
                          (s. Wawrzyńca Tysza - Bykowskiego)
                          i prawd. Anny Teresy N. [ur.+/-1660], [LN Rzejowice, str. 31, 56]
                   mat. Helena Komornicka h.Gryf [ur.+/-1685]
                           (1 m. Heleny Komornickiej - Ludwik Jordan z Zakliczyna h. Trąby [ur.+/-1695], 
                           s. Antoniego Spytka Jordana, łowczego bełskiego 
                           i Elżbiety z d. Różycka z Trojanowych Różyc )
                   Dzieci (Tysza – Bykowscy) [13]
                   
             C3. Maryanna Myszkowska (ur.+/-1725 - zm.7.02.1792 Rędziny), lat 80, poch. Rędziny, kościół
                   1749 r. de Potok Złoty k. Lelowa, 1762 - 1792 r. de Rędziny k. Częstochowy [LM Rędziny, str.46]
 
                     akt zgonu, Rędziny 1792 r.
 
                   1 m.(śl.18.05.1749 Potok Złoty) Jan Ścibor - Marchocki h. Ostoja (ur.+/-1715 - zm.przed 2.02.1779)
                         [świadkowie ślubu : GD. Antoni Sułkowski de villa Potok, GD. Antoni Czarnecki de Suliszowice i inni],
                         [LC Potok Złoty, str. 114]
                         1749 r. de Drochlin k. Lelowa, chorąży [Smoleńsk], 1756 r. miecznik [Smoleńsk],
                         1757 r. łowczy [Ciechanów], 1774 r. chorąży [Kijów],
                         dziedzic dóbr : Będzin, Chruszczobród, Koczarow, Koszkowiczki
 
                           akt ślubu, Potok Złoty 1749 r.  [powiększ]
 
                         [1 ż. Jana Ścibora Marchockiego – Agnieszka Płocka [ur.+/-1720 - zm.przed 1749], c. Sebastiana] [14]
                         ojc. Jan Ścibor Marchocki (zm.1726), podwojewodzy [Sandomierz], wojski [Wiślica],
                                s. Krzysztofa (zm.1651) i Barbary z d. Nowodworska
                                (1 ż. Jana Ścibora M. [zm.1726] - Piniociówna, 3 ż. Teresa Moszyńska)
                         mat.  Anna Nidecka (ur.+/-1715 - zm.1746)
 
                         Dzieci Jana Marchockiego i Marianny Myszkowskiej [14]                 
 
                   2 m. (śl.2.02.1779 Rędziny) MD. Maciej Jackowski h. Ostoja [ur.+/-1720 - zm.po 1787], 
                          de Sobaków (par. Gorzkowice k. Piotrkowa) 
                          [w 1805 r. dziedzic dóbr Sobaków – Kacper Jackowski]
                          łowczy stężycki, 1787 r. burgrabia piotrkowski, subdelegat grodzki piotrkowski,
                          podpisał z woj. sieradzkim elekcję Stanislawa Augusta.
                          [świadkowie ślubu : MD. Michał Czarnocki, stolnik stężycki i MD. Hipolit Czarniecki, łowczy dobrzyński]
                          ojc. Piotr Jackowski [ur.+/-1670 - zm.1737 Witkowice, par. Borowno], lat ok. 70 [LM, s.161]
                          mat.(śl.24.06.1709 Chorzenice, par. Borowno) Marianna Tomicka [ur.+/-1680] [LC s.28]
 
                            akt ślubu, Rędziny 1779 r.  [powiększ]
 
                   Dzieci Jana Marchockiego i Marianny Myszkowskiej [14]                 
                   
             C4. GD. Jan Myszkowski [ur.+/-1725 - zm.1754/56] 1747 r. de Żuraw [zob. pkt 3]
                   1749 r. ekonom de Żarki [zapisany jako Józef Myszkowski], [LN Żarki, str. 294]
 
                   
 
                   ż.(śl.5.05.1747 Przybynów) GD. Barbara Łyszkowska 
                   (ur.20.09.1730, par. Przybynów - zm.1.05.1798 Myszkowice) 1730 r. de Suliszowice [15]
                   [świadkowie ślubu 1747 r. : MD. Antoni Czarniecki de Zrębice, MD. Wojciech Małuski de Małusze i inni]
                   [Przybynów – 21 km na SE od Częstochowy]
                   mieszkali : Suliszowice, par. Przybynów (wzm.1747), Skrzydłów, par. Mstów (wzm.1752 - 1755)               
                         ojc. Mikołaj Łyszkowski [ur.+/-1700 - zm.po 1756] de Suliszowice
                   mat. Anna Otwinowska (ur.ok. 1703 - zm.29.03.1763) [15]
                   12.07.1756 r. wdowa Barbara Myszkowska z d. Łyszkowska wyszła powtórnie za GD. Piotra Głażewskiego 
                   [świadkowie ślubu 1756 r. : GD. Mikołaj Łyszkowski, GD. Stanisław Czarniecki i inni]
                   [zob. pkt 3 – Piotr Głażewski] 
 
                       
                   1/ akt ślubu, Jan Myszkowski + Barbara Łyszkowska, Przybynów 1747 r.[powiększ]
                   2/ akt ślubu, Piotr Głażewski + Barbara Łyszkowska, Przybynów, 1756 r.  [powiększ]
 
                   Dzieci : (Tomasz, Jan, Anna, Maciej)
                   D1. Tomasz Adam Myszkowski (ur.1747, chrzest 17.12.1747, par. Przybynów), s. Jana i Barbary
                         [chrzestni : MD. Albert Małuski z Małuszyc z MD. Marianna z d. Czarnecka
                         i MD. Antoni Czarnecki de Zrębice i GD. Katarzyna z d. Łyszkowska], [LN Przybynów, str. 254]
 
                           metryka chrztu, Przybynów 1747 r.  [powiększ]
                                                  
                   D2. Jan Andrzej Myszkowski ( chrzest 24.11.1749 Żarki ), syn Józefa i Barbary
                         [chrzestni : ND. Andrzej Rogawski de Mijaczów, ND. Marianna Skowrońska de Przybynów,
                         asystujący : NGD. Józef Charski de Mzurów, NGD. Katarzyna Łyszkowska de Suliszowice]
                         [LN Żarki, str. 294]
 
                           metryka chrztu, Żarki 1749  [powiększ]
                   :
                   D3. Anna Elżbieta Myszkowska (ur.1752 Skrzydłów, chrzest 28.12.1752 Żarki), c. Jana i Barbary
                        [chrzestni : Dominus Augustyn Ignacy Kozieroski, Pr. Mstowiensis, Prepositus Brzezniciensis
                        i J.M.D. Marianna a Kurozwęki Męcińska Capitaneissa Ostrzeszowiensis], [LN Żarki, str. 5]
 
                          metryka chrztu, Żarki 1752  [powiększ]
 
                        m. Tomasz Radecki [ur.+/-1750], 1772 r. (wice) naczelnik de Bobrowniki, par. Sączów [zob. pkt 3]
 
                   Uwaga : z metryki chrztu z 1752 r. wynika, że GD. Jan Myszkowski i Barbara mieszkali w miejscowości
                   Skrzydłów (par. Mstów, dekanat Brzeźnica, dziś Brzeźnica Stara i Nowa) – 18 km na NE od Częstochowy. 
                   Marianna Męcińska = Marianna z d. Męcińska (c. Michała Męcińskiego, podstolego wieluńskiego
                   I Felicjanny z d. Rudzka [zob. pkt 3.2.1.1 i pkt 2.3]), 
                   żona Wojciecha Męcińskiego (zm.7.01.1754 Częstochowa) [LM Częstochowa, str. 251], 
                   starosty m.Ostrzeszów, właściciela m.in. dóbr Żarki, Skrzydłów [pkt 2.3]
 
                   D4. Maciej Myszkowski (ur.1755 - zm.27.02.1755 Skrzydłów, par. Mstów), 1 tydzień [LM, skan 13]                 
                                                             
             prawdopodobnie : 
             C5. Józef Myszkowski [ur.+/-1725], [prawdopodobnie to w/w Jan Józef Myszkowski de Żuraw]
                   w 1762 r. występuje jako chrzestny [LN Ogrodzona, par. Ręczno, str.88]
             C6. Anna Myszkowska [ur.+/-1730 - zm.po 1771]
                   [być może to Anna Myszkowska (ur.1738 - zm.1790 Ręczno), żona Gabriela Sucheckiego], [pkt 3.3.1]
                   [9.06.1756 r. występuje jako Anna z Myszkowskich Małuska – chrzestna, wspólnie z N. Tysza Bykowskim
                   (LN Rędziny, str. 39, 43)]
                   m.(śl.przed 9.06.1756) Hieronim Małuski z Małusz h. Jastrzębiec [ur.+/-1725]
                   ojc. Józef Małuski [ur.+/-1695], s. Stanisława (ur.+/-1665 - zm.1692) i Anny z d. Dębnicka
                   mat. Anna Raczyńska [ur.+/-1695], [1 lub 2 żona Józefa Małuskiego – N. Trepka]
                   [brat Hieronima – Kacper Małuski (ur.+/-1710 - zm.1.08.1783 Rędziny), dziedzic d. Rędziny
                   był ożeniony z Marianną Suchecką (ur.1727 - zm.24.11.1767 dwór Rędziny, lat 40) [LM Rędziny, str.76],
                   siostrą Gabriela Sucheckiego ożenionego z  Anną Myszkowską (ur.1738 - zm.26.05.1790 Ręczno)] 
                   - zob. pkt 3.3.1 ]
                   [2 żona Kacpra Małuskiego – Eleonora Kowalska (zm.1779 Rędziny), (LM Rędziny, str.6)]
                   mieszkali : 1771 r. Rędziny
                   Dzieci (Małuscy) :
                   D1. Jadwiga Małuska [ur.+/-1755]
                         m. N. Woźnicki [ur.+/-1755]
 
       B5. Andrzej Myszkowski (ur.1683, chrzest 1683 Chruszczobród)
             [chrzestny : Aleksander Kmita]
             prawdopodobnie :
             ż.(śl.14.06.1701 Borowno) Konstancja Kiedrzyńska [ur.+/-1680] de Radostków (par. Borowno)
             [świadkowie ślubu : GD. Wojciech Rutkowski, Stanisław Ostrowski, Jan Lubojeński], [LC Borowno, s.9, 12]
             [prawdopodobnie to ona zapisana w 1705 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 24]  
 
       B6. Zuzanna Myszkowska (ur.1685 Chruszczobród - zm.23.11.1758 Chruszczobród)            
             [chrzestni : Jerzy Dworzański z Trzebiesławic i Sikorki i Zofia Olszowska – siostra matki],
             kolatorka i fundatorka kościoła w Chruszczobrodzie
             [prawdopodobnie to ona zapisana w 1698 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 21]
             [zapisana w 1748 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 38]
 
             m. (śl.przed 29.11.1705) Stanisław Przyłęcki h. Śreniawa (ur.+/-1670 - zm.19.12.1735 Chruszczobród)
             dziedzic dóbr :
             Chruszczobród, mieszkali : Chruszczobród (wzm. 1726 – 27),
             Mirzowice, Bugaj,             
             1719 r. cześnik mazowiecki [Wizna], 1730 r. pisarz grodzki oświęcimski, zatorski
             pisarz grodzki siewierski, 
             towarzysz roty husarskiej star. stężyckiego,
             kolator, fundator i dobrodziej kościoła w Chruszczobrodzie
             ojc. Abraham Stanisław Przyłęcki (ur.+/-1640 - zm.1695), s. Aleksandra P. (ur.+/-1610 - zm.1645)
             mat. Magdalena Słomnicka 
             Żony Abrahama Przyłęckiego : 3
             1 lub 2 żona NN.
             1 lub 2 żona Magdalena Słomnicka (ur.+/-1640 - zm.1674), c. Jana i Zofii z d. Czarna
             3 ż.(śl.przed 1677) Magdalena Awedyk [ur.+/-1655 - zm.po 1748]
                  [Magdalena Przyłęcka, 1748 r. zapisana do bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie, s.38]
             [Rodzeństwo Stanisława : Konstancja Kunegunda Przyłęcka (ur.1684 - zm.1715) i mąż Franciszek Dąbrowski]
             Dzieci (Przyłęccy) [11]
 
       B7. Katarzyna Myszkowska (ur.1686 Chruszczobród)
 
       B8. Konstancja Myszkowska (ur.1688 Chruszczobród)
             podsędkowa siewierska z Chruszczobrodu, w 1710 r. chrzestna
                 [prawdopodobnie to ona zapisana w 1705 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 24]  
             prawdopodobnie :
             m.(śl.1718 Chruszczobród) Krzysztof Lipowski [ur.+/-1690]
             Dzieci :
             C1. Józef Ignacy Lipowski (ur.1721 Myszków, chrzest 6.04.1721 Żarki)
                   [chrzestni : D. Wojciech de Kurozwęki Męciński, starosta [Ostrzeszów] de Żarki
                   i Marianna Anna Zabierowska], [Wojciech Męciński – zob. wyżej]
 
       B9. Magdalena Myszkowska (ur.1690 Chruszczobród)
 
       B10. Stanisław Myszkowski (ur.1692 Chruszczobród)
 
       B11. Józef  Myszkowski [ur.+/-1695 - zm.po 1722], dziedzic Chruszczobrodu
             [1722 r. - Józef i Bernard Myszkowscy, bracia oraz Stanisław Przyłęcki, notariusz siewierski, dz. Chruszczobrodu]
             ż. Karolina N. [ur.+/-1700], mieszkali : Trzebiesławice
             Dzieci : (Anna, Franciszka, Dominika)
             C1. Anna Myszkowska (ur.1731 Sikorka, par. Chruszczobród)
             C2. Franciszka Joanna Miskowska (ur.1735 Trzebiesławice, chrzest 21.04.1735 Siewierz)  
                   [chrzestni : G. Walenty Gutowski i Wiktoria Vichauser] [LN Siewierz, str.53] 
             C3. Dominika Antonina Teresa Miszkowska (ur.1737 Trzebiesławice, chrzest : 4.08.1737 Siewierz) 
                   [Rodzice : Józef i Karolina, Trzebiesławice (LN Siewierz, str.57, 72)] 
                   [chrzestni : G. Wawrzyniec Vichauser i G. Teresa Vichauser]          
     
 cd. dzieci Wacława Myszkowskiego i Zofii z d. Mierzowska :
 A6. Wojciech Myszkowski (ur.1652 Chruszczobród - zm.po 1706], dz. dóbr Skónice w par. Fałków [pkt 3.6]
       [prawdopodobnie to on zapisany w 1684 r. do bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie (str.16)]
     1705 r. zapisany do Bractwa św. Anny w mieście Przyrów k. Częstochowy [Przyrów, s.39]
       ż.(śl.12.10.1679 Fałków) Agnieszka Jawor [ur.+/-1655], c. Jerzego, łowczego [Warta]
       [świadkowie ślubu : Mikołaj Myszkowski, Mikołaj Błeszyński i inni], [pkt 3.6, przypisy 4, 6]
 A7. Agnieszka Myszkowska (zm.1683 Chruszczobród), c. Waclawa i Zofii Podczaszanki

 Przypisy :
 [1]  Mysłów, par. Koziegłowy  [zob. pkt 3.1.2 Koziegłowy]        
 
 [2]  Koziegłowscy z Chrzelowa h. Lis [zob. pkt 3.1.2 Koziegłowy]        
        
 [3] Osiek, par. Koziegłowy [zob. pkt 3.1.2 Koziegłowy]        
 
 [4]  Rodzina Podczaszy z Chruszczobrodu :
        Stanisław Podczaszy [ur.+/-1495 - zm.po 1545], kuźnik z Ciszówki,
       w 1528 r. kupił za 935 florenów Mirzowice i Chruszczobród od Mikołaja Mirzowskiego h. Gryf [s. Franciszka M. (zm.ok.1518)]
        ż.(1540) Agnieszka N. [ur.+/-1495 - zm.po 1543]
        Dzieci :
        Sebastian Podczaszy [ur.+/-1515 - zm.po 1545], pleban Chruszczobrodu 1545 r.
 
        Jan Podczaszy [ur.+/-1520 - zm.przed 23.05.1590]
        ż. NN.
        Dzieci :
        A1. Stanisław Podczaszy [ur.+/-1550 - zm.po 23.05.1590]
        A2. Róża Podczaszy [ur.+/-1550 - zm.po 23.05.1590]
               m. Jan Marcisz (Marczisz) [ur.+/-1550]
        A3. Andrzej Podczaszy [ur.+/-1550 - zm.po 23.05.1590]
        A4. Zuzanna Podczaszy [ur.+/-1550 - zm.po 23.05.1590]
               m. Stanisław Solecki [ur.+/-1545]
               prawdopodobnie syn :
               B1. Jan Solecki [ur.+/-1575 - zm.przed 1654]
                     ż. Dorota  Myszkowska [ur.+/-1580 - zm.po 1654], c. N. Myszkowskiego zw. „Świerk” z Zacharzowic [pkt 3.1.1.]
        A5. Jadwiga Podczaszy [ur.+/-1550 - zm.po 23.05.1590]
               m. Erazm Gorzkowski [ur.+/-1550], 1589 r. wł. wójtostwa m. Lelów
               ojc. Krzysztof Gorzkowski
               mat. NN.
 
        Jan Podczaszy [ur.+/-1575 - zm.po 1612], dziedzic Chruszczobrodu
        ż. Jadwiga Ożarowska [ur.+/-1580 - zm.po 1612]
        Dzieci :
        A1. Zofia Podczaszy [ur.+/-1605 - zm.po 1672]
               [w 1668 r. chrzestna : Aleksandry Zofii, c. Mikołaja Myszkowskiego i Aleksandry z d. Grodzicka (LN Wieluń)]
               m. Wacław Myszkowski [ur.+/-1600 - zm.1663/66]
        A2. Stanisław Podczaszy (chrzest 1612 Chruszczobród)
               [chrzestni : Samuel Węgrzynowski z Olkusza i szl. Kamieńska z Kamienia]
        A3. Jan Podczaszy (chrzest 1614 Chruszczobród)
               [chrzestni : Michał Amenda i Katarzyna Siemońska]
        A4. Anna Podczaszy (chrzest 1616 Chruszczobród)
               [chrzestni : Kacper Giebułtowski z Ujścia i Krystyna Siemuńska z Trzebiesławic]
        być może :
        A5.  Franciszek Mierzejowski 1661 r. zapisany do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna [str.44]
 
 [5]  Ożarowscy :
        Stanisław Ożarowski [ur.+/-1550 - zm.1611]
        ż. NN.
        Dzieci :
        1/ Katarzyna Ożarowska [ur.+/-1575 - zm.po 1611]
            m. Jerzy Myszkowski „Młodszy” [ur.+/-1575 - zm.po 1611]
        2/ Jadwiga Ożarowska [ur.+/-1580 - zm.po 1611]
             m. Jan Podczaszy [ur.+/-1575]
        3/ Anna Ożarowska [ur.+/-1585]
        4/ Dorota Ożarowska [ur.+/-1585]
        5/ Mikołaj Ożarowski [ur.+/-1585]
        
 [6] Być może jest to :
       Wojciech Myszkowski [ur.+/-1660]
       ż.(śl.1690 Kobylin) N. Racięcka [Racięszka], wdowa
 
 [7]  Teki Dworzaczka : 1692 r.
       Józef, Mikołaj, Jadwig, Elżb., Kaz., Teresa Myszkowscy  tegoż Mikołaja Myszk. z ol. Jadwigi Ł-ej
       tylko co +-ej (!)dzieci
 

 [8] Szymon Antoni (Marcin) Trzciński h. Leliwa lub Oksza [ur.+/-1660 - zm.po 1694]

        ż.(śl.+/-1686)  Aleksandra Myszkowska (ur.1668 Wieluń - zm.po 1694)

      Dzieci (Trzcińscy) : co najmniej 7 

        C1. Teresa Jadwiga Trzcińska (ur.1686, chrzest 22.09.1686 Trzcinica)

               [chrzestni : Jan Gorzeński, Jadwiga Myszkowska (późniejsza żona S. Gołygowskiego i A. Masłowskiego]

        C2. Anna Zuzanna Trzcińska (ur.1689 , chrzest 14.08.1689 Trzcinica)

               [chrzestni : Andrzej Skorzeski, Katarzyna Skorzeska]

        C3. Maria Konstancja Trzcińska (ur.1690, chrzest 22.12.1690 Trzcinica)

               [chrzestni : Jan Goligoski, Anna Bieniecka]

        C4. Eleonora Trzcińska (ur.1692, chrzest 18.02.1692  Trzcinica)

               [chrzestni : Mikołaj Myszkowski, Maria Oleska Baza (?)]

        C5. Franciszka Antonina Trzcińska (ur.1693, chrzest 29.03.1693  Trzcinica)

               [chrzestni : Stefan Goligowski z żoną Jadwigą (z d. Myszkowską)]

        C6. Paweł Antoni Trzciński (ur.1694, chrzest 4.07.1694 Trzcinica)

               [chrzestni : Andrzej Stoiński, Marianna Oleska]

        C7. Piotr Trzciński (ur.1695 - zm.18.02.1763 Trzcinica), miecznik gostyński

              1 ż.(śl.przed 1721) Joanna Mączyńska h. Świnka [ur.+/-1695]

                    ojc. Jan Mączyński (ur.+/-1665 - zm.po 1743) [PSB],

                           s. Stanisława M. i Zofii  z d. Łubieńska h. Pomian (zm.1692)  – c. Wojciecha Ł., kaszt. [Sieradz]

                    mat. Barbara Korycińska h. Topór [ur.+/-1690], c. Mikołaja Andrzeja K. [PSB]

                            i Katarzyny Florianny z d. Brzostowska h. Strzemię – c. Cypriana B. [PSB]

              2 ż. Urszula Brzostkiewicz [ur.+/-1700]
                     ojc. N. Brzostkiewicz [ur.+/-1675]
                     mat. Anna N. (ur.+/-1680 - zm.1760 Trzcinica), lat 60, poch. 15.07.1760 w klasztorze wieruszowskim
              Dzieci (Trzcińscy z 1 żony) : 2 (Teresa, Jan)
              D1. Teresa Trzcińska (ur.1721, chrzest 13.08.1721 Trzcinica) [chrzestni : Biernacki, Mączyńska]
              D2. Jan Marcin Trzciński (ur.1722, chrzest 30.10.1722 Trzcinica) [chrzestni : Antoni Stoiński, Biernacka]
                     prawdopodobnie syn :
                     E1. Andrzej Trzciński [ur.+/-1745], 1762 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński [„Album Studiosorum …”, str.77]
              Dzieci (Trzcińscy z 2 żony) : 7 (Maria, Stefan, Agnieszka, Kunegunda, Ignacy, Roch, Apolonia) 
              D3. Maria Aleksandra Anna Trzcińska (ur.1746, chrzest 6.09.1746 Trzcinica)
                     [chrzestni : Walenty Wężyk, kan. krak. i Anna Brzostkiewiczowa]
                     m.(śl.1768 Trzcinica) Aleksander Józef Szembek (ur.28.02.1749 - zm.29.04.1803) [PSB], 
                     hrabia na Słupowie, generał major wojsk rosyjskich, generał major wojsk koronnych
                     ojc. Franciszek Jakub Szembek (ur.ok.1720 Bracław - zm.25.06.1765) [PSB],
                            chorąży nadworny Koronny, starosta [Brześć Kujawski], wojewoda [Inflanty] 
                            s. Antoniego Felicjana Sz. (zm.1739) [PSB], star. [Bochnia] i Ewy Apolonii Nielepiec h. Prus I
                     mat.(śl.1747) Marianna ks. Sułkowska h. Sulima (ur.1731 - zm.1749), 
                            c. Aleksandra Józefa ks. Sułkowskiego (ur.1695 - zm.1762) [PSB]
                            i Marii Franciszki Stein zu Jettingen (ur.1712 - zm.1741)
                     [Inne żony Franciszka Szembeka :
                     1/ (śl.przed 1719) Teofila Teresa Działyńska h. Ogończyk (zm.1752/56),
                     [2 mąż – Jan Sikorski (ur.+/-1710 - zm.1740) [PSB], s. Jana Adama S. i Urszuli z d. Czarnołęcka]
                     ojc. Jan Ignacy Działyński (zm.1724), woj. pomorski (1703 - 24)
                     mat. Joanna Drzewicka h. Ciołek, c. Aleksandra D., woj. lubelskiego i Elzbiety z d. Popowska
                     3/ (śl.5.05.1754 Konstantynów) Anna Potocka h. Pilawa, c. Jana Kantego i Konstancji z d. Sobieska] 
                     Dzieci (Szembek) : 1 (Józef)
                     E1. Józef Szembek [ur.+/-1770]                     
              D4. Stefan Jan Antoni Trzciński (ur.1747 Pomiany, chrzest 28.12.1747 Trzcinica - zm.18.02.1799 Trzcinica)
                     [chrzestni : ks. Walenty Wężyk, biskup chełmski i PM. Marianna Szembekowa, miecznikowa ostrzeszowska]
                     wojski wieluński
                     ż. Aniela Jastrzębowska h. Pobóg (ur.1745 - zm.7.11.1812 Pomiany, par. Trzcinica)
                     ojc. Stefan Jastrzębowski [ur.+/-1715], chorążyc [Inowrocław], stolnik [Inowłódz]
                     mat.(śl.23.02.1736 Kłodawa) Zofia Poniatowska [ur.+/-1715]
                     Dzieci : 8 (Jan, Józef, Kunegunda, Stanisław, Franciszka, Marianna, Ignacy, Rozalia)                         
                     E1. Jan Józef Trzciński (ur.1774 Pomiany - zm.1774 Pomiany)
                     E2. Józef Trzciński (ur.1775 Pomiany)
                     E3. Kunegunda Franciszka Trzcińska (ur.1776, chrzest 6.03.1776 Trzcinica)
                           chrzestni : PMD. Urszula Trzcińska i X. Wiktor Pawłowski, paulin, administrator dóbr Laskowskich]
                     E4. Stanisław Euzebiusz Brunon Trzciński (ur.1777 Pomiany, chrzest 1777 Trzcinica)
                           [chrzestni : JD. Krzysztof Czernik, dworzanin i JV. Józefa Czernikówna z Pomian]
                     E5. Franciszka Karolina Ludwika Trzcińska (ur.1779, chrzest 4.02.1779 Trzcinica)
                           [chrzestni : P. Adam Czernik z Gizic i Marianna Szembek, wojewodzicowa inflancka z Siemianic]
                           m. Adam Czernik [ur.+/-1775]
                     E6. Marianna Józefa Salomea Trzcińska (ur.1780 Pomiany, chrzest 20.11.1780 Trzcinica)
                           [chrzestni : MD. Augustyn Myszkowski z Węglewic i MD. Joanna Tomicka z Mroczewa, Baranowa]
                           m.(śl.28.04.1804 Giżyce) 
                           Franciszek Borgiasz Psarski h. Boleścic (ur.12.10.1778 Myśliniów - zm.17.08.1848 Dziebędów)
                           ojc. Fryderyk Jakub Psarski (ur.ok.1730 - zm.15.12.1805 Wrocław, kośc. św. Maurycego) [PSB], 
                                  poseł, przywódca powstania 1794 r. w Wieluńskim
                                  s. Franciszka Ksawerego P. (ur.1691 - zm.7.08.1772 Myślniew, par. Kobyla Góra)
                                  i Teresy z d. Sielnicka [ur.+/-1700] [zob. pkt 3.3.1]
                           mat. Ksawera Franciszka Bardzińska (ur.1753 Popowo k. Sieradza - zm.12.10.1814 Myślniew), c. Wojciecha
                           Dzieci (Psarscy) :
                           F1. Ksawera Psarska (ur.7.05.1806 Slupia k. Kępna - zm.16.09.1806 Słupia k. Kępna), 4 mies.
                           F2. Aniela Eufemia Psarska (ur.1807 Słupia k. Kępna)
                     E7. Ignacy Jan Kanty Piotr z Alkantary Trzciński (ur.1782 Trzcinica, chrzest 23.10.1782 Trzcinica)
                           [chrzestni : X. i panna Kunegunda Trzcińska]
                           ż. Tekla Ichnatowska (Ignatowska) h. Nowina, dziedzice Trzcinicy     
                     E8. Rozalia Marianna Józefa Trzcińska (ur.1786 Trzcinica, chrzest 2.09.1786 Trzcinica)
                           [chrzestni : PD. Krzysztof Czernik, komisarz w Trzcinicy i Marjanna z Trzcińskich Szembekowa,
                           wojewodzicowa inflancka   
                           m. Mikołaj Prądzyński [ur.+/-1785]        
                           Dzieci (Prądzyńscy) :
                           F1. Emilia Prądzyńska (ur.ok.1810)
                                 m.(śl.10.12.1839 Blizanów k. Kalisza) Władysław Górski h. Bożawola (ur.ok.1810)
                                 [2 żona Władysława Górskiego – (śl.1868 Warszawa, par. Wsz. Św.) :
                                 Scholastyka Elsner (chrzest 1836 Jeziórka), c. Karola Józefa Elsnera (s. Kacpra i Anny Freunds) 
                                 i Katarzyny Magdaleny z d. Turowska (c. Jakuba T. i Marianny z d. Sosnowska)]
                                 ojc. Franciszek Eustachy Serafin Górski (ur.ok.1771 - zm.1.04.1846 Leszczynek, pow. Kutno)
                                        [nekrolog : Kurjer Warszawski]
                                        [2 żona Franciszka Górskiego – (śl.2.10.1830 Warszawa, par. św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie) : 
                                        Martyna Pągowska h. Pobóg (ur.ok.1806 - zm.14.04.1878), pochowana : Warszawa, cm. Powązkowski,
                                        c. Józefa P. i Barbary z d. Chrzanowska (ur.ok.1774 - zm.7.11.1843) – nekrolog : Kurjer W.]
                                 mat.(śl.23.01.1812 Warszawa, par. św. Jan) Maria Wasilewska h. Drzewica (ur.1791 - zm.7.09.1853 Warszawa)
                                        [nekrolog : Kurjer Warszawski], c. Franciszka Ksawerego W. [ur.+/-1765]
                                        i Teresy Pernett (ur.+/-1765 - zm.31.03.1822) [nekrolog : Kurjer Warszawski], c. Jakuba de Pernet
                                        [1 mąż Marii Wasilewskiej – Józef Dziekoński h. Korab, członek Sejmu Wielkiego]
              D5. Agnieszka Konstancja Eufrozyna Trzcińska (ur.1749, chrzest 27.01.1749 Trzcinica)
                     [chrzestni : PM. Józef Szembek, miecznik ostrzeszowski i JM. Brzostkiewiczówna]
                     m.(1777) Józef Kalasanty Masłowski h. Samson [ur.+/-1745 - zm.ok.1793], łowczy ostrzeszowski,
                     wł. dóbr : Osjaków, Nowa Wieś, Dębina
                     ojc. Karol Boromeusz Masłowski, s. Andrzeja i Jadwigi Myszkowskiej 
                     mat. Gertruda Karśnicka
                     [bratem Józefa Masłowskiego był Aleksy Masłowski [ur.+/-1750], wł. wsi Strońsko k. Zapolic
                     żonaty z Bogumiłą Nieniewską – zob. pkt 3.2.1.3]
                     Dzieci (Masłowscy) : zob Masłowscy
              D6. Kunegunda Franciszka Katarzyna Trzcińska (ur.1750, chrzest 1.03.1750 Trzcinica)
                     [chrzestni : PMD. Jan baron de Traugemberk na Cieciedzynie i PMD. Marianna z Czernych Szembekowa, 
                     dziedziczka Siemianic, chorążyna ostrzeszowska (zm.14.06.1814)]
              D7. Ignacy Dominik Kajetan Trzciński (ur.1752, chrzest 3.08.1752 Trzcinica) [chrzestni : X, PM. Brzostkiewiczowa]
              D8. Roch Egidiusz Walenty Trzciński (ur.1758 Trzcinica - zm.1759 Trzcinica)
              D9. Apolonia Karolina Tekla Trzcińska (ur.1760, chrzest 3.02.1760 Trzcinica) [chrzestni : Anna Brzostkiewiczowa]
 

 [9] Być może potomkami (wnuki, prawnuki) byli :

       Jan Gołygowski de Łęczno [ur.+/-1750]

       ż.(śl.1774 Mierzyn k. Radomska) Magdalena Ligęza (Ligązka, Ligąska) (ur.1751 Lubień, par. Mierzyn) de Lubień Regalis

       c. Błażeja i Elżbiety [Źródło : LN Mierzyn, s.29]

 

       Tekla Gołygowska [ur.+/-1765 - zm.po 1795]

       m. Antoni Kobierzycki [ur.+/-1765 - zm.po 1795]

     [Źródło : LN Lgota Wielka, s. 48]

 

  [10] Dzieci Andrzeja Masłowskiego z 1 żony Katarzyny Chmielińskiej : 1 (Katarzyna)

          C1. Katarzyna Barbara Masłowska [ur.+/-1695 - zm.po 8.12.1754]

                 1 m. (śl.przed 1718) Jan Myszkowski [ur.+/-1690 - zm.1730], miecznik wendeński, dz. dóbr Galewice [pkt 3.2.1.2]

                 2 m. (śl.1733) Antoni Ignacy Szeliski (ur.1700 - zm.1748/88), stolnikowicz bracławski, podczaszy bracławski,

                         cześnik bracławski, dz. d. Galewice [pkt 3.2.1.2]

 

           Dzieci Andrzeja Masłowskiego z 2 żony Jadwigi Myszkowskiej : 5 (Anna, Jadwiga, Róża, Karol, Jan)

           C2. Anna Zofia Masłowska (chrzest 20.05.1698 Pomiany, Trzcinica - zm.po 31.08.1764) de Rząsawy

                 [chrzestni : Adam Masłowski, Anna Myszkowska]

                 dziedziczka wsi Lubojnia [ob. Lubojna, pow. Rędziny – 8 km na N od centrum Częstochowy]

                 [13.05.1751 występuje jako Anna Czarniecka de Luboyna – chrzestna (LN Rędziny, str.30)]

 

                 1 m.(śl.+/-1720) Franciszek Jaxa - Bykowski h. Gryf  (ur.1686 Białocin, par. Rozprza - zm.12.08.1737 Lubojnia), lat 50

                        [LM Borowno, str.164], cześnik [Ostrzeszów],

                        dziedzic wójtostwa w Przyrowie, towarzysz roty husarskiej, heredes de Lubojnia (par. Borowno)

                        ojc. Marcin Jaxa - Bykowski [ur.+/-1660], miecznik [Ostrzeszów]

                        mat. Marianna Stokowska [ur.+/-1660]

                        [1 żona Franciszka Bykowskiego – Klara Tworzyjańska (ur.+/-1690 - zm.+/-1730)]

                        

                 2 m.(śl.14.08.1742 Skalmierzyce) Hipolit Czarniecki h. Łodzia (ur.1707 - zm.16.12.1792 Rząsawy), lat ok. 86,

                        poch. w kościele w Rędzinach. [LM Rędziny, str. 38]

                        1762 r. de villa Rząsawy (par. Rędziny), łowczy [Dobrzyń, Piotrków], podstoli [Dobrzyń]

                        ojc. Szymon Czarniecki (Czarnecki) (ur.+/-1680 - zm.1744),

                               s. Jana Cz. i Krystyny z d. Grochowiecka z Doruchowa

                        mat. Konstancja Lubiatowska [ur.+/-1680], c. Wojciecha Feliksa L. (ur.+/-1645 - zm.1694)

                                i (śl.1666) Katarzyny Heleny z d. Gądkowska z Szczodrzykowa (zm.1690) – c. Szczedrzyka G.

                        [2 żona Hipolita Czarnieckiego – (śl.po 1771) Katarzyna Ścibor Marchocka h. Ostoja [ur.ok.1750]

                        ojc. Jan Ścibor - Marchocki (zm.1783), chorąży kijowski, s. Jana i Anny z d. Nidecka (zm.1746)

                        mat. Marianna Myszkowska, c. Bernarda M. i Salomei z d. Kociołkowska – zob. niżej]

 

                 Dzieci Franciszka Jaksa - Bykowskiego z obu żon : 14

                 Dzieci z 1 żony Klary Tworzyjańskiej : 7 (Antoni, Karol, Michał, Katarzyna, Salomea, Elżbieta, Anna)

                 D1. Antoni Jaxa - Bykowski [ur.+/-1710 - zm.1772] (matka Klara Tworzyjańska),

                        łowczy wieluński, towarzysz chorągwi pancernej, dz. d. Zagórki w par. Charłupia Mała

                        ż. Franciszka Linowska h. Pomian [ur.+/-1710 - zm.po 23.07.1770]

                        ojc. Jan Franciszek Linowski (ur.1667 - zm.przed 1725), pisarz grodzki [Konin]

                        mat. Anna Joanna Barbara Krzycka h. Kotwicz, c. Stanisława K. [PSB] i Anny z d. Golińska

                        Dzieci :

                        E1. Anna Jaxa - Bykowska (ur.1735 - zm.27.12.1813 Zagurki, par. Charłupia Mała),

                              1784 r. wł. dóbr Zagórki [zob. pkt 3.3., przypis 1]

                              mieszkała z rodziną : 1783 r. par. Charłupia Mała

                              1 m. Jan Pstrokoński h. Poraj (ur.+/-1745 - zm.1775), wojski [Piotrków],

                                      dz. d. Szczawno, Majaczewice, Kościerzyn

                                      ojc. Konstantyn Pstrokoński

                                      mat. Domicella Więckowska

                              2 m. Maciej Koźmiński [ur.+/-1745] z Iwanowic, szambelan, rozwód

                              Dzieci (Pstrokońscy) :

               F1. Antoni Pstrokoński (ur.1760 - zm.29.08.1832 Zagórki, par. Charłupia Mała)

                     [zgon zgłosili : Aleksander Wyganowski, lat 36, dziedzic wsi Kościerzyna

                     i Edward Siemianowski, lat 40, dziedzic wsi Konopnica]

                     dziedzic wsi Zagórki, par. Charłupia Mała

                     ż. Tekla Tymieniecka [ur.+/-1770]

                     Dzieci : (Józefa, Joanna)

                     G1. Józefa Anna Pstrokońska (ur.1809 Wielgia, obwód sieradzki - zm.21.10.1887 Sieradz)

                           dziedziczka wsi Kościerzyn

                           m.(śl.4.02.1826 Charłupia Mała) Wojciech Aleksander Wyganowski h. Łodzia (ur.ok.1801 Petryki, pow. kaliski)

                           ojc. Ignacy Wyganowski [ur.+/-1770], s. Wawrzyńca i Marianny z d. Lipska h. Grabie (zm.1790)

                           mat. Julianna Kęszycka h. Nałęcz [ur.+/-1770],

                                   c. Samuela K., skarbnika [Wschowa] i Anny z d. Zadorska

                           Dzieci (Wyganowscy) :(Władysław, Antoni)

                           H1. Władyslaw Ignacy Tomasz Wyganowski [ur.+/-1835]

                           H2. Antoni Wincenty Tomasz Wyganowski [ur.+/-1835]

                     G2. Joanna Franciszka Fremiot Magdalena L. Pstrokońska [ur.+/-1810]

                           m.(śl.23.03.1829 Kościerzyn, par. Charłupia Mała) Edward Siemianowski [ur.+/-1800]

                           ojc. Antoni Siemianowski h. Grzymała (zm.20.12.1820),

                                   s. Józefa S. (zm.1768), kasztelana [Wieluń]

                           mat. Teresa Czempińska (Czempieńska) h. Lew (zm.8.09.1801),

                                   c. Jana Baptysty Chrzciciela K. (ur.1721 - zm.7.02.1786), lekarza [PSB]

                                   i Prowidencji Fontana h. wł. (zm.19.06.1816, poch. Warszawa, cm. Powązkowski)

                                   c. Józefa Fontana (ur.1670 Warszawa - zm.1741 Warszawa), architekta [PSB]

                                   i Babary Keller

                 D2. Karol Jaxa - Bykowski (ur.1720 - zm.1775) (matka Klara Tworzyjańska) de Lubojnia

                 D3. Michał Jaxa - Bykowski [ur.+/-1725] (matka Klara Tworzyjańska)

                        ż. Magdalena Dunin - Wąsowicz [ur.+/-1730]

                        ojc. Tomasz Dunin - Wąsowicz, łowczy [Łomża]

                        mat. Teresa Szczecińska

                        Dzieci :

                        E1. Józef Jaxa - Bykowski [ur.+/-1755]

                        E2. Michał Jaxa - Bykowski [ur.+/-1755]

                        E3. Salomea Jaxa - Bykowska [ur.+/-1755]

                              m. N. Gubalski [ur.+/-1755]

                 D4. Katarzyna Jaxa - Bykowska [ur.+/-1725] (matka Klara Tworzyjańska)

                 D5. Salomea Jaxa - Bykowska [ur.+/-1725] (matka Klara Tworzyjańska)

                 D6. Elżbieta Jaxa - Bykowska [ur.+/-1730] (matka Klara Tworzyjańska)

                 D7. Anna Jaxa - Bykowska [ur.+/-1730] (matka Klara Tworzyjańska)

                        m. Chryzostom Jerzmanowski h. Dołęga [ur.+/-1730] [13] 

                        ojc. Michał Jerzmanowski [ur.+/-1700], s. Sebastiana J. i Marianny z d. Konopnicka h. Jastrzębiec

                        mat. Marianna Jasińska [ur.+/-1705]

 

                 Dzieci Franciszka z 2 żony Anny Masłowskiej: 7 (Maria, Felicjan, Józef, Eleonora, Franciszek, Ludwik, Andrzej)

                 D8. Maria Anna Jaxa - Bykowska (ur.+/-1730 - zm.11.07.1775 Przyrów) (matka Anna Masłowska)

                        m. Józef Rucki (Rudzki) [ur.+/-1725]

                 D9. Felicjan Józef Bykowski (ur.1730 Lubojna, chrzest Częstochowa, par. Zygmunta) (matka Anna)

                 D10. Józef Kazimierz Jaxa - Bykowski (ur.1736 chrz. Jasna Góra - zm.po 1774] (matka Anna Masłowska),

                         rotmistrz 1769

                         [chrzestny 1752, LN Rędziny, str.33, 1774, LN Borowno, str.62, 1774 LN Rędziny, str.36]

                 D11. Eleonora Jaxa - Bykowska [ur.+/-1735] (matka Anna Masłowska) de Lubojenka, 1764 panna

                          [chrzestna 1764, LN Rędziny, str.37], [chrzestna 1755, 1756, 1758 Mykanów, str.40, 43, 48]                 

                          m.(śl.25.02.1759 Przyrów) G. Jakub Borowiecki de Borowce [ur.+/-1730], [LC Przyrów, str. 65] 

                          [świadkowie ślubu : G. Antoni Tymowski i inni]

                 D12. Franciszek Jaxa - Bykowski [ur.+/-1735] (matka Anna Masłowska)               

                 D13. Ludwik Jaxa - Bykowski [ur.+/-1735 - zm.po 1789] (matka Anna Masłowska)

                          cześnik ostrzeszowski, de Luboienka (par. Borowno), heres cz. Lubojenka [wzm.1757 - 1786]

                          [1745 r. Generosus Ludwik Bykowski, „Album Bractwa Szkalperza Swiętego Przenaswietszey 
                          Maryey Panny z Gory Karmelu Fundowanego w Kościele Borowinskim 
                          przez Przewielebnego JMCJ Xiędza Andrzeia Karsnickiego Officyała Proboszcza Radomskiego, 
                          Kanonika Sieradzkiego, Plebana Borowinśkiego. AD 1712 r. Zaczęte.], str. 47.

                          [chrzestny 1760, LN Rędziny, str.10] [zob.pkt 3]

                          1 ż.(śl.20.02.1757 Ujejsce, par. Wojkowice Kościelne)

                                Marianna Vihauser de Ujejsce (ur.1730 - zm.26.07.1785 Lubojenka), lat 55 [LM Borowno, str.23]

                                [świadkowie ślubu : GD. Stefan Piegłowski, sędzia, G. Walenty Gutowski de Wojkowice,

                                G. Mikołaj Gutowski, heres de Malinowice], [LC Wojkowice K., str. 19]

                          2 ż.(śl.25.05.1786 Ujejsce, par. Wojkowice Kościelne) Dorota Korczakowska [ur.+/-1750] de Ujejsce

                               [świadkowie ślubu : MD. Franciszek Grabiański, podczaszy Bidgosc., 
                               Ignacy Wędrychowski, ekonom, Stefan Korczakowski, 
                               Walenty Ostaszowski, rewizor Camera Regia Będzin i inni], LC Wojkowice K., str. 52]
                               ojc. Franciszek Korczakowski
                               mat.(śl.9.02.1733 Sączów) Marianna  Myszkowska, c. Franciszka i Heleny [pkt 3]

 

                          Dzieci Ludwika z 1 żony : 9

                          (Marianna, Franciszka, Tekla, Marianna, Joanna, Felicjan, Antoni i Jan [bliźniacy], Mikołaj)

                          E1. Marianna Jaxa - Bykowska (ur.1758 Lubojenka, chrzest 26.01.1758 Borowno)

                                [chrzestni : GD. Józef Garnysz i G. Eleonora Bykowska, panna, chrzest „absolutus” w par. Mykanów]

                          E2. Franciszka Gertruda Jaxa - Bykowska (ur.1759 Lubojenka, chrzest 12.03.1759 Mykanów)

                                [chrzestni : GD. Ignacy Trepka z żoną Anną de Zarębina], [LN Mykanów, str.50]        

                          E3. Tekla Jaxa - Bykowska (ur.1762 - zm.11.12.1810 Jeżów, pow. Piotrków)

                                m. Szymon Otocki h. Dołęga [ur.+/-1760]

                                ojc. Władysław Otocki, s. Mariana O.

                                mat. NN.

                                Dzieci (Otoccy) : 2 (Józef, Felicjan)

                                F1. Józef Otocki h. Dołęga (ur.ok.1783 Sulmierzyce), pisarz Sądu Pokoju Pow. Radomskiego,

                                      posesor wsi Krzywanice, Wola Roszkowa

                                      ż.(śl.30.01.1809 Milejów k. Piotrkowa) Antonina Stokowska h. Drzewica (ur.ok.1790)

                                      ojc. Benedykt Stokowski (ur.+/-1760 - zm.14.08.1822 Gomulin)

                                      mat. Weronika Czartkowska [ur.+/-1760], c. Pawła i Marianny z d. Pstrokońska h. Budzisz,

                                              - c. Franciszka Pstrokońskiego i Maksymy Szembek h. wł. (c. Stanisława Sz.)

                                      Dzieci (Otoccy) : (Honorata, Wincenty, Bonifacy, Feliks)

                                      G1. Honorata Otocka (ur.1816 Krzywanice)

                                            m.(śl.23.05.1849 Niedośpielin) Mateusz Maciej Jasiński (ur.1806 Cholewin, par. Ruda),

                                            posesor wsi Niedośpielin

                                            [1 żona – (śl.16.02.1839  Niedośpielin) Marianna Musznicka (Muśnicka) (zm.16.05.1840),

                                            c. Łukasza i Anny z d. Droździńska]

                                            ojc. Ignacy Jasiński

                                            mat. Marianna Mianowska

                                      G2. Wincenty Otocki (ur.ok.1823)

                                             ż..(śl.29.11.1856 Kurzelów) Marianna Józefa Myszkowska (ur.11.03.1832 Kurzelów)

                                             ojc. Wincenty Myszkowski (ur.10.02.1789 Koziegłowy - zm.26.02.1855 Ciemiętniki, par. Kurzelów)

                                             mat. ż.(śl.1830 Kurzelów) Antonina Tuchowicz (ur.ok.1808 - zm.8.11.1856 Ciemiętniki, par. Kurzelów)

                                             Dzieci : zob. pkt 3.1.2 Koziegłowy - Czeladź]

                                      G3. Bonifacy Otocki (ur.1827 Krzywanice)

                                            ż.(śl.23.06.1850 dwór Wola Rożkowa, par. Niedośpielin) Wincentyna Jasińska (ur.1827 Pławno, folwark)

                                            ojc. Maciej Jasiński

                                            mat. Karolina Kozierowska

                                      G4. Feliks Tadeusz Otocki (ur.29.05.1831 Krzywanice, pow. piotrkowski)

                                F2. Felicjan Antoni Otocki (ur.ok.1787)

                                      ż.(śl.11.08.1817 Wroników, par. Rozprza) Julia Pągowska (ur.ok.1788)

                                      ojc. Maciej Pągowski [ur.+/-1760]

                                      mat. Agnieszka Sabel - Domaniewska h. Lubicz [ur.+/-1760],

                                             c. Tomasza i Franciszki z d. Cieńska h. Pomian (c. Antoniego C. i Rozalii Spinek)

                                      Dzieci (Otoccy) :

                                      G1. Józef Szymon Otocki (ur.20.03.1820 Wroników, pow. piotrkowski)

                          E4. Marianna Agata Jaxa - Bykowska (ur.1762 Lubojenka, par. Borowno - zm.23.09.1830 Krzywanice]

                                [chrzestni : M. Hipolit Czarniecki de Rząsawy i MD. Marianna Nieradzka de Borowno]

                                m. Ignacy Maciej Korwin Jaszewski h. Ślepowron (ur.1749 - zm.po 1802)

                                rotmistrz pow. mozyrskiego 1787 - 93 r. „Rothmagister Districtus Mozyriensis”,

                                tenutariusz dóbr Żuraw, 1791 - 99 tenutariusz dóbr Kobyłczyce (par. Żuraw),

                                właściciel browaru w Kobyłczycach (wzm.1791 r.)

                                Dzieci (Jaszewscy) : 8

                                F1. Jan Nepomucen Jaszewski (ur.1784)

                                      ż. Julianna Roszkowska [ur.+/-1790]

                                      Dzieci (Jaszewscy) :

                                      G1. Ignacy Jan Jaszewski [ur.1817 - zm.po 4.01.1857], legit. 1853 w Król. Pol.,

                                            urzędnik górniczy (kasjer)

                                            ż. Aniela Sokulska (ur.1822 - zm.po 4.01.1857)

                                            Dzieci (Jaszewscy) :

                                            H1. Leon Jaszewski (ur.7.04.1848 Kolonia Dąbrowa, par. Będzin)

                                                  [chrzestni : Wielm. Florian Jaszewski i Ludwika Milret]

                                            H2. Michał Jaszewski

                                            H3. Bronisława Helena Dorota Jaszewska (ur.6.02.1857 Dąbrowa) [LN Będzin, str. 219]

                                                  [chrzestni : W.P. Mühlred i Maria Żarska]                 

                                F2. Feliks Teodor Wojciech (Szczęsny) Jaszewski (ur.22.04.1787, chrzest 10.05.1789 Żuraw)

                                      [chrzestni : MM. DD.Ludwik i Dorota „de Korczakowskie” Jaxa Bykowscy,

                                       Pincerni Ostrzeszoviensis de villa Luboienka]

                                F3. Tekla Zofia Domicella Jaszewska (chrzest 10.05.1789 Żuraw) [LN Żuraw, str. 41]

                                      [chrzestni : MM. DD. Ludwik i Dorota „de Korczakowskie” Jaxa Bykowscy, Pincerni Ostrzeszoviensis]

                                F4. Grzegorz Wacław Józef Jaszewski (chrzest 13.12.1791 Żuraw - zm.1792) [LN Żuraw, str. 9]

                                      [chrzestni : MM. Józef i Józefa Bukowscy in Zagórze heredes]

                                F5. Eustachy Gabriel Wincenty Jaszewski (chrzest 1793 Żuraw)

                                      [chrzestni : D. Marcin de Wierciszewo Kotulak i żona Marianna z d. Świerczkowska

                                      Wierciszewscy, dziedzice wsi Kobyłczyce]

                                F6. Antoni Florian Ludwik Jaszewski (chrzest 18.01.1797 Żuraw) [LN Żuraw, str. 18]

                                      [chrzestni : GG.DD. Tomasz i Tekla Zwierkowscy de Zagórze, tenutariusze]

                                      legit. 1850 r. w Król. Pol., posesor wsi Puczniew

                                F7. Zofia Rozalia Apolonia Jaszewska (chrzest 22.05.1799 Żuraw) [LN Żuraw, str. 34]

                                      [chrzestni : Honestus Jakub Suchanowski i Tekla Jaszewsak, siostra („soror”)]

                                F8. Władysław Jaszewski (ur.1802, chrzest 26.06.1802 Żuraw) [LN Żuraw, str. 44]

                                      [chrzestni : GD. Filip Stebelski, ekonom w Żurawiu i M. Teresa Jaszewska, panna de Żuraw]

                                

                          E5. Joanna Tekla Jaxa - Bykowska (ur. 7.09.1763 Lubojenka) [LN Mykanów, str.61]

                          E6. Felicjan Jakub Bykowski (ur.26.06.1766 Lubojenka, chrzest 19.07.1766 Borowno)

                                [chrzestni : MG. Tomasz Karśnicki de Radostków, G. Katarzyna Tomicka, GD. Antoni Tomicki,

                                G. Anna Łepkowska], [LN Borowno, str.21]

                          E7. Antoni Jaxa - Bykowski  (ur.1770 Lubojenka, chrzest 23.07.1770 Mykanów - zm.26.07.1773 Lubojenka), lat 3

                                [chrzestni : G. Kazimierz Łepkowski, administrator Mykanów, G. Franciszka Bykowska,

                                G. Józef Bykowski, N. Salomea Łepkowska], [LN Mykanów, str.82], [LM Borowno, str. 130, 158]

                          E8. Jan Jaxa - Bykowski (ur.20.06.1770 Lubojenka, chrzest 23.07.1770 Mykanów)

                                [chrzestni : G. Kazimierz Łepkowski, administrator Mykanów, Franciszka Bykowska,

                                G. Walenty Grabowski, G. Anna Karśnicka, venatorissa Vielun.], [LN Mykanów, str.82]

                          E9. Mikołaj Andrzej Jaksa Bykowski (ur.1774 Lubojenka, chrzest 16.10.1774 Borowno]

                                 [chrzestni : Józef Bykowski i Franciszka, córka w/w rodziców], [LN Borowno, str. 62]

 

                 D14. Andrzej Jaxa - Bykowski [ur.+/-1735 - zm.1779] (matka Anna Masłowska)

                          ż. Jadwiga Pągowska [ur.+/-1735] (2 mąż – Jan Mniewski)

                          Dzieci : 4 (Petronela, Wincenty, Anna, Józef, prawd. Marianna)

                          E1. Petronela Joanna Paulina Jaxa - Bykowska (ur.30.05.1757 Ostrówek, par. Rudlice)

                                [chrzestni : G. Józef Stawski, podczaszy wieluński i G. Marianna Pągowska], [LN Rudlice, s.39]

                          E2. Wincenty Piotr Jan Jaxa - Bykowski (ur.4.04.1758 Ostrówek)

                          E3. Anna Jaxa - Bykowska [ur.+/1760]

                                m. Jan Kossobudzki [ur.+/-1765]

                          E4. Józef Leon Jaxa - Bykowski (ur.ok.1766 - zm.21.06.1837 Głupice, par. Drużbice)

                                [zgon zgłosili : Wielm. Stanisław Stokowski, lat 40, dz. d. Drużbice i Wielm. Władysław Bykowski,

                                lat 24, posesor wsi Dubie]

                                posesor d. Starzenice (par. Ruda), posesor d. Zajączki (par. Danków) k. Krzepic (1811)

                                1 ż. Anna Psarska h. Boleścic [ur.+/-1770 - zm.15.01.1806, dwór Kuźniczka, par. Krzepice]

                                      ojc. Władysław Psarski (ur.+/-1740 - zm.1787),

                                            s. Franciszka Ksawerego P. (ur.1691 - zm.7.08.1772) i Teresy z d. Sielnicka

                                      mat. Rozalia Bartochowska

                                2 ż.(śl.przed 1808) Elżbieta Domaniewska (zm.1848), c. Tomasza i Franciszki z d. Cieńska

 

                                Dzieci (Bykowscy) z 1 żony Anny Psarskiej : (Marceli, Kaleta Salomea, Emilia)

                                F1. Marceli Gaudentius Jaxa - Bykowski (ur.1802 Starzenice, chrzest 18.01.1802 Ruda)

                                      [chrzestni : MD. Adam Kobierzycki, heres villa Niedzielsko i inni]

                                F2. Kaleta Salomea Jaxa - Bykowska (ur.ok.1798 Kuźnica k. Częstochowy)

                                      m.(śl. 20.11.1826 Miedzno k. Częstochowy) Wojciech Pułaski h. Ślepowron

                                      (ur.1796 Drążdzewo, pow. Przasnyrz - zm.1867 par. Grzymiszew)

 

                                        Wojciech Pułaski (1796 – 1867)

 

                                      dz. d. Wiskitno (par. Mileszki), członek Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim

                                      ojc. Aleksander Pułaski

                                      mat. Aniela Tchórznicka (Tchórzewska)

                                      Potomstwo

                                F3. Emilia Ksawera Jaxa - Bykowska (ur.1803 Starzenice, chrzest 27.03.1803 Ruda)

                                      [chrzestni : GD. Miączyński, posesor villa Zajączki i MD. Julianna Suchecka de villa Jaworzno]

                                      m.(śl.1828 Drużbice) Wilchelm Fryderyk Jerzy de Saint Paul h. Casafranca

                                      (ur.ok.1789 Conitz, Księstwo Warmińskie, Prusy - 5.07.1858 Rędziny), major

                                      ojc. Rajmund Maksymilian de Saint Paul h. Casafranca

                                      mat. Dorota Anna Helena Pirch

 

                                Dzieci (Bykowscy) z 2 żony Elżbiety Domaniewskiej :

                                (Roman, Władysław, Edward, Henryk, Ludwika)

                                F4. Roman Alojzy Leon Jaxa - Bykowski (chrzest 3.08.1809 Zajączki) [LN Zajączki, str.152]

                                F5. August Roman Władysław Seweryn Jaxa - Bykowski

                                      (chrzest 28.07.1811 Zajączki - zm.1866 Drużbice)

                                      [chrzestni : D. Fryderyk Kayser i Helena Kochańska, żona Józefa, ekonoma w Zajączkach]

                                      [LN Zajączki, s.163] , posesor dóbr Dubie            

                                      ż.(śl.12.06.1840 Stróża) Teresa Wiktoria Walewska h. Pierzchała (ur.ok. 1822 Bechcice)

                                      ojc. Kajetan Dominik Walewski (ur.12.08.1789 - 8.04.1841),

                                            s. Stefana (zm.2.06.1803), chorążego [Sieradz] i Antoniny z d. Walewska

                                      mat. Teresa Walewska h. Pierzchała (Kolumna), c. Bogumiła i Teresy Wężyk

                                      Dzieci : (Józef, Julia)

                                      G1. Józef Jan Jaxa - Bykowski (ur.24.11.1841 Głupice)

                                      G2. Julia Teresa Jaxa - Bykowska (ur.3.02.1846 Głupice - zm.5.02.1914)

 

                                              Julia Teresa Jaxa - Bykowska (1846 – 1914)

 

                                            m.(śl.1866 Drużbice) Bronisław Nowina Łuczycki (ur.1838 - zm.1894)

                                            ojc. Florian Łuczycki h. Nowina (ur.ok.1806),

                                                  s. Michała Ł. (ur.ok.1745 - zm.11.03.1829 Irządze) i Małgorzaty z d. Piotrowska

                                            mat.(śl.1837 Męka) Bronisława Stawiska h. Gozdawa (ur.1808 - zm.1855 Drezno),

                                                   c. Jana Feliksa S. (ur.+/-1780 - zm.18.03.1820)

                                                   i Alojzy z d. Biernacka h. Poraj (ur.1782 - zm.1868)

                                            Dzieci (Łuczyccy) : 9 (Bronisława, + 8 dzieci)

                                            H1. Bronisława Maria Łuczycka (ur.1867 - zm.12.09.1944)

                                                  m. Tadeusz Walicki (ur.1865 - zm.12.06.1919)

                                                  Dzieci (Waliccy) : 7

                                                  I1. Bronisław Walicki (ur.11.08.1894 - zm.31.12.1968)
                                                      ż.(śl.ok.1920) Maria Myszkowska (ur.1904 - zm.4.09.1982)
                                                      Dzieci (Waliccy) : 2 (Maria, Andrzej)
                                                      J1. Maria Walicka (ur.19.08.1925 - zm.24.08.1985)
                                                      J2. Andrzej Walicki (ur.14.02.1941)

 

                                F6. Edward Jaxa - Bykowski (ur.1814, chrzest 9.10.1814 Zajączki), bliźniak z Henrykiem

                                F7. Henryk Jaxa - Bykowski (ur.1814, chrzest 9.10.1814 Zajączki), bliźniak z Edwardem,

                                      dz. d. Głupice, posesor d. Antonin w sieradzkiem

                                      ż. Florentyna Kosińska [ur.+/-1815]

                                F8. Ludwika Jaxa - Bykowska [ur.+/-1820]

                                      m. Jan Chrzciciel Michał Jasiński h. Jasion (ur.7.11.1823 Warszawa),

                                      aplikant Wydziału Skarbowego w RGW

                                      ojc. Franciszek Jasiński (ur.11.05.1787 Warszawa), s. Jana i Marianny z d. Nowicka

                                      mat.(śl.20.07.1813 Warszawa) Rozalia Józefowicz h. Prawomian (ur.ok.1783),

                                             c. Michała J. (ur.+/-1755 - zm.13.09.1815 Warszawa)

                                             i Jadwigi z d. Brzezińska (ur.1771 Warszawa - zm.13.03.1843 Przybki)

                                      Dzieci (Jasińscy) : (Franciszek, Natalia, Eleonora, Zofia)

                                      G1. Franciszek Józef Dezydery Jasiński (ur.1846, chrzest 1846 Pabianice)

                                      G2. Natalia Krystyna Jasińska (ur.1848, chrzest 1848 Pabianice, św. Mateusz)

                                      G3. Eleonora Apolonia Jasińska (ur.1851, chrzest 1851 Pabianice, św. Mateusz)

                                      G4. Zofia Elżbieta Jasińska (ur.1852, chrzest 1852 Pabianice, św.Mateusz - zm.1854 Drużbice)

 

                           prawdopodobnie :

                           E5. Marianna Jaxa Bykowska [ur.+/-1770]

                                 m. Wojciech Stępiński [ur.+/-1770]

                                 Dzieci : [LN Zajączki, str.166]

                                     

                   Dzieci Hipolita Czarnieckiego z 1 żony Anny Masłowskiej :

                   D1. Wojciech Walerian Czarniecki (chrzest 15.04.1754 Rędziny k. Częstochowy) [LN Rędziny, str. 38]

 

           cd. dzieci Andrzeja Masłowskiego i 2 żony Jadwigi Myszkowskiej :

           C3. Jadwiga Aleksandra Masłowska (chrzest 17.08.1699 Pomiany, Trzcinica)

                  [chrzestni : Adam Masłowski, Aleksandra Trzcińska (z d. Myszkowska, żona Sim. Mart. Trzcińskiego]

                  m. Paweł Fundament Karśnicki [ur.+/-1700], s. Andrzeja i Teofili z d. Ujejska

           C4. Róża Masłowska [ur.+/-1705]

                  m. Stanisław Ordęga h. Łodzia [ur.+/-1705 - zm.przed 1787],

                  dz. d. Bliźniew (par. Wągłczew), wojski szadkowski [Szadek], wojski [Sieradz]

                  ojc. Wojciech Ordęga [ur.+/-1675], wojski [Szadek], dz. d. Bliźniew w 1681 r.

                  mat. NN.

                  Dzieci (Ordęga) : 6 (Stanisław, Józef, Marianna, Marcin, Jan, Łukasz)

                  D1. Stanisław Kostka Ordęga [ur.+/-1745 - zm.po 1783]

                  D2. Józef Ordęga [ur.+/-1745 - zm.po 1783], mieszkał : Słomków

                  D3. Marianna Ordęga [ur.+/-1745]

                         1 m. Maciej Kobylański [ur.+/-1745], s. Michała

                         2 m. Michał Mycielski [ur.+/-1745] ze Starych Kozub, s. Stanisława i Marianny z d. Grabska

                  D4. Marcin Ordęga [ur.+/-1755 - zm.1785/88], wojski [Szadek]

                         ż. Justyna Wężyk [ur.+/-1760 - zm.po 1785]

                         ojc. Kazimierz Wężyk [ur.+/-1720], podstoli nowogrodzki

                         mat. Weronika von Rautenberg Klińska h. Junosza, c. Franciszka i Barbary z d. Sokolnicka

                         Dzieci (Ordęga) : (Jan)

                         E1. Jan Ordęga (ur.1784 - zm.12.03.1871), właściciel Żelechowa

                               ż.(śl.18.02.1819 Piotrków) Karolina Wilhelmina Dangel h. Dangiel

                               (ur.25.04.1787 - zm.21.03.1851 Żelechów)

                               ojc. Tomasz Michał Dangel (ur.1742 Pasewalk - zm.21.02.1808 Raszyn) [PSB]

                               mat. Zofia Anna Krauze (ur.+/-1740 - zm.8.09.1816)

 

                               

                               Żelechów. Kaplica grobowa rodziny Ordęgów pw. św. Krzyża,

                               wybudowana w 1852 r. przez Jana Ordęgę (ur.1784 - zm.1871), właściciela Żelechowa.

 

                               Dzieci (Ordęga) : 3 (F1. Alfons Piotr Jan, F2. Olimpia Zofia, F3. Jan Artur Wojciech)

                               F1. Alfons Piotr Jan Ordęga [ur.+/-1820]

                               F2. Olimpia Zofia Ordęga (19.06.1826 - zm.1906)

                                     m.(śl.1848) August Szydłowski h. Lubicz (ur.1813 - zm.1893)

                                     ojc. Franciszek Szydłowski (ur.1791 - zm.1875), s. Augusta

                                     mat. Dorota Bobińska

                                     Dzieci (Szydłowscy) : (Maria, Gabriela, Zofia, Anna, Ksawera)

                                     G1. Maria Szydłowska (ur.1852 - zm.12.12.1915), poch. Warszawa, cm. Powązkowski

                                           m.(śl.1870 Warszawa) Karol Ochenkowski h. Grzymała (ur.+/-1845 - zm.1894), s. Józefa

                                     G2. Gabriela Szydłowska (ur.1858 - zm.1927), bezpotomna

                                     G3. Zofia Szydłowska [ur.+/-1860]

                                           m.(śl.12.01.1888 Warszawa, par. św. Antoniego)

                                           Antoni Teodor Zaleski h. Lubicz (ur.2.05.1858 Stodulki, Ukraina - zm.3.08.1895 Warszawa)

                                           poch. Okrzeja

                                           ojc. Achilles Zaleski, s. Ksawerego i N. Hulewicz

                                           mat. Julia Skarbek - Czarkowska h. Awdaniec, c. Antoniego i Konstancji Mańkiewicz

                                     G4. Anna Szydłowska (ur.27.02.1861 Radozyż - zm.24.01.1932),

                                           poch. Warszawa, cm. Powązkowski

                                           m.(śl.1882 Warszawa, par. św. Krzyża)

                                           Szczęsny Zaleski h. Lubicz (ur.16.06.1856 Stodulce - zm.25.12.1920),

                                           poch. W-wa, cm. Powązkowski,

                                           brat w/w Antoniego Zaleskiego

                                           Syn :

                                           H1. August Zaleski (ur.13.09.1883 Warszawa - zm.7.04.1972 Londyn),

                                                 prezydent RP na uchodźtwie (1947 - 1972), poch. Newark, Cmentarz Lotników Polskich

 

                                                   August Zaleski (1883 – 1972)

 

                                     G5. Ksawera Teresa Szydłowska (ur.1864 - zm.6.04.1948)

                                           m.(śl.18.8.1888)

                                           Jerzy Potworowski h. Dębno (ur.1857 Kuchary Borowe - zm.6.08.1996 Radoryż Smolany)

                                           ojc. Adolf Henryk Potworowski (ur.12.09.1823 Czarków - zm.9.04.1862 Sielec)

                                           mat. Rozalia Unrug (ur.1827 Dzięczyzna), c. Henryka Kajetana U. i Anieli z d. Kurnatowska

                                           [zob. też podstrona : „Ilińscy”]

                                           Córka :

                                           H1. Teresa Helena Maria Potworowska (ur.18.08.1892 - zm.18.06.1978),

                                                 poch. cm. Powązkowski [zob. podstrona : Nekrologi warszawskie]

                                                 m. Władysław Tatarkiewicz (ur.3.04.1886 Warszawa - zm.4.04.1980 Warszawa),

                                                 poch. cm. Powązkowski [zob. podstrona : Nekrologi warszawskie]

                                                 filozof i historyk filozofii, estetyk i etyk, historyk sztuki,

                                                 członek Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk.

 

                                                   Prof. Władysław Tatarkiewicz (1886 – 1980)

                                    

                               F3. Jan Artur Wojciech Ordęga (ur.30.04.1828 - zm.1898 Żelechów)

                                     ż.(śl.1855 Warszawa, par. św. Jana)

                                     Michalina Maria Gertruda Bieńkowska h. Ślepowron (Korwin) [ur.+/-1820]

                                     ojc. Sylwester Bieńkowski (ur.ok.1803 - zm.24.07.1851 Warszawa), s. Feliksa

                                     mat. Pelagia Stępczyńska [ur.+/-1805 - zm.po 24.07.1851], c. Michała

 

                  D5. Jan Nepomucen Ordęga [ur.+/-1765 - zm.po 1783]

                         ż. Antonina Borzęcka (ur.ok.1766 - zm.1828 Dzigorzew, par. Charłupia Mała) [pkt 3.3]

                         ojc. Andrzej z Kozarzewa Borzęcki [ur.+/-1745 - zm.po 1784]

                         mat. Salomea Myszkowska (ur.+/-1745 - zm.30.08.1821 folwark Boczki, par. Rossoszyca),

                         z dóbr Sadokrzyce, par. Wróblew

                  D6. Łukasz Jan Kanty Ordęga (ur.ok.1771 Blizaniew [Blizanów, par. wł.] - zm.2.09.1848 Sieradz),                 

                         dziedzic dóbr Cienia (par. Gruszczyce)

                        1 ż.(śl.przed 1802) Wiktoria Ordęga

                        2 ż.(śl.przed 1810) Marianna Grabowska (ur.1792 - zm.1852 Sieradz)

                        3 ż.(śl.przed 1842) Julianna Grabowska

                        Syn z 1 żony :

                        E1. Józef Ordęga (ur.13.08.1802 Słomków k. Kalisza - zm.7.05.1879 Kraków) [PSB]

                              dr filozofii Uniwersytetu we Wrocławiu, uczestnik powstania 1830, kapitan jazdy kaliskiej,

                              krzyż złoty Viruti Militari, na emigracji. Dobra Cienia Wielka skonfiskowane w 1840 r.

                              ż. Antonina Kiełczewska (ur.ok.1802 - zm.11.02.1893 Kraków)

                              ojc. Feliks Kiełczewski

                              mat. Józefa Radońska

                              Dzieci (Mścisław, Maria, Władysław, Boleslaw)

                              F1. Mścisław Kazimierz Ordęga (ur.+/-1830 - zm.26.08.1870), inżynier, powstaniec 1860 r.,

                                    oficer armii francuskiej, poległ w bitwie pod Froeschwiller - Worth

                              F2. Maria Ordęga [ur.+/-1830]                            

                              F3. Władysław Symforian Ordęga (ur.25.08.1828 Koźminek - zm.14.07.1892 Paryż)

                                   dr nauk, dyplomata, konsul w Maroku i Japoni, odznaczony Gwiazdą Legii Honorowej,

                                   brał udział w powstaniu 1863 r..

                                   1 ż. Jadwiga Czapska h. Leliwa (ur.1844 - zm.1869),

                                         ojc. Franciszek Czapski

                                         mat. Michalina Czapska

                                   2 ż. Maria Żółkiewska (ur.1852 - zm.1909), c. Kazimierza i Michaliny z d. Podhorska

                                   Córka z 1 żony :

                                   G1. Michalina Ordęga (ur.28.03.1869 Paryż 8 - zm.1922 Montmorency, cm. Les Champeaux)

                                         m.(śl.29.10.1892 Kraków, par. św. Szczepan)

                                         Aleksander Laski (ur.7.05.1870 - zm.9.10.1909 Warszawa), poch. cm. Powązkowski

                                         ojc. Władysław Karol Jan Laski h. Laski (ur.21.05.1831 Drezno - zm.7.12.1889)

                                         mat. Stefania hr.Ilińska (ur.1841 - zm.8.02.1920, poch.Warszawa, cm. Powązkowski)

                                         [zob. podstrona „Ilińscy”]

                                   Córka z 2 żony :

                                   G2. Ninieta Ordęga (ur. Palermo - zm.11.02.1922 Warszawa)

                                         [„Kurier Warszawski” nr 35 z 4.02.1922 r.]

                              F4. Bolesław Feliks Ordęga (ur.19.01.1831 Lewków - zm.1870), oficer armii francuskiej,

                                    ranny pod Radziwiłłowem

 

           C5. Karol Boromeusz Masłowski [ur.+/-1715 - zm.przed 1795], dz. d. Strońsko

                  wojski ostrzeszowski, podczaszy wieluński [LN Osjaków 1763 r., s.3]

                  dz. d. Strońsko

                  1 ż. Jadwiga Fundament Karśnicka [ur.+/-1715 - zm.przed 1743]

                  2 ż.(śl.1740/42) Gertruda Fundament Karśnicka [ur.+/-1715 - zm.przed 1781],

                        c. Zygmunta i Anny z d. Cieńska

                  Dzieci Karola Masłowskiego z 1 żony : (Józef)

                  D1. Józef Kalasanty Masłowski [prawd. z 1 żony] (ur.1740 - zm.1793 Osjaków), łowczy ostrzeszowski

                         dz. d. Osjaków, Nowa Wieś, Dębina

                         ż. Agnieszka Trzcińska h. Leliwa [ur.+/-1740],

                         ojc. Piotr Trzciński, miecznik gostyński, dz. d. Trzcinica

                         mat. Urszula Brzostkiewicz                                                  

                         Dzieci (Masłowscy) : (Felicjanna, Urszula, Jadwiga, Stanisław, Józefa)

                         E1. Felicjanna (Józefa) Masłowska (ur.1778 - zm.8.08.1811)

                               m. Wojciech Madaliński h. Larysza (ur.ok.1772 - zm.27.02.1824 Dębina, par. Osjaków)

                               ojc. Jan Madaliński [ur.+/-1750], s. Franciszka M., łowczego nurskiego, wł. części Bobrownik 
                                     i 2 żony Julianny Zaydlic
                               mat. Anna Botkowska

                               [Inne żony Wojciecha Madalińskiego : Anna Kossecka,

                               (śl.1816 Wróblew) Helena Nieniewska (ur.1796), c. Jakuba i Marianny z d. Przeradzka], [pkt 3.2.2]

                               [Dzieci : zob. pkt 3.2.2]

                         E2. Urszula Masłowska (ur.1779) 

                               m. N. Starczewski h. Nałęcz [ur.+/-1775]

                         E3. Jadwiga Teresa Masłowska (ur.1784)

                               m. Antoni Wężyk (ur.1785 - zm.1833), dz. d. Tokarzew k. Ostrzeszowa      

                               ojc. Andrzej Wężyk (ur.15.12.1753 Myjomice), s. Józefa W. i Elżbiety z d. Siemieńska h. Leszczyc

                               mat. Elżbieta Siewierska (ur.+/-1755 - zm.25.10.1823 Królewskie),

                                      c. Konstantego i Elżbiety z d. Zielonacka (c. Ignacego Zielonackiego)

                         E4. Stanisław Masłowski (ur.1785 - zm.7.10.1818 Osjaków), wł. folwarku Felinów

                               ż. Ludwika Rusiecka v. Regulska v. Rygielska h. Rawicz [ur.+/-1785]
                               Dzieci : 1
                               F1. Julianna Masłowska [ur.+/-1815]
                                     m. N. Szkaradkiewicz [ur.+/-1810]                                 

                         E5. Józefa Masłowska [ur.+/-1770], dz. d. Osjaków  

 

                  Dzieci Karola Masłowskiego z 2 żony (Gertruda Karśnicka) : (Kunegunda, Ksawery, Aleksy)                             

                  D2. Kunegunda Ewa Anna Masłowska (ur.1743 Ruda, chrzest 14.05.1743 Rudlice)

                         [chrzestni : G. Jan Masłowski, podstoli ostrzeszowski i Katarzyna Szeliska z d. Masłowska,

                         cześnikowa ziemi bracławskiej (?), chrzcił ks. Walenty Myszkowski, prepozyt de Cieszęcin]

                         m. Franciszek Ksawery Walewski [ur.+/-1740], dz. d. Wola Wiązowa, chorąży ostrzeszowski, łowczy ostrzeszowski

                         ojc. Franciszek Walewski

                         mat. Teodora Walewska

                  D3. Ksawery August Józef Masłowski (ur.1746 Ostrówek, chrzest 12.09.1746 Rudlice)

                         [chrzestni : G. Paweł Karśnicki, chorąży ostrzeszowski i Teresa Błeszyńska z d. Wielogłowska]

                  D4. Aleksander v. Aleksy Masłowski [ur.+/-1750], dz. d. Dzierząznia, Strońsko, wojski ostrzeszowski

                         ż. Bogumiła Nieniewska [ur.+/-1750]

                         ojc. Wojciech Nieniewski, skarbnik

                         mat. Magdalena Wolska

                         Dzieci (Masłowscy) :

                         E1. Nepomucena Masłowska (ur.1785 - zm.24.02.1823)

                               m.(śl.przed 1809) Jakub Psarski h. Boleścic [ur.+/-1780 - zm.24.09.1820 Popowo k. Sieradza)

                               ojc. Fryderyk Jakub Psarski (ur.ok.1730 - zm.15.12.1805 Wrocław) [PSB]

                               mat. Ksawera Franciszka Bardzinska (Bardzyńska) (ur.1753 Popowo - zm.12.10.1814 Myślniew)

                         E2. Józef Masłowski (ur.1786), dz. d. Strońsko          

                    

           C6. Jan Chryzostom Masłowski (ur.+/-1715 - zm.2.08.1759 Rudniki), podstoli ostrzeszowski 1745 – 57,

                 dz. d. Rudniki, Małyszyn, Masłowice

                 ż.(śl.9.02.1738 Wieluń) Marianna Wstowska h. Boduła (ur.ok.1718 - zm.4.09.1792 Rudniki)

                 [świadkowie ślubu : M. Antoni Stawski, Michał Madaliński, notariusz, Michał Łubieński], [LC Wieluń, s.86]

                 ojc. Kazimierz Wstowski [ur.+/-1685], s. Mikołaja W. i Zofii z d. Strzemęska

                 mat.(śl.1713) Konstancja Łubieńska h. Pomian [ur.+/-1685 - zm.po 1752],

                        c. Macieja Ł. (ur.1638 - zm.1704) i Teresy z d. Radolińska h. Leszczyc – c. Andrzeja R. [PSB]

                        [1 mąż Konstancji Łubieńskiej – Andrzej Ordęga, s. Macieja i Teresy z d. Radolińska]

 

 [11] Przyłęccy h. Śreniawa :
         Dzieci  Stanisława Przyłęckiego i Zuzanny Myszkowskiej : (Andrzej, Jan, Stanisław, Kazimierz, Albert, Albert, Aleksander, 
         Salomea, Feliks, Michał, Teresa + prawdopodobnie : Konstancja, Rozalia, Joanna)
         [zob. podstrona : Spis treści , Przyłęccy]
 
 [12] Kociełkowscy h. Korab [zob. pkt 4.1]
     Zygmunt Kociełkowski [ur.+/-1610 - zm.1677], sędzia ziemski sieradzki 1677
       ż. Marianna Trzebicka h. Łabędź [ur.+/-1610]
       ojc. Marcin Trzebicki (ur.+/-1585 - zm.1657), kasztelan [Wieluń]. S. N. i Anny z d. Kałowska
       mat. Katarzyna Rożniatowska h. Ostoja [ur.+/-1590]
       [brat Andrzej Trzebicki (ur.23.11.1607 Trzebnica k. Sieradza - zm.28.12.1679 Kielce), 
        biskup krakowski (1658 – 1679), biskup rus. (Przemyśl) (1654 – 1658), pokanclerzy koronny (1656 – 1658)
 
          biskup Andrzej Trzebicki (1607 – 1679)  [powiększ]
 
       Syn :
       Stefan Kociełkowski [ur.+/-1640 - zm.po 1679], komornik ziemski sieradzki 1679
       ż. Konstancja Brzezińska [ur.+/-1640]
       Dzieci : (Barbara, Konstancja, Zuzanna, Zygmunt)
       A1. Barbara Kociełkowska [ur.+/-1670]
              m.(1691) Stanisław Nekanda Trepka (ur.+/-1665 - zm.1742) [2 żona – Zofia Kmita]
              ojc. Mikołaj Trepka (ur.+/-1635 - zm.1666), s. Mikołaja T. (zm.1647). i Zofii z Przytyka
              mat. Zofia z Bnina [ur.+/-1635]
       A2. Konstancja Scholastyka Kociełkowska [ur.+/-1680 - zm.po 1691]
              m. Jan Andrzej Suchorski [ur.+/-1680]
              Dzieci (Suchorscy) :
              B1. Stanisław Suchorski [ur.+/-1710]
                    ż. Katarzyna Jerzmanowska [ur.+/-1710]
                    Dzieci (Suchorscy) :
                    B1. Kacper Suchorski h. Jastrzębiec [ur.+/-1740]
                           ż. Róża Borzęcka [ur.+/-1750]
       A3. Zuzanna Kociełkowska [ur.+/-1680 - zm.po 1691]
              [1700 r. zapisany do Bractwa św. Franciszka w m. Przyrów], [Przyrów, s. 158]
       A4. Zygmunt Kociełkowski [ur.+/-1680]
              ż. Katarzyna Trepka [ur.+/-1680 - zm. przed 1747] [2 mąż – Wojciech Myszkowski (ur.+/-1680 - zm.przed 1747)]
              ojc. Jan Trepka (ur.+/-1650 - zm.1676), s. Mikołaja i Zofii z Przytyka
              mat. Anna Grot [ur.+/-1650]
 
 1724 r. - Jan Kociełkowski de Trzebiesławice [LN Siewierz, str. 3]
 1751 r. - Andrzej Kociełkowski (ur.1751 Częstochowa, par. Zygmunta), s. Antoniego i Marianny
 1763 r. - Helena Kociełkowska, wpisana do bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie [s.46]
 
 [13] Dzieci Dominika i Katarzyny Myszkowskiej (Tysza - Bykowscy) :
         (Joanna, Jakub, Mateusz, Brygida, Józef, Karol, Julianna, Walenty, Jadwiga)
         D1. Joanna Zofia Tysza - Bykowska (ur.1748 Ogrodzona, chrzest 26.09.1748 Ręczno), 1767 r. panna 
               [chrzestni : ksiądz Wawrzyniec Roch Siemieński, kanonik de Wolbórz, curatus de Ręczno 
               i Generosa Helena Tyszyna], [LN Ręczno, str.35]
         D2. Jakub Dominik Wawrzyniec Tysza - Bykowski 
               (ur.1751 Ogrodzona, chrzest 8.08.1751 Ręczno - zm.3.12.1752 Myśliczów, par. Wielgomłyny), lat 2 
               [chrzestni : Magn. Stanisław Kraszkowski, cześnik dobrzyński, chorąży, M. Marianna Donin,
               M. Jakub Kamocki, skarbnik sieradzki, M. Agnieszka de Kamockie Kraszkowska,
               M. Świętosław Donin. M. Marianna Kraszkowska, panna], [LN Ręczno, str. 45], [LM Wielgomłyny, str.15]                        
         D3. Mateusz Tysza - Bykowski (chrzest 24.09.1753 Wielgomłyny - zm.26.09.1753 Myśliczów), 2 dni
               [chrzestni : GD. Bernard Kossowski i Marianna, żona jego de Myśliczów], [LN Wielgomłyny, str.263]
               [LM Wielgomłyny, str. 21]
         D4. Brigitta Teresa Urszula Tysza - Bykowska (ur.4.08.1754, chrzest 14.08.1754 Wielgomłyny - zm.1754)
               [chrzestni : MD. Sebastian Chęciński, zastępca posła krakowskiego i Helena Tysza de Myśliczów)
         D5. Józef Adam Tysza - Bykowski (ur.1756 Ogrodzona, chrzest 25.03.1756 Ręczno)
               [chrzestni : Magn. Tomasz Bąkowski venator Bielscensis, M. Agnieszka de Kamockie Kraszkowska,
               pincernissa Dobrzicensis], [LN Ręczno, str. 62]
         D6. Karol Tysza - Bykowski (ur.1758 Ogrodzona, chrzest 5.09.1758 Ręczno)
               [chrzestni : Jan Przerębski, vexilliser piotrkowski i żona Marcjanna Rupniewska], [LN Ręczno, str.72]
         D7. Julianna Tysza - Bykowska (ur.1761 Ogrodzona, chrzest 2.02.1761 Ręczno - zm.po 1800)
               [chrzestni : Magn. Franciszek Grabowski, ensifer winnicki, Magdalena de Malczewskie Ichnatowska,
               Pincerna Ciechanoviensis, Julianna de Kozickie Grabowska, ensifera winnicka], [LN Ręczno, str. 83]
               1785 r. de Borowno
               m.(śl.6.05.1785 Kruszyna) Franciszek Miedzianek - Kobyłecki h. Godziemba [ur.+/-1760 - zm.po 1800]
               [świadkowie ślubu : GD. Wincenty Szeliski de Jacków, par. Borowno, GD. N. Tyszkiewicz de Gidle,
               GD. Mathias Ostrowski de Szyszki, par. Snocensi] 
                      de Kruszyna [18 km na NE od. c. Częstochowy] (wzm.1782 - 85)
                      posesor wsi Borowno k. Częstochowy [14 km na NE od Częstochowy]
                      ojc. Maciej Miedzianek - Kobyłecki z Bądkowa [ur.+/-1720],
                             s. Wawrzyńca K. i Marianny z d. Papieska
                      mat. Agnieszka Świerczyńska [ur.+/-1720]
                      Dzieci (Kobyłeccy) : 7 (Kazimierz, Antoni, Marianna, Józef, Krzysztof, Józef, Stanisław)
                      E1. Kazimierz Roman Kobyłecki (chrzest 3.03.1786 Kruszyna)
                            [chrzestni : MD. Franciszek Paciorkowski, burgrabia wieluński i MD. Apolonia Szeliska de Jacków
                            oboje z par. Borowno] 
                      E2. Antoni Piotr Kobyłecki (chrzest 16.01.1787 Kruszyna - zm.1787 Kruszyna)
                            [chrzestni : MD. Gabriel Pągowski (zm.16.06.1797, lat 62, heres de Radostków, par. Borowno)]
                      E3. Marianna Zuzanna Kobyłecka (ur.1796 Grabówka, chrzest 4.08.1796 Borowno) [LN Borowno, str. 32]
                            [chrzestni : M. Franciszek Ksawery Paciorkowski, heres Borowno i żona M. Barbara Męcińska] 
                      E4. Józef Kobyłecki (zm.1798 Grabówka, dwór, par. Borowno), dziecko [LM Borowno, str.9, 197]
                      E5. Krzysztof Józef Kobyłecki (chrzest 15.03.1799 Borowno] [LN Borowno, str. 95]
                      E6. Józef Andrzej Kobyłecki (ur.1800 Borowno), mieszkał : Zalew k. Stanisławowa
                            ż.(śl.4.06.1832 Warszawa, par. św.Andrzej) Izabela Klara Tatarkiewicz (ur.26.09.1811 Warszawa)
                            [świadkowie ślubu : Karol Kaczorowski, były sekwestator i Eljasz Maryjewski, oficjalista Urzędu Municypalnego]
                            mieszkała : 1832 r. Warszawa, ul. Żelazna nr 1132 (przy ojcu)
                            ojc. Józef Grzegorz Tatarkiewicz (ur.12.03.1790 Warszawa - zm.1844 Babice), muzykus
                                   s. Konstantego T. (ur.+/-1760 - zm.15.03.1840 Warszawa) i Małgorzaty Markiewicz
                            mat.(śl.1810 Warszawa) Anna Marjewska (Mariewska, Maryjewska) (ur.1789 - zm.16.09.1846),
                                   c. Karola [Maryewski] i Klary z d. Wołowska
                            Dzieci (Kobyłeccy) : co najmniej 2 (Jan, Aniela)
                            F1. Jan Wojciech Kobyłecki [ur.+/-1835]
                            F2. Aniela Kobyłecka [ur.+/-1835]
                                  m.(śl.1872 Warszawa, par. Narodzenia NMP) Wincenty Przybyłko (ur.ok.1847), urzędnik Sądu Pokoju w Warszawie
                                  ojc. Józef Przybyłko (ur.ok.1847)
                                  mat. Emilia Zdrojewska [ur.+/-1845]
                                  Dzieci (Przybyłko) :
                                  G1. Maria Henryka Przybyłko (ur.23.03.1873 Warszawa - zm.30.08.1944 Warszawa),
                                         artystka dramatyczna, zginęła podczas Powstania Warszawskiego [PSB]
 
                                                   [powiększ]
                                         Maria Przybyłko - Potocka (1873 – 1944), cm. Stare Powązki, Aleja Zasłużonych 
 
                                         m.(śl.1900) Antoni Michał Emilian Potocki h. Szeliga
                                         (ur.17.09.1867 Kojdanów, gub. mińska - zm.5.10.1939 Warszawa) [PSB]
                                         krytyk literacki, publicysta, historyk literatury i sztuki
 
                                           Antoni Potocki (1867 – 1939)
 
                                         ojc. Aleksander Potocki [ur.+/-1835]
                                         mat. Kasylda Jabłońska [ur.+/-1835]
                                         [1 żona Antoniego Potockiego – (śl.22.12.1892 Warszawa, par. Wsz. Św.)
                                         Zofia Izabela Małyszczycka (ur.+/-1870), c. Franciszka Juliana M. 
                                         i Barbary Fühl – c. Bogumiła F. i Marianny z d. Kalinowska]
                                         Dzieci (Potoccy) :
                                         H1. Łucja Potocka [ur.+/-1900]
                      E7. Stanisław Kobyłecki (ur.+/-1800 - zm.1846)
                            ż. Franciszka Skalska [ur.+/-1800]
                            Dzieci (Kobyłeccy) :
                            F1. Antoni Kobyłecki [ur.+/-1830]
                            F2. Jan Kobyłecki [ur.+/-1830]
                            F3. Ludwik Kobyłecki [ur.+/-1830], ż. NN, dzieci : 7
                            F4. Marianna Kobyłecka [ur.+/-1830]
 
         D8. Walenty Mathias Kazimierz Tysza - Bykowski (ur.1764 Ogrodzona, chrzest 25.02.1764 Ręczno)
                [chrzestni : Magn. Jan Bąkowski, Pincern Margenburgens i Agnieszka Kraszkowska, pincernissa Dobrzynensis], 
                [LN Ręczno, str. 95]
         D9. Jadwiga Tysza - Bykowska (ur.1769 Witkowice, chrzest 16.10.1769 Borowno)
               [chrzestni : M. Walerian Krąkowski i M. Regina Jackowska] 
 
          Tysza Bykowski h. Chorągwie
 
          
 
          Wawrzyniec Tysza Bykowski [ur.+/-1620]
          ż. NN. [ur.+/-1625]          
          Syn :
          Krzysztof Tysza Bykowski [ur.+/-1650 - zm.po 1688] de Przerąb w par. Rzejowice (od ok. 1680 r.) [LN Rzejowice, str.38] 
          [być może siostrą lub bratową Krzysztofa była Jadwiga Tyszanka de Bartodzieje, Krępa, 
          występująca w latach 1687 - 1689 r. jako chrzestna (LN Bęczkowice, str.5, 9, 14)]
 
          ż.(śl.28.11.1678 Bęczkowice) Anna Teresa Jawor h. Kościesza [ur.+/-1650 - zm.po 1688) [LN Rzejowice, str.38]
          [świadkowie ślubu : Stanisław Brochocki i Franciszek Żegota]
          [1661 r. zapisana jako panna, łowczanka (Warta) – bractwo św.Józefa w par. Kruszyna (str.40)] , 
          Krzysztof i Anna Bykowscy, właściciele dóbr Zielęcin (par. Rząśnia k. Radomska), który sprzedali w 1685 r. Wodzińskim   
          [1 mąż Anny Teresy Jawor :
          (śl.28.11.1669 Falków) Stanisław Poleski (Poleiski) z Poleszyna (ur.+/-1645), (LC Fałków, str. 89)], [zob. pkt 3.6]                     
          [Uwaga : siostrą Anny Teresy Jawor była Agnieszka Jawor – żona Wojciecha Myszkowskiego ze Skórnic (zob. pkt 3.6)]  
 
            akt ślubu, Bęczkowice 1678 r.  [powiększ]
 
          Syn :
          Antoni Tysza Bykowski (ur.1681 Przerąb, chrzest 2.01.1682 Rzejowice - zm.1780], dz. dóbr Krępa (Krempa) k. Radomska
          [chrzestni : GD. Mikołaj Bębnowski, de villa Borowe Karczmy i GD. Elżbieta Jaworowa ( = Jawor) de Trzebcze], 
          [LN Rzejowice, str. 31]
          [Trzebce, par. Makowiska k. Radomska, Trzebc (Trzepcze), par. Wielgomłyny k. Radomska]
          ż. Helena Komornicka h. Gryf [ur.+/-1685 - zm.po 1754]
        (2 m. Heleny Komornickiej - Ludwik Jordan z Zakliczyna h. Trąby [ur.+/-1685], 
          s. Antoniego Spytka Jordana, łowczego bełskiego [Bełz] i Elżbiety z d. Różycka z Trojanowych Różyc )
 
          Dzieci : 3 (Dominik, Eleonora, Urszula)
          A1. Dominik Tysza Bykowski (ur.+/-1720 - zm.1781), heredes bonorum Ogrodzona, par. Ręczno (1747 r.)
                 [chrzestny 1737 r. (LN Lgota Wielka, str. 59]
                 [chrzestny 1745 r. (LN Ręczno k. Radomska, str. 5)]
                 [chrzestny 1752, 1754 r. (LN Trzepnica, par. Bęczkowice k. Radomska, s.72, 80)]
                 [chrzestny 1753 r. (LN Mierzyn, str. 14)]
                 ż.(śl.przed 1748) Katarzyna Myszkowska [ur.+/-1725 - zm.po 1791], mieszkali : Ogrodzona, par. Ręczno,
                 Myśliczów, par. Wielgomłyny, Witkowice, par. Borowno
                 ojc. Bernard Myszkowski, dziedzic części Chruszczobród, s. Wacława i Katarzyny z d. Olszewska
                 mat. Salomea Kociełkowska
                 Dzieci Dominika i Katarzyny Bykowskich : zob wyżej
          A2. Eleonora Tysza Bykowska [ur.+/-1720 - zm.po 1768] de Myśliczów [ = Myśliwczów (23 km na SE od Radomska)]
                 m. (śl.19.02.1754 Wielgomłyny) Antoni Jerzmanowski h. Dołęga [ur.+/-1725 - zm.po 1791] de Radonia ?
                 [Radonia, par. Błogie – 22 km na SE od Piotrkowi Trybunalskiego]
                 [świadkowie ślubu : GD. Kraszkowski, chorąży, GD. Dominik Tysza Bykowski, brat,  GD. Mierzyński z Myśliczowa] 
                 [LC Wielgomłyny, s.44]
                 ojc. Michał Jerzmanowski, s. Sebastiana i Marianny z d. Konopnicka h. Jastrzębiec – c. Jakuba K. (zm.1692)
                        i Katarzyny z d. Grudzieska
                 mat. Marianna Jasińska
                 [brat Antoniego J. – Chryzostom Jerzmanowski i żona Anna Jaksa - Bykowska h. Gryf, c. Franciszka B. (zm.1754),
                 cześnika ostrzeszowskiego i Klary z d. Tworzyjańska]
 
                   Potwierdzenia szlachectwa Antoniego Jerzmanowskiego w 1791 r.  [powiększ]
 
                 Dzieci (Jerzmanowscy) : (Adam, Józef, Michał, prawdopodobnie Tomasz, Ignacy, Wincenty)
                 B1. Adam Melchior Jerzmanowski (ur.1757, chrzest 16.03.1757 Piotrków Trybunalski)
                       [chrzestni : MD. Michał Czapski, Palatinus Marieburger (wojewoda malborski [PSB])
                       i Aleksandra Jankowska, Judicis Tribunale Regni Petricoviensis]
                       1767 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński [s. Antoniego, Zyvecensis], [„Album Studiosorum …”, str.87]
                       ż. N. Drogońska [ur.+/-1757]
                       Dzieci (Jerzmanowwscy) :
                       C1. Józef  Antoni Jerzmanowski (ur.1777 Żywiec), sędzia w Hałcnowie
                             ż. (śl.1804 Kozy) Marianna Bodurkiewicz h. Kościesza [ur.+/-1780], 
                             c. Antoniego i Małgorzaty z d. Niewiadomska (zm.1819)
                             Dzieci :
                             D1. Antoni Jerzmanowski (ur.1805), ż. Ludwika Sikorska
                             D2. Jan Ignacy Jerzmanowski (ur.18.06.1809 Hałcnów)
                             D3. Barbara Tekla Agnieszka Jerzmanowska (ur.2.12.1810 Hałcnów)
                             D4. Emilia Jerzmanowska (ur.1813)
                             D5, Józef Edmund Aleksander Jerzmanowski (ur.16.11.1814 Halcnów - zm.1877 Kraków), 
                                    pisarz historyczny, działacz gospodarczy [PSB]
                                    ż.(śl.12.05.1855 Kraków, par. NMP) Anna Aleksandra Neymanowska h. Szeliga (ur.1829 - zm. Kraków)
                                    [świadkowie ślubu : Alojzy Fibich i Wincenty Poll], [LC Kraków, par. NMP, skan 31]   
                                    ojc. Paweł Neymanowski, mat. Rozalia Łomżyńska
                             D6. Andrzej Jerzmanowski (ur.1819)       
                 B2. Józef Jerzmanowski (ur.1761 Żywiec), 1773 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński [„Album Studiosorum …”, str.97]
                       ż. Tekla Targowska [ur.+/-1765]
                       Dzieci (Jerzmanowscy) : 2 (Józef, Feliks)
                       C1. Józef Jerzmanowski (ur.1782 par. Oświęcim - zm.przed 1834], naczelnik komory głównej Wilczkowice
                             ż. Joanna Plinkiewicz (ur.1787 Pińczów - zm.po 1834)
                             ojc. Franciszek Plinkiewicz (Plińkiewicz)
                             mat. Marianna de Berthier
                             Dzieci : [pkt 7.1.2]
                       C2. Feliks Roch Jacek Jerzmanowski (ur.15.08.1792 Andrychowice, cyrkuł myślenicki - zm.ok.1860), 
                             kapitan gwardii grenadierów, naczelnik powiatowy [Sieradz]
                             ż. Anna Turska h. Rogala (ur.2.08.1795 Gosławice - zm.25.09.1876 Warszawa), poch. cm. Powązkowski
                             ojc. Gabriel Turski
                             mat. Anna Bąkowska
                 B3. Michał Antoni Franciszek Jerzmanowski (ur.1768 Żywiec)
                 prawdopodobnie :
                 B4. Tomasz Jerzmanowski [ur.+/-1750], prawdopodobnie z 1 - ej żony NN.
                       1767 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński [s. Antoniego, Zyvecensis], [„Album Studiosorum …”, str.87]
                 B5. Ignacy Jerzmanowski [ur.+/-1750], prawdopodobnie z 1 - ej żony NN.
                       1767 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński [s. Antoniego, Crac.], [„Album Studiosorum …”, str.87]
                 B6. Wincenty Jerzmanowski [ur.+/-1760]
                       1775 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński [s. Antoniego, Crac.], [„Album Studiosorum …”, str.101]
 
          A3. Urszula Tysza Bykowska [ur.+/-1720] de Myśliczów [ = Myśliwczów], 
                 1737 r. de Krępa [LN Lgota Wielka, str. 59], 1744 - 45 r. de Ogrodzona [LN Ręczno, str.25, 27, 29]
                 m.(śl.19.02.1754 Wielgomłyny) Sebastian Chęciński [ur.+/-1720], [„Procurator Causarum Ofic. Castrensis Cracociensis”]
                 zarządca grodu krakowskiego
                 [świadkowie : MD. Bonawentura Siemieński, miecznik [Bracław ?], dziedzic krzętowski i GD. Mikołaj Zabłocki, dz. de Rogi,
                 MD. Antoni Ostrowski de Łazów], [LC Wielgomłyny, str. 44]
 Inni :
 1661 r. - Gen. Helena Tyszyńska, starościanka de Przerąb, panna, zapisana do bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (str. 40)
 1667 r. - Elżbieta Bykowska [1667 de Przerąb]
 1672 r. - Nob. Zofia Bykowska, panna, zapisana do bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (str. 52)
 1673 r. - Joanna Bykowska, zapisana do bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (str. 56)
 1673 r. - Stanisław Bykowski, zapisany do bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (str. 56)
 1684 r. - Jadwiga Bykowska [1684 r. panna de Przerąb, LN Rzejowice, str. 33]
 1691 r. - Antoni Bykowski [1691 de Ossa, LN Dąbrowa Zielona., Rogaczów, str. 90]
 1697 r. - Maciej Tysza (Tyra, Tera) de Bartodzieje (wzm.1709 – 16)
 1716 r. - Jan Tyra de Bartodzieje, Podpole
 1716 r. - ślub 24.05.1716 Bęczkowice) Andrzej Sojka (Soyka) + Agnieszka Tyszanka [świadek Maciej Tyra], [LC Bęczkowice, s.79]
 1755 r. - Mathias Bykowski, chrzestny [LN Ręczno, str. 58]
 1757 r. - Gen. Jan Bykowski, świadek ślubu [LC Bęczkowice, str.117]
       
 [14] Dzieci Jana Marchockiego [ur.+/-1715] z 1 i 2 żony: 
         Dzieci Jana Marchockiego i 1 żony Agnieszki z d. Płocka (zm.przed 1749] : (Franciszka, Walenty, Stefan, Jan)
         D1. Franciszka Ścibor - Marchocka [ur.+/-1745]
                m. Franciszek Zalaszowski (ur.ok.1743 - zm.1812], skarbnik [Siewierz]
         D2. Walenty Ścibor - Marchocki [ur.+/-1745]
         D3. Stefan Ścibor - Marchocki [ur.+/-1745 - zm.po 1775]
         D4. Jan Kanty Ścibor - Marchocki [ur.+/-1745], 1773 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński [„Album Studiosorum …”, str.98]
                ż. Petronela Czarnocka h. Lis [ur.+/-1745]
                ojc. Piotr Czarnocki [ur.+/-1745], s. Jana (ur.+/-1715 - zm.1787), łowczego [Chełmno] i Teresy z d. Radecka [ur.+/-1715]
                mat. Józefa Lesiecka
                Dzieci :
                B1. Teodor Rajmund Ignacy Ścibor -  Marchocki (ur. 1786 Wyczerpy, par. Częstochowa - Zygmunt) 
                B2. Gabriel Otton Wincenty Ścibor - Marchocki (ur.1787 Wyczerpy, par. Częstochowa - Zygmunt)
         Dzieci Jana Marchockiego i 2 żony Marianny z d. Myszkowska :       
         (Antonina, Marianna, Justyna, Katarzyna, Roch, Józef)
         D5. Antonina Marchocka [ur.+/-1750] [chrzestna 1765, 1770, LN Rędziny, str.24, 27, 31], 1771 r. panna de Rędziny
                1 m. Józef Bierzyński h. Ślepowron (ur.1739, par. Mierzyn - zm.po 1791),
                        podstoli [Nowogródek] 1769, starosta perejasławski 1779, 1780, podkomorzy [Kijów] 1791,
                        marszałek woj. sieradzkiego, poseł kijowski 1791, regimentarz,
                        dzierżawca dóbr biskupich Lipowiec 1773
                        ojc. Felicjan Bierzyński [ur.+/-1710], podczaszy [Chęciny]
                        mat. Kunegunda Święcicka [ur.+/-1710]
                        [Inne żony Józefa Bierzyńskiego ; 
                        2/ Anna Slaska h. Slasa, c. Adama (ur.1722 - zm.1773) i Anny Ludwiki z d. Colonna – Walewska
                        3/ Józefa Slaska – syn. Kajetan Józef Bierzyński (ur.1782 Ropocice)
                        4/ Justyna N. w 1775 r.]
                2 m. Michał Czarnocki [ur.+/-1745 - zm.po 1779], stolnik [Stężyca]
         D6. Marianna Marchocka [ur.+/-1755], [chrzestna 1772, LN Rędziny, str.31], 1772 r. panna de Rędziny
         D7. Justyna Marchocka [ur.+/-1755 - zm.po 1777], [chrzestna 1776 - 77, LN Rędziny, str. 39, 40]
         D8. Katarzyna Ścibor - Marchocka (ur.1755/62 - zm.26.09.1808 Żelisławice, par. Siewierz), lat 53, 1775 panna de Rędziny
               1 m.(śl.po 1775/83) Hipolit Czarniecki h. Łodzia (ur.1707 - zm.16.10.1793 Rędziny), lat 86, 
                      de Rędziny, łowczy dobrzyński, piotrkowski, podstoli dobrzyński
                      ojc. Szymon Czarniecki [ur.+/-1680 - zm.1744], s. Jana i Krystyny z d. Grochowiecka
                      mat.(śl.1703) Konstancja Lubiatowska h. Grzymała [ur.+/-1685 - zm.przed 1765],
                             c. Wojciecha Feliksa L. (zm.1694) i Katarzyny Heleny z d. Gądkowska (zm.1690) – c. Szczedrzyka G.
                             [1 żona Hipolita Czarnieckiego – (śl.przed 26.04.1741) Anna Masłowska h. Samson, 
                             c. Andrzeja Masłowskiego i Jadwigi z d. Myszkowska, c. Mikołaja Myszkowskiego]
                             [2 mąż Anny Masłowskiej : Franciszek Jaksa - Bykowski h. Gryf (zm.1754), 
                             cześnik ostrzeszowski, dziedzic wójtostwa Przyrów, towarzysz roty husarskiej,
                             s. Marcina, miecznika ostrzeszowskiego i Marianny z d. Stokowska] 
                             [2 mąż Konstancji Lubiatowskiej - (śl.1715) Stefan Grabiński h. Pomian (zm.1737),
                             cześnik dobrzyński, s. Jana G. (zm.1710) i Katarzyny z d. Rokicka]                         
               2 m.(śl.22.12.1794 Rędziny) Kazimierz Zalaszowski (Zalassowski, Zalasowski) (ur.1742/44 - zm.24.10.1812 Żelisławice), 
                      wdowiec de villa Dziewki [4 km na N od Siewierza], lat 80 i 7 miesięcy, skarbnik [Siewierz],
                      heres bonorum Żelisławice [LM Siewierz, str. 262]
                      [1724 r. Franciszek Zalaszowski, heredes de Żelisławice i żona Marianna Trepka [LN Koziegłowy]
                      [1 żona – Franciszka Marchocka h. Ostoja (zm.VI. 1782 Dziewki) [LM Siewierz, str. 45], 
                      c. Jana M., chorążego [Kijów] i Agnieszki z d. Płocka] 
                      [GD. Hipolit Zalasowski, 1817 r. dz. dóbr Żelislawice, żona Teresa]
                      [prawdopodobnie to Franciszka Zalaszowska zapisana 1766 r.  do bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie, str.48]
                      prawd. ojc. Kazimierza : Stanisław Zalasowski (ur.1711 - zm.1771, par. Siewierz), lat ok.60, heres wsi Dziewki
 
                 [powiększ]
               akt zgonu Katarzyny Marchockiej 1-o Czarnieckiej, 2-o Zalaszowskiej, Siewierz 1808 r. [str. 204]
 
               Dzieci Hipolita Czarnieckiego i Katarzyny Marchockiej :
               E1. Paweł Czarniecki [ur.+/-1780 - zm.po 26.09.1808]
 
               Dzieci Kazimierza Zalaszowskiego i 2 żony Katarzyny Marchockiej 1-v. Czarnieckiej :
               E2. Jadwiga Zalaszowska (zm.12.01.1796 Rząsawy, par. Rędziny), 20 tygodni [LM Rędziny, str. 97)
               Dzieci Kazimierza Zalaszowskiego z 1 żony Franciszki Marchockiej (zm.1782) :                       
               E3. Józefa Zalasowska (ur.1766, par. Siewierz - zm.10.11.1767 Trzebiesławice), 
                     dziecko [LN Siewierz, indeks, str. 95], [LM Siewierz, str. 39]
               E4. Magdalena Zalasowska (ur.1767, par. Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 96]
               E5. Leonard Zalasowski (ur.1769, par. Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 99]
               E6. Jan Zalasowski (ur.1774, par. Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 103]
               E7. Michał Zalasowski (ur.1775, par. Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 104]
               E8. Onufry Zalasowski (ur.1777, par. Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 107]
               E9. Józefa Zalassowska (ur.1779, par. Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 110]
               E10. Felicjan Zalasowski (ur.1780, par. Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 111]
               prawdopodobnie kolejne dzieci z 1 żony Franciszki Marchockiej :
               E11. Antonina Zalassowska (ur.1767 - zm.2.09.1802 Trzebiesławice), lat 35 [LM Siewierz, str. 115]
                       m. N. Jankowski (Jonkowski) [ur.+/-1865]
               E12. MD. Marcin Zalaszowski [ur.+/-1770 - zm.po 1811], heredes villa Dziewki, posesor d. Dobieszowice
                       ż.(śl.przed 1800) Justyna Bilowska (Bielowska, Bilawska) [ur.+/-1770 - zm.po 1811], [LM Siewierz, str. 137]
                       Dzieci (Zalaszowscy, Zalasowscy) : 
                       F1. Kajetan Zalasowski (chrzest 1800 Siewierz - zm.V.1853) [LN Siewierz, indeks, str. 146], [Nekrolog „Kurjer Warsz.”]
                       F2. Agata Zalasowska (chrzest 1802 Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 149]
                       F3. Marianna Zalasowska (chrzest 1803 Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 152]
                       F4. Józef Marcin Zalaszowski (ur.1804, chrzest 20.09.1804 Siemonia)
                       F5. Salomea Marianna Zalaszowska (ur.16.11.1805 Dobieszowice, chrzest 6.12.1805 Siemonia)
                       F6. Antoni Zalaszowski (ur.1807 Dobieszowice, chrzest 9.07.1807 Siemonia)
                       F7. Piotr Kazimierz Zalasowski (ur.6.09.1808 Dobieszowice - zm.27.10.1825 Dziewki), lat 17
                       F8. Maksymilian Dominik Ludwik Zalaszowski (ur.4.08.1809 Dobiesz, chrzest 22.05.1810 Siemonia)
                       F9. Barbara Franciszka Zalaszowska (ur.1811 Dobieszowice, chrzest 6.05.1811 Siemonia)
               E13. Nepomucen Zalassowski (ur.1777 - zm.30.08.1809 Żelisławice), lat 32 [LM Siewierz, str. 212]
               E14. Hipolit Zalasowski [ur.+/-1775 - zm.16.07.1832 Dziewki], heres de bonorum Żelisławice
                       ż.(śl.przed 1812) Felicjana Wojucka [ur.+/-1780 - zm.po 1816], poch. Żelislawice, kaplica [LM Siewierz, str. 282] 
                       Dzieci :
                       F1. Joanna (Antonina) Nepomucena Zalasowska (ur. 1819 - zm.1872 Gołyszyn, par. Wysocice), lat 53
                             m.(śl.4.05.1837 Dziewki, Siewierz, św. Macieja Apostoła) Józef Psarski [ur.+/-1815 Ryki], [LC Siewierz, s.120]
                             Dzieci :
                             G1. Konstanty Edmund Psarski (ur.1842 Dobieszowice, par. Siewierz - zm.1910 Gołyszyn, par. Wysocice)
                                   z. Florentyna Woźniakowska [ur.+/-1845 -  zm.po 1910]
               E15. Salomea Zalaszowska (zm.1783 Dziewki), dziecko [LM Siewierz, str. 46]         
                  
        D5. Roch Jacenty Bartolomeusz Marchocki (chrzest 15.08.1763 Rędziny) [LN Rędziny, str. 16, 19]
               [chrzestni G. Józef Kretowicz i żona Ewa]
        D6. Józef Marchocki (ur.1768 - zm.1769 Rędziny) 1 rok [LM Rędziny, str. 77]
               
        (Siostra Jana Scibora Marchockiego – Justyna Ścibor Marchocka [ur.+/-1710]
        i mąż Walerian Radecki z Krukowa i Radecza [ur.+/-1710], starosta romanowski)
 
 [15]  Łyszkowscy z Suliszowic [Suliszowice (par. Przybynów), własność zamku olsztyńskiego]
          Wojciech Jan Łyszkowski [ur.+/-1620], w 1668 r. otrzymał konsens na cesję połowy wójtostwa w Suliszowicach         
          1 ż.(śl.przed 1646) Agnieszka Gorzkowska [ur.+/-1615]
               prawdopodobnie rodzice :
               ojc. Stanisław Gorzkowski, w 1629 r. wł. Suliszowic
               mat. NN.
          2 ż.(śl.przed 1668) Elżbieta Nieszkówna [ur.+/-1620]
 
          Kolejne pokolenie : Suliszowice : (Tomasz)
          Tomasz Łyszkowski [ur.+/-1650] de Suliszowice, 25.11.1683 r. świadek ślubu [LC Zrębice, str.4]
 
          Kolejne pokolenie : Suliszowice, Trzebniów : (Stefan, Jadwiga)
          Stefan Łyszkowski [ur.+/-1675 - zm.po 1717] de Suliszowice, 1717 r. „posiadacz sołtystwa wsi królewskiej Suliszowice”, 
          6.02.1696 r. świadek ślubu [LN Niegowa, str. 118]
 
          Jadwiga Łyszkowska [ur.+/-1675] de Trzebniów, panna
          m.(śl. 6.02.1695 Niegowa) Mathia Milkowic [ur.+/-1670] famatus de villa Potok [LN Niegowa, str. 118]
          [świadkowie ślubu : Stefan Łyszkowski i GD. Głogowski de Suliszowice]
                  
          Kolejne pokolenie z Suliszowic :                    
          Mikołaj Łyszkowski [ur.+/-1700 - zm.po 12.07.1756] (w pisowni również Łyskowski), advocatus de Suliszowice
          ż.(śl.ok. 1722) Anna Otwinowska (Otfinowska) de Choroń (ur.ok.1703 - zm.29.03.1763), lat ok. 60, advocatia se Suliszowice 
          [LN Przybynów, str. 125, 138], [LM Przybynów, str. 195, 198]
          [prawdopodobnie rodzice Anny Otwinowskiej (w 1700 r. właściciele wsi Choroń) :
          ojc. Jan Otwinowski h. Gryf  (ur.+/-1665 - zm.1712), miecznik [Bracław], s. Stanisława (zm.1654) i Zuzanny z d. Charzowska
          mat. Marianna Gawrońska [ur.+/-1670], c. Jana i Barbary z d. Wolska
          [zob. podstrona  Myszkowice (właściciele)”, Otwinowscy h. Gryf]
          Dzieci Mikołaja Łyszkowskiego : (Augustyn, Antoni, Katarzyna, Barbara)
          A1. Augustyn Łyszkowski (Łyskowski) (ur.ok.1723, chrzest : Przybynów - zm.po 1738)
                 [chrzestni : Stefan Łyskowski de Luboyna i Marianna Otfinowska de Horoń, 
                 chrzcił ks. Maciej Wikliński, zakonnik ze Mstowa]
                 w 1738 r. występuje jako chrzestny razem z Elżbietą Gołuchowską [LN Olsztyn, str.107]
          A2. GD. Antoni Łyszkowski [ur.+/-1725 - zm.po 1762], 1762 r. advocatus de Suliszowice
                  ż.(śl.+/-1750) Zofia Rabicka [ur.+/-1730 - zm.po 1763] [16]   
                 Dzieci : 8
                 B1. Antonina Łyszkowska (ur.1751 Jacków, chrzest 5.06.1751 Borowno) [LN Borowno, str. 98]
                       [chrzestni : N. Marianna Zawadzka de aula Borowno i N. Józef Głuszkowski, kawaler]
                 B2. dziecko (ur.1753 - zm.1753) [LM Przybynów, str.91]
                 B3. N. Łyszkowski (a) (ur.1754 - zm.18.09.1858), lat 4 [LM Przybynów, str. 170]
                 B4. Agnieszka Marianna Łyszkowska (chrzest 26.01.1755 Przybynów) [LN Przybynów, str. 276]
                       [chrzestni : Nob. G. Kazimierz Wikliński de Rechowice i Nob. G. Rozalia Lewicka, panna de Suliszowice 
                 B5. Tomasz Łyszkowski (ur.1756 par. Przybynów)
                       [prawdopodobnie to on : 1768 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński [„ex M.D.L.”], [„Album studiosorum …”, str.90]
                 B6. Mikołaj Łyszkowski (ur.6.12.1758 par. Przybynów)
                 B7. Wawrzyniec Łyszkowski (a) (ur.1761 - zm.5.03.1762), 8 miesięcy [LM Przybynów, str. 189]      
                 B8. Leon Wojciech Łyszkowski (ur.11.04.1763 par. Przybynów)    
                       [chrzestni : GD. Mikołaj Łyszkowski i GD. Joanna Okrzesińska (Krzesińska), panna, de Suliszowice], 
                       [LN Przybynów, s.298]
          A3. Katarzyna Łyszkowska (ur.1728 Suliszowice, chrzest 26.04.1728 Przybynów), c. Mikołaja i Anny [LN Przybynów, str. 203]
                 [chrzestni : G. Jan Gawroński de Siedlec i N. Chojnowska de Bodziejowice, panna]
                 m.(śl.1751 Przybynów) GD. Piotr Modrzejowski [ur.+/-1725] de Krasawa, par. Zrębice [LC Przybynów, str. 144, 145]
                 [świadkowie : M. Antoni Czarniecki de Zrębice i GD. Józef Wojciechowski de Krasawa]
                 być może dzieci :
                 B1. Rozalia Modrzejowska [ur.+/-1755 - zm.po 1806]
                       1 m. NN. [zm.przed 1806]
                       2 m. (śl.30.08.1806 Przyrów) Kacper Frącykowicz [ur.+/-1760], kawaler [LC Przyrów, str. 78]
                               [świadkowie ślubu : Antoni Wierciochowicz i Kacper Kurasiewicz]
                 B2. Teresa Modrzejowska [ur.+/-1755], de Raczyn, chrzestna 1780 [LN Wydrzyn, str. 30]
          A4. GD. Barbara Łyszkowska (ur.20.09.1730, par. Przybynów - zm.1.05.1798) de Suliszowice [LN Przybynów, str. 97]
                 [chrzestni : Nob. Marcin Budzieński i G. Konstancja Głogowska, oboje de Suliszowice]
                 1 m.(śl.5.05.1747 Przybynów)  GD. Jan Myszkowski [ur.+/-1725 - zm.1747/56] de Żuraw [LC Przybynów, str. 130]
                        [świadkowie : M. Antoni Czarniecki de Zrębice, MD. Wojciech Małuski de Małusze i inni]
                 2 m.(śl.12.07.1756 Przybynów) GD. Piotr Głażewski (ur.+/-1725 - zm.12.06.1784 Myszkowice) 
                        [świadkowie ślubu : GD Mikołaj Łyszkowski, GD. Stanisław Czarniecki i inni]
                        [LN Przybynów, str. 162] [zob. pkt 3]
 
          ślub (1739 Przybynów) Mikołaj Łyszczarczyk de Biskupice + Elżbieta Ciężygłowa de Biskupice [LC Przybynów, str. 99]
 
          Łyszkowski ze wsi Lubojnia (par Borowno) :
          1697 r. - Stefan Łyszkowski de Lubojnia, [podpisał w woj. krakowskim, obiór Augusta II]
          1711 r. - ślub (1711 Borowno) Jan Rojek + Maianna Łyszkowska
          1721 r. - ślub (24.02.1721 Lubojnia, Borowno) : GD. Walenty Ryzowski + Katarzyna Łyszkowska, oboje z Lubojni
                        [świadkowie : GD. Antoni Zabłocki, G. Andrzej Luboienski, D. Zakrzewski], [ LC Borowno, str. 64]
          1725 r. - ślub (III. 1725 Lubojnia, Borowno) 
                        G. Paweł Strzelecki de Nieznanice + Rozalia Łyszkowska de Lubojnia (ur.ok.1711 - zm.3.03.1771 Witkowice), lat ok. 60
                       [LC Borowno, str. 72], [LM Borowno, str. 151]
          1753 r. - Stefan Łyszkowski de Lubojnia (być może błędna data)
          1754 r. - Imć Pani Zofia Łyszkowska przekazała dary dla kościoła w Borownie 5.04.1754 r. [LM Borowno, str.155]
          1770 r. - Ewa Łyszkowska, „Album Bractwa Szkalperza Swiętego Przenaswietszey Maryey Panny
                        z Gory Karmelu Fundowanego w Kościele Borowinskim przez Przewielebnego JMCJ Xiędza Andrzeia
                        Karsnickiego Officyała Proboszcza Radomskiego, Kanonika Sieradzkiego, Plebana Borowinśkiego. AD 1712 r.
                        Zaczęte.], str. 71.
 
         Łyszkowscy (Koziegłowy, Janów) :
         1676 r. - w kaplicy Męki Pańskiej w Janowie pochowano szl. P. Łyszkowską z folwarku Koziegłowskiego
         [ks. Jan Wiśniewski „Diecezja Częstochowska”, str. 144]
 
         Kazimierz Łyszkowski [ur.+/-1755]
         ż. Marianna N. [ur.+/-1755]
         Dzieci :.
         Stanisław Łyszkowski (ur.1779 Koziegłowy)
 
         Inni :
         1784 r. - G. Mikołaj Łyszkowski de Gromadzice (par. Wydrzyn), chrzestny 1784, 1787  [LN Wydrzyn, str. 43, 44, 53]
         1799 r. - G. Wincenty Łyszkowski, chrzestny [LN Żuraw, s.36]
         1799 r. - GD. Stanisław Dobrzański i żona GD.Marianna Łyszkowska, de Kobyłczyce
 
         Gen. Mikołaj Łyszkowski [ur.+/-1765]
         ż.(śl.28.10.1788 Rekle, par. Rząśnia)  
         GD. Katarzyna Wyszomierska (Wyszomirska, Wysiemurska, Wysiemierska) (ur.1770 - zm.13.06.1810 Borowiec), lat 30 [ = 40]
         [świadkowie ślubu : G. Jan Kowalski i G. Wojciech Orłowski], [Geneteka], [LM Wielgomłyny, str. 118]
         Dzieci :
         A1. Salomea Łyskoska (ur.1801 - 17.09.1805 Borowiec, par. Wielgomłyny), lat 4 [LM Wielgomłyny, str. 84]                
         A2. Aleksandra Łyszkowska (ur.1810 - zm.10.03.1810 Borowiec), 7 tygodni [LM Wielgomłyny, str. 116]
 
 [16]  Rabiccy :
          1729 r. - Magnificus Dominus. Samuel Rabicki, wpisany do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna [Kruszyna, str. 127]
          1740 r. - Nobilis Rabicka. żona administratora dóbr Kruszyna, wpisana do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna 
                         oraz jej córka Zofia [Kruszyna, str. 129], [Kruszyna k. Częstochowy, zob. pkt 3.2.1.1]
          1740 r. - Zofia Rabicka (zm.1754 Jacków, par. Borowno), consors administratora in Kruszyna 
                        [LM Borowno, str.22, 24] (wzm.1740 – 41) [LM Borowno, str.73]
          
          Ludwik Rabicki [ur.+/-1720], administrator in Skrzynno, par. Rudlice (wzm.1760 – 61)
          1739 r. Generosus Ludwik Rabicki, „Album Bractwa Szkalperza Swiętego Przenaswietszey Maryey Panny
          z Gory Karmelu Fundowanego w Kościele Borowinskim przez Przewielebnego JMCJ Xiędza Andrzeia
          Karsnickiego Officyała Proboszcza Radomskiego, Kanonika Sieradzkiego, Plebana Borowinśkiego. AD 1712 r.
          Zaczęte.], str. 40.
          ż. Agnieszka N. [ur.+/-1730]
          Dzieci :
          A1. Katarzyna Rabicka (ur.1756 Częstochowa, par. Zygmunta)
          A2. Bogusław Rabicki (ur.3.03.1761, par. Czarnożyły) [LN Czarnożyły, str. 88]
 
          1775 r. - Katarzyna Rabicka i mąż G. Wojciech Orłowski „Vice Regentis Castri Vielunen (LN Wydrzyn, str.18)
                      
 [powrót]
 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 

 

do górywstecz