3.2. Linia Wacława Myszkowskiego z Chruszczobrodu [+/-1600 r.]

 

 Ostatnia aktualizacja : 11.03.2017 r.

 Wyszukiwarka wewnętrzna :  Ctrl + F

 

 

 

   
 
 Wacław Myszkowski [ur.+/-1600 - zm.1663/66 ] z Mirowa i Myszkowic 
 „Pan na Mysłowie” (11 km na N od Siewierza) [1]
 podsędek siewierski, dz. wsi Chruszczobród 
 [Mysłów w XV wieku miał 27 łanów kmiecych, z których dziesięcinę dawano kościołowi w Targoszycach.
 Dziedzicem był Jan Koziegłowski  h. Lis (Długosz II, 193)]  [2]
 w 1643 r. pisał się : „de Osiek” [ 5 km na SE od m. Koziegłowy ]  [3]
 
 ż. (śl.+/-1630) Zofia Podczaszanka z Mirzowic [ur.+/-1605 - zm.po 1683] 
 ojc. Jan Podczaszy [ur.+/-1575 - zm.po 1616], dz. wsi Chruszczobród  [4]
 mat. Jadwiga Ożarowska [ur.+/-1575 - zm.po 1616], c. Stanisława  [5]
 [Mirzowice (Mierzowice) - nie istniejąca już miejscowość, część dzisiejszego Chruszczobrodu]
 [1683 r. zapisana do bractwa św. Anny przy parafii Chruszczobród jako 
 Zofia Myszkowska „de Mirzowice in Chruszczobród”, jako fundatorka bractwa]
 
  
  Akt fundacyjny bractwa św. Anny przy parafii Chruszczobród z 1683 r.  [powiększ]
  Fundatorzy : Myszkowscy z Chruszczobrodu (oryginalne podpisy)
  Wacław Myszkowski, dziedzic na Chruszczobrodzie i Mierzejowicach [ur.+/-1650 - zm.1698]
  Katarzyna Myszkowska, dziedziczka na Chruszczobrodzie i Mierzejowicach [prawd. żona Wacława],
  Zofia Myszkowska de Mirzowice i Chruszczobród
 
 Dzieci : (Jan, Mikołaj, Dorota, Katarzyna, Wacław, prawdopodobnie Wojciech)
 
 A1. Jan Myszkowski [ur.+/-1630 - zm.po 1676], 1669 r. dz. dóbr Chruszczobród, dz. dóbr Sikorki i Trzebiesławice
       [chrzestny : 1664 r. [LN Wieluń, str. 170], 1665 r. [LN Wieluń, str. 172]
       1 ż.(śl.+/-1648) Zuzanna Ujejska z Wilkowic [ur.+/-1630 - zm.przed 1662]
       2 ż.(śl.1661/63) Marianna Ujejska z Wilkowic [ur.+/-1635 - zm.po 1684]
       [prawdopodobnie to ona zapisana w  1661 r. jako panna – bractwo św.Józefa w par. Kruszyna (str.40)]    
       [zapisana w  1684 r. jako Marianna Myszkowska z Wilkowic, razem z córką Anną 
       do bractwa św. Anny w par. Chruszczobród, str.11] 
       [prawdopodobnie rodzice : Maciej Pilat - Ulejski z Wilkowic h. Nowina (ur.+/-1590),        
       sędzia ziemski (Siewierz), 1621 r.), pan na d. Ujazd i ż. Elżbieta Rajska]
 
       Dzieci prawdopodobnie z 1 żony : ( Mikołaj, Józef, Franciszek, Antoni )       
       B1. Mikołaj Myszkowski (ur.+/-1650 - zm.1724)
             [prawdopodobnie to on zapisany w 1684 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 16]
       B2. Józef  Myszkowski (ur.+/-1655 - zm.1724)        
             [prawdopodobnie to on zapisany 6.03.1686 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 17]    
       B3. Franciszek Myszkowski [ur.+/-1655] 
             [być może Franciszka Myszkowska, zapisana w 1684 r. do bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie, 
             razem z Teresą, jako córki dziedziców w Trzebiesławicach, str.13]
       B4. Antoni Myszkowski [ur.+/-1655 - zm.po 1695] [LN Siewierz, str.107]
       
       Dzieci z 2 żony : ( Jakub, Wojciech, Teresa, Wacław, Jan )  
       B5. Jakub Franciszek Myszkowski (chrz.1663 Siewierz - zm.po 26.06.1722) z matki Marianny 
             [LN Siewierz, Indeks, str.14]
             [zapisany 26.06.1722 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.30]
             ż. Magdalena Mieroszewska h. Ślepowron (ur.1681) [wg Minakowskiego – Magdalena Miroszowska]
             ojc. Jan II Mieroszewski (ur.+/-1655 - zm.1687) , star. i sędzia generalny siewierski, s. Wojciecha
             mat. bar. Benigna Estera Wilczek [ur.+/-1660]
             [1 ż. Jana II Mieroszewskiego – Elżbieta Przecławska]
             [brat Magdaleny Mieroszewskiej - Andrzej Leopold Mieroszewski (ur.1684), żona :
             Katarzyna Guzowska, 2-o Myszkowska]               
             Syn :
             C1. Józef Antoni Myszkowski [ur.+/-1705]
       B6. Wojciech Stanisław Myszkowski (chrz.1665 Siewierz - zm.po 1684] z matki Marianny [6]
             [LN Siewierz, indeks, str.15], 
             [prawdopodobnie to on zapisany w 1684 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 16]
             ż.(śl.przed 1695) Jadwiga N. [Racięcka ?] [ur.+/-1665 - zm.po 1701]      
             [prawdopodobnie to ona zapisana w 1695 r. i 1699 r. jako Jadwiga Myszkowska z Trzebiesławic
             do bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 21, 22]
 
               [powiększ]
             Zapis darowizn Jadwigi Myszkowskiej, żony Wojciecha dla bractwa św. Anny w parafii Chruszczobród z 1701 r.
 
       B7. Teresa Myszkowska (chrz.1669 Siewierz - zm.po 1693] z matki Marianny  [LN Siewierz, indeks, str. 18]
             1684 r. panna z Trzebiesławic (wzm.1684 – 93)
             [prawdopodobnie to ona zapisana w 1684 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 13 (razem z Franciszką)
             m. Jan Wodziński [ur.+/-1665]
       B8. Wacław Myszkowski (chrz.1672 Siewierz - zm.1724) z matki Marianny [LN Siewierz, indeks, str. 20]
       B9. Jan Myszkowski (chrz.1677 Siewierz - zm.po 1695) z matki Marianny, 1695 r. de Trzebiesławice
             [LN Siewierz, indeks, str. 23, LN Siewierz, str. 112, 113]
             [być może to Jan Myszkowski, późniejszy miecznik wieluński], [pkt 3.2.2]      
       B10. Anna Myszkowska [ur.+/-1660 - zm.po 1684]
              [w 1684 r. zapisana do bractwa św. Anny w par. Chruszczobród, razem z matką Marianną, str.11]
       prawdopodobnie :
       B11. Franciszka Myszkowska [ur.+/-1665]
              [prawdopodobnie to ona zapisana w 1684 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 13 (razem z Teresą]
              
 A2. Mikołaj Myszkowski (ur.1640, chrzest 9.12.1640 Koziegłówki - zm.1713), 
       1669 r. dz. dóbr Chruszczobród, dz. d. Dąbrowa i Galewice [7] 
       [chrzestni : Jan Poniatowski (de Chruszczobród) i Zofia Świętosławska de Pieńczyce], [LN Koziegłowy, str. 138]
       [prawdopodobnie to on zapisany w 1684 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 16]
       elektor z ziemi wieluńskiej 1669 r.
       [W 1711 r. Mikołaj podzielił dobra : Józef otrzymuje Dąbrowę, Jan otrzymuje Galewice]
 
         metryka chrztu, Koziegłówki 1640 r.
 
       1 ż.(śl.przed 1668) Aleksandra Grodziecka (Grodzicka) z Grodźca h. Drya (ur.+/-1640 - zm.25.01.1668)
            ojc. Andrzej Grodzicki [ur.+/-1605], dz. d. Dąbrowa i Młyńsko [zob. pkt 3.2.1]
            mat. Anna Minor [ur.+/-1610], c. Sebastiana Minor z Przybysławic i Elżbiety z d. Pilczycka (zm.1636)
 
       2 ż.(śl.+/-1675) Jadwiga Łącka z Korablina h. Pierzchała lub Roch, Korzbok (ur.+/-1655 - zm.1692) 
             ojc. Stefan Łącki (ur.+/-1625 - zm.1657), s. Piotra Ł. i Anny z d. Żelicka
             mat. Zofia Rydzyńska [ur.+/-1625 - zm.po 1691]
             Mężowie Zofii Rydzyńskiej : 3
             1 m. Jan Grodzicki h. Dryja [ur.+/-1620 - zm. przed 1650], s. Andrzeja, dz. d. Rudniki k. Wielunia
             2 m.(śl.1650) Stefan Łącki z Chraplewa h. Pierzchała (ur.+/-1625 - zm.1657), chorąży poznański
                    ojc. Piotr Łącki [ur.+/-1595 - zm.po 1653], chorąży poznański, 
                          s. Mikołaja Ł., chorążego poznańskiego i Anny z d. Jaskólecka z Ruchocic – c. Stanisława J.
                    mat. Anna Żelicka, c. Adama Ż. i Barbary z d. Rostworowska h. Nałęcz – c. Jakuba R.
             3 m. Krzysztof Tyburcy Złotnicki [ur.+/-1625 - zm.po 1680], 
                    ojc. Tyburcy Złotnicki [ur.+/-1605]
                    mat. (śl.1626) Katarzyny Bojanowska h. Junosza [ur.+/-1605], c. Macieja B.
                           i Anny z d. Sokołowska z Warzymowa – c. Jana S.
                           (siostra Krzysztofa Z. - Barbara Złotnicka i mąż Wojciech Kiedrzyński byli wł.d. Gostyczyna]
 
       prawdopodobnie :
       3 ż.(śl.1692/95) NN. [ur.+/-1670 - zm.po 1696], [Anna ?], 
            występuje jako chrzestna, Chotów, 1695, 1696, Wieluń 1699, 1700
            [być może to ona zapisana w 1748 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 38]
 
       Dzieci Mikołaja z Aleksandry Grodzickiej : 1 (Aleksandra)             
       Dzieci Mikołaja z Jadwigi Łąckiej : 6 (Józef, Mikołaj, Jadwiga, Elżbieta, Kazimierz, Teresa) [8]
       Dzieci Mikołaja z 3 żony : 4 (Jan, Franciszek, Marianna, Zofia, prawdop. Katarzyna)
 
       B1. Aleksandra Myszkowska (ur.1668, chrzest 28.03.1668 Wieluń - zm.po 1694)
             [chrzestni : Mikołaj z Końskich Bębnowski i Zofia z Mierzejowic Myszkowska] [LN Wieluń, str. 180]
             chrzest odbył się 2 miesiące po śmierci matki Aleksandry z d. Grodzicka (Grodziecka) 
 
               metryka chrztu, Wieluń 1668 r.  [powiększ]
 
             m.(śl.+/-1686) Szymon Antoni [Marcin] Trzciński h. Leliwa lub Oksza [ur.+/-1660 - zm.po 1694],
             mieszkali : Trzcinica (17 km na SW od Wieruszowa)

 

             Dzieci (Trzcińscy) : co najmniej 7

             C1. Teresa Jadwiga Trzcińska (ur.1686, chrzest 22.09.1686 Trzcinica)

                   [chrzestni : Jan Gorzeński, Jadwiga Myszkowska (późniejsza żona S. Gołygowskiego i A. Masłowskiego]

             C2. Anna Zuzanna Trzcińska (ur.1689 , chrzest 14.08.1689 Trzcinica)

                   [chrzestni : Andrzej Skorzeski, Katarzyna Skorzeska]

             C3. Maria Konstancja Trzcińska (ur.1690, chrzest 22.12.1690 Trzcinica)

                   [chrzestni : Jan Goligoski, Anna Bieniecka]

             C4. Eleonora Trzcińska (ur.1692, chrzest 18.02.1692  Trzcinica)

                   [chrzestni : Mikołaj Myszkowski, Maria Oleska Baza (?)]

             C5. Franciszka Antonina Trzcińska (ur.1693, chrzest 29.03.1693  Trzcinica)

                   [chrzestni : Stefan Goligowski z żoną Jadwigą (z d. Myszkowską)]

             C6. Paweł Antoni Trzciński (ur.1694, chrzest 4.07.1694 Trzcinica)

                   [chrzestni : Andrzej Stoiński, Marianna Oleska]

             C7. Piotr Trzciński (ur.1695 - zm.18.02.1763 Trzcinica), miecznik gostyński

                   1 ż.(śl.przed 1721) Joanna Mączyńska h. Świnka [ur.+/-1695]

                         ojc. Jan Mączyński (ur.+/-1665 - zm.po 1743) [PSB],

                               s. Stanisława M. i Zofii  z d. Łubieńska h. Pomian (zm.1692)

                               – c. Wojciecha Ł., kaszt. [Sieradz]

                         mat. Barbara Korycińska h. Topór [ur.+/-1690], c. Mikołaja Andrzeja K. [PSB]

                                i Katarzyny Florianny z d. Brzostowska h. Strzemię – c. Cypriana B. [PSB]

                   2 ż. Urszula Brzostkiewicz [ur.+/-1700]
                         ojc. N. Brzostkiewicz [ur.+/-1675]
                         mat. Anna N. (ur.+/-1680 - zm.1760 Trzcinica), lat 60, poch. 15.07.1760 w klasztorze wieruszowskim
                   Dzieci (Trzcińscy z 1 żony) : 2 (Teresa, Jan)
                   D1. Teresa Trzcińska (ur.1721, chrzest 13.08.1721 Trzcinica)
                         [chrzestni : Biernacki, Mączyńska]
                   D2. Jan Marcin Trzciński (ur.1722, chrzest 30.10.1722 Trzcinica)
                         [chrzestni : Antoni Stoiński, Biernacka]
                         prawdopodobnie syn :
                         E1. Andrzej Trzciński [ur.+/-1745], 1762 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński
                               [„Album Studiosorum …”, str.77]
                   Dzieci (Trzcińscy z 2 żony) : 7 (Maria, Stefan, Agnieszka, Kunegunda, Ignacy, Roch, Apolonia) 
                   D3. Maria Aleksandra Anna Trzcińska (ur.1746, chrzest 6.09.1746 Trzcinica)
                         [chrzestni : Walenty Wężyk, kan. krak. i Anna Brzostkiewiczowa]
                         m.(śl.1768 Trzcinica) Aleksander Józef Szembek (ur.28.02.1749 - zm.29.04.1803) [PSB], 
                         hrabia na Słupowie, generał major wojsk rosyjskich, generał major wojsk koronnych
                         ojc. Franciszek Jakub Szembek (ur.ok.1720 Bracław - zm.25.06.1765) [PSB],
                               chorąży nadworny Koronny, starosta [Brześć Kujawski], wojewoda [Inflanty] 
                               s. Antoniego Felicjana Sz. (zm.1739) [PSB], star. [Bochnia] i Ewy Apolonii Nielepiec h. Prus I
                         mat.(śl.1747) Marianna ks. Sułkowska h. Sulima (ur.1731 - zm.1749), 
                                c. Aleksandra Józefa ks. Sułkowskiego (ur.1695 - zm.1762) [PSB]
                                i Marii Franciszki Stein zu Jettingen (ur.1712 - zm.1741)
                         [Inne żony Franciszka Szembeka :
                         1/ (śl.przed 1719) Teofila Teresa Działyńska h. Ogończyk (zm.1752/56),
                             [2 mąż – Jan Sikorski (ur.+/-1710 - zm.1740) [PSB], s. Jana Adama S. i Urszuli z d. Czarnołęcka]
                             ojc. Jan Ignacy Działyński (zm.1724), woj. pomorski (1703 - 24)
                             mat. Joanna Drzewicka h. Ciołek, c. Aleksandra D., woj. lubelskiego i Elzbiety z d. Popowska
                         3/ (śl.5.05.1754 Konstantynów) Anna Potocka h. Pilawa, c. Jana Kantego i Konstancji z d. Sobieska] 
                         Dzieci (Szembek) : 1 (Józef)
                         E1. Józef Szembek [ur.+/-1770]                     
                   D4. Stefan Jan Antoni Trzciński (ur.1747 Pomiany, chrzest 28.12.1747 Trzcinica - zm.18.02.1799 Trzcinica)
                         [chrzestni : ks. Walenty Wężyk, biskup chełmski i PM. Marianna Szembekowa,
                         miecznikowa ostrzeszowska]
                         wojski wieluński
                         ż. Aniela Jastrzębowska h. Pobóg (ur.1745 - zm.7.11.1812 Pomiany, par. Trzcinica)
                         ojc. Stefan Jastrzębowski [ur.+/-1715], chorążyc [Inowrocław], stolnik [Inowłódz]
                         mat.(śl.23.02.1736 Kłodawa) Zofia Poniatowska [ur.+/-1715]
                         Dzieci : 8 (Jan, Józef, Kunegunda, Stanisław, Franciszka, Marianna, Ignacy, Rozalia) 
                         
                         E1. Jan Józef Trzciński (ur.1774 Pomiany - zm.1774 Pomiany)
                         E2. Józef Trzciński (ur.1775 Pomiany)
                         E3. Kunegunda Franciszka Trzcińska (ur.1776, chrzest 6.03.1776 Trzcinica)
                               [chrzestni : PMD. Urszula Trzcińska i X. Wiktor Pawłowski, paulin, administrator dóbr Laskowskich]
                         E4. Stanisław Euzebiusz Brunon Trzciński (ur.1777 Pomiany, chrzest 1777 Trzcinica)
                               [chrzestni : JD. Krzysztof Czernik, dworzanin i JV. Józefa Czernikówna z Pomian]
                         E5. Franciszka Karolina Ludwika Trzcińska (ur.1779, chrzest 4.02.1779 Trzcinica)
                               [chrzestni : P. Adam Czernik z Gizic i Marianna Szembek, wojewodzicowa inflancka z Siemianic]
                                m. Adam Czernik [ur.+/-1775]
                         E6. Marianna Józefa Salomea Trzcińska (ur.1780 Pomiany, chrzest 20.11.1780 Trzcinica)
                               [chrzestni : MD. Augustyn Myszkowski z Węglewic i MD. Joanna Tomicka z Mroczewa, Baranowa]
                               m.(śl.28.04.1804 Giżyce) 
                               Franciszek Borgiasz Psarski h. Boleścic (ur.12.10.1778 Myśliniów - zm.17.08.1848 Dziebędów)
                               ojc. Fryderyk Jakub Psarski (ur.ok.1730 - zm.15.12.1805 Wrocław, kośc. św. Maurycego) [PSB], 
                                     poseł, przywódca powstania 1794 r. w Wieluńskim
                                     s. Franciszka Ksawerego P. (ur.1691 – zm.7.08.1772 Myślniew, par. Kobyla Góra)
                                         i Teresy z d. Sielnicka [ur.+/-1700] [zob. pkt 3.3.1]
                               mat. Ksawera Franciszka Bardzińska (ur.1753 Popowo k. Sieradza - zm.12.10.1814 Myślniew),
                                       c. Wojciecha
                                Dzieci (Psarscy) :
                                F1. Ksawera Psarska (ur.7.05.1806 Slupia k. Kępna - zm.16.09.1806 Słupia k. Kępna), 4 mies.
                                F2. Aniela Eufemia Psarska (ur.1807 Slupia k. Kępna)
                         E7. Ignacy Jan Kanty Piotr z Alkantary Trzciński (ur.1782 Trzcinica, chrzest 23.10.1782 Trzcinica)
                               [chrzestni : X. i panna Kunegunda Trzcińska]
                               ż. Tekla Ichnatowska (Ignatowska) h. Nowina, dziedzice Trzcinicy     
                         E8. Rozalia Marianna Józefa Trzcińska (ur.1786 Trzcinica, chrzest 2.09.1786 Trzcinica)
                               [chrzestni : PD. Krzysztof Czernik, komisarz w Trzcinicy i Marjanna z Trzcińskich Szembekowa,
                               wojewodzicowa inflancka   
                               m. Mikołaj Prądzyński [ur.+/-1785]        
                               Dzieci (Prądzyńscy) :
                               F1. Emilia Prądzyńska (ur.ok.1810)
                                     m.(śl.10.12.1839 Blizanów k. Kalisza) Władysław Górski h. Bożawola (ur.ok.1810)
                                     [2 żona Władysława Górskiego – (śl.1868 Warszawa, par. Wsz. Św.) :
                                     Scholastyka Elsner (chrzest 1836 Jeziórka), c. Karola Józefa Elsnera (s. Kacpra i Anny Freunds) 
                                     i Katarzyny Magdaleny z d. Turowska (c. Jakuba T. i Marianny z d. Sosnowska)]
                                     ojc. Franciszek Eustachy Serafin Górski (ur.ok.1771 - zm.1.04.1846 Leszczynek, pow. Kutno)
                                           [nekrolog : Kurjer Warszawski]
                                           [2 żona Franciszka Górskiego – (śl.2.10.1830 Warszawa, par. św. Marii Magdaleny
                                           na Wawrzyszewie) : Martyna Pągowska h. Pobóg (ur.ok.1806 - zm.14.04.1878),
                                           pochowana : Warszawa, cm. Powązkowski,
                                           c. Józefa P. i Barbary z d. Chrzanowska (ur.ok.1774 - zm.7.11.1843) – nekrolog : Kurjer W.]
                                     mat.(śl.23.01.1812 Warszawa, par. św. Jan) 
                                           Maria Wasilewska h. Drzewica (ur.1791 - zm.7.09.1853 Warszawa)
                                           [nekrolog : Kurjer Warszawski], c. Franciszka Ksawerego W. [ur.+/-1765]
                                           i Teresy Pernett (ur.+/-1765 - zm.31.03.1822) [nekrolog : Kurjer Warszawski],
                                           c. Jakuba de Pernet
                                          [1 mąż Marii Wasillewskiej – Józef Dziekoński h. Korab, członek Sejmu Wielkiego]
                   D5. Agnieszka Konstancja Eufrozyna Trzcińska (ur.1749, chrzest 27.01.1749 Trzcinica)
                         [chrzestni : PM. Józef Szembek, miecznik ostrzeszowski i JM. Brzostkiewiczówna]
                         m.(1777) Józef Kalasanty Masłowski h. Samson [ur.+/-1745 - zm.ok.1793], łowczy ostrzeszowski,
                         wł. dóbr : Osjaków, Nowa Wieś, Dębina
                         ojc. Karol Boromeusz Masłowski, s. Andrzeja i Jadwigi Myszkowskiej 
                         mat. Gertruda Karśnicka
                         [bratem Józefa Masłowskiego był Aleksy Masłowski [ur.+/-1750], wł. wsi Strońsko k. Zapolic
                         żonaty z Bogumiłą Nieniewską – zob. pkt 3.2.1.3]
                         Dzieci (Masłowscy) : zob Masłowscy
                   D6. Kunegunda Franciszka Katarzyna Trzcińska (ur.1750, chrzest 1.03.1750 Trzcinica)
                         [chrzestni : PMD. Jan baron de Traugemberk na Cieciedzynie i PMD. Marianna z Czernych
                         Szembekowa, dziedziczka Siemianic, chorążyna ostrzeszowska (zm.14.06.1814)]
                   D7. Ignacy Dominik Kajetan Trzciński (ur.1752, chrzest 3.08.1752 Trzcinica)
                         [chrzestni : X, PM. Brzostkiewiczowa]
                   D8. Roch Egidiusz Walenty Trzciński (ur.1758 Trzcinica - zm.1759 Trzcinica)
                   D9. Apolonia Karolina Tekla Trzcińska (ur.1760, chrzest 3.02.1760 Trzcinica)
                         [chrzestni : Anna Brzostkiewiczowa]
 
       B2. Józef  Myszkowski (ur.+/-1675 - zm.1727), tenutariusz wsi Borowno, dz. d. Dąbrowa  [pkt 3.2.1.1]
             [prawdopodobnie to on zapisany w 1701 r. jako „heredes” – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 22]
             ż.(śl.ok.1699) Anna Zofia Fundament Karśnicka (ur.1682, par. Kruszyna), [siostra Jadwigi]
             [prawdopodobnie to ona zapisana w 1748 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 38]
             [siostra Anny - Jadwiga Karśnicka (ur.+/-1685) była (śl.1702 Kruszyna) żoną Mikołaja Myszkowskiego]
             ojc. Andrzej Fundament - Karśnicki [ur.ok.1647 - zm.6.05.1707, par. Borowno], [LM Borowno, s. 108]
                    łowczy wieluński, s. Wojciecha i Zofii z d. Gorecka (c. Tomasza G. de Galewice)
                    [2 żona Andrzeja Karśnickiego :
                    (śl.30.12.1690 Kruszyna) Jadwiga Kalińska h. Rogala, c. N i N. z d. Bętkowska] [pkt 3.2.1.1]
             mat.(śl.26.11.1679 Kruszyna) Teofila Bogumiła Uleska (Ulejska) h. Ostoja [ur.+/-1655]  
             [prawdopodobnie to ona zapisana w 1777 r. jako panna - bractwo św.Józefa w Par. Kruszyna (str.23)] 
             Dzieci : pkt 3.2.1.1.
 
       B3. Mikołaj (Chryzostom Mikołaj) Myszkowski (ur.+/-1675 - zm.1709) 
             ż.(śl.21.05.1702 Kruszyna) Jadwiga Fundament - Karśnicka [ur.+/-1665]
             [świadkowie ślubu : MD. Stefan Leszczyński, starosta Ostrzeszowski, GD. Jan Ulejski,
             GD. Jan Chrząnowki ( = Chrzanowski), GD. Józef Myszkowski], [LC Kruszyna, str.39]
             ojc. Andrzej Fundament - Karśnicki, łowczy wieluński (ur.1647 - zm.1707), 
                    s. Wojciecha i Zofii z d. Gorecka (c. Tomasza G. de Galewice)
                    [2 żona Andrzeja Karśnickiego – (śl.30.12.1690 Kruszyna) Jadwiga Kalińska h. Rogala]
             mat. Teofila Bogumiła Ulejska (Uleska) h. Ostoja [ur.+/-1650] 
             [siostra Jadwigi - Anna Karśnicka (ur.+/-1680) była żoną Józefa Myszkowskiego z Dąbrowy (pkt 3.2.1.1)] 
 
               akt ślubu, Kruszyna 1702 r.  [powiększ]
                                                 
       B4. Jadwiga Myszkowska [ur.+/-1680 - zm.1725/41]  [zob. pkt 3.2.1]
             1 m. Stefan Gołygowski [Gołygłowski, Goligowski] [ur.+/-1670 - zm.1693/1702]
                     z Gołygowa w pow. piotrkowskim (dawniej Golikowscy z Golikowa) [9]
                     wł. wsi Pomiany i Wodziczna 
                     26 X 1689 – 5 IV 1692 Stefan Gołychowski (lub Gołygłowski) dzierżawca Kurowa k. Wielunia,
                            1691 r. - Stefan Gołygowski, chrzestny (LN Chotów : 1690 r. , s.156, 1691 r., s. 157, 1692 r. , s.157),
                            w 1693 r. Stefan Goligowski z żoną Jadwigą - chrzestni Franciszki Antoniny Trzcińskiej (ur.1693 Trzcinica),
                            c. Sim. Mart. Trzcińskiego i Aleksandry Myszkowskiej.
                            Od 1692 r. dzierżawcą Kurowa był N. (Michał) Myszkowski z Dąbrowy
                     ojc. Jan Gołygowski [ur.+/-1640]
                     mat. Elżbieta Brandt [ur.+/-1640]
 
             2 m.(śl.przed 1693) Andrzej Masłowski [ur.+/-1660 - zm.1742], dz. wsi Ruda k.Wielunia
                    łowczy bracławski, podstoli wieluński, dz. d. Mierzyce, Toporów, Przewóz
                    mieszkali : Pomiany, par. Trzcinica (wzm.1698 - 1699)
                    ojc. Adam Masłowski, s. Baltazara i Anny z d. Wierzchlejska h. Berszten – c. Andrzeja W.
                    mat. Urszula Bielska
                    [1 żona Andrzeja Masłowskiego (1695) – Katarzyna Chmielińska, c. Piotra]
                          

             Dzieci Andrzeja Masłowskiego z 1 żony Katarzyny Chmielińskiej : 1 (Katarzyna)

             C1. Katarzyna Barbara Masłowska [ur.+/-1695 - zm.po 8.12.1754]

                   1 m. Jan Myszkowski [ur.+/-1695 - zm.1730], miecznik wendeński, dz. dóbr Galewice [pkt 3.2.1.2]

                   2 m. Antoni Ignacy Szeliski (ur.1700 - zm.1748/88), stolnikowicz bracławski, podczaszy bracławski,

                          cześnik bracławski, dz. d. Galewice [pkt 3.2.1.2]

 

             Dzieci Andrzeja Masłowskiego z 2 żony Jadwigi Myszkowskiej : 5

             (Anna, Jadwiga, Róża, Karol, Jan)

             C2. Anna Zofia Masłowska (chrzest 20.05.1698 Pomiany, Trzcinica - zm.po 31.08.1764) de Rząsawy

                   [chrzestni : Adam Masłowski, Anna Myszkowska]

                   dziedziczka wsi Lubojnia [ob. Lubojna, pow. Rędziny – 8 km na N od centrum Częstochowy]

                   [13.05.1751 występuje jako Anna Czarniecka de Luboyna – chrzestna (LN Rędziny, str.30)]

 

                   1 m.(śl.+/-1720) Franciszek Jaxa - Bykowski h. Gryf  (ur.ok.1687 - zm.12.08.1737 Lubojnia), lat 50

                         [LM Borowno, str.164], cześnik [Ostrzeszów],

                         dziedzic wójtostwa w Przyrowie, towarzysz roty husarskiej, heredes de Lubojnia (par. Borowno)

                         ojc. Marcin Jaxa - Bykowski [ur.+/-1660], miecznik [Ostrzeszów]

                         mat. Marianna Stokowska [ur.+/-1660]

                         [1 żona Franciszka Bykowskiego – Klara Tworzyjańska (ur.+/-1700 - zm.+/-1730)]

                        

                   2 m.(śl.14.08.1742 Skalmierzyce) Hipolit Czarniecki h. Łodzia (ur.ok.1706 - zm.16.12.1792 Rząsawy),

                         lat ok. 86, poch. w kościele w Rędzinach. [LM Rędziny, str. 38]

                         1762 r. de villa Rząsawy (par. Rędziny), łowczy [Dobrzyń, Piotrków], podstoli [Dobrzyń]

                         ojc. Szymon Czarniecki (Czarnecki) (ur.+/-1680 - zm.1744),

                               s. Jana Cz. i Krystyny z d. Grochowiecka z Doruchowa

                         mat. Konstancja Lubiatowska [ur.+/-1680], c. Wojciecha Feliksa L. (ur.+/-1645 - zm.1694)

                                i (śl.1666) Katarzyny Heleny z d. Gądkowska z Szczodrzykowa (zm.1690) – c. Szczedrzyka G.

                         [2 żona Hipolita Czarnieckiego – (śl.po 1771) Katarzyna Ścibor Marchocka h. Ostoja [ur.ok.1750]

                         ojc. Jan Ścibor - Marchocki (zm.1783), chorąży kijowski, s. Jana i Anny z d. Nidecka (zm.1746)

                         mat. Marianna Myszkowska, c. Bernarda M. i Salomei z d. Kociołkowska – zob. niżej]

 

                   Dzieci Franciszka Jaksa - Bykowskiego z obu żon : 13

                   Dzieci z 1 żony Klary Tworzyjańskiej : 7 (Antoni, Karol, Michał, Katarzyna, Salomea, Elżbieta, Anna)

                   D1. Antoni Jaxa - Bykowski [ur.+/-1720 - zm.1772] (matka Klara Tworzyjańska),

                         łowczy wieluński, towarzysz chorągwi pancernej, dz. d. Zagórki w par. Charłupia Mała

                         ż. Franciszka Linowska h. Pomian [ur.+/-1720 - zm.po 23.07.1770]

                         ojc. Jan Franciszek Linowski (ur.1667 - zm.przed 1725), pisarz grodzki [Konin]

                         mat. Anna Joanna Barbara Krzycka h. Kotwicz, c. Stanisława K. [PSB] i Anny z d. Golińska

                         Dzieci :

                         E1. Anna Jaxa - Bykowska [ur.+/-1745]

                              1 m. Jan Pstrokoński h. Poraj (ur.+/-1745 - zm.1775), wojski [Piotrków],

                                     dz. d. Szczawno, Majaczewice, Kościerzyn

                                     ojc. Konstantyn Pstrokoński

                                     mat. Domicella Więckowska

                              2 m. Maciej Koźmiński [ur.+/-1745] z Iwanowic, szambelan

                   D2. Karol Jaxa - Bykowski (ur.1720 - zm.1775) (matka Klara Tworzyjańska) de Lubojnia

                   D3. Michał Jaxa - Bykowski [ur.+/-1725] (matka Klara Tworzyjańska)

                         ż. Magdalena Dunin - Wąsowicz [ur.+/-1730]

                         ojc. Tomasz Dunin - Wąsowicz, łowczy [Łomża]

                         mat. Teresa Szczecińska

                         Dzieci :

                         E1. Józef Jaxa - Bykowski [ur.+/-1755]

                         E2. Michał Jaxa - Bykowski [ur.+/-1755]

                         E3. Salomea Jaxa - Bykowska [ur.+/-1755]

                               m. N. Gubalski [ur.+/-1755]

                   D4. Katarzyna Jaxa - Bykowska [ur.+/-1725] (matka Klara Tworzyjańska)

                   D5. Salomea Jaxa - Bykowska [ur.+/-1725] (matka Klara Tworzyjańska)

                   D6. Elżbieta Jaxa - Bykowska [ur.+/-1730] (matka Klara Tworzyjańska)

                   D7. Anna Jaxa - Bykowska [ur.+/-1730] (matka Klara Tworzyjańska)

                         m. Chryzostom Jerzmanowski h. Dołęga [ur.+/-1730] [11] 

                         ojc. Michał Jerzmanowski [ur.+/-1700], s. Sebastiana J. i Marianny z d. Konopnicka h. Jastrzębiec

                         mat. Marianna Jasińska [ur.+/-1705]

 

                   Dzieci z 2 żony Anny Masłowskiej: 6 (Maria, Józef, Eleonora, Ludwik, Andrzej, Franciszek)

                   D8. Maria Anna Jaxa - Bykowska (ur.+/-1730 - zm.11.07.1775 Przyrów) (matka Anna Masłowska)

                         m. Józef Rucki (Rudzki) [ur.+/-1725]

                   D9. Józef Jaxa - Bykowski [ur.+/-1730 - zm.po 1774] (matka Anna Masłowska), rotmistrz 1769

                         [chrzestny 1752, LN Rędziny, str.33, 1774, LN Borowno, str.62, 1774 LN Rędziny, str.36]

                   D10. Eleonora Jaxa - Bykowska [ur.+/-1735] (matka Anna Masłowska) de Lubojenka, 1764 panna

                          [chrzestna 1764, LN Rędziny, str.37], [chrzestna 1755, 1756, 1758 Mykanów, str.40, 43, 48]                 

                          m.(śl.25.02.1759 Przyrów) G. Jakub Borowiecki de Borowce [ur.+/-1730], [LC Przyrów, str. 65] 

                          [świadkowie ślubu : G. Antoni Tymowski i inni]             

                   D11. Ludwik Jaxa - Bykowski [ur.+/-1735 - zm.po 1789] (matka Anna Masłowska)

                           cześnik ostrzeszowski, de Luboienka (par. Borowno), heres cz. Lubojenka [wzm.1757 - 1786]

                           [1745 r. Generosus Ludwik Bykowski, „Album Bractwa Szkalperza Swiętego Przenaswietszey 
                           Maryey Panny z Gory Karmelu Fundowanego w Kościele Borowinskim 
                           przez Przewielebnego JMCJ Xiędza Andrzeia Karsnickiego Officyała Proboszcza Radomskiego, 
                                    Kanonika Sieradzkiego, Plebana Borowinśkiego. AD 1712 r. Zaczęte.], str. 47.

                           [chrzestny 1760, LN Rędziny, str.10] [zob.pkt 3]

                           1 ż.(śl.20.02.1757 Ujejsce, par. Wojkowice Kościelne)

                                 Marianna Vihauser de Ujejsce (ur.1730 - zm.26.07.1785 Lubojenka), lat 55 [LM Borowno, str.23]

                                 [świadkowie ślubu : GD. Stefan Piegłowski, sędzia, G. Walenty Gutowski de Wojkowice,

                                 G. Mikołaj Gutowski, heres de Malinowice], [LC Wojkowice K., str. 19]

                           2 ż.(śl.25.05.1786 Ujejsce, par. Wojkowice Kościelne) Dorota Korczakowska [ur.+/-1750] de Ujejsce

                                [świadkowie ślubu : MD. Franciszek Grabiański, podczaszy Bidgosc., 
                                Ignacy Wędrychowski, ekonom, Stefan Korczakowski, 
                                Walenty Ostaszowski, rewizor Camera Regia Będzin i inni], LC Wojkowice K., str. 52]
                                ojc. Franciszek Korczakowski
                                mat.(śl.9.02.1733 Sączów) Marianna  Myszkowska, c. Franciszka i Heleny [pkt 3]

 

                           Dzieci z 1 żony : 9

                           (Marianna, Franciszka, Tekla, Marianna, Joanna, Felicjan, Antoni i Jan [bliźniacy], Mikołaj)

                           E1. Marianna Jaxa - Bykowska (ur.1758 Lubojenka, chrzest 26.01.1758 Borowno)

                                 [chrzestni : GD. Józef Garnysz i G. Eleonora Bykowska, panna,

                                 chrzest „absolutus” w par. Mykanów]

                           E2. Franciszka Gertruda Jaxa - Bykowska (ur.1759 Lubojenka, chrzest 12.03.1759 Mykanów)

                                 [chrzestni : GD. Ignacy Trepka z żoną Anną de Zarębina], [LN Mykanów, str.50]        

                           E3. Tekla Jaxa - Bykowska (ur.+/-1760 - zm.1811 Jeżów, pow. Piotrków)

                                 m. Szymon Otocki h. Dołęga [ur.+/-1760]

                                 ojc. Władysław Otocki, s. Mariana O.

                                 mat. NN.

                                 Dzieci (Otoccy) : 2 (Józef, Felicjan)

                                 F1. Józef Otocki (ur.ok.1783)

                                      ż. Antonina Stokowska h. Drzewica [ur.+/-1785]

                                      ojc. Benedykt Stokowski (ur.+/-1750 - zm.14.08.1822 Gomulin)

                                      mat. Weronika Czartkowska [ur.+/-1750], c. Pawła i Marianny z d. Pstrokońska h. Budzisz,

                                              - c. Franciszka Pstrokońskiego i Maksymy Szembek h. wł (c. Stanisława Sz.)

                                      Dzieci (Otoccy) :

                                      G1. Feliks Tadeusz Otocki (ur.1831 Krzywanice, pow. piotrkowski)

                                F2. Felicjan Antoni Otocki (ur.ok.1787)

                                      ż. Julia Pągowska (ur.ok.1788)

                                      ojc. Maciej Pągowski [ur.+/-1760]

                                      mat. Agnieszka Sabel - Domaniewska h. Lubicz [ur.+/-1760],

                                             c. Tomasza i Franciszki z d. Cieńska h. Pomian (c. Antoniego C. i Rozalii Spinek)

                                      Dzieci (Otoccy) :

                                      G1. Józef Szymon Otocki (ur.20.03.1820 Wroników, pow. piotrkowski)

                           E3. Marianna Agata Jaxa - Bykowska (ur.1762 Lubojenka, par. Borowno - zm.23.09.1830 Krzywanice]

                                 [chrzestni : M. Hipolit Czarniecki de Rząsawy i MD. Marianna Nieradzka de Borowno]

                                 m. Ignacy Maciej Korwin Jaszewski h. Ślepowron (ur.1749 - zm.po 1802)

                                 rotmistrz pow. mozyrskiego 1787 - 93 r. „Rothmagister Districtus Mozyriensis”,

                                 tenutariusz dóbr Żuraw, 1791 - 99 tenutariusz dóbr Kobyłczyce (par. Żuraw),

                                 właściciel browaru w Kobyłczycach (wzm.1791 r.)

                                 Dzieci (Jaszewscy) : 8

                                 F1. Jan Nepomucen Jaszewski (ur.1784)

                                      ż. Julianna Roszkowska [ur.+/-1790]

                                      Dzieci (Jaszewscy) :

                                      G1. Ignacy Jan Jaszewski [ur.1817 - zm.po 4.01.1857], legit. 1853 w Król. Pol.,

                                            urzędnik górniczy (kasjer)

                                            ż. Aniela Sokulska (ur.1822 - zm.po 4.01.1857)

                                            Dzieci (Jaszewscy) :

                                            H1. Leon Jaszewski (ur.7.04.1848 Kolonia Dąbrowa, par. Będzin)

                                                  [chrzestni : Wielm. Florian Jaszewski i Ludwika Milret]

                                            H2. Michał Jaszewski

                                            H3. Bronisława Helena Dorota Jaszewska (ur.6.02.1857 Dąbrowa) [LN Będzin, str. 219]

                                                  [chrzestni : W.P. Mühlred i Maria Żarska]                  

                                 F2. Feliks Teodor Wojciech (Szczęsny) Jaszewski (ur.22.04.1787, chrzest 10.05.1789 Żuraw)

                                       [chrzestni : MM. DD.Ludwik i Dorota „de Korczakowskie” Jaxa Bykowscy,

                                       Pincerni Ostrzeszoviensis de villa Luboienka]

                                 F3. Tekla Zofia Domicella Jaszewska (chrzest 10.05.1789 Żuraw) [LN Żuraw, str. 41]

                                       [chrzestni : MM. DD. Ludwik i Dorota „de Korczakowskie” Jaxa Bykowscy,

                                       Pincerni Ostrzeszoviensis]

                                 F4. Grzegorz Wacław Józef Jaszewski (chrzest 13.12.1791 Żuraw) [LN Żuraw, str. 9]

                                       [chrzestni : MM. Józef i Józefa Bukowscy in Zagórze heredes]

                                 F5. Eustachy Gabriel Wincenty Jaszewski (chrzest 1793 Żuraw)

                                       [chrzestni : D. Marcin de Wierciszewo Kotulak i żona Marianna z d. Świerczkowska

                                       Wierciszewscy, dziedzice wsi Kobyłczyce]

                                 F6. Antoni Florian Ludwik Jaszewski (chrzest 18.01.1797 Żuraw) [LN Żuraw, str. 18]

                                       [chrzestni : GG.DD. Tomasz i Tekla Zwierkowscy de Zagórze, tenutariusze]

                                       legit. 1850 r. w Król. Pol., posesor wsi Puczniew

                                 F7. Zofia Rozalia Apolonia Jaszewska (chrzest 22.05.1799 Żuraw) [LN Żuraw, str. 34]

                                       [chrzestni : Honestus Jakub Suchanowski i Tekla Jaszewsak, siostra („soror”)]

                                 F8. Władysław Jaszewski (ur.1802, chrzest 26.06.1802 Żuraw) [LN Żuraw, str. 44]

                                       [chrzestni : GD. Filip Stebelski, ekonom w Żurawiu i M. Teresa Jaszewska, panna de Żuraw]

                                

                           E5. Joanna Tekla Jaxa - Bykowska (ur. 7.09.1763 Lubojenka) [LN Mykanów, str.61]

                           E6. Felicjan Jakub Bykowski (ur.26.06.1766 Lubojenka, chrzest 19.07.1766 Borowno)

                                 [chrzestni : MG. Tomasz Karśnicki de Radostków, G. Katarzyna Tomicka, GD. Antoni Tomicki,

                                 G. Anna Łepkowska], [LN Borowno, str.21]

                           E7. Antoni Jaxa - Bykowski

                                 (ur.1770 Lubojenka, chrzest 23.07.1770 Mykanów - zm.26.07.1773 Lubojenka), lat 3

                                 [chrzestni : G. Kazimierz Łepkowski, administrator Mykanów, G. Franciszka Bykowska,

                                 G. Józef Bykowski, N. Salomea Łepkowska], [LN Mykanów, str.82], [LM Borowno, str. 130, 158]

                           E8. Jan Jaxa - Bykowski (ur.20.06.1770 Lubojenka, chrzest 23.07.1770 Mykanów)

                                 [chrzestni : G. Kazimierz Łepkowski, administrator Mykanów, Franciszka Bykowska,

                                 G. Walenty Grabowski, G. Anna Karśnicka, venatorissa Vielun.], [LN Mykanów, str.82]

                           E9. Mikołaj Andrzej Jaksa Bykowski (ur.1774 Lubojenka, chrzest 16.10.1774 Borowno]

                                 [chrzestni : Józef Bykowski i Franciszka, córka w/w rodziców], [LN Borowno, str. 62]

 

                   D12. Andrzej Jaxa - Bykowski [ur.+/-1735 - zm.1779] (matka Anna Masłowska)

                          ż. Jadwiga Pągowska [ur.+/-1735] (2 mąż – Jan Mniewski)

                          Dzieci : 4 (Petronela, Wincenty, Anna, Józef)

                          E1. Petronela Joanna Paulina Jaxa - Bykowska (ur.30.05.1757 Ostrówek, par. Rudlice)

                                [chrzestni : G. Józef Stawski, podczaszy wieluński i G. Marianna Pągowska], [LN Rudlice, s.39]

                          E2. Wincenty Piotr Jan Jaxa - Bykowski (ur.4.04.1758 Ostrówek)

                          E3. Anna Jaxa - Bykowska [ur.+/1760]

                                m. Jan Kossobudzki [ur.+/-1765]

                          E4. Józef Leon Jaxa - Bykowski (ur.ok.1766 - zm.21.06.1837 Głupice, par. Drużbice)

                                [zgon zgłosili : Wielm. Stanisław Stokowski, lat 40, dz. d. Drużbice i Wielm. Władysław Bykowski,

                                lat 24, posesor wsi Dubie]

                                posesor d. Starzenice (par. Ruda), posesor d. Zajączki (par. Danków) k. Krzepic (1811)

                                1 ż. Anna Psarska h. Boleścic [ur.+/-1770 - zm.15.01.1806, dwór Kuźniczka, par. Krzepice]

                                      ojc. Władysław Psarski (ur.+/-1740 - zm.1787),

                                            s. Franciszka Ksawerego P. (ur.1691 - zm.7.08.1772) i Teresy z d. Sielnicka

                                      mat. Rozalia Bartochowska

                                2 ż.(śl.przed 1808) Elżbieta Domaniewska (zm.1848), c. Tomasza i Franciszki z d. Cieńska

 

                                Dzieci (Bykowscy) z 1 żony Anny Psarskiej : (Marceli, Kaleta Salomea, Emilia Ksawera)

                                F1. Marceli Gaudentius Jaxa - Bykowski (ur.1802 Starzenice, chrzest 18.01.1802 Ruda)

                                      [chrzestni : MD. Adam Kobierzycki, heres villa Niedzielsko i inni]

                                F2. Kaleta Salomea Jaxa - Bykowska (ur.ok.1798 Kuźnica k. Częstochowy)

                                      m.(śl. 20.11.1826 Miedzno k. Częstochowy) Wojciech Pułaski h. Ślepowron

                                      (ur.1796 Drążdzewo, pow. Przasnyrz - zm.1867 p.Grzymiszew)

                                      dz. d. Wiskitno (par. Mileszki)

                                      ojc. Aleksander Pułaski

                                      mat. Aniela Tchórznicka (Tchórzewska)

                                      Potomstwo

                                F3. Emilia Ksawera Jaxa - Bykowska (ur.1803 Starzenice, chrzest 27.03.1803 Ruda)

                                      [chrzestni : GD. Miączyński, posesor villa Zajączki i MD. Julianna Suchecka de villa Jaworzno]

                                      m.(śl.1828 Drużbice) Wilchelm Fryderyk Jerzy de Saint Paul h. Casafranca

                                      (ur.ok.1789 Conitz, Księstwo Warmińskie, Prusy - 5.07.1858 Rędziny), major

                                      ojc. Rajmund Maksymilian de Saint Paul h. Casafranca

                                      mat. Dorota Anna Helena Pirch

 

                                Dzieci (Bykowscy) z 2 żony Elżbiety Domaniewskiej : (Roman, Władysław, Edward, Henryk)

                                F4. Roman Alojzy Leon Jaxa - Bykowski (chrzest 3.08.1809 Zajączki) [LN Zajączki, str.152]

                                F5. August Roman Władysław Seweryn Jaxa - Bykowski (chrzest 28.07.1811 Zajączki - zm.1856)

                                      [LN Zajączki, s.163] , posesor dóbr Dubie            

                                      ż.(śl.12.06.1840 Stróża) Teresa Wiktoria Walewska h. Pierzchała (ur.ok. 1822 Bechcice)

                                      ojc. Kajetan Dominik Walewski (ur.12.08.1789 - 8.04.1841),

                                            s. Stefana (zm.2.06.1803), chorążego [Sieradz] i Antoniny z d. Walewska

                                      mat. Teresa Walewska h. Pierzchała (Kolumna), c. Bogumiła i Teresy Wężyk

                                      Dzieci : (Józef, Julia)

                                      G1. Józef Jan Jaxa - Bykowski (ur.24.11.1841 Głupice)

                                      G2. Julia Teresa Jaxa - Bykowska (ur.3.02.1846 Głupice - zm.5.02.1914)

 

                                              Julia Teresa Jaxa - Bykowska (1846 – 1914)

 

                                            m.(śl.1866 Drużbice) Bronisław Nowina Łuczycki (ur.1838 - zm.1894)

                                            ojc. Florian Łuczycki h. Nowina (ur.ok.1806),

                                                  s. Michała Ł. (ur.ok.1745 - zm.11.03.1829 Irządze) i Małgorzaty z d. Piotrowska

                                            mat.(śl.1837 Męka) Bronisława Stawiska h. Gozdawa (ur.1808 - zm.1855 Drezno),

                                                   c. Jana Feliksa S. (ur.+/-1780 - zm.18.03.1820)

                                                   i Alojzy z d. Biernacka h. Poraj (ur.1782 - zm.1868)

                                            Dzieci (Łuczyccy) : 9 (Bronisława, + 8 dzieci)

                                            H1. Bronisława Maria Łuczycka (ur.1867 - zm.12.09.1944)

                                                  m. Tadeusz Walicki (ur.1865 - zm.12.06.1919)

                                                  Dzieci (Waliccy) : 7

                                                  I1. Bronisław Walicki (ur.11.08.1894 - zm.31.12.1968)
                                                      ż.(śl.ok.1920) Maria Myszkowska (ur.1904 - zm.4.09.1982)
                                                      Dzieci (Waliccy) : 2 (Maria, Andrzej)
                                                      J1. Maria Walicka (ur.19.08.1925 - zm.24.08.1985)
                                                      J2. Andrzej Walicki (ur.14.02.1941)

 

                                F6. Edward Jaxa - Bykowski (ur.1814, chrzest 9.10.1814 Zajączki), bliźniak z Henrykiem

                                F7. Henryk Jaxa - Bykowski (ur.1814, chrzest 9.10.1814 Zajączki), bliźniak z Edwardem,

                                      dz. d. Głupice, posesor d. Antonin w sieradzkiem

                                      ż. Florentyna Kosińska [ur.+/-1815]

                   D13. Franciszek Jaxa - Bykowski [ur.+/-1735] (matka Anna Masłowska)

                                    

                   Dzieci (Czarnieccy) z Anny Masłowskiej :

                   D1. Wojciech Walerian Czarniecki (chrzest 15.04.1754 Rędziny k. Częstochowy) [LN Rędziny, str. 38]

 

             cd. dzieci Andrzeja Masłowskiego i 2 żony Jadwigi Myszkowskiej :

             C3. Jadwiga Aleksandra Masłowska (chrzest 17.08.1699 Pomiany, Trzcinica)

                   [chrzestni : Adam Masłowski, Aleksandra Trzcińska (z d. Myszkowska, żona Sim. Mart. Trzcińskiego]

                   m. Paweł Fundament Karśnicki [ur.+/-1700], s. Andrzeja i Teofili z d. Ujejska

             C4. Róża Masłowska [ur.+/-1705]

                   m. Stanisław Ordęga h. Łodzia [ur.+/-1705 - zm.przed 1787],

                   dz. d. Bliźniew (par. Wągłczew), wojski szadkowski [Szadek], wojski [Sieradz]

                   ojc. Wojciech Ordęga [ur.+/-1675], dz. d. Bliźniew w 1681 r.

                   mat. NN.

                   Dzieci (Ordęga) : 6 (Stanisław, Józef, Marianna, Marcin, Jan, Łukasz)

                   D1. Stanisław Kostka Ordęga [ur.+/-1745 - zm.po 1783]

                   D2. Józef Ordęga [ur.+/-1745 - zm.po 1783], mieszkał : Słomków

                   D3. Marianna Ordęga [ur.+/-1745]

                         1 m. Maciej Kobylański [ur.+/-1745], s. Michała

                         2 m. Michał Mycielski [ur.+/-1745] ze Starych Kozub, s. Stanisława i Marianny z d. Grabska

                   D4. Marcin Ordęga [ur.+/-1755 - zm.1785/88], wojski [Szadek]

                         ż. Justyna Wężyk [ur.+/-1760 - zm.po 1785]

                         ojc. Kazimierz Wężyk [ur.+/-1720], podstoli nowogrodzki

                         mat. Weronika von Rautenberg Klińska h. Junosza, c. Franciszka i Barbary z d. Sokolnicka

                         Dzieci (Ordęga) : (Jan)

                         E1. Jan Ordęga (ur.1784 - zm.12.03.1871), właściciel Żelechowa

                               ż.(śl.18.02.1819 Piotrków) Karolina Wilhelmina Dangel h. Dangiel

                               (ur.25.04.1787 - zm.21.03.1851 Żelechów)

                               ojc. Tomasz Michał Dangel (ur.1742 Pasewalk - zm.21.02.1808 Raszyn) [PSB]

                               mat. Zofia Anna Krauze (ur.+/-1740 - zm.8.09.1816)

 

                              

                               Żelechów. Kaplica grobowa rodziny Ordęgów pw. św. Krzyża,

                               wybudowana w 1852 r. przez Jana Ordęgę (ur.1784 - zm.1871), właściciela Żelechowa.

 

                               Dzieci (Ordęga) : 3 (F1. Alfons Piotr Jan, F2. Olimpia Zofia, F3. Jan Artur Wojciech)

                               F1. Alfons Piotr Jan Ordęga [ur.+/-1820]

                               F2. Olimpia Zofia Ordęga (19.06.1826 - zm.1906)

                                     m.(śl.1848) August Szydłowski h. Lubicz (ur.1813 - zm.1893)

                                     ojc. Franciszek Szydłowski (ur.1791 - zm.1875), s. Augusta

                                     mat. Dorota Bobińska

                                     Dzieci (Szydłowscy) : (Maria, Gabriela, Zofia, Anna, Ksawera)

                                     G1. Maria Szydłowska (ur.1852 - zm.12.12.1915), poch. Warszawa, cm. Powązkowski

                                           m.(śl.1870 Warszawa) Karol Ochenkowski h. Grzymała (ur.+/-1845 - zm.1894), s. Józefa

                                     G2. Gabriela Szydłowska (ur.1858 - zm.1927), bezpotomna

                                     G3. Zofia Szydłowska [ur.+/-1860]

                                           m.(śl.12.01.1888 Warszawa, par. św. Antoniego)

                                           Antoni Teodor Zaleski h. Lubicz (ur.2.05.1858 Stodulki, Ukraina - zm.3.08.1895 Warszawa)

                                           poch. Okrzeja

                                           ojc. Achilles Zaleski, s. Ksawerego i N. Hulewicz

                                           mat. Julia Skarbek - Czarkowska h. Awdaniec, c. Antoniego i Konstancji Mańkiewicz

                                     G4. Anna Szydłowska (ur.27.02.1861 Radozyż - zm.24.01.1932),

                                           poch. Warszawa, cm. Powązkowski

                                           m.(śl.1882 Warszawa, par. św. Krzyża)

                                           Szczęsny Zaleski h. Lubicz (ur.16.06.1856 Stodulce - zm.25.12.1920),

                                           poch. W-wa, cm. Powązkowski,

                                           brat w/w Antoniego Zaleskiego

                                           Syn :

                                           H1. August Zaleski (ur.13.09.1883 Warszawa - zm.7.04.1972 Londyn),

                                                 prezydent RP na uchodźtwie (1947 - 1972), poch. Newark, Cmentarz Lotników Polskich

 

                                                   August Zaleski (1883 – 1972)

 

                                     G5. Ksawera Teresa Szydłowska (ur.1864 - zm.6.04.1948)

                                           m.(śl.18.8.1888)

                                           Jerzy Potworowski h. Dębno (ur.1857 Kuchary Borowe - zm.6.08.1996 Radoryż Smolany)

                                           ojc. Adolf Henryk Potworowski (ur.12.09.1823 Czarków - zm.9.04.1862 Sielec)

                                           mat. Rozalia Unrug (ur.1827 Dzięczyzna), c. Henryka Kajetana U. i Anieli z d. Kurnatowska

                                           [zob. też podstrona : „Ilińscy”]

                                           Córka :

                                           H1. Teresa Helena Maria Potworowska (ur.18.08.1892 - zm.18.06.1978),

                                                 poch. cm. Powązkowski [zob. podstrona : Nekrologi warszawskie]

                                                 m. Władysław Tatarkiewicz (ur.3.04.1886 Warszawa - zm.4.04.1980 Warszawa),

                                                 poch. cm. Powązkowski [zob. podstrona : Nekrologi warszawskie]

                                                 filozof i historyk filozofii, estetyk i etyk, historyk sztuki,

                                                 członek Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk.

 

                                                   Prof. Władysław Tatarkiewicz (1886 – 1980)

                                    

                               F3. Jan Artur Wojciech Ordęga (ur.30.04.1828 - zm.1898 Żelechów)

                                     ż.(śl.1855 Warszawa, par. św. Jana)

                                     Michalina Maria Gertruda Bieńkowska h. Ślepowron (Korwin) [ur.+/-1820]

                                     ojc. Sylwester Bieńkowski (ur.ok.1803 - zm.24.07.1851 Warszawa), s. Feliksa

                                     mat. Pelagia Stępczyńska [ur.+/-1805 - zm.po 24.07.1851], c. Michała

 

                   D5. Jan Nepomucen Ordęga [ur.+/-1765 - zm.po 1783]

                         ż. Antonina Borzęcka (ur.ok.1766 - zm.1828 Dzigorzew, par. Charłupia Mała) [pkt 3.3]

                         ojc. Andrzej z Kozarzewa Borzęcki [ur.+/-1745 - zm.po 1784]

                         mat. Salomea Myszkowska [ur.+/-1745 - zm.po 1785], z dóbr Sadokrzyce, par. Wróblew

                   D6. Łukasz Jan Kanty Ordęga (ur.ok.1771), dziedzic dóbr Cienia

                        1 ż.(śl.przed 1802) Wiktoria Ordęga

                        2 ż.(śl.przed 1810) Marianna Grabowska

                        3 ż.(śl.przed 1842) Julianna Grabowska

                        Syn z 1 żony :

                        E1. Józef Ordęga (ur.13.08.1802 Słomków k. Kalisza - zm.7.05.1879 Kraków)

                              dr filozofii Uniwersytetu we Wrocławiu, uczestnik powstania 1830, kapitan jazdy kaliskiej,

                              krzyż złoty Viruti Militari, na emigracji. Dobra Cienia Wielka skonfiskowane w 1840 r.

                              ż. Antonina Kiełczewska (ur.ok.1802 - zm.11.02.1893 Kraków)

                              ojc. Feliks Kiełczewski

                              mat. Józefa Radońska

                              Dzieci (Mścisław, Maria, Władysław, Boleslaw)

                              F1. Mścisław Kazimierz Ordęga (ur.+/-1830 - zm.26.08.1870), inżynier, powstaniec 1860 r.,

                                    oficer armii francuskiej, poległ w bitwie pod Froeschwiller - Worth

                              F2. Maria Ordęga [ur.+/-1830]                            

                              F3. Władysław Symforian Ordęga (ur.25.08.1828 Koźminek - zm.14.07.1892 Paryż)

                                   dr nauk, dyplomata, konsul w Maroku i Japoni, odznaczony Gwiazdą Legii Honorowej,

                                   brał udział w powstaniu 1863 r..

                                   1 ż. Jadwiga Czapska h. Leliwa (ur.1844 - zm.1869),

                                         ojc. Franciszek Czapski

                                         mat. Michalina Czapska

                                   2 ż. Maria Żółkiewska (ur.1852 - zm.1909), c. Kazimierza i Michaliny z d. Podhorska

                                   Córka z 1 żony :

                                   G1. Michalina Ordęga (ur.28.03.1869 Paryż 8 - zm.1922 Montmorency, cm. Les Champeaux)

                                         m. Aleksander Laski (ur.7.05.1870 - zm.9.10.1909 Warszawa), poch. cm. Powązkowski

                                         ojc. Władysław Karol Jan Laski h. Laski (ur.21.05.1831 Drezno - zm.7.12.1889)

                                         mat. Stefania hr.Ilińska (ur.1841 - zm.8.02.1920, poch.Warszawa, cm. Powązkowski)

                                         [zob. podstrona „Ilińscy”]

                                   Córka z 2 żony :

                                   G2. Ninieta Ordęga (ur. Palermo - zm.11.02.1922 Warszawa)

                                         [„Kurier Warszawski” nr 35 z 4.02.1922 r.]

                              F4. Bolesław Feliks Ordęga (ur.19.01.1831 Lewków - zm.1870), oficer armii francuskiej,

                                    ranny pod Radziwiłłowem

 

             C5. Karol Boromeusz Masłowski [ur.+/-1715 - zm.przed 1795], wojski ostrzeszowski, dz. d. Strońsko

                   1 ż. Jadwiga Fundament Karśnicka [ur.+/-1715 - zm.przed 1743]

                   2 ż.(śl.1740/42) Gertruda Fundament Karśnicka [ur.+/-1715 - zm.przed 1781],

                         c. Zygmunta i Anny z d. Cieńska

                   Dzieci Karola Masłowskiego z 1 żony : (Józef)

                   D1. Józef Kalasanty Masłowski [prawd. z 1 żony] (ur.1740 - zm.1793 Osjaków), łowczy ostrzeszowski

                         dz. d. Osjaków, Nowa Wieś, Dębina

                         ż. Agnieszka Trzcińska h. Leliwa [ur.+/-1740],

                         ojc. Piotr Trzciński, miecznik gostyński, dz. d. Trzcinica

                         mat. Urszula Brzostkiewicz                                                 

                         Dzieci (Masłowscy) : (Felicjanna, Urszula, Jadwiga, Stanisław, Józefa)

                         E1. Felicjanna (Józefa) Masłowska (ur.1778 - zm.8.08.1811)

                               m. Wojciech Madaliński h. Larysza (ur.ok.1772 - zm.27.02.1824 Dębina, par. Osjaków)

                               ojc. Jan Madaliński [ur.+/-1750], s. Franciszka M., łowczego nurskiego, wł. części Bobrownik 
                                     i 2 żony Julianny Zaydlic
                               mat. NN.

                               [Inne żony Wojciecha Madalińskiego : Anna Kossecka, Helena Nieniewska]

                               [Dzieci : zob. pkt 3.2.2]

                         E2. Urszula Masłowska (ur.1779) 

                               m. N. Starczewski h. Nałęcz [ur.+/-1775]

                         E3. Jadwiga Teresa Masłowska (ur.1784)

                               m. Antoni Wężyk (ur.1785 - zm.1833), dz. d. Tokarzew k. Ostrzeszowa      

                               ojc. Andrzej Wężyk (ur.15.12.1753 Myjomice), s. Józefa W. i Elżbiety z d. Siemieńska h. Leszczyc

                               mat. Elżbieta Siewierska (ur.+/-1755 - zm.25.10.1823 Królewskie),

                                      c. Konstantego i Elżbiety z d. Zielonacka (c. Ignacego Zielonackiego)

                         E4. Stanisław Masłowski (ur.1785 - zm.7.10.1818 Osjaków), wł. folwarku Felinów

                               ż. Ludwika Rusiecka v. Regulska v. Rygielska h. Rawicz [ur.+/-1785]
                               Dzieci : 1
                               F1. Julianna Masłowska [ur.+/-1815]
                                                 m. N. Szkaradkiewicz [ur.+/-1810]                                 

                         E5. Józefa Masłowska [ur.+/-1770], dz. d. Osjaków  

                   Dzieci Karola Masłowskiego z 2 żony : (Kunegunda, Ksawery, Aleksy)                             

                   D2. Kunegunda Ewa Anna Masłowska (ur.1743 Ruda, chrzest 14.05.1743 Rudlice)

                         [chrzestni : G. Jan Masłowski, podstoli ostrzeszowski i Katarzyna Szeliska z d. Masłowska,

                         cześnikowa ziemi bracławskiej (?), chrzcił ks. Walenty Myszkowski, prepozyt de Cieszęcin]

                         m. Franciszek Ksawery Walewski [ur.+/-1740], dz. d. Wola Wiązowa,

                         ojc. Franciszek Walewski

                         mat. Teodora Walewska

                   D3. Ksawery August Józef Masłowski (ur.1746 Ostrówek, chrzest 12.09.1746 Rudlice)

                         [chrzestni : G. Paweł Karśnicki, chorąży ostrzeszowski i Teresa Błeszyńska z d. Wielogłowska]

                   D4. Aleksander v. Aleksy Masłowski [ur.+/-1750], dz. d. Dzierząznia, Strońsko, wojski ostrzeszowski

                         ż. Bogumiła Nieniewska [ur.+/-1750]

                         ojc. Wojciech Nieniewski, skarbnik

                         mat. Magdalena Wolska

                         Dzieci (Masłowscy) :

                         E1. Nepomucena Masłowska (ur.1785 - zm.24.02.1823)

                               m.(śl.przed 1809) Jakub Psarski h. Boleścic [ur.+/-1780 - zm.24.09.1820 Popowo k. Sieradza)

                               ojc. Fryderyk Jakub Psarski (ur.ok.1730 - zm.15.12.1805 Wrocław) [PSB]

                               mat. Ksawera Franciszka Bardzinska (Bardzyńska) (ur.1753 Popowo - zm.12.10.1814 Myślniew)

                         E2. Józef Masłowski (ur.1786), dz. d. Strońsko                        

             C6. Jan Chryzostom Masłowski (ur.+/-1715 - zm.2.08.1759 Rudniki), podstoli ostrzeszowski 1745 – 57,

                   dz. d. Rudniki, Małyszyn, Masłowice

                   ż.(śl.9.02.1738 Wieluń) Marianna Wstowska h. Boduła (ur.ok.1718 - zm.4.09.1792 Rudniki)

                   [świadkowie ślubu : M. Antoni Stawski, Michał Madaliński, notariusz, Michał Łubieński], [LC Wieluń, s.86]

                   ojc. Kazimierz Wstowski [ur.+/-1685], s. Mikołaja W. i Zofii z d. Strzemęska

                   mat.(śl.1713) Konstancja Łubieńska h. Pomian [ur.+/-1685 - zm.po 1752],

                         c. Macieja Ł. (ur.1638 - zm.1704) i Teresy z d. Radolińska h. Leszczyc – c. Andrzeja R. [PSB]

                         [1 mąż Konstancji Łubieńskiej – Andrzej Ordęga, s. Macieja i Teresy z d. Radolińska]

 

       B5. Elżbieta Myszkowska [ur.+/-1685 - zm.przed 1724]
             m. Adam Kiedrzyński [ur.+/-1680]
             [1724 r. Eleonora Rozdrażewska wd. po Adamie Kiedrzyńskim, ob. ż. Jana Reło]
 
       B6. Kazimierz Myszkowski [ur.+/-1685 - zm.po 1692]
 
       B7. Teresa Myszkowska [ur.+/-1685 - zm.po 1692]
             prawdopodobnie chrzestna w 1704 - 1705 r., panna (LN Wieluń)
 
       Dzieci Mikołaja z 3 żony (NN.) : (Jan, Franciszek, Marianna, Zofia)
 
       B8. Jan Myszkowski (ur.+/-1695 - zm.1730 Galewice), miecznik wendeński, dz. d. Galewice  [pkt 3.2.1.2]
             ż.(śl. przed 1718) Katarzyna Barbara Masłowska [ur.+/-1695 - zm.przed 1788], 
             [2 m. Katarzyny Masłowskiej - Antoni Ignacy Szeliski, podczaszy bracławski (zm.przed 1788)]
             ojc. Andrzej Masłowski [ur.+/-1665], komornik gran. wieluński, 
                    s. Adama M. (zm.po 1692), stolnika wieluńskiego i Urszuli z d. Bielska (zm.po 1692)
                    [1 ż. Andrzeja Masłowskiego – Jadwiga Myszkowska , c. Mikołaja Chryzostoma Myszkowskiego]
             mat. Katarzyna Chmielińska (Chmielewska), c. Piotra      
                    
       B9. Franciszek Myszkowski [ur.+/-1695]  
             [prawdopodobnie to on zapisany w 1735 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.35]
             [być może to szl. Franciszek Myszkowski (ur.+/-1695), 
             dziedzic folwarku Przed. Wolborskie k. Piotrkowa Tryb. – zob. pkt 7.1]
 
       B10. Marianna Myszkowska [ur.+/-1695]
 
       B11. Zofia Anna Myszkowska [ur.+/-1695]
               m. Stefan Czermiński [ur.+/-1695]
 
       wg innych źródeł :
       B12. Katarzyna Myszkowska [ur.+/-1680], 
               (1701 r. chrzestna Katarzyna Błeszyńska razem z Mikołajem Myszkowskim [LN Wieluń, str. 39]
               - być może to siostra Mikołaja Myszkowskiego )
               m.(śl.przed 1701) Franciszek Błeszyński [ur.+/-1680]
               [Franciszek Błeszyński h. Ostoja (ur.+/-1655), stolnik owrucki
               s. Wojciecha, brat Jakuba, kaszt. przemęckiego i międzyrzeckiego, 
               ż.(1734) Aleksandra Lasocka] 
 
       wg Tek Dworzaczka :
       B13. Wojciech Myszkowski [ur.+/-1680], [zob. pkt 4.1]  
       
 A3. Dorota Myszkowska [ur.+/-1635 - zm.po 1696] (1690 de villa Dambie)
       1 m. Wojciech Trepka [ur.+/-1635 - zm.przed 1679]
       2 m.(śl.29.11.1679 Wojkowice Kościelne) Jerzy Świętosławski [ur.+/-1635 - zm.po 28.02.1685]
              [świadkowie ślubu : Józef Krzyszkowski i Jan Kunowski], [LC Chropaczów, LN Bytom] 
              pisarz ziemski siewierski
              [W 1684 r. Jerzy i Dorota Świętosławscy – członkowie bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie]
 
                ślub, Wojkowice Kościelne 1679  [powiększ]
 
 A4. Katarzyna Myszkowska (ur.1643 Osiek, chrzest 19.03.1643 Koziegłowy - zm.po 1684), 1684 r. panna
       [chrzestni : Jan Poniątowski de Chruszczobród i Teresa Remiszowska de Pińczyce], [LN Koziegłowy, str. 11]
       [być może to ona w 1683 r. zapisana do bractwa św. Anny przy parafii Chruszczobród jako 
       Katarzyna Myszkowska dziedziczka na Chruszczobrodzie i Mierzowicach]
       1683 r. dziedziczka na Chruszczobrodzie i Mierzowicach
 
         metryka chrztu, Koziegłowy 1643 r.
      
 A5. Wacław (Venceslaus) Myszkowski (ur.+/-1650 - zm.1698), podsędek ziemski siewierski
       [zmarł w czasie zarazy zw. „łożna choroba”]
       dz. dóbr Chruszczobród i Mierzejowice (Mierzowice),
       kolator kościoła w Chruszczobrodzie.
       ż. Katarzyna Olszewska z Olszewa [ur.+/-1660 - zm.po 1745]
       [w 1701 r. zapisana do bractwa św. Anny, jako wdowa po Wacławie Myszkowskim, str.22]
       1685 r. - Zofia Olszewska, siostra Katarzyny Olszewskiej
       1680 r. - M.D. Marcin Olszowski de Olszowa, starosta wieluński 
       1695 r. - ks. Kazimierz Olszowski, pleban w par. Chruszczobród [bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.20]
       1745 r. - Katarzyna wdowa po Wacławie Myszkowskim, zapisała kościołowi w Chruszczobrodzie 1000 złp na tej wsi
 
       
       Akt fundacyjny bractwa św. Anny przy parafii Chruszczobród z 1683 r.  [powiększ]
       Fundatorzy : Myszkowscy z Chruszczobrodu (oryginalne podpisy)
       Wacław Myszkowski, dziedzic na Chruszczobrodzie i Mierzejowicach,
       Katarzyna Myszkowska, dziedziczka na Chruszczobrodzie i Mierzejowicach,
       Zofia Myszkowska de Mirzowice i Chruszczobród
       
       Dzieci : 7 (Andrzej, Zuzanna, Aleksander, Bernard, Anna, Józef, Konstancja)
       B1. Andrzej Myszkowski (ur.1683, chrzest 1683 Chruszczobród)
             [chrzestny : Aleksander Kmita]
 
       B2. Zuzanna Myszkowska (ur.1685 - zm.23.11.1758 Chruszczobród)            
             [chrzestni : Jerzy Dworzański z Trzebiesławic i Sikorki i Zofia Olszowska – siostra matki],
             kolatorka i fundatorka kościoła w Chruszczobrodzie
             [prawdopodobnie to ona zapisana w 1698 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 21]
             [zapisana w 1748 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 38]
 
             m. (śl.przed 29.11.1705) Stanisław Przyłęcki h. Śreniawa (ur.+/-1680 - zm.19.12.1735 Chruszczobród)
             dziedzic dóbr :
             Chruszczobród, mieszkali : Chruszczobród (wzm. 1726 – 27),
             Mirzowice, Bugaj,             
             1719 r. cześnik mazowiecki [Wizna], 1730 r. pisarz grodzki oświęcimski, zatorski
             pisarz grodzki siewierski, towarzysz roty husarskiej star. stężyckiego,
             kolator, fundator i dobrodziej kościoła w Chruszczobrodzie
             ojc. Abraham Stanisław Przyłęcki (ur.+/-1640 - zm.1694), s. Aleksandra P. (ur.+/-1610 - zm.1645)
             mat. NN. (prawdopodobnie 2 żona) :
             1 ż. Abrahama P. - Magdalena Słomnicka (ur.+/-1640 - zm.1674), c. Jana i Zofii z d. Czarna
             2 ż. Abrahama P. - Magdalena Awedyk [ur.+/-1645 - zm.po 1739]
 
             Dzieci (Przyłęccy) : (Andrzej, Stanisław, Michał, Kazimierz, Wojciech, Aleksander, Jan, Salomea, Feliks, Teresa
                       + prawdopodobnie : Konstancja, Rozalia, Joanna)
 
             C1. Andrzej Stanisław Przyłęcki (chrzest 29.11.1705 Siewierz) [LN Siewierz, str. 201]
                   [chrzestni : Kazimierz Miroszowski de Małobądz i Zofia Myszkowska de villa Chruszczobród]
             C2. Stanisław Przyłęcki [ur.+/-1710], towarzysz ciężkiej roty (gravio risarmatura)
                   prawdopodobnie to on w 1728 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński [„Album Studiosorum …”, str. 25]
                   [być może to on zmarł 1737 r. w par. Borowno, lat ok.25], [LM Borowno, str.161]
             C3. Michał Przyłęcki [ur.+/-1710]
                   [prawdopodobnie to on zapisany w 1735 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.35]
             C4. Kazimierz Przyłęcki [ur.+/-1710], subdelegat grodu siewierskiego
                   1725 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński [„Album Studiosorum …, str.21]
                   1748 r. zapisany  – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, (str.. 38)
                   ż.(śl.przed 1748) Magdalena Starowieyska [ur.+/-1715]
                   [zapisana w 1748 r. jako Magdalena ze Starowiejskich P. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 38]
                   ojc. Wojciech Starowieyski [ur.+/-1685]
                   mat. Katarzyna z Drozdowa [ur.+/-1685]
                   Dzieci (Przyłęccy) : 7 (Maciej, Anna,  Józef, Konstancja, Wincenty, Tomasz, Mikołaj)
                   D1. Maciej Aleksander Wojciech Przyłęcki (chrzest 1749 Chruszczobród)
                         [do chrztu podają : Aleksander Koryciński, podczaszy żytomierski i Zuzanna z Myszkowskich
                         Przyłęcka, pisarzowa siewierska, Franciszek Kobielski i Joanna Konopnicka,
                         Maurycy Konopnicki i Teresa Przyłęcka]
                   D2. Anna Przyłęcka (ur.1755 - zm.1762 Chruszczobród), lat 6
                   D3. Józef Przyłęcki [ur.+/-1760], rządca ekonom w Ołpinach k. Jasła
                   D4. Konstancja Przyłęcka [ur.+/-1760]
                         m. Wincenty Waligórski [ur.+/-1760 - zm.przed 1783]
                   D5. Wincenty Przyłęcki (ur.1776/82 - zm.2.03.1841 Malawa), ok. 1808 r. ekonom w Gorlicach, 
                         następnie Malawa, Zagórzany
                         [Informacje :p. Janusz Kucharczyk z Łodzi + internet]
                         (wg przekazów ustnych Wincenty Przyłęcki był synem Stefana i Konstancji z d. Piastuszyńska, jednak
                         brak jakichkolwiek dowodów)
                         ż.(śl.1804 Podegrodzie) Salomea Nowakowska [ur.+/-1780]
                         ojc. Franciszek Nowakowski [ur.+/-1750]
                         mat. NN.
                         Dzieci (Przyłęccy) : co najmniej 4 (Barbara, Józef, Antonina, prawdop. Marcin)
                         E1. Barbara Honorata Przyłęcka (ur.1805 Biczyce)
                         E2. Józef Erazm Przyłęcki (ur.17.03.1809 Gorlice - zm.2.12.1893 Jasło), 
                               ekonom w Zagórzanach k. Gorlic
                               ż.(śl.1832 Zagórzany) Katarzyna Ewa Dąbrowska (ur.16.03.1807 - zm.16.07.1891 Jasło)
                               ojc. Kazimierz Dąbrowski (ur.ok.1780)
                               mat. Anna J. [ur.+/-1780]
                               Dzieci (Przyłęccy) : 3 (Kazimiera, Stanisław, Apolinary)
                               F1. Kazimiera Matylda Przyłęcka (ur.17.03.1833 Zagórzany)
                                     m.(śl.1853 Biecz) Antoni Kotowicz (ur.20.02.1816 Orowe k.Drohobycza - zm.17.05.1885 Biecz) 
                                     polski florysta, entomolog, lekarz,
                                     wykształcony we Lwowie, pracował m.in. : Lwów, Strzyżów, Biecz, Zagórzany, 
                                     lekarz domowy Skrzyńskich [PSB]
                                     ojc. Szymon (Symeon) Kotowicz (ur.1777 - zm.po 1830), ksiądz grekokatolicki,
                                           święcenia 1803 r., 1830 r. paroch w Orowe
                                     mat. Anna Tomicka
                                     Dzieci (Kotowicz) :
                                     G1. Apolinary Stanisław Kotowicz (ur.24.03.1859.Biecz - zm.21.04.1917 Jasło, poch. Biecz),
                                           polski malarz pejzażysta, twórca scen rodzajowych, portrecista, dekorator teatralny [PSB]
                                           [Strona Wikipedia :  http://pl.wikipedia.org/wiki/Apolinary_Kotowicz  ]
 
                                             [powiększ]
                                           Apolinary Kotowicz w swojej pracowni
 
                               F2. Stanisław Leo Przyłęcki (ur.1835 Zagórzany)
                                     ż. Maria Karolina Biesiadecka h. Prus I [ur.+/-1835]
                                     ojc. Władysław Erazm Sylwery Biesiadecki (ur.1804 - zm.1873), dyrektor Tow. Ubezpieczeń
                                           s. Jana Gwalberta Onufrego B. (ur.1768 - zm.1805) (s. Wojciecha)
                                           i Salomei z d. Mroczkowska h. Nałęcz [ur.+/-1770]
                                     mat. Antonina Wilusz (zm.9.03.1880)
 
                                       Władysław Biesiadecki (1804 1873)
 
                                     Dzieci (Przyłęccy) :
                                     G1. Michalina Przyłęcka [ur.+/-1860]
                                F3. Apolinary Przyłęcki (ur.14.03.1837 Zagórzany - zm.1914), 
                                     student UJ, notariusz, burmistrz Jasła i Ciężkowic, ziemianin, właściciel majątku w Wolicy,
                                     radny miejski, aktywnie działał na rzecz oświaty, pracował w komisji ds. kolei oraz był
                                     wieloletnim członkiem Zarządu Kasy Oszczędności w Jaśle. Honorowy obywatel Miasta Jasła.
                                     ż. Aleksandra Olga Hupka [ur.+/-1840]
                                     ojc. Karol Hupka (ur.1814 - zm.1904), s. Antoniego i Józefy z d. Wosińska (c. Mateusza)
                                     mat. Emilia Bielańska (ur.1820 - zm.1898)
                                     Dzieci (Przyłęccy): 3 (Jan, Józef, Stefan)
                                     G1. Jan Przyłęcki [ur.+/-1860]
                                     G2. Józef Przyłęcki [ur.+/-1865]
                                     G3. Stefan Przyłęcki [ur.+/-1865]
                         E3. Antonina Przyłęcka (ur.1810 Malawa - zm.20.07.1896 Lwów, poch. cm. Łyczakowski)
                               m. Karol Schwarz (ur.ok.1803 - zm.15.02.1878 Lwów, poch. cm. Łyczakowski, 
                               leśnik w dobrach Skrzyńskich, przybyły z Górnej Bawarii
                         prawdopodobnie :
                         E4. Marcin Przyłęcki [ur.+/-1815]
                   D6. Tomasz Przyłęcki [ur.+/-1760]
                   D7. Mikołaj Przyłęcki [ur.+/-1760] 
             C5. Wojciech Jan Stanisław Przyłęcki (chrzest 1713 Chruszczobród)
             C6. Aleksander Dominik Przyłęcki (chrzest 1715 Chruszczobród - zm.po 1764)   
                   [chrzestni : Michał Majecki z Wojkowic Kościelnych i Elżbieta Trepka – żona Aleksandra Kmity]
                   [zapisany w 1764 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 47]
             C7. Jan Przyłęcki [ur.+/-1715], w 1730 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński [„Album Studiosorum”, str. 28]
                   [zapisany jako syn Stanisława, pisarza Oświęcimskiego i Zatorskiego]
             C8. Salomea Przyłęcka (ur.ok.1717 - zm.21.10.1799 Wojkowice Kościelne], lat 82, [LM Wojkowice K., str.48]
                   1 m. Mikołaj Gutowski h. Ślepowron [ur.+/-1715]
                          ojc. Felicjan Gutowski [ur.+/-1685], s. Michała [1 ż. Felicjana G. – Domicela Szczawińska]
                          mat. Marianna Krzywkowska [ur.+/-1685]
                   2 m.(śl.1778 Wojkowice K.) Franciszek Gawroński h. Rawicz [ur.+/-1715], skarbnik [Chęciny] 
             C9. Feliks Józef Krzysztof Przyłęcki (ur.1723, chrzest 30.07.1723 Chruszczobród - zm.1791), 
                   dz. Chruszczobrodu
                   [chrzestny : Józef Łodziński, dziedzic części Chruszczobrodu]
                   [prawdopodobnie to on zapisany w 1735 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.35]
                   ż. Marianna Żarska h. Starykoń [ur.+/-1730 - zm.po 1792] [zob. pkt 3.1.1]
                   ojc. Karol Żarski (ur.+/-1700 - zm.1786) de villa Góra, łowczy [Liw], łowczy [Nowogródek]
                         s. Jakuba Ż. i Anny Wrochniow
                   mat. Jadwiga Grot h. Rawicz [ur.+/-1705] de Ujejsce, c. Andrzeja G. i Heleny z d. Majęcka (Płocka)
                   Dzieci (Przyłęccy) : (Józef, Marianna, Tekla, Kajetan + Romuald i Wikcia zmarli w 1764 r.) 
                   D1. Marianna Rozalia Przyłęcka (chrzest 1762 Chruszczobród)
                         [do chrztu podają : Wawrzyniec Wiechawier, chorąży siewierski, dz. d. Ujejsce i Rozalia Gutowska]
                   D2. Tekla Przyłęcka (ur.+/-1765 - zm.20.04.1830 Puchały, par.Raszyn) 
                         [zgon zgłosili : Konstanty Sadkowski, lat 31, pisarz fabryki octu w Puchałach 
                         i Seweryn Zugajewicz, lat 37, ekonom]
                         [Informacje o rodzinie Beranek – p. Oleg Rosowiecki]
                         m.(śl.przed 1792) Michał Beranek [ur.+/-1755 - zm.przed 1830] „de Berno”, posesor majątku Bliżyn  
                         ojc. Wacław Beranek [ur.+/-1710], pochodził z Moraw (Brno), był sznycerzem sprowadzonym
                               do Polski przez paulinów częstochowskich, działał m.in. w Pińczowie (1738 r.), Siewierzu i in.
                         mat.(śl.przed 1738) Petronela Podgórska [ur.+/-1710]     
                         [Pozostałe dzieci Wacława i Petromeli Beranków : Augustyn Antoni i Jan Antoni – urodzeni : Pińczów 
                         Dzieci (Beranek) :
                         E1. Józef Beranek (ur.1806 Bliżyn)    
                         E2. Antonina Beranek [ur.+/-1810]
                               1 m. N. Kossowski [ur.+/-1810]
                               2 m.(śl.1838 Puchały, par.Raszyn k. Warszawy) Franciszek Janowski [ur.+/-1810]
                                      ojc. Wojciech Janowski
                                      mat. Tekla Krobicka
                         być może :
                         E3. Tekla Beranek (ur.+/-1810 - zm.1832 Raszyn)
                               m. N. Sadkowski [ur.+/-1810]
                   D3. Kajetan Przyłęcki (ur.1766 Chruszczobród - zm.8.01.1839 Dąbrowa Zielona)
                         [zgon zgłosili : Sebastian Wrona, lat 67, kościelny i Antoni Potęga, lat 56 – obaj z Dąbrowy] 
                         ż. NN. [ur.+/-1770 - zm.przed 1839]
                   D4. Józef Przyłęcki [ur.+/-1770]
                         ż. Jadwiga Raszewska [ur.+/-1780]
                         Dzieci (Przyłęccy) : (Wojciech, Ksawera)
                         E1. Wojciech Przyłęcki [ur.+/-1810 - zm.po 1842], urzędnik w Radomiu, 1842 legit. w Kr. Pol.
                         E2. Ksawera Przyłęcka  (ur.1814 Ujazd, par. Bolechowice)
                               m.(śl.7.08.1834 Siedlec, par. Mstów) 
                               Andrzej Jaksa - Bąkowski h. Gryf (ur.1801 Koconia, par. Chełmno)
                               ojc. Stanisław Jaksa - Bąkowski, podczaszy [Malbork], podstoli [Czernichów], dz. Sokola Góra
                               mat. Anna Czaplicka
             C10. Teresa Franciszka Jadwiga Przyłęcka (ur.1729, chrzest 1729 Chruszczobród - zm.po 29.05.1762)
                   [chrzestni : Piotr Czerny, kasztelan sądecki i Salomea Czerna, kasztelanka oświęcimska]
                   [być może to ona zapisana w 1742 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 36]
                   m.(śl.1756 Chruszczobród) Józef Ziętarski [ur.+/-1725 - zm.po 29.05.1762], 
                   wdowiec, ekonom ks. Siewierskiego, rządca dobr biskupskich koziegłowskich            
             prawdopodobnie :
             C11 Konstancja Przyłęcka de Chruszczobród [ur.+/-1710], chrzestna w 1728 r. [LN Siewierz, str. 37]
             C12. Rozalia Przyłęcka [ur.+/-1710], w 1737 r. zapisana do bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie [str.35]
             C13. Joanna Przyłęcka de Chruszczobród [ur.+/-1720], chrzestna w 1743 r. [LN Siewierz, str. 70]
 
       B3. Aleksander Józef Myszkowski [ur.+/-1690 - zm.po 1736] de Chruszczobród [zob. pkt 3.1]
             [ „20.09.1720 r. p. Aleksander Józef Myszkowski, pragnąc pomnożenia chwały Bożej, czyni zapis roli
             zw. Makiełowska dla organisty, aby w jego intencji godzinki o Niepokal. Poczęciu N.M.P. z Litanją i koronką
             do św. Anny śpiewał, zaś po Godzinkach pieśń Kto się w opiekę i tak na wieczne czasy” ]  
             [być może to on zapisany w 1698 r. – bractwo św. Józefa w par. Kruszyna (de aula Kruszyna), str. 101] 
             [zapisany w 1701 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 22] 
             ż.(śl.3.10.1722 Wojkowice Kościelne) Joanna Stryjowska de Wojkowice [ur.+/-1690 - zm.po 13.08.1724]
             [świadkowie ślubu : GG. Wojciech Trepka, chorąży siewierski, Jan Kamiński de Sarnów,
             Tomasz Porembski de Sarnów, Łukasz Strzałkowski de Wojkowice Kościelne i inni], [LC Wojkowice K., str. 205]
             [prawdopodobnie to ona zapisana w 1756 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 42]
 
                akt ślubu, Wojkowice Kościelne 1722 r.  [powiększ]
 
       B4. Bernard Franciszek Myszkowski [ur.+/-1690 - zm.po 1722], dziedzic części Chruszczobrodu
             [zapisany w 1701 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 22]
             ż. Salomea Kociełkowska (Kociołkowska)  h. Korab [ur.+/-1695] [10]
             Dzieci : (Adam, Katarzyna, Marianna, prawdop. Jan, Józef, Anna)
 
             C1. Adam Myszkowski [ur.+/-1720 - zm.po 1766]
                   [ 1766 występuje jako chrzestny (LN Potok Złoty, str. 4 Janów, str. 5 Pabianice)]
                   ż. NN.
                   być może syn :
                   D1. Kazimierz Myszkowski (ur.+/-1750 - zm.8.11.1774 Pabianice, par. Złoty Potok)
                         wymieniony w „LM Złoty Potok (akt nr 25, str. 4)”.
                    
             C2. Katarzyna Myszkowska [ur.+/-1725 - zm.po 1791] [LM Borowno, str.156]
                   [być może to ona zapisana w 1739 r. (jako panna) – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 36]
                   m.(śl.ok.1747) Dominik Tysza - Bykowski h. Chorągwie (ur.+/-1725 - zm.1781) [11]
                   heredes bonorum Ogrodzona (par, Ręczno) (1747 r.),
                   mieszkali : 1747 – 1764 Ogrodzona, par. Ręczno (dawniej Raczno),
                   1753 – 1754 Myśliczów w par. Wielgomłyny (ob. Myśliwczów), w 1769 r. Witkowice, par. Borowno
                   ojc. Antoni Tysza - Bykowski (ur.1682 Przerąb, chrzest 2.01.1682 Rzejowice - zm.1780), 
                          dz. wsi Krępa (Krempa) k. Radomska, 
                          s. Krzysztofa B. de Przerąb, par. Rzejowice [od ok. 1680 r.] [ur.+/-1660] [LN Rzejowice, str. 31, 56],
                          (s. Wawrzyńca Tysza - Bykowskiego)
                          i prawd. Anny Teresy N. [ur.+/-1660], [LN Rzejowice, str. 31, 56]
                   mat. Helena Komornicka h.Gryf [ur.+/-1685]
                           (1 m. Heleny Komornickiej - Ludwik Jordan z Zakliczyna h. Trąby [ur.+/-1695], 
                           s. Antoniego Spytka Jordana, łowczego bełskiego 
                           i Elżbiety z d. Różycka z Trojanowych Różyc )
                   Dzieci (Tysza - Bykowscy) : 
                   (Joanna, Jakub, Mateusz, Brygida, Józef, Karol, Julianna, Walenty, Jadwiga)
                   D1. Joanna Zofia Tysza - Bykowska (ur.1748 Ogrodzona, chrzest 26.09.1748 Ręczno), 1767 r. panna 
                         [chrzestni : ksiądz Wawrzyniec Roch Siemieński, kanonik de Wolbórz, curatus de Ręczno 
                         i Generosa Helena Tyszyna], [LN Ręczno, str.35]
                   D2. Jakub Dominik Wawrzyniec Tysza - Bykowski 
                         (ur.1751 Ogrodzona, chrzest 8.08.1751 Ręczno - zm.3.12.1752 Myśliczów, par. Wielgomłyny), lat 2 
                         [chrzestni : Magn. Stanisław Kraszkowski, cześnik dobrzyński, chorąży, M. Marianna Donin,
                         M. Jakub Kamocki, skarbnik sieradzki, M. Agnieszka de Kamockie Kraszkowska,
                         M. Świętosław Donin. M. Marianna Kraszkowska, panna]
                         [LN Ręczno, str. 45], [LM Wielgomłyny, str.15]                        
                   D3. Mateusz Tysza - Bykowski (chrzest 24.09.1753 Wielgomłyny - zm.26.09.1753 Myśliczów), 2 dni
                         [chrzestni : GD. Bernard Kossowski i Marianna, żona jego de Myśliczów], [LN Wielgomłyny, str.263]
                         [LM Wielgomłyny, str. 21]
                   D4. Brigitta Teresa Urszula Tysza - Bykowska (ur.4.08.1754, chrzest 14.08.1754 Wielgomłyny)
                         [chrzestni : MD. Sebastian Chęciński, zastępca posła krakowskiego i Helena Tysza de Myśliczów)
                   D5. Józef Adam Tysza - Bykowski (ur.1756 Ogrodzona, chrzest 25.03.1756 Ręczno)
                         [chrzestni : Magn. Tomasz Bąkowski venator Bielscensis, M. Agnieszka de Kamockie Kraszkowska,
                         pincernissa Dobrzicensis], [LN Ręczno, str. 62]
                   D6. Karol Tysza - Bykowski (ur.1758 Ogrodzona, chrzest 5.09.1758 Ręczno)
                         [chrzestni : Jan Przerębski, vexilliser piotrkowski i żona Marcjanna Rupniewska], [LN Ręczno, str.72]
                   D7. Julianna Tysza - Bykowska (ur.1761 Ogrodzona, chrzest 2.02.1761 Ręczno - zm.po 1800)
                         [chrzestni : Magn. Franciszek Grabowski, ensifer winnicki, Magdalena de Malczewskie Ichnatowska,
                         Pincerna Ciechanoviensis, Julianna de Kozickie Grabowska, ensifera winnicka], [LN Ręczno, str. 83]
                         1785 r. de Borowno
                         m.(śl.6.05.1785 Kruszyna) Franciszek Miedzianek - Kobyłecki h. Godziemba [ur.+/-1760 - zm.po 1800]
                         [świadkowie ślubu : GD. Wincenty Szeliski de Jacków, par. Borowno, GD. N. Tyszkiewicz de Gidle,
                         GD. Mathias Ostrowski de Szyszki, par. Snocensi] 
                         de Kruszyna [18 km na NE od. c. Częstochowy] (wzm.1782 - 85)
                         posesor wsi Borowno k. Częstochowy [14 km na NE od Częstochowy]
                         ojc. Maciej Miedzianek - Kobyłecki z Bądkowa [ur.+/-1720],
                               s. Wawrzyńca K. i Marianny z d. Papieska
                         mat. Agnieszka Świerczyńska [ur.+/-1720]
                         Dzieci (Kobyłeccy) : 7 (Kazimierz, Antoni, Marianna, Józef, Krzysztof, Józef, Stanisław)
                         E1. Kazimierz Roman Kobyłecki (chrzest 3.03.1786 Kruszyna)
                               [chrzestni : MD. Franciszek Paciorkowski, burgrabia wieluński i MD. Apolonia Szeliska de Jacków
                               oboje z par. Borowno] 
                         E2. Antoni Piotr Kobyłecki (chrzest 16.01.1787 Kruszyna - zm.1787 Kruszyna)
                               [chrzestni : MD. Gabriel Pągowski (zm.16.06.1797, lat 62, heres de Radostków, par. Borowno)]
                         E3. Marianna Zuzanna Kobyłecka (ur.1796 Grabówka, chrzest 4.08.1796 Borowno) [LN Borowno, str. 32]
                               [chrzestni : M. Franciszek Ksawery Paciorkowski, heres Borowno i żona M. Barbara Męcińska] 
                         E4. Józef Kobyłecki (zm.1798 Grabówka, dwór, par. Borowno), dziecko [LM Borowno, str.9, 197]
                         E5. Krzysztof Józef Kobyłecki (chrzest 15.03.1799 Borowno] [LN Borowno, str. 95]
                         E6. Józef Andrzej Kobyłecki (ur.1800 Borowno), mieszkał : Zalew k. Stanisławowa
                               ż.(śl.4.06.1832 Warszawa, par. św.Andrzej) Izabela Klara Tatarkiewicz (ur.1812)
                               [świadkowie ślubu : Karol Kaczorowski, były sekwestator i Eljasz Maryjewski, oficjalista
                               Urzędu Municypalnego]
                               mieszkała : 1832 r. Warszawa, ul. Żelazna nr 1132 (przy ojcu)
                               ojc. Jakub Tatarkiewicz [ur.+/-1780]
                               mat. Ewa Marjewska (Mariewska, Maryjewska) [ur.+/-1780]
                               Dzieci (Kobyłeccy) : co najmniej 2 (Jan, Aniela)
                               F1. Jan Wojciech Kobyłecki [ur.+/-1835]
                               F2. Aniela Kobyłecka [ur.+/-1835]
                                     m.(śl.1872 Warszawa, par. Narodzenia NMP) Wincenty Przybyłko (ur.ok.1847),
                                     urzędnik Sądu Pokoju w Warszawie
                                     ojc. Józef Przybyłko [ur.+/-1845]
                                     mat. Emilia Zdrojewska [ur.+/-1845]
                                     Dzieci (Przybyłko) :
                                     G1. Maria Henryka Przybyłko (ur.23.03.1873 Warszawa - zm.30.08.1944 Warszawa),
                                           artystka dramatyczna, zginęła podczas Powstania Warszawskiego [PSB]
 
                                                     [powiększ]
                                           Maria Przybyłko - Potocka (1873 – 1944), cm. Stare Powązki, Aleja Zasłużonych 
 
                                           m.(śl.1900) Antoni Michał Emilian Potocki h. Szeliga
                                           (ur.17.09.1867 Kojdanów, gub. mińska - zm.5.10.1939 Warszawa) [PSB]
                                           krytyk literacki, publicysta, historyk literatury i sztuki
 
                                             Antoni Potocki (1867 – 1939)
 
                                           ojc. Aleksander Potocki [ur.+/-1835]
                                           mat. Kasylda Jabłońska [ur.+/-1835]
                                           [1 żona Antoniego Potockiego – (śl.22.12.1892 Warszawa, par. Wsz. Św.)
                                           Zofia Izabela Małyszczycka (ur.+/-1870), c. Franciszka Juliana M. 
                                           i Barbary Fühl – c. Bogumiła F. i Marianny z d. Kalinowska]
                                           Dzieci (Potoccy) :
                                           H1. Łucja Potocka [ur.+/-1900]
                         E7. Stanisław Kobyłecki (ur.+/-1800 - zm.1846)
                               ż. Franciszka Skalska [ur.+/-1800]
                               Dzieci (Kobyłeccy) :
                               F1. Antoni Kobyłecki [ur.+/-1830]
                               F2. Jan Kobyłecki [ur.+/-1830]
                               F3. Ludwik Kobyłecki [ur.+/-1830], ż. NN, dzieci : 7
                               F4. Marianna Kobyłecka [ur.+/-1830]
 
                   D8. Walenty Mathias Kazimierz Tysza - Bykowski (ur.1764 Ogrodzona, chrzest 25.02.1764 Ręczno)
                         [chrzestni : Magn. Jan Bąkowski, Pincern Margenburgens i Agnieszka Kraszkowska, pincernissa
                         Dobrzynensis], [LN Ręczno, str. 95]
                   D0. Jadwiga Tysza - Bykowska (ur.1769 Witkowice, chrzest 16.10.1769 Borowno)
                         [chrzestni : M. Walerian Krąkowski i M. Regina Jackowska]                  
 
             C3. Maryanna Myszkowska (ur.+/-1725 - zm.7.02.1792 Rędziny), lat 80, poch. Rędziny, kościół
                   1749 r. de Potok Złoty k. Lelowa, 1762 - 1792 r. de Rędziny k. Częstochowy [LM Rędziny, str.46]
 
                     akt zgonu, Rędziny 1792 r.
 
                   1 m.(śl.18.05.1749 Potok Złoty) Jan Ścibor - Marchocki h. Ostoja (ur.+/-1715 - zm.przed 2.02.1779)
                         [świadkowie ślubu : GD. Antoni Sułkowski de villa Potok, GD. Antoni Czarnecki de Suliszowice i inni],
                         [LC Potok Złoty, str. 114]
                         1749 r. de Drochlin k. Lelowa, chorąży [Smoleńsk], 1756 r. miecznik [Smoleńsk],
                         1757 r. łowczy [Ciechanów], 1774 r. chorąży [Kijów],
                         dziedzic dóbr : Będzin, Chruszczobród, Koczarow, Koszkowiczki
 
                           akt ślubu, Potok Złoty 1749 r.  [powiększ]
 
                         [1 ż. Jana Ścibora Marchockiego – Agnieszka Płocka [ur.+/-1720 - zm.przed 1749], c. Sebastiana] [12]
                         ojc. Jan Ścibor Marchocki (zm.1726), podwojewodzy [Sandomierz], wojski [Wiślica],
                                s. Krzysztofa (zm.1651) i Barbary z d. Nowodworska
                                (1 ż. Jana Ścibora M. [zm.1726] - Piniociówna, 3 ż. Teresa Moszyńska)
                          mat.  Anna Nidecka (ur.+/-1715 - zm.1746)
 
                   2 m. (śl.2.02.1779 Rędziny) MD. Mathias Jackowski h. Gozdawa [ur.+/-1725 - zm.po 1780], 
                          de Sobaków (par. Gorzkowice k. Piotrkowa) 
                          [w 1805 r. dziedzic Sobakowa – Kacper Jackowski]
                          łowczy stężycki, burgrabia piotrkowski, subdelegat grodzki piotrkowski
                          [świadkowie ślubu : MD. Michał Czarnocki, stolnik stężycki i MD. Hipolit Czarniecki, łowczy dobrzyński]
 
                            akt ślubu, Rędziny 1779 r.  [powiększ]
 
                   Dzieci (Marchoccy z Marianny Myszkowskiej) : (Antonina, Marianna, Justyna, Katarzyna, Roch, Józef)
                   D1. Antonina Marchocka [ur+/-1750] [chrzestna 1765, 1770, LN Rędziny, str.24, 27, 31],
                         1771 r. panna de Rędziny
                         1m. Józef Bierzyński h. Ślepowron (ur.1739, par. Mierzyn - zm.po 1791),
                               podstoli [Nowogródek] 1769, starosta perejasławski 1779, 1780, podkomorzy [Kijów] 1791,
                               marszałek woj. sieradzkiego, poseł kijowski 1791, regimentarz,
                               dzierżawca dóbr biskupich Lipowiec 1773
                               ojc. Felicjan Bierzyński [ur.+/-1710], podczaszy [Chęciny]
                               mat. Kunegunda Święcicka [ur.+/-1710]
                               [Inne żony Józefa Bierzyńskiego ; 
                               2/ Anna Slaska h. Slasa, c. Adama (ur.1722 - zm.1773) i Anny Ludwiki z d. Colonna – Walewska
                               3/ Józefa Slaska – syn. Kajetan Józef Bierzyński (ur.1782 Ropocice)
                               4/ Justyna N. w 1775 r.]
                         2m. Michał Czarnocki [ur.+/-1745 - zm.po 1779], stolnik [Stężyca]
                   D2. Marianna Marchocka [ur.+/-1755], [chrzestna 1772, LN Rędziny, str.31], 1772 r. panna de Rędziny
                   D3. Justyna Marchocka [ur.+/-1755 - zm.po 1777], [chrzestna 1776 - 77, LN Rędziny, str. 39, 40]
                   D4. Katarzyna Ścibor - Marchocka (ur.1755/62 - zm.26.09.1808 Żelisławice, par. Siewierz), lat 53
                         1775 panna de Rędziny
                         1 m.(śl.po 1775/83) Hipolit Czarniecki h. Łodzia (ur.1707 - zm.16.10.1793 Rędziny), lat 86, 
                               de Rędziny, łowczy dobrzyński, piotrkowski, podstoli dobrzyński
                               ojc. Szymon Czarniecki [ur.+/-1680 - zm.1744], s. Jana i Krystyny z d. Grochowiecka
                               mat.(śl.1703) Konstancja Lubiatowska h. Grzymała [ur.+/-1685 - zm.przed 1765],
                                     c. Wojciecha Feliksa L. (zm.1694) 
                                     i Katarzyny Heleny z d. Gądkowska (zm.1690) – c. Szczedrzyka G.
                               [1 żona Hipolita Czarnieckiego – (śl.przed 26.04.1741) Anna Masłowska h. Samson, 
                               c. Andrzeja Masłowskiego i Jadwigi z d. Myszkowska, c. Mikołaja Myszkowskiego]
                               [2 mąż Anny Masłowskiej : Franciszek Jaksa - Bykowski h. Gryf (zm.1754), 
                               cześnik ostrzeszowski, dziedzic wójtostwa Przyrów, towarzysz roty husarskiej,
                               s. Marcina, miecznika ostrzeszowskiego i Marianny z d. Stokowska] 
                               [2 mąż Konstancji Lubiatowskiej - (śl.1715) Stefan Grabiński h. Pomian (zm.1737),
                               cześnik dobrzyński, s. Jana G. (zm.1710) i Katarzyny z d. Rokicka]                         
                         2 m.(śl.22.12.1794 Rędziny) 
                                Kazimierz Zalaszowski (Zalassowski, Zalasowski) (ur.1742/44 - zm.24.10.1812 Żelisławice), 
                                wdowiec de villa Dziewki [4 km na N od Siewierza], lat 80 i 7 miesięcy, skarbnik [Siewierz],
                                heres bonorum Żelisławice [LM Siewierz, str. 262]
                                [1724 r. Franciszek Zalaszowski, heredes de Żelisławice i żona Marianna Trepka [LN Koziegłowy]
                                [1 żona – Franciszka Marchocka h. Ostoja (zm.VI. 1782 Dziewki) [LM Siewierz, str. 45], 
                                c. Jana M., chorążego [Kijów] i Agnieszki z d. Płocka] 
                                [prawdopodobnie to Franciszka Zalaszowska zapisana 1766 r.  do bractwa św. Anny
                                w Chruszczobrodzie, str.48]
 
                           [powiększ]
                         akt zgonu Katarzyny Marchockiej 1-o Czarnieckiej, 2-o Zalaszowskiej, Siewierz 1808 r. [str. 204]
 
                         Dzieci Hipolita Czarnieckiego i Katarzyny Marchockiej :
                         E1. Paweł Czarniecki [ur.+/-1780 - zm.po 26.09.1808]
 
                         Dzieci Kazimierza Zalaszowskiego i 2 żony Katarzyny Marchockiej 1-v. Czarnieckiej :
                         E2. Jadwiga Zalaszowska (zm.12.01.1796 Rząsawy, par. Rędziny), 20 tygodni [LM Rędziny, str. 97)
                         Dzieci Kazimierza Zalaszowskiego z 1 żony Franciszki Marchockiej (zm.1782) :                       
                         E3. Józefa Zalasowska (ur.1766, par. Siewierz - zm.10.11.1767 Trzebiesławice), 
                               dziecko [LN Siewierz, indeks, str. 95], [LM Siewierz, str. 39]
                         E4. Magdalena Zalasowska (ur.1767, par. Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 96]
                         E5. Leonard Zalasowski (ur.1769, par. Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 99]
                         E6. Jan Zalasowski (ur.1774, par. Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 103]
                         E7. Michał Zalasowski (ur.1775, par. Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 104]
                         E8. Onufry Zalasowski (ur.1777, par. Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 107]
                         E9. Józefa Zalassowska (ur.1779, par. Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 110]
                         E10. Felicjan Zalasowski (ur.1780, par. Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 111]
                         prawdopodobnie kolejne dzieci z 1 żony Franciszki Marchockiej :
                         E11. Antonina Zalassowska (ur.1767 - zm.2.09.1802 Trzebiesławice), lat 35 [LM Siewierz, str. 115]
                               m. N. Jankowski (Jonkowski) [ur.+/-1865]
                         E12. MD. Marcin Zalaszowski [ur.+/-1770 - zm.po 1811], heredes villa Dziewki, posesor d. Dobieszowice
                               ż.(śl.przed 1800) Justyna Bilowska (Bielowska, Bilawska) [ur.+/-1770 - zm.po 1811] 
                               [LM Siewierz, str. 137]
                               Dzieci (Zalaszowscy, Zalasowscy) : 
                               F1. Kajetan Zalasowski (chrzest 1800 Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 146]
                               F2. Agata Zalasowska (chrzest 1802 Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 149]
                               F3. Marianna Zalasowska (chrzest 1803 Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 152]
                               F4. Józef Marcin Zalaszowski (ur.1804, chrzest 20.09.1804 Siemonia)
                               F5. Salomea Marianna Zalaszowska (ur.16.11.1805 Dobieszowice, chrzest 6.12.1805 Siemonia)
                               F6. Antoni Zalaszowski (ur.1807 Dobieszowice, chrzest 9.07.1807 Siemonia)
                               F7. Piotr Kazimierz Zalasowski (ur.6.09.1808 Dobieszowice - zm.27.10.1825 Dziewki), lat 17
                               F8. Maksymilian Dominik Ludwik Zalaszowski (ur.4.08.1809 Dobiesz, chrzest 22.05.1810 Siemonia)
                               F9. Barbara Franciszka Zalaszowska (ur.1811 Dobieszowice, chrzest 6.05.1811 Siemonia)
                         E13. Nepomucen Zalassowski (ur.1777 - zm.30.08.1809 Żelisławice), lat 32 [LM Siewierz, str. 212]
                         E14. Hipolit Zalasowski [ur.+/-1775 - zm.16.07.1832 Dziewki], heres de bonorum Żelisławice
                                 ż.(śl.przed 1812) Felicjana Wojucka [ur.+/-1780 - zm.po 1816], [LM Siewierz, str. 282] 
                         E15. Salomea Zalaszowska (zm.1783 Dziewki), dziecko [LM Siewierz, str. 46]         
                  
                  D5. Roch Jacenty Bartolomeusz Marchocki (chrzest 15.08.1763 Rędziny) [LN Rędziny, str. 16, 19]
                        [chrzestni G. Józef Kretowicz i żona Ewa]
                  D6. Józef Marchocki (ur.1768 - zm.1769 Rędziny) 1 rok [LM Rędziny, str. 77]
                   
             prawdopodobnie : 
             1/ być może to syn Adama Myszkowskiego i 1 żony Zofii z d. Dobrzycka 
                 lub 2 żony Anny z d. Męcińska – pkt 3.2.1.1]
             2/ z linii Myszkowskich z Myszkowic [pkt 3] 
                 [być może to Jan Myszkowski (ur.1722 Myszkowice), s. Stanisława i 1 ż. Heleny N.]
 
             C4. GD. Jan Myszkowski [ur.+/-1725 - zm.1752/56] 1747 r. de Żuraw [zob. pkt 3]
                   1749 r. ekonom de Żarki [zapisany jako Józef Myszkowski], [LN Żarki, str. 294]
                   ż.(śl.5.05.1747 Przybynów) GD. Barbara Łyszkowska 
                   (ur.20.09.1730, par. Przybynów - zm.1.05.1798 Myszkowice) 1730 r. de Suliszowice [13]
                   [świadkowie ślubu : MD. Antoni Czarniecki de Zrębice, MD. Wojciech Małuski de Małusze i inni]
                   [Przybynów – 21 km na SE od Częstochowy]
                   w 1747 r. mieszkali : Suliszowice                
                         ojc. Mikołaj Łyszkowski [ur.+/-1700 - zm.po 1756] de Suliszowice
                   mat. Anna Otwinowska (ur.ok. 1703 - zm.29.03.1763) [13]
 
                     akt ślubu, Przybynów 1747 r.  [powiększ]
 
                   [świadkowie ślubu : GD. Mikołaj Łyszkowski, GD. Stanisław Czarniecki i inni]
                   12.07.1756 r. wdowa Barbara Myszkowska z d. Łyszkowska wyszła powtórnie za GD. Piotra Głażewskiego 
                   [zob. pkt 3 – Piotr Głażewski]           
 
                     akt ślubu, Przybynów 1756 r.  [powiększ]
 
                   Dzieci : (Tomasz, Jan, Anna, Maciej)
                   D1. Tomasz Adam Myszkowski (ur.1747, chrzest 17.12.1747, par. Przybynów), s. Jana i Barbary
                         [chrzestni : MD. Albert Małuski z Małuszyc z MD. Marianna z d. Czarnecka
                         i MD. Antoni Czarnecki de Zrębice i GD. Katarzyna z d. Łyszkowska], [LN Przybynów, str. 254]
 
                           metryka chrztu, Przybynów 1747 r.  [powiększ]
                                                  
                   D2. Jan Andrzej Myszkowski ( chrzest 24.11.1749 Żarki ), syn Józefa i Barbary
                         [chrzestni : ND. Andrzej Rogawski de Mijaczów, ND. Marianna Skowrońska de Przybynów,
                         asystujący : NGD. Józef Charski de Mzurów, NGD. Katarzyna Łyszkowska de Suliszowice]
                         [LN Żarki, str. 294]
 
                           metryka chrztu, Żarki 1749  [powiększ]
                   :
                   D3. Anna Elżbieta Myszkowska (ur.1752 Skrzydłów, chrzest 28.12.1752, Żarki), c. Jana i Barbary
                        [chrzestni : Dominus Augustyn Ignacy Kozieroski, Pr. Mstowiensis, Prepositus Brzezniciensis
                        i J.M.D. Marianna a Kurozwęki Męcińska Capitaneissa Ostrzeszowiensis], [LN Żarki, str. 5]
 
                          metryka chrztu, Żarki 1752  [powiększ]
 
                        m. Tomasz Radecki [ur.+/-1750], 1772 r. (wice) naczelnik de Bobrowniki, par. Sączów [zob. pkt 3]
 
                   Uwaga : z metryki chrztu z 1752 r. wynika, że GD. Jan Myszkowski i Barbara mieszkali w miejscowości
                   Skrzydłów (par. Mstów, dekanat Brzeźnica, dziś Brzeźnica Stara i Nowa) – 18 km na NE od Częstochowy. 
                   Marianna Męcińska = Marianna z d. Męcińska (c. Michała Męcińskiego, podstolego wieluńskiego
                   I Felicjanny z d. Rudzka [zob. pkt 3.2.1.1 i pkt 2.3]), 
                   żona Wojciecha Męcińskiego (zm.7.01.1754 Częstochowa) [LM Częstochowa, str. 251], 
                   starosty m.Ostrzeszów, właściciela m.in. dóbr Żarki, Skrzydłów [pkt 2.3]
 
                   D4. Maciej Myszkowski (zm.27.02.1755 Skrzydłów, par. Mstów), dziecko                  
                                                             
             prawdopodobnie : 
             C5. Józef Myszkowski [ur.+/-1725], [prawdopodobnie to w/w Jan Józef Myszkowski]
                   w 1762 r. występuje jako chrzestny [LN Ogrodzona, par. Ręczno, str.88]
             C6. Anna Myszkowska [ur.+/-1725 - zm.po 1771]
                   [9.06.1756 r. występuje jako Anna z Myszkowskich Małuska – chrzestna, wspólnie z N. Tysza Bykowskim
                   (LN Rędziny, str. 39, 43)]
                   m.(śl.przed 9.06.1756) Hieronim Małuski z Małusz h. Jastrzębiec [ur.+/-1720 - zm. po 1770]
                   ojc. Józef Małuski [ur.+/-1695], s. Stanisława (ur.+/-1665 - zm.1692) i Anny z d. Dębnicka
                   mat. Anna Raczyńska [ur.+/-1695], [1 lub 2 żona Józefa Małuskiego – N. Trepka]
                   [brat Hieronima – Kacper Małuski (ur.+/-1710 - zm.1.08.1783 Rędziny), dziedzic d. Rędziny
                   był ożeniony z Marianną Suchecką (ur.1727 - zm.24.11.1767 dwór Rędziny, lat 40) [LM Rędziny, str.76],
                   siostrą Gabriela Sucheckiego ożenionego z  Anną Myszkowską (zm.1801)] - zob. pkt 3.3.1 ]
                   [2 żona Kacpra Małuskiego – Eleonora Kowalska (zm.1779 Rędziny), (LM Rędziny, str.6)]
                   mieszkali : 1771 r. Rędziny
                   Dzieci (Małuscy) :
                   D1. Jadwiga Małuska [ur.+/-1755]
                         m. N. Woźnicki [ur.+/-1755]
 
       B5. Anna Myszkowska [ur.+/-1685 - zm.po 1697], 1697 panna [chrzestna 1697 (LN Siewierz)]
   
       B6. Józef  Myszkowski [ur.+/-1695 - zm.po 1722], dziedzic Chruszczobrodu
             ż. Karolina N. [ur.+/-1700], mieszkali : Trzebiesławice
             Dzieci : (Franciszka, Dominika)
             C1. Franciszka Joanna Miskowska (ur.1735 Trzebiesławice, chrzest 21.04.1735 Siewierz)  
                   [chrzestni : G. Walenty Gutowski i Wiktoria Vichauser] [LN Siewierz, str.53] 
             C2. Dominika Antonina Teresa Miszkowska (ur.1737 Trzebiesławice, chrzest : 4.08.1737 Siewierz) 
                   [Rodzice : Józef i Karolina, Trzebiesławice (LN Siewierz, str.57, 72)] 
                   [chrzestni : G. Wawrzyniec Vichauser i G. Teresa Vichauser]          
     
       prawdopodobnie :
       B7. Konstancja Myszkowska [ur.+/-1690 - zm.po 1710], podsędkowa siewierska z Chruszczobrodu,
             w 1710 r. chrzestna
                 [prawdopodobnie to ona zapisana w 1705 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 24]  
 
 cd. dzieci Wacława Myszkowskiego i Zofii z d. Mierzowska :
 A6. Wojciech Myszkowski [ur.+/-1650 - zm.po 1706], dz. dóbr Skónice w par. Fałków [pkt 3.6]
       [prawdopodobnie to on zapisany w 1684 r. do bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie (str.16)]
       ż.(śl.12.10.1679 Fałków) Agnieszka Jawor [ur.+/-1655], c. Jerzego, łowczego [Warta]
       [świadkowie ślubu : Mikołaj Myszkowski, Mikołaj Błeszyński i inni], [pkt 3.6, przypisy 4, 6]
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 Osoby niewyjaśnione :
 1764 r. - Katarzyna Myszkowska, heredisa dóbr Kraszkowskich [LN Rudlice, str. 105]    
              [Kraszkowice, par. Ruda k. Wielunia] 
              Katarzyna Myszkowska występuje jako chrzestna : Tekla Karśnicka (ur.1764 Ostrówek, par. Rudlice)
              Rodzice : M. Piotr Fundament Karśnicki i Antonina Radolińska, heredes bonorum Rudlice
              [być może to Katarzyna z d. Masłowska lub z d. Olszewska]

 Przypisy :
 [1]  Mysłów, par. Koziegłowy  [zob. pkt 3.1.2 Koziegłowy]        
 
 [2]  Koziegłowscy z Chrzelowa h. Lis [zob. pkt 3.1.2 Koziegłowy]        
        
 [3] Osiek, par. Koziegłowy [zob. pkt 3.1.2 Koziegłowy]        
 
 [4]  Rodzina Podczaszy z Chruszczobrodu :
        Stanisław Podczaszy [ur.+/-1495 - zm.po 1545], kuźnik z Ciszówki,
       w 1528 r. kupił za 935 florenów Mirzowice i Chruszczobród od Mikołaja Mirzowskiego h. Gryf [s. Franciszka M. (zm.ok.1518)]
        ż.(1540) Agnieszka N. [ur.+/-1495 - zm.po 1543]
        Dzieci :
        Sebastian Podczaszy [ur.+/-1515 - zm.po 1545], pleban Chruszczobrodu 1545 r.
 
        Jan Podczaszy [ur.+/-1520 - zm.przed 23.05.1590]
        ż. NN.
        Dzieci :
        A1. Stanisław Podczaszy [ur.+/-1550 - zm.po 23.05.1590]
        A2. Róża Podczaszy [ur.+/-1550 - zm.po 23.05.1590]
               m. Jan Marcisz (Marczisz) [ur.+/-1550]
        A3. Andrzej Podczaszy [ur.+/-1550 - zm.po 23.05.1590]
        A4. Zuzanna Podczaszy [ur.+/-1550 - zm.po 23.05.1590]
               m. Stanisław Solecki [ur.+/-1545]
               prawdopodobnie syn :
               B1. Jan Solecki [ur.+/-1575 - zm.przed 1654]
                     ż. Dorota  Myszkowska [ur.+/-1580 - zm.po 1654], c. N. Myszkowskiego zw. „Świerk” z Zacharzowic [pkt 3.1.1.]
        A5. Jadwiga Podczaszy [ur.+/-1550 - zm.po 23.05.1590]
               m. Erazm Gorzkowski [ur.+/-1550], 1589 r. wł. wójtostwa m. Lelów
               ojc. Krzysztof Gorzkowski
               mat. NN.
 
        Jan Podczaszy [ur.+/-1575 - zm.po 1612], dziedzic Chruszczobrodu
        ż. Jadwiga Ożarowska [ur.+/-1580 - zm.po 1612]
        Dzieci :
        A1. Zofia Podczaszy [ur.+/-1605 - zm.po 1672]
               [w 1668 r. chrzestna : Aleksandry Zofii, c. Mikołaja Myszkowskiego i Aleksandry z d. Grodzicka (LN Wieluń)]
               m. Wacław Myszkowski [ur.+/-1600 - zm.1663/66]
        A2. Stanisław Podczaszy (chrzest 1612 Chruszczobród)
               [chrzestni : Samuel Węgrzynowski z Olkusza i szl. Kamieńska z Kamieni]
        A3. Jan Podczaszy (chrzest 1614 Chruszczobród)
               [chrzestni : Michał Amenda i Katarzyna Siemońska]
        A4. Anna Podczaszy (chrzest 1616 Chruszczobród)
               [chrzestni : Kacper Giebułtowski z Ujścia i Krystyna Siemuńska z Trzebiesławic]
 
 [5]  Ożarowscy :
        Stanisław Ożarowski [ur.+/-1550 - zm.1611]
        ż. NN.
        Dzieci :
        1/ Katarzyna Ożarowska [ur.+/-1575 - zm.po 1611]
            m. Jerzy Myszkowski „Młodszy” [ur.+/-1575 - zm.po 1611]
        2/ Jadwiga Ożarowska [ur.+/-1580 - zm.po 1611]
             m. Jan Podczaszy [ur.+/-1575]
        3/ Anna Ożarowska [ur.+/-1585]
        4/ Dorota Ożarowska [ur.+/-1585]
        5/ Mikołaj Ożarowski [ur.+/-1585]
        
 [6] Być może jest to :
       Wojciech Myszkowski [ur.+/-1660]
        ż.(śl.1690 Kobylin) N. Racięcka [Racięszka], wdowa
 
 [7]  zob. pkt.3.2.1.
 
 [8]  Teki Dworzaczka : 1692 r.
       Józef, Mikołaj, Jadwig, Elżb., Kaz., Teresa Myszkowscy  tegoż Mikołaja Myszk. z ol. Jadwigi Ł-ej
       tylko co +-ej (!)dzieci
 

 [9] Być może potomkami (wnuki, prawnuki) byli :

       Jan Gołygowski de Łęczno [ur.+/-1750]

       ż.(śl.1774 Mierzyn k. Radomska) Magdalena Ligęza (Ligązka, Ligąska) (ur.1751 Lubień, par. Mierzyn) de Lubień Regalis

       c. Błażeja i Elżbiety [Źródło : LN Mierzyn, s.29]

 

       Tekla Gołygowska [ur.+/-1765 - zm.po 1795]

       m. Antoni Kobierzycki [ur.+/-1765 - zm.po 1795]

     [Źródło : LN Lgota Wielka, s. 48]

  
 [10] Kociełkowscy h. Korab [zob. pkt 4.1]
     Zygmunt Kociełkowski [ur.+/-1610 - zm.1677], sędzia ziemski sieradzki 1677
       ż. N. Trzebicka h. Łabędź [ur.+/-1610]
       ojc. Marcin Trzebicki (ur.+/-1585 - zm.1657), kasztelan [Wieluń]
       mat. Katarzyna Rożniatowska h. Ostoja [ur.+/-1590]
       [brat Andrzej Trzebicki (ur.23.11.1607 Trzebnica k. Sieradza - zm.28.12.1679 Kielce), 
       biskup krakowski (1658 – 1679), biskup rus. (Przemyśl) (1654 – 1658), pokanclerzy koronny (1656 – 1658)
 
         biskup Andrzej Trzebicki (1607 – 1679)  [powiększ]
 
       Dzieci Zygmunta :
     Stefan Kociełkowski [ur.+/-1640 - zm.po 1679], komornik ziemski sieradzki 1679
       ż. Konstancja Brzezińska [ur.+/-1640]
       Dzieci : (Barbara, Konstancja, Zuzanna, Zygmunt)
       A1. Barbara Kociełkowska [ur.+/-1670]
              m.(1691) Stanisław Nekanda Trepka (ur.+/-1665 - zm.1742) [2 żona – Zofia Kmita]
              ojc. Mikołaj Trepka (ur.+/-1635 - zm.1666), s. Mikołaja T. (zm.1647). i Zofii z Przytyka
              mat. Zofia z Bnina [ur.+/-1635]
       A2. Konstancja Scholastyka Kociełkowska [ur.+/-1680 - zm.po 1691]
              m. Jan Andrzej Suchorski [ur.+/-1680]
              Dzieci (Suchorscy) :
              B1. Stanisław Suchorski [ur.+/-1710]
                    ż. Katarzyna Jerzmanowska [ur.+/-1710]
                    Dzieci (Suchorscy) :
                    B1. Kacper Suchorski h. Jastrzębiec [ur.+/-1740]
                           ż. Róża Borzęcka [ur.+/-1750]
       A3. Zuzanna Kociełkowska [ur.+/-1685 - zm.po 1691]
       A4. Zygmunt Kociełkowski [ur.+/-1685]
              ż. Katarzyna Trepka [ur.+/-1680 - zm. przed 1747] [2 mąż – Wojciech Myszkowski (ur.+/-1680 - zm.przed 1747)]
              ojc. Jan Trepka (ur.+/-1650 - zm.1676), s. Mikołaja i Zofii z Przytyka
              mat. Anna Grot [ur.+/-1650]
 
 1724 r. - Jan Kociełkowski de Trzebiesławice [LN Siewierz, str. 3]
 
 [11]  Tysza Bykowski h. Chorągwie
 
          
 
          Wawrzyniec Tysza Bykowski [ur.+/-1620]
          ż. NN. [ur.+/-1625]          
          Syn :
          Krzysztof Tysza Bykowski [ur.+/-1650 - zm.po 1688] de Przerąb w par. Rzejowice (od ok. 1680 r.) [LN Rzejowice, str.38] 
          ż.(śl.28.11.1678 Bęczkowice) Anna Teresa Jawor h. Kościesza [ur.+/-1650 - zm.po 1688) [LN Rzejowice, str.38]
          [świadkowie ślubu : Stanisław Brochocki i Franciszek Żegota]
          [1661 r. zapisana jako panna, łowczanka (Warta) – bractwo św.Józefa w par. Kruszyna (str.40)] , 
          Krzysztof i Anna Bykowscy, właściciele dóbr Zielęcin (par. Rząśnia k. Radomska), który sprzedali w 1685 r. Wodzińskim   
          [1 mąż Anny Teresy Jawor :
          (śl.28.11.1669 Falków) Stanisław Poleski (Poleiski) z Poleszyna (ur.+/-1645), (LC Fałków, str. 89)], [zob. pkt 3.6]                     
          [Uwaga : siostrą Anny Teresy Jawor była Agnieszka Jawor – żona Wojciecha Myszkowskiego ze Skórnic (zob. pkt 3.6)]  
 
            akt ślubu, Bęczkowice 1678 r.  [powiększ]
 
          Syn :
          Antoni Tysza Bykowski (ur.1681 Przerąb, chrzest 2.01.1682 Rzejowice - zm.1780], dz. dóbr Krępa (Krempa) k. Radomska
          [chrzestni : GD. Mikołaj Bębnowski, de villa Borowe Karczmy i GD. Elżbieta Jaworowa ( = Jawor) de Trzebcze], 
          [LN Rzejowice, str. 31]
          [Trzebce, par. Makowiska k. Radomska, Trzebc (Trzepcze), par. Wielgomłyny k. Radomska]
          ż. Helena Komornicka h. Gryf [ur.+/-1685 - zm.po 1754]
        (2 m. Heleny Komornickiej - Ludwik Jordan z Zakliczyna h. Trąby [ur.+/-1685], 
          s. Antoniego Spytka Jordana, łowczego bełskiego [Bełz] i Elżbiety z d. Różycka z Trojanowych Różyc )
          [być może siostrą Antoniego była Jadwiga Tyszanka de Krępa, wstępująca w 1689 r. jako chrzestna (LN Bęczkowice, str.14)]
 
          Dzieci : 3 (Dominik, Eleonora, Urszula)
          A1. Dominik Tysza Bykowski (ur.+/-1720 - zm.1781), heredes bonorum Ogrodzona, par. Ręczno (1747 r.)
                 [chrzestny 1737 r. (LN Lgota Wielka, str. 59]
                 [chrzestny 1745 r. (LN Ręczno k. Radomska, str. 5)]
                 [chrzestny 1752, 1754 r. (LN Trzepnica, par. Bęczkowice k. Radomska, s.72, 80)]
                 [chrzestny 1753 r. (LN Mierzyn, str. 14)]
                 ż.(śl.przed 1748) Katarzyna Myszkowska [ur.+/-1725 - zm.po 1791], mieszkali : Ogrodzona, par. Ręczno,
                 Myśliczów, par. Wielgomłyny, Witkowice, par. Borowno
                 ojc. Bernard Myszkowski, dziedzic części Chruszczobród, s. Wacława i Katarzyny z d. Olszewska
                 mat. Salomea Kociełkowska
                 Dzieci Dominika i Katarzyny Bykowskich : zob wyżej
          A2. Eleonora Tysza Bykowska [ur.+/-1720 - zm.po 1768] de Myśliczów [ = Myśliwczów (23 km na SE od Radomska)]
                 m. (śl.19.02.1754 Wielgomłyny) Antoni Jerzmanowski h. Dołęga [ur.+/-1725 - zm.po 1791] de Radonia ?
                 [Radonia, par. Błogie – 22 km na SE od Piotrkowi Trybunalskiego]
                 [świadkowie ślubu : GD. Kraszkowski, chorąży, GD. Dominik Tysza Bykowski, brat,  GD. Mierzyński z Myśliczowa] 
                 [LC Wielgomłyny, s.44]
                 ojc. Michał Jerzmanowski, s. Sebastiana i Marianny z d. Konopnicka h. Jastrzębiec – c. Jakuba K. (zm.1692)
                        i Katarzyny z d. Grudzieska
                 mat. Marianna Jasińska
                 [brat Antoniego J. – Chryzostom Jerzmanowski i żona Anna Jaksa - Bykowska h. Gryf, c. Franciszka B. (zm.1754),
                 cześnika ostrzeszowskiego i Klary z d. Tworzyjańska]
 
                   Potwierdzenia szlachectwa Antoniego Jerzmanowskiego w 1791 r.  [powiększ]
 
                 Dzieci (Jerzmanowscy) : (Adam, Józef, Michał, prawdopodobnie Tomasz, Ignacy, Wincenty)
                 B1. Adam Melchior Jerzmanowski (ur.+/-1755, chrzest 16.03.1757 Piotrków Trybunalski)
                       [chrzestni : MD. Michał Czapski, Palatinus Marieburger (wojewoda malborski [PSB])
                       i Aleksandra Jankowska, Judicis Tribunale Regni Petricoviensis]
                       1767 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński [s. Antoniego, Zyvecensis], [„Album Studiosorum …”, str.87]
                       ż. N. Drogońska [ur.+/-1757]
                       Dzieci (Jerzmanowwscy) :
                       C1. Józef  Antoni Jerzmanowski (ur.1777 Żywiec), sędzia w Hałcnowie
                             ż. (śl.1804 Kozy) Marianna Bodurkiewicz h. Kościesza [ur.+/-1780], 
                             c. Antoniego i Małgorzaty z d. Niewiadomska (zm.1819)
                             Dzieci :
                             D1. Antoni Jerzmanowski (ur.1805), ż. Ludwika Sikorska
                             D2. Jan Ignacy Jerzmanowski (ur.18.06.1809 Hałcnów)
                             D3. Barbara Tekla Agnieszka Jerzmanowska (ur.2.12.1810 Hałcnów)
                             D4. Emilia Jerzmanowska (ur.1813)
                             D5, Józef Edmund Aleksander Jerzmanowski (ur.16.11.1814 Halcnów - zm.1877 Kraków), 
                                    pisarz historyczny, działacz gospodarczy [PSB]
                                    ż.(śl.12.05.1855 Kraków, par. NMP) Anna Aleksandra Neymanowska h. Szeliga (ur.1829 - zm. Kraków)
                                    [świadkowie ślubu : Alojzy Fibich i Wincenty Poll], [LC Kraków, par. NMP, skan 31]   
                                    ojc. Paweł Neymanowski, mat. Rozalia Łomżyńska
                             D6. Andrzej Jerzmanowski (ur.1819)       
                 B2. Józef Jerzmanowski (ur.1761 Żywiec), 1773 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński [„Album Studiosorum …”, str.97]
                       ż. Tekla Targowska [ur.+/-1765]
                       Dzieci (Jerzmanowscy) : 2 (Józef, Feliks)
                       C1. Józef Jerzmanowski (ur.1782 par. Oświęcim - zm.przed 1834], naczelnik komory głównej Wilczkowice
                             ż. Joanna Plinkiewicz (ur.1787 Pińczów - zm.po 1834)
                             ojc. Franciszek Plinkiewicz (Plińkiewicz)
                             mat. Marianna de Berthier
                             Dzieci : [pkt 7.1.2]
                       C2. Feliks Roch Jacek Jerzmanowski (ur.15.08.1792 Andrychowice, cyrkuł myślenicki - zm.ok.1860), 
                             kapitan gwardii grenadierów, naczelnik powiatowy [Sieradz]
                             ż. Anna Turska h. Rogala (ur.2.08.1795 Gosławice - zm.25.09.1876 Warszawa), poch. cm. Powązkowski
                             ojc. Gabriel Turski
                             mat. Anna Bąkowska
                 B3. Michał Antoni Franciszek Jerzmanowski (ur.1768 Żywiec)
                 prawdopodobnie :
                 B4. Tomasz Jerzmanowski [ur.+/-1750], prawdopodobnie z 1 - ej żony NN.
                       1767 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński [s. Antoniego, Zyvecensis], [„Album Studiosorum …”, str.87]
                 B5. Ignacy Jerzmanowski [ur.+/-1750], prawdopodobnie z 1 - ej żony NN.
                       1767 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński [s. Antoniego, Crac.], [„Album Studiosorum …”, str.87]
                 B6. Wincenty Jerzmanowski [ur.+/-1760]
                       1775 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński [s. Antoniego, Crac.], [„Album Studiosorum …”, str.101]
 
          A3. Urszula Tysza Bykowska [ur.+/-1720] de Myśliczów [ = Myśliwczów], 
                 1737 r. de Krępa [LN Lgota Wielka, str. 59], 1744 - 45 r. de Ogrodzona [LN Ręczno, str.25, 27, 29]
                 m.(śl.19.02.1754 Wielgomłyny) Sebastian Chęciński [ur.+/-1720], [„Procurator Causarum Ofic. Castrensis Cracociensis”]
                 zarządca grodu krakowskiego
                 [świadkowie : MD. Bonawentura Siemieński, miecznik [Bracław ?], dziedzic krzętowski i GD. Mikołaj Zabłocki, dz. de Rogi,
                 MD. Antoni Ostrowski de Łazów], [LC Wielgomłyny, str. 44]
 Inni :
 1661 r. - Gen. Helena Tyszyńska, starościanka de Przerąb, panna, zapisana do bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (str. 40)
 1667 r. - Elżbieta Bykowska [1667 de Przerąb]
 1672 r. - Nob. Zofia Bykowska, panna, zapisana do bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (str. 52)
 1673 r. - Joanna Bykowska, zapisana do bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (str. 56)
 1673 r. - Stanisław Bykowski, zapisany do bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (str. 56)
 1684 r. - Jadwiga Bykowska [1684 r. panna de Przerąb, LN Rzejowice, str. 33]
 1691 r. - Antoni Bykowski [1691 de Ossa, LN Dąbrowa Zielona., Rogaczów, str. 90]
 1755 r. - Mathias Bykowski, chrzestny [LN Ręczno, str. 58]
 1757 r. - Gen. Jan Bykowski, świadek ślubu [LC Bęczkowice, str.117]
       
 [12] Dzieci Jana Marchockiego i 1 żony Agnieszki z d. Płocka (zm.przed 1749] :
         A1. Franciszka Ścibor - Marchocka [ur.+/-1745]
                m. Franciszek Zalaszowski (ur.ok.1743 - zm.1812], skarbnik [Siewierz]
         A2. Walenty Ścibor - Marchocki [ur.+/-1745]
         A3. Stefan Ścibor - Marchocki [ur.+/-1745 - zm.po 1775]
         A4. Jan Kanty Ścibor - Marchocki [ur.+/-1745], 1773 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński [„Album Studiosorum …”, str.98]
                ż. Petronela Czarnocka h. Lis [ur.+/-1745]
                ojc. Piotr Czarnocki [ur.+/-1745], s. Jana (ur.+/-1715 - zm.1787), łowczego [Chełmno] i Teresy z d. Radecka [ur.+/-1715]
                mat. Józefa Lesiecka
                Dzieci :
                B1. Teodor Rajmund Ignacy Ścibor -  Marchocki (ur. 1786 Wyczerpy, par. Częstochowa - Zygmunt) 
                B2. Gabriel Otton Wincenty Ścibor - Marchocki (ur.1787 Wyczerpy, par. Częstochowa - Zygmunt)
               
        (Siostra Jana Scibora Marchockiego – Justyna Ścibor Marchocka [ur.+/-1710]
        i mąż Walerian Radecki z Krukowa i Radecza [ur.+/-1710], starosta romanowski)
 
 [13]  Łyszkowscy z Suliszowic [Suliszowice (par. Przybynów), własność zamku olsztyńskiego]
          Wojciech Jan Łyszkowski [ur.+/-1620], w 1668 r. otrzymał konsens na cesję połowy wójtostwa w Suliszowicach         
          1 ż.(śl.przed 1646) Agnieszka Gorzkowska [ur.+/-1615]
               prawdopodobnie rodzice :
               ojc. Stanisław Gorzkowski, w 1629 r. wł. Suliszowic
               mat. NN.
          2 ż.(śl.przed 1668) Elżbieta Nieszkówna [ur.+/-1620]
 
          Kolejne pokolenie : Suliszowice : (Tomasz)
          Tomasz Łyszkowski [ur.+/-1650] de Suliszowice, 25.11.1683 r. świadek ślubu [LC Zrębice, str.4]
 
          Kolejne pokolenie : Suliszowice, Trzebniów : (Stefan, Jadwiga)
          Stefan Łyszkowski [ur.+/-1675 - zm.po 1717] de Suliszowice, 1717 r. „posiadacz sołtystwa wsi królewskiej Suliszowice”, 
          6.02.1696 r. świadek ślubu [LN Niegowa, str. 118]
 
          Jadwiga Łyszkowska [ur.+/-1675] de Trzebniów, panna
          m.(śl. 6.02.1695 Niegowa) Mathia Milkowic [ur.+/-1670] famatus de villa Potok [LN Niegowa, str. 118]
          [świadkowie ślubu : Stefan Łyszkowski i GD. Głogowski de Suliszowice]
                  
          Kolejne pokolenie z Suliszowic :                    
          Mikołaj Łyszkowski [ur.+/-1700 - zm.po 12.07.1756] advocatus de Suliszowice
          ż.(śl.ok. 1722) Anna Otwinowska (Otfinowska) de Choroń (ur.ok.1703 - zm.29.03.1763), lat ok. 60, advocatia se Suliszowice 
          [LN Przybynów, str. 125, 138], [LM Przybynów, str. 195, 198]
          [prawdopodobnie rodzice Anny Otwinowskiej (w 1700 r. właściciele wsi Choroń) :
          ojc. Jan Otwinowski h. Gryf  (ur.+/-1665 - zm.1712), miecznik [Bracław], s. Stanisława (zm.1654) i Zuzanny z d. Charzowska
          mat. Marianna Gawrońska [ur.+/-1670], c. Jana i Barbary z d. Wolska
          [zob. podstrona  Myszkowice (właściciele)”, Otwinowscy h. Gryf]
          Dzieci Mikołaja Łyszkowskiego : (Augustyn, Antoni, Katarzyna, Barbara)
          A1. Augustyn Łyszkowski (Łyskowski) (ur.ok.1723, chrzest : Przybynów - zm.po 1738)
                 [chrzestni : Stefan Łyskowski de Luboyna i Marianna Otfinowska de Horoń, 
                 chrzcił ks. Maciej Wikliński, zakonnik ze Mstowa]
                 w 1738 r. występuje jako chrzestny razem z Elżbietą Gołuchowską [LN Olsztyn, str.107]
          A2. GD. Antoni Łyszkowski [ur.+/-1725 - zm.po 1762], 1762 r. advocatus de Suliszowice
                  ż.(śl.+/-1750) Zofia Rabicka [ur.+/-1730 - zm.po 1763] [14]   
                 Dzieci : 8
                 B1. Antonina Łyszkowska (ur.1751 Jacków, chrzest 5.06.1751 Borowno) [LN Borowno, str. 98]
                       [chrzestni : N. Marianna Zawadzka de aula Borowno i N. Józef Głuszkowski, kawaler]
                 B2. dziecko (ur.1753 - zm.1753) [LM Przybynów, str.91]
                 B3. N. Łyszkowski (a) (ur.1754 - zm.18.09.1858), lat 4 [LM Przybynów, str. 170]
                 B4. Agnieszka Marianna Łyszkowska (chrzest 26.01.1755 Przybynów) [LN Przybynów, str. 276]
                       [chrzestni : Nob. G. Kazimierz Wikliński de Rechowice i Nob. G. Rozalia Lewicka, panna de Suliszowice 
                 B5. Tomasz Łyszkowski (ur.1756 par. Przybynów)
                       [prawdopodobnie to on : 1768 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński [„ex M.D.L.”], [„Album studiosorum …”, str.90]
                 B6. Mikołaj Łyszkowski (ur.6.12.1758 par. Przybynów)
                 B7. Wawrzyniec Łyszkowski (a) (ur.1761 - zm.5.03.1762), 8 miesięcy [LM Przybynów, str. 189]      
                 B8. Leon Wojciech Łyszkowski (ur.1763 par. Przybynów)    
          A3. Katarzyna Łyszkowska (ur.1728 Suliszowice, chrzest 26.04.1728 Przybynów), c. Mikołaja i Anny [LN Przybynów, str. 203]
                 [chrzestni : G. Jan Gawroński de Siedlec i N. Chojnowska de Bodziejowice, panna]
                 m.(śl.1751 Przybynów) GD. Piotr Modrzejowski [ur.+/-1725] de Krasawa, par. Zrębice [LC Przybynów, str. 144, 145]
                 [świadkowie : M. Antoni Czarniecki de Zrębice i GD. Józef Wojciechowski de Krasawa]
                 być może dzieci :
                 B1. Rozalia Modrzejowska [ur.+/-1755 - zm.po 1806]
                       1 m. NN. [zm.przed 1806]
                       2 m. (śl.30.08.1806 Przyrów) Kacper Frącykowicz [ur.+/-1760], kawaler [LC Przyrów, str. 78]
                               [świadkowie ślubu : Antoni Wierciochowicz i Kacper Kurasiewicz]
                 B2. Teresa Modrzejowska [ur.+/-1755], de Raczyn, chrzestna 1780 [LN Wydrzyn, str. 30]
          A4. GD. Barbara Łyszkowska (ur.20.09.1730, par. Przybynów - zm.1.05.1798) de Suliszowice [LN Przybynów, str. 97]
                 [chrzestni : Nob. Marcin Budzieński i G. Konstancja Głogowska, oboje de Suliszowice]
                 1 m.(śl.5.05.1747 Przybynów)  GD. Jan Myszkowski [ur.+/-1725 - zm.1747/56] de Żuraw [LC Przybynów, str. 130]
                        [świadkowie : M. Antoni Czarniecki de Zrębice, MD. Wojciech Małuski de Małusze i inni]
                 2 m.(śl.12.07.1756 Przybynów) GD. Piotr Głażewski (ur.+/-1725 - zm.12.06.1784 Myszkowice) 
                        [świadkowie ślubu : GD Mikołaj Łyszkowski, GD. Stanisław Czarniecki i inni]
                        [LN Przybynów, str. 162] [zob. pkt 3]
 
          ślub (1739 Przybynów) Mikołaj Łyszczarczyk de Biskupice + Elżbieta Ciężygłowa de Biskupice [LC Przybynów, str. 99]
 
          Łyszkowski ze wsi Lubojnia (par Borowno) :
          1697 r. - Stefan Łyszkowski de Lubojnia, [podpisał w woj. krakowskim, obiór Augusta II]
          1721 r. - ślub (24.02.1721 Lubojnia, Borowno) : GD. Walenty Ryzowski + Katarzyna Łyszkowska, oboje z Lubojni
                        [świadkowie : GD. Antoni Zabłocki, G. Andrzej Luboienski, D. Zakrzewski], [ LC Borowno, str. 64]
          1725 r. - ślub (III. 1725 Lubojnia, Borowno) 
                        G. Paweł Strzelecki de Nieznanice + Rozalia Łyszkowska de Lubojnia (ur.ok.1711 - zm.3.03.1771 Witkowice), lat ok. 60
                       [LC Borowno, str. 72], [LM Borowno, str. 151]
          1753 r. - Stefan Łyszkowski de Lubojnia (być może błędna data)
          1754 r. - Imć Pani Zofia Łyszkowska przekazała dary dla kościoła w Borownie 5.04.1754 r. [LM Borowno, str.155]
          1770 r. - Ewa Łyszkowska, „Album Bractwa Szkalperza Swiętego Przenaswietszey Maryey Panny
                        z Gory Karmelu Fundowanego w Kościele Borowinskim przez Przewielebnego JMCJ Xiędza Andrzeia
                        Karsnickiego Officyała Proboszcza Radomskiego, Kanonika Sieradzkiego, Plebana Borowinśkiego. AD 1712 r.
                        Zaczęte.], str. 71.
 
         Łyszkowscy (Koziegłowy, Janów) :
         1676 r. - w kaplicy Męki Pańskiej w Janowie pochowano szl. P. Łyszkowską z folwarku Koziegłowskiego
         [ks. Jan Wiśniewski „Diecezja Częstochowska”, str. 144]
 
         Kazimierz Łyszkowski [ur.+/-1755]
         ż. Marianna N. [ur.+/-1755]
         Dzieci :.
         Stanisław Łyszkowski (ur.1779 Koziegłowy)
 
         Inni :
         1784 r. - G. Mikołaj Łyszkowski de Gromadzice (par. Wydrzyn), chrzestny 1784, 1787  [LN Wydrzyn, str. 43, 44, 53]
 
         Gen. Mikołaj Łyszkowski [ur.+/-1765]
         ż.(śl.28.10.1788 Rekle, par. Rząśnia) GD. 
         Katarzyna Wyszomierska (Wyszomirska, Wysiemurska, Wysiemierska) (ur.1770 - zm.13.06.1810 Borowiec), lat 30 [ = 40]
         [świadkowie ślubu : G. Jan Kowalski i G. Wojciech Orłowski], [Geneteka], [LM Wielgomłyny, str. 118]
         Dzieci :
         A1. Salomea Łyskoska (ur.1801 - 17.09.1805 Borowiec, par. Wielgomłyny), lat 4 [LM Wielgomłyny, str. 84]                
         A2. Aleksandra Łyszkowska (ur.1810 - zm.10.03.1810 Borowiec), 7 tygodni [LM Wielgomłyny, str. 116]
 
 [14]  Rabiccy :
          1729 r. - Magnificus Dominus. Samuel Rabicki, wpisany do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna [Kruszyna, str. 127]
          1740 r. - Nobilis Rabicka. żona administratora dóbr Kruszyna, wpisana do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna 
                         oraz jej córka Zofia [Kruszyna, str. 129], [Kruszyna k. Częstochowy, zob. pkt 3.2.1.1]
          1740 r. - Zofia Rabicka (zm.1754 Jacków, par. Borowno), consors administratora in Kruszyna 
                        [LM Borowno, str.22, 24] (wzm.1740 – 41) [LM Borowno, str.73]
          
          Ludwik Rabicki [ur.+/-1720], administrator in Skrzynno, par. Rudlice (wzm.1760 – 61)
          1739 r. Generosus Ludwik Rabicki, „Album Bractwa Szkalperza Swiętego Przenaswietszey Maryey Panny
          z Gory Karmelu Fundowanego w Kościele Borowinskim przez Przewielebnego JMCJ Xiędza Andrzeia
          Karsnickiego Officyała Proboszcza Radomskiego, Kanonika Sieradzkiego, Plebana Borowinśkiego. AD 1712 r.
          Zaczęte.], str. 40.
          ż. Agnieszka N. [ur.+/-1730]
          Dzieci :
          Bogusław Rabicki (ur.3.03.1761, par. Czarnożyły) [LN Czarnożyły, str. 88]
 
          1775 r. - Katarzyna Rabicka i mąż G. Wojciech Orłowski „Vice Regentis Castri Vielunen (LN Wydrzyn, str.18)
                      
 [powrót]
 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 

 

do górywstecz