NEKROLOGI  WARSZAWSKIE  (kolejność chronologiczna wg daty zgonu) : [zob. pkt 7]
 
 Ostatnia aktualizacja : 7.05.2023 r.
 Wyszukiwarka : Ctrl + F   
 
 Myszkowska Salomea (zm.26.05.1852) [pkt 3.2.1.1]  [fot]
 Myszkowska Maria z d. Kroczyńska (zm.4.09.1853) [pkt 7]  [fot]
 Myszkowski Władysław de Mirow (zm.1856), lat 22, poch. cm. Powązkowski [”Kurjer Warszawski” nr 57 z 29.02.1856 r.]
 Myszkowski Józef de Mirow h. Jastrzębiec (zm.1856), lat 68, poch. cm. Powązkowski [”Kurjer Warszawski” nr 246 z 20.09.1856 r.]
 Myszkowska Justyna de Mirow (zm.26.07.1864), lat 29, poch. cm. Powązkowski [”Kurjer Warszawski” nr 170 z 27.07.1856 r.]
 Myszkowski Józef (ur.1788 Kraków - zm.22.07.1867), stolarz, s. Antoniego i Marianny z d. Irzykowska [pkt 7]  [fot]
 Myszkowski Władimir Fiedorowicz (ur.15.07.1840 - zm.1.05.1880), poch. Cm. Wolski Prawosławny [fot]
 Myszkowski Czesław (zm.28.02.1883), lat 29, malarz, poch. cm. Powązkowski
 Dobrzańska Emilia z d. Myszkowska (ur.1821 Kowalewo - zm.9.07.1884) [pkt 10.2]  [fot]
 Lewicka Zofia z d. Myszkowska (zm.16.12.1885) [pkt 7]  [fot]
 Wojakowska Tekla  z d. Myszkowska (zm.21.04.1887) [pkt 7]  [fot]
 Gonzaga - Myszkowski Zygmunt (zm.2.02.1888) [linia z Zapolic, pkt 3.2.1.3]  [fot]
 Myszkowski Leon (ur.10.04.1829 - zm.8.08.1888), artysta, rzeźbiarz [pkt 7], [fot]
 Myszkowski Józef (zm.12.04.1892) [pkt 7]  [fot]
 Myszkowski Stanisław (zm.1892), lat 41, kucharz, poch. cm. Powązkowski [pkt 7]
 Myszkowski Józef (zm.9.02.1895) [pkt 7]  [fot]
 Myszkowska Bronisława (zm.15.08.1895)
 Myszkowska Adolfina z d. Karczewska (ur.24.04.1821 Wylazlowo - zm.30.12.1898 Zapolice) [pkt 3.2.1.3]
 Myszkowska Leonia z d. Bogusławska (ur.16.04.1825 Warszawa - zm.3.03.1899) [pkt 7]
 Myszkowski Wojciech (zm.30.09.1899), lat 79, poch. cm. Bródno, majster stolarski, obywatel ziemski [zob. nekrolog], [pkt 7]
---------------------------------------------------------------------------------------
 Myszkowska Cecylia (zm.1907), c. Pawła i Pauliny Lenk [pkt 7.8]
 Myszkowska Magdalena z d. Jezierska (zm.27.01.1908)  [pkt 3.7] [fot]
 Myszkowski Ignacy (zm.1909)
 Myszkowski Wacław (ur.1.06.1874 - zm.17.01.1912) [pkt 3.2.1.3] [fot]
 Myszkowska Wanda z d. Czerwińska (zm.8.04.1913), żona Leona Myszkowskiego (zm.8.08.1888), artysty, rzeźbiarza [pkt 7]
 Myszkowska Helena (zm.x.02.1914), poch. cm. Powązkowski razem z Janem i Ludwiką z Myszkowskich Paszkiewiczami [pkt 7] [fot]
 Myszkowski Jan (zm.4.02.1914) [pkt 3.7]  [fot]
 Myszkowski Adam (zm.1916) [fot]
 Myszkowska Teofila (zm.1916), lat 53
 Myszkowski Jan (zm.4.08.1917) [pkt 7]  [fot], [nekrolog]
 Myszkowska Waleria z d. Kamocka (zm.17.01.1918)  [żona Zygmunta Myszkowskiego (zm.1888)], [pkt 3.2.1.3]  [fot]
 Myszkowska Lucyna Józefa (zm.23.06.1918), lat 20 [pkt 7]
 Myszkowska Marianna Szypowicz (zm.1918 Praga, MB Loretańska), lat 20
 Myszkowski Józef (zm.14.09.1919), lat 66 [pkt 3.7]
 Myszkowska Leokadia (zm.1919), lat 11
 Myszkowska Leonia (zm.18.09.1922) [fot]
 Myszkowska Amelia (zm.16.12.1922) [pkt 7]  [fot]
 Paszkiewicz Ludwika z d. Myszkowska (zm.16.07.1924) [pkt 7] [fot]
 Myszkowski Mieczysław (ur.1923 - zm.1924) [opis poniżej]
 Myszkowska Leokadia z d. Dziejmowska (zm.13.05.1929)  [fot] [grób Rochmińskich] [pkt 7.8]
 Myszkowska Franciszka z d. Łabentowicz (zm.19.10.1929) [m. Edward Myszkowski zm.(15.10.1929)] [pkt 7], [pkt 8], [fot]
 Myszkowski Edward (zm.15.10.1929), lat 70, introligator [pkt 7], [pkt 8], [fot]
 Myszkowska Maria z d. Soborska (zm.6.04.1930) [fot], [zob. pkt 7.1 i pkt 3.8]
 Kwiatkowska Bronisława z d. Myszkowska (zm.31.07.1930) [fot]
 Myszkowska Marianna (zm.2.08.1931),zm. tragicznie, lat 22 [fot]
 Myszkowski Edmund (zm.30.08.1931), lat 45 [pkt 3.7], [pkt 7]
 Myszkowski (Myszka - Myszkowski) Antoni (zm.7.01.1931) [pkt 7], [Nekrolog]
 Myszkowska Irena z d. Sypniewska (zm.8.12.1932) [pkt 3.2.1.3]  [fot]
 Myszkowsku Antoni (zm.1932) [prawdopodobnie to on utonął w Wiśle 11.08.1932], [„Gazeta Lwowska} nr 183, 12.08.1932]
 Myszkowski Tomasz Michał (ur.ok.1936 – m.14.04.1935), poch. cm Bródnowski, s. Ignacego i Mrianny [pkt 7]
 Myszkowska Katarzyna (zm.15.08.1936), lat 65 [Grób Stowarzyszenia Opieki na dziewczętami pw. św. Józefa]
 Myszkowski Marian (zm.5.01.1938)
 Myszkowski Michał (ur.24.09.1859 Dutki - zm.21.07.1938), s. Wawrzyńca i Walerii z d. Drozdowska [pkt.3.7.2]
 Myszkowska Feliksa Karolina Anastazja z d. Lisiewicz (zm.8.10.1938) [fot]
 Myszkowska Helena (zm.9.02.1939)  [fot] [grób Rochmińskich] [pkt 7.8]
 Myszkowska Franciszka z d. Walczak (ur.1864 Radzikowo - zm.14.06.1939) [pkt 7]
 Myszkowski N. (zm.23.09.1939), Cm. Wojskowy, Powązki
 Poll Zofia z d. Myszkowska (ur.25.04.1879 - zm.15.10.1939) [pkt 7.6]
 Myszkowska Rozalia (zm.2.04.1940)
 Myszkowski Julian (zm.1940) [pkt 3.7]  [fot]
 Myszkowski Wilhelm (zm.23.02.1941)
 Myszkowska Salomea z d. Salabura (ur.1880 - zm.1.09.1941) [pkt 3.5]
 Myszkowski Adam (zm.14.10.1941) [pkt 7]  [fot]
 Myszkowska Janina z d. Bibersztein Kazimirska (ur.25.06.1895 Warszawa - zm.2.07.1941 Warszawa) [pkt 3.7], [opis poniżej]
 Łukasiewicz Anna z d. Myszkowska (zm.14.01.1942)
 Myszkowski Stanisław (zm.24.07.1942), lat 69 [fot]
 Myszkowska Władysława (zm.1942)
 Myszkowska Franciszka z d. Szabłowska (ur.20.11.1902 Warszawa, Leszno - zm.3.09.1943), c. Franciszka Sz. i Stanisławy Bżym
 m. (śl.1923 Warszawa - Leszno, par. Narodzenie NMP) Henryk Myszkowski (ur.30.06.1896 Warszawa - Leszno, par. Narodzenie NMP), 
 s. Jana i Wiktorii Łucji z d. Żurawiecka [pkt 7]
 Wóycicka Zofia z d. Myszkowska (zm.23.10.1943) [fot] [c. Adama i Marii Pronaszko, pkt 7]
 Myszkowska Krystyna (zm.1944) [śmierć w wyniku działań wojennych], [fot.]
 Myszkowski Stanisław (zm.24.03.1944) [fot]
 Myszkowska Józefa (zm.1945)
 Myszkowski Jan (zm.1945)
 Myszkowski Janusz (zm.16.01.1946)
 Myszkowski Henryk (zm.14.04.1947), lat 51, urzędnik, poch. cm. Bródno [pkt 7]
 Myszkowski Seweryn Kazimierz (zm.6.06.1947), cm. Wojskowy
 Myszkowska Konstancja (zm.22.10.1949), lat 70 [fot]
 Myszkowska Salomea (zm.26.05.1952)
 Myszkowski Józef (zm.12.06.1952) [pkt 3.7] [fot]
 Myszkowski Roman (zm.11.08.1955), lat 48 [fot]
 Chybowska Bronisława z d. Myszkowska (zm.1959) [pkt 7.4]
 Myszkowska Lucyna z d. Jędral (ur.9.02.1891 - zm.26.09.1959) [pkt 7]
 Myszkowski Józef (zm.29.03.1960)
 Myszkowska Maria (zm.23.10.1960) [pkt 7] [fot]
 Myszkowski Kazimierz (zm.1960)
 Myszkowski Jan (zm.1964)
 Gonzaga - Myszkowski Julian (zm.6.04.1967) [pkt 3.7]  [fot]
 Myszkowska Bronisława (ur.1875 - zm.1967) [fot]
 Myszkowski Józef (zm.22.07.1967) [pkt 7]  [fot]
 Myszkowska Halina z d. Michelis (ur.7.02.1907 - zm.17.12.1968), par. św. Trójcy, cm. Ewang. - Augsb. [pkt 7], [pkt 9.8.1], [fot]
 [m. Witold Myszkowski]
 Myszkowski Zygmunt (zm.1968)
 Myszkowski Jacek Wiesław (zm.x.01.1969)
 Głębicka Regina Ludwika z d. Myszkowska (zm.7.01.1969) [pkt 7]
 Myszkowska Zofia (zm.1969)
 Myszkowska Karolina z d. Waszkiewicz (zm.10.02.1970) [w czasie okupacji niemieckiej deportowana do III Rzeszy]
 Myszkowski Stanisław Witold (zm.8.11.1970)
 Myszkowski Edward (zm.16.02.1971)
 Myszkowski Franciszek (ur.1913 - zm.6.11.1971) lub (zm.6.12.1971), fotograf [zob. „Osoby znane”]
 Myszkowski Stanisław (ur.1902 - zm.1971) [fot]
 Myszkowska Helena z d. Rudzka (ur.1883 - zm.23.09.1971) [pkt 3.7]
 Myszkowski Franciszek (ur.1913 - zm.6.11.1971) [fotografik], cm. Powązki
 Myszkowska - Zielińska Janina Helena (zm.19.04.1972)
 Myszkowski Zygmunt (zm.13.08.1972)
 Myszkowski Ludwik Wacław (zm.21.04.1973), lat 79 [pkt 7] [fot]
 Myszkowska Stanisława z d. Katana (ur.1898 - zm.4.12.1973) [fot]
 Myszkowska Irena (zm.15.12.1973)
 Myszkowski Aleksander (ur.25.12.1914 - zm.11.09.1975), cm. Północny
 Myszkowska Maria (zm.9.02.1976)
 Myszkowski Jerzy (ur.14.08.1938 - zm.20.07.1976), cm. Północny
 Myszkowska Bronisława (zm.1976) [fot]
 Myszkowska Maria (zm.6.01.1978)
 Myszkowska Krystyna Danuta z d. Jackowska (ur.15.02.1928 - zm.10.02.1978) [opis grobu poniżej]
 Myszkowski Stanisław (ur.1.01.1892 - zm.10.05.1978), cm. Północny
 Myszkowski Eugeniusz (ur.1916 - zm.2.10.1978), cm. Ursus, żona Janin (ur.1915 - zm.27.04.2009)
 Józefkowicz Helena z d. Myszkowska (zm.15.06.1979) [fot] [pkt 3.7.2]
 Myszkowski Czesław (ur.18.05.1906 Miedzieszyn - zm.23.12.1980) [pkt 7] [ż. Maria Władysława Sroczyńska (ur.1911 - zm.1987)]
 Myszkowski Eugeniusz (zm.2.05.1982)
 Myszkowski Ryszard (zm.13.05.1982)
 Myszkowska Eugenia (ur.16.06.1903 - zm.3.09.1982), cm. Północny
 Walicka Maria z d. Myszkowska (zm.4.09.1982)
 Myszkowska Emilia Mirosława (zm.28.11.1983)
 Myszkowski Eugeniusz (zm.20.07.1984)
 Myszkowski Eugeniusz (zm.9.12.1984)
 Myszkowski Bolesław (zm.24.04.1985) [pkt 7] [fot]
 Myszkowski Zbigniew (zm.30.03.1986)
 Myszkowska Henryka (zm.1.04.1986)
 Myszkowska Walentyna z d. Malanowska (zm.9.04.1986)
 Libiszowska Olga z d. Myszkowska (ur.23.06.1898 - zm.4.06.1986), cm. Wojskowy
 Myszkowska Aniela (ur.6.06.1904 - zm.13.06.1986), cm. Północny
 Myszkowski Tadeusz (zm.14.01.1987)
 Myszkowska Rozalia (ur.31.08.1894 - zm.5.02.1987), cm. Północny
 Myszkowski Alojzy (zm.20.05.1987)
 Myszkowska Stanisława (ur.9.05.1906 - zm.10.11.1987), cm. Północny
 Myszkowska Maria Władysława z d. Sroczyńska (ur.1911 Rawa Maz. - zm.27.08.1987) [pkt 7]
 [mąż (śl.1933) Czesław Myszkowski (ur.18.05.1906 Miedzieszyn - zm.23.12.1980, poch. Warszawa, cm. Powązkowski)] [pkt 7]
 Hatlowska Myszkowska Wilhelmina (ur.12.08.1908 - zm.21.12.1988), poch. Cm. Ewangelicko – Augsburski
 Myszkowski Jerzy (ur.2.08.1921 Warszawa - zm.22.06.1988) [pkt 7], „Osoby znane”]
 Myszkowska Marianna (ur.1909 - zm.1989) [fot]
 Myszkowski Jan (ur.11.06.1911 - zm.31.07.1989), cm. Północny
 Myszkowska Danuta z d. Zbrzeżna (ur.1.10.1959 - zm.1.01.1991), cm. Północny
 Myszkowska Janina z d. Lewandowska (zm.26.02.1991) [pkt 7] [fot]
 Pogorzelska - Macińska Alina z d. Myszkowska (zm.3.06.1991)
 Myszkowski Henryk (ur.20.01.1917 Olszanka - zm.5.04.1992) [pkt 6.3]
 Myszkowski Zbigniew (ur.14.02.1914 - zm.9.08.1992), cm. Północny
 Myszkowski Antoni (ur.30.05.1929 - zm.8.11.1992), cm. Północny
 Sitarska Wanda Janina z d. Myszkowska (zm.28.12.1992) [opis poniżej]
 Myszkowski Henryk (zm.1992), Powązki, kw.215, rz.3, m.21 [zob. Mirosława Myszkowska zd. Modzelewska (zm.2003)], [fot]
 Myszkowski Waldemar (zm.23.02.1993) [zob. pkt 3.2.1.1]
 Myszkowska Izabela (ur.22.01.1957 - zm.4.04.1993), cm. Północny [c. Jerzego i Krystyny z d. Głowacka]
 Myszkowski Witold (zm.21.06.1993)
 Myszkowska Maria z d. Zimerman (zm.15.08.1993)
 Myszkowska Zofia Helena z d. Iwanicka (ur.22.09.1911 - zm.23.09.1993), cm. Wojskowy
 Myszkowska Maria (ur.3.10.1932 - zm.13.12.1993), cm. Północny
 Myszkowska Helena (zm.21.02.1994)
 Myszkowski Jerzy (zm.28.11.1994)
 Myszkowska Helena (ur.23.09.1912 - zm.25.12.1994), cm. Północny
 Myszkowski Stanisław Marian (ur.1.07.1916 Briańsk, Rosja - zm.17.12.1995) [„Znane osoby”]
 Myszkowska Krystyna (zm.12.03.1996)
 Myszkowski Marek (ur.15.05.1973 - zm.24.03.1996), cm. Północny
 Myszkowska Marianna z d. Rzewucka (zm.28.12.1996)
 Myszkowska Krystyna Bogumiła z d. Głowacka (ur.4.01.1928 - zm.13.02.1997) [mąż Jerzy Włodzimierz Myszkowski]
 Myszkowski Jerzy Włodzimierz (ur.11.04.1918 - zm.11.05.1997), poch. cm. Północny [żona Krystyna Bogumiła Głowacka]
 Szulc - Myszkowska Barbara z d. Chwiłkowska (ur.15.11.1920 - zm.26.08.1997) [fot]
 [1 mąż : Andrzej Szulc (ur.24.11.1919 - zm.5.12.1941)]
 Myszkowski Dominik Oskar (ur.18.08.1935 - zm.27.03.1998), cm. Północny
 Myszkowska Janina (zm.30.03.1998)
 Myszkowski Zdzisław (zm.22.08.1998)
 Myszkowski Henryk (zm.1998)
 Burchart Halina z d. Myszkowska (ur.4.06.1926 - 23.01.1999), cm. Północny
---------------------------------------------------------------------------------------
 Myszkowska Lucyna z d. Kisztelińska (ur.21.12.1908 Radomsko - zm.13.01.2000), mąż Eugeniusz Stanisław Myszkowski [pkt 3.3]
 Myszkowski Jan Józef (ur.17.06.1935 - zm.7.03.2000), cm. Północny
 Myszkowski Wacław (ur.28.09.1929 - zm.6.02.2001), cm. Północny
 Myszkowska - Wesołowska Halina (zm.17.02.2001)
 Myszkowska Janina (zm.25.06.2001)  [fot]
 Myszkowska Stefania z d. Bugara (zm.20.09.2001)
 Myszkowska Daniela (zm.16.01.2002)
 Myszkowski Maciej (ur.1.05.1976 - zm.4.09.2003), cm. Wojskowy
 Myszkowska Mirosława z d. Modzelewska (zm.18.09.2003), Powązki, kw.215, rz.3, m.21  [fot]
 Myszkowski Tadeusz (ur.27.04.1947 Żyrardów - zm.17.10.2003 Warszawa), cm. Północny [pkt 7.6]
 Myszkowski Franciszek (zm.29.05.2004)
 Myszkowska Eufemia (zm.27.10.2004)
 Zalewska Zofia z d. Myszkowska (ur.8.06.1905 - zm.3.07.2005), cm. Północny [pkt 5.6], [pkt 9]
 Myszkowska Marianna z d. Pietusiak (ur.28.06.1916 - zm.15.08.2005), cm. Północny
 Myszkowska Wiesława (zm.2005) [pkt 7]
 Myszkowski Roman (zm.9.08.2006)
 Myszkowska Stefania (Lankiewicz) (ur.15.01.1922 - zm.27.08.2006), cm. Północny [c. Karola, obóz koncentracyjny Ravensbrück]
 Siczek Jadwiga Danuta z d. Myszkowska (zm.17.02.2007)
 Myszkowska Grażyna (zm.x.12.2007)
 Myszkowska Marita z d. Narbut - Łuczyńska (ur.1921 Warszawa - zm.04/05.2008 Newington, Connecticut, USA) [pkt 3.7]
 Myszkowski Kazimierz (ur.29.02.1936 - zm.12.08.2008), cm. Północny
 Myszkowski Włodzimierz (zm.22.02.2009)
 Myszkowski Leopold (ur.20.10.1927 - zm.29.07.2009) [pkt 7], [fot], [opis grobu poniżej]
 Klechniowska - Myszkowska Mieczysława Weronika z d. Brzankowska (zm.18.03.2010), poch. Radość
 Myszkowski Leon (zm.22.03.2010)  [fot]
 Myszkowski - Bagiński Jan (zm.2.09.2010) [pkt 4.2]
 Myszkowska Jadwiga (zm.2010)
 Myszkowski Jerzy (ur.28.06.1934 - zm.3.07.2011), cm. Północny
 Nosal Krystyna z d. Myszkowska (ur.30.12.1934 - zm.31.03.2012), cm. Północny [pkt 3.4.1]
 Ratajczak Jadwiga z d. Myszkowska (ur.11.10.1925 - zm.4.01.2013), cm. Północny
 Stefaniak - Słodkowska Izabela z d. Myszkowska (ur.12.01.1937 - zm.9.01.2013), poch. cm. Wojskowy
 Myszkowski Edward (ur.17.05.1926 - zm.23.07.2013), poch. Warszawa, cm. w Grabowie
 Myszkowski Arkadiusz (zm.26.03.2015)
 Myszkowski Tadeusz (ur.1939 - zm.17.09.2015), lat 76, poch. cm. Bródno 
 Myszkowska Alina z d. Krajewska (ur.6.01.1940 - zm.29.05.2016), cm. Południowy
 Kundzik Józefa z d. Myszkowska (ur.19.03.1931 - zm.12.06.2016), cm. Północny [pkt 7.4]
 Myszkowska Dorota (ur.1957 - zm.28.08.2016), lat 59, poch. cm. Warszawa Pyry
 Myszkowski Gonzaga Stefan (ur.1952 - zm.6.03.2017) [fot], [pkt 3.7]
 Myszkowski Andrzej (ur.4.06.1941 Warszawa - zm.22.07.2017 Warszawa) [zob. „Osoby znane”]
 Myszkowski Janusz (ur.15.02.1938 - zm.16.01.2021), poch. cm. Powązkowski
 Myszkowska Krystyna (ur.5.06.1948 - zm.4.10.1966), poch. Warszawa, Czerniakowski
 Myszkowska Barbara (ur.26.05.1950 - zm.9.04.2003), poch. Warszawa, Czerniakowski
---------------------------------------------------------------------------------------
 Myszkowski Franciszek (brak danych), cm. Wojskowy
 Myszkowski Kazimierz (brak danych), cm. Wojskowy
 Myszkowska Zofia (brak danych), cm. Wojskowy
---------------------------------------------------------------------------------------
 Lista cywilnych ofiar powstania 1944 r. :
 Myszkowska Alina (ur.ok.1919), mieszkała : Warszawa, ul. Nowomiejska 20/93
 Myszkowska Halina (ur.ok.1907)
 Myszkowska Helena z d. Strzałkowska (ur.2.03.1878), mieszkała : ul. Cieszkowskiego 4 [Rodzice : Adolf i Albina], [pkt 9.8]
 Myszkowska Maria Matylda (ur.11.01.1873 Kijów - zm.28.09.1944 Śródmieście Północ), mieszkała : Lubartowska 1
 Myszkowska Waleria (ur.2.10.1904)
 Myszkowski Bolesław, mieszkał : Elsterska 6
 Myszkowski Lech (zm.8.09.1944)
 Myszkowski Wiesław (ur.1931), uczeń, mieszkał : Płocka 67/46 [Rodzice : Zdzisław, Helena]
 

  Cmentarz : Powązki (Stare Powązki) :

 

 

  „Kurjer Warszawski” nr 54 z 25.02.1842 r.

  Franciszek Wincenty Myszkowski (ur.1791 Warszawa - zm.23.02.1842, par. św. Krzyż),

  strażnik celny przy Komorze Składów w Warszawie [pkt 7]

 

--------------------------------------------------------------------

 

    

  „Kurjer Warszawski” nr 237 z 10.09.1850 r.

 

 

  Katakumby, Inskrypcje :

  Daniel Jastrzębiec z Mirowa Myszkowski

  B. Pl. Prefekt P – tu Wieluńskiego B. H : W :

  Mąż prawy, czuły małżonek, brat, ojciec, stały przyjaciel, wierny syn kościoła

  Żył lat 64, zm.9 wrzesień 1850 [pkt 3.2.1.1]

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

   
   „Kurjer Warszawski” nr 141 z 23.05.1852 r.
 

     [powiększ]

   Warszawa – Powązki Stare, Salomea Myszkowska (ur.1792 - zm.1852) [zdj. ze strony : nieobecni.com.pl], [pkt 3.2.1.1]

---------------------------------------------------------------------

 

        [powiększ]

  Inskrypcje : Grób Heleny Paciorowej i jej córki Krystyny

  Ś. P. Najlepsza z matek Helena Karolina z Kilińskich Paciorowa, żyła lat 88, zm.22.I.1989 r.

  Ś. P. Antoni Myszkowski, żył lat 28, zm.21.lip.1852

  Marya z Kroczyńskich Myszkowska, żyła lat 76, zm.4.wrześ.1853  [pkt 7], [pkt 3.4]

  Józef Myszkowski, żył lat 78, zm.22.lip.1867 [pkt 7], [pkt 3.4]

  Proszą o westchnienie do Boga

  Leonia Myszkowska, zm.18.IX.1922

  Symb. Andrzej Paciora, chorąży W.P. Legionista 1894 – 1943 [pochówek symboliczny], zm. Murnau Oflag

  Bożesława z Burkowskich Kilińska, lat 75, zm.4.II.1945 w Krakowie [pochówek symboliczny]

-------------------------------------------------------------------

 
  
  „Kurjer Warszawski” nr 246 z 20.09.1856 r. [pkt 5.1 i pkt 7]
  Józef de Mirów Myszkowski h. Jastrzębiec (ur.1789 Polany k. Jasła - zm.19.09.1856 Warszawa)
 
  
  „Kurjer Warszawski” nr 170 z 27.07.1856 r.  [pkt 5.1 i pkt 7]
 
  
  „Kurjer Warszawski” nr 57 z 29.02.1856 r.
 
----------------------------------------------------------------------------------

 

            [powiększ]
 Inskrypcje :
 Tu spoczywają w Bogu zwłoki najdroższych najlepszych rodziców
 Ś.P. Mikołaja Dobrzańskiego, zm.2.06.1868 r. w wieku lat 51
 i Emilii z Myszkowskich Dobrzańskiej, zm.9.07.1884 r. w wieku lat 63.
 Pozostałe w ciężkim żalu dzieci i wnuki pamiątkę tę poświęcają. [pkt 10.2]
---------------------------------------------------------------------------------------

 

        [powiększ]

  Grób : Leon Myszkowski wg danych z Archiwum Zarządu Cmentarza

  Prawdopodobnie to Leon Daniel Myszkowski (ur.10.04.1829 Warszawa, par. św. Krzyż - zm.8.08.1888 Warszawa)

  artysta rzeźbiarz i kamieniarz, muzyk i kompozytor
  uczeń Szkoły Sztuk Pięknych (m.in. nauczyciel Ludwiki z Jędrzejewiczów Ciechomskiej,
  siostrzenicy Fryderyka Chopina)
---------------------------------------------------------------------------------------

 

      

  Inskrypcje

  Ś.P. Tekla z Lewickich Jamiołkowska, żyła lat 58, zm.5 października 1932 r., c. Jana Lewickiego i Zofii z Myszkowskich,

  żona bednarza.Cześć Jej Pamięci

  Ś.P. Mieczysław Winkler Romanowski, aktor, zm.29.XI.1971 r.

  S.P. Antoni Lewicki, majster bednarski, Senior Arcy : Bractwa Pięciu Ran Zbawiciela, żył lat 77,

  um. d. 15 lipca 1890 r., prosi o Zdrowaś Marya

  Miejsce spoczynku Antoniego Lewickiego

  Ś.P. Maryianna z Mateckich Lewicka, żyła lat ..., zm. ... maja 1870

  Maryianna z Kamińskich Lewicka, żyła lat 52, zm. d. 18 stycznia 187...

  Maryianna z Gimitruków Lewicka, żyła lat 49, zm. d. 8 września 1886

  Pozostały mąż te pamiątkę stawia prosząc o Zdrowaś Marya

  Ś.P. Zofia z Myszkowskich Lewicka, żyła lat 47, zm. d. 16 grudnia 1885 r., prosi o Zdrowaś Marya

  Ś.P. Jan Lewicki, żył lat 72, zm. d. 27 grudnia 1913 r. Pokój Jego Duszy

  Ś.P. Kazimiera Łachecka, artystka T. M., zgasła w 21 wiośnie życia 1918 r.

------------------------------------------------------------------------------------

 

        [powiększ]

  Inskrypcje : Grób rodziny Wojakowskich [pkt 7]

  Ś. P. Tekla z Myszkowskich Wojakowska, l. 54, zm.21.4.1887 r.

  Józef Wojakowski, ob. m. st. W – wy

  Kazimierz Świtalski, l. 50, zm.2.2.1935 r.

  Symbolicznie Jadwiga z Wojakowskich Świtalska, l. 73, zm.5.5.1945 r.

  Ś. P. Marja z Wojakowskich – Szramkowska, primadonna opery i operetki warszawskiej /1870 – 1895/,

  l. 71, zm.28.9.1921 r. [(ur.1850 – zm.1921), c. Józefa Wojakowskiego i Tekli Myszkowskiej – przyp. AW]

  Stanisław Pawski, Dyr. Tow. Akc. Teatr Nowoczesny, l. 63, zm.11.7.1938 r.

  Apolonia Stanisławowa Pawska, l. 80, zm.26.8.1963 r.

  Ś. P. Irena z Pawskich Juljuszowa Kokczyńska, l. 52, zm.23.12.1958 r.

  Ks. Jerzy Pawski, l. 66, zm.17.2.1968 r.

  Erazm Pawski, adwokat, l. 75, zm.4.3.1979 r.

  Janina Wasilewska, l. 82, zm.11.2.1982 r.

  Ś. P. Małgorzata Pawska, l. 67, zm.29.4.1989 r.

  (Tabliczka tymczasowa ) Ś. P. Marek Wasilewski, żył lat 87, zm.16.5.2011 r.

--------------------------------------------------------------------------------------

 

    „Gazeta Warszawska” z 15.02.1888 r.

 

    „Gazeta Lwowska” nr 30 z 6.02.1918 r.

 

    [powiększ]

 

    
   Warszawa, Cmentarz Powązkowski – grób rodziny Kamockich. [pkt 3.2.1.3]
  
 Pochowani :
 Gostomski Nałęcz Adolf (ur.15.06.1848 - zm.21.01.1909), obywatel ziemski
 Kamocki  Sarjusz Aleksander (zm.13.03.1887), lat 73
 Kamocki Stanisław (zm.9.08.1902), lat 58
 Myszkowska Walerya z Kamockich (ur.1.08.1842 - zm.17.01.1918)
 Myszkowski Gonzaga Zygmunt (zm.2.02.1888). lat 47
 Strzyżewska Lubicz Magdalena (zm.14.12.1916), lat 24
 Książe Korybut - Woroniecki Henryk (ur.1900 - zm.1926)
 Księżna Korybut - Woroniecka Renata  (ur.1920 - zm.1997)
 Korybut - Woroniecki Władysław (ur.1898 - zm.1980)

 

           [powiększ]
  Inskrypcje : (płyta) GRÓB RODZINY GUMOWSKICH
  Ś.P. Aleksander Gumowski, żył lat 51 [61 !], zm.2.12.1886 r.
  Marcyjana z Myszkowskich Gumowska, żyła lat 59, zm.1.3.1888 r.
  Ś.P. Feliks Lisiewicz, lat 59, zm.18.1.1910 r.
  Walenty Stanisław Gumowski, żył lat 66, zm.18.3.1918 r. 
  [ur.11.02.1852 Warszawa, s. Aleksandra i Marcjanny z d. Myszkowska]
  Tablica inskrypcyjna lewa
  Ś.P. Feliksa z Lisiewiczów Myszkowska, żyła lat 47, zm.8.10.1938 r.
  Feliks Lisiewicz, żył lat 56, zm.20.1.1918 r.
  Tablica inskrypcyjna środek
  Ś.P. Kazimiera Gumowska, żyła 65 lat, zm.19.3.1934 r.
  Józefa z Gumowskich Lisiewiczowa, żyła lat 73, zm.15.8.1934 r. [wg inych danych : ur.1865], [zob. pkt 7]
  [ojc. Aleksander Gumowski ur.1825 Warszawa), mat. Marianna Myszkowska (ur.1829 Warszawa)]
  Anastazja Gumowska, żyła lat 73, zm.17.2.1936 r.
  Tadziulek Modzelewski, syn Ryszarda i Joanny, ur.25.?.1913 r. – zm.24.6.1914 r.
  Tablica inskrypcyjna prawa
  Ś.P. Karol Gumowski, żył lat 65, zm.15.3.1940 r.
  Władysława z Tomaszewskich Gumowska, żyła lat 76, zm.27.2.1956 r.
  Wanda Pierzan z d. Gumowska, żyła lat 85, zm.22.1.1993 r.
  [pkt 7]

----------------------------------------------------------

 

         [powiększ]

  Grób rodziny Józefa Myszkowskiego (zm.12.04.1892) [pkt 7]

  Myszkowski Józef (zm.12.04.1892), lat 31, artysta malarz

  Myszkowski Józef (zm.9.02.1895), lat 64, komisarz sądowy

  Myszkowska Amelja (zm.16.12.1922), lat 84 [z d. Grossman – przyp. AW.]

  Myszkowski Janek (zm.4.08.1917), lat 18, maturzysta szk. im. M. Reja, harcerz – drużynowy 8 Drużyny (s. Adama)

  Myszkowski Adam (14.10.1941), lat 72, emeryt gaz. Miejskiej

  Myszkowska Maria (ur.3.09.1874 - zm.23.10.1960) [z d. Pronaszko – przyp. AW.]

  Myszkowski Bolesław (ur.29.05.1901 - zm.24.04.1985) 
 
  
  „Kurjer Warszawski”, Wydanie Wieczorne, nr 226, 17.08.1917 r.
---------------------------------------------------------------------------------------
  
   „Kuryer Warszawski” nr 64 z 5.03.1899 r.
  Eleonora (Leonia) Myszkowska z d. Bogusławska (ur.16.04.1825 Warszawa - zm.3.03.1899 Warszawa) [pkt 7]
  mąż Antoni Myszkowski (ur.1824 – zm.21.08.1852), artysta rzeźbiarski
---------------------------------------------------------------------------------------
 
        [powiększ]
  Inskrypcje : GRÓB RODZINY MYSZKOWSKICH
  Płyta nagrobna
  Ś.P. Ludwik Wolski, zmarł w roku 1907, przeżywszy lat 56, prosi o Zdrowaś Marya
  Płyta pionowa
  Ś.P. Julia z Wolskich i Józef Myszkowscy [Józef Myszkowski (zm.14.09.1919 Warszawa), nekrolog „Kurjer Warszawski”]
  Julian Myszkowski, 1892 - 1940 zginął w KL Mathausen - Gusen, tablica
  [pkt 3.7 i pkt 7]  
 
  
  „Kurjer Warszawski” Wydanie wieczorne, nr 255, 15.09.1919 r.
---------------------------------------------------------------------------------------
 
        [powiększ]
  Warszawa, cmentarz Stare Powązki, grób rodziny Myszkowskich : [pkt 3.7]
  Magdalena z Jezierskich Myszkowska (zm.27.01.1908), lat 67
  Jan Myszkowski (zm.4.02.1914), lat 75
  Władysława Myszkowska (zm.4.10.1939), lat 67
--------------------------------------------------------------------------------------
  
  
  Inskrypcje : Ś.P. Bronisława z Myszkowskich Kwiatkowska, żyła lat 83, zm.30.07.1930 r. [pkt 7], [pkt 3.3]
--------------------------------------------------------------------------------------
 
        
  Warszawa, cm. Stare Powązki, Grób Myszkowskich (płyta pionowa)  [pkt 7]
  Antoni (1869 – 1932), Józefa (1872 – 1945), Jan (1903 – 1945), Zygmunt (1905 – 1968),
  Czesław (1906 – 1980), Maria (1911 – 1987)
  Tablica inskrypcyjna : Wojciech Trzciński (1937 – 2010), Tabliczka tymczasowa : Anna Trzcińska (zm.5.03.2018), lat 79
--------------------------------------------------------------------------------------
 
    [powiększ]
 
  Warszawa, cm. Powązkowski, Kwatera 231, rząd 5, miejsce 26, 27, Rok 1924
  Inskrypcje z płyty pionowej :
  GRÓB RODZINNY JANA I STANISŁAWY MYSZKOWSKICH [pkt 7], [pkt 7.5]
  Ś.P. Jan (1893 – 1965)
  Ś.P. Stanisława (1898 – 1973) [prawdopodobnie to Myszkowska Stanisława z d. Katana (zm.4.12.1973)]
  Ś.P. Doc. Hab. Krystyna Myszkowska z domu Jackowska (15.02.1928 – 10.02.1978) [prawd. c. Franciszka i Anieli]
  Ś.P. Wanda Janina z Myszkowskich Sitarska, żoł. AK „Iza” odzn. Medalem K. KR. RP Zwycięstwo i Wolność
  (ur.24.10.1919 – zm.28.12.1992) [fot. „MyHeritage”]
  Z płyty nagrobnej :
  Ś.P. Jan Myszkowski (1893 – 1965)
  Z lewej płyty poziomej :
  Symbolicznie Adam Myszkowski (1866 – 1916)
  Mieczysław Myszkowski (1923 – 1924)
  Marianna Kattanowa [Kattan, Katana] (1863 – 1956)
  Z prawej płyty poziomej :
  Joanna Maria z Sitarskich Stradomska Mgr. Inż. Arch. (ur.1.07.1948 – zm.5.10.1994)
  Franciszek Sitarski Inż. – WAWELBERCZYK (ur.22.01.1910 – zm.21.03.1997)
  Jadwiga Danuta z Myszkowskich Siczkowa [Siczek) żoł. AK „Chaber” – łączniczka (ur.22.09.1925 – zm.17.02.2007)
  Tadeusz Zbigniew Myszkowski Mgr Inż. Uczestnik Powstania Warszawskiego (ur.4.04.1921) 
  [pkt 12], [fot. na stronie „Billiongraves”], [podstrona „Osoby znane’]
  Leopold Myszkowski Doc. Hab. Dr Medycyny, żołnierz AK „Dzik” – Mała Dywersja (ur.20.10.1927 – zm.29.07.2009)
  [żona Leopolda M. – Krystyna Jackowska (ur.1928 - zm.1978)]
  Aleksander Sitarski (ur.28.10.1939 – zm.14.07.2010)
 
    [powiększ]
  Tadeusz Myszkowski (ur.4.04.1921). Tablica, Burlington, Ontario, Kanada 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
          [powiększ]
  Myszkowski Wacław (ur.1875 - zm.1912) [pkt.3.2.1.3]
  Witold Nekanda Trepka (ur.1861 - zm.1933), ziemianin, Dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń „Unja” W – wa
  [pkt 3.2.1.3]  
---------------------------------------------------------------------------------------
  
         [powiększ]
  Inskrypcje :
  Józef i Alicja z d. Abramowicz Paszkiewiczowie, zm. VI.1872 i II.1874
  Jan i Ludwika z Myszkowskich Paszkiewiczowie, zm. IX.1891 i VII.1924 [pkt 7]
  Helena Myszkowska , zm. II.1914
  Lucjan Paszkiewicz, ur.6.XII.1874 - zm.4.XI.1956 
  Tadeusz Jaczewski, prof. dr zoolog, ur.1.II.1899 - zm.25.II.1974
  Halina Jaczewska z Paszkiewiczów, nauczycielka biologii, ur.3.II.1902 - zm.7.VII.1989 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
     [powiększ]
  Inskrypcje :
  Michał Myszkowski, zmarł 21 lipca 1938 r. lat 79 [pkt 3.7.2]
  Zygmunt Józefkowicz, zmarł 16 marca 1965 r., lat 69, Legionista I Brygady, Pułkownik Artylerii W.P.
  Helena z Myszkowskich Józefkowicz, zm.15.VI.1979 r. Długoletnia Sekretarka Gim. Im. Kr. Jadwigi
---------------------------------------------------------------------------------------
 
        [powiększ]
  Inskrypcje (płyta nagrobna) ROCHMIŃSCY  [pkt 7.8], [pkt 7]
  Płyta pionowa
  Ś. P. Józef Rochmiński, zm.30.V.1928
  Wielisław Stanisław Rochmiński, zm.26.IV.1942
  Witold Rochmiński, zm.27.V.1970, sędzia wojewódzki dla woj. w – wskiego
  Leokadia Myszkowska, zm.13.V.1929
  Helena Myszkowska, zm.9.II.1939
  Małgorzata Rochmińska, zm.8.IX.1958
  Ś. P. Helena Szóstkiewicz, żyła lat 86, zm.4.IV.1988
-------------------------------------------------------------------------------------
 
          [powiększ]
  Inskrypcje
  Myszkowscy
  Maryanna Myszkowska, żyła lat 22, zginęła w dniu 2 VIII 1931 r.
  Jedynej Ukochanej Córce, Rodzina
  Ś.P. Myszkowski Stanisław, żył lat 69, zm.24 VII 1942 r. [niezid.]
-------------------------------------------------------------------------------------
 
         [powiększ]
  Warszawa, cm. Stare Powązki. 
  Teodozja z Zakrzewskich Kossobudzka (ur.1.12.1857 – zm.8.11.1927)
  Gustawa z Sypniewskich Zakrzewska (ur.26.12.1855 – zm.4.03.1931)
  Irena z Sypniewskich Myszkowska (ur.4.04.1883 – zm.8.12.1932)
  Kornelja z Zakrzewskich Keller (ur.1.12.1857 – zm.26.04.1949)
  Janina z Kellerów Blitek (ur.23.06.1900 – zm.10.05.1966)
  Piotr Blitek (ur.22.05.1894 – zm.1.11.1974)
  Edward Wyganowski (ur.13.10.1895 – zm.29.07.1934)
  Jadwiga z Kellerów Wyganowska (ur.28.09.1896 – zm.27.08.1982)
  Katarzyna z d. Titielnikow Wisławska (ur.16.11.1897 – zm.18.06.1986)
  Maria Janina Wisławska (zm.5.10.2011), lat 84
  [pkt 3.2.1.3. Linia Zapolice]
---------------------------------------------------------------------------------------
   
    [powiększ]
  Inskrypcje z cokołu :
  Ś.P. Edward Myszkowski, żył lat 70, zmarł 15. października 1929 r.
  Ś.P. Franciszka z Łabentowiczów Myszkowska, żyła lat 70, zmarła 19. października 1929 r.
  Proszą o westchnienie do Boga [pkt 7], [pkt 8]
---------------------------------------------------------------------------------------
 
        [powiększ]
  Warszawa, cm. Stare Powązki (kw. 75, rz. 6, m. 9,10) Iskrypcje :
  (Płyta pionowa) Grób rodziny Zygmunta i Zofii Wóycickich (Woycickich)
  (Płyta nagrobna) Pamięci syna Janka, podchorążego A.K. Horn, poległego na Mokotowie 27.IX.1944
  oraz braci Tadeusza, Architekta, żołnierza A.K. ps. Leszno, poległego na Mokotowie 8.VIII.1944
  i Kazimierza, Prof. Pol. Warsz., poległego w Śródmieściu 9.IX.1944
  Stanisława, Prof. Zwycz. SGGW, rtm. A.K., ps. Rawicz – zm.10.II.1970
  Zofii z Myszkowskich zm.23.X.1943
  Wandy z Pleszczyńskich, zamordowanej na Pawiaku w 1943
  Zofii z Niemojewskich Kazimierzowej Woycickiej (ur.26.VII.1900 – zm.20.X.1999)
--------------------------------------------------------------------------------------
  
       [powiększ]
  Warszawa, cm. Stare Powązki, Inskrypcje (płyta pionowa) :
  Ś.P. Stanisław Myszkowski, żył lat 29, poległ dn. 24.03.1944 r.
  Ś.P. Bronisława Myszkowska (1898 – 1976) [niezid.]
-----------------------------------------------------------------------------------
 
    [powiększ]
  Edmund Myszkowski (ur.14.02.1892 – zm.14.09.1944), ps. „Mysza”, zginął w Powstaniu Warszawskim  
--------------------------------------------------------------------------------------
 
        [powiększ]
  Kwatera 132, rząd 1, miejsce 4
  Inskrypcje : tablica inskrypcyjna - krzyż
  Ś.P. Konstancja Myszkowska (1878 - 1949) [zm.22.10.1949, lat 70 [pkt 7]
  Ś.P. Józef Rawa  (1903 - 1974) [s. Aleksandra i Anny z d. Chrzanowska]
  Ś.P. Marianna Rawa  (1903 - 1976) [c. Konstancji, żona Józefa Rawa]
--------------------------------------------------------------------------------------
 
            [powiększ]
  Grób rodziny Edwarda Tingle
  Antonina z Kroniszów Tingle (zm.27.09.1877), lat 29
  Zofia z Tingleów Bilek (zm.20.04.1928)
  Edward Tingle (zm.9.10.1910), lat 64
  Edmund Tingle (zm.9.08.1903), lat 30
  Włodzimierz Bilek (zm.7.11.1926)
  Stefan Tingle (zm.23.01.1922), lat 47
  Józef Myszkowski (zm.12.06.1952), lat 67
  Stefan Wojciechowski (zm.2.10.2010), lat 85, tablica tymczasowa
  [pkt 3.7]
--------------------------------------------------------------------------------------
  
        [powiększ]
  Inskrypcje z frontowej części pomnika : [zob. pkt 3.8], [zob. pkt 7.1]
  Apolonia Soborska z d. Makarska, żyła lat 78 (zm.12.08.1927)
  Maria Myszkowska z Soborskich, żyła lat 38 (zm.6.04.1930) [mąż Kazimierz Myszkowski (ur.1893]
  Józef Soborski, żył lat 46 (zm.9.06.1934)
--------------------------------------------------------------------------------------
 
         [powiększ]
  Kwatera 257 c, rząd 1, miejsce 8
  Grób rodziny Myszkowskch
  Krystyna Myszkowska, zginęła w powstaniu warszawskim 1944
  Bronisława Myszkowska (1875 – 1967)
  Stanisław Myszkowski (1902 – 1971)
  Marianna Myszkowska (1909 – 1989)
--------------------------------------------------------------------------------------
 
            [powiększ]
  Inskrypcje : [zob. pkt 3.7]
  Ś.P. Julian Gonzaga Myszkowski, żył lat 46, zm.6.04.1967
  Janina Myszkowska, żyła lat 85, zm.25.06.2001
  Stefan Gonzaga Myszkowski (zm.6.03.2017), lat 65
---------------------------------------------------------------------------------------
  
        [powiększ]
  Inskrypcje (płyta pionowa)
  Ś.P. Ludwik Wacław Myszkowski, żył lat 79, zm.21.IV.1973 r.
  Nasze serca są z tobą, żona córki wnuki
  Janina Myszkowska z d. Lewandowska, żyła lat 91, zm.26.II.1991 r.
  [pkt 7], [„Osoby znane”]
---------------------------------------------------------------------------------------
 
         [powiększ]
  Inskrypcje :
  Ś.P. Roman Myszkowski, żył lat 48 (zm.11.08.1955)
  Joasia Zemła (ur.i zm.4.04.1968)
---------------------------------------------------------------------------------------
  
          [powiększ]
  Kwatera 215, rząd 3, miejsce 21
 Inskrypcje z podstawy krzyża :
 Ś.P. Antoni Emirhassan Emirsajłow, żył lat 79, zm.6.02.1929
 [Antoni Emirsajłow (ur.1851), s. Andrzeja i Antoniny Rutka]
 i żona (śl.1880 Warszawa, par. św. Andrzej) Karolina Barbara Pruszkowska (ur.4.11.1863 Warszawa), 
 c. Józefa i Heleny z d. Jędrzejewska – przyp. A.W.]
 Ś.P. Karolina z Pruszkowskich Emirhassan Emirsajłow, żyła lat 64, zm.12.07.1929
 Inskrypcje z tablicy inskrypcyjnej :
 Ś.P. Waleria Modzelewska, zm.1939
 Zdzisław Modzelewski, zm.1972
 [Zdzisław Modzelewski, s. Stanisława i Eleonory Lenkiewicz 
 i żona (śl.1915 Winnica, Ukraina) Waleria Emirsajłow, c. Antoniego i Karoliny z d. Pruszkowska]
 Henryk Myszkowski, zm.1992
 [prawdopodobnie to Henryk Myszkowski (ur.20.01.1917 Olszanka - zm.5.04.1992 Warszawa)
 piilot RAF, dywizjon 303 – przyp. A.W.], [zob. „Osoby znane”]
 Mirosława Myszkowska z Modzelewskich, żyła 87 lat, zm.2003 [ur.1916 - zm.18.09.2003]
---------------------------------------------------------------------------------------
 
        [powiększ]
  Kwatera 199, rząd 5, miejsce 24
 Inskrypcje, płyta pionowa :
 Ś.P. Andrzej Szulc (ur.24.11.1919 - zm.5.12.1941)
 Ś.P. Barbara (ur.15.11.1920 - zm.26.08.1997), 1-v. Szulcowa, 2 -v. Myszkowska
 [Barbara z d. Chwiłkowska (ur.15.11.1920 - zm.26.08.1997)
 [1 mąż : Andrzej Szulc (ur.24.11.1919 - zm.5.12.1941), 2 mąż : N. Myszkowski]
 Alina Szulc [bez dat]
---------------------------------------------------------------------------------------
 
            [powiększ]
  Leon Myszkowski (ur.1919 – zm.2010), artysta fotografik
---------------------------------------------------------------------------------------
 Groby opisane (bez zdjęcia) :
 
 Grób rodziny Kazimirskich
 Ś.P. Janina Myszkowska z d. Kazimirska (1896 – 2.07.1941) [pkt 3.7]
---------------------------------------------------------------------------------------
  Potomkowie Myszkowskich :
  
    Warszawa, cmentarz Powązkowski, grób rodziny Błeszyńskich  [powiększ]
  Inskrypcje : Grób Familii Błeszyńskich
  Ś.P. Antoni Szateński, Tajny Radca Senator, żył lat 71, (ur.1803 - zm.16.I.1876 r.)
  Ś.P. Stanisław Błeszyński, Inżynier, żył lat 60, (ur.1818 - zm.28.II.1878 r.
  Ś.P. Ludwika z Szateńskich Błeszyńska, żyła lat 58, (ur.1815 - zm.8.VII.1882 r.)
  Ś.P. Wandziulka Błeszyńska, żyła lat 9, zm.18.X.1902 r.
  Ś.P. Mieczysław Błeszyński, Wychowaniec Szkoły Głównej, ur.26.VIII.1849 r. - zm.1.IV.1916 r.
  Ś.P. Antoni Błeszyński, ur.25.XII. 1893 r. - zm.27.VII.1930 r.
  [pkt 3.3]
---------------------------------------------------------------------------------------
  
    [powiększ]
  Grób rodziny Bełzów, Warszawa, Stare Powązki. [pkt 3.2.1.1]
  Fot. ze strony :  http://mojecmentarze.blogspot.com/2012/03/stanisaw-beza.html
 
  Inskrypcje z podstawy krzyża :
  Grób rodziny Józefa Bełzy
  Inskrypcje z prawej tablicy inskrypcyjnej :
  Ś.P. Józef Bełza, Profesor* Pisarz* Uczony* (ur.1805 - zm.23.VII.1888 r.)
  Sercem i Głową Służył w Dniach Ciężkich, Wiernie Ojczyźnie Swojej
  Inskrypcje z lewej tablicy inskrypcyjnej :
  Ś.P. Halinka Bełza, Ukochana Córka Stanisława (ur.1901 – zm.28.V.1904)
  Że Nim Rozkwitłaś Padłaś w Śmierci Łoże, Smutno Mi Boże !
  Inskrypcje z frontowej tablicy inskrypcyjnej :
  Dwa Źródła Sączą Napój Czysty, Rodzinna Strzecha i Grób Ojczysty.
  Inskrypcje z tablicy inskrypcyjnej z piaskowca na tumbie :
  Ś.P. Stanisław Bełza, Podróżnik, Pisarz, Działacz (ur.1849 - zm.24.VII.1929 r.)
  „Wszystkim Ciałom Rozdać Chleba, Wszystkim Duszom Myśli z Nieba, Nigdy Nic Nie Spychać w Dół,
  Lecz do Coraz Wyższych Kół Iść Przez Drugich Podnoszenie ...”
  Inskrypcje z tablicy inskrypcyjnej z granitu na tumbie :
  Ś.P. Halina Bełza – Harasymowicz (ur.1919 - zm.25.II.1992)
  Jan Harasymowicz, Profesor Politechniki Krakowskiej (zm.18.03.1921 Kraków)
  + Proszą o Modlitwę
 
------------------------
 
        [powiększ]
  Inskrypcje z płyty nagrobnej :
  GRÓB RODZINY PODLEWSKCH
  Inskrypcje z cokołu :
  Ś.P. Michalina z Wilińskich Podlewska, Nad życie umiłowana/ żona Stanisława/ ur.31.01.1897 – zm.21.02.1816
  Cześć anielskiej duszy/ mąż z córeczką
  Józefa i Stanisław Podlewscy/ 1895 – 1973, 1885 – 1943 
  Inskrypcje z frontowej płyty tumby :
  Grób – z szczęścia mego wyrósł i z kochania i zamknął wszystko czem mi serce żyło, 
  i dziś mi sobą świat cały zasłania, i duszy mojej jest cichą mogiłą [Konopnicka]
---------------------------------------------------------------------------------------
  
        [powiększ]
  Inskrypcje :
  tumba, front
  GRÓB RODZINY ROSZKOWSKICH  [pkt 3.2.1.1]
  płyta frontowa tumby
  Józef Ksawery Roszkowski, zm. d. 13.04.1904 r., przeżywszy lat 77, Prosi o Westchnienie do Boga
  pomnik, front
  Annie Roszkowskiej (ur.23.07.1842 – zm.27.11.1861) Pozostali rodzice ten pomnik wiecznego smutku położyli
  pomnik, lewy bok
  Ś.P. Władysław Roszkowski, żył lat 53, umarł 29.06.1878 r.
  Franio Roszkowski, żył lat 2, m. 2, zm.17.05.1855  Proszą o Westchnienie
  pomnik, tył
  Katarzynie z Swinarskich Sadowskiej, zmarłej w wieku lat 49, d. 29.10.1845 r.
  Pozostała Córka Ten Pomnik Smutku Położyła
  pomnik, prawy bok
  Kornelci Roszkowskiej (ur.31.05.1841 r. - zm.30.05.1851 r.) Pozostali rodzice ten boleści pomnik polożyli
  tablica inskrypcyjna
  Ś.P. Marja z Ostrowskich Roszkowska, żyła lat 57, zm. d. 25.04.1891 r.
  Cześć Jej Pamięci Jako Dobrej Żonie  i Najlepszej Matce
---------------------------------------------------------------------------------------
  
     [powiększ]
  Cmentarz Powązkowski w Warszawie, grobowiec rodziny Gustawa Jakubowskiego [pkt 3.6]
  Wilhelmina z Freudów Jakubowska
  Ludwik Jakubowski (zm.1906)
  Henryk Jakubowski (zm.1914)
  Gustaw Jakubowski (zm.1924)
  Antonina Jakubowska (zm.1925)
  Józef Jakubowski
  Stanisław Jakubowski (zm.1937)
  Wanda Jakubowska (zm.1974)
  Kazimierz Jakubowski (zm.1980)
---------------------------------------------------------------------------------------
 
            [powiększ]
  Warszawa, cm. Stare Powązki
  Michał Wieteska (ur.31.10.1903 – zm.2.02.1990), mgr farmacji
  Irena Wieteska z d. Stachecka (ur.19.06.1912 – zm.2.06.2006)
  Jan Wichrowski (zm.24.04.1886), lat 43
  Konstanty Pomian Wichrowski (zm.1926)
  Teresa Wichrowska (zm.1864), wg danych z Archiwum Zarządu Cmentarza [z d. Sławińska]
  Józefat Wichrowski (ur.1815 – zm.1893), wg danych z Archiwum Zarządu Cmentarza 
  [pkt 3.7]
---------------------------------------------------------------------------------------
 
    [powiększ]
  Warszawa, cm. Stare Powązki 
  Inskrypcje
  (Płyta tumby - front) Grób Ferdynanda Trotschel i jego rodziny
  (Tablica inskrypcyjna)
  Ś.P. Zofia Michalina Potocka (zm.2.IX.1992 r.) Pokój Jej Duszy
  (Płyta nagrobna, tablica – marmur)
  Ś.P. Tu śpi snem wiecznym Bronisława z Trotschlóe Potocka (zm.25.IV.1942 r.) przeżywszy lat 80 [ur.ok.1862]
  Eugeniusz Potocki (zm.26.XI.1974 r.), Prezes Sądu w Warszawie [ur.1858]
  Pokój Ich Duszom
  (Tumba - front, prawa strona)
  Ferdynand Trotschel (zm.6.X.1893 r.), żył lat 64
  Zygmunt Trotschel
  (dalej zasypane ziemią)
  (Tumba - front, lewa strona)
  Zuzanna z d. Suwińska Trotschel
  (dalej zasypane ziemią)
  [pkt 3.2.1.2]
---------------------------------------------------------------------------------------
  
     [powiększ]
 
  
  Cmentarz Stare Powązki
  Inskrypcje (płyta frontowa tumby) GRÓB RODZINY ZABORSKICH  [pkt 3.2.1.2 - Jaraczewski]
  (tablice inskrypcyjne, lewa strona) :
  Ś.P. Kazimierz Smagowicz, kapitan Wojska Polskiego, żył lat 73, zm.8.XI.1982 r.
  Ś.P. Zofia Smagowicz, żyła lat 76, zm.7.XII.1995 r. Kochana Mama i Babcia
  (tablice inskrypcyjne, środek) :
  S.P. Antoni Jaraczewski (ur.1869 - zm.1939 r.)
  Ś.P. Jan Jaraczewski (ur.1909 - zm.1972) [syn Antoniego i Heleny z d. Zaborska]
  Helena Jaraczewska z d. Zaborska (ur.1884 - zm.1958)
  (tablica inskrypcyjna, prawa strona) :
  Ludwik Zaborski, Komandor (ur.1917 - zm.1982), Obrońca Helu Jeniec Oflagu Woldenberg
 
        [powiększ]
  Cmentarz Stare Powązki [pkt 3.2.1.2]
  Inskrypcje
  płyta pionowa :
  Ś.P. Andrzej Antoni Jaraczewski, Oficer Marynarki R.P. (1916 - 1992)
  Płyta nagrobna :
  Ś.P. ze Szczerbińskich Aleksandra Piłsudska (1882 - 1963) [żona Józefa Piłsudskiego – Naczelnika Państwa]
  Ś.P. Wanda Piłsudska (1918 - 2001) [córka Józefa Piłsudskiego – Naczelnika Państwa]
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  Maria Henryka Przybyłko (ur.23.03.1873 Warszawa - zm.30.08.1944 Warszawa) [pkt 3.2]
  artystka dramatyczna, zginęła podczas Powstania Warszawskiego [PSB]
 
            [powiększ]
  Maria Przybyłko - Potocka (1873 – 1944), cm. Stare Powązki, Aleja Zasłużonych 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
    [powiększ]
 Inskrypcje z tablicy inskrypcyjnej 1 na cokole :
 Tu spoczywają Ś.P.
 Jakób Tatarkiewicz, Artysta Rzeźbiarz (ur.31.03.1798 - um.3.09.1838)
 Władzio Tatarkiewicz (ur.4.12.1837 - um.9.05.1838)
 Oleś Tatarkiewicz (ur.14.05.1841 - um.23.03.1842)
 Leon Tatarkiewicz (ur.15.11.1835 - um.27.12.1858)
 Tadzio Tatarkiewicz (ur.2.07.1887 - um.24.05.1888)
 Inskrypcje z tablicy inskrypcyjnej 2 na cokole :
 Teodor Wichrowski, Nauczyciel Gimnazyum (ur.5.10.1843 - zm.5.04.1893)
 Antonina Tatarkiewicz, Przełożona Pensyi (ur.14.01.1810 - zm.6.07.1897)
 Ksawery Tatarkiewicz (ur.4.11.1848 - zm.8.01.1903), 
 Magister Prawa i Administracji, b. Szkoły Głównej, Adwokat Przysięgły
 Maria z Brzezińskich Tatarkiewicz (ur.8.09.1858 - zm.1.09.1941)
 Inskrypcje z tablicy inskrypcyjnej 3 na prawym boku cokołu :
 Z Tatarkiewiczów Natalja Wichrowska (ur.13.07.1844 - zm.21.03.1913)
 Izabela Brzezińska (ur.1835 - zm.1918)
 Grześ Tatarkiewicz (ur.20.11.1956 - zm.7.01.1962)
 Inskrypcje z tablicy inskrypcyjnej 4 na prawym boku cokołu :
 Ś.P. Teresa z Potworowskich Tatarkiewiczowa (ur.18.08.1892 - zm.18.04.1978)
 Władysław Tatarkiewicz, Profesor Uniw. Warszawskiego (ur.3.04.1886 - zm.9.04.1980) [pkt 3.2]
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 Nekrologi :
 
 Cmentarz Bródnowski :
 
  
  „Kurjer Warszawski” nr 245, 5.09.1899 r. [pkt 7]
 
---------------------------------------------------------------------------------------
  Cm Powązkowski :
 
  
   „Kurjer Warszawski” nr 5 z 5.01.1931 r.
 
---------------------------------------------------------------------------------------
  Cmentarz Wolski Prawosławny :
 
      
  Władimir Fiedorowicz Myszkowski (ur.15.07.1840 - zm.1.05.1880), kapitan  [powiększ]
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 Cmentarz Ewangelicko - Augsburski (Luterański) : [zob. pkt 9.8.1]
 
    [powiększ]
  Grób rodzinny Burchardt :
  Wilhelm Burchardt, nauczyciel (ur.17.XI.1854 - zm.6.V.1924)
  Anna Burchardtowa z d. Fruchboes, wdowa po ś.p. Wilhelmie, żyła lat 85, zm. dnia 20.XI.1938
  Cezar Burchardt, Inżynier Dróg i Komunikacji Okręgu Kijowskiego (ur.22.VIII.1882 Warszawa - zm.3.XII.1912 Kijów)
  Aleksander Burchardt, St. Asystent przy Zakładzie Chemji Organizacyjnej Politechniki Warsz., żył lat 51, zm.19.V.1931
  Zygmunt Stanisław Michelis (13.XI.1921 - 11.II.1979), Błogosławieni, którzy w Panu umierają
  Aniela z Fruhboisów Auerbach (zm.5.XII.1943), ukochanej matce córki
  Halina z Michelisów Myszkowska (1907 - 1968), Anna Michelis (1870 - 1949), Piotr Michelis (1866 - 1954)
  Adela z Auerbachów Michelis (zm.11.IX.1970)
 
 [powrót]
 
             Spis treści          
 
     

 

do górywstecz