Myszkowice (właściciele)

 

Ostatnia aktualizacja : 3.04.2022 r.

Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

 

 

[powiększ]

 

 Myszkowscy : [pkt 3]
 Głażewscy : [pkt 3]
----------------------------------------------------------------------
  1688 r. GD. Jadwiga Rogalińska de Myszkowice [LN Koziegłowy, str.38]
----------------------------------------------------------------------
 1758 r. Wojciech Banaczkowski, wł. części Myszkowie [pkt 3]  
----------------------------------------------------------------------
  Czujnowicz (Czuynowicz) i Oliwińscy (Oliwieńscy) :
  N. Czujnowicz [ur.+/-1675]
  ż. Katarzyna N. [ur.+/-1680 - zm.29.08.1741], mieszkała : Sączów, plebania
  Dzieci : (Stanisław, Józef)
  A1. Stanisław Franciszek Czujnowicz [ur.+/-1700 - zm.po 1756], ksiądz, pleban w Sączowie (wzm.1729 - 57)
  A2. Józef Czujnowicz (ur.+/-1705 - zm.10.05.1761 Myszkowice), wł. części Myszkowic
         ż. Rozalia N. (ur.1706 - zm. 29.07.1766 Myszkowice) de starostwo Krzeczów, lat 60, mieszkali : Sączów, plebania
         Dzieci : (Franciszka, Jan)
         B1. Franciszka Czujnowicz (ur.1737 Ożarowice, chrzest 20.02.1737 Sączów), 1759 r. panna
               [chrzestni : Stanisław Czujnowicz, curatus in Sączów i GD. Katarzyna Czujnowicz, chrzcił ks. Franciszek Antoni Landrecki], 
               [LN Sączów, str. 12]
               m.(śl.22.01.1760 Sączów) Józef  Wierusz - Oliwiński [ur.+/-1735 - zm.14.04.1786 Trzebiesławice], 1756 r. ekonom w d. Żarki
               [świadkowie ślubu : Jan Lubrzyński, curatus Sączoviensis, GD. Jan Pinoci, GD. Józef Demulin ex Pyrzowice,
               G. Antoni Olewiński de Myszkowie, GD. Józef Jarocki de Ożarowie]
               Dzieci (Oliwińscy) :
               C1. Andrzej Franciszek Ksawery Oliwiński (ur.1760 Pyrzowice, chrzest 1.10.1760 Sączów) [LN Sączów, str. 140]
                     [chrzestni : ks. Sebastian Kuczowicz de Siemonia i G. Agnieszka Wichauzer, panna de Dobieszowice]
               C2. Wojciech Oliwiński (chrzest 1763 Siewierz - zm.po 1826), ekonom w Psarach [LN Siewierz, indeks, str. 92]
                      ż. Marianna Leokadia Korczakowska (ur.1769, par. Siemonia), mieszkali : 1798 r. Psary
               C3. Teresa Oliwińska (chrzest 1769 Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 99]
               C4. Marianna Oliwińska (zm.22.09.1771 Trzebiesławice), dziecko
               C5. Stefan Oliwiński (chrzest 1773, par. Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 103]
               C6. Franciszek Oliwiński (ur.1775 Trzebiesławice, chrzest 4.12.1775 Wojkowice Kościelne)
                     [LN Wojkowice Kościelne, str. 24]
               C7. Tekla Oliwińska [ur.+/-1775]
                     [prawdopodobnie to ona w 1792 r. zapisana do bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie jako :
                      W. Tekla Olewińska de Trzebiesławice, str.57]
                      m.(śl.ok.1795/96) Jan Tauzowski (ur.1773 Koziegłowy - zm.1827 Stary Korczyn], 
                      ojc. Andrzej Tauzowski
                      mat. Anna  Szweykowska/
               C8. Józef Oliwiński (zm.25.05.1778, par. Siewierz [LM Siewierz, s.44]
               C9. Katarzyna Elżbieta Olewieńska (ur.1779)
               C10. Józef Oliwiński
                     [prawdopodobnie to on w 1792 r. zapisana do bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie jako :
                     W. Józef Olewiński de Trzebiesławice, str.57]
               C11. Agnieszka Oliwińska
               C12. Salomea Oliwińska [ur.+/-1775]
                       m. Antoni Wiktor [ur.+/-1775], mieszkali : Sadowie, par. Targoszyce
         B2. Jan Czujnowicz [ur.+/-1740 - zm.po 1759] de Myszkowice, chrzestny 1759 r.  [LN Sączów, str.135]
         prawdopodobnie :
         B3. Ignacy Czujnowicz [ur.+/-1730] de Myszkowice, chrzestny 1751 r.
         B4. Marianna Czujnowicz [ur.+/-1735] de Myszkowice
               m.(śl.3.11.1757 Sączów) Andrzej Porębski [ur.+/-1730], heredes de Celiny
               [świadkowie ślubu : G. Stefan Pigłowski, G. Józef Dmbski de willa Pyrzowice, G. Karol Jarecki de Ożarowie,
               G. Helena Noszkowska de willa Myszkowie]
         B5. Jakub Czujnowicz [ur.+/-1740 - zm.po 1759], 1759 r. chrzestny
 
 Oliwińscy wcześniej :
  Sebastian Oliwiński [ur.+/-1645]
  ż. Zofia N. [ur.+/-1645]
  Dzieci :
  A1. Jan Oliwiński (ur.1666, par. Siewierz)
  A2. Jan Oliwiński (ur.1670, par. Siewierz)
  A3. Jakub Oliwiński (ur.1673, par. Siewierz)
 
  Piotr Oliwiński [ur.+/-1700]
  ż. Salomea N. [ur.+/-1700]
  Dzieci :
  A1. Maciej Oliwiński (ur.1731 Dziewki, par. Siewierz)
 
  1716 r. - ślub Wojkowice Kościelne : Jan Oliwiński + Teresa Dewazowna
  1733 r. - Florian Oliwieński, świadek ślubu : Franciszek Korczakowski + Marianna Myszkowska
 
 1756 r. - ślub : G. Antoni Feleński, de willa Udorze + Marianna 1-vo Oliwińska de willa Ożarowie
               [świadkowie ślubu : G. Andrzej Porębski de Celiny, G. Jan Skowroński de willa Dąbrowie]
 
  Inni (Czujnowicz) :
  1769 r. Barbara Czujnowiczowa de Mysłów, chrzestna [LN Koziegłówki 1739 - 1812, str. 211]
  1769 r. - ślub 1769 r. Koziegłówki) : Balcer Błęcki + Barbara Czujnowiowa (!)
----------------------------------------------------------------------
  Waligórscy h. Odrowąż ze Zdziennic [informacje : p. Andrzej Witkowski, Jan Jans, Jacek Lichoń, Janina Osoba] :
  Michał Odrowąż Waligórski, [ur.+/-1695 - zm.po 26.10.1779], łowczy inflancki, dziedzic Siemoni, mieszkał : Siemonia
  ż. Anna de Wroheim [ur.+/-1700] ze Śląska 
  [Wrochemm Wrochen – stary ród śląski, znany już na początku XV wieku, podzielony na kilka linii, m.in. : Bytków, Bulowice,
  Nidek, Tarnowice, Kotulin, Kozłów, Wielowieś, występujący także na Morawach, herbu własnego]
  Dzieci (Waligórscy) : 8 (Michał, Krystyna, Szymon, Marianna, Jacenty, Marjanus, Józef, Joanna )      
  A1. Michał Waligórski [ur.+/-1720 - zm.po 1779]
         1 ż. N. Strzemecka [ur.+/-1720 - zm.przed 1774]
         2 ż. Justyna Mierzyńska [ur.+/-1720 - zm.po 1780]
         Dzieci z 1 żony N. Strzemeckiej :
         B1. Mikołaj Waligórski [ur.+/-1750]
               1 ż. N. Oraczewska [ur.+/-1750]
               2 ż. N. Glińska [ur.+/-1750]
         B2. Stefan Waligórski (ur.+/-1750 - zm.1812(, zginął pod Berezyną
         B3. Franciszka (Marianna Franciszka) Waligórska (ur.ok.1730 - zm.po 1783]
               1 m.(śl.1767 Siemonia) Stefan  Antoni Piegłowski h. Nałęcz
                      (ur.1717 Tąpkowice, chrzest 5.09.1717 Sączów - zm.1772, par. Siemonia), 
                      [chrzestni : ks. Wojciech Krupski, pleban Sączów i GD. Dąbrowska], [LN Sączów, str.190], 
                      podkomorzy siewierski, dziedzic dóbr Gromniki, Jedlin i Tąpkowice
                      [1 żona – (śl.23.04.1742 Wojkowice K., s.221) Teresa Fihauser [Wiechauser] (ur.1723 - zm.1766) h. wł., de Ujejsce,
                      c Antoniego]
                      ojc. Franciszek Aleksander Piegłowski (ur.+/-1685 - zm.1754), sędzia ziemski [Siewierz]
                      mat. Anna Frankenberg h. Grzymała, mieszkali : 1715 Tąpkowice
               2 m.(śl.1783) Michał Bontani (ur.1715 - zm.18.08.1809 Ożarowice), lat 94, s. Ludwika i Magdaleny Kłopotowicz
                      dziedzic dóbr : Ożarowice, Celiny, Grojec, podczaszy ks. siewierskiego od 1786
                      [15.07.1785 r. bracia Michał i Kazimierz Bontani uzyskali nobilitacje od króla Stanisława Augusta]
                      2 żona Michała Bontaniego - Zofia Jasińska h. Poronia (ur.ok.1730 - zm.9.06.1811 Ożarowice), c. Franciszka Jasińskiego]
          Dzieci z 2 żony Justyny Mierzyńskiej :
          B4. Salomea Elżbieta Katarzyna Waligórska (ur.1774, par. Siemonia - zm.1775, par. Siemonia)
          B5. Anna Józefa Gertruda Waligórska (ur.1776, par. Siemonia)
          B6. Józefa Waligórska (zm.1777, par. Siemonia)
          B7. Maria Anna Waligórska (ur.1780, par. Siemonia)
  A2. Krystyna Waligórska [ur.+/-1720]
  A3. Szymon Waligórski ur.+/-1720], miecznik smoleński, posiadał sołectwo w Babicach
         ż. Franciszka Otwinowska [ur.+/-1725 - zm.po 1771], (1771 r. chrzestna Nikodema Głażewskiego)
         Dzieci (Waligórscy) : 7 (Helena, Elżbieta, Michał, Salomea, Roch, Antoni, Katarzyna)
         Waligórscy, wł. części Myszkowic sprzedają 20.01.1772 r. 200 morgów ziemi i zabudowań dworskich
         za 10 tysięcy florenów polskich Piotrowi Głażewskiemu administratorowi z Dworów k. Oświęcimia             
         
         Dzieci : (Helena, Elżbieta, Michał, Salomea, Roch, Antoni, Katarzyna)
         B1. Helena Waligórska [ur.+/-1750]
               m. N. Najworsz  [ur.+/-1750]
         B2. Elżbieta Waligórska [ur.+/-1750]
                m. Antoni Tomasz Gorzkowski [ur.+/-1750] [zob. pkt 5.4]
                Dzieci (Gorzkowscy) :
                C1. Anna Gorzkowska (ur.ok.1775 - zm.19.07.1816 Biechów), lat 41
                      m. Stanisław Jan Nepomucen Niewiadomski (ur.15.05.1784 Trzcinica k. Jasła - zm.7.05.1837 Augustów)
                      ojc. Ignacy Niewiadomski h. Prus I [ur.+/-1750]
                      mat. Kunegunda Myszkowska (Myczkowska) (ur.1754 - zm.1824), c. Ignacego M. i Marianny
                C2. Julianna Agnieszka Elżbieta Gorzkowska (chrzest 22.06.1768/83 Babice k. Oświęcimia)
                      [chrzestni : Wielm. Michał Waligórski z Siemoni i Wielm. Franciszka Waligórska 
                      oraz  Wielm. ks. Krzysztof Waligórski i Wielm. Justyna Waligórska z Siemoni]
         B3. Michał Waligórski [ur.+/-1755]
                ż. Małgorzata Jastrzębska [ur.+/-1755]
         B4. Salomea Waligórska [ur.+/-1755]
               m. Andrzej Raszewski [ur.+/-1755], ekonom we wsi Mędzrzechów
               Córka :
               C1. Teresa Raszewska (ur.1801), mieszkała : Mędrzechów, par. Szczucin
                      m.(śl.1817 Biechów, pow. Busko) Józef Frankiewicz (ur.1796), mieszkał : Zielonki, par. Świniary                      
                      ojc. Józef Frankiewicz, ekonom we wsi Olszowice w cyrkule bocheńskim
                      mat. Katarzyna Owsińska
         B5. Roch Waligórski [ur.+/-1765], sędzia Trybunału Pierwszej Instancji Województwa Krakowskiego, mieszkał : Kielce
                ż.(śl.przed 1791) Kornelia Goczałkowska [ur.+/-1765]
                ojc. Wojciech Goczałkowski [ur.+/-1735], podczaszy nowogrodzki,
                       s. Józefa Goczałkowskiego, komornika [Poznań] i Marianny z d. Malczewska h. Awdaniec
                mat. Rozalia Raszewska (ur.+/-1735 - zm.przed 1791)
                Dzieci : (Estera, Aleksander, Judyta, Józef, Aniela, Leopold, Fortunat, Stanisław, Izabela, Honorata, Bogumiła)
                C1. Estera Waligórska [ur.+/-1790]
                       m. Franciszek Godowski [ur.+/-1790]
                C2. Aleksander Fortunat Józef Roch Waligórski (ur.1802 Drugnia k. Chmielnika - zm.19.07.1873 Paryż)
                      porucznik w powstaniu listopadowym, generał w powstaniu styczniowym, inżynier
 
                        Aleksander Waligórski (1802 – 1873), fot z ok. 1863 r.
 
                      1 ż.(śl.13.05.1845 Norwegia) Emma Marie Meliss (ur.22.09.1825 Bawaria - zm.26.09.1858, Francja), dzieci 8
                      2 ż. Eglantine Bizeuli, bezdzietna
 
                C3. Judyta Waligórska (ur.1809, par. Busko)
                      m.(śl.13.02.1832 Kolonia Dąbrowa, par. Będzin, Trójca Przenajświętsza) Konstanty Iżycki (ur.1810 Cieśle, par. Małogoszcz),
                      dziedzic wsi Czartoszów (ob. gmina Łopuszno), [LC Będzin, str.114]
                      ojc. Kajetan Iżycki [zm.przed 1832 Czartoszów]
                      mat. Marianna Wiśniewska  [zm.przed 1832 Czartoszów]
                C4. Józef Waligórski [ur.+/-1790]
                C5. Aniela Waligórska [ur.+/-1790]
                      m. Jerzy Schumann [ur.+/-1790]
                C6. Leopold Waligórski [ur.+/-1790]
                C7. Fortunat (Józef ?) Waligórski [ur.+/-1790]
                      ż. N. (Marianna) Grabowska [ur.+/-1790]
                      Dzieci : (Bronisław, Wanda)
                      D1. Bronisław Waligórski
                      D2. Wanda Waligórska
                C8. Stanisław Waligórski [ur.+/-1795]
                C9. Izabela Waligórska [ur.+/-1785]
                      m. Antoni Grabiański [ur.+/-1770], 1843 r. legit. w Kr. Pol.
                      ojc. Wojciech Grabiański (ur.ok.1747 - zm.26.04.1824) z Niegowonic, urzędnik skarbowy w mieście Żarki
                      mat. Tekla Apolonia Kmita (ur.1766 - zm.2.01.1786, poch. 5.01.1796 Pilica, klasztor) [zm.1886 lub 1896] ze wsi Zawada
                C10. Honorata Waligórska [ur.+/-1795]
                         m. Jerzy Schumann [ur.+/-1790]
                C11. Bogumiła Waligórska [ur.+/-1800]
                         m. Jakub Hulanicki [ur.+/-1795]
         B6. Antoni Waligórski [ur.+/-1755]
         B7. Katarzyna Waligórska [ur.+/-1755]
               m.(śl.1776 Siemonia) Stanisław Godowski [ur.+/-1755]
  A4. Marianna Waligórska [ur.+/-1730]
         m. N. Boguncki (Bogorski ) [ur.+/-1730]
  A5. Jacenty Waligórski [ur.+/-1730]
         ż. NN.
         Dzieci : 6 (Tekla, Onufry, Katarzyna, Antonina, Józef, Ignacy)
         B1. Tekla Waligórska [ur.+/-1760]
                m. N. Raczyński [ur.+/-1760]
         B2. Onufry Waligórski [ur.+/-1760 - zm.przed 15.10.1850]
                ż. Tekla  Czaplicka (ur.1772 - zm.15.10.1850 Warszawa, par. św. Krzyż), c. Józefa Cz. i Marianny 
               [Nekrolog w Kurjerze Warszawskim]
                Dzieci : 3 (Franciszek, Balbina, Julia)
                C1. Franciszek Waligórski [ur.+/-1800]
                       ż.(śl.1833 Włoszczowa) Feliksa Czechowska h. Belina [ur.+/-1800]
                       ojc. Feliks Czechowski
                       mat. Marianna Bakowska
                C2. Balbina Waligórska (ur.+/-1805 - zm.po 17.08.1741)
                       m.(śl.1829 Warszawa, par. NMP) Wojciech Bitner (ur.ok.1803 - zm.17.08.1841 Warszawa, par. Nawiedzenia NMP)
                       ojc. Mateusz Bitner (ur.12.09.1770 Lublin - zm.1.12.1836 Warszawa), [PSB], poch.Warszawa, cm. Powązki
                              major armii Królestwa Polskiego 1830, oficer Powstania Listopadowego, syn Jana i Marianny Auspic
                       mat. Marianna Radomyska (ur.+/-1780 - zm.po 1.12.1836)
                C3. Julia Waligórska (ur.13.03.1804 Łowicz - zm.po 16.03.1851)
                       m.(śl.1826 Warszawa, par. Nawiedzenia NMP) 
                       Feliks Pancer h. wł. (ur.28.05.1798 Bodzechów - zm.16.03.1851 Warszawa), poch. cm. Powązki [PSB]
                       porucznik armii Królestwa Polskiego, oficer Powstania Listopadowego
                       inżynier budownictawa lądowego i wodnego, [Nekrolog w Kurjerze Warszawskim]
 
                                   [powiększ]
                       Feliks Pancer (1798 – 1851) i jego najsłynniejsza budowla, wiadukt Pancera w warszawie
 
                       ojc. Wojciech Pancer [ur.+/-1770]
                       mat. Petronela Cholewińska [ur.+/-1770]
                       Dzieci Feliksa Pancer i Julii z d. Waligórska : (Emilia, Julia, Felicja) :
                       D1. Emilia Marta Helena Pancer (ur.1827 Warszawa - zm.2.12.1885), poch. Kraków, cm. Rakowiceli, literatka [PSB]
                              1 m.(śl.1848 Warszawa) Aleksander Jan Bakałowicz h. wł. (ur.1820), inżynier miasta Warszawa
                                     s. Stefana B. i Franciszki Gauc
                              2 m.(śl.1860 Warszawa) Gustaw Ehrenberg (ur.14.02.1818 - zm.28.09.1895 Kraków) [PSB]
                                      [1 żona (śl.1858 Warszawa) Felicja Pancer, siostra Emilii], [zob. niżej]
                       D2. Julia Pancer (ur.5.11.1829 Warszawa - zm.1867)
                              m. Adam Michał Biernacki h. Poraj (ur.22.12.1824 Warszawa), s. Rocha i Julii
                       D3. Felicja Pancer (ur.1832 - zm.23.09.1859 Warszawa)
                              m.(śl.1858 Warszawa) Gustaw Ehrenberg (ur.14.02.1818 - zm.28.09.1895 Kraków), poch. Kraków, cm. Rakowicki [PSB]
                              poeta i działacz tajnego Stowarzyszenia Ludu Polskiego,
                              autor hymnu ruchu ludowego ; Gdy naród do boju wystąpił z orężem.
                              Podawał się za syna Pawła Ehrenberg, piekarza warszawskiego, który nadał mu nazwisko podając go do chrztu.
 
                                Gustaw Ehrenberg (1818 – 1895)
 
                              ojc. Aleksander I ks. Pawłowicz  Romanow (ur.23.12.1777 Sankt Petersburg - zm.1.12.1825 Taganrogu), car Rosji
 
                                       Aleksander I ks. Pawłowicz Romanow - Holstein - Gottorp (1777 – 1825), car Rosji
 
                              mat. Helena Weronika Dzierżanowska h. Grzymała (ur.1790 - zm.27.08.1842 Warszawa), zamężna z :
                                      1-v. Józefem Rautenstrauch (ur.13.01.1773 Warszawa - zm.1842), generał
                                             poch. Warszawa, kościół Kapucynów (ul. Miodowa
                                      2-v. Franciszkiem Buyno (ur.1802 - zm.1860) [zob. też pkt 3.6]
 
                              Dzieci Gustawa Ehrenberg i Emilii Pancer : 5 (Feliks, Marianna, Emil, Kazimierz,  Józef) :
                              E1. Feliks Zygmunt August Ehrenberg (ur.12.08.1861 Warszawa), z matki Emilii Pancer
                              E2. Marianna Julia Felicja Ehrenberg (ur.14.02.1862 Warszawa), z matki Emilii Pancer
                              E3. Emil Gustaw Ehrenberg (ur.ok.1866 - zm.26.09.1867 Warszawa), z matki Emilii Pancer
                              E4. Kazimierz Ehrenberg (ur.22.02.1870 - zm.1932), [PSB] z matki Emilii Pancer
                                    polski dziennikarz, publicysta, krytyk teatralny oraz tłumacz sztuk teatralnych. 
                                    W 1929 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim orderu Odrodzenia Polski.
                                    Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy (działajacego przy Lidze Narodów).                            
                              E5. Józef Ehrenberg (ur.ok.1870, chrzest 1870 Warszawa, par. św. Antoniego), z matki Emilii Pancer
         B3. Katarzyna Waligórska [ur.+/-1760]
                m. Maciej Chmielowski [ur.+/-1760]
         B4. Antonina Waligórska [ur.+/-1760]
                m.(śl.19.03.1798 Warszawa, par. św. Andrzej) Tomasz  Boner (Bonar) [ur.+/-1760]
         B5. Józef Waligórski [ur.+/-1760]
                ż. N. Tomaszewska [ur.+/-1760]
         B6. Ignacy Waligórski [ur.+/-1760], reformat
  A6. Marjanus Waligórski [ur.+/-1730], ksiądz paulin
  A7. Józef Waligórski [ur.+/-1730]
         [być może to on występuje jako chrzestny : Marianna Agata Brigita Otfinowska (ur.1778 Nowa Wieś, par. Częstochowa)
         Rodzice : GD. Józef i Franciszka (prawd. z d. Błeszyńska) Otfinowscy de Nowa Wieś, 
         chrzestni : GD. Józef Waligórski de Wrzosowa i GD. Marianna Trepka de Chuty], [LN Częstochowa, str.295]
         1 ż. N. Syweniełów [ur.+/-1760]
         2 ż. N. Górska [ur.+/-1760]
         Dzieci z 1 i 2 żony : 9 (Tekla, Katarzyna, Jan, Józef, Jakub, Florian, Jerzy, Małgorzata, Wiktor)
         B1. Tekla Waligórska [ur.+/-1760]
                m. N. Dzieszyński [ur.+/-1790]
         B2. Katarzyna Waligórska [ur.+/-1760]
                m. Wojciech Łaski h. Korab [ur.+/-1760], skarbnik, wicesregent grodzki, 1790 r. wojski mniejszy [Łuków]
               ojc. Franciszek Łaski [ur.+/-1730], chorąży [Bracław]
               mat. Katarzyna Rzewuska [ur.+/-1730]
               Dzieci (Łascy) : 2 (Rafał, Jan)
               C1. Rafał Łaski, (ur.+/-1790 - zm.6.06.1858), oficer wojska polskiego (1824), podporucznik armii Królestwa Polskiego (1829),
                     oficer powstania listopadowego (1830 - 1831), nekrolog w Kurjerze Warszawskim                  
                      ż. Aleksandra Zakrzewska [ur.+/-1800]
               C2. Jan Łaski [ur.+/-1800]
                     ż. Helena Szczakowska [ur.+/-1805]
         B3. Jan Waligórski [ur.+/-1760]
                ż. N. Celińska [ur.+/-1760]
         B4. Józef Waligórski [ur.+/-1760]
                ż. N. Radomyska [ur.+/-1760]
                Dzieci : 2 (Ignacy, Franciszek)
         B5. Jakub Waligórski [ur.+/-1760]
                ż. N. Duszymińska [ur.+/-1760]
         B6. Florian Waligórski [ur.+/-1760]
                ż. N. Schukow [ur.+/-1760]
         B7. Jerzy Waligórski [ur.+/-1760], zginął po Smoleńskiem
         B8. Małgorzata Waligórska [ur.+/-1760]
                m. N. Bem [ur.+/-1760]
         B9. Wiktor Waligórski [ur.+/-1760]
                ż. N. Boxa Radoszewska [ur.+/-1760]
  A8. Joanna Waligórska [ur.+/-1730]
         1 m. N. Krzyżanowski [ur.+/-1730]
         2 m. N. Popiel [ur.+/-1730]
 
 W parafii Siemonia :
 Józefa Waligórska (zm.1773)
 Józefa Waligórska (zm.1777)
 
 Okolice Oświęcim :
 Ksiądz Franciszek Waligórski (zm.13.03.1812 Pisarzowice), poch. Pisarzowice k. Oświęcimia
----------------------------------------------------------------------
 Zarys genealogii Grabiańskich :  
 [rodzina prawdopodobnie skoligacona z Piotrem i Salomeą Skowrońskimi, heredes de Mysłów (1731 - 1742 r.)
 [LN Koziegłówki, str. 667, 676], LN Koziegłówki 1739 – 1813, 1842 r. str. 4, 18] 
 
 Mikołaj Grabiański [ur.+/-1660 - zm.24.11.1714 Bielany klasztor, Kraków)
 ż. Anna N. [ur.+/-1660]
 [prawd. to Anna Grabiańska de Zędek (ob. Zendek, par. Sączów), 1706 r. chrzestna (pkt 3)]
 Syn :
 Antoni Grabiański [ur.+/-1695 - zm.po 1762], 1721 r. dziedzic dóbr Sadowie (par. Targoszyce), dziedzic d. Pińczyce (do 1742 r.),
 dzierżawca dóbr Niegowa [ = Niegowonice] (1762 r.), w 1742 r. sprzedał połowę Pińczyc
 1 ż.(śl.31.05.1721 Wojkowice Kościelne) Anna Joanna Majęcka (ur.23.05.1702 Wojkowice Kościelne - zm.21.02.1757, poch. Chechło)
      [w pisowni : Maiecka, Majecka]
      [LC Wojkowice K., str.204], [LN Koziegłówki, s. 667]
      ojc. Michał Majecki [ur.+/-1677]
      mat. Barbara Łyszkowska [ur.+/-1675]
 2 ż.(śl.9.04.1766 Chechło) Konstancja Zabierowska z Niegowonic
 
 Dzieci z 1 żony : ( Teresa, Zofia, Józef, Franciszek, Marianna, Wojciech )
 A1. Teresa Grabiańska [ur.ok.1722]
      m.(śl.10.05.1742 Koziegłówki) Kacper Gołuchowski h. Leliwa [ur.+/-1720 - zm.1793], stolnik podlaski [Mielnik] 1749,
      dziedzic dóbr : Modlnica, Niegoszowice, Sędziejowice
      ojc. Józef Gołuchowski (ur.+/-1685 - zm.1731), komornik graniczny [Chęciny], s. Jana Michała (zm.1729)
       mat. Anna Żeleńska z Żelanki [ur.+/-1685], c. Jana i Anny z d. Chycka
 A2. Zofia Joanna Grabiańska (ur.1734 Winowno, chrzest 27.05.1734 Koziegłówki - zm.1858, poch. Pilica, klasztor) z Niegowonic 
     [chrzestni : ksiądz Szymon Józef Androcki i Salomea Skowrońska de Mysłów], [LN Koziegłówki, str. 264, 679]
     dobrodziejka klasztoru OO. Reformatów w Pilicy,
     w 1758 w wieku 24 lat w czsie choroby przyjęła habit III Zakonu
     m.(śl.1754 Chechło) Antoni Piasecki [ur.+/-1730]
 A3. Józef  Franciszek Grabiański (ur.25.10.1736 Pińczyce, chrzest 25.10.1736 Koziegłówki - zm.1794 ) [Linia I]
     [chrzestni : Stanisław Lelowski i Marianna Lichawska], [LN Koziegłówki, str. 269, 684]      
 A4. Franciszek Grabiański (ur.ok.1736 - zm.16.02.1814 Niegowonice) [Linia II]
     1748 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński [„Album Studiosorum …”, str.52]
 A5. Marianna Grabiańska (ur.18.10.1740 Pińczyce, chrzest 18.07.1740 Koziegłówki)
     [chrzestni : G. Dominik Kotficz [Kotwicz] de Pińczyce i G. Marianna Skowrońska de Mysłów], [LN Koziegłówki 1739 - 1812, str. 12]
     m. Stefan Kmita (ur.1727 - zm.12.12.1812 Grabowa), lat 85, dziedzic wsi Grabowa
 A6. Wojciech Grabiański (ur.ok.1740 - zm.po 2.01.1786) z Niegowonic [Linia III]
     1753 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński, jako syn Antoniego „pincernides Czerniechoviensis”[„Album Studiosorum …”, str.61]
 
 I. Linia Józefa Franciszka : Chruszczobród
 Józef  Franciszek Grabiański (chrzest 25.10.1736 Koziegłówki - zm.1794, poch. Chruszczobród (kościół)], 
 dziedzic dóbr Chruszczobród i Mierzowice,
 cześnik winnicki (1761), cześnik rzeczycki (wzm.1778 – 1785), 1778, 1785 r. protektor bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie
 [zapisany w 1764, 1778, 1785 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 46, 52, 55]
 [1764 r. Wojciech Grabiański zapisany jako „frater germanus” ( = brat lub brat stryjeczny Józefa) – bractwo św. Anny, str.46]
 
 ż.(śl.+/-1755) Agnieszka Kmita (ur.1733 - zm.1768 Mierzowice, poch. Chruszczobród (w kościele pod amboną)
 [zapisana w 1764 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 46]
 
 Dzieci Józefa Franciszka : (Franciszek, Walenty, Felicjan, Aleksander, Agnieszka, Jan Kanty)
 A1. Franciszek Grabiański (chrzest 1760 Chruszczobród - zm.16.04.1834 Kraków)
        [do chrztu podają : Stefan Kmita, dz. dóbr Grabowa i panna Grabiańska, chrzcił ks. Jan Rogawski, prepozyt w Chechle]                   
        ż.(śl.25.10.1795 Wojkowice Kościelne) Marianna Krasucka (Krasuska) [chrzest 1775 Wojkowice K. - zm.po 30.06.1842]
        [świadkowie ślubu : Jan Nepomucen Rogawski, Maciej Lochman, Walenty Ostaszewski i inni, LC Wojkowice K., str.66]                    
        ojc. Józef Krasucki z Malinowic
        mat. Teresa [zob. pkt 3.1.1]
        Dzieci : co najmniej 3 (Tomasz, Marianna, Wojciech, prawd. Jan)                     
        B1. Tomasz Grabiański (ur.ok.1798 Chruszczobród - zm.1866/1880), dziedzic Chruszczobrodu, 1843 r. legit. w Kr. Pol. 
               uczeń Szkoły Departamowej Krakowskiej (1813/14
               ż.(śl.2.03.1828 Niegowonice) Józefa Rogawska h. Rola [ur.+/-1800 - zm.8.06.1873]
               ojc. Józef Rogawski (ur.1783 Zapolice], 
                      s. Michała Maurycego R. (ur.1745 - zm.1788), skarbnika [Siewierz] i Agnieszki z d. Grabiańska
               mat.(śl.27.02.1810 Sączów) Helena Januszewicz (ur.1788), c. Grzegorza J. z Pyrzowic
               [siostra Józefy Rogawskiej – Emilia Rogawska (ur.1819 - zm.17.10.1886 Twardowice, par. Siemonia), panna, lat 67]
               Dzieci :
               C1. Jan Paweł Grabiański (chrzest 26.06.1837 Chruszczobród), 1901 r. urzędnik kolei wiedeńskiej
                     1 ż. Olimpia Rogawska h. Rola (ur.21.05.1843 Mzurowo, par. Niegowa - zm.1867)
                           ojc. Ignacy Rogawski (ur.1817 - zm.11.10.1855 Częstochowa), 
                                  s. Wojciecha Pius R. i Domicelli z d. Kamocka h. Jelita (c. Franciszka K. i Tekli z d. Skorupka)
                           mat. Seweryna Stefania Magdalena Lochman h. wł (ur.1.01.1825 Mzurowo, par. Niegowa - zm.1888 Mzurowo)., 
                                   c. Jana L. i z d. Pawłowska
                     2 ż. (śl.17.07.1880 Warszawa, par. Wsz..Św.) Maria Władysława Leśniewska (ur.1854 Częstochowa)
                           świadkowie ślubu : Mikołaj Sawicki, obywatel i Edmund Leśniewski, urzędnik – obaj z Warszawy]
                           ojc. Józef Leśniewski
                           mat. Maria Chruścińska
                     Dzieci z 1 żony : 4 (Roman, Bronisław, Zofia, Felicja)
                     D1. Roman Faustyn Grabiański (ur.20.02.1875 Kuźnica Błędowska), kasjer stacji kolei wiedeńskiej we Włocławku
                            1 ż.(śl.26.11.1901 Warszawa) Maria Leśniewska [ur.+/-1875]
                                 ojc. Edmund Leśniewski [zm.po 1901], pomocnik naczelnika wydziału ruchu i telegrafu kolei wiedeńskiej
                                 mat. Henryka Mulert [zm.przed 1901]
 
                                 
                                 „Kurjer Warszawski” nr 328 z 27.11.1901 r.
 
                            2 ż. Helena Świetlicka [ur.+/-1880]
                            Dzieci z 1 żony : (Ryszard)
                            E1. Ryszard Grabiański (ur.14.09.1902 Warszawa - zm.17.02.1944 Monte Casino), major WP
                                  pochowany Monte Casino, Polski Cmentarz Wojenny
                                  ż.(śl.13.08.1929 Aleksandrów Kujawski) Franciszka Zofia Hajdamowicz (ur.ok.1906 Wilno), 
                                  c. Jana i Heleny Rynkucz
                                  Dzieci : 1 (Aldona)
                                  F1. Aldona Grabiańska (ur.1930 Toruń)
                                        m.(śl.1952 Poznań) Paweł Rudnicki (ur.1917 - zm.1993)
                     D2. Bronisław Jan Tomasz Grabiański (ur.1866 Kuźnica Błędowska) 
                           1897 r. urzędnik Kolei wiedeńskiej, mieszkał : 1906 r. Piotrków,
                            ż.(śl.17.07.1897 Warszawa, par. Wsz.Św.) Maria Aleksandra Krzyżanowska (ur.1872 Warszawa)
                            [świadkowie ślubu : Jan Grabiański i Jan Krzyżanowski – urzędnicy kolei wiedeńskiej]
                            ojc. Jan Krzyżanowski (ur.1830), s. Stanisława i Julianny
                            mat.(śl.6.10.1867 Warszawa, par. św. Krzyż) Honorata Cybulska (ur.1839), c. Nikodema i Eufrozyny z d. Skalska
                     D3. Zofia Grabiańska (ur.+/-1870 - zm.1935)
                            m. Stanisław Hieronim Pytliński [ur.+/-1870]
                     D4. Felicja Grabiańska (ur.1875)
                            m. Wacław Michał Puchalski [ur.+/-1870]
               C2. Józef Grabiański, zmarł młodo
               C3. Józefa Grabiańska, zmarła młodo
        B2. Marianna Tekla Salomea Grabiańska (ur.24.08.1802 Sarnów, chrzest 9.09.1802 Będzin - zm.7.10.1873) [LN Będzin, str. 108]
              [chrzestni : GD. Kanty Grabiański de Rogoźnik i GD. Agnieszka Rogawska de Chruszczobród (z d. Grabiańska)]
              1 m. Stanisław Rogawski h. Rola (ur.1801 - zm.12.04.1839 Ołpiny) [zob. niżej]
                     ojc. Jan Nepomucen Rogawski (ur.15.05.1750 - zm.1832), podstoli [Sanok]
                     mat. Ewa Borowska h. Awdaniec
              2 m.(śl.30.06.1842 Kraków, k. Mariacki) 
                     Jan Nepomucen Ignacy hr. Morsztyn h. Leliwa (ur.9.09.1812 Szreniawa - zm.15.05.1868)
                     ojc. Filip Jakub Stanisław Morsztyn (ur.1784 - zm.przed 30.06.1842)
                     mat. Marianna Kozyrska [ur.+/-1785 - zm.przed 30.06.1842]
        B3. Wojciech Stanisław Grabiański (ur.23.04.1806 Sarnów, chrzest 27.04.1806 Będzin) [LN Będzin, str. 166]
              [chrzestni : G. Franciszek Krasuski de Bolęcin i M. Barbara Błeszyńska de Malinowice]
        prawdopodobnie :
        B4. Jan Grabiański [ur.+/-1800], dziedzic dóbr Twardowice, 1843 r. legit. w Kr. Pol.,
               uczeń szkoły Przygłównej Akademickiej Krakowskiej (przed 1817 r.) [Szoła Departamentowa Krakowska]
 A2. Walenty Józef Maciej Grabiański (chrzest 1762 Chruszczobród )
        [do chrztu podają : Stefan Kmita i żona Maria z Grabiańskich, Franciszek Grabiański, kawaler i Barbara Kmita, panna,
        chrzcił ks. Józef Szaff]       
        1769 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński [s. Józefa, dapiferides], [„Album Studiosorum …”, str.91]
 A3. Felicjan Antoni Jan Grabiański (chrzest 15.06.1762 Chruszczobród)
        [do chrztu podają : Antoni Grabiański i Teresa Kmita. Jan z Woli Kmita z siostrą Barbarą]
        prawdopodobnie jest to Antoni Grabiański (ur.1762 - zm.28.05.1843, poch. Chruszczobród)
        chorąży kawalerii narodowej
 A4. Aleksander Józef Gabriel Grabiański (chrzest 1764 Chruszczobród)
        [do chrztu podają : Teodor Siewierski, starosta biskupa krakowskiego i Franciszka z d. Gutowska Wędrychowska,
        Ignacy Wędrychowski, ekonom siewierski i Agnieszka Sieromska]
 A5. Agnieszka Grabiańska [ur.+/-1755]
        [zapisana w 1765 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 48]
         m.(śl.1772 Chruszczobród) Michał Maurycy Rogawski h. Rola [ur.+/-1750] z par. Siewierz
         ojc. Jan Chrzciciel z Rogaszyna Rogawski (ur.6.04.1713 Wygiełzów - zm.1796, poch. Mrzygłód, kaplica ), lat 83
                dziedzic wsi Dziewki, Bendusz, Mijaczów, cześnik kijowski [Owrucz],
                s. Andrzeja Jana R.  (zm.1755 Mijaczów) i Jadwigi z d. Pożarowska
         mat. Petronela z Lipy Lipska h. Poraj (zm.1766), c. Wawrzyńca Antoniego L. (zm.1714), cześnika [Nur]
                 i Franciszki Kreczyk z Mokrska h. wł. (zm.1744) – c. Jana Jerzego Kreczyk (zm.1723), majora wojsk koronnych
                 i Ewy Teresy z d. Dembińska h. Rawicz               
 A6. Jan Kanty Grabiański zw. Kanty (ur.1758 - zm.4.02.1829, par. Siemonia), cześnikiewicz rzeczycki 1785, 
        1769 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński [s. Józefa, dapiferides], [„Album Studiosorum …”, str.91]
        dz. wsi Sarnów (par. Będzin), cz. Rogoźnik (par. Siemonia) i cz. Chruszczobrodu, 1785 r. promotor bractwa św. Anny
        [zapisany w 1785, 1795 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 55, 59 jako cześnikiewicz rzeczycki]
        marszałek Sejmiku Szlacheckiego powiatu lelowskiego (wzm.1822 - 1826 r.)
        ż. Józefa N. [ur.+/-1760 - zm.przed 4.02.1829], bezdzietni
 
 II. Linia Franciszka : Niegowonice
 Franciszek Grabiański (ur.ok.1735 - zm.2.02.1814 Niegowonice), lat 79
 1760 r.(prawd. ma być 1770 r.) Franciszek Grabiański żona i Magdalena Wichauzer – dzierżawcy wsi Wojkowice Komorne
 [„ Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy” tom 2, Sosnowiec 1932],
 podczaszy (cześnik) [Bydgoszcz] de Milejowice (wzm.1786 - 94), w 1814 r. zapisany jako „cześnikowic bydgoski”
 dziedzic maj. Niegowonice, fundator kościoła w Niegowonicach (parafia erygowana w 1802 r.), dz. d. Milowice, Rodaki
 [ks. Jan Wiśniewski „Diecezja Częstochowska” :
 „ W 1802 r. utworzono nową parafię. Była to konieczność, ponieważ po rozbiorze Polski utworzono granicę
 prusko - austryjacką na rzece Centuria. A gdy lud szedł do kościoła w Chechle, był rewidowany. Oddzielono zatem od Chechła
 wsie Niegowonicę, Grabową, Błędów i Kuźnice Błędowską...”]  
 
 1 ż.(śl.ok. 1768 Wojkowice Kościelne) Magdalena Wanda Wichauzer (Fichauzer) (ur.25.07.1734 Ujejsce - zm.po 1775) 
       [1 mąż – (śl.19.05.1766 Wojkowice Kościelne) Michał Różański, dziedzic Pogoni (ob. cz. Sosnowca), bezdzietni]
       [LC Wojkowice Kościelne., str.25]
       ojc. Antoni Wichauzer [ur.+/-1700], stolnik [Bracław (1717), podsędek [Siewierz] (1754), s. Aleksandra
       mat. Wiktoria Pinoczi (Pinoci) [ur.+/-1705], prawd. c. Mikołaja i Katarzyny de Sarnów
 
       
       Notatka dotycząca ślubu 1768 r. : Franciszka Grabiański + Magdalena Fichauzer [LC Wojkowice Kościelne]
 
 2 ż.(śl.11.10.1789 Milowice, Wojkowice K.) 
       Katarzyna Giedzińska (Gidzińska, Giedzieńska) (ur.22.03.1753 Sarnów - zm.22.11.1817 Niegowonice)
       [1 mąż Katarzyny Giedzińskiej - N. Wojucki (ur.+/-1750 - zm.przed 1789) [LN Czeladź, str. 113, 137]       
       [być może brat : Mathias Giedziński (ur.1752 Sarnów) i żona (śl.przed 1783) Helena Paczyńska (Wojucka),
       1783 - 84 r. mieszkali : Czeladź, 1802 r. mieszkali : Siewierz, 1802 r. heredes villa Sarnów (par. Siewierz)] [LN Czeladź, str.48]  
 
 Dzieci Franciszka z 1 żony Magdaleny Fichauser :  (Maciej, Agnieszka, Walenty, Antoni, Antoni)   
 A1. Maciej Józef  Grabiański (ur.27.02.1769 Pogonia, chrzest w Mysłowicach)
 A2. Agnieszka Grabiańska (ur.16.01.1770 Pogonia)
        m.(śl.ok.1790) Antoni Kosiński (Kosiciński) h. Lubicz [ur.+/-1765]     
 A3. Walenty Wawrzyniec (zw. Wawrzyniec) Grabiański 
        (ur.1771 Pogonia, chrzest 14.02.1771 Będzin - zm.16.06.1834 Busk, poch. Tąpkowice), lat 62 
        [chrzestni : M. Wawrzyniec  Wihauzer i Marianna Wąsowska], [LN Będzin Trójca Przenajświętsza., str. 289]
        ż.(śl.1817 Siemonia) Joanna Teresa Piegłowska (ur.1797 - zm.4.03.1830 Tąpkowice), heres de Milowice (par. Czeladź)
        współwłaścicielka dóbr Tąpkowice (z przyległościami Niezdara, Ossa) i Twardowice
        ojc. Michał Feliks Piegłowski (ur.+/-1760 - zm.9.02.1826)
               s. Franciszka P. (zm.1754)., sędziego ziemskiego [Siewierz] i Joanny Eleonory Larysz h. Pierzchała
        mat. Barbara Grot (Grotowska) h. Rawicz (ur.+/-1765 - zm.1846), 
                 c. Antoniego G. (zm.1782) i Teresy z d. Żarska h. Starykoń (c. Karola Ż., łowczego [ Liw] i Jadwigi Grot)
 
         Twardowice, dwór  [powiększ]
 
       Dzieci : 2 ( Józefa, Ludwik)
       
       B1. Józefa Leona Grabiańska (ur.22.06.1821 - zm.15.07.1865 Tąpkowice) z Twardowic, legit. 1843 r. w Król. Pol.
        
                Sączów, Józefa Grabiańska (1821 – 1865)  [powiększ]
 
              m.(śl.11.06.1840 Mikorzyce, par. Parzno, woj. łódzkie) Jan Feliks Grabiański (ur.1819 - zm.18.03.1872 Pyrzowice), poch. Sączów                   
              1845 dziedzic dóbr Niezdary i Tąpkowice, mieszkał : Tąpkowice
              ojc. Hipolit Stanisław Franciszek Grabiański (ur.12.08.1790, chrzest 11.05.1791 Czeladź),                              
              mat.(śl.13.02.1814 Niegowonice) Helena Kmita (ur.17.08.1799 - zm.2.09.1861)               
              Dzieci Jana i Józefy Grabiańskich : 6 (Waleria, Izabela, Wanda, Leon, Ludwika, Marianna)
              [zob. Jan Feliks Grabiański, s. Hipolita]
 
       B2. Ludwik Antoni Ofnucy Grabiański (ur.17.06.1823 Twardowice, chrzest 23.06.1823 Siemonia - zm.16.11.1885 Twardowice)             
              [chrzestni : M. Jan Kanty Grabiański, ND. Karolina Ditman, asystujący : M. Andrzej Ditman i N. Felicja Stolarska, nr 1631]
              [zgon zgłosili : Marcin Miodek, lat 45 i Jan Łaszczyk, lat 40], [LM Siemonia, akt 137]
               legit. 1843 w Król. Pol., dziedzic dóbr : Twardowice i części  Myszkowic A
               1861 r. członek Rady Powiatowej Olkuskiej
               Inwestował na terenie Łagiszy (obecnie część m. Będzin). 
               W 1874 r. założył tu niewielkie kopalnie „August”, „Franciszek” i „Maria”(później pod nazwą „Barbara”), a 2 lata później
               kopalnię „Witold”. Kopalnie węgla, rudy żelaznej i glinki ogniotrwałej : Twardowice, Psary, Łagisza.
               [„P. Ludwik Grabiański, właściciel dóbr Twardowice, przez rozporządzenie p. ministra dóbr państwa, 
               uzyskał przyznanie prawa wydobywania galmanu z pod placów „Stanisław” i „Ludwik” 
               położonych wsród gruntów wsi Bobrowniki w pow. Będzińskim,
               z wyłączeniem z placu „Ludwik” przestrzeni przyznanej zarządowi górnictwa rządowego.
               „Gazeta Warszawska” nr 26 z 4.02.1876 r., właściciel kopalni „Witold” i „Franciszek”]       
               ż.(śl.1848) Marianna Antonina Rudolfina Grabiańska (ur.1830, chrzest 25.04.1830 Niegoniowice - zm.po 1885]
        
               Dzieci : co najmniej 6 (Kazimierz, Lucyna, Emilia, Ludwika, Leonia, Stanisław)
               C1. Kazimierz Grabiański [ur.+/-1850]
               C2. Lucyna Grabiańska (ur.1853 Twardowice)
               C3. Emilia Grabiańska (ur.ok.1856 Twardowice)
               C4. Ludwika Grabiańska (ur.1857 Twardowice - zm.15.11.1939 Tomice k. Wadowic)
                      m.(śl.20.09.1875 Twardowice, par. Siemonia) 
                      Aleksander  bar. Gostkowski h. Gozdawa (ur.1839 Zagrody - zm.16.10.1893 Tomice k. Wadowic)
                      [świadkowie ślubu : Romuald Grabiański, wł. d. Wikłów i Jan Grabiański, wł. d. Kuźnica]
                      dz. d. Proszowice, Zagrody Proszowskie, Tomice, student UJ, mieszkał : Tomice
                      ojc. Romuald Michał bar. Gostkowski (ur.ok.1812 - zm.1874)
                      mat. Kornelia Cyprianna Magdalena Wężyk (ur.ok.1815 - zm.1881)
               C5. Leonia Józefa Maria Grabiańska (ur.1858 Twardowice)
                      m.(śl.5.10.1889 Siemonia) Julian Grabiański (ur.1858 Pogoń), [1 żona (śl.1884 Będzin) : Marianna Długoszewska]
                      ojc. Roman Grabiański (ur.1820 - zm.po 1855), dzierżawca dóbr Ożarowice, legit. 1843 w Kr. Pol.
                      mat.(śl.1846 Sączów) Ludwika Przybylska (ur.1819 - zm.po 1855)
                      Dzieci : zob. Julian Grabiński i Leonia Grabiańska
               C6. Stanisław Ludwik Rudolf Grabiański (ur.1868 Twardowice - zm.24.04.1934), wł. maj. Twardowice,
                     1928 r. prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardowicach, założonej 3.05.1928 r.
                     [Księga Adresowa z 1928 r. wymienia : Stanisław Grabiański, wł. Twardowic i części Myszkowic]
 
                      „Nowiny Codzienne” nr 112 z  25.04.1934 r.    
 
                    ż.(śl.30.07.1911 Twardowice, par. Siemonia) 
                    Władysława Julia Zofia Milewska h. Ślepowron (ur.1877 Płock- zm.po 24.04.1934)
                    ojc. Piotr Chryzostom Mikołaj Milewski  - Gawar (ur.30.11.1838 Szczepkowo - zm.1906 Pabianice),
                           s. Jakuba Milewskiego (ur.1782 - zm.19.12.1852) i Marii Magdaleny z d. Niski (ur.1794 - zm.1867)
                    mat. Leokadia Dąbrowska [ur.+/-1840]
                    Dzieci :
                    D1. Stanisław Jan Grabiański (ur.6.05.1912 Warszawa, chrzest 20.09.1912 Twardowice) 
                         [chrzestni : Leopold Milewski, lat 42 i Lucyna Grabiańska]   
        
                    Uwaga dodatkowa (wg przekazów ustnych) :
                    N. Grabiański [ur.+/-1820] z Twardowic
                    ż. N. Myszkowska z Myszkowic [ur.+/-1820], mieszkali : ok. 1890 r. Myszkowice, par. Sączów
 A4. Antoni Mikołaj Grabiański (ur.12.09.1773 Pogonia, chrzest w Mysłowicach), prawdopodobnie zmarł dzieckiem
 A5. Antoni Nicefor Zachariasz Grabiański (ur.24.05.1775 Pogonia, chrzest w Mysłowicach - zm.11.02.1845 Sarnów), 
        1843 legit. w Kr. Pol.
        ż.(śl.1.07.1819 Ludynia, par. Kozłów) Tekla  Sadowska (Sadkowska) [ur.+/-1780 - zm.po 1845], 1835 r. dziedzice części wsi Sarnów,
        mieszkali : 1845 r. Sarnów, Myszkowice
        Dzieci :
        B1. Teofil Jozef Laurenty Grabiański (ur.1821 - zm.po 1845), dziedzic części wsi Sarnów (par. Będzin)
              ż. NN.
              Dzieci : 4
              C1. Aniela Emilia Grabiańska (ur.1852)
              C2. Antoni Jan Teodor Grabiański (ur.1854)
        B2. Emilia Izabela Eleonora Grabiańska (ur.1820 Sarnów)
              m.(śl.28.06.1835 Sarnów, par. Będzin) Wawrzyniec Rogowski (Rogawska) (ur.1.08.1807 Rogoźnik), 
              s. Wincentego i Franciszki z d. Mars, dziedziców części Chruszczobrodu
              1835 r. dzierżawca części wsi Sarnów
              Dzieci (Rogowscy) : zob niżej
        B3. Joanna Grabiańska (ur.1823 Sarnów)
        B4. Antonina Grabiańska (ur.1824 Sarnów)
              m.(śl.19.01.1845 Sarnów, par. Będzin) Antoni Twardzicki (ur.1820), sztygar w Dąbrowie,
              [świadek ślubu : Teofil Grabiański, brat]
              s. Józefa i Domicelli z d. Sadowska
 
 Dzieci Franciszka z 2 żony Katarzyny Giedzińskiej : 2 (Hipolit, Leopold)                 
 A6. Hipolit Stanisław Franciszek Grabiański  (ur.12.08.1790, chrzest 11.05.1791 Czeladź), [LN Czeladź, str.112, 113]
       [1 chrzest z wody : 12.08.1790 Sączów, 2 chrzest : 11.05.1791 Milejowice, par. Czeladź] [LN Czeladź, str. 112, 113]
       [chrzestni : MGD. Józef Rokoszowski i Marianna Bodurkiewicz] 
       dziedzic dóbr Rodaki (par. Chechło) i Bergerówka k. Pilicy i cz. wsi Grabowa, mieszkał : Bergerówka, 1832 r. Kraków Kleparz nr 1
       1843 r. legit. w Kr. Pol.
       1 ż.(śl.13.02.1814 Niegowonice) Helena Kmita (ur.17.08.1799 - zm.2.09.1861), c. Ludwika Kmity, dz. Niegowonic
            ojc. Wojciech Kmita (ur.1774 - zm.12.02.1835), dz. wsi Grabowa (dawniej par. Chechło, od 1802 r. par. Niegowonice)
                   s. Stefana Kmity (ur.1728 – zm.22.12.1812 Grabowa)
                   i Marianny z d. Grabiańska (ur.18.06.1740 Pińczyce), c. Antoniego (ur.1680) i Anny z d. Majecka
            mat. Salomea Błeszyńska [ur.+/-1775]
            [2 mąż Heleny Kmita – (śl.22.05.1819) Jan Chrzciciel Trzetrzewiński h. Tępa Podkowa (ur.11.06.1784 - zm.12.07.1854),
            s. Andrzeja i Agnieszki z d. Królikowska]
       2 ż. (śl.1819 Bąkowa Góra) Izabela Błeszyńska (ur.1802 - zm.3.02.1829 Pilica, poch. 6.02.1829 klasztor OO. Reformatów) z Biskupic
             ojc. Jan Błeszyński (Błaszczyński)
             mat. Teresa Bortoń                
       3 ż. (śl.19.02.1832 Kraków, par.św. Florian) Marianna Smarzyńska (ur.1806), mieszkała : 1832 r. Kleparz nr 1
             ojc. Adam Smarzyński [ur.+/-1775 - zm.przed 19.02.1832 Koniecpol]
             mat. Gertruda Margasińska [ur.+/-1775 - zm.przed 19.02.1832 Koniecpol]
 
       Dzieci Hipolita z  1 żony (Heleny Kmita) : (Wiktor)
       B1. Wiktor Grabiański (ur.14.12.1814 Grabowa, par. Niegowonice - zm.3.12.1893 Kraków) [PSB]
             [chrzest : 1819 Wojkowice Kościelne]
             uczestnik powstań 1830/31, 1848 i 1863
 
               Wiktor Grabiański (1814 – 1893)

          Zdjęcie ze strony :  http://www.forum.suus.daa.pl/viewtopic.php?t=64                         

          [Artykuł i zdjęcie umieścił p. Stanisław Kwiatkowski]

 

             1 ż.(śl.przed 1847) Wiktoria Guérin [ur.+/-1815]

             2 ż.(śl.1868 Poznań) Antonina Gorzeńska h. Nałęcz  (ur.1841- zm.18.12.1875 Poznań),

                   c. Teofila Gorzeńskiego [ur.+/-1800] i Franciszki z d. Jaraczewska h. Zaremba (ur.ok. 1805 - zm.11.04.1880 Poznań)   

             3 ż.(śl.1887) Karolina Skarbek - Kruszewska h. Awdaniec,

                   ojc. Ignacy Kruszewski (ur.6.01.1799 Lusławice k. Kalisza - zm.25.12.1889 Gogołów),  [PSB]

                          s. Wincentego i Katarzyny z d. Kossowska,

                          pułkownik wojsk polskich i generał armii belgijskiej

                   mat.(śl.1841) Eufrozyna z d. Moszczeńska h. Nałęcz (zm.1883)

                   [2 mąż Karoliny S. – Erazm Skarzyński h. Bończa (ur.1804 - zm.1871) [(PSB)] 

          Dzieci Wiktora z 1 żony : 1 (Klara, Eugenia, Aleksander) 

             C1. Klara Grabiańska (ur.ok.1840)

                    m. Stanisław Edmund Leopold Fryderycy h. Lotaryńczyk (ur.ok.1833 Janiszpol)

                    ojc. Feliks Fryderycy, s. Jana i Teresy z d. Światopełk - Zawadzka

                    mat. Gabriela Marianna Żuchowska (zm.1847), c. Franciszka Żochowskiego i Justyny z d. Gagatnicka (ur.1787 - zm.1857)

             C2. Eugenia Heloiza Wiktoria Helena Grabiańska [ur.+/-1840]

                    m.(śl.1861 Częstochowa, par. św. Zygmunta) Ignacy Franciszek Ezechiasz Błeszyński h. Oksza [ur.+/-1835]

                    ojc. Grzegorz Jan Błeszyński (ur.1790 Kamyk), s. Jana Chciciela Władysława i Franciszki z d. Kiedrzyńska

                    mat. Helena Trepka (zm.1880 Częstochowa, par. św. Zygmunta), c. Jana

                    [2 mąż Heleny Trepka – (śl.1832 Częstochowa)

                    Antoni Felicjan Karśnicki h. Jastrzębiec (ur.9.06.1789 - zm.21.03.1836 Kuźnica Marianowa, pow. wieluński),

                    s. Wincentego a Paulo Jakuba Karśnickiego (ur.1762 Tymieniec, pow. kaliski) i Franciszki z d. Bajkowska]

             C3. Aleksander Wiktor Justyn Grabiański (ur.ok.1842)

                   ż. prawd. Teodozja Donajska [ur.+.-1845 - zm.1899], c. Jana i Anny z d. Libiszewska

                   Dzieci : 4 (Felicja, Włodzimierz, Marianna, Edmund)

                   D1. Felicja Grabiańska (ur.1882)

                   D2. Włodzimierz Jan Wiktor Grabiański (ur.1883)

                   D3. Marianna Grabiańska (ur.1884)

                   D4. Edmund Aleksander Grabiański (ur.1899)

             Dzieci Wiktora z 2 żony 1 (Zygmunt)   

             C4. Zygmunt Antoni Grabiański (ur.1869 Kraków), urzędnik   

                    ż.(śl.1895 W- wa) Julia Cecylia Tatarkiewicz (ur.30.05.1868 Warszawa - zm.10.08.1903, poch. Warszawa, cm. Powązkowski)  

                    ojc. Jan Kazimierz Tatarkiewicz (ur.28.09.1843 Warszawa - zm.2.12.1891 Warszawa),

                           s. Stanisława Jakuba Tatarkiewicza (ur.13.06.1819 Warszawa - zm.5.04.1880 Warszawa) i Weroniki z d. Kamińska      

                    mat. Zofia Julia Thiess (ur.28.09.1844 Warszawa - zm.2.12.1903 Warszawa),

                            c. Karola Edwarda Thiess (Thies)

                            i Honoraty Henryki Cecylii Arndt h. Puchacz – c. Piotra Jana Arndt i Jecylii  z d. Łaszewska

 

       Dzieci Hipolita z 2 żony (Izabeli Błeszyńskiej) : (Jan, Florentyna)
       B2. Jan Feliks Grabiański (ur.1819 - zm.18.03.1872 Pyrzowice), poch. Sączów [zob. pkt 3]
             [1 chrzest z wody : par. Chechło, 2 chrzest : 1.08.1819 Wojkowice Kościelne, chrzestni : GD. Jan Trzetrzewiński,
              GD. Barbara Błeszeńska de Wojkowice, Józef  Błeszeński, tenutariusz de Wojkowice, D. Józefa Kmitowa de Grabowa
              (LN Wojkowice Kościelne, str. 88)]
              1840 r. mieszkał : Galonki, par. Radomski u wuja Jana Grabiańskiego
              1845 r. dziedzic dóbr Niezdary i Tąpkowice, mieszkał : Tąpkowice
              ż. (śl.11.06.1840 Mikorzyce, dwór, par. Parzno, woj. łódzkie)  Józefa Leona Grabiańska (ur.22.06.1821 - zm.15.07.1865 Tąpkowice) 
              z Twardowic, legit. 1843 r. w Król. Pol.
              ojc. Walenty (Wawrzyniec) Grabiański (ur.+/-1790 - zm.26.06.1834)
              mat. Joanna Teresa Piegłowska (ur.+/-1795 - zm.4.03.1830), dziedzice dóbr Twardowice
 
              Dzieci : (Waleria, Izabela, Wanda, Leon, Ludwika, Marianna)
              C1. Waleria Grabiańska (ur.1840 - zm.15.11.1843 Tąpkowice), lat 3
              C2. Izabela Joanna Marianna Henryka Grabiańska (ur.15.07.1842 Twardowice - zm.28.05.1884 Brzeziny k. Częstochowy) 
                    [chrzestni : G. Ludwik Grabiański i inni] [LN Siemonia, akt 90], [„Kurjer Warszawski” nr 173 a, z dnia 24.06.1884]
                    m.(śl.1867 Sączów) Wojciech Kmita [ur.+/-1840], wł. wsi Brzeziny k. Częstochowy
              C3. Wanda Helena Grabiańska (ur.1843 Tąpkowice, chrzest 13.11.1843 Sączów - zm.po 1872)
                    [chrzestni : G. Teofil Grabiański i G. Antonina Grabiańska, heredes villa tertia partes in Sarnowa]
                    m.(śl.1862 Sączów) Romuald Grabiański [ur.+/-1840 - zm.po 1882], 1882 r. sędzia gminny w pow. będzińskim
                    Dzieci : (Kazimierz, Józefa)
                    E1. Kazimierz Tomasz Grabiański (ur.17.02.1863 Tąpkowice) [chrzestni : Tomasz Grabiański i Józefa Grabiańska]
                    E2. Józefa Grabiańska (ur.1866 Tąpkowice)
                          m.(śl.7.02.1886 Będzin) Stanisław Dunin - Borkowski (ur.1859 Jaronowice), [LN Będzin, str. 378]
                          ojc. Stanisław Dunin - Borkowski (ur.1811  - zm.8.03.1886 Kielce), lat 75
                                 żołnierz w wojsku polskim w stopniu chorąży,  technik, obywatek - rolnik, wł. majątku Jaronowice, pow. Jędrzejów 
                                 [Nekrolog : „Gazeta Świateczna” nr 284 z 13.06.1886 r.]
                          mat. Eustachia Czarnomska h. Jastrzębiec [ur.+/-1820], c. Łukasza Cz. i Marii z d. Boxa - Radoszewska h. Oksza
              C4. Leon Wawrzyniec Grabiański (ur.9.01.1845 Tąpkowice, chrzest 11.02.1845 Sączów - zm.19.07.1905 Warszawa), 
                     mieszkał : Woźniki, Lgota Wielka, Warszawa. Pochowany : Warszawa, cm. Powązkowski
                     [chrzestni : W. Kajetan Zalasowski, dziedzic d. Wymysłów i Dobieszowice i W. Alojzy Aksamitowski z Poborowa, 
                     poborca Niezdary, obecni : Roman Grabiański, lat 27 i Ludwik Grabiański, lat 24 - wujowie]
                     ż.(śl.22.10.1881 Warszawa, par. św. Aleksandra) 
                     Stefania Magdalena Korwin - Maternicka h. Ślepowron (ur.1859 Warszawa)
                    [świadkowie ślubu : Konstanty Płochocki, lat 44  i Jan Kamocki, lat 43 – obaj notariusze w Łodzi]
                    ojc. Franciszek Korwin - Maternicki (ur.1815 - zm.1899], poch. Warszawa, cm. Powązkowski, urzędnik
                    mat. Magdalena Kotarska [ur.+/-1820 - zm.24.01.1891], poch. Warszawa, cm. Powązkowski   
              C5. Ludwika Grabiańska (ur.13.08.1846, par. Sączów - zm.3.11.1846 Tąpkowice), 2,5 mies.
              C6. Marianna Grabiańska (ur.1847)    
 
         B3. Florentyna Grabiańska [ur.+/-1825]
               m. Michał Marliński [ur.+/-1825], s. Kazimierza i Marianny z d. Malinowska
               Dzieci : 
               C1. Adam Marliński (chrzest 1853 Drużbice)
 A7. Leopold Antoni Grabiański (ur.1794 Milowice, chrzest 1.08.1794 Czeladź) [LN Czeladź, str. 137]
        ż.(śl.1818 Oksa k. Włoszczowej) Eleonora Sadowska [ur.+/-1795]
        Dzieci : (Roman)
        C1. Roman Grabiański (ur.1820 - zm.po 1855), dzierżawca dóbr Ożarowice, legit. 1843 w Kr. Pol.
               ż.(śl.1846 Sączów) Ludwika Przybylska (ur.1819 - zm.po 1861)
               Dzieci : (Julian, Ludwik, Anna, Roman, Stefan) 
               D1. Julian Grabiański (ur.1849 Pogoń), mieszkał : 1889 r. Sielce
                      1 ż.(śl.1884 Będzin) Marianna Długoszewska [ur.+/-1850]
                      2 ż.(śl.5.10.1889 Twardowice, par. Siemonia) Leontyna Grabiańska (ur.1859 Twardowice)
                            ojc. Ludwik Grabiański (ur.17.06.1823 Twardowice - zm.16.11.1885 Twardowice
                            mat.(śl.1848) Marianna Grabiańska (ur.1830, chrzest 25.04.1830 Niegoniowice - zm.po 1885]
               D2. Ludwik Jan Grabiański (ur.26.07.1852 Ożarowice)
                      ż. Feliksa Kubicka (ur.19.09.1870 Nagórna Wieś, par. Koło), c. Leona i Marianny Łaszkiewicz [zob. pkt 3]
                      Dzieci : 6 (Ludwik, Leokadia, Maria, Helena, + 2 dzieci)
                      E1. Ludwik Marian Grabiański
                      E2. Leokadia Waleria Grabiańska
                            m. N. Szpigiel [ur.+/-1890]
                      E3. Maria Stanisława Kazimiera Grabiańska (ur.1893 - zm.1941) [fot. MyHeritage]
                            m.(śl.1919) Stanisław Stanior (ur.26.05.1893 Częstochowa, Ostatni Grosz)
                      E4. Helena Grabiańska (ur.1901 - zm.1948)
                            m. Stefan Szafrański (ur.1896 - zm.1967)
                            Dzieci : 1 (Wanda)
                            F1. Wanda Szafrańska
                                  m. N. Famulski
               D3. Anna Bona Grabiańska (ur.24.04.1854 Ożarowice) 
                     [chrzestni : W. Jan Grabiański, dziedzic dóbr Tąpkowice i Niezdara i Apolonia Dobrzelewska, dz. dóbr Pyrzowice,
                     świadkowie : P. Władysław Wolski, lat 59, rządca dworu i Samuel Millbrandt, lat 51, leśniczy ]
               D4. Roman Innocenty Grabiański (ur.8.07.1855 Ożarowice - zm.13.09.1911), poch. Warszawa, cm. Powązkowski
                     [chrzestni : W. Jan Grabiański, lat 36, dziedzic d. Tąpkowice i W. Józefa Grabiańska, żona jego,
                     zgłaszający : Samuel Millbrandt, lat 52, leśniczy Ożarowski (w podpisie Samuel Mulbrat)]
               D5. Stefan Bernard Grabiański (ur.1861 - zm.14.11.1895 Ostrów Mazowiecka)
                      ż.(śl.1889 Jasienica, woj. mazowieckie) Teodora Ostrowska [ur.+/-1865]
                      ojc. Feliks Augustyn Ostrowski (ur.+/-1835 - zm.1891 Jasienica), s. Jana i Magdaleny Tyszka
                      mat. Wiktoria Zabierzowska [ur.+/-1835 - zm.1897, par. Jasienica), c. Franciszka i Franciszki Łuba
                      Dzieci : (Ludwik, Roman)
                      E1. Ludwik Grabiański (ur.23.08.1890 Antoniewo Huta, chrzest 1890 Ostrów Maz.)
                      E2. Roman Grabiański (ur.12.07.1895 Ostrów Maz.)
 
 Z tej linii : 
 Józef Grabiański [ur.+/-1765 - zm.po 4.02.1829], mieszkał : Rogoźnik, chorąży kawalerii narodowej do 1794 r.
 
 Józefa Grabiańska (ur.1813 - zm.28.12.1889 Twardowice), lat 76, wdowa [LM Siemonia, akt 81]
 [zgon zgłosili : Józef Radecki, lat 46 i Jan Łukasik, lat 50]
 
 III. Linia Wojciecha :
 Wojciech Grabiański (ur.ok.1740 - zm.26.04.1824) z Niegowonic, urzędnik skarbowy w mieście Żarki
 [1764 r. zapisany jako „frater germanus” Józefa – bractwo św. Anny, str.46]
 1 ż. Tekla Apolonia Kmita (ur.1766 - zm.2.01.1786, poch. 5.01.1796 Pilica, klasztor) [zm.1886 lub 1896] ze wsi Zawada
       ojc. Jan Kmita [ur.+/-1740 - zm.przed 18.10.1810]
       mat. Teresa Orlińska (ur.1745 - zm.18.10.1810 Niegowonice), lat 65
 2 ż. Elżbieta Olszewska (ur.1746 - zm.2.10.1825 Grabowa). lat 79, wdowa
 Dzieci : (Antoni)
 A1. Antoni Grabiański [ur.+/-1770], 1843 r. legit. w Kr. Pol.
        ż. Izabela Waligórska [ur.+/-1785]
        ojc. Roch Waligórski [ur.+/-1765]
        mat.(śl.przed 1791) Kornelia Goczałkowska [ur.+/-1765]
        Dzieci :
        B1. Konstanty Grabiański [ur.+/-1820], 1845 r. legit. w Kr. Pol.
        B2. Ferdynand Grabiański (ur.1822 Kolonia Dąbrowa, par. Będzin)
        B3. Izabela Florentyna Marianna Grabiańska (ur,28.06.1823 Żarki)
        B4. Aleksander Julian Jan Grabiański (ur.16.03.1825 Żaki)
        B5. Romuald Paweł Anton Grabiański (ur.16.01.1826 Żarki)
        B6. Adam Grabiański (ur.22.12.1828 Żarki)
 być może :
 A2. N. Grabiański [ur.+/-1785]
        ż. Teresa Krasuska (ur.1796 - zm.1817), lat 21
 
 Inni :
 
 1706 r. - Anna Grabiańska de Zędek (ob. Zendek, par. Sączów), 1706 r. chrzestna [pkt 3]
 
 Michał Grabiański [ur.+/-1730] de Niegoniowice, 
 poddzierżawca  (posesor arendowny) starostwa szyckiego [Szyce] wraz z synem Ignacym, (wzm. 1786 - 1788)
 ż.(śl.26.07.1753 Wojkowice Kościelne) Marianna Gutowska [ur.+/-1730] de Wojkowice K. 
 [LC Wojkowice K., str. 108, 109], [LC Wojkowice K. str.13]
 ojc. Walenty Gutowski
 mat. Anna
 Syn :
 Ignacy Grabiański [ur.+/-1755], 1773 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński [s. Michała, thesaurarides Siradiensis]
 [„Album Studiosorum”, str.96]
 poddzierżawca  (posesor arendowny) starostwa szyckiego [Szyce], (wzm. 1786 - 1788)
 
 Antonina Grabiańska [ur.+/-1730]
 m. Szymon Zakrzewski [ur.+/-1730] [zob. niżej : Zakrzewscy]
 
 G.D. Katarzyna Grabiańska de Winowno, chrzestna 1733 r. [LN Koziegłówki, str. 676]
 
 Antoni Grabiański (ur.1762 - zm.28.05.1843), lat 81, chorąży kawalerii narodowej do 1794 r., mieszkał : Chruszczobród
               
 Walenty Franciszek Antoni Józef Grabiański (ur.1747 - zm.10.06.1813 Mierzejowice), lat 66, 
 kolator i dziedzic Chruszczobrodu
 [zapisany w 1795 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 59]       
       
 GD. Marianna Grabiańska, panna, 1769 r. zapisana w bractwie św. Anny w par. Chruszczobród (str.49)
 GD. Zuzanna Grabiańska, panna, 1769 r. zapisana w bractwie św. Anny w par. Chruszczobród (str.49)
 
 1799 r. - G. Ludwik Grabiański de Markowice, chrzestny [LN Koziegłówki, str.134]
 1799 r. - G. Józef Grabiański de Markowice, chrzestny [LN Koziegłówki, str.130]
 1803 r. - Józef Grabiański i żona Agnieszka, Dzieci : Józef (ur.1803) [LN Koziegłówki, str.3]
 1803 r. - MGD. Antoni Grotowski i żona Magdalena Grabiańska, Trzebinice [LN Siemonia]
 
 1829 r. - Adam Grabiański (ur.1829 - zm.1907), lat 78, geometra przysięgły, sędzia gminny,
 właściciel maj. Papiernia k. Myszkowa, mieszkał : Pińczyce, Pyrzowice
 prawdopodobnie żona : Felicja Nidecka
 
 Grabiańscy z par. Siewierz i par. Pilica :
 Dominik Grabiański [ur.+/-1815 - zm.przed 10.06.1866], s. Wojciecha i Tekli Kmita
 ż. Joanna Żarska [ur.+/-1815 - zm.po 10.06.1866]
 Dzieci :
 A1. Konstanty Grabiański (ur.1844 Żarki), mieszkał : 1866 r. Sulików, par. Siewierz
        ż (śl.10.06.1866 Sulików, par. Siewierz) Emilia Arabska (ur.1844 Saniki, par. Radomsko), c. Michała i Izabeli z d. Pierzchlewicz
       [świadkowie ślubu : Aleksander Żmijewski, lat 23, fabrykant profesji powroźniczej 
       i Jan Michniewski, lat 21, fabrykant profesji sukiennej – obydwaj mieszkający w Siewierzu]
 
 Zakrzewscy (Zakrzowscy) h. Bogoria :
 Jan Antoni Zakrzewski (ur.+/-1685 - zm.1733), s. Piotra Z. i Teofili z d. Przypkowska (c. Mikołaja Przypkowskiego)
 stolnik [Liw], dziedzic dóbr Ulina, Zawadka (par. Ulina Wielka k. Miechowa)
 1 ż.(śl.+/-1715) Anna Zabawska [ur.+/-1690], c. Stefana i Marianny z d. Giebułtowska 
       [1 mąż Anny Zabawskiej – Józef Misiowski, stolnik bracławski]
 2 ż.(śl.+/-1725) Agnieszka Kucharska [ur.+/-1680], c. Władysława i Agnieszki z d. Siemieńska
 
 Dzieci z 1 żony Anny Zabawskiej : 6 (Mikołaj, Marianna, Zofia, Jan, Teresa, Szymon)
 A1. Mikołaj Bogoria Zakrzewski [Zakrzowski] (ur.1727 - zm.1787 dwór w Chruszczobrodzie), lat 60, miecznik [Bydgoszcz]
        podstarości siewierski, dz. części w Chruszczobrodzie (1777), dz. Mierzejowic,
        1778 protektor bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie
        [wpisany w 1778 r. – bractwo św. Anny w par. Chruszczobród, str. 52]
        1 ż. Rozalia Kińska [ur.+/-1720]
        2 ż. Anna Bontani h. wł. [ur.+/-1740 - zm.po 1785], c. Michała Bontani (ur.1715 - zm.1809 Ożarowice)  i Zofii z d. Jasińska
              promotorka bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie
              [zapisana w 1776 r. jako „W. P. Anna Zakrzewska, miecznikowa Bydgoscensi” – bractwo św. Anny, str.51]
              [2 mąż Anny Bontani – Andrzej Grabowski, syn : Hipolit Grabowski]
        Dzieci z 2 żony Anny Bontani : 2 (Tekla, Kordula)
        B1. Tekla Zakrzewska [ur.+/-1770]
               m. Józef Siekierski (ur.ok.1771 - zm.13.07.1828 Warszawa, par. św. Jan, katedra)
               ojc. Szymon Siekierski
               mat. Julianna Choderowicz
       B2. Kordula Zakrzewska [ur.+/-1775]
              m. Marcin Lochman h. wł. [ur.+/-1775], mieszkali ; Tuliszów, par. Wojkowice Kościelne (wzm.1804 – 1809)
              ojc. Maciej Lochman (ur.1750 - zm.26.07.1801 Wojkowice Kościelne, dwór), lat 51,
                     miecznik [Bracław], tenutariusz dóbr Wojkowice Kościelne [LM Wojkowice K., str. 55]
                     s. Jana (ur.ok.1699 - zm.24.02.1787 Kościelec), miecznika [Bracław], nobilitowanego 1768 r., poch. Obra, klasztor cystersów
              mat. Konstancja Pomorska [ur.+/-1745]
 A2. Marianna Zakrzewska [ur.+/-1720]
        m. Florian Lisicki [ur.+/-1720]
 A3. Zofia Zakrzewska [ur.+/-1725]
        m. Maciej Eysmont [ur.+/-1725]
 A4. Jan Bogoria Zakrzowski [ur.+/-1725 - zm.po 1785], podpisarz grodzki krakowski (1765), 
        starosta i sędzia siewierski (wzm. 1771 - 1778),
        sędzia ziemski oświęcimski (wzm. 1777 - 78), dz. części ; Ulina, Zawadka, Chruszczobród (1783)
        1778, 1785 r. protektor bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie
        [wpisany w 1778 r. – bractwo św. Anny w par. Chruszczobród, str. 52]
 A5. Teresa Zakrzewska [ur.+/-1725]
 A6. Szymon Zakrzewski [ur.+/-1725], dziedzic wsi Zawadka (pow. Olkusz)
        1 ż. Ludwika Mąkowska [ur.+/-1730], c. Adama i Anny Sacken
        2 ż. Antonina Grabiańska [ur.+/-1730]
        Dzieci z 1 żony : (Anna, Julianna)
        B1. Anna Zakrzewska [ur.+/-1760 - zm.po 1824]
               m. N. Bronicki [ur.+/-1760], mieszkali : Tudorów k. Opatowa
        B2. Julianna Zakrzewska [ur.+/-1760 - zm.po 1824]
               m. N. Lipiński [ur.+/-1760], mieszkali : Nieszawa (woj. lubelskie)
       Dzieci z 2 żony : (Ludwina)
       B3. Ludwina Zakrzewska [ur.+/-1770 - zm.po 1824]
 
 Dzieci z 2 żony Agnieszki Kucharskiej : 6 (Michał, Bogumiła, Agnieszka, Władysław, Józef, Franciszek) )
 A7. Michał Zakrzewski (ur.+/-1710 - zm.1781), być może z matki Anny Zabawskiej
       ż.(śl.przed 1728) Wiktoria Nowowiejska [ur.+/-1730 - zm. po 1745], c. Andrzeja i Heleny z d. Skrzetuska
 A8. Bogumiła Zakrzewska (ur.+/-1730 - zm.1768)
        m. Paweł Janicki h. Rola [ur.+/-1730], s. Wojciecha
 A9. Agnieszka Zakrzewska [ur.+/-1730]
        m. Antoni Spinek [ur.+/-1730]
 A10. Władysław Zakrzewski (ur.+/-1730 - zm.1763), stolnik [Żytomierz] (1752), stolnik [Liw] (1760), dziedzic wsi Ulina
          ż. Rozalia Sariusz - Romiszewska h. Jelita [ur.+/-1730], c. Jana, podczaszego [Mielnik] i Katarzyny Wizemberg
 A11. Józef Zakrzewski [ur.+/-1730]
          ż. Marianna Sariusz - Romiszewska h. Jelita [ur.+/-1730], c. Jana, podczaszego [Mielnik] i Katarzyny Wizemberg
 A12. Franciszek Zakrzewski (ur.3.02.1734), dziedzic wsi Ulina, Zawadka
          ż. Anna Gąsiorowska [ur.+/-1735], c. Piotra i Katarzyny del Pace
          Dzieci : (Józef, Jan, Zofia, Felicjan, Kajetan, Antoni, Kazimierz)
          B1. Józef Zakrzewski (ur.ok.1764 - zm.20.02.1824 Ulina Wielka), dziedzic Buku
          B2. Jan Antoni Kacper Zakrzewski (ur.1769 Winowno, par. Koziegłówki) [LN Koziegłówki, str. 213]
          B3. Zofia Zakrzewska
          B4. Felicjan Zakrzewski
          B5. Kajetan Zakrzewski (ur.1780 Koziegłowy)
          B6. Antoni Zakrzewski (zm.1796)
          B7. Kazimierz Zakrzewski, właściciel domu w Krakowie na Piasku nr 26
                 ż. Karolina Mogilańska
 
 Inni :
 Adam Zakrzewski [ur.+/-1665] de Pińczyce
 ż.(śl.25.10.1687 Koziegłówki) Katarzyna Cieszewska [ur.+/-1665] de Mysłów
 [świadkowie : Franciszek Porębki i Joanna Raczyńska]
 
 1780 r. - Ignacy Bogoria Zakrzewski zapisany do bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie, str. 53
 
 Rogawscy h. Rola :
 Eustachy Rogawski [ur.+/-1650], s. Jakuba
 ż. Jadwiga Krzęciowska [ur.+/-1650], c. Jana
 Syn :
 Andrzej Jan Rogawki, (ur.+/-1680 - zm.1755 Mijaczów), podstarości lipowiecki, cześnik [Wieluń], stolnik [Bracław, Wieluń]
 ż. Jadwiga Pożarowska (ur.+/-1680 - zm.), [2 żona Andrzeja Rogawskiego - Teresa Kreszczyńska]
 Syn :
 Jan Chrzciciel Rogawski, (ur.6.04.1713 Wygiełzów - zm.1796, poch. Mrzygłód, kaplica), lat 83
 dziedzic wsi Dziewki, Bendusz, Mijaczów, cześnik [Owrucz]
 Wg zapisu w par. Mrzygłód : „ W 1795 r. Jan Rogawski, dziedzic Bendusza, zapisał na dobrach Trzebiesławice 3.000 zł na msze swięte
 za swą duszę. Austriacy, swym zwyczajem, zrabowali zapisy. Ich zaś prawnukowie – w naszych czasach rabowali dzwony,
 obdzierali kościoły z miedzi itd.”
 [Źródło : Ks. Jan Wiśniewski „Diecezja Częstochowska” 1936 r.]
 ż. Petronela Lipska h. Pobóg (ur.+/-1715 - zm.1766), 
 ojc. Wawrzyniec Antoni Lipski (ur.1680 - zm.1714), cześnika [Nur], s. Jana L. (zm.1729) i Barbary z d. Papińska
        [Żony Wawrzyńca Lipskiego : 
        1. Marianna Wizemberk, c. Andrzeja W. , cześnika (Bracław) i Barbary z d. Wierzbowska h. Jastrzębiec.
        2 ż. Katarzyna Kotwicz, 3 ż. w/w Franciszka Kreczyk]
 mat. Franciszka Kreczyk z Mokrska h. wł. (ur.+/-1700 - zm.1744), c. Jana Jerzego K (zm.1723)., majora wojsk koronnych
         i Ewy Teresy z d. Dembińska h. Rawicz (c. Mikołaja Jerzego D. i Zofii Konstancji z d. Oraczewska h. Śreniawa)
 Dzieci : 5 (Michał, Jan, Ignacy, Stanisław, Teresa)
 A1. Michał Maurycy Rogawski (ur.21.09.1745 - zm.1788), skarbnik [Siewierz]
        ż. Agnieszka Grabiańska [ur.+/-1750], c. Józefa Franciszka i Agnieszki Kmita
        Dzieci :
        B1. Ignacy Jan Piotr Rogawski (ur.1773 Chruszczobród)
        B2. Anna Marianna Tekla Rogawska (ur.1775 Mirzowice dwor, par. Chruszczobród)
        B3. Petronela Barbara Tekla Rogawska (ur.1778 Chruszczobród)
              m. Kajetan Relicki (ur.ok.1773 - zm.1811 Kamieńsk), s. Jakuba i Heleny z d. Kłodzka
        B4. Ludwik Jan Nepomucen Józef Rogawski (ur.1780 Chruszczobród dwór - zm.1856), dziedzic dóbr Zapolice
              ż.(śl.30.11.1811 Kodrąb) Joanna Kamocka h. Jelita (ur.ok.1790 - zm.14.06.1869 Częstochowa)
              ojc. Franciszek Kamocki
              mat. Tekla Skorupka h. Ślepowron (Korwin)
              Dzieci m.in. :
              C1. Antoni Rogawski (ur.1829)
                     ż.(śl.1855 Kościelec k. Proszowic)
                     Antonina Kamocka h. Jelita (ur.8.05.1829 Kościelec/Ostrów - zm.10.10.1908  Celigow, par. Głuchów)
                     Dzieci : 8
        B5. Józef Rogawski [ur.+/-1780]
              ż. Helena Januszewicz [ur.+/-1780]
        B6. Maria Rogawska (ok.1780 - 1799 Gniazdowice)
 A2. Jan Nepomucen z Rogaszyna Rogawski (Rogowski) h. Rola (ur.15.05.1750 - zm.1832), cześnik [Siewierz], podstoli [Sanok],
        dziedzic dóbr : Chruszczobród, Mijaczów, Witowice, kolator kościoła w Chruszczobrodzie
        [zapisany w 1795 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 59]
        s. Jana Chrzciciela R. i Petroneli z d. Lipska [zob. wyżej]
        1 ż. Józefa Bontani [ur.+/-1750]
              ojc. Michał Bontani, s. Ludwika B. i Magdaleny Kłopotowicz
              mat. Zofia Jasińska h. Poronia, c. Franciszka J.
        2 ż.(1790) Ewa Borowska (Bierowska) h. Awdaniec (ur.1771 - zm.kwiecień 1811 Chruszczobród), lat 40
        3 ż. Anna Marianna Bielińska h. Szeliga (ur.1780)
              ojc. Feliks Bieliński, stolnik [Radom], s. Aleksandra B. (zm.1791) i Konstancji z d. Chmielińska
              mat. Marianna Małuska h. Jastrzębiec, c. Wojciecha M., cześnika [Bracław] i Brygidy z d. Chrościńska h. Junosza
        Dzieci z 2 żony :
        B1. Stanisław Rogawski (ur.1801 - zm.12.04.1839 Ołpiny)
              ż. Marianna Tekla Salomea Grabiańska (ur.24.08.1802 - zm.7.10.1873)
              ojc. Franciszek Grabiański (ur.ok.1759 - zm.16.04.1834 Kraków), Toporowice
              mat. Marianna Krasuska [ur.+/-1765 - zm.po 30.06.1842] (2 mąż – Jan Nepomucen Ignacy hr. Morsztyn h. Leliwa)
        Dzieci z 3 żony : ok. 5 (ur. w par. Chruszczobród)
        B2. Karol Franciszek Salezy Rogawski (ur.26.01.1820 - zm.1888), dz. dóbr Ołpiny, poseł sejmowy  [PSB]
               ż. Eufemia Bryganty h. Jastrzębiec [ur.+/-1820]
        B3 - B6 dzieci zmarłe w dzieciństwie
 A3. Ignacy Rogawski [ur.+/1750]
 A4. Stanisław Wojciech Rogawski (ur.15.04.1755 Dziewki - zm.3.04.1817 Mijaczów, par. Mrzygłód), 
        chorąży [Siewierz], dziedzic Mijaczowa
        ż.(śl.1785 Wojkowice Kościelne)) Petronela Kicińska h. Rogala (ur.+/-1755 - zm.7.01.1819 Mijaczów), 
        c. Michała K. (1716 - 1780), kapitana wojsk koronnych i Franciszki z d. Rylska
        Dzieci : 4 (Wojciech, Antonina, Feliks, Adam, Karolina)
        B1. Wojciech Pius Rogawski (ur.1786 Mijaczów, par. Mrzygłód)
              1 ż. Domicella Kamocka h. Jelita (ur.+/-1790 - zm.15.10.1832 Mełchów, par. Lelów)
                     ojc. Franciszek Kamocki [zm.po 1823], s. Zygmunta i Agnieszki z d. Zakrzewska h. Jelita
                     mat. Tekla Skorupka h. Ślepowron [zm.przed 1823 Kodrąb], 
                             c. Feliksa de Valois Skorupka i Domicelli Szafraniec - Bystrzanowska h. Starykoń
              2 ż.(śl.23.01.1833 Kraków, par. Wszystkich Świętych) Karolina Tyszkiewicz [ur.ok.1807]
                    ojc. Józef Tyszkiewicz [zm.po 26.01.1833]
                    mat. Kunegunda Doroszyńska [zm.przed 26.01.1833]
             Dzieci Wojciecha z 1 żony : 2 (Ignacy, Julianna)
             C1. Ignacy Rogawski (ur.1817 - zm.11.10.1854 Częstochowa)
                   ż. Seweryna Stefania Magdalena Lochman. wł.  (ur.1.01.1825 Mzurowo, par. Niegowa - zm.1888 Mzurowo, par. Niegowa)
                   [2 mąż Seweryny Lochman – (śl.1858) Włodzimierz Rogawski (ur.+/-1820 - zm.8.06.1873], dziedzic d. Kuznice i Niegowonice, 
                   s. Józefa Rogawskiego (s. Michała R. i Agnieszki z d. Grabiańska) i Heleny Januszewicz]
                   ojc. Jan Lochman (ur.9.01.1789 Mykanów)
                   mat. Leopolda Pawłowska [ur.+/-1790 Kraków]
                   Córka :
                   D1. Olimpia Rogawska (ur.21.05.1843 Mzurowo)
                          m. Jan Paweł Grabiański h. Święcic (ur.26.06.1837 Chruszczobród), s. Tomasza i Józefy z d. Rogawska [zob. Grabiańscy]
             C2. Julianna Rogawska (ur.ok.1820 Mełchów - zm.1867)
                    m. (śl.18.02.1844 Niegowa) Piotr Łabęcki [ur.+/-1815], s. Stanisława Ł. i Tekli Remer
             Dzieci Wojciecha z 2 żony : 2 (Stefan, Aleksandra)
             C3. Stefan Rogawski (ur.17.03.1835 Lelów)
             C4. Aleksandra Rogawska (ur.12.12.1838 Lelów - Mełchów)
                    m. Kazimierz Korulski [ur.+/-1835], dziedzic dóbr Wyczerpy
        B2. Antonina Karolina Rogawska [ur.+/-1790]
               m. Jan Antoni Nepomucen Kamocki h. Jeilita [ur.+/-1790]
        B3. Feliks Rogawski (ur.+/-1790 - zm.1835)
        B4. Adam Rogawski (ur.12.12.1792 - zm.23.06.1872 Ołpiny)
               ż. Teresa Chłuda h. Pomian (ur.6.10.1809 - zm.21.02.1871), c. Antoniego i Józefy Wizemberg (ur.1786 Siewierz)
               Dzieci : zob. pkt 3,5 – przypis 15]
        B5. Karolina Antonina Rogawska (ur.1801 Mijaczów - zm.11.03.1852 Ostrów)
               m. (śl.1823 Kodrąb) Antoni Kamocki h. Jelita (ur.ok.1800 - zm.9.08.1865 Kościelec), 
              dziedzic dóbr Klimontów, Ostrów, Piekary i inne
              ojc. Franciszek Kamocki, s. Zygmunta i Agnieszki z Zakrzewska h. Jelita
              mat. Tekla Skorupska z Padlewa h. Ślepowron (Korwin), c. Feliksa i Domiceli z d. Szafraniec - Bystrzanowska
 A5. Teresa Rogawska (ur.25.10.1757 - zm.1823), dziedziczka dóbr m.in. Dębno, Dziekanów, Sterkowiec
        1 m.(śl.1774 Siewierz) Józef Dunin [ur.+/-1755]
        2 m. Jan Rudnicki [ur.+/-1755]
 
 Nob. Wincenty Rogowski [ur.+/-1780 - zm.po 1825], s. Wojciecha i Marianny
 ekonom dóbr Rogoźnik, 1819 r. mieszkał : Preczów (par. Będzin)
 1822 r. heres de część Góra,
 1835 r. dziedzic części wsi Chruszczobród, mieszkał 1835 r. Chruszczobród
 ż. Franciszka Mars [ur.+/-1780 - zm.po 1826]
 Dzieci (Rogowscy) : (Felicjan, Wawrzyniec, Jan Kanty, Katarzyna, Tekla 1, Tekla 2, Antoni, Józef)
 A1. Felicjan Rogowski (ur.10.10.1804 Rogoźnik, chrzest 10.10.1804 Siemonia)
        [chrzestni : ND. Bartłomiej Gosławski de Przeczów i MD. Barbara Błeszyńska de Malinowice]
 A2. Wawrzyniec Franciszek Rogowski (ur.1.08.1807 Rogoźnik, chrzest 4.09.1807 Siemonia)
        [chrzestni : MD. Jan Kanty Grabiański, heres części wsi Rogoźnik i Marianna Kmitowa, żona dziedzica Rogoźnik]
        ż.(śl.1835 Sarnów, par. Będzin) Emilia Grabiańska (ur.1820 Sarnów), c. Antoniego i Tekli z d. Sadowska
        Dzieci :
        B1. Marianna Teodora Katarzyna Rogowska (ur.27.03.1836 Sarnów, par. Będzin)
 A3. Jan Kanty Łukasz Rogowski (ur.18.10.1810 Rogoźnik, chrzest 25.10.1810 Siemonia)
        [chrzestni : GD. Jacenty Wykiński, tenutariusz części in Góra i G. Julianna Janowska, panna de Góra]
 A4. Katarzyna Rogowska (ur.1812 Rogoźnik, chrzest 25.11.1812 Siemonia)
        [chrzestni : GD. Stanisław Rogowski, heres de Góra i żona D. Tekla Rogowska]
 A5. Tekla Rogowska (ur.1815 Sarnów, par. Będzin)
 A6. Tekla Rogowska (ur.1818 Preczów, par. Będzin)
 A7. Antoni Rogowski (ur.1820 Preczów, par. Będzin)
 A8. Józef Rogowski (ur.26.06.1826  Sarnów, par. Będzin) [LN Będzin, s.37]
                                           
----------------------------------------------------------------------
 Niepiekło :
 1751 r. - zm. Katarzyna Niepieklina z Trzebieslawic, par. Siewierz
 1754 r. - zm. Urodzony Bonifacy Niepiekło z Trzebiesławic
 1755 r. - zm. Franciszka, c. Niepiekłów z Trzebiesławic
 1759 r. - zm. Ignacy Niepiekło, dziecko, syn Nob. Niepiekłów
 1768 r.  - zm. Stanisław i Katarzyna, Trzebiesławice,  dzieci GD. Stanisława Niepiekło
 
 Józef Niepiekło (ur.ok.1715 Trzebiesławice - zm.ok.1770), dz. Trzebiesławic (bracia : Franciszek, Jakub)
 ż. Teresa Lipnicka (ur.1716 Myszkowice, chrzest 20.11.1716 Sączów - zm.13.09.1775), lat 71
 [chrzestni : Stanisław Myszkowski i Marianna Stryjowska, oboje de Myszkowice], [LN Sączów, str. 184]
 [prawdopodobnie to ona zapisana w 1764 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 47]      
 ojc. Marcin Lipnicki
 mat. Katarzyna N., mieszkali : Myszkowice [LN Sączów, str. 181]
 Syn :
 Andrzej Mikołaj „Socha” Niepiekło (ur.1745 Trzebiesławice, chrzest 22.11.1745 Siewierz - zm.20.04.1821 Myszkowice)
 [chrzestni : G. Andrzej Milecki i G. Zuzanna Niepiekłowa]
 1760 r. student UJ w Krakowie, nabył Myszkowice w 1788 r. (lub 1779 wg J. Osoby „Dzieje rodziny Heneczków ...”)     
 1 ż.(śl.9.11.1765 Sączów) Katarzyna Noszkowska (Noskowska) (ur.1751 Myszkowice, chrzest 12.04.1751 Sączów - zm. przed 1775)
       [chrzestni : GD. Karol Jarocki i żona Benigna Ewa, de Ożarowice]
       [świadkowie ślubu : G. Andrzej Porębski, G. Michał Lewandowski]
       ojc. Adam Franciszek Noszkowski (ur.1703 Tąpkowice), s. Marcina (Marcjana) Noszkowskiego [ur.+/-1680] i Anny [16]
       mat.(śl.22.06.1748) Antonina N. (Myszkowska) [ur.+/-1705], [LN Sączów, str .94]           
 2 ż.(śl.23.10.1775 Sączów) Marianna Żytkowska (Żydkowska, Zytkowska) (ur.+/-1755 - zm.22.01.1813 Myszkowice)
       [świadkowie ślubu : Michał Bontani i Wojciech Zarzycki]
       [2-gi mąż Marianny Żytkowskiej (śl.30.04.1807 Sączów) - Wincenty Głogowski (ur.1783 - zm.3.10.1827 Sączów), 
       organista w Sączowie, ślub 30.04.1807 Sączów : Wincenty Głogowski + Marianna Żytkowska,
       świadkowie : M. Michał Bontani - Ożarowice, Jan Kanty Grabiański - Rogoźnik]
      Dzieci (Niepiekło) z 1 żony : 4 (Franciszek, Marianna, Józef, Jakub)
 A1. Franciszek Niepiekło (ur.1767 Myszkowice, chrzest 14.10.1767 Sączów)
        [chrzestni : M. Stefan Piegłowski de Dobieszowice i M. Zofia Bontani de Ożarowice], [LN Sączów, str. 152]
 A2. Marianna Niepiekło [Niepiekła] (ur.1770 Myszkowice, chrzest 9.04.1770 Sączów - zm.20.05.1773 Myszkowice), lat 3
        [chrzestni : GD. Kacper Myszkowski de Myszkowice i G. Marianna Porębska de Celiny]      
 A3. Józef Niepiekło [ur.+/-1770 - zm.po 20.04.1821], ks. franciszkanin
 A4. Jakub Niepiekło (ur.1772 Myszkowice, chrzest 15.06.1772 Sączów), właśc. cz. Myszkowic [LN Sączów, str.166]
        [chrzestni : GD. Michał Waligórski, heres in Siemonia i MD. Franciszka Piegłowska „subcamerana Swericesis”de Dobieszowice]
        ż.(śl.+/-1817) Barbara Komalska [ur.+/-1785]
        Dzieci : (Andrzej, Franciszka, Antonina)
        B1. Andrzej Mikołaj Niepiekło (ur.1.12.1818 Myszkowice)
               [chrzestni : Stanisław Michalski i Eleonora Myszkowska]
        B2. Franciszka Jadwiga Niepiekło (ur.1820 Myszkowice, chrz.15.10.1820 Sączów)
              [chrzestni : G. Ignacy Lewandowski, wł. cz. Myszkowic, G. Tekla Rogowska de Góra Siewierska]
        B3. Antonina Florentyna Niepiekło (ur.1823 Myszkowice, chrz. 22.05.1823 Sączów)
              [chrzestni : Wincenty Głogowski - organista w Sączowie, Justyna Bartnicka de Rokitno]
 Dzieci Andrzeja Niepiekło z 2 żony : 12
 ( Tekla, Marianna, Petronela, Wojciech, Antoni, Felicja, Anna, Stanisław, Justyna, Anna, Wincenty, Aleksander )
 A5. Tekla Franciszka Niepiekło (ur.1777 Myszkowice, chrzest 29.09.1777 Sączów)
        [chrzestni : GD. Wojciech Zarzycki, tenutarius villa Bobrowniki, Tąpkowice i wdowa Porębska de Celiny], [LN Sączów, s.185]
 A6. Marianna Petronela Niepiekło (ur.1780 Sadowie, chrzest 24.05.1780 Targoszyce)
        [chrzestni : MD Michał Piegłowski i MD Zarzecka de Bobrowniki], [LN Targoszyce, str.9]
 A7. Petronela Julia Niepiekło (ur.1781) z Myszkowic, panna (1807 r.)
         m.(śl.7.09.1807 Sączów) Nob. Paulus Konarski ex Wojkowice Kościelne, kawaler (1807 r.)
         [świadkowie ślubu : G. Nikodem Głażewski i Stefan Myszkowski - de Myszkowice, wł. części Myszkowic]
 A8. Wojciech Niepiekło (ur.1783 Myszkowice, chrzest : 28.04.1783 Sączów - zm.28 [!].11.1827 Myszkowice)
        [LN Sączów, s.217][LM Sączów, s.187]
        [chrzestni : G. Jan Myszkowski i G. Marianna Porębska de Celiny]
 
          „Gazeta Warszawska” nr 283 z 19.10.1835 r.  [powiększ]
 
 A9. Antoni Onufry Niepiekło (ur.1785 Myszkowice, chrzest 11.06.1785 Sączów), [LN Sączów, str. 235]
        Pisarz prowentu Rokickiego 1823 r., mieszkał : Rokitno
        [chrzestni : D. Venceslaus Mentel parochus Kamenensis ex Silesia, GD. Joanna Myszkowska de Myszkowice]
        ż.(śl.24.06.1823 Ciągowice) Łucja Kisielowska (ur.1805), mieszkała : Rokitno w par. Ciągowice
        [świadkowie ślubu : Tomasz Żarski, lat 39, ekonom Państwa Rokickiego i Mateusz Grabowski, lat 35]
        ojc. Jerzy Kisielowski (zm. przed 1823)
        mat. Zofia Nawrot (zm. po 1823)          
 A10. Felicja Niepiekło (ur.1787, chrzest 9.06.1787 Sączów), [LN Sączów, str. 243]
          [chrzestni : RD. Wenceslaw Mentel, par. Kamionna i GD. Joanna Myszkowska, administratorissa de Tąpkowice]
 A11. Anna Niepiekło [Niepiekła] (ur.1788 - zm.2.05.1794 Myszkowice)
 A12. Stanisław Leon Niepiekło (ur.1789 Myszkowice, chrzest 12.04.1789 Sączów - zm.1.09.1807 Myszkowice), lat 17
          [chrzestni : Jan Myszkowski z żoną de Tąpkowice], [LN Sączów, str. 255]
 A13. Justyna (Małgorzata Justyna, Antonina) Niepiekło (ur.4.06.1791 Myszkowice - zm.1839) 
          [LN Sączów, str. 276], dworka w Wojkowicach Kościelnych [informacje : Jerzy Bartnicki]
          1 m.(śl.12.02.1808 Sączów) Michał Bartnicki (ur.26.09.1783 Krzepice - zm.5.10.1822 Rokitno Szlacheckie, poch. Ciągowice)
                 Ekonom Pisarz - Bobrowniki, Pisarz prowentu Rokickiego, zmarł na czarną ospę
                 [świadkowie ślubu : Wincenty Przesmycki, tenutariusz Wojkowice Kościelne  i Stefan Myszkowski z Myszkowic]
                  ojc. Paweł Bartnicki h. Dołęga (ur.1728 Brzeźnica Nowa Osada - zm.26.03.1788 Krzepice)
                  mat.(śl.15.02.1771 Krzepice) Brygida Wodzyńska h. Jastrzębiec (ur.26.09.1747 Krzepice - zm.22.07.1887 Krzepice), 
                         c. Karola i (śl.1738 Krzepice) Róży Elster (ur.1715 - zm.1765)
                  1 żona Pawła Bartnickiego – (śl.1753) Petronela Praska (ur.30.05.1733 Krzepice - zm.26.04.1770 Krzepice)]
          2 m. Andrzej Szyikowski (ur.1789)
          Dzieci (Szyikowscy) :
          B1. Anastazja Szyikowska (Szyjkowska) (ur.1827, chrzest 13.04.1827 Toporowice, par. Targoszyce)
                [chrzestni : Adalbertus Szyikowski de Przyłayki in Silesia Boruszica i Marianna Chmielowska de Mierzęcice]
 A14. Anna Magdalena Niepiekło (ur.1793 Myszkowice, chrzest 21.07.1793 Sączów)
          [chrzestni : GD. Jan Myszkowski i żona Joanna de Tąpkowice], [LN Sączów, str. 296]
 A15. Wincenty Niepiekło (ur.1796), wł. cz. Myszkowic, mieszkał : Myszkowice
          ż.(śl.28.05.1824 Czeladź) Tekla Podajska [Podalska] (ur.1799), zamieszkała : Czeladź [LC Czeladź, str.327]
          ojc. Mikołaj Podajski (zm. 13.04.1811), obywatel Czeladzi, młynarz
          mat. Barbara Nieszporek [ur.+/-1770 - zm.po 28.05.1824], c. Jana i Marianny
          [1 mąż Tekli Podajskiej – (śl.22.11.1819 Czeladź) Ignacy Gaydka (ur.1793), s. Macieja i Marianny Pałasz]
          Dzieci : co najmniej 7 (Konstanty, Helena, Józef, Marianna, Helena, Barbara, Stanisław)
          B1. Konstanty Wojciech Niepiekło (ur.1825 Myszkowice, chrz. 11.04.1825 Sączów)
                 [chrzestni : G. Piotr Cielecki - officialis Gobellarum Regiarum, G. Tekla Osłońska – tenut. Ekonomii Bobrowniki]
                 prawdopodobnie żona (śl.1846 Czeladź) Marianna Kuczowicz [ur.+/-1825]
          B2. Helena Tekla Niepiekło (ur.1826 Myszkowice, chrz. 4.05.1826 Sączów)
                 [chrzestni : Mathias Bacia - mieszczanin m. Czeladź, Tekla Nawrot - żona pisarza m. Siewierz]
          B3. Józef Walenty Alojzy Niepiekło (ur.1828 Myszkowice, chrz. 10.02.1828 Sączów - zm.16.03.1828 Myszkowice)
                 [chrzestni : MG. Józef  Głazowski - Sączów, MG. Grabiański - Niezdary]
          B4. Marianna Magdalena Niepiekło (ur.1830 Myszkowice, chrz. 3.04.1830 Sączów - zm.1.03.1831 Myszkowice)
                [chrzestni : Antoni Kapuściński - karczmarz de Niezdara, Tekla Nawrot z Siewierza]
          B5. Helena Zofia Niepiekło (ur.1832 Myszkowice, chrz. 10.05.1832 Sączów)
                [chrzestni : G. Józef  Lewandowski z Myszkowic, Agnieszka Gaydkowa z Czeladzi]
                prawdopodobnie mąż (śl.1857 Czeladź) Andrzej Szkoc [ur.+/-1835]
          B6. Barbara Niepiekło (ur.1838)
                 m.(śl..6.06.1859 Czeladź) Franciszek Wróblewski (ur.1836), s. Antoniego i Marianny z Kwichniów
          B7. Stanisław Niepiekło (ur.1840 - zm.1855), lat 15
 A16. Aleksander Niepiekło (ur.1799 - zm.27.09.1799 Myszkowice), 6 miesięcy [LM Sączów, str.15]
---------------------------------------------------------------------- 
 Radeccy z Myszkowic, rodzina szlachecka (Sadow, Bobrowniki, Myszkowice)
 
 GD. Jan Radecki [ur.+/-1750] de Sadow
 ż.(śl.1775 Sączów) G. Katarzyna Myszkowska [ur.+/-1750]
 [świadkowie ślubu : Michał Bontani de Ożarowice]
 [Sadowie, par. Mierzęcice, w 1794 r. właność kapituły krakowskiej]
 [Sadowie i Woźniki, par. Irządze (w pisowni : Sadowice), 
 własność : 1741 r., Marcjanna Otwinowska, wdowa, 1794 r.  Franciszek Otwinowski (wzm.1789 - 1794)]
 
 Tomasz Radecki [ur.+/-1750 - zm.po 1780], 1772 r. (wice) naczelnik [„Subprefectus”] de Bobrowniki [LN Sączów, str.167]
 ż.(śl.+/-1775) Anna Elżbieta Myszkowska (ur.28.12.1752 Skrzydłów w par. Mstów, chrzest w Żarkach)
 ojc. Jan Józef Myszkowski [pkt 3.2]
 mat. Barbara Łyszkowska (ur.1730, par. Przybynów - zm.1798 Myszkowice) de Suliszowice   
        [1 mąż Jan Myszkowski, 2 mąż Piotr Głażewski] [pkt 3]    
 Dzieci : co najmniej 2 (Karol, Feliks)
 A1. Nob. Karol Andrzej Radecki (ur.1777 Myszkowice, chrzest 2.11.1777 Sączów - zm.24.10.1817 Myszkowice), dzierżawca
        [chrzestni : GD. Andrzej Niepiekło de Myszkowice i GD. Marianna Porębska de Celiny], [LN Sączów, str. 186]
        1 ż.(śl.1806 Sączów) lab. Marianna Domińczyk (w metryce zgonu Domakiewicz) (ur.1786 - zm.3.11.1812 Myszkowice), lat 26
             [świadkowie ślubu : Nob. Nikodem Głażewski i Stanisław Cichoń (ur.1768)]
             być może :
             ojc. N. Domakiewicz (Domakowicz) [ur.+/-1745 - zm.1785/93]
             mat. Helena N. (ur.1748 - zm.24.05.1814 Tąpkowice) [2 mąż Baltazar Czaja, syn : Tomasz Czaja (ur.1794) [LM Sączów, akt 34]
        2 ż.(śl.24.02.1813 Sączów) Franciszka Ślęk ( Slęk, Szlęk ) z Tąpkowic (ur.1777 - zm.2.01.1837 Myszkowice)  , lat 60 
             [LM Sączów, str. 224, nr 114]           
        Dzieci z 1 żony : 1 ( Julianna)
        B1. Julianna Radecka (ur.16.08.1806, chrzest w Sączowie - zm.po 1841]
              m.(śl.6.02.1828 Sączów) Norbert Wyparło (ur.1807 - zm.18.05.1844 Myszkowice), lat 37 
              Dzieci (Wyparło) : 6 (Antonina, Wawrzyniec, Andrzej, Stanisław, Franciszka, Marianna) [Inf. p. Janina Osoba]
              C1. Antonina Wyparło (chrzest 16.01.1830 Sączów)  
              C2. Wawrzyniec Wyparło (chrzest 9.08.1832 Sączów - zm.15.06.1838 Myszkowice), lat 6  
                    [w zapisie chrztu : matka Julianna Rudzka], [akt 61, str. 198]
              C3. Andrzej Wyparło (chrzest 22.11.1835 Sączów - zm.5.11.1835 Myszkowice), niemowlę  
              C4. Stanisław Wyparło (chrzest 11.01.1837 Sączów - zm.5.05.1839 Myszkowice), lat 2  
              C5. Franciszka Wyparło (chrzest 9.03.1839 Sączów)  
              C7. Marianna Wyparło (chrzest 27.10.1841 Sączów - zm.1.01.1843 Myszkowice), lat 1  
        Dzieci z 2 żony : 2 (Antoni , Jan )
        B2. Antoni Bernard  Radecki (ur.1815 Myszkowice, chrzest 28.05.1815 Sączów - zm.22.05.1881 Myszkowice )
               [chrzestni : Nikodem Głażewski i Eleonora Myszkowska]
               ż.(śl.25.01.1837 Sączów) Anna Ludyga (Ludykowna, Ludygowna, Łodyga, Ludak) (ur.1818 - zm.po 11.04.1860/1885)
               [świadkowie : Norbert Wyparło, lat 28, komornik, szwagier nowożeńca, mieszkał : Myszkowice
                i Kazimierz Biegański, lat 43, zagrodnik, mieszkał : Dobieszowice, wuj nowozaślubionej]
                ojc. Paweł Ludyga  [zm.przed 25.01.1837 Piekary], zagrodnik
                mat Marianna Polon [zm.po 25.01.1837], mieszkała : Myszkowice
                Dzieci : (Józef, Marianna, Franciszek, Agnieszka, Maciej, Adam, Józefa, Konstancja, Mikołaj)
                C1. Józef  Radecki (ur.2.03.1838 Myszkowice - zm.1914)
                      1 ż. Agnieszka Pastuszek (Pastuszka) (ur.1837)
                      2 ż.(śl.1863) Antonina Furman (ur.1842 - zm.16.08.1885 Twardowice)
                      3 ż.(śl.23.11.1885 Twardowice, par. Siemonia) Marianna Wilczek (ur.1856), c. Norberta i Marianny Kotula [LC, akt 48]
                      Dzieci z 1 żony :
                      D1. Paweł Radecki (ur.20.03.1861 Myszkowice) [LN, Sączów, akt 35]
                             ż.(śl.17.07.1890 Bobrowniki, par. Siemonia) Ewa Boruń (ur.1867 Bobrowniki), c. Wincentego i Marianny Lisik
                             Dzieci :
                             E1. Wincenty Radecki (ur.24.05.1894 Bobrowniki, par. Siemonia)
                             E2. Teresa Radecka (ur.11.10.1896 Bobrowniki, par. Siemonia)
                             E3. Bronisław Radecki (ur.22.01.1900 Bobrowniki, par. Siemonia)
                      Dzieci z 2 żony : 
                      D2. Marianna Radecka (ur.21.03.1865 Myszkowice, par. Sączów)
                      D3. Majcher [Melchior] Radecki (ur.31.12.1869 Twardowice, par. Siemonia), żołnierz
                             ż.(śl.18.11.1895 Rogoźnik, par. Siemonia) Franciszka Szklewicz ( Sklewicz ) (ur.1876 Rogoźnik)
                             ojc. Wincenty Sklewicz
                             mat. Katarzyna Sączewska (Sonczewska, Sonczowska)
                             Dzieci :
                             E1. Stanisława Radecka (ur.31.12.1896 Rogoźnik, par. Siemonia - zm.1.03.1897 Rogoźnik)
                             E2. Antonina Radecka (ur.1898  - zm.16.11.1899 Rogoźnik, par. Siemonia) 1 rok i 7 mies.
                             E3. Franciszek Radecki (ur.7.04.1900 Rogoźnik, par. Siemonia - zm.20.06.1901 Rogoźnik)
                             E4. Franciszka Radecka (ur.5.10.1901 Rogoźnik, par. Siemonia)
                             E5. Marianna Radecka (ur.26.04.1903 Rogoźnik, par. Siemonia)
                             E6. Józefa Radecka (ur.18.05.1907 Rogoźnik, par. Siemonia)
                             E7. Bronisław Radecki (ur.7.11.1909 Rogoźnik, par. Siemonia)
                             E8. Edward Radecki (ur.3.01.1912 Rogoźnik, par. Siemonia)                     
                      D4. Ignacy Radecki (ur.2.08.1872 Twardowice, par. Siemonia)
                            1 ż. Marianna Sarnik (zm.26.02.1898)
                            2 ż.(śl.4.07.1898 Czeladź) Salomea Duczkowska (ur.1876 Olsztyn), 
                                ojc. Ludwik Duczkowski
                                mat.(śl.1871 Koziegłowy) Wiktoria Oleksiak
                      D5. Józef Radecki (ur.1.07.1875 Myszkowice)
                      D6. Antonina Radecka (ur.15.06.1881 Twardowice, par. Siemonia)
                      D7. Anna Radecka (ur.26.07.1884 Twardowice, par. Siemonia - zm.9.06.1953 Twardowice)
                             m.(śl.1.06.1908 Twardowice, par. Siemonia) Franciszek Cołka (ur.1882 Twardowice), 
                             s. Aleksandra i Heleny Zabiegała
                C2. Marianna Radecka (ur.9.03.1841 Myszkowice)
                      [chrzestni : Mathias Pełka, kowal z Siemoni i Marianna Adamczyk de Myszkowice]
                C3. Franciszek Radecki (ur.7.06.1843 - zm.5.04.1915 Pyrzowice),
                      ż.(śl.7.06.1869 Sączów) Zuzanna Wieczorek (ur.1849 Pyrzowice) mieszkali : Pyrzowice
                      ojc. Sebastian Wieczorek
                      mat. Anastazja Wach
                      Dzieci : (Balbina, Marianna, Franciszek, Józef, Bronisława, Antonina, Wiktoria, Franciszka, Antonina, Józefa)
                      D1. Balbina Radecka (ur.18.06.1870 Pyrzowice - zm.26.06.1870 Pyrzowice), 8 dni
                      D2. Marianna Radecka (ur.2.09.1871 Pyrzowice)
                      D3. Franciszek Radecki (ur.16.09.1874 Pyrzowice)
                             ż.(śl.23.11.1896 Sączów) Helena Habrzyk (ur.1872 Myszkowice), c. Jana i Brygidy Szostek
                      D4. Józef Radecki (ur.1.12.1877 Pyrzowice - zm.8.12.1877 Pyrzowice), 7 dni
                      D5. Bronisława Radecka (ur.13.07.1879 Pyrzowice)
                             m.(śl.23.10.1899 Sączów) Jan Białas (ur.1871 Nowa Wieś), s. Jana i Józefy Kubik
                      D6. Antonina Radecka (ur.15.11.1881 Pyrzowice- zm.12.01.1883 Pyrzowice), biźniak, żyła 1 rok i 2 mies.
                      D7. Wiktoria Radecka (ur.15.11.1882 Pyrzowice), bliźniak
                             m.(śl.13.05.1902 Pyrzowice, par. Sączów) Jan Zabiegała (ur.1874 Pyrzowice), s. Jana i Franciszki Czaja
                      D8. Franciszka Radecka (ur.11.03.1884 Pyrzowice - zm.15.03.1884 Pyrzowice), 4 dni
                      D9. Antonina Radecka (ur.3.05.1885 Pyrzowice) 
                             Dzieci :
                             E1. Bolesław Radecki (ur.1912 Pyrzowice)
                             E2. Genowefa Radecka (ur.1913 Pyrzowice)
                      D10. Józefa Radecka (ur.28.08.1890 Pyrzowice - zm.16.12.1901 Pyrzowice), lat 12
                C4. Agnieszka Radecka (ur.1845)
                C5. Maciej Radecki (ur.20.08.1855 Myszkowice - zm.16.03.1875), lat 19 [LN Sączów, akt 66]
                C6. Adam Radecki (ur.24.12.1857 Myszkowice - zm.1932) [LN Sączów, akt 156]
                       ż.(śl.24.01.1887 Sączów) Jadwiga Wyparło (ur.1868 Myszkowice - zm.1960), lat 92, c. Jana i Antoniny Łata
                       Dzieci : 7 (Marianna, Stanisław, Antonina, Stanisława, Franciszka, Marianna, Marta, Anna, Waleria)
                       D1. Marianna Radecka (ur.19.07.1888 Myszkowice - zm.13.08.1888 Myszkowice), 19 dni
                       D2. Stanisław Radecki (ur.20.03.1891 Myszkowice)             
                              ż.(śl.13.08.1915 Sączów) Barbara Kamińska (ur.1896 Myszkowice), c. Józefa i Katarzyny
                       D3. Antonina Radecka (ur.4.06.1893 Myszkowice - zm.14.05.1975 Myszkowice)
                       D4. Stanisława Radecka (ur.21.11.1896 Myszkowice)
                              m.(śl.13.08.1915 Sączów) Józef Nowacki (ur.1892 Myszkowice), s. Antoniego i Magdaleny Skutlik
                       D5. Franciszka Radecka (ur.13.04.1899 Myszkowice)
                       D6. Marianna Radecka (ur.7.07.1902 Myszkowice - zm.29.04.1992 Myszkowice)
                              m. Franciszek Kamiński (ur.10.23.1895 Myszkowice)
                              ojc. Ignacy Kamiński (ur.1873 Myszkowice), s. Piotra i Marianny Szydło
                              mat.(śl.23.05.1893 Sączów) Marianna Czapla (ur.1872 Nowa Wieś), c. Franciszka i Franciszki Małota
                              Dzieci (Kamińscy) : 4 (Edmund, Alojzy, Kazimierz, Mieczysława)
                              E1. Edmund Kamiński
                              E2. Alojzy Kamiński
                              E3. Kazimierz Kamiński
                              E4. Mieczysława Kamińska (ur.1933), mieszka : Myszkowice
                                    m. Bolesław Dyszy (ur.20.12.1928 - zm.17.07.1981 Myszkowice, poch. Sączów)
                                    Dzieci (Dyszy) : 3 (Wacława, Renata, Jolanta)
                                    F1. Wacława Dyszy
                                          m. Ryszard Wyparło
                                    F2. Renata Dyszy
                                    F3. Jolanta Dyszy
                       D7. Marta Radecka (ur.13.11.1904 Myszkowice - zm.26.07.1998 Myszkowice)
                       D8. Anna Radecka (ur.15.05.1909 Myszkowice - zm.3.05.1994 Bytom)
                       D9. Waleria Radecka (ur.16.05.1912 Myszkowice - zm.18.03.1913 Myszkowice)
                C7. Józefa Radecka (ur.1856)
                      m.(śl.21.11.1880 Sączów) Franciszek Bański (ur.1855 Koziegłowy), s. Ewy Bańskiej, niezamężnej
                C8. Konstancja Radecka (ur.11.04.1860 Myszkowice - zm.19.12.1888 Myszkowice), panna [LN Sączów, akt 61]
                       Dzieci :
                       D1. Barbara Radecka (ur.1.12.1888 Myszkowice), nieśl.
                C9. Mikołaj Radecki (ur.6.12.1863 Myszkowice)
                      1 ż.(śl.14.01.1884 Sączów) Julianna Łata (ur.1860 Myszkowice), c. Feliksa i Ewy z d. Kamińska
                      2 ż.(śl.18.07.1905 Sączów) Marianna Duda (ur.1880 Tąpkowice), c. Franciszka i Marianny Wieczorek
                      Dzieci z 1 żony :
                      D1. Anna Radecka (ur.22.05.1886 Myszkowice)
                      D2. Józefa Radecka (ur.24.06.1893 Myszkowice - zm.3.02.1895 Myszkowice), 1 rok i 7 mies.
                      D3. Józefa Radecka (ur.2.09.1896 Myszkowice)
                      D4. Stanisław Radecki (ur.9.07.1899 Myszkowice - zm.27.08.1964 Myszkowice)
                      Dzieci z 2 żony :
                      D5. Stanisława Radecka (ur.12.11.1906 Myszkowice)
                      D6. Felicja Radecka (ur.10.07.1908 Myszkowice - zm.28.12.1986 Piekary Śląskie)
                      D7. Józef Radecki (ur.15.08.1910 Myszkowice - zm.15.10.1964)
                      D8. Wiktor Radecki (ur.15.06.1913 Myszkowice)
 
                być może dzieci Antoniego :
                C10.Balbina Radecka
                C11.Jakub Radecki
                C12.Piotr Radecki [ur.przed 1853]
 
         B3. Jan Kapistran Radecki (ur.24.10.1817 Myszkowice - zm.8.09.1819 Myszkowice), lat 2
               [chrzestni : Nikodem Głażewski, Eleonora Myszkowska]
 A2. Feliks Radecki (ur.1780 - zm.29.04.1785 Myszkowice), lat 5
 być może :
 A3. G. Antoni Radecki [ur.+/-1780], 1804 r.de Żerkowice, de Karlin, 1805 r. de Żerkowice (chrzestny 1800 – 1804, LN Kromołów)
        ż.(śl.13.08.1804 Kromołów) G. Rozalia Sadowska (chrzest 9.08.1784 Kromołów) de Karlin                
        [chrzestni : G. Jakub Kurżański i Kunegunda Sadowska, panna, wszyscy de Karlin]
        [świadkowie ślubu : D. Feliks Kwieciński de Żerkowice, Andrzej Michniowski, Wawrzyniec Michniowski i inni de Karlin]
        [LN Kromołów, str.91], [LC Kromołów, str.125]
        ojc. Jan Kanty Sadowski [ur.+/-1755]
        mat. (śl.3.02.1777 Kromołów) Salomea Sroczanka (Sroka) [ur.+/-1755], [LC Kromołów, str.10]
        [świadkowie ślubu Jana Sadowskiego i Salomei Sroka : G. Wojciech Michniowski i Tomasz Snopek i inni de Karlin]
        Dzieci :
        B1. Jakub Radecki (ur.1805 Żerkowice, chrzest 26.07.1805 Kromołów) [LN Kromołów, str.303]
              [chrzestni : Mikołaj Rogonski i Marianna Targowska, oboje z Kromołowa]
 
 Inni Radeccy z okolic :
 1756 r. - ślub 1756 Wojkowice Kościelne : Jan Radecki + Julianna Grycz
----------------------------------------------------------------------
 [7] Lewandowscy z Myszkowic :
 M. Ignacy Lewandowski [ur.+/-1775 - zm.po 1833], właściciel części Myszkowic, posesor Nowa Wieś
 ż.(śl.+/-1802) Marianna Zaremba (ur.1780 - zm.8.11.1835 Myszkowice)
 Dzieci :
 1/ N. (Zacherus) Lewandowski (zm.38.09.1803 Nowa Wieś), dziecko
 2/ Józef Lewandowski (ur.1802 - zm.po 1873) z Myszkowic, 1866 żołnierz dymisjonowany, wł. części Myszkowic
 3/ Napoleon Emerik Lewandowski (ur.1807 - zm.5.03.1816 Nowa Wieś), lat 9
 4/ Stanisław Lewandowski (ur.1815 Nowa Wieś - zm.17.01.1864 Myszkowice), wł. części Myszkowic
     ż.(śl.28.01.1850 Będzin) Franciszka Morysińska [Marysińska] (ur.1833 Będzin - zm.po 1873)
     [świadkowie ślubu : Jan Pogorzelski, lat 48 i Franciszek Bałdys, lat 37 – mieszczanie z Będzina], [LC Będzin, str. 238]
     ojc. Dominik Morysiński (ur.1792), mieszczanin
     mat.(śl.21.07.1815 Będzin) Agnieszka Czocharska (ur.19.01.1793 Będzin), mieszkali : Będzin [LC Będzin, str. 43]
             c. Franciszka Cz. i Kunegundy [LN Będzin, str.17]
     Dzieci : co najmniej 7 (Edmund, Anna, Leokadia, Aleksander, Helena, Katarzyna, Stanisława)
     A1. Edmund Brunon Lewandowski (ur.ok.1850 - zm.1850)   
     A2. Anna Lewandowska (ur.1852 Myszkowice) 
            m.(śl.31.01.1871 Sączów) Konstanty Paweł Marczewski (ur.1843 Krasówek, par. Bebelno - zm.1878/1895), 
            pisarz gminny, mieszkał : par. Gołonóg
            ojc. Florian Marczewski [ur.+/-1815]
            mat. Ludwika Janecka [ur.+/-1815], mieszkali : Sarnów
            Dzieci : (Helena, Staniław, Stefania, Romuald)
            B1. Helena Metchylda Marczewska (ur.1873 Ożarowice, par. Sączów)
                   m.(śl.02.26.1895 Czeladź) Szymon Jurczyński (ur.1870 Czeladź), pisarz w kopalni Saturn [LC Czeladź, akt 90/1895, skan 400]
                   ojc.Teodor  Jurczyński (ur.1845 Czeladź), kowal, s. Walentego i Balbiny z  d. Kipińska
                   mat.(śl.23.11.1868 Czeladź) Magdalena Kozłowska (ur.1851 Czeladź), c. Grzegorza i Agaty
            B2. Stanisław Michał Marczewski (ur.28.09.1873 Tąpkowice, par. Sączów), urzędnik
                  [chrzestni : ksiądz Rajmund Bernawski, par Sączów i Franciszka Lewandowska z Myszkowic,
                  asystujący : Józef Lewandowski, lat 70, wł. części Myszkowic i Leokadia Mirewicz z d. Lewandowska], 
                  [LN Sączów, akt 149/1873]
                  ż.(śl.18.11.1906 Czeladź) Ewa Niezabitowska (ur. 1879 Pińczów) [LC Czeladź, akt 139/1906, skan 417]
                   ojc. Ludwik Niezabitowski
                   mat. Antonina Antoniewicz
            B3. Stefania Władysława Marczewska (ur.1876 Huta Bankowa, par. Będzin)
            B4. Romuald Julian Marczewski (ur.1879 Kopalnia Ksawera, par. Będzin), mieszkał : 1911 r. Czeladź
                  ż.(śl.14.03.1911 Czeladź) Józefa Zofia Pińska (ur. 1887 Koszyce Wielkie k. Tarnowa)
                  ojc. Jan Piński
                  mat. Rozalia Kaczmarek
     A3. Leokadia Lewandowska (ur.1854 Myszkowice - zm.po 1892)
            1 m. (śl.1.07.1873 Sączów) Władysław Erazm Franciszek Mirewicz h. Szeliga (ur.1848 Sławków - zm.17.07.1875), 
                    wdowiec, urzędnik górniczy
                    ojc. Franciszek Mirewicz (ur.1806 - zm.1878 Sławków), legit. 1844 r. w Król. Pol. (z braćmi Józefem i Kazimierzem), 
                           s. Onufrego i Marianny
                    mat. Felicja Mianowska (ur.1810 Wieluń - zm.1879 Sławków), c. Kazimierza i z d. Pisielska
                    [1 żona Władysława Mirewicza – (śl.4.10.1865 Sarnów, par. Będzin) 
                    Emilia Józefa Marczewska (ur.17.03.1836 Krasówek, par. Bebelno), 
                    c. Floriana (ur.1813) i Ludwiki z d. Janecka (ur.1816)]
            2 m.(śl.9.11.1879 Sączów) Edmund Myszkowski (ur.1851 Myszkowice - zm.1914 Myszkowice) [pkt 3]
                   ojc. Józef Myszkowski (ur.1821 - zm.1873)
                   mat. Kordula Chodakowska (ur.1822 - zm.1896)
     A4. Aleksander Ludwik Lewandowski ur.9.04.1856 Myszkowice)
            [chrzestni : ks. Ludwik Morysiński, wikariusz z Koziegłówek, Wielmożna Józefa Grabiańska, dziedziczka Tąpkowic], [akt 27]
     A5. Helena Marta Lewandowska (ur.27.07.1859 Myszkowice - zm.18.09.1869 Myszkowice), lat 10 
            [chrzestni : Wielmożny Jan Grabiański, dziedzic dóbr Tąpkowice i Wielmożna Ludwika Olędzka, żona Naczelnika Komory
            Celnej z wsi Niezdary], [akt 99]
     A6. Katarzyna Agnieszka Lewandowska (ur.9.04.1862 Myszkowice) [akt 55, skan 413]
            [chrzestni :  Urodzony Józef Lewandowski, lat 50, żołnierz dymisjonowany i Elżbieta Fidowicz z Siewierza,
            świadek  Urodzony Józef Głazewski, lat 60 z Myszkowic]
            m.(śl.3.05.1882 Sączów) Jan Henryk Jachimczyk (ur.9.10.1858 Warszawa)
            [świadek ślubu : Edmund Myszkowski], [LC Sączów, akt 9/1882]
            ojc. Jan Henryk Jachimczyk (ur.1819 Korabki, gub. Grudzińska), oficjalista skarbowy w Warszawie, s. Józefa i Marianny
            mat.(śl.5.09.1857 Warszawa) Ludwika Chodorowska [Hodorowska] (ur.1836 Zamość), c. Bartłomieja i Zofii Wałaszkiewicz
                  [1 mąż  Ludwiki Chodorowskiej – Filip Sitkiewicz (zm.1854 Zamość)]
            Dzieci :
            B1. Ludwik Emilian Jachimczyk (ur.1883 Dąbrowa, par. Będzin)
     A7. Stanisława Bronisława Lewandowska (ur.10.01.1864 Myszkowice) [akt 103]
           [chrzestni : P. Józef Lewandowski, lat 61, żołnierz dymisjonowany w Myszkowicach zamieszkały, stryj dziecka 
           i Benigna Głażewska]
 
 Lewandowscy z par. Sączów :
 Aleksander Lewandowski [ur.+/-1690]
 ż. Helena N. [ur.+/-1690] (1724 r. Helena Lewandowska de Twardowice, chrzestna, LN Sączów, str.231)
 Dzieci :
 Zofia Lewandowska (ur.1713 Nowa Wieś, par. Sączów) [LN Sączów, str. 173]
 
 Zuzanna Lewandowska [ur.+/-1700]
 1 m. NN.
 2 m. (śl.1726 Sączów, Nowa Wieś) Kazimierz Porembski [ur.+/-1700]
 
 1732 r. - Zuzanna Lewandowska de Myszkowice, panna
 1751 r. - zm. Marianna Lewandowska
 1755 r. - ks. Antoni Lewandowski (ur.1755 - zm.28.01.1828), lat 73, proboszcz w Sączowie (1795 - 1828), wł. części w Ożarowicach
 
 1780 r. - Agata Lewandowska [ur.+/-1780]
                m.(śl.przed 1805) Nob. Stanisław Fidowicz [ur.+/-1780] z Siewierza
                Dzieci : Stanisław Józef Fidowicz (chrzest 1805 Sączów)
                [chrzestni 6.09.1820 Sączów : Honestus Wincenty Głogowski i G. Marianna Lewandowska de Sączów]
 
 1850 r. - Józef Lewandowski (ur.1844), starszy strażnik Zendeckiej straży
               z. Mechtylda Berger (ur.1857)
               Dzieci :
               Edward Lewandowski (ur.21.07.1878 Zendek - zm.2.07.1879 Zendek, par. Sączów)
 
 Inni (parafie sąsiednie) :
 1747 r. - G. Franciszek i Franciszka Lewandowscy de Trzebiesławice (par. Siewierz),
               ur. Rozalia Cecylia Lewandowska [LN Siewierz, str. 80]
----------------------------------------------------------------------
 Linie skoligacone z rodzinami z Myszkowic : 
 
 Błeszyńscy h. Oksza (Linia : Szreniawa, Karlin, par. Kromołów)
         Felicjan Błeszyński [ur.+/-1715]
         ż. Agnieszka N. [ur.+/-1715]
         Syn :
         Adam Błeszyński (ur.1753 - zm.14.04.1809 Karlin) [LM Kromołów, str.91]
         ż (śl.6.02.1776 Kromołów) Rozalia Sadowska (ur.+/-1755)
         [świadkowie ślubu : G. Szymon Michniowski, Wojciech Michniowski i inni de Karlin]
         Syn :
         Antoni Błeszyński (chrzest 21.05.1777 Karlin - zm.po 1821) [LN Kromołów, str.34]
         ż. Józefa z Nowakowska (ur.+/-1780 - zm.po 1807)
         Syn :
       Józef Błeszyński (ur.1804, chrzest 14.11.1804 Kromołów - zm.po 1848), ekonom wsi Szreniawa [LN Kromołów, str.293], 
         1 ż.(śl.1824) Faustyna Michniowska (Michniewska) (ur.1808 - zm.22.03.1841 Karlin), lat 33 [LM Kromołów, str.377]
               dziedzice części wsi Karlin w par. Kromołów k. Zawiercia
         2 ż. (śl.1845) Wilhelmina Walter [ur.+/-1810]
         Dzieci : wylegitymowani w 1855 r. w Król. Pol
         A1. Teofil Ignacy Błeszyński (ur.1.01.1828 Szreniawa, par. Kromołów)
                ż.(śl.1848 Sączów) Karolina Franciszka Myszkowska (ur.20.06.1826 Myszkowice, par. Sączów)
         A2. Ksawery Błeszyński (ur.1832, par. Kromołów)
         A3. Szczepan Jan Błeszyński (ur.1836, par. Kromołów)
         A4. Antoni Jakub Błeszyński (ur.1839, par. Kromołów)
         A5. Fryderyk Wilhelm Józef Błeszyński (ur.1846, par. Kromołów)
 
         W kolejnych pokoleniach :
         Bolesław Błeszyński (ur.18.10.1915 Karlin - zm.22.03.1942), zamordowany w obozie w Oświęcimiu
----------------------------------------------------------------------
 Noszkowscy (Noskowscy) z Myszkowic i Siemoni :
 Aleksander Franciszek Noszkowski [ur.+/-1650], „Nobilis”
 ż. (śl.17.02.1679 Czeladź) Barbara Mieroszewska [ur.+/-1650], [LM Czelaź, str.270]
 [świadkowie ślubu : Krzysztof Mieroszewski i Joanna Mieroszewska]
 Dzieci :
 Jan Aleksander Noskowski (ur.1673, par. Siemonia)
 
 Marcin (Marcjan) Noszkowski [ur.+/-1680 - zm.przed 1758] de Myszkowice
 ż. Anna N. [ur.+/-1680 - zm.po 1719]
 Dzieci :
 A1. Adam Noszkowski (ur.1703 Tąpkowice, chrzest 3.11.1703 Sączów - zm.po 1751] [LN Sączów, str. 144]
        [chrzestni : MD. Aleksander Frezer de Dobieszowice, starosta  (Siewierz) i N. Helena Noskowska de Tąpkowice]
        ż.(śl.22.07.1748 Sączów) Antonina N. (Myszkowska) [ur.+/-1705 - zm.po 1751]
        Dzieci :      
        B1. Antoni Sebastian Noszkowski (ur.1749 Myszkowice, chrzest 1749 Sączów) [LN Sączów, str. 78]
              [chrzestni : MD. Stefan Piegłowski de Dobieszowice 
              i GD. Anna Molinowa (żona GD. Jana Molina heredes de Pyrzowice) de Pyrzowice]
        B2. Katarzyna Noszkowska (Noskowska) (ur.1751 Myszkowice, chrzest 12.04.1751 Sączów - zm. przed 1775)
              [chrzestni : Nob.D. Karol Jarocki i żona Benigna Ewa de Ożarowice], [LN Sączów, str. 94]
              m.(śl.9.11.1765 Sączów) Andrzej „Socha” Niepiekło (ur.1745 Trzebiesławice - zm.20.04.1821 Myszkowice)
 A2. Aleksander Noskowski (ur.1706, par. Siemonia)
 prawdopodobnie :
 A3. Helena Noszkowska (ur.1717 Myszkowice, chrzest 15.11.1717 Sączów) [LN Sączów, str. 191]
        [chrzestni : MD. Jan Frankemberk z żoną (Anną) de Dobieszowice]
 
 1709 r. Helena Teresa Noskowska de Tąpkowice, chrzestna 1709 r.
 1752 r. G.Nob. Anna Noskowska de Myszkowice, chrzestna

----------------------------------------------------------------------

 OTWINOWSCY  (OTFINOWSCY) h. Gryf

 

 N. Otwinowski [ur.+/-1450]
 ż. NN.
 Dzieci : (Stanisław, Jan)
 Syn :
 Jan Otwinowski (ur.+/-1490 - zm.1553)
 dziedzic : Bytomsko, Mała Łąkta, Rozdziele, Skrzydłów, Stara Łąkta, Ujście, Żegocina
 ż. NN.
 Syn :
 Walerian Otwinowski (ur.+/-1515 - zm.1579), podrzęczy krakowski, podstarości olsztyński
 dziedzic : Bodziejowice, Nakło, Rozdziele, Szyszki, Witów
 ż. Anna Błeszyńska [ur.+/-1515]
 Syn :
 Jan Otwinowski (ur.+/-1545 - zm.1615), 
 dziedzic ; Leszno, Bodziejowice, Brzeziny, Nakło, Rozdziele, Turzyn, Wrzosowa, Zakrzew
 ż. Anna Maszkowska [ur.+/-1545], c. Mikołąja, stolnika [Łęczyca] (1510)
 Syn :
 Tomasz Otwinowski (ur.+/-1580 - zm.1623), dziedzic dóbr : Błeszno, Brzezina, Kuźnica
 ż. Zofia Zabawka [ur.+/-1685], c. Pawła
 Dzieci :
 1/ Józef Otwinowski [ur.+/-1610]
 2/ Ludwik Otwinowski [ur.+/-1610]
 3/ Stanisław Otwinowski (ur.+/-1620 - zm.1654) de Choroń, de Błeszno
     ż. Zuzanna Charzewska [ur.+/-1625], c. Adama i Barbary z Lipia
 4/ Elżbieta Otwinowska [ur.+/-1620]
     m. Mikołaj Borzechowski [ur.+/-1620]
 5/ Kazimierz Otwinowski [ur.+/-1620 - zm.1693] de Choroń, de Błeszno, komornik ziemski [Lelów]
     ż. Marianna z Poręby i Żegociny [ur.+/-1620]
     Dzieci : Anna, Jadwiga, Katarzyna, Zuzanna, Zofia
 
 Linia Stanisława :
 Stanisław Otwinowski (ur.+/-1620 - zm.1654) de Choroń (par. Przybynów), de Błeszno (par, Częstochowa)
 ż. Zuzanna Charzewska [ur.+/-1625]
 ojc. Adam Charzewski
 mat. Barbara z Lipia
 Dzieci Stanisława i Zuzanny Otwinowskich : (Jan, Zuzanna, Barbara, Izabela, Mikołaj)
 A1. Jan Otwinowski (ur.+/-1655 - zm.1712), miecznik [Bracław], właściciel wsi Choroń (par. Przybynów)
        ż. Marianna Gawrońska [ur.+/-1660 - zm.po 1700], 
        ojc. Jan Gawroński
        mat. Barbara Wolska
        Dzieci Jana i Marianny Otwinowskich : (Tomasz, Anna, Magdalena, Katarzyna)
        B1. Tomasz Aleksander Otwinowski (ur.+/-1685 - zm.1737), miecznik bracławski (1723)
               ż. Marianna Kamocka h. Jelita [ur.+/-1685] 
               ojc. Marcin Kamocki [ur.+/-1635], burgrabia [Sieradz], s. Jakuba (zm.1676) i Anny Gniewosz (c. Szymona)
               mat. Katarzyna Siemieńska [ur.+/-1640]
               Dzieci :
               C1. Barbara Otwinowska [ur.+/-1710]
                     m. Józef Andrzej Sariusz - Jakliński h. Jelita [ur.+/-1705 - zm.1775], podczaszy [Łomża] (1727),
                     sędzia grodzki [Oświęcim] 1732, podczaszy [Oświęcim] i [Zator] 1732, kasztelan [Oświęcim] (1758 - 1775)
                     ojc. Andrzej Jakliński h. Jelita (ur.+/-1670 - zm.1738), poborca [Oświęcim], s. Piotra i Krystyny z d. Żydowska
                     mat. Zuzanna Katarzyna Starowieyska h. Biberstein, c. Łukasza i Weroniki z d. Żaboklicka (Zaboklicka)
                     Dzieci (Jaklińscy) : (Zuzanna, Józef, Tomasz)
                     D1. Zuzanna  Sariusz - Jaklińska [ur.+/-1735]
                           m. Adam Pisarzowski h. Starykoń (ur.+/-1735 - zm.11.03.1781), poch. Głębowice
                           chorąży [Kraków], kapitan wojsk koronnych, sędzia ziemski [Oświęcim] 
                     D2. Józef Sariusz - Jakliński [ur.+/-1740]
                     D3. Tomasz Sariusz - Jakliński (ur.+/-1735 - zm.1799), burgrabia [Kraków] (1759), pisarz ziemski [Oświęcim] i [Zator] (1765),
                            podsędek [Kraków], [Oświęcim], [Zator] (1765), podsędek ziemski [Kraków] (1776),
                            kawaler Orderu św. Stanisława, konsyliarz, syndyk OO. Franciszkanów
                            ż. Zuzanna Jaxa - Otwinowska h. Gryf [ur.+/-1735]
               C2. Anna Otwinowska [ur.+/-1710]
                     m. Tomasz Jan Ożarowski [ur.+/-1710], podczaszy [Sandomierz], cześnik [Sandomierz], wojski [Sandomierz]  
               C3. Zofia Otwinowska (zm.1718, par. Przybynów) [LM Przybynów, str.14]              
        B2. Anna Otwinowska [ur.+/-1700] 
               prawdopodobnie jest to :
               Anna Otwinowska (Otfinowska) de Choroń (ur.ok.1703 - zm.29.03.1763), lat ok. 60, advocatia se Suliszowice (par. Przybynów)
               [LN Przybynów, str. 125, 138], [LM Przybynów, str. 195, 198]
               m.(śl.ok.1722) Mikołaj Łyszkowski [ur.+/-1700 - zm.po 12.07.1756] advocatus de Suliszowice (par. Przybynów)
               Córka :
               C1. Barbara Łyszkowska (ur.1730, par. Przybynów - zm.1798 Myszkowice)
                     1 m.(śl.1747 Przybynów) Jan Myszkowski (ur.+/-1725 - zm.1752/56)
                     2 m.(śl.1756 Przybynów) Piotr Głażewski (ur.ok.1724 - zm.1784 Myszkowice)
         B3. Magdalena Otwinowska [r.+/-1700]
                m.(śl.ok.1722) Michał Rylski [ur.+/-1700 - zm.przed 1737]
        B4. Katarzyna Otwinowska [ur.+/-1700]
               m. Andrzej Stobiecki [ur.+/-1700]
 A2. Zuzanna Otwinowska [ur.+/-1655]
 A3. Barbara Otwinowska [ur.+/-1655]
        m. Wojciech Wężyk [ur.+/-1655]
 A4. Izabela Otwinowska [ur.+/-1655]
       m. Karol Tłokiński [ur.+/-1655]
 A5. Mikołaj Otwinowski [ur.+/-1655]
 

 [powrót]

 
         Spis treści          
     

do górywstecz