[zob. też „Od autora”]

  [zob. też moje inne strony : Szczytniki i Świątniki Dolne w par. Brzezie k. Wieliczki

  http://szczytniki-historia.pl  ]

 

  Andrzej Wcisło
  ur. 9.04.1950 Świdnica (woj. dolnośląskie).
  - ojc. Bolesław Wcisło (ur.1925 Grodkowice k. Wieliczki - zm.1978, poch. w Krakowie)

            s. Piotra Wcisło (ur.1892 Szczytniki - zm.1977)

            i Anieli Kubicz (ur.1892 Grodkowice - zm.1967), córka Józefa Kubicza

  - mat. Helena Myszkowska (ur.1927 Ostrówek Węgrowski k. Łochowa - zm.28.04.2015),

            c. Stefana Myszkowskiego (ur.1893 Ogrodniki - zm.1796, poch. Kamionna)

            i Marianny Łojek (ur.1897 - zm.1954, poch. Kamionna), córka Jana Łojek

            [zob. Genealogia :  pkt  7.8  Linie z Podlasia ].
  Absolwent Wydziału Geologiczno - Poszukiwawczego Akademii Górniczo - Hutniczej

  w  Krakowie.
  Zawód : geofizyk .
  Zatrudniony : Stacja Sejsmiczna Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek" w Katowicach.
  Obecnie na emeryturze.
  Żona : Dorota Ledwoń - Wcisło.
  Miejsce zamieszkania : Siemianowice Śląskie / Kraków.

 

 

  Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek”, Katowice, Stacja Sejsmiczna, 1978 r. 


  Zainteresowania : genealogia, historia, etymologia, szachy

 

  Członek szachowego klubu „Drogowiec”, Kraków w latach 1967 – 1980,

  Kategoria szachowa : I

 

  Członek Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego w Krakowie :

  http://www.mtg-malopolska.org.pl/naszespotkania.html

 

 

 

  Andrzej Wcisło
  Born on the 9th April 1950 in Świdnica.
  Son of Bolesław and Helena Myszkowska (daughter of Stefan Myszkowski and Marianna Łojek

  – see point 3.11  Line from Podlasie).
  Graduate of the Faculty of Geology and Exploration of AGH University of Science and Technology

  in Cracow.

  Profession : geophysicist.

  Employed in Seismic Station in Hard Coal Mine “Wujek” in Katowice, retired at present.

  I’m married with Dorota Ledwoń - Wcisło.

  Place of living : Siemianowice Śląskie / Krakow.

  Interests : genealogy, history, etymology, chess

  I’m a member of Genealogy  Association of Małopolska in Cracow.

 

 

 

do górywstecz