Znane osoby

 

(Strona uzupełniana, dotycząca osób już nieżyjących)

 

 Ostatnia aktualizacja : 7.05.2024 r.

 Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

 Rozdział ten nie obejmuje Myszkowskich, posiadaczy ziemskich oraz wszystkich utytułowanych z linii ordynackiej

 z Mirowa i Myszkowic (z wyjątkiem biskupa Piotra Myszkowskiego) [pkt 2, 2.1, 2.1, 2.3, 2.4] oraz z linii :

 Galewice (par. Cieszęcin) [pkt 3.2.1.2]., Dąbrowa (par. Wieluń) [pkt 3.2.1.1], Skórnice (par. Fałków) [pkt 3.6].

 Biogramy tych osób, ujęte są w literaturze historycznej (herbarze, Polski Słownik Biograficzny itp.).

 

 Artyści, aktorzy ( ludzie sztuki ), fotograficy :

 Myszkowski N. (działał w 1822 r.), aktor. W 1822 r. występował w Nowym Sączu w niemieckim zespole

 Martorell, dającym także przedstawienia w jęz. polskim.

 

 Myszkowski Antoni (ur.1824 - zm.21.08.1852 Warszawa) [pkt 7]

 artysta rzeźbiarski, mieszkał : Warszawa – Leszno 670

 

 Myszkowski Leon (ur.10.04.1829 Warszawa - zm.8.08.1888 Warszawa), s. Wojciecha i Anny Filiborn

 rzeźbiarz i kamieniarz, muzyk i kompozytor,

 uczeń Szkoły Sztuk Pięknych, studia warszawskie ukończył z patentem w 1850 r.
 (m.in. nauczyciel Ludwiki z Jędrzejewiczów Ciechomskiej, siostrzenicy Fryderyka Chopina), 
 twórca głównie pomników nagrobnych i posągów świętych. Autor dzieła „Życiorysy rzeźbiarzy polskich”.
 W 1870 r. mieszkał i miał pracownię w Warszawie, ul. Dzika 48, nr hip.2274 b 
 W 1881 r. nauczyciel Warszawskiego Instytutu Głuchoniemych i Niewidomych [pkt 7]
 
 Myszkowski Jan (ur.1835 - zm.7.07.1883 Warszawa, poch. cm. Powązkowski), 
 artysta muzyczny, członek orkiestry teatru Wielkiego, członek kwartetu muzycznego w Warszawie [pkt 7]
 
 Myszkowski (Myskovszky, Miśkovsky) Wiktor (ur.14.05.1838 Bardejov - zm.2.11.1902 Koszyce),
 syn Franciszka i Rozalii Szabovej, ojciec pochodził ze szlachty polskiej.
 Historyk sztuki, architekt, członek Węgierskiej Akademii Nauk, 
 m.in. restaurator ołtarza głównego Bazyliki św. Krzyża w Kieżmarku [Słowacja] w 1868 r. [pkt 11]

 

 Myszkowski (Jastrzębiec - Myszkowski) Julian Walenty (ur.15.02.1852 Kraków - zm.1.04.1913 Warszawa),

 pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Syn Jana Szymona i Teresy Frydrych.

 Śpiewak, aktor, reżyser, dyrektor teatru, działał m.in. w Kaliszu, Sosnowcu [PSB] [pkt 3.4 i pkt 9.5]

 

 Myszkowski Aleksander Ignacy (ur.11.02.1855 Kraków - zm.ok.1884), brat w/w Juliana,

 aktor teatrów objazdowych i współorganizator zespołów teatralnych, działał do 1884 r. [pkt 3.4 i pkt 9.5]

 

 Myszkowski Józef (ur.1861 Warszawa - zm.27.04.1891 Kraków), pochowany : Warszawa [zob. pkt 3.4]

 artysta malarz ze szkoły Jana Matejki

 w 1880 r. uczeń warsz. Klasy Rysunkowej, gdzie otrzymał zasiłek TZSP. Prawdopodobnie studiował także

 w Akademii w Monachium. Powróciwszy do Warszawy, długo chorował i zmarł młodo.

 Z prac jego znany jest jedynie autoportret, posiadający dużo zalet malarskich. [pkt 3.4 i pkt 7]

 [prawdopodobnie to Myszkowski Józef, artysta rysownik „Tygodnik Powszechny” Warszawa (wzm.1881 - 1883)

 

 Myszkowska Maria, artystka teatrów krakowskich

 = Maria Stanisława Warga (ur.1862 Kraków - zm.ok.1895), od 1884 r. żona Juliana Myszkowskiego [zob.wyżej]

 aktorka, występująca początkowo pod pseudonimem Kamila Boretti, Szeretti [pkt 3.4 i pkt 9.5]

 

 Myszkowski Józef, artysta rysownik „Tygodnik Powszechny” Warszawa (wzm.1881 - 1883) [niezid.]

 

 Myszkowski Maksymilian (ur.30.12.1909 Lwówek - zm.29.11.1980), obóz jeniecki 1939 - 1940,

 jeden z najwybitniejszych fotografików polskich, autorytet w dziedzinie fotografii artystycznej  [pkt 4.5]

 [fot. grobu  „Billiongraves”]

 

 Prokopieni (Myszkowski) Paweł (ur.1910 Zapole na Polesiu - zm.10.10.1976 Nowy Jork, USA ),

 [wg billiongraves : ur.18.08.1908]

 światowej sławy śpiewak operowy,

 odznaczony wieloma orderami polskimi, włoskimi, rumuńskimi i in. [pkt 3.4.3 i podstrona „Zdjęcia”]

 You Tube :   http://youtu.be/EpkxypPNps0

 

 Myszkowski Karol, 1910 r. artysta malarz [„Nowa Reforma” nr 317, dn. 15.07.1910 r.]
 
 Myszkowski Tadeusz Franciszek (ur.25.09.1912 Zakopane - zm.1980) zw. „Myszka” [pkt 3.4.1],
 s. Jana Myszkowskiego i Bronisławy z d. Sabaczyńska,
 artysta malarz i rzeźbiarz pochodzący z Zakopanego, uczył się w Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. 
 Był majstrem w rzeźbiarni.
 Więzień polityczny obozu w Oświęcimiu, nr 593 od 14.06.1940, przeniesiony 1944 r. do KL Sachsenhausen,
 następnie do KL Ravensbrück – podobóz Barth, uciekł z transportu ewakuacyjnego,
 po wojnie współorganizator Muzeum na terenie obozu w Oświęcimiu. 
 
 Myszkowski Franciszek (ur.1913 - zm.6.12.1971 Warszawa), poch. Cm. Powązki Wojskowe w Warszawie,
 mieszkał w Warszawie, 1942 r. Franciszek Myszkowski, Photograph, Chocimskastr. 17  [Ks. tel. 1942], 
 po wojnie ul. Puławska 14, Nowy Świat 44,
 wybitny artysta fotografik w latach 1950 - 70, dokumentalista scen warszawskich,
 w okresie okupacji współpracownik Departamentu Informacji delegatury Rządu (ps.”Okulista”),
 od 1950 r. członek Z.P.A.W. 
 
 Myszkowski Leon (ur.1919 - zm.22.03.2010 Warszawa), artysta fotografik,
 żona Izabela, pochowany : Warszawa, cm. Powązkowski [pkt 4.5. ?]
 
 Myszkowski Jerzy (wzm. 1931 - 1938), fotografik
 
 Myszkowski Witold (ur.25.05.1908 Salicha, obwód chmielnicki - zm.1945/46 [pkt 9.8.1]
 solista operowy w Warszawie (m.in. występy w Polskim Radio w 1938 - 1939 r.),
 baryton opery śląskiej, 1943 r., 
 więzień obozu w Oświęcimiu (nr obozowy 2606), przeniesiony w 1943 r. do obozu koncentracyjnego Buchenwald,
 zawód : kammersänger, nr obozowy : 10959
 
 Myszkowski Józef  (ur.1912 - zm.1981 Inowrocław), poch. Poznań, cm. Junikowo,
 artysta - fotografik, twórca albumu „Poznań” 
 ż. Wiktoria N. (ur.22.12.1913 - zm.VII 2007) [fot. grobu  „Billiongraves”]
 
 Myszkowska - Kouba Jadwiga (ur.10.04.1924 Warszawa - zm.25.02.2005 Poznań), poch. cm. Junikowo
 Jadwiga Kouba – Myszkowska – Mickowa]
 śpiewak - solista, Wrocław, Opera (1949 - 1955), solistka Teatru Wielkiego w Poznaniu [pkt 4.1]
 
 Myszkowski Tadeusz (ur.12.05.1935 - zm.20.10.2001), poch. Białystok, Cmentarz Miejski [pkt 6.3]
 z zawodu oficer pożarnictwa, z zamiłowania fotograf,
 absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach, uczestnik kilkunastu konkursów fotograficznych, wielokrotny
 zdobywca nagród i wyróżnień.
 ż. Wanda
 
 Myszkowski Andrzej (ur.4.06.1941 Warszawa - zm.22.07.2017 Warszawa), 
 autor zdjęć do filmów dokumentalnych i fabularnych, członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

 

 Duchowni :

 Biskup Myszkowski Piotr (ur.ok.1510 - zm.1591), podkanclerzy kor., biskup płocki, potem krakowski [PSB]

 

 Ks. Myszkowski Walenty (ur.ok.1723 - zm.po 21.02.1762/1779), s. Jana i Katarzyny Masłowskiej h. Samson,

 1738 r. student Uniwersytetu Jagiellońskiego,

 proboszcz : Cieszęcin, Miedzno, proboszcz Międzyrzecz,

 koadiutor katedry Poznańskiej (wzm.1758 r.) [pkt 3.2.1.2]

 

 Ks. Myszkowski Mikołaj  (ur.3.09.1741 Białoruś - zm.po1791), ks. jezuita, wst. 28.08.1757 w Wilnie.
 Prof. retoryki i historii w Wilnie 1771-73. W 1773 został prof. retoryki, poetyki i geografii w Collegium 
 Nobilium w Wilnie i na tym stanowisku pozostał również po kasacie zakonu do 1775. Potem przeszedł 
 do szkół KEN w Grodnie i nauczał do 1791. 

 

 Ks. Myszkowski Andrzej (ur.+/-1700 - zm. 21.07.1779), s. Józefa i Anny z d. Karśnicka,

 od 1732 r. dziekan katedr. Pozn. [pkt 3.2.1.1]

 

 Ks. Myszkowski Jerzy, w 1795 r. profesor Seminarium w Wilnie

 

 Ks. Myszkowski Ioan (ur.1819 - zm.1877, poch. Pielgrzymka k. Jasła), ksiądz grekokatolicki,

 budowniczy kościoła - cerkwii w Pielgrzymce, proboszcz [pkt 5.2]

 

 Ks. prof. Myszkowski Tytus (ur.1861 Pielgrzymka - zm.1939, poch. Lwów), m. in. profesor zwyczajny

 na Uniwersytecie Lwowskim, dziekan i prorektor w Grekokatolickiej Akademii Teologii [pkt 5.2]

 

 Ks. Myszkowski Marian Wsiewołod (ur.13.09.1878 - zm.2.05.1943 Pielgrzymka k. Jasła)

 Proboszcz w Pielgrzymce, aresztowany we wrześniu 1914 r., wywieziony do obozu w Talerhof  k.Grazu (Austria),

 organizowanego przez Austro - Węgierskie władze dla Ukraińców lub Łemków w 1914 r.,

 gdzie był do zamknięcia obozu w 1917 r. [pkt 5.2]

 

 Ks. Myszkowski Marian (ur.1882/88 - zm.1942, zamordowany w Dachau),

 pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła w Wieruszowie

 

 o. Myszkowski Stefan (ur.3.08.1903 Nowe Miasto nad Pilicą - zm.19.11.1956 Brisbane, Australia),

 s. Stanisława i Stanisławy z d. Podwysocka,  kapucyn, „ojciec Hieronim”, duszpasterz [pkt 7.1]
 
 Ks. Prałat Kazimierz Myszkowski (ur.4.12.1928 Duża Cerekwica - zm.15.07.2020 Piaseczno) [pkt 4.3.1]
 
 Ks. Prałat Adam Myszkowski (ur.18.12.1952 Radoszyce - zm.17.03.2021 Łódź, szpital [pkt 3.8.2]
 
 Loże masońskie :
 Myszkowski Józef (ur.1789 - zm.1869), w 1820 r. członek loży „Bracia Zjednoczeni” [pkt 7, pkt 5.1]
 
 Myszkowski Tomasz (... – 10.06.1818), członek loży masońskiej „Świątynia Izys” (Warszawa),
 I stopień – 19.02.1816 r., brat służący
 być może jest to : 
 Tomasz Myszkowski (Mieszkowski) [ur.+/-1785] z Wołynia  [pkt 8.3]
 lub Tomasz Myszkowski (ur.+/-1760 - zm.przed 1819)  [pkt 7]
 lub Tomasz Myszkowski ze Skórnic, par. Fałków (ur.1742)  [pkt 3.6]
 lub Tomasz Myszkowski, Dolina (Ukraina) [ur.+/-1750]  [pkt 9.8]
 lub Tomasz Myszkowski [ur.+/-1760]  [pkt 5.1]
 
 Myszkowski Fryderyk (ur.ok.1789 - zm. po 1851), dziedzic dóbr Świętejeziory, 
 legit. 1848 w Kr. Pol.,
 w 1820 r. członek loży masońskiej „Louise zum aufrichtigen Herzen” (Tylża)  [pkt 6.1]
 
 Prawnicy :
 
 Myszkowski Józef (ur.25.01.1801 Galewice - zm.1861/63) [pkt 3.2.1.2]
 s. Stanisława i Tekli z d. Noskowska
 od 1.10.1822 student Uniwersytetu Warsz. na Wydz. Prawa i Admin.,
  w 1827 otrzymał stopień mgra prawa. 
  do 1842 r. aplikant sądowy
  od 1842 r. zastępca Podpisarza i Podpisarz Sądu Policji Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego 
  w 1842 pisarz w Sądzie Pokoju okr. skalbmierskiego, 
  w 1843 -1851 asesor w Sądzie Policji Poprawczej w Janowie,
  w 1851 -1861 asesor Sądu Kryminalnego w Lublinie. Wylegitymowany w Kr. Pol. w 1840
 
 Myszkowski Guntram (ur.18.02.1803 Gostyczyna - zm.8.02.1852 Warta) [pkt 3.2.1.2]
 s. Stanisława i Tekli z d. Noskowska
 od.1.10.1822 r. student Uniwersytetu Warsz. na Wydz. Prawa i Admin.,
  w 1826 r. uzyskał stopień magistra prawa, 
  w 1837 r. mianowany aplikantem sądowym, zastępcą podpisarza Sądu Pokoju powiatu piotrkowskiego,
  w 1837-1838 podpisarz przy Sądzie Pokoju w Piotrkowie, 
  w 1839 -1850 przy Sądzie Pokoju pow. warckiego w Warcie,
  wylegitymowany w Kr. Pol. 1840,
  zostawił książki polskie, łacińskie, greckie, niemieckie, francuskie, razem 63 sztuki,
  bezpotomny.
 
 Myszkowski Antoni (ur.1812 Warszawa - zm.19.06.1880 Saint Amand, Francja), lat 68
 [akt nr 1738, par. św. Krzyż], rodzice nieustaleni (zmarł w czasie Światowego Zjazdu Sędziów)
 
 Myszkowski Ludwik (ur.15.10.1831 Wola Piskulina, chrzest 30.09.1832 Zagorzyn - zm.1.10.1891) [pkt 3.5]
 Zmarł nagle w Karlsbadt in Bohemia, Czechy, poch. w Tymbarku, pogrzeb 5.10.1891,
 dr prawa, adwokat w Jarosławiu, gdzie prowadził kancelarię,
 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydz. Prawa (ukończył 2.03.1857 z tytułem doktora prawa),
 w 1877 r. – Burmistrz Jarosławia,
 w 1879 r. – Zastępca Burmistrza w Jarosławiu, prezydent Jarosławia, 
 w 1868 r. kupił na licytacji Tymbark i od Tytusa Sławikowskiego 
 Właściciel majątków : Tymbark, Jasna, Podłopień, Słopnice Królewskie, Zamieście, Zawadka, Młynne,
 Stubno, Kobylnica w pow. Jaworowskim (folwarki „Kamienisko”,”Rotysko”, Łuczyce w pow. sokalskim, 
 Annówka [niezid.].
 Po kupnie dworu w Tymbarku, sprowadził tu swoich rodziców i 4 rodzeństwa.
 Bezpotomny. Spadkobiercą  jego majątków został bratanek Józef  Myszkowski (ur.1857 - zm.1925)
 [zob. podstrona :  Rodzina Mars h. Noga ]
 
 Myszkowski Józef (ur.2.09.1833 Warszawa - zm.9.02.1895, par. św. Krzyż), s. Adama [pkt 7]
  urzędnik sądowy, w 1865 r. mecenas, mieszkał : ul. Podwale 497 b
 
 dr Myszkowski Ludwik (ur.2.02.1844 - zm. 7.02.1888), adwokat krajowy [pkt 3.4, pkt 3.4.1] 
 pochowany : Kraków, cm. Rakowicki [zob. podstrona : „Zdjęcia”]
 askultant sądowy c.k. sądu krajowego wyższego w Krakowie 1871 r
 adwokat w Chrzanowie (wzm. 1879 – 1888)
 właściciel kamienicy w Krakowie, ul. Floriańska 27 (nr hipot. 356)
 
 Myszkowski Wacław (ur.21.09.1874 - zm.13.09.1958 Grudziądz) [pkt 9.8.1]
 [wg innych źródeł „Dorpatczycy w XX wieku” : ur.31.10.1878 gub. Wołyńska]
 s. Andrzeja i Honoraty z d. Domańska 
 Student Uniwersytetu Dorpackiego (Juriewskiego) w Rosji.

 1921 r. - sędzia [„Gazeta Sądowa Warszawska” nr 12 z 19.03.1921 r.]

 Sędzia Sądu Okręgowego w Łucku 1930 r.,

 pisarz hipoteczny, sędzia, Łuck (wzm.1931 - 35)

 członek zarządu Oddziału Lubelskiego 1932 r.,,

 prezes Sądu Okręgowego II Wydziału Cywilnego w Łucku 1935 r.,

 od 1935 r. przeniesiony do Siedlec, wiceprezes Sądu Okręgowego w Siedlacach

 po II wojnie, Sąd Okręgowy w Olsztynie i Pasłęku (1946 r.)

 

 Myszkowski Adolf  h. Jastrzębiec (ur.12.05.1883 Gorlice - zm.29.07.1963), sędzia, s. Jana i Marii Garan [pkt 5.4]
 [prawdopodobnie uczeń gimnazjum w Jaśle 1899 - 1902 r.]
 1904 r. mianowany przez Ministerstwo Handlu praktykantem rachunkowym  w galic. dyrekcji poczt i telegrafów we Lwowie
 1909 r. Myszkowski Adolf, auskultant sądowy, Kraków, Puławskiego 9 [„Spis ludności Krakowa z 1909 r.”]
 1909 - 1910 r.  Auskultant Sądowy Galicji Wschodniej, Lwów
 od 1910 r. sędzia : Rawa Ruska (wzm.1910 – 1914)
 1926 r. Sąd Powiatowy, Medenice – naczelnik
 w 1927 r. sędzia sądu okręgowego w Rzeszowie
 w 1927 r. przeniesiony do sądu okr. w Krakowie
 1932 r. mieszkał : Kraków, ul. Konarskiego 11, poch. Kraków, cm.Rakowicki (kw. XXXIV, rz. 12, m. 21) [pkt 3.4], [pkt 5.4]
 
 Myszkowski Henryk Kazimierz (ur.20.12.1885 Chrzanów - zm.po 1960), [pkt 3.4 i pkt 4.3]
 dr prawnik, Kraków, Rzeszów, Wągrowiec
 
 Myszkowski [Myszkorowski] Hubert Leon (ur.3.11.1890 Belsk k. m. Grójec), 
 s. Leona i Teofili z d. Ołdakowska [pkt 7.5]
 w 1921 r. aplikant sądowy, mieszkał : Warszawa, ul. Dobra 2753,
 1936 r. mianowany : sędzia śledczy apelacyjny do spraw wyjątkowych [„Nowy Kurjer”, dawniej „Postęp” nr 271, Poznań 20.11.1936 r.]
 
 Myszkowski Bolesław „Bem” (ur.29/30.05.1901 Warszawa - zm.24.04.1985), [pkt 7]
  ppor. [ROR], adwokat, od 1913 r. członek tajnego skautingu,  w latach 1919 – 20 służył ochotniczo w WP.
  Ukończył Gimnazjum im. Mikołaja Reja (1918) i studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1924). 
  Od 1929 r. adwokat w Warszawie [1938 r. mieszkał : Warszawa, ul. Nowogrodzka 4, ul. Elsterska 6]
 
 Stanisław Myszkowski (ur.18.03.1908 - zm.18.02.1989), lat 81, poch. cm. Rakowicki w Krakowie), [pkt 3.4]
 s. Stefana i Adeli Reczek
 absolwent Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
 sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, prawnik, zawodnik
 
 Myszkowski Zygmunt, adwokat sądowy (Zakopane, Kraków, 1947 r.)
 prawd. to Zygmunt Myszkowski (ur.1.11.1897 Zakopane - zm.1956, poch. Zakopane), s. Jana i Katarzyny Bigaj [pkt 3.4.1]
 legionista 1914 - 1918, plutonowy, stolarz, Krzyż Virtuti Militari.
 W Legionach Polskich od 4.06.1915 r. 12 komp. III baon 6. pp LP. Od 27.05.1916 r, plutonowy.
 
 Ludzie nauki, pisarze, inżynierowie, konstruktorzy :
 Adam Jakub Myszkowski (Miszkowski) (ur.1800 - zm.7.03./21.07.1840), tytuł „J.Pan”, 
 religia ewangelicko - augsburska, mechanik i optyk, 
 mieszkał : Warszawa, 1831 r. Krakowskie Przedmieście 412, ul. Senatorska 477, 1840 r. nr 463 (wzm.1832 – 40)
 [1837 r. - Adam Myszkowski, Warszawa, ul. Senatorska 477 wytwórnia instrumentów (narzędzia fizyczne i geometryczne, 
 narzędzia niwelacyjne oraz sztuciec inżynierski) prezentowana na wystawie w 1838 r. w Warszawie (wzmianki 1837 r., 1838 r.)], [pkt 7]
 
 Stanisław de Mirow Myszkowski (ur.8.05.1849 - zm.23.01.1929, poch. Sanok), nauczyciel, pisarz
 nauczyciel w gimnazjum w Jarosławiu (wzm. 1876 – 1887, nauczyciel młodszy),
 nauczyciel : Cieplice k. Sieniawy (wzm.1887 - 1891), 1891 r. dyrektor szkoły w Cieplicach
 autor wielu opracowań naukowych [pkt 5]
 
 Ks. prof. Myszkowski Tytus (ur.1861 Pielgrzymka - zm.1939, poch. Lwów) [pkt 5.2], [zob. wyżej - duchowni]
 
 Jarosław St. Myszkowski, 1890 r. autor : „Podręcznik dla wolnych ćwiczeń gimnastycznych”
 [„Przewodnik Gimnastyczny Sokół” Lwów 1890 r.] 
 
 Myszkowski Zygmunt Karol  (ur.4.08.1890 Nowe Miasto k. Płońska - zm.1.10.1971 Kraków)
 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Wiedniu. Uzyskał na UJ stopień doktora filozofii. Krakowski
 pedagog i socjolog wychowania. [pkt 7.2]
 
 Prof. Dr hab.inż. Myszkowski Stefan (ur.1923 - zm.1977), zasłużony realizator idei ochrony przyrody w Polsce.
 
 Funkcje społeczne :
 Myszkowski Kazimierz (ur.1871 – zm.1935), polski przemysłowiec, polityk, poseł na Sejm Ustawodawczy
 
 Myszkowski Józef (Wojciech) (ur.1933 Krośniewice - zm.1.04.2009, poch. Włocławek)
 przewodniczący Związku Kynologicznego we Włocławku, sędzia międzynarodowy
 [zob. Księga Gości – wpis 2006 r.], [pkt 3.7.2]
 
 Sport :
 Myszkowski Stanisław (ur.18.03.1908 - zm.18.02.1989), lat 81, poch. cm. Rakowicki w Krakowie),
 s. Stefana i Adeli Reczek
 absolwent Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie,
 prawnik, zawodnik i działacz sekcji hokeja w klubie Cracovia, jeden z pionierów hokeja w tym klubie.
 Bezdzietny. [pkt 3.4]
 
 Myszkowski Stanisław (ur.1925 - zm.8.09.2020),
 długoletni zawodnik, trener, sędzia i działacz sportu strzeleckiego na Warmii i Mazurach [pkt 4.7]
 
 Myszkowska Ewa (ur.1934 Stubno - zm.2.03.2013 Sopot), mąż Jerzy Andrzej Chramiec [pkt 3.5]
 2 - krotna mistrzyni Polski w bojerach i żeglarstwie
 

 Powstania :

 

 I. Insurekcja Kościuszkowska 1794 r. :

 

 Franciszek Myszkowski, członek Rady Najwyższej, Wydział Sprawiedliwości

 [ = Franciszek Wielopolski]

 

 Jakub Myszkowski, sierżant w Insurekcji Kościuszkowskiej [pkt 7]

 

 II. Powstanie Listopadowe 1831 r. :

 

 Myszkowski Józef (ur.+/-1790 Warszawa), porucznik, emigrant do Francji [pkt 11]
 
 Myszkowski Andrzej [ur.+/-1805], powstaniec z 1831 r. [niezid.]  [pkt 11]
 ż. NN. [ur.+/-1805]
 prawdopodobnie synowie : bracia Karol i Ludwik
 A1. Karol  Konstanty Myszkowski [ur.+/-1835 - zm.po 1900]
        emigrant do Francji, uczeń Szkoły Polskiej na Batignolles k. Paryża 1860 - 1865,
          podporucznik, utalentowany altylerzysta, absolwent Szkoły Politechnicznej, uczestnik wojny w 1870 r.,
          1887 r. kapitan artylerii, kawaler legii honorowej, attaché przy ministerstwie wojny
          w latach następnych doszedł do stopnia pułkownika, pełniąc różne odpowiedzialne funkcje : wyższego urzędnika
          w Ministerstwie Wojny, dyrektora artylerii 16 korpusu i komendanta szkoły artyleryjskiej tegoż korpusu w Casters.
          W 1900 r. został dyrektorem artlylerii w Tunisie.
       1845 r. - Karol Konstanty Myszkowski otrzymał francuskie odznaczenie Legii Honorowej
         1877 r. - Karol Myszkowski, mieszkał : Francja, Versailles (Seinte – et – Oise)
 A2. Ludwik  Myszkowski [ur.+/-1835 - zm.po 1887], 
        wychowanek szkoły w Batignolles, kapitan piechoty
 
 Myszkowski Konstanty (ur.1805 Gostyczyna - zm.14.04.1831 Warszawa), szlachcic, dziedzic [pkt 3.2.1.2]
 student Uniwersytetu Warszawskiego od 30.09.1824 r. na Wydz. Prawa i Admin.
 W 1827 r. uzyskał stopień mgra prawa. Uczestnik powstania listopadowego. Członek Tow. Patriotycznego. 
 
 Myszkowski Wiktor Napoleon (ur.1807 Gostyczyna  - zm.27.09.1876 Montargis, Francja)
 Wstąpił 1828 do wojska ros. W powstaniu 6.01.1831 przeszedł na stronę polską, 
 ppor. 2 p. jazdy kal. W sierpniu 1832 r. wyemigrował do Francji. [pkt 3.1.1.2] 

 

 Myszkowski Jan Aleksander (ur.1809 Lubartów - zm.1873 Paryż), Krzyż Virtuti Military [zob. niżej]

 

 Myszkowski Karol Amilkar Myszkowski (ur.1814 w Kongresówce - zm.po 1880) [pkt 3.4]
 student ze szkół księży Pijarów w Wieluniu, po wybuchu powstania listopadowego wstąpił w szeregi ojczyste
 do 14. pułku piechoty liniowej. Brał udział w bitwach pod Iganiami i Ostrołęką w stopniu podoficera.
 Po upadku Warszawy wszedł z korpusem Rożyckiego do Galicji. Pozostaje w Krakowie.
 [Źródło : „Życiorysy uczestników Powstania Listopadowego” zebrane na pamiątkę obchodu jubileuszowego
 pięćdziesięcioletniej rocznicy tego powstania przez Hieronima Kunaszowskiego, Lwów 1880]

 

 Myszkowski Jan, kanonier 7 komp. poz. pieszej w 1831 r., 14.09.1831 otrzymał Srebrny Krzyż Kawalerski

 

 Myszkowski Jan, Tambor major z pułku grenadierów,
 21.09.1831 r. otrzymał Srebrny Krzyż Wojskowy Virtuti Militari
 
 Myszkowski Franciszek, Tambor pułku grenadierów, 3.10.1831 r., Krzyż Virtuti Military
 
 Myszkowski Daniel, pułkownik, dowódca pospolitego ruszenia w Kaliszu [pkt 3.2.1.1]
 
 Miszkowski Szymon (Simeon), urzędnik z Gubernii Wileńskiej, konfiskata majątku po powstaniu [pkt 10]
 
 Myszkowski Michał z woj. mazowieckirgo, 1832 r. konfiskata majątku

 

 III. Powstanie Krakowskie 1846 r. :

 

 Myszkowski Marceli, podoficer ułanów, w 1846 r. uczestnik powstania, właściciel sklepu spożywczego

 w Krośnie, aktywny propagator rewolucji krakowskiej  [pkt 5]

 

 IV. Powstanie Styczniowe 1863 - 64 r. :

 

 Luis Leopoldo Myszkowski de Granguta [ur.+/-1825 - zm.22.09.1866) [pkt 12.1]
 s. Leopolda i Izabeli de Granguta
 inżynier, bohater Paragwaju, obrońca Curupayty  
 (ur.+/-1825 Polska - zm. 22.09.1866 Curupayty, Paragwaj)
 walczył w powstaniu styczniowym w Polsce w 1863 r., po upadku powstania wyjechał do Paryża, a następnie
 do Paragwaju. Poległ w bitwie pod Curupayty w Paragwaju 22.09.1866 r.

 

 Myszkowski Aleksander (ur.1845), Kurzyna, czeladnik stolarski [pkt 9.5]

 

 Myszkowski Emanuel, właściciel Zapolic (ur.1815 - zm.1891), dowódca oddziału  [pkt 3.2.1.3]

 

 Myszkowski Feliks, powstaniec styczniowy (w 1914 r. mieszkał : Gdynia)

 

 Myszkowski Julian Fryderyk h. Jastrzębiec (ur.1815 Świętojeziory - zm.po 1868), s. Fryderyka

 powstaniec styczniowy 1863 - 64 w rejonie Augustów - Suwałki  [pkt 6.1]

 

 Myszkowski Konstanty (ur.1839 - zm.24.08.1863 Fajsławice k. Lublina), poch. Fajsławice

 mieszkał : Miłosna k. Krośniewic, uczestnik Powstania Styczniowego, pocztylion,

 zginął w bitwie pod Fajsławicami 24.08.1863 r. [pkt 3.7.2]

 

 Myszkowski Ludwik (ur.+/-1825 - zm.1866), s. Leopolda,

 powstaniec styczniowy, emigrant do Francji, później do Paragwaju,

 inżynier, kierował w Paragwaju budową stoczni i portów rzecznych. Najbardziej znany Polak w Paragwaju

 jako Luis Myszkowski. Poległ w bitwie pod Curupayty 22.09.1866 r. [pkt 12.1]

 

 Myszkowski Marceli (ur.1845 Piotrków), ppor. powstaniec styczniowy 1863 r. [pkt 3.2.1.3]

 

 Myszkowski Stanisław [ur.+/-1815 - zm.po 1864], właściciel dobr Galewice

 ranny w styczniu 1864 r. w okolicach Skalmierzyce – Kalisz,

 wywieziony na Sybir, skąd nie powrócił  [pkt 3.2.1.2]

 

 Myszkowski Teofil (ur.1844, par. Stary Konstantynów), s. Feliksa i Pauliny z d. Żurakowska,

 szlachcic, powstaniec styczniowy 1863 - 64,

 mieszkał w powiecie Berdyczów, wieś Sadek, Wołyń [pkt 9.8]

 

 Myszkowski Stanisław (ur.1847 Szebnie), powstaniec styczniowy 1863 r. [pkt 5.4, zob. niżej]

 

 Myszkowski Władysław (ur.2.06.1840 Makowiska - zm.25.01.1905, poch. Lwów, c, Łyczakowski),

 powstaniec styczniowy 1863 r. [pkt 5.4, zob niżej]

 

 Myszkowski Wincenty, powstaniec styczniowy z woj. wileńskiego,

 23.10.1863 r. wywieziony na Sybir [„Dziennik Poznański” nr 256 z 8.11.1863 r.]  [pkt 10]

 

 Myszkowski Wincenty (ur.1839), blacharz z Krakowa [prawdop. to w/w Wincety Myszkowski]
 uczestnik powstania 1863 r.,
 17.11.1866 r. powrócił z niewoli rosyjskiej [„Gazeta Lwowska” nr 279, 4.11.1866], [pkt 3.4]

 

 V. Powstanie Wielkopolskie 1918 - 1919 r. : [27.12.1918 – 16.02.1919]

 

 Myszkowski Antoni, (ur.20.05.1899 lub 27.05.1899 Brody, pow. Nowy Tomyśl - zm.IX 1940),

 s. Jakuba i Anny Gularek

 kapral, powstaniec wielkopolski, zawód : strażak

 w 1931 r. założyciel i pierwszy prezes Ochotniczej Straży Pożarnej, Jabłonna k. m. Rakoniewice.

 Aresztowany przez Niemców we wrześniu 1939 r., obóz pracy : Swerin, zginął IX 1940 r.[pkt 4.5]

 

 Myszkowski Edmund (ur.30.10.1900 Leśniewko, pow. Gniezno), s. Piotra

 kapral, członek Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P.

 [Poznań, 1.01.1936 r.]

 

 Myszkowski Feliks (ur.21.05.1898 Kurnatowice, pow. Międzychód - zm.25.02.1967, poch. Międzychód)

 s. Jana i Maksymiliany z d. Marcinkowska [pkt 4.5]

 Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 7.01.1919 r. do końca Powstania. Brał on w tym czasie udział

 w walkach pod Kolnem, Zatomiem i Kamionną pod dowództwem sierżanta Szostaka oddz. por. Frydera. W walkach pod Kolnem

 uczestniczył przy zdobyciu 3 karabinów maszynowych i większej ilości karabinów ręcznych. Po zakończeniu Powstania pozostał

 w służbie czynnej W. P. do sierpnia 1921 r.

 

 Myszkowski Franciszek (ur.26.03.1898 Młodziejowice, pow. Września - zm.5.10.1973), poch. Gniezno

 s. Franciszka i Zofii [pkt 4.3]

 Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 27.12.1918 do 20.02.1919 r. Walczył w kompanii

 Wrzesińskiej pod dowództwem por. Nowaka – Zdziechowa, Żnin, Szubin, Rynarzewo. Po zakończeniu Powstania pozostawał

 w czynnej służbie w W. P. do 17.09.1939 r. Członek czynny Związku Powstańców.

 Jeniec wojenny, obóz o II D,  nr jeniecki 48670.

 

 Myszkowski Kazimierz (ur.20.12.1897 Wrocław - zm.1976), poch. Poznań, cm. Junikowo

 s. Teodora i Marii z d. Wodzanowska  [pkt 3.3.1]

 Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim w Kompanii Bezpieczeństwa pod dow. Grodzkiego przy oswobodzeniu Poznania

 i zajęcia lotniska Ławica od 27.12.1918 do maja 1919. Powyższe udokumentował zaświadczeniem zweryfikowanych świadków,

 które znajduję się w aktach weryfikacyjnych w Okręgu. Z powodu inwalidztwa nabytego w II wojnie Św. został zwolniony jako

 niezdolny do służby wojskowej.

 

 Myszkowski Kazimierz (ur.20.02.1900 Robertowo, pow. Gniezno), s. Antoniego i Marianny

 Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. Dnia 28.12.1918 r. wstąpił do formującego się oddziału

 powstańczego w Pobiedziskach pod dowódca Czerwińskiego Stanisława. Brał czynny udział w rozbrojeniu Niemców na terenie

 miasta Pobiedzisk oraz okolicy, w zdobywaniu tutejszych urzędów jak Poczty, Sądu, Dworca Kolejowego i Magistratu.

 W dniu 3 lutego został wcielony do 15 Baonu Saperów Poznań, kapitana Leitgebra oraz płk. Buttlera.

 W dniu 22.05.1922 r. został zwolniony do rezerwy w stopniu kaprala.

 

 Myszkowski Paweł (ur.26.06.1899 Brody, pow. Nowy Tomyśl), s. Józefa i Magdaleny Janas [pkt 4.5]

 Wstąpił ochotniczo do oddziałów Powstańczych w listopadzie 1918 r. w Ostrowie Wlkp. Brał udział w oswobodzeniu Ostrowa Wlkp.

 i zajęciu koszar. W dniu 27 i 28.12.1918 r. w Poznaniu. Walczył po d Kobylą Górą i Ligotą. W lutym 1919 odkomenderowany do PKU.

 1923 r. por. zawodowy, w 1928 r. baon podchor. rez. Śrem (60 p. p.), 1932 r. 79 p.p.

 

 Myszkowski Stanisław (ur.15.04.1892 Brody, pow. Nowy Tomyśl - zm.1976),

 s. Wincentego i Ludwiki z d. Woźna [pkt 4.5]

 Wg Centralnego Archiwum Wojskowego z dnia 11.07.1957 r. L 3213/57 brał udział w Powstaniu Wielkopolskim od 27.12.1918 r.

 Walczył w Poznaniu, pod Nowym Tomyślem, Zębowem i Krzyśkówkiem.

 

 Myszkowski Stanisław (ur.23.10.1900 lub 26.10.1900 Lwówek, pow. Nowy Tomyśl),

 s. Michała i Emilii  d. Przybylska [pkt 4.5]

 Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku od 21.01.1919 do końca Powstania. Walczył on w tym czasie pod Kcynią,

 Rogoźnem, Smogulcem i Paterkiem, pod dowództwem por. Jasińskiego. Brał udział w walkach o zdobycie Paterka, która to wioska

 przechodziła z rąk do rąk, aż do ostatecznego zwycięstwa. Po zakończeniu Powstania pozostał w służbie czynnej w WP

 do dnia 28.01.1921 r.

 

 Myszkowski Wincenty (ur.8.07.1897 Żnin - zm.18.08.1894 Gąsawa),

 s. Bartłomieja i Michaliny z d. Grajek [pkt 4.3.1]

 Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim od 11.01 do kwietnia 1919 r. w walkach o Żnin, Szubin i Leszno

 Pod dowództwem por. Rychlewskiego i kpt. Rataja.

 

 Wszyscy w/wymienieni zostali odznaczeni Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.

 

 VI. Powstania  Śląskie  1919 - 1921 r. :

 

 Myszkowski Mieczysław (ur.15.07.1902 Kraków), 1919 r. Pułk Strzelców Rybnickich,

 Oddział : II Rybnicki Oddział Powiatowy. Miejsce stacjonowania : Oświęcim [pkt 3.4.1]

 

 VII. Powstanie Warszawskie 1944 r. :

 Strona : Powstańcze biogramy 

 

 Myszkowska Jadwiga Danuta zamężna Grzybowska (ur.11.06.1923 Wilno),

 c. Ludwika Myszkowskiego (zm.1973) i Janiny z d. Lewandowska (zm.1991) [pkt 7], [Nekrologi warszawskie]

 Ojciec Ludwik Myszkowski pochodził z Warszawy, był przedsiębiorcą budowlanym, 

 pseudonimy „Narew”, „Danka”, sanitariuszka, stopień : strzelec,

 przed powstaniem mieszkała ; Warszawa, ul. Topiel 21, harcerka „Szare Szeregi”,
 Okręg Warszawski Armii Krajowej – I Obwód „Radwan” – IV zgrupownie „Gurt” – 2 kompania. [fot. Powstańcze Biogramy”]

 Losy po powstaniu : wyszła z Warszawy z ludnością cywilną

 Myszkowska Janina (ur.15.11.1922 Toruń - zm.20.03.2012 Warszawa), c. Juliana i Janiny z d. Kazimirska,

 siostra Jacka Bogusława Myszkowskiego [pkt 3.7],

 Miejsce zamieszkania przed powstaniem : Warszawa, ul. Piękna 16,

 ps. „Ciżemka”, funkcja : peżetka.

 Udział w konspiracji 1939 - 1944 : Komenda Główna Armii Krajowej – Oddział VI BiP (Biuro Informacji i Propagandy)

 - Referat PŻ (Podwydział „Pomocy Żołnierzowi”) – gospoda żołnierska ul. Krucza.

 Losy po powstaniu : niewola niemiecka – brak informacji o miejscach pobytu. Nr jeniecki : 106242, Stalag IV-B, Muhlberg

 Myszkowska Krystyna zamężna Sierpińska (ur.28.01.1929 Waganiec), c. Juliana i Janiny z d. Kazimirska,
 siostra Jacka Bogusława Myszkowskiego [pkt 3.7],
 ps. „Marzenka”, sanitariuszka, łączniczka,
 Armia Krajowa – batalion „Kiliński” – 3. kompania „Szare Szeregi” – „Junior’ („Sępy”).
 Stalag IV-B, Muhlberg, nr jeniecki 107183,
 Myszkowska Magdalena Teresa (ur.31.08.1928 Warszawa), c. Kazimierza i Amelii,
 ps. „Maria”, „Królewna”, łączniczka . Adres przed powstaniem : Warszawa, ul. Lwowska 1 m. 5.
 Udział w konspiracji 1939 - 1944 : „Szare Szeregi”,
 Armia Krajowa – I Obwód „Radwan” (Śródmieście) – Podobwód „Sławbor”.
 Losy po powstaniu : wyszła z Warszawy z ludnością cywilną.
 Myszkowska Maria (ur.25.11.1928 Warszawa - zm.3.10.2019), ps. „Myszka”, „Mała” [pkt 7]
 ojc. Jerzy Myszkowski, mat. Eugenia Wieniewicz
 Ochotniczka, dołączyła 1.08.1944, zgłaszając się do punktu zbornego AK na ul. Hożej,
 Okręg Warszawski Armii Krajowej – I Obwód „Radwan” – Podobwód „Sławbor” – odcinek wschodni „Bogumił”
 – batalion „Miłosz – 3. kompania „Redy”. Stopień : strzelec. 
 Niewola niemiecka : jeniec Stalagu X B Sandbostel oraz Stalagu VI C Oberlangen.
 Po wyzwoleniu przez aliantów służyła 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka.
 Nazwisko po wojnie : Bourquin - Rulska. Mieszka od 1977 r. w Szwajcarii. [fot. „Powstańcze Biogramy”]
 
 Myszkowski Antoni, strażak, Armia Krajowa – zgrupowanie „Kryska” – oddział Straży Pożarnej

 Myszkowski Bogdan ps.Bolek”, „Wiktor(ur.31.01.1928 Warszawa)

 [wg strony : „Lista strat” data urodzenia 31.01.1923], s. Zdzisława i N. z d. Grzegorzewska

 Przed wojną mieszkał : Rzezawa k. Bochni

 stopień : strzelec,

 Armia Krajowa – grupa „Północ” – odcinek „Kuba” - „Sosna” – batalion „Chrobry I”.

 Wzięty do niewoli 5.10.1944 Warszawa, Stalag 344, Stalag 218, osadzony : Lamsdorf,

 Data osadzenia : 22.11.1944, Stalag XIII D., nr jeniecki 105678

 Dodatkowe informacje : Zugang von Warschau am.8.10.1944 zu M. Stammlager 344.

 Myszkowski Edmund (ur.14.02.1892 - zm.14.09.1944), plut., ps. „Mysza”, zginął w Powstaniu Warszawskim.

 Przed powstaniem mieszkał : Warszawa, ul. Górnośląska 11 m. 24  [zob. „Nekrologi warszawskie”]

 Armia Krajowa – zgrupowanie „Kryska” 2 kompania, stopień ; plutonowy

 Myszkowski Franciszek (ur.1913 - zm.6.12.1971), ps. „Okulista”, fotograf. [zob. wyżej]

 Udział w konspiracji 1939 - 1944, Delegatura Rządu na Kraj - Departament Prasy i Informacji,

 Myszkowski Jacek Bogusław (ur.13.08.1924 Waganiec k. Nieszawy - zm.2.05.2014 USA), ps. „Gonzaga”,

 dowódca plutonu, walczył w 3 kompanii - bat. Kiliński, obóz jeniecki 1.10.1944 - 1.05.1945. [pkt 3.7]
 Myszkowski Jerzy (ur.2.08.1921 Warszawa  - zm.22.06.1988), s. Izydora i Stefani z d. Polkowska
 ps. „Anemiak”, stopień wojskowy : kapral,
 Okręg Warszawski Armii Krajowej – I Obwód „Radwan” – 3 rejon WSOP (Wojskowa Służba Ochrony
 Powstania) – 35 kompania WSOP
 w konspiracji od 1942 r., ostatnie miejsca zamieszkania przed wojną : Polkowski Adam, Broszków, poczta Kotuń k. Siedlec,
 Myszkowska Stefania, Warszawa, Złota 34/4 Polkowski,
 przydział wojskowy AK 15 Inf. Reg., stopień wojskowy : Unteroffizier, 
 wzięty do niewoli 15.10.1944 Warszawa, podobozy ; Stalag 344, 318 (nr obozowy 105579) [Źródło : „Lista strat”]  [pkt 7]
 Myszkowski Jerzy (ur.14.01.1922 Warszawa), ps. „Jerzy”, stopień : saper,
 Armia Krajowa – batalion „Kiliński” – 8 kompania (włączona 3.08.1944 dawny Kedyw „Kolegium C”) – IV pl.

 Myszkowski Kazimierz, ps. „Adam”, stopień : plutonowy z cenzusem,

 Armia Krajowa – I Obwód „Radwan” - Podobwód „Sławbor” - batalion „Iwo” – 1 kompania saperów – I pluton.

 Po powstaniu : niewola niemiecka (brak informacji o miejscach pobytu), nr jeniecki 222729

 Myszkowski Kazimierz Antoni (ur.9.12.1912 Warszawa), s. Józefa i Marii z d. Germuda,

 ps. „Myszka”, stopień : kapral,

 Komenda Główna Armii Krajowej – Oddział VI BiP (Biuro Informacji i Propagandy) – Wojskowe Zakłady

 Wydawnicze (WZW) – Redakcja „Barykady”. Losy po powstaniu : wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną.

 Myszkowski Ludwik Wacław (ur.1894 - zm.21.04.1973), 
 poch. Warszawa, cm. Stare Powązki [zob. podstrona : „Nekrologi Warszawskie”, pkt 7]
 przedsiębiorca branży budowlanej i transportowej, wiceprzewodniczący Rady Zrzeszenia

 Prywatnego Handlu i Usług m. st. Warszawy, żołnierz AK (ps. „Sęk”), uczestnik Powstania Warszawskiego.

 Myszkowski Stanisław Marian (ur.1.07.1916 Briańsk, Rosja - zm.17.12.1995),

 s. Jana i Rozalii z d. Wylazłowska [pkt 7.5]

 ps. „Wichura”, stopień : porucznik rezerwy saperów,

 Komenda Główna Armii Krajowej – Oddział VI BiP (Biuro Informacji i Propagandy) – Tajne Wojskowe Zakłady

 Wydawnicze (TWZW) – Oddział Osłony WZW (Wojskowych Zakładów Wydawniczych),

 następnie zgrupowanie „Kryska”. Losy po powstaniu : wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną.

 Architekt. Członek SARP O. Warszawa. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej (1939 r.)

 Myszkowski Tadeusz Zbigniew (ur.4.04.1921), poch. Warszawa, cm. Powązkowski

 [pkt 12], [„Nekrologi Warszawskie”]

 Myszkowski Witold (ur.17.12.1903 Piaseczno, Wołyń), s. Stefana i Marii z d. Czerwińska [pkt 9.8],

 ps. „Jastrzębiec”, stopień : plutonowy podchorąży,

 Armia Krajowa - zgrupowanie „Harnaś” – kompania por. „Lewara” – II pluton.

 Losy po powstaniu : wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną. [brat Henryk Myszkowski, pilot RAF]

 Myszkowski Witold (ur.30.01.1918 Krośniewice - zm.18.01.1997), poch. Kutno

 s. Konstantego i Serafiny Hundziak [pkt 3.7.2],

 ps. „Witek”, stopień : kapral, podch. AK 15 pułk zgrupowania „Sosna”

 Armia Krajowa – grupa „Północ” – Państwowy Korpus Bezpieczeństwa (PKB) – Oddział „Barry”,

 walczył na Starym Mieście i w Śródmieściu Północ, brał udział w zdobywaniu gmachu Poczty Głównej na Placu Napoleona i „Pasty”.

 Po powstaniu : niewola niemiecka (brak informacji o miejscach pobytu), nr jeniecki 104833.

 Myszkowski Zdzisław Tadeusz (ur.17.01.1918 Warszawa), s. Wiktora i Pelagii, ps. „Mariusz”,

 stopień : kapral podchorąży.

 Udział w konspiracji 1939 – 1944 : VII Obwód „Obroża” (powiat warszawski) Warszawskiego Okręgu

 Armii Krajowej – 2 Rejon „Celków” (Marki) – 3 kompania – pluton 740 [pkt 7]

 Myszkowski - Bagiński Jan, ps. „Bajan” (ur.30.12.1917 Łysomice, pow. Toruń - zm.2.09.2010), 
 s. Józefa i Zofii  [pkt. 4.1],
 ps. „Bajan”, stopień : kapral podchorąży,
 Celowniczy czołgu, żołnierz plutonu „Felek”, kompanii „Rudy”, Batalionu „Zośka”, 
 ppor., KW. Pluton pancerny. Uczestnik akcji „Sieczychy”, „Wilanów” i „Baza Leśna” k. Wyszkowa.
 Po wojnie pracownik Polskiej Akademii Nauk do 1982 r. Mieszkał : Konstancin – Jeziorna.
 
 Z innych żródeł :

 Myszkowska Regina z d. Średnicka (ur.23.05.1915 - zm.27.03.2005), lat 90, poch. Siedlce,

 c. Stanisława i Jadwigi

  uczestniczka Powstania Warszawskiego, więzień obozu koncentracyjnego Rawensbrűck Berlin

  [„Straty osobowe”], [Grobonet Siedlce], [pkt 7.8]

 
 Członkowie podziemia na Podkarpaciu :
 
 Myszkowska Zofia (ur.1894 Stubno - zm.1975 Wrocław), mąż Karol Turski (ur.1876 - zm.1929) [pkt 3.5]
 wł. maj. k. Ropczyc, wł. maj. Tymbark w latach 1925 -1945 r.
 Zofia była duszą i motorem wszystkich poczynań związanych z podziemiem oraz przykładem dla innych.
 Była komendantką specjalnej organizacji mającej na celu zaopatrzenie sił bojowych Walczącej Polski, 
 działającej pod kryptonimem „Uprawa”, a później „Tarcza”. 
 Postawiła limanowski oddział „Uprawy” na pierwszym miejscu w Okręgu.
 Została aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa w Limanowej za przynależność do AK 
 i osadzono w areszcie Urzędu Bezpieczeństwa w Limanowej. 
 W trakcie pobytu w nim, udało się jej, dzieki byłemu członkowi BCh, Wojciechowi Dębskiemu, 
 nawiązać kontakt z dowódcą oddziału „Trzos”, Władysławem Wietrznym, również tam osadzonym. 
 Dzięki akcji byłych członków oddziału „Trzos”, którzy zorganizowali odbicie swego dowódcy, 
 wraz z Władysławem Wietrznym uwolniono i pozostałych więźniów, w tym i panią Turską. 
 Po ucieczce z aresztu pani Turska przez pewien czas ukrywała się w mieszkaniu leśniczego dworskiego, 
 Józefa Lisowskiego w Słopnicach. Później zatrzymała się u znajomych w pobliżu Mszany Dolnej, 
 aż wreszcie, po wielu perypetiach, zamieszkała na stałe, wraz ze swą córką Danutą, we Wrocławiu, przy ul. Niskie Łąki. 
 Tam też obie dokończyły pracowity, pełen poświęcenia i oddania dla dobra innych, żywot.
 Pani Zofia zmarła 17 grudnia 1975 r., zaś pani Danuta 13 stycznia 1992 r. 
 Obie pochowane zostały na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.
 
 Myszkowski Antoni (ps. „Myszka”) (ur.1907 - zm.1971, poch. Wola Łużańska k. Gorlic) [pkt 5.5]
 współorganizator m.in. Ludowej Straży Bezpieczeństwa w okolicy Woli Łużańskiej 
 
 Myszkowska Emilia Jadwiga (ur.1922 Łuczyce - zm.1945 Tymbark) [pkt 3.5]
 Zwana potocznie „Lilką” (taki też miała partyzancki pseudonim), pracowała w łączności i sanitariacie. 
  Od początku 1944 r. była zastępca komendantki referatu Wojskowego Służby Kobiet ( WSK ), 
  przy Inspektoracie „Niwa”.
 
 Myszkowski Wojciech Józef (ur.1923 Łuczyce - zm.2003 Kraków, poch. Oliwa) [pkt 3.5]
 ps. „Puchacz”, kpr. pchor. 
 Żołnierz AK, od 1942 r. placówka „Tymoteusz” w Tymbarku.
 Ukończył konspiracyjny kurs pchor. rez. piech. , służba w wywiadzie wojskowym. 
 W X 1944 wcielony do 1 psp AK w rej. Tymbarku. 
 Brał udział w walkach zbrojnych z okupantem i w akcjach przejmowania zrzutów broni  ( Mogielnica, Szczawa, Gorce ). 
 Naukę kontynuował na tajnych kursach, zdając maturę w 1944 r. Po wojnie studia na Wydz. Konstrukcyjnym Pol. Gdańskiej. 
 Pracował w Zakładzie Automatyki i Regulacji Turbin Parowych Maszyn Przepływowych PAN 
 w Gdańsku jako st. konstruktor – specjalista. Od 1989 na emeryturze.
 [Źródło : „Księga Pamięci Kadetów II Rzeczypospolitej” Aneks]
 
 Konfederaci barscy (1768 - 1772) : 
 Myszkowski Antoni (zm.25.04.1771, poch. Sucha Beskidzka) [pkt 3.4]
 zesłani na Syberię :

 Myszkowski Andrzej

 Myszkowski Franciszek

 Myszkowski Franciszek, Ciechanów

 Myszkowski Marcin, Łomża [pkt 7.2]

 

 W zakresie wojskowości :

 XVII – XIX w. :

 

 Myszkowski Adam, uczestnik bitwy pod Wiedniem 1683 r. [niezid.]

 

 Myszkowski Karol (ur.ok.1730 - zm.1775/84), dz. Galewic, s. Jana i Katarzyny Masłowskiej

 kapitan wojsk. kor. 1761, kapitan wojsk saskich 1775  [pkt 3.2.1.2]

 

 Myszkowski Kazimierz [ur.+/-1745], starosta kiełczygłowski, pułkownik wojsk koronnych,

 generał - adjutat  król.  [pkt 3.2.1.1]

 

 Myszkowski Józef [ur.+/-1750] Tow. Służył w okresie 1771 – 17.04.1782 kończąc służbę z rangą chor.  - Wojsko Koronne,

 Chorągiew 42 Jana Nepomucena Eryka Potockiego (ur.ok.1760 - zm.po 1815),

 starosty brzostowieckiego i brygadiera, syna Eustachego Potockiego (ok.1720 – 1768) m.in. dziedzica Turny i Chmielewa

 w par. Korytnica k. Węgrowa [zob. pkt 7.8]

 

 Myszkowski Mikołaj Henryk Józef [ur.1750 Śląsk - zm.1824/27]
 rotmistrz wojsk pruskich, major w pruskich huzarach czarnych, podpułkownik wojsk pruskich,
 w 1783 r. od króla Fryderyka Wielkiego, dostał obszerny majątek Świętejeziory na Litwie, 
 który od  Radziwiłłów przeszedł  do królów pruskich. [pkt 6.1]

 

 Myszkowski Jan Nepomucen (ur.1767 - zm. po 1788), s. Jana i Marianny z Wielowsi k. Krotoszyna

 podchor. reg. piesz. wojsk kor. 1788 r.  [pkt 3.3]

 

 Myszkowski Wojciech (ur.1767 Myszkowice - zm.16.04.1806 Myszkowice) [pkt 3]

 s. Kacpra i Joanny z d. Sulczyńska, właściciel części Myszkowic w par. Sączów k. Będzina,

 żołnierz, legionista, walczył w wojnach napoleońskich pod dowództwem gen. von Plötz (ur.1745 - zm.1816)

 

 Myszkowski Jan (ur.1784), s. Marcina i Zofii, fizilier gwardii w Legii Nadwiślańskiej, walczył w Hiszpanii

 

 Myszkowski Wojciech [ur.+/-1785], ok. 1806 r. wysłany do szkół w Wiedniu, major pułku strzelców, pułkownik

 

 Myszkowski Walenty, chorągiew Męcińskiego 1789 r. [niezid.] („Historya jazdy polskiej”)

 

 Myszkowski Jan ( ur.1789 Skórnice - zm.16.03.1843 Warszawa ) [pkt 3.6]                          
 żołnierz przez 27 lat,
 Sekretarz Generalny w Dyrekcji Komunikacji Lądowej i Wodnej w latach 1824 -1839,
 w 1829 r. odznaczony Orderem Św. Stanisława IV klasy [razem z Józefem Myszkowskim (1789 - 1856),
 rachmistrzem w Dyrekcji Kom. Ląd. i Wodnej, członkiem loży masońskiej "Bracia Zjednoczeni"],
 w 1831 r. mianowany zastępcą Sekretarza Generalnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 przez Rząd Narodowy [„Kurjer Warszawski” nr 121 z 4 .05.1831 r.],
 mieszkał w Warszawie przy ul. Nowy Świat, nr hip.1269  (Biuro Dyrekcji Komunikacji Ląd. i Wodnej),
 legitymowany ze szlachectwa. 1839 r. w Kr. Pol.
 W 1839 r. Janowi Myszkowskiemu została przyznana pensja emerytalna za 27 letnią służbę wojskową,

 w której utracił zdrowie [„Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego” nr 239 z 12.10.1839 r.]

 

 Myszkowski Józef (Adam) [ur.+/-1790 - zm.po 1853], 1853 r. pułkownik [pkt 6.1]

 

 Myszkowski Józef [ur.+/-1790], w 1813 r. żołnierz 14 Pułku Piechoty majora Skalskiego

 [być może to Józef Myszkowski, uczestnik powstania 1831 r.

 

 Myszkowski Dominik Kajetan (ur.1791 par. Żarnów - zm.24.11.1819 Warszawa,

 s. Wojciecha i Józefy z d. Orłowska, porucznik 19 Pułku Wojska Litewskiego [pkt 3.6]

 

 Myszkowski Gustaw (ur.1802), podpor. p. 1 ułanów 1825 - 1826 r., brat w/w Adama [pkt 6.1]

 

 Myszkowski Jan Aleksander (ur.1809 Lubartów - zm.10.09.1873 Paryż), [pkt 8]
 [prawdopodobnie syn Józefa Myszkowskiego, właściciela Lubartowa i Tekli z d. Dębicka]
 ukończył szkoły w Warszawie,
 od 10.09.1828 r. student Uniwersytetu Warsz. na Wydz. Prawa i Administracji
 Rodzice w 1828 r. mieszkali w Warszawie. 
 W powstaniu wstąpił 1.12.1830 do akademickiej gw. honor.
 1.09.1831 kanonier, potem podporucznik 6 Kompani Pozycyjnej Pieszej, 2 puł. mianowany przez Ramorino,
 16.09.1831 przeszedł z Ramorino do Galicji,  internowany przez Austriaków.
 Przybył 11.10.1832 do Francji, gdzie był członkiem Związku Towiańczyków.
 Należał początkowo do zakładu w Bourges, XI.1833 wysłany do Alencon, 23.10.1835 przybył do Paryża
 W latach 1848 - 49 pomagał  Adamowi Mickiewiczowi w prowadzeniu paryskiej kancelarii Legionu, agent Werbunkowy
 do Legionu Mickiewicza. Znał osobiście m.in. Juliusza Słowackiego.
 Po 1849 r. pracownik banku Rothsebilda [Rotszylda].
 Zmarł 10.09.1873 w Paryżu w domu zdrowia dra Dubois. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari.
 
 Miszkowski Jan, jeniec polski z armii napoleońskiej, odbywający służbę na Syberii [lata 1813-1827]
 
 Myszkowski Marceli [ur.+/-1815], w 1845 r. podoficer ułanów, Krosno
 „20.02.1846 r. w mieszkaniu Myszkowskiego odbyło się spotkanie spiskowców, na którym agent powstańczy
 Franciszek Wolański ogłosił początek powstania” [pkt 5]
 
 Miszkowski Karol, 1821 r. pułkownik [„Kurjer Warszawski” nr 187 z 7.08.1821 r.]
 
 Myszkowski Szczepan (ur.1824 Warszawa - zm.1888 Zakroczym), kapitan 21 pułku piechoty
 s. Franciszka i Teofili Bogumiły z d. Rybczyńska [pkt 7]
 
 Myszkowski Karol [ur.+/-1835], prawd. syn powstańca z 1831 r. Andrzeja, uczeń szkoły Polskiej 1860 – 1865,
 podporucznik, utalentowany altylerzysta, absolwent Szkoły Politechnicznej, uczestnik wojny w 1870 r., 
 w latach następnych doszedł do stopnia pułkownika, pełniąc różne odpowiedzialne. Emigrant do Francji. [pkt 11]
 
 Myszkowski Jastrzębiec Władysław (ur.2.06.1840 Makowiska k. Jasła - zm.25.01.1905, poch. Lwów), 
 wł. maj. Podniebyle k. Jasła [ Makowiska] [pkt 5.4]
 ziemianin, porucznik 11 pułku ułanów austriackich, powstaniec 1863 r.,
 służył w oddziałach ; Czachowskiego, Jeziorańskiego, Okuńskiego [ w innych źródłach Oksińskiego],
 Waligórskiego, ostatecznie objął dowództwo po Zaborowskim i prowadził sam oddział. Walczył
 w 13 - tu bitwach i potyczkach. Ranny ciężko w głowę pod Przedborzem. Po powstaniu rachmistrz.
 [ Wykaz powstańców styczniowych 1863 r. pochowanych we Lwowie : Myszkowski Władysław (ur.1840 - zm.1905)]
 
 Myszkowski Jastrzębiec Stanisław (ur.1847 r. Szebnice (ob. Szebnie k. Jasła) [pkt 5.4]
 powstaniec 1863 r., student w 1863, służył w oddz. Dionizego Czachowskiego [1810-1863]
 jako szereg. pod rotm. Prędowskim, w dragonach, w plut. Józefa Gabriela hr. Męcińskiego [1839-1921].
 Po powstaniu przepędził 10 miesięcy w więzieniu w Tarnowie, następnie gospodarował na majątku
 rodzinnym. W 1866 r. wstąpił do wojska austr. do 1- go pułku krakusów i został oficerem. Później
 przeniósł się do 57 pułku piech. W r. 1869 wziął dymisję i pracował odtąd jako leśnik.
 [być może to Stanisław Myszkowski (zm.1905), właściciel dóbr, pochowany : Stary Cmentarz w Tarnowie]
 
 Myszkowskij Iwan Iwanowicz [ur.+/-1870 Sidorovka w gub. Mohilew], generał [pkt 10.3]
 
 Myszkowski Jewhen (ur.12.04.1882 - zm.9.07.1920 ranny pod Czarnym Ostrowem, zm. w szpitalu w Tarnopolu), 
 poch. Tarnopol, 1917 r. pułkownik, 1920 r. generał kwatermistrz sztabu Armii Ukraińskiej, Ukraina [pkt 9.8]
 
 Myszkowski Eugeniusz, podpułkownik, 1892 r. Naczelnik pow. Grójeckiego [pkt 7.1]
 
 Myszkowski Stanisław [ur.+/-1885], 1920 r. kapitan, mieszkał : Kijów [siostra Eugenia Czerwijowska], [pkt 9.8.1]
 
 Żołnierze legioniści WP w latach 1914 – 1918 :
 
 Myszkowski Stanisław Karol (ur.1885 Mokre, par. Poraż, Galicja), s. Heleny Myszkowskiej, niezamężnej,
 1917 r. sierżant Legionów Polskich [pkt 5]
 
 Myszkowski Wilhelm (ur.18.02.1886 Myszkowice - zm.1941 Oświęcim) [pkt 3]
 
 Myszkowski Stanisław Witold (ur.3.02.1886 Lwów), s. Rudolfa i Zofii, przynależny : Lwów,
 Legionista od 3.09.1914 r., przynależny : Lwów, V baon 1.pp LP
 sierżant 5. pp. LP, ciężko kontuzjowany pod Klimontowem w czasie bitwy pod Konarami, 
 superarbitrowany Przemyśl 21.05.1916  i zwolniony z LP. [pkt 9]
 
 Myszkowski Witold Karol (ur.1886 Krasnystaw), walczył w szeregach 5. pp I Brygady LP.
 Superarbitrowany w Przemyślu 21.05.1916. Po kryzysie przysięgowym (VII 1917) został przeniesiony 
 do Polskiego Korpusu Posiłkowego. Żonaty. [pkt 8.1]
 
 Myszkowski Kazimierz (ur.1891 Lwów), podczas I wojny światowej służył w LP.
 
 Myszkowski Stanisław (ur.1892), Korbot, pow. Włodawa, s. Łucjana, rolnik [pkt 8]
 
 Myszkowski Stanisław h. Jastrzębiec [ur.+/-1895], [prawdop. pkt 3.5]
 I Br. II p. V b. I komp. ranny pod Klimontowem 1915 r., 1916 r. 6 szwadron pułku Ostoji,
 w 1918 r. internowany do Huszt (Węgry)
 

 Myszkowski Gonzaga Aleksander (ur.28.02.1892 Myszkowice - zm.1956 Mato Grosso, Brazylia),

 podpor. 5 p. 8 komp., ranny 4. 08.1916 pod Kostiuchnówką [pkt 3]
 
 Myszkowski Ludwik (ur.19.07.1893 - zm.18.03.1942 Oświęcim), akademik, w LP od 26.08.1914 r. 
 superarbitrowany Wiedeń 18.06.1915 r., zatw. 6.07.1915 r.. Służył w 2 pułku LP. Odznaczony KW. 
 Właściciel majątku Stubno [pkt 3.5]
 
 Myszkowski Jerzy h. Jastrzębiec (ur.17.11.1895 Stubno - zm.po 4.04.1940 zamordowany w Katyniu),
 s. Józefa  i Jadwigi z d. Marszałkowicz,
 uczeń Gimnazjum III w Krakowie, w roku szkolnym 1914/15 dobrowolnie wstąpił do legionów,
 uczestnik wojny polsko - bolszewickiej 1919 - 1920. [pkt 3.5]
 
 Myszkowski Tadeusz, (ur.1896 Stuszowiec) służył w LP, 1916 r. chorąży, I Brygada
 
 Myszkowski Wacław (ur.1898), pseudonim „Wierszeń”, zawód : pracownik biurowy,
 w LP od 17.03.1916 r., superarbitrowany Lublin 1.08.1917 r., zdolny do służby pomocniczej jako pisarz
 
 Myszkowski Zdzisław, mieszkał : Łódź, poległ 1917 r. [„Gazeta Łódzka” nr 115 z 28.04.1917 r.] [pkt 7.1.1]
 
 Myszkowski Zygmunt z Sosnowca (1914 r.) [pkt 3.1]
 
 Myszkowski Zygmunt Mieczysław (ur.1.11.1897 Zakopane - zm.1956), poch. Zakopane, 
 s. Jana i Katarzyny Bigaj
 stolarz, legionista 1914 - 1918, plutonowy,
 w Legionach Polskich od 4.06.1915 r. 12 komp. III baon 6. pp LP. Od 27.05.1916 r, plutonowy. [pkt 3.4.1]

 

 Żołnierze legioniści WP w latach 1918 - 1920 :

 

 Myszkowski  Jan, Oddział 3 PU, wachmistrz, Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari, poległ 8.09.1920 r. Frączki.

 Pomnik na cm. w Augustowie [pkt 6.3]

 

 Myszkowski  Władysław, Oddział  7 PULu, ułan, Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari

 

 Myszkowski Zygmunt, Oddział 6 PPL, kapral, Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari za wojnę 1918 - 1920

 

 Myszkowski  Gonzaga Aleksander, Oddział 5 PPL, major, Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari  [pkt 3]

 

 Myszkowski Franciszek, kapral, 2 Pułk Piechoty Legionów

 

 Myszkowski Bronisław (ur.11.08.1897 - zm.1980), poch. Łódź Radogoszcz, legionista [pkt 7.1.1]

 

 Myszkowski Julian (ur.20.08.1901 Stubienko - zm.21.10.1973), s. Feliksa i Katarzyny z d. Osowska [pkt 3.5]

 15.07.1920 r. zgłosił się jako ochotnik do Dzikowa na apel Rządu Obrony Narodowej, przynależał do oddziału konnego ochotników.
 
 Myszkowscy, bracia, 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich , 3 szwadron

 

 Oficerowie i podoficerowie WP i innych 1918 - 1939 :

 

 Myszkowski Marceli (ur.1.01.1845), 1928 r. podporucznik weteran powstania styczniowego,

 1928 r. mieszkał : Piotrków [pkt 3.2.1.3]

 

 Myszkowski Kazimierz Seweryn (ur.26.02.1876 - zm.6.06.1947), poch. Warszawa, cm. Wojskowy [pkt 4.1]

 w 1920 r. por., Poznań

 w 1933 r. mieszkał : Poznań, Al. Szelągowska 13 m 3 (emerytowany oficer),

 w 1934 r. porucznik w stanie spoczynku (Korpus Uzbrojenia)

 

 Myszkowski Stanisław [ur.+/-1885], porucznik, w 1919 r. powołany na komendanta m. Radymno

 [„Kwartalnik Chyrowski” nr 2, 1919 r.], [wzm. od 1910 r. „z Radymna”]

 

 Myszkowski Stanisław [ur.+/-1885], 1920 r. kapitan [pkt 9.8]

 

 Myszkowski Marian Zygmunt, inż. (ur.24.03.1883 Skałat - zm.22.03.1951 Gdynia),

 s. Adolfa i Filipiny Masełko [pkt 9.5]

 1922 r. kapitan - por. marynarki, 1934 r. komandor - por., mieszkał : 1928 r. Warszawa

 

 Myszkowski - Jastrzębiec Stefan (ur.5.07.1886 - zm.21.12.1956), poch. Kraków, cm. Rakowicki [pkt 3.4]

 1922 r. porucznik, kpt. art.,1934 r. kapitan rezerwy Korpusu Artylerii

 

 Myszkowski Wacław (ur.1889 - zm.1960), oficer w wojsku carskim, potem w wojsku polskim

 s. Leona i Pauliny Dziatkiewicz [pkt 3.2.1.1]. Żona N. Pogorzelska.

 

 Myszkowski Aleksander (ur.28.02.1892 Myszkowice k. Będzina - zm.1956 Mato Grosso, Brazylia),

 oficer Brygad Legionowych, attache wojskowy w Rydze, pełnomocnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, pułkownik [pkt 3]

 

 Myszkowski Marian Wacław (ur.8.09.1893), w 1921 r. Pułk Mot. Art. Najcięższej [niezid.]

 

 Myszkowski Wojciech (ur.27.03.1894 - zm.1943 Budsław, Białoruś [pkt 10]

 ppor. piech. 32 p. p, 1921 r. 11 Dyw. Piechoty

 

 Myszkowski Stefan [ur.+/-1895], 1913 r. chorąży, mianowany podporucznikiem rezerwowym

 10 dyw. art. konnej

 

 Myszkowski  Jerzy (ur.7.11.1895 Tymbark - zm.1940, zamordowany w Katyniu) - por. kaw. [pkt 3.5]

 Porucznik WP, w 1939 r. został wzięty do niewoli i trafił do obozu w Kozielsku , 
 zamordowany w Katyniu.  5.10.2007 r., mianowany pośmiertnie na stopień kapitana WP.

 

 Myszkowski Jan Józef (ur.24.10.1898) 1921 r. W.O.Z.G. Warszawa - Powązki

 ppor. gosp., Korpus Oficerów Administracji 1922 r. [niezid.]

 

 Myszkowski Jan Hilary (ur.10.11.1898 Czerwonka, pow. Węgrów - zm.1945), oficer rezerwy 1934 r.,

 ukończył SGH w Warszawie, udziałowiec w Hotelu Polonia, zamordowany przez Gestapo w Neuengammen,

 więzień obozów : Oświęcim (nr obozowy 2008), Neunengamme (nr obozowy 17983), s. Antoniego i Józefy z d. Bujalska [pkt 7]

 [1939 r. Jan Hilary Myszkowski, ppor. rez. z Modlina]

 

 Myszkowski Paweł (ur.26.06.1899 Brody), powstaniec wielkopolski

 1923 r. por. zawodowy, w 1928 r. baon podchor. rez. Śrem (60 p. p.) [pkt 4.5]

 

 Myszkowski Bolesław (ur.30.05.1901), w 1920 r. podpor. [pkt 7]

 

 Myszkowski Jan (ur.13.01.1902 Olszanka - zm.20.02.1974), poch. Szczebra, s. Jana

 w 1923 r. podpor., 22 pułk ułanów, walczyl pod Monte Cassino [pkt 6.2]

 

 Myszkowski Ludwik Dominik (ur.20.12.1903 Bełz), 1934 r. podporucznik rezerwy Korpusu Artylerii,

 adjutant komendanta Legionu Śląskiego w czasie II wojny światowej, członek AK lub BCh.

 s. Kazimierza i Sabiny z d. Krak, 1929 r. mieszkał : Katowice, ul. Kolejowa 23

 W czasie wojny deportowany do III Rzeszy [pkt 9.8]

 

 Myszkowski Bolesław Kazimierz (ur.23.09.1908 Bełz - zm.1991 Anglia),

 1935 r. podporucznik rezerwy Korpusu Piechoty [pkt 9.8], [pkt 11]

 

 Myszkowski Alojzy Wacław (ur.15.05.1909 - zm.po 1934),

 absolwent V kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim w latach 1930 – 31

 1934 r. podporucznik Korpusu Artylerii [pkt 9.7]

 

 Myszkowski Leon Joachim (ur.27.01.1911 Kursztyn k. Gdańska), s. Karola

 1936 r. podporucznik rezerwy Korpusu Piechoty [niezid.]

 

 Myszkowski Mieczysław (ur.14.07.1912 Lublin - zm.13.11.1939 Babadag) [fot. grobu], [pkt 8]

 s. Józefa i Adolfy Sawier

 mieszkał : Warszawa, ul. Winnicka 7, pracownik Sztabu Gównego, żołnierz września 1939 r.
 osadzony w obozie dla internowanych w Rumunii, zmarł Babadag,
 zaginiony  w latach 1939 – 1945, 1949 r. uznany za zmarłego (Sąd Grodzki w Warszawie)

 

 Myszkowski Zdzisław, 1913 r. Wołyńska Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego

 

 Myszkowski Stanisław, 5.06.1919 r., oficer Wojsk Polskich zginął we Lwowie od kuli przy ul. Ossolińskich,
 prawdopodobnie od zabłąkanej kuli spadającej pionowo z góry, wystrzelonej z cytadeli
 [„Gazeta Lwowska”, nr 129, dn. 5.06.1919 r., skan 89 i nr 130, dn.6.06.1919, skan 143], [pkt 9], 
 [być może to Stanisław Myszkowski, syn Stanisława i Salomei z d. Salabura], [pkt 3.5]

 

 Myszkowski Władysław, w 1923 r. por.

 Władysław Myszkowski (ur.22.08.1878 Żytomierz - zm.2.10.1948 Radom), s. Władysława i Ludwiki z d. Giżycka
 urzędnik DOKP w Radomiu. Porucznik piechoty, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych w 1920 r.
 Więzień Oświęcimia (nr obozowy 109090). 
 Przeżył obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, ale schorowany, wkrótce zmarł. [pkt 9.1]

 

 Myszkowski Jan Zygmunt, ppor. rez w 1939 r.

 

 II WOJNA  ŚWIATOWA :

 

 Żołnierze Armii Andersa :

 

 Myszkowski Józef (ur.1902 Grajewo - zm.8.07.1942 Kermin, poch. Kermin, Uzbekistan, ZSRR ) [pkt 6.2] 
 
 Myszkowski Jan (ur.13.01.1902 Olszanka - zm.20.02.1974), poch. Szczebra [pkt 6.2]
 
 Myszkowski Roman (ur.1903), żołnierz 3 Dywizji Strzelców Karpackich (kpr 2 bryg.) [niezid.]
 
 Myszkowski Borys (ur.1915 Zdolbunow, Ukraina - zm.1999 Norwich, hr. Norfolk), 
 s. Jana i Anastazji z d. Laskowiec
 żołnierz armii Andersa (3 Dywizja Strzelców Karpackich, kan. I pal.)
 walczył pod Monte Casino, osiadł w Wielkiej Brytanii [pkt 9.4]
       

 Myszkowski Leonard ps. „Wileńka 2” (ur.7.03.1915 Wilno - zm.22.05.1977 Włocławek) [pkt 10.1]

 1927/28 r., 1928/29 r. uczeń Gimnazjum OO. Jezuitów w Wilnie pw. Św. Kazimierza
 żołnierz w armii Andersa, saper ppor., walczył pod Monte Cassino, odznaczony Krzyżem Walecznych
 i innymi odznaczeniami. 1944 r. skoczek spadochroniarz AK „Cichociemny”
 Po powrocie z Anglii mieszkał kilka lat w Gdańsku, a od 1951 r. we Włocławku.
 Pracował przez wiele lat jako inżynier budownictwa wodnego w Hydroprojekcie.
 Projektował m. in. zapore wodną we Włocławku i kaskadę dolnej Wisły, która nigdy nie powstała.  
 
 Myszkowski Kazimierz (ur.1917), żołnierz 3 Dywizji Strzelców Karpackich (kan. 3. p. a. plot.) [niezid.]
 
 Myszkowski Kazimierz (ur.1922), żołnierz 3 Dywizji Strzelców Karpackich (sto. strz.3 bn. KW) [niezid.]
 
 Myszkowski Ludwik (ur.1922), żołnierz 3 Dywizji Strzelców Karpackich (strz. 4. bon.) [niezid.]
 
 Myszkowski Kazimierz (ur.1926), żołnierz 3 Dywizji Strzelców Karpackich (strz. 3. bon.) [niezid.]
 

 Myszkowski Franciszek [niezid.]

 

 Myszkowski Jerzy [niezid.], lotnik RAF, 1940 r. wywieziony do ZSRR z Armią Andersa

 

 Myszkowski Władysław (zm.26.09.1939), poch. Ząbki, starszy sierżant (Starszy strzelec) 80 PP, poległ [pkt 7.2]

 

 Personel Polskich sił powietrznych w Wielkiej Brytanii 1940 – 1947 :

 

 Myszkowski Konstanty (ur.26.03.1901 Wilno - zm.14.12.1996, poch. Legnica), sierżant, mechanik [pkt 10.1]

 Myszkowski Teofil (ur.20.10.1906 Wilno), mechanik, ostatni przydział : RAF Bramcote [pkt 10.1]

 Myszkowski Florian (ur.14.11.1916 Lwówek), plutonowy, fotograf [pkt 4.5]

 Myszkowski Gonzaga Henryk (ur.20.01.1917 Olszanka [niezid.] - zm.5.04.1992 Warszawa) [pkt 7.5]

 s. Stefana i Marii z d. Czerwińska

 kapitan RAP, pilot, przydział : 300 DB, Odznaczenia : VM 5 kl., 2 x KW

 mieszkał : Warszawa [brat Witold Myszkowski, uczestnik powstania warszawskiego 1944 r.]

 Myszkowski Stanisław (ur.8.05.1917), plutonowy, mechanik, mieszkał Teddington, Wielka Brytania

 Myszkowski Zygmunt (ur.1.10.1919 Wilno - zm.18.08.1942, poch. Morpeth, Northum, Wielka Brytania)

 kapral, pilot, stopień RAF [Royal Air Force] : Sgt [pkt 10.1]

 Myszkowski Jerzy Eugeniusz (ur.4.01.1923 Grodzisk Maz.), plutonowy, pilot [pkt 7.1]

 Myszkowska (Jasińska) Magdalena (ur.9.08.1922), ochotniczka, st. sierżant, kancelistka, Newton

 

 Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie :

 Myszkowski Jan (ur.13.01.1902 Olszanka - zm.20.02.1974), poch. Szczebra, s. Jana [pkt 6.2]
 Myszkowski Roman (ur.2.07.1903, pow. Węgrowiec), s. Antoniego [niezid.]

 Myszkowski Feliks (ur.18.11.1903 Chełmża), s. Jana [pkt 3.3]

 Myszkowski Henryk Tadeusz (ur.12.07.1906 Kałusz - zm.13.06.1972 Dębno, woj. zach. - pom.) [pkt 9.5]

 s. Emiliana

 Myszkowski Józef Antoni (ur.19.05.1907 Warszawa), s. Józefa i Antoniny Snieć (Sniec) [pkt 3.7.2]

 Myszkowski Piotr (ur.11.07.1911 Włocławek - zm.30.05.1948 tragicznie w Anglii, poch. Cambridge [pkt 3.7.1],

 s. Michała  i Walerii z d. Gierszewska

 Myszkowski Marian (ur.4.07.1918 - zm.1980 Starogard G.), s. Wojciecha [pkt 4.6]

 Myszkowski Eugeniusz (ur.7.08.1919 Łódź), s. Adama [pkt 7.1.1]

 Myszkowski Jan (ur.6.06.1922 Wysin - zm.19.04.1993), poch. Cm. Kom. Elbląg Dębica, s. Antoniego [pkt 4.7]

 Myszkowski Jan (Marek – Jan) (ur.21.01.1923 - zm.23.11.2002), s. Alfonsa [pkt 4.2]

 

 Podoficerowie i oficerowie : (imiona wg alfabetu)

 

 Myszkowski Hieronim (ur.5.09.1894 Brody), żołnierz Armii gen. Hallera [pkt 4.5]

 

 Myszkowski Andrzej ps. „Andrzejewski”, podchor. żołnierz AK, poległ : 20.09.1943 Stryjówka k. Grodna

 

 Myszkowski Andrzej, żołnierz w „Zielonych Beretach” w II wojnie św. z 1 - szej Samodzielnej Kompanii

 „Commando”, żona Wanda

 

 Myszkowski Antoni, podoficer br. panc. rez., aresztowany przez NKWD 22.03.1940, skazany na 10 lat ITŁ

 

 Myszkowski Bernard (ur.3.07.1921 - zm.1981), członek AK, w latach międzywojennych działacz harcerski

 w Sierakowie (Wielkopolska),

 opisany w książce Zenona Szymankiewicza „Spadochrony nad okupowaną Wielkopolską” [pkt.4.5]

 

 Myszkowski Feliks, 1941 r. ps. „Jacek”, podchorąży, członek ZWZ, Bydgoszcz [pkt 4.2]

 

 Myszkowski (Mieszkowski) Henryk (ur.1913 Szczekociny - zm.1976 Gdańsk - Oliwa), ps. „Biały” [pkt 3.4.3]

 

 Myszkowski Henryk, 1940 r. zastępca komendanta powiatowego AK (obwód Kałusz, Ukraina)

 

 Myszkowski  Jerzy (ur.7.11.1895 Tymbark - zm.1940, zamordowany w Katyniu) - por. kaw. [pkt 3.5] [zob. wyż.]

 

 Myszkowski Jerzy (ur.1922), kpr. podchor., pozbawiony wolności 13.04.1940 r,.

 zesłaniec od 13.04.1941, obl. Kustanajska, rejon Karabałukski, kolchoz, zwolniony 1941 r.

 wywiezieni członkowie rodziny : matka, siostra [„Personal card index”]

 

 Myszkowski Leon, kpr., ppor., saper (1941 r.)

 

 Myszkowski Ludwik „Marek”, 1940 r. por., adiutant, żołnierz AK na Śląsku, Legion Śląski, aresztowany

 przez Gestapo

 

 Myszkowski Ludwik Wacław (ur.1894 - zm.21.04.1973), lat 79), poch. Warszawa, cm. Stare Powązki

 żołnierz AK, przedsiębiorca branży budowlanej i transportowej,

 wiceprzewodniczący Rady Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług m. st. Warszawy

 [pkt 7], [„Nekrologi warszawskie”]

 

 Myszkowski Stanisław Maria, ppor. w st. spocz., żołnierz Września w szeregach 3 pułku Strzelców

 Kaniowskich, uczestnik walk przeciwko Niemcom w szeregach AK.

 Odznaczony Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Kampani Wrześniowej 1939 r. i in.

 

 Myszkowski Wacław (ur.27.09.1913 Gullowitz - Leitmerik), kpr., pchor., ppor. piech. (18.01.1946), z zawodu student,

 absolwent szkoły średniej (język niemiecki, ukraiński i słabo angielski i francuski)  i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy

 Piechoty ze specjalnością obsługi ckm przy 12 DP w Tarnopolu (1935/36),

 od 20.09.1945 w Brygadzie Świętokrzyskiej z przydziałem do komp. nr 3 (4002), 24.12.1945 awans na sierż. pchor.,

 10.01.1946 powołany na tygodniowy kurs podchorążych z zakresu O. III i O. VI, od 18.01.1946 na stażu w komp. 4001,

 16.12.1946 przeniesiony z komp. 4001 do komp. 4002 (przeniesienie anulowano 23.02.1946),

 dca plutonu w komp. 4003 Bremen (1946 – 47). [zob. pkt 3.4]

 

 Myszkowski Wojciech Józef (ur.9.12.1923 r. Łuczyce - zm.29.09.2003 Kraków, poch. Gdańsk - Oliwa), 
 s. Jerzego i Julii Paszkiewicz
 ps. „Puchacz”, kpr. pchor. Żołnierz AK, od 1942 r. placówka „Tymoteusz” w Tymbarku.
 Ukończył konspiracyjny kurs pchor. rez. piech. , służba w wywiadzie wojskowym. W X 1944 wcielony do 1 psp AK
 w rej. Tymbarku. Brał udział w walkach zbrojnych z okupantem i w akcjach przejmowania zrzutów broni ( Mogielnica,
 Szczawa, Gorce ). Naukę kontynuował na tajnych kursach, zdając maturę w 1944 r. Po wojnie studia na Wydz.
 Konstrukcyjnym Politechniki Gdańskiej. Pracował w Zakładzie Automatyki i Regulacji Turbin Parowych Maszyn
 Przepływowych PAN w Gdańsku jako st. konstruktor – specjalista. Od 1989 na emeryturze.
 [ Źródło : „Księga Pamięci Kadetów II Rzeczypospolitej” Aneks] [pkt 3.5]
 
 Myszkowski Zygmunt, ppor., żołnierz 88 pp. AK, Narodowa Organizacja Wojskowa, 
 pseudonim „Czernik” (1943 r.), Obwód wołkowyski, Podlasie, Białostocczyzna
 
 Żołnierze Wojska Polskiego ;
 Myszkowski Edmund (ur.15.11.1891 Kraków - zm.3.06.1955),
 żołnierz w I wojnie, św., uczestnik Kampanii Wrześniowej 1939 r. [pkt 3.4.1], więzień obozów
 
 Myszkowski Kazimierz (ur.7.01.1923 Warkowicze - zm.21.09.1986), poch. Sępólno Krajeńskie)
 W czasie II wojny dowódca czołgu podczas kontrofensywy Lenino – Berlin [pkt 9.04]
 
 Myszkowski Kazimierz (ur.24.02.1924 Wilno - zm.2.01.2004), poch. Gdański, cm. św. Franciszek
 żołnierz AK, 1939 r. („Stenga”), VI  Wileńska Brygada AK [pkt 10.1]
 

 Myszkowski Wacław (ur.1925 Derewianki, rejon złoczowski, obw. lwowski - zm. 20.01.1945, poległ Sochaczew)

 s. Feliksa, żołnierz Wojska Polskiego na froncie wschodnim,

 kan. 1 pm., zm. 20.01.1945 r., pochowany Sochaczew, 8 - KW, ul. Traugutta, Ckom.

 [Księga pochowanych żołnierzy polskich w II wojnie światowej]

 
 Myszkowska Leokadia (ur.9.01.1929), c. Władysława
 
 Myszkowski Waldemar (ur.12.03.1929 - zm.29.12.2002 Pabianice), poch. Łódź, pilot [pkt 7.1.1]
 s. Piotra Myszkowskiego
 
 Myszkowski Zbigniew Julian (ur.5.02.1930 Germakówka, ob. Ukraina - zm.24.03.1983, poch. Wrzeszczyna), 
 s. Michała i Karoliny Nedokus [pkt 9.7]
 
 Rosja :
 Myszkowskij Iwan Iwanowicz (ur.ok.1870 Sidorovka k. Mohileva), generał,  [pkt 10.3]
 mieszkał w gubernii smoleńskiej, gdzie miał swój majątek.
 
 Myszkowskij Siemien Michajłowicz (ur.2.02.1871)
 Kształcił się w Korpusie Kadetów Petrovsky Połtawa w 1889 r.,
 1890 r. porucznik, 1898 r. kapitan, 1910 r. podpułkownik. Uczestnik II wojny światowej. [pkt 9.7]
 
 Inni (niezid.) :
 Myszkowski Feliks, buchalter, uczestnik Kampanii Wrześniowej 1939, przydział wojskowy 66.I.R. Chełmne
 Stopień wojskowy : Gefr., wzięty do niewoli 17.09.1939 Modlin, osadzony : stalag I A, nr jeniecki : 33477
 
 Lista Katyńska :
 Myszkowski Stanisław (ur.1890), s. Michała [niezid.]
 Myszkowski Jerzy (ur.17.11.1895 Stubno) [pkt 3.5]
 
 Wykaz osób cywilnych ewakuowanych z ZSRR do Iranu. 
 Polacy przebywające w Teheranie
 [„Polska Walcząca – żołnierz polski na obczyźnie”]
 Myszkowska Danuta (ur.6.06.1926 Grodzisk Mazowiecki), c. Eugeni z d. Weinfurter [pkt 3.7.2]
 Myszkowska Eugenia z d. Weinfurzer (ur.1.12.1896 Warszawa - zm.1977 Newbury, Berkshire, Anglia) [pkt 11]
 Myszkowska Helena z d. Zielińska (ur.16.12.1908 Warszawa)
 Myszkowska Teresa (ur.31.07.1933 Warszawa)
 Myszkowski Waldemar (ur.1.10.1929 Warszawa)

 

 Virtuti Militari 1792 - 1992

 Myszkowski Jan Aleksander (ur.1809 Lubartów - zm.1873 Paryż) [pkt 8]

 Myszkowski Jan, Tambor major z pułku grenadierów,
                     21.09.1831 r. otrzymał Srebrny Krzyż Wojskowy Virtuti Militari [prawdop. pkt 3.6]
 Myszkowski Franciszek, 3.10.1831 r. 
 Myszkowski Gonzaga - Aleksander (ur.1892 - zm.1956), major 05 PPL, VM V kl. 1918 - 20 
                     17.05.1922 r. [pkt.3]
 Myszkowski Władysław, ułan 07 PUL - u, VM V kl, 1918 - 20

 Myszkowski Zygmunt, legionista, uczestnik wojny 1918 - 20, kapral 06 PPL, Virtuti Militari V kl. [pkt 3.4]

 Myszkowski Jan, wachmistrz, 03 PU, VM V kl., 1918 - 20 [zginął 8.09.1920 r., poch. Augustów]

 Myszkowski (Mieszkowski) Henryk „Biały” (ur.1913 Szczekociny - zm.2001 Gdańsk - Oliwa),

                     Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari V kl. (kwiecień 1944 r.) [pkt 3.8.2]
 Myszkowski Henryk (ur.20.01.1917 Olszanka - zm.5.04.1992 Warszawa),

 1939-1945 r. 301 Dywizjon Bombowy „Ziemi Pomorskiej”, Krzyż srebrny V kl. [zob. wyżej] [pkt 6.3]
 Myszkowski Jacek Bogusław (ur.1924 Waganiec - zm.2.05.2014 USA), 1939 -1945 r. [
pkt 3.7]

 Myszkowski Felicjan, 20.07.1972 r.

 

 Order  Świętego  Stanisława Biskupa Męczennika

 ustanowiony 7 maja 1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

 Myszkowski Augustyn – 1789 r. [pkt 3.2.1.1]

 Myszkowski Kazimierz – wzm.1791 r. [pkt 3.2.1.1]

 Myszkowski Jan – 1829 r. [pkt. 3.6]

 Myszkowski Józef – 1829 r. [pkt 7 i pkt 5.1]

 

 Odznaczeni 1945 r.

 1945 r. - Myszkowski Franciszek (ur.1902), Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami

 

 Odznaczeni po 1945 r. (na podstawie opublikowanych informacji w internecie)

 1996 r. - Myszkowski Andrzej, s. Henryka, Srebrny Krzyż Zasługi

 1996 r. - Myszkowska Teresa, c. Stanisław, Brązowy Krzyż Zasługi

 1997 r. - Myszkowski Jacek, s. Zygmunta, Srebrny Krzyż Zasługi

 1998 r. - Myszkowska - Olszewska Maria, c. Józefa, Złoty Krzyż Zasługi

 1998 r. - Myszkowski Krzysztof, s. Wacława, Srebrny Krzyż Zasługi

 1998 r. -  Myszkowska Justyna, c. Antoniego, Srebrny Krzyż zasługi

 1998 r. - Myszkowska Anna, c. Leonarda, Brązowy Krzyż Zasługi

 2000 r. - Myszkowski Ryszard, s. Kazimierza, Złoty Krzyż Zasługi

 2000 r. - Myszkowska Maria, Srebrny Krzyż Zasługi

 2000 r. - Myszkowska Maria Teresa, Srebrny Krzyż Zasługi

 2001 r. - ppłk. Myszkowski Wiktor Aleksander, Srebrny Krzyż Zasługi [zob. pkt 9.4]

 2001 r. - Myszkowski Józef, Brązowy Krzyż Zasługi

 2001 r. - Myszkowski Marek, Brązowy Krzyż Zasługi

 2002 r. - Myszkowska Zofia, Srebrny Krzyż Zasługi

 2003 r. - Myszkowska Teresa, Srebrny Krzyż Zasługi

 2003 r. - Myszkowski Zbigniew Jerzy, Brązowy Krzyż Zasługi

 2004 r. - Myszkowska Magdalena Anna, Srebrny Krzyż Zasługi

 2004 r. - Myszkowski Henryk, Brązowy Krzyż Zasługi

 2005 r. - Myszkowski Jerzy, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

 2005 r. - Myszkowski Marek, Srebrny Krzyż Zasługi

 2005 r. - Myszkowski Wojciech Zbigniew, Srebrny Krzyż Zasługi

 2005 r. - Myszkowski Krzysztof Józef, Brązowy Krzyż Zasługi

 2007 r. - ppłk. Myszkowski Wiktor Aleksander, Złoty Krzyż Zasługi

 2007 r. - Myszkowski Waldemar Stanisław, Srebrny Krzyż Zasługi

 2008 r. - Myszkowski Roman (ur.18.04.1947 – zm.8.02.1985 tragicznie), poch. Gdynia

                Złoty Krzyż Zasługi, pośmiertnie (zatonięcie statku M/S Busko - Zdrój w 1985 r.) [pkt 4.6]

 2010 r. - Myszkowski Jerzy, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

 2011 r. - Myszkowska Maria Teresa, Złoty Krzyż Zasługi [zob. 2000 r.]

 

 1944/45 r. - Czesław Myszkowski, chor., s. Jana, odznaczony : Krzyż Walecznych, Srebrny Medal Zasłużony
                   na Polu Chwały
 


  do górywstecz