KONTAKTY i NOWOŚCI

 

                                                 [ zob. podstrona „Od autora. Korespondenci” ]

 
KONTAKT :
 Autor strony : Andrzej Wcisło
 e-mail :

 1/ awcislo3@op.pl 

 lub

 2/ myszkowscy@vp.pl

 

 Strona ta przeznaczona jest na umieszczanie ważniejszych nowości w zakresie genealogii

 rodu Myszkowskich.          
 Mam tu na uwadze :
 1/ najnowszą literaturę,
 2/ nowe informacje od osób zainteresowanych,
 3/ nowe linki w internecie,
 4/ inne.

 

 NOWOŚCI :

 This part of the website presents main news regarding genealogy of Myszkowscy, ie:          
 1/ The atest litterature,
 2/ New information from people interested In the subject-matter,
 3/ New links,
 4/ Others.

 

 2006 r. :

 1/ 25.06.2006 r. odwiedził mnie p. Piotr Myszkowski, mieszkający w Rakoniewicach w Wielkopolsce

     z linii  Jarosław - Tymbark. Przedstawiciele tej linii byli przed wojną właścicielami majątków : Tymbark, Stubno

     i Hruszowice k. Przemyśla, Łuczyce k. Sokala (ob. Ukraina). Dokonaliśmy szczegółowej analizy tej linii oraz

     wielu uzupełnień (daty, nowe osoby itp.) [pkt 3.5]

 

 2/ 30.07.2006 r. p. Józef (Wojciech) Myszkowski z linii Krośniewice k.Kutna przysłał informacje

     dotyczące Myszkowskich zamieszkałych w Krośniewicach co najmniej od połowy XIX wieku (zob. pkt. 3.7.2).

 

 3/  8.08.2006 r. p. Jacek Myszkowski z Warszawy uzupełnił informacje na temat  linii Myszkowskich z Podlasia.

      Są to bardzo cenne odpisy z Archiwum Państwowego w Siedlcach, które dają nowe spojrzenie na temat

      początków tej linii, szczególnie w okolicach Sokołowa Podlaskiego [zob. linia z Podlasia pkt 7.8].

 

 4/ 13.08.2006 r. p. Jan Stanisław Kamyk Kamieński z Kraśnika przysłał ciekawą informację :

     1817 r. ślub – Franciszek Myszkowski (lat 19), zamieszkały w Urzędowie k. Kraśnika i Marianna Kamieńska

      h. Ślepowron (ur.1799 Urzędów).

      Wiadomość ta jest o tyle ciekawa, że do połowy XVII wieku Myszkowscy byli właścicielami tzw. klucza

      grabowieckiego [Grabówka – 15 km od Urzędowa]. Linia ta nagle „zniknęła” w 2-giej połowie XVII wieku

      [zob. pkt. 2 – linia Andrzeja Myszkowskiego, kasztelana lubelskiego]. Czyżby Franciszek Myszkowski (ur.1798)

      był potomkiem tej linii ?

 

 5/ 20.09.2006 r. p. Roman Kosarenko z Ukrainy przysłał drzewo genealogiczne linii Myszkowskich z gubernii

     Mohilewskiej, rejon Klimowicze, miejscowość Sidorovka. Początki tej linii sięgają połowy XVIII wieku.

     Najprawdopodobniej linia ta jest bardzo blisko spokrewniona z linią Myszkowskich z miejscowości

     Saprynowicze k. Mścisławia [zob. pkt. 10.3 – Linie z Litwy i Białorusi].

 

 6/ 2.10.2006 r. odwiedziłem cmentarz prawosławny ( wcześniej był to cmentarz grecko-katolicki )

     w miejscowości Pielgrzymka k.Jasła. Znalazłem dwa groby Myszkowskich z Pielgrzymki. Zdjęcia i opisy grobów

     [zob. pkt. 5.2  Linia z Pielgrzymki].

 

 7/ 2.10.2006 r. p. Maciej Murzynowski przysłał mi informacje dotyczące Myszkowskich, zawarte w nowo

     wydanej książce : „Regestr Diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie

     1783 - 1784”. Warszawa 2006. Uzupełniłem dane dotyczące dóbr Myszkowskich, szczególnie linii z Galewic.

 

 8/ 7.10.2006 r. ostatnio w Kujawsko – Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej dodano m. in. gazetę „Dziennik

     Tygodniowy Departamentu Bydgoskiego”. W jednej z nich są wiadomości na temat Myszkowskich

     [pkt. 3.7. Linia z Szewa k.Gostynina]. Wiadomość przesłała p. Marzena Jasińska ze Strzelna.

 

 9/ 1.11.2006 r. p. Roman Kosarenko z Kanady przysłał uzupełnienia od p. Włodzimierza Myszkowskiego z Moskwy

     dotyczące linii Myszkowskich z gubernii Mohilewskiej [zob. pkt. 10.3].

 

 10/ 15.11.2006 r. dodano nowy punkt : 11. Linie w Europie (dotyczy Europy Zachodniej i Środkowej).

 

 

 2007 r. :

 1/ 6.01.2007 r. p. Bożenna Derecka - Dupuis z Paryża przysłała obszerne uzupełnienie linii Myszkowskich

      z parafii Korytnica k.Węgrowa [zob. pkt 7.8 Linia z Podlasia]. Informacje pochodzą z mikrofilmu Bazy

      Mormonów (mikrofilm udostępniony w biurze Mormonów w Paryżu).

 

 2/ 26.01.2007 r. p. Katarzyna Myszkowska przysłała informacje na temat linii Myszkowskich z Sierakowa

     k. Pniew w Wielkopolsce [zob. pkt 4.5. Linia z ok. m. Pniewy]

 

 3/ 21.02.2007 r. p. Barbara Zygmańska z Chorzowa przysłała obszerne informacje na temat linii Myszkowskich

     z Dąbrowy k. Wielunia. Informacje pochodzą z dokumentów rodzinnych tej linii. Uzupełniają cały wiek XIX

     i XX [zob. pkt 3.2.1.1. Linia z Dąbrowy]

 

 4/ 25.02.2007 r. dodano nowy punkt : 7. Linie z Warszawy

 

 5/ 3.03.2007 r. uzupełniony został pkt 5.6 o linię Myszkowskich z miejscowości : Ocieka k. Ropczyc i Wapienne

     k. Gorlic. Informacje przysłała p. Urszula Kuryło, zam. Wapienne

 

 6/ 3.03.2007 r. p. Krzysztof  Myszkowski z Krakowa przysłał informacje o swojej linii z Tarnowa. Linia ta

     prawdopodobnie jest blisko spokrewniona z linią z Ryglic k. Tarnowa [zob. pkt 3.4 i pkt 5.3].

     Krzysztof Myszkowski, znany jako „Mysza” jest członkiem zespołu muzycznego PMF ( Prawda Między Faktami ).

 

 7/ 4.03.2007 r. p. Janusz Bzowski z Krakowa dodał bardzo istotny szczegół z dziejów linii Myszkowskich

     z Tymbarku [pkt 3.5]. Barbara Bzowska (ur.1936 r.), córka Franciszka Janoty Bzowskiego i Janiny z d. Turskiej,

     zmarłej w 1936 r. tragicznie w końcowym okresie ciąży ( przypadkowo postrzelonej z broni palnej w brzuch ),

     wnuczka Karola Turskiego i Zofii Myszkowskiej - właścicieli Tymbarku, jest bohaterką powieści Kornela

     Makuszyńskiego (1936 r.) i filmu „Awantura o Basię”. Kornel Makuszyński, przyjaciel rodzin ; Myszkowskich

     i Bzowskich, przebywając w 1936 r. w Tymbarku był tak przejęty tragiczną śmiercią Janiny Bzowskiej

     i cudownym uratowaniem dziecka, że napisał powieść o przyszłych  losach jej córki Basi, zmieniając nazwiska

     i wydarzenia.

 

 8/ 13.03.2007 r. p. Stanisław Myszkowski, zamieszkały w miejscowości Ogrodniki k. Łochowa przysłał obszerne

     uzupełnienia dotyczące linii Myszkowskich z Podlasia [pkt 7.8] na podstawie własnych informacji oraz danych

     uzyskanych w USC w Stoczku.

 

 9/ 1.04.2007 r. p. Dariusz Czurko przysłał informacje o swojej linii Myszkowskich z miejscowości Zdołbunow

     k. Równego ( Ukraina ) [ pkt 9.4 ]

 

 10/ 29.05.2007 r. odwiedziłem wieś Myszkowice k. Będzina w par. Sączów. Znalazłem grób Edmunda

       Myszkowskiego (1851-1918), właściciela cz. Myszkowic i uzyskałem informacje od najstarszych mieszkańców 

       Myszkowic i Sączowa. W Archiwum Państwowym w Katowicach znajdują się księgi metrykalne par. Sączów

       z lat 1869-1903, z których uzupełniłem genealogię Myszkowskich [ pkt 3.]

 

 11/ 26, 27 i 30.07.2007 r. odwiedziłem Archiwum Państwowe w Siedlcach. Przeczytałem księgi metrykalne

       z parafii Korytnica k. Węgrowa z lat 1810 - 1885. Linia Myszkowskich z parafii Korytnica została uzupełniona

       do roku 1885 [pkt 7.8]

 

 12/ 26, 27.07.2007 r. odwiedziłem parafię Niwiski k. Siedlec ( Niwiski - cmentarz, Opole Stare, Opole Nowe ).

       Uzyskałem cenne informacje od p. Myszkowskich zamieszkałych w miejscowościach : Niwiski, Opole Stare

       i Nowe. Uzupełniłem dane na temat linii Myszkowskich w tej parafii. [pkt 7.8]

 

 13/ 28.07.2007 r. odwiedziłem p. Zbigniewa Wąsowskiego, autora książki „Monografia parafii Rozbity Kamień

       na Podlasiu” 2005 r. Pan Zbigniew Wąsowski udostępnił mi dodatkowe informacje dotyczące linii

       Myszkowskich z parafii Czerwonka Grochowska, z miejscowości Grochów k.Sokołowa Podlaskiego [pkt 7.8].

 

 14/ 2.08.2007 r. p. Maria Myszkowska z Dolska k.Gorzowa Wlkp. przysłała zestawienie swojej linii Myszkowskich

       od ok. 1830 r. z par. Blizanów k. Kalisza [ pkt 3.3]

 

 15/ 11.08.2007 r. p. Marek Myszkowski z USA przysłał zestawienie swojej linii Myszkowskich od 1873 r.

       z Kamienia k. Przysuchy (ok. Radomia), [pkt 3.8]

 

 16/ 29.08.2007 r. p. Anita Adamska z Gdańska przysłała zestawienie swojej linii Myszkowskich od ok. 1815 r.

       z Krakowa i okolic [pkt 3.4.1]

 

 17/ 6.09.2007 r. p. Krzysztof Myszkowski z Niemiec przysłał zestawienie swojej linii Myszkowskich od ok.1840 r.

       z par. Ulan k. Radzynia Podlaskiego [pkt 7.7]

 

 18/ 4.10.2007 r. dodano nowy punkt 3.8.1 Linie z okolic : Kunów - Radom – Kielce

 

 19/ 2.12.2007 r. p. Allan Miskofski z Kanady przysłał uzupełnienie i zestawienie swojej linii Myszkowskich

       z ok. Grudziądza (Samin, Opalenica) [pkt 12]

 

 20/ 3.12.2007 r. p. Lech Niepiekło przysłał dane o Myszkowskich z par. Prostyń [pkt 7.8] na podstawie ksiąg

       Bazy Mormonów z lat 1810 – 1864

 

 21/ 10.12.2007 r. p. Joanna Welerowicz z Irlandii przysłała tłumaczenie niektórych podstron w języku angielskim

 

 22/ 15.12.2007 r. wprowadzono nowy rozdział „Posiadłości Myszkowskich” [zob.strona główna]

 

 23/ 26.12.2007 r. p. Jarosław Wesołowski przysłał zdjęcia (ze zbiorów własnych) pieczęci herbowej

       księdza Walentego Myszkowskiego (ur.ok.1723 - zm.ok.1779) z linii Myszkowskich z Galewic

       [zob. zdjęcia i pkt 3.2.1.2.]

 

 2008 r. :

 1/ 7.01.2008 r. p. Włodzimierz Trela ze Szczecina przysłał zdjęcia i dokumenty dziadka Piotra Myszkowskiego

     z Włocławka oraz uzupełnienie tej linii Myszkowskich [zob. pkt 3.7.1]

 

 2/ 15.01.2008 r. p. Edyta Smagowicz z domu Myszkowska z Gostynina przysłała swoją linię Myszkowskich

     z okolic Gostynina (Sokołów, Sierakówek) [zob. pkt 3.7.2]

 

 3/ 20.01.2008 r. p. Anika Myszkowska przysłała swoją linię Myszkowskich z Suwałk i okolic [zob. pkt 6.3]

 

 4/ 26.02.2008 r. p. Carol Peters Miskowski z Kanady przysłał informacje o swojej linii Myszkowskich

     od ok. 1815 r. z okolic Grudziądza, Brodnicy (Guttowo, Opalenica, Świerczyn, Kuligi) [zob. pkt 12]

 

 5/ 27.02.2008 r. p. Maria Myszkowska przysłała informacje o swojej linii Myszkowskich z okolic

     Tomaszów Lubelski – Bełżec [zob. pkt 8.2]

 

 6/ 15.07.2008 r. p. Leopold Myszkowski z Warszawy przysłał informacje o swojej linii Myszkowskich

     z Warszawy [zob. pkt 7]

 

 7/ 12.08.2008 r. p. Katarzyna Maria Kullmann z Warszawy przysłała obszerne informacje o linii Myszkowskich

     z Pielgrzymki k. Jasła oraz zdjęcia rodzinne [zob. pkt 5.2]

 

 8/ 26.10.2008 r. p. Gabriela Ziomek z Ocieki k. Ropczyc przysłała istotne informacje o początkach linii

     Myszkowskich w Ociece, sięgających co najmniej I połowy XVIII wieku. Linia będzie stopniowo uzupełniana

     [zob. pkt 5 i pkt 5.6]

 

 9/ 6.11.2008 r. p. Danuta Mroczkowska przysłała zdjęcie Ludwika Myszkowskiego z żoną i dziećmi

     (Jerzy, Ewa, Andrzej) - właściciela majątku Stubno k. Przemyśla [zob. pkt 3.5]. Adolf Mroczkowski, dziadek

     męża p. Danuty Mroczkowskiej zarządzał majątkiem Stubno.

 

 10/ 9.11.2008 r. p. Anna Disbury z Wielkiej Brytanii przysłała informacje o linii Wilhelma Myszkowskiego

      (ur.1886) z Myszkowic i Żyrardowa [zob. pkt 3]

 

 11/ 13.11.2008 r. p. Tomasz Adamczyk z Warszawy przysłał informacje o swojej linii Myszkowskich

      z Cienina Kościelnego k. Słupcy od połowy XIX wieku [zob. pkt 4.3]

 

 2009 r. :

 1/ 21.01.2009 r. p. Bronisław Kaszkowiak przysłał informacje o swojej linii  Myszkowskich z okolic :

     Pniewy, Lwówek [zob. pkt 4.5]

 

 2/ 2.02.2009 r. p. Genowefa Kasperkowiak z Galewic k. Kępna przysłała zdjęcia grobów w Cieszęcinie dwóch

     ostatnich właścicieli Galewic : Antoniego Myszkowskiego (1817 - 1895) i jego syna Henryka Myszkowskiego

     (1854 - 1890) [zob. pkt 3.2.1.2]

 

 3/ 2.03.2009 r. p. Aleksander Myszkowski z Sępólna Krajeńskiego k. Bydgoszczy i z Londynu przysłał

     informacje o swojej linii Myszkowskich z okolic Łucka ( miejscowość Warkowicze) – Ukraina. Część

     rodziny po II wojnie św. przeniosła się w okolice Sępólna Krajeńskiego k. Bydgoszczy [zob. pkt 9.4]

 

 4/ 7.03.2009 r. p. Marta Myszkowska przysłała swoją linię Myszkowskich z Żyrardowa [zob. pkt 7.6]

 

 5/ 8.03.2009 r. p. Bronisław Kaszkowiak z Murowanej Gośliny k. Poznania przysłał kompletną linię

     Myszkowskich z ok. Lwówka. Dane oparte są na opracowaniu „Genealogia Rogozińskich i Hoffmannów

     oraz rodzin spokrewnionych”, tom 2, Myszkowscy, Bronisław Kaszkowiak, Murowana Goślina 1991 r.

     [zob. pkt 4.5]

 

 6/ 16.04.2009 r. p. Karolina Myszkowska z Dortmundu (Niemcy) przysłała  c.d. lini Myszkowskich z Tymbarku.

     Jest to linia Jerzego  Myszkowskiego (1895 - 1940), właściciela Tymbarku

     i syna Wojciecha Myszkowskiego (1923 - 2003)  [zob. pkt 3.5]

 

 7/ 25.04.2009 r. p. Izabela Radziszewska - Kozłowska z Gdańska przysłała uzupełnienie linii Myszkowskich

     z Tymbarku - linia Wojciecha Myszkowskiego (1923 – 2003)  [zob. pkt 3.5]

 

 8/ 2.07.2009 r. p. Suzanne Trznadel z USA przysłała obszerne informacje o linii Myszkowskich w Detroit, USA,

     od 1843 r. [zob. pkt 12]

 

 9/ 31.08.2009 r. p. Barbara Kałużny Karcz przysłała informacje o linii Myszkowskich : Kraków - Podgórze

     od końca XIX w. [zob. pkt 3.4] 

 

 10/ 12.09.2009 r. p. Beata Soczewka z Wrocławia przysłała informacje o linii Myszkowskich z ok. Myszkowa

      i Jarocina od końca XIX w. [zob. pkt 3.3]

 

 11/ 23.09.2009 r. p. Jerzy Adam Myszkowski ze Świnoujścia przysłał informacje o linii Myszkowskich

      z Zawiercia i Sosnowca [zob. pkt 3.1]

 

 12/ 26.10.2009 r. p. Tadeusz Zwierkowski ze Stubna k. Przemyśla przysłał dodatkowe informacje,

      uzupełniające linię Myszkowskich z Tymbarku (Stubno, Hruszowice) [zob. pkt 3.5]

 

 13/ 21.11.2009 r. p. Ryszard Guzenda z Brzegu udostępnił informacje o linii Myszkowskich z Ostrzeszowa

      i okolic [zob. pkt 3.3]

 

 14/ 27.11.2009 r. p. Lech Niepiekło przysłał informacje o linii Myszkowskich z Myszkowic z XVIII wieku,

      uzyskane przez p. Piotra Niepiekło w Archiwum Państwowym w Kielcach. Dane te stanowią  cenne

      uzupełnienie wcześniejszych pokoleń Myszkowskich w Myszkowicach w XVIII w.  [zob. pkt 3]

 

 15/ 4.12.2009 r. p. Mariusz Myszkowski przysłał informacje o linii Myszkowskich z Janowca Wielkopolskiego

      i okolic  [zob. pkt 4.3]

 

 16/ 31.12.2009 r. p. Lech Niepiekło przysłał informacje dotyczące linii Myszkowskich z Podlasia z połowy

      XVIII wieku. Jest to linia ze Sterdyni, najstarsza na Podlasiu.  [zob. pkt 7.8]

 

 2010 r. :

 1/ 4.01.2010 r. p. Jarosław Myszkowski z Warszawy przysłał  informacje o linii Myszkowskich : Grajewo,

     Wąsosz od połowy XIX wieku  [zob. pkt 6.2]

 

 2/ 27.01.2010 r. p. Edyta Myszkowska z Nowego Sącza przysłała informacje o linii Myszkowskich : Szalowa

     k. Gorlic  [zob. pkt 5 i pkt 5.5]

 

 3/ 2.02.2010 r. p. Karolina Małgorzata Niżyńska z Wrocławia udostępniła dane o swojej linii Myszkowskich

     z ok. Jędrzejowa  [zob. pkt 3.4.2]

 

 4/ 4.02.2010 r. p. Monika Więsek z d. Faran udostępniła dane o swojej linii Myszkowskich z Bochni

     i Krakowa  [zob. pkt 3.4]

 

 5/ 20.02.2010 r. p. Grzegorz Ryszard Kowalczyk udostępnił informacje o linii Myszkowskich z okolic

     Jędrzejowa  [zob. pkt 3.4.2]

 

 6/ 17.03.2010 r. p. Agnieszka Myszkowska z d. Kabacińska przysłała szczegółowe informacje o linii

     Myszkowskich z Sępólna Krajeńskiego k. Bydgoszczy. Linia ta wywodzi się z miejscowości Warkowicze

     k. Łucka (Ukraina)  [zob. pkt 9.4]

 

 7/ 4.04.2010 r. p. Adrianna Myszkowska z Radomia, wnuczka Piotra Myszkowskiego z Rakoniewic, przysłała

     wiadomość o śmierci Piotra Myszkowskiego dn. 1.04.2010 r.(!). Piotr Myszkowski m.in. udzielił ogromną ilość

     informacji o rodzinie Myszkowskich z Tymbarku. Posiadał bardzo dużą wiedzę o rodzinie. Jego śmierć to

     niepowetowana strata dla całego rodu Myszkowskich. [zob. pkt 3.5]

 

 8/ 7.04.2010 r. p. Elżbieta Kukla z d. Myszkowska przysłała obszerne informacje o linii Myszkowskich

     z par. Ryglice k. Gorlic od połowy XIX wieku  [zob. pkt 5.3]

 

 9/ 8.04.2010 r. p. Paweł Myszkowski z Białegostoku przysłał  dane uzupełniające linię Myszkowskich

     z Grajewa  [zob. pkt 6.2]

 

 10/ 11.04.2010 r. p. Jarosław Myszkowski przysłał dane uzupełniające linię Myszkowskich z Grajewa [zob. pkt 6.2]

 

 11/ 12.04.2010 r. p. Tomasz Gutt przysłał dane uzupełniające linię Myszkowskich z miejscowości

      Świętejeziory (Polska płn. - wsch., dawniej Prusy Wschodnie)  [zob. pkt 6.1]

 

 12/ 27.06.2010 r. wprowadzono podstronę : „Wielopolscy h. Stary Koń” (linia ordynatów na Pińczowie).

      Spadkobierscy Ordynacji Myszkowskiej w Pińczowie nosili tytuł „hr. Wielopolski margrabia de Mirów

      Gonzaga – Myszkowski”

 

 13/ 28.06.2010 r. p. Ryszard Nowak przysłał dane uzupełniające dotyczące linii Myszkowskich

      z ok. Słupcy [zob. pkt 4.3]

 

 14/ 28.06.2010 r. p. Beata Dorota Leszczyńska z d. Myszkowska z Gdańska przysłała uzupełnienie linii

      Myszkowskich : Alwernia k. Krakowa – Kraków – Gdańsk [zob. pkt 3.4.1]

 

 15/ 28.06.2010 r. p. Erik Mischgofsky z Holandii przysłał informacje o swojej linii, pochodzącej z Chodorowa

      (Ukraina). Pierwotna forma nazwiska : Miskovskij [zob. pkt 9.3]

 

 16/ 30.06.2010 r. wprowadzono nowy rozdział : pkt 3.4.1. Linie : Alwernia - Kraków – Gdańsk

 

 17/ 10.07.2010 r. p. Janina Osoba przysłała uzupełnienia do linii rodzin w Myszkowicach k. Będzina [pkt.3]

 

 18/ 14.07.2010 r. odwiedziłem, razem z p. Izabelą Radziszewską - Kozłowską i jej mężem Wojciechem

      Kozłowskim, p. Stanisława Wcisło w Tymbarku, autora wielu artykułów o rodzinie Myszkowskich

      w Tymbarku. Pan Stanisław udostępnił kopie metryk z par. Hruszowice k. Zamościa, co pozwoliło

      skompletować linię Myszkowskich z Tymbarku. Zwiedziliśmy kaplicę Myszkowskich w Tymbarku [pkt 3.5]

 

 19/ 16.07.2010 r. p. Maria Łokaj udostępniła informacje o linii Myszkowskich z Suwałk i okolic [pkt 6.3]

 

 20/ 28.07.2010 r. p. Mariusz Bugla z Krakowa uzupełnił linię rodziny Bugla z Myszkowic [pkt 3]

 

 21/ 13.08.2010 r. p. Ewelina Myszkowska przysłała dane o swojej linii Myszkowskich z Wilna [pkt 10.1]

 

 22/ 17.08.2010 r. p. Alicja Myszkowska - Zaczyńska z Radomia przysłała dane o swojej linii Myszkowskich

      z Warszawy [pkt 7]

 

 23/ 20.08.2010 r. wprowadzono nową  podstronę do pkt 3.5   Kaplica Myszkowskich w Tymbarku

 

 24/ 24.08.2010 r. p. Jacek Kundzik przysłał dane o swojej linii Myszkowskich z miejscowości Myszkowo

      k. Szamotuł w Wielkopolsce. Linia ta jest prawdopodobnie herbu Przosna  [pkt 4 i pkt 7.4]

 

 25/ 30.08.2010 r. p. Gary Moszyński z USA przysłał informacje o linii Moszyńskich h. Nałęcz i Myszkowskich

      z okolic : Zawałów k. Rohatynia (Ukraina) [pkt 9.7]

 

 26/ 5.09.2010 r. wprowadzono nową podstronę 9.3. Linia Miskovskij z Chodorowa k.Lwowa, Austrii i Holandii

 

 27/ 6.09.2010 r. p. Marek Myszkowski z Warszawy przysłał dane uzupełniające linię Myszkowskich h. Jastrzębiec

       z okolic Lwowa i Warszawy [pkt 7 ]

 

 28/ 30.10.2010 r. wprowadzono nową podstronę [zob. Spis treści] :  Kaplica Myszkowskich w Krakowie

 

 29/ 7.11.2010 r. p. Roma Dąbrowska z Kanady przysłała informacje dodatkowe i uzupełniające dotyczące

      linii Myszkowskich i innych rodzin z Pielgrzymki k. Jasła  [pkt 5.2]

 

 30/ 10.11.2010 r. p. Justyna Kramarzewska z d. Myszkowska, mieszkająca : Ośno Lubuskie,

      c. Piotra Myszkowskiego z Rakoniewic, przysłała informacje uzupełniające linię Myszkowskich z Tymbarku [pkt 3.5]

 

 31/ 11.11.2010 r. wprowadzono nową podstronę [zob. Spis treści ] :  Roszkowscy h. Ogończyk

      ( linia z Wołynia )

 

 32/ 14.12.2010 r. p. Izabela Cichocka przysłała wiele zdjęć rodzin Myszkowskich z Myszkowic k. Będzina

      i Skierniewic [pkt 3]

 

 2011 r. :

 1/ 15.01.2011 r. wprowadzono nowa podstronę : pkt 7.3. Linie Myszkowskich z okolic Garlino - Dylewo

     - Pawłowo Kościelne (okolice : Przasnysz, Pułtusk). Myszkowscy z tych linii byli obywatelami ziemskimi.

     Informacje o tej linii są aktualnie bardzo skąpe, ale pojawiające się w Genetece metryki, stopniowo

     pozwalają uzupełniać genealogię.

 

 2/ 16.01.2011 r. p. Anna Myszkowska z Włocławka uzupełniła swoją linię Myszkowskich z Wilna [pkt 10.1]

 

 3/ 21.01.2011 r. wprowadzono nową podstronę : pkt 9.4. Linie Dubno - Zdołbunow - Warkowicze

 

 4/ 24.01.2011 r. wprowadzono nową podstronę : pkt 5.1. Linie Polany - Krempna - Żydowskie [ok. Jasła]

 

 5/ 29.01.2011 r. p. Maciej Mendela przysłał informacje o linii Myszkowskich z par. Trzebinia k. Krakowa

     na podstawie posiadanych metryk z w/w parafii [pkt 3.4.1]

 

 6/ 29.01.2011 r. p. Grzegorz Wielopolski, wnuk Aleksandra hr.Wielopolskiego (ur.1929), prawnuk Zygmunta

     hr.Wielopolskiego (ur.1901) – ostatniego XVI ordynata pinczowskiego, przysłał informacje uzupełniające

     linię Wielopolskich w XX wieku [podstrona ; „Wielopolscy h. Stary Koń”]

 

 7/ 2.02.2011 r. p. Wojciech Myszkowski z Warszawy przysłał informacje o swojej linii Myszkowskich

     z miejscowości  Krempna - Żydowskie  [pkt 5.3]

 

 8/ 4.02.2011 r. wprowadzono nową podstronę : pkt 5.4. Linie z okolic Jasło – Krosno.

 

 9/ 8.02.2011 r. wprowadzono nową podstronę : pkt 3.2.1.3.Linia z Zapolic k. Sieradza

 

 10/ 12.02.2011 r. p. Janusz Myszkowski, adwokat z Kielc przysłał informacje o swojej linii Myszkowskich

      ze Szczekocin [pkt 3.8.2]

 

 11/ 16.02.2011 r. p. Roman Myszkowskij z Ukrainy przysłał swoją linię Myszkowskich rodem

      z miejscowości Semki (Semky, Siemki) k. Chmielnika  [pkt 9.7]

 

 11/ 10.03.2011 r. odwiedziłem Archiwum Państwowe w Spytkowicach k. Oświęcimia (AP Kraków),

      gdzie znajdują się m.in. Akta spadkowe Sądu Szlacheckiego w Tarnowie. Informacje te pozwoliły

      w znacznym stopniu uzupełnić linie Myszkowskich z okolic Jasła [pkt 5.2] i Tymbarku [pkt 3.5]

      oraz z Kresów Wschodnich [pkt 9.5]

 

 12/ 15.03.2011 r. p. Gary Myszkowski z USA przysłał dane uzupełniające linię Myszkowskich z Tymbarku

      i okolic Myszkowic k. Siewierza [pkt 3.5]

 

 13/ 19.03.2011 r. wprowadzono nową podstronę : pkt 5.5. Linie : Szalowa - Gorlice – Szymbark

 

 14/ 25.03.2001 r. p. Maria Antonia - Clyde - Feliciangeli Abente, mieszkająca : Buenos Aires, Argentyna,

      przysłała obszerne informacje o linii Myszkowskich z Paragwaju i Brazylii, wywodzącej się od Leopolda

      Myszkowskiego i jego syna Luisa Myszkowskiego (inżyniera, budowniczego, obrońcy Paragwaju),

      który zginął w bitwie pod Curapayty (Paragwaj) 22.09.1866 r. Wprowadzono nową podstronę ; pkt 12.1

 

 15/ 26.04.2011 r. p. Janina Kwaśny z Katowic przysłała uzupełnienie danych o rodzinach Roszkowskich,

      Krukowskich i Ilińskich oraz zdjęcia rodziny Krukowskich [strona : Ilińscy, Roszkowscy]

 

 16/ 4.05.2011 r. wprowadzono nową podstronę [Ilińscy h. Lis]

 

 17/ 9.05.2011 r. wprowadzono nową podstronę ; 10.2. Linie z gub. Grodno, Wilno

 

 18/ 16.05.2011 r. p. Anna Janicka przysłała informacje dotyczące rodziny Wieczffińskich h. Prus III,

      jako uzupełnienie genealogii rodziny Ilińskich h. Lis  [zob. Ilńscy h. Lis]

 

 19/ 4.07.2011 r. p. Włodzimierz Bartkowski z Wrocławia przysłał informacje dotyczące rodziny

      Sembratowicz z okolic Jasła, potomków Leona Sembratowicza (ur.1844 - zm.1910)

      i Julii Myszkowskiej (ur.1849 - zm.1919) z Pielgrzymki k. Jasła  [pkt 5.2]

 

 20/ 13.07.2011 r. p. Marzena Goike z Lęborka przysłała informacje o swojej linii Myszkowskich

      z Sierakowic k. Gdańska  [pkt 4.6]

 

 20/ 21.07.2011 r. p. Aldona Łata z Częstochowy przysłała skany metryk Myszkowskich z Warszawy

      z początku XIX wieku [pkt7]

 

 21/ 28.07.2011 r. p. Przemysław Błoch z Zielonej Góry przysłał dane uzupełniające linię rodzin

      Myszkowskich i Błoch z Sierakowa k. Poznania  [pkt 4.5]

 

 22/ 2.08.2011 r. p. Marina Vegas z Argentyny przysłała swoją linię z Paragwaju  [pkt 12.1]

 

 23/ 21.08.2011 r. p. Aleksandra Grobelna przysłała uzupełnienie linii rodzin Sembratowicz i Grobelny [pkt 5.2]

 

 24/ 25.08.2011 r. p. Elżbieta Tarczałowska przysłała dane uzupelniające dot. rodziny Tarczałowskich

      z parafii Cieszęcin k. Wieruszowa [pkt 3.2.1.2]

 

 25/ 27.08.2011 r. p. Renata Kotowska przysłała swoją linię Myszkowskich z miejscowości Kadzidło k. Ostrołęki [pkt 7.3]

 

 26/ 28.08.2011 r. p. Jacek Kundzik przysłał informacje o linii Myszkowskich z par. Orłów k. Kutna.

      Utworzona została nowa podstrona : Linia z par. Orłów [pkt 7.4]

 

 27/ 27.09.2011 r. p. Ewelina Małek z d. Myszkowska przysłała informacje o swojej linii Myszkowskich

      z par. Niwiski k. Siedlec  [pkt 7.8]

 

 28/ 27.11.2011 r. p. Henryk Rudnicki przysłał wykaz linii Myszkowskich z okolic Włodzimierza Wołyńskiego.

      Ze względu na obszerny materiał, została utworzona nowa podstrona  Linie : Włodzimierz Wołyński

      i okolice [pkt 9.6]

 

 29/ 9.12.2011 r. p. Jennifer Thompson z USA przysłała zestawienie swojej linii Myszkowskich z Detroit [pkt 12]

 

 2012 r. :

 1/ 23.01.2012 r. wprowadzona została nowa podstrona : Linie Żyrardów – Mszczonów [pkt 7.6]

 

 2/ 25.01.2012 r. wprowadzona została nowa podstrona : Linie z par. Troki k. Wilna [pkt 10.4]

 

 3/ 25.01.2012 r. p. Jakub Jacyna z Warszawy uzupełnił linię rodziny Stochelskich z Warszawy [pkt 3]

 

 4/ 20.02.2012 r. wprowadzona została nowa podstrona : Rodzina Mars h. Noga [pkt 3 i pkt 3.5]

 

 5/ 3.04.2012 r. wprowadono nową podstronę : pkt 3.1.1. Linia Wojkowice Kościelne – Sarnów

 

 6/ 5.04.2012 r. wprowadzono nową podstronę : pkt 3.1.3. Linia Swiętochłowice

 

 7/ 27.04.2012 r. p. Wiesław Mierzowski z Krakowa przysłał informacje o Myszkowskich ze Śląska

    z XVI i XVII wieku z wykazu osób w „Handbuch der Provintz Schlesien” z archiwum w Gliwicach [pkt 3.1.1.]

 

 8/ 11.05.2012 r. p. Mice Miscoski z USA przysłał informacje o swojej linii w USA, wywodzącej się

     z miejscowości Suwałki i Prudziszki k. Suwałk [pkt 6.3]

 

 9/ 16.05.2012 r. p. Bronisław Kaszkowiak z Murowanej Gośliny k. Poznania przysłał Rocznik Towarzystwa

     Genealogiczno - Heraldycznego „GENS”, Poznań 2009 - 2010, w którym zamieszczony jest artykuł :

     Bronisław Kaszkowiak „Zagadkowa postać Pawła Myszkowskiego (ok.1759 – 1828)”.

     Artykuł zawiera analizę dotychczas poznanych najstarszych dokumentów (akty chrztów, ślubów, zgonów,

     katastru pruskiego z 1793 r.) oraz przekazów rodzinnych dotyczących Myszkowskich z Lwówka i okolic [zob. pkt 4.5]

 

 10/ 8.07.2012 r. p. Irena Biłas ze Lwowa przysłała nowe informacje oraz zdjęcia dotyczące rodziny Myszkowskich

      z Pielgrzymki k. Jasła i rodziny Sembratowicz z Krynicy. Pani Irena jest pra ... wnuczką Jana Myszkowskiego

      (ur.1817 - zm.1877), proboszcza grekokatolickiego w Pielgrzymce [zob. pkt 5.2]

 

 11/ 15.07.2012 r. wprowadzono nową podstronę : pkt 3.2.1.4. Linia : Wieluń - Radomsko. Linia ta  wywodzi się

      z linii Myszkowskich z okolic Wielunia.

 

 12/ 14.08.2012 r. p. Jacek Lichoń z Krakowa przysłał dane i uzupełnienia dotyczące linii Niewiadomskich

      z Trzcinicy k. Jasła [pkt 5.4] oraz zarys swojej linii Gabrzyckich wywodzacej się od Józefa Gabrzyckiego

      i Tekli Myszkowskiej prawdopodobnie z okolic Ropczyc [pkt 5]

 

 13/ 8.09.2012 r. - wprowadzono nową podstronę : pkt 5.6. Linie z okolic Ropczyce (Ocieka, Blizna, Czarna)

 

 14/ 30.09.2012 r. p. Arkadiusz Roszkowski uzupełnił linię Roszkowskich h. Ogończyk ze Starachowic

      i Lublina [strona : Roszkowscy h. Ogończyk]

 

 15/ 10.11.2012 r. p. Marcin Święcki z Warszawy uzupełnił linię rodzin Roszkowskich i Święckich

      z Warkowicz na Wołyniu [strona : Roszkowscy h. Ogończyk]

        

 16/ 5.12.2012 r. wprowadzono nową podstronę : pkt 7.1. Linie na SE od Warszawy

      (Mińsk Mazowiecki - Ulan - Radzyń Podlaski)

 

 2013 r. :

 1/ 18.02.2013 r. p. Radosław Rękawiecki z Gostynina przysłał zdjęcia pomnika Jerzego Gutta pochowanego

     w Gostyninie [pkt 6.1]

 

 2/ 19.02.2013 r. p. Agnieszka Sołtan z d. Święcicka z Warszawy przysłała korektę opisu zdjęcia Józefa

     Myszkowskiego z rodziną dla linii Myszkowskich z Tymbarku i Stubna [pkt 3.5]

 

 3/ 25.02.2013 r. p. Andrzej Włodarczyk z Radomia przysłał liczne uzupełnienia linii Myszkowskich

     z Wołynia z archiwum w Kijowie [pkt 9.1 i pkt 9.7]

 

 4/ 9.03.2013 r. p. Janusz Kucharczyk z Łodzi uzupełnił genealogię rodziny Przyłęckich z okolic

    Nowego Sącza, Gorlic, Jasła [pkt 3.2]

 

 5/ 21.03.2013 r. p. Michał Kowalski z Krakowa przysłał obszerną genealogię rodzin Myszkowskich

     i Kowalskich z Alwernii i Zakopanego [pkt 3.4.1]

 

 6/ 24.03.2013 r. wprowadzono nową podstronę Nekrologi Warszawskie”

 

 7/ 20.07.2013 r. p. Andrzej Prus Niewiadomski przysłał obszerne uzupełnienia genealogii rodu

     Niewiadomskich h. Prus I z Trzcinicy k. Jasła, wywodzącej się od Ignacego Niewiadomskiego i Kunegundy

     Myszkowskiej (Myczkowskiej) [pkt 5.4]

 

 8/ 22.08.2013 r. p. Marcin Piotrowski z Warszawy przysłał obszerne uzupełnienia linii Myszkowskich

     z Myszkowic, dotyczące rodzin : Cichoccy, Piotrowcsy i in. [pkt 3]

 

 9/ 26.08.2013 r. p. Leszek Chybowski przysłał genealogię swojej linii Chybowskich [pkt 7.4]

 

 10/ 29.08.2013 r. p. Artur Myszkowski z miejscowości Jarnice k. Węgrowa przysłał dodatkowe informacje

      uzupełniające linię Myszkowskich z Jarnic i Węgrowa [pkt 7.8]

 

 11/ 19.11.2013 r. p. Janusz Bzowski przysłał nowe zdjęcia Barbary Bzowskiej Zych z artykułu :

      Stanisława Wcisło „Tajemnice Awantury o Basię”

      Almanach ziemi limanowskiej” nr 44, 2012 r. [pkt 3.5]

 

 12/ 1.12.2013 r. p. Andrzej Techmański z Krakowa przysłał zdjęcia pieczęci Mikołaja Myszkowskiego z 1550 r.

         z Archiwum Narodowego w Krakowie [pkt 2.3]

 

 13/ 8.12.2013 r. p. Lucyna Stochmal z miejscowości Olszana w par. Czarny Potok k. Limanowej

      przysłała informacje i zdjęcia uzupełniające linię Myszkowskich z Tymbarku i okolic [pkt 3.5]

 

 2014 r. :

 1/ 29.03.2014 r. - p. Małgorzata Górecka uzupełniła linię Myszkowskich z Galewic (par. Cieszęcin) [pkt 3.2.2]

 

 2/ 3.04.2014 r. - wprowadzono nową podstronę :  Galewice (par. Cieszęcin) – właściciele w XIX wieku

     Jest to załącznik do punktu 3.2.1.2.

 

 3/ 19.04.2014 r. - w spisie treści dokonano zmiany. Wprowadzomo m.in. pkt 7. Warszawa

     i sąsiednie regiony (podstrony 7.1 do 7.8)

 

 4/ 30.05.2014 r. - wprowadzono nową podstronę : „Dziewolscy h. Dziuli

     Informacje w niej zawarte pochodzą głównie z książki :

     Stanisław Sitowski „Rodem z ziemi Sądeckiej” Gliwice 2003 r.

 

 5/ 4.08.2014 r. - p. Irena Majerowska z d. Myszkowska z Lublina przysłała obszerne zestawienie swojej linii

     z Janowa Lubelskiego. W związku z dużą ilością nowych informacji utworzono odrębną podstronę

     pkt 8.3 Linie Myszkowskich : Janów Lubelski

 

 6/ 17.08.2014 r. - p. Szczepan Białas przysłał informacje o swojej linii Myszkowskich z miejscowości

     Orońsko (dawniej Orońsk) w par. Kowala Stępocina k. Radomia [pkt 3.8]

 

 7/ 17.10.2014 r. - wprowadzono nową podstronę : „Parafia Kamionna k. Węgrowa

     Jest to uzupełnienie do punktu 7.8. Linie z pogranicza mazowiecko - podlaskiego. Przedstawiono zarysy

     genealogii rodzin powiązanych bezpośrednio z Myszkowskimi

 

 8/ 17.10.2014 r. - p. Anna Gibaszewska przysłała uzupełnienie do rodzin Myszka, Myszkowski z Kunowa

     zawartych w punkcie 3.8.1.

 

 9/ 1.11.2014 r. - p. Wojciech Makowiecki przysłał zdjęcie Jana Myszkowskiego z Gorlic

     oraz zdjęcie grobu Myszkowskich w Gorlicach [pkt 5.4]

 

 10/ 21.11.2014 r. - p. Maria Gościcka przysłała uzupełnienia dotyczące genealogii właścicieli Galewic

      [podstrona : Galewice]

 

 11/ 29.12.2014 r. - p. Jarosław Adam Brewczyński przysłał uzupełnienia do rodziny Molskich z par. Kamionna

      [zob. Parafia Kamionna k. Węgrowa]

 

 2015 r. :

 1/ 26.01.2015 r. - p. Andriej Myszkowski z Krymu przysłał uzupełnienie linii Myszkowskich z gubernii

     Smoleńsk (Samojlubowo) ze zdjęciami [pkt 10]

 

 2/ 6.05.2015 r. - p. Czesław Swiętojański przysłał informacje o swojej linii Myszkowscy - Świętojańscy

    z okolic Podkamienia w obwodzie lwowskim [pkt 9.7]

 

 3/ 16.04.2015 r. - p. Joanna Rakowska z Poznania przysłała zdjęcie majora Mariana Stachelskiego (1895 - 1968)

     do linii Myszkowskich z Myszkowic k. Będzina [pkt 3]

 

 4/ 19.04.2015 r. - wprowadzono nową podstronę :  pkt 3.8.2. „Linia Myszkowskich ze Szczekocin

 

 5/ 16.05.2015 r. - p. Tomasz Myszkowski z Poznania przysłał swoją linię Myszkowskich z okolic :

     Szamotuły – Otorowo [pkt 4.5]

 

 6/ 22.07.2015 r. - p. Tomasz Myszkowski, Sulejów przysłał uzupełnienie swojej linii z Sierakowa [pkt 4.5]

 

 7/ 26.07.2015 r. - wprowadzono nową podstronę :  Myszkowice (właściciele)

 

 2016 r. :

 1/ 14.01.2016 r. - p. Marcin Myszkowski z Dylewa k. Ostrołęki przysłał uzupełnienie do linii Myszkowskich

     z Dylewa k. Ostrołęki [pkt 7.3]

 

 2/ 1.02.2016 r. - p. Andrzej F. Skrzypiński przysłał uzupełnienie linii Skrzypińskich h. Ogończyk [pkt 3.2.2]

 

 3/ 21.02.2016 r. - p. Krystyna Skawińska z Krakowa przysłała uzupełnienia do podstrony : Dziewolscy

 

 4/ 3.08.2016 r. - dokonane zmian w spisie treści. Wprowadzono m.in. punkt 8. Linie : Lublin i okolice

 

 5/ 3.10.2016 r. - p. Robert Janecki z Kiełczygłowa przysłał zdjęcia pieczęci z herbem Jastrzębiec, którą

     znalazł w swoim ogródku. Pieczęć ta najprawdopodobniej należała do Kazimierza Myszkowskiego

     (ur.1742 - zm.1803), starosty kiełczygłowskiego. [pkt 3.2.1.1]

 

 6/ 20.12.2016 r. - wprowadzono nową podstronę : pkt 3.4.2. Linie z okolic Jędrzejowa.

 

 7/ 29.12.2016 r. - p. Andrzej Nowotka z miejscowości Laski k. Łochowa, przysłał zdjęcia rodziny

     Sapierzyńskich [podstrona : „Parafia Kamionna”], [pkt 7.8]

 

 2017 r. :

 1/ 24.03.2017 r. - wprowadzono nową podstronę : pkt 3.8.2. Linia Radoszyce (woj. świętokrzyskie)

 

 2/ 22.06.2017 r. - p. Michał Stachurski, Kielce, przysłał obszerne uzupełnienie linii z m. Koziegłowy [pkt 3.1.2]

 

 3/ 21.12.2017 r. - wprowadzono nową podstronę : „Kubiccy z Kunowa” [zob. Spis treści]

 

 4/ 27.12.2017 r. - p. Beata Matyjaszczuk z Gliwic przysłała informacje i zdjęcia z linii Myszkowskich :

     Blizna - Lwów - Gliwice [pkt 5.6]

 

 2018 r. :

 1/ 1.02.2018 r. - p. Tomasz Myszkowski z Poznania przysłał kolejne uzupełnienia linii Myszkowskich [pkt 4.5]

 

 2/ 2.02.2018 r. - p. Paweł Wietrzykowski przysłał uzupełnienie swojej linii [pkt 4.3.1]

 

 3/ 11.06.2018 r. Portal „Republika”, gdzie założona była „Księga Gości”, zakończył działalność 25.03.2018 r.

     Udało się ocalić większość wpisów od 2006 r. do 2014 r.

     Powstała podstrona „Archiwum 2006 - 2014 r.”. Trwa poszukiwanie nowego portalu zawierającego księgi gości.

 

 4/ 20.06.2018 r. - p. Jerzy Śliwiński z Gorzowa Wlkp. przysłał uzupełnienia linii Myszkowskich z Żyrardowa [pkt 3]

 

 5/ 12.07.2018 r. - p. Karol Rogawski, Halifax, Wielka Brytania przysłał uzupełnienia linii Myszkowskich [pkt 3.5]

 

 6/ 10.11.2018 r. - p. Marian Olszewski, Warszawa, przysłał uzupełnienia linii Myszkowskich z Wilna [pkt 10.1]

 

 7/ 24.11.2018 r. - wprowadzono nowa podstronę : Chodakowscy h. Dołęga [zob. Spis treści]

 

 8/ 28.12.2018 r. - p. Izabella Wichrowska - Polok, Francja, przysłała uzupełnienia i zdjęcia rodzin Till, Wichrowscy

     [zob. „Kubiccy...”]

 

 2019 r. :

 1/ 26.01.2019 r. - wprowadzono nową podstronę : „Kubiccy herbu Kolumna Skrzydlata” [zob. Spis treści]

 

 2/ 15.02.2019 r. - p. Lidia Szosland przysłała uzupełnienia rodziny Szosland [ob. Tarczałowscy, Szosland”]

 

 3/ 4.06.2019 r. - wprowadzono nową podstronę „Gołębscy h. Pobóg” [zob. Spis treści]

 

 4/ 29.08.2019 r. - p. Paweł Myszkowski, Białystok, przysłał uzupełnienia do rodziny Homontowski w USA [pkt 6.2]

 

 5/ 31.08.2019 r. - p. Krzysztof Matusz, autor opracowania „ Monografia wsi Kalembina”, przysłał zdjęcia uzupełniające

     linię Myszkowskich h. Jastrzębiec z Dobrzechowa k. m. Strzyżów [pkt 5.4]

 

 6/ 31.08.2019 r. - p. Paweł Morisson de la Bassetière z Francji przysłał zdjęcia uzupełniające linię Myszkowskich

     z Myszkowic [pkt 3]

 

 7/ 24.09.2019 r. - p. Rafał Molencki przysłał uzupełnienia do rodziny : Januszowscy z Trzebiesławic [pkt 3.1.1]

 

 8/ 28.09.2019 r. - wprowadzono nową podstronę : „Januszowscy herbu Pobóg” [zob. Spis treści]

 

 9/ 23.11.2019 r. - p. Krzysztof Bielak przysłał uzupełnienie do linii Myszkowskich, Kurzyna [pkt 9.5]

 

 10/ 23.12.2019 r. - p. Krzysztof Łągiewka, Częstochowa, przysłał uzupełnienia do rodziny Mars [”Mars”]

 

 2020 r.

 1/ 10.01.2020 r. - p. Justyna Kramarzewska, Ośno Lubuskie, przysłała zdjęcia uzupełniające linię Myszkowskich

     z Tymbarku i innych miejscowośc z ok. Ukrainy [pkt 3.5]

 

 2/ 1.02.2020 r. - p. Grzegorz Golojuch przysłał zdjęcia : rodzina Myszkowscy, Horodyńscy [pkt 3.5]

 

 3/ 8.02.2020 r. - p. Andrzej Lisowski przysłał uzupełnienia do rodziny Chodakowskich [strona Chodakowscy]

 

 4/ 13.02.2020 r. - p. Anna Stoczek przysłała skany metryk Myszkowskich z Wieliczki [pkt 3.4]

 

 5/ 26.02.2010 r. - p. Mariusz von Schuttenbach, Niemcy przysłał uzupełnienia do rodziny Schuttenbach [pkt 7.1.2]

 

 6/ 7.03.2020 r. - p. Hubert Niewęgłowski przysłał uzupełnienia do rodziny Gołębscy [podstrona „Gołębscy”]

 

 7/ 15.04.2010 r. - p. Anita Adamska, Gdańsk, przysłała uzupełnienia linii Myszkowskich, Alwernia [pkt 3.4.1]

 

 8/ 27.04.2020 r. - p. Piotr Myszkowski, Stalowa Wola, przysłał uzupełnienia swojej linii Myszkowskich [pkt 9.5]

 

 9/ 27.05.2020 r. - p. Aldona Widłak, Kraków, przysłała informacje uzupełniające dla Myszkowskich, par. Bejsce [pkt 3.4.2]

 

 10/ 30.07.2020 r. wprowadzono nową podstronę ; pkt 4.2.1. Linia : Nowe nad Wisłą k. Grudziądza

 

 11/ 4.09.2020 r. - p. Krzysztof Skłodowski, historyk Muzeum Okręgowego w Suwałkach przysłał informacje

      o członkach Polskiej Organizacji Wojskowej z terenu Suwalszczyzny o nazwisku Myszkowski

 

 12/ 9.09.2020 r. - p. Paweł Myszkowski, Białystok, przysłał uzupełnienia do linii Myszkowskich z par. Szczebra

      k. Augustowa oraz zdjęcia z cmentarza par. Szczebra. [pkt 6.2]

 

 13/ 20.09.2020 r. - p. Dorota Ciernia przysłała zdjęcia Witolda i Zofii Święcickich [pkt 3.5]

 

 14/ 21.09.2020 r. - wprowadzono nową podstronę : pkt 3.4.4. „Wieliczka i okolice”.

 

 15/ 18.10.2020 r. - p. Anna Stoczek przysłała kolejne metryki, uzupełniające genealogię z ok. Wieliczki [pkt 3.4.4]

 

 16/ 21.10.2020 r. - p. Agnieszka Temperowicz przysłała informacje uzupełniające z par. Niwiski [pkt 7.8]

 

 2021 r.

 1/ 20.01.2021 r. - Dr hab. Mariusz Patelski, Instytut Historii, Uniwersytet Opolski, przysłał informacje uzupełniające

     do rodziny Garapich [podstrona „Ilińscy h. Lis”]

 

 2/ 1.02.2021 r. - p. Paweł Wasiak przysłał informacje uzupełniające do linii Myszkowskich w par. Kębłowo [pk 3.3]

 

 3/ 9.02.2021 r. - wprowadzono nową podstronę : pkt 4.7 „Warmia”

 

 4/ 23.02.2021 r. - p. Martyn Nowakowski, Alwernia, przysłał informacje uzupełniające z ok. Alwerni k. Krakowa [pkt 2.3]

 

 5/ 2.03.2021 r. - p. Janina Janiszewska, Prusy, przysłała informacje i zdjęcia dotyczące rodzin Wietecki, Myszkowski

     z okolic Kalisz, Bydgoszcz [pkt 4.2]

 

 6/ 2.03.2021 r. - p. Artem Myszkowski, Wilejka, Białoruś, przysłał informacje o swojej linii z m. Budsław [pkt 10]

 

 7/ 8.03.2021 r. - p. Renee Izabella Assaf, Sydney, Australia, przysłała informacje o swojej linii Antoszczuk [pkt 3]

 

 8/ 13.03.2021 r. - p. Grzegorz Sówka, Ostrówek Węgrowski i p. Anna Zawodni z d. Sówka przesłali informacje

     uzupełniające rodziny Sówka (Ostrówek Węgrowski) [pkt 7.8]

 

 9/ 18.04.2021 r. - p. Michał Wójcik uzupełnił linię Myszkowskich, Wola Łużańska [pkt 5.5]

 

 10/ 22.05.2021 r. - p. Hana Pichova (Picha), Czechy, przysłała zestawienie swojej linii z Czech [pkt 11.1]

 

 11/ 28.05.2021 r. - p. Arkadiusz Kwaśniewski, Niemcy, przysłał uzupełnienie linii Myszkowscy, Pucińscy,

      Nowe Miasto nad Pilicą [pkt 7.1]

 

 12/ 10.06.2021 r. - wprowadzono nową podstronę ; pkt 9.8.1. Linie Chmielnik - Winnica (Ukraina)

 

 13/ 12.08.2021 r. - p. Bożena Czynszak przysłała uzupełnienia do rodzin Sulimierskich, Tymienieckich, Szaniawskich

       [pkt 3.2.2]

 

 14/ 22.08.2021 r. - p. Bartosz Różanek, Poznań, przysłał skany uzupełniające linię Myszkowskich z Chrzanowa [pkt 3.4]

 

 15/ 16.09.2021 r..-  wprowadzono nową podstronę : Spis treści „Przyłęccy h. Śreniawa”         

 

 16/ 20.09.2021 r. - p. Mateusz Wilk, Jasło  przysłał uzupełnienia linii Myszkowskich z ok. Szalowa [pkt 5.5]

 

 17/ 22.09.2021 r. - p. Jan W. Kaczmarek przysłał uzupełnienia do strony „Kubiccy h. Kolumna Skrzydlata”        

 

 18/ 5.10.2021 r. - p. Michał Wójcik, Gorlice, stały korespondent i współpracownik, badacz genealogii

      m. in. z par. Szalowa przesłał uzupełnienia do linii Myszkowskich z par. Szalowa [pkt 5.5]

 

 19/ 15.11.2021 r. - wprowadzono nową podstronę : Spis treści „Inni Kubiccy, szlachta”

 

 2022 r.

 1/ 3.01.2022 r. - p. Wiesława Wołoszyn - Oczadły przysłała uzupełnienia do linii Myszkowskich [pkt 8.2]

 

 2/ 8.01.2022 r. - p. Michał Wójcik przysłał kolejne uzupełnienia do linii Myszkowskich z par. Szalowa [pkt 5.5]

 

 3/ 11.01.2022 r. - p. Ewa Zofia Kupiec, Busko Zdrój, przysłała dodatkowe informacje dotyczące rodzin :

     Kubickich h. Kolumna Skrzydlata i Karasińskich [podstrona „Kubiccy h. Kolumna Skrzydlata”]

 

 4/ 20.01.2022 r. - wprowadzono nową podstronę : Spis treści „Kubiccy z Raszkowa h. Kolumna Skrzydlata”

 

 5/ 23.01.2022 r. - p. Ryszard Witek z Kunowa przysłał uzupełnienia do linii Myszkowskich, Kunów [pkt 3.8.1]

 

 6/ 25.01.2022 r. - p. Marek Gotkiewicz przysłał dodatkowe informacje do rodziny : Łagońccy z Krosna pkt 5]

 

 7/ 26.01.2022 r. - p. Lidia Srevens (Bednarz) przysłała informacje i zdjęcia do rodziny Strzeleckich z Łodzi [pkt 7.1.1]

 

 8/ 16.05.2022 r. - p. Daria Szumiło, historyk, pracownica muzeum. Żytomierz, Ukraina,

                           przysłała zdjęcia grobu Myszkowskich w Żytomierzu [pkt 9.1]

 

 9/ 1.07.2022 r. - p. Małgorzata Śliwińska, Południowa Walia, przysłała informacje i zdjęcia do linii Myszkowskich

                         z Torunia [pkt 4.2]

 

 10/ 18.07.2022 r. - p. Jacek Wojaczyński, Wrocław, przysłał uzupełnienia do linii Myszkowskich [pkt 5.2]

 

 11/ 16.08.2022 r. - p. Anna Frelek - Chmiel, Warszawa, przysłała uzupełnienia do rodzimy Mierzejewskich h. Lubicz

                            z miejscowości Stanin k. Łukowa [zob. podstrona „Tarczałowscy”]

 

 12/ 26.10.2022 r. - p. Karolina Nowak uzupełniła linię Myszkowskich z par. Płazów k. Lublina [pkt 8.2]

 

 13/ 14.11.2022 r. - p. Joanna Kalisch, Niemcy uzupełniła linię Głażewskich z Myszkowic [pkt 3]

 

 2023 r.

 1/ 10.01.2023 r. - p. Michał Wójcik, Lipnik, przysłał obszerne uzupełnienie linii Myszkowskich (Szalowa), które przysłał

                           amerykański genealog polskiego pochodzenia p. Kenn Kwilas [pkt 5.5]

 

 2/ 17.01.2023 r. - p. Małgorzata Mroczkowska, Świdnica uzupełniła linię Nowakowskich z par. Kamieńczyk,

                           pow. Wyszków, woj. mazowieckie [podstrona ‘Parafia Kamionna”]

 

 3/ 11.02.2023 r. - p. Donat Herszel, przysłał zarys genealogiczny rodziny Wyrzykowscy z par. Borowno [„Mars”]

 

 4/ 31.03.2023 r. - p. Krystian Tryniecki z ok. Łańcuta przysłał dodatkowe informacje o rodzinie Szałajdewicz [pkt 5.4]

 

 

Spis treści

 

 

 

do górywstecz