POSIADŁOŚCI   MYSZKOWSKICH

 

 Ostatnia aktualizacja : 28.08.2022 r.

 Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

 Przedstawione posiadłości Myszkowskich h. Jastrzębiec nie są kompletne. Część miejscowości stanowiła całkowitą  

 własność,  inne miejscowości były własnością częściową. W niektórych przypadkach trudno jest jednoznacznie

 określić, czy dana  miejscowość była w rzeczywistości własnością rodu. Dotyczy to np. posiadłości biskupa

 Piotra Myszkowskiego, który posiadał dużo wsi. Jednak w niektórych spisach faktycznie wsie te były własnością

 kościelną („własność biskupów  krakowskich”). W innych przypadkach niektóre miejscowości można uważać jako

 majątki żon lub małżonków.

 W poniższym zestawieniu nie są ujęte mniejsze własności typu : domy lub kamienice w miastach, dwory, młyny,

 stawy, lasy, działki, sołectwa, zastawy pieniężne itp.

 

 ANNÓWKA (niezid.) - . Józef Myszkowski (1930 r., wł. Hruszowic k. Przemyśla) [pkt 3.5]

                       [prawdopodobnie to folwark Hanówka w dobrach Łuczyce]

 BACHOWICE  k. Zatora – 1490 r. Paweł Myszkowski [pkt 2.4]

 BARTOSZEK w par. Lututów – 1783 r. Augustyn Myszkowski, stolnik wieluński [pkt 3.2.1.2]

 BESTWINA k. Kęt – 1481 r. Jan Myszkowski [pkt 2.2]

 BIADASZKI, par. Cieszęcin k. Wieruszowa – 1783 r. Augustyn Myszkowski, stolnik wieluński [pkt 3.2.1.2]

 BIEGANÓW [zob. Brzeście]

 BIERTOŁTOWICE (dziś Zabawa i południowa część Komorowic k. Kęt)

 BOBOLICE k. Mirowa

 

    Bobolice – zamek (2010 r.)

 

 BOCZKOWICE k. Książa Wielkiego

 BRZEŚCIE k. Szczekocin – wł. Jan Myszkowski [pkt 2.3]

 BUJNY [Bujnice] – w ziemi sieradzkiej, w 1535 r. kupione przez Marcina Myszkowskiego (zm.1538) [pkt 2.3]

 BYCHAWA k. Lublina – Andrzej Myszkowski nabył Bychawę w 1551 r. od Zbigniewa Sienieńskiego

                                         i osiadł tam na stałe.

                                         Miasto ma w herbie zachowany herb Jastrzębiec. [pkt 2.3]

 

 

 Bychawa (Podzamcze Bychawskie), ruiny dworu, rys. M. E. Andriolli (1828 r.)

 [Źródło : Irena Rolska - Boruch „Siedziby szlacheckie i magnackie na ziemiach zwanych Lubelszczyzną 1500 - 1700“]

 

 CHORKÓWKA – w pow. Bieckim [7 km na SW od Krosna],

                               w 1532 r. zakupiona przez Marcina Myszkowskiego Chorkówka, Kolanówka, Żeglce [pkt 2.3]

 CHOROŃ – gm. Poraj k. Częstochowy, w XV w. . Myszkowskich

 CHOTYNIEC z Chałupkami, Dąbrową, Łapajówką i Załaziem k. Stubna

                         – 1918 r. wł. Stanisław Myszkowski [pkt 3.5]

 CHROBERZ k. Pińczowa – w 1582 r. kupiony przez biskupa Piotra Myszkowskiego [pkt 2.1]  

 

    Chroberz – pałac (2010 r.)

                                        

 CHRUSZCZOBRÓD – 9 km na SE od Siewierza [pkt 3.1]

 CHRZĄSTOWICE k .Wadowic – wł. Wawrzyniec Myszkowski (od 1532 r.) [pkt 2.3]

 CHWALIBOGOWO k. Wrześni – wł. pułkownik Aleksander Myszkowski (ur.1892 - zm.1956) [pkt 3]

 

    Chwalibogowopałac  [powiększ]

 

 CISOWSKA NOWA WOLA

 CZECHOWICE – 1524 r. Jan Myszkowski

 CZĘSTOWICE [CZĘSTOSZOWICE, par. książ Wielki]

 CZYŻÓW – Czyżów, Dzięsławice, Jastrzębiec k. Stobnicy, Józef Władysław Myszkowski (zm.1727)

 DANKOWICE  k. Oświęcimia – 1515 r. Jan Myszkowski [pkt 2.2]

 DĄBIE – w ziemi sieradzkiej, w 1535 r. kupione przez Marcina Myszkowskiego (zm.1538) [pkt 2.3]

 DĄBROWA k. Wielunia [pkt 3.2.1.1]

 DĘBOWA GÓRA – w z. sieradzkiej [25 km na SW od Przedborza],

                                  zakupiona w 1535 r. przez Marcina Myszkowskiego (zm.1538) [pkt 2.3]

 DĘBOWIEC – miasto kupione w 1527 r. przez Marcina Myszkowskiego (zm.1538) [pkt 2.3]

 DUB – 23 km na SE od Zamościa

 DZBANKI  [37 km na NE od Wielunia] - Antoni Myszkowski (zm.13.06.1829) [pkt 3.2.1.3]

 DZIAŁOSZYN [pałac], [pkt 3.2.1.1]

 

  Zdjęcie dzialoszyn-dwor1.jpg  Działoszyn - pałac

 

 DZIĘSŁAWICE – zob. Czyżów

 GALEWICE – wieś, 25 km na NW od Wielunia [pkt 3.2.1.2]

 

    Galewice ( 2009 r.)

                    

 GŁOGOWIANY

 GŁOWIĘKOWSKIE w par. Cieszęcin k. Wieruszowa – 1783 r. Augustyn Myszkowski,

                                    stolnik wieluński [pkt 3.2.1.2]

 GOLCE – zob. Kurzyna [pkt 9.5]

 GORZKOWICE k. Radomska, wł. Marcin Myszkowski (ur.ok.1488 - zm.1538) i syn Jakub Myszkowski [pkt 2.3]

 GOSTWICZYZNA w par. Niewodna (20 km na NE od Jasła).

                                 Wł. Józef Myszkowski, od 1881 Stanisław Myszkowski [zob. Janowszczyzna] [pkt 5.4]

 GOSTYCZYNA k. Kalisza [pkt 3.2.1.2]

 GOZDÓW [pkt 3.2.1.2]

 GÓRKA w par. Brodnica k. Poznania – w 1785 r. wł. Jakub Myszkowski [zob. Teki Dworzaczka]

 GRABÓWKA dawniej WOLA GRABOWA [pkt 2.3]

 GROCHOWISKA w par. Lututów – 1783 r. Augustyn Myszkowski, stolnik wieluński [pkt 3.2.1.1]

 GRODZIEC ŚLĄSKI – 17 km na NE od Cieszyna

 GRODZISKO k. Zatora

 GRYGAPOLE w pow. sejneńskim – zob. Świętejeziory [pkt 6.1]

 HRUSZOWICE – 22 km na NE od Przemyśla [pkt 3.5]

 IRZĄDZE – 9 km na W od Szczekocin [pkt 3.2.1.1]

 JANKOWICE  k. Jarosławia –  1930 r. wł. Stefan Myszkowski [zob. linia z Tymbarku, pkt 3.5]

 JANOWSZCZYZNA w par. Niewodna (20 km na NE od Jasła).

                                    Wł. Józef Myszkowski (przed 1878 r.) [zob. Gostwiczyzna] [pkt 5.4]

 JAROCIN – 17 km na SW od Janowa Lubelskiego, zob. Kurzyna, Golce [pkt 9.5]

 JASTRZĘBIEC – zob. Czyżów

 JAWISZOWICE  k. Oświęcimia – Myszkowscy XVI w.

 JAWORZNIK WIELKI  i MAŁY

 KAŁUGA k. Grudziądza

 KARCZOWICE k. Miechowa – zob. Kępie

 KĘPIE, KEMPIE  k. Miechowa - w tzw. kluczu kępskim w ordynacji pińczowskiej [pkt 2.1]

 KIERCELISZKI w pow. sejneńskim – zob. Świętejeziory [pkt 6.1]

 KIEZAROWICZE (ok. 7,5 km na W od Kęt, dziś nie istn.) – . Jan Myszkowski od 1481 r.

                               (od żony Magdaleny Kloch) [pkt 2.2]

 KLWATKA (KRWATKA) k. Radomia

 KOBYLNICA  RUSKA – 33 km na NE od Przemyśla, wł. od 1902 r. Józef Myszkowski

                                           [linia z Tymbarku, pkt 3.5]

 KOLANÓWKA zob.Chorkówka

 KONASZÓWKA k. Książa Wielkiego

 KORYTNO  3 km na NW od Przedborza, zakupiona w 1535 r. przez Marcina Myszkowskiego (zm.1538)

 KOŚCIELEC – 7 km na NE od Proszowic, wł.od 1532 r.  Marcin Myszkowski (zm.1538) [pkt 2.3]

 KOTOWICE  k. Myszkowa – Myszkowscy XV w.

 KROMOLICE – 54 km na W od Kalisza, w 1534 r. Stanisław Myszkowski, kasztelan międzyrzecki kupił część wsi

                            od Macieja Kromolickiego

 KRWATKA – w 1555 r. odziedziczył Mikołaj Myszkowski

 KRZESZÓWKA k. Książa Wielkiego – Myszkowscy XVI w.

 KSIĄŻ WIELKI – 12 km na NE od Miechowa, zamek wybudował biskup Piotr Myszkowski (1505 – 1591)

                               [pkt 2.1]

 

    Książ Wielki – zamek (2010 r.)

 

 

 Książ Wielki, wczesnobarokowa kaplica Myszkowskich [Fot. ze strony : Polska Niezwykła pl ]

                            

 KUROWO (par. Kłótno) – Józef Myszkowski [ur.+/-1750] [pkt 3.7]

 KURZYNA – 22 km na SW od Janowa Lubelskiego [majątek Kurzyna i Golce],

                        wł. Józef Myszkowski w latach 1829 – 1845 [Linia  TurkaKurzyna, Golce – Busk, pkt 9.5]

 LEŚNIÓW

 LIPNIK l. m. Bielsko Biała, 1487 r. Mikołaj Myszkowski [pkt 2.1]

 LUTOWIEC

 LUTUTÓW – 1783 r. wł. Augustyn Myszkowski, stolnik wieluński [pkt 3.2.1.1]

 

    Lututów - pałac

 

 ŁĘKI – 10 km na S od Oświęcimia, od 1490 r. właściciel Piotr Myszkowski (Łęki i Bielany) [pkt 2.3]

 ŁUCZYCE – ob. Ukraina (między Lwowem i Łuckiem), wł. Jerzy Myszkowski [pkt 3.5]

 

    Łuczyce

 

 ŁUSIAK  w par. Lututów – 1783 r. Augustyn Myszkowski, stolnik wieluński [pkt 3.2.1.1]

 MACIEJOWICE – w pow. proszowickim, w 1535 r. kupione przez Marcina Myszkowskiego (zm.1538) [pkt 2.3]

 MAKOWISKA – par. Kobylany (15 km na SW od Krosna).

                              Wł. majątku – Myszkowski Jastrzębiec Władysław (ur.1842 Makowiska),

                              porucznik 11 pułku ułanów austr. [pkt 5.4]

 MAŁĘCZYN

 MARCINKOWICE, par. Uniejów k. Tczycy (w tzw. kluczu kępskim w ordynacji pińczowskiej),

                                   do 1708 r. wł. Myszkowscy, po 1708 r. wł. Wielopolscy

 MARCINOWICE, par. Mstyczów, 1629 wł. Stanisław Myszkowski

 MICHAŁÓW k. Pińczowa, w tzw. kluczu pińczowskim

 MIEJSCE

 MIERZAWA

 MIKICIE w pow. sejneńskim – zob. Świętejeziory [pkt 6.1]

 MILEJÓW (par. Tokary) k. Kalisza [pkt 3.2.1.2]

 MIRÓW k. m. Żarki, Myszków (ob. woj. śląskie) – od 1487 r. własność Myszkowskich

 

    [powiększ]  Mirów – zamek ( XV wiek)

 

    Mirów – zamek ( 2010 r.)

 

 MIRÓW Nowy k. Pińczowa –  w 1592 r. Zygmunt Myszkowski założył na wschód od Pińczowa

 nowe miasto Mirów.

 W 1612 r. zostało ono przyłączone do sąsiedniego Pińczowa.

 

    

  Pińczów – Mirów (Źródło : Wikipedia)

 

 MŁODZAWY k. Pińczowa – do 1727 r. wł. Myszkowskich

 MŁOSZOWA k. Trzebini – wł. od 1536 r. Marcin Myszkowski (zm.1538) z lasem Osiny [pkt 2.3]

 MŁYNOWCE  k. Krzemieńca – wł. Jan Myszkowski w latach 1483 - 1503

 MOCZYDŁA

 MROZÓW

 MYSZKOWICE k. Będzina [pkt 3]

 

    dwór modrzewiowy

 

 MYSZKOWSKIE – przysiółek wsi Łęki Dukielskie

 MYSZKÓW – nazwa pochodząca prawdopodobnie od rodu Myszkowskich, właścicieli dóbr Mirów - Żarki

 MYŚLISZOWICE

 NAKŁO -16 km na NE od Przemyśla, wł. Ludwik Myszkowski [zob. Stubno, pkt 3.5]

 ODROWĄŻ – w pow. chęcińskim, w 1535 r. kupiony przez Marcina Myszkowskiego (zm.1538) [pkt 2.3]

 OLSZÓWKA [zob. Brzeście]

 ORPELÓW [zob. PoleszynOrpelów] [pkt 7.1]

 OSIEK – miasto k. Wielunia, kupione w 1527 r. przez Marcina Myszkowskiego (zm.1538) [pkt 2.3]

 OSSOWA k. Lublina – wł. Stanisław Myszkowski (ur.1557 - zm.1608) [pkt 2.3]

 PALCZOWICE k. ZatoraMyszkowscy XVI w.

 PAWŁOWO  KOŚCIELNE k. n. Przasnysz – wł. Antoni Myszkowski (zm.1895) [pkt 3.9.3]

 PIEKOSZÓW – 10 km na W od Kielc, w 1535 r. kupiony przez Marcina Myszkowskiego (zm.1538) [pkt 2.3]

 PIŃCZÓW – miasto w woj. świętokrzyskim [pkt 2.1, pkt 2.3]

 

    [powiększ]

 

    Pińczów – zamek  [powiększ]

  W skład Ordynacji Pińczowskiej wchodziły m.in. Brzeście, Galów, Kopernia, Kozina, Mierzawa, Mikułowice, Młyny,

  Pasturka, Pawłowice, Pomyków, Skorzów, Słabkowice, Szaniec, Szczypiec, Uników, Włochy.

 

 PŁAZA k. Chrzanowa -  . od 1532 r. Marcin Myszkowski (zm.1538) [pkt 2.3]

 PODNIEBYLE – 12 km na SE od Jasła. Wł. Narcyz Myszkowski (1857 r.) [pkt 5.4]

 PODOLSZE k. Oświęcimia – Mikołaj Myszkowski „Starszy” (ur.ok.1415 – zm.1482], [pkt 2]

 POGORZYCE  k. Chrzanowa – wł. od 1532 r. Marcin Myszkowski (zm.1538) [pkt 2.3]

 POGWIZDÓW, par. Uniejów k. Żarnowca (w tzw. kluczu kępskim w ordynacji pińczowskiej) [pkt 2.1],

                           do 1708 r. wł. Myszkowscy, po 1708 r. wł. Wielopolscy, zob. też Marcinkowice, Tczyca

 POKRZYWNICZKA

 POLANKA WIELKA i MAŁA k. Oświęcimia – własność Myszkowskich w XV wieku [pkt 2]

 POLESZYN (POLESZYN – ORPELÓW) k. Łaska – w 1909 r. wł. Kazimierz Myszkowski [pkt 7.1]

 PORĘBA

 POSTASZOWICE

 PRZECIESZYN

 PRZECISZÓW k. Oświęcimia – w 1441 r. wł. Mikołaja Myszkowskiego „Starszego” [pkt 2]

 PRZECZNIA (dawniej Przecznie) k. m. Łask – od ok.1861 r. Emanuel Myszkowski [pkt 3.2.1.3]

 PRZYBYNÓW k. Myszkowa  - Andrzej Myszkowski [pkt 2.3]

 PRZYŁĘK

 PRZYSIEKA

 PSTRĄGOWO

 PUCHACZEWO k. Grodna [pkt 8.2]

 PUKARZÓW k. Zamościa

 RABSZTYN – ZAMEK

 

 

  Rekonstrukcja zamku w Rabsztynie. Zygmunt Myszkowski (ur.1562 - zm.1615) [pkt 2.1],

  marszałek wielki koronny, dokonał najwięcej zmian w rozbudowie zamku.

 

 RAJSZÓW

 RAWICKI  w par. Lututów, 1783 r. Augustyn Myszkowski, stolnik wieluński [pkt 3.2.1.1]

 RĘDZINY k. Galewic – zob. Galewice [pkt 3.2.1.2]

 ROGÓW w kluczu mirowskim (sprzedany przez Ferdynanda Myszkowskiego, nabył Dobiesław Ciekliński)

 ROJKÓW (par. Marzenin), pow. Łask – do 1842 r. (kupiony przez Sulimierskich) [pkt 7.1]

 RUDA k. Wielunia – w 1748 r. wł. Andrzej Myszkowski, dziekan kat. pozn.,

                                  s. Józefa i Anny z d. Fundament Karśnicka

                                  [zob. Teki Dworzaczka], [pkt 3.2.1.1]

 RYTRO k. Nowego Sącza – w 1718 r. właścicielką tenuty Rytro jest Anastazja z Myszkowskich,

               żona Michała Stefana Jordana, wojewody bracławskiego [pkt 2.3]

 SARNOWA

 SIEROSŁAWICE - 13 km na SE od Proszowic,

                                 w 1535 r. kupione przez Marcina Myszkowskiego (zm.1538) [pkt 2.3]

 SKÓRZNICE (SKÓRNICE) – k. Przedborza [pkt 3.10]

 SŁOMNIKI (klucz Słomnicki) – od 1550 r. (ponad 40 lat) Stanisław Myszkowski (ur.ok.1520 - zm.1570),

                     kasztelan sandomierski, wojewoda krakowski [pkt 2.3]

 SŁOPNICE k. Tymbarku [zob. Tymbark, pkt 3.5]

 SOBKÓW  k. Jędrzejowa – po 1692 r. do 1727 r. wł. Myszkowskich

 

    Sobków, fortalicja (widok od strony wschodniej)

 

 SPYTKOWICE k. Oświęcimia – wieś, od 1498 r. własność Myszkowskich  (biskup Piotr Myszkowski) [pkt 2.1]         

 

 

 

    Spytkowice - zamek

               

 STARYGRÓD, par. Latowicz k. Mińska Mazowieckiego [pkt 3.2.1.1]

 STROŃSKO, pow. Zduńska Wola – od 1827 r. właność ; Antoni Myszkowski [pkt 3.2.1.3 Zapolice]

 STRZAŁKI k. Sieradza [zob. Linia z Dąbrowy, pkt 3.2.1.1]

 STUBNO – 17 km na NE od Przemyśla, wł. Ludwik Myszkowski [pkt 3.5]

 

 

 

    Stubno, Ludwik Myszkowski

  

 SUCHE LUTOLE

 SULKOWO w par. Mochowo k. Sierpca – 1783 r. wł. Myszkowscy (4 osoby) [pkt 3.7.2]

 SZANIEC k. Pińczowa (sprzedany przez Ferdynanda Myszkowskiego, nabył Paweł Piasecki)

 SZEBNIE – 9 km na NE od c. Jasła (dawniej Szebnice). Myszkowski Jastrzębiec Stanisław (ur.1847 Szebnice),

                     powstaniec w 1863 r. [pkt 5.4]

 SZEWO k. Lubrańca [pkt 3.7]

 SZYMANÓW k. Sochaczewa – od ok. 1584 r. wł. biskup. Piotr Myszkowski, następnie jego bratankowie

 SZYMBARK – miasto, kupione w 1527 r. przez Marcina Myszkowskiego (zm.1538) [pkt 2.3]

 ŚMIŁOWICE – 12 km na SE od Proszowic, kupione w 1535 r. przez Marcina Myszkowskiego (zm.1538) [pkt 2.3]

 ŚWIĄTKOWIEC

 ŚWIĘTEJEZIORY , pow. Sejny [pkt 6.1]

 SZYDŁOWIEC

 SZYMBARK [pkt 5.5]

 TARNOWA

 TCZYCA – w pow. ksiąskim [11 km na NW od Miechowa], [pkt 2.3]

                     w 1537 r. kupiona przez Marcina Myszkowskiego (zm.1538) od dworzanina król. Marka Minockiego,

                     w 1581 r. wł. Stanisław Myszkowski,

                     od 1615 r. w części Adam Myszkowski, sekretarz królewski

                     w 1715 r. Jan Jakubowski z żoną Agnieszką z d. Świrska nabył Tczycę od Myszkowskiego za 2500 fl.

 TOKARY k. Kalisza [pkt 3.2.1.2]

 TRĘBACZÓW

 TRZCZONÓW

 TRZEBNIÓW

 TYMBARK – miasto. W 1868 r. Ludwik Myszkowski, adwokat z Jarosławia kupił Tymbark

                        od Tytusa Sławikowskiego.

                        Własność Myszkowskich do 1945 r. [pkt 3.5]

 

    Tymbark - dwór

 

 WADOWICE, miasto

 WĘGLEWICE w par. Cieszęcin k. Wieruszowa – 1783 r. Augustyn Myszkowski, stolnik wieluński [pkt 3.2.1.2]

 WIELOWIEŚ k. Krotoszyna [pkt 3.3]

 WILKOWICE i WILKOWICZKI (par. Grabkowo k. m. Kowal), Wielkopolska [pkt 3.7]

 WIRZCHOWISKO – w pow. proszowickim, w 1537 r. kupiona przez Marcina Myszkowskiego (zm.1538)

                                     od dworzanina król. Marka Minockiego [pkt 2.3]

 WŁOSIENICA k. Oświęcimia

 WOLA BYCHAWSKA k. Bychawy [pkt 2.3]

 WOLA GRABOWA – zob. Grabówka [pkt 2.3]

 WOLA KODRĘBSKA – w ziemi sieradzkiej, w 1537 r. kupiona przez Marcina Myszkowskiego (zm.1538)

                                          [pkt 2.3]

 WOLA SOSNOWA k. Grabówki [pkt 2.3]

 WYSOKA [Lelowska]

 ZABORZE – wł. Andrzej Myszkowski [pkt 2.3]

 ZAMIEŚCIE k. Tymbarku [zob. Tymbark, pkt 3.5]

 ZAMOŚCIE WĘGLEWSKIE w par. Cieszęcin k. Wieruszowa 

                                                1783 r. Augustyn Myszkowski, stolnik wieluński [pkt 3.2.1.1]

 ZAPOLICE – 12 km na SE od Sieradza, w 1537 r. kupione przez Marcina Myszkowskiego (zm.1538),

                        w 1909 r. wł. Marceli Myszkowski, w 1937 r. Zygmunt Myszkowski [pkt 3.2.1.3]

 

     [powiększ]  

  Dwór w Zapolicach, zniszczony podczas działań wojennych w 1939 r.

  Zdjęcie ze strony : Gmina Zapolice 

 

    Zapolice. Park podworski

 

 ZDRAPY k. Lublina – wł. Stanisław Myszkowski (ur.1557 - zm.1608) [pkt 2.3]

 ZUBOWICE – 23 km na SE od Zamościa (XVII w. Aleksander Myszkowski i jego syn Jan Myszkowski,

                         starosta tyszowiecki [pkt 2.3]

 ŻARKI -17 km na SE od c. Częstochowy, wł. Wawrzyniec Myszkowski, od 1510 Marcin Myszkowski [pkt 2.3]

 ŻARNÓW – Jan Myszkowski (ur.1558 - zm.1591), kasztelan żarnowski [pkt 2.1]

 ŻEBRACZA k. Oświęcimia – wł. Jan Myszkowski od 1481 r.  (od żony Magdaleny Kloch) [pkt 2.2]

 ŻEGLCE – zob. Chorkówka

 ŻÓŁWIN k. Warszawy – 1909 r. wł. Wacław Myszkowski [pkt 7.5]

 

    Żółwin – dwór

 

 


 

do górywstecz