I L I Ń S C Y   h. Lis
 
[ zob. też  Roszkowscy h. Ogończyk ]


 Ostatnia aktualizacja : 20.01.2021 r.

 Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

 Informacje i zdjęcia :

 Andrzej Włodarczyk z Radomia (Ilińscy)

 Janina Kwaśny (Krukowscy)

 Mirosław Paliszewski ze Wschowy („Ci Wielcy Polacy ...”)

 Jadwiga Wieczffińska Wejkszner, Krystyna Wieczffińska - Janicka i Anna Janicka (Wieczffińscy)

 Jan Wawszczyk (Ilińscy, uczestnicy Powstania Warszawskiego w 1944 r.)

 Internet

 

 Bogdan Iliński [ur.+/-1510]

 ż. NN

 Dzieci : 1 (Bazyli)

 Bazyli Iliński (ur.+/-1540 - zm. 5.03.1588 Romanowszczyzna)

 Namiestnik zwiahelski księcia Ostrogskiego 1582 r.

 ż. Anna Mokrzańska h. Brochwicz [Mokrzyńska, Mokreńska]

    [2 - gi mąż (1594) – Filon Raj]

 Dzieci : 3

 1/ Córka : Magdalena (Dominka, Donia) Ilińska [ur.+/-1570]

     m.(śl.1590) Mikołaj Gabryelowicz Świacki

 2/ Córka : Olga Ilińska

     m. Ostafi Krajewski h. Jasieńczyk

 3/ Syn :

 Iwan vel Jan Iliński [ur.+/-1580 - zm.po 1632]

 ż. Dorota Szczepanowska h. Prus I [ur.+/-1585]

 Dzieci : 2 (Domicella, Aleksander)

 1/ Domicella Ilińska (ur.+/-1610 - zm.1686)

     m. Adam Radliński h. Gryf, rotmistrz chorągwi pancernej

 2/ Syn :

 Aleksander Iliński  [ur.+/-1620 - zm.po 1660], wojski czernichowski 1659, burgrabia łucki 1660

 ż. Regina Korczewska h. Świeńczyc [ur.+/-1620 - zm.23.01.1701]

 ojc. Mikołaj Korczewski

 mat. Katarzyna Przylepska

 Dzieci : 7 (Piotr, Michał, Franciszek, Marianna, Petronela, Anna, Franciszka)

 

 A1. Piotr Stanisław Iliński (ur.+/-1650 - zm.19.11.1691), burgrabia łucki, wojski czernichowski 1685

        ż. Zofia Skarbek h. Habdank [ur.+/-1660]

        Dzieci : 3 (Kazimierz, Aleksander, Konstancja)

       

        Gałąź starsza, senatorska, wygasająca po mieczu :

        B1. Kazimierz Iliński (ur.+/-1690 - zm. 1756, poch. Dubno) wł. d. Romanów i klucz kureński (Kurne)  [1]

              starosta niżyński 1701, wojski kijowski, od 1722 pułkownik wojsk koronnych

 

                mapa : Romanów przy trasie kolejowej Berdyczów – Szepetówka [powiększ]

 

              1 ż. Rozalia Klińska (ur.+/-1690 - zm.1729), bezdzietna

              2 ż.(śl.ok.1730) Anna Szuszczewicz (Szczuczewicz) [ur.+/-1705]

                    ojc. N. Szuszczewicz ze szlacheckiej rodziny na Wołyniu

                    mat. Marianna Zarucka

              Dzieci z 2 żony : 6 (Jan Kajetan, Jan Benedykt, Michał, Stanisław Jan Nepomucen, Marianna, syn)

 

              C1. Jan Kajetan Benedykt Iliński (ur.17.07.1731 par. Dubno - zm.1791), wł. d. Romanów,

                    starosta żytomierski, poseł kijowski,

                    odznaczony Ord. Św. Stanisława 1784r. i Orła Białego 6.07.1791,

                    w 1779 r. otrzymał dziedziczny tytuł „hrabia”

                    1 ż.(śl.1764) Marianna Józefa Wessel h. Rogala (ur.+/-1740 - zm.1799)

                         [1 mąż – Jan Aksak (zm.1763), starosta rawicki]

                         ojc. N. Wessel, starosta golubski

                         mat. Ludwika N.

                    2 ż.(śl.1784 Lwów) Katarzyna Bielska (ur.+/-1765 - zm.1790) [LC Lwow, s. 69]

                         [ślubu udzielil Kajetan Kicki, biskup]

                          ojc. Józef Bielski

                    3 ż. Anna Jakoba Braconnier (ur.1768 - zm.21.03.1813 Lwów, Bazylika, dom 242), lat 45

 

                    Dzieci z 1 żony : 7 (Albin, Ludwika, Anna, Hipolit, Jan Kajetan, Janusz Stanisław, August)

                    D1. Albin Iliński (ur.ok.1765 - zm.1785)

                    D2. Ludwika hr.Ilińska [ur.+/-1765]

                          m. Bartłomiej Giżycki h. Gozdawa (ur.ok.1770 - zm.25.04.1827 Mołoczki)  [PSB]

                          [Mołoczki – 56 km na SW od Żytomierza]

                          generał wojsk rosyjskich, marszałek szlachty guberni wołyńskiej 1825 r.

                          ojc. Kajetan Giżycki (ur.ok.1720 - zm.1785), s. Bartłomieja G. (ur.1682 - zm.1768), kasztelana

                                 wyszogrodzkiego i Franciszki Romer

                          mat. Katarzyna Rakowska

                    D3. Anna Maria hr.Ilińska [ur.+/-1765]

                          1 m. Franciszek Zabierzowski h.Ostoja (ur.+/-1765 - zm.27.10.1813)

                                  szambelan Stanisława Augusta 1786

                          2 m.(śl.2.01.1815) baron Franciszek Ksawery Brückmann [ur.+/-1765]

                    D4. Hipolit Józef Iliński (ur.1766 Nieśwież - zmarł jako dziecko)

                    D5. Jan Kajetan Iliński ( zm 1785 r.) zmarł jako dziecko 

        D6. Janusz Stanisław hr.Iliński (ur.1765 Romanów - zm.1792) zginął w bitwie pod Markuszewem [PSB]

               szambelan króla polskiego Stanisława Augusta 1785, rotmistrz kawalerii narodowej,

               generał inspektor kawalerii konnej 1789,

               odzn. Ord. Orła Białego 1790, poseł woj. kijowskiego 1791

 

                 Janusz Stanisław Iliński (1765 – 1792)

 

         D7. August Józef hr.Iliński (ur.18.08.1766 Romanów - zm.21.02.1844 Petersburg] [PSB]

               poseł, radca tajny, senator, szambelan, szef pułku grenadierów, generał polski i rosyjski,

               marszałek szlachty wołyńskiej, jeden z najbogatszych panów polskich w XIX wieku.

 

                     [powiększ] 

               August Józef Iliński (1766 – 1844)

               

               1 ż. N. Crac, wdowa

               2 ż.(śl.1790) Antonina Leonora Komorowska h. Korczak (ur.1770 - zm.8.04.1838 Lwów, Bazylika),

                    poch. Lwów, cm. Łyczakowski [fot. „genealogia okiem”]

                    [LM Lwów, Bazylika, s.179], rozwód 1804 r.

                    [2 mąż Antoniny K. (śl.1811) – Piotr Litwinow, generał, gubernator kamieniecko - podolski]

 

                                 

                    Antonina Ilińska z d. Komorowska (1770 – 1838)  

                    Lwów, cm. Łyczakowski, Antonina Ilińska z d. Komorowska

 

                    ojc. Jakub Komorowski (ur.1724 - zm.1781)  [PSB]

                          kasztelan santocki

                    mat.(śl.13.11.1752) Antonina Brygitta hr. Pawłowska (zm.1.06.1791 Lwów),

                           c. Michała K. (zm.1754) i Marianny z d. Gozdzka, kasztelanki czernihowskiej

                           [2 mąż Antoniny Brygitty Pawłowskiej (śl.25.10.1782) – Józef Szeptycki, podkomorzy król.,

                            starosta stanisławowski]

               3 ż. NN.

 

               Dzieci z Antoniny Komorowskiej : 2 (Henryk, Janusz)

               E1. Henryk hr.Iliński (ur.1792 Romanów - zm. 23.01.1871) wł. d. Romanów,

                     marszałek zwiahelski i wołyński, starosta ułanowski, kamerjunkier dworu rosyjskiego,

                     głośny kolekcjoner dzieł sztuki

                     ż. Michalina Bierzyńska h. Ślepowron (ur.1794 - zm.1858)

 

                       Michalina Ilińska z d. Bierzyńska

 

                     ojc. Adama Bierzyński, st. szawelski (szawulijski) i brygadier wojsk koronnych

                           s. Onufrego Bierzyńskiego (zm.1783), pułkownika wojsk koronnych

                           i Ludwiki z d. Ponińska (ur.1751 - zm.przed 1785), c. Macieja P., chorążego [Wschowa]

                     mat. Teresa Walewska (ur.ok.1776 - zm.7.02.1856 Stutgard), wojewodzianka sieradzka,

                            c. Michała Walewskiego (ur.1735 - zm.1806) i Kasawery Marianny Jadwigi Turno   

 

                              Michał Walewski (ur.1735 – zm.1806)

                                 

                     Dzieci : 1 (Jadwiga)

                     F1. Jadwiga hr.Ilińska (ur.1824 - zm.20.12.1889 Bursztyn) wł. d. Romanów

                           m.(śl.1846) Henryk Józef Michał Stecki - Olechnowicz h. Radwan 

                           (ur.1823 Żytomierz - zm.po 1895) [PSB]

                           ziemianin, numizmatyk, autor pamietników, archeolog

                           ojc. Ludwik Stecki (ur.1795 prawd. Bychawa - zm.1859) [PSB],

                                 ziemianin, uczestnik powstania listopadowego i Wiosny Ludów, przemysłowiec,

                                 s. Józefa Steckiego (ur.1767 - zm.1832), marszałka szlachty pow. Równe [PSB]

                                 i Tekli z d. Wilga (ur.1773 - zm.1832) – c. Ludwika Wilgi, wojewody czerniechowskiego

                           mat.(1 ż) Julia Czacka (zm.14.12.1827), c. Michała Czackiego [PSB], posła na sejm

                                 i Beaty z d. Potocka [zob. Czaccy (niżej)]

                           Dzieci (Steccy) : 3 (Henryk, Jadwiga, Ludwika)

                           G1. Henryk Stecki (ur.1847), dziedzic dóbr Romanów i Sielce (pow. żytomierski)

                                 oraz Wojtowca (pow. nowogrodzki), honorowy sędzia pokoju 

                                 ż. Henryka Kurzenicka (Kurzeniecka) h. Bogoria, krewna

                                 ojc. Gustaw Kurzenicki

                                 mat. Oktawia hr. Ilińska, c. Jana i Oktawii z d. Morawska

                           G2. Jadwiga Stecka (ur.1848 - zm.1933)

                                 m.(śl.8.08.1876) Stanisław Maria Ferdynand ks. Jabłonowski h. Prus III

                                 (ur.19.01.1846 Bursztyn, pow. Rohatyn - zm.3.07.1909 Bursztyn),

                                 właściciel maj. Bursztyn w pow. rohatyńskim,

                                 porucznik ułanów w armii austro – węgierskiej

                                 ojc. Karol ks. Jabłonowski (ur.13.03.1807 Wenecja - zm.19.04.1895 Lwów) [PSB]

                                 mat. Eleonora Skarbek h. Awdaniec (ur.12.10.1816 - zm.12.05.1870), c. Ignacego S.

                           G3. Ludwika Stecka, zakonnica sercanka

 

               E2. Janusz (Jan Stanisław) hr.Iliński (ur.1785 Romanów - zm.23.10.1860 Brody) wł. d. Tajkury [2],

                     Zahoroszce, senator i kawaler maltański, powieściopisarz i kompozytor.

 

                       mapa : Tajkury k. Równego

 

                     ż. Oktawia Morawska  h. Lis [ur.+/-1785]

                     Dzieci : 6

                     F1. Aleksander hr.Iliński [ur.+/-1830], wł. d. Oktawin i Tajkury – Wołyń, pułk. woj. ros.

                           ż.(śl.1863) Franciszka Klaudia Kaszowska h. Janina (ur.1844 - zm.1915), (rozw. 1867)

                           [2 mąż Franciszki K. – ks. Edwin Drucki Lubecki]

                           ojc. Adolf Kaszowski (ur.1805 Kaszów, Wołyń - zm.17.02.1883 Warszawa),

                                 oficer wojsk polskich, wł. maj. Kurasz i innych na Wołyniu

                                 s. Ignacego i Salomei z d. Pruszyńska

                           mat.(1 ż) (śl.12.06.1834 Lwów Bazylika)

                                 Maria hr. Romanowska h. Szaława (ur.1810 - zm.1.01.1858 Warszawa),

                                 poch. Warszawa, cm. Powązkowski, Katakumby, c. Jana Wilhelma R.

                                 i Tekli z d. Makowska [Makomaska] (ur.4.09.1825)

                          [2 żona Adolfa Kaszowskiego – (śl.26.08.1859 Warszawa, par. św. Krzyż)

                          Eleonora Matylda Honorata Ilińska h. Lis (ur.1835 Kijów - zm.1917),

                          c. Jana hr.Ilińskiego (ur.1785 – zm.1860), senatora i Oktawii z d. Morawska]                          

                     F2. Joanna hr.Ilińska (ur. 27.08.1834 - zm. 28.10.1900 Wisbaden)

                           1 m. Stanisław Worcell h. Dąb (rozwód)

                           2 m.(śl..4.07.1876) Edward hr.Keller (ur.1819 - zm.1903), szambelan ces. ros.,

                                  tajny radca i senator cesarstwa rosyjskiego w Petersburgu

                     F3. Eleonora Matylda Honorata hr.Ilińska (ur.1835 Kijów - zm.1917)

                           m.(śl.26.08.1859 Warszawa, par. św. Krzyż) Adolf Kaszowski h. Janina

                           (ur.1810 Kaszów na Wołyniu - zm.17.02.1883 Warszawa),

                           teść jej brata, wł. d. Kurasz na Wołyniu, porucznik wojsk polskich

                           ojc. Ignacy Alojzy Kaszowski (ur.1776 - zm.1830), s. Jana K., starosty niwskiego

                                 i Zofii z d. Gostyńska h. Lubicz

                           mat. Salomea Ursyn - Pruszyńska h. Rawicz [ur.+/-1770], c. Antoniego P. (zm.1800)  [PSB]

                                  i Rozalii Olizar - Wołczkiewicz h. Chorągwie Kmitów

                                  – c. Konstantego (ur.1729 - zm.1804)  [PSB]

                           [1 żona Adolfa K. – Maria hr. Romanowska h. Bożawola (ur.+/-1810 - zm.1.01.1858),

                            c. Jana Wilhelma R. i Tekli z d. Makowska (ur.4.11.1825)]

 

                             metryka ślubu (1859 r.)  [powiększ]

 

                           Dzieci :

                           G1. Witold Konstanty Kaszowski (ur.1862)

                           G2. Aleksander Iliński - Kaszowski (ur.1869 - zm.20.05.1939)

                                 adoptowany przez swojego bezdzietnego wuja (brat matki) Aleksandra Ilińskiego,

                                 któy przekazał mu swoje nazwisko i tytuł, co zostało potwierdzone przez Mikołaja II

                                 dn. 21.01.1901.

 

                     F4. Stefania hr.Ilińska (ur.1841 - zm.8.02.1920, poch.Warszawa, cm. Powązkowski)

                           m. Władysław Karol Jan Tadeusz Laski h. Laski (ur.21.05.1831 Drezno - zm.7.12.1889),

                           . dóbr Ostrowiec, bankier w Warszawie,

                           dyrektor banku międzynarodowego w Petersburgu,

                           mieszkał : 1870 r. Warszawa, ul. Bielańska 62

                           ojc. Aleksander Karol Bernard Laski h. Laski

                                (ur.1.03.1796 Warszawa - zm.15.08.1850 Akwizgran, Francja)

                           mat. Bertha Zofia Tischler (ur.25.12.1802 - zm.20.05.1870, poch. Warszawa, cm. Powązkowski)

                           Dzieci : 2 (Maria, Aleksander)

                           G1. Maria Laska (ur.23.09.1867 - zm.24.12.1940), poch. Warszawa, cm. Powązkowski

                                 [chrzest 1867 Warszawa, par. Przemienienia Pańskiego]

                                 m.(śl.29.04.1885 Warszawa, par. sw. Aleksander)

                                 Zygmunt Maria hr. Wielopolski h. Starykoń (ur.2.05.1863 Warszawa - zm.17.06.1819 W-wa)

                                 ojc. Józef hr. Wielopolski (ur.7.08.1834 Kraków - zm.24.04.1901 Kraków)

                                 mat. Marianna Tekla hr. Colonna - Walewska h. Pierzchała (Kolumna)

                                        (ur.2.02.1841 Warszawa - zm.30.01.1911 Kraków) [zob. Wielopolscy]

                           G2. Aleksander Antoni Władysław Laski

                                 (ur.7.05.1870 Warszawa - zm.9.10.1909), poch. Warszawa, cm. Powązkowski

                                 [chrzest 1870 Warszawa, par. Przemienienia Pańskiego,

                                 chrzestni : Aleksander Laski i Maria Zawisza]

                                 ż.(śl.29.10.1892 Kraków, par. św. Szczepan) Michalina Ordęga h. Łodzia

                                 (ur.28.03.1869 Paryż 8 - zm.1922 Montmorency, cm. Les Champeaux)

                                 [LC Kraków, par. św. Szczepan, skan 74]

                                 potomkini Myszkowskich h. Jastrzębiec [zob. pkt 3.2]

                                 ojc. Władysław Symforian Ordęga h. Łodzia

                                       (ur.25.08.1828 Koźminek - zm.14.07.1896 Paryż) [PSB]

                                 mat. Jadwiga hr. Hutten - Czapska h. Leliwa

                                        (ur.3.09.1843 Przysiersk - zm.10.08.1869 Paryż)

                     F5. Henryka hr.Ilińska (ur.+/-1830 - zm.1905)

                           m. Artur Roman hr.Krasicki h. Rogala (ur.ok.1830 - zm.8.09.1905),

                           . d. Ziabczyce (Zjabczyce)

                           ojc. Marcin Jan hr.Krasicki, s. Ignacego I Eufrozyny z d. Bożeniec - Jełowicka h. .

                           mat. Pelagia Skirmont h. Dąb

                     F6. Oktawia hr.Ilińska [ur.+/-1830]

                           m. Gustaw Kurzeniecki h. Bogoria, wł. Dubwi w pow. pińskim

 

                               

                           Lwów, cm. Łyczakowski, Oktawia Kurzeniecka z d. hr. Ilińska [fot. „genealogia okiem”]

              

          Dzieci Jana z 3 żony : 1 (Apolonia)          

          D8. Apolonia Konstancja hr.Ilińska (ur.1791)

                m.(śl.24.10.1811 Lwów, Bazylika Metroplitalna) Michał Garapich de Sichelburg (ur.1769 Sosice, Croatia)

                [świadkowie ślubu : MD. Antoni Bischan, wicestarosta cyrkułu i Jan Baczyński, magister]

                adwokat we Lwowie

 

                  akt ślubu, Lwów 1811 r.  [powiększ]

 

                Dzieci (Garapich) : (Wiktoria, Władysław, Eliasz, Anna)

                E1. Wiktoria Garapich (ur.28.02.1813 Lwów, par. Bożego Ciała - zm.1857)

                      m.(śl.1833) Józef Żurakowski (ur.1804)

                      Dzieci (Żurakowscy) : 1

                      F1. Wanda Leokadia Żurakowska (ur.1846 Hłuboczek Wielki - zm.1898 Hłuboczek Wielki)

                           m. Mikołaj Merey de Kaposmery [ur.+/-1845]

 

                E2. Władysław Paweł Garapich (ur.1815 - zm.1.03.1867 Cebrów)

                      ż. Józefa Słonecka h. Korab (ur.1830 - zm.6.01.1906 Kraków), poch. Cebrów

                      ojc. Stanisław Słonecki [ur.+/-1800]

                      mat. Eleonora Krechowiecka h. Sas (ur.1810 - zm.1881), c. Andrzeja K. i Walentyny Hom

                      Dzieci (Garapich) : 4 (Michał, Stanisław, Alfred, Maria)

                      F1. Michał Grzegorz Garapich (ur.12.03.1850 - zm.12.02.1917, poch. Kraków)

                           grób rodzinny Wodzickich

 

                          

 

                            ż. Laura Antonina Ewa hr. Wodzicka h. Leliwa (ur.24.12.1855 - zm.6.04.1935, poch. Cebrów)

                            ojc. Kazimierz Stanisław Michał hr. Wodzicki (ur.27.09.1816 - zm.20.10.1889 Olejów)

                            mat. Eleonora Laura hr. Broel - Plater h. . (ur.1826 - zm.20.10.1856)

                            Dzieci (Garapich) : 2 (Kazimierz, Paweł)

                            G1. Kazimierz Garapich (ur.26.06.1878 - zm.1940), zamordowany dekretem Stalina,

                                  jest na tzw. ukraińskiej liście katyńskiej, pochowany prawdopodobnie w dołach

                                  w Charkowie, Chersoniu lub Kijowie.

                                  właściciel dóbr Cebrów na Podolu

 

                                    Kazimierz Garapich (1878 – 1940) [zbiory Michała Garapicha]

 

                                  ż. Maria Ludwika Teresa hr. Łubieńska h. Pomian (ur.25.08.1881 - zm.13.03.1958)

                                  ojc. Józef Henryk Pius hr. Łubieński (ur.11.07.1848 Putdliszki - zm.1913)

                                  mat. Pelagia Jabłonowska h. Prus III (ur.14.02.1856)

                                  Dzieci : ponad 20 (w tym 7 legalnie urodzonych)

                                  H1. Michał Garapich (ur.1906 - zm.1939),

                                        absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie,

                                        uczestnik kampanii wrześniowej, zginął w szarży kawalerii k. Karczewa (pow. otwocki)

                            G2. Paweł Roman Józef Garapich (ur.18.11.1882 Cebrów - zm.1957 Puławy)

                                  polski prawnik, urzędnik państwowy, wojewoda łódzki i lwowski w II Rzeczypospolitej

                                  ż. Ludgarda Józefa hr. Łubieńska h. Pomian

                                  (ur.25.11.1889 Żytomierz - zm.16.04.1951 Puławy), siostra w/w Marii Ludwiki Teresy

 

                                    [powiększ]

                                  4.05.1927 r. Uroczystość poświęcenia sztandaru szkolnego XI Państwowego Gimnazjum

                                  Matematyczno - Przyrodniczego we Lwowie. Wojewoda lwowski Paweł Garapich

                                  stoi przy sztandarze.

 

                      F2. Stanisław Garapich (ur.1851 Cebrów - zm.3.10.1883 Lwów, poch. cm. Łyczakowski)

                           ż.(śl.14.01.1874)

                           Karolina hr. Wodzicka h. Leliwa (ur.22.10.1849 - zm.11.08.1905, poch. Cebrowo),

                           siostra w/w Laury Antoniny Ewy

                           Dzieci : (Władysław, Helena)

                           G1. Władysław Kazimierz Paweł Garapich

                                 (ur.I.1875 Neterpińce, pow. złoczowski - zm.12.09.1935 Lwów)

                                 ż.(śl.24.09.1907 Lwów, par. św. Maria Magdalena)

                                 Felicja Maria Zofia Antonina Horodyńska h. Korczak

                                 (ur.30.05.1884 - zm.16.01.1970 Wrocław), poch. Wrocław

                                 [świadkowie ślubu : Zbigniew Horodyński, wł. dóbr Zbydniów i Antoni Gajek, wł. d. Zagórze]

                                 ojc. Bogusław Onufry Teodor Horodyński

                                        (ur.11.01.1850 - zm.20.10.1896 Ingersdorf k. Wiednia)

                                 mat. Antonina Felicja Podleska h. Bogoria (ur.14.01.1867)

                                 bezpotomni

                           G2. Helena Garapich (ur.5.08.1876 - zm.13.05.1899), lat 22

                      F3. Alfred Władysław Maria Garapich (ur.24.08.1857 Cebrów - zm.3.10.1918 Lwów),

                            poch. cm. Łyczakowski)

                            student pruskiej Akademii Rolniczej w Prószkowie k. Opola (wzm.1878 r.).

                            Należał wraz z Michałem Tustanowskim do Towarzystwa Literacko - Rolniczego

                            Akademików Polaków w Prószkowie. Na posiedzeniu TLR w 1877 r. wygłosił referat

                            p.t. „Nieco o koniu”.

                            [informacja : dr hab. Mariusz Patelski, Instytut Historii, Uniwersytet Opolski]

                            ż.(śl.28.11.1889 Lwów, par. św. Andrzej)

                            Julia Izabela Maria Tustanowska (ur.10.12.1869 - zm.1941)

                            [świadkowie ślubu : Władysław Tustanowicz, wł. dóbr i Michał Garapich, wł. dóbr]

                            ojc. Julian Tustanowski (ur.1834 - zm.1916),

                                  s. Michała T. (ur.1784 - zm.1884 Lwów) i Józefy z d. Kulczycka (ur.1786 - zm.27.06.1872)

                            mat. Cecylia Cybulska (ur.1833 - zm.22.12.1912), literatka

                            Dzieci :

                            G1. Alfred Garapich (ur.4.11.1892 Berezowica Mała - zm.8.03.1952 Kraków)

                      F4. Maria Garapich (ur.1859 Cebrów - zm.1942 Lwów)

                            m. Adam Mikołaj hr. Broel - Plater h. . (ur.1858 Prochy - zm.1901 Kraków)

                            ojc. Adam Kazimierz Stanisław hr. Broel - Plater (ur.1824 Komorów - zm.1878 Prochy)

                            mat. Anna Ludwika Joanna hr. Broel - Plater (ur.1831 Krasław - zm.1878 Prochy)

 

                     

                      Cebrów, rodzina Garapich [fot. „Geneaogia okiem”, nad. Andrzej Garapich]

                      [Cebrów, par. rz.  kat. Jeziernia, pow. tarnopolski, Ukraina]

 

                E3. Eliasz Garapich (ur.20.03.1816 Lwów, Bazylika, dom 56 - zm.9.08.1886 Lwów),

                      poch. cm. Łyczakowski, posesor dóbr Zagórze i Brody

                      [LN Lwów, Bazylika, s.179]

                      ż. Seweryna Turkułł (ur.1826 - zm.22.10.1886 Lwów, par. św. Andrzej), lat 60

                      ojc. Erazm Turkułł

                      mat. Augustyna Wolańska

 

                        [powiększ]

                      Lwów, cm. Łyczakowski, grób rodziny Garapich (m.in. Seweryna Garapich z d. Turkułł)

 

                      Dzieci (Garapich) : 3 (Antoni, Włodzimierz, Apolonia)

                      F1. Antoni Garapich (ur.1851 Zagórz - zm.1921 Lwów)

                      F2. Włodzimierz Marian Garapich (ur.22.01.1854 Zagórz - zm.1942 Lwów)

                           ż.(śl.2.05.1885 Lwów)

                           Kazimiera Potworowska h. Dębno (ur.1862 - zm.1934 Lwów, poch. cm. Łyczakowski)

                           ojc. Adolf Henryk Potworowski (ur.12.11.1823 Czarkowie - zm.9.04.1862 Sielec),

                                 s. Ksawerego Bogusława P. (ur.31.07.1792 Andrychowice - zm.25.06.1863, poch. Żychlin)

                                 i Korneli Idy z d. Żychlińska h. Szeliga (ur.1800 - zm.16.08.1868)

                           mat.(śl.1854) Rozalia Unrug h. . (ur.1827 Dzięczyzna - zm.4.04.1916 Lwów),

                                 c. Henryka Kajetana U. (ur.1791 - zm.1849)

                                 i Anieli Tekli z d. Kurnatowska (ur.1802 - zm.1849)

                      F3. Apolonia Garapich (ur.1859 Zagórz - zm.4.05.1896 Jurowce)

                           m. Jan Duklan Słonecki h. Korab (ur.8.07.1859 Krechowice - zm.22.06.1896 Zagorze),

                           poseł na Sejm Krajowy Galicji (1889 - 1901) [zob. Wikipedia]

                           ojc. Zenon Słonecki (ur.14.12.1831 - zm.8.01.1912), poch. Kraków, cm. Rakowicki,

                                 . dóbr Jurowce, naczelnik obwodu sanockiego w powstaniu styczniowym,

                                 poseł do Sejmu Krajowego Galicji III, IV, V, VI kadencji,

                                 s. Stanisława S. i Eleonory z d. Krechowiecka h. Sas (ur.1810 - zm.1881)

                           mat.(śl.14.02.1857 Lwów, Bazylika) Marcelina Jaruntowska h. Prus III (ur.1837 - zm.17.04.1882),

                                 c. Antoniego J., członka Stanów Galicyjskich i Anieli z d. Kraińska

 

                                       Zenon Słonecki (1842 – 1912)

 

                                   [powiększ]

                                 Kraków, cm. Rakowicki

 

                           Dzieci : (Seweryna, Stanisław)

                           G1. Seweryna Maria Antonina Anna Słonecka

                                 (ur.18.08.1888 Jurowce, pow. Sanok - zm.12.06.1944 Warszawa)

                                 m.(śl.17.10.1908 Brzezie k. Wieliczki)

                                 Henryk Marcjan Stefan Żeleński h. Ciołek (ur.17.06.1882 - zm.24.12.1956 Gliwice)

                                 starosta w Toruniu, sędzia Najw. Trybunału Adm., po II wojnie radca prawny

                                 w Zakładach Azotowych w Gliwicach, prezes Zw. Ziem Zachodnich.

                                 Henryk i Seweryna Żeleńcy, bezdzietni

 

                                   Henryk Żeleński (1882 – 1956)

 

                                 ojc. Kazimierz Żeleński  (ur.24.07.1839 Grodkowice - zm.28.08.1904 Kraków),

                                      s. Marcjana Władysława Żeleńskiego (ur.1804 - zm.23.02.1846 Grodkowice),

                                      kapitana Wojsk Polskich, powstańca 1831 r., zamordowanego 23.02.1846 r.

                                      w czasie rabacji galicyjskiej

                                      i Kamili z d. Russocka h. Zadora (ur.1814 - zm.1881 Grodkowice)

                                 mat. Henryka Jędrzejowicz h. Świat z Krzyżem (ur.1853 - zm.2.09.1939 Kraków),

                                      c. Henryka J. i Marii Hofman (zm.1916)

 

                                       Kazimierz i Henryka Żeleńscy

 

                                

                                 Marcjan Żeleński (1804 – 1846) i żona Kamila Russocka (1814 – 1881)

 

                                     

                                Marcjan Żeleński i jego pomnik w Grodkowicach (przy palacu Żeleńskich)

 

                           G2. Stanisław Słonecki (ur.23.10.1890 - zm.10.10.1972), ziemianin, inżynier rolnik,

                                 właściciel dóbr Jurowce do 1939 r.

 

                                    

                                 1/ Stanisław Słonecki (1890 – 1972)

                                 2/ Jurowce, dwór

 

                                 ż. Elżbieta Byszewska h. Jastrzębiec (ur.29.11.1906 Lipinki - zm.13.02.1959)

                                 ojc. Wincenty Byszewski (ur.1859 - zm.1923),

                                       s. Stanisława i Teodory z d. Zagórska h. Ostoja (c. Antoniego Z. i Józefy Kmita)

                                 mat. Jadwiga Fibich (ur.1875 - zm.1959),

                                        c. Władysława F. i Józefy z d. Straszewska

                                 Dzieci :

                                 H1. Jerzy Słonecki

                                       ż. Alina Jadłowska

                E4. Anna Jacobea Garapich (ur.26.01.1817 Lwów, Bazylika, dom 4 - zm.1818)

 

   C2. Jan Benedykt Iliński ( ur.+/-1740 - zm 1761 ) dworzanin pokojowy królewski 1758,

         podkomorzy królewski 1759

   C3. Michał Iliński  (ur.+/-1735 - zm.po 1738 jako dziecko)

   C4. Stanisław Jan Nepomucen Iliński (ur.14.05.1744), starosta cudnowski 1768

         ż.(śl.23.10.1764) Karolina Giżycka h. Gozdawa [ur.+/-1740]

         [1 mąż Karoliny G. – Kilian Wisłocki h. Sas]

         ojc. Bartłomiej Giżycki (ur.1682 - zm.1768), kasztelan wyszogrodzki,

               s. Jana Stanisława Józefa G., rotmistrza król. i Katarzyny z d. Paprocka – c. Zygmunta P.

               i Jadwigi z d. Zaborowska

         mat. Franciszka z Chyszowa Romer h. Jelita

         bezpotomni

   C5. Marianna Ilińska [ur.+/-1745 - zm. po 1784, wkrótce po ślubie z Franciszkiem Strzałkowskim]

         1 m.(śl.14.03.1766) Szymon Tarło h. Topór (ur.1744 - zm.1781), starosta skalski

                ojc. Adam Tarło (ur.1708 - zm.9.01.1772), major wojsk koronnych,

                      s. Józefa Tarło (ur.ok.1682 - zm.1713), starosty [Gostynin]

                      i Marianny z d. Męcińska h. Poraj (ur.ok.1682 - zm.1748)

                      [c. Kazimierza M. – starosty radomskiego]

                mat. Salomea Mierzejewska h. Szeliga – c. Walentego Kazimierza, kaszt. zakroczymskiego

                       i Agnieszki Lanckorońskiej

         2 m.(śl.1784) Franciszek Strzałkowski h. Prawdzic [ur.+/-1745 - zm.po 1791]  [PSB],

                szambelan, poseł na sejm 1786

   C6. N. Iliński (zm.po 1738 jako dziecko )

 

        Gałąź młodsza :

        B2. Aleksander Iliński [ur.+/-1690]

              ż. Anna Kamińska h. Ślepowron [ur.+/-1690]

              Dzieci : 2 (Józef - Kazimierz, Antoni)

 

              Linia starsza na Maniowcach :

              [Maniowce, pow. starokonstantynowski, gmina Kulczyny]

 

                mapa : Maniowce

 

              C1. Józef Kazimierz Iliński [ur.+/-1720 - zm. po 1776],

                    skarbnik nurski, wojski kijowski 1762, podczaszy żytomierski 1776

                    1 ż.. Zofia Śleszyńska  [ur.+/-1720]

                           [1 mąż – N. Wilamowski]

                    2 ż.. Helena Szuszczewicz [ur.+/-1720]

                    Dzieci : 2 (Anna, Helodior)

                    D1. Anna Ilińska

                          m. N. Buczyński h. Strzemię

                    D2. Heliodor Iliński (ur.1750 - zm. po 1791), dziedzic Maniowiec, st. perejesławski

                           ż. Anna Żurowska h. Leliwa [ur.+/-1750]

                           Dzieci : 3 (Franciszek, Tadeusz, Ignacy)                         

                           E1. Franciszek Iliński [ur.+/-1785], wł. d. Chrobużne

                                 ż. Kordula Wiśniewska h. Prus I [ur.+/-1790]

                                 Dzieci : 4 (Jan, Mikołaj, Ignacy, Anna)

                                 F1. Jan Iliński ( bezpotomny )

                                 F2. Mikołaj Iliński ( bezpotomny )

                                 F3. Ignacy Iliński  [ur.+/-1815] oficer Wojska Polskiego

                                       ż. Kamila Jastrzębska [ur.+/-1820]

                                       Dzieci : 1 (Dymitr)

                                       G1. Dymitr Iliński (ur.1850) wł. d. Kostaniec i Świnny

                                             ż. Ludwika Burczok - Abramowicz [ur.+/-1850]

                                             Dzieci : 2 (Maria, Włodzimierz)                         

                                             H1. Maria Ilińska (ur.1880)

                                             H2. Włodzimierz Iliński (ur.2.12.1885 Kosteniec, par. Dubno - zm.20.08.1943 Warszawa)

                                                   ż.(śl.4.10.1910 Kalisz) Stanisława Hulewicz h. Nowina

                                                   (ur.2.08.1885 Kościanki - zm.15.02.1976 Paryż)

                                                   ojc. Leon Hulewicz h. Nowina (ur.1854 - zm.1911), s. Stanisława H. (ur.1823 - zm.1903)

                                                         i Józefy z d. Ulatowska (zm.1880 Berlin) – c. Michała U.

                                                         mat.(śl.1884) Helena Kaczkowska h. Pomian, c. Teodora K. (ur.1807 - zm.1876)

                                                         i Kamili z d. Ignatowska                             

                                                   Dzieci : 4 (Bogdan - Józef, Olgierd, Marek, Renata)                            

                                                   I1. Bogdan Józef Iliński (ur.3.12.1912 Kosteniec - zm.11.04.1983 Paryż)

                                                       uczestnik Powstania Warszawskiego, podporucznik, ps. „Mzura”

                                                       1 ż.(śl.1944) Helena Bohusz h. Odyniec

                                                             ojc. Stanisław Bohusz

                                                             mat. NN.

                                                       2 ż.(śl.18.07.1953) Zofia Korzybska h. Awdaniec (ur.18.12.1920 Warszawa)

                                                            ojc. Jan Korzybski (ur.1866 - zm.27.03.1926, poch. Wilczyska),

                                                                   . maj. Wilczyska (pow. Łuków, woj. lubelskie)

                                                            mat. Celina Chwalibóg h. Strzemię (ur.1889 - zm.21.02.1940, poch. Wilczyska),

                                                                   c. Zygmunta Ch. (ur.1858 - zm.1910) i Jadwigi Helcel (zm.1936)

                                                            Dzieci z 2 żony : 3 (Renata, Grażyna, Krystyna)

                                                            J1. Renata Ilińska (ur.1954)

                                                                 m. NN.

                                                                 Dzieci : 1 (Alexia N.)

                                                            J2. Grażyna Ilińska (ur.1956)

                                                                 m. Hubert de Langle

                                                            J3. Krystyna Ilińska (ur.1958)

                                                    I2. Olgierd Iliński (ur.16.07.1914 Kosteniec - zm.16.08.1943),

                                                         zginął nad Francją w Dywizjonie 305 RAF, pochowany : Havre, Francja

 

                                                           Olgierd Iliński (1914 – 1943)  [powiększ]

 

                                                         ż. Zofia Aleksandra Brochocka (ur.22.10.1921 Wilno - zm.1995 Londyn)

                                                         ojc. Aleksander Brochocki (ur.1884 - zm.1934), s. Władysława,

                                                               ochotnik WP (1918 – 1921) kapral 13 p. uł. – odznaczony Virtuti Militari,

                                                               ziemianin, sędzia

 

                                                                 Aleksander Brochocki (1884 – 1934)

 

                                                         mat. Helena O' Rourke

                                                         [2 mąż Zofii Brochockiej – Harley Moseley(ur.+/-1915 - zm.1982)]

                                                    I3. Marek Iliński (ur.26.12.1917 Kosteniec, par. Dubno - zm.6.08.1944 Warszawa)

                                                        uczestnik Powstania Warszawskiego, podporucznik, ps. „Marek”

                                                        ż. N. Pawłowska [ur.+/-1915]

                                                        Dzieci :

                                                        J1. (syn), mieszka z rodziną we Francji

                                                    I4. Renata Ilińska (ur.1917 Kosteniec - zm.1919)

                                F4. Anna Ilińska [ur.+/-1820]

                                      m. Hipolit Wieczffiński h. Prus 3 (ur.1820)

                                      ojc. Wincenty Wieczffiński, s. Antoniego W. (zm.1803)

                                            i 2 ż. Kazimiery Magdaleny z d. Jabłonowska h. Prus III,

                                            [c. Felicjana Jabłonowskiego (zm.1778) [PSB]

                                            i Elżbiety z d. Woroniecka h. Korybut (ur.1746)

                                            – c. Franciszka W. i Elżbiety z d. Matowska]                 

                                      mat. Magdalena Ledóchowska

                                      Informacje : p. Jadwiga Wieczffińska Wejkszner, Krystyna Wieczffińska - Janicka

                                      i Anna Janicka :

                                      Dzieci (Wieczffińscy) : 5 (Wincentyna, Ignacy, Edward, Adela, Władysław)

                                      G1. Wincentyna Wieczffińska

                                            m. N. Szulicki

                                      G2. Ignacy Wieczffiński

                                      G3. Edward Wawrzyniec Wieczffiński (ur.1845 Tajkury)

                                            ż. Teodozja Feliksa Grocholska h. Syrokomla [ur.+/-1850]

                                            ojc. Feliks Grocholski [ur.+/-1820]

                                            mat. Matylda Włodek [ur.+/-1820]

                                            Dzieci (Wieczffińscy) : 6

                                            H1. Wacław Wieczffiński

                                            H2. Hipolit Wieczffiński

                                            H3. Kazimierz Wieczffiński

                                            H4. Jadwiga Wieczffińska

                                            H5. Marianna Wieczffińska

                                            H6. Janina Wieczffińska

                                      G4. Adela Wieczffińska

                                      G5. Władysław Wieczffiński

                           E2. Tadeusz Ignacy Benedykt hr. Iliński (ur.1793 - zm.1824) starosta pieresławski

                                 ż.(śl.1818) Karolina Kołyszko h. Kotwica [ur.+/-1795]

                                 ojc. Benedykt Denis Kołyszko (ur.1750 Sewruki, Wołyń - zm.16.04.1834 Lwów) [PSB]

                                       uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, generał wojsk polskich,

                                       s. Józefa K. – cześnika żmudzkiego i Anny z d. Wierzbicka – c. Jerzego W.

 

                                         gen. Benedykt Kołyszko (1750 – 1834)

 

                                 mat. Teresa Cieplińska, c. Stanisława Kostki C. i Anny z d. Sikorska

                                 Dzieci: 3 (Benedykt, Józef, Waleria 1, Waleria 2)

                                 F1. Benedykt Heliodor Hilary Karol hr. Iliński (ur.1821)

                                       „z Pieresławia na Ilińsku i Borysowie”,

                                       odznaczony  Ord. Św. Jana Jerozolimskiego. ob. Brytyjskie, mieszkał : Odessa

                                 F2. Józef Piotr Hilary Ignacy Iliński (ur.1823)

                                       ż. Anna Iwaszkiewicz h. Trąby (ur.1848 )

                                 F3. Waleria Katarzyna Fryderyka hr.Ilińska (ur.27.11.1823)

                                       [chrzest : 17.09.1834 Lwów, par. św. Bernarda, dom 804,

                                       chrzestni : Alojzy Borkowski, właściciel dóbr Ostrów i Teofila Fryderyka Moszyńska]

                                       m.(śl.1864) August Spira h. Pernus (ur.+/-1820 - zm.1877)

                                       Waleria mieszkała w Michałówce pod Berszadą na Podolu

                           E3. Ignacy Kalist Jan Iliński (ur.1797 - zm.1871), wł. dóbr Maniowce

                                 ż. Joanna Kornelowska [Kamelowska] h. Sas (ur.1801 - zm.1855)

                                 ojc. Kalikst Komelowski

                                 mat. Marianna Grabowska h. Jastrzębiec, c. Zygmunta

                                 Dzieci : 3 (Oktawia, Heliodor, Kazimierz)

                                 F1. Oktawia Ilińska

                                       m. N. Grocholski h. Syrokomla

                                 F2. Heliodor (Benedykt Heliodor Hilary Karol) Iliński (ur.1821 - zm.1858) 

                                       . dóbr Maniowce

                                       ż. Honorata hr. Dunin Borkowska h. Łabędź (ur.1831 - zm.20.03.1867)

                                       ojc. Kalikst Franciszek Antoni hr. Dunin Borkowski [ur.+/-1790 - zm.1854],

                                             marszałek szlachty pow. płoskirowskiego (Podole), dziedzic d. Klimaszówka (Podole)

                                             s. Michała (ur.1763 - zm.1817), rotmistrza kawalerii narodowej

                                             i Tekli z d. Markowska h. Bończa – c. Franciszka M.

                                       mat. Kandyda Bentkowska h. Topór [ur.+/-1790], c. Jacka B. i Barbary Wilmer

                                       Dzieci : 2 (Heliodor, Czesław)

                                       G1. Heliodor Iliński (ur.16.10.1856)

                                       G2. Czesław Iliński (ur.20.07.1858), wł. dóbr Maniowce

                                             ż.(śl.1894 Sławuta) Klara Przesmycka [ur.+/-1860]

                                             [1 mąż – N. Jarzębowski (Jarząbkowski]

                                  F3. Kazimierz Iliński [ur.+/-1825]

                                        ż. N. Jelska [ur.+/-1830]

                                        Dzieci : 2 (Józef, Kazimierz)

                                        G1. Józef Iliński [ur.+/-1860]

                                        G2. Kazimierz Iliński [ur.+/-1860]

 

              Linia młodsza :

              C2. Antoni Iliński (ur.+/-1720 - zm.1780) miecznik drohicki, horodniczy winnicki 1772

                    ż. Brygitta Wirska [ur.+/-1725]

                    Dzieci : 1 (Franciszek - Ksawery)

                    D1. Franciszek Ksawery Iliński [ur.+/-1750]

                           ż. N. Chrzanowska [ur.+/-1750]

 

                          

 

                           Dzieci : 1 (Aleksander)

                           E1. Aleksander hr. Iliński, dziedzic Załuża [ur.+/-1780]

                                 [Załuże, par. Lachowce, pow. ostrogski, dawniej par. Jampol]

                                 1 ż. Maria Budzyńska [ur.+/-1785 - zm.przed 1812]

                                 2 ż.(śl.przed 1812)

                                 Anna Szczawińska h. Prawdzic (ur.1796 - zm.18.04.1845 Kurhanówka, par. Łabuń), lat 49

                                 Dzieci Aleksandra  : (Ignacy, Antoni, Seweryn, Henryk, Cezary, Nereusz, Roman,

                                 Franciszek, Aleksander, Dorota, Paulina, Klementyna, Eleonora, prawd. Aniela)

 

                                 Dzieci Aleksandra z 1 żony (Maria Budzyńska) : (Ignacy, Antoni)                 

                                 F1. Ignacy hr.Iliński [ur.+/-1805 - zm.po 1845]

                                       prawdopodobnie :

                                       ż. Joanna Kornelewska [ur.+/-1805]

                                       Dzieci :

                                       G1. Romuald Kazimierz Piotr Józef Iliński (ur.10.02.1828 Maniowce, par. Kulczyny)

                                             [chrzestni 1.03.1828 : Ur. Józef Majewski, Wielmożna Marianna Głochowska, ż. Feliksa,

                                             asystowali : Andrzej Sadubicki, Agata Sokolik, wdowa]

 

                                 F2. Antoni Aleksander hr.Iliński (ur.1812 Jarmolińce - zm.2.07.1861 Konstantynopol)  [PSB]

                                       lub Mehmet Iskender Pasza, Polak, od 1855 r. generał wojsk tureckich,

                                       uczestnik powstania listopadowego, adiutant gen. J. Bema w 1849 r.

 

                                           

                                       Antoni Aleksander Iliński (1812 – 1861)

 

                                       ż. NN. [ur.+/-1820]

                                       Dzieci :

                                       G1. N. Ilińska [ur.+/-1850 - zm.ok.1855]

                                       G2. Emina Ilińska [ur.+/-1855]

 

                                 Dzieci Aleksandra z 2 żony (Anna Szczawińska) :

                                 (Aniela, Klementyna, Eleonora, Cezary, Paulina, Nereusz, Roman, Aleksander,

                                 Franciszek, Seweryn, Henryk)

                                 F3. Aniela Ilińska (ur.1812 Załuże, par. Lachowce)

                                       nie wymieniona wśród dzieci Anny Ilińskiej z d. Szczawińskiej (zm.1845)

                                       m.(śl.25.11.1829 Lachowce) Mateusz Lasocki (ur.1802 Załuże, par. Lachowce)

                                       [świadkowie ślubu : Antoni Pruszyński i Ignacy Budziński]

                                       ojc. Maciej Lasocki

                                       mat. Karolina Omicińska

                                       Dzieci :

                                       G1. Franciszka Jadwiga Lasocka (ur.10.10.1830 Załuże, par. Lachowce)

                                             [chrzestni : Ignacy Lisikiewicz, Chorąży WP, wdowiec i Gordjanna Ilińska, zona

                                             Franciszka – Deputata Wołyńskiego, asystowali : Franciszek Iliński

                                             i Marianna Boryssowa, żona Krzysztofa]

                                 F4. Klementyna hr.Ilińska (ur.1820 Załuże - zm.po 1845] z matki Anny Szczawińskiej

                                       m.(śl.26.09.1843 Lachówka, Ukraina) Józef Franciszek Mianowski h. Przerowa (ur.1812)

                                       ojc. Bonawentura Mianowski [ur.+/-1785],

                                             s. Antoniego Wincentego M. (ur.1743 - zm.20.09.1822) [PSB]

                                             i Reginy z d. Morawska

                                       mat. Marianna Wojszyńska

                                 F5. Eleonora Ilińska (ur.1824 Załuże)

                                       m.(śl.26.09.1843 lachowce) Ignacy Cichocki (ur.1823, par. Trojanów)

                                       ojc. Tadeusz Cichocki

                                       mat. Teresa Dolska

                                 F6. Cezary Iliński (ur.5.05.1829  Załuże, par. Lachowce)

                                       [chrzestni : Anastazy Izdebski, Deputat Gub. Wołyńskiej i Julianna Stępowska, z. Ksawerego]

                                 F7. Paulina Ilińska (ur.1829 Załuże, par. Lachowce)

                                       m.(śl.16.02.1849 Lachowce) Aleksander Jeżowski (ur.1827 Denisówka)

                                       [świadkowie ślubu : Józef Zagorski i Marcin Jeżowski]

                                       ojc. Wiktor Jeżowski

                                       mat. Marianna izdebska

                                 F8. Nereusz Mikołaj Jan Nepomucen Iliński

                                      (ur.12.05.1830 Załuże, par. Lachowce - zm.13.05.1831 Choroszów, par. Lachowce)

                                      [chrzestni : Wielmożny Wojciech Szczawiński, wdowiec, były Podsędek Powiatu Ostrogskiego

                                      i Magdalena Pleznier, panna.

                                      asystowali : W. Justyn Małchowski i Agnieszka Ilińska, panna, Mateusz Lasocki

                                      i Dorota Ilińska, panna, Teodor Kalczycki i Paulina Ilińska, panna]

                                 F9. Roman Ignacy Iliński (ur.29.07.1832 Załuże, par. Lachowce)

                                      [chrzestni : Ignacy Lisikiewicz i Bronisława Szatkowska, żona Marcina – Deputata]

                                 F10. Aleksander Albert Iliński (ur.30.05.1835 Załuże, par. Lachowce)

                                      [chrzestni : Wielmożny Modest Kadłubicki i Bronisława Szadkowska – Deputatowa]

                                 F11. Franciszek Ksawery hr.Iliński [ur.+/-1815 - zm.po 1845], bezżenny

                                 F12. Seweryn hr.Iliński [ur.+/-1825 - zm.po 1850]

                                       ż. Jadwiga Paczowska (Paczewska, Paczuska) h. Jastrzębiec

                                       (ur.+/-1820 - zm.5.09.1895, poch. Żytomierz)

                                       Dzieci : 2 (Bronisław, Witold, Stanisława)

                                       G1. Bronisław hr.Iliński (ur.1850 Iliaszówka, par. Kuniów)

                                             ż.(śl.4.10.1880 Szkrobotówka, par. Dederkały, Ukraina)

                                             Celestyna Anna Chrzanowska (ur.20.10.1856 Szkrobotówka, par. Dederkały)

                                             ojc. Lucjan Jan Nepomucen Chrzanowski

                                             mat. Teresa Czochran

                                             Dzieci :

                                             H1. Ludwika Anna Ilińska

                                                   (ur.13.08.1881 Szkrobotówka, par. Dederkały - zm.7.08.1882 Szkrobatówka), lat 1

                                       G2. Stanisława Ilińska (ur.1858 - zm.1872 Michałkowce, par. Ostróg), lat 14

                                       G3. Witold hr.Iliński (ur.1856 - zm.22.12.1909, poch. Żytomierz)  [3]

 

                                               [powiększ]

                                             Witold hr. Ilński z dziećmi (Aleksander, Władysław, Maria, Anna, Tadeusz)

 

                                             ż. Anna Krukowska h. Gryf

                                             (ur.25.07.1862 Łaganowska Hutka - zm.5.03.1897, poch. Żytomierz)

                                             [Rodzice Anny Krukowskiej :

                                             ojc. Zenon Piotr Krukowski (ur.23.04.1825 Krzywaczyńce na Podolu),

                                                   oficer armii carskiej, uczestnik w wojnie krymskiej (1853 – 1856)

                                                   syn Stanisława Kostki Krukowskiego (ur.1788 - zm.1876)

                                                   i Anny z d. Konczewska [Kączewska] (ur.1790),                        

                                              mat. Kamila Didkowska (ur.ok.1835 - zm.1863) – c. Grzegorza]

 

                                                [powiększ]

                                              Stanisław Kostka Krukowski (1788 – 1876), Petersburg ok. 1870 r.

                                              [fot. ze strony „genealogia okiem” zbiory : Janina Kwaśny]

 

                                                [powiększ]

                                              Zenon Krukowski z siostrą Elżbietą, stoją córki : Aniela i Anna

 

                                                Kamila z d. Didkowska Krukowska

 

                                              Córki Zenona i Kamili Krukowskich : Apolonia, Aniela (Nicea, ok.1880 r.), Anna (Nicea, ok.1880 r.)

 

                                                                    [powiększ]

                                                   Apolonia                        Aniela                          Anna

 

                                              Dzieci : 7 (Aleksander, Władysław, Maria, Anna, Tadeusz, Wanda, Stanisława)

                                              H1. Aleksander Iliński [ur.+/-1882]

 

                                                      Aleksander i Władysław Ilińscy  [powiększ]

 

                                              H2. Władysław Iliński [ur.+/-1883]

                                              H3. Maria Ilińska (ur.1.07.1885 Wysłanka)

 

                                                      Maria z Ilińskich Roszkowska  [powiększ]

 

                                                    m.(śl.1906) Adam Roszkowski (ur.1876 - zm.1.09.1958 Starachowice)

                                                    ojc. Stanisław Marian Roszkowski [ur.+/-1840]

                                                    mat. Karolina Lisicka [ur.+/-1850]

 

                                                   

                                                    Adam i Maria z Ilińskich Roszkowscy

 

                                              H4. Anna Ilińska [ur.+/-1890]

                                              H5. Tadeusz Iliński [ur.+/-1890]

                                                    ż. Helena Malecka h. Jelita [ur.+/-1890]

                                              najprawdopodobniej :

                                              H6. Wanda Ilińska (ur.1890 - zm.24.09.1895, poch. Żytomierz)

                                              H7. Stanisława (Stania) Ilińska (ur.1897 - zm.31.03.1898, poch. Żytomierz)

                                   F13. Henryk hr.Iliński [ur.+/-1840 - zm.po 1845]

                                         ż. Antonina Kadłubiska h. Korczak [ur.+/-1845]

                                         ojc. Seweryn Kadłubiski [ur.+/-1785], s. Feliksa K.

                                               (s. Dominika K. i Magdaleny Pisarzowskiej)

                                               i Teresy z d. Pruszyńska

                                         mat. Maria Zaleska

                                         Dzieci : 1 (Antoni, Wiktoria)

                                         G1. Antoni hr.Iliński [ur.+/-1865 - zm.po 1888]

                                               10.09.1888 r. przyjął w Moskwie prawosławie [Teki Dworzaczka]

                                         G2. Wiktoria Katarzyna Ilińska (ur.2.11.1871 Toczewiki, par. Ostróg)

                                               [chrzestni styczeń.1872 : Stanisław (nieczyt.), Oktawia Kurzeniecka, żona Gustawa,

                                               asystowali : Feliks Krasucki i Aniela Gorlińska]

 

                                   Dzieci Aleksandra z 1 lub 2 żony : (Dorota, Agnieszka)

                                   F14. Dorota Ilińska [ur.+/-1820 - zm.po 1845], 1830 panna

                                   prawdopodobnie :

                                   F15. Agnieszka Ilińska [ur.+/-1810 - zm.przed 1845], 1830 panna

                                          nie wymieniona wśród dzieci Anny Ilińskiej z d. Szczawińskiej (zm.1845)

 

        B3. Konstancja Ilińska [ur.+/-1690]

              m.(śl.przed 1723) Jan Szulborski h. Mora 

 

 A2. Franciszek Iliński [ur.+/-1650 - zm.1670], zaginął za czasów Chmielniczyzny, zabity przez kozaków

 

 A3. Michał Iliński [ur.+/-1650], zaginął za czasów Chmielniczyzny (obok brata Franciszka)

 

 A4. Marianna Ilińska [ur.+/-1650]

       m.(śl.1669) Eustachy Moksiej Bakowiecki h. Wukry

 

 A5. Petronela Ilińska [ur.+/-1665]

       m.(śl.1686) Damian Ruszczyc h. Lis [ur.+/-1655 - zm.po 1707] [PSB]

       rotmistrz chorągwi pancernej, pułkownik wojska kor.

       ojc. Jerzy Ruszczyc [ur.+/-1625 - zm.po 1677] [PSB], rotmistrz i pułkownik jazdy kor.

       [Henryk Sienkiewicz wspomina w „Panu Wołodyjowskim” Jerzego Ruszczyca :

        „nad którym tylko Wołodyjowski jako zagończyk górował”]

 

 A6. Franciszka Ilińska [ur.+/-1665 - zm.po 1686]

 

 A7. Anna Ilińska [ur.+/-1670]

       m.(śl.1705) Krzysztof Magnuszewicz [ur.+/-1670]

       Dzieci (Magnuszewicz) : 1 (Eleonora)

       B1. Eleonora Magnuszewicz [ur.+/-1705]

             m. Franciszek Jakub Kołątaj h. Kołątaj [ur.+/-1700]

             ojc. Samuel Kołątaj, s. Michała i Marusi z d. Borowicka

             mat. NN.

             Dzieci (Kołątaj) : 4 (Franciszek, Michał, Józef, Antoni)

             C1. Franciszek Kołątaj [ur.+/-1725]

             C2. Michał Kołątaj [ur.+/-1725], łowczy nowogrodzki [Wołkowysk]

                   ż. Marianna Węgleńska [ur.+/-1730]

                   Dzieci :

                   D1. Wiktor Kołątaj [ur.+/-1755], regent grodzki kijowski [Żytomierz] 1777 r.

             C3. Józef Kołątaj [ur.+/-1725], chorąży kijowski [Żytomierz] 1749 r.

             C4. Antoni Andrzej Kołątaj [ur.+/-1725], podstoli mścisławski [Mścisław]

                   ż. Marianna Mierzeńska [ur.+/-1725]

                   Dzieci (Kołłątaj) : 3 (Jan, Rafał, Hugo)

                   D1. Jan Kołłątaj [ur.+/-1745], szambelan, starosta serbinowski, rotmistrz kawalerii narodowej

                         ż. Zofia Dunin - Karwicka [ur.+/-1750]

                         Dzieci : 4 (Marianna, Antoni, Mikołaj, Eustachy)

                         E1. Marianna Kołątaj

                         E2. Antoni Kołątaj

                         E3. Mikołaj Kołątaj

                         E4. Eustachy Mateusz Antoni Kołątaj (ur.1772 Grzybów), poseł na sejm

                               ż. Barbara Rudnicka [ur.+/-1775]

                               Dzieci : 3 (Jan, Eustachy, Zofia)

                               F1. Jan Rafał Hugon Kołątaj (ur.1825 Grzybów)

                                     ż. Ludwika Niemojewska h. Wieruszowa

                                     ojc. Edward Niemojewski, s. Józefa i Ludwiki Walewskiej h. Pierzchała (Kolumna)

                                     mat. Helena Wodzicka h. Leliwa (zm.1882), c. Stanisława Wodzickiego (ur.1746 - zm.1843),

                                            prezesa Senatu Rzeczypospolitej Krakowskiej i Anny hr. Jabłonowskiej h. Grzymała

                               F2. Eustachy Ignacy Antoni Kołątaj

                               F3. Zofia Maria Kołątaj

                                     m. Emilian Sołtyk

                   D2. Rafał Kołłątaj (ur.+/-1745 - zm.1833), starosta trześniowski, rotmistrz kawalerii narodowej  [PSB]

                         ż. Józefa Grabińska h. Pomian (ur.ok. 1707 Sanok - zm.po 1749)

                         ojc. Józef Grabiński (zm.1753), kasztelan sanocki, s. Jana

                               [1 mąż Józefy Grabińskiej – (śl.1737) Karol Tarło h. Topór (ur.1701 Lublin - zm.1749)]

                         mat. Teresa Wolska

                         Dzieci :

                         E1. Maria Kołątaj

                               1 m. N. Wężyk

                               2 m. Józef Sikorski                       

                   D3. Hugo Kołłątaj (ur.1.04.1750 Derdekały, Wołyń - zm.28.02.1812 Warszawa) h. Kotwica [PSB]

                         ksiądz, reformator szkolnictwa, polityk, pisarz i filozof   

 

                           Hugo Kołłątaj (1750 – 1812)        

                  

 


 Przypisy :
 
 [1]  Romanów, pałac hr. Ilińskich zbudowany przez generała Augusta Józefa hr.Ilińskiego (1766 - 1844) 
 
      
 
 [2] Tajkury
 
      
 
  [3]  Opis grobu w Żytomierzu ( Źródło : „Cmentarz Polski w Żytomierzu” Warszawa 1999 ) :
        Grób rodziny Ilińskich
        Słupowy nagrobek z bladoróżowego, średnioziarnistego granitu. Niegdyś posiadał jeszcze jakieś
        zwieńczenie ( krzyż ?). Obecne wymiary : 160 x 70 x 65. Na przedniej ścianie inskrypcja :
        „ + / D.O.M. / Jadwiga z Paczkowskich / Ilińska / żyła lat 63 / Um. 5 Wrześ. 1895 r. /
        Prosi o Anioł Pański /.
        Anna z Krukowskich / Ilińska / Żyła [.]4. Um. 16 Mar. 1897 r. / Prosi o Pozdrow. Anielskie /
        Wandzia Ilińska / um. 24 Wrześ. 1895 r. mając lat 5 /
        Stania Ilińska Żyła 1 ½ roku um. 31 Mar. 1898 r. / Wieczny odpoczynek / racz im dać Panie”
        Dalsza inskrypcja na ścianie prawej :
        „ S. + P. / Witold Iliński / żył lat 53 / zm.d. 22 Grudnia / 1909 r. / Pokój jego duszy”
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Czaccy h. Świnka :
      
      Feliks (Szczęsny) Czacki (ur.1723 Poryck - zm.1790)  [PSB], podczaszy koronny
      [Poryck w pow. krzemienieckim]
      s. Michała Hieronima (1693-1745 ?) [PSB] i Konstancji Wielhorskiej, kasztelanki wołyńskiej
      ż.(śl.1750) Katarzyna Małachowska (ur.ok.1730), (siostra marszałka sejmu wielkiego),
      c. Jana Małachowskiego (1698-1762) i Izabeli Humieckiej (zm.1783)
      Dzieci (Czaccy) :
     A1. Rozalia Czacka (ur.1753  Dzików Stary - zm.1821 Warszawa)
            [Dzików Stary - 33 km na NW od Hruszowic]
            m.(śl.1775 Dzików Stary) Jan Jacek Tarnowski (ur.1729 Dzików - zm.1808 Dzików)
            ojc. Józef Mateusz Tarnowski  
            mat. Róża Konstancja Dunin Karwicka
            (1 ż. Helena Morska, zm.1771, wd. po Onufrym Stadnickim)
     A2. Antonina Czacka (ur.+/-1760 - zm.1837)
            m.(śl.1782) Jan Krasiński (ur.1756 - zm.1790), starosta [Opinogóra]
            ojc. Michał Hieronim Krasiński
            mat. Aleksandra Załuska
     A3. Michał Czacki (ur.1755 Poryck - zm.1828 Sielce) [PSB], podczaszy koronny
            [Sielce w pow. włodzimierskim]
            ż. Beata Potocka [ur.+/-1760], 
           ojc. Ignacy Potocki (1715-1765)
           mat.(2 ż.) Urszula Dzieduszycka (1729-1783)
           Dzieci :
           B1. Feliks Czacki (ur.1783 - zm.1862 Sielce), [PSB]
                 ż. Maria Czacka [ur.+/-1875]
             bezdzietni
           B2. Aleksander Czacki (ur.1791 Warszawa), 
                 ż. Ewelina Orłowska [ur.+/-1795]
                 bezdzietni
           B3. Konstancja Czacka
                  m. Wincenty Wiktor Leon Szeptycki (ur.5.04.1782 Liczkowce, pow. Tarnopol - zm.22.01.1836 Lwów) [PSB]
                  generał w powstaniu listopadowym, s. Jana i Marianny z d. Bobrowska
           B4. Aniela Czacka
           B5. Julia Czacka (zm.14.12.1827), malarka
                 m. Ludwik Stecki (ur.1795 Bychawa - zm.1859) [PSB], ziemianin, przemysłowiec,
                 ojc.Józef  Stecki (1767-1832) [PSB] 
                 mat. Tekla Wilżanka [Wilga] (1773-1832), c. Ludwika Wilgi, woj. czernichowskiego
                 [Ludwik Stecki miał 3 żony : 
                 1 ż. Julia Czacka, 
                 2 ż.(śl.1828) Amelia Ponińska, c. Klemensa Ponińskiego i Apolonii z Bierzyńskich, kasztelanki żytomierskiej,
                 3 ż. Olimpia Uznańska (1825-1901), c. Tomasza Uznańskiego, wł. dóbr Szaflary
                       w pow. nowotarskim i Honoraty z Domaradzkich ]
     A4. Tadeusz Czacki (ur.1765 Poryck - zm.1813 Dubno) [PSB], twórca Liceum Krzemienieckiego
            ż. Barbara Dembińska h. Rawicz (ur.+/-1765 - zm.16.03.1840 Kraków), c. Franciszka (zm.1777), st. wolbromskiego
            i Urszuli Morsztyn, c. Jana Morsztyna , kaszt. wiślickiego,
            (2 m. Barbary Dembińskij – (śl. 28.11.1814 Kraków) dr Józef  Sedlmayer)
            Dzieci :
            B1. Maria Czacka (ur.ok.1796 - zm.12.09.1826)
                  m. Eugeniusz Lubomirski h. Drużyna (ur.13.09.1789 - zm.1834), rotmistrz huzarów rosyjskich [zob. Wikipedia]
         B2. Wiktor Grzegorz Kazimierz Czacki (ur.1801 Kraków - zm.6.07. 1853 Wilanów), pan na Brusiłowie, pan na Porycku
                   ż. (śl. 10.09.1823 Krzemieniec) Pelagia Sapieha (ur.1809 - zm.24.08.1892 Poryck)
                   ojc. Mikołaj Sapieha (ur.1779 - zm.23.11.1843) [zob. Wikipedia]
                   mat. Idalia Potocka h. Pilawa (ur.21.05.1792 Tulczyn - 11.07.1859 Paryż)
                  Dzieci :
                  C1. Maria Czacka (ur.1825 - zm.1865)
                        m. Juliusz  Stanisław Suffczyński h. Szeliga [ur.+/-1820], wł. Łańcuchowa
                  C2. Olga Karolina Czacka (ur.+/-1830 - zm.1889)
                        m.(śl.1853 Poryck) Józef  Iżycki h. Bończa (ur.1822 Koniuchy), wł. Kurowa, s. Józefa i Karoliny z d. Moraczewska
                  C3. Władysław Czacki (ur.21.01.1831 Poryck - zm.20.05.1873 Warszawa), poch. cm. Powązkowski
                        ż.(śl.10.05.1862) Leonia Sapieha (ur.2.01.1843 - zm.14.10.1901 Paryż),
                        ojc. Leon Sapieha (1811-1884)
                        mat. Joanna Tyszkiewicz (1816-1873)
                  C4. Włodzimierz Czacki (ur.16.04.1835 Poryck - zm.9.03.1888 Rzym), [PSB]
                        kardynał, arcybiskup Salaminy
                  C5. Feliks Szczęsny Maria hr. Czacki (ur.1841 Poryck - zm.10.07.1909 Warszawa), szambelan
                        ż. Zofia Ledochowska h. Szaława (ur.1845 - zm.1913)
                        ojc. Romuald Ledóchowski [ur.+/-1810], s. Łukasza L. (zm.20.12.1844 Ostrożec), marszałka [Dubno] i Tekli z d. Stecka
                        mat. Leontyna Czacka (ur.7.08.1818 Boreml - zm.IV.1856 Żytomierz) – c. Michała Mikołaja Cz. [PSB]
                               i Tekli z d. Pilichowska h. Rogala
                  C6. Tadeusz Marian Czacki (ur.1847 - zm.28.09.1904 Żytomierz)
                         ż. Honorata Micewska h. Prawdzic [ur.+/-1850]
                        ojc. Edward Micewski  (ur.1820 - zm.22.04.1909) z  Tuczemp k. Jarosławia, poseł na Sejm Krajowy Galicji
                        mat. Maria Malagamba - Czacka (ur.ok.1832 - zm.23.02.1903), c. Aleksandra Czackiego i NN.
                        
     [powrót]
 
Spis treści
 

 

do górywstecz