G E N E A L O G I A


 
 Spis treści : [Wyszukiwarka nazwisk : Strona główna, Nazwiska]

  Autor : Andrzej Wcisło + korespondenci

  Adres do korespondencji : awcislo3@op.pl

  Wstęp 

  Od autora (lista korespondentów)
 
1. Początki rodu
  1.1. Etymologia nazwiska
  1.2. Genealogia ( XIII – XV wiek )
  2. Myszkowscy h. Jastrzębiec ( linie ordynackie na Pińczowie ), Mikołaj Starszy (1415-1482)

 
2.1. Linia : Mikołaj Myszkowski "Młodszy" (ok.1447 - 1509) ( tzw. linia biskupia )
  2.2. Linia : Jan Myszkowski (ok.1445 - 1527)
  2.3. Linia : Piotr Myszkowski (ok.1450 - 1507)
  2.4. Linia : Paweł Myszkowski (ok.1455 - ok.1491)
 
3. Myszkowscy z Myszkowic (par. Sączów)
  3.1. Inne linie z ok. Myszkowic

  3.1.1. Linia : Wojkowice Kościelne - Sarnów

  3.1.2. Linia : Koziegłowy - Kurzelów

  3.1.3. Linia : Świętochłowice - Bytom
  3.2. Linia : Wacław Myszkowski [ur.+/-1600], Chuszczobród k. Myszkowic
  3.2.1. Linia : Galewice i Dąbrowa k. Wielunia ( Gostyczyna, Tokary, Milejów )
  3.2.1.1. Linia : Józef Myszkowski ( Dąbrowa, par. Wieluń )
  3.2.1.2. Linia : Jan Myszkowski ( Galewice, par. Cieszęcin )

  3.2.1.3. Linia : Zapolice (par. Strońsko) k. Sieradza

  3.2.1.4. Linie : Wieluń - Radomsko

  3.2.2. Linia : Jan Myszkowski [ur.+/-1680], miecznik wieluński
  3.3. Linie : z ok. Sieradz, Kalisz, Ostrzeszów, Wieluń

  3.3.1. Linie : Ostrzeszów i okolice

  3.3.2. Linie : Wrocław - Zielona Góra - Szczecin

  3.4. Linie : Kraków i okolice

  3.4.1. Linie : Alwernia - Kraków ( Gdańsk, Zakopane)

  3.4.2. Linie : Jędrzejów - Wodzisław - Proszowice

  3.4.3. Linia : Szczekociny 

  3.4.4. Linie : Wieliczka i okolice
  3.5. Linia : Tymbark ( Stubno, Hruszowice )  
  3.6. Linia z par. Fałków k. Opoczna
  3.7. Linie : par. Grabkowo, par. Kłóbka (Szewo) k. m. Włocławek
  3.7.1. Linie : Włocławek i okolice
  3.7.2. Linie : z ok. Gostynin - Radziejów - Krośniewice - Płock

  3.7.3. Linie : Radziejów i okolice

  3.8. Linie z ok. Kielce - Radom - Mielec

  3.8.1. Linia : Kunów

  3.8.2. Linia : Radoszyce
 
4. Linie : Wielkopolska, Kujawy i Pomorze
  4.1. Linie : Poznań i okolice

  4.2. Linie : Grudziądz, Bydgoszcz, Toruń i okolice [+/- 1740 r.]

  4.2.1. Linia : Nowe nad Wisłą k. m. Grudziądz
  4.3. Linie : Gniezno i okolice [1715 r.]

  4.3.1. Linie na N od Gniezna [1715 r.]
  4.4. Linia z par. Kazimierz Biskupi k. Konina [1790 r.]
  4.5. Linie z ok. Wolsztyn - Lwówek

  4.6. Linie : Gdańsk i okolice
  4.7. Linie : Warmia i okolice

  5. Linie z ok. Tarnów - Rzeszów - Jarosław - Przemyśl
  5.1. Linie : Polany - Krempna - Żydowskie [+/-1665 r.]
  5.2. Linia : Pielgrzymka k. Jasła [1854 r.]

  5.3. Linia z par. Ryglice k. Tuchowa ( ok.Tarnowa )

  5.4. Linie : Jasło - Krosno - Strzyżów

  5.5. Linie : Szalowa - Szymbark - Gorlice - Bednarka

  5.6. Linie z ok. Ropczyce (Ocieka, Blizna, Czarna, Kamionka)
 
6. Linie z Polski Płn - Wsch. [ Podlasie, dawne Prusy i cz. Litwy ]
  6.1. Linia Mikołaja [ok.1720 r.] (Świętejeziory)
  6.2. Linie : Olszanka (par. Szczebra), Grajewo, Augustów [1819 r.]
  6.3. Inne linie (Suwałki i okolice) 

  6.4. Linie : Wąsosz i okolice

  7. Linie : Warszawa i okolice

  7.1. Linie na S od Warszawy ( Łódź, Żyrardów, Skierniewice i inne )

  7.1.1. Linie : Łódź i okolice

  7.1.2. Linie : Aleksandrów Łódzki - Zgierz

  7.2. Linie na N od Warszawy ( Mazowsze + inne)

  7.3. Linie : Dylewo - Garlino - Pawłowo Kościelne

  7.4. Linie z okolic : Kutno - Łęczyca

  7.5. Linie : Piaseczno - Grójec - Rokitno (k. Warszawy)

  7.6. Linie : Żyrardów - Mszczonów

  7.7. Linie na SE od Warszawy (Siedlce - Mińsk Maz. - Ulan - Radzyń Podl.)
  7.8. Linie z Podlasia [+/-1730 r.] (ok. Węgrów - Sokołów )
 
8. Linie : Lublin i okolice
  8.1. Linie : Krasnystaw

  8.2. Linie : Tomaszów Lubelski

  8.3. Linie : Janów Lubelski

  8.4. Linie : Urzędów

  9. Linie z Kresów Wschodnich ( Lwów )
  9.1. Linia z Żytomierza ( ob. Ukraina )
  9.2. Linia z ok. m. Buczacz (Petlikowce Stare - Porchowa)

  9.3. Linia Miskovskij : Chodorów k. Lwowa

  9.4. Linie : Dubno - Krzemieniec - Zdołbunow - Warkowicze
  9.5. Linia : Turka (Ukraina) - Kurzyna, Golce - Busk (Ukraina)

  9.6. Linie : Włodzimierz Wołyński i okolice 

  9.7. Linia : Korolówka k. m. Borszczów

  9.8. Inne linie (Ukraina)   

  9.8.1. Linie : Chmielnik - Winnica - Kijów (Ukraina)
 10. Linie : Litwa, Białoruś, Rosja

 10.1. Linie : Wilno

 10.2. Linie : gubernia Grodno, Wilno

 10.3. Linie : gubernie Mohilev, Smoleńsk (Mścisław, Sidorovka, Szumiacze)

 10.4. Linie z par. Troki k. Wilna
 11. Linie : Europa

 11.1. Linie : Czechy
 12. Linie : USA, Kanada, Australia

 12.1. Linie : Paragwaj, Brazylia, Argentyna

 13. Linie i osoby niewyjaśnione

 

 Strony dodatkowe :

 Kaplica Myszkowskich w Krakowie

 Kaplica Myszkowskich w Tymbarku

 Wielopolscy – Myszkowscy h. Starykoń

 Roszkowscy h. Ogończyk ( linia z okolic powiatu Kobryń )

 Ilińscy h. Lis

 Mars h. Noga

 Dziewolscy h. Dziuli

 Nekrologi warszawskie

 Galewice (par. Cieszęcin) – właściciele w XIX wieku

 Parafia Kamionna k. Węgrowa [dodatek do punktu 7.8]

 Myszkowice (właściciele) [dodatek do punktu 3]

 Rodziny : Tarczałowski, Szosland

 Kubiccy herbu Kolumna Skrzydlata  

 Kubiccy z Raszkowa k. Ostrowa Wlkp. herbu Kolumna Skrzydlata

 Inni Kubiccy, szlachta  

 Kubiccy (Kunów, Warszawa, Lwów, Litwa) [+/-1730 r.]

 Chodakowscy h. Dołęga

 Gołębscy herbu Pobóg

 Januszowscy herbu Pobóg

 Przyłęccy herbu Śreniawa

 

 

  Wersja angielska (English) :

 

  CONTENTS

  Myszkowski family tree

 

  Introduction

  From author

  1. The origin of the family

  1.1. Etymology of the name

  1.2. Genealogy (XIII - XV century)

  2.  Myszkowscy using Jastrzębiec coat of arms (lines from Pinczów), Mikołaj I (1415 - 1482)

  2.1. Line of Mikołaj Myszkowski Junior (so called bishop’s line)

  2.2. Line of Jan Myszkowski

  2.3. Line of Piotr Myszkowski

  2.4. Line of Paweł Myszkowski

  3.  Myszkowscy from Myszkowice (par. Sączów)

  3.1. Other lines from the area of Myszkowic

  3.2.1. Line Myszkowski from Wojkowice Koscielne - Sarnów

  3.1.2. Line Myszkowski family from Koziegłowy – Kurzelów

  3.1.3. Line Myszkowski from Swietochlowice

  3.2. Line of Waclaw de Chruszczobród (born +/-1600)

  3.2.1. Line from Galewice and Dąbrowa near Wieluń (Gostyczyna, Tokary, Milejów)

  3.2.1.1. Line of Józef Myszkowski (Dąbrowa, par. Wieluń)

  3.2.1.2. Line of Jan Myszkowski (Galewice, par. Cieszęcin)

  3.2.1.3. Line from Zapolice (par. Stronsko) near Sieradz

  3.2.1.4. Lines from Wielun - Radomsko

  3.2.2. Line of Jan from Wieluń

  3.3. Lines from Sieradz, Kalisz, Ostrzeszów, Wieluń and surroundings

  3.3.1. Lines from Ostrzeszów

  3.3.2. Lines from Wrocław - Zielona Góra - Szczecin

  3.4. Lines from Cracow and surroundings

  3.4.1. Line from Alwernia - Krakow (Gdansk, Zakopane)

  3.4.2. Lines from : Jedrzejow - Wodzislaw - Proszowice

  3.4.3. Line from : Szczekociny

  3.4.4. Lines from Wieliczka

  3.5. Line from Tymbark (Stubno and Hruszowice)

  3.6. Line of Wojciech from Skornice near Opoczno (born +/- 1650)

  3.6.1 Lines from Janów Lubelski

  3.7. Line from Szewo near Wloclawek

  3.7.1. Lines from Włocławek

  3.7.2. Lines from Gostynin - Radziejów - Krośniewice – Płock

  3.7.3. Lines from Radziejow

  3.8. Lines from Kielce - Radom - Mielec

  3.8.1. Line from Kunów

  3.8.2. Line from Radoszyce

  4. Lines from Wielkopolska, Kujawy and Pomorze

  4.1. Lines from Poznań and surroundings

  4.2. Lines : from Bydgoszcz - Toruń - Grudziądz and its surroundings

  4.2.1. Line from Nowe near Grudziądz

  4.3. Lines from Gniezno and surroundings [1715]

  4.3.1. Lines N from Gniezno

  4.4. Line from parish of Kazimierz Biskupi near Konin [1790]

  4.5. Line from the area of Wolsztyn - Lwowek

  4.6. Lines from the area of Gdańsk

  4.7. Lines from Warmia

  5. Lines from the area of Tarnów - Rzeszów - Jarosław - Przemyśl

  5.1. Line from Polany - Krempna - Żydowskie [+/-1665 r.]

  5.2. Line from Pielgrzymka near Jasło [1854 r.]

  5.3. Line from Ryglice near Tuchów ( the area of Tarnów)

  5.4. Lines from Jaslo - Krosno - Strzyzow

  5.5. Lines from Szalowa - Szymbark - Gorlice - Bednarka

  5.6. Lines from : Ocieka, Blizna, Czarna, Kamionka

  6. Lines from North - Eastearn Poland (former Polish Kingdom)  

  6.1. Line of Mikołaj [about 1720] (Świętejeziory)

  6.2. Lines from : Olszanka (par. Szczebra), Grajewo, Augustow [1819 r.]

  6.3. Other lines (Suwałki)

  6.4. Lines from Wąsosz

  7. Lines from Warsaw

  7.1. Lines  -  S from Warsaw ( Łódź, Żyrardów, Skierniewice i inne )

  7.1.1. Lines : Lodz

  7.1.2. Lines : Aleksandrow Lodzki - Zgierz

  7.2. Lines  -  N from Warsaw ( Mazowsze )

  7.3. Lines : Dylewo - Garlino - Pawłowo Kościelne

  7.4. Lines near Kutno - Łęczyca

  7.5. Lines : Piaseczno - Grojec - Rokitno (near Warsaw)

  7.6. Lines : Żyrardów – Mszczonów

  7.7. Lines : SE from Warszaw (Siedlce - Mińsk Mazowiecki - Ulan - Radzyń Podlaski) 

  7.8. Lines from Podlasie (+/- 1730) (Węgrów - Sokołów and surroundings)

  8. Lines from Lublin

  8.1. Lines from Krasnystaw

  8.2. Lines from Tomaszow Lubelski

  8.3. Lines from Janow Lubelski

  8.4. Lines from Urzedow

  9. Lines from Polish eastern frontier  (Lwow)

  9.1. Line from Żytomierz (now Ukraine)

  9.2. Lines near Buczacz (Petlikowce Stare - Porchowa)

  9.3. Line Miskovskij from Chodorów near Lwow

  9.4. Lines from Dubno - Krzemieniec - Zdołbunow - Warkowicze

  9.5. Line from : Turka (now Ukraina) - Kurzyna - Busk (now Ukraina)

  9.6. Line from Wlodzimierz Wolyński

  9.7. Line from Korolowka near Borszczow

  9.8. Other lines (Ukraina)

  9.8.1. Lines : Chmielnik - Winnica - Kijow (Ukraina)

  10. Lines in Lithuania, Belarus, Russia

  10.1. Lines from Wilno

  10.2. Lines from Grodno, Oszmiana

  10.3. Lines from g. Mohilew, Smolensk (Mscislaw, Sidorovka, Szumiacze)

  10.4. Lines from Troki near Wilno

  11. Lines in Europe

  11.1. Lines from Czechy (Czech Republic)

  12. Lines in USA, Canada, Australia

  12.1. Lines in Paragwaj, Brazil, Argentyna

  13. Lines and people with unexplained connections

 

 Added webside :

 Chapel of family Myszkowski in Krakow

 Chapel of family Myszkowski in Tymbark

 Wielopolski – Myszkowski family of army Starykon

 Roszkowski family of army Ogonczyk (line from Kobryn)

 Iliński family of army Lis

 Mars family of army Noga

 Dziewolski family of army Dziuli

 Cementeries in Warszawa

 Galewice (p. Cieszęcin) – proprietors in XIX century

 Parafia Kamionna near Wegrow near Siedlce [dodatek do punktu 7.8]

 Myszkowice (właściciele) [dodatek do punktu 3]

 Tarczalowski, Szosland family

 Kubicki family of army Kolumna Skrzydlata

 Kubicki family from Kunow, Warszawa, Lwow, Lithuania [+/-1730 r.] 

 Kubicki family from Raszkow of army Kolumna Skrzydlata

 Others families Kubicki, nobillity

 Chodakowski family of army Dolega

 Golebski family of army Pobog

 Januszowski family of army Pobog

 Przylecki family of army Sreniawa

 

 

 

do górywstecz