zobacz też :   Kaplica Myszkowskich w Krakowie   i   Kaplica Myszkowskich w Tymbarku

 

 oraz   Nekrologi Warszawskie

 


             

 Nr 1. Mikołaj Myszkowski "Starszy" (zm.1482 r.), płyta nagrobna w Oświęcimiu [pkt 2]


    Nr 2. Potwierdzenie szlachectwa Antoniego Myszkowskiego z Żytomierza (1813 r.) [pkt 9.1]


    Nr 3. Zdjęcie z 1887 r. [pkt 3.2.1.3]

 Seweryna z Twardowskich Apolinarowa Lossow z Gryżyny (1818-1897) z wnukami :

 W pierwszym rzędzie siedzą od lewej : Zofia Lossow (późniejsza Skrzydlewska ze Zbrudzewa),  N. Zakrzewski,  

 Włodzimierz Bronikowski i Kalikst Zakrzewski.

 W środkowym rzędzie od lewej stoją : Józef Lossow, Emilia Osowicka, Seweryn Zakrzewski i Apolinary Osowicki.

 Z tyłu stoją od lewej : Dobrogost Lossow z Gryżyny, Kazimierz Zakrzewski, Irena Bronikowska

 ( późniejsza 1-o Egerowa,  2-o Myszkowska), Seweryna z Twardowskich Lossow,

 Seweryna Lossow (późniejsza Skrzydlewska), Stanisława Lossow 

 (późniejsza Kurnatowska z Dusiny), Mieczysław Bronikowski.

 [Zdjęcie z książki „Ziemianie – pomiędzy rzeczywistością a wspomnieniem”, oprac. Agata Wolska,

 Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1998. Fotograf nieznany, wł. Elżbieta Krzysztoporska - Czarnecka, Poznań]

 Zdjęcie opublikowane na stronie Myszkowskich za zgodą p. Elżbiety Krzysztoporskiej - Czarneckiej


    Nr 4. Zdjęcie z 26.08.1860 r.

  „Uczestnicy Zjazdu Delegatów Towarzystw Gimnazyastów z Trzemeszna, Ostrowa, Leszna, Głogowy i Poznania

  w roku 1860.” [Źródło ; „Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa”, „Praca” nr 4 z 22.01.1911 r.]

  Stoją od lewej od okna począwszy :

  1. Ś.P. Stanisław Oppeln - Bronikowski h. Osęk (ur.23.08.1843 Golejewko (Wrocław)  - zm.1.05.1890 Poznań) [PSB],

      s. Antoniego Marcelego Bronikowskiego (ur.29.10.1817 Golejewko - zm.7.04.1884 Ostrów Wlkp.),

      profesora hellenisty w gimnazjum w Poznaniu i Ostrowie Wielkopolskim [PSB]

      i Albertyny Dominiki Marceli z d. Święcicka (ur.1.02.1824 - zm.1888) – c. Ignacego Ś. (zm.1837)

      i Aleksandry Braunek (ur.1796)

      Absolwent Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Ostrowie.

      Żona : (śl.1882 Poznań, par. św. Marcin) Helena Święcicka (ur.1850) (kuzynka),

      c. Antoniego Emila Ś. (ur.1823 - zm.1871) [s. Ignacego Ś.] i Michaliny z d. Korytowska h. Mora (ur.1828 - zm.1891)

  2. Ś.P. Floryan Stablewski, późniejszy ks. Arcybiskub i Prymas (ur.16.10.1841 Wschowa - zm.24.11.1906 Poznań)   

  3. Ś.P. Filip Skoraczewski (ur.13.09.1838 Godurowo k. Gostynia - zm.13.02.1910 Miłosław, poch. Miłosław),

      s. Jana, inspektora gospodarczego w dobrach Żółtowskich (u Franciszka Żółtowskiego).

      Uczeń gimnazjum w Trzemesznie, a od 1858 r. w gimnazjum im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

      Powstaniec 1863 r. (podporucznik oddziału kosynierów), publicysta, działacz społeczny,

      nadleśniczy w lasach miłosławskich.

  4. Ś.P. Dr Roman Szymański, właściciel i redaktor „Orędownika” (ur.4.08.1840 Kostrzyn - zm.18.12.1908 Poznań),

      s. Józefa Sz. i Marianny z d. Koszczyńska.

      Uczeń gimnazjum im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Powstaniec 1863 r. w Królestwie Polskim,

      walczył m.in. w bitwie pod Nową Wsią i Brdowem. W 1867 r. w Lipsku obronił doktorat z  filozofii.

      Żona (śl.1883) Helena Wyczyńska.

  5. Ś.P. Tomasz Śniegocki (ur.ok.1842 Inowrocław), s. Józefa Ś. (ur.1798) i (śl.1823 Inowroc.) Antoniny Drabik (ur.1803),

      właścicieli maj. Gowarzewo k. Gniezna.

      Uczeń gimnazjum w Trzemesznie, uczestnik powstania 1863 r. razem z 4 braćmi, wł. księgarnii w Bydgoszczy.

      Żona : (śl.1871 Bydgoszcz) Jolanta Prandota Trzcińska (ur.ok.1845) znana działaczka oświatowa na Kujawach.

  6. Ś.P. Dr Antoni Osowicki (Ossowicki), radca zdrowia w Poznaniu (ur.1842), s. Teodora (ur.1814 - zm.1891)

      i Emilii z d. Kukawska (ur.1818 - zm.po 1889) – c. Leona K. i Franciszki z d. Sulczewska

      [żona Helena Lossow (ur.1846 - zm.1899),

      ojc. Apolinary Konstanty Zygmunt Lossow (ur.1812 - zm.20.11.1876 Poznań)

      mat. Seweryna Twardowska (ur.1818 - zm.25.02.1897 Poznań)

      Dzieci :   

      a/ Emilia Bibianna Ossowicka (ur.2.12.1877 Poznań - zm.27.02.1862 Poznań)       

         1 mąż (śl.1894) Wincenty Liszkowski h. Prawdzic (ur.22.01.1867 - zm.4.05.1912 Lipienki, poch. Poznań)

         2 mąż (śl.24.02.1913 Berlin) Tadeusz Parczewski h. Nałęcz (ur.1879 - zm.1943 Słaawgorod, ZSRR)

      b/ Apolinary Ossowicki (ur.15.04.1879 Poznań - zm.luty 1944 Warszawa),

         ż. Wanda Taczanowska h. Jastrzębiec (ur.1887 - zm.1957), c. Antoniego T. i Heleny z d. Fundament Karśnicka]

  7. Ś.P. Stanisław Tułodziecki, literat i księgarz w Poznaniu (ur.5.04.1841 - zm.31.03.1875 Poznań).

      Syn dzierżawcy majątku.

      Uczeń gimnazjum : Leszno. Członek TN „Krakus”, ps. Wacław. Delegat na zjeździe TN 26.08.1860 r.

      [„Słownik biograficzny członków tajnych towarzystw gimnazjalnych w Wielkim Księstwie Poznańskim 1850 - 1918”

      podaje, że jest to Kazimierz Tułodziecki]

  8. Ś.P. Stanisław Arndt, literat

  9. Ś.P. Dr Antoni Borowski, lekarz w Krotoszynie (ur.31.12.1837 Kościan - zm.1899), s. Ignacego

     [„Słownik biograficzny członków tajnych towarzystw gimnazjalnych w Wielkim Księstwie Poznańskim 1850 - 1918”

      podaje, że jest to Marceli Borowski]

  Siedzą od okna począwszy :

  1. Nitsche

  2. Antoni Nędzewicz

  3. Ś.P. Franciszek Haunszyld, umarł jako ks. wikaryusz w Mogilnie (ur.10.10.1837 - zm.14.03.1880, poch. Mogilno)

  4. Ś.P. Ludwik Kostański, uczeń gimnazjum w Trzemesznie, poległ na polu chwały w 1863 r.

      [„Słownik biograficzny członków tajnych towarzystw gimnazjalnych w Wielkim Księstwie Poznańskim 1850 - 1918”

      podaje, że jest to Władysław Koszczyński, uczeń z Trzemeszna, uczestnik powstania 1863 r.]


 

  Nr 5. Aleksander Myszkowski (ur.1892 Myszkowice – zm.1956 Brazylia)  [pkt 3]


 

  Nr 6. Wilno 1934 r. ( Aleksander Myszkowski siedzi 2 - gi od prawej ) [pkt 3]


 

  Nr 7. Aleksander Myszkowski (1892 – 1956), legitymacja orderu Virtuti Military [pkt 3]  [powiększ]


        

  Nr 8. Grobowiec Myszkowskich na cmentarzu Rakowickim w Krakowie [pkt 3.4]


        

 

  Nr 9. Pieczęć Myszkowskich (zbiory p. Andrzeja Włodarczyka) [pkt 9.1]


    [powiększ]

 

  Nr 10. Ludwik Myszkowsk (1893 - 1942), dwór w Stubnie k. Przemyśla [pkt 3.5]

 


     Nr 11. Kaplica Myszkowskich w Tymbarku  [powiększ]

  [ zob. „Kaplica Myszkowskich w Tymbarku” ]

 


 

        

 

  Nr 12. Spotkanie 25.06.2006 r. – Siemianowice Śląskie  [powiększ]

  Andrzej Wcisło (autor strony) i Piotr Myszkowski z Rakoniewic (linia z Jarosławia i Tymbarku – pkt 3.5)


    Nr 13. Bolesław Myszkowski (1852-1918) z Żytomierza, zdjęcie z ok. 1915 - 1917 r. [pkt 9.1]

  Reportaż TVP Historia „Kresowa rodzina Rożańskich ( wnuczka Bolesława M. – Maria Rożańska) :
  http://youtu.be/CqTTnNv7klU

    

  Nr 14. Julian Myszkowski (1852 – 1913), aktor, reżyser, dyrektor teatru (fot. 1905 r.) [pkt 9.5]


    Nr 15. Stefan Myszkowski (1893 - 1976) z linii Podlaskiej, zdjęcie z ok.1918 r. [pkt 7.8]


       

  Nr 16. Pieczęć ks. Walentego Myszkowskiego (ur. ok.1729 - zm.ok.1779), [zob. pkt 3.2.1.2]

  [zbiory : p. Jarosław Wesołowski]

 


    [ powiększ ]

  Nr 17. Kaplica Myszkowskich w Krakowie [zob. Kaplica Myszkowskich w Krakowie]


 

 

 

  Nr 18. Pan Stanisław Wcisło (po prawej) - Tymbark, spotkanie 14.07.2010 r.  [ zob. Kaplica Myszkowskich w Tymbarku ]


    [powiększ]

  Nr 19. Frederik Mischgofsky z Holandii (z prawej) z żoną Lutgarde w czasie wizyty w Polsce i zwiedzania zamków

            Myszkowskich (Pińczów, Chroberz, Mirów, Bobolice, Książ Wielki, Spytkowice)

            Fot. 16.07.2010 Niepołomice [pkt 9.3]


 

    

 

  Nr 20. Paweł Prokopieni (Myszkowski) (ur.1910 - zm.1976 USA)  [pkt 3.8.2]

 

  Zdjęcia i głos :  http://youtu.be/EpkxypPNps0

 

  W 1924 r. 14 - letni wówczas Paweł Prokop („bezprizorzny” – sierota) trafił pod opiekę Edwarda Myszkowskiego

  (wtedy st. przodownika P.P. w Baranowiczach). Ponieważ chłopak wykazywał zdolności wokalne, jego opiekun
  skierował go na naukę śpiewu, której początki sponsorował, a nastepnie zainteresował jego umiejętnościami
  księcia A. Radziwiłła.
  W młodości kształcił się w Mediolanie i Rzymie po uzyskaniu stypendium od księcia A. Radziwiłła.
  Występował później na koncertach we Włoszech i  Austrii. W 1936 r. powrócił do kraju.
  Wystąpił  m.in. wraz z Janem Kiepurą w słynnym koncercie dla 12 tysięcy słuchaczy na Wawelu, wziął udział
  w ponad 250 recitalach m. in. na cele dobroczynne. Pod koniec 1938 r. wyjechał na tournee po krajach bałkańskich.
  We wrześniu 1939 r. przez Rumunię dotarł do Polski i zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego.
  Później wstąpił do 2 Korpusu armii gen. Władysława Andersa. Jako żołnierz Samodzielnej Brygady Strzelców
  Karpackich brał udział w walkach o Tobruk i Monte Cassino. W tym czasie dał także bardzo wiele koncertów
  dla wojska, śpiewał w Libii, Iranie, Palestynie, następnie we Włoszech.
  Zasłynął jako wykonawca pieśni „Karpacka Brygada” i „Czerwone maki na Monte Cassino”.
  Po zakończeniu II wojny światowej mieszkał i najczęściej występował w Stanach Zjednoczonych. Koncertował również
  we Francji, w Argentynie, Brazylii, Urugwaju.

  Zmarł w nocy z 9 na 10 października 1976 r. w Nowym Jorku, spoczął na polskim cmentarzu w Doylestown (Pensylwania).


  Nr 21. Bestwina k. m. Bielsko Biała :

 

        [powiększ]  
  Nr 21a. Płyty nagrobne w kościele parafialnym w Bestwinie :
  Stanisław Myszkowski (zm.1570) i żona Jadwiga z d. Tęczyńska (zm.1592) [zob. pkt 2.3]
 
Zdjęcia : Irena Kontny, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach
Strona :   http://www.scdk.pl/new/index.php?option=com_content&view=article&id=915:odkrycie-w-bestwinie

 

    [powiększ]

  Nr 21b. Gotycki dzwon w Bestwinie odlany w 1504 r., ufundowany przez Jana Myszkowskiego, ówczesnego

  właściciela Bestwiny. Znajduje się na nim łacińska inskrypcja „O Królu Chwały, przybądź z pokojem”.

  Dlatego ważący 580 kg dzwon jest dzisiaj zwany „Królem Chwały”.

  22.07.1941 r. zrabowali go hitlerowcy z myślą o przetopieniu w hucie w Hamburgu.

  Przywieziony 7.07.2010 r. z bawarskiej parafii w Mitterfirmiansreut, spoczywa w prezbiterium parafialnego

  kościoła w Bestwinie. [pkt 2.2]

 

  You Tube :   http://www.youtube.com/watch?v=pBYw7JcwS_k

 


          [powiększ]

 

  Nr 22. Kamienica Margrabska Myszkowskich w Krakowie (Rynek – ul. Floriańska),

  siedziba Franciszka hr. Wielopolskiego (ur.1732 - zm.1809) – X ordynata na Pińczowie [ zob. Wielopolscy ]

  [fot. Frederik Mischgofsky]


    [powiększ]

 

  Nr 23. Srebrny półgrosz litewski – rewers. Moneta z 1566 r. z mennicy w Tykocinie.

  Pod datą – herb Jastrzębiec Stanisława Myszkowskiego, wojewody krakowskiego.  [pkt 2.3]


    [powiększ]
Nr 24. Obraz Matki Boskiej Mielnickiej ofiarowany Teresie Myszkowskiej przez królewicza
Jakuba Sobieskiego. W 1705 r. Ludwik Maniecki ufundował w Mielnicy (Wołyń)
drewniany kościół p.w. Świętego Józefa Oblubieńca, w którym umieścił obraz. [pkt 2.3]
Strona : [ http://odkupiciel.chelm.pl/historia.htm  ]

    [powiększ]

  Nr 25. Kraków, Rynek Główny 25, kamienica „Pod Krukami”, własność Jana Myszkowskiego z Jawiszowic [pkt 2.3]

 


    [powiększ]

  Nr 26. Olkusz. Kamienica Myszkowskich – renesansowy portal.

  Fot. Agnieszka Lis (strona : http://www.przewodnikpojurze.pl/podstrony/olkusz22.html )


         [powiększ]

  Nr 27. Włochy k.Pińczowa. Pomnik z 1609 r. wzniesiony przez Walentego Kąckiego herbu Dołęga

  na cześć Zygmunta Myszkowskiego (ur.1562 - zm.1615) [pkt 2.1], którego Kącki był dworzaninem.


 Nr 28. „Kurjer Kolejowy i Asekuracyjny” nr 10 z 15.05.1911 r.

 Pełnomocnicy wzajemnych grup rolnych przy „Warszawskim Towarzystwie Ubezbieczeń od Ognia” [pkt 3.2.1.3]

 

   [powiększ]
                                                                                                               
 Opis zdjęcia :
 1/ Andrzej Świętochowski, Dyrektor Zarządzający W. T. Ub. od Ognia [ur.1844 Sławków]
 2/ Józef Włodek, Pełnomocnik grupy Płockiej, właściciel majątku Lekowo
 3/ Marjan Szeliski, Członek Zarządu grupy Siedleckiej, właściciel majątku Worgule
 4/ Franciszek Radoszewski, Pełnomocnik grupy Kaliskiej, właściciel majątku Ner
 5/ Adolf Świda, Pełnomocnik grupy Suwalskiej, właściciel majątku Maćkowo
 6/ Aleksander Grobicki, Członek Zarządu grupy Warszawskiej, właściciel majątku Wilków
 7/ Edmund Werner, Pełnomocnik grupy Siedleckiej, właściciel majątku Seroczyn
 8/ Bolesław Dzierzbicki, Pełnomocnik grupy Piotrkowskiej ze Złotego Potoku
 9/ Paweł Górski, Vice - dyrektor W. T. U. Od Ognia [ur.1870 Warszawa]
 10/ Stanisław Górski, Pełnomocnik grupy Kieleckiej, właściciel majątku Motkowice
 11/ Marceli Myszkowski, Członek Zarządu grupy Piotrkowskiej, właściciel majątku Zapolice
 12/ Marjan Sokołowski, Pełnomocnik grupy Warszawskiej, właściciel majątku Wysocin
 13/ Tadeusz Błociszewski, Członek Zarządu grupy Siedleckiej, właściciel majątku Tuliłów
 14/ Władysław Łubieński, Członek Zarządu grupy Warszawskiej, właściciel majątku Gawłów
 15/ Wincenty Koźmian, Pełnomocnik grupy Lubelskiej, właściciel majątku Wierzchowiska
 16/ Stanisław Wodziński, Członek Zarządu grupy Warszawskiej, właściciel majątku Nowa Wieś
 17/ Kazimierz Skarżyński, Członek Zarządu grupy Łomżyńskiej, właściciel majątku Rybieńko
 18/ Ludwik Beyer, Członek Zarządu grupy Radomskiej, właściciel majątku Machory
 19/ Ludomir Grendyszyński, Sekretarz Jen. Dyrekcji Warsz. Tow. Ub. od Ognia
 20/ Stanisław Marchwicki, Pełnomocnik grupy Łomżyńskiej, właściciel majątku Brzeźno
 21/ Jan Zlasnowski ( Zlaznowski ), Reprezentant Związków Rolnych WTU od Ognia
 22/ Adolf Strojecki, Kierownik Sekcji grup rolnych
 23/ Bolesław Płoski, Członek Zarządu grupy Płockiej, właściciel majątku Sokołów
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Nr 29. Barbara Bzowska (ur.1936 r.), c. Franciszka Bzowskiego i Janiny z d. Turska, 
 wnuczka Karola Turskiego i Zofii z d. Myszkowska,
 główna bohaterka powieści Kornela Makuszyńskiego i filmu „Awantura o Basię” [zob. pkt 3.5]
 

                     [powiększ]

  Fot.1. Zofia Turska z Basią Bzowską przed dworem w Tymbarku w czasie okupacji niemieckiej.

  Fot. 2. Zofia Turska z Basią Bzowską czekające na pociąg na stacji kolejowej w Tymbarku w czasie

  okupacji niemieckiej. [fotografia do złudzenia przypomina scenę z powieści i filmu

  „Awantura o Basię” - przypis : Stanisław Wcisło z Tymbarku]

 

 

  Zofia Turska z wnuczką Barbarą i prawnukiem Piotrusiem (fot. z 1967 r.)

  [Źródło : „Almanach Ziemi Limanowskiej” 2012 r. - Stanisław Wcisło „Tajemnice Awantury o Basię”]

 

    Kadr z filmu „Awantura o Basię”(w roli głównej Małgorzata Piekarska)


         [powiększ]

  Nr 30. Pieczęć Mikołaja Myszkowskiego z 1550 r. Archiwum Narodowe w Krakowie [fot. Andrzej Techmański]

  Mikołaj Myszkowski (ur.ok.1511  - zm.1557], [zob. pkt 2.3]


    [powiększ]

  Nr.31. Herb Myszkowskich na jednym z budynków w Pińczowie


 

                    [powiększ]
  Nr 32. Pieczęć z herbem Jastrzębiec, znaleziona w ogrodzie domowym w Kiełczygłowie.
  Pieczęć znalazł i przysłał zdjęcia p. Robert Janecki, Kiełczygłów.
  Prawdopodobnie pieczęć była własnością Adama Myszkowskiego 
  lub jego syna Kazimierza Myszkowskiego (ur.1742 - zm.1803), starosty kiełczygłowskiego. [pkt 3.2.1.1]

 Wersja angielska (English)

 No. 1 Gravestone of Mikołaj Myszkowski "Senior" (died around 1480) in Oświęcim
 No. 2 Confirmation of nobility of Antoni Myszkowski from Żytomierz (1813)

 No. 3 Photo from 1887: Seweryna from Twardowscy Apolinarow Lossow from Gryżyna (1818-1897)

 with  grandchildren: in the first row from left hand side: Zofia Lossow (then Skrzydlewska from Zbrudzew),

 N. Zakrzewski, Włodzimierz Bronikowski and Kalikst Zakrzewski. In the middle row from left hand side:

 Józef Lossow, Emilia Osowicka, Seweryn Zakrzewski and Apolinary Osowicki. At the back from left hand

 side:  Dobrogost Lossow from Gryżyna, Kazimierz Zakrzewski, Irena Bronikowska (then Egerowa,

 then Myszkowska), Seweryna from Twardowscy Lossow, Seweryna Lossow (then Skrzydlewska),

 Stanisława Lossow (then Kurnatowska from Dusina), Mieczysław Bronikowski. Photographer: unknown

 No. 4 Photo from 1860

 No. 5 Aleksander Myszkowski (1892 – 1956)

 No. 6 Vilnius 1934

 No. 7 Aleksander Myszkowski (1892 – 1956), Virtuti Militari

 No. 8 Family vault of family Myszkowski on Cracow Rakowicki cementery

 No. 9 Stamp of family Myszkowski
 No. 10 Ludwik Myszkowski (1893 - 1942), palace in Stubno
 No. 11 Chapel of family Myszkowski in Tymbark

 No. 12 Meeting on the 25th June 2006: Piotr Myszkowski (line Jarosław-Tymbark) and Andrzej Wcisło

             (Myszkowscy  website author).

 No. 13 Bolesław Myszkowski (1852-1918) from Żytomierz, photo from around 1915 –1917
 No. 14 Julian Myszkowski (1852 – 1913), actor, producer, director of theatre [pkt 3.4, pkt 9.5]
 No. 15 Stefan Myszkowski (1893 - 1976) from line Podlaska, photo from around 1918
 No. 16 Stamp of Walenty Myszkowski [p.3.2.1.2]
 No. 17 Chapel family of Myszkowscy in Cracow
 No. 18 Stanisław Wcisło – Tymbark, 14.07.2010 

 No. 19 Frederik Mischgofsky from Holand with wife Lutgarde in Poland – 16.07.2010 Niepołomice [pkt 9.3]

 No. 20 Pawel Prokopieni (Myszkowski) (1910 – 1976)

 No. 21 Bestwina, Gravestone of Stanisław Myszkowski and Jadwiga Tęczyńska (wife)

             Bestwina – bell (fundation Jan Myszkowski, 1504)

 No. 22 Margrabian Palace of family Myszkowski in Krakow [fot. Frederik Mischgofsky]

 No. 23 Silver Lithuania ½ grosz. Coin from Tykocin 1566 y. Under date 1566 – crest Jastrzębiec

             of Stanislaw Myszkowski (1520 – 1570)  [pkt 2.3]

 No. 24 „Matka Boska Mielnicka” from Mielnica (Wolyn) [pkt 2.3]

 No. 25 Kraków, Rynek Główny 25, house „Pod Krukami”, proprietor Jan Myszkowski from Jawiszowice [pkt 2.3]

 No. 26 Olkusz. Palas of family Myszkowski

 No. 27 Wlochy near Pinczow. Monument for Zygmunt Myszkowski. Author : Walenty Kącki [pkt 2.1]

 No. 28 „Kurjer Kolejowy i Asekuracyjny” nr 10 z 15.05.1911 r. [pkt 3.2.1.3]

 No. 29 Barbara Bzowska [pkt 3.5]

 No. 30 Stemp of Mikolaj Myszkowski from 1550

 No. 31 Pinczow, arms of family Myszkowski

 No. 32 Stemp of Myszkowski family, Kielczyglow

 

 

 
 

do górywstecz