9.1. Linia z Żytomierza

 

 Ostatnia aktualizacja : 12.09.2022 r.

 Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

 [ zob. też podstrona :  Roszkowscy h. Ogończyk  ]

 

 [zob. też podstrona :   Ilińscy h. Lis ]

 

 [zob. też : pkt 9.8]

 

----------------------------------------------------------------------------------
 Informacje i zdjęcia : Andrzej Włodarczyk z Radomia, Daria Szmiło, Żytomierz + uzupełnienia (internet)
 
 I i II pokolenie :
 Mateusz Myszkowski (ur.+/-1771, chrzest 25.04.1771, par. Polanka, Brześć - zm.po 1808) [zob. pkt 9.8]
 w 1808 r. służył przy przejściu granicznym Radziwiłłów, pow. Krzemieniec
 ż. Apolonia Bolechowska [ur.+/-1770]
 Syn : 
 Antoni Myszkowski (ur.1796, chrzest 27.07.1796, par. Kopijówka, Kaniów - zm.21.03.1867 Krzemieniec)
 [w akcie zgonu : Józef Myszkowski]
 6.09.1813 r. uzyskał potwierdzenie szlachectwa h. Jastrzębiec (legitymacja 1),
 24.03.1823 r. uzyskał potwierdzenie szlachectwa h. Jastrzębiec (legitymacja 2), dołączony syn Karol
  
    [powiększ]
 Potwierdzenie szlachectwa dla Antoniego Myszkowskiego 6.09.1813 r. (gub. Wołyńska) [zob. treść]
 

 ż. Anastazja Fall (Falnion) (ur.1804 - zm.3.08.1849), poch. Krzemieniec, cm. Bazyliański

     mieszkali : Radziwiłłów (wzm.1817 - 1830), Krzemieniec (wzm.1833 - 1841)

     ojc. Mikołaj Fall [ur.+/-1775]

     mat. NN.

 

       [powiększ]
     Anastazja z [Falniów ?] Myszkowska zasnęła w Panu 3 sierpnia 1849 w 45 roku życia.
 
 Dzieci Antoniego Myszkowskiego i Anastazji Fallpkt 9.8]
----------------------------------------------------------------------------------
 III pokolenie :
 
  
 
 Aleksander Myszkowski (ur.1800 - zm.2.07.1867), lat 67, poch. Żytomierz [1], [2]
 1866 r. gubernialny sekretarz, Odessa (Sąd Okręgowy)
 ż.(śl.ok.1836) Karolina Trojanowska (ur.1815 - zm.7.03.1882), poch. Żytomierz  [3]
 Dzieci : (Marianna, Emilia, Krystyna, Konstancja, Bolesław, Michalina, Helena, Agaton, prawd. Leon)
 1/ Marianna Myszkowska (ur.27.05.1837 Machnówka, chrzest 7.06.1837 Machnówka - zm.2.02.1838 Machnówka)
 2/ Emilia Karolina Myszkowska (ur.14.05.1838 Machnówka, chrzest 2.07.1838 Machnówka - zm.po 7.03.1882]
     m.(śl.ok.1857) N. Janowicz [ur.+/-1835]
     Dzieci : (Wacław, Miron)
     a/ Wacław Janowicz [ur.+/-1860]
     b/ Miron Janowicz [ur.+/-1860]
     [Uwaga : 1857 r. Machnówka : Andrzej Janowicz i żona Antonina Popowicz (Ranowicz)
     Córka : Stanisława Janowicz (ur.15.12.1857 Machnówka - zm.14.01.1858 Machnówka), 
     chrzestni : Józef Kramarewicz i  Emilia Myszkowska]
     [Andrzej Janowicz był chrzestnym Józefa Myszkowskiego w 1873 r. w Żytomierzu]
 3/ Krystyna Myszkowska (ur.23.07.1845 Machnówka, chrzest 6.01.1846 Machnówka - zm.po 1917], poch. Żytomierz
     m. Władysław Radyński [ur.+/-1845], lekarz
     Dzieci :
     a/ Erazmina Radyńska (ur.1880 - zm.29.10.1881 Żytomierz) 1 rok, 
         poch. razem z Karoliną z Trojanowskich Myszkowską [3]
 4/ Konstancja Myszkowska (ur.1848 - zm.25.04.1869 Żytomierz), lat 21
 5/ Bolesław Myszkowski (ur.1852 Machnówka - zm.1918 Żytomierz) [zob. niżej]
 6/ Michalina Myszkowska (ur.29.11.1857 Machnówka - zm.po 1918], poch. Żytomierz
     [chrzestni : Antoni Sabiński, Józefa Oratowska, obecni Władysław Gorski, Magdalena Bieńkowa]
     niezamężna, mieszkała : Żytomierz, mieszkała w jednym domu wraz z bratem Agatonem i siostrą Heleną
 7/ Helena Myszkowska (ur.1.03.1855 Machnówka - zm.po 1918], poch. Żytomierz
     [chrzestni : Jeremi Zatwarnicki, Katarzyna Dolińska]
     mieszkała : Żytomierz, w jednym domu wraz z bratem Agatonem i siostrą Michaliną
     m. Prot Michał Lisicki (ur.13.09.1818 - zm.17.11.1891 Żytomierz), lekarz
     Dzieci :
     a/ Hanna Lisicka
     [1 żona Prota Lisickiego : Karolina Detzel. 
     Córka Karolina Franciszka Lisicka i mąż Stanisław Franciszek Roszkowski, ojciec Jadwigi Roszkowskiej
     żony Władysława Myszkowskiego]
 8/ Agaton Myszkowski [ur.+/-1850 - zm.po 1918], poch. Żytomierz, geometra, 
     mieszkał : Żytomierz przy bocznej ulicy Małej Cudnowskiej z siostrą Michaliną, właściciel części domu
 prawdopodobnie :
 9/ Leon Myszkowski (ur.1848 - zm.1869), lat 21, poch. Żytomierz (razem z ojcem Aleksandrem i Konstancją)
 
  
 
 Linia Bolesława :
 Bolesław Myszkowski (ur.10.02.1852 Machnówka k. Berdyczowa - zm.13.04.1918), poch. Żytomierz  [4]
 [Machnówka ( Machnowicze ) k. Berdyczowa, dziś Komsomolsk – 18 km na S od Berdyczowa]
 [chrzest 19.05.1852 Machnówka, chrzestni : szlachetnie urodzeni Mieczysław Słoniewski i Elżbieta Pierożyńska,
 świadkowie : Adolf Trętowski i Emilia Szydłowska, chrzcił ks. Felicjan Lachowski]
 Geometra przysięgły w Sądzie Okręgowym w Żytomierzu. 
 Mieszkał z rodziną : Żytomierz „Głuchy Zaułek”.przy ul. Małej Wilskiej
 Właściciel cztereh domów
 
    [powiększ]
  Zdjęcie z ok.1915 -1917 r. : Bolesław Myszkowski (1852 - 1918),
  Jadwiga Czmyr z domu Myszkowska (ur.1894) i Konstanty Myszkowski (1883 - 1924)
 
 ż.(śl.8.04.1873 Zytomierz) Ludwika Giżycka h. Gozdawa (ur.1852 - zm.16.01.1918, zawał serca), poch. Żytomierz  [5]
 [świadkowie ślubu : Grigorij Trembicki, Franciszek Krzemiński]
 ojc. Izydor Giżycki
 mat. Zofia Polanowska
 [Rodzeństwo Ludwiki Giżyckiej : 1/ Kazimierz Giżycki (ur.+/-1855) i żona Maria Ordyńska (ur.+/-1860)
 2/ Masia Giżycka]
 [Maria z d. Ordyńska – siostra cioteczna Marii z d. Albrecht (ur.+/-1875) (mąż Józef Myszkowski)]
 
    Ludwika Giżycka (1852 - 1918), Żytomierz 1914 r.
 
            
 
       
 
  Fot.(1,2,3,4,5) Daria Szmiło, Żytomierz, Ukraina [powiększ]
  
 Grób rodziny Myszkowskich w Żytomierzu.
 Na przedniej scianie obelisku inskrypcja :
 „S.+ P. / Stasio / Myszkowski / żył lat 18 / zasnął w Bogu / d. 14 lutego 1909 r. / O Maryo módl się za / nim, który / 
 do Ciebie się uciekał / Już zostań przy nim / o ! Stróżu skonania ! / Nad martwym, nad / zimnym, na straży / tak bądź ! / 
 A kiedy nadejdzie czas / zmartwych powstania / ty zbudź go Aniele / skrzydłami go strąć...”
 Dalsza inskrypcja na ścianie prawej :
 „S.+ P. / Ludwika z Giżyckich / Myszkowska / zm.16 styc. 1918 r. / Żyła lat 66 /
  S.+ P. / Bolesław Myszkowski / zm 31 marca 1918 r. / żył lat 66 / Przyjm ich Panie / albowiem strudzeni bardzo”
 
 Dzieci : 11 (Józef, Zofia, Wanda, Władysław, Maria, Konstanty, Aleksander, Stanisław, Jadwiga, Klara, Antoni)
 A1. Józef  Myszkowski (ur.25.04.1873 Żytomierz - zm.1926 Warszawa Bródno, MB Różańcowa), lat 54, 
       [chrzestni : Andrzej Janowicz i Helena Ostrowska]
       ż.(śl.1893) Maria Matylda Albrecht [ur.+/-1875]
       [ślub : 1924 Warszawa - Bródno, par. MB Różańcowa], [Źródło : Geneteka]
       ojc. Fryderyk Albrecht [ur.+/-1845]
       mat. Antonina Polanowska [ur.+/-1845]
 
         Józef Myszkowski z żoną Marią Albrecht [powiększ]
 
 A2. Zofia Izydora Myszkowska (ur.29.11.1874 Żytomierz - zm.17.06.1927 Tereszpol k. Biłgoraja), lat 53
       [chrzestni : Aleksander Możajski i Angela Serbinowicz]
       m.(śl.VI.1901 Żytomierz, katedra) Antoni Butanowicz (ur.1882 Balwierzyska, Litwa - zm.po 1924 Pińczów)
       [Balwierzyska – pow. Mariampol, gubernia suwalska]
       [świadkowie ślubu : Jan Ochocki, s. Jana i Stanisław Lewski, s. Józefa]
       ojc. Kazimierz Butanowicz [ur.+/-1855 - zm.przed 1914 Wejwery k. Kowna], leśnik
       mat. Ewa Żukowska (Zylińska) [ur.+/-1855 - zm.po 1917], poch. Żytomierz
       Rodzina mieszkała w Żytomierzu. W początkach rewolucji październikowej w 1917 r. zmuszeni byli opuścić
       Żytomierz. Mieszkali później na Podolu, Kijowszczyźnie.
       Antoni przybył do Żytomierza w 1899 r., pracował w zarządzie kolei,
       był m. in. zawiadowcą stacji w Biłgoraju (wzm. 1924 r.), mieszka : 1928 r. Tereszpol
       Trafili później na Roztocze do miejscowości Zwierzyniec nad Wieprzem k. Zamościa..
       [Wymieniony w gazecie „Pszczelarz Polski” z 1930 r.: Zwierzyniec nad Wieprzem – Antoni Butanowicz]
       [2 żona Antoniego Butanowicza – (śl.1928 Warszawa) Maria Józefa Kiślik z Sambora, nauczycielka na Zygmuntach,
       c. Jana K. i Bronisławy z d. Kopytyńska]]
       [Rodzeństwo Antoniego Butanowicza : 
       1/ Maria, urzędniczka w zarządzie kolei, zginęła pod kołami pociągu i mąż (śl.1908) Szczepan Dutkiewicz, 
       2/ Ludwika]
 
                
 
        Fot. 1. Zofia Butanowicz z domu Myszkowska (1874 – 1927) [powiększ]
        Fot. 2. Antoni Butanowicz, Kozińce k. Winnicy, 1919 r. [powiększ]
 
        Dzieci (Butanowicz) : 2 ( Anna, Maria )
        B1. Anna Butanowicz (ur.26.07.1902 Żytomierz - zm.marzec 1972, poch. Warszawa Brudno)
              [chrzest 1902 Żytomierz, katedra]
              absolwentka gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Żytomierzu
 
                Anna i Maria Butanowicz, Żytomierz 1918 r.
 
              m.(śl.2.02.1928) Józef Makarewicz (ur.1893 - zm.24.11.1961 Radom)
              Dzieci :
              C1. Jerzy Makarewicz (ur.17.09.1929 Ostróg nad Horyniem - zm.21.02.1983 Warszawa)
                    ż. Alina Dorożko (ur.1.02.1930)
                    Dzieci : (Andrzej)
                    D1. Andrzej Makarewicz (ur.1957)
 
        B2. Maria Butanowicz (ur.2.07.1904 Żytomierz - zm. 3.07.2000 Zwierzyniec), poch. Zwierzyniec k. Biłgoraja
              [chrzest 1904 r. Żytomierz, katedra, chrzestni : Jan Ochocki, s. Jana i Wanda Myszkowska]
              absolwentka gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Żytomierzu.
              W 1940 r. Marię Rożańską wraz z synem wywieziono do Dziegciarki na Uralu w obwodzie Świerdłowsk.
              Pracowała tam w kopalni miedzi, później w buchalterii szpitala jako rachmistrz. We wrześniu została
              skierowana do sowchozu Krasnyj Siwasz, gdzie pracowała w buchalterii sowchozowej jako pomocnik
              rachmistrza. W 1946 r. powróciła z zesłania, wraz z mężem zamieszkali w Zwierzyńcu k. Zamościa.
 
                Maria Rożańska z d. Butanowicz (1904 – 2000)
 
              m.(śl.26.04.1923 Tereszpol) Ignacy Rożański (ur.31.07.1900 - zm.21.01.1972)
              Zmobilizowany w 1939 r., żołnierz I Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego,
              W latach 1923 - 1932 pracował w lasach Ordynacji Zamojskiej jako urzędnik 
              na etacie Nadleśnictwa Kocudzkiego. [Kocudza – 15 km na NW od Biłgoraja]
              W 1933 r. rodzina wyjechała do Ściborza, leśniczy  w maj. Głębokie, (wł. Maurycy hr. Zamoyski). 
              Od 1946 r. mieszkali : Zwierzyniec k. Zamościa.
              ojc. Ignacy Rożański [ur.+/-1870], s. Erazma R. [ur.+/-1840] i N. z d. Leszczyńska
              mat. N. Horodecka [ur.+/-1870], c. N. i Marty z d. Martynowska
              [Rodzeństwo Ignacego Rożańskiego (młodszego) : Alina Rożańska (ur.+/-1900)
              i mąż (śl.26.04.1823 Tereszpol) Wacław Czerniachowski (ur.1898 - zm.1955), poch. Strzyżów,
              uczestnik obrony Warszawy w 1920 r., odzn. Krzyż Walecznych, 
              zdemobolizowany jako porucznik macierzystego 2 Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie
              Po drugiej wojnie światowej jako major rezerwy z dwukrotnym Krzyżem Walecznych i Virtuti Miliari.]
 
                Ignacy Rożański (1900 – 1972), Sobolówka, pow. Hajsyn, Podole 1917 r.
 
              Dzieci (Rożańscy) 2 (Irena, Edward) 
              C1. Irena Rożańska (ur.31.03.1924 Tereszpol - zm.19.051926 Tereszpol)
              C2. Edward Rożański (ur.ok.1936 Równe - zm.27.12.1940 Dziekciarka [Dziedciarka], Ural, obóz pracy)
                    [chrzestni : Antoni Butanowicz (ojciec Anny Marii), Helena Massalska z d. Lutostańska]
                    [Uwaga : mąż Heleny Lutostańskiej – Piotr Antoni Massalski (ur.1894 - zm.1940 Katyń),
                    major kawalerii Wojska Polskieg, zamordowany w 1940 r. w lesie katyńskim]
 
              Reportaż TVP Historia : “Kresowa rodzina Rożańskich
              http://youtu.be/CqTTnNv7klU
 
 A3. Wanda Melania Myszkowska (ur.20.11.1876 Żytomierz), poch. Żytomierz (wraz z rodzicami)
       m. Józef Kuliński [ur.+/-1875], mieszkali : Żytomierz
 

         Wanda Kulińska z domu Myszkowska [powiększ]

 
 A4. Władysław Myszkowski (ur.22.08.1878 Żytomierz - zm.2.10.1948 Starachowice, poch. Radom)
       [chrzestni : Wasiłod Brawczyński i Elena Dień]
       urzędnik DOKP w Radomiu. Porucznik piechoty, odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych w 1920 r.
       Więzień Oświęcimia (nr obozowy 109090). 
       Przeżył obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, ale schorowany, wkrótce zmarł.[zob. „Osoby znane”], [fot. grób]
        
         Władysław Myszkowski i Jadwiga z domu Roszkowska, Lwów 1918 r. [powiększ]
 
                         dokumenty
                        [powiększ]                                                      [powiększ]
 
       
       Władysław Myszkowski w wojsku, Szkoła junkrów (oficerska), Kijów 1916 – 1917 r.)  [powiększ]
 
       ż. Jadwiga Roszkowska h. Ogończyk
       (ur.17.09.1880 maj. Susk, par. Wiszenki, pow. Łuck - zm.19.04.1965 Starachowice, poch. Radom) [fot. grób]
       ojc. Stanisław Marian Roszkowski [ur.+/-1850]
             s. Franciszka Napoleona Tadeusza Roszkowskiego (ur.1813 - zm.1883), 
             autora dziejów rodziny Roszkowskich i (śl.1850 Kołki) Teodory Walewskiej (ur.1825)
       [ zob. podstrona : Roszkowscy h. Ogończyk ]
 
         Franciszek Roszkowski (1813 – 1883)
 
       mat. Karolina Lisicka [ur.+/-1850], c. Prota Lisickiego (ur.1818 - zm.1891), dr medycyny i Karoliny Detzel  [6]
 
              Karolina Lisicka
 
       Dzieci : 5 (Stanisława, Ryszard, Ireneusz, Halina, Irena)
       B1. Stanisława Myszkowska (ur.9.03.1905 Żytomierz)
       B2. Ryszard Izydor Myszkowski (ur.17.04.1907 Biełgorod Dniestrowski k. Odessy - zm.8.01.1981, poch. Chęciny),
             1945 r. kupiec w Radomiu, mieszkał i pracował w Chęcinach jako przewodnik.
 
               Ryszard Myszkowski ( Radom 1929 r.) [powiększ]
 
             ż.(śl.17.10.1943 Radom, par. św.Jan) 
             Bronisława Waszczuk (ur.3.10.1902 Warszawa, par. Wsz.Św. - zm.23.01.1988, poch. Chęciny)
             [chrzestni : Józef Waszczuk i Józefa Łukowska]
             ojc. Karol Waszczuk (ur.1864 Hrubieszów), s. Franciszka i Agaty Romanowicz
             mat.(śl.16.11.1890 Hrubieszów) Karolina Patkowska (ur.1868 Hrubieszów), c. Zachariasz i Justyny Szumiał
 
             
             Chęciny, grób Ryszarda i Bronisławy Myszkowskich
 
             Dzieci : (Kazimierz)
             C1. Kazimierz Gonzaga Myszkowski (ur.ok.1944 - zm.1.10.1945 Radom, św. Jan Chrzciciel, ul. Mleczna 48)
 
       B3. Ireneusz Myszkowski (ur.1909 - zm.7.05.1928 Radom), lat 18 [LM Radom, akt 188, str.148] [fot. grób]
             [zgon zgłosili : Zenon Marcinkowski, urzędnik i Izabela Gusarow]
             „przynależny do magistratu w Radomiu”
 
               Ireneusz Myszkowski (1910 – 1928) [powiększ]
 
       B4. Halina Myszkowska (ur.22.01.1911 Biełgorod Dniestrowski k.Odessy - zm.25.02.1993 Radom),
             nauczycielka jęz. rosyjskiego na Ukrainie a po wojnie w liceum im. W. Syrokomli w Radomiu.
             m. Józef Wasik (ur.1904 Mątwnica, par. Nowogród, pow. Łomża - zm.22.03.1941 Radom), 
             z zawodu mierniczy, zapalony myśliwy, hobbysta fotograf.
             ojc. Jan Wasik (ur.1873 Mątwica), 1901 r. żołnierz, s. Pawła i Marianny 
             mat.(śl.4.02.1901 Mątwica, Serwatki, par. Nowogród) Franciszka Serwatka (ur.1884 Serwatki), 
                   c. Jana i Marianny 
           
               Józef Wasik i Halina z domu Myszkowska ( Łuck - Luboml 1936 r.) [powiększ]
 
             Córka :
             C1. Bogusława Wasik  (ur.20.01.1937 Łuck)
 
                     Bogusława Wasik
               
                   m. Zygmunt Włodarczyk (ur.11.12.1935 - zm.12.12.1995), inżynier mechanik, konstruktor, projektant,
                   zapalony wędkarz.
 
                   Syn :  
                   D1. Andrzej Bolesław Włodarczyk (ur.1960), mieszka : Radom
 
       B5. Irena Myszkowska (ur.27.04.1913 Kielce - zm.28.12.1990 Radom) [fot. grób]
             [chrzestni : Bronisław Stelmaszewski i Kazimiera Żukowska]
 
               Irena Myszkowska (1913 – 1990)
 

 A5. Maria Józefina Myszkowska (ur.15.08.1880 Żytomierz)

       [chrzestni : Franciszek Giżycki i Marianna]

 
 A6. Konstanty Myszkowski (ur.1883 - zm.9.02.1924 Radom), magister farmacji [LM Radom, akt 28, str.148]
       [zgon zgłosili : Władysław Myszkowski, urzędnik i Andrzej Kowalski, murarz, par. Serca Jezusowego]
       ż. Helena Litwińska [Lityńska] [ur.+/-1885 - zm.po 9.02.1924]
       Konstanty i żona, farmaceuci, właściciele apteki, w latach 1909 – 1915 w Peczarze nad Bohem, posiadłości 
       Franciszka Potockiego, w latach 1915 – 1921 w Kubliczu, posiadłości Jaroszyńskich na Podolu.
 
         Konstanty Myszkowski i Helena z domu Litwińska ( Niemirów ) [powiększ]
 
 A7. Aleksaner Myszkowski [Oleś] (ur.27.03.1889 - zm.12.04.1890), poch. Żytomierz)
 
 A8. Stanisław Myszkowski (ur.24.04.1891 Żytomierz - zm.14.02.1909 Żytomierz), 
       poch. Żytomierz, razem z rodzicami [1]
       [chrzestni : Prot Lisicki i Zofia Myszkowska, panna]
 
 A9. Jadwiga Myszkowska (ur.17.01.1894 Żytomierz), pianistka, nauczycielka muzyki na fortepiane,
       wywieziona w 1932 r. wraz z synem
       [chrzestni : Pius Gumiński i Zofia Myszkowska]
       m. Gieorgij Warfałomieicz Czmyr [ur.+/-1890], Rosjanin, oficer w czasie I wojny, póżniej ukrywał się w grobowcu
       Myszkowskich w Żytomierzu, żona Jadwiga i siostra Klara donosiły mu jedzenie,
       współredaktor pisma „Wołyń” ukazującego się w Żytomierzu.
 
            
 
       Fot.1. Jadwiga Czmyr z domu Myszkowska ( Żytomierz 1916 r.) [powiększ]
       Fot.2. Jadwiga z Myszkowskich i jej mąż Gieorgij Warfałomieicz Czmyr (Żytomierz 1916 r.)  [powiększ]
   
       Dzieci  ( Czmyr ) :
       B1. Ludwik Czmyr [ur.+/-1920]
 
 A10. Klara Myszkowska, pomagała razem z siostrą Jadwigą Gieorgijowi Czmyr w ukryciu
 

 A11. Antoni Myszkowski

 

---------------------------------------------------------------

  Zdjęcia :

 

  Pieczęć Myszkowskich (zbiory Andrzeja Włodarczyka) :

 

    [powiększ]

 

    [powiększ]

 

     [powiększ]

 

 

    [powiększ]

  Radom : grób Myszkowskich [fot. Czesław Świętojański, 2015 r.]

  Władysław Myszkowski (ur.1878 - zm.2.10.1948), lat 70

  Ireneusz Myszkowski (ur.1910 - zm.7.05.1928), lat 18

  Irena Myszkowska (ur.1912 - zm.28.12.1990), lat 78 [z d. Myszkowska]

  Jadwiga Myszkowska (ur.1880 - zm.10.04.1965), lat 85 [z d. Roszkowska]

---------------------------------------------------------------

 Inni Myszkowscy : Machnówka, par. wł.

 Bazyli Myszkowski [ur.+/-1770] [pkt 9.8.1]

 ż. Marianna Wysocka [ur.+/-1770]

 Dzieci :

 Euzebiusz Wawrzyniec Myszkowski (ur.1797 Machnówka)

 

 Prakseda Myszkowska [ur.+/-1800]

 m. Andrzej Czyżewski [ur.+/-1800]

 Córka :

 Emilia Czyżewska [ur.+/-1830], Plachowa

 m.(śl.21.06.1853 Machnówka) Jan Niedzielski (ur.1826), Plachowa, wdowiec

 

 N. Myszkowski [ur.+/-1805 - zm.przed 1853] [być może to w/w Euzebiusz]

 ż. Salomea Iczurska (ur.1808 - zm.21.04.1853 Machnówka)

 Dzieci : (Myszkowscy lub Iczurscy)

 A1. Fabian

 A2. Seweryn

 A3. Cyprian

 A4. Joanna

 A5. Julia

 

 Karolina Myszkowska (ur.1851 - zm.7.04.1876 Machnówka), lat 25

 m. Ludwik Michalewicz (Michałowicz) [ur.+/-1850 - zm.po 1876)

 Dzieci :

 A1. Franciszka Michałowicz (ur.1873 - zm.26.01.1875 Machnówka), 1,5 roku

---------------------------------------------------------------

 Inni Myszkowscy z Żytomierza :

 

 Teodor Myszkowski [ur.+/-1800]

 ż. Nadzieja Zielińska [ur.+/-1800]

 Dzieci :

 Eljasz Myszkowski (ur.18.07.1828 Żytomierz, par. św.Zofia)

 

 Piotr Myszkowski (ur.1837 - zm.21.03.1865 Żytomierz), ksiądz,

 zmarł z zapaleniem mózgu w żytomierskim diecezjalnym seminarium

 

 Konstanty Myszkowski, 1863 r. chrzestny, Żytomierz, 1866 r. świadek ślubu, Żytomierz

 

 N. Myszkowski (zm.25.02.1883 Żytomierz),

 dymisjonowany podporucznik, zabił się na progu domu, w którym mieszkał

 [„Wiek”, nr 53 z 7.03.1883 r.]

 

 Aleksander Myszkowski [ur.+/-1895]

 ż. NN.

 Dzieci :

 Władimir Aleksandrowicz Myszkowskij (ur.1924 Żytomierz - zm.16.08.1943, poległ w czasie wojny)

 żołnierz Armii Czerwonej

 

 Stanisław Myszkowski, 1907 r. w Żytomierzu

 [„Orędownik z pod Jasnej Góry i Ostrej Bramy”, Warszawa, 15.05.1907 r.]

---------------------------------------------------------------

 Hipoteza :

 Linia ta wg przekazów ustnych i S. Uruskiego („Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej”) prawdopodobnie

 wywodzi się od Andrzeja Myszkowskiego (1515-1566), kasztelana lubelskiego, właściciela Bychawy [pkt.2.3].

 Zarys genealogiczny :

 Andrzej Myszkowski (ur.ok.1515 - zm.1566), ż. Zofia Sienicka (ur.ok.1515 - zm.1669)

 Syn :

 Stanisław Myszkowski [ur.ok.1555 - zm.1608], ż. Katarzyna Sienieńska [ur.+/-1560]

 Syn :

 Jan Myszkowski [ur.+/-1585], ż. Marianna Cieciszowska [ur.+/-1585]

 Kolejne pokolenia :

 [S. Uruski pisze : Był podobno i syn, od którego wywodzili się Myszkowscy, na Wołyniu i Ukrainie...”]

 N. Myszkowski [ur +/-1615], protoplasta linii na Wołyniu i Ukrainie

 N. Myszkowski [ur.+/-1650],

 N. Myszkowski [ur.+/-1680],

 N. Myszkowski [ur +/-1720].


 Przypisy :
 
 [1] Źródło : Maria z Butanowiczów Rożańska „Urodziłam się w Żytomierzu. Wspomnienia” Norbertinum Lublin 2015,
       Redaktor Tomasz Gajewski
 
        Być może  to linia :
        Szymon (Siemien, Siemion) Myszkowskij [ur.+/-1740], [zob. pkt 9.8], [zob.pkt 3.1]
      [Rodzina przybyła z kieleckiego (wg Marii Rożańskiej)]
      ż. NN. [ur.+/-1740]
      Syn :
      Jakow Siemienowicz Myszkowskij (ur.1767 - zm.po 1815),
      odbywał studia w Seminarium Pedagogicznym w Petersburgu,
        nauczyciel od 1784 r., pracował w Winnicy,
        nauczyciel poezji Mohilskiego Seminarium Duchownego [Mohilew] w 1786 r.    
        dyrektor gimnazjum w Kijowie, dyrektor szkół gubernii kijowskiej 1808 - 1815, 
        dyrektor szkół krzemienieckich
        Syn :
      Aleksander Myszkowski
 
 [2]  Grób rodziny Myszkowskich w Żytomierzu (wg książki „Cmentarz Polski w Żytomierzu” Warszawa 1999, str. 370) :
       Aleksander Myszkowski / zm.2 lipca 1867 r./ żył lat 60
       Leon Myszkowski / zm. 1869 r./ żył lat 21
       Konstancja Myszkowska / zm.25 kwietnia 1869 r. / żyła lat 21
 
 [3]  Karolina z Trojanowskich Myszkowska razem z Erazminą Radyńską (zm.1881, żyła 1 rok).
       [Informacja z książki : „Cmentarz Polski w Żytomierzu” Warszawa 1999, str. 376]
 

       Spisok dworian wołyńskiej gubernii”, Żytomierz 1906 r.

       ТРОЯНОВСКИЕ

       1852 r. Iосифъ, Pомуалъдъ, Aнтонъ и Иванъ, съ сыномъ  Иваномъ - Марцелемъ , сыновъя Антона,

                   внуки Людвика Иванова.

       1856 r. Карлъ - Iосифъ, сынъ Ивана, внукъ Антона  Людвикова.

 

       Schemat (daty urodzenia szacunkowe) :

       Iwan Trojanowski [ur.+/-1705]

       ż. NN.

       Dzieci :

       Ludwik Iwanow Trojanowski [ur.+/-1740]

       ż. NN.

       Dzieci :

       Antoni Ludwikow Trojanowski [ur.+/-1770]

       ż. NN.

       Dzieci :

       A1. Józef  Trojanowski [ur.+/-1800]

       A2. Romuald Trojanowski [ur.+/-1805]

       A3. Antoni Trojanowski [ur.+/-1805]

       A4. Iwan Trojanowski [ur.+/-1810]

              ż. NN.

              Dzieci :

              B1. Iwan Marceli Trojanowski [ur.+/-1835]

              B2. Karol Józef Trojanowski [ur.+/-1835]

 
 Trojanów [Trojaniv] w pow. żytomierskim - 17 km na SW od Żytomierza, 22 km na NW od Berdyczowa
 
 [powrót]
 
 [4]  [1] Grób rodziny Myszkowskich w Żytomierzu (wg książki „Cmentarz Polski w Żytomierzu”) :
      Bolesław Myszkowski / zm.31 marca 1918 r. / żył lat 66
      Ludwika z Spiżyckich Myszkowska / zm.16 stycz. 1918 r. / żyła lat 66
      [zapewne błąd odczytu, powinno być : „z Giżyckich”]
      Stasio Myszkowski/ zm.14 lutego 1909 r. / żył lat 18
 
 [powrót]
 
 [5] G I Ż Y C C Y  h. Gozdawa z Giżyc w pow. gostyńskim ( linia z Żytomierza )
 
 Linia Marii z Butanowiczów Rożańskiej :
 Izydor Giżycki (ur.1818) zginął w powstaniu styczniowym 5.05.1863 r. Moskalówka w powiecie Owróckim w wieku 45 lat
 ż. Zofia Polanowska [ur.+/-1820]
 Dzieci : 5
 A1. N. Giżycki [ur.+/-1845] zginął w powstaniu styczniowym 1863 r.
 A2. Ludwika Giżycka h. Gozdawa (ur.1852 - zm.16.01.1918, zawał serca), poch. Żytomierz 
        m. Bolesław Myszkowski (ur.10.02.1852 Machnówka - zm.13.04.1918)
 A3. Kazimierz Giżycki (ur.+/-1855) 
        ż. Maria Ordyńska (ur.+/-1860)
 A4. Masia Giżycka
 prawd.
 A5. Franciszek Giżycki [ur.+/-1855], 1880 r. chrzestny Marii Józefiny Myszkowskiej
 
 [6] Prot Jan Lisiczki h. Prus (ur.13.09.1818 - zm.17.11.1891), poch. Żytomierz, dr medycyny
      ż. Karolina Detzel [ur.+/-1820]
      Dzieci :
      A1. Karolina Lisicka [ur.+/-1850]
             m. Stanisław Marian Aleksander Roszkowski h. Ogończyk [ur.+/-1850]
      Opis grobu Jana Lisickiego w Żytomierzu :
      Obelisk z labradorytu na takim samym cokole i podstawie z granitu. Wymiary 222 x 104 x 84.
      Na przedniej ścianie obelisku inskrypcja ;
      „D.O.M. / Ś.P. / ProtJan  / Lisicki / Lekarz / ur. 13 Wrzes.1818 r. / um. 17 listop. 1891 r. /
     [W] ieczny odpoczynek”
     Obelisk spadł z cokołu i leży obecnie na ziemi.
     [Źródło : „Cmentarz Polski w Żytomierzu”, Warszawa 1999]
 
 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 

 

do górywstecz