9.2. Linie k. m. Buczacz : Petlikowce Stare - Porchowa

 

 Ostatnia aktualizacja : 5.11.2017 r.

 Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

  
 
 
 PETLIKOWCE  STARE  (ukr. Petlykivtsi) - 10 km na N od Buczacza ] :
 
    Petlikowce Stare, kościół
 
 Początki linii Myszkowskich w Petlikowcach Starych :
 1716 r. Sebastian Myszka i Anna, chrzestni [LN Petlikowce Stare, sygn. 1059, str.7] (wzm.1716 – 1717)
 1720 r. Marianna Miszkowska de Zarwanica, chrzestna [LN Petlikowce Stare, sygn. 1059, str.12]
 1726 r. Szymon Miszkowski de Petlikowce, chrzestny [LN Petlikowce Stare, sygn. 1059, str.21]
 1727 r. Dymitr Myszkowski de Petlikowce, chrzestny [LN Petlikowce Stare, sygn. 1059, str.22]
 1743 r. Stanisław Myszkowskide Bobulińce, świadek ślubu [LC Petlikowce Stare, sygn. 1061, str.7]
 1752 r. Jan Myszkowski de Bobulińce, chrzestny [LN Petlikowce Stare, sygn. 1059, str.48]
 1772 r. Michał Myszkowski de Petlikowce, świadek ślubu [LC Petlikowce Stare, sygn. 1061, str.17]
 
 Daniel Myszkowski [ur.+/-1735 - zm.po 1783], laboriosus de Petlikowce
 ż.(śl.14.11.1756 Petlikowce) Helena Graczkowska [ur.+/-1735 - zm.po 1778] de Petlikowce
 [świadkowie ślubu : Jacenty Babiw, Jan Kozakow, Michał Sokołowski, Marcin Francyszyn, Stefan Maksymiszyn]
 
   akt ślubu , Petlikowce 1756 r.  [powiększ]
 
 Dzieci : (Justyna, Teofil, Barbara, Augustyn, Antoni, Tomasz, Marianna, Franciszek)
 A1. Justyna Myszkowska (ur.X.1757 Petlikowce) [LN Petlikowce Stare, sygn. 1059, str.57]
       [chrzestni : Mikołaj Graczkowski, Marianna Rybicka, 
       oraz Tomasz Jurysta i Katarzyna Śliwińska, wszyscy de Petlikowce]
       m.(śl.1778 Petlikowce) Marcin Błaszkow (Błaszczyszyn) [ur.+/-1755], kawaler
       ojc. N. Blaszkow [zm.przed 1778]
       mat. Justyna N. [zm.po 1778]
 A2. Teofil Myszkowski (ur.III.1760 Petlikowce) [LN Petlikowce Stare, sygn. 1059, str.60]
       [chrzestni : Mikołaj Graczkowski, Katarzyna Silinska (prawd. Śliwińska), de Petlikowce]
       m.(śl.23.02.1783 Petlikowce) Aleksander Rybakow [ur.+/-1760] de Petlikowce
 A3. Barbara Myszkowska (ur.4.12.1762 Petlikowce)
       [chrzestni : Mikołaj Graczkowski i Katarzyna Miczyńska (Miczińska)]
 A4. Augustyn Miskowski (ur.1765 Petlikowce, chrzest 28.07.1765 Petlikowce - zm.22.06.1768) 
       [chrzestni : G. Kazimierz Buczyński i G. Teresa Ossowska de Petlikowce]
       [LN Petlikowce Stare, sygn. 1059, str.68]
 A5. Antoni Myszkowski (ur.5.01..1769 Petlikowce) [LN Petlikowce Stare, sygn. 1059, str.72]
       [chrzestni : Jan Banach i Anna Domanowska, asystujący : Jan Pawłowski i Katarzyna Śliwińska de Petlikowce]
 A6. Tomasz Myszkowski (ur.17.12.1772 Petlikowce) [LN Petlikowce Stare, sygn. 1059, str.78]
       [chrzestni : Jan Skotnicki, Katarzyna Śliwińska]
 A7. Marianna Myszkowska (ur.6.12.1775 Petlikowce) [LN Petlikowce Stare, sygn. 1059, str.83]
       [chrzestni : Jan Banach, Anna Domanowska]
 A8. Franciszek Ksawery Myszkowski (ur.5.12.1778 Petlikowce, chrzest 5.10.1776 Petlikowce)
       [chrzestni : Jan Skotnicki, Katarzyna Śliwińska]
 
 Józef Myszkowski [ur.+/-1735]
 ż. Agnieszka N. [ur.+/-1735]
 Dzieci :
 Anna Myszkowska (ur.1761 - zm.25.02.1763), lat 2 [LM Petlikowce Stare, sygn. 1063, str.9]
 
 Kolejne pokolenia :
 Informacje :
 1/ strona rodziny Łuszpińskich 
 2/ metryki AGAD (internet) 
 3/ Geneteka 
 4/ MyHeritage  
 
 1/ Paulina Myszkowska [ur.+/-1805 r.] (ojciec : Antoni lub Tomasz lub Franciszek)
     m. Stanisław Skotnicki [ur.+/-1805]
     Dzieci (Skotniccy) : 1 (Izydor)
     A1. Izydor Skotnicki (ur.1828)
           1 ż.(śl.+/-1850) Franciszka Moskalik [ur.+/-1830 - zm.1874/76]
                 ojc. Piotr Moskal
                 mat. Konstancja Koszycka
           2 ż.(śl.8.02.1876 Petlikowce Nowe) Klara Sokołowska (ur.1835) [1 mąż – Szymon Święty]
                 [świadkowie ślubu : Piotr Dąbski, Ksawery Grubizna], [LC Petlikowce Nowe, str.84]
                 ojc. Jacenty Sokołowski
                 mat. Agnieszka Osiadacz
 
                   akt ślubu, Petlikowce Nowe 8.02.1786 r. [powiększ] 
 
           Dzieci (Skotniccy) z 1 żony : 3 (Antoni, Katarzyna, Karol)
           B1. Antoni Skotnicki [ur.+/-1850]
                 ż. Franciszka Gruszecka [ur.+/-1850]
                 ojc. Andrzej Gruszecki
                 mat. Tekla
           B2. Katarzyna Skotnicka (ur.1854)
                 m.(śl.21.11.1876 Petlikowce Stare) Adam Dobrzański (ur.1829) [1 żona Anna Pryjmak]
                 ojc. Paweł Dobrzański
                 mat. Anna Patachowska
           B3. Karol Skotnicki (ur.29.10.1874 Petlikowce Stare)
           Dzieci (Skotniccy) z 2 żony : 1 (Wiktoria)
           B4. Wiktoria Skotnicka (ur.27.12.1878 Petlikowce Nowe)
 
 2/ Karol Myszkowski (ur.1814 - zm.1891)
     ż. Domicella Muszyńska (ur.1820 - zm.1891)
     Dzieci :
     A1. Franciszek Myszkowski (ur.1852 - zm. po 1891)
           1 ż.(śl.1878) Maria Krzyżanowska (1858 - 1886) 
                 ojc. Wawrzyniec Krzyżanowski
                 mat. Michalina Tytyn
           2 ż. (śl.1886) Agnieszka Osiadacz (ur.1848),
                 ojc. Kazimierz Osiadacz
                 mat. Inocenta Żeromska
                ( 1 lub 2 m. Łukasz Fajfer)
           Dzieci z 1 żony :
           B1. Karol Myszkowski (ur.8.10.1879 - zm.20.11.1880), lat 1
                 [chrzestni : Jan Krzyżanowski, Marianna Macyszyn, żona Pawła]
           B2. Wiktoria Myszkowska (ur.20.11.1882 - zm.1888)
                 [chrzestni : Jan Rudkowski, Elżbieta Mazur, żona Augustyna]
           B3. Jan Myszkowski (ur.1886 - zm.1886)                                  
           Dzieci z 2 żony :
           B4. Michalina Myszkowska (ur.1887)
           B5. NN.(puer), (ur.1891 - zm.1891)
     A2. Elżbieta Myszkowska [ur.+/-1855]
           m.(śl.29.01.1882 Petlikowce Stare) Karol Mazur [ur.+/-1855]
           [świadkowie ślubu : Jakub Myszkowski, Joanna Kurpiel]
           ojc. August Mazur (ur.1831 - zm.1885) 
           mat. Karolina Osiadacz (ur.1830 - zm.1885)
           Potomstwo
 
 3/ Ignacy Myszkowski (ur.1815 - zm.8.10.1875, par. Petlikowce Nowe), lat 60, dom nr 37
     ż. Klara Mazur [ur.+/-1820 - zm.15.02.1879], lat 59
     Dzieci : 4 (Józef, Marianna, Kazimierz, Wojciech)
     A1. Józef Myszkowski (ur.1847 - zm.1873)
 
     A2. Marianna Myszkowska (ur.1851)
           1 m.(śl.1883) Teodor Litwinka (ur.1857)
           2 m.(śl.9.05.1876 Petlikowce) Antoni Chodak (ur.1833), wdowiec 
           [świadkowie ślubu : Piotr Dąbski, Kacper Byk]
           [1 żona Antoniego Chodaka – Agnieszka N.]
           ojc. Tymoteusz (Mathias) Chodak 
           mat. Katarzyna Kotowska
           Dzieci (Litwinka) :
           B1. Maria Litwinka
           Dzieci (Chodak) :
           B1. Katarzyna Chodak (ur.4.12.1880 Petlikowce)
                 [chrzestni : Mikołaj Kirniczny i Katarzyna Myszkowska, żona Wojciecha]
                    
     A3. Kazimierz Myszkowski (ur.1857 Pelikowce Nowe)
           ż. (śl.14.09.1879 Petlikowce) Petronela Sokołowska (ur.1861 Petlikowce Nowe), 
           ojc. Franciszek Sokołowski
           mat. Franciszki Grubizna
           Dzieci : 8 (Michał, Anna, Katarzyna + 5 dzieci)
           B1. Michał Myszkowski (ur.1883 – zm.1949)
           B2. Anna Myszkowsk
           B3. Katarzyna Myszkowska
 
     A4. Wojciech Myszkowski  [ur.+/-1860]
           ż. Katarzyna Czabrak [ur.+/-1860]
           ojc. Jan Czabrak
           mat. Teodora Romanczuk
           Dzieci :
           B1. Tomasz Myszkowski (ur.30.07.1882)
 
 4/ Karol Myszkowski [ur.+/- 1815]
     ż. Łucja N. 
     Dzieci :
     A1. Klemens Myszkowski (ur.1840 - zm.1891)
           ż. Teodora Zinkiewicz (Ziękiewicz) [ur.+/-1845]
           ojc. Stanisław Ziękiewicz
           mat. Anna
           Dzieci :
           B1. Michał Myszkowski (ur.1868)
                 ż.(śl.1896) Karolina Rybicka (ur.1.11.1867 Petlikowce Stare)
                 ojc. Wincety Rybicki
                 mat. Elżbieta Osiadacz (c. Tomasza Osiadacza i Anieli z d. Skotnicka)
           B2. Hiacynt Myszkowski (ur.13.08.1876 Petlikowce)
                 [chrzestni : Kacper Liczner, Marianna Macyszyn, żona Pawła]
 
 5/ Nikodema Eugenia Myszkowska (ur.+/-1815  - zm.przed 12.01.1875]
     m. Karol Dąbski (ur.1812 - zm.12.01.1875, par. Petlikowce Nowe), lat 63
     Dzieci (Dąbscy) : 4 (Piotr, Franciszek, Wiktoria + 1 dziecko)
     A1. Piotr Dąbski [ur.+/-1855]
           ż. Agnieszka Grubizna [ur.+/-1855]
           ojc. Michał Grubizna
           mat. Wiktoria Ziękiewicz
           Dzieci (Dąbscy) : 
           B1. Michał Dąbski (ur.21.09.1877)
     A2. Franciszek Dąbski [ur.+/-1855]
           ż. Maria Grubizna [ur.+/-1855]
           ojc. Leon Grubizna
           mat. Agnieszka Kubasiewicz
           Dzieci (Dąbscy ) :
           B1. Szymon Dąbski (ur.14.07.1878)
     A3. Wiktoria Dąbska (zm.1912)
           m. Sylwester Ksawery Grubizna
           Dzieci (Grubizna) : 8
 
 6/ Jakub Myszkowski (ur.1820 - zm.1885)
     ż. Franciszka Sokołowska (ur.1820 - zm.1886)
     Dzieci : 4 (Wawrzyniec, Grzegorz, Jan, Marianna)
     A1. Wawrzyniec Myszkowski [ur.+/- 1845 r.]
           ż. Helena Dąbska [ur.+/-1845 - zm.po 1877]
           ojc. Kazimierz Dąbski
           mat. Joanna Sokołowska
           Dzieci :
           B1. Karolina Myszkowska (ur.1872 - zm.1891)
           B2. Antoni Myszkowski (ur.1874 - zm.1891)
           B3. Antonina Myszkowska (ur.4.01.1874 Petlikowce Stare)
                 [chrzestni : Stefan Wiszniewski, Marianna Krawczyńska]
           B4. Paulina Myszkowska (ur.1876 - zm.1891)
           B5. Franciszek Myszkowski (ur.1882 - zm.1884)
           B6. Franciszek Myszkowski (ur.1886), żołnierz w I wojnie św, (1915 r.)
 
                 
                 „Verlustliste”: 1915 r.
 
     A2. Grzegorz Myszkowski (ur.1855)
           ż.(śl.15.01.1878 Petlikowce Stare) Helena Osiadacz (ur.1855)
           [świadkowie ślubu : Jan Rybak, Grzegorz Skotnicki]
           ojc. Andrzej Osiadacz
           mat. Michalina Błaszków/ Kurpiel
           Dzieci :
           B1. Honorata Myszkowska (ur.11.01.1879 Petlikowce Stare)
                 [chrzestni : Paweł Macyszyn, Angela Rygiel, żona Marcina]
           B2. Katarzyna Myszkowska (ur.1884 - zm.1887)
           B3. Marianna Myszkowska (ur.1888)
     A3. Jan Myszkowski (ur.1859)
           ż. (śl.1885) Marcela Bykowska (ur.1862),
           ojc. Tomasz Bykowski
           mat. Wincentyna Maria Dąbska (c.Wojciecha Dąbskiego i Marcelli z d. Lewandowska)
           Dzieci :
           B1. Teresa Myszkowska (ur.1886)
           B2. Stanisław Myszkowski (ur.1889)
           B3. Wincenta Myszkowska (ur.1892 - zm.1895)
           B4. Piotr Myszkowski (ur.1896 - zm.1896)
           B5. Paweł Myszkowski (ur.1896)
     A4. Marianna Myszkowska [ur.+/-1860]
           m. Paweł Macyszyn/Mazur [ur.+/-1860]
           ojc. Ksawery Mazur 
           mat. Teresa Szopska / Kubasiewicz
           Dzieci (Macyszyn) :
           B1. Katarzyna Macyszyn (ur.13.04.1877 Petlikowce)
                  [chrzestni : Ignacy Skotnicki, Marianna Kurpiel, żona Grzegorza]
 
 7/ Maria Myszkowska (ur.1820 - zm.1885)
     m. Stanisław Kapitanowicz (ur.1824 - zm.1896)
     Potomstwo
 
 8/ Julianna Myszkowska [ur.+/- 1820]
     m. Ignacy Michalski [ur.+/-1820]
     Syn :
     Augustyn Michalski (ur.1841 Petlikowce Stare)
     1 ż. Barbara Litwińska [ur.+/-1820 - zm.przed 21.11.1876]
     2 ż.(śl.21.11.1876 Petlikowce) Karolina Wąsowska (ur.1854 Petlikowce Nowe)
          [świadkowie ślubu : Wincenty Rybicki, Hilary Osiadacz]
          ojc. Leon Wąsowski
          mat. Julianna Rybicka
 
 9/ Petronela Myszkowska [ur.+/- 1825 r.]
     m. NN.
     Potomstwo [ur. 1846 r.]
 
 10/ Adam Myszkowski [ur.+/- 1830 r.]
      ż. Marcella Legejda [ur.+/-1830]
      Dzieci : 3 (Katarzyna, Karol, Franciszek)
      A1. Katarzyna Myszkowska [ur.+/- 1855 r.]
            m. Franciszek Macyszyn [ur.+/-1855]
            ojc. Piotr Macyszyn
            mat. Agata Trębacz
            Dzieci (Macyszyn) :
            B1. Teresa Macyszyn (ur.16.10.1877 Petlikowce)
                  [chrzestni : Karol Grubizna, Karolina Bryndzak, żona Onufrego]
      A2. Karol  Myszkowski [ur.+/- 1860 r.]
            ż. Zofia Dąbska [ur.+/-1860]
            ojc. Marian Dąbski
            mat. Jadwiga Kubasiewicz
            Dzieci :
            B1. Michał Myszkowski (ur.1882 - zm.1887)
            B2. Antoni Myszkowski (ur.1884)
            B3. Maria Myszkowska (ur.1887)
            B4. Wincenty Myszkowski (ur.1890 - zm.1893)
            B5. Jan Myszkowski (ur.1893 - zm.1893)
            B6. Katarzyna Myszkowska (ur.1895)
      A3. Franciszek Myszkowski (ur.1861), prawdopodobnie to on wyemigrował do USA w 1907 r. (lat 45)
            ż.(śl.1886) Paulina Błachuciak [Bławuczak] (ur.1854)
            ojc. Wawrzyniec Błażej Błachuciak
            mat. Tekla Mazur ( 1 lub 2 m. Grzegorz Dąbski)
 
 11/ Wincenty Myszkowski [ur.+/- 1885]
      ż. (śl.1911) Joanna Kubasiewicz (ur.21.12.1887 Petlikowce Stare - zm. 3.03.1952 Jelenin, 
      gm. Chojna, pow. Gryfin, woj. zachodnio - pomorskie), 
      ojc. Karol Kubasiewicz (ur.1863 - zm.1922)
      mat. Maria Ostapiszyn (ur.1869 - zm.1928)
      Dzieci :
      A1. Maria Myszkowska [ur.+/-1915]
 
 12/ Jan Myszkowski (ur.6.10.1884 Petlikowce Nowe)
      ż. Anastazja Znak (ur.1.06.1885)
      Dzieci : 5 (Michał, Eliasz, Maria + 2 dzieci)
      A1. Michał Myszkowski (ur.1920 - zm.1999)
            ż. Maria Grubizna (ur.24.04.1922)
            Dzieci : 2
      A2. Eliasz Hilary Myszkowski (ur.26.01.1922 Petlikowce Nowe)
            ż. Maria Dąbrowska (ur.1929 - zm.1999)
            ojc. Karol Dąbrowski (ur.4.12.1894 Petlikowce Nowe)
            mat. Anna Rybak (ur.16.02.1907 Petlikowce Nowe)
            Dzieci : 2
      A3. Maria Myszkowska (ur.1913 - zm.2003)
            m. Michał Sokołowski (ur.21.05.1921)
           
 13/ Paweł Myszkowski [ur.+/-1900]
      ż. Tekla N. [ur.+/-1900]
      Dzieci : 
      Jan Myszkowski (ur.17.04.1923 Petlikowce Stare - zm.28.10.1992)
      w czasie II wojny robotnik przymusowy, Niemcy, Frankfurt Oder (X 1942 – III 1943)
 
 14/ 1911 r. - Franciszek Myszkowski z Petlikowic Starych 
 
    „Gazeta Lwowska” nr 285 z 15.12.1911 r.
 
 Z tej linii :
 
 N. Myszkowski
 ż. Albina N.
 Dzieci :
 1/ Kazimierz Myszkowski
 2/ Jan Myszkowski
 mieszkali : Jelenin (gmina Chojna) do 1947 r.
 
 Emigranci do USA :
 1/ Myszkowska Paraska (ur.1886), przybyła do portu Nowy Jork dnia 2.11.1907 r. z portu Triestie, 
     statkiem „Alice”,
     przyjął ją i innych imigrantów z Petlikowic – Mikołaj Rakowski
 
 2/ Myszkowski Franz (ur.1862), przybył do portu Nowy Jork dnia 2.11.1907 r. z portu Triestie,
     statkiem „Alice”, przyjął go Mikołaj Rakowski
 
 3/ Myszkowski Jasko (ur.1891), przybył do portu Nowy Jork dnia 2.11.1907 r., z portu Triestie,
     statkiem „Alice”, przyjął go Mikołaj Rakowski
----------------------------------------------------------------------------------
 PORCHOWA, par. Barysz :
 Najbliższa linia Myszkowskich (ok.20 km) :
 Linia : Porchowa (Porochova) k. Buczacza (prawdopodobnie blisko powiązana z linią z Petlikowic)
 
    [powiększ]
 
 1841 r. - Vincealaus Myszkowski, chrzestny [LN Porchowa, str.17]
 1885 r. - Petro Myszkowski (ur.12.07.1885), powołany do wojska austriackiego, dostał się do niewoli
              rosyjskiej i zaginął bez wieści  [„Gazeta Lwowska” nr 94 z 26.04.1921 r.]
 1921 r. - Katarzyna Myszkowska, Stefan Myszkowski z Porchowej
 
    „Gazeta Lwowska” nr 94 z 26.04.1921 r.
 
 Własność : 
 Alfred Karol Cielecki h. Zaremba (ur.1821 - zm.8.12.1892 Hadyńkowce), wł. dóbr Hadyńkowce (Ukraina), 
 s. Stanisława Ignacego i Katarzyny z d. Mysłowska
 ż.(śl.1849) Anna Bnińska h. Łodzia (ur.15.11.1828 Samostrzel)
 ojc. hr. Józef January Bniński (ur.19.09.1787 Poznań - zm.6.07.1846 Samostrzel)
        s. Konstantego i Franciszki z d. Śliwicka
 mat. Marianna Gąsiorowska h. Ślepowron (ur.6.08.1793 Warszawa - zm.25.03.1840 Berlin)
         c. Leona i Marianny z d. Borysławska
 Syn :
 Artur Zaręba Cielecki h. Zaremba (ur.1850 - zm.11.11.1930, poch. Lwów) [PSB]
 m.in. poseł na sejm galicyjski, wł. dóbr Porchowa 
 ż. Jadwiga hr. Kalinowska [ur.+/-1850]
 ojc. Władysław hr. Kalinowski (ur.1831 - zm.1893 Oryszkowce)
 mat.(śl.1857) Cecylia Szeliska, c. Józefa Kalasantego Szeliskiegi i Emilii z d. Pietruska
 [zob. niżej – Kalinowscy]
 
 1912 r. hr. Elżbieta Baworowska (Porchowa, Arturówka, Wadów)
                

 Przypisy :
 
 Właściciele i administratorzy dóbr Petlikowce Stare:
 1712 r. - Maurycy Kurdwanowski (zm.1715), herede de Petlikowce, capitaneus Halicz
 1715 r. -  Jan Marcinkiewicz, administrator de Petlikowce Stare, 1719 r. administrator de Bubulińce
 1719 r. - Franciszek Ciecierski, administrator de Petlikowce (wzm.1719 – 21)
 1723 r. - Andrzej Dunajewski, administrator de Petlikowce
 1746 r. - G. Jan Trojanowski, administrator de Petlikowce, ż. Katarzyna 
 1775 r. - G. Antoni Łuczyński, zarządca (dispositor) de Petlikowce
 1787 r. - Kasper Rogaliński [kupił dobra k. Buczacza od Bielskich, a Bielscy poprzednio od Potockich]  [1]
 1799 - 1809 r. - Elżbieta hr. Kalinowska [z domu Bielska h. Jelita, ż. Seweryna Ksawerego Kalinowskiego]
 1890 r. - Juliusz Korytowski (ur. w Płotyczy k. Tarnopola 1844 - zm.1916) [PSB],   [2]
                     poseł na Sejm Krajowy, Prezes Rady Powiatowej w Tarnopolu   [3]
 

 [1]  Rogalińscy

 Antoni Rogaliński, sędzia ziemski wschowski [Wschowa]

 ż. Helena Rogalińska

 Syn :

 Kasper Rogaliński h. Łodzia [ur.1728 - zm.1788, poch. Poznań] z Dzwonowa [PSB]

 starosta nakielski i obornicki 1761, elektor 1764 z woj. pozn., wojewoda inflancki 1786

 dz. d. Ujazd, Kowalewo, Lechowo w pow. kościańskim, od 1782 r. wł. dóbr k. Buczacza [nabytych od Bielskich]

 m.in. Petlikowce Stare

 1 ż. (śl.1752 Śrem) Anna Golińska z Goliny h. Zabawa [ur.1734 - zm.1774/83]

        ojc. Wojciech Goliński, pisarz ziemski poznański

        mat. Urszula Bielińska [2 m.1743 Maksymilian Molski, stolnik kaliski]

 2 ż.(śl.po1774) Konstancja Bekierska [ur.+/-1725 - zm.po1774] [1 m. Józef Bielski, zm.1774]

 Dzieci z 1 żony : jedyna córka

 Teodora Rogalińska (ur.1757 - zm.1798)

 1 m. (śl.1776) Feliks Łubieński (ur.1758 Minoga - zm.1848 Guzów) [PSB], rozwód

         [2 ż (śl.1782 Warszawa) Tekla Teresa Katarzyna Bielińska]

 2 m. Piotr Bieliński h. Szeliga (ur.1754 - zm.1829)  [PSB]

         pisarz wielki koronny, członek Rządu Tymczasowego Ks. Warsz.

         ojc. Stanislaw Bieliński h. Szeliga, kasztelanic lędzki

         mat. Marianna Rogalińska

 

 [2]  Kalinowscy

 Ignacy Kalinowski [ur.+/-1730]

 ż. Justyna Borzęcka [ur.+/-1735]

 ojc. Franciszek Borzęcki [ur.+/-1695], (s. Antoniego i Justyny Winnickiej ), podstoli litewski

 mat. Marianna Pociej [ur.+/-1700], c. hr. Ludwika - Konstantego Pocieja, hetmana wielkiego litewskiego 1709,

        wojewody wileńskiego 1722 i 2 ż. Emercjanny Warszyckiej - c. Stanisława  Warszyckiego,

        miecznika koronnego,

        2 v. ks. Montmorency [1 ż. Aniela Katarzyna Zahorowska, c. Stefana, kasztelana wołyńskiego]

 Syn :

 Seweryn Ksawery Kalinowski (ur.1759 - zm.po1790),

 ż. Elżbieta Bielska h. Jelita [ur.+/-1760 - zm.ok.1809] dz. m.in. dóbr  Petlikowce Stare 1799-1809

 ojc. Józef  Bielski (ur.+/-1730 - zm.1774), kasztelan halicki (s. Bogusława Bielskiego i Anny Szeptycka)

 mat. (1 ż.)  Józefa hr. Ostroróg [ur.+/-1730]

 lub

 2 ż. Konstancja Bekierska [ur.+/-1730]

 (2 m. Konstancji Bekierskiej  po1774 Kasper Rogaliński (1728 - 1788), 1787 r. dz. d. Petlikowce Stare,

 Bielawince, Bobulince, Korzowa, Kujdanów, Kurdwanówka, Nowosiółka Podhajecka, Zawadówka, Złotniki.

 Bielawince, Bobulince, Kujdanów, Kurdwanówka – par. Pelikowce Stare]

 

 Dzieci :

 A1. Justyna Kalinowska (ur.1790 - zm.21.02.1876 Paryż), wł. dobr Petlikowce

        1 m.(śl.1809) Józef  Tomasz hr. Russocki h. Zadora (ur.1785 Witowice k. Miechowa - zm.1862)

               ojc. Mikołaj Russocki  (ur.1745/50 - zm.1818) [PSB], s. Józefa i Petroneli Wolskiej

               mat.(śl.ok.1771) Magdalena Dobińska (zm.1829), c. Zygmunta (zm.1759), kaszt. brzezińskiego

        2 m. Józef Oechsner [ur.+/-1790]

 

 A2. Józef  Kalinowski [ur.+/-1790], dz. dóbr : Kamionka Wielka, Machnówka, Lubar, Udnow

       ż. Emilia Potocka (ur.ok.1791 Guzów, Galicja)

       ojc. Prot Antoni Potocki (ur.11.09.1761 Guzów - zm.1801), wojewoda kijowski ,

             dz. m.in. Machnówki  w pow. Berdyczów k. Żytomierza   

       mat.  Marianna Maria ks. Lubomirska h. Śreniawa (zm.1810) [1 m. Prot Antoni Potocki, rozwód,
               2 m. Walerian Zubow, generał wojsk ros., 3 m. Teodor Uwarow, generał wojsk ros.]
               ojc. Kacper ks. Lubomirski (zm.1780) [PSB],
               mat.(śl.1770) Barbara ks. Lubomirska [ur.+/-1745 - zm.po 1770],
               c. Jerzego Ignacego (1687-1753) [PSB] i Joanny bar. de Stein und Jettingen (1723 - 1783) [PSB].
               [Mężowie Barbary Lubomirskiej : 1 m. N. Sołłohub, 2 m. (śl.1770) Kacper Lubomirski (zm.1780),
               3 m. Kalikst Poniński h. Łodzia (1753-1817) [PSB], 4 m. Aleksander Winnicki h. Sas]

 

 A3. Ignacy Franciszek Antoni Kalinowski [ur.+/-1795 - zm.przed 1846]

        ż. Hortensja hr. Karśnicka h. Leliwa [ur.+/-1800 - zm.1881], wł. wsi Kurzany

        ojc. Antoni hr. Karśnicki h. Leliwa (ur.ok.1779 - zm.1844), wł. Bakowiec i Hrehorowa [PSB]

               s. Walentego i Elżbiety z d. Paczyńska

        mat. Julia Głogowska [ur.+/-1760]

        (Mężowie Hortensji hr. Karśnickiej :

        1 m. Ignacy Franciszek Antoni Kalinowski [ur.+/-1795 - zm.przed 1846],

        2 m.  Ludwik Jabłonowski h. Grzymała [ur.+/-1795 - zm.1846],

                 s. Ludwika Stanisława Jabłonowskiego (1773-1825) i Łucji Głogowska,

        3 m. Józef  Jakubowicz (ur.ok.1820 - zm.1883) [PSB]

                wł. d. Żochatyń k. Sanoka, Kurzany, Podwysokie, Wólka, Huciska, Demna ,

                s. Dominika Jakubowicza (1784 -1887)

        Dzieci z 1 żony :

        B1. Władysław Kalinowski (ur.1831 - zm.1893)

               ż. Cecylia Szeliska [ur.+/-1835]

               ojc. Józef Kalasanty Szeliski

               mat. Emilia Pietruska [Postruska ?]

 
 [3]  Juliusz Korytowski (ur. Płotycze k. Tarnopola 1844 - zm.1916) [PSB],
        poseł na Sejm Krajowy, Prezes Rady Powiatowej w Tarnopolu, właściciel dóbr ; Petlikowce Stare, Płotycze, Iwaczów
        ojc. Erazm Korytowski (ur.1816 - zm.1870), dz. Płotyczy, s. Franciszka K. (ur.1763 - zm.1834) i Nikodemy Zabielskiej
        mat. Malwina Kazimiera hr. Starzeńska (ur.1809 - zm.1894),
                c. Leopolda Ludwika S. (ur.1787 - zm.1860) [PSB] 
                i 1 żony Marii Tekli Czosnowskiej (ur.1788 - zm.1831), c. Szymona Czosnowskiego
                [ 2-gą żoną Leopolda Ludwika Starzeńskiego była Maria Karolina Turkułł (ur.1797 – zm.1859)]
        ż.(1865) Wanda Młocka (ur.+/-1845 - zm.1909), 
           w 1875 r. właścicielka tabularna dóbr ; Petlikowce Stare i Nowe, Bielawince, Kurdwanówka
           ojc. Franciszek Młocki
           mat. Sabina Dziokowska
 
 Formy nazwiska zbliżone w Petlikowicach Starych :
 1714 r. Dymitr Myszkiewicz, chrzestny
 1716 r. Sebastian Myszka i Anna, chrzestni [LN Petlikowice Stare, sygn. 1059, str.7]
 1717 r. Katarzyna Myszczyna, chrzestna
 1725 r. chrzest : Szymon, Rodzice : Jacenty Müszkow i Marianna
 1726 r. Stanisław Myszyński i Stefan Myszyński de Dobrepole, chrzestni
 1727 r. Agnieszka Miskowa de Bobulińce, chrzestna
 1741 r. Jakub Misza, chrzestny
 1776 r. ur. Apolonia, Rodzice : Wojciech Miskow i Agata, de Kujdanow
 
 
     [powrót]
 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 

 

do górywstecz