9.2. Linie k. m. Buczacz : Petlikowce Stare - Porchowa

 

  Ostatnia aktualizacja : 21.09.2021 r.

  Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

  
 
 
 PETLIKOWCE  STARE  (ukr. Petlykivtsi) - 10 km na N od Buczacza ] :
 
    Petlikowce Stare, kościół
 
 Początki linii Myszkowskich w Petlikowcach Starych :
 1716 r. Sebastian Myszka i Anna, chrzestni [LN Petlikowce Stare, sygn. 1059, str.7] (wzm.1716 – 1717)
 1720 r. Marianna Miszkowska de Zarwanica, chrzestna [LN Petlikowce Stare, sygn. 1059, str.12]
 1726 r. Szymon Miszkowski de Petlikowce, chrzestny [LN Petlikowce Stare, sygn. 1059, str.21]
 1727 r. Dymitr Myszkowski de Petlikowce, chrzestny [LN Petlikowce Stare, sygn. 1059, str.22]
 1743 r. Stanisław Myszkowskide Bobulińce, świadek ślubu [LC Petlikowce Stare, sygn. 1061, str.7]
 1752 r. Jan Myszkowski de Bobulińce, chrzestny [LN Petlikowce Stare, sygn. 1059, str.48]
 1772 r. Michał Myszkowski de Petlikowce, świadek ślubu [LC Petlikowce Stare, sygn. 1061, str.17]
 
 Daniel Myszkowski [ur.+/-1735 - zm.po 1783], laboriosus de Petlikowce
 ż.(śl.14.11.1756 Petlikowce) Helena Graczkowska [ur.+/-1735 - zm.po 1778] de Petlikowce
 [świadkowie ślubu : Jacenty Babiw, Jan Kozakow, Michał Sokołowski, Marcin Francyszyn, Stefan Maksymiszyn]
 
   akt ślubu , Petlikowce 1756 r.  [powiększ]
 
 Dzieci : (Justyna, Teofil, Barbara, Augustyn, Antoni, Tomasz, Marianna, Franciszek)
 A1. Justyna Myszkowska (ur.X.1757 Petlikowce) [LN Petlikowce Stare, sygn. 1059, str.57]
       [chrzestni : Mikołaj Graczkowski, Marianna Rybicka, 
       oraz Tomasz Jurysta i Katarzyna Śliwińska, wszyscy de Petlikowce]
       m.(śl.1778 Petlikowce) Marcin Błaszkow (Błaszczyszyn) [ur.+/-1755], kawaler
       ojc. N. Blaszkow [zm.przed 1778]
       mat. Justyna N. [zm.po 1778]
 A2. Teofil Myszkowski (ur.III.1760 Petlikowce) [LN Petlikowce Stare, sygn. 1059, str.60]
       [chrzestni : Mikołaj Graczkowski, Katarzyna Silinska (prawd. Śliwińska), de Petlikowce]
       m.(śl.23.02.1783 Petlikowce) Aleksander Rybakow [ur.+/-1760] de Petlikowce
 A3. Barbara Myszkowska (ur.4.12.1762 Petlikowce)
       [chrzestni : Mikołaj Graczkowski i Katarzyna Miczyńska (Miczińska)]
 A4. Augustyn Miskowski (ur.1765 Petlikowce, chrzest 28.07.1765 Petlikowce - zm.22.06.1768) 
       [chrzestni : G. Kazimierz Buczyński i G. Teresa Ossowska de Petlikowce]
       [LN Petlikowce Stare, sygn. 1059, str.68]
 A5. Antoni Myszkowski (ur.5.01.1769 Petlikowce - zm.1821) [LN Petlikowce Stare, sygn. 1059, str.72]
       [chrzestni : Jan Banach i Anna Domanowska, asystujący : Jan Pawłowski i Katarzyna Śliwińska de Petlikowce]
       ż. NN.
       Dzieci : 3 (Ignacy, N., N.)
       B1. Ignacy Myszkowski
 A6. Tomasz Myszkowski (ur.17.12.1772 Petlikowce) [LN Petlikowce Stare, sygn. 1059, str.78]
       [chrzestni : Jan Skotnicki, Katarzyna Śliwińska]
 A7. Marianna Myszkowska (ur.6.12.1775 Petlikowce - zm.1830) [LN Petlikowce Stare, sygn. 1059, str.83]
       [chrzestni : Jan Banach, Anna Domanowska]
       m. N. Machnicki [ur.+/-1775]
 A8. Franciszek Ksawery Myszkowski (ur.5.12.1778 Petlikowce, chrzest 5.10.1776 Petlikowce)
       [chrzestni : Jan Skotnicki, Katarzyna Śliwińska]
 
 Józef Myszkowski [ur.+/-1735]
 ż. Agnieszka N. [ur.+/-1735]
 Dzieci :
 Anna Myszkowska (ur.1761 - zm.25.02.1763), lat 2 [LM Petlikowce Stare, sygn. 1063, str.9]
 
 Kolejne pokolenia :
 Informacje :
 1/ strona rodziny Łuszpińskich 
 2/ metryki AGAD (internet) 
 3/ Geneteka 
 4/ MyHeritage  
---------------------------------------------------------------
 1/ Paulina Myszkowska [ur.+/-1805 r.] (ojciec : Antoni lub Tomasz lub Franciszek)
     m. Stanisław Skotnicki [ur.+/-1805]
     Dzieci (Skotniccy) : 1 (Izydor)
     A1. Izydor Skotnicki (ur.1828)
           1 ż.(śl.+/-1850) Franciszka Moskalik [ur.+/-1830 - zm.1874/76]
                 ojc. Piotr Moskal
                 mat. Konstancja Koszycka
           2 ż.(śl.8.02.1876 Petlikowce Nowe) Klara Sokołowska (ur.1835) [1 mąż – Szymon Święty]
                 [świadkowie ślubu : Piotr Dąbski, Ksawery Grubizna], [LC Petlikowce Nowe, str.84]
                 ojc. Jacenty Sokołowski
                 mat. Agnieszka Osiadacz
 
                   akt ślubu, Petlikowce Nowe 8.02.1786 r. [powiększ] 
 
           Dzieci (Skotniccy) z 1 żony : 3 (Antoni, Katarzyna, Karol)
           B1. Antoni Skotnicki [ur.+/-1850]
                 ż. Franciszka Gruszecka [ur.+/-1850]
                 ojc. Andrzej Gruszecki
                 mat. Tekla
           B2. Katarzyna Skotnicka (ur.1854)
                 m.(śl.21.11.1876 Petlikowce Stare) Adam Dobrzański (ur.1829) [1 żona Anna Pryjmak]
                 ojc. Paweł Dobrzański
                 mat. Anna Patachowska
           B3. Karol Skotnicki (ur.29.10.1874 Petlikowce Stare)
           Dzieci (Skotniccy) z 2 żony : 1 (Wiktoria)
           B4. Wiktoria Skotnicka (ur.27.12.1878 Petlikowce Nowe)
---------------------------------------------------------------
 2/ Karol Myszkowski (ur.1814 - zm.28.01.1891 Petlikowce Stare)
     ż. Domicella Muszyńska (ur.1820 - zm.28.01.1891 Petlikowce Stare)
     Dzieci : (Franciszek, Elżbieta)
     A1. Franciszek Myszkowski (ur.1852 - zm. po 1891)
           1 ż.(śl.5.02.1878 Petlikowce Stare) Maria Krzyżanowska (ur.1858 - zm.10.07.1886 Petlikowce Stare) 
                 ojc. Wawrzyniec Krzyżanowski (ur.1807 - zm.17.12.1877 Petlikowce Stare)
                 mat. Michalina Tytyn (ur.1813 - zm.22.03.1884 Petlikowce Stare)
           2 ż. (śl.24.08.1886) Agnieszka Osiadacz (ur.1848 - zm.24.08.1886 Petlikowce Stare),
                 ojc. Kazimierz Osiadacz (ur.1819 - zm.21.04.1890 Petlikowce Stare)
                 mat. Inocenta Żeromska (ur.1820 - zm.27.02.1882 Petlikowce Stare)
                 (1 lub 2 m. Łukasz Fajfer)
           Dzieci z 1 żony :
           B1. Karol Myszkowski (ur.8.10.1879 Petlikowce Stare - zm.20.11.1880 Petlikowce Stare), lat 1
                 [chrzestni : Jan Krzyżanowski, Marianna Macyszyn, żona Pawła]
           B2. Wiktoria Myszkowska (ur.20.11.1882 Petlikowce Stare - zm.10.12.1888 Petlikowce Stare)
                 [chrzestni : Jan Rudkowski, Elżbieta Mazur, żona Augustyna]
           B3. Jan Myszkowski (ur.6.05.1886 Petlikowce Stare - zm.11.05.1886 Petlikowce Stare)                                  
           Dzieci z 2 żony :
           B4. Michalina Myszkowska (ur.28.10.1887)
           B5. NN.(puer), (ur.1891 - zm.1891)
     A2. Elżbieta Myszkowska [ur.+/-1855]
           m.(śl.29.01.1882 Petlikowce Stare) Karol Mazur (ur.1856 - zm.29.01.1882 Petlikowce Stare)
           [świadkowie ślubu : Jakub Myszkowski, Joanna Kurpiel]
           ojc. August Mazur (ur.1831 - zm.1885) 
           mat. Karolina Osiadacz (ur.1830 - zm.1885)
           Potomstwo
---------------------------------------------------------------
 3/ Ignacy Myszkowski (ur.1815 - zm.6.10.1875 Petlikowce Nowe), lat 60, dom nr 37
     ż. Klara Mazur (ur.1820 - zm.15.02.1879), lat 59
 
     Dzieci : 4 (Józef, Marianna, Wojciech, Kazimierz, Klemens, Marcela)
     A1. Józef Myszkowski (ur.1847 - zm.1.08.1873 Petlikowce Nowe), żolnierz
 
     A2. Marianna Myszkowska (ur.1852 Petlikowce Nowe - zm.1912 Petlikowce Stare)          
           1 m.(śl.9.05.1876 Petlikowce) Antoni Chodak (ur.1833 Petlikowce Stare), wdowiec 
                 [świadkowie ślubu : Piotr Dąbski, Kacper Byk]
                 [1 żona Antoniego Chodaka – Agnieszka N.]
                 ojc. Tymoteusz (Mathias) Chodak 
                 mat. Katarzyna Kotowska
           2 m.(śl.6.02.1883 Petlikowce Stare) Teodor Litwinka (ur.1857 Petlikowice Nowe)
           Dzieci (Chodak) :
           B1. Katarzyna Chodak (ur.4.12.1880 Petlikowce)
                 [chrzestni : Mikołaj Kirniczny i Katarzyna Myszkowska, żona Wojciecha]
           Dzieci (Litwinka) :
           B1. Maria Litwinka [ur.+/-1885]
                 m. N. Niediłeńka [ur.+/-1885]
                    
     A3. Wojciech Myszkowski (ur.1854 - zm.20.03.1887 Petlikowce Nowe)
           ż. Katarzyna Czabrak [ur.+/-1860]
           ojc. Jan Czabrak
           mat. Teodora Romańczuk
           Dzieci : (Tomasz, Jan)
           B1. Tomasz Myszkowski (ur.30.07.1882 Petlikowce Nowe)
           B2. Jan Myszkowski (ur.6.10.1884 Petlikowce Nowe)
                 ż. Anastazja Znak (ur.1.06.1885 - zm.1952) [fot. Myheritage]
                 Dzieci : 5 (Michał, Eliasz, Wojciech, Maria, N.)
                 C1. Michał Myszkowski (ur.19.10.1920 Petlikowce Nowe - zm.1999)
                       ż. Maria Grubizna (ur.24.04.1922 - zm.2004)
                       ojc. Karol Grubizna
                       mat. Anna Romańczuk
                       Dzieci : 2
                 C2. Eliasz Hilary Myszkowski (ur.26.01.1922 Petlikowce Nowe)
                       ż. Maria Dąbrowska (ur.1929 - zm.1999)
                       ojc. Karol Dąbrowski (ur.4.12.1894 Petlikowce Nowe)
                       mat. Anna Rybak (ur.16.02.1907 Petlikowce Nowe)
                       Dzieci : 2
                 C3. Wojciech Myszkowski (ur.1925 - zm.1999) [fot. MyHeritage]
                       ż. Bronisława Romańczuk (ur.7.02.1927)
                       Dzieci : 2 (Jan, N)
                       B1. Jan Myszkowski
                 C4. Maria Myszkowska (ur.1930 - zm.2013)
                       m. Michał Sokołowski (ur.21.05.1921)
                       Dzieci : 3 (Rozalia, N., N.)
                       D1. Rozalia Sokołowska
                             m. N. Grzelak
 
     A4. Kazimierz Myszkowski (ur.3.03.1857 Petlikowce Nowe), 1889 r. emigrował do USA, Pensylwania
           1 ż. (śl.14.09.1879 Petlikowce) Petronela Sokołowska (ur.1861 Petlikowce Nowe - zm.6.04.1887)
                 ojc. Franciszek Sokołowski
                 mat. Franciszka Grubizna
           2 ż.(śl.1887) Ewa Rybak (ur.1869 Petlikowce)
                ojc. Andrzej Rybak (ur.1839 Petlikowce Stare - zm.przed 1886), s. Dymitra i Katarzyny Małańczuk
                mat.(śl.7.11.1864 Petlikowce Nowe) 
                Maria Sokołowska (ur.30.01.1847 Petlikowce Nowe - zm.16.10.1908 Petlikowce Nowe)
                [2 mąż Marii Sokołowskiej – N. Hawryłów]
           Dzieci z 1 żony : 5 (Karolina, Michał, Rozalia, Anna, Katarzyna)
           B1. Karolina Myszkowski (ur.1881 - zm.1.07.1882 Petlikowce Nowe)
           B2. Michał Myszkowski (ur.6.04.1883 Petlikowce Nowe - zm.ok.1949 Pittsburg, Pensylwania, USA)
           B3. Rozalia Myszkowska (ur.6.11.1886 Petlikowce Nowe)
                 m. N. Nediłeńka [ur.+/-1885]
           B4. Anna Myszkowska
           B5. Katarzyna Myszkowska
           Dzieci z 2 żony : 4 (Anna, Petronella, Franciszka, Katarzyna)  
           B6. Anna Myszkowska (ur.14.10.1896 Petlikowce Stare - zm.27.10.1900)     
           B7. Petronella Myszkowska (ur.10.09.1899 Petlikowce Nowe - zm.15.11.1984 Warnice)
                 m.(śl.13.05.1920 Petlikowce Nowe) Antoni Sokołowski (ur.15.05.1893 Petlikowce Nowe - zm.21.03.1949)
                 ojc. Karol Sokołowski (ur.+/-1870]
                 mat. Tekla
                 Dzieci (Sokołowscy) : 5 (Franciszka, Karol, Stanisław, Jan, Maria)
                 C1. Franciszka Sokołowska (ur.20.03.1921 - zm.17.12.2001 Warnice)
                       m. Władysław Antoni Kurpiel (ur.6.07.1925 Petlikowce Stare - zm.2.05.1986 Warnice)
                       ojc. Jan Kurpiel (ur.8.07.1884 Petlikowce Stare - zm.31.01.1972 Warnice)
                       mat.(śl.1908) Joanna Jurysta (ur.11.08.1890 Petlikowce Nowe - zm.1.08.1974 Warnice)
                 C2. Karol Sokołowski (ur.22.11.1922 - zm.9.05.2006 Warnice)
                       ż. Władysława Wiśniowska (ur.29.05.1930 - zm.4.01.2016 Dębno Lubuskie), poch. Warnice
                 C3. Stanisław Sokołowski (ur.29.09.1928 - zm.3.07.1994 Warnice)
                 C4. Jan Sokołowski
                 C5. Maria Sokołowska
                       m. N. Furmański
           B8. Franciszka Myszkowska (ur.28.05.1902 Petlikowce Stare - zm.1911), lat 9
           B9. Katarzyna Myszkowska (ur.20.06.1905 Petlikowce Nowe)
           
     A5. Klemens Myszkowski [ur.+/-1860]
     A6. Marcela Myszkowska [ur.+/-1860]
---------------------------------------------------------------
 4/ Karol Myszkowski [ur.+/-1815]
     ż. Łucja N. [ur.+/-1815]
     Dzieci :
     A1. Klemens Myszkowski (ur.1840 - zm.2.12.1891 Petlikowce Stare)
           ż. Teodora Zinkiewicz (Ziękiewicz) [ur.+/-1845]
           ojc. Stanisław Ziękiewicz
           mat. Anna
           Dzieci :
           B1. Michał Myszkowski (ur.19.11.1868 - zm.11.02.1896 Petlikowce Stare)
                 ż.(śl.1896) Karolina Rybicka (ur.1.11.1867 Petlikowce Stare)
                 ojc. Wincety Rybicki
                 mat. Elżbieta Osiadacz (c. Tomasza Osiadacza i Anieli z d. Skotnicka)
           B2. Hiacynt Myszkowski (ur.13.08.1876 Petlikowce)
                 [chrzestni : Kacper Liczner, Marianna Macyszyn, żona Pawła]
---------------------------------------------------------------
 5/ Nikodema Eugenia Myszkowska (ur.+/-1815  - zm.przed 12.01.1875]
     m. Karol Dąbski (ur.1812 - zm.12.01.1875 Petlikowce Nowe), lat 63
     Dzieci (Dąbscy) : 4 (Piotr, Franciszek, Wiktoria + 1 dziecko)
     A1. Piotr Dąbski [ur.+/-1855]
           ż. Agnieszka Grubizna [ur.+/-1855]
           ojc. Michał Grubizna
           mat. Wiktoria Ziękiewicz
           Dzieci (Dąbscy) : 
           B1. Michał Dąbski (ur.21.09.1877)
     A2. Franciszek Dąbski [ur.+/-1855]
           ż. Maria Grubizna [ur.+/-1855]
           ojc. Leon Grubizna
           mat. Agnieszka Kubasiewicz
           Dzieci (Dąbscy ) :
           B1. Szymon Dąbski (ur.14.07.1878)
     A3. Wiktoria Dąbska (zm.1912)
           m. Sylwester Ksawery Grubizna
           Dzieci (Grubizna) : 8
---------------------------------------------------------------
 6/ Jakub Myszkowski (ur.1820, dom 7 - zm.17.02.1885 Petlikowsce Stare)
     ż. Franciszka Sokołowska (ur.11.12.1820 Petlikowce Stare - zm.1886)
 
     Dzieci : 6 (Marianna, Wawrzyniec, Grzegorz, Jan, Katarzyna, N.)
     A1. Marianna Myszkowska (ur.1843 - zm.1911)
           m. Paweł Macyszyn/Mazur (ur.30.06.1843 Petlikowce Stare)
           ojc. Ksawery Mazur 
           mat. Teresa Szopska / Kubasiewicz
           Dzieci (Macyszyn) : 6
           B1. Katarzyna Macyszyn (ur.1872 - zm.1872)
           B2. Katarzyna Macyszyn (ur.13.04.1877 Petlikowce)
                  [chrzestni : Ignacy Skotnicki, Marianna Kurpiel, żona Grzegorza]
           B3. Antoni Macyszyn
           B4. Tekla Macyszyn
 
     A2. Wawrzyniec Myszkowski [ur.+/-1845]
           ż. Helena Dąbska [ur.+/-1845 - zm.po 1877]
           ojc. Kazimierz Dąbski
           mat. Joanna Sokołowska
           Dzieci :
           B1. Karolina Myszkowska (ur.1872 - zm.5.03.1891 Petlikoce Stare)
           B2. Antoni Myszkowski (ur.1874 - zm.11.11.1891 Petlikowce Stare)
           B3. Antonina Myszkowska (ur.4.01.1874 Petlikowce Stare)
                 [chrzestni : Stefan Wiszniewski, Marianna Krawczyńska]
           B4. Paulina Myszkowska (ur.11.01.1876 Petlikowce Stare - zm.13.03.1891 Petlikowce Stare)
           B5. Franciszek Myszkowski (ur.1882 - zm.2.05.1884 Petlikowce Stare)
           B6. Franciszek Myszkowski (ur.20.07.1886 Petlikowce Stare), żołnierz w I wojnie św, (1915 r.)
 
                 
                 „Verlustliste”: 1915 r.
 
                 ż. (śl.1911) Joanna Kubasiewicz (ur.21.12.1887 Petlikowce Stare - zm. 3.03.1952 Jelenin, 
                 gm. Chojna, pow. Gryfin, woj. zachodnio - pomorskie), 
                 ojc. Karol Kubasiewicz (ur.1863 - zm.1922)
                 mat. Maria Ostapiszyn (ur.1869 - zm.1928)
                 Dzieci : 2 (Maria, Antonina)
                 C1. Maria Myszkowska [ur.+/-1915]
                 C2. Antonina Myszkowska [ur.+/-1915]
                       m. Antoni Lipka (ur.1910 - zm.1944)
                       ojc. Michal Lipka
                       mat. Anna Czornij
 
     A3. Grzegorz Myszkowski (ur.1855)
           ż.(śl.15.01.1878 Petlikowce Stare) Helena Osiadacz (ur.1855)
           [świadkowie ślubu : Jan Rybak, Grzegorz Skotnicki]
           ojc. Andrzej Osiadacz (ur.1823 - zm.5.11.1883 Petlikowce Stare)
           mat. Michalina Błaszków/ Kurpiel, c. Szymona Błażków i Agnieszki z d. Hreczyńska
           Dzieci : (Honorata, Katarzyna, Marianna)
           B1. Honorata Myszkowska (ur.11.01.1879 Petlikowce Stare)
                 [chrzestni : Paweł Macyszyn, Angela Rygiel, żona Marcina]
           B2. Katarzyna Myszkowska (ur.25.11.1884 Petlikowce Stare - zm.2.04.1887 Petlikowce Stare)
           B3. Marianna Myszkowska (ur.5.08.1888 Petlikowce Stare)
 
     A4. Jan Myszkowski (ur.1859 Petlikowce Stare)
           ż. (śl.1.02.1885 Petlikowce Stare) Marcela Bykowska (ur.1862 Ossowce, Ukraina)
           ojc. Tomasz Bykowski
           mat. Wincentyna Maria Dąbska (c.Wojciecha Dąbskiego i Marcelli z d. Lewandowska)
           Dzieci : (Teresa, Stanisław, Wincenty, Piotr, Paweł)
           B1. Teresa Myszkowska (ur.10.10.1886 Petlikowce Stare – zm.12.09.1965)
                 m. Maciej Kubasiewicz (ur.22.02.1883 Petlikowce Stare)
                 ojc. Romuald Kubasiewicz
                 mat . Konstancja Osiadacz
           B2. Stanisław Myszkowski (ur.14.05.1889 Petlikowce Stare)
           B3. Wincenta Myszkowska (ur.27.03.1892 Petlikowce Stare - zm.2.09.1895 Petlikowce Stare)
           B4. Piotr Myszkowski (ur.16.05.1896 Petlikowce Stare - zm.19.07.1896 Petlikowce Stare)
           B5. Paweł Myszkowski (ur.16.05.1896 Petlikowce Stare)
                 ż. Tekla N. [ur.+/-1900]
                 Dzieci : 
                 C1. Jan Myszkowski (ur.17.04.1923 Petlikowce Stare - zm.28.10.1992)
                       w czasie II wojny robotnik przymusowy, Niemcy, Frankfurt Oder (X 1942 – III 1943)
 
     A5. Katarzyna Myszkowska [ur.+/-1860]
---------------------------------------------------------------
 7/ Maria Myszkowska (ur.1820 - zm.19.03.1885 Petlikowce Stare)
     m. Stanisław Kapitanowicz (ur.1824 - zm.13.02.1896 Petlikowce Stare)
     Potomstwo
---------------------------------------------------------------
 8/ Julianna Myszkowska [ur.+/- 1820]
     m. Ignacy Michalski [ur.+/-1820]
     Syn :
     Augustyn Michalski (ur.1841 Petlikowce Stare)
     1 ż. Barbara Litwińska [ur.+/-1820 - zm.przed 21.11.1876]
     2 ż.(śl.21.11.1876 Petlikowce) Karolina Wąsowska (ur.1854 Petlikowce Nowe)
          [świadkowie ślubu : Wincenty Rybicki, Hilary Osiadacz]
          ojc. Leon Wąsowski
          mat. Julianna Rybicka
---------------------------------------------------------------
 9/ Petronela Myszkowska [ur.+/-1825]
     m. NN.
     Córka :
     Franciszka Myszkowska (ur.1.04.1845 Petlikowsce Nowe - zm.9.04.1887 Petlikowce Nowe), c. Petroneli (illegit.)
     m.(śl.4.02.1872 Petlikowce Stare) Kacper Byk (ur.5.01.1840 Petlikowce Nowe - zm.26.02.1890 Petlikowce Nowe) 
     wdowiec po Mariannie Pryjmak
     [świadkowie ślubu : Piotr Skotnicki i Paweł Dumanowski]
     ojc. Jakub Byk
     mat. Magdalena Sojka
---------------------------------------------------------------
 10/ Adam Myszkowski [ur.+/-1830]
      ż. Marcella Legejda [ur.+/-1830]
 
      Dzieci : 3 (Katarzyna, Karol, Franciszek)
      A1. Katarzyna Myszkowska (ur.1851)
            m. Franciszek Macyszyn (ur.3.10.1843 Petlikowce Stare)
            ojc. Piotr Macyszyn
            mat. Agata Trębacz
            Dzieci (Macyszyn) :
            B1. Stefan Macyszyn (ur.1871 - zm.1874), lat 3
            B2. Teresa Macyszyn (ur.16.10.1877 Petlikowce)
                  [chrzestni : Karol Grubizna, Karolina Bryndzak, żona Onufrego]
            B3. Karol Macyszyn
      A2. Karol  Myszkowski [ur.+/- 1860]
            ż. Zofia Dąbska [ur.+/-1860]
            ojc. Marian Dąbski [ur.+/-1825]
            mat. Jadwiga Kubasiewicz (ur.1828 - zm.20.04.1885 Petlikowce Stare)
            Dzieci :
            B1. Michał Myszkowski (ur.6.10.1882 Petlikowce Stare - zm.22.03.1887 Petlikowce Stare)
            B2. Antoni Myszkowski (ur.13.12.1884 Petlikowce Stare)
                  ż. Joanna Mazur (ur.13.03.1888 Petlikowce Stare)
                  Dzieci : 1 (Karolina)
                  C1. Karolina Myszkowska
            B3. Maria Myszkowska (ur.29.07.1887 Petlikowce Stare)
            B4. Wincenty Myszkowski (ur.24.01.1890 Petlikowce Stare - zm.7.03.1893 Petlikowsce Stare)
            B5. Jan Myszkowski (ur.22.03.1893 Petlikowce Stare - zm.22.03.1893)
            B6. Katarzyna Myszkowska (ur.10.05.1895 Petlikowce Stare)
      A3. Franciszek Myszkowski (ur.1861 - zm.20.06.1886 Petlikowce Stare), 
            prawdopodobnie to on wyemigrował do USA w 1907 r. (lat 45)
            ż.(śl.20.06.1886) Paulina Błachuciak [Bławuczak] (ur.1854)
            ojc. Wawrzyniec Błażej Błachuciak
            mat. Tekla Mazur ( 1 lub 2 m. Grzegorz Dąbski)
---------------------------------------------------------------
 11/ 1911 r. - Franciszek Myszkowski z Petlikowic Starych 
 
    „Gazeta Lwowska” nr 285 z 15.12.1911 r.
---------------------------------------------------------------
 12/ 1931 r.
 
  
 [„Słowo Polskie” nr 282, dn. 14.10.1931 r., artykuł „Terrorem i pożogą”, Pożar w zagrodzie Jana Trębacza 
 w Petlikowcach Starych, dn. 4.10.1931 r. wzniecony przez członków U.O.W. pow. podhajeckiego w akcji sabotażowej.
---------------------------------------------------------------
 Z tej linii :
 
 N. Myszkowski
 ż. Albina N.
 Dzieci :
 1/ Kazimierz Myszkowski
 2/ Jan Myszkowski
 mieszkali : Jelenin (gmina Chojna) do 1947 r.
 
 Emigranci do USA :
 1/ Myszkowska Paraska (ur.1886), przybyła do portu Nowy Jork dnia 2.11.1907 r. z portu Triestie, 
     statkiem „Alice”,
     przyjął ją i innych imigrantów z Petlikowic – Mikołaj Rakowski
 
 2/ Myszkowski Franz (ur.1862), przybył do portu Nowy Jork dnia 2.11.1907 r. z portu Triestie,
     statkiem „Alice”, przyjął go Mikołaj Rakowski
 
 3/ Myszkowski Jasko (ur.1891), przybył do portu Nowy Jork dnia 2.11.1907 r., z portu Triestie,
     statkiem „Alice”, przyjął go Mikołaj Rakowski
----------------------------------------------------------------------------------
 PORCHOWA, par. Barysz :
 Najbliższa linia Myszkowskich (ok.20 km) :
 Linia : Porchowa (Porochova) k. Buczacza (prawdopodobnie blisko powiązana z linią z Petlikowic)
 
    [powiększ]
 
 1841 r. - Vincealaus Myszkowski, chrzestny [LN Porchowa, str.17]
 
 1870 r. - Maria Myszkowska [ur.+/-1870]
              m. Wojciech Jarosławski [ur.+/-1870]
              Dzieci :
              Michał Jarosławski (ur.1896 Porchowa, par. Buczacz - zm.14.06.1899 Porchowa, par. Buczacz), lat 3
 
 1885 r. - Petro Myszkowski (ur.12.07.1885), powołany do wojska austriackiego, dostał się do niewoli
              rosyjskiej i zaginął bez wieści  [„Gazeta Lwowska” nr 94 z 26.04.1921 r.]
 1921 r. - Katarzyna Myszkowska, Stefan Myszkowski z Porchowej
 
    „Gazeta Lwowska” nr 94 z 26.04.1921 r.
 
 Własność : 
 Alfred Karol Cielecki h. Zaremba (ur.1821 - zm.8.12.1892 Hadyńkowce), wł. dóbr Hadyńkowce (Ukraina), 
 s. Stanisława Ignacego i Katarzyny z d. Mysłowska
 ż.(śl.1849) Anna Bnińska h. Łodzia (ur.15.11.1828 Samostrzel)
 ojc. hr. Józef January Bniński (ur.19.09.1787 Poznań - zm.6.07.1846 Samostrzel)
        s. Konstantego i Franciszki z d. Śliwicka
 mat. Marianna Gąsiorowska h. Ślepowron (ur.6.08.1793 Warszawa - zm.25.03.1840 Berlin)
         c. Leona i Marianny z d. Borysławska
 Syn :
 Artur Zaręba Cielecki h. Zaremba (ur.1850 - zm.11.11.1930, poch. Lwów) [PSB]
 m.in. poseł na sejm galicyjski, wł. dóbr Porchowa 
 ż. Jadwiga hr. Kalinowska [ur.+/-1850]
 ojc. Władysław hr. Kalinowski (ur.1831 - zm.1893 Oryszkowce)
 mat.(śl.1857) Cecylia Szeliska, c. Józefa Kalasantego Szeliskiegi i Emilii z d. Pietruska
 [zob. niżej – Kalinowscy]
 
 1912 r. hr. Elżbieta Baworowska (Porchowa, Arturówka, Wadów)
----------------------------------------------------------------------------------
 Buczacz :
 1928 r. Maria Myszkowska, Buczacz            

 Przypisy :
 
 Właściciele i administratorzy dóbr Petlikowce Stare:
 1712 r. - Maurycy Kurdwanowski (zm.1715), herede de Petlikowce, capitaneus Halicz
 1715 r. -  Jan Marcinkiewicz, administrator de Petlikowce Stare, 1719 r. administrator de Bubulińce
 1719 r. - Franciszek Ciecierski, administrator de Petlikowce (wzm.1719 – 21)
 1723 r. - Andrzej Dunajewski, administrator de Petlikowce
 1746 r. - G. Jan Trojanowski, administrator de Petlikowce, ż. Katarzyna 
 1775 r. - G. Antoni Łuczyński, zarządca (dispositor) de Petlikowce
 1787 r. - Kasper Rogaliński [kupił dobra k. Buczacza od Bielskich, a Bielscy poprzednio od Potockich]  [1]
 1799 - 1809 r. - Elżbieta hr. Kalinowska [z domu Bielska h. Jelita, ż. Seweryna Ksawerego Kalinowskiego]
 1890 r. - Juliusz Korytowski (ur. w Płotyczy k. Tarnopola 1844 - zm.1916) [PSB],   [2]
                     poseł na Sejm Krajowy, Prezes Rady Powiatowej w Tarnopolu   [3]
 

 [1]  Rogalińscy

 Antoni Rogaliński, sędzia ziemski wschowski [Wschowa]

 ż. Helena Rogalińska

 Syn :

 Kasper Rogaliński h. Łodzia [ur.1728 - zm.1788, poch. Poznań] z Dzwonowa [PSB]

 starosta nakielski i obornicki 1761, elektor 1764 z woj. pozn., wojewoda inflancki 1786

 dz. d. Ujazd, Kowalewo, Lechowo w pow. kościańskim, od 1782 r. wł. dóbr k. Buczacza [nabytych od Bielskich]

 m.in. Petlikowce Stare

 1 ż. (śl.1752 Śrem) Anna Golińska z Goliny h. Zabawa [ur.1734 - zm.1774/83]

        ojc. Wojciech Goliński, pisarz ziemski poznański

        mat. Urszula Bielińska [2 m.1743 Maksymilian Molski, stolnik kaliski]

 2 ż.(śl.po1774) Konstancja Bekierska [ur.+/-1725 - zm.po1774] [1 m. Józef Bielski, zm.1774]

 Dzieci z 1 żony : jedyna córka

 Teodora Rogalińska (ur.1757 - zm.1798)

 1 m. (śl.1776) Feliks Łubieński (ur.1758 Minoga - zm.1848 Guzów) [PSB], rozwód

         [2 ż (śl.1782 Warszawa) Tekla Teresa Katarzyna Bielińska]

 2 m. Piotr Bieliński h. Szeliga (ur.1754 - zm.1829)  [PSB]

         pisarz wielki koronny, członek Rządu Tymczasowego Ks. Warsz.

         ojc. Stanisław Bieliński h. Szeliga, kasztelanic lędzki

         mat. Marianna Rogalińska

 

 [2]  Kalinowscy

 Ignacy Kalinowski [ur.+/-1730]

 ż. Justyna Borzęcka [ur.+/-1735]

 ojc. Franciszek Borzęcki [ur.+/-1695], (s. Antoniego i Justyny Winnickiej ), podstoli litewski

 mat. Marianna Pociej [ur.+/-1700], c. hr. Ludwika - Konstantego Pocieja, hetmana wielkiego litewskiego 1709,

        wojewody wileńskiego 1722 i 2 ż. Emercjanny Warszyckiej - c. Stanisława  Warszyckiego,

        miecznika koronnego,

        2 v. ks. Montmorency [1 ż. Aniela Katarzyna Zahorowska, c. Stefana, kasztelana wołyńskiego]

 Syn :

 Seweryn Ksawery Kalinowski (ur.1759 - zm.po1790),

 ż. Elżbieta Bielska h. Jelita [ur.+/-1760 - zm.ok.1809] dz. m.in. dóbr  Petlikowce Stare 1799-1809

 ojc. Józef  Bielski (ur.+/-1730 - zm.1774), kasztelan halicki (s. Bogusława Bielskiego i Anny Szeptycka)

 mat. (1 ż.)  Józefa hr. Ostroróg [ur.+/-1730]

 lub

 2 ż. Konstancja Bekierska [ur.+/-1730]

 (2 m. Konstancji Bekierskiej  po1774 Kasper Rogaliński (1728 - 1788), 1787 r. dz. d. Petlikowce Stare,

 Bielawince, Bobulince, Korzowa, Kujdanów, Kurdwanówka, Nowosiółka Podhajecka, Zawadówka, Złotniki.

 Bielawince, Bobulince, Kujdanów, Kurdwanówka – par. Pelikowce Stare]

 

 Dzieci :

 A1. Justyna Kalinowska (ur.1790 - zm.21.02.1876 Paryż), wł. dobr Petlikowce

        1 m.(śl.1809) Józef  Tomasz hr. Russocki h. Zadora (ur.1785 Witowice k. Miechowa - zm.1862)

               ojc. Mikołaj Russocki  (ur.1745/50 - zm.1818) [PSB], s. Józefa i Petroneli Wolskiej

               mat.(śl.ok.1771) Magdalena Dobińska (zm.1829), c. Zygmunta (zm.1759), kaszt. brzezińskiego

        2 m. Józef Oechsner [ur.+/-1790]

 

 A2. Józef  Kalinowski [ur.+/-1790], dz. dóbr : Kamionka Wielka, Machnówka, Lubar, Udnow

       ż. Emilia Potocka (ur.ok.1791 Guzów, Galicja)

       ojc. Prot Antoni Potocki (ur.11.09.1761 Guzów - zm.1801), wojewoda kijowski ,

             dz. m.in. Machnówki  w pow. Berdyczów k. Żytomierza   

       mat.  Marianna Maria ks. Lubomirska h. Śreniawa (zm.1810) [1 m. Prot Antoni Potocki, rozwód,
               2 m. Walerian Zubow, generał wojsk ros., 3 m. Teodor Uwarow, generał wojsk ros.]
               ojc. Kacper ks. Lubomirski (zm.1780) [PSB],
               mat.(śl.1770) Barbara ks. Lubomirska [ur.+/-1745 - zm.po 1770],
               c. Jerzego Ignacego (1687-1753) [PSB] i Joanny bar. de Stein und Jettingen (1723 - 1783) [PSB].
               [Mężowie Barbary Lubomirskiej : 1 m. N. Sołłohub, 2 m. (śl.1770) Kacper Lubomirski (zm.1780),
               3 m. Kalikst Poniński h. Łodzia (1753-1817) [PSB], 4 m. Aleksander Winnicki h. Sas]

 

 A3. Ignacy Franciszek Antoni Kalinowski [ur.+/-1795 - zm.przed 1846]

        ż. Hortensja hr. Karśnicka h. Leliwa [ur.+/-1800 - zm.1881], wł. wsi Kurzany

        ojc. Antoni hr. Karśnicki h. Leliwa (ur.ok.1779 - zm.1844), wł. Bakowiec i Hrehorowa [PSB]

               s. Walentego i Elżbiety z d. Paczyńska

        mat. Julia Głogowska [ur.+/-1760]

        (Mężowie Hortensji hr. Karśnickiej :

        1 m. Ignacy Franciszek Antoni Kalinowski [ur.+/-1795 - zm.przed 1846],

        2 m.  Ludwik Jabłonowski h. Grzymała [ur.+/-1795 - zm.1846],

                 s. Ludwika Stanisława Jabłonowskiego (1773-1825) i Łucji Głogowska,

        3 m. Józef  Jakubowicz (ur.ok.1820 - zm.1883) [PSB]

                wł. d. Żochatyń k. Sanoka, Kurzany, Podwysokie, Wólka, Huciska, Demna ,

                s. Dominika Jakubowicza (1784 -1887)

        Dzieci z 1 żony :

        B1. Władysław Kalinowski (ur.1831 - zm.1893)

               ż. Cecylia Szeliska [ur.+/-1835]

               ojc. Józef Kalasanty Szeliski

               mat. Emilia Pietruska [Postruska ?]

 
 [3]  Juliusz Korytowski (ur. Płotycze k. Tarnopola 1844 - zm.1916) [PSB],
        poseł na Sejm Krajowy, Prezes Rady Powiatowej w Tarnopolu, właściciel dóbr ; Petlikowce Stare, Płotycze, Iwaczów
        ojc. Erazm Korytowski (ur.1816 - zm.1870), dz. Płotyczy, s. Franciszka K. (ur.1763 - zm.1834) i Nikodemy Zabielskiej
        mat. Malwina Kazimiera hr. Starzeńska (ur.1809 - zm.1894),
                c. Leopolda Ludwika S. (ur.1787 - zm.1860) [PSB] 
                i 1 żony Marii Tekli Czosnowskiej (ur.1788 - zm.1831), c. Szymona Czosnowskiego
                [ 2-gą żoną Leopolda Ludwika Starzeńskiego była Maria Karolina Turkułł (ur.1797 - zm.1859)]
        ż.(1865) Wanda Młocka (ur.+/-1845 - zm.1909), 
           w 1875 r. właścicielka tabularna dóbr ; Petlikowce Stare i Nowe, Bielawince, Kurdwanówka
           ojc. Franciszek Młocki
           mat. Sabina Dziokowska
 
 Formy nazwiska zbliżone w Petlikowicach Starych :
 1714 r. Dymitr Myszkiewicz, chrzestny
 1716 r. Sebastian Myszka i Anna, chrzestni [LN Petlikowce Stare, sygn. 1059, str.7]
 1717 r. Katarzyna Myszczyna, chrzestna
 1725 r. chrzest : Szymon, Rodzice : Jacenty Müszkow i Marianna
 1726 r. Stanisław Myszyński i Stefan Myszyński de Dobrepole, chrzestni
 1727 r. Agnieszka Miskowa de Bobulińce, chrzestna
 1741 r. Jakub Misza, chrzestny
 1776 r. ur. Apolonia, Rodzice : Wojciech Miskow i Agata, de Kujdanow
 
 
     [powrót]
 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 

 

do górywstecz