9.8. Inne linie (Ukraina, Białoruś, Rosja) 
 
 Ostatnia aktualizacja : 19.03.2024 r. 

 Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

 1665 r. - Myszkowscy z Wołynia

 „Spisok dworian wołynskoj gubernii” – Żytomierz 1906 r. [zapis z 1861 r.]

 

 Мышковскiе : Доминикъ съ сыномъ Феликсомъ - Bикентiемъ, у коего сыновья :

 Фрацъ, Bарфоломей и Теофиль, и Матвъй съ сыномъ Антономъ, у коего сыновья :

 Матвъй - Карлъ, Константинъ, Петр - Павел, Николай и Петръ, сыновья Bарфоломея,

 внуки Антона - Ивана  Петрова

 

 Schemat (daty urodzenia szacunkowe) :

 Piotr Myszkowski [ur.+/-1665]

 ż. Anna Antonowska [ur.+/-1670]

 [Informacje dodatkowe : p. Andrzej Włodarczyk z Radomia]

 

 Syn :

 Anton Iwan (Jan) Myszkowskij [ur.+/-1695 - zm.po 1750]

 W 1721 r. Jan Antoni, syn Piotra i Anny z Antonowskich Myszkowski w imieniu swym i żony swojej

 Marianny z Sieniutów Lachowieckiej oraz swego syna Bartłomieja przekazał na rzecz Michała Mohylę Andruszewicza,

 Stanisława Staszkiewicza i Jana Brzozowskiego 3 części dziedzicznego majątku w Antonowszczyźnie sytuowanego.

 W 1750 r. Antoni Jan Myszkowski nabył od Jana Jezierskiego majątek Kirejewka za 9 500 zł

 [Kirejówka al. Kiryjówka, Kirejewka, pow. Żytomierz, gmina Motowidłówka, stacja pocztowa Lubar, st. dr. żel. Olszanka]

 ż.(śl.przed 1721) Marianna z Sieniutów Lachowiecka (Lachowicka) [ur.+/-1695]

 

 Syn :

 Bartłomiej Myszkowski [ur.+/-1725 - zm.po 1774]

 w 1774 r. Bartłomiej Myszkowski s. Jana - Antoniego w imieniu swoim i synów swoich

 Dominika i Mateusza Myszkowskich sprzedał w/w majątek za 11 000 zł Janowi Trypoliskiemu

 ż. Anna N. [ur.+/-1730]

 

 Dzieci : co najmniej 2  ( Dominik, Matwiej )

 A1. Dominik Myszkowski (ur.1760, chrzest w par. Pików k.Chmielnika - zm.po 1815)

       ż. Marianna Bieniecka (Biniecka) [ur.+/-1760 - zm.po 1815]

 

      

 

       Dzieci : 4 (Feliks, Apolonia, Waleria, Ludwika)

       B1. Feliks Wikient (Wincenty) (ur.1803, chrzest w par. świerżowskiej (Świerze), dek. Lubliński)

             [w pisowni również Feliks Mieszkowski]

             [Świerże – 13 km na SE od Radzynia Podlaskiego] [pkt 7.7]

             w czasie legitymacji 15.12.1832 r. dołączony do rodu,

             wg rewizji z 1833 r. mieszkał we wsi Samczyki (pow. Starokonstantynów),

             szlachta II stopnia czynszowa

             [Samczyki – katolicka parafia Starokonstantynów]

             ż.(śl.16.04.1833 Samczyki, par. Ostropol) Paulina Żurakowska [Żurawska] (ur.1815 Samczyki, par. Ostropol)

             [świadkowie ślubu : Antoni Swaryczewski i Ignacy Borowski]

             ojc. Tomasz Żurakowski

             mat. Kunegunda Olszewska

             [prawdopodobnie 1 żona :

             Konstancja Żółkiewska, „Urodzona” (ur.1806 - zm.10.01.1829 Werborodynce, par. Stary Konstantynów), lat 22]

             Dzieci z 1 żony Konstanci Żółkiewskiej :

             C1. Kajetan Mieszkowski (ur.1826 - zm.6.12.1828 Werborodyńce, par. Stay Konstantynów), lat 2

             Dzieci z 2 żony : 3 ( Franz, Klara, Elżbieta, Bartłomiej, Teofil, Adolf)

             C1. Franz Myszkowski (ur.1834, par. Stary Konstantynów]

             C2. Klara Myszkowska (ur.3.05.1835 Ostrykowcw, par. Stary Konstantynów)

                   [chrzestni : Józef Ostaszewski i Ludwika Dunajowska]

             C3. Elżbieta Myszkowska (ur.5.07.1837 Beregiele, par. Starokonstantynów)

             C4. Bartłomiej Myszkowski (ur.1841, par. Stary Konstantynów)

             C5. Teofil Myszkowski (ur.1844, par. Stary Konstantynów)

                   szlachcic, powstaniec styczniowy 1863 - 64, mieszkał w powiecie Berdyczów, wieś Sadek, Wołyń

             C6. Adolf Myszkowski (ur.30.08.1845 Beregiele, par. Starokonstantynów)

       B2. Apolonia (ur.1806, par. Stary Konstantynów)

       B3. Waleria (ur.1813, par. Stary Konstantynów)

       B4. Ludwika (ur.1815, par. Stary Konstantynów)

       W parafii Starokonstantynów wielokrotnie zapisana Konstancja Myszkowska jako chrzestna (wzm.1827 – 1835)

 

 A2. Matwiej (Mateusz) Myszkowski (ur.1771, chrzest 25.04.1771 w par. Polanka, Brześć - zm.po 1808)

       w 1808 r. służył przy przejściu granicznym Radziwiłłów

       [Radziwiłłów, pow. Dubno – 33 km na NW od m. Krzemieniec]

       ż. Apolonia Bolechowska [ur.+/-1770]

 

      

 

       Dzieci : (Antoni)

       B1. Antoni Myszkowski (ur.1796, chrzest 27.07.1796 w par. Kopijówka lub Kaniów - zm.21.03.1867 Krzemieniec)

             [w akcie zgonu : Józef Myszkowski, zmarł od zapalenia wątroby, wdowiec po Anastazji Falowej,

             zostawił dzieci : Karol, Konstanty, Paweł, Mikołaj, Marcelina]

                 6.09.1813 r. uzyskał potwierdzenie szlachectwa h. Jastrzębiec (legitymacja 1),

                 24.03.1823 r. uzyskał potwierdzenie szlachectwa h. Jastrzębiec (legitymacja 2), dołączony syn Karol

                 1827 r. Sekretarz Guberski, 1828 r. Radca Honorowy

                 Przebieg służby cywilnej Antoniego s. Mateusz Myszkowskiego.

                 1808 – poczta Ostróg, powiat Zdołbunow

                 1810 – poczta Radziwiłłów, powiat Dubno

                 1812 – za wojnę 1812 z Napoleonem przedstawiony do medalu – nie uzyskał

                 1814 – kancelarzysta

                 1817 – kolegialny registrator

                 1820 – gubernialny sekretarz

                 1823 – kolegialny sekretarz

                 1826 – tytularny radca

                 1830 – urząd celny Radziwiłłów

                 1831 – poczta Żytomierz

                 1832 – 1848 – krzemieniecki sklep, wielokrotnie odznaczony za nienaganną służbę

                 1849 r. - asesor kolejowy

                 1808 po 1859 bez przerwy na służbie państwowej w związku z tym został odznaczony orderem św. Włodzimierza klasy IV.

                 W 1858 r. Antoni syn Mateusza Myszkowski ubiegał się o uznanie rodziny w szlachectwie przed Senatem rosyjskim.

                 W tym celu złożył dodatkowe dokumenty do Wołyńskiej Szlacheckiej Deputacji.

 

             ż. Anastazja Fall (Falnion, Fallewa, Falliewa) (ur.1804 - zm.3.08.1849), poch. Krzemieniec, cm. Bazyliański

             mieszkali : Radziwiłłów (wzm.1817 - 1830), Krzemieniec (wzm.1833 - 1841)

             ojc. Mikołaj Fall [ur.+/-1775]

             mat. NN.

 

               [powiększ]
             Anastazja z [Falniów ?] Myszkowska zasnęła w Panu 3 sierpnia 1849 w 45 roku życia.

 

             Dzieci : 11 (Matwiej, Konstanty, Marianna, Katarzyna, Stanisław, Piotr 1, Mikołaj, Piotr 2, Apolinary,

             Aleksandra, Marcelina)

             C1. Matwiej - Karol (ur.1817, par. Radziwiłłów), mieszkał : Warszawa

                   [6.06.1875, Leduchów, par. Radziwiłłów, zmarł Karol Myszkowski, lat 56, szlachcic, kawaler]

                   [prawdopodobnie syn z innej matki, być może 1 żony Antoniego]

             C2. Konstanty (ur.1825, par. Radziwiłłów - zm.po 1867), student Uniwersytetu św. Włodzimierza w Kijowie

                   1863 r. występuje jako chrzestny w Żytomierzu, 1866 r. występuje jako świadek ślubu w Żytomierzu

             C3. Marianna (ur.1826, par. Radziwiłłów - zm.przed 1867)

             C4. Katarzyna (ur.20.02.1827, chrzest 22.02.1827, par. Radziwiłłów - zm.przed 1867)

                   [chrzestni : JW. Nikodym Hordyński, Kawaler Orderu św. Anny i Zofia Gars, panna,

                   asystowali : Stanisław Lissowski, Guberski Sekretarz i Katarzyna Hordyńska]

             C5. Stanisław Franciszek (ur.18.03.1828, par. Radziwiłłów - zm.7.02.1830 Radziwiłłów)

                   [chrzestni : Urodzeni Kajetan Jankowski „Kollegski Registrator”, Barbara Lissowska,

                   asystowali : Wojciech Kowalczyński, Rozalia Kijanowska, żona Andrzeja Kijanowskiego]

             C6. Piotr - Paweł (ur.29.06.1830, chrzest 30.07.1830, par. Radziwiłłów - zm.po 1867)

                   [chrzestni : WW. Karol Brenner i Salomea Poznańska, żona Dominika Poznańskiego,

                   asystowali : WW. Aleksander Kruczkowski, Radca Honor. i Julia Kiryt (?), wdowa

                   po kapitanie Wojsk Rosyjskich]

                   ż.(śl.28.06.1859 Olewsk) Emilia Majewska (ur.1829), Olewsk

                   [świadkowie ślubu : Aleksander Siciński, Jan Rubkowski]

                   ojc. Bazyli Majewski [ur.+/-1805]

                   mat. Antonina Tankowska [ur.+/-1805]

             C7. Mikołaj (ur.1833, par. Krzemieniec - zm.3.04.1884 Leduchów, par. Radziwiłłów),

                   szlachcic, kawaler, lat 50

             C8. Piotr (ur.19.10.1836, par. Krzemieniec - zm.przed 1867)

                   [chrzestni : Michał Kiprianów i Katarzyna Romanowska]

             C9. Apolinary (zm.przed 1843)

             C10. Aleksandra Anzelmina (ur.21.04.1841 Krzemieniec - zm.4.02.1848 Radziwiłłów), lat 7

             C11. Marcelina (zm.po 1867)

 

       być może siostra :

       B2. Małgorzata z d. Miszkowska (ur.ok.1796 - zm.11.03.1874 Sestratyn, par. Radziwiłłów), lat 78, chłopka

             m. N. Masłowski [ur.+/-1795 - zm.przed 11.03.1874]

             Dzieci (Masłowscy) :

             C1. Eliasz Masłowski [ur.+/-1830]

             C2. Szymon Masłowski [ur.+/-1830]

             C3. Piotr Masłowski [ur.+/-1830]

             C4. Maria Masłowska [ur.+/-1830]

             C4. Anastazja Masłowska [ur.+/-1830]

----------------------------------------------------------------------------
 1685 r. - Przemyślany [47 km na SE od Lwowa]
 Julian Myszkowski [ur.+/-1685]
 ż. Anna N. [ur.+/-1690]
 Dzieci :
 Ludwika Myszkowska (ur.31.10.1720 Przemyślany)
 
 Józef Myszkowski [fot. grobu : „Billiongraves”]
----------------------------------------------------------------------------
 1693 r. - Linia : Kamionka Strumiłowa k. Lwowa (do 1945 r.) – obecnie Kamionka Bużańska
 
 Michał Myszkowski [ur.+/-1665]
 [być może identyczny z Michałem Myszkowskim z linii z okolic Wielunia [pkt 3.2.1.4]
 ż. NN.
 Syn :
 GMD. Wawrzyniec Myszkowski [ur.+/-1693 - zm.23.11.1753, par. Kamionka Strumiiłowa],
 żył ok. 60 lat („annorum prope sexaginta”) [LM, s.527, str.175]
 
   akt zgonu, Kamionka Strumiłowa 1753 r.  [powiększ]
 
 ż. Marianna Hołubowicz [ur.+/-1720], mieszkali : Nowystaw, dwór, Babiatycze
 Dzieci : (Elżbieta, Ignacy)
 A1. Elżbieta Magdalena Myszkowska (chrzest z wody 8.07.1745, par. Kamionka Strumiłowa, Butiatycze)
       [chrzestni : MD. Theodosius Papara, Pocillator Novogrodiensis
       i MD. Urszula Białoskurska, Vexilliferi Priemisliensis – wszyscy de Batiatycze], [LN, s.527, str. 69]
 
         metryka chrztu, Kamionka Strumiłowa 1745 r.  [powiększ]
 
 A2. Ignacy Myszkowski (ur.1751 - zm.23.11.1753, par. Kamionka Strumiłowa) wiek : semiquinque
 
 Kolejne pokolenia :
 
 1741 r. – ślub I.1741 Kamiomka Strumiłowa, Bużańska : Mikołaj Biłowus (Białowus) + Magdalena Miszkowska
 
 MD. Marcelin Myszkowski, chrzestny [LN Kamionka Strumiłowa, sygn. 528, str.9]
 [17.06.1769 Jan Józef Konstanty Rzeszotarski, ojc. MD. Mikołaj Rzeszotarski, mat. Elżbieta Papara]
 
 Augustyn Moszkowski (Myszkowski) [ur.+/-1755], kawaler, laboriosus de villa Sielec
 ż.(śl.27.01.1776 Kamionka Strumiłowa) Marianna Jaziennicka [ur.+/-1755], panna de Hybów
 [świadkowie ślubu : Wojciech Mroczkowski, Marcin Terlecki, Jan Błażewski], [LC, sygn.528, str.99]
 
 Kacper Myszkowski (ur.1761 - zm.po 1816) de Sielec [LC, str.17]
 1 ż. Regina N. [ur.+/-1765 - zm.przed 30.05.1816)
 2 ż.(śl.30.05.1816 Kamionka Strumiłowa, Bużańska) Prakseda Parczyńska (ur.1786) de Kamionka, wdowa
 [świadkowie ślubu : M. Kozdrowski, Aleksander Zarzycki]
 
 Antoni Myszkoski, Mieczkoski, Meskoski (!) [ur.+/-1775], laboriosus de Dalnicz (Danicz)
 ż. Franciszka Dubisz [Zdubicz] [ur.+/-1780]
 (miejscowości : Batiatycze, Zelec, Kupiczwola, Dalnicz, Herawiec, Zubowmost, Hubiana Góra, Tołmacz)
 Dzieci : 5 (Rozalia, Marianna, Wojciech, Anna, Jacenty)
 A1. Rozalia Meckoska (3.09.1798, par. Kamionka Strumiłowa) [str.175]
       [chrzestni : Franciszek Bebnawski. Marianna Mazurkiewicz]
 A2. Marianna Myckoska (ur.15.12.1803 par. Kamionka Strumiłowa) [str.181]
       [chrzestni : Franciszek Bębnarski, Marianna Tysowa]
 A3. Wojciech Mieczkoski (ur.9.04.1807, par. Kamionka Strumiłowa) [str.184]
       [chrzestni : Jakub Czyrkiewicz, Apolonia Banasiewicz]
       ż.(śl.22.02.1835 Kamionka Strumiłowa, Bużańska) Maria Krawczuk (ur.1812), c. Józefa i Marianny
 A4. Anna Myszkoska (ur.16.07.1811, par. Kamionka Strumiłowa) [str.187]
       [chrzestni : Gregorius Zrebecki, Apolonia Banasiewicz]
       m.(śl.1831 Kamionka Stumiłowa [Bużańska]) Michał Bida [ur.+/-1810], s. Jana i Feuroni Zanuik
 A5. Jacenty Myszkoski (ur.10.06.1814, par. Kamionka Strumiłowa) [str.191]
       [chrzestni : Jakub Jagniowicz, Marcela Zrebecka] 
 
 Maria Myszkowska [ur.+/-1810]
 m. Grzegorz Źrebecki [ur.+/-1810]
 Dzieci :
 Piotr Źrebecki (ur.1833 Kamionka Strumiłowa [Bużańska[) 
 
 Jakub Myszkoski (ur.1814, par. Kamionka S.)
 
 Marianna Myszkowska [ur.+/-1815]
 m. Grzegorz Bednarski [ur.+/-1815]
 Córka :
 Tekla Bednarska [ur.+/-1845]
 m.(śl.1867 Kamionka Strumiłowa [Bużeńska]) Grzegorz Mackowski [ur.+/-1845], s. Jana i Marianny z d. Kucharska
----------------------------------------------------------------------------

 1700 r. - Podkamień [ukr. Пiдкамiнь], rejon brodzki, obwód lwowski

 Wojciech Miszkowski [ur.+/-1700], tytuł „Nobilis”

 ż. Helena N. [ur.+/-1700], tytuł „Nobilis”

 Dzieci :

 Anna Miszkowska (ur.20.02.1725 Podkamień Brodzki)

----------------------------------------------------------------------------
 1725 r. - TREMBOWLA
 1725 r. - Stanisław Myszkowski z ok. Trembowli
              dokument pisany po łacinie w mieście Trembowla. Prawdopodobnie dotyczy nakazu egzekucyjnego
                   dla dóbr we wsi Sokołow [?]. W tekście pojawia się dużo nazwisk, m.in. Stanisław Myszkowski
 
 Michał Myszkowski (ur.ok.1822 - zm.1899 Trembowla)
 ż. Katarzyna Oratyńska [ur.+/-1825]
 
 Bazyli Myszkowski [ur.+/-1825]
 ż. Józefa Kordasz [ur.+/-1825]
 Dzieci :
 Andrzej Myszkowski zwany Miśków (ur.1852 Biezdowiany)
 ż.(śl.13.02.1876 Zubów, par. Trembowla) Maria Maciejków (ur.1858 Zubów)
 [świadkowie ślubu : Teodor Feszczyn i Łukasz Konarski
 ojc. Kazimierz Maciejków
 mat. Małgorzata Kaczorowska
 
 Karolina Myszkowska (zm.1901 Trembowla), lat 75
----------------------------------------------------------------------------
 1730 r. - PODOLE
 Antoni Myszkowski h. Jastrzębiec [ur.+/-1730]
 ż. NN.
 Syn :
 Ignacy Myszkowski (ur.1762), mieszkał : Palanki, pow. Bracław

 Ignacy s. Antoniego Myszkowski h. Jastrzębiec wylegitymowany z powiatu bracławskiego

 guberni Podolskiej dnia 19 grudnia 1802 roku, dowody:

 Świadectwo szlachty 12 obywateli ; Świadectwo o zamieszkanie na czynszu we wsi Palanki ww. powiatu

----------------------------------------------------------------------------
 1730 r. par. Uhrynów, dekanat Bełz, powiat Sokal [19 km na NW od. M. Sokal]
 Bazyli Myszkowski [ur.+/-1730 - zm.13,06,1758 Wojusławice [Woiusławice], par. Uhrynów], [tytuł „Nobilis”], 
 [LM Uhrynów, sygn.1410, s.69]
 ż. Marianna N. [ur.+/-1730]
 Dzieci :
 Apolonia Myszkowska (ur.12.02.1758 Tudorkowice, par. Uhrynów)
 [Tudorkowice, ukr. Тудорковичі ) dawniej Tuturkowice – powiat Sokal]
 
 Józef Myszkowsk [ur.+/-1840]
 ż. Katarzyna Dyba [ur.+/-1840]
 Dzieci :
 Piotr Myszkowski [ur.+/-1870]
 ż. Anna Obirek [ur.+/-1870], c. Michała i Ireny z d. Baranowska
 Dzieci :
 Simeon Myszkowski (ur.31,08.1899 Nuśmice, par. Uhrynów) [LN Uhrynów, sygn.1811, str. 19]
----------------------------------------------------------------------------
 1735 r. - Busk k. Lwowa
 Regina Myszkowska i Jan Dawidowski asystują przy chrzcie Mikołaja, syna Michała i Marianny Gróżeckich
 Wszyscy obywatele Buska
 [zob. pkt 9.5]
 
 Jadwiga Myszkowska [ur.+/-1780]
 m. Józef Burkiewicz [ur.+/-1780]
 Córka :
 Barbara Burkiewicz (ur.1809)
 1 m. N. Hruby [zm.przed 1845)
 2 m.(śl.28.01.1845 Busk) Józef Motak (ur.1795), wdowiec), s. Antoniego Heleny 
        [1 żona Józefa M. – (śl.6.08.1816 Busk) Elżbieta Horska (ur.1798 - zm.29.03.1842 Busk), c. Wiktora i Katarzyny]
 
 Romuald Myszkowski (ur.1815 - zm.1.12.1866), lat 51, Busk
 ż. Tekla Glökler [ur.+/-1815 - zm.przed 1.12.1886)  [pkt 9.5]
 
 W latach 1810 - 1819 Józef Myszkowski, właściciel dóbr Kurzyna i Golce k. Janowa Lubelskiego,
 przebywał w Busku w dobrach hr. Badenich. Miał 8 dzieci. [pkt 9.5]
----------------------------------------------------------------------------
 1740 r. par. Bereźne, par. Butowce [obwód rówieński] :
 Marianna Myszkowska [ur.+/-1740 - zm.przed 1828]
 m. Michał Cielecki (ur.1740 - zm.2.12.1828 Berezne), lat 88, „Urodzony”
 Dzieci :
 Marianna Cielecka
 
 Franciszka Myszkowska [ur.+/-1840]
 m.(śl.przed 1862) Leon Sadłowski [ur.+/-1840], mieszkali : Par. Butowce
 
 Jan Myszkowski (wzm.1851 - 1862), par. Butowce
----------------------------------------------------------------------------
 1740 r. - Złotniki :
 Szymon Myszkowski [ur.+/-1740]
 ż. Marianna N.
 Dzieci :
 Sebastian Myszkowski (ur.16.03.1763 Złotniki)
 
 1872 r. - Piotr Myszkowski, Złotniki, Urząd Pocztowy, Poczmistrz (wzm. 1872 - 1885)
----------------------------------------------------------------------------
 1740 r. - Szymon (Siemien, Siemion) Myszkowskij [ur.+/-1740], [zob. pkt 9.1], [zob. Złotniki]
              ż. NN. [ur.+/-1740]
              Syn :
              Jakow Siemienowicz Myszkowskij (ur.1767 - zm.po 1815),
              odbywał studia w Seminarium Pedagogicznym w Petersburgu,
                   nauczyciel od 1784 r., pracował w Winnicy,
                   nauczyciel poezji Mohilskiego Seminarium Duchownego [Mohilew] w 1786 r.    
                   dyrektor gimnazjum w Kijowie, dyrektor szkół gubernii kijowskiej 1808 - 1815, 
                   dyrektor szkół krzemienieckich .
----------------------------------------------------------------------------
 1745 r. - Kałusz
 Nob. Katarzyna Myszkowska [ur.+/-1745]
 m.(śl.21.01.1769 Kałusz) Nob. Antoni Bereźnicki [ur.+/-1745]
 [świadkowie ślubu : Bronislaw Jasiński, Barbara Jasińska, Wojciech Wasylkowski i inni]
 
 Nob. Rozalia Myszkowska [ur.+/-1750]
 m.(śl.7.02.1774 Kałusz) Nob. Mikołaj Bereźnicki [ur.+/-1750]
 [świadkowie ślubu : Nobiles Antoni Obiski, Magdalena Świeżawska, Antoni Kędzielski, Marianna Obiska, 
 Aleksander Czechowicz, Marianna Kędzielska]
 
 Nob. Franciszek Mieszkowski (zm.27.09.1780 Kałusz), „decrepitus”
 Nob. Marianna Mieszkowska (zm.20.12.1791 Kałusz), lat 70, wdowa
----------------------------------------------------------------------------
 1745 r. - Par. Jaryczów Nowy
 Karol Miszkowski [ur.+/-1845 - zm.przed 1830], piwowar
 ż. Teresa Benisz (zm.1.11.1830 Jaryszów Nowy), la 86
----------------------------------------------------------------------------
 1746 r. - Par.: Brzeżany, dekanat Brzeżany [zob. pkt 9.5]
 
 1746 r. - ślub 22.05.1746 Brzeżany : Bazyli Tatar + Katarzyna Myszkowska
              [świadkowie ślubu : Kazimierz Młodzianowski i Joanna Mazurkiewicz], [LC Brzeżany, sygn.115, skan 55]
 
 Piotr Myszkowski (ur.1804 - zm.11.08.1892 Brzeżany), lat 88, „privatus oficialista”, wdowiec po Emilii [pkt 9.5]
 [wg aktu ur. – ur.1815 Busk]
 ż. Aemilia N. [ = Emilia] (ur.1810 - zm.7.12.1889 Brzeżany), lat 79 
 [wg aktu zgonu. – ur.1810]
 
 Andrzej Myszkowski [ur.+/-1815]
 ż. Ewa Biedas [ur.1815], c. Józefa i Marii Marmolewicz [LN, s.6]
 Dzieci :
 Józefa Myszkowska (ur.11.12.1844 Brzeżany, dom 73)
 [chrzestni : Józef Till „consiliarius cammerari” i Józefa Wink, wdowa po „Consil Gub.”]
 
 Stanisław Myszkowski, 

 1924 r. - Stanisław Myszkowski z Warszawy, dyrektor rozlewni spirytusu w Brzeżanach w latach 1924 – 27

              [„Ilustrowany Kuryer Codzienny” nr 272 z 3.10.1927 r.]

 1928 r. - kierownik hurtowni państwowego monopolu spirytusowego w Brzeżanach (wzm.1926 – 28)
              [„Kurjer Warszawski”, Wydanie Wieczorne, nr 328, 26.11.1928 r.]
----------------------------------------------------------------------------
 1750 r. - par. Dolina : dawne woj. Stanisławów, archidiecezja rz. - kat. lwowska
 Tomasz Miszkowski [ur.+/-1750], tytuł „Nobilis” [być może jest to nazwisko Mieszkowski]
 ż. Marianna N. [ur.+/-1750]
 Dzieci : (Marianna, Michał)
 A1. Marianna Miszkowska (ur.23.08.1777, par. Dolina)
       [chrzestni : Kazimierz Jurkiewicz, Stanisław Lasota, Marianna Zmurkiewicz (Żmurkiewicz), Katarzyna Pawłowska]
 A2. Mikołaj Myszkowski (ur.1783, par. Dolina)
       [chrzestni : Jan Karol Romer i Teresa Fuglowa oraz Simeon Bilamowski i Magdalena Komarnicka]
 
 Kazimierz Myszkowski [ur.+/-1775 - zm.przed 30.04.1820]
 ż. Magdalena de Scibory [ur.+/-1775]
 Dzieci :
 Salomea Myszkowska (ur.1803)
 m.(śl.30.04.1820 Gaje, Rychcice k. m. Drohobycz) Szymon Jaguszewski (Jaguszowski, Jagoszewski) (ur.1792)
 [zgodę na ślub podpisali : Stanisław Jaguszowski, ojciec Szymona i Tadeusz Jędrzejowski, wuj Salomei]
 ojc. Stanisław Jaguszewski
 mat. Dorota
 Dzieci :
 A1. Sylwester Jagoszewski (ur.1824), mandatariusz de Uhersko
       ż.(śl.15.02.1849 Dobrzany, par. Stryj) Józefa Funiak (ur.1824), c. Antoniego, pisarza i Marii z d. Piotrowska
       [świadkowie ślubu : Jan Olszewski, kancelista magistratu i Jan Pokiński, cooperator in Dobrzany]
 A2. Stanisław Kazimierz Jaguszewski (ur.1832 Sambor)
       ż.(śl.10.09.1865 Dolina) Lubina Romańska (ur.1831 Przemyślany), c. Jana i Tekli z d. Kazasowska (?)
       Dzieci : ur. Dolina
----------------------------------------------------------------------------
 1750 r. - par. Janów (Czerepaszyńce), obwód Winnicki, rejon Kalinówka [pkt 9.8.1]
----------------------------------------------------------------------------
 1750 r. - par. Bolechów, pow stryjski
 Tomasz Myszkowski [ur.+/-1750]
 ż. Marianna N. [ur.+/-1750]
 Dzieci :
 Justyna Teresa Myszkowska (ur.1780 Bolechów)
----------------------------------------------------------------------------
 1760 r. - par. Ułanów, Ukraina, pow. lityński, obwód winnicki [pkt 9.8.1]
----------------------------------------------------------------------------
 1760 r. - Myszkowscy (Gonzaga Myszkowscy), Kachowka, Odessa [Informacje i zdjęcia ze strony „Archiwa Odessy”]
 Jan Myszkowski [ur.+/-1760]
 ż. NN.
 Syn :
 Łukasz Iwanowicz Myszkowski [ur.+/-1790 - zm.przed 1882], Polak, oficer, uczestnik kampanii tureckiej w 1811 r.,
 katolik, przeszedł na prawosławie
 ż. Elena Iwanowna N. [ur.+/-1800 - zm.1882], Turczanka
 mieszkali : Krym, Kachowka (obwód chersoński, Ukraina)
 Dzieci :
 A1. Helena Łukaszyna Myszkowska (ur.+/-1820 - zm.27.06.1865)
       1 m. N. Gubariew [ur.+/-1820 - zm.przed 1851], pułkownik
       2 m.(śl.1851) Mikołaj Owsianko - Kulikowski (ur.1825 - zm.1901), lat 76
               wł. miasteczka Kachowka, 1879 r. sprzedał  maj. Kachowka i kupił maj. Reja, gub. Wołyńska
       Dzieci z 1 męża (Gubariew) :
       B1. Katarzyna Gubariew [ur.+/-1860]
       Dzieci z 2 męża Owsianko - Kulikowski) :
       B2. Dmitrij Nikołajewicz Owsianko - Kulikowski (ur.23.01.1853 Kachowka - zm.1920), autor pamiętnika,
             prawnuk Elżbiety Tiomkinoj i ewentualny praprawnuk Katarzyny II i Grigiria Potiomkina [fot 1.]
       B2. Mikołaj (ur.1856 - zm.1856)
       B3. Konstanty (ur.1858)
       B4. Grigorij Nikołajewicz Owsianko - Kulikowski (ur.+/-1860 - zm.1911)
 A2. Józef Łukicz Myszkowski (ur.1821)
       ż. NN.
       Dzieci :
       B1. Maria Myszkowska [ur.+/-1860]
       B2. Andrzej Myszkowski [ur.+/-1860]
       B3. Piotr Myszkowski [ur.+/-1860]
             ż. Katarzyna Gubariew [ur.+/-1860], [fot. 2]
             Dzieci : (Mikołaj, Elena, Aleksander, Olga, Katarzyna)
             C1. Mikołaj Myszkowski [ur.+/-1890]
             C2. Elena Myszkowska [ur.+/-1890 - zm.1966]
                   m. Fiedor Romanow [ur.+/-1885], oficer
             C3. Aleksander Myszkowski [ur.+/-1890]
             C4. Olga Myszkowska [ur.+/-1890]
                   m. Antoni Libiszowski [ur.+/-1890], mieszkali : Warszawa
                   Dzieci :
                   D1. Witold Libiszowski [ur.+/-1915]
                   D2. Halina Bożena Libiszowska [ur.+/-1920]
             C5. Katarzyna Myszkowska [ur.+/-1890], [fot 3]
                   m. Wasilij Arutiunow [ur.+/-1890]
                   Córka :
                   Inna Wasiliewna Arutiunowna, autorka pamiętnika [fot 4]
 A3. A.W. Myszkowska [ur.+/-1830]
      .m. N. Sosnowski [ur.+/-1830], mieszkali : Odessa
 A4. Maria Myszkowska [ur.+/-1830]
 
              
  Fot. 1. Dmitrij Nikołajewicz Owsianko - Kulikowski (ur.1853 - zm.1920), autor pamiętnika,
  Fot. 2. Katarzyna Myszkowska z d. Gubariew [ur.+/-1860]
  Fot. 3. Katarzyna Arutiunowna z d. Myszkowska [ur.+/-1890], 1934 r.
  Fot. 4. Inna Wasiliewna Arutiunowna, autorka pamiętnika
----------------------------------------------------------
 1760 r. - par. Tłumacz :
 Andrzej Miszkowski [ur.+/-1760]
 ż. Ewa N. [ur.+/-1760]
 Syn :
 Stefan Miszkowski (ur.1790), szewc, żołnierz dymisjonowany 17.09.1919
 ż.(śl.13.02.1820 Tłumacz) Marianna Tuzinkiewicz (ur.1793), de Hryniowce, c. Andrzeja i Marianny
 [świadkowie ślubu : Nob. Jakub Tuzinkiewicz i Nob. Piotr Jedliński]
----------------------------------------------------------------------------
 1760 r. - par. Firlejów (obecnie od 1948 r. Lipówka (Łypiwka), rejon rohatyński, Ukraina
 Rozalia Myszkowska [ur.+/-1760]
 m.(śl.29.05.1783 Firlejów) Bartolomeusz Mroczyński [ur.+/-1760]
---------------------------------------------------------------------------- 

 1765 r. - par. Markowa (Zawałów, Jabłonówka, Horożanka), pow. Podhajce

 

 

 

 Stanisław Mieszkowski [ur.+/-1765], „Nobiles de Jabłonówka”

 ż. Justyna Chodanicka (ur.1765 - zm.26.05.1825 Jabłonówka, dom 36), lat 60

 [1835 r. Justyna Chodolińska], [Inne forma : Chodynicki, Chodzynicki]

 Córka :

 Magdalena Myszkowska (Mieszkowska) (ur.+/-1795 Zawałów, par. Markowa), Nobilis in Jabłonówka

 [1819 r. Magdalena Myszkoska, chrzestna :

 (12.01.1819 Hnilcze, par. Horożanka) Anna Chodynicka, c. Nobilis Chodynicki de Panowice i Katarzyna], [LN, s.15]

 (21 01.1919 Hnilcze, par. Horożanka) Jan Chodynicki, s. Antoniego Ch. de Panowice i Józefy de Kaczkoskie], [LN, s.15]

 (21.10.1820 r. Magdalena Muszyńska, chrzestna [LN, 1820, s.26]

 [prawdopodobnie brat Wincenty Myszkoski de Panowice, 1819 r. świadek ślubu (LC 1819 Horożana, s. 20]

 [prawdopodobnie brat Kajetan Mieszkowski – zob.1835 r.]

 m.(śl.+/-1820) Łukasz Sługocki h. Ślepowron [ur.+/-1790], „Generosus”, Nobilis in Jabłonówka

 ojc. Stanisław Sługocki [ur.+/-1760]

 mat. Marianna Starczewska [ur.+/-1760]

 [prawdopodobnie 1 żona Łukasza Sługockiego – Maria N., syn Maciej Sługocki (ur.+/- 1815] i żona Maria Michalska]

 Dzieci (Sługoccy) : (Wojciech, Albina, Feliks, Małgorzata, Agnieszka, Wiktoria, Anna, Józef)

 A1. Wojciech Sługocki (ur.1821), s. Łukasza i Magdaleny z d. Myszkowska (!)

       1 ż.(śl.12.02.1843 Sieniawka, par. Horożanka)

             Franciszka Moszyńska (Muszyńska) (ur.1821 - zm.28.04.1859 Jabłonówka, dom 41), lat 38

             ojc. Józef Moszyński [ur.+/-1790 - zm.po 1828], „Nobilis”, mieszkał : Panowicze, par. Horożanka,

                   s. Maurycego i Anny z d. Bieleńska [Bilińska]

             mat.(śl.+/-1808) Magdalena Butrynowska [Butrymowska] h. Topór (1850 r. Butrynowicz) [ur.+/-1790],

                   c. Wojciecha (Antoniego) [ur.+/-1745]

                   i Franciszki z d. Baranowska [Baraniecka] (ur.1744 - zm.26.01.1819], lat 75

                   mieszkali : Panowice, dom 6

             [Rodzeństwo Franciszki Moszyńskiej :

             1/ Apolonia Moszyńska (ur.1809)

                 i mąż (śl.13.01.1833 Panowicze, par. Horożanka, dom 7) Mathias Winiarski (ur.1806),

                 s. Kazimierza i Marceli [LC, s.53]

             2/ Marianna Muszyńska (ur.1815 - zm.27.05.1824 Panowice, dom 6), lat 9 [LM, s.17]

             3/ Maciej Moszyński (ur.1818), Zawadówka

                 i żona (śl.27.01.1850 Zawadówka, dom 6, 31) Anna Stupnicka (ur.1833), c. Jana i Katarzyny Sobotkiewicz

             4/ Bartłomiej Moszyński (ur.20.08.1820 Hnilcze et Panowicze) [LN, s.26] i żona Wiktoria Sługocka (ur.1832)],

                 c. Łukasza i Magdaleny z d. Myszkowska]

             5/ Łukasz Moszyński (ur.1828) i żona (śl.29.10.1854 Sieniawka, par. Horożanka) Honorata Sługocka (ur.1838),

                 c. Wincentego i Franciszki z d. Czajkowska [LC, s.11]

       2 ż.(śl.22.11.1859 Horożanka) Nob. Anna Sługocka (ur.1839) [LC Horożanka, s.36]

            ojc. Wincenty Sługocki

            mat. Franciszka Czajkowska

       Dzieci z 1 żony Franciszki Moszyńskiej :

       B1. Karolina Sługocka (ur.5.07.1846 Jabłonówka)

             [chrzestni : Jan Pilecki, Nob. de Zawałów i Zuzanna Marnicka żona kantora de Zawałów]

             [Jan Pilecki de Zawałów (ur.+/-1810)

             s. Jana Pileckiego (ur.1780 - zm.14.04.1849 Zawałów, i Jabłonówka, dom 17), lat 69

             i Karoliny z d. Karasińska (ur.1784 - zm.8.06.1848 Seredne)

             i żona Wiktoria Sługocka [ur.+/-1815], c. Józefa i Marii]

       B2. Maria Sługocka (ur.1849 Jabłonówka, dom 41)

             [chrzestni : Jan Pilecki i Franciszka Sługocka]

       B3. Honorata Sługocka (ur.5.09.1851 Jabłonówka)

             [chrzestni : Kacper Szczepański i Maria Hajdakiewicz]

       B4. Leo Sługocki (ur.27.02.1855 Jabłonówka, dom 41 - zm.18.03.1855 Jabłonówka, dom 41)

             [chrzestni : Jan Pilecki i Honorata Zakrzewska de Zastawcze]

       B5. Michał Sługocki (ur.3.09.1856 Jabłonówka, dom 41)

             [chrzestni : Vitalis Podbielski, sartor i Wiktoria Pilecka]

 A2. Albina Sługocka (ur.1823), c. Łukasza i  Magdaleny z d. Myszkowska (!)

       m.(śl.20.08.1840 Jabłonówka, par. Markowa, Ukraina) Jan Łoziński (ur.1815) de Szwejków, Monasterzyska

       [świadkowie ślubu : Nob. Błażej Sługocki de Szwejków i Jan Bzowy, rolnik]

       ojc. August Łoziński

       mat. Maria Szpakowska

 A3. Feliks Sługocki (ur.15.01.1825 Jabłonówka, dom 5 - zm.5.10.1829 Jabłonówka, par. Markowa)

 A4. Małgorzata [1856 r. Maria] Sługocka (ur.1827 Jabłonówka), c. Łukasza i  Magdaleny z d. Myszkowska (!)

       m.(śl.10.10.1847 Jabłonówka, dom 82, 41) Franciszek Łoziński (ur.1822), „Generosus” de Szwejków

       [świadkowie ślubu : Aleksander Sługocki i Paweł Pierzchalski (Pirzchalski)]

       ojc. August Łoziński

       mat. Marianna Ruzicka (Rożycka, Łuzicka)

       Dzieci : 1856 r. Monasterzyska (LN, s.48)

 A5. Agnieszka Sługocka (ur.25.01.1830 Jabłonówka, dom 41), c. Łukasza i Magdaleny z d. Myszkowska (!)

       [chrzestni : Jan Pilecki, Nobilis de Zawałów i Anna Kostecka de Jabłonówka]

       m.(śl.12.01.1851 Jabłonówka, dom 37, 41) Jakub Szoszewicz (ur.1828), wdowiec po : Tekla Rzepecka

       [świadkowie ślubu : Aleksy Pryszlak i Jan Łoziński]

       ojc. Stanisław Szoszewicz

       mat. Melania Barbarycz

       Dzieci :

       B1. Angela Szoszewicz (ur.26.11.1852 Jabłonówka, dom 37)

       B2. Jan Szoszewicz (ur.31.05.1855 Jabłonówka, dom -)

 A6. Wiktoria Sługocka (ur.27.10.1832 Jabłonówka, dom 41)

       [chrzestni : Tomasz Kostecki, Nobiles in Jabłonówka i Wiktoria Rzepecka

       m. Bartłomiej Moszyński h. Nałęcz [ur.+/-1830] [Informacje : Gary Moszyński, USA + metryki z par. Markowa]

       ojc. Józef Moszyński [ur.+/-1805]

       mat. Magdalena Butrynowska h. Topór [ur.+/-1805]

       [prawdopodobnie siostra Józefa Moszyńskiego – Apolonia Moszyńska (ur.1809 - zm.19.04.1835) de Panowice

       i mąż Mathias Winiarski (ur.1807), [skan 26, 30]

       [Marianna N. (ur.1772 - zm.24.08.1840 Zaturzyn), lat 68 - 1 mąż N. Moszyński,

       2 mąż Wincenty Jelski, propinator dóbr Zawałów]

       Dzieci (Moszyńscy) :

       B1. Tekla Moszyńska (ur.22.09.1853 Jabłonówka, dom 41 - zm.10.10.1853 Jabłonówka, dom 41)

             [chrzestni : Wojciech Sługocki i Anna Małycz]

       B2. Katarzyna Moszyńska (ur.17.11.1854 Jabłonówka, dom 41 - zm.8.12.1854 Jabłonówka, dom 41)

             [chrzestni : Jakub Soszewicz i Maria Hajdukiewicz]

       B3. Stanisław Moszyński (ur.11.11.1855 Jabłonówka, dom 41)

             [chrzestni : Jan Malicz i Maria Hajdukiewicz]

       B4. Anna Moszyńska (ur.12.08.1858 Jabłonówka, dom 41)

       B5. Józef Moszyński (ur.29.01.1864 Jabłonówka - zm.28.10.1866 Jabłonówka)

       B6. Klemens Moszyński (ur.23.11.1865 - zm.9.08.1866)

       B7. Stanisław Moszyński (ur.ok.1866)

       B8. Antonina Moszyńska (ur.5.01.1869)

             m. Cyryl Hajdukiewicz [ur.+/-1865]

       B9. Apolonia Moszyńska (ur..9.02.1872 Jabłonówka)

       B10, Wincenty Moszyński

 A7. Anna Sługocka (ur.23.07.1835 Jabłonówka, dom 41)

       [chrzestni : Kajetan Mieszkowski, ekonom de Slawentyn, Rozalia Kierzkowska de Zaturzyn, par. Markowa]

       m.(śl.17.10.1858 Jabłonówka, dom 41) Damian Piróg (ur.1827) de Hajworonka, par. Wiśniowczyk

       [świadkowie ślubu : Jacenty Małycz i Jan Janiszewski, nob. de Hajworonka]

       ojc. Teodor Piróg

       mat. Zofia Daniluk

 A8. Józef Sługocki (ur.11.11.1837 Jabłonówka,dom 41)

       [chrzestni: Jan Pilecki i Julianna Bernacka]

 

 Tomasz Myszkowski [ur.+/-1795]

 ż. Marianna Hewak [ur.+/-1795]

 Dzieci :

 Jakub Myszkowski (ur.27.06.1820 Zawadówka, par. Markowa)

 

 1819 r. Wincent Myszkoski de Panowice, par. Horożanka [LC Horożanka, s.20]

            [prawopodobnie syn Stanisława, brat Kajetana i Magdaleny Mieszkowskich]

----------------------------------------------------------------------------
 1765 r. - par. Czernielów Mazowiecki, dekanat Tarnopol [zob. też pkt 3.5, własność Myszkowskich]
 Jan Myszkowski [ur.+/-1765]
 ż. Marianna N. [ur.+/-1765]
 Dzieci :
 Magdalena Myszkowska (ur.1792 - zm.29.12.1851 Czernielów Mazowiecki)
 m.(śl.1820 Czernielów Mazowiecki) Eliasz Szpyrka (ur.1782), s. Andrzeja i Anny
 [świadkowie ślubu : Stefan Zięba i Mikołaj Bratkowski (Bratkoski)], [LC Czernielów M., sygn.227, str.13]
 Córka :
 Maria Szpyrka [ur.+/-1825]
 m. Jan Maśluk (ur.1803 - zm.10.02.1855 Czernielów M.)
----------------------------------------------------------------------------
 1765 r. - Chodorów k. Rohatynia [45 km na SE od Lwowa], [zob. pkt 9.3]
 N. Miskovskij [ur.+/-1765]
 ż. Katarzyna Zamoyska (zm.1833)
 Dzieci :
 Martin Miskovskij (ur.1794 Chodorów) 
 wyemigrował do Austrii, rodzina w Austrii i Holandii
----------------------------------------------------------------------------
 1770 r.- par. Tartaków (Romanówka)
 Tomasz Myszkowski [ur.+/-1770]
 ż.Anna Babska [ur.+/-1770]
 Córka
 Anna Myszkowska (ur.1798 - zm.31.03.1874 Romanówka), lat 76
 m. N. Kuszewski [ur.+/-1795]
----------------------------------------------------------------------------
 1770 r.- Rawa Ruska
 Tomasz Myszkowski [ur.+/-1770]
 ż. NN.
 Dzieci :
 Agata Myszkowska (ur.1800 - zm.22.03.1817 Rawa Ruska), lat 17
 
 Simeon Myszkowski [ur.+/-1800]
 ż. Józefa Kędzierska [w pisowni Kiendzierska] [ur.+/-1800]
 Dzieci :
 Karolina Myszkowska [ur.+/-1830]
 Córka :
 Rozalia Myszkowska (ur.16.09.1852 Potok, par. Rawa Ruska)
 [chrzestni : Jan Żytomirski i Weronika Ordyczyńska], [LN Rawa Ruska, s.15]
----------------------------------------------------------------------------
 1773 r. - par. Ostróg, 
 Leonard Myszkowsski (ur.1773 - zm.20.11.1862 Ostróg)
 ż. Ludwika Domańska [ur.+/-1775 - zm.przed 1862]
 Dzieci :
 A1. Tytus Myszkowski [ur.+/-1800]
 A2. Jujian Myszkowski [ur.+/-1800]
 
 Mateusz Myszkowski [ur.+/-1785 - zm.po 1811]
 ż. Tekla N. [ur.+/-1785]
 Dzieci :
 Jan Myszkowski (ur.9.02.1811 Ostróg)
 [chrzestni : Grzegorz Przewłocki i Urszula Piotrowska]
 
 Emilia Miszkowska [ur.+/-1795]
 m. Józef Zieliński [ur.+/-1795]
 Syn :
 Adam Zieliński (ur.1825)
 ż.(śl.23.09.1845 Brodów, par. Ostróg) Agnieszka Głuchowska (ur.1827), Brodów
 ojc. Paweł Głuchowski
 mat. Marianna Buczyńska
 
 Józefa Myszkowska [ur.+/-1790]
 m. Michał Markiewicz [ur.+/-1790]
 Dzieci :
 Karolina Aleksandra Markieicz (ur.+/-1816, dopełnienie chrztu dorosłej córki 25.07.1836 Ostróg)
 [chrzestni : Wielmożny Tomasz Woyna, major WR i Katarzyna Lewkiewicz]
 
 Agata Myszkowska, 1807 r. chrzesta, Ostróg
 Urszula Myszkowska, 1834 r. chrzestna (Mizocz, wieś Sujmy)
----------------------------------------------------------------------------
 1775 r. - Dubno [zob. pkt 9.4, pkt 7]
----------------------------------------------------------------------------
 1775 r. - Krakowiec
 Andrzej Myszkowski [ur.+/-1775]
 ż. Anna N. [ur.+/-1775], mieszkali : Krakowiec
 Syn :
 Daniel Myszkowski (ur.1803)
 ż.(śl.4.02.1830 Rudnik, par. Dąbrówka, gr. - kat., dekanat ulanowski) Ewa Macukińska (ur.1808), c. Michała i Marii
 
 1911 r. - Józef Myszkowski, członek Zarządu Okręgowego Towarzystwa Szkół Ludowych, Krakowiec
----------------------------------------------------------------------------
 1775 r. - par. Krasnopol, Ukraina
 Jan Myszkowski [ur.+/-1775]
 ż.(śl.1798 Krasnopol) Anna Korzeniowska (Korzeniewska) [ur.+/-1775]
 Dzieci :
 Tekla Myszkowska (ur.1799 Krasnopol – zm.1800 Krasnopol)
 
 Teofila Myszkowska (ur.1882 - zm.23.12.1908 Słoboda Polowa, par. Krasnopol)
 m. Mateusz Jędrzejewski [ur.+/-1880]
----------------------------------------------------------------------------
 Grigorij Demirow Myszkowskij [ur.+/-1775] [zob. 1840 r. Połtawa]
 ż. NN.
 Dzieci :
 Jan Myszkowski [ur.+/-1805]
 1825 - 1826 r. Iwan Grigorjewicz Demirow Myszkowskij, uczeń gimnazjum w Połtawie 
 [z Mikołajem Gogolem, pisarzem i poetą]
----------------------------------------------------------------------------
 1785 r. - Linia : Drohobycz, Stryj
 Jakub Myszkowski [ur.+/-1790]
 ż. Anna Matkowska [ur.+/-1790]
 Dzieci : (Karol, Ferdynand)
 A2. Karol Myszkowski (ur.1816 Drohobycz), 1852 r. kawaler, emerytowany żołnierz,
       „servus disciplina publica”, 1856 r. “famulus magistratus”
       ż. (śl.7.11.1852 Drohobycz) Maria Hołodniak (ur.1820 Swirz, cyrkuł Stryj), panna, mieszkała :1852 r. Drohobycz
       ojc. Józef Hołodniak
       mat. Anna Bulačowa [Bulač]
 A2. Ferdynand Myszkowski (ur.1822 Stryj), 1856 r. urzędnik skarbowy („scrinarius”), mieszkał 1856 r. : Drohobycz
       ż.(śl.31.01.1856 Drohobycz) Maria Ramel (ur.1823)
       [świadkowie ślubu : Karol Miszkowski i Michał Frank]
       ojc. Jan Ramel [Rammel], krawiec
       mat . Teresa Grabania
       Dzieci :
       B1. Karol Myszkowski (ur.10.05.1856 Plebania, Drohobycz - zm.19.02.1870)
       B2. Jan Myszkowski (ur.1859 Zagrody, chrzest 8.05.1859 Drohobycz)
 
 Jan Myszkowski [ur.+/-1795]
 ż. Teresa Romanowicz [ur.+/-1795]
 Córka :
 Aniela Myszkowska [ur.+/-1825]
 m. Łukasz Buławka [ur.+/-1825]
 Dzieci :
 Ignacy Buławka (ur.12.06.1850 Stryj) [chrzestni : Andrzej Pyć, rzeźnik i Barbara Słotwińska, żona Jacentego]
----------------------------------------------------------------------------
 1783 r. - Powiat Klimowicze : (Osmołowicze, Sudiły, Pralniki, Pieczory)

 Списки шляхты Климовичского повета за 1783-1784 г. : [pkt 10..3]

 

 Мышковский Федор Яковлевич совл. Сел. Осмоловичи
 Мышковский Яков Васильевич совл. Сел. Осмоловичи
 Мышковский Игнат Антонович совл. Сел. Судилы
 Мышковский Иван Прокопович совл. Сел. Судилы
 Мышковский Кузьма Петрович совл. Сел. Судилы
 Мышковский Корней совл. Сел. Судилы
 
 Мышковский Михаил Иванович совл. Сел. Пральники
 Мышковский Максим совл. Сел. Печоры
 

----------------------------------------------------------------------------
 1785 r. - Powiat Sarny, woj. wołyńskie ( Włodzimierzec, Purbejówka, Chinocz [Chinocze], Załawiszcze, Bereżnica)
 [90 km na N od m. Równe]
 
 Walerian Myszkowski [ur.+/-1900]
 ż. Leontyna Brzozowska [ur.+/-1900]
 Córka :
 Halina Myszkowska (ur.22.09.1925 Purbejówka - zm.31.01.1998)
 w czasie okupacji niemieckiej, robotnik przymusowy zatrudniona w rolnictwie, 
 Pfaffenhofen An Der Glonn (Friedberg), Niemcy (1943 – 45), pracodawca Josef Kauf
 m.(śl.1946) Władysław Szary (ur.5.06.1922 Tychów Nowy) [10 km na NE od m. Starachowice]
 Dzieci (Szary) : Zbigniew, Teresa, Regina
 
 Jan Myszkowski (ur.10.10.1918 Załawiszcze) [Zalowiszcze], [„Lista strat”]
 W czasie okupacji niemieckiej, deportowany do III Rzeszy, po zakończeniu wojny przebywała na terenie Niemiec.
 
 Wanda Myszkowska (ur.1.10.1927 Chinocz), gm. Włodzimierzec, pow. Sarny
 W czasie okupacji niemieckiej, deportowana do III Rzeszy, po zakończeniu wojny przebywała na terenie Niemiec.
 
 Roman Myszkowski (ur.15.02.1935 Chinocz)
 W czasie okupacji niemieckiej, deportowany do III Rzeszy, po zakończeniu wojny przebywała na terenie Niemiec
 
 Teresa Myszkowska (ur.30.10.1937 Chinocz)
 W czasie okupacji niemieckiej, deportowana do III Rzeszy, po zakończeniu wojny przebywała na terenie Niemiec
 
----------------------------------------------------------------------------
 1785 r. - par. Nabrzuska (Majdan Karpiłowski), Wołyń
 N. Myszkowski [ur.+/-1785]
 ż. Prakseda Bilawska [ur.+/-1785]
 Dzieci : 
 A1. Zofia Myszkowska (ur.1814), Majdan Karpiłowski
       m.(śl.26.01.1830 Nabrzuska) Paweł Zajączkowski (Zając) (ur.1810), Majdan Karpiłowski
       s. Jana i Ewy z d. Kadłubowska
       Dzieci :
       B1. Małgrzata Zając (ur.9.07.1838 Majdan Karpiłowski, par. Nabrzuska)
             [chrzestni : Leon Myszkowski, Tekla Szlachciuk]
       B2. Józefa Zajączkowska (ur.22.03.1842 Majdan Karpiłowski, par. Nabrzuska) 
             [chrzestni : Juściński i Tekla Chudzicka]
 prawdopodobnie :
 A2. Franciszka Myszkowska [ur.+/-1810]
       m.(śl.przed 1834) Jan Zając [ur.+/-1810], mieskali Majdan Karrpiłowski, par. Nabrzuska
----------------------------------------------------------------------------
 1785 r. - Luboml, miasto (historycznie w ziemi chełmskiej)
 Tekla Myszkowska [ur.+/-1785]
 m. Paweł Polański [ur.+/-1785]
 Córka :
 Anna Polańska (ur.1813), Luboml
 m.(śl.26.01.1826 Luboml) Jan Kattner (ur.1810), Luboml
 [świadkowie ślubu : Lukasz Gutowski i Fidul Wiermolajn]
 ojc. Henryk Kattner
 mat. Barbara Jernicka
 
 Aleksandra Myszkowska [ur.+/-1785]
 m. Jakub Włodzimirski [ur.+/-1785]
 Syn :
 Mikołaj Włodzimirski (ur.1814), Luboml
 ż.(śl.9.04.1839 Luboml) Apolonia Nejman (ur.1819), Zapole
 [świadkowie ślubu : Leon Tokarski i Paweł Grabowski]
 ojc. Józef Nejman
 mat. Marianna Sułedzka (Suledzka)
 
 Paulina Myszkowska [ur.+/-1825]
 m. Franciszek Widawski [ur.+/-1825]
 Dzieci :
 Maria Widawska (ur.1.02.1851 Luboml) [chrzestni : Kazimierz Płużański i Felicjanna Płużańska]
 
 Klemens Myszkowski (zm.1847 Luboml), lat 28 [ojc. January, mat. Anna Szyprykiewicz], [zob. pkt 9.6]
 1887 r. - Feliksa Myszkowska, chrzestna, Stawki, par. Przewały, Luboml
----------------------------------------------------------------------------
 1789 r. - par. Dobrotwór  [rejon kamionecki, dawniej woj. Tarnopol] [pkt 9.5]
 Józefa Myszkowska (ur.ok.1789 - zm.9.04.1834 Dobrotwór Zawonie, par. Dobrotwór), lat 45, wdowa
 
 Maria Myszkowska [ur.+/-1800]
 m. Grzegorz Żerebecki [ur.+/-1800]
 Dzieci (Żerebeccy) :
 Antoni Żerebecki (ur.1829), żołnierz
 ż.(śl.25.02.1862 Sielec Bieńków, par. Dobrotwór) Elżbieta Strokosz (ur.1838)
 ojc. Franciszek Strokosz
 mat. Anna Wasyłyszyn
----------------------------------------------------------------------------
 1789 r. - par. Szumsk :
 Teodor Myszkowski, 1789 chrzestny
----------------------------------------------------------------------------
 1790 r. - par. Kulików k. Lwowa
 Dominik Mystkowski [ur.+/-1790]
 ż. Apolonia Suchowna [ur.+/-1790] de Bełz
 Syn :
 Piotr Mystkowski (ur.29.01.1820 Kulików), pisarz ekonomii (Żołdańce, Żodlańce ?)
 ż.(śl. 29.01.1849 Kulików) Tekla Pasławska (ur.1830) [CN Kulików, skan 27]
 ojc. Jan Pasławski, rolnik
 mat. Magdalena Bętkowska de Dolina
 Dzieci :
 A1. Marceli Mystkowski (ur.11.05.1856 Lwów)
 

 Piotr Myszkowski [ur.+/-1825], Kulików k. Lwowa, urzędnik (wzm.1853 - 1856)

 ż. NN.

 Syn :

 Nikodem Myszkowski (ur.1854 Kulików),

 uczeń Gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie (wzm. 1866- 68) [zob.pkt 8.1]
----------------------------------------------------------------------------
 1790 r. Linia : Sasów (Sassów), pow. Złoczów
 Jan Myszkowski [ur.+/-1790]
 ż. Marianna Kuczkowska [ur.+/-1795]
 Syn :
 Antoni Myszkowski [ur.+/-1820]
 ż. Maria Mikołow [ur.+/-1825], ojc. Demetrius, mat. Hortvina
 Dzieci :
 Jan Myszkowski (ur.28.01.1849 Sasów) [chrzestni : Aleksander Bachur i Maria Babij]
----------------------------------------------------------------------------
 1790 r.- Linia Myszkowski z okolic : powiat Kostopol (gmina : Stydyń, Stepań)
 
 W parafii Stepań wystepują formy nazwiska : Myszkowski, Myszakowski
 
 Maciej Myszkowski (ur.1757 – zm.12.01.1837 Użanie, par. Stepań), bezdzietny
                    
 Paweł Myszkowski [ur.+/-1790]
 ż. Anna Brzozowska [Berezowska] [ur.+/-1790]
 Dzieci :
 A1. Barbara Myszkowska (ur.1813), mieszkała : Hały
        m.(śl.22.01.1833 Włodzimierzec) Antoni Kotecki (ur.1813), par. Bereżnica, s. Jana i Apoloni z d. Orlińska
        Dzieci :
        B1. Marianna Kotecka (ur.1837 Użanie)
              m.(śl.4.11.1862 Stepań) Karol Czarnecki (ur.1832 Użanie), s.Stanisława i Agafii z d. Rybczyńska
 A2. Agnieszka Myszkowska (ur.ok.1813), mieszkała : Bereżnica
        m.(śl.15.08.1848 Bereżnica) Augustyn Bereziuk (ur.ok.1798), mieszkał : Bereżnica, 
        s. Dominika i Apolonii Prawosudowicz
 A3. Marianna Myszkowska [ur.+/-1820 Rumejki, Romejki]
        m.(śl.2.02.1841 Stepań) Antoni Lech [ur.+/-1820 Butejki], mieszkali : Butejki, par. Stepań, 
        ojc. Maciej Lech
        mat. Anna Kuriata [Kuryata]
 A4. Honorata Myszkowska (ur.1822 Romejki)
         m.(śl.21.01.1845 Stepań) Wojciech Łozowicki (ur.1817 Użanie), mieszkali : Użanie, par. Stepań, 
         s. Franciszka i Anny z d. Suchodolska
         [świadkowie ślubu : Franciszek Piotrowski, Jakub Myszkowski, Jan Kulikowski]
 być może :
 A5. Jakub Myszkowski [ur.+/-1820]
 
 Anastazja Myszkowska [ur.+/-1815]
 m. Jan Borecki [ur.+/-1815], mieszkali : Huta, par. Stepań
 
 Marcin Myszkowski [ur.+/-1820]
 ż. Katarzyna Kobylańska [ur.+/-1820]
 Dzieci :
 Józef Myszkowski (ur.17.10.1842 Omelanka, par. Stepań
 
 Adela Myszkowska [ur.+/-1845]
 m.(śl. przed 1875] Adam Krasinkiewicz, Huta Stepańska, gmina Stepań
 
 Karolina Myszkowska [ur.+/-1850]
 m.(śl.1870 r. Stepań k. Kostopola) Józef Kołodyński (ur.1851 Myzie, Omylanka, Wolyń) s. Jana K. i Tekli Dawidowicz)
 

 Marceli Myszkowski [ur.+/-1860]

 ż. Scholastyka Brzozowska [ur.+/-1860]

 Dzieci :

 Wacław Myszkowski [ur.+/-1890]

 ż.(śl.1911 Stepań k. Kostopola) Klara Rucka [ur.+/-1890]

 
 Narcyz Myszkowski (Myszakowski) [ur.+/-1875 - zm. przed 1939] [zob. pkt 3.1]
 ż. Placyda Drzewiecka (zm. po 1939)
 Dzieci :
 Konstanty Myszkowski (ur.20.04.1905 Omelanka, par. Stepań - zm.16.10.1992)
 Omelanka - gmina Stydyń, powiat Kostopol, woj. wołyńskie]
 w czasie okupacji niemieckiej robotnik przymusowy, zatrudniony : (VIII 1943 – I 1945) Sosnowitz [Sosnowiec],
 (II 1945 – III 1945) Sosnowiec – Niwka
----------------------------------------------------------------------------
 1792 r. - Marianna Apolonia Myszkowska, 
              mąż (śl.przed 1792) N. Przyłuski, okolice : Międzyrzecz Korecki k. Łucka
----------------------------------------------------------------------------
 1795 r.  Korolówka k. m. Borszczów [pkt 9.7]
----------------------------------------------------------------------------
 1795 r. - par. Jaworów
 Mathias Mischkowski (Myszkowski) [ur.+/-1795 - zm.po 28.05.1849], mercator, civis de Jaworów
 [od 1837 r. Myszkowski, później Myczkowski, Mićkowski]
 ż. Barbara Sobolewska [ur.+/-1795 - zm.po 28.05.1849], c. Joachima
 Dzieci :
 A1. Jan Mischkowski (ur.29.05.1819 Jaworów)
 A2. Ludwik Mischkowski (ur.1.10.1820 Jaworów - zm.12.02.1835 Jaworów)
 A3. Józef Mischkowski (1851 r. Mićkowski, 1852 r. Miczkowski)
       (ur.25.01.1824 Jaworów - zm.23.07.1852 Jaworów, cholera), lat 28
 A4. Antoni Mischkowski (ur.6.01.1826 Jaworów)
 A5. Franciszka Ksawera Mischkowska (ur.XI.1830 Jaworów - zm.25.07.1851 Jaworów)
       m.(śl.ok.1848) Józef Muszyński [ur.+/-1830], sutor [nr 73, 88]
 A6. Julianna Mischkowska (ur.10.12.1833 Jaworów - zm.13.09.1849 Jaworów)
 A7. Eleonora Myszkowska (ur.23.12.1837 Jaworów)
 
 Mathias Miszkowski, 1849 r. Jaworów
 
 Stanisław Myszkowski, Jaworów k. Lwowa (wzm. 1898 - 1914),
 Galicyjskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie we Lwowie, Oddz. Jaworów, członek (wzm.od 1907 r.) [pkt 3.5]
 
 Józef Myszkowski (młodszy), członek Rady Powiatowej w Jaworowie, 1914 r., dzierżawca dóbr
----------------------------------------------------------------------------
 1795 r. - par. Niemirów
 Julia Myszkowska [ur.+/-1795]
 m. Jan Stupczyński [ur.+/-1795]
 Córka :
 Feliksa Stupczyńska [ur.+/-1825]
 m. Andrzej Berezowski [ur.+/-1825], kowal, s. Stanisława i Magdaleny z d. Gurska
 Dzieci :
 Józefa Berezowska (ur.2.03.1855 Hutta, par. Niemirów), [Chrzestni : Jan Mazurkiewicz, sutor i Maria Skorupska
 
 Stanisław Myszkowski (ur.1841), Bandrów k. Niemirowa [„Gazeta Lwowska’ nr 241, dn.20.10.1868 r.]
----------------------------------------------------------------------------
 1800 r. - Tarnopol
 Nob. Simon Myszkowski [ur.+/-1800]
 ż. Nob. Klara Oczosalska [ur.+/-1800], w 1818 r. oboje występują jako świadkowie ślubu w m. Jampol
 Dzieci :
 Domicela Myszkowska (ur.27.12.1827 Tarnopol)
 [chrzestni : Aleksander Czarnecki i Tekla Johnwald]]
 
 1903 r. - Marian Myszkowski, uczeń szkoły realnej
----------------------------------------------------------------------------
 1800 r. - Chmielnik (Ukraina) [pkt 9.8.1]
----------------------------------------------------------------------------
 1800 r. -  Borszczów : [zob. też pkt 9.7. Korolówka]

 Paweł Myszkowski [ur.+/-1800], być może syn Wojciecha i Zofii

 ż. Wiktoria Naworska [ur.+/-1805]

 Nobilis

 Dzieci :

 A1. Józef Myszkowski (ur.13.06.1830 Borszczów, dom 146), bliźniak

       [chrzestni : Kacper Myszkowski i Wiktoria Ogodzińska], zgłosiła : Zofia Myszkowska

 A2. Marcin Myszkowski (ur.13.06.1830 Borszczów, dom 146), bliźniak

       [chrzestni : Kacper Myszkowski i Wiktoria Ogodzińska], zgłosiła : Zofia Myszkowska

 
 1884 r. - Stanisław Myszkowski, Borszczów, członek c.k. Galic. Tow. Gospodarcze we Lwowie (wzm.1884 – 85)
----------------------------------------------------------------------------
 1800 r. - Międzyrzec (Wołyń) [obwód rówieński, rejon ostrogski]
 Józef Myszkowski [ur.+/-1800]
 ż. Barbara Bukowska [ur.+/-1800]
 Dzieci :
 Tekla Marianna Myszkowska (ur.23.09.1828 Międzyrzec) [chrzestni : W. Henryk Stecki i W. Tekla Stecka]
 
 Anna Myszkowska [ur.+/-1780]
 m. Adam Tyszkiewicz [ur.+/-1780]
 Dzieci :
 A1. Hieronim Tyszkiewicz (ur.1810), Wygnanka
       ż.(śl.7.01.1836 Lubar) Elżbieta Jurkowska (ur.1816), Wygnanka
       [świadkowie ślubu : Stanisław Tchorzewski, Teodor Mieleniewski, Kazimierz Fedorowicz]
       ojc. Jan Jurkowski [ur.+/-1780]
       mat. Katarzyna Rogowska [ur.+/-1780]
       [Rodzeństwo Elżbiety Jurkowskiej : Franciszek Jurkowski (ur.1800), Wygnanka 
       i żona (śl.19.04.1836 Lubar) Karolina Hott (ur.1814), Lubar, c. Jana i Katarzyny z d. Klepacka]
 A2. Emilia Tyszkiewicz (ur.2.01.1829 Międzyrzec)
       m.(śl.22.06.1859 Równe) Adolf Grabowski (ur.1820), par. Międzyrzec
       [świadkowie ślubu : Józef Jurkowski i Teofil Tyszkiewicz]
       ojc. Jan Grabowski
       mat. Maria Stefanicka
----------------------------------------------------------------------------
 1800 r. - par. Kotelnia k. Żytomierza
 Julianna Myszkowska [ur.+/-1800]
 m. Franciszek Piasecki [ur.+/-1800]
 Syn :
 Michał Piasecki (ur.11.07.1828 Wasylówka, par. Kotelnia)
 [chrzest 7.06.1829 Kotelnia, chrzestni : Urodzeni Jan Białoszycki, Małgorzata Białoszycka, żona Szymona,
 asystowali : Bazyli Nowoczywski i Terea Zyberk, żona Piotra]
 
 Agnieszka Miszkowska [ur.+/-1805]
 m. Anastazy Sichniewicz [ur.+/-1805]
 Syn :
 Ignacy Sichniewicz (ur.1833), Kotówka, par. Kotelnia
 ż.(śl.9.11.1858 Berdyczów, św. Barbary) Łucja Adamowska (ur.+/-1835], Semenówka, c. Jana i Brygidy z d. Wawrowska
----------------------------------------------------------------------------
 1800 r. - par. Brusiłów, obwód żytomierski
 Teresa Myszkowska [ur.+/-1800]
 m. Dominik Brodawski [ur.+/-1800]
 Dzieci :
 Dominik Jacek Brodawski (ur.18.08.1823 Łuczka, par. Brusiłów)
----------------------------------------------------------------------------
 1803 r. - Krzemieniec [pkt 9.4]
----------------------------------------------------------------------------

 1805 r. - Łuck

 Szymon Myszkowski (Mieszkowski) [ur.+/-1805], szlachcic

 ż. Marianna Zabłocka [ur.+/-1805]

 Dzieci :

 A1. Stanisław Myszkowski (ur.24.11.1829 Żabka, par. Łuck)

       [chrzestni : Paweł Jakubowski i Jadwiga Malinowska, żona Feliksa]

 A2. Kacper Mieszkowski (ur.1833 - zm.25.02.1833 Żabka), 6 tygodni

 

 Antonina Myszkowska [ur.+/-1860]

 m. Wawrzyniec Listowski [ur.+/-1860]

 mieszkali : par. Łuck

----------------------------------------------------------------------------
 1805 r. - par. Kuniów (Kozin) [pkt 9.4]
----------------------------------------------------------------------------
 1805 r. - par. Ottynia [dekanat Stanisławów, Ukraina]
 Maria Myszkoska (!) [ur.+/-1805]
 m. Józef Gruszecki [ur.+/-1805], ekonom
 Dzieci :
 Izydor Kajetan Gruszecki (ur.23.05.1832 Strupków, par. Ottynia)
 
 Stanisław Myszkowski [ur.+/-1845]
 ż. Karolina Suchota (Suchotta) [ur.+/-1845]
 Dzieci :
 A1. Celestyna Myszkowska (1868 - zm.21.05.1876 Krzywotuły Dolne, par. Ottynia), lat 8
 A2. Emilia Myszkowska (zm.1876 Krzywotuły, par. Ottynia)
----------------------------------------------------------------------------
 1810 r. - par. Drużkopol  (Pułhany) [Drużkopol, obecnie część m. Żurawniki (Журавники ) – 90 km na NE od Lwowa]
               
 Wawrzyniec Myszkowski [ur.+/-1810], „pracowity”
 ż. Franciszka N. [ur.+/-1810]
 Dzieci :
 Anastazja Myszkowska (ur.1834 - zm.10.07.1840 Pułhany, par. Drużgopol)
 
 Stefan Myszkowski [ur.+/-1815]
 ż. Franciszka N. [ur.+/-1815]
 Dzieci :
 Elżbieta Myszkowska (ur.23.11.1838 Pułhany, par. Drużkopol)
----------------------------------------------------------------------------
 1810 r. - par. Teofilpol,  pow, starokonstantynowski
 Róża Myszkowska (ur.1810)
 m. Karol Wasilewski [ur.+/-1810]
 Syn :
 Józef Wasilewski (ur.1829), par.Teofilpol
 ż.(śl.5.05.1861 Bisłogródka) Wiktoria Podgórska (ur.1840), Polachówka
 ojc. Stanisław Podgorski
 mat. Apolonia Rewera
----------------------------------------------------------------------------
 1810 r. - par. Zaleszczyki : [obwód tarnopolski, Podole]
 Rozalia Myszkowska [ur.+/-1810]
 m. Józef Mościcki (ur.1809 - zm.29.10.1861 Szczytowce, dom 72, par. Zaleszczyki], de Szczytowce
 Dzieci : (Łukasz, Wiktoria)
 A1. Łukasz Mościcki (ur.1840)
       ż.(śl.19.11.1865 Kułakowce, par. Zaleszczyki) Paulina Drach (ur.1850)
       [świadkowie ślubu : Michał Korytkowski i Piotr Herasymowicz – de Szczytowce]
       ojc. Stanisław Drach
       mat. Wiktoria Bilska
 A2. Wiktoria Mościcka (ur.1845)
       m.(śl.15.11.1863 Zaleszczyki) Franciszek Kowalski (ur.1827)
       [świadkowie ślubu : Grzegorz Górski i Jan Kwiatkowski – de Szczytowce]
       ojc. Mikołaj Kowalski
       mat. Wiktoria Leńkiewicz, Hińkowsce, par. Tłuste
----------------------------------------------------------------------------
 1815 r. - par. Pików, Ukraina, Podole, rejon kalinowski, obwód winnicki [pkt 9.8.1]
----------------------------------------------------------------------------

 1820 r. - par. Nowogród Wołyński (Słoboda Czernicka) [obwód Żytomierz]

 Józef Myszkowski [ur.+/-1820]

 ż. Wiktoria Lewkowicz [ur.+/-1820]

 Córka :

 Aniela Myszkowska (ur.1848), Słoboda Czernicka

 m.(śl.23.10.1866 Nowogród Wołyński) Franciszek Ostrowski (ur.1845), Fedorówka

 ojc. Franciszek Ostrowski

 mat. Anna Gajdamowicz

 

 Jan Myszkowski i żona Franciszka, 1845 r. chrzestni

----------------------------------------------------------------------------
 1820 r. - Klewań k. Łucka
 Jędrzej Myszkowski [ur.+/-1820]
 Zofia Zulińska [ur.+/-1820]
 Dzieci :
 Wiktoria Anastazja Myszkowska (ur.1843 Klewań)
----------------------------------------------------------------------------
 1820 r. par. Wasylów
 Grzegorz Myszkowski [ur.+/-1820]
 ż. Justyna Dębska [ur.+/-1820]
 Dzieci :
 Hieronim Myszkowski (ur.1843 Wasylów)

 

 Jan Myszkowski [ur.+/-1820]

 ż. Klara Sławikowska [ur.+/-1820]

 Dzieci :

 Barbara Myszkowska (ur.29.11.1847 Rejmontewszczyzna, par. Wasylów)

---------------------------------------------------------------------------- 

 1825 r. - Bełz :

 1825 r. - Józef Myszkowski [ur.+/-1825], 1855 r. mianowany kancelistą magistratualnym do Bełza

              [„Gazeta Lwowska” nr 231, dn. 8.010.1868 r.]

              ż.(śl.przed 1868) Eleonora N. [ur.+/-1825]

              właściciele realności miejskiej w Bełzie nr 117 [„Gazeta Lwowska” nr 231, 8.10.1868]

 

 1831 r. - Ludwik Myszkowski (ur.1831 - zm.25.02.1899 Bełz, dom 131), lat 68

              ż. Maria Panasiuk [ur.+/-1835 - zm.po 1899]

              Dzieci :

              A1. Tadeusz Myszkowski (ur.1869 Bełz), nadstrażnik, mieszkał 1895 r. Tuturkiwice (Tuturkowiec)

                    ż.(śl.22.10.1895 Czerwonogród - Krystynopol) Maria Bronisława Buczyńska (ur.1873, par. Spasów)

                    ojc. Jan Buczyński

                    mat. Barbara Paszko

                    Dzieci :

                    B1. Izabela Romana Myszkowska (ur.9.08.1896 Krystynopol)

                          [chrzestni : Kazimierz Myszkowski, „dictarius” i Emilia Albinowska, panna]

                    B2. Stanisława Olga Myszkowska (ur.1899)

                          1 m. N. Niewiadomski

                          2 m.(śl.22.06.1929 Kłusów, par. Czerwonogród - Krystynopol) Bazyli Muż (ur.1905), grek. - kat.

                                ojc. Bazyli Muż

                                mat. Katarzyna Kanciruk

 

 1875 r. - Kazimierz Myszkowski [ur.+/-1875]

              ż. Sabina Krak [ur.+/-1875]

              Dzieci :

              Ludwik Dominik Myszkowski (ur.20.12.1903 Bełz),

              1929 r. mieszkał : Katowice, ul. Kolejowa 23, 1934 r. podporucznik rezerwy Korpusu Artylerii,

              podczas wojny deportowany  do III Rzeszy [zob. podstrona „Osoby znane”]

 

 1897 r. - Roman Myszkowski (ur.29.11.1897 - zm.15.08.1933, poch. Bełz)
              [prawdopodobnie to on w 1914 r. był uczniem 
              w miejscowości Bąkowice k. Chyrowa w Zakładzie Naukowym OO. Jezuitów]
              [Chyrów – miasto w rejonie Stary Sambor, obwód lwowski]
 

 1908 r. - Bolesław Kazimierz Myszkowski (ur.23.09.1908 Bełz - zm.1991 Anglia),

              w 1929 r. otrzymał świadectwo dojrzałości

              w Państwowym Gimnazjum II im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu, (wyzn. rzymsko - katolickie),

              w 1936 r. podchor., Związek Strzelecki, Stanisławów,

              w 1936 r. ppor. Rez., Śniatyń, Koło Związku Oficerów Rezerwy w Śniatynie

              [zob. podstrona „Osoby znane”]

              ż. Ludwika N.(ur.ok.1913) , 1944 r. lat 31, wywieziona do ZSRR, Sampilatynsk, II Zaton, Kozzawod

              [„Spis rodzin wojskowych wywiezionych do ZSRR”, 1944 r.]

 1918 r. - Tadeusz Myszkowski, Bełz [„Kuryer Lwowski” 20.04.1918 r.]

 1924 r. - Kazimiera Myszkowska, Bełz, nauczycielka w szkole powszechnej (wzm.1924 – 25)

 

                [powiększ]

             Bełz. Mogiła Legionistów 1939 r. Napis „Obrońcom Wolności – Cześć” [figury już nie ma, zburzona]

             Od lewej stoi p. Myszkowska i p. Dzieharski, rzeźnik

 

 1930 r. - Kazimierz Myszkowski, Dyrekcja Towarzystwa Zaliczkowego, Bełz (wzm.1930 – 35)

 1937 r. - Tadeusz Myszkowski, kierownik sklepu Kółka Rolniczego w Bełzie [„Małopolski Tygodnik Rolniczy” 18.07.1937]

----------------------------------------------------------------------------
 1826 r. -  Linie : Bukowina (Czerniowce) 1826 – 1892 r.
 1826 r. - ślub, Antoni Miszkowski + Anna Sanocka
 1827 r. - ślub, Stanisław Mischkowski + Maria Kwasnicka
 1859 r. - ślub, Paulina Myszkowska + Johann Chrzanowski
 1862 r. - ślub (11.05.1862) Maria Myszkowska, + Georg Kampe
 1863 r. - ślub, Ferdynand Myszkowski + Ottilia Hrytzan,
 1890 r. - ślub (4.02.1890) Anna Myszkowska + Ludwik Athes
 1892 r. - ślub, Jan Myszkowski + Magdalena Toni
----------------------------------------------------------------------------
 1828 r. - par. Ołyka  [30 km na SE od m. Łuck]
 Feliks Myszkowski (ur.ok.1828 - zm.6.03.1908 Ołyka)
 ż. Marcelina N. [ur.+/-1830 - zm.po 1908]
 
 Emilia Myszkowska [ur.1845]
 m. Wincenty Bielecki [ur.+/-1840]
 Dzieci (Bieleccy) :
 Antoni Rudolf Bielecki (ur.17.04.1867 Radochówka, par. Ołyka)
----------------------------------------------------------------------------
 1835 r. - Włodzimierz Wołyński [70 km na W od m. Łuck] [zob. pkt 9.6]
----------------------------------------------------------------------------
 1835 r. - par. Czukiew, pow. Sambor
 Piotr Miszkowski [ur.+/-1835]
 ż. Teresa Walker [ur.+/-1835]
 Dzieci :
 Maria Miszkowska (ur.10.08.1863 Czukiew, Neudorf)
 m.(śl.25.11.1879 Neudorf, Powtórnia, Sambor) Jan Melski (ur.25.01.1857 Bieńkowa Wisznia, powiat Rudki)
 ojc. Maciej Melski
 mat. Tekla Kogut
----------------------------------------------------------------------------
 1840 r. - Linia ( Żytomierz, Tarnopol, Krzemieniec, Połonne, Szumbar ) : [zob. pkt 9.4]
----------------------------------------------------------------------------
 1840 r. - Połtawa ( Полтава ) [miasto w środkowo – wschodniej części Ukrainy] :
 
 Michał Myszkowski [ur.+/-1840]
 Александровское военное училище (1863-1932) 1-й выпуск 23.05.1864 г.
 Мышковский Михаил (из фельдфебелей, в 13-й драгунский Военного Ордена полк)
 Prawdopodobnie dzieci : 
 A1. Siemien Michajłowicz Myszkowskij (ur.2.02.1871)
       kształcił się w Korpusie Kadetów Petrovsky Połtawa w 1889 r.,
      1890 r. porucznik, 1898 r. kapitan, 1910 r. podpułkownik. Uczestnik II wojny światowej.
 A2. Wasylij Myszkowskij [ur.+/-1870], 1889 r. ukończył kurs kadetów (Korpus Kadetów) w m. Połtawa.
       Prawdopodobnie to Wasilij Michajłowicz Miszkowskij, 1909 r. rotmistrz 9 pułku BUG JKW Arcyksięcia Austrii
       Franciszka Ferdynanda
 
         Wasilij Michajłowicz Myszkowskij [ur.+/-1870]  [powiększ]
---------------------------------------------------------------------------- 
 1841 r. - par. Horyniec (Radruż) k. Niemirowa
 Stanisław Myszkowski (ur.1841), 1868 r. mieszkał Radruż k. Niemirowa [„Gazeta Lwowska” nr 241, dn. 20.10.1868]
---------------------------------------------------------------------------- 
 1841 r. - par. Romanów, obwód żytomierski
 Marianna Myszkowska [ur.+/-1841]
 m. Feliks Baszyński (ur.1841 - zm.17.12.1916 Bykówka, par. Romanów, Nowy Zawod)
 Dzieci : Dominik, Teofil, Andrzej, Antonina, Sabina, Feliksa, Agnieszka
---------------------------------------------------------------------------- 
 1844 r. - Korzec [65 km od m. Równe]
 N. Myszkowski [ur.+/-1840]
 ż. Franciszka Nebelska (ur.1844 - zm.2.10.1909, poch. Korzec)
 
 Adam Myszkowski [ur.+/-1870]
 ż. Anna Borkowska [ur.+/-1870]
 Dzieci :
 Stanisław Myszkowski (ur.1899 Korzec), mieszkał : 1922 r. Łódź, szofer
 ż.(śl.26.11.1922 Łodź, par. św. Krzyż) Janina Cieplak (ur.1900 – zm.11.12.1950 Łódź) [zob. pkt 7.1.1]
----------------------------------------------------------------------------
 1845 r. - Józef Myszkowski, dzierżawca propinacyi piwa, urząd cyrkułowy Samborski [„Gazeta Lwowska” nr 67], [pkt 9.5]

---------------------------------------------------------------------------

 1845 r. - Linia : Zdołbunow [8 km na S od m. Równe]  [zob. pkt 9.4]

---------------------------------------------------------------------------

 1845 r. -  par. IlIńce, Szabelna (obwód winnicki) [pkt 9.8.1]

---------------------------------------------------------------------------

 1847 r. - Michał Jewstafiew Januarij Matwiej Myszkowskij, szlachcic w gub. Wołyńskiej,

              Synowie : Aleksander, Andrzej, Jan (1886 r. w gub. Kijowskiej)

---------------------------------------------------

 1847 r. - Stanisław Myszkowski (ur.1847 - zm.po 1913), uczestnik powstania w 1863 r. w pow. drohobyckim [pkt 5.4]
----------------------------------------------------------------------------

 1850 r. - Husiatyn, miasto nad rzeką Zbrucz (Ukraina)

 Michał Myszkowski [ur.+/-1850]

 ż. Antonina Arbulińska [ur.+/-1855]

 Dzieci :

 Antoni Myszkowski (ur.1877)

 1 ż. Antonina Budzińska (ur.ok.1874 - zm.30.04.1912 Husiatyn)

 2 ż. Anna Kowalska (ur.6.08.1883 Postołówka, Liczkowce, Husiatyn),

       ojc. Aleksander Kowalski

       mat. Elżbieta Rzeszowska (ur.20.08.1851 Postołówka), c. Marcina i Karoliny z d. Podgurska

----------------------------------------------------------------------------
 Krym : 
 1850 r. - Josif  Łukicz Myszkowskij, Krym

               МЫШКОВСКИЙ ИОСИФ ЛУКИЧ * ?–? ** в 1850 – кск, чин. для особых поручений,

               в 1862 – ка, ассесор Крымского соляного правления *** АК-1850; Список-62.

 1850 r. - Siemien Łukicz Myszkowskij, Krym
              МЫШКОВСКИЙ СЕМЕН ЛУКИЧ * ?–? ** в 1850 – кск, смотритель Бериславской

              переправы,   Крымское соляное правление *** АК-1850.

 

 1920 r. - N. Myszkowski [ur.+/-1920]

              ż. Tatiana Konowalenko (ur.20.06.1923 Dżankoj, Krym)

              [Džankoj (ukrainsce : Дҗанкöү, krimskotatarsce : Cankőy – Krim]

              w czasie II wojny deportowana do III rzezy, po zakończeniu wojny przebywała na terenie Niemiec

-------------------------------------------------------------

 ok.1850 r. - par. Łokacze, (gmina Chorów, pow. Horochów)

 Katarzyna Myszkowska [ur.+/-1850]

 m.(śl.ok.1873) Antoni Wyszyński [ur.+/-1850]

 mieszkali : par. Łokacze, gm. Chorów, pow. Horochów

 Dzieci (Wyszyńscy) : Józef (1874), Marianna (1877), Antonina (1878), Mikołaj (1883), Ludwik (1887), Emilia (1894)

 

 Marianna Myszkowska [ur.+/-1855]

 m. Ludwik Rudnicki [ur.+/-1855]

 mieszkali : par. Łokacze

 Dzieci (Rudniccy) : w latach 1882 – 1899)

 

 parafa Zaturce :

 Antoni Myszkowski [ur.+/-1865]

 ż. Marcelina Szelig [ur.+/-1865]

 Dzieci : Bronisław (ur.1894), Feliks Mieszkowski (ur.1896), Stanisław(a) (ur.1900)

 

 Henryk Myszkowski [ur.+/-1895]

 ż. Feliksa Dębicka [ur.+/-1895]

 mieszkali : par. Łokacze

 Dzieci :

 A1. Józef Myszkowski (ur.18.02.1921)

 A2. Stanisław Myszkowski (ur.12.04.1924)

---------------------------------------------------------------

 1850 r. - Linia Semki (par. Kumanowce, obwód Winnica) k. Chmielnika  
 [Semki, Semky, Siemki, Cёмки – 53 km na SW od Berdyczowa] [pkt 9.8.1]

----------------------------------------------------------------------------

 1853 r. - gmina Zwertów (rejon żółkiewski, obwód lwowski)

 Piotr Myszkowski, reprezentant dominikalny [„Gazeta Lwowska” nr 119, dn. 28.05.1853 r.]

----------------------------------------------------------------------------

 1855 r. - par. Brzozdowce (Ukraina) :
 
 Michał Mieszkowski [ur.+/-1855]
 ż. Elżbieta Franusz [ur.+/-1855]
 Dzieci :
 Tadeusz Mieszkowski (ur.1877 Brzozdowce)
 
 Myszkowski Stanisław, w 1887 leśniczy, Brzozdowce (wzm.1887 - 1889) 
 w 1904 r. jest leśniczym w Oparach, k. Medenic], [pkt 5.4]
 
 1881 r. - W. Myszkowski, Brzozdowce
 1888 r. - Myszkowscy, Brzozdowce [„Gazeta Lwowska”nr 78 z 5.04.1888 r.], [zob. pkt 6.1]
 1903 r. - J. Myszkowski, Brzozdowce [prawdopodobnie : Jan Myszkowski, zob. pkt 5.4]
----------------------------------------------------------------------------
 1855 r. - Marianna Myszkowska [ur.+/-1855]
              m. Andrzej Przybylski [ur.+/-1855]
              Syn : 
              August Przybylski (ur.11.07.1885), mieszkał : "Kalinowszczyzna " (?)
              ż. Maria Góra (ur.28.08.1894), 
              ojc. N. Góra [ur.+/-1865], oficer austriacki 
              mat. N. Twardowska [ur.+/-1865]
              Córka :
              Daniela Przybylska [ur.ok.1920 - zm.ok.1995]
              m. Kazimierz Gąsecki (ur.1917 Kopaczyce, Podole)
              ojc. Wiktor Gąsecki [ur.+/-1890], s. Karola [ur.+/-1855 Czortków]
              mat. Karolina Szczepanowska [ur.+/-1890]

----------------------------------------------------------------------------

 Żurawno [60 km na SE od Lwowa]

 1857 r. - Piotr Paweł Myszkowski (Miszkowski), Żurawno, urzędnik (wzm.1857 - 1860) [zob. Radziwiłłów]

----------------------------------------------------------------------------

 1857 r. - Bóbrka [Bóbrka – 26 km na SE od Lwowa], [pkt 9.5]

 Piotr Myszkowski, Bóbrka, urzędnik (wzm.1857 - 1866)

 Józef Myszkowski, Bóbrka, 1866 r. urzędnik

 Stanisław Myszkowski, Bóbrka , członek Towarzystwa weteranów z roku 1863/64 (wzm.1902/3) 
 Stanisław Myszkowski, Bóbrka, członek Sokolstwa Polskiego 1903 r. 

--------------------------------------------------------------

 1860 r. - Warkowicze k. Łucka [23 km na SW od m. Równe] [zob. pkt 9.4]

-------------------------------------------------------------

 1862 r. - Michał Myskowski (!), urzędnik, Borynia k. Turki [zob. pkt 9.5]

---------------------------------------------------

 1862 r. - N. Myszkowski, Brześć (powiat)

---------------------------------------------------

 1864 r. - N. Myszkowski (zm.1864 r. Rosja)

              N. Myszkowski - dymisjonowany kapitan wojsk rosyjskich, podejrzany o związki z wygnańcami

              polskimi, których mieniono sprawcami pożarów wybuchłych w Symbirsku w dniu 25 Sierpnia

              i 2 Września 1864 roku przez wzburzone za pośrednictwem ajentów rządowych pospólstwo zamordowany.

---------------------------------------------------

 1865 r. - Czortków :
 Józefa Miszkowska [ur.+/-1865]
 m. Kazimierz Schwarz [ur.+/-1865]
 Dzieci :
 Helena Schwarz (ur.1891 Wygnanka, par. Czortków)
 m.(śl.14.02.1926) Stanisław Laszczyński [ur.+/-1890]
 
 1905 r. - ślub Wygnanka, par. Czortków) Simeon Perejmibida (ur.1854) + Anna Emilia Myszkowska (ur.1858) [pkt 9.5]
 

 1934 r. - Michał Myszkowski, Czortków

----------------------------------------------------------------------------
 1866 r. - Odessa
 Aleksiej Myszkowskij, Odessa [zob. pkt 9.1]
 Заседатель дворянства Губернский секретарь Алексей  Мышковский
 
 Piotr Myszkowskij [ur.+/1885]
 ż. NN.
 Syn :
 Filip Pietrowicz Myszkowskij (ur.1913)
 Kniga pamiati Ukrainy :
 г. Одесса, украинец. Призван в 1941, лейтенант, зам. ком. роты. Пбв 15.9.1944 г.
----------------------------------------------------------------------------
 1868 r. - Aleksander Myszkowski (ur.1868 - zm.po 1918)
             1 leśniczy, ewent. podleśniczy, samodzielny, lat 50, wolny od wojska, 25 lat praktyki,
             Melna, pow. Strzeliska Nowe k. Lwowa [Źródło : „Sylwan, 1918 r.]
----------------------------------------------------------------------------
 1868 r. - par. Waręż, pow. Sokal
 1868 r. - Tadeusz Myszkowski (ur.1868), od 1.09.1888 r. Waręż k. Sokala, c. k. straż skarbowa, komisarz I kl.
 1937 r. - Ludwika Myszkowska, nauczycielka 1-klasowej szkoły, Winniki, par. Waręż, urząd pocztowy Bełz (Sokal),
 do 2-klasowej szkoły w Bełełui (Śniatyń) [zob. Bełz]
 [„Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lwowskiego 1921 - 1939” 25.01.1937 r.]
----------------------------------------------------------------------------
 1870 r. - par. Kawsko (gr.- kat.) gmina Uhersko, pow. stryjski, obwód lwowski
 Antonina Myszkowska [ur.+/-1870]
 m.(śl.przed 1892) Korneliusz Humiecki [ur.+/-1870]
----------------------------------------------------------------------------
 1870 r. - Zabrodzie k. Żytomierza (Zabrudzie al. Szczenów, Zabriodja), gmina Bieżów [na NE od Żytomierza]
 Stanisław Myszkowski [ur.+/-1870]
 ż. NN.
 Syn :
 Myszkowskij Bronisław Stanisławowicz (ur.1899 Zabrodzie - zm.10.03.1938)
 Мышковский Бронислав Станиславович. Родился в 1899 г., с. Забродье Житомирского р-на, УССР; 
 поляк; образование начальное; колхозник, д.Бродок.
 Проживал: Могилевская обл., Кричевский р-н, д. Бродок. Арестован 20 декабря 1937 г.
 Приговорен: судебный орган 20 января 1938 г., обв.: 68 - Шпионаж.
 Приговор: ВМН .Расстрелян 10 марта 1938 г. 
 Место захоронения - Мозырь. Реабилитирован 26 августа 1989 г. ВП БВО
----------------------------------------------------------------------------
 ok.1870 r. - Wiśniowiec :
 Karolina Myszkowska [ur.+/-1870]
 m.(śl.1892 Wiśniowiec) Grzegorz Chomuntowski [ur.+/-1870]
 ojc. Teodor Chomuntowski
 mat. Domicella Rywucka
----------------------------------------------------------------------------
 1871 r. - Złoczów :
 Julian Myszkowski (ur.1820 Lwów - zm. ok.1871 Adamówka, par. Brzeżany), Złoczów, 
 drogomistrz, konduktor drogi krajowej
 ż. Karolina Jaruszewicz (Jarusiewicz) [pkt 9.5]
 
 1872 r. - A. Myszkowski, adwokat, 31.01.1872 r. przyjechał do Lwowa ze Złoczowa [„Gazeta Lwowska” nr 26, 1.02.1872]
----------------------------------------------------------------------------
 1871 r. - Siemien Michajłowicz Myszkowskij (ur.2.02.1871)
              kształcił się w Korpusie Kadetów Petrovsky Połtawa w 1889 r.,
              1890 r. porucznik, 1898 r. kapitan, 1910 r. podpułkownik. Uczestnik II wojny światowej.
----------------------------------------------------------------------------
 1874 r. - Tarnopol
 Alfr. Myszkowski, ob. z Tarnopola [„Gazeta Lwowska” nr 177, dn. 5.08.1874]
----------------------------------------------------------------------------
 1875 r. - Józef Myszkowski, Podwysokie, pow. Brzeżany, nauczyciel (wzm. 1875 - 1877) [pkt 9.5]
----------------------------------------------------------------------------
 1875 r. - Piaseczno, Wołyń
 Stefan Gonzaga Myszkowski [ur.+/-1875]
 ż. Maria Czerwińska [ur.+/-1875 - zm.po 1944], mieszkała : 1939 r. Warszawa
 w czasie okupacji niemieckiej : obóz przesiedleńczy, Pruszków Dulag 121, skąd została wywieziona w okolice
 Częstochowy do miejscowości Koliszowa
 [Rodzina : Józef Styczyński i żona Aniela z d. Kowalska, Jerzy Herbst i żona Eugenia z d. Styczyńska, Jerzy Herbst 
 – obóz Pruszków Dulag 121]
 Dzieci : :

 A1. Witold Myszkowski (ur.17.12.1903 Piaseczno, Wołyń) [zob. „Osoby znane”]

         Uczestnik Powstania Warszawskiego w 1944 r., ps. „Jastrzębiec”, stopień : plutonowy podchorąży,

         Armia Krajowa - zgrupowanie „Harnaś” – kompania por. „Lewara” – II pluton.

       Losy po powstaniu : wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną.

 A2. (syn)
----------------------------------------------------------------------------
 1875 r. - Baranówka, obwód Smoleńsk (Jersziczskij rejon)
 Wasil Myszkowskij [ur.+/-1875]
 ż. NN.
 Syn:
 Miszkowskij Filip Wasiljewiecz (ur.1903 Baranowka), żołnierz Vi.1941 – VIII 1945
----------------------------------------------------------------------------
 1865 r. - Rohatyń (pow. Stanisławów) :
 Józef Myszkowski [ur.+/-1865]
 ż. Józefa Modzińska [ur.+/-1865]
 Córka :
 Julia Myszkowska (ur.16.04.1892 Rohatyn)
 m.(śl.9.06.1928 Stanisławów) Bazyli Pouch (ur.12.09.1896), dozorca sanitarny, s. Waleregoi i Parascewi Bojczuk
 
 Waleria Myszkowska [ur.+/-1880]
 m. Władysław Makarewicz [ur.+/-1880]
 Syn :
 Tadeusz Makarewicz (ur.9.01.1909 Rohatyń)
 uczestnik Powstania Warszawskiego 1944 r., stopień : kapitan, przed powstaniem mieszkał : Warszawa, ul. Hoża 64
 oddział : Armia Krajowa – batalion „Zaremba” - „Piorun” – kompania dowodzenia – pluton fortyfikacyjny.
 Po powstaniu : niewola niemiecka (brak informacji o miejscach pobytu), nr obozowy 102 255
 
 1914 r. - Wiktor Myszkowski, Rohatyn
 1914 r. - Adela Myszkowska (ur.1866), Rohatyn (w 1914 r. lat 48)
 1928 r. - M. Myszkowska, Rohatyń, akuszerka [Ks. Adr.]
 
 Emigranci do USA z Rohatyna :
 1907 r. - Myskowska Sabina (ur.1890), lat 17
              przybyła do Nowego Jorku 23.08.1907 r. z Rotterdamu, statkiem „Smolensk” 
 1912 r. - Myskowska Maria (ur.1895), lat 17
              przybyła z Rotterdamu 13.12.1912, statkiem „Campanello”
              w porcie Nowy Jork przyjął ją brat Władysław Myszkowski i Franciszek Zacharzewski
 1912 r. - Myskowski Roman (ur.1907), lat 5
              przybył z Rotterdamu 13.12.1912 r. razem z Marią, statkiem „Campanello”,
              w porcie Nowy Jork przyjął go brat Władysław Myszkowski i Franciszek Zacharzewski
 1913 r. - Miszkowska Amelia (ur.1896), lat 17, 
              przybyła z Antwerpii 2.01.1913 r. statkiem „Kroonland”, w porcie Nowy Jork przyjął ją brat B. Miszkofski
 1921 r. - Myszkowska Katarzyna (ur.1856), przybyła 1.08.1921 z portu Antwerpia do Nowego Jorku statkiem „Zeeland”
 1921 r. - Myszkowska Stefania (ur.1899), przybyła 1.08.1921 z portu Antwerpia do Nowego Jorku statkiem „Zeeland”
----------------------------------------------------------------------------
 Narajów : [Narajów – pow. brzeżański, obwód tarnopolski]
 1882 r. - Narcyz Myszkowski (zm.19.12.1882), praktykant pocztowy w Narajowie odebrał sobie życie
              strzałem z rewolweru. [„Gazeta Lwowska” nr 296 z 29.12.1882 r.] 
----------------------------------------------------------------------------
 1885 r. - Porchowa (Porochova) k. Buczacza [pkt 9.2]
----------------------------------------------------------------------------
 1881 r. - Skałat [pkt 9.5]
----------------------------------------------------------------------------
 1882 r. - Sambor :
 Stefan Adolf Myszkowski (ur.27.10.1882, chrzest 24.11.1882 Sambor - zm.ok.1956) [pkt 5.4], [pkt 3.4]
 1903 r. Stefan Myszkowski, członek Towarzystwa Gospodarskiego we Lwowie, oddz. stryjsko – żydaczowski
----------------------------------------------------------------------------
 1884 r. - Gmina i parafia Torczyn k. Łucka :
      
 Henryk Myszkowski (ur.1884 - zm.10.10.1933 Łuck, szpital), mieszkał : Kurhany, gmina Torczyn
 
  
  „Wołyń. Tygodnik Społeczny, Polityczny i Gospodarczy”, nr 42, 15.10.1933 r.
 
 ż. Aniela Dębicka [ur.+/-1885]
 

 Dzieci : 5 (Antonina, Halina, Stanisław, N., N.)

 A1. Antonina Myszkowska (chrzest 25.03.1910) [z Wołynia], c. Anieli 

       mąż (śl.5.11.1929 Torczyn k. Łucka) Władysław Danilewicz (Danielewicz), (chrzest 25.06.1908) Pólhany

       ojc. Karol Danilewicz v. Danielewicz

       mat. Franciszka Krupińska

 A2. Halina Myszkowska (ur.8.02.1914)
       m.(śl.1940 par. Torczyn k. Łucka) Wacław Pałaszczuk (ur.21.07.1918 Wólka Wydraniecka, gmina Korytnica)
       ojc. Sawiusz Pałaszczuk
       mat. Anastazja z Suchów [Suchy]
 A3. Stanisław Myszkowski (ur.1924)
 A4 - A5. N. Myszkowski (a)
 

 1885 r. - Ludwiszyn (znany jako Ludwisin), gmina Torczyn, powiat Łuck

 N. Myszkowski [ur.+/-1885]

 ż. NN.

 Dzieci : 5 (Maria, Stanisław, N., N., N.)

 A1. Maria Jadwiga Myszkowska (ur.16.04.1916 Ukraina - zm.6.06.1962 Jelenia Góra)

       m.(śl.1934) Stanisław Brudka (Bródka) (ur.18.04.1910 Zosinek, woj. lubuskie - zm.31.08.1977 Jelenia Góra)

       ojc. Paweł Brudka [ur.+/-1880]

       mat. Józefa Sągalewska [ur.+/-1880]

       Dzieci (Bródka) : Wanda, Witold (żona N. Rygielska), Jolanta

 A2. Stanisław Myszkowski [ur.+/-1920]

       ż. NN.

       Dzieci :

       B1. N. Myszkowska [ur.+/-1950]

             m. N. Oczki [ur.+/-1950]

----------------------------------------------------------------------------
 1888 r. - Kazimierz Myskowski (!) (ur.1888) mieszkał : Bilozorka [= Białozórka - 45 km na SE od Krzemieńca
              lub Bilozerka k. Chersonu], w 1914 r. wyemigrował do USA
----------------------------------------------------------------------------
 1889 r. - Stanisławów
 Julian Myszkowski (ur.1889 Sarnki Górne, par. Podwysokie), s. Antoniego i Joanny z d. Pawlińska [zob. pkt 9.5]
 ż. Rozalia Rybczyńska [ur.+/-1890]
 Dzieci :
 Maria Myszkowska (ur.13.12.1915 Belweder, par. Stanisławów)
 
 Leon Myszkowski, pracownik kolei (1897 - 99 Sobów k. Sandomierza, 1907 - 14 Stanisławów)
 1907 r. - Leon Myszkowski, aspirant dla służby skarbowej i rachunkowej (wzm.1907 – 1908)
 Konrad Myszkowski, urzędnik, Stanisławów 1901 r.
 Bolesław Myszkowski (ur.23.09.1908 Bełz), podchor., Związek Strzelecki 1936 r., Stanisławów [zob. Bełz]
 Leon Myszkowski, 1914 r. asystent, Kierownictwo Wasztatu w Stanisławowie
 (Dyrekcja Kolei Państwowej w Stanisławowie)
 Marian Myszkowski, pracownik kolei, Stanisławów 1914 r. (wzm.1910, 1914)
 Maria Myszkowska, Stanisławów, ul. Wołczyniecka 35, krawczyni  [Ks. Adr. 1935]
 Henryk Myszkowski, od 1939 r. do chwili aresztowania 25.05.1940, zastępca  Obwodu Dolina AK
 w Okręgu Stanisławów
----------------------------------------------------------------------------
 1891 r. - Władysław Myszkowski (ur.1891), mieszkał : Szumlany, pow. Brzeżany, Ukraina
              25.04.1909 r. wyemigrował do USA, statkiem „Blücher” z portu Hamburg do Nowego Jorku
----------------------------------------------------------------------------
 1893 r. - August Miskofski [ur.+/-1893]
              ż. Hedwig Schroeder (ur.1893 - zm.1987)
              ojc. Karl Heinrich Schroeder (ur.1854 Rożyszcze, pow. Łuck)
              mat. Caroline Augusta Stephan (ur.1858 Walerianówka [Valerianovka], gm. Rożyszcze, pow. Łuck)
----------------------------------------------------------------------------
 1893 r. - Charków :
 1840 r. - Maksimilian Myszkowskij (ur.ok.1840 - zm.14.03.1893 Charków), literat
 
 Borys Myszkowskij [ur.+/-1895]
 ż. NN.
 Dzieci :
 Leonid Borysowicz Myszkowskij (ur.1923 Charków - zm.5.04.1944), st. sierżant
----------------------------------------------------------------------------
 1894 r. - Stanisław Myszkowski (ur.1894 Sarnki Górne k. Rohatynia), w 1912 r. wyemigrował do USA [pkt 9.5]
----------------------------------------------------------------------------

 1895 r. - Derewianki, rejon złoczowski, obwód lwowski :

 Feliks  Myszkowski [ur.+/-1895]

 ż. NN.

 Syn :

 Wacław Myszkowski (ur.1925 Derewianki - zm. 20.01.1945, poległ Sochaczew),

 żołnierz Wojska Polskiego na froncie wschodnim,

 kan. 1 pm., zm. 20.01.1945 r., pochowany Sochaczew, 8 - KW, ul. Traugutta, Ckom.

 [Księga pochowanych żołnierzy polskich w II wojnie światowej]

----------------------------------------------------------------------------
 1899 r. - Jerzy Myszkowski (ur.+/-1875 Gosztyn, gub. Rowne)
              ż (śl.1899 Pittsburgh, Allegheny, Pensylvania, USA) Victoria Ziemska (ur.Pittsburgh)
----------------------------------------------------------------------------

 1905 r. - Rosja (Piatigorsk na Kaukazie)

 Oleg Gonzaga - Myszkowski [ur.+/-1905]

 ż. Elizaveta Petrovna Nabokov [ur.+/-1905]

 ojc. Pyotr Fedorovich Nabokov (ur.1867), s. Fedora Nikołajewicza N. i Eugeni Petrovny (de Printz)

 mat. Vera Ivanovna Kollontai (ur.1880 - zm.23.01.1961)

 [Rodzeństwo Elizavwty Nabokov :

 Nikolaus Petrovicz Nabokov (ur.1901 Piatigorsk - zm.1936 Paryż),

 Eugenia Petrovna Nabokov]

----------------------------------------------------------------------------

 1905 r. - par. Poczajów k. m. Krzemieniec [pkt 9.4]

----------------------------------------------------------------------------
 1905 r. - Maciejów k. m. Kowel :
 Waleria Myszkowska (ur.1905), c. Wincentego i Władysławy z d. Kiełczewska [zob. pkt 3.3, pkt 7.1.1]
 m.(śl.5.01.1930 Maciejów k. m. Kowel) Stefan Jóźwiak (ur.1902)
 oboje z Rudy, par. Maciejów, w 1932 r. mieszkali w par. Rymacze w pow. Luboml
----------------------------------------------------------------------------

 1906 r. - Grigoriy Myshkovskiy, s.Iosifova, Khotin. Ukraina

 1906 r. - Grigoriy Myshkovskiy, s.Osipovich, Sokiryany, Ukraina
              [ Sokyrjany - 65 mk na SE od Kamieńca Podolskiego]
----------------------------------------------------------------------------
 1907 r. - Chorostków, Ukraina, pow. Stanisławów, obwód tarnopolski, rejon husiatyński
 1907 r. - Władyslaw Myszkowski, właściciel dobr w Chorostkowie,
              13.05.1907 r. powołany jako przysięgły przy c.k. Sądzie obwodowym w Stanisławowie
               [„Kurjer Stanisławowski” nr 1126 z 21.04.1907 r.]

 1925 r. - Adam Myszkowski, mieszkający : Chorostków [„Gazeta Lwowska” nr 211 z 15.09.1925 r.]

----------------------------------------------------------------------------

 1910 r. - Myszkowskij Iosif  Iwanowicz (ur.1910), obwód Orenburg (płd.- zach. część Federacji Rosyjskiej)

              Мышковский Иосиф Иванович, 1910 г.р., машинист, депо ст. Орск : Комиссией НКВД

              и Прокуратурой СССР 29.03.38. Реабил.22.08.58.

----------------------------------------------------------------------------

 1910 r. - Stefania Myszkowska, Pleszowice k. Medyki [„Gazeta Lwowska” nr 22 z 29.01.1910]
----------------------------------------------------------------------------
 1912 r. - Cherson [ok.140 km na E od Odessy]
 Siemiem Siemienowicz Myszkowskij (ur.1912 r. Cherson)               

 Мышковский Семен Семенович, 1912, г. Херсон, Украина, русский. Мурманский траловый

 флот, рыболовный траулер (РТ-42) "Аскольд", помощник капитана; г. Мурманск, прописан

 по флоту. Арестован 29.08.47, ст. 58-1а УК. Осужден 26.12.47 Военным трибуналом

 Беломорского военного округа, 10 лет ИТЛ. Реабилитирован 22.12.88 Верховным судом СССР.

 

 Ok. 1920 r. - Слава Мышковский, сын врача Мышковского, студент Одесского университета,

 мобилизованный в Херсоне в Белую армию

----------------------------------------------------------------------------

 1912 r. - Michał Myszkowski, Posada Chyrowska, Starosól [Stara Sól] (między Starym Samborem i Chyrowem)

              [„Gazeta Lwowska nr 57 z 10.03.1912 r.]

----------------------------------------------------

 1914 r. - Miszkowscy, Tarasovka k. miejscowości Żmerynka (40 km na SW od Winnicy)

              „поляки Мишковские в селе Тарасовка Жмеринского района”

---------------------------------------------------

 1914 r. - Adolf Myszkowski (ur.1895), marynarz, mieszkał : Podwołczyska, Galicja  [pkt 9.5]
----------------------------------------------------------------------------
 1914 r. - Tadeusz Myszkowski, urzędnik, Uhnów, Okręg Skarbowy w Żółkwi
----------------------------------------------------------------------------

 1917 r. - Iwan Jakowlewicz Myszkowski (ur.1917 Krasnojarsk - zm.1943, poch. Żytomierz)

              Мышковский Иван Яковлевич.  Родился в 1917, г. Красноярск. Призван в Советскую Армию

              в 1940, старший сержант. Погиб в бою, ноябрь.1943. Похоронен в г. Житомире.

---------------------------------------------------

 1924 r. - Powiat Równe

 N. Myszkowski [ur.+/-1920]

 ż. Izydora Śniechowska (ur.1.05.1921 Koźliński Majdan - zm.4.02.2008), c. Adolfa i Anny,

 w czasie okupacji niemieckiej, robotnik przymusowy, zatrudniona w rolnictwie, Alfeld, Niemcy (1942 – 45)

---------------------------------------------------

 1924 r. - Halicz

 Aleksandra Myszkowska, asystent pocztowy, Halicz

---------------------------------------------------

 1926 r. - Adam Myszkowski, wł. wsi Potok (gorzelnia, młyn), gm. Rohatyń

 1926 r. - Stanisław Myszkowski, Dobromil [twórca godła „Demirów” = de Mirów]

 1926 r. - F. Myszkowski, stolarz, Wandopol k. m. Równe

 1926 r. - Władysław Myszkowski, starostwo włodzimierskie

 1927 r. - Bronisława Myszkowska, sprzedaż napojów wyskokowych, Kowel, ul. Krótka 18

 1928 r. - W. Myszkowski, Chotiaczów [10 km na SW od Włodzimierza Wołyńskiego] [Ks. Adres. 1928-1930]

 1932 r. - N. Myszkowski, Brzuchowice k. Lwowa [„Ilustrowany Kuryer Codzienny” nr 60 z 29.02.1932 r.]

 1932 r. - Jan Myszkowski, mieszkał : Załawiruzy, gmina Antonówka, pow. Sarny

              [„Wołyński Dziennik Wojewódzki” nr. Łuck, 14.01.1932 r.]

              [ = Jan Myczkowski, syn Anieli, Załawiszcze, gmina i parafia Antonówka, pow. Sarny]

 1932 r. - Józef Myszkowski, st. sł., sekretarz w IX z okręgu Izby Skarbowej w Grudziądzu, przeniesiony do Kontroli

              Skarbowej w Baranowiczach i mianowany komisarzem kontroli skarbowej w dotychczasowym st. sł.

              z dniem 31.03.1932 r.

 

 1935 r. - Sokal :

 1935 r. - Jerzy Myszkowski, Zarząd Koła Doświadczalnego. Sokal

 1938 r.  - Andrzej Tadeusz Stanisław Myszkowski [ur.+/-1925], uczeń Liceum i Gimnazjum Koedukacyjnego

               im. Antoniego Malczewskiego w Sokalu [zob. pkt 3.5]

 

 1935 r. - Stanisław Myszkowski, inżynier, Dolina, członek Wydziału Powiatowego w Dolinie

              [„Kurjer Powszechny” nr 154 ABC z 5.06.1935, Kraków - Lwów]

 1937 r. - dr Z. Myszkowski, Śniatyń [„Ilustrowany Kuryer Codzienny” nr 53 z 22.02.1937 r.]

 1937 r. - Stanisława Myszkowska, Zarząd Ogrodów i Winnic, Zazulińce, powiat Zaleszczyki (miasto na Podolu)

              [„Ilustrowna Kurjer Codzienny” nr 252 z 12.09.1937 r.]

            
 Pozostali : uczniowie szkół
 

 1879 r. - Władysław Myszkowski, Dublany k. Lwowa, „Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów z Wyższej

              Szkoły Rolniczej w Dublanach [„Gazeta Warszawska” nr 176 z 7.08.1879]

 1897 r. - Stanisław Myszkowski, uczeń Zakładu Naukowo - Wychowawczego oo. Jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem

 1897 r. - Marian Myszkowski, uczeń C.K. Wyższej Szkoły Realnej w Tarnopolu (wzm.1897 – 1904)

              1903 r. - otrzymuje stypendium w Wyższej Szkole Realnej w Tarnopolu

              1904 r. złożył egzamin dojrzałości (z odzn) w w/w szkole [„Gazeta Lwowska” nr 129 z 8.06.1904 r.]

 1902 r. - Henryk Myszkowski, uczeń Zakładu Naukowo - Wychowawczego oo. Jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem

 1902 r. - w miejscowości Bąkowice k. Chyrowa w Zakładzie Naukowym OO. Jezuitów złożyli egzamin

              dojrzałości : Józef Jastrzębiec Myszkowski i Stanisław Myszkowski [„Echo Przemyskie” nr 48 z 15.06.1902 r.]

 1904 r. - Ludwik Myszkowski, uczeń Zakładu Naukowo - Wychowawczego oo. Jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem

 1905 r. - Henryk Myszkowski ur.w Chrzanowie, uczeń Zakładu Naukowo - Wychowawczego oo. Jezuitów

              w Bąkowicach pod Chyrowem [pkt 3.4]

 1905 r. - Aleksander Myszkowski, uczeń gimnazjum w Tarnopolu w 1905 r.

 1909 r. - Alojzy Wacław Myszkowski (ur.15.05.1909), absolwent V kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii

              we Włodzimierzu Wołyńskim w latach 1930 – 31,

              1934 r. podporucznik Korpusu Artylerii [Rocznik Oficerów Rezerwy], [zob. podstrona „Osoby znane”]

 1910 r. - Stanisław i Jerzy Myszkowscy, uczniowie Zakładu Naukowo - Wychowawczego oo. Jezuitów

              w Bąkowicach pod Chyrowem, ofiarowali zbiór monet dla szkoły

 1912 r. - Aleksander Myszkowski, uczeń szkoły realnej, Lwów [„Gazeta Lwowska nr 53 z 6.03.1912 r.]

 1913 r. - Kazimierz Myszkopwski (ur.1913), elektromonter (Lwów)

 1914 r. - Tadeusz Jastrzębiec Myszkowski, uczeń,

              w 1914 r. otrzymał świadectwo dojrzałości w prywatnym gimnazjum

              OO. Jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem [„Gazeta Lwowska” nr 173 z 1.08.1914 r.]

 1914 r. - Roman Myszkowski, uczeń Zakładu Naukowo – Wychowawczego oo. Jezuitów

              w Bąkowicach pod Chyrowem (wzm.1914 - 1919)

 1914 r. - Władysław Myszkowski, uczeń IV Gimnazjum we Lwowie (wystąpił 19.02.1914)

 1916 r. - Józef Myszkowski (zm.przed 7.11.1916), uczeń szkoły w Chyrowie [„Kuryer Lwowski” 7.11.1916]

 1924 r. - Stiepan Leontiewicz Drozdow - Miszkowskij, założyciel i dyrektor okręgowego muzeum

              w Białej Cerkwi [ 70 km na SW od Kijowa ]

 1924 r. - Zofia Myszkowska, pow. Sokal, nauczycielka w szkole powszechnej [m. Sokal], (wzm. 1924 – 27)

 1925 r. - Antoni Myszkowski, uczeń Gimnazjum im. Jana Długosza, Lwów (wzm.1925 – 26)

 1925 r. - Larisa Dmitriewna Myszkowska [ur.+/-1930], artystka,

              mąż Michaił Iwanowicz Orłow (ur.5.02.1923 Moskwa - zm.22.11.2005), artysta teatralny, aktor

              Syn : Dmitrij Orłow (ur.19.06.1967 - zm.3.11.2008), zginął w wypadku samochodowym, aktor filmowy

 1926 r. - Michał Myszkowski, Prywatne Gimnazjum Miejskie w Kałuszu, uczeń

 1926 r. - Myszkowski A., Szkoła Rzemieślniczo - Przemysłowa Sejmiku Krzemienieckiego w Wiśniowcu

 1926 r. - Brunon Myszkowski , Szkoła Powszechna 7- klasowa Męska w Kamionce Strumiłłowej, uczeń [pkt 5.5]

 1932 r. - Barbara Myszkowska, Zakład SS. Niepokolanego Poczęcia N. M. P. - Jazłowiec, uczennica 1932 - 34 r.

 1935 r. - Lesław Jastrzembiec Myszkowski, uczeń Zakładu Naukowo - Wychowawczego oo. Jezuitów

              w Bąkowicach pod Chyrowem (wzm.1935 – 36 r.)

 1938 r. - Myszkowski Andrzej Tadeusz Stanisław, uczeń : Liceum i Gimnazjum Kooedukacyjne

              im. Antoniego Malczewskiego, Sokal

 2014 r. - Berdyczów, ks. proboszcz Rafał Myszkowski (wzm.2014 – 2015)

 

 Inni Myszkowscy o nieokreślonych miejscach urodzenia lub zamieszkania :

 
 1813 r. - Jan Miszkowski, jeniec polski z armii napoleońskiej, odbywający służbę na Syberii [lata 1813-1827]
 1827 r. - W. Myszkowskij, szachista
 1849 r. - Eugeniusz Myschkowsky (ur.ok.1849 Rosja) [zob.pkt 7.1]
              ż. Adela Burmeister [ur.+/-1850]
              Dzieci : 
              1/ Helena (ur.ok.1879 Warszawa)
              2/ Vera (ur.ok.1881)
              3/ Lidia (ur.ok.1884)
 1854 r. - Myszkowskij Józefat Michajłowicz, major, kawaler Orderu św. Jerzego IV klasy, 24.11.1854 r.
 1870 r. - Franciszek Myszkowski [ur.+/-1870]
              ż. NN.
              Syn :
              Franciszek Myszkowski (ur.1900), przybył 11.07.1940 r. do specpos. Brin – Nawołok.
              [Źródło : Ewa Rybarska , Eliza Dzwonkiewicz „Deportowani w obwodzie archangielskim”]

 1905 r. - Myszkowskij Mikołaj Iwanowicz (1905 – 1945), żołnierz, szeregowy, poległ w 1945 r.,

              poch. Nowy Tomyśl [50 km na W od Poznania]

              Мышковский Николай Иванович, р. в 1905, рядовой, погиб в бою 10 февраля 1945,

              похоронен в Польше, г. Новый Томысль.

 1906 r. - Myszkowskij Timofjew Wiktorowicz (1906 – 1944), żołnierz

              Мышковский Тимофей Викторович, р. в 1906, красноармеец, пропал без вести в августе 1944

 1907 r. - Myszkowskij Aleksiej Wiktorowicz (1917 – zginął w czasie II wojny)

              Мышковский  Алексей  Викторович, р. в 1917, не вернулся с войны

 1918 r. - Myszkowskij Wasilij Iwanowicz (1918 – 1944), żołnierz

              Мышковский Василий Иванович, р. в 1918 году, красноармеец, умер от ран 25 октября 1944,

              похоронен в д. Рябиновка Пропойского (Славгородского) р-на

              Мышковский Василий Иванович, р. в 1918 году, красноармеец, стрелок, умер от ран,

              похоронен в  Восточной Пруссии

 1922 r. - Myszkowskij Michaił Iwanowicz (ur.25.06.1922), żołnierz w II wojnie św.(Moskowskaja obłast)

 1923 r. - Myszkowskij Grigorij Iłłarionowskicz (ur.4.10.1923), żołnierz w II wojnie św. (Krasnojarskij kraj)

 1924 r. - Miszkowskij Iwan Iłłarionowicz (ur.1924), żołnierz w II wojnie św.

 1932 r. - Miszkowskij Mikołaj Mikołajewicz, w 1932 r. w Argentynie

              Мишковский Николай Николаевич - член ложи Митра в Буэнос-Айресе

              (союз Великой Ложи Аргентины) в 1932.

 1945 r. - Myszkowskij Władimir Pietrowicz (Ukraina)


 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 

 

do górywstecz