10. Linie : Litwa, Białoruś, Rosja

 

  Ostatnia aktualizacja : 22.04.2024 r.

  Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

     
   Mapa z lat 1843 – 1915 (gubernie : Wilno, Kowno, Suwałki)
 
  
----------------------------------------------------------
 1585 r. - Marcin Myszkowski, ż. Ludmiła Puciata (1 mąż -  Aleksander Łopaciński h. Lubicz)
----------------------------------------------------------
 1705 r. - Szydłowo (dawniej Szydłów, litew. Šiluva) [77 km na NW od Kowna]
 Matias Myszkowski [ur.+/-1705]
 ż. Anna Olachnowicz [ur.+/-1705]
 Dzieci :
 Jan Myszkowski (ur.1734, par. Szydłowo)
 [chrzestni : Jan Wojtkiewicz i Magdalena Olachnowicz – wszyscy de Oystyny]
 
 G. Marcin Myszkowski [ur.+/-1765]
 ż. (śl.19.10.1790 Szydłowo) Gertruda Gujska [ur.+/-1765]
 (Gujski = Gozdzki = Gojski h. Doliwa z Gozdu w pow. radomskim)
 [świadkowie : Rodowicz, Nowicki, Kuczyński]
 
    akt ślubu, Szydłowo 1790 r.  [powiększ]
----------------------------------------------------------
 1747 r. - par. Nowe Miasto (Litwa)
 Adam Myszkowski (ur.1747 - zm.14.04.1807 Kiemiany, par. Nowe Miasto), lat 60
 
 Józef Myszkowski [ur.+/-1775]
 ż. Domicella Rumczyk [ur.+/-1780]
 Dzieci :
 Ewa Elżbieta Myszkowska (ur.1805 Niewieżniki, par. Nowe Miasto)
 
 Maciej Myszkowski [ur.+/-1775]
 ż. Magdalena Bernatowicz [ur.+/-1780]
 Dzieci :
 Mateusz Myszkowski (ur.1805 Wojszwilce, par. Nowe Miasto)
 
 Barbara Myszkowska [ur.+/-1775]
 m. Adam Urbanowicz [ur.+/-1775]
 Dzieci :
 A1. Franciszka Urbanowicz (ur.4.10.1802 Nawrady, par. Nowe Miasto)
----------------------------------------------------------
 1764 r. - Mścisław i okolice (Saprynowicze) :
 1664 r. - Fedora Dalecka Myszkowska, woj. mścisławskie
 
 1764 r. - Jerzy Myszkowski, elektor w 1764 r. z woj. mścisławskiego
 
 Felicjan Myszkowski [ur.+/-1805]
 ż. NN.
 Dzieci :
 Feliks Felicjanowicz Myszkowskij [ur.+/-1835], Saprynowicze

 Мышковский Феликс Фелицианов, отставной капитан, римско-католического вероисповедания.

 Ему принадлежит (по наследству 1866 г.) имение Саприновичи, в котором земли: всего – 150 десятин,

 под лесом – 150, под пашней – нет, под сенокосом – нет. В столбце «Кто занимается хозяйством,

 оброчные статьи в имении и доход с них» записано: «Арендатор».
 
 1849 r. - Jan Myszkowski, porucznik wojsk rosyjskich, zasiadający w sądach pow. mścisławskiego
 1858 r. - Podporucznik Jan Myszkowski (zm.przed 1858) z pow. mścisławskiego
----------------------------------------------------------
 1732 r. - Linia z par. Troki, wieś Barcie, Wozniczany i par. Olkieniki k. Wilna  [zob. pkt 10.4]
---------------------------------------------------------- 
 1741 r. - Mikołaj Myszkowski (ur.3.09.1741 Białoruś - zm.po1791), ks. jezuita, wst. 28.08.1757 w Wilnie.
              Prof. retoryki i historii w Wilnie 1771-73. W 1773 został prof. retoryki, poetyki i geografii w Collegium 
              Nobilium w Wilnie i na tym stanowisku pozostał również po kasacie zakonu do 1775. Potem przeszedł 
              do szkół KEN w Grodnie i nauczał do 1791. 
----------------------------------------------------------
 1755 r. - Piotr Myszkowski, eks - oficer milicji radziwiłłowskiej [Litwa]
----------------------------------------------------------
 1760 r. - Linia : Oszmiana, (Białoruś)
 [Oszmiana, białor. Aшмяны, lit. Ašmena, ros. Oшмяны – miasto na Białorusi w obwodzie grodzieńskim]
 Antoni Myszkowski [ur.+/-1760]
 ż. Marcela Tyszkiewicz [ur.+/-1760]
 Syn :
 Andrzej Myszkowski (ur.7.07.1788 r. Oszmiana - zm.po 1835), 
 W powstaniu [1831 r.] żoł. 7 ppl. 1832 - 33, więziony przez Prusaków. Przybył 27.04.1834 do Oranu na statku 
 „Earl Kelly” i tegoż dnia zaang. na 3 lata. Fizylier, Afryka 1834 - 35, uwolniony 13.12.1835 w Algierze, 
 12.1835 zaczął pracować na farmie ks. Światopełka Mirskiego.
 [Źr. : Robert Bielecki „Polacy w Legii Cudzoziemskiej 1831 - 1879”, Warszawa 1992]
 w 1836 r. wymieniony wsród byłych właścicieli w Gubernii Wileńskiej, których majątki zostały skonfiskowane
 [„Tygodnik Petersburski” Gazeta Urzędowa Królestwa Polskiego nr 22 z 1.04.1836 r.]
 ż. NN. [ur.+/-1790]
 Dzieci :
 Karol Myszkowski [ur.+/-1835] emigrant do Francji.
 prawd. syn powstańca z 1831 r. (Andrzeja), 
 uczeń szkoły Polskiej 1860 – 1865,
 podporucznik, utalentowany altylerzysta, absolwent Szkoły Politechnicznej, uczestnik wojny w 1870 r., 
 w latach następnych doszedł do stopnia pułkownika, pełniąc różne odpowiedzialne. 
 
 Paweł Myszkowski [ur.+/-1800]
 ż. Antonina Borkowska [ur.+/-1800]
 Dzieci :
 Paweł Myszkowski (ur.1830)
 1 ż. NN.
 2 ż.(śl.1876 Oszmiana) Wiktoria Nowogońska (ur.1831), wdowa
 ojc. Józef Nowogoński
 mat. Katarzyna Wołczycka
 
 Antonina Karniej vel Myszkowska (ur.ok.1827 - zm.1877 Oszmiana), lat 50, wdowa
----------------------------------------------------------
 1760 r. - Myszkowscy z gub. Mohilewskiej (Sidorovka) [zob. pkt 10.3]
----------------------------------------------------------
 1764 r. - Kazimierz Myszkowski, tytułujący się margrabią, podpisał konwokację generalną litewską
 1764 r. - Jerzy Myszkowski, tytułujący się margrabią, podpisał konwokację generalną litewską
----------------------------------------------------------
 1765 r. - Linie : Lida, Wasiliszki, Jeziory, Grodno (Białoruś) [zob. pkt 10.2]
 
  
 
----------------------------------------------------------
 1765 r. - Linia Niemenczyn k. Wilna [25 km na NE od Wilna]
 Onufry Miszkowski [ur.+/-1765 - zm.przed 1846]
 ż. Franciszka Rusiecka (ur.1766 - zm.7.04.1846 Niemenczyn)
 Dzieci :
 A1. Justyn Miszkowski [ur.+/-1790]
 A2. Antoni Miszkowski [ur.+/-1790]
 A3. Ignacy Miszkowski [ur.+/-1790]
 A4. Petronela Miszkowska [ur.+/-1790]
 A5. Teresa Miszkowska [ur.+/-1790]
 
 Michał Myszkowski [ur.+/-1840]
 ż. Ewa Bogowcew [ur.+/-1840]
 Dzieci :
 Rozalia Myszkowska (ur.1871)
 m.(śl.15.08.1892 Niemenczyn) Jerzy Tomaszewski (ur.1868)
 [świadkowie ślubu : m.in. Józef Myszkowski]
 ojc. Gabriel Tomaszewski (ur.1833), z par. Niemenczyn, s. Bartłomieja i Marianny Turłowicz
 mat.(śl.2.14.01861 Bujwidze) Anastazja Dacewicz (ur.1842), c. Antoniego i Józefy Wąsewicz
 
 Adam Myszkowski [ur.+/-1860]
 ż. Konstancja Wiłkojċ [ur.+/-1860]
 Dzieci :
 Wiktor Myszkowski (ur.1889) z Czerwonego Dworu
 ż.(śl.28.08.1913 Niemenczyn) Karolina Muckus (ur.1895)
 ojc. Heronim Muckus
 mat. Elena Burzyńska
 
 Michał Myszkowski [ur.+/-1835]
 ż. Teresa N. [ur.+/-1840]
 Syn :
 Jan Myszkowski [ur.+/-1865]
 ż.(śl.1889 Wilno, Wsz.Św.) Karolina Wysocka (ur.1869 - zm.1889 Niemenczyn), 
 ojc. Wawrzyniec Wysocki (ur.ok. 1822 - zm.1912 Niemenczyn), lat 90, s. Jakuba i Marianny Sipowicz
 mat.(śl.1863 Niemenczyn) Józefa Rutkowska, c. Piotra i Marianny
 
 1939 r. dr Czesław Myszkowski, lek. weter.
----------------------------------------------------------
 1765 r. - par. Malaty (lit. Molėtai) [60 km na N od Wilna]
 [forma : Miszkowski, Mieszkowski, Myszkowski, Meszkowski]
 
 Marcin Miszkowski [ur.+/-1765]
 ż. Marianna Daugiel [ur.+/-1765]
 Dzieci :
 Wincenty Miszkowski (ur.1794, par. Malaty)
 
 Szymon Miszkowski [ur.+/-1780]
 ż.(śl.1803 Malaty) Konstancja Turkówna [ = Turka] [ur.+/-1780]
----------------------------------------------------------
 1765 r. - par. Giełwany :
 Michał Myszkowski [ur.+/-1765]
 ż. Anna N. [ur.+/-1765]
 Dzieci :
 Anna Franciszka Myszkowska (ur.1793 Giełwany)
----------------------------------------------------------
 1768 r. - Benedykt margrabia z Myszkowa Myszkowski, rzekomy marszałek pow. lidzkiego (3.10.1768 r.)
              [ Lida – 85 km na SW od Wilna, ob. Białoruś ]
----------------------------------------------------------
 1770 r. - Linie Giedrojcie (lit. Giedraičiai) [47 km na N od Wilna] :
 [formy : Miszkowski, Myszkowski, Mieszkowski (od 1694 r.), Meszkowski]
 
 Bartłomiej Miszkowski [ur.+/-1770]
 ż. Ludwika Pieczul [ur.+/-1770]
 Dzieci :
 Ewa Miszkowska (ur.5.03.1797 Giedrojcie)
 
 Tadeusz Miszkowski [ur.+/-1770]
 ż. Anna Czerkowska [ur.+/-1770]
 Dzieci :
 Szymon Miszkowski (ur.13.11.1798 Smilinia, par. Giedrojcie)
 
 Teresa Miszkowska [ur.+/-1780]
 m. Gabriel Łozoris [ur.+/-1780]
 Dzieci (Łozoris) :
 Józef Kazimierz Łozoris (ur.25.02.1804 Bilsze, par. Giedrojcie)
 
 Agata Myszkowska [ur.+/-1785]
 m.(śl.1809 Giedrojcie) Józef Mikszaniec [ur.+/-1785]
 
 Justyn Myszkowski (Miszkowski, Mieczkowski) (ur.ok.1798 - zm.15.11.1848 Bilszczar ?, par. Giedrojcie), lat 50
 ż.(śl.1821 Giedrojcie) Marianna Miszkien [ur.+/-1800 - zm.po 1848]
 Dzieci :
 A1. Justyn Myszkowski (ur.22.12.1824 Pojezierce)
 A2. Michał
 A3. Józef
 A4. Rafał
 A5. Maciej
 A6. Teresa
 
 Kazimierz Miszkowski [ur.+/-1800]
 ż. Jadwiga Guzik [ur.+/-1800]
 Dzieci :
 Monika Miszkowska (ur.8.05.1828 Miszkinie, par. Girdrojcie) [LN Giedrojcie, akt 76, skan 340]
 
 Jerzy Miszkowski [ur.+/-1805]
 ż. Justyna Czywil [ur.+/-1805]
 Dzieci :
 Justyn Miszkowski (ur.16.05.1834, par. Giedrojcie) [LN Giedrojcie, akt 52, skan 658]
 
 Ignacy Myczkowski [ur.+/-1805]
 ż. Anna Iwanowska [ur.+/-1805]
 Syn :
 Adam Myczkowski (ur.1833 Wejczele, par. Giedrojcie)
 
 N. Myszkowski [ur.+/-1815 - zm.przed 1875]
 ż. Marianna Mieczkowska (ur.1825 – zm.po 1875), mieszkała : 1875 r. Pojezierce, par. Giedrojcie
 ojc. Mateusz Mieczkowski
 mat. Anna Czerniawska
 [2 mąż – Marianny Mieczkowskiej (śl.1875 Giedrojcie) Bartłomiej Miszkin (ur.1812), mieszkał : Pojezierce
 ojc. Bartłomiej Miszkin
 mat. Jadwiga Pieczul
 
 Franciszka Miszkowska [ur.+/-1815]
 m. Mateusz Lesniewicz [ur.+.-1815]
 Dzieci (Lesniewicz) :
 Rachela Lesniewicz (ur.1855), mieszkała : Rownopole, par. Giedrojcie
 m.(śl.1875 Giedrojcie) Józef Andruszkiewicz (ur.1852), mieszkał : Korwiele, par. Korwie
 ojc. Adam Andruszkiewicz
 mat. Marcjanna Gryszun
 
----------------------------------------------------------
 1771 r. - Michał Tadeusz Myszkowski, mostowniczy starodubowski w woj. smoleńskim  
----------------------------------------------------------
 1775 r. - par. Upniki, Litwa
 Jakub Miszkowski [ur.+/-1775]
 ż. Katarzyna Okuniówna [ur.+/-1775]
 Dzieci :
 Jerzy Miszkowski (ur.1799 Samontance, par. Upniki)
----------------------------------------------------------
 1775 r. - par. Poniewież, Litwa
 Augustyn Miszkowski [ur.+/-1775]
 ż. Katarzyna Reniówna [ur.+/-1775]
 Dzieci :
 Jan Miszkowski (ur.15.04.1805 Bernatany, par. Poniewież)
----------------------------------------------------------
 1780 r. - Linia Jałówka (Białoruś)
 Maciej Myszkowski [ur.+/-1780]
 ż. Zofia N. [ur.+/-1780]
 Dzieci :
 Piotr Myszkowski (chrzest 1802 Wilno, par. św. Piotra i św. Pawła, Antokol)
----------------------------------------------------------
 1780 r. - par. Widze (ob. Białoruś)
 Michał Miszkowski [ur.+/-1780]
 ż. Maria Kubikowska (Kubiszowska) [ur.+/-1780]
 Dzieci :
 Antoni Miszkowski (ur.10.01.1809 Mechciliszki, par. Widze)
 
 1800 r. - ks. Dominik Myszkowski, wikariusz w par. Widze w latach 1800 – 1803 [Widze, ob. Białoruś]
 1807 r. - ślub (3.02.1807 Dziawgiany, par. Widze) Jan Myszkowski + Anna Krumplowa
----------------------------------------------------------
 1783 r. - „Spiski szlachty rogaczewskowo powiatu 1783 - 1784”
              [Rohaczów (dawniej Rohaczew, Białorus. Рaгачоỹ, Rahaczоu, ros. Рοгачёв)]
              Myszkowskij Anton Demjanowicz, wieś Nasziłowice (Нашиловичи)
              (Gomelskaja obłast), ob. Homel powiat w południowo - wschodniej Białorusi
 1790 r. - Paweł Myszkowskij, emigrant z Polski [rejon oszmiański ?]
 1790 r. - Juewncjusz Myszkowski, Grodno, szkoła bernardynów (metafizyka, fizyka) [wzm.1790 – 93]
----------------------------------------------------------
 1783 r. - par. Widzieniszki k. Wilna (lit. Videniškiai), gmina rejonowa Malaty k. Wilna
 1783 r. ślub Gajluny, par. Widzieniszki : Dominik Miszkowski + Katarzyna Padalszkówna
 1784 r. ślub Sadowszczyzna, par. Widzieniszki : Jan Miszkowski + Konstancja Łazarówna
 1784 r. ślub Popiszki, par. Widzieniszki : Tomasz Miszkowski + Konstancja Żeglińska
 1795 r. slub Sauginie, par. Widzieniszki : Tadeusz Miszkowski + Anna Czarkówna
----------------------------------------------------------
 1785 r. - par. Puszołaty [ob. Litwa]
 Józef Myszkowski [ur.+/-1785]
 ż. Konstancja Bałazowna [ur.+/-1785]
 Dzieci :
 Ludwik Myszkowski (ur.25.03.1811 Draguny, par. Puszołaty)
----------------------------------------------------------
 1785 r. - par. Kroże (ob. Litwa)
 Jerzy Myszkowski [ur.+/-1785]
 ż.(śl.1806 Kroże) Agnieszka Jankowska [ur.+/-1785]
----------------------------------------------------------
 1790 r. - Słonim [ob. Białoruś] :
 Jan Myszkowski [ur.+/-1790]
 ż. Helena N. [ur.+/-1790]
 Dzieci :
 A1. Feliks Myszkowski (ur.1816) „pracowity” z dworu Stare Żerowice
       ż.(śl.19.07.1842 Stare Żyrowice, par. Słonim) Anastazja Konaszewicz (ur.1820) z dworu Stare Żyrowice
       [świadkowie ślubu : Jakub Żyromski, Józef Wasilewski, Mateusz Andrzejewski]
       ojc. Jakub Konaszewicz
       mat. Helena Jakubowicz
       Dzieci : (Stefan, Jan, Aleksandra, Franciszek)
       B1. Stefan Myszkowski (ur.20.08.1843 Zawiersza, par. Słonim)
             [chrzestni : Sławetni : Józef Pełczyński i Aleksandra Bilbichowska, 
             asystowali : Sławetni : Józef Bilbichowski i Teresa Ciereszkiewicz]
       B2. Jan Myszkowski (ur.13.11.1844 Zawiersze, par. Słonim)
             [chrzestni : J.P. Jan Graber i J.P. Józefa Frecer]
       B3. Aleksandra Myszkowska (ur.1.04.1846 Zawiersze, par. Słonim)
             [chrzestni : J.P.Wawrzyniec Maliński i J. P.Paulina Marszycka]
       B4. Franciszek Myszkowski (ur.4.12.1847 Zawiersze, par. Słonim)
             [chrzestni : Sławetni : Jan Wąsowski i Karolina Małaszewska]
 prawdopodobnie :
 A2. Aniela Myszkowska [ur.+/-1815]
       m. Ignacy Hurynowicz [ur.+/-1810]
       Dzieci :
       B1. Józef Hurynowicz (ur.17.03.1836 Stare Żyrowice, par. Słonim)
             [chrzestni : Józef Bilbichowski i Katarzyna Nowoczewska]
 
 Antoni Myszkowski (ur.1802 - zm.10.05.1842 Zawiersze, par. Słonim) „sławetny”
 ż. Monika Zawistowska [ur.+/-1805], [1 mąż – N. Rohaczewski, dzieci : Konstanty, Marianna]
 
 1904 r. - Józef Myszkowski, lat 25, zam. Słonim, wyemigrował do USA
 1935 r. - ślub (1935 Śrem) Paweł Myszkowski + Amelia Latuszkiewicz
 
    „Ilustrowany Kuryer Codzienny” nr 27 z 27.01.1935 r.
----------------------------------------------------------
 1790 r. -  Rosja (gubernia Saratow)
 Jakoblew (Jakub) Miszkowski [ur.+/-1790]
 ż. NN.
 Syn :
 Aleksander Jakowlewicz Miszkowskij [ur.ok.1820 r.]
 1 ż. Maria Wasiliewna Marczenko [ur.+/-1820]
       ojc. Wasilij Ronanowicz Marczenko
       mat. Marie Elizabeth Freyer
 2 ż. Maria Jewgieniewna Marina (Marin) (ur.1.03.1820 - zm.1853)
       ojc. Jewgienij Nikiforowicz Marin (ur.1778 - zm.1843)
       mat. Barbara Aleksandrowna Soncewa (ur.+/-1780 - zm.1835)
 Córka z 2 żoby:
 Maria Miszkowskaja [ur.+/-1840]
 m. Aleksander Stiepanowicz Gozadawa Gołąbiewski [ur.+/-1840]
 Syn :
 Aleksander Aleksandrowicz Gozadawa Gołąbiewski (ur.1863 Pietrowsk, gub. Saratow - zm.1913)
----------------------------------------------------------
 1790 r. - par. Kozakiszki, par. Zośle, pow. Troki, dekanat Troki, Litwa [zob. mapa, pkt 10.4]
 
 Józef Myszkowski [ur.+/-1790]
 ż.(śl.5.11.1811 Kozakiszki) Anna Klepkowska [ur.+/-1790]
 [świadkowie ślubu : Kajetan Szemet, Kazimierz Myszkowski, Stanisław Onufrewicz]
 
 Kazimierz Myszkowski [ur.+/-1790], świadek ślubu 1811 r. zob. wyżej
 
 Jakub Myszkowski [ur.+/-1800]
 ż.(śl.19.10.1824 Sienkany, par. Zośle, pow. Troki) Anna Urban [ur.+/-1800]
 [świadkowie ślubu : Stanisław Onufrewicz, Wincenty Chmielewski, Michał Hlepkin]
 
 Marianna Myszkowska [ur.+/-1800]
 m.(śl.8.08.1824 Sienkany, par. Zośle) Mateusz Misiewicz [ur.+/-1800]
 [świadkowie ślubu : Jakub Kacewicz, Józef Kacewicz, Bartłomiej Kacewicz]
----------------------------------------------------------
 1790 r. - par. Bujwidze (Pilwiszki)
 Marjanna Myszkowska [ur.+/-1790]
 m. Szymon Lichsza [ur.+/-1790]
 Dzieci (Lichsza) :
 Martianna Lichsza (ur.10.05.1811 Pilwiszki, chrzest 13.08.1811 Bujwidze)
 [chrzestni : Mathias Jepiewicz i Martianna Myszkowska de Strepuny, par. Niemęczyn]
----------------------------------------------------------
 1795 r. - par. Wędziagoła (Vandziogalos) k. Kowna
 Józef Myszkowski [ur.+/-1795]
 ż. Eleonora [Tal...]
 Syn :
 Franciszek Myszkowski (ur.1825)
 ż.(śl.1851 Wędziagoła) Regina Ganułowska (ur.1830)
 ojc. Józef Ganułowski
 mat. Tekla [Wencewicz]
 
 1859 r. - ślub (Wędziagoła) Antoni Stejgwiłło + Franciszka Myszkowska
 [Rodzice : Franciszek i Rozalia Pawłowicz, Stanisław i Justyna Staszewska]
----------------------------------------------------------
 1795 r. - Kowalewo - Pugaczewo, gub. Grodno  [zob. pkt 10.2]
----------------------------------------------------------
 1795 r.- par. Daugieliszki Nowe, Litwa
 Petronela Myszkowska (Miszkowna)
 m.(śl.1818 Daugieliszki Nowe) Felicjan Wyszomirski [ur.+/-1795]
----------------------------------------------------------
 1795 r. - Dowmiany ( Daumėnų ), gmina Pabirże, rejon birżański
 Salomea Myszkowska (ur.+/-1795 - zm.16.05.1870)
 m. Cezary Hanusewicz (ur.+/-1795 - zm.8.05.1868)
 Syn :
 Juliusz Anusewicz (Hanusowicz) (ur.1825 - zm.1907), poch. Dowmiany,
 poeta, aktywny uczestnik powstania styczniowego, zesłany na Sybir, powrócił z zesłania w 1890 r.
 Ostatnie lata życia spędził w majątku Daniuny. Pochowany został w Dowmianach.
----------------------------------------------------------
 1800 r. - N. Myszkowski, potwierdzenie szlachectwa 29.05.1800 r. w pow. trockim
----------------------------------------------------------
 1800 r. - par. Rudomino, pow. Wilno
 Wincenty Myszkowski [ur.+/-1800]
 ż. Marianna Smolska [ur.+/-1800]
 Dzieci :
 Michal Myszkowski (ur.ok.1828 - zm.1828 Porudomina, par. Rudomino), 6 mies.
 
 Weronika Myszkowska [ur.+/-1830]
 m.(śl.przed 1852) Jan Bielawski [ur.+/-1830], mieszkali : Niemież, par. Rudomino
----------------------------------------------------------
 1804 r. - Święciany [60 km na NE od Wilna]
 ślub (7.02.1804 Jauryszki) Krzysztof Myszkowski, laboriosus + Anna Szymaniec
 ślub (3.07.1804 Bubele): Fiodor Lubaczewski + Agata Myszkowska, oboje wdowcy
----------------------------------------------------------
 1806 r. - N. Myszkowskij, absolwent gimnazjum, Oddział Kadietskogo Korpusu Grodnienskogo
----------------------------------------------------------
 1805 r. - Dobejki, gmina Onikszty (północna Zmudź), Litwa
 Justyn Myszkowski [ur.+/-1805]
 ż. Morgana N. [ur.+/-1805]
 Dzieci :
 Ignacy Myszkowski (ur.15.09.1834 Dobejki)
----------------------------------------------------------
 1809 r. - ślub par. Inturki (Matałance) : Jerzy Czywiński + Jadwiga Myszkowska
----------------------------------------------------------
 1815 r. - ślub : 10.11.1815 Lelance, par. Olita, Litwa) Antoni Myszkowski (ur.+/-1790] + Rozalia Stankiewicz [ur.+/-1790]
----------------------------------------------------------
 1815 r. - Gubernia : Smoleńsk (Samojlubowo k. Roslawla) [pkt 10.3]
 
 1835 r. - obwód : Smoleńsk ( Шумячи, Рославль ) [ pkt 10.3]
----------------------------------------------------------
 1820 r. - KURSK (Rosja)
 Wojciech Myszkowski [ur.+/-1820]
 ż. NN.
 Syn :
 Edmund Myszkowski (ur.1849 - zm.25.02.1902, poch. Kursk, cm. rzymsko - katolicki), szlachcic, asesor kolegialny
 ż. NN.
 Dzieci :
 A1. Eugeniusz Wiktor Myszkowski
 A2. Walentyna Myszkowska
----------------------------------------------------------
 par. Janiszki (Litwa)
 Andrzej Miszkowski (zm.1821 Poprudzie, par. Janiszki)
----------------------------------------------------------
1825 r. - Linia : Płungiany [półnona część Litwy] (Myszkowski, Mieszkowski)
 Józef Mieszkowski [ur.+/-1825]
 ż. Antonina Raczkowska [ur.+/-1825]
 Dzieci :
 Antoni Mieszkowski (ur.1854)
 ż.(śl.28.10.1874 Płungiany) Marianna Pietrokiel (ur.1849), wdowa, c. Szymona i Katarzyny z d. Aliliewa
 [świadkowie : Józef Mieszkowski, Stanisław Mieszkowski, Ignacy Domarka], [LC Płungiany, s. 147]
 
 Kazimierz Mieszkowski, świadek 1874 r. [LC Płungiany, str. 145]
 
 N. Myszkowski [ur.+/-1855]
 ż. NN.
 Dzieci :
 A1. Stefan Myszkowski [ur.+/-1880], wyemigrował do USA
 A2. Franz Myszkowski (ur.1883), mieszkał : Płungiany, w 1912 r. wyemigrował do USA
 statkiem President Lincoln z portu Hamburg, żonaty,
 przybył do portu Nowy Jork 15.04.1912, przyjął go brat Stefan Myszkowski
---------------------------------------------------------- 
 1827 r. - Linia Myszkowskich : Wilno [zob. pkt 10.1]
----------------------------------------------------------
 1836 r. - Szymon (Simeon, Symon) Miszkowski z Guberni Wileńskiej, urzędnik cywilny, majątek uległ konfiskacie 
              [„Dziennik Powszechny” nr 52 z 23.02.1836 r.]
              [Józef Kaczkowski „Konfiskaty na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim 
              po powstaniach roku 1831 i 1863”, Warszawa 1918 (str.205)]
----------------------------------------------------------
 1836 r. - Leon Myszkowski, dziekan wołkowyski
----------------------------------------------------------
 1845 r. - par. Różanka (Białoruś)
 Anna Myszkwska [ur.+/-1845]
 m. Dominik Lisowski [ur.+/-1845]
 Córka :
 Marianna Lisowska [ur.+/-1875]
 m.(śl.1899 Różanka) Michał Chryszczanowicz [ur.+/-1875], s. Jana i Ludwiki z d. Kowalewska
----------------------------------------------------------
 Brześć Litewski
 1849 r. - Gustaw Myszkowski, „Prapor.” z Brześcia Litewskiego [„Kurjer Warszawski” nr 218 z 21.08.1849 r.]
----------------------------------------------------------
 1850 r. - Linie : Sankt - Petersburg 
 Pochowani na cmentarzu rzymsko - katolickim Wyborski w Sant - Petersburg :
 Мышковская София Лукинична, р. 22 апреля 1850 г. † 4 сентября 1903 г.
 Мышковский, Константин † 28 июля 1881. Надпись по-польски.
 Inni :
 1898 r. Мышковская Мар.Фед. акуш. Рязанская, 28.
 1898 r. Мышковскiй Ив.Никл. Казанская, 28. Пробирн.Упр.
 1898 r. Мышковскiй Фед.Григ. сс. Б.Московская, 13. Екатерин. жен.гимн.
 1902 r. Myszkowski Paweł Matwiejewicz (ur.6.08.1902), weteran wojny
----------------------------------------------------------
 1855 r. - Konstancja Myszkowska z gub. Grodzieńskiej [„Kurjer Warszawski” nr 260 z 2.10.1855 r.]
----------------------------------------------------------
 1855 r. - Homel, Białoruś (ros. i białoruski. Гомель) :
 
  
 
 Jakowlew Myszkowskij [ur.+/-1855]
 ż. NN.
 Syn :
 Dmitrij Jakowlewicz Myszkowskij [ur.+/-1885 - zm.przed 1944], ślusarz, 
 pracował przez 40 lat jako mechanik w Homelskim Zakładzie Naprawczym Wagonów.
 ż. Nadieżda N [ur.+/-1885 - zm.po 1944]
 Dzieci : (Ljubowa, Walentyn, Piotr, Siergiej)
 A1. Ljubowa Myszkowska [zm.po 1944]
 A2. Walentyn Myszkowskij (ur.5.08.1910 - zm.17.12.1988), poch. Gomel
       Przed wojną wybrał zawód architekta. Pracował jako kreślarz - kserokopiarz i kierownik wydziału w „Gomeloblprojekt”.
       Na początku wojny został powołany do wojska jako kierowca ciężarówki. Wkrótce został szoferem w kwaterze
       głównej frontu zachodniego. Brał udział w bitwie obronnej pod Smoleńskiem, bronił podejść do Moskwy.
       W 1944 r. został odznaczony medalami „Za obronę Moskwy” i „Za odwagę”.
       Po wojnie wrócił do Homla, gdzie poświęcił 45 lat życia w „Gomeloblprojekcie”.
 
         Walentyn Myszkowskij (1910 – 1988)
 
       ż. NN.
       Syn :
       B1. Leonid Walentynowicz Myszkowskij (ur.26.06.1938 - zm.8.12.2000), poch. Gomel
 
 A3. Piotr Myszkowskij [ur.+/-1915], powołany do Armii Czerwonej w 1939 r., służył jako sygnalista,
       zmarł w pobliżu Brześcia w pierwszych dniach wojny.
 A4. Siergiej Dmitrijewicz Myszkowskij (ur.1921 Homel)
       Uczył się w szkole Muzycznej im. Sokołowski. Przed wojną uczył muzyki w Gomelskiej Szkole Muzyczno - Pedagogicznej.
         Podczas II wojny światowej walczył od Smoleńska do Berlina.
         Wojnę zakończył w Japoni. Po wojnie ukończył konserwatorim w Mińsku lub w Leningradzie. 
         Przez wiele lat pracował jako artysta Akademickiej Orkiestry Symfonicznej Białoruskiej SSR.
         Siergiej był również znakomitym lutnikiem samoukiem. Te zdolności nabył od ojca, ślusarza wyższych kwalifikacji.
         Za swego życia wykonał kilkanaście skrzypiec, na których grali muzycy m.in. z Australii, Kanady i innych państw.
 
              [powiększ]
       Fot 1. Siergiej Myszkowskij [powiększ]
       Fot. 2. Skrzypce wykonane przez Siergieja Myszkowskiego, przekazane do Muzeum Historii miasta Homel 
                 [Zbiory : Edward Iwanowicz Ochtiliew, Zdjęcia : Michał Szewielew]
                 Strona :   http://livegomel.com/v-muzee-istorii-goroda-gomelya-poyavilsya-novyy-eksponat.html
 
 Iwan Myszkowski [ur.+/-1875]
 ż. NN.
 Dzieci :
 Aleksander Iwanowicz Myszkowskij (ur.1902 Gomel - zm.po 1954), uczestnk wojny św., kapitan, major
 
 Antoni Myszkowski [ur.+/-1880]
 ż. NN.
 Syn ;
 Władimir Antonowicz Myszkowskij (ur.11.12.1908 - zm.28.09.1992), poch. Gomel
 w rym samym grobie :
 Myszkowskaja Toczełowicz Maria Konstantynowna (ur.31.05.1911 - zm.18.03.1966)
 
 Inni z obwodu Homel : 
 Piotr Myszkowskij [ur/+/-1885]
 z. NN.
 Dzieci :
 Filip Pietrowicz Myszkowskij (ur.1915, obwód Gomel - zm.1941)
 
 Józef Myszkowskij [ur.+/-1885]
 ż. NN.
 Dzieci :
 Michaił Osipowicz Myszkowskij (ur.1916, obwód Gomel - zm.10.10.1944)
 
 Taras Myszkowskij [ur.+/-1895]
 ż. NN.
 Dzieci :
 Jewgienij Tarasowicz Myszkowskij (ur.1922, obwód Gomel, rejon Kormianskij - zm.15.06.1945)
 
 Konstantyn Myszkowskij [ur.+/-1895]
 ż. NN.
 Dzieci :
 Wiktor Konstantynowicz Myszkowskij (ur.1926 Siłowicze, obwód Gomel, rej. Czeczerskij - zm.18.04.1945)
----------------------------------------------------------
 1855 r. - Linie : Mińsk
 Maciej Miszkowski [ur +/- 1855]
 ż. Anna Sukacz [ur.+/-1855]
 Dzieci :
 A1. Pelagia Miszkowska (ur.10.05.1885 Mińsk - zm.21.03.1937)
       1 m. NN.
       2 m. (śl.30.06.1912 USA) Iwan Bukraba (ur.15.02.1885 Grodno - zm.19.02.1937)
 A2. Olga Miszkowska (zm.15.07.1925)
       m. Stefan Cholod (ur.26.03.1891 - zm.1966)
 
 1874 r. - Grigorij Ivanović Myszkowskij (ur.1874 - zm.1937, poch. Mińsk, cm. Kalwaryjski)
----------------------------------------------------------
 1862 r. - N. Myszkowski, Brześć (powiat)
----------------------------------------------------------
 1863 r. - Wincenty Myszkowski, powstaniec styczniowy z woj. wileńskiego,
              23.10.1863 r. wywieziony na Sybir [„Dziennik Poznański” nr 256 z 8.11.1863 r.]
 
 1863 r. - Apolonia Myszkowska (ur.1828), z Gubernii Wileńskiej, oskarżona o współudział z mężem
              w działaniach w 1863 r. [prawdopodobnie to żona w/w Wincentego Myszkowskiego
              [„Kobiety zamieszane w powstaniu 1863 na Litwie”]
----------------------------------------------------------
 1871 r. - Teodor Myszkowskij [Мышковский Феодор], absolwent gimnazjum w Mohilewie
----------------------------------------------------------
 1871 r. - Franz Myszkowski (ur.1871), ziemianin (rolnik), mieszkał ; Ryga, w 1892 r. wyemigrował do USA,
                6.12.1892 przybył do portu Nowy Jork, z portu Bremen, statkiem „America”.
---------------------------------------------------------- 
 1873 r. - Linie : Połock i okolice
             

Stanisław Josifowicz Myszkowskij (ur.1873 Gorki)

Мышковский Станислав Иосифович

 Родился в 1873 г., д. Горки Полоцкого р-на; поляк; неграмотный; колхозник,

 Колхоз "Чырвоный шлях". Проживал: Витебская обл., Полоцкий р-н, п. Павловск. Арестован 24 декабря 1932 г.
 Приговорен: "тройка" 16 января 1933 г., обв.: 72, 76 УК БССР - к/р деятельность.
 Приговор: 3 года ссылки Реабилитирован 30 сентября 1960 г. Верховный Суд БССР

 Источник: Белорусский "Мемориал"

 

 Bronisław Josifowicz Myszkowskij (ur.1892 Połock - zm.4.03.1939, rozstrzelany)

 

 

 

Мышковский Бронислав Иосифович

Родился в 1892 г., Полоцке; поляк; образование высшее; б/п;

 гл. механик во Всесоюзной конторе "Нефтестрой"..

 Проживал: Москва, ул.Большая Серпуховская, д.46, кв.404. Арестован 15 октября 1938 г.
 Приговорен: ВКВС СССР 4 марта 1939 г., обв.: шпионаже..
  Расстрелян 4 марта 1939 г. Место захоронения - место захоронения - Москва,

 Донское кладбище. Реабилитирован 31 июля 1991 г. ГВП СССР

 Источник: Москва, расстрельные списки - Донской крематорий

 

Iwan Josifowicz Myszkowskij (ur.14.09.1898 Połock)

Мышковский Иван Иосифович

 Родился 14.09.1898, г. Полоцк; поляк; образование н/среднее; дорож.мастер, По м.ж..

 Проживал: Витебская обл., Дисненский р-н, кол. Черенко.
 Арестован 6 октября 1939 г.
 Приговорен: ОСО 29 ноября 1940 г., обв.: 66, 74 УК БССР - информатор польской полиции.
 Приговор: 8 лет ИТЛ, отбыв.: Каргопольлаг, освоб. 01.09.1941

 Реабилитирован 24 ноября 1989 г. Прокуратура Витебск.обл.

 Источник: Белорусский "Мемориал"

----------------------------------------------------------
 1875 r. Baranowicze :
 Kazimierz Myszkowski [ur.+/-1875]
 ż. NN.
 Syn : [Źródło : GENI, Igor Czesławowicz Myszkowski]
 Jan Kazimierowicz Myszkowski (ur.1901 Polska - zm.1948 Baranowicze)
 ż. Janina Bolesławna N. (ur.1905 Polska - zm.1983 Baranowicze)
 
       Jan i Jannina Myszkowscy [Fot. GENI, Igor Czesławowicz Myszkowskij]
 
 Dzieci : (Leon, Władysława)
 A1. Leon Janowicz Myszkowski (ur.1925 Polska - zm.1941 Baranowicze), rozstrzelany przez hitlerowców
 A2. Władysława Myszkowska (ur.1930 Baranowicze), poch. Baranowicze
       m. Moczał [ur.+/-1930]
 
 1925 r. - Edward Myszkowski, funkcjonariusz ekspozytury śledczej, Baranowicze

 1932 r. - Józef Myszkowski, Izba Skarbowa w Grudziądzu, przeniesiony do Kontroli Skarbowej Baranowicze, Nowogródek

              [„Nowogródzki Dziennik Wojewódzki”, 1932 r., nr 18]

 1938 r. - Tadeusz Myszkowski [ur.+/-1910 - zm.ok.1938], mierniczy przysięgły, Baranowicze, ul. Zygmuntowska 24
              prawdopodobnie żona : Gertruda Freudenberg (ur.1915) [zob. pkt 6.3]
----------------------------------------------------------
 Mołodiejewo
 1879 r. -  Adam Wikientiewicz  Myszkowskij (ur.1879 Mołodiejewo - zm.9.02.1938), rozstrzelany
 Мышковский Адам Викентьевич, 1879 г.р., д. Молодеево, Бегомльский р-н, Минская обл.,
 БССР.   Арестован 18.12.1937.   Проживал: п. Новое Углежжение, Чусовской р-н, Пермская обл. 
 Осужден 15.01.1938. Обвинение: шп., КР. Приговор: ВМН. Расстрелян 09.02.1938.
----------------------------------------------------------
 Druskieniki :
 Marian Myszkowski (ur.ok.1882 - zm.5.01.1938 Druskieniki, Litwa), kontroler, naczelnik wydziału
----------------------------------------------------------
 Wosowo
 1883 r.-  Myszkowskaja Fiekla [Tekla] Francewna (ur.1883 Wosowo)
              Мышковская Фекла Францевна, 1883 г.р., д. Восово, Бегомльский р-н, Минская обл.,     
              БССР. Арестована 11.03.1938.
              Проживала: г. Чусовой, Пермская обл. Осуждена 19.09.1938. Обвинение: шп., КР. 
              Приговор: 10 лет лишения свободы.
---------------------------------------------------------- 
 1883 r. - Ivan Myszkowski (ur.1883 r.), w 1912 r., zamieszkały Płungiany [Litwa], emigrant do USA
----------------------------------------------------------
 1885 r. - Linia : Dokszyce nad Berezyną, obwód Witebsk
 Bolesław Myszkowski [ur.+/-1885]
 ż. Weronika N. [ur.+/-1890]
 Dzieci :
 A1. Michał Myszkowski (ur.29.09.1914 Dokszyce - zm.6.01.2011 Świebodzin, woj. lubuskie)
       [Źródło : Jacek Myszkowski – wnuk, portal „Nasza Klasa”]
 A2. Jan Myszkowski (ur.5.06.1924 Dokszyce),
       w czasie okupacji niemieckiej, robotnik przymusowy : X.1941 – V 1945 Niemcy, Frankfurt am Main
       [Źródło : „Lista strat ...”]
----------------------------------------------------------
 1885 r. - Piotrogród (ob. Sankt Petersburg, Rosja)
 Zofia Myszkowska [ur.+/-1885 - zm.po 1936]
 m. Antoni Pol [ur.+/-1885 - zm.po 1936], mieszkali : 1936 r. Warszawa, ul. Sienna 82
 Córka :
 Apolonia Józefa Pol (ur.1916 Piotrogród)
 m.(śl.1936 Warszawa) Zygmunt Poczachowski (ur.1912 Pociesz, pow. Puławy), pracownik miejski w Warszawie
 ojc. Andrzej Poczachowski
 mat. Marianna Krasucka
 
 1916 r. - Leon Myszkowski, Piotrogród (ob. Sankt Petersburg)
----------------------------------------------------------
 1886 r. - Edward Myszkowski (ur.2.10.1886), Litwa, wyemigrował do USA, 
              mieszkał : Essex, Massachusetts, USA, żolnierz w II wojnie światowej w 1942 r.
----------------------------------------------------------
Witebsk i okolice
1888 r. - Anton Ustinowicz Myszkowskij (ur.1888 Niebyszino k. Witebska - zm.19.01.1938)
             Мышковский Антон Устинович
              Родился в 1888 г., д. Небышино Бегомльского р-на Витебской обл.; белорус; неграмотный;
              колхозник, Колхоз "Красный рассвет". Проживал: Витебская обл., 
              Бегомльский р-н, д. Небышино. 
              Арестован 18 ноября 1937 г. 
              Приговорен: Комиссия НКВД СССР и Прокурора СССР 11 декабря 1937 г., 
              обв.: 71 УК БССР - агент польской разведки. 
              Приговор: ВМН Расстрелян 19 января 1938 г. Место захоронения - Орша. 
              Реабилитирован 25 мая 1989 г. Прокуратура Витебской обл.
----------------------------------------------------------
 1910 r. Nieśwież :
 
 1890 r. - Beniamin Markowicz Myszkowskij (ur.1890 r. Nieśwież - zm.16.06.1938), rozstrzelany)

             Мышковский Вениамин Маркович, род. 1890, Минская губ., г. Несвиж, еврей, б/п, зам. зав.

             бюро путешествий "Интуриста". Адрес: ул. Короленко, д.7, кв. 23. Рассстрелян 16.06.1938.

             Место  захоронения: Коммунарка.

 
 1910 r. - N. Myszkowski
 
  
  Nieśwież 1910 r. „Pamiątkowa uroczystość w Nieświeżu (gub. Mińska). Grupa głównych uczestników różnych
  polskich kół kulturalnych jak „Oświata” (dziś zamknięta), „Ognisko”, „Kółko rolnicze”, Bank Współdzielczy:,
  „Straż ogniowa”, Tow. Spożywcze” i „Kółko rzemieślnicze”, uczestnicząca w pożegnaniu miejscowego asesora 
  miejscowej policyi, p. Orłowa – Wasillewa, który dostał dymisyę z urzędu swego, sprawowanego przez kilka lat
  Uczciwie i bezstronnie.” [„Świat” nr 6, z dnia 5 lutego 1910 r.]
  2 rząd stojący : Myszkowski, właściciel składu aptecznego i cechmistrz straży ogniowej.
 
  Opis zdjęcia :
 
  
 
 1926 r. - Klara Myszkowska, Nieśwież, skład apteczny
 1930 r. - R. Myszkowski, Nieśwież, broń (armuriers) [Ks. Adr. 1930 r.]
----------------------------------------------------------
 1893 r. - Myszkowskij Iwan Pawłowicz (ur.1893 r. Gumniszcze)
              Мышковский Иван Павлович, 1893 г.р., д. Гумнище, Рогачевский р-н, Гомельская обл., БССР. 
              Арестован 17.10.1937.
              Проживал: п. Теплая Гора, Чусовской р-н, Пермская обл. Осужден 02.11.1937. Обвинение: АСА.
              Приговор: 10 лет лишения свободы
----------------------------------------------------------
 1894 r. - Nikodem Myszkowski (zm.1894, poch. Góra Kalwaria k. Warszawy)

              Na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii zachowały się do dziś cztery nagrobki wojskowych rosyjskich,

              dwóch generałów i dwóch oficerów. Najstarszy, to nagrobek żeliwny dowódcy 1. Batalionu Saperów podpułk.

              Władimira Bykowa z 1862 r. W 1884 r. pochowano generał majora Iwana Dmitriewicza Marsocznikowa,

              dowódcę 29. Czernihowskiego Pułku Piechoty. Charakterystycznym elementem wystroju pomnika,

              ufundowanego przez grono oficerów pułku jest, obok masywnego krzyża, kotwica.

              W tym samym pułku służył podporucznik Nikodem Myszkowski. Na jego płycie nagrobnej widnieje

              data zgonu 1894. Z 1895 r. pochodzi płyta nagrobna generał majora J. J. Bredowa,dowódcy 26. Mohylewskiego

              Pułku Piechoty (która to jednostka wojskowa nie stacjonowała na stałe w Górze Kalwarii).

              [Uwaga : być może jest to Nikodem Myszkowski (ur.1854 Kulików), s. Piotra, uczeń Gimnazjum Franciszka

              Józefa I we Lwowie – zob. pkt. 9.5 i pkt 9.7]

              [Uwaga : być może jest to Nikodem Myszkowski (ur.15.09.1856 Warszawa, par. św. Krzyż),

              s. Leona i Józefy z d. Czarnowska – zob. pkt 7]

----------------------------------------------------------

 1894 r. Budsław, pow. Wilejki, Białoruś

 Wojciech Myszkowski (ur.27.03.1894 - zm.1943 Budsław, Białoruś [zob. „Osoby znane”]

 ppor. piech. 32 p. p, 1921 r. 11 Dyw. Piechoty, w 1921 r. przybył do Budsławia w 1921 r.,

 właściciel sklepu handlowego w Budsławiu, prawdopodobnie sołtys,

 w 1938 r. wraz z żoną figurował na listach wyborczych do Sejmu i Senatu RP.

 ż. Janina Alhimenok [ur.+/-1895]

 Dzieci :

 Sławomir Myszkowski (ur.1931 Budsław)

 Wnuk Sławomira : Artem Aleksandrowicz Myszkowski

----------------------------------------------------------
 1896 r. - Franc Antonowicz Myszkowskij (ur.1896 r. Wiłkomirsk)

              Мышковский Франц Антонович, 1896 г. р., уроженец г. Вилкомирск Ковенской губ.,

              литовец, беспартийный, старший машинист электростанции ст. Лодейное

              Поле Кировской ж. д., проживал по месту работы,

              Подгорная ул., д. 128, кв. 1. Арестован 24 октября 1937 г.

              Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 9 ноября 1937 г. приговорен по ст. ст. 58-7-9-10-11

              УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Ленинград 15 ноября 1937 г.

----------------------------------------------------------
 1900 r. - Danił Iwanowicz Myszkowskij (ur.17.12.1900 Torowka k. Witebska )
             Мышковский Даниил Иванович
             Родился 17.12.1900, д. Торовка Смиловичского р-на Минской обл.; белорус; 
             образование начальное; колхозник, Колхоз "Х съезда ЛКСМБ". 
             Проживал: Минская обл., Смиловичский р-н, пос. Мостовой. 
             Арестован 23 марта 1936 г. 
             Приговорен: судебный орган 1 июня 1936 г., обв.: 72а УК БССР - а/с агитация. 
             Приговор: 4 года ИТЛ Реабилитирован 10 октября 1956 г. Президиум Верх.суда БССР 
----------------------------------------------------------
 1900 r. - Magnitogorsk ( Магнитогорск ), Rosja (Ural)
 Michał Myszkowskij [ur.+/-1900]
 ż. NN. [ur.+/-1900]
 Dzieci :
 A1. Aleksander Michajłowicz Myszkowskij (ur.26.01.1922 - zm.2.10.1997), pochowany Magnitogorsk
       prawd. żona Nina Kondratiewna Myszkowskaja (ur.15.07.1926 - zm.27.05.1998), pochowana Magnitogorsk
 
  
  Magnitogorsk, groby Aleksandra i Niny Myszkowskich
----------------------------------------------------------
 1900 r. - Danił Iwanowicz Myszkowski (ur.1900 Mostowaja, Rudienskij rejon, Minskaja oblast, Białoruś),
 partyzant oddziału „Prawda”
 1909 r. - Paweł Matwiejewicz Myszkowskij (ur.6.08.1909), Sankt - Petersburg, żołnierz w II wojnie św.
 1910 r. - Aleksander Lwowicz Myszkowskij (ur.23.09.1910 Pińsk - zm.29.05.1987 Ekaterinburg)
 
                   Aleksander Lwowicz Myszkowskij
----------------------------------------------------------
 1914 r. - Stanisław Myszkowski, pom. leśn., Tatarów [ob. Tatarnowicze], gm. Antopol, pow. Kobryński
 1914 r. - N. Myszkowski, inżynier, 
              żona Maria N. (ur.1889), Witołdówka, par. Bobownia, później par. Kopyl,
              gm. Teladowicze, pow. Słucki
 1918 r. - Myszkowski Mikołaj Pietr. (ur.29.11.1918 Minskaja obłast), zginął w czasie wojny
 
 1918 r. - Krystyna Halina Myszkowska (ur.1918 - zm.1987)
              m. Jan Seweryn Okołów (ur.16.10.1916 majątek Podhorce, pow. Słuck, ob. Białoruś)
              Dzieci : Jerzy Jan Olołów
 
 1920 r. - ksiądz Wilhelm Myszkowski, superintendent generalny w parafii Birże (miasto na Litwie)
 1921 r. - Zofia Myszkowska, maszynistka, Urząd Starościański, Sarny, [„Dziennik Urzędowy” nr 4 z 30.08.1921 r.]
 1922 r. - Myszkowskaja Nadieżda Andriejewna (ur.1922), Białoruś, żołnierz w II wojnie św.
 1925 r. - N. Myszkowski, właściciel wsi Mazuryno k. Dzisny i Połocka (ob. Białoruś )
----------------------------------------------------------
 1931 - 33 r. Nowogródek (ob. Białoruś)
 Józef Myszkowski (Izba Skarbowa, Nowogródek)
----------------------------------------------------------
 Inni (niezid.) :
 1915 r. - Emilia Myszkowska (ur.1915), pozbawiona wolności 5.01.1940 Berezwecz, woj. Wilno, więzienie : Mińsk,
              obóz pracy : Akmolińsk - Karłag, data zwolnienia : 5.01.1942 [„Personal card index”]
 1926 r. - Grigorij Iwanowicz Myszkowskij (ur.3.04.1926), Białoruś, żołnierz w II wojnie św.
 1926 r. - Michaił Nikołajewicz Myszkowskij (ur.8.03.1926), Białoruś, żołnierz w II wojnie św.
 1926 r. - Myszkowskaja Nadieżda Andriejewna (ur.1926), Białoruś, żołnierz w II wojnie św.
 1927 r. - Władimir Michajłowicz Myszkowskij (ur.2.05.1927), Białoruś, żołnierz w II wojnie św.
 1927 r. - Edward Filipowicz Myszkowskij (ur.15.03.1927), Białoruś, żołnierz w II wojnie św.
 1928 r. - Leonard Myszkowski, uczeń Gimnazjum OO. Jezuitów w Wilnie pod wezwaniem Św. Kazimierza

     [powrót]
 
Spis treści          Następny rozdział ->>
 
 

 

do górywstecz