9. Linie z Kresów Wschodnich ( Lwów )

 
 Ostatnia aktualizacja : 13.04.2019 r.
 Wyszukiwarka : Ctrl + F
 
 Rozdział ten obejmuje południowe województwa Kresów Wschodnich do połowy XVII wieku + Lwów
 
  
 1/ 1461 r. - Myszkowscy, Luka k. Halicza
     Źródło : Adam Boniecki "Herbarz Polski" :
     HNILECCY z Hnilec w ziemi halickiej.
     Zawisza Hnilecki dopełnił 1438 r. działu dóbr z bratem Stanisławem z Zawałowa i wziął Hnilcze, a w 1453 r.
     zabezpieczył 100 grzywien posagu żonie Nastazyi ze Złotnik. W 1461 r. wraz z bratem Stanisławem Zawałowskim
     oddali wieś Lukę siostrzeńcom swym Myszkowskim.
 
     
 
     Schemat :
     N. Hnilecki [ur.+/-1380]
     ż. NN.
     Dzieci :
     A1. Zawisza z Hnilec Hnilecki [ur.+/-1410 - zm. po 1461], komornik sądu halickiego od 1454
           ż. Nastazja ze Złotnik i z Sarnek [ur.+/-1410]
           Dzieci zw. „Zawisze” :
           B1. Jan Zawisza Hnilecki [ur.+/-1410 - zm. po 1470]
           B2. Michał Zawisza Hnilecki [ur.+/-1410 - zm. po 1470]
           B3. Piotr Zawisza Hnilecki [ur.+/-1410 - zm. po 1470]
                 ż. Katarzyna Bielecka [ur.+/-1410 - zm. po 1472]
           B4. Barbara Zawisza Hnilecka [ur.+/-1410 - zm. po 1470]
     A2. Stanisław z Zawałowa Zawałowski [ur.+/-1410 - zm. po 1461]
     A3. N. Hnilecka [ur.+/-1410]
           m. N. Myszkowski [ur.+/-1410]
           Dzieci :
           1/ N. Myszkowski [ur.+/-1440 - zm. po 1461]
           2/ N. Myszkowski [ur.+/-1440 - zm. po 1461]
 
 2/ Jan Myszkowski [ur.ok.1440 - zm.po 1503 ]
     Być może z Myszkowa nad Seretem [PSB Myszkowski Jan]
     dziedzic Młynowiec w pow. krzemienieckim 1483 - 1503,
     pisarz królewski 1483 - 1487,      
     kanonik kamieniecki 1486, pleban w Mościskach,
     poborca celny lwowski,
     prepozyt i rektor szpitala Św. Ducha we Lwowie do 1503
     [pierwsza wzmianka (z nazwiskiem) w 1484 r.]
 
       Młynowce k. Krzemieńca  [powiększ]
 
 3/ 1475 r. - Georgius  Myskowsky z ok. Trembowli
     [Źródło : AGZ XIX, s. 171 = Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum 
     tzw. Bernardyńskiego we Lwowie,
     Tom XIX. Najdawniejsze zapiski sądu ziemskiego  przeworskiego 1458, lwów 1906]
 
 4/ 1478 r. - N. Myszkowski de Oleschow [Oleszów k. Halicza], w 1478 r. rotmistrz piechoty,
     wspomniany w 1478 r. w rachunkach królewskich
 
 5/ 1553 r. - szlach. Jan Myszkowski, Tęczynek niezid. (woj. bełskie) [pogranicze polsko - ruskie]
 
 6/ ok. 1560 r. - Stanisław Myszkowski, Kamieniec Podolski
                       ż. NN.
                       Dzieci :
                       N. Myszkowski [ur.+/-1590 Kamieniec Podolski], teolog,
                       do zakonu wstąpił we Lwowie ok. 1611/12 r.
                       Krótko studiował w Boloni. Po powrocie dostał się do niewoli tatarskiej, z której został
                       wykupiony. Doktoryzował się z teologii w 1641 r. w studium generalnym lwowskim.
                       Wykładał filozofię i teologię.
 
 7/ 1565 r. - N. Miszkowski, Głuszkowice [Hłuszkowice], pow. Proskurów (obecnie Chmielnicki)
                  „1565 r. Miszkowski płaci od 6 pługów”
 
 8/ 1570 r. - Bartosz Myszkowski, wł. Budiatycz [pow. włodzimierski, gm. Hrybowica k. Nowowołyńska ]
     Źródło : Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, tom XVa, s. 259
 
 9/ ok.1580 r. - Jerzy Myszkowski [ur.+/-1585 - zm. przed 1620 ?],
                      ż. Anna Modryńska (Modrzyńska) h. Jastrzębiec z Modrynia k. Hrubieszowa
                      [2 mąż 1620 r. - Jan Łukowski]
     Źródło : A. Boniecki „Herbarz Polski” Łukowscy, różni, tom XVI, s. 128
     „Jan [Łukowski] z żoną, Anną z Modryńskich, 1-o v. Jerzową Myszkowską, 1620 roku wpływa do procesu 
     spadkowego po Myszkowskich (Woł. IV f. 204).”
 
 10/ ok.1585 r. - Krzysztof  Myszkowski [ur.+/-1585 - zm. przed 1620],
                        ż. ks. Marianna Kurcewicz [ur.+/-1585]
      [2 mąż - Maciej Iwanicki, na Drewninie, ze Starych Iwanic, dziedzic Ochłopowa 1595 roku, 
      komornik graniczny włodzimierski 1605 r., cześnik czerniechowski]
      Źrodło : A. Boniecki „Herbarz Polski” Iwaniccy h. własnego, tom VIII, s. 66
 
 11/ 1616 r. - N. Myszkowski
                    ż.(śl.przed 1616) Katarzyna Myszkowska z d. Sieniawska, Lwów
 
 12/ ok.1626 r. - Wojciech Myszkowski z ok. Lwowa.
       Źródło : Księgi Grodzkie i Ziemskie, tom 20
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 LWÓW :
 
 ok. 1696 r. - Hieronim Myszkowski h. Jastrzębiec, właściciel majątku k. Lwowa
 
 Antoni Myszkowski (ur.1737 - zm.16.01.1821 Lwów, par. św. Andrzeja), lat 84
 
 Tomasz Miskowski (ur.1761 - zm.26.03.1819 Lwów)
 
 Kazimierz Myszkowski (ur.1767) [zob. pkt 7]
 ż. Agnieszka N. [ur.+/-1770]
 Dzieci :
 Kazimierz Myszkowski (ur.1792 Lwów - zm.30.11.1857, Warszawa, ul. Ogrodowa 837, par. św. Andrzej),
 1854 - 57 r. czeladnik stolarski, w 1854 r. mieszkał : Warszawa, ul. Brukowa, dom nr 401
 
 1770 r. - Lwów (par. św. Mikołaj)
 Zuzanna Myszkowska [ur.+/-1770]
 m. Jan Ładowski [ur.+/-1770]
 Dzieci :
 Stefan Ładowski (ur.27.12.1796 Lwów, par. św. Mikołaj)
 
 1782 r. - Lwów (par. św. Mikołaj)
 Katarzyna Myszkowska (ur.1782 - zm.17.09.1852 Lwów), lat 70, wdowa
 
 1785 r. - Lwów (par. św. Mikołaj)
 Antoni Miszkowski [ur.+/-1785]
 ż. Eleonora Prochalska [ur.+/-1785]
 Dzieci :
 Aleksandra Julianna Miszkowska (ur.16.02.1809 Lwów, dom 476)
 
 1785 r. - Lwów (par. św. Magdaleny)
 Józef Myszkowski [ur.+/-1785 - zm.po 1847 Lwów] [pkt 9.5]
 ż. Klara Inochowska (ur.+.-1790 - zm.23.12.1831 Kurzyna)
 Córka :
 Matylda Józefa Myszkowska (ur.1822 Nawaria)
 m.(śl.24.05.1866 Lwów, Bazylika Metrop.) Franciszek Jachim (ur.1810), executor publicorum, Strosin
 [świadkowie ślubu : Teodozy Polański, advocatus in Lwów], [LC Lwów, sygn. 820, skan 21]
 
 1800 r. - Lwów (Bazylika Metropolitalna)
 Józef Miszkowski [ur.+/-1800]
 ż. Marianna Szczepańska [ur.+/-1800]
 Dzieci :
 A1. Maria Miszkowska (ur.23.03.1822 Lwów, Bazylika, dom 222)
       [chrzestni : Łukasz Jagieliński, propinator i Anna Iwanowicz]
 
 Agnieszka Myszkowska (Myszkoska, Miszkoska) [ur.+/-1800]
 m. Józef Pieczątkowski (Pieczątka) [ur.+/-1795], propinator
 Dzieci (Pieczątkowscy) :
 A1. Katarzyna Pieczątkowska (ur.14.08.1818 Lwów, Bazylika, dom 222)
       [chrzestni : Andrzej Zaworski, rzeźnik i Apolonia Bartz]
 A2. Teresa Pieczątkowska (ur.5.12.1819 Lwów, Bazylika, dom 222)
       [chrzestni : Andrzej Zaworski, rzeźnik i Teresa Krasińska]
 A3. Marianna Pieczątkowska (ur.28.05.1821 Lwów, Bazylika, dom 85)
       [chrzestni : Maciej Sznuczka, propinator i Agnieszka Jankowska, panna]
       m.(śl.9.02.1847 Lwów, Bazylika) Adolf Karpf (ur.1821), nauczyciel, s. Franciszka (braxator) i Katarzyny Buchman
 A4. Katarzyna Pieczątkowska (ur.5.11.1823 Lwów)
       [chrzestni : Grzegorz Litwin, Katarzyna Schnatzkinn]
 A5. Salomea Pieczątkowska (ur.10.10.1825 Lwów, Bazylika, dom 5)
 A6. Franciszek Roman Pieczątkowski (ur.8.02.1828 Lwów, Bazylika, dom 222)
      [chrzestni : Tadeusz Buczyński, sutor (szewc), żona Maria Litwinowa, Antoni Sikorski, propinator (szynkarz), 
      żona Józefa Bilińska]
 A7. Paulina Pieczątkowska (ur.28.06.1831 Lwów, Bazylika, dom 85)
       [chrzestni Tadeusz Buczek, sutor, Karolina Hofman]
       m. Antoni Brzezina [ur.+/-1830], piekarz, s. Karola i Anna Weselyho, mieszkali : Lwów, par. św. Antoniego
 A8. Anna Piczątkowska (!) (ur.29.06.1833 Lwów, par. św. Mikołaj)
      [chrzestni : Jan Hoffman, Joanna Hoffman]
 
 Paweł Myszkowski [ur.+/-1805]
 ż. Dorota Kut [ur.+/-1805]
 Dzieci :
 Józef Myszkowski (ur.30.01.1831 Lwów, Bazylika, dom 114)
 [chrzestni : Józef Iwaszczyk i Franciszka Jarosiewicz]
 
 1801 r. - Lwów (par. św. Antoniego)
 Aleksander Myszkowski (ur.1801 - zm.3.08.1874 Lwów, par. św. Antoni), nadstrażnik akcyzowy
 [„Gazeta Lwowska” nr 189 z 20.08.1874 r.], [LM Lwów, par. św. Antoni, skan 312]
 ż. Rozalia Rzepecka [ur.1835 - zm.po 1.05.1875], c. Christiani i Marii Orlew
 [2 mąż Rozali Rzepeckiej – ślub 11.05.1875 Lwów, par. św. Antoni : Mikołaj Borowik], [LC s.88]
 
 1805 r. - Lwów (par. św. Anny)
 Antoni Myszkowski (Miszkowski) [ur.+/-1805], piekarz
 ż. Marianna Kunicka (Konicka) [ur.+/-1805]
 Dzieci :
 A1. Ludwika Myszkowska (ur.31.03.1834, chrzest 1.04.1834 Lwów, par. św. Anny)
 A2. Julianna Miszkowska (ur.8.07.1842, chrzest 10.07.1842 Lwów, par. św. Anny)
 
 1810 r. - Lwów (par. św. Mikołaj)
 Salomea Myszkowska [ur.+/-1810]
 m. Jakub Widawski [ur.+/-1810]
 Dzieci :
 Antonina Florentyna Widawska (ur.1836 Lwów, par. św. Mikołaj)
 
 1815 r. - Lwów (par. Boże Ciało)
 Jakub Myszkowski [ur.+/-1815]
 ż. Ewa N. [ur.+/-1815]
 Syn :
 Jan Myszkowski [ur.+/-1845], leśnik
 ż. Maria Malwina Rodecka [ur.+/-1845]
 ojc. Stanisław Rodecki
 mat. Anna Szpaczek
 Dzieci :
 Maria Joanna Myszkowska (ur.6.07.1872 Lwów, par. Boże Ciało, dom 9)
 
 1818 r. - Lwów
 Jan Myszkowski [Miszkowski] (ur.1818 - zm.21.06.1855 Lwów, dom 349), lat 37, szewc
 ż. Marianna Walczewska (ur.1828 - zm.10.04.1854 Lwów), lat 26
 ojc. Tomasz Walczewski
 mat. Agnieszka Michalska
 Dzieci :
 Marceli Myszkowski (ur.9.01.1854 Lwów, par. św. Andrzej Apostoł)
 [chrzestni : Jan Maziarkiewicz, szewc i Wiktoria Legudzińska]
 
 1825 r. - Lwów (par. N.M.P. Śnieżnej, par. św. Anny)
 Marceli Myszkowski [ur.+/-1825]
 ż. Paulina Rosinal (Rossiwall) [ur.+/-1825]
 Syn :
 Walenty Myszkowski [ur.+/-1855], kapelusznik („capileor faber”)
 ż. Paulina Krysik (Krzysik) [ur.+/-1855]
 ojc. Apoloniusz Krysik
 mat. Helena Puchalik
 [w 1882 r. rodzice : Antoni Krzysik i Aleksandra Puchalik]
 Dzieci :
 A1. Wincenty Marian Myszkowski (ur.19.07.1880 Lwów, chrzest 25.07.1880 Lwów, par. NMP Śnieżnej)
 A2. Aleksandra Maria Myszkowska (ur.2.02.1882 Lwów, chrzest 12.02.1882, Lwów, par. św. Anny)
 
 1828 r. - Andrzej Myszkowski (ur.1828 - zm.16.12.1886 Lwów)
 
 1830 r. - Lwów, (par. św. Mikołaj)
 Maria Myszkowska [ur.+/-1830] [w 1885 r. Maria Studzińska]
 m. Tomasz Goriak (Gawiak) [ur.+/-1830]
 
 1834 r. - Marceli Myszkowski, chrzestny (LN, par. św. Bernard.)
 
 1840 r. - Lwów (par. św. Marcin)
 Maria Myszkowska [ur.+/-1840 - zm.po 21.10.1889]
 m. Ludwik Stępkowski [ur.+/-1840]
 Córka :
 Ludwika Stępkowska [ur.+/-1870]
 m. Roman Adolf Rakuss [ur.+/-1870], urzędnik magistratu
 ojc. Walenty Rakuss
 mat. Julia Rutowska
 Dzieci :
 Seweryn Jan Rakuss (ur.21.10.1889 Lwów, par. św. Marcin)
 [chrzestni : Maria Stępkowska, żona Ludwika]
 
 1841 r. - Lwów (par. św. Marii Magdaleny)
 Zofia Myszkowska (ur.1841 - zm.29.05.1895 Lwów, par. św. Marii Magdaleny)
 m. Gustaw Kaniewski [ur.+/-1840]
 Córka :
 Zofia Barbara de Gozdowa Kaniewska [ur.+/-1865]
 m. Feliks de Mogiła Staszkiewicz [ur.+/-1865]
 ojc. Felicjan Staszkiewicz [ur.+/-1835]
 mat. Magdalena Marszałkiewicz [ur.+/-1835]
 Córka :
 Janina Maria Staszkiewicz (ur.5.07.1892 Lwów, par. św. Marii Magdaleny)
 [chrzestni : Wojciech Łukawski i Celestyna Hasiewicz]
 
 1841 r. - Klara Myszkowska, 15.10.1841 złożyła depozyt we Lwowie [„Gazeta Lwowska” nr 131 z 10.06.1880 r.]
 
 1847 r. - Johann Mischkowsky, geometra, II Inspektorat, Catastral - Vermessung, Lwów
 

 1855 r.  - Lwów (par. św. Marcin)

 Anna Myszkowska [ur.+/-1855]

 m. Franciszek Sabryla [ur.+/-1855]

 Dzieci (Sabryla) :

 Julian Sabryla (ur.2.02.1877 Lwów)

 

 1867 r. - Kazimierz Myszkowski (ur.1867 - zm.po 1914), 

              od 10.09.1890 r. Lwów (okręg), c. k. straż skarbowa, komisarz II kl.

 

 Józef Myszkowski (ur.15.02.1867 Ocieka k. m. Ropczyce - zm.21.06.1936 Lwów), introligator, 
 s. Jana i Marii Przydział [zob. pkt 5.6]

 

 1871 r. - Franciszek Myszkowski, Lwów [„Gazeta Lwowska” nr 135 z 15.06.1871 r.]

 

 1875 r. - Jan Myszkowski, Lwów, urzędnik

 

 1879 r. - Rozalia Myszkowska, Lwów, akuszerka (wzm.1879 – 1897)
 
 1881 r. - Aleksander Myszkowski, krawiec, Lwów (wzm.1881 – 82)
 
 1882 r. - Aleksander Myszkowski, Lwów [„Gazeta Lwowska” nr 11 z 14.01.1882 r.]
 
 1886 r. - Witold Karol Myszkowski (ur.1886), legionista, przynależny : Lwów, sierżant 5. pp. LP,
              Superarbitrowany Przemyśl 21.05.1916 r.

 

 1896 r. - Jan Myszkowski, Lwów [„Gazeta Lwowska” nr 253 z 4.11.1896 r.]

 

 1902 r. - Tadeusz Myszkowski, mianowany Tytularnym respicyentem w korpusie straży skarbowej, Lwów
               [„Gazeta Lwowska” nr 296 z 28.12.1902 r.]
 
 1905 r. - Jan Myszkowski (ur.1854 Podniebyle - zm.4.11.1906 Lwów), lat 52, ż. Stefania Wasilkowska [pkt 5.4]
 
 1905 r. - Stanisław Miszkowski, wyroby stolarskie
              [Źródło : „Katalog i Lokalnej Wystawy prac uczniów rękodzielniczo – przemysłowych i zabytków 
              cechowych we Lwowie 1905” Lwów 1905]
 
 1905 r. - zm. Władysław Myszkowski (ur.1840 - zm.25.01.1905 Lwów, par. św. Anton) [pkt 5.4]
 
 1914 r. - Franciszek Myszkowski (ur.1914 Lwów, par. św. Antoni)
 
 1925 r. - ślub (1925 Lwów, par. św. Antoni) : Józef Myszkowski + N. Grząsko
 
 1929 r. - ślub (Lwów, par. św. Antoni) : Marian Matusiewicz + St. Myszkowska
 
 1935 r. - N. Myszkowski [ur.+/-1935]
              ż. Anita Pelińska (ur.10.06.1939 Lwów), c. Maksymiliana i Cecylii
              W czasie II wojny osadzona : getto (1.11.1941 – 1.06.1942)

 

 Księgi adresowe Lwowa :
 
 1883 r. - Myszkowski Julian, aktor, Ormiańska 4 [zob. pkt 9.5]
 1897 r. - Myszkowska Rozalia, akuszerka, Wiatrakowa 5 (wzm.1879 - 1897)
              Myszkowski Jastrzębin Władysław, wł. dóbr, Piekarska 21 [zob. pkt 5.4]
              Myszkowski Julian, artysta operetki, Skarbkowska 1 [pkt 9.5]
              Myszkowski Iwanowicz Tytus, ksiądz i prefekt, pl. Św. Jura 5 [zob. pkt. 5.2]
 1900 r. - Myszkowska Roz., Krupiarska 27
 1902 r. - Myszkowski Władysław, emeryt, Żulińskiego 12
              Myszkowski Tytus, ks. dr, Jura 5 [zob. pkt.5.2]
 1909 r. - Myszkowska Ludwika, wdowa, Hausnera Ottona 11 a  [ identycznie 1910 r.]
 1910 r. - Myszkowski Adolf, auskultant sądowy, św. Zofii 10 b, od 9.X  Zielona 3 [w 1909 r. ul. Puławskiego 9] [pkt 5.4]
              Myszkowski Józef, urzędnik tow. gospod., Zyblikiewicza 33 a [pkt 3.5]
              Myszkowski Tytus, ksiądz prof. Uniw., Korniaktów 1 [w 1909 r. ul. Kurkowa 2], [zob.pkt.5.2]
              Miszkowska Katarzyna, wdowa, Szumlańskich 9
              (w 1913 r. Mieczkowska Katarzyna, wdowa po urzędniku kol., Szumlańskich 9)
 1913 r. - Myszkowski Józef, sekr. rol., Strzemię 3 [pkt 3.5]
              Myszkowski Kazimierz, respic. straży, Chocimska 1 [kom. straż. skarbowej  II kl (wzm.1908 - 14)]  

              Myszkowski Maryan, asyst. budow., Wronowska 12

 1916 r. - Myszkowska Anna, wdowa, Wyspiańskiego 1

              Myszkowski dr Tytus, ks. prof. Uniw., Korniaktów 1 [zob.pkt.5.2]

 1929 r. - Myszkowska Zofia, ul. Leona Sapiehy 77, mleczarnie [Ks. Adr. 1929]

 

 Pochowani we Lwowie :

 1/ Myszkowski Władysław (ur.2.06.1840 - zm.25.01.1905, par. św. Antoni), cm. Łyczakowski [pkt 5.4]

     wł. dóbr Podniebyle k. Krosna

 

 

 

 2/ Myszkowski Oleksandr, 1918/20 r. poch. Cmentarz Obrońców Lwowa

 3/ Myszkowski Stanisław, ppor. 14. p. p. zm. ch. 14.06.1919 Lwów

 4/ Myszkowski Tytus (ur.1861 Pielgrzymka k. Jasła - zm.1939), ksiądz, profesor [pkt 5.2]

 

         [powiększ]

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 
 Skróty :
 PSB - Polski Słownik Biograficzny
 
Spis treści          Następny rozdział ->>
 

 

do górywstecz