9. Kresy Wschodnie, Ukraina ( Lwów )

 
  Ostatnia aktualizacja : 24.07.2023 r.
  Wyszukiwarka : Ctrl + F
 
  
 
 
  XV – XVII wiek :
 
 1/ 1461 r. - Myszkowscy, Luka k. Halicza
     Źródło : Adam Boniecki "Herbarz Polski" :
     HNILECCY z Hnilec w ziemi halickiej.
     Zawisza Hnilecki dopełnił 1438 r. działu dóbr z bratem Stanisławem z Zawałowa i wziął Hnilcze, a w 1453 r.
     zabezpieczył 100 grzywien posagu żonie Nastazyi ze Złotnik. W 1461 r. wraz z bratem Stanisławem Zawałowskim
     oddali wieś Lukę siostrzeńcom swym Myszkowskim.
 
     
 
     Schemat :
     N. Hnilecki [ur.+/-1380]
     ż. NN.
     Dzieci :
     A1. Zawisza z Hnilec Hnilecki [ur.+/-1410 - zm. po 1461], komornik sądu halickiego od 1454
           ż. Nastazja ze Złotnik i z Sarnek [ur.+/-1410]
           Dzieci zw. „Zawisze” :
           B1. Jan Zawisza Hnilecki [ur.+/-1410 - zm. po 1470]
           B2. Michał Zawisza Hnilecki [ur.+/-1410 - zm. po 1470]
           B3. Piotr Zawisza Hnilecki [ur.+/-1410 - zm. po 1470]
                 ż. Katarzyna Bielecka [ur.+/-1410 - zm. po 1472]
           B4. Barbara Zawisza Hnilecka [ur.+/-1410 - zm. po 1470]
     A2. Stanisław z Zawałowa Zawałowski [ur.+/-1410 - zm. po 1461]
     A3. N. Hnilecka [ur.+/-1410]
           m. N. Myszkowski [ur.+/-1410]
           Dzieci :
           1/ N. Myszkowski [ur.+/-1440 - zm. po 1461]
           2/ N. Myszkowski [ur.+/-1440 - zm. po 1461]
 
 2/ Jan Myszkowski [ur.ok.1440 - zm.po 1503 ]
     Być może z Myszkowa nad Seretem [PSB Myszkowski Jan]
     dziedzic Młynowiec w pow. krzemienieckim 1483 - 1503,
     pisarz królewski 1483 - 1487,      
     kanonik kamieniecki 1486, pleban w Mościskach,
     poborca celny lwowski,
     prepozyt i rektor szpitala Św. Ducha we Lwowie do 1503
     [pierwsza wzmianka (z nazwiskiem) w 1484 r.]
 
       Młynowce k. Krzemieńca  [powiększ]
 
 3/ 1475 r. - Georgius  Myskowsky z ok. Trembowli
     [Źródło : AGZ XIX, s. 171 = Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum 
     tzw. Bernardyńskiego we Lwowie,
     Tom XIX. Najdawniejsze zapiski sądu ziemskiego  przeworskiego 1458, lwów 1906]
 
 4/ 1478 r. - N. Myszkowski de Oleschow [Oleszów k. Halicza], w 1478 r. rotmistrz piechoty,
     wspomniany w 1478 r. w rachunkach królewskich
 
 5/ 1553 r. - szlach. Jan Myszkowski, Tęczynek niezid. (woj. bełskie) [pogranicze polsko - ruskie]
 
 6/ ok. 1560 r. - Stanisław Myszkowski, Kamieniec Podolski
                       ż. NN.
                       Dzieci :
                       N. Myszkowski [ur.+/-1590 Kamieniec Podolski], teolog,
                       do zakonu wstąpił we Lwowie ok. 1611/12 r.
                       Krótko studiował w Boloni. Po powrocie dostał się do niewoli tatarskiej, z której został
                       wykupiony. Doktoryzował się z teologii w 1641 r. w studium generalnym lwowskim.
                       Wykładał filozofię i teologię.
 
 7/ 1565 r. - N. Miszkowski, Głuszkowice [Hłuszkowice], pow. Proskurów (obecnie Chmielnicki)
                  „1565 r. Miszkowski płaci od 6 pługów”
 
 8/ 1570 r. - Bartosz Myszkowski, wł. Budiatycz [pow. włodzimierski, gm. Hrybowica k. Nowowołyńska ]
     Źródło : Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, tom XVa, s. 259
 
 9/ ok.1580 r. - Jerzy Myszkowski [ur.+/-1585 - zm. przed 1620 ?],
                      ż. Anna Modryńska (Modrzyńska) h. Jastrzębiec z Modrynia k. Hrubieszowa
                      [2 mąż 1620 r. - Jan Łukowski]
     Źródło : A. Boniecki „Herbarz Polski” Łukowscy, różni, tom XVI, s. 128
     „Jan [Łukowski] z żoną, Anną z Modryńskich, 1-o v. Jerzową Myszkowską, 1620 roku wpływa do procesu 
     spadkowego po Myszkowskich (Woł. IV f. 204).”
 
 10/ ok.1585 r. - Krzysztof  Myszkowski [ur.+/-1585 - zm. przed 1620],
                        ż. ks. Marianna Kurcewicz [ur.+/-1585]
      [2 mąż - Maciej Iwanicki, na Drewninie, ze Starych Iwanic, dziedzic Ochłopowa 1595 roku, 
      komornik graniczny włodzimierski 1605 r., cześnik czerniechowski]
      Źrodło : A. Boniecki „Herbarz Polski” Iwaniccy h. własnego, tom VIII, s. 66
 
 11/ 1616 r. - N. Myszkowski
                    ż.(śl.przed 1616) Katarzyna Myszkowska z d. Sieniawska, Lwów
 
 12/ ok.1626 r. - Wojciech Myszkowski z ok. Lwowa.
       Źródło : Księgi Grodzkie i Ziemskie, tom 20
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 LWÓW :
 
 1503 r. - Jan Myszkowski, proboszcz w szpitalu św. Ducha we Lwowie
 
 ok. 1696 r. - Hieronim Myszkowski h. Jastrzębiec, właściciel majątku k. Lwowa
 
 Antoni Myszkowski (ur.1737 - zm.16.01.1821 Lwów, par. św. Andrzeja), lat 84
 
 Józefa Miszkowska [ur.+/-1755]
 m. Piotr Pony [ur.+/-1755]
 Córka :
 Aniela Pony (ur.1882)
 m.(śl.22.05.1900 Lwów, par. św. Andrzej) Gabriel Hnatyszyn (ur.1874), s. Szymona i Tekli Kuźnia
 [świadkowie ślubu : Stanisław Raczek i Mikołaj Hałaj]
 
 Tomasz Miskowski (ur.1761 - zm.26.03.1819 Lwów)
 
 Kazimierz Myszkowski (ur.1767) [zob. pkt 7]
 ż. Agnieszka N. [ur.+/-1770]
 Dzieci :
 Kazimierz Myszkowski (ur.1792 Lwów - zm.30.11.1857, Warszawa, ul. Ogrodowa 837, par. św. Andrzej),
 1854 - 57 r. czeladnik stolarski, w 1854 r. mieszkał : Warszawa, ul. Brukowa, dom nr 401
 
 1770 r. - Lwów (Bazylika Metropolitalna) :
 Kazimierz Myszkowski (Muszkowski) [ur.+/-1770]
 ż. Magdalena N. [ur.+/-1770]
 Dzieci : (Agnieszka, prawd. Józef)
 A1. Agnieszka Myszkowska (Myszkoska, Miszkoska) [ur.+/-1800]
       m.(śl.1816 Lwów, Bazylika, dom 222) Józef Pieczątkowski (Pieczątka, Pieczonka) [ur.+/-1795], propinator
       s. Wojciecha i Katarzyny
       [świadkowie ślubu : Tadeusz Jankowski i Filip Bartz]
       Dzieci (Pieczątkowscy) :
       B1. Katarzyna Pieczątkowska (ur.14.08.1818 Lwów, Bazylika, dom 222)
             [chrzestni : Andrzej Zaworski, rzeźnik i Apolonia Bartz]
       B2. Teresa Pieczątkowska (ur.5.12.1819 Lwów, Bazylika, dom 222)
             [chrzestni : Andrzej Zaworski, rzeźnik i Teresa Krasińska]
       B3. Marianna Pieczątkowska (ur.28.05.1821 Lwów, Bazylika, dom 85)
             [chrzestni : Maciej Sznuczka, propinator i Agnieszka Jankowska, panna]
             m.(śl.9.02.1847 Lwów, Bazylika) Adolf Karpf (ur.1821), nauczyciel, s. Franciszka (braxator) i Katarzyny Buchman
       B4. Katarzyna Pieczątkowska (ur.5.11.1823 Lwów)
             [chrzestni : Grzegorz Litwin, Katarzyna Schnatzkinn]
       B5. Salomea Pieczątkowska (ur.10.10.1825 Lwów, Bazylika, dom 5)
       B6. Franciszek Roman Pieczątkowski (ur.8.02.1828 Lwów, Bazylika, dom 222)
             [chrzestni : Tadeusz Buczyński, sutor (szewc), żona Maria Litwinowa, Antoni Sikorski, propinator (szynkarz), 
             żona Józefa Bilińska]
      B7. Paulina Pieczątkowska (ur.28.06.1831 Lwów, Bazylika, dom 85)
            [chrzestni Tadeusz Buczek, sutor, Karolina Hofman]
            m. Antoni Brzezina [ur.+/-1830], piekarz, s. Karola i Anna Weselyho, mieszkali : Lwów, par. św. Antoniego
       B8. Anna Piczątkowska (!) (ur.29.06.1833 Lwów, par. św. Mikołaj)
            [chrzestni : Jan Hoffman, Joanna Hoffman]
 A2. Józef Miszkowski [ur.+/-1800]
       ż. Marianna Szczepańska [ur.+/-1800]
       Dzieci :
       B1. Maria Miszkowska (ur.23.03.1822 Lwów, Bazylika, dom 222)
             [chrzestni : Łukasz Jagieliński, propinator i Anna Iwanowicz]
 
 Paweł Myszkowski [ur.+/-1805]
 ż. Dorota Kut [ur.+/-1805]
 Dzieci :
 Józef Myszkowski (ur.29.01.1831 Lwów, Bazylika, dom 114)
 [chrzestni : Józef Iwaszczyk i Franciszka Jarosiewicz]
 
  1770 r. - Lwów (par. św. Mikołaj)
 Zuzanna Myszkowska [ur.+/-1770]
 m. Jan Ładowski [ur.+/-1770]
 Dzieci :
 Stefan Ładowski (ur.27.12.1796 Lwów, par. św. Mikołaj)
 
 1775 r. - Lwów (par. św. Mikołaj)
 Stefan Miszkowski [ur.+/-1775]
 ż. Anastazja N. [ur.+/-1775]
 Dzieci :
 Michał Miszkowski (ur.1802)
 ż.(śl.27.10.1839 Lwów, par. św. Mikołaj, dom 361) Marianna Stibel (ur.1814), c. Michała i Anny
 [świadkowie ślubu : Jerzy Winnicki i Grzegorz Tarnawiecki]
 
 1780 r. - Lwów (par. św. Anna Magdalena)
 Stanisław Miszkowski [ur.+/-1780]
 ż. Rozalia Skurzińska [ur.+/-1780]
 Dzieci :
 Antoni Muszkowski (ur.30,10.1804 Lwów, dom 96) [chrzestni : Antoni Niedzielski i Katarzyna Gros]
 
 1782 r. - Lwów (par. św. Mikołaj)
 Katarzyna Myszkowska (ur.1782 - zm.17.09.1852 Lwów), lat 70, wdowa
 
 1785 r. - Lwów (par. św. Mikołaj)
 Antoni Miszkowski [ur.+/-1785]
 ż. Eleonora Prochalska [ur.+/-1785]
 Dzieci :
 Aleksandra Julianna Miszkowska (ur.16.02.1809 Lwów, dom 476)
 
 1785 r. - Lwów (par. św. Magdaleny)
 Józef Myszkowski [ur.+/-1785 - zm.po 1847 Lwów] [pkt 9.5]
 ż. Klara Inochowska (ur.+.-1790 - zm.23.12.1831 Kurzyna)
 Córka :
 Matylda Józefa Myszkowska (ur.1822 Nawaria)
 m.(śl.24.05.1866 Lwów, Bazylika Metrop.) Franciszek Jachim (ur.1810), executor publicorum, Strosin
 [świadkowie ślubu : Teodozy Polański, advocatus in Lwów], [LC Lwów, sygn. 820, skan 21]
 
 1801 r. - Lwów (par. św. Antoniego)
 Aleksander Myszkowski (ur.1801 - zm.3.08.1874 Lwów, par. św. Antoni), nadstrażnik akcyzowy
 [„Gazeta Lwowska” nr 189 z 20.08.1874 r.], [LM Lwów, par. św. Antoni, skan 312]
 ż. Rozalia Rzepecka [ur.1835 - zm.po 1.05.1875], c. Christiani i Marii Orlew
 [2 mąż Rozali Rzepeckiej – ślub 11.05.1875 Lwów, par. św. Antoni : Mikołaj Borowik], [LC s.88]
 
 1805 r. - Lwów (par. św. Anny)
 Antoni Myszkowski (Miszkowski) [ur.+/-1805], piekarz
 ż. Marianna Kunicka (Konicka) [ur.+/-1805]
 Dzieci :
 A1. Ludwika Myszkowska (ur.31.03.1834, chrzest 1.04.1834 Lwów, par. św. Anny)
 A2. Julianna Miszkowska (ur.8.07.1842, chrzest 10.07.1842 Lwów, par. św. Anny)
 
 1810 r. - Lwów (par. św. Mikołaj)
 Salomea Myszkowska [ur.+/-1810]
 m. Jakub Widawski [ur.+/-1810]
 Dzieci :
 Antonina Florentyna Widawska (ur.1836 Lwów, par. św. Mikołaj)
 
 1815 r. - Lwów (par. Boże Ciało)
 Jakub Myszkowski [ur.+/-1815]
 ż. Ewa N. [ur.+/-1815]
 Syn :
 Jan Myszkowski [ur.+/-1845], leśnik
 ż. Maria Malwina Rodecka [ur.+/-1845]
 ojc. Stanisław Rodecki
 mat. Anna Szpaczek
 Dzieci :
 A1. Maria Joanna Myszkowska (ur.6.07.1872 Lwów, Bazylika, par. Boże Ciało, dom 9)
 
 1818 r. - Lwów
 Jan Myszkowski [Miszkowski] (ur.1818 - zm.21.06.1855 Lwów, dom 349), lat 37, szewc
 ż. Marianna Walczewska (ur.1828 - zm.10.04.1854 Lwów), lat 26
 ojc. Tomasz Walczewski (ur.1800), s. Jana i Agnieszki z d. Dzińska
 mat.(śl.10.02.1828 Lwów, Bazylika) Agnieszka Michalska (ur.1802), c. Gabriela i Anastazji z d. Barańska
 Dzieci :
 Marceli Myszkowski (ur.9.01.1854 Lwów, par. św. Andrzej Apostoł)
 [chrzestni : Jan Maziarkiewicz, szewc i Wiktoria Legudzińska]
 
 1825 r. - Lwów (par. N.M.P. Śnieżnej, par. św. Anny)
 Marceli Myszkowski [ur.+/-1825]
 ż. Paulina Rosinal (Rossiwall, Rozrywal) [ur.+/-1825]
 Syn :
 Walenty Myszkowski [ur.+/-1855], kapelusznik („capileor faber”)
 ż. Paulina Krysik (Krzysik) [ur.+/-1855]
 ojc. Apoloniusz (Antoni) Krysik
 mat. Helena Puchalik
 [w 1882 r. rodzice : Antoni Krzysik i Aleksandra Puchalik]
 Dzieci : (Wincenty, Aleksndra, Stanisław)
 A1. Wincenty Marian Myszkowski (ur.19.07.1880 Lwów, chrzest 25.07.1880 Lwów, par. NMP Śnieżnej)
 A2. Aleksandra Maria Myszkowska (ur.2.02.1882 Lwów, chrzest 12.02.1882, Lwów, par. św. Anny)
 A3. Stanisław Myszkowski (ur.28.05.1886 Ujkowice k. Przemyśla)
 
 1828 r. - Andrzej Myszkowski (ur.1828 - zm.16.12.1886 Lwów)
            
 1830 r. - Lwów, (par. św. Mikołaj)
 Maria Myszkowska [ur.+/-1830] [w 1885 r. Maria Studzińska]
 m. Tomasz Goriak (Gawiak) [ur.+/-1830]
 
 1834 r. - Marceli Myszkowski, chrzestny (LN, par. św. Bernard.)
 
 1835 r. - Lwów
 Marian Myszkowski [ur.+/-1835]
 ż. Helena Dąbrowska [ur.+/-1835] de Cracovia
 Dzieci :
 dziecko martwe (ur.6.11.1892 Lwów, szpital
 
 1840 r. - Lwów
 N. Myszkowski [ur.+/-1840]
 ż. Anna N. [ur.+/-1840], [1 mąż Anny N. – N. Szczawiński], 
 [Zofia Kapulńska przeciw Annie Myszkowskiej o realność we Lwowie nr 390 ¾  [„Gazeta Lwowska” nr 11, 1870 r.]
 
 1840 r. - Lwów (par. św. Marcin)
 Maria Myszkowska [ur.+/-1840 - zm.po 21.10.1889]
 m. Ludwik Stępkowski [ur.+/-1840]
 Córka :
 Ludwika Stępkowska [ur.+/-1870]
 m. Roman Adolf Rakuss [ur.+/-1870], urzędnik magistratu
 ojc. Walenty Rakuss
 mat. Julia Rutowska
 Dzieci :
 Seweryn Jan Rakuss (ur.21.10.1889 Lwów, par. św. Marcin)
 [chrzestni : Maria Stępkowska, żona Ludwika]
 
 1841 r. - Lwów (par. św. Marii Magdaleny)
 Zofia Myszkowska (ur.1841 - zm.29.05.1895 Lwów, par. św. Marii Magdaleny)
 m. Gustaw Kaniewski [ur.+/-1840]
 Córka :
 Zofia Barbara de Gozdowa Kaniewska [ur.+/-1865]
 m. Feliks de Mogiła Staszkiewicz [ur.+/-1865]
 ojc. Felicjan Staszkiewicz [ur.+/-1835]
 mat. Magdalena Marszałkiewicz [ur.+/-1835]
 Córka :
 Janina Maria Staszkiewicz (ur.5.07.1892 Lwów, par. św. Marii Magdaleny)
 [chrzestni : Wojciech Łukawski i Celestyna Hasiewicz]
 
 1841 r. - Klara Myszkowska, 15.10.1841 złożyła depozyt we Lwowie [„Gazeta Lwowska” nr 131 z 10.06.1880 r.]
 
 Zofia (Marianna Zofia) Myszkowska [Myczkowska, Myczko] (1841 - zm.29.07.1895 Lwów, św. Madgalena), lat 54
 [w akcie zgonu 1895 r. zapisana : Myszkowska]
 m. Gustaw Wilhelm Haniewski [ur.+/-1850], kontroler
 Dzieci : (Jadwiga, Michalina)
 A1. Jadwiga Rosa Haniewska (Hanieska) (ur.1870 Lwów) [fot. MyHeritage]
       m.(śl.1.07.1905 Lwów, św. Maria Magdalena) Stanisław Edward Świrski (ur.1875 Stanisławów), inżynier
       [świadkowie ślubu : Franciszek Mogiła Stankiewicz, komisarz policji i Marian Mogiła Stankiewicz]
       ojc. Zdzisław Świrski [ur.+/-1845]
       mat. Albina Włodek [ur.+/-1845]
       Dzieci : (Zofia, Ewa)
       B1. Zofia Świrska (ur.1907) [fot. MyHeritage]
             m. N. Czosnowski
       B2. Ewa Świrska (ur.1909 - zm.1983) [fot. Myheritage]
             m. N. Kielar
 A2. Michalina Helena Haniewska (ur.1876 Lwów - zm.1929)
       m.(śl.10.11.1900 Lwów, św. Maria Magdalena, ul.Krzyżowa 8) 
       Zygmunt Bronisław de Zagłoba Sochacki (ur.5.10.1877 Lwów - zm.24.04.1954 Warszawa), poch. Milanówek, 
       inżynier mechanik, konstruktor, profesor Politechniki Lwowskiej [PSB]
       [2 żona Zygmunta S. – (śl.1928) Eugenia Pawełczak (ur.1904 - zm.1991)]
       ojc. Zygmuny Sochacki h. Zagłoba (ur.1834 Bołszowce - zm.17.11.1914 Lwów), poch. Lwów
       mat. Ferdynanda Długoborska
 A3. Zofia Haniewska
       m. N. Stankiewicz
 
 1845 r. - Lwów
 N. Myszkowski [ur.ok.1845]
 ż. Anastazja N. (ur.ok.1845)
 Dzieci : 3 (Zofia, N., N.)
 A1. Zofia Myszkowska z Korczyna (ur.1868 - zm.1940 Lwów), poch. cm. Łyczakowski
       m. Adam Bandrowski (ur.ok.1862 - zm.ok.1924)
       Dzieci : (Tadeusz, Stanisława, Stefania, Kazimierz, Włodzimierz)
       B1. Tadeusz Bandrowski (ur.1890 - zm.ok.1960), obrońca Lwowa
       B2. Stanisława Bandrowska (ur.ok.1895 - zm.1962 Bielsko Biała), krawcowa
             m. Franciszek Pankiewicz [ur.+/-1895], policjant
       B3. Stefania Bandrowska (ur.6.12.1899 Lwów - zm.12.07.1958 Gdańsk), poch. Wrocław
             m.(śl.23.09.1920 Lwów) Roman Mikołaj Jankowski (ur.10.09.1890 Lwów - zm.11.02.1951 Wrocław)
       B4. Kazimierz Bandrowski (ur.ok.1900 - zm.ok.1930 samobójstwo), policjant
             1 ż. Anna Molter (ur.ok.1900 - zm.1926 przy porodzie), Drohobyczanka, urzędniczka pocztowa
             2 ż. NN. (zm.ok.1930)
             Dzieci : (Zenon, Anna)
             C1. Zenon Bandrowski (ur.19.02.1924 Lwów - zm.10.04.1994 Ustroń)
                   1 ż. Alina N. [ur.+/-1925]
                   2 ż. Dorota Wanert Lew (ur.+/-1925 - zm.2003)
                          ojc. Aleksander Wanert Lew (ur.1890)
                          mat. Maria Janina Przewłocka (ur.1894)
                          [1 mąż Doroty W. – Lech Kaczmarski (ur.1926)]
             C2. Anna Bandrowska
       B5. Włodzimierz (Władysław) Bandrowski (ur.1901 - zm.1918), poch. Lwów, obrońca Lwowa
 
 1847 r. - Johann Mischkowsky, geometra, II Inspektorat, Catastral - Vermessung, Lwów
 

 1855 r.  - Lwów (par. św. Marcin)

 Anna Myszkowska [ur.+/-1855]

 m. Franciszek Sabryla [ur.+/-1855]

 Dzieci (Sabryla) :

 Julian Sabryla (ur.2.02.1877 Lwów, par. św. Marcin)

 

 Rudolf Myszkowski [ur.+/-1860]

 ż. Zofia N. [ur.+/-1860]

 Syn :

 Stanisław Witold Myszkowski (ur.3.02.1886 Lwów),

 legionista 1914 r.,5 p.p., przynależny : Lwów [zob. „Znane Osoby”]

 

 Romuald Myszkowski (zm.1866 Lwów) [pkt 9.5]

 

 1867 r. - Kazimierz Myszkowski (ur.1867 - zm.po 1914), 

              od 10.09.1890 r. Lwów (okręg), c. k. straż skarbowa, komisarz II kl.

 

 Józef Myszkowski (ur.15.02.1867 Ocieka k. m. Ropczyce - zm.21.06.1936 Lwów), introligator, 
 s. Jana i Marii Przydział 
 ż. Petronela Bilicz [zob. pkt 5.6]

 

 1871 r. - Franciszek Myszkowski, Lwów [„Gazeta Lwowska” nr 135 z 15.06.1871 r.]

 

 1874 r. - Bronisława Myszkowska, nauczycielka muzyki, ul. Gliniańska 1 [„Dziennik Polski” nr 98, 30.04.1874 r.]

 

 1875 r. - Jan Myszkowski, Lwów, urzędnik

 

 1879 r. - Rozalia Myszkowska, Lwów, akuszerka (wzm.1879 – 1897)
 
 1880 r. - Daniel Myszkowski [„Gazeta Lwowska” 2 .08.1880]
 
 1881 r. - Aleksander Myszkowski, krawiec, Lwów (wzm.1881 – 82)
 
    „Dziennik dla Wszystkich” Lwów 20.06.1881 r.
 
 1882 r. - Aleksander Myszkowski, Lwów [„Gazeta Lwowska” nr 11 z 14.01.1882 r.]
 
 1891 r. - Kazimierz Myszkowski (ur.1891 Lwów), w czasie I wojny światowej służył w Legionach Polskich
 
 1891 r. - Marian Myszkowski, uczeń C.K. Gimnazjum we Lwowie (wzm.1891 – 1894)

 

 1896 r. - Jan Myszkowski, Lwów [„Gazeta Lwowska” nr 253 z 4.11.1896 r.]

 

 1902 r. - Tadeusz Myszkowski, mianowany Tytularnym respicyentem w korpusie straży skarbowej, Lwów
              [„Gazeta Lwowska” nr 296 z 28.12.1902 r.]
 
 1905 r. - Jan Myszkowski (ur.1854 Podniebyle - zm.4.11.1906 Lwów), lat 52, ż. Stefania Wasilkowska [pkt 5.4]
 
 1905 r. - Stanisław Miszkowski, wyroby stolarskie
              [Źródło : „Katalog i Lokalnej Wystawy prac uczniów rękodzielniczo – przemysłowych i zabytków 
              cechowych we Lwowie 1905” Lwów 1905]
 
 1905 r. - Wasyl Myszkowskij [ur.+/-1905]
              ż. NN.
              Syn :
              Fiedor Wasiliewicz Myszkowskij (ur.4.08.1931), mieszka : Lwów
 
 1905 r. - zm. Władysław Myszkowski (ur.1840 - zm.25.01.1905 Lwów, par. św. Anton), poch. cm. Łyczakowski [pkt 5.4]
 
 1912 r. - Aleksander Myszkowski, uceń szkoły realnej, Lwów
 
 1913 r. - zm. Joanna Myszkowska, lat 85 [= ur.1828], [„Kuryer Lwowski” 17.05.1913 r.]
 
 1914 r. - Władysław Myszkowski, uczeń C.K. IV Gimnazjum we Lwowie
 
 1914 r. - Franciszek Myszkowski (ur.1914 Lwów, par. św. Antoni)
 
 1918 r. - Stanisława Myszkowska złożyła egzamin dojrzałości w seminarium naucz. żeńsk. Anny Rychnowskiej
 
 1919 r. - Stanisław Myszkowski, 5.06.1919 r., oficer Wojsk Polskich zginął od kuli przy ul. Ossolińskich,
              prawdopodobnie od zabłąkanej kuli spadającej pionowo z góry, wystrzelonej z cytadeli
              [„Gazeta Lwowska”, nr 129, dn. 5.06.1919 r., skan 89 i nr 130, dn.6.06.1919, skan 143]
 
 1919 r. - Tadeusz Myszkowski, zarządca podatkowy
 
 1925 r. - ślub (1925 Lwów, par. św. Antoni) : Józef Myszkowski + N. Grząsko
 
 1925 r. - O. Myszkowska, Lwów, ul.29. Listopada, nr 37
 
 1925 r. - Antoni Myszkowski, uczeń Gimnazjum im. Jana Długosza we Lwowie za rok szkolny 1925/26
 
 1929 r. - N. Myszkowski, piłkarz klubu Pogoń Lwów [prawd. to Michał Matyas zw. „Pan Myszka”]
 
 1929 r. - ślub (Lwów, par. św. Antoni) : Marian Matusiewicz + St. Myszkowska
 
 1931 r. - Stanisław Myszkowski, Lwów, ul. Bonifratów 1 [„Gazeta Lwowska” nr 125, dn. 2.06.1931 r.]
 
 1935 r. - N. Myszkowski [ur.+/-1935]
              ż. Anita Pelińska (ur.10.06.1939 Lwów), c. Maksymiliana i Cecylii Malerman
              W czasie II wojny osadzona : getto (1.11.1941 – 1.06.1942)

 

 Księgi adresowe Lwowa :
 
 1883 r. - Myszkowski Julian, aktor, Ormiańska 4 [zob. pkt 9.5]
 1897 r. - Myszkowska Rozalia, akuszerka, Wiatrakowa 5 (wzm.1879 - 1897)
              Myszkowski Jastrzębin Władysław, wł. dóbr, Piekarska 21 [zob. pkt 5.4]
              Myszkowski Julian, artysta operetki, Skarbkowska 1 [pkt 9.5]
              Myszkowski Iwanowicz Tytus, ksiądz i prefekt, pl. Św. Jura 5 [zob. pkt. 5.2]
 1900 r. - Myszkowska Roz., Krupiarska 27
 1902 r. - Myszkowski Władysław, emeryt, Żulińskiego 12
              Myszkowski Tytus, ks. dr, Jura 5 [zob. pkt.5.2]
 1909 r. - Myszkowska Ludwika, wdowa, Hausnera Ottona 11 a  [ identycznie 1910 r.]
 1910 r. - Myszkowski Adolf, auskultant sądowy, św. Zofii 10 b, od 9.X  Zielona 3 [w 1909 r. ul. Puławskiego 9] [pkt 5.4]
              Myszkowski Józef, urzędnik tow. gospod., Zyblikiewicza 33 a [pkt 3.5]
              Myszkowski Tytus, ksiądz prof. Uniw., Korniaktów 1 [w 1909 r. ul. Kurkowa 2], [zob.pkt.5.2]
              Miszkowska Katarzyna, wdowa, Szumlańskich 9
              (w 1913 r. Mieczkowska Katarzyna, wdowa po urzędniku kol., Szumlańskich 9)
 1913 r. - Myszkowski Józef, sekr. rol., Strzemię 3 [pkt 3.5]
              Myszkowski Kazimierz, respic. straży, Chocimska 1 [kom. straż. skarbowej  II kl (wzm.1908 - 14)]  

              Myszkowski Maryan, asyst. budow., Wronowska 12

 1916 r. - Myszkowska Anna, wdowa, Wyspiańskiego 1

              Myszkowski dr Tytus, ks. prof. Uniw., Korniaktów 1 [zob.pkt.5.2]

 1929 r. - Myszkowska Zofia, ul. Leona Sapiehy 77, mleczarnie [Ks. Adr. 1929]

 

 Pochowani we Lwowie : (chronologia wg daty zgonu)

 1/ Myszkowski Władysław (ur.2.06.1840 - zm.25.01.1905, par. św. Antoni), cm. Łyczakowski [pkt 5.4]

     . dóbr Podniebyle k. Krosna

 

 

 

 2/ Jadwiga Myszkowska (zm.1914 Lwów, św. Mikołaj)

 3/ Myszkowski Oleksandr, 1918/20 r. poch. Cmentarz Obrońców Lwowa

 4/ Myszkowski Stanisław (zm.5.06.1919 Lwów, zastrzelony w tajemniczych okolicznościach), ppor. 14. p. p.

     poch. 14.06.1919 Lwów [„Kurjer Częstochowski” nr 80, 7.06.1919]

 5/ Petronela Myszkowska (zm.1923 Lwów, św. Mikołaj)

 6/ Władysław Myszkowski (zm.1924 Lwów, św. Mikołaj)

 7/ Myszkowski Tytus (ur.1861 Pielgrzymka k. Jasła - zm.1939), ksiądz, profesor [pkt 5.2]

 

         [powiększ]

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 
 Skróty :
 PSB - Polski Słownik Biograficzny
 
Spis treści          Następny rozdział ->>
 

 

do górywstecz