/ Strona Internetowa MYSZKOWSCY


 
 5.1.  Linie : Polany - Radocyna - Krempna - Żydowskie  [+/-1665 r.] (wyzn. grek - katol.)
 
 Ostatnia aktualizacja : 1.03.2024 r.   
 Wyszukiwarka : Ctrl + F
 
              
  
 POLANY, RADOCINA [ob. Radocyna], ZAWADKA :  [1], [2], [3]
 
 Myszkowscy h. Jastrzębiec :
 
 Jan Myszkowski [ur.+/-1665]
 ż. NN.
 Dzieci :
 
 Eliasz Myszkowski [ur.+/-1695]
 ż. NN.
 Dzieci : 
 Grzegorz (ur.ok.1721 - zm.1789 Polany) [Linia I] 
 Ignacy (ur.ok.1723 - zm.1797 Radocyna) [Linia II]
 Tadeusz [ur.+/-1720] [Linia III]
 prawd. Andrzej (ur.ok.1716 - zm.3.06.1789 Polany) [Linia IV]
------------------------------------------------------------
 I. Linia Grzegorza Myszkowskiego h. Jastrzębiec :
 
 Grzegorz Myszkowski (ur.1721 - zm.28.05.1789 Polany, dom 71), lat 68, parochus in Polany (wzm.1770 - 1789)
 [LM Polany, str.36]
 
    akt zgonu, Polany 1789 r.  [powiększ]
 
 ż. Anna N. [de Czucz] (ur.ok.1740 - zm.25.02.1785 Polany, dom 71 „febra”), lat 45, [LM Polany, str.33]
 [być może jest to 2 - ga żona Grzegorza lub urodzona wcześniej]
 Dzieci : (Samuel, Symeon, Justyna, Maria, prawdop. Andrzej, Jan, Tomasz)
 
 A1. Samuel Myszkowski de Mirów h. Jastrzębiec (ur.1752 - zm.3.05.1807 Polany, dom 71), lat 55  [LM Polany, str.178]    
       w 1782 r. wylegitymowany ze szlachectwa [Sąd Grodzki, Biecz],
       1786 parochus Barwinensis [Barwinek], Curatus in Barwinek, Coogjutor parochia Polany, [LN Polany, str.11]
       parochus Polany (wzm.1789 - 1807 r.), parochus Olchowiec (wzm.1799 - 1803),
       wizytator, dziekan dukielski [Dekanat Dukla] (wzm.od 1786 - 1802)
 
         akt zgonu. Polany 1807 r.  [powiększ]
 
       ż.(śl.+/-1777) Justyna Kozubska h. Habdank (ur.ok.1758 - zm.20.04.1805 Polany, dom 71), lat 47 
       [LM Polany, str.176]
       ojc. Jan Kozubski h. Habdank (ur.ok.1725 - zm.19.04.1798 Wola Cieklińska), lat 73, [LM Wola Cieklińska, str.94),
             parochus in Wola Cieklińska, vice - dziekan Biecz
       mat. NN.
 
         akt zgonu. Polany 1805 r.  [powiększ]
 
       Dzieci : 8 (Michał, Daniel, Justyna, Józef, Jan, Marianna, Anna, Paweł)
              
       B1. Michał de Mirów Myszkowski (ur.1778 - zm.3.08.1831 Zawadka „cholera”), lat 52, [LM Zawadka, str.36]
             ks. grekokatolicki, administrator in Olchowiec (wzm.1806), administrator par. Polany (wzm.1807),
             administrator in Zawadka (wzm.1808)„ cooperator” in Cichanie [obecnie Cichania]      
             pleban : Zawadka [Zawada], dekanat Jaśliska, cyrkuł Sanok (wzm.1809 - 1831) [3]
 
               Dokument z 1807 r. po śmierci ojca Samuela [powiększ]
 
               akt zgonu, Zawadka 1831 r.  [powiększ]
            
             ż.(śl.przed 10.05.1803) Tekla Gadomska (1810 r. Gadawska) h. Rola [ur.+/-1780 - zm.po 1833]
             ojc. Ignacy Gadomski [ur.+/-1750] de Lwów
             mat. NN.
             Dzieci : (Antoni, Marianna, Konstanty, Julian, Julianna, Jan, Krystyna, Aleksander, Leon, Teodor)
 
             C1. Antoni Myszkowski (ur.1805 - zm.3.06.1825 Zawadka), lat 20
             C2. Marianna Myszkowska (ur.23.02.1808 Olchowiec - zm.po 1831], najstarsza z żyjących w 1831 r.
                   [chrzestni : Michał Toropiło, sołtys in Olchowiec i Maria Moriak (z d. Skorodyńska), żona Steana S.,
                   chrzcił  ks. Mikołaj Liskowacki, parochus in Polany], [LN Olchowiec, str.96]
             C3. Konstanty Myszkowski (ur.21.02.1810 Zawadka - zm.po 1831), [LN Zawadka, str.140]
                   1831 r. gramatyk łaciński na Węgrzech w mieście Bardyjow
                   [być może to późniejszy urzędnik w Warszawie w 1840 r., zmarł po 1870] 
                   [zob. pkt 7 Józef Myszkowski, s. Samuela i Justyny z d. Kozubska]
             C4. Julian Myszkowski (ur.15.04.1812 Zawadka - zm.16.08.1813 Zawadka), 
                   [chrzestni : Bazyli Barna i Castianna Dolińska – de Zawadka], [LN Zawadka, str.179]
             C5. Julianna Myszkowska (ur.13.04.1814 Zawadka - zm.po 1833), [LN Zawadka, str.184]
                   m.(śl.8.09.1833 Zawadka) Teofil Zawadzki (ur.1805), ekonom u Trzecieskiego
                   [świadkowie ślubu : Ignacy Stebnicki i Alapiy Has, administrator in Mieysavis], [LC Zawadka, str.29]
                   ojc. Jakub Zawadzki
                   mat. Barbara Targowska
             C6. Jan Myszkowski (ur.24.11.1816 Zawadka - zm.5.08.1828), [LN Zawadka, str.190]
             C7. Krystyna Myszkowska (ur.24.07.1819 Zawadka - zm.16.03.1825), [LN Zawadka, str.196]
             C8. Aleksander Myszkowski (ur.15.09.1821 Zawadka - zm.6.09.1825), [LN Zawadka, str.247]
             C9. Leo Myszkowski (ur.16.04.1824 Zawadka - zm.po 1831), [LN Zawadka, str.255]
             C10. Teodor Myszkowski (ur.11.03.1826 Zawadka - zm.po 17.11.1833), [LN Zawadka, str.260]
 
       B2. Daniel Myszkowski [ur.1780 - zm.po 1828], paroch : Krechów (wzm.1811 - 1828), 
             presbiter : Krempna
             ż.(śl.przed 1811) Marianna Sabat [ur.+/-1780]
 
       B3. Justyna Myszkowska (ur.1785 - zm.1838)
             1 m.(śl.24.11.1799 Polany, dom 71) Mikołaj Jakowicz (Jakowits) (ur.1775), 
                    s. Jana J. - parocha in Dubowiec in Hungaria
                   [świadkowie ślubu : Simeon Nagỹ, paroch in Grab i Maria Nagalewska], [LC Polany, str.99]
 
                     akt ślubu, Polany 1799 r.  [powiększ]
 
             2 m.(śl.10.05.1807 Polany, dom 71) Bazyli Bawankiewicz (ur.1782 - zm.6.02.1832), [LC Polany, str.164]
                    „curatus” in Olchowiec (wzm.1815 - 1830),
                    pleban kościoła grekokatolickiego : 1830 r. Olchowiec, 1831 r. Polany
 
                     akt ślubu, Polany 1807 r.  [powiększ]
 
             Dzieci (Jakowicz) : (Teresa)
             D1. Teresa Jakowicz [ur.+/-1800]
                   m. Franciszek Cigler (Cygler) [ur.+/-1800], s. Józefa i Marianny
                   Dzieci : (Jan, Tekla, Karolina, Rozalia, Franciszek, Karol, Antoni, Angela)
                   E1. Jan Franciszek Cygler (ur.20.10.1821 Polany, dom 147) [LN Polany, skan 256]
                   E2. Tekla Salomea Cygler (ur.26.06.1823 Polany, dom 171) [LN Polany, s. 264]
                   E3. Karolina Aniela Cygler (ur.1.11.1826 Polany, dom 171) [LN Polany, s. 282]
                   E4. Rozalia Cygler (ur.1829 Polany, dom 171) [LN Polany, s. 295]
                   E5. Franciszek Cygler (ur.20.09.1831, dom 171 [LN Ciechania, skan 149]
                   E6. Karol Cygler (ur.12.03.1834, dom 171) [LN Ciechania, skan 163]
                   E7. Antoni Cigler (ur.17.03.1839, par. Ciechania, dom 11) [LN Ciechania, skan 224]
                   E8. Angela Cigler (ur.13.05.1842, par. Ciechania, dom 11) [LN Ciechania, skan 254]
 
             Dzieci (Bawankiewicz) : (Antoni, Jan, Rozalia, Józef, Marianna, Krystyna, Jan, Teresa, Aleksander)
             C1. Antoni Bawankiewicz (ur.1808, chrzest 1 :3.03.1808 Polany, chrzest 2 : 19.12.1808 Ciechania), 
                   uczeń Gimnazjum, Preszów (wzm.1827 - 29 r.)
                   [chrzestni 1 : Maria Dumczak, wdowa], [LN Polany, str.149], [LN Ciechania skan 52]
                   ż.(śl.20.07.1840 Baranów Sandomierski) Anna Domicela Malniowska (ur.1815),
                   c. Józefa i Marianny z d. Worzeczniowska
             C2. Jan Bawankiewicz (ur.30.11.1810 Ciechania, dom 30 - zm.11.04.1817 Olchowiec), lat 7, 
                   [LN Ciechania, skan 55], [LM Olchowiec, str.160]
             C3. Rozalia Bawankiewicz (ur.2.04.1813, dom 30) [LN Ciechania, skan 73], dzieci nieślubne (1840, 1842 r.)
             C4. Józef Bawankiewicz (ur.22.03.1815, chrzest 21.05.1816 Olchowiec), [LN Olchowiec, str.143]
             C5. Marianna Bawankiewicz (ur.22.05.1818 Olchowiec - zm.13.03.1847 Ciechania), [LN Olchowiec, str.145]       
             C6. Krystyna Bawankiewicz (ur.22.05.1820 Olchowiec), [LN Olchowiec, str.149]
                   m.(śl.przed 1841) Teodor Barna [ur.+/-1820], sołtys ze wsi Zawadka
                   ojc. Bazyli Barna
                   mat. Anastazja Frycz, c. Grzegorza i Anny
             C7. Jan Bawankiewicz (ur.10.05.1823 Olchowiec), [LN Olchowiec, str.190]
                   ż.(śl.28.04.1846 Lwów, Metropolitan, dom 445, dom 280) Emilia Meyer (ur.1827) z Warszawy
                   [świadkowie ślubu : Jan Paweł Riedel, mercator i Ignacy Sadowski, civis]
                   ojc. Fryderyk Ludwik August Mejer (ur.1768 Bawaria), stolarz,
                         s. Jana Grzegorza Mejera i Marianny Katarzyny Seitz
                   mat.(śl.15.07.1810 Warszawa, ASC Cyrkuł VII) Marianna Kraszewska (ur.1780)), 
                         c. Stanisława Kraszewskiego, majstra stolarskiego i Agnieszki z d. Lesniewicz
                         [1 mąż Marianny Kraszewskiej – N. Jacobi (zm.17.02.1808)
                   Dzieci urodzone : Lwów, par. Andrzeja Apostola
             C8. Teresa Bawankiewicz (ur.24.05.1825 Olchowiec), [LN Olchowiec, Str.193]
                   1 m.(śl.8.08.1843) Jan Wyrgała (ur.1824), gospodarz ze wsi Ciechanie
                          [Ciechanie, dziś Ciechania, gm. Krempna, łemkowskie Тиханя, Tychania - wieś dziś nieistniejąca]
                   2 m.(śl.21.04.1844 Ciechania) Jan Terek (ur.1823), s. Aleksego i Marii Gałczyk (Galewicz, Gallewicz) 
                         [LC Ciechania, skan 278]
                   Dzieci (Terek) : skan 1845/283
             C9. Aleksander (Aleksy) Bawankiewicz (ur.25.05.1829 Olchowiec), [LN Olchowiec, str.197]        
 
       B4. Józef  Myszkowski de Mirów h. Jastrzębiec [Generosus Magnificus Dominus Józef Myszkowski de Mirów], 
             (ur.6.01.1787 Polany, dom 71 - zm.19.09.1856 Warszawa, par. św. Krzyż), lat 68, emeryt, wdowiec
             [akt nr 2069, zgon zgłosili : Piotr Knitzel, rządca domu (ul. Bracka 1581) i Edward Wattson, litograf] 
             urzędnik Komunikacji Lądowej i Wodnej w Warszawie (wzm.1820 – 1841)
 
               metryka chrztu, Polany 1787 r.  [powiększ] [LN Polany, str.11]
 
               akt zgonu, Warszawa 1856 r.  [powiększ]
 
             
             „Kurjer Warszawski” nr 246 z 20.09.1856 r.
 
             1807 r. - pracował we Lwowie “in Cancelaria Architektura Direction”,
                 1816 - 1818 r. - urzędnik w Galicji (Józef Miszkowski de Mirow),
                 1819 r. - urzędnik w Krakowie,
                 1820 r. - inspektor dróg, członek loży masońskiej „Bracia Zjednoczeni”,
                 1825-30 r. - rachmistrz,
                 1826 r. - mieszkał : nr 1269 Zarząd XIII okręgu KLiW [ten sam adres miał Jan Myszkowski ze Skórnic (1789 - 1843)],
                 1828 r. - urzędnik klasy IV Korpusu Królewskiego Dróg i Mostów w Warszawie (wzm. 1828 – 30),
                 1828 r. mieszkał : ul. Świętokrzyska 1327 B [w 1870 r. mieszkał tu Konstanty Myszkowski, były oficjalista rządowy],
                 1829 r. - 24.05.1829 r. odznaczony Orderem Św. Stanisława IV kl. [wraz z Janem Myszkowskim ze Skórnic (1789 - 1843)],
                 1829 r. - mieszkał : ul. Świętokrzyska nr 1335 (wzm.1829 – 30)
                 1832 r. - właściciel domu : ul. Czerniakowska 3022 [w 1821 r. wł. Sanguszkowie]
                 1834 - 38 r. - rachmistrz  referent,
                 1835 r. - mieszkał z żoną : ul. Nowy Świat nr 1269 [Pałac Rządowy. Zarząd XIII Okręgu Komunikacji Lądowych i Wodnych],
                 1836 r. - obecny przy zapisie chrztu Anieli Jadwigi Woronieckiej (ur.5.01.1836, par. św. Aleksander)
                                Rodzice : Kalikst ks. Woroniecki, mieszkający we wsi dziedzicznej Glinki, obwód Pułtusk, woj. Płock
                                i Aniela Gostomska, lat 35. Chrzestni : Franciszek Pruski i Agnieszka z Rogo(a)wskich Pruska.
                                [książe Kalikst Korybut Woroniecki (ur.1795 - zm.1880) przez żonę, był skoligacony z rodzinami : Kamoccy,
                                Myszkowscy – zob. pkt 3.2.1.3  linia Myszkowskich z Zapolic]
                 1839 - 41 r. - nadrachmistrz,
                 1839 r. - otrzymał prawa nowego szlachectwa w Kr. Pol.,
                 1844 r. - wspomniany jako były naczelnik rachuby w Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych
                               [świadek ślubu (Warszawa, par. św. Aleksandra) : Adam Bogusławski + Aniela Hieronima Franciszka Chądzyńska],
                 1852 r. - emeryt, mieszkający w Warszawie [chrzestny Jana Józefa Lebisza - wnuka],
                 1856 r. - mieszkał : ul. Bracka 1581 (kamienica rządowa – Koszary Drogowe),
                                (po żonie) właściciel kamienicy nr 396 na Krakowskim Przedmieściu (wzm. 1851 – 56). 
                                Kolejnym właścicielem kamienicy 396 był August Gajsler (wzm. 1859 – 69)
 
             ż.(śl.5.10.1828, Warszawa, par. św. Krzyż) Gen. Marianna Katarzyna Liszewska 
             (ur.1802 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 396 - zm.12.12.1835 Warszawa, par. św. Aleksander),
             poch. cm. Powązkowski
 
               metryka ślubu (1828 r.)
 
             [akt nr 194, świadkowie ślubu : książe Kalikst Korybut Woroniecki, lat 34, porucznik Gwardii Ułanów,
             Wielmożny D. Ludwik Kujawski, lat 58, urzędnik cywilny, niechrześcijanin, G.D. Beniamin Liszewski – ojciec]
             [zgon zgłosili : Maurycy Jarzębowski, lat 31, siostrzeniec zmarłej, kupiec i Maksymilian Chmielewski,
             lat 31, brat stryjeczny zmarłej, właściciel drukarni – akt nr 319]
             ojc. Beniamin Liszewski (ur.1759 Rypno, Stare Prusy - zm.31.10.1832), w 1819 r. Sędzia Trybunału Handlowego, 
                   wł. kamienicy nr 396 na Krakowskim Przedmieściu, prowadził handel winem i korzeniami
             mat. Marianna Chmielewska (ur.+/-1780 Warszawa - zm.18.08.1839 Warszawa, par. św. Krzyż)
 
               akt zgonu Marianny Myszkowskiej z d. Liszewska (1835 r.)
 
             Dzieci : (Marianna, Justyna, Władysław)
             C1.Marianna Justyna Florentyna Myszkowska de Mirow (ur.17.07.1829 Warszawa - zm.po 1901), 
                  [chrzestni : Wielmożni : Michał Niedeyka i Marianna Kujawska oraz Ignacy Rydzewski i Joanna Neybauer,
                  Hilary Zakrzewski z Domicelą Stompf, świadkowie : Józef Nowicki, lat 31, kupiec 
                  i Jan Goryszewski, lat 31, obywatel]
                  mieszkała : 1851 r. ul. Krakowskie Przedmieście 396 (przy ojcu), 1901 r. Mława
 
                    metryka chrztu, Warszawa 1829 r.
 
                  m.(śl.7.08.1851 r., par. św. Krzyż) 
                  Władysław Antoni Lebisz h. Włanosił II (ur.11.04.1825 Warszawa - zm.po 1901)
                  [świadkowie ślubu : Stanisław Sleszyński, lat 62, obywatel i Ignacy Kopczyński, lat 27, urzędnik]
                  urzędnik Komisji Spraw Wewnętrznych i Duchownych w Warszawie, urzędnik Magistratu Warszawy
                  mieszkał : 1851 r. ul. Elektoralna 789, Praga, 1901 r. Mława
                  ojc. Jan Karol Lebisz (1799 Warszawa - zm.9.01.1863, Praga, par. MB Loretańskiej), 
                        [zgon zgłosili : Bronisław Lebisz, lat 29, urzędnik Magistratu w Warszawie i Władysław Lebisz - synowie]
                        sekretarz w Urzędzie Municypalnym m. st. Warszawy, 
                        syn Antoniego Lebisza (ur.ok.1759 = zm.21.03.1933 Warszawa) i Teresy Majer (inne źródła : Anny z d. Link)
                  mat. Józefa Izabela Szulke (ur.1803 Warszawa - zm.27.04.1885, par. św. Jan), 
                         mieszkali : Warszawa, Rynek Starego Miasta 42,
                         c. Józefa Schulke i Ludwiki Fleury (zm.5.03.1849 Warszawa) – c. Józefa Fleury i Anny Ludwiki
                  Dzieci (Lebisz) : 8 (Marianna, Jan, Wanda, Helena, Bronisława, Jadwiga, Władysława, Mścisław)
                  D1. Mariana Lebisz (ur.+/-1851 - zm.17.08.1858 Praga,  par. MB Loretańskiej)
                  D2. Jan Józef Lebisz (ur.23.04.1852, Praga,  par. MB Loretańskiej - zm.3.05.1853, Praga, par. MB Loretańskiej)
                        [chrzestni : Józef de Mirow Myszkowski, lat 62, emeryt, Izabela Lebisz, Jan Lebisz, lat 52, emeryt,
                        Justyna Myszkowska, asystujący : Bronisław Lebisz, Kazimierz Lebisz],
                        [zgon zgłosili : Maciej Kwiatkowski, lat 64, sługa kościelny i Andrzej Wardak. lat 64, obywatel]
                  D3. Wanda Helena Lebisz 
                        (ur.14.09.1853 Praga, chrzest 12.12.1853, par. MB Lor. - zm.19.12.1856, par. MB Loretańskiej)
                        [chrzestni : Jan Lebisz , lat 53, Hilaria  Smolińska, Antoni Godlewski, lat 28, urzędnik, Kazimierz Lebisz]
                        [zgon zgłosili : Władysław Lebisz, lat 31 i Jan Lebisz, lat 54, zamieszkali w Pradze]
                  D4. Helena Lebisz (ur.19.09.1855 Praga, chrzest 25.03.1856, par. MB Loretańskiej - zm..6.061890 Warszawa)
                        [chrzestni : Józef Bełdowki, lat 40, urzędnik Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych
                        i Aniela Bełdowska, obecni : Bronisław Lebisz, lat 22, urzędnik magistratu m. Warszawy, 
                        mieszkającego w Pradze]
                        m.(śl.2.02.1879 Warszawa, par. św. Jana, katedra) Grzmisław Stanisław Lebisz (ur.ok.1854),
                        s. Stanisława L. i Anny Podolewicz
                        Dzieci (Lebisz) : (Zofia) :
                        E1. Zofia Lebisz (ur.1887 Warszawa)
                  D5. Bronisława Lebisz (ur.1858 - zm.28.07.1860 Praga, par. MB Loretańskiej)
                        [zgon zgłosili : Władysław Lebisz i Jan Piętkowski, lat 34, obaj z Pragi
                  D6. Jadwiga Lebisz (ur.ok.1860, chrzest 1860, Praga, par. MB Loretańskiej - zm.po 1901)
                        m.(śl.1899 Dzierzgowo) Piotr Surdykowski [ur.+/-1860], s. Franciszka i Urszuli z d. Pepłowska
                  D7. Władysława Lebisz (ur.29.07.1862, Praga, par. MB Loretańskiej - zm.22.09.1864 Praga, par. MB Loretańskiej)
                        [chrzestni : Armand Chaăles des Stangs, lat 59, sekretarz Konsulatu Francuskiego i Lucyna Niewiadomska,
                        obecni : Władysław Lebisz i Zdzisław Lebisz, lat 22, kancelista Sądu Poprawczego],
                        [zgon zgłosili : Władysław Lebisz, ojciec i Michał Wieczorkowski, lat 50, Strażnik Konsumcyjny]
                  D8. Mścisław Marek Lebisz (ur.23.04.1865 Praga - zm.4.03.1866, par. MB Loterańskiej), miesięcy 9
                        [chrzestni : Marceli Skwarski, lat 58, Nadleśny w Tarchominie i Eleonora Lankajter]
                        [zgon zgłosili : Władysław lebisz i Michał Wieczorkowski, Strażnik Konsumcyjny, lat 51]
                  
             C2. Justyna Józefa Marianna Myszkowska 
                   (ur.5.09.1830, chrzest 7.10.1830, par.św. Krzyż - zm.26.07.1864, par.św. Krzyż, ul.Oboźna 2766 d),
                   [chrzest zgłosili : Józef Nowicki, lat 35, kupiec i Jan Miller, lat 30, służący – akt nr 862]
                   panna, z własnych funduszów utrzymująca się
                   [zgon zgłosili : Cezary Modzelewski, lat 49, urzędnik Rady Stanu i Ludwik Rydzewski, lat 35, stróż]
 
             C3. Władysław Myszkowski (ur.1834 Warszawa - zm.27.02.1856, par. św. Krzyż), lat 22, kawaler,
                   Aplikant Rządu Gubernialnego w Warszawie, mieszkał : ul. Krakowskie Przedmieście 396
                   [zgon zgłosili : Władysław Lebisz, urzędnik Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych
                   i Mieczysław Kruszyński, urzędnik Komory Składowej]
 
       B5. Jan Ewangelista Myszkowski (ur.17.05.1790 Polany, dom 71 - zm.26.01.1835 Ciechania, dom 11), 
             w 1811 r. „auditor filozofii” [LM Ciechania, skan 186]
 
               metryka chrztu, Polany 1790 r. [powiększ], [LN Polany, str.18]
                                
       B6. Marianna Myszkowska (ur.2.07.1793 Polany, dom 71 - zm.29.08.1853 Ciechania, dom 11), 
             [LN Polany, str.50], [LM Ciechania, str.385]
             m.(śl.10.02.1811 Ciechania) Grzegorz Sabat (Hryć Sabath) (ur.1787), agricola in Ciechania, dom 11, s. Daniela
             [świadkowie ślubu : m.in. Piotr Myszkowski ex Czarne], [LC Ciechania, skan 86]
             Dzieci (Sabat) : (Julianna, Jan, Maria, Rozalia, Teresa, Teodozja, Anastazja, Anna, Piotr, Paweł, Michał, Bazyli, 
             Andrzej, Julianna)
             C1. Julianna (Anna) Sabat (ur.2.10.1812, dom 11 - zm.1.12.1814, dom 11), lat 2 [LN, LM Ciechania, skan 72, 94]
             C2. Jan Sabat (ur.18.01.1815, dom 11) [LN Ciechania, skan 76]
                   ż.(śl.4.02.1839 Krempna, dom 17) Anna Kassycz (Kasycz) (ur.1821), 
                   ojc. Mathias Kassycz de Kotań
                   mat. Jevdocia Fryncko (ur.1777 - zm.17.03.1832 Kotań, dom 17) [LM Krempna, s.446]
                          c. Aleksandra i Marii (Ewa z d. Nagowska) [LC Krempna, str.103]
                   Dzieci : Ciechania, skany : 1840/236, 1843/262, 1845/281, 1845/287, 1850/355, 1853/378, 1855/398, 1857/417]
             C3. Maria Sabat (ur.27.09.1817, dom 11) [LN Ciechania, skan 79]
                   1 m. Simeon Kassycz (ur.1811 - zm.11.03.1857 Kotań, dom 17), lat 46, de Kotań
                          ojc. Mateusz Kassycz (ur.ok.1774 - zm.29.12.1847 Kotań, dom 17), lat 73, sołtys in Kotań
                          mat. Jevdocia Fryncko, c. Aleksego F. de Kotań
                   2 m.(śl.23.11.1857 Kotań, dom 17) Stefan Obuch (ur.7.01.1814 Kotań, dom 20), [LN Kotań, s.261]
                         ojc. Maciej Obuch (ur.1783)
                         mat.(śl.5.02.1812 Krempna, dom 20) Maria Fesz (ur.1788), c. Jana Fesz [LC Krempna, s.271]
                   Dzieci (Kassycz) : (Anastazja, Joachim, Jevdocia, Anastazja, Michał, Jan, Maria, Michał, Teodor)
                   D1. Anastazja Kassycz (ur.5.11.1834 Kotań, dom 17 - zm.11.02.1835, dom 17), 3 miesiące [LN Krempna, s.435]
                   D2. Joachim Kassycz (ur.12.08.1836 Kotań, dom 17) [LN Krempna, str.468]
                   D3. Jevdocia Kassycz (ur.1842)
                         m.(śl.1857 Kotań, dom 17) Elias Puchyr (ur.1834) de Świątkówka, s. Ambrożego i Marii
                   D4. Anastazja Kassycz (ur.27.01.1844 Kotań, dom 17) [LN Krempna, str.209]
                         m.(śl.14.02.1859 Krempna, dom 17)
                         Panteleon Myszkowski (ur.4.08.1833 Żydowskie - zm.30.04.1895 Żydowske, dom 43)
                   D5. Michał Kassycz (ur.17.10.1846 Kotań, dom 170 - zm.25.11.1846, dom 17) [LN Krempna, str.258]
                   D6. Jan Kassycz (ur.12.02.1848 Kotań, dom 17) [LN Krempna, str.328]
                   D7. Maria Kassycz (ur.30.03.1851 Kotań, dom 17), [LN Krempna, str.401]
                   D8. Michał Kassycz (ur.3.03.1854 Kotań, dom 17), [LN Krempna, str.445]
                         [chrzestni : Jan Russyniak i Maria Synica]
                   D9. Teodor Kassycz (ur.12.11.1856 Kotań, dom 17), [LN Krempna, str.468]
                   Dzieci (Obuch) : (Łukasz)
                   D1. Łukasz Obuch (ur.3.10.1861 Krempna, dom 17) [LN Krempna, str.546]
             C4. Rozalia Sabat (ur.1820, dom 12) [LN Ciechania, skan 84]
                   m. Jan Klimowski [ur.+/-1815], s. Tomasza i Marianny
                   Dzieci : (Marianna, Andrzej)
                   D1. Marianna Klimowska (ur.27.01.1838, dom 22- zm.13.05.1838 Ciechania, dom 22) [LM Ciechania, skan 219]
                   D2. Andrzej Klimowski (ur.9.12.1839 Ciechania) [LN Ciechania, skan 228]
             C5. Teresa Sabat (ur.1822 Polany, chrzest 1 : 16.04.1822, chrzest 2 : 24.01.1824, dom 11 - zm.18.10.1863 Czarne)
                   [zmarła po porodzie syna Piotra], [LN Ciechania, skan 98, 102]
                   1 m.(śl.4.02.1839 Ciechania) Łukasz Wasienko (ur.1818 - zm.17.01.1847 Czarne, dom 37), lat 29, epidemia,
                          [świadkowie ślubu : Teodor Myszkowski i Teodor Kriak (Krcak)],  [LC Ciechania, skan 230]
                          s. Simeona Wasienko i Marii z d. Rozdzielska (c. Jana R.)
                   2 m.(śl.24.10.1847 Czarne, dom 8) Daniel Tčhir (ur.1810), 
                          [świadkowie ślubu : Demetrius Kusiła (Kusajła) (zm.1849, lat 30 „cholera”) i Jan Proć (Proc)]
                          [LC Czarne, str.212]
                          ojc. Daniel Tchir [ur.+/-1785]
                          mat. Anna Potkań (ur.+/-1790 - zm.15.02.1847 Czarne, dom 8), lat 50, „epidemia” [LM Czarne, str.213]
                          [2 żona Daniela Tchir – (śl.28.02.1864 Czarne) Anna Premus (1 mąż – Mathias Gyba),
                          c. Zachariasza Premus i Justyny Pełesz (LC Czarne, str.296)]
 
                   Dzieci Teresy Sabat (Wasienko) : (Bazyli, Maria, Jan)
                   D1. Bazyli Wasienko (ur.23.01.1841 Czarne, dom 37 - zm.18.08.1843 Czarne, dom 37) [4]
                         [chrzestni : Simeon Walko i Anna Wańko, ż. Łukasza], [LN Czarne, str.172]
                   D2. Maria Wasienko (ur.20.04.1843 Czarne, dom 37]
                         [chrzestni : Michał Trynkiewicz i Cecylia Kaczmarczyk, żona parocha in Czarne], [LN Czarne, str.184]
                   D3. Jan Wasienko (ur.25.07.1845 Czarne, dom 37)
                         [chrzestni : Grzegorz Kopcza i Anna Wańko, żona Łukasza], [LN Czarne, str.197]
                   Dzieci Teresy Sabat (Tchir) : (Tekla, Anna, Bazyli, Simeon, Łukasz, Piotr)
                   D4. Tekla Tchir (ur.20.10.1848 Czarne, dom 37)
                         [chrzestni : Jan Klimowski i Ewa Krynikiewicz, żona Michała], [LN Czarne, str.216]
                   D5. Anna Tchir (ur.9.03.1851 Czarne), [LN Czarne, str.235]
                         [chrzestni : Michał Frynckiewicz, nauczyciel szkoły, Czarne i Rozalia Walko, żona Simeona]
                         [Michał Frynckiewicz, s. Andrzeja i Ewy Fesz, 
                         ż. Ewa Premus (ur.1815 - zm.11.03.1868 Czarne), c. Jana Premusa i Anastazji Bybel,
                         2 mąż Ewy Premus – (śl.20.11.1859 Czarne) Piotr Barna (ur.1820), żołnierz dymisjonowany,
                         s. Jana i Anny z d. Przysłopska (c. Jana Przysłopskiego de Wołowiec)], [LC Czarne, str.276]
                   D6. Bazyli Tchir (ur.1.05.1855 Czarne)
                         [chrzestni : Łukasz Wańko i Maria Bajsa, żona Antoniego], [LN Czarne, str.255]
                   D7. Simeon Tchir (ur.1.06.1858 Czarne) 
                         [chrzestni : Antoni Bajsa i Ewa, wdowa po Michale Frynckiewicz], [LN Czarne, str.268]
                   D8. Łukasz Tchir (ur.10.05.1861 Czarne)
                         [chrzestni : Stefan Przysłopski i Anna, wdowa po Łukaszu Wańko], [LN Czarne, str.279]
                   D9. Piotr Tchir (ur.17.10.1863 Czarne - zm.17.10.1863 Czarne), 1 godzina
                         [chrzestni : Stefan Walko i Maria Bajsa, żona Jana], [LN Czarne, str.286]
             C6. Teodozja Sabat (ur.25.09.1826, dom 11) [LN Ciechania, skan 110]
                   m.(śl.22.02.1842 Ciechania) Jan Markowicz (ur.8.03.1822 Kotań) [LN Krempna, s.339]. [LC Ciechania, s. 258]
                   ojc. Stefan Markowicz
                   mat. Maria Pyrtko
                   Dzieci (Markowicz) : (Anastazja, Pelagia, Maria)
                   D1. Anastazja Markowicz (ur.27.05.1851 Kotań, dom 33), [LN Krempna, str.401]
                   D2. Pelagia Markowicz (ur.25.10.1853 Kotań, dom 33 - zm.1857 Kotan, dom 33), [LN Krempna, str.433]
                   D3. Maria Markowicz (ur.8.08.1857 Kotań, dom 33)
             C7. Anastazja Sabat (ur.26.04.1829, dom 11) [LN Ciechanie, skan 121]
             C8. Anna Sabat (ur.16.05.1831, dom 11 - zm.9.10.1851 Krempna, dom 69) [LN Ciechania, skan 147]
                   m. Simeon Syplak [ur.+/-1830]
                   ojc. Jan Syplak de Krempna
                   mat. Tatianna Fill (c. Jana ex Świątkówka Mała)
                   Dzieci (Syplak) : (Jan)
                   D1. Jan Syplak (ur.10.04.1850 Krempna, dom 69), [LN Krempna, str.366]
             C9. Piotr Sabat (ur.24.03.1834, dom 11), bliźniak [LN Ciechania, skan 163]
             C10. Paweł Sabat (ur.24.03.1834, dom 11), bliźniak [LN Ciechania, skan 163]
             C11. Michał Sabat (ur.1.03.1835, dom 11 - zm.1835), bliźniak [LN Ciechania, skan 168]
             C12. Bazyli Sabat (ur.1.03.1835, dom 11 - zm.1835), bliźniak [LN Ciechania, skan 168]
             C13. Andrzej Sabat (ur.19.02.1836, dom 11) [LN Ciechania, skan 195, 197]
             C14. Julianna Sabat (ur.4.06.1838, dom 11) [LN Ciechania, skan 213]
 
       B7. Anna Myszkowska (ur.18.06.1796 Polany, dom 71 - zm.4.03.1797 Polany, dom 71), 9 miesięcy [LN Polany, str.61]
             [chrzcił Bazyli Paryłowski, paroch in Rzepnik]
       B8. Paweł Myszkowski (ur.25.01.1798 Polany, dom 71 - zm.7.10.1800 Polany), lat 2,5, [LN Polany, str.69]
             [chrzcił Jan Ławrowski, paroch in Mszanna]
 
 A2. Symeon Myszkowski (ur.1757 - zm.25.05.1831 Blizianka), „Nobilis”, lat 74, [LM Blizianka, str.177]
       święcenia : 1801 r., 
       administrator w par. Oparówka (wzm.1803 - 1808)
       parochus in Czarnorzeki k. Krosna (wzm.1802 - 1810 r.),
       „kapellan lokalny”, „Cooperator” : Blizianka z Gwoździnią (wzm.1811 - 1830 r.),
       [Szymon Myszkowski, w 1807 r. wylegitymowany ze szlachectwa w Galicji, Wydział Stanów]
 
         akt zgonu, Blizianka 1831 r.   [powiększ]
 
                  [powiększ]
       akt zgonu Symeona Myszkowskiego z 1831 r.
 
       ż.(śl.+/-1783) Rozalia Kozubska (ur.ok.1762 - zm.3.08.1822 Gwoździanka, par.Blizianka), lat 60, [LM Blizianka, str.155]
       ojc. Jan Kozubski [ur.+/-1730], vice dziekan [Biecz]
       mat. NN.
       Dzieci : (Jan, Maria, Bazyli, Ewa, Teodor, Stefan, Andrzej, Anna, Jan, Atanazy)
       B1. Jan Myszkowski (ur.12.09.1784 Radocina, dom 28 - zm.po 1835), ksiądz grekokatolicki
             [chrzestni : Samuel de Mirow Myszkowski, substild. Decanus Dukla, curatus Barwinek i Helena Wasylczykowa,
             chrzcił ks. Jan Ławrowski, parochus in Mszanna], [LN Radocina, str.3]
             1807 r. Seminarium Lwów, święcenia : 1807 r., 
             parochus : Deszno, (cyrkuł : Sanok), (wzm.1808 - 1832 r.),
             parochus : Zyndranowa (wzm.1832 - 1835 r.) [4]
             vice - dziekan Jasliscensis [Jaśliska] (wzm.1808 - 1824 r.)
             opiekun dzieci Michała Myszkowskiego (zm.3.08.1831 Zawadka)
 
               metryka chrztu, Radocina 1784 r. [powiększ]
 
             ż.(śl.15.11.1807 Zyndranowa) Anna Dwernicka (ur.28.01.1791 Zyndranowa)
             [LN Zyndranowa, str.86], [LC Zyndranowa, str.226]
             ojc. Bazyli Dwernicki (ur.ok.1762 - zm.4.06.1831 Zyndranowa), lat 69, 
                   1788 r. clericus in Seminarium Przemyśl, parochus in Zyndranowa (wzm.1791)
             mat.(śl.17.02.1788 Mszanna) Marianna Ławrowska [ur.1773/77 - zm.8.05.1790 Mszanna), lat 33
                   c. Jana Ł., parocha in Mszanna i Marii z d. Stebnicka, [LC Mszanna, str.30]
             
               akt ślubu, Zyndranowa 1807 r.  [powiększ]
 
             Dzieci : (Juliana, Marianna, Bazyli 1, Bazyli 2, Jan, Joanna)
             C1. Julianna Myszkowska (ur.28.12.1808 Zyndranowa - zm.7.01.1823 Zyndranowa), lat 14
                   [chrzestni 1: Bazyli Dwernicki, paroch in Zyndramowa, Marianna Dwernicka],
                   [chrzestni 2 : Jan Harasiewicz, parochus in Szklary i Rozalia Myszkowska, żona Symeona M.
                   Cooperatoris in Blizianka], [LN Zyndranowa, str.215, 216]
                   poch. Deszno 10.01.1823 [LM Zyndranowa, str.30],
             C2. Marianna Myszkowska (ur.2.03.1811 Deszno - zm.6.04.1823 Zyndranowa), lat 10
                   poch. Deszno 9.04.1823 [LM Zyndranowa, str.30]
             C3. Bazyli Myszkowski (ur.11.05.1813 Deszno)
             C4. Bazyli Myszkowski (ur.11.06.1814 Deszno)
             C5. Jan Myszkowski (ur.12.11.1815 Deszno)
             C6. Joanna Myszkowska (ur.1817 - zm.po 1833/58)
                   m.(śl.22.02.1835 Zyndramowa) Alojzy Bańkowski (ur.11.12.1813 Lwów - zm.1892 Sanok) [8]
                   urzędnik (praktykant), Barwinek (wzm. 1833 - 1838 r.),
                   urzędnik K.k. Cameral – Bezirks – Vervaltungw, Kreis Nowy Sącz - Jasło (wzm. 1841 r.),
                   urzędnik powiatowej dyrekcji skarbu w Sanoku (wzm. 1848 - 1875 r.)
                   [ 1 ż. Joanna Myszkowska, 2 ż.(1858) Aloiza Uszczakiewicz]
 
                     akt ślubu, Zyndranowa 1835 r.  [powiększ], [LC Zyndranowa, str.69]
 
                   ojc.Wiktor Grzegorz Bańkowski (ur.24.05.1772 Lwów - zm.18.06.1854),                        
                        poborca bankowy w Toronyi na Węgrzech, następnie poborca rządowy na komorze celnej
                        granicznej w Also - Werecsko gdzie zmarł.
                   mat. (1 ż.) Małgorzata Ogibowska [ur.+/-1775 - zm.po 1813]
 
        B2. Marianna Myszkowska (ur.2.11.1786 Radocina, dom 25 - zm.po 1831), [LN Radocina, str.5]
              [chrzestni : Samuel de Mirow Myszkowski, Decanus Dukla, parochus Barwinek i Helena Wasylczykowa]
 
                metryka chrztu, Radocina 1786 r. [powiększ]
 
              m.(śl.7.11.1804 Radocina) Bazyli Suchowacki (Sochowacki) (ur.1770), [LC Radocina, str.112]
              
        B3. Bazyli Myszkowski (ur.1.01.1789 Radocina, dom 28 - zm.22.11.1824 Radocina), lat 34
              [chrzestni : Nicemus Wasylczyn, sołtys i Ahaphia Doroszewicz, żona parocha in Lipna], [LN Radocina, str.7]
              [Lipna – filia par. Czarne]
 
                metryka chrztu, Radocina 1789 r. [powiększ]
 
              ż.(śl. styczeń 1811 Radocina) 
              Teodozja (Tatiana, Fenna, Febronia, Eufemia) Zydiak (Żydiak) (ur.13.07.1794 Radocina)
              [chrzestni : Eliasz Kawka i Maria Jasińska], [LN Radocina, str.49]
              ojc. Łukasz Zydiak [ur.+/-1765]
              mat. Pelagia Pihosz [ur.+/-1765], c. Konrada ex Świątkowa Górna (Świątkowa Magna)
 
                akt ślubu, Radocina 1811 r.  [powiększ]
 
              [2 mąż Febroni Zydiak – Jan Kuryłko, syn Demetrius Kuryłko (ur.1832 Radocina)], [LN Radocina, s.262]
             
              Dzieci : 7 (Marianna, Anna 1, Anna 2, Stefan, Jan, Athanasius, Andrzej)
 
              C1. Marianna Myszkowska (ur.1.06.1812 Radocina - zm.21.01.1875 Radocyna) [LM, skan 49]
                    [chrzestni : Anastazy Kuryłko i Marianna Kawala, żona Jana], [LN Radocina, str.148]
                    m. Jan Furko [ur.+/-1810 - zm.po 1862], mieszkali : Radocina,
                    s. Michała Furko i Marianny Warcholik (c. Jana W.)
                    Dzieci  : (Jan, Bazyli, Demetrius, Piotr + inne dzieci)
                    D1. Jan Furko (ur.1839)
                          ż.(śl.17.11.1861 Radocina) Anna Cirkot (ur.1845 Długie) de Długie
                          [świadkowie ślubu : Józef Jasiński i Athanasius Myszkowski]
                          c. Piotra Cirkot i Ewy Kosarowicz (c. Pawła K. de Długie), [LC Radocina, str.242]
                    D2. Bazyli Furko (ur.1842 Radocina - zm.19.01.1870 Radocina), lat 27
                    D3. Demetrius Furko (ur.1845 Radocina - zm.po 1890)
                          1 ż.(śl.16.06.1870 Radocina) Rozalia Kuryłko (ur.1843 Radocina - zm.20.04.1875 Radocyna)
                                [świadkowie ślubu : Jan Bowdysz i Onufry Bowdysz], [LC Radocina, str.338]
                                c. Samuela i Ewy Żydiak 
                          2 ż.(śl.ok.1875) Rozalia Pyrtko [ur.+/-1850], 
                               c. Daniela Pyrtko de Nieznajowa i Teresy Kotyrka, c. Teodora de Grab
                    D4. Piotr Furko (Turko, Tyrko) (ur.1852)
                          ż.(śl.24.11.1878 Radocyna) Maria Szuta (ur.1861) [LC Radocyna, skan 120] 
                          ojc. Michał Szuta, Radocyna
                          mat. Anna Barna, c. Eliasa i Anna Sochran (c. Mikołaja)
              C2. Anna Myszkowska 1 (ur.15.01.1814 Radocina)
                    [chrzestni : Jan Jarina i Marianna Kuryłkowicz, żona Anastazego], [LN Radocina, str.151]
              C3. Anna Myszkowska 2 (ur.1.11.1815 Radocina - zm.2.12.1877 Radocyna)
                    [chrzestni : Anastazy Kuryłko i Marianna Jarina z d. Zydiak, żona Jana], [LN Radocina, str.153]
                    m.(śl.1.11.1841 Radocina) Józef Jasiński (ur.1813 - zm.przed 1877)
                    [świadkowie ślubu : Jan Hyczko i Jan Tymczak], [LC Radocina, str.26]
                    s. Andrzeja Jasińskiego de Grab i Marii Onuszczak de Wyszowadka (Wyszowatka), (c. Andrzeja O.)
                    Dzieci :
                    D1. Ewa Jasińska [ur.+/-1845]
                          m. Michał Kuryłowicz [ur.+/-1845], s. Jana i Anny
              C4. Stefan Myszkowski (ur.6.07.1818 Radocina)
                    [chrzestni : Anastazy Kuryłko i Marianna Kanka, żona Jana], [LN Radocina, str.158]
              C5. Jan Myszkowski (ur.20.07.1819 Radocina - zm.7.09.1877), poch. Pielgrzymka, 
                    [chrzestni : Anastazy Kuryłko, Marianna Kanka, Mariana Jarina, żona Jana Jariny], [LN Radocina, str.159]
                    ż.(śl.16.11.1847 Izby) Johanna Durkot (ur.6.12.1812 Izby - zm.16.05.1913), poch. Lwów, [LC Izby, str.128]
                    parochus in Pielgrzymka (1854 - 1877)
                    Dzieci : 8 (Julia, Jan, Leon, Maria, Teofila, Tytus, Antonina, prawdop. Emilia) [pkt 5.2]
                    D1. Julia Myszkowska (ur.4.01.1849 Oparówka - zm.11.01.1919)
                          m.(śl.28.09.1868 Pielgrzymka) Leon Sembratowicz (ur.5.09.1844 - zm.12.07.1910)
                    D2. Jan Myszkowski (ur.26.06.1850 Oparówka - zm.24.07.1919 Pielgrzymka), parochus in Pielgrzymka
                          ż.(śl.15.11.1874 Ciechania) Józefa Merena (ur.1858 Ciechania) [LC Ciechania, skan 640]
                    D3. Leo Myszkowski (ur.22.06.1852 Bednarka - zm.25.07.1896). urzędnik, Austria
                    D4. Maria Myszkowska (ur.15.05.1856 - zm.25.12.1927), poch. Lwów, [brak metryk z Pielgrzymki 1850 – 57]
                    D5. Teofila Myszkowska (ur.5.05.1858 Pielgrzymka - zm.11.12.1941), poch. Lwów, [LN Pielgrzymka, str.63]
                    D6. Tytus Myszkowski (ur.4.10.1861 Pielgrzymka, dom 40 - zm.4.02.1939), poch. Lwów, 
                          profesor teologii, wykładowca na Uniwersytecie Lwowskim [LN Pielgrzymka, str.100]
 
                                  
                                   Fot. 1. Ks. prof. Tytus Myszkowski (1861 – 1939)
                                   Fot 2. Lwów, grób ks. Tytusa Myszkowskiego [powiększ]
 
                    D7. Antonina Myszkowska (ur.30.01.1864 Pielgrzymka, dom 40), [LN Pielgrzymka, str.134]
                    D8. Emilia Myszkowska [ur.+/-1860]
                          m. Teodor Merena (ur.1846 - zm.1931 Rzepnik), proboszcz w par. Rzepnik

                          Dzieci (Merena) : (Mirosława, Hieronim, Teodozjusz, Eufrozyna, Maria)

                          B1. Mirosława Merena (ur.1879 Rzepnik)

                          B2. Hieronim Merena (ur.1880 Rzepnik)

                          B3. Teodozjusz Merena (ur.1883 Rzepnik - zm.1885 Rzepnik)

                          B4. Eufrozyna Merena (ur.1886 Rzepnik)

                          B5. Maria Merena (ur.1890 Rzepnik)

 
              C6. Athanasius Myszkowski (ur.5.06.1821 Radocina - zm.po 1857), agricola in Radocyna [zob. pkt 3.4.1]
                    [chrzestni : Grzegorz Zydiak, Jan Jaryna, Marianna Kuryłko], [LN Radocina, str.210]
                    ż.(śl.19.02.1837 Radocina) Anna Senko (Seńko) (ur.1821), c. Pawła i Anastazji Kuryłko (c. Piotra K.)
                    [świadkowie ślubu : Nueta Boldysz i Jan Jaryna], [LC Radocina, str.337]
                    Dzieci : (Stefan, Cosma, Bazyli 1, Bazyli 2, Piotr, Simeon, Maria 1, Maria 2, Anna)
                    D1. Stefan Myszkowski (ur.21.01.1839 Radocin - zm.13.10.1847 Radocina), lat 8
                          [chrzestni : Jan Piecuch i Maria Geletka, żona Jana], [LN Radocina, str.374]
                    D2. Cosma Myszkowski (ur.9.11.1843 Radocyna - zm.17.02.1879 Radocyna), de Radocyna [LM, skan 135]
                          [chrzestni : Bazyli Kuryłko i Anna Kawula, żona Ignacego], [LN Radocina, str.49]
                          1 ż. Maria Romanczak (Romanczyk) [ur.+/-1845], 
                                c. Jana R. de Wyszowadka i Pelagii Onuszczak (c. Andrzeja)
                          2 ż. Pelagia Rozdzielska (ur.1856)
                                ojc. Ignacy Rozdzielski de Czarne 
                                mat. Ewa Uram (ojc. Jakuba Uram de Długie, mat. Panasewia Kawka de Koneczna )
                                [2 mąż Pelagii Rozdzielskiej – (śl.3.06.1879 Radocyna) Teodor Romańczak (ur.1844),
                                c. Jana R. de Wyszowadka i Pelagii Onuszczak (c. Andrzeja)], [LC Radocyna, skan 125]
                          Dzieci z 1 żony : (Ewa, Teodor, Jan)
                          E1. Ewa Myszkowska (ur.23.12.1866 Radocyna)
                                [chrzestni : Simeon Kostyk i Ewa Puchyr, żona Demetriusa], [LN Radocyna, str.284]          
                                m.(śl.16.02.1895 Radocyna) Mikołaj Jakubycz (ur.1866), de Wyszowadka, par. Grab [skan 338]
                                ojc. Klemens Jakubycz, agricola in Radocyna
                                mat. Maria Chanas, c. Jana de Bednarka
                          E2. Teodor Myszkowski (ur.2.02.1869 Radocina)
                                [chrzestni : Demetrius Puchyr i Maria Bajr], [LN Radocina, str.321]
                          E3. Jan Myszkowski (ur.2.09.1871 Radocyna), dom 72 [LN Radocyna, skan 6]
                          Dzieci z  żony : (Feuronia, Eufrozyna, Euphimia)
                          E4. Feuronia Myszkowska [ur.+/-1870], 
                                m.(śl.przed 1896) Jan Walko [ur.+/-1870 - zm.po 1907], agricola in Radocyna
                                ojc. Stefan Walko, de Czarne
                                mat. Anna Petrylad, c. Bazylego i Marii Pawełko
                          E5. Eufrozyna Myszkowska (ur.10.10.1875 Radocyna - zm.11.09.1876 Radocyna), lat 1
                                [chrzestni : Jan Żydiak i Anastazja Kostyk, z. Szymona]
                          E6. Euphimia Myszkowska (ur.25.09.1877 Radocyna) [LN Radocyna, skan 79]
                                [chrzestni : Maksym Kuryłowicz i Maria Marczak, wdowa]
                    D3. Bazyli Myszkowski (ur.11.02.1847 Radocina - zm.20.02.1847 Radocina), 10 dni
                          [chrzestni : Bazyli Kuryłko i Anna Kawula, żona Ignacego], [LN Radocina, str.102]
                    D4. Bazyli Myszkowski (ur.18.06.1849 Radocina - zm.18.05.1854 Radocina), lat 5
                          [chrzestni : Bazyli Kuryłko i Anna Kawula, żona Ignacego], [LN Radocina, str.125]
                    D5. Piotr Myszkowski (ur.22.12.1851 Radocina - zm.29.01.1852 Radocina), 7 tygodni
                          [chrzestni : Bazyli Kuryłko i Anna Kawula, żona Ignacego], [LN Radocina, str.147]
                    D6. Simeon Myszkowski (ur.23.05.1853 Radocina - zm.7.02.1855), bliźniak z Marią
                          [chrzestni : Anna Myszkowska, c. Pawła Senko i Anastazja, c. Piotra Kuryłko], [LN, str.162]
                    D7. Maria Myszkowska (ur.23.05.1853 Radocina - zm.1.08.1853), bliźniak z Simeonem
                          [chrzestni : Anna Myszkowska, c. Pawła Senko i Anastazja, c. Piotra Kuryłko], [LN, str.162]
                    D8. Maria Myszkowska (ur.14.05.1856 Radocina)
                          [chrzestni : Andrzej Pawełko i Teodozja Barna, żona Jana], [LN Radocina, str.191]
                          1 m.(śl.5.10.1873 Radocyna) Jakub Barna (ur.1843 - zm.29.04.1874 Radocyna), lat 31
                                 ojc. Elias Barna
                                 mat. Anna Sochran
                          2 m.(śl.24.02.1878 Radocyna) Tymoteusz Żydiak (ur.1849) [LC Radocyna, skan 120]
                                 ojc. Jan Żydiak, agricola in Wyszowadka
                                 mat. Maria Dawyd, c. Piotra i Ewy Fryncko – de Rozstajne
                    D9. Anna Myszkowska (ur.8.06.1858 Radocina)
                          [chrzestni : Andrzej Pawełko i Teodozja Barna, żona Jana [LN Radocina, str.228]
 
              C7. Andrzej Myszkowski (ur.1825 - zm.po 1832)             
 
        B4. Ewa Myszkowska (ur.17.08.1791 Radocina, dom 28 - zm.po 1831)
              [chrzestni : Bazyli Doroszewicz, parochus in Lipna (filia par. Czarne) i Helena Wasylczyk, żona sołtysa in Bartne], 
              [LN Radocina, str.46]
 
                metryka chrztu, Radocina 1791 r. [powiększ]
 
              m.(śl.26.09.1811 Radocina) Jan Polański (ur.1778 - zm.1854 Fulsztyn), ksiądz grekokatolicki  [5] , 
              [świadkowie ślubu : Jan Sulkiewicz, pisarz, Jan Kostyk, Georgius Sietnicki], [LC Radocina, str. 165]
              „obequilator” in Wysowa (1829 r.)
              pleban : Fulsztyn [Felsztyn] k. Starego Sambora (1830 r.), 
              vice - dziekan „Decanatus Starosolensis” (1830 r.) [Stara Sól]
              [Felsztyn (dziś Skeliwka) – obecnie Ukraina, obwód lwowski, rejon Stary Sambor]
              Dzieci (Polańscy) : 4 (Józef, Rozalia, Karol, Tomasz)
              C1. Józef Polański (ur.1813)
              C2. Rozalia Polańska (ur.8.01.1815 Ciechania, dom 13) [LN Ciechania, skan 76]
              C3. Karol Polański (ur.2.05.1817 Ciechania, dom 13) [LN Ciechania, skan 79]
                    nie ujęty w aktach Sądu Szlacheckiego w Tarnowie : 
                    syn Jana Polańskiego, proboszcza grekokatolickiego w Felsztynie
              C4. Tomasz Polański (ur.12.03.1822 Felsztyn - zm.3.06.1886 Przemyśl, poch. Przemyśl) [PSB, Wikipedia]
                    ksiądz grekokatolicki, prof. religii i jęz. łacińskiego w gimnazjum w Przemyślu (1850 – 1856), 
                           dyrektor gimnazjum w Samborze (1856 – 1862), Rzeszowie (1862 – 1867), Przemyślu (1867 – 1886),
                           poseł do Sejmu Krajowego Galicji II kadencji (1867 – 1869) i Rady Państwa (1867 – 1870)
 
                      Grób ks. Tomasza Polańskiego w Przemyślu  [powiększ]
 
        B5. Teodor Myszkowski (ur.11.03.1794 Radocina, dom 28 - zm.14.01.1795 Radocina, dom 28)
              [chrzestni : Bazyli Doroszewicz, parochus in Lipna i Helena Wasylczykowa, żona sołtysa in Bartne,
              chrzcił ks. Ignacy Myszkowski, parochus in Radocina], [LN Radocina, str.49], [LM Radocina, str.68]
 
                metryka chrztu, Radocina 1794 r. [powiększ]
 
        B6. Stefan Myszkowski (ur.12.11.1795 Radocina, dom 28 - zm.15.02.1813 Blizianka), lat 16 [18]
              [chrzestni : Bazyli Doroszewicz, parochus in Lipna i Maria Sendek, chrzcił ks. Ignacy Myszkowski,
              parochus in Radocina], [LN Radocina, str.50]
 
        B7. Andrzej Myszkowski (ur.5.08.1798 Radocina, dom 28 - zm.25.01.1821 Blizianka)
              [chrzestni : Jan Matwiyczak i Helena Wanko ex Bartne], [LN Radocina, str.53]
 
                metryka chrztu, Radocina 1798 r. [powiększ]
 
        B8. Anna Myszkowska (ur.4.12.1799 Radocina, dom 28 - zm.po 1845), 1819 r. panna
              [chrzestni : Mikita Vasilczyn i Marianna Mastliczak, żona Jana], [LN Radocina, str.56]
 
                metryka chrztu, Radocina 1799 r. [powiększ]                              
 
              m.(śl.4.10.1819 Blizianka) Athanasius Wołoszynowicz (ur.3.12.1789 Królik, dom 40 - zm.1874) [LN Królik, str.14]
 
                akt ślubu, Blizianka 1819 r.  [powiększ], [LC Blizianka, str.118]
 
              święcenia : 1819 r., pleban : Królik Wołoski (1828 - 1874 r.), kurator biblioteki Dekanatu Jaśliskiego,
              znajdującej się w Króliku Wołoskim, administrator : Żarnawka (wzm.1825 r.),
              administrator : Zawadka (wzm.1832 - 1833 r.)
              ojc. Michał Wołoszynowicz (ur.+/-1760), parochus in Królik (wzm.od 1784)
              mat.Anna Paryłowska (Paryłowicz) (ur.+/-1760) 
              
              Dzieci (Wołoszynowicz) : (Wasyl, Mikołaj, Antoni)
              C1. Wasyl Wołoszynowicz (ur.8.05.1826 - zm.24.10.1896), poch. Lipowiec k. Dukli
                    proboszcz w Jasielu w latach 1875 - 1896  [6]
              
                      Bazyli Wołoszynowicz, cmentarz Lipowiec  [powiększ]
                    zdjęcie ze strony :  http://fotoforum.gazeta.pl/zdjecie/1156708,2,47 ,Lipowiec.html
 
              C2. Mikołaj Wołoszynowicz (ur.ok.1845 Królik Wołoski - zm.1913), 
                    absolwent gimnazjum w Przemyślu 1863 r.,
                    pleban : Lipowiec w latach 1875 – 1913
              C3. Antoni Wołoszynowicz [ur.+/-1840]
                    ż. Honorata Lewikowska [ur.+/-1845]
                    ojc. Tomasz Lewikowski [ur.+/-1815]
                    mat. Marianna Moscińska [ur.+/-1815]
                    Dzieci (Wołoszynowicz) :
                    D1. Wanda Marianna Wołoszynowicz (ur.13.08.1870 Lwów, par. św. Marcina)
 
        B9. Jan Myszkowski (ur.10.06.1804 Radocina - zm.17.03.1829 Blizianka), lat 25              
              [LN Radocina, str. 100], [LM Blizianka, str.157]
 
                metryka chrztu, Radocina 1804 r. [powiększ]
 
        B10. Athanasius Myszkowski (ur.10.08.1807 Radocina - zm.po 1831), [LN Radocina, str.103]              
 
                metryka chrztu, Radocina 1807 r. [powiększ]
 
              Być może identyczny z : [zob. pkt 3.4]
                   Athanasius Mirow von Myszkowski [ur.+/-1810 - zm. po 1857], Galicja , urzędnik finansowy
                   1844 - 1846 r. Skawina
                   1848 r. Kraków
                   1849 r. - N. Myszkowski von Mirof (h. Jastrzębiec), komisarz straży skarbowej [Chrzanów]
                   1849 - 52 r. Chrzanów
                   1853 - 54 r. Kraków
                   1855 - 57 r. Maków 
 
 A3. Justyna Myszkowska (ur.1769), 1785 r. panna
       m.(śl.24.01.1786 Polany, dom 71) Jan Sudyk (ur.1764) sołtys de Królik
       [świadkowie ślubu : Michał Wołoszynowicz, parochus in Królik i Bazyli Skorodyński, parochus in Zawadka],
       [LC Polany, str.25]
 
 A4. Maria Myszkowska (ur.1775), c. Grzegorza (parochus in Polany), 1790 r. panna
       m.(śl.24.11.1792 Polany) Nobilis Jan Bazylewicz (ur.1772)
       [świadkowie ślubu : Andrzej Sembratowicz, parochus in Bednarka, Simeon Nagawski, parochus Ożynensis,
       Kacper Olszański, posesor Polany], [LC Polany, skan 89]
       ojc. Jan Bazylewicz, paroch in Rozdziele
       mat. NN.
 
         akt ślubu, Polany 1792 r.  [powiększ]
 
       Dzieci (Bazylewicz) :
       B1. Maria Bazylewicz (ur.6.01.1794 Polany) [LN Polany, str.52]
 
 prawdopodobnie :
 
 A5. Andrzej Myszkowski (ur.ok.1752 - zm.16.01.1832 Polany, dom 50), lat 80, „Generosus” [LM Polany, str.404]
       [syn Marii – LN Polany, str.8], [syn Anny de Czucz, LN Polany, str.720]
       ż. Anastazja Pyrdz (Pyrdza) (ur.ok.1760 - zm.18.08.1803 Polany, dom 50), lat 43, c. Damiana [LM Polany, s. 174]
 
       Dzieci : (Maria, Tatiana, Anna, Paweł, Anastazja, Anna, Justyna)
       B1. Maria Myszkowska (ur.1779), c. Andrzeja
             m.(śl.17.02.1793 Polany, dom 38) Teodor Pekiera (Pekera) (ur.1773 - zm.1.12.1846 Polany, dom 43), lat 71
             [świadkowie ślubu : Łukasz Bugiell, Mathias Kluska alias Tomczyk], [LC Polany, str.90]
             Dzieci (Pekera) : (Katarzyna, Joachim, Pelagia, Andrzej, Simeon)
             C1. Katarzyna Pekera (ur.29.11.1795 Polany, dom 43) [LN Polany, str. 59]
                   [chrzestni ; Jakub Hołowacz (zm.1850) i i Maria Hołowacz, matka, chrzcił ks. Samuel Myszkowski]
                   m.(śl.30.03.1812 Polany) Antoni Bugiel (Bugel) (ur.1790 - zm.27.12.1851, dom 82), żołnierz, s. Łukasza i Marii
                   [świadkowie ślubu : Onufry Bugel i Mathias Pyrdz], [LC Polany, str.234]
                   Dzieci :
                   D1. Łukasz Bugel [ur.+/-1815 - zm.po 1856]
                         ż. Anastazja Popowczak [ur.+/-1815 - zm.po 1856], 
                         c. Jana P. i Marii Sudy (Suda), c. Andrzeja S. i Marii de Szandry
                         Dzieci : (Tomasz, Jan, Maria, Gabriel, Demetrius, Anna, Michał)
                         E1. Tomasz Bugiel (ur.1838)
                               ż.(śl.23.02.1864 Polany) Maria Adam (ur.1838), c. Teodora i Ewy Tyszko [1 mąż – Bugel]
                               [świadkowie ślubu : Jan Pauch i Daniel Ardan], [LC Polany, str.773]
                         E2. Jan Bugel (ur.30.08.1840 Polany, dom 82) [LN Polany, s. 510]
                         E3. Maria Bugel (ur.15.09.1842 Polany, dom 82 - zm.12.06.1856, dom 82) [LN Polany, s. 538]
                         E4. Gabriel Bugel (ur.25.07.1845 Polany, dom 82 - zm.12.07.1846, dom 82) [LN Polany, s 566]
                         E5. Demetrius Bugel (ur.7.11.1847 Polany, dom 82) [LN Polany, s. 590]
                         E6. Anna Bugel (ur.22.04.1851 Polany, dom 82) [LN Polany, s. 635]
                         E7. Maria Bugel (ur.10.06.1856 Polany, dom 82) [LN Polany, s. 690]
                         E8. Michał Bugel [ur.+/-1840 - zm.po 1870]
                               ż.(śl.przed 1859) Anastazja Kuszwara [ur.+/-1840 - zm.po 1870], 
                               c. Łukasza de Krempna i Heleny Kobylak (c. Piotra K.), [LN Polany, str.757, 842]
                               Dzieci : [Jan 1859/731, dom 82, Stefan 1863/757, dom 82]
             C2. Joachim Pekera (ur.17.09.1799 Polany, dom 43) de Polany [LN Polany, str. 77]
                   [chrzestni : Jakub Głowacz i Maria Głowacz, żona Jana]
                   ż.(śl.1824 Zawadka) Anastazja Niemczyk (Steroszka, Storoszka) (ur.1809 - zm.28.02.1839 Polany), lat 30, 
                   c. Samuela Niemczyka de Zawadka i Xenii Frycz
                   [świadkowie ślubu : Andrzej Miszkowski i Michał Burgel], [LC Zawadka, str.287]
                   Dzieci : (Jan, Michał)
                   D1. Jan Pekera [ur.+/-1830]
                         ż. Anna Fedak [ur.+/-1830], c. Stefana i Anny Kardasz (c. Stefana K. i Anastazji Hawrylak)  de Ropianka
                         Dzieci : (Teodor, Pelagia)
                         E1. Teodor Pekera (ur.5.08.1857 Polany, dom 43 - zm.1.01.1858, dom 43) [LN Polany, s. 703]
                         E2. Pelagia Pekera (ur.21.10.1858 Polany, dom 43 - zm.17.03.1859, dom 43) [LN Polany, s. 716]
                   D2. Michał Pekiera (ur.9.11.1837 Polany, dom 43) [LN Polany, s. 451]
             C3. Pelagia Pekiera (ur.28.05.1804 Polany, dom 43 - zm.po 1850)
                   [chrzestni : Jakub Głowacz i Maria Głowacz, matka wójta de Polany], [LN Polany, s. 134]
                   m.(śl.11.02.1821 Polany, dom 62) Stefan Dytko (ur.1805 - zm.20.05.1863 Polany, dom 62), lat 58, 
                   s. Jana i Ewy Bugel [LC Polany, s. 304], [LM Polany, s. 864]
                   [świadkowie ślubu : Andrzej Myszkowski, Porphyrius Lygus (Łygus, Ligus), Grzegorz Fedak], 
                   Dzieci (Dytko) : (Anna 1, Jan 1, Marianna, Andrzej, Justyna, Anastazja, Ewa, Anna 2, Barbara, Gabriel, Jan 2)
                   D1. Anna Dytko (ur.1822 - zm.22.02.1863 Polany, dom 103), dom 62 [LM Polany, s. 763]
                         1 m.(śl.1837 Polany, dom 103, 62) Daniel Pyrdza (ur.1817 - zm.9.02.1858, dom 103) [LC Polany, s. 460]
                                ojc. Grzegorz Pyrdza (ur.+/-1790 - zm.24.12.1846, Polany, dom 103) [LM Polany, s. 587]
                                mat. Ewa Sawina (ur.1791 - zm.8.04.1843 Polany, dom 103)
                         2 m.(śl.1858/61) Konstanty Kindzierawski [ur.+/-1820]
                                ojc. Grzegorz Kindzierawski
                                mat. Anastazja Kotala, c. Nestora i Maria Cirkot
                         Dzieci (Pyrdza) : (Marianna, Anastazja 1, Eufrozyna, Anna, Anastazja 2, Anastazja 3, Jan, Michał)
                         E1. Marianna Pyrdza (ur.10.05.1839 Polany, dom 103) [LN Polany, s. 490]
                         E2. Anastazja Pyrdza (ur.16.06.1841 Polany, dom 103 - zm.20.06.1841, dom 103) [LN Polany, s. 521]
                         E3. Eufrozyna Pyrdza (ur.25.01.1843 Polany, dom 103) [LN Polany, s. 547]
                         E4. Anna Pyrdza (ur.5.08.1845 Polany, dom 103) [LN Polany, s. 566]
                         E5. Anastazja Pyrdza (ur.28.12.1848 Polany, dom 103 - zm.8.07.1849, dom 103) [LN Polany, s. 601]
                         E6. Anastazja Pyrdza (ur.1.02.1851 Polany, dom 103) [LN Polany, s. 634]
                         E7. Jan Pyrdza (ur.5.07.1854 Polany, dom 103 - zm.22.10.1855, dom 103) [LN Polany, s. 665]
                         E8. Michał Pyrdza (ur.11.11.1856 Polany, dom 103) [LN Polany, s. 693]
                         Dzieci (Kindzierawski) : (Pelagia)
                         E1. Pelagia Kindzierawska (ur.1.05.1861 Polany, dom 103 - zm.3.03.1863, dom 103) [LN Polany, s. 744]
                   D2. Jan Dytko (ur.2.11.1824 Polany, dom 62 - zm.31.07.1847 Polany, dom 14), w 1842 r. lat 17
                         ż.(śl.20.02.1842 Polany) Marianna Markow (Markowicz, Marków) (ur.1822), 
                         c. Tymoteusza Markowicz de Krempna i Ewy Kocio [LC Polany, str.540]
                         [2 mąż Marianny Markowicz – (śl.12.11.1848 Polany, dom 25) Seman Mudry (ur.1816),
                         s. Łukasza recte Tyszko], [LC Polany, s. 604]
                         Dzieci : (Jan)
                         E1. Jan Dytko (ur.24.11.1845 Polany, dom 14) [LN Polany, s. 567]
                   D3. Marianna Dytko (ur.1827 - zm.po 1856), w 1841 r. lat 14
                         1 m.(śl.7.02.1841 Polany, dom 6, 62) Jan Bugel (ur.1826 - zm.8.12.1844, dom 6) 
                               s. Jakuba (ur.1779 - zm.26.12.1853, dom 6) i Anny Goydycz 
                               [świadkowie ślubu : Grzegorz Ardan i Grzegorz Tyszko], [LC Polany, str.527]
                         2 m.(śl.17.02.1846 Polany, dom 6, 145) Michał Mikołajczyk (ur.1824 - zm.1846/48), 
                               s. Prokopa M. ex Myscowa i Ewy Dohoda [LC Polany, str.583]
                         3 m.(śl.13.02.1848 Polany, dom 117) Jan Barna (ur.1818 - zm.po 1866), s. Maxima i Marii Kucaba
                               [świadkowie ślubu : Bazyli Skorodyński i Mikołaj Szpak] , [LC Polany, str.603] 
                         Dzieci (Bugel) :
                         E1. Stefan Bugel (ur.27.08.1844 Polany, dom 6) [LN Polany, s. 557]
                               [chrzestni : Tymoteusz Mudry i Helena Hudak, żona Bazylego]
                               ż.(śl.16.02.1868 Polany, dom 6) Anastazja Myszkowska (ur.1851), c. Piotra i Anny Hołowacz     
                         Dzieci (Barna) : (Demetrius, Anna, Anastazja 1, Anastazja 2)
                         E1. Demetrius Barna (ur.1.11.1848 Polany, dom 6) [LN Polany, s. 602]
                         E2. Anna Barna (ur.10.02.1851 Polany, dom 6) [LN Polany, s. 634]
                                m.(śl.15.02.1866 Polany) Jan Dumczak (ur.1838), s. Jana i Pelagii, [LC Polany, str.804] 
                         E3. Anastazja Barna (ur.10.09.1853 Polany, dom 6 - zm.2.06.1855, dom 6) [LN Polany, s. 654]
                         E4. Anastazja Barna (ur.20.04.1856 Polany, dom 6 - zm.27.04.1858, dom 6) [LN Polany, s. 688]
                   D4. Andrzej Dytko (ur.30.11.1827 Polany, dom 62) [LN Polany, s. 288]
                         ż.(śl.przed 1855) D. Anna Horbalewicz [ur.+/-1830] [1]                         
                         ojc. Dominus ks. Daniel Horbalewicz, administrator in Hirowa
                         mat. Teresa Nagowska, c. Simeona, parocha in Grab i Ewy
                         Dzieci (Dytko) : (Stefan, Daniel, Teodor, Jan, Michał, Anna)
                         E1. Stefan Dytko (ur.11.08.1855 Polany, dom 62) [LN Polany, s. 678]
                               [chrzestni : Nestor Wiszniowski i Pelagia Kuszwara, żona Łukasza], [LN Polany, str.678]
                         E2. Daniel Dytko (ur.12.11.1857 Polany, dom 62)
                               [chrzestni : Tymoteusz Pekera i Maria Wiszniowska, żona Nestora], [LN Polany, str.706]
                         E3. Teodor Dytko (ur.28.05.1863 Polany, dom 53) [Ln Polany, s. 757]
                         E4. Jan Dytko (ur.4.05.1866 Polany, dom 53], [LN Polany, str.798]
                         E5. Michał Dytko (ur.1.05.1869 Polany, dom 53), [LN Polany, str.831]
                         E6. Anna Dytko (ur.10.12.1870 Polany, dom 59), [LN Polany, str.845]
                   D5. Justyna Dytko (ur.1.10.1830 Polany, dom 62 - zm.po 1896) [LN Polany, s. 302]
                         m.(śl.15.02.1846 Polany, dom 62) Georgius Smolak (ur.1827 - zm.po 1869) de Polany, [LC Polany, str.582]
                         s. Mathiasa S. (zm.31.07.1849, dom 113, lat 73) i Heleny Hudak (c. Jana H.),                    
                         [świadkowie ślubu : Andrzej Sztelma de Polany i Bazyli Wawrykowicz, cantor w par. Polany]
                         [ w domu nr 113 mieszkał również Piotr Smolak (ur.ok.1791 - zm.1858, dom 113), s. Jakuba i Anny]
                         Dzieci : (Anna 1, Jan, Michał, Izydor, Anna 2, Maria, Andrzej)
                         E1. Anna Smolak (ur.22.07.1849 Polany, dom 113 - zm.25.07.1849, dom 113) [LN Polany, s. 613]
                         E2. Jan Smolak (ur.18.05.1851 Polany, dom 113) [LN Polany, s. 635]
                         E3. Michał Smolak (ur.17.09.1853 Polany, dom 113) [LN Polany, s. 654]
                         E4. Izydor Smolak (ur.16.02.1856 Polany, dom 113 - zm.1.03.1858, dom 113) [LN Polany, s. 687]
                         E5. Anna Smolak (ur.28.12.1858 Polany, dom 113) [LN Polany, s. 718]
                         E6. Maria Smolak (ur.8.05.1861 Polany, dom 113) [LN Polany, s. 744]
                         E7. Andrzej Smolak (ur.29.08.1863 Polany, dom 113) [LN Polany, s. 758]
                   D7. Anastazja Ditko (ur.5.04.1833 Polany, dom 62 - zm.po 1871) [LN Polany, s. 352]
                         m.(śl.23.05.1847 Polany, dom 109, 62) Demetrius Sawina (Sawyna) (ur.1829 - zm.po 1871), 
                         s. Teodora i Anny Szpak (c. Jana Sz. i Feuroni Popowczak), [LC Polany, str.591]
                         Dzieci : (Jan, Simeon, Maria, Stefan, Bazyli)
                         E1. Jan Sawyna (ur.8.05.1854 Polany, dom 109) [LN Polany, s. 665]
                         E2, Simeon Sawyna (ur.28.04.1857 Polany, dom 109 - zm.26.06.1857, dom 109) [LN Polany, s. 701]
                         E3. Maria Sawyna (ur.15.08.1858 Polany, dom 109) [LN Polany, s. 715]
                         E4. Stefan Sawyna (ur.4.01.1861 Polany, dom 109) [LN Polany, s. 741]
                         E5. Bazyli Sawyna (ur.5.04.1862 Polany, dom 109) [LN Polany, s. 757]
                   D6. Ewa Dytko (ur.2.06.1837 Polany, dom 62 - zm.po 1869) [LN Polany, s. 446]
                         m.(śl.30.05.1852 Polany, dom 37) Grzegorz Szpak (ur.1833 - zm.po 1869), 
                         s. Pawła i Anny Fedak (c. Georgio Fedak i Justyny de Fedyna)
                         [świadkowie ślubu : Bazyli Skorodyński (zm.1854) i Tymoteusz Pekiera], [LC Polany, str.647]
                         Dzieci : (Pelagia, Jan)
                         E1. Pelagia Szpak (ur.7.11.1858 Polany, dom 37 - zm.11.11.1858, dom 37) [LN Polany, s. 717]
                         E2. Jan Szpak (ur.1860 - zm.16.03.1861 Polany, dom 37), 5 mies. [LM Polany, s. 751]
                   D8. Anna Dytko (ur.20.02.1840 Polany, dom 62 - zm.po 1869) [LN Polany, s. 507]
                         m.(śl.21.02.1854 Polany, dom 38, 62) Jan Pekiera (ur.1836 - zm.po 1869), s. Tymoteusza i Barbary Chamuła 
                         (c. Józefa Ch. i Pelagii Sudy)
                         [świadkowie ślubu : Grzegorz Tyszko i Andrzej Chamuła], [LC Polany, str.669]
                   D9. Barbara Dytko (ur.16.12.1842 Polany, dom 62) [LN Polany, s. 539]
                         m.(śl.15.02.1857 Polany, dom 114, 62) Jan Wiszniowski (ur.1840), 
                         s. Nestora de Huta Polańska i Marii Cygler (c. Antoniego de Huta Krempska)
                         Dzieci : (Maria)
                         E1. Maria Wiszniowska (ur.18.07.1861 Polany, dom 114 - zm.2.10.1861, dom 114) [LN Polany, s. 746]
                   D10. Gabriel Dytko (ur.25.07.1845 Polany, dom 62), [LN Polany, str.566]
                   D11. Jan Dytko (ur.3.03.1850 Polany, dom 62) [LN Polany, s. 625]
                           [chrzestni : Tymoteusz Mudry i Marta Szpak (z d. Myszkowska), żona Mikołaja Sz.], [LN Polany, str.625]
             C4. Andrzej Pekiera (ur.8.09.1809 Polany, dom 43 - zm.9.09.1809, dom 43) [LN Polany, s. 152]
             C5. Simeon Pekiera (ur.31.03.1818 Polany, dom 43 - zm.19.04.1818, dom 43) [LN Polany, s. 219]
       B2. Tatiana Myszkowska (ur.12.01.1785 Polany, dom 50)
             [chrzestni : Nob.Simeon Myszkowski, kawaler i Nob. Justyna Myszkowska, panna,
             chrzcił Grzegorz Myszkowski, paroch in Polany], [LN Polany, str.7]
             m.(śl.16.02.1800 Polany, dom 50) Bazyli  Broda (ur.1776), rolnik de Mszanna [LC Polany, str.100]
       B3. Anna Myszkowska (ur.16.05.1790 Polany, dom 50 - zm.6.11.1847, Polany, dom 119) [LM Polany, s. 598]
             [chrzestni : Teodor Myszkowski, student w Dukli i Anna Myszkowska, siostra
             chrzcił Samuel Myszkowski], [LN Polany, str.18]
             m.(śl.17.02.1805 Polany, dom 87) Teodor Adam (ur.1786 - zm.18.12.1846 Polany, dom 119), rusticus in Polany
             [świadkowie ślubu : Mathias Pyrdz i Tymoteusz Pokładko], [LC Polany, str.163], [LM Polany, s. 587, 596]
             ojc. Teodor Adam (ur.+/-1735 - zm.1823 Polany)
             mat. Maria N. (ur.ok.1736 - zm.4.04.1811 Polany, dom 119) [LM Polany, s. 243]
             Dzieci : (Tekla, Bazyli, Maria, Paweł, Jan, Grzegorz, Anna, Piotr, Ewa, Anastazja, Andrzej)
             C1. Tekla Adam (ur.5.10.1806 Polany, dom 119) [LN Polany, s. 143]
                   m.(śl.23.02.1822 Polany, dom 119) Cosma Sabat (ur.1804), de Ciechanie [LC Polany, s. 305]
                   [świadkowie ślubu : Andrzej Myszkowski de Polany i Jan Korba de Ciechanie], [LC Polany, str.305]
             C2. Bazyli Adam (ur.14.01.1810 Polany, dom 119 - zm.11.03.1810, dom 119) [LN Polany, s. 153)
             C3. Maria Adam (ur.20.01.1811 Polany, dom 119) [LN Polany, s. 195]
                   1 m.(śl.przed 1837) Pantaleon Sawina (ur.ok.1797 - zm.9.04.1841 Polany, dom 109), de Polany, lat 44,
                         s. Tymoteusza i Marianny z d. Turkowska (c. Bazylego) 
                   2 m.(śl.20.10.1841 Polany, dom 69, 109) Andrzej Kocio 
                         (ur.28.03.1814 Polany, dom 69 - zm.24.04.1848 Polany, dom 109) [LN Polany, s. 206]
                         [świadkowie ślubu : Jakub Hołowacz, Stefan Dumczak, Gabriel Bugel], [LC Polany, str.529]
                         ojc. Jan Kocio (ur.ok.1785 - zm.31.03.1822 lub 30.07.1845 Polany, dom 69), lat 75 (!) de Polany 
                         [LM Polany, s. 314, 575]
                         mat. Anastazja Siwula (Sywulicz) [ur.+/-1785 Witinia, Wilsznia]
                   3 m.(śl.19.11.1848 Polany, dom 144) Bazyli Andruszko (ur.1823 - zm.7.12.1854 Polany, dom 109), lat 31,
                         s. Jana i Marii z d. Bromirska [LC Polany, s. 605], [LM Polany, s. 676]
                   Dzieci (Sawina) : (Ewa, Stefan)
                   D1. Ewa Sawina (ur.12.08.1837 Polany, dom 109) [LN Polany, s. 447]
                   D2. Stefan Sawina (ur.14.08.1839 Polany, dom 109 - zm.6.06.1851, dom 109) [LN Polany, s. 493]
                         [chrzestni : Jakub Zazula, nauczyciel szkoly w Polanach i Marianna Michalik, żona Wawrzyńca]
                   Dzieci (Kocio) :
                   D3. Mačrina Kocio (ur.29.07.1842 Polany, dom 119) [LN Polany, s. 537]
                         m.(śl.14.11.1869 Polany) Bazyli Jarosz (ur.1840), s. Euphremii J. de Polany i Anny Majba [LC Polany, s.838]
                   Dzieci (Andruszko) :
                   D1. Anastazja Andruszko (ur.5.12.1849 Polany, dom 109 - zm.3.11.1853, dom 109) [LN Polany, s. 615]
             C4. Paweł Adam (ur.20.09.1813 Polany, dom 119 - zm.21.02.1871 Polany, dom 87, 119), lat 58
                   [chrzestni : Teodor Gawczyk i Maria Pekiera, żona Jana], [LN Polany, s. 203]
                   1 ż.(śl.19.02.1833 Krempna) Anastazja Kuszwara (ur.1816 - zm.17.02.1858 Polany, dom 119), lat 41,
                        c. Bazylego K. de Krempna i Marii Rewak (Rywak) [LC Krempna, str.405], [LM Polany, str.722] 
                   2 ż.(śl.25.07.1858 Polany) Ewa Tyszko (ur.ok.1812 - zm.22.02.1871 Polany, dom 87, lat 59), wdowa, 
                         c. Michała Tyszko i Marii Szpak (c. Jakuba Sz.)
                        [świadkowie ślubu : Demetrius Solinka (zm.1861) i Jan Adam], [LC Polany, str.720]
                        [1 mąż Ewy Tyszko – Stefan Dumczak de Polany]
                   Dzieci z 1 żony : (Anna, Maryna, Rozalia)
                   D1. Anna Adam (ur.1835)
                         m.(śl.1853 Polany, dom 119) Konstanty Kohut (ur.1835), 
                         s. Jakuba i Anastazji Bowanko de Żydowskie (c. Jana Bowanko i Anny Pucher)
                         [świadkowie ślubu : Bazyli Korba i Antoni Dimianowicz – de Rozstajne], [LC Polany, s. 656]
                         [2 żona Konstantego Kohut : (śl.14.02.1863 Polany dom 116, 76) Xenia Kotańczyk (ur.1840), 
                         c. Onufrego i Heleny Bodenczuk (c. Jana B.) [LC Plany, s. 762]
                         Dzieci : Maria i Magdalena, bliźnięta, 1863/759]]
                         Dzieci : (Anna, Jan)
                         E1. Anna Kohut (ur.1.08.1854 Polany, dom 119) [LN Polany, s. 666]
                         E2. Jan Kohut (ur.29.06.1858 Polany, dom 119 - zm.9.02.1859, dom 119) [LN Polany, s. 714]
                   D2. Maryna Adam (ur.19.02.1837 Polany, dom 119 - zm.17.08.1849, dom 119) [LN Polany, s. 442]
                   D3. Rozalia Adam (ur.4.10.1840 Polany, dom 119 - zm.5.07.1841, dom 119) [LN Polany, s. 511]
             C5. Jan Adam (ur.15.08.1816 Polany, dom 119 - zm.po 1868)
                   [chrzestni : Bazyli Pekiera i Tatiana Gałczyk, żona Pawła], [LN Polany, s. 214]
                   1 ż.(śl.23.05.1847, dom 119) Anna Solinka (Chomik) (ur.1830 - zm.26.07.1849 Polany, dom 119) 
                        [LC Polany s.591], [LM Polany, s. 621]
                        c. Demetri Solinka de Świątkowa i Heleny Horbal (c. Grzegorza Horbal i Marii), [LN Polany, str.704]    
                   2 ż.(śl.11.02.1868 Polany, dom 119) Anna Suda (ur.1839), c. Joachima i Marty z d. Pełecka   
                        [świadkowie ślubu : Tymoteusz Solinka i  Samuel Kopcza], [LC Polany, str.823]
                   Dzieci z 1 żony Anny Chomik : (Tatiana)
                   D1. Tatiana Adam (ur.2.10.1857 Polany, dom 49) [LN Polany, s. 704]
                         [chrzestni : Michał Zięba i Anna Stelma, żona Grzegorza]
             C6. Grzegorz Adam (ur.5.02.1820 Polany, dom 119 - zm.13.03.1820, dom 119) [LN Polany, s. 226]
             C7. Anna Adam (ur.31.01.1821 Polany, dom 119 - zm.2.03.1821, dom 119) [LN Polany, s. 252]
             C8. Piotr Adam (ur.23.06.1823 Polany, dom 119) [LN Polany, s. 264]
             C9. Ewa Adam (ur.25.02.1826 Polany, dom 119 - zm.19.09.1850, dom 119) [LN Polany, s. 279]
             C10. Anastazja Adam (ur.17.08.1829 Polany, dom 119) [LN Polany, s. 296]   
                     m.(śl.5.11.1848 Polany, dom 115) Tymoteusz Solinka (ur.1833) [LC Polany, s. 604]
                     s. Dmitro Solinka i Marii Kulawczyk (c. Jana K. i Marii Bobylak)
                     Dzieci : (Anna 1, Maria, Anna 2, Jan, Anna 3)
                     D1. Anna Solinka (ur.23.10.1851 Polany, dom 115 - zm.14.03.1852, dom 115) [LN Polany, s. 636]
                     D2. Maria Solinka (ur.25.09.1853 Polany, dom 115 - zm.17.11.1857, dom 115) [LN Polany, s. 654]
                     D3. Anna Solinka (ur.1.08.1856 Polany, dom 115 - zm.8.07.1857, dom 115) [LN Polany, s. 691]
                           [chrzestni : Wawrzyniec Orłowski i Maria Czyżewska, żona Piotra de Huta Polańska]
                     D4. Jan Solinka (ur.10.06.1858 Polany, dom 115) [LN Polany, s. 714]
                     D5. Anna Solinka (ur.16.04.1861 Polany, dom 115) [LN Polany, s. 743]
             C11. Andrzej Adam (ur.30.08.1833 Polany, dom 119) [LN Polany, s. 354]
                     [chrzestni : Mateusz Bromirski, Agaphia Żwancz, Konstancja Kędzierzawska]
       B4. Paweł Myszkowski (ur.14.11.1793 Polany, dom 50 - zm.4.04.1796 Polany), lat 2,5 [LM Polany, s. 113]
             [chrzestni : Jan Bazylewicz, Praedicus offici Folusz i Justyna Myszkowska z d. Kozubska], [LN, str. 51]
       B5. Anastazja Myszkowska (ur.14.04.1797 Polany, dom 50)
             [chrzestni : G. Teodor de Mirów Myszkowski, uczeń gimnazjum w Przemyślu 
             i Justyna de Mirów Myszkowska, panna], [LN Polany, str.66]
             m.(śl.18.11.1810 Polany, dom 50) Stefan Pregun (ur.1787), de Olchowiec, s. Jerzego [LC Polany, s. 167]
       B6. Anna (Tatianna) Myszkowska (ur.21.05.1801 Polany, dom 50) [LN Polany, s. 123]
             [chrzestni : Stefan Sietnicki, student in Bazylea i Justyna Myszkowska], [LN Polany, str.123]
             m.(śl.21.05.1815 Polany, dom 50) Jan Skorodyński (ur.1797), s. Bazylego de Olchowiec [LC Polany, str.236]
             [świadkowie ślubu : Jan Skorodyński, Michał Toropiła, Teodor Pekera]
             Dzieci (Skorodyńscy) : (Anna)
             C1. Anna Skorodyńska (ur.10.12.1819 Olchowiec - zm.27.03.1821 Olchowiec), [LN Olchowiec, str.148]
       B7. Justyna Myszkowska [ur.+/-1780], 1798 r. panna 
             [LN Polany 1794/skan 55, 1796/skan 60, 1797/skan 66, 1798/skan 71]
 
 A6. Jan Myszkowski [ur.+/-1760 - zm.po 1833], 1785 r. kawaler
       administrator dekanatu Dukla (wzm.1788 - 1833 r.) 
 
 A7. Tomasz Myszkowski [ur.+/-1760]
       [być może to Tomasz Myszkowski, mieszkający później w par. Dolina (Ukraina) [zob. pkt 9.7]      
------------------------------------------------------------
 II. Linia Ignacego Myszkowskiego h. Jastrzębiec :
 
 Ignacy Myszkowski (ur.ok.1723 - zm.15.06.1797 Radocina), lat 74, pleban grekokatolicki : Radocina [LM Radocina, str.69]
 
   akt zgonu, Radocina 1797 r.  [powiększ]
 
 ż. NN.
 Dzieci : (Anna, Marianna, Teodor, prawdopodobnie : Piotr, Bazyli, Jan, Helena)
 A1. Anna Myszkowska (ur.1761 - zm.13.09.1791 Nieznajowa), lat 30
       m.(śl.22.01.1784 Radocina, dom 28) Andrzej Ksenicz (Ksenycz) [ur.+/-1760] de Nieznajowa (filia par. Czarne)
       [świadkowie ślubu : Jan Wędziłowicz, parochus in Nieznajowa i Alexius Tchor ex Czarne], [LC Radocina, str.20, 22]
       Dzieci (Ksenicz) : (Anna)
       B1. Anna Ksenicz (ur.16.04.1790 Nieznajowa - zm.10.01.1791 Nieznajowa)
             [chrzestni : Jan Tchorz ex par. Czarne, Jakub Słota, Elena Wędzyłowicz (z d. Frynckiewicz, c. Teodora F.),
             żona Jana W., parocha in Nieznajowa, chrzcił ks. Jan Wędziłowicz, parochus in Nieznajowa],
             [LN Czarne, Nieznajowa, str.259]
 A2. Marianna Myszkowska (ur.1774)
       m.(śl.24.01.1790 Radocina, dom 28) Demetrius Ksenycz (Xenycz, Xenicz) (ur.1766) ex pago Długie [filia parafii Radocina]
       [świadkowie ślubu : Jan Radwański, obequilator Radocina i Andrzek ksenycz ex Nieznajowa], [LC Radocina, str.24]
       [2 żona Demetriuusa Ksenycz – (śl.19.11.1815 Radocina) Ewa Grozak (ur.1790), c. Jana]
 
         akt ślubu, Radocina 1790 r.  [powiększ]
 
       Dzieci (Ksenycz) : (Marianna, Maria, Rozalia, Anna 1, Anna 2, Ewa, Anastazja, Marianna, Jan)
       B1. Marianna Ksenycz (ur.1791 - zm.3.11.1792 Radocina), lat 1 [LM Radocina, str.91]
       B2. Maria Ksenycz (ur.27.04.1794 Długie)
             [chrzestni : Andrzej Ksenycz ex Nimczców, Rozalia Myszkowska ex Radocina, 
             Nobilis Maria Wasienkowa (Wasienko) de Długie Ruskie (zm.15.05.1829 Czarne, lat 48, dom 56),
             prawdop. żona Filimona Wasieyko (zm.9.06.1821 Czarne, lat 49, dom 56)], 
             [LN Radocina, str. 77]
       B3. Rozalia Ksenycz (ur.19.11.1796 Długie, dom 15 - zm.20.06.1799 Radocina, dom 15), 
             [chrzestni : Andrzej Hływa ex Nieznajowa i Rozalia Myszkowska ex Radocina], [LN Radocina, str. 79]
       B4. Anna Ksenycz (ur.17.01.1799 Długie) 
             [chrzestni : Andrzej Ksenycz de Nieznajowa, Rozalia Myszkowska, żona Simeona], [LN Radocina, str.81]
             m.(śl.21.11.1818 Radocina) Andrzej Barna (ur.1797)
       B5. Anna Ksenycz (ur.25.07.1801 Długie), [LN Radocina, str. 125]
       B6. Ewa Ksenycz (ur.28.12.1803 Długie), [LN Radocina, str. 127]
       B7. Anastazja Ksenycz (ur.2.04.1806 Długie), [LN Radocina, str. 128]            
       B8. Marianna Ksenycz (ur.21.12.1808 Długie), [LN Radocina, str. 129]
             m. Jan Kuryłko [ur.+/-1805] de Radocina, s. Kondrata i Anny Groziak [c. Michała G.)
       B9. Jan Ksenycz (ur.VIII.1811 Długie), [LN Radocina, str.184]
             ż.(śl.20.11.1831 Czarne, dom 37) Pelagia Wasienko (Wasieyko) (ur.1815) ex Czarne, 
             c. Simeona i Marii z d. Rozdzielska [„de Rozdzielski”]
             [świadkowie ślubu : Teodor Myszkowski, cantor i Andrzej Barna de Długie], [LC Czarne, str.84, 120]
 
 A3. Teodor de Mirów Myszkowski (ur.1767 - zm.1.04.1843 Czarne, dom 45), lat 82, s. parocha in Radocina,
       nauczyciel i cantor w par. Czarne, [LM Czarne, str.188]
       ż.(śl.30.02.1791 Czarne, dom 41) Anna Barna (ur.1775 - zm.24.03.1839 Czarne, dom 45), lat 60, [LM Czarne, str.169]
       [świadkowie ślubu : Simeon Myszkowski i Józef Kulinicz], [LC Czarne, str.34]
       ojc. Andrzej Barna [ur.+/-1735]
       mat. prawd. Ewa N. (ur.ok.1737 - zm.13.04.1800 Czarne, dom 39), lat 63
       Dzieci : (Jan, Piotr)
       B1. Jan Myszkowski (ur.17.07.1803 Czarne, dom 39 - zm.7.10.1822 Czarne, dom 45), lat 19
             [chrzestni : Jan Chomik i Maria Thorycha], [LN Czarne, str.42]
       B2. Piotr Myszkowski (ur.7.07.1811 Czarne, dom 45 - zm.7.04.1819 Czarne, dom 45), lat 8
             [chrzestni : Piotr Myszkowski, sołtys i Marianna Haszczyc, sołtyska,
             chrzcił ks. Michał Męciński, parochus in Czarne], [LN Czarne, str.52]
 
 prawdopodobnie :
 A4. Piotr Myszkowski (ur.1767 - zm.po 1814), sołtys in Czarna
       ż.(śl.4.02.1793 Czarne, dom 7) Anastazja Jedynak (ur.1757 - zm.7.09.1817 Czarne, dom 8), lat 68, (1793 r. wdowa)
       [świadkowie ślubu : Łukasz Bugiel, wójt i Bazyli], [LC Czarne, str.34], [LM Czarne, str.93]
 
 A5. Bazyli Myszkowski [ur.+/-1770], nauczyciel (wzm.1819 – 24), nauczyciel
       1819 r. świadek ślubu (razem z Teodorem Myszkowskim), [LC Czarne, str.81, 83]
 
 A6. Jan Myszkowski [ur.+/-1770], 1805 r. świadek ślubu, nauczyciel [LN Czarne, str.49]
 
 A7. Helena Myszkowska [ur.+/-1780]
       m. Stefan Marczak [ur.+/-1780], de Długie
       Syn :
       B1. Daniel Marczak (ur.1810)
             ż.(śl.6.06.1869 Długie) Maria Bajsa (ur.1829 Bartne), c. Jana i Ewy Szopa
             [świadkowie ślubu : Jakub Kienycz i Michał Wasieńko], [LC Radocina, str.327]
------------------------------------------------------------
 III. Linia Tadeusza Myszkowskiego [ur.+/-1720], niezid.
------------------------------------------------------------
 IV. Linia Andrzeja Myszkowskiego : [„Generosus Jastrzębczyk”] :
 
 Andrzej Myszkowski (ur.ok.1716 - zm.3.06.1789 Polany, dom 50), lat 73,
 „frater prodicti Parochi Polanen”, [LM Polany, str.37]
 ż. Maria N. (ur.ok.1733 - zm.16.02.1804 Polany, dom 50), lat 71 [LM Polany, str.174]
 Dzieci : (Tatiana, Maria, Anna, Anastazja, prawdopodobnie Grzegorz)
 A1. Tatiana Myszkowska [ur.+/-1755] de Polany
       m.(śl.przed 1784) Teodor Buben (ur.ok.1735 - zm.3.04.1809 Olchowiec, dom 36), lat 74, de Olchowiec
       mieszkali : Olchowiec [LM Olchowiec, str.107]
       Dzieci (Buben) : (Euphemius, Teodor, Grzegorz, Ewa, Tatianna, Maria, Ewa)
       B1. Euphemius Buben (ur.3.11.1785 Olchowiec, dom 36), [LN Olchowiec, str.4]
       B2. Teodor Buben (ur.6.02.1789 Olchowiec, dom 36 - zm.20.02.1789 Olchowiec), [LN Olchowiec, str.7]
       B3. Grzegorz Buben (ur.3.03.1790 Olchowiec, dom 36), [LN Olchowiec, str.9]
       B4. Ewa Buben (ur.1.03.1794 Olchowiec, dom 36 - zm.5.08.1795 Olchowiec), [LN Olchowiec, str.52]
       B5. Tatianna Buben (ur.7.10.1796 Olchowiec, dom 36), [LN Olchowiec, str.54]
             m. Grzegorz Toropiła [ur.+/-1795] de Olchowiec
       B6. Maria Buben (ur.24.02.1800 Olchowiec, dom 36), [LN Olchowiec, str.57]
       B7. Ewa Buben (ur.1805)
             m.(śl.9.02.1829 Olchowiec) Teodor Buriak (ur.1801) de Olchowiec, s. Andrzeja B., [LC Olchowiec, str.206]
 
 A2. Maria Myszkowska (ur.1754/68 - zm.18.01.1805 Olchowiec), lat 51, [LM Olchowiec, str.106]
       1 m. Teodor Buben (ur.ok.1750 - zm.8.01.1795 Olchowiec, dom 34), lat 45, de Olchowiec, [LM Olchowiec, str.63]
       2 m.(śl.14.11.1796 Olchowiec) Jan Szydło (ur.1771), [LC Olchowiec, str.59]
 
 A3. Anna Myszkowska (ur.ok.1763) de Olchowiec
       1 m. Jan Skorodyński (ur.ok.1750 - zm.8.06.1824 Olchowiec, dom 42), lat 74, sołtys in Olchowiec
       2 m.(śl.5.06.1825 Olchowiec, dom 46) Jan Toropiło (ur.ok.1771), [LC Olchowiec, str.205]
 
 A4. Anastazja Myszkowska [ur.+/-1780] de Polany
       m. Stefan Skorodyński [ur.+/-1780] de Olchowiec
       Dzieci (Skorodyńscy) : (Maria, Anna, Anastazja)
       B1. Maria Skorodyńska (ur.22.04.1821 Olchowiec), [LN Olchowiec, str.188]
       B2. Anna Skorodyńska (ur.26.02.1824 Olchowiec), [LN Olchowiec, str.191]
       B3. Anastazja Skorodyńska (ur.1.07.1830 Olchowiec), [LN Olchowiec, str.200]
 
 Najprawdopodobniej :
 A5. Grzegorz Myszkowski (ur.ok.1783 - zm.29.03.1845 Polany, dom 50), lat 64, de Polany, [LM Polany, str.574]
       ż.(śl.7.11.1803 Tylawa) Pelagia Woycio (Wojcio) (ur.22.04.1788 Tylawa - zm.30.01.1844 Polany, dom 50), lat 50, 
       c. Teodora in Tylawa i Marii Lazorczyk (c. Eliasa), [LC Tylawa, s. 134], [LM Polany, s.562]
       Dzieci : (Marta, Michał 1, Anna, Piotr, Michał 2, Jan, Paweł, Stefan)
       B1. Marta Myszkowska (ur.1.07.1810 Polany, dom 50 - zm.po 1853), [LN Polany, str.155]
             [chrzestni : Piotr Stelma i Anna Stelma, c. Jana – de Polany]
             m.(śl.23.02.1826 Polany, dom 50) Mikołaj Szpak (ur.1804 - zm.17.08.1859 Polany, dom 96), lat 54, 
             s. Andrzeja i Anny Słota (c. Jakuba S.) [LC Polany, s. 307], [LM Polany, s. 739]
             [świadkowie ślubu : Jan Szpak i Andrzej Sztelma], [LC Polany, str.307]
             Dzieci (Szpak) : (Filip, Marianna 1, Marianna 2, Jan, Anna 1, Bazyli, Anna 2, Anastazja, Pelagia)
             C1. Filip Szpak (ur.22.10.1833 Polany, dom 96 - zm.po 1866/69) [LN Polany, s. 355]
                   ż.(śl.przed 1864) Pelagia Pekera (ur.1845 - zm.po 1869], 
                   c. Tymoteusza i Barbary Chamuła (c. Józefa Ch. i Pelagii Sudy
                   [2 mąż Pelagii Pekera – (śl.26.06.1869 Polany, dom 57) Bazyli Kobylak (ur.1824), żołnierz 45 Legionu,
                   s. Michała de Krempna i Marii Kuczwara], [LC Polany, str.838]
             C2. Marianna Szpak (ur.29.11.1835 Polany, dom 96 - zm.14.07.1836, dom 96) [LN Polany, s. 381]
             C3. Marianna Szpak (ur.15.03.1837 Polany, dom 96) [LN Polany, s. 474]
                   m.(śl.1853 Polany, dom 96) Bazyli Lycus (ur.1837), s. Demitrii i Anny de Olchowiec [LC Polany, s. 656]
             C4. Jan Szpak (ur.24.09.1840 Polany, dom 96 - zm.10.03.1842, dom 96) [LN Polany, s. 510]
             C5. Anna Szpak (ur.27.01.1843 Polany, dom 96 - zm.1843/46) [LN Polany, s. 547]
             C6. Bazyli Szpak (ur.23.02.1845 Polany, dom 96 - zm.3.05.1845, dom 96) [LN Polany, s. 564]
             C7. Anna Szpak (ur.15.03.1846 Polany, dom 96) [LN Polany, s. 577]
                   m.(śl.20.11.1862 Polany) Joachim Konstantynowicz (ur.1837), s. Jana i Marii Demianowicz (c. Jana)
                   [świadkowie ślubu : Bazyli Korba i Jan Krochta], [LC Polany, str.761]
                   ojc. Jan Konstantynowicz de Żydowskie
                   mat. Maria Dymianowicz
                   Dzieci :
                   D1. Teodor Konstantynowicz (ur.19.01.1868, dom 60) [LN Ciechania, skan 567]
                   D2. Anastazja Konstantynowicz (ur.27.04.1877, dom 60) [LN Ciechania, skan 690]
                   D3. Rozalia Konstantynowicz (ur.18.07.1882 Żydowskie, dom 60) [LN Ciechania, skan 725]
             C8. Anastazja Szpak (ur.1849 Polany, dom 96) [LN Polany, s. 610]
                   m.(śl.15.11.1866 Polany) Jan Ardan (ur.1843), s. Daniela i Anny Popowczak, [LC Polany, str.805]
                   [świadkowie ślubu : Piotr Bogusz i Jan Pauch]
             C9. Pelagia Szpak (ur.12.02.1853 Polany, dom 96 - zm.5.01.1858, dom 96) [LN Polany, s. 653]
       B2. Michał Myszkowski (ur.10.11.1812 Polany, dom 50 - zm.24.01.1813 Polany, dom 50), 2 mies. [LN Polany, str.200]
             [chrzestni : Elias Brasko i Tatiana Sztelma, c. Jana] 
       B3. Anna Myszkowska (ur.8.02.1816 Polany, dom 50)
             [chrzestni : Elias Braszko i Tatiana Stelma, c. Jana], [LN Polany, s. 211]
             m.(śl.6.11.1831 Polany, dom 50) Grzegorz Barna (ur.1808 - zm.19.06.1858 Polany), lat 50
             ojc. Maksym Barna (ur.1779), s. Eliasa
             mat.(śl.13.11.1803 Polany, dom 117) Maria Kucaba (ur.1783 - zm.8.11.1845 Polany, dom 117), 
                    c. Macieja [LC Polany, s. 161] i prawd. Agaty (zm.1819)
             [świadkowie ślubu : Onufry Tiszko, Bazyli Skorodyński, Damian Kucaba], [LC Polany, str.385]
             Dzieci (Barna) : (Mikołaj, Jan, Marianna)
             C1. Mikołaj Barna (ur.13.12.1838 Polany, dom 117 - zm.po 1870), [LN Polany, s .480]
                   ż.(śl.3.10.1854 Polany dom 117) Pelagia Prokopik (ur.1840 - zm.po 1870), 
                   c. Jana i Ansatazji Kracz Prokopik (c. Jana), [LC Polany, str.669]
                   Dzieci : (Stefan)
                   D1. Stefan Barna (ur.30.08.1863 Polany, dom 117 - zm.2.09.1863, dom 117) [LN Polany, s. 758]
             C2. Jan Barna (ur.10.05.1841 Polany, dom 117), [LN Polany, str.520]
             C3. Marianna Barna (ur.1.03.1843 Polany, dom 117) [LN Polany, s. 547]
                   m.(śl.przed 1869) Daniel Sztelma [ur.+/-1840], s. Bazylego i Marii Mikulik (c. Stefana M. de Olchowiec i Marii)
       B4. Piotr Myszkowski (ur.11.07.1818 Polany, dom 50 - zm.po 1870), [LN Polany, str.220]
             [chrzestni : Eliasz Braszko i Anna Liskowacka, ż. parocha in Polany]
             ż.(śl.7.02.1841 Polany, dom 50, 105) Anna Hołowacz [Głowacz] (ur.1826 - zm.po 1869)
             [świadkowie ślubu : Bazyli Skorodyński (zm.1854) i Maximus Barna], [LC Polany, str.527]
             ojc. Jakub Hołowacz (ur.1781 - zm.30.08.1850, dom 105), s. Jana (ur.ok.1755 - zm.27.02.1818 Polany, dom 105)
             mat.(śl.9.06.1805 Polany, dom 105) Helena Ardan (ur.1791), 
                   c. Bazylego Ardan (ur.ok.1748 - zm.1.04.1806 Polany, dom 4) [LC Polany, s. 163], [LM Polany, s. 177]
             Dzieci : (Marianna, Maria, Anastazja, Anna, Grzegorz, Teodor, Daniel, Pelagia, Jan, Andrzej)
             C1. Marianna Myszkowska (ur.12.12.1846 Polany, dom 50 - zm.25.08.1848 Polany) [LN Polany, s. 580]
                   [chrzestni : Teodor Dziugan (Dzugan) i Xenia Skorodyńska (zm.1856, lat 51), żona Bazylego]
             C2. Maria Myszkowska (ur.27.08.1849 Polany, dom 50)
                   [chrzestni : Stefan Dytko i Xenia Skorodyńska, żona Bazylego], [LN Polany, str.614]
                   m.(śl.27.02.1870 Polany, dom 50) Grzegorz Kuszwara (ur.ok.1838), s. Mikołaja i Anny Kopcza de Krempna
                   [świadkowie ślubu : Bazyli Bowanko, Jan Fedak, Demetrius Szkwir], [LC Polany, str.847]
             C3. Anastazja Myszkowska (ur.7.02.1851 Polany, dom 50)
                   [chrzestni : Bazyli Skorodyński i Anna Dżugan], [LN Polany, str.634]
                   m.(śl.16.02.1868 Polany, dom 6) Stefan Bugel (ur.1845), s. Jana i Marii Dytko
                   [świadkowie ślubu : Daniel Ardan (zm.1869, lat 58) i Jan Pekera], [LC Polany, str.823]
             C4. Anna Myszkowska (ur.29.11.1853 Polany, dom 50 - zm.29.01.1855 Polany, dom 50)
                   [chrzestni : Tymoteusz Pekiera i Xenia Skorodyńska, żona Bazylego], [LN Polany, str.655]
             C5. Grzegorz Myszkowski (ur.1.02.1856 Polany, dom 50 - zm.27.04.1856, dom 50)
                   [chrzestni : Tymko Pekiera i Maria, żona Demetri Solinka], [LN Polany, str.686]
             C6. Teodor Myszkowski (ur.27.05.1857 Polany, dom 50)
                   [chrzestni : Joachim Pekera i Maria Błońska, żona Jerzego (Georgius) de Myscowa], [LN Polany, str.702]
             C7. Daniel Myszkowski (ur.23.12.1859 Polany, dom 50), wyemigrował do USA
                   [chrzestni : Daniel Ardan i Anastazja Pekera (ur.1809 - zm.1839, dom 43), żona Joachima], [LN Polany, str.733]
             C8. Pelagia Myszkowska (ur.16.06.1863 Polany, dom 50)
                   [chrzestni : Daniel Ardan, Anastazja Pekera, żona Joachima, Tatianna Sobczak], [LN Polany, str.757]
             C9. Jan Myszkowski (ur.23.03.1866 Polany, dom 50 - zm.24.03.1866), [LN Polany, str.797]
                   [chrzestni : Daniel Ardan, Ewa Pauch, żona Jana, Tatianna Sobczak]
             C10. Andrzej Myszkowski (ur.24.05.1869 Polany, dom 50), w 1911 r. wyemigrował do USA, [LN Polany, str.831]  
       B5. Michał Myszkowski (ur.30.10.1819 Polany), [LN Polany, str.225]
             [chrzestni : Eliasz Braszko i Anna Smatey, żona Bazylego]
             1 ż.(śl.20.09.1853 Polany, dom 50, 100) Xenia Solinka (ur.1820), c. Pawła s. i Ewy, wdowa 
                  [1 mąż Dymitr Tomczyk (zm.30.06.1853, lat 41)]
                  [świadkowie ślubu : Jan Skorodyński i Mikołaj Szpak (zm.1859)], [LN Polany, s.657]
             2 ż.(śl.26.07.1863 Polany, dom 100, 103) Anna Dumczak (ur.1814 - zm.po 1866), wdowa, c. Athanasii i Marii Pyrdza
                  [świadowie ślubu : Daniel Ardan i Piotr Myszkowski], [LC Polany, str.762]
                  [1 mąż Anny Dumczak – (śl.22.1.1829 Polany) Michał Hołowacz (ur.1807 - zm.1849, d.105)], [LC Polany, s. 309]
       B6. Jan Myszkowski (ur.22.09.1821 Polany), [LN Polany, str.256]
             [chrzestni : Eliasz Braszko i Anna Liskowacka, ż. parocha in Polany]
             ż. Anna Tomczyk [ur.+/-1825], c. Philemona i Marty N. (c. Andrzeja)
             Dzieci : (Nicetas, Maria, Anna)
             C1. Nicetas Myszkowski (ur.9.06.1865 Polany, dom 100 - zm.17.06.1865 Polany, dom 100), [LN Polany, str.783]
                   [chrzestni : Conratas Tyszko, Anastazja Pekera, żona Jana, Tatiana Mojsej]
             C2. Maria Myszkowska (ur.15.02.1866 Polany, dom 100), [LN Polany, str.799]
             C3. Anna Myszkowska (ur.1869 Polany, dom 100), [LN Polany, str.832]
                   [chrzestni : Wiktor Bugel, Anastazja, żona Joachima Pekera, Tatianna Majsej]
       B7. Paweł Myszkowski (ur.18.05.1824 Polany, dom 50], [LN Polany, str.269]
             [chrzestni : Eliasz Braszko i Eudocia Braszko]
       B8. Stefan Myszkowski (ur.2.01.1828 Polany, dom 50), [LN Polany, str.289]
             [chrzestni : Jan Sztelma i Marianna Braszko]
             ż. Teodozja Tyszko [ur.+/-1830], c. Eliasza de Polany i Marii Hład (Hladzo) de Myscowa, [LN Polany, str. 798]
             Dzieci : (Andrzej, Maria)
             C1. Andrzej Myszkowski (ur.21.04.1866 Polany, dom 50)
                   [chrzestni : Tymoteusz Tyszko, Maria Czyżewska (zm.1870, lat 81), żona Piotra Cz., ekonoma in Polany,
                   Maria Jastrzębska], [LN Polany, str.798]
             C2. Maria Myszkowska (ur.9.05.1868 Polany, dom 50)
                   [chrzestni : Tymoteusz Solinka, Maria Czyżewska (zm.1870, lat 81), żona Piotra Cz., ekonoma in Polany,
                   Tatiana Sobczak], [LN Polany. Str.820]
------------------------------------------------------------
 Niezid. w par. Polany :
 
 Andrzej Myszkowski (ur.1772 - zm.po 1807), Polany [LN Polany, s. 150]
 ż.(śl.4.11.1804 Zyndranowa) Maria Pilip (ur.ok.1764 / 77 - zm.17.06.1814 Polany, dom 50), lat 49, c. Filipa
 [świadkowie ślubu : Jan Czomko, Jan Pilip], [LC Zyndranowa, str.225], [1 mąż Marii Pilip – N. Hudak)
 
 Piotr Myszkowski (ur.ok.1775) rusticus de Polany [zob. Krempna]
 
 Jan Myszkowski [ur.+/-1775], [prawd. syn Symeona i Rozalii Kozubskiej]
 w 1791 r. uczeń gimnazjum w Przemyślu [LN Polany, 1791/skan 42]
 
 Teodor Myszkowski [ur.+/-1775], 1790 r. uczeń w Dukli, 1797 r. uczeń gimnazjum w Przemyślu
 
 Ewa Myszkowska [ur.+/-1780] de Polany
 m. Jan Frycz [ur.+/-1780], mieszkali : Zawadka
 
 Maria Myszkowska, wdowa, de Olchowiec [LN Polany 1793/skan 49, 1795/skan 58]
------------------------------------------------------------
 Rodziny w Polanach XIX - XX wiek :
 1865 r. - Andrzej Myszkowski (ur.1865), Polany, wyemigrował w 1911 r. do USA
              [22.11.1911 r. w porcie Nowy Jork przyjął do brat Danko (Daniel) Myszkowski]
 1874 r. - Anna Myszkowska (ur.1874) Polany, wyemigrowała w 1900 r. do USA
              [14.02.1900 r. w porcie Nowy Jork przyjęła ją kuzynka Justyna Barna]
 1892 r. - Justyna Myszkowska (ur.1892) Polany, wyemigrowała w 1911 r. do USA
              [15.08.1911 r. w porcie Nowy Jork przyjął ją mąż Piotr Myszkowski]
 1892 r. - Peter F Myskowsky (ur.29.11.1892 Polany), mieszkał : USA, Nowy Jork,
              żołnierz w II wojnie światowej w 1942 r.
 1914 r. - Fiedor Myszkowski z Polan, aresztowany w 1914 r. i wywieziony do obozu w Talerhof  (Austria)
              organizowanego przez Austro – Węgierskie władze dla Ukraińców lub Łemków w 1914 r., 
 1942 r. - Anna Myszkowska z Polan, uczennica szkoły w Dukli
 1960 r  - Jan Myszkowski i Piotr Myszkowski (skarbnik), członkowie komitetu Remontu Cerkwii w Polanach
 1998 r. - Maria Myszkowska z Polan (uczestniczka konkursów łemkowskich)
 
 Poszukiwania :
 Jean - Michel Myszkowski z Francji poszukuje rodziny w Polsce. 
 Dziadek Nikolas Myszkowski (stoi po prawej) mieszkał w Polanach między I i II wojną.
 Żona Nikolasa : Marianna Kordas
 [Być może chodzi też o Polany k. Zamościa]
 
    Zdjęcie z ok. 1936 r.
 
--------------------------------------------------------------
 KREMPNA  z filią KOTAŃ : [8]
 
  
 
 Mathias Myszkowski (ur.1737 - zm.24.09.1791 Krempna, dom nr 28), lat 54 [LM Krempna, s.94]
 sołtys in Krempna, subdiakonus in Bielanka [„Generosus”)
 ż. Anastazja Czyrniańska ex Czyrna (Czerniawska,Czyrkawska) [ur.+/-1760], c. Piotra, parocha in Czyrna
 
 Dzieci : (Maria, Anastazja, Anna, Maria, Anna, Daniel)
 A1. Maria Myszkowska (ur.ok.1764 - zm.9.01.1823 Krempna, dom 31), lat 59 [c. Mathia i Anastazji z d. Czyrniańska]
       [LM Krempna, str.327]
       m.(śl.przed 1784) Alexius Szkwir (Szkwira, Skwir) (ur.ok.1746 - zm.22.01.1816, dom 31), lat 70 [LM Krempna,s.251]
       Dzieci (Szkwir) : (Anna, Maria, Mikołaj, Hafia, Eudokia, Jan, Tymoteusz, Anastazja)
       B1. Anna Szkwir (ur.2.02.1786 Krempna, dom 31) [LN Krempna, s.4]
       B2. Maria Szkwir (ur.7.06.1789 Krempna, dom 31) [LN Krempna, s.11]
             m.(śl.11.11.1804 Krempna, dom 41) Jakub Byndas (ur.1790) [LC Krempna, s.167]
             Dzieci : (Anna, Simeon, Helena)
             C1. Anna Byndas (ur.1810)
                   m.(śl.15.11.1824 Krempna, dom 41) Michał Maychricz (ur.1804) [LC Krempna, s.318]
             C2. Simeon Byndas (ur.2.02.1815 Krempna, dom 41 - zm.5.10.1817, dom 41) [LN Krempna, s.225]
             C3. Helena Byndas (ur.8.10.1817 Krempna, dom 41 - zm.10.08.1834, dom 41), lat 19 [LN Krempna, s.230]
                   m.(śl.7.11.1831 Krempna, dom 41) Georgius Maychrycz (ur.1810), s. Daniela de Świątkówka
       B3. Mikołaj Szkwir (ur.30.12.1792 Krempna, dom 31 - zm.3.01.1803, dom 31, lat 10) [LN Krempna, s.61]
       B4. Hafia (Teodozja) Szkwir (ur.21.08.1796 Krempna, dom 31 - zm.8.04.1801 dm 31), lat 4 [LN Krempna, s.70]
       B5. Eudokia (Ewa) Szkwir (ur.16.10.1799 Krempna, dom 31 - zm.7.12.1802, dom 31) [LN Krempna, s.78]
       B5. Jan Szkwir (ur.26.05.1804 Krempna, dom 31), [LN Krempna, s.148], [LC Żydowskie, str.241]
             1 ż.(śl.22.11.1829 Krempna, dom 31) Maria Haszczyc (ur.1812 - zm.20.06.1851 Krempna, do 31), lat 35 [lat 39]
                   c. Michała i Teodozji Kanthor (c.Teodora Kanthor de Ciechania) [LC Krempna, s.322]
             2 ż.(śl.8.02.1852 Żydowskie) Maria Nazacik (ur.ok.1800), c. Andrzeja i Anny Tarasz de Żydowskie
             Dzieci z 1 żony : (Demetrius, Anastazja, Michał, Anna)
             C1. Demetrius Szkwir (ur.3.11.1831 Krempna, dom 31) [LN Krempna, s.376]
                   ż.(śl.23.02.1854 Krempna, dom 83) Jevdocia Kuszwara [ur.+/-1840], 
                   c. Mikołaja i Anny z d. Kuszwara (c.Bazylego K.)
                   Dzieci : (Helena, Irina)
                   D1. Helena Szkwir (ur.7.03.1857 Krempna, dom 31) [LN Krempna, str.471]
                   D2. Irina Szkwir (ur.27.04.1859 Krempna, dom 31 - zm.3.05.1859, dom 31) [LN Krempna, str.511]
             C2. Anastazja Szkwir (ur.24.04.1834 Krempna, dom 31 - zm.10.05.1834, dom 31) [LN Krempna, s.390]
             C3. Michał Szkwir (ur.12.10.1843 Krempna, dom 31) [LN Krempna, str.184]
             C4. Anna Szkwir (ur.19.03.1747 Krempna, dom 31) [LN Krempna, str.270]
                   m.(śl.15.11.1863 Krempna, dom 31) Michał Velgos (ur.+/-1845] de Żydowskie, emerytowany żołnierz
                   s. Aleksego i Justyny
       B6. Tymoteusz Szkwir zwany Myrdycz (ur.1.07.1807 Krempna, dom 31) [LN Krempna, s.154]
             ż.(śl.14.11.1841 Krempna, dom 41) Anastazja Danylak (Daliniak, Dałyniak) (ur.1817), 
             ojc. Grzegorz Danilak (Daliniak) de Kotań (ur.1799 - zm.25.09.1852 Kotań, dom 7), lat 53
             mat. Maria Hutyriak (ur.1784 - zm.1843 Krempna, dom 30), c. Grzegorza H. de Wołowiec), wd. po Georg Maychrycz
             Dzieci : (Mikołaj, Anna, Maria, Teodozja, Andrzej, Febronia, Pelagia, Prokop)
             C1. Mikołaj Szkwir (ur.17.12.1843 Krempna, dom 41) [LN Krempna, str.185]
             C2. Anna Szkwir (ur.15.11.1846 Krempna, dom 41) [LN Krempna, str.244]
                   m.(śl.11.02.1866 Krempna) Jan Kec (ur.1843), de Żydowskie, s. Grzegorza i Iriny [LC Krempna, s.610]
             C3. Maria Szkwir (ur.27.09.1849, dom 41) [LN Krempna, str.338]
                   m.(śl.11.02.1868 Krempna) Mikołaj Czakłosz (ur.1838) 
                   ojc. Grzegorz Czakłasz [ur.+/-1780]
                   mat. Teodozja Cimko (ur.ok.1782 - zm.27.11.1848 Krempna, dom 45), lat 66, c. Jana Cimko
             C4. Teodozja Szkwir (ur.18.09.1852 Krempna, dom 41) [LN Krempna, str.418]
             C5. Andrzej Szkwir (ur.19.08.1855 Krempna, dom 41) [LN Krempna, str. 451]
             C6. Fewronia Szkwir (ur.21.07.1858 Krempna, dom 41) [LN Krempna, str.491]
             C7. Pelagia Szkwir (ur.20.02.1861 Krempna, dom 41) [LN Krempna, str.534]
             C8. Prokop Szkwir (ur.24.09.1863 Krempna, dom 41) [LN Krempna, str.558]
       B7. Anastazja Szkwir [ur.+/-1810]
             m. Tomasz Wirgała [ur.+/-1800]
             Syn :
             C1. Grzegorz Wirgała [u.+/-1825]
                   ż.(śl.przed 1848) Marianna Kantor [ur.+/-1825], c. Jana i Anny Matuła de Nieznajowa
                   [Dzieci : Ciechania, skany 328/1848]
 
 A2. Anastazja Myszkowska (ur.1770 - zm.5.02.1804 Ciechania, dom 36), c. Matheo [LM Ciechania, skan 62]
       m.(śl.11.11.1793 Krempna, dom 31) Piotr Bobak (ur.1769), [LC Krempna, str.85]
       [2 żona Piotra Bobak – (śl.przed 1805) Maria Pac, c. Simeona  - de Nieznajowa (LN Ciechania, skan 47, dom 36)]
       Dzieci : (Ewa)
       B1. Ewa Bobak (ur.18.01.1797 Ciechania, dom 36 - zm.26.01.1819, dom 36) [LN Ciechania, skan 26], [LM, skan 95]
 
 A3. Anna Myszkowska (ur.1760/1772 - zm.21.12.1816 Krempna, dom 28), lat 56, c. Matheo 
      .[wg aktu ślubu : ur.1772]
       m.(śl.10.11.1793 Krempna, dom 31) Konrad Szkwir (ur.1760 - zm.9.09.1834, dom 28), lat 82 [= ur.1852]
       [LC Krempna, str.85], [LM Krempna, s.420]
       Dzieci (Szkwir) : (Anastazja, Tatiana, Aleksy, Maria, Teodor, Andrzej, Ewa, Jan, Paweł)
       B1. Anastazja Szkwir (ur.12.08.1794 Krempna, dom 28 - zm.25.12.1802, dom 28), lat 8 [LN Krempna, s.65]
       B2. Tatianna (Anna) Szkwir (ur.15.11.1796 Krempna, dom 28) [LN Krempna, s.71]
             m.(śl.30.01.1820 Krempna, dom 28) Piotr Demczak (ur.1792), s. Daniela de Hałbow [LC Krempna, s.244]
       B3. Alexius Szkwir (ur.3.06.1799 Krempna, dom 28) [LN Krempna, s.77]
             1 ż.(śl.12.02.1821 Krempna, dom 28) Pelagia Popowczak (ur.1802 - zm.19.08.1848 Krempna, dom 28), lat 41
                  c. Simeona  i Marii [LC Krempna, str.315]
             2 ż.(śl.2.11.1851 Krempna, dom 32) Maria Pokłatko (ur.14.07.1814 Kotań, dom 19 - zm.3.12.1859, dom 28), lat 45
                   ojc. Tymoteusz Pokłatko (ur.1772 - zm.13.04.1839, lat 83, dom 19) de Kotań
                   mat.(śl.17.02.1812 Krempna, dom 19) Ewa Krochta (ur.1792), c. Daniela (ur,ok.1741 - zm.19.04.1820, dom 13)
                   [1 mąż Marii Pokłatko – Jakub Syplak], [LC Krempna, str.394]
             Dzieci z 1 żony (Pelagia Popowczak) : (Maria, Michał, Anna, Anastazja, Jan, Helena, Jeudocia)
             C1. Maria Szkwir (ur.27.05.1824 Krempna, dom 28) [LN Krempna, s.297]
                   m.(śl.21.11.1847 Krempna, dom 28) Ignacy Pihosz (ur.1813) ex Hałbow, s. Damiana i Anny de Świątkowa
                   [LC Krempna, str.279]
             C2. Michał Szkwir (ur.20.09.1828 Krempna, dom 28) [LN Krempna, s.305]
                   ż.(śl.14.02.1849 Krempna, dom 11) Anna Kuszwara (ur.1855), w 1849 r. lat 14, [LC Krempna, str.341]
                   c. Łukasza de Krempna i Heleny Kobelak (c. Piotra K. de Krempna)
                   Dzieci : (Teodozja, Mikołaj, Maria, Konrad, Stefan, Maria, Jan)
                   D1. Teodozja (Jevdocia) Szkwir (ur.23.01.1857 Krempna, dom 28) [LN Krempna, str.471]
                   D2. Mikołaj Szkwir (ur.17.12.1858 Krempna, dom 28) [LN Krempna, str.493]
                   D3. Maria Szkwir (ur.8.09.1861 Krempna, dom 28 - zm.20.11.1863, dom 28 [LN Krempna, str.536]
                   D4. Konrad Szkwir (ur.13.10.1863 Krempna, dom 28) [LN Krempna, str.558]
                   D5. Stefan Szkwir (ur.6.04.1866 Krempna, dom 28) [LN Krempna, str.606]
                   D6. Maria Szkwir (ur.5.08.1868 Krempna, dom 28) [LN Krempna, str.636]
                   D7. Jan Szkwir (ur.1869 - zm.5.06.1870 Krempna, dom 28), 6 mies. [LM Krempna, str.676]
             C3. Anna Szkwir (ur.5.11.1831 krempna, dom 28) [LN Krempna, s.376]
                   m.(śl.23.02.1851 Krempna, dom 28) Jan Dałyniak zw. Gregoryk [Danylak] (ur.1830) de Kotań, 
                   ojc. Grzegorz Danylak (ur.ok.1778 - zm.2.03.1847 Krempna, dom 3), lat 69
                   mat Anastazja Bowanko (c. Grzegorza de Krempna], [LC Krempna, str.394]
                   [Dzieci Dałyniak : LN Krempna, str.467/1856, 523/1849, 602, 642], dom 7
             C4. Anastazja Szkwir (ur.16.05.1834 Krempna, dom 28 - zm.3.05.1846 Krempna, dom 28), lat 9 [LN Krempna, s.390]
             C5. Jan Szkwir (ur.9.09.1836 Krempna, dom 28 - zm.9.08.1849, dom 28), lat 13, cholera [LN Krempna, s.459]
             C6. Helena Szkwir (ur.18.06.1839 Krempna, dom 28) [LN Krempna, str.76]
             C7. Jeudocia Szkwir (ur.26.02.1842 Krempna, dom 28 - zm.7.10.1842, dom 28) [LN Krempna, str.162]
             Dzieci z 2 żony (Maria Pokłatko) : (Anna, Jan, Cosma)
             C8. Anna Szkwir (ur.20.09.1852 Krempna, dom 28) [LN Krempna, str.418]
             C9. Jan Szkwir (ur.9.11.1855 Krempna, dom 28 - zm.17.02.1856, dom 28) [LN Krempna, str.452]
             C10. Cosma Szkwir (ur.14.08.1858 Krempna, dom 28], [LN Krempna, str.492]
       B4. Maria Szkwir (ur.20.06.1802 Krempna - zm.15.03.1849 Krempna, dom 51) [LN Krempna, s.142]
             [chrzestni : Piotr Kobelak i Maria matre sua]
             m.(śl.2.03.1826 Krempna, dom 51) Jan Gałajda (Gałayda, Gawayda) (ur.30.06.1804 Krempna, dom 51) 
             [LN Krempna, s.145], [LC Krempna, str.318]
             ojc. Tymoteusz Gałayda (ur.1773)
             mat.(śl.12.11.1797 Krempna, dom 55) Maria Haszczyc (ur.1781), c. Tymoteusza [LC Krempna, str.89]
             [2 żona Jana Gałayda : Ewa Russyn, c. Damiana de Świątkowa i Jeudocii Byndas (c.Jana B. de Krempna)],
             ojc. Tymoteusz Gałayda
             mat. Maria Haszczyc, c. Tymoteusza de Krempna
             Dzieci : (Jakub, Łukasz, Xenooha, Niceta, Mikołaj, Katarzyna, Anna, Teodor)
             C1. Jakub Gałayda (ur.1828 - zm.27.05.1834, dom 51)
             C2. Łukasz Gałayda (ur.1831 - zm.1847 Krempna, dom 51), lat 16, epidemia
             C3. Xenopha (Xenia) Gałayda (ur.15.02.1833 Krempna, dom 51) [LN Krempna, s.382]
                   m.(śl.16.02.1851 Krempna, dom 51) Grzegorz Nesteriak (ur.1814), s. Jana i Pelagii
             C4. Niceta Gawayda (!) (ur.11.06.1836 Krempna, dom 51) [LN Krempna, str,454]
             C5. Mikołaj Gałayda (ur.1838 - zm.1.09.1850, dom 51)
             C6. Katarzyna Gałayda (ur.17.10.1841 Krempna, dom 51] [LN Krempna, str.144]
             C7. Anna Gałayda (ur.9.08.1845 Krempna, dom 51) [LN Krempna, str.216]
             C8. Teodor Gałayda (ur.26.02.1852 Krempna, dom 51 - zm.23.05.1852, dom 51) [LN Krempna, str.417]
       B5. Teodor Szkwir (ur.4.03.1805 Krempna, dom 28 - zm.2.04.1816, dom 28) [LN Krempna, str.151]
             [chrzestni : Paweł Haleczko i Maria Kobelak]
       B6. Andrzej Szkwir (ur.3.11.1807 Krempna, dom 28) [LN Krempna, str.154]
             [chrzestni : Paweł Haleczko i Maria Kobelak]
             1 ż.(śl.14.11.1833 Krempna, dom 8) Maria Kantor (ur.1805 Ciechania - zm.4.12.1846 Krempna, dom 8), lat 43 
                   [LM Krempna, str.254], wdowa po Eliaszu Fedak [zm.przed 1833], [LC Krempna, str.406]
                  ojc. Grzegorz Kantor (Kanthor) (ur.1776) ex Tychania [1836 r.(błędnie) Grzegorz Wirgała, LN, s.458]
                  mat.(śl.22.02.1800 Krempna, dom 26) Anastazja Kuszwara (ur.1782), 
                         c. Jakuba, mieszkali : Cichania (Ciechania)
                  [w domu nr 8 mieszkał też Jan Fedak (s. Eliasza i Marii Kanthor, c. Grzegorza) 
                  z żoną Marią Kuszwara (c. Mikołaja i Anny – c. Bazylego) z dziećmi]
             2 ż (śl.7.02.1847 Żydowskie). Helena Ardan (ur.1810 - zm.17.03.1851 Krempna, dom 8), 1 tydzień po porodzie
                  c. Grzegorza de Żydowskie i Anny Turczyk (c. Piotra [Pawła] T. de Żydowskie) [LC Żydowskie, str.146]
             3 ż.(śl.12.02.1852 Żydowskie) Anna Romanon, c. Teodora i Agapia Oninicz [LC Żydowskie, str.241]
             Dzieci Andrzeja z 1 żony (Maria Kantor) : (Anastazja, Gabriel, Cosma, Damian, Michał)
             [Informacje : Edit Lengyelfi, Węgry + internet]
             C1. Anastazja Szkwir (ur.4.11.1835 Krempna, dom 8 - zm.5.01.1836, dom 8), 2 mies. [LN Krempna, str.458/1835]
             C2. Gabriel Szkwir (ur.27.07.1839 Krempna, dom 8) [LN Krempna, str.78]
             C3. Cosma Szkwir (ur.29.07.1843 Krempna, dom 8 - zm.16.08.1843, dom 8), bliźniak [LN Krempna, str.184]
             C4. Damian Szkwir (ur.29.07.1843 Krempna, dom 8), bliźniak [LN Krempna, str.184]
                   Rodzina mieszka : Węgry, przyjęła nazwisko Lengyelfi [ = syn z Polski]
                   (praprawnuczka Edit Lengyelfi)
             C5. Michał Szkwir (ur.10.05.1846 Krempna, dom 8 - zm.8.07.1846, dom 8), 2 miesiące [LN Krempna, str.241]
             Dzieci Andrzeja z 2 żony (Helena Ardan) : (Maria, Jan)
             C6. Maria Szkwir (ur.23.12.1848 Krempna, dom 8 - zm.25.06.1849, dom 8) [LN Krempna, str.318]
             C7, Jan Szkwir (ur.10.03.1851, dom 8 - zm.24.03.1851, dom 8) [LN Krempna, str.389]
       B7. Ewa Szkwir (ur.18.12.1810 Krempna, dom 28 - zm.26.12.1810, dom 28) [LN Krempna, str.160]
             [chrzestni : Paweł Haleczko, scultetus i Maria Kobelak]
       B8. Jan Szkwir (ur.10.12.1811 Krempna, dom 28) [LN Krempna, s.219]
             [chrzestni : Paweł Haleczko i Maria Kobelak]
             1 ż.(śl.18.06.1837 Krempna, dom 19) Helena Płatko (ur.1813 - zm.4.10.1847, dom 19), lat 37, epidemia
                  wdowa po N. Popowczak [LC Krempna, str.14], [LM Krempna, str.294]
                  ojc. Tomasz Płatko (Płaskocoń)
                  mat. Xenophia Bowanko, c. Daniela
             2 ż.(śl.15.11.1847 Krempna, dom 61) Tatianna Czakłosz (ur.1813 - zm.22.02.1849 Krempna, dom 61), lat 39
                  c. Prokopa i Anny [LC Krempna, str.278]
                  [1 mąż Tymoteusz Daliniak (zm.1.05.1847 Krempna, dom 61), lat 53]
             3 ż.(śl.29.07.1849 Krempna, dom 32) Maria Dałyniak (Daliniak, Danylak) (ur.1825)
                  c. Jana zw. Ropiak de Kotań i Ksenophi Hołod (c. Jana H. de Leszczyny) [LC Krempna, str.355]
             Dzieci z 1 żony : (Katarzyna, Piotr)
             C1. Katarzyna Szkwir (ur.10.05.1843 Krempna, dom 19) [LN Krempna, str.183]
             C2. Piotr Szkwir (ur.22.06.1845 Krempna, dom 19 - zm.28.12.1851, dom 19), lat 6 [LN Krempna, str.214]
             Dzieci z 3 żony : (Tymoteusz, Nikifor, Pazyli, Teodozja, Anna, Paweł)
             C3. Tymoteusz Szkwir (ur.18.02.1850, dom 19 - zm.15.03.1850, dom 19), 1 miesiąc [LN Krempna, str.366]
             C4. Nicephorus Szkwir (ur.15.06.1851 Krempna, dom 19) [LN Krempna, str.390]
             C5. Bazyli Szkwir (ur.19.08.1855 Krempna, dom 19) [LN Krempna, str.451]
             C6. Teodozja Szkwir (ur.27.04.1858 Krempna, dom 19) [LN Krempna, str.491]
             C7. Anna Szkwir (ur.13.11.1861 Krempna, dom 19) [LN Krempna, str.537]
             C8. Paweł Szkwir (ur.25.01.1863 Krempna, dom 19 - zm.2.02.1863 Krempna) [LN Krempna, str.553]
       B9. Paweł Szkwir (ur.4.08.1816 Krempna, dom 28 - zm.3.01.1817, dom 28) [LN Krempna, s.228]
             [chrzestni : Paweł Haleczko i Maria Kobelak]
 
       Z tej linii :
       Jan Szkwir (ur.ok.1710 - zm.28.01.1785 Krempna, dom 30), lat 75 [LM Krempna, s.27]
       ż. NN.
       Dzieci :
       A1. Fenna Skwira (ur.1772), c. Jana
             m.(śl.10.08.1790 Krempna, dom 31) Jan Bobak (ur.1756), wdowiec [LC Krempna, s.23]
 
       Z tej linii :
       Łukasz Szkwir (ur.1746 - zm.30.01.1812 Krempna, dom 30), lat 78 [= ur.1734] [LM Krempna, s.247]
       1 ż. Anna N. (ur.1742 - zm.27.06.1788 Krempna, dom 30), lat 46 [LM Krempna, s.29]
       2 ż.(śl.26.08.1789 Krempna, dom 55) Anna Haszczyc (ur.1771 - zm.12.01.1829, dom 30), 
            c. Tymoteusza [LC Krempna, s.22]
       Dzieci z 1 żony : (Pelagia)
       A1. Pelagia Szkwir (ur.1769)
             m.(śl.4.02.1787 Krempna, dom 30) Stefan Puchyr (ur.1763)
       Dzieci z 2 żony : (Tymoteusz, Maria 1, Maria 2, Elias, Praxeda, Grzegorz, Demetrius, Nestor)
       A2. Tymoteusz Szkwir (ur.2.02.1790 Krempna, dom 30 -  zm.27.11.1846 Krempna, dom 30) [LN Krempna, s.13]
             ż.(śl.11.02.1812 Krempna, dom 30) Anna Kobelak (ur.1792 - zm.25.04.1849 Krempna, dom 30), lat 59, c. Jana K.
             Dzieci : (Jan, Maria, Anastazja, Ewa, Paweł, Teodor, Stefan, Daniel)
             B1. Jan Szkwir (ur.22.11.1815 Krempna, dom 30) [LN Krempna, s.226]
             B2. Maria Szkwir (ur.12.07.1818 Krempna, dom 30 - zm.7.11.1824, dom 30) [LN Krempna, s.232]
             B3. Anastazja Szkwir (ur.20.07.1820 Krempna, dom 30) [LN Krempna, s.235]
             B4. Ewa (Jevdocia) Szkwir (ur.1823)
                   m.(śl.1844 Krempna) Eliasz Kuszwara (ur.1818), 
                   s. Mikołaja i Teodozji Haszczyc (c.Teodora H.)
                   Dzieci : (Helena, Anastazja, Barbara)
                   D1. Helena Kuszwara (ur.13.10.1851 Krempna, dom 103) [LN Krempna, str.391]
                   D2. Anastazja Kuszwara (ur.1856 - zm.27.07.1858, dom 61), lat 2
                   D3. Barbara Kuszwara (ur.25.06.1858 Krempna, dom 61) [LN Krempna, str.491]
             B5. Paweł Szkwir (ur.4.02.1826 Krempna, dom 30) [LN Krempna, s.298]
                   1 ż.(śl.3.01.1847 Krempna, dom 30) Melania Kobelak (ur.1828 - zm.5.08.1849 Krempna, dom 31), 
                         c. Michała i Marii Kuszwara (c. Georgii Kuszwara) [LC Krempna, str.276]
                   2 ż.(śl.14.10.1849 Krempna, dom 3) Anna Daliniak alias Lipian (ur.1828), 
                         c. Grzegorza i Marii Hutyriak de Kotań (c. Grzegorza H. de Wołowiec)
                   Dzieci z 1 żony : (Jan)
                   D1. Jan Szkwir (ur.24.05.1849 Krempna, dom 30) [LN Krempna, str.337]
                   Dzieci z 2 żony : (Bazyli, Michał, Jakub)
                   D2. Bazyli Szkwir (ur.9.92.1852 Krempna, dom 30 [LN Krempna, str.417]
                   D3. Michał Szkwir (ur.8.11.1856 Krempna, dom 30 - zm.22.11.1856, dom 30) [LN Krempna, str.462]
                   D4. Jakub Szkwir (ur.14.12.1857 Krempna, dom 30) [LN Krempna, str.474]
             B6. Teodor Szkwir (ur.25.02.1829 Krempna, dom 30 - zm.1.08.1849 Krempna, dom 30), lat 19, cholera
             B7. Stefan Szkwir (ur.5.01.1832 Krempna, dom 30 - zm.2.09.1834, dom 39) [LN Krempna, s.377]
             B8. Daniel Szkwir (ur.21.12.1836 Krempna, dom 30) [LN Krempna, str.459]
        A3. Maria Szkwir (ur.24.03.1792 Krempna, dom 30 - zm.29.07.1792, dom 30) [LN Krempna, s.58]
        A4. Maria Szkwir (ur.07.21.1793 Krempna, dom 30 - zm.7.12.1795, dom 30) [LN Krempna, s.63]
        A5. Elias Szkwir (ur.16.07.1796 Krempna, dom 30) [LN Krempna, s.70]
        A6. Praxeda (Parascevia) Skwira (!) (ur.4.11.1798 Krempna, dom 30) [LN Krempna, s.76]
              m.(śl.9.02.1823 Krempna, dom 30) Jan Kolba (ur.1798) de Żydowskie [LC Krempna, s.317]
        A7. Grzegorz Szkwir (ur.1801, Krempna, dom 30) [LN Krempna, s.140]
        A8. Demetrius Szkwir (ur.6.11.1804 Krempna, dom 30 - zm.10.11.1804, dom 30), bliźniak [LN Krempna, s.150]
        A9. Nestor Szkwir (ur.6.11.1804 Krempna, dom 30 - zm.11.12.1804, dom 30), bliźniak [LN Krempna, s.150]
 
       Georgius Szkwir (ur.1755 - zm.8.11.1836 Krempna, dom 24), lat 83 [LM Krempna, str.425]
       ż.(śl.25.11.1787 Krempna, dom 24) Teodozja Haleczko (ur.1771), c. Stefana [LC Krempna, str.20]
       Dzieci : (Teodor, Jan, Anna, Aleksy, Bazyli, Andrzej, Maria, Grzegorz, Maria, Ewa)
       A1. Teodor Szkwir (ur.4.06.1789 Krempna, dom 24 - zm.16.04.1848 Krempna, dom 24), lat 67, epidemia
             ż.(śl.7.02.1815 Kotań, dom 24) Ewa (Jevdocia) Pokładko (ur.ok.1788 - zm.18.11.1852, dom 24), lat 67
             c. Jana Pokłatko (Pokladko) [ur.+/-1755], mieszkali : Krempna, dom 24 [LC Krempna, str.273]
             Dzieci : (Artemas, Anna, Maria, Mikołaj 1, Mikołaj 2, Elias, Bazyli, Daniel)
             B1. Artemas Szkwir (ur.31.10.1815 Krempna, dom 24 - zm.12.11.1815, dom 24) [LN Krempna, s.226]
             B2. Anna Szkwir (ur.5.12.1816 Krempna, dom 24) [LN Krempna, s.228] 
             B3. Maria Szkwir (ur.7.11.1819 Krempna, dom 24) [LN Krempna, s.234]
                   m. Stefan Proczko (dzieci : str.463/1856)  
             B4. Mikołaj Szkwir (ur.29.10.1822 Krempna, dom 24 - zm.30.10.1822, dom 24 [LN Krempna, s.291]
             B5. Mikołaj Szkwir (ur.24.10.1823 Krempna, dom 24 [LN Krempna, s.293]
             B6. Elias Szkwir (ur.28.07.1826 Krempna, dom 24 [LN Krempna, s.299]
             B7. Bazyli Szkwir (ur.1.04.1829 Krempna, dom 24) [LN Krempna, s.307]
             B8. Daniel Szkwir (ur.14.12.1834 Krempna, dom 24) [LN Krempna, s.394]
       A2. Jan Szkwir (ur.23.02.1792 Krempna, dom 24 - zm.25.09.1834 Krempna, dom 24) [LN Krempna, s.58]
       A3. Anna Szkwir (ur.16.11.1794 Krempna, dom 24) [LN Krempna, s.66]
             m.(śl.12.02.1815, dom 24) Jan Sporznyi (ur.1790) de Kieczkowien, Hungaria
       A4. Alexius Szkwir (ur.13.03.1797 Krempna, dom 24) [LN Krempna, s.72]
       A5. Bazyli Szkwir (ur.17.08.1799 Krempna, dom 24) [LN Krempna, s.78]
             ż.(śl.14.02.1833 Krempna, dom 48) Pelagia N (ur.1805), wdowa po bazyli Boryk [LC Krempna, s.404]
       A6. Andrzej Szkwir (ur.4.07.1802, dom 24 - zm.17.01.1819, dom 24) [LN Krempna, s.142]
       A7. Maria Szkwir (ur.16.06.1805, dom 24 - zm.16.04.1806, dom 24) [LN Krempna, s.152]
       A8. Grzegorz Szkwir (ur.7.01.1810 Krempna, dom 24) [LN Krempna, s.158]
       A9. Maria Szkwir (ur.1811)
             m.(śl.1829 Krempna, dom 24) Ignacy Klimowski (ur.1807) de Ciechania [LC Krempna, s.322]
       A10. Ewa Szkwir (ur.17.12.1812, dom 24) [LN Krempna, s.221]
               m.(śl.15.02.1835 Krempna, dom 24) Prokop Marko (Markow) (ur.1807) de Ciechania
               Dzieci : Ciechania
 
 A4. Maria Myszkowska (ur.1781 - zm.3.07.1836 Krempna, dom 68), lat 63, c. Matheo i Anastazji de Czyrna Czyrniańska
       [LM Krempna, str.423]
       m.(śl.17.11.1793 Krempna, dom 28) Alexius Cimko (ur.1770 - zm.po 1824), [LC Krempna, str.85]
       Dzieci (Cimko) : (Anastazja 1, Anna, Andrzej, Jan, Ewa, Helena, Teodozja, Katarzyna, Teodozja, Łukasz,
       Anastazja 2, Katarzyna)
       B1. Anastazja Cimko (ur.6.07.1798, dom 68) [LN Krempna, s.75]
             m.(śl.1813 Krempna, dom 68) Jan  Kostiak (ur.1792) ex Hałbow [LC Krempna, s.239]
       B2. Anna Cimko (ur.28.12.1801 Krempna, dom 68 - zm.21.03.1848 Krempna, dom 68), lat 47 [LN Krempna, s.141]
             Syn :
             C1. Cyryl Cimko (ur.3.02.1830 Krempna, dom 68) [LN Krempna,s.310]
       B3. Andrzej Cimko (ur.17.08.1804 Krempnaa, dom 68 - zm.16.02.1806, dom 68) [LN Krempna, s.149]
       B4. Jan Cimko (ur.1805 - zm.3.11.1840 Krempna, dom 68), lat 35 [LM Krempna, str.123], [LM Krempna, str.498]
             ż. Helena Komorowicz (ur.1809 - zm.26.01.1848 Krempna, dom 36), lat 38
             ojc. Wincenty Komorowicz, tkacz in Baranie
             mat. Maria Kowalik, c. Onufrego i Marii Bobak
             [2 mąż Heleny Komorowicz – (śl.11.02.1841 Krempna, dom 68) Georgius Czaykowski (ur.1795) de Hałbow,
             s. Michała i Ewy]
             Dzieci (Cimko) : (Bazyli, Grzegorz, Maria)
             C1. Bazyli Cimko (ur.2.04.1834 Krempna, dom 68) [LN Krempna, s.389]
                   ż.(śl.14.02.1853 Rozstajne, dom 18) Anastazja Wasko (ur.1837) de Żydowskie, 
                   c. Józefa i Marii Kohut (c. Jakuba K.) [LC Rozstajne, str.262]
                   Dzieci : (Adam, Katarzyna)
                   D1. Adam Cimko (ur.5.05.1857 Krempna, dom 68 - zm.8.05.1857, dom 68) [LN Krempna, str.472]
                   D2. Katarzyna Cimko (ur.22.05.1858 Krempna, dom 68 - zm.23.05.1859, dom 68) [LN Krempna, str.491]
             C2. Grzegorz Cimko (ur.6.06.1838 Krempna, dom 68) [LN Krempna, str.44]
             C3. Maria Cimko (ur.6.03.1841 Krempna, dom 68) [LN Krempna, str.139]
                   m.(śl.1858 Krempna, dom 68) Tymoteusz Fryncko (ur.1841) de Świątkowa Mała,
                   s. Andrzeja Fryncko i Anastazji [LC Krempna, str.495]
       B5. Ewa Cimko (ur.26.12.1809 Krempna, dom 68) [LN Krempna, s.158]
             m.(śl.6.03.1826 Krempna, dom 7) Grzegorz Kogut (ur.1809), s. Stefana [LC Krempna, s.319]. [z.LM s.421]
             Dzieci : (Jan, Mikołaj)
             C1. Jan Kohut (ur.13.02.1833 Krempna, dom 7) [LN Krempna, s.382]
             C2. Mikołaj Kohut (ur.1835 Krempna, dom 7) [LN Krempna, s.398]
       B6. Helena Cimko (ur.1812 Krempna, dom 68 - zm.13.01.1828, dom 64) [LN Krempna, s.220]
       B7. Teodozja Cimko (ur.14.07.1815 Krempna, dom 68) [LN Krempna, s.225]
             m.(śl.18.02.1833 Krempna, dom 54) Jan Babiak alias Babczak (Bapczak) (ur.1809), 
             s. Eliasza B i Marii Kobelak (c. Jana K. de Krempna) [LC Krempna, str.405]
             Dzieci (Babczak, od 1844 r. Babiak) : (Michał, Anna, Maria, Pelagia, Bazyli 1, Bazyli 2, Simeon, Jevdocia)
             C1. Michał Babczak (ur.21.11.1835 Krempna, dom 54) [LN Krempna, s.398]
             C2. Anna Babczak (ur.27.12.1838 Krempna, dom 54) [LN Krempna, s.47]
             C3. Maria Babczak (ur.5.02.1842 Krempna, dom  54) [LN Krempna, s.162]
             C4. Pelagia Babiak (ur.28.07.1844 Krempna, dom 54] [LN Krempna, s.200]
             C5. Bazyli Babiak (ur.15.04.1847, dom 54) [LN Krempna, s.271]
             C6. Bazyli Babiak (ur.22.03.1849, dom 54 - zm.21.11.1849, dom 54) [LN Krempna, s.336]
             C7. Simeon Babiak (ur.10.05.1851, dom 54) [LN Krempna, s.390]
             C8 Jevdocia Babiak (ur.3.09.1858 krempna, dom 54) [LN Krempna, s.492]
       B8. Łukasz Cimko (ur.12.10.1818 Krempna, dom 68 - zm.24.04.1831, dom 68), lat 11) [LN Krempna, s.232]
       B9. Anastazja Cimko (ur.14.09.1821 Krempna, dom 68) [LN Krempna, s.289]
             m.(śl.20.11.1837 Krempna, dom 44) Jan Fill (ur.1802), s. Mikołaja i Marii Haszczyc [LC Krempna, s.16]
             [Dzieci : str.145/1841, 199/1844, 270/1847, 367/1850]
       B10. Katarzyna Cimko (ur.13.08.1824 Krempna, dom 68) [LN Krempna, s.295]
             m.(śl.16.02.1843 Krempna, dom 68) Mikołaj Szkwir (ur.24.10.1823, dom 24) [LN Krempna, s.293]
             ojc. Teodor Szkwir (ur.ok.1788 - zm.16.04.1848 Krempna, dom 24), lat 67, epidemia
             mat. Ewa (Jevdocia) Pokładko (ur.ok.1788), c. Jana Pokłatko [ur.+/-1755], mieszkali : Krempna, dom 24
             Dzieci : (Jan, Cyryl, Ignacy, Anastazja, Panteleimon, Maria)
             C1. Jan Szkwir (ur.17.10.1846 Krempna, dom 24) [LN Krempna, str.243]
             C2. Cyryl Szkwir (ur.16.06.1851 Krempna, dom 24 - zm.26.06.1851 dom 24) [LN Krempna, str.390]
             C3. Ignacy Szkwir (ur.4.01.1853 Krempna, dom 24 - zm.21.11.1857 dom 24), lat 4 [LN Krempna, str.425]
             C4. Anastazja Szkwir (ur.22.11.1856 Krempna, dom 24) [LN Krempna, str.463]
             C5. Panteleimon Szkwir (ur.6.08.1859 Krempna, dom 24) [LN Krempna, str.512]
             C6. Maria Szkwir (ur.1867 Krempna, dom 24) [LN Krempna, str.621]
 
 A5. Anna Myszkowska (ur.1.12.1784 Krempna, dom 28), c. Mathia i Anastazja Czyrniańska
       [chrzestni : Teodor Konstantynowicz, parochus in Żydowskie i Nobilis Anna de Mirów Myszkowska,
       żona Grzegorza Myszkowskiego, parocha in Polany], [LN Krempna, str.2]
 
 A6. Daniel Myszkowski (ur.28.12.1789 Krempna, dom 28 - zm.15.06.1792, dom 28), lat 2,5 [LN Krempna, str.12]
       [chrzestni : ks. Teodor Konstantynowicz, parochus in Żydowskie, Mathias Sietnicki, parochus in Myscowa,
       Anna Turkowska, żona parocha in Krempna]
----------------------------------------------------
 Inni z par. Krempna :
 Anastazja Myszkowska (ur.1758)
 m.(śl.12.06.1795 Krempna, dom 68) Grzegorz Demczak (ur.ok.1735), [LC Krempna, str.86]
 
 Piotr Myszkowski (ur.ok.1761/1771 - zm.13.03.1839 Kotań, dom 45) rusticus de Polany [LM Krempna, str.105]
 [wg aktu ślubu : lat 46 (= ur.1771)], [LC Krempna, s.274]
 ż.(śl.16.11.1817 Kotań, dom 2) Maria Babczak (ur.ok.1770 - zm.6.06.1847 Kotań, dom 45), lat 73
 wdowa, c. [lub żona] Michała Babczaka (zm.14.04.1817 Kotań)
 [świadkowie ślubu : Jan Thir i Andrzej Bawolak], [LC Krempna, str.274]
 
 1875 r. - Adam Miskowski (ur.1875), mieszkał : Krempna, w 1910 r. emigrant do USA
 2004 r. - mgr Barbara Myszkowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Krempnej
--------------------------------------------------------------
 ŻYDOWSKIE (filia parafii ROZSTAJNE, CIECHANIA, - łemk. Tychania, Тиханя) : [10], [11]
 
 Stefan Myszkowski (ur.ok.1733 - zm.29.10.1801 Żydowskie, dom nr 3), lat 68
 ż. Maria N. (ur.1749 - zm.18.03.1787 Żydowskie, dom 3), lat 38 [LM Żydowskie, s.45]
 Dzieci :
 A1. Maria Myszkowska (ur.1782 Żydowskie)
       m.(śl.18.01.1799 Żydowskie, dom nr 3) Bazyli Turczyk (ur.1777)
       [świadkowie ślubu : Andrzej Żozula i Ignacy Turczyk], [LN Żydowskie, str.104]
 A2. Maria Myszkowska (ur.1787 - zm.1789 Żydowskie, dom 3), lat 2 [LM Żydowskie, s.46]
 prawdopodobnie :
 A2. Grzegorz Myszkowski (ur.1785 - zm.29.06.1789 Żydowskie, dom 3) [LM Żydowskie, s.46]
 
 Mathias Myszkowski [ur.+/-1775 - zm.prawdop. 1781/83 lub po 1790], [„Nobilis”]
 ż. NN.
 Dzieci :
 A1. Anna Myszkowska (ur.1781)
       m.(śl.10.02.1796 Żydowskie, dom nr 10) Łukasz Choma (ur.1770) ex Świątkowa
       [świadkowie ślubu : Piotr Borys i Teodor Pichosz], [LC Żydowskie, str.61]
 
 Mikołaj Myszkowski (ur.1768 - zm.26.01.1829 Żydowskie, dom nr 3), lat 78, de Żydowskie
 [wg aktu zgonu : data urodzenia 1751], [LM Żydowskie, str.261]
 ż.(śl.19.11.1792 Żydowskie, dom nr 39) Maria Ciupka (ur.1775 - zm.28.07.1844 Żydowskie), lat 68, [LC Żydowskie, str.60]
 [świadkowie ślubu : Teodor Sztuch i Andrzej Zazula (Żazula, Żozula) ex Żydowskie], [LC Żydowskie, str.60]
 ojc. Maksymilian Ciupka de Rozstajne
 mat. NN.
 Dzieci : (Anna, Katarzyna, Aleksy, Cyryl, Daniel, Gabriel, Jan)
 A1. Anna Myszkowska (ur.25.07.1794 Żydowskie, dom 3)
       [chrzestni : Daniel Kowal i Maria Szwancowa ( = Żwancz)], [LN Żydowskie, str.93]      
       m.(śl.20.11.1811 Żydowskie, dom 44) Bazyli Hawrilak (ur.1793), [LC Żydowskie, str.198]
 
 A2. Katarzyna Myszkowska (ur.1.01.1797 Żydowskie, dom 3)
       [chrzestni : Daniel Kowal i Tatiana Żwancz], [LN Żydowskie, str.95]
       m.(śl.3.08.1823 Żydowskie, dom 3) Jan Korba (ur.1781)
       [świadkowie ślubu : Andrzej Frycki i Stefan Kudła], [LC Żydowskie, str.254]
 
 A3. Aleksy Myszkowski (ur.14.03.1800 Żydowskie, dom 3)
       [chrzestni : Daniel Kowal i Maria Jarosz], [LN Żydowskie, str.99]
 
 A4. Cyryl Myszkowski (ur.18.03.1804 Żydowskie, dom 3 - zm.20.12.1857 Ciechania, dom 3) [LM Ciechania, skan 434]
       [chrzestni : Jan Welgosz i Maria Frycka], [LN Żydowskie, str.145]
       ż.(śl.21.02.1831 Żydowskie) Maria Konstantynowicz (ur.1816 - zm.13.10.1877 Żydowskie, dom 3), lat 65
       [świadkowie ślubu : Simeon Frycki i Jan Żwancz], [LC Żydowskie, str.354]
       ojc. Jakub Konstantynowicz (ur.1782) de Żydowskie (s. Teodora K. de Żydowskie)
       mat.(śl.1.02.1806 Olchowiec) Maria Skorodyńska (c. Jana S. de Olchowiec), [LC Olchowiec, str.102]
       Dzieci  : (Pantaleon, Bazyli, Ewa, Elias, Anna, Jan, Michał, Anastazja, Pelagia, Teodor, Stefan)
       B1. Pantelemon (Panteleimon, Pantaleon) Myszkowski (ur.4.08.1833 Żydowskie - zm.30.04.1895 Żydowske, dom 43)
             [chrzestni : Jakub Kohut i Ahaphia Kec, żona Grzegorza], [LN Żydowskie, str.341], [LM Ciechania, skan 84]
             1 ż.(śl.14.02.1859 Krempna, dom 17) Anastazja Kassycz (ur.27.01.1844 Kotań, dom 17), 
                  [LN Krempna, str.209], [LC Krempna, str.526]
                  ojc. Simeon Kassycz, de Kotań
                  mat. Maria Sabat, c. Grzegorza i Marii z d. Myszkowska (c. Samuela Myszkowskiego) [zob. wyżej]
             2 ż.(śl.8.02.1885 Krempna) Pelagia N. ((ur.1833), wdowa po Jan Markowicz
             Dzieci z 1 żony): (Maria 1, Teodor, Maria 2, Jan, Simeon, Anna, Bazyli, Michał 1, Stefan, Michał 2)
             C1. Maria Myszkowska (ur.1862 - zm.8.04.1864, dom 3) [LM Ciechania, skan 512]
             C2. Teodor Myszkowski (ur.15.11.1864 - zm.8.02.1917 Żydowskie, dom 3), lat 56 
                   [chrzestni : Teodor Frycki i Anastazja Korba, żona Bazlego], [LN, LM Ciechania, skan 507, 471]
                   ż. Rozalia Myśko (Miśko) [ur.+/-1865], c. Teodora M.i  Anny Puchyr (c. Mikołaja) – de Świątkowa Mała
                   Dzieci : (Jan 1, Anastazja, Pantelejmon, Jan 2, Cyryl, Maria, Bazyli, Anna)
                   D1. Jan Myszkowski (ur.20.02.1894 Żydowskie, par. Ciechania - zm.19.04.1894) [LN Ciechania, skan 56]
                   D2. Anastazja Myszkowska (ur.2.02.1895 Żydowskie), par. Ciechania, dom 3) [LN Ciechania, skan 74]
                         [chrzestni : Teodor Konstantynowicz i Anna Jarosz, żona Bazylego]
                         m.(śl.15.10.1911 Żydowskie) Bazyli Kohut (ur.1888), s. Jana i Heleny Fedak – de Krempna 
                         [świadkowie ślubu : Łukasz Kobelak i Stefan Popowczak], [LC Ciechania, skan 409]
                   D3. Pantelejmon Myszkowski (ur.27.11.1896 Żydowskie, par. Ciechania) [LN Ciechania, skan 97]
                         [chrzestni : Teodor Konstantynowicz i Anna Tkaczyk, żona Grzegorza]
                   D4. Jan Myszkowski (ur.1899 Żydowskie, par. Ciechania, dom 3) [LN Ciechania, skan 145]
                         [chrzestni : Teodor Puchyr i Anna Turczyk, żona Grzegorza]
                   D5. Cyryl Myszkowski (ur.9.04.1902 Żydowskie, par. Ciechania, dom 3) [LN Ciechania, skan 214]
                   D6. Maria Myszkowska (ur.25.02.1913 Żydowskie, par. Ciechania, dom 3) [LN Ciechania, skan 435]
                   D7. Bazyli Myszkowski [ur.+/-1895]
                         ż. Anna Rusyniak [ur.+/-1895], c. Bazylego i Tekli Sudyk de Kotań
                         Dzieci : (Anastazja 1, Jan, Anastazja 2, Demetrius)
                         E1. Anastazja Myszkowska (ur.3.03.1920 Żydowskie, dom 3 - zm.17.06.1920) [LN Ciechania, skan 502]
                         E2. Jan Myszkowski (ur.25.06.1921 Żydowskie, dom 3) [LN Ciechania, skan 514]
                         E3. Anastazja Myszkowska (ur.1922 - zm.5.02.1924 Żydowskie, dom 3) [LM Ciechania, skan 552]
                         E3. Demetrius Myszkowski (ur.8.06.1925 Żydowskie, dom 3), [LN Ciechania, skan 562]
                    D8. Anna Myszkowska [ur.+/-1900]
                          m.(śl.przed 1931) Jan Kułyk [ur.+/-1900], s. A. Kułyk i Marii Konstantynowicz
                          Dzieci :
                          E1. Teodor Kułyk (ur.19.12.1931 Żydowskie, dom 53)
             C3. Maria Myszkowska (ur.4.04.1867, dom 3) [LN Ciechania, skan 552]
                   m.(śl.29.05.1882 Ciechania, dom 25) Michał Orynycz (ur.1858), s. Stefana i Anastazji Kobylak – c. Anastazego
                   [świadkowie ślubu : Eliasz Orynycz i Jan Demianowicz], [LC Ciechania, skan 740]
                   Dzieci :
                   D1. Maria Orynicz (ur.1892)
                         m.(śl.17.11.1912 Żydowskie) Mikołaj Puchyr (ur.1888), s. Jana i Anny Korba (c. Jana) 
                         [LC Ciechanie, s. 424, 436]  
                         Dzieci : skan 606, 624, 650]                                        
             C4. Jan Myszkowski (ur.7.11.1869, dom 3) [LN Ciechania, skan 583]
                   [chrzestni : Bazyli Stech i Anna Konstantynowicz, żona Joachima]
             C5. Simeon Myszkowski (ur.1873 - zm.21.01.1890 Żydowskie, dom 3), lat 17
             C6. Anna Myszkowska (ur.10.07.1875 Żydowskie, dom 3) [LN Ciechania, skan 661]
             C7. Bazyli Myszkowski (ur.1.12.1877 Żydowskie, dom 3) [LN Ciechania, skan 691]
             C8. Michał Myszkowski (ur.20.03.1880 Żydowskie, dom 3 - zm.1.06.1880 Żydowskie, dom 3), 2,5 mies. 
                   [chrzestni : Teodor Frycki i Katarzyna Turczyk, żona Andrzeja], [LN, LM Ciechanie, skan 710, 746]
             C9. Stefan Myszkowski (ur.28.05.1881 Żydowskie, dom 3)
                   [chrzestni : Gabriel Konstantynowicz i Anna Konstantynowicz, żona Joachima], [LN Ciechania, skan 716]
                   ż.(śl.1904/8) Maria Kantor [ur.+/-1870], c. Szymona i Marii Czopiak
                   Dzieci : (Anastazja, Bazyli, Anna)
                   D1. Anastazja Myszkowska (ur.19.09.1908), dom 56
                         m.(śl.14.02.1931 Żydowskie) Stefan Ciołka (ur.19.09.1903), s. Gabriela i Ewy Hacyk [LC Ciechania, skan 633]
                         Syn Anastazji Myszkowskiej (ojc. NN.) :
                         E1. Bazyli Myszkowski (ur.15.01.1929 Żydowskie) [LN Ciechania, skan 623]
                         Dzieci Stefana i Anastazji :
                         E2. Jan Ciołka (ur.11.08.1932 Żydowskie, dom 33 - zm.9.09.1932) [LM Ciechania, skan 645]
                   D2. Bazyli Myszkowski (ur.8.12.1911 Żydowskie, par. Ciechania, dom 56), [LN Ciechania, skan 401]
                         [chrzestni : Teodor Kosko i Anna Konstantynowicz, żona Jana]
                   D3. Anna Myszkowska (ur.25.12.1917 Żydowskie, dom 56 - zm.11.02.2003), [LN Ciechania, skan 468]
                         w czasie okupacji niemieckiej, robotnik przymusowy, zatrudniona w rolnictwie : 
                         Westheim, Niemcy (V.1940 - III.1945)
                         m. N. Kikta [ur.+/-1915]
             C10. Michał Myszkowski (ur.28.06.1883 Żydowskie, nr 3 - zm.17.05.1884) [LN Ciechania, skan 759]
       B2. Bazyli Myszkowski (ur.12.03.1835 Żydowskie - zm.przed 1874) de Tychania (Ciechanie, Ciechania)
             [chrzestni : Jan Frycki i Feuroma Wirgała, żona Andrzeja], [LN Żydowskie, str.348]
             ż.(śl.16.11.1857 Ciechania) Julia Kantor (Sabat, Wirgało) (ur.1836 - zm.7.04.1898 Ciechania, dom 60), lat 61 i 9 mies., 
             [LC Ciechania, skan 421], mieszkali : Ciechania, 
             c. Michała Kantor i Anny Sabat – c. Grzegorza S.
             [2 mąż Julii Kantor - Myszkowskiej – (śl.8.02.1874 Ciechania) Stefan Suda, s. Michała i Anny], [LC Ciechania, s.639]
             Dzieci : (Michał, Maria, Helena, Andrzej, Elias, Anna)
             C1. Michał Myszkowski (ur.1860)
                   ż.(śl.17.02.1883 Ciechania, dom 60) Anastazja Szpak (ur.1867 - zm.7.03.1919 Żydowskie, dom 60), lat 52
                   c. Jana i Tekli Korba (Horba) [LM Żydowskie, par. Ciechania, skan 487]
                   [świadkowie ślubu : Paweł Kantor i Grzegorz Wirgała], [LC Ciechania, skan 757]
                   Dzieci : (Anna, Ewa, Demetrius, Bazyli)
                   D1. Anna Myszkowska (ur.4.10.1885, dom 60) [LN Ciechania, skan 782]
                         m.(śl.10.02.1902 Ciechania) Demetrius Kuk (ur.1871), s. Pawła i Ahaphiae Sztelma (c. Łukasza)
                         Dzieci :
                         E1. Jan Kuk (ur.1903)
                               ż.(śl.2.03.1926 Żydowskie) Anna Markow (ur.1903), c. Antoniego i Ewy Kantor (c. Grzegorza)
                               [LC Ciechania, skan 581, 602]
                   D2. Ewa Myszkowska (ur.26.04.1887 Ciechania, dom 27 - zm.28.05.1898 Ciechania, dom 60), lat 11
                   D3. Demetrius Myszkowski (ur.7.04.1890  Ciechania, dom 27 - zm.30.01.1892 Ciechania, dom 27), lat 1 i 3/4
                   D4. Bazyli Myszkowski (ur.29.08.1892 Ciechania, dom 27)
                         [chrzestni : Demetrius Sabat i Maria Hawrylak (z d. Myszkowska), żona Andrzeja]
             C2. Maria Myszkowska (ur.13.08.1863, dom 60) [LN Ciechania, skan 481]
                   m.(śl.15.02.1885 Ciechania, dom 11) Grzegorz Kuszwara (ur.1850), rolnik ex Krempna,
                   s. Łukasza i Heleny Kobelak [LC Ciechania, s.785]
                   Dzieci :
                   D1. Ewa Kuszwara [ur.+/-1890]
                         m. Stefan Frycki [ur.+/-1890], s. Józefa i Tekli Kantot [Kantor] (c. Andrzeja)
                         Dzieci :
                         E1. Teodor Frycki (ur.5.06.1928 Żydowskie, dom 58) [LN Ciechania, skan 606]
             C3. Helena Myszkowska (ur.4.07.1866, dom 60) [LN Ciechania, skan 529]
             C4. Andrzej Myszkowski (ur.28.08.1869, dom 60 - zm.29.08.1869, dom 60) [LN, LM Ciechania, skan 575, 580]
             C5. Elias Myszkowski (ur.1.8.1870, dom 60), [LN Ciechania, skan 591]
                   ż.(śl.przed 1902) Ewa Ksenych [ur.+/-1870]
                   ojc. Piotr Ksenych, Dołhe (Długie)
                   mat. Anna Barna
                   Dzieci : (Józef)
                   D1. Józef Myszkowski (ur.3.01.1902 Długie), dom 17, [LN Długie, skan 428]
             C6. Anna Myszkowska (ur.10.03.1873 - zm.13.07.1874, dom 60) [LN, LM Ciechania, skan 619, 642]  
 
       B3. Ewa Myszkowska (ur.4.01.1837 Żydowskie - zm.27.05.1911 Żydowskie, dom 21), [LM Ciechania, skan 407]
             [chrzestni : Jakub Kohut i Maria Turczyk, żona Jana], [LN Żydowskie, str.412]
             m.(śl.22.11.1852 Żydowskie) Teodor Frycki (ur.1833), 
             s. Jana F. de Żydowskie i Marii Tyszko, c. Onufrego de Polany, [LC Żydowskie, str.242]
             Dzieci : [skany : 1861/473]
             C1. Katarzyna Frycka (ur.1880)
                   1 m. Jan Szwiczko [ur.+/-1875]
                   2 m.(śl.19.02.1910 Żydowskie, par. Ciechania) Michał Fedak (ur.1876) [LC Ciechania, skan 392]
       B4. Elias Myszkowski (ur.14.07.1839 Żydowskie - zm.10.08.1873, dom 65), mieszkał : dom nr 65
             [chrzestni : Jan Grycki i Maria Konstantynowicz, żona Jana], [LN Żydowskie, str.467], [LM Ciechania, skan 634]
             ż.(śl.28.02.1864 Ciechania) Marta Kuk (Kułyk) [ur.1845), c. Jana i Marii Turczyk
             [świadkowie ślubu : Bazyli Korba i Wojciech Węglar], [LC Ciechania, skan 510]
             [2 mąż Marty Kuk – (ślub 14.02.1875 Ciechania, dom 65) Piotr Welgos (ur.1848),
             s. Aleksego Welgos de Żydowskie i Ewy z d. Rychwalska – c. Jana R. de Wyszowadka]
             Dzieci : (Stefan, Jan, Anastazja)
             C1. Stefan Myszkowski (ur.8.04.1865 dom 3 - zm.8.08.1880 Żydowskie, dom 65), lat 15 
                   [chrzestni : Stefan Kulik i Katarzyna Turczyk, żona Andrzeja], [LN, LM Ciechania, skan 522, 746]
             C2. Jan Myszkowski (ur.23.05.1868, dom 65), mieszkał : Żydowskie, dom 65 [LN Ciechania, skan 567]
                   ż.(śl.8.11.1891 Żydowskie) Maria Korba (ur.1874) [LC Ciechania, s.877]
                   ojc. Tymoteusz Korba 
                   mat. Barbara Dawyd, c. Szymona i Eufrozyny
                   Dzieci : (Anna, Anastazja, Maria, Elias, Tekla, Stefan, Jan)
                   mieszkali m.in. : USA, Kanada, Ukraina, Wąsosz k. Rawicza (Dolny Śląsk)
                   D1. Anna Myszkowska (ur.23.12.1892 Żydowskie, par. Ciechania) [LN Ciechania, skan 23]
                   D2. Anastazja Myszkowska (ur.15.04.1898 Żydowskie, par. Ciechania) [LN Ciechania, skan 127]
                         [chrzestni : Teodor Konstantynowicz i Anna Turczyk, żona Grzegorza]
                         m.(śl.9.02.1919 Żydowskie) Michał Szwiczko (ur.1894), s. Bazylego i Justyny Korba (c. Daniela)
                         [LC Żydowskie, skan 491]
                         Dzieci ; (Jan, Anna 1, Anna 2)
                         E1. Jan Szwiczko (ur.9.05.1920 Żydowskie, dom 46) [LN Ciechania, skan 502]
                               [w akcie chrztu : ojc. Tadeusz Szwiczko, s. Grzegorza i Pelagii Synycia (c . Demitri)]
                               [w innym akcie chrztu w 1920, 1922 r. Michał Szwiczko i żona Maria Homik, skan 503]
                         E2. Anna Szwiczko (ur.19.05.1923 Żydowskie, dom 46 - zm.29.01.1924), [LN Ciechania, skan 538]  
                               [Rodzice : Tadeusz Szwiczko i Anastazja Myszkowska]  
                         E3. Anna Szwiczko (Swiczko) (ur.14.04.1926 Żydowskie, dom 46), [LN Ciechania, skan 538]  
                               [Rodzice : Tadeusz Szwiczko i Anastazja Myszkowska]  
                   D3. Maria Myszkowska (ur.28.07.1901 Żydowskie, par. Ciechania) [LN Ciechania, skan 193]
                         [chrzestni : Teodor Konstantynowicz i Anna Turczyk, żona Grzegorza]
                         m.(śl.13.11.1921 Żydowskie) Jan Chmil (ur.1898), s. Jana i Anny Opałak (c. Damiana) de Ożenna
                         [LC Żydowskie, skan 517]
                   D4. Elias Myszkowski (ur.7.07.1904 Żydowskie, par. Ciechania, dom 65)
                         [chrzestni : Teodor Konstantynowicz i Anna Jarosz, żona Bazylego], [LN Ciechania, skan 258]
                         ż.(śl.32.10.1925 Żydowskie) Maria Ardan (ur.1904), [LC Ciechania, skan 570]
                         c. Mikołaja i Anny Kuk (c. Pawła)
                         Dzieci : (Anna)
                         E1. Anna Myszkowska (ur.28.02.1927 Żydowskie, dom 65) [LN Ciechania, skan 589]
                   D5. Tekla Myszkowska (ur.1910 - zm.28.11.1918 Żydowskie, dom 65), lat 8 i ½ [LM Ciechania, skan 479]
                   D6. Stefan Myszkowski (ur.13.05.1912 Żydowskie, dom 65 - zm.11.10.1912, dom 65)
                         [chrzestni : Teodor Konstantynowicz i Anna Turczyk, żona Grzegorza], [LN Ciechania, skan 418]
                   D7. Jan Myszkowski (ur.5.02.1916 Żydowskie, par. Ciechania, dom 56 - zm.19.04.1999 Czatkowice, poch. Milicz) 
                         [LN Ciechania, skan 464]
                         deportowany do pracy przymusowej w III Rzeszy w latach 1940 – 1945 [„Straty oobowe ...”]
                         [Informacje : Wojciech Myszkowski z Warszawy]
                         ż. Izydora Śnichowska (ur.1921)
                         ojc. Adolf  Śnichowski
                         mat. Anna Ostapowicz
                         Dzieci :
                         E1. Kazimierz Myszkowski [ur.+/-1945]
                               ż. NN.
                               Dzieci :
                               F1. Wojciech Myszkowski, Warszawa
             C3. Anastazja Myszkowska (ur.1879 - zm.22.05.1879 Żydowskie, dom 65) [LM Ciechania, skan 744]
       B5. Anna Myszkowska (ur.3.06.1841 Żydowskie)
             [chrzestni : Daniel Korba i Eufrozyna Ardan, żona Andrzeja], [LN Żydowskie, str.20]
             m. Jan Terek (Terch) [ur.+/-1840], agricola in Ciechania, 
             s. Antoniego i Marianny Hudak (ur.1806 - zm.12.01.1851 Ciechania) (c. Dionisii)
             Córka :
             C1. Maria Terek (ur.27.05.1868, dom 40) [LN Ciechania, skan 544]
                   m.(śl.19.11.1882 Ciechania, dom 40) Andrzej Hawrylak (ur.1860) de Ropianka [LC Ciechania, skan 739]
       B6. Jan Myszkowski (ur.27.04.1843 Żydowskie)
             [chrzestni : Jan Frycki i Maria Turczyk, żona Jana], [LN Żydowskie, str.71]
             ż.(śl.2.02.1873 Ciechania, dom 9) Anna Hocyk (ur.1842 - zm.24.05.1887, dom 9), lat 45 [LM Ciechania, skan 814]
             c. Jana i Anastazji Tomaszczyk (Tomanczyk) de Ciechania [LC Ciechania, skan 623]
             [1 mąż Anny Hocyk – Jan Pyrtko de Ciechania]
             Dzieci : (Maria, Teodor, Stefan, Maria)
             C1. Maria Myszkowska (ur.5.11.1874, dom 9)
                   [chrzestni : Jan Gałczyk i Maria Bobak, żona Jana], [LN Ciechania, skan 637]
             C2. Teodor Myszkowski (ur.25.08.1879 - zm.24.09.1887, dom 60), lat 8 [LM Ciechania, skan 814]
                   [chrzestni : Jan Terch i Maria Kantor, żona Teodora], [LN Ciechania, skan 702]
             C3. Stefan Myszkowski (ur.25.07.1882, dom 61 - zm.24.08.1882, dom 61) [LN, LM Ciechania, skan 722, 750]
             C4. Maria Myszkowska (ur.24.08.1885, dom 61 - zm.15.09.1887, dom 60), lat 2 [LN, LM Ciechania, skan 782, 814]
       B7. Michał Myszkowski (ur.15.09.1844 - zm.25.06.1847 Żydowskie), lat 2 i 8 miesięcy
             [chrzestni : Jan Frycki i Maria Konstantynowicz, c. Jana], [LN Żydowskie, str.92]
       B8. Anastazja Myszkowska (ur.27.07.1847 Żydowskie)
             [chrzestni : Andrzej Ardan i Maria Turczyk, wdowa], [LN Żydowskie, str.144]
       B9. Pelagia Myszkowska (ur.17.05.1850 Żydowskie)
             [chrzestni : Jan Frycki i Anastazja Kohut, żona Jakuba], [LN Żydowskie, str.207]
             m.(śl.11.02.1868, dom 3) Jan Frycki (ur.1843), s. Antoniego i Marii Sztech (c. Michała)
             [świadkowie ślubu : Bazyli Stech i Daniel Korba – de Żydowskie], [LC Żydowskie, skan 570]
       B10. Teodor Myszkowski (ur.18.06.1853 Żydowskie), [LN Żydowskie, str.259]
       B11. Stefan Myszkowski (ur.19.03.1857 Żydowskie, dom 3 - zm.22.12.1911 Żydowskie)
               [chrzestni : Jan Frycki i Julianna Konstantynowicz], [LN Ciechania, skan 426]
               ż.(śl.24.05.1888 Ciechania, dom 3) Anna Korba (ur.1864 - zm.28.01.1923 Żydowskie, dom 37), 
               c. Jana i Anny Chmełysz (Chmel, Chmełyk) [1 mąż Anny Korba – Jan Puchyr], [LC Ciechania, skan 837]
               Dziec z 1 żony : (Ewa, Jan, Bazyli, Teodor, Michał, Maria, Anastazja) 
               C1. Ewa Myszkowska (ur.24.02.1890 Żydowskie, dom 37 - zm.11.03.1890) [LN, LM Ciechania, skan 856, 860]
               C2. Jan Myszkowski (ur.10.06.1891 Żydowskie, dom 37 - zm.10.02.1912 Żydowskie, dom 37), lat 20 i 7 mies. 
                     [LM Ciechania, skan 422]
               C3. Bazyli Myszkowski (ur.5.01.1894 Żydowskie, par. Ciechania, dom 37)
                     [chrzestni : Stefan Myszkowski i Justyna Świeczko, żona Bazylego], [LN Ciechania, skan 56]
               C4. Teodor Myszkowski (ur.25.08.1896 Żydowskiem par. Ciechania - zm.7.05.1922, dom 37) 
                     [LN Ciechania, skan 97], [LM Ciechania, skan 527]
               C5. Michał Myszkowski (ur.13.06.1899 Żydowskie, par. Ciechania, dom 37)
                     [chrzestni : Stefan Myszkowski i Helena Żwancz, żona Bazylego], [LN Ciechania, skan 145]
               C6. Maria Myszkowska (ur.24.05.1903 Żydowskie, par. Ciechania, dom 37), [LN Ciechania, skan 239]
                     m. Jan Sewian [ur+/-1900], s. Andrzeja i Anastazji Kiec (c. Jana)
                     Dzieci :
                     D1. Andrzej Sewian (ur.19.08.1927 Żydowskie, dom 79 - zm.30.05.1928) [LN Ciechania, skan 590]
               C7. Anastazja Myszkowska (ur.26.02.1903 Żydowskie, par. Ciechania, dom 37), [LN Ciechania, skan 297]
 
 A5. Daniel Myszkowski (ur.12.12.1810 Żydowskie, dom 3 - zm.16.01.1820 Żydowskie), lat 9
       [chrzestni : Andrzej Frycki i Marianna Żwancz], [LN Żydowskie, str.151]
 
 A6. Gabriel Myszkowski (ur.25.03.1814 Żydowskie, dom 3 - zm.29.06.1853 Żydowskie), lat 39 [LM Żydowskie, str.264]
       [chrzestni : Andrzej Frycki i Marianna Żwancz], [LN Żydowskie, str.191], [LM Żydowskie, str.264]
       ż.(śl.21.11.1842 Żydowskie) Anastazja (Nastazja) Kiec (Kec) (ur.1821) 
       [świadkowie ślubu : Bazyli Korba i Bazyli Zwancz], [LC Żydowskie, str.55]
       ojc. Bazyli Kiec (Kec)
       mat. Maria Hawrylak (c. Bazylego)
       Dzieci : (Anastazja, Michał)
       B1. Anastazja Myszkowska (ur.1.01.1845 Żydowskie)
             [chrzestni : Bazyli Zwancz de Żydowskie i Maria Frycka, żona Bazylego], [LN Żydowskie, str.108]
             m.(śl.14.07.1867 Kotań, par. Krempna) Elias Fudziak recte Fudzak [ur.+/-1845], de Kotań, s. Jana i Marii Kassycz
             [LC Krempna, str.631], [Dzieci : LN Krempna, str.643, 680]
       B2. Michał Myszkowski (ur.13.11.1848 Żydowskie)
             [chrzestni : Bazyli Korba de Żydowskie], [LN Żydowskie, str.166]
 
 A7. Jan Myszkowski (ur.17.07.1818 Żydowskie, dom 3 - zm.25.12.1883, dom 55) [LM Ciechania, skan 762], lat 66
       [chrzestni : Jan Żwacz i Anastazja Korba], [LN Żydowskie, str.193]
       1 ż.(śl.14.02.1843 Rozstajne, dom 55) Maria Kec [Kiec] (Korba, Kohut) (ur.1826) 
             [świadkowie ślubu : Andrzej Frycki i Antoni Demianowicz], [LC Żydowskie, str.74] 
             ojc. Bazyli (Wasyl) Kec, Korba, Kohut, Czumowicz recte Kiec de Żydowskie 
             mat. Ewa Fedak (Hudak) (c. Andrzeja de Krempna]       
       2 ż.(śl.20.11.1870 Ciechania, dom 47) Maria Turczyk (ur.1820 - zm.25.11.1892 Żydowskie, nr 55) [1 mąż – Józef Orynicz],
             c. Andrzeja i Heleny Czułyj, c. Bazylego de Długie [LC Ciechania, skan 602]
       Dzieci z 1 żony : (Julianna, Anna, Agapia, Pelagia, Teodozja, Stefan, Onufry, Maria, Teodor, Bazyli, Jan)
       B1. Julianna Myszkowska (ur.31.12.1844 Żydowskie)
             [chrzestni : Michał Prystasz i Maria Konstantynowicz z d. Demianowicz, żona Jana K.
             (c. Jana Demianowicza i Vastazji z d. Skorodyńska (c. Jerzego Skorodyńskiego], 
             [LN Żydowskie, str.92]
             m.(śl.12.11.1865 Żydowskie, dom 55) Stefan Kec (Kiec) (ur.1840), [LC Ciechania, skan 525]
             [świadkowie ślubu : Bazyli Korba i Jan Kec]
             s. Jana Kec i Teodozji Kobelak (c. Piotra) – de Krempna
             Dzieci : (Pelagia, Jakub, Barbara, Maria)
             C1. Pelagia Kiec [ur.+/-1865]
                   m. Jakub Kiec (ur.1867) 
                   [2 żona Jakuba Kiec – (śl.28.05.1899 Żydowskie, par.Ciechania) Rozalia Kulik (ur.1877), 
                   c. Teodora K. i Anny Czopiak (c. Stefana)], [LC Ciechania, skan 159]
             C2. Jakub Kiec (ur.19.10.1866, dom 55) [LN Ciechania, skan 537]
                   ż. Anna Paryła [ur.+/-1875], c. Teodora i Anny Hułych
             C3. Barbara Kiec (ur.28.11.1868, dom 55) [LN Ciechania, skan 568]
                   m.(śl.18.02.1898 Żydowskie, par. Ciechania) Samuel Słabczak (ur.1872), 
                   s. Teodora i Anastazji Janczak (c. Demetrii) 
                   [świadkowie ślubu : Stefan Myszkowski i Teodor Turczyk], [LC Ciechania, skan 138]
             C4. Maria Kec (ur.27.09.1871, dom  20) [LN  Ciechania, skan 613]
       B2. Anna Myszkowska (ur.22.08.1847 Żydowskie)
             [chrzestni : Bazyli Korba i Maria Kantor, wdowa], [LN Żydowskie, str.144]
       B3. Agapia Myszkowska (ur.5.01.1850 Żydowskie - zm.29.04.1850 Żydowskie), 4 mies.
             [chrzestni : Teodor Korba de Żydowskie i Agapia Kohut, żona Gabriela de Żydowskie], [LN Żydowskie, str.206]
       B4. Pelagia Myszkowska (ur.22.05.1851 Żydowskie)
             [chrzestni : Jan Kohut i Maria Frycka, żona Jana de Żydowskie], [LN Żydowskie, str.223]
             m.(śl.4.10.1874 Ciechania, dom 55) Michał Sokół (ur.1841), s. Jana i Heleny Michalik de Kotań – c. Jakuba
       B5. Teodozja Myszkowska (ur.1855)
             m.(śl.14.06.1875 Ciechania, dom 45, 55) Teodor Turczyk (ur.1853 - zm.22.10.1927 Żydowskie, dom 45), lat 74
             s. Gabriela i Anny Kec – c. Teodora Kiec de Żydowskie [LC Ciechania, skan 664]
             Dzieci : [skany : 1876/674, 1878/703, 1881/716, 1889/847]
             C1. Maria Turczyk (ur.1878 Żydowskie, dom 54), [LN Ciechania, skan 703]
                   m. Elias Welgos [ur.+/-1880]
       B6. Stefan Myszkowski (ur.ok.1857 - zm.21.05.1922 Żydowskie, dom 55), lat 65 [LM Ciechania, skan 527]
             ż.(śl.1878 Krempna) Anastazja Kobelak (Kobylak) (ur.1863), 
             c. Józefa K. i Pelagii Bowanko (c. Bazylego), de Krempna
             Dzieci : (Bazyli, Maria, Jan, Michał, Antoni, Anna, Tekla, Ewa, Pelagia, Stefan, Bazyli, Mikołaj, Teodor, Anna)
             C1. Bazyli Myszkowski (ur.20.04.1881 - zm.26.04.1881, dom 55) [LN, LM Ciechania, skan 712, 748]
             C2. Maria Myszkowska (ur.23.10.1882 Żydowskie, dom 55 - zm.po 1920), dom 55
                   [chrzestni : Jan Demianowicz i Anna Kohut, żona Michała], [LN Ciechania, skan 726]
                   m.(śl.1901 Żydowskie, par. Ciechania) Jan Turczyk (ur.1876), s. Macieja i Marii Konstantynowicz (c.Jana)
                   [świadkowie ślubu : Teodor Konstantynowicz i Teodor Sztech], [LC Ciechania, skan 206]           
                   Dzieci :
                   D1. Anna Turczyk (ur.1905)
                         m.(śl.18.02.1928 Żydowskie) Teodor Hatulewicz (ur.1903), s. Stefana i Katarzyny Korba (c. Grzegorza)
                         [LC Żydowskie, skan 621]
                   D2. Simeon Turczyk (ur.1907)
                         ż.(śl.18.02.1929 Żydowskie) Anastazja Hatalewicz (ur.1905), c. Stefana i Katarzyny Korba (c. Grzegorza)
                         Dzieci : Bazyli, skan 651]
                   Dziecko Marii Myszkowskiej (ojc. NN.) :
                   D3. Teodor Myszkowski (ur.19.02.1930 - zm.25.02.1930) [LN Żydowskie, skan 624]
             C3. Jan Myszkowski (ur.14.12.1884 Żydowskie, dom 55) [LN Ciechania, skan 774]
             C4. Michał Myszkowski (ur.9.05.1887 Żydowskie, dom 55) [LN Ciechanie, skan 817]
                   ż. Tekla Hołdach (Gowda, Howda, Houda) [ur.+/-1890], 
                       c. Andrzeja i Marii Kaczmarczyk (c. Grzegorza), de Świątkowa
                   Dzieci : (Stefan, Jan)
                   D1. Stefan Myszkowski (ur.16.09.1911 Żydowskie, dom 55) [LN Ciechania, skan 403]
                         ż. Ludwika Gracoń [ur.+/-1910], c. Stefana i Tekli Wasko
                         Dzieci : (Michał, Maria)
                         E1. Michał Myszkowski (ur.6.03.1932 Żydowskie, dom 55 - zm.10.01.1933) [LN Ciechania, skan 650]
                         E2. Maria Myszkowska (ur.19.11.1933 Żydowskie, dom 55) [LN Ciechania, skan 655]
                   D2. Jan Myszkowski (ur.20.06.1914 Żydowskie)
                         ż.(śl.16.02.1933 Żydowskie) Rozalia Homyk (ur.15.04.1914), c. Teodora i Ewy Fesz [LC Ciechania, skan 659]
             C5. Antoni Myszkowski (ur.28.03.1889 Żydowskie, dom 55 - zm.12.04.1890, dom 55) [LN Ciechanie, skan 846]
             C6. Anna Myszkowska (ur.20.04.1891 Żydowskie, dom 55)
                   [chrzestni : Antoni Wasko i Maria Gracoń, żona Ignacego], [LN Ciechania, skan 871]
             C7. Tekla Myszkowska (ur.7.09.1893 Żydowskie, par. Ciechania) [LN Ciechania, skan 41]
                   [chrzestni : Stefan Myszkowski, Maria Gracoń, żona Ignacego – oboje de Żydowskie]
                   w 1903 r. wyemigrowala do USA, przyjął ją brat Jan Myszkowski
             C8. Ewa Myszkowska (ur.6.01.1896 Żydowskie, par. Ciechania, dom 55)
                   [chrzestni : Jan Demianowicz i Maria Welgos, żona Piotra], [LN Ciechania, skan 95]
             C9. Pelagia Myszkowska (ur.3.07.1898 Żydowskie, par. Ciechania, dom 55) [LN Ciechania, skan 128]
                   [chrzestni : Jan Rusynyk i Maria Welgos, żona Piotra]
                   m.(śl.6.02.1923 Żydowskie, dom 55) Michał Cirkot (Cyrkot) (ur.1888), wdowiec, s. Andrzeja i Anny Sabat
                   Dzieci : (Bazyli, Stefan)
                   D1. Bazyli Cyrkot (ur.31.01.1926 Żydowskie) [LN Żydowskie, skan 572]
                   D2. Stefan Cyrkot (ur.13.06.1927 Żydowskie, dom 33 - zm.25.08.1927) [LN Ciechania, skan 587]
             C10. Stefan Myszkowski (ur.9.05.1900 Żydowskie, par. Ciechania, dom 55 - zm.17.08.1904) 
                   [LN Ciechania, skan 171]
             C11. Bazyli Myszkowski (ur.23.06.1902 Żydowskie, par. Ciechania, dom 55 - zm.29.06.1902)  
             C12. Mikołaj Myszkowski (ur.18.12.1903 Żydowskie, par. Ciechania, dom 55 - zm.28.12.1903) 
                   [LN Ciechania, skan 241]
             C13. Teodor Myszkowski (ur.24.03.1906 Żydowskie, par. Ciechania, dom 55 - zm.7.04.1906) [LN Ciechania, skan 297]
             C14. Anna Myszkowska [ur.+/-1885]
                     m. Teodor Korba [ur.+/-1885], s. Tymoteusza i Barbary Dawyd
                     Dzieci :
                     D1. Stefan Korba (ur.1.12.1909 Żydowskie)
                           ż.(śl.7.02.1931 Żydowskie) Maria Żazula (ur.28.02.1904) de Ciechania [LC Ciechania, skan 633]
                           ojc. January Żazula
                           mat. Anastazja Kułyk
                     D2. Tekla Korba (ur.18.05.1912 Żydowskie) [LN Ciechania, skan 419]
                     D3. Maria Korba (ur.1915 - zm.21.01.1916, dom 16), 10 mies. [LM Ciechania, skan 466]
                     D4. Maria Korba (ur.15.02.1916 Żydowskie, dom 15) [LN Ciechania, skan 464]
       B7. Onufry Myszkowski (ur.2.06.1859 C.- zm.20.06.1859 Żydowskie, dom 55), 18 dni [LN, LM Ciechania, skan 456, 461]
       B8. Maria Myszkowska (ur.1861 - zm.6.02.1863 Żydowskie, dom 55), lat 2 [LM Ciechania, skan 495]
       B9. Teodor Myszkowski (ur.1863, dom 55 - zm.13.11.1863) [LN Ciechania, skan 490]
       B10. Bazyli Myszkowski (ur.20.01.1865, dom 55 - zm.28.01.1865, dom 55), 8 dni [LN, LM Ciechania, skan 522, 527]
       B11. Jan Myszkowski (ur.4.09.1867, dom 55 - zm.20.09.1867, dom 55), [LN, LM Ciechania, skan 553, 558]
 
 Inni :
 N. Myszkowski [ur.+/-1835]
 ż. NN.
 Dzieci : (Teodor, Iwan)
 A1. Teodor Myszkowski (ur.1864), Żydowskie, w 1903 r. wyemigrował do USA
        [30.06.1903 r. przybył do portu Nowy Jork z portu Bremen, statkiem Grosser Kurfust,
        przyjął go brat Iwan Myszkowski]
 A2. Iwan Myszkowski (Moszkowski) (ur.1870 Żydowskie), w 1910 r. wyemigrował do USA
        [22.02.1910 przybył do portu Nowy Jork z portu Hamburg, statkiem Kaiserin Augusta Victoria]
 
  cd. lini Myszkowskich (Żydowskie, Rozstajne) :
  Teodor Myszkowski [ur.+/-1850], agricola in Rozstajne
  ż. Anastazja Chomik [ur.+/-1850], c. Józefa
  Dzieci :
  Ewa Myszkowska [ur.+/-1880]
  m.(śl.przed 1903) Terentius Kuryłowicz [ur.+/-1880], agricola in Radocyna
  ojc. Paweł Kuryłowicz (ur.1851), s. Jana i Anastazji Barna
  mat.(śl.14.02.1876 Radocyna) Maria Prokopczak (ur.1852), c. Grzegorza i Anastazji Kuryłko [LC Radocyna, skan 71]
 
 1887 r. - Michał Miszkowski (!) (ur.1887), Żydowskie, wyemigrował w 1912 r. do USA
              [23.06.1912 r. przybył do portu Nowy Jork z portu Hamburg, statkiem Kaiserin Auguste Wictoria,
              przyjął go brat Iwan Myszkowski]
 1889 r. - Wasyl Myszkowski (Moszkowski) (ur.1889 Żydowskie), wyemigrował do USA w 1909 r.
              [12.11.1909 r. przybył do portu Nowy Jork z portu Bremen, statkiem Cassel, przyjął go wuj Wasyl Moszkowski]
 1893 r. - Tekla Myszkowska (ur.1893), Żydowskie, wyemigrowała w 1909 r. do USA
              [16.11.1909 r. w porcie Nowy Jork przyjął ją brat Iwan Myszkowski]
 1895 r. - Wasyl Miszkowsky (!), (ur.1895), Żydowskie, wyemigrował w 1913 r. do USA, kawaler, lat 18
              [9.07.1913 r. przybył do portu Nowy Jork z portu Hamburg, statkiem President Grant,
              przyjął go Fedor Tarcsik (w 1906 wyemigrował z Żydowskie)]
 1895 r. - Anna Myszkowska [w pisowni Majozkowska] (ur.1895), Żydowskie, wyemigrowała w 1913 r. do USA
              [21.04.przybyła do portu Nowy Jork z portu Bremen, statkiem Kleist, panna, lat 18,
              przyjęła ja siostra Ewa Myszkowska]
                

 Przypisy :
 
 [1] Par. Polany (dekanat Dukla, cyrkuł Jasło) [Polany – 6 km na E od Krempnej]
 W latach 1768 - 1772 wieś była własnością Marszałka Konfederackiego Adama Parysa i stanowiła bazę konfederatów barskich. 
 Po upadku tego powstania, osiedliło się tu wielu konfederatów.
 1793 r. - Kacper Olszański, posesor wsi Polany
 1795 r. - M..Paweł Skierski, posesor wsi Polany, religia : ewangel. reformow.
                i żona M. Joanna Reyzner (zm.1.08.1795 Polany), lat 43, c. Tomasza, religia : ewangel. reformow. [LN Polany, str.57]
 1815 r. - Michał Sikorski, posesor in Polany
 
 Proboszczowie i administratorzy kościelni w par. Polany :
 Grzegorz Myszkowski (wzm.1770 - 1789)
 Samuel Myszkowski (wzm.1789 - 1807)
 Michał Myszkowski, administrator par. Polany (wzm.1807)
 
 Mikołaj Liskowacki [Liskawacki] (wzm.1810 - 1821), 
 ż. Anna Mańkowska, c. Marcina i Heleny z d. Baranowska
 
 1821 r. - Bazyli Bawankiewicz (ur.1785), administrator wsi Polany, ż. Justyna Myszkowska – Jakowicz (ur.1783), c. Samuela
 
 Daniel Horbalewicz [ur.+/-1785 - zm.przed 1870], 
 paroch in Żydowskie (wzm.1814 - 1823), paroch in Polany od 1822 r., 1854 r. administrator in Hirowa
 żona Teresa Nagy (ur.ok.1792 - zm.10.05.1870 Polany, dom 59), lat 78 c. Siemiona Nagy (Nagowski), parocha in Grab i Ewy Zetkiej
 Dzieci :
 A1. Julianna Horbalewicz (ur.1814)
        m.(śl.1836 Polany, dom 71) Mikołaj Ardan (ur.1808), Polany, dom 4 [LC Polany, s. 436]
        ojc. Nicephor Ardan (ur.1784 - zm.1845 Polany, dom 4), lat 61
        mat Maria Goydycz (ur.1791 - zm.20.04.1837 Polany, dom 4) [LM Polany, s. 467]
        Dzieci : 
        B1. Jan Ardan (ur.1.10.1837 Polany, dom 4) [LN Polany, s. 449]
 A2. Józef Horbalewicz (ur.1819 - zm.28.11.1836 Polany, dom 7), lat 17
 A3. Marianna Horbalewicz (ur.26.11.1823 Polany, dom 71) [LN Polany, s. 266]
        m.(śl.27.04.1847 Polany, dom 71) Bazyli Matuszek (ur.1819), s. Jana M., posesora in Steniatyn (cirk. Żołkoviensis) i Marii
        Dzieci : 
        B1. Jan Matuszek (ur.19.10.1844 Polany, dom 71) [LN Polany, s. 558]
        B2. Antoni Matuszek (ur.7.05.1846 Polany, dom 71 - zm.24.05.1846, dom 71) [LN Polany, s. 578] [ojc. Ignacy Peszkowski]
              [chrzestni : Ignacy Peszkowski de Krempna, Marianna Wapińska, żona Jana Wapińskiego, parocha in Świątkowa]
 A4. Jan Horbalewicz (ur.1833 Polany, dom 71 - zm.31.05.1834, dom 71) [LN Polany, s. 352]
 A5. Anna Horbalewicz [ur.+/-1830]
         m. Andrzej Dytko (ur.1827 Polany)
         ojc. Stefan Dytko (ur.1805 - zm.20.05.1863 Polany, dom 62)
         mat.(śl.1821 Polany) Pelagia Pekiera (ur.1805), c. Teodora (ur.1773) i Marii z d. Myszkowska (ur.1779)
 
 Teodor Semeczka, administrator par. Polany (wzm.1846)
 Józef Męciński, administrator par. Polany (wzm.1847)
 
 Leo Equis de Skrobeciowicz Sielecki (wzm.od 1850 r.), parochus in Polany, 
 s. Teodora, heredes in villa Sielec i Anny, c. Aleksandra de  Watiuszczak Manasterski
 żona GD. Krystyna Czerniecka (ur.ok.1794 - zm.10.01.1865 Polany, dom 71), lat 39, [LM Polany, str.792],
 c. Jana Cz. de Rozwadów i Tekli [Teresy] Pietraszkiewicz [Pietrasiewicz] (c. Andrzeja P., kanonik Przemyśl)
 Dzieci : Faustyna (ur.1849), Anna (ur.1850), Władysław (ur.1851), Natalia Maria (ur.1854), Jan (ur.1856), Maria Zofia (ur.1858)
 
        [powiększ]
  Odcisk pieczęci cerkwi grekokatolickiej pw. św. Jana Złotoustego w Polanach
 
        [powiększ]
  Polany, cerkiew przed odbudową 
 
 Najwcześniej odnotowani osadnicy w XVI wieku :
 Szlachetni :
 Tomasz Myszczowski, osadnik
 Tadeusz i Fedor Myszkowscy
 
 [2] Par. Radocina, ob. Radocyna (dekanat Dukla) [zob. pkt 5.2]
 
    Odcisk pieczęci par. Radocyna pw. Św. Kosmy i św. Damiana
 
 Proboszczowie :
 Ignacy Myszkowski (ur.1723 - zm.15.06.1797 Radocina), parochus in Radocina (wzm.od 1784 r.)
 Jonnes Jaryna (ur.1762), proboszcz gr. - kat.(wzm.1810 – 1832)
 ż. NN.
 Dzieci :
  A1. Maria Jaryna [ur.+/-1795]
         m. Jan Synica [ur.+/-1795]
         Dzieci :
         B1. Bazyli Synica (ur.1822 - zm.1822 Kotań, dom 15)
         B2. Stefan Synica (ur.3.01.1824 Kotań, dom 15) [LN Krempna, s.341]
         B3. Anna Synica (ur.1.04.1827 Kotań, dom 15) [LN Krempna, s.349]
         B4. Andrzej Synica [ur.+/-1820] de Kotań (Kottan) [Kotań – filia par. Krempna]
               ż. Helena Fesz [ur.+/-1820], c. Jana i Marii Hrycyszyn (c. Michała H.de Barwinek)
               [Dzieci : LN Krempna, str.410]
         B5. Mateusz Synica [ur.+/-1820]
               ż. Anna Soseńko [ur.+/-1820], c. Grzegorza S. ex Szwirzowa i Marii Cirkot, c. Bazylego ex Szwirzowa
               [Dzieci : LN Krempna, str.379]
 1843 r.  - proboszcz grekokatolicki, ks. Leo Czaykowski
 1844 r. - proboszcz grekokatolicki, ks. Teodor (Teodozy) Wędziłowicz (ur.1813 - zm.23.03.1865), lat 52,
                s. Łukasza W. , parocha in Krępna i Zuzanny Horn
                ż. Ludwika Mieyska (Miejska) (ur.ok.1822 - zm.24.09.1874 Radocyna) c. Jana M. parocha in Czarne i Marii z d. Męcińska
                (c. Michała M., parocha in Czarne i Marii z d. Krynicka)
                Dzieci Teodora i Ludwiki :
                A1. Teofila Wędziłowicz (ur.1847)
                      m.(śl.22.11.1870 Radocyna) Władysław Marek (ur.1840), inspektor lasów in Żydowskie, s. Rudolfa i Tekli Milenad
                A1. Władysław Wendziałowicz (ur.1850 - zm.12.05.1871 Radocyna), lat 21
                A2. Natalia Wędziłowicz (ur.1856)
                       m.(śl.28.07.1878 Radocyna) Władysław Krzyżanowski (ur.1850), inspektor leśny in Desznica [LC Radocyna, skan 122]
                       ojc. Stanisław Krzyżanowski, ekonom in Teodorówka
                       mat. Eleonora Świerczyńska, c. Bartłomieja
 1866 r. - proboszcz, ks. Florian Żegiestowski
                ż. Wiktoria Szczawińska
 1866 r. - proboszcz, ks. Const. Chylak (ur.1839 Wierzchomla, ż. Teofila Durkot (ur. 1841 Izby - zm.19.03.1878 Radocyna) [pkt 5.2]
 Własność :
 Konstanty hr. Siemieński h. Dąbrowa (ur.+/-1800 - zm.11.04.1866)
 ż. Olimpia hr. Lewicka h. Rogala (ur.+/-1800 - zm.4.06.1869)
 
 [3] Par. Zawadka, z filią Kamionka (dekanat Jasło).
 Plebani :
 Bazyli Skorodyński , parochus in Zawadka (wzm. 1784 – 1797)
 Jan Graziewicz (zm.11.09.1808 Zawadka), lat 80 , parochus in Kamionka (wzm.1784 - 1800), parochus in Zawadka (1797 - 1808)
 Michał Myszkowski, parochus in Zawadka od 1808 r. do 1831 r.
 Jan Toroński, administrator par. Zawadka (wzm.1833 - 1835 r.), parochus in Zawadka (wzm.1835 - 1841 r.)
 ż. Wiktoria Borecka, c. Gabriela, parocha in Niżyniec i Marii z d. Mironowicz (c. Jana Mironowicza, parocha in Hnatkowice)
 
 [4]  Par. Czarne (dekanat Dukla) z filiami Lipna, Nieznajowa
 
        [powiększ]
  Odcisk pieczęci cerkwi grekokatolickiej Czarne ( p.w. Wielkiego Męczennika Dymitra )
 
 Plebani :
 Grzegorz Żatkowski [ur.+/-1740], parochus in Czarne (wzm.1784 - 1796)
 ż. NN. [LM Czarne, str.92 : Pelagia Żatkowska (zm.14.11.1815 Czarne, dom 56, lat 120 (!)]
 Dzieci :
 A1. Józef Zatkowski (ur.ok.1772 - zm.18.04.1821 Czarne, dom 56), lat 62
        ż. (śl.28.09.1817 Czarne, dom 48) Marianna Kawczak (ur.ok.1779 - zm.8.02.1819 Czarne, dom 56), lat 46, c. Jana 
       [świadkowie ślubu : Teodor Myszkowski, nauczyciel i Jan Gresko]. [LC Czarne, str.80]
 
 Michał Męciński (ur.ok.1769 - zm.3.08.1829 Czarne, dom 24), lat 60, parochus in Czarne i Lipna [LM Czarne, str.100]
 ż. Maria Krynicka [ur.+/-1770], c. Jana, parocha in Nowa Wieś
 Dzieci : [LN Czarne, str.40, 42, 44, 44, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 61], [LM Czarne, str.91, 95, 97]
 A1 Anna Męcińska (ur.1799 Czarne)
       m.(śl.17.11.1817 Czarne, dom 24) Izydor Gładyszowski (ur.+/-1795), administrator in Czarne,
       s. Simeona, parocha in Gładyszów
       [świadkowie ślubu : ks. Andrzej Gładyszowski, parochus in Gładyszów, ks. Jan Męciński, parochus in Hańczowa,
       ks. Andrzej Krynicki, parochus in Krywa, ślubu udzielił ks. Łukasz Wędziłowicz, parochus in Krempna], [LC Czarne, str.80]
 
 Jan Mieyski (ur.1797 - zm.24.04.1842 Czarne), lat 49, parochus in Czarne (s. Jana Miejskiego, parocha in Złockie), [LM Czarne, str.181]
 ż.(śl.14.05.1821 Czarne, dom 24) Maria Męcińska (ur.1802 - zm.19.09.1837 Czarne, dom 24), c. Michała Męcińskiego i Marii z d. Krynicka
 [LC Czarne, str.81]
 Dzieci : [LN Czarne, str.66, 70, 73, 106, 113]
 
 Tomasz Kaczmarczyk (ur.ok.1806 - zm.29.07.1849 Czarne), lat 43, (epidemia „cholera”), parochus grekokatolicki in Czarne(1842 - 1849),
 s. Piotra ex Męcina i Ewy Chomkiewicz, c. sołtysa in Przegonina
 ż. Cecylia Lachowska [ur.+/-1810], 
 ojc. Jan Lachowski, parochus in Wołowiec, parochus in Kriwa, dziekan Biecz 
 mat. Anna z d. Krynicka (c. Andrzeja K.)
 Dzieci Tomasza i Cecylii : [LN Czarne, str.185, 197, 209], [LM Czarne, str.213], [LM Wola Cieklińska, str.201]
 
 Sophronius Polański, parochus in Czarne, s. Daniela Polańskiego, parocha in Terka i Rozalii z d. Pohorecka (c. Pawła P.)
 ż. Julianna Kustrzycka, c. Jana K., dziekana i parocha in Dobromil i Marii z d. Ustrzycka
 Dzieci :
 Minodora Polańska (ur.1845)
 m.(śl.22.09.1863 Czarne) Jan Ropicki (ur.1838), s. Łukasza R., parocha in Bandrów
 i Julianny Sawkiewicz (ojc. N. sawkiewicz, ‘Teologus absolutus” in Uście [LC Czarne, str.288]
 
 [5] Par. Zyndranowa z filią Barwinek (dekanat Dukla)
 Plebani :
 Bazyli Dwernicki (zm.4.06.1831 Zyndranowa), lat 69, paroch in Zyndranowa (wzm.1784 - 1828)
 Jan Myszkowski (1832 - 1835)
 Eliasz Polański (1835 - po 1869)
  
 [6] Księża grekokatoliccy Polańscy :
 Archidiecezja przemyska :
 
 Informacje : metryki + szematyzmy + Bogdan Horbal, USA
 Tomasz Polański (ur.1745 - zm.28.12.1833 Bartne), lat 89 [LM Bartne, str.44]
 święcenia 1778, proboszcz grekokatolicki in Przegonina, od 1792 proboszcz grekokatolicki in Bartne i Przegonina
 ż. Katarzyna Petrykowska (Petrylewicz, Mochnacka) (ur.1761 - zm.12.08.1817 Bartne), lat 56, de Szlachtowa Wieś
 ojc. Ioannes Petrykowski [ur.+/-1730], ks. grekokatolicki, Szlachtowa
 mat. NN.
 Dzieci : (Rozalia, Mikołaj, Ihndrius, Piotr, Mariamna, Tomasz, Helena, Andrzej, Eliasz, Józef, Teodor)
 A1. Rozalia Polańska (ur.1780)
        m.(śl.1798 Bartne) Józef Watulwicz [ur.+/-1780]
 A2. Mikołaj Polański (ur.5.05.1785 Bartne - zm.4.09.1786 Bartne), [LN Bartne, str.183]
 A3. Ihndrius Polański (ur.16.08.1787 Bartne), [LN Bartne, str.42]
 A4. Piotr Polański (ur.24.01.1790 Bartne - zm.8.01.1804 Bartne), [LN Bartne, str.44]
 A5. Marianna Polańska (ur.5.07.1792 Przegonina, filia par. Bartne), [LN Bartne, str.294]
        m.(śl.1806 Bartne) Andrzej Trochanowski (ur.1781 - zm.po 1830), święcenia 1806 r., w 1830 r. pleban grekokatolicki w par. Grab
        [Grab – 31 km na SE od Gorlic]
 A6. Tomasz  Syrusz  Polański (ur.15.10.1794 Przegonina, filia par. Bartne  - zm.11.11.1869 Przemyśl), [LN Bartne, str.297]
        biskup przemyski grekokatolicki  [PSB]
 A7. Helena Polańska (ur.15.08.1797 Bartne) [LN Bartne, str. 4, 75]
        m.(śl.29.05.1820 Bartne) Teodor Jacewicz (ur.1801), sołtys in Gładyszów
        [świadkowie ślubu : ks. jan Męciński, parochus in Hańczowa, ks. Michał Męciński, parochus in Czarne,
        ks. Andrzej Gładyszowski, parochus in Gładyszów], [LC Bartne, str.196]
 A8. Andrzej Polański (ur.10.10.1799 Bartne) [LN Bartne, str. 58, 82]
 A9. [Elias [Ilja] Polański (ur.23.07.1802 Bartne - zm. po 1854 Zyndranowa) [LN Bartne,str. 68, 90]
        święcenia 1827 r., 1830 r. pleban : Rajskie, później Zyndranowa
        ż. Elżbieta Czaykowska [ur.+/-1805 - zm.po 1849], c. Michała Czaykowskiego, parocha in Baligród i Anny z d. Liskawacka
        Dzieci :
        B1. Kornelia Polańska (ur.1830)
              m.(śl.28.11.1846 Zyndranowa) Teodor Semeczka (ur.1821), „teolog absolutus”, 1848 r. administrator par. Polany
              [świadkowie ślubu : Antoni Głuszkiewicz, parochus in Tylawa i Tomasz Toroński, parochus in Zawadka]
              s. Tomasza Semeczka, parocha Lubnensis i Marii z d. Zubrzycka [LN Zyndranowa, str.99]
              Dzieci (Semeczka) :
              C1. Korneliusz Semeczka (ur.7.02.1848 Zyndramowa - zm.16.11.1848), [LN Zyndranowa, str.135]
        B2. Paulina Polańska (ur.1834)
              m.(śl.12.03.1850 Zyndranowa) Antoni Kałużniacki (ur.1824), administrator Capellanis Jawornik
              [świadkowie ślubu : Hieronim Kałużniacki, parochus in Turze i Teodor Semeczka, administrator in par. Polany],
              s. Daniela, parocha in Wołcza Dolna i Marii z d. Lewińska [LC Zyndranowa, str.169]
        B3. Eleonora Polańska, 1852 r. panna
        B4. Tytus Polański (ur.20.04.1837 Zyndranowa - zm.9.11.1863 Zyndranowa, lat 26), [LN Zyndranowa, str.196], uczen Semin., Lwów
        B5. Seweryn Polański (ur.30.09.1838 Zyndranowa), [LN Zyndranowa, str.233]
        B6. Antoni Polański (ur.23.01.1840 Zyndranowa - zm.27.02.1841 Zyndranowa), [LN Zyndranowa, str.4]
        B7. Antoni Polański (ur.26.04.1850 Zyndranowa), [LN Zyndranowa, str.165]
 A10. Józef Polański (ur.6.01.1805 Bartne - zm.1889), Trojczyce k. Przemyśla [LN Bartne, str. 79]
 A11. Teodozy, [Theodosius] Polański (ur.24.04.1807 Bartne - zm.1882/84), [LN Bartne, str.103], adwokat we Lwowie, 
        wł. wsi Rudniki k. Stryja (par. rzym. - kat. Rozdół, gr. - kat. filia w miejscu) co najmniej od 1855 r.
        ż.(śl.28.11.1839 Lwów, Bazylika Metropolitalna) Izydora Zarzycka [ur.+/-1810]
        ojc. Jan Zarzycki [ur.+/-1785] [być może syn Jana Zarzyckiego, adwokata lwowskiego ?]
        mat. Karolina Inachowska [ur.+/-1790], c. Pawła [zob. pkt 9.5]

      Dzieci (Polańscy) :

        B1. Teodozy Mikołaj Polański [ur.+/-1840 - zm.po 1896], wł. wsi Rudniki

               ż. NN.

               Dzieci (Polańscy) :

               C1. Władysław Juliusz Polański (ur.1870 Rudniki - zm.po 1930), wł. wsi Rudniki

               C2. Kazimierz Polański (ur.1871 Rudniki)

 
 Polański Vincentius (ur.1780 - zm.1860 Wysowa), 1805 r. gimnazjum, Lwów, pleban : Wysowa k. Gorlic od 1807 r.
 ż.(śl.25.11.1805 Wysowa) Marianna Sembratowicz (ur.1790), c. Jakuba S., parocha in Wysowa [LC Wysowa, str.154]
 Dzieci :
 A1. Julia Polańska (ur.1808)
        m.(śl.7.03.1826 Wysowa) Józef Pawłowicz (ur.1802), s. Jana, parocha in Czarne, [LC Wysowa, str.166]
 A2. Hilary Polański [ur.+/-1810], parochus in Śnietnica
        ż. Aleksandra Wengrzynowicz [ur.+/-1815], c. Józefa W., parocha in Teleśnica i Salomei z d. Wisłocka
        Dzieci : [LN Śnietnica, str. 482, 484, 527, 574]
 
 Polański Thomas (ur.1784), emparoch : Bartne
 Polański Daniel (ur.1782 - zm.1838 Terka), pleban : Terka k. Ustrzyk Dolnych
 
 W Felsztynie urodził się :
 Polański Michał (ur.1827 Felsztyn - zm.po.1894), prof. matematyki i historii naturalnej od 1859 do końca 1863 r. w gimnazjum
 w Przemyślu, w 1894 r. emeryt we Lwowie
 
 [7]  Jasiel – gmina Komańcza
 Cerkwią w Jasielu administrował Michał Wołoszynowicz (ur.1777 – zm.1830), w 1825 r. parochus in Królik
 
 [8]  Krempna (dekanat Dukla) - 13 km na SW od Dukli
 Należała w 1510 roku do kasztelana sanockiego Andrzeja Stadnickiego.
 Po śmierci Stadnickiego jego synowie -  Marek i Mikołaj podzielili między siebie w 1554 roku dobra swojego ojca.
 W 1581 roku w Krempnej było 11 gospodarstw.
 Miejscowość przez następne wieki dosyć często zmieniała właścicieli. Stadniccy byli właścicielami tych ziem na pewno do 1663 roku
 gdyż właśnie w tym roku dobra podzielono pomiędzy Aleksandra Tymienieckiego. W końcu XVII wieku dobra żmigrodzkie wraz z
 Krempną przejęli Wiśniowieccy a od 1725 roku, spowinowaceni z Wiśniowieckimi Radziwiłłowie. Karol Radziwiłł zwany też "Panie
 Kochanku" był kolatorem w czasie budowy cerkwi w Krempnej. W 1784 roku sprzedał on dobra żmigrodzkie Józefowi Bobowskiemu.
 Kolejnymi właścicielami Krempnej byli: Stanisław Grzembski, hrabiowie Stadniccy, rodzina Józefa Barnereithera, Józef Zubrzycki,
 Józef i Anna Cichońscy. W 1877 roku właścicielem stał się Józef Kalasenty Dankiewicz a potem Jan Lewicki. Od 1890 roku aż do
 I wojny światowej te dobra były własnością Franciszki Potulickiej. Ok. 1880 r. - wł. cz. Krempnej, Jerzy Krajewski
 
 Plebani :
 Michał Turkowski (ur.ok.1738 - zm.8.01.1801 Krempna), lat 63, parochus in Krempna 1784 r. [LM Krempna, s.173]
 
 Łukasz Wędziłowicz  (ur.1772 - zm.5.01.1823 Krempna, dom 12), lat 51, paroch in Krempna (1802 - 1823) [LM Krempna, s.327]
 ż. Zuzanna Horn (ur.ok. 1782 - zm.6.08.1818 Krempna, dom 12), lat 36, c. Michała [LM Krempna, s.254]
 Dzieci :
 A1. Antonina Wędziłowicz (ur.16.01.1802 Krempna, dom 12 - zm.25.10.1803 Krempna, dom 12)
 A2. Marianna Wędziłowicz (ur.1803 Krempna, dom 12 - zm.29.03.1859 Ciechania, dom 30) [LN Krempna, s.147], [LM Ciechania, s.453]
        m.(śl.10.03.1823 Krempna) Andrzej Gwozdowicz, (ur. ok.1789 - zm.22.10.1856 Ciechania, dom 30), lat 67 
        [LC Krempna, s.316], [LM Ciechania, s.413]
        1823 r. „Theologus absolutus” in Uniwersytet Lwów, Capellanus Loc. in Ciechanie, administrator in Krempna
        ojc. Piotr Gwozdowicz, paroch in Czerminensis in Hungaria
        mat. Marianna Pawłowicz, c. Jana, parocha i Anny Durczak
        Dzieci :
        B1. Tekla Gwozdowicz (ur.15.03.1824 Krempna, dom 12) [LN Krempna, s.293]
                m.(śl.9.06.1846 Ciechania) Feliks Kobylański (ur.1810), [pistor = piekarz, młynarz] in Hungaria
        B2. Józef Gwozdowicz (ur.1826 Krempna, dom 12) [LN Krempna, s.299]
        B3. Ludwik Gwozdowicz (ur.29.08.1829, dom 30), administrator in Ciechania [LN Ciechania, skan 122]
               ż. Elżbieta Konstantynowicz (ur.1837) [zob. niżej]
        B4. Karolina Gwozdowicz (ur.16.02.1828, dom 30 - zm.18.02.1831 Ciechania, dom 30), lat 3 [LN, LM Ciechania, skan 116, 182]
        B5. Jan Gwozdowicz (ur.7.09.1832, dom 30 - zm.3.02.1834, dom 30) [LN Ciechania, skan 153], [LM Ciechania, skan 185]
        B6. Ignacy Gwozdowicz (ur.2.02.1838 Ciechania) [LN Ciechania, skan 210]
 A3. Antonina Wędziłowicz (ur.5.07.1805 Kremna, dom 12) [LN Krempna, s.152]
        m.(śl.10.03.1823 Krempna) Antoni Zacharias (ur.1796), 1823 r. „Theologus absolutus” in Uniwersytet Pestana, Węgry [LC, s.317]
 A4. Helena Wędziłowicz (ur.23.05.1809 Krempna, dom 12 - zm.23.07.1809, dom 12) [LN Krempna, s.157]
 A5. Józef Wędziłowicz (ur.7.04.1810 Krempna, dom 12) [LN Krempna, s.159]
 A6. ks. Teodor Wędziłowicz (ur.11.01.1812 krempna, dom 12 - zm.23.03.1865), lat 52 [LN Krempna, s.219]
        ż. Ludwika Mieyska (Miejska) (zm.po 1865) c. Jana M. parocha in Czarne i Marii z d. Męcińska 
        (c. Michała M., paroch in Czarne i Marii z d. Krynicka)
       Dzieci : [zob. przypis 2, par. Radocyna]
 A7. Aleksander Wędziłowicz (ur.30.06.1813 Krempna, dom 12) [LN Krempna, s.222]
 A8. Ferdynand Mikołaj Wędziłowicz (ur.10.11.1814 Krempna, dom 12) [LN Krempna, s.225]
 A9. Rodianus Wędziłowicz (ur.16.11.1815 Krempna, dom 12 - zm.2.12.1815, dom 12) [LN Krempna, s.226]
 A10. Karolina Wędziłowicz (ur.13.04.1817 Krempna, dom 12) [LN Krempna, s.229]
 A11. Julitta Wędziłowicz (ur.30.07.1818 Krempna, dom 12) [LN Krempna, s.232]
 
 Teodor Konstantynowicz [ur.+/-1770], parochus in Żydowskie
 ż. Maria Wapeńska [ur.+/-1770], c. Jana, sołtysa in Desznica i Ahaphia
 Syn :
 Michał Konstantynowicz [ur.+/-1800], parochus gr. - kat. in Krempna
 ż. Julianna Choynacka [ur.+/-1805], c. Michała Ch., parocha in Hodynie i Marii Lisikiewicz (c. Teodora L.)
 Dzieci : (AAniela, Angela, Maria, Elżbieta)
 A1. Aniela (Angela) Konstantynowicz (ur.1.07.1827 Krempna, dom 1) [LN Krempna, s.302]
         m.(śl.23.09.1849 Krempna) Mikołaj Rozdzielski (ur.1821), cooperator rel.gr. - kat. in Leżajsk (cyrkuł Rzeszów), [LC Krempna, str.341]
         ojc. Jan  Rozdzielski, de Wyszowatka
         mat. Maria
         [Dzieci : LN Krempna, str.368]
 A2. Maria Konstantynowicz (ur.27.09.1831 Krempna, dom 12) [LN Krempna, dom 12]
        m.(śl.12.11.1850 Krempna) Aemilianus Dubiński (ur.1825), „absolutus Theologus” in Instituto Theologio rel. gr. - kat. in Przemyśl
        ojc. Teodor Dubiński, parochus in Bartne
        mat. Anna Ferencewicz [LC Krempna, str.373] [LC Krempna,str.373]
 A3. Emilian Konstantynowivz (ur.8.10.1834 Krempna, dom 12) [LN Krempna, s.392]
 A4. Elżbieta Konstantynowicz (ur.1837)
        1 m.(śl.24.10.1854 Krempna) Ludwik Gwozdowicz (ur.1829), administrator in Ciechanie,
               „absolutus theologus” in Instituto Theologico gr. - kat. in Przemyśl [LC Krempna, str.442]
               ojc. Andrzej Gwozdowicz, capellanus locali gr. - kat.in Ciechania
               mat. Maria Wędziłowicz, c. Łukasza W., parocha in Krempna i Zuzanny Horn
        2 m.(śl.24.11.1868 Krempna) Aemilianus Czyrniański (ur.1842), „Coadiutor privatus” in Krempna [LC Krempna, str.639]
                ojc. Athanasius  Czyrniański, parochus in Florynka
                mat. Anna Porucznik, c. Hiacyntego P., parocha gr.-kat. in Śnietnica 
                i Marii z d. Czyrniańska (c. Georgiusa Cz., par. in Mochnaczka)
        [Dzieci Aemiliusa Cz. i Elżbiety : LN Krempna, str.653]
 A5. Justyna Konstantynowicz (ur.13.06.1845 Krempna, dom 12) [LN Krempna, str.214]
 A6. Inne dzieci zm. w dzieciństwie
 
 [9] Genealogia : Bańkowscy h. Junosza (rodzina występuje w Małopolsce w połowie XVIII wieku)
 Antoni Franciszek Bańkowski [ur.+/-1720]
 ż. Helena (Elżbieta Helena) Elwert [ur.+/-1720]
 Dzieci : Joanna (ur.1747 Narajów, LN Narajów, sygn. 973, skan 22), Tadeusz
 Syn :
 Tadeusz Fabian Bańkowski (ur.ok.1747 Gliniany k. Sandomierza),
 pełnomocnik Moszczeńskiego, starosty jasielskiego 1777, wylegit. ze szlachectwa w Lwowskim Sądzie Ziemskim 1782 r.
 ż. Anna Peperska [ur.+/-1750]
 Syn :
 Wiktor Grzegorz Bańkowski (ur.24.05.1772 Lwów - zm.18.06.1854),
 poborca bankowy w Toronyi na Węgrzech, następnie poborca rządowy na komorze celnej granicznej w Also - Werecsko gdzie zmarł
 1 ż. Małgorzata Ogibowska [ur.+/-1775 - zm.po 1813]
 2 ż. Julia Toray [Toryay], Węgierka [ur.+/-1775]
 Dzieci z 1 żony :
 A1. Józefa Bańkowska (ur.1801 - zm.1884)
        1 m. Wawrzyniec Garlaj (Gorlaj), Węgier
        2 m. Jan Lancsy, Węgier
 A2. Marianna Bańkowska (ur.+/-1805 - zm.1888)
        m. Witalis Łuszczyński [ur.+/-1800]
 A3. Alojzy Bańkowski (ur.11.12.1813 Lwów - zm.po 1875)
        1 ż.(śl.22.02.1835 Zyndranowa)  Joanna Myszkowska (ur.1817 - zm.przed 1858], c. Jana i Anny z d. Dwernicka
        2 ż. Alojza Uszczakiewicz [ur.+/-1815]
        Dzieci z 1 żony :
        B1. Ferdynand Bańkowski (ur.5.03.1836 Barwinek, filia par. Zyndranowa - zm.1873], [LN Zydranowa, str.176]
               uczestnik powstania 1863, walczył pod dowództwem Langiewicza, skazany na zesłanie do kopalń na Uralu, zm.1873.
        B2. Gustaw Alojzy Bańkowski (ur.11.02.1842 Nowy Sącz), uczestnik powstania 1863, walczył pod dowództwem Czachowskiego,
              skazany na zesłanie na Syberię, zdołał uciec do Kijowa, gdzie się ukrywał ; wykryty przez Rosjan, został stracony.
        B3. Wiktor Bańkowski [ur.+/-1840], uczestnik powstania 1863, po upadku tegoż, wyemigrował do Mołdawii.
        B4. Leontyna Ludwika Bańkowska (chrzest 3.03.1844 Stary Sącz)
        Dzieci z 2 żony :
        B5. Ludwik Maksymilian Bańkowski (ur.1858 Sanok)
               ż. Bronisława Drozd [ur.+/-1860]
        B6. Marianna Bańkowska [ur.+/-1860]
               m. Daniel Gerbotce [ur.+/-1860]
        B7. Józefa Bańkowska [ur.+/-1860]
               m. Marcin Dziubek [ur.+/-1860]
 
 Inni Bańkowscy :
 1/ Jan Bańkowski, w 1737 r. parochus parafii grekokatolickiej, Rzepnik [10 km na N od c. Krosna]
     ż. Barbara Ładomirska
 2/ Michał Bańkowski (ur.1761 - zm.po 1828), 1828 r. parochus grekokatolicki : Kobylnica
 3/ Andrzej Bańkowski, parochus grekokatolicki, Węglówka (wzm.od 1784),
     ż. Anna N. (ur.ok.1746 - zm.25.03.1794 Węglówka), lat 48
     Onufry Bańkowski, parochus grekokatolicki, Węglówka (wzm.od 1795)
     Michał Bańkowski (ur.1782 - zm.po 1830), święcenia 1807 r., parochus grekokatolicki : Wenglowka 1830 r.
     [Węglówka – 10 km na N od Krosna]
 4/ Quiricus Bańkowski (ur.1783 - zm.po 1830), ks. grekokatolicki, Dołhe k. Medenic (1830 r.) [par.gr.- kat. Rabczyce]
 5/ Onufry Bańkowski, parochus in Czarnorzeki (wzm.1784)
 6/ Alojzy Bańkowski, parochus in Kołomyja (wzm.1822)
 7/ Leokadia Bańkowska (ur.26.11.1836 Jarosław), w 1910 r. mieszkała : Kraków, ul. Kraszewskiego
 8/ Natalia Bańkowska (ur.24.08.1842 Lwów), właścicielka realności [„Spis ludności Krakowa z 1910 r.”, tom 8, nr 616]
 9/ Seweryn Bańkowski [ur.+/-1850]
      ż. Maria Kopystyńska [ur.+/-1850]
      Dzieci :
      Leszek Bańkowski (ur.17.07.1879 Mościska), mjr aud. posp. rusz.,
      absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego (1906).
      W latach 1914 - 1918 w armii austriackiej. W Wojsku Polskim od 1919, przydzielony do Ekspozytury
      Oddz. Informacji i Defensywnej w Kołomyi. Następnie służył w sądach polowych : w Kołomyi i 12 DP.
      Zwolniony z czynnej służby w 1921. Od 1930 w ewidencji PKU Czortków. Sędzia.
      [Źródło : „Jeńcy obozu w Starobielsku zamordowani w siedzibie charkowskiego zarządu NKWD w IV i V 1940 r.,
      spoczywajacy na Polskim Cmentarzu Wojennym w Charkowie”]
 
 [10] Parafia Rozstajne (dawniej Rostajne) z filiami : Żydowskie, Świątkówka (dekanat Dukla)
 
    [powiększ]
 Odcisk pieczęci cerkwi grekokatolickiej Rozstajne, p.w. świętych Kosmy i Damiana
 [Cerkiew spłonęła w czasie I wojny światowej)
 
 Plebani :
 Teodor Frynckiewicz (ur.ok.1728 - zm.10.11.1792), lat 64, parochus in Żydowskie (wzm.1784 - 1792), parochus in Świątkówka (wzm.1789 r.)
 ż. Agapia N., c. parocha in Świątkówka
 Dzieci :
 A1. Anna Frynckiewicz [ur.+/-1755]
        m. Bazyli Doroszewicz (Dorosiewicz) [ur.+/-1755], parochus in Lipna
        Dzieci (Doroszewicz) :
        B1. Maria Doroszewicz (ur.1775)
               m.(śl.3.02.1790 Czarne) Simeon Szander (ur.1764) de Żydowskie, s. Jacentego
               [świadkowie ślubu : Mathia Myszkowski i Stefan Ardan de Żydowskie], [LC Czarne, str.14]
 A2. Elena Frynckiewicz [ur.+/-1755]
        m. Jan Wędziłowicz [ur.+/-1755], paroch in Nieznajowa
 
 Teodor Konstantynowicz (zm.9.10.1813), lat 76 (wzm.1792 – 1813), 
 Bazyli Senczakiewicz (wzm.1801 - 1810)
 Andrzej Trochanowski, parochus in Rozstajne (wzm.1807), parochus in Świątkowice
 ż. Marianna Polańska, c. Tomasza P., vice – dziekana [Biecz], curator in Bartne
 Bazyli Konstantynowicz (zm.11.05.1829), lat 38, parochus in Żydowskie (wzm.1815 - 1829)
 ż. DD. Tekla Laub [ur.+/-1830]
 Daniel Horbalewicz (wzm.1814 – 1823), parochus in Żydowskie
 Stefan Popowczak (do 1848)
 
 Konstanty Porucznik [ur.+/-1805], parochus gr.-kat. in Rozstajne
 ż. Maria Królewska (Krulewska) [ur.+/-1810], c. Zachariasza, parocha in Uście Ruskie
 Dzieci :
 A1. Anna Porucznik [ur.+/-1835]
        m. Walerian Gutwiński [ur.+/-1840], praefectus silvarum in Krempna
        ojc. Antoni Gutwiński, praefectus silvarum in Pogorzyna (dominum Ropa) 
        mat. Anna Grucay (c. Józefa G. i Marii - ex Zborowa, Węgry)
        Dzieci :
        B1. Dionizy Gutwiński (ur.25.05.1858 Krempna, dom 29) [LN Krempna, str.490]
        B2. Leopold Gutwiński (ur.13.11.1859 Krempna, dom 29) [LN Krempna, str.514]
        B3. Teofila Gutwińska (ur.12.05.1862 Krempna, dom 29 - zm.25.03.1868 Krempna), lat 6
        B4. Konstanty Gutwiński (ur.19.01.1863 Krempna, dom 29), bliźniak
        B5. Jan Gutwiński (ur.19.01.1863 - zm.4.04.1864 Krempna, dom 29), bliźniak, 1 rok
        B6. Roman Gutwiński (ur.23.07.1864 Krempna - zm.24.03.1866 Krempna), 1 rok i 8 mies.
        B7. Maria Gutwińska (ur.3.03.1866 Krempna - zm.1868 Krempna), lat 2
        B8. Stefania Gutwińska (ur.28.12.1867 Krempna)
        B9. Jan Gutwiński (ur.17.10.1869 Krempna)
 
 [11] Parafia Ciechania (łemkowskie Тиханя, Tychania - wieś dziś nieistniejąca)
 
  
  Odcisk pieczęci parafii Ciechania (do 1912 r.)
       
 [powrót]
 
 
Spis treści          Następny rozdział ->>
 

 

do górywstecz