5.2. Linia : Pielgrzymka k. Jasła

  [zob. też pkt 5.1]

  (Polany, Blizianka, Radocyna, Oparówka, Bednarka, Pielgrzymka)

 

  Ostatnia aktualizacja : 5.03.2024 r.

  Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

 

 

   

 

 Początki linii Myszkowskich w Pielgrzymce sięgają połowy XIX wieku.
 Według źródeł np. Wikipedia, przodkowie pochodzą ze szlacheckiej rodziny Myszkowskich z Mirowa,
 przybyłych z Podlasia  [1] 
 [genealogia tej linii ujęta jest w punkcie 5.1]
 
 Jan Myszkowski h. Jastrzębiec [ur.+/-1665]
 ż. NN.
 
 Syn :
 Eliasz Myszkowski [ur.+/-1695]
 ż. NN.
 
 Syn :
 Grzegorz Myszkowski (ur.1721 - zm.28.05.1789 Polany),  lat 68, parochus w par. Polany (wzm.1770 - 1789)
 
    akt zgonu, Polany 1789 r.  [powiększ]
 
 ż. Anna N. (ur.ok.1740 - zm.25.02.1785 Polany), lat 45
 
 Syn :
 Symeon Myszkowski (ur.1757 - zm.23.05.1831 Blizianka), lat 74, [LM Blizianka, str.177]
 święcenia : 1801 r.,
 administrator w par. Oparówka (wzm. 1803 - 1808),
 parochus in Czarnorzeki k. Krosna (wzm.1802 - 1810), 
 „kapellan lokalny”, „Cooperator” : Blizianka z Gwoździnią (wzm.1811 - 1830),
 w 1807 r. wylegitymowany ze szlachectwa w Galicji, Wydział Stanów
 
    akt zgonu, Blizianka 1831 r.   [powiększ]
 
             [powiększ]
 
 ż.(śl.+/-1783) Rozalia Kozubska (ur.ok.1762 - zm.3.08.1822 Gwoździanka, par.Blizianka), lat 60 [LM Blizianka, str.155]
 ojc. Jan Kozubski, vice dziekan [Biecz].
 mat. NN.
 
 Syn :
 Bazyli Myszkowski (ur.1.01.1789 Radocina - zm.22.11.1824 Radocina), lat 34
 mieszkał : Radocina (dziś Radocyna) [2]
 
    metryka chrztu, Radocina 1789 r. [powiększ]
 
 ż.(śl.styczeń 1811 Radocina) Teodozja (Tatiana, Fenna, Febronia) Żydiak (Zydiak) (ur.13.07.1794 Radocina)
 [chrzestni : Eliasz Kawka i Maria Jasińska], [LN Radocina, str.49]
 ojc. Łukasz Zydiak
 mat. Pelagia Pihosz [ur.+/-1765], c. Konrada ex Świątkowa Duża
 
    akt ślubu, Radocina 1811 r.  [powiększ]
 
 [2 mąż Febroni Zydiak – Jan Kuryłko, syn Demetrius Kuryłko (ur.1832 Radocina)]
 
 Syn :
 Jan (Ioan) Myszkowski (ur.20.07.1819 Radocina [par. gr.- kat]. - zm.7.09.1877, poch. Pielgrzymka ) [3]
 ksiądz grekokatolicki,
 ksiądz „Cooperator” w par. Oparówka (wzm.1847 - 1852),
 Capellanus in Bednarka (wzm.1852 - 1854), 
 proboszcz in Pielgrzymka w latach 1854 - 1877,
 w 1855 r. administrator excurrendo parafii Wola Cieklińska
 
    metryka chrztu, Radocina 1819 r. [powiększ]
 
    akt ślubu, Izby 1847 r.  [powiększ]
 
         [powiększ]
  Grób Jana Myszkowskiego na cmentarzu w Pielgrzymce (zdj. A. Wcisło, 2006 r.)
 
 ż.(śl.16.11.1847 Izby) Johanna Durkot (ur.6.12.1828 Izby - zm.16.05.1913) [4]
 poch. Lwów, cm. Łyczakowski
 [pochowana razem z dziećmi : Tytusem, Marią, Teofilą oraz Eleną Maksymowicz]
 
 ojc. Piotr Durkot (ur.22.01.1800 Hańczowa k. Grybowa - zm.16.04.1868 Izby), s. Tomasza i Marii Juskiewicz
        święcenia w 1825 r., pastor : Izby, dekanat muszyński [Muszyna],
        w 1830 r. pleban grekokatolicki : Nowica k. Gorlic [dekanat Biecz] i Izby [dekanat Muszyna]
        [Biblioteka Cyfrowa MTG „Schematyzm greko - katolicki Diecezji Przemyskiej 1830”]
 mat.(śl.17.10.1825 Berest) Maria Obuszkiewicz (ur.23.07.1806 Berest - zm.po 1846], 
        ojc. Athanasius Obuszkiewicz (ur.ok.1775 Berest - zm.4.11.1831 Berest), parochus in Berest (wzm.od 1813)
        mat. Ewa Sietnicka, c. Mathiasa S., parocha in Myscowa]
 mieszkali : Izby [20 km na SE od Grybowa] [5]
 
 Dzieci  : 8 ( Julia, Jan, Leon, Maria, Teofila, Tytus, Antonina, prawdop. Emilia )
  
 A1. Julia Myszkowska (ur.4.01.1849 Oparówka k. Strzyżowa - zm.11.01.1919) 
       [Informacje : p. Irena Biłas + metryki z par. Oparówka, Pielgrzymka, Ciechania]
 
             [powiększ] (fot. ze zbiorów Ireny Biłas)
 
         metryka chrztu, Oparówka 1849 r.  [powiększ]
 
         akt ślubu, Pielgrzymka 1868 r.  [powiększ], [LN Pielgrzymka, str.213]
 
       m.(śl.28.09.1868 Pielgrzymka, dom 40) 
       Leon Sembratowicz (ur.5.09.1844 Królowa Ruska - zm.12.07.1910 Czerteż), poch. Czerteż
       [świadkowie ślubu : ks. Antoni Głuszkiewicz, dziekan Dukla i ks. Jan Humiecki, dziekan Krosno]
       ksiądz grekokatolicki [6]
       m.in. 1870 r. administrator : Roztoka Wielka k. Krynicy, 1871 r. administrator : Dobra
 
                  
         Ks. Leon Sembratowicz (1844 – 1910), (fot. ze zbiorów Ireny Biłas) [powiększ]
        
       ojc. Michał Sembratowicz (ur.1814 - zm.20.10.1884), 
             1868 r. vice dziekan Muszyna, 1868 r. parochus in Nowa Wieś, 1871 r. parochus in Lubaczów  
       mat. Maria Laurecka (ur.1815 - zm.1858), c. Antoniego i Marii z d. Dwernicka  [7]
 
       Dzieci (Sembratowicz) : (Joanna, Hilary, Ludomyr, Olga, Eugeniusz, Antonina, Włodzimierz,
       Natalia, Julian, Zenowia, Anatolij, Melania, Roman) 
 
         [powiększ]
       Leon i Julia Sembratowiczowie z dziećmi :
       1 rząd, stoją od lewej : Anatolij, Julian, Eugeniusz, Włodzimierz, Olga, Antonina - Teofila, Natalia, Zenowia.
       2 rząd, od lewej : Ludomyr, Julia, Leon, Joanna.
       Siedzą od lewej : Roman, Melania
       (fot. ze zbiorów Ireny Biłas)
 
         [powiększ]
       Rodzina Leona i Julii Sembratowiczów :
       1 rząd, stoją : Piotr Jasienickij, Józef Dykij, Deonizyj Mirowicz, Natalia Szwaryczewska z d. Sembratowicz,
       Włodzimierz Szwaryczewski, Maria z d. Płuszewska (żona Juliana Sembratowicza), Julian Sembratowicz,
       Ioanna z d. Merena (żona Włodzimierza Sembratowicza), Piotr Galanka.
       2 rząd : Antonina Teofila Jasienicka (z d. Sembratowicz), Olga Dyka (z d. Sembratowicz), 
       Ioanna Mirowicz (z d. Sembratowicz), Julia Sembratowicz (z d. Myszkowska), Leon Sembratowicz,
       Ludomyr Sembratowicz, Włodzimierz Sembratowicz, Eugeniusz Sembratowicz.
       3 rząd : Anatolij Sembratowicz, Zenowia Galanka (z d. Sembratowicz), Melania Sembratowicz, 
       Roman Sembratowicz. (fot. ze zbiorów Ireny Biłas)
              
       [Informacje : p. Irena Biłas + uzupełnienia] :
       B1. Joanna Sembratowicz (15.12.1869 Pielgrzymka, dom 40 - zm.30.01.1934 Buców)
             [chrzestni : ks. Maksymilian Chrobaczyński, parochus in Wola Cieklińska i Emilia Myszkowska],
             [LN Pielgrzymka, str.230]
 
               metryka chrztu, Pielgrzymka 1869 r. [powiększ]
 
               Joanna Mirowicz z d. Sembratowicz z córkami : Lidia i Irena (młodsza) [powiększ]
             [Fot. ze strony : Rodzina Sembratowicz]
 
             m. Deonyzij Mirowicz (ur.15.10.1863 Wołczyszczowice - zm.26.07.1947 Buców), ksiądz,
             paroch : Piatkowa Ruska (1900 – 1907), Medyka (1908 – 1932), Bucow (1934 – 1937)
             ojc. Grigorij Mirowicz
             mat. NN.
             Dzieci (Mirowicz) : 10 (Roman, Sofia, Eugenia, Jarosław, Stefan, Melania, Anatol, Aleksandr, Lidija, Irena)
 
               [powiększ]
             Siedzą od lewej : Roman Mirowicz, Joanna Mirowicz z d. Sembratowicz, ks. Deonyzij Mirowicz,
             Zofia Brojakowska z d. Mirowicz.
             Stoją od lewej : Anatol Mirowicz, Lidia Hrabec z d. Mirowicz, Stefan Mirowicz, Melania Gornicka z d. Mirowicz,
             Aleksandr Mirowicz, Irena Pretorius z d. Mirowicz, ks. Jarosław Mirowicz
             (fot. ze zbiorów Ireny Biłas, zrobine 7.07.1933 r. w Bócowie – ostatniej parohii ks. Deonyzja Mirowicza)
 
             C1. Roman Mirowicz (ur.25.04.1892 Wołczyszczowice - zm.14.09.1971 Lwów)
                   ż. Olga Wojtowicz (ur.20.10.1901 Kraków - zm.21.05.1984 Lwów)
                   ojc. Julian Wojtowicz
                   mat. Maria Wilczyńska
 
                     [powiększ]
                   Adwokat dr prawa Roman Mirowicz z żoną Olgą z d. Wojtowicz i dziećmi Borysem (starszy)
                   i Lubomirem (młodszy)
 
                   Dzieci (Mirowicz) : 3 (Borys, Lubomir, Maria)
                   D1. Borys Mirowicz (ur.30.05.1923 Przemyśl - zm.22.02.1982 Jarosław)
                         ż. Joanna Kalistel (ur.1.01.1925 Przemyśl - zm.17.11.2007 Przemyśl)
 
                           Borys Mirowicz z żoną Joanną  [powiększ]
 
                         Dzieci (Mirowicz) : 2 (Maria Joanna Beata, Adrian Tadeusz)
                         E1. Maria Joanna Beata Mirowicz (ur.5.06.1948 Przemyśl)
                               m. Zenon Bodnar (ur.20.06.1938 Lwów - zm.17.12.2020 Przemyśl)
                               Dzieci (Bodnar) : (Wiktor Patryk)
                               F1. Wiktor Patryk Bodnar (ur.15.07.1979 Przemyśl), fizyk, dr inż.
                                     ż. Kerstin Witte (ur.21.10.1985 Finsterwalde, Niemcy), fizyk, dr rer. nat.
                                     Dzieci (Bodnar) : (Viktoria Kyra) :
                                     G1. Viktoria Kyra Bodnar (ur.28.03.2018 Rostock, Niemcy)
                         E2. Adrian Tadeusz Mirowicz (ur.18.10.1955 Przemyśl - zm.9.07.2018 Rzeszów)
                               ż. Aleksandra Jarek (ur.21.02.1955 Wrocław)
                               Dzieci (Mirowicz) : (Arnika)
                               F1. Arnika Mirowicz (ur.16.04.1983 Rzeszów)
                   D2. Lubomir Mirowicz (ur.1.03.1929 Przemyśl - zm.9.10.1995 Lwów)
                         ż. Walentyna Skorobogata (ur.18.11.1929 Woroneż)
                         ojc. Aleksander Skorobogaty
                         mat. NN.
 
                           [powiększ]
                         Walentyna i Lubomir Mirowicz z synem Borysem
 
                         Dzieci : 1 (Borys)
                         E1. Borys Mirowicz (ur.5.08.1961 Lwów)
                               ż. Tatiana Władimirowna Liazgin (ur.1961 Lwów)
                               ojc. Władimir Liazgin
                               mat. Swietłana Rozow
                   D3. Maria Mirowicz (ur.22.01.1935 Przemyśl - zm.8.06.2015 Lwów)
                         m. Orest Wasiliewicz Opaliński (ur.10.10.1928 Polska - zm.1994)
 
                           [powiększ]
                         Stoją od lewej : Lubomir Mirowicz, Maria Klemra (Gornicka), Modest Klemra.
                         Siedzą : Orest Opaliński i maria Opalińska z d. Mirowicz.
                         [Fot. ze strony : Rodzina Sembratowicz]
 
                         Dzieci (Opalińscy) : 1 (Irena)
                         E1. Irena Opalińska (ur.28.12.1974 Lwów)
 
             C2. Sofia Mirowicz (ur.5.03.1894 - zm.3.05.1958 Rejowiec k. Lublina)
                   m. Wsewołod Brojakowskij (ur.8.07.1894 - zm.1.11.1965)
                   Dzieci (Brojakowskij) : 2 (Wiera, Joanna)
 
                     [powiększ]
                   Rodzina Brojakowskich. Zofia z d. Mirowicz, jej mąż Wsewołod Brojakowski, córki Wiera i Joanna
                   (fot. ze zbiorów Ireny Biłas)
 
                   D1. Wiera Brojakowska (ur.13.06.1930)
                         m. Roman Homiński (ur.13.11.1929 - zm.25.03.1991)
                   D2. Joanna Brojakowska (ur.5.07.1931)
                         m. Ryszard Staniewski 
                         Dzieci (Staniewscy) : 2 (Paweł, Małgorzata)
                         E1. Paweł Staniewski (ur.12.09.1964)
                         E2. Małgorzata Staniewska (ur.5.02.1967)
             C3. Eugenia Mirowicz (ur.11.05.1895 - zm.1916 Winnica), zginęła w czasie wojny, niezamężna
 
                     [powiększ]
                   Eugenia Mirowicz (1895 – 1916) (fot. ze zbiorów Ireny Biłas)
 
             C4. Jarosław Mirowicz (ur.16.11.1896 - zm.6.07.1973), paroch : Ripnik (Korosno), 
                   więzień obozu Talerhof (Tallerhoff)
                   ż. Seweryna Durkot (ur.11.08.1906 - zm.24.10.1996)
                   ojc. Joan Chryzostom Durkot, zginął w obozie Tallerhoff
                   mat. Zenowia Mochnacka
 
                     [powiększ]
                   ks. Jarosław Mirowicz z żoną Sewerą z d. Durkot i dziećmi : 
                   od lewej : Olimpia, Stepanida (Nida), Wiera (fot. ze zbiorów Ireny Biłas)
 
                   Dzieci  (Mirowicz) : 4 (Olimpiada, Wiera, Nida, N)
                   D1. Olimpiada Mirowicz (ur.11.12.1928 Blizianka, Polska - zm.5.06.2012 Lwów)
                         m. Jan Mirosławowicz Sembratowicz (ur.12.02.1933 Gołowsko - zm.5.06.2000 Lwów),
                         poch. cm. Łyczakowski
                         Dzieci (Sembratowicz) : 3 (Asterij, Joanna, Adrian)
                         E1. Asterij (Mirosław Asterij) Sembratowicz (ur.1959 Lwów)
                               ż. Lubow Wasilewna Soliak (ur.22.11.1955 - zm.28.07.2008 Szczirec), c. Wasila i Olgi
                         E2. Joanna Sembratowicz (ur.1961 Lwów)
                               m. Wasilij Pawłowicz Duleba (ur.1958 Komarówka, obł. Tarnopol), 
                               s. Pawła i Anastazji z d. Szubka
                               Dzieci : 3 (Teodor, Mirosława, Swiatosław)
                         E3. Adrian Sembratowicz (ur.1964 Lwów)
                               ż. Maria Wiktorowna Izdryk (ur.1971), c. Wiktora i Anizy
                   D2. Wiera Mirowicz (ur.6.12.1929 Blizianka, Polska)
                         m. Aleksej Kunaniec (ur.8.06.1920 Kosiw, obl. Tarnopol - zm.12.12.2007)
                         ojc. Stefan Kunaniec
                         mat. Olga Stiean
                         Dzieci (Kunaniec) : 3 (Lubow, Oleg, Jarosław)
                         E1. Lubow Kunaniec (ur.1964 Lwów)
                               m. Zinowij Michajłowicz Karpiński (ur.1956 Lwów), s. Michała i Annay
                         E2. Oleg Kunaniec (ur.1965 Lwów)
                               ż. Natalia Edwardowna Korecka (ur.1964 Lwów)
                         E3. Jarosław Kunaniec (ur.1971 Lwów)
                               ż. Bogdana Bogdanowna Chachuła (ur.1971)
                   D3. Nida (Stepanida) Mirowicz (ur.29.05.1932 Blizianka, Polska - zm.14.09.1995 Lwów)
                         m. Sergej Fedorowicz Osejczuk (Osijczuk) (ur.27.09.1927 Stobychwa, Wołyńska obł.)
                         Dzieci (Osijczuk) : 2 (Wiera, Teodor)
                         E1. Wiera Osijczuk (ur.1958 lwów)
                               m. Wiktor Jurewicz Michajliszyn (ur.1957)
                         E2. Teodor Osijczuk (ur.1959)
                   D4. N. Mirowicz
             C5. Stefan Mirowicz (ur.8.01.1898 - zm.26.08.1956 Praga)
                   ż. Mila N.
                   Dzieci (Mirowicz) : 3 (Roman, Wladimir, Bohdan)
 
                     [powiększ]
                   Stefan Mirowicz z rodziną (fot. ze zbiorów Ireny Biłas)
 
                   D1. Roman Mirowicz (ur.3.03.1943)
                   D2. Wladimir Mirowicz (ur.19.05.1945)
                   D3. Bohdan Mirowicz (ur.1946)
             C6. Melania Mirowicz (ur.13.01.1900 Piatkowa Ruska, Polska - zm.23.11.1969 Lwów)
                   m. Julian Gornicki [Górnicki] (ur.21.05.1894 Rawa Ruska - zm.26.08.1965 Lwów), poch. cm. Łyczakowski
                   ojc. Ewgienij Gornicki
                   mat. Józefa Łapicka
 
                     [powiększ]
                   Julian Gornicki z żoną Melanią z d. Mirowicz i córka Darią 
                   [Fot. ze strony : Rodzina Sembratowicz]
 
                   Dzieci (Gorniccy) : 3 (Daria, Orest, Marija)
                   D1. Daria Gornicka (ur.18.09.1924 - zm.17.03.1931 Lubaczów, Polska)
                   D2. Orest Gornicki (ur.22.08.1925 Medyka, Polska - zm.11.12.1976 Borysław)
                         ż. Kateryna Iwanowna Dżałos (Dżołos) (ur.14.01.1926 Makła, Sumskaja obł. - zm.9.05.1981 Borysław)
                         Dzieci (Gorniccy) : 2 (Irena, Władimir)
                         E1. Irena Gornicka (ur.25.06.1958 Lwów)
                               m. Jarosław Wasiliewicz Matołycz (ur.1953 Borysław)
                               Dzieci (Matołycz) : 2 (Marta, Romanna)
                         E2. Władimir Gornicki (ur.9.11.1961 Borysław - zm.14.06.1985 Borysław)
                   D3. Marija Gornicka (ur.28.08.1932 Buców - zm.1.07.2013 Lwów)
                         m. Modest Klemra (ur.29.05.1926 Buców - zm.12.12.2002 Lwów)
             C7. Anatol Mirowicz (ur.23.03.1904 - zm.9.02.1970 Chodorów)
                   1 ż. Bronisława Żmirów (Żmyrow) (ur.1894 - zm.12.06.1954)
                   2 ż. Zenowia N.
 
                     Anatol Mirowicz z drugą żoną Zenowią  [powiększ]
 
                   Dzieci z 1 żony : 1 (Bohdan)
                   D1. Bohdan Mirowicz (ur.13.11.1933 - zm.27.08.2008 Lwów)
 
                           Bogdan Mirowicz (1933 – 2008)
 
                         ż. Marija Spodaryk
                         Dzieci : 2 (Anatol, Jurij)
                         E1. Anatol Mirowicz (ur.3.11.1960)
                               ż. Lilia Aleksandrowna Tichonow
                               w 2000 r. rodzina wyjechała do USA (Nowy Jork)
                         E2. Jurij Mirowicz (ur.9.03.1965)
                               ż. Aleksandra Maślak (ur.1964)
                               mieszkają : Ponta - Delgada, Wyspy Azorskie, Portugalia
             C8. Aleksandr Mirowicz (ur.25.05.1906 - zm.29.08.1970 Nowosiłki)
                   ż. Nadija Stiepanowna Hotynecka
                   Dzieci : 1 (Stefan)
                   D1. Stefan Mirowicz (ur.1949 - zm. ?)
                         ż. Walentyna N.
                         Dzieci : Wadim, Aleksander
             C9. Lidija Mirowicz (ur.28.07.1908 - zm.20.03.1968 Władycze, Czechy)
                   m. Nikołaj Hrabec (ur.22.05.1901 Łupków - zm.28.04.1971)
                   ojc. Teodor Hrabec (ur.27.02.1866 - zm.13.01.1934 Łupków), 
                         paroch : Lipie [Żukotyński dekanat] (1996 – 1899),
                         paroch : Łupków (Lupkow) [Łupkowskij dekanat] (1900 – 1934), 
                         więzień obozu Talerhof razem z synem Mirosławem
                   mat. Olga Aleksandrowna Sembratowicz (ur.22.11.1873 - zm.18.08.1959),
                          c. Aleksandra Josifowicza Sembratowicz (ur.1834 - zm.1.08.1902) i Pauliny z d. Jamińska
 
                     
                   Lidia z d. Mirowicz i Nikołaj Hrabec, 1957 r. (fot. ze zbiorów Ireny Biłas)
 
             C10. Irena Mirowicz (ur.30.12.1910 - zm.27.07.1976, poch. Przemyśl Zasanie)
                     m. Władimir Pretorius (ur.7.07.1908 - zm.27.02.1974, poch. Przemyśl Zasanie)
                     Dzieci (Pretorius) : 2 (Janina, Aleksander)
                     D1. Janina Pretorius (ur.15.06.1946 Przemyśl - zm.9.02.2014 Nowy Jork, USA), poch. Przemyśl Zasanie
                           m. Michał Lipczak (Lipczuk)
                     D2. Aleksander Pretorius (ur.5.06.1950 Przemyśl)
                           ż. Zuzanna Starosińska (ur.17.08.1953)
                           Dzieci (Pretorius) : 3 (Piotr, Mirosław, Adam)
                           E1. Piotr Pretorius (ur.30.12.1978)
                                 ż. Katarzyna N.
                           E2. Mirosław Pretorius (ur.14.05.1985)
                           E3.Adam Pretorius (ur.28.04.1989)
 
       B2. Hilary Sembratowicz (ur.22.03.1871 Pielgrzymka, dom 40) 
             [chrzcił Antoni Głuszkiewicz, dziekan Dukla], [LN Pielgrzymka, str.265]
 
               metryka chrztu, Pielgrzymka 1871 r.  [powiększ]
 
       B3. Ludomyr Sembratowicz (ur.25.11.1872 - zm.11.11.1953 Kozowa) 
             paroch : Zawadka (dekanat Liski) (1914 - 1937)
             ż. Maria Anastazjewna Węgrynowicz
             ojc. Anastazy Węgrynowicz
             mat. Paulina Ładyżyńska
             Dzieci (Sembratowicz) : 12 (Mirosław, Lubomira, Nadzieja, Darija, Wiera, Rodion, Leon, Anastazij, 
             Jefimij, Tatjana, Ludomir, N)
             C1. Mirosław Sembratowicz (ur.14.04.1902 Kreciw - zm.25.05.1965 Lwów)
                   ż. Eleonora Żarska (ur.19.01.1904 Grudno - zm.19.11.1972 Lwów)
                   ojc. Joan Żarski, paroch : Grudno, Polska
                   mat. Melania Gukiewicz
 
                     Mirosław Sembratowicz i żona Eleonora z d. Żarska
                   [Fot. ze strony : Rodzina Sembratowicz]
 
                   Dzieci (Sembratowicz) : 3 (Roman, Jan, Zenowij)
                   D1. Roman Sembratowicz (ur.19.05.1931 Libochora - zm.30.03.2012 Waniewicze), ksiądz,
                         paroch : Libichori, Kriwka, Wielka Linina, Wielkie Diduszice, Waniewicze
 
                           Ks. Roman Sembratowicz (1931 – 2012)
                         [Fot. ze strony : Rodzina Sembratowicz]
 
                         ż. Luba Klisz (ur.10.04.1940 Sanok, Polska - zm.28.03.2012 Waniewicze)
                         ojc. Siergiej Klisz
                         mat. Irena Starzecka
                         Dzieci : 6 (Oksana, Zenowij, Marija, Mirosław, Irena, Aleksander)
                         E1. Oksana Sembratowicz (ur.7.12.1959 Komarno - zm.14.12.1959 Komarno)
                         E2. Zenowij Sembratowicz (ur.1961 Łybochory)
                         E3. Marija Sembratowicz (ur.1963 Krywka, rej. Turka)
                         E4. Mirosław Sembratowicz (ur.10.02.1965 Wielka Linina)
                               ż. Natalia Wasilewna Kylnyk (ur.1982 Strylkowice)
                         E5. Irena Sembratowicz (ur.1967 Wielka Linina)
                               m. Igor Władimirowicz Łyp (ur.1959 Lwów)
                         E6. Aleksander Sembratowicz (ur.1977 Wielkie Diduszice)
                               ż. Galina Wasilewna Wałaga (ur.1977)
                   D2. Jan Sembratowicz (ur.12.02.1933 Gołowsko - zm.5.06.2000 Lwów), poch. cm. Łyczakowski
                         ż. Olimpia Mirowicz (ur.11.12.1928 Blizianka - zm.5.06.2012 Lwów)
                         ojc. Jarosław Mirowicz (ur.16.11.1896 - zm.6.07.1973), s. Dionizego i Joanny Sembratowicz
                         mat. Sewera Durkot (ur.11.08.1906 - zm.24.10.1996), c. Jana Chryzostoma i Zenowii z d. Mochnacka
                         Dzieci : 3 (Asterij, Joanna, Adrian) [zob. wyżej]
                         E1. Mirosław (Asterij) Sembratowicz (ur.1959)
                         E2. Joanna Sembratowicz (ur.1961)
                         E3. Adrian  Sembratowicz (ur.1964)
                   D3. Zenowij Sembratowicz (ur.19.11.1936 Gnila, rej. Turka - zm.7.03.2005 Dierżiw)
                         ż. Krystyna Szczur
                         Dzieci : 3 (Bogdan Zenowia, Włodzimierz)
                         E1. Bogdan Sembratowicz (ur.1969)
                         E2. Zenowia Sembratowicz (ur.1970 Dierżiw)
                               m. Mikołaj Pietrowicz Iżyk - Sembratowicz (ur.1965 Niżne Wysocko)
                               ojc. Piotr Iżyk
                               mat. Zofia Wysznianczyn
                         E3. Włodzimierz Sembratowicz (ur.1972 Dierżiw)
                               ż. Uljana Iwanowna Kubrak (ur.1975 Dierżiw), c. Iwana i Marii Dudicz
             C2. Lubomira Sembratowicz (ur.1905 - zm.1987)
             C3. Nadzieja Sembratowicz (ur.1906 - zm.1980)
             C4. Darija Sembratowicz (ur.1908 - zm.1970)
             C5. Wiera Sembratowicz (ur.1909 - zm.1980)
                   m. N. Jarosz [ur.+/-1905]
                   Dzieci (Sembratowicz) : 1 (Maria)
                   D1. Maria Jarosz (ur.1944 - zm.2014 Pisocznoje)
                         m. Bogdan Moroz
                         Dzieci (Moroz) : 3 (Jan, Zenowij, Roman)
                         E1. Jan Moroz (ur.1982)
                         E2. Zenowij Moroz (ur.1983)
                         E3. Roman Moroz (ur.1985)
             C6. Rodion Sembratowicz (ur.1910 - zm.1988 Pisocznoje), bezżenny
             C7. Leon Sembratowicz (ur.1912 - zm.1982 Polska)
             C8. Anastazij Sembratowicz (ur.1913 - zm. ?)
             C9. Jefimij (?) Sembratowicz
             C10. Tatjana Sembratowicz (ur.1922 lub 1924 - zm.1998 Pisoczna)
                     m. Władimir Władimirowicz Swaryczewskij (ur.11.02.1912 Lwów - zm.21.10.1997 Lwów)
                     ojc. Władimir Joanowicz Swaryczewskij (ur.1879 - zm.28.08.1953 Lwów)
                     mat. Natalia Lwowna Sembratowicz (ur.11.02.1880 Desznica - zm.9.02.1966 Lwów)
                     Tatjana i Wladimir Swaryczewscy - bezdzietni
             C11. Ludomir Sembratowicz (ur.1925 - zm.23.12.1990 Górny Łyżok)
                     paroch : Jabłoniew, Niżnieje Wysocko, Tiersziw, Wierchnyj Łużok
                     ż. Helena Nestorowna Kisielewska (ur.15.02.1932)
                     Dzieci (Sembratowicz) : 2 (Irena, Oleg)
                     D1. Irena Sembratowicz (ur.1955 Niżnyje Wysocko), inżynier
                     D2. Oleg Sembratowicz (ur.1957 Niżnyje Wysocko), inżynier
                           ż. Lubow Wasiliewna Sidoriak (ur.1966)
                           Dzieci : 3 (Wasilina, Bogdan, Oleg)
                           E1. Wasilina Sembratowicz
                           E2. Bogdan Sembratowicz
                           E3. Oleg Sembratowicz
             C12. N. Sembratowicz
 
       B4. Olga Sembratowicz (ur.1874)
             m. Józef Teodorowicz Dykij (ur.14.11.1872 - zm.29.11.1940), ksiądz gr. - kat.
             Dzieci (Dykij) : 6 (Julian, Teofil, Marija, Teodor, Roman, Jarosław)
             C1. Julian Dykij (ur.1898 - zm. ?), nieżonaty
             C2. Teifil Dykij (ur.1901 - zm. ?), nieżonaty
             C3. Marija Dykij (ur.1902 - zm.1976), niezamężna)
             C4. Teodor Dykij (ur.1904 - zm. ?), nieżonary)
             C5. Roman Dykij (ur.1906 - zm. ? USA), ksiądz
                   ż. Jaroslawa Mikitej
                   Dzieci (Dykij) : 1 (córka)
                   D1. (córka) Dykij
             C6. Jarosław Dykij (ur.1909 - zm.1929), nieżonaty
 
       B5. Eugeniusz Sembratowicz (ur.29.04.1877 Desznica - zm.11.12.1924), 
             paroch : Iskań (1911 - 1918), paroch : Bachow (1919 - 1924)
             ż.(śl.1903 Hłudno) Olga Iwanowna Żarska (ur.8.05.1884 - zm.28.08.1961)
 
               Eugeniusz Sembratowicz i Olga z d. Żarska  [powiększ]

             [Fot. ze strony : Rodzina Sembratowicz]

 
             ojc. Joan Żarski, paroch : Grudno (Polska)
             mat. Melania Gukiewicz (Hukiewicz)
             Dzieci (Sembratowicz) : 7 : (Julia, Melania, Teodozja, Natalia, Mikołaj, Leon, Anatol)
             C1. Julia Sembratowicz (ur.11.08.1904 Jawirka - zm.14.04.1992 Rodatycze k. Lwowa)
                   m. NN.
                   Dzieci : 1 (Bogdan)
                   D1. Bogdan Iwanowicz Sembratowicz (ur.7.08.1945 Truskawiec)
                         ż. Raisa Iwanowna Kowtun (ur.23.04.1948 Lwów)
                         ojc. Anatolij Grigoriewicz Kowtun
                         mat. Irina Ignatiewna Kociuk
                         Dzieci : 2 (Sergiusz, Wiktoria)
                         E1. Sergiusz Sembratowicz (ur.8.08.1972)
                         E2. Wiktoria Sembratowicz (ur.7.03.1975)
             C2. Melania Sembratowicz (ur.28.12.1905 Doliny, Polska - zm.30.06.1968 Rodatycze k. Lwowa)
                   m. Mikołaj Dmitriewicz Muzyczak 
                   (ur.7.12.1909 Hołowecko Wyżne, pow. Stary Sambor - zm.17.09.1988 Rodatycze),
                   absolwent Wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
                   ojc. Dymitr Muzyczak
                   mat. Maria
                   Dzieci (Muzyczak) : 5 (Eugeniusz, Maria, Mirosława, Aleksandra, Zinowij)
                   D1. Eugeniusz Muzyczak (ur.9.08.1937 Przemyśl - zm.9.06.2005 Mińsk, Białoruś)
                         ż. Galina Anatolewna Kudriawcewa (ur.10.09.1935 Marino, Pristanski rejon, obł. Kursk)
                         ojc. Anatolij Kudriawcew
                         mat. Wiera Androsow
                         Dzieci (Muzyczak) : 2 (Dmitrij, Helena)
                         E1. Dmitrij Muzyczak (ur.27.10.1961 Mińsk)
                         E2. Helena Muzyczak (ur.1.07.1963 Mińsk)
                   D2. Maria Muzyczak (ur.10.02.1941)
                         m. Rudolf Frołow
                         Dzieci (Frołow) : 2 (Arnold, Artur)
                         E1. Arnold Frołow (ur.18.10.1966)
                         E2. Artur Frołow (ur.9.08.1969)
                   D3. Mirosława Muzyczak ( ur.1944 - zm.1944)
                   D4. Aleksandra Muzyczak (ur.11.07.1945)
                         m. Julian Kiś
                         Dzieci (Kiś) : 2 (Swiatosław, Marian)
                         E1. Swiatosław Kiś (ur.3.09.1974)
                         E2. Marian Kiś (ur.21.12.1976)
                   D5. Zinowij Muzyczak (ur.20.06.1948)
                         ż. Maria Kiś
                         Dzieci (Muzyczak) : 2 (Oksana, Andrzej)
                         E1. Oksana Muzyczak (ur.24.02.1975)
                         E2. Andrzej Muzyczak (ur.9.02.1977)
             C3. Teodozja Sembratowicz (ur.10.05.1907 Grudno, Polska - zm.22.10.1986 Rodatycze)
             C4. Natalia Sembratowicz (ur.15.11.1908 Jabłonica Ruska, Polska - zm.26.02.1987 Zaleszczyki), zakonnica   
 
                     Natalia Sembratowicz (1908 – 1987)
                   [Fot. ze strony : Rodzina Sembratowicz]
            
             C5. Mikołaj Sembratowicz (ur.20.01.1912 Iskań, Polska - zm.24.11.1982 Lwów)
                   ż. Irena Pietrowna Fenyk (ur.7.08.1930 - zm.29.08.2002 Lwów)
                   Dzieci (Sembratowicz) : 1 (Oksana)                       
                   D1. Oksana Sembratowicz (3.09.1958 Lwów)        
                         m. Wasyl Iwanowicz Kowal (10.01.1956 - zm.24.08.2004 Lwów)  
                         ojc. Jan Kowal
                         mat. Jarosława Janiw      
                         Dzieci (Kowal) : 1 (Nazar)
                         E1. Nazar Kowal (ur.1.10.1983 Lwów)                                
             C6. Leon Sembratowicz (ur.12.05.1913 Iskań, Polska - zm. ? Drogobycz)
                   ż. Joanna Berezka (ur.1918)
                   Dzieci (Sembratowicz) : 1 (Romanna)
                   D1. Romanna Sembratowicz (ur.18.06.1957 Drogobycz), niezamężna
             C7. Anatol Sembratowicz (ur.27.02.1921 Bachow - zm.7.06.1999 Bieregowoje, obł. Lwów)
                   ż. Stefania Iwanowna Malec (ur.16.04.1919 - zm.8.07.2000 Bieregowoje)
                   ojc. Jan Malec
                   mat. Maria Krawiec
                   Dzieci (Sembratowicz) : 2 (Bogodar, Zynowij)
                   D1. Bogodar Sembratowicz (ur.16.02.1948 - zm.27.05.2001 Bieregowie)
                         ż. Natalia Michajłowna Swiridenko (ur.28.11.1953)
                         ojc. Michał Swiridienko
                         mat. Maria Tyganow
                         Dzieci (Sembratowicz) : 3 (Aleksandra, Taras, Maksym)
                         E1. Aleksandra Sembratowicz (ur.18.03.1973 Chabarowsk)
                         E2. Taras Sembratowicz (ur.21.11.1980 Beriegowoje)
                         E3. Maksym Sembratowicz (ur.17.11.1981 Lwów)
                   D2. Zynowij Sembratowicz (ur.3.02.1953 Wołczyszowice)
                         ż. Daria Grigoriewna Kulij (ur.26.07.1957 Hlipli)
                         ojc. Grigorij Kulij
                         mat. Maria Łabojko
                         Dzieci (Sembratowicz) : 2 (Anatol, Jeży)
                         E1. Anatol Sembratowicz (ur.23.10.1976 Drogobycz)
                               ż. Natalia Iwanowna Cekot (ur.11.11.1976 Drogobycz), c. Jana i Luby
                         E2. Jeży Sembratowicz (ur.15.06.1978 Drogobycz)
                               ż. Natalia Iwanowna Maksymiw (ur.14.10.1978 Drogobycz), c. Jana i Galiny
 
       B6. Teofila (Antonina) Sembratowicz (ur.19.09.1878 Desznica - zm.17.10.1956 Chodorów)
             m. Piotr Pawłowicz Jasienicki (Jasienickij) (ur.1870 Sambor - zm.11.02.1930 Odrechowa), 
             ksiądz ; Skorodnaja (dekanat zatwarnicki), Odrechowa (dekanat sanocki)
             Dzieci (Jasieniccy) : 8 (Eugeniusz, Maria, Zenon, Melania, Roman, Julian, Lidia, Nadzieja)
             C1. Eugeniusz Jasienicki (ur.1895 - zm. ?), zaginął bez wieści w czasie wojny
             C2. Maria Jasienicka (ur.1896 - zm.1977 Radom)
                   m. N. Batycki (Batickij)
                   Dzieci (Batyccy) : 3 (Eugeniusz, Tatjana, Olga)
                   D1. Eugeniusz Batycki
                   D2. Tatjana Batycka
                   D3. Olga Batycka
             C3. Zenon (Leon, Lew) Jasienicki (ur.1898 - zm.1944), inzynier, Nowy Sącz
             C4. Melania Jasienicka (ur.1903 - zm.11.02.1996 Lwów), niezamężna
             C5. Roman Jasienicki (ur.18.03.1907 - zm.27.02.1988 Chodorów)
                   ż. Helena (Galina) Władimirowna Biniewicz (ur.3.06.1909 - zm.27.09.1990 Chodorów)
                   ojc. Władimir Biniewicz
                   mat. Efrozina Merena
                   Dzieci (Jasieniccy) : 3 (Aleksander, Eugeniusz, Lidia)
                   D1. Aleksander Jasienicki (ur.28.08.1935 Doliniany, rej. Rogatyński - zm.10.05.1994 Radiechow)
                         ż. Nadzieja Jarosławowna Szkolnik (Szkolnyk) (ur.30.01.1937)
                         Dzieci (Jasieniccy) : 2 (Aleksander, Olga)
                         E1. Aleksander Jasienicki (ur.1959 - zm.2005 Dubowicze)
                               ż. Maria Ozarko (ur.1956)
                               Dzieci : (Jarosław, Jerzy)
                               F1. Jarosław Jasienicki
                               F2. Jerzy Jasienicki
                         E2. Olga Jasienicka (ur.1964 Radechów)
                               m. Jerzy Malena [ur.+/-1964]
                               Dzieci : (Elena, Jerzy)
                               F1. Elena Malena
                               F2. Jerzy Malena
                   D2. Eugeniusz Jasienicki (ur.1937 - zm.1976 Chodorów)
                         ż. Lidia Josipowna Matura (ur.16.03.1937 Żydaczew)
                         Dzieci : 1 (Irena)
                         E1. Irena Jasienicka (ur.23.03.1968 Daszawa)
                               m. Jan Ewgieniewicz Słaby (ur.+/-1968 Żydaczew)
                   D3. Lidia Jasienicka (ur.14.01.1948)
                         m. Eugeniusz Pietrowicz Białoruski (Biłoruskij) (ur.4.04.1944 Gliniany, obł. Lwów)
                         Dzieci (Białoruscy) : 2 (Olga, Irena)
                         E1. Olga Białoruska (ur.23.03.1977 Lwów)
                               m. Igor Władimirowicz Żoch (ur.31.08.1974 Lwów)
                               Dzieci : (Władimir, Krystyna)
                               F1. Władimir Żoch
                               F2. Krystyna Żoch
                         E2. Irena Białoruska (ur.1980)
             C6. Julian Jasienicki (ur.1908 - zm.18.02.1962 Mukaczewo)
                   ż. Olga Nikołajewna
                   Dzieci : 2 (Tatjana, Galina)
                   D1. Tatjana Jasienicka
                   D2. Galina Jasienicka
             C7. Lidia Jasienicka (ur.1909 - zm.1970 Lwów), niezamężna
             C8. Nadzieja Jasienicka (ur.1912 - zm.1981), niezamężna     
 
       B7. Włodzimierz Sembratowicz (ur.1879 Desznica - zm.1940 Ustrzyki Dolne)
             ż. Joanna Joanowna Merena             
             Dzieci : 1 (Lidia)
             C1. Lidia Sembratowicz (ur.1908 - zm.1986), doktor, Warszawa - Pruszków
                   m. N. Uszkiewicz
 
       B8. Natalia Sembratowicz (ur.11.02.1880 Desznica - zm.9.02.1966 Lwów)
             m. Włodzimierz Szwaryczewskij (ur.1879 - zm.28.08.1953 Lwów)
             ojc. Jan Swaryczewski
             mat. Joanna Jakubowska
 
             Dzieci : 5 (Ludomir, Zenowij, Maria, Włodzimierz, Olga)
 
               [powiększ]
             Siedzą od lewej : Maria Zurawecka z d. Swaryczewska, Natalia Sembratowicz z d. Swaryczewska,
             Ks. Włodzimierz Swaryczewski, Olga Kruszyńska z d. Swaryczewska.
             Stoją od lewej : Zenowij, Włodzimierz, Ludomir Swaryczewscy 
             ( 1939 r. fot. ze zbiorów Ireny Biłas)
 
             C1. Ludomir Swaryczewskij (ur.1906 - zm.1964)
                   ż. Helena Klisz
                   Dzieci : 1 (Ludmiła)
                   D1. Ludmiła Swaryczewska (ur.1906 - zm.1982), niezamężna
             C2. Zenowij Swaryczewskij (ur.21.05.1909 - zm.21.12.1959)
                   ż. Eugenia N.
                   Dzieci : 2 (Tatiana, Nina)
                   D1. Tatiana Swaryczewska (ur.1945)
                   D2. Nina Swaryczewska (ur.1948)
             C3. Maria Swaryczewska (ur.1910 - zm.21.03.1997)
                   m. Włodzimierz Żurawecki (ur.1912 - zm.21.10.1997)
 
                     [powiększ]
                   Maria z d. Swaryczewska i mąż Włodzimierz Żurawiecki
 
                   Dzieci (Żuraweccy) : 1 (Lidia)
                   D1. Lidia Zurawecka (ur.1945)
                         m. Władimir Petrecki
             C4. Włodzimierz Swaryczewskij (ur.1912 - zm.21.10.1997)
                   ż. Tatiana Sembratowicz
             C5. Olga Swaryczewska (ur.28.09.1913 - zm.24.11.1989)
                   m. Jan Teodorowicz Kruszyński (ur.1.03.1910 - zm.1940)
 
                     Olga Kruszyńska z d. Swaryczewska z córka Zofią  [powiększ]
 
                   Dzieci : 1 (Zofia)
                   D1. Zofia Kruszyńska (ur.2.03.1939 - zm.29.04.2012) 
                         m. Wasilij Zacharowicz Tabaka (ur.1936)
                         Dzieci (Kruszyński) : 2 (Włodzimierz, Aleksander)
                         E1. Włodzimierz Kruszyński (ur.1974)
                         E2. Aleksander Kruszyński (ur.1978)                     
 
       B9. Julian Sembratowicz (ur.8.05.1881 Desznica - zm.7.03.1956 Nowy Sącz), ksiądz
             ż. Maria Płoszewska (ur.10.09.1883 - zm.8.06.1962 Nowy Sącz)     
             Dzieci : 6 (Wiera, Sergiusz, Wsewołod, Joanna, Leon, Jerzy)
             C1. Wiera Sembratowicz (ur.1908 - zm.27.10.1998 Nowy Sącz), niezamężna
             C2. Sergiusz Sembratowicz (ur.1910 - zm.1963 Przemyśl)
                   ż. NN.
                   Dzieci : 1 (Maria)
                   D1. Maria Sembratowicz
             C3. Wsewołod Sembratowicz (ur.1912 - zm.1962)
                   ż. Elena Góra
                   Dzieci : 3
             C4. Joanna Sembratowicz (ur.1914 - zm.1996 Lwów)
                   m. Wladimir Niezdropa
 
                     [powiększ]
                   Joanna z d. Sembratowicz i mąż Włodzimierz Niezdropa
 
                   Dzieci (Niezdropa) : 1 (Elżbieta)
                   D1. Elżbieta Niezdropa
                         m. Jerzy Moczerniuk
                         Dzieci (Moczerniuk) : 2 (Anna, Elena)
                         E1. Anna Moczerniuk (ur.1975)
                         E2. Elena Moczerniuk (ur.1979)
             C5. Leon Sembratowicz (ur.1919 - zm.23.01.1996 Kraków)
                   ż. Daria Kluk
                   Dzieci : 2 (Joanna, Roman)
                   D1. Joanna Sembratowicz (ur.1952)
                   D2. Roman Sembratowicz (ur.1958)
             C6. Jerzy Sembratowicz (ur.1923 - zm.11.10.2002), nieżonaty
       
       B10. Zenowia Sembratowicz (ur.28.06.1883 Czerteż - zm.5.08.1957 Lwów)
               m. Piotr Galanka (ur.29.08.1883 - zm.3.08.1957), ksiądz
               Dzieci (Galanka) : 1 (Daria)
                C1. Daria Galanka
                      m. Oleg Łucyk
                      Dzieci (Łucyk) : 1 (Dijanira)
                      D1. Dijanira Łucyk (ur.22.01.1945 - zm.2010 Lwów)
 
       B11. Anatol Sembratowicz (ur.4.11.1884 Desznica - zm.23.02.1945, poch. Przemyśl)
               ostatni grekokatolicki proboszcz w Bachowie k. Przemyśla, zabity w wyniku walk pogranicznych
 
                 Anatol Sembratowicz (1884 – 1945) (fot. ze zbiorów Ireny Biłas)
 
               ż. Maria Węgrynowicz (Wengrynowicz) (ur.28.08.1888 Smerekowce - zm.19.05.1980 Przemyśl)
               ojc. Emil Węgrinowicz (ur.+/-1860 - zm.1919), s. Anastazego i Pauliny z d. Ładyżyńska
               mat. Julia Lechowicz [ur.+/-1860]
 
                 [powiększ]
               Maria Wengrynowicz z córkami Stefanią (starszą) i Aleksandrą (fot. ze zbiorów Ireny Biłas)
                       
               Dzieci (Sembratowicz) : 3 (Stefania, Aleksandra, Teodor)
               C1. Stefania Sembratowicz (ur.1911 Krynica - zm.7.11.1992 Przemyśl)
                     m. Bogdan Ładzyżyński (ur.1908 - zm.1984)
                     Dzieci (Ładzyżyńscy) : 2. Mieszkają : Przemyśl
 
               C2. Aleksandra Sembratowicz (ur.2.02.1913 Krynica - zm.5.11.1992 Przemyśl), niezamężna
 
               C3. Teodor Sembratowicz (ur.2.02.1919 Krynica - zm.1.01.1991 Odessa)
                     [informacje : p. Włodzimierz Bartkowski z Wrocławia + Myheritage]
                     ż.(śl.14.10.1950 Wrocław) Krystyna Hollender (ur.9.04.1920 Poznań - zm.19.05.2015 Wrocław)
                     Dzieci (Sembratowicz) : 3 (Aleksander, Aleksandra, Włodzimierz)
                     D1. Aleksander Witold Sembratowicz (ur.20.08.1951 - zm.2.01.1952 Wrocław)
                     D2. Aleksandra Zofia Sembratowicz (ur.12.05.1953) [informacje : p. Aleksandra Grobelna]
                           m. Sławomir Jan Grobelny (ur.28.12.1953 - zm.2015)
                           Dzieci (Grobelny) : 3 (Krzysztof, Katarzyna, Barbara)
                           E1. Krzysztof Grobelny (ur.20.08.1980 - zm.21.08.1980 Wrocław)
                           E2. Katarzyna Krystyna Grobelna (ur.20.11.1988)
                           E3. Barbara Anna Grobelna (ur.21.07.1991)
                     D3. Włodzimierz Leszek Sembratowicz (ur.1955)
                           ż. Magdalena Marta Kamocka h. Jelita (ur.1953 Tworzanice)
                           ojc. Andrzej Kamocki (ur.2.02.1923 Tworzanice - zm.14.10.1964),
                                 s. Stanisława K. (ur.10.04.1892 - zm.27.04.1895)
                                 i Marii Heleny hr. z d. Oppeln - Bronikowska h. Osęk (ur.1898 Chotów - zm.1953 Poznań)
                           mat. Teresa Jaworowska h. Lubicz (ur.11.01.1927 Wrońska - zm.19.07.1997),
                                  c. Antoniego J. (ur.1895) i Anny Abramowicz [ur.+/-1890] – c. Tadeusza Abramowicza
     
       B12. Melania Sembratowicz (ur.1887 - zm.1982 Lwów), niezamężna
 
       B13. Roman Sembratowicz (ur.1890 - zm.2.10.1947 Praga), pułkownik
               ż. Stefania Wengrynowicz (ur.1890 Smerekowce - zm.8.02.1969 Praga)
               ojc. Emil Wegrinowicz
               mat. Julia Lechowicz
               Dzieci : 1 (Tatjana)
               C1. Tatjana Sembratowicz (ur.1925 - zm.1983 Praga)
                     m. Jarosław Rosol (ur.+/-1925 - 1988 Praga)
 
        B14. dziecko zmarłe w dzieciństwie
 
 A2. Jan (Ioan) Myszkowski (ur.26.06.1850 Oparówka k. Strzyżowa - zm.24.07.1919 Pielgrzymka),  [8]
       [chrzestni : ks. Hilary Polański, parochus in Sietnica i Aleksandra Kopysciańska, żona Aleksandra K.
       parocha in Bartne, chrzcił ks. Jan Humiecki, paroch in Rzepnik], [LN Oparówka, str.229]
       w 1869 r. ukończył gimnazjum w Przemyślu, święcenia 1874 r. 
       [Źródło : „ Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Przemyślu za rok szkolny 1894”],
         1875 r. nowo wyświęcony presbiter, wikary w Krynicy [„Gazeta Lwowska” nr 53 z 6.03.1785 r.]
       proboszcz w Pielgrzymce [co najmniej od 1890 - co najmniej do 1905 r.], 
       w latach 1890 - 1898 uczył liturgiki rit. gr. w gimnazjum w Jaśle
       [ Źródło : „Sprawozdanie Dyrekcyi  C. K. Gimnazyum w Jaśle za rok 1890 - 1898”]
       członek Rady Szkolnej okręgowej w Jaśle [Źródło : Szematyzmy Galicji],
         w 1905 r. dziekan w dekanacie Dukielskim do spraw Rady Szkół.
         16.12.1914 aresztowany i internowany (Węgry)  
 
           metryka chrztu, Oparówka 1850 r.  [powiększ]
 
       ż.(śl.15.11.1874 Ciechania, dom nr 30)  Józefa Merena (ur.1858) [9]
       [świadkowie ślubu : Leo Sembratowicz, paroch In Desznica i Leo Czajkowski, paroch In Grab], [LC Ciechania, s.640]
       ojc. Józef Merena [ur.+/-1830], parochus in Ciechania, 
             s. Grzegorza Merena de Polany i Anny z d. Polańska (c. Grzegorza)
       mat. Karolina Torońska [ur.+/-1830], 
              c. Jana Torońskiego, parocha in Zawadka i Wiktorii z d. Borecka (c. Gabriela Boreckiego, parocha in Nizynie)
    
       Dzieci : (Marian)    
       B1. Marian Wsiewołod Myszkowski (ur.13.09.1878 Ciechania, dom 30 - zm.2.05.1943 Pielgrzymka)
             [wg aktu chrztu : ur. 13.09.1877 Ciechania], [LN Ciechania, 1877 r. skan 687]
             [chrzestni : Adolf Kluczyski, medicus in Nowy Żmigród i Karolina Merena, żona Józefa]
             uczeń I gimnazjum w Jarosławiu w latach 1892 – 1899, wikary w par. Surowica 1917 r.,
                 proboszcz w Pielgrzymce 1920 - 1943,
                 właściciel części wsi Rozstajne (powiat Nieznajowa), (wzm.1908 - 1909 r.),
 
                                           
             Grób Mariana Myszkowskiego na cmentarzu w Pielgrzymce (zdj. A. Wcisło, 2006 r.) [powiększ]
 
             ż.(śl.1905 Nowy Żmigród)
             Teodora Steniczka (ur.15.05.1886 Barwinek, par. Dukla, rz. - kat. - zm.14.03.1965), poch. Wrocław
             ojc. Alojzy Steniczka [ur.+/-1860], „custos sylwanum magister”, s. Antoniego i Teodory Andree
                   ex Suchaczowitz in Moravia
             mat. Adolfina Schmuck [ur.+/-1860], c. Adolfa i Wilhelminy Zawodnik
 
               [powiększ]
             Metryka chrztu, Dukla 1886 r.
 
             Dzieci : (Olga, Helena, Tytus, Jarosława, Lidia) 
             [Inf. p. Jerzy Tychanicz, p. Jacek Wojaczyński + księgi metrykalne]
             C1. Olga Myszkowska (ur.30.03.1906 - zm.19.03.1981), poch. Wrocław
                   m. Paweł Szuflat (ur.6.04.1889 Oparówka - zm.30.11.1981 Wrocław), poch. Wrocław [zob. Wikipedia]
                   pierwszy proboszcz parafii grekokatolickiej we Wrocławiu
                   Dzieci :
                   D1. Włodzimierz Szuflat, poch. Wrocław
                   D2. Roman Szuflat, poch. Wrocław
             C2. Helena Myszkowska (ur.1907)
                   m. Konstanty Daćko,(ur.1903), administrator par. gr. - kat. in Radocyna [LN Radocyna z filią Długie (Dołhe)]
                   ojc. Michał Daćko
                   mat. Natalia Mencińska (Męcińska)
             C3. Tytus Myszkowski (ur.28.02.1914 - zm.11.12.2002, poch. Przemyśl)
                   bezżenny, mieszkał w Przemyślu
             C4. Jarosława (Sława) Myszkowska (zm.22.11.2021), poch. Przemyśl kw.70, rz.1, nr 4
                   m. Stefan Doński (zm.25.11.1999), poch. Przemyśl kw.70, rz.1, nr 4
             C5. Lidia Myszkowska (ur.15.02.1925 Pielgrzymka - zm.10.04.2007 Edmonton, Kanada)
                   m. Maksymilian Sobin
                   Syn :
                   D1. Włodzimierz Sobin (ur.11.11.1953 Wrocław - zm.2.07.2022 Wrocław), poch. Wrocław
                         pochowany razem z babcia Augustą [inf. Jacek Wojaczyński]
                    

 A3. Leo Myszkowski (ur.22.06.1852 Bednarka k. Pielgrzymki - zm.25.07.1896)

       [chrzestni : Jan Humiecki, parochus in Rzepnik i Anna Kopysciańska, żona Jana K.], [LN Bednarka, str.321]

 

         metryka chrztu, Bednarka 1852 r.  [powiększ]

 

       W 1871 r. ukończył gimnazjum w Przemyślu [razem z braćmi : Joan 1869 r., Tytus 1880 r.]

       [Źródło : „Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Przemyślu za rok szkolny 1894”]

       1882 r. askultant sądowy, Ottakring (dziś dzielnica Wiednia),

       1894 r. - adjunkt sądowy w Austrii (miasto Litschau, wzm.1888 - 90), Eggenburg    

          

 A4. Maria Myszkowska (ur. 15.05.1856 - zm. 25.12.1927, poch. Lwów) [zob. zdjęcie grobu]
 
 A5. Teofila Myszkowska (ur. 5.05.1858 Pielgrzymka - zm. 11.12.1941, poch. Lwów) 
       [chrzestni : Jan Humiecki, parochus in Rzepnik i Anna Ferencewicz, żona Piotra, parocha in Desznica,
       chrzcił ks. Piotr Ferencewicz, parochus in Desznica], [LN Pielgrzymka, str.63], [zob. zdjęcie grobu]
 
         metryka chrztu, Pielgrzymka 1858 r.  [powiększ]
 
 A6. Tytus Myszkowski (ur. 4.10.1861 Pielgrzymka, dom 40 - zm. 4.02.1939, poch. Lwów)
       [chrzestni : Tytus Durkot, teolog i Konstancja Durkot, żona Bazylego D., administratora par. Bednarka,
       chrzcił ks. Bazyli Durkot, administrator in Bednarka], [LN Pielgrzymka, str.100]
 
         metryka chrztu, Pielgrzymka 1861 r.  [powiększ]
 
         Ks. prof. Tytus Myszkowski ( 1861 – 1939 )
 

        http://ukrstor.com/ukrstor/vavrik-galruspismennost-d40.html

 

       Tytus (Tyt)  Myszkowski urodził się 4.X.1861 r. w Pielgrzymce w łemkowskiej rodzinie szlacheckiej, obustronnie duchownych.

          Był jednym z ośmiorga dzieci w domu. Jego ojciec chcąc zapewnić trzem synom wykształcenie, przy braku funduszy,

          woził ich furmanką (wyładowaną  zbożem, mąką, ziemniakami, warzywami, masłem i serem) aż do Przemyśla.

          Tam Tyt w 1880 r. ukończył gimnazjum, zaś studia teologiczne w Wiedniu w 1889 r., ze stopniem doktora teologii.

          W 1903 r. otrzymał nominację profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Lwowskim, a w 1908 profesora zwyczajnego.

          Był wybitnie uzdolniony. Obok teologii, studiował astronomię, filozofię i języki obce : arabski, żydowski, grecki, syryjski,

          angielski, niemiecki, francuski.

          Po przyjęciu celibatu w r. 1885 rozpoczyna pracę w Diecezji Przemyskiej.

          W 1889 r. powraca do Wiednia, gdzie zdobywa tytuł doktora teologii.

          Po powrocie zostaje prefektem Greko - Katolickiego Seminarium Duchownego we Lwowie i wykładowcą na Uniwersytecie

          Lwowskim. Tytus Myszkowski zmarł 4.II.1939 r. we Lwowie. Spoczywa na Cmentarzu Łyczakowskim.

 

  Zdjęcie grobu ks. prof. Tytusa Myszkowskiego (internet) :
  http://starzaki.eu.org/~lukasz/galeria/index.php?album=20040704_lwow-praktyki/20040714_cm_lyczakowski&zdjecie=img_0379.jpg

 

    [powiększ]

 

 W grobowcu we Lwowie pochowani są również inni Myszkowscy m.in. matka i siostry ks. Tytusa M. :
 - Joanna Pietrowna Myszkowska (ur. 6.12.1828 - zm. 16.05.1913), z d. Durkot, 
   żona Joana Myszkowskiego, matka m.in. prof. Tytusa Myszkowskiego
 - Maria Iwanowna Myszkowska (ur. 15.05.1856 - zm. 25.12.1927), siostra Tytusa Myszkowskiego
 - Teofila Iwanowna Myszkowska (ur. 5.05.1858  - zm. 11.12.1941), siostra Tytusa Myszkowskiego

 - Elena Iwanowna Maksimowicz [w pisowni również Maksymowicz] (ur.1880 r. - zm.11.06.1965)

 

 A7. Antonina Myszkowska (ur. 30.01.1864 Pielgrzymka, dom 40)

       [chrzestni : ks. Maksymilian Chrobaczyński, parochus in Wola Cieklińska i Emilia Humiecka,

       c. Jana Humieckiego, parocha in Rzepnik, chrzcił ks. Konstanty Chylak, administrator parafii Florynka],

       [LN Pielgrzymka, str.134]

 

         metryka chrztu, Pielgrzymka 1864 r.  [powiększ]

 

 prawdopodobnie :

 A8. Emilia Myszkowska (ur.+/-1860]

       m. Teodor Merena (ur.1846 - zm.1931), proboszcz w par. Rzepnik w latach 1879 - 1931

       Dzieci (Merena) : (Mirosława, Hieronim, Teodozjusz, Eufrozyna, Maria)

       B1. Mirosława Merena (ur.1879 Rzepnik)

       B2. Hieronim Merena (ur.1880 Rzepnik)

       B3. Teodozjusz Merena (ur.1883 Rzepnik - zm.1885 Rzepnik)

       B4. Eufrozyna Merena (ur.1886 Rzepnik)

       B5. Maria Merena (ur.1890 Rzepnik)

-------------------------------------------------------------

 Par. Wola Cieklińska :

 Piotr Myszkowski [ur.+/-1790]

 ż. Anna Zelam [ur.+/-1790]

 Syn :

 Jan Myszkowski (ur.1816]

 ż.(śl.16.02.1863 Wola Cieklińska ) Tatianna Kulczycka (ur.1838), c. Łukasz i Ewy Benio

 


 Przypisy :
 
 [1] W najbliższej okolicy spotykamy księży grekokatolickich w XVIII w. : [zob. pkt 5.1], [Źródło : Szematyzmy, metryki]
       1/ ks. Grzegorz Myszkowski (ur.1721 - zm.28.05.1789 Polany), paroch in Polany (wzm.1770 - 1789)
       2/ ks. Ignacy Myszkowski (ur.1723 - zm.15.06.1797 Radocina), parochus in Radocina
       3/ ks. Samuel Myszkowski (ur.1752 - zm.3.05.1807 Polany), parochus Polany (wzm.1789 - 1807), parochus Olchowiec (1799 - 83),
           wizytator, dziekan dukielski [Dekanat Dukla] (wzm.1886 - 1800).
       4/ ks. Simeon Myszkowski (ur.1757 - zm.23.05.1831 Blizianka), ks. grekokatolicki, capellan loc in Blizianka,
       5/ ks. Michael Myszkowski (ur.1778 - zm.3.08.1831 Zawadka ), lat 42, ks. grekokatolicki, parochus in Zawadka k. Dukli,
       6/ ks. Daniel Myszkowski (ur.1780 - zm. po 1828 ), ks. grekokatolicki, parochus in Krechow [6 km na W od Żółkwi k. Lwowa],
       7/ ks. Jan Myszkowski (ur.12.09.1784 Radocina - zm. po 1835 ), ks. grekokatolicki, parochus in Deszno (wzm.1808 - 1832),
           parochus in Zyndranowa (wzm.1832 - 1835), vice - dziekan [Jaśliska] (wzm.1808 - 1824)
 
      Argumentem przemawiającym za pochodzeniem tej linii Myszkowskich  z Podlasia jest fakt, że kolatorem kościoła w Krempnej 
      był Karol Radziwiłł „Panie Kochanku” (ur.1734 Nieśwież k. Baranowicz - zm.1790 Biała). To on mógł w drugiej połowie XVIII w.
      sprowadzić księdza grekokatolickiego Myszkowskiego  (z rodziną) z Podlasia do Krempnej i Pielgrzymiki.
 
 [2] Radocina (dziś Radocyna) [18 km na SW od Pielgrzymki], [pkt 5.1]
       
 [3] Pielgrzymka (łemk. Peregrymka)
 Dawna cerkiew greckokatolicka a od 1960 roku parafialna cerkiew prawosławna pod wezwaniem św. Michała Archanioła, 
 zbudowana w 1872 r. (błogosławiona w 1887 r.)
 
       
 
    [powiększ]
 
  zdjęcia : A. Wcisło, 2006 r.
 
 Proboszczowie grekokatoliccy w Pielgrzymce :
 
 Grzegorz Krasnosielski (ur.ok.1721 - zm.7.07.1789 Pielgrzymka), lat 67, (wzm.od 1784 - 1788 r.), [LM Pielgrzymka, str.45]
 
 Jan Krynicki (ur.ok.1762 Brunary - zm.po 1793),
 ż. Tatiana Krynicka [ur.+/-1765], c. ks. Kajetana
 
 Bazyli Złocki (zm.1807)
 ż. Maria Krynicka (ur.1789 Pielgrzyka) [zob. niżej]
 
 Leon (Leo, Lew) Paryłowicz (ur.1783 Brunary - zm.29.08.1831 Pielgrzymka) od 1808 r. parochus in Pielgrzymka
 pochowany : Pielgrzymka, cmentarz choleryczny, święcenia 1807 r.,
 w 1809/10 administrował excurrendo parafię Wola Cieklińska
 ż.(śl.16.09.1807 Pielgrzymka) Maria Krynicka (ur.1789 Pielgrzymka) [LC Pielgrzymka, str. 227]
 [1 mąż : (śl.21.01.1803 Pielgrzymka) – Bazyli Złocki (zm.1807), parochus in Pielgrzymka (świadkowie m.in. Daniel Myszkowski)], 
 [LC Pielgrzymka, str. 224]
 ojc. Joannes Krynicki (ur.ok.1762 Brunary), ksiądz, 1789 r. administrator wsi Pielgrzymka, parochus in Brunary, Pielgrzymka
 mat. Tatianna Krynicka [ur.+/-1765 Krynica], c. ks. Kajetana K. i Anastazji z d. Królewska
 Dzieci Leona i Marii :
 A1. Antoni Paryłowicz (ur.1809 Pielgrzymka) [LN Pielgrzymka, str. 215]
 A2. Karol Paryłowicz (ur.1810 Pielgrzymka) [LN Pielgrzymka, str. 219]
 A3. Anna Paryłowicz (ur.ok.1815 Brunary)
        m. Piotr Ferencewicz (ur.ok.1810 Wojkowa - zm.21.10.1870 Desznica), ksiądz, s. Łukasza F. i Marii z d. Czyrniańska
 A4. Aleksander Paryłowicz (ur.ok.1826 Pielgrzymka - zm.14.01.1833 Tustanowice, ob. cz. m. Borysław, Ukraina)
        ż.(śl.4.02.1851 Tylicz) Maria Krynicka (ur.21.08.1831 Hańczowa - zm.4.07.1853 Tylicz), c. Michała K. i Sembratowicz
 A5. Maria Paryłowicz (ur.ok.1830 Pielgrzymka)
        m.(śl.24.02.1853 Desznica) Joannes Czyrniański (ur.ok.1830 Florynka),
        ojc. Grzegorza Czyrniański (ur.ok. 1775 - zm.20.11.1852 Florynka, dom 1), lat 77, parochus in Florynka [LM Florynka, str.303]
        mat. Krystyna Kaniuk, c. Michała K., kanonika
        [Rodzeństwo Jana Czyrniańskiego :               
        1/ Marianna Czyrniańska (ur.1825) i mąż (śl.8.09.1840 Florynka) ks. Emilian Ławrowski (ur.1817), 
            s. Grzegorza Ł. i z d. Pacławska (c. Teodora)], [LC Florynks, str.60]
            [świadkowie ślubu : Antoni Głuszkowicz, parochus in Tylawa i Aleksander Choroszczakowski]
        2/ Rozalia Czyrniańska (ur.1830) i mąż (śl.1.02.1847 Florynka) Cyryl Obuszkiewicz (ur.1821),
            s. Athanasiusa O., parocha in Berest i Ewy z d. Sietnicka, c. Mathiasa S., parocha in Myscowa (LC Florynka, str.166)
        3/ Anna Czyrniańska (ur.1831) i mąż (śl.1.02.1848 Florynka) Jan Jaworski (ur.1822), 
            s. Antoniego in Turka i Eudochii  z d. Ichnasiewicz [LC Florynka, str.202]
 
        Dzieci : (Aleksander, Julia, Krystyna, Maria)             
        B1. Aleksander Czyrniański (ur.30.06.1854 Florynka, dom 101), [LN Florynka, str.259]
               [chrzestni : Emilian Czyrniański, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
               i Konstancja Durkot, żona Bazylego Durkot, administratora in Florianka]
               ż.(śl.przed 1890) Pelagia Worhacz [ur.+/-1860], c. Jana W. i Anny Monczak (Mańczuk)
               Dzieci :
               C1. Jan Czyrniański (ur.14.11.1890 Florynka, dom 101 - zm.16.12.1890 Florynka, dom 101), [LN Florynka, str.175]
               C2. Maria Czyrniańska (ur.23.11.1891 Florynka, dom 101), [LN Florynka, str.192]
               C3. Anna Czyrniańska (ur.1894 Florynbka, dom 101), [LN Florynka, str.245]
        B2. Julia Czyrniańska (ur.23.02.1857 Florynka, dom 101), [LN Florynka, str.270]
        B3. Krystyna Czyrniańska (ur.11.03.1860 Florynka, dom 101 - zm.4.03.1895 Florynka, dom 101), lat 34 
               [LN Florynka, str.285], [LM Florynka, str.268]
               m.(śl.20.10.1879 Florynka, dom 101) Grzegorz Merena (ur.2.09.1849 Stawisza), [LN Stawisza, str.468], [LC Florynka, str.85]
               ojc. Andrzej Merena (ur.1825), s. Tomasza i Heleny Sycz (c. Athanasego S.)
               mat.(śl.9.03.1845 Stawisza, dom 8) Anastazja Kisielowska (ur.1825), de Stawisza (dom 8), 
               c. Michała K. i Marii z d. Kopyścińska (c. Andrzeja K. i Matrony Chomjak – c. Cosmy Chomjak [Chomiak]) 
               [LC Stawisza, str.436]          
               [2 żona Grzegorza Mereny – (śl.3.06.1895 Florynka, dom 101) Anastazja Nowak (ur.ok.1858), c. Teodora N., 
               wdowa po Szymonie Maksymczak (LC Florynka, str.257)]
               Dzieci z 1 żony :
               C1. Maria Merena (ur.17.11.1880 Florynka, dom 101), [LN Florynka, str.94)
                     [chrzestni : Demetrius Posypanko i Maria Rydzaj]
               C2. Bazyli Merena (ur.17.03.1883 Florynka, dom 101), [LN Florynka, str.132], [brak metryk 1884 – 1888]
               C3. Anna Merena (ur.3.03.1889 Florynka, dom 101], [LN Florynka, str.146]
                     [chrzestni : Demetrius Posypanko i Pelagia Czyrniańska, żona Aleksandra, chrzcił Bazyli Stefan Kuryłło, administrator]
               C4. Andrzej Merena (ur.30.08.1891 Florynka, dom 101), [LN Florynka, str.190]
               C5. Jan Merena (ur.4.03.1895 Florynka, dom 101), [LN Florynka, str.260]
        B4. Maria Czyrniańska (ur.24.09.1870 Florynka, dom 101), [LN Florynka, str.341]
 
 Antoni Zubrzycki h. Wieniawa [ur.+/-1815], proboszcz in Pielgrzymka (wzm. 1847 - 1851 r.), mieszkał : Pielgrzymka, dom nr 40
 s. Tomasza, sołtysa in Zubrzyk i Katarzyny z d. Jarzembińska (c. Jana J. i Marii de Bradecze)
 ż. Małgorzata Sowieńska [ur.+/-1820],
 c. Tomasza S., „civis Netero Sandecenensis” i Anny z d. Kmietowicz (c. Jana K. i Marii Magdaleny z d. Świerklińska)
 Dzieci :
 A1. Adrian Aagathenicus Zubrzycki (ur.9.09.1848 Pielgrzymka, dom 40), [LN Pielgrzymka, str.26]
        [chrzestni : A.R.D. Fryderyk Otto, dziekan i parochus de Żmigród
        i Angela Konstantynowicz, c. ARD Michała K., parocha in Krempna]
 
 Ioan Myszkowski (ur.1819 - zm.1877), proboszcz w Pielgrzymce w latach 1854 - 1877
 Ioan Myszkowski „syn” (ur.1850 - zm.1919), wzm.1890 - 1905
 Marian Myszkowski „syn” (ur.1878 - zm.1943), proboszcz  w Pielgrzymce 1920 - 1943 
 
 Właściciel (1830 r.) :
 Ksawery ks. de Mussey [ur.ok.1770 - zm. po 1830]
 ż. Benwenuta hr. Krasicka h. Rogala [ur.+/-1775]
 ojc. Stanisław hr. Krasicki [ur.+/-1745], podkomorzy bełzki [Bełz], starosta korytnicki, członek Sejmu Wielkiego
 mat. Marianna Katarzyna Poletyło h. Trzywdar, c. Macieja i Gertrudy z d. Błażowska h. Sas
 
 [4] Rodzina Durkot ( Дуркот ) [Źródło : Baza Mormonów, LN Hańczowa] :
       Tomasz Durkot (ur.1766 - zm.19.04.1832 Hańczowa), lat 66 [LM Hańczowa, str. 62]
       ż. Maria Juskiewicz (Juszkiewicz) (ur.1769 - zm.16.11.1830 Hańczowa), lat 61 [LM Hańczowa, str. 58]
       Syn :
       Piotr Durkot (ur.22.01.1800 Hańczowa - zm.16.04.1868 Izby), [LN Hańczowa, str. 73]
       [chrzestni ; Elias Didyk i Tatianna Sokół]
       pastor ; Izby, w 1830 r. pleban grekokatolicki : Nowica k. Gorlic, dziekan muszyński
       ż.(śl.17.10.1825 Berest) Maria Obuszkiewicz (ur.23.08.1806 Berest - zm.po 1846],
       mieszkali : Izby [20 km na SE od Grybowa], [LC Berest, str.207]
       ojc. Athanasius Obuszkiewicz (ur.ok. 1775 Berest - 4.11.1831 Berest), parochus in Berest
       mat. Ewa Sietnicka, c. Mathiasa, parocha in Myscowa
       Dzieci (Durkot) :  (Johanna, Anna, Eleonora, Tytus, Józef, Teofila, Julian, Angela, Jan)
       A1. Johanna Durkot (ur.6.12.1828 Izby - zm.16.05.1913, poch. Lwów)
              m.(śl.16.11.1847 Izby) Jan Myszkowski (ur.1819 - zm.1877),  w/w proboszcz w Pielgrzymce (jw.), [LC Izby, str.128]
              Dzieci : 8
              B1.  Julia Myszkowska (ur.4.01.1849 - zm.11.03.1919)
                     m. Leon Sembratowicz (ur.5.09.1844 - zm.12.07.1910), ksiądz grekokatolicki, 
                     m.in. 1870 r. administrator : Roztoka Wielka k. Krynicy
                     ojc. Michał Sembratowicz (ur.1814 - zm.20.10.1884)
                            [Rodzice : ojc. Teodozy Sembratowicz (ur.1771 - zm.27.07.1844 Krynica), s. Michała (ur.1751), wnuk Jana (ur.1720)
                            w 1830 r. proboszcz : Krynica i mat. Konstancja Choroszczakowska (Choroszczak)]
                     mat. Maria Laurecka [ur.+/-1815]
              B2 – B8. (jw. - Myszkowscy)
        A2. Anna Durkot (ur.13.02.1833 Izby - zm.29.04.1850 Izby), lat 17
               m. Peter Mikulcza [ur.+/-1830]
               Dzieci : 1
               B1. Anna lub Maria Mikulcza (ur.1873 - zm.16.06.1911 Lorain, Lorain County, Ohio, USA)
                     m. Louis Churpek (ur.6.01.1866 Hungary - zm.22.01.1925 Lorain, Lorain County, Ohio, USA)
                     ojc. Michael Csurpek 
                     mat. Anna Zamechko
        A3. Eleonora Durkot (ur.20.02.1835 Izby)
               m. Stefan Chyłak (ur.ok.1837 Wierchomla Wielka)
               ojc. Ignacy Chylak (ur.1808 Wierchomla Wielka - zm.1890 Wierchomla Wielka), parochus in Wierchomla
               mat. Eufrozyna Paryłowicz [ur.+/-1810 - zm.1845], 
                       c Jana Paryłowicza (ur.1779) , plebana grekokatolickiego : Wierchomla w 1830 r. i Domeniki 
               Dzieci (Chylak ) :
               B1. Ignacy Chylak (ut.5.08.1871 Nowica), [LN Nowica, str.635]                   
        A4. Titus Durkot (ur.10.04.1837 Izby)
        A5. Józef Durkot (ur.16.04.1839 Izby)
               ż. Wiktoria Tekla Sembratowicz (ur.30.08.1838), c. Michała i Marii z d. Laurecka
               Dzieci : (Piotr, Michał, Neokitia, Teodozja)
               B1. Piotr Durkot (ur.1868 - zm.12.04.1927 Bolestraszyce), paroch : Bolestraszyce (1896 – 1927)
               B2. Michał Durkot (ur.26.04.1877 Bachir - zm.19.03.1956 Bołoziw, Stary Sambor), paroch : Bołoziw
               B3. Neokita Durkot [ur.+/-1880]
                     m. N. Sozański [ur.+/-1875]
               B4. Teodozja Durkot [ur.+/-1880]
                     m. Emilian Maksimilianowicz Fedewicz [ur.+/-1875]
        A6. Teofila Durkot (ur.29.10.1841 Izby - zm.19.03.1878 Radocyna)
                m.(śl.6.10.1862 Izby) Konstanty Chylak (ur.1839 Wierchomla Wielka), mieszkali : Radocina (dziś Radocyna) k. Gorlic
               ojc. Ignatius Chyłak, paroch in Wierzchomla
               mat. Eufrosina Paryłowicz, 
               c Jana Paryłowicza (ur.1779) , plebana grekokatolickiego : Wierchomla w 1830 r. i Domeniki                    
               Dzieci (Chylak) :
               B1. Anatolius Chylak (ur.12.11.1863 Izby)   
               B2. Lubow Chylak (ur.1867 - zm.18.03.1871 Radocyna), lat 4
               B3. Eugenia Chylak (ur.1872 - zm.8.07.1876 Radocyna), lat 4   
               B4. Wiktor Chylak (ur.17.11.1874 Radocyna) [LN Radocyna, skan 32]        
               B5. Eugeniusz (Jewhen) Chylak (ur.15.04.1877 Radocina - zm.9.09.1953 Warszawa, poch. Warszawa), ksiądz grekokatolicki,
                      wyświęcony 1904 r., do końca wojny proboszcz w Krynicy, w 1947 r. więzień obozu w Jaworznie
        A7. Julian Durkot (ur.4.02.1844 Izby - zm.25.09.1907, poch. Mszana, cm. cerkiewny), 
               1863 r. – ukończył gimnazjum w Przemyślu,
               1869 – 1870  r. administrator : Roztoka Wielka, proboszcz parafii : Nowa Wieś,
               1875 – 1907 r. proboszcz Mszany k. Dukli, a jednocześnie dziekan dukielski w latach 1895 - 1907
        A8. Angela Durkot (ur.20.04.1846 Izby, dom 1), [LN Izby, str.54]
               m.(śl.6.08.1866 Izby) Włodzimierz (Władimir) Chylak (ur.15.01.1843 Wierchomla Wielka - zm.25.07.1893 Litynia, Drohobycz), 
               [brat Konstantego Chylak, Marii Chylak – żony Michała Rydzay, parocha in Florynka]
               mieszkali : Izby,
               Autor powieści, opowiadań i nowel. Wyświęcony w 1866 r., obejmował parafie : Doliny, Izby, Bartne (22 lata), Litynia
 
                 Ks. Włodzimierz Chylak (1843 – 1893)
 
               Dzieci (Chylak) :
               B1. Wira Chylak (ur.15.04.1869 Izby)
                      m. Aleksander Sielecki [ur.+/-1860], parochus in Radocyna, 
                     s. Leona, parocha in Polany i Krystyny z d. Czernecka (ur.ok.1840 - zm.12.11.1888 Radocyna)
               B2. Zofia Chylak (ur.1876)
                      m.(śl.17.10.1899 Ciechania) Władysław Obuszkiewicz (ur.1875), „absolutus teologus”,
                      s. Serafiny Obuszkiewicz (c. Aleksandra Obuszkiewicza, parocha in Zdynia i Eufrozyny z d. Przysłupska 
                     [LC Radocyna, skan 395]
        A9. Jan Chryzostom Durkot [ur.+/-1835], Capellanus in Kamianna, 1860 r. parochus in Berest, curatus in Kamianna (wzm.1863)
               ż. Konstancja Krynicka [ur.+/-1835]
              ojc. Michał Krynicki, parochus in Tylicz
              mat. Melania Sembratowicz
              Dzieci :
              B1. Michał Durkot (ur.20.11.1858 Bednarka - zm.20.11.1858 Bednarka [LN Bednarka, str.357]
                    [chrzestni : Konstancja Durkot, żona Bazylego Durkota i Maria Puchorowska]
              B2. Maria Durkot (ur.27.10.1860 Kamianna - zm.3.10.1863 Kamianna) [LN Kamianna, str.491]
                    [chrzestni : ks. Dionizy Paryłowicz, ks. Michał Sembratowicz, Maria Czyrniańska, żona Konrada, parocha in Królowa,
                    Johanna Krynicka, córka Michała, parocha in Tylicz]
              B3. Julian Durkot (ur.1.09.1863 Kamianna), [LN Kamianna, str.511]
                    [chrzestni : ks. Theodosius Krynicki, Jan Ropicki „teologus absolutus”, Julia Kopyściańska, żona Michała K.,
                    dziekana, Biecz i Maria Hojnacka, panna, chrzcił ks. Michał Sembratowicz, parochus in Nowa Wieś]
              B4. Teofila Durkot (ur.1.12.1864 Kamianna], [LN Kamianna, str.513]
      
        Uwaga dodatkowa ; w Izbach w cerkwi znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Izbiańskiej (kopia).
        M.in. Kazimierz Pułaski w latach 1769 – 1770 obozował z konfederatami barskimi w pobliżu tej świątyni. 
        „Consignatio documentorum” sporządzone w Izbach w 1799  r., wyliczając różne łaski wyjednane przez pośrednictwo
        Matki Bożej Izbiańskiej na str. 11 opisuje, że Pułaski będąc dwukrotnie w niebezbieczeństwie dostania się w ręce wroga,
        wezwał pomocy Matki Boskiej Izbiańskiej i został ocalony, co uznawszy za szczególna łaskę, uczynił pobożną fundację
        dla kościoła w Izbach, zawiesił także przy obrazie złote wotum.
 
        Inni :
 
        Jan Durkot (ur.ok.1870 Hyrowa), absolwent gimnazjum w Przemyślu 1887 r, administrator parafii Powroźnik
 
        Jan Chryzostom Durkot
        1874 – 1875 administrator w Roztoce, proboszcz w Nowej Wsi,
        prawdopodobnie od 1906 r. w Łabowej, 
        w latach 1912 – 1917 radny gminny,
        podczas I wojny założył w Łabowej Czytelnię im. Michaiła Kaczkowskiego,
        zginął w obozie w Tallerhoff.
 
        Proboszczowie i administratorzy parafii Wola Cieklińska k. Pielgrzymki :
        1872 r. ks. Julian Durkot, administrator
        1873 r. ks. Bazyli Durkot, proboszcz
        do 1894 r. ks. Tytus Durkot, proboszcz i dziekan dukielski
        1896 r. Jan Durkot, administrator
             
 [5] Księża grekokatoliccy w 1830 r. : Obuszkiewicz
       Obuszkiewicz  Andrzej (ur.1772), pleban grekokatolicki : Zdynia (dekanat Biecz) 1830 r.
       Obuszkiewicz Athanasius (ur.1775), pleban grekokatolicki : Berest (dekanat Muszyna) 1830 r.
 
       Inni :
       Aleksander Obuszkiewicz, paroch in Zdynia
       ż. Eufrozyna Przysłupska
       Dzieci :
       A1. Theophanes Obuszkiewicz, administrator par. Radocyna (wzm.1868 - 70 r.), 
              ż.(śl.przed 1868) Maria Hojnacka, c. Józefa Hojnackiego, paroch Berest i Marii Wędziłowicz
       A2. Serafina Obuszkiewicz
              Syn :
              Władimir Obuszkiewicz (ur.1875), absolutus theologus
              ż.(śl.17.10.1899 Radocyna) Zofia Chylak (ur.1876), Bartne [LC Radocyna, skan 395]
              ojc. Władimir Chylak, paroch in Litynia
              mat.(śl.1866) Angelika Durkot, c. Piotra Durkota, parocha in Izby i Marii Obuszkiewicz
 
 [6] Rodzina Sembratowicz (Сембратович ) :
  Jan Sembratowicz (ur.1720 - zm.po 1751)
  ż. Ryphnoscia Przysłopska, c. Jana P., paroch in Liszczyny i St. z d. Krynicka
  Syn :
  Michał Sembratowicz (ur.1751)
  ż. Maria Krynicka (ur.1750 - zm.1809)
  Dzieci : (Teodozy [linia I], Josif [Linia II])
  Linia I :
  Teodozy (Teodor) Sembratowicz (ur.1781 - zm.27.07.1844), święcenia 1804 r., pleban : Krynica (1830 r.),       
  ż. Konstancja Chroszczakowska [ur.+/-1775]
  ojc. Isodorius Choroszczak (ur.ok.1760 Tylicz - zm.28.12.1841 Tylicz)
  mat. Tekla Dudrowicz (ur.ok.1765 Tylicz - zm.17.02.1854 Tylicz)
  Dzieci :  (Antoni, Melania, Michał, Józef)       
  A1. Antoni Sembratowicz (ur.1807 - zm.1848), pleban : Desznica
         ż. Anna Wisłocka [ur.+/-1810]
         Dzieci : (Sylwester, Tekla)
         B1. Sylwester  Samuel Sembratowicz  (ur.3.09.1836 Desznica - zm.4.08.1898 Lwów), duchowny grekokatolicki  [PSB], 
               Biskup sufragan lwowski 1879 – 1885, 
               Arcybiskup metropolita lwowski od 1885, kreowany kardynałem w 1895.
                     
                         
               [powiększ]  Abp kardynał Sylwester Sembratowicz (1836 – 1898)
 
         B2. Tekla Sembratowicz (zm.1912 Pacyków), panna [„Gazeta Lwowska” nr 295 z 22.12.1912)
  A2. Melania Sembratowicz (ur.ok.1809 Krynica - zm.16.09.1843 Tylicz)
         m. Michael Krynicki (ur.10.12.1797 Słotwiny - zm.22.09.1862 Tylicz)
         ojc. Mikołaj Krynicki
         mat. Anna Paryłowicz
         Dzieci :
         B1. Anna Krynicka
                m. Jan Kopysciasński [zob. też. par. Milik]
                Dzieci :
                C1. Józef Kopyściański, administrator par. Milik
                      ż. Wiktoria Salamon
  A3. Michał Sembratowicz (ur.1814 - zm.20.10.1884)  
         ż. Maria Laurecka (Ławrecka) (ur.1815 - zm.1858)
         ojc. Antoni Laurecki (ur.1780), paroch : Czerteż
         mat. Maria Dwernicka (ur.1794 - zm.1858)
         Dzieci : 12 (Wiktoria, Antonina, Emilian, Michal, Filaret, Natalia, Teofil, Maria, Tekla, Domina, Melania, Teodozja)
         B1. Wiktoria Tekla Sembratowicz (ur.30.08.1838 Szlachtowa)
                m. Józef Durkot (ur.16.04.1839 Izby - zm.29.11.1896 Dyków), paroch : Bachorz, Dyków, s. Piotra i Marii Obuszkiewicz
         B2. Antonina Maria Sembratowicz (ur.16.09.1840 Szlachtowa)
         B3. Emilian Sembratowicz (ur.29.05.1842 Królowa Ruska - zm.10.04.1881 Turka), paroch : Turka (1874 – 1881)
         B4. Leon Sembratowicz (ur.5.09.1844 - zm.12.07.1910), ksiądz grekokatolicki, poch. Czerteż
                ż. Julia Myszkowska (ur.4.01.1849 - zm.11.01.1919), c. Jana i Joanny Durkot
         B5. Filaret Sembratowicz (ur.11.05.1846 królowa Polska), dr praw, Brzeziny
                ż. Maria Sauer (ur.1859 - zm.1884), poch. Lwów
         B6. Natalia Sembratowicz (ur29.08.1850 Królowa Ruska)
               m. N. Kowalski [ur.+/-1850]
         B7. Teofil Sembratowicz (ur.31.07.1853 Królowa Polska - zm.15.10.1901 Czerteż), dr teolog, bezżenny
         B8. Maria Sembratowicz (ur.16.03.1854 Królowa Polska)
               m. N. Chojnacki [ur.+/-1850]
         B9. Tekla Sembratowicz [ur.+/-1850]
                m. Wasilij Niebyłowiec [ur.+/-1850]
         B10. Domina Antonina Sembratowicz [ur.+/-1845]
                m. Intianus (Julian) Kopyściański (Kopystianski) (ur.1843), administrator in Rychwałd
                ojc. Aleksander Kopyściański, parochus in Izby
                mat. Aleksandra Obuszkiewicz
                Dzieci :
                C1. Helena Kopyściańska (ur.22.11.1868 Izby), [LN Rychwałd, str.445]
                C2. Teofil Kopyściański (ur.2.08.1870 Izby), [LN Rychwałd, str.452]
         B11. Melania Sembratowicz [ur.+/-1855]
                  m. Anatolij Doliński (ur.1858 - zm.17.01.1922 Pidmichaile), paroch : Brody, Jaktorów, Pidmichaile
         B12. Teodozja Sembratowicz (ur.13.11.1860 - zm.5.06.1937 Kałusz), nauczycielka
  A4.  Józef (Josyf)  Sembratowicz (ur.8.11.1821 Krynica - zm.23.10.1900 Lwów lub Rzym)  [PSB], 
          profesor i wice - rektor uczelni w Wiedniu, 
          Arcybiskup Metropolita Lwowski i Halicki (od 1870 r. do 1882 r.), stryj Sylwestra Samuela
 
                         [powiększ]  Abp Josyf Sembratowicz (1821 – 1900)
 
 Linia II :
 Josif Sembratowicz (ur.1793 - zm.21.12.1864 Uliczno), paroch : Barycz (1828 – 1863), paroch : Uliczno (Ulyczno) (1864)
 ż. Anna Łankiewicz [ur.+/-1795 - zm.przed 1859], ojc. Teodor Łankiewicz, paroch : Hańczowa
 Dzieci : (Sylwester, Konstanty, Ambrosij, Teodora, Sigismund, Aleksander)
 A1. Sylwester Sembratowicz (ur.5.09.1822 Lwów - zm.8.12.1901 Maramarossziget, Rumunia)
        1 ż. Adela Szanowska (ur.16.06.1833 Bóbrka - zm.26.09.1867 Budfalva, Wegry)
        2 ż. Etelka Malcharek [ur.+/-1835]
 A2. Konstanty Sembratowicz (ur.23.06.1831 Barycz)
 A3. Ambrosij Sembratowicz (ur.13.03.1837 Barycz)
 A4. Teodora Sembratowicz (ur.25.02.1839 Barycz)
 A5. Sigismund Sembratowicz (ur.15.03.1845 Barycz), nauczyciel
 A6. Aleksander Sembratowicz (ur.1834 Barycz - zm.1.08.1901 Dobrogostów)
        ż. Paulina Jamińska [ur.+/-1835]
        Dzieci : 6 (Władimir, Anna, Roman, Zofia, Aleksandra, Olga)
        B1. Władimir Sembratowicz (zm. w dzieciństwie)
        B2. Anna Sembratowicz [ur.+/-1860]
              m. N. Witoszyński [ur.+/-1860]
        B3. Roman Sembratowicz (ur.6.07.1875 Monastyrzec - zm.8.01.1906 Wiedeń), dziennikarz, publicysta, bezżenny
 
                 Roman Sembratowicz (1875 – 1906)
 
        B4. Zofia Sembratowicz (zm. w dzieciństwie)
        B5. Aleksandra Sembratowicz (zm. w dzieciństwie)
        B6. Olga Sembratowicz (ur.22.11.1873 - zm.18.08.1959)
               m. Teodor Hrabec (ur.27.02.1866 - zm.13.01.1934) [zob. wyżej]
 
 Rodzina Sembratowicz : Czarne z filiami Nieznajowa, Lipna
 Andrzej Grzegorz Sembratowicz [ur.+/-1690 - zm.ok.1739]
 ż. NN.
 Syn :
 Andrzej Jan Sembratowicz [ur.+/-1720], w 1739 r. przejął po ojcu probostwo
 
 Rodzina Sembratowicz : Wysowa, Lwów
 Piotr Sembratowicz [ur.+/-1720], w 1756 r. pleban ruski z Wysowy
 ż. NN.
 Dzieci :
 Jakub Sembratowicz [ur.+/-1750], 1774 r. pleban ruski w Wysowej, w 1809 r. odziedziczył sołtystwo w Wysowej
 ż. Maria Krynicka (ur.1757 - zm.6.03.1809 Wysowa), lat 52, c. Kajetana, parocha in Krynica
 Dzieci : (Marianna, Bazyli)
 A1. Marianna Sembratowicz (ur.1790)
        m.(śl.25.11.1805 Wysowa) Wincenty Polański (ur.1780), parochus in Wysowa (1811) [pkt 5.1]
       Syn :
       B1. Leo Polański (ur.1816)
             ż.(śl.22.07.1844 Lwów, par. św. Maria) Maria Magdalena Sembratowicz (ur.1821 - zm.7.10.1895 Lwów, par. św. Antoni), 
             [świadkowie ślubu : Teodor Polański, dr praw, adwokat i Aleksander Wisłocki]
            c. Bazylego i Franciszki z d. Kucharska
            [świadkowie ślubu : Teodor Polański i Aleksander Wisłocki]
 A2. Bazyli Sembratowicz (ur.1792), urzędnik „in Tabula Regia”
        1 ż.(śl.4.02.1819 Lwów, par. św. Magdalena, dom 78) Brygida Kucharska (ur.1802)
              [świadkowie ślubu : Chryzostom Kulczycki, urzędnik i Michał Janczyny]
              ojc. Jan Kucharski
              mat. Zofia
        2 ż. (śl.4.03.1821 Lwów, par. św. Antoni, dom 352) Franciszka Kucharska [Kuchar] (ur.1805 - zm.7.09.1865 Lwów, dom 262) 
              [świadkowie ślubu : Bazyli Sietnicki, adjunctus expeditura i Józef Pikulski], [LN Lwów, s. 99], [LM Lwów, s.70]
              ojc. Jan Kucharski
              mat. Katarzyna Wasilkowska
        Dzieci z 1 żony :
        B1. Karol Józef Sembratowicz (ur.1819 Lwów, par, Boże Ciało, dom 187)
              [chrzestni : Nob. Józef Błażewski i Apolonia Niemierowska, żona Józefa]
        Dzieci z 2 żony :
        B2. Maria Magdalena Sembratowicz (ur.14.08.1821 Lwów, par. św. Antoni, dom 352 - zm.7.10.1895 Lów, par. św. Antoni) 
               [chrzestni : Leopold Rossol, C.R. Lotto Admin. Controler i Magdalena Pikulska]
               m.(śl.22.07.1844 Lwów, par. św. Maria) Leon Polański (ur.1816), 
               s. Wincentego, par. Wysowa i Marianny Sembratowicz
       B3. Anna Paulina Sembratowicz (ur.25.06.1825 Lwów, par. św. Antoni, 352)
       B4. Ferdynand Sembratowicz (ur.6.01.1826), Galicja. Od 17.02.1860 r. zaangażowany w Paryżu do Legii Cudzoziemskiej
       B5. Filipina Sembratowicz (ur.4.05.1830 Lwów, par. św. Mikołaj, dom 417)
              m.(śl.11.08.1857 Lwów, par. św. Mikołaj, dom 262)  Antoni Polański (ur.1825 Torka, cyrkul Sanok), 1857 r. żołnierz
              ojc. Daniel Polański, paroch Tercensis
              mat. Rozalia Pohorecka
       B6. Antonina Sembratowicz (ur.4.06.1832 Lwów, par. św. Maria, dom 8)
       B7. Teodor Ignacy Sembratowicz (ur.1834 Lwów), 1861 r. żołnierz
              ż.(śl.12.02.1861 Lwów, par. św. Magdalena) Eleonora Józefa Weiss (ur.1838 Biskowice, cyrkuł Sambor)
              c. Józefa i Elżbiety z d. Drucka
              [świadkowie ślubu : Leo Polański, Tabula Krajowa i Antoni Polański, czcionkokładca przy drukarnii]
              Dzieci :
              C1. Stanisław Franciszek Sembratowicz (ur.3.10.1864 Lwów, par. św. Anna) [LN, skan 82]
 
 Rodzina Sembratowicz : Bednarka 
 Andrzej Sembratowicz [ur.+/-1760], parochus in Bednarka (wzm.od 1784)
 ż. Maria Kozubska [ur.+/-1760], c. Jana de Wola (zm.19.04.1798 Wola Cieklińska), lat 73
 Dzieci :
 A1. Rozalia Sembratowicz (ur.1.11.1785 Bednarka, dom 64), [LN Bednarka, str.6]
        m. Piotr Olenicz [ur.+/-1790]
 A2. Jan Sembratowicz (ur.23.04.1788 Bednarka, dom 64), [LN Bednarka, str.15], nauczyciel w par. Bednarka
        ż. Maria N. (ur.ok.1805 - zm.2.01.1846 Bednarka, dom 62)
 
 Krempna :
 Grzegorz Sembratowicz (ur.1735 – zm.2.01.1808 krempna, dom 1), lat 73
 1788 r. - Jan Jarzyna (Jarina), parochus in Kotań (par. Krempna) i żona Katarzyna Sembratowicz
 1801 r. - ślub (1801 Krempna) : Ambroży Sembratowicz, lat 30, s. parocha in Dolina + Maria N., lat 33, 
                wdowa po Piotrze Malik in Desznica
 
 Inni :
 1663 r. - Eliasz Sembratowicz, dziekan biecki
 1761 r. - Teodor Sembratowicz, paroch cerkwi w Nowicy
 Sembratowicz Josephus (ur.1793), pleban : Barycz 
1809 r. - Teodozy Sembratowicz, 1809 r. pleban : Wiechomla Wielka,
 
 Sembratowicz Ludwik (ur.ok.1837 - zm.1891), gen., marszałek polowy armii austriackiej, poch. cm. Rakowicki w Krakowie
 Sembratowicz Mirosław, kardynał, metropolita lwowski obrządku greko - katolickiego
 
 [7]  Laureccy :
 ks. Teodor Laurecki [ur.+/-1755 - zm.po 1833], paroch, alumnus seminarium,
 dziekan leski, sanocki, olchowiecki,
 nadzorca szkół w obwodzie sanockim 1800 - 1814,
 1807 r. administrator : Orelec k. Leska (cerkiew grekokatolicka),
 1817 r. dziekan i proboszcz  : Czerniowce [Decanatus Buccownensis] (wzm.1817 - 33)
 ż. NN.
 Dzieci :
 A1. ks. Antoni Laurecki (pisano też Ławrecki) (ur.1786 - zm.po 1862], ks. grekokatolicki, święcenia w 1810 r.,
        dziekan sanocki,
        paroch : Czerteż (Czertesz) k. Sanoka (wzm.1830 - 54 ),
        opiekun biblioteki dekanalnej, którą przekazał do Sanoka,
        m.in. członek okręgowej rady szkół na powiat sanocki
        ż. Maria Dwernicka [ur.+/-1790]
 
 Inni :
 Józef Laurecki [ur.+/-1810 - zm.po 1873], ks. grekokatolicki, dziekan samborski, nadzorca okręgowy szkół ludowych,
 kom. biskupi przy gimnazjum w Samborze
 paroch : Bronica, pow. Sambor (wzm.1848) [Dekanat Mokrzanyer],
 paroch : Sambor (wzm.1850 - 73 )
 
 Konstanty Laurecki [ur.+/-1835 - zm.po 1882], praktykant, pow. Sambor (wzm.1857),
 urzędnik podatkowy, Tarnopol (wzm.1859 - 82)
 
 Józef Laurecki, urzędnik praktykant, Sanok, (wzm.1852 - 54)
 
 Piotr Laurecki [ur.+/-1855]
 ż.(śl.16.09.1883 Czernowitz, Bukowina, Evangelisch - Katholisch) Wanda Franciszka Weigel [ur.+/-1860]
 
 Michał Laurecki, Stanisławów (wzm.1859 - 69)
        
 [8] Oparówka [15 km na NW od Krosna], par. wł. grekokatolicka, katolicy należeli do par. Dobrzechów
 w 1855 r. własność tabularna :
 Teofila Koźmian z d. Skrzyńska h. Zaremba (zm. 9.12.1851 Piotrowice k. Lublina), c. Ignacego S. i Teresy Fink
 m. Andrzej Edward Koźmian (ur.4.12.1804 Piotrowice k. Lublina - zm.1864)  [PSB],
 pisarz, publicysta, polityk konserwatywny związany z Hotelem Lambert.
 Córka :

 Maria Koźmian h. Nałęcz (ur.15.05.1839 Piotrowice - zm.19.05.1905 Dobrzechów)

 m. (śl.20.06.1863) Roman Stefan hr. Michałowski h. Jasieńczyk (ur.15.01.1839 Witkowice - zm.24.07.1906 Dobrzechów)
 Syn :

 Władysław Michałowski (ur.20.10.1865 Dobrzechów - zm.22.01.1926 Kraków)

 dz. dóbr : Dobrzechów, Oparówka, Wysoka, Połomyja [zob. pkt 3.4 i pkt 5.4]

 

 1847 r. – epidemia w par. Oparówka (zmarło bardzo dużo ludzi, podobnie w sąsiednich parafiach)

 

 [9] Rodzina Merena :

 Grzegorz Merena [ur.+/-1800] de Polany

 ż. Anna Polańska [ur.+/-1800], c. Grzegorza

 Syn :

 Józef Merena [ur.+/-1830], parochus in Ciechania

 ż. Karolina Torońska [ur.+/-1835]

 ojc. Jan Toroński, paroch in Zawadka

 mat. Wiktora Borecka, c. Gabriela Boreckiego, parocha in Nizyniec

 Dzieci : (Józefa, Julian, Emilian, Mirosław)
 A1. Józefa Merena (ur.1858)
        m.(śl.15.11.1874 Ciechania) Jan Myszkowski (ur.1850)
 A2. Julian Merena (ur.4.07.1863 Ciechania, dom 30) [LN Ciechania, skan 481]
 A3. Aemilian Merena (ur.1868 Ciechania, dom 30) [LN Ciechania, skan 560]
 A4. Mirosław Merena (ur.20.02.1875 Ciechania) [LN Ciechania, skan 652] 
---------------------------------------------------------------------------------------
 Źródła :
 1/ „Akta spadkowe Sądu Szlacheckiego w Tarnowie” (Archiwum Państwowe w Spytkowicach)
 2/ Piotr Trochanowski [Petro Murianka] (zdjęcie ks. Tytusa Myszkowskiego)
     http://pl.wikipedia.org/wiki/Petro_Murianka
 3/ Jerzy Tychanicz (rodziny : Myszkowscy, Steniczek, Tychanicz)
 4/ Włodzimierz Bartkowski z Wrocławia (rodzina Sembratowicz)
 5/ Aleksandra Grobelna z Wrocławia (rodzina Sembratowicz)
 6/ Andrzej Wcisło [zdjęcia z cmentarza i cerkwi w Pielgrzymce + inne] 
 7/ „Szematyzm greko - katolicki Diecezji Przemyskiej 1830 r.” (Biblioteka Cyfrowa MTG)
 8/ Strona FamilySearch (rodzina Durkot)
 9/ Sprawozdania Dyrekcji C.K. Gimnazjum : Przemyśl, Jasło, Jarosław [„Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa”]
 10/ Bohdan Horbal, USA (Polańscy z miejscowości Bartne)
 11/ Lista emigrantów do USA „Ellis Island”
 12/ Internet : Biogramy ukraińskich duchownych przetrzymywanych w COP w Jaworznie (1947 - 1949)
      http://www.cerkiew.net/print.php?news.249
 13/ M. J. Minakowski „Wielka Genealogia Minakowskiego”
 14/ ks. Władysław Sarna „Opis powiatu jasielskiego” Jasło 1908
 15/ Irena Biłas (rodziny Myszkowscy, Sembratowicz, Mirowicz i inne)
 16/ Strona : FamilySearch (rodzina Myszkowskich)
 17/ MyHeritage (rodzina Sembratowicz)
 18/ Metryki z par. Polany, Oparówka, Radocyna, Blizianka, Pielgrzymka, Bednarka , Zyndranowa, Izby, 
      Czarnorzeki, Wysowa, Olchowiec, Mszanna, Czarne, Berest, Rychwałd, Myscowa, Hańczowa, Kamianna, 
      Florynka (1784 – 1871), Ciechania

 19/ Strona : Rodzina Sembratowicz [ http://sembratovych.org/ru/index.html ]

 20/ Wiktor Bodnar, Niemcy

 21/ Jacek Wojaczyński

 
 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 

 

do górywstecz