4. Linie z Wielkopolski, Kujaw i Pomorza
 
 Ostatnia aktualizacja 4.02.2022 r.
 Wyszukiwarka : Ctrl + F
 
 Nazwisko Myszkowski występuje w Wielkopolsce już w średniowieczu.
 Źródło : Teki Dworzaczka
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 I. Myszkowscy z Myszkowa k. Poznania h. Przosna
 [Myszkowo – 6 km na S od Szamotuł]
 
 1404 r. Stephanus Misczowski, Poznań
 1418 - 45 r.  Dziersław Myszkowski h. Przosna, dziedzic Myszkowa, wicepodsędek w Poznaniu 1432 r.
 1454 r. Martinus Mischkowsky, sutor, Poznań
 1465 - 66 r. Dobrogost Myszkowski, brat Piotra i Jana, Myszkowo
 1466 r. Piotr, Dobrogost i Jan dziedzice Myszkowa
 1494 r. Agnieszka c. zm. Dobrogosta z Myszkowa, żona Wojciecha Miedźwieckiego [ z Miedźwiad
             w pow. gnieźn., obecnie Niedźwiady] zw. Bodzętka [tj. s. Bodzęty]
 
 Genealogia Myszkowskich h. Przosna :
 N. Myszkowski [ur.+/-1330]
 ż. NN.
 Dzieci :
 A1. Mikołaj z Baworowa Baworowski [ur.+/-1360]
 A2. N. Myszkowski [ur.+/-1360]       
 ż. NN.
 Dzieci :
 B1. Dziersław Myszkowski [ur.+/-1390]
 
       Kolejne pokolenia :
       C1. Piotr Myszkowski [ur.+/-1420], pleban w Turku 1466 r.
       C2. Jan Myszkowski [ur.+/-1420]
       C3. Dobrogost Myszkowski [ur.+/-1425 - zm. przed 1494]
             ż. NN.
             Dzieci :
             D1. Agnieszka Myszkowska [ur.+/-1460]
                   m. Wojciech Miedźwiecki [ur.+/-1460]
                   ojc. Bodzęta Miedźwiecki
                   mat. Dorota
                   Dzieci (Miedźwieccy) :
                   1/ Bartłomiej Miedźwiecki
                   2/ Jan Miedźwiecki
                   3/ Regina Miedźwiecka
                   4/ Barbara Miedźwiecka
                   5/ Zofia Miedźwiecka
 
 1469 r. Dobrogost Myszkowski, stryj Jana, Tomasza, Mikołaja, Wojciecha i Mroczka z Rokitnicy
            [obecnie Rokietnica]
 
 Z tej linii :
 Jan Miedźwiecki [zm.1637/46] i ż. Elżbieta z Rogalina, dzierżawcy w. Krostkowo i Dembówko
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 II. Myszkowscy z okolic Nakła :
 
 Jerzy Myszkowski [ur.+/- 1560 - zm.po 1620]
 ż. [Anna Modrzyńska ?] [ur.+/-1560]
 
 Dzieci :
 A1. Jadwiga [ur.+/-1590 - zm.po1617] [1]
       m. Jan Janota Bzowski zw. Czuban h. Nowina [ur.+/-1585 – zm.po1617]
 
 A2. Daniel Myszkowski [ur.+/- 1590 r. - zm.1653/72],
       dzierżawca wsi Krostkowo , Dębówko i Pobórki w pow. nakielskim [2], [3]
       1 ż. „sław.” Anna Ciężka [zm.przed 1641]
       2 ż.(śl. przed 1641) Zofia Mirucka (Mierucka) z Mierucina (Mirucina) [ur.+/-1605 - zm.po 1653]
       Dzieci :
       B1. Piotr Jan, karmelita bydgoski pod imieniem Damascen (zm.przed 1679)
       B2. Stanisław Myszkowski [ur.+/- 1620 - zm.1674/79]
 
             1 ż.(śl.przed 1653) Marianna z Werbna Pawłowska [ur.+/-1620 - zm.przed 1665], 
                   ojc. Stanisław Pawłowski z Werbna h. Wierzbna (ur.+/-1595 - zm.po 1652)
                         s. Mikołaja (zm.po 1627) i (śl.1583) i Zofii z d. Pudliszkowska (zm.po 1601)
                   mat. Anna Osińska [ur.+/-1595]
 
             2 ż.(1665) Konstancja Katlewska [ur.+/-1640 - zm.po1674],
                   ojc. Stefan Katlewski (ur.+/-1615 - zm.1692/4), wójt w. Jeziorki [k. Krostkowa], 
                          wł. młyna we w. Jaracz w star. ujejskim,
                          s. Macieja K.(ur.+/-1580 - zm.po 1647), podstarościego ujskiego i (1640 r.) Anny z d. Dobrzycka [4]
                   mat. (1671) Anna Bzowska (ur.+/-1620 - zm.po 1699),
                           c. Stanisława z Bobolczyna (zm.1648) 
                           i Katarzyny z d. Mościńska (Mościcka), (zm.po 1657)
                           [2 mąż Anny Bzowskiej (ok.1694) -  Jan Dobrzyński (zm.po 1700), s. Stanisława] [5]
             Dzieci Stanisława z 1 ż. :
             C1. Konstancja Myszkowska [ur.+/-1650]            
             C2. Anna Myszkowska [ur.+/-1655 - zm.po 1679]
             C3. Zofia Myszkowska [ur.+/-1660 - zm.po 1679]
                   być może mężem Zofii był : [Informacje : p. Karol Wodyński]
                   m. Adam Wierusz Kowalski [ur.+/-1660]
                   Dzieci (Kowalscy) :
                   D1. Jadwiga Kowalska (ur.1684, par. Wałdowo k. m. Tuchola)
                         m. Marcin Aubracht Prądzyński (ur.5.11.1673 Małe Chełmy - zm.4.05.1724 Żabno)
                         [Małe Chełmy i Żabno – par. Brusy]
                   D2. Marianna Kowalska (ur.30.06.1687 Imielin, par. Chojnice)
                   D3. Jakub Kowalski (ur.1689, par. Wałdowo), prawdop. zmarl przed 1692
                   D4. Jakub Kowalski (ur.1692, par. Brusy k. m. Tuchola)
 
 1678 r. - Andrzej Myszkowski, chrzestny (LN Mosina) [= Andrzej Mieszkowski]
 
 
 Źródła :
 Teki Dworzaczka :
 3550 (Nr. 173) 1623
 Zofia z Zebrzydowic Niemojowska klanowa chełm., wdowa z I i  Daniel Myszkowski z II kontrakt.
 Dzierż. wsi  Krostkowo i Dembówko s. v. 2. 300 zł. (f. 134v)
 
 9260 (Nr. 1419) 1637
 Jan Jakub z Smogulca Smogulecki sta nakielski Krostkowo  p. N.  Janowi Miedzwieckiemu
 za 12.000 złp. Wyd. (f. 211) Zofja z Lubieńca Niemojewska ż. zezn.
 
 4149 (Nr. 226) 1646
 Zofjanna z Lubieńca Niemojewska, wd. po ol. Janie Jakubie Smoguleckim ście nak. Z I i Elżbieta z Rogalina   
 wd. po ol. Janie Miedźwieckim i jej syn Adam M. z II, kontr. Dzierż. wsi Krostkowo  i Dembówko p. n.,
 spr. w Wyrzysku s. v. 4. 000 zł. (f. 295)
 
 Grodzkie i ziemskie > Nakło > Część 2
 1001 (Nr. 225) 1647
 Zofjanna z Lubieńca wd. po ol. Janie Jakubie Smoguleckim ście nakielskim, wsie  Krostkowo
  i Dembówko p. N., pod swymi prawami opr. I innymi,
 Elżbiecie z Rogalina wd. po ol.  Janie Miedźwiedzkim za 10. 000 zł. Wyd. na l. 3 (f. 252)
 
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 Przypisy :
 
 [1] 1617 r. - Jadwiga Myszkowska [ur.+/-1590], c. Jerzego [ur.+/-1560] i mąż Jan Bzowski zw. Czuban
                   http://www.szlachta.org/janota-bzowski2.htm
     [powrót]
 
 [2]  Krostkowo i Dębówko - 27 km na W od Nakła
     [powrót]
 
 [3]  Pobórka - 33 km na W od Nakła
     [powrót]
 
 [4]  Ujście k. Piły
     [powrót]
 
 [5] Teki Dworzaczka ;
      30913 (Poznań św. Maria Magdalena)
      1699.22/2. Mateusz, s. G. Jana i Anny  Dobrzyńskich -- GD. Radzewski i GD. Anna Bułakowska, Stan.
       Przedzyński reg. gr. pozn. i Elżb. Radzimińska     
     [powrót]
 
 
 
Spis treści          Następny rozdział ->>
 
 

do górywstecz