4.1. Linie : Poznań i okolice

 

  Ostatnia aktualizacja : 23.06.2024 r.

  Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

 POZNAŃ :
 
 1404 r. Stephanus Misczowski, Poznań
 
 1418 - 45 r.  Dziersław Myszkowski h. Przosna, dziedzic Myszkowa, wicepodsędek w Poznaniu 1432 r.
 [Myszkowo – 6 km na S od Szamotuł]
 
 1454 r. Martinus Mischkowsky, sutor, Poznań
 
 1762 r -  Franciszek Myszkowski (Miszkowski) pochowany 1762 Poznań
 
 ok.1800 r. - N. Myszkowski, Wonin, pow. poznański [Wonin = Bonin, ob. cz. Poznania]
 
 1808 r. - Teresa Miszkowska (ur.1808)
              m.(śl.1836 Poznań, par. św. Wojciech) Mikołaj Kulczyński (ur.1813)
 
 1819 r. - Józef Myszkowski, borowy w maj. Kobylepole [ob. cz. Poznania], własność Mycielskich
 
 Franciszek Myszkowski (ur.1824)
 ż.(śl.1855 Poznań, par. św. Marcin) Angela Szkodlarska [Szkódlarska] (ur.1834)
 
 Franciszek Myszkowski [ur.+/-1845]
 ż. Teodora N. [ur.+/-1845]
 Syn :
 Myszkowski Jakub (ur.3.07.1871 - p.10.04.1954), cm. Junikowo, pole 4, kw. 1
 
 Michael Myszkowski (ur.18.09.1860 Pakosław - zm.22.02.1921), Agent, Blumenstr. 11 I [Ks. Adr.], [zob. pkt 4.5]
 od 1908 r. mieszkał : Poznań
 1 ż.(śl.1882 Lwówek) Franciszka Emilia Przybylska (ur.1859)
      ojc. N. Przybylski
      mat. Teofila N.
 2 ż.(śl.1907 Poznań) Pelagia Kowalska (ur.12.11.1867 Poznań - zm.20.05.1932)
      [1 mąż Pelagii Kowalskiej – (śl.1889 Poznań) Władysław Stanisław Koralewski (ur.8.05.1863 Poznań), 
      s. Józefa i Albertisy z d. Staszewska
      Dzieci : Feliks Koralewski]
      [ślub (15.07. i 8.08.1907 Poznań) Michał Myszkowski, stolarz + Pelagia Koralewska z d. Kowalska
      [(„Postęp” nr 161 z 17.07.1907 r., „Postęp” nr 182 z 10.08.1907 r.)]
 Dzieci : [pkt 4.5]
 
 Teodor Myszkowski (ur.2.11.1870 Szklarka Myślniewska - zm.1939 Poznań),[pkt 3.3.1]
 żołnierz , krawiec damski [„Postęp” nr 204 z 7.09.1899 r.]
 mieszkał : Wrocław (wzm.1895 - 1897), Poznań (wzm.1899 - 1911)
 1897 r. członek Towarzystwa Przemysłowego we Wrocławiu
 [1899 r. - Teodor Myszkowski [zm.po 1911], krawiec damski [„Postęp” nr 204 z 7.09.1899 r.]
 [Theodor Myszkowski, Damenschneider, Wallischei 7/8 H. I. ,
 Ks. Adresowa m.Poznań 1899, 1900 r.],(wzm. 1900 - 1911)]
 [ Myszkowski Teodor, przykraw., Wsz. Świętych 7/8 [Ks. Adr. Poznań 1926 r.]
 ż. Maria Wodzanowska (ur.9.04.1863 Warszawa, Opalenica - zm.4.01.1939), lat 79
 

 Kazimierz Seweryn Myszkowski (ur.26.02.1876 - zm.6.06.1947), poch. Warszawa, cm. Wojskowy

 w 1920 r. por., Poznań

 w 1933 r. mieszkał : Poznań, Al. Szelągowska 13 m 3 (emerytowany oficer),

 w 1934 r. porucznik w stanie spoczynku (Korpus Uzbrojenia) [zob. podstrona „Osoby znane”]

 
 Stefan Myszkowski [ur.+/-1880], chemik 
 m.(śl.13.08.1904 Poznań) Anna Schellenberg [ur.+/-1880]
 [„Postęp” nr 187 z 17.08.1904 r.]
 
 Kazimierz Myszkowski (ur.1883 - zm.25.04.1927 Poznań), lat 44, stolarz 
 [„Nowy Kurjer” nr 97 z  28.04.1927 r.], [„Goniec Wielkopolski” nr 97 z 28.04.1927]
 
 Ignacy Myszkowski [ur.+/-1890], kupiec
 ż. Józefa Fiedler (ur.7.03.1894 Grodzisk), mieszkali : Poznań, ul. Półwiejska 13, od 5.05.1928 r. Kościan
 
 Władysław Myszkowski [ur.+/-1890]
 ż. NN. [prawd. Maria (ur.1877 - zm.1944), poch. razem z Michałem i Agnieszką]
 Dzieci : 6 (Władysław, Michał, Eugenia, Tomasz, + 2 dzieci)
 A1. Władysław Myszkowski [ur.+/-1915]
 A2. Michał Myszkowski (ur.1918 - zm.2004), poch. Poznań, cm. Miłostowo
       ż. Agnieszka Żmuda (ur.2.04.1915 - zm.2007)
       Dzieci : 1
 A3. Eugenia Myszkowska (ur.1916 - zm.1993) 
       m. N. Wojtkowiak [ur.+/-1915]
 A4. Tomasz Myszkowski
 
 Walenty Myszkowski (ur.7.02.1900 Bugaj)
 1 ż. Antonina Juszczak (ur.28.12.1889 - zm.26.05.1923), lat 33, mieszkali : Bugaj, pow. Września
       [„Goniec Wielkopolski” nr 119 z 29.05.1923 : Antonina Myszkowska z d. Juszczak (zm.26.05.1923), lat 33]
 2 ż.(śl.7.09.1923) Pelagia Spachacz (ur.2.03.1891 Nowa Wieś, pow. Witkowo)
 Dzieci z 1 żony :
 Władysław Myszkowski (ur.19.05.1923 Poznań)
 
 Jan Myszkowski [ur.+/-1900]
 ż. Rozalia N. [ur.+/-1900]
 Dzieci :
 Teresa Myszkowska (ur.19.02.1930 Poznań)
 w czasie II wojny św. robotnik przymusowy : Poznań, Fabryka Proszku i Mydła Carl Reger (X 1943 – I 1945)
 
 Edmund Myszkowski [ur.+/-1900]
 ż. Joanna Bała (Buła) (ur.6.05.1900 Juncewo k. Żnina)
 Dzieci :
 Ferdynand Myszkowski (ur.18.12.1927 Poznań), mieszkał : Wybranów, pow. Żnin
 
 Kazimierz Myszkowski (ur.1897 Wrocław - zm.1976), poch. Poznań, handlowiec, powstaniec wielkopolski [pkt 3.3.1]
 ż. Józefa Czernecka [Czarnecka] (ur.3.01.1906 Opalenica - zm.1987) 
 
 1900 r. - Elżbieta Kujawiak z d. Myszkowska, Phillippinersr 1 [Ks. Adr. Posen, 1900 r.]
 
 1901 r. - Stanisław Myszkowski, Dammstrase [Ks. Adr. Posen, 1901 r.]
 
 Czesław Myszkowski [ur.+/-1905]
 ż. Klara N. [ur.+/-1905]
 [prawdopodobnie to Klara Myszkowska (ur.20.05.1909 - zm.20.07.2004), poch. cm. Junikowo,
 W tym samym grobie : Jadwiga Witucka (ur.1888 - zm.1983), nauczycielka i Eugeniusz Witucki (ur.1934 - zm.1982),
 fot. grobu : Billiongraves]
 Dzieci :
 Maria Myszkowska (ur.5.10.1935 Poznań)
 w czasie II wojny św. obóz przejściowy : Poznań (II 1940 – II 1940)
 
 Józef Myszkowski (ur.1906 - zm.1987), poch. Poznań, Junikowo
 W tym samym grobie : Zofia Tomaszewska (ur.1928 - zm.2016)
 
 1909 r. - ślub (8.10.1909 Poznań) Michał Koralewski (zm.po 6.10.1934), cieśla 
              + Joanna Myszkowska (zm.po 6.10.1934)
               [„Postęp” nr 232 z 10.10.1909 r.]
 
               
               „Orędownik” nr 228 z 6.10.1934 r.
 
 Helena Myszkowska [ur.+/-1915]
 m.(śl.1937 Poznań) Jan Segórski [ur.+/-1915], szewc [„Orędownik” nr 273 z 26.11.1937 r.]
 
 1916 r. - T. Myszkowski, Schneider, Allerheiligenstr. 7/8  [Ks. Adr.m. Poznań 1916 r.] [zob. 1900 r.]
 
 1919 r. - Stanisław Myszkowski, mechanik
 
    [powiększ]
  Mechanik Stanisław Myszkowski z cywilami na tle remontowanych samolotów – Ławica 1919 r.
  [Fot. ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu]
 
 1923 r. - Kazimierz Myszkowski, Poznań, ul. Jezuicka 12, Tytonie, cygara, papier, tabaka [Ks. Adr. 1923]
 1923 r. - N. Myszkowski, ul. Jezuicka 53 - 54 (krzesła, naprawy), (wzm.1923 – 1928)
 
 Georg Myszkowski (ur.20.06.1924 Poznań)
 w czasie II wojny wysiedlony z Poznania do Generalnej Gubernii, osadzony 16.12.1939 r. Poznań – Główna
 [Syn Henryka i Janiny z d. Gruszczyńska, zob. pkt 3.4 i pkt 9.5]
 
 N. Myszkowski [ur.+/-1925]
 ż. Danuta Pawlicka (ur.11.10.1926 Poznań)
 w czasie II wojny św. : obóz przejściowy Poznań (II 1940 – II 1940), Skarżysko - Kamienna (IV 1944 - VII 1944),
 pracodawca : Fabryka Naczyń Emaliowanych, inny obóz : II 1940
 ojc. Franciszek Pawlicki
 mat. Leokadia
-------------------------------------------------------------
 1926 r. - Linia Myszkowskich (Poznań, ul. Wszystkich Świętych 8) : [zob. pkt 3.3.1 Linia z ok. Ostrzeszowa]
 Myszkowski Teodor, przykraw., Wsz. Świętych 7/8 [Ks. Adr. 1926 r.]
 Kazimierz Myszkowski, mieszkał 1929 r.: Poznań, ul. Wszystkich Świętych 8 
 
   „Nowy Kurjer” Poznań, nr 230 z 5.10.1929 r.
 
 Tadeusz Myszkowski, krawiec, mieszkał 1933 r.ul. Wszystkich Świętych 8 m.8
 
 Felicja Myszkowska, mieszkała 1935 r. : Poznań, ul. Wszystkich Świętych 8 
 
   „Postęp” nr 71 z 26.03.1935 r.
 
-------------------------------------------------------------
 1928 r. - Helena Uruska z Myszkowskich, Zakład w Kuźnicach (ok. Poznania)
 
 1933 r. - Zofia Myszkowska, Poznań, ul. Gen. Kosińskiego 14, panna, ekspedientka 
              [„Orędownik nr 229 z 5.10.1933 r.], [„Nowy Kurjer dawniej Postęp” Poznań, nr 228 z 4.10.1933 r.]
 
 1935 r. - N. Myszkowski [ur.+/-1935]
              ż. Maria Sarbinowska (ur.5.10.1935 Poznań)
              w czasie II wojny ; uwięziona obóz przesiedleńczy 1940 r, osadzona Poznań – Główna 1940 r.,
              obóz hitlerowski
              ojc. Czesław Sarbinowski (ur.8.11.1911 Poznań), zawód Monteur, w czasie II wojny wysiedlony z Poznania
                    do Generalnej Gubernii, osadzony w 1940 r. Poznań Główna
              mat. Klara Warc (ur.30.09.1910 Heidelberg), zawód Ehefraut, w czasie II wojny wysiedlony z Poznania
                    do Generalnej Gubernii, osadzony w 1940 r. Poznań Główna
              [brat Ryszard Sarbinowski (ur.4.09.1933 r. Poznań), s. Czesława i Klary,
              w czasie II wojny ; uwięziony obóz przesiedleńczy 1940 r, osadzona Poznań – Główna 1940 r.,
              obóz hitlerowski
              Miejsce zamieszkania przed wojna ; Poznań, Doerflingerstr. 3/14
 
 1936 r. - Zygmunt Myszkowski, Wytwórnia pomocy naukowych i laboratoryjnych, Wrocławska 38
 1938 r. - Andrzej Myszkowski (ur.23.06.1938 Poznań - zm.22.04.2019), poch. Szczecin, Cm. Centralny
              Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Pracownik Zakładów Aparatury Precyzyjnej
              w Świdnicy, a natępnie w biurze konstrukcyjnym fabryki SELFA, w latach 1968 – 1975 kierownik pracowni
              w ośrodku badawczym ELGOS.
 1938 r. - Czesław Myszkowski (ur.5.12.1938 Poznań) [„Orędownik” nr 281 z 7.12.1938 r.]
 1938 r. - Jerzy Myszkowski (ur.5.12.1938 Poznań) [„Orędownik” nr 281 z 7.12.1938 r.]
 
 1940 r. - Marian Myszkowski [ur.+/-1940]
              ż. Janina Kocowska (ur.15.05.1940 Karaźma - zm.18.02.2015 Poznań)
              ojc. Stefan Kocowski
              mat. Teofila Rutkowska
              Dzieci :
              A1. Paweł Myszkowska (ur.7.01.1969 Poznań - zm.25.05.2020), OSP Pobiedziska
              A2. N. Myszkowska
                    m. N. Trocha
              A3. N. Myszkowska
 
 1946 r. - Zakład Fotograficzny, Poznań, ul. Półwiejska 2 [Józef Myszkowski, Maksymilian Myszkowski] [pkt 4.5]
 2008 r. - bracia Piotr Myszkowski, malarz, właściciel galerii 
              i Paweł Myszkowski, śpiewak Teatru Wielkiego w Poznaniu.
 
 Nekrologi Poznańskie :
 Myszkowski Franciszek zm. w Warszawie, Rocznik 1866, „Dziennik Poznański” – 181
 Trzebińska (z d. Myszkowska) Aniela (zm.1870), lat 47, Rocznik 1870, „Dziennik Poznański” - 247
 Myszkowski Ludwik, proboszcz w Iwanowicach, Rocznik 1871, „Dziennik Poznański” - 95
 Myszkowski Aleksander (zm.1873 Paryż), lat 65, podporucznik 2 pułku ułanów, 
                     „Kurier Poznański” - 1873.09.26. R 2 nr 220 [zob. pkt 8]
 Myszkowska Irena, Rocznik 1901, „Dziennik Poznański” - 71
 Myszkowski Maryan (zm.1910), wiek 13 tygodni, „Dziennik Poznański” – 1910.01.16. R 52  nr 12
 Myszkowski Zygmunt, Rocznik.1910, wiek 3 miesiące, Dziennik Poznański” – 1910.09.03. R 52  nr 202
 Myszkowski Bronisław (zm.?.09.1914), poległ na zachodzie, 59 pułk piechoty, pow. brodnicki, lista 64
                     „Kurier Poznański” - 1914.11.08., R.9, nr 258
 Myszkowski Michał (zm.17.02.1921), msza w 1 rocznicę śmierci, żona Pelagja
                     „Kurier Poznański’ - 1922.02.25., R.17, nr 46
 Sitowska (z d. Myszkowska) Zofia (zm.23.01.1936), lat 76, wdowa,
                    „Kurier Poznański’ - 1936.01.26., R 31, nr 41 [zob. pkt 3.5]
 Paluszkiewicz (z d. Myszkowska ) Aniela (zm.21.08.1936), „Kurier Poznański’ - 1936.08.23., R 31, nr 388 [pkt 4.5]
 Myszkowski Michał (zm.3.11.1936 Poznań), lat 40, adjunkt kolejowy
                     [„Kurier Poznański’ - 1936.11.05., R 31, nr 514]
 Myszkowska (z d. Wodzanowska) Maria (zm.4.01.1939), lat 79, „Kurier Poznański” – nr 9 [zob. pkt 3.3.1, „Znane osoby”]
 
 Jadwiga Myszkowska - Kouba - Mickowa (ur.10.04.1924 Warszawa - zm.25.02.2005 Poznań), poch. cm. Junikowo, 
 solistka Teatru Wielkiego w Poznaniu
 [w tym samym grobie : Krystyna Myszko (ur.2.03.1888 - zm.23.04.1964)]
 m.(śl.1955) Marian Kouba (ur.21.03.1920 Lwów - zm.2.09.2014 Poznań), polski śpewak operowy (tenor)
 docent  Akademii Muzycznej, s. Piotra i Marii Magdziarczyk
 Dzieci : Jadwiga Kouba (ur.1965)
 
         
  Jadwiga Myszkowska – Kouba – Mickowa (1924 – 2005)
  Marian Kouba (1920 – 2014)
 
 Księga Adresowa Poznania 1926 r. :
 Myszkowska Pel., handl., Półwiejska 4
 Myszkowski Henryk, Dr, podprokurator, pl. Asnyka 4 [zob. pkt 3.4]
 Myszkowski Kazim. , fotog., Stary Rynek 53 / 54
 Myszkowski Teodor, przykraw., Wsz. Świętych 7/8
 Myszkowski Władysław, kowal, Kwiatowa 7
 
 Księga Adresowa Poznania 1930 r. :
 Myszkowska, Półwiejska nr 6
 Myszkowska Jad., Stary Rynek 53 / 54
 Myszkowska P., handl., Półwiejska nr 4
 Myszkowski Franciszek, Bukowska 26 a
 Myszkowski T., przyk., Wszyst. Świętych 8-8
 
 Księga Adresowa Poznania 1933 r. :
 Myszkowski Tad.[Teodor], krawiec, Wszystkich Świętych 8 m.8
 Myszkowski Sew., emer. ofic., Al. Szelągowska 13 m. 3 [zob. „Osoby znane” Kazimierz Seweryn Myszkowski]
 Myszkowski Zygm., książk., Dąbrowskiego 3, Długa 30
 Myszkowski Władysław, kowal, Wały Jana III 12, 20
 
 Studenci Uniwersytetu Poznańskiego 1949/50 :
 Myszkowski Jerzy
 Myszkowska Janina
 
 POZNAŃ – cmentarze
 Pochowani (chronologicznie wg dat urodzenia) : [skróty : p. = data pogrzebu]
 Myszkowski Jakub (ur.3.07.1871 - p.10.04.1954), cm. Junikowo, pole 4, kw. 1
 Myszkowska Maria (ur.1877 - zm.1944), cm. Miłostowo [razem z Michałem Myszkowskim (1918  - 2004)], [fot. grobu]
 Myszkowska Małgorzata (ur.29.05.1880 - p.18.08.1964), cm. Junikowo, pole 15, kw. D (grób rodzinny)
 [fot. grobu  „Billiongraves”], [pkt 4.5]
 Myszkowski Władysław (ur.1.07.1880 - p.28.01.1977), cm. Junikowo, pole 15, kw. D (grób rodzinny) 
 [fot. grobu  „Billiongraves”] [pkt 4.5]
 Myszkowska Helena (ur.12.02.1886 - p.1.10.1968), cm. Junikowo, pole 22, kw. 6
 Myszkowska Felicja (ur.30.10.1896 - p.14.07.1967), cm. Junikowo, pole 9, kw. 5
 Myszkowski Kazimierz (ur.28.12.1897 - poch.23.01.1976), cm. Junikowo, pole 6, kw. 7 [pkt 3.3.1]
 Dzięcioł Maria z d. Myszkowska (ur.1899 - zm.29.12.1957 Poznań), poch. cm. Jeżycki [fot. grobu  „Billiongraves”]
 mąż Józef Dzięcioł (ur.1895 - zm.1939) [zob. pkt 4.2]
 Myszkowska Stanisława (ur.1900 - p.10.07.1990), cm. Junikowo, pole 21, kw. 4
 Myszkowska Maria (ur.1900 - p.9.08.1944), cm. Miłostowo, pole 7
 Myszkowski Jerzy (ur.1910 - p.20.08.1987), cm. Junikowo, pole 9, kw. 5
 Myszkowski Michał (ur.1900 - p.29.12.1988), cm. Junikowo, pole 1, kw. 5
 Myszkowski Stefan (ur.1900 - p.5.10.1981), cm. Junikowo, pole 13, kw. 3
 Myszkowski Józef (ur.1900 - p.28.03.1981), cm. Junikowo, pole 13, kw. 1 [zob. „Osoby znane”]
 Myszkowski Florian (ur.2.05.1904 - p.11.03.1965), cm. Junikowo, pole 17 (grób rodzinny) [pkt 4.5]
 Myszkowska Józefa (ur.3.01.1906 - p.6.11.1987), cm. Junikowo, pole 30, kw. 1 [pkt 3.3.1]
 Myszkowski Józef (ur.1906 - zm.1987), cm. Junikowo
 Myszkowska Gertruda (ur.30.03.1909 - p.12.02.1980), cm. Junikowo, pole 34, kw. 8
 Myszkowska Klara (ur.20.05.1909 - p.20.07.2004), cm. Junikowo, pole 33, kw. 3 (grób rodzinny)
 Myszkowska Alicja (ur.22.07.1909 - zm.2.01.1992) i mąż Michał Walicki (ur.6.02.1898 - zm,25.01.1975) poch. Junikowo
 Myszkowski Maksymilian (ur.30.12.1909 - p.5.12.1980), cm. Junikowo, pole 27, kw. C (grób rodzinny) [pkt 4.5]
 Myszkowska Helena z d. Lesińska (ur.25.03.1910 - p.27.12.1995), cm. Junikowo, pole 17 (grób rodzinny) [pkt 4.5], [fot.gr.]
 Myszkowski Stanisław (ur.25.01.1912 - p.8.01.1982), cm. Junikowo, pole 37, kw. 2
 Myszkowski Józef (ur.1912 - zm.1981), artysta fotografik, poch.cm. Junikowo, 
 i żona Wiktoria (ur.22.12.1913 - zm.VII. 2007) [fot. grobu  „Billiongraves”], [zob. „Osoby znane”]
 [w tym grobie krewny : Ignacy Zakęs (ur.13.07.1890 - zm.VIII.1959)]
 Myszkowska Helena (ur.1913 - zm.1974), cm. Górczyn, kw. V Pe [fot. grobu „Billiongraves”], [zob. St. M. (1918 - 1996)]
 Myszkowska Wiktoria (ur.22.12.1913 - p.25.07.2007), cm. Junikowo, pole 13, kw. 1
 Myszkowska Agnieszka (ur.2.04.1915 - p.6.04.2007), cm. Miłostowo, pole 7
 Bilińska (z d. Myszkowska) Janina (ur.19.06.1915 - zm.12.02.1975)
 i mąż Adam Biliński (ur.19.12.1918 - zm.22.11.1976), cm. komunalny nr 2 (Junikowo) [fot. „Billiongraves”]
 Myszkowski Stanisław (ur.1.01.1918 - p.20.08.1996), cm. Górczyn, kw. V Pe [fot. „Billiongraves”], 
 [w tym grobie : Helena Myszkowska (1913 - 1974)
 Myszkowski Michał (ur.25.08.1918 - p.24.02.2004), cm. Miłostowo, pole 7 [fot. „Billiongraves”]
 [w tym samym grobie Maria Myszkowska (ur.1877 - zm.1944) i Agnieszka Myszkowska (ur.1915 - zm.2007)]
 Myszkowski Stefan (ur.1920 - zm.1981), cm. Junikowo
 [w tym samym grobie : Maria Pieczyńska - Myszkowska (ur.1948 - zm.2004)]
 Myszkowska Wiktoria (ur.19.07.1922 - p.6.01.1964), cm. Junikowo, pole 15, kw. D (grób rodzinny)
 Myszkowskij Jewgienij Tarasowicz (ur.1922 - zm.1945), cm. Bohaterów Radzieckich, kw. 7, rz. 5, m. 1
 Myszkowska Wanda (ur.29.04.1923 - p.25.01.2011), cm. Junikowo, pole 40, kw. 3
 Myszkowska Stanisława (ur.1925 - zm.1990) [poch. razem Wawrzyn Kmieciak (ur.1901 - zm.1967)][fot. „Billiongraves”]
 Myszkowska Krystyna (ur.25.02.1928 - zm.23.10.1994), cm. Junikowo, pole 16 (grób rodzinny) [fot. grobu Billiongraves]
 Myszkowski Aleksander (ur.27.02.1931 Poznań - p.27.03.1998), cm. Junikowo, pole 15, kw. 10 [pkt 4.5]
 Myszkowski Ireneusz (ur.15.03.1932 - zm.7.01.1986), cm. Junikowo, pole 17 (grób rodzinny) [pkt 4.5]
 Myszkowski Leszek (ur.18.09.1932 - zm.2.05.2013), cm. Jeżycki
 [w tym grobie Teresa Myszkowska (ur.9.02.1930 - zm.1.07.2016)] [fot. grobu  „Billiongraves”]
 Pieczyaska - Myszkowska Maria (ur.22.03.1948 - zm.20.05.2004), cm. Junikowo, pole 13, kw. 3
 Myszkowski Jerzy (ur.11.05.1950 - p.24.09.1990), cm. Junikowo, pole 35, kw. 7
 Myszkowski Bogdan (ur.12.08.1955 - p.12.09.1976), cm. Junikowo, pole 15, kw. D (grób rodzinny)
 Myszkowski Sławomir (ur.11.02.1959 - zm.27.01.2004), cm. Lubowska, kw. VI
 Myszkowska Elżbieta (ur.2.08.1963 - p.9.06.2004), cm. Miłostowo, pole 45, kw. 3

 Myszkowski Robert (ur.12.08.1980 - p.16.08.1980), cm. Miłostowo, pole 22, kw. A

 Myszkowski Zbigniew (ur.12.08.1980 - p.16.08.1980), cm. Miłostowo, pole 22, kw. A

 

 Inni pochowani wg dat zgonów i pogrzebów :

 Myszkowska Maria (ur. ? - zm.9.08.1944), cm. Miłostowo, pole 7

 Myszkowski Józef (ur. ? - zm.28.03.1981), cm. Junikowo, pole 13, kw. 1

 Myszkowski Stefan (ur. ? - zm.5.10.1981), cm. Junikowo, pole 13, kw. 3

 Myszkowski Michał (ur. ? – zm.29.12.1988), cm. Junikowo, pole 1, kw. 5

 Myszkowska Stanisława (ur. ? - zm.10.07.1990), cm. Junikowo, pole 21, kw. 4

 Myszkowski Leszek (zm.2.05.2013), cm. Jeżycki

 Myszkowski Kazimierz (ur. ? - zm. ?), cm. Samotna, kw. 4, rz. 11, m. 25

 Myszkowska Maria (ur. ? - zm. ?), cm. Samotna, kw. 16, rz. 9, m. 23

 Myszkowska Pelagia (ur. ? - zm. ?), cm. Samotna, kw. 13, rz. 7, m. 22

 Myszkowska - Wieczorek Iwona (zm.5.06.2017), poch. cm. ul. Łowmiańskiego (os. Bolesława Chrobrego)

----------------------------------------------------------------------------------------------

 Linie z okolic Poznania :

 

   [powiększ]

                                                           

 Linia z par. Głuszyna i par. Tulce (Żerniki, Minikowo) : 
 [Głuszyna - ok.10 km na S od c. Poznania]
 [linia prawdopodobnie blisko związana z linią Myszkowskich z Chruszczobrodu – pkt 3.2]
 
 Wojciech Myszkowski [ur.+/-1680 - zm. przed 1747], 
 prawdopodobnie syn Mikołaja Myszkowskiego [pkt 3.2]
 ż. Katarzyna Trepka h. Topór [ur.+/-1685 - zm. przed 1747],
 ojc. Jan Trepka z Obrazowic (ur.+/-1645 - zm.1676), s. Mikołaja  i Zofii z Przytyka
 mat.(2 ż.)  Anna Grot [ur.+/-1650]
 (1 m. Katarzyny Trepki - Zygmunt Kociełkowski [ur.+/-1685]
 ojc. Stefan Kociełkowski, komornik ziemski sieradzki)  [zob. pkt 3.2]
 
 Dzieci : (Józef, NN)
 A1. Józef Myszkowski  [ur.+/-1715 - zm.1769/82]
       dzierżawca Nynkowa w par. Głuszyna (1745) [1]
       posesor wsi Żerniki w par. Tulce k. Kórnika (1758) 
       ż. (śl.ok.1735, przed 1743) Weronika Krzywosądzka h. Niesobia [2]
       [ur.+/-1715, prawd. Chraplewo - zm.1758/82]  
       ojc. Bartłomiej Krzywosądzki [ur.+/-1685 - zm.1738, poch. Poznań - bernardyni]
             (s. Łukasza Floriana K., dz. Budzisławia Kościelnego i Katarzyny Ponińskiej h. Łodzia - c. Wojciecha P.
             i Jadwigi ze Skrzypna z d. Twardowska h. Ogończyk),
             [2 m.(1659) Jadwigi Twardowskiej - Mikołaj z Werbna Pawłowski, s. Piotra P.]
       mat.(śl.1714 Poznań) Jadwiga Zakrzewska [ur.+/-1690 - zm.1749], c. Adama Z. i Anny z d. Gurowska
 
       1752 r. - Józef i Marianna Myszkowscy, dzierżawcy wsi Minikowo w par. Głuszyna [3]
                    własność Kapituły Katedralnej Poznańskiej [ ks. Andrzej Myszkowski ]
                    [Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Inwentarze]
 
       Dzieci : 6 (Marianna, Katarzyna, Róża, Julianna, Łukasz, Jakub)
       B1. Marianna Myszkowska [ur.+/-1740 - zm.po 1758], 
             [w 1758 r. chrzestna swojego brata Jakuba Aleksego, 
             w 1769 r. nie wymieniona wśród rodzeństwa, w 1782 r. nie wymieniona przy podziale po rodzicach]
 
       B2. Katarzyna (Weronika) Myszkowska (ur.ok.1750 - zm.1820)
             m. (śl.przed 1769) Stanisław Kozłowski h. Jastrzębiec (ur.1730 - zm.27.10.1790 poch. Śrem),
             posesorowie Łodzi k. Stęszewa (wzm. 1773 - 1774 r.)
             [w 1782 r. plenipotent Antoniego Żeromskiego i jego matki Anny z d. Gogolewska]
             ojc. Wojciech Kozłowski [ur.+/-1695 - zm.1755/63]
                   [1 ż. (1716) Zofia Chłapowska (zm.1725/9), c. Jakuba i Petroneli z d.Gałęska]
             mat. (2 ż 1730) Franciszka Nowacka [zm.po 1763], c. Andrzeja N. i Katarzyny z d.Małachowska
             Dzieci (Kozłowscy) :
             C1. Władysław Franciszek Kozłowski (ur.15.09.1773 Łódź)
             C2. Jadwiga Teresa Kozłowska (ur.31.10.1774 - zm.13.11.1774 Łódź), 2 tygodnie
             C3. Wojciech Kozłowski [ur.+/-1775]
 
       B3. Róża Myszkowska (ur.1750 - zm.26.01.1820, poch. Lusowo k. Poznania)
             m. (śl.przed 1782) Antoni Żeromski [ur.+/-1750 - zm.1782/1820]
             prawdopodobnie :
             ojc. Dominik Żeromski [ur.+/-1720 - zm.przed 1780]
             mat. Anna Gogolewska [ur.+/-1720 - zm.po 1782]
 
       B4. Julianna Konstancja Myszkowska (ur.28.02.1751 Nynkowo w par. Głuszyna - zm.po 1782)
             [chrzestni : GD. Stanisław Skrzetuski i GD. Róża Horodyska, posesorka Garaszewa], 
             1782 panna, być może to ona zmarła w Krześlicach w 1836 r. [zob. niżej] [6]
             Prawdopodobnie jest to :
             Julianna Jastrzębiec Myszkowska (ur.+/-1750 - zm.1836 Krześlice)
             [Krześlice – 26 km na NE od centrum Poznania]
             Wnuk ; J. Marski
             Z tej linii :
             Julianna Myszkowska (ur.1815 - zm.28.02.1885 Krześlice), lat 70, poch.3.03.1885 Wronczyn
 
       B5. Łukasz Franciszek Myszkowski (ur.12.10.1752 Nynkowo, par. Głuszyna)
             [chrzestni : ks. Andrzej Myszkowski, dziekan kat. pozn. i GD. Barbara Czaplicka]
             [w 1769 nie wymieniony wśród rodzeństwa, również w 1782 nie wymieniony przy podziale po rodzicach]
             [zob. pkt 3.7. Linia z Szewa, 1792 r.]
 
       B6. Jakub Aleksy Myszkowski (ur.25.07.1758 Żerniki w par. Tulce - zm.1789, poch.Poznań) [4]
             [chrzestni : ksiądz i GV. Marianna Myszkowska, siostra rodz. dziecka]
             1783 r. dzierżawca wsi Górka (par. Brodnica) k. Śremu, 1789 r. dzierżawca wsi Stęszewko k. Poznania
             ż. (śl.27.11.1782 Wiry) Wiktoria Kozłowska h. Jastrzębiec [ur.+/-1760 - zm.1811/1824] [5]
             [świadkowie ślubu : GD. Stanisław Kurzewski, GD. Marcin Trembiński, posesor Dopiewa, 
             GD. Józef Gołęcki, posesor Kowanówka, Stanisław Kozłowski, posesor Wir]
             ojc. Jakub Kozłowski (zm.1788 Szołdry), posesor wsi Górka (s. Wojciecha K. i Zofii z d.Chłapowska)
             mat. Józefa Gołecka (Gałecka) (ur.1738 - zm.1813), (c. Aleksandra G. i Katarzyny Dameckiej
                    - c. Wojciecha D. i M. Niniewskiej)
            [2 mąż Wiktorii Kozłowskiej : (śl.przed 12.02.1811) Jan Nepomucen Rupniewski z Wielkiej Wsi, 
            s. Wiktora i Marianny z d. Doruchowska]
 
             Dzieci : 4 (Józef, Antonina, Klementyna, Tekla), w 1790 nieletnie 
             C1. Józef Maciej Florian v. Antoni Myszkowski (ur.1784 Wiry - zm.przed 1815) 
                   [chrzestni : MGD. Józef Gołecki, pos. Chowanówka i MGD. Józefa z Gołeckich Kozłowska, pos.d. Wiry]
                   ż.(śl.1811 Środa) Urszula Brzozowska (ur.1788 - zm.16.11.1815 Środa)
                   ojc. Walenty Brzozowski [ur.+/-1760 - zm.po 12.02.1809], ze Środy
                   mat. NN.
                   Dzieci :
                   D1. Emiliana Nepomucena Myszkowska (ur.9.05.1811 Środa - zm.18.03.1812 Środa), 10 mies.
                         [chrzestni : GD. Witalis Siemiątkowski i Katarzyna Boińska]
             C2. Antonina Myszkowska (ur.1786)
                   m.(śl.1803 Pyzdry) Piotr Lizak alias Lisak (ur.1778)
                   ojc. Wawrzyn Lizak
                   mat. Marianna
             C3. Tekla Myszkowska [ur.+/-1785]
             C4. Klementyna Katarzyna Teodora Myszkowska (ur.1788 Rogaczewo, chrzest 16.11.1788 Iłowiec)
                   [Rogaczewo – 12 km na SE od Kościana]
                   [chrzestni : G. Aleksander Kozłowski i zakon. Joanna Gołecka dominikanka]
                   m.(śl.1807 Wszembórz) Andrzej Corsini Marski (ur.1777 - zm.1818 Poznań, św. Marii Magdaleny), wdowiec 
                   [Wszembórz - 4 km na NW od m. Pyzdry]
                   skarbnik Trybunału Cywilnego poznańskiego, mieszkał : Poznań, ul. Strzelecka
                   [prawdop. 1 ż. Johanna Elżbieta Busse, 2 ż. Małorzata Szopka
                   Córka z matki Johanny Elżbiety Busse : Johanna Julianna Marska (ur.1803)
                   i mąż (śl.1828 Strzelno) Hermann Robert Beckmann (ur.1803), s. Gotlieba Ernesta B. 
                   i Johanny Charlotty Julianny
                   Córka z matki Małgorzaty Szopka : Antonina Marska (chrzest 5.07.1805 Pyzdry], 
                   Być może 4 żona Andrzeja M. : (śl.1833 Dziekanowice) Jadwiga Wesołoska
 
                   Dzieci (Marscy) : (Fortunata, Władysław, Wincenty, Julian)
                   D1. Fortunata Joanna Marska (ur.1808 Gaski, par. Poznań, św. Marcin - zm.11.12.1869 Kalisz, św. Józef)
                         [chrzestni : Dominik Milewski, generosus de Poznań, Barbara Izbińska, generosa, panna,
                         Joannes Barcz i Antonina Lisakowa, generosa]
                         [Nekrolog „Dziennik Poznański” nr 17. z 22.01.1870 r.]
                         m.(śl.1831 Poznań, par. św. Małgorzaty) Franciszek Cybulski [Cebulski] (ur.1808), 
                         nauczyciel w Kaliszu
                         [być może to Franciszek Ksawery Cybulski (ur.1807 Pniewy), s. Andrzeja i Elżbiety]
                   D2. Władysław Sylwerius Marski (ur.1810 Zagórze, par. Poznań św. Mikołaja)
                         [chrzestni : Augustyn Neryng i Rozalia Zuromska]
                   D3. Wincenty Jakub Marski 
                         (chrzest 28.07.1812 Poznań, par. Kolegiata św. Marii Magdaleny - zm.po 22.07.1880]
                         [chrzestni : J.M. Antoni Lewiński, sędzia trybunału poznańskiego i Józefa Rose]
                         w latach 1836 – 43 nauczyciel w szkole w Jerce [Jerka k. m. Krzywiń]
                         mieszkał : 1880 r. Kiszkowo, par. wł. [30 km na NE od c. Poznania]
                        [„Goniec Wielkopolski” nr 172 z 30.07.1880 r.]
                        ż.(śl.1836 Osieczna, par. ewangelicka) Paulina Karolina Teitgen (ur.1815)
                        ojc. Albrecht Teitgen
                        mat. Zuzanna Gebhardt
                   D4 Julian Walenty Marski (ur.1818, chrzest Poznań, Kolegiata św. Marii Magdaleny)
                        ż.(śl.1850 Młodojewo, pow. Słupca) Anna Józefa Symforoza Kręcka h. . (ur.20.06.1826 Plebanka)
                        ojc. Wincenty Marek Tadeusz Kręcki (ur.25.04.1794 Kielce - zm.1883), 
                              s. Józefa Kręckiego (ur.+/-1765 - zm.10.10.1794 Maciejowice, pow. Garwolin) 
                              i Katarzyny z d. Widery
                              [2 żona Wincentego Kręckiego : 
                              Marianna Magdalena Józefa Lipink h. Ślepowron (ur.21.06.1803 Opozdew, pow. czerski - zm.1874),
                              poch. Warszawa, cm. Powązkowski – c. Ignacego Lipink i Katarzyny z d. Zawadzka]
                              [1 mąż Katarzyny z d. Widery – N. Mikułowski]
                        mat. Anna Maria Magdalena Tumanowicz (ur.ok.1803 Warszawa - zm.12.08.1835 Nieszawa),
                               c. Aleksandra i Agnieszki z d. Bączkowska
                        Dzieci (Maria) :
                        E1. Maria Anna Marska (ur.1851 Młodojewo)
                              [chrzestni : Franciszek Michalski i Józefa Michalska, świadkowie : Feliks Kalinowski
                              i Aleksander Mystkowski]
                  prawdopodobnie :
                  D4. Marianna Marska (ur.1817), c. Andrzeja
                        m.(śl.1835 Dziekanowice) Stanisław Zaleski (ur.1811)
 Z tej linii :
 Damian Myszkowski [ur.+/-1775], służący w karczmie Dębma
 ż. Magdalena N. [ur.+/-1780]
 Dzieci :
 Agnieszka Myszkowska (ur.1802 karczma Dębma, par. Tulce)
 
 Marianna Marska (ur.1833)
 m.(śl.1862 Dziekanowice) Piotr Kruczkowski (ur.1834), s. Stanisława
 
 Jan Myszkowski [ur.+/-1890]
 ż. Antonina Wiza (ur.1894 Wronczyn – zm.1949), 
 c. Wawrzyńca Wiza (ur.1862 - zm.2.11.1941 Pobiedziska)
 i Marianny z d. Skubiszyńska (ur.13.07.1869 Jagodno - zm.22.07.1938 Promno)
 
 prawdopodobnie :
 A2. N. Myszkowski [ur.+/-1715]
       ż. NN.
       Dzieci : (Walenty)
       B1. Walenty Myszkowski [ur.+/-1740 - zm.po 1790], 
             w 1790 r. opiekun dzieci Jakuba Myszkowskiego (ur.1758 - zm.1789)
       być może :
       B2. Wawrzyniec Myszkowski [ur.+/-1745 - zm.po 1782], Słupia [zob. Linia : Słupia k. Stęszewa, poniżej]
      
 Z tej linii :
 G. Julianna Myszkowska (ur.1815 - zm.28.02.1885 Krześlice), lat 70, poch. 3.03.1885 Wronczyn
 
 Inni z tej linii :
 1760 r. - Elżbieta Myszkowska (ur.18.03.1760 Świątniki, par. Głuszyna - zm. 4.04.1812 Poznań),
              benedyktynka poznańska
 1773 r. - Aniela Myszkowska, chrzestna 1773 r. (LB Komorniki) [pkt 3.2.1.2]
 1791 r. - Aniela z Kozłowskich Myszkowska, chrzestna 1791 Rogaczewo (LB Iłowiec)
 1849 r. - Generosus Ludwik Myszkowski, komisarz (z Przeźmierowa ?) 
              chrzestny, świadek ślubów w latach 1849 - 1850 r. [LN, LC Lusowo (Lussowo)], [Lussowo – zob. pkt 3.2.1.1]
              Prawdopodobnie to :
              Ludwik Mieszkowski, w 1836 r. dziedzic wsi Swoboda (par. Lisków),
              1823 r. posesor wsi Lipicze, 1836 r. chrzestny w par. Goszczanów [pkt 3.3]
              ż.(śl.przed 1823) Bibianna Suchodolska [ur.+/-1800]
 
 Mikołaj Maskowski (ur.1810)
 ż.(śl.1854 Głuszyna) Marianna Sekulska (ur.1821)
 
 Kacper Myskoski (ur.1826)
 ż.(śl.1854 Krerowo) Cecylia Duda (ur.1834)
 
 1901 r. - Franciszek Myszkowski, par. Niepruszewo
-----------------------------------------------------

 Prawdopodobnie z tych linii :

 1/ Par. Jarząbkowo (Jarschomkowo) [13 km na S od Gniezna] [Teki Dworzaczka]

 

 Marceli Myszkowski (Miszkowski, Mieszkowski, Mieczkowski) [ur.+/-1785 - zm.po 1829],

 posesor wsi Gębarzewo w par. Jarząbkowo lub Żydowo

 ż. Marianna Sekulska [ur.+/-1790 - zm.po 1829]

 Dzieci : 5 (Jan, Karolina, Tekla, Józefa, Katarzyna)

 1/ Jan (ur.24.06.1814 Wójtostwo, par. Pobiedziska - zm.19.03.1825 Gębarzewo)

     [chrzestni 26.03.1814 : Józef Sekulski]

 2/ Karolina (ur.27.10.1818, chrzest 5.11.1818 Wójtostwo, par. Pobiedziska)

     [chrzestni : Franciszek Sekulski z Brzozogaju i Regina Sekulska z Leśniewa]

 3/ Tekla (ur.19.09.1826 Gębarzewo)

     [chrzestni : N.Ignacy Cybulski i GV. Józefata Wnętkowska]

 4/ Józef (ur.11.03.1829 Gębarzewo)

     [chrzestni : G.Ignacy Cybulski, kustosz lasów i Prakseda Wnętkowska. panna z Gębarzewa]

 prawdopodobnie :

 5/ Katarzyna Mieszkowska (ur.1812)

     m.(śl.1828 Żydowo) Józef Pieczyński (ur.1799), mł. owczarz z Chwałkowa

 

 Ślub : (1870 Jarząbkowo) Marianna Myszkowska (ur.1849) + Michał Andrzejczak (ur.1846)
 
 2/ Par. Pobiedziska (Pudewitz) k. Gniezna [20 km na SW od Gniezna]
 1868 r. - ślub (Pobiedziska) : Joannes Myszkowiak (lat 29) + Marianna Skrzypczak (lat 22)
 
 1880 r. Informacje : Marta Wilk + MyHeritage :
 Antoni Myszkowski [ur.+/-1880]
 ż. Marianna Przyniczna [ur.+/-1880]
 Syn :
 Józef Myszkowski [ur.+/-1910]
 1 ż.(śl.1932 Pobiedziska) Cecylia Mikulska (ur.1910 - zm.1957) (brat Ignacy Mikulski)
 
         Cecylia Myszkowska z d. Mikulska (1910 – 1957)
 
 2 ż. NN. [ur.+/-1910]
 Dzieci z 1 żony : 4 (Maryla + 3 dzieci)
 A1. Maryla Myszkowska [ur.+/-1940]
       m. N. Rewers [ur.+/-1940]
 
 [Informacje : Krzysztof Myszkowski]
 Kazimierz Myszkowski [ur.+/-1910]
 ż. NN.
 Dzieci :
 Bernard Myszkowski [ur.+/-1935]
 ż. NN
 Dzieci :
 Krzysztof Myszkowski
-------------------------------------------------------------------
 Inne linie z ok. Poznania od XVIII wieku :
 
 1730 r. - Linia : Lwówek i okolice [pkt 4.5]
 
 1738 r. - Linia : Szamotuły [pkt 4.5]
 
 1745 r. - Linia : Słupia k. Stęszewa [24 km na SW od centum Poznania]
               
 Wawrzyniec Myszkowski [ur.+/-1745], Słupia
 [Źrodło : Księga grodzka Pyzdry 107.
 k 205 - 209. Słupia. Pretensje Nicefora Górzyńskiego, szambelana królewskiego do Wawrzyńca
 Myszkowskiego 12 VI 1782 r.]
 
 Wojciech Myszkowski [ur.+/-1775]
 ż. Anna N. [ur.+/-1780]
 Dzieci :
 Katarzyna Myszkowianka (ur.1803)
 m.(śl.1825 Słupia) Kazimierz Kotliński (ur.1801)
 ojc. Matthaeus Kotliński
 mat. Julianna N.
 Dzieci (prawdop.) :
 Marianna Kotlińska (ur.1837)
 1 m. N. Sypniewski [ur.+/-1835 - zm.przed 1874]
 2 m.(śl.1874 Wiry) Antoni Wesołowski (ur.1849)
 ojc. Andrzej Wesołowski
 mat. Marianna N.
 
 1770 r. Linia : Budzyń  [Budzyń – 52 km na N od Poznania] [zob. pkt 4.3.1]
 Jan Myszkowski [ur.+/-1770]
 ż. Regina N. [ur.+/-1770] [Informacja : Paweł Wietrzykowski, Poznań]
 Syn :    
 Bartłomiej Myszkowski (ur.20.08.1797 Budzyń, par. wł. - zm.6.07.1864 Gałęzewko), lat 75 [LM Lubcz, str.409] 
 
 1790 r.-  Katarzyna z Myszkowskich, zamężna Kowalska, chrzestna w 1790 r. (LN Obrzycko, LN Kobylin)
              [Obrzycko - 42 km na NW od Poznania]
 
 1820 r. - Linia Uzarzewo (Talfeld) [14 km na NE od centrum Poznania]
              Myszkowski (ur.1820)
              ż.(śl.1848 Uzarzewo) Anna Świąkowska alias Szczotkoska (ur.1828)
 
 1830 r. - Wierzonka, par. Wierzenica (10 km na NE od Poznania)
              Katarzyna Myszkowska [ur.+/-1830]
              m. Wojciech Grabarczyk [ur.+/-1830]
              Dzieci :
              Ewa Grabarczyk (ur.22.12.1853 Wierzonka - zm.1853 Wierzonka)
           
 1873 r. - Ludwika Myszkowska (ur.1873 Wosna - zm.1907), fotograf
              [prawdopodobnie Wosna = Wiosna k. Środy Wlkp., do dziś mieszkają tu Myszkowscy,
              Ryszard Myszkowski, ur.ok.1935 i ż. Melania]
              [Wg MyHeritage : Melania Myszkowska z d. Cieślak (ur.1935 - zm.2007),
              Rodzice : N. Cieślak i Pelagia z d. Chrustowicz]
 
 1905 r. - Jan Myszkowski [ur.+/-1905]
              ż. Stanisława N.
              Dzieci :
              Ryszard Myszkowski (ur.1.09.1933 Starłówiec) [prawdop. Starkowiec]
              w czasie II wojny św. robotnik przymusowy, zatrudniony : Starkowiec Piątkowski (Środa Wlkp.)
              (V. 1950 – I. 1945)
 
 1906 r. - Johannan Myszkowski (ur.19.06.1906 Lubasch - zm.23.05.1941 Mauthausen, obóz koncentrayjny) [pkt 4.5]

              [Lubasch, ob. Lubasz k. m. Czarnków – 58 km na NW od Poznania]

 

 1914 r. - Swarzęc k. Poznania

 Stefan Myszkowski (ur.20.10.1914 - zm.27.07.1991, poch. Swarzęc, cm. par. św. Marcina) [fot. „Billiongraves”]

 ż. Pelagia N, poch. Swarzęc [fot. „Billiongraves”]

 

 1924 r. - Komorniki k. Poznania

 Mieczysław Myszkowski (ur.1924 - zm.21.06.2017), poch. Komorniki


 Przypisy :
 
 [1] Nynkowo w par. Głuszyna k. Poznania
      ( Ninkowo, Nankowo, Jankowo, dziś Minikowo  w pow. pozn.)
      [powrót]
 
 [2]  Krzywosądzcy, Krzywosędzcy h. Niesobia z Krzywosądzy w pow. radziejowskim
       [Krzywosądz - 10 km na NE od Radziejowa]
       [powrót]
 
 [3] zob. Nynkowo, par. Głuszyna 
      [powrót]
 
 [4]  Żerniki w par. Tulce
       Dobra : Żerniki, Świątniki, Jaryszki posiadali w XVII w. Mielżyńscy h. Nowina
       Dobra : Żerniki, Świątniki, Jaryszki, Kanino posiadali w XVII i XVIII w. Brudzewscy
       1784 r. - Piotr Zakrzewski, dz. Żernik w par. Tulce, ż. Ludwika Gostkowska (zm.1784)
      [powrót]
 
 [5]  Wiry k. Poznania
        XVIII w. - Kozłowscy h. Jastrzębiec, posesorowie
 
        Mikołaj Kozłowski [ur.+/-1665]
        ż. Agnieszka Jabłońska [ur.+/-1665]
        Syn :
        Wojciech Kozłowski [ur.+/-1695 - zm.1755/63], dz. wsi Jabłonka i Koziegłowy
        1 ż. (1716) Zofia Chłapowska [ur.+/-1695 - zm.1725/29]
                          ojc. Jakub Chłapowski
                          mat. Petronela Gałęska
        2 ż. (1730) Franciszka Nowacka [ur.+/-1700 - zm.po 1763]
                          ojc. Andrzej Nowacki
                          mat. Katarzyna Małachowska
        Dzieci z 1 żony :
        A1. Rozalia Justyna Kozłowska (ur.1716, chrzest 21.09.1716 Książ), chrzestna Katarzyna Radolińska
        A2. Maciej Kozłowski [ur.+/-1715 - zm.1774/83]
               ż. Ludwika Oryjewska [ur.+/-1720 - zm.po 1774] [2 mąż (1790) – Piotr  Świętochowski, s. Antoniego]
               ojc. Pawel Oryjewski [Orieski, Urieski, Oriewski, Oryewski, Oryczewski]
               mat. Regina Wolsowna [Wolss]
               Dzieci :
               B1. Wojciech Kozłowski [ur.+/-1750 - zm.po 1790]
               B2. Regina Kozłowska (ur.1763 Wiry, chrzest 30.08.1763 Wiry)
        A3. Józef Kozłowski [ur.+/-1720 - zm.1759/78]
               ż. Helena Kozierowska [ur.+/-1720 - zm.po 1787]
               ojc. Marcin Kozierowski
               mat. Anna Mąkowska
               Dzieci :
               B1. Marcin Kozłowski [ur.+/-1745 - zm.po 1788], pos. Nagrodowic (1787), pos. Lgowa (1788)
        A4. Jakub Kozłowski (ur.+/-1725 - zm.13.03.1788 Szołdry), pos. Gościeszyna i Górki (1759),
               posesor wsi Wyskoć (1775), Wiry (od 1766)
               ż.(śl.10.05.1756 Ujazd, par. Kamieniec) Józefa Gołecka (ur.1738 - zm.1813)
               ojc. Aleksander Gołecki [ur.+/-1710 - zm.po 1775]
               mat. Katarzyna Damecka (Damęcka) [zm.przed 1790]
               Dzieci :
               B1. Teodozja Kozłowska [ur.ok.1757 - zm.przed 1789]
                      m.(śl.1775 Wyskoć) Tomasz Kobyliński (ur.1747 - zm.1788), komornik ziemski wschowski
                      [świadkowie ślubu : Stanisław Chłapowski, kasztelan międzyrzecki, Piotr Drwęski, pisarz ziemski poznański,
                       Aleksander Gołecki, dziad dziecka i Jakub Kozłowski, ojciec]
                      ojc. Ignacy Wojciech Kobyliński
                      mat Barbara Herstopska
                      [2 ż. Tomasza K. – Barbara Rafalska , rozwiedzeni, 3 ż. Tomasza K. (1789) – Justyna Skorzewska]
                      Dzieci (Kobylińscy) z żony Teodozji Kozłowskiej :
                      C1. Kajetan Wawrzyniec Aleksander Florian Kobyliński (ur.1776), w 1789 opiekun Antoni Kozłowski,
                            kapitan Wojsk Król. Pol.
                            ż. Teodozja Ziemecka [ur.+/-1780]
               B2. Jan Nepomucen Maciej Antoni Kozłowski (ur.1759 Ujazd, par. Kamieniec)
               B3. Wiktoria Kozłowska [ur.+/-1760 - zm.1799/1824]
                      m.(śl.1782 Wiry) Jakub Aleksy Myszkowski (ur.1758 Żerniki - zm.1789, poch. Poznań)
               B4. Antoni Kozłowski [ur.+/-1760 - zm.po 1784], posesor dóbr Sroki i Górka w par. Kobylin
                      m.(śl.25.08.1783 Łodź) Róża Kczewska (Kszczewska) [ur.+/-1760]
                      [świadkowie ślubu : JMD. Stanisław Kostka Potocki, pułk. JKMci, kasztelanic rogoziński, dz. Będlewa,
                      Feliks Niegolewski, star. pobiedzki, dz. Bytynia, Jakub Myszkowski, pos.wsi Górka w par. Brodnica]
                      ojc. Franciszek Kczewski, starosta śremski [Śrem], s. Jana Józefa Ignacego K. (1702 - 1740), st. [Nowogródek]
                             i Rozalii Kczewskiej (zm.1775) – c. Michała Stanisława K., podczaszego inflanckiego i Barbary Elżbiety Rexin
                      mat.(śl.14.09.1758 Czacz) Róża Wiktoria Potocka h. Pilawa (ur.21.08.1742 Czacz ), 
                              c. Józefa Potockiego, kasztelana [Krzywiń] 
                              i Anny Kunegundy z d. Gajewska h. Ostoja – c. Franciszka G. (1675 - 1733) [PSB] i Wiktorii z d. Choińska (zm.1770)
               B5. Aleksander Kozłowski [ur.+/-1760 - zm.po 1813], posesor Bieganowa, Mirzewa (1801)
                      ż.(śl.1792 Bieganowo, par. Krerowo) Zofia Zielińska h. Ciołek [ur.+/-1765 - zm.po 1801]
                      ojc. Franciszek Zieliński [ur.+/-1720 - zm.1792], dz. Bieganowa (od 1756), s. Władysława Z. (ur.1661 - zm.1749)
                             i 2 żony Aleksandry z d. Chlebowska – c. Aleksandra Ch. i Krystyny z d. Daleszyńska
                      mat. Marianna Sarnecka [zm.po 1798], c. Jana S. i Marcjanny z d. Biechowska
                      Dzieci : 3 (Antonina, ur.1793, Barbara, ur.1795, Joanna, ur.1797)
               B6. Anna Marcjanna Katarzyna Kozłowska (ur.1761 - zm.po 1786)
                      m. Eustachy Wierusz Kowalski [ur.+/-1760 - zm.po 1797], podkomorzy JKrM.
                      ojc. Tomasz Wierusz Kowalski, podsędek z. wschowskiej
                      mat. Konstancja Kołaczkowska
               B7. Eustachy Aleksander Michał Franciszek Kozłowski (ur.1767 dwór Ujazd, chrzest 20.09.1767 Kamieniec)
                
        Dzieci z 2 żony :
        A5. Stanisław Kozłowski (ur.1730 - zm.27.10.1790 poch. Śrem)
               ż. Katarzyna Myszkowska (ur.1750 - zm.1820)
        A6. Antoni Jan Kozłowski (ur.1735 Poznań)
               ż. Barbara Kamocka [ur.+/-1735]
        A7. Ignacy Wojciech Kozłowski (ur.1747 Opalenica)
        A8. Aleksy Kozłowski [ur.+/-1751 Urbanowo, par. Opalenica - zm.po 1788]
 
 [6] Krześlice,  właściciele (wiek XVIII - XIX) :
 Antoni Białobłocki h. Ogończyk (ur.1741 - zm.5.06.1813 Krześlice), lat 72, poch. Wronczyn, kościół
 ż.(śl.1.10.1775) Antonina Pomorska (ur.ok.1749 - zm.25.04.1806 Krześlice), poch. Wronczyn, lat 57
 ojc. Antoni Pomorski (zm.1766), s. Piotra (zm.1739) i Konstancji z d. Błociszewska h. Ostoja (zm.przed 1742)
 mat. Ludwika Koszutska (zm.1783), c. Krzysztofa i Barbary Anny z d. Kierska h. Jastrzębiec
 Syn (najstarszy) :
 Izydor Białobłocki [ur.+/-1780 - zm.po 1825], sędzia pokoju [Gniezno]
 ż.(śl.8.11.1809 Czerwonawieś) Teresa Gostomska h. Nałęcz [ur.+/-1790 - zm.po 1838]
 ojc. Paweł Gostomski [ur.+/-1755 - zm.9.10.1821), chorąży [Pomorze], s. Andrzeja Konrada (zm.1788), podkomorzego [Malbork]
        i Julianny z d. Komierowska h. Pomian (c. Franciszka K., cześnika bracławskiego i Marianny Tuchołka h. Korzbok)
 mat. Nepomucena Marianna Rogalińska h. Łodzia [ur.+/-1760], c. Stanisława R. (ur.ok. 1733 - zm.25.08.1785 Jurkowo) [PSB]
        i Teresy Katarzyny Julianny z d. Wyssogota - Zakrzewska (ur.ok.1749 - zm.21.11.1804 Wronczyn)
 Córka :
 Paulina Agnieszka Nepomucena Białobłocka (ur.1814 - zm.21.04.1875 Kaliszany, poch. Żoń)
 m.(śl.23.01.1838 Krześlice, par. Wronczyn) Anastazy Radoński h. Jasieńczyk (ur.1812 - zm.16.08.1881 Krześlice) [PSB],
 uczestnik powstania w 1831 r., więziony w 1846 i 1863 r. poseł na sejm pruski.
 Kolejny dziedzic Krześlic Zygmunt Radoński w dniu 16.09.1888 r. pod naciskiem pruskiej komisji kolonizacyjnej (1886 – 1910)
 oddał majątek hrabiemu Georgowi von Lüttichau w zamian za Rzeżewo w Królestwie Polskim
 
  
  Pałac w Krześlicach zbudowany w 2 połowie XIX wieku
 
      [powrót]

 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 

 

do górywstecz