4.1. Linie : Poznań i okolice

 

  Ostatnia aktualizacja : 19.10.2018 r.

  Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

 POZNAŃ :
 
 1404 r. Stephanus Misczowski, Poznań
 
 1418 - 45 r.  Dziersław Myszkowski h. Przosna, dziedzic Myszkowa, wicepodsędek w Poznaniu 1432 r.
 [Myszkowo – 6 km na S od Szamotuł]
 
 1454 r. Martinus Mischkowsky, sutor, Poznań
 
 1762 r -  Franciszek Myszkowski (Miszkowski) pochowany 1762 Poznań
 
 ok.1800 r. - N. Myszkowski, Wonin, pow. poznański [Wonin = Bonin, ob. cz. Poznania]
 
 1808 r. - Teresa Miszkowska (ur.1808)
              m.(śl.1836 Poznań, par. św. Wojciech) Mikołaj Kulczyński (ur.1813)
 
 1819 r. - Józef Myszkowski, borowy w maj. Kobylepole [ob. cz. Poznania], własność Mycielskich
 
 Franciszek Myszkowski (ur.1824)
 ż.(śl.1855 Poznań, par. św. Marcin) Angela Szkodlarska [Szkódlarska] (ur.1834)
 
 Michael Myszkowski (ur.18.09.1860 Pakosław - zm.22.02.1921), Agent, Blumenstr. 11 I [Ks. Adr.], [zob. pkt 4.5]
 od 1908 r. mieszkał : Poznań
 1 ż.(śl.1882 Lwówek) Franciszka Emilia Przybylska (ur.1859)
      ojc. N. Przybylski
      mat. Teofila N.
 2 ż.(śl.1907 Poznań) Pelagia Kowalska (ur.12.11.1867 Poznań - zm.20.05.1932)
      [1 mąż Pelagii Kowalskiej – (śl.1889 Poznań) Władysław Stanisław Koralewski (ur.8.05.1863 Poznań), 
      s. Józefa i Albertisy z d. Staszewska
      Dzieci : Feliks Koralewski]
      [ślub (15.07. i 8.08.1907 Poznań) Michał Myszkowski, stolarz + Pelagia Koralewska z d. Kowalska
      [(„Postęp” nr 161 z 17.07.1907 r., „Postęp” nr 182 z 10.08.1907 r.)]
 Dzieci : [pkt 4.5]
 
 Teodor Myszkowski (ur.2.11.1870 Szklarka Myślniewska - zm.po  1911),[pkt 3.3.1]
 żołnierz , krawiec damski [„Postęp” nr 204 z 7.09.1899 r.]
 mieszkał : Wrocław (wzm.1895 - 1897), Poznań (wzm.1899 - 1911)
 1897 r. członek Towarzystwa Przemysłowego we Wrocławiu
 [1899 r. - Teodor Myszkowski [zm.po 1911], krawiec damski [„Postęp” nr 204 z 7.09.1899 r.]
 [Theodor Myszkowski, Damenschneider, Wallischei 7/8 H. I. ,
 Ks. Adresowa m.Poznań 1899, 1900 r.],(wzm. 1900 - 1911)]
 [ Myszkowski Teodor, przykraw., Wsz. Świętych 7/8 [Ks. Adr. Poznań 1926 r.]
 z. ż. Maria Wodzanowska (ur.9.04.1863 Warszawa, Opalenica - zm.4.01.1939), lat 79
 

 Kazimierz Seweryn Myszkowski (ur.26.02.1876 - zm.6.06.1947), poch. Warszawa, cm. Wojskowy

 w 1920 r. por., Poznań

 w 1933 r. mieszkał : Poznań, Al. Szelągowska 13 m 3 (emerytowany oficer),

 w 1934 r. porucznik w stanie spoczynku (Korpus Uzbrojenia) [zob. podstrona „Osoby znane”]

 
 Stefan Myszkowski [ur.+/-1880], chemik 
 m.(śl.13.08.1904 Poznań) Anna Schellenberg [ur.+/-1880]
 [„Postęp” nr 187 z 17.08.1904 r.]
 
 Józef Myszkowski [ur.+/-1880]
 ż. Stanisława Szeptycka (ur.9.02.1882 Łopniejowka, ziemia kijowska), c. Włodzimierza i Teofili
 
 Kazimierz Myszkowski (ur.1883 - zm.25.04.1927 Poznań), lat 44, stolarz 
 [„Nowy Kurjer” nr 97 z  28.04.1927 r.], [„Goniec Wielkopolski” nr 97 z 28.04.1927]
 
 Ignacy Myszkowski [ur.+/-1890], kupiec
 ż. Józefa Fiedler (ur.7.03.1894 Grodzisk), mieszkali : Poznań, ul. Półwiejska 13, od 5.05.1928 r. Kościan
 
 Walenty Myszkowski (ur.7.02.1900 Bugaj)
 1 ż. Antonina Juszczak (ur.28.12.1889 - zm.26.05.1923), lat 33, mieszkali : Bugaj, pow. Września
       [„Goniec Wielkopolski” nr 119 z 29.05.1923 : Antonina Myszkowska z d. Juszczak (zm.26.05.1923), lat 33]
 2 ż.(śl.7.09.1923) Pelagia Spachacz (ur.2.03.1891 Nowa Wieś, pow. Witkowo)
 Dzieci z 1 żony :
 Władysław Myszkowski (ur.19.05.1923 Poznań)
 
 Jan Myszkowski [ur.+/-1900]
 ż. Rozalia N. [ur.+/-1900]
 Dzieci :
 Teresa Myszkowska (ur.19.02.1930 Poznań)
 w czasie II wojny św. robotnik przymusowy : Poznań, Fabryka Proszku i Mydła Carl Reger (X 1943 – I 1945)
 
 Edmund Myszkowski [ur.+/-1900]
 ż. Joanna Bała (Buła) (ur.6.05.1900 Juncewo k. Żnina)
 Dzieci :
 Ferdynand Myszkowski (ur.18.12.1927 Poznań), mieszkał : Wybranów, pow. Żnin
 
 Kazimierz Myszkowski (ur.1897 Wrocław - zm.1976), poch. Poznań, handlowiec, powstaniec wielkopolski [pkt 3.3.1]
 ż. Józefa Czernecka [Czarnecka] (ur.3.01.1906 Opalenica - zm.1987) 
 
 1900 r. - Elżbieta Kujawiak z d. Myszkowska, Phillippinersr 1 [Ks. Adr. Posen, 1900 r.]
 
 1901 r. - Stanisław Myszkowski, Dammstrase [Ks. Adr. Posen, 1901 r.]
 
 Czesław Myszkowski [ur.+/-1905]
 ż. Klara N. [ur.+/-1905]
 Dzieci :
 Maria Myszkowska (ur.5.10.1935 Poznań)
 w czasie II wojny św. obóz przejściowy : Poznań (II 1940 – II 1940)
 
 Jadwiga Myszkowska (ur.5.04.1907 Lwówek), c. Kazimierza i Marianny z d. Rozańska [zob. pkt 4.5]
 1 m.(śl.28.06.1929 Lwówek) Arkadiusz Szkudlarek [ur.+/-1905 - zm.przed 3.08.1938]
 2 m.(śl.1938 Poznań) Wiktor Kocierba [ur.+/-1900], tokarz w metalu [„Orędownik” nr 176 z 3.08.1938 r.]
 
 1909 r. - ślub (8.10.1909 Poznań) Michał Koralewski (zm.po 6.10.1934), cieśla 
              + Joanna Myszkowska (zm.po 6.10.1934)
               [„Postęp” nr 232 z 10.10.1909 r.]
 
               
               „Orędownik” nr 228 z 6.10.1934 r.
 
 Helena Myszkowska [ur.+/-1915]
 m.(śl.1937 Poznań) Jan Segórski [ur.+/-1915], szewc [„Orędownik” nr 273 z 26.11.1937 r.]
 
 1916 r. - T. Myszkowski, Schneider, Allerheiligenstr. 7/8  [Ks. Adr.m. Poznań 1916 r.] [zob. 1900 r.]
 
 1919 r. - Stanisław Myszkowski, mechanik
 
    [powiększ]
  Mechanik Stanisław Myszkowski z cywilami na tle remontowanych samolotów – Ławica 1919 r.
  [Fot. ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu]
 
 1920 r. - Irena Myszkowska (ur.10.07.1920 Poznań) (ur.4.07.1920 Poznań), c. Henryka i Janiny [pkt 9.5, pkt 3.4]
 miejsce zamieszkania przed wojną : Poznań, Ulrich von Huttenstr.37 W.2,
 osadzona 16.12.1939 w obozie przesiedleńczym Poznań Główna, wysiedlona do Generalnej Gubernii
 
 1923 r. - Kazimierz Myszkowski, Poznań, ul. Jezuicka 12, Tytonie, cygara, papier, tabaka [Ks. Adr. 1923]
 1923 r. - N. Myszkowski, ul. Jezuicka 53 - 54 (krzesła, naprawy), (wzm.1923 – 1928)
 
 Georg Myszkowski (ur.20.06.1924 Poznań)
 w czasie II wojny wysiedlony z Poznania do Generalnej Gubernii, osadzony 16.12.1939 r. Poznań – Główna
 [Syn Henryka i Janiny z d. Gruszczyńska, zob. pkt 3.4]
 
 N. Myszkowski [ur.+/-1925]
 ż. Danuta Pawlicka (ur.11.10.1926 Poznań)
 w czasie II wojny św. : obóz przejściowy Poznań (II 1940 – II 1940), Skarżysko - Kamienna (IV 1944 - VII 1944),
 pracodawca : Fabryka Naczyń Emaliowanych, inny obóz : II 1940
 ojc. Franciszek Pawlicki
 mat. Leokadia
 
 1926 r. - Linia Myszkowskich (Poznań, ul. Wszystkich Świętych 8) : [zob. pkt 3.3.1 Linia z ok. Ostrzeszowa]
 Myszkowski Teodor, przykraw., Wsz. Świętych 7/8 [Ks. Adr. 1926 r.]
 Kazimierz Myszkowski, mieszkał 1929 r.: Poznań, ul. Wszystkich Świętych 8 
 
   „Nowy Kurjer” Poznań, nr 230 z 5.10.1929 r.
 
 Felicja Myszkowska, mieszkała 1935 r. : Poznań, ul. Wszystkich Świętych 8 
 
   „Postęp” nr 71 z 26.03.1935 r.
 
 
 1928 r. - Helena Uruska z Myszkowskich, Zakład w Kuźnicach (ok. Poznania)
 
 1933 r. - Zofia Myszkowska, Poznań, ul. Gen. Kosińskiego 14, panna, ekspedientka 
              [„Orędownik nr 229 z 5.10.1933 r.], [„Nowy Kurjer dawniej Postęp” Poznań, nr 228 z 4.10.1933 r.]
 
 1935 r. - N. Myszkowski [ur.+/-1935]
              ż. Maria Sarbinowska (ur.5.10.1935 Poznań)
              w czasie II wojny ; uwięziona obóz przesiedleńczy 1940 r, osadzona Poznań – Główna 1940 r.,
              obóz hitlerowski
              ojc. Czesław Sarbinowski (ur.8.11.1911 Poznań), zawód Monteur, w czasie II wojny wysiedlony z Poznania
                    do Generalnej Gubernii, osadzony w 1940 r. Poznań Główna
              mat. Klara Warc (ur.30.09.1910 Heidelberg), zawód Ehefraut, w czasie II wojny wysiedlony z Poznania
                    do Generalnej Gubernii, osadzony w 1940 r. Poznań Główna
              [brat Ryszard Sarbinowski (ur.4.09.1933 r. Poznań), s. Czesława i Klary,
              w czasie II wojny ; uwięziony obóz przesiedleńczy 1940 r, osadzona Poznań – Główna 1940 r.,
              obóz hitlerowski
              Miejsce zamieszkania przed wojna ; Poznań, Doerflingerstr. 3/14
 
 1936 r. - Zygmunt Myszkowski, Wytwórnia pomocy naukowych i labolatoryjnych, Wrocławska 38
 1938 r. - Andrzej Myszkowski (ur.23.06.1938 Poznań)
              Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Pracownik Zakładów Aparatury Precyzyjnej
              w Świdnicy, a natępnie w biurze konstrukcyjnym fabryki SELFA, w latach 1968 – 1975 kierownik pracowni
              w ośrodku badawczym ELGOS.
 1938 r. - Czesław Myszkowski (ur.5.12.1938 Poznań) [„Orędownik” nr 281 z 7.12.1938 r.]
 1938 r. - Jerzy Myszkowski (ur.5.12.1938 Poznań) [„Orędownik” nr 281 z 7.12.1938 r.]
 1946 r. - Zakład Fotograficzny, Poznań, ul. Półwiejska 2 [Józef Myszkowski, Maksymilian Myszkowski] [pkt 4.5]
 2008 r. - bracia Piotr Myszkowski, malarz, właściciel galerii 
              i Paweł Myszkowski, śpiewak Teatru Wielkiego w Poznaniu.
 
 Nekrologi Poznańskie :
 Myszkowski Franciszek zm. w Warszawie, Rocznik 1866, „Dziennik Poznański” – 181
 Trzebińska (z d. Myszkowska) Aniela (zm.1870), lat 47, Rocznik 1870, „Dziennik Poznański” - 247
 Myszkowski Ludwik, proboszcz w Iwanowicach, Rocznik 1871, „Dziennik Poznański” - 95
 Myszkowski Aleksander (zm.1873 Paryż), lat 65, podporucznik 2 pułku ułanów, 
                     „Kurier Poznański” - 1873.09.26. R 2 nr 220 [zob. pkt 8]
 Myszkowska Irena, Rocznik 1901, „Dziennik Poznański” - 71
 Myszkowski Maryan (zm.1910), wiek 13 tygodni, „Dziennik Poznański” – 1910.01.16. R 52  nr 12
 Myszkowski Zygmunt, Rocznik.1910, wiek 3 miesiące, DziennikPoznański” – 1910.09.03. R 52  nr 202
 Myszkowski Bronisław (zm.?.09.1914), poległ na zachodzie, 59 pułk piechoty, pow. brodnicki, lista 64
                     „Kurier Poznański” - 1914.11.08., R.9, nr 258
 Myszkowski Michał (zm.17.02.1921), msza w 1 rocznicę śmierci, żona Pelagja
                     „Kurier Poznański’ - 1922.02.25., R.17, nr 46
 Sitowska (z d. Myszkowska) Zofia (zm.23.01.1936), lat 76, wdowa,
                    „Kurier Poznański’ - 1936.01.26., R 31, nr 41 [zob. pkt 3.5]
 Paluszkiewicz (z d. Myszkowska ) Aniela (zm.21.08.1936), „Kurier Poznański’ - 1936.08.23., R 31, nr 388 [pkt 4.5]
 Myszkowski Michał (zm.3.11.1936 Poznań), lat 40, adjunkt kolejowy
                     [„Kurier Poznański’ - 1936.11.05., R 31, nr 514]
 Myszkowska (z d. Wodzanowska) Maria (zm.4.01.1939), lat 79, „Kurier Poznański” – nr 9 [zob. pkt 3.3.1, „Znane osoby”]
 
 Jadwiga Myszkowska - Kouba (ur.10.04.1924 Warszawa - zm.25.02.2005 Poznań), poch. cm. Junikowo, 
 solistka Teatru Wielkiego w Poznaniu
 m.(śl.1955) Marian Kouba (ur.21.03.1920 Lwów - zm.2.09.2014 Poznań), polski śpewak operowy (tenor)
 s. Piotra i Marii Magdziarczyk
 Dzieci : Jadwiga Kouba (ur.1965)
 
    Marian Kouba (1920 – 2014)
 
 Księga Adresowa Poznania 1926 r. :
 Myszkowska Pel., handl., Półwiejska 4
 Myszkowski Henryk, Dr, podprokurator, pl. Asnyka 4 [zob. pkt 3.4]
 Myszkowski Kazim. , fotog., Stary Rynek 53 / 54
 Myszkowski Teodor, przykraw., Wsz. Świętych 7/8
 Myszkowski Władysław, kowal, Kwiatowa 7
 
 Księga Adresowa Poznania 1930 r. :
 Myszkowska, Półwiejska nr 6
 Myszkowska Jad., Stary Rynek 53 / 54
 Myszkowska P., handl., Półwiejska nr 4
 Myszkowski Franciszek, Bukowska 26 a
 Myszkowski T., przyk., Wszyst. Świętych 8-8
 
 Księga Adresowa Poznania 1933 r. :
 Myszkowski Tad.[Teodor], krawiec, Wszystkich Świętych 8 m.8
 Myszkowski Sew., emer. ofic., Al. Szelągowska 13 m. 3 [zob. „Osoby znane” Kazimierz Seweryn Myszkowski]
 Myszkowski Zygm., książk., Dąbrowskiego 3, Długa 30
 Myszkowski Władysław, kowal, Wały Jana III 12, 20
 
 Studenci Uniwersytetu Poznańskiego 1949/50 :
 Myszkowski Jerzy
 Myszkowska Janina
 
 POZNAŃ – cmentarze
 Pochowani (chronologicznie wg dat urodzenia) : [skróty : p. = data pogrzebu]
 Myszkowski Jakub (ur.3.07.1871 - p.10.04.1954), cm. Junikowo, pole 4, kw. 1
 Myszkowska Maria (ur.1877 - zm.1944), cm. Miłostowo [razem z Michałem Myszkowskim (1918  - 2004)]
 Myszkowska Małgorzata (ur.29.05.1880 - p.18.08.1964), cm. Junikowo, pole 15, kw. D (grób rodzinny)
 [fot. grobu  „Billiongraves”], [pkt 4.5]
 Myszkowski Władysław (ur.1.07.1880 - p.28.01.1977), cm. Junikowo, pole 15, kw. D (grób rodzinny) 
 [fot. grobu  „Billiongraves”] [pkt 4.5]
 Myszkowska Helena (ur.12.02.1886 - p.1.10.1968), cm. Junikowo, pole 22, kw. 6
 Myszkowska Felicja (ur.30.10.1896 - p.14.07.1967), cm. Junikowo, pole 9, kw. 5
 Myszkowski Kazimierz (ur.28.12.1897 - poch.23.01.1976), cm. Junikowo, pole 6, kw. 7 [pkt 3.3.1]
 Dzięcioł Maria z d. Myszkowska (ur.1899 - zm.1959), poch. cm. Jeżycki [fot. grobu  „Billiongraves”]
 Myszkowska Stanisława (ur.1900 - p.10.07.1990), cm. Junikowo, pole 21, kw. 4
 Myszkowska Maria (ur.1900 - p.9.08.1944), cm. Miłostowo, pole 7
 Myszkowski Jerzy (ur.1900 - p.20.08.1987), cm. Junikowo, pole 9, kw. 5
 Myszkowski Michał (ur.1900 - p.29.12.1988), cm. Junikowo, pole 1, kw. 5
 Myszkowski Stefan (ur.1900 - p.5.10.1981), cm. Junikowo, pole 13, kw. 3
 Myszkowski Józef (ur.1900 - p.28.03.1981), cm. Junikowo, pole 13, kw. 1 [zob. „Osoby znane”]
 Myszkowska Józefa (ur.3.01.1906 - p.6.11.1987), cm. Junikowo, pole 30, kw. 1 [pkt 3.3.1]
 Myszkowski Florian (ur.2.05.1906 - p.11.03.1965), cm. Junikowo, pole 17 (grób rodzinny) [pkt 4.5]
 Myszkowska Gertruda (ur.30.03.1909 - p.12.02.1980), cm. Junikowo, pole 34, kw. 8
 Myszkowska Klara (ur.20.05.1909 - p.20.07.2004), cm. Junikowo, pole 33, kw. 3 (grób rodzinny)
 Myszkowski Maksymilian (ur.30.12.1909 - p.5.12.1980), cm. Junikowo, pole 27, kw. C (grób rodzinny) [pkt 4.5]
 Myszkowska Helena z d. Lesińska (ur.25.03.1910 - p.27.12.1995), cm. Junikowo, pole 17 (grób rodzinny) [pkt 4.5], [fot.gr.]
 Myszkowski Stanisław (ur.25.01.1912 - p.8.01.1982), cm. Junikowo, pole 37, kw. 2
 Myszkowska Helena (ur.1913 - zm.1974), cm. Górczyn, kw. V Pe [fot. grobu „Billiongraves”], [zob. St. M. (1918 - 1996)]
 Myszkowska Wiktoria (ur.22.12.1913 - p.25.07.2007), cm. Junikowo, pole 13, kw. 1
 Myszkowska Agnieszka (ur.2.04.1915 - p.6.04.2007), cm. Miłostowo, pole 7
 Bilińska (Myszkowska) Janina (ur.1915 - zm.1975), cm. komunalny nr 2 (Junikowo) fot. „Billiongraves”]
 Myszkowski Stanisław (ur.1.01.1918 - p.20.08.1996), cm. Górczyn, kw. V Pe [fot. „Billiongraves”], 
 [zob. Helena Myszkowska (1913 - 1974)
 Myszkowski Michał (ur.25.08.1918 - p.24.02.2004), cm. Miłostowo, pole 7 [fot. „Billiongraves”]
 Myszkowska Wiktoria (ur.19.07.1922 - p.6.01.1964), cm. Junikowo, pole 15, kw. D (grób rodzinny)
 Myszkowskij Jewgienij Tarasowicz (ur.1922 - zm.1945), cm. Bohaterów Radzieckich, kw. 7, rz. 5, m. 1
 Myszkowska Wanda (ur.29.04.1923 - p.25.01.2011), cm. Junikowo, pole 40, kw. 3
 Myszkowska Stanisława (ur.1925 - zm.1990) [poch. razem Wawrzyn Kmieciak (ur.1901 - zm.1967)][fot. „Billiongraves”]
 Myszkowska Krystyna (ur.25.02.1928 - p.28.10.1994), cm. Junikowo, pole 16 (grób rodzinny)
 Myszkowski Aleksander (ur.27.02.1931 Poznań - p.27.03.1998), cm. Junikowo, pole 15, kw. 10 [pkt 4.5]
 Myszkowski Ireneusz (ur.15.03.1932 - zm.7.01.1986), cm. Junikowo, pole 17 (grób rodzinny) [pkt 4.5]
 Pieczyaska - Myszkowska Maria (ur.22.03.1948 - zm.20.05.2004), cm. Junikowo, pole 13, kw. 3
 Myszkowski Jerzy (ur.11.05.1950 - p.24.09.1990), cm. Junikowo, pole 35, kw. 7
 Myszkowski Bogdan (ur.12.08.1955 - p.12.09.1976), cm. Junikowo, pole 15, kw. D (grób rodzinny)
 Myszkowski Sławomir (ur.11.02.1959 - zm.27.01.2004), cm. Lubowska, kw. VI
 Myszkowska Elżbieta (ur.2.08.1963 - p.9.06.2004), cm. Miłostowo, pole 45, kw. 3

 Myszkowski Robert (ur.12.08.1980 - p.16.08.1980), cm. Miłostowo, pole 22, kw. A

 Myszkowski Zbigniew (ur.12.08.1980 - p.16.08.1980), cm. Miłostowo, pole 22, kw. A

 

 Inni pochowani wg dat zgonów i pogrzebów :

 Myszkowska Maria (ur. ? - zm.9.08.1944), cm. Miłostowo, pole 7

 Myszkowski Józef (ur. ? - zm.28.03.1981), cm. Junikowo, pole 13, kw. 1

 Myszkowski Stefan (ur. ? - zm.5.10.1981), cm. Junikowo, pole 13, kw. 3

 Myszkowski Jerzy (ur. ? - zm.20.08.1987), cm. Junikowo, pole 9, kw. 5

 Myszkowski Michał (ur. ? – zm.29.12.1988), cm. Junikowo, pole 1, kw. 5

 Myszkowska Stanisława (ur. ? - zm.10.07.1990), cm. Junikowo, pole 21, kw. 4

 Myszkowski Leszek (zm.2.05.2013), cm. Jeżycki

 Myszkowski Kazimierz (ur. ? - zm. ?), cm. Samotna, kw. 4, rz. 11, m. 25

 Myszkowska Maria (ur. ? - zm. ?), cm. Samotna, kw. 16, rz. 9, m. 23

 Myszkowska Pelagia (ur. ? - zm. ?), cm. Samotna, kw. 13, rz. 7, m. 22

 Myszkowska - Wieczorek Iwona (zm.5.06.2017), poch. cm. ul. Łowmiańskiego (os. Bolesława Chrobrego)

----------------------------------------------------------------------------------------------

 Linie z okolic Poznania :

 

   [powiększ]

                                                           

 Linia z par. Głuszyna i par. Tulce (Żerniki, Minikowo) : 
 [Głuszyna - ok.10 km na S od c. Poznania]
 [linia prawdopodobnie blisko związana z linią Myszkowskich z Chruszczobrodu – pkt 3.2]
 
 Wojciech Myszkowski [ur.+/-1680 - zm. przed 1747], 
 prawdopodobnie syn Mikołaja Myszkowskiego [pkt 3.2]
 ż. Katarzyna Trepka h. Topór [ur.+/-1685 - zm. przed 1747],
 ojc. Jan Trepka z Obrazowic (ur.+/-1645 - zm.1676), s. Mikołaja  i Zofii z Przytyka
 mat.(2 ż.)  Anna Grot [ur.+/-1650]
 (1 m. Katarzyny Trepki - Zygmunt Kociełkowski [ur.+/-1685]
 ojc. Stefan Kociełkowski, komornik ziemski sieradzki)  [zob. pkt 3.2]
 
 Dzieci : (Józef, NN)
 A1. Józef Myszkowski  [ur.+/-1715 - zm.1769/82]
       dzierżawca Nynkowa w par. Głuszyna (1745) [1]
       posesor wsi Żerniki w par. Tulce k. Kórnika (1758) 
       ż. (śl.ok.1735, przed 1743) Weronika Krzywosądzka h. Niesobia [2]
       [ur.+/-1715, prawd. Chraplewo - zm.1758/82]  
       ojc. Bartłomiej Krzywosądzki [ur.+/-1685 - zm.1738, poch. Poznań - bernardyni]
             (s. Łukasza Floriana K., dz. Budzisławia Kościelnego i Katarzyny Ponińskiej h. Łodzia - c. Wojciecha P.
             i Jadwigi ze Skrzypna z d. Twardowska h. Ogończyk),
             [2 m.(1659) Jadwigi Twardowskiej - Mikołaj z Werbna Pawłowski, s. Piotra P.]
       mat.(śl.1714 Poznań) Jadwiga Zakrzewska [ur.+/-1690 - zm.1749], c. Adama Z. i Anny z d. Gurowska
 
       1752 r. - Józef i Marianna Myszkowscy, dzierżawcy wsi Minikowo w par. Głuszyna [3]
                    własność Kapituły Katedralnej Poznańskiej [ ks. Andrzej Myszkowski ]
                    [Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Inwentarze]
 
       Dzieci : 6 (Marianna, Katarzyna, Róża, Julianna, Łukasz, Jakub)
       B1. Marianna Myszkowska [ur.+/-1740 - zm.po 1758], 
             [w 1758 r. chrzestna swojego brata Jakuba Aleksego, 
             w 1769 r. nie wymieniona wśród rodzeństwa, w 1782 r. nie wymieniona przy podziale po rodzicach]
 
       B2. Katarzyna (Weronika) Myszkowska (ur.ok.1750 - zm.1820)
             m. (śl.przed 1769) Stanisław Kozłowski h. Jastrzębiec (ur.1730 - zm.27.10.1790 poch. Śrem),
             posesorowie Łodzi k. Stęszewa (wzm. 1773 - 1774 r.)
             [w 1782 r. plenipotent Antoniego Żeromskiego i jego matki Anny z d. Gogolewska]
             ojc. Wojciech Kozłowski [ur.+/-1695 - zm.1755/63]
                   [1 ż. (1716) Zofia Chłapowska (zm.1725/9), c. Jakuba i Petroneli z d.Gałęska]
             mat. (2 ż 1730) Franciszka Nowacka [zm.po 1763], c. Andrzeja N. i Katarzyny z d.Małachowska
             Dzieci (Kozłowscy) :
             C1. Władysław Franciszek Kozłowski (ur.15.09.1773 Łódź)
             C2. Jadwiga Teresa Kozłowska (ur.31.10.1774 - zm.13.11.1774 Łódź), 2 tygodnie
             C3. Wojciech Kozłowski [ur.+/-1775]
 
       B3. Róża Myszkowska (ur.1750 - zm.26.01.1820, poch. Lusowo k. Poznania)
             m. (śl.przed 1782) Antoni Żeromski [ur.+/-1750 - zm.1782/1820]
             prawdopodobnie :
             ojc. Dominik Żeromski [ur.+/-1720 - zm.przed 1780]
             mat. Anna Gogolewska [ur.+/-1720 - zm.po 1782]
 
       B4. Julianna Konstancja Myszkowska (ur.28.02.1751 Nynkowo w par. Głuszyna - zm.po 1782)
             [chrzestni : GD. Stanisław Skrzetuski i GD. Róża Horodyska, posesorka Garaszewa], 
             1782 panna, być może to ona zmarła w Krześlicach w 1836 r. [zob. niżej] [6]
             Prawdopodobnie jest to :
             Julianna Jastrzębiec Myszkowska (ur.+/-1750 - zm.1836 Krześlice)
             [Krześlice – 26 km na NE od centrum Poznania]
             Wnuk ; J. Marski
             Z tej linii :
             Julianna Myszkowska (ur.1815 - zm.28.02.1885 Krześlice), lat 70, poch.3.03.1885 Wronczyn
 
       B5. Łukasz Franciszek Myszkowski (ur.12.10.1752 Nynkowo, par. Głuszyna)
             [chrzestni : ks. Andrzej Myszkowski, dziekan kat. pozn. i GD. Barbara Czaplicka]
             [w 1769 nie wymieniony wśród rodzeństwa, również w 1782 nie wymieniony przy podziale po rodzicach]
             [zob. pkt 3.7. Linia z Szewa, 1792 r.]
 
       B6. Jakub Aleksy Myszkowski (ur.25.07.1758 Żerniki w par. Tulce - zm.1789, poch.Poznań) [4]
             [chrzestni : ksiądz i GV. Marianna Myszkowska, siostra rodz. dziecka]
             1783 r. dzierżawca wsi Górka (par. Brodnica) k. Śremu, 1789 r. dzierżawca wsi Stęszewko k. Poznania
             ż. (śl.27.11.1782 Wiry) Wiktoria Kozłowska h. Jastrzębiec [ur.+/-1760 - zm.1811/1824] [5]
             [świadkowie ślubu : GD. Stanisław Kurzewski, GD. Marcin Trembiński, posesor Dopiewa, 
             GD. Józef Gołęcki, posesor Kowanówka, Stanisław Kozłowski, posesor Wir]
             ojc. Jakub Kozłowski (zm.1788 Szołdry), posesor wsi Górka (s. Wojciecha K. i Zofii z d.Chłapowska)
             mat. Józefa Gołecka (Gałecka) (ur.1738 - zm.1813), (c. Aleksandra G. i Katarzyny Dameckiej
                    - c. Wojciecha D. i M. Niniewskiej)
            [2 mąż Wiktorii Kozłowskiej : (śl.przed 12.02.1811) Jan Nepomucen Rupniewski z Wielkiej Wsi, 
            s. Wiktora i Marianny z d. Doruchowska]
 
             Dzieci : 4 (Józef, Antonina, Klementyna, Tekla), w 1790 nieletnie              
             C1. Józef Maciej Florian v. Antoni Myszkowski (ur.1784 Wiry) [pkt 7.1]
                   [chrzestni : MGD. Józef Gołecki, pos. Chowanówka i MGD. Józefa z Gołeckich Kozłowska, pos.d. Wiry]
                   ż.(śl.1811 Środa) Urszula Brzozowska (ur.1789)
                   ojc. Walenty Brzozowski [ur.+/-1760 - zm.po 12.02.1809], ze Środy
                   mat. NN.
             C2. Antonina Myszkowska (ur.1786)
                   m.(śl.1803 Pyzdry) Piotr Lizak alias Lisak (ur.1778)
                   ojc. Wawrzyn Lizak
                   mat. Marianna
             C3. Tekla Myszkowska [ur.+/-1785]
             C4. Klementyna Katarzyna Teodora Myszkowska (ur.1788 Rogaczewo, chrzest 16.11.1788 Iłowiec)
                   [Rogaczewo – 12 km na SE od Kościana]
                   [chrzestni : G. Aleksander Kozłowski i zakon. Joanna Gołecka dominikanka]
                   m.(śl.1807 Wszembórz) Andrzej Corsini Marski (ur.1777), wdowiec 
                   [prawdop. 1 ż. Johanna Elżbieta Busse], 
                   [Wszembórz - 4 km na NW od m. Pyzdry]
                   skarbnik Trybunału Cywilnego poznańskiego, mieszkał : Poznań, ul. Strzelecka
 
                   Dzieci (Marscy) : (Fortunata, Wincenty, Julian)
                   D1. Fortunata Marska (ur.1808 Poznań - zm.11.12.1869 Kalisz)
                         [Nekrolog „Dziennik Poznański” nr 17. z 22.01.1870 r.]
                         m.(śl.1831 Poznan, par. św. Małgorzaty) Franciszek Cybulski (ur.1808), nauczyciel w Kaliszu
                   D2. Wincenty Jakub Marski (chrzest 28.07.1812 Poznań, par. św. Magdalena - zm.po 22.07.1880]
                         [chrzestni : J.M. Antoni Lewiński, sędzia trybunału poznańskiego i inni]
                         w latach 1836 – 43 nauczyciel w szkole w Jerce [Jerka k. m. Krzywiń]
                         mieszkał : 1880 r. Kiszkowo, par. wł. [30 km na NE od c. Poznania]
                        [„Goniec Wielkopolski” nr 172 z 30.07.1880 r.]
                        ż.(śl.1836 Osieczna, par. ewangelicka) Paulina Karolina Teitgen (ur.1815)
                        ojc. Albrecht Teitgen
                        mat. Zuzanna Gebhardt
                   D3 Julian Marski [ur.ok.1818]
                        ż.(śl.1850 Młodojewo, pow. Słupca) Anna Józefa Symforoza Kręcka h. wł. (ur.20.06.1826 Plebanka)
                        ojc. Wincenty Marek Tadeusz Kręcki (ur.25.04.1794 Kielce - zm.1883), 
                              s. Józefa Kręckiego (ur.+/-1765 - zm.10.10.1794 Maciejowice, pow. Garwolin) 
                              i Katarzyny z d. Widery
                              [2 żona Wincentego Kręckiego : 
                              Marianna Magdalena Józefa Lipink h. Ślepowron (ur.21.06.1803 Opozdew, pow. czerski - zm.1874),
                              poch. Warszawa, cm. Powązkowski – c. Ignacego Lipink i Katarzyny z d. Zawadzka]
                              [1 mąż Katarzyny z d. Widery – N. Mikułowski]
                        mat. Anna Maria Magdalena Tumanowicz (ur.ok.1803 Warszawa - zm.12.08.1835 Nieszawa),
                               c. Aleksandra i Agnieszki z d. Bączkowska
                        Dzieci (Maria) :
                        E1. Maria Anna Marska (ur.1851 Młodojewo)
                              [chrzestni : Franciszek Michalski i Józefa Michalska, świadkowie : Feliks Kalinowski
                              i Aleksander Mystkowski]
                  prawdopodobnie :
                  D4. Marianna Marska (ur.1817), c. Andrzeja
                        m.(śl.1835 Dziekanowice) Stanisław Zaleski (ur.1811)
 Z tej linii :
 Marianna Marska (ur.1833)
 m.(śl.1862 Dziekanowice) Piotr Kruczkowski (ur.1834), s. Stanisława
 
 prawdopodobnie :
 A2. N. Myszkowski [ur.+/-1715]
       ż. NN.
       Dzieci : (Walenty)
       B1. Walenty Myszkowski [ur.+/-1740 - zm.po 1790], 
             w 1790 r. opiekun dzieci Jakuba Myszkowskiego (ur.1758 - zm.1789)
       być może :
       B2. Wawrzyniec Myszkowski [ur.+/-1745 - zm.po 1782], Słupia [zob. Linia : Słupia k. Stęszewa, poniżej]
      
 Z tej linii :
 G. Julianna Myszkowska (ur.1815 - zm.28.02.1885 Krześlice), lat 70, poch. 3.03.1885 Wronczyn
 
 Inni z tej linii :
 1760 r. - Elżbieta Myszkowska (ur.18.03.1760 Świątniki, par. Głuszyna - zm. 4.04.1812 Poznań),
              benedyktynka poznańska
 1773 r. - Aniela Myszkowska, chrzestna 1773 r. (LB Komorniki) [pkt 3.2.1.2]
 1791 r. - Aniela z Kozłowskich Myszkowska, chrzestna 1791 Rogaczewo (LB Iłowiec)
 1849 r. - Generosus Ludwik Myszkowski, komisarz (z Przeźmierowa ?) 
              chrzestny, świadek ślubów w latach 1849 - 1850 r. [LN, LC Lusowo (Lussowo)], [Lussowo – zob. pkt 3.2.1.1]
              Prawdopodobnie to :
              Ludwik Mieszkowski, w 1836 r. dziedzic wsi Swoboda (par. Lisków),
              1823 r. posesor wsi Lipicze, 1836 r. chrzestny w par. Goszczanów [pkt 3.3]
              ż.(śl.przed 1823) Bibianna Suchodolska [ur.+/-1800]
 
 Mikołaj Maskowski (ur.1810)
 ż.(śl.1854 Głuszyna) Marianna Sekulska (ur.1821)
 
 Kacper Myskoski (ur.1826)
 ż.(śl.1854 Krerowo) Cecylia Duda (ur.1834)
 
 1901 r. - Franciszek Myszkowski, par. Niepruszewo
-----------------------------------------------------

 Prawdopodobnie z tych linii :

 1/ Par. Jarząbkowo (Jarschomkowo) [13 km na S od Gniezna] [Teki Dworzaczka]

 

 Marceli Myszkowski (Miszkowski, Mieszkowski, Mieczkowski) [ur.+/-1785 - zm.po 1829],

 posesor wsi Gębarzewo w par. Jarząbkowo lub Żydowo

 ż. Marianna Sekulska [ur.+/-1790 - zm.po 1829]

 Dzieci : 5 (Jan, Karolina, Tekla, Józefa, Katarzyna)

 1/ Jan (ur.24.06.1814 Wójtostwo, par. Pobiedziska - zm.19.03.1825 Gębarzewo)

     [chrzestni 26.03.1814 : Józef Sekulski]

 2/ Karolina (ur.27.10.1818, chrzest 5.11.1818 Wójtostwo, par. Pobiedziska)

     [chrzestni : Franciszek Sekulski z Brzozogaju i Regina Sekulska z Leśniewa]

 3/ Tekla (ur.19.09.1826 Gębarzewo)

     [chrzestni : N.Ignacy Cybulski i GV. Józefata Wnętkowska]

 4/ Józef (ur.11.03.1829 Gębarzewo)

     [chrzestni : G.Ignacy Cybulski, kustosz lasów i Prakseda Wnętkowska. panna z Gębarzewa]

 prawdopodobnie :

 5/ Katarzyna Mieszkowska (ur.1812)

     m.(śl.1828 Żydowo) Józef Pieczyński (ur.1799), mł. owczarz z Chwałkowa

 

 Ślub : (1870 Jarząbkowo) Marianna Myszkowska (ur.1849) + Michał Andrzejczak (ur.1846)
 
 2/ Par. Pobiedziska (Pudewitz) k. Gniezna [20 km na SW od Gniezna]
 1868 r. - ślub (Pobiedziska) : Joannes Myszkowiak (lat 29) + Marianna Skrzypczak (lat 22)
 
 1880 r. Informacje : Marta Wilk + MyHeritage :
 Antoni Myszkowski [ur.+/-1880]
 ż. Marianna Przyniczna [ur.+/-1880]
 Syn :
 Józef Myszkowski [ur.+/-1910]
 1 ż.(śl.1932 Pobiedziska) Cecylia Mikulska (ur.1910 - zm.1957) (brat Ignacy Mikulski)
 
         Cecylia Myszkowska z d. Mikulska (1910 – 1957]    
 
 2 ż. NN. [ur.+/-1910]
 Dzieci z 1 żony : 4 (Maryla + 3 dzieci)
 A1. Maryla Myszkowska [ur.+/-1940]
       m. N. Rewers [ur.+/-1940]
 
 [Informacje : Krzysztof Myszkowski]
 Kazimierz Myszkowski [ur.+/-1910]
 ż. NN.
 Dzieci :
 Bernard Myszkowski
 ż. NN
 Dzieci :
 Krzysztof Myszkowski
-------------------------------------------------------------------
 Inne linie z ok. Poznania od XVIII wieku :
 
 1724 r. - Linia : Jabłonna k. Wolsztyna
 N. Myszkowski, Jabłonna, pow. Wolsztyn [13 km na SE od Nowego Tomyśla],
 Sekretarz Bractwa Strzeleckiego Jabłonna (rok założenia 1724)
 [Źródło : Rocznik Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich, 1937]
 
 Albina Myszkowska (ur.1904 - zm.1989, poch. Jabłonna, cm. komunalny)
 Zenon Myszkowski (ur.1935 - zm.1970, poch. Jabłonna, cm. komunalny) [Jabłonna k. Wolsztyna lub k. Leszna]
-------------------------------------------------------------------
 1730 r. - Linia : Lwówek i okolice [pkt 4.5]
 
 1738 r. - Linia : Szamotuły [pkt 4.5]
 
 1745 r. - Linia : Słupia k. Stęszewa [24 km na SW od centum Poznania]
               
 Wawrzyniec Myszkowski [ur.+/-1745], Słupia
 [Źrodło : Księga grodzka Pyzdry 107.
 k 205 - 209. Słupia. Pretensje Nicefora Górzyńskiego, szambelana królewskiego do Wawrzyńca
 Myszkowskiego 12 VI 1782 r.]
 
 Wojciech Myszkowski [ur.+/-1775]
 ż. Anna N. [ur.+/-1780]
 Dzieci :
 Katarzyna Myszkowianka (ur.1803)
 m.(śl.1825 Słupia) Kazimierz Kotliński (ur.1801)
 ojc. Matthaeus Kotliński
 mat. Julianna N.
 Dzieci (prawdop.) :
 Marianna Kotlińska (ur.1837)
 1 m. N. Sypniewski [ur.+/-1835 - zm.przed 1874]
 2 m.(śl.1874 Wiry) Antoni Wesołowski (ur.1849)
 ojc. Andrzej Wesołowski
 mat. Marianna N.
 
 1790 r.-  Katarzyna z Myszkowskich, zamężna Kowalska, chrzestna w 1790 r. (LN Obrzycko, LN Kobylin)
              [Obrzycko - 42 km na NW od Poznania]
 
 1820 r. - Linia Uzarzewo (Talfeld) [14 km na NE od centrum Poznania]
 Stanisław Myszkowski (ur.1820)
 ż.(śl.1848 Uzarzewo) Anna Świąkowska alias Szczotkoska (ur.1828)
 
 1870 r. - Linia z ok. Poznania
 N. Myszkowski [ur.+/-1870]
 ż. Irena Bronikowska h. Osęk (ur.19.04.1870 - zm.1934)
 
    Irena Myszkowska z d. Bronikowska (1870 – 1934) [powiększ]
 
 ojc. Telesfor Bronikowski (ur.+/-1830 - zm.19.01.1889),
       s. Ludwika hr. Bronikowskiego (ur.1799 - zm.13.10.1864 Chlastawa) 
       i Henryki z d. Żychlińska h. Szeląga (ur.1805 - zm.29.12.1879 Poznań, poch. Orzeszkowo)
 mat.(śl.1861) Wanda Lossow h. Ryś (ur.1842 - zm.16.12.1908),
       c. Apolinarego Konstantego Zygmunta L. (ur.8.05.1811 Tworzanice - zm.12.11.1876 Poznań), poch. Racot Ewang
       i (śl.1839 Obrzycko) Seweryny Twardowskiej ze Skrzypny (ur.1818 - zm.25.02.1897 Poznań), 
 [1 m. Ireny Bronikowskiej - Alfred Eger,
 syn Telesfor Alfred Eger i żona Jadwiga Kreyser (ur.13.06.1903 - zm.3.11.1962 Warszawa),
 wnuczka Irena Wanda Eger (ur.16.10.1933 - zm.12.06.1982) i mąż Sławomir Pląskowski (ur.1931 Brzóze, Mińsk Maz.)
 Źródło : GENI, Tadeusz Robert Plebański]
 

    Zdjęcie z 1887 r. [powiększ]

 Seweryna z Twardowskich Apolinarowa Lossow z Gryżyny (ur.1818 - zm.1897) z wnukami :

 W pierwszym rzędzie siedzą od lewej : Zofia Lossow (późniejsza Skrzydlewska ze Zbrudzewa),  N. Zakrzewski,  

 Włodzimierz Bronikowski i Kalikst Zakrzewski.

 W środkowym rzędzie od lewej stoją : Józef Lossow, Emilia Osowicka, Seweryn Zakrzewski i Apolinary Osowicki.

 Z tyłu stoją od lewej : Dobrogost Lossow z Gryżyny, Kazimierz Zakrzewski, Irena Bronikowska

 ( późniejsza 1-o Egerowa,  2-o Myszkowska), Seweryna z Twardowskich Lossow,

 Seweryna Lossow (późniejsza Skrzydlewska), Stanisława Lossow 

 (późniejsza Kurnatowska z Dusiny), Mieczysław Bronikowski.

 [Zdjęcie z książki „Ziemianie – pomiędzy rzeczywistością a wspomnieniem”, oprac. Agata Wolska,

 Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1998. Fotograf nieznany, wł. Elżbieta Krzysztoporska - Czarnecka, Poznań]

 Zdjęcie opublikowane na stronie Myszkowskich za zgodą p. Elżbiety Krzysztoporskiej - Czarneckiej

             
 1873 r. - Ludwika Myszkowska (ur.1873 Wosna - zm.1907), fotograf
              [prawdopodobnie Wosna = Wiosna k. Środy Wlkp., do dziś mieszkają tu Myszkowscy,
              Ryszard Myszkowski, ur.ok.1935 i ż. Melania]
              [Wg MyHeritage : Melania Myszkowska z d. Cieślak (ur.1935 - zm.2007),
              Rodzice : N. Cieślak i Pelagia z d. Chrustowicz]
 
 1905 r. - Jan Myszkowski [ur.+/-1905]
              ż. Stanisława N.
              Dzieci :
              Ryszard Myszkowski (ur.1.09.1933 Starłówiec) [prawdop. Starkowiec]
              w czasie II wojny św. robotnik przymusowy, zatrudniony : Starkowiec Piątkowski (Środa Wlkp.)
              (V. 1950 – I. 1945)
 
 1906 r. - Johannan Myszkowski (ur.19.06.1906 Lubasch - zm.23.05.1941 Mauthausen, obóz koncentrayjny)

              [Lubasch, ob. Lubasz k. m. Czarnków – 58 km na NW od Poznania]

 

 1914 r. - Swarzęc k. Poznania

 Stefan Myszkowski (ur.1914 - zm.1991, poch. Swarzęc, cm. par. św. Marcina) [fot. „Billiongraves”]

 Pelagia Myszkowska, poch. Swarzęc [fot. „Billiongraves”]

 

 1924 r. - Komorniki k. Poznania

 Mieczysław Myszkowski (ur.1924 - zm.21.06.2017), poch. Komorniki


 Przypisy :
 
 [1] Nynkowo w par. Głuszyna k. Poznania
      ( Ninkowo, Nankowo, Jankowo, dziś Minikowo  w pow. pozn.)
      [powrót]
 
 [2]  Krzywosądzcy, Krzywosędzcy h. Niesobia z Krzywosądzy w pow. radziejowskim
       [Krzywosądz - 10 km na NE od Radziejowa]
       [powrót]
 
 [3] zob. Nynkowo, par. Głuszyna 
      [powrót]
 
 [4]  Żerniki w par. Tulce
       Dobra : Żerniki, Świątniki, Jaryszki posiadali w XVII w. Mielżyńscy h. Nowina
       Dobra : Żerniki, Świątniki, Jaryszki, Kanino posiadali w XVII i XVIII w. Brudzewscy
       1784 r. - Piotr Zakrzewski, dz. Żernik w par. Tulce, ż. Ludwika Gostkowska (zm.1784)
      [powrót]
 
 [5]  Wiry k. Poznania
        XVIII w. - Kozłowscy h. Jastrzębiec, posesorowie
 
        Mikołaj Kozłowski [ur.+/-1665]
        ż. Agnieszka Jabłońska [ur.+/-1665]
        Syn :
        Wojciech Kozłowski [ur.+/-1695 - zm.1755/63], dz. wsi Jabłonka i Koziegłowy
        1 ż. (1716) Zofia Chłapowska [ur.+/-1695 - zm.1725/29]
                          ojc. Jakub Chłapowski
                          mat. Petronela Gałęska
        2 ż. (1730) Franciszka Nowacka [ur.+/-1700 - zm.po 1763]
                          ojc. Andrzej Nowacki
                          mat. Katarzyna Małachowska
        Dzieci z 1 żony :
        A1. Rozalia Justyna Kozłowska (ur.1716, chrzest 21.09.1716 Książ), chrzestna Katarzyna Radolińska
        A2. Maciej Kozłowski [ur.+/-1715 - zm.1774/83]
               ż. Ludwika Oryjewska [ur.+/-1720 - zm.po 1774] [2 mąż (1790) – Piotr  Świętochowski, s. Antoniego]
               ojc. Pawel Oryjewski [Orieski, Urieski, Oriewski, Oryewski, Oryczewski]
               mat. Regina Wolsowna [Wolss]
               Dzieci :
               B1. Wojciech Kozłowski [ur.+/-1750 - zm.po 1790]
               B2. Regina Kozłowska (ur.1763 Wiry, chrzest 30.08.1763 Wiry)
        A3. Józef Kozłowski [ur.+/-1720 - zm.1759/78]
               ż. Helena Kozierowska [ur.+/-1720 - zm.po 1787]
               ojc. Marcin Kozierowski
               mat. Anna Mąkowska
               Dzieci :
               B1. Marcin Kozłowski [ur.+/-1745 - zm.po 1788], pos. Nagrodowic (1787), pos. Lgowa (1788)
        A4. Jakub Kozłowski (ur.+/-1725 - zm.13.03.1788 Szołdry), pos. Gościeszyna i Górki (1759),
               posesor wsi Wyskoć (1775), Wiry (od 1766)
               ż.(śl.10.05.1756 Ujazd, par. Kamieniec) Józefa Gołecka (ur.1738 - zm.1813)
               ojc. Aleksander Gołecki [ur.+/-1710 - zm.po 1775]
               mat. Katarzyna Damecka (Damęcka) [zm.przed 1790]
               Dzieci :
               B1. Teodozja Kozłowska [ur.ok.1757 - zm.przed 1789]
                      m.(śl.1775 Wyskoć) Tomasz Kobyliński (ur.1747 - zm.1788), komornik ziemski wschowski
                      [świadkowie ślubu : Stanisław Chłapowski, kasztelan międzyrzecki, Piotr Drwęski, pisarz ziemski poznański,
                       Aleksander Gołecki, dziad dziecka i Jakub Kozłowski, ojciec]
                      ojc. Ignacy Wojciech Kobyliński
                      mat Barbara Herstopska
                      [2 ż. Tomasza K. – Barbara Rafalska , rozwiedzeni, 3 ż. Tomasza K. (1789) – Justyna Skorzewska]
                      Dzieci (Kobylińscy) z żony Teodozji Kozłowskiej :
                      C1. Kajetan Wawrzyniec Aleksander Florian Kobyliński (ur.1776), w 1789 opiekun Antoni Kozłowski,
                            kapitan Wojsk Król. Pol.
                            ż. Teodozja Ziemecka [ur.+/-1780]
               B2. Jan Nepomucen Maciej Antoni Kozłowski (ur.1759 Ujazd, par. Kamieniec)
               B3. Wiktoria Kozłowska [ur.+/-1760 - zm.1799/1824]
                      m.(śl.1782 Wiry) Jakub Aleksy Myszkowski (ur.1758 Żerniki - zm.1789, poch. Poznań)
               B4. Antoni Kozłowski [ur.+/-1760 - zm.po 1784], posesor dóbr Sroki i Górka w par. Kobylin
                      m.(śl.25.08.1783 Łodź) Róża Kczewska (Kszczewska) [ur.+/-1760]
                      [świadkowie ślubu : JMD. Stanisław Kostka Potocki, pułk. JKMci, kasztelanic rogoziński, dz. Będlewa,
                      Feliks Niegolewski, star. pobiedzki, dz. Bytynia, Jakub Myszkowski, pos.wsi Górka w par. Brodnica]
                      ojc. Franciszek Kczewski, starosta śremski [Śrem], s. Jana Józefa Ignacego K. (1702 - 1740), st. [Nowogródek]
                             i Rozalii Kczewskiej (zm.1775) – c. Michała Stanisława K., podczaszego inflanckiego i Barbary Elżbiety Rexin
                      mat.(śl.14.09.1758 Czacz) Róża Wiktoria Potocka h. Pilawa (ur.21.08.1742 Czacz ), 
                              c. Józefa Potockiego, kasztelana [Krzywiń] 
                              i Anny Kunegundy z d. Gajewska h. Ostoja – c. Franciszka G. (1675 - 1733) [PSB] i Wiktorii z d. Choińska (zm.1770)
               B5. Aleksander Kozłowski [ur.+/-1760 - zm.po 1813], posesor Bieganowa, Mirzewa (1801)
                      ż.(śl.1792 Bieganowo, par. Krerowo) Zofia Zielińska h. Ciołek [ur.+/-1765 - zm.po 1801]
                      ojc. Franciszek Zieliński [ur.+/-1720 - zm.1792], dz. Bieganowa (od 1756), s. Władysława Z. (ur.1661 - zm.1749)
                             i 2 żony Aleksandry z d. Chlebowska – c. Aleksandra Ch. i Krystyny z d. Daleszyńska
                      mat. Marianna Sarnecka [zm.po 1798], c. Jana S. i Marcjanny z d. Biechowska
                      Dzieci : 3 (Antonina, ur.1793, Barbara, ur.1795, Joanna, ur.1797)
               B6. Anna Marcjanna Katarzyna Kozłowska (ur.1761 - zm.po 1786)
                      m. Eustachy Wierusz Kowalski [ur.+/-1760 - zm.po 1797], podkomorzy JKrM.
                      ojc. Tomasz Wierusz Kowalski, podsędek z. wschowskiej
                      mat. Konstancja Kołaczkowska
               B7. Eustachy Aleksander Michał Franciszek Kozłowski (ur.1767 dwór Ujazd, chrzest 20.09.1767 Kamieniec)
                
        Dzieci z 2 żony :
        A5. Stanisław Kozłowski (ur.1730 - zm.27.10.1790 poch. Śrem)
               ż. Katarzyna Myszkowska (ur.1750 - zm.1820)
        A6. Antoni Jan Kozłowski (ur.1735 Poznań)
               ż. Barbara Kamocka [ur.+/-1735]
        A7. Ignacy Wojciech Kozłowski (ur.1747 Opalenica)
        A8. Aleksy Kozłowski [ur.+/-1751 Urbanowo, par. Opalenica - zm.po 1788]
 
 [6] Krześlice,  właściciele (wiek XVIII - XIX) :
 Antoni Białobłocki h. Ogończyk (ur.1741 - zm.5.06.1813 Krześlice), lat 72, poch. Wronczyn, kościół
 ż.(śl.1.10.1775) Antonina Pomorska (ur.ok.1749 - zm.25.04.1806 Krześlice), poch. Wronczyn, lat 57
 ojc. Antoni Pomorski (zm.1766), s. Piotra (zm.1739) i Konstancji z d. Błociszewska h. Ostoja (zm.przed 1742)
 mat. Ludwika Koszutska (zm.1783), c. Krzysztofa i Barbary Anny z d. Kierska h. Jastrzębiec
 Syn (najstarszy) :
 Izydor Białobłocki [ur.+/-1780 - zm.po 1825], sędzia pokoju [Gniezno]
 ż.(śl.8.11.1809 Czerwonawieś) Teresa Gostomska h. Nałęcz [ur.+/-1790 - zm.po 1838]
 ojc. Paweł Gostomski [ur.+/-1755 - zm.9.10.1821), chorąży [Pomorze], s. Andrzeja Konrada (zm.1788), podkomorzego [Malbork]
        i Julianny z d. Komierowska h. Pomian (c. Franciszka K., cześnika bracławskiego i Marianny Tuchołka h. Korzbok)
 mat. Nepomucena Marianna Rogalińska h. Łodzia [ur.+/-1760], c. Stanisława R. (ur.ok. 1733 - zm.25.08.1785 Jurkowo) [PSB]
        i Teresy Katarzyny Julianny z d. Wyssogota - Zakrzewska (ur.ok.1749 - zm.21.11.1804 Wronczyn)
 Córka :
 Paulina Agnieszka Nepomucena Białobłocka (ur.1814 - zm.21.04.1875 Kaliszany, poch. Żoń)
 m.(śl.23.01.1838 Krześlice, par. Wronczyn) Anastazy Radoński h. Jasieńczyk (ur.1812 - zm.16.08.1881 Krześlice) [PSB],
 uczestnik powstania w 1831 r., więziony w 1846 i 1863 r. poseł na sejm pruski.
 Kolejny dziedzic Krześlic Zygmunt Radoński w dniu 16.09.1888 r. pod naciskiem pruskiej komisji kolonizacyjnej (1886 – 1910)
 oddał majątek hrabiemu Georgowi von Lüttichau w zamian za Rzeżewo w Królestwie Polskim
 
  
  Pałac w Krześlicach zbudowany w 2 połowie XIX wieku
 
      [powrót]

 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 

 

do górywstecz