3.4.3. Linia : Szczekociny, Moskorzew i okolice
 
  Ostatnia aktualizacja : 8.02.2024 r. 
  Wyszukiwarka : Ctrl + F
 
  par. Imielno  (Lścin, Wulka, Motkowice) [14 km na SE od Jędrzejowa], 
  par. Nawarzyce (Konary) [14 km na S od Jędrzejowa]
  par. Mierzwin [10 km na SE od Jędrzejowa], 
  par. Krzcięcice (Potok Górny, Słaboszowice) [9 km na SW od Jędrzejowa]
  par. Szczekociny (Zarzecze, Szczekociny)
  par. Mieronice (Olszówka) [18 km na SW od Jędrzejowa] [Mieszkowscy]
 
  
 
  
 
 Par. Imielno :
 
 Rozalia Myszkowska [ur.+/-1765]
 m. Antoni Niemajewski [Niemajowski[ [ur.+/-1765]
 Syn :
 Feliks Niemajewski (ur.1792 Busko)
 ż.(śl.25.01.1819 Motkowice, par. Imielno) Małgorzata Suchanek (ur.1799)
 ojc. Marcin Suchanek
 mat. Jadwiga Fiuk
 
 Wojciech Myszkowski, Miszkowski, Mieszkowski (ur.1762 - zm.10.12.1826 Łęka, par. Sławków), lat 64 
 stolarz, cieśla w Moskorzewie
 mieszkał : Wulka, par. Imielno
 [mensitor, LN Moskorzew, s.10], [lignifaber, LM Moskorzew, s.6]
 
 ż.(śl.29.10.1796 Zagajów, par. Góry Pińczowskie k. Pińczowa) 
 Anna Adamska [Niezawska] (ur.1773 - zm.1833 Łęka, par. Sławków), lat 60
 [Zagajów, par. Góry – 19 km na NW od wsi Pełczyska], [zob. mapa poniżej]
 mieszkali : 
 Moskorzew (wzm. 1798 – 1803)
 Lścin, Wulka w par. Imielno (wzm.1807 – 1813), 
 Konary, par. Nawarzyce, 
 Potok Górny, par. Krzcięcice
 Łęka, par. Sławków
 m. Sławków (wzm.1828 - 1833 r.)
 [Hipoteza : Wojciech Miszkowski (Myszkowski) był bratem Michała Miszkowskiego (ur.1772 - zm.1834 Pełczyska)  
 stolarza.w Moskorzowie i Pełczyskach.[zob. niżej]
 Być może obaj przybyli przed 1798 r. z miejscowości Pełczyska k. m. Działoszyce lub pochodzili z Moskorzewa.
 Obaj wykonywali zawód stolarski w różnych parafiach.] 
 
 Dzieci : (Paweł, Katarzyna, Antoni, Piotr, Tekla, Antoni, Magdalena, Grzegorz, Benedykt, Stanisław, Wojciech, Tomasz)
 A1. Paweł Miszkowski (ur.24.01.1798 Moskorzew, dom 6 - zm.6.08.1811 Wólka, par. Imielno), lat 13 [LM Imielno, akt 39]
       [chrzestni : Generosus Franciszek Kiersz, pisarz i Tekla Janicka, żona ekonoma Ludwika Janickiego], 
       [LN Moskorzew, s.5]
 A2. Katarzyna Zofia Myszkowska (ur.6.04.1799 Moskorzew, dom 6)
       [chrzestni : Marcin Dudecki (ur.1779 - zm.1814), rzemieślnik i Katarzyna Stepkowska de Mękarzów], 
       [LN Moskorzew, s.5]
       m.(śl.9.09.1828 Mierzwin) Józef Czyżowski (ur.1797 Rzegocina w Galicji Austriackiej)
       [świadkowie ślubu : Antoni Kasprowski, lat 50, lokaj w Mierzwinie
       i Franciszek Zamoyski, lat 48, obywatel m. Pińczów]
       1828 r. ekonom wsi Opatkowice Drewniane (par. Mierzwin) i tam zamieszkały [10 km na SE od Jędrzejowa]
       1829 r. pisarz prowentowy dworu Podzamcze Chęcińskie
       ojc. Maciej Czyżowski [ur.+/-1775 - zm.przed 9.09.1828]
       mat. Justyna Kosińska [ur.+/-1775 - zm.przed 9.09.1828]
       Dzieci :
       B1. Józefa Czyżowska (ur.9.09.1829 Podzamcze, par. Chęciny)
             [chrzestni : Antoni Czyżyński, lat 36, ekonom dworu i Anna Hemerling, ekonomowa z Tokarni]
       B2. Marianna Joanna Czyżewska (ur.20.06.1832 Podzamcze, par. Chęciny)
             [chrzestni : Antoni Hemerling, lat 37, ekonom, we wsi Tokarnia zamieszkały i Urszula Raczyńsk]
 A3. Antoni Miszkowski (ur.ok.1800 - zm.1807 Lścin, par. Imielno), lat 8
 A4. Piotr Miskowski (ur.20.04.1801 Moskorzew, dom 7 - zm.20.08.1802 Moskorzew, dom 7) 
       [LN Moskorzew, s.8], [LM Moskorzew, s.6]
 A5. Tekla Franciszka Teresa Myskowska (ur.9.11.1803 Moskorzew, dom 4, [LN Moskorzew, s.10]
       m.(śl.1822 Strzeszkowice, par. Piotrkowice) Franciszek Drobiecki [ur.+/-1800, par. Przemyków]
       ojc. Antoni Drobiecki [ur.+/-1770]
       mat. Katarzyna Gębarska [ur.+/-1770]
       Dzieci :
       B1. Wojciech Drobiecki [ur.+/-1825]
             ż.(śl.17.11.1846 Nawarzyce) Anna Góra [ur.+/-1825]
             ojc. Kacper Góra (ur.1791 - zm.17.01.1832 Nawarzyce), lat 41
             mat. Marianna Zając [ur.+/-1795]
 A6. Antoni Miśkoski (ur.1807, par. Imielno), s. Wojciecha i Anny Adamskiej
 A7. Magdalena Myszkoska (!) (ur.1808 Lścin, par. Imielno), c. Wojciecha i Anny Adamskiej
       m.(śl.23.11.1832 Piotrkowice k. m. Wodzisław) Wincenty Stoksik [ur.+/-1805]
       ojc. Tomasz Stoksik [ur.+/-1775]
       mat. Marianna Kosiecka [ur.+/-1775]
 A8. Grzegorz Józef Myszkowski (ur.10.03.1811 Wulka, par. Imielno, dom 11), s. Wojciecha i Anny [LN Imielno, akt 24]
       [świadkowie ur. w USC : Wojciech Kopaczyński, lat 52, pisarz gumienny, zamieszkały : Motkowice
       i Jan Marszyński, lat 39, ślusarz, zamieszkaly : Jemielno]
 A9. Benedykt Miszkowski (ur.13.03.1813 Wulka, par. Imielno - zm.1.09.1849 Kolonia Reden, par. Czeladź), kowal      
       ż.(śl.7.02.1842 Niemce, par. Dąbrowa Górnicza, Gołonóg, św. Antoniego)
       Rozalia Bagińska (ur.1815/20 - zm.po 1.09.1849), mieszkali : Kolonia Reden
       Dzieci :
       B1. Kazimierz Myszkowski (ur.5.03.1843 Kolonia „w domu barak zwanym”, par. Będzin)
             [chrzestni : Wawrzyniec Makowski, lat 49, hutnik i Jadwiga Bagińska z Niemców (z d. Niemiec)]
       B2. Tomasz Myszkowski (ur.29.12.1844 Kolonia Dąbrowa :w domu barak zwanym”, par.Będzin)
             [chrzestni : Józef Suchecki, lat 40 i Jadwiga Bagińska]
       B3. Romuald Myszkowski (ur.1847 - zm.7.08.1848 Kolonia Dąbrowa), 1 rok i 6 miesięcy
             [chrzestni : Wawrzyniec Makowski, lat 51, hutnik i Kunegunda Kozłowa]
       B4. Augustyna Myszkowska (ur.26.08.1849 Kolonia Dąbrowa)
             [chrzestni : Jan Balcerowski, lat 30, kowal i Leopolda Madarecka (?)], [LN. Str.105]
 
 A10. Stanisław Miskowski (ur.24.05.1816 Stzeszkowice, par. Piotrkowice)

 A11. Wojciech Myszkowski (ur.13.03.1818 Strzeszkowice - zm.19.11.1867 Potok Górny, par. Krzcięcice),

       młynarz : Opatkowice Murowane (par. Mierzwin), Konary (par. Nawarzyce) (do ok.1856 r.)

       [zgon zgłosili : Marcin Słota, lat 26 i Wojciech Kałuża, lat 41 – obaj z Potoka Górnego]

       mieszkał : Nawarzyce (wzm.1842), Opatkowice Murowane w par. Mierzwin (wzm.1848 - 50), młynarz,

       Konary w par. Nawarzyce (wzm.1852 -1856), młynarz

 

       ż.(śl.17.05.1842 Nawarzyce)

       Katarzyna Mietełka (ur.1824 Nawarzyce, par. wł. - zm.15.06.1871 Strzeszkowice, par. Piotrkowice) [1]

       [świadkowie ślubu : Jakub Mietełka, lat 46 i Adam Błaszczyk, lat 26 – obaj zagrodnicy w Nawarzycach]

       ojc. Marcin Mietełka (ur.+/-1795 - zm.27.01.1850 Nawarzyce), s. Mikołaja i Marianny z d. Szadkowska

       mat. Salomea Magiera (Magier) (ur.+/-1795 - zm.4.02.1847 Nawarzyce), c. Szymona i Heleny

 

       Dzieci : (Julianna, Marianna, Tomasz, Józef, Józefa, Wiktoria, Feliks, Wincenty, Michał, Adam, N. (córka))

       B1. Julianna Myszkowska [ur.+/-1843]

             m.(śl.4.02.1862 Piotrkowice) Jakub Muszyński [ur.+/-1840], młynarz,

             mieszkali : Starzeszkowice (par. Piotrkowice), Potok Wielki (par. Krzcięcice)

             ojc. Stanisław Muszyński

             mat. Małgorzata Skowron

             Dzieci (Muszyńscy) : (Marianna, Piotr, Marianna, Stanisław, Aniela)

             C1. Marianna Muszyńska (ur.22.03.1868 Strzeszkowice, par. Piotrkowice - zm.14.03.1870 Strzeszkowice)

             C2. Piotr Muszyński (zm.9.01.1871, par. Piotrkowice - zm.9.01.1871 Piotrkowice)

             C3. Marianna Muszyńska (ur.4.06.1876 Potok Wielki, par. Krzcięcice)

                   m.(śl.20.06.1893 Potok Wielki, par. Krzcięcice) Jan Jupowicz [ur.+/-1875]

                   ojc. Cyprian Jupowicz

                   mat. Józefa Jaskulska

             C4. Stanisław Muszyński (ur.22.02.1879 Potok Wielki, par. Krzcięcice)

             C5. Aniela Muszyńska (ur.13.11.1883 Potok Wielki, par. Krzcięcice)

 

       B2. Marianna Mieszkowska (ur.15.06.1848 Opatkowice Murowane, par. Mierzwin)

             [chrzestni : Ignacy Mietełka, lat 27 i Agnieszka Kania], [LN Mierzwin, akt 19, str.125]

             m. Marcin Słota (ur.1841), mieszkali : Strzeszkowice, Deszno, par. Krzcięcice

             Dzieci (Słota) : (Tomasz, Leonard, Tekla, Marianna 1, Marianna 2)

             C1. Tomasz Słota (ur.23.12.1872 Strzeszkowice, par. Piotrkowice - zm.24.12.1872 Strzeszkowice)

             C2. Leonard Słota (ur.6.11.1873 par. Piotrkowice)

             C3. Tekla Słota (ur.18.09.1876, par. Piotrkowice)

             C4. Marianna Słota (ur.1879 Deszno, par. Krzcięcice - zm.23.05.1880 Deszno)

             C5. Marianna Słota (ur.21.04.1884 par. Krzcięcice)

 

       B3. Tomasz Mieszkowski (ur.17.12.1850 Opatkowice Murowane, par. Mierzwin) 

             ż.(śl.26.01.1869 Strzeszkowice, par. Piotrkowice)

             Julianna Lechowska (ur.22.05.1852 Januszowice, par. Działoszyce)

             ojc. Antoni Lechowski (ur.1827)

             mat. Barbara Witkowska (ur.1822)

  

       B4. Józef Franciszek Myszkowski (ur.1.12.1852 Konary, par. Nawarzyce), młynarz mieszkał : Konary

             [chrzestni : Franciszek Czarnecki, lat 35, karczmarz i Marianna Mietełka]

             1 ż.(śl.20.05.1874 Nawarzyce)

                   Marianna Kałasz (Kalausz, Kalasz, Kałuża) (ur.1852 - zm.14.03.1890 Potok Górny, par. Krzcięcice)

                   ojc. Antoni Kałasz [ur.+/-1825], s. Franciszka i Barbary Młynarz

                   mat.(śl.1846 Nawarzyce) Marianna Retman [ur.+/-1825], c. Ignacego i Barbary

             2 ż.(śl.8.07.1890 Piaski, par. Jędrzejów)

                   Kazimiera Kościńska (ur.26.02.1869 Opatkowice Murowane, par. Mierzwin)

                   [świadkowie ślubu : Marcin Iwański, lat 50 i Antoni Więckowski, lat 50]

                   mieszkała : Piaski

                   ojc. Filip Kościński [ur.+/-1840], młynarz

                   mat. Franciszka Ziółkowska (Ziołkoska) [ur.+/-1840]

 

             Dzieci Józefa z 1 żony Marianny Kałasz : (Franciszek, Adam, Józef, Marianna, Kazimiera, Ignacy)
             C1. Franciszek Myszkowski (ur.13.09.1875 Nawarzyce), konduktor żelaznej drogi, mieszkał : Brudno 
                   ż.(śl.30.10.1908 Warszawa, par. Nawiedzenia NMP) 
                   Antonina Usakiewicz (Łusakiewicz) (ur.1890 Sokołów, gub. Siedlecka)
                   [świadkowie ślubu : Józef Myszkowski, młynarz i Antoni Sawicz, ślusarz]
                   ojc. Franciszek Usakiewicz ur.+/-1845], konduktor drogi żelaznej
                   mat. Eleonora Sawicz (ur.+/-1845 - zm.12.05.1935), mieszkali : Warszawa, ul. Kościelna 323
                   Dzieci : (Zygmunt, Ludwik, Aleksandra)
                   D1. Zygmunt Myszkowski (ur.1910 Słaboszowice, par. Krzcięcice)
                   D2. Ludwik Franciszek Myszkowski (ur.29.09.1911 Olszówka, par. Mieronice)
                   D3. Aleksandra Myszkowska (ur.17.03.1913 Olszówka, par. Mieronice)
             C2. Adam Myszkowski (ur.11.12.1877 Potok Górny)
                   prawdopodobnie to :
                   Adam Myszkowski (ur.1877 - zm.1952), poch. Miejsce Piastowe k. Krosna, michalita  [2]
                   zasłużony organizator młynarstwa zakładowego w Miejscu Piastowym
                   [napis na grobie : „Brat Adam Myszkowski. Michalita”]
 
                     Miejsce Piastowe, cmentarz [powiększ]
 
                     [pwiększ]
                   Miejsce Piastowe. Sanktuarium św. Michała Archanioła i Błogosławionego Bronisława (pierwsze w Polsce).
 
             C3. Józef Myszkowski (ur.3.01.1880 Potok Górny - zm.1932)
                   ż. Apolonia Bac (ur.+/-1880 - zm.1932)
                   właściciele młyna gospodarczego w Słaboszowicach (par. Krzcięcice) na rzece Mierzawa
                   Dzieci : (Jadwiga, Edward, Kazimierz, Ludwik, Genowefa + rodzeństwo)
                   D1. Jadwiga Myszkowska (ur.1913 Słaboszowice - zm.14.061914 Słaboszowice)
                   D2. Edward Myszkowski (ur.4.09.1915 Słaboszowice - zm.25.04.2006 Sosnowiec, poch. cm. św. Barbary),
                         od 1937 r. do 15.10.1939 r. w służbie wojskowej. Od 1942 r. należał do grupy partyzanckiej B - Ch. 
                         Właściciel młyna w Słaboszowicach (młyn spalił się w 1945 r.)
                         Od 1945 r. mieszkał w Będzinie, później w Sosnowcu. Pracował w Sosnowieckim Przedsiębiorstwie 
                         Budownictwa Przemysłowego do emerytury (1979 r.)
                         ż. Zofia N. (ur.1916 - zm.11.12.1987, poch. Sosnowiec), poch. cm. św. Barbary
                         Dzieci : (Jan)
                         C1. Jan Myszkowski (ur.1941 Koniecpol), absolwent WSI w Rzeszowie
                               ż.(śl.1964 Stalowa Wola) NN.
                               mieszkają : Stalowa Wola
                   D3. Kazimierz Myszkowski (ur.29.09.1917 Słaboszowice), 
                         20.11.1947 r. wyemigrował do Argentyny (Buenos Aires), lat 30
                   D4. Ludwik Myszkowski (ur.6.12.1919 Słaboszowice)
                   D5. Genowefa Myszkowska (ur.19.11.1921 Słaboszowice)
 
             C4. Marianna Myszkowska (ur.14.08.1881 Potok Górny - zm.1962)
                   m.(śl.18.09.1905 Słaboszowice, Krzcięcice) Wojciech Kłoda (ur.1882), górnik z Koloni Reden [pkt 3.1]
                   ojc. Jan Kłoda
                   mat. Anna Głowa
                   Dzieci :
                   D1. Aniela Marianna Kłoda (ur.9.08.1906 Reden, par. Dąbrowa Górnicza MB Anielskiej)
                         [chrzestni : Franciszek Myszkowski, lat 30, robotnik, Słaboszowice i Marianna Koper,
                         obecni : Franciszek Koper, lat 30, fabrykant, Stara Dąbrowa]
 
             C5. Kazimiera Aniela Myszkowska (ur.20.02.1887 Potok Górny)
                   prawdopodobnie :
                   m. Stanisław Olszewski [ur.+/-1885]
                   Dzieci (Olszewscy) : 3 (Edward, Ewa, Józef)
                   D1. Edward Olszewski (ur.1911 Potok Wielki)
                   D2. Ewa Marianna Olszewska (ur.1912 Potok Wielki)
                   D3. Józef Kazimierz Olszewski (ur.1915 Potok Wielki)
             C6. Ignacy Myszkowski (ur.19.01.1889 Potok Górny)
 
             Dzieci Józefa z 2 żony Kazimiery z d. Kościńska : (Weronika, Stanisława, Helena, Zofia, Michalina, Jan, Marian)
             C7. Weronika Myszkowska (ur.22.01.1895 Potok Górny)
                   m.(śl.26.12.1923 Potok Wielki, Krzcięcice) Roman Kłoda [ur.+/-1895], wdowiec
                   ojc. Ignacy Kłoda
                   mat. Marianna Korepta
                   Dzieci (Kłoda) : (Zygmunt)
                   D1. Zygmunt Roman Kłoda (ur.1915 Potok Wielki) [prawd. ur.1925]
 
             C8. Stanisława Myszkowska (ur.24.05.1897 Słaboszowice, par. Krzcięcice)
             C9. Helena Myszkowska (ur.31.03.1899 Słaboszowice, par. Krzcięcice - zm.28.05.1903 Słaboszowice)
             C10. Zofia Myszkowska (ur.1901 Słaboszowice, par. Krzcięcice)
                     m.(śl.19.06.1921 Potok Wielki, Krzcięcice) Władysław Wesołowski [ur.+/-1900]
                     ojc. Jacek Wesołowski
                     mat. Jadwiga Pacia
             C11. Michalina Myszkowska (ur.1903 Słaboszowice, par. Krzcięcice)
             C12. Jan Myszkowski (ur.1907 Słaboszowice, par. Krzcięcice)
             C13. Marian Antoni Myszkowski (ur.1909 Słaboszowice, par. Krzcięcice)
 

       B5. Józefa Mieszkowska (ur.12.05.1856 Konary, par. Nawarzyce)

             [chrzestni : Ignacy Mietełka i Katarzyna Wąsała]

             m.(śl.11.02.1879 Łowinia, par. Sędziszów) Franciszek Kowalski (ur.1.11.1856 Łowinia, par. Sędziszów,

             mieszkali : Krzcięcice

             ojc. Tomasz Kowalski

             mat. Helena Baniak

             Dzieci (Kowalscy) : (Józefa, Franciszek, Antoni, Wojciech, Marianna, Bronisława)

             C1. Józefa Kowalska (ur.15.02.1880 Krzcięcice)

             C2. Franciszek Kowalski (ur.7.12.1882 Krzcięcice)

             C3. Antoni Kowalski (ur.5.06.1886 Krzcięcice)

             C4. Wojciech Kowalski (ur.23.01.1992 Krzcięcice)

             C5. Marianna Kowalska (ur.7.10.1893 Krzcięcice)

             C6. Bronisława Kowalska (ur.5.03.1896 Krzcięcice)

 

       B6. Wiktoria Myszkowska (ur.1.04.1859 Piotrkowice - zm.30.04.1873 Nawarzyce), lat 12

 

       B7. Feliks Mieszkowski (ur.11.05.1861 Strzeszkowice, par. Piotrkowice),

             mieszkał : 1885 r. Strzeszkowice (par. Piotrkowice)

             ż.(śl.1885, par. Nawarzyce) Weronika Rejman (Retman) (ur.14.06.1863 Nawarzyce)

             ojc. Konstanty Rejman [ur.+/-1820 - zm.przed 1900], kolonista

             mat.(śl.ok.1844) Balbina (Katarzyna Balbina) Widomska [ur.+/-1825 - zm.1900 Nawarzyce),

                   c. Stanisława R. i Marianny z d. Zajączkowska

             Córka :
             C1. Genowefa (Marianna) Myszkowska (ur.1889 Żarnów - zm.27.01.1910 Podzamcze, par. Chęciny)
                   m. Stanisław Jan Iwański (ur.10.04.1885 Podzamcze, par. Chęciny), młynarz
                   ojc. Jan Iwański
                   mat. Magdalena Korkowska
                   Dzieci :
                   D1. Jan Kazimierz Iwański (ur.19.06.1910 Starochęciny, par. Chęciny)

 

       B8. Wincenty Mieszkowski (ur.3.07.1863 Strzeszkowice, par. Piotrkowice - zm.ok.1932 Szczekociny),

             mieszkał : 1899 r. Zarzecze

             [Zarzecze - ob. część m. Szczekociny]

             młynarz i dzierżawca majątku Łąkietka (par. Nakło) k. Koniecpola
             ż.(śl.21.11.1899 Zarzecze, par. Szczekociny) 
             Ludwika Strzelecka (ur.18.05.1879 Szczekociny - zm.1934), poch. Szczekociny,
             mieszkali : Szczekociny, ul. Lelowska 2
             ojc. Antoni Strzelecki (ur.8.06.1828 Szczekociny - zm.1883 Szczekociny), wdowiec
                   s. Feliksa Strzeleckiego (ur.1780), krawca i Marianny z d. Wróblewska (ur.1798)
             mat.(śl.16.05.1878 Szczekociny) Julianna Skopińska (ur.1855 - zm.po 1899], 
                   c. Stanisława i Franciszki Bomba
   

               Zapowiedzi 29.10.1899 r. Szczekociny  [powiększ]

 

             [Informacje : p. Janusz  Jastrzębiec - Myszkowski, Kielce (zob. Księga gości) + GenBaza + Geneteka] :
 
             Dzieci : 9 (Edward, Ludwika, Feliks, Janina, Józefa, Barbara, Tadeusz, Halina, Henryk)
             C1. Edward Myszkowski (ur.5.09.1900 Będzin - zm.3.11.1964 Kielce), [LN Będzin, akt 566, s.367], 
                   asp. Policja Państwowa, Kielce, Lida, Baranowicze (1919 – 1934),
                   kierownik dz. w Spółdzielni Handl. - Rolniczej, Szczekociny (1935 – 1946),
                   w 1947 r. burmistrz m. Szczekociny z ramienia P.P.S.,
                   kierownik działu M.H.D., Kielce (1948 – 1954),
                   Lingwista, Kielce, Kielecki Zakłady Wyrobów Metalowych (SHL) (1954 – 1964).
                   Odznaczenia : ok. 1930 r. Srebrny Krzyż Zasługi
 
                     metryka chrztu, Będzin 1900 r.  [powiększ]
 
                   ż.(śl.26.10.1946 Rokitno) Melania Zuzannna Kozłowska (ur.1924 Rokitno)
                   [ślub cywilny zarejestrowano 24.12.1946 r. w Szczekocinach]
        
                   wychowanek Edwarda :
                   Paweł Prokopieni (Prokop) (Myszkowski) 
                   (ur.18.08.1910 Zapole na Polesiu - zm.10.10.1976 Nowy Jork, USA), [wg billiongraves : ur.18.08.19108]
                   pochowany : cm. Doylestown, Pensylwania, USA
                   światowej sławy śpiewak operowy, odznaczony wieloma orderami polskimi, włoskimi, rumuńskimi i in.
 
                   W 1924 r. 14 - letni wówczas Paweł Prokop („bezprizorzny” – sierota) 
                   trafił pod opiekę Edwarda Myszkowskiego
                   (wtedy st. przodownika P.P. w Baranowiczach). Ponieważ chłopak wykazywał zdolności wokalne, 
                   jego opiekun skierował go na naukę śpiewu, której początki sponsorował, 
                   a nastepnie zainteresował jego umiejętnościami księcia A. Radziwiłła.
                   W młodości kształcił się w Mediolanie i Rzymie po uzyskaniu stypendium od księcia A. Radziwiłła.
                   Występował później na koncertach we Włoszech i  Austrii. W 1936 r. powrócił do kraju.
                   Wystąpił  m.in. wraz z Janem Kiepurą w słynnym koncercie dla 12 tysięcy słuchaczy na Wawelu, wziął udział
                   w ponad 250 recitalach m. in. na cele dobroczynne. 
                   Pod koniec 1938 r. wyjechał na tournee po krajach bałkańskich.
                   We wrześniu 1939 r. przez Rumunię dotarł do Polski i zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego.
                   Później wstąpił do 2 Korpusu armii gen. Władysława Andersa. Jako żołnierz Samodzielnej Brygady Strzelców
                   Karpackich brał udział w walkach o Tobruk i Monte Cassino. W tym czasie dał także bardzo wiele koncertów
                   dla wojska, śpiewał w Libii, Iranie, Palestynie, następnie we Włoszech.
                   Zasłynął jako wykonawca pieśni „Karpacka Brygada” i „Czerwone maki na Monte Cassino”.
                   Po zakończeniu II wojny światowej mieszkał i najczęściej występował w Stanach Zjednoczonych. 
                   Koncertował również we Francji, w Argentynie, Brazylii, Urugwaju.
                   Zmarł w nocy z 9 na 10 października 1976 r. w Nowym Jorku, 
                   spoczął na polskim cmentarzu w Doylestown (Pensylwania).
 
                     Paweł Prokopieni (1910 – 1976)
 
 
                     Paweł Prokopieni – St. Moniuszko „Straszny Dwór” ( fot. 1939 r.)
 
 
                   
                   Paweł Prokopieni podczas nagrania w radiu (fot. 1936 r.)
 
                   http://www.youtube.com/watch?v=EpkxypPNps0
 
                   http://youtu.be/EpkxypPNps0
 
                      Paweł Prokopieni, żołnierz 2 - go Korpusu WP
 
                   Dzieci Edwarda : 2 (N, Janusz)
                   D1. N. Myszkowski (ur.ok.1925 Baranowicze lub Lida - zm.ok.1925)
                   D2. Janusz Myszkowski (ur.1949 Kielce), adwokat w Kielcach
                         ż. Anna - Maria Markiewicz (ur.1951 Skarżysko Kamienna), radca prawny
                         ojc. Edward Markiewicz
                         mat. Zofia Szwed
                         Dzieci :
                         E1. Kordian - Edward Jastrzębiec Myszkowski (ur.1976), mgr prawa
                               ż. Anna Skrzypek, inż. środowiska
                               ojc. Zbigniew Skrzypek
                               mat. Celina
                               Dzieci :
                               F1. Mateusz - Edward (Wawrzyniec) Jastrzębiec Myszkowski (ur.2009)
               
             C2. Ludwika Myszkowska (ur.1902 Szczekociny - zm.2001 Jędrzejów)
                   m. Roman Jabłoński (zm.1954), przedsiębiorca budowlany
             C3. Feliks Myszkowski (ur.1904 Szczekociny - zm.1985 Kielce), kier. młyna w Jędrzejowie
                   ż. Jadwiga N. [ur.+/-1905]
                   Dzieci : (Maria, Grażyna)
                   D1. Maria Myszkowska (ur.1923 Jędrzejów), dr stomatologii
                         m. N. Florczyk [ur.+/-1920]
                   D2. Grażyna Myszkowska (Mieszkowska) (ur.1946)
                         m. N. Bogusz (ur.+/-1945)
             C4. Janina Myszkowska (ur.1906 Szczekociny - zm.1982 Szczekociny)
                   m. Jan Orliński (ur.ok.1905 - zm.ok.1990), majster budowlany
                   Syn :
                   D1. Zdzisław Orliński (ur.1935 - zm.1953), zginął podczas budowy Nowej Huty
             C5. Józefa Wiktoria Myszkowska (ur.6.03.1907 Szczekociny - zm.1956 Szczekociny), 
                   prowadziła gospodarstwo domowe całej rodziny
             C6. Barbara Myszkowska (ur.1909 - zm.1989), 
                   w 1926 uczennica gimnazjum w Szczekocinach [pkt 13],
                   kierownik sekretariatu Sądu w Szczekocinach, członek A.K.,
                   odznaczona : Krzyż Partyzancki i medal Zwycięstwo i Wolność
             C7. Tadeusz Myszkowski (ur.11.03.1911 Szczekociny)
             C8. Halina Myszkowska (ur.1911 Szczekociny - zm.2001 Kielce), 
                   siostra PCK, w 1939 r. sanitariuszka 4 p. p. Leg., członek A.K.
             C9. Henryk Myszkowski (Mieszkowski) (ur.9.06.1913 Szczekociny - zm.20.01.1976 Gdańsk - Oliwa), 
                   działacz harcerski w Szczekocinach, rtm (kapitan), pseud. „Biały”, zapomniany bohater wspominany
                   w wielu publikacjach (m.in. E. Wawrzyniak), 
                   odznaczenia : 3 - krotnie Krzyż Walecznych, Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari V kl.,
                   Krzyż Zasługi z Mieczami (1939 – 1945).
 
                     [powiększ]
                   Stoją od lewej : Henryk Mieszkowski, Feliks Okoński, Bolesław Kowalczyk, Kazimierz Rutkowski, 
                   Edmund Kulczyński, NN, Stanisław Tkaczyk, Zenon Misiak, Józef Jałob i Bronisław Wąs.
                   [zdjęcie ze strony : Koło Łowieckie „Cietrzew” w Gdańsku]
 
                     [powiększ]
                   Stoją z bronią od lewej : Zenon Misiak, Bronisław Wąs, Feliks Okoński, Kazimierz Rutkowski, 
                   Edmund Kulczycki, Józef Jałob, Anatol Stefański, Henryk Mieszkowski, Jan Kuncewicz, Bolesław Kowalczyk,
                   NN, NN, leży Stanisław Tkaczyk, klęczy NN. [zdjęcie ze strony : Koło Łowieckie „Cietrzew” w Gdańsku]
              
                   Ur. 9.06.1913 r. w Szczekocinach. W 1931 r. (w okresie choroby ojca) w Zakładzie Opiek. księży Michalitów
                   w Miejscu Piastowym. Od 1933 r. w W. P. – st. wachmistrz Żandarmerii Wojsk.
                   W Kampani Wrześniowej – w Armii „Poznań” brał udział w walkach nad Bzurą, pod Kutnem, Łowiczem 
                   i Sochaczewem.
                   Po kapitulacji stolicy – w konspiracji „Szaniec Warszawy” (XI 1939 - V 1940). Od maja 1940 w ZWZ (AK)
     p - porucznik „Biały”. W okresie IV – VII 1944 walczył w oddziale partyzanckim pod dow. por. „Henryka”, 
     a od sierpnia 44 do 17 stycznia 1945 w oddziale partyzanckim „Wicher” 
     na stanowisku szefa I batalionu 25 pułku piechoty AK. 
     Brał udział w 17 walkach part. na terenie Okręgów AK „Barka” (Łódź) i „Jodła” (Kielce).
     Za szczególnie bojowe zachowanie w walkach otrzymał :
     1/ „Krzyż Walecznych” – czerwiec 1942), za akcję uwolnienia z więzienia Gestapo 
         w Częstochowie płk. „Dziadka” ;
     2/ „Krzyż Zasługi z Mieczami” (czerwiec 1942), za pracę na stan. instruktora nauki o broni i walki dywers. 
         oraz udział w akcjach sabotażowych w Częstochowie (porucznik).
     3/ „Krzyż Walecznych” (po x 2) za udział w boju z Wehrmachtem pod Bokowem (pow. Końskie) 
         3 XI 44 – pododdział pod dow. por. „Białego” zadał nieprzyjacielowi poważne straty 
         zdobywając 20 kb i 11 km. ;
     4/ „Krzyż Walecznych” (po x 3) – XII 44. za walkę wręcz z „własowcami” podczas ubezpieczania 
         przemarszu 25 p.p. w miejsc. Ruda Białaczowska ;
     5/ Srebrny Krzyż Orderu „Virtuti Militari” (V kl.) – wrzesień 1944 – za udział w walce na bagnety 
         z batalionem S.S. pod Stefanowem. 
         Udane natarcie oddziału pod dow. „Białego” zmusiło nieprzyjaciela 
         do panicznego opuszczenia pola walki – zdobywając 3 karabiny maszynowe.
         [W. w. dane dot. wojny – na podst. „Zaświadczenia tymczasowego” wystawionego przez pułk. Witolda
         Wicher – Kucharskiego b. dowódcy Samodzielnego Oddziału Part. „WICHER” z dn. 21 XI 1957 r.].
         Po „wyzwoleniu“ aresztowany przez UB – więziony w Łodzi, gdzie był „przesłuchiwany” i maltretowany 
         Osobiście przez M. Moczara. Po ucieczce (zwolnieniu ?) z UB – ukrywał się do 1956 r. (amnestia) 
         na Kaszubach i tu poznał Zofię, 
         z którą się (po rozwodzie) ożenił. Od 1957 r. pracował w przedsiębiorstwach budowlanych Trójmiasta.
 
     Był doskonałym strzelcem (myśliwym – selekcjonerem Pol. Zw. Łowieckiego).
     Nienawidził komunizmu, nie należał do ZBOWID - u i w związku z tym miał niezweryfikowane odznaczenia.
     Miał to zrobić na emeryturze (25 % dodatku za V. M.), ale jej nie dożył. 
     Zmarł 20.01. 1976 r. – pochowany – Oliwa.
 
                   ż. Zofia N. (ur.12.04.1913 - zm.27.10.1983, poch. Oliwa)
 
                             [powiększ]
                   Gdańsk Oliwa, grób Henryka i Zofii Mieszkowskich [fot. „Billiongraves”]
 
                   Dzieci :
                   D1. Krzysztof Mieszkowski (ur.1940), lekarz medycyny, internista w Myszkowie          
 
       B9. Michał Mieszkowski (ur.2.09.1865 Giebułtów, par. Książ Mały), mieszkał : Zarzecze (wzm.1898 – 1899)
             1 ż. Marianna Orłowska (ur.1875) ze Szczekocin
                   [LC Szczekociny, zapowiedzi, str. 160]
                   ojc. Antoni Orłowski
                   mat. Julianna Obrocka                        
              2 ż. Stefania Opilska [ur.+/-1870 Biała Błotna, par. Irządze],
                    [LC Szczekociny, zapowiedzi, str. 170]
 
       B10. Adam Myszkowski (ur.ok.1866 - zm.ok.1930)
 
       B11. N. Myszkowska (ur.ok.1870 - zm.ok.1946)
               m. N. Gierczycki [ur.+/-1870]
 
 A12. Tomasz Miskowski (ur.6.03.1820 Strzeszkowice, par. Piotrkowice)

 

--------------------------------------------------------------------------

 Moskorzew i Pełczyska k. m. Działoszyce [13 km na NE od Skalbmierza] :

 

 

 
 Michał Myszkowski (ur.1772 - zm.3.04.1834 Pełczyska), majster kunsztu stolarskiego, 
 [zgon zgłosili : Florian Kulczycki, lat 48, krawiec i Jan Pudło, lat 60 – obaj z Pełczysk]
 mieszkał : 1800 r. Pełczyska, 1819 r. „w Państwie Austryackim”, 1825 r. Pełczyska, 
 pozostawił po sobie żonę Helenę i 3 synów [LM, akt 16]
 1 ż.(śl.3.01.1799 Moskorzew) Zofia Dudecka (ur.1781)

      [świadkowie ślubu ; Stefan Dąbrowski, leśnik i Tomasz Feledziński, dispositor de Hebdzie]

 2 ż (śl.przed 1802) Tekla Niklewicz (ur.ok.1785 - zm.28.01.1818 Pełczyska), [LM, akt 4]
 3 ż.(śl.po 1818) Helena N. (ur.ok.1776 - zm.5.10.1836 Pełczyska), lat 60, [LM, akt 45]
      [zgon zgłosili : Kacper Myszkowski, lat 28 i Szczepan Niedopytalski, lat 32]
 Dzieci z 1 żony : (Wawrzyniec, Wojciech, Katarzyna, Róża, Walenty, Marianna)
 A1. Wawrzyniec Miszkowski (Miszkowicz, Misiakowicz) (ur.1795 Moskorzew - zm.1833/41), 
       mieszkał : Perzyny, par. Moskorzew
       ż.(śl.22.02.1819 Moskorzew)
       Helena Łuczyńska (Lucińska, Lucyńska, Lipczyńska, Luzyńska, Luplińska) (ur.1791), 
       małżonka drugiego ślubu, wdowa
       [1 mąż Heleny Ł. – Wawrzyniec Cichocki (ur.1781 - zm.24.03.1819 Moskorzew, dom 2), lat 38]
       Dzieci :
       B1. Katarzyna Józefa Myszkowska (ur.24.11.1819 Perzyny, dom 3, par. Moskorzew - zm.10.12.1824 Perzyny), lat 5
       B2. Apolonia Myszkowska (ur.7.02.1822 Perzyny, par. Moskorzew)
       B3. Małgorzata Myszkowska (ur.7.07.1824 Perzyny, par. Moskorzew)
       B4. Agnieszka Myszkowska (ur.16.01.1827 Perzyny, par. Moskorzew)
       B5. Wincenty Miszkowski (ur.6.10.1831 Perzyny, par. Moskorzew)
 A2. Wojciech Myszkowski (ur.1800 Pełczyska - zm.po 23.06.1833/ przed 20.06.1841], fornal dworski
       ż.(śl.21.11.1825 Moskorzew) Anna Herej (ur.1803) ze wsi Perzyny

       [świadkowie ślubu : Walenty Puto i Stanisław Kopeć], [LC Moskorzew, s.9]

       ojc. Wojciech Herej (ur.ok.1779 - zm.po 1825), wolarz dworski, mieszkał : 1825 r. Moskorzew
       mat. Marianna Feldzińska (ur.ok.1779 - zm.po 1825)
       Dzieci :
       B1. Agnieszka Myszkowska (ur.12.01.1829 Moskorzew)
       B2. Marianna Myszkowska (ur.22.06.1833 Moskorzew - zm.17.12.1890 Sprowa, par. Goleniowy)
             m.(śl.12.07.1857 Szczekociny) Stanisław Kwiecień (ur.6.05.1831 Wierzbica, par. Kidów)
             ojc. Grzegorz Kwiecień
             mat. Franciszka Grabowska (ur.1807 - zm.27.01.1847 Goleniowy), c. Stanisława i Franciszki
             Dzieci :
             C1. Marianna Kwiecień (ur.1858 Moskorzew)
                   m.(śl.29.01.1878 Goleniowy) Stanisław Sap (ur.1858 Sprowa)
                   ojc. Wawrzyniec Sap
                   mat. Anastazja Pałka
             C2. Walenty Kwiecień (ur.8.02.1862 Goleniowy)
             C3. Wincenty Kwiecień (ur.25.03.1865 Goleniowy)
             C4. Ignacy Kwiecień (ur.27.07.1868 Goleniowy)
                   ż.(śl.6.02.1895 Goleniowy) Julianna Kubiak [ur.+/-1875]
                   ojc. Andrzej Kubiak [ur.+/-1840], s. Karola i Katarzyny Grzelak
                   mat.(śl.11.11.1861 Sprowa Chałupki,par.Goleniowy) Urszula Marszałek ur.+/-1840],
                         c. Józefa i Marianny z d. Zawalska
             C5. Franciszek Kwiecień (ur.1.10. 1876 Goleniowy - zm.30.05.1877 Goleniowy)
       B3. Jan Myszkowski (ur.20.06.1841 Moskorzew)
 Dzieci Michała z 2 żony :
 A3. Katarzyna Myszkowska (ur.1802 - zm.20.07.1816 Pełczyska), lat 14 [LM, akt 9]
 A4. Róża Myszkowska (ur.1803 Pełczyska - zm.1817), lat 14, [LM, akt 29]
 A5. Walenty Myszkowski (ur.1815 Pełczyska - zm.5.05.1817 Pełczyska), lat 3 [LM, akt 12]
 A6. Marianna Myszkowska (ur.28.12.1817 Pełczyska), [LN, akt 65]
       [świadkowie w USC : Florian Kulczycki, lat 35, majster kunsztu krawieckiego i Antoni Kędzierski, lat 56, organista]
 
 prawdopodobnie :
 A7. Kacper Myszkowski (ur.1803/8 - zm.1858 Pełczyska) [LM, akt 40, brak]
       ż. Jadwiga Podsiadło (ur.ok.1808 - zm.1.01.1868 Pełczyska), lat 60 [LM, akt 1]
       Dzieci : (Błażej, Katarzyna)
       B1. Błażej Myszkowski (ur.21.01.1833 Pełczyska [LN, akt 4], pisarz [zob. pkt 3.4.2]
             [chrzestni : Józef Ways i Julianna Stawiarska]
             ż.(śl.31.01.1853 Pełczyska) Marianna Nowak (ur.1833/35), [LC, akt 8]
             [świadkowie ślubu : Michał Sokół, lat 32, sołtys i Jan Podsiadło, lat 40]
             ojc. Andrzej Nowak [zm.przed 1853]
             mat. Elżbieta Badura
             Dzieci :
             C1. Wojciech Myszkowski (ur.11.04.1857 Pełczyska) [LN, akt 26]
                   [chrzestni : Ignacy Kozera, lat 27 i Jadwiga Wiklina, babka]
                   ż.(śl.13.05.1879 Pełczyska) Anna Wójcik (ur.1857)
                   [1 mąż Anny Wójcik – Piotr Niedopytalski (zm.9.05.1878)]
                   ojc. Augustyn Wójcik
                   mat.(śl.1850 Pełczyska) Marianna Turkowska
                   Dzieci : (Wawrzyniec, Anna, Piotr, Ewa, Wacław)
                   D1. Wawrzyniec Myszkowski (ur.15.08.1880 Pełczyska - zm.2.09.1880 Pełczyska), 2 tygodnie
                   D2. Anna Myszkowska (ur.10.05.1882 Pełczyska)
                   D3. Piotr Myszkowski (ur.1884 - zm.3.01.1885 Pełczyska), 2 miesiące
                   D4. Ewa Myszkowska (ur.19.12.1885 Pełczyska)
                   D5. Wacław Myszkowski (Miszkowski) (ur.1890)
                         ż.(śl.26.10.1910 Stawiszyce, Pełczyska) Anna Jabłońska (ur.1889 - zm.26.08.1975 Pełczyska)
                         ojc. Franciszek Jabłoński
                         mat. Agata Sobieraj
 
       B2. Katarzyna Myszkowska (ur.1842 Pełczyska) [akt 75]
             [chrzestni : Jan Podsiadło, lat 27 i Anna Bystrzanowska], [LN, akt 85], [LM, akt 55]
 
       prawdopodobnie :
       B3. Adam Myszkowski (ur.1833), kowal w Jakubowicach
             ż. Zofia Miśkiewicz (ur.1837)
             Dzieci : (Domicella, Adam) [pkt 3.4.2]
 
 A8. Józef Jan Myszkowski (ur.1812)
 A9. Antoni Onufry Myszkowski (ur.1813)

--------------------------------------------------------------------------

 Linie sąsiednie (Mieszkowscy, Myszkowscy) :

 

 Stanisław Mieszkowski [ur.+/-1790 - zm.przed 24.07.1858]

 ż. Kunegunda Wałecka [ur.+/-1790 - zm.przed 24.07.1858]

 Syn :

 Feliks Mieszkowski (ur.1818 Strubczów, diecezja. Płocka) [ = Strupczewo k. Płocka]

 dzierżawca wsi Opatkowice Murowane w par. Mierzwin   

 1 ż. Magdalena Cybulska (ur.+/-1820 - zm.7.03.1857 Opatkowice Murowane, par. Mierzwin)

 2 ż.(śl.24.07.1858 Imielno) Tekla Katarzyna Magdalena Józefa Mieroszewska h. Ślepowron

      (ur.1819 Nasiechowice, par. wł. k. Miechowa), mieszkała w 1858 r. w Wolicy u brata

      [świadkowie ślubu : Andrzej Mieroszewski, lat 44, dzierżawca dóbr Wolica i tam zamieszkały

      i Władysław Rohoziński, lat 31, mieszkał w swojej dziedzicznej wsi Sawenczyn]

      ojc. Jacenty Stanisław Mieroszewski (ur.1780 - zm.przed 24.07.1858],

            posesor dóbr Koczanów, naddzierzawca ekonomii Nasiechowice,

            dzierżawca wsi Dziewięcioły k. Nasiechowic (wzm.1820 – 26),

            s. Gabriela Mieroszewskiego (ur.1752, par. Niedzwiedz) i Franciszki z d. Kłosowska          

      mat.(śl.1813 Bobin) Aniela (Angela) Grodzicka h. Łada [ur.+/-1790 - zm.po 24.07.1858], mieszkała : Wolica,

             c. Piotra Pawła Grodzickiego (2.07.1762 par. Jaćmierz - zm.3.10.1829 Chomentówek, par. Sędziejowice),

             krajczego koronnego

             i Tekli z d. Paprocka h. Jelita (c. Antoniego Paprockiego, podwojewodzy [Kraków], podczaszy [Czernihów],

             podczaszy [Mielnik], pan na Jankowicach) i Anieli z d. Russocka h. Zadora)

      [synowie Jacentego i Anieli Grodzickiej :

      1/ Andrzej Jerzy Mieroszewski (ur.1813) i żona Walentyna Zwierkowska (c. Wincentego i Aleksandry z d. Markowska)

      2/ Leonard Mieroszewski, i żona Maria hr. Lubieniecka]

----------------------------------------------------------------------------------------

 Władysław Myszkowski (ur.24.12.1922 - zm.28.02.1982), poch. Lublin, cm. komunalny „Majdanek”

 ż. Franciszka Matuszczyk (ur.4.10.1922 Zegartowice, par. Mierzwin - zm.26.12.1999), poch. Lublin, cm. kom. „Majdanek”

 c. Kazimierza i Cecylii

 mieszkali przed wojną : Jędrzejów , pochowani : Lublin, cm. komunalny „Majdanek” 

 Franciszka Myszkowska z d. Matuszczyk – w czasie II wojny, robotnik przymusowy, zatrudniona w rolnictwie,

 XII 1939 – IV 1945

 Miejsce pracy : Schwebheim (Uffenheim), Niemcy.

 Pracodawca : Philip Geissberger

 


 Uwagi :

 

 W/g p. Janusza Myszkowskiego linia wywodząca się od :
 Adam Myszkowski (ur.1662 - zm.1726), towarzysz chorągwi pancernej hetmana wielkiego koronnego
 Stanisława Jabłonowskiego, uczestnik odsieczy wiedeńskiej 1683 r., uczestnik bitwy pod Parkanami.
 Wymieniony : na freskach w kaplicy N. Marii Panny, na murze ku czci uczestników Odsieczy – Wiedeń Kahlenberg.
 
    Obraz Józefa Brandta „Towarzysz pancerny”  [powiększ]
 
    Tablica pamiątkowa na wzgórzu Kahlenberg  [powiększ]
 
 
---------------------------------------------------------------------------
 
 Przypisy :
 
 [1] Rodzina Mietełka :
 
 Mikołaj Mietełka [ur.+/-1760 Jelcza Wielka k. m. Pińczów - zm.9.10.1795 Wrocieryż k. m. Pińczów]
 ż. Marianna Szadkowska [ur.+/-1760]
 Syn :
 Marcin Mietełka (ur.1784 Sędowice k. m. Pińczów - zm.27.01.1850)
 ż. Salomea Magiera (ur.1781 Nawarzyce - zm.4.02.1847 Nawarzyce)
 ojc. Szymon Magiera (ur.+/-1755 - zm.8.09.1796)
 mat. Helena N. [ur.+/-1755]
 Dzieci : 5 (Marianna, Jakub, Kazimierz, Ignacy, Katarzyna)
 A1. Marianna Mietełka (ur.22.03.1813 Wrocieryż)
 A2. Jakub Mietełka (ur.17.07.1815 - zm.1882 Nawarzyce)
      1 ż.(śl.3.02.1836 Nawarzyce) Julianna Marianna Wieczorek (ur.26.05.1817 Nawarzyce)
            ojc. Walenty Wieczorek
            mat. Marianna Ślęk
      2 ż.(śl.8.02.1842 Nawarzyce) Marianna Bazanek (ur.1824 - zm.28.04.1898 Nawarzyce)
            ojc. Szymon Bazanek (ur.1787)
            mat.(śl.29.07.1816 Nawarzyce) Małgorzata Multańska (ur.1790) z par. Sancygniów
 A3. Kazimierz Mietełka (ur.28.02.1818 Wrocieryż - zm.1847)
       ż.(śl.22.10.1838 Franciszka Marczyńska (ur.1819)
       ojc. Wojciech Marczyński
       mat. Katarzyna Zaręba
 A4. Ignacy Mietełka (ur.22.07.1820 Wrocieryż)
       1 ż.(śl.9.11.1841 Nawarzyce) Anastazja Tomczyk (ur.1823)
            ojc. Stanisław Tomczyk
            mat. Agnieszka Wąsiorska
       2 ż.(śl.3.06.1851 Nawarzyce) Marianna Kaszuba (ur.1833)
            ojc. Piotr Kaszuba
            mat. Agnieszka Łach (Lech)
 A5. Katarzyna Mietełka (ur.28.05.1824 Nawarzyce - zm.15.06.1871 Strzeszkowice, par. Piotrkowice)
       m.(śl.17.05.1842 Nawarzyce) Wojciech Myszkowski 
       (ur.13.03.1818 Strzeszkowice - zm.19.11.1867 Potok Górny, par. Krzcięcice)
 
 [2] Michalici - Zgromadzenie św. Michała Archanioła. Patron : św. Michał Archanioł
 W Zakładzie Opiekuńczym księży Michalitów, w okresie choroby ojca, 
 przebywał Henryk Myszkowski (Mieszkowski) (ur.9.06.1913 Szczekociny - zm.20.01.1976 Gdańsk, Oliwa) [zob. wyżej],
 być może za pośrednictwem „Brata Adama Myszkowskiego” (ur.1877 - zm.1952)

 


 
   [powrót]
 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 

 

 

do górywstecz