3.5. Myszkowscy h. Jastrzębiec : Tymbark, Jarosław, Stubno, Hruszowice, Łuczyce

 

         [ zobacz też : Spis treści  Kaplica Myszkowskich w Tymbarku ]

 

         [ zobacz też : Spis treści  Dziewolscy h. Dziuli  ]

 

         Ostatnia aktualizacja : 30.01.2024 r.

         Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

        

                                                                              [powiększ]

 

           Stubno, Hruszowice [powiększ]

 

 Linia pochodząca z Myszkowic i Trzebiesławic k. Siewierza [zob. pkt 3, pkt 3.1, pkt 3.1.2], 
 [zob. Certyfikat szlachectwa] Certyfikat 1908 r. zawiera zarys genealogii Myszkowskich h. Jastrzębiec
 
 Franciszek Myszkowski (ur.+/- 1675 - zm.19.12.1732 Myszkowice)
 [prawdopodobnie właściciel części Myszkowic k. Siewierza]
 1 ż.(śl.ok.1692) Elżbieta N. [ur.+/-1675 - zm.po 20.01.1696]
 2 ż.(śl.ok.1697) Helena N. (ur.+/-1675 - zm.19.10.1707 Myszkowice)
 3 ż.(śl.17.07.1710 Wojkowice Kościelne) Marianna Świerczowska (ur.1680 Ujejsce, par. Wojkowice Kościelne)
 ojc. Stanisław Świerczowski [ur.+/-1655]
 mat. Lukrecja N. [ur.+/-1655]
 
    akt ślubu, Wojkowice Kościelne 1710 r.  [powiększ]
 
 Syn z 2 żony : [wg certyfikatu z 1908 r. syn z żony Marianny]
 Franciszek Myszkowski (ur.1706 Myszkowice - zm.25.02.1760 Trzebiesławice, par. Siewierz) [LM Siewierz, str. 15] 
 wł. części wsi Myszkowice w księstwie siewierskim
 wł. części folwarku Trzebiesławice k. Myszkowic (po Świerczowskich) [zob.pkt 3]
 ż.(śl.27.07.1736 Sączów) Katarzyna Jaworska (ur.+/-1715 - zm.2.02.1763 Trzebiesławice) de Myszkowice
 [prawdopodobnie to ona zapisana w 1753 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 40]
 
 Z tej linii :
 
 Maciej Myszkowski [ur.+/-1710], prawd. syn Franciszka i Marianny z d. Świerczowska
 ż. NN. [ur.+/-1715]
 
 „Księga cudów” przy obrazie Matki Bożej Bolesnej w par. Czarny Potok :
 „1772 r. Szlachetnie urodzona JM Pani Mieczkowska ze wsi zwanej Zarzecze, par. Łącko, zostając przez dłuższy
 czas w chorobie nieznanej lekarzom, bo każdy insze podług swej nauki dawał medycyny, które nic nie pomagały, 
 ale chorobę powiększały, umyśliła sobie nawiedzić obraz cudowny Najświętszej Matki Bolesnej w Czarnym Potoku.
 Nie zawiodła się na łasce tejże Matki Bolesnej, bo jako słusznie nazywa Ją Kościół Uzdrowieniem chorych, tak ona
 chora pani, odwiedziwszy obraz Matki Boskiej w Czarnym Potoku, uzdrowiona została i czerstwem długo cieszyła się
 zdrowiem.”
 W par. Łącko występuje nazwisko Mieczkowski :
 Michał Mieczkowski [ur.+/-1815]
 ż. Kunegunda Bielecka [ur.+/-1815]
 Dzieci :
 A1. Aleksander Teofil Mieczkowski (Mierzkowski) (ur.26.02.1837 Zarzecze, par. Łącko)
 A2. Marianna Kunegunda Mieczkowska (ur.21.03.1839 Zarzecze, par. Łącko)
 
         [powiększ]
 Czarny Potok, kościół i cudowny obraz Matki Bożej Bolesnej
 [Informacje i zdjęcia : Lucyna Stochmal, Olszana w par. Czarny Potok k. Limanowej]
 
 Dzieci : Maciej (ur.1742), Jakub (ur.1744), Wojciech (ur.1747) [zob. pkt 3.1.2], Rozalia (ur.1749) [zob. pkt 3.1]
 
 Syn : 
 Maciej (Samuel Kazimierz Aleksander) Myszkowski 
 (ur.13.02.1742 Trzebiesławice k. Myszkowic - zm.8.07.1812 Wola Krosnowa Piskulina, par. Łącko, d. 50), lat 70
 [ wg innych źródeł : zm.4.03.1814 Wola Piskulina]
 [chrzestni : G. Aleksander Newleński i Rozalia Newleńska de Siewierz], [LN Siewierz, str. 66]
 [1812 r. – Ignacy Chociatowski i Stanisław Dziewulski, obecni (świadkowie) przy testamencie Maciela Myszkowskiego]
 [wg aktu ślubu 1776 r. Maciej zapisany jako syn Macieja]
 [Myszkowski Samuel h. Jastrzębiec wylegitymowany ze szlachectwa w 1782 r., Biecki Sąd Grodzki]
 [Myszkowski Maciej Kazimierz Aleksander wylegitymowany ze szlachectwa w 1782 r., Sanocki Sąd Grodzki,
 
 
  metryka chrztu, Trzebiesławice, par. Siewierz 13.02.1742  [powiększ]
 
 ekonom kameralny w Łącku k. Nowego Sącza, 25.02.1782 r. legit. w Galicji (Sanocki Sąd Grodzki)
 
         
 Testament Macieja Myszkowskiego (1814 r.)  [powiększ]
 
 ż.(śl.1776 Rzepiennik Biskupi) Katarzyna Pomorska [ur.+/- 1750 - zm.po 1814] [1]
 ojc. Jan Pomorski [ur.+/-1720]
 mat. NN.
 
 Dzieci : 10 ( 8 córek, 2 synów)
 Dzieci : (Małgorzata, Józef, Kunegunda, Rozalia, Agata, Wiktoria, Apolonia, Teresa, Wojciech, Julianna)
 1/ Margaretha Myszkowska (ur.1778 - zm.27.08.1849 Wola K. Piskulina), lat 71, cholera
     m. Józef Gromala (Groniecki) [ur.+/-1775], mieszkali : Łęg
 2/ Józef Myszkowski (ur.1780 - zm.1870) [zob. niżej]
 3/ Kunegunda Myszkowska [ur.+/-1780 - zm.po 1812]
     m. N. Kawka [ur.+/-1775]
 4/ Rozalia Myszkowska [ur.+/-1780 - zm.po 3.10.1819]
     m. Jan Wadowski [ur.+/-1775 - zm.po 1819], mieszkali : Łącko
     Dzieci (Wadowscy) :
     1/ Nepomucena Wadowska (chrzest 11.05.1801 Łącko), dom nr 46
     2/ Wojciech Wadowski (chrzest 19.02.1802 Łącko)
     3/ Józef Wadowski (chrzest 14.11.1806 Łącko), dom nr 98
     4/ Ludwik Wadowski (chrzest 15.08.1808 Łącko), dom nr 98
     5/ Jan Antoni Wadowski (chrzest 6.06.1817 Łącko)
         [na cmentarzu w Łącku pochowany jest Jan Wadowski, powstaniec styczniowy, 
         uczestnik bitwy pod Miechowem w 1863 r.] 
         prawdopodobnie żona : Katarzyna Micho [ur.+/-1820]
         Syn : Jan Nepomucen Wadowski (ur.9.05.1842 Łącko)
     6/ Tekla Wadowska (chrzest 3.10.1819 Łącko)
 5/ Agata Myszkowska [ur.+/-1780 - zm.po 1812], w 1812 r. panna 
 6/ Wiktoria Myszkowska (ur.1787 - zm.28.07.1813 Wola Kosnowa i Piskulina, dom 1), lat 26, w 1812 r. panna
 7/ Apolonia Julianna Myszkowska (ur.1787, chrzest 18.01.1787 Łącko - zm.22.08.1855 Wola K. Piskulina, dom 16)
     m.(śl.po 1812) Michał Jarzębiński [ur.+/-1785]
 8/ Teresa Myszkowska (ur.1789 Wola Kosnowa i Piskulina, par. Łącko)
 9/ Wojciech Myszkowski (ur.1791 Wola Kosnowa i Piskulina, par. Łącko, chrzest 3.04.1791 Zagorzyn)
 10/ Julianna Myszkowska
     (chrzest 19.02.1793 Zagorzyn, Wola Kosnowa i Piskulina - zm.17.11.1797 Wola Krosnowa, dom 46), lat 3
     
 Syn : 
 Józef Myszkowski (ur.1.08.1780 Naszacowice k. Łącka - zm.8.03.1870 Tymbark)
 1823 r. prawnik
 wł. cz. wsi  Wola Piskulina, par. Łącko k. Nowego Sącza,   [2] , [3]
 dzierżawca dóbr Zabrzeż, legit. 1851 w Galicji jako syn Macieja Kazimierza Aleksandra, poch. w Tymbarku [4] 
 wylegitymowany ze szlachectwa w 1851 W Galicji, Wydział Stanów]
 mieszkał : Wola Kosnowa Piskulina, par. Łącko
 
 ż.(ś.26.11.1815 Wola Piskulina, par. Łącko)
 Salomea Chociatowska h. Leliwa (ur.1789 prawd. Zabrzeż k. Kamienicy - zm.10.01.1877 Tymbark), 
 poch. w Tymbarku  [zob. przypisy 2, 5 ]
 ojc. Jakub Chociatowski 
 
    Certyfikat szlachectwa z 1908 r. [powiększ]
 
  Odczyt certyfikatu : [zob. Certyfikat szlachectwa]
 
 Dzieci : 9 ( Marianna, Józef, Franciszka, Apolonia, Karol, Marianna - Rozalia, Marianna - Józefa, Jan, Ludwik)
 A1. Marianna Teofila Myszkowska (ur.12.04.1816 Wola K. Piskulina  zm.23.02.1823 Wola K. Piskulina), dom 10
 A2. Józef Myszkowski (ur.30.05.1817 Wola Kosnowa i Piskulina - zm.26.01.1878 Tymbark), 
       poch. w Tymbarku, Wola [20.01.1878 r. postrzelił się z fuzji w twarz]
 A3. Franciszka Myszkowska (ur.14.12.1820 Wola Kosnowa i Piskulina - zm.7.05.1890 Tymbark), 
       poch. w Tymbarku [być może data 14.12.1820 to data chrztu]
 A4. Apolonia Marianna Myszkowska (ur.2.02.1821 Wola Kosnowa i Piskulina)
 A5. Karol Myszkowski (ur.18.11.1823 Wola Kosnowa i Piskulina - zm.1880), 
       poch. w Łososinie Górnej [6 km od Tymbarku]
       [chrzestni : MD. Antoni Wieyski i D. Justyna Mieczkowska]
 A6. Marianna Rozalia Myszkowska (ur. 28.08.1826 Wola Kosnowa i Piskulina)
 A7. Marianna Józefa Myszkowska (ur.1830 - zm.1895), poch. Bistuszowa, par. Ryglice
       m.(śl.1849 Bistuszowa, par. Ryglice) 
       Leopold Feliks Kajetan Bossowski h. Ślepowron (ur.1816 Bistuszowa - zm.1875 Bistuszowa)
       wł. nieruchomości w Starym Sączu
       ojc. Stanisław Antoni Bossowski (ur.1782 Bistuszowa, par. Ryglice - zm.1850 Bistuszowa) [6]
       mat.(śl.29.09.1807 Kraków, WNMP Mariacki) Barbara Janicka (ur.1789 - zm.1860 Bistuszowa) 
              [wg innych żródeł zmarla 1838]
       Dzieci (Bossowscy) : Bolesław
       B1. Bolesław Leopold Bossowski h. Ślepowron
             (ur.22.09.1851 Kamienica - zm.22.11.1918 Stary Sącz, poch. Ryglice), 
             wł. dóbr Młynne k. Tymbarku, majątek Bistuszowa
             ż.(śl.10.05.1882 Ryglice) Maria Magdalea Franciszka Ksawera Zassowska 
             (ur.21.07.1857 - zm.16.09.1928 Bistuszowa, poch. Ryglice)
             ojc. Franciszek Ksawery Zassowski (ur.1813 - zm.1863)
                    ojc. Sebastian Wincenty Zassowski (ur.1765 - zm.1815), s. Marcina Z. i Józefy z. Zdzinska
                    mat. Maria Tyrawska (ur.1794 - zm.1859)
             mat.(śl.1856) Katarzyna Rychter (ur.1835 - zm.1900), siostra Andrzeja [zob. niżej]
                    ojc. Józef Rychter (ur.1810 Bistuszowa - zm.1860), wł. d. Bistuszowa (dwór „Kozłów”),
                           s. Antoniego Rychtera ( s. Franciszka R. – burgrabiego krak. i starosty [Nowy Targ])
                    mat. Celina Anna Tekla Skulska (ur.1815 - zm.1880) [1 mąż - Jan Nidecki h. Wieże, wł. d. Uniszowa]
 
             
             Cmentarz Ryglice, grób rodziny Bossowskich. Pochowani : Bolesław Bossowski (ur.1851 – zm.1918),
             Maria Bossowska (ur.1857 – zm.1928), Maria Fischer (ur.1883 – zm.1911), Jan Bossowski (1889 – zm.1907)
 
               Bistuszowa (par. Ryglice), dwór
 
            Dzieci : 6 (Maria, Kazimiera, Ksawera, Jan, Stanisław, Zdzisław)
            C1. Maria Bossowska (ur.27.02.1883 - zm.5.09.1911), poch. Ryglice [fot. grobu]
                  m. Edmund Fischer (Fiszer) (ur.14.04.1874 Bochnia - zm.21.04.1941 Oświęcim)
                  [wg listy więźnów Oświęcimskich : ur.18.12.1874 Bochnia
                  dr adwokat, mieszkali : Kraków, ul. Senacka 6, w 1926 r. ul. św. Marka 7,
                  Prezes Izby Adwokackiej w Krakowie
                  w latach 1905 - 1916 pokojówką u p. Fischerów była późniejsza błogosławiona
                  Aniela Salawa (ur.1881 Siepraw - zm.1922 Kraków)  [7]
                  od 1937 r. mieszkał : Rabka, pracował jako adwokat i radca prawny zakładu zdrojowego
            C2. Kazimiera Bossowska (ur.1885 Bistuszowa - zm.1967 Bistuszowa, poch. Ryglice)
                  m.(śl.1905) N. Kotarbiński (Korabiński) (ur.1882 - zm.1932)
            C3. Ksawera Katarzyna Bossowska (ur.23.05.1887 Bistuszowa - zm.25.09.1963)
                  poch. Kraków – grób rodziny Mally) [w tym grobie : Maria Griesswald (1924 – 2005)]
                  1 m.(śl.1918 Ryglice) N. Pollak (ur.1896 - zm.1918)
                  2 m.(śl.1922 Brzesko) Roman Griesswald (ur.8.07.1883 Chmielów k. Tarnobrzega - zm.1940) 
                         zamordowany w Charkowie, poch. cm. Piatichatki, cm. Ofiar Totalitaryzmu,
                         inż. rolnik, wł. dóbr Józefów, Koniecpol, Ślęzaki, pow. Tarnobrzeg,
                         wł. gorzelni we wsi Dąbrowica (pow. Tarnobrzeg, dzierżawca Chmielowa od hr. Tarnowskiego
                         Ukończył gimnazjum w Krakowie.
                         Por. posp. rusz. Absolwent Wyższej Szkoły Agronomicznej w Wiedniu. 
                         W czasie I wojny światowej, jako oficer austriacki, walczył w obronie twierdzy Przemyśl 
                         i po jej kapitulacji dostał się do niewoli rosyjskiej w Taszkiencie. 
                         W 1921 r. powrócił z niewoli i otrzymał przydział do 10 dyonu tab., 
                         przy czym został zweryfikowany w stopniu ppor. 
                         W 1922 r. wybudował w Józefowie nowy dwór.
                         Od 1933 r. oficer pospolitego ruszenia. 
                         W 1939 r. zmobilizowany do 10 dyonu tab.
                         Rodzeństwo Romana : 
                         1/ Teodora Griesswald (ur.1872 Jadachy, par. Miechocin - zm.1940), 
                             mąż  Julian Wronka (ur.1875 - zm.1948), adwokat w Mielcu, s. Leona i Amalii z d. Kędzierska
                             Dzieci : Jan Bogdan Wronka (ur.1901 Czarna Wieś, par. Kraków, św. Szczepan)
                             Maria Anna Wronka (ur.4.08.1909 Mielec)
                         2/ Maria Griesswald (ur.1875 Józefów - zm.1954), 
                             mąż  Mieczysław Sołtysik (ur.1874 Rymanów - zm.1920 Stryj, Ukraina)
                         3/ Honorata Griesswald (ur.1877 Jadachy - zm.16.02.1906 Chmielów, poch. Ślęzaki)
                             1 mąż (śl.1899) N. Pecek (ur.1872 - zm.1900),
                             2 mąż (śl.1904) Stanisław Nieszczyński (ur.1875 - zm.1925), adwokat w Mielcu
 
                           Roman Griesswald (1883 - 1940)
 
                         ojc. Jan Griesswald (ur.1840 - zm.1919 Józefów, Dąbrowica k. Tarnobrzegu),
                                poch. Ślęzaki, Dąbrowica
                                s. Jana Griesswalda (ur.1800 Veseli nad Moravou, o. Hodonin - zm.1874 Veseli)
                                i Franciszki Janiny Machacek (ur.1820 Veseli - zm.1891 Veseli)
                         mat.(śl.1874) Anna Michalik (ur.1853 Jadachy k. Chmielowa - zm.23.01.1929), 
                                poch. Ślęzaki, Dąbrowica
                                (wg bazy Mormonów : Anna Michalek, wg innych źródeł Anna Michalak),
                                c. N. Michalek (ur.1825 - zm.1875) i Antoniny N. (ur.1825 - zm.1895)
                  Dzieci (Griesswald) : 1 (Maria)
                  D1. Maria Griesswald (ur.22.03.1924 - zm.14.05.2005), poch. Kraków, cm. Rakowicki
 
                        [powiększ]
                  Kraków, cm. Rakowicki, grób rodziny Mally, pochowani : Edward Mally (ur.1849 – zm.31.07.1922),
                  Michalina Mally z d. Gluckler (ur.9.03.1854 – zm.1.01.1910), Kamil Mally (ur.1872 – zm.19.12.1916),
                  Józef Pollak (ur.18.02.1882 – zm.13.03.1947) [dr filozofii, literat, s. Hermana P. i Beaty z d. Czerska], 
                  Roman Griesswald (ur.1883 – zm.1940), symbolicznie,
                  Zofia Pollak z d. Mally (ur.12.02.1886 – 5.03.1974) [żona Józefa Pollak], 
                  Ksawera Greisswald z d. Bossowska (ur.23.05.1887 – zm.25.09.1963), 
                  Maria Szlezak (ur.1896 – zm.5.03.1917),
                  Zofia Mally (ur.1915 – zm.16.08.1917), Maria Griesswald (ur.22.03.1924 – zm.14.05.2005),
                  Longin Przepióra (ur.24.01.1928 – zm.23.02.2000), Andrzej Eder (ur.4.11.1953 – zm.1.08.2019)
 
            C4. Jan Bogusław Bossowski (ur.19.05.1889 - zm.6.12.1907, poch. Ryglice) [fot. grobu]
            C5. Stanisław Ignacy Bossowski (ur.29.08.1893 Bistuszowa - zm.1973 Pszczyna)
                  ż. (śl.1932 Krzeszowice) Helena Henoch (ur.1907 Krzeszowice - zm.1965 Pszczyna)
                  ojc. Józef Henoch (ur.1867 Tarnów - zm. 1938 Krzeszowice)
                  mat.(śl.1906) Maria Ewa Reklewska h. Gozdawa (ur.1883 Krużlowa - zm.1918 Krzeszowice),
                          c. Eustachego Józefa Wojciecha Henoch (ur.20.10.1840 Czarny Potok) 
                          Heleny Zofii z d. Głębocka h. Lubicz
                  [Rodzeństwo Heleny Henoch : Józef Henoch (ur.1906 - zm.1980)]
            C6. Zdzisław Aleksander Bossowski (ur.1.08.1898 Bistuszowa - zm.17.10.1944 Rzepiennik, 
                  przysiółek Dąbry)
 
                        [powiększ]
                  Fot 1. Zdzisław Bossowski ps. „Kajetan” (1898 – 1944)
                  Fot 2. Ryglice, tablica upamiętniająca poległych żołnierzy AK w kompanii Regina 
                           (przedsionek kościoła po prawej stronie) [fot. Andrzej Mleczko]
 
                  Bossowski Zdzisław ps. „Kajetan” (ur.1.08.1898 Bistuszowa - zm.17.10.1944, poległ w Dąbrach), porucznik.
                  Po kampanii wrześniowej zorganizował w Bistuszowej placówkę ZWZ, a następnie AK. W akcji „Burza”
                  otrzymał przydział w sztabie I batalionu pp AK jako oficer wywiadu. Przeszedł z batalionem cały szlak
                  bojowy. Po bitwie pod Jamną , 29.09.1944, objął dowództwo nad plutonem „Regina II”, który prowadził
                  samodzielną działalność dywersyjną. Oddział w dniu 17.10.1944 r. został rozbity, porucznik Bossowski
                  zginął wraz z 17 żołnierzami.
 
                  ż. Irma Habicht (ur.9.10.1904 - zm.9.09.1983)
                  ojc. Ernest Artur Habicht (ur.2.01.1874 Niedomice, pow. Tarnów - zm.25.03.1957 Kraków) [PSB],
                         s. Wilhelma H. (ur.1833 Bernburg, Niemcy - zm.1898) [PSB]
                         i Wandy Elżbiety Fihauser h. wł. (ur.+/-1840] – c. Henryka F. i Eleonory Wojnarowicz (zm.1786)
                  mat. Amalia Niemczewska (ur.31.08.1879 Oświęcim - zm.1971), 
                         c. Franciszka Salezego Niemczewskiego (ur.29.01.1841 - zm.6.02.1912)
                         i Marii Irmy z d. Trzcińska (ur.9.02.1844 - zm.21.12.1929) – c. Dominika i Julii Zonberg - Galwitz
                 
            [zob. linia Myszkowskich z par. Ryglice !], [pkt 5.3]
 
 A8. Jan Feliks Jakub Myszkowski (ur.30.05.1830 Wola Kosnowa i Piskulina, par. Łącko - zm.15.05.1902), 
       poch. w Tymbarku, właściciel dóbr Łukowica (wzm.1855 r.),
       dzierżawca części Świdnika, członek Rady Powiatowej w Limanowej (wzm.1897 - 1902 r.),
       od 1896 r. członek Towarzystwa „Kółek Rolniczych”,
       kolator kościoła w Tymbarku, przewodniczący Tymbarskiej Rady Szkolnej, 
       przewodniczył Radzie Parafialnej
       ż.(śl.13.02.1855 Jadowniki k. Brzeska) Waleria Borkowska (ur.1834 - zm.6.07.1896, poch. w Tymbarku)
       ojc. Franciszek Feliks Borkowski [ur.+/-1805]
       mat. Anna Hladik [ur.+/-1805]
 
         [powiększ]
       Jan Myszkowski z synami Józefem i Stanisławem
 
       Dzieci : 4 ( Feliks, Stanisław, Józef, Zofia )
       B1. Feliks Ludwik Stanisław Myszkowski (ur.2.12.1855, par. Jadowniki - zm.po 1934]
             [prawdopodobnie to Feliks Myszkowski (zm.21.11.1940), poch. Tarnobrzeg, 
             par. PW. Wniebowzięcia NMP, fot. grobu]
             mieszkał : 1887 r. Modliszewice, 1888 r. Piła w par. Końskie, 1892 r. Kościeliska w par. Końskie
             zarządca w Tarnowie i w Dzikowie (Dzików - ob. dzielnica Tarnobrzegu) 
             [u hr.Tarnowskiego] i w Gumniskach k. Tarnowa [u ks. Sanguszki]
             1901 r. członek Towarzystwa handlowo - przemysłowego w Tarnobrzegu
             1904 r. rządca dóbr Wymysłowo (pow. Tarnobrzeg) (wzm.1904 - 1910)
             1914 r. zaprzysiężony taksator dóbr, Dzików [Szematyzm 1914 r.]
             ż.(śl.21.02.1887 Bawaria, par. Końskie) Katarzyna Ossowska (Osowska) (ur.1864 Miechocin, par. wł.)
             [Miechocin – ob. dzielnica m. Tarnobrzeg]
             [świadkowie ślubu : Stefan Szejna, lat 42 i Polikarp Boratyński, lat 32 – mieszczanie w m. Końskie]
             mieszkała : 1887 r. Bawaria, par. Końskie
             ojc. Józef  Ossowski [ur.+/-1840]
             mat. Anna (Maria) Sabat [ur.+/-1840]
 
             Dzieci : (Helena, Stanisław, Zofia, Józef, Leon, Jerzy, Julian)
             C1. Helena (Zofia Helena) Myszkowska h. Jastrzębiec (ur.27.05.1885 Nowy Sącz - zm.1972)
 
                     Helena z d. Myszkowska 1-vo Laurans, 2-vo Uruska (1885 – 1972)
                   [MyHeritage, Ewelina Anna Sobolewska]
 
                  1 m.(śl.1905) Andrzej Karol Mieczysław zw. Mieczysław du Laurans 
                        (ur.1874 Bistuszowa - zm.1919 Bistuszowa), postrzelony wcześniej na polowaniu, 
                        poch. Ryglice, dziedzic d. Kozłów
                        [Kozłów – dawniej przysiółek w Bistuszowej, ob. część m. Tuchów, nazywana Kopaliny]
                        [świadkowie ślubu : Stefan Rychter h. Pelikan i Bolesław Bossowski h. Ślepowron]
                        od 1862 r. uczeń Kolegium oo. Jezuitów w Chyrowie
                        ojc. Wilhelm du Laurans h. wł. (ur.23.09.1835 Kraków - zm.ok.1905), 
                              oficer w powstaniu styczniowym w Warszawie w 1863 r.,
                              s. Oskara Laurans (ur.1812 Radom ) (powstaniec 1830 r.)
                              i (śl.1832 Kraków) Aurelii Zofii Marii Voltaire (ur.ok.1811 Szczurowa - zm.27.04.1885 Warszawa)
                              c. Mayrycego Voltaire i Zofii
                        mat.(śl.1873 Bistuszowa) Ewa Rychter h. Pelikan (ur.1850 - zm.1920 Bistuszowa, poch. Ryglice
                              1915 r. właścicielka dóbr Bistuszowa, dworu „na Kozłowie”,
                              c. Andrzeja R. (ur.1825 - zm.1893) i Karoliny de Toth h. Łabędź (zm.1908)
                              [Andrzej Rychter – zob. wyżej]
 
                               [powiększ]
                        Ryglice, grób rodziny Laurans (Wilhelm, Ewa, Mieczysław)
 
                  2 m.(śl.1921) Konstanty Uruski h. Sas (ur.27.05.1895 - zm.1965)
                         porucznik kawalerii Legionów Piłsudskiego, starszy ułan
 
                           Konstanty Uruski (1895 – 1965) [MyHeritage, Ewelina Anna Sobolewska]
 
                  Dzieci (Laurans) : (Maria, Janina, Andrzej, Barbara) [Informacje : Tomasz Wantuch]
                  D1. Maria du Laurans (ur.30.05.1906 Bistuszowa, ar. Ryglice - zm.20.08.1990), poch. Ryglice
                        m. Władysław Jękot (ur.21.03.1903 - zm.27.08.1973), poch. Ryglice
                        [w tym samym grobie : Maria Kras (ur.13.05.1928 – zm.21.07.1998)]
                  D2. Janina du Laurans (ur.1907)
                        m. Marian Mróz [ur.+/-1905], artysta malarz w Tuchowie i Burzynie
                  D3. Andrzej du Laurans (ur.7.10.1908 Zielonka, pow Przemyśl - zm.26.09.1982), poch. Tarnów
                        uczeń w Chyrowie, instruktor nauki jazdy w Tarnowie
                        ż. Stanisława Molczyk (ur.21.01.1921 - zm.1.09.1976) mieszkali i pochowani : Tarnów [fot. grobu]
                  D4. Barbara du Laurans (ur.1915 - zm.1993)
                        m.(śl.9.05.1934) Tadeusz Wantuch (ur.10.07.1913 Tuchów - zm.1984), nauczyciel z Tuchowa,
                        mieszkali w majątku Kozłów w Bistuszowej (skąd pochodziła żona),
                        od 1936 r. kierownik szkoły na Wołyniu. 
                        Uczył m.in. w miejscowościach : Kołosów, Przemurówka, Szpikołosy.
                        ojc. Leon Wantuch (ur.11.04.1886 Burzyn - zm.15.03.1966 Tuchów), hallerczyk i mistrz masarski
                        mat. (śl.1911 Tuchów) Waleria Pater (ur.1894 Tuchów - zm.16.03.1971)
 
                          Leon Wantuch (1886 – 1966)  [powiększ] [fot ze strony „Urodzeni w Burzynie”]
 
                        Inne dzieci Leona i Walerii : 1 (Bolesław, Maria)
                        1/ Bolesław Wantuch (ur.1912 - zm.6.10.1981)
                        2/ Maria Wantuch (ur.1912)
                            m. Stanisław Hudyka (ur.1913), dzieci : 4 (Andrzej, Antoni, + 2 dzieci)
 
             C2. Stanisław Myszkowski (ur.7.05.1888 Piła, par. Końskie - zm.1963)
                   [chrzestni : Stefan Szejna i Waleria Lewańska, świadkowie : Wojciech Rogoziński, lat 56
                   i Walenty Dzwonnik, lat 30 – obaj mieszkali : Piła]
                   ż. Sabina Bruch (ur.22.10.1892, par. Grybów - zm.1965)
                   Dzieci :
                   D1. Maria Myszkowska (ur.1915 - zm.10.01.2002), poch. Kluczbork
                         m.(śl.1942) Mieczysław Stachnik (ur.21.05.1912, par. Gołonóg - zm.18.03.1984), poch. Kluczbork
                         Dzieci : 3 (N. Łobos, N. Kaczmarz, N.)
             C3. Zofia Cecylia Myszkowska (ur.15.05.1890 Browary, par. Końskie)
                   [chrzestni : Jan Rudlicki, kasjer kasy hr. Tarnowskiego i Julia Piątkowska,  
                   asystowali : Władysław Piątkowski i Cecylia Strzembosz]
             C4. Józef Myszkowski (ur.26.09.1892 Kościeliska, par. Końskie), mieszkał : Dzików
                   [chrzestni : Antoni Bucielski i Julia Klawisz], [LN Końskie, akt 361/1892]
                   20.03. 1914 r. wyemigrował do USA Józef  Myszkowski z Dzikowa (ur.1892), lat 22]
             C5. Leon Myszkowski (ur.13.08.1895 Słopnice, par. wł.), w akcie chrztu, matka : Maria
             C6. Jerzy Myszkowski (ur.3.07.1899, chrzest 13.11.1899 Lwów, par. św. Mikołaja)
                   [chrzestni : Jakub Osowski, urzędnik pocztowy, Helena Kowalewska]
             C7. Julian Myszkowski (ur.20.08.1901 Stubienko, chrzest 18.09.1901 - zm.21.10.1973)
                   [chrzestni : Adolf Mroczkowski i Maria N.]
                   mieszkał : Trześń k. Sandomierza
                   wykształcenie : 4 kl. Gimnazjum (Tarnobrzeg) (wzm.1916 - 1916),
                   uczeń Szkoły Rolniczej, służył w 17 pp. - oddział karabinów maszynowych,
                   15.07.1920 r. zgłosił się jako ochotnik do Dzikowa na apel Rządu Obrony Narodowej,
                   przynależał do oddziału konnego ochotników
 
                   
                   Ochotnicy Dzikowscy 1920 roku [„Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” nr 26, 2005 r.]
    
       B2. Stanisław Walezy Myszkowski [s. Jana i Walerii Borkowskiej]
            (ur.21.04.1858 Świdnik w par. Łukowica, chrzest 27.04.1858 Świdnik - zm.11.09.1919, poch. Hruszowice)           
            [wg innych źródeł (francuskich), Stanisław - Walerjan Jastrzębiec Myszkowski 
            i żona Salomea Salabura (1933 r.)]
            [wg innych źródeł : Stanisław Myszkowski (ur.1852 - zm.1918)]
            [wg Stanisława Wcisło z Tymbarku – Stanisław Myszkowski (ur.1855)]
            [wg Bazy Mormonów : Stanisław Myszkowski, chrzest 27.04.1858 Świdnik]
            wł. majątków : Hruszowice [8] k. Stubna [9], wł. dworu w Świdniku  k. Nowego Sącza [10]
            1897 r. sędzia przysięgły przy c.k. Sądzie Obwodowym w Przemyślu [„Echo Przemyskie” nr 32 z 27.04.1897 r.],
            1907 r. Urzędnik Kasy Zaliczkowej, skarbnik Tow. Pomocy Zaliczk. (wzm.1906 r.),
            Galicyjskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie we Lwowie, Oddz. Jaworów, członek (wzm.od 1907 r.)
 
              Stanisław Myszkowski (1858 – 1919)
    
              Tablica na ścianie Kaplicy Myszkowskich w Hruszowicach
            (zdjęcie : p. Izabela Radziszewska – Kozłowska, 2009 r.)
            [Jan Myszkowski (ur.1892 - zm.1918), Józef Myszkowski (ur.1883 - zm.1914), 
            Stanisław Myszkowski (ur.1891 - zm.1919) – synowie Stanisława]
          
            1 ż.(śl.ok.1884) Józefa Maria Salabura (ur.1864, chrzest 16.02.1865 Męcina - zm.2.11.1894 Hruszowice)
            2 ż.(śl.ok.1895) Salomea Salabura (ur.1867 - zm.1.09.1941), (siostra porzedniej żony)
            ojc. Jan Salabura [ur.+/-1840 - zm.po 1906], nauczyciel, mieszkał : 1906 Męcina
            mat. Katarzyna Kossecka (Kosecka) h. Rawicz (ur.1847 - zm.1918, poch. Szczepanów k. Tarnowa)
            [Rodzice Katarzyny Kosseckiej : Tomasz Kossecki z Kossocic h. Rawicz (ur.1802 - zm.1882 Łukowica)
            i Karolina Bossowska h. Ślepowron (ur.21.11.1822 - zm.27.11.1907, poch. Szczepanów k. Tarnowa)
            – c. Stanisława B. i Barbary z d. Janicka]
            Dzieci : co najmniej 18 
            ( 6 synów kształciło się w Chyrowie u OO. Jezuitów, 8 córek kształciło się u SS. Niepokalanek )
 
            Dzieci z 1 żony (Józefy Salabura) : 8 (Józef, Maria, Stefan, Helena, Anna, Zofia, Elżbieta, Jan )
            C1. Józef Myszkowski (ur.1883 - zm.12.08.1914, poch. Hruszowice), lat 31
                  właściciel dóbr Kobylnica Ruska (hodowla bydła), 
                  inspektor hodowlany Towarzystwa Gospodarskiego
                  zmarł skutkiem nieszczęśliwej pomyłki
                  [Kobylnica Ruska (w latach 1977 – 1981 Kopytów Dolny), wieś w Polsce, woj. podkarpackie,
                  powiat Lubaczów, gmina Wielkie Oczy]
                  1902 r. - Józef Jastrzębiec Myszkowski ze Świdnika otrzymał świadectwo dojrzałości 
                         w Zakładzie Naukowo - Wychowawczym OO. Jezuitów w miejscowości Bąkowice pod Chyrowem (Ukraina)
 
                        
                  „Kurjer Lwowski” nr 10 z 28.12.1914
 
            C2. Maria Waleria (Anna) Myszkowska (ur.11.09.1884 - zm.15.09.1958), poch. Grywałd
                  m.(śl.8.04.1913 Hruszowice) 
                  Marian Zdzisław Sienicki (Siennicki) (ur.8.12.1874 - zm.16.08.1956 Grywałd)
                  prawnik, pracownik banku lwowskiego,
                  ojc. Felicjan Sienicki [ur.+/-1850]
                  mat. Eleonora Pawłowska [ur.+/-1850]
                  bezdzietni
            C3. Stefan Myszkowski (ur.5.07.1886 - zm.21.12.1956), poch. Kraków, cm. Rakowicki [zob. pkt 3.4]
                  inż. leśnik, pracował na Pomorzu w ok. Chojnic
                  właściciel dóbr Jankowice w woj. lwowskim [ 6 km na SW od Jarosławia ]
                  1899 r. - uczeń c.k. Gimnazjum w Przemyślu (wzm.1899 -1904)
                  1907 r. - Stefan Ludwik Myszkowski, uczeń c.k. Gimnazjum w Rzeszowie
                  1918 r. - inż., nadleśniczy, Nadleśnictwo Drewniaczki, Zelgoszcz, pow. Starogard (Pomorze) [1931 - 1936]
                  1924 r. - nadleśniczy z Dębowa (Pomorze)
                  ż. Maria Józefa Rozalia Strzelecka h. Jastrzębiec (ur.18.01.1892 Złoczów - zm. tragicznie 15.03.1945) 
                  pochowana : Tymbark [przypis 14], grób symboliczny : Kraków [zob. pkt 3.4]
                  [chrzestni : Wiktor Strzelecki i Rozalia Bronisława Homme, wdowa po Tomaszu, dr medycyny], [LN, s.46]
                  właścicielka maj. w pow. stanisławowskim, 
                  Od 1944 r. wraz z synem Andrzejem mieszkała w Tymbarku we dworze Zofii Turskiej. 
                  W czasie tego pobytu czynnie uczestniczyła w działaniach tutejszej placówki AK.
                  Razem z Danutą Turską prowadziła pocztę podziemną (jeden z oddziałów) Inspektoratu „Niwa”, 
                  zaś od roku 1944 również szpitalik partyzancki na Zęzowie (na osiedlu „Zarąbki”) 
                  w domu leśniczego lasów dworskich, Antoniego Pachowicza.
                  Działała pod pseudonimami „Paź” i „Trzecia”.
                  ojc. Tadeusz Stanisław Onufry Antoni Strzelecki h. Jastrzębiec (ur.12.06.1861 Lwów - zm.5.07.1933), 
                         poch. Lwów, cm. Łyczakowski, ziemianin, Radca Stanu, mieszkał : 1888 r. Lwów, plac Batory 41
                         [fot. grobu Tadeusza S. : strona „Genealogia okiem”]
                         s. Wiktora Piotra Strzeleckiego (ur.27.02.1837 - zm.14.02.1902), poch. Lwów, cm. Łyczakowski,
                         Radcy C.K. Wyższego Sądu Krajowego [fot. grobu Wiktora S. : strona „Genealogia okiem”]
                         i Aurelii z d. Złotnicka [ur.+/-1845 - zm.po 1887]
                  mat.(śl.29.09.1888 Złoczów, LN, skan 117) Józefa Maria Homme (ur.1869 Złoczów), 
                          c. Tomasza Homme [ur.+/-1840 - zm.1887/1892], dr medycyny 
                          i Rozalii Bronisławy z d. Sanderska [ur.+/-1840 - zm.po 1892]
                  [Rodzeństwo Tadeusza Strzeleckiego :
                  1/ Zygmunt Wiktor Strzelecki (ur.15.10.1864 Brzeżany - zm.12.11.1924 Lwów), poch. cm. Łyczakowski,
                  pułkownik cesarskiej i królewskiej armii, generał dywizji Wojska Polskiego (zob. Wikipedia, PSB),
                  ż. Maria Seyfarth (ur.+/-1865), c. Gustawa Seyfarth (ur.ok.1840 - zm.26.03.1923 Lwów), cm. Łyczakowski,
                  księgarza, nakładcy [PSB] i Marii Romaszkan (ur.ok.1848 - zm.13.02.1917 Lwów, poch. cm. Łyczakowski.
                  2/ Jadwiga Antonina Kunegunda Strzelecka (ur.1868 Złoczów)
                  i mąż (śl.8.09.1885 Złoczów, LN, skan 5) Eugeniusz Zygmunt Zwisłocki (ur.1855 Chodorów, distr. Bóbrka),
                  s. Piotra i Józefy z d. Wisłocka (LN Złoczów, 1887, skan 80)]
                  [Rodzeństwo Marii Strzeleckiej : Tadeusz Marian Wiktor Tomasz Strzelecki (ur.31.08.1889 Złoczów - zm.1915),
                  inżynier agronom], [LN Złoczów, skan 137]
                  Dzieci Stefana i Marii Józefy : (Andrzej)
                  D1. Andrzej Myszkowski (ur.5.05.1924 - zm.6.05.2006), poch. Kraków, cm. Rakowicki
                        lekarz chirurg w Kielcach
                        Podobnie jak Wojciech Myszkowski, po ukończeniu podchorążówki, 
                        działał w „Trzosie”, pod psudonimem „Tatar”.

                        [być może to Andrzej Tadeusz Stanisław Myszkowski [ur.+/-1925],

                        uczeń Liceum i Gimnazjum Koedukacyjnego im. Antoniego Malczewskiego w Sokalu

 
                       
                  Kraków, cm. Rakowicki [fot. Monika Wcisło, Bielsko Biała, 2020 r.]  [powiększ]
 
            C4. Helena Myszkowska (ur.28.12.1887 Świdnik - zm.15.12.1926 w Krakowie, poch. w Nowym Sączu)
                  „siostra Ilona od Pana Jezusa”
                  [Źródło : Ewa Jabłońska - Deptuła „Niepokalanki w polskim trwaniu” Niepokalanów 1993 r.]
                  1896 r. Ilona Myszkowska, Nowy Sącz, Prywatne żeńskie gimnazjum im. Królowej Korony Polskiej 
                  SS. Niepokalanek w Białym Klasztorze [„Spis nauczycieli ...” 1926 r.]
            C5. Anna Bronisława Myszkowska (ur.8.07.1889)
                  m. (śl.30.01.1909 Hruszowice) Tadeusz Turski (ur.13.05.1875), inżynier
                  [świadkowie ślubu : Józef Myszkowski i Karol Turski, brat]
                  ojc. Stanisław Turski [ur.+/-1835], powstaniec stycznowy 1863 r. [12] 
                  mat.(śl. Zurych) Tekla Ginawska [ur.+/-1840]
                  Dzieci (Turscy) : 3 (Maria, Stanisław, Przemysław) [informacje : Stanisław Wcisło z Tymbarku]
                  D1. Maria Bronisława Jadwiga Zofia Turska 
                        (ur.2.02.1910, chrzest : 10.04.1910 Hruszowice - zm.20.06.1998)
                        [chrzestni : Bronisław Janowski, inspektor rolny 
                        i Jadwiga Myszkowska, żona Józefa Myszkowskiego – wł. Tymbarku i Stubna]
                        m. Janusz Rakowski (ur.18.11.1902 Godziszewo, pow. Janów Podlaski - zm.1996) 
                        przed wojną dyrektor gabinetu wicepremiera i ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego,
                        po II wojnie światowej jeden z liderów emigracji polskiej w Szwajcarii.
 
                          [powiększ]
                        Grupa posłów. Widoczni m.in. minister skarbu Eugeniusz Kwiatkowski (z prawej), szef Gabinetu
                        Ministra w Ministerstwie Skarbu Janusz Rakowski (z lewej), Warszawa 25.10.1935 r.
 
                  D2. Stanisław Konrad Turski (ur.28.01.1912 - zm.28/29.08.1942), pochowany : Lourain (Belgia)
                        Ukończył Politechnikę Lwowską. Po klęsce wrześniowej przedostał się do Francji, a następnie do Anglii, 
                        gdzie ukończył kurs pilotażu i rozpocza loty bojowe na bombowcach typu Wellington. W 1942 r. został
                        zestrzelony nad Belgią i zginął wraz z całą załogą samolotu. Pochowany został na cmentarzu wojskowym
                        w miejscowości Lourain k. Brukseli.
                        ż. Barbara Jossé [ur.+/-1915]
 
                        
 
                        
 
                        Załoga samolotu : Stanisław Konrad Turski (ur.28.01.1912), Jan Stanisław Korepta (ur.13.06.1916),
                        Jan Tadeusz Klocek (ur.17.10.1915), Kazimierz Maciej Górny (ur.4.01.1920),
                        Czesław Poniatowski (ur.21.04.1915).
 
                  D2. Przemysław Turski (ur.1919 Lwów) 
                        W Tymbarku zaangażowany w prace Ruchu Podziemnego. Po przyjeździe do Szwajcarii,
                        jako obywatel tego kraju, został przydzielony do służby w Sztabie Głównym Andermatt. 
                        Ze względu na znajomość języków słowiańskich pracował w sekcji prasowej i radiowej do końca wojny. 
                        Po jej zakończeniu studiował ekonomię polityczną na Uniwersytecie w Zurichu. 
                        Studia ukończył w 1948 r. z tytułem doktora i przeniósł się do Genewy, gdzie rozpoczął pracę zawodową.
                        Przez wiele lat pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Polaków w Genewie. 
          
            C6. Zofia Karolina Myszkowska (ur.2.10.1894, chrzest 29.10.1894 Stubno - zm.31.12.1972)
                  poch. Kraków - Salwator, cm. parafialny [fot. grobu]
                  [chrzestni : Stanisław Ruczka i Maria Klein]
                  m.(śl.2.10.1917 Hruszowice) Jan Roman Tyrała (ur.28.07.1886 - zm.29.07.1957),
                  poch. Kraków - Salwator, cm. parafialny [fot. grobu]
                  inż. specjalista budowy mostów, hydrotechnik, mieszkał w Krakowie, ul. Chopina
                  ojc. Michał Tyrała (ur.1850 Owsianka, par. Marcyporęba), s. Wojciecha i Agnieszki Medor
                  mat.(śl.1881 Kraków, św. Szczepan) 
                         Urszula Fajkisz (ur.25.10.1861 Przytkowice - zm.10.01.1948), 
                         poch. Kraków - Salwator razem z synem Henrykiem), 
                         c. Jana F. i Alojzy Kirsch
                  [Michał i Urszula mieszkali : 1881 r. Polanka Wielka k. Oświęcimia, 
                  syn Henryk Tyrała (ur.21.05.1881 Polanka Wielka - zm.21.09.1950)
                  poch. Kraków - Salwator, cm. parafialny]
                  Jan Tyrała i Zofia Myszkowska bezdzietni.
 
            C7. Elżbieta Myszkowska (ur.31.10.1898 Hruszowice - zm.29.10.1982), poch. Jarosław
 
                    Elżbieta Kisielewska z d. Myszkowska (1898 – 1982)
 
                  m. Zygmunt Kisielewski h. Jelita (ur.22.11.1890, par. Wiśnicz k. Bochni - zm.10.08.1964 Jarosław) 
                  dzierżawca majątków biskupich Zadąbrowie i Zadymne k. Przemyśla
                  ojc. Stanisław Marian Adolf Kisielewski (ur.26.04.1862 Gręboszów - zm.17.12.1924 Radymno)
                         mieszkał w majątku Radymno k. Przemyśla
                  mat. Helena z d. Kisielewska h. Jelita (ur.1871 Stradomka, pow. Bochnia - zm.29.02.1948 Radymno)
                          c. Józefa Kisielewskiego (ur.1812 - zm.1894), dzierżawcy wsi Stradomka
                          i (śl.19.05.1847 Wielka Wieś, par. Wojnicz) 
                          Karoliny z d. Klewska h. Sulima (ur.21.01.1828 Raciechowice - zm.1917)
                          [Inne dzieci Józefa Kisielewskiego i Karoliny z d. Klewska :
                          1/ Henryk Kisielewski (ur.25.10.1847 Zakliczyn nad Dunajcem - zm.24.12.1898 Gorlice) 
                              pedagog, redaktor [PSB]
                              i żona (śl.16.08.1879 Świegocin, par. Korzenna) 
                              Mirosława Bromirska (ur.26.12.1859 Warszawa - zm.1935), poch. Kraków, cm. Rakowicki
                              c. Adama i Józefy
                          2/ Józef Franciszek Ksawery Teodor Kisielewski (ur.15.08.1850 Paleśnica)
                          3/ Adolf Marcin (Maria) Kisielewski (ur.22.09.1852 Paleśnica - zm.1924), ekonom, Mogilno,
                              i żona Anna Hetper (ur.17.11.1866 Jodłówka, gm. Rzezawa - zm.8.01.1958, poch. Nowy Wiśnicz)
                          4/ Marianna Józefa Anna Joanna (ur.23.02.1854 Paleśnica), 
                              i mąż (śl.1875 Świegocin) Aleksander Józef Koczanowicz h. Nałęcz (ur.1853)
                              [Rodzice : Sabinus Józef Koczanowicz (ur.21.02.1805 Korzenna - zm.1862)
                              i Antonina Żurowska h. Leliwa]
                          5/ Karol Boromeusz Rafał Kisielewski (ur.24.10.1855 Lipnica Wielka k. Grybowa)
                          6/ Józefa Florentyna Kisielewska (ur.24.02.1857 Lipnica Wielka - zm.28.06.1858 Lipnica Wielka)
                          7/ Emilia Barbara Kisielewska (ur.13.11.1858 Lipnica Wielka - zm.13.03.1861 Lipnica Wielka)
                          8/ Anna Aniela Kisielewska (ur.27.11.1860 Lipnica Wielka - zm.16.03.1861 Lipnica Wielka)
                          9/ Józefa Antonina Kisielewska (ur.6.03.1862 Lipnica Wielka - zm.26.09.1946 Muszyna) 
                              i mąż Leopold Hetper [ur.+/-1860 prawd. Dąbrówka, par. Okulice], notariusz, s. Jana i Karoliny Fiszer,
                              w 1891 r. mieszkali : Brzesko
                          10/ Stanisław Kisielewski (ur.1867 - zm.28.03.1937 Jarosław), 
                               dyrektor lasów ordynacji Czartoryskich w Sieniawie
                               i żona Olimpia Nesterowicz (ur.26.03.1869 - zm.11.03.1936), c. Władysława i Marii z d. Sitowska,
                               w 1894 r. mieszkali : Futory, par. Oleszyce]
 
                         Stanisław i Helena Kisielewscy
 
                  Dzieci (Kisielewscy) : 3 (Maria, Władysław, Stanisław)
                  D1. Maria Kisielewska (ur.31.10.1919 - zm.22.07.2009), poch. Kraków - Salwator, cm. parafialany
                  D2. Władysław Kisielewski (ur.15.06.1922 - zm.20.05.1991 Jarosław)
                        ż. Anna Chrz (ur.8.02.1920 - zm.31.12.1987 Jarosław)
                  D3. Stanisław Kisielewski (ur.12.01.1924 Skołoszów), członek AK, po aresztowaniu przez UB otrzymał
                        wyrok śmierci, zamieniony na 15 lat we Wronkach i Rawiczu
                        ż.(śl.10.08.1949 Kraków, św. Katarzyny) Iwona Kozakiewicz (ur.25.07.1931 - zm.23.03.1999 Kraków),
                        poch. cm. Rakowicki, kw. LXXX1, rz.9, m.27
 
                  
                  Jarosław, grób rodzinny Kisielewskich
                  Pochowani :
                  Stanisław Kisielewski (ur.1867 - zm.28.03.1937), dyrektor lasów
                  Olimpia Kisielewska z d. Nesterowicz (ur.26.03.1869 - zm.11.03.1936) [mąż Stanisław Kisielewski]
                  Zygmunt Kisielewski (ur.22.11.1890 - zm.10.08.1964), dzierżawca dóbr
                  Elżbieta Kisielewska z d. Myszkowska (ur.31.10.1898 - zm.29.10.1982)
                  Anna Kisielewska z d. Chrz (ur.8.02.1920 - zm.31.12.1987)
                  Władysław Kisielewski (ur.15.06.1922 - zm.20.05.1991)
 
            C8. Jan Stefan Myszkowski (ur.16.12.1892, chrzest 8.01.1893 Stubno - zm.26.08.1918, poch. Hruszowice)
                  [chrzestni : MD. Józef Myszkowski i MD. Jadwiga (z d. Marszałkowicz), żona]
                  uczeń średniej Szkoły Rolniczej w Czernichowie k. Krakowa (wzm.1912)
 
                  
                  „Sprawozdanie Wydziału Krajowego o krajowej średniej szkole rolniczej i folwarku w Czernichowie
                  za rok 1912/13”
 
                  
                  „Rolnik” nr 36, Lwów, 6.09.1918 r.
           
            Dzieci z 2 żony (Salomei Salabura) : co najmniej 10 (Tadeusz, Stanisław, Elżbieta, Władysława, 
            Jadwiga, Ludwika, Jadwiga, Roman, Janina, Marian) 
                           
            C9. Tadeusz Myszkowski (ur.25.04.1896 Hruszowice - zm. 5.05.1982 Bielsko Biała, poch. w Gliwicach)
                  [chrzestni 4.04.1896 MD. Józef Myszkowski i MD. Maria Myszkowska]
                  leśnik w maj. Hruszowice,
                  w 1933 r. zarządca maj. Zbydniów k. Tarnobrzega i Sandomierza (wł. Horodyńskich).
                  Po śmierci ojca w 1918 r. T. M. musiał przerwać studia w Hochschule fur Bodenkultur w Wiedniu
                  i zająć się gospodarstwem w Hruszowicach (ok. 1700 ha). 
                  Nikt z jego licznego rodzeństwa nie chciał podjąć się prowadzenia majątku, ponieważ budynek mieszkalny 
                  i budynki gospodarcze zostały zniszczone w czasie przemarszu wojsk austriackich i, ponadto w grę 
                  wchodziły spłaty rodzeństwa, które T. M. zrealizował do 1939 r. 
                  Majątek był typowo rolniczy o glebach średnich klas, mimo to, dzięki dużym wysiłkom gospodarczym, 
                  dobrze prosperował. Ziemie zostały zdrenowane, budynki wyremontowane.
                  W polu pracowało dziesięć czwórek, tj. czterdzieści koni roboczych. 
                  W latach międzywojennych T. M. pełnił funkcję
                  prezesa powiatowego ZZ oraz przewodniczącego oddziału BBWR.
                  Przez pierwsze dwa tygodnie wojenne we wrześniu 1939 r. był w oddziale broniącym Lwowa. 
                  Po poddaniu Lwowa Niemcom oddział został rozwiązany. 
                  Część rodziny, tj. matka, żona i troje dzieci, oraz  liczni krewni znajdujący się we dworze, zostali
                  obrabowani przez ludność ukraińską za przyzwoleniem Sowietów i musieli opuścić dom. 
                  Po przedostaniu się na teren GG, T. M. otrzymał posadę zarządcy u kuzyna żony Zbigniewa Horodyńskiego 
                  w Zbydniowie. W nocy z 24 na 25. 06.1943 r. rodzina Horodyńskich została wymordowana przez oddział  SS.
                  Po wojnie T. M. nie chciał pracować w PNZ. W 1945 r. znalazł zatudnienie jako główny księgowy 
                  w prywatnej odlewni metali w Gorzycach k. Sandomierza, a po jej upaństwowieniu w 1949 r. przeniósł się 
                  do Strzegomia w pow. świdnickim, gdzie pełnił funkcję kierownika działu finansowego 
                  w Jaroszowskich Zakładach Metali Ognotrwałych. 
                  Po zaangażowaniu T. M. do pracy dyrektor tego zakładu otrzymał telefon z komitetu powiatowego PZPR, 
                  aby T. M. zwolnić, dyrektor jednak odmówił wykonania tego polecenia. 
                  T. M. pracował tam do emerytury, tj. do 1961 r.
                  W Hruszowicach wszystkie budynki zostały rozebrane przez miejscową ludność. 
                  Wycięto również całkowicie drzewa w parku i w sadzie. 
                  Ziemie przejął Zespół Hodowli Zarodowej, nowe budynki pobudowano w odległości 2 km od byłego
                  gospodarstwa. W 1991 r. wiele hektarów ziemi leżało odłogiem.
                  T. M. zmarł w Bielsku Białej i pochowany został w Gliwicach w grobowcu rodzinnym.
                  1934 r. - członek Związku Chyrowiaków
 
                   Tadeusz Myszkowski (1896 - 1982)
                 
                 1 ż.(śl.1926) Barbara (Zofia Barbara) Podleska h. Bogoria (ur.6.04.1904 - zm.5.08.1954 Szczecinek), 
                      poch.w Gliwicach). współwłaścicielka majątku Hruszowice.
                      W 1939 r. uratowała się przed śmiercią ze strony Ukraińców, po wojnie w 1949 r. usunięta
                      z pracy za niewłaściwe pochodzenie  społeczne i poglądy polityczne.
                      ojc. Leon Edward Podleski (ur.24.09.1872 - zm.7.05.1948), s. Edwarda P. (ur.1845 - zm.1938)
                             i Felicji z d. Suchodolska h. Janina (ur.1845 - zm.1938), 
                             właściciel  majątku Czernielów Mazowiecki (pow. tarnopolski) 
                             Rodzice Edwarda Podleskiego :
                             ojc. Ignacy Andrzej Dionizy Podleski (ur.5.02.1783 - zm.1858), s. Antoniego P. (zm.1788), [PSB]
                                   i Apolonii z d. Obrąpalska
                             mat. Antonina Morawska h. Nałęcz (ur.+/-1785 - zm.1826)
                             Rodzice Felicji Suchodolskiej :
                             ojc. Leon Suchodolski
                             mat. Izydora Krzeczunowicz h. wł., c. Waleriana K. (ur.1790) [PSB) i Joanny Manugiewicz 
                      mat.(śl.25.06.1896 Lwów) Anna Cecylia Jordan - Rozwadowska h. Trąby 
                             (ur.13.06.1877 - zm.24.03.1951),
                             c. Stanisława Teodora R. (1840 -1893) i Jadwigi Chlibkiewicz (1850 - 1914)
                 2 ż. Gabriela Paprocka (ur.24.02.1910 - zm. 29.08.1985, poch. Gliwice)
                        ojc. Walenty Paprocki (ur.1871 - zm.1961), s. Walentego P. i Marianny
                        mat. Jadwiga Królikowska (ur.1879 - zm.1959), c. Marcina K. i Ewy Szczepanek
 
                   Cm. Gliwice [powiększ]
 
                Dzieci z 1 żony  : 3 (Anna, Jan, Piotr)
                D1. Anna Myszkowska (ur.27.08.1927 Hruszowice), pielęgniarka dyplomowana
                      m. Karol Rogawski (ur.6.01.1927 Bitków, pow. Nadworna, Ukraina - zm.1.09.1991, poch. Koszalin)
                      [Bitków = Biłków, par. rzym. - kat. Sołotwina, pow. Nadworna, woj. stanisławowskie,
                      XIX - XX wiek własność : Towarzystwo handlowe dla produkcji leśnej w Wiedniu]
                      lekarz chirurg, mieszkają w Koszalinie
                      ojc. Jan Kanty Marian Rogawski (ur.7.10.1860 - zm.17.01.1932, poch Ołpiny, par. wł.) [15]
                             [Informacja : Karol Rogawski, Wielka Brytania, wnuk]
                             właściciel majątku Ołpiny, który otrzymał od Karola Rogawskiego 
                             (chrzest 25.01.1820 Chruszczobród - zm.7.11.1888) zmarłego bezpotomnie w Ołpinach [15],
                             rotmistrz 10 pułku dragonów
                             [1 żona Jana Rogawskiego : Marianna Walter (ur.+/-1865), 
                             wg. M. Minakowskiego – Maria Politalska]
                      mat.(2 żona) Anna Ball [ur.+/-1865]
                      Dzieci : 1 (Karol) [Informacje : p. Karol Marian Rogawski]
                      E1. Karol Marian Rogawski
                            konsultant chirurg urolog, Halifax, Wielka Brytania
 
                              Karol Marian Rogawski
 
                            ż.(śl.1990 Johannesburg, Afryka Południowa) Cecile Frahm
                            Dzieci : 
                            F1. Alexandra Rogawska (ur. Leeds, Wielka Brytania)
                D2. Jan Tadeusz Myszkowski (ur.12.10.1928 - zm.27.05.1959), poch. Wrocław
                      [chrzestni : Leon Edward Podleski i Julia Myszkowska]
                      mgr inż. architekt, starszy asystent przy Katedrze Malarstwa
                      i Rzeźby Politechniki Wrocławskiej
                      bezżenny
 
                              [powiększ]  [Zdjęcia : p. Justyna Kramarzewska]
                      Fot.1 Jan Myszkowski (1928 - 1959)
                      Fot.2. Wrocław, grób  [powiększ]
 
                D3. Piotr Jerzy Myszkowski (ur.13.01.1932 Hruszowice - zm.1.04.2010 Poznań)
                      poch. Rakoniewice, cm. parafialny p.w. św. Marcina
                      [chrzestni : Marian Zdzisław Sienicki i Salomea Myszkowska (z d. Salabura)]
                      absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu,
                      lekarz weterynarii, mieszkał  w m. Rakoniewice (Wielkopolska)
 
                        
                      Piotr Myszkowski (1932 – 2010), Siemianowice Śląskie, 2006 r. [fot. Andrzej Wcisło]
 
                      ż. Leokadia Teodorowicz (Theodorowicz) (ur.2.01.1929 Wilno - zm.29.03.2016 Poznań), 
                      poch. Rakoniewice, cm. parafialny p.w. św. Marcina [fot. grobu „Billiongraves”]
 
                        Leokadia Teodorowicz (1929 – 2016) [fot. Rakoniewice, A. Wcisło]
                        
                      ojc. Władysław Teodorowicz (ur.13.01.1900 - zm.1977), 
                             s. Michała Teodorowicza (zm.ok.1912 Grodno), notariusza w Grodnie [11]
                             i Heleny Olesierowicz (zm.1911 Grodno)  
                      mat. Genowefa Bohdziewicz (ur.1904 - zm.10.09.1939), poch. Wilno, cm. Piotra i Pawła (Saulés)
                      Dzieci : 5 ( Krzysztof, Grzegorz, Justyna, Maria, Teodor )
                      E1. Krzysztof Myszkowski (ur.1959 Wrocław - zm.1997 tragicznie)
                            ż. Anna Tomczyk, mieszka w Radomiu
                            Dzieci : 4 (Oliwia, Grzegorz, Michal, Adrianna)
                            F1. Oliwia Myszkowska (ur.1982)
                            F2. Grzegorz Myszkowski (ur.1983)
                            F3. Michał Myszkowski (ur.1986)
                            F4. Adrianna Myszkowska (ur.1994)
                      E2. Grzegorz Marek Myszkowski (ur.1961 Wrocław), mieszka w Poznaniu, 
                            absolwent AWF Poznań, kierunek trenerski,
                            13 - krotny mistrz Polski w windsurfingu,
                            wicemistrz Europy w 1987 r. w Kilonii,                           
                            olimpijczyk w Seulu w 1988 r. (żeglarstwo - windsurfing, 17 miejsce)
                            złoty medalista w GOOWILL Games w Seatle (USA) w 1990 r.
 
                            
 
                            ż. Magdalena Kopydłowska
                            medalistka mistrzostw Polski w klasie 420
                            Dzieci : 2 (Piotr, Monika)
                            F1. Piotr (ur.1990), absolwent AWF Poznań, mistrz młodz. w windsurfingu (JKW Poznań), 
                                  4 - krotny mistrz Polski juniorów, 
                                  v-ce mistrz świata juniorów w RSX w Tajlandii w 2008 r.
                            F2. Monika (ur.1994), zawodniczka klubu „Jacht Klub Wielkopolski”
                                  w 2009 r. v-ce mistrzyni Polski w w formule Windsurfing do lat 17 i w slalomie do lat 17
 
                                    Monika Myszkowska [powiększ]
 
                      E3. Justyna Myszkowska 1-v Wittman, 2-v Kramarzewska (ur.28.04.1965 Wrocław), 
                            mieszka Ośno Lubuskie,
                            absolwentka Studium Nauczycielskiego w Rabce,                           
                            mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
                            absolwentka Studium Nauk o Rodzinie przy Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie,
                            absolwentka Podyplomowanego Studium Dziennikarstwa w Toruniu
                            Dzieci (Wittmann) : 2 (Julianna, Natalia)                          
                            F1. Julianna Wittmann (ur.1990 Krosno, woj. podkarpackie)
                                  m. Marcin Stępień (ur.1987)
                                  Dzieci :
                                  G1. Leonard Piotr Stępień (ur.2019 Police)
                            F2. Natalia Wittmann (ur.1995 Poznań)
                      E4. Maria Myszkowska (ur.1969 Gorzów Wlkp.), mgr anglistyki, 
                            nauczycielka jęz. angielskiego w szkole w Rakoniewicach
                            m. Zbigniew Kardasz
                            mieszkają w Rakoniewicach
                            Dzieci (Kardasz) : 7 (Karolina, Krzysztof, Bogusław, Emilia, Gabriela, Maria, Jan)
                            F1. Karolina Kardasz
                            F2. Krzysztof Kardasz
                            F3. Bogusław Kardasz
                            F4. Emilia Kardasz
                            F5. Gabriela Kardasz
                            F6. Maria Kardasz
                            F7. Jan Kardasz
 
                              [ powiększ ]
                            Rodzina Kardasz ( 2010 r.)
                            (zdjęcie : p. Maria Kardasz z d. Myszkowska)
 
                      E5. Teodor Myszkowski (ur. 1973 Gorzów Wlkp.), mieszka w Poznaniu, mechanik samochodowy, 
                            prowadzi warsztat w Poznaniu,
                            mistrz Polski i Europy Środkowej w wyścigach motocyklowych
 
                              Teodor Myszkowski
 
                            ż. Joanna Jankowska
                            ojc. Stefan Jankowski
                            mat. Henryka Wirszy [inf. z internetu : „Genealogia Polska”]
                            Dzieci : 3 (Wiktoria, Weronika, Teodor)
                            F1. Wiktoria (ur.1997)
                            F2. Weronika (ur.2002)
                            F3. Teodor
 
            C10. Stanisław Myszkowski (ur.1891 ? - zm.4.06.1919, poch. Hruszowice)
 
                  
                  [Uwaga : być może data urodzenia 1891 r. jest zapisana mylnie, zamiast np. 1897 r.]
 
            C11. Elżbieta Myszkowska (ur.1898 Hruszowice, chrzest 17.09.1898)
                   [chrzestni : MD. Stanisław Marszałkowicz i Jadwiga ż. Józefa Myszkowskiego]
 
            C12. Władysława Katarzyna Myszkowska (ur.30.03.1901 Hruszowice - zm.26.12.1901 Hruszowice), 9 mies.
                    [chrzestni : Stanisław Myszkowski i Anna Myszkowska]
 
            C13. Jadwiga Karolina Myszkowska (ur.1901 - zm.18.12.1902 Hruszowice), 9 mies.
 
            C14. Ludwika (Ludwina) Salomea Myszkowska (ur.6.04.1903 Hruszowice - zm.1997, poch. Grywałd)
                    [chrzestni 15.04.1903 : Józef Myszkowski i Maria Myszkowska]
                    m.(śl.30.09.1926 Hruszowice) 
                    Antoni Michał Dziewolski (ur.30.05.1898 Grywałd - zm.1976, poch. Grywałd)  [zob. Dziewolscy]
                    współwlaściciel wielkiej resztówki Grywałd k. Krościenka, którą przekazali zakonnicom
                    ojc. Apolinary Dziewolski (ur.1842 - zm.1918), 
                           s. Michała Hieronima (ur.1817 - zm.1890) i Anny Kulig 
                    mat. Katarzyna Wilczyńska [Welk ?](ur.1856 - zm.1947)
                    bezdzietni
                    Ludmiła z Myszkowskich Dziewolska (ur.1903 - zm.1997) żona Antoniego Dziewolskiego, 
                    pielęgnowała tradycje szlacheckie. Była artystyczną duszą  - uzdolniona literacko i aktorsko,
                    z zamiłowania etnograf, dbała o zachowanie dawnego wystroju dworu, 
                    którego wyposażenie przed swoją śmiercią przekazała Muzeum Tatrzańskiemu. 
                    Zabytkowy dworek zakupił Zarząd Zbiorników Wodnych i po przeniesieniu do Niedzicy 
                    urządził w nim stylową  restaurację. Wystawę uzupełniają fotografie z archiwów rodu Dziewolskich
 
            C15. Jadwiga Stefania Myszkowska (ur.25.01.1905 Hruszowice - zm.17.10.1996), poch. Kraków - Salwator
                    [chrzestni 23.02.1905 : A.R.D. Stefan Kosecki de Szczepanów 
                    i M. Jadwiga (z d. Marszałkowicz), żona Józefa
                    Myszkowskiego, wł. Stubna]
                    [Pochowani w tym grobie : Maria Kisielewska z d. Myszkowska (ur.31.10.1919 - zm.22.07.2009),
                    c. Zygmunta Kisielewskiego (1890 – 1964) i Elżbiety z d. Myszkowska (ur.31.10.1898 - zm.29.10.1982),
                    (c. Stanisława Myszkowskiego (1858 – 1919) i Salomei Salabura)
                    i Tadeusz Radliński (ur.10.01.1875 Warszawa - zm.13.09.1952 Kraków), profesor (PSB)]
                    m. N. (Stefan) Radliński [ur.+/-1900]
 
            C16. Roman Karol Myszkowski (ur.5.09.1906 Hruszowice - zm.1956), pracownik banków
                    [chrzestni : D. Stefan Myszkowski i D. Helena Myszkowska, puella]
                    ż. [z Paryża]
                    Dzieci :
                    D1. Klaudiusz Myszkowski (ur.1934), mieszka w Paryżu
 
            C17. Janina Karolina Myszkowska (ur.5.10.1908 Hruszowice), mieszkała w Szwajcarii
                    [Rodzice : Stanisław Walerian Myszkowski i Salomea Salabura]
                    [chrzestni : R. Piotr Hajduk, parochus Stubno i Julia Müller, 
                    chrztu dokonał : Stefan Kosecki, paroch in Szczepanów, diec. Tarnów]
 
                      metryka chrztu, Hruszowice 1908 r.  [powiększ]
 
                    m.(śl.10.05.1932 Hruszowice) Jean de Burlet (Burle) (ur.5.07.1902 Perwez, Belgia), 
                    inżynier chemik
                    ojc. Charle (Karol) de Burlet (ur.1864 - zm.1938)
                    mat. Jeanne (Joanna) de Noidans - Calf (ur.1869 - zm.1920)
 
                      akt ślubu, Hruszowice 1932 r.  [powiększ]
 
                    Dzieci (Burlet) : (Lydia, Stanisław, Irena) 
                    D1. Lydia de Burlet (ur.25.02.1933 Zakopane)
                    [wg źródeł francuskich : śl. 10.05.1932 Hruszowice, mąż Jean Venceslaus V. (ur.5.07.1902 Perwez),
                    ich córka : Lydia Jeanne (ur.25.02.1933 Zakopane]
                    D2. Stanisław de Burlet
                    D3. Irena de Burlet, mieszka w Szwajcarii
           
           C18. Marian Myszkowski [ur.+/-1905], zarządca w Tymbarku
                   [prawd. student Uniwersytetu Jagiellońskiego]
 
           prawdopodobnie córki Stanisława:      
           C19. N. (córka) [ur.+/-1895, mieszkała : Stary Dwór
                   m. Marian Prökl (ur.17.10.1894 Tymbark), 
                   administrator dóbr tymbarskich, mieszkał : Zamieście (wzm. 1933 – 1936)
                   w czasie II wojny członek Ruchu Oporu AK, organizacji podziemnej Z.W.Z.,
                   w domu m. in. magazynowano broń.
 
                     Marian Prökl
 
                   Dzieci (2 córki, Marian)
                   D1. Marian Prökl [ur.+/-1925]
           C20. N.(córka) [ur.+/-1895], mieszkała : Stary Sącz
                   [w Starym Sączu pochowana Agnieszka Zielonka (ur.30.12.1907 - zm.26.05.1992)
                   w tym grobie : Franciszek Comber (ur.25.09.1845 - zm.14.02.1905),  żona (śl.1874 Stary Sącz)
                   Maria z d. Słowik (ur.5.10.1849 - zm.15.06.1916), Jan Orłowski (ur.26.11.1878 - zm.24.04.1951)]
                   m. N. Zielonka [ur.+/-1895]
 
      B3. Józef  Karol Myszkowski (ur.24.03.1857 Świdnik - zm.16.12.1925 Tymbark) [s. Jana i Walerii Borkowskiej]
            dziedzic Tymbarku w latach 1890 - 1925
            w 1875 r. zdał egzamin dojrzałości  w Gimnazjum w Jarosławiu,
            ukończył Forstakademie w Tarancie, w Saksonii odbył praktykę leśną, spadkobierca majątków po stryju.
            Ludwiku Myszkowskim, w 1902 r. przejął  Tymbark i osiadł tu na stałe. 
            Dzierżawca d. Kobylnica Ruska (wzm.1914 r.),
            1901 r. sędzia przysięgły główny w Przemyślu (wzm.1901 - 1910 r.) 
            [„Echo Przemyskie” nr 87 z 31.10.1901 r.], [„Echo Przemyskie” nr 35 z 1.05.1910 r.],
            członek Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego,
            członek Rady Powiatowej, Limanowa (wzm.1904 r.),
            W 1924 r. zapisał dobra tymbarskie swej córce Zofii zamężnej z Karolem Turskim.
            [Głos Tymbarku 2001/2002, Stanisław Wcisło "Tymbarski dwór"]
 
                      
            Fot. 1. Józef Myszkowski (1857 – 1925)
            Fot. 2. Dwór Myszkowskich w Tymbarku 
 
              „Gazeta Lwowska” nr 222 z 20.09.1892 r. 
 
            ż.(śl.15.10.1892 Przyszowa) 
            Jadwiga Marszałkowicz h. Zadora (ur.30.03.1870 - zm. 21.10.1921 Kraków , szpital poch. Tymbark) 
            zmarła w Krakowie po operacji wyrostka
            [zob. Przypisy : Wola Piskulina]
 
              Jadwiga z Marszałkowiczów Myszkowska (1870 – 1921)
            Zdjęcie z książki : Stanisław Wcisło” Zofia Jadwiga Turska z Myszkowskich – ostatnia właścicielka
            tymbarkiego dworu  w latach 1924 - 1945”, Tymbark 2015 r.  
 
            ojc. Zygmunt Marszałkowicz (ur.1837 - zm.przed 1892), 
                   s. Maksymiliana M. (ur.1804 - zm.26.07.1878 Kamienica) [PSB]
                   i Kornelii Kirchner (ur.1819 - zm.16.03.1885) [3]
            mat. Wanda (Anna Wanda) Dunikowska h. Awdaniec (ur.2.06.1847 Tęgoborze),
                    c. Aleksandra Jana Krzysztofa „Jan” Dunikowskiego (ur.21.01.1814 Słopnice - zm.1883)
                    i Petroneli Tekli z d. Stadnicka h. Drużyna (ur.1810 - zm.1.03.1880 Tęgoborze)
                    [ Rodzice „Jana” Dunikowskiego :
                    ojc. Pantaleon Dunikowski (ur.1776 Konary - zm.1843), 
                          s. Józefa D. (ur.1750 w Białowodzie) i Justyny Struss (zm.1785)
                    mat. Ludwika Dunikowska h. Awdaniec, c. Wincentego D. i Cecyli z d. Piątkowska ]
                    [ Rodzice Petroneli Stadnickiej :
                    ojc. Franciszek Stadnicki, s. Jana S. i Anieli z d. Ścibor - Kotkowska h. Pilawa
                    mat. Salomea Stadnicka h. Drużyna, c. Józefa S. i Marianny z d. Jurkowska ]
             
            [Józef Myszkowski zapisał : Tymbark  - córce Zofii, Stubno (ponad 1000 ha) - synowi Ludwikowi, 
            Łuczyce - synowi Jerzemu]
 
              [powiększ]
            Józef Myszkowski z rodziną (zdjęcie z kolekcji p. Danuty Mroczkowskiej) 
            [Korekta opisu zdjęcia 19.02.2013 r. : p. Agnieszka Sołtan z d. Święcicka, c. Jerzego Święcickiego,
            wnuczka Witolda Święcickiego i Marii Włodek z Kluk]
 
            Dzieci : 4 ( Ludwik, Zofia, Jerzy, Grzegorz )
            C1. Ludwik Myszkowski (ur.19.07.1893 Stubno lub Tymbark - zm.18.03.1942 Oświęcim - Auschwitz), 
                  inż. rolnik, wł. maj. Stubno (obszar 1222 ha do II wojny św.),
                  administrator w Tymbarku 1939 -1941. 
                  1914 r. akademik, od 26.08.1914 żołnierz Legionów Polskich. 11.09.1914 odnotowany w wykazie
                  legionistów urodzonych w latach 1892 - 1895, wezwanych do asenterunku w Krakowie z przeznaczeniem
                  do służby w kawalerii. Służył w 2 pułku LP. Ranny, następnie superarbitrowany w Wiedniu 18.06.1915,
                  decyzję komisji zatwierdzono 6.07.1915.
                  Ukończył wyższe studia rolnicze w Monachium. Był prezesem Tow. Rolniczego we Lwowie. 
                  1931 r. udziałowiec firmy „Ziemiańska Spółka Mleczarska” w Przemyślu
                  [„Gazeta Lwowska” nr 61, dn.15.03.1932 r.]
                  1934 r. - członek Związku Chyrowiaków
                  1934 r. mianowany radcą Lwowskiej Izby Rolniczej [„Lwowski Dziennik Wojewódzki” nr 4, 15.03.1934 r.]
                  Po 17.09.1939 r. uciekł do majątku siostry, Tymbarku. 
                  Tam został aresztowany przez gestapo z Nowego Sącza za zorganizowanie ZWZ w pow. limanowskim. 
                  Więziony w Tarnowie, skazany na rozstrzelanie, został wywieziony do obozu w Oświęcimiu,
                  gdzie 18.03.1942 r. wyrok wykonano.
 
                         [powiększ]
                  Ludwik Myszkowski (1893 – 1942)
                  1 zdjęcie z książki : Stanisław Wcisło” Zofia Jadwiga Turska z Myszkowskich – ostatnia właścicielka
                  tymbarkiego dworu  w latach 1924 - 1945”, Tymbark 2015 r.  
                  2 zdjęcie ze zbiorów p. Izabeli Radziszewskiej – Kozłowskiej
 
                    [powiększ]
                 Ludwik Myszkowski, Dwór Stubno (zdjęcie ze zbiorów p. Izabeli Radziszewskiej – Kozłowskiej)
 
                 ż. Maria Święcicka h. Jastrzębiec (ur.29.01.1910 Kabaki na Polesiu - zm.12.10.2003 Polska Wieś),
                 od 1951 r. zakonnica w klasztorze Sacre Coeur w Polskiej Wsi k. Gniezna
                 Maria była aktywnym członkiem Podziemia. Pracowała w służbie sanitarnej. 
                 Często konno objeżdżała okoliczny teren, niosąc pomoc rannym i chorym partyzantom, 
                 a także osobom cywilnym. 
                 Po otrzymaniu oficjalnego zawiadomienia o śmierci męża w obozie załamała się. 
                 Troje swoich dzieci oddała pod opiekę Zofii Turskiej, sama zaś wstąpiła
                 do klasztoru Sacre Coeur w Polskiej Wsi k. Gniezna, gdzie poświęciła się pracy wychowawczej 
                 w gimnazjum żeńskim, prowadzonym przez to zgromadzenie. 
                 Pozostała tam do końca swego życia. 
 
                   [powiększ]
                 Maria Myszkowska z d. Święcicka z dziećmi (zdjęcie ze zbiorów p. Izabeli Radziszewskiej – Kozłowskiej)
 
                 ojc. Witold Bronisław Święcicki (ur.17.06.1873 Mińsk Litewski - zm.20.11.1951 Sopot, poch. Sopot), 
                        dr nauk przyrodniczych
                        wł. dóbr Aleksandrówka z przyległościami : Lechota, Zielona, Płoskie (k. Kobrynia na Polesiu),
                        wł. maj. Kluki k. Bełchatowa,
                        w Warszawie przy ul. Moniuszki 4 mieścił się do 1.11.1939 r. „Zarząd dóbr i fabryk Witolda 
                        i Zofii Święcickich”,
                        s. Zygmunta Święcickiego (ur.1836 - zm.1910), dr medycyny
                        i Marii Mickiewicz h. Poraj (ur.26.06.1845 Charków - zm.21.02.1913 Mińsk Litewski), 
                        c. Aleksandra Mickiewicza (ur.1801 - zm.1871, poch. Kobryń) [PSB]
                        i Teresy Terajewicz (c. sędziego nowogródzkiego)
                        [Aleksander Mickiewicz był młodszym bratem Adama Mickiewicza (1798 –1855)]
 
                          Adam Mickiewicz i rodzina (m.in. Aleksander Mickiewicz) [powiększ]
 
 
                                   
                        Fot. 1. Paszport 28.04.1929 r. Witold Święcicki [Zdjęcie przysłała p. Dorota Ciernia]
                        Fot. 2. Witold Święcicki (1873 – 1951) [Zdjęcie „GENI”]
                        Fot. 3. Witold Święcicki (1873 - 1951) z narzeczoną i jej matką  [powiększ]
                        [Zdjęcie : „Ziemianie polscy XX wieku”, cz. 8, 2007]
 
                 mat.(śl.16.06.1903 Warszawa, kośc. Panien Wizytek) Zofia Władysława Włodek h. Prawdzic
                        (ur.30.06.1885 w maj. Zelwiany w pow. wołkowyskim - zm.30.08.1938 Warszawa, poch. Kluki)
                        [wg kalendarza rosyjskiego ; ur.17.06.1885, w paszporcie : ur.30.06.1888]
                        c. Kamila Włodka (ur.3.12.1839 Kabaki - zm.1887 Kabaki), 
                        właściciela klucza Kabaki (kopalnia wapnia), pow. Prużany, powstańca 1863
                        [Rodzice Kamila W. : Feliks Włodek (1802 - 1861) i Gabriela Bisping (1817 - 1887)]
                        i Marii Seweryny Tarasowicz h. Krzywda (ur.+/-1855 - zm.19.07.1912 Kabaki, poch. Hniezna)
                        [Rodzice Marii T. : Władysław Tarasowicz (ur.ok.1826 - zm.13.02.1898)
                        i Józefa Krzywicka h. Lubicz (ur.27.06.1836 - zm.11.12.1903 Kabaki] 
               
                            
                        Fot.1. Zofia Święcicka z d. Włodek (1885 – 1938) [Zdjęcie : „Ziemianie polscy XX wiEKu”, cz. 8, 2007]
                        Fot.2. Paszport 28.04.1929 r. [Zdjęcie przysłała p. Dorota Ciernia]
 
                 Dzieci : 3 (Andrzej, Jerzy, Ewa)
                 D1. Andrzej Myszkowski (ur.21.09.1931 Stubno - zm.2.04.2016 Martiques, Francja) 
                       inż. mechanik, wyemigrował do Francji, 
                       mieszka w Sousset - less - Pins k. Marsylii
                       ż. Zofia Rabiasz
                       Dzieci : 2 (Anna - Maria, Marek)
                       E1. Anna Maria Myszkowska (ur.1969), mieszka : Kanada
                       E2. Marek Myszkowski (ur.1970), mieszka : Nowa Kaledonia
                 D2. Jerzy Myszkowski (ur.20.10.1932 Stubno), prof. dr hab. inż. chemii w Politechnice Szczecińskiej,
                       dyrektor Inst. Technologii Chemii Organicznej Poltechniki Szczecińskiej
                       1 ż. Krystyna Koziełł - Poklewska (ur.15.01.1937 - zm.14.01.1962)
                             ojc. Karol Poklewski (ur.ok.1910)
                             mat.(śl.ok.1930) Irena Poklewska (ur.ok.1910)
                       2 ż. (śl.1972) Maria Lutkowska (ur.27.05.1936 - zm.30.07.2021), poch. Szczecin, magister farmacji
                       Dzieci z 1 żony : (Karol)
                       E1. Karol Myszkowski (ur.5.10.1959 Szczecin), dr informatyk, w latach 1993 - 2000 wykładowca
                             na Uniw.w Aizu - Wakamatsu (Japonia), następnie pracownik w Inst. Maxa Plancka
                             w Saarbrucken, od 2011 r. profesor Wydz. Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
                             Technologicznego w Szczecinie
                               
                                Prof. Karol Myszkowski
 
                       Dzieci z 2 żony : (Agnieszka)
                       E2. Agnieszka Myszkowska (ur.14.02.1976 w Lubumbashi, Zair, obecnie Kongo), 
                             dr inż. budownictwa od 2007 r., pracuje w Szczecinie
 
                               [powiększ]
                             dr inż. Agnieszka Myszkowska, 2015 r.
 
                 D3. Ewa Myszkowska (ur.4.12.1934 Stubno - zm.2.03.2013 Sopot), 
                       nauczycielka WF w Gdańsku, mieszkała w Sopocie,
                       2- krotna mistrzyni Polski w bojerach i żeglarstwie.
                       m. Jerzy Andrzej Chramiec (ur.9.10.1932 Stanisłówka)
                       od 1988 r. prof. nadzw. Wydz. Elektroniki w Katedrze Radioelektroniki Morskiej
                       Akad. Morskiej w Gdyni.        
              
                         Prof.dr hab. Jerzy Andrzej Chramiec
 
                       ojc. Józef Andrzej Chramiec (ur.14.06.1904 Zakopane - zm.IV.1940 Charków) [Lista Katyńska],
                              absolwent gimnazjum w Bydgoszczr (1922), Politechniki Lwowskiej (1926) i SPRArt.
                              Inżynier rolnik, kierownik Zootechnicznej Stacji Doświadczalnej w Boguchwale.
                              Uczestnik Kampanii Wrześniowej w stopniu porucznika, powołany mobilizacją do Lwowa
                              7 Pułk Artylerii Ciężkiej. Więzień Starobielska, zamordowany w Charkowie.
                              Awansowany pośmiertnie przez Prezydenta RP do stopnia kapitana.
                              s. Andrzeja Ch. (ur.27.11.1859 Zakopane - Chramcówki - zm.31.12.1939 Katowice),
                              wójta i pierwszego góralskiego lekarza w Zakopanem
                              i Jadwigi z d. Bieczyńska (ur.6.08.1869 Kamieniec Podolski - zm.8.10.1966 Katowice)
                       mat. Janina Siwczyńska (ur.16.01.1907 - zm.14.08.1993)
 
                                      
                              Fot1. Józef Andrzej Chramiec (1904 – 1940)
                              Fot 2. Andrzej Chramiec (1859 – 1939)
                
                       Dzieci : (Chramiec)
                       E1. Agnieszka Chramiec (ur.1967 Sopot), absolwentka pedagogiki specjalnej
                             m. Edmund Dettlaff
                             Dzieci (Dettlaff) :
                             F1. Wojciech Dettlaff (ur.2000)
                             F2. Małgorzata Dettlaff (ur.2001)
                             F3. Jakub Dettlaff (ur.2003)
                             F4. Stanisław Dettlaff (ur.2005)
                       E2. Barbara Chramiec (ur.1969 Sopot)
                             m. Zbigniew Horodecki
                             Dzieci (Horodeccy) :
                             F1. Jan Stefan Horodecki (ur.1998 Gdynia)
                             F2. Maria Hiacynta Horodecka (ur.2000 Gdynia)
                             F3. Dominika Horodecka (ur.2004)
                             F4. Marcin Horodecki (ur.2006)
 
           C2. Zofia Jadwiga Myszkowska (ur.7.08.1894 Stubno - zm.17.12.1975 Wrocław), 
                 [chrzestni : Michał Grabas, Julia Muller]
                 wł. maj. Tymbark w latach 1925 -1945 r.
                 Zofia była duszą i motorem wszystkich poczynań związanych z podziemiem oraz przykładem dla innych.
                 Była komendantką specjalnej organizacji mającej na celu zaopatrzenie sił bojowych Walczącej Polski, 
                 Działającej pod kryptonimem „Uprawa”, a później „Tarcza”. 
                 Postawiła limanowski oddział „Uprawy” na pierwszym miejscu w Okręgu.
                 Została aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa w Limanowej za przynależność do AK 
                 i osadzono w areszcie Urzędu Bezpieczeństwa w Limanowej. 
                 W trakcie pobytu w nim, udało się jej, dzieki byłemu członkowi BCh, 
                 Wojciechowi Dębskiemu, nawiązać kontakt z dowódcą oddziału „Trzos”, Władysławem Wietrznym, 
                 również tam osadzonym. Dzięki akcji byłych członków oddziału „Trzos”, 
                 którzy zorganizowali odbicie swego dowódcy, 
                 wraz z Władysławem Wietrznym uwolniono i pozostałych więźniów, w tym i panią Turską. 
                 Po ucieczce z aresztu pani Turska przez pewien czas ukrywała się w mieszkaniu leśniczego dworskiego, 
                 Józefa Lisowskiego w Słopnicach. Później zatrzymała się u znajomych w pobliżu Mszany Dolnej, 
                 aż wreszcie, po wielu perypetiach, zamieszkała na stałe, wraz ze swa córką Danutą, we Wrocławiu,
                 przy ul. Niskie Łąki. Tam też obie dokończyły pracowity, pełen poświęcenia i oddania dla dobra innych, żywot.
                 Pani Zofia zmarła 17 grudnia 1975 r., zaś pani Danuta 13 stycznia 1992 r. 
                 Obie pochowane zostały na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.
                 1.04.2005 r. prochy Zofii Turskiej i jej córki Danuty, zostały sprowadzone do Tymbarku i zlożone w rodzinnym
                 grobowcu na cmentarzu parafialnym w Tymbarku.
                 24.09.2014 r. nastąpiło otwarcie parku im. Zofii Turskiej w Tymbarku.
 
                         
                 Zdjęcia z książki : Stanisław Wcisło” Zofia Jadwiga Turska z Myszkowskich – ostatnia właścicielka
                 tymbarkiego dworu  w latach 1924 - 1945”, Tymbark 2015 r.  
   
 
                   Zofia z Myszkowskich Turska (1894 – 1975) [powiększ]
                 Fot. z artykułu : Adam Kapturkiewicz : „Park Zofii Turskiej w Tymbarku”
                 [„Echo Limanowskie” nr 248 - 249, maj - czerwiec 2015]
 

                               [powiększ]

                       Tymbark 21.06.2015 r. odsłonięcie obelisku Zofii Turskiej w parku jej imienia w Tymbarku [ fot. Janusz Bzowski ]

 
                   „Gazeta Lwowska” nr 259 z 20.09.1933 r.
 
                 m.(śl.25.12.1912 Tartaków k. Sokala, 28.12.1912 Tymbark) 
                 Karol Jan Turski (ur.10.02.1876 Barysz, par. Tartaków - zm.1929 Split [Spalato] )
                 [chrzest 1876 Zręby, par. Buczacz]
                 zmarł   1929 r. w Jugosławii, w trakcie leczenia), poch. w Tymbarku,
                 1912 r. mieszkał : Łuczyce,
                 zarządca maj. w Stubnie (wł. Józefa Myszkowskiego), 
                 w Szwajcarii kształcił się w zakresie leśnictwa i ekonomiki rolnej.
                 [brat Karola Turskiego - Tadeusz Turski ożeniony był z Anną Myszkowską z linii hruszowickiej]
                 ojc. Stanisław Turski [ur.+/-1835], powstaniec z 1863 r.
                 mat. Tekla Ginowska (Ginawska) [ur.+/-1840]
                 [Turscy – rodzina szlachecka, która po powstaniach wyemigrowała do Szwajcarii i prowadziła tam   
                 ożywioną działalność patriotyczną. Stąd bracia Karol i Tadeusz Turscy posiadali obywatelstwo 
                 szwajcarskie] [12]
 
                         Karol Turski (1876 – 1929)
                 Zdjęcia z książki : Stanisław Wcisło” Zofia Jadwiga Turska z Myszkowskich – ostatnia właścicielka
                 tymbarkiego dworu  w latach 1924 - 1945”, Tymbark 2015 r. oraz ze zbiorów Biblioteki Publicznej
                 w Tymbarku p. Stanisława Wcisło  
 
                         [powiększ]  
                 Grób rodziny Turskich w Tymbarku. Pochowani : Karol Turski, Zofia Turska z d. Myszkowska,
                 Janina Bzowska z d. Turska, Danuta Turska, Maria Turska (zm.1926) – siostra Karola Turskiego
                 [zdjęcia Janusz Bzowski, 2013 r.]
                 
                 Dzieci (Turscy) : 2 (Janina, Danuta)
                 D1. Janina Maria Turska ( ur. 9.09.1913 Kraków - zm. 3.05.1936) 
                       zm. tragicznie w końcowym okresie ciąży, postrzelona przypadkowo z broni palnej w brzuch ),
                       poch. w Tymbarku
 
                         Zofia Turska z córka Janiną
 
                         siostry Janina Turska i Danuta Turska
 
                       m.(śl.18.06.1935 Tymbark) 
                       Leon Gabriel Janota Bzowski (ur.23.03.1910 Droginia - zm.1991)
                       ojc. Kazimierz Janota Bzowski (ur.1864 Pieniążkowice - zm.1946), poch. cm. Rakowicki
                              w Krakowie, s. Stefana Bogusława B. (ur.1821 - zm.1911) i Leonii z d. Stadnicka
                              (c. Hilarego Stadnickiego i Felicji z d. Udrańska)
                       mat. (śl.1896) Wanda Romer h. Jelita (ur.1877 - zm.20.02.1938),
                               c. Gustawa Romera (ur.7.01.1846 Jodłownik - zm.10.12.1903 Kraków, poch. cm. Rakowicki)
                               [PSB] i (śl.19.03.1871) Bronisławy z d. Wyszkowska h. Ślepowron (ur.1850 - zm.1899), 
                               właścicieli Zabełcza k. Nowego Sącza
 
                         Gustaw Romer (1846 – 1903)
 
                       Dzieci (Bzowscy) :
                       E1. Barbara Bzowska (ur.3.05.1936)
                             Ukończyła po wojnie studia rolnicze i uzyskała doktorat w Szwajcarii.
                             Pracowała w Bibliotece Akademii Rolniczej SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa 
                             Wiejskiego) w Warszawie.  
                             [ bohaterka powieści Kornela Makuszyńskiego (1936 r.) i filmu „Awantura o Basię”.

                             Matka Barbary, Janina z d. Turska, zmarła w 1936 r. tragicznie w końcowym okresie ciąży

                             ( przypadkowo postrzelona z broni palnej w brzuch w czasie pakowania rzeczy do podróży

                             na poród z Tymbarku do Krakowa).

                             Na skutek postrzału i dużego upływu krwi, Janina straciła życie. Przybyły lekarz

                             Kazimierz Cwojdziński, nie zdołał jej uratować, zajął się natychmiast dzieckiem, które wyjął

                             stosując cesarskie cięcie. Dziecko było wprawdzie nieprzytomne, ale dawało oznaki życia.

                             Dzięki usilnym staraniom lekarza i pomocy Zofii Turskiej, ożyło. Później okazało się,

                             że w jego ciele utkwiła śmiercionośna kula, która zatrzymała się w splocie nerwowym

                             tuż obok kręgosłupa. Kula ta tkwi tam do dzisiejszego dnia, co potwierdziła sama pani

                             Barbara [Źródło : Janusz Bzowski (autor genealogii rodziny Bzowskich),

                             publikacje - Stanisław Wcisło z Tymbarku].

                             Kornel Makuszyński, przyjaciel rodzin ; Myszkowskich i Bzowskich, przebywając

                             prawdopodobnie w 1936 r. w Tymbarku był tak przejęty tragiczną śmiercią Janiny

                             Bzowskiej i cudownym uratowaniem dziecka, że postanowił napisać powieść

                             o dalszych losach jej córki Basi, zmieniając częściowo nazwiska i wydarzenia.]

                             Wychowaniem osieroconej wnuczki Basi zajęła się z troską najlepszej matki Zofia Turska.

                             Barbara mieszkając z babcią i ciotką Danutą Turską ukończyła Wyższą Szkołę Rolniczą

                             we Wrocławiu, a potem zgodnie z tradycją rodzinną, wyjechała na dalsze studia

                             do Zurychu (Szwajcaria),

                             gdzie w renomowanej uczelni Eidgenossische Technische Hochschule uzyskała

                             w roku 1964 tytuł doktora nauk rolniczych.

                             Po obronie pracy doktorskiej wróciła do kraju.

                             Niestety, wiedzy swej nie mogła jednak spożytkować w ukochanym Tymbarku,

                             jako jedyna jego prawna spadkobierczyni.

                             W okresie studiów w Zurychu, poznała Włodzimierza Zycha, który w tym czasie także tam

                             przebywał robiąc doktorat z fizyki na tamtejszym uniwersytecie.

                             Znajomość ta przekształciła się w miłość i po powrocie do kraju,

                             w roku 1965, zawarli związek małżeński.

                             Zamieszkali w Warszawie, gdzie mieszkaja do dzisiaj. Pani Barbara pracowała początkowo

                             w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a następnie w Centralnej Bibliotece Rolniczej.      

 

                                                [powiększ]

                             Fot.1. Zofia Turska z Basią Bzowską przed dworem w Tymbarku w czasie okupacji niemieckiej.

                             Fot. 2. Zofia Turska z Basią Bzowską czekające na pociąg na stacji kolejowej w Tymbarku w czasie

                             okupacji niemieckiej. [fotografia do złudzenia przypomina scenę z powieści i filmu

                             „Awantura o Basię” - przypis : Stanisław Wcisło z Tymbarku]

                             [Źródło : „Almanach Ziemi Limanowskiej” 2012 r. - Stanisław Wcisło „Tajemnice Awantury o Basię”]          

 

                            

                             Zofia Turska z wnuczką Barbarą (Zych z d. Bzowska) i prawnukiem Piotrusiem (fot. z 1967 r.)

 

                               

                             Kadr z filmu „Awantura o Basię”, w roli głównej Małgorzata Piekarska

 

                                    [powiększ]

                             Tymbark 21.06.2015 r. Barbara Zych z d. Bzowska na uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej

                             poświęconej Zofii Turskiej (1894 – 1975). Po prawej stronie stoi Piotr Zych

                             [Zdjęcia : Janusz Bzowski]

               
                             m.(śl.1965) Włodzimierz Piotr Zych (ur.1.08.1929 - zm.9.01.2013) 
                             poch. Warszawa, Cm. Południowy w Antoninowie
                             Prof. dr hab. Inż. Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. 
                             Kierownik Zakładu Fizyki PW 1973 - 1974. 
                             Kierownik Studium Podstawowych Problemów Techniki 1974/75. Prodziekan Wydziału Fizyki
                             Technicznej i Mechaniki Stosowanej w latach 1975 - 1978. Specjalista w zakresie elektroniki
                             i fizyki jądrowej. Członek Senatu w latach 1990 - 1993. Członek Zwyczajny Towarzystwa Naukowego
                             Warszawskiego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Politechniki Warszawskiej.
 
                               Prof. dr hab. Włodzimierz Zych (1929 – 2013)
                             
                            Dzieci (Zych) :
                            F1. Piotr Antoni Zych (ur.1967), ukończył geografię na Uniwersytecie Warszawskim
 
                 D2. Danuta Turska (ur.22.11.1916 Tymbark - zm.13.01.1992 Wrocław), poch. Tymbark
                       Danuta pomimo poważnej i nieuleczalnej choroby, przez cały okres okupacji pracowała 
                       na rzecz podziemia, zwłaszcza na odcinku łączności 
                       (prowadziła skrzynkę kontaktową inspektoratu „Niwa”), 
                       zaopatrzenia magazynów : żywnościowego, odzieżowego oraz aptecznego. 
                       Ponadto dorywczo pracowała w służbach sanitarnych.
           
           C3. Jerzy Myszkowski (ur.7.11.1895 Stubno - zm.ok.1940 zamordowany w Katyniu)
 
                         
                 Jerzy Myszkowski (1895 – 1940) ( 2 zdjęcie ze zbiorów p. Izabeli Radziszewskiej – Kozłowskiej )
 
                   [powiększ]
                 Jerzy Myszkowski z dziećmi Emilią i Wojciechem (zdjęcie ze zbiorów p. Izabeli Radziszewskiej - Kozłowskiej)
 
                   [powiększ]
                 Jerzy Myszkowski z rodziną (zdjęcie ze zbiorów p. Izabeli Radziszewskiej – Kozłowskiej)
                 Od lewej : Jerzy Myszkowski, Emilia Myszkowska (córka), Jadwiga Paszkiewicz z d. Terlecka ( teściowa 
                 Jerzego, Julia Cichocka (opiekunka i guwernantka Emilii i Wojciecha), Wojciech Myszkowski (syn), Julia
                 Myszkowska z d. Paszkiewicz (żona)
 
                 wł. maj. Łuczyce k. Sokala (ponad 100 ha) [13]
                 Porucznik WP, w 1939 r. został wzięty do niewoli i trafił do obozu w Kozielsku , zamordowany 
                 w Katyniu. 5.10.2007 r. mianowany pośmiertnie na stopień kapitana WP.
 
                 Uczył się w szkole oo. Jezuitów w Chyrowie (1934 r. członek Związku Chyrowiaków)
                 Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie w 1914 r.
                 W roku wybuchu I Wojny Światowej wstąpił do Wojska Polskiego, 
                 służąc w 2.p.szwol. stacjonującym w Starogardzie.
                 1917 r. ułan, odznaczony Srebrnym Medalem Waleczności II klasy.
                 W 1921 r. mieszkał : Warszawa, ul. Nowo - Miodowa nr 1.
                 Wojnę zakończył w stopniu porucznika i został przeniesiony, jako oficer rezerwy (1922 r. podporucznik)
                 i ze względu na miejsce zamieszkania, do 6.p.s.kan. w Żółkwie. 
                 Jeszcze w trakcie trwania wojny poznał w Warszawie swoją przyszłą żonę, sanitariuszkę. 
                 Po wojnie osiadł z żoną w Łuczycach k. Sokala w woj. Lwowskim w majątku rolnym, 
                 który odbudował po zniszczeniach wojennych. Tam też przyszły na świat dzieci : Emilia i Wojciech.
                 We wrześniu 1939 r. został powołany do wojska, a rodzina przeniosła się do krewnych w Tymbarku. 
                 Wg relacji jednego z żołnierzy Kampanii Wrześniowej, jednostka w której obydwaj służyli znalazła się 
                 w okrążeniu wojsk bolszewickich. 
                 Żołnierz ten w przebraniu cywilnym wrócił do domu. Jerzy namawiany by zrobił to samo, 
                 miał wtedy powiedzieć : 
                 Nie zdejmę munduru polskiego żołnierza, skoro włożyłem go by bronić swojej ojczyzny”. 
                 [podobna scena ujęta jest w filmie Andrzeja Wajdy „Katyń” 2007 r. - przyp. I. Radziszewskiej - Kozłowskiej]
                 Dostał się do niewoli  radzieckiej.
                 W 1940 r. znajomi z Krakowa otrzymali kartkę od niego z obozu i była to ostatnia jego wiadomość. 
                 Po kilku miesiącach nazwisko jego podano w niemieckiej gazecie Volkischerbeobachter z informacją, 
                 że został rozstrzelany w Katyniu.
 
                 ż.(śl.3.04.1921 Warszawa, par. Najświętszego Zbawiciela) [akt ślubu nr 126, zob. Geneteka]
                 Julia Paszkiewicz (ur.20.06.1887 Moroczna k. Pińska - zm. trag. 15.03.1945, poch. w Tymbarku)
                 [świadkowie ślubu : Julian Tołłoczko, prezes cukrowni i Zygmunt Ciszewski, urzędnik]
                 [Julian Tołłoczko – zob. przypis 3]
                 W 1921 r. mieszkała w Warszawie, ul. Flory nr 3 (przy rodzicach).
                 W czasie okupacji mieszkała w maj. Tymbark (własność Zofii z Myszkowskich Turskiej, siostry Jerzego).
                 Pomagała bratowej (pani Turskiej) w prowadzeniu dla podziemia magazynu żywnościowego 
                 i apteki oraz biblioteki na użytek tajnych kompletów.
                 15.03.1945 usunięte wraz z wszystkimi osobami zamieszkującymi dwór w Tymbarku przez władze 
                 komunistyczne. Właścicielkę Zofię Turską osadzono w więzieniu w Limanowej (później odbita przez oddział 
                 ZWZ - AK wraz z grupą zaaresztowanych partyzantów). Osoby wysiedlone udały się do Tymbarku, gdzie 
                 wynajęły pokój i tej samej nocy, podczas snu , wskutek niesprawności pieca uległy śmiertelnemu zaczadzeniu. 
                 Zm. wówczas, oprócz Julii Myszkowskiej, jej córka Emilia Jadwiga, matka Julii - Jadwiga z Terleckich 
                 Paszkiewiczowa i Maria ze Strzeleckich Myszkowska.[14]
                 [ Uwaga : Potomkowie właścicieli budynku, w którym schronienie znaleźli Turscy, nie zgadzają się
                 ze stwierdzeniem, utrwalonym w różnych opracowania, że przyczyną śmierci rodziny Turskich
                 było zaczadzenie. Źródło : „Karta z historii Tymbarku”, spisana przez : Józef Kulpa (1912 – 1995)] [14]
 
                 ojc. Antoni  Paszkiewicz [ur.+/-1860 - zm. przed 1926], wł. maj. Moroczno na Polesiu 
                 [ Majątek Uholec vel Małe Moroczno w 1935 r. należał do : hr. Jadwiga Skórzewska Ogińska,
                 później właścicielką była Julia Myszkowska  z d. Paszkiewicz ]
                 mat. Jadwiga Terlecka [z d. Przybora ?] (ur.+/-1860 - zm. tragicznie 15.03.1945 Tymbark) [14]
 
                 Dzieci : 2 (Emilia - Jadwiga, Wojciech - Józef)
                 D1. Emilia Jadwiga Myszkowska (ur.1922 r. Łuczyce - zm. trag. 15.03.1945, poch. w Tymbarku) [14]
 
                       
                       Emilia Myszkowska (zdjęcie ze zbiorów p. Izabeli Radziszewskiej – Kozłowskiej)
 
                       Emilia Myszkowska należała do aktywnych członków Podziemia. 
                       Zwana potocznie „Lilką” (taki też miała partyzancki pseudonim), pracowała w łączności i sanitariacie. 
                       Od początku 1944 r. była zastępca komendantki referatu Wojskowego Służby Kobiet ( WSK ), 
                       przy Inspektoracie „Niwa”.
 
                  D2. Wojciech Józef Myszkowski (ur.9.12.1923 Łuczyce - zm.29.09.2003 Kraków), 
                        poch. cm. Gdańsk – Oliwa razem z Janem Merło i Matyldą Merło
                        Myszkowski Wojciech, ps. „Puchacz”, kpr. pchor. 
                        Żołnierz AK, od 1942 r. placówka „Tymoteusz” w Tymbarku.
                        Ukończył konspiracyjny kurs pchor. rez. piech. , służba w wywiadzie wojskowym. 
                        W X 1944 wcielony do 1 psp AK w rej. Tymbarku. 
                        Brał udział w walkach zbrojnych z okupantem i w akcjach przejmowania zrzutów broni 
                        ( Mogielnica, Szczawa, Gorce ). 
                        Naukę kontynuował na tajnych kursach, zdając maturę w 1944 r. Po wojnie studia na Wydz. 
                        Konstrukcyjnym Politechniki Gdańskiej. 
                        Pracował w Zakładzie Automatyki i Regulacji Turbin Parowych Maszyn Przepływowych PAN 
                        w Gdańsku jako st. konstruktor – specjalista. 
                        Od 1989 na emeryturze.
                        [Źródło : „Księga Pamięci Kadetów II Rzeczypospolitej” Aneks]
                        [ Informacje : p. Karolina Julia Myszkowska z Dortmundu ] :
                        wybitny specjalista w zakresie automatyki przemysłowej, autor wielu ekspertyz 
                        dla przemysłu, patentów, referatów i publikacji naukowych.
                        Zatrudniony : Instytut Maszyn Przepływowych, PAN w Gdańsku
                        1 ż. Ewa Grocholska (ur.7.09.1928 Truskawiec - zm.22.09.1989 Gdańsk, poch. cm. Oliwa),
                              lekarz medycyny, pracowała w ZOZ w Kościerzynie
                        2 ż.(śl.28.07.1962 Gdańsk) Alina Merło (ur.15.11.1925 Wilno - zm.17.07.2016)
                              ojc. Jan Merło (ur.2.02.1895 - zm.15.08.1971), poch. Gdańsk - Oliwa
                              mat. Matylda Okuszko (ur.1.06.1905 - zm.9.05.1986 Gdańsk), poch. Gdańsk - Oliwa
                                      c. Bronisława i Jadwigi
 
                          Alina Myszkowska z d. Merło (1925 – 2016) [Fot. „MyHeritage” Jerzy Surugo]
 
                        Dzieci  Wojciecha z 1 żony : 2 (Jacek, Ewa)
                        E1. Jacek Jerzy Myszkowski (ur.2.09.1951 - zm.6.07.1997 Datteln - Niemcy, poch. cm. w Oliwie)
                              lekarz stomatolog, właściciel gabinetu stomatologicznego w Datteln do 1997
                              ż. Hanna Maria Głodek (ur.26.07.1958 Starogard Gdański), pedagog
                              ojc. Stanisław Głodek (ur.24.02.1932)
                              mat. Wanda Gardzielewska (ur. 7.06.1935)  
                              Dzieci :
                              F1. Karolina Julia Myszkowska (ur.28.07.1980 Kościerzyna), mieszka : Dortmund (Niemcy),
                                    w roku 2005 ukończyła Uniwersytet w Dortmundzie na wydziale nauczycielskim
                                    i teologicznym, nauczycielka języka niemieckiego, angielskiego, polskiego, 
                                    łaciny i teologii 
                        E2. Ewa Myszkowska (ur.27.09.1952)
                              m. N. Kozak
 
                [Informacje : p. Izabela Radziszewska - Kozłowska z Gdańska]
                Państwo Wojciech i Alina Myszkowscy wychowywali wspólnie dzieci Wojciecha z pierwszego 
                małżeństwa i jedyną córkę Aliny Myszkowskiej z pierwszego małżeństwa Jadwigę Radziszewską 
                z domu Peczsz :
                Jadwiga Radziszewska z d. Peczsz (ur.30.03.1947 Kętrzyn - zm.18.06.1986),
                mąż Ryszard Radziszewski (ur.19.04.1951 Reszel k. Olsztyna - zm.26.03.2007)
                Po śmierci Jadwigi, Wojciech i Alina Myszkowscy zajęli się wychowaniem  dwóch jej córek : 
                Izabeli i Aliny.
                1/ Izabela Maria Radziszewska - Kozłowska (ur.20.12.1979) mieszka w Gdańsku,
                    od 2004 r. mgr na Wydz. Prawa Uniwersytetu Gdańskiego,
                    mąż Wojciech Kozłowski (ur.10.11.1979)
                    Dzieci :
                    Wojciech Kozłowski (ur.2010)
 
                      [powiększ]
                    Wojciech i Izabela Kozłowscy z synem Wojciechem, Tymbark 2010 r.
 
                2/ Alina Kinga Żurowska z d. Radziszewska (ur.26.05.1981) 
                    ukończyła studia magisterskie i obroniła tytuł magistra na Wydz. Zarządzania i Markietingu 
                    Uniwersytetu Gdańskiego, mieszka w Gdańsku,
                    mąż Paweł Żurowski (ur.17.03.1981)
 
            C4. Grzegorz Myszkowski (ur.7.11.1896 Stubno) [być może zmarł jako dziecko, przypis A.W.]
                  [Informacja : Tadeusz Zwierkowski ze Stubna]
                                   
      B4. Zofia Anna Józefa Myszkowska (ur.1860, chrzest 21.04.1860 Świdnik - zm.23.01.1936 Krościenko),
            poch. w Limanowej [c. Jana i Walerii Borkowskiej]
            m. Jan Sitowski h. Bróg (ur.4.05.1846 Rożnowa, par. Wieliczka - zm.26.04.1922), poch. Limanowa
            [Inna data zgonu wg M. Minakowskiego : 20.01.1922 Mordarka]
            wł. dworu i dóbr ziemskich : Mordarka k. Limanowej,
            sędzia grodzki, radca Sądu Krajowego,
            autor wielu publikacji dotyczących życia ówczesnego społeczeństwa limanowskiego 
            i starosądeckiego oraz opisów dworów i dworków tych okolic 
            (m.in. "Dwory i dworki w limanowszczyźnie", "Wspomniemia Limanowskie")
 
                  
            Jan Sitowski (1846 – 1922)
            [Zdjęcie z artykułu : Maria Kowalska „Właściciele dworu w Mordarce” w : „Almanach Sądecki” R VII NR 3 (24),
            Nowy Sącz 1998 r., Zbiory : Wincenty Gawron]
 
            ojc. Karol Sitowski (ur.1817 - zm.1887), uczeń gimnazjum w Nowym Sączu
            mat. Maria Najder [Nayder] (ur.1821 - zm.1885), wychowanka klasztoru PP klarysek w Starym Sączu
                    [rodzice Marii Najder dzierżawili wcześniej dobra tymbarskie od Wiktora Antoniego 
                    Sławikowskiego, mieszkali w Limanowej przy ul. Dworcowej]
            Dzieci (Sitowscy) : 8 ( 3 córki, 5 synów) Maria, Ludwik, Henryka, Władysława, Eustachy, 
            Kazimierz, Karol, Tadeusz [zob. podstrona : „Dziewolscy”]
                          
 A9. Ludwik Myszkowski (ur.15.10.1831 Wola Piskulina, chrzest 30.09.1832 Zagorzyn - zm.1.10.1891 Tymbark) 
       Zmarł nagle w Karlsbadt in Bohemia, Czechy, poch. w Tymbarku, pogrzeb 5.10.1891,
       [wg innych źródeł (geneteka) : ur.1.10.1832 Wola Krosnowa i Piskulina, par. Łącko]
       dr prawa, adwokat w Jarosławiu, gdzie prowadził kancelarię,
       studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydz. Prawa (1852 - ukończył 2.03.1857 z tytułem doktora prawa),
       w 1877 r. burmistrz m. Jarosław,
       w 1879 r. zastępca burmistrza w Jarosławiu, prezydent Jarosławia, 
       w 1887 r. sędzia przysięgły z okr. c.k. Sądu Powiatowego w Jarosławiu, 
       w 1868 r. kupił na licytacji Tymbark i od Tytusa Sławikowskiego 
       [Tytus Sławikowski, syn Antoniego Sławikowskiego, profesora Uniwersytetu Lwowskiego, okulisty, 
       żona : N. Bzowska]
       od 1891 r. wł. dóbr Hruszowice od spadkobierców Wincentego Ozaistowicza [„Gazeta Przemyska” nr 22, 1891 r.]
       Właściciel majątków : Tymbark, Jasna, Podłopień, Słopnice Królewskie, Zamieście, Zawadka, Młynne,
       Stubno, Kobylnica, dawniej w pow. Jaworowskim (folwarki „Kamienisko”,”Rotysko”), 
       Łuczyce w pow. sokalskim, Annówka [niezid.], Hruszowice.
       Po kupnie dworu w Tymbarku, sprowadził tu swoich rodziców i 4 rodzeństwa.
       Bezpotomny. Spadkobiercą  jego majątków został bratanek Józef  Myszkowski (ur.1857 - zm.1925)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 Przypisy : 
 [1] Rodzina Pomorskich mieszkała : Barcice (Barczyce), Sucha Struga, Przysietnica k. Starego Sącza (wzm.1845 - 1870 r.)
        Pomorscy z okolic Starego Sącza [Źródło : Baza Mormonów] :
        Pomorski z Pomorzan Józef i Wincenty w 1782 r. legitymowani ze szlachectwa w Galicji (Biecki Sąd grodzki 1782 r.)
 
        1770 r. - ślub Rzepiennik Biskupi : Jan Zieloniowski + Franciszka Pomorska [prawd. siostra Katarzyny Pomorskiej, c. Jana
        1764 r. - ślub Rzepiennik Biskupi : Tomasz Cygnar + Antonina Zielońska [prawd. siostra w/w Jana Zieloniowskiego]
 
        Józef Pomorski [ur.+/-1760]
        ż. Salomea N. [ur.+/-1760]
        Dzieci :
        A1. Marianna Pomorska (chrzest 27.11.1786 Barcice)
        A2. Józef Pomorski (chrzest 8.03.1792 Barcice)
               ż. Marianna (Anna Maria) Górka [ur.+/-1790]
               Dzieci :
               B1. Marianna Zofia Pomorska (chrzest 2.04.1813 Barcice)
               B2. Jan Pomorski (chrzest 11.05.1815 Barcice)
               B3. Jan Pomorski (chrzest 1.08.1823 Barcice i 18.08.1823 Stary Sącz), bliźniak
               B4. Szymon Pomorski (chrzest 1.08.1823 Barcice i 18.08.1823 Stary Sącz), bliźniak
               B5. Rozalia Pomorska (chrzest 21.08.1826 Barcice)
        A3. Stanisław Pomorski (chrzest 26.04.1794 Barcice)
 
        Kacper Pomorski [ur.+/-1760]
        ż. Agnieszka Nowacka [ur.+/-1760]
        Dzieci :
        A1. Józefa Pomorska (chrzest 10.03.1790 Barcice)
  
 [2] Zabrzeż kupili od Stefana hr. Skrzyńskiego w 1801 r. Ignacy i Apolonia z Grodzickich Chociatowscy 
       za 71.100 złp. W 1827 r. Chociatowski połowę tych dóbr darowuje Jakubowi Chociatowskiemu, 
       a po śmierci Apolonii Chociatowskiej, druga połowa Zabrzeży przechodzi testamentem 
       na Jakuba Chociatowskiego i jego siostrę Salomeę z Chociatowskich Myszkowską. 
       W połowie 1842 r. dobra Zabrzeż w połowie nabył Maksymilian Marszałkowicz i Myszkowscy wynieśli się na Wolę Piskuliną.
 
 [3] Wola Piskulina
      Wchodziła w skład dóbr Kamienica.
      1782 r. zajęta przez rząd austriacki na fundusz religijny.
      1830 r. Kamienica z całym kompleksem dóbr została sprzedana Józefowi Kirchnerowi.
                  [Józef  Karol Kirchner, kupiec z Nowego Sącza]
      1838 r. Po nim dobra Kamienica przeszły spadkiem drogą działu na własność najstarszej córki 
                  Kornelii (ur.1818 - zm.1885), zaślubionej Maksymilianowi Marszałkowiczowi (ur.1804 - zm.1878),
                  s. Tomasza Marszałkowicza (zm.ok.1834), właściciela Stronia i Wolicy.
       "Słownik geograficzny Królestwa Polskiego..." : " Nie można bez chlubnego uznania wspomnieć 
          imienia tego  zacnego obywatela, który, gospodarując tu przeszło 40 lat, dobra wzorowo urządził, 
          osiedle dworskie estetycznie przyozdobił, dobrobyt i oświatę włościan podniósł, a bibliotekę 
          swoją, obejmująca przeszło 4000 samych wyborowych dzieł, (około 10000 tomów), przeważnie
          polskich, otwartą każdemu kto z niej korzystać chciał,
          przyczynił się niemało do podwyższenia poziomu umysłowego w Sądeckiem. Po tegoż śmierci, wdowa,
          zmuszona  okolicznościami, sprzedała 1879 r. Kamienicę firmie Louis et Bernard Jaffe."
         Marszałkowicz w Kamienicy pozostawił również wspaniały pałac w stylu empire, murowany,
         z głównym korpusem parterowym i piętrowymi skrzydłami po bokach, połączonych ze sobą 
         od frontu klasycystyczną kolumnadą.
         Do pałacu przylega piękny park pochodzący z początku XIX wieku w całości uznany za zabytek 
         przyrody, gdzie rosną rzadko spotykane drzewa. 
         Maksymilian Marszałkowicz, przemysłowiec, działacz polityczny i społeczny. Dzięki niemu powstały
         tu tartaki i papiernie, huta szkła, a w Szczawie huta żelaza. Kamienica była w tym czasie azylem
         dla prześladowanych patriotów: tu mieszkał Jan Kanty Andrusikiewicz, organista i nauczyciel 
         wsławiony organizowaniem Powstania Chochołowskiego.
         Marszałkowicz zgromadził okazałą bibliotekę i przyczynił się do tego, że Kamienica była znanym 
         w całej Galicji ośrodkiem kultury. Po jego śmierci  majątek kilka razy zmieniał właściciela. 
         W czasie II wojny światowej gmina była ważnym miejscem działań partyzanckich.
 
               [powiększ]
         Kamienica, dwór Marszałkowiczów (od frontu i od strony ogrodu) [Fot. z Wikipedii]
 
         Genealogia rodziny Marszałkowicz :
         Kazimierz Marszałkowicz (ur.ok.1665 - zm.1743), podżupnik bocheński
         ż. Elżbieta Skrzetuska (zm.1738)
         brak jednego pokolenia
         Syn :
         Michał Franciszek Marszałkowicz (ur.1739)
         ż. Elżbieta Zdżeńska [ur.+/-1740]
         Syn : 
         Tomasz Marszałkowicz (ur.1758 - zm.1834, poch. Kamienica), wł. dóbr Stronie, Wolica, od 1792 dzierżawca wsi Łukawica
         ż. Tekla Potocka [ur.+/-1775]
         Dzieci : 2 (Felicjan, Maksymilian)
         A1. Felicjan Marszałkowicz (ur.1805 - zm.1870, poch. Przyszowa), uczeń gimnazjum w Nowym Sączu 1824 r., wł dóbr Stronie
                ż. Józefa Zielińska [ur.+/-1805]
         A2. Maksymilian Leopold Marszałkowicz (ur.1806 - zm.26.07.1878 Kamienica, poch. Kamienica), poch. Kraków, cm. Rakowicki 
                 wł. dóbr : Kamienica, Szczawa, Stronie k. Przyszowej, 
                 absolwent prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego, uczestnik wydarzeń 1848 r., poseł do Sejmu Krajowego [PSB]
 
                             [powiększ]
                Maksymilian Marszałkowicz (1804 – 1878) 
                oraz  jego nagrobek  w miejscu pierwotnego pochówku na cmentarzu w Kamienicy      
              
                 ż.(śl.16.09.1834) Kornelia Kirchner (ur.1819 - zm.16.03.1885), poch. Kraków, cm. Rakowicki
                 ojc. Józef Karol Kirchner, kupiec z Nowego Sącza, prowadził w Nowym Sączu sklep korzenny
                        właściciel „klucza Kamienickiego” (Kamienica, Zasadne, Zalesie, Zbludza, Szczawa) [zob. też podstrona : Dziewolscy ]
                 mat. Karolina Morbitzer z Krakowa [wg innych źródeł : Kandyda Tomaszkiewicz]
 
                   Dwór rodziny Kirchner w Kamienicy [powiększ]
 
                            [powiększ]
                 Cmentarz Rakowicki w Krakowie – grobowiec rodziny Marszałkowiczów
 
                 Dzieci : (Zygmunt, Helena, Maria)
                 B1. Zygmunt Maksymilian Marszałkowicz (ur.30.05.1837 Kamienica - zm.17.04.1875 Stronie), poch. Przyszowa
                        uczestnik powstania styczniowego 1863 - 1864 r.
                        ż.(śl.12.08.1865 Tęgoborze) Anna Wanda Dunikowska h. Awdaniec (ur.2.06.1847 Tęgobórz)
                       ojc. Aleksander Jan Krzysztof „Jan” Dunikowski (ur.21.01.1814 Słopnice - zm.1883)
                       mat. Petronela Tekla Stadnicka (zm.2.03.1880)
                       Dzieci : 2 (Jan, Jadwiga, Zofia)
                       C1. Jan Maksymilian Marszałkowicz (ur.5.06.1867 Kamienica - zm.11.04.1935 Lwów), poch. Lwów, cm. Obrońców Lwowa
                             ż.(śl.21.11.1893 Komorniki, Raciechowice) Helena Fink h. wł. (ur.30.05.1875 Wojakowa - zm.29.05.1943 Zgłobice), 
                             poch. Zbylitowska Góra
                             ojc. Adam Bronisław Antoni Fink (ur.2.11.1843 Komorniki, par. Raciechowice - zm.17.01.1922 Lwów),
                                    s. Juliana F. (ur.10.01.1805 par. Pleśna - zm.26.05.1887 Komorniki, par. Raciechowice)
                                    i Antoniny z d. Cyrus - Sobolewska h. Tarczała (ur.28.01.1817 - zm.5.02.1884 par. Raciechowice), 
                                   c. Kajetana S. (1777 - 1837)
                             mat. Maria Dunikowska h. Awdaniec (ur.1846 - zm.23.10.1921 Lwów), c. Aleksandra D. (ur.1814 - zm.1883)
                                     i Petroneli z d. Stadnicka (zm.1880)
                             Dzieci : 3 (Kazimierz, Adam, Maria)
                             D1. Kazimierz Marszałkowicz (ur.1895 Stronie - zm.1940), 
                                    [prawdopodobnie to on  - rotmistrz, zginął w Katyniu, wymieniony : „Ukraińska Lista Katyńska”]
                                    ż. Ewa Babińska (ur.1906 - zm.1943)
                                    Dzieci :
                                    E1. Jan Marszałkowicz [ur/+/-1925]
                                    E2. Leszek Marszałkowicz [ur.+/-1925]
                             D2. Adam Jan Maksymilian Marszałkowicz (ur.30.10.1896 Stronie - zm.19.04.1964), poch. Wrocław, Sępolno,
                                    prezydent Tarnowa 1930 - 34 (komisarz rządowy Tarnowa)
 
                                      Adam Marszałkowicz (1896 – 1964)
 
                                    ż.(śl.10.01.1924 Lwów) Zofia Genowefa Turnau z Mikulic (ur.3.06.1896 - zm.9.06.1977), 
                                    wł. maj. Zgłobice k. Tarnowa
                                    ojc. Jerzy Turnau (ur.10.03.1869 - zm.23.10.1925), s. Henryka T. (ur.12.07.1833 - zm.18.04. 1917) 
                                           i Olawii Trzeciak h. Strzemię (ur.23.07.1842 - zm.7.05.1914), c. Karola T.
                                    mat. Helena Franciszka Hochberger (ur.17.10.1873 - zm.1943), 
                                            c. Juliusza H. (ur.16.05.1840 Poznań – zm.5.04.1905 lwów0 [PSB] 
                                            i Heleny Magdaleny z d. Moraczewska h. Cholewa (ur.1.06.1845 Cerekwica k. Jarocina - zm.2.11.1889),
                                            c. Romualda
                                    Dzieci (Marszałkowicz) : 7 (Teresa, Andrzej, Halina, Jan, Maria, Jerzy, Anna)
                                    E1. Teresa Marszałkowicz (ur.27.10.1924 - zm.5.11.1998), poch. Warszawa, cm. Wojskowy na Powązkach
                                          m. Jan Dębski [ur.+/-1920]
                                    E2. Andrzej Marszałkowicz (ur.16.02.1926 - zm.3.10.1967), bezpotomny
                                    E3. Halina Marszałkowicz (ur.23.04.1927)
                                          m. Janusz Gac [ur.+/-1925]
                                    E4. Jan Marszałkowicz (ur.28.05.1928), 
                                          ż. Teresa Wankiewicz (ur.10.01.1939), c. Stanisława i Jadwigi z d. Łomowska
                                          synowie 1/ Stanisław i żona Ewa, 2/ Jerzy
                                    E5. Maria Rafaela Marszałkowicz (ur.24.10.1929) 
                                          m. Dionizy Zięba (ur.3.05.1941 Dąbrowa Górnicza), internowany Stanu Wojennego 1981 r.
                                          s. Antoniego i Marii Rusek
                                    E6. Jerzy Adam Marszałkowicz (ur.19.01.1931 Zgłobice k. Tarnowa - zm.13.05.2019 Nysa), 
                                          duchowny katolicki, założyciel Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Polsce.
                                          Mieszkał : ośrodek Bielice k. Opola dzieląc pokój z bezdomnymi.
                                    E7. Anna Marszałkowicz (ur.20.10.1932) 
                                          m. Krzysztof Garbień (ur.+/-1925 - zm.2005), ojc. N. Garbień, mat. Maria Le Bouton
                              D3. Maria Marszałkowicz (ur.ok.1900)
                                     m. N. Pieniążek [ur.+/-1900]
                       C2. Jadwiga Marszałkowicz (ur.30.03.1870 - zm.21.10.1921)
                              m.(śl.15.10.1892 Przyszowa) Józef Myszkowski (ur.24.03.1857 Świdnik - zm.16.12.1925)
                       C3. Zofia Marszałkowicz
                              m. Adam Ciszewski [ur.+/-1870] z Chobędzy
                              Dzieci :
                              D1. Zygmunt Ciszewski (ur.1898 - zm.1942 Sarny, Ukraina)
                                     ż. Jadwiga Wołkowicka (ur.1904 - zm.1952 Kraków)
                                     ojc. Kazimierz Rusiło - Wołkowicki
                                     mat. Selina Nostitz - Rieneck
                                     Dzieci :
                                     E1. Stanisław Ciszewski (ur.23.01.1931 Dobieslawice, pow. Kazimierza Wielka - zm.1.12.2011 Warszawa)
                 B2. Helena Marszałkowicz [ur.+/-1840]
                       m. Stanisław Radomyski [ur.+/-1840] z Łukawicy h. Rawicz
                       ojc. Antoni Radomyski (zm.1784), s. Aleksego i Zofii z d. Potocka h. Śreniawa
                       mat. Felicja Marynowska h. Niezgoda (zm.29.10.1890 Kraków), c. Benedykta Jana M. (ur.1775 - zm.1846 w czasie rabacji)
                               i Krystyny z d. Pszonka (ur.1789 - zm.1846)
                       Dzieci (Radomyscy) : 2 (Jan, Maria)
                       C1. Jan Radomyski (ur.1876)
                       C2. Maria Kornelia Radomyska (ur.+/-1880)
                 B3. Maria Marszałkowicz (ur.16.12.1843 Kamienica)
                       m. Edward Tołłoczko h. Pobóg  z Litwy (ur.1840 - zm.1912), wł. dóbr na Litwie
                       ojc. Julian Tołłoczko, marszałek szlachty w gubernii Wileńskiej
                       Dzieci (Tołłoczko) : (Edward, Julian)
                       C1. Edward Antoni Tołłoczko (ur.+/-1860 - zm.1894 Wilno, ap. Św. Piotra i św. Pawła), 
                             student Uniwersytetu Jagiellońskiego
                       C2. Julian Witold Tołłoczko (ur.24.12.1864 Kamienica - zm.4.05.1922 Warszawa)
                             ż.(śl.27.10.1888 Kraków) Emila hr. Badeni h. Bończa (ur.7.04.1869 Branice - zm.11.03.1954 Wrocław)
                             ojc. Stanisław Franciszek Paweł hr. Badeni (ur.6.07.1834 - zm.10.04.1910 Kraków)
                             mat. Cecylia Skrzyńska h. Zaremba (ur.2.02.1848 Lwów - zm.20.05.1932 Kraków), c. Ksawerego (1811 - 1892)
                             Dzieci : (Julian, Cecylia, Stanisław)
                             D1. Julian Tołłoczko (ur.25.09.1889 Branice - zm.25.09.1904 Warszawa)
                             D2. Cecylia Tołłoczko (ur.27.07.1892 Kazimierza Wielka - zm.2.12.1963 Kraków)
                                    m.(śl.8.09.1916 Helsingford, FI) Stefan Ciszewski h. Leliwa (ur.7.05.1888 Chobendza - zm.11.12.1950 Kraków)
                             D3. Stanisław Stefan Maria Tołłoczko (ur.26.09.1905 Kazimierza Wielka - zm.3.02.1986 Wrocław)
                                   ż. Natalia Kasatkin (ur.26.07.1917 Winnica, Podole – zm.3.02.1960 Wrocław)
 [4] Tymbark
      W skład dóbr wchodziły : Tymbark, Jasna, Podłopień, Zamieście, Zawadka.
        W 1868 r. Tytus Sławikowski sprzedał Tymbark za sumę 36000 złr. Ludwikowi Myszkowskiemu, adwokatowi z Jarosławia.
        Ostatnim długoletnim właścicielem majątku tymbarskiego był Ludwik Myszkowski.
        W roku 1891 dobra te przeszły na Jana Myszkowskiego, jednak po jego nagłej śmierci w roku 1902 przejął
        je syn tego ostatniego - Józef Myszkowski, który zamieszkał na stałe w Tymbarku.
        Rodzina Myszkowskich mieszkała początkowo w tzw. "Starym Dworze", gdzie znajdowały się również budynki gospodarcze.
        Ok.1910 r. Józef  Myszkowski  wybudował tzw. "Nowy Dworek" oddalony od "Starego Dworu" o ok.200 m.
        Myszkowscy gospodarowali tu do roku 1945.
        Trwałym pomnikiem rodziny Myszkowskich w Tymbarku jest ich kaplica grobowa pod wezwaniem św. Krzyża.
 
        Kaplica grobowa Myszkowskich p.w. Św. Krzyża w Tymbarku
        (zdjęcie : p. Izabela Radziszewska – Kozłowska, 2009 r.)
 
      Na ścianach wewnątrz kaplicy widnieją epitafia 13 osób należących do rodziny Myszkowskich pochowanych
      w podziemiach kaplicy. Spoczywają tu (wg chronologii dat ur.) :
     1/  Jadwiga Paszkiewicz (ur.1875 - zm.1945)
     2/  Józef  Myszkowski (ur.1779 - zm.1869)
     3/  Salomea z Chociatowskich Myszkowska (ur.1789 - zm.1877)
     4/  Józef  Myszkowski (ur.1818 - zm.1878)
     5/  Franciszka Myszkowska (ur.1820 - zm.1890)
     6/  Jan Jastrzębiec Myszkowski (ur.1830 - zm.1902)
     7/  Ludwik Myszkowski (ur.1833 - zm.1891)
     8/  Waleria z Borkowskich Myszkowska (ur.1834 - zm.1875)
     9/  Józef  Jastrzębiec Myszkowski (ur.1857 - zm.1925)
    10/ Jadwiga z Marszałkowiczów Myszkowska (ur.1870 - zm.1921)
    11/ Maria ze Strzeleckich Myszkowska (ur.1892 - zm.1945)
    12/ Julia z Paszkiewiczów Myszkowska (ur.1897 - zm.1945)
    13/ Emilia Myszkowska (ur.1922 - zm.1945)
 
    W roku 2006 pani Barbara Zych (z domu Bzowska – zob. wyżej) jako jedyna wnuczka zmarłej Zofii Turskiej 
    - ostatniej właścicielki dóbr tymbarskich, a zarazem i kaplicy Myszkowskich z powodu niemożności 
    sprawowania bezpośredniej opieki na tą kaplicą, aktem z dnia 8.10.2006 r., za zgodą Kurii Diecezjalnej 
    w Tarnowie, przekazała ją na własność Parafii p.w. Narodzenia NMP w Tymbarku.    
 
 [5] Chociatowscy  [Chocialowscy, Chociałowscy] h. Leliwa :
      1/ 1763 r. - Jerzy Chociatowski podpisał manifest szlachty litewskiej,
      2/ Metryki z Limanowej [Miesięcznik Heraldyczny, R.2, 1909 r., nr 1] :
          Antoni Chociatowski [ur.+/-1715], potwierdzenie szlachectwa w 1782 r. (Biecki Sąd Grodzki)
          [prawdopodobnie to Antoni Chociałowski, 1774 r. , dzierżawca dóbr Grabania i Sadki k. Żmigrodu]
          ż. Anna N. [ur.+/-1715
          Dzieci : (Bartłomiej, Kunegunda, Salomea, August)
          A1. Bartłomiej Chociatowski (ur.1738, par. Limanowa)
                 [chrzestni : Józef Pniewski i Salomea Trzecieska (z d. Czachurska)]
          A2. Kunegunda Barbara Chociatowska (ur.1739, par. Limanowa)
          A3. Salomea Dorota Chociatowska (ur.1741, par. Limanowa)
                 [chrzestni : Michał Trzecieski z Lipowego,  i Ludwika Krokowska z Pieskowej Skały]
                 [Michał Trzecieski (1726 towarzysz pancerny kasztelana wojnickiego) i żona od 1719 Salomea Czachurska]
          A4. August Jan Chociatowski (ur.1743, par. Limanowa)
                 [chrzestny : Sebastian Krzeczowski (Krzeczkowski)]
      3/ Ignacy Chociatowski [ur.+/-1770], w 1801 r. kupił Zabrzeż od hr. Stefana Skrzyńskiego,
          w 1827 r. przekazał połowę wsi Zabrzeż Jakubowi Chociatowskiemu. 
          Po śmierci Apolonii, druga połowę odziedziczył Jakub i siostra jego Salomea z Chociatowskich Myszkowska.
          W 1842 r. Zabrzeż nabył Maksymilian Marszałkowicz, właściciel Kamienicy
          ż. Apolonia Grodzicka [ur.+/-1770 - zm.po 1827]
          Dzieci :
          A1. Julian Chociatowski (ur.1793 Łużna)
      4/ N. Chociatowski [ur.+/-1770]
          ż. NN.
          Dzieci :
          A1. Salomea Chociatowska h. Leliwa (ur.1789 prawd. Zabrzeż k. Kamienicy - zm.10.01.1877 Tymbark)
                 m.(śl.26.11.1815) Józef Myszkowski (ur.1780 - zm.1870)
          A2. Jakub Chociatowski [u r.+/-1800]
                 ż. NN.
                 Dzieci :
                 B1. Józefa z Chociałowskich [!] (ur.1830), c. Jakuba
                        mąż Andrzej Stanisław Dziewolski (ur.1792)
                        ojc. Stanisław Dziewolski (s. Jakuba i Anny z Łastowieckich [Łostowiecka])
                       mat. Anna Łychowska
      5/ 1812 r. – Ignacy Chociatowski i Stanisław Dziewulski, obecni (świadkowie) przy testamencie Maciela Myszkowskiego
      6/ Zachariasz Chociatowski [ur.+/-1775]
          ż. Anna Janicka [ur.+/-1775]
          Dzieci :
          A1. Eleonora Konstancja Chociatowska (ur.24.02.1805 Lwów, Bazylika, dom 30)
                 [chrzestni : G. Dominik Popiel i Agnieszka Trząkowska]
 
 [6] Bossowscy h. Ślepowron
       Stanisław Antoni Bossowski (ur.1782 Bistuszowa - zm.1850 Bistuszowa) 
       ż.(śl.29.09.1807 Kraków WNMP, Mariacki) Barbara Janicka (ur.1789 - zm.1860 Bistuszowa) [wg innych źródeł zm.1838]
     Dzieci :
       A1. Maksymiliana Bossowska (ur.1810)
              m. Stanisław Trzetrzewiński h. Tępa Podkowa [ur.+/-1810]
              Dzieci (Trzetrzewińscy) :
              B1. Angela Joanna Trzetrzewińska (chrzest 26.08.1838 Słopnice)
       A2. Michał Bossowski [ur.+/-1811/15], dr filozofii, dr praw, adwokat w Tarnowie
       A3. Leopold Bossowski (ur.1816 Bistuszowa - zm.1875 Bistuszowa)
              ż. Marianna Józefa Myszkowska (ur.1830 - zm.1895, poch. Bistuszowa), c. Józefa i Salomei z d. Chociatowska
       A4. Marianna Bossowska (ur.1818)
       A5. Januarius Bossowski (ur.1820)
       A6. Joanna Bossowska (ur.1821)
       A7. Karolina Bossowska (ur.21.11.1822 - zm.27.11.1907, poch. Szczepanów k. Tarnowa)
              m. Tomasz Kossecki h. Rawicz (ur.1802 - zm.1882 Łukowica)
 
                [powiększ]
              Cmentarz : Szczepanów k. Tarnowa  [Fot. ze strony :  www.genealogia.okiem.pl  ]
 
       A8. Filipina Bossowska (ur.1824)
 
       Janiccy :
       Stanisław Janicki [ur.+/-1765]      
       ż. Sabina Lueger de Turnfeld [ur.+/-1770], 1807 r. współwłaścicielka Stubna
       Dzieci (?) :
       A1. Seweryn Janicki [ur.+/-1790], 1811 r. ekonom z Mordarki
              ż.(śl.1811 Limanowa) Antonina Bossowska [ur.+/-1790]
              [świadkowie ślubu : Wojciech Tetmajer (ż. Justyna Choynowska), dziedzic Mordarki, Romuald Zieliński, dzierżawca d. Sarysz]
       A2. Józefa Janicka (ur.1793)
              m. N. Grabowski [ur.+/-1790]
       A3. Barbara Janicka (ur.1789 - zm.1860)
              m.(śl.29.09.1807 Kraków WNMP Mariacki)  Stanisław Antoni Bossowski (ur.1782 Bistuszowa - zm.1850 Bistuszowa)
        A4. Kajetan Janicki [ur.+/-1800], Zgiersko
        A5. Wincenty Janicki [ur.+/-1800]
        A6.  Józefat Janicki [ur.+/-1800]
 
       Władysław Janicki, wł. maj. Stubno (wzm.od 1849 - 1861)
  
 [7] U rodziny Fiszerów służyła przez 11 lat (1905 - 1916) błogosławiona Aniela Salawa (ur.9.09.1881 Siepraw - zm.12.03.1922 Kraków),
        c. Bartłomieja i Ewy z d. Bochenek.
 
        
         „Spis ludności Krakowa z 1900 r.”
 
        13.08.1991 r. na krakowskim Rynku Głównym  Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł na ołtarze ubogą służącą Anielę Salawę.
        Papież był gorącym zwolennikiem beatyfikacji Anieli Salawy od samego początku. Już w 1975 r.  kardynał Karol Wojtyła 
        następująco motywował starania o beatyfikację :
        Aniela Salawa posłuży za przykład silnej wiary, doskonałej zgodności z wolą Bożą, zwłaszcza w wypełnianiu obowiąków stanu,
        zupełnej uległości wobec Kościoła i jego zwierzchników, oraz ustawicznej pracy, połączonej z wyjątkową pobożnością.”
 
                         [powiększ]
        bł. Aniela Salawa, grobowiec w krakowskim kościele oo. franciszkanów
 
 [8] Hruszowice par. Laszki (5 km na NE od Stubna), majątek liczący ok. 1070 ha       
      Właściciele : Czaccy h. Świnka [zob. podstrona :  Ilińscy ]
      W Hruszowicach, 12.X.1758 r. urodził się Franciszek Dionizy Siarczyński, wybitny pisarz polskiego Oświecenia, 
      geograf i historyk, publicysta i bibliotekarz.
      1835 r. - wł. Hruszowic : Leo Jędrzyjowicz
      1891 r. – wł. Wincenty Ozaistowicz
 
 [9] Stubno i Stubienko
 
        Stubno, dwór
 
        Stubno
        Właściciele :
        XVI wiek - królowa Bona
        XVI wiek :
        Zofia Zamiechowska (zm.1635)
        1 m. Stanisław Lanckoroński (ur.ok.1585 - zm.1617), woj. podolski,
                ojc. Mikołaj Lanckoroński z Brzezia h. Zadora (zm.1585) [PSB]
                mat. Anny Żórawińska
        2 m. Jan Golski, h. Rola, kasztelan [Halicz] 1592 - 1605, kasztelan [Kamieniec] 1613, wojski [Trembowla] 1597
        3 m.(śl.1630) Jan Skumin - Tyszkiewicz h. Leliwa (ur.ok.1572 Wilno - zm.27.05.1642), woj. [Wilno] 1640 - 1642,
                pisarz wielki [Litwa] 1610, starosta [Bracław], wojewoda [Mścisław] 1621 – 1626, wojewoda [Troki] 1626 - 1640
                ojc. Teodor Skumin - Tyszkiewicz  (zm.1618), starosta [Grodno]
                mat. Katarzyny Lacka h. wł., c. Teodora Lackiego (zm.1616) [PSB]
                [ 2 ż. Jana Skumina - Tyszkiewicza – Barbara Naruszewicz h. Wadwicz (zm.1627)]
        1 połowa XIX wieku - rodzina Lueger
        1807 r. Sabina Lueger de Turnfeld, współwłaścicielka  Stubna i mąż Stanisław Janicki  h. Rola.
        [1787 r. - Józef Lueger de Turnfeld otrzymał tytuł szlachecki, potwierdzony przez ces. Józefa II ]
        od 1849 r. do 1869 r. :
        Władysław Janicki h. Rola (w 1869 r. majątek przeznaczony do sprzedaży na licytacji)
        Anna Skrzyszowska h. Gryf
        Franciszek Gizowski (Giżowski)
        od 1868 r. - Ludwik Myszkowski (ur.1833 - zm.1891), adwokat z Jarosławia, kupił  Stubno w 1868 r.
 
        Ze Stubna pochodzą i związani  są m. in. Mroczkowscy :
 
        Spis ludności Krakowa z 1890 r. (Tom 9, str. 118, 119) :
        Maciej Mroczkowski (ur.28.02.1817 Kraków - zm. 3.11.1891 Kraków, Piasek, par. św. Szczepan)
        [Inne daty ur. Macieja ; 2.02.1818, 31.01.1819]
        majster blacharski, mieszkał w Krakowie, ul. Szpitalna 24 (hip. 388)
        1 ż.(śl.1850 Kraków, par. św. Anny) Karolina Frohne [ur.+/-1820]
        2 ż.(śl.+/-1856) Honorata Marianna Grzędzielska (ur.12.01.1830 Kraków - zm.po 1890) [1890 r. właścicielka zakładu krawieckiego)]
        [Inna pisownia : Grządzielska]
      
        Dzieci z 1 żony : (Aleksander)
        A1. Aleksander Mroczkowski (ur.25.11.1850 Kraków - zm.26.08.1927 Stubno), artysta malarz [PSB], syn Macieja i Karoliny Frohne
 
                 Aleksander Mroczkowski (1850 – 1927)
 
               ż. Julia Biasion (Biazion) [Włoszka] (ur.8.01.1852 Kraków - zm.1917)
               Dzieci :
               B1. August (Gustaw August) Mroczkowski (ur.1.07.1885 Kraków - zm.28.07.1961), poch. Kraków, cm. Rakowicki
                      kancelista policji państwowej
                      ż. Kazimiera Waśniewska h. Bończa (ur.1891 - zm.24.03.1933), poch. Kraków, cm. Rakowicki
                      ojc. Kazimierz Waśniewski (ur.23.08.1863 Potok Złoty), s. Michała i Izabeli z d. Nowicka
                      mat. Hermina Właczyńska
                      Dzieci : (Zbigniew, Kazimierz, Janina)
                      C1. Zbigniew Mroczkowski (ur.8.12.1912 Kraków - zm.28.12.1988 Wrocław), poch. Wrocław, cm. Grabiszyński
                      C2. Kazimierz Mroczkowski (ur.17.07.1917 Kraków - zm.10.05.1994 Kraków), poch. Kraków, cm. Rakowicki
                             ż. Józefa Maria Klaja (ur.20.08.1916 Kraków - zm.26.03.1998 Kraków), poch. Kraków, cm. Rakowicki
                      C3. Janina Mroczkowska
               B2. Jerzy Mroczkowski (ur.28.12.1889 Kraków - zm.1941) zm. KL Auschwitz
                     ż. Marcela Piotrowicz [ur.+/-1890]
               B3. Gustaw Mroczkowski [ur.+/-1890]
 
        Dzieci z 2 żony : (Józefa, Adolf, Julia, Tadeusz, Stanisław, Antoni, Leon, Julia)
        A2. Józefa Mroczkowska (ur.1857 - zm.1879 Kraków, Piasek, par. św. Szczepan), lat 22
        A3. Adolf Antoni Mroczkowski (ur.17.06.1858 Kraków), 1890 stanu wolnego, rządca majątku 
                ż. Maria Sikorska (ur.1866 Stubno - zm.1935) [fot. MyHeritage]
 
                        [powiększ]
                Fot. 1. 1905 r. Adolf Mroczkowski z rodziną
                Fot 2. 1905 r. Adolf Mroczkowski (z opaską na oku) wraz z rodziną : żoną Marią z dzieckiem na kolanach,
                z dzieckiem na barana to brat Adolfa – Antoni, dalej po prawej siostra Julia, poniżej matka Marii p. Płachutowa (Płachut),
                ze strzelbą syn Adolfa Stefan.
                [Zdjęcia i opisy – facebook]
.
                Dzieci : (Zygmunt, Stefan, Józef)
                B1. Zygmunt Jan Mroczkowski (ur.15.05.1897 Stubno - zm.1976) [fot. MyHeritage]
                      ż.(śl.1926) Henryka Czerwenka (ur.10.07.1900 Kraków - zm.1989) [fot. MyHeritage]
                      Dzieci : 3 (Jacek, Andrzej, N.)
                      C1. Jacek Wojciech Mroczkowski (ur.1931 - zm.1998) [fot. MyHeritage]
                      C2. Andrzej Adolf Mroczkowski (ur.1936 - zm.1993) [fot. MyHeritage]
                            1 ż. N. Sośniak
                            2 ż. N. Jasińska
                B2. Stefan Mroczkowski (ur.21.08.1899 Stubno)
                B3. Józef Edward Mroczkowski (ur.19.03.1900 Stubno - zm.1990) [fot. MyHeritage]
                       ż. Maria Józefa Jelonek (ur.29.12.1906 Tarnów - zm.1985) [fot. MyHeritage]
                       ojc. N. Jelonek
                       Mat. N. Gołota
                       Dzieci : 3
                       C1. Maciej Mroczkowski (ur.1930)
               B3. Kazimierz Feliks Mroczkowski
        A4. Julia Mroczkowska (ur.28.01.1860 Kraków), 1890 stanu wolnego, krawcowa w zakładzie matki
        A5. Tadeusz Mroczkowski (ur.15.04.1863 Kraków), 1890 stanu wolnego, fotograf
        A6. Stanisław Kostka Mroczkowski (ur.23.07.1865 Kraków - zm.1895 Kraków, Piasek, św. Szczepan), 1890 stanu wolnego, jubiler
        A7. Antoni Mroczkowski (ur.7.06.1867 Kraków), 1890 stanu wolnego, uczeń Wyższej Szkoły w Krakowie
        A8. Leon Mroczkowski (ur.14.09.1872 Kraków), 1890 stanu wolnego, uczeń Szkoły Politechnicznej we Lwowie
        A9. Julia Mroczkowska (ur.7.01.1876 Kraków), 1900 r. panna
 
        Stubienko
        Właściciele :
        Dybowscy h. Nałęcz
        Kacper Dybowski [ur.+/-1635]
        ż. NN.
        Syn : Wojciech Dybowski [ur.+/-1665]
        ż. NN.
        Syn : Jan Dybowski [ur.+/-1700]
        ż. Katarzyna Kromkowska [ur.+/-1700]
        Syn : Ignacy Dybowski (ur.+/-1730 - zm.1792), dz.  Stubienka
        Dzieci :
        1/  Marianna Dybowska
             m. N. Hordyński [Horodyński h. Korczak ?]
        2/  Tomasz (ur.+/-1760 -  zm.1832), leg. w Galicji 1782, bezżenny.
 
        1902 r. właściciel tabularny dóbr Stubienko : Tytus Zarzycki
 
 [10] Świdnik, par. Łukowica k. Nowego Sącza
 
          Świdnik, dwór z XVIII w.
 
 [11] Rodzina Michała Teodorowicza była blisko spokrewniona z  biskupem Józefem Teodorowiczem.
          Michał Teodorowicz [ur.+/-1870 - zm.ok.1912 Grodno}, nauczyciel w Grodnie
          ż. Helena Olesierowicz (ur.+/-1870 - zm.1911 Grodno)
          Dzieci : (Aleksandra, Władysław)
          A1. Aleksandra Teodorowicz [ur.+/-1895], ok. 1925 r. ukończyła seminarium nauczycielskie we Włocławku
          A2. Władysław Teodorowicz (ur.13.01.1900 - zm.1977)
                 ż. Genowefa Bohdziewicz (ur.1904 - zm.10.09.1939), poch. Wilno, cm. Piotra i Pawła
                 Dzieci :
                 B1. Leokadia Teodorowicz (ur.1929 Wilno - zm.2016)
                        m. Piotr Myszkowski (ur.1932 Hruszowice - zm.2010)
 
         Zarys genealogiczny (biskup Józef Teofil Teodorowicz) :
         Manug Teodorowicz [ur.+/-1760]
         ż. Rypsyna N. [ur.+/-1760]
         Syn :
         Grzegorz Teodorowicz (ur.1793)
         1 ż.(śl.14.02.1830 Horodenka) Anna Marianna Łukasiewicz - Harandon (ur.1806, chrzest 14.10.1806 Śniatyn),
               c. Dominika i Rozalii Seferowicz
         2 ż.(śl.26.09.1835 Horodenka) Katarzyna Łukasiewicz (ur.1811), c. Kajetana i Anny Warteresiewicz
         Syn z 2 żony :
         Grzegorz (Kirkor) Teodorowicz  h. Serce (ur.+/-1840 - zm..14.08.1871 Pruchniszcze)
         ż.(śl.21.08.1858 Potok) Gertruda Rypsyma Ohanowicz (ur.24.09.1838 Brzeżany - zm.13.03.1930 Lwów), 
         pochodziła z ormiańskiej rodziny szlacheckiej z Wołoszczyzny.
         ojc. Dawid Ohanowicz (Ochanowicz) (ur.1789 - zm.31.12.1874 Snowidów), s. Jana i Petroneli Łazarowicz
         mat. Gertruda Mikołajewicz (ur.1801 - zm.27.08.1869 Pruchniszcze), c. Ignacego
         Dzieci : (Kajetan, Maria, Józef, Katarzyna, Michał, Mieczysław)
         A1. Kajetan Zygmunt  Ignacy Teodorowicz (ur.6.08.1859 Żywaczów k. Horodenki na Pokuciu)
         A2. Maria Ludwika Teodorowicz (ur.25.08.1860 Żywaczów)        
         A3. Józef  Teofil Teodorowicz (ur.25.07.1864 Żywaczów - zm.4.12.1938 Lwów na zapalenie płuc)
 
                  biskup Józef  Teofil Teodorowicz  (1864 – 1938)
 
                arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego, teolog, polityk, poseł na Sejm Ustawodawczy, senator I kadencji w II RP
                [w 1920 r. w kościele Wizytek w Warszawie, biskup Józef  Teodorowicz oficjował ślub Juliana Myszkowskiego (1892 - 1940)
                z Janiną Kazimirską (zm.1941) – pkt 3.7. Linia Myszkowskich : Szewo]
                [Żywaczów w 1855 r. był własnością Mikołaja Teodorowicza] 
         A4. Katarzyna Teodorowicz (ur.1866 - zm.25.01.1885 Stanisławów), poch. Stanisławów, zmarła jako panna na gruźlicę
                 ukończyła pensję dla dziewcząt u SS. Niepokalanek w Jazłowcu. 
         A5. Michał Teodorowicz (ur.8.04.1868 Pruchniska - zm.13.04.1924 Lwów)
                ż. NN
                Dzieci :
                B1. Zofia Teodorowicz
         A6. Mieczysław Dawid Teodorowicz (ur.1870 - zm.1909 Lwów), poch. Stanisławów
 
 [12] Zarys genealogiczny rodziny Turskich
        Stanisław Turski [ur.+/-1835], w 1863 r., w randze pułkownika, brał udział w walkach powstańczych pod dowództwem
           generała Langiewicza. Nie wrócil do kraju z obawy przed aresztowaniem i zamieszkał w Zurichu w Szwajcarii.
 
                  Stanisław Turski
           Zdjęcie 1 z książki : Stanisław Wcisło” Zofia Jadwiga Turska z Myszkowskich – ostatnia właścicielka
           tymbarkiego dworu  w latach 1924 - 1945”, Tymbark 2015 r.  
           Zdjęcie 2 „Głos Tymbarku”
 
           ż.(śl. Zurych) Tekla Ginawska [ur.+/-1840]
 
             Tekla z Ginawskich Turska
           Zdjęcie z książki : Stanisław Wcisło” Zofia Jadwiga Turska z Myszkowskich – ostatnia właścicielka
           tymbarkiego dworu  w latach 1924 - 1945”, Tymbark 2015 r.  
 
           Dzieci : 5 (Stanisława, Wanda, Maria, Tadeusz, Karol)
           A1. Stanisława Turska [ur.+/-1870], wróciła do Polski i osiadła w majątku Hruszowice
           A2. Wanda Turska [ur.+/-1870], mieszkała m.in. we Francji
           A3. Tadeusz Turski (ur.1875 Zurich), mieszkał we Lwowie
                   ż. Anna Myszkowska (ur.1889)          
           A4. Karol Turski (ur.1876 - zm.1929)   
                  ż. Zofia Myszkowska (ur.1894 - zm.1975)      
          A5. Maria Turska (ur.1879 - zm.1926), poch. Tymbark
          
 [13] Łuczyce z Bujanową, pow.sokalski, par.w Tartakowie k. m. Sokal [18 km na NE od m. Sokal]
 
       
       Łuczyce, maj. Jerzego Myszkowskiego (zdjęcie ze zbiorów p. Izabeli Radziszewskiej – Kozłowskiej )
 
       Właściciele : Komorowscy h. Ciołek, Komorowscy h. Korczak, od 1880 r. Jordan - Rozwadowscy h. Trąby,
       od 1900 r. Lanckorońscy h. Zadora, Myszkowscy h. Jastrzębiec [Józef Myszkowski (1857 - 1925)]
 
       Erazm  Komorowski  h. Ciołek (ur.1767 - zm.31.08.1835 Lwów), 
       generał wojsk polskich, od 1817 r. hrabia austriacki, szambelan cesarski [PSB]
       ojc. Jan Komorowski (zm.1796) [PSB], s. Adama K. i Eleonory Piaskowskiej
       mat. Ludwika Cielecka h. Zaremba, c. Wojciecha C. i Urszuli Gleyden - Glower
       1 ż. Maria Dulska h. Przegonia, c. Tomasza Dulskiego
       2 ż.(śl.1800) Anna  bar. Horoch z Wrzaw h. Trąby, c. Macieja Kazimierza i Magdaleny Komorowskiej h. Korczak
             (1 m. Magdaleny Komorowskiej - Franciszek Lubieniecki)
        Następnie : córka i zięć
        Franciszka Ksawera Komorowska (ur.29.01.1813 - 1900)
        m.(śl.27.11.1833) Michał Ignacy Cyprian Komorowski h. Korczak (ur.29.06.183 - zm.28.03.1845)
        ojc. Cyprian Komorowski (ur.1776 - zm.10.12.1858 Lwów), Austriacki radca tajny, strażnik sreber, szambelan
        mat. Apolonia Horodyska, c. Józefa, cześnika sochaczewskiego
        Następnie : syn Michała
        Franciszek Michał Ignacy Erazm Cyprian Jan Feliks Komorowski h. Korczak (ur.13.10.1834 - zm.5.07.1890 Preszburg),         
        ż. (śl 8.09.1857) Eleonora Rulikowska h. Korab (ur.20.01.1836 - zm.1887)
        ojc. Jan Rulikowski (ur.1805 - zm.1877), s. Gabriela R. i Ludwiki z d. Szlubowska h. Ślepowron
        mat. Zofia Suffczyńska h. Szeliga (ur.ok.1810 - zm.2.08.1881), c. Michała S. (1780 - 1813) i Barbary Deszert h. Kłosy (1787 - 1855)
        Dzieci :
        1/ Michał Marian Komorowski (ur.1858)
        2/ Mieczysław Marian Piotr Komorowski (ur.1860 Chorobrów pow. Brzeżany - zm.1926),
            ż.(śl.1890 Kraków) Wanda Prawdzic Zaleska [ur.+/-1860]
        3/ Adam Komorowski - Suffczyński (ur.1861)
            ż.(śl.1885) Maria Bnińska h. Łodzia, c. Romana Józefa i Wacławy Sobańskiej
       W 1880 r. Franciszek Komorowski sprzedał Łuczyce Tomisławowi Jordan - Rozwadowskiemu, po którym dziedziczył Tadeusz
       Jordan – Rozwadowski (ur.1866 - zm.1928)
       W 1900 r. majątek Łuczyce został sprzedany Zbigniewowi Lanckorońskiemu z Tartakowa, który przed I wojną św. odstąpił go
       Myszkowskim. Majątek Łuczyce objął Jerzy Myszkowski w 1922 r.
      [żoną Zbigniewa Lanckorońskiego była Franciszka Mysłowska (być może Myszkowska ? - przypis A. Wcisło)]
 
 [14]  W 1945 r. osoby wysiedlone z dworu udały się do Tymbarku, gdzie wynajęły pokój i tej samej nocy, 
         podczas snu , wskutek niesprawności pieca uległy śmiertelnemu zaczadzeniu. 
         Zm. wówczas, oprócz Julii Myszkowskiej, jej córka Emilia Jadwiga, matka Julii - Jadwiga z Terleckich Paszkiewiczowa 
         i Maria ze Strzeleckich Myszkowska.
         [ Uwaga : Potomkowie właścicieli budynku, w którym schronienie znaleźli Turscy, nie zgadzają się ze stwierdzeniem, 
         utrwalonym w różnych opracowania, że przyczyną śmierci rodziny Turskich było zaczadzenie. 
         Źródło : „Karta z historii Tymbarku”, spisana przez : Józef Kulpa (ur.20.10.1912 Piekiełko - zm.18.12.1995),
         zasłużony działacz spółdzielczy, społecznik, uczestnik konspiracji AK w czasie II wojny św.]
 
 [15] Rogawscy h. Rola :
        Adam Rogawski (ur.12.12.1792 - zm.23.06.1872 Ołpiny), s. Stanisława R., chorążego siewierskiego i Petroneli z d. Kicińska
        ż. Teresa Chłuda h. Pomian (6.10.1809 - zm.21.02.1871), c. Antoniego i Józefy Wizemberg (ur.1786 Siewierz)
        [zob. podstrona : „Myszkowice - właściciele” Rogawscy]
        Dzieci : (Lubin, Apolinary, Bronisława, Kwiryn, Feliksa)
        A1. Lubin Rogawski (ur.14.03.1828 Zgłobice), urzędnik salinarny w Bolechowie
               ż. Eugenia Bronisława Hipolita Boczkowska h. Gozdawa [ur.+/-1830]
               ojc. Feliks Boczkowski (ur.29.05.1804 Mikluszowice k. Bochni - zm.23.08.1855 Wieliczka), dr medycyny i chirurgii w Wieliczce
                      s. Ludwika Boczkowskiego i Joanny Hassmann
               mat. Eleutera Starza - Zbyszewska h. Topór (ur.1814 Dydnia - zm.10.12.1888 Lwów),
                      c. Hipolita i Karoliny Marianny bar. z d. Lewartowska h. Lewart
               Dzieci : (Karolina, Jan, Aleksander, Marianna)
               B1. Karolina Rogawska (ur.18.12.1858 Wieliczka)
               B2. Jan Kanty Marian Rogawski (ur.7.12.1860 Aussee, Styria - zm.17.01.1932), poch. Ołpiny k. Jasła
 
                        Jan Rogawski (1860 – 1932)
 
                     1 ż. Maria Politalska (ur.1874)
                     2 ż. Anna Ball [ur.+/-1885]
                     Dzieci z 1 żony : (Zofia, Maria, Jan, Franciszek, Karol)
                     C1. Zofia Rogawska (ur.28.04.1902 Rzeszów - zm.13.12.1979 Warszawa)
                           m.(śl.8.09.1929 Ołpiny) Stanisław Wojnarski (ur.26.12.1894 Stróżówka, Gorlice - zm.20.11.1975 Ołpiny)
                     C2. Maria Rogawska (ur.1903 - zm.1997), panna
                     C3. Jan Rogawski (ur.1906 - zm.1967)
                            ż. Zofia Jaźwa [ur.+/-1910]
                            Dzieci : (Teresa)
                            D1. Teresa Rogawska (ur.1939 - zm.2019)
                                   m. Andrzej Skarżyński (h. Bończa (ur.ok.1930)
                                   Dzieci : Wojciech, Marcin
                     C4. Franciszek Rogawski (ur.1908 - zm.1960)
                     Dzieci z 2 żony Anny Ball : (Karol)
                     C5. Karol Rogawski (ur.6.01.1927 Bitków - zm.1.09.1991), poch. Koszalin
                           ż. Anna Myszkowska (ur.27.08.1927 Hruszowice), mieszka : Koszalin
                           Dzieci : (Karol)
                           D1. Karol Marian Rogawski, mieszka Halifax, Wielka Brytania [korespondent]
               B3. Aleksander Rogawski (ur.11.06.1864 Gmunden, Górna Austria - zm.1870 Bolechowo)
               B4. Marianna Seweryna Joanna Rogawska (ur.8.01.1869 Bolechowo)
        A2. Apolinary Roman Wiktor Rogawski (ur.1834), 1880 r. dzierżawca dóbr w okręgu Nowy Sącz
               ż (śl.1.09.1861 Podole, wieś) Stanisława Hołubowicz h. Janina [ur.+/-1835]
               c. Władysława Hołubowicza i Heleny Cyrus - Sobolewskiej (ur.1.08.1818 Osieczany)
               Dzieci : (Karol, Adam)
               B1. Karol Józef Rogawski (ur.20.03.1865)
                      1 ż. Maria Walter [ur.+/-1865]
                      2 ż. Anna Ball [ur.+/-1875]
                      Dzieci z 1 żony : (Adam, Stanisław, Eugeniusz)
                      C1. Adam Rogawski (ur.28.07.1892 - zm.1972 Wałbrzych), rotmistrz kaw., 
                             ż. Gizela N. [ur.+/-1895]
                      C2. Stanisław Rogawski (ur.1893 - zm.1916)
                      C3. Eugeniusz Rogawski (ur.1897 - zm.9.06.1940), poch. Francja, prawnik
                             ż. Maria Skolimowska (ur.+/-1900 - zm.9.06.1939), c. N. Skolimowskiego i Zofii Fibich
                             Córka : 
                             D1. Krystyna Rogawska (ur.24.06.1927 - zm.14.06.2009), poch. Kraków, cm. Rakowicki
                                    m. Antoni Stanisław Kleczkowski h. Cholewa (ur.5.05.1922 Poznań - zm.19.01.2006 Kraków) 
                                    pochowani cm. Rakowicki, Aleja Zasłużonych, 
                                    profesor, geolog i hydrogeolog, twórca szkoły hydrologicznej
                                    ojc. Adam Marian Kleczkowski (ur.25.03.1883 Kraków - zm.17.11.1949), profesor germanistyki [PSB]
                                    mat.(śl.1913) Jadwiga Turetschek (ur.1884 - zm.1943)
                      Dzieci z 2 żony Anny Ball :
                      C4. Tadeusz Rogawski (ur.1914)
                      C5. Stanisława Rogawska (ur.1930 - zm.2006)
                             m. N. Ball [ur.+/-1930]
               B2. Adam Rogawski (ur.ok.1870 - zm.11.11.1889 Lwów), uczeń szkoły agronomicznej w Dublanach
        A3. Bronisława Rogawska [ur.+/-1830]
               m. Józef Stanisław Felicyan Stadnicki h. Drużyna [ur.+/-1830]
               ojc. Władysław Stadnicki (zm.1880)
               mat. Klementyna Weyha - Darowska h. Ślepowron (zm.1865)
        A4. Kwiryn Antoni Rogawski (ur.5.06.1831 Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski, chrzest 1831 Ołpiny)
               ż. Ludwika Krasuska h. Nowina (ur.1840 Bolęcin, pow. Chrzanów)
               ojc. Józef Krasuski (ur.1803 Bolęcin)
               mat. Ludwika Rogawska h. Rola (ur.7.11.1813 Lelowice, par. Wrocimowice), 
                       c. Józefa Rogawskiego (ur.1783 Zapolice), dziedzica Niegowonic 
                       i (śl.27.02.1810 Sączów) Heleny Januszewicz (ur.1788) [inna forma Janusiewicz]
        A5. Feliksa Salomea Elżbieta Rogawska (ur.17.11.1832 Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski - zm.1852 Ołpiny)
 
        Karol Rogawski (chrzest 25.01.1820 Chruszczobród - zm.7.11.1888 Ołpiny) [LN Chruszczobrod, skan 82],
        s. Jana Nepomucena Rogawskiego (ur.15.05.1750 - zm.1832), podstolego sanockiego [Sanok]
        i Anny Marianny z d. Bielińska (ur.1780 Błeszno - zm.16.09.1821 Mijaczów, par. Mrzygłód)
        wł. dóbr Ołpiny, par. wł., poseł do Sejmu Krajowego Galicji I i II kadencji
        ż. Eufemia Bryganty (Briganti) h. Jastrzębiec [ur.ok.1820], 
       c. Wincentego Briganti, powstańca włoskiego i Wiktorii z d. Szylkra - Trzebińska h. Awdaniec
       bezpotomny
------------------------------------------------------------ 
 Źródła :
 1/ Ziemianie Polscy XX wieku, Część 8 (2007 r.)
 2/ Stanisław Sitowski "Rodem z ziemi sądeckiej", Gliwice 2003 r. (spotkanie 2006 r.)
 3/ Krzysztof Jasiewicz "Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939-1956", Warszawa 1995
 4/ Poczet Szlachty Galicyjskiej i Bukowińskiej
 5/ Adam Boniecki "Herbarz Polski"
 6/ Relacje Piotra Myszkowskiego z Rakoniewic (spotkanie 2006 r.)
 7/ Artykuły : Stanisław Wcisło "Głos Tymbarku", „Almanach ziemi limanowskiej” i inne
 8/ Strony internetowe : Baza Mormonów, MyHeritage, Ellis Island, GeneaNet i inne
 9/ Kronika Zdzisława Janoty Bzowskiego
 10/ M. Minakowski „Ci Wielcy Polacy ...”
 11/ Danuta Mroczkowska, wnuczka Adolfa Mroczkowskiego, zarządcy majątku Stubno
 12/ Informacje : Karolina Julia Myszkowska z Dortmundu
 13/ Informacje : Izabela Radziszewska - Kozłowska z Gdańska
 14/ Informacje : Tadeusz Zwierkowski ze Stubna
 15/ Informacje : Adrianna Myszkowska, c. Krzysztofa, wnuczka Piotra Myszkowskiego
 16/ Miesięcznik Heraldyczny, R.2, 1909 r., nr 1
 17/ Informacje : Maria Kardasz z d. Myszkowska z Rakoniewic, c. Piotra Myszkowskiego (1932 – 2010)
 18/ Kopie metryki z parafii Hruszowice, przekazane przez p. Stanisława Wcisło z Tymbarku (spotkanie 14.07.2010)
 19/ Informacje : Justyna Kramarzewska z d. Myszkowska, c. Piotra Myszkowskiego (1932 – 2010)
 20/ Archiwum Państwowe w Krakowie, oddział Spytkowice : „Akta spadkowe Sądu Szlacheckiego w Tarnowie”,
      Maciej Myszkowski (akta nr  2258)
 21/ Informacje : Gary Moszyński z USA (15.03.2011 r.)
 22/ Informacje : Agnieszka Myszkowska z d. Myszkowska (ur.1976) ze Szczecina, c. Jerzego Myszkowskiego
 23/ Informacje : Agnieszka Sołtan z d. Święcicka, c. Jerzego Ś., wnuczka Witolda i Marii  Włodek
 24/ Informacje : Lucyna Stochmal, Olszana, par. Czarny Potok
 25/ Informacje : Stanisław Giżycki, potomek rodziny Dziewolskich
 26/ Janusz Bzowski z Krakowa, zdjęcia i informacje
 27/ Helena Skawińska, Kraków
 28/ Tomasz Wantuch
 29/ Karol Marian Rogawski, Halifax, Wielka Brytania
 
 Skróty :
 PSB – Polski Słownik Biograficzny
 
Wszelkie prawa zastrzeżone dla ewentualnego publikowania treści i zdjęć bez zgody autorów tej strony.
 
 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 

 

do górywstecz