3. Myszkowscy z Myszkowic (par. Sączów k. Będzina)

 [ zob. też : podstrona  Myszkowice (właściciele) ]

 

 Ostatnia aktualizacja : 27.05.2023 r.

 Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

 MYSZKOWICE

 Miejscowość - 18 km na północny - zachód od Będzina,

 obecnie administracyjnie w gminie Bobrowniki, w pow. będzińskim, w woj. śląskim.

 Dawniej w par. Siemonia, później w par. Sączów.

 Dawne nazwy : Zielonkowice, Myszłkowice, Mystkowice.

 Z Myszkowic pochodzą Myszkowscy herbu Pilawa (Rudzcy, Sadowscy) [pkt 3.1] i Myszkowscy herbu Jastrzębiec.

 

           

 

                                                                                [powiększ]

 Część 1. Historia (Zapisy w dokumentach) :
 
 1367 r. Piotr z Myszkowic
            (15.03.1367 r. w Czeladzi, Mikołaj z Pilczy, starosta siewierski, potwierdził sprzedaż Rafałowi
            z Tarnowa wsi Tąpkowice przez Małgorzatę, córkę Michała Pilawity z Tąpkowic – świadkiem umowy
            był Piotr z Myszkowic, rodowy)
 1374 r. Leonard "de Miszkowicze" i jego brat Lutek
 1430 r. Mikołaj z Myszkowic, s. Leonarda, student Uniwersytetu Krakowskiego [pkt 2]
 1438 r. Mikołaj z Myszkowic, notariusz [= Mikołaj „Starszy” h. Jastrzębiec] [pkt 2]
 1463 r. Dziersław z Myszkowic [SHGK, Grabowa k. Ogrodzieńca]  [1]
 
 1470 - 80 r. dz. Jan Mysłowski (nie Myszkowski, jak w literaturze) h. Pilawa 
            wł. połowy Myszkowic, 10 łanów kmiecych, wzmiankowany po raz ostatni w 1481 r.
            [w dokumentach występuje też Jan Sadowski, współwłaściciel]
            dzies. snop. i  konop. wartości 4 grz. przypadała biskupowi krak.
            Niegdyś należała ona do klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu.
            W księstwie siewierskim pilawitów reprezentuje :
            1462 - 1481 r. Stanisław Rudzki h. Pilawa, dziedzic wsi Dobiesławice w par. Siemonia.
            [nazwisko Rudzki występuje : Myszkowice (Łubinki, Łubiąki) w 1827 r. [LN Tąpkowice, s.125, LM Sączów, s.212]
            [wcześniej : Jan Rudzki, wójt dziedziczny m. Bytom w latach 1441 - 1459]
            [wcześniej : 1428 r. Mikołaj Rudzki z Zagórza (par. Mysłowice) i bracia Jan, Stanisław, Piotr]
 
 1516 - 31 r. Zygmunt, Mikołaj, Jan Myszkowscy, poświadczeni jako dziedzice działów w Myszkowicach z pewnością
            nie należą do rodziny Myszkowskich Jastrzębców. Nie da się też ustalić ich herbu. [SHGK, Myszkowice]
 1516 - 24 r. Zygmunt (Zych) Myszkowski, dz. Myszkowic zapisał wiano ż. Katarzynie.
           1523 r. ziemianie siewierscy m.in. Zych Myszkowski, ręczą za Zofię, wdowę po Biernacie Cieszowskim,
           a obecnie żonę Stanisława Sadowskiego, że ta stanie przed sądem w Siewierzu pozwana przez dzieci
           zm. Cieszowskiego o majątek po zmarłym.
 1521 - 31 r. Jan Myszkowski, asesor w sądzie ziemskim siewierskim
 1521 - 26 r. Mikolasz Myszkowski zw. młody, asesor w sądzie ziemskim siewierskim, brat Maruszy i zapewne Jana,
            odstąpił 1523 r. żonie Zofii z d. Bobrkowska 60 flor. wiana na swym dziale w Myszkowicach, który miał po ojcu. 
            1523 r. Zofia może swobodnie dysponować połową tej kwoty, drugą połową natomiast ma dysponować
            dożywotnio na połowie fornalów i nabytkow ruchomych i nieruchomych.
            Zofia wybiera na opiekunów księdza Kacpra i Malchera Siemońskich.
            1524 r. Mikołaj Myszkowski sprzedał stryjowi Zychowi (Czychowy) Myszkowskiemu 
            za 40 flor. dział w Myszkowicach, który odziedziczył po ojcu.
 1526 r. Marusza (Marusia) Myszkowska, dz. z Myszkowic kwituje brata Mik. Młodego ze spłaty działu po rodzicach.
 
 1529 r. dzies. pien. z ról  folw. w Myszkowicach i Ożarowicach była oddawana kościołowi w Sączowie
 1586 r. Barbara Myszkowska z Myszkowic
 1607 r. Joachim Myszkowski [pkt 3.1.1]
 1611 r. Jerzy Myszkowski „Młodszy” i żona Katarzyna Ożarowska, w Myszkowicach i części Sączowa [pkt 3.2]
 1622 r. Jan Myszkowski (m.in. fundator kaplicy w Myszkowicach, zob. niżej)
 1642 r. Stanisław z Miskowic h. Jastrzębiec, dziedzic na Woykowicach i Tuliszowie [pkt 3.1.1.]
 1654 r. tenże Stanisław Myszkowski czyni zapis na rzecz syna Zygmunta i drugiego, ks. Bogusława, paulina
            [Źródło : Janina Halina Osoba „Dzieje rodziny Heneczków w XIX wieku”, 1995 r.] [pkt.3.1.1.]
 1672 r. Jan Myszkowski [nazywany „hrabia bez butów” ponieważ powodowany miłosierdziem ostatkiem mienia
            dzielił się z bliźnim – ks. Jan Wiśniewski „Diecezja Częstochowska” 1936 r.] [zob. pkt 3, Część 2]
 1679 r. Stanisław Myszkowski (wzm.1679 - 81) [zob. Stanisław Myszkowski z Siemoni, pkt 3.1]
 1679 r. Magdalena Myszkowska de Myszkowice (wzm.1679 – 94), 2.12.1685 r. wdowa
 1679 r. Katarzyna Myszkowska de Myszkowice, panna (wzm.1679 – 84)
 1694 r. Aleksander Myszkowski i Magdalena de Myszkowice
            [prawdopodobnie to on zapisany w 1698 r. „Bractwo św. Józefa w par. Kruszyna], [Kruszyna, str. 101]
            [zob. pkt 3.2.1.1]
 1711 r. Stanisław Myszkowski de Myszkowice, ż. Helena, chrzestny [LN Sączów, str.171, 181] (wzm.1711 – 15)
 1758 r. Józef Lubczyński, pleb. w Sączowie żądał od dz. Myszkowic :
            Wojciecha Banaczkowskiego,
            Józefa Czujnowicza [zm.10.05.1761 Myszkowice], 
            Adama Noszkowskiego [zob. podstrona : Myszkowice (własność)
            i Walentego Myszkowskiego [ur.ok.1727 - zm.1807], dzies. z pól folw. za 1757 r.
 1772 r. część Myszkowic zw. niegdyś „Czuynowiczowszczyzna”, w 1772 r. „Waligórszczyzna” [2]
 
 1772 r. Waligórscy
 Michał Odrowąż Waligórski [ur.+/-1695], łowczy inflancki, dziedzic Siemoni, mieszkał : Siemonia  [3]
 ż. Anna de Wroheim [ur.+/-1700] ze Śląska [informacje : p. Andrzej Witkowski]
 Dzieci (Waligórscy) : 8 (Michał, Krystyna, Szymon, Marianna, Jacenty, Marjanus, Józef, Joanna )
 m in. syn :
 Szymon Waligórski [ur.+/-1725], miecznik smoleński, posiadał sołectwo w Babicach
 ż. Franciszka Otwinowska [ur.+/-1730]
 Dzieci (Waligórscy) : 7 (Helena, Elżbieta, Michał, Salomea, Roch, Antoni, Katarzyna) [zob. podstrona „Myszkowice”]
 Waligórscy, wł. części Myszkowic sprzedają 20.01.1772 r. 200 morgów ziemi i zabudowań dworskich
 za 10 tysięcy florenów polskich Piotrowi Głażewskiemu z Dworów k. Oświęcimia
 
 1775 r. Adam Myszkowski (zm,3.01.1775, par. Sączów)
 1775 r. Piotr Głażewski z powodu zadłużenia sprzedał połowę nabytej ziemi Walentemu Żydkowskiemu
 1779 r. Walenty Żydkowski sprzedał w listopadzie 1779 r. ziemię Andrzejowi Niepiekło
 1783 r. Jan Myszkowski de Trzebiesławice (par. Siewierz), chrzestny [zob. rodzina Niepiekło i pkt 3.1]
 
 1788 r. dziedzice Myszkowic :
 1/ Walenty Myszkowski (ur.1727 - zm.1807)
 2/ Kasper Myszkowski (ur.1721 - zm.1794)
 3/ Nikodem Tomasz Głażewski (ur.1764 - zm.1846), przejął majątek w styczniu 1798 r. [4]
 4/ Andrzej „Socha” Niepiekło (ur.1745 Trzebiesławice, par. Siewierz - zm.1821 par. Sączów),
     nabył Myszkowice w 1788 r. (lub 1779 wg J. Osoby „Dzieje rodziny Heneczków ...”)  [5]
 
 1798 dziedzice Myszkowic i wartości udziałów : [Informacje : Lech Niepiekło, Piotr Niepiekło]
 Część A – Andrzej „Socha” (ur.1745 - zm.1821), s. Jozefa – 5000 zł
 Część B – Franciszek, Jakub i Józef bracia „Socha” Niepiekło – 3500 zł
 Część C – Nikodem Głażewski (ur.1764 - zm.1846) – 5000 zł
 Część D – Walenty Myszkowski (ur.1727 - zm.1807) – 4000 zł, Ignacy Lewandowski – 1160 zł  [7]
 Część E – Wojciech (ur.1767) i Stefan (ur.1775) bracia Myszkowscy – 6000 zł. [synowie Kacpra Myszkowskiego]
 
 1820 r. cz. Myszkowic zw. „Głażewściana”, 
            tenut. Franciszek Cichoń [ur.1770 Nowa Wieś - zm.po 1840], 1840 de Siemonia, s. Michała i Magdaleny
            [1827 r. Lab. Franciszek Cichoń i żona Magdalena Wylężek, Nowa Wieś, par. Sączów]
 
 1823 r. - Kazimierz Rogowski, 1824 - 26 r. tenutariusz szóstej części Myszkowic (wzm.1823 – 1826)
              [LN Sączów, 1824, str. 79], [LN Siemonia, 1826 r.]
              [1823 r. kawaler „Adjunctus Magistri Posta Slawkoviensis”] [LN Sączów, 1823 r., str. 50]
 
 1831 r. - dziedzice Myszkowic :
 Józef Rudnicki (zm.3.03.1831 Myszkowice), wł. części Myszkowice A (pow. lelowski, woj. krakowskie)
 [akt zgonu : Józef Rudziński, lat 67 (!), wdowiec]
 
    [„Gazeta Warszawska” nr 274 z 11.10.1832 r.]
 
 Wawrzyniec Mars (ur.1799 Strzyżowice - zm.20.02.1866 Niwa Siewierska, Siewierz), wł. części Myszkowic
 [zob. rodzina Mars]
 
 1845 r. Anna Karolina Myszkowska z Myszkowic, wł. części Myszkowic, chrzestna [LN Sączów]
            
 1866 r. - dziedzice Myszkowic [„Kurjer Warszawski” nr 122 z 2.06.1866 r.]
 Część A – Ludwik Grabiański (ur.ok.1825), wł. dóbr Twardowice (wzm.1845 – 66) [8]
 Częćć D – sukcesorowie Stanisława Lewandowskiego (zm.17.01.1764) [7]
 Część E – Józef Myszkowski (ur.1821 - zm.1873)
 
 1887 r. - Myszkowice
 W drodze działów folwark Myszkowice lit. E (120 morgów) nabyła Leokadia Myszkowska za 3.011 rubli
 [„Gazeta Warszawska” nr 275 z 19.10.1887 r.]
 
 1934 r.  Myszkowice, Nr hip. 66 lit E (sprzedaż drogą licytacji) należy do :
 Sylwestra Manneta Głażewska, Wilhelm Myszkowski, Zygmunt Myszkowski
 
    [powiększ]
 
  „Obwieszczenie Publiczne.: dodatek do Dziennika Urzędowego Ministertwa Sprawiedliwości” R.18, Nr 77, 
  dn. 22.09.1934, str. 14
----------------------------------------------------------------------------------
 Część 2. Kolejne (ostatnie) pokolenia Myszkowskich w Myszkowicach :
 
 Jan Myszkowski [ur.+/-1640 - zm.po 1672], zw. „hrabia bez butów” [zob. wyżej Część 1]
 ż. NN. [ur.+/-1640]
 Dzieci :
 A1. Katarzyna Myszkowska [ur.+/-1660 - zm.po 1696], chrzestna 1679 – 84
       1 m.(śl.02.15.1684 Sączów) GD. Jan Dzieczmarowski [ur.+/-1660]
              [świadkowie ślubu : Nob. Mathias Zagórski, Kazimierz Porębski de Ożarowie, Aleksander Stradomski de Celiny,
              Michał Poniatowski]
       2 m.(śl.1698 Sączów) G. Antoni Kilian [ur.+/-1660], de Buchołowice [LC Sączów, nr 9771]
             [świadkowie ślubu : GD. Kazimierz Porębski, GD. Jan Stradomski de Ożarowice], [LC Sączów, nr 9790]
       Dzieci (Dziecmiarowscy) : (Marianna) 
       B1. Marianna Dziecmiarowska [ur.+/-1690]
             m.(śl.1.01.1711 Sączów) GD. Jan Stryjowski [ur.+/-1690] 
             Dzieci (Stryjowscy) [pkt 3.1]
 A2. Stanisław Myszkowski [ur.+/-1665 - zm.13.07.1696 Myszkowice], linia I
 A3. Franciszek Myszkowski [ur.+/-1670 - zm.19.12.1732 Myszkowice], linia II [LM Sączów, fot. 9472]
 prawdopodobnie :
 A4. Aleksander Myszkowski [ur.+/-1660 - zm.po 1694]
       ż.(śl.przed 1685) Magdalena N. [ur.+/-1660 - zm.po 1694]
 
 I. Linia Stanisława Myszkowskiego (s. Jana) :
 Stanisław Myszkowski (ur.+/-1665 - zm.13.07.1696 Myszkowice]
 ż. Barbara N. [ur.+/-1670 - zm.16.03.1695 Myszkowice lub 12.04.1707 Myszkowice)
 Dzieci : (Jakub, prawd. Stanisław)
 A1. Jakub Myszkowski (ur.1694 Myszkowice, chrzest 15.07.1694 Sączów) [LN Sączów, styr. 109]
       [chrzestni : G. Hiacenty Stradomski de Celiny i Magdalena Myszkowska de eadem (z Myszkowic)]
 prawdopodobnie :
 A2. Stanisław Myszkowski [ur.+/-1690 - zm.25.04.1746 Myszkowice], chrzestny 1711 - 17
       1 ż.(śl.przed 1711) Helena N. [ur.+/-1690 - zm.2.05.1725 Pyrzowice]
       2 ż.(śl.ok.1725) Antonina N. [ur.+/-1710 - zm.po 1746], mieszkali : Myszkowice
       [prawdopodobnie 2 mąż Antoniny : (śl.22.07.1748 Sączów) Adam Noskowski, [18]
       świadkowie ślubu : D. Andrzej Porębski de Celiny, D. Stefan Pełka de Myszkowice
       i Stanisław Lewandowski de Trzebiesławice]
 
       Dzieci z 1 żony : co najmniej 5 (Marianna, Józef, Kacper, Jan, Józefa, prawd. Stanisław)
       B1. Marianna Myszkowska (ur.1715 Myszkowice, chrzest 1715 Sączów], [LN Sączów, str.183]
             [chrzestni : G. Jan Lenczowski de Celiny i Zofia Lenczowska de Strzyżowice]
       B2. Józef Myszkowski (ur.1718 Myszkowice, chrzest 24.01.1718 Sączów], [LN Sączów, str.193]
             [chrzestni : Nob. Jan i Marianna Marsowie de Strzyżowice]
       B3. Kacper Józef Myszkowski (ur.1721 Myszkowice, chrzest 7.01.1721 Sączów - zm.1.04.1794), lat 75  
             [chrzestni : Bogusław Paczyński de Kamień i Nob. Ewa Paczyńska de Tąpkowice], [LN Sączów, str.208]
             wł. części Myszkowic              
             ż.(śl.+/-1764) Joanna (Anna) Szulc (Szulczyńska) [(ur.ok. 1730 - zm.6.02.1834 Myszkowice), lat 104
             [w 1798 r. plenipotentem wdowy Anny Szulczyńskiej - Myszkowskiej został Jakub Socha Niepiekło]
             Dzieci : zob. niżej : Linia Kacpra
       B4. Jan Myszkowski (ur.1722 Myszkowice, chrzest 5.12.1722 Sączów), [LN Sączów, str.219]
             [chrzestni : GD. Jan Gidziński, heres de Ożarowice i GD. Beata Kalinowska de Łagiewniki]
             [być może to Jan Myszkowski de Żuraw, de Żarki (pkt 3.2)]
       B5. Józefa Benigna Myszkowska (ur.1724 Myszkowice, chrzest 3.10.1724 Sączów], [LN Sączów, str.236]
             [chrzestni : G. Stanisław Gidziński i Katarzyna Barbara Paczyńska]
       prawdopodobnie :
       B6. Stanisław Myszkowski (zm.3.01.1724 Myszkowice)
       B7. Stanisław Myszkowski (zm.14.08.1727 Myszkowice)       
 
       Dzieci z 2 żony : co najmniej 8 (Józefa, Franciszek, Regina, Celestyna, Stanisław, Ignacy, Wojciech, Jan)
       B8. Józefa Myszkowska (ur.1726 Myszkowice, chrzest 26.05.1726 Sączów), [LN Sączów, str.249]
             [chrzestni : GD. Jan Mars de Strzyżowice i G. Helena Lewandowska de Twardowice]
       B9. Franciszek Myszkowski (ur.1728 Myszkowice, chrzest 26.09.1728 Sączów), [LN Sączów, str.262]
             [w zapisie chrztu : z matki Franciszki]      
             [chrzestni : Nob. Franciszek Paczyński i G. Marianna Oliwińska, oboje de Ożarowice]
       B10. Regina Franciszka Myszkowska (ur.1732 Myszkowice, chrzest 21.09.1732 Sączów) [LN Sączów, str.284]
              [chrzestni : ks. Franciszek Landecki, pleban w Siemoni i G. Barbara Oliwińska]
       B11. Celestyna Myszkowska (ur.1735 Myszkowice, chrzest 11.02.1735 Sączów) [LN Sączów, str.2]
              [chrzestni : ks. Stanisław Franciszek Czujnowicz, curatus Sączów i GD. Marianna Oliwieńska de Ożarowice]
       B12. Stanisław Jakub Myszkowski (ur.1738 Myszkowice, chrzest 1.05.1738 Sączów) [LN Sączów, str.14]
              [chrzestni : ks. Stanisław Franciszek Czujnowicz, curatus par. Sączów i GD. Helena Kociełkowska]
       B13. Ignacy Dominik Myszkowski (ur.1741 Myszkowice, chrzest 10.08.1741 Sączów - zm.po 2.01.1781)
               [chrzestni : G. Tomasz Małachowski i żona Ewa de Sadowie], [LN Sączów, str.31]
               wł. części : Myszkowice, Celiny
               ż.(śl.+/-1770) Ewa N. [ur.+/-1750] (być może Porębska), 1772 r. de Celiny
               Dzieci : co najmniej 4 (Barbara, Maciej, Zofia, Józef)
               C1. Barbara Myszkowska (ur.1770 Myszkowice, chrzest 5.12.1770 Sączów)
                     [chrzestni : GD. Walenty Myszkowski i G. Teresa Niepiekło, oboje z Myszkowic], [LN Sączów, str.161]
               C2. Mathias Myszkowski (ur.1773 Celiny, chrzest 27.02.1773 Sączów)
                     [chrzestni : GD. Florian Muszyński de Tąpkowice i GD. Marianna Porębska de Celiny], [LN Sączów, str.168]
               C3. Zofia Myszkowska (ur.1776 Celiny, chrzest 16.05.1776 Sączów)
                     [chrzestni : Walenty Żytkowski i Joanna Myszkowska – z Myszkowic], [LN Sączów, str. 181]
               C4. Józef Myszkowski (ur.1779 Myszkowice, chrzest 15.02.1779 Sączów)
                     [chrzestni : Nob.Franciszek i Józefa Bontanich de Ożarowice], [LN Sączów, str.188]
       B13. Wojciech Myszkowski (ur.1743 Myszkowice, chrzest 22.12.1743 Sączów], [LN Sączów, str.46]
               [chrzestni : ks. Stanisław Czujnowicz, curator Sączów i Joanna Myszkowska de Myszkowice, panna]
       B14. Jan Nepomucen Myszkowski (ur.1746 Myszkowice, chrzest 15.05.1746 Sączów) [LN Sączów, str. 59]
               [chrzestni : Stanisław Czujnowicz, curatus kościoła w Sączowie i ND. Lewandowska de Twardowice]
               [prawdopodomnie identyczny z Janem Myszkowskim, administratorem w Tąpkowicach]
               chrzestny 1793 r. [LN Sączów, str.299]
 
 II. Linia Franciszka Myszkowskiego (s. Jana) :
 Franciszek Myszkowski h. Jastrzębiec (ur.+/-1670 - zm.19.12.1732 Myszkowice) de Myszkowice
 1 ż.(śl.ok.1692) Elżbieta N. [ur.+/-1670 - zm.po 20.01.1696]
 2 ż.(śl.ok.1697) Helena N. (ur.+/-1675 - zm.19.10.1707 Myszkowice)
 3 ż.(śl.17.07.1710 Wojkowice) Marianna Świerczowska (ur.1680, chrzest 12.12.1680 Wojkowice K. - zm.po 8.03.1730) 
       de Ujejsce, par. Wojkowice kościelne
       [chrzestni : Wacław (Venceslaus) Myszkowski de Chruszczobród i Zofia Olszowska de Ujejsce]
       [świadkowie ślubu : Franciszek de Płoki Płocki i Michał Jarocki de villa Preczów], [LC Wojkowice K., str.189]
 
         metryka chrztu, Wojkowice 1680 r.  [powiększ]
 
       ojc. Stanisław Świerczowski (ur.+/-1655 - zm.21.12.1714, poch. 15.01.1715 Wojkowice K. w kaplicy kościoła)
       mat. Lukrecja N. [ur.+/-1660 - zm.1704], mieszkali : Ujejsce, par. Wojkowice Kościelne
 
         ślub, Wojkowice 1710 r.  [powiększ]
 
 Dzieci z 1 żony Elżbiety : 3 (Katarzyna, Anna, Agnieszka)
 A1. Katarzyna Myszkowska (ur.1692 Myszkowice, chrzest 27.11.1692 Sączów), 1711 panna 
       [chrzestni : GD. Stanisław Poniatowski de villa Sarnów i Katarzyna Dziecmarowska], [LN Sączów, s.101, 166]
 A2. Anna Myszkowska (ur.1694 Myszkowice, chrzest 27.07.1694 Sączów) [LN Sączów, str.110]
       [chrzestni : G. Aleksander Myszkowski i Magdalena Myszkowska de Myszkowice]       
 A3. Agnieszka Myszkowska (ur.1696 Myszkowice, chrzest 20.01.1696 Sączów) [LN Sączów, str.117]
       [chrzestni : G. Władysław Myszkowski (prawd. z Chruszczobrodu) i G. Katarzyna Dziećmiarowska (z d. Myszkowska)]
 
 Dzieci z 2 żony Heleny ; 6 (Jakub, Marianna 1, Elżbieta, Marianna 2, Franciszek, Tomasz)
 A4. Jakub Myszkowski (ur.1698 Myszkowice, chrzest 8.09.1698 Sączów), bliźniak [LN Sączów, str.129]
       [chrzestni : Nob. Kazimierz Przeuski i Nob. Katarzyna Kilian (z d. Myszkowska)]
 A5. Marianna Myszkowska (ur.1698 Myszkowice, chrzest 8.09.1698 Sączów), bliźniak [prawdopodobnie zm.1698/1703]
       [chrzestni : Nob. Jan Stradomski de Celiny i Nob. Zuzanna Przeuska de Celiny]
 A6. Elżbieta Salomea Myszkowska (ur.1700 Myszkowice)
 A7. Marianna Myszkowska (ur.1703 Myszkowice, chrzest 6.09.1703 Sączów - zm.16.08.1769, par. Sączów)       
       [chrzestni : ks. Wojciech Sarnecki wikary de Sączów i Nob. Marianna Bleyzina (?) de Myszkowice]
       1725, 1731 r. chrzestna, 1733 r. de Myszkowice, [LN Sączów, str.143]
       m.(śl.9.02.1733 Sączów) G. Franciszek Korczakowski [ur.+/-1710 - zm.po 1769]
       [świadkowie ślubu : Florian Oliwieński, Stefan Gidziński de Ożarowie i Stanisław Myszkowski de Myszkowice]
       mieszkali : księstwo siewierskie, Będzin, 1769 dz. wsi Góra w par. Siemonia 
       Dzieci (Korczakowscy) : (Andrzej, Stefan, Dorota)
       B1. Andrzej Korczakowski (ur.1733 Myszkowice, chrzest 16.12.1733 Sączów - zm.8.05.1756 Sączów)
            [chrzestni : Wojciech Tomaszewski, prepositus Rżanowiensis i G. Marianna Oliwieńska de Tąpkowice]     
       B2. Stefan Kanty Korczakowski de Góra (ur.1738 par. Siemonia - zm.po 15.05.1784] [LN Targoszyce, 1784, s. 19]
             1759 r. de Pyrzowice, 1767 r. de Sączów, 1772 r. de Góra
             ż.(śl.22.07.1765 Sączów) Zofia Lubrzyńska (ur.ok.1742 - zm.14.08.1822 Sączów), 
             1768 r. de Sączów, 1804 r. de Góra 
             [świadkowie ślubu : G. Tomasz Żebracki, Michał Lewandowski]
             1768 r. mieszkali : Sączów, dom plebański (wzm. 1768 - 69), [LM Sączów, str.159]
             Dzieci (Koraczakowscy) : 8 (Marianna, Marianna, Marianna, Marcin, Jan Kanty, Łucja, Justyna, Wiktoria)
             C1. Marianna Korczakowska (ur.1766 Sączów, chrzest 1766 Sączów - zm.8.03.1766 Sączów)
                   [chrzestni : MD. Piegłowski, podkomorzy (Siewierz), MD. Michał Waligórski, heres de Siemonia z żoną,
                   G. Michał Bontani z Dorotą Korczakowską, panną], [LN Sączów, str. 150]
             C2. Marianna Korczakowska (ur.1768 Sączów, chrzest 9.07.1768 Sączów - zm.16.08.1769 Sączów)
                   [chrzestni : Leo Bontani (ur.1762 Żuraw, s. Michała), juvenis i Marianna Bontani, oboje de Ożarowice], 
                   [LN Sączów, str.154]
             C3. Marianna Leokadia Korczakowska (ur.1769 Siemonia - zm.po 14.08.1822)
                   m.(śl.ok.1793) Wojciech Oliwiński (ur.1763, par. Siewierz), tenutariusz in Celiny (wzm.1793),
                   administrator : Psary (wzm.1795 – 98), 1810 r. ekonom : Ciągowice, 1812 r. ekonom : Ulinka                   
                   ojc. Józef Wierusz - Oliwiński (ur.+/-1735 - zm.14.04.1786 Trzebiesławice)
                   mat.(śl.1760) Franciszka Czujnowicz (ur.1737 Ożarowice) [2]
                   [1764 r. – Franciszka Oliwińska wpisana do bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie (s.47)]
                   Dzieci (Oliwińscy) : 7 (Szymon, Andrzej, Marcjanna, Piotr, Antoni, Marcjanna, Kordolenna)
                   D1. Szymon Ignacy Oliwiński (ur.1793 Celiny, chrzest 30.10.1793 Sączów) [LN Sączów, str. 299]
                         [chrzestni : GD. Jan Myszkowski de Tąpkowice i GD. Antonina Korczakowska de Góra, panna]
                   D2. Andrzej Wincenty Marcin Olewiński (ur.1795 Psary, par. Grodziec, chrzest 11.11.1795 Grodziec)
                         [chrzestni : GD. Józef Włodarski, tenutariusz in Warężyn i GD. Konstancja Lochman, żona
                         GD. Mathia Lochman – tenutariusze wsi Wojkowice Kościelne], [LN Grodziec, str. 66]
                   D3. Marcjanna Agnieszka Oliwińska (ur.1798 Psary, par. Grodziec, chrzest 1.01.1798 Grodziec)
                         [chrzestni : Józef Rochowski i żona Wiktoria de Toporowice], [LN Grodziec, str. 78]
                   D4. Piotr Stanisław Filip Oliwiński (ur.1801 Ujejsce, par. Wojkowice Kościelne, chrzest 29.04.1801)
                         [chrzestni : GG.Sebastian Świerczowski i żona Zofia, heredes de Trzebiesławice,
                         asystowali : GD. Józef Olewiński i GD. Marcjanna Lochman, panna], [LN Wojkowice K., str. 5]
                   D5. Antoni Oliwiński (ur.1806 Ujejsce, par. Wojkowice Kościelne)
                   D6. Marcjanna Anna Agnieszka Oliwińska (ur.1810 Ciągowice, chrzest 26.08.1810 Ciągowice)
                         [chrzestni : Andrzej Waxmański, wikariusz kościoła w Ciągowicach, GD. Leychmanowa
                         de par. Siewierz, asystowali : Franciszek Paszewski, kawaler de Ciągowice,
                         GD. Agnieszka Sokołowska de villa Wysoka], [LN Ciągowice, str. 71, 72]
                   D7. Kordolenna Marianna Karolina Oliwińska (ur.23.10.1812 Ulinka, par. Ulina Wielka)
                         [świadkowie zgłaszający : Urodzony Maurycy Nielepiec, lat 64, dzierżawca części Ulinki
                         i urodzony Feliks Zakrzewski, lat 30, dziedzic d. Zawadka]
             C4. Marcin Korczakowski (ur.1772 par. Siemonia - zm.1774 par. Siemonia)
             C5. Jan Kanty Wincenty Marcin Korczakowski (ur.1773 par. Siemonia)
             C6. Łucja Antonina Korczakowska (ur.1774 par. Siemonia)
             C7. Justyna Korczakowska (ur.1779 par. Siemonia)
                   m.(śl.ok.1800) Joachim Wysocki [ur.+/-1775], karczmarz in villa Wesoła, mieszkali w par. Siemonia,
                   1803 r. tenutariusz arendy w dobrach Dobieszewice
                   Dzieci (Wysoccy) :
                   D1. Marianna Wiktoria Wysocka (ur.1801 Wesoła, chrzest 1801 Siemonia)
                   D2. Felicjan Antoni Wysocki (ur.1803 Wesoła, chrzest 7.06.1803 Siemonia)
                   D3. Marianna Zuzanna Wysocka (ur.1804 Wesoła, chrzest 6.08.1804 Siemonia)
                         [chrzestni : MND. Marcin Zalaszowski, posesor dóbr Dobieszowice i Dziewki,
                         Nob.D. Zofia Korczakowska de villa Góra]
             C8. Wiktoria Ewa Korczakowska (ur.1783 par. Siemonia)
       B3. GD. Dorota Korczakowska [ur.+/-1750], 1760 r. de Pyrzowice, 1786 r. de Ujejsce
             m.(śl.25.05.1786 Ujejsce, par. Wojkowice Kościelne) Ludwik Jaxa Bykowski [ur.+/-1760], [zob. pkt 3.2]
             [świadkowie ślubu : MD. Franciszek Grabiański, podczaszy Bidgosc., Ignacy Wędrychowski, ekonom, 
             Stefan Korczakowski, Walenty Ostaszowski, rewizor Camera Regia Będzin i inni], 
             [LC Wojkowice Kościelne, str. 52]    
 
       W par. Sączów :  Antonina Korczakowska, chrzestna 1793, panna de Góra [LN Sączów, str.266]
       W par. Koziegłówki : 1750 r. G. Józef Korczak i żona Agnieszka – LN Koziegłówki, str.31,
       W par. Wojkowice Kościelne, wieś Łęki : 1765 r. G. Antoni Korczak – LN Wojkowice K., str.55,
       W par. Wojkowice Kościelne, wieś Ujejsce : 1767 r. G. Dorota Korczakowska – LN Wojkowice K, str.63,
       M. Józef Korczakowski (Korczak) i Agnieszka Korczak, tenutariusze de Rabsztyn – LN Wojkowice K., str.65
         
 A8. Franciszek Myszkowski (ur.1706 Myszkowice, chrzest 8.04.1706 Sączów - zm.25.02.1760 Trzebiesławice) 
       [chrzestni : ks. Wojciech Krupski, pleban de Sączów i GD. Anna Grabiańska de Zędek]
       [LN Sączów, str.148], [LM Siewierz, str. 15], 
       wł. części Myszkowic i części folwarku Trzebiesławice
       ż.(śl.27.07.1736 Sączów) Katarzyna Jaworska [ur.+/-1715 - zm.po 1753 (prawdop. zm.2.02.1763 Trzebiesławice)] 
       [świadkowie ślubu : Adam Noszkowski, Stanisław Myszkowski, Józef Korczakowski]
       1736 r. z Myszkowic, 1753 r. z Trzebiesławic
       [świadkowie ślubu : Adam Noszkowski, Władysław Myszkowski, Józef Korczakowski]
       Dzieci : (Maciej, Jakub, Wojciech, Rozalia)
       B1. Maciej Kazimierz Aleksander Myszkowski (ur.13.02.1742 Trzebiesławice - zm.4.03.1814 Wola Piskulina)
             [w metryce chrztu : Samuel Kazimierz Aleksander Myszkowski], [LN Siewierz, str 66]
             (ur.1742 Trzebiesławice, chrzest 13.02.1742 Siewierz - zm.4.03.1814 Wola Piskulina)
             [chrzestni : G. Aleksander Newleński i G. Rozalia Newleńska de Siewierz]
             ekonom w Łącku k. Nowego Sącza
             ż.(śl.1776 Rzepiennik Biskupi) Katarzyna Pomorska [ur.+/-1750 - zm.po 1814], c. Jana
             [c.d. zob. pkt 3.5. Linia z Jarosławia i Tymbarku]
       B2. Jakub Szymon Myszkowski (ur.1744 Trzebiesławice, chrzest 13.07.1744 Siewierz)
             [chrzestni : Józef Niepiekło i Katarzyna Bieńkowska, oboje de Trzebiesławice], [LN Siewierz, str. 73]
       B3. Wojciech Marek Myszkowski (ur.1747 Trzebiesławice, chrzest 15.04.1747 Siewierz)
             1784 r. ekonom dóbr Koziegłowy
             [chrzestni : G. Konstanty Wysocki i Franciszka Koruszowic, oboje de Trzebiesławice], [LN Siewierz, str. 79]
             ż.(śl.22.02.1784 Koziegłowy) Ewa Piotrowska [ur.+/-1760]
             [świadkowie ślubu : Magn. Teodor Rakusz Wojucki, burgrabia krakowski, G. Józef Łyszkiewicz,
             G. Walenty Majeronowski – de Koziegłowy]
             Dzieci : zob. [pkt 3.1.2. Linia Koziegłowy - Kurzelów]
       B4. Rozalia Myszkowska (ur.1749 Trzebiesławice, chrzest 29.08.1749 Siewierz)
             [chrzestni : G. Kazimierz Guzowski de villa Klepaczka
             i G. Karolina Dąbrowska (z d. Myszkowska) de Trzebiesławice] [LN Siewierz, str. 92]
 A9. Tomasz Myszkowski (ur.1707/1709 Myszkowice, chrzest 11.12.1709 Sączów) [LN Sączów, str.158]
       [chrzestni : ks. Wojciech Krupski, pleban de Sączów i Katarzyna Kilian (z d. Myszkowska) de Myszkowice]
 
 Dzieci z 3 żony Marianny Świerczowskiej : 7 (Bonawentura, Konstancja, Antoni, Małgorzata, Marianna, Zofia, Regina)
 A10. Bonawentura Franciszek Myszkowski (ur.1711 Myszkowice, chrzest 14.06.1711 Sączów) 
         [LN Sączów, s.166]
         [chrzestni : GD.Stanisław Świerczowski de villa Ujezdziec i GD.Katarzyna Kilian de Myszkowice]
 A11. Konstancja Myszkowska (ur.1713 Myszkowice, chrzest 30.03.1713 Sączów) [LN Sączów, str.173]
         [chrzestni : GD. Jan Hortemes i GD. Jarocka, oboje de Siemonia]
 A12. Antoni Myszkowski (ur.1717 Myszkowice), bliźniak [LN Sączów, str.189]
         [chrzestni : GD. Kazimierz Poremski de Celiny i GD. Anna Noszkowska (ż. Marcina Noszkowskiego)]
 A13. Małgorzata Myszkowska (ur.1717 Myszkowice), bliźniak
         [chrzestni : Tomasz Slęzanski, organarius Sączów i Zuzanna Buczkowa]
 A14. Marianna Myszkowska (ur.1718, chrzest 9.01.1718 Sączów) [LN Sączów, str. 193]
         [chrzestni : G. D. Jan Pinoci de Ożarowice i GD. Anna Piegłowska de Tąpkowice]
 A15. Zofia Myszkowska (ur.1720 Myszkowice, chrzest 1.05.1720 Sączów). [LN Sączów, str.206]
         [chrzestni : Nob. Jacenty Stradomski i Nob. D. Anna Noszkowska de Myszkowice]
 A16. Regina Franciszka Myszkowska (ur.1730 Dobieszowice, chrzest 8.03.1730 Sączów - zm.po 1748), 
         [LN Sączów, str.270], [LN Sączów, str. 58, 75]
         [chrzestni : Nob. Andrzej Kiedrzyński (?) z żoną Anną de Dobieszowice]
         m.(śl.7.06.1757 Sączów) G. Józef Dereszak (ur.ok.1725 - zm.10.01.1795 Stronkowe), 1757 r. de villa Karlin
         [świadkowie ślubu : G. Józef Czuynowicz, G. Marcin Żarski de Myszkowice]
----------------------------------------------------------
 prawdopodobnie rodzeństwo lub bracia i siostry stryjeczni z Myszkowic :
 
 Karolina Myszkowska [ur.+/-1710 - zm.po 1750], 1739 wdowa, 1749 de Trzebiesławice
 1 m. NN.
 2 m.(śl.2.02.1739 Sączów) Józef Dąbrowski [ur.+/-1710 - zm.po 1750], heres de villa Przeczyce, 1750 r. Trzebiesławice 
        [świadkowie ślubu : GD. Florian Oliwiński, Andrzej Porębski, Karol Jarocki]
 Dzieci (Dąbrowscy) :
 A1. Antoni Ignacy Jan Dąbrowski (ur.1741 Pyrzowice, chrzest 29.06.1741 Sączów)
       [chrzestni : G. Tomasz Małachowski i żona Ewa, de Sadowie], [LN Sączów, str. 30]
 A2. Jadwiga Marianna Teresa Dąbrowska (ur.1742 Pyrzowice, chrzest 22.10.1742 Sączów)
       [chrzestni : Stanisław Czujnowicz, pleban Sączów i GD. Anna Zakrzowska de Tąpkowice], [LN Sączów,str. 38]
 A3. Barbara Katarzyna Dąbrowska (ur.1744 Pyrzowice, chrzest 1 05.1744 Sączów) [LN Sączów, str. 49]
       [chrzestni : GD. Antoni Podleski, Administrator de Tąpkowice i GD. Beniamina Jarocka (żona Karola) de Ożarowice]
 A4. Józef Ignacy Onufry Dąbrowski (ur.1750 Trzebiesławice, chrzest 8.07.1750 Siewierz)
       [chrzestni : Wojciech Mus i żona Regina], [LN Siewierz, str.97]
 
 GD. Anna Myszkowska [ur.+/-1720]
 m.(śl.12.11.1742 Sączów) GD. Marcin Żarski [ur.+/-1720 - zm.po 1757] de Twardowice, 1763 r. dziedzic cz. wsi Góra
 [świadkowie ślubu : GD. Florian Oliwiński de Ożarowice, GD. Andrzej Porembski de Celiny,
 Marcin Żarski de Trzebiesławice]
 Dzieci (Żarscy) :
 A1. Marianna Wiktoria Żarska (ur.1848 Siemonia)
 A2. Kacper Żarski (ur.1751 Siemonia)
 A3. Barbara Marianna Żarska (ur.1753 Siemonia)
 A4. Paweł Żarski (ur.1758 Myszkowice, chrzest 29.01.1758 Sączów) [LN Sączów, str.129]
       [chrzestni : G. Walenty Myszkowski i G. Franciszka Czujnowicz, panna, oboje de villa Myszkowice]
 
 G. Marianna Myszkowska [ur.+/-1725] de Myszkowice
 m.(śl.21.11.1747 Sączów) Antoni Gałuszkiewicz [ur.+/-1725 - zm.po 1757], laboriosus de Myszkowice
 [świadkowie ślubu : Jakub Duda, Antoni Wylezeński de Myszkowice]
 Potomkowie :
 1/ G. Walenty Gałuszkiewicz de Strzyżowice, 1787 r. [LC Koziegłowy, str.330]
 2/ Zofia Gałuszkiewicz, mąż (śl.1786 Koziegłówki) Andrzej Salmoński [LC Koziegłówki, str.326]
     [świadkowie ślubu : G. Wojciech Myszkowski i Mathias Zgniłkiewicz de Koziegłówki], [pkt 3.1.2]
 
 Walenty Myszkowski (ur.ok.1727 - zm.8.04.1807 Nowa Wieś), lat 80, właściciel części Myszkowic (wzm.1758 - 1807) 
 ż. Anna Elżbieta Oliwińska (ur.1732 Ożarowice, chrzest 6.07.1732 Sączów - zm.23.12.1798 Myszkowice), lat 66
 [chrzestni : Stanisław Czujnowicz, curatus Sączów i G. Barbara Ryneta Jarocka de Bytkow, posesor. Ożarowice]
 ojc. Florian Oliwiński (ur.+/-1705 - zm.22.03.1751 Ożarowice)
 mat. Marianna N. (ur.+/-1705 - zm.11.03.1761 Ożarowice), mieszkali : Ożarowice, część zw. Stradomszczyzna
 [LN Sączów, str.283], [LM Sączów, str.11], [LM Sączów, akt 23, str.72]
 Dzieci : co najmniej 4 (Ignacy, Joanna, Jakub, Dominika)
 A1. Ignacy Franciszek Wawrzyniec Myszkowski (ur.1763 Myszkowice, chrzest 5.08.1763 Sączów - zm.przed 1807)
       [chrzestni : RD. Sebastian Kuczewicz, pleban par. Siemonia i OG. Joanna Rayska de Pyrzowice]
 A2. Joanna Myszkowska (ur.1767 Myszkowice, chrzest 17.05.1767 Sączów - zm.po 1807)
       [chrzestni : MD. Stefan Piegłowski de Dobieszowice, Józefa Waligórska de Siemonia (zm.1773)
       oraz G. Tomasz Żebracki z żoną (MG. Piegłowski)], [LN Sączów, str. 152]
       1807 r. mieszkała : Sielec [Siedlec k. m. Koziegłowy]
 A3. Jakub Myszkowski (ur.1770 Myszkowice, chrzest : 25.07.1770 Sączów - zm.przed 1807)
       [chrzestni : M. Michał Bontani de Ożarowice i G. Katarzyna Krasucka de Twardowice], [LN Sączów, str. 160]
 A4. Dominika Anna Myszkowska (ur.1773 Myszkowice, chrzest : 6.06.1773 Sączów - zm.przed 1807)
       [chrzestni : ks. Jan Mikłusiński, wikary w Sączowie i G.D. Barbara Głażewska de Myszkowice], [LN Sączów, s.168]
 prawdopodobnie :
 A5. Marcin Myszkowski (zm.27.06.1753 Myszkowice), s. Anny
       
 Teresa Myszkowska [ur.+/-1745]
 m. Józef Pluta [ur.+/-1745]
 Dzieci (Pluta) : illegitimi
 Agnieszka Pluta (ur.1781 Myszkowice, chrzest 2.01.1781 Sączów)
 [chrzestni : Ignacy Myszkowski i Józefa Niepiekło], [LN Sączów, str. 197]     
 
 G. Katarzyna Myszkowska [ur.+/-1750], panna
 m.(śl.1775 Sączów) GD. Jan Radecki [ur.+/-1750] de Sadow [6]
 [świadek ślubu : Michał Bontani] [Sadow = prawdopodobnie Sadowie k. Myszkowic w par. Targoszyce]
 [inny zapis : ślub 1775 r. Sączów : Jan Rudecki z Myszkowic + Regina Katarzyna Myszkowska, wdowa,
 świadek : Michał Bontani]
----------------------------------------------------------
 Linia Kacpra Myszkowskiego (ur.1721 - zm.1794) [s. Stanisława i Heleny] :
 Kacper Józef Myszkowski (ur.1721 Myszkowice, chrzest 7.01.1721 Sączów - zm.7.04.1794), lat 75  
 [chrzestni : Bogusław Paczyński de Kamień i Nob. Ewa Paczyńska de Tąpkowice], [LN Sączów, str.208]
 wł. części Myszkowic              
 ż.(śl.+/-1764) Joanna (Anna) Szulc (Szulczyńska) (ur.ok.1730 - zm.6.02.1834 Myszkowice), lat 104
                          
 Dzieci Kacpra i Joanny Szulc : co najmniej 11 (Teresa, Wojciech, Marianna, Zofia, Zuzanna, Stefan, Marcin, 
 Józef, Marcin, Agata, Agnieszka, prawd. Kacper)
 [Informacje : Lech Niepiekło, Piotr Niepiekło + metryki par. Sączów]
 
 A1.Teresa Myszkowska (ur.1765 Myszkowice, chrzest 13.10.1765 Sączów - zm.2.01.1844 Siewierz, dom 2)
     [chrzestni : GD. Mauritius Konopnicki z żoną de Pyrzowice], [LN Sączów, str. 148]
     m.(śl.10.02.1784 Sączów) G. Walenty Słowikowski (ur.1754 - zm.13.07.1826 Trzebiesławice), lat 72,
     [świadkowie ślubu : D. Wojciech Porempski i Benedykt Godziszewski]
     mieszkali : Trzebiesławice [LM Siewierz, str. 58] [Dzieci : zob. pkt 3.1.Trzebiesławice]
 A2.Wojciech Myszkowski (ur.1767 Myszkowice, chrzest : 26.04.1767 Sączów - zm.16.04.1806 Myszkowice), lat 39
     [chrzestni : G. Piotr Gąsiorowski z córką de Nowa], [LN Sączów, str.152], [LM Sączów, str.67]
     właściciel części Myszkowic 1798 r. (część E razem z bratem Stefanem Myszkowskim), 
     żołnierz legionów pod dowództwem generała von Plötz [pruski generał wojen napoleońskich (1745 – 1816)]
 
       akt zgonu Wojciecha Myszkowskiego, Sączów 1806 r.  [powiększ]
 
     ż. Zofia Łysek (Łyszek, Lisek, Łysiak, Lysek, Lisak) [ur.+/-1770 - zm.po 16.04.1806], 
     [prawdopodobnie de Pyrzowice], 1785 panna
     Dzieci :
     Antoni Myszkowski [ur.+/-1790]
 A3.Marianna Myszkowska (ur.12.07.1769 Myszkowice, chrzest : 10.08.1769 Sączów - zm.po 1808), 1795 r. panna
     [chrzestni : G. Ignacy Myszkowski i G. D. Katarzyna Niepiekło, oboje z Myszkowic], [LN Sączów, str. 157]
     prawdopodobnie :
     m.(śl.1800 Sączów) Honestus Józef Kępski (Kempski) (ur.1760 - zm.21.12.1832 Myszkowice), lat 72
     wdowiec de Ożarowice, „musici villani”
     [świadkowie ślubu : G. Walenty Słowikowski de Trzebiesławice i h. Joanna Kosselska de Ożarowice]
     [1 żona Józefa Kępskiego : ślub 1791 Sączów – Agnieszka Butmur, 
     c. Katarzyna (ur.1794 Ożarowice, LN Sączów, s.305) – być może to inny Józef Kępski]
     Dzieci (Kępscy) : (Józef, Antoni 1, Stanisław, Antoni 2, Franciszek)
     B1. Józef Kępski (ur.1791 Ożarowice, chrzest 24.06.1791 Sączów), s. Marianny [pomyłka ?]
            [chrzestni : Honestus Sebastian Iwański i Ewa Szumera, obje de Sączów], [LN Sączów, str. 276]
     B2. Antoni Kępski (ur.10.06.1800 Ożarowice) [chrzestny : Łukasz Mizerski, organista]
     B3. Stanisław Kępski (ur.27.04.1801 Ożarowice)
     B4. Antoni Kępski (ur.31.05.1805 Ożarowice - zm.12.09.1806 Ożarowice), lat 1
     B5. Franciszek Kępski (ur.3.10.1807 Ożarowice - zm.25.08.1808 Ożarowice), 9 miesięcy
 A4. Zofia Marianna Myszkowska (ur.1771 Myszkowice, chrzest 19.06.1771 Sączów - zm.20.09.1772 Myszkowice)
     [chrzestni : G. Michał Waligórski de Siemonia i G. Zofia Kozłowska de Tąpkowice], [LN Sączów, str. 163]
 A5.Zuzanna Myszkowska (ur.1773 Myszkowice, chrzest : Sączów 10.08.1773)
     [chrzestni : G. Michał Waligórski de Siemonia i G. Zofia Kozłowska de Tąpkowice], [LN Sączów, str. 169]
     prawdopodobnie :
     m.(śl. 20.01.1796 Sączów) Honestus Jan Mytzke, wdowiec, organista de villa Kamień           
     [świadkowie ślubu : G. Wojciech Olewiński, ekonom de Psary, G. Antoni Wiktor, administrator de Sadowie,
     honestus Karol Sznajder]
 A6.Stefan Myszkowski (ur.1775 Myszkowice, chrzest : 27.6.1775 Sączów - zm.28.07.1848 Myszkowice)
     [chrzestni : G. Florian Muszyński de Tąpkowice i G. Marianna Porembska de Celiny]
     właściciel części Myszkowic 1798 r. (część E razem z bratem Wojciechem Myszkowskim)
     cd. zob. niżej Linia Stefana Myszkowskiego
 A7. Marcin Myszkowski (ur.1776 - zm.2.02.1777 Myszkowice), 6 miesięcy
 A8. Józef Wiktor Myszkowski (ur.1777 Myszkowice, chrzest : 29.10.1777 Sączów)
     [chrzestni : G. Sebastian Świerczowski z żoną de Trzebiesławice], [LN Sączów, str. 186]
 A9.Marcin Myszkowski (ur.1779 Myszkowice, chrzest 13.10.1779 Sączów - zm.1.07.1780 Myszkowice)
     [chrzestni : Sebastian Świerczowski de Trzebiesławice i G. Salomea Gawrońska de Tuliszów], [LN Sączów, s.190]
 A10. Agata Myszkowska (ur.1781 - zm.27.05.1785 Myszkowice), lat 4
 A11. Agnieszka Myszkowska (ur.1782, chrzest : 7.01.1782 Sączów) [być może to w/w Agata]
        [chrzestni : G. Jan Kosembor de Strzyżowice i G. Marianna Porębska de Celiny], [LN Sączów, str. 205]
 prawdopodobnie :
 A12. Kacper Myszkowski (zm.1772)
-----------------------------------------------------------
 Linia Stefana Myszkowskiego w Myszkowicach (s. Kacpra i Joanny Szulc) :
 
 Stefan Myszkowski (ur.1775, chrzest 27.06.1775 Sączów - zm.28.07.1848 Myszkowice), wł. części Myszkowic
 [chrzestni : Florian Muszyński de Tąpkowice, Marianna Porębska de Celiny]
 [zgon zgłosili : Stanisław Lewandowski, lat 33 i Dionizy Cichoń, lat 28, sołtys – sąsiedzi]
 
    akt zgonu (1848 r.) [powiększ]
 
 ż.(śl.+/-1808) Eleonora Janowska (ur.1785 - zm.28.12.1849 Myszkowice)   [9]
 [w kilku aktach zapisana jako Eleonora Porębska]
 [zgon zgłosili : Józef Myszkowski, lat 26, dziedzic części Myszkowic i Pan Stanisław Kępski, lat 49,
 nauczyciel Szkoły Elementarnej]
 
    akt zgonu (1849 r.) [powiększ]
 
 ojc. Kajetan (Kanty) Janowski [ur.+/-1755]
 mat. Rozalia Krasuska (Krasucka) [ur.+/-1760]
 
 Dzieci : co najmniej 7 (Kacper, Jan Kanty, Eleonora, Felician, Antoni, Józef, Karolina )
 A1. Kacper Wincenty Myszkowski (ur.9.01.1809 Myszkowice - zm.23.11.1809 Myszkowice), dziecko, 10 miesięcy
       [chrzestni : Jan Kanty Grabiański, Krystyna Schubert]
 
 A2. Jan Kanty Myszkowski (ur.23.10.1810 Myszkowice)
       1825 r. Jan Kanty Myszkowski juvenic, chrzestny w Myszkowicach [LN Sączów, str. 100]
       1827 r. Jan Myszkowski z Myszkowic, kawaler, chrzestny [LN Targoszyce, Sadowie]
       [chrzest 16.08.1827 Sadowie, par. Targoszyce : Zuzanna Śmiałowska. 
       Rodzice : Jakub Śmiałowski i Rozalia Twardoch,
       chrzestni : Joannes Myszkowski de Myszkowice, juvenis i Emilia Feige, virgo de Sadowie]
 
 A3. Eleonora (Lena) Myszkowska (ur.24.02.1814 Myszkowice - zm.20.04.1854 Czeladź)
       [chrzestni : Wincenty Rogowski z Rogoźnika i Teresa Słowikowska ex Trzebiesławice (z d. Myszkowska),
       asystujący : G. Jan Kanty Janowski z Góry i Zofia Słowikowska, panna]
       [zgon zgłosili : Wincenty Tuszyński, lat 49 i Piotr Miodyński, lat 30 – obaj mieszczanie z Czeladzi]
       m.(śl.13.01.1833 Sączów) Stanisław Krajewski (ur.1796 Czeladź - zm.10.08.1863 Czeladź), mieszczanin, wdowiec
       [świadkowie ślubu : Wincenty Niepiekło, mieszkał : Czeladź i Nikodem Głażewski z Myszkowic]
       [zgon zgłosili : Andrzej Rączaszek, lat 45 i Stanisław Machniewski, lat 65 – mieszczanie z Czeladzi]
       [1 żona Stanisława Krajewskiego – Teofila Fidowicz (ur.1804 - zm.7.01.1826 Czeladź), 
       zmarła 4 dni po urodzeniu dziecka Konstantego (3.01.1826), c. Stanisława F. i Agaty z Siewierza]
       ojc. Kacper Krajewski [ur.+/-1770 - zm.przed 13.01.1796]
       mat. Katarzyna Frankiewicz [ur.+/-1770]
       Dzieci (Krajewscy) : (Antoni, Franciszek, Ludwik, Julianna, Marianna, Antonina, Szymon)
       B1. Antoni Krajewski (ur.19.11.1833 Czeladź)
       B2. Franciszek Krajewski (ur.16.11.1834 Czeladź)
       B3. Ludwik Krajewski (ur.7.11.1836 Czelaź)
       B4. Julianna Krajewska (ur.11.02.1839 Czeladź)
             m.(śl.19.01.1864 Czeladź) Jan Szkocny (ur.13.12.1836 Czeladź) 
             wdowiec po Elżbiecie z d. Domańska (zm.7.10.1858) [śl.1858]
             ojc. Szymon Szkocny
             mat. Katarzyna Przybylska
             Dzieci :
             C1. Julianna Szkocny (ur.1864 Czeladź - zm.25.12.1864 Czeladź), 11 dni
                   [zgon zgłosili : Jan Szkocny, lat 27 i Jan Brzuchański, lat 46]
       B5. Marianna Krajewska (ur.10.08.1841 Czeladź)
       B6. Antonina Krajewska (ur.21.05.1844 Czeladź)
       B7. Szymon Krajewski (ur.28.10.1845 Czeladź - zm.22.09.1847 Czeladź), lat 2
             [zgon zgłosili : Stanisław Krajewski, lat 50 i Paweł Dubiel, lat 53]
      
 A4. Felicjan Myszkowski (ur.23.05.1816 Myszkowice - zm.25.01.1817 Myszkowice), dziecko, 9 miesięcy
       [chrzestni : Jan Kanty Grabiański]
 
 A5. Antoni Józef Leopold Myszkowski (ur.20.11.1818 Myszkowice - zm.12.05.1839), 
       mieszkał w Osieku [k. Myszkowa ?]
       [chrzestni : Antoni Lewandowski i Karolina Ditman]
       ż.(śl.16.07.1838 Czeladź) Antonina Mildner (ur.1822 Czeladź ), [„stanu miejskiego”],
       [2 m. Antoniny Mildner (śl.28.05.1840 Czeladź) – Antoni Egiersztorf (ur.1788 Czeladź),
       wdowiec po Tekli z d. Kapuścińska, s. Fryderyka E. i Agaty z d. Wróblewska], 
       [świadkowie ślubu 1840 r. : Walenty Egierski, lat 31 i Jan Kapuściński, lat 30 (LC Czeladź, 1840 r., akt 9, s.270)]
       ojc. Karol Mildner [Myldner] (ur.31.01.1787 Żyglin - zm.4.10.1834), piwowar, obywatel Czeladzi, s. Andrzeja
       mat.(śl.1813 Czeladź) Joanna Pieczka (ur.7.05.1781 Leżnica w Prusach - zm.1840)
              córka Andrzeja Pieczki (zm.15.07.1799), młynarza w par. Leżnica
              [Joanna Pieczka miała 3 - ch mężów :
              1 m. Paweł Makowski (zm.31.01.1811),
              2 m.(śl.1813 Czeladź) Karol Mildner (zm.4.10.1834),
              3 m.(śl.26.01.1840 Czeladź) Antoni Kipiński (ur.1790), wdowiec,
                     s. Mateusza Kipińskiego (zm. przed 1840) i Małgorzaty z d. Jagielska (zm. przed 1840)]
       [Archiwum Państwowe w Katowicach, par. Czeladź]
 
 A6. Józef Myszkowski (ur.20.11.1821 Myszkowice - zm.26.06.1873, poch. Myszkowice), właściciel : Myszkowice E
       [chrzest : 29.11.1821 Sączów, chrzestni : ks. Antoni Lewandowski - proboszcz w Sączowie,
       G. Tekla Osłońska - posesorka Ekonomii Bobrowniki
       asystujący : G. Ignacy Lewandowski - wł. cz. Myszkowic, Nob. Julianna Dobkowa (Dobek) – mieszczka z Siewierza]
       [zgon zgłosili : Wincenty Kaszuba z Myszkowic i Józef Gajda z Sączowa]
 
         metryka chrztu, Sączów 1821 r.  [powiększ]
 
       ż.(śl.17.07.1849 Wojkowice Kościelne) Kordula Tekla Chodakowska de Malinowice
       (ur.26.10.1822 Ożarowice - zm.19.11.1896, poch. Skierniewice)
       [chrzest : 17.09.1823 Sączów, chrzestni : G. Mikołaj Chodakowski - „Camerarius  judicialis Palatinatur
       Cracoviensis in Civitate Pilica” i żona G. Marianna Krauzowna]
       ojc. Stanisław Chodakowski [ur.+/-1790 - zm.po 1826], 1826 r. posesor wsi Ożarowice,
             s. Wincentego Ch. (ur.1851 - zm.1818) i Brygidy z d. Dobrzyńska (ur.1757 - zm.12.05.1814 Dziewki, par. Siewierz)
       mat.(śl.29.01.1822 Siemonia) Tekla (Emilia) Mars [ur.+/-1795 - zm.po 1827], 1827 r. de Toporowice
       [Zarys genealogii rodzin : Mars, Chodakowscy – podstrona :  Rodzina Mars h. Noga 
       i podstrona : Chodakowscy h. Dołęga]
 
         [powiększ]
       akt ślubu : 1849 Wojkowice Kościelne, Józef Myszkowski + Kordula Chodakowska (Hodakowska)
       [świadek ślubu : Antoni Mars, s. Kacpra i Elżbiety Chodakowskiej], [LC Wojkowice Kościelne, str. 97]
 
                       [powiększ]
      Skierniewice, cm. św. Rocha, grób Korduli Myszkowskiej z d. Chodakowska i Izabeli Stochelskiej z d. Myszkowska 
 
       Dzieci :8 (Wanda, Edmund, Władysław - Karol, Władysław, Wincenty, Maria, Wiktor, Izabela)
         
       B1. Wanda Karolina Myszkowska (ur.20.05.1850 Myszkowice, chrzest 26.05.1850 Sączów)
             [chrzestni : Stanisław Kępski, lat 50, nauczyciel Szkoły Elementarnej w Sączowie
             i Karolina z Myszkowskich Błeszyńska [Błaszyńska] z miasta Czeladź, 
             obecni : Stanisław Lewandowski, lat 34, dziedzic części Myszkowic]
             w 1878 r. mieszkała : Deszno w par. Krzcięcice
             m. (śl.30.06.1878 Sączów) Wacław Stanisław Banasiewicz (ur.1843 Radkowice, par.Chęciny - zm.po 1897]
             [świadkowie ślubu : Edmund Myszkowski, lat 20, dziedzic części Myszkowic i Franciszek Gadziszewski, lat 56,
             organista sączowski]
             ekonom, 1878 r. mieszkał : Deszno w par. Krzcięcice k. Jędrzejowa, 1897 r. ekonom ze wsi Kliszów
             ojc. Kacper Banasiewicz [ur.+/-1815], ekonom
                   [być może jest to Kacper Banasiewicz (ur.5.01.1820 Kawęczyn, par. Mierzwin), s. Piotra i Tekli Sroka]
             mat. Joanna Borowicz [ur.+/-1815]
             [prawdopodobnie są to : Karol Banasiewicz Banachowicz) i żona.(śl.1834 Wrocieryż) Joanna Borowicz
             Dzieci : Marianna Banasiewicz (ur.1836 - zm.1857 Małogoszcz, par. wł.)
             i Eleonora Julianna Banasiewicz (ur.21.02.1847 Czartaszowy, par. Łopuszno)]
 
             Dzieci (Banasiewicz) : (Maria)
             C1. Maria Stanisława Banasiewicz (ur.4.08.1879 Pokrzywnica, par. Piotrkowice - zm.6.06.1961), 
                   poch. Brwinów
                   m.(śl.15.08.1897 Kije, obecnie woj. świętokrzyskie) 
                   Aleksander Antoszczuk (ur.1866 Bujaki, par. Drohiczyn - zm.5.08.1929 Milanówek), poch. Brwinów
                   [świadkowie ślubu : Stanisław Banasiewicz, lat 54, ekonom ze wsi Kliszów, ojciec panny młodej
                   i Józef Antoszczuk, lat 27, maszynista kolejowy mieszkający w Sosnowcu]
                   nauczyciel w Miedniewicach (wzm.1898 - 1899), nauczyciel w Czerniakowie (1904 - 1913)
                   1916 r. komisarz XXI okręgu Czerniaków – Siekierki
                   ojc. Szymon Antoszczuk [ur.+/-1850]
                   mat. N. Lewczuk [ur.+/-1850]
                   [brat Aleksandra A. – Józef Antoszczuk (ur.1870 - zm.ok.1904), maszynista kolejowy
                   i żona (śl.22.07.1899 Sosnowiec, par. Czeladź) Ewa Zofia Grytta,
                   Syn : Stanisław Antoszczuk (ur.23.09.1900 Skierniewice - zm.16.09.1979 Warszawa, poch. cm. Powązki),
                   pedagog, socjolog, bibliotekarz – zob. Wikipedia]
 
                   Dzieci (Antoszczuk) : (Aleksaner, Maria, Wacława, Stanisław, Paweł, Halina, Stefan,
                   + Arkadiusz, Jadwiga, Kinga)
                   D1. Aleksander Marian Antoszczuk (ur.16.06.1898 Miedniewice, par. Skierniewice)
                         [chrzestni : Piotr Myszkowski, urzędnik żelaznej drogi i Maria Myszkowska]
                   D2. Maria Ewa Antoszczuk (ur.6.12.1899 Miedniewice, par. Skierniewice)
                         [chrzestni : Edmund Myszkowski i Maria Myszkowska]
                         m. N. Milian [ur.+/-1895]
                   D3. Wacława Antoszczuk (ur.27.09.1904 Warszawa - Czerniaków, par. św. Bonifacy - zm.1905)
                         [chrzestni : ksiądz Marcin Kominek i Leokadia Wardecka]
                   D4. Stanisław Antoszczuk (ur.27.04.1906 Warszawa - Czerniaków, par. św. Bonifacy - zm.1906)
                         [chrzestni : Piotr Średnicki, organista i Łucja Średnicka]
                   D5. Paweł Antoszczuk (ur.29.03.1907 Warszawa - Czerniaków, par. św. Bonifacy - zm.16.10.1939)
                         [chrzestni : Paweł Chrzanowski i Helena Chrzanowska]
                         uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., ppor. rezerwy, poległ 16.10.1939 Hrubieszów
                   D6. Halina Antoszczuk (ur.29.03.1909 Warszawa - Czerniaków, par. św. Bonifacy - zm.1987)
                         [chrzestni : Dr  Michał Jędrzejewski i Maria Jędrzejewska]
                         m.(śl.2.01.1937 Warszawa, par. św. Barbara) Stefan Pikulski [ur.prawd.1907 - zm.prawd.1966]
                         Dzieci : 2 (Elżbieta, N.)
                         E1. Elżbieta Pikulska (ur.1944 - zm.2009)
                               m. N. Fic [ur.+/-1940]
                   D7. Stefan Wit Antoszczuk (ur.2.09.1913 Warszawa - Czerniaków, par. św. Bonifacy)
                         [chrzestni : Wilhelm Myszkowski i Aniela Raciborska]
                   Z tej linii :
                   D8. Arkadiusz Antoszczuk (prawd. zm.26.11.1920)
                   D9. Jadwiga Antoszczuk
                         m. N. Józefowski
                   D10. Kinga Antoszczuk
                           m. N. Dzierżanowski
 
       B2. Edmund Jan Myszkowski h. Jastrzębiec 
             (ur.29.08.1851 Myszkowice - zm. tragicznie, postrzelony 25.12.1914 w Myszkowicach, pochowany : Sączów) [10] 
             [chrzestni : Stanisław Kępski, lat 51, nauczyciel Szkoły Elementarnej w Sączowie
             i Karolina z Myszkowskich Błeszyńska z miasta Czeladź, 
             obecni : Franciszek Gadziszewski, lat 27, organista z Sączowa]
 
                      
             1/ metryka chrztu Edmunda Myszkowskiego [powiększ]
             2/ akt zgonu Edmunda Myszkowskiego (błędne dane)  [powiększ]
 
               Grób rodzinny w Sączowie ( 2008 r.)
                                                     [ powiększ ]
 
             ż.(śl.9.11.1879 Sączów) Leokadia Lewandowska (ur.1854 Myszkowice - zm. po ok.1926), wdowa
             [świadkowie ślubu : Piotr Kamiński, lat 50 i Maciej Majewski, lat 50 – obaj z Myszkowic], [LC Sączów, akt 29]
             [zob. podstrona „Myszkowice – właściciele”, Lewandowscy]
             ojc. Stanisław Lewandowski (ur.1815 Nowa Wieś - zm.17.01.1864 Myszkowice), dziedzic części Myszkowic, 
                   s. Ignacego (zm.po 1833) i Marianny z d. Zaremba (ur.1780 - zm.8.11.1835 Myszkowice)
             mat.(śl.28.01.1850 Będzin, Trójca Przenajśw.) Franciszka Morysińska (ur.1833 Będzin), 
                    c. Dominika (ur.1792) i Agnieszki z d. Czocharska (ur.1794)
                    [c. Franciszka Czocharskiego i (śl.1787 Będzin) i Kunegundy Gdesz]
             [1 mąż Leokadii Lewandowskiej – (śl.1.07.1873 Sączów) 
             Władysław Erazm Franciszek Mirewicz h. Szeliga (ur.1848 Sławków - zm.17.07.1875)
             wdowiec, urzędnik górniczy, mieszkał : Dąbrowa, 
             ojc. Franciszek Mirewicz (ur.1806 - zm.1878 Sławków), legit. 1844 r. w Król. Pol. 
                   s. Onufrego i Marianny
             mat. Felicja Mianowska (ur.1810 Wieluń - zm.1879 Sławków), c. Kazimierza i z d. Pisielska
                    [1 żona Władysława Mirewicza – (śl.4.10.1865 Sarnów, par. Będzin) 
                    Emilia Józefa Marczewska (ur.17.03.1836 Krasówek, par. Bebelno), 
                    c. Floriana (ur.1813) i Ludwiki z d. Janecka (ur.1816)]
 
               Leokadia Myszkowska z d. Lewandowska (1854 – po 1926)
 
             Dzieci : co najmniej 4 ( Ludwika, Sylwestra, Wilhelm, Aleksander )
             C1. Ludwika Marianna Myszkowska (ur.5.08.1880 Myszkowice)
                   [chrzestni : Antoni Hudzicki z Preczowa i Anna Marczewska z Dąbrowy]
 
             C2. Sylwestra Mansweta (!) Myszkowska (ur.3.11.1883 Myszkowice - zm.10.12.1958), poch. Sączów
                   [chrzestni : Łukasz Bednarczyk i Marianna Korusewicz]
                   właścicielka cz. Myszkowic (ostatnia z rodu Myszkowskich w Myszkowicach )
 
                     [powiększ]
                   siedzą od lewej : NN., Sylwestra Głażewska z d. Myszkowska, Antoni Głażewski,
                   stoją od lewej : Wanda Śliwińska, Aleksander Głażewski, NN.
                   [Zbiory : Martin Kent]
 
 
                   
                   Grób Sylwestry Myszkowskiej 1-Śliwińskiej, 2-Głażewskiej w Sączowie  [powiększ], [Fot. 2007 r. A.Wcisło]
 
                   1 m.(śl. 2.09.1906 Sączów) Adam Śliwiński
                          (ur.1875 Osiek, par. Koziegłówki - zm. tragicznie, postrzelony 25.12.1914  w Myszkowicach, 
                          poch. w Sączowie [wg aktu zgonu : ur. Częstochowa par. św. Zygmunta] [10]
                          [świadkowie ślubu : Roman Śliwiński, lat 28, urzędnik, Niemienice, par. Opatów
                          i Jan Gensinski, lat 30], [LC Sączów, akt 38/1906]
                          [zgon zgłosiłi : Adam Śliwiński, syn i Jan Gęsiński], [LM Częstochowa, akt nr 322, str.81]
                          1906 r. urzędnik drogi żelaznej [urzędnik kolejowy], mieszkał z żoną w Łodzi
                                   25 grudniu 1914 r. w święto Bożego Narodzenia miejscowi bandyci dokonali napadu rabunkowego 
                                   z bronią w ręku na majątek w Myszkowicach. Była to zemsta za wyrzucenie z pracy.
                                   Postrzelili Edmunda Myszkowskiego i jego zięcia Adama Śliwińskiego mieszkającego w Łodzi, przebywającego 
                                   w Myszkowicach gościnnie na okres świąt, który pośpieszył z pomocą swemu teściowi.
                                   Obu rannych wieziono potem wozem do najbliższego szpitala w Tarnowskich Górach. 
                                   Niestety obaj zmarli (podobno jeden z nich [Adam Śliwiński] zmarł w drodze do szpitala).
                                   Adam Śliwiński zmarł 31.12.1914 r. w szpitalu w Tarnowskich Górach [wg kalendarza rosyjskiego zmarł 18.12.1914 r.]
                                   Edmund Myszkowski zmarł 3.01.1915 w szpitalu w Tarnowskich Górach.         
                                   [wg kalendarza rosyjskiego zmarł 21.12.1914 r.]
                                   Zgon obu zmarłych zgłosili w par. Sączów : Kacper Piekarski, lat 38 i Wincenty Małota, lat 36.
                                   W domu Myszkowskich przebywał w tym czasie też ksiądz z Siemoni, który rozpoznał napastników. 
                                   Dzięki niemu bandyci zostali ujęci  i osadzeni w więzieniu. 
                                   Niestety po wyjściu z więzienia bandyci  zabili  tego księdza z zemsty.
                                   [wg relacji 29.05.2007 r. : Stefania Śliwińska z d. Wyparło (ur.1921 - zm.2008, poch. Sączów)
 
                                   
                          1/ akt ślubu, Sączów 1906 r.  [powiększ]
                          2/ akt zgonu Adama Śliwińskiego [powiększ]
 
                          ojc. Maciej Śliwiński [ur.+/-1845 - zm.przed 20.03.1907] 
                          mat.(śl.1864 Osiek, par. Koziegłówki) Józefa Zarańska (ur.1845 - zm.20.03.1907 Częstochowa), lat 62
                                 c. Władysława i Aleksandry Zarańskich
 
                   2 m. (śl.11.02.1917 Sączów) Antoni Piotr Głażewski (ur.13.10.1890 Tuliszów - zm.1960 Toszek ),
                          przed wojną prowadził sklep spożywczy i kawiarnię w Stalowej Woli [4]
                          ojc. Wincenty Ludwik Głażewski (ur.5.04.1843 Myszkowice - zm.26.08.1926 Tuliszów)
                                [Rodzice Wincentego Ludwika Głażewskiego :
                                ojc. Józef Głażewski (ur.25.04.1804 Myszkowice - zm.8.12.1869 Tuliszów)
                                      - s. Nikodema G. (ur.1771 - zm.1846) i Agnieszki z d. Małota (ur.1772 - zm.1845)
                                mat. Benigna Marianna Heneczek (ur.23.10.1809 Pyskowice - zm.30.09.1886 Tuliszów,
                                       poch. Wojkowice Kościelne) - c. Franciszka H. i Marianny z d. Kraus (Krauss)]
                          mat.(śl.15.11.1870 Wojkowice Kościelne) Aleksandra Maślankiewicz (ur.1854),
                                c. Jędrzeja M. i Joanny z d. Załęcka (mieszkających w Ujejscu)
                   [Źródło : Janina Halina Osoba „Dzieje rodziny Heneczków w XIX wieku”, 1995 r.]
 
                   Dzieci ( Śliwińscy ) : (Marian, Tadeusz, Wanda, Gustaw, Bogusław)
                   D1. Marian [zw.Wacław] Śliwiński 
                         (ur.21.07.1907 Częstochowa, par. św. Zygmunta - zm.2.10.1981), poch. w Sączowie
                         [chrzestni : Edmund Myszkowski i Antonina Gęsińska, zgłosili : Adam Śliwiński, urzędnik
                         z Częstochowy, lat 32 oraz Wilhelm Myszkowski, urzędnik, Edmund Myszkowski, obaj z Częstochowy]
 
                           metryka chrztu Mariana Śliwińskiego [powiększ]
 
                                
                         Fot.1. Marian Śliwiński (ur.1907 – zm.1981)
                         Fot 2. Marian Śliwiński i Stanisław Wylężek  [powiększ]
 
                         ż.(śl.5.02.1948 Sączów) Stefania Wyparło (ur.13.11.1921 - zm.1.09.2008, poch. Sączów)
 
                           Stefania Śliwińska z d. Wyparło (1921 – 2008)
                         Fot. Myszkowice 29.05.2007 r. (Andrzej Wcisło)
 
                         mieszkali w Myszkowicach w dawnym majątku Myszkowskich (2007 r.)
                         ojc. Antoni Wyparło (ur.1875), rodzice : Jan Wyparło [ur.+/-1845] i Antonina Łata [ur.+/-1845]
                         mat.(śl.15.06.1902 Sączów) Anna Frączek (ur.1884 Celiny)
                               [świadkowie ślubu : Mikołaj Pitas, lat 42 i Józef Wyparło, lat 64] 
                               rodzice : Jan Frączek i Zuzanna Zawodniak
                         [W par. Sączów występuje wcześniej : Józef Wyparło, 1801 r. chrzestny, Ożarowice]
 
                           [powiększ]
                         Rodzina Wyparło [Fot. ze strony : „Parafia Sączów”]. Zdjęcie : ok.1938 r.
                         Od lewej : Antonina Wyparło (zamężna Radecka), Józefa Wyparło, Józef Wyparło, 
                         Stefania Wyparło, zamężna Śliwińska (ur.1921 - zm.2008), trzyma rękę na ramieniu swojej matki), 
                         Piotr Wyparło (ur.1.07.1914 Myszkowice - zm.17.05.2000 Myszkowice),
                         Anna Wyparło z d. Frączek (ur.1884), 
                         Franciszek Wyparło (ur.5.02.1912 Myszkowice - zm.25.02.2002 Myszkowice) (górny rząd), 
                         Bolesław Wyparło (ur.1926), Marianna Wyparło (ur.1.11.1908 Myszkowice - zm.6.07.2001 Sączów), 
                         Józefa zw. „Wanda” Wyparło. 
                         [Osoby rozpoznane przez Mieczysławę Dyszy z d. Kamińska (ur.1933)]
 
                         Dzieci ( Mariana i Stefanii Śliwińskich ) : 3 (Elżbieta, Zbigniew, Jerzy)
                         E1. Elżbieta Śliwińska (ur.1948 - zm.1982, poch. Sączów) [zob. zdjęcie grobu powyżej]
                               m. Fryderyk Franciszek Bugla (ur.1945 - zm.1999)
                               Dzieci (Bugla) : 2 (Mariusz, Grażyna)
                               F1. Mariusz Bugla
                               F2. Grażyna Bugla
                                     m. N. Kremser, mieszkają : Niemcy
                         E2. Zbigniew Śliwiński (ur.1949 - zm.11.09.2020), mieszka w Myszkowicach
                               ż. Małgorzata N.
                               Dzieci (Śliwińscy) : 5 (Tadeusz , Robert, Wojciech, Aleksandra, Anna)
                         E3. Jerzy Śliwiński (ur.1958), mieszka w Będzinie
                               ż. Ewa Nowińska
                               Dzieci (Śliwińscy) : 2 (Justyna, Adam)
                               [Informacje : Mariusz Bugla z Krakowa, syn Fryderyka i Elżbiety]
                   D2. Tadeusz Śliwiński (zmarł w wieku 12 lat)
                   D3. Wanda (zw. Dziunia) Śliwińska (ur.ok.1910 - zm.2008)
 
                            Wanda Nobis z d. Śliwińska (ok.1910 – 2008)
 
                         m. Józef  Nobis, mieszkali : Rogoźnik
                         Dzieci (Nobis) : 2 (Wanda, Janusz)
                         E1. Krystyna Nobis
                               m. N. Skalski
                         E2. Janusz Nobis, mieszka z rodziną : Rogoźnik
                   D4. Gustaw Iremin Śliwiński (zm.31.03.1911 Częstochowa, św. Zygmunta), 0 dni
                   D5. Bogusław Śliwiński 
                         (ur.ok.03.1914 Częstochowa, par. św. Zygmunta - zm.21.09.1917, par. Sączów), lat 3,5
                   [rel. 29.05. 2007 r. Stefania Śliwińska z domu Wyparło (ur.13.11.1921 - zm.1.09.2008)
                   i brat Bolesław Wyparło (ur.1.01.1926)]
 
                   Dzieci ( Głażewscy ) : 2 (Jerzy, Aleksander)
                   D5. Jerzy Bogusław Głażewski (ur.9.05.1918 Myszkowice - zm.4.05.1940 r. Narwik)
                         kawaler, wstąpił do wojska 3.02.1937 r. kończył kurs specjalistyczny – był artylerzystą.
                         Awansował 1.04.1939 r.
                         Starszy marynarz ORP Grom, zginął na morzu po zbombardowaniu ORP Grom,
                         spoczywa we fiordzie Rombakken pod Narwikiem
 
                               [powiększ]
                         Jerzy Głażewski (fot.1937 r.) [zdjęcie przysłała p. Janina Osoba, zbiory p. Krystyna Skalska]
 
                                         [powiększ]     
                                   GROM – załoga (fot. 1937 r.)                      Narwik – tablica             
 
                            [powiększ]
                         Sączów. Tablica poświęcona Jerzemu Głażewskiemu  
 
                         Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Sączowie 4.05.2011 r. :
                         http://zspsaczow.eu.interiowo.pl/grom.html
 
                   D6. Aleksander Zygmunt Konrad Głażewski [ Jack Kent ]
                         (ur.5.08.1922 Myszkowice - zm.13.12.2013 Palm Desert, Kalifornia, USA ) 
                         Bohater II wojny światowej, za co w 2003 r. przyznano mu medal „Sprawiedliwy wsród Narodów”.
                         W końcowej fazie wojny zmienił nazwisko na : Kent (Jack Kent) i w 1945 r. wyemigrował do USA
                         [w oficjalnych dokumentach w USA : Jack Kent (ur.5.08.1918 Myszkowice)].
                         W USA pracował w branży restauracyjnej i cateringowej.
                         Pozostawił : 2 synów, 4 wnuków, 5 prawnuków.
 
                                 [powiększ]
                         Aleksander Głażewski (fot.2 z 1941 r.) 
                          
                         ż.(śl.1942 Sandomierz) Roza Kunstler (ur.15.04.1921 - zm.16.01.2009), 
                         znana później jako Ziuta Kunstler (Kűnstler)
                         mieszkali od 1945 r. w USA (Kalifornia), pochowani : Coachella Valley Cementery, California, USA
                         ojc. Józef Kunstler (ur.ok.1890 - zm.ok.1942 Rohatyn, Ukraina)
                         mat. Kyla Friedman (ur.ok.1892 - zm.ok.1938 Lipica Górna, Ukraina)
 
                                
                         Fot.1. Roza Kunstler (1921 – 2009)
                         Fot.2. Cm. Coachella Valley, California [powiększ]
 
                         Dzieci (Głażewscy) : (Józef, Martin)
                         E1. Józef Głażewski - Kent (ur.ok.1943 Sandomierz), architekt, San Miguel (Meksyk)
                         E2. Martin Richard Kent (ur. po 1945 w USA), San Diego, dokumentalista, autor pamiętnika,
                               mieszka : Los Angeles, USA
                               ż. NN.
 
                                      
                               Fot. 1. Martin Kent : Moi rodzice : Ziuta i Olek, a mój brat Józef, Polska 1945 r. [powiększ]
                               Fot. 2  Jack Kent z rodziną, USA [powiększ]
 
                                 Martin Kent
 

                               [Film :   http://yearslaterwewouldremember.com/the-memoir-an-excerpt/years-late/  ]

 

                               Dzieci (Kent) : (Spencer, Dylan)

                               F1. Spencer Jacob Kent, mieszka Los Angeles, Kalifornia

                                     właściciel firmy specjalizującej się w mediach społecznościowych

                               F2. Dylan Asher Kent, mieszka San Diego, Kalifornia, edytor filmów

 
             C3. Wilhelm Symeon Myszkowski
                   (ur. 18.02.1886 Myszkowice - zm. po 31.01.1941 r. w Oświęcimiu)
                   [chrzestni : Władysław Myszkowski z Pietrakowa i Stanisława Lewandowska z Myszkowic]
                   więzień Pawiaka, zatrzymany 18.10.1940, wywieziony do Oświęcimia 31.01.1941 
                   [nr obozowy w Oświęcimiu : 9618], wł. cz. Myszkowic, zawód : księgowy,
 
                   [Informacje o linii Wilhelma i zdjęcia : p. Anna Disbury (Wielka Brytania),
                   prawnuczka Wilhelma Myszkowskiego po linii Heleny]
 
                                  
                   Wilhelm Myszkowski  (1886 – ok.1941)  [powiększ]
 
                   Szkołę podstawową i średnią ukończył w Będzinie. Tam też rozpoczął działalność w organizacjach niepodległościowych, 
                         m.in. brał czynny udział w strajkach szkolnych w obronie polskiej szkoły. 
                         Za aktywność w tym zakresie został odznaczony srebrną odznaką  Komitetu Walki o Szkołę Polską.
                         W czasie I wojny światowej działał w strukturach Polskiej Organizacji Wojskowej oraz Legionach Polskich 
                         dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Znaczna aktywność została zauważona przez przełożonych. 
                         Po zakończeniu działań wojennych Józef Piłsudski odznacza Wilhelma Myszkowskiego Krzyżem Legionowym, 
                         zaś późniejszy marszałek Polski Edward Rydz - Śmigły dekoruje go Krzyżem Polskiej Organizacji Wojskowej.
                         Od 1904 r. był członkiem Narodowej Partii Robotniczej.
                         1920 r. urzędnik Starostwa w Będzinie [„Dziennik Urzędowy Województwa Kieleckiego” nr 1, 1920 r.]
                         Właściciel 3-ch kin dźwiękowych w Żyrardowie : „Bioskop”, „Terra”, „Słońce” oraz hotelu „Royal” przy ul. Sienkiewicza.
                         Przewodniczący Rady Miejskiej Żyrardowa w latach 1930 – 1934. Adres w Żyrardowie : ul. 1 Maja 18 (wzm.1932 - 1938 r.)
                         Prezes Bezp. Bloku Współpracy z Rządem w Żyrardowie.
                         Zatrzymany przez Niemców 18.10.1940 r., więzień Pawiaka, wywieziony do Oświęcimia 31.01.1941 r.
 
                             
 
                   Fot.1. Od lewej : Wilhem, Edmund, Helena, Jadwiga (żona), Barbara [fot. z ok.1932 r [powiększ]
                   Fot.2. Odznaczenie POW z 1919 r.  [powiększ]
 
                     [powiększ]
                   „Ilustrowany Kuryer Codzienny” nr 11 z 11.01.1935 r.
 
                     [powiększ]
                   Żyrardów, dawny hotel „Royal” przy u. Sienkiewicza
 
                     [powiększ] 
                   Rodzina Myszkowskich [Fot. ze strony : Parafia Sączów]. 
                   Zdjęcie wykonane przed 1933 r. [prawdopodobnie w 1926 r. – przypis A. Wcisło]                 
                   Siedzą : drugi od lewej Wilhelm Myszkowski i trzecia od lewej żona Wilhelma – Jadwiga z d. Krastyn.
                   Chłopiec siedzący po prawej stronie to Edek (Edmund) Myszkowski.
                   [Najprawdopodobniej w górnym rzędzie piąty od lewej stoi major Marian Stachelski, 
                   obok żona Maria Halina z d. Wrzosek, dziewczynka w środku to Barbara – córka Wilhelma,
                   siedzi pierwsza od lewej Leokadia Myszkowska z d. Lewandowska – przypis A. Wcisło] 
 
                   ż.(śl.1920 Żyrardów, Wiskitki, ewang.) Jadwiga Krastyn (Krastin) [ur.+/-1900 - zm.po 1945] [11]
                   [być może data ślubu to 1919 r.]
                   zmarła po wojnie w obozie razem z córką Barbarą,
                   w latach 1922 – 1937 prowadziła kino ”Terra” w Żyrardowie, ul. Wiskicka 18
                   ojc. Marcin Krastyn (ur.+/-1860 - zm.1917 Żyrardów, par. Wiskitki, ewang.), s. Jana i Małgorzaty
                         najbogatszy mieszkaniec Żyrardowa, ewangelik
                         właściciel 4 - piętrowego domu przy ul. Wiskickiej (Wiskitskiej) zw. „Krastynka”
                   mat. Jadwiga Marta Kunkel (ur.+/-1880), c. Rudolfa i Amalii Hegele
                          [2 mąż Jadwigi Marty Kunkel - Krastin :
                          (śl.1931 Żyrardów, Wiskitki, ewang.) Jan Rudolf Szwendke (Szwenke),
                          s. Teodora Ferdynanda i Julianny Steinke]
                          [siostra Jadwigi Krastin Myszkowskiej – Marta Krastin [ur.+/-1905]            
                          mąż (śl.1934 Żyrardów, Wiskitki, ewang.) Oswald Kunkel, s. Rudolfa i Amalii Hegele]
 
                   Dzieci :  ( Edmund, Barbara, Helena, Maria ) 
 
                     [powiększ]
                   Zdjęcie z 20.08.1926. Prawdopodobnie Barbara i Edmund – dzieci Wilhelma Myszkowskiego
                   [Fot. ze strony par. Sączów :  http://www.parafiasaczow.pl/photogallery.php?album_id=42 ]
 
                   D1. Edmund Myszkowski (ur.25.09.1921 Żyrardów- zm. pod koniec lat 80 - tych w Niemczech Wschodnich]
                         żołnierz Polskich Sił Zbronych na Zachodzie, Po wojnie mieszkał : Rostock, Niemcy
 
                           Edmund Myszkowski z żoną [powiększ]
 
                         1 ż. Stefania Sibiga (ur.1919 Ufie, ob. Ukraina - zm.8.03.1986 Gorzów Wlkp.)
                         2 ż. NN. [ur.+/-1920], Niemka
                         Dzieci z 1 żony :                            
                         E1. Diana Barbara Myszkowska (ur.6.02.1944 Żyrardów - zm.2.06.2013), poch. Gorzów Wlkp.
                               lek. med., specjalność : psychiatra, Drezdenko, Gorzów Wlkp.,
                               absolwentka I Liceum w Gorzowie,
                               m. Jerzy Śliwiński, mieszka w Gorzowie Wlkp. [korespondent]
                         Dzieci z 2 żony :
                         E2. Aleksander Wilhelm Myszkowski (ur.16.08.1953 Gorzów Wlkp.- zm.7.05.1994 Gorzów Wlkp.)
 
                    D2. Barbara Myszkowska [ur.+/-1920 - zmarła po wojnie w obozie razem z matką]
 
                    D3. Helena Myszkowska (ur.14.02.1929 Żyrardów - zm.17.11.2006 Żyrardów) [12]
 
                              
                          Helena Myszkowska z mężem Wojciechem [ zdjęcia z portalu „Nieobecni”  ]
 
                          pracownik Urzędu Miejskiego w Żyrardowie, do emerytury pracownik Miejskiego
                          Handlu Detalicznego w Żyrardowie.
                          m. Wojciech Walerian Oskulski (ur.20.04.1925 Żyrardów - zm.20.10.1976), poch. Żyrardów
                          pracował na kierowniczym stanowisku w oddziale PKS w Grodzisku Maz.,
                          następnie 25 lat jako dyrektor XVI Oddziału PKS w Żyrardowie.
                          ojc. Stanisław Rafał Oskulski (ur.23.04.1893 Żyrardów, par. Wiskitki - zm.30.09.1961), poch. Żyrardów
                                pracownik tkalni, następnie jako majster ciesielski Żyrardowskich Zakładów Lniarskich.
                                Od 1927 r. wraz z żoną prowadził sklep spożywczy w swojej kamienicy przy ul. Bratniej.
                                - s. Wojciecha Oskulskiego (ur.1870) i Cecylii z d. Skurzyńska (ur.1865), 
                                pracowników tkalni Żyrardowskich Zakładów Lniarskich.
                          mat. Waleria Wójcicka (ur.13.12.1895 Ruda Guzowska, par. Żyrardów - zm.2.01.1980 Żyrardów), 
                                c. Józefa Wójcickiego (ur.1868) i Genowefy Grajek (ur.1873)
 
                                Stanisław i Waleria Oskulscy  [fot. „Nieobecni”]
 
                          Dzieci (Oskulscy) : Małgorzata
                          E1. Małgorzata Oskulska, mieszka : Żyrardów
                                1 m. Krzysztof Solczyński
                                2 m. Marek Soboń (zm.2007)
                                Dzieci (Solczyński) : 
                                F1. Anna Solczyńska
                                      m. N. Disbury
                                Dzieci (Soboń) :
                                F2. Magdalena Soboń, mieszka : Żyrardów
                                      m. N. Kazimierski
 
                    D4. Maria Myszkowska [ur.+/-1930]
 
             C4. Aleksander Zygmunt Myszkowski (ur.28.02.1892 Myszkowice - zm.10.04.1956 Mato Grosso, Brazylia)
                   [chrzestni : Ignacy Mars z Dąbrowy i Izabela Myszkowska ze Skierniewic]
                   (pochowany : Mato Grosso w Brazylii)
                   [informacje i zdjęcia : p. Alicja Myszkowska, córka]
 
                         Właściciel kilkudziesięcio -  hektarowego folwarku w Myszkowicach, wł. wsi Chwalibogowo k. Wrześni [13]
                         Studiował  w Leodium (Belgia) i Zurychu,
                         od 2 VII 1915 r. - chorąży, od 28 IV 1916 r. - podporucznik, od 1 XI 1916 r. - porucznik,
                         1916 r. - oficer Brygad Legionowych. Szczególnie wyróżnił się podczas bitwy pod Kościuchnówką,
                         gdy 4 VII.1916 r. prowadził kontratak komp. na Polską Górę, odzyskując (mimo przewagi liczebnej wroga)
                         utracone przez austriaków pozycje. W czasie walki został ranny. 1 XI 1916 r. awansował na por. piech.
                         Po kryzysie przysięgowym 16 VII 1917 r. zwolniony z Legionów. Wkrótce przeszedł do służby w PSZ.
                         Był komendantem klasy C I w Szkole Podchorążych Piechoty (1 X 1917 – 18 VII 1918 ).
                         15 X 1918 r. Rada  Regencyjna potwierdziła jego awans na kpt. piech. Po rozbrojeniu Niemców 
                         automatycznie przeszedł  w 1918 r. do WP.
                         12 XI 1918 r. skierowany do służby w Sztabie Generalnym, został szefem sekcji „Wschód” Oddz. II.,
                         1 VI 1919 r. zweryfikowany jako mjr piech.
                         W 1920 r. był delegatem naczelnego Dowódcy przy Naczelnym Dowództwie Armii Łotewskiej i Estońskiej,
                         a następnie attache wojskowym na Łotwie.
                         1920 r. major, attache wojskowy w Rydze, pełnomocnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.
                         W latach 1921 - 1922 przebywał na I kursie doszkalającym Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie.
                         1922 r. ukończył WSWoj.
                         Awansowany 1 VII 1923 r. na ppłk. SG piech., zajmował stanowiska asystenta  i wykładowcy taktyki w tej szkole.
                         W 1925 r. zastępca dowódcy 32 pp, po czym 1 oficer sztabu inspektora armii w Wilnie (1928 r.).
                         1 I 1929 r. otrzymał stopień pułkownik dypl. piech., dowódca 16 p.p.,
                         W 1932 r. dowodził piechotą dywizyjną 7 DP.
                         Od 1934 do 1938 stał na czele 13 DP. Był 28 II 1935 – I 1938 dowódcą XIII dywizji w Równem.
                         Po śmierci Marszałka zostaje przeniesiony do Torunia jako zastępca dow. Korpusu
                         gen. Karasiewicza - Tokarzewskiego (Armia Pomorze pod dow. gen. Bortnowskiego).
                        11.03.1938 r. ranny w katastrofie kolejowej na szlaku Kowel - Hołoby, w pociągu z Równego do Warszawy.
                        14.09.1939 r. zostaje mianowany przez gen. Kutrzebę dowódcą etapów Armii „Poznań” i „Pomorze” w bitwie nad Bzurą. 
                        Zostaje wzięty do niewoli ok. 20.09.1939 r. przed próbą przebicia się do Warszawy nocą. 
                        Spędza wojnę w obozie jenieckim w Murnau do 29 IV 1945 r. Kolejno przebywa w Nicei, Paryżu.
                        Po wojnie wyjeżdża w 1952 r. do Brazylii. Zmarł tragicznie w Mato Grosso w Brazylii w 1956 r. ,
                        gdzie był administratorem majątku Sanguszków.
 
                     metryka urodzenia Aleksandra Myszkowskiego  [powiększ]
 
                           
                   Fot.1. Aleksander Myszkowski w legionach  [powiększ]
                   Fot. 2, 3. Aleksander Myszkowski (1892 - 1956), ps. „Gonzaga”
                   
                         
                  1/ Spis orderów [powiększ], 2/ Legitymacja „Virtuti Militari”  [powiększ]
 
                   
                   Aleksander Myszkowski ( fot. Paryż 1952 r.)
 
                   
                   Aleksander Myszkowski z córkami ( Nicea 1946 r.)
 
                     [powiększ]
 
                   1 ż.(śl.28.06.1919 Warszawa, kościół garnizonowy, Plac Saski) 
                        Aniela Janina Szacherska (ur.12.06.1899 Pułtusk) [LN Pułtusk, akt 175]
 
                        
                        „Kurjer Warszawski” nr 117 z 29.06.1919 r.
                   
                        ojc. Piotr Szacherski (ur.1850 Pijanowo - zm.1929, poch. Proboszczewice), 
                              dr medycyny, lekarz sądowy w Pułtusku, właściciel majątku Pijanowo (Pianowo Daczki) k. Pułtuska, 
                              mieszkał : 1894 r. Pułtusk,
                              s. Ludwika i Anieli z d. Lewandowska
                        mat.(śl.3.02.1894 Proboszczewice) Halina Anna Grabowska h. Oksza (ur.1872 Ogorzelice - zm.1955),
                              poch. Proboszczewice
                              c. Józefa i Felicji z d. Ciurzyńska (właścicieli majątku Ogorzelice, par. Proboszczewice)
                        [brat Anieli Szacherskiej :
                        Zbigniew Szacherski (ur.25.01.1901 Pułtusk - zm.28.09.1985 Warszawa), poch. Proboszczewice,
                        rotmistrz Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej,
                        dowódca 7. pułku strzelców koronnych wielkopolskich, uczestnik kampanii wrześniowej.
                        Po zakończeniu II wojny światowej został dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
                        Żona : (śl.1931) Stella Maria Rolbieska (ur.25.04.1911 Berlin - zm.21.12.1997 Warszawa),
                        polski historyk, medewistka, w czasie II wojny św. była żołnierzem Armii Krajowej, służyła jako łączniczka
                        Komendy Głównej AK (zob. Wikipedia), 
                        c. Stanisława Jana R. (ur.11.11.1873 Broniszewice, pow. Pleszów - zm.20.10.1939) zabitego
                        przez Niemców w lesie przy cmentarzu na Bielawkach [PSB]
                        i Emili z d. Wika - Czarnowska (ur.1885 - zm.1939 Bydgoszcz)]
                        [prawdopodobnie bratem Anieli Szacherskiej był też 
                        Zygmunt Mariusz Sacherski (ur.3.02.1898 Pianowo - zm.11.01.1970 Olsztyn, poch. Olsztyn), 
                        wł. majątku Pianowo w latach 30 - tych XX wieku, starosta w II Rzeczypospolitej, podporucznik kawalerii
                        Wojska Poskiego, powstaniec warszawski (zob. Wikipedia)]
 
                   2 ż.(śl.24.07,1928 Warszawa, Najśw. Zbaw.) Helena Ogórek (ur.9.07.1912 Tomsk na Syberii - zm.8.08.1988)
                         [świadkowie ślubu :Seweryn Horoch, podpułkownik sztabu generalnego i Adolf Nykulak, major WP.] 
                         w rodzinie protestanckiej, poch. Kraków, cm. Rakowicki, rozwód
                         [pochowany w tym samym grobie : Włodzimierz Kasperski (ur.5.03.1895 - zm.7.09.1960),
                         2 - gi mąż Heleny Ogurek]
 
                        
                        „Kurjer Warszawski” nr 213 z 3.08.1928 r.
 
                        ojc. Artur Gerke, inżynier górniczy,
                        wraz z żoną i dziećmi wrócił do Polski przez Odessę podczas rewolucji rosyjskiej i zmienił swe nazwisko
                        na polskie, aby wyrazić przynależność do tego kraju. 
                        Był później wysokim urzędnikiem Banku w Warszawie. Nie zmienił jednak religii, 
                        a córki swe kształcił w pensjonacie francusko - angielskim w Lausannie w Szwajcarii.
                        mat. Eliza Desselberghe (Desselberger), 
                        pochodziła po matce swej Von Tullius ze Szwecji, pracowała w banku w Warszawie     
                        [Helena Ogórek (Ogurek) - secundo voto Kasperska]
 
                        
                        Helena Myszkowska z córkami Ireną (z lewej) i Alicją (z prawej)
 
                   Dzieci z Heleny Ogurek : 2 (Alicja, Irena)
                   D1. Alicja Ilona Myszkowska (ur.1.09.1933 Kraków - zm.2018 Montreal, Kanada), mieszkała w Kanadzie
 
                                Alicja Myszkowska (1933 – 2018)
                         
                         Absolwentka Sorbony w Paryżu (28.04.1975 r.).
                         Praca magisterska z języka francuskiego (Lettres Modernes). Wykładała przez 15 lat język francuski
                         w Polskiej Szkole w Les Ageux i na Sorbonie w Paryżu, jako chargé de coux (praca dla studentów).
                         Zamieszkała w Kanadzie, gdzie pracowała w szkolnictwie (Montreal, Que).
                         Będąc na emeryturze ukończyła 16.06.1998 r. Wydział Sztuki na UQAM (BAC en Arts Plastiques).
 
                         m. Rafal Gan - Ganowicz (ur.23.04.1932 Warszawa, Wawer - zm.22.11.2002 Lublin)
                         polski żołnierz RP na uchodźtwie, działacz polityczny i społeczny. [zob. Wikipedia]
 
                         
 
                         ojc. Stanisław Gan - Ganowicz [ur.+/-1905 - zm.1944), poległ w Powstaniu Warszawskim, 
                               żołnierz Legii Cudzoziemskiej, oficer AK
                         mat. Stanisława Bukowiecka [ur.+/-1905 - zm.wrzesień 1939), 
                                zabita przez Niemców podczas oblężenia Warszawy w 1939 r.
                         [inf. Witold Gan - Ganowicz]
 
                         Dzieci : (Ewa, Witold)
                         E1. Ewa Gan - Ganowicz, Francja
                               m. Francois Morisson de la Bassetière, hrabia francuski
 
                                    
 
                               Dzieci : (Marek, Wanda, Irena, Paweł)
                               F1. Marek Morisson de la Bassetière
                               F2. Wanda Morisson de la Bassetière
                               F3. Irena Morisson de la Bassetière
                               F4. Paweł Morisson de la Bassetière, Francja
                         E2. Witold Gan - Ganowicz, Kanada
                               ż. Lucie Auclair
                               Dzieci :
                               F1. Alex Gan - Ganowicz
                               F2. Audrey Gan - Ganowicz
 
                   D2. Irena Myszkowska (ur.17.02.1935 - zm.14.12.1973 Sfax, Tunezja), lekarz, dr dermatolog,
                         ordynator w Szpitalu Hedi Chacer w Staxic, pochowana na  Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
 
                           Irena Myszkowska w Tatrach
 
                               
                         Grób Ireny Myszkowskiej, Kraków, cmentarz Rakowicki  [powiększ]    
                          
       B3. Władysław Karol Myszkowski (ur.23.06.1853 Myszkowice - zm.24.06.1854 Myszkowice), lat 1
             [chrzestni : Franciszek Gadziszewski, lat 32, organista i Franciszka Kępska, żona nauczyciela,
             obecni : Stanisław Kępski, lat 51, nauczyciel szkoły w Sączowie]
             [zgon zgłosili : Antoni Radecki, lat 41 i Dionizy Cichoń, lat 34]
 
       B4. Władysław Piotr Stanisław Myszkowski (ur.29.04.1855 Myszkowice - zm.po 1907)
             [chrzestni : P. Stanisław Kępski, lat 52, nauczyciel Szkoły Elementarnej w Sączowie i Benigna Głażewska,
             zgłaszający : Franciszek Gadziszewski, lat 34, organista Sączowski]
             1884 r. urzędnik Wiedeńskiej kolei z Pietrakowie [ = Piotrków] (wzm. 1884 – 1886)
             mieszkał : 1892 r. Widzów, par. Kruszyna k. Częstochowy, podmajstrzy zawiadowcy stacji Widzów 
             Warszawsko - Wiedeńskiej kolei,
             mieszkał : 1897 r. Piotrków (wzm.1897 – 1903), 1907 r. naczelnik stacji Rokicin
             [Władysław Myszkowski - w 1886 r. chrzestny Wilhelma Szymona Myszkowskiego],             
             ż.(śl.+/-1883) Kazimiera Mazurowska h. Ślepowron (ur.1865 - zm.27.03.1941 Radom, ul. Młynarska 4)
             [zgon zgłosili : Władysław Myszkowski, rolnik z Częstochowy i Maria Smolikowska z d. Myszkowska z Radomia]
             ojc. Cyryl Józef Mazurowski (ur.18.03.1823 Sieradz, Rynek 12 - zm.14.01.1869 Zduńska Wola),
                   s. J.Pana Józefa M. (ur.1796 - zm.15.10.1881 Woźniki, par. Męka) 
                   i (śl.30.11.1822 Sieradz - Męka) 
                   Józefy z d. Piaszczyńska h. Ostoja (ur.1804 Chostrzew - zm.14.01.1877 Sieradz Męka)
                   [Rodzice Józefa Mazurowskiego : Tomasz Mazurowski (ur.1771 - zm.1.08.1814 Sieradz, Rynek 3)
                   i Józefa Krajewska (ur.1775 - zm.1866)]
                   [Rodzice Józefy Piaszczyńskiej : Wawrzyniec Piaszczyński i Domicella Malinowska]
             mat. Teodora Pasikowska (ur.1836)
             Dzieci : co najmniej 5 (Teodozja, Władysław, Maria, Zofia, Irena)
             C1. Teodozja Halina Myszkowska (ur.23.05.1884 Piotrków, par. Piotrków Trybunalski)
                   [chrzestni : Józef Kozłowski, lat 38 i Teodora Mazurowska, asystowali : Apolinary Studziński, lat 50]
             C2. Władysław Leon Myszkowski (ur.10.03.1892 Widzów, par. Kruszyna k. Częstochowy - zm.1957),
                   poch. Częstochowa, cm. Kule [fot. grobonet]
                   [chrzestni : Władysław Kozłowski i Władysława Kobyłecka], [LN Kruszyna, akt 47, str.19]
                   1921 r. urzędnik państwowy, mieszkał : Częstochowa w par. Zygmunt, potem Lipno,
                   1926 r. mieszkał z rodziną : Piotrków
                   ż.(śl.27.10.1921 Częstochowa) 
                   Franciszka Jadwiga Majewska (ur.4.10.1892 Częstochowa, par. Zygmunt - zm.1980), 
                   poch. Częstochowa, cm.Kule
                   [chrzestni : Jan Gryczmański i Euzebia Grabarska]
                   [świadkowie ślubu : Marian Hachelski, lat 26, porucznik Wojsk Polskich, 
                   mieszkał : Nowo - Święciany i Roman Hiller, lat 35, urzędnik, mieszkał w Częstochowie],
                   [LC Częstochowa, str.73]
                   ojc. Adam Majewski (ur.1866 Częstochowa - zm.4,01.1948 Częstochowa), obywatel m. Częstochowa,
                         s. Aleksandra i Rozalii Lizoń
                   mat.(śl.11.11.1891 Częstochowa, par. Zygmunt) Cecylia Katarzyna Hiszpańska (ur.1875 Żarki - zm.po 1921]
                         c. Marcina i Euzebii z d. Gryczmańska
                   Dzieci :
                   D1. Barbara Myszkowska (ur.1925 - zm.2.07.1926 Częstochowa), 1 rok i 3 mies.
 
                   [Częstochowa, cm. Kule, w tym samym grobie pochowani : 
                   Władysław Myszkowski (ur.1892 - zm.1957), 
                   Franciszka Myszkowska z d. Majewska (ur.1892 - zm.1980), Krystyna Myszkowska (ur.1922 - zm.1949), 
                   Barbara Myszkowska (ur.1925 - zm.1926), Maria Myszkowska (ur.1927 - zm.2003),]
 
             C3. Maria Teodozja Myszkowska (ur.8.03.1897 Częstochowa, miasto - zm.po 1941)
                   [chrzestni : Kazimierz Reklewski, lat 21, student Politechniki i Helena Kozłowska, 
                   chrzcił ks. Wojciech Gelbich, wikary], 1941 r. mieszkała : Radom
                   m.(śl.29.10.1935 Radomin) Konstanty Smolikowski (ur.7.12.1896 Warszawa - zm.1940 Charków) de Osieki
                   rotmistrz, 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich (oddział kawalerii Legionów Polskich i Wojska Polskiego),   
                   ojc. Piotr Smolikowski
                   mat. Konstancja Jaśnicka
             C4. Zofia Alina Myszkowska (ur.1899 - zm.9.06.1900 Borowiecko, par. Dobryszyce), 1 rok i 2 mies.
             C5. Irena Kazimiera Myszkowska (ur.14.01.1903 Częstochowa) [LN Częstochowa, akt 1769, str.590]
                   [chrzestni : Władysław Kubicki i Maria Kubicka (z d. Myszkowska), zgłaszający : Aleksander Miller]
                   m.(śl.30.10.1932 Radom, akt 152) Ryszard Tadeusz Żyszczyński (ur.1907 Radoszyce), 
                   ojc. Feliks Żyszczyński
                   mat. Jadwiga Prokop
 
       B5. Wincenty Piotr Myszkowski (ur.15.06.1857 Myszkowice - zm.14.06.1931 Skierniewice)
             [chrzestni : P. Stanisław Kępski i Brygida Chodakowska, zgłaszający : Antoni Chudecki, lat 42 
             i Józef Piekarski, lat 31 – obaj z Myszkowic ], [akt 61]
             pochowany w Skierniewicach na cm. św. Jakuba razem z Zenonem i Janiną Stochelskimi,
             właściciel posesji w Skierniewicach, urzędnik kolejowy,
             członek Sejmiku Skierniewickiego w 1921 r. (Komisja Zdrowia Publicznego).
             [Informacje i zdjęcia : p. Izabela Cichocka]
 
               Wincenty Piotr Myszkowski – „Piotr” (1857 - 1931)
 
               paszport Wincentego Piotra Myszkowskiego  [powiększ]
 
               [powiększ]         
             Skierniewice, grób Wincentego Piotra Myszkowskiego (1857 - 1931)
 
             
             „Kurjer Warszawski” Wydanie Wieczorne, nr 163, 16.06.1931 r.
 
       B6. Maria Eleonora Myszkowska (ur.21.02.1859 Myszkowice - zm.9.04.1942)
             [chrzestni : Kajetan Sciślicki i Brygida Chodakowska, zgłaszający : Antoni Raducki (Radecki), lat 38
             i Józef Piekarski, lat 36 – obaj zamieszkali w Myszkowicach], [LN Sączów, akt 23]
             m.(śl.11.05.1902 Częstochowa, par. św.Szczepan) Władysław Kubicki 
             (ur.14.01.1868 Nagórna Wieś, par. Koło - zm.15.05.1908 Częstochowa, par. Barbara)
             [świadkowie ślubu : Władysław Myszkowski, urzędnik i Aleksander Miller], [LC Częstochowa, str.78]
             [Nagórna, dawniej wieś, dziś część m. Koło (Wielkopolska)]
             [zgon zgłosili : Bolesław Bierkowski, lat 40, ślusarz i Ludwik Grabiański, lat 53 – obaj z Częstochowy]
             nauczyciel
             ojc. Leon Józef Kalasanty Kubicki (ur.30.06.1839 Wrząca Wielka - zm.przed 11.05.1902), stolarz
                   [chrzestni : Antoni Puchałowicz i Marianna Raczyńska, dziedziczka i kollatorka,
                   zgłaszający : Jan Zyznarski, lat 30, propinator i Andrzej Gołębiewski, lat 33, lokaj]
                   s. Marcina Kubickiego (ur.1809), kucharza i Franciszki z d. Woszczyńska (ur.1807)
             mat.(śl.24.10.1866 Koło) Marianna Łaszkiewicz (ur.22.03.1848 Nagórna Wieś, par. Koło - zm.po 1908)
                   [chrzestni : Jakub Rosian, lat 38 i Elżbieta Błachowicz, zgłaszający : w/w i Chryzostom Woszczyński, lat 45]
                   c. Antoniego Łaszkiewicza (ur.1806) i Wiktorii z d. Sobolewska (ur.1808)
             [Inne dzieci Leona Kubickiego i Marianny Łaszkiewicz – Feliksa Kubicka (ur.19.09.1870 Nagórna Wieś, par. Koło)
             i mąż Ludwik Jan Grabiański (ur.26.07.1852 Ożarowice, par. Sączów (zob. podstrona „Myszkowice”)]
                
                              [powiększ]
             Eleonora Myszkowska (1 fot - po lewej, 2 fot. - po prawej) i siostra Izabela z dziećmi
 
       B7. Wiktor Antoni Myszkowski (ur.17.10.1863 Myszkowice)
             [chrzestni : P. Antoni Chudzicki, lat 37, zastępca wójta gminy Twardowskiej, zamieszkały w Tąpkowicach 
             i Brygida Chudzicka, żona jego, zgłaszający : Franciszek Gadziszewski, lat 42, organista Sączowski], [akt 168]
 
       B8. Izabela Joachima Myszkowska (ur.31.01.1866 Myszkowice - zm.9.02.1907 Skierniewka, par. Skierniewice
           , poch. Skierniewice)
             [chrzestni : G. Stanisław Kępski (Kempski) lat 65, nauczyciel szkoły w Sączowie i Franciszka, żona jego,
             zgłaszający : G. Józef Lewandowski z Myszkowic, lat 64, żołnierz dymisjonowany], [LN Sączów, akt 28, nr 100]
             [w 1892 r. chrzestna Aleksandra Zygmunta Myszkowskiego, pułkownika]
 
                  
             Izabela Stochelska z d. Myszkowska (1866 - 1907)  [powiększ]
 
             Grób Izabeli Stochelskiej z d. Myszkowska i Korduli Chodakowskiej z d. Myszkowska w Skierniewicach
             [zob. powyżej]
 
             m.(śl.28.07.1894 Skierniewice) Jan Stochelski (ur.1863 - zm.30.03.1906 Karczew k. Otwocka), 
             mieszkali : Skierniewice  [14]
             urzędnik Towarzystwa Warszawskiego Kopalń węgla w Niemcach k. Sosnowca
             [Nekrolog : „Kurjer Warszawski” nr 92 z 2.04.1906 r., lat 48]
             [Niemce – obecnie Ostrowy Górnicze, dzielnica m. Sosnowiec]
             ojc. Franciszek Stochelski [ur.+/-1835], s. Józefa i Magdaleny Łuckoś
             mat.(śl.27.10.1858 Gołonóg, par. Dąbrowa Górnicza - Gołonóg, św. Antoniego) Tekla Guzik [ur.+/-1835],
                   c. Wojciecha i Marianny Rybak
 
               Jan Stochelski (1863 – 1906) [powiększ]
 
             Dzieci (Stochelscy) : 4 ( Marian, Zenon, Kazimiera, Eugeniusz )
             C1. Marian Bernard Stanisław Stachelski (ur.1.06.1895 - zm.1968 Warszawa),
                   pochowany na cmentarzu parafialnym przy kościele św. Katarzyny na Służewcu w Warszawie
                   [nazwisko uległo zmianie na Stachelski]
                   1924 r. kapitan, 8 pułk piech. Legionów,
                   1928 r. major, ofic. sztab. pułku,
                   1932 r. major piech., komendant  Okr. Z.S. Nr VI,
                   1936 r. oficer Związku Strzeleckiego,
                   odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl. (w latach 1918 - 1920 jako podporucznik),
                   jeniec obozów ; Ostaszków, Kozielsk (uwolniony przez Wasilija Michajłowicza Zarubina – majora NKWD),
                   w 1946 r. był w Kairze, potem w Londynie, w Polsce od 1967 r.
 
                     Marian Stachelski (1895 – 1968)  [powiększ]     
 
                      
                   Fot. z 5.05.1937 r. Brześć nad Bugiem (zbiory : Joanna Rakowska z Poznania)
                   Chrzest : Joanna Fedorowicz (ur.1935 - zm.2002) [matka Joanny Fedorowicz].
                   Chrzestni (na zdjęciu) : major Marian Stachelski 1895 - 1968) i Henryka Sikorska (1912 - 1988).
                   
                    ż.(śl.ok.1922) Maria Halina Wrzosek (ur.17.02.1898 Tarnów - zm.1942),
                    zginęła w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück,
 
                      prawdopodobnie Halina Wrzosek z mężem (ok.1926 r.)
   
                    Mieszkała z rodzicami i siostrami w majątku Kębliny k. Łodzi 
                    (własność Urbanowskich, w 1886 r. Florian Urbanowski sprzedał Kębliny Tadeuszowi Olszowskiemu), 
                    potem w Częstochowie, Krakowie, Zakopanem i Sosnowcu.
                    Skończyła średnią szkołę, pracowała jako sanitariuszka w szpitalu. Na skutek zaangażowania się
                    w działalność konspiracyjną Marię aresztowano w sierpniu 1940 r. Najpierw przetrzymywano ją 
                    w więzieniu w Sosnowcu, potem w Częstochowie i wywieziono do Ravensbrück.
                    „Muza” Emila Zegadłowicza (ur.1888 Biała - zm.1941 Sosnowiec)  [15]
                    Siostra Barbara Wrzosek  Sieroszewska (ur.19.08.1904 Zagórze w pow. Będzin - zm.4.04.1989 Warszawa),
                    pochowana na cmentarzu Powązkowskim [PSB], była znaną tłumaczką powieści z języka włoskiego,
                    mąż (śl.1927) Władysław Józef Sieroszewski (ur.30.12.1900 Warszawa - zm.6.08.1996 Warszawa), prawnik,
                    syn Wacława Sieroszewskiego (ur.1858 - zm.1945), powieściopisarza, etnografa, podróżnika [PSB].
                    ojc. Stanisław Bolesław Wrzosek (ur.1872 Będzin - zm.1936), nauczyciel języka polskiego,
                          dyrektor gimnazjum w Dąbrowie Górniczej, 
                          s. Józefa Piotra Wrzoska i (śl.1871 Zagórze, par. Sosnowiec) Pelagii z d. Skibińska
                    mat.(śl.1897 Gieczno) Anna Tekla Chrzanowska (ur.1877 - zm.1950), c. Stanisława Ch.
                           i Stanisławy z d. Urbanowska 
                    Dzieci (Stachelscy) : 3 (Anna - Maria, Izabela - Teresa, Jan) 
                    D1. Anna Maria Stachelska (ur.1923), mieszka w Warszawie
                          [Informacje : Jakub Jacyna z Warszawy, Marcin Piotrowski]
                          1 m. Władysław Możdżyński (ur.1927 - zm.1965)
                          2 m. Jan Tadeusz Jacyna (ur.1923 - zm.2007)
                          Dzieci (Możdżyńcy) : (Małgorzata)
                          E1. Małgorzata Możdżyńska
                                m. Jan Zientek
                          Dzieci (Jacyna) : (Małgorzata, Jan, Jakub)
                          E1. Małgorzata Jacyna
                                m. Tadeusz N.
                          E2. Jan Kamil Jacyna
                          E3. Jakub Jacyna, adwokat w Warszawie 
                    D2. Izabela Teresa Stachelska (ur.1926), mieszka w Warszawie 
                          m. Michał Niecz (ur.1912 - zm.2007) [Informacje : Marcin Piotrowski] 
                          Dzieci (Niecz) : 1 (Krzysztof)
                          E1. Krzysztof Niecz (ur.1947)
                                ż. Zofia Nakoniecznik (ur.1953) 
                                Dzieci (Niecz) : 3 (Marcin, Michał, Mateusz)
                                F1. Marcin Niecz (ur.1973)
                                      ż. Agnieszka Małecka (ur.1975)
                                      Dzieci (Niecz) : 1 (Franciszek)
                                      G1. Franciszek Niecz (ur.2005)
                                F2. Michał Niecz (ur.1976)
                                      ż. Justyna Bujanowicz
                                      Dzieci (Niecz) : 2 (Aleksandra, Antoni)
                                      G1. Aleksandra Niecz (ur.1996)
                                      G2. Antoni Niecz (ur.2006)
                                F3. Mateusz Niecz (ur.1986)             
                    D3. Jan Stachelski (ur.1927 - zm.1951), lat 24
 
             C2. Zenon Bonifacy Józef  Stochelski (ur.5.06.1897 Niemce k. m. Sosnowiec - zm.18.01.1979)
                   poch. Skierniewice, cm. św.Jakuba.
                   adwokat, 1924 r. ppor. rez. piech., 5 p.p. leg.,
                   uczestnik I i II wojny światowej, obrońca Warszawy w 1939 r., jeniec obozu Woolldenberg
 
                           Zenon Stochelski (1897 - 1979) [powiększ]
 
                      Skierniewice, cm. św. Jakuba, widok szczegółowy
 
                    ż. Janina „Mynia” Maria Szachowska h. Wczele
                    (ur.10.09.1906 Piotrków - zm.20.03.1998, poch. Skierniewice, cm. św. Jakuba)
                    [chrzestni : Jan Szachowski i Maria Magdalena Szachowska]
 
                                 [powiększ]
                    1/ Janina z d. Szachowska Stochelska (1906 - 1998)  2/ Janina Stochelska z mężem Zenonem
 
                      [powiększ]
                    Skierniewice, cm. św. Jakuba – Zenon i Janina Stochelscy oraz Piotr Myszkowski
 
                    [Informacje i zdjęcia : Marcin Piotrowski]
                    ojc. Ignacy Szachowski (ur.1869 - zm.31.08.1921, poch. Skierniewice, cm. św. Jakuba), 
                          s. Michała Bartłomieja Szachowskiego (ur.18.08.1825 Skierniewice) i Florentyny Knopp
                          [Rodzice Michała Szachowskiego : Walenty Szachowski (ur.1790 - zm.13.09.1854),
                          obywatel m. Skierniewice i (śl.25.01.1815 Skierniewice) Marianna Karmańska (ur.1800)]
 
                                 Ignacy Szachowski (1869 – 1921)  [powiększ]
 
                    mat. Maria Ignacja Zemła (ur.30.08.1879 - zm.24.06.1973, poch. Skierniewice, cm. św. Jakuba), 
                           c. Franciszka Wincentego Zemła (ur.1848), urzędnika i Heleny Gliwicz (ur.1854), Piotrków [16]
 
                             Maria Szachowska z d. Zemła (1879 – 1973)  [powiększ]
 
                    Dzieci Zenona i Janiny Stochelskich : 2 (Izabella, Irena) [Informacje : Marcin Piotrowski]
                    D1. Izabella Krystyna Stochelska (ur.1948 Skierniewice), mieszka : Warszawa - Mokotów
                          m. Maciej Stanisław Cichocki (ur.1946)
                          ojc. Wiesław Cichocki (ur.1.03.1918 Budy Łazy - zm.30.12.2008 Skierniewice)
                                [Budy Łazy – obecnie Beniaminów, gmina Bielawy]
                          mat. Wacława Wojciechowska (ur.27.01.1921 Waliszew - zm.1.10.2003 Skierniewice)
                          Dzieci (Cichoccy) 2 (Michał, Jarosław)
                          E1. Michał Piotr Cichocki (ur.1978)
                                ż. Joanna Wasilewska (ur.1985)
                          E2. Jarosław Paweł Cichocki (ur.1983)
                    D2. Irena „Inka” Maria Stochelska (ur.1951 Skierniewice), mgr inż. ogrodnik
                          m. Jan Jerzy Piotrowski (ur.1949), dr elektryk, poligraf, mieszkają : Warszawa - Radość
                          ojc. Czesław Piotrowski (ur.22.07.1915 Borowiec k. Łęczycy - zm.15.09.1990 Warszawa),
                                s. Lucjana (Lucjusza) Piotrowskiego (ur.1889 Borowiec k. Piątku - zm.1954)
                                [s. Michała Piotrowskiego i Leokadii]
                                i Marii Mirkiewicz (ur.1893 - zm.1966)
                          mat. Janina Au (ur.26.11.1919 - zm.18.07.1984 Warszawa),
                                  c. Juliana Au (ur.30.06.1893 Jelonek k. Warszawy - zm.4.01.1973)
                                  [s. Jana Au i Amelji Cosel (ur.1854 - zm.13.09.1933)]
                                  i Julii Walter (ur.2.10.1895 Słupia k. Kępna - zm.10.01.1974)
                                  [c. Tomasza Walter i Marii N. (ur.1862 - zm.17.02.1941)]
                          Dzieci (Piotrowscy) : 2 (Marta, Marcin)
                          E1. Marta Piotrowska (ur.1974)
                                m. Marcin Marczewski (ur.1975)
                          E2. Marcin Piotrowski (ur.1979 Warszawa), mgr sztuki, grafik
                                ż. Barbara Łączyńska (ur.1981 Warszawa), mgr sztuki i kulturoznawstwa, fotograf, grafik
                                ojc. Tomasz Łączyński
                                mat. Maria Małgorzata Grabowska
                                Dzieci (Piotrowscy) : 2 (Wojciech, Emilia)
                                F1. Wojciech Kornel Piotrowski (ur.2008)
                                F2. Emilia Maria Piotrowska (ur.2010)
 
             C3. Kazimiera Maria Władysława Stochelska (ur.1899), 
                   pracownik Banku Spółdzielczego w Skierniewicach 1929 r.
 
                     Kazimiera Majewska z d. Stochelska  [powiększ]
 
                   m.(śl.po 1929) Jan Majewski [ur.+/-1895]
 
             C4. Eugeniusz Stochelski (ur.1901 - zm.19.08.1920, zginął pod Ciechanowem), lat 19
                   Uczeń klasy V. Na krótko przed inwazją bolszewicką wprzerwał naukę. 
                   W roku 1920 wraz z kolegami szkolnymi wstąpił do 201 pp. 
                   Zginął 20.08.1920 r. w okolicach wsi Rzeczki – Wólki pod Ciechanowem.
 
 cd. dzieci Stefana Myszkowskiego i Eleonory Janowskiej :
 A7. Karolina Franciszka Myszkowska (ur.20.06.1826 Myszkowice - zm.po 1851)
       [c. Stefana Myszkowskiego i Eleonory z Janowskich]
       [chrzestni : G. Adam Eminowicz - wł. wsi Pyrzowice i G. Karolina Dittman – tenut. Economii
       Sulikowice k.Chruszczobrodu (ob. Sulikowskie cz. wsi Trzebiesławice),
       asystujący : G. Marcin Lochman - tenut. majątku Celiny i G. Franciszka Osłońska – panna z dworu w Sączowie]
       m.(śl.1.03.1848 Sączów) 
       Teofil Ignacy Błeszyński h.Oksza (ur.1.01.1828 Szreniawa, par. Kromołów - zm.po 1855) [17]       
       mieszkał : 1848 r. Karlin k. Zawiercia, przy ojcu, leg. 1855 w Kr. Pol.
       [świadkowie ślubu : Wielmożny Konstanty Jasiukiewicz, lat 24 i Wielmożny Stanisław Lewandowski, lat 32
       - obaj z Myszkowic]
       ojc. Józef Błeszyński (ur.1804, chrzest 14.11.1804 Kromołów - zm.po 1848), ekonom wsi Szreniawa,
             mieszkał : Karlin, [LN Kromołów, str.293], s. Antoniego B. (ur.1777) i Józefy z d. Nowakowska
       mat.(śl.1824) Faustyna Michniewska (Michniowska) (ur.1808 - zm.22.03.1841 Karlin), lat 33             
       dziedzice części wsi Karlin w par. Kromołów k. Zawiercia
       [2 żona Józefa Błeszyńskiego – (śl.19.06.1845 Kromołów) Wilhelmina Walter, luteranka de Blanowice] 
 
         akt ślubu, Sączów 1848 r.  [powiększ]
 
       Dzieci (Błeszyńscy) : co najmniej 2
       B1. Franciszka Błeszyńska (ur.1850 - zm.13.10.1850 Czeladź), 9 dni
             [zgon zglosili : Paweł Dubiel, lat 56, dzwonnik i Ignacy Piekuszowski, lat 30, grabarz]
       B2. N. Błeszyński (a) (ur.ok.1858)
 
       
       „Dziennik Urzędowy Gubernii Radomskiej” Dodatek I do nr 50 z 11.12.1858 r.
 
---------------------------------------------------------
 Zdjęcia :
 

                

  Myszkowice - dwór modrzewiowy  [powiększ]                           Myszkowice - starożytna kaplica obok dworu [powiększ]

 

                [powiększ]

 

  Myszkowice – kaplica przy ul. Nowowiejskiej i płyta kamienna z 1622 r. położona przez Jana Myszkowskiego

  ( obiekt wpisany do rejestru zabytków )

 

                [powiększ]

 

  Myszkowice – figura przydrożna przy ul. Nowomiejskiej ( fundacja Myszkowskich ) [obecnie ul. Zwycięstwa]

  Napis : „Fundator prosi o westchnienie za duszę siostry 1881 r.”

  Obiekt wpisany do rejestru zabytków, zniszczony w wypadku samochodowym 8.05. 2010 r., odbudowany w 2012 r.

  [fundatorem był Edmund Myszkowski (ur.1851 - zm.1914)]

 

           

  Fot. 1. w/wymieniona figura odbudowana (fot.5.09.2014 r.)  [powiększ]

  Fot. 2. Myszkowice – kapliczka ufundowana w 1904 r. przez Myszkowskich

 

           [powiększ]

  Sączów, stary cmentarz istniejący do połowy XIX wieku.

 


 Skróty :
 PSB – Polski Słownik Biograficzny
 SHGK – Słownik Historyczno - Geograficzny woj. Krakowskiego w Średniowieczu
 
 Przypisy :
 [1] Słownik Historyczno - Geograficzny woj. Krakowskiego w Średniowieczu :
      GRABOWA (8 km na SW od Ogrodzieńca)
      1463 r. - Wawrzyniec Cebrzyk z Grabowej (ż. Katarzyna) zastawia za 17 grzywien Dziersławowi z Myszkowic
      całą część macierzystą w Grabowej
 
 [2] Czujnowicz (Czuynowicz) i Oliwińscy (Oliwieńscy)  [zob. podstrona :  Myszkowice (właściciele)]
 
 [3] Waligórscy h. Odrowąż ze Zdziennic [informacje : p. Andrzej Witkowski, Jan Jans, Jacek Lichoń, Janina Osoba]
       [zob. podstrona :  Myszkowice (właściciele)]
 
 [4] Głażewscy (Głazowscy) : [Glazewski]
 
        
 
        
 
       1732 r.  - młyn zw. Głazowski (za wsią Wiesiólka w par. Chruszczobród)
 
       Piotr Głażewski (ur.+/-1724 - zm.12.06.1784 Myszkowice), lat 60
       1735 r. Petrus Głażewski, „Album Bractwa Szkalperza Swiętego Przenaswietszey Maryey Panny
       z Gory Karmelu Fundowanego w Kościele Borowinskim przez Przewielebnego JMCJ Xiędza Andrzeia
       Karsnickiego Officyała Proboszcza Radomskiego, Kanonika Sieradzkiego, Plebana Borowinśkiego. AD 1712 r.
       Zaczęte.], str. 38. [Borowno – 17 km na NE od c. Częstochowy]
 
          Album Bractwa w par. Borowno [powiększ]
 
       1752 r, , chrzestny w par. Rudlice (LN Rudlice, str.21)
       1754 r. „de parochia Stolec” [Stolec – 17 km na N od Wielunia],
       w latach 1756 - 1771 administrator dóbr królewskich Dwory i Monowice k. Oświęcimia
       [wł. Fryderyk Dunin (ur.1710 - zm.1788), ostatni starosta zatorski i żona (śl.21.09.1762 Nestrowice) Zofia Małachowska (zm.1794]
       1758 r. mieszkał : Dwory, par. Oświęcim (wm. 1758 i 1764 - 1766)
       1760 r. mieszkał : Suliszowice, par. Przybynów (wzm.1760 - 1761)
       1763 r. de Grabówka, par. Borowno k. Częstochowy
       1768 r. przystąpił do konfederacji barskiej ze szlachty księstwa oświęcimskiego i zatorskiego [Inf. Elżbieta Gulińska, Sosnowiec]          
       od ok. 1772//73 (po 26.07.1772) zachorował obłożnie i przeleżał w łożu 12 lat w Myszkowicach. 
       Być może był ranny w ostatnim okresie walk konfederacji barskiej.
       [prawdopodobnie siostra : Nob. Barbara Głazewska (ur.+/-1730),
       (1751 r. de Rudlice, LN Rudlice, s.19), 1752 r. Ostrówek, dwór, ( LN Rudlice, s.22)
       i mąż (śl.11.06.1753 Ostrów, par. Rudlice) Franciszek Popławski (LC Rudlice, str. 64)]
       świadkowie ślubu : MD. Piotr Fundament Karśnicki, Pincernida Vielunen (podczaszyc wieluński) i Jan Łychowski]
 
         akt ślubu : Franciszek Popławski + Barbara Głażewska, Rudlice 1753 r.  [powiększ]
 
       [prawdopodobnie brat : Mikołaj Głazowski de Grabowa, par. Borowno k. Częstochowy, chrzestny 8.02.1760, par. Przyrów, str. 11]
       [prawdopodobnie siostra : Elżbieta Głasąńka, wpisana w 1742 r. do Bractwa w par. Borowno, (Borowno, str.42)]
       [Wcześniej : 1703 r. Nob. Konstancja Glaszenska z Kruszyny, w 1703 r. wpisana do bractwa św. Józefa w par. Kruszyna, str.107]
       
       ż.(śl.12.07.1756 Przybynów k. Częstochowy) Barbara Łyszkowska de Suliszowice (ur.+/-1730 - zm.1.05.1798 Myszkowice)
       ojc. Mikołaj Łyszkowski [ur.+/-1700 - zm.po 12.07.1756], advocatus de Suliszowice k. Częstochowy
       mat. Anna Otfinowska (Otwinowska) (ur.ok.1703 - zm.29.03.1763, par. Przybynów), c. Tomasza
       [W 1718 r. w par. Przybynów zmarła Elżbieta Otwinowska, c. Tomasza (być może matka lub siostra w/w Anny)]
       [1 mąż Barbary Łyszkowskiej – śl.(5.05.1747 Przybynów k. m. Żarki) 
       Jan Józef Myszkowski de Żuraw [ur.+/-1720 - zm.1752/56]  [pkt 3.2]
 
          akt ślubu : Piotr Głażewski + Barbara Łyszkowska, Przybynów 1756 r.  [powiększ]
      
       Dzieci Barbary Łyszkowskiej z 1 męża Jana Józefa Myszkowskiego  : [zob. pkt 3.2]
       A1. Tomasz Adam Myszkowski (ur.17.12.1747 Suliszowice, par. Przybynów)
       A2. Jan (od Krzyża) Andrzej Myszkowski (ur.24.11.1749 Żarki)
       A3. Anna Elżbieta Myszkowska (ur.28.12.1752 Skrzydłów w par. Mstów, chrzest w Żarkach)
              m.(śl.+/-1775) Tomasz Radecki [ur.+/-1750]  [5]
       A4. Maciej Myszkowski (zm.27.02.1755 Skrzydłów, par. Mstów), dziecko
 
       Dzieci Barbary Łyszkowskiej z 2 męża Piotra Głażewskiego  :
       A5. Domicella Zofia Głażewska (ur.4.05.1758 Dwory k. Oświęcimia, chrzest Oświęcim), mieszkała u matki chrzestnej w Monowicach
       A6. Marianna Elżbieta Głażewska (ur.11.07.1760 Suliszowice, chrzest : Przybynów - zm.26.02.1787 Myszkowice, par. Sączów)
              [chrzestni : Nob. Mikołaj Łyszkowski i Nob. Zofia Molencka – oboje de Suliszowice], [LN, s.28]
       A7. Elżbieta Głażewska (ur.30.04.1761 Suliszowice, chrzest : Przybynów - zm.27.01.1814 Myszkowice)
              1 m.(śl.1778) Józef Poniatowski [ur.+/-1750], posesor części wsi Góra Siewierska
              2 m.(śl.1786) Dominik Kossecki [ur.+/-1750 - zm.przed 27.01.1814], posesor części wsi Góra (dzieci : Zofia, Ignacy, Antonina)
       A8. Justyna Głażewska (zm.19.04.1763 Grabówka, par. Borowno k. Częstochowy], [LM Borowno, str. 81, 104]
              (zmarła „parvula” = mała dziewczynka)
       A9. Franciszka Głażewska (ur.8.03.1764, chrzest w Oświęcimu)
              1 m.(śl.4.02.1787 Sączów) Józef Witkowski (ur.ok.1754 - zm.3.01.1799), ekonom dóbr Karlin (par. Kromołów) [LM, str. 30]
                     ojc. Stanisław Witkowski h. Złotogoleńczyk [ur.+/-1725], miecznik parnawski, wł. wsi Brzuchania, mat. NN.                 
              2 m. Tomasz Żarski [ur.+/-1760]
              Dzieci (Witkowscy) :
              B1. Wincenty Witkowski (ur.1788 Karlin - zm.5.12.1847 Borzykowa, pow. radomski) [LN Kromołów, str.121]
                    1 ż. Brygida Starczewska (ur.ok.1794 - zm.9.08.1834 Borzykowa), c. Jana i Antoniny z d. Silnicka
                    2 ż. (śl.19.01.1845 Chełmo, pow. radomski) Eleonora Kiedrzyńska (ur.ok.1818 Biestrzyków Mały, pow. radomski)
                          ojc. Antoni Aleksy Kiedrzyński, dz. d. Kiedrzyn i Kamyk
                          mat. Józefa Luboińska
              B2. Andrzej Witkowski (ur.1790 Karlin) [LN Kromołów, str.149]
              B3. Wojciech Witkowski (ur.1793 Karlin), bliźniak z Florianem [LN Kromołów, str.170]
              B4. Florian Witkowskin (ur.1793 Karlin - zm.7.03.1795 Karlin), bliźniak z Wojciechem [LN Kromołów, str.170], [LM, str.6]
              B5. Franciszek Witkowski (ur.1795 Karlin) [LN Kromołów, str.191]
              B6. Florian Witkowski (ur.1798 Karlin - zm.1798 Karlin) [LN Kromołów, str.219], [LM Kromołów, str.22]      
       A10. Nikodem Tomasz Głażewski (ur. 17.09.1771 Oświęcim - zm.19.02.1846 Myszkowice) [zob. niżej]
       A11. Katarzyna Józefa Głażewska (chrzest 24.03.1766 Oświęcim)     
             
       Syn :
       Nikodem Tomasz Głażewski (ur.17.09.1771 Oświęcim - zm.19.02.1846 Myszkowice), [LM Sączów, str.270, nr 141]
       [chrzestni : ks. Jan Żarski, pleban w par. Piotrowice, dekanat Zator,
       Franciszka Waligórska z d. Otwinowska, de Babice, miecznikowa Smoleńska,  
       chrzcił ks. Krzysztof  Waligórski (zm.13.03.1812 Pisarzowice, poch. Pisarzowice k. Oświęcimia]
       przejął majątek  Myszkowice w styczniu 1798 r.   
       (w 1806 r. był świadkiem ślubu Karola Radeckiego, w 1815 r. był chrzestnym jego syna : Antoniego Bernarda Radeckiego)   
 
          metryka chrztu Nikodema Głażewskiego (1760 r.)  [powiększ]
 
    ż. (śl.29.01.1799 Sączów) : Agnieszka Małota (ur. 22.01.1772 Sączów - zm.25.01.1845 Myszkowice), lat 80
     [chrzestni : Adam Marcinek i Zofia Szumera, oboje de Sączów]
     mieszkali : Myszkowice [LN Sączów, str.165], [LM Sączów, str.265, nr 138]
     ojc. Wojciech Małota [ur.+/-1745]
     mat.(śl.14.11.1770 Sączów) Marianna Latos [ur.+/-1745], mieszkali : Sączów
        
     Dzieci Nikodema (Głażewscy) : 7 (4 synów, 3 córki  - urodzone : Myszkowice) 
     B1. Józef  Benedykt Głażewski (ur.19.03.1800 - zm.4.12.1802), lat 2,5
           [chrzestna : Katarzyna Rojowska]
     B2. Leon Maciej Głażewski (ur.17.02.1802), 1843 r. ekonom we wsi Czepurka (par. Potok Złoty)
           Przed Powstaniem Listopadowym służył 9 lat w Wojsku Polskim, uczestnik Powstania Listopadowego w 1831 r.,
           po powstaniu zesłany z oddziałem w głąb Rosji. Pojawił się w 1840 r. w Żarkach.
           ż. Tekla Hodorowicz (Hodorowic, Chodorowicz) (ur.1816)
           Dzieci :
           C1. Władysław Edward Głażewski (ur. 26.10.1843 Czepurka, dwór, par. Potok Złoty) [LN Potok Złoty, akt 97, str.256]
           C2. Fryderyk Leon Głażewski (ur.26.03.1845 Czepurka, dwór, par. Złoty Potok) [LN Potok Złoty, akt 73, str.317]
     B3. Józef Głażewski (ur.1804 - zm.1869) [zob. niżej]     
     B4. Augustyn Stefan Głażewski (ur.2.08.1806 - zm.24.11.1874 Gliwice)
           [chrzestna : Katarzyna Rojowska (ur.+/- 1750 - zm.1825) z domu „Olszowszczanka”, od 1773 r. żona Mateusza Rojowskiego]
           żona Elżbieta Lepiorz [ur.+/-1810]
     B5. Balbina Głażewska (ur.14.06.1808 - zm.1874 Myszkowice), 
           m.(śl.16.02.1829 Myszkowice, par. Sączów) Szymon Waler (ur.1804), hortulanus, górnik, mieszkał Siemonia, 1841 r. tabernator
           [świadkowie ślubu : Stanisław Rogowski, lat 80 i Wincenty Niepiekło, lat 45]
           ojc. Feliks Waller  [ur.+/-1775 - zm.14.06.1840 Siemonia), mistrz młynarski właściciel młyna w Siemoni, 
                  mieszkał : Miechowice (ob. dzielnica Bytomia)
                  s. Mathiasa i  i Magdaleny
                  [2 żona Feliksa – Marianna Fistal z d.  Gerford]
           mat. Franciszka Kotzur (ur.16.03.1781 Poniszowice - zm.3.12.1827 Siemonia), c. Szymona i Weroniki Smaczin
           Dzieci (Waler) : (Franciszka, Katarzyna, Józefina, Aleksander, Leon, Stanisław) [Inf. Joanna Kalisch, Niemcy + internet]
           C1. Franciszka Waler (ur.20.08.1830 Myszkowice - zm.21.7.1867 Myszkowice) [LN Sączów 1830, akt 81, str.178]
                  m. Błażej Ferdyn (ur.29.01.1827 Dobieszowice, folwark Wymysłów, par. Siemonia - zm.28.04.1901 Myszkowice), okupnik
                  [2 żona Błażeja F. – Małgorzata Bubel, dzieci 9 w latach 1871 - 1894]
                  ojc. Bartłomiej Ferdyn (ur.1782)
                  mat. Józefa Gubała (ur.1802)
                  Dzieci Błażeja i Franciszki Waler : (Franciszek, Józef, Jan, Stanisława)
                  D1. Franciszek Ferdyn (ur.16.09.1857 Myszkowice, dom 9) [chrzestni : Franciszek Głazowski i Marianna Kamińska]
                         ż.(śl.1883 Sączów) Zofia Karcz [ur.+/-1860], c. Antoniego K., nauczyciela i Franciszki z d. Czapla
                  D2. Józef Ferdyn (ur.7.03.1860 Myszkowice, dom 9 - zm.ok.1930) [LN Sączów, akt 40, str. 301]
                         [chrzestni : Piotr Kamiński, la 32 i Elżbieta Małotowa]
                         1 ż.(śl.1887 Sączów) Józefa Kamińska [ur.+/-1865 - zm.1899], c. Piotra K. i Marianny Szydło
                         2 ż.(śl.1889 Sączów) Bronisława Hatlapa [ur.+/-1865], c. Marcina i Marcjanny Dulik
                  D3. Jan Ferdyn (ur.5.02.1863 Myszkowice) [LN, str.457]
                  D4. Stanisława Ferdyn (ur.22.04.1865 Myszkowice) [LN Sączów, akt 61]
                         m.(śl.1887 Sączów) Adam Sierpiński [ur.+/-1865], s. Marka i Elżbiety Kozieł
           C2. Katarzyna Waler (ur.22.11.1834 Myszkowice) [LN, s.225]
           C3. Józefina Waler (ur.1838 Myszkowice) [LN , str.261]
           C4. Aleksander Stanisław Waler (ur.27.02.1841 Myszkowice - zm.29.01.1943 Myszkowice), lat 2 [LN Sączów. 1841 r, str.296]
           C5. Leon Waler (ur.3.11.1843 Myszkowice) [LN, str.333]
           C6. Stanisław Piotr Waler (ur.16.11.1845 Myszkowice) [LN, str.361]
     B6. Marianna Kunegunda Franciszka Głażewska (ur.4.03.1811 - zm.1826), lat 15 [chrzestny : Stanisław Rogowski]
     B7. Tekla Petronela Głażewska (ur.6.01.1814)
            m. (śl.1834 Sączów) Stanisław Trzcionka (ur.1815)
            Dzieci :
            C1. Jakub Trzcionka (ur.15.07.1836 Myszkowice)
            C2. Jan Trzcionka (ur.23.10.1838 Myszkowice)
            C3. Marianna Karolina Trzcionka (ur.26.03.1841 Myszkowice)
                   m.(śl.19.01.1864 Piekary Śl.). Wawrzyniec Niemczyk [ur.+/-1820]
     Syn : [zob.B3]

     Józef Głażewski (ur.25.04.1804 Myszkowice - zm.8.12.1869 Tuliszów)

     [chrzest 26.04.1804 par. Św. Jakuba AP w Sączowie, ks. Kasper Raducki, ks. Antoni Lewandowski i Katarzyna Rojowska z Chechła]

     23.02.1869 r. u rejenta w Żarkach Józef Głażewski sprzedał całość posiadłości w Myszkowicach trzem nabywcom :

     Józef Myszkowski, Piotr Kamieński, Ludwik Pitas – za kwotę 1889 rubli srebrem.

     Potem 1.03.1869 r. kupił Tuliszów za 1900 rubli i przejął zadłużenie w Towarzystwie Kredytowym w wysokości 285 rubli.

     ż.(śl.5.10.1830 Targoszyce) Benigna Marianna Heneczek (Henitkiewicz)

     (ur.23.10.1809 Pyskowice - zm.30.09.1886 Tuliszów, poch. Wojkowice Kościelne)

     [chrzest 25.10.1809 par. Św. Mikołaja, Ks. Urbanek, Rodzice chrzestni : Antoni Elget, Zofia Furch]

     [świadkowie ślubu : M. Ignacy Lewandowski, heres części Myszkowic i Eleonora Myszkowska de Myszkowice], [akt 87, s. 213]

     ojc. Franciszek Heneczek [ur.+/-1780], sukiennik, nauczyciel (w szkołach elementarnych)

     mat. Marianna N. [ur.+/-1780]

     Dzieci Józefa i Benigny (Głażewscy) : 11 (5 synów, 6 córek – wszyscy urodzeni w Myszkowicach)

     C1. Marianna Głażewska (ur.26.11.1833 Myszkowice - zm.27.05.1839 Myszkowice), lat 6

     C2. Franciszek Wincenty Głażewski (ur.4.04.1836 - zm.1907), żona (śl.1858 Siewierz) Marianna Michniewska (ur.1833)

     C3. Antonina Marianna Franciszka Głażewska (ur.31.01.1838 Myszkowice - zm.1956), mąż Antoni  Janota [ur.+/-1835]

     C4. Marianna Katarzyna Głażewska (ur.1840), mąż Maciej Stodółkiewicz [ur.+/-1840]

     C5. Józefa Głażewska (ur.1842 - zm.25.04.1842 Myszkowice), 4 miesiące

     C6. Wincenty Ludwik Głażewski (ur.5.04.1843 Myszkowice – zm.26.08.1926 Tuliszów) [zob. niżej]

     C7. Roman Julian Głażewski (ur.1845), żona Magdalena Wróbel (ur.1835 - zm.1897)

     C8. Barbara Katarzyna Głażewska (ur.30.04.1847 Myszkowice, chrzest 2.05.1847 Sączów)

           [chrzestni : Wojciech Małota i Agnieszka Gajda]         

           1 m.(śl.19.08.1868 Sączów) Mikołaj Sapiński (ur.8.09.1839 - zm.5.03.1874 Wojkowice Kościelne), nauczyciel,

                  s. Kajetana i Małgorzaty Trefon

           być może :

           2 m. Mateusz Zemła (ur.1852), s. Franciszka i Marianny Barczyk

     C9. Julian Ignacy Głażewski (ur.1849)

     C10. Jan Julian Głażewski (ur.1851 - zm.1918), żona Rozalia Kozerska [ur.+/-1855]

     C11. Leokadia Głażewska (ur.7.04.1854 - zm.1930), mąż Tomasz Słociński (ur.1846 - zm.1905)    

 

     Wincenty Ludwik Głażewski (ur.5.04.1843 Myszkowice - zm.26.08.1926 Tuliszów)

     [chrzestni : Stanisław Kępski z Sączowa, nauczyciel i G. Karolina Myszkowska, panna z Myszkowic]

      ż.(śl.15.11.1870 Wojkowice Kościelne) Aleksandra Maślankiewicz (ur.3.01.1854 Ząbkowice - zm.2.04.1940 Tuliszów)

     [chrzest 14.01.1854 Gołonóg, par. św. Antoniego, ks. Gąsiorowski, chrzestni : Franciszek i Aleksandra Okoń]

     ojc. Jędrzej Maślankiewicz (ur.18.11.1819, chrzest 21.11.1819 Żarki - zm.4.02.1899 Ujejsce, par. Wojkowice Kościelne),

            s. Pawła i Anny Żur

     mat.(śl.10.02.1852 Żarki) Joanna Załęska (ur.1822 Brzozów, powiat Iłów - zm.23.08.1900 Ujejsce, par. Wojkowice Kościelne),

             c. Jana i Rozalii z d. Nowicka

     Syn :

     D1. Antoni Piotr Głażewski (ur.13.10.1890 Tuliszów - zm.13.12.1960 Toszek, poch. Toszek)

            ż.(śl.1917) Sylwestra Myszkowska (ur.13.11.1883 Myszkowice - zm.1958, poch. Sączów)

            Dzieci :

            E1. Jerzy Bogusław Głażewski (ur.9.05.1918 Myszkowice - zm.4.05.1940 Narwik)

            E2. Aleksander Głażewski (ur.5.08.1922 Myszkowice - zm.13.12.2013 Kalifornia, USA )

 
 [5] Rodzina Niepiekło  [zob. podstrona :  Myszkowice (właściciele)]
 
 [6] Radeccy z Myszkowic, rodzina szlachecka (Sadow, Bobrowniki, Myszkowice)  [zob. podstrona :  Myszkowice (właściciele)]
 
 [7] Lewandowscy z Myszkowic [zob. podstrona :  Myszkowice (właściciele)]
 
 [8] Grabiańscy h. Świenczyc (linia z Twardowic w par. Siemonia)  [zob. podstrona :  Myszkowice (właściciele)]
 
 [9] Jest to Eleonora z domu Janowska [zapis z 1838 r.]
 Janowscy :
 Kajetan (Kanty) Janowski [ur.+/-1755], „Generosus Dominus”
 ż. Rozalia Krasuska (Krasucka) [ur.+/-1760]
 Dzieci : (Eleonora, Julianna, Jan Kanty)
 A1. Eleonora Janowska (ur.1785 - zm.1849 Myszkowice)
        m.(śl.+/-1809) Stefan Myszkowski (ur.1775 - zm.1848 Myszkowice)
 A2. Julianna Janowska (ur.1792 - zm.20.02.1845 Siewierz) de Góra, 1810 panna [chrzestna 1810 Siemonia]
        [zgon zgłosili : Aleksander Dobek, lat 50, mąż zmarłej, kupiec i Wawrzyniec Mars, lat 40, zięć zmarłej – obaj mieszkali w : Siemonia]
        [LM Siewierz, str.458]
        m. Aleksander Dobek (ur.1791 Siewierz - zm.po 1845], kupiec cząstkowych towarów, mieszkał : Siewierz, Siemonia, Warszawa
        ojc. Józef Dobek (ur.+/-1760 - zm.1807 Siewierz)
        mat. Marianna N. (ur.ok.1758 - zm.8.01.1827 Siewierz) [zgon zgłosili : m.in. Aleksander Dobek, lat 37, kupiec]
        Dzieci (Dobek) : (Anna)
        B1. Anna Magdalena Dobek (ur.21.06.1813 Siewierz - zm.5.02.1859 Boguchwałowice, par. Siewierz) [LM Siewierz, str.174]
              [świadkowie w USC : G. Franciszek Grabiański, lat 46, dzierżawca dóbr Toporowice i tam zamieszkały, 
              G. Paweł Tarnowski, Burmistrz Policyi w Siewierzu], [LN Siewierz, akt 17,str. 22]
              m.(śl.22.02.1832 Siewierz) Wawrzyniec Bartłomiej Mars (ur.1799 Strzyżowice, par. Siemonia - zm.22.02.1866 Niwa Siewierska),
              posesor i właściciel części wsi Myszkowice w par. Sączów [zob. pkt 3], s. Jana Kantego Mars i Marianny z d. Świerczowska
 A3. Jan Kanty Janowski (ur.1793 Czeladź, chrzest 22.05.1793 Czeladź - zm.13.06.1836 Pyrzowice), mieszkał : 1814 r. Góra
        [chrzestni : GD. Jan Kanty Grabiański, Marianna Krasuska, panna de Sarnów i de Malinowice], [LN Czeladź, str.127]
        1814 r. asystujący przy chrzcie Eleonory Myszkowskiej
 
 Wcześniej :
 1734 r. - Antoni Janowski, chrzestny [LN Siewierz, str.51]
 prawdopodobnie syn :
 Andrzej Janowski [ur.+/-1720], „Honestus” de Siewierz, występuje jako chrzestny w latach 1747 - 1748) [LN Siewierz, str. 79, 80, 81]
 ż. Marianna N. [ur.+/-1725]
 Dzieci :
 A1. Felicja Marianna Karolina Janowska (ur.1746, chrzest 5.11.1746 Siewierz) [LN Siewierz, str. 77]
 
 Porębscy :
 Andrzej Porębski (ur.ok. 1710 - zm.17.12.1776 Celiny), lat 66
 1711 r. - ślub (Sączów) : Bartłomiej Lenczowski + Teresa Porębska
 Kazimierz Porębski (zm.12.03,1727 Celiny)
 Kazimierz Porębski (zm.24.06.1734 Tąpkowice)
 1737 r. - ślub (Sączów) : Jan Marsz + Zofia Porębska [podstrona : Rodzina Mars]
 Marianna Porębska (zm.3.11.1752 Celiny)
 1753 r. - ślub (Sączów) : Andrzej Porębski + Marianna Czuynowicz [podsrona : Myszkowice (właściciele)]
 Marianna Porębska (ur.ok.1730 - zm.22.12.1790 Celiny), lat 50
 W 1783 r. właścicielami sąsiedniego folwarku Celiny byli : Stanisław Porębski, Tomasz Porębski, Wojciech Porębski (wzm.1783 - 86).
 
 [10] Śliwińscy :
  W Myszkowicach mieszkali wcześniej : Józef Śliwiński i żona Agata Małota. 
 Ich dzieci :
 1/ Jan Śliwiński (ur.14.05.1815 Myszkowice), 
 2/ Wincenty Śliwiński (ur.10.09.1816 Myszkowice,
 3/ Jan Śliwiński (ur.31.08.1818 Myszkowice) (chrzestni : Florian Latos i Magdalena Cichoniowna)]
 
 [11] ”Dziennik Polityczny GŁOS” : Władysław [ = Marcin] Krastyn (zm.1917) z Żyrardowa :
 
   „Dziennik Polityczny GŁOS” nr 246 Z 25.09.1917 r.  [powiększ]
 

 [12] Cytat z książki p.t. "Lot nad kołyską" Pawła Wiktorskiego [ur.1913 r.], 1984, w której autor opisuje swoje

 dzieciństwo w Żyrardowie :

 "Kino "Terra" było własnością pana Myszkowskiego, który rychło wybudował nowe kino: "Słońce"

 i w ten sposób zmonopolizował najbardziej masową rozrywkę, jaką były przybytki dziesiątej muzy.

 Jego córka, panienka o niezwykle wdzięcznej, filigranowej sylwetce, była chyba najbardziej posażną

 Panną w mieście."

 

 [13] Księgi Adresowe Polski 1928 r, 1929 r. - Chwalibogowo, własność : Aleksander Myszkowski

 i Artur Ogurek (ur.11.09.1887) – por. piechoty w 1922 r.

 ( w 1926 r. Chwalibogowo – majątek ziemski, krochmalnia, kolejka polna, pługi parowe)
 
 [14]  Stochelscy :
 Józef Stochelski [ur.+/-1805]
 ż. Magdalena Łuckoś [ur.+/-1805]
 Dzieci :
 A1. Franciszek Stochelski (ur.1831)
         ż.(śl.27.10.1858 Gołonóg) Tekla Guzik (ur.1840), c. Wojciecha i Marianny Rybak
         Dzieci :
         B1. Jan Stochelski (ur.1863 - zm.30.03.1906 Karczew k. Otwocka)
                ż. Izabela Myszkowska (ur.31.01.1866 Myszkowice - zm.9.02.1907 Skierniewka, par. Skierniewice [zob. treść]
         B2. Franciszek Stochelski (ur.17.09.1868 Gołonóg)
         B3. Józef Antoni Stochelski (ur.5.06.1874 Gołonóg)
 A2. Maciej Stochelski (ur.1832 Gołonóg - zm.7.09.1900 Częstochowa, LM Częstochowa, akt  942, s.240),
        s. Józefa i Magdaleny z d. Łuckoś, mąż Stanisławy z d. Kamińska – posiadacz kopalni węgla „Aleksander” (Będzin - Łagisza), 
        „Flora” (Dąbrowa Górnicza, „Antoni”, wcześniej kopalnia „Maciej”),
        właściciel drukarni i księgarni w Częstochowie. Dzieci : 2 (syn i córka).
        Spadkobiercy : Luwik i Antonina Stochelscy. [Prawdopodobnie : Antonina z d. Stochelska i mąż Bolesław Ogilba]
        Gołonóg, Góra Kościelna – grób rodziny Stochelskich.
        1 ż.(śl.14.02.1849 Gołonóg) Józefa Kulka [ur.+/-1830 - zm,przed 1875], c. Jacentego i Katarzyny Wartak
        2 ż.(śl.5.09.1875 Sławków) Konstancja Stanisława Kamińska (ur.1849 Bolesław), c. Franciszka i Marianny z d. Olszewska
 A3. Marianna Sochelska [ur.+/-1835]
        m.(śl.20.06.1859 Gołonóg) Antoni Gadomski [ur.+/-1835], s. Kacpra i Heleny Purak
 A4. Antonina Stochelska [ur.+/-1840]
        m.(śl.25.09.1866 Gołonóg) Franciszek Ples [ur.+/-1840], s. Norberta i Józefy Wartak
 
 Prawdopodobnie bliskimi krewnymi byli :
 Jachym Stochelski [ur.+/-1765]
 ż. Elżbieta Michalik (Michalak) [ur.+/-1765], mieszkali : Sławków
 Dzieci :
 A1. Jan Stochelski (ur.1791 Łazy)
        ż.(śl.1811 Sławków) Zofia Michalik (ur.1791 Łęka), c. Franciszka i Gertrudy Robaś
        Dzieci :
        B1. Józef Stochelski (ur.1812)
              1 ż. Józefa Kosmala [ur.+/-1815]
              2 ż.(śl.25.11.1884 Sławków) Marianna Piaskowska (ur.1836 Krzykawka, par. Bolesław), 
                    c. Macieja i Marianny z d. Kostuska
                    [1 mąż Marianny – Franciszek Jeziorski (zm.1881)]
 
 Stanisław Stochelski (ur.1788 - zm.20.01.1870 Gołuchowice, par. Siewierz), lat 82 [LM, akt 5]
 1 ż. Jadwiga Górecka (ur.+/-1795 - zm.1859 Gołuchowice, par. Siewierz)
 2 ż. Marianna Bandura [zm.po 1870]
 Dzieci :
 A1. Franciszka Stochelska (ur.1833 Trzebiesławice, par. Siewierz)
 A2. Anastazja Stochelska (ur.+/-1845 - zm.1893 Gołuchowice, par. Siewierz)
        m. N. Nowak [ur.+/-1835]
 
 [15]  Historię życia Maryli Wrzoskównej opisała Krystyna Kolińska w kilku książkach 
 m.in. „Emil i Maryla” KiW 1884 i „Zegadłowicz” Trio 1999
 
         [powiększ] 
  Emil Zegadłowicz i jego pomnik w Wadowicach
 
  Emil Erwin Zegadłowicz (ur.20.07.1888 Biała - zm.24.02.1941 Sosnowiec),
  polski poeta, prozaik, znawca sztuki i tłumacz
 
 [16]  Brat Heleny Gliwicz :
          Hieronim Gliwicz [ur.+/-1850]
          ż. Kazimiera Zgierska [ur.+/-1850]
          Syn :
          Franciszek Gliwicz [ur.+/-1880]
          ż. Eugenia Sikorska [ur.+/-1885 - zm.25.08.1975]
          Córka :
          Maria Gliwicz [ur.+/-1920]
          m. Jerzy Pritulak (ur.2.02.1917 Soroki, Rumunia - zm.31.08.1974 Warszawa), uczestnik Powstania Warszawskiego,
          po powstaniu w niewoli niemieckiej, nr jeniecki 299459
          Córka :
          Małgorzata Pritulak (ur.1947 Warszawa), aktorka teatralna i filmowa
          m. Zdzisław Wardejn (ur.1940 Warszawa), aktor teatralny i filmowy
 
                   
            
       Małgorzata Wardejn z d. Pritulak, polska aktorka teatralna i filmowa
       Zdzisław Wardejn, polski aktor teatralny i filmowy
 
 [17] Błeszyńscy h. Oksza (Linia : Szreniawa, Karlin, par. Kromołów)  [zob. podstrona :  Myszkowice (właściciele)]
 
 [18] Noszkowscy (Noskowscy) z Myszkowic i Siemoni [zob. podstrona :  Myszkowice (właściciele]
 

 Informacje :

 1/ Alicja Myszkowska, Kanada, córka pułkownika Aleksandra Myszkowskiego (ur.1892 - zm.1956)

 2/ Anna Disbury (Wielka Brytania), prawnuczka Wilhelma Myszkowskiego

 3/ Lech Niepiekło, Warszawa  http://www.niepieklo.pl/index.php

 4/ Stefania Śliwińska z d. Wyparło, Myszkowice (ur.1921 - zm.2008 Myszkowice, poch. Sączów)
 5/ Andrzej Lazar, Gródków  http://www.lazar.of.pl/
 6/ Mariusz Bugla, Kraków
 7/ Izabella Cichocka (Stochelscy, zdjęcia)
 8/ Andrzej Witkowski (Waligórscy)
 9/ Janina Osoba, Tychy (Głażewscy)
 10/ Jan Jans, Jaworzno  http://jans.net.pl/
 11/ Jerzy Bartnicki, Kroczyce  http://bartniccy.1hand.pl/
 12/ Jakub Jacyna, Warszawa
 13/ Mieczysława Dyszy, Myszkowice
 14/ Marcin Piotrowski (Stachelscy, Piotrowscy, Cichoccy) [genealogia, zdjęcia]
 15/ Elżbieta Gulińska, Sosnowiec
 16/ Andrzej Wcisło, (Archiwum Państwowe w Katowicach, Parafia Sączów, Księgi Adresowe, zdjęcia, 
      informacje z literatury historycznej, informacje z internetu, informacje z relacji ustnych mieszkańców Myszkowic)
 17/ Krystyna Skalska (zdjęcia Jerzego Głażewskiego)
 18/ Joanna Rakowska z Poznania (Stochelscy, zdjęcie)
 19/ Martin Kent, USA
 20/ Jerzy Śliwiński, Gorzów Wlkp. (Myszkowscy, Oskulscy)
 21/ Paweł Morisson de la Bassetière, Francja
 22/ Renee Izabella Assaf, Sydney, Australia (rodzina Antoszczuk)
 23/ Wiesław Mróz, Warszawa (rodzina Antoszczuk)
 24/ Witold Gan - Ganowicz, Kanada
 25/ Joanna Kalisch, Niemcy
 
Wszelkie prawa zastrzeżone dla ewentualnego publikowania treści i zdjęć bez zgody autorów tej strony.

 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 

 

 

do górywstecz