3.1.  Inne linie z okolic : Będzin - Myszkowice - Częstochowa
 
  Ostatnia aktualizacja : 18.11.2018 r.
  Wyszukiwarka : Ctrl + F
 
 BĘDZIN :
 
 1531 r. - Maciej Myszkowski, dzierżawca warowni w Będzinie w latach 1531-1535
 1587 r. - Wojciech Myszkowski, burgrabia w Będzinie 
 
 Nob. Józef Myszkowski [ur.+/-1720]
 ż. Anna N. [ur.+/-1720], [prawdopodobnie to Anna Myszkowska (zm.1749 Będzin)]
 Dzieci :
 A1. Julianna Józefa Myszkowska (chrzest 22.04.1742 Będzin)
       [chrzestni : G. Ludwik Paczyński de villa Pogonia i G. Anna Julianna Bielgrzińska de oppido Będzin]  
 A2. Anna Myszkowska (chrzest 15.07.1748 Będzin)
       [chrzestni : Szymon Gaydka i Nob. Zofia Krzesińska]
 
 1738 r. - Nob. Katarzyna Myszkowska de oppido Będzin, chrzestna (LN Będzin) [wzm.1742 – 44]
 
 1742 r. - Nob. Wacław Myszkowski (zm.22.03.1742, par. Będzin)
 
                akt zgonu, Będzin 1742 r.
 
 1743 r. - Karol Myszkowski de Będzin, chrzestny (LN Będzin)
 
 1748 r. - Marianna Myszkowska (zm.1748, par. Będzin)
 
                akt zgonu, Będzin 1748 r.
 
 1749 r. - Nob. Anna Myszkowska (zm.1749, par. Będzin)
 
                akt zgonu, Będzin 1749 r.
 
 1750 r. - Anna Myszkowska [ur.+/-1730]
              Dzieci :
              Jan Nepomucen Myszkowski (1 chrzest 16.05.1748 Będzin, 2 chrzest 20.03.1750 Będzin), 
              (dziecko nieślubne)
              [chrzestni 1 : G. D. Jan Hallama i Nob. Marianna Janiszowska, panna]
              [chrzestni 2 : G. Kazimierz Widawski i G. Barbara Krzesieńska (Krzesińska), posesorka de Będzin]
                
 1770 r. - Franciszek Myszkowski de Klimontów, chrzestny (LN Będzin, Klimontów)
 1770 r. - Jan Myszkowski, chrzestny (LN Będzin, Klimontów)
 1783 r. - Anna Myszkowska (Myszkowcząnka) (zm.1783 Będzin) [LM Będzin, str.52]
 
 1813 r. - Benedykt Myszkowski (ur.1811/13 Wojkowice (?) - zm.1.09.1849 Kolonia Reden), 
              kowal, 1847 robotnik rolny, 1849 górnik
              ż. Rozalia Bagińska (ur.1815/20 - zm.po 1.09.1849)
              mieszkali : Kolonia Reden [LM Będzin, s. 475]
              Dzieci :
              A1. Kazimierz Myszkowski (ur.5.03.1843 Kolonia „w domu barak zwanym”, par. Będzin)
                    [chrzestni : Wawrzyniec Makowski, lat 49, hutnik i Jadwiga Bagińska z Niemców (z d. Niemiec)]
              A2. Tomasz Myszkowski (ur.29.12.1844 Kolonia Dąbrowa :w domu barak zwanym”, par.Będzin)
                    [chrzestni : Józef Suchecki, lat 40 i Jadwiga Bagińska]
              A3. Romuald Myszkowski (ur.1847 - zm.7.08.1848 Kolonia Dąbrowa), 1 rok i 6 miesięcy
                    [chrzestni : Wawrzyniec Makowski, lat 51, hutnik i Kunegunda Kozłowa]
              A4. Augustyna Myszkowska (ur.26.08.1849 Kolonia Dąbrowa)
                    [chrzestni : Jan Balcerowski, lat 30, kowal i Leopolda Madarecka (?)], [LN. Str.105]
 
 1825 r. - Karolina Myszkowska [ur.+/-1825]
              m. Józef Majewski [ur.+/-1825]
              Dzieci :
              Maksymilian Jan Anastazy Majewski (ur.1855  Reden), majster stolarski, mieszkał : Warszawa, ul. Ciepła 
              ż.(śl.29.11.1880 Warszawa, par.św. Jan) Ludwika Matyszkiewicz (ur.1860 Łęgoniczki, gub. Pietrakowska)
              ojc. Tomasz Matyszkiewicz
              mat. Marianna Bochen
 
 1895 r. - Stanisław Myszkowski [ur.+/-1895]
              ż. Michalina N. [ur.+/-1895]
              Dzieci :
              Bogusław Myszkowski (ur.18.06.1923 Będzin - zm.30.12.1994) [inne źródła ; ur. 18.06.1923 Wojtowice]
              w czasie okupacji niemieckiej, robotnik przymusowy zatrudniony w rolnictwie : VII 1942 – I 1945
              Dzierzysławice (Prudnik)
 
 1895 r. - N.  Myszkowski [ur.+/-1895]
              ż. Janina N. [ur.+/-1895]
              Dzieci :
              Marian Myszkowski (ur.6.12.1923 Będzin - zm.4.11.1990)
              w czasie okupacji niemieckiej, robotnik przymusowy zatrudniony w przemyśle : VI 1942 - III 1944
              Blachownia Śląska, pracodawca : OBERSCHLESISCHE  HYDRIERWERKE  AG
 
 1898 r. - Aleksander Myszkowski, ślusarz, mieszkał : Będzin  [zob. Czeladź]
 
 Pod koniec XVIII wieku w kościele parafialnym w Będzinie został pochowany Jan Myszkowski
--------------------------------------------------------------------------------------
 WOJKOWICE  KOŚCIELNE, KUŹNICA  WOJKOWSKA (część w. Wojkowice Kościelne) 
 TWARDOWICE, TULISZÓW  : [pkt 3.1.1]
--------------------------------------------------------------------------------------
 SARNÓW (par. Będzin) : cd. linii z Kuźnicy Wojkowskiej : [pkt 3.1.1]
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 CHRUSZCZOBRÓD  [zob.pkt 3.2] : [1]
 
 Wacław Myszkowski [ur.+/-1600 - zm.1663/66 ] z Mirowa i Myszkowic
 podsędek siewierski, dz. Chruszczobrodu  
 ż. Zofia Podczaszanka z Mirzowic [ur.+/-1605 - zm.po 1683]
 Dzieci : 5 (Jan, Mikołaj, Dorota, Wacław, Katarzyna)
 A1. Jan Myszkowski [ur.+/-1630 - zm.po 1669], dz. dóbr Sikorki i Trzebiesławice
 A2. Mikołaj Myszkowski (ur.1640, chrzest 9.12.1640 Koziegłówki - zm.1713)
 A3. Dorota Myszkowska [ur.+/-1635 - zm.po 1696]
 A4. Wacław (Venceslaus) Myszkowski (ur.+/-1640 r. - zm.1698), podsędek ziemski siewierski
 A5. Katarzyna Myszkowska (ur.1643, chrzest 19.03.1643 Koziegłowy)
 
 1663 r. - Wacław, podsędek siewierski i Zofia Myszkowscy, dziedzice Chruszczobrodu
 1666 r. - Zofia Myszkowska Podczaszanka, wdowa po Wacławie, dz. Chruszczobrodu
 1668 r. - dziedzice Chruszczobrodu Myszkowscy, 10 kmieci
 1669 r. - Jan i Mikołaj Myszkowscy, synowie Wacława, dziedzice Chruszczobrodu
 1669 -1673 r. Jan i Mikołaj Myszkowscy. Marcin Niewęgłowski przeciw w/w o zabójstwo
                 Adama Niewęgłowskiego [linia z Chruszczobrodu]
 1670 r. -  Zofia z Mierzejewskich Myszkowska, [sprawa] o zajazd na Wiesiółkę i Wysoką oraz rozgraniczenie
               dóbr ogrodzienickich i chruszczobrodzkich 1670 - 1674 r.
 1685 r. - Wojciech Myszkowski [zapisany 1685 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.16], [pkt 3.2]
 1686 r. - Józef Myszkowski [zapisany 26.05.1686 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.17]
 1691 r. - Katarzyna Myszkowska de Chruszczobród, chrzestna [ = Katarzyna Myszkowska (ur.1643), c. Wacława
 1693 r. - Władysław Myszkowski de Chruszczobród, chrzestny [LN Wojkowice Kościelne]
              (chrzestny 1693 r. Myszkowice, par. Sączów, chrzestny, 1695 r. Wojkowice Kościelne)
 1695 r. - Jadwiga Myszkowska [zapisana 1695 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.21]
 1695 r. - Jan Myszkowski, pleban Chruszczobrodu
 1695 r. - Wacław Myszkowski, podsędek siewierski i żona Katarzyna, dz. Chruszczobrodu
 1698 r. - Zuzanna Myszkowska de Chruszczobrod [zapisana 1698 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.21]
 1699 r. - Katarzyna Myszkowska de Chruszczobród, 
              chrzestna 1691, 1699, 1701 (LN Wojkowice), chrzestna 1695 [LN Siewierz]
 1703 r. - Zuzanna Myszkowska de Chruszczobród, chrzestna [LN Siewierz]
 1705 r. - Konstancja  Myszkowska [zapisana 1705 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.24], [pkt 3.2]
 1705 r. - Zofia Myszkowska de Chruszczobród, chrzestna [LN Siewierz]
 1722 r. - Józef i Bernard Myszkowscy, bracia oraz Stanisław Przyłęcki, notariusz siewierski, dz. Chruszczobrodu
 1734 r. - rozpoczęcie budowy nowego kościoła kosztem m.in. Stanisława Przyłęckiego, cześnika wiśnickiego
              i jego żony Zuzanny z Myszkowskich
 1735 r. - Franciszka Joanna Miskowska (ur.1735 Trzebiesławice), c. Józefa Miskowskiegp
 1739 r. - Katarzyna Myszkowska, panna [zapisana 26.07.1739 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.36]
 1745 r. - Katarzyna wdowa po Wacławie Myszkowskim, zapisała kościołowi w Chuszczobrodzie 1000 złp na tej wsi
 1756 r. - Pani Joanna Myszkowska [zapisana 25.07.1756 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.42]
 1763 r. - poch. Anna z Gołuchowskich, 1 – o Trepkowa, 2 – o Myszkowska, lat 82 [ = ur.1681 r.] [zob. niżej]
 
 Inni z Chruszczobrodu :
 
 1690 r. - Aleksander Myszkowski de Chruszczobród [ur.+/-1690 - zm.po 1736], [s. Wacława, pkt 3.2]
              ż.(śl.3.10.1722 Wojkowice K.) Joanna Stryjowska de Wojkowice K. [ur.+/-1700] [2]
              [świadkowie ślubu : GG. Wojciech Trepka, chorąży siewierski, Jan Kamiński de Sarnów,
              Tomasz Porembski de Sarnów, Łukasz Strzałkowski de Wojkowice Kościelne i inni]
              [LC Wojkowice K., str. 205]
 
                akt ślubu, Wojkowice Kościelne 1722 r.  [powiększ]
 
              1729 r. - Aleksander Myszkowski de Chruszczobród, chrzestny [LN Będzin, Sarnów, str. 73]
              1736 r. - Aleksander Myszkowski de Chruszczobród, świadek [LC Wojkowice]
                     
 Na przełomie XVIII i XIX wieku Chruszczobród był w posiadaniu trzech rodzin szlacheckich : Grabiańskich,
 Zakrzewskich i Rogowskich.
--------------------------------------------------------------------------------------
 SIEWIERZ (parafia) :
 Chrzty (Indeks 1649 - 1808)
 1649 r. – Myszkowski Jakub, Rodzice : Franciszek i Katarzyna [str.1, zapis niepełny]
 1659 r. – Myszkowski Jan, Rodzice : Jakub i Marianna [str. 10, zapis niepełny]
 1660 r. – Myszkowska Zofia, Rodzice : Jan i Teresa [str. 11]
 1663 r. – Myszkowski Jakub, Rodzice : Jan i Marianna [str. 14] [pkt 3.2]
 1665 r. – Myszkowski Wojciech, Rodzice : Jan i Marianna [str. 15] [pkt 3.2]
 1667 r. – Myszkowska Anna, Rodzice : Jan i Teresa [str. 16]
 1668 r. – Myszkowski Walenty, Rodzice : Maciej i Anna [str. 16, zapis niepełny]
 1668 r. – Myszkowski Zygmunt, Rodzice : Maciej i Anna [str. 16, zapis niepełny]
 1668 r. – Myszkowski Zygmunt, Rodzice : Jan i Elżbieta [str. 17]
 1669 r. – Myszkowska Teresa, Rodzice : Jan i Marianna [str. 18] [pkt 3.2]
 1672 r. – Myszkowski Wacław, Rodzice : Jan i Marianna [str. 20] [pkt 3.2]
 1677 r. – Myszkowski Jan, Rodzice : Jan i Marianna [str. 23] [pkt 3.2]
 1737 r. – Miszkowska Dominika Antonina Teresa, Rodzice : Józef i Katarzyna, Trzebiesławice [str. 72]
 1742 r. – Myszkowski Maciej Kazimierz, Rodzice : Franciszek i Katarzyna [str. 75] [pkt 3.5]
 1744 r. – Myszkowski Jakub, Rodzice : Franciszek i Katarzyna [str. 76], [zob. Trzebiesławice]
 1747 r. – Myszkowski Wojciech, Rodzice : Franciszek i Katarzyna [str. 78] [zob. Trzebiesławice] [pkt 3.1.2]
 1749 r. – Myszkowska Rozalia, Rodzice : Franciszek i Katarzyna [brak w indeksie], [zob. Trzebiesławice]
 1752 r. – Myszkowska Magdalena, Rodzice : Franciszek i Marianna [str. 81]
 1755 r. – Myszkowska Agnieszka, Rodzice : Franciszek i Katarzyna [str. 83, zapis niepełny]
 
 1625 r. - Linie z par. Siewierz
 Franciszek Myszkowski [ur.+/-1625]
 ż. Katarzyna N. [ur.+/-1625]
 Dzieci :
 Jakub Myszkowski (chrz.1649 Siewierz)  [LN Siewierz, indeks, str. 1]
 
 Jan Myszkowski [ur.+/-1630]
 ż. Teresa N. [ur.+/-1630 - zm.po 1667]
 Dzieci :
 A1. Zofia Myszkowska (chrz.1660 Siewierz) z matki Teresy  [LN Siewierz, indeks, str. 11]
       prawdopodobnie :
       m. Jan Kunowski [ur.+/-1660] 
       Dzieci (Kunowscy) : 
       B1. Szymon Antoni Kunowski (chrzest 30.10.1687 Siewierz)
             [chrzestni : Nobiles Wacław Myszkowski, pisarz ziemski siewierski i Konstancja Trepka], [LN Siewierz, str. 30]
       B2. Jakub Kunowski (ur.1697 Siewierz), bliźniak
             [chrzestni : Wacław (Venceslaus) Myszkowski, podsędek ziemi siewierskiej de Chruszczobród
             i Marianna Myszkowska de Trzebiesławice] [LN Siewierz, str. 123]
       B3. Domicella Kunowska (ur.1697 Siewierz), bliźniak [chrzestni jw.]
 
 A2. Anna Myszkowska (chrz.1667 Siewierz) z matki Teresy  [LN Siewierz, indeks, str. 16]
       [prawdopodobnie to ona wpisana w 1671 r. do bractwa św. Józefa w par. Kruszyna, str.52]
       1 m. Jakub Jajkowski [ur.+/-1655] 
       2 m.(śl.1669) Stanisław Radoszownicki [ur.+/-1645], 1668 r. de villa Luboinka [Lubojenka, par. Borowno]
       [prawdopodobnie to on wpisany w 1671 r. i 1677 r.  do bractwa św. Józefa w par. Kruszyna, 
       de district Wieluń, str. 52, 62]
       [Uruski : Marcin i Szymon Radoszewniccy, synowie Stanisława i Zofii z Niesułowic (k.Olkusza ?) 1684 r.]
 
 Jakub Myszkowski [ur.+/-1635]
 ż. Marianna N. [ur.+/-1635]
 Dzieci :
 Jan Myszkowski (ur.1659, par. Siewierz) [LN Siewierz, str. 10]
 
 Maciej Myszkowski [ur.+/-1640]
 ż. Anna N. [ur.+/-1645]
 Dzieci :
 A1. Walenty Myszkowski (chrz.1668 Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 16]
 A2. Zygmunt Myszkowski (chrzest 1668, par. Siewierz)
 
 Jan Myszkowski [ur.+/-1640]
 ż. Elżbieta N. [ur.+/-1645]
 Dzieci :
 Zygmunt Myszkowski (chrz.1668 Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 17]
 
 Jan Myszkowski [ur.+/-1640]
 ż. Marianna N. [ur.+/-1645]
 Dzieci :
 A1. Jakub Myszkowski (ur.1663, par. Siewierz)
 A2. Wojciech Myszkowski (ur.1665, par. Siewierz)
 A3. Teresa Myszkowska (ur.1669, par. Siewierz)
 A4. Wacław Myszkowski (ur.1672, par. Siewierz)
 A5. Jan Myszkowski (ur.1677, par. Siewierz)
--------------------------------------------------------------------------------------
 TRZEBIESŁAWICE  i  SIKORKA (par. Siewierz) : [3]
 [linia blisko spokrewniona z linią z Wojkowic Kościelnych]
 
 1630 r. - Jan Myszkowski [ur.+/-1630 - zm.1669], dz. dóbr Sikorki i Trzebiesławice [pkt 3.2],
              s. Wacława i Zofii z d. Podczaszy
 
 1675 r. - Anna Myszkowska z Trzebiesławic [ur.+/-1675]
              m.(śl.28.02.1696 Siewierz) Nobiles Krzysztof Bielczowski [ur.+/-1675]
              [świadkowie ślubu : Anna Pełka de Trzebiesławice i Jan Kunowski de Siewierz (mąż Zofii Myszkowskiej] 
              [LC Siewierz, str. 361]
 
 1670 r. - Franciszek Myszkowski (ur.+/-1675 - zm.19.12.1732 Myszkowice], s. Jana de Myszkowice [pkt 3], [pkt 3.5]
              ż.(śl.17.07.1710 Wojkowice) Marianna Świerczowska (ur.1680 Ujejsce)  [4]
              ojc. Stanisław Świerczowski de Ujejsce, 1687 r. de Żelisławice [ur.+/-1650 - zm.po 1694]
              Dzieci :
              Franciszek Myszkowski (ur.1706 Myszkowice, chrzest 8.04.1706 - zm.25.02.1760 Trzebiesławice), lat ok. 50 
              [LM Siewierz, str.15]
              . cz. Myszkowic i części folwarku Trzebiesławice, 1742 r. dziedzice Trzebiesławic
 
             
             akt zgonu Franciszka Myszkowskiego, par. Siewierz 1760 r.
 
              ż.(śl.27.07.1736 Sączów) Katarzyna Jaworska de Myszkowice [ur.+/-1715 - zm.2.02.1763 Trzebiesławice)
              [LM Siewierz, str. 16]
              [prawdopodobnie to ona zapisana w 1753 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 40]
              Dzieci : (Maciej, Jakub, Wojciech, Rozalia, prawdop. Agnieszka)
 
              A1. Maciej (Samuel) Kazimierz Aleksander Myszkowski 
                    (ur.1742 Trzebiesławice, chrzest 13.02.1742 Trzebiesławice - zm.4.03.1814 Wola Piskulina k. Sącza) 
                    [chrzestni : G. Aleksander Newleński i Rozalia Newleńska de Siewierz], [LN Siewierz, str. 66]
                    ż.(śl.+/-1765) Katarzyna Pomorska [ur.+/-1745 - zm.po 1814]
                    Dzieci : [zob. Linia z Myszkowic i Tymbarku pkt 3 i pkt 3.5]
              A2. Jakub Szymon Myszkowski (ur.1744 Trzebiesławice, chrzest 13.07.1744 Siewierz)
                    [chrzestni : Józef Niepiekło i Katarzyna Bieńkowska, oboje de Trzebiesławice], [LN Siewierz, str. 73]
              A3. Wojciech Marek Myszkowski (ur.1747 Trzebiesławice, chrzest 15.04.1747 Siewierz)
                    [chrzestni : G. Konstanty Wysocki i Franciszka Koruszowic, oboje de Trzebiesławice],[LN Siewierz, str. 79]
                    ż.(śl.1784 Koziegłowy) Ewa Piotrowska [ur.+/-1760 - zm.po 1800]
                    Dzieci : 11 [zob. Linia : Koziegłowy pkt 3.1.2]
              A4. Rozalia Myszkowska (ur.1749 Trzebiesławice, chrzest 29.08.1749 Siewierz)
                    [chrzestni : G. Kazimierz Guzowski de villa Klepaczka i G. Karolina Dąbrowska de Trzebiesławice],
                    [LN Siewierz, str. 92]
              prawdopodobnie :
              A5. Agnieszka Myszkowska (ur.1755, par. Siewierz)
 
 1680 r. - Jakub Myszkowski de Trzebiesławice i Sikorka [ur.+/-1680 - zm.po 20.03.1723] 
              [w 1697 r. zapisany do Arcybractwa Różańca św. w Wojkowicach Kościelnych]
              ż.(śl.6.08.1713 Wojkowice Kościelne) 
              Anna Gołuchowska h. Leliwa [ur.ok.1681 - zm.1763, poch. Chruszczobród], lat 82, de Uieysce
              [świadkowie : Michał Majecki heredes in Wojkowice, Andrzej Groth de Ujejsce i Mikołaj Żarski de Ząbkowice], 
              [LC Wojkowice K., str. 195]
              [1 m. Anny Gołuchowskiej – Franciszek Trepka]
              ojc. Rafał Gołuchowski [ur.+/-1655], dworzanin królewski 1672, rotmistrz królewski 1697,
                    dzierżawca Opatkowic
              mat. Konstancja Kozicka [ur.+/-1655]               
 
                akt ślubu, Wojkowice 1713 r. [powiększ]
 
              prawdopodobnie dzieci Jakuba i Anny :
              A1. Kornelia Myszkowska de Trzebiesławice [ur.+/-1710], 1728 r. chrzestna [LN Siewierz, str. 35]
              A2. Józef Myszkowski [ur.+/-1710] de Trzebiesławice, 1733 r. chrzestny [LN Siewierz, str. 48]
                    ż. Karolina N. [ur.+/-1715]
                    Dzieci :
                    B1. Franciszka Joanna Myszkowska (chrzest 21.04.1735 Siewierz) [LN Siewierz, str. 53]
                          [chrzestni : G. Walenty Gutowski i Wiktoria Vichauserowa de Siewierz]
                    B2. Dominika Antonina Teresa (chrzest 4.08.1737 Siewierz) [LN Siewierz, str. 57]
                          [chrzestni : G. Wawrzyniec Vichauser i Teresa Vichauserowa de Siewierz]
              A3. Stanisław Myszkowski [ur.+/-1715], 1740 r. dobra Sikorka i Trzebiesławice [ Kórnik, katalogi ]
 
 1684 r. - panna Teresa Myszkowska z Trzebiesławic, bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie [Chruszczobród, str.15]
 1687 r. - Mikołaj Myszkowski de Trzebiesławice (wzm.1687 - 88) [LN Siewierz, str. 42, LC Siewierz, str. 338], 
              [prawdop. s. Jana i Zuzanny z d. Ujejska, pkt 3.2]
 1688 r. - Katarzyna Myszkowska de Trzebiesławice [LN Siewierz, str. 36] (wzm.1688 – 92)
 1689 r. - Teresa Myszkowska de Trzebiesławice, panna (wzm.1689 – 93) [LN Siewierz, str. 48] 
 1690 r. - Anna Myszkowska z Trzebiesławic, panna, chrzestna (wzm.1690 – 97) [LN Siewierz],
              prawdopodobnie siostra Jana [LN Siewierz, str. 113]
 1691 r. - Marcin Myszkowski de Trzebiesławice [Siewierz, Mil., str. 3]
 1695 r. - Jan Myszkowski de Trzebiesławice, chrzestny [LN Siewierz, str. 112] 
              [prawdop. s. Jana i Zuzanny z d. Ujejska, pkt 3.2]
 1695 r. - Antoni Myszkowski, chrzestny [LN Siewierz, str. 107] [prawdop. s. Jana i Zuzanny z d. Ujejska, pkt 3.2]
 1699 r. - Jadwiga Myszkowska z Trzebiesławic, zapisana w 1699 r. – bractwo św. Anny [Chruszczobród, str.22]
 1745 r. - Nob. Ewa Myszkowska (ur.ok.1745 - zm.14.11.1785 Trzebiesławice), lat ok. 40 [LM Siewierz, str.48]
 1752 r. - Magdalena Myszkowska (ur.1752), c. Franciszka i Marianny [LN Siewierz, indeks, str. 81]
 1753 r. - Katarzyna Myszkowska z Trzebiesławic [pkt 3, pkt 3.5] [prawd. mąż Franciszek Myszkowski]
             [prawdopodobnie to ona zapisana w 1753 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 40]
 1760 r. - zm. Franciszek Myszkowski, Trzebiesławice [LM Siewierz, str.15], [pkt 3]
 
 1768 r. - Teresa Myszkowska (ur.1768, chrzest : Sączów 13.10.1768 - zm.po 1814), c. Kacpra i Joanny Szulc [cd. pkt 3]
              [chrzestni : D. Mauritius Konopnicki z żoną de Pyrzowice]    
              m.(śl.10.02.1784 Sączów) G. Walenty Słowikowski (ur.1754 - zm.13.07.1826 Trzebiesławice), lat 72,
              dziedzice części wsi Trzebiesławice, mieszkali : Trzebiesławice [LM Siewierz, str. 58] [4]
              [świadkowie ślubu : D. Wojciech Porempski i Benedykt Godziszewski]
              Dzieci (Słowikowscy) :
              A1. Domicella Słowikowska (chrzest 1788 Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 123]
              A2. Sebastian Słowikowski (chrzest 1791 Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 127] 
              A3. Józef Słowikowski (chrzest.1793 Siewierz - zm.13.071793 Trzebiesławice), 3 miesiące 
                    [LN Siewierz, indeks, str. 131], [LM Siewierz, str.39]
              A4. Rozalia Franciszka Słowikowska (ur.1794 Trzebiesławice, chrzest 5.10.1794 Wojkowice Kościelne)
                    [chrzestni : Benedykt Godziszewski de Wojkowice i D. Zofia Świerczowska, panna de Trzebiesławice,
                    asystowali : Sebastian Świerczowski i Marianna Myszkowska], [LN Wojkowice K., str.104]
                    m.(śl.9.02.1821 Siewierz) Józef Kolasiński (ur.1801), tkacz
                    [świadkowie  w USC : Józef Sobierański, lat 29, sołtys, Józef Klauza, lat 54 – obaj zamieszkali
                    w Kuźnicy Świętego Jana oraz Franciszek Brodziński, lat 54, malarz 
                    i Sławetny Józef Waręski, lat 73 – obaj obywatele z Siewierza]
                    ojc. Bartłomiej Kolasiński
                    mat. Wiktoria Sobierańska, mieszkali : Kuźnica Świętego Jana
                    Dzieci (Kolasińscy) :
                    B1. Marianna Kolasińska (ur.1831 Kuźnica Świętojańska)
                    B2. Agata Kolasińska (ur.1834 Kuźnica Świętojańska)
              A5. Marianna Magdalena Słowikowska (chrzest 1800 Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 146]
              A6. Małgorzata Słowikowska (chrzest 1803 Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 152]
              A7. Petronela Słowikowska (ur.1804 Trzebiesławice - zm.1856 Sulików, par. Siewierz)
                    m.(śl.7.02.1825 Trzebiesławice, par. Siewierz) 
                    Wawrzyniec Ściślicki (ur.1791 Chruszczobród - zm.27.04.1853 Gołuchowice, par. Siewierz) 
                    [zgon zgłosili : Wincenty Ściślicki, lat 23, syn zmarłego, stanu wolnego i Jan Gwoździewicz, lat 27,
                    majster profesji sukiennej, zięć zmarłego, w Siewierzu zamieszkały], [LM Siewierz, akt 29, s.357]
                    szlachcic, strzelec w dobrach rządowych w leśnictwie Olsztyn
                    [świadkowie ślubu : m.in. Feliks Mars, lat 40, ekonom w Trzebiesławicach]
                    ojc. Franciszek Ściślicki [ur.+/-1765]
                    mat. Anna Rogowska [ur.+/-1765]
                    [Uwaga dodatkowa : 1764 r. Franciszek Scislicki zapisany do bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie, s.46]
                    [brat Wawrzyńca : Kajetan Ściślicki (ur.1800 Chruszczobród - zm.po 1861), dziedzic cz. wsi Sarnów
                    1 ż. NN. 
                    2 ż.(śl.7.08.1861 Będzin) Sylwestra Trzcińska (ur.1830 Ks. Pozn.), c. Stanisława i Ludwiki z d. Szeliska]
 
                    Dzieci (Ściśliccy) : (Katarzyna, Wincenty, Franciszka, Ludwik)
                    B1. Katarzyna Ściślicka (ur.7.04.1828 Chruszczobród - zm.18.12.1883 Kuźnica Świętojańska)
                          [zgon zgłosili : Wacław Nowak, lat 50 i Jan Wyderka, lat 62, mąż zmarlej], [LM Siewierz, akt 139, s.155]
                          mieszkała : 1846 r. Sucha, 1883 r. Kuźnica Świętojańska
                          m.(śl.11.02.1846 Kuźnica Świętojańska, par. Siewierz) Jan Wyderka (ur.1823 Siemonia - zm.po 1883)
                          [świadkowie ślubu : Wacław Wyderka, lat 38, kowal, brat wujeczny nowozaślubionego,
                          w Kuźnicy Świętojańskiej zamieszkały i Józef Rutkowski, lat 38, kościelny w Siewierzu]
                          Jan i Katarzyna mieszkali : Kuźnica Świętojańska (wzm. 1846 – 59)
                          ojc. Paweł Wyderka [zm.po 11.02.1846], s. Wojciecha i Marianny
                          mat. Katarzyna Rabsztyn [zm.przed 11.02.1846]
                          Dzieci (Wyderka) : (Józef, Karolina, Waleria) [w pisowni również : Wyderek, Wyderko, Widerka]
                          C1. Józef Wyderka (ur.1847 Kuźnica Świętojańska)
                          C2. Karolina Wyderka (ur.1849 Kuźnica Świętojańska - zm.1915 Siewierz)
                                m.(śl.7.02.1865 Siewierz) Jan Nawrot (ur.28.08.1844 Siewierz - zm.5.03.1909 Siewierz)
                                majster profesji bednarskiej
                                [chrzestni Jana Nawrota : Ignacy Mizerski, lat 30, bednarz i Tekla Maycherczyk]
                                [świadkowie ślubu : Jan Maycherczyk, lat 64, majster profesji bednarskiej, wuj nowozaślubionego
                                i Daniel Pieczara, lat 40, majster profesji bednarskiej, powinowaty nowozaślubionego]
                                ojc. Wojciech Szymon Andrzej Nawrot (ur.1822 Siewierz - zm.po 7.02.1865), rzeźnik, 
                                      s. Franciszka i Marianny z d. Gajdzińska (Gaydzńska)
                                mat.(śl.26.11.1840 Siewierz) Wiktoria Maycherczyk (ur.1824 - zm.po 7.02.1865),
                                      c. Sebastiana i Agnieszki z d. Maniurska
                                Dzieci (Nawrot) : 10 
                                (Marianna, Waleria, Karolina, Józefa, Teofila, Franciszek, Magdalena, Katarzyna, Eleonora, Andrzej)
                                D1. Marianna Nawrot (ur.1868 Siewierz)
                                D2. Waleria Nawrot (ur.1870 Siewierz)
                                D3. Karolina Nawrot (ur.1872 Siewierz)
                                D4. Józefa Nawrot (ur.1875 Siewierz)
                                D5. Teofila Nawrot (ur.1878 Siewierz)
                                D6. Franciszek Nawrot (ur.1879 Siewierz - zm.1959) 
                                      [Informacje : MyHeritage, Damian Jureczko, Jacek Nawrot)
                                      ż. Joanna Majcherczyk (ur.1884 - zm.1968)
                                      ojc. Franciszek Majcherczyk (ur.1856 - zm.1936), s. Wincentego i Elżbiety Kubisa
                                      mat. Antonina Kurzeja, c. Józefa i Wiktorii
                                      Dzieci (Nawrot) : 8 (Julianna, Zygmunt, Czesław, Alojzy, Marianna, Janina, Walerian, Antoni)
                                      E1. Julian Nawrot (ur.1910 Siewierz - zm.15.02.1911 Siewierz), 1 rok
                                      E2. Zygmunt Nawrot (ur.1912 - zm.1996)
                                            ż. Maria Tomasik [ur.+/-1915]
                                      E3. Czesław Nawrot (ur.1914 - zm.1990)
                                            ż. Helena Korusiewicz (ur.1919 - zm.1984)
                                            wnuk : Jacek Adam Nawrot
                                      E4. Alojzy Nawrot (ur.1917 - zm.2010)
                                            ż. Marianna Rzepecka [ur.+/-1920]
                                      E5. Marianna Nawrot (ur.1920 - zm.2003)
                                            m. Franciszek Łukasik [ur.+/-1920]
                                      E6. Janina Nawrot
                                            m. Julian Orłowski
                                      E7. Walerian Nawrot
                                            ż. Krystyna Łukasik
                                      E8. Antoni Nawrot (ur.1924 - zm.2001)
                                            ż. Zenobia Tomasik (ur.1929 - zm.2010)
                                D7. Magdalena Nawrot (ur.1882 Siewierz)
                                D8. Katarzyna Józefa Nawrot (ur.1885 Siewierz)
                                D9. Eleonora Nawrot (ur.1889 Siewierz)
                                D10. Andrzej Nawrot (ur.1891 Siewierz)
                          C3. Waleria Wyderka (ur.ok.1859 Kuźnica Świętojańska - zm.6.12.1923 Wojkowice Kościelne)
                                [zgon zgłosili : Ignacy Widawski, lat 51 i Józef Cesak, lat 53 – obaj gospodarze w Wojkowicach]
                                m.(śl.1880 Siewierz) Antoni Bławut [ur.+/-1855 - zm.przed 6.12.1923]
                                mieszkali : Wojkowice Kościelne
                                Dzieci (Bławut) : 10
                                D1. Józefa Waleria Bławut (ur.1881 Wojkowice Kościelne)
                                D2. Marianna Balbina Bławut (ur.1884 Wojkowice Kościelne - zm.1884)
                                D3. Tomasz Jan  Bławut (ur.1885 Wojkowice Kościelne)
                                D4. Józef Bławut (ur.1888 Wojkowice Kościelne)
                                D5. Waleria Feliksa Bławut (ur.1890 Wojkowice Kościelne)
                                D6. Felicja Bławut (ur.1891 Wojkowice Kościelne - zm.22.08.1923 Wojkowice K.), lat 32
                                      [zgon zgłosili : Józef Bławut, lat 35 i Filip Korzec, lat 58 – gospodarze w Wojkowicach K.]
                                      m. Stanisław Wylężek [ur.+/-1890 - zm.po 22.08.1923]
                                D7. Stanisław  Bławut (ur.1893 Wojkowice Kościelne - zm.1894)
                                D8. Jan Julian Bławut (ur.1895 Wojkowice Kościelne)
                                D9. Florentyna  Bławut (ur.1897 Wojkowice Kościelne)
                                D10. Aleksander Bławut (ur.1901 Wojkowice Kościelne)
                                                              
                    B2. Wincenty Ściślicki (ur.1830 – zm.po 1853), mieszkał Gołuchowice, par. Siewierz
 
                    B3. Franciszka Ściślicka (ur.1833 Chruszczobród - zm.1906 Siewierz) 
                          mieszkała : 1850 r. pustkowie Sucha
                          m.(śl.21.01.1850 Siewierz) Jan Gwoździewicz (ur.1827 Siewierz), 1853 r. majster profesji sukiennej
                          [świadkowie ślubu : Ignacy Rzepecki, lat 60, setnik i Józef Rutkowski, lat 43, kościelny w Siewierzu]
                          ojc. Kajetan Gwoździewicz
                          mat. Marianna Derejska
                          Dzieci (Gwoździewicz) : (Franciszek)
                          C1. Franciszek Remigiusz Gwoździewicz (zm.1913 Siewierz)
 
                    B4. Ludwik Ściślicki (ur.1843 Sucha, par. Siewierz)
 
              A8. Tekla Słowikowska (chrzest 1805 Siewierz - zm.19.05.1810 Trzebiesławice), lat 4 
                    [LN Siewierz, indeks, str. 158], [LM Siewierz, str. 223]
              A9. Marianna Słowikowska (chrzest 1808 Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 163]
              A10. Zofia Słowikowska [ur.+/-1795], 1814 panna
 
 Właściciele Trzebiesławic (po Myszkowskich) :
 1725 r. - Jan Pełka z Trzebiesławic, wpisany do bractwa św. Anny w par. Chruszczobród, str. 32]
 1735 - 82 r. Niepiekłowie h. Rawicz [pkt 3], 
                   Świerczewscy (Świerczowscy) [przypisy : pkt  3], 
                   Olewińscy (Oliwińscy) [pkt 3]
                   [1771 r. Józef Oliwiński z Trzebiesławic (zm.14.04.1786 Trzebiesławice], lat 70 [LM Siewierz, s. 48]
 1744 r. - Stefan Pełka i ż. Agnieszka, de Trzebiesławice [LN Siewierz, str. 72]
 1749 r. - G. Salomea Kamińska de Trzebiesławice, chrzestna [LN Koziegłówki, str. 28]
 1749 r. - Jan Dziećmiarowski i żona Katarzyna z d. Pełka, dziedzice cz. Trzebiesławic
 ok. 1783 r. część wsi przeszła w ręce Wincentego Szymczykiewicza, rejenta konsystorza krakowskiego
                (ż. Tekla Rylska, c. Kazimierza Rylskiego, skarbnika [Dobrzyń] i Ludwiny z d. Krokowska),
                (2 mąż Tekli Rylskiej – Józef Wizemberg h. ., dziedzic dóbr Gołyszyn i Trzebiesławice)
 1795 r. - Jan Rogawski, dziedzic Bendusza, zapisał na Trzebiesławicach 3.000  na msze święte za swą duszę.
 1803 r. - Nob. Antoni Zaborski (zm.8.10.1803 Trzebiesławice), lat 45, ekonom [LM Siewierz, str. 131]
 1825 r. - Jan Alojzy Szymczykiewicz,(zm.10.01.1836 Siewierz), s. Wincentego i Tekli z d. Rylska
              [LM Siewierz, akt 1/1836, skan 93]
              wójt i właściciel Trzebiesławic (wzm.1825 - 1831), poseł na sejm
 1827 r. - bracia Józef  Dunin (zm.przed 1827) i ks. Franciszek Ksawery Dunin (zm.5.01.1823 Trzebiesławice), 
              lat 57, właściciele cz. Trzebiesławic,
              synowie Mikołaja Dunina - Łabęckiego h. Łabędź i Małgorzaty z d. Piechowska
              [„Gazeta Warszawska” nr 294 z 31.10.1827 r.]
 1852 r. - Konstanty Konrad Szymczykiewicz, wł. Trzebiesławic (mieszkał : Sikorka) 
              (dzierżawca Jakub Hubicki, Stefan Hubicki, zastępca wójta gminy Trzebiesławice)
--------------------------------------------------------------------------------------
 par. SIEMONIA  :
 [ w średniowieczu do parafii należały : Siemonia, Korzystki, Brzękowice, Dobieszowice, Góra, Rogoźnik,
 Gawczyce, Twardowice, okresowo Myszkowice, Łubianki, od XVII w. Wymysłów i Wesoła]
 [w metrykach w XIX w. występują jeszcze : Zychcice, Bobrowniki, Strzyżowice]
 
 Stanisław Myszkowski [ur.+/-1650 - zm.po 1691], prawdopodobnie z Myszkowic [pkt 3]
 [m.in. w 1674 r. egzekutor testamentu Franciszka Stradomskiego, właściciela części wsi Celiny]
 ż.(śl.1682 Siemonia) Judyta N. [ur.+/-1650], wdowa po Wociechu Mars [zob.rodzin Mars]
 [być może jest to 2 żona Stanisława Myszkowskiego]
 Dzieci :
 A1. Adam Myszkowski (ur.1682, par. Siemonia)
 A2. Stanisław Myszkowski (ur.1686, par. Siemonia)
       ż. Marianna N. [ur.+/-1690]
       Dzieci :
       B1. Andrzej Stanisław Myszkowski (ur.1730, par. Siemonia)
 A3. Konstancja Myszkowska (ur.1688, par. Siemonia)
 A4. Wojciech Myszkowski (ur.1691, par. Siemonia)
 
 Myskowska Anna (zm.1775, par. Siemonia)
 
 Franciszek Myszkowski (ur.1827, par. Siemonia) [akt 56]
--------------------------------------------------------------------------------------
 ŚWIĘTOCHŁOWICE  [pkt 3.1.3]
--------------------------------------------------------------------------------------
 Parafia GRODZIEC k. Będzina (ob. dzielnica Będzina) :
 
 1664 r. - ślub (Grodziec) : Nob. Zygmunt Myskowski de Sarnów + Nob. Elżbieta Wodzińska de Grodziec [pkt 3.1.1]
 1736 r. - ślub (7.02.1736 Grodziec) : Andrzej Porębski + Marianna Miszowska (!)
 1749 r. - ur. Marianna Myszkowska (c. Anny)
 1757 r. - ur. Józefa Myszkowska (c. Anny)
--------------------------------------------------------------------------------------
 SŁAWKÓW  k. Olkusza :
 
 XVII wiek - Sebastian Myszkowski, starosta (biskupi) sławkowski
--------------------------------------------------------------------------------------
 KOZIEGŁOWY, CZELADŹ : (1680 r.) [pkt 3.1.2]
--------------------------------------------------------------------------------------
 CZĘSTOCHOWA :
 Łukasz Myszkowski [ur.+/-1700]
 ż. Marianna N. [ur.+/-1700]
 Dzieci :
 Wojciech Myszkowski (ur.14.04.1728 Częstochowa, par. Zygmunta)
 [chrzestni : Famatus Michał Bogucki i Nob. Małgorzata Tomicka, panna], [LN, s. 31]
 
 Maciej Miskowski [ur.+/-1700], [1736 r. Mathias Myszkowski]
 ż.(śl.1723 Częstochowa) Katarzyna Ostrowska [LC Częstochowa, str. 29]
 Dzieci :
 Jakub Miskowski (ur.1726 Częstochowa, par. Zygmunta)
 
 Maciej Miszkowski (Miskowski) [ur.+/-1705]
 ż.(śl.1731 Częstochowa, par. Zygmunta) Marianna Bernard [ur.+/-1710]
 Dzieci :
 Franciszek Miszkowski (ur.1732 Częstochowa, par. Zygmunt)
 
 1721 r. - ślub (Częstochowa, par. Zygmunta) Bonawentura Miszkowski + Agnieszka
 1728 r. - GD. Antoni Myszkowski de Kuźnica Marianowa, świadek ślubu [LC Częstochowa, 1728 r., str. 197]
              [Kuźnica Marianowa, obecnie część dzielnicy Dźbów w Częstochowie]
 1728 r. - Katarzyna Miskowska, chrzestna [LN, s.35]
 1738 r. - G. Magdalena Myszkowska, chrzestna :
                   23.11.1733 r. [LN Częstochowa, 1733 r., str.139], panna
                   11.11.1738 r. [LN Częstochowa, 1738 r., str. 157]
                   21.06.1739 r. [LN Częstochowa, 1739 r., str. 159]
                   23.02.1741 r. [LN Częstochowa, 1741 r., str.164] razem z MD. Bernardem Myszkowskim
                   10.03.1743 r. [LN Częstochowa, 1743 r. , str. 168], panna
                   17.04.1744 r. [LN Częstochowa, 1744 r., str. 173], panna („virgo”)
                   3.06.1744 r. [LN Częstochowa, 1744 r. , str. 178]
               8.08.1744 r. [LN Częstochowa, 1744 r., str. 183]
 1741 r. - MD. Bernard Myszkowski, [zob. pkt 3.2], chrzestny : 
              23.02.1741 r. [LN Częstochowa, 1741 r., str.164] razem z G. Magdaleną Myszkowską
 1762 r. - Antoni Myczkowski, urzędnik „Camera Regia Częstochoviensis Officialius” i żona Katarzyna
              [LN Częstochowa, str. 125]
 
 1760 r. - Mikołaj Myszkowski [ur.+/-1760]
              ż. Agnieszka N. [ur.+/-1760]
              Dzieci :
              Jan Myszkowski (ur.1787 Częstochowa – zm.15.02.1856 Warszawa, par. św. Krzyż), lat 69
              ż. Marianna N. [ur.+/-1790 - zm.po 1856]
 
 1764 r. - Antoni Myczkowski, pisarz („scriba thesaurarius Regni”)
 
 1836 r. - Katarzyna Myszkowska (ur.1836) z Nowej Częstochowy, niezamężna
              Córka :
              Kunegunda Myszkowska (ur.27.02.1856 Nowa Częstochowa)
              [chrzestni : Julian Kapiński, lat 25, muzykus i Marianna Kowalska]
 
 1848 r. - Feliks Myszkowski z miasta Częstochowy zbiegł za granicę
              [„Dziennik Urzędowy Gubernii Radomskiej”]
 
 1856 r. - Józef Myszkowski (zm.16.03.1857 Częstochowa, poch. Częstochowa), lat 7
              i Marianna Myszkowska (ur.1856 Częstochowa - zm.5.09.1857 Warszawa)
              dzieci Józefa i Julii Piotrowicz, oficjalistów drogi żelaznej w Częstochowie [str. 371, akt 129] [pkt 7]
 
 1860 r. - Zofia Myszkowska (ur.1860), niezamężna
              Córka :
              Janina Myszkowska (ur.16.02.1904 Raków) [LN Częstochowa, akt 378]
              m.(śl.2.02.1946 Będzin) Stanisław Kostka Pierzchalski [ur.+/-1900]
 
 1860 r. - Antonina Miszkowska [ur.+/-1860]
              m. Józef Legieziński [ur.+/-1860]
              Córka :
              Antonina Legiezińska (ur.1886 Będzin)
              m.(śl.13.01.1909 Częstochowa, par. św. Zygmunt) Ignacy Marianowski (ur.1884 Częstochowa)
              ojc. Julian Marianowski
              mat. Franciszka Hubka
 
 1862 r. - Michał Myszkowski (ur.5.09.1862 Częstochowa, Zacisze), s. Józefy Myszkowskiej, lat 20, niezamężnej
 
 1865 r. - Franciszek Myszkowski [ur.+/-1865 - zm.przed 25.04.1903]
              ż. Zofia Michalska [ur.+/-1865 - zm.po 25.04.1903], 1903 r. mieszkała w Rakowie
              Dzieci :
              A1. Franciszek Myszkowski (ur.1890 Potok, par. Złoty Potok)
              A2. Stanisław Myszkowski (ur.1893 Potok Złoty - zm.25.04.1903 Częstochowa, Raków), lat 10 [akt 422]
              A3. Kazimiera Myszkowska (ur.1893 Potok, par. Zloty Potok)
 
 1882 r. - Stefania  Myszkowski (ur.1882)
              Córka :
              Zofia Myszkowska (ur.24.04.1907 Raków)
 
 1902 r. - ślub : Władysław Kubicki + Maria Eleonora Myszkowska [pkt 3]
 1906 r. - ślub : Stanisław Myszkowski (ur.1881, par. Wiskitki) + Michalina Wójcik (ur.1884) [pkt 7.6]
 1907 r. - zm. Zofia Myszkowska (zm.26.06.1907 Raków), lat 3, matka : Stefania Myszkowska, niezamężna
 1913 r. - Wł. Myszkowski, Częstochowskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu, urzędnik [pkt 3]
 1921 r. - ślub : Władysław Myszkowski (ur.1892 Kruszyna) + Franciszka Majewska (ur.1892 Częstochowa) [pkt 3]
--------------------------------------------------------------------------------------
 par. BOROWNO [17 km na NE od Częstochowy]
 Józef  Myszkowski (ur.+/-1675 - zm.1727), tenutariusz wsi Borowno, dz. d. Dąbrowa  [pkt 3.2.1.1], [pkt 3.2]
 
 Magdalena Myszkowska [ur.+/-1860]
 m. Franciszek Dewudzki [ur.+/-1860]
 Dzieci :
 A1. Stanisław Dewudzki (ur.1883 Michałów, par. Borowno)
 A2. Andrzej Dewudzki (ur.1885 Michałów, par. Borowno)
 A3. Apolonia Dewudzka (ur.1891 Michałów, par. Borowno)
--------------------------------------------------------------------------------------
 1720 r. - ŻARKI  [zob. pkt 3.2]
 GD. Józef Myszkowski [ur.+/-1720], ekonom w Żarkach
 ż. Barbara N. [Łyszkowska] [ur.+/-1720]
 Dzieci :
 Jan Andrzej Myszkowski (ur.1749, chrzest 24.11.1749 Żarki)
--------------------------------------------------------------------------------------
 Par. MSTÓW (Skrzydłów, Wancerzów) :
 1752 r. – [zob. pkt 3.2], [zob. pkt 7.6]
 
 Henryk Edward Myszkowski (zm.1937 Skrzydłów, par. Mstów) [LM Mstów, akt 116], [zob. pkt 3.1.2]
--------------------------------------------------------------------------------------
 NIEGOWONICE [16 km na SE od Siewierza]
 Antonina Myszkowska [ur.+/-1775]
 m. Józef Sadowski [ur.+/-1775]
 Dzieci :
 A1. Hipolit Ignacy Stanisław Sadowski (ur.1800 Niegowoniczki, par. Niegowonice)
--------------------------------------------------------------------------------------
 TĄPKOWICE  (par. Sączów) :
 
 1787 r. - Jan Myszkowski i żona Joanna, chrzestni (wzm.1787 – 93), administratorzy Tąpkowic
--------------------------------------------------------------------------------------
 1815 r. - par. TRUSKOLASY [18 km na W od c. Częstochowy]
 Antoni Myszkowski [ur.+/-1815]
 ż. Paulina N. [ur.+/-1815]
 Dzieci : 
 Józefa Myszkowska (ur.1841 Bieżeń)
 m.(śl.29.08.1864 Połomaniec, Truskolasy) Jan Gruca (ur. 1820 Puszczew), żołnierz dymisjonowany,
 s. Józefa i Katarzyny – już nieżyjących
 
 N. Myszkowski [ur.+/-1820]
 ż. Apolonia Sobolewska (ur.1823 Bieżeń k. Częstochowy)
 ojc. Wawrzyniec Sobolewski [zm.przed 12.07.1863]
 mat. Franciszka N. [zm.przed 12.07.1863]
 [2 mąż Apolonii Sobolewskiej – (ślub : 12.07.1863 Puszczew, par. Truskolasy) Antoni Łepek (ur.1809 Łepki),
 s. Szczepana i Marianny z d. Jeziorska]
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 MIERZĘCICE - NIEZDARA :
 
 1849 - 50 r. - Kajetan Myszkowski, s. Hipolita, 
 kontroler Urzędu celno - kontrolowego Niezdara w Mierzęcicach [linia z Galewic, zob. pkt 3.2.1.2]
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 ZAWIERCIE :
 
 Stanisław Myszkowski [ur.+/-1870]
 ż. Joanna Chuszcz [ur.+/-1870]
 Dzieci :
 Janina Myszkowska [ur.+/-1900]
 m.(śl.16.08.1919 Zawiercie) Józef Żołnierek [ur.+/-1890], profesor gimnazjum w m. Końskie
 
 N. Myszkowski [ur.+/-1875] (informacje : Jerzy Adam Myszkowski) 
 ż. Helena N.
 Dzieci :
 A1. Zofia Myszkowska [ur.+/-1910], panna
 A2. Wanda Myszkowska [ur.+/-1910]
       m. N. Brachowski
       mieszkali : Sosnowiec
 A3. Władysław Myszkowski (ur.1910 - zm.24.03.1975), lat 65, poch. cm. par. św. Apostołów Piotra i Pawła
       [fot. grobu : Strona „Billiongraves”]
       ż. Stanisława N. [ur.+/-1910]
       mieszkali : Zawiercie
       Dzieci : 
       B1. Witold Henryk Myszkowski (ur.1938 Zawiercie)
       B2. Jerzy Adam Myszkowski, Świnoujście 
 
 Antonina Myszkowska (ur.ok.1875 Zawiercie - zm.1947), 
 prawdopodobnie c. Kajetana i Wiktorii z d. Gnatowska [pkt 3.4.2]
 m. Jan Tuora (ur.31.10.1875)
 Dzieci (Tuora) : (Władysław, Stanisław, Zofia, + 5 dzieci)
 A1. Władysław Tuora (ur.ok.1899 - zm.29.01.1989), poch. Zawiercie [fot. grobu : Strona „Billiongraves”]
 A2. Stanisław Tuora (ur.31.10.1903 Zawiercie - zm.1940, zamordowany w Katyniu)
       por. rez. , dr medycyny [1938], pośm. kapitan [2007].
       Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego w 1932 r.
       Pracował jako lekarz w Sosnowcu. W kampani wrześniowej w 1939 r. brał udział na stanowisku lekarza
       w Baonie ON „Zawiercie”, przemianowanym na III batalion 201 pp w składzie 55 DP Rez.
       Walczył z wrogiem na szlaku bojowym 201 pprez. m. in. na Lubelszczyźnie. W nieznanych okolicznościach
       po 20 IX 1939 dostał się do sowieckiej niewoli. Więziony w obozie w Kozielsku. 
       Zamordowamy przez funkc. NKWD w lesie Katyńskim.
 
         Stanisław Tuora (1903 – 1940)
 
 A3. Zofia Tuora (ur.1910 - zm.1999)
       m. Stanisław Frej (ur.15.05.1910 Częstochowa)
 
 Wacław Myszkowski [ur.+/-1885]
 ż. N. Bomka [ur.+/-1885]
 Syn :
 Ryszard Myszkowski (ur.23.04.1915 Zawiercie)
 w czasie II wojny światowej, uczestnik kampani wrześniowej 1939, przydział wojskowy 73.I.R.,
 stopień wojskowy : Uffz
 jeniec wojenny, wzięty do niewoli : 20.09.1939 r. Tarnobrzeg,
 obóz : Stalag VI A, miejsce osadzenia : Hemer, nr jeniecki 3188
 data zwolnienia : 26.09.1940. informacje dodatkowe : Kreis Warburg,
 Miejsce zamieszkania przed wojną : adres rodziny ; Wacław Myszkowski, Sosnowice, Nowastr. 17
 
 Tadeusz Myszkowski (ur.21.03.1894 Zawiercie - zm.14.02.1941 Oświęcim), nr obozowy 10327
 ż. Franciszka Kawecka (ur.1893 - zm.1955), poch. Zawiercie
 prawdopodobnie :
 ojc. Franciszek Kawecki (ur.ok.1842 Warszawa - zm.28.03.1918 Zawiercie), powstaniec w 1863 – 64 r.
       s. Tomasza i Anny z d. Szczerkowska
 mat.(śl.26.02.1878 Warszawa, par. św. Aleksander) Ludwika Róża Dębowska (ur.ok.1854 Warszawa), 
       c. Ignacego i Ludwiki z d. Górska
 
 Absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu :
 1955 r. - Lech Włodzimierz Myszkowski,
 1955 r. - Witold Myszkowski [zob. wyżej],
 1965 r. - Jerzy Myszkowski [zob. wyżej]
 
 Inni :
 Władysława Myszkowska (ur.1918 - zm.1995), lat 77, poch. Zawiercie, cm. par. św. Apostołów Piotra i Pawła
 [fot. grobu : Strona „Billiongraves”, poch. z rodziną Rydel]
 
 Zofia Myszkowska (zm.1996), poch. Zawiercie, cm. par. św. Apostołów Piotra i Pawła [fot. grobu : Strona „Billiongraves”,
 
 1955 r. - Edward Bogdan Myszkowski (ur.1955), Zawiercie, firma
 1975 r. - Michał Marcin Myszkowski (ur.1975), radny Miasta Zawiercie w kadencji 2014 - 2018
 
 Strona : „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” :
 Myszkowski Wladislaw (ur.10.06.1909 Zawiercie), 
 ostatnie miejsce zamieszkania przed wojną : Zawiercie, Spinnereistrasse 27
 robotnik przymusowy wywieziony do Niemiec, 
 zatrudniony od 5.06.1940 r. - Bussing NAG, zakwaterowany w Braunschweigu, Kralenriede, Steinriedendamm ;
 od 25.09.1940 r. zakwaterowany Pippelweg 69 ; od 9.07.1941 r. zakwaterowany w obozie gminnym ; 
 od 15.01.1942 r. zakwaterowany – Rohfeld ; od 22.09.1942 r.
 
--------------------------------------------------------------------------------------
 SIEMIANOWICE  ŚLĄSKIE  :
 
 1870 r. - ślub 6.02.1870 Laura Huta : Józef Miszkowski + Cordela Weigel [zob. pkt 3.1.2 Czeladź)
 1930 r. - Lucyna Myszkowska, uczennica Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Siemianowicach Śląskich
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 SOSNOWIEC :
 
 Jan Myszkowski [ur.+/-1875] 
 ż. Józefa Kluszczyńska (ur.8.03.1877 - zm.17.07.1962 Szczecin)
 [2 mąż Józefy Kluszczyńskiej - Ignacy Ulankiewicz]
 ojc. Jan Kluszczyński [ur.+/-1850]
 mat. Janina Koniszewska [ur.+/-1850]
 Dzieci : (Roman, Maria)
 A1. Roman Myszkowski [ur.+/-1900 - zm.ok.1920]
 A2. Maria Myszkowska (ur.24.01.1901 Sosnowiec - zm.2.03.1990 Tarnowo Podgórne k. Poznania), poch. Przeźmierowo
       m. Zygmunt Frycz (ur.24.02.1884 Grzymałków k.Kielc - zm.1950 Poznań), poch. Przeźmierowo
       [fot. Billiograves]
       Dzieci (Frycz) : 4 (Leszek. + 3 dzieci)
       B1. Leszek Zygmunt Frycz h. Sas (ur.12.06.1928 Kielce - zm.4.09.1990 Szczecin), poch. Szczecin - Wielgowo
             ż.(śl.24.03.1951 Oborniki) Irena Teresa Zielińska (ur.17.07.1926 Grodno - zm.22.06.2013 Warszawa),
             poch. Szczecin
             ojc. Ludwik Zieliński (ur.1888 - zm.1956 Poznań), poch. Poznan, cm. Górczyn
             mat. Maria Cielecka h. Zaremba (ur.6.08.1902 Kukły, par. Maniewicze, Wołyń - zm.26.01.1981 Trzcińsko Zdrój),
                    c. Aleksego C. (ur.17.07.1861 Kukły - zm.23.05.1935 Kukły)
                    i Wandy z d. Sokołowska (ur.ok.1870 - zm.5.12.1931 Kukły)
                    [zob. Cieleccy, podstrona : Galewice – właściciele]
 
 Narcyz Myszkowski [ur.+/-1875]
 ż. Placyda Drzewiecka [ur.+/-1880], 
 być może to Placyda Myszkowska (zm.1971, poch. Syców k. Ostrzeszowa) [pkt.3.3.1]
 Syn :
 Konstanty Myszkowski (ur.20.04.1905 Omelanka, par. Stepan, Ukraina - zm.16.10.1992)
 w czasie II wojny światowej robotnik przymusowy w Sosnowcu (1943 – 1945) [pkt 9.8]
 
 Ludwik Myszkowski (ur.1897 - zm.4.03.1953, poch. Sosnowiec)
 ż. Apolonia N. (ur.1901 - zm.26.08.1980, poch. Sosnowiec)
 oboje pochowani : cm. par. Katedralnej Wniebowzięcia NMP)
 
 1898 r. - Ludwik Myszkowski, ślusarz, mieszkał : Sosnowiec [zob. Czeladź]
 
 1899 r. - ślub Sosnowiec WNMP) : Stanisław Marga + Antonina Myszkowska
 1900 r. - ślub Sosnowiec WNMP) : Władysław Dorabiała + Katarzyna Myszkowska
 
 1914 r. - Zygmunt Myszkowski, legionista od 1914 r.
 
 Lucyna Myszkowska, absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu w latach 1908/18
 
 Irena Myszkowska [ur.+/-1910] mieszkała : 1934 r. Sosnowiec, ul. Nowa 17
 m.(śl. 2.04.1934 Sosnowiec, par. Wniebowzięcia Najświętszej Marji Panny)       
 Tadeusz Gawroński [ur.+/-1910], mieszkał : 1934 r. Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 10
 [„Dodatek Parafjalny” nr 8 z 25.03.1934 r.]
 
 Edward Myszkowski (ur.4.09.1915 Słaboszowice k. Jędrzejowa - zm.25.04.2006 Sosnowiec, św. Barbary),
 od 1937 r. do 15.10.1939 r. w służbie wojskowej. Od 1942 r. należał do grupy partyzanckiej B – Ch.
 Od 1945 r. mieszkał w Będzinie, później w Sosnowcu. Pracował w Sosnowieckim Przedsiębiorstwie
 Budownictwa Przemysłowego do emerytury (1979 r.) [zob. pkt 3.8.2]
 ż. Zofia N. (ur.1916 - zm.11.12.1987, poch. Sosnowiec), poch. cm. św. Barbary
 Dzieci :
 Jan Myszkowski [ur.+/-1945]
 
 Stanisław Myszkowski (ur.1.12.1922 Sosnowiec)
 
 Bogusław Myszkowski (ur.18.06.1923 - zm.30.12.1994, poch. Sosnowiec)
 ż. Anna N. (ur.4.01.1926 – zm.11.02.2005, poch. Sosnowiec)
 oboje pochowani : cm. par. Katedralnej Wniebowzięcia NMP
 
 1969 r. - Janina Myszkowska (zm.28.04.1969), pochowana : cm. par. Katedralnej Wniebowzięcia NMP
 
 2004 r. - Robert Myszkowski, lekarz weterynarii, Sosnowiec- Zagórze
 
 Kamil Myszkowski (urodzony : Leżajsk),
 2011 r. absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowscu,
 student politologii na Uniwersytecie Ślaskim w Katowicach,
 sosnowiecki fotograf, dziennikarz, członek i współżałożyciel grupy Fotograficznej
 „Poza Kadrem”, działającej przy MDK „Kazimierz” w Sosnowcu.
 
    Kamil Myszkowski
--------------------------------------------------------------------------------------
 DĄBROWA  GÓRNICZA
 1929 r. - Kazimierz Myszkowski, uczeń państwowej szkoły Górniczo - Hutniczej, Dąbrowa Górnicza
 1934 r. - Barbara Myszkowska (zm.11.05.1934)
 1941 r. - Ryszard Boleslaw Myszkowski (ur.1941), Dąbrowa Górnicza, firma
--------------------------------------------------------------------------------------
 KRÓLEWSKA  HUTA (Chorzów) :
 1933 r. - Henryk Myszkowski, Sekretarz Koła Okręgowego Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych
--------------------------------------------------------------------------------------
 MIKOŁÓW : 
 1934 r. - Janusz Myszkowski (ur.27.03.1934 - zm.2.04.2010), poch. cm. parafialny św. Wojciecha
 1938 r. - M. Myszkowski, Mikołów, Rynek 2, Zakład Stolarski
--------------------------------------------------------------------------------------
 RYCZÓW  k. Pilicy :
 1936 r. - Lidia Myszkowska (ur.1936/38 Ryczów)
--------------------------------------------------------------------------------------
 MYSŁOWICE :
 Czesław Myszkowski (ur.18.04.1955 - zm.2.03.2004), poch. Mysłowice, nowy cmentarz parafialny
--------------------------------------------------------------------------------------
 GLIWICE :
 1951 r. - Irena Myszkowska, absolwentka Liceum O. w Gliwicach 1951/52 r.
  Pochowani w Gliwicach :
  Myszkowski Tadeusz (ur.25.03.1896 - zm.8.05.1982), poch. cm. Centralny, Kw. I F4, rząd - , Grób 7 [pkt 3.5]
  Myszkowski Władysław (ur.16.10.1908 - zm.1.07.1994), poch. cm. Centralny, Kw. II A3 , Rząd 3, Grób 207 [pkt 5.6]
  Myszkowski Józef (ur.10.03.1911 - zm.6.12.1986), poch. cm. Centralny, Kw. II B1, Rząd 10, Grób 293
  Myszkowski Edmund (ur.22.01.1923 - zm.2.11.1991), poch. cm. Lipowy, Kw. II F8, Rząd 9, Grób 1
  Myszkowska Michalina (ur.20.09.1890 - zm.9.11.1983), poch. cm. Centralny, kw. II C3, Rząd - , Grób 401
  Myszkowska Barbara (ur.6.04.1904 - zm.5.08.1954) [pkt 3.5]
  Myszkowska Maria (ur.25.09.1905 - zm.3.05.1991), poch. cm. Centralny, Kw. II A3, Rząd 3, Grób 207
  Myszkowska Pelagia (ur.31.10.1909 - zm.22.09.1992), poch. cm. Centralny, Kw. II B1, Rząd 10, Grób 293
  Myszkowska Gabriela (ur.24.02.1910 - zm.29.08.1985), poch, cm. Centralny , Kw. I F4, Rząd - , Grób 6 [pkt 3.5]
  Myszkowska Leokadia (ur.19.07.1921 - zm.28.02.1892), poch. cm. Lipowy, Kw. II F8, Rząd 9, Grób 1
  [zob. też pkt 9.4]
 
 Inni :
 
 1592 r. - Aneżka Myszkowska z Mirowa
              mąż Tobiasz Brodecki, sędzia państwa pszczyńskiego
              Dzieci (Brodeccy) :
              1/ Wacław Brodecki, właściciel Ćwiklic
                  ż. Aneżka z Kielczy
              2/ Markieta Brodecka
                  m. Jan Woyski z Bogdanowic
 1718 r. - N. Myszkowski, wł. dóbr Kopaniny k. Bytomia
 1920 r. - N. Myszkowski, zarządzał kopalnią „Stanisław” w Dąbrowie Górniczej
 1932 r. - Kazimierz Myszkowski, absolwent w 1932 r. Wydział Górniczy, Państwowa Szkoła Górnicza i Hutnicza
              im. St. Staszica, tzw. „Dąbrowska Sztygarka”
 1939 r. - Ludwik Myszkowski (ps. „Marek”), członek ruchu oporu na Śląsku
-------------------------------------------------------------------------------
 Myszkowscy h. Pilawa
 Myszkowscy h. Pilawa z Myszkowic nosili nazwisko Rudzki h. Pilawa
 1481 r. – Jan Rudzki, właściciel połowy Myszkowic

  


 Przypisy :
 
 [1] Inni właściciele Chruszczobrodu :
 Podczaszy (Mirzowscy) – pkt 3.2.
 Myszkowski Wacław [ur.+/-1600] i żona Zofia Podczaszy – pkt 3.2] (Myszkowscy – do ok. 1763 r.)
 Przyłęcki Stanisław [ur.+/-1690 - zm.1735] – pkt 3.2.
 Sieroccy do 1753 r
 1753 r. - Grabiańscy h. Świeńczyc (Linia z Chruszczobrodu) [zob. podstrona Myszkowscy (właściciele]
 1753 r. bracia Sieroccy sprzedają swe części w Chruszczobrodzie Józefowi Grabiańskiemu
 
 [2] Stryjowscy z Wojkowic Kościelnych :
 N. Stryjowski [ur.+/-1660]
 ż. NN. [ur.+/-1660]
 Dzieci :
  A1. Jan Stryjowski [ur.+/-1690 - zm.po 20.09.1736], 1736 r. de Ujejsce
         ż. Marianna N. [ur.+/-1690 - zm.po 1731]
         Dzieci :
         B1. Teresa Jadwiga Stryjowska (ur.1711 Myszkowice, chrzest 13.10.1711 Sączów) [LN Sączów, str. 167], c. Jana i Marianny
         B2. Teresa Stryjowska (ur.1720 par. Wojkowice Kościelne - zm. po 1740), 1740 de Trzebiesławice [LN Siewierz, str. 63]
                [1741 r. zapisana jako panna de Trzebiesławice – bractwo św. Anny w par. Chruszczobród, str.37]
         B3. Anna Marianna Stryjowska (ur.1724 par. Wojkowice Kościelne)
         B4. Krystyna Anna Stryjowska (ur.1726 par. Wojkowice Kościelne)
 prawdopodobnie :
 A2. Teresa Stryjowska [ur.+/-1700] de Wojkowice Kościelne
        m.(śl.1722 Wojkowice K.) Aleksander Myszkowski [ur.+/-1700] de Chruszczobród [pkt 3.2]
 
 [3] Inni właściciele dóbr  Trzebiesławice i Sikorka :
       1545 r. - Jakub Ujejski, dz. Trzebiesławic
       1563 r. - Stanisław, Jakub i Walenty Ujejscy, właściciele Sikorki
       1607 r. - Jerzy Siemuński, dziedzic wsi Trzebiesławice
       1608 r. - Baltazar i Jan Siemuńscy z Trzebiesławic
       1616 r. - Krystyna z Trzebiesławic, chrzestna      
       1638 r. - Seweryn Lipnicki z Trzebiesławic [ur.+/-1610]
                      ż.(1638) Helena Rogozińska [ur.+/-1610]
                      Dzieci :
                      Marianna Lipnicka (chrzest 1638 Chruszczobród)
                      [chrzcił : ks. Joachim Myszkowski, wikary, chrzestni : ks. Kawecki, proboszcz siewierski, dziekan bytomski 
                      i Anna Zuchowska z Wojtkowic]
        1641 r. - Stanisław Siemuński [ur.+/-1615], notariusz ziemski (wzm. 1637 – 1644)
                      ż.(1641) Regina Dąbska [ur.+/-1615]

 

 [4] Słowikowscy z Trzebiesławic :

      1781 r. - ślub (18.10.1781 Wojkowice Kościelne) G.  Benedykt Godziszowski (Wojkowice K.) + Marianna Słowikowska (Siewierz)
      17.12.1792 r. - zmarł Tomasz Słowikowski, Trzebiesławice, lat 47 (LM Siewierz, str.35)
      27.03.1803 r. - zmarła Marianna Słowikowska, Trzebiesławice, lat 78 (LM Siewierz, str. 109)
      12.12.1812 - zmarł GD. Sebastian Brzeszkowski (Brzyszkowski), Siewierz, lat 70, ekonom de Sulików, 
      pozostawiając wdowę Brygittę z d. Słowikowską
      8.01.1830 r. - zmarł Filip Słowikowski, Siewierz, lat 43, pozostawiając żonę Franciszkę (LM Siewierz, str.89)]
      4.09.1831 r. - zmarła Franciszka Słowikowska, Siewierz, lat 34, wdowa [LM Siewierz, str. 105]
 
  

Spis treści          Następny rozdział ->>

 
  

 

do górywstecz