3.1.  Inne linie z okolic : Będzin - Myszkowice - Częstochowa
 
  Ostatnia aktualizacja : 19.03.2020 r.
  Wyszukiwarka : Ctrl + F
 
  
 
 BĘDZIN :
 
 1531 r. - Maciej Myszkowski, dzierżawca warowni w Będzinie w latach 1531-1535
 1587 r. - Wojciech Myszkowski, burgrabia w Będzinie 
 
 Nob. Józef Myszkowski [ur.+/-1720]
 ż. Anna N. [ur.+/-1720], [prawdopodobnie to Anna Myszkowska (zm.1749 Będzin)]
 Dzieci :
 A1. Julianna Józefa Myszkowska (chrzest 22.04.1742 Będzin)
       [chrzestni : G. Ludwik Paczyński de villa Pogonia i G. Anna Julianna Bielgrzińska de oppido Będzin]  
 A2. Anna Myszkowska (chrzest 15.07.1748 Będzin)
       [chrzestni : Szymon Gaydka i Nob. Zofia Krzesińska]
 
 1738 r. - Nob. Katarzyna Myszkowska de oppido Będzin, chrzestna (LN Będzin) [wzm.1742 – 44]
 
 1742 r. - Nob. Wacław Myszkowski (zm.22.03.1742, par. Będzin)
 
                akt zgonu, Będzin 1742 r.
 
 1743 r. - Karol Myszkowski de Będzin, chrzestny (LN Będzin)
 
 1748 r. - Marianna Myszkowska (zm.1748, par. Będzin)
 
                akt zgonu, Będzin 1748 r.
 
 1749 r. - Nob. Anna Myszkowska (zm.1749, par. Będzin)
 
                akt zgonu, Będzin 1749 r.
 
 1750 r. - Anna Myszkowska [ur.+/-1730]
              Dzieci :
              Jan Nepomucen Myszkowski (1 chrzest 16.05.1748 Będzin, 2 chrzest 20.03.1750 Będzin), 
              (dziecko nieślubne)
              [chrzestni 1 : G. D. Jan Hallama i Nob. Marianna Janiszowska, panna]
              [chrzestni 2 : G. Kazimierz Widawski i G. Barbara Krzesieńska (Krzesińska), posesorka de Będzin]
                
 1770 r. - Franciszek Myszkowski de Klimontów, chrzestny (LN Będzin, Klimontów)
 1770 r. - Jan Myszkowski, chrzestny (LN Będzin, Klimontów)
 1783 r. - Anna Myszkowska (Myszkowcząnka) (zm.1783 Będzin) [LM Będzin, str.52]
 
 1813 r. - Benedykt Myszkowski (ur.1811/13 Wojkowice (?) - zm.1.09.1849 Kolonia Reden), 
              kowal, 1847 robotnik rolny, 1849 górnik
              ż. Rozalia Bagińska (ur.1815/20 - zm.po 1.09.1849)
              mieszkali : Kolonia Reden [LM Będzin, s. 475]
              Dzieci :
              A1. Kazimierz Myszkowski (ur.5.03.1843 Kolonia „w domu barak zwanym”, par. Będzin)
                    [chrzestni : Wawrzyniec Makowski, lat 49, hutnik i Jadwiga Bagińska z Niemców (z d. Niemiec)]
              A2. Tomasz Myszkowski (ur.29.12.1844 Kolonia Dąbrowa :w domu barak zwanym”, par.Będzin)
                    [chrzestni : Józef Suchecki, lat 40 i Jadwiga Bagińska]
              A3. Romuald Myszkowski (ur.1847 - zm.7.08.1848 Kolonia Dąbrowa), 1 rok i 6 miesięcy
                    [chrzestni : Wawrzyniec Makowski, lat 51, hutnik i Kunegunda Kozłowa]
              A4. Augustyna Myszkowska (ur.26.08.1849 Kolonia Dąbrowa)
                    [chrzestni : Jan Balcerowski, lat 30, kowal i Leopolda Madarecka (?)], [LN. Str.105]
 
 1825 r. - Karolina Myszkowska [ur.+/-1825]
              m. Józef Majewski [ur.+/-1825]
              Dzieci :
              Maksymilian Jan Anastazy Majewski (ur.1855  Reden), majster stolarski, mieszkał : Warszawa, ul. Ciepła 
              ż.(śl.29.11.1880 Warszawa, par.św. Jan) Ludwika Matyszkiewicz (ur.1860 Łęgoniczki, gub. Pietrakowska)
              ojc. Tomasz Matyszkiewicz
              mat. Marianna Bochen
 
 1895 r. - Stanisław Myszkowski [ur.+/-1895]
              ż. Michalina N. [ur.+/-1895]
              Dzieci :
              Bogusław Myszkowski (ur.18.06.1923 Będzin - zm.30.12.1994), poch. Sosnowiec
              [inne źródła ; ur. 18.06.1923 Wojtowice (Wojkowice)]
              w czasie okupacji niemieckiej, robotnik przymusowy zatrudniony w rolnictwie : VII 1942 – I 1945
              Dzierzysławice (Prudnik)
 
 1895 r. - N.  Myszkowski [ur.+/-1895]
              ż. Janina N. [ur.+/-1895]
              Dzieci :
              Marian Myszkowski (ur.6.12.1923 Będzin - zm.4.11.1990)
              w czasie okupacji niemieckiej, robotnik przymusowy zatrudniony w przemyśle : VI 1942 - III 1944
              Blachownia Śląska, pracodawca : OBERSCHLESISCHE  HYDRIERWERKE  AG
 
 1898 r. - Aleksander Myszkowski, ślusarz, mieszkał : Będzin  [zob. Czeladź]
 
 Pod koniec XVIII wieku w kościele parafialnym w Będzinie został pochowany Jan Myszkowski
--------------------------------------------------------------------------------------
 WOJKOWICE  KOŚCIELNE, KUŹNICA  WOJKOWSKA (część w. Wojkowice Kościelne) 
 TWARDOWICE, TULISZÓW  : [pkt 3.1.1]
--------------------------------------------------------------------------------------
 SARNÓW (par. Będzin) : cd. linii z Kuźnicy Wojkowskiej : [pkt 3.1.1]
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 CHRUSZCZOBRÓD  [zob.pkt 3.2] : [1]
 
 Wacław Myszkowski [ur.+/-1600 - zm.1663/66 ] z Mirowa i Myszkowic
 podsędek siewierski, dz. Chruszczobrodu  
 ż. Zofia Podczaszanka z Mirzowic [ur.+/-1605 - zm.po 1683]
 Dzieci : 5 (Jan, Mikołaj, Dorota, Wacław, Katarzyna)
 A1. Jan Myszkowski [ur.+/-1630 - zm.po 1669], dz. dóbr Sikorki i Trzebiesławice
 A2. Mikołaj Myszkowski (ur.1640, chrzest 9.12.1640 Koziegłówki - zm.1713)
 A3. Dorota Myszkowska [ur.+/-1635 - zm.po 1696]
 A4. Wacław (Venceslaus) Myszkowski (ur.+/-1640 r. - zm.1698), podsędek ziemski siewierski
 A5. Katarzyna Myszkowska (ur.1643, chrzest 19.03.1643 Koziegłowy)
 
 1663 r. - Wacław, podsędek siewierski i Zofia Myszkowscy, dziedzice Chruszczobrodu
 1666 r. - Zofia Myszkowska Podczaszanka, wdowa po Wacławie, dz. Chruszczobrodu
 1668 r. - dziedzice Chruszczobrodu Myszkowscy, 10 kmieci
 1669 r. - Jan i Mikołaj Myszkowscy, synowie Wacława, dziedzice Chruszczobrodu
 1669 -1673 r. Jan i Mikołaj Myszkowscy. Marcin Niewęgłowski przeciw w/w o zabójstwo
                 Adama Niewęgłowskiego [linia z Chruszczobrodu]
 1670 r. -  Zofia z Mierzejewskich Myszkowska, [sprawa] o zajazd na Wiesiółkę i Wysoką oraz rozgraniczenie
               dóbr ogrodzienickich i chruszczobrodzkich 1670 - 1674 r.
 1685 r. - Wojciech Myszkowski [zapisany 1685 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.16], [pkt 3.2]
 1686 r. - Józef Myszkowski [zapisany 26.05.1686 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.17]
 1691 r. - Katarzyna Myszkowska de Chruszczobród, chrzestna 
              [ = Katarzyna Myszkowska (ur.1643), c. Wacława, 
              lub Katarzyna Myszkowska z d. Olszewska (ur.+/-1660), żona Wacława]
 1693 r. - Władysław Myszkowski de Chruszczobród, chrzestny [LN Wojkowice Kościelne]
              (chrzestny 1693 r. Myszkowice, par. Sączów, chrzestny, 1695 r. Wojkowice Kościelne)
 1695 r. - Jadwiga Myszkowska [zapisana 1695 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.21]
 1695 r. - Jan Myszkowski, pleban Chruszczobrodu
 1695 r. - Wacław Myszkowski, podsędek siewierski i żona Katarzyna, dz. Chruszczobrodu
 1698 r. - Zuzanna Myszkowska de Chruszczobrod [zapisana 1698 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.21]
 1699 r. - Katarzyna Myszkowska de Chruszczobród, 
              chrzestna 1691, 1699, 1701 (LN Wojkowice), chrzestna 1695 [LN Siewierz]
 1703 r. - Zuzanna Myszkowska de Chruszczobród, chrzestna [LN Siewierz]
 1705 r. - Konstancja  Myszkowska [zapisana 1705 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.24], [pkt 3.2]
 1705 r. - Zofia Myszkowska de Chruszczobród, chrzestna [LN Siewierz]
 1722 r. - Józef i Bernard Myszkowscy, bracia oraz Stanisław Przyłęcki, notariusz siewierski, dz. Chruszczobrodu
 1734 r. - rozpoczęcie budowy nowego kościoła kosztem m.in. Stanisława Przyłęckiego, cześnika wiśnickiego
              i jego żony Zuzanny z Myszkowskich
 1735 r. - Franciszka Joanna Miskowska (ur.1735 Trzebiesławice), c. Józefa Miskowskiego
 1739 r. - Katarzyna Myszkowska, panna [zapisana 26.07.1739 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.36]
 1745 r. - Katarzyna wdowa po Wacławie Myszkowskim, zapisała kościołowi w Chuszczobrodzie 1000 złp na tej wsi
 1756 r. - Pani Joanna Myszkowska [zapisana 25.07.1756 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.42]
 1763 r. - poch. Anna z Gołuchowskich, 1 – o Trepkowa, 2 – o Myszkowska, lat 82 [ = ur.1681 r.] [zob. niżej]
 1729 r. - Aleksander Myszkowski de Chruszczobród, chrzestny [LN Będzin, Sarnów, str. 73]
 1736 r. - Aleksander Myszkowski de Chruszczobród, świadek [LC Wojkowice]
                     
 Na przełomie XVIII i XIX wieku Chruszczobród był w posiadaniu trzech rodzin szlacheckich : Grabiańskich,
 Zakrzewskich i Rogowskich.
--------------------------------------------------------------------------------------
 SIEWIERZ (parafia) :
 Chrzty (Indeks 1649 - 1808)
 1649 r. – Myszkowski Jakub, Rodzice : Franciszek i Katarzyna [str.1, zapis niepełny]
 1659 r. – Myszkowski Jan, Rodzice : Jakub i Marianna [str. 10, zapis niepełny]
 1660 r. – Myszkowska Zofia, Rodzice : Jan i Teresa [str. 11]
 1663 r. – Myszkowski Jakub, Rodzice : Jan i Marianna [str. 14] [pkt 3.2]
 1665 r. – Myszkowski Wojciech, Rodzice : Jan i Marianna [str. 15] [pkt 3.2]
 1667 r. – Myszkowska Anna, Rodzice : Jan i Teresa [str. 16]
 1668 r. – Myszkowski Walenty, Rodzice : Maciej i Anna [str. 16, zapis niepełny]
 1668 r. – Myszkowski Zygmunt, Rodzice : Maciej i Anna [str. 16, zapis niepełny]
 1668 r. – Myszkowski Zygmunt, Rodzice : Jan i Elżbieta [str. 17]
 1669 r. – Myszkowska Teresa, Rodzice : Jan i Marianna [str. 18] [pkt 3.2]
 1672 r. – Myszkowski Wacław, Rodzice : Jan i Marianna [str. 20] [pkt 3.2]
 1677 r. – Myszkowski Jan, Rodzice : Jan i Marianna [str. 23] [pkt 3.2]
 1737 r. – Miszkowska Dominika Antonina Teresa, Rodzice : Józef i Katarzyna, Trzebiesławice [str. 72]
 1742 r. – Myszkowski Maciej Kazimierz, Rodzice : Franciszek i Katarzyna [str. 75] [pkt 3.5]
 1744 r. – Myszkowski Jakub, Rodzice : Franciszek i Katarzyna [str. 76], [zob. Trzebiesławice]
 1747 r. – Myszkowski Wojciech, Rodzice : Franciszek i Katarzyna [str. 78] [zob. Trzebiesławice] [pkt 3.1.2]
 1749 r. – Myszkowska Rozalia, Rodzice : Franciszek i Katarzyna [brak w indeksie], [zob. Trzebiesławice]
 1752 r. – Myszkowska Magdalena, Rodzice : Franciszek i Marianna [str. 81]
 1755 r. – Myszkowska Agnieszka, Rodzice : Franciszek i Katarzyna [str. 83, zapis niepełny]
 
 1625 r. - Linie z par. Siewierz
 Franciszek Myszkowski [ur.+/-1625]
 ż. Katarzyna N. [ur.+/-1625]
 Dzieci :
 Jakub Myszkowski (chrzest 1649 Siewierz)  [LN Siewierz, indeks, str. 1]
 
 Jan Myszkowski [ur.+/-1630]
 ż. Teresa N. [ur.+/-1630 - zm.po 1667]
 Dzieci :
 A1. Zofia Myszkowska (chrz.1660 Siewierz) z matki Teresy  [LN Siewierz, indeks, str. 11]
       prawdopodobnie :
       m. Jan Kunowski [ur.+/-1660] 
       Dzieci (Kunowscy) :      
       B1. Jakub Kunowski (ur.1679 Siewierz)
       B2. Marianna Kunowska (ur.1685 Siewierz)
       B3. Szymon Antoni Kunowski (chrzest 30.10.1687 Siewierz)
             [chrzestni : Nobiles Wacław Myszkowski, pisarz ziemski siewierski i Konstancja Trepka], [LN Siewierz, str. 30]
       B4. Zofia Kunowska (chrzest 27.01.1689 Siewierz)
             [chrzestni : Franciszek Bonawentura Maięcki, heres de Wojkowice i Zuzanna Gaszyńska, capitanea Siewierz], 
             [LN Siewierz, s.44]
       B5. Marina Kunowska ((ur.1691 Siewierz)
             [chrzestni : GD. Franciszek Gaszyński, starosta siewierski i GD. Katarzyna Myszkowska de Chruszczobród],
             [LN Siewierz, s.72]
       B6. Jakub Kunowski (ur.1697 Siewierz), bliźniak
             [chrzestni : Wacław (Venceslaus) Myszkowski, podsędek ziemi siewierskiej de Chruszczobród
             i Marianna Myszkowska de Trzebiesławice] [LN Siewierz, str. 123]
       B7. Domicella Kunowska (ur.1697 Siewierz), bliźniak [chrzestni jw.]
 
 A2. Anna Myszkowska (chrz.1667 Siewierz) z matki Teresy  [LN Siewierz, indeks, str. 16]
       [prawdopodobnie to ona wpisana w 1671 r. do bractwa św. Józefa w par. Kruszyna, str.52]
       1 m. Jakub Jajkowski [ur.+/-1655] 
       2 m.(śl.1669) Stanisław Radoszownicki [ur.+/-1645], 1668 r. de villa Luboinka [Lubojenka, par. Borowno]
       [prawdopodobnie to on wpisany w 1671 r. i 1677 r.  do bractwa św. Józefa w par. Kruszyna, 
       de district Wieluń, str. 52, 62]
       [Uruski : Marcin i Szymon Radoszewniccy, synowie Stanisława i Zofii z Niesułowic (k.Olkusza ?) 1684 r.]
 
 Jakub Myszkowski [ur.+/-1635]
 ż. Marianna N. [ur.+/-1635]
 Dzieci :
 Jan Myszkowski (ur.1659, par. Siewierz) [LN Siewierz, str. 10]
 
 Maciej Myszkowski [ur.+/-1640]
 ż. Anna N. [ur.+/-1645]
 Dzieci :
 A1. Walenty Myszkowski (chrzest 1668 Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 16]
 A2. Zygmunt Myszkowski (chrzest 1668, par. Siewierz)
 
 Jan Myszkowski [ur.+/-1640]
 ż. Elżbieta N. [ur.+/-1645]
 Dzieci :
 Zygmunt Myszkowski (chrz.1668 Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 17]
 
 Jan Myszkowski [ur.+/-1630], s Wacława i Zofii [pkt 3.2]
 ż. Marianna Ujejska [ur.+/-1635]
 Dzieci :
 A1. Jakub Myszkowski (ur.1663, par. Siewierz)
 A2. Wojciech Myszkowski (ur.1665, par. Siewierz)
 A3. Teresa Myszkowska (ur.1669, par. Siewierz)
 A4. Wacław Myszkowski (ur.1672, par. Siewierz)
 A5. Jan Myszkowski (ur.1677, par. Siewierz)
 
 Ignacy Myszkowski [ur.+/-1740 - zm.przed 1815] de Góra
 1 ż. NN.
 2 ż.(śl.1787 Siewierz) Magdalena Żarska (ur.1744 - zm.22.09.1815 Wojkowice Kościelne) 1787 r. de Trzebiesławice
      [LM Wojkowice K., s.207]
--------------------------------------------------------------------------------------
 TRZEBIESŁAWICE  i  SIKORKA (par. Siewierz) : [3]
 [linia blisko spokrewniona z linią z Wojkowic Kościelnych]
 
 1630 r. - Jan Myszkowski [ur.+/-1630 - zm.1669], dz. dóbr Sikorki i Trzebiesławice [pkt 3.2],
              s. Wacława i Zofii z d. Podczaszy
 
 1650 r. - Marcin Myszkowski de Trzebiesławice [ur.-/-1650 - zm.po 1691], [LN Siewierz, s.3]
              [1691 r. występuje jako chrzestny z Wacławem Myszkowskim de Chruszczobród]
 
 1675 r. - Anna Myszkowska z Trzebiesławic [ur.+/-1675]
              m.(śl.28.02.1696 Siewierz) Nobiles Krzysztof Bielczowski [ur.+/-1675]
              [świadkowie ślubu : Anna Pełka de Trzebiesławice i Jan Kunowski de Siewierz (mąż Zofii Myszkowskiej] 
              [LC Siewierz, str. 361]
 
 1670 r. - Franciszek Myszkowski (ur.+/-1675 - zm.19.12.1732 Myszkowice], s. Jana de Myszkowice [pkt 3], [pkt 3.5]
              ż.(śl.17.07.1710 Wojkowice) Marianna Świerczowska (ur.1680 Ujejsce) 
              ojc. Stanisław Świerczowski de Ujejsce, 1687 r. de Żelisławice [ur.+/-1650 - zm.po 1694]
              Dzieci :
              Franciszek Myszkowski (ur.1706 Myszkowice, chrzest 8.04.1706 - zm.25.02.1760 Trzebiesławice), lat ok. 50 
              [LM Siewierz, str.15]
              . cz. Myszkowic i części folwarku Trzebiesławice, 1742 r. dziedzice Trzebiesławic
 
             
             akt zgonu Franciszka Myszkowskiego, par. Siewierz 1760 r.
 
              ż.(śl.27.07.1736 Sączów) Katarzyna Jaworska de Myszkowice [ur.+/-1715 - zm.2.02.1763 Trzebiesławice)
              [LM Siewierz, str. 16]
              [prawdopodobnie to ona zapisana w 1753 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 40]
              Dzieci : (Maciej, Jakub, Wojciech, Rozalia, prawdop. Agnieszka)
 
              A1. Maciej (Samuel) Kazimierz Aleksander Myszkowski 
                    (ur.1742 Trzebiesławice, chrzest 13.02.1742 Trzebiesławice - zm.4.03.1814 Wola Piskulina k. Sącza) 
                    [chrzestni : G. Aleksander Newleński i Rozalia Newleńska de Siewierz], [LN Siewierz, str. 66]
                    ż.(śl.+/-1765) Katarzyna Pomorska [ur.+/-1745 - zm.po 1814]
                    Dzieci : [zob. Linia z Myszkowic i Tymbarku pkt 3 i pkt 3.5]
              A2. Jakub Szymon Myszkowski (ur.1744 Trzebiesławice, chrzest 13.07.1744 Siewierz)
                    [chrzestni : Józef Niepiekło i Katarzyna Bieńkowska, oboje de Trzebiesławice], [LN Siewierz, str. 73]
              A3. Wojciech Marek Myszkowski (ur.1747 Trzebiesławice, chrzest 15.04.1747 Siewierz)
                    [chrzestni : G. Konstanty Wysocki i Franciszka Koruszowic, oboje de Trzebiesławice],[LN Siewierz, str. 79]
                    ż.(śl.1784 Koziegłowy) Ewa Piotrowska [ur.+/-1760 - zm.po 1800]
                    Dzieci : 11 [zob. Linia : Koziegłowy pkt 3.1.2]
                    [prawdopodobnie bliski krewny (brat) : JPan Stanisław Piotrowski [ur.ok.1770], 
                    Kasjer Kasy Kameralnej siewierskiej, żona N. Koleńska]
              A4. Rozalia Myszkowska (ur.1749 Trzebiesławice, chrzest 29.08.1749 Siewierz)
                    [chrzestni : G. Kazimierz Guzowski de villa Klepaczka i G. Karolina Dąbrowska de Trzebiesławice],
                    [LN Siewierz, str. 92]
              prawdopodobnie :
              A5. Agnieszka Myszkowska (ur.1755, par. Siewierz)
 
 1680 r. - Jakub Myszkowski de Trzebiesławice i Sikorka [ur.+/-1680 - zm.po 20.03.1723] 
              [w 1697 r. zapisany do Arcybractwa Różańca św. w Wojkowicach Kościelnych]
              ż.(śl.6.08.1713 Wojkowice Kościelne) 
              Anna Gołuchowska h. Leliwa [ur.ok.1681 - zm.1763, poch. Chruszczobród], lat 82, de Uieysce,
              poch. Chruszczobród
              [świadkowie śl.: Michał Majecki heredes in Wojkowice, Andrzej Groth de Ujejsce i Mikołaj Żarski de Ząbkowice], 
              [LC Wojkowice K., str. 195]
              [1 m. Anny Gołuchowskiej – Franciszek Trepka]
              ojc. Rafał Gołuchowski [ur.+/-1655], dworzanin królewski 1672, rotmistrz królewski 1697,
                    dzierżawca Opatkowic
              mat. Konstancja Kozicka [ur.+/-1655]               
 
                akt ślubu, Wojkowice 1713 r. [powiększ]
 
              prawdopodobnie dzieci Jakuba i Anny :
              A1. Kornelia Myszkowska de Trzebiesławice [ur.+/-1710], 1728 r. chrzestna [LN Siewierz, str. 35]
              A2. Józef Myszkowski [ur.+/-1710] de Trzebiesławice, 1733 r. chrzestny [LN Siewierz, str. 48]
                    ż. Karolina N. [ur.+/-1715]
                    Dzieci :
                    B1. Franciszka Joanna Myszkowska (chrzest 21.04.1735 Trzebiesławice. par. Siewierz) [LN Siewierz, str. 53]
                          [chrzestni : G. Walenty Gutowski, tenutariusz Clavis Wojkowicensis
                          i Wiktoria Vichauserowa, żona tenutariusza de Siewierz]
                    B2. Dominika Antonina Teresa (chrzest 4.08.1737 Trzebiesławice, par. Siewierz) [LN Siewierz, str. 57]
                          [chrzestni : G. Wawrzyniec Vichauser i Teresa Vichauserowa de Siewierz]
              A3. Stanisław Myszkowski [ur.+/-1715], 1740 r. dobra Sikorka i Trzebiesławice [ Kórnik, katalogi ]
 
 1684 r. - panna Teresa Myszkowska z Trzebiesławic, bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie [Chruszczobród, str.15]
 1687 r. - Mikołaj Myszkowski de Trzebiesławice (wzm.1687 - 88) [LN Siewierz, str. 42, LC Siewierz, str. 338], 
              [prawdop. s. Jana i Zuzanny z d. Ujejska, pkt 3.2]
 1688 r. - Katarzyna Myszkowska de Trzebiesławice [LN Siewierz, str. 36] (wzm.1688 – 92)
 1689 r. - Teresa Myszkowska de Trzebiesławice, panna (wzm.1689 – 93) [LN Siewierz, str. 48] 
 1690 r. - Anna Myszkowska z Trzebiesławic, panna, chrzestna (wzm.1690 – 97) [LN Siewierz],
              prawdopodobnie siostra Jana [LN Siewierz, str. 113]
 1691 r. - Marcin Myszkowski de Trzebiesławice [Siewierz, Mil., str. 3]
 1691 r. - G. Marina Myszkowska de Trzebiesławice, chrzestna [LN Siewierz, s.70]
 1695 r. - Jan Myszkowski de Trzebiesławice, chrzestny [LN Siewierz, str. 112] 
              [prawdop. s. Jana i Zuzanny z d. Ujejska, pkt 3.2]
 1695 r. - Antoni Myszkowski, chrzestny [LN Siewierz, str. 107] [prawdop. s. Jana i Zuzanny z d. Ujejska, pkt 3.2]
 1699 r. - Jadwiga Myszkowska z Trzebiesławic, zapisana w 1699 r. – bractwo św. Anny [Chruszczobród, str.22]
 1706 r. - Nob. Franciszek Myszkowski (ur.1706 Myszkowice - zm.25.02.1760 Trzebieslawice), lat 50
              . cz. d. Myszkowice, cz. folwarku Trzebiesławice [pkt 3], [pkt 3.5]
 1745 r. - Nob. Ewa Myszkowska (ur.ok.1745 - zm.14.11.1785 Trzebiesławice), lat ok. 40 [LM Siewierz, str.48]
              ostatnia z rodu Myszkowskich w Trzebiesławicach
 1752 r. - Magdalena Myszkowska (ur.1752), c. Franciszka i Marianny [LN Siewierz, indeks, str. 81]
 1753 r. - Katarzyna Myszkowska z Trzebiesławic [pkt 3, pkt 3.5] [prawd. mąż Franciszek Myszkowski]
             [prawdopodobnie to ona zapisana w 1753 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 40]
 
 1768 r. - Teresa Myszkowska (ur.1768, chrzest : Sączów 13.10.1768 - zm.2.01.1844 Siewierz, dom 2), lat 87
              c. Kacpra i Joanny Szulc [cd. pkt 3]
              [chrzestni : D. Mauritius Konopnicki z żoną de Pyrzowice]    
              m.(śl.10.02.1784 Sączów) G. Walenty Słowikowski (ur.1754 - zm.13.07.1826 Trzebiesławice), lat 72,
              dziedzice części wsi Trzebiesławice, mieszkali : Trzebiesławice [LM Siewierz, str. 58] [4]
              [świadkowie ślubu : D. Wojciech Porempski i Benedykt Godziszewski]
              [prawd. matka : Marianna (ur.1724 - zm.27.03.1802 Trzebiesławice), lat 78, heredesa], [LM Siewierz, s.109]
              [prawd. brat : Tomasz Słowikowski (ur.1745 - zm.17.12.1792 Trzebiesławice), lat 47], [LM Siewierz, s.35]
              Dzieci (Słowikowscy) : (Domicella, Sebastian, Józef, Rozalia, Marianna, Małgorzata, Petronela, Tekla, Marianna,
              Zofia)
              A1. Domicella Słowikowska (chrzest 1788 Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 123]
              A2. Sebastian Słowikowski (chrzest 1791 Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 127] 
              A3. Józef Słowikowski (chrzest.1793 Siewierz - zm.13.07.1793 Trzebiesławice), 3 miesiące 
                    [LN Siewierz, indeks, str. 131], [LM Siewierz, str.39]
              A4. Rozalia Franciszka Słowikowska 
                    (ur.1794 Trzebiesławice, chrzest 5.10.1794 Wojkowice Kościelne - zm.po 1851)
                    [chrzestni : Benedykt Godziszewski de Wojkowice i D. Zofia Świerczowska, panna de Trzebiesławice,
                    asystowali : Sebastian Świerczowski i Marianna Myszkowska], [LN Wojkowice K., str.104]
                    m.(śl.9.02.1821 Siewierz) Józef Kolasiński (ur.1801 Siewierz - zm.po 1851), tkacz
                    [świadkowie śl. w USC : Józef Sobierański, lat 29, sołtys, Józef Klauza, lat 54 – obaj zamieszkali
                    w Kuźnicy Świętego Jana oraz Franciszek Brodziński, lat 54, malarz 
                    i Sławetny Józef Waręski, lat 73 – obaj obywatele z Siewierza]
                    ojc. Bartłomiej Kolasiński [ur.+/-1765]
                    mat. Wiktoria Sobierańska [ur.+/-1765], mieszkali : Kuźnica Świętego Jana
                    Dzieci (Kolasińscy) :
                    B1. Marianna Kolasińska (ur.1831 Kuźnica Świętojańska)
                          1 m.(śl.3.03.1851 Siewierz) Teodor Maniurski (ur.1828 Siewierz), 
                                 s. Augustyna i Agnieszki
                          2 m.(śl.11.08.1856 Siewierz) Piotr Tutajczyk (ur.1835 Siewierz), 
                                ojc. Szczepan Tutajczyk
                                mat. Marianna Żak (zm.1855 Siewierz)
                    B2. Agata Kolasińska (ur.1834 Kuźnica Świętojańska)
              A5. Marianna Magdalena Słowikowska (chrzest 1800 Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 146]
              A6. Małgorzata Słowikowska (chrzest 1803 Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 152]
              A7. Petronela Słowikowska (ur.1804 Trzebiesławice - zm.30.08.1856 Sulików, dom 1, par. Siewierz)
                    [zgon zgłosili : Wincenty Ściślicki, lat 25, praktykant górnictwa w Dąbrowie zamieszkały, syn zmarłej
                    i Jan Gwoździewicz, lat 30, sukiennik w Siewierzu, zięć zmarłej], [LM Siewierz, s.72]
                    m.(śl.7.02.1825 Trzebiesławice, par. Siewierz) 
                    Wawrzyniec Ściślicki (ur.1791 Chruszczobród - zm.27.04.1853 Gołuchowice, par. Siewierz) 
                    [zgon zgłosili : Wincenty Ściślicki, lat 23, syn zmarłego, stanu wolnego i Jan Gwoździewicz, lat 27,
                    majster profesji sukiennej, zięć zmarłego, w Siewierzu zamieszkały], [LM Siewierz, akt 29, s.357]
                    szlachcic, strzelec w dobrach rządowych w leśnictwie Olsztyn
                    [świadkowie ślubu : m.in. Feliks Mars, lat 40, ekonom w Trzebiesławicach]
                    ojc. Franciszek Ściślicki [ur.+/-1765]
                    mat. Anna Rogowska [ur.+/-1765]
                    [Uwaga dodatkowa : 1764 r. Franciszek Scislicki zapisany do bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie, s.46]
                    [brat Wawrzyńca : Kajetan Ściślicki (ur.1800 Chruszczobród - zm.po 1861), dziedzic cz. wsi Sarnów
                    1 ż. NN. 
                    2 ż.(śl.7.08.1861 Będzin) Sylwestra Trzcińska (ur.1830 Ks. Pozn.), c. Stanisława i Ludwiki z d. Szeliska]
 
                    Dzieci (Ściśliccy) : (Katarzyna, Wincenty, Franciszka, Ludwik)
                    B1. Katarzyna Ściślicka (ur.7.04.1828 Chruszczobród - zm.18.12.1883 Kuźnica Świętojańska)
                          [zgon zgłosili : Wacław Nowak, lat 50 i Jan Wyderka, lat 62, mąż zmarlej], [LM Siewierz, akt 139, s.155]
                          mieszkała : 1846 r. Sucha, 1883 r. Kuźnica Świętojańska
                          m.(śl.11.02.1846 Kuźnica Świętojańska, par. Siewierz) Jan Wyderka (ur.1823 Siemonia - zm.po 1883)
                          [świadkowie ślubu : Wacław Wyderka, lat 38, kowal, brat wujeczny nowozaślubionego,
                          w Kuźnicy Świętojańskiej zamieszkały i Józef Rutkowski, lat 38, kościelny w Siewierzu]
                          Jan i Katarzyna mieszkali : Kuźnica Świętojańska (wzm. 1846 – 59)
                          ojc. Paweł Wyderka [zm.po 11.02.1846], s. Wojciecha i Marianny
                          mat. Katarzyna Rabsztyn [zm.przed 11.02.1846]
                          Dzieci (Wyderka) : (Józef, Karolina, Waleria) [w pisowni również : Wyderek, Wyderko, Widerka]
                          C1. Józef Wyderka (ur.1847 Kuźnica Świętojańska)
                          C2. Karolina Wyderka (ur.1849 Kuźnica Świętojańska - zm.1915 Siewierz)
                                m.(śl.7.02.1865 Siewierz) Jan Nawrot (ur.28.08.1844 Siewierz - zm.5.03.1909 Siewierz)
                                majster profesji bednarskiej
                                [chrzestni Jana Nawrota : Ignacy Mizerski, lat 30, bednarz i Tekla Maycherczyk]
                                [świadkowie ślubu : Jan Maycherczyk, lat 64, majster profesji bednarskiej, wuj nowozaślubionego
                                i Daniel Pieczara, lat 40, majster profesji bednarskiej, powinowaty nowozaślubionego]
                                ojc. Wojciech Szymon Andrzej Nawrot (ur.1822 Siewierz - zm.po 7.02.1865), rzeźnik, 
                                      s. Franciszka i Marianny z d. Gajdzińska (Gaydzńska)
                                mat.(śl.26.11.1840 Siewierz) Wiktoria Maycherczyk (ur.1824 - zm.po 7.02.1865),
                                      c. Sebastiana i Agnieszki z d. Maniurska
                                Dzieci (Nawrot) : 10 
                                (Marianna, Waleria, Karolina, Józefa, Teofila, Franciszek, Magdalena, Katarzyna, Eleonora, Andrzej)
                                D1. Marianna Nawrot (ur.1868 Siewierz)
                                D2. Waleria Nawrot (ur.1870 Siewierz)
                                D3. Karolina Nawrot (ur.1872 Siewierz)
                                D4. Józefa Nawrot (ur.1875 Siewierz)
                                D5. Teofila Nawrot (ur.1878 Siewierz)
                                D6. Franciszek Nawrot (ur.1879 Siewierz - zm.1959) 
                                      [Informacje : MyHeritage, Damian Jureczko, Jacek Nawrot)
                                      ż. Joanna Majcherczyk (ur.1884 - zm.1968)
                                      ojc. Franciszek Majcherczyk (ur.1856 - zm.1936), s. Wincentego i Elżbiety Kubisa
                                      mat. Antonina Kurzeja, c. Józefa i Wiktorii
                                      Dzieci (Nawrot) : 8 (Julianna, Zygmunt, Czesław, Alojzy, Marianna, Janina, Walerian, Antoni)
                                      E1. Julian Nawrot (ur.1910 Siewierz - zm.15.02.1911 Siewierz), 1 rok
                                      E2. Zygmunt Nawrot (ur.1912 - zm.1996)
                                            ż. Maria Tomasik [ur.+/-1915]
                                      E3. Czesław Nawrot (ur.1914 - zm.1990)
                                            ż. Helena Korusiewicz (ur.1919 - zm.1984)
                                            wnuk : Jacek Adam Nawrot
                                      E4. Alojzy Nawrot (ur.1917 - zm.2010)
                                            ż. Marianna Rzepecka [ur.+/-1920]
                                      E5. Marianna Nawrot (ur.1920 - zm.2003)
                                            m. Franciszek Łukasik [ur.+/-1920]
                                      E6. Janina Nawrot
                                            m. Julian Orłowski
                                      E7. Walerian Nawrot
                                            ż. Krystyna Łukasik
                                      E8. Antoni Nawrot (ur.1924 - zm.2001)
                                            ż. Zenobia Tomasik (ur.1929 - zm.2010)
                                D7. Magdalena Nawrot (ur.1882 Siewierz)
                                D8. Katarzyna Józefa Nawrot (ur.1885 Siewierz)
                                D9. Eleonora Nawrot (ur.1889 Siewierz)
                                D10. Andrzej Nawrot (ur.1891 Siewierz)
                          C3. Waleria Wyderka (ur.ok.1859 Kuźnica Świętojańska - zm.6.12.1923 Wojkowice Kościelne)
                                [zgon zgłosili : Ignacy Widawski, lat 51 i Józef Cesak, lat 53 – obaj gospodarze w Wojkowicach]
                                m.(śl.1880 Siewierz) Antoni Bławut [ur.+/-1855 - zm.przed 6.12.1923]
                                mieszkali : Wojkowice Kościelne
                                Dzieci (Bławut) : 10
                                D1. Józefa Waleria Bławut (ur.1881 Wojkowice Kościelne)
                                D2. Marianna Balbina Bławut (ur.1884 Wojkowice Kościelne - zm.1884)
                                D3. Tomasz Jan  Bławut (ur.1885 Wojkowice Kościelne)
                                D4. Józef Bławut (ur.1888 Wojkowice Kościelne)
                                D5. Waleria Feliksa Bławut (ur.1890 Wojkowice Kościelne)
                                D6. Felicja Bławut (ur.1891 Wojkowice Kościelne - zm.22.08.1923 Wojkowice K.), lat 32
                                      [zgon zgłosili : Józef Bławut, lat 35 i Filip Korzec, lat 58 – gospodarze w Wojkowicach K.]
                                      m. Stanisław Wylężek [ur.+/-1890 - zm.po 22.08.1923]
                                D7. Stanisław  Bławut (ur.1893 Wojkowice Kościelne - zm.1894)
                                D8. Jan Julian Bławut (ur.1895 Wojkowice Kościelne)
                                D9. Florentyna  Bławut (ur.1897 Wojkowice Kościelne)
                                D10. Aleksander Bławut (ur.1901 Wojkowice Kościelne)
                                                              
                    B2. Wincenty Ściślicki (ur.1830 - zm.po 1856), mieszkał Gołuchowice, par. Siewierz
                          1856 r. praktykant górnictwa w Dąbrowie zamieszkały
 
                    B3. Franciszka Ściślicka (ur.1833 Chruszczobród - zm.1906 Siewierz) 
                          mieszkała : 1850 r. pustkowie Sucha
                          m.(śl.21.01.1850 Siewierz) Jan Gwoździewicz (ur.1827 Siewierz), 1853 r. majster profesji sukiennej
                          [świadkowie ślubu : Ignacy Rzepecki, lat 60, setnik i Józef Rutkowski, lat 43, kościelny w Siewierzu]
                          ojc. Kajetan Gwoździewicz
                          mat. Marianna Derejska
                          Dzieci (Gwoździewicz) : (Franciszek)
                          C1. Franciszek Remigiusz Gwoździewicz (zm.1913 Siewierz)
 
                    B4. Ludwik Ściślicki (ur.1843 Sucha, par. Siewierz)
 
              A8. Tekla Słowikowska (chrzest 1805 Siewierz - zm.19.05.1810 Trzebiesławice), lat 4 
                    [LN Siewierz, indeks, str. 158], [LM Siewierz, str. 223]
              A9. Marianna Słowikowska (chrzest 1808 Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 163]
              A10. Zofia Słowikowska [ur.+/-1795], 1814 panna
 
 Barbara (Anna) Myszkowska [ur.+/-1770]
 m. Wojciech Sznurfald [Sznurfaldski] [ur.+/-1770]
 Dzieci :
 A1. Jan Sznurfald (ur.1795 Sikorka, par. Chruszczobród)
 A2. Walenty Sznurfald (ur.1799 Sikorka, par. Chruszczobród)
 A3. Antonina Marianna Anna Sznurfald (ur.1800 Sikorka, par. Chruszczobród)
 
 Właściciele Trzebiesławic (po Myszkowskich) :
 1725 r. - Jan Pełka z Trzebiesławic, wpisany do bractwa św. Anny w par. Chruszczobród, str. 32]
 1735 - 82 r. Niepiekłowie h. Rawicz [pkt 3], 
                   Świerczewscy (Świerczowscy) 
                   Olewińscy (Oliwińscy) [pkt 3]
                   [1771 r. Józef Oliwiński z Trzebiesławic (zm.14.04.1786 Trzebiesławice], lat 70 [LM Siewierz, s. 48]
 1744 r. - Stefan Pełka i ż. Agnieszka, de Trzebiesławice [LN Siewierz, str. 72]
 1749 r. - G. Salomea Kamińska de Trzebiesławice, chrzestna [LN Koziegłówki, str. 28]
 1749 r. - Jan Dziećmiarowski i żona Katarzyna z d. Pełka, dziedzice cz. Trzebiesławic
 1770 r. - zm. G.. Andrzej Świerczowski (ur.1747 - zm.14.12.1771 Trzebiesławice), lat 24
 1772 r. - zm. Marianna Świerczowska (m.3.02.1773 Trzebiesławice)
 ok. 1783 r. część wsi przeszła w ręce Wincentego Szymczykiewicza, rejenta konsystorza krakowskiego
                (ż. Tekla Rylska, c. Kazimierza Rylskiego, skarbnika [Dobrzyń] i Ludwiny z d. Krokowska),
                (2 mąż Tekli Rylskiej – Józef Wizemberg h. ., dziedzic dóbr Gołyszyn i Trzebiesławice)
 1795 r. - Jan Rogawski, dziedzic Bendusza, zapisał na Trzebiesławicach 3.000  na msze święte za swą duszę.
 1803 r. - Nob. Antoni Zaborski (zm.8.10.1803 Trzebiesławice), lat 45, ekonom [LM Siewierz, str. 131]
 1825 r. - Jan Alojzy Szymczykiewicz,(zm.10.01.1836 Siewierz), s. Wincentego i Tekli z d. Rylska
              [LM Siewierz, akt 1/1836, skan 93]
              wójt i właściciel Trzebiesławic (wzm.1825 - 1831), poseł na sejm
 1827 r. - bracia Józef  Dunin (zm.przed 1827) i ks. Franciszek Ksawery Dunin (zm.5.01.1823 Trzebiesławice), 
              lat 57, właściciele cz. Trzebiesławic,
              synowie Mikołaja Dunina - Łabęckiego h. Łabędź i Małgorzaty z d. Piechowska
              [„Gazeta Warszawska” nr 294 z 31.10.1827 r.]
 1852 r. - Konstanty Konrad Szymczykiewicz, wł. Trzebiesławic (mieszkał : Sikorka) 
              (dzierżawca Jakub Hubicki, Stefan Hubicki, zastępca wójta gminy Trzebiesławice)
--------------------------------------------------------------------------------------
 par. SIEMONIA  :
 [w średniowieczu do parafii należały : Siemonia, Korzystki, Brzękowice, Dobieszowice, Góra, Rogoźnik,
 Gawczyce, Twardowice, okresowo Myszkowice, Łubianki, od XVII w. Wymysłów i Wesoła]
 [w metrykach w XIX w. występują jeszcze : Zychcice, Bobrowniki, Strzyżowice]
 
 Stanisław Myszkowski [ur.+/-1650 - zm.po 1691], prawdopodobnie z Myszkowic [pkt 3]
 [m.in. w 1674 r. egzekutor testamentu Franciszka Stradomskiego, właściciela części wsi Celiny]
 ż.(śl.1682 Siemonia) Judyta N. [ur.+/-1650], wdowa po Wociechu Mars [zob.rodzin Mars]
 [być może jest to 2 żona Stanisława Myszkowskiego]
 Dzieci :
 A1. Adam Myszkowski (ur.1682, par. Siemonia)
 A2. Stanisław Myszkowski (ur.1686, par. Siemonia)
       ż. Marianna N. [ur.+/-1690]
       Dzieci :
       B1. Andrzej Stanisław Myszkowski (ur.1730, par. Siemonia)
 A3. Konstancja Myszkowska (ur.1688, par. Siemonia)
 A4. Wojciech Myszkowski (ur.1691, par. Siemonia)
 
 Myskowska Anna (zm.1775, par. Siemonia)
 
 Franciszek Myszkowski (ur.1827, par. Siemonia) [akt 56]
--------------------------------------------------------------------------------------
 ŚWIĘTOCHŁOWICE  [pkt 3.1.3]
--------------------------------------------------------------------------------------
 Parafia GRODZIEC k. Będzina (ob. dzielnica Będzina) :
 
 1664 r. - ślub (Grodziec) : Nob. Zygmunt Myskowski de Sarnów + Nob. Elżbieta Wodzińska de Grodziec [pkt 3.1.1]
 1736 r. - ślub (7.02.1736 Grodziec) : Andrzej Porębski + Marianna Miszowska (!)
 1749 r. - ur. Marianna Myszkowska (c. Anny)
 1757 r. - ur. Józefa Myszkowska (c. Anny)
--------------------------------------------------------------------------------------
 SŁAWKÓW  k. Olkusza :
 
 XVII wiek - Sebastian Myszkowski, starosta (biskupi) sławkowski
--------------------------------------------------------------------------------------
 KOZIEGŁOWY, CZELADŹ : (1680 r.) [pkt 3.1.2]
--------------------------------------------------------------------------------------
 CZĘSTOCHOWA :
 Łukasz Myszkowski [ur.+/-1700]
 ż. Marianna N. [ur.+/-1700]
 Dzieci :
 Wojciech Myszkowski (ur.14.04.1728 Częstochowa, par. Zygmunta)
 [chrzestni : Famatus Michał Bogucki i Nob. Małgorzata Tomicka, panna], [LN, s. 31]
 
 Maciej Miskowski [ur.+/-1700], [1736 r. Mathias Myszkowski]
 ż.(śl.1723 Częstochowa) Katarzyna Ostrowska [LC Częstochowa, str. 29]
 Dzieci :
 Jakub Miskowski (ur.1726 Częstochowa, par. Zygmunta)
 
 Maciej Miszkowski (Miskowski) [ur.+/-1705]
 ż.(śl.1731 Częstochowa, par. Zygmunta) Marianna Bernard [ur.+/-1710]
 Dzieci :
 Franciszek Miszkowski (ur.1732 Częstochowa, par. Zygmunt)
 
 1721 r. - ślub (Częstochowa, par. Zygmunta) Bonawentura Miszkowski + Agnieszka 
              [świadkowie ślubu : Józef Bielski i Mikołaj Chrościński], [LN, s.146]
 1728 r. - GD. Antoni Myszkowski de Kuźnica Marianowa, świadek ślubu [LC Częstochowa, 1728 r., str. 197]
              [Kuźnica Marianowa, obecnie część dzielnicy Dźbów w Częstochowie]
 1728 r. - Katarzyna Miskowska, chrzestna [LN, s.35]
 1738 r. - G. Magdalena Myszkowska, chrzestna :
                   23.11.1733 r. [LN Częstochowa, 1733 r., str.139], panna
                   11.11.1738 r. [LN Częstochowa, 1738 r., str. 157]
                   21.06.1739 r. [LN Częstochowa, 1739 r., str. 159]
                   23.02.1741 r. [LN Częstochowa, 1741 r., str.164] razem z MD. Bernardem Myszkowskim
                   10.03.1743 r. [LN Częstochowa, 1743 r. , str. 168], panna
                   17.04.1744 r. [LN Częstochowa, 1744 r., str. 173], panna („virgo”)
                   3.06.1744 r. [LN Częstochowa, 1744 r. , str. 178]
               8.08.1744 r. [LN Częstochowa, 1744 r., str. 183]
 1741 r. - MD. Bernard Myszkowski, [zob. pkt 3.2], chrzestny : 
              23.02.1741 r. [LN Częstochowa, 1741 r., str.164] razem z G. Magdaleną Myszkowską
 1762 r. - Antoni Myczkowski, urzędnik „Camera Regia Częstochoviensis Officialius” i żona Katarzyna
              [LN Częstochowa, str. 125]
 
 1760 r. - Mikołaj Myszkowski [ur.+/-1760]
              ż. Agnieszka N. [ur.+/-1760]
              Dzieci :
              Jan Myszkowski (ur.1787 Częstochowa – zm.15.02.1856 Warszawa, par. św. Krzyż), lat 69
              ż. Marianna N. [ur.+/-1790 - zm.po 1856]
 
 1764 r. - Antoni Myczkowski, pisarz („scriba thesaurarius Regni”)
 
 1836 r. - Katarzyna Myszkowska (ur.1836) z Nowej Częstochowy, niezamężna
              Córka :
              Kunegunda Myszkowska (ur.27.02.1856 Nowa Częstochowa)
              [chrzestni : Julian Kapiński, lat 25, muzykus i Marianna Kowalska]
 
 1848 r. - Feliks Myszkowski z miasta Częstochowy zbiegł za granicę
              [„Dziennik Urzędowy Gubernii Radomskiej”]
 
 1856 r. - Józef Myszkowski (zm.16.03.1857 Częstochowa, poch. Częstochowa), lat 7
              i Marianna Myszkowska (ur.1856 Częstochowa - zm.5.09.1857 Warszawa)
              dzieci Józefa i Julii Piotrowicz, oficjalistów drogi żelaznej w Częstochowie [str. 371, akt 129] [pkt 7]
 
 1860 r. - Zofia Myszkowska (ur.1860), niezamężna
              Córka :
              Janina Myszkowska (ur.16.02.1904 Raków) [LN Częstochowa, akt 378]
              m.(śl.2.02.1946 Będzin) Stanisław Kostka Pierzchalski [ur.+/-1900]
 
 1860 r. - Antonina Miszkowska [ur.+/-1860]
              m. Józef Legieziński [ur.+/-1860]
              Córka :
              Antonina Legiezińska (ur.1886 Będzin)
              m.(śl.13.01.1909 Częstochowa, par. św. Zygmunt) Ignacy Marianowski (ur.1884 Częstochowa)
              ojc. Julian Marianowski
              mat. Franciszka Hubka
 
 1862 r. - Michał Myszkowski (ur.5.09.1862 Częstochowa, Zacisze), s. Józefy Myszkowskiej, lat 20, niezamężnej
 
 1865 r. - Franciszek Myszkowski [ur.+/-1865 - zm.przed 25.04.1903]
              ż. Zofia Michalska [ur.+/-1865 - zm.po 25.04.1903], 1903 r. mieszkała w Rakowie
              Dzieci :
              A1. Franciszek Myszkowski (ur.1890 Potok, par. Złoty Potok)
              A2. Stanisław Myszkowski (ur.1893 Potok Złoty - zm.25.04.1903 Częstochowa, Raków), lat 10 [akt 422]
              A3. Kazimiera Myszkowska (ur.1893 Potok, par. Zloty Potok)
 
 1882 r. - Stefania  Myszkowski (ur.1882)
              Córka :
              Zofia Myszkowska (ur.24.04.1907 Raków)
 
 1902 r. - ślub : Władysław Kubicki + Maria Eleonora Myszkowska [pkt 3]
 1906 r. - ślub : Stanisław Myszkowski (ur.1881, par. Wiskitki) + Michalina Wójcik (ur.1884) [pkt 7.6]
 1907 r. - zm. Zofia Myszkowska (zm.26.06.1907 Raków), lat 3, matka : Stefania Myszkowska, niezamężna
 1913 r. - Wł. Myszkowski, Częstochowskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu, urzędnik [pkt 3]
 1921 r. - ślub : Władysław Myszkowski (ur.1892 Kruszyna) + Franciszka Majewska (ur.1892 Częstochowa) [pkt 3]
--------------------------------------------------------------------------------------
 par. BOROWNO [17 km na NE od Częstochowy]
 Józef  Myszkowski (ur.+/-1675 - zm.1727), tenutariusz wsi Borowno, dz. d. Dąbrowa  [pkt 3.2.1.1], [pkt 3.2]
 
 Magdalena Myszkowska [ur.+/-1860]
 m. Franciszek Dewudzki [ur.+/-1860]
 Dzieci :
 A1. Stanisław Dewudzki (ur.1883 Michałów, par. Borowno)
 A2. Andrzej Dewudzki (ur.1885 Michałów, par. Borowno)
 A3. Apolonia Dewudzka (ur.1891 Michałów, par. Borowno)
--------------------------------------------------------------------------------------
 1720 r. - ŻARKI  [zob. pkt 3.2]
 GD. Józef Myszkowski [ur.+/-1720], ekonom w Żarkach
 ż. Barbara N. [Łyszkowska] [ur.+/-1720]
 Dzieci :
 Jan Andrzej Myszkowski (ur.1749, chrzest 24.11.1749 Żarki)
--------------------------------------------------------------------------------------
 1750 r. par. MYKANÓW [11 km na Ne od Częstochowy]
 Jadwiga Myszkowska [ur.+/-1750]
 m. Antoni Koch [ur.+/-1750]
 Dzieci :
 Anna Koch (ur.1773 Mykanów filia Cykarzew)
--------------------------------------------------------------------------------------
 Par. MSTÓW (Skrzydłów, Wancerzów) :
 1752 r. – [zob. pkt 3.2], [zob. pkt 7.6]
 
 Henryk Edward Myszkowski (zm.1937 Skrzydłów, par. Mstów) [LM Mstów, akt 116], [zob. pkt 3.1.2]
--------------------------------------------------------------------------------------
 NIEGOWONICE [16 km na SE od Siewierza]
 Antonina Myszkowska [ur.+/-1775]
 m. Józef Sadowski [ur.+/-1775]
 Dzieci :
 A1. Hipolit Ignacy Stanisław Sadowski (ur.1800 Niegowoniczki, par. Niegowonice)
--------------------------------------------------------------------------------------
 TĄPKOWICE  (par. Sączów) :
 1787 r. - Jan Myszkowski i żona Joanna, chrzestni (wzm.1787 – 93), administratorzy Tąpkowic
--------------------------------------------------------------------------------------
 1790 r. - par. TRUSKOLASY [18 km na W od c. Częstochowy]
 Dorota Myszkowska [ur.+/-1790]
 m. Karol Walk [ur.+/-1790] 
 
 Agnieszka Myszkowska [ur.+/-1805]
 m. Wojciech Struziński [ur.+/-1805]
 Dzieci :
 Antonina Florencja Struzińska (ur.1839 Herby, par. Truskolasy)
 
 Antoni Myszkowski [ur.+/-1815]
 ż. Paulina Sobolewska [ur.+/-1815]
 Dzieci : (Józefa, Marianna)
 A1. Józefa Myszkowska (ur.1841 Bieżeń)
       m.(śl.29.08.1864 Połomaniec, Truskolasy) Jan Gruca (ur. 1820 Puszczew), żołnierz dymisjonowany,
       s. Józefa i Katarzyny – już nieżyjących
       Dzieci :
       B1. Julianna Gruca (ur.1865 Jezioro, par. Truskolasy)
       B2. Teofil Gruca (ur.1869 Puszczew, par. Truskolasy)
       B3. Paulina Gruca (ur.1872 Łebki, par. Truskolasy)
 A2. Marianna Katarzyna Myszkowska (ur.1842 Puszczew, par. Truskolasy)
 
 N. Myszkowski [ur.+/-1820]
 ż. Apolonia Sobolewska (ur.1823 Bieżeń k. Częstochowy)
 ojc. Wawrzyniec Sobolewski [zm.przed 12.07.1863]
 mat. Franciszka N. [zm.przed 12.07.1863]
 [2 mąż Apolonii Sobolewskiej – (ślub : 12.07.1863 Puszczew, par. Truskolasy) Antoni Łepek (ur.1809 Łepki),
 s. Szczepana i Marianny z d. Jeziorska]
 
 Jozefa (Justyna) Myszkowska [ur.+/-1850]
 m. Julian Kowalski [ur.+/-1850]
 Dzieci :
 A1. Konstancja Kowalska (ur.1874 Łebki, par. Truskolasy)
 A2. Jan Kowalski (ur.1876 Łebki, par. Truskolasy)
 A3. Walenty Kowalski (ur.1879 Łebki, par. Truskolasy)
 
 Ludwik Myszkowski (ur.+/-1870 - zm.1912 Piła, par. Truskolasy)
 1 ż.(śl.1891 Łebki, par. Truskolasy) Petronella Łebek [ur.+/-1870]
 prawdopodobnie :
 2 ż.(śl.1904 Piła, par. Truskolasy) Marianna Wieczorek Janik [ur.+/-1870 - zm.1908 Piła, par. Truskolasy)
--------------------------------------------------------------------------------------
 MYSŁOWICE :
 1804 r. ślub (Mysłowice, par. NSPJ) Simon Heczko + Sophia Myszkowska
 Czesław Myszkowski (ur.18.04.1955 - zm.2.03.2004), poch. Mysłowice, nowy cmentarz parafialny
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 SIEMIANOWICE  ŚLĄSKIE  :
 Marianna Myszkowska [ur.+/-1825]
 m. Aleksander Pusz [ur.+/-1825]
 Syn :
 Aleksander Pusz [ur.+/-1855]
 ż.(śl.26.01.1880 Siemianowice Śl., USC) Bazylia Jurczyńska [ur.+/-1855]
 ojc. Antoni Jurczyński (ur.1828 Czeladź), s. Tomasza i Klary z d. Egiersztorf
 mat.(śl.11.11.1846 Będzin, Trójca Przenajśw.) Marianna Stanek (ur.1829 Będzin), c. Jana i Katarzyny z d. Czacharska
 [świadkowie ślubu 11.11.1846 r. : Ignacy Król, lat 26, dzwonnik parafialny i Stanisław Gęborski, lat 24, organista paraf.]
 
 1870 r. - ślub 6.02.1870 Laura Huta : Józef Miszkowski + Cordela Weigel [zob. pkt 3.1.2 Czeladź)
 1930 r. - Lucyna Myszkowska, uczennica Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Siemianowicach Śląskich
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 Parafia WŁODOWICE (Kotowice) [8 km na NE od Zawiercia]
 Konstancja Myszkowska [ur.+/-1835]
 m. Józef Gorczycki [ur.+/-1835]
 Dzieci : 
 Józefa Gorczycka (zm.1861 Kotowice, par. Włodowice], 2 lata i 6 mies.
--------------------------------------------------------------------------------------
 MIERZĘCICE - NIEZDARA :
 1849 - 50 r. - Kajetan Myszkowski, s. Hipolita, 
 kontroler Urzędu celno - kontrolowego Niezdara w Mierzęcicach [linia z Galewic, zob. pkt 3.2.1.2]
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 ZAWIERCIE :
 Stanisław Myszkowski [ur.+/-1870]
 ż. Joanna Chuszcz [ur.+/-1870]
 Dzieci :
 Janina Myszkowska [ur.+/-1900]
 m.(śl.16.08.1919 Zawiercie) Józef Żołnierek [ur.+/-1890], profesor gimnazjum w m. Końskie
 
 N. Myszkowski [ur.+/-1875] (informacje : Jerzy Adam Myszkowski) 
 ż. Helena N.
 Dzieci :
 A1. Zofia Myszkowska [ur.+/-1910], panna
 A2. Wanda Myszkowska [ur.+/-1910]
       m. N. Brachowski
       mieszkali : Sosnowiec
 A3. Władysław Myszkowski (ur.1910 - zm.24.03.1975), lat 65, poch. cm. par. św. Apostołów Piotra i Pawła
       [fot. grobu : Strona „Billiongraves”]
       ż. Stanisława N. [ur.+/-1910]
       mieszkali : Zawiercie
       Dzieci : 
       B1. Witold Henryk Myszkowski (ur.1938 Zawiercie)
       B2. Jerzy Adam Myszkowski, Świnoujście 
 
 Antonina Myszkowska (ur.ok.1875 Zawiercie - zm.1947), 
 prawdopodobnie c. Kajetana i Wiktorii z d. Gnatowska [pkt 3.4.2]
 m. Jan Tuora (ur.31.10.1875)
 Dzieci (Tuora) : (Władysław, Stanisław, Zofia, + 5 dzieci)
 A1. Władysław Tuora (ur.ok.1899 - zm.29.01.1989), poch. Zawiercie [fot. grobu : Strona „Billiongraves”]
 A2. Stanisław Tuora (ur.31.10.1903 Zawiercie - zm.1940, zamordowany w Katyniu)
       por. rez. , dr medycyny [1938], pośm. kapitan [2007].
       Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego w 1932 r.
       Pracował jako lekarz w Sosnowcu. W kampani wrześniowej w 1939 r. brał udział na stanowisku lekarza
       w Baonie ON „Zawiercie”, przemianowanym na III batalion 201 pp w składzie 55 DP Rez.
       Walczył z wrogiem na szlaku bojowym 201 pprez. m. in. na Lubelszczyźnie. W nieznanych okolicznościach
       po 20 IX 1939 dostał się do sowieckiej niewoli. Więziony w obozie w Kozielsku. 
       Zamordowamy przez funkc. NKWD w lesie Katyńskim.
 
         Stanisław Tuora (1903 – 1940)
 
 A3. Zofia Tuora (ur.1910 - zm.1999)
       m. Stanisław Frej (ur.15.05.1910 Częstochowa)
 
 Wacław Myszkowski [ur.+/-1885]
 ż. N. Bomka [ur.+/-1885]
 Syn :
 Ryszard Myszkowski (ur.23.04.1915 Zawiercie)
 w czasie II wojny światowej, uczestnik kampani wrześniowej 1939, przydział wojskowy 73.I.R.,
 stopień wojskowy : Uffz
 jeniec wojenny, wzięty do niewoli : 20.09.1939 r. Tarnobrzeg,
 obóz : Stalag VI A, miejsce osadzenia : Hemer, nr jeniecki 3188
 data zwolnienia : 26.09.1940. informacje dodatkowe : Kreis Warburg,
 Miejsce zamieszkania przed wojną : adres rodziny ; Wacław Myszkowski, Sosnowice, Nowastr. 17
 
 Tadeusz Myszkowski (ur.21.03.1894 Zawiercie - zm.14.02.1941 Oświęcim), nr obozowy 10327
 [prawdopodobnie to Tadeusz Myszkowski, 1921 r. w zarządzie, „Towarzystwo Współspółdzielcze Przyszłość”,
 Zawiercie, ul. Krótka 40]
 ż. Franciszka Kawecka (ur.1893 - zm.1955), poch. Zawiercie
 prawdopodobnie :
 ojc. Franciszek Kawecki (ur.ok.1842 Warszawa - zm.28.03.1918 Zawiercie), powstaniec w 1863 – 64 r.
       s. Tomasza i Anny z d. Szczerkowska
 mat.(śl.26.02.1878 Warszawa, par. św. Aleksander) Ludwika Róża Dębowska (ur.ok.1854 Warszawa), 
       c. Ignacego i Ludwiki z d. Górska
 
 Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Zawierciu :
 1918 r. ukończyła panna Irena Myszkowska
 
 Absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu :
 1955 r. - Lech Włodzimierz Myszkowski,
 1955 r. - Witold Myszkowski [zob. wyżej],
 1965 r. - Jerzy Myszkowski [zob. wyżej]
 
 Inni :
 Władysława Myszkowska (ur.1918 - zm.25.05.1995), lat 77, poch. Zawiercie, cm. par. św. Apostołów Piotra i Pawła
 [fot. grobu : Strona „Billiongraves”, poch. z rodziną Rydel, Grabowski]
 
 Zofia Myszkowska (zm.14.03.1996), poch. Zawiercie, cm. par. św. Apostołów Piotra i Pawła 
 [fot. grobu : Strona „Billiongraves”]
 
 1955 r. - Edward Bogdan Myszkowski (ur.1955), Zawiercie, firma
 1975 r. - Michał Marcin Myszkowski (ur.1975), radny Miasta Zawiercie w kadencji 2014 – 2018
 2018 r. - Patryk Myszkowski, lat 22, kandydat na radnego w Zawwierciu
 
 Strona : „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” :
 Myszkowski Wladislaw (ur.10.06.1909 Zawiercie), 
 ostatnie miejsce zamieszkania przed wojną : Zawiercie, Spinnereistrasse 27
 robotnik przymusowy wywieziony do Niemiec, 
 zatrudniony od 5.06.1940 r. - Bussing NAG, zakwaterowany w Braunschweigu, Kralenriede, Steinriedendamm ;
 od 25.09.1940 r. zakwaterowany Pippelweg 69 ; od 9.07.1941 r. zakwaterowany w obozie gminnym ; 
 od 15.01.1942 r. zakwaterowany – Rohfeld ; od 22.09.1942 r.
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 SOSNOWIEC :
 Jan Myszkowski (ur.1868), 1906 r. konduktor w Kielcach
 ż. Józefa Kluszczyńska (ur.8.03.1877 - zm.17.07.1962 Szczecin)
 [2 mąż Józefy Kluszczyńskiej - Ignacy Ulankiewicz]
 ojc. Jan Kluszczyński [ur.+/-1850]
 mat. Janina Koniszewska [ur.+/-1850]
 Dzieci : (Roman, Maria, Janina)
 A1. Roman Myszkowski [ur.+/-1900 - zm.ok.1920]
 A2. Maria Myszkowska (ur.24.01.1901 Sosnowiec - zm.2.03.1990 Tarnowo Podgórne k. Poznania), poch. Przeźmierowo
       m. Zygmunt Frycz (ur.24.02.1884 Grzymałków k.Kielc - zm.1950 Poznań), poch. Przeźmierowo
       [fot. Billiograves]
       Dzieci (Frycz) : 4 (Leszek. + 3 dzieci)
       B1. Leszek Zygmunt Frycz h. Sas (ur.12.06.1928 Kielce - zm.4.09.1990 Szczecin), poch. Szczecin - Wielgowo
             ż.(śl.24.03.1951 Oborniki) Irena Teresa Zielińska (ur.17.07.1926 Grodno - zm.22.06.2013 Warszawa),
             poch. Szczecin
             ojc. Ludwik Zieliński (ur.1888 - zm.1956 Poznań), poch. Poznań, cm. Górczyn
             mat. Maria Cielecka h. Zaremba (ur.6.08.1902 Kukły, par. Maniewicze, Wołyń - zm.26.01.1981 Trzcińsko Zdrój),
                    c. Aleksego C. (ur.17.07.1861 Kukły - zm.23.05.1935 Kukły)
                    i Wandy z d. Sokołowska (ur.ok.1870 - zm.5.12.1931 Kukły)
                    [zob. Cieleccy, podstrona : Galewice – właściciele]
 A3. Janina Myszkowska (ur.2.01.1906 Kielce, katedra)
       [chrzestni : Lew Borkowski, lat 34 i Józefa Walasek]
 
 Narcyz Myszkowski [ur.+/-1875]
 ż. Placyda Drzewiecka [ur.+/-1880], 
 być może to Placyda Myszkowska (zm.1971, poch. Syców k. Ostrzeszowa) [pkt.3.3.1]
 Syn :
 Konstanty Myszkowski (ur.20.04.1905 Omelanka, par. Stepan, Ukraina - zm.16.10.1992)
 w czasie II wojny światowej robotnik przymusowy w Sosnowcu (1943 – 1945) [pkt 9.8]
 
 Ludwik Myszkowski (ur.1897 - zm.4.03.1953, poch. Sosnowiec)
 ż. Apolonia N. (ur.1901 - zm.26.08.1980, poch. Sosnowiec)
 oboje pochowani : cm. par. Katedralnej Wniebowzięcia NMP)
 
 1898 r. - Ludwik Myszkowski, ślusarz, mieszkał : Sosnowiec [zob. Czeladź]
 
 1899 r. - ślub Sosnowiec WNMP) : Stanisław Marga + Antonina Myszkowska
 1900 r. - ślub Sosnowiec WNMP) : Władysław Dorabiała + Katarzyna Myszkowska
 1910 r. - ślub Sosnowiec, św. Tomasza : Jan Posełek + Agnieszka Myszkowska
 
 1914 r. - Zygmunt Myszkowski, legionista od 1914 r.
 
 Lucyna Myszkowska, absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu w latach 1908/18
 
 Irena Myszkowska [ur.+/-1910] mieszkała : 1934 r. Sosnowiec, ul. Nowa 17
 m.(śl. 2.04.1934 Sosnowiec, par. Wniebowzięcia Najświętszej Marji Panny)       
 Tadeusz Gawroński [ur.+/-1910], mieszkał : 1934 r. Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 10
 [„Dodatek Parafjalny” nr 8 z 25.03.1934 r.]
 
 Edward Myszkowski (ur.4.09.1915 Słaboszowice k. Jędrzejowa - zm.25.04.2006 Sosnowiec, św. Barbary),
 od 1937 r. do 15.10.1939 r. w służbie wojskowej. Od 1942 r. należał do grupy partyzanckiej B – Ch.
 Od 1945 r. mieszkał w Będzinie, później w Sosnowcu. Pracował w Sosnowieckim Przedsiębiorstwie
 Budownictwa Przemysłowego do emerytury (1979 r.) [zob. pkt 3.8.2]
 ż. Zofia N. (ur.1916 - zm.11.12.1987, poch. Sosnowiec), poch. cm. św. Barbary
 Dzieci :
 Jan Myszkowski [ur.+/-1945]
 
 Stanisław Myszkowski (ur.1.12.1922 Sosnowiec)
 
 Bogusław Myszkowski (ur.18.06.1923 - zm.30.12.1994, poch. Sosnowiec)
 ż. Anna N. (ur.4.01.1926 – zm.11.02.2005, poch. Sosnowiec)
 oboje pochowani : cm. par. Katedralnej Wniebowzięcia NMP
 
 1969 r. - Janina Myszkowska (zm.28.04.1969), pochowana : cm. par. Katedralnej Wniebowzięcia NMP
 
 2004 r. - Robert Myszkowski, lekarz weterynarii, Sosnowiec- Zagórze
 
 Kamil Myszkowski (urodzony : Leżajsk),
 2011 r. absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowscu,
 student politologii na Uniwersytecie Ślaskim w Katowicach,
 sosnowiecki fotograf, dziennikarz, członek i współżałożyciel grupy Fotograficznej
 „Poza Kadrem”, działającej przy MDK „Kazimierz” w Sosnowcu.
 
    Kamil Myszkowski
--------------------------------------------------------------------------------------
 DĄBROWA  GÓRNICZA
 1929 r. - Kazimierz Myszkowski, uczeń państwowej szkoły Górniczo - Hutniczej, Dąbrowa Górnicza
 1934 r. - Barbara Myszkowska (zm.11.05.1934)
 1941 r. - Ryszard Boleslaw Myszkowski (ur.1941), Dąbrowa Górnicza, firma
--------------------------------------------------------------------------------------
 RADZIONKÓW
 1930 r. - Henryk Myszkowski, poborca celny w X st. sł. w Urzędzie Celnym w Radionkowie Buchacz,
 od 28.06.1930 r. adjunkt celny w IX st. sł. [„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Skarbu”, 1930, nr 27]
--------------------------------------------------------------------------------------
 KRÓLEWSKA  HUTA (Chorzów) :
 1933 r. - Henryk Myszkowski, Sekretarz Koła Okręgowego Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych
--------------------------------------------------------------------------------------
 MIKOŁÓW : 
 1934 r. - Janusz Myszkowski (ur.27.03.1934 - zm.2.04.2010), poch. cm. parafialny św. Wojciecha
 1938 r. - M. Myszkowski, Mikołów, Rynek 2, Zakład Stolarski
--------------------------------------------------------------------------------------
 RYCZÓW  k. Pilicy :
 1936 r. - Lidia Myszkowska (ur.1936/38 Ryczów)
--------------------------------------------------------------------------------------
 GLIWICE :
 1951 r. - Irena Myszkowska, absolwentka Liceum O. w Gliwicach 1951/52 r.
  Pochowani w Gliwicach :
  Myszkowski Tadeusz (ur.25.03.1896 - zm.8.05.1982), poch. cm. Centralny, Kw. I F4, rząd - , Grób 7 [pkt 3.5]
  Myszkowski Władysław (ur.16.10.1908 - zm.1.07.1994), poch. cm. Centralny, Kw. II A3 , Rząd 3, Grób 207 [pkt 5.6]
  Myszkowski Józef (ur.10.03.1911 - zm.6.12.1986), poch. cm. Centralny, Kw. II B1, Rząd 10, Grób 293
  Myszkowska Michalina (ur.20.09.1890 - zm.9.11.1983), poch. cm. Centralny, kw. II C3, Rząd - , Grób 401
  Myszkowska Barbara (ur.6.04.1904 - zm.5.08.1954) [pkt 3.5]
  Myszkowska Maria (ur.25.09.1905 - zm.3.05.1991), poch. cm. Centralny, Kw. II A3, Rząd 3, Grób 207
  Myszkowska Pelagia (ur.31.10.1909 - zm.22.09.1992), poch. cm. Centralny, Kw. II B1, Rząd 10, Grób 293
  Myszkowska Gabriela (ur.24.02.1910 - zm.29.08.1985), poch, cm. Centralny , Kw. I F4, Rząd - , Grób 6 [pkt 3.5]
 
  Myszkowski Edmund (ur.22.01.1923 - zm.2.11.1991), poch. cm. Lipowy, Kw. II F8, Rząd 9, Grób 1
  ż. Leokadia z d. Portas (ur.19.07.1921 - zm.28.02.1992), poch. cm. Lipowy, Kw. II F8, Rząd 9, Grób 1
  [siostra Leokadii Portas – Stefania Portas zamężna Kozłowska]
 
 Inni :
 
 1592 r. - Aneżka Myszkowska z Mirowa
              mąż Tobiasz Brodecki, sędzia państwa pszczyńskiego
              Dzieci (Brodeccy) :
              1/ Wacław Brodecki, właściciel Ćwiklic
                  ż. Aneżka z Kielczy
              2/ Markieta Brodecka
                  m. Jan Woyski z Bogdanowic
 1718 r. - N. Myszkowski, wł. dóbr Kopaniny k. Bytomia
 1920 r. - N. Myszkowski, zarządzał kopalnią „Stanisław” w Dąbrowie Górniczej
 1932 r. - Kazimierz Myszkowski, absolwent w 1932 r. Wydział Górniczy, Państwowa Szkoła Górnicza i Hutnicza
              im. St. Staszica, tzw. „Dąbrowska Sztygarka”
 1939 r. - Ludwik Myszkowski (ps. „Marek”), członek ruchu oporu na Śląsku
-------------------------------------------------------------------------------
 Myszkowscy h. Pilawa
 Myszkowscy h. Pilawa z Myszkowic nosili nazwisko Rudzki h. Pilawa
 1481 r. – Jan Rudzki, właściciel połowy Myszkowic

  


 Przypisy :
 
 [1] Inni właściciele Chruszczobrodu :
 Podczaszy (Mirzowscy) – pkt 3.2.
 Myszkowski Wacław [ur.+/-1600] i żona Zofia Podczaszy – pkt 3.2] (Myszkowscy – do ok. 1763 r.)
 Przyłęcki Stanisław [ur.+/-1690 - zm.1735] – pkt 3.2.
 Sieroccy do 1753 r
 1753 r. - Grabiańscy h. Świeńczyc (Linia z Chruszczobrodu) [zob. podstrona Myszkowscy (właściciele]
 1753 r. bracia Sieroccy sprzedają swe części w Chruszczobrodzie Józefowi Grabiańskiemu
 
 [2] Stryjowscy z Wojkowic Kościelnych :
 N. Stryjowski [ur.+/-1660]
 ż. NN. [ur.+/-1660]
 Dzieci :
  A1. Jan Stryjowski [ur.+/-1690 - zm.po 20.09.1736], 1736 r. de Ujejsce, 1731 r. de Boguchwałowice
         ż. Marianna N. [ur.+/-1690 - zm.po 1731]
         Dzieci :
         B1. Teresa Jadwiga Stryjowska (ur.1711 Myszkowice, chrzest 13.10.1711 Sączów) [LN Sączów, str. 167], c. Jana i Marianny
         B2. Teresa Stryjowska (ur.1720 par. Wojkowice Kościelne - zm. po 1740), 1740 de Trzebiesławice [LN Siewierz, str. 63]
                [1741 r. zapisana jako panna de Trzebiesławice – bractwo św. Anny w par. Chruszczobród, str.37]
         B3. Anna Marianna Stryjowska (ur.1724 par. Wojkowice Kościelne)
         B4. Krystyna Anna Stryjowska (ur.1726 par. Wojkowice Kościelne)
         B5.  Szymon Stryjowski (ur.1731 Boguchwałowice) [chrzestni : G. Franciszek Pozarowski i G. Joanna Wąsowicz de B.]
 prawdopodobnie :
 A2. Teresa Stryjowska [ur.+/-1700] de Wojkowice Kościelne
        m.(śl.1722 Wojkowice K.) Aleksander Myszkowski [ur.+/-1700] de Chruszczobród [pkt 3.2]
 
 [3] Inni właściciele dóbr  Trzebiesławice i Sikorka :
       1545 r. - Jakub Ujejski, dz. Trzebiesławic
       1563 r. - Stanisław, Jakub i Walenty Ujejscy, właściciele Sikorki
       1607 r. - Jerzy Siemuński, dziedzic wsi Trzebiesławice
       1608 r. - Baltazar i Jan Siemuńscy z Trzebiesławic
       1616 r. - Krystyna z Trzebiesławic, chrzestna      
       1638 r. - Seweryn Lipnicki z Trzebiesławic [ur.+/-1610]
                      ż.(1638) Helena Rogozińska [ur.+/-1610]
                      Dzieci :
                      Marianna Lipnicka (chrzest 1638 Chruszczobród)
                      [chrzcił : ks. Joachim Myszkowski, wikary, chrzestni : ks. Kawecki, proboszcz siewierski, dziekan bytomski 
                      i Anna Zuchowska z Wojtkowic]
        1641 r. - Stanisław Siemuński [ur.+/-1615], notariusz ziemski (wzm. 1637 – 1644)
                      ż.(1641) Regina Dąbska [ur.+/-1615]

 

 [4] Słowikowscy z Trzebiesławic :

      1781 r. - ślub (18.10.1781 Wojkowice Kościelne) G.  Benedykt Godziszowski (Wojkowice K.) + Marianna Słowikowska (Siewierz)
      17.12.1792 r. - zmarł Tomasz Słowikowski, Trzebiesławice, lat 47 (LM Siewierz, str.35)
      27.03.1803 r. - zmarła Marianna Słowikowska, Trzebiesławice, lat 78 (LM Siewierz, str. 109)
      12.12.1812 - zmarł GD. Sebastian Brzeszkowski (Brzyszkowski), Siewierz, lat 70, ekonom de Sulików, 
      pozostawiając wdowę Brygittę z d. Słowikowską
      8.01.1830 r. - zmarł Filip Słowikowski, Siewierz, lat 43, pozostawiając żonę Franciszkę (LM Siewierz, str.89)]
      4.09.1831 r. - zmarła Franciszka Słowikowska, Siewierz, lat 34, wdowa [LM Siewierz, str. 105]
 
  

Spis treści          Następny rozdział ->>

 
  

 

do górywstecz