3.1.  Inne linie z okolic : Będzin - Myszkowice - Częstochowa
 
  Ostatnia aktualizacja : 9.06.2024 r.
  Wyszukiwarka : Ctrl + F
 
  
 
 BĘDZIN :
 
 1531 r. - Maciej Myszkowski, dzierżawca warowni w Będzinie w latach 1531-1535
 1587 r. - Wojciech Myszkowski, burgrabia w Będzinie 
 
 Nob. Józef Myszkowski [ur.+/-1720]
 ż. Anna N. [ur.+/-1720], [prawdopodobnie to Anna Myszkowska (zm.1749 Będzin)]
 Dzieci :
 A1. Julianna Józefa Myszkowska (chrzest 22.04.1742 Będzin)
       [chrzestni : G. Ludwik Paczyński de villa Pogonia i G. Anna Julianna Bielgrzińska de oppido Będzin]  
 A2. Anna Myszkowska (chrzest 15.07.1748 Będzin)
       [chrzestni : Szymon Gaydka i Nob. Zofia Krzesińska]
 
 1738 r. - Nob. Katarzyna Myszkowska de oppido Będzin, chrzestna (LN Będzin) [wzm.1742 – 44]
 
 1742 r. - Nob. Wacław Myszkowski (zm.22.03.1742, par. Będzin)
 
                akt zgonu, Będzin 1742 r.
 
 1743 r. - Karol Myszkowski de Będzin, chrzestny (LN Będzin)
 
 1748 r. - Marianna Myszkowska (zm.1748, par. Będzin)
 
                akt zgonu, Będzin 1748 r.
 
 1749 r. - Nob. Anna Myszkowska (zm.1749, par. Będzin)
 
                akt zgonu, Będzin 1749 r.
 
 1750 r. - Anna Myszkowska [ur.+/-1730]
              Dzieci :
              Jan Nepomucen Myszkowski (1 chrzest 16.05.1748 Będzin, 2 chrzest 20.03.1750 Będzin), 
              (dziecko nieślubne)
              [chrzestni 1 : G. D. Jan Hallama i Nob. Marianna Janiszowska, panna]
              [chrzestni 2 : G. Kazimierz Widawski i G. Barbara Krzesieńska (Krzesińska), posesorka de Będzin]
                
 1770 r. - Franciszek Myszkowski de Klimontów, chrzestny (LN Będzin, Klimontów)
 1770 r. - Jan Myszkowski, chrzestny (LN Będzin, Klimontów)
 1783 r. - Anna Myszkowska (Myszkowcząnka) (zm.1783 Będzin) [LM Będzin, str.52]
 
 1825 r. - Karolina Myszkowska [ur.+/-1825]
              m. Józef Majewski [ur.+/-1825]
              Dzieci :
              Maksymilian Jan Anastazy Majewski (ur.1855  Reden), majster stolarski, mieszkał : Warszawa, ul. Ciepła 
              ż.(śl.29.11.1880 Warszawa, par.św. Jan) Ludwika Matyszkiewicz (ur.1860 Łęgoniczki, gub. Pietrakowska)
              ojc. Tomasz Matyszkiewicz
              mat. Marianna Bochen
 
 1895 r. - Stanisław Myszkowski [ur.+/-1895]
              ż. Michalina N. [ur.+/-1895]
              Dzieci :
              Bogusław Myszkowski (ur.18.06.1923 Będzin - zm.30.12.1994), poch. Sosnowiec
              [inne źródła ; ur. 18.06.1923 Wojtowice (Wojkowice)]
              w czasie okupacji niemieckiej, robotnik przymusowy zatrudniony w rolnictwie : VII 1942 – I 1945
              Dzierzysławice (Prudnik)
              ż. Anna N. (ur.4.01.1926 - zm.11.02.2005, poch. Sosnowiec)
              oboje pochowani : cm. par. Katedralnej Wniebowzięcia NMP
 
 1895 r. - N.  Myszkowski [ur.+/-1895]
              ż. Janina N. [ur.+/-1895]
              Dzieci :
              Marian Myszkowski (ur.6.12.1923 Będzin - zm.4.11.1990)
              w czasie okupacji niemieckiej, robotnik przymusowy zatrudniony w przemyśle : VI 1942 - III 1944
              Blachownia Śląska, pracodawca : OBERSCHLESISCHE  HYDRIERWERKE  AG
 
 1898 r. - Aleksander Myszkowski, ślusarz, mieszkał : Będzin  [zob. Czeladź]
 
 Pod koniec XVIII wieku w kościele parafialnym w Będzinie został pochowany Jan Myszkowski
 
 1920 r. - Wilhelm Myszkowski, urzędnik starostwa w Będzinie
 [„Dziennik Urzędowy Województwa Kieleckiego 1920” nr 1, dn. 2.07.1920 r.]
--------------------------------------------------------------------------------------
 WOJKOWICE  KOŚCIELNE, KUŹNICA  WOJKOWSKA (część w. Wojkowice Kościelne) 
 TWARDOWICE, TULISZÓW  : [pkt 3.1.1]
--------------------------------------------------------------------------------------
 SARNÓW (par. Będzin) : cd. linii z Kuźnicy Wojkowskiej : [pkt 3.1.1]
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 CHRUSZCZOBRÓD  [zob.pkt 3.2] : [1]
 
 Wacław Myszkowski [ur.+/-1600 - zm.1663/66 ] z Mirowa i Myszkowic
 podsędek siewierski, dz. Chruszczobrodu  
 ż. Zofia Podczaszanka z Mirzowic [ur.+/-1605 - zm.po 1683]
 Dzieci : 5 (Jan, Mikołaj, Dorota, Wacław, Katarzyna)
 A1. Jan Myszkowski [ur.+/-1630 - zm.po 1669], dz. dóbr Sikorki i Trzebiesławice
 A2. Mikołaj Myszkowski (ur.1640, chrzest 9.12.1640 Koziegłówki - zm.1713)
 A3. Dorota Myszkowska [ur.+/-1635 - zm.po 1696]
 A4. Wacław (Venceslaus) Myszkowski (ur.+/-1640 r. - zm.1698), podsędek ziemski siewierski
 A5. Katarzyna Myszkowska (ur.1643, chrzest 19.03.1643 Koziegłowy)
 
 1663 r. - Wacław, podsędek siewierski i Zofia Myszkowscy, dziedzice Chruszczobrodu
 1664 r. - (ślub Chruszczobród) Stefan Nieznański + Katarzyna Myszkowska
 1666 r. - Zofia Myszkowska Podczaszanka, wdowa po Wacławie, dz. Chruszczobrodu
 1668 r. - dziedzice Chruszczobrodu Myszkowscy, 10 kmieci
 1669 r. - Jan i Mikołaj Myszkowscy, synowie Wacława, dziedzice Chruszczobrodu
 1669 -1673 r. Jan i Mikołaj Myszkowscy. Marcin Niewęgłowski przeciw w/w o zabójstwo
                 Adama Niewęgłowskiego [linia z Chruszczobrodu]
 1670 r. -  Zofia z Mierzejewskich Myszkowska, [sprawa] o zajazd na Wiesiółkę i Wysoką oraz rozgraniczenie
               dóbr ogrodzienickich i chruszczobrodzkich 1670 - 1674 r.
 1685 r. - Wojciech Myszkowski [zapisany 1685 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.16], [pkt 3.2]
 1686 r. - Józef Myszkowski [zapisany 26.05.1686 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.17]
 1691 r. - Katarzyna Myszkowska de Chruszczobród, chrzestna 
              [ = Katarzyna Myszkowska (ur.1643), c. Wacława, 
              lub Katarzyna Myszkowska z d. Olszewska (ur.+/-1660), żona Wacława]
 1693 r. - Władysław Myszkowski de Chruszczobród, chrzestny [LN Wojkowice Kościelne]
              (chrzestny 1693 r. Myszkowice, par. Sączów, chrzestny, 1695 r. Wojkowice Kościelne)
 1695 r. - Jadwiga Myszkowska [zapisana 1695 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.21]
 1695 r. - Jan Myszkowski, pleban Chruszczobrodu
 1695 r. - Wacław Myszkowski, podsędek siewierski i żona Katarzyna, dz. Chruszczobrodu
 1697 r. - (ślub 1697 Chruszczobród) Mikołaj Żarski + Anna Myszkowska
 1698 r. - Zuzanna Myszkowska de Chruszczobrod [zapisana 1698 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.21]
 1699 r. - Katarzyna Myszkowska de Chruszczobród, 
              chrzestna 1691, 1699, 1701 (LN Wojkowice), chrzestna 1695 [LN Siewierz]
 1703 r. - Zuzanna Myszkowska de Chruszczobród, chrzestna [LN Siewierz]
 1705 r. - Konstancja  Myszkowska [zapisana 1705 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.24], [pkt 3.2]
 1705 r. - Zofia Myszkowska de Chruszczobród, chrzestna [LN Siewierz]
 1722 r. - Józef i Bernard Myszkowscy, bracia oraz Stanisław Przyłęcki, notariusz siewierski, dz. Chruszczobrodu
 1734 r. - rozpoczęcie budowy nowego kościoła kosztem m.in. Stanisława Przyłęckiego, cześnika [Wizna]
              i jego żony Zuzanny z Myszkowskich
 1735 r. - Franciszka Joanna Miskowska (ur.1735 Trzebiesławice), c. Józefa Miskowskiego
 1739 r. - Katarzyna Myszkowska, panna [zapisana 26.07.1739 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.36]
 1745 r. - Katarzyna wdowa po Wacławie Myszkowskim, zapisała kościołowi w Chuszczobrodzie 1000 złp na tej wsi
 1756 r. - Pani Joanna Myszkowska [zapisana 25.07.1756 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.42]
 1763 r. - poch. Anna z Gołuchowskich, 1 – o Trepkowa, 2 – o Myszkowska, lat 82 [ = ur.1681 r.] [zob. niżej]
 1729 r. - Aleksander Myszkowski de Chruszczobród, chrzestny [LN Będzin, Sarnów, str. 73]
 1736 r. - Aleksander Myszkowski de Chruszczobród, świadek [LC Wojkowice]
 1811 r. - Ignacy Myszkowski (zm.1811 Chruszczobród)
                     
 Na przełomie XVIII i XIX wieku Chruszczobród był w posiadaniu trzech rodzin szlacheckich : Grabiańskich,
 Zakrzewskich i Rogowskich.
--------------------------------------------------------------------------------------
 SIEWIERZ (parafia) :
 Chrzty (Indeks 1649 - 1808)
 1649 r. – Myszkowski Jakub, Rodzice : Franciszek i Katarzyna [str.1, zapis niepełny]
 1659 r. – Myszkowski Jan, Rodzice : Jakub i Marianna [str. 10, zapis niepełny]
 1660 r. – Myszkowska Zofia, Rodzice : Jan i Teresa [str. 11]
 1663 r. – Myszkowski Jakub, Rodzice : Jan i Marianna [str. 14] [pkt 3.2]
 1665 r. – Myszkowski Wojciech, Rodzice : Jan i Marianna [str. 15] [pkt 3.2]
 1667 r. – Myszkowska Anna, Rodzice : Jan i Teresa [str. 16]
 1668 r. – Myszkowski Walenty, Rodzice : Maciej i Anna [str. 16, zapis niepełny]
 1668 r. – Myszkowski Zygmunt, Rodzice : Maciej i Anna [str. 16, zapis niepełny]
 1668 r. – Myszkowski Zygmunt, Rodzice : Jan i Elżbieta [str. 17]
 1669 r. – Myszkowska Teresa, Rodzice : Jan i Marianna [str. 18] [pkt 3.2]
 1672 r. – Myszkowski Wacław, Rodzice : Jan i Marianna [str. 20] [pkt 3.2]
 1677 r. – Myszkowski Jan, Rodzice : Jan i Marianna [str. 23] [pkt 3.2]
 1737 r. – Miszkowska Dominika Antonina Teresa, Rodzice : Józef i Katarzyna, Trzebiesławice [str. 72]
 1742 r. – Myszkowski Maciej Kazimierz, Rodzice : Franciszek i Katarzyna [str. 75] [pkt 3.5]
 1744 r. – Myszkowski Jakub, Rodzice : Franciszek i Katarzyna [str. 76], [zob. Trzebiesławice]
 1747 r. – Myszkowski Wojciech, Rodzice : Franciszek i Katarzyna [str. 78] [zob. Trzebiesławice] [pkt 3.1.2]
 1749 r. – Myszkowska Rozalia, Rodzice : Franciszek i Katarzyna [brak w indeksie], [zob. Trzebiesławice]
 1752 r. – Myszkowska Magdalena, Rodzice : Franciszek i Marianna [str. 81]
 1755 r. – Myszkowska Agnieszka, Rodzice : Franciszek i Katarzyna [str. 83, zapis niepełny]
 
 1625 r. - Linie z par. Siewierz
 Franciszek Myszkowski [ur.+/-1625]
 ż. Katarzyna N. [ur.+/-1625]
 Dzieci :
 Jakub Myszkowski (chrzest 1649 Siewierz)  [LN Siewierz, indeks, str. 1]
 
 Jan Myszkowski [ur.+/-1630]
 ż. Teresa N. [ur.+/-1630 - zm.po 1667]
 Dzieci :
 A1. Zofia Myszkowska (chrz.1660 Siewierz) z matki Teresy  [LN Siewierz, indeks, str. 11]
       prawdopodobnie :
       m. Jan Kunowski [ur.+/-1660] 
       Dzieci (Kunowscy) :      
       B1. Jakub Kunowski (ur.1679 Siewierz)
       B2. Marianna Kunowska (ur.1685 Siewierz)
       B3. Szymon Antoni Kunowski (chrzest 30.10.1687 Siewierz)
             [chrzestni : Nobiles Wacław Myszkowski, pisarz ziemski siewierski i Konstancja Trepka], [LN Siewierz, str. 30]
       B4. Zofia Kunowska (chrzest 27.01.1689 Siewierz)
             [chrzestni : Franciszek Bonawentura Maięcki, heres de Wojkowice i Zuzanna Gaszyńska, capitanea Siewierz], 
             [LN Siewierz, s.44]
       B5. Marina Kunowska ((ur.1691 Siewierz)
             [chrzestni : GD. Franciszek Gaszyński, starosta siewierski i GD. Katarzyna Myszkowska de Chruszczobród],
             [LN Siewierz, s.72]
       B6. Jakub Kunowski (ur.1697 Siewierz), bliźniak
             [chrzestni : Wacław (Venceslaus) Myszkowski, podsędek ziemi siewierskiej de Chruszczobród
             i Marianna Myszkowska de Trzebiesławice] [LN Siewierz, str. 123]
       B7. Domicella Kunowska (ur.1697 Siewierz), bliźniak [chrzestni jw.]
 
 A2. Anna Myszkowska (chrz.1667 Siewierz) z matki Teresy  [LN Siewierz, indeks, str. 16]
       [prawdopodobnie to ona wpisana w 1671 r. do bractwa św. Józefa w par. Kruszyna, str.52]
       1 m. Jakub Jajkowski [ur.+/-1655] 
       2 m.(śl.1669) Stanisław Radoszownicki [ur.+/-1645], 1668 r. de villa Luboinka [Lubojenka, par. Borowno]
       [prawdopodobnie to on wpisany w 1671 r. i 1677 r.  do bractwa św. Józefa w par. Kruszyna, 
       de district Wieluń, str. 52, 62]
       [Uruski : Marcin i Szymon Radoszewniccy, synowie Stanisława i Zofii z Niesułowic (k.Olkusza ?) 1684 r.]
 
 Jakub Myszkowski [ur.+/-1635]
 ż. Marianna N. [ur.+/-1635]
 Dzieci :
 Jan Myszkowski (ur.1659, par. Siewierz) [LN Siewierz, str. 10]
 
 Maciej Myszkowski [ur.+/-1640]
 ż. Anna N. [ur.+/-1645]
 Dzieci :
 A1. Walenty Myszkowski (chrzest 1668 Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 16]
 A2. Zygmunt Myszkowski (chrzest 1668, par. Siewierz)
 
 Jan Myszkowski [ur.+/-1640]
 ż. Elżbieta N. [ur.+/-1645]
 Dzieci :
 Zygmunt Myszkowski (chrz.1668 Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 17]
 
 Jan Myszkowski [ur.+/-1630], s Wacława i Zofii [pkt 3.2]
 ż. Marianna Ujejska [ur.+/-1635]
 Dzieci :
 A1. Jakub Myszkowski (ur.1663, par. Siewierz)
 A2. Wojciech Myszkowski (ur.1665, par. Siewierz)
 A3. Teresa Myszkowska (ur.1669, par. Siewierz)
 A4. Wacław Myszkowski (ur.1672, par. Siewierz)
 A5. Jan Myszkowski (ur.1677, par. Siewierz)
 
 Ignacy Myszkowski [ur.+/-1740 - zm.przed 1815] de Góra
 1 ż. NN.
 2 ż.(śl.1787 Siewierz) Magdalena Żarska (ur.1744 - zm.22.09.1815 Wojkowice Kościelne) 1787 r. de Trzebiesławice
      [LM Wojkowice K., s.207]
--------------------------------------------------------------------------------------
 TRZEBIESŁAWICE  i  SIKORKA (par. Siewierz) : [3]
 [linia blisko spokrewniona z linią z Wojkowic Kościelnych]
 
 1630 r. - Jan Myszkowski [ur.+/-1630 - zm.1669], dz. dóbr Sikorki i Trzebiesławice [pkt 3.2],
              s. Wacława i Zofii z d. Podczaszy
 
 1650 r. - Marcin Myszkowski de Trzebiesławice [ur.-/-1650 - zm.po 1691], [LN Siewierz, s.3]
              [1691 r. występuje jako chrzestny z Wacławem Myszkowskim de Chruszczobród]
 
 1675 r. - Anna Myszkowska z Trzebiesławic [ur.+/-1675]
              m.(śl.28.02.1696 Siewierz) Nobiles Krzysztof Bielczowski [ur.+/-1675]
              [świadkowie ślubu : Anna Pełka de Trzebiesławice i Jan Kunowski de Siewierz (mąż Zofii Myszkowskiej] 
              [LC Siewierz, str. 361]
 
 1670 r. - Franciszek Myszkowski (ur.+/-1675 - zm.19.12.1732 Myszkowice], s. Jana de Myszkowice [pkt 3], [pkt 3.5]
              ż.(śl.17.07.1710 Wojkowice) Marianna Świerczowska (ur.1680 Ujejsce, par. Wojkowice Kościelne) 
              ojc. Stanisław Świerczowski [ur.+/-1650 - zm.po 1694] de Ujejsce, 1688 r. de Żelisławice [LN Siewierz, s.32]
              Dzieci :
              Franciszek Myszkowski (ur.1706 Myszkowice, chrzest 8.04.1706 - zm.25.02.1760 Trzebiesławice), lat ok. 50 
              [LM Siewierz, str.15]
              . cz. Myszkowic i części folwarku Trzebiesławice, 1742 r. dziedzic Trzebiesławic
 
             
             akt zgonu Franciszka Myszkowskiego, par. Siewierz 1760 r.
 
              ż.(śl.27.07.1736 Sączów) Katarzyna Jaworska de Myszkowice [ur.+/-1715 - zm.2.02.1763 Trzebiesławice)
              [LM Siewierz, str. 16]
              [prawdopodobnie to ona zapisana w 1753 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 40]
              Dzieci : (Maciej, Jakub, Wojciech, Rozalia, prawdop. Agnieszka)
 
              A1. Maciej (Samuel) Kazimierz Aleksander Myszkowski [wg akty ślubu : syn Macieja]
                    (ur.1742 Trzebiesławice, chrzest 13.02.1742 Trzebiesławice - zm.4.03.1814 Wola Piskulina k. Sącza) 
                    [chrzestni : G. Aleksander Newleński i Rozalia Newleńska de Siewierz], [LN Siewierz, str. 66]
                    ż.(śl.1776 Rzepiennik Biskupi) Katarzyna Pomorska [ur.+/-1750 - zm.po 1814], c. Jana
                    Dzieci : [zob. Linia z Myszkowic i Tymbarku pkt 3 i pkt 3.5]
              A2. Jakub Szymon Myszkowski (ur.1744 Trzebiesławice, chrzest 13.07.1744 Siewierz)
                    [chrzestni : Józef Niepiekło i Katarzyna Bieńkowska, oboje de Trzebiesławice], [LN Siewierz, str. 73]
              A3. Wojciech Marek Myszkowski (ur.1747 Trzebiesławice, chrzest 15.04.1747 Siewierz)
                    [chrzestni : G. Konstanty Wysocki i Franciszka Koruszowic, oboje de Trzebiesławice],[LN Siewierz, str. 79]
                    ż.(śl.1784 Koziegłowy) Ewa Piotrowska [ur.+/-1760 - zm.po 1800]
                    Dzieci : 11 [zob. Linia : Koziegłowy pkt 3.1.2]
                    [prawdopodobnie bliski krewny (brat) : JPan Stanisław Piotrowski [ur.ok.1770], 
                    Kasjer Kasy Kameralnej siewierskiej, żona N. Koleńska]
              A4. Rozalia Myszkowska (ur.1749 Trzebiesławice, chrzest 29.08.1749 Siewierz)
                    [chrzestni : G. Kazimierz Guzowski de villa Klepaczka i G. Karolina Dąbrowska de Trzebiesławice],
                    [LN Siewierz, str. 92]
                    m.(śl.1780 Strzyżowice, Trzebiesławice, par. Siewierz) Józef Wiktor [ur.+/-1750]
                    Dzieci (Wiktor) : (Zofia, Salomea)
                    B1. Zofia Justyna Wiktor (ur.1781 Siemonia, Księstwo Siewierskie), „Urodzona”
                          m.(śl.1811 Kraków, par. św. Szczepan) Błażej Miaskowski (ur.1771 Kraków), wdowiec
                          ojc. Jakub Miaskowski
                          mat. Marianna Wołotkiewicz
                    B2. Salomea Teresa Wiktor (ur.1782, par. Siemonia)
 
              prawdopodobnie :
              A5. Agnieszka Myszkowska (ur.1755, par. Siewierz)
 
 1680 r. - Jakub Myszkowski de Trzebiesławice i Sikorka [ur.+/-1680 - zm.po 20.03.1723] 
              [w 1697 r. zapisany do Arcybractwa Różańca św. w Wojkowicach Kościelnych]
              ż.(śl.6.08.1713 Wojkowice Kościelne) 
              Anna Gołuchowska h. Leliwa [ur.ok.1681 - zm.1763, poch. Chruszczobród], lat 82, de Uieysce,
              poch. Chruszczobród
              [świadkowie śl.: Michał Majecki heredes in Wojkowice, Andrzej Groth de Ujejsce i Mikołaj Żarski de Ząbkowice], 
              [LC Wojkowice K., str. 195]
              [1 m. Anny Gołuchowskiej – Franciszek Trepka]
              ojc. Rafał Gołuchowski [ur.+/-1655], dworzanin królewski 1672, rotmistrz królewski 1697,
                    dzierżawca Opatkowic
              mat. Konstancja Kozicka [ur.+/-1655]               
 
                akt ślubu, Wojkowice 1713 r. [powiększ]
 
              prawdopodobnie dzieci Jakuba i Anny :
              A1. Kornelia Myszkowska de Trzebiesławice [ur.+/-1710], 1728 r. chrzestna [LN Siewierz, str. 35]
              A2. Józef Myszkowski [ur.+/-1710] de Trzebiesławice, 1733 r. chrzestny [LN Siewierz, str. 48]
                    ż. Karolina N. [ur.+/-1715]
                    Dzieci :
                    B1. Franciszka Joanna Myszkowska (chrzest 21.04.1735 Trzebiesławice. par. Siewierz) [LN Siewierz, str. 53]
                          [chrzestni : G. Walenty Gutowski, tenutariusz Clavis Wojkowicensis
                          i Wiktoria Vichauserowa, żona tenutariusza de Siewierz]
                    B2. Dominika Antonina Teresa (chrzest 4.08.1737 Trzebiesławice, par. Siewierz) [LN Siewierz, str. 57]
                          [chrzestni : G. Wawrzyniec Vichauser i Teresa Vichauserowa de Siewierz]
              A3. Stanisław Myszkowski [ur.+/-1715], 1740 r. dobra Sikorka i Trzebiesławice [ Kórnik, katalogi ]
 
 1684 r. - panna Teresa Myszkowska z Trzebiesławic, bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie [Chruszczobród, str.15]
 1687 r. - Mikołaj Myszkowski de Trzebiesławice (wzm.1687 - 88) [LN Siewierz, str. 42, LC Siewierz, str. 338], 
              [prawdop. s. Jana i Zuzanny z d. Ujejska, pkt 3.2]
 1688 r. - Katarzyna Myszkowska de Trzebiesławice [LN Siewierz, str. 36] (wzm.1688 – 92)
 1689 r. - Teresa Myszkowska de Trzebiesławice, panna (wzm.1689 – 93) [LN Siewierz, str. 48] 
 1690 r. - Anna Myszkowska z Trzebiesławic, panna, chrzestna (wzm.1690 – 97) [LN Siewierz],
              prawdopodobnie siostra Jana [LN Siewierz, str. 113]
 1691 r. - Marcin Myszkowski de Trzebiesławice [Siewierz, Mil., str. 3]
 1691 r. - G. Marina Myszkowska de Trzebiesławice, chrzestna [LN Siewierz, s.70]
 1695 r. - Jan Myszkowski de Trzebiesławice, chrzestny [LN Siewierz, str. 112] 
              [prawdop. s. Jana i Zuzanny z d. Ujejska, pkt 3.2]
 1695 r. - Antoni Myszkowski, chrzestny [LN Siewierz, str. 107] [prawdop. s. Jana i Zuzanny z d. Ujejska, pkt 3.2]
 1699 r. - Jadwiga Myszkowska z Trzebiesławic, zapisana w 1699 r. – bractwo św. Anny [Chruszczobród, str.22]
 1706 r. - Nob. Franciszek Myszkowski (ur.1706 Myszkowice - zm.25.02.1760 Trzebieslawice), lat 50
              . cz. d. Myszkowice, cz. folwarku Trzebiesławice [pkt 3], [pkt 3.5]
 1745 r. - Nob. Ewa Myszkowska (ur.ok.1745 - zm.14.11.1785 Trzebiesławice), lat ok. 40 [LM Siewierz, str.48]
              ostatnia z rodu Myszkowskich w Trzebiesławicach
 1752 r. - Magdalena Myszkowska (ur.1752), c. Franciszka i Marianny [LN Siewierz, indeks, str. 81]
 1753 r. - Katarzyna Myszkowska z Trzebiesławic [pkt 3, pkt 3.5] [prawd. mąż Franciszek Myszkowski]
             [prawdopodobnie to ona zapisana w 1753 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 40]
 
 1768 r. - Teresa Myszkowska (ur.1768, chrzest : Sączów 13.10.1768 - zm.2.01.1844 Siewierz, dom 2), lat 87
              c. Kacpra i Joanny Szulc [cd. pkt 3]
              [chrzestni : D. Mauritius Konopnicki z żoną de Pyrzowice]    
              m.(śl.10.02.1784 Sączów) G. Walenty Słowikowski (ur.1754 - zm.13.07.1826 Trzebiesławice), lat 72,
              dziedzice części wsi Trzebiesławice, mieszkali : Trzebiesławice [LM Siewierz, str. 58] [4]
              [świadkowie ślubu : D. Wojciech Porempski i Benedykt Godziszewski]
              [prawd. matka : Marianna (ur.1724 - zm.27.03.1802 Trzebiesławice), lat 78, heredesa], [LM Siewierz, s.109]
              [prawd. brat : Tomasz Słowikowski (ur.1745 - zm.17.12.1792 Trzebiesławice), lat 47], [LM Siewierz, s.35]
              Dzieci (Słowikowscy) : (Domicella, Sebastian, Józef, Rozalia, Marianna, Małgorzata, Petronela, Tekla, Marianna,
              Zofia)
              A1. Domicella Słowikowska (chrzest 1788 Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 123]
              A2. Sebastian Słowikowski (chrzest 1791 Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 127] 
              A3. Józef Słowikowski (chrzest.1793 Siewierz - zm.13.07.1793 Trzebiesławice), 3 miesiące 
                    [LN Siewierz, indeks, str. 131], [LM Siewierz, str.39]
              A4. Rozalia Franciszka Słowikowska 
                    (ur.1794 Trzebiesławice, chrzest 5.10.1794 Wojkowice Kościelne - zm.po 1851)
                    [chrzestni : Benedykt Godziszewski de Wojkowice i D. Zofia Świerczowska, panna de Trzebiesławice,
                    asystowali : Sebastian Świerczowski i Marianna Myszkowska], [LN Wojkowice K., str.104]
                    m.(śl.9.02.1821 Siewierz) Józef Kolasiński (ur.1801 Siewierz - zm.po 1851), tkacz
                    [świadkowie śl. w USC : Józef Sobierański, lat 29, sołtys, Józef Klauza, lat 54 – obaj zamieszkali
                    w Kuźnicy Świętego Jana oraz Franciszek Brodziński, lat 54, malarz 
                    i Sławetny Józef Waręski, lat 73 – obaj obywatele z Siewierza]
                    ojc. Bartłomiej Kolasiński [ur.+/-1765]
                    mat. Wiktoria Sobierańska [ur.+/-1765], mieszkali : Kuźnica Świętego Jana
                    Dzieci (Kolasińscy) :
                    B1. Marianna Kolasińska (ur.1831 Kuźnica Świętojańska)
                          1 m.(śl.3.03.1851 Siewierz) Teodor Maniurski (ur.1828 Siewierz), 
                                 s. Augustyna i Agnieszki
                          2 m.(śl.11.08.1856 Siewierz) Piotr Tutajczyk (ur.1835 Siewierz), 
                                ojc. Szczepan Tutajczyk
                                mat. Marianna Żak (zm.1855 Siewierz)
                    B2. Agata Kolasińska (ur.1834 Kuźnica Świętojańska)
              A5. Marianna Magdalena Słowikowska (chrzest 1800 Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 146]
              A6. Małgorzata Słowikowska (chrzest 1803 Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 152]
              A7. Petronela Słowikowska (ur.1804 Trzebiesławice - zm.30.08.1856 Sulików, dom 1, par. Siewierz)
                    [zgon zgłosili : Wincenty Ściślicki, lat 25, praktykant górnictwa w Dąbrowie zamieszkały, syn zmarłej
                    i Jan Gwoździewicz, lat 30, sukiennik w Siewierzu, zięć zmarłej], [LM Siewierz, s.72]
                    m.(śl.7.02.1825 Trzebiesławice, par. Siewierz) 
                    Wawrzyniec Ściślicki (ur.1791 Chruszczobród - zm.27.04.1853 Gołuchowice, par. Siewierz) 
                    [zgon zgłosili : Wincenty Ściślicki, lat 23, syn zmarłego, stanu wolnego i Jan Gwoździewicz, lat 27,
                    majster profesji sukiennej, zięć zmarłego, w Siewierzu zamieszkały], [LM Siewierz, akt 29, s.357]
                    szlachcic, strzelec w dobrach rządowych w leśnictwie Olsztyn
                    [świadkowie ślubu : m.in. Feliks Mars, lat 40, ekonom w Trzebiesławicach]
                    ojc. Franciszek Ściślicki [ur.+/-1765]
                    mat. Anna Rogowska [ur.+/-1765]
                    [Uwaga dodatkowa : 1764 r. Franciszek Scislicki zapisany do bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie, s.46]
                    [brat Wawrzyńca : Kajetan Ściślicki (ur.1800 Chruszczobród - zm.po 1861), dziedzic cz. wsi Sarnów
                    1 ż. NN. 
                    2 ż.(śl.7.08.1861 Będzin) Sylwestra Trzcińska (ur.1830 Ks. Pozn.), c. Stanisława i Ludwiki z d. Szeliska]
 
                    Dzieci (Ściśliccy) : (Katarzyna, Wincenty, Franciszka, Ludwik)
                    B1. Katarzyna Ściślicka (ur.7.04.1828 Chruszczobród - zm.18.12.1883 Kuźnica Świętojańska)
                          [zgon zgłosili : Wacław Nowak, lat 50 i Jan Wyderka, lat 62, mąż zmarlej], [LM Siewierz, akt 139, s.155]
                          mieszkała : 1846 r. Sucha, 1883 r. Kuźnica Świętojańska
                          m.(śl.11.02.1846 Kuźnica Świętojańska, par. Siewierz) Jan Wyderka (ur.1823 Siemonia - zm.po 1883)
                          [świadkowie ślubu : Wacław Wyderka, lat 38, kowal, brat wujeczny nowozaślubionego,
                          w Kuźnicy Świętojańskiej zamieszkały i Józef Rutkowski, lat 38, kościelny w Siewierzu]
                          Jan i Katarzyna mieszkali : Kuźnica Świętojańska (wzm. 1846 – 59)
                          ojc. Paweł Wyderka [zm.po 11.02.1846], s. Wojciecha i Marianny
                          mat. Katarzyna Rabsztyn [zm.przed 11.02.1846]
                          Dzieci (Wyderka) : (Józef, Karolina, Waleria) [w pisowni również : Wyderek, Wyderko, Widerka]
                          C1. Józef Wyderka (ur.1847 Kuźnica Świętojańska)
                          C2. Karolina Wyderka (ur.1849 Kuźnica Świętojańska - zm.1915 Siewierz)
                                m.(śl.7.02.1865 Siewierz) Jan Nawrot (ur.28.08.1844 Siewierz - zm.5.03.1909 Siewierz)
                                majster profesji bednarskiej
                                [chrzestni Jana Nawrota : Ignacy Mizerski, lat 30, bednarz i Tekla Maycherczyk]
                                [świadkowie ślubu : Jan Maycherczyk, lat 64, majster profesji bednarskiej, wuj nowozaślubionego
                                i Daniel Pieczara, lat 40, majster profesji bednarskiej, powinowaty nowozaślubionego]
                                ojc. Wojciech Szymon Andrzej Nawrot (ur.1822 Siewierz - zm.po 7.02.1865), rzeźnik, 
                                      s. Franciszka i Marianny z d. Gajdzińska (Gaydzńska)
                                mat.(śl.26.11.1840 Siewierz) Wiktoria Maycherczyk (ur.1824 - zm.po 7.02.1865),
                                      c. Sebastiana i Agnieszki z d. Maniurska
                                Dzieci (Nawrot) : 10 
                                (Marianna, Waleria, Karolina, Józefa, Teofila, Franciszek, Magdalena, Katarzyna, Eleonora, Andrzej)
                                D1. Marianna Nawrot (ur.1868 Siewierz)
                                D2. Waleria Nawrot (ur.1870 Siewierz)
                                D3. Karolina Nawrot (ur.1872 Siewierz)
                                D4. Józefa Nawrot (ur.1875 Siewierz)
                                D5. Teofila Nawrot (ur.1878 Siewierz)
                                D6. Franciszek Nawrot (ur.1879 Siewierz - zm.1959) 
                                      [Informacje : MyHeritage, Damian Jureczko, Jacek Nawrot)
                                      ż. Joanna Majcherczyk (ur.1884 - zm.1968)
                                      ojc. Franciszek Majcherczyk (ur.1856 - zm.1936), s. Wincentego i Elżbiety Kubisa
                                      mat. Antonina Kurzeja, c. Józefa i Wiktorii
                                      Dzieci (Nawrot) : 8 (Julianna, Zygmunt, Czesław, Alojzy, Marianna, Janina, Walerian, Antoni)
                                      E1. Julian Nawrot (ur.1910 Siewierz - zm.15.02.1911 Siewierz), 1 rok
                                      E2. Zygmunt Nawrot (ur.1912 - zm.1996)
                                            ż. Maria Tomasik [ur.+/-1915]
                                      E3. Czesław Nawrot (ur.1914 - zm.1990)
                                            ż. Helena Korusiewicz (ur.1919 - zm.1984)
                                            wnuk : Jacek Adam Nawrot
                                      E4. Alojzy Nawrot (ur.1917 - zm.2010)
                                            ż. Marianna Rzepecka [ur.+/-1920]
                                      E5. Marianna Nawrot (ur.1920 - zm.2003)
                                            m. Franciszek Łukasik [ur.+/-1920]
                                      E6. Janina Nawrot
                                            m. Julian Orłowski
                                      E7. Walerian Nawrot
                                            ż. Krystyna Łukasik
                                      E8. Antoni Nawrot (ur.1924 - zm.2001)
                                            ż. Zenobia Tomasik (ur.1929 - zm.2010)
                                D7. Magdalena Nawrot (ur.1882 Siewierz)
                                D8. Katarzyna Józefa Nawrot (ur.1885 Siewierz)
                                D9. Eleonora Nawrot (ur.1889 Siewierz)
                                D10. Andrzej Nawrot (ur.1891 Siewierz)
                          C3. Waleria Wyderka (ur.ok.1859 Kuźnica Świętojańska - zm.6.12.1923 Wojkowice Kościelne)
                                [zgon zgłosili : Ignacy Widawski, lat 51 i Józef Cesak, lat 53 – obaj gospodarze w Wojkowicach]
                                m.(śl.1880 Siewierz) Antoni Bławut [ur.+/-1855 - zm.przed 6.12.1923]
                                mieszkali : Wojkowice Kościelne
                                Dzieci (Bławut) : 10
                                D1. Józefa Waleria Bławut (ur.1881 Wojkowice Kościelne)
                                D2. Marianna Balbina Bławut (ur.1884 Wojkowice Kościelne - zm.1884)
                                D3. Tomasz Jan  Bławut (ur.1885 Wojkowice Kościelne)
                                D4. Józef Bławut (ur.1888 Wojkowice Kościelne)
                                D5. Waleria Feliksa Bławut (ur.1890 Wojkowice Kościelne)
                                D6. Felicja Bławut (ur.1891 Wojkowice Kościelne - zm.22.08.1923 Wojkowice K.), lat 32
                                      [zgon zgłosili : Józef Bławut, lat 35 i Filip Korzec, lat 58 – gospodarze w Wojkowicach K.]
                                      m. Stanisław Wylężek [ur.+/-1890 - zm.po 22.08.1923]
                                D7. Stanisław  Bławut (ur.1893 Wojkowice Kościelne - zm.1894)
                                D8. Jan Julian Bławut (ur.1895 Wojkowice Kościelne)
                                D9. Florentyna  Bławut (ur.1897 Wojkowice Kościelne)
                                D10. Aleksander Bławut (ur.1901 Wojkowice Kościelne)
                                                              
                    B2. Wincenty Ściślicki (ur.1830 - zm.po 1856), mieszkał Gołuchowice, par. Siewierz
                          1856 r. praktykant górnictwa w Dąbrowie zamieszkały
 
                    B3. Franciszka Ściślicka (ur.1833 Chruszczobród - zm.1906 Siewierz) 
                          mieszkała : 1850 r. pustkowie Sucha
                          m.(śl.21.01.1850 Siewierz) Jan Gwoździewicz (ur.1827 Siewierz), 1853 r. majster profesji sukiennej
                          [świadkowie ślubu : Ignacy Rzepecki, lat 60, setnik i Józef Rutkowski, lat 43, kościelny w Siewierzu]
                          ojc. Kajetan Gwoździewicz
                          mat. Marianna Derejska
                          Dzieci (Gwoździewicz) : (Franciszek)
                          C1. Franciszek Remigiusz Gwoździewicz (zm.1913 Siewierz)
 
                    B4. Ludwik Ściślicki (ur.1843 Sucha, par. Siewierz)
 
              A8. Tekla Słowikowska (chrzest 1805 Siewierz - zm.19.05.1810 Trzebiesławice), lat 4 
                    [LN Siewierz, indeks, str. 158], [LM Siewierz, str. 223]
              A9. Marianna Słowikowska (chrzest 1808 Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 163]
              A10. Zofia Słowikowska [ur.+/-1795], 1814 panna
 
 Barbara (Anna) Myszkowska [ur.+/-1770]
 m. Wojciech Sznurfald [Sznurfaldski] [ur.+/-1770]
 Dzieci :
 A1. Jan Sznurfald (ur.1795 Sikorka, par. Chruszczobród)
 A2. Walenty Sznurfald (ur.1799 Sikorka, par. Chruszczobród)
 A3. Antonina Marianna Anna Sznurfald (ur.1800 Sikorka, par. Chruszczobród)
 
 Właściciele Trzebiesławic (po Myszkowskich) :
 1725 r. - Jan Pełka z Trzebiesławic, wpisany do bractwa św. Anny w par. Chruszczobród, str. 32]
 1735 - 82 r. Niepiekłowie h. Rawicz [pkt 3], 
                   Świerczewscy (Świerczowscy) 
                   Olewińscy (Oliwińscy) [pkt 3]
                   [1771 r. Józef Oliwiński z Trzebiesławic (zm.14.04.1786 Trzebiesławice], lat 70 [LM Siewierz, s. 48]
 1744 r. - Stefan Pełka i ż. Agnieszka, de Trzebiesławice [LN Siewierz, str. 72]
 1749 r. - G. Salomea Kamińska de Trzebiesławice, chrzestna [LN Koziegłówki, str. 28]
 1749 r. - Jan Dziećmiarowski i żona Katarzyna z d. Pełka, dziedzice cz. Trzebiesławic
 1770 r. - zm. G.. Andrzej Świerczowski (ur.1747 - zm.14.12.1771 Trzebiesławice), lat 24
 1772 r. - zm. Marianna Świerczowska (m.3.02.1773 Trzebiesławice)
 ok. 1783 r. część wsi przeszła w ręce Wincentego Szymczykiewicza, rejenta konsystorza krakowskiego
                (ż. Tekla Rylska, c. Kazimierza Rylskiego, skarbnika [Dobrzyń] i Ludwiny z d. Krokowska),
                (2 mąż Tekli Rylskiej – Józef Wizemberg h. ., dziedzic dóbr Gołyszyn i Trzebiesławice)
 1795 r. - Jan Rogawski, dziedzic Bendusza, zapisał na Trzebiesławicach 3.000  na msze święte za swą duszę.
 1803 r. - Nob. Antoni Zaborski (zm.8.10.1803 Trzebiesławice), lat 45, ekonom [LM Siewierz, str. 131]
 1825 r. - Jan Alojzy Szymczykiewicz,(zm.10.01.1836 Siewierz), s. Wincentego i Tekli z d. Rylska
              [LM Siewierz, akt 1/1836, skan 93]
              wójt i właściciel Trzebiesławic (wzm.1825 - 1831), poseł na sejm
 1827 r. - bracia Józef  Dunin (zm.przed 1827) i ks. Franciszek Ksawery Dunin (zm.5.01.1823 Trzebiesławice), 
              lat 57, właściciele cz. Trzebiesławic,
              synowie Mikołaja Dunina - Łabęckiego h. Łabędź i Małgorzaty z d. Piechowska
              [„Gazeta Warszawska” nr 294 z 31.10.1827 r.]
 1852 r. - Konstanty Konrad Szymczykiewicz, wł. Trzebiesławic (mieszkał : Sikorka) 
              (dzierżawca Jakub Hubicki, Stefan Hubicki, zastępca wójta gminy Trzebiesławice)
--------------------------------------------------------------------------------------
 1640 r. - par. KŁOBUCK (Kamyk) :
 
 Sebastian Myskowski [ur.+/-1640]
 ż. Anna N. [ur.+/-1645]
 Dzieci :
 A1. Teresa Myskowska (ur.1671 Kłobucko, par. Kłobuck)
 prawdopodobnie :
 A2. Wojciech Myskowski [ur.+/-1670]
       ż. Ewa [ur.+/-1675]
       Dzieci :
       B1. Katarzyna Myskowska (ur.21.09.1698 Kłobuck) [LN Kłobuck, str. 49]
       prawdopodobnie :
       B2. Grzegorz Myszkowski de Kłobucko
             ż.(śl. 9.11.1728 Kłobucko) Małgorzata Sabaniowska (Sobanik), wdowa de Wieruszów
             [świadkowie ślubu : Stanisław Praski i Mateusz Żakowski, wójt m. Kłobuck 1737 – obaj de Kłobucko],
             [LC Kłobuck, str.36]
       
 GD. Rozalia Myszkowska de Kamyk (par. Kłobuck) [ur.+/-1710], 
 prawd. c. Franciszka Myszkowskiego z dóbr Skórnice (par. Fałków) k. Opoczna [pkt 3.6]
 m.(śl. 25.10.1731 Kłobuck) GD. Eustachy Sławęcki de Utki (ob. Hutki - Kłobuck) [ur.+/-1710], kawaler              
 [świadkowie ślubu : GD. Kazimierz Kiedrzyński i GD. Antoni Trepka, obaj de Kamyk], [LC Kłobuck, str.64]
 [1725 r. Kamyk, par. Kłobuck : Kazimierz Kiedrzyński i żona Anna (LN Kłobuck, s.13)]
 1746 r Gubernator Capitaneatus Olsztynensis
 
    akt ślubu, Kamyk, par. Kłobuck 1731 r.  [powiększ]
 
 Dzieci (Sławęccy) : (Franciszka, Józef, Joanna, Antoni, Antonina, Magdalena, Apolonia, Anna 1, Anna 2)
 A1. Franciszka Sławęcka (ur.24.02.1734 Hutki, par. Konopiska) [LN Konopiska, s. 87]
 A2. Józef Ambroży Sławęcki (ur.1736 Hutki, par. Konopiska) 
       [chrzestni : MD. Dorota Sławęcka], [LN Konopiska, s. 100]
 A3. Joanna Helena Sławęcka (ur.1738 Hutki, par. Konopiska) 
       [chrzestna : Katarzyna Myszkowska] [LN Konopiska, s. 111]
 A4. Antoni Tomasz Sławęcki (ur.1740 Hutki, par. Konopiska) 
       [chrzestni 27.03.1740 : MGD. Stanisław Cieński, pułkownik Wojsk Polskich, posesor wsi Hutki i GD.  
       i Bladina Czerna, panna, c. Andrzeja, kasztelana sądeckiego], [LN Konopiska, s. 122]
 A5. Antonina Zofia Sławęcka (ur.1742 Częstochowa Zygmunta, miasto)
       [chrzestni 20.05.1742 : Nob. Jakub Lasocki i Nob. Teodora Łoniewska], [LN Częstochowa, s.407]
 A6. Magdalena Anna Sławęcka (ur.1744 Wyczerpy, par. Częstochowa, św. Zygmunt)
       [chrzestni 20.07.1744 : GD. Andrzej Jeziorkowski i GD. Urszula Żabiczka], [LN Częstochowa, s.421]
 A7. Apolonia Katarzyna Sławęcka (ur.1746 Poczesna, par. Częstochowa Zygmunt)
       [chrzestni : GD. Dominik Małuski de Wierzchowisko i GD. Teresa de Rajowicz i Ranelezin Borońska],
       [LN Częstochowa, s. 436]
 A8. Anna Sławęcka (ur.6.06.1747 Poczesna, par. wł.) [LN Poczesna, s. 49]
 A9. Anna Sławęcka (ur.27.07.1748 Poczesna, par. wł.) [LN Poczesna, s.55]
       [chrzestni : GD. Jakub Zakrzewski, rejens castri Oswicimiensis i MG. Dominika (Domicela) Mossakowska,
       ż d. Rohozińska, ż. Michała Mossakowskiego h. Jastrzębiec, podstolego bracławskiego, majora Wojsk Polskich]
 
 Jadwiga Myszkowska [ur.+/-1730]
 m.(śl.1753 Zagórze, par. Kłobuck) Antoni Kozczyk [ur.+/-1730]
 
 Wiesław Adam Myszkowski (ur.1963), 2018 r. mieszka : Kłobuck
--------------------------------------------------------------------
 par. SIEMONIA  :
 [w średniowieczu do parafii należały : Siemonia, Korzystki, Brzękowice, Dobieszowice, Góra, Rogoźnik,
 Gawczyce, Twardowice, okresowo Myszkowice, Łubianki, od XVII w. Wymysłów i Wesoła]
 [w metrykach w XIX w. występują jeszcze : Zychcice, Bobrowniki, Strzyżowice]
 
 Stanisław Myszkowski [ur.+/-1650 - zm.po 1691], prawdopodobnie z Myszkowic [pkt 3]
 [m.in. w 1674 r. egzekutor testamentu Franciszka Stradomskiego, właściciela części wsi Celiny]
 ż.(śl.1682 Siemonia) Judyta N. [ur.+/-1650], wdowa po Wociechu Mars [zob.rodzin Mars]
 [być może jest to 2 żona Stanisława Myszkowskiego]
 Dzieci :
 A1. Adam Myszkowski (ur.1682, par. Siemonia)
 A2. Stanisław Myszkowski (ur.1686, par. Siemonia)
       ż. Marianna N. [ur.+/-1690]
       Dzieci :
       B1. Andrzej Stanisław Myszkowski (ur.1730, par. Siemonia)
 A3. Konstancja Myszkowska (ur.1688, par. Siemonia)
 A4. Wojciech Myszkowski (ur.1691, par. Siemonia)
 
 Myskowska Anna (zm.1775, par. Siemonia)
 
 Franciszek Myszkowski (ur.1827, par. Siemonia) [akt 56]
--------------------------------------------------------------------------------------
 ŚWIĘTOCHŁOWICE  [pkt 3.1.3]
--------------------------------------------------------------------------------------
 Parafia GRODZIEC k. Będzina (ob. dzielnica Będzina) :
 
 1664 r. - ślub (Grodziec) : Nob. Zygmunt Myskowski de Sarnów + Nob. Elżbieta Wodzińska de Grodziec [pkt 3.1.1]
 1736 r. - ślub (7.02.1736 Grodziec) : Andrzej Porębski + Marianna Miszowska (!)
 1749 r. - ur. Marianna Myszkowska (c. Anny)
 1757 r. - ur. Józefa Myszkowska (c. Anny)
--------------------------------------------------------------------------------------
 SŁAWKÓW  k. Olkusza :
 
 XVII wiek - Sebastian Myszkowski, starosta (biskupi) sławkowski
--------------------------------------------------------------------------------------
 KOZIEGŁOWY, CZELADŹ : (1680 r.) [pkt 3.1.2]
--------------------------------------------------------------------------------------
 CZĘSTOCHOWA :
 Łukasz Myszkowski [ur.+/-1700]
 ż. Marianna N. [ur.+/-1700]
 Dzieci :
 Wojciech Myszkowski (ur.14.04.1728 Częstochowa, par. Zygmunta)
 [chrzestni : Famatus Michał Bogucki i Nob. Małgorzata Tomicka, panna], [LN, s. 31]
 
 Maciej Miskowski [ur.+/-1700], [1736 r. Mathias Myszkowski]
 ż.(śl.1723 Częstochowa) Katarzyna Ostrowska [LC Częstochowa, str. 29]
 Dzieci :
 Jakub Miskowski (ur.1726 Częstochowa, par. Zygmunta)
 
 Maciej Miszkowski (Miskowski) [ur.+/-1705]
 ż.(śl.1731 Częstochowa, par. Zygmunta) Marianna Bernard [ur.+/-1710]
 Dzieci :
 Franciszek Miszkowski (ur.1732 Częstochowa, par. Zygmunt)
 [chrzestni : Błażej Kozbiałowicz i Elżbieta Jeżowska (Jezowska)], [LN, skan 77]
 
 1721 r. - ślub (Częstochowa, par. Zygmunta) Bonawentura Miszkowski + Agnieszka 
              [świadkowie ślubu : Józef Bielski i Mikołaj Chrościński], [LN, s.146]
 1728 r. - GD. Antoni Myszkowski de Kuźnica Marianowa, świadek ślubu [LC Częstochowa, 1728 r., str. 197]
              [Kuźnica Marianowa, obecnie część dzielnicy Dźbów w Częstochowie]
 1728 r. - Katarzyna Miskowska, chrzestna [LN, s.35]
 1738 r. - G. Magdalena Myszkowska, chrzestna :
                   23.11.1733 r. [LN Częstochowa, 1733 r., str.139], panna
                   11.11.1738 r. [LN Częstochowa, 1738 r., str. 157]
                   21.06.1739 r. [LN Częstochowa, 1739 r., str. 159]
                   23.02.1741 r. [LN Częstochowa, 1741 r., str.164] razem z MD. Bernardem Myszkowskim
                   10.03.1743 r. [LN Częstochowa, 1743 r. , str. 168], panna
                   17.04.1744 r. [LN Częstochowa, 1744 r., str. 173], panna („virgo”)
                   3.06.1744 r. [LN Częstochowa, 1744 r. , str. 178]
               8.08.1744 r. [LN Częstochowa, 1744 r., str. 183]
 1741 r. - MD. Bernard Myszkowski, [zob. pkt 3.2], chrzestny : 
              23.02.1741 r. [LN Częstochowa, 1741 r., str.164] razem z G. Magdaleną Myszkowską
 1762 r. - Antoni Myczkowski, urzędnik „Camera Regia Częstochoviensis Officialius” i żona Katarzyna
              [LN Częstochowa, str. 125]
 
 1760 r. - Mikołaj Myszkowski [ur.+/-1760]
              ż. Agnieszka N. [ur.+/-1760]
              Dzieci :
              Jan Myszkowski (ur.1787 Częstochowa – zm.15.02.1856 Warszawa, par. św. Krzyż), lat 69
              ż. Marianna N. [ur.+/-1790 - zm.po 1856]
 
 1764 r. - Antoni Myczkowski, pisarz („scriba thesaurarius Regni”)
 
 1836 r. - Katarzyna Myszkowska (ur.1836) z Nowej Częstochowy, niezamężna
              Córka :
              Kunegunda Myszkowska (ur.27.02.1856 Nowa Częstochowa)
              [chrzestni : Julian Kapiński, lat 25, muzykus i Marianna Kowalska]
 
 1848 r. - Feliks Myszkowski z miasta Częstochowy zbiegł za granicę
              [„Dziennik Urzędowy Gubernii Radomskiej”]
 
 1856 r. - Józef Myszkowski (ur.8. 06.1849 Warszawa - zm.16.03.1857 Częstochowa, poch. Częstochowa), lat 7
              i Marianna Myszkowska (ur.1856 Częstochowa - zm.5.09.1857 Warszawa)
              dzieci Józefa i Julii Piotrowicz, oficjalistów drogi żelaznej w Częstochowie [str. 371, akt 129] [pkt 7]
 
 1860 r. - Zofia Myszkowska (ur.1860), niezamężna
              Córka :
              Janina Myszkowska (ur.16.02.1904 Raków) [LN Częstochowa, akt 378]
              m.(śl.2.02.1946 Będzin) Stanisław Kostka Pierzchalski [ur.+/-1900]
 
 1860 r. - Antonina Miszkowska [ur.+/-1860]
              m. Józef Legieziński [ur.+/-1860]
              Córka :
              Antonina Legiezińska (ur.1886 Będzin)
              m.(śl.13.01.1909 Częstochowa, par. św. Zygmunt) Ignacy Marianowski (ur.1884 Częstochowa)
              ojc. Julian Marianowski
              mat. Franciszka Hubka
 
 1862 r. - Michał Myszkowski (ur.5.09.1862 Częstochowa, Zacisze), s. Józefy Myszkowskiej, lat 20, niezamężnej
 
 1865 r. - Franciszek Myszkowski [ur.+/-1865 - zm.przed 25.04.1903]
              ż. Zofia Michalska [ur.+/-1865 - zm.po 25.04.1903], 1903 r. mieszkała w Rakowie
              Dzieci :
              A1. Władysława Myszkowska (ur.1888 - zm.19.08.1909 Raków, par. Częstochowa, św. Zygmunta), lat 21
              A2. Franciszek Myszkowski (ur.1890 Potok, par. Złoty Potok)
              A3. Stanisław Myszkowski (ur.1893 Potok Złoty - zm.25.04.1903 Częstochowa, Raków), lat 10 [akt 422]
                    [zmarł w tym samym dniu, jak matka Zofia]
              A4, Kazimiera Myszkowska (ur.1893 Złoty Potok - zm.15.03.1897 Huta Bankowa, Dąbrowa Górnicza)
 
 1882 r. - Stefania  Myszkowski (ur.1882)
              Córka :
              Zofia Myszkowska (ur.24.04.1907 Raków)
 
 1895 r. - Franciszek Ciesielski [ur.+/-1895]
              ż. Bronisława N. [ur.+/-1895]
              Dzieci :
              Maria z d. Ciesielska Myszkowska - Kazoń (ur.13.02.1923 Częstochowa - zm.25.03.2008)
              W czasie II wojny, robotnik przymusowy Kassel, Niemcy (1944 – 1945)
 
 1902 r. - ślub : Władysław Kubicki + Maria Eleonora Myszkowska [pkt 3]
 1904 r. - Janina Myszkowska (ur.1904 Raków, par. Częstochowa, św. Zygmunta), c. Zofii
 1906 r. - ślub : Stanisław Myszkowski (ur.1881, par. Wiskitki) + Michalina Wójcik (ur.1884) [pkt 7.6]
 1907 r. - zm. Zofia Myszkowska (zm.26.06.1907 Raków), lat 3, matka : Stefania Myszkowska, niezamężna
 1913 r. - Wł. Myszkowski, Częstochowskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu, urzędnik [pkt 3]
 1921 r. - ślub : Władysław Myszkowski (ur.1892 Kruszyna) + Franciszka Majewska (ur.1892 Częstochowa) [pkt 3]
 cm. Kule [pkt 3]
--------------------------------------------------------------------------------------
 par. BOROWNO [17 km na NE od Częstochowy]
 Józef  Myszkowski (ur.+/-1675 - zm.1727), tenutariusz wsi Borowno, dz. d. Dąbrowa  [pkt 3.2.1.1], [pkt 3.2]
--------------------------------------------------------------------------------------
 1720 r. - ŻARKI  [zob. pkt 3.2]
 GD. Józef Myszkowski [ur.+/-1720], ekonom w Żarkach
 ż. Barbara N. [Łyszkowska] [ur.+/-1720]
 Dzieci :
 Jan Andrzej Myszkowski (ur.1749, chrzest 24.11.1749 Żarki)
 
 1747 r. - ŻURAW, ŻARKI  i  POTOK  ZŁOTY k. Częstochowy  [19 km na E od Częstochowy] [pkt 3.2]
 GD. Jan Myszkowski [ur.+/-1725 - zm.1752/56] 1747 r. de Żuraw [zob. pkt 3]
 1749 r. ekonom de Żarki [zapisany jako Józef Myszkowski], [LN Żarki, str. 294]
 ż.(śl.5.05.1747 Przybynów) GD. Barbara Łyszkowska 
 (ur.20.09.1730, par. Przybynów - zm.1.05.1798 Myszkowice) 1730 r. de Suliszowice 
--------------------------------------------------------------------------------------
 1750 r. par. MYKANÓW [11 km na Ne od Częstochowy]
 Jadwiga Myszkowska [ur.+/-1750]
 m. Antoni Koch [ur.+/-1750]
 Dzieci :
 Anna Koch (ur.1773 Kocin, par. Mykanów filia Cykarzew)
--------------------------------------------------------------------------------------
 Par. MSTÓW (Skrzydłów, Wancerzów) :
 1752 r. – [zob. pkt 3.2], [zob. pkt 7.6]
 
 Henryk Edward Myszkowski (zm.1937 Skrzydłów, par. Mstów) [LM Mstów, akt 116], [zob. pkt 3.1.2]
--------------------------------------------------------------------------------------
 Par. RUDA k. Wielunia :
 1764 r. - Katarzyna Myszkowska, heredisa dóbr Kraszkowskich [LN Rudlice, str. 105]    
 [Kraszkowice, par. Ruda k. Wielunia] 
 Katarzyna Myszkowska występuje jako chrzestna : Tekla Karśnicka (ur.1764 Ostrówek, par. Rudlice)
 Rodzice : M. Piotr Fundament Karśnicki i Antonina Radolińska, heredes bonorum Rudlice
 [być może to Katarzyna z d. Masłowska]
--------------------------------------------------------------------------------------
 NIEGOWONICE [16 km na SE od Siewierza]
 Antonina Myszkowska [ur.+/-1775]
 m. Józef Sadowski [ur.+/-1775]
 Dzieci :
 A1. Hipolit Ignacy Stanisław Sadowski (ur.1800 Niegowoniczki, par. Niegowonice)
--------------------------------------------------------------------------------------
 TĄPKOWICE  (par. Sączów) :
 1787 r. - Jan Myszkowski i żona Joanna, chrzestni (wzm.1787 – 93), administratorzy Tąpkowic
--------------------------------------------------------------------------------------
 1790 r. - par. TRUSKOLASY [18 km na W od c. Częstochowy]
 Dorota Myszkowska [ur.+/-1790]
 m. Karol Walk [ur.+/-1790] 
 
 Agnieszka Myszkowska [ur.+/-1805]
 m. Wojciech Struziński [ur.+/-1805]
 Dzieci :
 Antonina Florencja Struzińska (ur.1839 Herby, par. Truskolasy)
 
 Antoni Myszkowski [ur.+/-1815 - zm.przed1865]
 ż. Paulina Sobolewska [ur.+/-1815]
 Dzieci : (Józefa, Marianna)
 A1. Józefa Myszkowska (ur.1841 Bieżeń)
       m.(śl.29.08.1864 Połomaniec, Truskolasy) Jan Gruca (ur. 1820 Puszczew), żołnierz dymisjonowany,
       s. Józefa i Katarzyny – już nieżyjących
       Dzieci :
       B1. Julianna Gruca (ur.1865 Jezioro, par. Truskolasy)
       B2. Teofil Gruca (ur.1869 Puszczew, par. Truskolasy)
       B3. Paulina Gruca (ur.1872 Łebki, par. Truskolasy)
 A2. Marianna Katarzyna Myszkowska (ur.1842 Puszczew, par. Truskolasy), pracownica papiernii
       m.(śl.13.09.1865 Wierbka, par. Pilica) Mikołaj Jarno (ur.1843 Hucisko, par. Chechło), s. Jakuba i Marianny z d. Polak
 
 N. Myszkowski [ur.+/-1820]
 ż. Apolonia Sobolewska (ur.1823 Bieżeń k. Częstochowy)
 ojc. Wawrzyniec Sobolewski [zm.przed 12.07.1863]
 mat. Franciszka N. [zm.przed 12.07.1863]
 [2 mąż Apolonii Sobolewskiej – (ślub : 12.07.1863 Puszczew, par. Truskolasy) Antoni Łepek (ur.1809 Łepki),
 s. Szczepana i Marianny z d. Jeziorska]
 
 Jozefa (Justyna) Myszkowska [ur.+/-1850]
 m. Julian Kowalski [ur.+/-1850]
 Dzieci :
 A1. Konstancja Kowalska (ur.1874 Łebki, par. Truskolasy)
 A2. Jan Kowalski (ur.1876 Łebki, par. Truskolasy)
 A3. Walenty Kowalski (ur.1879 Łebki, par. Truskolasy)
 
 Ludwik Myszkowski (ur.+/-1870 - zm.1912 Piła, par. Truskolasy)
 1 ż.(śl.1891 Łebki, par. Truskolasy) Petronella Łebek [ur.+/-1870]
 prawdopodobnie :
 2 ż.(śl.1904 Piła, par. Truskolasy) Marianna Wieczorek Janik [ur.+/-1870 - zm.1908 Piła, par. Truskolasy)
--------------------------------------------------------------------------------------
 MYSŁOWICE :
 1804 r. ślub (Mysłowice, par. NSPJ) Simon Heczko + Sophia Myszkowska
 Czesław Myszkowski (ur.18.04.1955 - zm.2.03.2004), poch. Mysłowice, nowy cmentarz parafialny
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 Parafia WŁODOWICE (Kotowice) [8 km na NE od Zawiercia]
 Konstancja Myszkowska [ur.+/-1835]
 m. Józef Gorczycki [ur.+/-1835]
 Dzieci : 
 Józefa Gorczycka (zm.1861 Kotowice, par. Włodowice], 2 lata i 6 mies.
--------------------------------------------------------------------------------------
 LELÓW :
 Walenty Myszkowski [ur.+/-1840]
 ż. NN.
 Córka :
 Stanisława Myszkowska (ur.1846 - zm.15.07.1909 Turzyn, par. Lelów), lat 46
 m. N. Burdziński [ur.+/-1845]
--------------------------------------------------------------------------------------
 MIERZĘCICE - NIEZDARA :
 1849 - 50 r. - Kajetan Myszkowski, s. Hipolita, 
 kontroler Urzędu celno - kontrolowego Niezdara w Mierzęcicach [linia z Galewic, zob. pkt 3.2.1.2]
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 ZAWIERCIE :
 Stanisław Myszkowski (ur.1866)
 ż. Joanna Chuszcz [Chuszno, Huszno, Husznów] (ur.1870)
 Dzieci :
 A1. Stanisława Myszkowska (ur.21.10.1891- zm.3.04.1968), poch. Sopot
       m.(śl.17.11.1917 Zawiercie, św. Apostołów Piotra i Pawła) 
       Teofil Niklasiński (ur.28.10.1884 Praszka - zm.16.03.1942 Oświęcim, obóz koncentracyjny)
       ojc. Szymon Niklasiński
       mat. Julia Derbicka
 A2. Janina Myszkowska (ur.1898 Zawiercie - Kromołów, św. Mikołaja)
       m.(śl.16.08.1919 Zawiercie) Józef Żołnierek (ur.1897 Stogniewice, par. Proszowice, pow. Miechów)
       profesor gimnazjum w m. Końskie
       ojc. Antoni Żołnierek
       mat. Katarzyna Pierońska
 A3. Czesława Henryka Myszkowska (ur.1900)
       m.(śl.22.08.1925 Zawiercie, św. Apostołów Piotra i Pawła) Franciszek Zieliński (ur.1892)
       ojc. Jan Zieliński
       mat. Marianna Czop
 A4. Zofia Wanda Myszkowska (ur.13.04.1906 Zawiercie)
       m.(śl.20.08.1931 Kielce, sw. Wojciech) Marian Lucjan Gielniewski (ur.1900 Żarki)
       ojc. Edward Gielniewski
       mat. Kazimiera Mleczynska
 
 Józef Myszkowski [ur.+/-1870]
 ż. Julianna Słaboń (Słabońska) [ur.+/-1870]
 Dzieci :
 A1. Felicja Myszkowska (ur.1897 - zm.19.12.1897 Zawiercie - Kromołów, św. Mikołaja), 9 mies.
 A2. Stanisława Myszkowska (ur.1898 Zawiercie - Kromołów, św. Mikołaja) z Zawiercia
       m.(śl.9.07.1921 Zawiercie, św. Apostoła Piotra i Pawła) Tomasz Kołkowski (ur.1889 - zm.1969 Zawiercie) 
       ze wsi Sarnki Dolne
       ojc. Józef Kołkowski
       mat. Józefa Magdej
 A3. Józef Myszkowski (ur.1899)
       ż.(śl.1.09.1923 Zawiercie, św. Apostołów Piotra i Pawła) Stanisława Kamińska (ur.1903) 
       ojc. Wincenty Kamiński
       mat. Rozalia Ludwik
 A4. Anna Myszkowska (ur.1901 Zawiercie - Kromołów, św. Mikołaja)
 
 Julianna Myszkowska [ur.+/-1875]
 m. Walerian Strzelecki [ur.+/-1875]
 Dzieci :
 A1. Weronika Strzelecka (ur.1901 Zawiercie, par. Zawiercie - Kromołów, św. Mikołaja)
 A2. Jan Strzelecki (ur.9.04.1912 Łódź, św. Anna)
 
 N. (Adam) Myszkowski [ur.+/-1875] (informacje : Jerzy Adam Myszkowski + internet) 
 ż. Helena N.
 Dzieci : (Zofia, Władysław, Wanda)
 A1. Zofia Myszkowska [ur.+/-1910], panna
       prawdopodobnie to :
       Zofia Myszkowska (ur.22.09.1906 - zm.14.03.1996), poch. Zawiercie, cm. par. św. Apostołów Piotra i Pawła 
       [fot. grobu : Strona „Billiongraves”], c. Adama i Heleny
       w czasie II wojny św., robotnik przymusowy Alsfeld (1941 – 1945)
 A2. Władysław Myszkowski (ur.1910 - zm.24.03.1975), lat 65, poch. Zawiercie, cm. par. św. Apostołów Piotra i Pawła
       [fot. grobu : Strona „Billiongraves”]
       ż. Stanisława N. [ur.+/-1910]
       mieszkali : Zawiercie
       Dzieci : 
       B1. Witold Henryk Myszkowski (ur.6.03.1938 Zawiercie) [I]
       B2. Jerzy Adam Myszkowski, Świnoujście, korespondent
 A3. Wanda Myszkowska (ur.7.04.1912 - zm.25.08.1992), poch. Sosnowiec, cm. parafii Katedralnej Wniebowzięcia NMP
       m. Jan Brachowski (ur.30.04.1907 - zm.20.10.1998), poch. Sosnowiec, cm. parafii Katedralnej Wniebowzięcia NMP
       mieszkali : Sosnowiec, pochowani Sosnowiec, cm. parafii Katedralnej Wniebowzięcia NMP, s.14, rz.3, nr 4
       [fot. grobu : Poland Gravestones]
       Dzieci :
       B1. Jan Brachowski (ur.20.08.1935 - zm.9.11.2019), poch. Sosnowiec (razem z rodzicami)
 
 Antonina Myszkowska (ur.1877 Zawiercie - zm.1947), 
 prawdopodobnie c. Kajetana i Wiktorii z d. Gnatowska [pkt 3.4.2]
 m. Jan Tuora (ur.31.10.1875 - zm.1959)
 Dzieci (Tuora) : (Jan, Wiktoria, Władysław, Adam, Stanisław, Czesław, Zofia, N.)
 A1. Jan Tuora (ur.1894)
       ż.(śl.26.12.1923 Zawiercie, św. Apostołów Piotra i Pawła) Zofia Sowińska (ur.1903)
       ojc. Leonard Sowiński
       mat. Ludwika Dryjska
       Dzieci : 1
 A2. Wiktoria Tuora (ur.1897)
       m.(śl.1918 Zawiercie, św. Apostołów Piotra i Pawła) Józef Bilnik (ur.1895)
       ojc. Stanisław Bilnik
       mat. Kordula Hamerlik
 A3. Władysław Tuora (ur.1899 - zm.29.01.1989), poch. Zawiercie [fot. grobu : Strona „Billiongraves”]
       ż.(śl.2.09.1923 Zawiercie, św. Apostołów Piotra i Pawła) Budzisława Strzelecka (ur.1903 - zm.16.11.1988)
       ojc. Antoni Strzelecki
       mat. Magdalena Dworak
       Dzieci : 2 (Zdzisław, N.)
       B1. Zdzisław Tuora
 A4. Adam Tuora (ur.1901 Zawiercie, par. Zawiercie - Kromołów, św. Mikołaja)
       ż.(śl.23.08.1925 Zawiercie, św. Apostołów Piotra i Pawła) Marianna Molęda (ur.1901)
       ojc. Walenty Molęda
       mat. Marianna Iskierka
       Dzieci :
       B1. Wojciech Tuora
       B2. Zdzisława Tuora
 A5. Stanisław Tuora (ur.31.10.1903 Zawiercie - zm.1940, zamordowany w Katyniu)
       por. rez., dr medycyny [1938], pośm. kapitan [2007].
       Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego w 1932 r.
       Pracował jako lekarz w Sosnowcu. W kampani wrześniowej w 1939 r. brał udział na stanowisku lekarza
       w Baonie ON „Zawiercie”, przemianowanym na III batalion 201 pp w składzie 55 DP Rez.
       Walczył z wrogiem na szlaku bojowym 201 pprez. m. in. na Lubelszczyźnie. W nieznanych okolicznościach
       po 20 IX 1939 dostał się do sowieckiej niewoli. Więziony w obozie w Kozielsku. 
       Zamordowamy przez funkc. NKWD w lesie Katyńskim (zidentyfikowany przy ekshumacji).
 
         Stanisław Tuora (1903 – 1940)
 
       ż. Zofia Tarczyńska [ur.+/-1905]
 
 A6. Czesław Tuora (ur.4.01.1906 Zawiercie)
       ż. Janina N.
 A7. Zofia Tuora (ur.1910 - zm.1999), poch.  cm. Kule, Częstochowa
       m. Stanisław Frej (ur.15.05.1910 Częstochowa - zm.1980), poch.  cm. Kule, Częstochowa
       Dzieci : 3
 A8. N. Tuora (córka)
       m. Franciszek Myga, s. N. i N. z D. Widera
       Dzieci :
       B1. N. Myga
             m. N. Skuza
       B2. n. Myga
             m. N. Olbrychowski
 
 Wacław Myszkowski [ur.+/-1885]
 ż. Teofila Bomka (Bąbka) (ur.1888 Huta Bankowa, par. Będzin, Trójca Przenajśw.)
 c. Piotra i Władysławy Kulesza
 Syn :
 Ryszard Myszkowski (ur.23.04.1915 Zawiercie)
 w czasie II wojny światowej, uczestnik kampani wrześniowej 1939, przydział wojskowy 73.I.R.,
 stopień wojskowy : Uffz
 jeniec wojenny, wzięty do niewoli : 20.09.1939 r. Tarnobrzeg,
 obóz : Stalag VI A, miejsce osadzenia : Hemer, nr jeniecki 3188
 data zwolnienia : 26.09.1940. informacje dodatkowe : Kreis Warburg,
 Miejsce zamieszkania przed wojną : adres rodziny ; Wacław Myszkowski, Sosnowice, Nowastr. 17
 
 Tadeusz Myszkowski (ur.21.03.1894 Zawiercie - zm.14.02.1941 Oświęcim), nr obozowy 10327
 [prawdopodobnie to Tadeusz Myszkowski, 1921 r. w zarządzie, „Towarzystwo Współspółdzielcze Przyszłość”,
 Zawiercie, ul. Krótka 40, w 1936 r. Spółdzielnia Spożywców „Przyszłość’ w Zawierciu]
 ż. Franciszka Kawecka (ur.1893 - zm.1955), poch. Zawiercie
 prawdopodobnie :
 ojc. Franciszek Kawecki (ur.ok.1842 Warszawa - zm.28.03.1918 Zawiercie), powstaniec w 1863 – 64 r.
       s. Tomasza i Anny z d. Szczerkowska
 mat.(śl.26.02.1878 Warszawa, par. św. Aleksander) Ludwika Róża Dębowska (ur.ok.1854 Warszawa), 
       c. Ignacego i Ludwiki z d. Górska
 
 Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Zawierciu :
 1918 r. ukończyła panna Irena Myszkowska
 
 Absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu :
 1955 r. - Lech Włodzimierz Myszkowski,
 1955 r. - Witold Myszkowski [zob. wyżej],
 1965 r. - Jerzy Myszkowski [zob. wyżej]
 
 Inni :
 Władysława Myszkowska (ur.1918 - zm.25.05.1995), lat 77, poch. Zawiercie, cm. par. św. Apostołów Piotra i Pawła
 [fot. grobu : Strona „Billiongraves”, poch. z rodziną Rydel, Grabowski]
 
 1955 r. - Edward Bogdan Myszkowski (ur.1955), Zawiercie, firma
 1975 r. - Michał Marcin Myszkowski (ur.1975), radny Miasta Zawiercie w kadencji 2014 – 2018
 2018 r. - Patryk Myszkowski, lat 22, kandydat na radnego w Zawwierciu
 
 Strona : „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” :
 Myszkowski Wladislaw (ur.10.06.1909 Zawiercie), 
 ostatnie miejsce zamieszkania przed wojną : Zawiercie, Spinnereistrasse 27
 robotnik przymusowy wywieziony do Niemiec, 
 zatrudniony od 5.06.1940 r. - Bussing NAG, zakwaterowany w Braunschweigu, Kralenriede, Steinriedendamm ;
 od 25.09.1940 r. zakwaterowany Pippelweg 69 ; od 9.07.1941 r. zakwaterowany w obozie gminnym ; 
 od 15.01.1942 r. zakwaterowany – Rohfeld ; od 22.09.1942 r.
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 SIEMIANOWICE  ŚLĄSKIE  :
 1870 r. - ślub 6.02.1870 Laura Huta : Józef Miszkowski + Cordela Weigel [zob. pkt 3.1.2 Czeladź)
 1930 r. - Lucyna Myszkowska, uczennica Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Siemianowicach Śląskich
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 SOSNOWIEC : [zob. też pkt 3.1.2]
 Michalina Myszkowska [ur.+/-1855]
 m. Józef Klimkiewicz [ur.+/-1855]
 Córka :
 Józefa Klimkiewicz (ur.1882 - zm.1910 Sosnowiec - Katedra WNMP), lat 28
 m. Kacper Sobala [ur.+/-1880]
 
 Narcyz Myszkowski [ur.+/-1875]
 ż. Placyda Drzewiecka [ur.+/-1880], 
 być może to Placyda Myszkowska (zm.1971, poch. Syców k. Ostrzeszowa) [pkt.3.3.1]
 Syn :
 Konstanty Myszkowski (ur.20.04.1905 Omelanka, par. Stepan, Ukraina - zm.16.10.1992)
 w czasie II wojny światowej robotnik przymusowy w Sosnowcu (1943 – 1945) [pkt 9.8]
 
 Ludwik Myszkowski (ur.1897 - zm.4.03.1953, poch. Sosnowiec)
 ż.(śl.1928 Sosnowiec, Katedra WNMP) Apolonia Trzmiel (ur.1901 - zm.26.08.1980, poch. Sosnowiec)
 oboje pochowani : cm. par. Katedralnej Wniebowzięcia NMP)
 
 1898 r. - Ludwik Myszkowski, ślusarz, mieszkał : Sosnowiec [zob. Czeladź]
 
 1898 r. - Janina Myszkowska (ur.1898 - zm.28.04.1969), lat 71, pochowana : cm. par. Katedralnej Wniebowzięcia NMP
              [pochowani w tym grobie : Napiórkowscy]
 
 1899 r. - ślub Sosnowiec WNMP) : Stanisław Morga (Marga) + Antonina Myszkowska [zob. pkt 3.1.2]
 
 1914 r. - Zygmunt Myszkowski, legionista od 1914 r.
 
 Lucyna Myszkowska, absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu w latach 1908/18
 
 Irena Myszkowska [ur.+/-1910] mieszkała : 1934 r. Sosnowiec, ul. Nowa 17
 m.(śl. 2.04.1934 Sosnowiec, par. Wniebowzięcia Najświętszej Marji Panny)       
 Tadeusz Gawroński [ur.+/-1910], mieszkał : 1934 r. Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 10
 [„Dodatek Parafjalny” nr 8 z 25.03.1934 r.]
 
 Edward Myszkowski (ur.4.09.1915 Słaboszowice k. Jędrzejowa - zm.25.04.2006 Sosnowiec, św. Barbary),
 od 1937 r. do 15.10.1939 r. w służbie wojskowej. Od 1942 r. należał do grupy partyzanckiej B – Ch.
 Od 1945 r. mieszkał w Będzinie, później w Sosnowcu. Pracował w Sosnowieckim Przedsiębiorstwie
 Budownictwa Przemysłowego do emerytury (1979 r.) [zob. pkt 3.4.3]
 ż. Zofia N. (ur.1916 - zm.11.12.1987, poch. Sosnowiec), poch. cm. św. Barbary
 Dzieci :
 Jan Myszkowski (ur.1931 Koniecpol)
 
 Feliks Myszkowski (ur.1920 Pogoń, par. Sosnowiec, św. Tomasz)
 
 Stanisław Myszkowski (ur.1.12.1922 Sosnowiec)
 
 1937 r. - Jerzy Myszkowski złożył egzamin dojrzałości w gimnazjum im. B. Prusa w Sosnowcu
 
 2004 r. - Robert Myszkowski, lekarz weterynarii, Sosnowiec- Zagórze
 
 Kamil Myszkowski (urodzony : Leżajsk),
 2011 r. absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowscu,
 student politologii na Uniwersytecie Ślaskim w Katowicach,
 sosnowiecki fotograf, dziennikarz, członek i współżałożyciel grupy Fotograficznej
 „Poza Kadrem”, działającej przy MDK „Kazimierz” w Sosnowcu.
 
    Kamil Myszkowski
--------------------------------------------------------------------------------------
 DĄBROWA  GÓRNICZA
 Franciszek Myszkowski [ur.+/-1865], [zob. wyżej : Częstochowa
 ż. Zofia Michalska [ur.+/-1865]
 Dzieci :
 Kazimiera Myszkowska (ur.1893 Złoty Potok - zm.15.03.1897 Huta Bankowa, Dąbrowa Górnicza MB Anielskiej)
 prawd.
 Waleria Myszkowska (ur.23.08.1895 Huta Bankowa, Dąbrowa Górnicza MB Anielskiej - zm.8.05.1897 Huta Bankowa,), 
 c. Zofii Myszkowskiej, wdowy
 [chrzestni : Konstanty Matulewicz i Waleria Czubak]
 
 Marianna Myszkowska (ur.1882 - zm.1962), c. Józefa i Marianny Kałuża
 m. Wojciech Kłoda (ur.1882), górnik z Koloni Reden
 Dzieci :
 Aniela Marianna Kłoda (ur.9.08.1906 Reden, par. Dąbrowa Górnicza MB Anielskiej)
 [chrzestni : Franciszek Myszkowski, lat 30, robotnik, Słaboszowice i Marianna Koper,
 obecni : Franciszek Koper, lat 30, fabrykant, Stara Dąbrowa]
 
 Stanisława Myszkowska [ur.+/-1885]
 Dzieci :
 Jan Myszkowski (ur.1907 - zm.24.08.1907 Huta Bankowa, Dąbrowa Górnicza MB Anielskiej), 5 tyg.
 
 Bolesław Myszkowski [ur.+/-1895]
 ż.(śl.23.11.1929 Dąbrowa Górnicza MB Anielskiej) 
 Aurelia Rupala (ur.20.03.1898 Stara Dąbrowa, par. Dąbrowa G. MB Anielskiej - zm.10.06.1986 Piekary Śl.)
 [chrzestni : Ignacy Machura i Franciszka Wieczorek]
 ojc. Dominik Rupala (ur.1857), s. Jana i Katarzyny Wróbel
 mat.(śl.1879 Dąbrowa, Będzin, Trójca Przenajśw.) Marianna Kasprzyk (ur.1861), c. Jana i Katarzyny Rudka
 
 1929 r. - Kazimierz Myszkowski, uczeń państwowej szkoły Górniczo - Hutniczej, Dąbrowa Górnicza
 1934 r. - Barbara Myszkowska (zm.11.05.1934)
 1941 r. - Ryszard Bolesław Myszkowski (ur.1941), Dąbrowa Górnicza, firma
--------------------------------------------------------------------------------------
 PYSKOWICE
 Longin Myszkowski (ur.15.03.1909 - zm.7.06.1992 Pyskowice), zegarmistrz [zob. pkt 9.4. Zdołbunow]
 ż. Zofia Woroniecka (ur.9.05.1913 - zm.1.04.2000 Pyskowice)
 
 Zofia Myszkowska (ur.13.12.1931 - zm.17.01.2020), poch. Pyskowice
 
 Filip Myszkowski (ur.8.06.1979 Pyskowice), rysownik komiksów, ilustrator [informacje : internet]
--------------------------------------------------------------------------------------
 KATOWICE
 Andrzej Myszkowski (ur.1913), 1938 r. z Katowic
 Martyna Julia Myszkowska z d. Zboińska (ur.30.01.1921 - zm.7.10.2014, poch. cm. Katowice Tysiąclecia) 
 [brak innych pochowanych w tym samym grobie], [fot. grobu : grobonet Katowice]. [zob. pkt 3.7.2]
--------------------------------------------------------------------------------------
 RADZIONKÓW
 1930 r. - Henryk Myszkowski, poborca celny w X st. sł. w Urzędzie Celnym w Radionkowie Buchacz,
 od 28.06.1930 r. adjunkt celny w IX st. sł. [„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Skarbu”, 1930, nr 27]
-------------------------------------------------------------------------------------
 KNURÓW :
 Edward Myszkowski (ur.26.04.1932 - zm.19.01.1993), poch. Knurów, cm. komunalny
-------------------------------------------------------------------------------------
 KRÓLEWSKA  HUTA (Chorzów) :
 1933 r. - Henryk Myszkowski, Sekretarz Koła Okręgowego Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych
--------------------------------------------------------------------------------------
 MIKOŁÓW : 
 1934 r. - Janusz Myszkowski (ur.27.03.1934 - zm.2.04.2010), poch. cm. parafialny św. Wojciecha
 1938 r. - M. Myszkowski, Mikołów, Rynek 2, Zakład Stolarski
--------------------------------------------------------------------------------------
 RYCZÓW  k. Pilicy :
 1936 r. - Lidia Myszkowska (ur.1936/38 Ryczów)
--------------------------------------------------------------------------------------
 KRZEPICE :
 Jerzy Myszkowski (ur.1936 - zm.31.12.2016), poch. Krzepice
 Helena Myszkowska (ur.5.01.1937 - zm.31.07.2021), poch. Krzepice
--------------------------------------------------------------------------------------
 RUDA ŚLĄSKA :
 Czesława Myszkowska (ur.24.12.1943 - zm.3.12.2018), poch. Ruda Śląska Park Pamięci
--------------------------------------------------------------------------------------
 PIEKARY ŚLĄSKIE :
 Pochowani :
 Henryk Myszkowski (zm.1965)
 Marta Myszkowska (zm.1987)
 Irena Myszkowska (zm.2018)
--------------------------------------------------------------------------------------
 GLIWICE :
 Simon Myczkowski (ur.ok.1809 - zm.27.05.1879 Gliwice - Łabędy), lat 70
  Pochowani w Gliwicach :
  Myszkowska Michalina (ur.1897 - zm.1983)
  Myszkowski Tadeusz (ur.25.03.1896 - zm.8.05.1982), poch. cm. Centralny, Kw. I F4, rząd - , Grób 7 [pkt 3.5]
  Myszkowski Władysław (ur.16.10.1908 - zm.1.07.1994), poch. cm. Centralny, Kw. II A3 , Rząd 3, Grób 207 [pkt 5.6]
  Myszkowski Józef (ur.10.03.1911 - zm.6.12.1986), poch. cm. Centralny, Kw. II B1, Rząd 10, Grób 293
  Myszkowska Michalina (ur.20.09.1890 - zm.9.11.1983), poch. cm. Centralny, kw. II C3, Rząd - , Grób 401
  Myszkowska Barbara (ur.6.04.1904 - zm.5.08.1954) [pkt 3.5]
  Myszkowska Maria (ur.25.09.1905 - zm.3.05.1991), poch. cm. Centralny, Kw. II A3, Rząd 3, Grób 207
  Myszkowska Pelagia (ur.31.10.1909 - zm.22.09.1992), poch. cm. Centralny, Kw. II B1, Rząd 10, Grób 293
  Myszkowska Gabriela (ur.24.02.1910 - zm.29.08.1985), poch, cm. Centralny , Kw. I F4, Rząd - , Grób 6 [pkt 3.5]
 
  Myszkowski Edmund (ur.22.01.1923 - zm.2.11.1991), poch. cm. Lipowy, Kw. II F8, Rząd 9, Grób 1
  ż. Leokadia z d. Portas (ur.19.07.1921 - zm.28.02.1992), poch. cm. Lipowy, Kw. II F8, Rząd 9, Grób 1
  [siostra Leokadii Portas – Stefania Portas zamężna Kozłowska]
  1951 r. - Irena Myszkowska, absolwentka Liceum O. w Gliwicach 1951/52 r.
 
 PRADŁA
 Jan Myszkowski (ur.1898 - zm.1909), utonąŁ
-------------------------------------------------------------------------------
 Inni :
 1592 r. - Aneżka Myszkowska z Mirowa
              mąż Tobiasz Brodecki, sędzia państwa pszczyńskiego
              Dzieci (Brodeccy) :
              1/ Wacław Brodecki, właściciel Ćwiklic
                  ż. Aneżka z Kielczy
              2/ Markieta Brodecka
                  m. Jan Woyski z Bogdanowic
 1718 r. - N. Myszkowski, wł. dóbr Kopaniny k. Bytomia
 1900 r. - Kazimierz Myszkowski [ur.+/-1900]
              ż. Tekla N. [ur..+/-1900]
              Syn :
              Stanisław Myszkowski (ur.8.09.1923 Smyków), mieszkał : Bobrek, Zbrosławice
 1920 r. - N. Myszkowski, zarządzał kopalnią „Stanisław” w Dąbrowie Górniczej
 1932 r. - Kazimierz Myszkowski, absolwent w 1932 r. Wydział Górniczy, Państwowa Szkoła Górnicza i Hutnicza
              im. St. Staszica, tzw. „Dąbrowska Sztygarka”
 1939 r. - Ludwik Myszkowski (ps. „Marek”), członek ruchu oporu na Śląsku
-------------------------------------------------------------------------------
 Myszkowscy h. Pilawa
 Myszkowscy h. Pilawa z Myszkowic nosili nazwisko Rudzki h. Pilawa
 1481 r. – Jan Rudzki, właściciel połowy Myszkowic

 Przypisy :
 
 [1] Inni właściciele Chruszczobrodu :
 Podczaszy (Mirzowscy) – pkt 3.2.
 Myszkowski Wacław [ur.+/-1600] i żona Zofia Podczaszy – pkt 3.2] (Myszkowscy – do ok. 1763 r.)
 Przyłęcki Stanisław [ur.+/-1690 - zm.1735] , -zob. podstrona „Przyłęccy]
 Sieroccy do 1753 r
 1753 r. - Grabiańscy h. Świeńczyc (Linia z Chruszczobrodu) [zob. podstrona Myszkowscy (właściciele]
 1753 r. bracia Sieroccy sprzedają swe części w Chruszczobrodzie Józefowi Grabiańskiemu
 
 [2] Stryjowscy z Wojkowic Kościelnych :
 N. Stryjowski [ur.+/-1660]
 ż. NN. [ur.+/-1660]
 Dzieci :
  A1. Jan Stryjowski [ur.+/-1690 - zm.po 20.09.1736], 1736 r. de Ujejsce, 1731 r. de Boguchwałowice
         ż. Marianna N. [ur.+/-1690 - zm.po 1731]
         Dzieci :
         B1. Teresa Jadwiga Stryjowska (ur.1711 Myszkowice, chrzest 13.10.1711 Sączów) [LN Sączów, str. 167], c. Jana i Marianny
         B2. Teresa Stryjowska (ur.1720 par. Wojkowice Kościelne - zm. po 1740), 1740 de Trzebiesławice [LN Siewierz, str. 63]
                [1741 r. zapisana jako panna de Trzebiesławice – bractwo św. Anny w par. Chruszczobród, str.37]
         B3. Anna Marianna Stryjowska (ur.1724 par. Wojkowice Kościelne)
         B4. Krystyna Anna Stryjowska (ur.1726 par. Wojkowice Kościelne)
         B5.  Szymon Stryjowski (ur.1731 Boguchwałowice) [chrzestni : G. Franciszek Pozarowski i G. Joanna Wąsowicz de B.]
 prawdopodobnie :
 A2. Teresa Stryjowska [ur.+/-1700] de Wojkowice Kościelne
        m.(śl.1722 Wojkowice K.) Aleksander Myszkowski [ur.+/-1700] de Chruszczobród [pkt 3.2]
 
 [3] Inni właściciele dóbr  Trzebiesławice i Sikorka :
       1545 r. - Jakub Ujejski, dz. Trzebiesławic
       1563 r. - Stanisław, Jakub i Walenty Ujejscy, właściciele Sikorki
       1607 r. - Jerzy Siemuński, dziedzic wsi Trzebiesławice
       1608 r. - Baltazar i Jan Siemuńscy z Trzebiesławic
       1616 r. - Krystyna z Trzebiesławic, chrzestna      
       1638 r. - Seweryn Lipnicki z Trzebiesławic [ur.+/-1610]
                      ż.(1638) Helena Rogozińska [ur.+/-1610]
                      Dzieci :
                      Marianna Lipnicka (chrzest 1638 Chruszczobród)
                      [chrzcił : ks. Joachim Myszkowski, wikary, chrzestni : ks. Kawecki, proboszcz siewierski, dziekan bytomski 
                      i Anna Zuchowska z Wojtkowic]
        1641 r. - Stanisław Siemuński [ur.+/-1615], notariusz ziemski (wzm. 1637 – 1644)
                      ż.(1641) Regina Dąbska [ur.+/-1615]

 

 [4] Słowikowscy z Trzebiesławic :

      1781 r. - ślub (18.10.1781 Wojkowice Kościelne) G.  Benedykt Godziszowski (Wojkowice K.) + Marianna Słowikowska (Siewierz)
      17.12.1792 r. - zmarł Tomasz Słowikowski, Trzebiesławice, lat 47 (LM Siewierz, str.35)
      27.03.1803 r. - zmarła Marianna Słowikowska, Trzebiesławice, lat 78 (LM Siewierz, str. 109)
      12.12.1812 - zmarł GD. Sebastian Brzeszkowski (Brzyszkowski), Siewierz, lat 70, ekonom de Sulików, 
      pozostawiając wdowę Brygittę z d. Słowikowską
      8.01.1830 r. - zmarł Filip Słowikowski, Siewierz, lat 43, pozostawiając żonę Franciszkę (LM Siewierz, str.89)]
      4.09.1831 r. - zmarła Franciszka Słowikowska, Siewierz, lat 34, wdowa [LM Siewierz, str. 105]
 
  

Spis treści          Następny rozdział ->>

 
 

 

do górywstecz