1.2. Genealogia ( XIII - XV wiek )

  Ostatnia aktualizacja : 9.08.2019 r.
 
  Genealogia początków rodu Myszkowskich oparta jest na legendzie,
  mówiącej o bliskim pokrewieństwie z biskupem Wojciechem Jastrzębcem (1362-1436)
  Przedstawiciele rodziny Jastrzębców mieli swoje dobra w ok. Beszowej 
  w ziemi sandomierskiej, najpewniej pierwotnego siedliska Jastrzębców.
  [Beszowa – 15 km na SW od Staszowa]
 
  
 
 Dziersław [ur.+/-1175], podczaszy sandomierski (XII wiek wg Paprockiego)
 ż. NN.
 Synowie :
 1/ Wojciech [ur.+/-1220] (wspomn. ok.1280 r.)
     ż. NN.
     Dzieci :
     a/ Adam (wspomniany w 1319 r.)
     b/ prawdopodobnie Mnikowscy
 2/ Dziersław [ur.+/-1220] (wspomn. ok. 1280 r.)
     ż. NN.
 
 [ Źródło : Bożena Czwojdrak „Jastrzębce w ziemi krakowskiej i sandomierskiej do połowy XV wieku”
  Kraków 2007 ]
 ---------------------------------------------------------------------
 Najprawdopodobniej potomkiem [wnukiem ?] w/w  Dziersława [ur.+/-1175] był :
 Dziersław [ur.+/-1280], protoplasta Rytwiańskich
 ż. NN.
 Dzieci : Klemens, Dziersław i prawdop. Mikołaj (linia Uchaczy) oraz NN. (linia  Rozembarskich)
 
 I. Klemens [ur.+/-1310 - zm.11.02.1397 do kwiecień 1398]
 1367 r. notariusz na dworze Kazimierza Wielkiego. Po śmierci króla został notariuszem Elżbiety Łokietkówny.
 1379 r. wstąpił na kanonię krakowską i pozostał do śmierci.
 Od 1383 r. sprawował urząd archidiakona zawichojskiego.
 Jego bliskie stosunki z dworem i kapitułą krakowską niewątpliwie ułatwiły karierę bratanków
 Klemensa : Mikołaja i Wojciecha.
 
 II. Linia Dziersława :
 Dersław ( Dziersław) z Lubnicy [ Łubnice k. Staszowa], [ur. ok. 1315 - zm. po 1370],
 walczył z Zakonem Krzyżackim (prawd. za rządów Władysława Łokietka w latach 1329 - 1332)
 ż. Krystyna Niemsta (?) h. Jastrzębiec [ur.+/-1325 - zm.po 1362]
 Dzieci : co najmniej 3 (Mikołaj, Piotr, Wojciech) + ewentualnie Jan [wg herbarza Uruskiego]
 
 A1. Mikołaj [ur.+/- 1355 - zm. po 1409 a przed 25.11.1410], 
       poch. w kościele św. Andrzeja w Łęczycy
       podstoli łęczycki (22.07.1393), 
       podkomorzy łęczycki od 18.12.1403
       ż. (śl.przed 1384) Małgorzata z Ołoboku h. Bogoria [ur.+/-1360 - zm.po1382]
 
       Dzieci : co najmniej 4 (Marcin, Ścibor, Wojciech, Filip)
 
       B1. Marcin Ścibor  Borzysławski (ur.1384 - zm. 31.05.1428), najstarszy  [PSB],
             z Łubnic, Rytwian (od 1414), Zborowa, Borzysławic.
             Po bitwie pod Nowem, w czasie wielkiej wojny z Zakonem Krzyżowym, 
             Władysław Jagiełło pasował Marcina na rycerza,
             łowczy mniejszy (21.04.1411 do 23.02.1412),
             kasztelan brzeziński (12.04.1412 - 1416), woj. łęczycki
             ż. (śl. ok. 1414) Dorota z Tarnowa [ur.+/-1390]
             ojc. Jan Tarnowski (ur. przed 1349 - zm.1409), kaszt. krakowski,
                   s. Rafała i Dzierżki z Wielowsi (zm.po1382) - c. Dzierżykraja z Wielowski, komesa
             mat. (śl.1379) Katarzyna [zm.po 1392]
             Dzieci : 12 ( 6 synów, 6 córek )
 
             C1. Dersław z Rytwian (ur.1414 - zm. 14.01.1478) [PSB],
                   kanonik katedralny gnieźnieński, st. sandomierski, kaszt. sieradzki, krakowski,
                   woj. sieradzki, sandomierski, krakowski
                   1 ż. (śl.ok.1457) Anna Tęczyńska z Morawicy [ur.+/-1415], 
                          ojc. Jan Tęczyński [ur.+/-1455], kaszt. krakowski
                   2 ż. (1461) Petronela Odrowąż ze Sprowy (ur.1449 - zm.ok.1463 z dzieckiem po porodzie)
                          [ Petronela w chwili ślubu miała 12 lat ]
                          ojc. Piotr Odrowąż [ur.+/-1420]
                    bezpotomni
                   [ Dersław najeżdża Zator i okolicę 25.02.1438 r. wg przekazu Długosza 
                     (lub w 1440 r. wg niektórych historyków).
                     Zostaje m.in. właścicielem Polanki Starej k. Oświęcimia, którą przekazuje 
                     krewnemu Mikołajowi Myszkowskiemu ] 
 
             C2. Jan z Rytwian Rytwiański (ur.1422 - zm. po 9.08.1478) [PSB]
                   marszałek Królestwa Polskiego, kaszt. sandomierski, woj. krakowski
 
                     [powiększ] pieczęć Jana Rytwiańskiego z 1466 r. [1]
                     
                   ż.(śl.ok.1460) Anna Odrowąż z Wojciechowa [ur.+/-1425], 
                   ojc. Jan ze Szczekocin [ur.+/-1395], st. lubelski, grudziądzki, marszałek nadworny
                   Dzieci : 1 córka
 
                   D1. Ewa Rytwiańska [ur. 1463 / 66 - zm.ok.1508]
                         m. (śl.ok.1481) Mikołaj Kurozwęcki zw. „Lubelczyk, Wrzód” (ur.+/-1450 - zm.1507),
                         woj. lubelski
                         ojc. Krzesław Kurozwęcki zw. „Półtorabekh.Poraj [ur. ok.1399 - zm.1459],
                               (s. Henryka), kasztelan lubelski  [PSB],
                         mat. Ewa z Goszyc (zm.1463), c. Abrahama Czarnego  [2]
                         Dzieci : Kurozwęccy (Adam, Hieronim, Elżbieta)
 
                         E1. Adam Kurozwęcki v. Rytwiański [ur.+/-1485 - zm.1508/11]
                               ż. Jadwiga Tenczyńska [ur.+/-1485]zm.1549/60],                                
                               [2 m. Piotr Opaliński]
                               ojc. Mikołaj Tenczyński ur.+/-1465]
                               Dzieci :
                               F1. Anna Kurozwęcka [ur.+/-1505 - zm.1542 Kieżmark]
                                     m.(śl.1523) Hieronim v. Jarosław Łaski (ur.1496 - zm.1541) [PSB],
                                     woj. sieradzki, woj. siedmiogrodzki,
                                     s. Jarosława i 2 ż. Zuzanny Bąk z Bąkowej Góry,                                 
                                     [siostra Hieronima Jarosława – Zuzanna Łaska była żoną Marcina
                                     Myszkowskiego, kasztelana wieluńskiego]
                         E2. Hieronim Kurozwęcki [ur.+/-1490], starosta szydłowski
                               ż. Barbara Krupka (zm.po1519), mieszczka krakowska, c. Erazma z Krakowa
                               [1 m. Piotr Szydłowiecki (ur.1477 - zm.1507), s. Stanisława]
                         E3. Elżbieta Kurozwęcka [ur.+/-1490 - zm.po 1537]
                               m.(śl.przed 1511) Jan Oleśnicki h. Dębno [ur.+/-1490]
                               ojc. Jan Feliks Oleśnicki (ur.+/-1460 - zm.1511/12), 
                                     s. Jana „Głowacza” z Oleśnicy (ur.1430 - zm.2.02.1493 Łowicz), poch. : Gniezno, katedra
                                     i Anny z Tęczyna
                               mat. Katarzyna Gruszczyńska [ur.+/-1460]
 
                               
                               Jan Głowacz Oleśnicki h. Dębno (ur.1430 – zm.1493), marszałek wielki koronny
                               [fragment płyty nagrobnej w katedrze gnieźnieńskiej]
 
              C3. Marcin z Rytwian (ur.ok.1422 - zm. po 1432)
 
              C4. Wojciech z Rytwian (zm.1458), kanonik gnieźnieński i poznański
 
              C5. Mikołaj z Rytwian (ur.1428 - zm.1458/66), uczestnik bitwy pod Chojnicami 18.09.1454
 
              C6. Piotr z Rytwian i Zborowa [ur.+/-1425 - zm.po 1466], rycerz, starosta odolanowski, 
                     brał udział w wojnie trzynastoletniej 1454 - 1466 r., 
                     brał udział w walkach króla węgierskiego Macieja Korwina z Turkami .
                     Protoplasta rodziny Zborowskich h. Jastrzębiec
                     ż. N. Tęczyńska [ur.+/-1425]
                     Dzieci (Zborowscy) : jedyny syn Marcin
 
                     D1. Marcin Zborowski (ur.+/-1450 - zm.1488), starosta odolanowski, burgrabia krakowski  
                           ż. NN.
                           Dzieci : Piotr, Andrzej
                           E1. Piotr Zborowski (ur.+/-1480 - zm. po 1498), starosta odolanowski  
                           E2. Andrzej Zborowski (ur.+/-1480 - zm.1509), kasztelan żarnowski ok.1503, 
                                 starosta odolanowski 
                                 ż. Elżbieta Szydłowiecka h. Odrowąż (ur.+/-1480 - zm.28.02.1525)
                                 ojc. Stanisław Szydłowiecki [ur.+/-1405 - zm.1493/94]
                                 mat.( 2 ż.) Zofia z Goździkowa i Pleszowa h. Łabędź [ur.+/-1450] 
                                 [Źródło : Edward Opaliński „Rodziny Wielkosenatorskie w Wielkopolsce, na Kujawach 
                                 i na Mazowszu za Zygmunta III” Warszawa 2007]
 
                                   Stanisław Szydłowiecki (1405 – 1493/94)  [powiększ]
                                 [obraz z Albumu Wielkiej Genealogii Minakowskiego]
 
                                 Dzieci (Zborowscy) : (Jan, Piotr, Zofia, Marcin) 
                                 F1. Jan Zborowski (ur.+/-1490 - zm.1514)
 
                                 F2. Piotr Zborowski (ur.+/-1490 - zm.1553)
                                       kasztelan [Sandomierz], kasztelan [Małogoszcz],
                                       krajczy koronny, podczaszy koronny i nadworny, starosta [Sanok], starosta [Odolanów]
 
                                 F3. Zofia Zborowska (ur.+/-1490 - zm.3.09.1544)
                                       1 m.(śl.przed 1512) Stanisław Kurozwęcki h. Poraj (ur.+/-1470 - zm.1516)
                                       2 m.(śl.1527) Hieronim Szafraniec h.Starykoń (ur.+/-1490 - zm.1554/56) [PSB]
 
                                 F4. Marcin Zborowski (ur.1492 - zm.25.02.1565),
                                       starosta [Kraków], cześnik nadworny, koronny, kasztelan [Kalisz], podczaszy koronny,
                                       starosta [Kalisz], [Stopnica], wojewoda [Kalisz], [Poznań]
                                       ż.(śl.ok.1525) Anna Konarska h. Awdaniec (ur.ok.1499 - zm.1565)
                                       ojc. Stanisław Konarski
                                       mat. Zofia Lanckorońska h. Zadora
 
                                       
                                       Marcin Zborowski [obraz : Jan Matejko „Unia Lubelska”]
 
              C7. Anna Rytwiańska [ur.+/-1420 - zm.po 1453]
                    1 m. (1437) Jan Mężyk z Dąbrowy h. Wadwicz (ur.ok.1370 - zm.1437) [PSB], [3]
                            sekretarz królewski, starosta generalny ruski, woj. lwowski, starosta krzepicki i ostrzeszowski
                            [1 ż. Katarzyna z Iwanowic, zm.po1420]
                            bezpotomni
                    2 m. (śl.1437/41) Marcin ze Sławska h. Zaremba (zm.1453),
                            kasztelan kaliski (od 1426), wojewoda kaliski (od1436)
                            ojc. Mikołaj z Królikowa, kaszt. gnieźnieński
 
              C8. (córka)
              C9. (córka)
              C10. (córka)
              C11. (córka)
              C12. (córka)
           
       B2. Ścibor z Borzysławic [ur.+/-1385 - zm. przed 29.11.1435]
             w 1410 r. przejął po Marcinie prepozyturę poznańską, woj. łęczycki 1428 – 1435
             ż.(śl.ok.1423) Sędka Ostroróg z Ostroroga [ur.+/-1395]
             ojc. Sędziwoj z Ostroroga h. Nałęcz (ur.ok.1375 - zm.1441), woj. poznański (1406 - 1441),
                   starosta brzesko - kujawski (1426 - 1432), starosta generalny Wielkopolski,
                   jeden z najbliższych doradców kr. Władysława II Jagiełły i Władysława III Warneńczyka,
                   s. Dzierżysława, kasztelana santockiego
             mat.(śl.przed 1399) Barbara z Wojnowic
             Dzieci : co najmniej 2
 
             C1. Mikołaj Borzysławski (ur.ok.1422/3 - zm. ok.1461/2), w 1437/38 otrzymał dobra w ziemi łęczyckiej
                   ż. Elżbieta z rodu Leszczyców z Pakości
                   bezpotomny
 
             C2. Małgorzata [ur.+/-1425], w 1437/38 otrzymała dobra w ziemi łęczyckiej
                   m. Mikołaj Grabski z Dobrej [ur.+/-1425]
 
       B3. Wojciech Jastrzębiec [ur.+/-1385 - zm.17.12.1431],
             pochowany w katedrze wawelskiej w pobliżu kaplicy Jana Hinczy z Rogowa,
             w 1424 r. ukończył studia prawnicze w Bolonii,
             w 1429 r. objął dziekanię krakowską,
             dr dekretów, prepozyt poznański, scholastyk sandomierski, kanonik krakowski, dziekan krakowski ,
             1430 r. posesor wsi Kobylany w par. Bolechowice k. Krakowa
 
       B4. Filip (ur.+/-1390 - zm.ok.1447),
             studiował razem z bratem Wojciechem, prawo w Bolonii, 
             w 1422 r. zdobył tytuł magistra, a w 1424 r. uzyskał doktorat z prawa kanonicznego.
             Po powrocie do kraju objął rektorat parafii w Koniemłotach.
             W latach 1424 - 1428 był altarystą ołtarza św. Wawrzyńca w katedrze sandomierskiej.
             W lipcu 1427 r. został kustoszem w Kurzelowie.
 
 A2. Piotr (ur.+/-1360 - zm. ok. 1408)
       pisał się z dóbr w ziemi łęczyckiej : Woli Niechanowskiej i Borysławic
       ż.(śl. przed 1389) Katarzyna z Dąbrówki [ur.+/-1360]
 
 A3. Wojciech Jastrzębiec (ur.ok.1362 Łubnice - zm. 2.09.1436 Mnichowice k. Kępna)
        
          Wojciech Jastrzębiec, prymas Polski i Litwy (portret z XVI w.)
                           [powiększ]
 
          biskup Wojciech Jastrzębiec (1362 – 1436)
 
        kanonik sandomierski 1385,
        kanclerz królowej Jadwigi 1397,
        biskup poznański 1399 -1412,
        biskup krakowski i kanclerz koronny 1412 -1423,
        arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski 1423 -1436,
        kupił m.in. Rytwiany, Borzysławice.
        W 1410 r. na wojnę z Krzyżakami wystawił własną chorągiew 
        ( 25 chorągiew pod dowództwem Jaranda Brudzewskiego h. Pomian ) [4]
        25 lipca 1434 r. koronował w katedrze wawelskiej Władysława III Warneńczyka na króla Polski.
        Zmarł 2.09.1436 r. w Mnichowicach k. Kępna, pochowany w katedrze gnieźnieńskiej.
 
          Władysław III Warneńczyk (ur.31.10.1424 Kraków – zm.10.11.1444 pod Warną)
 
          Herb prymasa Polski Wojciecha Jastrzębca
 
 A4. ( wg legendy) Jan Jastrzębiec  [ur.+/-1355]
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Hipoteza 1 :
 Protoplasta rodu Myszkowskich h. Jastrzębiec : 
 Jan Jastrzębiec [ur.+/-1355]
 ż. NN.
 Syn :
 Leonard Myszkowski z Myszkowic  [ur.+/-1385 - zm.1444], kasztelan oświęcimski (?) [5]
 ż. NN.
 Syn :
 Mikołaj „Starszy” Myszkowski  [ur.ok.1415 - zm.1482], dz. Przeciszowa i Polanki Starej k. Oświęcimia [pkt 2]
 
 Hipoteza 2 :
 W historii Myszkowic występują :
 1367 r. Piotr z Myszkowic
 1374 r. Leonard „de Miszkowice” i jego brat Lutek.
 [ imię Leonard pojawia się wśród Myszkowskich wielokrotnie, co pozwala stworzyć kolejną, bardziej rzeczywistą 
 hipotezę początków rodu ] 
 1430 - 1482 r. Mikołaj z Myszkowic
 1463 r. Dziersław z Myszkowic
 [imię Dziersław pojawia się wielokrotnie wśród Rytwianśkich]
 
 Początki rodu Myszkowskich w Myszkowicach :
  
 Piotr z Myszkowic  [ur.+/-1320 - zm. po 1367]
 żyjący współcześnie z Dziersławem z Łubnicy (ur.ok.1315), synem protoplasty rodu Rytwiańskich,
 być może bliski jego krewny
 być może syn :
 
 Leonard z Myszkowic  [ur.+/-1355]
 być może syn :
 
 Leonard z Myszkowic  [ur.+/1385]
 Syn :
 
 Mikołaj „Starszy” Myszkowski (ur.ok.1415 - zm.1482)
 
 Uwagi :
 Bardziej prawdopodobna wydaje się hipoteza 2.

 Przypisy :

 [1] Pieczęć Jana z Rytwian przy dokumencie traktatu toruńskiego z dnia 19 X 1466 r.

      Obiekt pochodzi ze zbiorów : Archiwum Główne Akt Dawnych.    

 [2] Abraham Czarny z Goszyc h. Gryf (ur.+/-1370 - zm.1444), dziedzic Goszyc [11 km na W od Proszowic],

      żupnik obojga żup solnych 1419-25, dzierżawca zamku Czorsztyn 1413-34, starosta czorsztyński 1416,

      dzierżawca olkuski od 1434 r. i żupnik olkuski 1439-44, uczestnik konfederacji nowokorczyńskiej 1439,

      starosta sądecki 1442-4, zarządca klasztoru w Staniątkach

      ż. Apolonia N.

      Dzieci :

      1/ Magdalena [ur.+/-1400]

          1 m. (śl.1423) Henryk z Rogowa (zm.ok.1425)  [PSB], podskarbi,

                  s. Hinczy z Rogowa (zm.przed 1415), podskarbiego koronnego  [PSB]

          2 m. Jan z Brzezia, s. Zbigniewa, marszałka Król. Pol.

      2/ Ewa (ur.+/-1400 - zm.1463)

          m. Krzesław Kurozwęcki (ur.+/-1395 - zm.1459)

 

 [3] Jan Mężyk z Dąbrowy h. Wadwicz (ur.ok.1370 - zm. 1437, poch. w Wieluniu)  [PSB]

      Sekretarz królewski, starosta generalny ruski, wojewoda lwowski. Pojawia się w źródłach w r.1394 jako

      łożny królewski, a następnie (1403-34) podczaszy i cześnik nadworny oraz zaufany rycerz Jagiełły.

 

      W okresie wyprawy grunwaldzkiej spełniał rolę tłumacza królewskiego, wchodząc w skład osobistej ochrony

      króla ; przełożył mu na polu bitwy 1 VII 1410 r. przemówienie wysłanników wielkiego mistrza Urlyka

      von Jungingen, który dla sprowokowania strony polskiej do rozpoczęcia bitwy przekazał Jagielle owe słynne

      2 miecze.

      [ W 1853 r. oba miecze zostały wywiezione do Rosji i odtąd słuch o nich zaginął]

 

        kadr z filmu „Krzyżacy” (1960 r.)

 

        [powiększ]  Jan Matejko „Władysław Jagiełło i Witold modlący się przed bitwą”

 

     

      Jan Matejko „Bitwa pod Gunwaldem               [powiększ]

 

      W ziemi wieluńskiej posiadał wieś Dąbrowę, z której się pisał [w XVII wieku właścicielami Dąbrowy byli

      Myszkowscy].

      Jan Mężyk żonaty był najpierw z nieznaną bliżej Katarzyną z Iwanowic, która przebywając na dworze królewskim

      wychowywała królewnę Jadwigę (1418 r.). Kolejną żoną [po 1420 r.] była Anna Rytwiańska z Rytwian

      [1 mąż Anny Rytwiańskiej - Marcin Zaremba z Królikowa h. wł.  (ur.+/-1380 – zm.1453), [PSB],

      kasztelan [Kalisz] 1426 – 28, kasztelan [Poznań] 1428 – 35, podkomorzy [Poznań] 1424,

      podstoli [Poznań] 1410 – 16, starosta generalny [Wielkopolska], wojewoda [Kalisz] 1437 – 1450,

      s. Mikołaja Z. (zm.1395) i Mścichny z d. Łąkoska z Łąkoszyna h. Rola]

      Jan Mężyk nie pozostawił żadnego potomstwa.

 

 [4] Brudzewski Jarand herbu Pomian [PSB],

      zw. Jarandem z Grabi lub Brudzewa (ur.ok.1380 - zm.ok.1450), wojewoda inowrocławski, później sieradzki,

      syn Jana  z Grabi, kasztelana kruszwickiego. Zaufany rycerz króla Jagiełły, dostojnik wielkopolski.

      [potomkowie blisko skoligaceni z Myszkowskimi]

 

 [5] Źródło : Bogusław Czechowicz „Nagrobki późnogotyckie na Śląsku” Wrocław 2003

 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 

 

do górywstecz