D Z I E W O L S C Y  h.  D z i u l i

 

[ zob. też. pkt 3.5. Myszkowscy z Tymbarku i okolic  ]

 

  Wyszukiwarka : Ctrl + F

  Ostatnia aktualizacja : 1.06.2023 r.

 

 

 Jan Dziewolski [ur.+/-1680]
 ż. Katarzyna Popiel [ur.+/-1680]
 
 Syn :
 Jakub Dziewolski [ur.+/-1710]
 ż.(śl.przed 1733) Joanna (Anna) Łastowiecka h. Larysza [ur.+/-1710]
 ojc. Jan Łastowiecki [ur.+/-1680], s. Teodora Konstantego, towarzysza chorągwi husarskiej Jana Sobieskiego)
       i 2 - giej żony Konstancji z Brześcia z d. Brzeska – c. Wacława B.
       [1 żona Teodora Łatowieckiego – Katarzyna Kępińska (Kępieńska) h. Niesobia]
 mat. Marianna ze Sławczyna Siemieńska h. Dąbrowa [ur.+/-1680], c. Adama i Elżbiety z d. Zaborowska
 
 Syn :
 Stanisław Dziewolski (ur.+/-1750 - zm.1792), legitymowany ze szlachectwa w 1782 r. (Biecki Sąd grodzki)
 ż. Anna Łychowska [ur.+/-1755]
 
 Syn :
 Andrzej Stanisław Dziewolski (ur.1780 Berdechów, pow. Tarnów)
 z. Maria (Józefa) Chociatowska (ur.1792 - zm.25.03.1852)
 ojc. Ignacy Chociatowski
 mat. Apolonia Grodzicka
 
 Dzieci :
 1/ Michał Hieronim (Hieronim) Dziewolski (ur.1817 - zm.1890 Krościenko) Linia I
 2/ Romuald Dziewolski (ur.1820 - zm.1872) Linia II
----------------------------------------------------------------------------
 Linia I :
 Michał Hieronim Dziewolski (ur.1817 - zm.20.05.1890 Krościenko), poch. Krościenko,
 właściciel dominium Krościenko nad Dunajcem – Tylka – Grywałd w latach 1842 – 1890,
 w 1833 r. otrzymał tytuł szlachecki potwierdzony przez Statuty Galicyjskie i wpisany do ksiąg parafialnych
 (certyfikat szlachectwa wydany przez Wydział Stanów Królestwa Galicji i Lodomerii).
 
  
  „Gazeta Narodowa” nr 124, Lwów 31.05.1890 r.
 
  
 
  Tablica epitafijna poświęcona Hieronimowi Dziewolskiemu w kruchcie kościoła  Wszystkich Świętych
  w Krościenku nad Dunajcem
 
 ż.(śl.1842) Anna Kulig [Kulik] (ur.1822 - zm.6.10.1890 Krościenko), poch. Krościenko
 ojc. Michał Kulig [ur.+/-1790], mieszczanin i kupiec z Suchej Beskidzkiej [1]
 mat. Marianna Palecka [ur.+/-1790]
 
             [powiększ]
  
  Obelisk na grobie Hieronima i Anny Dziewolskich na starym cmentarzu w Krościenku nad Dunajcem
 
 Dzieci : ( Zygmunt, Michalina, Apolinary )
 A1. Zygmunt Dziewolski (ur.23.04.1845 Krościenko - zm.27.03.1929), wł. dóbr Krościenko [linia krośnieńska]
       odbył służbę w wojsku, ukończył kursy rolnicze. Wraz z żoną dzierżawili majątek kościelny w Raciborowicach
       k. Krakowa przez ok.15  lat, gdzie urodziły się dzieci Romuald, Zofia, Michalina, Stefan, Eugenia.
       4 lata po śmierci ojca Michała Hieronima (zm.20.05.1890) Zygmuntowie przenieśli się do dworu „Na Ptaszkowej”
       w Krościenku nad Dunajcem.
       Zygmunt prowadził gospodarkę leśną  (tartak drzewny) i rolniczą.
       [Więcej zdjęć : Krystyna Górska i Grażyna Goszczyńska „Tradycje dworskie w Krościenku nad Dunajcem.
       Zygmunt i Honorata z Sapalskich Dziewolscy”]
 
         Zygmunt Dziewolski (1845 – 1929) [fot. MyHeritage, Jerzy Stanisz]
 
       ż.(śl.17.01.1877 Kraków, par. św. Szczepan) [LC par. św. Szczepan, skan 108, 109] 
       Honorata Sapalska h. Syrokomla (ur.1854 Kraków - zm.2.04.1928), mieszkała : Kraków, Piasek, ul. Krupnicza 18 [4]
       [Zdjęcie rodzinne – zob. GENI]
       [świadkowie ślubu : D. Ludwik Midowicz, notariusz, Brzostek i D. Jan Geisler, urzędnik, Kraków]
 
               Honorata Dziewolska z d. Sapalska (1854 – 1928)
 
       ojc. Antoni Sapalski (ur.29.10.1822 Kraków - zm.25.02.1890), poch. Kraków, cm. Rakowicki [PSB]
             właściciel realności w Krakowie, znany budowniczy organów [PSB],
             s. Franciszka Wincentego Sapalskiego (ur.1.04.1791 Warszawa - zm.2.04.1838 Kraków),
             prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitnego matematyka, uczestnika wyprawy napoleońskiej na Moskwę,
             kawalera Złotego Krzyża  Orderu Virtuti Militari, współautora pomysłu budowy Kopca Kościuszki w Krakowie. 
             i Zuzanny Klary z d. Roszkiewicz (Ruśkiewicz) (ur.+/-1790 - zm.7.04.1837)
       mat.(śl.1847) Joanna Majer (Majör) (ur.1826 Kraków, Podgórze - zm.1896), córka emigrantów węgierskich
 
       
       Honorata i Zygmunt Dziewolscy z dziećmi : Stefanem, Michaliną (później Grotowską), Romualdem, 
       Zofią (później Sitowską), Eugenią. Fot. Awit Szubert (archiwum K. Górskiej) [Strona GENI]
 
       Dzieci : 5 ( Romuald, Zofia, Stefan, Michalina, Eugenia )
       B1. Romuald Dziewolski (ur.6.02.1878 Krościenko - zm.24.04.1940 Kraków), poch. Krościenko
             W wiedeńskiej Hoche Schule für Bodenkultur ukończył wydział zabudowy górskich potoków,
             1904 r. technik lasowy w Samborze, wzbogacił lasy pienińskie nowymi odmianami drzew             
             ż. Maria Sitowska h. Bróg (ur.9.01.1879 - zm.9.03.1961)  [5]
             ojc. Jan Sitowski (ur.1846 Rożnowa k. Wieliczki - zm.1922), 
                   właściciel dworu i dóbr ziemskich Mordarka k. Limanowej
                   sędzia grodzki, radca Sądu Krajowego,
                   autor wielu publikacji dotyczących życia ówczesnego społeczeństwa limanowskiego 
                   i starosądeckiego oraz opisów dworów i dworków tych okolic 
                   (m.in. "Dwory i dworki w limanowszczyźnie", "Wspomniemia Limanowskie")
             mat. Zofia Myszkowska (ur.1860 Świdnik - zm.23.01.1936 Krościenko), w 1902 r. nabyła Mordarkę
 
               [powiększ]
             Romuald Dziewolski z żoną Marią z Sitowskich i ich dziećmi : Haliną, Stanisławem, Adamem
             [Archiwum rodzinne Krystyny Górskiej]
 
             Dzieci (Dziewolscy) : 3 ( Halina, Stanisław, Adam )
             C1. Halina Dziewolska (ur.9.03.1903 - zm.23.12.1980), poch. Krościenko
                   m. Tadeusz Darlewski (ur.4.06.1892 Miechocin, pow. Tarnobrzeg - zm.18.12.1977), poch. Krościenko
                   dr praw, podpułkownik Wojska Polskiego,
                   uczestnik Kampanii wrześniowej 1939 r., 
                   lata niemieckiej okupacji przeżył w oflagu, po wojnie notariusz w Krościenku
                   ojc. Teofil Darlewski
                   mat. NN.
                   Dzieci (Darlewscy) : 2 ( Jerzy, Witold )
                   D1. Jerzy Darlewski (ur.1931 - zm.1995), lekarz internista w Krościenku. Zorganizował nowy,
                         wielofunkcyjny Ośrodek Zdrowia, którym kierował do końca życia.
                         ż. Helena Irzykowska (ur.1935)
                         Dzieci :
                         E1. Ryszard Darlewski (ur.1963), uczy wychowania fizycznego w Maniowach
                               ż. Halina Ligas (ur.1963)
                               Dzieci : (Andrzej, Agnieszka)
                               F1. Andrzej Darlewski
                               F2. Agnieszka Darlewska
                         E2. Anna Darlewska (ur.1967 Nowy Targ), lekarka
                               m. Cezary Sienkiewicz (ur.1967), lekarz
                               mieszkają : Krościenko
                               Dzieci :
                               F1. Tomasz Sienkiewicz
                   D2. Witold Darlewski (ur.1937), dr chemii, pracownik naukowy Wojskowej Akademii Medycznej
                         ż. Marta Ściebur (ur.1935), dr inż. rolnictwa, pracownik naukowy S.G.G.W.  
                         mieszkają w Warszawie      
             C2. Stanisław Jan Dziewolski (ur.24.06.1904 Mordarka - zm.19.03.1984 Warszawa), poch. Krościenko
                   architekt, mieszkał i pracował w Warszawie
                   Edukacja : Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (arch. dyplomowany 1930),
                   Politechnika Lwowska, inż. arch. (1931)
 
                     Stanisław Jan Dziewolski (1904 – 1984)
 
                   
                  
                   Dziewolski Stanisław Jan ( 4 z lewej )
                   [Źródło „ Klejnot zagubiony w górach” – Ks. Bronisław Krzan
                   „Krościenko nad Dunajcem” – Fotografie z lat 1870 - 1970]
 
                   ż. Irena Kotowicz h. Korczak (ur.17.03.1910 - zm.18.08.2011), poch. Krościenko, magister biologii
 
                     Irena Dziewolska z d. Kotowicz (1912 – 2011)  [fot. MyHeritage, Leszek Biliński]
 
                   Dzieci : 3 ( Ryszard, Andrzej, Mariola )
                   D1. Ryszard Dziewolski (ur.1935), inżynier budownictwa
                         1 ż. Yweline Gouriou (ur.1947)
                         2 ż. Ginette Combe (ur.1950)
                         mieszkali : Francja
                         Dzieci z 1 żony : (Sandrine)
                         E1. Sandrine Dziewolska
                   D2. Andrzej Dziewolski (ur.1936), inżynier mechanik
                         ż. Anna Gutkowska (ur.1942)
                         mieszkali : Francja
                         Dzieci : 2 (Patrick, Izabela)
                         E1. Patrick Dziewolski
 
                                 Patrick Dziewolski
 
                         E2. Izabela Dziewolska
                               m. Daniel Carre
                               Dzieci : (Julien, Yoan)
                               F1. Julien Carre
                               F2. Yoan Carre
                   D3. Mariola Dziewolska (ur.7.02.1949 - zm.28.09.2002), poch. Krościenko), architekt
             C3. Adam Dziewolski (ur.8.11.1907 - zm.24.05.1972, poch. Warszawa), poch. Krościeńko 
                   z wykształcenia prawnik,
                   do czasu wojny mieszkał : Grodzisk Mazowiecki,
                   w Krościenku wybudował willę „Adamówka”
                   ż. Halina Zawadzka (ur.27.01.1912 - zm.21.10.1998), poch. Krościenko
                   pochodząca z ziemiańskiej rodziny, magister ekonomii
                   Dzieci : 2 ( Lidia, Danuta )
                   D1. Lidia Dziewolska (ur.1937), stewardessa, cudem uniknęła tragicznej śmierci,
                         ( w ogrodzie willi „Adamówka” ojciec Adam zbudował kapliczkę wyrażająca dziękczynienie
                         za ocalenie życia córki),
                         m. Ryszard Kowalczyk (ur.1928), prof. dr hab., specjalista w dziedzinie konstrukcji budowlanych.
                         Pracował w Instytucie Problemów Podstawowych Techniki PAN, 
                         a następnie na Politechnice Białostockiej.
                         Od 1992 r. był profesorem Uniwersytetu Da Beira Interiol w Portugalii.
                         Był ekspertem UNESCO do spraw szkolnictwa technicznego i zawodowego na Bliskim Wschodzie
                         ( Jordania, Syria, Liban, Gaza) oraz wiceprzewodniczącym Eurpoejskiej Międzynarodowej Rady
                         Budynków Wysokich.
 
                                 Ryszard Kowalczyk
 
                         Dzieci (Kowalczyk) : 2 ( Anna, Rafał )
                         E1. Anna Kowalczyk
                         E2. Rafał Kowalczyk, lotnik
                   D2. Danuta Dziewolska (ur.1942)
                         m. Wojciech Żurawiński (ur.1940)
                         Dzieci (Żurawińscy) : 2 (Agnieszka, Tomasz)
                         E1. Agnieszka Żurawińska
                         E2. Tomasz Żurawiński
       B2. Zofia Dziewolska (ur.5.05.1880 - zm.23.05.1958 Poznań)
             Ukończyła pensję w Staniątkach, następnie kursy literatury, muzyki, rysunku i malarstwa.
             Właścicielka pensjonatu „Stary Dwór” w Krościenku
             m.(śl.22.07.1905) Ludwik Sitowski h. Bróg (ur.29.03.1880 Nowy Sącz - zm.20.11.1947 Poznań) [PSB]
             zoolog i ornitolog, profesor i rektor Uniwersytetu Poznańskiego.
             Ludwik i Zofia Sitowscy pochowani : Poznań, cmentarzu parafialny Sołacz (św. Jana Vianneya).
             [W tym samym grobie : Irena Sitowska z d. Steinmetz (ur.15.07.1912 - zm.14.04.1994),
             Dr med. Michał Sitowski (ur.29.09.1909 - zm.19.01.1974)], [fot. grobu : „Billiongraves”]
 
                  Ludwik Sitowski (1880 – 1947)
            
             ojc. Jan Sitowski (ur.4.05.1846 Rożnowa, par. Wieliczka - zm.26.04.1922), poch. Limanowa [zob. pkt 3.5]
                   . dworu i dóbr ziemskich w Mordarce k. Limanowej,
                   sędzia grodzki, radca Sądu Krajowego,
                   autor wielu publikacji dotyczących życia ówczesnego społeczeństwa limanowskiego 
                   i starosądeckiego oraz opisów dworów i dworków tych okolic 
                   (m.in. "Dwory i dworki w limanowszczyźnie", "Wspomniemia Limanowskie")
             mat. Zofia Myszkowska h. Jastrzębiec (ur.1860 Świdnik - zm.23.01.1936 Krościenko), poch. Limanowa
             Dzieci (Sitowscy) : 2 ( Zygmunt, Michał )
             C1. Zygmunt Sitowski (ur.24.04.1906 Kraków - zm.21.07.1964 Poznań) [PSB], 
                   muzykolog, pianista, współzałożyciel Poznańskiej Filharmonii.
                   W latach 1946 – 50 pełnił funkcje prorektora i rektora Poznańskiej Wyższej Szkoły Muzycznej.
                   ż.(śl.1935) Jadwiga Studzińska (ur.1.08.1906 - zm.13.09.1991), nauczycielka muzyki, spiewaczka
                   Oboje poch. Poznań, cm. Sołacki (par. św. Jan Vianney)
                   Dzieci : 2 ( Krystyna, Anna )
                   D1. Krystyna Sitowska (ur.1936), z wykształcenia polonistka i historyk
                         1 m. N. Pogodziński [ur.+/-1930]
                         2 m. Krzysztof Górski (ur.1929), mieszkają : Gdańsk
                   D2. Anna Sitowska (ur.1945)
                         m. Marek Anioł (ur.1946), mieszkają : Poznań
             C2. Michał Sitowski (ur.29.09.1909 - zm.19.01.1974), lekarz, pracował w Rydzynie k. Leszna,
                   poch. Poznań, cm. Sołacki (par. św. Jan Vianney)
                   w czasie okupacji wraz z żoną pracował w Krościenku, po wojnie ordynator w szpitalu w Szamotułach.
                   ż. Irena Steinmetz (ur.15.07.1912 - zm.14.04.1994), dentystka,
                   poch. Poznań, cm. Sołacki (par. św. Jan Vianney)
                   Dzieci : 2 ( Ewa, Michał )
                   D1. Ewa Sitowska (ur.1941), z wykształcenia inżynier - ogrodnik
                         m. Wojciech Frenchowicz (ur.1937)
                         oboje projektanci ogrodów i skwerów na terenie Gdańska
                   D2. Michał Sitowski (ur.1953)
                         ż. Barbara Witkowska (ur.1956)
                         mieszkają : Złotów (Wielkopolska)
       B3. Stefan Dziewolski (ur.30.11.1882 Raciborowice - zm.13.09.1943 Oświęcim), tablica w Krościenku
             studiował we Lwowie, z wykształcenia inżynier mechanik,
             W Krościenku wybudował na początku lat trzydziestych willę „Luna”, pomyślaną jako pensjonat.
             Rozmiłowany w automobilizmie, prowadził w Nowym Sączu własną samochodową szkołę jazdy.
             Należał do grona najlepszych w okolicy myśliwych, był zapraszany na wielkie polowania, 
             m. in. przez Adama hr. Stadnickiego, do pobliskiej Nawojowej.
             W czasie okupacji niemieckiej działał w ruchu oporu. W willi „Luna” słuchano potajemnie radia.
             Na skutek donosu do władz hitlerowskich, Stefan Dziewolski został w 1942 r. aresztowany i wywieziony
             do Oświęcimia, gdzie zmarł w 1943 r. Wraz z nim aresztowano i stracono w Oświęcimiu krośnieńską
             nauczycielkę Stefanię Pawłowską
 
               Stefan Dziewolski (1882 – 1943) [fot. z „MyHeritage” Dziewolscy]
 
             1 ż. Stefania Sterkowicz (ur.1893, prawd. Nowy Sącz - zm.1921), malarka
                    ojc. Jan Sterkowicz (ur.8.05.1852 - zm.30.08.1925), s. N. Sterkowicza,  młynarza ze wsi Golanka k. Tarnowa, 
                          dr praw, adwokat (1892 - 1925), syndyk  Kasy Oszczędności w Nowym Sączu, członek Rady Powiatowej,
                          współzałożyciel i członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”,
                          1897 r. zastępca burmistrza w Nowym Sączu. Pod koniec życia posiadał dobra ziemskie
                          we wsi Radocza k. Wadowic.
                    mat. Janina Brzeska (ur.20.06.1861 - zm.1936), 
                           c. Walentego Brzeskiego (ur.2.02.1820), burmistrza Nowego Sącza i Antoniny N. (ur.21.01.1822)
                    [siostra Stefani Sterkowicz – Maria Sterkowicz (ur.1887 - zm.1987), 1-vo Kosterkiewicz, 2-vo Hizinger]
                    [siostra Stefani Sterkowicz – Zofia Sterkowicz (ur.7.04.1889 Nowy Sącz - zm.28.06.1969 Wadowice/Radocza)
                    i mąż Antoni Banaś (ur.13.06.1873 Kalwaria Zebrzydowska - zm.30.06.1936 Kraków), 
                    s. Józefa i Eleonory z d. Brzeska]
 
             2 ż. Stanisława Staszczak (ur.18.11.1893 - zm.15.06.1989), poch. Krościenko, ekonomistka
 
                    
             Stanisława Dziewolska z d. Staszczak (1893 – 1989)  [fot. MyHeritage, Leszek Biliński]
 
             Dzieci z 1 żony : 2 (Zofia)
             C1. Zofia Dziewolska (ur.1913 - zm.1984)
                   m. Marian Szczerbiński (ur.1908 - zm.1985), dr medycyny
                   Dzieci (Szczerbińscy) : 2 ( Anna, Piotr )
                   D1. Anna Szczerbińska (ur.1941)
                         m. Roger Candio (ur.1938)
                   D2. Piotr Szczerbiński (ur.1946)
                         ż. Jadwiga Zając [ur.+/-1950]
             Dzieci z 2 żony : 2 (Irena)
             C2. Irena Dziewolska (ur.29.05.1925 Nowy Sącz - zm.27.11.2016 Grywałd), poch. Krościenko
                   magister ekonomii, całe życie związana z willą LUNA w Krościenku
 
                     
                   Irena i Adam Skarbiński, (ślub 30.09.1950)
 
                   
                   Irena z Dziewolskich Skarbińska [Fot. Krościenko 2014 r.]
 
                   m.(śl.30.09.1950) Adam Skarbiński (ur.23.09.1921 Poznań - zm.24.09.2016 Krościenko), poch. Krościenko
                   inżynier lotnictwa, autor podręczników dla studentów i ok. 200 artykułów w „Skrzydlatej Polsce”,
                   autor  ok. 30 akwareli z widokami Pienin.
                   Dzieci (Skarbińscy) : 1 ( Stefan )
                   D1. Stefan Skarbiński (ur.1959), mieszka i pracuje w francuskich Alpach
                         ż.(śl.1991) Iwona Kutrowska (ur.1963)
                         Dzieci (Skarbiścy) : (Anna, Dawid)
                         E1. Anna Skarbińska
                         E2. Dawid Skarbiński
       B4. Michalina Dziewolska (ur.1.09.1884 - zm.5.07.1967), właścicielka pensjonatu „Granit”.
             m. Władysław Grotowski (ur.4.04.1884 Bochnia - zm.1.11.1965 Krościenko), inżynier leśnik.
             Ukończył Wydział Leśnictwa Politechniki Wiedeńskiej.            
             W czasie I wojny światowej odznaczony został za waleczność krzyżem zasługi („signum laudis”). 
             Po wojnie zajmował m.in. stanowisko nadleśniczego w lasach państwowych w Olkuszu. 
             Na początku lat trzydziestych Grotowscy wybudowali willę „Granit”.
             W czasie okupacji niemieckiej w 1940 r. W. Grotowskiego wybrano wójtem Krościenka (do 1948 r.).
             Do heroicznych zasług grotowskiego należy udzielana przez niego pomoc przy przerzutach przez granicę
             oficerów polskich, np. przy przeprowadzeniu na Węgry inspektora ZWZ na obwód sądecki płk. St. Mireckiego
             pseudonim „Butrym”, wysłannika Komendy Głównej A.K.
             Wraz z Mireckim przerzucony został por. Krystian Więckowski pseudonim „Zawisza”, który kierował akcją
             podziemną w rejonie Szczawnica - Krościenko - Ochotnica.
             Nazwiskiem Władysława Grotowskiego nazwano jedną z ulic Krościenka, odchodzącą od ul. Trzech Koron
             na zachód powyżej dworu Dziewulskich.
             Dzieci (Grotowscy) : 2 ( Maria, Janina )
             C1. Maria Grotowska (ur.23.01.1914 - zm.16.05.2001)
                   m. Eugeniusz Rustanowicz (ur.23.01.1910 Lwów - zm.18.05.2001 Krościenko), 
                   studia w Mediolanie, dr ekonomii i solista w LaScali, w A.K., dyrektor Rozgł. PR w Katowicach,
                   doradca Ministra Górnictwa i Energetyki. Od 1965 r.  v - ce prezes OSP i prezes oddziału PTTK
                   i SKKT w Krościenku, zasłużony dla Krościenka w staraniach o przywrócenie miastu samodzielności.
                   Dzieci (Rustanowicz) : 2 ( Michał, Andrzej )
                   D1. Michał Rustanowicz (ur.1949)
                         ż. Ewa Zasińska (ur.1948)
                   D2. Andrzej Rustanowicz (ur.1950 Katowice)
                         ż. Halina Urbańska (ur.1953)
                         Dzieci : (Joanna, Piotr)
                         E1. Joanna Rustanowicz
                         E2. Piotr Rustanowicz
             C2. Janina Grotowska (ur.1920 - zm.2011)
                   m. Antoni Salomon (ur.1913 - zm.1976), partyzant Armii Krajowej, później radca prawny.
                   Wraz żoną pracował w administracji Akademii Rolniczej w Poznaniu.
       B5. Eugenia Dziewolska (ur.15.05.1886 - zm.1.09.1891 Krościenko) 
 
 A2. Michalina Eustachia Dziewolska (ur.1847 Krościenko - zm.15.01.1929), poch. Wielogłowy,
       właścicielka folwarku Tylka
       m.(śl.23.01.1869 Wielopole, Krościenko) Antoni Kosterkiewicz (ur.27.05.1838 - zm.20.08.1887), 
       poch. Wielogłowy, wł. d. Wielopole [6]
       1874 r. członek rady Powiatowej w Nowym Sączu (wzm.1874 – 1877)
       ojc. Joachim Kosterkiewicz
       mat. Karolina Mozbitzer
       Dzieci : 6 (Joachim, Franciszek, Wiktor, Zofia, Apolinary, Anna)
       B1. Joachim Karol Kosterkiewicz (ur.4.02.1870 Wielopole - zm.po 1907), 1902 r. wł. d. Wielopole 
             w 1895 r. lekarz asystent przy 20 pp. [„Gazeta Lwowska „ nr 293 z 20.12.1895 r.]
             w 1900 r. mieszkał : Dolina,
             od 6.01.1907 r. prezes Towarzystwa „Sokół”, Dolina [dr Joachim Kosterkiewicz]
             ż.(śl.18.08.1900 Dolina, Ukraina) Zdzisława Maria Kaliksta Gawińska (ur.1.10.1882 Dolina) 
             ojc. Władysław Gawiński (ur.21.01.1855), s. Piotra i Antoniny
             mat.(śl.22.10.1881 Dolina) Franciszka Józefa Pizar (ur.1855), c. Bazylego i Gertrudy
      
       B2. Franciszek Kosterkiewicz (ur.+/-1875 - zm.1904), w 1904 r. właściciel wsi Wielopole
 
       B3. Wiktor Aleksander Kosterkiewicz (ur.+/-1875 - zm.1955)
             w 1891 r. uczeń gimnazjum, Jasło
             w 1920 r. zarządca lasów w Mizuniu Starym, pow. Dolina,
             w 1932 r. radca i nadleśniczy, Mizuń Stary k. m. Stanisławów
 
             
             hr. Adam Zdzisław Zamoyski (z lewej) i kierownik nadleśnictwa Mizuń – Kosterkiewicz (z prawej), 1931 r.
 
             ż. Helena Wysocka h. Odrowąż [ur.+/-1875]
             ojc. Roman Wysocki [ur.+/-1845]
             mat. Stefania Grabowska [ur.+/-1845], poch. Kraków, c. Mariana i Lidii
             Dzieci : 2 (Maria, Albina)
             C1. Maria Kosterkiewicz (ur.1911 - zm.2006)
             C2. Albina Kosterkiewicz
 
       B4. Zofia Kosterkiewicz (ur.13.10.1876 - zm.16.11.1922), poch. Wielogłowy
             m.(śl.23.02.1903 Wielogłowy) Józef Łobos (Łoboś) [ur.+/-1880], urzędnik dyrekcji domen i lasów we Lwowie
             [„Głos Narodu” nr 55 z 25.02.1903 r.]
 
             
 
             Dzieci (Łobos) : 4 (Antoni, Zbigniew, Maria, Stanisław)
             C1. Antoni Łobos (ur.1903 - zm.1945)
             C2. Zbigniew Łobos (ur.1905 - zm.1996)
             C3. Maria Łobos (ur.1909 - zm.1988), 
                   m. Konrad Żochowski [ur.+/-1905]
             C4. Stanisław Łobos (ur.11.11.1910 Muszyna - zm.4.09.1997 Kraków)
                   ż. Maria Wiśniewska h. Prus (ur.4.05.1906 Tarnów - zm.18.09.1972 Kraków)
                   ojc. Konstanty Romuald Marian Wiśniewski (ur.1868 Wiercany - zm.1941 Bronowice Wielkie),
                         [brat Anny Wiśniewskiej h. Prus (ur.1870 Wiercany) – zob. niżej]
                         s. Teofila W. (ur.1833 - zm.1897) i Józefy z d. Wójcicka (ur.1844 - zm.1911)
                   mat. Maria Skowrońska (ur.9.08.1885 Tarnów - zm.15.08.1956 Kraków), 
                          c. Włodzimierza S. (ur.+/-1865 - zm.1905) 
                          i Marii z d. Cyrus - Sobolewska h. Tarczała (ur.11.05.1865 Osieczany - zm.XII.1939 Kraków)
                   Dzieci (Łobos) : 2 (Wojciech, Magdalena)
                   D1. Wojciech Łobos
                   D2. Magdalena Łobos
 
       B5. Apolinary Kosterkiewicz (ur.23.07.1882 Wielopole - zm.26.07.1929 Gorzków), poch. Wielogłowy
             1907 r. absolwent Akademii Rolniczej w Dublanach,
             porucznik piechoty (1918 - 22)
 
             
             „Ilustroway Kuryer Codzienny” nr 204 z 29.07.1929 r.
 
             ż. Maria Hinzinger z d. Sterkowicz (ur.1887, prawd. Nowy Sącz - zm.1987) zw. Lila
             ojc. Jan Sterkowicz (ur.8.05.1852 - zm.30.08.1925), poch. Nowy Sącz,
                   s. N. Sterkowicza,  młynarza ze wsi Golanka k. Tarnowa, 
                   Od 26.07.1882 r. dr praw na UJ, adwokat (1892 - 1925), syndyk  Kasy Oszczędności w Nowym Sączu, 
                   członek Rady Powiatowej, współzałożyciel i członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”,
                   1897 r. zastępca burmistrza w Nowym Sączu. Pod koniec życia posiadał dobra ziemskie
                   we wsi Radocza k. Wadowic.
             mat. Janina Brzeska (ur.20.06.1861 - zm.1936), 
                    c. Walentego Brzeskiego (ur.2.02.1820), burmistrza Nowego Sącza i Antoniny N. (ur.21.01.1822)
 
             [2 mąż Marii Sterkowicz – Gustaw Hizinger]
             [siostra Marii Sterkowicz – Stefania Sterkowicz (ur.1893 - zm.1921) i mąż Stefan Dziewolski (ur.1882 - zm.1943)]
             [siostra Marii Sterkowicz – Zofia Sterkowicz (ur.7.04.1889 Nowy Sącz - zm.28.06.1969 Wadowice/Radocza)
             i mąż Antoni Banaś (ur.13.06.1873 Kalwaria Zebrzydowska - zm.30.06.1936 Kraków), 
             s. Józefa i Eleonory z d. Brzeska]
 
             Dzieci (Kosterkiewicz) : 6 (Maria, Jan, Zofia, Stanisław, Stefania, Helena) 
             [Uzupełnienia : p. Celina Cempa, Olaf Dobrowolski]
 
             C1. Maria Kosterkiewicz (ur.1920 - zm.2004) 
 
             C2. Jan Kosterkiewicz (ur.1921 - zm.1991), poch. Wielogłowy, bezżenny,
                   absolwent Wydziału Rolnego i Wydziału Leśnego Uniwersytetu Jagielońskiwgo z 1949 r.,
                   wybitny leśnik, nadleśniczy w Nadleśnictwie Nawojowa 1957 - 1990, mieszkał w Nowym Sączu
 
                       
                   1/ Jan Kosterkiewicz (1921  - 1991)
                   2/ Feleczyn, tablica  obelisku Jan Kosterkiewicza  [powiększ]
        
             C3. Zofia Kosterkiewicz (ur.9.08.1923 Wielopole - zm.31.01.2002 Nowy Sącz), poch. Wielogłowy [fot. grobu]
 
                     Zofia Lenduszko z d. Kosterkiewicz (1923 – 2002)
 
                   m. Stanisław Lenduszko (ur.19.09.1918 Rozwadów - zm.3.07.1995 Nowy Sącz)
 
                     Stanisław Lenduszko (1918 – 1995)
 
                   ojc. Zygmunt Lenduszko (ur.9.10.1886 Radwańce - zm.10.06.1967 Kraków), poch. cm. Rakowicki
                         s. Stanisława Lenduszko i Zofii z d. Zawadzka
                   mat. Helena Lachman (ur.19.05.1895 Wieliczka - zm.30.08.1974 Kraków), poch cm. Rakowicki          
 
                   Dzieci (Lenduszko) : 3 (Anna, Paweł, Elżbieta)
                   D1. Anna Lenduszko
                   D2. Paweł Lenduszko
                   D3. Elżbieta Lenduszko
             
             C4. Stanisław Kosterkieicz (ur.7.11.1924 - 23.01.zm.1933), poch. Wielogłowy
 
             C5. Stefania Kosterkiewicz (ur.25.12.1926 Wielopole - zm.2004), lekarz pediatra i inne specjalności  
                   m. Józef Dobrowolski [ur.+/-1925]
                   Syn :
                   D1. Olaf Dobrowolski
 
             C6. Helena Kosterkiewicz (ur.1927)
                   m. Stanisław Womela [ur.+/-1925], mieszkają : Gliwice
                   [być może to Stanisław Womela (ur.6.04.1921 - zm.29.11 2019), poch. Gliwice]
 
       B6. Anna Kosterkiewicz (ur.+/-1870 - zm.1959)
 
 A3. Apolinary Dziewolski (ur.21.07.1852 Krościenko - zm.9.08.1918 Grywałd) [linia grywałdzka]
       student Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
       studiował kolejnictwo w Wiedniu na Hochschule für Bodenkultur, 
       inżynier budownictwa lądowego, dziedzic wsi Grywałd.
       Budował karpacką linię kolejową na odcinku Sucha Beskidzka – Chabówka – Nowy Sącz, za co m.in. w dowód
       uznania cesarz Austrii Franciszek Józef obdarował go, wypiętą z własnego krawata, złotą szpilką z brylantem.
 
       
       „Ilustrowany Kuryer Codzienny” nr 136, Kraków 21.08.1918 r.
 
       
       Grywałd, Apolinary Dziewolski (1852 – 1918)  [powiększ]
 
           
       Grywałd, kościół pw. św. Marcina Biskupa. Tablica upamiętniająca Apolinary de Dziuli Dziewolski
       [data ur. wg metryki chrztu (geneteka) i grobu – 1852 r.]
        
       ż. Katarzyna Wilczyńska (Wilke, Welk) (ur.26.11.1856 - zm.23.03.1947), poch. Grywałd
       ojc. Bartolomeusz Wilke
       mat. Regina Krzanowska (Skrzynowska)
 
         Katarzyna Dziewolska z d. Welk (1856 – 1947)  [fot. MyHeritage, Leszek Biliński]   
 
               [powiększ]
       Grywałd. Grób rodziny Dziewolskich [fot. Mariusz Krawczyk, strona „ Genealogia okiem”]
 
       Dzieci 9 ( Jadwiga, Marianna, Jan, Zofia, Józef, Anna, Matylda, Antoni, Maria )
       B1. Jadwiga Dziewolska (ur.28.10.1883 - zm.7.07.1964), poch. Kraków, cm. Salwator
             m.(śl.1907) Jan Franciszek Magiera (ur.15.12.1876 Sułkowice k. Myślenic - zm.19.03.1958 Kraków), [PSB] 
             poch. Kraków, cm. Salwator,
             profesor slawista krakowskich gimnazjów, w latach 1945 - 52 lektor języka czeskiego i słowackiego na UJ 
             ojc. Marcin Magiera, kowal
             mat. Wiktoria Pułka
             Dzieci (Magiera) : 3 ( Adam, Anna, Zofia )
             C1. Adam Magiera (ur.7.12.1908 - zm.30.11.1983), poch. Kraków, cm. Salwatorski
                   ż. Jadwiga z d. Młynek Tomaszewska (ur.1908 - zm.2001)
             C2. Anna Magiera (ur.1910 - zm.2000), absolwentka ASP, utalentowana malarka mająca w bielskim muzeum
                   (na zamku Sułkowskich) swoją stałą galerię obrazów
                   m. Jerzy Golonka (ur.1906 - zm.1991)
             C3. Zofia Magiera (ur.1912 - zm.1987)
                   m. Stanisław Golonka (ur.1907 - zm.1991)
       B2. Marianna Dziewolska (zm.10.10.1889 Rzeszów – Ruska Wieś)
       B3. Jan Marian Dziewolski (ur.7.07.1889 Rzeszów - Ruska Wieś - zm.4.10.1963), poch. Grywałd
             właściciel majątku Grywałd, z wykształcenia leśnik, ukończył wyższe
             studia w Wiedniu, właściciel willi „Lubań”.
             W okresie międzywojennym zajmował wysokie stanowiska w administracji lasów państwowych na terenie
             Wielkopolski. W latach okupacji niemieckiej udzielał w swoim domu schronienia dla ukrywających się
             przed Niemcami działaczom ruchu oporu i pomagał zgrupowanym w Gorcach partyzantom, za co więziony był
             w Oświęcimiu, a później w Mauthausen do końca okupacji.
             ż.(śl.3.10.1918 Ćmielow k. Ostrowca Świętokrzyskiego) 
             Ludwika Białkowska (ur.20.02.1894 Wolka Białk. - zm.18.08.1960) z Wojnowic,
             poch. Poznań Cm. Górczyński
             miejsce zamieszkania przed II wojną : Poznań, Von Grubenstr. 3 W 4,
             6.12.1939 r. osadzona w obozie przesiedleńczym dla ludności polskiej Poznań Główna do Generalnej Gubernii
             Dzieci : 2 ( Janina, Ryszard )
             C1. Janina Dziewolska (ur.12.03.1922 Zamkosz - zm.22.09.1985), poch. Poznań Cm. Górczyński
                   miejsce zamieszkania przed II wojną : Poznań, Von Grubenstr. 3 W 4,
                   6.12.1939 r. osadzona w obozie przesiedleńczym dla ludności polskiej Poznań Główna 
                   do Generalnej Gubernii
                   m. Józef Adamski (ur.12.07.1920 - zm.13.10.2005), poch. Poznań Cm. Górczyński
                   Dzieci (Adamcy) : 5 (Urszula, + 4 rodzeństwa)
                   D1. Urszula Adamska (ur.14.01.1953 - zm.4.04.2006)
                         m. N. Umiński [ur.+/-1950]
             C2. Ryszard (Ludwik) Dziewolski (ur.24.08.1926 Zamkosz)
                   miejsce zamieszkania przed II wojną : Poznań, Von Grubenstr. 3 W 4,
                   6.12.1939 r. osadzona w obozie przesiedleńczym dla ludności polskiej Poznań Główna 
                   do Generalnej Gubernii
                   ż. Maria Luzińska [ur.+/-1930]
       B4. Zofia Paulina Dziewolska (ur.22.06.1892 Lwów, par. św. Anna - zm.14.02.1955), poch. Nowy Targ
             [chrzestni : Tomasz Łysikiewicz, konduktor i Antonina Rygiel, wdowa]
 
               Zofia Celewicz z d. Dziewolska (1892 – 1955) [fot. Myheritage, Leszek Biliński]
 
             m. Antoni Celewicz (ur.28.05.1887 Nowy Sącz - zm.27.04.1947), poch. Nowy Targ, prawnik, 
             mieszkali : Krosno, Nowy Targ
             ojc. Konstanty Celewicz [ur.+/-1860]
             mat. Kunegunda Klar (ur.1865)
 
             Dzieci (Celewicz) 3 : ( Anna, Ludmiła, Zygmunt )
             C1. Anna Celewicz (ur.1.03.1918 - zm.10.03.1985)
 
                     Anna Giżycka z d. Celewicz (1918 – 1985) [fot. MyHeritage, Leszek Biliński]
 
                   m. Jan Giżycki (ur.22.05.1913 Nowy Targ - zm.21.01.1974 Ostrołęka), poch. Ostrołęka
                   wykształcenie wyższe, notariusz
                   Dzieci :
                   D1. N. Giżycka
                         m. N. Łukaszkiewicz
 
             C2. Ludmiła Celewicz (ur.21.03.1920 - zm.11.05.1969)
 
                         
                   Fot.1. Ludmiła Bernakiewicz z d. Celewicz (1920 – 1969) [fot. MyHeritage,Leszek Biliński]
                   Fot. 2. Mieczysław Bernakiewicz (1912 – 1968) [fot. MyHeritage,Leszek Biliński]
 
                   m. Mieczysław Bernakiewicz (Biernakiewicz) (ur.5.05.1912 Gródek Jagielloński - zm.25.02.1968)
                   ojc. Jan Bernakiewicz, mat N.N.
 
             C3. Zygmunt Celewicz (ur.6.11.1923 Krosno - zm.10.05.2002 Poznań), poch. Poznań - Miłostowo
                   wykształcenie wyższe, pułkownik lotnictwa wojskowego
                   ż. Alicja Woźny (Wolska) [ur.+/-1925 Lwów]
                   Dzieci :
                   D1. Dobrochna Celewicz, niezamężna
                   D2. Leszek Celewicz (ur.3.06.1951 - zm.28.07.1984 tragicznie w Krakowie), poch. Kraków - Podgórze
 
       B5. Józef Dziewolski (ur.11.02.1894 Grywałd - zm.17.11.1964), poch. Grywałd
             . d. Grywałd (resztówka), wybudował willę „Janeczka”.
             Był legionistą i gorącym patriotą. 
             Legiony Polskie : 1 p., III baon, 1 komp., ranny pod Łowczówkiem w grudniu 1914 r.,
             w czasie okupacji niemieckiej zadeklarował pomoc fałszywym, jak się później okazało, partyzantom
             (byli to udający partyzantów agenci gestapo) za co do końca wojny więziony był w obozach :
             więzień obozów koncentracyjnych Oświęcim (nr ob. 138676) i Mauthausen (1943). 
             Po wyzwoleniu z mocno nadwątlonym zdrowiem, zmarł wkrótce po wojnie.
 
               Józef Dziewolski (1894 – 1964)  [fot. MyHeritage, Leszek Biliński]
 
             ż. Janina Wohn (ur.14.02.1897 - zm.22.08.1993)
             ojc. Jan Wohn (ur.25.06.1866 Nowy Kałusz)
             mat. Maria Teodora Komunicka (ur.9.11.1866 Kraków)
 
               Janina Dziewolska z d. Wohn (1897 – 1993)  [fot. MyHeritage, Leszek Biliński]
 
             Dzieci : 2 ( Wiesław, Jerzy )
             C1. Wiesław Dziewolski (ur.10.07.1923 - zm.15.05.2008), inżynier leśnik,
                   absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu 1945/46, 
                   kustosz Pienińskiego Parku Narodowego [Inf. p. Cezary Domański],
                   autor wielu publikacji.
 
                     Wiesław Dziewolski (1923 – 2008) [fot. MyHeritage, Leszek Biliński]
 
                   1 ż. Helena Bełdowska (ur.19.03.1927 - zm.29.07.1989), poch. Nowy Targ, rozwód 
                         [fot. MyHeritage, Leszek Biliński]
                         [1949/50 nauczyciele 6 - klasowej szkoły w Ochotnicy Górnej : Helena Dziewolska i Wiesław Dziewolski]
                         pedagog w Nowym Targu (wzm.1894)
                   2 ż. Maria Chrobak (ur.3.05.1937 Tylmanowa - zm.10.07.2002)
                   3 ż. Anna Legutko (ur.6.12.1920 Ochotnica Górna - zm.1990)
                         ojc. Józef Legutko (ur.1887)
                         mat. Zofia Dawiec (ur.15.11.1888 Ochotnica Górna)
                   Dzieci : 3 z każdej żony
             C2. Jerzy Dziewolski (ur.5.04.1926 - zm.20.04.2006), poch. Kraków, cm. parafialny Borek Fałęcki
                   inżynier leśnik, pracownik naukowy z tytułem doktora,
                   autor wielu cennych prac i artykułów poświęconych tematyce lasów na terenie Pienińskiego Parku
                   Narodowego, a także innych parków narodowych w Polsce.
 
                     Jerzy Dziewolski (1926 – 2006) [fot. MyHeritage, Leszek Biliński]
 
                   ż. Janina Pasierbek [ur.+/-1930]
 
       B6. Anna Małgorzata Dziewolska (ur.1895 Grywałd - zm.1974)
             [wg spisu ludności Krakowa z 1910 r. (tom 1, str.115) : ur.8.06.1894 Grywałd]
             m. Franciszek Dankiewicz (ur.1885 - zm.1975), naczelnik Sądu Grodzkiego
             Dzieci (Dankiewicz) : 3 ( Krystyna, Maria, Irena )
             C1. Krystyna Dankiewicz (ur.1923)
                   w latach trzydziestych wybudowała w Krościenku największy pensjonat, nazwany od jej imienia „Hanka”. [2]
             C2. Maria Dankiewicz (ur.1923 - zm.1995)
                   m. Zbigniew Godymirski (ur.1901 - zm.1976)
             C3. Irena Dankiewicz (ur.1927 - zm.2004)
                   m. Józef Dobrosław Radkowiak (ur.1921 - zm.2003)
       B7. Matylda Krystyna Dziewolska (ur.1897 Grywałd)
       B8. Antoni Michał Dziewolski (ur.15.05.1898 Grywałd - zm.27.05.1977), poch. Grywałd
             1910 r. uczeń gimnazjum w Krakowie, pozostał na gospodartwie dworskim w Grywałdzie
             ż.(śl.30.09.1926 Hruszowice) 
             Lodmiła (Ludmiła, Lodwina - Salomea) Myszkowska h. Jastrzębiec 
             (ur.6.04.1903 Hruszowice - zm.1997, poch. Grywałd), autorka pamiętnika
             ojc. Stanisław Walezy Myszkowski (ur.1858 Świdnik - zm.11.09.1919, poch. Hruszowice)
             mat. Salomea Salabura (ur.1880 - zm.1941)
             Antoni i Lodmiła Dziewolscy byli bezdzietni.
             W 1964 r., właściciele Grywałdu,  przekazali swoją część majątku Zgromadzeniu Sióstr Albertynek w zamian
             za dożywotnią opiekę. W wyniku tego, zakonnice w 1967 r. zalozyły nie tylko klasztor, ale przede wszystkim
             przytulisko św. Brata Alberta.
       B9. Maria Stanisława Dziewolska (ur.1900 Grywałd - zm.1964)
             [wg spisu ludności Krakowa z 1910 r. (tom 1, str.115) : ur.21.11.1900 Grywałd]
             m. Maciej Jan Rospond (ur.24.10.1896 - zm.1968), prawnik, mieszkali : Wieliczka [3]
             Dzieci (Rospond) : 2 ( Barbara, Zofia )
             C1. Barbara Rospond (ur.1931)
                   m. Stefan Reczek (ur.ok.1923 - zm.31.03.1993)
             C2. Zofia Rospond (ur.1934)
                   m. Taras Jaskewycz [ur.+/-1930]
---------------------------------------------------------------------------------
 Linia II :
 Romuald Józef Dziewolski (ur.1820 - zm.31.12.1872 Grywałd), dzierżawca dworu w Grywałdzie
 ż.(śl.1842) Wiktoria Kulig (ur.1838 - zm.1.12.1890) [1]
 Dzieci : (Konstanty, Maria, Zofia, Józefa)
 A1. Konstanty Dziewolski (ur.1856 Grywałd - zm.po 1906], 
       w 1906 r. zastępca komisarza bankowego w okręgu Krościenko
       ż. Katarzyna Krężel [ur.+/-1860]
 A2. Maria Wiktoria Dziewolska (ur.1858 Grywałd - zm.30.04.1858 Grywałd)
 A3. Zofia Wiktoria Dziewolska (ur.1859 Grywałd - zm.7.06.1859 Grywałd)
 A4. Józefa Dziewolska (ur.1863 Grywałd, chrzest 19.09.1863 Krościenko)
 
---------------------------------------------------------------------------------
  Zdjęcia :
 
    [powiększ]
  Certyfikat szlachectwa dla braci : Hieronima i Romualda Dziewolskich, 1833 r., 
  wydany przez Wydział Stanów Królestwa Galicji i Lodomerii
  [Fot. ze strony : www.genealogia.okiem.pl ]
 
 
    [powiększ]
  Krościenko, dwór Dziewolskich przy ul. Trzech Koron 4, obecnie siedziba Nadleśnictwa Krościenko.
 
    [powiększ]
 
          
  Grobowiec rodzinny Dziewolskich na nowym cmentarzu w Krościenku.
  Pochowani (chronologicznie wg dat ur.) :
  1/ Zygmunt Dziewolski (ur.1845 – zm.27.03.1929)
  2/ Honorata Dziewolska z Sapalskich (ur.1854 – zm.2.04.1928)
  3/ Romuald Dziewolski (ur.1878 – zm.24.04.1940)
  4/ Maria Dziewolska z Sitowskich (ur.9.01.1879 – zm.9.03.1961)
  5/ Tadeusz Darlewski (ur.4.06.1892 – zm.18.12.1977)
  6/ Halina Darlewska z Dziewolskich (ur.9.03.1903 – zm.23.12.1980)
  7/ Stanisław Dziewolski (ur.24.06.1904 – zm.19.03.1984)
  8/ Adam Dziewolski (ur.8.11.1907 – zm.24.05.1972)
  9/ Irena Dziewolska z d. Kotowicz (ur.17.03.1910 – zm.16.08.2011)
  10/ Halina Dziewolska z d. Zawadzka (ur.27.01.1912 – zm.21.10.1998)
  11/ Mariola Jolanta Dziewolska (ur.7.05.1949 – zm.28.09.2002)
 
 
    [powiększ]
  Grywałd. XVIII – wieczny modrzewiowy dwór, przez ok. 150 lat stanowił własność rodziny Dziewolskich.
  W 1945 r. nie objęła go reforma rolna, więc i po wojnie pozostawał w ich rękach. W końcu bezdzietni wlaściciele
  przekazali go siostrom Albertynkom. W 1999 r. zakupił go Zespół Zbiorników Wodnych i przeniósł do Niedzicy
  na „Polanę Sosny”.
 
 
    [powiększ]
  Niedzica. XVIII - wieczny dwór przeniesiony z Grywałdu.
 
 
    [powiększ]
  Krościenko, ul. Jagiellońska 70. Pensjonat „Granit” zbudowany przez Władysława i Michalinę Grotowskich
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 Przypisy :
 
 [1] Rodzina Kulig
 
      Przodkowie od kilku pokoleń pracowali u rodziny Branickich, najpierw w ich posiadłości Stawiszcze (Ukraina),
      a od 1845 r. w nowo nabytej przez Aleksandra Branickiego (1821 - 1877) Suchej Beskidzkiej.
 
      Michał Kulig vel Kulik [ur.+/-1790], bogaty mieszczanin i kupiec z Suchej Beskidzkiej,
      w 1841 r. nabył od Michała Halocińskiego i żony Krystyny z Wadowic
      dobra krościeńskie (Krościenko, Grywałd, Tylka),
      w 1842 r. ożenił swoje córki Annę i Wiktorię za braci Dziewolskich. 
      Grywałd odtąd przeszedł w posiadanie Dziewolskich.
      1 ż. NN.
      2 ż. NN.
      3 ż. NN.
      Dzieci z 1 żony : 
      A1. Anna Kulig (ur.1822 - zm.6.10.1890 Krościenko)
            m.(śl.1842) Michał Hieronim Dziewolski (ur.1817 - zm.20.05.1890 Krościenko)
      A2. Wiktoria Kulig [ur.+/-1822]
            m.(śl.1842) Romuald Dziewolski (ur.1820)
      Dzieci z 3 żony :
      A3. Romuald Apoloniusz Kulig (ur.7.02.1851 Sucha Beskidzka - zm.1918 Zakopane), 
            z zawodu kucharz, od ok. 1881 r. obywatel m. Zakopane, 1907 - 1910 wójt Zakopanego
            m. in. wystawił w 1885 r. w Zakopanem „Hotel pod Giewontem” u zbiegu ulic Nowotarskiej i Krupówek
            ż. NN.
            Dzieci : 
            B1. Romuald Kulig (ur.10.10.1898 Zakopane - zm.1941), wywieziony 28.07.1941 do zakładu eutanazyjnego
                  w Sonnenstein, gdzie zginął
            B2. Apolinary Kulig (ur.14.06.1906 Zakopane - zm.11.12.1940 Oświęcim)
 
            Synowie Romualda : Romuald i Apolinary prowadzili „Hotel pod Giewontem” do 1939 r.
 
     
  Zakopane „Hotel pod Giewontem” [powiększ]
  
 Uwaga dodatkowa :
 Prawdopodobnie synem Michała Kuliga był Józef Kulig (ż. Michalina) [wzm. Sucha Beskidzka 1893 r.],
 a wnukiem : Zygmunt Kulig (ur.9.04.1872 Sucha Beskidzka - zm.21.03.1944 Kraków), kapłan katolicki, dr teologii,
 szambelan jego Świątobliwości, kanonik Kapituły Katedralnej.
 
 [2] Krościenko, ul. Jagiellońska 55, willa „Hanka”
 
        [powiększ]
 
 [3] Rospond :
 
      Wojciech Rospond zw. „Szopa” [ur.+/-1855], gospodarz w Liszkach,
      podczas I wojny św. – wójt i członek Rady Nadzorczej Kółka Rolniczego
      ż. Joanna Emilia ze Steczków (ur.+/-1855 - zm.1928 Liszki)
 
      
 
      Dzieci :
      A1. Stanisław Rospond (ur.31.08.1877 - zm.4.02.1958 Kraków, poch. Liszki) [PSB]
            najstarszy, biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski
 
              biskup Stanisław Rospond (1877 – 1958)
 
      A2. Kazimierz Rospond [ur.+/-1880], ksiądz, katecheta w Wadowicach
      A3. Maciej Jan Rospond (ur.24.10.1896 - zm.1968), dr prawa
            1932 r. sędzia grodzki, Kęty
            1936 r. sędzia grodzki, Wieliczka
            ż. Maria Dziewolska (ur.1902) [zob. wyżej]
      A4. Maria Rospond [ur.+/-1885]
            m. N. Ciuba [ur.+/-1885]
      A5. Franciszka Rospond [ur.+/-1885]
            m. N. Jaśkowski [ur.+/-1885]
            Syn :
            B1. Stanisław Rospond (ur.19.12.1906 Liszki - zm.16.10.1982 Wrocław) [PSB] 
                  polski językoznawca, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego.
                  Wcześnie osierocony, pozostawał pod opieką swego wuja biskupa Stanisława Rosponda
 
                    Stanisław Rospond (1906 – 1982)
 
                  ż.(śl.31.12.1938) Katarzyna Gawlik [ur.+/-1910]
                  Dzieci :
                  C1. Jacek Rospond, geolog górniczy
                  C2. Wojciech Rospond, chemik, pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej
                  C3. Stanisław Rospond, ks. misjonarz
                  C4. Małgorzata Rospond, językoznawca na Uniwersytecie Wrocławskim
                        m. N. Sulisz
 
 [4] Sapalscy h. Syrokomla
 
      Szymon Sapalski (ur.1753 - zm.1810) [PSB]
      prawnik, plenipotent miejski wydz. Sandomierskiego ma Sejm Czteroletni, nobilitowany w 1790 r.
      ż. Teresa Krzysztofowicz (ur.+/-1760 - zm.1824)
      ojc. Grzegorz Krzysztofowicz [ur.+/-1730]
      mat. NN.
      Syn :
      Franciszek Wincenty Józef Sapalski (ur.1.04.1791 Warszawa - zm.2.04.1838 Kraków) [PSB]
      matematyk, profesor UJ, autor pierwszego w języku polskim podręcznika geometrii  wykreślnej.
      Jako wybitny naukowiec, od cara Aleksandra I dostał cenny pierścień. Był żarliwym patriotą. To właśnie on wytyczył
      Kopiec Kościuszki, który został usytuowany według jego planów, był członkiem Komitetu Odbudowy Zamku
      Królewskiego na Wawelu
 
        Franciszek Sapalski (1791 – 1838), płaskorzeźba w kościele św. Anny
 
      ż. Zuzanna Klara Ruśkiewicz (ur.1794 - zm.1837)
      Syn :
      Szymon Antoni Sapalski (ur.29.10.1822 Kraków - zm.25.02.1890) [PSB]
      organmistrz
      ż.(śl.1847) Joanna Majör (ur.1829 - zm.1896), córka emigrantów węgierskich
      Córka :
      Honorata Sapalski (ur.1854 - zm.1928)
      m. Zygmunt Dziewolski (ur.1845 - zm.1929)
 
 [5] Sitowscy h. Bróg
     
     Grzegorz Sitowski [ur.+/-1770]
     ż. Tekla Stupka [ur.+/-1770], mieszkali : Rzepiennik Biskupi
     [Rzepiennik Biskupi : Adam Szołayski h. Starza (ur.+/-1815) i żona Franciszka z d. Modelska (ur.+/-1815)]
     Dzieci : 
     1/ Anna Karolina Teresa Sitowska (ur.1792 Rzepiennik Biskupi)     
     prawdopodobnie :
     2/ Kazimierz Sitowski
         katecheta : Rzepiennik Biskupi w 1830 r., proboszcz w par. Ropa k. Grybowa w latach 1834 - 1847), 
     3/ Karol Sitowski (ur.1817), brat w/w Kazimierza
 
     Karol Sitowski (ur.1817 - zm.1887), uczeń gimnazjum w Nowym Sączu
     ż. Maria Najder (Nayder) (ur.1821 - zm.1885), wychowanka klasztoru PP. Klarysek w Starym Sączu
     Syn :
     Jan Sitowski (ur.4.05.1846 Rożnowa, par. Wieliczka - zm.26.04.1922), poch. Limanowa,
     właściciel dworu i dóbr ziemskich Mordarka k. Limanowej,
     uczeń gimnazjum w Nowym Sączu i gimnazjum św. Anny w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa UJ (1866 - 70),   
     sędzia grodzki, radca Sądu Krajowego,
     autor wielu publikacji dotyczących życia ówczesnego społeczeństwa limanowskiego 
     i starosądeckiego oraz opisów dworów i dworków tych okolic 
     (m.in. "Dwory i dworki w Limanowszczyźnie", "Wspomniemia Limanowskie 1874 - 1920")
 
       Jan Sitowski (1846 – 1922)
     [Zdjęcie z artykułu : Maria Kowalska „Właściciele dworu w Mordarce” w : „Almanach Sądecki” R VII NR 3 (24),
     Nowy Sącz 1998 r., Zbiory : Wincenty Gawron]
 
     ż. Zofia Myszkowska (ur.1860, chrzest 21.04.1860 Świdnik - zm.23.01.1936 Krościenko), 
     w 1902 r. nabyła majątek Mordarka
     ojc. Jan Feliks Jakub Myszkowski (ur.30.05.1830 Wola Piskulina - zm.15.05.1902), poch. w Tymbarku,
           dzierżawca części Świdnika, członek Rady Powiatowej w Limanowej (wzm.1897 - 1902 r.),
           kolator kościoła w Tymbarku, przewodniczący Tymbarskiej Rady Szkolnej, 
           przewodniczył Radzie Parafialnej
     mat.(śl.13.02.1855 Jadowniki k. Brzeska) Waleria Borkowska (ur.1834 - zm.1875, poch. w Tymbarku)
           c. Franciszka Feliksa Borkowskiego [ur.+/-1805] i Anny Hladik [ur.+/-1805]
 
     Dzieci (Sitowscy) : 8 ( 3 córki, 5 synów) Maria, Ludwik, Henryka, Władysława, Eustachy, 
     Kazimierz, Karol, Tadeusz
     A1. Maria Helena Sitowska (ur.9.01.1879 Stary Sącz, dom 160, dom 223 - zm.9.03.1961)
           wychowanka zakładu naukowego Tschapkowej w Krakowie
           m.(śl.28.09.1901 Tymbark) Romuald Dziewolski (ur.6.02.1878 Krościenko - zm.24.04.1940 Kraków), 
           (brat Zofii), s. Zygmunta i Honoraty z d. Sapalska
                                     
     A2. Ludwik Sitowski (ur.29.03.1880 Stary Sącz, dom 223 - zm.20.11.1947 Poznań)  [PSB]
           pochowany na cmentarzu parafialnym św. Jana Vianneya w Poznaniu,
           zoolog i ornitolog, profesor i rektor Uniwersytetu Poznańskiego
 
                 Ludwik Sitowski (1880 – 1947)
 
           ż. (śl.22.07.1905) Zofia Dziewolska h. Dziuli (ur.5.05.1880 - zm.23.05.1958 Poznań) 
           ojc. Zygmunt Dziewolski (ur.23.04.1845 Krościenko - zm.27.02.1929), wł. dóbr krośnieńskich,
                  s. Michała Hieronima i Anny Kulig
           mat. Honorata Sapalska h. Syrokomla (ur.1854 - zm.1928), 
                   c. Szymona Antoniego Sapalskiego (ur.1822 Kraków - zm.1890) [PSB] 
                   i Joanny Majer [Major] (1829 - 1896) – c. emigrantów węgierskich
 
            Dzieci (Sitowscy) : (Zygmunt, Michał)
            B1. Zygmunt Stanisław Sitowski (ur.24.04.1906 Kraków, par. św. Szczepan - zm.21.07.1964 Poznań) [PSB]
                  [chrzestni : Romuald Dziewolski z żoną Marią]
                  muzykolog, pianista, pedagog, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej
                  ż. (śl.1935) Jadwiga Studzińska (ur.1.08.1906 - zm.13.09.1991), nauczycielka muzyki
                  Oboje pochowani : Poznań, cm. Sołacki (par. św. Jan Vianney)
                  Dzieci (Sitowscy) :
                  C1. Krystyna Sitowska (ur.1936), polonistka i historyk
                        1 m. N. Pogodziński
                        2 m. Krzysztof Górski (ur.1929)
                  C2. Anna Sitowska (ur.1945), technik dentystyczny
                        m. Marek Anioł (ur.1946), mieszkają : Poznań
            B2. Michał Sitowski (ur.29.09.1909 - zm.19.01.1974), poch. Poznań, cm. Sołacki (par. św. Jan Vianney)
                  w czasie okupacji, wraz z żoną, pracował w Krościenku, po wojnie pracował w Szamotułach.
                  lekarz, mieszkał w Rydzynie k. Leszna,
                  ż. Irena Steinmetz (ur.15.07.1912 - zm.14.04.1994), dentystka
                  poch. Poznań, cm. Sołacki (par. św. Jan Vianney)
                  Dzieci :
                  C1. Ewa Sitowska (ur.1941), z wyksztalcenia inżynier - ogrodnik
                        m. Wojciech Frenchowicz (ur.1937)
                  C2. Michał Sitowski (ur.1953)
                        ż. Barbara Witkowska (ur.1956)
 
    A3. Henryka Leokadia Sitowska (ur.5.05.1882 Stary Sącz)
          m. Jan Kloz (ur.1888)
 
    A4. Władysława Anna Sitowska (ur.27.06.1883 Stary Sącz - zm.26.04.1972), wł. wsi Mordarka
          m. Izydor Gibas (ur.1874 Gorlice - zm.31.01.1945 Limanowa), prawnik [zob. Dziewolscy]
          po I wojnie światowej pracował w Warszawie w Magistracie Miasta Stołecznego jako naczelnik wydziału
          mieszkaniowego, a następnie w Ministerstwie Robót Publicznych na stanowisku Departamentu
          Prawno - Administracyjnego (w randze wiceministra) do czasu likwidacji tego ministerstwa w 1932 r.
          Ostatnio był sędzią powiatowym w Nowym Targu z siedzibą w Limanowej
          Dzieci (Gibas) : 5 (Maria, Zofia, Tadeusz, Andrzej, Janina)
          B1. Maria Gibas (ur.25.08.1906 - zm.12.09.1989)
                m. Władysław Bochenek (ur.27.06.1900 - zm.5.06.1950), ukończył wyższe studia rolnicze. 
                Był inspektorem rolnym.
                W okresie II wojny światowej jako oficer Wojska Polskiego dostał się do jenieckiego obozu w Murnau.
                Córka : 
                E1. Barbara Bochenek (ur.26.08.1934 - zm.26.01.1999)
                      m. Jerzy Biedroń (ur.18.07.1935 - zm.26.05.1995)
                      4 synowie prowadzą gospodarkę na mordarskiej resztówce
          B2. Zofia Gibas (ur.1922)
                m. Edward Merkowski (ur.1885 - zm.1953), wdowiec [1 żona – Rosjanka],
                lekarz kardiolog
                mieszkali : Warszawa, Krościenko, Mordarka
          B3. Tadeusz Gibas (ur.17.06.1922 Mordarka - zm.25.04.2015 Kraków), poch. cm. Rakowicki w Krakowie
                absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, profesor Politechniki Krakowskiej, członek PAN
 
                  Prof. Tadeusz Gibas (1922 – 2015)
 
                ż. Barbara Tułecka (ur.29.09.1927 - zm.25.07.2004), poch. Kraków, cm. Rakowicki (razem z mężem)
          B4. Andrzej Gibas (ur.8.04.1927 Warszawa - zm.18.12.1977), poch. Limanowa wraz z rodzicami
                ukończył wyższe studia z zakresu geografii i uczył tego przedmiotu w Liceum Ogólnokształcącym 
                w Limanowej.
                ż. Krystyna Łącka (ur.1930)
          B5. Janina Gibas (zm.1922)
 
    A5. Eustachy Sitowski (ur.31.01.1886 Stary Sącz)
          Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, Pracował jako nauczyciel gimnazjalny
          w Zakopanem, następnie jako profesor gimnazjalny w Katowicach (język polski i łaciński) 
          i urzędnik kuratorium szkolnego w Katowicach.
          ż.(śl.4.02.1911 Kraków, św. Szczepan, Podzamcze) Lucyna (Łucja) Rekiert (ur.30.06.1887 Żywiec) 
          z wykształcenia germanistka
          [siostra Lucyny, Maria Rekiert – pianistka, absolwentka wiedeńskiego konserwatorium]
          ojc. Ludwik Rekiert
          mat. Maria Wyrobek
 
             Lucyna Sitowska z d. Rekiert z synem Janem
                  
           Dzieci (Sitowscy) : 5 (Jan, Maria, Alina, Zofia, Stanisław)
           B1. Jan Sitowski (ur.1912 - zm.ok.1962) 
                 absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej przy Politechnice Lwowskiej.
                 Po wojnie dyrektor Zjednoczenia Budownictwa Przemysłowego w Częstochowie, 
                 następnie generalny dyrektor w Ministerstwie Budownictwa Przemysłowego i Gospodarki Komunalnej
                 ż. Maria Boczkowska (ur.1922)
           B2. Maria Donata Sitowska (ur.26.06.1913 Krościenko - zm.9.04.2009), 
                 poch. Cmentarz Wojskowy na Powązkach.
                 Imię Donata nadały jej tarnowskie siostry urszulanki, u których rozpoczynała edukację.
                 Z wykształcenia rolnik i biolog. W latach okupacji niemieckiej z narażeniem życia prowadziła komplety
                 tajnego nauczania w Kacicach k. Słomnik. Po wojnie pracowała na stanowisku inspektora w gabinecie
                 Ministerstwa Rolnictwa. Wraz z przejściem na emeryturę, rozpoczęła działalność charytatywną.
                 Była kuratorem sądowym. Mieszkała w Warszawie prz ul. Wilczej, gdzie przygarniała potrzebujące 
                 pomocy dzieci, najczęściej sieroty lub z rodzin patologicznych, zapewniając im utrzymanie, wychowanie 
                 i opiekę w nauce. 
                 Dla pochodzących z różnych środowisk dzieci najuboższych, organizowała finansowanie
                 z różnych źródeł kolonie letnie i zimowe w atrakcyjnych miejscowościach nad morzem lub w górach
                 (Szczawnica, Białka Tatrzańska, Kołobrzeg).
           B3. Alina Sitowska (ur.1916)
           B4. Zofia Sitowski (ur.1918)
                 m. Konrad Warchałowski (ur.1923)
           B5. Stanisław Sitowski (ur.1922 - zm.2010), mieszkał : Gliwice,
                 autor książki „Rodem z ziemi sądeckiej” Gliwice 2003 r. 
                 ż. Maria Ruszel (ur.1927 - zm.2019)
 
     A6. Kazimierz Sitowski (ur.5.07.1887 Mielec, chrzest : 14.09.1887)
           ż. Józefa Biedroń (ur.1890)
           mieszkali w rodzinnej wsi Józefy - Wysokie
           Dzieci : 2 (Maria, Irena)
           B1. Maria Sitowska (ur.1915)
                 m. Jan Kaściński (ur.1910)
           B2. Irena Sitowska (ur.1919)
 
     A7. Karol Apolinary Sitowski (ur.23.07.1894 Tymbark - zm.29.09.1971), 
           1920 r. mieszkał : Mordarka, dziennikarz w Poznaniu
           ż.(śl.14.02.1920 Wiśniowa) Franciszka Walentyna Zając (ur.1897 Biała k. Bielska), 
           mieszkała : 1920 r. Limanowa
           ojc. Franciszek Zając
           mat. Waleria Grzechowska
           Syn :
           B1. Zbigniew Jan Antoni Sitowski (ur.16.01.1921 Poznań - zm.27.02.1985 Warszawa), lekarz dermatolog
 
                   Zbigniew Sitowski (1921 – 1985)
 
                 ż. Irena Ćwiertnia (ur.1921)
                 Syn :
                 C1. Ryszard Sitowski
    A8. Tadeusz Sitowski (ur.1905 - zm. wkrótce po 1939, poch. Cudzieniszki), najmłodszy,
          zamordowany przez sowietów, zapewne przez NKWD
          [wg innej wersji :po 1939 r. wyrzucony z majątku, zmarł na udar serca].
          . maj. Równopol na Wileńszczyźnie k. Oszmiany,
          [białoruska nazwa Równe Pole], pełnił jednocześnie urząd agronoma powiatowego w Oszmianie
          absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Cieszynie, osiedlil się z rodziną w Oszmianie na Litwie
          ż. Stanisława Korzeniowska (ur.1910 - zm.1965 Koło)
          zesłana z dziećmi na 6 lat do Kazachstanu, po zakończeniu wojny osiedliła się z dziećmi w Kole nad Wartą.
          wnuczka znanego pisarza, po zakończeniu wojny osiedliła się z dziećmi : Koło nad Wartą
          Dzieci (Sitowscy) : 2 (Krystyna, Wiesław)
          B1. Krystyna Sitowska (ur.1930 - zm.1985, poch. Koło) 
                m. Jan Orszulak (ur.1914 - zm.1999, poch. Koło)
          B2. Wiesław Sitowski (ur.1931), mieszka : Koło nad Wartą
                ż. Ludwika Kotkowska (ur.1935)
           
     Zdjęcia :
 
       [powiększ]
     Dworek Sitowskich w Trzemeśni [Fot. z książki : S. Sitowski „Rodem z Ziemi Sądeckiej”]
 
       
     Dwór w Mordarce po remoncie. Rok 1930.
     [Zdjęcie z artykułu : Maria Kowalska „Właściciele dworu w Mordarce” w : „Almanach Sądecki” R VII NR 3 (24),
     Nowy Sącz 1998 r., Fot. Leon Szewczyk]
     Nieistniejący dwór w Mordarce, zbudowany prawdopodobnie w końcu XVIII wieku, 
     spalony przez żołnierzy radzieckich 19 stycznia 1945 r.
 
 [6] Kosterkiewicz (Nowy Sącz)
      Joachim Kosterkiewicz (ur.1799 Litwa - zm.12.03.1856 Nowy Sącz), na początku XIX w. przybył z Litwy do Galicji
      właściciel zajazdu i składu win, 
      właściciel kamienicy, Nowy Sącz : róg Rynek – ul. Jagiellońska,
      członek Rady Narodowej Centralnej we Lwowie (wzm.1848 r.)
      [brat Joachima – Erazm Kosterkiewicz był przedsiębiorcą i zbudował wielki most na Dunajcu w Nowym Sączu]
 
      ż. Karolina (Kirchner, Kirschner, Morbitzer, Mozbitzer, Morbicer) [ur.+/-1810]
      [najprawdopodobniej Karolina z Morbitzerów wg „Pamiętnik Krakowskiej Rodziny Louisów 1831 – 1869“, str. 407]
      Wg innych źródeł żoną Joachima Kosterkiewicza była Karolina z d. Kirchner :
      ojc. Józef Karol Kirchner [ur.+/-1780 - zm.po 1834], kupiec z Nowego Sącza, 
            . sklepu korzennego w Nowym Sączu, który sprzedał Joachimowi Kosterkiewiczowi
            [sklep przejął później Feliks Ritter],
            właściciel „klucza Kamienickiego” (Kamienica, Zasadne, Zalesie, Zbludza, Szczawa) [od 1830 r.]
      mat. Karolina Morbitzer z Krakowa 
            [25.10.1904 r. zmarła Karolina Kirchner, lat 86, Lwów, par. św. Maria Magdalena, ul. Polna 3, wdowa po Karolu,
            „Controlorem super Salinar Bochniensis”]
             [lub Kandyda z d. Tomaszkiewicz wg „Pamiętnika ...Louisów”, str. 384, spokrewniona z rodziną Louis]  [7]
      [Być może Józef Karol Kirchner miał 2 żony : Morbitzer i Tomaszkiewicz]
      [Józef Karol Kirchner miał 4 córki :
      1 córka Kornelia (ur.1816 - zm.1885) odziedziczyła dobra Kamienicę, była żoną 
      Maksymiliana Marszałkowicza (ur.1804 - zm.1878) [PSB], (zob. pkt 3.5)]
      2 - ga córka Józefa (mąż Marceli Żuk Skarszewski z Gródka),
      3 córka Maryla (Maria, zm.1889 z matki Kandydy Tomaszkiewicz (mąż Konstanty Romer z Jodłownika)
      4 córka Teofila zm. w panieństwie]
      [Wynika z powyższych danych, że była jeszcze 5 - ta córka Karolina Kirchner, co jest mniej prawdopodobne]
 
        dwór rodziny Kirchner [powiększ]
 
      Dzieci : 12 (Józefa, Erazm, Jan, Antoni, Aleksander, Stanisław, Franciszek, Władysław, Zofia + 3 dzieci)
      A1. Józefa Kosterkiewicz (ur.6.03.1835 - zm.6.08.1904 Nowy Sącz), poch. Nowy Sącz
            m. Feliks Ritter (ur.18.06.1820 Preszów, Słowacja - zm.25.06.1889, poch. Nowy Sącz), 
            zastępca komendanta straży ogniowej, członek Rady Miasta Nowego Sącza, zastępca burmistrza
            Dzieci : (Feliks, Tadeusz)
            B1. Feliks Ritter (ur.14.12.1862), adwokat i sędzia, członek Rady Miasta Nowego Sącza
                  ż. Anna Prus Wiśniewska (ur.28.10.1870 Wiercany - zm.11.11.1945 Nowy Sącz), poch. Nowy Sącz
                  siostra Konstantego Wiśniewskiego h. Prus (ur.1868 Wiercany) – zob. wyżej]
                  Dzieci (Ritter) : 5 (Zofia, Wanda, Anna, Feliks, Maria)
                  C1. Zofia Ritter
                        m. Stanisław Rawicz Jasiński (ur.+/-1880 - zm.1927) lekarz, pochodzący z okolic Rohatyna,
                        od 1913 r. dyrektor szpitala w Nowym Sączu
                  C2. Wanda Ritter
                  C3. Anna Ritter
                  C4. Feliks Ritter
                  C5. Maria Józefa Ritter (ur.19.10.1899 Nowy Sącz - zm.25.03.1976, poch. Nowy Sącz),
                        malarka, rzeźbiarka [zob. Wikipedia]
 
                               Maria Józefa Ritter (1899 – 1976)
 
            B2. Tadeusz Ritter (ur.15.10.1865 Nowy Sącz - zm.15.09.1891), poch. Nowy Sącz, kupiec i obywatel
 
            prawdopodobnie :
            B3. Karol Richter (ur.24.01.1858 Nowy Sącz - zm.20.06.1889 Kraków), poch. Nowy Sącz,
                  lekarz pułkowy przy 57 pułku piechoty
            B4. Maria Ritter (ur.1863 - zm.11.02.1931 Nowy Sącz), poch. Nowy Sącz
                  m. Tadeusz Kijas [ur.+/-1860], lekarz, społecznik 
                  Małżeństwo zbudowało willę „Marya” w Nowym Sączu
 
                    Nowy Sącz, willa „Marya”
 
                  Dzieci (Kijas) :
                  C1. Janina Kijas [ur.+/-1890]
                        m. Zdzisław Barbacki [ur.+/-1890], prokurator ; Nowy Targ, sędzia ; Nowy Sącz
                        ojc. Leon Barbacki [ur.+/-1860], inspektor szkół w Nowym Sączu
                        mat. Helena Pawłowska (ur.1860 - zm.1907, poch. Nowy Sącz)
 
                    
            1/ Nowy Sącz, grób rodziny Ritter
            2/ Tablica z grobowca rodziny Riiter w Nowym Sączu  [powiększ]
 
      A2. Erazm Kosterkiewicz [ur.+/-1830 - zm.przed 1871], członek Rady Narodowej Obwodu Sądeckiego
            w czasie Wiosny Ludów 1848 - 1849
      A3. Jan Nikodem Wojciech Juliusz Kosterkiewicz (ur.20.04.1836 - zm.po 1871)         
            spadkobierca d. Wielopole w 1871 r.   
            członek Rady Narodowej Obwodu Sądeckiego w czasie Wiosny Ludów 1848 - 1849     
      A4. Antoni Maximus Władysław Kosterkiewicz (ur.27.05.1838 - zm.20.08.1887), poch. Wielogłowy, wł. d. Wielopole
            ż. Michalina Dziewolska (ur.1847 - zm.15.01.1929), poch. Wielogłowy [zob. wyżej  Dziewolscy]
      A5. Aleksander Kosterkiewicz (ur.1839 - zm.25.05.1910), poch. Wielogłowy
            1871 r. adj. sąd. Nowy Sącz, 1887 r. sędzia ; Tyczyn,
            1894 r. radca Sądu Krajowego, 1896 r. radca Sądu Obw. ; Jasło (wzm.1896 – 97)
            ż. Helena Zielińska (ur.+/-1845 - zm.15.05.1920), poch. Wielogłowy
      A6. Stanisław Kosterkiewicz (ur.1846 - zm.1865)
            student gimnazjum w Nowym Sączu, autor pamiętnika „Dziennik na rok 1863”. 
      A7. Franciszek Władysław Kosterkiewicz (ur.1851 - zm.16.04.1907 Nowy Sącz), lekarz, 1904 r. wł. d. Wielopole 
            w 1890 r. członek „Towarzystwa Sokół” w Nowym Sączu [dr Franciszek Kosterkiewicz]
            [„Nowiny Lekarskie” Poznań 1907 r.],  [fot. grobu]
            porucznik artlerii, właściciel dóbr Wielopole, brat Aleksandra i Franciszka         
       A9. Zofia Kosterkiewicz [ur.+/-1850 - zm.po 1871], spadkobierczyni dóbr Wielopole w 1871 r.
             m. Ludwik Zdański [ur.+/-1850], radca c.k. Sądu Krajowego Wyższego, hororowy obywatel Nowego Sącza  
       najprawdopodobniej :
       A10. Władysław Kosterkiewicz (ur.27.06.1854 - zm.27.02.1902), poch. Wielogłowy, porucznik artylerii [fot. grobu]
 
               [„Dziennik Polski” nr 104 z 4.03.1902 r.]
 
       A11 – A12. N. Kosterkiewicz 
 
               [powiększ]
       Wielogłowy, grobowiec rodziny Kosterkiewiczów 
 
               [powiększ]
       [Wielogłowy, cmentarz par. Wniebowzięcia NMP, fot. Mariusz Krawczyk (Strona „Genealogia okiem”]
 
------------------------------------------------------------
       
 Być może z tej linii :  
 
 Joachim Kosterkiewicz [ = Kosturkiewicz] (ur.1803 - zm.4.01.1870) 
 
 Maksymilian Kosterkowicz [ur.+/-1805], rolnik
 ż. NN.
 Syn :
 Aleksander Kosterkowicz (ur.1837 Nowy Sącz), student na Wydziale Prawa 1860/61 - 1862/63 
 
 Wojciech Kosterkiewicz [ = Kosturkiewicz] (ur.14.02.1833 Nowy Sącz)
 Marcellus Anton Josef Kosterkiewicz (ur.16.01.1834)
 Anton Maximus Wladislaus Kosterkiewicz [ = Kosturkiewicz] (ur.27.05.1838)
 Maria Kosterkiewicz (ur.1845 - zm.1.09.1847)
 Stanisław Teodor Kosterkiewicz (ur.31.03.1847 - zm.4.09.1869)
 
 Józef Kosterkiewicz (ur.1839 - zm.5.10.1901 Stryj)
 
 [„Przewodnik Gimnastyczny Sokół” nr 11 z 1901 r.]
 
 Zofia Kosterkiewicz (ur.1866 Nowy Sącz)
 
 Kazimiera Kosterkiewicz [ur.+/-1880]
 m. Aleksander Paczoski (Paczowski) [ur.+/-1880]
 Syn :
 Tadeusz Paczoski (ur.11.01.1905 Maków Podhalański - zm.1940), por. rez. kaw.,
 
   Tadeusz Paczoski (1905 – 1940)
 
 absolwent Gimnazjum Klasycznego w Nowym Sączu (1925), Wydziału Prawa i Administracji UJ (1931)
 i SPRKaw. (1927). Uczestnik wojny polsko - bolszewickiej. Pełnił służbę w 3p.uł. i 5p.uł.,
 w 1939 r. walczył w szeregach 20p.uł.,
 prokurator Sądu Okręgowego w Rzeszowie, więzień Starobielska, zamordowany w Charkowie.
 
 Stanisław Wiktor Kosterkiewicz (zm.18.01.1930), kupuje majątek Białowoda 10.10.1910 r.
 ż. Maria de Jargut Kosterkiewicz [2 mąż  - (śl.18.01.1932 Tęgoborze)1932 r. – Władysław Maziarz]
 Dzieci :
 1/ Stefania Kosterkiewicz
 2/ Antoni Stanisław Kosterkiewicz
 
 Eleonora Kosterkiewicz, 1917 r. Gorlice
 
 Michał Kosterkiewicz (zm.1974)
 ż. Regina Wojtasik
 Dzieci : (Andrzej, N.)
 A1. Andrzej Jerzy Kosterkiewicz (zm.2003)
       ż. NN.
       Dzieci : 5 
       B1. N. Kosterkiewicz (córka)
             m. N. Matusiak
 A2. N. Kosterkiewicz
 
 Anna Kosterkiewicz
 m. N. Żochowski
 Dzieci (Żochowscy) : 2 (Magdalena, N)
 A1. Magdalena Żochowska
       m. N. Gajewski
 A2. N. Żochowski (a)
 
 Jan Kosterkiewicz (ur.2.11.1921 Wielopole - zm.3.03.1991), poch. Wielogłowy
 Maria Kosterkiewicz (ur.5.09.1920 - zm.30.12.2004), poch. Wielogłowy
 
 Źródła :
  1/ Stanisław Sitowski (1922 - 2010) „Rodem z ziemi Sądeckiej”, Gliwice 2003 r.
  2/ „Ziemianie Polscy XX wiek” tom 7
  3/ Polski Słownik Biograficzny
  4/ Internet
  5/ Krystyna Skawińska, Kraków (Wiśniewscy, Cyrus - Sobolewscy)
 
 [7] Rodzina Tomaszkiewicz wg „Pamiętnik Krakowskiej Rodziny Louisów 1831 - 1869“ :
 Jan Nepomucen Tomaszkiewicz (ur.1757 - zm.1825), kupiec krakowski (kupiec imbiru, win i korzeni), 
 właściciel sklepu korzennego, w 1795 r. kupił za 10.000  kamienice zw. „Orłowską”
 ż. Anna Kikulinus (ur.1767 - zm.1848)
 oboje obywatele Wolnego Miasta Krakowa, mieszkający : ul. Grodzka 234
 ojc. Tomasz Kikulinus (ur.ok.1727 - zm.1803)
 mat. Maria Kasprzycka [ur.+/-1730]
 Dzieci :
 A1. Józefa Tomaszkiewicz [ur.+/-1790]
       m. Franciszek Krumpholtz (Krumpholc) [ur.+/-1790]
       Dzieci :
       B1. Maria Aleksandra Krumpholtz (Krumpholc) (ur.1810 - zm.1852)
             m.(śl.1830 Kraków) Józef Jan Mikołaj Louis (ur.30.04.1803 Sandomierz - zm.30.06.1872 Wieliczka) [PSB]
             kupiec
             ojc. Michał Louis (zm.1857)
             mat. Agnieszka Dutkiewicz      
 A2. Katarzyna Kandyda Anna Tomaszkiewicz (ur.1793 Kraków)
       m.(śl.9.11.1815 Kraków) Karol Fryderyk Gotlib Marcin Kirchner (ur.1789), kupiec, mieszkał : 1815 r. Nowy Sącz       
       ojc. Jan Karol Kirchner [ur.+/-1760]
       mat. Felicjanna Witkowska [ur.+/-1760]
 A3. Agnieszka Julianna Nepomucena Tomaszkiewicz (ur.1795 Kraków)
       m.(śl.18.10.1812 Kraków) Florian Morbitzer (ur.1784 Szenwald), kupiec, mieszkał : Krakow, ul. Grodzka 234
       ojc. Florian Morbitzer [zm.przed 1812]
       mat. Elżbieta N., osiadła na gospodarstwie w Szynwałdzie
 bliska krewna (być może siostra w/w) :
 A4. Kandyda Tomaszkiewicz [ur.+/-1790]
       m. Józef Karol Kirchner [ur.+/-1780 - zm.po 1834]
       Córka :
       B1. Maria Kirchner [ur.+/-1820]
             m. Konstanty Karol Romer h. Jelita (ur.1817 - zm.1896), dziedzic Jodłownika
             ojc. Edmund Grzegorz Feliks Romer (ur.ok.1776 - zm.15.01.1841), 
                   dziedzic dóbr : Jodłownik, Krakuszowice, Wiatowice, Żerosławice
             mat. Salomea Pilińska h. Bełty [ur.+/-1780]

 

Spis treści
 
 

do górywstecz