4.7. WARMIA ( + Tczew, Sztum, Malbork, Elbl±g, Lubawa)
 
  Ostatnia aktualizacja : 23.05.2021 r.
  Wysukiwarka : Ctrl + F
 
   
 
  1695 r. - Linia : Pasym k. Olsztyna [niem. Passenheim], [24 km na SE od Olsztyna]
              Johan Mischkowski [ur.+/-1695]
              ¿. NN.
              Dzieci :
              Barbara Mischkowska (ur.ok.1724 Passenheim)
              m.(¶l.1750 Passenheim) Jacob Annus lub Janus [ur.+/-1725]
 

  PRUSY WSCHODNIE : Königsdorf, Kreis Marienburg [Królewo k. m. Malbork] [zob. te¿. pkt 6.3]

 

  Andrzej Myszkowski [ur.+/-1770]

  1 ¿. Anna Smoleñska [ur.+/-1770]

  2 ¿. Konstancja (Krzanowa, Chrwnowna, Chrzonowska) [ur.+/-1770]

  Dzieci z 1 ¿ony :

  A1. Marianna Miszkowska (chrzest 13.12.1791 Königsdorf, Kreis Marienburg)

  Dzieci z 2 ¿ony :

  A2. Micha³ Myszkowski (chrzest 6.02.1795 Königsdorf, Kreis Marienburg)

  A3. Barbara Miszkowska (chrzest 24.04.1797 Königsdorf, Kreis Marienburg)

  A4. Joannes Myszkowski (chrzest 1.12.1799 Königsdorf, Kreis Marienburg)

  A5. Katarzyna Myszkowska (chrzest 11.02.1805 Königsdorf, Kreis Marienburg)

 

  1772 r. - Konstancja Myszkowska (zm.19.11.1842 Leklau, Notzendorf (Krzy¿anowo, gm. Stare Pole, Malbork), 
  Marienburg, Prusy)

 

  Micha³ Myszkowski [ur.+/-1775]

  ¿. Katarzyna (Kaniowa, Kanka) [ur.+/-1775]

  Dzieci :

  A1. Barbara Myszkowska (chrzest 14.06.1801 Königsdorf, Kreis Marienburg)

  A2. Marianna Myszkowska (chrzest 14.01.1803 Königsdorf, Kreis Marienburg)

  A3. Katarzyna Myszkowska (chrzest 22.09.1807 Königsdorf, Kreis Marienburg)

  A4. Franciszek Miszkowski (chrzest 4.10.1812 Königsdorf, Kreis Marienburg)

 

  Wojciech Miszkowski [ur.+/-1800]

  ¿. Regina Zawadzka [ur.+/-1800]

  Dzieci :

  A1. Anna Miszkowska (chrzest 9.04.1823 Königsdorf, Kreis Marienburg)

 

  Franz Miszkowski [ur.+/-1820]

  ¿. Ewa Grochowska [ur.+/-1820]

  Dzieci :

  A1. Franz Mischkowski (chrzest 11.04.1841 Königsdorf, Kreis Marienburg)

  A2. August Miszkowski (chrzest 1.10.1842 Königsdorf, Kreis Marienburg)

  A3. Micha³ Miszkowski (chrzest 21.08.1848 Königsdorf, Kreis Marienburg)

 

  Paul Miszkowski [ur.+/-1825]

  ¿. Anna Unterberger [ur.+/-1825]

  Dzieci :

  A1. August Miszkowski (chrzest 15.10.1848 Königsdorf, Kreis Marienburg)

  A2. Johann Franz Mischkowski (chrzest 26.02.1853 Königsdorf, Kreis Marienburg)

  A3. Anna Barbara Mischkowska (chrzest 8.06.1856 Königsdorf, Kreis Marienburg)

  A4. Anna Katarzyna Mischkowska (chrzest 2.10.1859 Königsdorf, Kreis Marienburg)

  A5. Maria Magdalena Miszkowska (chrzest 10.01.1861 Königsdorf, Kreis Marienburg)

  A6. Anna Katarzyna Mischkowska (chrzest 6.03.1864 Königsdorf, Kreis Marienburg)

 

  Jakub Mischkowski [ur.+/-1845]

  ¿. Marianna Boestfleisch [ur.+/-1845]

  Dzieci :

  A1. Johann Jakub Mischkowski (chrzest 18.09.1859 Königsdorf, Kreis Marienburg)

  A2. Anna Mischkowska (chrzest 30.11.1864 Königsdorf, Kreis Marienburg)

  A3. Anna Katarzyna Mischkowska (chrzest 6.01.1866 Königsdorf, Kreis Marienburg)

  A4. Franz Mischkowski (chrzest 8.09.1867 Königsdorf, Kreis Marienburg)

  A5. Katarzyna Agnieszka Mischkowska (chrzest 13.01.1875 Königsdorf, Kreis Marienburg)

 

  Franz Mischkowski [ur.+/-1850]

  ¿. Dorota Lenska [ur.+/-1850]

  Dzieci :

  A1. Jakub Pawe³ Mischkowski (chrzest 23.05.1873 Königsdorf, Kreis Marienburg)

 
  1799 r. - Fiszewo (Fischau) :
               Anna Myszkowska (ur.1799)
               m.(¶l1824 Fiszewo) Andrzej Dorr (ur.1799)
 
               Tomasz Myszkowski (ur.1806)
               ¿.(¶l.1830 Gronowo, par. Fiszewo - Fischau) Katarzyna Filecka (ur.1804)
 
  1815 r. - Linia : Krzy¿anowo k. Malborka [Notzendorf = Krzy¿anowo k. Malborka]
              Johann Myschkowski [ur.+/-1815]
              ¿. Catharina Kruegermann [ur.+/-1815]
              Dzieci :
              Anna Dorota Myschkowska (ur.1846 Notzendorf, Prusy)
 
  1830 r. - par. Janowo [24 km na E od m. Nidzica]
               Ludwika Myszkowska [ur.+/-1835]
               m. Jan Ganczewski [ur.+/-1835]
               Dzieci (Ganczewski) :
               Marianna Ganczewska (ur.1860 Posada Janowo)
               m.(¶l.25.07.1880 Janowo) Ludwik Gratunik (ur.1858 Posada Janowo), s. Wojciecha i Rozalii z d. Rakowska
              
  1845 r. - Linia Mischkowski, Kalwa (Kalba) (gmina Pasym) [„Myheritage” Krystyna Krause, zdjêcia]
              Franciszek Mischkowski [ur.+/-1845]
              ¿. Franciszka N. [ur.+/-1845]
              Syn :
              Boles³aw Mischkowski (ur.1876 Kalwa - zm.1949)
              ¿.(¶l.1903) Agnieszka Kruszyñska (ur.1877 Georgensdorf - zm.1950)
 
                    Boles³aw Mischkowski i ¿ona Agnieszka z d. Kruszyñska
 
              Dzieci :
              A1. Franciszek Mischkowski (ur.1906 Gelsen Kirschen - zm.1997)
                    ¿. Helena Rubach [ur.+/-1910] 
                    Dzieci : 2 (Norbert, N.)
                    B1. Norbert Mischkowski
              A2. Matylda Mischkowska (ur.1908 - zm.ok.1996)
                    m. Kazimierz Krupski [ur.+/-1905 - zm.ok.1973]
              A3. Ma³gorzata Mischkowska (ur.1911 - zm.ok.1975 Tczew)
                    m. N. ¦wiebodziñski [ur.+/-1910]
              A4. Maria Klara Mischkowska (u.1913 Gintro, pow. Sztum, woj. pomorskie - zm.1980 Che³mno, poch. Unis³aw)
                    m.(¶l.1932 Unis³aw) Wojciech Witkowski (ur.1907 Czermna , woj. ma³opolskie - zm.1982)
                    mieszka³ : Unis³aw, woj. kujawsko – pomorskie
                    ojc. Antoni Witkowski
                    mat. Henryka Wierzgasz (zm.1956)
                    Dzieci (Witkowscy : (Edward, + 3 dzieci)
              A5. Edmund Mischkowski (ur.1919 Jordanki, pow. Sztum - zm.ok.2005 Tczew)
                    ¿. Helena N. (ur.1923 Tczew - zm.ok.2003)
                    Dzieci ; 3 (Leopold, + 2 dzieci)
                    B1. Leopold Mischkowski
------------------------------------------------------------------------------------
  LUBAWA [68 km na E od Grudzi±dza], [55 km na SW od Olsztyna]
 
  N. Myszkowski [ur.+/-1860 - zm.po 22.09.1915], obywatel w Lubawie
  ¿. NN.
  Dzieci :
  A1. Józef Myszkowski [ur.+/-1890 - zm.po 22.09.1915]
 
          „Gazeta Toruñska” nr 217 z 22.09.1915 r.
 
  prawdopodobnie :
  A2. Stanis³aw Myszkowski (ur.9.05.1899 - zm.6.06.1951), poch. Lubawa
        ¿. W³adys³awa N. (ur.7.12.1904 - zm.9.06.2002), poch. Lubawa
        Dzieci : (Hubert, Edward, Zenon, Ryszard)
        B1. Hubert Myszkowski (ur.24.01.1935 Lubawa)
              w czasie okupacji niemieckiej deportowany do pracy przymusowej : II 1942 – III 1944 r.
        B2. Edward Myszkowski (ur.12.10.1936 - zm.8.11.2001), poch. Lubawa (razem z rodzicami)
        B3. Zenon Myszkowski (ur.18.12.1938 Lubawa - zm.25.04.2017), poch. Lubawa
              w czasie okupacji niemieckiej wiêzieñ obozu koncentracyjnego Stutthof (I 1942 – VIII 1942)
              ¿. Jadwiga N. (ur.23.04.1946 - zm.4.07.2008), poch. Lubawa
        B4. Ryszard Myszkowski (ur.15.02.1942 Lubawa - zm.5.05.2015), poch. Lubawa
              [w tym samym grobie Apolonia Myszkowska, daty nieznane]
              w czasie okupacji niemieckiej deportowany do pracy przymusowej : III 1942 – IV 1944 r.
---------------------------------
 1924 r. - Wiktor Myszkowski, Lubawa, Rynek 21, w³. firmy, sk³ad b³awatów (wzm.1924 – 26), likwidacja 1925 r.
              [1930 r. Z. Myszkowski Lubawa, Rynek 21, sk³ad manufaktur i konfekcji]
 1927 r. - Wiktor Myszkowski, „Powiatowy Klub My¶liwych na powiat Lubawski z siedzib± w Lubawie”, zarz±d
 
 1927 r. - Tomasz Myszkowski, Kó³ko Rolnicze Lubawa (wzm.1927 – 30) 
 
 Agnieszka Anna Myszkowska (ur.17.02.1978 - zm.8.12.1994), poch. Lubawa
------------------------------------------------------------------------------------
  1895 r. - Robert Mischkowski (ur.1895 Prosity - zm.1960)
              [Prosity – 37 km na NE od Olsztyna]
 
  1907 r. - Wasyl Myszkowski [Miszkowski] (ur.14.04.1907 - zm.27.10.1992), poch. Pieniê¿no 
              [45 km na SW od m. Bartoszyce]
              Tekla Myszkowska (ur.7.06.1919 - zm.18.03.2003), poch. Pieniê¿no, jw.
 
  
  Pieniê¿no, cmentarz
 
  1914 r. - Józef Miszkowski (ur.1914 Kêtrzyn)
              w czasie II wojny, kanonier, robotnik cywilny Stalag II - B, stalag I - B, nr jeñca 11647,
              15.08.1940 r. zwolniony do Urzêdu Pracy Koslin, na karcie jest stempel z dat± 4.06.1940
              [¬ród³o : „Straty osobowe …”]
 
  1915 r. - Stefania Myszkowska z d. Krauze (ur.17.07.1915 Gr±dzkie), c. Józefa Krauze i Marianny,
              w czasie okupacji niemieckiej, robotnik przymusowy, zatrudniona w rolnictwie, Slawsk (1943 – 1945)
 
 Rafa³ Myszkowski [ur.+/-1895]
 ¿. Ludwika N. [ur.+/-1895]
 Dzieci :
 Stanis³aw Myszkowski (ur.18.04.1925 Tarnowo - zm.8.09.2020)
 W czasie II wojny robotnik przymusowy, zatrudniony w rolnictwie : Falborz (1939 – 1941 r.)
 D³ugoletni zawodnik, trener, sêdzia i dzia³acz sportu strzeleckiego na Warmii i Mazurach. Zwi±zany z klubem
 „Gwardia” Olsztyn. Wyró¿niony Krzy¿em Kawalerskim oraz Z³ot± Odznak± „Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury Fizycznej”.
 
    Stanis³aw Myszkowski (1925 – 2020) [Fot. z archiwum Janusz Porycki]
 
  2009 r. - Joanna Myszkowska, Reszel k. Mr±gowa, wspó³w³a¶ciciel firmy „M³ynomag”
 

 ELBL¡G (cmentarze)

 Helena Myszkowska (ur.29.09.1918 - zm.12.09.1990), Cm. Komunalny Agrykola, sektor XX, rz±d 23, nr 5

 Jan Myszkowski (ur.6.06.1922 Wysin - zm.19.04.1993), Cm. Komunalny Dêbica, sektor 9, rz±d 4, nr 20

 s. Antoniego, ¿o³nierz Polskich Si³ Zbrojnych na zachodzie

 Gertruda Anna Myszkowska (ur.20.07.1924 - zm.22.12.2019), jw.

 Jan Myszkowski (ur.25.03.1923 - 29.07.1966), Cm. Komunalny Agrykola, sektor XX, rz±d 23, nr 5

 Helena Myszkowska (ur.29.09.1918 - zm.12.09.1990), jw.

 Stanis³aw Myszkowski (ur.1949 - zm.7.08.1996), Cm. Komunalny Dêbica, sektor 14, rz±d 20, nr 7

 

  [powrót]
 

 

Spis tre¶ci          Nastêpny rozdzia³ ->>

 
 

 

do górywstecz