2.3. Linia Piotra Myszkowskiego
 [zob. podstrona : Spis treści „Kaplica Myszkowskich w Krakowie”]
 
 Ostatnia aktualizacja : 14.01.2024 r.
 Wyszukiwarka : Ctrl + F
 
 A3. Piotr z Przeciszowa i Mirowa Myszkowski (ur.ok.1450 - zm.1507) [PSB],
       s. Mikołaja „Starszego” [pkt 2]
     dworzanin królewski 1484, kasztelan oświęcimski 1484, wieluński 1489, rozpirski 1494,
     marszałek dworu królowej 1494, kasztelan sądecki 1498, starosta lwowski 1499, wojewoda.bełski 1499,
     wojewoda łęczycki 1501, starosta oświęcimski, od 1501 r. pisał się „z Mirowa
 
       Popiersie Piotra Myszkowskiego w kaplicy Myszkowskich w Krakowie  [powiększ]
 
       Zamek w Spytkowicach (zbudowany prawd. przez Piotra Myszkowskiego)
 
       Mirów – zamek  [powiększ]
 
    1 ż.(śl.1485) Agnieszka Kobylańska z Kobylan h. Grzymała (ur.ok.1465 - zm.ok.1495)
          ojc. Jan Kobylański (zm.1471), stolnik krak, s. Przecława i Małgorzaty z Rogowa h. Działosza
          mat. Agnieszka z Bnina Bnińska h. Łodzia (zm.1505),
                 c. Piotra, kaszt. lędzkiego i Barbary z d.Objezierska, powtórnie zamężna za Jakubem z Dębna,
                 kanclerzem koronnym i kasztelanem krakowskim
    2 ż.(śl.przed 1498) Barbara ( Petronela ) z Kutna Kucieńska h. Ogończyk (ur.+/-1455 - zm.1507/1509)
          ojc. Andrzej Kucieński (ur.+/-1425 - zm.1504), kaszt.gostyński, woj. rawski (s. Jana Kościeleckiego)
          mat.(2 ż.) Barbara N. (1 m. Wincenty z Muchnic)
          [1 m. Mikołaj Górka z Górki h. Łodzia, kaszt. gnieźnieński, s. Łukasza Górki (zm.1475),
          możnowładcy wielkopolskiego, woj. poznańskiego od 1441, dziedzica dóbr kórnickich, 
          brata Uriela, biskupa poznańskiego]
     Dzieci : 4 (z 1 żony : Benedykt, Wawrzyniec, Marcin, z 2 żony : Stanisław)
 
     B1. Benedykt Myszkowski (ur.ok.1484 - zm.ok.1520), student Uniw. Krak. w 1498 r.,
           kanonik krakowski 1504
 
     B2. Wawrzyniec z Mirowa i Przeciszowa Myszkowski (ur.ok.1486 - zm.1546, poch. Spytkowice) [PSB] 
           student Uniw. Krak. W 1498 r.
           dworzanin królewski 1507, kaszt. oświęcimski 1527, biecki 1530, sądecki 1535,
           st. kurzelowski i międzyrzecki,
 
                 
           Popiersie Wawrzyńca Myszkowskiego w Kaplicy Myszkowskich w Krakowie  [powiększ]
 
           ż.(śl.przed 1522) Barbara z Tęczyna Tęczyńska h. Topór (ur.+/-1490 - zm.po 1522),
           ojc. Gabriel Tęczyński (zm.1496/7 w wyprawie wołoskiej), s. Jana (zm.1470), woj. krak.i sandom.
                  i Barbary (z d. Dąbrowska ?) (zm.ok.1462)
           mat. Anna z Woli Konińskiej Konińska h. Rawicz (c. Piotra), [2 m. Mikołaj Morski]
           Dzieci : 9 (Stanisław, Piotr, Mikołaj, Anna, Andrzej, Krzysztof, Agnieszka, Zofia, Katarzyna)
 
             C1. Stanisław Myszkowski (ur.ok.1512 - zm.1562/66), dz. dóbr Bachowice, 
                   w 1527 r. student Uniw. Krak.,
                   od 1548 r. dworzanin królewski, wojski krak., zwolennik reformacji
 
           C2. Piotr Myszkowski (ur.+/-1510 - zm.ok.1578), 
                 kustosz kielecki, kanonik i wikariusz generalny krakowski 1577
 
           C3. Mikołaj Myszkowski (ur.ok.1511 - zm.17.04.1557 Czechy, podczas podróży do Włoch) [PSB],
                 stolnik krakowski 1535, krajczy koronny 1547, kaszt. radomski 1550,
                 burgrabia krakowski 1551, kaszt. wojnicki 1554, st. oświęcimski, zatorski, międzyrzecki ,
 
                   
                 Popiersie Mikołaja  Myszkowskiego w Kaplicy Myszkowskich w Krakowie  [powiększ]

                          [powiększ]

                   Pieczęć Mikołaja Myszkowskiego z 1550 r. Archiwum Narodowe w Krakowie [fot. Andrzej Techmański]

 
                 ż.(śl.1546) Zofia hr. Komorowska z Żywca h. Korczak (ur.+/-1515 - zm.po 1576)
                 ojc. Jan Komorowski (ur.+/-1485 - zm.1566), kaszt. połaniecki [PSB], (s. Jana i Zofii Gracz)
                 mat. Barbara hr. Tarnowska h. Leliwa (c. Spytka Jana, star. ostrzeszowskiego
                        i Barbary z d. Szydłowiecka h. Odrowąż)
                 [2 mąż Zofii K. - (śl.1558) Hieronim Filipowski z Siekluk h.Pobóg  [PSB], s. Jakuba,
                 łożniczego król. i burgrabiego krak.)
                 Dzieci : 2 (Barbara, Zofia)
 
                 D1. Barbara Myszkowska [ur.+/-1550]
                       m.(śl.przed 1570) Piotr z Rytwian Zborowski h. Jastrzębiec (ur.+/-1530 - zm.13.09.1580)
                       woj. krakowski 1574 - 1580, kaszt. [Biecz] 1565 - 1566, kaszt. [Wojnicz] 1567, 
                       podkomorzy sandomierski 1563, starosta generalny krakowski, st. kamionacki 1572, st. stobnicki,
                       st. tłumacki, woj. sandomierski 1568 - 1574 
                       ojc. Marcin Zborowski (ur.1492 - zm.1565), podczaszy królewski, st. małogoski 1537,
                             kaszt. kaliski od 1543, woj. kaliski 1550 - 58, woj. poznański 1557 - 61,
                             kaszt. krak. od 1562,
                             s. Andrzeja Z. (zm.1509), kaszt. żarnowskiego i Elżbiety z d.Szydłowiecka h. Odrowąż
 
                               Marcin Zborowski (1492 – 1565)  [powiększ]
                             
                       mat. Anna Konarska z Konar h. Awdaniec (zm.1565), c. Stanisława K. i Zofii z d.Lanckorońska
                              z Brzezia h. Zadora
                       Dzieci (Zborowscy) : 1 (Jan)
                       E1. Jan Zborowski (ur.+/-1570 - zm.1585), lat 15, 
                             starosta stobnicki 1581, starosta kamionacki, starosta tłumacki
 
                 D2. Zofia Myszkowska [ur.+/-1550] (ur.przed 1557)
                       m.(śl.przed 1570) Jan Maciejowski h. Ciołek (ur.+/-1535 - zm.1588)
                       kaszt. [Sandomierz], [Czechów], [Zawichost], podkomorzy sandomierski 1575, st. [Spisz] 1583
                       ojc. Mikołaj Maciejowski (ur.+/-1505 - zm.1574), woj. lubelski [PSB], s. Kacpra (zm.1536) [PSB]
                             i Anny z d. Leżeńska z Leżenic h. Nałęcz
                       mat. Jadwiga Szymanowska z Szymanowa
                       Dzieci (Maciejowscy) :
                       E1. Zuzanna Maciejowska [ur.+/-1575]
                       E2. Krzysztof Maciejowski [ur.+/-1575]
                       E3. Jadwiga Maciejowska [ur.+/-1575]
                       E4. Barbara Maciejowska [ur.+/-1575]
                       E5. Mikołaj Maciejowski [ur.+/-1575]
                             ż. Zofia Bielawska [ur.+/-1575]
 
           C4. Anna Myszkowska [ur.+/-1515]
                 1 m. Łukasz Hryćko (Hryczko), (ur.+/-1510), dz. Nowego Miasta Bybła w ziemi przemyskiej,
                 2 m. Gabriel Zamiechowski h. Gryf (ur.1510)
 
           C5. Andrzej Myszkowski (ur. ok.1515 - zm.1566) [PSB], dz.miasta Bychawa od 1551 r.
                 kanonik gnieźnieński 1540, kanonik krakowski 1542, wojski lubaczowski 1552,
                 wojski krakowski 1564 - 66, st. lubaczowski 1565 - 66, kaszt. lubelski 1566, rotmistrz królewski 1563,
 
                   
                 Popiersie Andrzeja Myszkowskiego w Kaplicy Myszkowskich w Krakowie  [powiększ]
 
                   Herb m. Bychawa
 
                 ż. Zofia Sienicka z Siennicy h. Bończa (ur.ok.1515 - zm.1569)
                 Dzieci : 5 (Piotr, Agnieszka, Mikołaj, Stanisław, Krzysztof)
 
                 D1. Piotr z Mirowa Myszkowski (ur.ok.1550 - zm.1606) [PSB, tom 22, str. 390 - 392]
                       kasztelan lubelski 1598 - 1605, starosta oświęcimski i zatorski , ojcowski, tyszowiecki,
                       dziedzic : miasteczko Bychawa k. Lublina,
                       wsie w pow. zatorskim : Bachowice, Grodzisko, Miejsce, Polanka Większa, Polanka Mniejsza.
                       Ze względu na chorobę, co najmniej od 1587 r. jako opiekun małoletnich synów występuje kasztelan
                       poznański Jan Ostroróg (ur.1565 - zm.1622) [PSB, tom 24, str.506 - 511].
 
                       
 
                       ż.(śl.przed 1582) Katarzyna Drohiczańska (Drohiczyńska) de Drohiczany [ur.+/-1555]
                       Dzieci : 2 (Piotr, Aleksander, Agnieszka)
 
                       E1. Piotr Myszkowski (ur.+/-1580 - zm.1619), kanonik poznański 1608, starosta chęciński 1618   
                       E2. Aleksander [ Jan Aleksander ] Myszkowski (ur.ok.1582 - zm.1650),
                             dworzanin królewski, student Ak.Krak.1602,
                             st. ojcowski (starostwo cedowane przez ojca 13.04.1590 r.), tyszowiecki,
                             tenutariusz wsi Bebło, dożywotni possesor Irzmanowic [Jerzmanowice]
 
                                    
 
                             „Wizervnk Prawdziwego Iastrząba Ku wiecznemu odpoczynkowi wylatuiącego w Wielmoznym
                             Panv [...] Aleksandrze Z Mirova Myszkowskięm Tyszowieckiem Staroście etc.
                             / Przez Wielebnego Oyca Maryana od Anyołow, Karmelitę Bossego w Kościele Lubelskiem
                             S. Iozepha Wielebnych Panien Zakonnych Karmelitanek Bossych, 12 Lipca Roku [...], . 1650
                             pokazany ; a przez Xiędza Bartlomieia Kanskiego Bakałarza Sławney Akademiey Krakowskiey
                             do Druku podany [...].”
 
                               [powiększ] Jan Matejko „Rzeczpospolita Babińska”
                             [Opis obrazu : nad księgą w środku siedzi Aleksander Myszkowski]
 
                            1 ż.(śl.przed 1610) Katarzyna Marianna Bełżecka h. Jastrzębiec (ur.+/-1585 - zm.1610)
                                  ojc. Andrzej Bełżecki (ur.+/-1545), rotmistrz, dwór królewski,
                                        s. Mikołaja i Barbary Magier z Przewodowa h. Szeliga
                                        [2 ż. Andrzeja Bełżeckiego - Jadwiga z Buczacza Jazłowiecka, wojewodzianka ruska,
                                        c. Jerzego Buczackiego (zm.8.03.1575, wojewody ruskiego, hetmana wielkiego koronnego
                                        i Elżbiety Tarło h. Topór]
                                  mat. Zofia Słupecka h. Rawicz (ur.+/-1545), c. Stanisława (zm.1575), kaszt. lubelskiego [PSB]
                                         i Zofii z Wrzelowa)
 
                            2 ż.(śl.ok.1620) Marianna Pszonka z Bobina h. Janina (ur.ok.1595 - zm.po 1650)
 
                                    [powiększ]
                                  Piotrawin k. Lublina, obraz wotywny Marianny Myszkowskiej 1629 r.
 
                                  ojc. Jakub Pszonka (ur.1562 - zm.1622) [PSB], s. Stanisława, (ur.ok.1511 - zm.1580) [PSB]
                                         - współżałożyciela „Rzeczypospolitej Babińskiej”
                                         i 2-giej ż.Barbary z d. Niedrwicka, zm.1580, - c. Stanisława z Niedrwicy)
                                  mat.(śl.1592) Dorota Cieszkowska, c. Stanisława, plebeja z Wieliczki
                                  [wg Żychlińskiego : c. Adama, podkomorzego lubelskiego
                                  i Ewy Anny z d.Lasocka h. Dołęga, podkomorzanki czerskiej]
 
                            Dzieci : (Zofia, N., Agnieszka, Franciszek, Jan - Aleksander, Katarzyna, Teresa)
                            Dzieci z 1 żony : (Zofia, N. Agnieszka)
 
                            F1. Zofia Myszkowska [ur.+/-1605 - zm.1656 na Spiszu]
                                  karmelitanka bosa w Lublinie u św. Józefa pod imieniem Aniela (Angela) Aleksandra,
                                  Now. 1630, prof. 1631, Klawaria, przeorysza, posłana  1642 na fundację do Lwowa,
                                  również jako przeorysza. Tamże przeorysza 1649 - 1652. Od 1652 przeorysza w Warszawie.
                                  Zmarła 1656 na Spiszu podczas wojny w ucieczce.
 
                            F2. N. Myszkowska (ur.1610 - zm.1632), 
                                  c. Aleksandra Myszkowskiego, starosty tyszowieckiego i Katarzyny Bełżeckiej
                                  Pod imieniem Agnieszka od Przen. Trójcy, karmelitanka bosa w Lublinie u św. Józefa.
                                  Now. 1628, prof. 1629.
                            
                            F3. Agnieszka Myszkowska (ur.+/-1610 - zm.1689 poch. Chroberz), 1686 r. posesorka Baranowa
 
                                  
 
                                  m. Konstanty Tomicki h. Łodzia (ur.+/-1610 - zm.1686), 
                                  miecznik [Wieluń] 1667 - 1677, cześnik [Sieradz] (1676 - 1678), 
                                  sędzia ziemski [Wieluń] 1678 – 1680, kaszt. wieluński (1680 - 1683),
                                  wielki poseł w Moskwie 1680
                                  posesor d. Baranów, wł. dworu w Baranowie (wzm.1674)
                                  [rodzeństwo Konstantego : Jan Kazimierz Tomicki (zm.po 1669), miecznik sieradzki
                                  Maciej (Mateusz) Tomicki (zm.po 1669), 
                                  Anna Tomicka (ur.+/-1620 - zm.po 1705), 
                                  mąż (śl.przed 1659) Maciej Zakrzewski h. Wyskota (ur.+/-1620 - zm.przed 1675), 
                                  s. Benedykta Zakrzewskiego (s. Stanisława i Konkordii z d. Rożnowska) 
                                  i (śl.przed 1630) Barbary z d. Kucharska h. Śreniawa
                                  [1 żona Macieja Zakrzewskiego – (śl.przed 1648) Anna Moraczewska, c. Wojciecha]
                                  ojc. Jan z Baranowa Tomicki (ur.+/-1570 - zm.przed 1645), dziedzic dóbr Baranów
                                        i wsie z przyległościami Grębanin, Łęka, Borowno, Mroczyn, Podkonście w pow. ostrzesz.
                                        s. Andrzeja Tomickiego z Baranowa i Katarzyny z d. Działyńska                                  
                                  mat.(śl.przed 1631) Anna Strykowska [ur.+/-1585 - zm.po 1645]
                                         c. Jakuba Strykowskiego [zm.po 1626], dz. d. Stryków, 
                                         (s. Andrzeja S. i Katarzyny z Knyszyna z d. Przecławska)
                                         i (1601) Zofii z d. Strzeżmińska z Trzcianki [zm.po 1609], [1 mąż – Stanisław Rąmbiński] 
                                         [2 żona Jakuba Strykowskiego 
                                         – ok.1613 r. Jadwiga Chwalibowska (Falibowska) [zm.po 1621], 
                                         c. Stanisława Ch., podstolego kaliskiego i Barbary z Górki z d. Roszkowska]
                                         [brat Anny Strykowskiej – Władysław Strykowski (ur.+/-1590 - zm.po 1664), 
                                         podstoli kaliski, stolnik poznański
                                         i żona Anna z Konar Malachowska.(ur.+/-1595 - zm.po 1640), c. Piotra]
                                  
                                  [3 żony Jana Tomickiego : 
                                  1 ż.(śl.przed 1600) Anna Dobiecka (ur.ok.1580 - zm.przed 1617), 
                                  2 ż. Anna Stolecka (?), 
                                  3 ż.(śl.przed 1631) Anna Strykowska]
 
                                  Dzieci Konstantego i Agnieszki (Tomiccy) : (Izabela, Marianna, Katarzyna)
                                  G1. Izabela Tomicka (ur.+/-1615 - zm.1682)
                                        1 m. Spytek Pstrokoński h. Poraj z Burzenina [ur.+/-1600 - zm.1631)
                                               ojc. Jan Pstrokoński (zm.1616)
                                               mat. Jadwiga Turska
                                        2 m. Jan Męciński h. Poraj (ur.+/-1610 - zm.1664), podczaszy [Wieluń],
                                               dziedzic dóbr : Barwinek, Dukla, Kobylany, Makowiska, Tylowa, Zyndramowa
                                               ojc. Andrzej Męciński [ur.+/-1570 - zm.ok. 1619], [PSB]
                                                     poseł na sejm, uczestnik rokoszu Zebrzydowskiego, dz. m. Dukla
                                                     s. Andrzeja Męcińskiego [PSB] i Katarzyny Bal z Hoczwi
                                               mat.(1ż.) Ewa Gniewosz h. Kościesza [ur.+/-1585], c. Jana, st. latowickiego
                                               [2 - ga żona Andrzeja Męcińskiego : Dorota Zebrzydowska]
 
                                        Dzieci (Męcińscy) : (Stefan, Teresa zamężna Baranowska, Hermolaus, Paweł, Wojciech, 
                                        Teodozja zamężna 1-v. Orzechowska, 2-v. Poradowska)
                                        Syn :
                                        H1. Stefan Męciński (ur.+/-1655 - zm.1706), exaktor poborów powiatu bieckiego 1669,
                                              pułkownik, sędzia kapturowy 1675, podkomorzy [Sanok]
                                              ż. Elżbieta Bronikowska [ur.+/-1650]
                                              Dzieci (Męcińscy) : (Michał, Stefan)
                                              Syn :
                                              I1. Michał Mikołaj Męciński [ur.+/-1675 - zm.po 1739], [PSB]
                                                   vicerejent [Stężyca] 1696, wojski [Sącz] 1703, wł. d. Działoszyn
                                                   ż. Felicjanna Rudzka h. Jastrzębiec (ur.+/-1675 - zm.1714)
                                                   ojc. Łukasz Rudzki, stolnik [Inowłódz]
                                                   mat. Marianna Rzeczycka z Wielkiej Rzeczycy
                                                   Dzieci (Męcińscy) : 2 (Marianna, Anna)
                                                   J1. Marianna Męcińska [ur.+/-1700 - zm.po 1752]
                                                        [w 1752 r. występuje jako chrzestna Anny Elżbiety Myszkowskiej (ur.1752),
                                                        c. Jana Myszkowskiego (ur.ok.1725) i Barbary z d. Łyszkowska, zob. pkt 3.2]
                                                        m. Wojciech Męciński (ur.1691 - zm.7.01.1754 Częstochowa),
                                                        starosta [Radom], 
                                                        marszałek Trybunału Lubelskiego 1731, poseł 1736, starosta [Ojców] 1703,
                                                        starosta [Wieluń] 1712, starosta [Ostrzeszów] 1717, podstoli [Wieluń],
                                                        dziedzic dóbr : Choruń, Domanowice, Ryczów, Kiełczowice, Karlin, Bogdanów,
                                                        Krężna, Wulka, Bobolice, Załęże, Niegowonice, Mzurów, Mstyczów, Rodaków,
                                                        Nowa Wieś, Zimnowoda, Ogrodzieniec, Postaszowice, Trzebniów, Gorzków, 
                                                        Przedwodziszowice, Kleszczów, Włodowice, Góry, Parkoszowice, Bydlin, 
                                                        Wola Krzysztoporska, Radziątków, Zawadka, Jaworznik, Leśniów, Żarki, 
                                                        Wysoka, Prusisko, Skrzydłów,
                                                        tenutariusz dóbr królewskich : Szypowice, Sierbowice, Szyce, Dzwonowice,
                                                        właściciel kamienicy Celarowskiej w rynku krakowskim.
                                                        ojc. Kazimierz Jan Józef Męciński (ur.+/-1660 - zm.1703), starosta [Radom]
                                                        mat. Barbara Teofila Warszycka h. Awdaniec
                                                        Dzieci (Męcińscy) :
                                                        K1. Felicjan Męciński (chrzest 29.05.1739 Żarki) [LN Żarki, str. 259]
                                                        K2. Adam Jakub Męciński (ur. 21.07.1740 Żarki - zm.1796) 
                                                              [LN Żarki, str. 264]
                                                        K3. Ewa Salomea Męcińska (1 chrzest 1741 Żarki, 2 chrzest 6.05.1747 Żarki) 
                                                              [LN Żarki, str. 268, 282]
                                                        K4. Walenty Adalbert Męciński (ur.13.02.1744 Żarki - zm.1790) 
                                                              [LN Żarki, str. 274]                                                        
                                                        K5. Józef Paweł Męciński (chrzest 24.01.1747 Żarki) [LN Żarki, str. 281]
                                                        K6. Marianna Ewa Męcińska [ur.+/-1750 - zm.po 1785]
                                                        K7. Stanisław Męciński [ur.+/-1750]
                                                   J2. Anna Męcińska [ur.+/-1710 - zm.po 24.04.1774]
                                                        m. Adam Myszkowski [ur.+/-1705 - zm.po 1778], [zob. pkt 3.2.1.1]
                                                        stolnik [Ostrzeszów (1744 - 1765)], podkomorzy [Wieluń] (1765 - 1777), 
                                  G2. Marianna Tomicka [ur.+/-1650 - zm.po 1723], c. Konstantego
                                        1 m.(śl.1681 Pińczów) Stanisław (Aleksander) Walewski h. Pierzchała [ur.+/-1650], 
                                              chorąży [Sieradz]
                                              ojc. Jan Franciszek Walewski [ur.+/-1620 - zm.po 1690], stolnik sieradzki, dz. d. Linne
                                                    s. Adama W. – kaszt. sieradzkiego i Elżbiety z d. Koniecpolska (c. Stanisława K.)
                                              mat. Petronela Bykowska [ur.+/-1620]
                                              [1 żona Stanisława Walewskiego – Joanna Zapolska]
                                        2 m. Adam Oleski h. Grzymała (ur.+/-1650 - zm.1695), 
                                               ojc. Zygmunt Samuel Oleski [ur.+/-1620 - zm.po 1653], 
                                                     s. Zygmunta i Anny z d. Przerembska (c. Piotra P.)
                                               mat. N. Zakrzewska [ur.+/-1620]
                                        3 m. Wojciech Walewski (zm.przed 1712), kasztelanic spicymierski, rozwód
                                               ojc. Stefan Walewski h. Pierzchała (Kolumna), kasztelan [Spicymierz]
                                               mat. Teresa Sarnowska
                                               [Żony Wojciecha Walewskiego :
                                               1 ż. Domicela Nowomiejska
                                               2 ż. Marianna Tomicka
                                               3 ż. Teresa Franciszka Mączyńska]
                                        4 m.(śl.9.01.1708 Wieluń) Władysław Pawłowski h. Korab [zm.przed 1746]
                                               stolnik kijowski 1712, burgrabia gr. [Sieradz] (1717) 
                                               ojc. Jan Pawłowski [zm.przed 1694], s. Krzysztofa (zm.1684)
                                                     i Barbary z d. Bieganowska (zm.1684)
                                               mat. Katarzyna Kotarbska, c. Stanisława                                                        
                                  G3. Katarzyna Tomicka (ur.+/-1650 - zm.4.05.1706 Bierutów, Śląsk, poch. Grębanin, kościół) 
                                        [chrzest 1674 Baranów]
                                        m. Antoni Stoiński h. Janina [ur.+/-1650 - zm.po 1724], podstoli [Łuków],
                                        dziedzic miasta Baranów (wzm.1692), dziedzic d. Grębanin (wzm.1724)
                                        ojc. Franciszek Stoiński, sędzia [Lublin], s. Mikołaja i Anny z d. Potocka
                                        mat. NN. [Elżbieta Leśnowolska lub Zofia Samborzecka]                          
 
                            Dzieci Aleksandra z 2 żony : 5 (Franciszek, Jan - Aleksander, Katarzyna, Teresa)
                            F4. mrgr. Franciszek Myszkowski (ur.+/-1625 - zm.23.04.1669), poch. Pińczów
                                  V Ordynat na Pińczowie od 1658  [PSB],
                                  kaszt. sochaczewski 1660, bełski 1661, bracławski, st. korytnicki,
                                  ż. Anastazja Barbara Sarbiewska h. Prawdzic (ur.ok.1642 - zm. ?.02.1678),
                                  ojc. Stanisław Sarbiewski (zm.1662), woj. mazowiecki, star. grabowiecki [PSB],
                                        (s. Mateusza, dz. Sarbiewa i Anastazji z d.Milewska)
                                  mat. Zofia Napiórkowska (ur.+/-1645), c. Tomasza i Barbary z d.Cieciszewska
                                  Dzieci : 4 (Aleksander, Stanisław, Józef, Teresa)
 
                                  G1. Aleksander Sebastian Myszkowski (ur.24.02.1659 Pińczów - zm. w dzieciństwie)
                                        [chrzest 24.02.1659 Pińczów]
 
                                  G2. mrgr. Stanisław Kazimierz  Myszkowski (ur.ok.1660 - zm.1684)
                                        [chrzest 9.02.1660 Pińczów]
                                        VI Ordynat na Pińczowie, rotmistrz królewski, pułkownik 1683, wojski krakowski
                                        ż. Salomea Teresa z Bronic Bronicka (Broniecka) h. Ślepowron (zm.1722),
                                        ojc. Andrzej [Stefan ?] Bronicki, wojski krak. (s. Adama)
                                        mat. Teresa Wojska de Wojska (?),
                                          [2 m. Salomei B. - Franciszek Andrzej z Raciborska Morsztyn (zm.1726),
                                          kaszt. radomski, s. Hieronima) [PSB]
                                          Dzieci : 1 (Anastazja)
                                        H1. Anastazja Myszkowska (ur.ok.1684 - zm.1733)
                                              1.m. Jan Koss h. Koss (ur.+/-1680 - zm.1712), star. dobczycki, star. ostrołęcki,
                                                     woj.smoleński od 1710
                                                     ojc. Jan Koss (zm.1702), woj. chełmiński  [PSB]
                                                           [1 ż. Marianna Wolf (zm.po 1715, poch. Toruń, kościół św. Jana),
                                                           2 ż. Anna Konstancja hr. Denhoff (zm.1685, poch. Toruń, kośc. św. Jana), 
                                                                 c .Gerarda D. (ur 1589 - zm.1648) [PSB], woj. pomorskiego)
                                                     mat.(śl.1675 Toruń) Marianna Wolff z Ludinghausen
 
                                              2 m.(śl.1716) Michał z Zakliczyna Jordan h. Trąby (zm.1739), cześnik krak (1689),
                                                     star. dobczycki (1697), łowczy kor. (1704), woj. bracławski (1713),
                                                     star. ostrołęcki i dobczycki, [PSB]
                                                     ojc. Franciszek Jordan (zm.1694), kaszt. wojnicki, star. dobczycki [PSB],
                                                           s. Michała (zm.1664), podkomorzego krakowskiego, star. mszańskiego,
                                                           bocheńskiego, wielickiego, dobczyckiego [PSB]
                                                           i Katarzyny z d.Męcińska z Kurozwęk h. Poraj 
                                                           - c. Andrzeja M. (zm.1600), kasztelana wieluńskiego [PSB], 
                                                           wd. po Krzysztofie Parys Drohojowskim
                                                           i Katarzyny Bal h. Gozdawa),
                                                     mat. Barbara Korycińska z Korytna h. Topór,
                                                            c. Stefana Konstantego (zm.1568), kanclerza wielkiego kor. [PSB]
                                                            i Petroneli Anny Gembickiej z Gembic h. Nałęcz)
                                                     [1 ż. Michała J. - (śl.1697) Anna Morsztyn h. Leliwa (zm.1716), 
                                                     c. Władysława (zm.1689) [PSB], st. kowalskiego 
                                                     i Barbary z d.Moskorzowska h. Pilawa (zm.1712)]
                                              Dzieci (Jordan) :
                                              I1. Adam Jordan (ur.ok.1720 Wojnicz - zm.1764), 
                                                  generał major 1757, generał leytnant wojsk polskich 1758, kaszt. [Wojnicz] (1760 - 64)
                                                  ż. Marianna Anna ks. Lubomirska h. Drużyna (ur.ok.1722 Wojnicz)
                                                  ojc. Jerzy Ignacy ks. Lubomirski (ur.15.03.1691 Kraków - zm.19.07.1753) [PSB]
                                                  mat. Maria Anna Bielińska h. Junosza (ur.1688 Warszawa - zm.20.04.1730 Rzeszów)
                                                          [PSB], c. Kazimierza Ludwika B. (ur.1683 - zm.1713) [PSB] 
                                                          i Ludwiki Marii hr. z d. Raciborska h. Leliwa (zm.1728)
 
                                   G3. mrgr. Józef Władysław Myszkowski (ur.ok.1660 - zm.12.05.1727) [PSB],
                                         VII Ordynat na Pińczowie od 1685, kasztelan sandomierski 1697, starosta lanckoroński,
                                         1705 r. zapisany do Bractwa św. Anny w mieście Przyrów k. Częstochowy [Przyrów, s.38]
                                         1717 r. „Protektor stanu świeckiego”, „Syndyk  Generalny” w/w bractwa [Przyrów. s. 42]
 
                                           [powiększ]
                                         Młodzawy Małe. Marmurowa trumna Józefa Władysława Myszkowskiego
                                         [Źródło : Strona, Andrzej Dziubiński „Groby dziedziców Pińczowa”]
 
                                         ż. (śl. 25.06.1690 Kraków, kościół Maryacki) 
                                         Helena Konstancja Deodeta ks. Czartoryska h. Pogoń Lit. (ur.1665 - zm.1740)
                                         [świadkowie ślubu : Marek Matczyński, podskarbi w. kor., 
                                         i Franciszek Szembek, kasztelan kamieniecki]
                                         1717 r. „protektorka” Bractwa św. Anny w mieście Przyrów k. Częstochowy [Przyrów, s.43]
                                         ojc. Jan Karol ks. Czartoryski (ur.1626 - zm.1680), podkomorzy krakowski [PSB], 
                                               s. Mikołaja Jerzego (zm.1662) [PSB] 
                                               i Izabeli ks. z d.Korecka h.Pogoń Litewska (zm.1669)
                                         mat.(2 ż) Magdalena Konopacka h. Konopacki (ur.1638 - zm.1694), 
                                               c. Jakuba Oktawiana Konopackiego (ur.ok.1602 Konopat - zm.1665 Konopat), 
                                               kaszt. elbląskiego i (śl.27.07.1627 Solencin) Zofii Heidensztein 
                                               – c. Reniholda H. (ur.1553, prawd. Królewiec - zm.24.12.1620 Oliwa) [PSB]
                                               i Teresy Edmundy z d. Konarska h. Ossoria (Kolczyk) (ur.1582 - zm.1658), c.Michała K.
                                         Dzieci : 5 (Zygmunt, Magdalena, Antoni, Karol, Teresa)
                                         H1. Zygmunt Myszkowski (zm.przed 1701)
                                         H2. Magdalena Myszkowska (zm.przed 1701)
                                         H3. Antoni Myszkowski (ur.7.05.1694 Kraków - zm.przed 1701)  [nie wymieniony w PSB]
                                         H4. Karol Jan Piotr Franciszek Myszkowski (ur.25.10.1695 Mirów, Pińczów - zm.9.01.1701)
                                         H5. Teresa Myszkowska (zm.1712)
                                              [prawdopodobnie to Józefa Ewa Anna Teresa Myszkowska 
                                              (ur.11.09.1701 Mirów, par. Pińczów]
 
                                         W 1729 r. dekretem Trybunału Lubelskiego, ordynacja Pińczowska została
                                         przysądzona Wielopolskim h. Starykoń w osobie Franciszka Wielopolskiego,
                                         wojewody sieradzkiego. 
                                         Żona Helena z Czartoryskich utrzymała dożywocie na Szańcu, Rogowie i Chrobrzu 
 
                                   G4. Teresa Anna Myszkowska (ur.+/-1665 - zm.po 1701)
 
                                           [powiększ]
                                         Obraz matki Boskiej Mielnickiej ofiarowany Teresie Myszkowskiej przez królewicza
                                         Jakuba Sobieskiego. W 1705 r. Ludwik Maniecki ufundował w Mielnicy (Wołyń)
                                         drewniany kościół p.w. Świętego Józefa Oblubieńca, w którym umieścił obraz
 
                                         1 m.(śl.1692) Stanisław Amor hr.Tarnowski h. Leliwa (ur.1666 Dzików - zm.1699), 
                                                dziedzic dóbr Krasnobród, starosta siennicki [Siennica] 1698,
                                                ojc. Jan Stanisław hr. Tarnowski (ur.1642 Wojnicz - zm.1676), rotmistrz król.
                                                       s. Michała Stanisława (zm.1660), kaszt. wojnickiego i Anny hr. Csobor)
                                                mat. Zofia Barbara Firlej z Dąbrowicy z Krwat h. Lewart (ur.ok.1643 - zm.1695),
                                                       c. Andrzeja, star. smidyńskiego i Katarzyny z d.Gnoińska z Gnojnika h. Warnia
                                                [2 m. Zofii F. - Stefan Konstanty Piasoczyński h. Lis (ur.ok.1641 - zm.1691) [PSB], 
                                                       kaszt. [Brześć Litewski] (1672 - 1687), woj. smoleński (1687 - 1691)]
 
                                         2 m.(śl.9.02.1701 Kraków WNMP, Mariacki) 
                                               Ludwik Jerzy Maniecki h. Sokola [ur.ok.1664 - zm.po 1718],
                                               chorąży czenichowski, podkomorzy czerniechowski,
                                               ojc. Jerzy Maniecki, chorąży kijowski
                                               mat. Elżbieta Katarzyna Isajkowska, c. Samuela I., sędziego ziemskiego łuckiego
                                                      i Katarzyny Bokijówny, (1 m. Elżbiety I. - Jan Hulewicz, podkom. kij.)
                                               [Inne żony Ludwika Manieckiego :
                                               1 ż. Marianna Potocka h. Lubicz (zm.przed 1701),
                                                      c. Floriana Konstantego, stolnika owruckiego [Owrucz] i Zofii z d.Kaszowska
                                                      (1 m. Marianny Potockiej - Krzysztof Łasko, zm. 1700, star. dymirski [PSB])
                                               2 ż. Anna Siemaszko (zm.przed 1701),
                                                     (1 m. Anny Siemaszko - Władysław Ochotnicki, podstoli żytomierski,
                                                     wdowiec po Sleksandrze z d. Dobraczyńska)
 
                                   brak informacji o dzieciach Stanisława Tarnowskiego i Ludwika Manieckiego
 
                             F5. Jan Aleksander Myszkowski (ur.+/-1628 - zm.ok.1685),
                                   student Akademii Zamojskiej 1643 r.
                                   podkomorzy bełski 1669, rotmistrz królewski 1672, pułkownik królewski 1676, 
                                   kaszt. bełski 1676, st. krasnystawski, tyszowiecki,
                                   elektor z woj. bełzkiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego na sejmie elekcyjnym 19.06.1669 r.
                                   [w 1683 r. na wyprawę wiedeńską była wystawiona chorągiew husarska koronna
                                   Jana Myszkowskiego, kasztelana bełskiego]
 
                                   
                                   Elekcja Michała Korybuta Wiśniowieckiego na Woli w 1669 r. 
 
                                     [powiększ]
                                   „Bitwa pod Wiedniem” Józef Brandt (1841 – 1915), Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 
                                   ż. Katarzyna hr.Ostroróg h.Nałęcz (ur.+/-1630 - zm.29.05.1707),
                                   ojc. Mikołaj hr.Ostroróg (ur.1593 - zm.1651), podczaszy koronny [PSB], 
                                         s. Jana ). (ur.1565 - zm.1622 Komarno, ob. Ukraina) [PSB] wojewody poznańskiego
                                         i 1 ż. Katarzyny z d.Mielecka h. Gryf (ur.1569)
 
                                           Mikołaj Ostroróg (1593 – 1651)  [powiększ]
 
                                   mat. Barbara z Górki Roszkowska (ur.+/-1595 - zm.1641), c. Jana (ur.ok.1575 - zm.1613),
                                          kasztelana santockiego, przemęckiego,  poznańskiego [PSB] i jednej z 2-ch żon : 
                                          Anny z d.Gostyńska i 1599 Katarzyny Zarembianki z Kalinowy (zm.po 1613)
 
                                   [1 m. Katarzyny O. - Piotr Potocki h. Pilawa (zm.1657), woj. bracławski [PSB]
                                   s. Mikołaja (zm.1651) [PSB] i Zofii Firlej, rozwód]
                                   [Piotr Potocki był bratem Wiktorii Potockiej - żony Jana Myszkowskiego 1670 r.]
                                   [2-ga ż. Piotra Potockiego - Urszula Daniłowicz, c. Piotra i Krystyny Wiśniowieckiej] 
 
                                   Dzieci : 2 (Adam - Kazimierz, Wiktor)
                                   G1. Adam Kazimierz Myszkowski (ur.ok.1655 - zm.1698), bezpotomny,
                                         od 1669 student Ak. Zamojskiej, stolnik bełski, st. tyszowiecki, st. osiecki
                                   G2. Wiktor Myszkowski (zmarł w młodości)
 
                             F6. Katarzyna Myszkowska (ur.+/-1620 - zm. przed 1675)
                                   m.(śl.1643) Stefan Komorowski h. Korczak [ur.+/-1620 - zm.po 1665], 
                                   wł. wójtostwa we wsi Jedlonka 1665,
                                   rotmistrz król., burgrabia krak.1642 - 43
                                   ojc. Jan Komorowski, podczaszy [Bełz] 1626, podkomorzy [Bełz], sędzia ziemski krakowski,
                                         podstarości krakowski,
                                         s. Mikołaja K. i Doroty z d. Thussowska z Rusina
                                   mat. Dorota Lipska h. Grabie, c. Świętosława (zm.1604), wojskiego horodelskiego
                                           i Anny z Podhorzec z d. Podhorecka
                                   Dzieci (Komorowscy) : 4 (Stanisław, Jan, Adam, Michał)
                                   G1. Stanisław Komorowski [ur.+/-1645]
                                   G2. Jan Komorowski (ur.+/-1650 - zm.1700), rotmistrz – dwór królewski
                                         1 ż. Katarzyna Olkowska (ur.+/-1650 - zm.1720)
                                         2 ż. Anna Kłopocka h. Rawicz [ur.+/-1655]
                                               ojc. Stanisław Kłopocki
                                               mat. Marianna Dunin – Wąsowicz
                                         3 ż.(śl.20.10.1680) Katarzyna Komorowska h. Łabędź (ur.10.08.1665 Kulików)
                                               ojc. Jakub Komorowski, s. Krzysztofa
                                               mat. Teresa Podniesińska h. Radwan (zm.1672), c. Tomasza
                                   G3. Adam Komorowski [ur.+/-1650], łowczy [Busk] 1676
                                         ż. Katarzyna Jarocka h. Rawicz [ur.+/-1655]
                                         ojc. Aleksander Jarocki, miecznik [Przemyśl]
                                         mat. Marianna Komorowska h. Korczak, c. Aleksandra K. i N. z d. Watlewska
                                   G4. Michał Komorowski [ur.+/-1655], miecznik [Busk]
                                         ż. Zofia Piwo z Opulska [ur.+/-1660]
 
                             F7. Teresa Myszkowska (ur.+/-1630 - zm.1709 Lublin)
                                   w zakonie karmelitanek bosych w Lublinie u św. Józefa, siostra "Kolumba" od Św. Ducha,
                                   Now. ok.1666
 
                       E3. Agnieszka Myszkowska
                             m. Konstanty Tomicki
 
                 D2. Agnieszka Myszkowska (ur.1552 - zm.po 1608)
                       m.(śl.1577) Przecław Pieniążek h. Odrowąż z Iwanowic i Witowic (ur.+/-1550 - zm.1601),
                       ojc. Stanisław Pieniążek (ur.+/-1520 - zm.1563), wojski krak. 1557, dziedzic m. Gorlice 
                             (s. Jakuba, wojskiego sanockiego)
                       mat. Zofia Gierałtowska h. Orla (c. Mikołaja i Zofii Myszkowskiej - c. Jana M.
                              i Konstancji z d. Pieczyhojska)
                              [2 m. Zofii G. - Marcin Jaksa Rożen h. Gryf (zm.1596), s. Jana i Barbary z d. Jarocka], [pkt 2.1]
                       Dzieci (Pieniążek) : (Mikołaj, Andrzej)
                       E1. Mikołaj Zbożny Pieniążek (ur.+/-1580 - zm.1625), bezdzietny, wł. części m. Gorlice
                             ż. Jadwiga Gruszczyńska [ur.+/-1585]
                       E2. Andrzej Pieniążek (ur.+/-1580 - zm.1613), wł. części m. Gorlice
                             ż. N. Gorajska [ur.+/-1580]
                             Dzieci (Pieniążek) :
                             F1. Przecław Pieniążek [ur.+/-1605 - zginął w bitwie pod Beresteczkiem w 1651], poch. Biecz
                                   ż. Barbara Wielopolska h. Starykoń [ur.+/-1605], 
                                   ojc. Kacper (ur.+/-1565 - zm.1636), s. Jana i Katarzyny z d. Kielanowska
                                         dziedzic klucza [Kobylany]
                                         podstarości [Biecz] (1590), sędzia grodzki [Biecz) (1592), 
                                         podsędek ziemski krakowski (1597), sędzia ziemski krakowski (1605),
                                         podkomorzy krakowski (1623)
                                   mat. Elżbieta Broniowska z Beżdziedzy
 
                                   Dzieci (Pieniążek) : (Zofia, Jan)
                                   G1. Zofia Pieniążek [ur.+/-1625]
                                         m. Franciszek Szembek [ur.+/-1620 - zm.1693], kasztelan [Kamieniec], kasztelan [Sanok]
                                         ojc. Stanisław Szembek (zm.1638), sekretarz król.
                                         mat. Anna Amenda (zm.1648), c. Stanisława [PSB] i Katarzyny Fryzer
                                         Syn :
                                         H1. Stanisław Szembek (ur.1650 Morawica k. Krakowa - zm.3.08.1721 Skierniewice)
                                               arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski od 1706
 
                                                 Stanisław Szembek (1650 – 1721), prymas Polski
 
                                   G2. Jan Chryzostom Pieniążek (ur.ok.1630 Gorlice - zm.1712) [PSB]
                                           marszałek sejmu w Warszawie, starosta oświęcimski od 1666 r.,
                                           wojewoda sieradzki od 1683 r.
 
                                          Jan Pieniążek (ok.1630 – 1712)
 
                                         1 ż.(śl.1644) Helena Mysłowska [zm.po 1671], [1 mąż – Mikołaj Brzostowski]
                                         2 ż.(śl.po 1672) Anna Teresa Warszycka h. Awdaniec [zm.po 1687]
                                              ojc. Michał Warszycki (zm.10.05.1697), woj. sandomierski (1693 – 97), s. Aleksandra
                                              mat. Helena Warszycka, c. Stanisława i Heleny ks. z d. Wiśniowiecka h. Korybut
                                         3 ż.(śl.ok.1690) Angela Teresa Kaszowska h. Janina [ur.+/-1635 - zm.po 1712]
                                              Po śmierci męża Angela wstąpiła do zakonu karmelitanek bosych w Lublinie,
                                              przyjmując imię Marii e Prialle od św. Jana Baptysty.
                                              ojc. Jan Teodor Kaszowski, kasztelan [Czernihów]
                                              mat. Konstancja ks. Światopełk - Czetwertyńska h. Pogoń Ruska, c. Stefana
                                         Dzieci Jana z 1 żony :
                                         H1. Barbara Helena Pieniążek (ur.+/-1645 - zm.1722)
                                               1 m. Szymon Raciborowski h. Jelita
                                               2 m. Józef Zdzański h. Lubicz, chorąży nowogródzki, wiceprokurator zamku grodu krak.
                                               3 m. Franciszek Żeleński h. Prawdzic, podczaszy podolski
                                               4 m. Franciszek Jagniątkowski h. Lubicz (zm.1722), 
                                                      kasztelan [Czchów], pan na Podolanach
                                         H2. Urszula Pieniążek [ur.+/-1650], franciszkanka pod imieniem Prudencjanna
                                               w klasztorze Św. Agnieszki w Krakowie
                                         Dzieci Jana z 2 żony :
                                         H3. Maria Kazimiera Pieniążek [ur.+/-1675]
                                               m. Karol Juliusz Sedlnicki [ur.+/-1670], poseł cesarski w Rzeczpospolitej,
                                               gubernator księstwa oławskiego i brzeskiego
                                         Dzieci Jana z 3 żony :
                                         H4. Bronisława Pieniążek [ur.+/-1690]
                                               1 m. Kazimierz Józef Sanguszko (ur.1677 Wilno - zm.15.06.1706), [PSB]
                                                       marszałek nadworny litewski
                                               2 m. Paweł Karol Sanguszko, (ur.1680 Wilno - zm.13.04.1750 Zahajce), [PSB]
                                                       marszałek wielki litewski [brat w/w]
 
                 D3. Mikołaj Myszkowski (ur.1556 - zm.1588/1591)
                       kanonik krakowski 1579, proboszcz pułtuski 1581
 
                 D4. Stanisław Myszkowski (ur.ok.1557 - zm.1608),
                       studia : Bazylea, Zurych, Heidelberg, 
                       podczaszy lubelski 1586 - 1607,            
                       poseł województwa lubelskiego na sejm 1605 r. 
                       dz. dóbr Bychawa, Ossowa, Zdrapa
                       [ wg Niesieckiego 1-ą żoną była Zofia z Czeniec, z której syn jedynak Jan, a z 2-gą żoną
                       Katarzyną Sienieńską miał syna Maurycego, który do zakonu wstąpił ]
                       ż. Katarzyna Sienieńska h. Dębno (ur.ok.1555 - zm. po 1614), c. Stanisława
                       właściciele dóbr grabowieckich ( Wola Grabowa = Grabówka, Wola Sosnowa, Boiska,
                       Mazanów, Wałowice)
                       [Mężowie Katarzyny Sienieńskiej :
                       1/ Jan Biejkowski h. Jastrzębiec [ur.+/-1545], podsędek przemyski
                           ojc. Stanisław Biejkowski, s. Jana
                           mat. Zofia Branecka h. Bończa, c. Grzegorza
                       2/ Mikołaj Ostrowski [ur.+/-1550], dzieci : Zuzanna Ostrowska [ur.+/-1575]
                       3/ Stanisław Myszkowski]
                       Dzieci Stanisława z 1 żony Zofii z Czeniec : (Jan)
                       Dzieci Stanisława z 2 żony Katarzyny Sienieńskiej : Maurycy (ur.+/-1595), Anna (ur.+/-1595)
                       Dzieci z 1 żony : (Jan)
                       E1. Jan Myszkowski [ur.+/-1585 r. - zm.po 1645], dz. Grabówki  [1]
                             ż. Marianna Cieciszowska z Cieciszewa h. Kolumna (ur.ok.1585 - zm.po 1623),
                             ojc. Stanisław Cieciszowski, s. Stanisława i Aurelii Czosnowskiej h. Pierzchała
                                   - c. Aleksego Czosnowskiego i Zofii Raczko
                             mat. Anna Ciesielska h. Lubicz [ur.+/-1565], c. Jakuba na Ożarowie, stolnika liwskiego
                                    Ewy z d. Trojanowska
                             [Stanisław Cieciszewski i Anna Ciesielska są  przodkami 
                             Henryka Sienkiewicza (ur.1846 - zm.1916)]  [zob. niżej]
                             Dzieci : co najmniej 3 (Anna, Katarzyna, Maurycy, [syn] )
 
                             F1. Anna Myszkowska (ur.+/-1610 - zm.1678/1701)
                                   m. Jan Czermiński h. Jelita (ur.+/-1605 - zm.1678/1701) z Czermna [2] 
                                   ojc. Mikołaj Czermiński  
                                   mat. NN.
                                   [wg Niesieckiego, dzieci : Michał, Walentyn, Zofia, Konstancja, Teresa, Anna, Katarzyna] 
 
                                     [powiększ]
                                   Obrazek rodziny Jana Czermińskiego z 1642 r. nieznanego autora.
                                   [być może data późniejsza – przypis A.W.]
                                   Obecnie w Muzeum diecezjalnym w Sandomierzu, pierwotnie będący w kościele parafialnym
                                   w Czermnie (predella z ołtarza kościoła czermińskiego).
                                   [Źródło : strona internetowa, Marian Adamczyk „Czermno i okolice – historia miejscowości”]
                                   
                                   Dzieci (Czermińscy) : co najmniej 2 (Katarzyna, Anna, 
                                   + prawd. Michał, Walenty, Zofia, Konstancja, Teresa)
                                   G1. Katarzyna Czermińska [ur.+/-1635 - zm.po 1688],
                                         m. Hieronim Roszkowski h. Rola (ur.+/-1635 - zm.po 1688)
                                         dziedzice wsi Grabówka w 1688 r.
                                         Dzieci (Roszkowscy) :
                                         H1. Wojciech Roszkowski [ur.+/-1675], chorąży gostyński,
                                               ż. Konstancja Gniewosz h. Rawicz [ur.+/-1675] 
                                               ojc. Stefan Stanisław Gniewosz [ur.+/-1645]
                                               mat. Marcjanna Łuszczewska [ur.+/-1645]
                                               Dzieci (Roszkowscy) :
                                               I. Felicjan Roszkowski [ur.+/-1705]
                                                  1 ż. Aleksandra Freydzianka [ur.+/-1705]
                                                  2 ż. Jadwiga Wierzbowska [ur.+/-1705]
                                   G2. Anna Czermińska [ur.+/-1640 - zm.przed 1701]
                                         m.(śl.ok.1674) Stanisław Wojciech Wierusz Walichnowski (Walknowski)
                                         [ur.+/-1640 - zm.po 1704], kanonik kruświcki, paroch dąbrowski
                                         [dożywocie spisane w Ostrzeszowie w 1674 r., ceduje w 1701 r. córce Łucji],
                                         od 1681 r. wł. dóbr Karsy Podleśne
                                         ojc. Jan Wierusz Walknowski [ur.+/-1610], dziedzic d. Walknowy k.Wielunia [3]
                                         mat. Elżbieta Bielska [ur.+/-1610]                                          
                                         Dzieci (Walichnowscy) : 4 (Łucja - Teresa, Paweł, Stanisław, Andrzej)
                                         H1. Łucja Teresa Walichnowska [ur.+/-1670]
                                               m.(1701) Jan Grębecki (Grembecki) [ur.+/-1670], dz. d. Wrząca 1698 r.
                                               ojc. Wojciech Grębecki [ur.+/-1645 - zm.po 1690]
                                               mat. Marianna Godlewska [ur.+/-1645 - zm.po 1685]
                                               dziedzice dóbr Wrząca 1685 r.
                                         H2. Paweł Walichnowski [ur.+/-1670 - zm.po 1700]
                                         H3. Stanisław Walichnowski [ur.+/-1670 - zm.po 1700]
                                         H4. Andrzej Walichnowski [ur.+/-1677 - zm.po 1700]
                                   Pozostałe dzieci (wg herbarza Niesieckiego) :
                                   G3. Michał Czermiński [ur.+/-1640]
                                   G4. Walentyn Czermiński [ur.+/-1640]
                                   G5. Zofia Czermińska [ur.+/-1640]
                                   G6. Konstancja Czermińska [ur.+/-1640]
                                   G7. Teresa Czermińska [ur.+/-1640]
 
                             F2. Katarzyna Myszkowska [ur.+/-1615 - zm.po 1666]
                                   m. Stanisław Drzewiecki h. Ciołek [ur.+/-1615 - zm.po 1661], stolnik lubelski 1661
                                   ojc. Jerzy Drzewiecki, s. Adama, star. inowłodzkiego 
                                          i Anny hr. z d. Latalska z Latalic h. Prawdzic
                                   mat. Anna Bal z Choczwi h. Gozdawa (zm.1632),
                                          c. Piotra, podkomorzego sanockiego i Jadwigi Tarło ze Szczekarzowic h. Topór
                                          - c. Jana T. (zm.1587), woj. lubelskiego i Agnieszki Szafraniec h. Starykoń
                                   Dzieci (Drzewieccy) :
                                   G1. Adam Drzewiecki [ur.+/-1645 - zm.1684/87], podsędek [Lublin]
                                         ż. Sydonia Mniszech h. Mniszech [ur.+/-1650 - zm.1689/98],
                                         ojc. Jan Mniszech (zm.po 1676), st. lwowski, s. Andrzeja (zm.1653) [PSB] 
                                                i Sydonii Urszuli Ortenburg
                                         mat. Urszula Firlej, c. Piotra (ur.1601 - zm.1650), kaszt. kamienieckiego
                                                 i Agnieszki Bal - c.Stanisława Bala
                                         [2 m. Sydonii M. w 1689 r. -  Jan Kazimierz Bogatko h. Pomian (zm.1720),
                                         podpułkownik wojsk koronnych, star. kiślacki,
                                         ich córka Katarzyna Bogatko wyszła za Stanisława Jabłonowskiego h. Grzymała,
                                         chorążego trembowelskiego]
                                         Dzieci (Drzewieccy) :
                                         H1. Jan Drzewiecki (ur.+/-1675 - zm.1717)
                                               ż.(śl.przed 1710) Konstancja z Konar Kochanowska h. Ślepowron,
                                               ojc. Franciszek Ksawery Korwin - Kochanowski (ur.1655 - zm.1702),
                                                     s. Jerzego K. (zm.1677) i Zofii Konstancji z d.Podlodowska z Przytyka 
                                               mat. Anna Zofia Białobrzeska h. Awdaniec, c.Hieronima (zm.1649), 
                                                      wojskiego radomskiego i Krystyny Katarzyny z d.Łącka z Lendu
                                               bezdzietni
 
                             F3. [wg Niesieckiego] Maurycy Myszkowski, duchowny
 
                             F4. Jan Myszkowski [ur.+/-1615 - zm.po 1650]
                                   [ W historii parafii Boiska czytamy :
                                   „Pierwszy kościół drewniany wybud. w 1612 r. z fundacji Katarzyny Myszkowskiej.
                                   Uległ on spaleniu w czasie najazdu szwedzkiego. Odbudował go w II poł XVII w.
                                   Jan Myszkowski” ] 
                                   prawdopodobnie :
                                   ż.(1670) Wiktoria Potocka h. Pilawa [ur.+/-1620 - zm.po 1670]
                                   ojc. Mikołaj Potocki (ur.ok.1593 - zm.20.11.1651), woj. bracławski [PSB], 
                                         s. Jakuba P.(zm.1613) i Jadwigi z d. Prusinowska
                                   mat. Zofia Firlej h. Lewart, c. Piotra F. (zm.1619) [PSB] 
                                          i Jadwigi Włodek (ur.1573 - zm.1609) - c. Stanisława W. (zm.1615), woj. bełzkiego
 
                                     Mikołaj Potocki (1593 – 1651)
 
                                   [1 mąż Wiktoii Potockiej – (śl.1645 Brody) Andrzej Koniecpolski h. Pobóg [PSB]
                                   (ur.1621 - zm.23.03.1649, po upadku z konia), poch. w kościele Św. Trójcy w Krakowie,
                                   kapitan dragonów, pisarz polny koronny, mieszkał od 1645 r. : Olesko k. Złoczowa,
                                   s. Stefana K. pułkownika królewskiego i Marcjanny Danniłowicz]
 
                       Dzieci Stanisława z 2 żony Katarzyny Sienieńskiej : (Maurycy, Anna)
                       E1. Maurycy Myszkowski [ur.+/-1595], wstąpil do zakonu
                       E3. Anna Myszkowska [ur.+/-1595]
                             być może to siostra norbertanka na Zwierzyńcu, Nowicjat 1614 r.,
                             zm.1657 (zabita przez kozaków).
 
                 D5. Krzysztof  Myszkowski (ur.ok.1558 - zm.1594/8), rotmistrz królewski 1594, 
                       dz. Bychawy, Woli, Olszowca w Lubelskiem
                       ż.(śl.przed 1595) Barbara z Wargawy Jarochowska h. Rola [ur.+/-1560 - zm.po 1608]
                       ojc. Marcin Jarochowski (ur.+/-1530 - zm.1598)
                       mat. NN.
                       (2 mąż Barbary Jarochowskiej - Jan Ożarowski z Wierzbna h.Rawicz, s. Jakuba i N. Bystram)
                       bezdzietny
 
           C6. Krzysztof  Myszkowski (ur.ok.1525 - zm.18.11.1575 Warszawa), dz. Polanki k. Oświęcimia,
                 w 1538 r. student Uniw. Krak., dworzanin królewski 1549, stolnik krakowski 1553,
                 kaszt. oświęcimski od 25.01.1556, kaszt. rawski od 15.08.1565,
                 zaangażowany w ruchu reformacyjnym ( m.in. zamienił na zbór kościół w Polance),
                 zmarł w Warszawie w czasie elekcji króla Stefana Batorego.
 
                   
                 Popiersie Krzysztofa Myszkowskiego w Kaplicy Myszkowskich w Krakowie  [powiększ]
 
                 ż.(śl.przed 1559, ok.1551) Jadwiga Sierzchowska h. Drzewica (ur.1530 - zm.po 1580),
                 ojc. Stanisław Sierzchowski (zmarł, gdy córki były nieletnie, opiekun córek Wawrzyniec Załuski)
                 mat. NN.
                 [2 mąż Jadwigi S. - (śl.1580) Mikołaj Łysakowski h. Lubicz (ur.+/-1520 - zm.1585) [PSB], 
                 kaszt. chełmski, lubaczowski, bełzki [PSB], s. Jana Łysakowskiego], 
                 [1 ż. Mikołaja Ł. - N. Cieciszowska h. Kolumna]
                 Krzysztof Myszkowski nie pozostawił męskiego potomka
 
           C7. Agnieszka Myszkowska (ur.ok.1517),
                 m. Andrzej Dłuski z Iwanowic h. Kotwicz (ur.1510 - zm.przed 1557), gospodarował w Iwanowicach
                 [najprawdopodobniej s. Piotra Dłuskiego, właściciela Iwanowic od 1527 r., brat Jana Dłuskiego
                 - ożenionego z Anną Myszkowską, c. Jana M. i Konstancji Pieczyhojskiej]
 
           C8. Zofia Myszkowska (ur.ok.1518 - zm.po 9.01.1551)
                 m. Paweł Bystram h. Tarnawa z Popkowic (ur.+/-1515 - zm.1550), stolnik lubelski, 
                 dz. d. Popkowice, Skorczyce i wójtostwa urzędowskiego [Urzędów]
                 bezdzietni
                 [spadkobiercą w/w dóbr z woli Pawła Bystrama został 
                 Mikołaj Rey z Nagłowic h. Oksza (ur.ok.1505 - zm.1569), pisarz, poeta i prozaik (PSB) ]
 
           C9. Katarzyna Myszkowska (ur.ok.1520), klaryska u Św. Agnieszki na Stradomiu
                 m. Mikołaj (Michał) ze Zdzierzyc Więcławski h. Leliwa [ur.+/-1520]
 
     B3. Marcin Myszkowski (ur.ok.1488 - zm.1538) [PSB]
           dworzanin królewski, stolnik krakowski 1512, burgrabia krakowski 1525, kaszt. wieluński 1527, st. będziński
 
             Popiersie Marcina Myszkowskiego w Kaplicy Myszkowskich w Krakowie  [powiększ]
 
           ż.(śl.1512) Zuzanna Łaska h. Korab (ur.+/-1490 - zm.po 1557),
           ojc. Jarosław Łaski (ur.+/-1560 - zm.1521), woj. łęczycki, woj. sieradzki [PSB]
                 s. Andrzeja (zm.1476) i 1 ż. Barbary z Rembiszowa h. Grzymała, brat przyrodni prymasa
                 Jana Łaskiego [PSB],
                 m.in. dz. dóbr : Dąbrowa, Ożarów, Rudniki, Łagiewniki, Młyńsko w z. wieluńskiej
           mat. Zuzanna Bąk z Bąkowej Góry h. Zadora (c. Zbigniewa z Bąkowej Góry k. Przedborza 
                  i Grotkowic k. Wieliczki, kaszt. rozpierskiego, małogoskiego)
                  (1 m. Zuzanny B. -  Mikołaj z Rossoszycy)
           Dzieci : 7 synów, 3 córki ( Łukasz, Jakub, Stanisław, Jan, Andrzej, Marcin, Hieronim, Zuzanna, 
                        Zofia, Agnieszka)
 
           C1. Łukasz Myszkowski (ur.+/-1513 - zm.1565), bezpotomny
 
           C2. Jakub z Mirowa Myszkowski (ur.+/-1515 - zm.1571), m.in. dz. Kotowic, Gorzkowic,
                 w okresie 1552 - 1553 dz. dóbr : połowa wsi Szczepanowice, całe Gorzkowice,
                 Bujnicze Wielkie w pow. szadkowskim,
                 burgrabia krakowski 1564, działacz reformacyjny
                 ż. (śl.przed 1545) Barbara Giebułtowska z Potoka [zw. Potocka] (ur.+/-1520 - zm.1580/88) [1588]
                 Dzieci : 2 ( Piotr, Jan )
 
                 D1. Piotr Myszkowski (ur.+/-1535 - zm.przed 1578), kanonik płocki, proboszcz pułtuski
                 D2. Jan Myszkowski (ur.+/-1545 - zm.1604), rotmistrz królewski 1572
 
                       1 ż.(śl.przed 1573)  Bogumiła z Woli Kmita h. Szreniawa (zm.przed 1589)
                             ojc. Jan Kmita z Woli i Szyc (ur.1517- zm.1588), pisarz ziemski krak. [PSB],
                                   s. Andrzeja z Sasinowej Woli, zabitego w 1542 r. i Katarzyny z d.Dembińska
                                   z Dembianh. Rawicz - c. Jakuba D.
                             mat. jedna z 3 żon Jana Kmity : 
                                    1 ż. Barbara Pogórska, 
                                    2 ż. (po 1562) Jadwiga Niemsta, wd. po Mikołaju Borek, 
                                    3 ż. (przed 1576) Barbara Mstowska, wd. po Olbrychcie Niewiarowskim
 
                       2 ż. Anna Dąbrowska (zm.po 1604), c. Jana Feliksa z Dąbrówki
 
                       Dzieci z 1 żony : (Zygmunt) 
                       E1. Zygmunt Myszkowski (ur.+/-1575 - zm.1621/1623 [1627 ?] zginął w Niemczech),
                             dz.dóbr : Bieganów w par. Dzierżków (po stryjach), 
                             Brzeście w par. Mieronice k.Wodzisławia,  [4]
                             Olszówka k. Brześcia
                             1 ż.(śl.przed 1615) Jadwiga Raszewska (Raszowska) h. Grzymała [ur.+/-1580], 
                                   c. Jana (zm.1626) i 1 ż. NN.
                             2 ż. Barbara Cikowska z Wojsławic h. Radwan (ur.+/-1580 - zm.po 1640),
                                   ojc. Jan Cikowski [ur.+/-1550 - zm.przed 1602]
                                         (wg Minakowskiego - s. Mikołaja C. (zm.1535), star. bieckiego i Anny z d.Krupka h. Krupka) 
                                   mat. Katarzyna z Podhajec Wolska [zm.po 1602]
                                   [2 m. Barbary C. - Władysław Pągowski z Roxyc, 
                                   3 m.(śl.18.05.1630 Kraków) Mikołaj Pągowski, świadkowie : Stanisław i Andrzej Morscy ] 
 
                             Dzieci Zygmunta M. (z Jadwigi Raszewskiej) : 3 (Jan Stanisław, Beata, Bogumiła)
                             Ich opiekunem był w latach 1623 -1646 Ferdynand Myszkowski, ordynat
                             [ w 1623 r. arenda dóbr bieganowskich - Andrzej Grodzicki, w 1629 r. - Mikołaj Korzybski. [5]
 
                             F1. Jan Stanisław Myszkowski (ur.+/-1605 - zm.1659)  [6]
                                   dz. dóbr Bieganów, Brzeście, Olszówka,
                                   m.in. dowódca chorągwi krak. pod Beresteczkiem
                                   ż.(śl.przed 1648) Barbara Sawicka z Sawic h. Lubicz (ur.+/-1610 - zm.po 1663)
                                   Dzieci : co najmniej 2 (Konstancja, Teresa ) + synowie
 
                                   G1. Konstancja Myszkowska [ur.+/-1630 - zm.przed 1683]
                                         1 m.(śl.1663) Piotr Baranowski h. Grzymała [ur.+/-1630]
                                         2 m.(śl.po 1667) Piotr Śladkowski h. Jastrzębiec (ur.+/-1620 - zm.1679 Rawa Mazowiecka)
                                                rotmistrz wojsk koronnych, chorąży [Rawa Mazowiecka] [PSB]
                                                ojc. Samuel Śladkowski (zm.ok.1639), kasztelan [Rozprza]
                                                mat. Jadwiga Niszczycka
                                                [Żony Piotra Śladkowskiego :
                                                1 ż. Katarzyna Krystyna Branicka h.Gryf (zm.1667), 
                                                c. Jana Klemensa Branickiego (zm.1657) [PSB] 
                                                i Anny Beaty z d. Wapowska h. Nieczuja (zm.1659)
                                                2 ż. Konstancja Myszkowska
                                                3 ż.(śl.1683) Katarzyna Lanckorońska h. Zadora (ur.ok.1660 - zm.1688),
                                                c. Pakosława Kazimierza Lanckoońskiego (ur.ok.1623 - zm.1702) (PSB)
                                                i Anny z d. Dembińska h. Rawicz (ur.ok.1632 - zm.1681)]
                                                 
                                   G2. Teresa Myszkowska (ur.+/-1630 - zm.2.10.1698, poch. Pińczów)
 
                                         1 m.(śl.przed 1661)
                                                Beniamin Grabkowski z Grabek h. Jastrzębiec (ur.+/-1630 - zm.po 1682) 
                                                łowczy rożański 1661, podpisał elekcję Augusta II, rozwód 1682
                                                [1 żona Beniamina Grabkowskiego – Zofia Lubońska]
                                                ojc. Jan Grabkowski [wg W.N. Trepki]
                                         
                                         2 m.(śl.1682) Stefan Bidziński h. Janina z Bidzin (ur.ok.1630 - zm.1.02.1704) [PSB]
                                               dz. wsi Januszowice, 
                                               st. chęciński, skalski, żarnowiecki, kaszt. sandomierski od 1685, 
                                               strażnik koronny (1668 - 1697), woj. sandomierski (1697 - 1703),
                                               pułkownik wojsk koronnych, słynny rycerz z pod Cudnowa, Chocimia i Wiednia
                                               ojc. Jan Bidziński (inne źródła [PSB] : Krzysztof Bidziński), s. Krzysztofa B.
                                                     i Reginy z d. Maciejowska h. Janina
                                               mat. Joanna (Zuzanna) Chycka h. Gryf
                                               nie pozostawił synów
 
                                         Dzieci (Grabkowscy) :
                                         H1. Jan Beniamin Grabkowski (ur.+/-1660 - zm.1706), łowczy rożański [Rożan]
                                               ż. Zofia Rarowska z Rataj [ur.+/-1660]
                                               [ mężowie Zofii Rarowskiej :
                                               1 m. Jan Beniamin Grabkowski h. Jastrzębiec (zm.1706),
                                               2 m. Wawrzyniec Mikołaj Kozłowski ( zm.1731),
                                               3 m. Antoni Zieliński,
                                               4 m. Zygmunt Bębnowski ]
 
                                   G3. N. Myszkowski [ ur.+/- 1635 –  50 r.]
                                         Seweryn Uruski w "Herbarzu Szlachty Polskiej" pisze : "Podobno byli i synowie,
                                         po których potomstwo obecnie zamieszkuje w Galicyi" 
 
                                     być może :
                                     G4. Aleksander Myszkowski [ur.+/-1645 - zm.1710)„ „lat przeszło 60”]
                                           wojski sądecki 1676 - 1709, poseł nowosądecki
                                           wł. dóbr Rzemień, Rzochów k. Mielca 
                                         [Miesięcznik Heraldyczny R 18, 1939 r. nr 7 – 8]
 
                             F2. Beata Konstancja Myszkowska [ur.+/-1625 - zm.po 1679]
                                   dobrodziejka klasztoru w Pińczowie
                                   1 m.(śl.3.02.1649 Kraków, kościół Maryacki) Zygmunt Oleśnicki h. Dębno [ur.+/-1625]
                                          [ślubu udzielił Piotr Zbylitowski, kanonik łęczycki, 
                                          świadkowie : Władysław Myszkowski, margrabia na Mirowie]
                                   2 m.(śl.przed 8.12.1654) Jan Tomicki h. Łodzia (ur.+/-1620 - zm.1678),
                                          sędzia ziemski krakowski 1654, miecznik sieradzki 1664
                             F3. Bogumiła Teofila Myszkowska (ur.+/-1625 - zm.po 1654)
                                   1 m. Andrzej Trembecki z Łapszowa h. Brochwicz, Prus I [ur.+/-1620], dz. d. Zysławice
                                          (1 ż. Magdalena Stogierz z Krzelczyc, potomstwo)
                                   2 m. Felicjan z Grabek Grabkowski h. Jastrzębiec (ur.1633)
                                          podwojewodzy krak.
                                          ojc. Jan Grabkowski [wg. W.N. Trepki]
                                          Potomstwo (4 synów)                   
 
           C3. Stanisław z Mirowa Myszkowski
                 (ur.ok.1520 - zm. 16.04.1570 w Warszawie podczas sejmu) [PSB],
                 dworzanin królewski 1538 (pełnoletni), wojski krakowski 1549, krajczy nadworny  koronny 1551,
                 krajczy wielki koronny 1556, kaszt. sandomierski  1563, starosta generalny krakowski 1563,
                 woj. krakowski 1565, st. będziński 1545, st. malborski 1555, st. ratniński,
                 dziedzic Czechowic, dziedzic Żebraczy
                 w 1566 r. za przywilejem królewskim, otworzył i prowadził w Tykocinie mennicę, w której wybijano
                 drobną i małowartościowa monetę, tj. grosze i półgrosze polskie oraz grosze litewskie.
                 Pochowany został na cmentarzu ewangelickim w Krakowie. Jego grób został zniszczony w czasie
                 zamieszek (tzw. Tumult cmentarny).
 
                   
                 Popiersie Stanisława Myszkowskiego w Kaplicy Myszkowskich w Krakowie  [powiększ]
 
                   
                 1569 r. Stanisław Myszkowski podczas Unii Lubelskiej (Jan Matejko 1869 r.)  [powiększ]
                 [ Opis : " Za Ostrogskim widać Walentego Dembińskiego, Myszkowskiego, Olbrachta Łaskiego]
                 Unia Lubelska : http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Unia_Lubelska.JPG  
 
                 
                 Srebrny półgrosz litewski – rewers. Moneta z 1566 r. z mennicy w Tykocinie.
                 Pod datą herb Jastrzębiec Stanisława Myszkowskiego, wojewody krakowskiego.
                 Średnica 19, 1 mm, waga 1, 30 g.
 
                 ż. (śl.1562) Jadwiga Tęczyńska z Morawicy h. Topór (ur.+/-1520 - zm.1592 w Krakowie),
                 ojc. Andrzej Tęczyński (ur.+/-1490 -zm.1537), kaszt. krakowski, 
                       s. Gabriela (zm.1496/7 w wyprawie wołoskiej) i Anny Konińskiej z Woli Konińskiej h. Rawicz
                 mat. Anna Zakliczanka z Czyżowa h. Topór,
                        c. Stanisława Zakliki Czyżowskiego, kasztelana połanieckego
                 [1 m. Jadwigi Tęczyńskiej - Bartłomiej Zebrzydowski h. Radwan (ur.+/-1500 - zm.przed 1561), 
                  woj. brzesko - kujawski (Brześć Kuj.), kasztelan (Brześć Kujawski), wojewoda (Inowrocław) 1554
                 s. Wojciecha Z. i Elżbiety z d. Krzycka h. Kotwicz (zm.1553)]
 
                 bezpotomny
 
                 W Bestwinie w kościele pw. Wniebowzięcia NMP
                 znajduje się renesansowa płyta nagrobna Stanisława Myszkowskiego i jego żony
                 Jadwigi z Tęczyńskich – jako dawnych właścicieli Bestwiny.
 
                       [powiększ] 
 
                 Zdjęcia : Irena Kontny, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach
                       Strona :
                       http://www.scdk.pl/new/index.php?option=com_content&view=article&id=915:odkrycie-w-bestwinie
 
           C4. Jan z Mirowa Myszkowski (ur.+/-1520 - zm.1555), dz. Jawiszowic
                 kaszt. oświęcimski od 1554, dziedzic dworu Smoleńsk pod zamkiem krakowskim
 
                   Popiersie Jana Myszkowskiego w Kaplicy Myszkowskich w Krakowie  [powiększ]
 
                 1 ż. (śl.przed 1542) Anna Sancygniowska [ur.+/-1520 - zm.przed 1545]
                 2 ż. (śl.przed 1545) Anna z Olszyny Buczyńska h. Strzemię [ur.+/-1520], c. Jana [bezpot.]
                 3 ż. Anna Komorowska h. Korczak (ur.+/-1520 - zm.po 1576),
                       ojc. Jan Komorowski (zm.1566), kaszt. połaniecki [PSB], s. Jana K. i Zofii Gracz
                       mat. Barbara Tarnowska h. Leliwa, c. Spytka Jana (zm.1553) i Barbary Szydłowieckiej
                       [2 m. Anny K. -  Stanisław Cikowski h. Radwan, podkomorzy krak., kaszt.biecki [PSB],
                               s. Mikołaja C., star. bieckiego i Anny Krupki h. Krupka
                               - c. Jerzego "Langjurga" Krupki i Anny Agnieszki Morsztyn ]
                 Dzieci : 2 ( Mikołaj, Jan )
 
                 D1. Mikołaj Myszkowski (ur.+/-1540 - zm.1581), starosta oświęcimski, bezpotomny
                 D2. Jan Myszkowski (ur.+/-1540 - zm.1607 zabity przez poddanych),  [7]
                       dz. m.in. dóbr : Jawiszowice, Bestwina, Żebracza, Dolna, Wysoka, Przybynów
                       kanonik krakowski 1582, wojski oświęcimski 1599, wojski krakowski 1604
 
                         [powiększ]
                       Kraków, Rynek Główny 25, kamienica „Pod Krukami”, własność Jana Myszkowskiego z Jawiszowic
 
                       1 ż.(śl.przed 1584) Katarzyna Lasocka z Lasotek, Brzezin h.Dołęga (ur.+/-1540 - zm.1600/5),
                             ojc. Krzysztof Lasocki (zm.ok.1580), kasztelan [Sochaczew], st. gostyński [PSB], 
                                   s. Stanisława L. (zm.1534), podkomorzego łęczyckiego i poznańskiego i in. [PSB]
                                   i Zofii z d.Szydłowiecka h. Odrowąż (zm.1532)
                                   - c. Jakuba Sz.(zm.1509), podskarbiego wielkiego kor. i Zofii Półkozic
                             mat. Ewa Szczawińska z Wielkiego Szczawina i Suserza h.Prawdzic [bezpot.]
                             [1 m. Katarzyny L. - Zygmunt Zebrzydowski h. Radwan (zm.1581/2), chorąży nadworny koronny, 
                              koniuszy król., wojski krak, s. Jana Z., rotmistrza król. i Felicji z d.Przypkowska]
 
                       2 ż.(śl.przed 1606) Zofia Lutomirska (Lutomierska) h. Jastrzębiec (zm.po 1608)
                             w 1608 r. Zofia, wdowa po Janie Myszkowskim, patronka Rzepiszewa k. Lutomierska,
                             Szadka, Łodzi
 
                       Dzieci : 2 (Beata - Konstancja, Katarzyna)
                       E1. Beata Konstancja Myszkowska (ur.+/-1580 - zm.1641),
                             m. Mikołaj Michał z Wielkiej Poręby Porębski h. Kornic (ur.+/-1575 - zm.1637),
                             kaszt. zawichostski [PSB]
                             ojc. Baltazar Porębski (ur.+/-1545 - zm.1617), wojski krak. [PSB] (s. Baltazara i Anny z d.Cikowska)
                             mat. Katarzyna Brodecka [ur.+/-1550]
                             bezpotomni
 
                       E2. Katarzyna Myszkowska (ur.+/-1590 - zm.1669)
                             m.(śl.1618) Jan Parys Drohojowski h. Korczak (ur.+/-1585 - zm.1640),
                             ojc. Jan Parys Drohojowski (ur.1554 - zm.1601), kaszt. sanocki [PSB],
                                   s. Stanisława (ur.1529 - zm.1583), kaszt. przemyskiego [PSB]
                                   i 1 ż. Urszuli Gucci (Guczy) z Krakowa h. Zetynian (zm.1554)
                                   - c. Karola Guczy z Florencji (zm.1551), dworzanina Bony i żupnika ziemskiego ruskiego
                             mat.(śl.1585) Anna Bal z Choczwi h. Gozdawa, c. Macieja B. [PSB] i Anny Jedlińskiej
                                    z Jedlińska
                             Żony Jana Parysa Drohojowskiego : 
                             1 ż. Zofia Dunikowska z Orska h. Awdaniec (c. Mateusza Macieja D. i Krystyny
                                   z d. Ossolińska h. Topór - c. Andrzeja T., żupnika ruskiego),
                             2 ż. Małgorzata Lasocka h. Dołęga,
                             3 ż. Katarzyna Myszkowska, 
                             4 ż. Zuzanna Jaskmanicka z Jaskmanic h. Leliwa, c. Jana
 
                       Uwaga : wg Niesieckiego była jeszcze 3 córka, Zofia Myszkowska,
                                    ż. Teodora Nałęcz Małachowskiego.
                                    W rzeczywistości była to Zofia Parys Drohojowska - c. Jana Parysa D.
                                    i  Katarzyny Myszkowskiej                   
 
           C5. Andrzej Myszkowski (ur.ok.1520 - zm. krótko po 1542), 1534 student uniwersytetu w Lipsku,
                 następnie po pobycie na dworze ks. Albrechta w Królewcu, student Uniw. Krak. w 1538 r.
                 bezpotomny
 
           C6. Marcin Myszkowski (zm.1541), bezpotomny
 
           C7. Hieronim Myszkowski (ur.+/-1525 - zm.1571), dz. Mirowa i Żarek z przyległościami,
                 zaangażowany w ruchu reformacyjnym
                 [prawdopodobnie to Jarosz Myszkowski, dziedzic dóbr Przybynów, Zaborze, Wysokie]
                 ż.(śl.przed 1559) Zofia Przerębska h. Nowina (ur.+/-1525 - zm. 1586/7),
                 ojc. Stanisław Przerębski [ur.+/-1495 - zm.po 1546], kaszt. sieradzki 1546 (s. Jana i Zofii Strasz),
                 mat. Zofia Koniecpolska h. Pobóg [ur.+/-1495], (c. Stanisława i Katarzyny Helt)
                 Dzieci : co najmniej 2 (Hieronim, Andrzej)
 
                 D1. Hieronim Myszkowski (ur.+/-1550 - zm.1572/1577)
 
                 D2. Andrzej Myszkowski (ur.+/-1555 - zm.1603), dz. Żarek, [Zaborze, Przybynów], bezpotomny,
                       prawdopodobnie identyczny z Andrzejem Myszkowskim (ur.1560 - zm.1604 Bychawa)
 
                         [powiększ]
                       Bychawa, kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. 
                       Epitafium zmarłego w 1604 r. Andrzeja Myszkowskiego, właściciela Bychawy.             
 
           C8. Zuzanna Myszkowska [ur.+/-1515 - zm.po 1554], dama dworu królowej Bony [8]
                 m.(śl.1539) Stanisław Rozdrażewski z Gogolewa h. Doliwa (ur.+/-1510 - zm.1564 Wiedeń), poch. Wiedeń
                 kaszt. rogoziński [PSB],
                 ojc. Jan Rozdrażewski (zm.1527/8), kaszt. kamieński [PSB], s. Jana R., tenutariusza Bolesławca 
                       w ziemi wieluńskiej i Elżbiety z d. Poniecka z Chełmu i Woli h.Ostoja
                 mat. Małgorzata Śmigielska z Bnina h. Łodzia (zm.po 1527), 
                        c. Andrzeja Bnińskiego ze Śmigla i Małgorzaty N.
                        (1 m. Małgorzaty Ś. - Rafał Leszczyński z Leszna h. Wieniawa (zm.1501) [PSB],
                        marszałek nadworny koronny, s. Rafała, zm.ok.1467, kaszt. przemęckiego [PSB] i Anny N.).
                  Wnukiem Stanisława i Zuzanny Rozdrażewskich był Maksymilian Przerębski [PSB]
                  (ur.ok.1577 - zm.1639),  w  woj.łęczycki - mąż Anny Mohyły (4 mężów, m.in. Myszkowski) [pkt 2.1]
                  Dzieci (Rozdrażewscy) : 7 (Stanisław, Anna, Dorota, Mikołaj, Jan, Hieronim, Krzysztof)
                  D1. Jan Rozdrażewski (ur.1537 - zm.1585 Wiedeń)
                  D2. Stanisław Rozdrażewski (ur.1540 Kraków - zm.27.03.1619 Kraków) [PSB]
                        pochowany pod wielkim ołtarzem kościoła Sw. Barbary, 
                        jezuita, organizator, m.in. pierwszy rektor kolegium w Pułtusku 
                  D3. Anna Rozdrażewska [ur.+/-1540]
                        m. Jakub Jan Przerębski (ur.+/-1540 - zm.1607), kasztelan sieradzki [PSB]
                        ojc. Stanisław Przerembski [ur.+/-1510], kasztelan sieradzki, s. Jana P. [PSB] i Zofii Strasz
                        mat. Zofia Koniecpolska h. Pobóg [ur.+/-1510], c. Stanisława P. i Katarzyny Helt 
                  D4. Dorota Rozdrażewska [ur.+/-1540]
                  D5. Mikołaj Rozdrażewski [ur.+/-1545], prawdopodobnie zmarł w dzieciństwie 
                  D6. Hieronim Rozdrażewski (ur.1546 Kraków - zm.9.02.1600 Rzym) [PSB] 
                        biskup włocławski (kujawski), sekretarz wielki koronny 
 
                          biskup Hieronim Rozdrażewski (rys. Jolanta Młodecka)
 
                  D7. Krzysztof Rozdrażewski (ur.1547 - zm.1580), poch. Wilno, kościół św. Jana [PSB]
                        dworzanin królewski, rotmistrz wojsk koronnych 
                        bezżenny
 
           C9. Zofia Myszkowska (ur.+/-1510 - zm.1578)
                 1 m. Stanisław Russocki z Jaszkowic h.Zadora (ur.+/-1510 - zm.1578)
                         dziedzic dóbr : Jurczyce, Klecza, Kościelec
                         ojc. Bernard Russocki (zm.1563), s. Jana Jaszkowskiego Russockiego (zm.1523)
                                i Małgorzaty z d.Oraczowska h. Śreniawa (c. Stanisława O. i Barbary Litwosz)
                         mat. Elżbieta Górska z Gór i Miłosławia, c. Andrzeja G., kasztelana [Ląd]
                 2 m. Jan Milanowski [ur.+/-1510]
                 3 m. Seweryn Konopnicki [ur.+/-1510]
 
                 Dzieci (Russoccy) : 3 (Dorota, Agnieszka, Anna)
                 D1. Dorota Russocka [ur.+/-1540]
                       m. Jan Przerębski [ur.+/-1540]
                       Dzieci (Przerębscy) :
                       E1. Konstancja Przerębska [ur.+/-1570]
                             m. Jan Herburt z Felsztyna h. wł. (ur.1568 - zm.7.10.1626) [PSB]
                             1625 - 26 kasztelan [Kamieniec], starosta skalski
                             ojc. Mikołaj Herburt (ur.ok.1544 - zm.1602) [PSB]
                             mat. Zofia Żórawińska z Chodorostawu
                 D2. Agnieszka Russocka [ur.+/-1540]
                       m. Jakub Bełchacki [ur.+/-1540], podstoli [Żarnów]
                 D3. Anna Russocka [ur.+/-1540]
                       m. Jan Wojciech Dąbrowski h. Poraj [ur.+/-1540], 1584 miecznik [Sieradz], 1604 kasztelan [Wieluń]
                       [2 żona Jana Wojciecha Dąbrowskiego – Jadwiga N.]
                       ojc. N. Dąbrowski
                       mat. N. Koniecpolska
 
           C10. Agnieszka Myszkowska [ur.+/-1510]
                  m. Jan Mikołaj Sariusz - Gomoliński h. Jelita [ur.+/-1510] 
                  kasztelan [Spicymierz] w latach 1558 - 1565), pisarz ziemski sieradzki,
                  ojc. Piotr Sariusz - Gomoliński (zm.1531) [PSB], dz. d. Pozdzienice w ziemi sieradzkiej,
                        od 1519 cześnik sieradzki, potem podczaszy sieradzki, (s. Mikołaja, pisarza ziemsk. sieradzkiego)
                  Dzieci (Gomolińscy) : (Jan, Stanisław, Andrzej)
                  D1. Jan Sariusz - Gomoliński (ur.+/-1540 - zm.1605), podstoli sieradzki (1563 - 1574), kasztelan
                        ż. NN.
                        Dzieci (Gomolińscy) :
                        E1. Stanisław Sariusz - Gomoliński [ur.+/-1570]
                              ż. Urszula Kuczkowska h. Jastrzębiec [ur.+/-1570]
                  D2. Stanisław Sariusz - Gomoliński (ur.+/-1550 - zm.1604) [PSB]
                        biskup [Kamieniec] 1588 - 1593, biskup [Chełm] 1591 - 1600, biskup [Łuck] 1600 - 1604, 
                        kanonik krakowski, proboszcz [Poznań], cholastyk [Płock], sekretarz królewski
                  D3. Andrzej Saryusz – Gomoliński [ur.+/-1550], być może z innej matki
 
     B4. Stanisław Myszkowski (ur.ok.1492 - zm.1543) [PSB],
           1500 r. - student Uniw. Krak., kaszt. międzyrzecki 1523, stolnik krakowski 1528 -1535,
           starosta międzyrzecki,
           bezpotomny
 
 Z tej linii :
 
 Zofia Aniela Myszkowska [ur.+/-1605]
 [karmelitanka bosa w Krakowie, w zakonie „Angela Aleksandra”]
 
 Agnieszka Teresa Myszkowska (ur.11.01.1610 - zm.29.11.1632),
 karmelitanka bosa w Lublinie, klasztor św. Józefa, w zakonie „Teresa” od Trójcy Św.
 

  Przypisy :
 
 [1] Grabówka (Wola Grabowa) - 18 km na W od Kraśnika w dawnym woj. lubelskim,
       parafia Wrzawy i Strachocin (Wola Sosnowa i Zboiska w par. Boby)
       Właściciele : XV w. Pszonkowie, XVI w. Sienieńscy, XVII w. Myszkowscy,
       w 1688 r. Hieronim Roszkowski, dz. dóbr Roszki w z. bielskiej i ż. Katarzyna Czermińska,
       w 1788 r. hr. Leon Moszyński h. Nałęcz (ur.1725 Grabówka - zm.1788), kaszt. lubelski,
       s. Stanisława, kaszt. radomskiego i Antoniny Morawiec h. Ogończyk,
       ż. Ludwika Załuska h. Junosza, c. Jana Prospera i Wiktorii Ludwiki Szołdrskiej
       po 1788 r. syn Józef  Moszyński, ż. Anna Łuczaj (2 m. Andrzej Zagórski )
       do 1814 r. Helena Moszyńska (c. Józefa) i m. Franciszek Olszewski (zm.1814),
       podprefekt woj. lubelskiego, bezpotomni. Dobra przeszły w posiadanie różnych członków rodziny.
       Grabówę z Boiskami posiadali Zagórscy.
       W 1829 r. gen. Henryk Dembiński (1791-1864), s. Ignacego urodzony z Marianny Moszyńskiej, c. Józefa
       ponabywał prawa do tych dóbr od spółsukcesorów Zagórskich i stał się właścicielem dóbr Grabówka 
       i Boiska, lecz po wypadkach 1831 r. dobra uległy konfiskacie i zostawały w administracji rządu do 1837 r., 
       a następnie wskutek wyroku trybunału lubelskiego z dnia 11.05.1838 r. przeszły na własność innych 
       sukcesorów Marianny Dembińskiej, od których w 1844 r. w drodze działów nabyła siostra generała, 
       Cecylia Dembińska i taż w 1846 r. dobra te sprzedała Janowi Herniczkowi, który w 1873 r.
       oddzielił Grabówke od Boisk i w większej części rozkolonizował, folwark sprzedał Adamowskim.
       1873 r. Jan Herniczek, Robert Przegaliński
       Drugi dwór w Grabówce : w 1699 r. Walkowscy [ Walknowscy, Walichnowscy],
       prawdopodobnie Stanisław Wojciech Walknowski (ur.+/-1645 - zm.po 1704) i jego żona
       Anna Czermińska, c. Jana i Anny Myszkowskiej oraz dzieci : Paweł, Stanisław, Andrzej,
       Łucja Teresa (m. Jan Grębecki h. Jastrzębiec, s. Wojciecha i Marianny z d. Godlewska - dziedziców wsi Wrząca).
 
 [2]  Czermno, par. wł. [11 km na NE od Przedborza], [zob. pkt 3.6]
       1/ Czermińscy h. Jelita
       2/ XVI wiek Karwicki Stanisław Dunin h. Łabędź [ur.+/-1530 - zm.po1576], oboźny koronny, eksporter zboża,
          s. Jakuba i Katarzyny z Gościszewic, dz. Karwic, Bliżyna, Sielca, Mroczkowa, Czermna w  pow. opoczyńskim,
          ż. Zofia Wzdowska, (2 m. Krzysztof  Lanckoroński (zm.1591), kaszt. małogoski, wd. po Annie Tęczyńskiej)
          syn Jan Karwicki, ż. Krystyna Orzechowska
       3/ 1718 r. - Właściciele części w Czermnie :
           Franciszek de Wykino Wykiński, Ant. de Czartoszowy Stogniew, Stan. Wolski, Seb. Roski.
 
 [3]  Walichnowscy (Walknowscy)
       Teki Dworzaczka :
       Grodzkie i ziemskie > Konin
       11964 (Nr. 72) 1701
       X. Stanisław-Wojc. Wierusz Walichnowski, kanonik kruśw., pleban dobrowski, dożyw. spisane ze swoją 
       ol. żoną G. Anną Czermińską, c. ol. Jana z ol. Anny z Mirowa Myszkowskiej, w gr. ostrzeszow. 1674 r. ceduje
       swej córce Łucji-Teresie, zrodz. z ol. Czerm.,ż. Jana Grębeckiego (f. 68) Jan G., s. o. Wojc. Gr. z ol.
       Marianny Godlewskiej, a brat rodz. ol. panny Jadwigi Gr., bp. +-ej,
       i jej współspadkob. (f. 69v)
       [ pleban dobrowski ( = dąbrowski)]
       
 [4]  Bieganów, Brzeście
       1615 - 16 zapis Bieganowa i Brześcia Jadwidze z Raszewskich Myszkowskiej
       1651 - 74 Akta prawno - majątkowe Jana Tomickiego i jego żony Beaty z Myszkowskich w sprawie wsi Bieganów i Brzeście
       1655 - 66 sprzedaż cz. Bieganowa i Brześcia  Barbary z Sawickich Myszkowskiej Janowi Tomickiemu
       1670 - 71 sprzedaż cz. Bieganowa i Brześcia Bogumiły z Grabkowskich Myszkowskiej
                       i Felicjana Grabkowskiego Janowi Tomickiemu
 
 [5]  W 1623 r. arenda dóbr bieganowskich - Andrzej Grodzicki, w 1629 r. - Mikołaj Korzybski.
        Andrzej Grodzicki  miał córkę Aleksandrę, ur.+/- 1625 r.- żonę Mikołaja  Myszkowskiego,
        prawdopodobnie protoplastę linii Myszkowskich w Galewicach i Dąbrowie w ziemi wieluńskiej
 
 [6] Jan Stanisław Myszkowski [ur.+/-1605 - zm.1654/59], rotmistrz królewski, dowódca chorągwi krakowskiej,
       w 1651 r., po zakończeniu bitwy pod Beresteczkiem, przywózł do Dzierzgowa
       cudowny obraz Matki Boskiej Płaczącej zw. Dzierzgowskiej. Według tradycji Myszkowski ocalił obraz przed zniszczeniem
       w czasie bitwy z Kozakami i Tatarami pod Beresteczkiem.
       13 lat później o obrazie było głośno w całej Rzeczypospolitej. 22 lipca 1664 r., w dzień św. Marii Magdaleny, kościelny
       zauważył łzy płynące z prawego oka Maryi. Zawiadomił o tym księży i, gdy razem zaczęli wycierać łzy z prawego oka, zobaczyli,
       że popłynęły też z lewego. Na noc w kościele postawiono straże, ale rano obraz znów płakał.
       Świadkami tego wydarzenia byli nie tylko miejscowi kapłani, ale także okoliczna szlachta i chłopi. 
       Łez już nie wycierano, same wyschły. 26 lipca, w dzień świętej Anny, Maryja zapłakała po raz ostatni. 
       Wydarzenie to upamiętnił Wespazjan Kochowski, który mieszkał w pobliskich Goleniowach.
       Wieś o tym zdarzeniu szybko rozeszła się wśród okolicznych mieszkańców, którzy tłumnie zaczęli nawiedzać świątynię.
       Dotarła również do kurii krakowskiej, a ta powołała specjalna komisję, która po zbadaniu okoliczności tego nadprzyrodzonego
       zjawiska, rychło zezwoliła na kult obrazu Matki Bożej Dzierzgowskiej, zwanej odtąd Płaczącą.
       Licznie przybywali tu m. in. chorzy i doznawali wielu łask, o czym świadczą wota, ordery czy biżuteria zostawiona
       w podzięce w sanktuarium. Niestety, duża ich część została zrabowana przez żołnierzy rosyjskich w 1794 roku.
       Obecnie obraz znajduje się w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z 1903 r.
 
                    [powiększ]  
 
     Zdjęcia ze stron :
 
     http://www.swzygmunt.knc.pl/CRYingMARYs/HTMs/1664_CRYingMARY_DZIERZGOW_01.htm
 
      http://jakiecudne.pl/zdjecie/dzierzgow
 
 [7]  Jan Myszkowski (zm.1607 r.)
       Józef Putek "Miłościwi panowie i krnąbni poddani" Kraków 1959 (str.21) :
       "Ród Myszkowskich objął w księstwach królewszczyzny, ale także posiadał własne prywatne majątki ziemskie,
       m.in. Polankę Wielką, Bestwinę i połowę sasiadującej z nią Żebraczy. We wsiach tych wprowadzali Myszkowscy,  
       systemem praktykowanym w królewsczyznach, coraz  większe ciężary, a z poddanymi obchodzili się w sposób 
       nieludzki.
       W r.1607, w dzień zaduszny, poddani zabili Myszkowskiego, pana Bestwiny i Żebraczy,
       "z powodu - jak podaje Komoniecki - iż bardzo czeladź swoją i poddanych bijał".
       Wmieszany w to zabójstwo sługa Myszkowskiego, Jędrzej Krajewski, sądzony był w Żywcu i skazany na smierć
       przez ćwiartowanie. Innym wspólnikiem zbrodni był jakiś żonaty subdiakon.
       Jana Myszkowskiego zakłuto w nocy puginałem i poderżnięto mu krtań."
       Inne źródła podają : „powstał przeciw dziedzicowi spisek, który zawiązał Wilk czyli Wilczek oraz słudzy
       Myszkowskiego : Andrzej Krajowski, Wojciech Jastrzębski i Kasper Jurkowski. Jeden ze spiskowców był
       Subdiakonem, który się ożenił 2 listopada 1607 r.”
 
 [8] Zuzanna Myszkowska, c. Marcina, dama dworu królowej Bony, w 1534 r. była zaręczona z Erazmem
       Kretkowskim (1508 - 1558) [PSB]
---------------------------------------------------------------------------------------
 
 Genealogia Henryka Sienkiewicza :
 Stanisław Cieciszowski h. Pierzchała (Kolumna) [ur.+/-1555]
 ż. Anna Ciesielska [ur.+/-1555]
 Syn :
 Stanisław Cieciszowski (ur.+/-1590 - zm.1663)
 ż. Zofia Żabicka [ur.+/-1590]
 Syn :
 Wojciech Cieciszowski (ur.+/-1634 - zm.1718), łowczy liwski [Liw]
 ż. Izabela Linowska [ur.+/-1640]
 Syn :
 Adam  Cieciszowski (ur.+/- 1675 - zm.1737), kasztelan liwski [Liw]
 ż. Apolonia Witkowska [ur.+/-1680]
 ojc. Wojciech Witkowski, sędzia łęczycki
 mat. NN.
 Syn :
 Dominik Cieciszowski [ur.+/-1700], podczaszy liwski
 ż. Marianna Suffczyńska h. Szeliga [ur.+/-1700]
 ojc. Kazimierz Sylwester Suffczyński (zm.1736) [PSB], s. Wawrzyńca i Elżbiety z d. Gumowska h. Pobóg
 mat. Helena Kulesza h. Ślepowron, c. Aleksandra i Anny Szczuka
 Syn :
 Adam Józef Cieciszowski (ur.21.05.1743 - zm.19.05.1783), komisarz, wojski mniejszy [PSB]
 ż. Teresa Lelewel von Löwensprung h. wł. [ur.+/-1745]
 ojc. Henryk Lelewel von Löwensprung h. wł (ur.27.10.1703 - zm.1763 Warszawa)
 mat. Konstancja Jauch h. wł. (ur.1723 - zm.1805), c. Joachima Daniela J. (ur.1688 - zm.1754) i Ewy Münnich – c. Burcharda M.
 Syn :
 Adam Cieciszowski (ur.1782 - zm.1834)
 ż. Felicjanna Rostworowska h. Nałęcz (ur.1788 - zm.1855)
 ojc. Konstanty Rostworowski (ur.1750 - zm.1812), s. Jacka R. (1714 - 1780) i Teresy Kuszel h. Drogosław – c. Konstantego K.
 mat. Karolina Katarzyna Podoska [ur.+/-1755], c. Adama i Ewy z d. Ożarowska h. Rawicz – c. Jerzego O. [PSB]
 Córka :
 Stefania Cieciszowska (ur.ok.1820 Warszawa - zm.1.09.1873 Wola Okrzejska)
 
    Stefania Sienkiewicz z d. Cieciszowska (1820 – 1873)
 
 m.(śl.9.06.1843 Okrzeja) Józef Paweł Ksawery Sienkiewicz h. Oszyk (ur.30.06.1813 Woźna - zm.1896 Warszawa)
 ojc. Józef Sienkiewicz (ur.1773 - zm.23.08.1852 Grotki), s. Michała i Marianny z d. Ługowska h. Lubicz
 mat. Tekla Niewodowska h. Suchekomnaty (ur.ok.1787 - zm.1855), c. Józefa i Anny z d. Ranicka - Nowakowicz h. Jastrzębiec
 Syn :
 Henryk Adam Aleksander Sienkiewicz (ur.5.05.1846 Wola Okrzejska - zm.15.11.1916 Vevey, Szwajcaria), pisarz [PSB]
 
    Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916)  [powiększ]
 
     [powrót]
 
Spis treści          Następny rozdział ->>

 

 

do górywstecz