Zarys genealogii rodziny Mars h. Noga :
 
[ zob też pkt .3.5  Linia Myszkowskich z Tymbarku ]
 
[zob. też pkt 3  Linia Myszkowskich z Myszkowic ]
 
  Ostatnia aktualizacja : 16.01.2019 r.
  Wyszukiwarka : Ctrl + F
 
  
 
 1626 r. bracia : Jan i Piotr Marsowie, dziedzice Strzyżowic, 
 ich brat Melchior, dziedzic wsi Niesłuchów, poborca czopowego w 1598 r., żona Anna Żeromska
 
 Wojciech Mars [ur.+/-1645] de Strzyżowice (par. Siemonia)  [1]
 ż.(śl.1674 Siemonia) Marianna Korzeniowska [ur.+/-1650]
 Dzieci :
 Jan Mars [ur.+/-1675] de Strzyżowice
 ż.(śl.1.08.1701 Chropaczów) Anna Maria Skall [ur.+/-1680]  [2]
 ojc. Fryderyk Skall [ur.+/-1650], z rodu Kamieńskich h. Leliwa z Kamienia k. Bytomia, heredes de Świętochłowice
 mat. NN.
 
    akt ślubu, Chropaczów 1701 r.  [powiększ]
 
 W Siewierzu 16.01. 1701 r. odbył się ślub : Nob. Jan Mars ze Strzyżowic + Dorota Kamieńska z Siewierza
 [świadkowie : Paweł Podgurski i Joanna Gałuszka]
 [być może to w/w Jan Mars i 1-a żona], [LC Siewierz, str. 373]
 
    [powiększ]
 
 1718 r. par. Sączów : Jan i Marianna Marsowie ze Strzyżowic, chrzestni Józefa Myszkowskiego [pkt 3]
 
 Kolejne pokolenia ze Strzyżowic :
 
 Jan Mars [ur.+/-1710 - zm.po 1748], dziedzic Strzyżowic 
 ż.(śl.1735 Siemonia i 27.02.1737 Sączów) Zofia Porębska h. Nabram [ur.+/-1715 - zm.po 1748] de Celiny
 [świadkowie ślubu : G. Florian Oliwieński de Ożarowice, G. Stanisław Myszkowski, 
 G. Marcjan Noszkowski de Myszkowie]
 Dzieci co najmniej 8 (Tomasz, Maria, Stanisław, Franciszek, Jan Kanty, Piotr, Anna, Maciej) :
 
 A1. Tomasz Mars (ur.1737, par. Siemonia)
 
 A2. Maria Julia Mars (ur.1740, par. Siemonia)
 
 A3. Stanisław Mars (ur.1743, par. Siemonia - zm.po 1790), 1790 r. udowodnił szlachectwo w Siewierzu
 
 A4. Franciszek Mars (ur.7.10.1746 Siemonia), bliźniak
 
 A5. Jan Kanty Mars (ur.7.10.1746 Siemonia - zm.po 1805), bliźniak, 1790 r. udowodnił szlachectwo w Siewierzu
       ż.(śl.1780 Siemonia) Marianna Świerczowska (Świerczewska) h. Trąby [ur.+/-1755 - zm.po 1806]
       [Marianna Mars (ur.ok.1754 - zm.15.05.1830 Pradła, par. Irządze), lat 76
       zostawila po sobie dzieci : Wawrzyniec, Katarzyna, Franciszka]
 
       mieszkali : 1819 r. Strzyżowice
       Dzieci : 11 
       (Tomasz, Kacper, Franciszek, Felicjan, Wincenty, Marianna, Tekla, Wawrzyniec, Katarzyna, Antoni, Salomea)
 
       B1. Tomasz Józef Mars (ur.1781, par. Siemonia - zm.1782, par. Siemonia)
       
       B2. Kacper Mars (ur.8.01.1783, par. Siemonia - zm.1865), wł. maj. Strzyżowice, legit. 1842 w Król. Pol.,
             ekonom we wsi Toporowice w par. Targoszyce (wzm.1819 r.),
             dzierżawca wsi Chwałowice w par. Kije (wzm.1827 r.)
             dzierżawca wsi Przybysławice w par. Szreniawa k. Miechowa (wzm.1829 r.)
             ekonom we wsi Irządze (wzm.1831 r.)
 
             1 ż.(śl.16.02.1819 Siewierz) Karolina Elżbieta Chodakowska h. Dołęga (ur.1798 - zm.przed 1844)  [3]
                  [świadkowie ślubu : urodzony Pan Felicjan Mars, lat 31, ekonom w Sulikowie zamieszkały, brat rodzony
                  zaślubionego, Wincenty Rogowski, lat 43, mieszkał : Preczów, szwagier zaślubionego,
                  Urodzony Stanisław Chodakowski, lat 24, mieszkał : Dziewki (par. Siewierz), brat rodzony panny zaślubionej,
                  Sławetny Aleksander Dobek, lat 28, kupiec, mieszkał : Siewierz]

                  ojc.Wincenty Chodakowski (ur.1751 - zm.6.06.1818), lat 67, tenutariusz dóbr Dziewki k. Siewierza

                  mat. Brygitta Dobrzyńska (ur.1757 - zm.12.05.1814 Dziewki, par. Siewierz), lat 57

 
             2 ż. Marianna Młodkowska h.Leliwa [ur.+/-1785]                   
 
             Dzieci z 1 żony : (Ludwika, Antoni, Leopold, Julian, Łukasz, Elżbieta, Józefa, Brygida, Karol)
             C1. Ludwika Mars [ur.+/-1819] (w 1869 r. Ferenczkowska, wdowa po Tomaszu Ferenczkowskim)
                   1 m.(śl.+/-1840] Karol Legawski h. Nowina [ur.+/-1815], dziedzic dóbr w Król. Pol.
                   2 m. Tomasz Ferenczkowski [zm.przed 1869]
                   3 m.(śl.9.08.1869 Sułoszowa) Antoni Legawski [ur.+/-1840]
                         ojc. Feliks Legawski
                         mat. Józefa Krzeczewska
 
             C2. Antoni Józef Mars (ur.10.12.1819 Strzyżowice - zm. 3.12.1905), administrator majątków ziemskich, 
                   dziedzic Limanowej z przyległościami (Stara Wieś), działacz gospodarczy, społecznik
                   [m.in. współpracował z Maksymilianem Marszałkowiczem i uregulował zadłużenie majątku Tymbark
                   braci Sławikowskich – zob. linia Myszkowskich z Tymbarku (pkt 3.5)]
 
                     metryka chrztu, Siemonia 1820 r. [powiększ]
 
                     Józef Mars, założyciel Towarzystwa Zaliczkowego (1877 r.)
 
                   Zdjęcie ze strony :
                   http://bs.limanowa.pl/strona-glowna/o-banku/historia.html
 
                   ż.(śl.8.07.1845 Ujkowice) Franciszka Żelechowska h. Ciołek z Dębnik k. Krakowa 
                   (ur.14.12.1821 Rzeszotary
                   [wg portalu „Geneteka” : ślub 1846 Kraków, kościół Mariacki]
                   ojc. Paweł Żelechowski h. Ciołek (zm.1847), s. Franciszka Ż. i Heleny Dunikowskiej – c. Antoniego D.
                   mat. Antonina Jezierska h. Prus II (ur.ok.1799), c. Jana J. i Tekli z d. Słonimska
                   [Franciszka Żelechowska była spokrewniona z żoną właściciela Limanowej i majątku w Starej Wsi
                   Konstantego Stobnickiego.
                   W zamian za rentę Antoni Józef Mars przejmuje część majątku. 
                   Po 10 latach gospodarzenia, spłaca pozostałych spadkobierców i staje się jedynym właścicielem 
                   Limanowej, Starej Wsi i Sowlin z Czachurszczyzną.]
 
                   
 
                     Limanowa, dwór rodziny Mars
 
                   
                   Limanowa, dwór rodziny Mars
                   Zdjęcie ze strony : http://www.annuaire-mairie.fr/photo-limanowa.html
 
                   Dzieci : 9 (Augustyna, Antoni, Jan, Stanisław, Maria, Zygmunt, Kazimierz, Tadeusz, Anna)
 
                   D1. Augustyna Anna Mars (ur.1.10.1846, par. Chrząstow - zm.7.02.1927)
                         m. Kazimierz Żelechowski (ur.1839 - zm.20.03.1893), dr prawa, brat matki
                         mieszkali w maj. Dębniki k. Krakowa, a następnie w maj. Kanina k. Limanowej
                         ojc. Paweł Żelechowski (zm.1847), s. Franciszka Ż. i Heleny Dunikowskiej
                         mat. Antonina Jezierska h. Prus II, c. Jana J. i Tekli z d. Słonimska
                         Dzieci (Żelechowscy) : 3 (Stefan, Józefa, Andrzej)
                         E1. Andrzej Żelechowski (ur.1869 - zm.1928), kawaler
                         E2. Józefa Żelechowska [ur.+/-1870]
                               m. Kazimierz Komorowski h. Łabędź (ur.1862)
                               ojc. Józef Komorowski (ur.1800 - zm.1872), s. Józefa K. i Anny z d. Karpińska
                                     [1 żona Józefa Komorowskiego – Antonina Troniarska]
                               mat. NN.
                         E3. Stefan Żelechowski [ur.+/-1885], burmistrz Zakopanego
                               ż. Aleksandra Maria Wincenta Dwernicka h. Sas (ur.13.02.1890)
                               ojc. Włodzimierz Ksawery Wincenty Dwernicki (ur.6.10.1854 - zm.1912)
                               mat. Helena Baczyńska (ur.+/-1855 - zm.1929), c. Józefa B. (ur.18.04.1818 - zm.16.03.1895)
                                       i Heleny z d. Karska h. Jastrzębiec (ur.1840 - zm.1911) – c. Lamberta Stanisława Józefa K.
                               Dzieci (Żelechowscy) :
                               F1. Florian Żelechowski (ur.+/-1925 - zm.2007 Zakopane), pracownik „Orbisu”
                                     ż. Zofia Korzuchowska (Kożuchowska) [ur.+/-1925]
                                     Dzieci (Żelechowscy) :
                                     G1. Krystyna Żelechowska [ur.+/-1950]                         
                                
                   D2. Antoni Izydor Mars (ur.19.05.1851 Chrząstów - zm.24.04.1918), dr medycyny  [PSB],
                         zmarł wskutek uogólnionego zakażenia wikłającego skaleczenie palca podczas operacji,
                         poch. cmentarz Łyczakowski we Lwowie,
                         wpółwł. maj. Stara Wieś k. Limanowej,
                         lekarz położnik i ginekolog,
                         prof. Uniwesytetu w Krakowie, następnie prof. i rektor Uniwersytetu we Lwowie,
                         organizator pierwszej we Lwowie kliniki chorób kobiecych, autor wielu opracowań naukowych
                         ż.(śl.13.11.1885) Maria Joanna Stachurska h. ostoja [ur.+/-1860]
                         Dzieci 5 : (Ignacy, Anna, Elżbieta, Krystyna, Grzegorz
                         E1. Ignacy Mars (zm. w dzieciństwie)
                         E2. Anna Mars (ur.1894 - zm.1911), lat 17
                         E3. Elżbieta Mars (ur.1889 - zm.1981)
                               m. Tadeusz Szymon Rogoyski h. Brochwicz (ur.17.07.1876 - zm.23.08.1961), inż. rolnik 
                               ojc. Witold Jan Rogoyski (ur.3.06.1841 Lubla - zm.28.02.1916 Tarnów)  [PSB],
                                     wł. wsi Szufnarowa, powstaniec 1863
 
                                       Witold Jan Rogoyski (1841 – 1916)
 
                                     s. Andrzeja R. (ur.1815 Żarnowiec - zm.1862 Łąki) 
                                     i Aleksandry z d. Gawin – Niesiołowska h. Nałęcz (ur.+/-1815 - zm.1871 Kraków), c. Aleksandra
                               mat.(2 ż) Michalina Rogoyska h. Brochwicz (ur.1840 - zm.1920),
                                      c. Leonarda Szymona R. (ur.1812 – zm.1892) i Karoliny z d. Dobrzyńska (ur.1811 - zm.1895)
                                      [1 żona Witolda Jana Rogoyskiego – Stefania Rogoyska (ur.1848 - zm.1874), siostra Michaliny]
                               Dzieci (Rogoyscy) : 2 (Maria, Jan)
                               F1. Maria Rogoyska, abs. Szkoły Gospodarczej w Snopkowie, pedagog
                               F2. Jan Rogoyski
                         E4. Krystyna Mars (ur.1892 - zm.1972)
                               m. Marian Przetocki [ur.+/-1890], inż. budowy dróg, obrońca Lwowa w latach 1918 - 1919,
                               ppor., w 1919 r. otrzymał Odznakę Honorową „Orlęta”. Krzyż Obrony Lwowa i Krzyż Walecznych,
                               w 1936 r. Krzyż Oficerski, pracował jako naczelnik wydz. Okręgowej Izby Kontroli we Lwowie
                               Dzieci (Przetoccy) : 3 (Anna, Jacek, Teresa)
                               F1. Anna Przetocka (ur.1914 - zm.1993), romanistka, czł. „Odrodzenia” we Lwowie,
                                     po wojnie uczyła jęz. francuskiego w Limanowej
                                     m. Aleksander Sidorowicz (rozw.), inż. elektryk
                                     bezdzietni
                               F2. Jacek Marian Antoni Przetocki (ur.1920 - zm.1944), student PLw.,
                                     por., ps. „Oset”, żołnierz PSZ na Zachodzie, cichociemny, uczestnik lotu Halifaxa
                                     z dywizjonu 138, który wykonał zrzut na placówkę „Lis” k. Mińska Mazowieckiego,
                                     zginął w walce z Niemcami pod Drohobyczem na wiosne 1944 jako dowódca oddziału
                                     partyzanckiego atakujacego stację Rychcice.
                               F3. Teresa Przetocka (ur.1926 - zm.1975), ekonomistka
                         
                         E5. Grzegorz Mars (ur.5.05.1900 Lwów, par. św. Maria Magdalena - zm.24.08.1961, poch. Limanowa)
                               [chrzestni : Włodzimierz Łukasiewicz, prof. Uniwersyt. I Florenyna Mars, żona Stanisława]
                               wł. maj. Stara Wieś
 
                                 Grzegorz Mars (1900 – 1961)
 
                   D3. Jan Nepomucen Stanisław Witalis Mars (ur.28.04.1853 Chrząstów - zm.1924), 
                         wł. maj. Sądowa Wisznia k. Lwowa
                         ż.(śl.29.10.1888) Józefa Jasieńska (Jasińska) [ur.+/-1855]
                         ojc. Kalikst Jasieński [Jasiński]
                         mat. Eugenia Jastrzębska
                         bezdzietni, majątek Sądowa Wisznia odziedziczył bratanek Krzysztof Mars (1897 - 1972)
 
                   D4. Stanisław Oktawian Jakub Mars (ur.22.05.1855 Stara Wieś - zm.1915),
                         wł. maj. Stróża i Glinna k. Lwowa,
                         pionier hodowli bydła czerwonego polskiego, przemysłowiec naftowy,
                         ż.(śl.15.10.1885) Florentyna Kozłowska h. Wieże [ur.+/-1855] [3]
                         ojc. Konstanty Kozłowski (ur.1834 Rzeżuśnia, par. Golcza - zm.1899),
                               s. Luwika Józefa Jana K. (zm.1852) i Marianny Chodakowskiej – c. Wincentego Chodakowskiego
                               i Brygidy z d. Dobrzyńska
                         mat. Florentyna Zaremba (ur.1840 Wysokin, par. Odrzywół, pow. Opoczno) 
 
                         Dzieci : 2 (Zdzisław, Franciszek)
                         E1. Zdzisław Mars (ur.1887 - zm.1912)
                         E2. Franciszek Mars (ur.1888 - zm.1941), wł. Glinnej i współwłaściciel Sądowej Wiszni
                               (do czasu spłacenia go przez Krzysztofa Marsa)
 
                   D5. Maria Anna Mars (ur.1857 - zm.1930)
                         m. Adolf Wolfram (ur.1850 - zm.1897), dr medycyny, prezes Tow. „Sokół” w Tarnowie,
                         honorowy obywatel Mościsk
                         Dzieci (Wolfram) : 4 (Konrad, Zofia, Gustaw, Anna)
                         E1. Konrad Wolfram, inż. budownictwa, abs. Politechniki Wiedeńskiej, 
                               pracował w Rosji w Kamieńskoje, po rewolucji 1917 adm. browaru w Limanowej
                               oraz cegielni w Sowlinach, a następnie pracownik firmy „Solvay”
                               ż. Wanda Wilczyńska
                               Dzieci (Wolfram) : 3 (Zofia, Krystyna, Tomasz)
                               F1. Zofia Wolfram (ur.1914 - zm.2003)
                                     m. Emanuel Erwin Stanisław Chrząszcz (ur.1907 - zm.1939), inż. rolnik,
                                     właściciel maj. Graboszyce k. Wadowic, zamordowany przez bolszewików i Ukraińców w 1939
                                     ojc. Ludwik Chrząszcz
                                     mat. Maria Pawłowicz
                               F2. Krystyna Wolfram
                                     m. Jan Karliński, inż. górnictwa
                               F3. Tomasz Wolfram (ur.1920 - zm.2000), ekonomista, obrońca Warszawy 1939,
                                     członek NSZ, uczestnik Powstania Warszawskiego, więzień polityczny PRL, czł. KIK
                                     ż.(śl.29.08.1945 Brwinów Borki kościół par.)
                                     Maria Sękowska h. Prawdzic (ur.30.07.1921 Hrubieszów - zm.8.05.2007 Warszawa)
                                     ojc. Stanisław Sękowski (ur.23.05.1893 Rżyska, Mielec - zm.7.08.1977),
                                           s. Stefana S. (ur.1859 - zm.1910) [PSB] 
                                           i Karoliny Magdaleny z d. Szlachtowska (ur.1866 - zm.1926) – c. Feliksa Sz.
                                     mat. Wanda Maria Wydżga h. Jastrzębiec 
                                            (ur.18.07.1899 Wożuczyn - zm.11.09.1954 Góra Kalwaria),
                                            c. Józefa Mariana W. (ur.1872 - zm.1926) 
                                            i Marii Henryki Amnny hr. Romer h. Jelita (ur.1876 - zm.1917) - c. Władysława Antoniego R.
                                     Dzieci (Wolfram) : 3 (Krzysztof, Jacek, Agnieszka)
                                     G1. Krzysztof Wolfram (ur.1946 Warszawa), inż. leśnik, poseł na Sejm, czł. Unii Wolności,
                                           współautor projektu „Zielone Płuca Polski”
 
                                             Krzysztof Wolfram
 
                                           ż. Barbara Kicińska h. Rogala (ur.1946 Białystok), mgr weterynarii
                                           ojc. Bolesław Kiciński, s. Wacława i Anny Hetmańczyk
                                           mat. Irena Zaborowska
                                           Dzieci (Wolfram) : 2 synów 
                                     G2. Jacek Wolfram (ur.1957), rencista, kawaler
                                     G3. Agnieszka Wolfram (ur.1958), mgr ekonomii, była dziennikarka „Magazynu” GW
                                           m. Rafał Zakrzewski, publicysta GW 
                                           Dzieci (Zakrzewscy) : 2 synów    
                         E2. Zofia Wolfram
                               m. Juliusz Dunikowski h. Awdaniec (ur.1879 - zm.1941), prawnik, 
                               absolwent Uniwersytetu Lwowskiego
                               wiceminister spraw wewnętrznych (1920 – 1922), sędzia i później prezes Naczelnego Trybunału
                               Administracyjnego (w latach 1923 – 1932), notariusz,
                               działał aktywnie w Polskim Towarzystwie Heraldycznym
                               ojc. Stanisław Zenon Adam Dunikowski (ur.1847 Wojakowa),
                                     s. Wincentego Fryderyka Jana Kantego D. (ur.1816) i Anieli Ines
                               mat. Maria Zielińska h. Prus
                               Syn :
                               F1. Samuel Dunikowski, inż. elektryk, oficer WP, uczestnik kampani wrześniowej 1939,
                                     ciężko ranny, zamordowany przez Ukraińców   
                                     ż. Anna Huber
                                     Córka : 
                                     G1. Kinga Dunikowska, inż. fizyk
                                           m. Andrzej Eskrays, prof. UJ
                                           Dzieci (Eskrays) : 2 córki 
                         E3. Gustaw Wolfram, ekonomista
                         E4. Anna Barbara Wolfram
                               m. Aleksander Domański, prawnik       
                               Dzieci (Domańscy) :
                               F1. Andrzej Domański, architekt, urbanista
                                    ż. Halina Korsak
                                    Dzieci (Domańscy) : 2 (Zofia, Bernadetta)  
                                    G1. Zofia Domańska, architekt
                                    G2. Bernadetta Domańska, mgr matematyki, pedagog
                                          m. Zbigniew Kubacki
                                          Dzieci (Kubaccy) : 3               
 
                   D6. Zygmunt Feliks Ignacy Mars (ur.16.03.1859 Stara Wieś - zm.1945), 
                         współwłaściciel. maj. Stara Wieś k. Limanowej,
                         marszałek powiatu limanowskiego 
                         (w 1899 zatrudnił na stanowisku sekretarza Rady powiatu Józefa Beka, późniejszego dyplomatę)
 
                                Zygmunt Feliks Ignacy Mars (1859 – 1945)
 
                         
                         “Skorowidz Przemysłowo - Handlowy Królestwa Galicji” Lwów 1906 r.
 
                         ż.(śl.9.08.1887 Chomranice) Jadwiga Zofia Zielińska h. Ciołek z Klęczan (ur.+/-1865 - zm.1939)
                         ojc. Eugeni Zieliński [ur.+/-1835]
                         mat. Marianna bar. Gostkowska h. Gozdawa [ur.+/-1835], c. Karola G. i Marianny z d. Szołayska
 
                                Jadwiga Mars z d. Zielińska (zm.1939)
 
                         
                         „Złote wesele” Zygmunta i Jadwigi Marsów z d. Zielińskiej – 4.09.1937 r.
 
                   D7. Kazimierz Leon Konrad Mars (ur.8.02.1861 Stara Wieś - zm.8.09.1908), 
                         wł. maj. Sowliny i Łososina Górna, Pustomyty k. Lwowa
                         ż.(śl.24.01.1893) Władysława Kazimiera Mars [ur.+/-1865 - zm.ok.1941 Przyszowa, poch. Przyszowa]
                         ojc. Leopold Mars 
                         mat. NN.                       
 
                         
                         Kazimierz i Władyława z Marsów Marsowie z dziećmi
 
                           Władysława Kazimiera Mars
                         Zdjęcie ze strony : M.J. Minakowski „Wielka Genealogia Minakowskiego”
 
                         Dzieci : 6 (Janina, Maria, Zofia, Krzysztof, Helena, Ewa)
                         E1. Janina Mars (ur.1893 Limanowa - zm.1980 Kraków)
                               m. Jerzy Żuk - Skarszewski [ur.+/-1890], wł. maj. Przyszowa k. Limanowej
                               ojc. Adam Żuk - Skarszewski (ur.23.04.1856), s. Faustyna Józefa Ignacego (ur.1819)
                                     i Anny Anieli Dunin Wąsowicz (ur.+/-1830 - zm.24.04.1860)
                                     [2 żona Adama – Aleksandra Janota Bzowska (ur.1860 - zm.1939), c. Bogusława Bzowskiego,
                                     wł. dóbr Droginia k. Myślenic]
                               mat. Zofia Kozłowska h. Wieża (z odm.) (ur.1860 - zm.16.10.1887 Kielce),
                                     c. Romualda Leona K. (ur.1822 Dobieszowice) i Bronisławy z d. Radziejowska
 
                               
                               Fot.z 1864 r. Bracia Żuk - Skarszewscy. Ojciec Michał, synowie ; Marceli, Prot
                               i Faustyn Józef (znany notariusz krakowski, długoletni poseł do Rady Państwa i Sejmu w Galicji.
 
                                 
                               Zofia Żuk - Skarszewska z d. Kozłowska (1860 - 1887), pierwsza żona Adama
 
                               (zdjęcia ze strony : Almanach Ziemi Limanowskiej, 2003 r.
 
                                           
                                         Przyszowa, dwór
 
                               Dzieci (Żuk - Skarszewscy) :
                               F1. Roman Żuk - Skarszewski (ur.5.09.1915 - zm.21.08.1944)
                                     ż.(śl.1941) Krystyna Romer h. Jelita (ur.21.10.1919 Jodłownik - zm.19.08.2007 Przyszowa)
                                     ojc. Aleksander Romer (ur.6.01.1895 - zm.24.07.1941), s. Stefana i Zofii z d. Młodecka
                                     mat. Irena Ożegalska h. Kościesza (ur.8.06.1896 Kamionna - zm.13.08.1967),
                                            c. Józefa Ignacego O. (ur.1848 - zm.1922) [PSB] i Marii z d. Dylewska (ur.1865 - zm.1928)
                         E2. Maria Florentyna Mars (ur.22.11.1894 Sowliny, Limanowa - zm.28.08.1977 Kraków)
                               m. Włodzimierz Maria Paygert h. Prus I (ur.7.11.1896 Sidorów - zm.10.04.1945 Kraków),
                               żołnierz I wojny światowej, burmistrz Limanowej podczas II wojny światowej
                               ojc. Jan Feliks Paygert (ur.14.01.1863 - zm.25.06.1917) [PSB]
                               mat. Leontyna Angela Maria Korwin - Truskolaska h. Slepowron (ur.7.07.1863 - zm.1914)
 
                                 [powiększ]
                               Boże Narodzenie u ziemiańskiej rodziny Paygertów. Lwów ok. 1930 r.
                               Od lewej strony : stoi Leontyna z Korwin Truskolaskich Paygertowa, poniżej przykucnięta
                               Ewa Paygertówna, obok chłopcy : Iwo oraz Jan Dominik Paygertowie,
                               siedzą : Helena z Paygertów 1 v. Świeżawska, 2 v. Witkowska
                               oraz Maria Florentyna z Marsów Paygertowa.
                               Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych Piotra Szymona Łosia
                               [Źródło : Narodowe Archiwum Cyfrowe]
 
                         E3. Zofia Mars (ur.1896 - zm.3.06.1942), 
                               artystka malarka, zginęła w czasie wojny, zamordowana przez Niemców
                         E4. Krzysztof Mars (ur.1897 - zm.1974), wł. maj. Sądowa Wisznia (pow. mościski),
                               członek ZWZ – AK, działał na terenie powiatu limanowskiego
                               ż. Olga Chrząszcz (ur.1900 - zm.1978) z Graboszyc (pow. wadowicki)
                               Dzieci : 2 (Antoni, Krystyna)
                               F1. Antoni Mars (zm. młodo w wyniku wypadku motocyklowego)
                               F2. Krystyna Mars (ur.1934), dr nauk medycznych, chirurg - pediatra
                                     m. Antoni Gawlikowski (ur.1933 - zm.1997)
                                     ojc. Jan Gawlikowski
                                     mat. Stanisława Zamoyska
                                     Dzieci (Gawlikowscy) :
                                     G1. Jacek Gawlikowski, wł. szkoły języka angielskiego, 3 dzieci
                                     G2. Elżbieta Gawlikowska
                                           m. Zbigniew Mętrak
                                           Dzieci : 2
                         E5. Helena Mars (ur.1900 - zm.13.05.1968), absolwentka Szkoły Gospodarczej w Snopkowie,
                               prowadziła gospodarstwo ogrodnicze w majątku Łąckich w Wielkopolsce
                         E6. Ewa Mars (ur.1902 Lwów - zm.6.11.1989 Warszawa), mgr chemik,
                               absolwent i pracownik naukowy Uniwersytetu Lwowskiego,
                               uczestniczka ruchu oporu na Sądecczyźnie, adiunkt Katedry Chemii Nieorganicznej
                               Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego,
                               Wydziału Matematyczno – Fizyczno – Chemicznego i Wydziału Chemii UW,
                               wieloletni wykładowca i kierownik Pracowni Analizy Jakościowej, zaangażowana w pracy społecznej.
 
                   D8. Tadeusz Grzegorz August Mars (ur.9.05.1864 Stara Wieś - zm.1918)
                         ż. Stefania Dunikowska h. Awdaniec (ur.1880)
                         ojc. Stanisław Zenon Adam Dunikowski (ur.1847 Wojakowa),
                               s. Wincentego Fryderyka Jana Kantego D. (ur.1816) i Anieli Ines
                         mat. Maria Zielińska
                         [2 - gi mąż Stefanii D.- Damian Wandycz, ich syn Piotr Wandycz, prof., wybitny polski historyk,
                         zamieszkały w USA, oż. z Teresą Chrząszcz z Graboszyc k. Wadowic]
                         Dzieci : 3 (Maria, Anna, Witold)
                         E1. Maria Mars [ur.+/-1890]
                               m. Adam Sławiński [ur.+/-1890]
                         E2. Anna (Danka) Mars, po wojnie przebywała w USA, zmarła w Polsce
                         E3. Witold Maciej Mars (ur.1.09.1908 lub 1912 Rząsna Polska, Ukraina - zm.1985 Nowy Jork, USA), 
                               artysta malarz, portrecista, ilustrator książek dziecięcych
                              ż. Helena Ilnicka, bezdzietni
 
                   D9. Anna Jadwiga Mars (ur.1866, chrzest 3.04.1866 Limanowa - zm. w dzieciństwie)
 
                   prawdopodobnie :
                   D10. Mieczysław Mars (ur.1848 Chrząstów)
 
             C3. Leopold Mars (ur.1822 - zm.1885), 
                   uczestnik wypadków 1848 w Galicji i wojny krymskiej, porucznik kozaków sułtańskich, pamiętnikarz  [PSB]
 
                     Leopod Mars (1822 – 1885) [zdj. ze strony : Album WGM]
 
                   ż. Augusta Żelechowska h. Ciołek (ur.21.09.1844 Dębniki, Kraków - zm.po 1910)
                   [„Spis ludności Krakowa z 1910 r.”, tom 8, nr 2357]
                   ojc. Kwiryn Żelechowski h. Ciołek, s. Franciszka i Heleny z d. Dunikowska h. Awdaniec
                   mat. Genowefa Zaręba
 
                     Augusta Mars z d. Żelechowska
            
             C4. Julian Mars (ur.23.03.1821, par. Siemonia - zm.24.12.1852 Tuliszów, par. Wojkowice Kościelne), lat 28
                   [chrzest : Leon Julian, Wojkowice Komorne, par. Czelaź]
                   ż.(śl.17.07.1844 Wojkowice Kościelne) 
                   Ludwika (Eufrozyna Ludwika Maria) Kowalska (ur.1816 Tuliszów, par. Wojkowice Kościelne)
                   [świadkowie ślubu : Wielmożny Michał Kowalski, lat 56, dzierżawca dóbr Bystrzanowice
                   i Wielmożny Wojciech Kowalski, lat 46, Rządca Ekonomiczny dóbr Poręba Mrzygłocka]
                   ojc. Adam Kowalski, dziedzic wsi Suliszów
                   mat. Zuzanna Chruścińska
                   Dzieci : (Olimpia, Julia, Florentyna, Stanisław, Julia)
                   D1. Olimpia Zuzanna Jadwiga Mars (ur.1845 Tuliszów), mieszkała : 1862 r. Leśniaki przy matce
                         m.(śl.26.02.1862, Leśniaki, par. Siewierz) Karol Ruprecht (ur.1840 Koło)
                         [świadkowie ślubu w USC : Rajmund Ruprecht, lat 27, oberżysta we wsi Leśniaki, brat 
                         nowozaślubionego i Leopold Sadowski, lat 28, fabrykant profesji mydlarskiej, brat siostrzenny
                         nowozaślubionej]
                         fabrykant profesji siedlarskiej, mieszkał : 1862 r. Częstochowa
                         ojc. Franciszek Ruprecht
                         mat. Joanna Galich [zm.po 1862], mieszkała : 1862 r. Leśniaki
                         Dzieci (Ruprecht) : (Stanisław)
                         E1. Stanisław Ruprecht (ur.1864 Pradła, par. Irządze)
                   D2. Julianna Janina Nepomucena Mars (ur.1846 Tuliszów)
                         m.(śl.11.02.1863 Leśniaki, par. Siewierz) Leopold Sadowski (ur.1833 Wróblowice w Galicji Zach)
                         [świadkowie ślubu w USC : Jan Czernicki, lat 43, dzierżawca wsi Leśniaki, brat siostrzenny
                         nowozaślubionego, mieszkał : Leśniaki i Władysław Kowalski, lat 37, sekretarz miasta Siewierz,
                         wuj nowozaślubionej, mieszkał : Siewierz]
                         ojc. Jan Sadowski [zm.przed 1863]
                         mat. Anna Dzielska [zm.przed 1863]
                         Dzieci (Sadowscy) : (Petronela, Karolina, Julia, Matylda)
                         E1. Petronela Ludwika Sadowska (ur.1863 Leśniaki, par. Siewierz)
                         E2. Karolina Magdalena Sadowska (ur.27.05.1865 Pradła, par. Irządze - zm.1865 Pradła)
                         E3. Julia Joanna Sadowska (ur.1867 Leśniaki, par. Siewierz)
                         E4. Matylda Franciszka Sadowska (ur.1870 Piwoń, par. Siewierz)
                   D3. Florentyna Kamila Franciszka Mars (ur.1847 Tuliszów - zm.1849 Tuliszów)
                   D4. Stanisław (Florian Stanisław) Mars (ur.1850 Tuliszów - zm.1852 Tuliszów)
                   D5. Julia Nepomucena Mars (ur.1863 Leśniaki, par. Siewierz)
 
             C5. Łukasz Leopold Mars [Marsz] (ur.1822, chrzest 28.10.1822 Wojkowice Komorne, par. Czeladź
             C6. Elżbieta Tekla Mars (ur.23.09.1824 Strzyżowice, chrzest 14.10.1824 Siemonia)
                   [chrzestni : G. Franciszek Twardzicki i Salomea Mars, panna de Strzyżowice]
             C7. Józefa Marianna Mars (ur.16.03.1827 Chwałowice, par. Kije)
             C8. Brygida Ludwika Mars (ur.23.08.1829 Przybysławice, par. Szreniawa k. Miechowa)
                   [chrzestni : Marcin Biernaczki, lat 58, włościan z Przybysławic z żoną Justyną Biernaczką]
             C9. Karol Feliks Mars (ur.8.01.1831 Irządze)
                   [chrzestni : Jędrzej Zurębski i Julianna Zurębska]
 
             Dzieci Kacpra z 2 żony (Marianna Młodkowska) : (Teofila, Konstanty)
             C8. Teofila Mars [ur.+/-1835]
             C9. Konstanty Mars (ur.1840 Strzyżowice - zm.7.04.1866 Huta Bankowa), lat 26, kawaler, 
                   mieszkał : 1866 r. Huta Bankowa
                   [zgon zgłosili : Józef Bąbinkiewicz, lat 43 i Józef Imieliński, lat 36 – fabrykanci w Hucie Bankowej]
 
             Dzieci Kacpra z 1 lub 2 żony : (Romuald)
             C10. Romuald Mars [ur.+/-1820]
 
       B3. Franciszek Sebastian Mars (ur.1785)
       B4. Felicjan Mars (ur.1786 - zm.po 1825), 1819 r. ekonom w Sulikowie, 1825 r. ekonom w Trzebiesławicach
             ż. Brygida Warwas [LM Siewierz, str. 5]
             Dzieci :
             C1. Jan Mars (ur.1816 - zm.1818), lat 2,5
             prawdopodobnie 2 żona : Anna Latoszewska
             Dzieci :
             C2. Ludwik Andrzej Mars (ur.1837 Sulików, par. Siewierz)
       B5. Wincenty Józef  Mars (ur.1790)
       B6. Marianna Anna Mars (ur.1793)
       B7. Tekla Marianna Mars (ur.1796)

             m.(śl.29.01.1822  Siemonia)  Stanisław Chodakowski (ur.ok.1797 - zm.po 1826), mieszkał : 1819 r. Dziewki,

             posesor wsi Ożarowice (wzm.1824 – 26) [pkt 3]

             [zob. przypisy]
       B8. Wawrzyniec Bartłomiej Mars (ur.1799 Strzyżowice - zm.20.02.1866 Niwa Siewierska) legit. 1842 w Kr. Pol.,
             1832 r. posesor wsi Myszkowice, mieszkał 1832 r. : Myszkowice, właściciel części wsi Myszkowice [pkt 3],
             w 1859 r. mieszkał : Boguchwałowice, par. Siewierz
 
               akt zgonu, Siewierz 1866 r.  [powiększ]
 
             ż.(śl.22.02.1832 Siewierz) Anna Dobek (ur.1815 Siewierz - zm.5.02.1859 Boguchwałowice, par. Siewierz)
             [świadkowie ślubu : Piotr Matuszewski, lat 40, administrator wsi Trzebiesławice i ksiądz Ludwik Iżycki, lat 70,
             proboszcz szpitalny w Siewierzu]
             ojc. Aleksander Dobek (ur.1791 Siewierz - zm.po 1845), kupiec, 
                   1820 r. de Góra, mieszkał : 1832 r. Siewierz, 1859 r. Warszawa
                   s. Józefa D. (zm.1807 Siewierz) i Marianny
             mat. Julianna Janowska (ur.ok.1799 - zm.22.02.1845 Siewierz), c. GD. Kajetana i Rozalii z d. Krasuska
                    [siostra Julianny Janowskiej – Eleonora Janowska i mąż Stefan Myszkowski (zob. pkt 3)]
             Dzieci : (Felicjanna, Władysław, Edward, Romuald, Wanda, Waleria)
             C1. Felicjanna Julianna vel Joanna Mars (ur.1833 Siewierz)
             C2. Władysław Ignacy Mars (ur.1834 Strzyżowice, chrzest 31.06.1834 Siemonia - zm.1905, par. Jeżów)
                   urzędnik w Warszawie, w 1875 mieszkał : Siewierz
                   ż.(śl.7.02.1875 Siewierz) Marianna Julianna  Szymańska (ur.1856 Dziewki - zm.1902 Rogów, par. Jeżów)
                   [świadkowie ślubu w USC : 
                   Jan Czernicki, lat 55, mieszkał : Przeczyce i Antoni Legawski, lat 46 ze wsi Preczów]
                   mieszkała : 1875 r. Siewierz przy rodzinie
                   Władysław i Marianna  Szymańscy mieszkali : wieś Kiełbasa, par. Jeżów – 32 km na E od c. m. Łódź
                   ojc. Tadeusz Szymański
                   mat. Marianna Legawska
             C3. Edward Włodzimierz Mars (ur.14.09.1838 Strzyżowice, chrzest 1.11.1838 Siemonia - zm.1839, par. Siemonia)
             C4. Romuald Tomasz Mars (ur.2.05.1844 Strzyżowice, chrzest 2.05.1844 Siemonia)
                   [chrzestni : Ludwik i Józefa Grabiańscy]
             C5. Wanda Aniela Mars (ur.1846 Siewierz)            
                   m. Józef Ways (ur.1831 - zm.po 23.02.1866), właściciel realności w Niwach Siewierskich    
                         Dzieci (Ways) : (Amelia, Ludwik) 
                   D1. Amelia Salomea Waysz (ur.1868 Siewierz)
                   D2. Ludwik Ways (ur.1870 Siewierz) 
             C6. Waleria Teofila Mars (zm.1855 Tuliszów, par. Wojkowice Kościelne), 6 tygodni   
       B9. Katarzyna Barbara Mars (ur.25.10.1801 Strzyżowice, chrzest XII.1801 Siemonia)
               m.(śl.28.07.1825 Siemonia) Kajetan Siedlicki (ur.1790)
               [świadkowie ślubu : Wincenty Rogowski, Kacper Mars, Stanisław Chodakowski, Felicjan Mars]
               ojc. Franciszek Siedlicki
               mat. Anna Rogowska
       B10. Antoni Franciszek Mars (ur.13.06.1804 Strzyżowice, chrzest 14.06.1804 Siemonia), wł. majątku Malinowice
               [chrzestni : MG. Franciszek Grabiański, tenutariusz części wsi Sarnów i żona Marianna]
       B11. Salomea Mars (ur.1806 Strzyżowice - zm.po 8.04.1865]
               m.(śl.14.09.1825 Siemonia) Franciszek Twardzicki 
               (ur.4.12.1793 Rokitno, par.Ciągowice - zm.8.04.1865 Dziewki, par. Siewierz) 
               [świadkowie ślubu : Wincenty Rogowski, Kacper Mars, Tekla Mars, Jan Woliński]
               [LN Ciągowice, str.443], [LM Siewierz, str.178]
               ojc. Kazimierz Twardzicki [ur.+/-1760 - zm.po 1794]
               mat. Katarzyna Poniatowska [ur.+/-1760 - zm.po 1794], mieszkali : 1787 r. Karlin k. Zawiercia
               [1787 r. w Karlinie urodził się Wincenty Jan Twardzicki, porucznik pułku 5  piechoty liniowej WP]
       prawdopodobnie :
       B12. Franciszka Mars [ur.+/-1780 - zm.po 1826]
               m.(śl.ok. 1804) Nob. Wincenty Rogowski (ur.1769 Siemonia - zm.po 1825), s. Wojciecha i Marianny 
               ekonom dóbr Rogoźnik, 1819 r. mieszkał : Preczów, par. Będzin, 1822 r. heres de część Góra,
               1835 r. dziedzic części wsi Chruszczobród, mieszkał 1835 r. Chruszczobród
               Dzieci (Rogowscy) : zob. podstrona : Myszkowice (właściciele)
 
 A6. Piotr Paweł Mars (ur.1748, par. Siemonia)
 
 A7. Anna Małgorzata Mars (ur.1748, chrzest 1748 Siemonia - zm.po 1782)
       m.(śl.1766 Siemonia) Stanisław Florian Żarski (ur.1740, par. Siemonia - zm.po 1782)
       [Rodzeństwo Stanislawa Żarskiego : Józef (ur.1727), Wawrzyniec (ur.1728), Adam Paweł (ur.1730),
       Franciszka Teresa (ur.1733), Anna Magdalena (ur.1738), Tomasz (ur.1745), Jakub Izydor (ur.1746),
       Anna Kunegunda (ur.1848)
       ojc. Józef Żarski [ur.+/-1705]
       mat. Franciszka N. [ur.+/-1705]
       Dzieci (Żarscy) :
       B1. Teresa Żarska (chrzest 1767, par. Siemonia)
       B2. Franciszek Łukasz Żarski (chrzest 1769, par. Siemonia)
       B3. Marianna Żarska (chrzest 1772, par. Siemonia)
       B4. Katarzyna Żarska (chrzest 1774, par. Siemonia)
       B5. Tomasz Jan Żarski (chrzest 1782 Siemonia)
 
 A8. Maciej Walenty Mars (ur.1753, par. Siemonia)
       ż. Marianna Brodowska h. Łada [ur.+/-1755]
       Dzieci 5 : 
       B1. Katarzyna Mars (ur.1778)
       B2. Zofia Mars (ur.1780)
       B3. Ignacy Mars (ur.1781) 
       B4. Marianna Mars (ur.1785)
       B5. Franciszka Mars (ur.1793)
 
--------------------------------------------------------------------------------------
 Parafie : Siemonia, Grodziec, Wojkowice Kościelne, Siewierz
 
 Chrzty :
 Władysław Mars [ur.+/-1635]
 ż. Marianna N. [ur.+/-1635]
 Dzieci :
 A1. Franciszek Mars (ur.1661, par. Siemonia)
 A2. Albert Mars (ur.1663, par. Siemonia)
 
 Bartłomiej Mars [ur.+/-1635]
 ż. Zofia N. [ur.+/-1635]
 Dzieci :
 Szymon Mars (ur.1661, par. Siemonia)
 
 Bartłomiej Mars [ur.+/-1640]
 ż. Anna N. [ur.+/-1640]
 Dzieci :
 A1. Jan Mars (ur.1664, par. Siemonia)
 A2. Anna Mars (ur.1664, par. Siemonia)
 
 Władysław Mars [ur.+/-1640]
 ż. Marianna N. [ur.+/-1640]
 Dzieci :
 A1. Franciszek Mars (ur.1661, par. Siemonia)
 A2. Albert Mars (ur.1663, par Siemonia)
 A3. Piotr Mars (ur.1669, par. Siemonia)
 
 Marianna Mars [ur.+/-1645]
 Syn :
 Cyprian Mars (ur.1671, par. Siemonia)
 
 Wojciech Mars [ur.+/-1650 - zm.1681]
 ż. Judyta N. [ur.+/-1650] [2 mąż (śl.1682 Siemonia) Stanisław Myszkowski, pkt 3.1]
 Dzieci :
 A1. Anna Sydonia Mars (ur.1671, par. Siemonia)
 A2. Katarzyna Mars (ur.1673, par. Siemonia)
 A3. Daniel Ferdynand Mars (ur.1676, par. Siemonia)
 A4. Franciszek Mars (ur.1678, par. Siemonia)
 A5. Antoni Mars (ur.1679, par. Siemonia)
 A6. Jan Mars (ur.1681, par. Siemonia)
 
 Wojciech Mars [ur.+/-1650]
 ż. Ewa N. [ur.+/-1650]
 Dzieci :
 Jadwiga Mars (ur.1672, par. Siemonia)
 
 Wojciech Mars [ur.+/-1645]
 ż. Marcjanna N. [ur.+/-1650]
 Dzieci :
 Jan Mars (ur.1676, par. Siemonia) [zob. wyżej]
 
 Aleksander Mars [ur.+/-1655]
 ż. Zofia N. [ur.+/-1655]
 Dzieci :
 Helena Mars (ur.1678, par. Siemonia)
 
 Zofia Mars [ur.+/-1655]
 Córka :
 Magdalena Mars (1683, par. Siemonia)
 
 Michał Mars [ur.+/-1660]
 ż. Zuzanna N. [ur.+/-1660
 Dzieci :
 A1. Józef Mars (ur.1684, par. Siemonia)
 A2. Marianna Mars (ur.1686, par. Siemonia)
 A3. Wojciech Mars (ur.1688, par. Siemonia)
 A4. Jadwiga Mars (ur.1690, par. Siemonia)
 A5. Franciszek Mars (ur.1693, par. Siemonia)
 
 Jan Mars [ur.+/-1665]
 ż.(śl.1687 Siemonia) Agnieszka Wierzbicka [ur.+/-1665]
 Dzieci :
 A1. Tomasz Mars (ur.1688, par. Siemonia)
 A2. Jan Mars (ur.1691, par. Siemonia)
 A3. Kazimierz Mars (ur.1697, par. Siemonia)
 A4. Michał Mars (ur.1700, par. Siemonia)
 
 Jan Mars [ur.+/-1665/80]
 ż. Marianna N. [ur.+/-1680]
 Dzieci :
 A1. Adam Stanisław Mars (ur.1704, par. Siemonia)
 A2. Henryk Jan Mars (ur.1705, par. Siemonia)
 
 Tomasz Mars [ur.+/-1685]
 ż.(śl.1709 Siemonia) Teresa Gutteter [ur.+/-1685]
 Dzieci :
 A1. Zuzanna Agnieszka Mars (ur.1710, par. Siemonia)
 A2. Antoni Jan Mars (ur.1712, par. Siemonia)
 A3. Aleksander Sebastian Mars (ur.1715, par. Siemonia)
 A4. Michał Mars (ur.1723, par. Siemonia)
 A5. Marianna Mars (ur.1730, par. Siemonia)
 
 Jan Mars [ur.+/-1710] [zob. wyżej]
 ż. Zofia Porębska [ur.+/-1715]
 Dzieci :
 A1. Tomasz Mars (ur.1737, par. Siemonia)
 A2. Maria Julia Mars (ur.1740, par. Siemonia)
 A3. Stanisław Mars (ur.1743, par. Siemonia)
 A4. Kanty Mars (ur.1746, par. Siemonia), bliźniak
 A5. Franciszek Mars (ur.1746, par. Siemonia), bliźniak
 A6. Piotr Paweł Mars (ur.1748, par. Siemonia)
 A7. Anna Małgorzata Mars (ur.1748, par. Siemonia)
 A8. Maciej Walenty Mars (ur.1753, par. Siemonia)
 
 Tomasz Mars [ur.+/-1715]
 ż. Marianna N. [ur.+/-1720]
 Dzieci :
 A1. Zofia Mars (ur.1740, par. Siemonia)
 A2. Franciszka Mars (ur.1742, par. Siemonia)
 
 Aleksander Mars [ur.+/-1720]
 ż. Marianna N. [ur.+/-1720]
 Dzieci :
 Antoni Franciszek Mars (ur.1741, par. Siemonia)
 
 Stanisław Mars [ur.+/-1755]
 ż. Marianna N. [ur.+/-1755]
 Dzieci :
 Katarzyna Mars (ur.1778, par. Siemonia)
 
 Stanisław Mars [ur.+/-1755]
 ż. Anna N. [ur.+/-1755]
 Dzieci :
 Zofia Mars (ur.1780, par. Siemonia)
 
 Marianna Mars [ur.+/-1800]
 1 m.(śl.przed 15.08.1825) Antoni Wasiewicz [ur.+/-1800], mieszkali : Strzyżowice
 2 m.(śl.1829 Siemonia) Tadeusz Jacenty Malanowski [ur.+/-1805], mieszkali : Strzyżowice
 
 Śluby :
 1671 r. – ślub (Siemonia) Walenty Wacławczyk + Agnieszka Marsówna
 1672 r. – ślub (Siemonia) Pasdziński Andrzej + Konstancja Marsowa
 1677 r. – ślub (25.11.1677 Grodziec) Władysław Mars + Zofia Jaszkowna
 1682 r. – ślub (Siemonia) Stanisław Myszkowski + Judyta Mars [pkt 3.1.1]
 1687 r. – ślub (Siemonia) Jan Mars + Agnieszka Wierzbicka
 1691 r. – ślub (Siemonia) Stanisław Bielski + Katarzyna Marsówna
 1697 r. – ślub (Siemonia) Szymon Mars + Teresa Jarocka
 1704 r. – ślub (Siemonia) Franciszek Czapski + Helena Marsówna
 1709 r. – ślub (Siemonia) Tomasz Mars + Teresa Gutteterówna
 1710 r. – ślub (Siemonia) Mikołaj Lenczowski + Anna Marsówna
 1761 r. – ślub (21.01.1761 Grodziec) Stanisław Maszowski [Maszewski] + Zofia Mars
 1766 r. – ślub (Siemonia) Teodor Niewiarowski + Marianna Mars
 1766 r. – ślub (Siemonia) Stanisław Żarski + Anna Marsówna
 1768 r. – ślub (Siemonia) Jan Koszembor + Katarzyna Marsowa
 1780 r. – ślub (Siemonia) Piotr Śmiałkowski + Franciszka Marsówna
 
 Zgony :
 Mars Teresa (zm.1747, par. Siemonia)
 Mars Marianna (zm.1747, par. Siemonia)
 Mars Tomasz (zm.1782, par. Siemonia)
 Mars Ignacy (zm.1782, par. Siemonia), s. Stanisława i Marianny
 Mars vel Wierzbicka Marianna (zm.1783, par. Siemonia)
 Mars Jan (zm.1783, par. Siemonia)
 Mars Zofia (zm.1784, par. Siemonia)
 
 Z tej linii :
 
 Tomasz Mars [ur.+/-1620]
 ż. Katarzyna N.  [ur.+/-1620]
 Dzieci :
 Wojciech Mars (ur.1650 Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 4]
 
 Marcin Mars [ur.+/-1620]
 ż. Zofia N. [ur.+/-1620]
 Dzieci :
 Regina Mars (ur.1656, par. Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 8]
 
 Nob. Jan Marsz [ur.+/-1625] de Grzybowice k. Zabrza
 ż. NN. [ur.+/-1625]
 Dzieci :
 Marianna Marsz [ur.+/-1655]
 m.(śl.10.01.1677 Chropaczów) Georgius Krolik [ur.+/-1655], civem de Chropaczów
 [świadkowie ślubu : Andrzej Klugis i Paweł Oparka, obaj z Bytomia]
 
 Wojciech Mars [ur.+/-1625], 1647 r. de Mysłów, par. Koziegłowy
 ż. Katarzyna N.  [ur.+/-1625]
 Dzieci :
 1/ Zofia Mars (ur.1647 Mysłów) [LN Koziegłowy, str. 27]
 2/ Marianna Mars (ur.1654 Czeladź)
 [być może identyczny z Wojciechem Mars zw. „Górny” ze Strzyżowic, żona Katarzyna Markłowska z 1669 r.]
 
 Wojciech Mars [ur.+/-1650[
 ż. Zofia N. [ur.+/-1655]
 Dzieci :
 1/ Paweł Mas (!) (ur.1679 par. Wojkowice Kościelne)
 2/ Anna Mars (ur.1680 par. Wojkowice Kościelne)
 3/ Barbara Mars (ur.1683 par. Wojkowice Kościelne)
 4/ Scholastyka Mars (ur.1690 par. Wojkowice Kościelne)
 
 Tomasz Mars [ur.+/-1655]
 ż. Agnieszka N. [ur.+/-1655]
 Dzieci :
 1/ Andrzej Maś (ur.1679 Wojkowice Kościelne)
 2/ Marianna Maś (ur.1685 par. Wojkowice Kościelne)
 3/ Antoni Mars (ur.1688 par. Wojkowice Kościelne)
 
 Andrzej Mars [ur.+/-1660]
 ż. Katarzyna N. [ur.+/-1660]
 Dzieci :
 Jadwiga Mars (ur.1682 Wojkowice Kościelne)
 
 Błażej Mars (Mas, Maś ?) [ur.+/-1675]
 ż. Regina N. [ur.+/-1675]
 Dzieci :
 1/ Marianna Mars (ur.1700 par. Wojkowice Kościelne)
 2/ Wojciech Mas (ur.1703 par. Wojkowice Kościelne)
 3/ Jan Kanty Mars (ur.1705 par. Wojkowice Kościelne) z matki Katarzyny
 4/ Agata Mars (ur.1706 par. Wojkowice Kościelne)
 5/ Grzegorz Maś (ur.1710 par. Wojkowice Kościelne)
 
 Walenty Mars (Maś, Muś ?) [ur.+/-1675]
 ż. Barbara N. [ur.+/-1675]
 Dzieci :
 1/ Michał Maś (ur.1702 par. Wojkowice Kościelne)
     ż.(śl.1729 Wojkowice Kościelne) Dorota Warmuz [ur.+/-1705]
     Dzieci : Maś
 2/ Katarzyna Maś (Muś ?) (ur.1708 par. Wojkowice Kościelne)
 
 Grzegorz Maś [ur.+/-1690]
 ż. Ewa N. [ur.+/-1690]
 Dzieci :
 Sebastian Maś (ur.1711 par. Wojkowice Kościelne)
 
 1737 r. - Antoni Mars de Siewierz [LN Siewierz, str. 56]
 
 Ignacy Mars (ur.1845 - zm.po 23.02.1866), ekonom, mieszkał : Żelisławice
 

 Przypisy :

 [1] Strzyżowice (par. Siemonia) były własnością rodziny Mars w XV i XVI wieku.

      1470 – 80 r. Stanisław, Marcin, Paweł, dziedzice Strzyżowic

 

      N. Marsz [ur.+/-1440]
      ż. NN.
      Dzieci :
      A1. Anna Marsz
      A2. Maciej Marsz „Stary” [ur.+/-1470 - zm.po 1524]
            ż. NN.
            Dzieci :
            B1. Mikołaj Marsz [ur.+/-1495 - zm.po 1522]
                  ż. Helena Gołąska [ur.+/-1495 - zm.po 1542]
                  ojc. Stanisław Gołąski
                  mat. NN.
                  Dzieci :
                  C1. Szczęsny [ur.+/-1520 - zm.po 1542]
            B2. Paweł Marsz [ur.+/-1500 - zm.po 1524]
            B3. Stanisław Marsz [ur.+/-1500 - zm.po 1530]
            prawdopodobnie :
            B4. Jakub Marsz
 
       1604 r. Kacper Marsz (syn Wojciech 1668 r.)
       1668 r. Wojciech Marsz Noga, Andrzej Lenczowski
       1668 r. Jan Marsz Pruszcz, Tomasz Wierzbicki
       1668 r. Wojciech Marsz Wielgosz, Tomasz Paskiewicz
       1668 r. Władyslaw Marsz
       1677 r. Jan Kanty Marszowski i Stanisław Lewandowski

 

      Sprzedali w 1863 r. hrabiemu Renard

      W 1783 r. części wsi Strzyżowice posiadali :

      Mars, Kosembor (Koszembor), Antoni Wiktor, Marcin Maszewski (Maszowski)

 

      Koszembor h. Doliwa

      Koszembor ze Skorkowa (Skorkowski), stary ród śląski herbu Doliwa, znany już od XIV wieku ; rozrodzony

      na całym Śląsku, głównie w księstwach opolsko - raciborskim, opawskim, głogóweckim, ziemi pszczyńskiej

      i bytomskiej.

 

      Jan Starszy Koszembor, pierwszy znany na terenie ziemi bytomskiej przedstawiciel tej rodziny, 1598 r.

      ż. NN.

      Syn :

      Jan Starszy II Koszembor (ur.+/-1600 - zm.przed 1653), sędzia ziemski, starosta ziemski bytomski,

      właściciel wsi Miechowice (obecnie część Bytomia)

      ż. NN.

      Dzieci : właściciele Miechowic

      A1. Jan Młodszy Koszembor (ur.przed 30.06.1638 - zm.po 23.01.1680) [w chwili śmierci ojca Jan był pełnoletni],

            poborca podatków, komisarz wyznaczony przez sąd bytomski

            ż. NN.

            prawdopodobnie dzieci :

            B1. Wilhelm Leopold Koszembor [ur.+/-1660], (wzm.1680)

            B2. Jan Antoni Koszembor [ur.+/-1660], (wzm.1680)

      A2. Albrecht Antoni Koszembor (ur.+/-1630 - zm.przed 17.07.1702)

            ż. Ludmiła Poleksina (zm.po 17.07.1702)

 

      Pozostali :

      1669 r. - Anna Koszembor z d. Larysz (zm.przed 7.01.1669)

      1698 r. - Helena Elżbieta Koszembor z d. Paczyńska, 1698 wdowa

      1695 r. - Christian Henryk Koszembor [ur.+/-1695]

                   ż.(śl.1720 Sączów) Anna Stradomska [ur.+/-1695], de Ożarowice, wdowa

                   [świadkowie ślubu : G. Ludwik Koszembor de Przesławice, Adam Paczyński de Będzin,

                   Kazimierz Porębski (Poręmbski) de Celiny]

                   Dzieci :

                   1/ Wojciech (ur.1724 Ożarowice, par. Sączów) [LN Sączów, str. 234]

                   2/ Marianna (ur.1726 Ożarowice) [LN Sączów, str. 246]

      1757 r. - ślub, 7.02.1757 Sączów) G. Wojciech Rogowski de villa Góra + G. Barbara Koszembor de Ożarowice

                   [świadkowie ślubu : G. Andrzej Porębski de Celiny, G. Stefan Giedziński de Sarnów, Józef Czujnowicz]

      1768 r. - ślub (Siemonia) Jan Koszembor + Katarzyna Marsowa, dzieci : Wiktoria (zm.1776), Anna (zm.1882)

      1782 r. - Jan Kosembor de Strzyżowice, chrzestny [pkt 3]

      1782 r. - Anna Kosembor (zm.1782, par. Siemonia), c. Jana i Katarzyny

      1776 r. - Wiktoria Kossembur (zm.1776, par. Siemonia), c. Jana i Katarzyny    

      1785 r. - Franciszek Koszenbór [ur.+/-1785], ekonom dóbr Dobieszowice

                   ż. Katarzyna Niewiarowska [ur.+/-1785]

                   Dzieci :

                   1. Łukasz Józef Koszenbor (ur.23.01.1805 Strzyżowice)

                   2/ Franciszka Marianna Koszenbór (ur.2.04.1809 Dobieszowice, chrzest 9.04.1809 Siemonia)

                       [chrzestni : GD. Józef Niewiarowski, ekonom na dworze Rogoźnik, MD. Jan Kanty Grabiański,

                       GD. Marianna Rogowska, ekonomowa i MD. Andrzej Kmita, wł. drugiej części wsi Rogoźnik]

      1790 r. - Nob. Kazimierz Koszenbór (Koszembor) [ur.+/-1790]

                   ż. Justyna Karasińska (Krasińska, Krasuska) [ur.+/-1790]

                   Dzieci :

                   1/ Marianna Koszenbór (ur.25.08.1813 Strzyżowice),

                   2/ Jan Franciszek Teofil Koszenbór (ur.29.12.1816 Strzyżowice)

                   3/ Piotr Koszenbór (ur.1819 Strzyżowice)

                   4/ Ignacy Koszembor (ur.1821 Stzryżowice, chrzest 31.01.1821 Siemonia)

      1800 r. - Henryk Koszembor, szlachcic, od 1800 r. dzierżawca wsi Gródków k. Będzina

      1807 r. - Agata Koszembor i mąż Józef Piotrowski, Strzyżowice

 

      1813 r. - Henryk Koszenbór i żona Justyna Kasińska, dzieci : Franciszek Kazimierz (ur.7.10.1813 Strzyżowice)

      1836 r. - ślub (Siemonia) : Jan Koszembor + Salomea Pierzchała

      1846 r. - Jan Koszembor, mieszkaniec wsi Strzyżowice

 

      Maszewscy (Maszowscy) w par. Grodziec i Siemonia :

      N. Maszewski [ur.+/-1705]

      ż. NN. [ur.+/-1705]

      Dzieci :

      A1. Dominik Maszewski [ur.+/-1730]

            ż. Magdalena N. [ur.+/-1735]

            Dzieci :

            B1. Marianna Maszewska (ur.5.12.1757 Grodziec)

      prawdopodobnie bracia :    

      A2. Hiacynt Maszowski [ur.+/-1725]

            z.(śl.15.06.1745 Grodziec) Magdalena Wiktor [ur.+/-1725]

      A3.Stanisław Maszewski [ur.+/-1735]

           ż.(śl.21.01.1761 Grodziec) Zofia Mars [ur.+/-1740]

           Dzieci :

           B1. Marcin Maszowski (ur.1862, par. Siemonia)

           B2. Jakub Maszowski (ur.1765, par. Siemonia)

           B3. Tomasz Maszowski (ur.1767, par. Siemonia)

          

      Wiktor w par. Grodziec i Siemonia :

      Jan Wiktor [ur.+/-1710]

      ż.(śl.10.09.1735 Grodziec) Marianna Rogowska [ur.+/-1715]

      Dzieci :

      A1. Anna Wiktor (chrzest 23.06.1736 Grodziec)

      A2. Jan Wiktor (chrzest 12.12.1739 Grodziec), wpisano ; syn Tomasza i Marianny

      A3. Szymon Wiktor (chrzest 22.10.1740 Grodziec)

      A4. Katarzyna Wiktor (chrzest 23.04.1742 Grodziec)

      A5. Tomasz Wiktor (chrzest 1.01.1746 Grodziec)

 

      Tomasz Wiktor [ur.+/-1715 - zm.1767, par. Siemonia]

      ż. Marianna N. [ur.+/-1715]

      Dzieci :

      A1. Agata Dorota Wiktor (ur.1739, par. Siemonia)

      A2. Joanna Marianna Wiktor (ur.1749, par. Siemonia)

      A3. Jakub Filip Wiktor (ur.1754, par. Siemonia)

      A4. Antoni Andrzej Wiktor (ur.1756, par. Siemonia)

 

      Józef Wiktor [ur.+/-1760]

      ż. Rozalia N. [ur.+/-1760]

      Dzieci :

      A1. Zofia Justyna Wiktor (ur.1781, par. Siemonia)

      A2. Salomea Teresa Wiktor (ur.1782, par. Siemonia)     

 

 [2] Chropaczów, dziś dzielnica m. Świętochłowice

 

 [3] Chodakowscy h. Dołęga [zob. podstrona : Chodakowscy h. Dołęga], [zob. też pkt 3]

 

 

  [powrót]

Spis treści

 

                                   

 

do górywstecz