CERTYFIKAT  SZLACHECTWA

WYDZIAŁ  KRAJOWY  KRÓLESTWA

GALICYI  I  LODOMERYI

wraz  z  Wielkiem  Księstw. Krakowskiem

-         zaświadcza niniejszem , iż gdy -

 

Wielmożny Józef Myszkowski , właściciel części w Woli Piskuliny, obwodzie

Sandeckim, syn zapisanego w metrykach szlacheckich galicyjskich w księdze

XXI na stronie 217 Macieja Kazimierza Aleksandra trojga imion Myszkowskiego,

ekonoma kameralnego w Łącku obwodzie Sandeckim i tegoż małżonki Katarzyny

z Pomorskich , wnuk Franciszka i Katarzyny małżonków Myszkowskich,

właścicieli części w dobrach wsi Myszkowice w Księstwie Siewierskiem

położonych , a prawnuk Franciszka i Maryanny małżonków Myszkowskich ,

w metrykach szlacheckich galicyjskich a mianowicie w księdze XXIV na stronie

201 zapisanych jest przeto też i

Wielmożny  Stanisław Walezy  dwojga imion  Myszkowski ,

herbu  Jastrzębiec ,

urodzony dnia 21 kwietnia 1858 roku w Świdniku ( rz. kat. parafia Łukowica ,

pow.Limanowa ) w Galicyi , właściciel dóbr , - syn Jana Felixa Jakóba trzech

imion i Waleryi z Borkowskich małżonków Myszkowskich, a wnuk zapisanego,

jak wyżej  Józefa Myszkowskiego i tegoż małżonki Salomey z Chociatowskich.

Do szlachty krajowej stanu rycerskiego należy i jako taki do metryk szlacheckich

galicyjskich w księdze XXVIII na stronie 358 wpisany został.

Marszałek krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem

Krakowskiem Jego ces. i król. Apostolskiej Mości rzeczywisty tajny Radca

Kawaler wielkiej wstęgi o Wem. cesarza Leopolda Członek Izby Panów Rady

Państwa itd.itd.

                                      

                                        Członek Wydziału krajowego

                                               [podpis nieczytelny]

 

 Dla Wielmożnego                                     Z Rady Wydziału krajowego

 Stanisława Walezego                               Królestwa Galicyi i Lodom.

 Myszkowskiego                                   We Lwowie dnia 10 kwietnia 1908

 

 [ 3 wiersze nieczytelne ]                                      [ 1 wiersz nieczytelny ]

                                                                                        Dyrektor Naczelnego

                                                                                        Wydziału Krajowego

 

 

 
 
 

do górywstecz