W I E L O P O L S C Y   h. Stary Koń

 

 Ostatnia aktualizacja : 18.02.2023 r.

 Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

 Jan hr. Wielopolski (ur.1643 - zm.29.04.1688, poch. Kraków, klasztor Św. Kazimierza OO. Reformatów),

 [pochowany w jednym dniu z synem Ludwikiem]

 s. Jana i Zofii z d. Kochanowska,

 stolnik koronny 1664, st. generalny krakowski 1667, administrator zup bocheńskich i wielickich 1672,

 podkanclerzy koronny 1677, kanclerz wielki koronny 1678, st. biecki, doliński, bocheński, nowotarski

 

            

  [powiększ] Jan hr. Wielopolski (1643 – 1688) i sarkofag w kościele reformatów w Krakowie

 

 1 ż Angela Febronia Koniecpolska (zm.1663)

      ojc. Krzysztof  Koniecpolski (zm.1660) [PSB], s. Aleksandra K.(zm.1609) [PSB]

             i Anny z d. Sroczycka h. Nowina – c. Stanisława S.(zm.1586) [PSB]

      mat. Zofia Izabela ks. Porycka h. Korybut, c. Aleksandra P. i Anny Hornostaj h. Hipocentaur - c. Hieronima H.

 

 2 ż.(śl.1665) Konstancja Krystyna hr. Komorowska (ur.4.10.1647 - zm.1675)

 

         [powiększ] Konstancja Krystyna z Komorowskich Wielopolska (1647 – 1675)
  

       ojc. Krzysztof  hr. Komorowski (zm.1647), st. oświęcimski,

              s. Mikołaja K.(1578 - 1624) [PSB] i Anny Gonzaga - Myszkowskiej h. Jastrzębiec, c. Zygmunta M. [PSB]

       mat. Marcjanna Maria Przyłęcka h. Śreniawa (zm.1658), c. Hermolausa Aleksandra P.(zm.1639), kaszt. ośw.

              i Elżbiety z d. Kowalewska h. Radwan – c. Józefa Jana K. [PSB]

 

 3 ż.(śl.1678 Lwów) Maria Anna de la Grande d' Arquien (zm.9.07.1735 Warszawa, poch. krypta św. Krzyża)

       siostra Marii Kazimiery – królowej Polski

       ojc. Henryk Albert  mgrb. de la Grande d´ Arquien (ur.9.09.1613 Calais, Francja - zm.24.05.1707 Rzym)

       mat. Franciszka de la Chatre (zm.1672)

 

 Dzieci z 2 żony : 5 (Ludwik, Jan, Konstancja, Jan, Franciszek)

 A1. Ludwik Jan Kazimierz hr. Wielopolski

       (ur.ok.1663 Halicz - zm.29.04.1688, poch. Kraków, klasztor Św. Kazimierza OO. Reformatów),

       podczaszy koronny, generał major wojsk koronnych, starosta generalny krakowski 1688, st. nowotarski

       ż.(śl.1688) Katarzyna Potocka h. Pilawa (ur.ok.1667 Halicz - zm.1718)

       ojc. Andrzej Potocki (ur.+/-1630 - zm.30.08.1691 Stanisławów) [PSB],

             s. Stanisława „Rewery” P. (1579 - 1667) [PSB] i Zofii Kalinowskiej – c. Walentego Aleksandra K. [PSB]

       mat. Anna Rysińska, c. Andrzeja R. i Elzbiety Firlej h. Lewart – c. Mikołaja F. [PSB]

       [Mężowie Katarzyny Potockiej :

       1 m. – Ludwik Jan Kazimierz Wielopolski (zm.1688),

       2 m. – Franciszek Teodor Denhoff (zm.przed 1701), st. wiślicki

       3 m. – Antoni de Lamothe, generał wojsk saskich]

 

       bezpotomny

 

 A2. Jan Kazimierz hr. Wielopolski

        (ur.ok.1667 Nowy Sącz - zm.27.03.1692, poch. Kraków, klasztor Św. Kazimierza, OO. Reformatów),

        kanonik katedry krakowskiej 1687, później świecki

        ż. Anna Konstancja ks. Lubomirska (ur.ok.1669 Nowy Sącz - zm.1726)     

        [2 mąż – Stanisław Małachowski, st. kaliski i poznański]

        ojc. Aleksander Michał ks. Lubomirski (ur.ok.1642 Nowy Sącz - zm.1675),

              s. Jerzego Sebastiana L. (1616 - 1667) [PSB] i Konstancji Ligęza (1618 - 1648) – c. Mikołaja L. [PSB]

        mat. Katarzyna Anna Sapieha (ur.ok.1651 Ikaźń - zm.1717), c. Pawła Jana S.(1609 - 1665) [PSB]

               i Anny Barbary Kopeć h. Kroje (zm.1707) – c. Bazylego K., kasztelana [Nowogródek]

 

        Dzieci : 1 (Aleksander)

        B1. Aleksander Dominik hr. Wielopolski (ur.ok.1691 Warszawa - zm.29.04.1725),

              poch. Kraków, klasztor Św. Kazimierza OO. Reformatów,

              st. opoczyński i rabsztyński

              ż.(śl.11.09.1711) Ludwika Maria Sapieha h. Lis (ur.4.05.1695 Warszawa - zm.1768)

              [2 mąż – Antoni Michal Potocki, woj. bełski]

              ojc. Aleksander Paweł Sapieha (ur.8.09.1672 Ikalń - zm.4.01.1734 Wilno),

                    s. Kazimierza Jana S.(1637 - 1720) [PSB] i Katarzyny Hlebowicz h. Leliwa (zm.1695)

                    - c. Jerzego H.(zm.1669) [PSB]

              mat. Maria Katarzyna Krystyna de Béthune (ur.VIII 1677 Warszawa - zm.5.08.1722 Czerlona),

                     c. Franciszka Gaston de Béthune (1638 - 1692)

                     i Ludwiki Marii d'Arquien de la Grange (ok.1648 - 1729)

              bezpotomny

 

 A3. Konstancja Krystyna hr. Wielopolska (ur.1669 - zm.8.01.1693, poch. Kraków, klasztor OO. Reformatów)

        m.(śl.1685 Kraków) Marcjan Ogiński (ur.1632 - zm.1690), kanclerz wielki litewski

        ojc. Aleksaner Ogiński (zm.1653)

        mat. Katarzyna Połubińska

 

 A4. Jan Zygmunt hr. Wielopolski (chrzest 6.02.1670 Kraków, katedra na Wawelu)

       [chrzestni : Zygmunt Wierzbowski, kasztelanic sieradzki i Renata Kamocka]

 

 A5. Franciszek hr. Wielopolski (ur.ok.1681 Kraków - zm.8.04.1732 Kraków),

       VIII ordynat na Pińczowie od 1729 r., hrabia na Żywcu i Pieskowej Skale [1]

       st. generalny krakowski 1688, wielkorządca krakowski 1708, woj. sieradzki 1720, krakowski 1728,

       st. bocheński, żarnowiecki, lanckoroński, lipiński 

 

         [powiększ] Franciszek hr. Wielopolski (1681 – 1732)

 

       1 ż. Teresa Magdalena Tarło h. Topór (zm.1700)

              [1 mąż – Aleksander Przyjemski, podstoli koronny]

              ojc. Karol Tarło (ur.ok.1638 Lublin - zm.1702), woj. lubelski, podkanclerzy koronny

                    s. Piotra Aleksandra T. (zm.1649), woj. lub. i Jadwigi Zofii Lanckorońskiej – c. Samuela L.

              mat. Zofia Pszonka h. Janina, c. Jakuba P. (1562 - 1622) [PSB] i Doroty Cieszkowskiej h. Zerwikaptur

                     - c. Stanisława C., pisarza żup bocheńskich

       2 ż.(śl.1711) Anna Teresa ks. Lubomirska (ur.ok.1683 - zm.1738)

              ojc. Hieronim Augustyn hr. Lubomirski (zm.1706) [PSB],

                    s. Jerzego Sebastiana L. (1616 - 1667) [PSB] i Konstacji Ligęza (1618 - 1648)

              mat. Konstancja Alten - Bokun h. Kuszaba (zm.1707), c. Jana Henryka B. [PSB]

                     i Konstancji Tekli Branickiej

       Dzieci z 1 żony : 3 (Maria - Franciszka, Karol, Jan - Kazimierz)

 

       B1. Maria Franciszka hr. Wielopolska (chrzest 1.07.1696 Kraków, katedra na Wawelu)

             [chrzestni : Józef Myszkowski, margrabia na Mirowie i Zofia Tarło, podkanclerzyna koronna]

             ksieni klarysek w Krakowie

 

       B2. Karol hr. Wielopolski (ur.+/-1700 - zm.20.12.1773, poch. Kraków, klasztor OO. Reformatów),

             IX ordynat na Pińczowie,

             st. generalny krakowski 1724 - 1768, kuchmistrz koronny 1728, koniuszy wielki koronny 1731,

             chorąży wielki koronny 1754, rotmistrz pancerny, st. lipiński, Order Orła Białego

             ż.(śl.1725) Elżbieta Mniszech h. Kończyc (zm.1746)

             ojc. Józef Antoni Mniszech (ur.1670 Zawichost - zm.9.09.1747) [PSB],

                   s. Jerzego Jana M.(zm.1693) [PSB] i Anny Chodkiewicz h. Kościesza

                   – c. Jana Kazimierza Karola Ch. (ur.1616 - zm.13.03.1660 Królewiec, poch. Brzostowica Wielka) [PSB]

                   i Zofii Pac h. Gozdawa (ur.1618 - zm.18.08.1665, poch. Brzostowica Wielka)

             mat. Konstancja Tarło h. Topór (ur.ok.1690 Zawichost - zm.1740), c. Stanisława T.(zm.1705) , woj. lub.

                     i Teresy Dunin - Borkowskiej (zm.1723) – c. Stanisława D.-B., marsz. Trybunału Kor.

             Dzieci : 7 (Franciszek, Józef, Ignacy, Konstancja, Ludwika, Marianna, Urszula)

 

             C1. Franciszek hr. Wielopolski (ur.21.09.1732 - zm.14.01.1809), X ordynat na Pińczowie,

                   szambelan królewski, marszałek nadworny koronny 1767 – 1775, prezydent Krakowa od 14.04.1792 r.

 

                   ż.(śl.1761) Izabela Elżbieta Bielińska h. Junosza (ur.1736 - zm.29.03.1814 Kraków, par. NMP)

                   Dama Orderu Krzyża Gwiaździstego

                   ojc. Michał Aurora Marianna Bieliński (zm.23.06.1746), s. Kazimierza Ludwika B.(zm.1713) [PSB]

                         i Ludwiki hr. Morsztyn h. Leliwa (zm.1728) – c. Jana Andrzeja M.(1613 - 1693) [PSB]

                   mat. Tekla Pepłowska h. Gozdawa (zm.5.05.1774), c. Piotra P., kaszt. wołyńskiego

                          i Jadwigi ks. z d. Szuyska – c. Dominika Sz.

 

                   Dzieci : 3 (Józef, Michał, Adam)

 

                   D1. Józef Jan Nepomucen hr. Wielopolski (ur.+/-1765 - zm.20.02.1838 Grodziec, pow. olkuski)

                         [Grodziec – dobra dziedziczne zięcia J. Bontaniego]

                         XI ordynat na Pińczowie, sędzia ziemski powiatu wiślickiego

                         ż.(śl.1794) Joanna Franciszka Bielińska (ur.+/-1765 - zm.VI 1838)

                         ojc. Franciszek Onufry Bieliński (ur.23.11.1742 Krzemieniec - zm.24.10.1809) [PSB],

                               s. Michała Aurory Marianny B.(zm.1746), woj. chełmińskiego

                               i Tekli Pepłowskiej (zm.1774) – c. Piotra P. , kaszt. wołyńskiego

                         mat. Krystyna Justyna ks. Sanguszko (ur.1741 Krzemieniec - zm.1778),

                                c. Pawła Karola S.(1680 - 1750) [PSB] i Barbary Urszuli Dunin (1718 - 1791) [PSB]

                                - c. Jakuba D.(zm.1730) [PSB]

                         [2 mąż Joanny Bielińskiej – (śl.1794) Józef Jan Nepomucen hr. Wielopolski (zm.1838),

                         s. Franciszka i Izabeli Elżbiety Bielińskiej (zm.1814)]

 

                         Dzieci : (Krystyna, Adam)

                         E1. Krystyna hr. Wielopolska (ur.1795 - zm.22.10.1864 Hamburg)

                               m.(śl.ok.1820 Pińczów) Józef Paweł Jan Bontani h. . (ur.1798 - zm.1864)

                               ojc. Paweł Józef Bontani (ur.1755 Krzemieniec), s. Michała B. i Zofii z d.Jasińska h. Poronia

                                     - c. Franciszka J.

                               mat. Tekla Załuska h. Junosza [ur.+/-1755],

                                      c. Jana Z. i Anieli z d.Beydo - Rzewuska, c. Stanisława Beydo - Rzewuskiego

                              Dzieci (Bontani) : co najmniej 3 (Tekla, Józef, Zofia)

                              F1. Tekla Bontani (ur.1821 Pińczów)

                              F2. Józef Paweł Jan Bontani (ur.+/-1822 Kempie)

                              F3. Zofia Anna Aniela Bontani (ur.1825 - zm.7.02.1906)

                         E2. Adam Paweł Zygmunt Wielopolski (ur.19.06.1809 Pińczów)

                              [chrzestni : Adam Guliński, advocatus Pinczow i Kunegunda Gulińska, consors advocati]

 

                   D2. Michał  hr. Wielopolski (ur.1761 - zm.1838)

                         ż. Julia Wanda hr. Potocka h. Pilawa (ur.1788 Milanów - zm.18.09.1876)

                         [2 mąż (śl.1815) – Kajetan hr. Uruski, 3 mąż – Bernard hr. Cabog, generał austriacki]

                         ojc. Seweryn Potocki (ur.1762 Leżajsk - zm.16.09.1829) [PSB],

                               s. Józefa P.(1735 - 1802) [PSB] i Anny Teresy ks. z d. Ossolińska (1746 - 1802) [PSB]

                               - c. Józefa Kantego O. (1706 - 1780) [PSB]

                         mat. Anna Teofila ks. Sapieha (ur.10.09.1758 Wysokie Litewskie - zm.29.11.1813),

                                c. Aleksandra S.(1730 - 1793) [PSB] i Agnieszki ks. z d. Lubomirska (1739 - 1780) [PSB]

                                - c. Antoniego L.(zm.1761) [PSB]

 

                    D3. Adam Michał Myszkowski (ur.1776 Książ Wielki)

 

             C2. Józef  hr. Wielopolski (zm.19.09.1784, poch. klasztor OO. Reformatów, Kraków),

                   rotmistrz pancerny 1774, Order św. Stanisława 1765

 

             C3. Ignacy hr. Wielopolski (ur.1741 - zm.1797)

                   hr. austriacki 22. 07.1788, st. lipiński

                   1 ż.(śl.1774) Elżbieta hr. Ankwicz  h. Awdaniec (zm.1797)

                        ojc. Stanisław Walenty hr. Ankwicz (ur.1720 - zm.17.10.1784 Poręba, poch. Poręba) [PSB],

                              kawaler orderów polskich 1785, poseł, starosta [Tarnogród] 1744, stolnik woj. krakowskiego 1760,

                              szambelan,

                              s. Hieronima A. (zm.1741), kasztelana [Zawichost]

                              i Elżbiety Schwarcenberg - Czerny, c. Andrzeja Cz.

                              [2 - ga żona Stanisława hr. Ankwicza – Tekla hr. Sierakowska h. Ogończyk, c. Romana S.

                               i Teresy z d. Sierakowska h. Dołęga]

                        mat. Salomea Schwarcenberg - Czerny h. Nowina (ur.+/-1720 - zm.1756, poch. Chełm k. Bochni),

                               c. Franciszka Sch., kasztelana [Wojnicz] i Salomei Nielepiec

                   2 ż.(śl.1778) Rozalia Moszczeńska h. Nałęcz (zm.1806)

                        ojc. Andrzej Moszczeński (ur.1717 - zm.1783) [PSB], s. Dadźboga M.(zm.1751) [PSB]

                              i Cecylii Jaraczewskiej h. Zaremba – c. Jana J.

                        mat. Elżbieta Urszula Przebendowska h. Kuna (zm. przed 1790),

                               c. Piotra Jerzego P.(zm.1755) [PSB] i Urszuli Potockiej – c. Stefana P. (zm.1730) [PSB]

                   Dzieci z 1 żony : 1

                   D1. Józef Stanisław hr. Wielopolski (ur.1777 - zm.13.04.1816 Wiedeń),

                         XII ordynat na Pińczowie, hrabia na Pieskowej Skale i Żywcu, współwłasciciel m. Wielkie Oczy

                         ż.(śl.1802) Leona Leonora Dembińska h. Nieczuja (ur.1871 Góry - zm.27.04.1824)

                         ojc. Ignacy Dembiński (ur.1753 Kraków - zm.1799 Kraków),

                               s. Arnolfa (1704 - 1758) i Kunegundy Aksak

                         mat. Marianna Moszyńska (zm.2.06.1829),

                                dama orderu Krzyża Gwiaździstego,

                                c. Leona M. (1724 – 1788) i Ludwiki z d. Załuska – c. Jana Prospera Z.

                         Dzieci : 5 (Aleksander, Alfred, Fryderyka, Bolesław, Hortensja)

                         E1. Aleksander Ignacy Jan Kanty Piotr hr. Wielopolski

                               hr. Wielopolski margrabia de Mirów Gonzaga – Myszkowski

                               (ur.13.03.1803 Sędziejowice - zm.30.12.1877 Drezno), poch. Młodzawy Małe

                               XIII ordynat na Pińczowie, poseł na sejm 1830,

                               1862 – 63 Naczelnik Rządu Cywilnego w Król. Pol.

 

                                     [powiększ]

 

                               1 ż.(śl.1826 Chrząstów)

                                     Teresa hr. Potocka h. Pilawa (ur.1806 Koniecpol - zm.21.02.1831 Warszawa)

                                     ojc. Michał Potocki (ur.27.10.1779 Warszawa - zm.29.08.1855 Chrząstów k. Koniecpola),

                                           s. Aleksandra

                                     mat. Ludwika Mechtylda hr. Ostrowska h. Rawicz

                                            (ur.14.03.1787 Warszawa - zm.22.06.1855 Chrząstów), c. Tomasza

                               2 ż.(śl.3.03.1832 Kraków)

                                     Paulina Apolonia hr. Potocka h. Pilawa (ur.1813 Koniecpol - zm.11.03.1895 Kraków)

                                     rodzice jw.

                               Dzieci Aleksandra z 1 żony : (Ludwika)

                               F1. Ludwika Paula Maria Wielopolska (ur.27.01.1831 Warszawa, par. św. Jan)

                               Dzieci Aleksandra z 2 żony : 2 (Zygmunt, Józef)

                               F2. Zygmunt Andrzej hr. Wielopolski (ur.30.01.1833 Kraków - zm.27.02.1902 Berlin)

                                     XIV ordynat na Pińczowie, prezydent m. Warszawy (16.08.1862 – 18.09.1863),

                                     piastował godności dworskie : szambelan, koniuszy, wielki łowczy Najwyższego Dworu.

                                     Przez wiele lat był administratorem Księstwa Łowickiego

 

                                             

                                     Zygmunt hr. Wielpolski (1833 – 1902)

 

                                     1 ż.(śl.5.08.1873 Warszawa, par. św. Krzyż) Albertyna Leopoldyna Wilhelmina Montenuovo

                                           (ur.30.06.1853 Wiedeń - zm.13.11.1895 Chroberz)

                                           ojc. Józef Wilhelm Albrecht von Neipperg di Montenuovo

                                                 (ur.8.08.1819 Salagrande, Parma - zm.6.04.1895 Wiedeń), generał,

                                                 s. Adama Alberta Neipperg (ur.1775 Wiedeń - zm.1829 Parma)

                                                 i Marii Ludwiki arcyks. Harsburżanka - Lotaryńska - Parmeńska (ur.1791 - zm.1847)

                                                 [1 mąż Marii Ludwiki – (śl.2.04.1810) Napoleon „I“ Bonaparte (ur.1769 - zm.1821)

                                           mat. Julianna Juliane Franziska Batthiany - Stratttmann

                                                  (ur.10.06.1827 - zm.19.11.1871 Wiedeń)

 

                                       Albertyna Montenuovo (1873 – 1895)

 

                                     2 ż.(śl.21.01.1899 Cann)

                                     Elżbieta Niezabytowska (Niezabitowska) h. Lubicz (ur.1853 - zm.1924 Warszawa)

                                     ojc. Stefan Niezabytowski, marszałek szlachty pow. Grodno

                                     mat. Celina Bisping von Galen h. wł., (ur.ok.1822 - zm.31.10.1902)

                                            c. Adama B. i Teresy z d. Mikulskia h. Sas – c. Izydora M.

                                     [1 mąż Elżbiety Niezabitowskiej – August Ostrowski h. Korab z Maluszyna (1836 - 1898)]

 

                                       Elżbieta Wielopolska z d. Niezabytowska (1853 – 1924)

                                  

                                     Dzieci z 1 żony : 5 (Aleksander, Małgorzata, Maria, Alfred, Albert)

                                     G1. Aleksander Erwin hr. Wielopolski,  XV ordynat na Pińczowie

                                           (ur.3.03.1875 Chroberz - zm.3.03.1937 Chroberz), poch. Chroberz       

 

                                                

                                           Fot.1. Aleksander hr. Wielopolski (obraz : Jan Malczewski)

                                           Fot 2. Aleksander Erwin hr. Wielopolski z synami; Aleksandrem, Zygmuntem, Alfredem,

                                                    (Wielkanoc 1930 r.)

 

                                                  [powiększ]

                                           Chroberz, grób Aleksandra i Zofii Wielopolskich

                                     

                                           1 ż.(śl.15.09.1900 Warszawa)

                                                 Zofia hr. Broel - h. . (ur.24.05.1879 Plinksze, Litwa - zm.28.05.1926 Chroberz),

                                                 poch Chroberz

                                                 ojc. Konstanty hr. Broel - Plater

                                                 mat. Zofia hr. Grabowska

                                           2 ż. (śl.27.12.1928 Warszawa, par. Wsz. Św.)

                                                 Helena Maria Seweryna hr. Broel - Plater h. .

                                                 (ur.1833 Szajeki - zm.20.06.1954 Pruszków)

                                                 ojc. Władysław Wilhelm hr. Broel - Plater

                                                 mat. Aleksandra Sobańska

                                           Dzieci z 1 żony : 6 (Zygmunt, Maria, Alfred, Zofia, Aleksander, Alberta)

                                           H1. Zygmunt Konstanty hr. Wielopolski,  XVI ordynat na Pinczowie                                                

                                                 (ur.10.07.1901 Chroberz - zm.16.02.1971 Gdańsk), poch. Chroberz

                                                 wykształcenie wyższe, rolnictwo,

                                                 oficer rezerwy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, w kampanii wojennej 1939 r.

                                                 w 5 Pułku Ułanów Ślaskich, rotmistrz. Od 1939 r. w SZP/ZWZ,

                                                 następnie w Armii Krajowej ps. Wiesław. Aresztowany w 1941 r. przebywał w obozach

                                                 koncenracyjnych Oranienburg, Mauthausen, następnie zwolniony (wykupiony ?).

 

                                                

                                                 Taras pałacu Wielopolskich w Chrobrzu (od strony zachodniej). Zdjęcie wykonane

                                                 w sierpniu 1939 r. Stoją od lewej : Maria Wielopolska z d. Tyszkiewicz, mąż Marii

                                                 Zygmunt Wielopolski oraz Albina Wielopolska.

                                                 [Źródło : Janusz Kucharski „Wspomnienia z Chrobrza z lat 1938 - 1948”]

                                                

                                                 ż.(śl.22.08.1928 Warszawa) Maria hr. Tyszkiewicz - Łohojska h. Leliwa

                                                 (ur.3.02.1904 Wilno - zm.26.11.1971 Kraków), poch. Chroberz

                                                 ojc. Józef hr. Tyszkiewicz - Łohojski

                                                       (ur.I.1868 Landwarów - zm.20.06.1917 Helsingdorf),

                                                       s. Józefa T. (1830 - 1891) i Zofii Horwatt (zm.1919) – c. Aleksandra H.

                                                 mat. Jadwiga Stefania Maria ks. Światopełk - Czetwertyńska h. Pogoń Ruska

                                                        (ur.15.04.1878 Skidel - zm.1940 Kitynga, LT),

                                                        c. Stanisława Ś. (1838 - 1916) i Marii hr. Broel - Plater (1845 - 1895)

                                                 Dzieci : 3 (Aleksander, Krzysztof, Maria - Izabela)

                                                 I1. Aleksander Maria hr. Wielopolski (ur.15.10.1929 Książ W. - zm.6.12.1985 Poznań)

                                                     ż.(śl.30.08.1953 Kraków) Jadwiga Maria Jaroszyńska (ur.1934 Kraków)

                                                     ojc. Antoni Maria Czesław Jaroszyński h. .

                                                           (ur.3.10.1899 Waplewo, pow. Sztum - zm.23.06.1942 KL Auschwitz),

                                                           s. Edwarda Ignacego J. (ur.30.08.1865 Kublicz - zm.29.11.1907 Ziatkowice)

                                                           i Wandy hr. z d. Sierakowska h. Ogończyk

                                                           (ur.20.02.1879 Krzeszowice - zm.IV.1919 Bondarówka)

                                                           Absolwent Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu.

                                                           Uczestnik obrony Lwowa w 1918 i III Powstania Śląskiego.

                                                           Uczestnik kampanii wrześniowej.

                                                           Odznaczenia : Krzyż „Obrońcom Kresów Wschodnich”.

                                                           Aresztowany przez Gestapo w lutym 1941 na „zebraniu” u starosty powiatowego

                                                           w Mielcu. Przebywał w więzieniu gestapo w Rzeszowie, nastepnie w Tarnowie

                                                           (do marca 1942). Przywieziony w marcu 1942 do obozu w Oświęcimiu,

                                                           gdzie zmarł 23.06.1942 na tyfus.

                                                           Majątki : Kuna, pow. Hajsyń na Podolu – współwłaściciel,

                                                           Przecław, pow. Mielec – administrator maj. Stanisława Reya od 1928,

                                                           Minoga, pow. Miechów – mąż spadkobierzyni.

                                                     mat.(śl.29.01.1929 Kraków) Jadwiga Skarbek - Borowska h. Awdaniec

                                                           (ur.28.06.1904 - zm.30.11.1999 Warszawa),

                                                           c. Józefa Michała Franciszka Skarbek - Borowskiego

                                                           (ur.2.12.1868 - zm.10.01.1938)

                                                           i Ireny Marii Emmy z d. Gorska h. Nałęcz (ur.25.04.1878 - zm.8.06.1939)

                                                     Dzieci : 2 (Joanna, Zofia)

                                                     J1. Joanna hr. Wielopolska (ur.1955)

                                                          m. Jacek Biernat (ur.ok.1959)

                                                     J2. Zofia Małgorzata hr. Wielopolska (ur.1959)

                                                          m. Bogdan Iwaniak (ur.1958)

                                                 I2. Krzysztof  hr. Wielopolski (ur.19.09.1931 Książ Wielki)

                                                     ż. Ludmilla N. (ur.1937 Pionki)

                                                     Dzieci : 1 (Anita)

                                                     J1. Anita hr. Wielopolska (ur.1964 Kraków)

                                                 I3. Maria Izabela hr. Wielopolska (ur.4.01.1936 Chroberz)

                                                     m.(śl.6.07.1963) Janusz Malinowski (ur.1931)

                                           H2. Maria Zofia Aleksandra hr. Wielopolska

                                                 (ur.16.07.1904 Chroberz - zm.25.01.1979 Poznań)

 

                                                   Maria Zofia Aleksandra Tarnowska z d. Wielopolska (1904 – 1979)

 

                                                 m.(śl.26.09.1928 Chroberz) Władysław hr. Tarnowski h. Leliwa

                                                 (ur.21.11.1899 Końskie - zm.ok.1940 Rosja), ostatni właściciel maj. Końskie,

                                                 deportowany do Rosji

 

                                                   Władysław Tarnowski

 

                                                 ojc. Juliusz hr. Tarnowski (ur.4.04.1884 Wysock - zm.3.10.1917 Warszawa),

                                                       s. Jana T. (1835 - 1894) i Zofii hr. Zamoyskiej (1839 - 1930), c. Zdzisława Z.

                                                 mat. Anna hr. Branicka h. Korczak

                                                        (ur.24.08.1876 Stawiszcze - zm.6.01.1953 Paryż) – c. Władyslawa Br.

 

                                                   [powiększ]

 

                                                 Dzieci (Tarnowscy) : 3 (Juliusz, Marek, Aleksander)

                                                 I1. Juliusz hr. Tarnowski (ur.1929)

                                                 I2. Marek hr. Tarnowski (ur.1932)

                                                 I3. Aleksander hr. Tarnowski (ur.1934)

                                           H3. Alfred Feliks hr. Wielopolski (ur.19.10.1905 Chroberz - zm.24.05.1996 Szczecin),

                                                 historyk prawa i gospodarki,

                                                 w 1927 r. absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego,

                                                 m.in. szef kancelarii prezydenta Ignacego Mościckiego

 

                                                         [powiększ]

                                                 Fot.1. Alfred hr. Wielopolslo (1905 – 1996)

                                                 Fot.2. 11.02.1933 r. Bal Towarzystwa Pomocy Ociemniałym Ofiarom Wojny „Latarnia”

                                                 w Hotelu Europejskim w Warszawie. Fotografia pozowana na schodach.

                                                 Opis obrazu : grupa uczestników balu. Widoczni :

                                                 pani Jadwiga Ciechanowska (siedzi), pani Karszo - Siedlewska (stoi pierwsza z lewej),

                                                 pani Tilly - Ciechanowiecka (stoi druga z lewej),

                                                 pani Ewelina Wielopolska (stoi pierwsza z prawej),

                                                 ks. Włodzimierz Czetwertyński (siedzi),

                                                 ks. Stefan Czetwertyński (w ostatnim rzędzie pierwszy z lewej),

                                                 pan Konstanty Górski (w ostatnim rzędzie pierwszy z prawej),

                                                 hr. Jerzy Potocki (w ostatnim rzędzie w środku)

                                                 hr. Alfred Feliks Wielopolski (stoi pierwszy z prawej).

                                                

                                                 ż.(śl.21.09.1935) Maria Salomea Woytkowska h. Lubicz

                                                 (ur.1.03.1916 Stuttgard, Niemcy - zm.30.09.2007 Szczecin)

                                                 ojc. Tadeusz Woytkowski [ur.+/-1890],

                                                       s. Jana W.[ur.+/-1860] i Heleny z d. Muszyńska (ur.1864 - zm.1930)

                                                 mat. Janina Hofmokl [ur.+/-1895 - zm.1923],

                                                        c. Stanisława Jerzego Hofmokl (ur.23.10.1869 Lwów - zm.24.03.1943 Zarzecze),

                                                        zamordowanego przez Gwardię Ludową,

                                                        adwokata, od 1908 r. właściciela majątku Zarzecze k. m. Nisko

                                                        [s. Franciszka Hofmokl, sędziego Sądu Najwyższego w Wiedniu

                                                        i Wilhelminy z d. Ostrowska]

                                                        i Romany z d. Zaleska [ur.+/-1870], dziedziczki dóbr Łahodów k. Lwowa

                                                        [c. Aleksandra Zaleskiego, notariusza we Lwowie]

 

                                                   [powiększ]

                                                 Ślub hrabiego Alfreda Wielopolskiego z Marią Woytkowską.

                                                 Państwo młodzi w otoczeniu dzieci ze szkoły w Zarzeczu, ubranych w stroje

                                                 regionalne na tle dworu. Na pierwszym planie widoczni dziadkowie panny młodej,

                                                 Stanisław Hofmokl z żoną.

                                                 Data : 21.09.1935 r. Miejsce : Racławice

 

                                                 Dzieci : 4 (Jan, Zofia, Agnieszka, Andrzej)

                                                 I1. Jan hr. Wielopolski (ur.1936)

                                                 I2. Zofia hr. Wielopolska (ur.1938)

                                                     m. Krzysztof  Nieszkowski

                                                 I3. Agnieszka hr. Wielopolska (ur.1941)

                                                 I4. Andrzej hr. Wielopolski (ur.1945)

                                           H4. Zofia Maria hr. Wielopolska

                                                 (ur.14.09.1906 Chroberz - zm.25.02.1994 Węgrzce k. Krakowa)

                                                 m.(śl.26.04.1934 Książ Wielki) Jan Leon Piotr hr. Szeptycki h. .

                                                 (ur.31.12.1905 Przyłbice - zm.3.06.1980 Pretoria),

                                                 właściciel : Dziewiętniki, pow. Bóbrka

                                                 ojc. Leon Józef Maria hr. Szeptycki

                                                       (ur.4.07.1877 Przyłbice, woj. Lwów - zm.27.09.1939 Przyłbice)

                                                 mat. Jadwiga hr. Szembek h. . (ur.16.03.1883 - zm.27.09.1939),

                                                        c. Piotra Sz.(1843 - 1896) i Marii hr. Fredro h. Bończa (1862 - 1937)

                                                 Dzieci (Szeptyccy) :

                                                 I1. Paweł Szeptycki (ur.1935)

                                                 I2. Maria Szeptycka (ur.1937)

                                                 I3. Andrzej Szeptycki (ur.1939)

                                           H5. Aleksander Karol hr. Wielopolski

                                                 (ur.13.12.1910 Chroberz - zm.15.10.1980 Warszawa)

                                                 ż.(śl.12.02.1938) Anna Beata Hanna bar. Manteuffel - Szoege

                                                 (ur.17.11.1915 Aninsk - zm.13.01.2005 Warszawa)

                                                 ojc. Ignacy bar. Manteuffel - Szoege

                                                       (ur.3.09.1875 Taunagi, Inflanty Polskie - zm.17.08.1927) [PSB],

                                                       s. Ryszarda M. i Jadwigi Benisławskiej h. Pobóg

                                                 mat. Emilia Schröter (ur.1886 - zm.8.08.1968) [PSB]

                                                 Dzieci : 3

                                                 I1. Hubert hr. Wielopolski (ur.1940)

                                                 I2. Piotr hr. Wielopolski (ur.1943)

                                                 I3. Ignacy hr. Wielopolski (ur.1945)

                                           H6. Alberta Maria hr. Wielopolska (ur.8.03.1917 Kraków - zm.4.06.1999 Poznań)

                                                 m.(śl.18.09.1943 Warszawa)

                                                 Gerard Labuda (ur.28.12.1916 Nowa Huta k.Kartuz - zm.1.10.2010 Poznań),

                                                 prof. dr hab.historyk, wybitny mediewista, historyk Polski i Kaszub

                                                 ojc. Stanisław Labuda

                                                 (ur.10.05.1880 Kamienna Góra k. Nowej Huty, gmina Mirachowo

                                                 – zm.25.09.1954 Świetlino k. Lęborka)

                                                 mat. Anastazja Baranowska (ur.1888 – zm.1970)

 

                                                   prof. Gerard Labuda (1916 – 1010)

 

                                                 Dzieci (Labuda) : 5 [zob. M. Minakowski „Wielka Genealogia Minakowskiego”]

                                                 I1. Aleksander Labuda (ur.1944 Chroberz)

                                                 I2. Iwo Labuda (ur.1945 Poznań)

                                                 I3. Adam Labuda (ur.1946 Poznań)

                                                 I4. Damian Labuda (ur.1949 Poznań)

                                                 I5. Anastazja Labuda (ur.1953 Poznań)

                                     G2. Małgorzata Maria hr. Wielopolska

                                           (ur.30.03.1876 Chroberz - zm.30.12.1964 Philadelphia, Pennsylvania, USA)

                                           m.(śl.24.08.1895 Warszawa) Jozefat Maria hr. Plater - Zyberk h. wł.

                                           (ur.26.10.1859 Petersburg - zm.7.01.1933 Moskorzew)

                                           ojc. Stanisław Kazimierz hr. Plater - Zyberk

                                                 (ur.6.12.1823 Schlossberg b/Leutschach - zm.11.10.1895 Wiedeń),

                                                 s. Michała hr. Z. (1777 - 1862) [PSB] i Izabeli Heleny Syberg (1785 - 1849)

                                           mat. Maria Teresa hr. Borch h. Trzy Kawki

                                                  (ur.5.10.1834 - zm.22.11.1875 Paryż), c. Józefa B. (1807 - 1881)

                                                  i Emmy z d. Hołyńska h. Klamry (zm.1868) – c. Wincentego H.

                                     G3. Maria Anna Paulina hr. Wielopolska

                                           (ur.8.09.1878 Chroberz - zm.30.11.1974 Paryż)

                                           m.(śl.16.10.1897 Warszawa) August Stanisław hr. Potocki z Chrząstowa h. Pilawa

                                           (ur.20.05.1868 Małuszyn  - zm.1.11.1927 Moskorzew)

                                           ojc. Stanisław Jan Władysław hr. Potocki

                                                 (ur.24.06.1836 Moskorzew - zm.30.03.1882 Prazka),

                                                 s. Tomasza P. (1809 – 1861) [PSB]

                                                 i Marii hr. Witold - Aleksandrowicz (1812 - 1845) – c. Stanisława Witolda W.A.

                                           mat. Maria Ostrowska h. Korab (ur.1838 - zm.1925),

                                                  c. Aleksandra O. (1810 - 1896) [PSB] i Heleny hr. Morsztyn (1815 - 1892)

                                                  - c. Ludwika M. (1782 - 1865) [PSB]

                                     G4. Alfred hr. Wielopolski (ur.17.11.1879 Wiedeń - zm.7.05.1955 Arusha, Tanganika)

                                           1 ż.(śl.12.11.1934 Torrigiani) Caroline Macmurtrie (ur.1868 - zm.1939 Nicea)

                                           2 ż.(śl.2.02.1946 Filadelfia) Catherine Merrick (ur.1900 Filadelfia)

                                           bezpotomny

                                     G5. Albert Krzysztof  Julian Maria Józef hr. Wielopolski

                                           (ur.7.08.1884 Römerbad - zm.16.12.1939 Brestovan), wł. maj. Brestovan (Czechy)

                                           ż.(śl.6.07.1910 Jabłoń) Elżbieta hr. Zamoyska h. Jelita

                                           (ur.24.09.1888 Warszawa - zm.18.06.1984 Vancouver, Britich Columbia)

                                           ojc. Tomasz hr. Zamoyski

                                                 (ur.1.02.1861 Rożanka, pow. Włodawa - zm.30.03.1935 Jabłoń),

                                                 s. Augusta Z. (1824 - 1889) i Elfrydy Tyzenhauz h. Bawół (1825 - 1873)

                                           mat. Ludmiła hr. Zamoyska (ur.28.01.1864 Aba Lehota - zm.20.10.1928 Brestovan),

                                                  c. Eugeniusza Z. (1833 - 1906) i Marii Ocskay de Ocsko i Felsö (1842 - 1864)

                                           Dzieci : 4

                                           H1. Jan hr. Wielopolski (ur.24.07.1911 Spała - zm.ok.1940 Rosja),

                                                 zamordowany przez NKWD,

                                                 ekonomista, prawd. por, kaw. rez. 14 p.uł., kawaler [2]

                                           H2. Julia hr. Wielopolska (ur.22.06.1912 Spała - zm.25.07.1968 Bratislava)

 

                                                   [powiększ]

                                                 Fot. 19.02.1938 Warszawa. Bal Stowarzyszenia „Opieka Polska nad Rodakami

                                                 na Obczyźnie”.

                                                 Opis : Uczestnicy balu przy stolikach. Na pierwszym planie widoczny

                                                 hrabia Tomasz Zamoyski i hrabina Julia Wielopolska.

 

                                                 m.(śl.10.06.1944 Brestovany)

                                                 Stefan Prenosil (ur.14.09.1916 Bratislava - zm.24.09.1968 Bratislava)

                                                 ojc. Ladislav Prenosil

                                                 mat. Elvira Misakova

                                           H3. Elżbieta hr. Wielopolska (ur.8.10.1913 Spała - zm.12.02.2004 Vancouver)

                                                 m.(śl.25.11.1933 Warszawa)

                                                 Włodzimierz Maria Stanisław hr. Światopełk Czetwertyński h. Pogoń Ruska

                                                 (ur.21.09.1907 Suchowola - zm.12.09.1965 Qualicum Beach, Vancouver Island,

                                                 British Columbia), poch. Warszawa, cm, Powązkowski

                                                 ojc. Seweryn Franciszek Calixt Czetwertyński

                                                       (ur.18.04.1873 Warszawa - zm.19.06.1945 Edynburg), poseł na sejm II RP

                                                 mat. Zofia Barbara Przeździecka h. Pierzchała

                                                        (ur.15.05.1879 Warszawa - zm. 9.02.1949 Warszawa)

                                           H4. Alberta hr. Wielopolska (ur.9.07.1915 Jabłoń)

                                                 1 m.(śl.2.02.1946 Brestovan) Michał Palka (ur.2.06.1902 Liptovsky Svaty Mikulas)

                                                       ojc. Jan Palka

                                                       amt. Darina Jurenkova [Jurenko]

                                                 2 m. N. Thoms [ur.+/-1915]

 

                               F3. Józef  hr. Wielopolski (ur.7.08.1834 Kraków - zm.24.04.1901 Kraków)

                                     ż.(śl.20.08.1859 Warszawa) Marianna Tekla hr. Colonna - Walewska h. Pierzchała

                                     (Roch II – Kolumna)

                                     (ur.2.02.1841 Warszawa - zm.30.01.1911 Kraków)

                                     ojc. Konrad hr. Colonna - Walewski, hr. Nadany

                                           (ur.21.11.1813 Jedlno k. Radomia - zm.29.04.1896 Kraków)

                                     mat. Ludwika Józefa Stanisława „Ludwika” Potocka h. Pilawa

                                            (ur.15.06.1814 Szczuczyn k. Biebrzy - zm.8.08.1844)

                                            - c. Stanisława P. i Marianny z d. Górska h. Bożawola

                                     Dzieci : 7

                                     G1. Władysław hr. Wielopolski (ur.10.07.1860 Kraków - zm.VIII.1928 Paryż)

                                           ż.(śl.12.02.1885 W-wa) Maria hr. Plater - Zyberk h. wł. (ur.IV.1857 - zm.1909)

                                           ojc. Stanisław Kazimierz hr. Plater - Zyberk

                                                 (ur.6.12.1823 Schlossberg b/Leutschach - zm.11.10.1895 Wiedeń),

                                                 s. Michała hr. Z. (1777 - 1862) [PSB] i Izabeli Heleny Syberg (1785 - 1849)

                                           mat. Maria Teresa hr. Borch h. Trzy Kawki

                                                  (ur.5.10.1834 - zm.22.11.1875 Paryż), c. Józefa B. (1807 - 1881)

                                                  i Emmy z d. Hołyńska h. Klamry (zm.1868) – c. Wincentego H.

                                           brak danych o potomstwie

                                     G2. Aleksander hr. Wielopolski (ur.24.12.1861 Warszawa, par. św. Jan - zm.1914)

                                           brak danych o potomstwie

                                     G3. Zygmunt Maria Aleksander hr. Wielopolski

                                           (ur.2.05.1863 Warszawa - zm.17.05.1919 Warszawa), poch. Warszawa, cm. Powązkowski,

                                           polityk konserwatywny, zwolennik orientacji prorosyjskiej,

                                           prezes Komitetu Narodowego Polskiego w Warszawie

 

                                                  

                                           Zygmunt Wielopolski (1863 – 1919) [fot. 1914 r.]

 

                                           ż.(śl.29.04.1885 Warszawa) Maria Laska h. (ur.23.09.1867 - zm.24.12.1940),

                                           poch. Warszawa, cm. Powązkowski

                                           ojc. Władysław Karol Jan Tadeusz Laski h. (ur.21.05.1831 Drezno - zm.7.12.1889),

                                                 bankier i działacz społeczny

                                                 s. Aleksandra L. (1796 - 1850) i Berthy Tischler (1802 - 1870)

                                           mat. Stefania Maria hr. Ilińska h. Lis (ur.1841 - zm.8.02.1920),

                                                  c. Jana hr. Ilińskiego (ur.1785 - zm.1860) i Oktawii z d. Morawska h. Lis

 

                                             

                                           Maria Wielopolska z d. Laska (1867 – 1940) z synem Józefem [fot. 1887 r.]

 

                                           Dzieci : 4 (Józef, Aleksander, Maria, Władysław)                                         

                                           H1. Józef Aleksander Maria Władysław Paweł Stefan Zygmunt hr. Wielopolski

                                                 (ur.19.03.1886 Warszawa - zm.6.07.1961 Pauzewo)

                                                 1 ż.(śl.14.09.1910 Warszawa)

                                                       Aniela Anna Antonia Maria von Riesenkampf (Riesenkampff)

                                                       (ur.16.10.1885 Сервечь, Minskaja obł., Białoruś - zm.9.02.1963 Warszawa), rozwód

                                                       ojc. Anton Johann Gabriel von Riesenkampf

                                                             (ur.25.04.1849 Сервечь - zm.13.09.1919 Saint Petersburg)

 

                                                         Anton Riesenkampff (1849 – 1919)

 

                                                       mat. Anna Antonina Alfonsowna Koziełł - Poklewska

                                                              (ur.1860 - zm.5.12.1908 Сервечь),

                                                              c. Alfonsa K. (ur.1809 – zm.1890, poch. Bykowszczyzna, Białoruś)

                                                              i Angeliki Rymoza (zw. Rymsza) (ur.ok.1830 - zm.1901 Bykowszczyzna)

                                                 2 ż.(śl.11.01.1930 Warszawa) Oktawia Kurzeniecka h. Bogoria (ur.1909 - zm.1943)

                                                      zginęła w niemieckim obozie koncentracyjnym, bezdzietna

                                                      właścicielka majątku Kopytkowo - Oktawin, pow. Zdołunow, woj. wołyńskie

                                                      ojc. Józef (Henryk) Kurzeniecki

                                                      mat. NN.

 

                                                 Dzieci Józefa z 1 żony : 4 (Antoni, Józef, Anna, Maria)

                                                 I1. Antoni Józef Kosma hr.Wielopolski (ur.27.09.1911 Warszawa - zm.1995)

                                                     ż.(śl.2.02.1946 Bydgoszcz) Teresa Kosko (ur.15.11.1915 - zm.23.07.1971)

                                                     ojc. Julian Kosko

                                                     mat. Maria Rogozińska

                                                     Dzieci : 2 (Wojciech, Paweł)

                                                     J1. Wojciech Antoni Józef hr. Wielopolski (ur.1950 Szczecin), mieszka : Poznań

                                                          polonista Uniwersytetu Poznańskiego [korespondent]

                                                          ż.(śl.1974 Poznań) Ewa Runge (ur.1950 Poznań)

                                                          ojc. Lesław Kazimierz Runge

                                                          mat. Aniela Dzierzbicka, c. Kazimierza i Anny

                                                          Dzieci : (Jacek, Michał)

                                                          K1. Jacek Wojciech hr. Wielopolski (ur.1976 Poznań)

                                                                ż.(śl.2000) Karolina Kirschke (ur.1976)

                                                                ojc. Tadeusz Kirschke

                                                                mat. Barbara Dąbrowska

                                                                Dzieci :

                                                                L1. Jan Antoni hr. Wielopolski (ur.2002)

                                                                L2. Maria Karolina hr. Wielopolska (ur.2010)

                                                          K2. Michał hr. Wielopolski (ur.1984)

                                                     J2. Paweł hr. Wielopolski (ur.1958 Szczecin)

                                                          ż. Jolanta Leganowicz

                                                          ojc. Michał Leganowicz

                                                          mat. Stanisława Wróblewska

                                                          Dzieci : (Kacper, Paweł)

                                                          K1. Kacper hr. Wielopolski (ur.1985)

                                                                ż. Joanna Kastrau

                                                                ojc. Janusz Kastrau

                                                                mat. Ewa Makowska

                                                                Dzieci (bliźniacy) : (Antoni, Franciszek)

                                                                L1. Antoni hr. Wielopolski (ur.2019)

                                                                L2. Franciszek hr. Wielopolski (ur.2019)

                                                          K2. Paweł hr. Wielopolski (ur.1988)

                                                                ż. Aleksandra Paprot

                                                                ojc. Waldemar Paprot

                                                                mat. Renata

                                                                Dzieci : (Mikołaj, Alicja)

                                                                L1. Mikołaj hr. Wielopolski (ur.2020)

                                                                L2. Alicja hr. Wielopolski (ur.2020)

 

                                                 I2. Józef hr. Wielopolski (ur.1913 Warszawa - zm.2.02.1925 Warszawa), lat 12

                                                 I3. Anna Maria hr. Wielopolska (ur.31.08.1914 (Warszawa - zm.28.12.1987 W-wa)

                                                 I4. Maria hr. Wielopolska

                                                      (ur.14.06.1917 St. Petersburg - zm.9.02.1995 Warszawa)

                                                      m.(śl.16.04.1940 Warszawa) Stanisław Roguski (ur.1912), rozwód

 

                                                 Dzieci Józefa z 2 żony :1 (Olga)

                                                 I5. Olga Maria Gabriela hr. Wielopolska (ur.1931 Warszawa - zm.1967 Francja)

 

                                           H2. Aleksander Władysław hr. Wielopolski

                                                 (ur.21.01.1883 Warszawa - zm.26.05.1937 Sadłowizna)

                                                 ż. Helena Chrzanowska (ur.1935)

                                           H3. Maria Stefania hr. Wielopolska

                                                 (ur.7.08.1891 Warszawa - zm.21.02.1976 Vancouver, British Columbia, Kanada)

 

                                                

                                                 Dzień ślubu hr. Marii Myszkowskiej - Wielopolskiej z Tadeuszem Włodzimierzem

                                                 Halpert - Skanderbeg 11.07.1916 r.

                        

                                                 m.(śl.11.07.1916 Warszawa) Tadeusz Halpert - Skanderbeg (ur.1886 - zm.1964)

                                                 ojc. Feliks Jakub Halpert (ur.21.04.1940 - zm.11.12.1891 Szczekociny)

                                                 mat. Elżbieta Kastriota Skanderbeg (ur.1951 - zm.4.03.1922)

                                           H4. Władysław hr. Wielopolski

                                     G4. Ludwika hr. Wielopolska (ur.2.09.1864 Berlin - zm.1936)

                                           m.(śl.2.07.1889 Kraków) Józef Szembek  h. .

                                           (ur.13.11.1858 Kulczyce - zm.1929 Poręba, Galicja)

                                           ojc. Adam Szembek (ur.5.06.1820 Poręba - zm.15.01.1865 Kijów, Ukraina),

                                                 s. Józefa Sz. (1780 – 1874) i Katarzyny z d. Patelska h. Ostoja (1800 - 1891)

                                                 - c. Pawła P. (1774 - 18260 i Konstancji Czyżowskiej (1765 - 1851)

                                     G5. Józef Karol hr. Wielopolski (ur.1866 - zm.12.03.1905 Kraków), bezpotomny

                                     G6. Paulina hr. Wielopolska (ur.30.05.1868 - zm.15.12.1910 Kraków)

                                     G7. Konrad hr. Wielopolski (ur.2.07.1870 Drezno - zm.1909)

                                           ż.(śl.30.10.1902 Kraków) Maria Jehanne Walewska h. Pierzchała (Roch II – Kolumna)

                                           (ur.16.02.1882 Suchodół, Kijowszczyzna - zm.1940, prawdopodobnie w ZSRR),

                                           pisarka, publicystka, krytyk literacki.

 

                                             Maria - Jehanne Wielopolska z d. Walewska (1882 – 1940)

 

                                           ojc. Antoni Walewski, s. Stefana W. i Marianny  z d. Staszewska

                                           mat. Sabina Korytko, c. Seweryna K. (1816 - 1902) i Joanny z d.Oczosalska     

                                           brak danych o potomstwie

                                           [2 mąż Marii Walewskiej : (1914 r.) Jerzy Strzemię - Janowski]

 

                         E2. Alfred hr. Wielopolski (ur.1804 - zm.13.10.1831 Rudniki), ułan w wojski polskim 1824 r.

                         E3. Fryderyka hr. Wielopolska (ur.1810 - zm.10.01.1875, Kielce, poch. Kielce)

                         E4. Bolesław hr. Wielopolski (ur.1813 - zm.1852)

                         E5. Hortensja hr. Wielopolska (ur.1809 - poch. Lisów)

                               m. Edward Oraczewski h. Śreniawa (ur.1809 - zm.24.07.1871 Morawica), lat 63, poch. Lisów

                               dziedzic dóbr : Morawica, Obice, Boleścice, Pawłowice,

                               w 1852 r. Prezes Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w gub. Kieleckiej

                              ojc. Józef Oraczewski (zm.1811), s. Ignacego O. (zm.1781) i Barbary z d. Siemianowska

                                    - c. Józefa Siemianowskiego (zm.1768), kasztelana wieluńskiego i Rozalii Walewskiej

                              mat. Krystyna Rusocka z Brzezia h. Zadora (zm.26.11.1853), c. Tomasza R. (zm.1805)

                                     i Rozalii z d. Starowieyska h. Biberstein (zm.1829)

                                     - c. Jana S. i Marii z d. Sobolewska h. Cyrus

 

                   Dzieci z 2 żony : 5

                   D2. Marianna hr. Wielopolska

 

                   D3. Andrzej Wawrzyniec hr. Wielopolski (ur.1779 - zm.27.01.1835 Żywiec)

                         ż.(śl.1808) Karolina Maria Grabowska h. Oksza

                         ojc. Paweł Grabowski (ur.1761 - zm.1831), st. wołkowyski,

                               s. Michała Grzegorza G. (zm.1799) [PSB] i Ewy Karoliny Żeleńskiej

                         mat. Weronika Scipio del Campo

                         rozwód 1808 r.

 

                   D4. Elżbieta hr. Wielopolska (ur.1779 - zm.23.11.1859 Kraków) [LM Kraków, par. NMP, skan 86]

                         m. Wincenty hr. Wielopolski (ur.23.05.1772 Opawa - zm.przed 1859)

                         ojc. Jan Józef hr. Wielopolski (zm.1774), s. Jana W. (1700 - 1773), woj. sandomierskiego

                               i Marianny z d. Jabłonowska h. Prus III (1708 - 1765) – c. Aleksandra J.(1671 - 1723) [PSB]

                         mat. Teresa Apolonia ks. Sułkowska h. Sulima (ur.1746 - zm.1818 Sucha),

                                c. Aleksandra S. (1695 - 1762) [PSB] i Anny Teresy z d. Przebendowska (1721 - 1795)

                                - c. Piotra Jerzego P.(zm.1755) [PSB]

                         Dzieci : 1

                         E1. Krystyna hr. Wielopolska

 

                   D5. Justyna hr. Wielopolska

                         m. Michał Węgierski

 

                   D6. Ludwika hr. Wielopolska (zm.5.01.1826)

 

             C4. Konstancja Karolina hr. Wielopolska (ur.+/-1730 - zm.3.08.1755, poch. Kraków, klasztor OO. Reformatów)

                   m.(śl.1753) Teodor Wessel h. Rogala (ur.+/-1730 - zm.21.05.1791), poch. Pilica, klasztor Franciszkanów

 

                     Teodor Wessel

 

                   woj. łęczycki 1759 -1761, podskarbi wielki koronny 1761 - 1775, st. rożański

                   ojc. Wojciech Wessel (zm.1748), s. Stanisława W. , st. różańskiego i Marii Barbary Stahrenberg

                   mat. Teresa Załuska h. Junosza (zm.1752), c. Hieronima Z. (ur.1657 - zm.1714), kasztelana {Rawa]

                   Dzieci (Wessel) : 2 (Dymitr, Karol)

                   D1. Dymitr Wessel [ur.+/-1755]

                   D2. Karol Wessel [ur.+/-1755], st. libertowski [Libertów k. Krakowa]

                         1 ż. Anna hr. Dąmbska h. Godziemba [ur.+/-1760]

                               ojc. Jan hr. Dąmbski (zm.23.10.1769 Warszawa), generał adiutant [dwór królewski]

                               mat. Elżbieta Wandalin Mniszech (zm.1767), c. Jana Karola M. (ur.1716 - zm.1759) [PSB]

                                      i Katarzyny z d. Zamoyska (ur.1722 - zm.1771) [PSB]

                         2 ż. Ewa Szaniawska [ur.+/-1760]

                                ojc. Filip Nereusz Szaniawski (ur.ok.1727 - zm.1782) [PSB]

                                mat. Ludwika Załuska h. Junosza (zm.1797), c. Józefa Z. (zm.1742), st. [Rawa Maz.]

                                       i Zofii z d. Jaksa - Dębicka h. Gryf – c. Stefana D.

                         3 ż.(śl.13.04.1807 Kromołów k. Zawiercia) Matylda Mechtylda Gostkowska h. Gozdawa [ur.+/-1770]

                               ojc. Konstanty Gostkowski (zm.1790), generał adiutant wojsk koronnych

                               mat. Zuzanna Jordan h. Trąby, c. Kazimierza i Marii Wiktor – c. Adama W.

 

             C5. Ludwika hr. Wielopolska [ur.+/-1730 - zm.po 1775]

                   m.(śl.1754) Eliasz hr. Wodzicki h. Leliwa (ur.ok.1729 - zm.17.01.1805), st. generalny krak. 1787 (ostatni),

                   ojc. Piotr Wodzicki (zm.1773), kaszt. biecki,

                         s. Jana Wawrzyńca W. (zm.1697) i Anny Marii Gratta h. . – c. Franciszka G. [PSB]

                   mat. Konstancja Dembińska h. Rawicz (zm.1784), c. Antoniego D. i Teresy Lipskiej h. Drużyna

                          - c. Jana Stanisława L.(zm.1683) [PSB]

                   Dzieci (Wodziccy) : 6 (Elżbieta, Józef, Tekla, Konstancja, Piotr, Karolina)

 

             C6. Marianna hr. Wielopolska [ur.+/-1730]

                   m. Tadeusz Jaraczewski h. Zaremba (ur.1730 - zm.1795), st. solecki [PSB]

                   ojc. Hieronim Franciszek Jaraczewski (zm.8.06.1737), kasztelan [Ląd],

                         s. Jana Franciszka J. i Apolinary Ludwiki Raczyńskiej (zm.1711) – c. Zygmunta

                   mat. Eleonora Koźmińska h. Poraj, c. Adama K.(zm.1717), kaszt [Rogoźno]

                          i Apolinary Gajewskiej h. Ostoja – c. Łukasza G. (zm.1703), kaszt. [Santok]

                   Dzieci (Jaraczewscy) : 2 (Józef, Hieronim)

 

             C7. Urszula hr. Wielopolska (ur.ok.1745 - zm.25.03.1803)

                   m.(śl.1774) Aleksander Szembek h. . (ur.1739 Siemianice - zm.23.03.1806)

                   ojc. Józef Szembek (zm.16.01.1765 Kraków), s. Aleksandra Sz.

                   mat. Maria Schwarcenberg - Czerny h. Nowina (zm.1764), c. Franciszka Sz., kasztelana [Wojnicz]

                          i Krystyny Szembek

 

                     [powiększ]
                   Alwernia, kościół bernardynów. Napis na grobie hr. Aleksandra Szembeka (zdj. Mariusz Paździora)

 

                   Dzieci (Szembek) : 3 (Wincenty, Franciszek, Józef) [pkt 3.4.1]

 

       B3. Jan Kazimierz hr. Wielopolski

             (ur.1700 Busk k. Lwowa - zm.18.12.1773, poch. Kraków, klasztor Św. Kazimierza OO. Reformatów),

             cześnik koronny 1742, woj. sandomierski 1750, st. lanckoroński, zagojski

             ż.(śl.1733 Puławy) Marianna Jabłonowska h. Prus III (ur.1708 Sandomierz - zm.1765)

             ojc. Aleksander Jan Jabłonowski (ur.1671 - zm.28.07.1723 Lwów) [PSB],

                   chorąży wielki koronny od 1693 r., starosta dźwinogródzki, korsuński i buski, pułkownik wojsk koronnych,

                   uczestnik walk z Turkami i Tatarami,

                    s. Stanisława Jana J. (1634 - 1702) [PSB] i Marii Anny z d. Kazanowska h. Grzymała (1643 - 1687)

                    - c. Aleksandra Dominika K. (zm.1648) [PSB]

             

               [powiększ]  Aleksander Jabłonowski (1671 – 1723)

 

             mat. Teofila Sieniawska h. Leliwa (ur.13.07.1677 Lwów - zm.2.09.1754 Teofipol),

                     c. Mikołaja Hieronima S.(1645 - 1683) [PSB] i Cecylii Marii ks. Radziwiłł (zm.1682)

                     - c. Aleksandra Ludwika R. (1594 - 1654) [PSB]

             Dzieci : 4 (Jan, Felicja, Salomea, Elżbieta)

             C1. Jan Józef  hr. Wielopolski (zm.17.04.1774, poch. Kraków, klasztor OO. Reformatów),

                    st. lanckoroński i zagojski, Order św. Stanisława

                    ż.(1765) Teresa Apolonia ks. Sułkowska (ur.1746 - zm.1818 Sucha)

                    ojc. Aleksander Józef ks. Sułkowski (ur.15.03.1695 Kraków - zm.22.05.1762 Rydzyna) [PSB],

                          s. Stanisława S., burgrabiego krakowskiego i Elżbiety Wągrowskiej h. Belina – c. Józefa W.

                    mat. Anna Teresa Przebendowska (ur.25.07.1721 - zm.1795), c. Piotra Jerzego P.(zm.1755)[PSB]

                           i Urszuli Potockiej – c. Stefana P.(zm.1730) [PSB]

                    Dzieci : 5

                    D1. Ignacy Roch hr. Wielopolski (ur.1770 - zm. przed 1.02.1835)

                          1 ż.(śl.1800) Wiktoria Morsztyn h. Leliwa (ur.+/-1775 - zm.1800)

                                ojc. Jan Chrzciciel Konstanty hr. Morsztyn (ur.+/-1730 - zm.1809), pułkownik wojsk francuskich

                                      s. Stefana Benedykta M. (hr. nadany) (zm.1754) i Heleny Szembek

                                      - c. Franciszka Aleksandra Sz. (zm.1724), kasztelana [Wiślica]

                                mat.(śl.1772 Imbramowice, ob. woj. małopolskie)

                                       Katarzyna Konstancja Mossakowska h. Jastrzębiec [ur.+/-1730],

                                       c. Michała Mossakowskiego, podstolego bracławskiego

                                       i Domiceli z d. Rohozińska (zob. pkt 3.3)

                          2 ż.(śl.1807) Zofia Kossowska h. Dołęga (zm. po 1.02.1835)

                                ojc. Roch Kossowski (ur.1737 - zm.20.10.1813 Bełżyce) [PSB],

                                      s. Antoniego K. (1701 - 1771) [PSB] i Zuzanny Walewskiej h. Pierzchała (1721 - 1742)

                                      - c. Aleksandra W. , star. wartskiego

                                mat. Barbara Bielińska h. Junosza (zm.1801 Warszawa),

                                       c. Franciszka Onufrego B. (1742 - 1809) [PSB]

                                       i Krystyny Justyny ks. Sanguszko (1741 - 1778) – c. Pawła Karola S. [PSB]

                          Dzieci z 1 żony Wiktorii Morsztyn : 1

                          E1. Konstanty hr. Wielopolski (zm.1800)

                          Dzieci z 2 żony :

                          E2. Józefa hr. Wielopolska, zm. panną

                          E3. Barbara hr. Wielopolska (ur.16.02.1809 - zm.9.09.1880)

                                m. Kazimierz Ludwik Łukasz hr. Potulicki  h. Grzymała [PSB]

                                (ur.12.09.1793 Prokocim - zm.13.10.1871 Potulice), pułkownik wojsk polskich

                                ojc. Michał Bonawentura Ignacy Potulicki (ur.15.07.1756 Warszawa - zm.24.12.1805),

                                      s. Aleksandra Hilarego P., generała majora wojsk koronnych

                                      i Eleonory Teresy Potockiej – c. Michała P., st. [Trembowla]

                                mat. Elżbieta hr. Wodzicka (ur.23.02.1770 Kraków - zm.15.07.1806 Warszawa),

                                       c. Eliasza W.(zm.1805) i Ludwiki hr. Wielopolskiej – c. Karola W. i Elżbiety Mniszech

                          E4. Adam hr. Wielopolski (zm.8.01.1839)

                          E5. Paweł hr. Wielopolski

                                ż.(śl.1846) Maria Teresa Antonina Troszczycka [1 mąż – bar. Rossner]

                                związek nieuznany, ponieważ jego żona nie rozwiodła się z pierwszym mężem.

                    D2. Wincenty hr. Wielopolski (ur.23.05.1772 Opawa - zm.1855)

                          ż. Elżbieta hr. Wielopolska (ur.1779 - zm.1859 Kraków)

                          ojc. Ignacy hr. Wielopolski (ur.1741 - zm.1797) [zob. wyżej]

                          mat. Rozalia Moszczeńska (zm.1806) [zob. wyżej]

                          Dzieci : 2

                          E1. Feliks hr. Wielopolski (zm. młodo)

                          E2. Krystyna hr. Wielopolska (zm.młodo)

                    D3. Jan Kanty hr. Wielopolski (ur.1784 - zm.11.03.1860, poch. klasztor OO. Reformatów, Kraków)

                          [LM Kraków, par. NMP, skan 93]

                          senator - kasztelan Królestwa Polskiego 1824

                          ż.(śl.8.10.1805 Warszawa) Józefa hr. Potulicka (ur.1787 - zm.1848)

                          ojc. Michał hr. Potulicki [zob. wyżej]

                          mat. Elżbieta hr. Wodzicka [zob. wyżej]

                          Dzieci : 1

                          E1. Maria hr. Wielopolska

                                (ur.1807 - zm.5.03.1870 Kraków, poch. klasztor Św. Kazimierza, OO. Reformatów)

 

                                       [powiększ]

                                Maria hr. Wielopolska z d. Jabłonowska (z córką ?) 

 

                                m.(śl.12.11.1825) Stanisław ks. Jabłonowski h. Prus III

                                (ur.10.03.1799 Warszawa - zm.16.08.1878 Kraków) [PSB]

                                powstaniec listopadowy, pionier przemysłu naftowego

 

                               

                                Wojciech Kossak, bateria Jabłonowskiego na rogatkach Jerozolimskich, 1897 r.

 

                                ojc. Stanisław Paweł ks. Jabłonowski (ur.15.02.1762 Annopol - zm.27.04.1822) [PSB]

                                mat. Teodora Walewska h. Pierzchała (ur.ok.1770 Warszawa - zm.1826),

                                       c. Michała W.(zm.1806) , woj. sieradzkiego i Jadwigi Walewskiej – c. Józefa W.

                                bezpotomni

                                [2 żona Stanisława Jabłonowskiego :

                                (śl.27.05.1875 Kraków, NMP) Wanda hr. Ossolińska (ur.1822 - zm.1907),

                                wd. po hr. Tomaszu Potockim (ur.1809 - zm.1861)]

                    D4. Józefa hr. Wielopolska (zm.18.08.1830 Kraków)

                           m. Antoni Kokoszka - Michałowski h. Jasieńczyk (zm.1794), podkomorzy krakowski [PSB]

                           ojc. Józef Antoni Kokoszka – Michałowski (ur.1668 - zm.1743), chorąży krak.

                           mat. Teresa Małachowska (zm.1748)

                    D5. Tekla Aniela hr. Wielopolska (zm.1802)

                           m.(1790) Jan Kanty hr. Załuski de Riviere h. Junosza (zm. po 30.01.1821)                              

 

              C2. Felicja hr. Wielopolska

                    m.(śl.1754) Ignacy Franciszek Ksawery Przebendowski h. Kuna (ur.1731 - zm.1791) [PSB],

                    woj. pomorski

                    ojc. Piotr Jerzy Przebendowski (zm.29.05.1755), s. Joachima Henryka P. i Elżbiety Emercjanny

                           Chojnowskiej – c. Krzysztofa Ch.

                    mat. Urszula Potocka, c. Stefana P. (zm.1730) [PSB] i Urszuli Bieganowskiej h. Grzymała (zm.1692)

                            - c. Mikołaja B.

 

              C3. Salomea hr. Wielopolska (ur.+/-1745 - zm.12.04.1807)

                    m. Joachim Morsztyn h. Leliwa [ur.+/-1745], st. skotnicki

                    ojc. Jan Tomasz Morsztyn (zm.1748), kasztelan [Wiślica] (1740 – 48),

                          s. Stanisława M. (zm.1717) i Katarzyny z d. Żaboklicka (zm.1735) – c. Nikodema Ż.,

                          kasztelana [Kamieniec] (1693 – 1704) i wojewody [Podole] (1704 – 1706)

                    mat. Natalia Rozalia Szembek (zm.1753), c. Piotra Wojciecha Sz. (zm.1738), wojskiego [Oświęcim]

                           i Barbary Nielepiec h. Prus I (zm.po 1749)

                    Dzieci (Morsztyn) : 2 (Józefa, Maria)

                    D1. Józefa Morsztyn (ur.+/-1765 - zm.1815)

                          m.(śl.1786) Stanisław Ossoliński h.Topór (ur.+/-1760 Sulejów - zm.9.12.1843), członek Sejmu Wielkiego

                          ojc. Antoni Ossoliński (zm.1787), starosta sulejowski

                          mat. Rozalia hr. Butler (ur.ok.1737 Sulejów), c. Aleksandra B. (ur.1711 - zm.1783) [PSB]

                                 i Katarzyny z d. Granowska

                    D2. Maria Morsztyn (ur.ok.1744 Warszawa - zm.26.11.1812)

                          1 m. Karol Otto Kniaziewicz h. . (ur.4.05.1762 Assieten, Kurlandia - zm.1842 Paryż) [PSB]

                                 ojc. Jan Kazimierz Kniaziewicz

                                 mat. Małgorzata Anna Korff h. . (zm.8.09.1767), c. Henryka K. (ur.25.04.1678 - zm.1738)

                                        i Katarzyny Elżbiety von Keyserlingk

                          2 m. Karol Stecki - Olechnowicz h. Radwan (ur.ok.1770 Warszawa - zm.ok.1810)

                                 ojc. Jan Kazimierz Stecki - Olechnowicz (zm.1820) [PSB]

                                 mat. Maria Teresa Józefa Małachowska

 

              C4. Elżbieta Marianna hr. Wielopolska (ur.ok.1747 - zm.1771)

 

                      Elżbieta Marianna Wielopolska (1747 – 1771)

 

                    m.(1767) Józef Makary hr. Potocki (ur.ok.1737 Halicz - zm.29.09.1816)

                    st. halicki i czorsztyński

                    ojc. Józef Potocki (ur.1695 Lwów - zm.21.12.1764 Siemianówka) [PSB],

                           s. Aleksandra P.(zm.1714), woj. smoleńskiego i Teresy Tarło – c. Aleksandra T. (zm.1683),

                           kasztelana [Zawichost]

                    mat. Pelagia Potocka (ur.ok.1721 Tłumacz - zm.1794), c. Jerzego P.(zm.1747), st. [Grabowiec]

                           i Konstancji Druckiej - Podbereskiej h. Druck (zm.1730) – c. Aleksandra Jana D.

             

       Dzieci  z 2 żony : 1 (Hieronim)

       B4. Hieronim hr. Wielopolski (ur.+/-1715 - zm.13.03.1779, poch. Kraków, klasztor Św. Kazimierza OO. Reformatów)

             generał major i szef regimentu gwardii konnej koronnej 1745, generał lejtnant 1752, cześnik koronny 1750,

             koniuszy wielki koronny 1754, st. generalny krakowski 1768 - 1774, st. żarnowiecki,

             Order Orła Białego, Order św. Stanisława

             ż.(5.11.1741 Warszawa) Urszula Monika Katarzyna Potocka h. Pilawa

             (ur.1725 Trembowla - zm.8.05.1806 Warszawa)

 

               Urszula Wielopolska z d. Potocka (1725 – 1806)  [powiększ]

 

             ojc. Michał Franciszek Potocki (ur.ok.1697 Trembowla - zm.po1753)., st. [Trembowla],

                   s. Józefa Stanisława P.(zm.17220 [PSB] i Eleonory Rey h. Oksza – c. Bogusława R.

             mat. Marianna Kącka h. Brochwicz (zm.1752), c. Marcina K.(1636 - 1710) [PSB]

                    i Urszuli Denhoff – c. Teodora D.

 

 Dzieci z 3 żony : 2 (Józef, Maria)

 

 A5. Józef Jan hr. Wielopolski, st. nowotarski 1737

 

 A6. Maria Teresa hr. Wielopolska (ur.1671 Warszawa - zm.19.06.1691 Warszawa)

       m.(śl.10.08.1700) Michał Józef Sapieha (ur.1670 Czereja - zm.6.03.1738 Francja), woj. podlaski

 

 Zdjęcia :

 

 

  Pałac Wielopolskich w Krakowie

 

    [powiększ]

  Cmentarz Rakowicki w Krakowie, grób Wielopolskich [fot. Andrzej Wcisło]

 

    [powiększ]

 Cmentarz Powązkowski w Warszawie, grób Wielopolskich, Laskich

 Ściana zewnętrzna kaplicy :

 Atalia Fraenkel  z d. Jakubowicz (ur.3.08.1776 – zm.5.11.1850)

 Eufrozyna Hejman (zm.20.05.1836), lat 86

 Zygmunt hr. Wielopolski (ur.1863 - zm.17.05.1919)

 Aleksander Laski (ur.1.03.1796 – zm.15.08.1850)

 Berta Laska z d. Tischler (ur.25.12.1802 – zm.17.05.1870)

 Aleksander Laski (ur.3.09.1829 – zm.17.09.1880)

 Władysław Laski (ur.21.05.1831 – zm.7.12.1889)

 Antoni Edward baron Fraenkel (ur.25.04.1809 – zm.30.05.1883). lat 74

 Aleksander Laski (ur.7.05.1870 – zm.9.10.1909)

 Stefania z hr. Ilińskich Władysławowa Laska (ur.1841 – zm.8.02.1920)

 Tablice inskrypcyjne wewnątrz kaplicy :

 Teresa Wielopolska z d. Kosek, 1-voto Lippoman (ur.15.11.1915 na Podolu – zm.23.07.1971 Szczecin),

 wychowanka Gimnazjum im. Cecylii Plater – Zyberkówny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego,

 adwokat, ukochanej żonie i matce, mąż i synowie

 Ściana zewnętrzna kaplicy :

 Józef Wielopolski (zm.2.02.1925), lat 12

 Józef Wielopolski (zm.6.07.1961), lat 75

 Aniela Wielopolska z d. Riesenkampf (zm.9.02.1963), lat 77

 Symb. Maria Wielopolska z d. Laska (zm.24.12.1940), lat 74

 Symb. Oktawia Wielopolska z d. Kurzeniecka (zm.1944), lat 36

 Stanisław Roguski (ur.14.02.1912 – zm.19.05.1983)

 Anna Maria Wielopolska (ur.31.08.1914 – zm.28.12.1987)

 Maria Roguska z d. Wielopolska (ur.14.06.1917 – zm.9.02.1995)

 Teresa Wielopolska z d. Kosek, 1 – v. Lippoman (ur.15.11.1915 – zm.23.07.1971)

 Antoni hr. Wielopolski (ur.1911 – zm.1995)

------------------------------------------------------------

 Inni noszący nazwisko Myszkowski :

 

 1739 r. - Anna z Wielopolskich Myszkowska (zm.26.09.1739, poch.Kraków, klasztor Św. Kazimierza OO. Reformatów), 
              margrabina pińczowska, wojewodzina krakowska
 
 1764 r. - Myszkowscy Kazimierz i Jerzy, tytułący się margrabią, podpisali konwokacyę generalną litewską 1764.
              Jerzy, elektor 1764 r. z wojwe. Mścisławskiego
              [S. Uruski „Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej”]
 
 1778 r. - Izydor Wielopolski Myszkowski margrabia na Mirowie i Pińczowie (zm.7.05.1778),
              pochowany : Kraków, klasztor Św. Kazimierza OO. Reformatów
 
 1794 r. - Franciszek Myszkowski, prezydent Krakowa, uczestnik powstania kościuszkowskiego 1794 r., członek
              Najwyższej Rady, kierował Wydziałem Sprawiedliwości [ = Franciszek Wielopolski – Myszkowski, X ordynat ]
 
 Tomasz Myszkowski h. Starykoń [ur.+/-1615]
 ż. Jadwiga Kalińska [1 mąż – Przecław Koźmiński]
 Źródło : T. Żychliński „Złota księga Szlachty Polskiej” tom XXX, str. 95

 

 Skróty :

 PSB - Polski Słownik Biograficzny

 st. - starosta

 m. - mąż

 ż. - żona

 s. - syn

 c. - córka

 śl. - ślub

 mgrb - margrabia


 Przypisy :
 
[1] W 1727 r. zmarł  bezpotomnie Józef Władysław Myszkowski h. Jastrzębiec, ostatni VII ordynat na Pińczowie.
     W 1729 r. dekretem Trybunału Lubelskiego, ordynacja Pińczowska została przysądzona Wielopolskim h. Starykoń 
     w osobie Franciszka Wielopolskiego, woj. sieradzkiego.
     Pełny tytuł Franciszka Wielopolskiego :
     Franciszek, hrabia na Żywcu i Pieskowej Skale Wielopolski, margrabia na Mirowie i Pińczowie 
     Gonzaga Myszkowski.
     Wielopolscy tytułowali się odtąd : „ hr. Wielopolski margrabia de Mirów Gonzaga – Myszkowski
 
[2] Źrodło : Krzysztof  Jasiewicz „Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939 – 1956” Warszawa 1995
 
     [powrót]
 
Spis treści
 

 

do górywstecz