Rodziny : Tarczałowscy h. Gozdawa, Szosland
 
 
  Ostatnia aktualizacja : 26.08.2022 r.
  Wyszukiwarka : Ctrl + F
 
  [Informacje : p. Elżbieta Tarczałowska, p. Maria Gościcka, p. Lidia Szosland, Jacek Dutkiewicz, + Internet]
 
  
 
  
 
 Nob. Wojciech Tarczałowicz [ur.+/-1710] [1]
 1 ż.(śl.1730 Częstochowka, par. Częstochowa) 
       Marianna Masłowicz (Mostowicz) [ur.+/-1710 - zm.23.04.1737 Częstochowa]
       [świadkowie ślubu : Famatus Paweł Kozbiałowicz, Józef Piński de Częstochowka, Dominik Kozbiałowicz, 
       Józef Bielski de oppido Częstochowa] [LC Częstochowa,str. 209], [LC Częstochowa, str. 74], 
       [LM Częstochowa, str. 158]
 2 ż. (śl.ok.1738) Ewa N. (wzm.1739 – 1788)
            
 Syn Wojciecha z 1 żony Marianny : 
 Tomasz  Wojciech Sebastian Nepomucen Tarczałowski (chrzest 20.12.1738 Częstochowa - zm.30.06.1801 Krzepice),
 poch. Krzepice, altaria św. Józefa 
 famatus de Krzepice [„Dominus”], [LN Częstochowa], [LM Krzepice 1801, skan 357]
 ż. Marianna Kosińska [ur.+/-1740 - zm.po 1788/1811]
 ojc. Wojciech Kosiński (Koziński) [ur.+/-1715 - zm.przed 1786] [zob. LN Krzepice, s.492]
 mat. NN.
 [prawdopodobnie brat Marianny Kosińskiej – Jan Kosiński i żona Marianna (zm.1775 Krzepice), lat 30]
 Tomasz Tarczałowicz i żona Marianna Kosińska mieszkali : Częstochowa (wzm. do 1770 r.), Krzepice (wzm.od 1778 r.)
 
 Syn :
 Kacper Tarczałowski h. Gozdawa [ur.1778 - zm.29.12.1832 Zajączki), z tytułem „Magnificus Generosus Dominus” 
 burmistrz m. Krzepice (wzm.1809 - 1830) [w 1831 r. burmistrzem Krzepic był Erazm Tarchalski],
 1810 r. ekspedytor poczt Księstwa Warszawskiwgo
 1810 - 11 r. „Presidus Civitatis”, 1812 r. “Residentus Policiei Civitatis Krzepice”,
 1812 r. ekspedytor  i sekretarz poczty, kapitan gwardii narodowej
 w 1824 r. marszałek Rady Gminnej pow. wieluńskiego, deputowany z pow. wieluńskiego na sejm 1825 r.
 Naddzierżawca Ekonomii Koronnej Krzepickiej, kolator kościoła w Zajączkach.
 Stan majątku na dzień 1.06.1830 : dom murowany o piętrze pod nr 200, dom drewniany pod nr 197, 
 dom zajezdny murowany pod nr 15, browar stary pod nr 207, rola Dąbrowa, rola w polu Dąbrowa, ogród, plac pusty,
 plac narożny przy ul. Krakowskiej – wszystko w Krzepicach. [„Powszechny Dziennik Krajowy” nr 67 z 9.03.1830 r.]
 Mieszkał : Zajączki (par. wł. i par. Danków) k. Krzepic (wzm. 1825 – 32 r.) 
 [prawdopodobnie majątek ze strony rodziny żony] [2]
 [majątek Zajączki skonfiskowany, jednemu z synów, za udział w powstaniu 1863 r.]
 [1805 r. - Generosus Kacper Tarczałowski, świadek ślubu : Jan Wolski, lat 36 + Anna Kamocka, lat 40, wdowa]
 [1808 r. - Kacper Tarczałowski chrzestny Józefa Tarczałowicza (LN Krzepice)] [2]
 
                      
 1/ akt ślubu, Krzepice 1809 r. [powiększ]
 2/ akt ślubu, Krzepice USC 1809  [powiększ]
 3/ akt zgonu, Danków 1832 r. [powiększ] 
 
    „Monitor Warszawski” nr 25, dn. 27.03.1824 r.
 
    1833 r. wpis ś.p. Kacpra Tarczałowskiego do Bractwa św. Rocha w par. Zajączki  [powiększ]
 
 ż.(śl.22.05.1809 Krzepice) Maria Teresa de Lipowskie Zaleska (Zalewska) 
 (ur.26.03.1786, chrzest 2.04.1786 Krzepice - zm.16.05.1839 Bolesławiec k. Wieruszowa)
 [świadkowie ślubu, 1809 r. Krzepice USC : Rodzice panny młodej Urodzony Antoni Jan Zaleski, lat 67, bywszy
 Generalny Rewizor Prowincji Wielkopolskiej i Urodzona Marianna z Lipowskich Zaleska, lat 55,
 Wielmożny Ignacy Miączyński, lat 42, konsyliarz Departamentu Kaliskiego, zamieszkały w Kukowie w powiecie
 częstochowskim, Wielmożny Florian Kręski, lat 42, Generalny Dzierżawca Ekonomii Iwanowskiej
 I Wielmożny Jan Kotkowski, lat 48, dzierżawca folwarku zwierzenieckiego do Ekonomii Iwanowskiej należącego,
 W Zwierzyńcu zamieszkały]
 [zgon zgłosili : Teodor Szosland, lat 26, właściciel posiadłości we wsi Krajanka [par. Czastary], tamże zamieszkały
 i Stanisław Ostrowski, lat 52]
 
    metryka chrztu, Krzepice 1786 r.  [powiększ]
 
    akt zgonu, Bolesławiec 1839 r.  [powiększ]
 
 ojc. Jan Antoni Zaleski (ur.1742 - zm.po 1809], s. Wojciecha [1]
       „Revisor G. Provincia Polonia” (w rodzinie : Paweł Zaleski, burgrabia m. Piotrków, 1787)
 mat. Marianna Lipowska (ur.1754 - zm.po 1809], c. Franciszka L. [1784 r. Karol Lipowski, s. Franciszka, chrzestny]
 1784 r. Nob. Jan Zaleski i Marianna, de Iwanowice (par. Zajączki 1732 r., par. Danków 1784 r.) 
 [LN Danków, str.52 (ur. Józef Calancius Zaleski]
 1788 r. Generosus Jan Zaleski i ż. Marianna Lipowska [LM Krzepice, skan 246]
 
 Dzieci : (Roman, Józef, Nimfa, Hortensja, Bolesław, Wincenty, Henryk)
 A1. Roman Ignacy Tarczałowski (ur.7.08.1810 Krzepice, dom 188, chrzest 15.09.1810 Krzepice - zm.po 1870)
       [świadkowie w USC Krzepice 15.09.1810 r. ; Jaśnie Wielmożny Ignacy Miączyński, lat 40, 
       Konsyliarz Najwyższej Izby Obrachunkowej Księstwa Warszawskiego, Radca Departamentu Kaliskiego,
       zamieszkały we wsi Kuków
       i Wielmożny Florian Kręski, lat 41, Jeneralny Dzierżawca Ekonomii Iwanowckie w gminie Kłobuck]
       właściciel dóbr ziemskich, dz. Czarcy (1840)], [LN Krzepice 1810, skan 22, 23]
       uczeń Szkoły Wydziałowej Wieluńskiej XX. Piiarów (wzm.1824 - 1825) [razem z Jakubem Myszkowskim]
       uczeń Szkoły Wojewódzkiej Warszawskiej XX. Piiarów (wzm.1827 - 1829)
       1847 r. - obywatel ze wsi Rogoźnik
       1870 r. mieszkał : Warszawa, ul. Senatorska 17
 
         metryka chrztu, Krzepice 1810 r.  [powiększ]
 
       ż.(śl.27.04.1847 Siemonia) Sylwia Błeszyńska h. Oksza (ur.1824 Nieszków, par. Słaboszów, pow. Miechów), 
       mieszkała : 1847 r. Rogoźnik
       ojc. Ignacy Franciszek Błeszyński (ur.1783), 
             s. Ignacego Błeszyńskiego (ur.30.05.1742 Złoczów - zm.20.01.1813 Złoczew) i Apolonii z d. Sudrawska
       mat. Anna Błeszyńska
       mieszkali : 1858 r. Warszawa, Rynek Starego Miasta nr 45, 1870 r. ul. Bednarska 1
       Dzieci :
       B1. Walenty Tarczałowski (ur.14.02.1855 Warszawa - zm.14.02.1855 Warszawa, par. św. Jan), 2 godziny
             [zgon zgłosili : Roman Tarczałowski i Henryk Tarczałowski – obaj z Warszawy]
       B2. Józef Zacharyasz Światosław Dzierżykraj Tarczałowski (ur.14.03.1858 Warszawa, par. św. Jan - zm.po 1884)
             [chrzestni : Józef Wędziagolski, major Wojsk Cesarsko Rosyjskich, dziedzic dóbr ziemskich
             i Tekla Dobrzyjałowska oraz August Dobrzyjałowski i Pelagia Foss,
             zgłaszający 22.08.1858 r. : Wincenty Tarczałowski, obywatel, mieszkający w Warszawie]
             1871 r. - uczeń gimnazjum realnego w Warszawie
 
 A2. Józef Napoleon Tarczałowski (ur.10.11.1811 Krzepice, dom 188, chrzest 7.06.1812 Krzepice - zm.po 1836)
       [świadkowie w USC Krzepice 30.04.1812 r. : Urodzony Józef Garukowski, lat 40, pisarz  komory celnej krzepickiej 
       i Urodzony Ludwik Henrych, lat 31, rewizor tejże komory], [LN Krzepice 1812 r., skan 24, 25]
       [chrzestni 1812 r. Krzepice : MD. Ignacy Miączyński de Kuków i MD. Józefa Kowalska de Kalisz, 
       asystowali : MD. Florian Kręski de Iwanowice i MD.Salomea Miączyńska de Kuków]
       dziedzic dóbr Bolesławiec (wzm.1836 r.) [„Korrespondent” nr 51, 20.02.1836 r.],
       urzędnik pocztowy w Król. Polskim.
 
         metryka chrztu, Krzepice 1812 r.  [powiększ]
 
 A3. Nimfa Tarczałowska (ur.28.08.1816 Krzepice, dom 88)
       [świadkowie w USC Krzepice 1816 r. : Wielmożny Feliks Gogolewski, lat 60, dziedzic dóbr Kłomnice,
       w Kłomnicach zamieszkały i Wielmożny Antoni Zaleski, lat 26, dzierżawca folwarku krzepickiego],
       [LN Kłomnice 1816 r., skan 56]
 
 A4. Hortensja Józefina Tarczałowska (ur.19.03.1819 Krzepice, dom 188 - zm.5.06.1885 Łódź), lat 65
       [świadkowie ur. w USC : Wielmożny Felicjan Gogolewski, lat 62, dziedzic dóbr Kłomnice 
       i Mikołaj Drożyński (Droziński), lat 46, pisarz komory tutejszej], [LN Krzepice, akt 43, skan 51]
       [zgon zgłosili : Bronisław Piotrowicz i Władysław Matuszewski]
 
         metryka urodzenia, USC Krzepice 1819 r.  [powiększ]
   
       m. Teodor Szosland (Szoszland) (ur.1815 Milicz, W. Ks. Pozn. - zm.5.05.1883, poch. Kalisz), 
       były oficer Wojsk Rosyjskich,
       właściciel posiadłości we wsi Krajanka, par. Czastary (wzm.1839),
       posiadacz wótostwa w Bolesławcu k. Wieruszowa (wzm.1849 - 1851), burmistrz m. Grocholice (wzm.1853),
       zastępca wójta gminy Lubstów (wzm.1853), burmistrz w Wieluniu (1863 - 1868), urzędnik w Kaliszu (wzm.1874).
       ojc. August Szosland (ur.1777 - zm.11.12.1821 Bolesławiec), lat 44, chirurg
       mat. Julia Kinast (ur.1879 Jutroszyn, Wielkie Księstwo Poznańskie - zm.26.07.1867 Bolesławiec), lat 78
              [zgon zgłosili : Teodor Szosland, lat 50, burmistrz miasta Wielunia, syn zmarłej
              i Hieronim Ostrzycki, lat 34, Sekretarz Bióra Naczelnika Powiatu Wieluńskiego – obaj mieszkali : Wieluń]
              c. Jana i Jadwigi
       Teodor i Hortensja Szoslandowie mieszkali : Bolesławiec (wzm.1840 - 51), Grocholice (wzm.1852 - 58),
       Skierniewice (wzm.1861), Wieluń (wzm.1863 - 68), Kalisz (wzm.1874)
 
       Dzieci (Szosland) : (Kazimiera, Bolesław, Teodor, Julian, Zdzisław, Lucjan, Stanisław, Bronisław,
       Przemysław, Władysław)
       B1. Kazimiera Szosland (ur.4.03.1840 Bolesławiec, chrzest 18.11.1841 Bolesławiec) [LN Bolesławiec, akt 53/1841]
             [chrzestni : August Anczykowski, lat 24, przy komorze celnej i Rozalia Doruchowska]
             m.(śl.28.11.1863 Wieluń) Konstanty Kowalewski (ur.1836 Białystok), s. Piotra i Józefy
             podporucznik Symbirskiego pułku piechoty
             [świadkowie ślubu : Józef Słucki, lat 52, Adjunkt Biura Naczelnika powiatu Wieluńskiego
             i Rudolf Hess, lat 30, Sztabs Kapitan Białozierskiego  Pułku Piechoty – obaj zamieszkali w Wieluniu]
             Dzieci (Kowalewscy) : (Marianna, Konstanty, Zofia)
             C1. Marianna Ludwika Kowalewska (ur.1865 Ostrów Mazowiecka)
                   m.(śl.1892 Goworowo, woj. maz) Bronisław Tomasz Justyn Jan Rago (ur.1870 Korczew, pow. Sokolski)
                   ojc. Andrzej Rago
                   mat. Lucyna Protasiewicz
                   Dzieci :
                   D1. Zofia Rago (ur.17.07.1893 Goworowo - zm.po 1961)
                         [chrzestni : Roman Janiszewski i Janina Janiszewska]
             C2. Konstanty Kowalewski (ur.5.08.1869 Ostrów Mazowiecka), porucznik Symbirskiego Pułku
                   ż.(śl.18.10.1894 Jelonki, woj. mazowieckie) Florentyna Wanda Stefania Morawska (ur.1875 Trykosy)
                   ojc. Florian Morawski (ur.chrzest 1841 Cieksyn - zm.1897 Jelonki), s. Piotra i Delfiny z d. Pniewska
                   mat.(śl.1873 Jelonki) Wanda Laskowska h. Korab (ur.30.03.1845 - zm.1890 Warszawa),
                          c. Władysława i Bolesławy z d. Kozakowska (ur.1824 - zm.14.08.1849 Warszawa)  
                          [1 mąż Wandy Laskowskiej – (śl.1862 Zaręby Kościelne) Walery Mikołaj Zimnoch (ur.1828),
                          s. Hipolita i Izabeli Cabat]
                   Dzieci :
                   D1. Konstancja Helena Kowalewska (ur.19.08.1895 Ostrów Mazowiecka)
             C3. Zofia Kowalewska [ur.+/-1870]
                   m.(śl.8.01.1889 Krasnosielc - Sielc) Kazimierz Bogdan Rodziewicz (ur.1861, par. Kisielin, pow. Łuck, Wołyń)
                   porucznik piechoty 24 Symbirskiego Pułku
                   [świadkowie ślubu : Feliks Smoliński, lat 49 i Piotr Ossowski, lat 59, kościelni]
                   ojc. Michał Rodziewicz
                   mat. Julia Wilczyńska
                   Córka :
                   D1. Maria Rodziewicz [ur.+/-1900 - zm.po 1961]
                         m. N. Achenbach [ur.+/-1900]
 
       B2. Bolesław Mieczysław Szosland (ur.15.08.1842 Bolesławiec), technik
             [chrzestni : Bolesław Tarczałowski i Henryk Szosland], [LN Bolesławiec, akt 62/1842]
             ż.(śl.4.08.1890 Wieluń) Anna Franciszka Budziszewska (ur.1856 Uwieliny, par. Prażmów k. Warszawy)
             [świadkowie ślubu : Kazimierz Nęcki, lat 46, wł. domu i Antoni Sobolewski, lat 30]
             ojc. Antoni Budziszewski [zm.przed 1890]
             mat. Wiktoria Solarska (Solarek) [zm.po 1890]
 
       B3. Teodor Szosland (ur.1844/46 - zm.9.02.1918), poch. Warszawa, cm. Powązkowski [kw. 325, rz. 4, m. 2/3]
             wychowanek Szkoły Głównej w Warszawie, rejent, powstaniec 1863 r.
             ż.(śl.7.10.1884 Łódź, NMP) Józefa Glinkowska (ur.ok.1858 - zm.13.06.1930), lat 72, poch. cm. Powązkowski
             ojc. Marcin Glinkowski [ur.+/-1825], s. Jana
             mat.(śl.1849 Błaszki, ob. woj. łódzkie) Małgorzata Graczyk [ur.+/-1825], c. Kazimierza
             Dzieci : (Anna, Jan, Helena, Stefan, Kazimierz)           
             C1. Anna Szosland (ur.1884 Łódź - zm.1950 Piotrków Trybunalski)
                   m.(śl.11.02.1905 Warszawa, par.  Wsz. Św.) Adolf Erazm Mysłowski (ur.3.06.1876 Warszawa - zm.1954),
                   archiwista
                   ojc. Dominik Mysłowski (ur.ok.1832), s. Kajetana i Józefy Kandolf
                   mat. Tekla Stolarska [ur.+/-1840], c. Pawła i Julii z d. Bolechowska
             C2. Jan Szosland (ur.1892 - zm.7.08.1893 Łódź), lat 1,5
             C3. Helena Szosland (ur.1895 - zm.16.05.1974 Warszawa), lat 79, aktorka
                   m. N. Michałowski
             C4. Stefan Szosland (ur.31.12.1895 Łódź - zginął 1941 we Lwowie), aktor teatralny, legionista
 
                     [powiększ]
                   Przedstawienie „Manewry Jesienne” w Powszechnym Teatrze Żołnierza we Lwowie.
                   Od lewej : S. Szosland, R. Bojanowski, W. Wiliński. [Źródło : Zbiory NAC]
 
                   ż. NN. [ur.+/-1895]
                   Dzieci : (Zofia, Jerzy, Janusz, Giera, Janina)
                   D1. Zofia Szosland (ur.18.07.1915 Łódź - zm.9.12.1998)
                         m. Józef Dutkiewicz (ur.21.07.1916 - zm.5.05.1980)
                         Syn :
                         E1. Jacek Dutkiewicz, naukowiec i tytularny profesor 
                               (tytuł otrzymany od prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2007 r.),
                               stopień naukowy doktor habilitowany.
                               Od 2007 r. pełni m. in. funkcję prezesa Polish - American Society w Memphis, TN.
                               Mieszka z rodziną w Stanach Zjednoczonych od 1992 r. 
 
                                 [powiększ]
                               Fot. podczas koktajlu z okazji rozpoczęcia w Sopocie imprezy Memphis in Poland Festival w 2017 r.
                               Od lewej : Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, Ryszard Schnepf, były ambasador RP w USA,
                               Victor Ashe, były ambasador USA w Polsce, Jacek Dutkiewicz, przewodniczący Komitetu
                               Festiwalowego, Jim Samples, były prezes TVN i Ryszard Bute, założyciel Mid - South Futbol
                               Club w Memphis. [Fot. przysłał p. Jacek Dutkiewicz]
 
                   D2. Jerzy Szosland (ur.1923 - zm.1942)
                         kadet I Korpusu Kadetów we Lwowie, poległ w 1942 r. pod Tobrukiem w wieku 19 lat
                   D3. Janusz Szosland
                   D4. Giera Szosland
                   D5. Janina Szosland
 
 
                             [powiększ]
              Warszawa, cm. Stare Powązki. Grób rodziny Szosland [Fot. ze strony „Moje cmentarze”]
 
             C5. Kazimierz Szosland (ur.15.08.1897 Piotrków, chrzest 1898 Warszawa, par. św. Jan)
 
       B4. Julian Szosland (ur.1846 - zm.16.02.1851 Bolesławiec), lat 5
 
       B5. Zdzisław Marian Feliks Szosland (ur.5.07.1849 Bolesławiec) [LN Bolesławiec, akt 41/1849]
             [chrzestni : Feliks Grabowski, poborca komory celnej i Marianna Urbanowska,
             świadkowie : Antoni Urbanowski, lat 53, rewizor celny rogatkowy i Józef Urbanowski, lat 25,
             kancelista przy komorze celnej w Bolesławcu]
             ż. Zofia Reynert [ur.+/-1850]
             Dzieci :
             C1. Janina Szosland (ur.+/-1875 - zm.15.01.1953)
                   m. Stefan Hykiel [ur.+/-1875]
 
       B6. Lucjan Andrzej Szosland (ur.30.08.1851 Bolesławiec, chrzest 25.07.1852 Bełchatów - Grocholice)
             [chrzestni : ks. Andrzej Kupczyński, prodziekan piotrkowicki, Teodora z Błeszyńskich Tarczałowska]
  
       B7. Stanisław Piotr Szoszland (ur.22.02.1854 Grocholice - zm.1938 Kalisz), poch. Kalisz, lat 82,
             w 1899 r. wybrany (6.09.1899 r.) naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Błaszkach,
             w 1902 r. przeprowadził się z rodziną do Kalisza, 1913 r. radca honorowy m. Kalisz
             ż.(śl.25.09.1884 Grzymaczew, par. Wojków k. Sieradza) 
             Kazimiera Józefa Białobrzeska (ur.1866 Pruchny - zm.1937), poch. Kalisz          
             właścicielka części dóbr Grzymaczew i Włocin (gmina Błaszki w Kaliskiem)
             ojc. Bolesław Habdank Białobrzeski (ur.1823 - zm.1887 w Pruchnie), poch. Wróblew
             mat. Waleria Kałkus [ur.+/-1835 - zm.po 1898], mieszkali : par. Wojków
 
             Dzieci : 8 (Cecylia, Kazimierz, Wiesława, Tadeusz, Irena, Maria, Eugeniusz, Krystyna)
             C1. Cecylia Szosland (ur.14.11.1885 Błaszki - zm.1980)
 
                     Cecylia Rosińska z d. Szosland (1885 – 1980)  [powiększ]
                   [Zbiory : p. Maria Gościcka]
 
                   m. Karol Rosiński (ur.1877 - zm.1946), s. Jana i Marianny Michler
                   [wnuczka : p. Maria Anna Gościcka]
                   Dzieci (Rosińscy) 5 (Witold, Zygmunt, Wanda, Kazimierz, Zofia) :
                   D1. Witold Rosiński (ur.1911 - zm.19.09.2009), poch. Warszawa, cm. Powązki
                         prof. dr hab. inż., nestor polskiej elektroniki, członek rzeczywisty PAN
 
                           Witold Rosiński (1911 – 2009)  [powiększ]
                         [Zbiory : p. Maria Gościcka]
 
                         ż.(śl.2.06.1936 Warszawa NMP Królowej Polski) 
                         Eufemia Wiktoria Pionko (ur.10.03.1908 Łowicz - zm.30.10.2010), lat 102, poch. cm. Powązki
                         [świadkowie ślubu : Bronisław Pionko, kapitan, mieszkał : Konin 
                         i Jan Ancerewicz, właściciel nieruchomości, mieszkał : Sochaczew]
                         urzędniczka, mieszkała : 1936 r. Sochaczew
                         ojc. Józef Pionko [ur.+/-1880], s. Wawrzyńca i Michaliny z d. Wysocka
                         mat.(śl.10.02.1907 Łowicz Kolegiata) Kazimiera Ancerewicz (ur.1879 Sochaczew - zm.23.06.1944 W-wa) 
                                poch. cm. Powązki, wdowa po Janie, c. Aleksandra Ancerewicz i Antoniny z d. Osiecka
                                [w tym samym grobie : Stefan Rosiński (ur.1950 - zm.11.09.2004), dr nauk technicznych,
                                pracownik naukowy PAN]
 
                   D2. Zygmunt Rosiński (ur.20.02.1913 Kalisz - zm.1940), zginął w Katyniu
 
                            Zygmunt Rosiński (1913 – 1940)                     
 
                   D3. Wanda Rosińska (ur.1917 - zm.2001)
                         m. N. Piórkowski [ur.+/-1915]
                   D4. Kazimierz Rosiński (ur.1920 - zm.1992)
                         prof. dr hab., fizyk
                   D5. Zofia Rosińska (ur.1925)
                         m. Adam Lech Julian Gościcki (ur.24.12.1918 Lelice - zm.1971)
                         Dzieci : 1
                         E1. Maria Anna Gościcka, korespondentka
             C2. Kazimierz Zdzisław Szosland (ur.21.02.1891 Błaszki - zm.20.04.1944 Adamowizna k. Grodziska Maz.)
                   poch. Grodzisk Maz.), [PSB], [wg geneteki : ur. Grzywaczew]
                   major kawalerii Wojska Polskiego, srebrny medalista olimpijski w jeździectwie w konkurencji drużynowych
                   skoków przez przeszkody (1928 r. Amsterdam).
                   Został zamordowany we własnym domu w Adamowiźnie pod Grodziskiem Mazowieckim.
                   Był zaangażowany m.in. w przyjmowaniu zrzutów alianckich w lasach pod Grodziskiem.
 
                     Kazimierz Szosland przed pałacem w Sokolnikach  [powiększ]
                   [Zbiory : p. Maria Gościcka]
 
                     Kazimierz Szosland (1891 – 1944)
 
                        [powiększ]
                   Fot 1. Kazimierz Szosland 1933 r., Fot 2. Grodzisk Maz., tablica
 
                     [powiększ]
                   Grodzisk Mazowiecki. Grób majora Kazimierza Szoslanda [fot. Małgorzata Szosland - Łyszkowska]
 
                   ż.(śl.18.02.1928 Wilanów, Warszawa, par. św. Aleksander) 
                   Stefania Smolicz (ur.1904 Warszawa)
                   [świadkowie ślubu : Tadeusz Szosland, rolnik, Sokolno i Zbigniew Mieszczański, przemysł. Warszawa]
                   ojc. Henryk Grzegorz Smolicz (ur.ok.1860 Jasionówka, par. Łoździeje, gub. Suwalska - zm.5.07.1907), 
                         rejent, poch. Warszawa, cm. Powązkowski
                         s. Henryka Smolicz [zm.przed 1900]
                         i Lucyny Wołągiewicz (ur.ok.1841 - zm.9.04.1916, poch. cm. Powązkowski)
                   mat.(śl.24.11.1900 Warszawa, par. św. Andrzej) Wanda Amelia Sadkowska h. Rola (ur.ok.1879 Warszawa)
                          c. Eugeniusza Wincentego S. (ur.ok.1845 - zm.29.01.1883), poch. Warszawa, cm. Powązkowski
                          i Florentyny z d. Skowrońska (ur.ok.1851) – c. Karola Skowrońskiego i Marianny z d. Kamińska
                   Dzieci :
                   D1. Andrzej Szosland (ur.1930)
 
             C3. Wiesława Szosland (ur.2.04.1889 - zm.19.02.1982), poch. Kalisz
             C4. Tadeusz Szosland (zm.1954)
 
                     Tadeusz Szosland w Sokolnikach  [powiększ]
                   [Zbiory : p. Maria Gościcka]
 
             C5. Irena Szosland (zm.1971)
             C6. Maria Szosland
                   m. N. Jaworski
             C7. Eugeniusz Szosland
             C8. Krystyna Szosland
 
       B8. Bronisław Alfred Szosland (ur.3.07.1856 Grocholice)
             [chrzestni : Teofil Kupczyński i panna Kazimiera Szosland]
 
       B9. Przemysław Szosland (ur.2.11.1858 Grocholice, chrzest 14.09.1859 Grocholice)
             [chrzestni : Mieczysław Szosland i Kazimiera Szosland] 
             ż. Leonia N.
             Dzieci :
             C1. Ryszarda Szosland (ur.1905 - zm.1969)
                   pracowała jako lekarz w Klinice Dermatologicznej w Warszawie, ul. Koszykowa
                   1 m. Tadeusz Aleksy Milewski [ur.+/-1905]
                          [wuj matki prezydenta Andrzeja Dudy – strona Milewskich]
                   2 m. Bronisław Skodalski [ur.+/-1905]
                   Dzieci (Milewscy) :
                   D1. Barbara Milewska
                         m. N. Lewandowski
             C2. Tadeusz Przemysław Szosland (ur.27.11.1914 Kalisz)
 
       B10. Władysław Szosland (ur.21.08.1861 Skierniewice - zm.1938, poch. Łódź)
             ż.(śl.11.10.1885 Łódź, par. NMP) Marianna Dominikowska (ur.1865 Widawa, pow. Łask - zm.1939, poch. Łódź)
             ojc. Ignacy Dominikowski
             mat. Józefa Andrzejewska
             Dzieci : (Mieczysław, Władysław, Wacław, Czesław, Bolesław, Jadwiga, Bogusław)
             C1. Mieczysław Michał Szosland (ur.1886 Łódź - zm.17.08.1954 Zakopane)
                   Informacje : p. Lidia Szosland :
                   Ekonomista, pedagog, organizator, wychowawca i przyjaciel kilku pokoleń młodzieży.
                   Wykładowca w Szkole Handlowej w Łodzi, od r. 1932 dyrektor prywatnych Szkół Handlowych
                   i Gimnazjum Kupieckiego w Zakopanem. W r. 1946 założył w Zakopanem Miejskie Liceum
                   i Gimnazjum Handlowe (od r. 1949 Państwowe Liceum i Gimnazjum Handlowe),
                   w którym do przejścia na emeryturę pełnił funkcję dyrektora. W uznaniu Jego zasług dla miasta i regionu
                   Podhale został pochowany na Starym Cmentarzu Pęksowym Brzysku w Zakopanem.
 
                        
 
                   Fot. 1. Mieczysław Szosland z uczniami na wycieczce w góry, 1938 r.  [powiększ]
                   Fot. 2. Grób Mieczysława Szoslanda na cmentarzu Pęksowym Brzysku  [powiększ]
                             (wiązanka z kartką od wychowanków, 2005 r.)
 
                   ż.(śl.19.10.1913 Rusiec) Irena Jadwiga Kazubińska (ur.1891 Piotrków)
                   ojc. Aleksander Kazubiński
                   mat. Aniela Gąsiorek
             C2. Władysław Szosland (ur.1887 - zm.17.06.1888 Łódź), 7 miesięcy
             C3. Wacław Szosland (ur.22.07.1889 Łódź - zm.1975 Łódź, poch. Łódź) z zawodu księgowy, 
                   działacz Towarzystwa Filatelistycznego
 
                     Wacław Szosland (1889 – 1975)
 
                   Informacje : p. Lidia Szosland :
                   1 ż.(śl.29.12.1917 Łódź, par. św. Józef) Eugenia Goltz (Golc) (ur.1900 Łódź - zm.1919), wyzn. ewang. - augsb.
                        ojc. Gustaw Goltz
                        mat. Marta Porgessen
                        bezdzietni
                   2 ż.(śl.1921) Halina Szmidt [ur.+/-1900], 1928 r. rozwód
                   3 ż. Anna Kulejowska (ur.1906 - zm.2005 Łódź)
                   Dzieci Wacława z 2 żony : (Jadwiga, Janusz)
                   D1. Jadwiga Szosland (ur.1923 Łódź - zm.2012 Spała)
                   D2. Janusz Szosland (ur.16.01.1925 Łódź - zm.1.01.2015 Łódź), 
                         prof. dr hab. inż., pedagog, współtwóra włókiennictwa akademickiego w Polsce, 
                         dr h.c. Politechniki Łódzkiej, wieloletni prezes Stowarzyszenia Włókienników Polskich,
                         przewodniczący Rady Głównej NOT, społecznik.
                         W uznaniu zasług Rada Miejska m. Łodzi w 2017 r. nadała jednemu z placów miasta nazwę
                         „Plac Prof. Janusza Szoslanda”. [zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Szosland ]
 
                               prof. Janusz Szosland (1925 - 2015)
 
                         1 ż.(śl.1949) Wanda Maria Roszkowska (ur.16.05.1922 Myrche - Siedlce - zm.7.09.1972 Łódź), 
                               żołnierz AK (1939 - 1944) ps. „Maryla”, uczestniczka Powstania Warszawskiego, sanitariuszka
                               dr hab. n. med. okulistka,
                               pracowała w Akademii Medycznej na stanowisku doc.dr hab. w Klinice Okulistyki 
                               ojc. Józef Roszkowski
                               mat. Antonina
                         2 ż.(śl.1985) Lidia Racbaum (ur.1936 Taszkient), dr n. techn.
 
                         Dzieci Janusza Sz. z 1 żony : (Andrzej, Konrad)
                         E1. Andrzej Szosland 
                               dr hab. n. techn.
                               prof. Politechniki Łódzkiej, kierownik Zakładu Pojazdów
                               w Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej
                               ż. Magdalena Zalewska
                               Córka :
                               F1. Małgorzata Szosland - Łyszkowska
                                     m. Jan Łyszkowski, mieszkają : Brwinów
                                     Dzieci : 3 (Julia, Marta, Szymon)
                                     G1. Julia Łyszkowska
                                     G2. Marta Łyszkowska
                                     G3. Szymon łyszkowski
                         E2. Konrad Szosland, dr nauk med. endokrynolog
                               pracownik Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych
                               w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
                               ż. NN.
                               F1. Janusz Szosland
                                     ż. Justyna
                                     Dzieci : (Matylda, Zofia)
                                     G1. Matylda Szosland
                                     G2. Zofia Szosland
                   Dzieci Wacława z 3 żony : (Piotr)
                   D3. Piotr Szosland (ur.1940 Łódź)
 
             C4. Czesław Szosland (ur.22.07.1891 Łódź - zm.31.10.1944 Łódź), inspektor skarbowy w Łodzi
                   [„Spis ludności Łodzi” : Czesław Szosland (ur.1.07.1892 Łódź)]
             C5. Bolesław Szostland (ur.22.05.1893 Łódź, Bałuty)
             C6. Jadwiga Szosland (ur.1895 - zm.7.08.1917 Brus - Zdrowie,,Łódź), lat 22, panna
             C7. Bogusław Szosland (ur.26.05.1896 Łódź)
 
               [powiększ]
             Łódź, Stary cmentarz. Mogiła rodziny Szosland, przedstawiającą wizerunek Jadwigi Szosland (zm.1917)
             [Fot. ze strony „Łódź, nasze miasto”]
             Pochowani : Jadwiga Szosland (1895 – 1917), Władysław Szosland (1861 – 1938),
             Maria z Dominikowskich Szosland (1865 – 1939), Wacław Szosland (1889 – 1975),
             Anna Szosland z d. Kulejowska (1906 – 2005), Elżbieta z d. Romanczuk,
             Janusz Szosland (1925 – 2015), Wanda Maria Szosland z d. Roszkowska (1924 – 1972)
 
 A5. Bolesław Chrobry - Kazimierz Tarczałowski 
       (ur.4.03.1818 Krzepice, dom 188, chrzest 19.04.1819 Krzepice - zm.28.09.1876 Osiek), poch. Cieszęcin 
       [świadkowie ur. w USC Krzepice 1818 r. : Wielmożny Felicjan Gogolewski, lat 61, dziedzic dóbr Kłomnice
       i Wielmożny Mikołaj Droziński, lat 45, pisarz komory tutejszej], [LN Krzepice 1818 r., skan 46, 47]
       [chrzestni 1819 Krzepice : G. Feliks Gogolewski i G. Marianna Drożyńska, żona pisarza] 
       [zgon zgłosili : Stanisław Polak, lat 48 i Maciej Tomaszek, lat 40], [LM, akt 82, skan 153]
       mieszkał : Pustkowie Cieszęckie (wzm.1849), Młyn Cieszęcki (wzm.1857), 1859 r. Cieszęcin, przy teściu, 
       strażnik graniczny Parcice, par. Czastary (wzm.1843) 
       strażnik objazdu 4 we wsi Kopiec, par. Kraszewice (wzm.1845)
       strażnik celno - graniczny we wsi Pustkowie Brzeziny (wzm.1848)
       [1865 r. w zapisach par. Galewice :„karczmarz”, 1872 r. „propinator”, 1874 r. „arendator szynku”, arendator propinacji],
       właściciel dóbr Galewice, właściciel dworu w Galewicach
       Informacja p. Elżbieta Tarczałowska :
       24.12.1863 r. kozacy o świcie najechali na dwór Bolesława Tarczałowskiego, spalili go, nie znajdując
       Bolesława Tarczałowskiego, a poszukując jego syna Józefa, który był czynnym uczestnikiem Powstania.
       Okrutnie ranili jego żonę, wypalając jej oko bagnetem rozżarzonym w ogniu kominka. Straciła przytomność,
       ale ktoś ją wyniósł z płomieni i uratował jej życie. Walka przeniosła się aż pod dwór Myszkowskich i tam krwawo
       się skończyła. Bolesław Tarczałowski do 1863 r. mieszkał w swoim majątku (m.in. część Galewic)
       i w swoim dworze w Galewicach. Po tym wydarzeniu zamieszkał w karczmie, którą dzierżawił od niego Żyd,
       ukrywając go i jego rodzinę przed poszukiwaniem przez carskich szpiegów. Udało się, nikt nie zdradził,
       ale gdy urodził mu się syn, do dokumentów chrztu, ksiądz będący z rodziny poradził podać się za karczmarza,
       lecz nim naprawdę nie był.”
       [W 1865 r. proboszcz w par. Cieszęcin : ks. Jakub Samulski]
 
         metryka chrztu, Krzepice 1819 r.  [powiększ]
 
       1 ż.(śl.ok.1843) Antonina Emilia Bielawska (ur.23.04.1825 Wesółki, par. Blizanów - zm.21.07.1852 Wesółki)
             [świadkowie w USC (1825 r.) : Piotr Gaiński, lat 57, organista w par. Blizanów i Paweł Piotrowski, lat 50,
             strażnik nadgraniczny pieszy we wsi Łaszków k. Blizanowa]
             [Blizanów – 16 km na NW od Kalisza]
             ojc. Antoni Ignacy Bielawski (ur.30.05.1797, par. Pyzdry - zm.1834), tytuł „Wielmożny”, dziedzic maj. Wesołki, 
                   s. Walentego Bielawskiego [ur.+/-1770 - zm.po 1809], mieszkającego : 1809 r. Mokronos, posesora Wesołki 
                   i Weroniki z d. Brochocka [ur.+/-1770 - zm.15.04.1808 Kalisz, poch. Mokronos)
             mat.(śl.1819 Dębe k. Kalisza) Julianna Brochocka (ur.1802 - zm.10.01.1866), 
                    c. Michała i Ewy z d. Krajewska
             [2 mąż Julianny Brochockiej – (śl.1846 Blizanów) Tadeusz Krajewski (ur.1786), 
             wdowiec po Bibiannie z d. Orzechowska, s. Wojciecha Krajewskiego [ur.+/-1760] i Teresy z d. Czarska]
             [Rodzeństwo Antoniny Bielawskiej : 
             1/ Kazimierz Tomasz Bielawski (ur.4.03.1820 Wesołki, par. Blizanów), 
                 ż.(śl.1866 Rozprza) Maria Kamila Litwicka (ur.23.01.1849 Częstochowa),
                 c. Michała Litwickiego (ur.1796 Żarnowiec, woj. krak. - zm.6.03.1856 Rozprza), 
                 oficera powstania listopadowego i Magdaleny z d. Kotońska,
             2/ Nimfa Bielawska (ur.8.11.1821) 
             3/ Prakseda Bielawska (ur.ok.1826 Wesołki - zm.26.12.1852 Złotniki Wielkie, par. Goliszew), 
                 mąż Celestyn Hegner (ur.1824)
             4/ Michalina Ksawera Bielawska (ur.20.10.1827 Wesołki)
             5/ Julianna Józefa Bielawska (ur.16.02.1831 Wesołki]
 
       2 ż.(śl.26.11.1856 Wieluń, ewang.) Balbina Jajte (ur.1829 - zm.13.04.1871 Galewice, par. Wieluń, ewang.)
             poch. Cieszęcin [LM Wieluń, ewang., akt 35]
             [w pisowni : Jeite, Hajto]
             ojc. Bogumił Jajte (ur.1795 - zm.11.08.1874 Galewice, par. Wieluń, ewang.), lat 79
                   właściciel huty szkła w miejscowości Klonowa k. Galewic
                   [Huta w Klonowej – data założenia : 1857 r., właściciele : 1879 r. sukcesorzy pruskiego poddanego
                   Langerbacha, 1872 r. Karol Jajte (wzm.1872 - 1875 r.), 
                   1884 r. Sawicki Jakub i Jajte Ludwik, 1893 r. Jajte Ludwik]
             mat. Elżbieta Strauss (ur.1793 Twardagóra, Śląsk - zm.25.09.1848 Cieszęcin, par. Wieluń, ewang.), lat 55
                    c. Henryka Strauss, rządcy dóbr i Anny Marii Pruchel – zmarłych we wsi Russow w pow. Kalisz 
                    [1 mąż  - N. Bielski, Bilski], [inna wersja : Elżbieta Eichner]
 
               ślub : Wieluń 1856 r.  [powiększ]
 
       3 ż.(śl.27.11.1871 Cieszęcin) Bronisława Sulimirska (ur.1833 - zm.5.12.1928 Warszawa, poch. cm. Powązkowski), 
             wdowa po Edwardzie Szenk (zm.23.01.1868 Tyble, par. Sokolniki, pow. Wieruszów), lat 38,
             s. Wilhelma Sz. i Balbiny z d. Dąbroska
             [świadkowie ślubu : Julian Brojewski, lat, 56, rządca majątku w Osieku i Antoni Kęcki, organista]
             Uczestniczka powstania styczniowego 1863 r., mieszkała : 1893 Kielce
             ojc. Filip Rafał Sulimirski (Sulimierski) h. Starykoń 
                   (ur.1797 Tumusin k. Zgierza - zm.9.05.1843 Brzeski k.m. Szadek),
                   s. Jana Nepomucena S. i Marianny z d. Cielecka – c. Andrzeja Cieleckiego i Franciszki z d. Kossowska
                   [1 żona Filipa Rafała Sulimierskiego – (śl.19.04.1819 Biała) Balbina Psarska (ur.ok.1799), rozwód 1829,
                   c. Franciszka P. i Wiktorii z d. Karśnicka]
             mat.(śl.przed 1831) Bibiana Barbara Dzwonkowska h. Przeginia (ur.1810 - zm.1882), 
                    c. Józefa i Tekli z d. Borowska
                    [wg innych źródeł – Bibianna Dobrokowska]
 
                akt ślubu : Cieszęcin 1871 r.  [powiększ]
 
 
             
             „Kurjer Warszawski”, wydanie wieczorne, nr 339, dn. 7.12.1928 r.
 
 
             
             „Kurjer Warszawski”, wydanie poranne, nr 342, dn. 11.12.1928 r.
 
               „Gazeta Świąteczna” nr 2499, z 23.12.1928 r.
 
                   [powiększ]
             Warszawa, cmentarz Stare Powązki
             Inskrypcje : Grób rodziny Sulimierskich
             Bronisława z Sulimierskich Tarczałowska, żyła lat 101, zm.5.12.1928 [ = żyła lat 95]
             Czesław Zawisza, Inżynier, ppor. rezerwy 3 Pułku Lotniczego, odznaczony Krzyżem Walecznych
             i Polową Odznaką Obserwatora (ur.1895 – zm.1935), Pokój Jego Duszy
             Irena Zawisza (zm.23.12.1971)
             Andrzej Zawisza (zm.23.08.2003)
 
       Dzieci z 1 żony (Antonina Bielawska) : 6 (Józef, Paulina, Julianna, Bolesław, Kunegunda, Antonina)
       B1. Józef  Tarczałowski [ur.+/-1844], uczestnik powstania 1863 r., 
             ukończył studia na Sorbonie w Paryżu i wrócił do ojca do Cieszęcina
 
       B2. Paulina Tarczałowska (ur.29.04.1845 Kopiec, par. Kraszewice - zm.przed 1931, poch. w Warszawie)
             [chrzestni : Stanisław Dudkowski, lat 26, nadstrażnik w Węglewie i Albina Bilinowa
             [Kraszewice – 29 km na SE od Kalisza]
             m.(śl.5.11.1872 Cieszęcin) Karol Regielli (Regeli) (ur.1828 Oleśnica, Śląsk - zm.po 1892 Cieszęcin), 
             1875 r. karczmarz w Galewicach, arendator szynku w Węglewicach (wzm.1879 – 1881),
             mieszkali : Wieruszów, Warszawa
             wdowiec po Henryce Cymmer (ur.1832 Brzezie, Śląsk - zm.4.09.1872 Cieszęcin), c. Fryderyka i Marianny
             [Zgon Henryki Regieli zgłosili : Bolesław Tarczałowski, lat 52, „propinator” i Antoni Kępski, lat 40, organista]
             ojc. Henryk Regielli [ur.+/-1800]
             mat. Charlotta Retelberg [ur.+/-1800]
             Dzieci (Regielli) : (Marianna, Stefan, Julian, Natalia, Kazimiera)
             C1. Marianna Regielli (ur.28.07.1873 Galewice, par. Cieszęcin - zm.10.04.1879 Węglewice)
                   [chrzestni : Bolesław Tarczałowski i Franciszka Łabęcka], [LN Cieszęcin, akt 104, skan 56], [LM, skan 159]
             C2. Stefan Bolesław Regielli (ur.8.06.1875 Galewice, par. Cieszęcin)
                   [chrzestni : Bolesław Tarczałowski i Emilia Richter], [LN Cieszęcin, skan 40]
             C3. Julian Karol Adam Regielli (ur.6.01.1877 Galewice, par. Cieszęcin)
                   [chrzestni : Julian Łabęcki i Natalia Ostrowicka], [LN Cieszęcin, akt 24, skan 13, 14]
                   ż.(śl.1931 Warszawa, św. Aleksander) Leokadia Waleria Przygocka, c. Wincentego i Weroniki Bok
             C4. Natalia Emma Regielli (ur.13.04.1879 Węglewice, par. Cieszęcin - zm.25.07.1892 Cieszęcin) 
                   [w akcie zgonu Natalia Anna Regielli, lat 14]
                   [chrzestni : Franciszek Rojewski i Eleonora Hanys], [LN Cieszęcin, akt 58, skan 28]
                   [zgon zgłosili : Karol Regieli, lat 68, ojciec], [LM Cieszęcin, akt 81/1892, skan 150]
             C5. Kazimiera Katarzyna Regielli (ur.4.11.1881 Węglewice, par. Cieszęcin)
                   [chrzestni : Jan Borniak i Antonina Rojewska], [LN Cieszęcin, akt 184, skan 98]
                   m. Antoni Szpakowski [ur.+/-1880]
 
                     Kazimiera Szpakowska z d. Regielli (fot. 19.06.1926 r.)  [powiększ]
                   [Zbiory : p. Elżbieta Tarczałowska]
 
       B3. Julianna Tarczałowska (ur.1846 Cieszęcin - zm.przed 20.02.1931, poch. Częstochowa, cm. św. Rocha)
             m. Gustaw Appelt [ur.+/-1845 - zm.przed 20.02.1931, poch. Częstochowa, cm. św. Rocha] 
             potomek bogatego rodu mieszczan w Gdańsku, mieszkali w Częstochowie, bezdzietni [3]
 
               Gustaw Appelt  [powiększ]
             [Zbiory : p. Elżbieta Tarczałowska]
 
             ojc. August Appelt, w 1824 r. właściciel domu w Częstochowie, nauczyciel w kapeli Jasnogórskiej
             mat. NN.
 
       B4. Bolesław Tarczałowski (ur.8.12.1846 Pustkowie Brzeziny, par. Kraszewice)
             [chrzestni : Henryk Tarczałowski, lat 22, obywatel wsi Rogoźno i Prakseda Bielawska]
             [wpis do akt 9.12.1848, par. Kraszewice, akt 87/1848]
             ż.(śl.11.11.1888 Galewice, par. Cieszęcin) Antonina Grońska (ur.12.06.1860 Cieszęcin)
             [chrzestni : Józef Antoniewski i Petronela Łagowska]
             [świadkowie ślubu : Marceli Maciński, lat 43 i Antoni Hadryś, lat 37, organista z Cieszęcina], [LC, akt 47, s.188]
             ojc. Walerian Groński (ur.1829 - zm.po 1866), 1860 r. ekonom w Cieszęcinie, 1866 r. ekonom Oszczeklin (Rajsko),
                   s. Pawła Grońskiego, kucharza i Nepomuceny Bachner 
             mat.(śl.31.01.1858 Wieluń, par. ewangelicka) Emilia Jajte (ur.1830 - zm.po 1866), wyzn. ewang. - augsb.,
                   c. Bogumiła Jajte, młynarza i Elżbiety Eichner
             [Rodzeństwo Antoniny Grońskiej : 
             1/ Teodor Groński (ur.1862 Malanów), mieszkał : 1901 r. Pędziwiatry
                 ż.(śl.4.06.1901 Brzózki, par. Cieszęcin) Anna Kazus (ur.1871 Brzózki),
                wdowa po Wojciechu Rusak (zm.17.05.1898)
             2/ Marianna Grońska (ur.1866 Rajsko, par. Oszczeklin)]
 
       B5. Kunegunda Michalina Tarczałowska (ur.8.02.1849 Pustkowie Cieszęckie - zm.26.02.1886, poch. Cieszęcin)
             [chrzestni : Wielmożny Nepomucen Bielawski, kontroler z Komory Szczypiorna z żoną Kunegundą]
             m.(śl.18.11.1874 Węglewice, par. Cieszęcin) Antoni Hadryś (ur.1851), organista
             [świadkowie ślubu : Jam Mielcarek, lat 46 i Antoni Juszczakowski, lat 38], [LC Cieszęcin, akt 33, skan 116]
             ojc. Stanisław Hadryś
             mat. Kordula Rejman (Rejment)
 
       B6. Antonina Tarczałowska (ur.4.04.1851 Cieszęcin - zm.20.02.1931 Częstochowa) [LN Cieszęcin, akt 73]
             poch. Częstochowa, cm. św. Rocha)
             [chrzestni : Józef Klinke, lat 33, Strażnik Administracji Tabacznej z Wieruszowa i Balbina Jajte]
             m.(śl.11.02.1874 Osiek, par. Cieszęcin) 
             Ludwik Gajewski (Gaj) h. Sulima (ur.23.08.1845 Osiek, par. Cieszęcin - zm.20.04.1914 Osiek), kowal
             [chrzestni : Franciszek Gaj, lat 25 i Tekla Tomaszek], [LN Cieszęcin, akt 104, str.20], [LM, akt 28, skan 77]
             [świadkowie ślubu : Stanisław Polak, lat 42 i Maciej Tomaszek, lat 38]
             ojc. Antoni Gaj (ur.2.06.1816 Osiek, par. Cieszęcin - zm.1.05.1872 Osiek), 1842 r. wdowiec
                   s. Karola Gajewskiego (ur.ok.1774 - zm.przed 1839) 
                   i (śl.11.10.1801 Cieszęcin) Magdaleny Cygan (1801 r. Jasyk) (ur.ok.1781 - zm.po 1839) [LC Ciesz., str.154]
                   [zgon zgłosili : Michał Gaj, lat 59, brat i Ludwik Gaj, lat 25, syn]
                   [LN Cieszęcin, akt 14/1816], [LC Cieszęcin, akt 5/1839], [LM Cieszęcin, akt 40.1872]
                   [1 żona Antoniego Gaj – (śl.27.01.1839 Cieszęcin) 
                   Józefa Mieszała (ur.ok.1802 Pustkowie Cieszęckie - zm.28.01.1842 Zamoście, par. Cieszęcin), lat 40,
                   c. Szczepana M. i Katarzyny Sopał, wdowa po Jakubie Maciaczyk (zm.17.01.1836 Pustkowie Osieckie)]
             mat.(śl.20.11.1842 Cieszęcin) Antonina Okoń (ur.21.04.1820 Osiek - zm.po 1872), 
                   c. Tomasza Okoń (ur.ok.1778) i (śl.1804 Cieszęcin) Marianny Stasik (ur.ok.1784) 
                   [LN Cieszęcin, akt 65, str.19], [LC Cieszęcin, akt 276/1804, str.160, 161]
                   [w akcie ślubu w 1842 r. -  Antonina Okoń, c. Łukasza Okoń i Rozalii]
                   [1820 r. Marianna Okoń z Osieka wpisana do Bractwa św, Izydora w par. Cieszęcin]
             Syn :
             D1. Adam Gaj / Gajewski (ur.8.12.1876 Zamoście, par. Cieszęcin - zm.1931)
                   [chrzestni : Jan Piasecki i Antonina Gaj], [LN Cieszęcin, akt 182, skan 87]
                   ż.(śl.11.02.1901 Osiek, par. Cieszęcin) Antonina Okoń (ur.24.05.1879 Osiek - zm.3.08.1963 Galewice)
                   [chrzestni : Maciej Tomaszek i Julianna Brodel], [LN Cieszęcin, akt 90, skan 42, 43]
                   [świadkowie ślubu : Stanisław Duś, lat 44 i Józef Sikora, lat 38], [LC Cieszęcin, akt 63/1901]
                   ojc. Wawrzyniec Okoń (ur.1844 Osiek - zm.2.03.1879 Osiek) 
                         s. Jakuba i Antoniny [LM, akt 39, skan 154, indeks zmarłych, skan 196],
                   mat. Antonina Samulska (ur.1845 - zm.po 1901) [w akcie zgonu męża Wawrzyńca – Antonina Łukowicz]
                   Dzieci : 11 (Stanisław, Józefa, Antoni, Leokadia, Anna, Maria, Adam, Kazimierz, Franciszek, Henryk, Stefan)
                   E1. Stanisław Gaj (ur.4.11.1906 Osiek - zm.po 1945)
                         [chrzestni : Franciszek Okoń i Antonina Tarczałowska], [LN Cieszęcin, akt 297/1906]
                         oficer Straży Nadbrzeża Gdyni, 
                         w czasie II wojny światowej obrońca Oksywia,
                         więzień obozów koncentracyjnych : KL Stuthoff i  Gross - Rosen, zwolniony luty 1945 r.,
                   E2. Józefa Gaj (ur.31.12.1908 Galewice - zm.19.07.1909 Galewice) [LN Cieszęcin, akt 3, skan 5]
                   E3. Antoni Gaj (ur.25.04.1910 Galewice) [LN Cieszęcin, akt 71, skan 44]
                   E4. Leokadia Gaj (ur.24.09.1911 Galewice) [LN Cieszęcin, akt 179, skan 93]
                   E5. Franciszek Gaj (ur.3.12.1912 Galewice) [LN Cieszęcin, akt 211, skan 58]
                   E6. Anna Gaj
                   E7. Maria Gaj (ur.1919 - zm.16.06.1990)
                         m. Marian Kozłowski h. Zerwikaptur (ur.21.11.1915 Siemień, ziemia łomżyńska - zm.6.11.1986)
                         pochowani : Warszawa, Tarchomin
                         ojc. Izydor Kozłowski (ur.1889 - zm.17.05.1944 Oświęcim)
                         mat. Stefania Kowalewska (ur.1890 - zm.1984) [fot. MyHeritage], 
                                c. Leopolda K. (ur.1860) i (śl.1882 Giełczyn, Łomżyca, par. Łomża) Marianny Gromek (ur.ok.1862)
                                [Rodzice Leopolda Kowalewskiego : Jan Kowalewski i Paulina Jabłecka]
                                [Rodzice Marianny Gromek : Ignacy Gromek i Scholastyka Urbanowska]
 
                           major Marian Kozłowski (1915 – 1986)
                         Marian Kozłowski, major, „Lech Przemysław, „Dąbrowa”, „Opoka”. Żołnierz Niezłomny z NSZ, NZW.
                         Mieszkał w Galewicach w latach 1946 - 1948 oraz 1961 - 1983.
                         Rodzeństwo Mariana Kozłowskiego : 
                         1/ Stanisława Kozłowska, 
                         2/ Antoni Kozłowski (ur.1910 - zm.23.06.1944 w bitwie we wsi Czewony Bór), ps. „Biały”, „Szczerbiec”, 
                         3/ Bolesław Kozłowski (ur.1918 - zm.1982), ps. „Grot”, „Marek”
                         4/ Józef Kozłowski, ps. „Mały”
                         5/ Izydor Kozłowski, ps. „Idek”
 
                         Zdjęcia ze zbiorów p. Elżbiety Tarczałowskiej :
 
                                 
 
                                     [powiększ]
                  
                         Fot.1. Marian Kozłowski w Galewicach
                         Fot.2. Marian Kozłowski obok jednego z zabudowań podworskich Myszkowskich (1947 r.)
                         Fot.3. Marian Kozłowski z rodziną Czapskich przy bramie do dworu w Galewicach
                         Fot.4. Marian Kozłowski z rodziną Czapskich, dwór w Galewicach od frontu
                         Fot.5. Marian Kozłowski z rodziną Czapskich, dwór w Galewicach od ogrodu
                         Fot.6. Marian Kozłowski z rodziną Czapskich, grób powstańców styczniowych
 
                         Dzieci : 4 (Elżbieta, Maria, Ewa, Anna)
                         F1. Elżbieta Antonina Kozłowska Tarczałowska
                               pracowała : Szkoła Świętego Maksymiliana, Zakład dla Niewidomych w Laskach pod Warszawą
                               m. Jan Skrobol Tarczałowski
                         F2. Maria - Krystyna Kozłowska
                         F3. Ewa Bogumiła Kozłowska
                         F4. Anna Łucja Kozłowska
 
                   E8. Adam Gaj, biźniak
                   E9. Kazimierz Gaj, bliźniak
                   E10. Henryk Gaj
                   E11. Stefan Gaj
 
       Dzieci z 2 żony (Balbina Jajte) : 7 (Ludwika, Marianna 1, Marianna 2, Stanisław 1, Stanisław 2, Maria, Bronisław)
       B7. Ludwika Tarczałowska (ur.ok.1854 Osiek - zm.po 1891) [w akcie ślubu 1876 r. i 1886 r. – c. Balbiny Jajte]
             1 m.(śl.5.06.1876 Osiek, par. Cieszęcin) Wojciech Polak (ur.1854 Osiek - zm.29.04.1882 Osiek)
                    [świadkowie ślubu : Tomasz Zawadzki, lat 45 i Maciej Tomaszek, lat 46], [LC, akt 18, skan 105]
                    ojc. Stanisław Polak (ur.1826 - zm.po 1876), s. Franciszka i Anny
                    mat.(śl.1845 Cieszęcin) Julianna Zioło (ur.1827 - zm.przed 1876], c. Stanisława i Anastazji
             2 m.(śl.7.03.1886 Osiek, par. Cieszęcin) Tomasz Krzak (ur.1863 - zm.po 1891), komornik w Osieku
                   [świadkowie ślubu : Tomasz Ofiara, lat 57 i Tomasz Kłobut, lat 42], [LC, akt 23, skan 159]
                    ojc. Franciszek Krzak (ur.1841 Kaliszkowice, Wielkie Ks. Poznańskie - zm.28.02.1891 Osiek)
                          [zgon zgłosili : Jan Okoń, lat 54 i Tomasz Krzak, lat 29 z Osieka, syn zmarłego], [LM, akt 36, skan 227]
                          s. Wawrzyńca K. (ur.1816) i (śl.1840 Kotłów) Marianny Walas (ur.1815)
                    mat.(śl.1859 Odolanów [Adelnau]) Barbara Szkudlarek (Szkudlarz) (ur.1836 - zm.po 1891)
             Dzieci (Polak) : (Andrzej)
             C1. Andrzej Polak (ur.1877)
                   ż.(śl.29.05.1899 Cieszęcin) Franciszka Michowska (ur.1882 Osiek) [LC Cieszęcin, akt 59/1899]
                   ojc. Jan Michowski (ur.1853), s. Józefa i Jadwigi z d. Walterska
                   mat.(śl.1875 Wyszanów, USC Podzamcze) Wiktoria Załustowicz (Zaustowicz) (ur.1855),
                         c. Marcina Z. i Marii Korczak
             Dzieci (Krzak) : (Bronisława, Józef, Jan)
             C2. Bronisława Krzak (ur.29.08.1887 Osiek - zm.po 1914) [LN Cieszęcin, akt 161, skan 82]
             C3. Józef Krzak (ur.25.01.1890 Osiek - zm.6.02.1890 Osiek) 
                   [chrzestni : Paweł Kiełbaska i Marianna Grońska], [LN Cieszęcin, akt 24, skan 15]
             C4. Jan Krzak (ur.3.06.1891 Osiek - zm.19.07.1891 Osiek) 
                   [chrzestni : Wojciech Zioła i Marianna Jezierna], [LN, skan 69]
                   [zgon zgłosili : Tomasz Polak z Osieka, lat 30 i Antoni Hadryś, lat 40, organista w Cieszęcinie]
       B8. Marianna Tarczałowska (ur.1855 - zm.24.02.1857 Cieszęcin Młyn), lat 2
             [zgon zgłosili : Antoni Łagowski, lat 28, organista i Józef Rembecki, lat 25, komornik], [LM Cieszęcin, akt 46]
       B9. Marianna Balbina Tarczałowska (ur.17.12.1857 Cieszęcin - zm.24.12.1857 Młyn Cieszęcki), dni 8 
             [chrzestni : Ksiądz Franciszek Bęczkowski i Petronella Łagowska], [LN Cieszęcin, akt 135]
             [zgon zgłosili : Bolesław Tarczałowski, lat 38, ojciec zmarłej i Antoni Łagowski, lat 28, organista], [LM, akt 117]
       B10. Stanisław Tarczałowski (ur.3.03.1859 Osiek - zm.28.10.1859 Cieszęcin)
             [chrzestni : Władysław Wunster, dzierżawca Cieszęcina i Florentyna Friese, kontrolerowa z Wieruszowa,
             świadkowie obecni : Antoni Łagowski, lat 28, organista i Józef Rembecki, lat 26, komornik]
       B11. Stanisław Bronisław Tarczałowski (ur.1.11.1860 Osiek - zm.21.11.1887 Kuzaj, par. Cieszęcin) 
             [chrzestni : Walerian Tarchalski, lat 34, wójt gminy Osiek i Petronela Łagowska, 
             obecni : w/w i Antoni Łagowski, lat 30, organista], [LN Cieszęcin, akt 150, str.39], [LM, 1887 r., skan 269]
             mieszkał : Kuzaj, przy bracie
       B12. Maria Ewa Tarczałowska (ur.2.01.1865 Osiek)  [LN Cieszęcin, akt 7, str.3] 
              [chrzestni : Edward Wespański i Pelagia Samulska, chrzcił ks. Jakub Samulski, proboszcz]
              m.(śl.19.11.1884 Klonowa) Paweł Kiełbaska (ur.1859), nauczyciel
              ojc. Jakub Kiełbaska (ur.1829 Klonowa), s. Szymona i Elżbiety Wrona
              mat.(śl.16.01.1853 Klonowa) Katarzyna Krzemień (ur.1833 Klonowa), c. Jakuba i Zofii Mikołajczyk
              Dzieci : (Marianna, Stanisława, Bronisława, Stanisław, Adam, Edmund, Stefania)
              C1. Marianna Kiełbaska (ur.1885 Klonowa - zm.1951)
                    m.(śl.21.03.1905 Klonowa) Wojciech Lisek (ur.1881 Klonowa), kowal, s. Magdaleny
              C2. Stanisława Kiełbaska (ur.1888 Klonowa)
                    m.(śl.6.02.1911 Klonowa) Jan Lesiak (ur.1886 Gabynice)
                    ojc. Stanisław Lesiak
                    mat. Zofia Ługowska
              C3. Bronisława Kiełbaska (ur.1890 Klonowa)
              C4. Stanisław Kiełbaska (ur.1893 Klonowa)
              C5. Adam Kiełbaska (ur.1898 Klonowa)
              C6. Edmund Kiełbaska (ur.1901 Klonowa - zm.1902 Klonowa)
              C7. Stefania Kiełbaska (ur.1903 Klonowa)
       B13. Bronisław Adam Tarczałowski (ur.20.01.1867 Osiek, par. Cieszęcin)
             [chrzestni : Edward Weysański, lat 26, nauczyciel i Emilia Grońska], [Źródło : Geneteka.pl]
             ż. N. Uljanow, mieszkali w Petersburgu
             Dzieci : 3
 
       Dzieci z 3 żony (Bronisława Sulimirska) : 2 (Mieczysław, Natalia)       
       B14. Mieczysław Tarczałowski (ur.13.07.1872 Cieszęcin - zm.15.11.1872 Cieszęcin), 4 miesiące
               [chrzestni : Józef Słuczyński i Helena Brojewska]
       B15. Natalia Tarczałowska (ur.1874 Cieszęcin - zm.1942), mieszkała : 1893 r. Kielce (przy matce)
               m.(śl.21.11.1893 Kielce, Katedra) Władysław Gustaw Jurkowski (ur.1867 Potok), wagowy m. Opoczno,
               Iwangorod - Dąbrowskiej  drogi żelaznej 
               ojc. Jan Jurkowski [ur.+/-1840], obywatel ziemski
               mat. Emilia Żarecka [ur.+/-1840]
 
 A6. Wincenty Antoni Tarczałowski 
       (ur.5.05.1820 Krzepice, chrzest 8.05.1820 Krzepice - zm.15.01.1882 Iganie, par. Niwiski)
       [świadkowie ur. w USC : Jaśnie Wielmożny Wincenty Kowalski, lat 56, komisarz Wydziału Administracyjnego
       Województwa Kaliskiego, w Kaliszu zamieszkały i Wielmożny Antoni Szotarski, komisarz Wydziału Dóbr
       Lasów Województwa Kaliskiego, w Kaliszu zamieszkały], [LN Krzepice, skan 56]
       emigrant do Francji, mechanik, w 1858 r. mieszkał w Warszawie, 1870 r. Nowy Świat 17.
       1882 r. zarządzający majątkiem Iganie (par. Niwiski k. m. Siedlce), bezżenny
       Jego pobyt we Francji wspomina Antoni Szymborski (ur.1831 - zm.1881), (dziadek Wisławy Szymborskiej)
       „Burzliwe fortuny obroty. Mój pamiętnik (1831 - 1881)”, Kraków 2000.
 
         metryka chrztu, Krzepice 1820 r.  [powiększ]
 
 
 
       
       „Gazeta Lwowska” nr 252, dn. 31.10.1856 r. 
 
 A7. Henryk Kacper Tarczałowski (ur.14.01.1825 Zajączki, par. Danków - zm.po 1882)
       [w USC gminy Zajączki wpisano tylko imię Kacper], [LN Danków, akt 18, str. 5]
       mieszkał : Rogóźno k. Bełchatowa (1848 r.) [zob. Bolesław Tarczałowski]
       mieszkał : Grocholice, par. Bełchatów (wzm.od 1852 r.),
       mieszkał : 1855 r. Warszawa, 1860 r. Warszawa, nr 2881 (wzm.1855 – 1866)
       mieszkał : Skuły k. Żyrardowa (wzm.1869 – 74)
       mieszkał : Sadki Szlacheckie (wzm.1879) [Sadków Szlachecki, par. Belsk k. Grójca]
       mieszkał : 1880, obywatel z Wnętra, Skuły, Lublin
       ż.(śl.9.11.1851 Wierzbie, par. Tczyca) Teodora Błeszyńska h. Oksza (ur.1828 Gołonóg - zm.7.07.1909)
 
         Teodora Tarczałowska z d. Błeszyńska (1828 – 1909)  [powiększ]
       [Zbiory : p. Maria Gościcka]
 
       ojc. Ignacy Franciszek Błeszyński (ur.1783), 
             s. Ignacego B. (ur.30.05.1742 Złoczów k. Sieradza - zm.20.01.1813) [PSB], 
             regimentarza konfederacji barskiej 1788, uczestnika insurekcji 1794
             i Apoloni z d. Sudrawska
             [2 żona Ignacego Błeszyńskiego (1742 - 1813) :
             (śl.1789) Petronela Radolińska h. Leszczyc (ur.31.05.1765 Jarocin - zm.XII.1821),
             c. Jana R. (ur.1726 – zm.6.07.1796 Jarocin) i Marii Brygidy z d. Gałecka]
       mat. Anna Błeszyńska (ur.ok.1780)
 
       Dzieci : (Józef, Stefan, Walenty, Bronisław, Maria, Wanda, Stanisława, Kazimiera,, Zofia, prawd. Jan)
       B1. Józef Henryk Bonifacy Tarczałowski (ur.1852 Grocholice, par. Bełchatów - Grocholice - zm.po 1900),
             mieszkał : Warszawa 1674 b
             ż.(śl.16.12.1886 Warszawa, par. św. Krzyż) 
             Anastazja Jakubowska (ur.1864 Lemszczyzna, Lublin, par. św. Mikołaja)
             [świadkowie ślubu : Wincenty Sporysz i Franciszek Płoński]
             mieszkała : 1886 r. Lublin
             ojc. Jan Jakubowski (ur.1824 Lublin), ogrodnik, s. Jakuba i Marianny Mazurkiewicz
             mat.(śl.13.10.1844 Lublin, par. św. Jan) Melania Pulcheria Regulacka (ur.1821 Kazimierz),
                   c. Piotra i Marianny z d. Grodnicka
             Dzieci : (Stefan, Helena)
             C1. Stefan Tarczałowski (ur.11.12.1888 Warszawa - zm.3.04.1896 Lublin), lat 7
                   [chrzest 3.04.1896 Lublin, par. św. Pawła]
             C2. Helena Tarczałowska (ur.1900 Lublin, chrzest Warszawa, par. św. Antoni - zm.24.01.1930 Lublin), 
                   panna, sanitariuszka
       B2. Stefan Onufry Tarczałowski (ur.12.06.1854 Grocholice - zm.13.09.1855 Grocholice)
       B3. Walenty Tarczałowski (ur.14.02.1855 - zm.14.02.1855 Warszawa)
             [zgon zgłosili : Roman Tarczałowski i Henryk Tarczałowski – obywatele w Warszawie zamieszkali]
       B4. Bronisław Szczepan Tarczałowski (ur.26.12.1857 Grocholice - zm.14.11.1866 Warszawa, par. Wsz. Św.), lat 9
             [Nekrolog, „Gazeta Warszawska” nr 259 z 1866 r.]
       B5. Maria Wieńczysława Joanna Tarczałowska (ur.26.03.1860 Warszawa, par. św. Krzyż  zm.1898 Strzyżew)
             [chrzestni : Ludwik Gołębiowski, lat 40, inspektor dróg żelaznych w Królestwie i Joanna Zalewska,
             żona Wincentego Zalewskiego, mecenasa]
 
               Maria Mierzejewska z d. Tarczałowska  [powiększ]
             [Zbiory : p. Maria Gościcka]
 
             m.(śl.1886 Stanin k. m. Łuków) 
             Wiktor Jan - Lubicz Mierzejewski (ur.20.12.1859 Ogniwo, par. Stanin - zm.przed 1914] [4]
             [LN Stanin, akt 92/1859], [LC Stanin, akt 23/1886]
             ojc. Józef Mierzejewski (ur.1830 Górka Kocka, par. Kock, pow. Radzyń), dzierżawca wsi Ogniwo (par. Stanin),
                   s. Jana Mierzejewskiego (ur.1810 Paskudy) [Rodzice : Ludwik Mierzejewski i Rozalia Łabęcka]
                   i (śl.22.11.1829 Kock) Franciszki z d. Paszkowska (ur.1809 - zm.1899) – właścicieli wsi Kopina
                   [Rodzice : Stanisław Paszkowski i Marianna – mieszkali Tchorzew]
                   [świadkowie ślubu 1829 r. Jana Mierzejewskiego i Franciszki Paszkowskiej : 
                   Andrzej Mierzejewski, lat 42, stryj zaślubionego i Michał Paszkowski, lat 28, brat zaślubionej]
                   [1 żona Józefa Mierzejewskiego – (śl.9.02.1852 Kopina, par. Stanin) 
                   Teodora Wielogórska [Wielgórska] (ur.1829 Nużym - zm.6.06.1853), dziedziczka wsi Nużym,
                   c. Jacentego Wielogórskiego i Magdaleny z d. Izdebska]
             mat.(śl.13.02.1859 Chudowola, par. Rudno) Klementyna Serafina Langner (ur.1843 Chudowola - zm.1898), 
                   c. Leona i Elżbiety z d. Swiderska – właścicieli części wsi Chudowola
             [2 żona Wiktora Jana M. – (śl.1899 Warszawa, św. Aleksander) Józefa Romana Weiss (ur.1870 Brusów] [4]
 
             Dzieci (Mierzejewscy) : (Jan, Henryk, Gracjanna, Tadeusz)
             C1. Jan Mierzejewski (ur.1888 Kopina, par. Stanin - zm.21.04.1972 Birmingham,  Anglia)
                   1932 r. urzędnik, mieszkal : ul. Belwederska 10, 1938 r. kontroler N.I.K.P.
                   Wyszedł z sowieckiej Rosji z Armią Andersa, przez Teheran i Isfahan dotarł do Libanu.
                   Pracował w Bejrucie i Roumy w polskich placówkach (1946 – 48). 
                   Ok. 1950 r. ewakuował się do Anglii.
                   ż.(śl.5.01.1932 Warszawa - Mokotów, św. Michał) Jadwiga Niecielska (ur.1889), urzędniczka
                   [świadkowie ślubu : Leonard Rak, urzędnik, Piastów i Henryk Mierzejewski, inżynier, Warszawa]
                   ojc. Jan Mikołaj Niecielski (ur.1856 Mohilew, gub. Mohilewska), s. Pelagii
                   mat.(śl.28.09.1886 Warszawa, Wsz.Św.) Anna Emilia Bogusławska (ur.1852 Warszawa),
                          c. Maksymiliana i Konstancji z d. Załęska
                   Jadwiga mieszkała po wojnie w Warszawie, ul. Fałata razem z Wandą Mierzejewską
                   [1 mąż Jadwigi Niecielskiej – Tadeusz Potocki (zm.19.06.1929)]
 
                         
                   Fot. 1. Jan Mierzejewsku, żona Jadwiga i Wanda Mierzejewska [powiększ]
                   Fot. 2. Jan Mierzejewski w Roumy k. Bejrutu  [powiększ]
                   [Zbiory : p. Maria Gościcka]
 
             C2. Henryk Marian Adam Mierzejewski (ur.1895 Kopina, par. Stanin - zm.25.02.1971), lat 79, bliźniak z Gracjanną
                   poch. Warszawa, cm. Powązkowski.
                   1938 r. przemysłowiec, mieszkał Warszawa, ul. Hoża 45
                   po wojnie pracował jako inspektor budowlany w PGR Borów pod Łowiczem
                   ż.(śl.30.07.1938 Warszawa - Mokotów, św. Michał) 
                   Stanisława Alfreda Mórawska (Morawska) (ur.1906 Warszawa)
                   [świadkowie ślubu : Stefan Marian Morawski, inżynier i Jan Mierzejewski, kontroler N.I.K.P.
                   ojc. Marian Mórawski
                   mat. Marianna Milewska
             C3. Gracjanna Wanda Ewa Mierzejewska (ur.1895 - zm.21.05.1977), lat 83, bliźniak z Henrykiem
                   poch. Warszawa, cm. Powązkowski
 
                          
                   Fot. 1. Wanda Mierzejewska (1895 – 1977) i prawd. brat Tadeusz [powiększ]
                   Fot. 2. Gracjanna Mierzejewska (1895 – 1977) jako uczennica  [powiększ]
                   [Zbiory : p. Maria Gościcka]
 
             C4. Tadeusz Roch - Lubicz Mierzejewski (ur.1898, par. Stanin - zm.14.01.1914 Warszawa), lat 16, 
                   uczeń szkoły im. Staszica [Nekrolog : „Kurjer Warszawski” nr 15, z 15.01.1914, nr 16 z 16.01.1914 r.]
 
                   
 
                        [powiększ]
             Warszawa, cm. Powązkowski. kwatera 218, rząd 1, miejsce 32, 33
             Inskrypcje z frontowej płyty tumby : Grób rodziny Tarczałowskich
             Inskrypcje z płyty nagrobnej :
             Ś.P. Henryk Mierzejewski, żył lat 79, zm.25.02.1971 r.
             Gracjanna Wanda Mierzejewska, żyła lat 83, zm.21.05.1977 r.
 
       B6. Wanda Maria Józefa Tarczałowska (ur.28.12.1862 Warszawa - zm.2.10.1944 Warszawa)
             [chrzest 6.01.1863 Warszawa, par. św. Krzyżm chrzestni : Antoni Ruszkowski, lat 29, kupiec
             i Maria Krupecka, asystowali : Leon Krupecki i Józefa Krupecka]
             zginęła jako cywilna ofiara Powstania Warszawskiego, mieszkała : Warszawa, ul. Hoża 45
       B7. Stanisława Katarzyna Józefa Tarczałowska (ur.25.03.1869 Skuły, par. wł. - zm.2.05.1951)
             [Skuły – 17 km na SE od Żyrardowa]
             malarka, po wojnie nauczycielka rysunków
             Warszawa, ul. Żurawia 45 [„Księga Adresowa Warszawy 1909 r.”]
       B8. Kazimiera Tarczałowska (ur.+/-1870 - zm.25.11.1941 Lublin)
 
               Kazimiera Tarczałowska [powiększ]
             [Zbiory : p. Maria Gościcka]
 
             m. NN.
             Dzieci :
             C1. (córka)
 
       B9. Zofia Maria Józefa Tarczałowska (ur.1.11.1874 Skuły - zm.1877 Skuły)
 
       prawdopodobnie :
       B10. Jan Tarczałowski [ur.+/-1865], mieszkał : Chociw, par. Restarzew [25 km na NW od Bełchatowa]
 
             
             „Rozwój” nr 193, dn. 24.08.1900 r.
 
 Jednemu z synów Kacpra Tarczałowskiego
 po powstaniu 1863 r., za pomoc powstańcom, skonfiskowano majątek Zajączki k. Krzepic (par. Krzepice)
 i oddano generałowi wojsk carskich Giecewiczowi [Giecewicz]
 

 Przypisy :
 
 [1]  Tarczałowscy (Tarczałowicz, Tarczewski) h. Gozdawa :
        1/ Krzepice :
 
        1674 r. - Jan Tarczewski i żona Ewa, Krzepice [LN Krzepice, str. 22]
 
        Nob. Wojciech Tarczałowicz [ur.+/-1710]
        1 ż.(śl.1730 Częstochowka, par. Częstochowa) Marianna Masłowicz (Mostowicz) [ur.+/-1710 - zm.23.04.1737 Częstochowa]
              [świadkowie ślubu : Famatus Paweł Kozbiałowicz, Józef Piński de Częstochowka, Dominik Kozbiałowicz, 
               Józef Bielski de oppido Częstochowa] [LC Częstochowa,str. 209], [LC Częstochowa, str. 74], [LM Częstochowa, str. 158]
        2 ż. (śl.ok.1738) Ewa N. (wzm.1739 – 1788)
            
        Dzieci Wojciecha z 1 żony Marianny : (Magdalena 1, Magdalena 2, Tomasz)
        A1. Magdalena Wiktoria Tarczałowicz (chrzest 1733 Częstochowa Zygmunta, Jasna Góra)
        A2. Magdalena Krystyna Anna Tarczałowicz (chrzest 20.06.1735 Częstochowa) [LN Częstochowa, str. 147]    
        A3. Tomasz  Wojciech Sebastian Nepomucen Tarczałowicz (1801 r. Tarczałowski)
               (chrzest 20.12.1738 Częstochowa - zm.30.06.1801 Krzepice), lat 61, 
               famatus de Krzepice [„Dominus”], [LN Częstochowa], [LM Krzepice 1801, skan 357]
               ż. Marianna Kosińska [ur.+/-1740 - zm.po 1788]
               ojc. Wojciech Kosiński (Koziński) [ur.+/-1715 - zm.przed 1786] [zob. LN Krzepice, s.492]
               mat. NN.
               Tomasz Tarczałowicz i żona Marianna Kosińska mieszkali : Częstochowa (wzm. do 1770 r.), Krzepice (wzm.od 1778 r.)
               Dzieci :
               B1. Tekla Tarczałowicz [ur.+/-1765 - zm.po 1808] (1808 r. Tekla Tarczałowska)
                      m.(śl.25.01.1785 Krzepice) Augustyn Suchański (ur.1760 - zm.27.08.1830 Krzepice), lat 70 [LM Krzepice, str. 181, akt 68]
                      [świadkowie ślubu : MD. Kazimierz Wichliński, MG. Karol Tymieniecki, Stanisław, s. Floriana Bogatko,
                      Józef, s. Szymona Tukayski de Krzepice i inni]
                     ojc. Mikołaj Suchański (ur.1727 - zm.1792 Krzepice), lat 65, s. Tomasza [ur.+/-1700 - zm.przed 1786], [LM 1792, skan 274]
                     mat. Agnieszka Robak (ur.1736 - zm.1806 Krzepice), lat 70, c. Łukasza [LM Krzepice 1806, skan 436]
                     [prawdopodobnie bratem Mikołaja Suchańskiego był Stanisław Suchański i żona Katarzyna (ur.1729 - zm.1803 Krzepice)]
                     [prawdopodobnie bratem Augustyna Suchańskiego był Wincenty Suchański i żona Franciszka]
                     [prawdopodobnie bratem Augustyna Suchańskiego był Franciszek Suchański i żona Małgorzata]
 
                     Dzieci (Suchańscy) :
                     C1. Kacper Suchański (ur.1786 Krzepice - zm27.09.1789 Krzepice), lat 2 i 10 mies.
                     C2. Marianna Suchańska (ur.1787 Krzepice)
                     C3. Antoni Piotr Suchański (ur.1790 Krzepice - zm.1791 Krzepice)
                     C4. Andrzej Klemens Suchański (ur.1791 Krzepice - zm.1793 Krzepice), lat 2
                     C5. Franciszka Gertruda Suchańska (ur.1796 Krzepice, chrzest 10.03.1796 Krzepice)
                     C6. Józef Wojciech Suchański (ur.1808 Krzepice - zm.po 1830) [chrzestny ; Dominus Kacper Tarczałowski]
                     C7. Agnieszka Suchańska (zm.1806 Krzepice)
                     C8. Jan Suchański [zm.po 1830]
                     C.9. Franciszek Suchański [zm.po 1830]
                     C10. Kazimierz Suchański [zm.po 1830]
               B2. Marianna Agnieszka Tarczałowicz (ur.13.09.1762 Częstochowa, św. Barbara) [LN Częstochowa, str.125]
               B3. Marcjanna Tarczałowicz [ur.+/-1765 - zm.po 1782] (XII.1782 r. chrzestna, 1791 r. panna)
               B4. Franciszek Jan Tarczałowicz (ur.1770 Częstochowa, Częstochówka - zm.5.07.1778 Krzepice) [LM, skan 188]
               B5. Jan Baptysta Tarczałowicz (ur.1775, chrzest 20.06.1775 Danków) [LN Danków, str. 2]
               B6. Kacper Tarczałowski (ur.1778)
               B7. Małgorzata Tarczałowska (ur.1780) [w akcie ślubu z 1811 r. : córka Józefa i Marianny Kosińskiej]
                      m.(śl.27.12.1811 Krzepice) Beniamin Medyng (ur.1783 Kluczbork), 
                      sekretarz Wielmożnego Rustyńskiego Inspektora Wydziałowego
                      ojc. Krzysztof Medyng [ur.+/-1855 - zm.przed 1811 Kluczbork], kontroler akcyzy i ceł
                      mat. Joanna Zofia Maj [ur.+/-1855 - zm.po 1811]
                      [świadkowie ślubu w USC : Józef Gumkowski, lat 34, pisarz komory celnej krzepickiej, 
                      Ludwik Henrych, lat 37, rewizor tejże komory, Jan Rozański, lat 50, strażnik tejże komory, Jan Lorentz, lat 48, kupiec]
               B8. Gertruda Franciszka Tarczałowicz (ur.1780 Krzepice, chrzest 23.04.1780 Krzepice - zm.7.10.1781 Krzepice) 
                     [LN Krzepice, str. 528], [LM Krzepice, skan 199]
               B9. Marianna Agata Tarczałowicz (ur.1782 Krzepice, chrzest 4.01.1782 Krzepice - zm.1840 Rakowice, par. Sieradz) 
                     [LN Krzepice, str. 537], [w akcie zgonu : Tarczałowska]
                     Dzieci :
                     C1. Marianna Tarczałowska (ur.1788 - zm.1840 Rakowice, par. Sieradz), lat 58
                            m. Karol Sikorski (ur.1781 - zm.przed 1843], komisarz we dworze Sokolnickim
                            Córka :
                            D1. Eleonora Emilia Sikorska (ur.20.02.1824 Sokolniki), mieszkała w Częstochowie przy wuju
                                   m.(śl.4.07.1843 Częstochowa) Mateusz Appelt (ur.1822 Rustka, Austria), 
                                   muzykus na Jasnej Górze [LN Częstochowa, str.201]
                                   Dzieci : zob. niżej Apelt
               B10. Józefa Katarzyna Tarczałowicz (ur.1788 Krzepice, chrzest 30.03.1788 Krzepice)
 
        Dzieci Wojciecha z 2 żony Ewy : 
        A4. Ignacy Wojciech Tarczałowicz (chrzest 3.07.1739 Częstochowa), str. 159)
        A5. Gerard Michał Tarczałowicz (chrzest 24.09.1740 Częstochowa), str. 163,
        A6. Ignacy Piotr Tarczałowicz (chrzest 28.07.1744 Częstochowa), str. 181)]
        A7. Agnieszka Tarczałowicz (zm.1743 Częstochowa) [LM Częstochowa, str. 185]
        A8. Wincenty Antoni Tarczałowicz (chrzest 1748 Częstochowa)
        A9. Salomea Pelagia Tarczałowicz (ur.1752 Częstochowka, par. Częstochowa) [LN Częstochowa, str.11]
        A10. Barbara Agnieszka Tarczałowicz (ur.1754 Częstochowka, par. Częstochowa) [LN Częstochowa, str. 33]
               prawdopodobnie :
               m.(śl.1792 Częstochowa) Franciszek Szyszkowski [ur.+/-1755], [LC Częstochowa, str.94]
 
        1737 r. - Józef Tarczałowicz de Częstochowa, chrzestny [LN Częstochowa, str. 154]
        1781 r. - Tomasz Tarczałowicz de Krzepice, chrzestny [LN Krzepice, str. 535, 538]
        1791 r. - Konstancja Tarczałowiczowa, chrzestna asystująca (LN Krzepice)
        1792 r. - Marianna Tarczałowska de Krzepice, chrzestna (LN Krzepice) (wzm. 1792 – 1801)
        1797 r. - Małgorzata Tarczałowska, chrzestna (LN Krzepice) (wzm.1797 – 1806)
 
        2/ Krzepice :
             Marianna (1798 Marcjanna) Tarczałowska [ur.+/-1775], 1796 r.  panna
             m. (śl.1796 Krzepice ) Jan (1798 Hieronim) Rożański (Rożalski) [ur.+/-1770 - zm.po 1802]
             wdowiec, strażnik de Krzepice [1 ż. Kunegunda N.]
             Dzieci :
             1/ Teresa Aurelia Rożańska (ur.1796 Krzepice)
             2/ Walenty Rożański (ur.1798 Krzepice)
                 [m.in. chrzestni : Marianna Tarczałowska, Konstancja Tarczałowska]
             3/ Maksymilian Rożański (ur.1802 Baranów, chrzest 17.10.1802 Baranów k. Kępna) [Teki Dworzaczka]
                 [chrzestni : MG. Karol Sikorski i G. Marianna Tarczałowska, M. Franciszek Wodziński i Marjanna Tacz.]
 
        3/ Częstochowa :
             Józefa Tarczałowska [ur.+/-1805]
             m. Stanisław Ostrowski (ur.1803), mieszkali : Nowa Częstochowa
             Syn :
             Stanisław Antoni Ostrowski (ur.1823 Gralkowice) „syn przysposobiony”, dzierżawca folwarku Rządowego w Krzepicach
             ojc. Michał Werecki [zm.przed 1855]
             mat. Rozalia Makomaska [zm.po 1855]
             ż.(śl.20.10.1855 Gościnna, par. Rozprza) Weronika Sokołowska (ur.1825 Gościnna)
             [świadkowie ślubu : Walenty Kurdaś, lat 24, stangret i Wincenty Turlejski, lat 33, rataj – obaj mieszkali : Gościnna]
             ojc. Wiktor Sokołowski
             mat. Marianna Kulikowska [zm.po 1855], dziedzice dóbr Gościnna, par. Rozprza
 
         4/ par. Wojkowice Kościelne
            Marianna Tarczałowska [ur.+/-1780]
            m. Karol Sikorski [ur.+/-1780]
            Córka :
            Mrianna Sikorska (ur.1811 Myjowice - zm.18.01.1869 Tuliszów, par. Wojkowice Kościelne), lat 58 [LM Wojkowice K., s. 554]
            m. N. Ślosarski [ur.+/-1810]
 
        5/ Inni Tarczałowscy w Polsce :
            1827 r. - ksiądz paulin Franciszek Tarczałowski (zm.1832) [„Kurjer Warszawski” nr 92 z 1827 r.]
            1857 r. - ksiądz Aleksy Jan Iwanów (ur.14.11.1857 Cztery Kopy, woj. krakowskie),
                          s. Teodora Iwanów (rodowity Finlandczyk) i Antoniny Ostrowskiej z d. Tarczałowska,
                          pracował : Diecezja Lwowska, Brazylia (Thomas Coelho), USA (Bayonne)
            1871 r. - Józef Tarczałowski (zm.po 1884), uczeń gimnazjum w Warszawie [„Kurjer Warszawski” nr 190b z 1884 r]
            1887 r. - B. Tarczałowski, Kuzaj k. Wieruszowa
            1914 r. - Lucyna Tarczałowska, absolwentka Seminarium Nauczycielskiego w 1914 r., 
                          1830 r. Piotrków Trybunalski (szkoła, nauczycielka)
            1951 r. - Stanisława Tarczałowska (zm.2.05.1951)
 
 [2] Zajączki, par. własna
       Własność :
       Ignacy Miączyński h. Suchekomnaty (ur.15.02.1771 Dolsk - zm.3.02.1840 Miedźno, pow. Kłobuck), 
      „posesor, Arendatorius Zaiączkoviensis” tenutariusz dóbr Zajączki, posesor starostwa Krzepice
      s. Władysława i Magdaleny z d. Krzemieniecka
      senator, wojewoda, ekonomista [PSB], [Wikipedia]
 
      ż. Salomea Suchecka h. Poraj (ur.ok.1774 - zm.14.07.1838), 
      ojc. Felicjan Suchecki (ur.9.03.1738), podsędek wieluński, s. Ludwika Felicjana Sucheckiego, łowczego [Bielsk Podlaski]
             i Teresy z d. Osińska h. Wężyk
      mat. Teresa Pągowska h. Pobóg [ur.+/-1740], c. Franciszka i Marianny z d. Błeszyńska
      Ignacy i Salomea Miączyńscy – właściciele dóbr Zajączki i Danków
 
      Dzieci :
      A1. Henryk August Ignacy Miączyński (ur.15.09.1799 - zm.13.11.1858), oficer powstania listopadowego 1830 - 1831 r.
             ż.(śl.1829 Parzynów) Melania Masłowska h. Samson (ur.2.01.1809 - zm.16.10.1852)
             ojc. Jan Lambert Rudolf Masłowski (ur.1783 Mielęcin - zm.po 1836), podprefekt [Ostrzeszów]
             mat. Weronika Kiełczewska h. Pomian (ur.ok.1787 - zm.22.09.1832 Mielęcin)
      A2. Edward Ksawery Eustachy Miączyński (ur.10.01.1802 Zajączki, chrzest 17.01.1802 Zajączki)
             [chrzestni : MD. Daniel Suchecki, starosta [Szadek] i MG. Teresa Suchecka „subjudicissa Vielunensis”) [LN Zajączki, str. 102]
      A3. Stefan Miączyński [ur.+/-1800]
 

     Józef Leon Jaxa - Bykowski h. Gryf (ur.ok.1766 - zm.21.06.1837 Głupice, par. Drużbice)

       posesor d. Starzenice (par. Ruda), posesor d. Zajączki (par. Danków) k. Krzepic (1811) [zob. pkt 3.2]

 
      Zalescy (Zalewscy) :
      Wojciech Zaleski [ur.+/-1715]
      ż. NN.
      Dzieci :
      Jan Antoni Zaleski (ur.1742 - zm.po 1809)
      ż. Marianna Lipowska (ur.1754 - zm.po 1809)
      Dzieci :
      A1. Józef Zaleski (ur.1784 Zajączki)
      A2. Maria Teresa Zaleska (ur.1786 Zajączki – zm.16.05.1839 Bolesławiec)
             m.(śl.1809 Krzepice) Kacper Tarczałowski (ur.1778 - zm.29.12.1832 Zajączki)
 
      Brunon Zaleski [Zalewski] (ur.1775 - zm.po 1835), „Generosus”, ekonom w Zajączkach
      ż (śl.Zajączki 30.08.1801) Zofia Smorąg (Smorągowska) (ur.1783), laboriosa [LC Zajączki, str. 97]
      1803 r. wpisana do Bractwa św. Rocha w par. Zajączki
      Dzieci :
      A1. Marcin Stanisław Kostka Franciszek Ksawery Zalewski (ur.2.11.1801 Zajączki) [LN Zajączki, str. 101]
      A2. Walenty Zalewski (ur.27.02.1808 Zajączki) [LN Zajączki, str.146], 1840 r. wpisany do Bractwa św. Rocha w par. Zajączki
             ż, Klementyna Popowicz [ur.+/-1810 - zm.po 1841], 1840 r. wpisana do Bractwa św. Rocha w par. Zajączki
             Dzieci :
             B1. Wojciech Zalewski (ur.13.04.1840 Zajaczki) [LN Zajączki, str.199], [chrzestni : Seweryn Zalewski i Apolonia Sykuła]
                   1869 r. wpisany do Bractwa św. Rocha w par. Zajączki
      A3. Antoni Paweł Zalewski (ur.5.06.1810 Zajączki) 
             [chrzestni : Nob. D. Józef Kochański, ekonom de Zajączki i Helena consors ejus], [LN Zajączki, str.157]
      A4. Marianna Zalewska (ur.21.08.1815 Zajączki) [LN Danków, str.18]
      A5. Katarzyna Zalewska (ur.20.04.1818 Zajączki) [LN Danków, str. 18]
      prawdopodobnie :
 
      Marcin Zaleski [ur.+/-1775]
      ż. NN. [ur.+/-1775]
      Dzieci :
      A1. Seweryn Zalewski [ur.+/-1805 - zm.po 1840], 1834 r. wpisany do Bractwa św. Rocha w par. Zajączki
             ż. Józefa Paduch [ur.+/-1805], 1834 r. wpisana do Bractwa św. Rocha w par. Zajączki
             Dzieci :
             B1. Józef Zalewski (ur.19.03.1831 Zajączki) [LN Zajączki, str.103], [chrzcił ks. Bartolomeusz Błaszczykowski]
             B2. Marianna Zalewska (ur.1833 Zajączki) [LN Zajączki, str.125]
             B3. Wojciech Zalewski (ur.14.04.1836 Zajączki) [LN Zajączki, str. 147]
      A2. Ksawery Zalewski [ur.+/-1805]
 
      1709 r. - Wawrzyniec Ciołek Zaleski, ksiądz „Dominus” [LC Jaworzno, str.78]
      Jan Zalewski, wikary, par. Jaworzno (wzm.1805 – 1818) [LN Zajączki, str.157], [LC Jaworzno, str.41]
      Florian Zalewski, 1808 r. chrzestny [LN Zajączki, str.146]
      1811 r. - Andrzej Kałuzieński, organista w Zajączkach i żona Rozalia Zalewska [LN Zajączki, str.163]
      1832 r. - Wojciech Ogórek i żona Rozalia Zalewska [LN Zajączki, str.111]
      1834 r. - Franciszka Zaleska, wpisana do Bractwa św. Rocha w par. Zajączki
      1835 r. - Ksawery Zalewski, s. Marcina, chrzestny [LN Danków, str.94]
      1835 r. - Bruno Zalewski i Seweryn Zalewski, s. Marcina, chrzestni [LN Zajączki, par. Danków, str. 94, 97]
      1857 r. - Józef i Julianna Zalescy, wpisani do Bractwa św. Rocha w par. Zajączki
      1862 r. - Franciszek Zaleski, wpisany do Bractwa św. Rocha w par. Zajączki
 
 
 [3] Rodzina Apelt (Appelt) w Częstochowie :
 
       Ignacy Apelt [ur.+/-1775], 1829 r. płóciennik w Częstochowie
       ż. Elżbieta Hertn [ur.+/-1775]
       Syn :
       Wacław (Wencel) Appelt (ur.1805 Derfdorf, Austria), płóciennik w Częstochowie
       ż.(śl.4.06.1832 Częstochowa) Augusta Szyc (ur.1813 Lubliniec, Państwo Pruskie) [LC Częstochowa, str.110, 343]
       ojc. Franciszek Szyc
       mat. Zuzanna
       Dzieci :
       A1. Antoni Apelt (ur.18.01.1834 Częstochowa)
       A2. Jan Erazm Appelt (ur.05.30.1835 Częstochowa)
 
       Antoni Appelt [ur.+/-1795 - zm.przed 1843]
       ż. Rozalia Welfin [ur.+/-1795], mieszkali : Stara Huta
       Syn :
       Mateusz Appelt (ur.1822 Rustka, Austria), muzykus na Jasnej Górze [LN Częstochowa, str.201]
       ż.(śl.4.07.1843 Częstochowa) Eleonora Emilia Sikorska (ur.1824 Sokolniki), mieszkała w Częstochowie przy wuju
       ojc. Karol Sikorski [ur.+/-1795 - zm.przed 1843]
       mat. Marianna Tarczałowska [ur.+/-1795 - zm.przed 1843]
       Dzieci :
       A1. Walerian Antoni Apelt (ur.9.12.1843 Częstochowa) [LN Częstochowa, akt 483, str.162]
       A2. Emilia Lucyna Appelt (ur.30.06.1845 Nowa Częstochowa) [LN Częstochowa, str. 451]
       A3. Petronela Antonina Apelt (ur.13.04.1847 Częstochowa) [LN Częstochowa, akt 134, str.91]
       A4. Feliks Apelt (ur.13.08.1849 Częstochowa) [LN Częstochowa, akt 375, str.419]
       A5. Hipolit Mateusz Apelt (ur.13.09.1851 Częstochowa - zm.2.04.1916 Cz.), urzędnik drogi żelaznej Warszawsko - Wiedeńskiej,
              księgarz, [LN Częstochowa, akt 334, str.129], [LM Częstochowa, akt 431]
              ż. Wanda Czerwonka [ur.+/-1855 - zm.po 1916]
              Dzieci : (Stanisława, Janina)
              B1. Stanisława Apelt (ur.1886 Częstochowa)
                     m.(śl.28.09.1913 Częstochowa) Bolesław Gnoiński (ur.1884 Andrejew, gub. Kielecka), mieszkał : Czeladź
                     ojc. Władysław Gnoiński
                     mat. Mieczysława Urbanowska
              B2. Janina Apelt (ur.1889 Częstochowa)
                     m.(śl.28.09.1913 Częstochowa) Michał Browiński (ur.1888, par. Gniewczyna, pow. Przeworsk, Galicja), urzędnik we Lwowie
                     ojc. Marcin Browiński
                     mat..Marianna  Mazurek
       A6. Henryk Ferdynand Apelt (ur.19.01.1855 Częstochowa) [LN Częstochowa, akt 48, str.203]
       A7. Marianna Apelt (ur.29.01.1859 Częstochowa) [LN Częstochowa, akt 56, str.313]
              prawdopodobnie :
              m. Mikołaj Kobyliński [ur.+/-1855], mieszkali : Pietraków [Piotrków]
              Dzieci :
              B1. Eugeniusz Klemens Kobyliński (ur.1888 Sosnowice), urzędnik
                    ż.(śl.28.09.1913 Częstochowa) Helena Wanda Szonert (Schonert) (ur.1891, par. Czeladź), mieszkała : Sosnowice
                    ojc. Józef Szonert
                    mat. Władysława Gnoińska
       A8. Rozalia Apelt (ur.27.08.1861 Częstochowa) [LN Częstochowa, akt 441, str.331]
 
       Józef Apelt (ur.1800 - zm.przed 1874), płóciennik w Częstochowie
       ż. Eleonora Barańska (ur.1813 - zm.po 1874)
       Dzieci  :
       A1. Anna Barbara Apelt (ur.18.01.1834 Częstochowa) [LN Częstochowa, akt 22, str.25]
       A2. Marianna Eleonora Apelt (ur.8.02.1838 Częstochowa) z matki Eleonory Barańskiej [LN Częstochowa, akt 68, str.34]
       A3. Julianna Apelt (ur.1839 Częstochowa)
       A4. Marianna Antonina Apelt (ur.11.06.1841 Częstochowa) z matki Weroniki Barańskiej [LN Częstochowa, akt 263, str.47]
       A5. Eleonora Augusta Józefa Apelt (ur.15.04.1842 Częstochowa) z matki Antoniny Dyzner [LN Częstochowa, akt 186, str.209]
       A6. Ignacy Apelt (ur.18.07.1843 Częstochowa) [LN Częstochowa, akt 311, str.105]
       A7. Franciszek Appelt (ur.1845 - zm.14.05.1903 Częstochowa) z matki Eleonory z d. Cyranowska [LM, akt 484], szewc
              1 ż.(śl.30.10.1872 Częstochowa) Bronisława Teodora Pseborn (ur.1841 - zm.12.11.1873)
              2 ż.(śl.12.08.1874 Częstochowa) Antonina Sikorska (ur.1850 - zm.po 14.05.1903)]
       A8. Tekla Marianna Apelt (ur.11.09.1847 Częstochowa) [LN Częstochowa, akt 284, str.141], [LN Częstochowa, str.347]
 
       1874 r. - N. Apelt, hodowca pszczół, wytwórca miodu, Częstochówka (wzm.1874 - 1890)
       1898 r. - Hipolit Apelt z Częstochowy, członek Towarzystwa Tatrzańskiego
       1900 r. - Wanda Apelt, księgarnia w Częstochowie (wzm.1900 - 1902)
       1912 r. - Adam Apelt otrzymał świadectwo dojrzałości 8 - klasowego gimnazjum polskim Gustawa Kośmińskiego w Częstochowie
       1912 r. - Michał Apelt otrzymał świadectwo dojrzałości 8 - klasowego gimnazjum polskim Gustawa Kośmińskiego w Częstochowie
       1919 r. - Zawodzie, zmarła Antonina Apelt, lat 60, ur. Pabianice, c. Stanisława [LM, akt 210]
 
 [4] Mierzejewscy (Mierzejowscy) h. Lubicz 
       Mateusz Mierzejewski [ur.+/-1690], 1753 r. burgrabia [Rożan]
       ż NN.
       Syn :
       Jan Mierzejewski [ur.+/-1715]
       ż. NN.
       Syn :
       Józef Mierzejewski [ur.+/-1740]
       ż. Krystyna Tchorzewska (Tchórzewska) [ur.+/-1740]
       Dzieci : (Ludwik, Franciszka, Wojciech, Andrzej, Petronela)
       A1. Ludwik Mierzejewski (ur.1764 - zm.29.06.1812 Paskudy, par. Ulan, dom 28), lat 48
              ż. Rozalia Łabęcka (Łabędzka) [ur.+/-1770 - zm.przed 1823], mieszkali : Paskudy, par. Ulan
              Dzieci : (Katarzyna, Apolonia, Jan)
              B1. Katarzyna Mierzejewska (ur.1793 Paskudy, par. Ulan)
                     m.(śl.19.01.1817 Domanice, diec. siedlecka) Józef Szczepański (ur.1786), „Urodzony”, mieszkał : Jagodne
                     ojc. Franciszek Szczepański
                     mat. Marianna Gocka
              B2. Apolonia Mierzejowska (ur.1801), mieszkała : Kuflew
                    m.(śl.26.01.1823 Ulan) Zachariasz Tymiński (ur.1792), mieszkał : Parczew
                    ojc. Szymon Tymiński
                    mat. Ewa
              B3. Jan Mierzejewski (ur.1809 Paskudy, par. Ulan - zm.przed 1899), ekonom folwarku Górka (wzm.1833),
                    1837 r. ekonom, mieszkał : Horbów, par. Kock, 1841 r. mieszkał ; Sobotki, par. Ulan, legit. w Król Pol. 1848 r.,
                    1862 r. dziedzic wsi Kopiny
                     ż.(śl.22.11.1829 Kock) Franciszka Paszkowska (ur.1809 - zm.1899 Kopina), właściciele wsi Kopina, par. Stanin
                     [świadkowie ślubu : Andrzej Mierzejewski, lat 42, stryj zaślubionego i Michał Paszkowski, lat 28, brat z Tchorzewa]
                     ojc. Stanisław Paszkowski (ur.1763 - zm.1823 Tchorzew, nr 55, par. Kock), lat 60
                     mat. Marianna z d. Paszkowska [zm.po 1823], mieszkali : Tchórzew, par. Kock
                     Dzieci : (Józef, Szymon, Michał, Paweł)
                     C1. Józef Mierzejewski (ur.6.10.1830 Górka Kocka, par. Kock), dzierżawca wsi Ogniwo (par. Stanin), wł. dóbr Kopina
                           1 ż.(śl.9.02.1852 Kopina, par. Stanin) Teodora Wielgórska (ur.1829 Nużym - zm.6.06.1853 Ogniwo, par. Stanin), 
                                zm. przy porodzie, c. Jacentego i Magdaleny z d. Izdebska
                           2 ż.(śl.13.02.1859 Chudowola, par. Rudno) Klementyna Serafina Langner (ur.1843 Chudowola - zm.1898, par. Stanin),
                                c. Leona i Elżbiety z d. Swiderska, właściciele części wsi Chudowola
                           Dzieci z 1 żony :
                           D1. Teodora Kamila Bronisława Mierzejewska (ur.5.06.1853 Ogniwo, par. Stanin - zm.1854 Kopina), 7 mies.
                           Dzieci z 2 żony :
                           D2. Wiktor Jan Mierzejewski (ur.20.12.1859 Ogniwo, par. Stanin - zm.przed 1914) [LN, akt 92]
                                  1 ż.(śl.1886 Stanin) Maria Wieńczysława Joanna Tarczałowska 
                                        (ur.26.03.1860 Warszawa, par. św. Krzyż - zm.1898 Strzyżew k. m. Łuków)
                                  2 ż.(śl.22.06.1899 Warszawa, św. Aleksander) Józefa Romana Weiss (ur.1870 Brusów, pow. Garwolin)
                                        ojc. Teofil Weiss
                                        mat. Kornela Chącińska
                                  Dzieci  z 1 żony : zob treść
                                  E1. Jan Mierzejewski (ur.1888 Kopina, par. Stanin - zm.1972 Anglia)
                                        ż.(śl.1932 Warszawa) Jadwiga Niecielska (ur.1889) [zob. treść]
                                  E2. Henryk Marian Adam Mierzejewski (ur.1895, par. Stanin - zm.1971), bliźniak
                                        ż.(śl.1938 Warszawa) Stanisława Alfreda Mórawska (ur.1906 Warszawa) [zob. treść]
                                  E3. Gracjana Wanda Ewa Mierzejewska (ur.1895, par. Stanin - zm.1977), bliźniak
                                  E4. Tadeusz Roch Mierzejewski (ur.1898, par. Stanin - zm.1914), lat 16
                     C2. Szymon Tadeusz Mierzejewski (ur.18.10.1833 Górka folwark, par. Kock - zm.1896, par. Stanin) [LN, akt 375]
                     C3. Michał Józef Mierzejewski (ur.18.03.1837 Horbów, par. Kock) [LN, akt 430]
                     C4. Paweł Mierzejewski (ur.1848 Baczki, par. Wyrozęby - zm.1907), poch. Stanin
                            ż.(śl.30.08.1899 Stanin) Aleksandra Kłyszyńska (ur.1847 Obory, Ks. Pozn. - zm.2.10.1933 Warszawa)
                            [świadkowie ślubu : Andrzej Cyliński, lat 32 i Ludwik Piorun, lat 29 – służący kościelni]
                            właścicielka folwarku lennego Kujawy
                            [1 mąż – Wiktor Zobern]
                            ojc. Tadeusz Kłyszyński
                            mat. Faustyna Bramińska
 
       A2. Franciszka Kunegunda Mierzejewska (ur.1773 Nowodwór, par. Kamionka k. m. Lubartów)
 
       A3. Wojciech Mierzejowski (ur.1785 - zm.1846, par. Ulan), „Urodzony”, wł. części Zarzycze w gub. Podlaskiej wzm. 1833 - 1842),
              mieszkał : Rozwadów, par. Ulan [prawd. epidemia cholery]
             ż. Teresa Szabrańska (ur.1791 - zm.1846, par. Ulan) [prawd. epidemia cholery]
             Dzieci :
             B1. Michał Mierzejowski (ur.26.09.1812 Rozwadów, par. Ulan)
 
       A4. Andrzej Mierzejewski, (ur.11.02.1787 Kraszew, par. Ulan - zm.1.05.1842 Mściska, par. Kock) 
               posesor i dziedzic d. Mściska, par. Kock, legit. w Kr. Pol. 1848
              ż. (śl.23.06.1813 Kosuty, Stanin) Agnieszka Szabrańska (ur.1796, par. Zbuczyn)
              ojc. Jakub Szabrański
              mat. Anna Szaniawska
              Dzieci : (Eufrozyna, Franciszek, Jan, Elżbieta, Edmund, Antoni, Michał, Marianna, Antonina, Edward)
              B1. Eufrozyna Karolina Mierzejowska (ur.1819 Kraszew, par. Ulan - zm.13.03.1862 Ogniwo, par. Stanin) [LN, akt 136]
                     m.(śl.30.08.1841 Msciska) Aleksander Remigiusz Lubecki
                     (ur.7.01.1821 Kąkolewnica, par. wł., obwód Radzyń - zm.5.03.1857 Ostrówek, par. Czemierniki k. m. Radzyń Podlaski)
                     ojc. Ignacy Lubecki (ur.1790), 1841 r. ekonom folwarku Dys
                     mat. Wiktoria Turska (ur.1798 Domaszewica, par. Łuków - zm.31.07.1841 Dys, par. wł.), c. Atoniego i Barbary Brosz 
                     ekonom folwarku Ostrówek, par. Czemierniki
              B2. Franciszek Adam Mierzejewski (ur.1819)
                     ż.(śl.20.09.1842 Rudno) Marianna Langner (ur.1820), c. Józefa i Serafiny
                     [świadkowie ślubu : Wielmożny Leon Langner, lat 28 (zm.1.06.1859 Chudowola), brat nowozaślubionej 
                     i Wielmożny Wojciech Mierzejewski, lat 57, stryj nowozaślubionej, dziedzic części wsi  Zarzyce w gub. Podlaskiej]  
              B3. Jan Ferdynand Konstanty Mierzejowski (ur.19.05.1822 Mściszka, par. Kock - zm.21.02.1823 Msciska) [LN, akt 173]
              B4. Elżbieta Karolina Mierzejowska (ur.21.11.1824 Mściska - zm.26.06.1832 Mściska) [LN, akt 364]
              B5. Edmund Józef Mierzejewski (ur.15.11.1826 Mściska) [LN, akt 403], legit. w Kr. Pol. 1848
              B6. Antoni Mierzejewski (ur.1831 - zm.16.06.1832 Mściska), lat 1
              B7. Michał Wincenty Mierzejewski (ur. 1.08.1833 Mściska - zm.26.12.1834 Kock), lat 1,5 [LN, akt 176]
              B8. Marianna Paulina Mierzejewska (ur.10.04.1835 Mściska - zm.29.05.1836 Mściska), rok 1 [LN, akt 147]
              B9. Antonina Paula Mierzejewska (ur.11.06.1838 Mściska) [LN, akt 226]
              B10. Edward Mierzejewski
 
       A5. Petronela Mierzejewska (ur.ok.1790 Kraszew, par. Ulan - zm.16.02.1851 Zwola, dek. Żelechowski)
               m.(śl.4.02.1812 Kraszew, par. Ulan) Karol Szczucki (ur.1784, par. Zambrzyce - zm.23.02.1865 Suchowola, par Zwola), ekonom
               ojc. Kajetan Szczucki (ur.1745 - zm.1795 Stara Wieś, par. Bychawa), lat 50, podkanclerzy łukowski
               mat. Franciszka Konopka [ur.+/-1755]
               Dzieci :
               B1. Agnieszka Szczucka (ur.1828)
                      m.(śl.7.02.1858 Zwola) Aleksander Piotr Byszewski (ur.2.10.1832 Warszawa)
                     ojc. Jan Byszewski (ur.1792), 1822 r. podoficer Pułku Trzeciego Ułanów w Węgrowie,
                            1832 r. podchorąży dywizjonu żandarmerii warszawskiej, mieszkał : Łuków
                            s. Piotra B. (zm.przed 1822) i Marianny z d. Gruszecka (1822 r.  mieszkała : Borysów, gub. Mińska, Rosja)
                     mat.(śl.22.05.1822 Łuków) Marianna Walczewska (ur.1804 Łuków), 
                           c. Antoniego i Zofii z d. Rudnicka, ( mieszkali : Łuków)
 
  [powrót]
 
Spis treści
 

 

do górywstecz