R O S Z K O W S C Y   h. Ogończyk
( Linia z okolic : powiat Kobryń )
 
[ zob. też  Ilińscy  h. Lis ]
[zob. też  Myszkowscy z Żytomierza (pkt 9.1)  ]
 

 Ostatnia aktualizacja : 17.10.2019 r.

 Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

 Informacje i zdjęcia :

 Andrzej Włodarczyk z Radomia,

 Zygmunt Roszkowski i Janusz Roszkowski ze Starachowic

 Dorota Kowalczyk (Kryńscy)

 Janina Kwaśny (Krukowscy)

 Arkadiusz Roszkowski, praprawnuk Stanisława Roszkowskiego

 Marcin Święcki z Warszawy (Święccy z Warkowicz k. m. Dubno)

 Spisok dworian wołyńskoj guberniiŻytomierz 1906  [1]

 

 Wawrzyniec Roszkowski [ur.+/-1605]

 w 1627 r. osiadł w ziemi krakowskiej

 ż. NN.

 Synowie :

 1/ Stanisław Roszkowski, duchowny

 2/ Jacek Roszkowski , zginął pod Wiedniem 1683 r.

 3/ Kazimierz Roszkowski [ur.+/-1645]

 ż. NN.

 Synowie :

 1/ Jacek Roszkowski [ur.+/-1685]

     ż. Barbara Kozłowska [ur.+/-1685]

 2/ Leonard Roszkowski [ur.+/-1690], sekretarz królewski

     ż. Anna Pac - Pomernacka [ur.+/-1700]  

 Syn Leonarda :

 Michał Roszkowski (ur.+/-1730 - zm.1785, poch. Horodzie, pow. kobryński),

 regent ziemi brańskiej, w 1764 r. kupił majątek Lepiosy od Buchowieckiego.

 

   KobryńDywin  [powiększ]

 

 ż. Eufrozyna Ossolińska [ur.+/-1740 - zm.1780 Lepiosy, poch. Kobryń),

 synowica biskupa kijowskiego [Ignacy Franciszek Ossoliński (ur.1730 – zm.1784)]

 mieszkali : Lepiosy w pow. kobryńskim, Rzeczyca k. Kobrynia (gmina Koziszcze)

 Dzieci : 5 ( Marianna, Joanna, Katarzyna, Jan, Stanisław )

 

 1/ Marianna Roszkowska (ur.1767 - zm.1842 Borowne, pow. kowelski, poch. Nabruska), panna

 2/ Joanna Roszkowska (zm.1817, poch. Kołki, pow. łucki) , panna

 3/ Katarzyna Roszkowska (zm.1843 w klasztorze drohiczyńskim),

     zakonnica reguły Św. Benedykta, imię zakonne Ludwika, ksieni w Drohiczynie

     [wg innych źródeł : zm.19.03.1854]

 4/ Jan z Dukli Roszkowski (zm.1825 Rzeczyca, poch. Rzeczyca, cm.Cerekwija Unicka), bezżenny

 5/ Stanisław Roszkowski (ur.1758 - zm.1835) [zob. niżej]

 

 Linia Stanisława :

 Stanisław Kostka Roszkowski (ur.1758 - zm.28.05.1835, poch. Dywin, pow. Kobryń) 

 burgrabia warszawski, adiutant gen. Ruszczyca,

 dzierżawca wsi Gabrychówka w pow. kowelskim [wł. Leon hr. Krasicki], mieszkał w maj. Rzeczyca k. Kobrynia, gm. Koziszcze

 

 1 ż.(śl.1780) Konstancja Skiwska [ur.+/-1760 - zm.1781/1803 młodo, Brytów, par. Kobryń],

      . maj. Skiwy na Podlasiu [gm. Narojki, pow. bielski, gub. grodzieńska]

 2 ż.(śl.przed 1803) Konstancja Piaskowska (ur.+/-1765 - zm.1830, poch. Dywin),

      wychowywana przez stryja Tadeusza Piaskowskiego, kapitana wojsk Radziwiłłowskich

      ojc. Maksymilian Piaskowski [zm.+/-1765]

      mat. Anna z Larzaków de Forcenelli [zm.+/-1765]

 

 Dzieci z 1 żony : 3 (Jan Nepomucen, Klotylda, Antonina)

 A1. Jan Nepomucen Roszkowski (ur.ok.1781 - zm.19.08.1853 Szepetyn, poch. Krzemieniec)

       Ukończył nauki w szkołach Lubieszowskich u księży Pijarów, skończył 2 lata kursów na Uniwersytecie Wileńskim,

       vice regent Sądów Grodzkich w Kobryniu, po sprzedaniu majątku rodzinnego matki  Skiwy na Podlasiu,

         zarządca maj. Turzysk  (pow. Kowel ), wł. hr. Moszyńskich  

 

       ż.(śl.ok.1820) Izabela Kobylańska (ur.+/-1800 - zm.1852 Szepetyn, par. Krzemieniec), poch. Krzemieniec)

       Dzieci : 11 (Feliks, Tekla, Konstanty, Aleksander, Mikołaj, Józef , Kamila, Ludwika, Leonilda, Marceli, Feliksa)

 

       B1. Feliks Roszkowski (ur.1821 - zm.1877)

             ż. Władysława Wiszniewska [ur.+/-1825]

             ojc. N. Wiszniewski [ur.+/-1790], główny administrator lasów w dobrach Dubieńskich

             mat. NN.

             Dzieci : (Maksymilian, Edward, Ludwik, Benon, Bronisław)

             C1. Maksymilian Roszkowski [ur.+/-1845]

                   Odbył nauki : w Gimnazjum w Rownie, potem w Petersburgu pod opieką stryja Konstantego Roszkowskiego,

                   Pomocnik Głównego Dyrektora i Administratora Kantoru Towarzystwa Akcyjnego Chemicznych

                   Fabryk wyrobów drzewnych

             C2. Edward Roszkowski [ur.+/-1845]

             C3. Ludwik Roszkowski [ur.+/-1850]

             C4. Benon Roszkowski [ur.+/-1850]

             C5. Bronisław Rożkowski (ur.3.01.1861 Szkoroboówka, par. Dederkały k. Katenburga)

                   [chrzestni : Ewaryst Chrzanowski, Marcelina Kaczanowska żona Tomasza]

 

       B2. Tekla Roszkowska (ur.1821 Borowno - zm.9.03.1878 Lublin)

             m.(śl.30.01.1845 Nabrzuska) Jan Bolc [Boltz] (ur.1807, par. Maciejów - zm.przed 1878), technik

             [świadkowie ślubu : Alojzy Choynacki, Leonard Siedlichowski, Franciszek Roszkowski]

             ojc. Jan Bolc

             mat. Małgorzata

 

       B3. Konstanty Roszkowski (ur.1822 - zm.9.07.1876 Petersburg)

             Od dzieciństwa wychowywany przez stryja ks. prałata Maksymiliana Roszkowskiego,

                 ukończył Uniwersytet w Petersburgu ze stopniem Kandydata Praw,

                 główny zarządca dóbr księcia Włodzimierza Borjatyńskiego w gub. Kurskiej,

                 nabył majątek – wieś Cminie w pow. łuckim od Adama Walewskiego

             ż.(śl.21.06.1859 Ochnówka, par. Włodzimierz) Felicja Cieszkowska h. Dołęga (ur.1833 - zm.po 1860] [2]

             ojc. Stanisław Cieszkowski (ur.+/-1800 - zm.1870), s. Antoniego, wojskiego czernihowskiego

             mat. Henryka hr. Krasicka h. Rogala [ur.+/-1800],

                    c. Teodora Andrzeja Gabriela hr. Krasickiego (ur.1780 - zm.2.09.1815)

                    i Nepomuceny Franciszki z d. Podhorodeńska h. Korczak (ur.1780 - zm.29.09.1868 Chołoniów)

             Dzieci : 5 (Roman, Wacław, Jadwiga, Anna, Stefania)

             C1. Roman Roszkowski [ur.+/-1855]

             C2. Wacław Roszkowski [ur.+/-1855]

             C3. Jadwiga Roszkowska (ur.1860 Iwanowskoje, pow. Rylsk, gubernia Kursk, chrzest : Czernihów)

             C4. Anna Roszkowska [ur.+/-1865]

             C5. Stefania Roszkowska [ur.+/-1865]

 

       B4. Aleksander Edward Roszkowski (ur.1825 - zm.2.03.1877 Mikołajówka,

             pow. Czyrynowski, gub. Mohilewska, poch. Hajdorówka, grób Hołyńskich)

             wychowywany przez dziada Stanisława Roszkowskiego, później przez stryja Franciszka Roszkowskiego,

                  kształcił się w szkole powiatowej w Łucku, w gimnazjum w Klewaniu, dzierżawca wielu majątków

             ż. Aleksandra Karśnicka [ur.+/-1825], siostra cioteczna (ślub za dyspenzą Piusa IX)

             ojc. Franciszek Karśnicki [ur.+/-1795],

                    obywatel i urzędnik pow. Kobryńskiego Gubernii Grodzieńskiej

             mat. Weronika Roszkowska

             Dzieci : 7

             C1. Salezy Roszkowski [ur.+/-1850] , zm. jako student Akademii w Petersburgu, Wydz. Prawny

             C2. Bronisław Roszkowski (ur.+/-1850 - zm.1865, poch. Równe),

                   zmarł będąc uczniem IV klasy Gimnazjum Rowieńskiego

             C3. Ksawery Roszkowski [ur.+/-1865] , 1880 r. uczeń Gimnazjum w Saratowie

             C4. Hilary Roszkowski [ur +/-1865] , 1880 r. uczeń V Gimnazjum w Saratowie       

             C5. Konrad Roszkowski [ur.+/-1865] , 1880 r. uczeń V Gimnazjum w Saratowie

             C6. Kazimiera Roszkowska [ur.+/-1865]

                   m. Władysław Bukowiecki [ur.+/-1855], obywatel m. Poznań w 1880 r., mieszkał w Rosji

             C7. Maria Roszkowska [ur.+/-1865]

                   m. Piotr Marceńko [ur.+/-1865], obywatel gub. Podolskiej

 

       B5. Mikołaj Karol (Michał) Roszkowski (ur.26.01.1828 Turzysk - zm.1876 Tereszczenki Werkijówka, poch. Niżyn)

             [pow. Nieżyński, gub. Czernihowska]

             [chrzestni : ks. Wincenty Pocisk Dobrowolski, prałat Żytomierski, kanonik Łucki, proboszcz Turzyski,

             urodzona Józefa Krasińska, żona Pawła Krasińskiego]

             ż. Kaliksta Cieszkowska (siostra Konstantego)

             Dzieci  9 : (8 synów + 1 córka)

             C1. Stefan Roszkowski [ur.+/-1855]

             C2. Jan Roszkowski [ur.+/-1855]

             C3. Józef Roszkowski [ur.+/-1855]

                   ż. NN.

                   Dzieci : 3 (Stanisław, Wanda, Maria)

                   D1. Stanisław Roszkowski [ur.+/-1885]

                   D2. Wanda Roszkowska [ur.+/-1885]

                   D3. Maria Roszkowska [ur.+/-1885]

             C4. Leon Roszkowski [ur.+/-1860]

             C5. Adam Roszkowski [ur.+/-1860]

             C6. Henryka Roszkowska [ur.+/-1860]

             C7. Kazimierz Roszkowski (ur.20.05.1862 Borowno, par. Nabrzuska, pow. Kowel, Ukraina)

                   [chrzestni : Franciszek Roszkowski i Felicjanna Roszkowska żona Konstantego]

             C8. Tadeusz Stanisław Roszkowski (ur.25.10.1863 Borowno, par. Nabrzuska)

                   [chrzestni : Aleksander Roszkowski i Kamila Przewłocka]

             C9. Feliks Józef Roszkowski (ur.1869), mieszkał : 1905 r. Lwów

                   ż.(śl.7.09.1905 Lwów, par. św. Maria Magdalena) Janina Brunona Kozierowska (ur.1886 Lwów)

                   [świadkowie ślubu : Andrzej Lniski, urzędnik i Aleksander Rubczyński]

                   ojc. Kazimierz Kozierowski

                   mat. Helena Górska

 

       B6. Józef  Franciszek Roszkowski (ur.1.04.1830 Turzysk - zm.po 1878], pułkownik

             [chrzestni : ksiądz Tomasz Więckowski i Marianna Karpowicz, żona Urodzonego Pawła Karpowicza]

             Pod opieką stryja Ks. Prałata Maksymiliana Roszkowskiego ukończył nauki w szkole powiatowej w Łucku,

                 wstąpił do służby wojennej w pułku Tomskim, konsystującym w m. Krzemieniec w Gubernii Wołyńskiej, skąd

                 ze swym pułkiem wysłany na Krym. Przebył całą kampanię Anglo - Francuską w 1835 r. Przy sławnym oblężeniu

                 Sewastopola, za odznaczającą się odwagę i męstwo, podniesiony został do rangi oficera i nagrodzony Orderem Św. Anny

                 V klasy. Służbę wojskową odbywał do roku 1879 i dopiero w randze pułkownika, nagrodzony orderami i pełną pensją

                 powrócił do osieroconych dzieci.

             [Informacje : p. Dorota Kowalczyk  + uzup. E. Sęczys „Szlachta wylegitymowana ...”] :

             ż.(śl.8.08.1868 Tworki, par. Żbików, ob. dzielnica Pruszkowa)

             Wiktoria Ewa Kryńska (ur.27.12.1842 Tworki - zm.1878 Chwałyńsk, gub. Saratowska)

             ojc. Jan Kryński h. Przegonia (ur.ok.1782 Lipiny, par. Adamów - zm.1864),

                   ob. Królestwa Pol., legit. w Kr. Pol. 1841 r., właściciel dóbr Tworki i Bąki,

                   s. Krzysztofa Kryńskiego (s. Jana) i Franciszki z d. Poniatowska

                   [1 żona Jana Kryńskiego – śl.11.11.1803 Tarczyn : Marianna Grabska (ur.ok.1789)]

             mat.(śl.2.01.1834 Żbików) Balbina Lisiecka z Liszek h. Drya (ur.ok.1808),

                    c. Jana Pawła Lisieckiego (ur.ok.1771) i Marianny Marcjanny z d. Gzowska (ur.ok.1772)

                    [1 mąż Balbiny Lisieckiej – Leon Chrzanowski h. Korab (ur.ok.1808 - zm.3.02.1833), s. Jakuba]

             Dzieci (Roszkowscy) : 3

             C1. Stanisław Fortunat Józef  Roszkowski (ur.1.06.1869 Kutno)

                   [chrzestni : Walerian Kmokowski, lat 36, doktor pułku Tumskiego i Scholastyka Kosińska]

             C2. N. [ur.+/-1869/78]

             C3. N. [ur.+/-1869/78]

 

       B7. Kamilla Roszkowska [ur.+/-1830], pracowała na gospodarstwach swoich braci

       B8. Ludwika Roszkowska [ur.+/-1830]

             m. Adolf Winiarski [ur.+/-1830], major wojsk rosyjskich, kawaler orderów

             [być może to Adolf Winiarski (ur.1843 Wołyń),

             córka Ewelina Besser z d. Winiarska (ur.1870 - zm.1937), mąż Michał Bessr (ur.1861)]

       B9. Leonilda Roszkowska (ur.1.01.1833 Turzysk)

             [chrzestni : kanonik Dominik Razutowicz i W. Emilia Jodwen, asystowali : Urodzony Feliks Roszkowski

             i Urodzona Domicella Jarzombkowska]

       B10. Marceli Nikodem Roszkowski (ur.1.07.1835 Turzysk - zm.14.01.1836 Dolsk, par.Turzysk), ½ roku

               [chrzestni : W. Andrzej Łodyński, odstawny kapitan Wojsk Rosyjskich i W. Anna Wilamowska,

               pułkownikowa Wojsk Rosyjskich]

       B11. Feliksa Roszkowska [ur.+/-1830], par. Turzysk)

 

 A2. Klotylda Roszkowska (ur.+/-1785 - zm.1840, poch. Hołobdy)

       m. Libor Majewski, przełożony i profesor szkółki Hołobskiej

       bezdzietni

 

 A3. Antonina Roszkowska (ur.+/-1785 - zm.1864 Ołyka na Wołyniu)

       m. Leon Hirenkoff (ur.+/-1785 - zm.przed 1864), pułkownik wojsk rosyjskich, kawaler orderów

       Dzieci (Hirenkoff) : 4 (2 synów, 2 córki)

       B1. Aleksander Hirenkoff [ur.+/-1815], generał wojsk rosyjskich, kawaler orderów,

             mieszkał w majątku na Kaukazie

       B2. Jer Hirenkoff [ur.+/-1815], generał - major, sędzia wojenny w Okręgu Kijowskim

             ż. Lidia Romańska [ur.+/-1815]

       B3. Eliza Hirenkoff [ur.+/-1820]

       B4. Józefa Hirenkoff [ur.+/-1820]

             m. N. Niewiarowski [ur.+/-1820 - zm. przed 1883], kapitan wojsk rosyjskich

 

 Dzieci z 2 żony : 10 (Józef, Aleksandra, Nepomucena, Weronika, Maksymilian, Wincenty, Konstancja,

 Wiktoria, Aniela, Franciszek Napoleon)

 A4. Józef  Roszkowski (ur.+/-1790 - zm.1831, poch. Kobryń), najstarszy,

        porucznik wojsk rosyjskich w pułku Tumskim, odznaczył się w wojnie tureckiej w 1828 r. utraciwszy nogę

           pod fortecą Kalifata, uposażony przez Rząd dożywotnią, podwójną pensją i orderami

        bezżenny

 A5. Aleksandra Roszkowska (ur.+/-1795 - zm.1847, poch. Bereźne, pow. Rówieński), panna

       [wychowywała się u swej babki, pułkownikowej Luzzac de Forcenelli wujenki matki, we wsi Zahorze

       w pow. prużańskim]

 A6. Nepomucena Roszkowska (ur.+/-1800 - zm.1848 Dorotyszcze, pow. Kowelski, poch. Bucyń)

       1 m. Ignacy Tuszyński [ur.+/-1800]

       2 m. Leonard Siedlikowski [ur.+/-1800], porucznik wojsk rosyjskich, obywatel pow. Kobryńskiego

       bezdzietni

       Nepomucena wychowywała córkę swej siostry Weroniki z Roszkowskich Karśnickiej - Aleksandrę Karśnicką

 A7. Weronika Roszkowska (ur.+/-1800 - zm.1829 młodo, poch. Kobryń)

       m. Franciszek Karśnicki [ur.+/-1800], urzędnik i obywatel pow. kobryńskiego

       Dzieci  (Karśniccy) : 1 (Aleksandra)

       B1. Aleksandra Karśnicka

             m. Aleksander Roszkowski (ur.1825 - zm.2.03.1877)  [zob. wyżej]

 A8. Maksymilian - Leonard  Roszkowski (ur.+/-1800 - zm.17.08.1878 Żytomierz),

       duchowny, prałat archidiakon Kapituły Łucko - Żytomierskiej,

          Administrator Diecezji Łucko - Żytomierskiej, Kijowskiej i Podolskiej ( Ks. Maksymilian Roszkowski zarządzał diecezją

          Łucko - Żytomierską przez 2 lata po wywiezieniu przez Rosjan ks. prałata Kruszyńskiego w 1876 r. na zesłanie do Symbirska)

 

            [powiększ] grób ks. Maksymiliana Roszkowskiego w Żytomierzu

       [Inskrypcja : „Ossa et cineres / Maximiliani Roszkowski / Archidiaconi Cathedralis Luceoriensis /

       et Zitomiriensis Administratoris / Apostolici Luceorien. Zitomirien. / et Camenecensis / Obiit Zitomiriae

       die XVII Augusti anno / Domini MDCCCLXXVIII aetatis sua[e] LXIX / R.I.P.“]

       [Źródło : „Cmentarz Polski w  Żytomierzu“, Warszawa 1999]

 

 A9. Wincenty Roszkowski (zm. w niemowlęctwie z ospy, Czaplin w pow. łuckim, poch. Czartorysk)

 A10. Konstancja Roszkowska (poch. Dywin), zmarła młodo, panna

 A11. Wiktoria Roszkowska (poch. Dywin), zmarła młodo, panna

 A12. Aniela Roszkowska (poch. Dywin), zmarła młodo, panna

 A13. Franciszek Napoleon Tadeusz Roszkowski (ur.1813 - zm.1883), mieszkał : 1850 r. Ćmienie, par. Kołki

         Autor dziejów rodziny Roszkowskich.

            Ukończył szkołę powiatową w Lubieszowie u księży Pijarów, 2 kursy wyższe w Gimnazjum Wołyńskim

            w Międzyrzeczu u księży Pijarów, za radą swych wujów : ks. Jana i ks. Józefa Piaskowskich obrał stan duchowny.

            Nie czując w sobie powołania wrócił do domu ojca w Rzeczycy k. Kobrynia

            [dzierżawa od ks. Jana Piaskowskiego, proboszcza dywińskiego]. Kupił majątek w pow. łuckim.

            Właściciel wsi Kościuchnówka (Kostiuchnówka), par. Kołki, gmina Miedwieże, powiat Łuck.

 

           Franciszek Roszkowski (1813 – 1883) 

 

         ż.(śl.2.05.1850 [16.05.1850] Ćmienie, par. Kołki) Teodora Walewska h. Pierzchała (ur.1825 - zm.po 1860)

         mieszkała : 1850 r. Ćmienie, par. Kołki

         ojc. Kacper Walewski h. Pierzchała [ur.+/-1790 - zm.przed 1848],

               s. Franciszka Walewskiego [ur.+/-1750 - zm.po 1780], generała adiutanta 1780,

               dziedzica dóbr : Łazin, Łazinek, Węchadłów, Zawadów

               i Ludwiki z d. Stokowska [ur.+/-1760]

         mat. Izabela Oświęcimska [ur.+/-1795 - zm.po 8.05.1848], [wg aktu ślubu z 1850 r.  – Izabela Zosicińska]

         [1 żona Kacpra Walewskiego – Anna Lubieniecka]

 

           akt ślubu, Kołki 1850 r. (nr 128, str. 245) [powiększ]

 

         Dzieci : 8 (Stanisław, Kacper, Jan Nepomucen, Jakub, Konstancja, Izabela, Pelagia, Aleksandra)

                        

         B1. Stanisław Aleksander Marian Roszkowski (ur.1.04.1850 Borowno, par. Nabrzuska - zm.po 1880], najstarszy

               [chrzestni : Ludwik Walewski i Izabela Walewska]

               uprawiał rolnictwo

 

                 Stanisław Roszkowski

 

               ż. Karolina Lisicka [ur.+/-1855 - zm.po 1880]

 

                 Karolina Lisicka

 

               ojc. Prot [Jan - Prot] Lisicki (ur.13.09.1818 - zm.17.11.1891, poch. Żytomierz), dr medycyny  [3]

               mat. Karolina Detzel [ur.+/-1820]

 

               Dzieci : 6 ( Maria, Bronisława, Izabella, Adam, Jadwiga, Bogdan)

 

               C1. Maria Roszkowska [ur.+/-1875 - zm.po 1931]

 

                    

                     Zdjęcie z 1931 r. : 25 - lecie ślubu Adama Roszkowskiego i Marii z d. Ilińskiej  [powiększ]

                     Stoją od lewej : Maria Ładecka, Bronisława Święcka, Irena Myszkowska, Ryszard Myszkowski,

                     Włodzimierz Roszkowski, Halina Myszkowska

 

                     m. N. Ładecki [ur.+/-1875]

 

                     Dzieci (Ładeccy) : Maria

                     D1. Maria Ładecka  [ur.+/-1900]

 

                                 Maria z Ładeckich Amanowicz

 

                           m. N. Amanowicz  [ur.+/-1900]

                           Dzieci (Amanowicz) : 3 (Stanisław, Andrzej, Małgorzata)

                           E1. Stanisław Amanowicz [ur.+/-1930]

                           E2. Andrzej Amanowicz [ur.+/-1930]

                           E3. Małgorzata Amanowicz [ur.+/-1930]

 

               C2. Bronisława Roszkowska (ur.+/-1875 - zm. po 1931)

 

                       Bronisława z Roszkowskch Święcka  [powiększ]

 

                     m. Walerian Święcki (ur.4.12.1870 Psary, par. Obryte k. Pułtuska - zm.po 13.01.1908] [4]

                     ojc. Aleksander Święcki (ur.1842), 1880 r. dziedzic wsi Mieszki Bursy (par. Winnica k.Pułtuska)

                     mat. Wiktoria Pajewska (ur.1848 Puchały k. Warszawy)

                     [prawdopodobnie 1 lub 2 żona Waleriana Święckiego – Aleksandra Jastrzębska]

 

                       Walerian Święcki (fot. 13.01.1908 Warkowicze)

                        

                     Dzieci (Święccy) : [Informacje : p. Marcin Święcki]

                     D1. Romuald Leopold Święcki (ur.2.11.1899 Warkowicze - zm.17.05.1926)

                           z matki Aleksandry z d. Jastrzembska

 

                             Romuald Święcki (1899 – 1926)

                           Urodzony 2.11.1899 r. w majątku Warkowicze (Wołyń, pow. Dubno) z Waleriana

                                    i Aleksandry z Jastrzembskich. Rozpoczął naukę w gimnazjum w Dubnie, a od r. 1914 w Tule.

                           Po przewrocie bolszewickim przedostał się do Dubna i tu w lecie 1918 r. otrzymał świadectwo dojrzałości.

                                    W r. 1919 po zajęciu Dubna przez nasze wojska wstąpił do ich szeregów jako ochotnik.

                                    Po ukończeniu w dniu 1.06.1920 r. Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie brał udział w walkach

                                    z bolszewikami w stopniu podporucznika, dowodząc plutonem karabinów maszynowych.

                                    W czasie odwrotu z Ukrainy został w okolicy Koziatyna ciężko ranny i był wzięty do niewoli.

                                    Po paru miesiącach pobytu w obozie jeńców, zdołał zbiec wraz z pięcioma kolegami. Grupka zbiegów

                                    przedzierających się koło Sławuty przez linię demarkacyjną, rozbroiła i uprowadziła ze sobą 3 –ch

                                    bolszewickich wartowników. W dniu 26.06.1923 r. por. Swięcki został odkomenderowany do Szkoły

                                    Obserwatorów i Strzelców Lotniczych, którą ukończył w dniu 8.04.1924 r.

                                    Dn. 31.08.1925 r. ukończył Szkołę Pilotów i otrzymał przydział do 1 - go p. lotniczego w Warszawie.

                                    Następnie został odkomenderowany do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Grudziądzu na kurs instuktorski,

                                    który ukończył dn. 31.03.1926 r.

                                    Zginął śmiercią lotnika w dn. 17.05.1926 r. pod Włocławkiem w czasie lotu służbowego na Pomorze.

                                    Pochowany został na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

                                    [Źródło : „Ku czci poległych lotników” 1933 r.]

 

               C3. Izabela Roszkowska [ur.+/-1875]

 

                       

                     Izabela z Roszkowskich Jampolska

 

                     m. N. Jampolski [ur.+/-1875]

                     [Jampolscy – właściciele majątku Wasłowce k. Czerniowce, Bukowina]

 

                       N. Jampolski

 

              C4. Adam Konstanty Roszkowski (ur.1876 - zm.1.09.1958 Starachowice)

 

                      Adam Roszkowski (najstarszy w środku)  [powiększ]

                    od lewej stojący : Kazimierz, Włodzimierz, siedzący : Maria, Adam, Józefa (żona Włodzimierza)

                    dzieci : Zygmunt, Wanda

 

                       

                    Adam i Maria z Ilińskich Roszkowscy  [powiększ]

 

                    ż.(śl.1906) Maria z d. Ilińska h. Lis (ur.1.07.1885 Wysłanka)

 

                      Maria z Ilińskich Roszkowska  [powiększ]

                        

                    ojc. hr. Witold Iliński h. Lis (ur.1856 - zm.22.12.1909, poch. Żytomierz),

                          s. Seweryna Ilińskiego

                          i Jadwigi z d. Paczowska h. Jastrzębiec (zm.5.09.1895, poch. Żytomierz)

                    mat. Anna Krukowska h. Gryf (ur.25.07.1862 Łaganowska Hutka - zm.5.03.1897, poch. Żytomierz)

                           [Rodzice Anny Krukowskiej :

                           Zenon Piotr Krukowski (ur.23.04.1825 Krzywaczyńce na Podolu),

                           syn Stanisława Kostki Krukowskiego i Anny z d. Konczewska [Kączewska],

                           oficer armii carskiej, uczestnik w wojnie krymskiej

                           i Kamila Didkowska (ur.ok.1835 - zm.1863) – c. Grzegorza]

 

                      [powiększ]

                    hr. Witold Iliński (1856 - 1909) z dziećmi (Aleksander, Władysław, Maria, Anna, Tadeusz)

 

                      [powiększ]

                    Aleksander i Władysław Ilińscy

 

                      [powiększ]

                    Zenon Krukowski z siostrą Elżbietą, stoją : córki Aniela i Anna, ok.1880 r. (zdjęcie : Janina Kwaśny)

 

                    

                    Kamila Krukowska z d. Didkowska (zdjęcie : Janina Kwaśny)

 

                    Córki Zenona i Kamili Krukowskich : Apolonia, Aniela (Nicea, ok.1880 r.), Anna (Nicea, ok.1880 r.)

                    (zdjęcia : Janina Kwaśny)

 

                                          [powiększ]

                         Apolonia                        Aniela                          Anna

 

                    Dzieci (Roszkowscy) : 3 (Mieczysław, Włodzimierz, Kazimierz)

                    D1. Mieczysław Roszkowski (ur.12.08.1908 Żytomierz - zm.9.06.1998 Opole)

 

                         

                          Mieczysław i Włodzimierz 1928 r.

 

                                                                      

                                       1932 r.                                          1945 r.

 

                          ż. Marta N. (ur.16.07.1921 - zm.12.09.1999 Opole)

                          pochowani : Opole, Cmentarz Półwieś, Kw. 14 b, rząd 2, nr 55

                          Dzieci (Roszkowscy) : 4

                          E1. Urszula Roszkowska

                          E2. Bronisław Roszkowski

                          E3. Adam Roszkowski

                          E4. Marzena Roszkowska

 

                    D2. Włodzimierz Roszkowski (ur.4.12.1908 Bisóweczka, Wołyń - zm.14.10.2005 Starachowice)

 

                            Włodzimierz Roszkowski (1908 – 2005)

 

                          ż. NN.

                          Dzieci : 3 (Zygmunt, Wanda, Józef)

                          E1. Zygmunt Roszkowski (ur.15.02.1938 Starachowice)

                                ż.(śl.1967) Bożena Kielan (ur.11.06.1944 Starachowice)

                                2017 r. Zygmunt i Bożena Roszkowscy otrzymali medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

                                Dzieci : 2 (Mariusz, Iwona)

                                F1. Mariusz  Roszkowski (ur.24.08.1968 Starachowice)

                                F2. Iwona Roszkowska (ur.23.09.1971)

                                      m. N. Domański [ur.+/-1970]

                                      Syn :

                                      G1. Krzysztof  Domański (ur.19.05.2004 Starachowice)

                          E2. Wanda Roszkowska (ur.25.01.1940 Starachowice)

                          E3. Józef  Roszkowski (ur.1944 Starachowice) [Informacje : p. Arkadiusz Roszkowski]

                                ż.(śl.26.12.1967 Starachowice) Teresa Śmiech (ur.12.08.1947 Starachowice)

                                ojc. Władysław Śmiech

                                mat. Józefa Gąsior

                                Dzieci : 3 (Arkadiusz, Sebastian, Małgorzata)

                                F1. Arkadiusz Roszkowski (ur.15.04.1977 Lublin), bliźniak

                                F2. Sebastian Roszkowski (ur.15.04.1977 Lublin), bliźniak

                                      ż.(śl.4.12.2010 Bełżyce) Monika Kołtuniewicz

                                F3. Małgorzata Roszkowska (ur.2.11.1989 Lublin)

 

                    D3. Kazimierz Roszkowski (ur.1922 Radomyśl, Ukraina - zm.6.02.1996 Starachowice)

                          ż. Halina N.

                          Dzieci : 3 (Irena, Janusz, Paweł)

                          E1. Irena Roszkowska

                          E2. Janusz Roszkowski (ur.1961 Starachowice)

                                ż. Bożena N.

                                Dzieci : 2 (Maciej, Piotr)

                                F1. Maciej Roszkowski (ur.1986)

                                F2. Piotr Roszkowski (ur.1998)

                          E3. Paweł Roszkowski

                                ż. Krystyna N.

 

             C5. Jadwiga Roszkowska (ur.1880 Susk, par. Wiszenki, pow. Łuck - zm.19.04.1965 Starachowice) [5]

                   poch. Radom

                   m. Władysław Myszkowski (ur.1872 Żytomierz - zm.1948 Radom)

                   ojc. Bolesław Myszkowski (ur.1852 Machnówka k. Berdyczowa - zm.1918),

                   mat. Ludwika Giżycka (ur.+/-1855 - zm.1918)

                   [zob. Myszkowscy, pkt 9.1]

 

                  

                   Jadwiga i Władysław Myszkowscy

 

                     [powiększ]

                   Radom : grób Myszkowskich [fot. Czesław Świętojański, 2015 r.], [zob. pkt.9.1]

                   Władysław Myszkowski (ur.1878 - zm.2.10.1948), lat 70

                   Ireneusz Myszkowski (ur.1910 - zm.7.05.1928), lat 18

                   Irena Myszkowska (ur.1912 - zm.28.12.1990), lat 78 [z d. Myszkowska]

                   Jadwiga Myszkowska (ur.1880 - zm.10.04.1965), lat 85 [z d. Roszkowska]

 

             C6. Bohdan Roszkowski (ur.31.12.1890), por. gosp.

 

                         Bohdan Roszkowski

 

                   ż. NN. [ur.+/-1890]

                   Dzieci (Roszkowscy) : 3 (Stefania, Irena, Halina)

                   D1. Stefania Roszkowska [ur.+/-1915]

 

                           Stefania Roszkowska

 

                   D2. Irena Roszkowska [ur.+/-1915]

 

                           córki Bohdana : Irena i Halina (fot. 25.09.1926 Toruń)

 

                   D3. Halina Roszkowska [ur.+/-1915]

 

         B2. Kacper Gerwazy Roszkowski [ur.+/-1855], urzędnik Leśnego Departamentu w guberniach rosyjskich,

               ukończył gimnazjum w Pińsku, Akademię Leśno - Rolniczą w Petersburgu

         B3. Jan Nepomucen Roszkowski [ur.+/-1855], odbył służbę wojenną, po Uniwersytecie w Moskwie

               - aptekarz

         B4. Jakub Maksymilian Roszkowski (ur.+/-1855 - zm. w wieku 17 lat, poch. Kołki)

         B5. Konstancja Nepomucena Roszkowska [ur.+/-1855], najstarsza z córek

         B6. Izabela Roszkowska (ur.+/-1855 - zm. w dzieciństwie, poch. Kołki)

         B7. Pelagia Józefa Roszkowska (ur.1860 Kościuchnówka, par. Kołki)

         B8. Aleksandra Roszkowska [ur.+/-1865]

 


 
 Przypisy :
 

 [1] Spisok dworian wołyńskoj gubernii” Żytomierz 1906 r. – Roszkowscy

 

         [powiększ]

 

 [2] brat : Teodor Cieszkowski (ur.1833 Ochnówka, pow. włodzimierski, Wołyń - zm.1863)  [PSB]

       polski pułkownik, powstaniec styczniowy

 

         Teodor Cieszkowski (1833 – 1863)  [powiększ]

 

 [3]  Źródło : „Cmentarz Polski w  Żytomierzu“, Warszawa 1999

        Str.379

        Grób Jana Lisickiego

        Obelisk z labradorytu na takim samym cokole i podstawie z granitu. Wymiary : 222 x 104 x 84.

        Na przedniej ścianie obelisku inskrypcja :

       „D.O.M. / Ś. P. / Prot - Jan /  Lisicki / Lekarz / ur.13 Wrzes. 1818 r. / um. 17 listop. 1891 r./

        [W] ieczny odpoczynek“

        Obelisk spadł z cokołu i leży obecnie na ziemi.

        Negatyw fot. 113 / 5

 

 [4] Święccy :

 

   1/ Wiktor Święcki [ur.+/-1810 - zm.przed 22.08.1868)

       ż. Magdalena Sawicka [ur.+/-1810 - zm.po 22.08.1868]

       Syn :

       Aleksander. Święcki (ur.1841 Skorznice k. Pułtuska - zm.po 1888], 1880 dziedzic wsi Mieszki Bursy

       ż.(śl.22.02.1868 Warszawa, par. św. Andrzej) Wiktoria Pajewska (ur.1848 Puchały k. Łomży - zm.po 1892)

       mieszkali : 187 r. Psary, 1889 r. Warszawa, ul. Krochmalna 507 nr 6

       ojc. Ludwik Pajewski

       mat. Rozalia Ross, mieszkali : Natolin, pow. ostrowski

       Dzieci : co najmniej 10

       A1. Aleksandra Święcka (ur.1869)     

       A2. Walerian Święcki (ur.4.12.1870 Psary, par. Obryte k. Pułtuska - zm.po 13.01.1908] [zob. tekst]

              [Psary, par. Obryte – 50 km na N od Warszawy]

       A3. Edmund Święcki, oficer w armii carskiej

       A4. Antonina Święcka (ur.1878)

       A5. Zygmunt Roman Święcki (ur.2.05.1880 Mieszki Bursy, par. Winnica k. Pułtuska)

       A6. Zofia Święcka (ur.30.05.1882 Mieszki Bursy, par. Winnica k. Pułtuska - zm.7.02.1883 Zalesie, par. Serock)

       A7. Wacław Ludwik Święcki (ur.1884)

       A8. Edward Stanisław Święcki (ur.1886)

       A9. Ludwik Bazyli Święcki (ur.1888 Zalesie, pow. Pułtusk)

              ż.(śl.31.01.1911 Warszawa, par. Wsz. Św.) Eugenia Ostrowska (ur.1887), c. żyjących  Aleksandra i Salomei Filipczyk

       A10. Stanisław Izydor Święcki (ur.1892)

 

   2/ „Spisok dworjan wołyńskoj gubernii”, Żytomierz 1906 (część 2, str. 191) :

       Święccy : 23.01.1867 r. Leopold Leontiejew z synem Mieczysławem Onufrym.

 

       Strona :  http://wolyn-metryki.pl/Wolyn/index.php?imie_szuk=&nazw_szuk=%B6wi%EAcki&miej_szuk=

       Leon Święcki [ur.+/-1785]

       ż. Anna Peczajdra  [ur.+/-1785]

       Syn :

       Leopold Święcki (ur.1812), mieszkał : Ceperów

       ż.(śl.1852 Nieświcz) Henryka Popławska (ur.1831), mieszkała : Ceperów

       ojc. Hieronim Popławski

       mat. Franciszka

 

 [5] W parafii Wiszenki w 1881 r. odbył się ślub :
       Myszkowski
Oktawian, wdowiec (ur.1828), (rodzice: Józef i Klara z Inachowskich)

       i Lucyna z Korsaków Sawicka (ur.1847)        

       [zob. Linia Myszkowskich : Turka, Golce, Busk, pkt.9.5]

 

         [powiększ]

 
 
     [powrót]

 

Spis treści

 

do górywstecz