R O S Z K O W S C Y   h. Ogończyk
( Linia z okolic : powiat Kobryń )
 
[ zob. też  Ilińscy  h. Lis ]
[zob. też  Myszkowscy z Żytomierza (pkt 9.1)  ]
 

 Ostatnia aktualizacja : 26.05.2023 r.

 Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

 Informacje i zdjęcia :

 Andrzej Włodarczyk z Radomia,

 Zygmunt Roszkowski i Janusz Roszkowski ze Starachowic

 Dorota Kowalczyk (Kryńscy)

 Janina Kwaśny (Krukowscy)

 Arkadiusz Roszkowski, praprawnuk Stanisława Roszkowskiego

 Marcin Święcki z Warszawy (Święccy z Warkowicz k. m. Dubno)

 Adam Trzciński (Trzcińscy)

 Daria Szmiło, Żytomierz, Ukraina (fot. ks. Maksymiliana Roskowskiego)

 „Spisok dworian wołyńskoj gubernii” Żytomierz 1906  [1]

 Internet (MyHeritage, Metryki Wołyń)

 

 Wawrzyniec Roszkowski [ur.+/-1605]

 w 1627 r. osiadł w ziemi krakowskiej

 ż. NN.

 Synowie :

 1/ Stanisław Roszkowski, duchowny

 2/ Jacek Roszkowski , zginął pod Wiedniem 1683 r.

 3/ Kazimierz Roszkowski [ur.+/-1645]

 ż. NN.

 Synowie :

 1/ Jacek Roszkowski [ur.+/-1685]

     ż. Barbara Kozłowska [ur.+/-1685]

 2/ Leonard Roszkowski [ur.+/-1690], sekretarz królewski

     ż. Anna Pac - Pomernacka [ur.+/-1700]  

 Syn Leonarda :

 Michał Roszkowski (ur.+/-1730 - zm.1785, poch. Horodzie, pow. kobryński),

 regent ziemi brańskiej, w 1764 r. kupił majątek Lepiosy od Buchowieckiego.

 

    Kobryń – Dywin  [powiększ]

 

 ż. Eufrozyna Ossolińska (ur.+/-1740 - zm.1780 Lepiosy , poch. Kobryń),

 synowica biskupa kijowskiego

 [Ignacy Franciszek Ossoliński (ur.1730 - zm.7.08.1784 Lublin), biskup kijowski od 1774 r.,

 s. Józefa O. (ur.+/-1700 - zm.1757) i Teresy z d. Sienicka (ur.1707 - zm.23.03.1786]

 

    biskup Ignacy Franciszek Ossoliński (1730 – 1784)

 

 Michał i Eufrozyna mieszkali : Lepiosy w pow. kobryńskim [ob. Lepiesy], Rzeczyca k. Kobrynia (gmina Koziszcze)

 

 Dzieci : 5 ( Marianna, Joanna, Katarzyna, Jan, Stanisław )

 1/ Marianna Roszkowska (ur.1767 - zm.1842 Borowno, pow. kowelski, poch. Nabruska), panna, lat 75

 2/ Joanna Roszkowska (ur.+/-1770 - zm.1817, poch. Kołki, pow. łucki) , panna

 3/ Katarzyna Roszkowska (ur.+/-1770 - zm.1843 w klasztorze drohiczyńskim),

     zakonnica reguły Św. Benedykta, imię zakonne Ludwika, ksieni benedyktynek w Drohiczynie

     [wg innych źródeł : zm.19.03.1854]

 4/ Jan z Dukli Roszkowski (ur.+/-1760 - zm.1825 Rzeczyca, poch. Rzeczyca, cm. Cerekwija Unicka), bezżenny

     W 1794 r. więziony przez zaborcę.

 5/ Stanisław Roszkowski (ur.1758 - zm.1835) [zob. niżej]

 

 Linia Stanisława :

 

 

 

 Stanisław Kostka Roszkowski (ur.1758 - zm.28.05.1835 Rzeczyca), poch. Dywin, pow. Kobryń

 burgrabia warszawski, adiutant gen. Ruszczyca,

 dzierżawca wsi Gabrychówka w pow. kowelskim [wł. Leon hr. Krasicki],

 dzierżawił i mieszkał w maj. Rzeczyca k. Kobrynia, gm. Koziszcze (własność kościelna).

 

 1 ż.(śl.1780) Konstancja Skiwska [ur.+/-1760 - zm.1781/1803 młodo, Brytów, par. Kobryń],

      . maj. Skiwy na Podlasiu [gm. Narojki, pow. bielski, gub. grodzieńska]

 2 ż.(śl.1797/1803) Konstancja Piaskowska (ur.+/-1770 - zm.1830, poch. Dywin),

         wychowywana przez stryja Tadeusza Piaskowskiego, kapitana wojsk Radziwiłłowskich w ojczystym majątku

         Siemiohotycze w ziemi Pińskiej.

         Brat Jan Nepomucen Piaskowski, ksiądz, proboszcz Dywiński,  umieścił Konstancję w wieku 9 lat [+/-1780 r.]

         w domu chorążyny Leparskiej z d. Matusewicz we wsi Lepary w par. Dywin.

         M.in. brała wychowanie od Ochmistrzyni i nauczycielki Pani Anieli Fogel, wdowie po pułkowniku Wojsk Polskich.

         W wieku 18 lat [+/-1790 r.]wyszła za mąż za Stanisława Roszkowskiego.

      ojc. Maksymilian Piaskowski [zm.+/-1740 - zm.ok.1770]

      mat. Anna z Larzaków de Forcenelli [zm.+/-1740 - zm.ok.1770]

 

 Dzieci Stanisława z 1 żony (Konstancja Skiwska) : 3 (Jan Nepomucen, Antonina, Klotylda)

 A1. Jan Nepomucen Roszkowski (ur.ok.1781 - zm.19.08.1853 Szepetyn, poch. Krzemieniec)

       Ukończył nauki w szkołach Lubieszowskich u księży Pijarów, skończył 2 lata kursów na Uniwersytecie Wileńskim,

       vice regent Sądów Grodzkich w Kobryniu, po sprzedaniu majątku rodzinnego matki  Skiwy na Podlasiu,

         zarządca maj. Turzysk  (pow. Kowel ), wł. hr. Moszyńskich  

        [wg aktu zgonu pozostawił dzieci : Feliks, Konstanty, Aleksander, Mikołaj, Józef, Feliksa, Kamila, Leonilda]

 

       ż.(śl.ok.1816) Izabela Kobylańska (ur.+/-1795 - zm.1852 Szepetyn, par. Krzemieniec), poch. Krzemieniec)

 

      

 

       Dzieci : (Feliks, Konstanty, Aleksander, Mikołaj, Józef , Kamila, Ludwika, Leonilda, Marceli, Feliksa)

 

       B1. Feliks Roszkowski (ur.1817 - zm.17.03.1877 Lachowa, par. Kuniów), lat 60,

             1848 r. mieszkał : Szepetyn, par. Krzemieniec

             ż.(śl.4.07.1848 Lachowce) Władysława Wiszniewska (ur.27.07.1831 Kołki - zm.po 1871], Czułhuzów

             [świadkowie ślubu : Tomasz Kaczorowski, Mikołaj Roszkowski, Jan Roszkowski]

             ojc. Kazimierz Wiszniewski (ur.1805), Jabłonne, główny administrator lasów w dobrach Dubieńskich,

                   s. Kazimierza i Anny z d. Ostrowska

             mat.(śl.6.01.1830 Kazimierka) Teresa Lichtańska (ur.1810), Jabłonne, c. Jana i Rozalii z d. Sokołowska

             [w metrykach wołyńskich : Małgorzata Władysława Wiszniewska (ur.27.07.1831 Kołki),

             c. Kazimierza i Teresy z d. Lichtańska]

             Dzieci : (Maksymilian, Edward, Ludwik, Benon, Bronisław, Helena, Maria, Mikołaj)

             C1. Maksymilian Roszkowski [ur.+/-1850 - zm.po 1877]

                   Odbył nauki : w Gimnazjum w Rownie, potem w Petersburgu pod opieką stryja Konstantego Roszkowskiego,

                   Pomocnik Głównego Dyrektora i Administratora Kantoru Towarzystwa Akcyjnego Chemicznych

                   Fabryk wyrobów drzewnych

             C2. Edward Aleksander Roszkowski (ur.12.10.1855 Szepetyn k. m. Dubno, chrzest Krzemieniec - zm.po 1877]

             C3. Ludwik Roszkowski [ur.+/-1855 - zm.po 1877]

             C4. Benon Roszkowski [ur.+/-1855 - zm.przed 1877]

             C5. Bronisław Rożkowski (ur.3.01.1861 Szkrobotówka, par. Dederkały k. Katenburga - zm.po 1877)

                   [chrzestni : Ewaryst Chrzanowski, Marcelina Kaczanowska żona Tomasza]

             C6. Helena Roszkowska (ur.5.03.1863 Noworodczyce, par. Kuniów - zm.11.08.1863 Noworodczyce)

                   [chrzestni : szl. Władysław Bartnicki i szl. Julia Błędowska, wdowa]

             C7. Maria Aniela Roszkowska (ur.4.09.1865 Noworodczyce - zm.12.09.1866 Noworodczyce), lat 1,5,

                   [w alcie zgonu : c. Feliksa i Marianny

                   [chrzestni : Władysław Bartnicki i szl. Balbina Moszczyńska]

             C8. Mikołaj Roszkowski (ur.6.12.1871 Lachowa, par. Kuniów - zm.25.08.1875 Lachowa, par. Kuniów)

                   [chrzestni : Stanisław Baranowski i Marianna Jarmuszewska, asystowali : Bronisław Roszkowski

                   i Helena Dereng, wdowa]

 

       B2. Konstanty Roszkowski (ur.1822 - zm.9.07.1876 Petersburg)

             Od dzieciństwa wychowywany przez stryja ks. prałata Maksymiliana Roszkowskiego,

                 ukończył Uniwersytet w Petersburgu ze stopniem Kandydata Praw,

                 główny zarządca dóbr księcia Włodzimierza Borjatyńskiego w gub. Kurskiej,

                 nabył majątek – wieś Cminie (Ćmienie)  pow. łuckim od Adama Walewskiego

                 1859 r. mieszkał : Ochnówka

 

             ż.(śl.21.06.1859 Ochnówka, par. Włodzimierz) Felicja Cieszkowska h. Dołęga (ur.1833 - zm.po 1902] [2]

             1859 r. mieszkała : Ochnówka

             ojc. Stanisław Cieszkowski h. Dołęga (ur.+/-1800 - zm.1870), s. Antoniego, wojskiego czernihowskiego

             mat. Henryka hr. Krasicka h. Rogala (ur.ok.1805 - zm.2.10.1859 Ochnówka), nekrolog w „Kurjerze Warszawskim”)

                    c. Teodora Andrzeja Gabriela hr. Krasickiego (ur.1780 - zm.2.09.1815)

                    i Nepomuceny Franciszki z d. Podhorodeńska h. Korczak (ur.1780 - zm.29.09.1868 Chołoniów)

 

             Dzieci Konstantego Roszkowkiego i Felicji Cieszkowskiej : 5 (Jadwiga, Roman, Wacław, Anna, Stefania)

             C1. Jadwiga Roszkowska (ur.20.06.1860 Iwanowskoje, pow. Rylsk, gubernia Kursk, chrzest : Czernihów)

                   1881 r. mieszkała w Lublinie przy matce

 

                   m.(śl.25.09.1881 Lublin, par. św. Jan) Henryk Józef Kalasanty Ludwik Kazimierz Trzciński h. Rawicz

                   (ur.4.07.1848 Warszawa - zm.3 (16).03.1908 Romanki, Podole)

                   [chrzestni : Adolf Fraenkel, doktor medycyny i chirurgii i Ludwka Jędrzejewicz, żona Józefa Kalasantego

                   Jędrzejewicza, byłego radcy ubezpieczeń]

                   [świadkowie ślubu : Dionizy Trzciński, lat 54 i Roman Cieszkowski, lat 50]

                   arendator dóbr Popieluchy (dawniej przysiółek w dobrach Czarnomin, Podole)

                   ojc. Dionizy Trzciński (ur.1817 - zm.5.10.1905 Leśce), poch. Garbów,

                         s. Dionizego Trzcińskiego (ur.1785 - zm.20.05.1863) i Anny z d. Grabowska

                   mat.(śl.1848 Warszawa, par. św. Aleksander) Laura Kamieńska h. Ślepowron (ur.1815 - zm.1900),

                         c. Henryka Ignacego Kamieńskiego (ur.31.07.1777 Kruszwica - zm.26.05.1831 Ostrołęka)

                         i Franciszki z d. Kochanowska h. Korwin (ur.1785 - zm.13.12.1821 Warszawa)

 

                       

                   Henryk Trzciński  i Jadwiga Trzcińska z d. Roszkowska

 

                   Dzieci Henryka Trzcińskiego i Jadwigi Roszkowskiej : (Stanisław, Natalia, Janina, Anna, Józef)

                   [Informacje : p. Adam Trzciński + internet] :

                   D1. Stanisław Dominik Dionizy Trzciński (ur.1884 Palemy, gub. Podolska - zm.1920), inżynier

                         ż.(śl.15.10.1911 Warszawa, par. św. Aleksander) Zofia Lisowska (ur.1892 Warszawa)

                         [świadkowie ślubu : Eugeniusz Szmit i Wincenty Trzciński]

                         ojc. Leon Lambert Lisowski (ur.17.04.1856 Warszawa), urzędnik Banku Polskiego,

                               s. Ludwika Lisowskiego (ur.1810), Radcy Dworu, urzędnika Intendentury Czynnej Armii

                               i Rozalii Rozengart (ur.1827)

                         mat.(śl.26.06.1879 Warszawa, par. św. Krzyż, skan 158) Maria Rutkowska (ur.1854 Warszawa),

                               c. Kazimierza i Marii

                         Dzieci :

                         E1. Barbara Trzcińska (ur.1913/1914 - zm.1927/1928)

                   D2. Natalia Trzcińska (ur.przed 1894 - zm.1915), bezpotomna

                         opiekunka w Laskach u ociemniałych, zmarła z powodu zarażenia tyfusem w lazarecie wojskowym

                   D3. Janina Trzcińska (ur.ok.1890)

                   D4. Anna Trzcińska (ur.1894 - zm.po 1975), bezpotomna,

                         długoletnia pracownica BGZ, jako świecka wstąpiła do zakonu i przyjęła imię Joanna

                   D5. Józef Trzciński (ur.ok.1900 - zm.19.12.1947 Kielce), poch. Kielce

                         [Informacje : dr. M. Minakowski + p. Adam Trzciński, + Geneteka] :

                         ż.(śl.30.12.1926) Klementyna Romanowska (ur.1897 - zm.1970)

                         ojc. Michał Romanowski

                         mat. Marianna Kozłowska

 

                             

                         Józef Trzciński i Klementyna Trzcińska z d. Romanowska

 

                         Dzieci : (Jadwiga)

                         E1. Jadwiga Anna Prandota Trzcińska (ur.8.04.1933 Warszawa - zm.23.03.2005 Kielce), malarka,

                               absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1958 r.).

 

                                   

                               Jadwiga Trzcińska (1933 – 2005)

 

             C2. Roman Roszkowski [ur.+/-1865]

             C3. Wacław Roszkowski [ur.+/-1865]

             C4. Anna Roszkowska [ur.+/-1865]

             C5. Stefania Helena Roszkowska (ur.1868 Petersburg)

                   1902 r. mieszkała : Warszawa, ul. Wiejska 1722 przy matce

                   m.(śl.16.04.1902 Warszawa, par. św. Aleksander)

                   Witold Woyciechowski h. Jelita (ur.1857/1862 Grochów, par. wł., pow. Gostyń - zm.1915)

                   [świadkowie ślubu : Leon Cieszkowski, obywatel i Cyprian Woyciechowski, urzędnik kolejowy]

                   1902 r. urzędnik kolejowy, mieszkał : Warszawa, ul. Chmielna 1556

                   ojc. August Wojciechowski (ur.1824 Łomno, par. Świętomarz, pow. Opatów), obywatel ziemski,

                         mieszkał : 1848 r. Łomno,

                         s. Kajetana Wojciechowskiego (ur.1786 - zm.18.03.1848 Świętomarz), pułkownika, sędziego pokoju [3]

                         i (śl.17.09.1819 Świętomarz) Izabeli z d. Rogojska (Rogoyska) (ur.1802 - zm.7.06.1828 Świętomarz)

                         [Rodzice Kajetana Wojciechowskiego : Grzegorz Kacper W. i (1 ż) Maria Magdalena Chrzanowska]

                         [Rodzice Izabeli Rogoyskiej : Franciszek Ksawery Rogoyski i Izabela Remer h. Grzymała]

                   mat.(śl.29.01.1848 Warszawa, par. św. Jan) Stefania Ossowska,(ur.1830 Warszawa),

                         mieszkała : 1848 r. Borzymówek, par. Kozłów Biskupi, pow. Łowicz, przy rodzicach,

                         c. Cypriana Marc. Ossowskiego (ur.ok.1795 Humęcino - Retki, gm. Ciechanów - zm.15.12.1849 Grochów),

                         mecenasa, urzędnika Królestwa Polskiego

                         i (śl.16.11.1827 Grójec) Karoliny z d. Skulska h. Rogala

                         (ur.ok.1808 Brudnów, pow. łęczycki - zm.7.05.1874 Ocieść, par. Bukówno, ob. woj. mazowieckie), lat 66

                         [Rodzice Cypriana Marcina Ossowskiego : Kazimierz Ossowski i Marianna Dębska]

                         [Rodzice Karoliny Skulskiej : Stefan Skulski (s. Adama S.) i Katarzyna Chmielecka]

 

       B3. Aleksander Edward Roszkowski (ur.1825 - zm.2.03.1877 Mikołajówka),

             pow. Czyrynowski, gub. Mohilewska, poch. Hajdorówka, grób Hołyńskich)

             wychowywany przez dziada Stanisława Roszkowskiego, później przez stryja Franciszka Roszkowskiego,

                  kształcił się w szkole powiatowej w Łucku, w gimnazjum w Klewaniu, dzierżawca wielu majątków

             ż. Aleksandra Karśnicka [ur.+/-1825], siostra cioteczna (ślub za dyspenzą Piusa IX)

             ojc. Franciszek Karśnicki [ur.+/-1795],

                    obywatel i urzędnik pow. Kobryńskiego Gubernii Grodzieńskiej

             mat. Weronika Roszkowska

             Dzieci : 7

             C1. Salezy Roszkowski [ur.+/-1850] , zm. jako student Akademii w Petersburgu, Wydz. Prawny

             C2. Bronisław Anastazy Roszkowski (ur.23.01.1854 Werby, par. Włodzimierz Wołyński - zm.1865, poch. Równe),

                   zmarł będąc uczniem IV klasy Gimnazjum Rowieńskiego

             C3. Ksawery Roszkowski [ur.+/-1865] , 1880 r. uczeń Gimnazjum w Saratowie

             C4. Hilary Roszkowski [ur +/-1865] , 1880 r. uczeń V Gimnazjum w Saratowie       

             C5. Konrad Roszkowski [ur.+/-1865] , 1880 r. uczeń V Gimnazjum w Saratowie

             C6. Kazimiera Roszkowska [ur.+/-1865]

                   m. Władysław Bukowiecki [ur.+/-1855], obywatel m. Poznań w 1880 r., mieszkał w Rosji

             C7. Maria Roszkowska [ur.+/-1865]

                   m. Piotr Marceńko [ur.+/-1865], obywatel gub. Podolskiej

 

       B4. Mikołaj Karol (Michał) Roszkowski (ur.26.01.1828 Turzysk - zm.1876 Tereszczenki Werkijówka, poch. Niżyn)

             [pow. Nieżyński, gub. Czernihowska]

             [chrzestni : ks. Wincenty Pocisk Dobrowolski, prałat Żytomierski, kanonik Łucki, proboszcz Turzyski,

             urodzona Józefa Krasińska, żona Pawła Krasińskiego]

             ż. Kaliksta Cieszkowska [ur.+/-1830], siostra Konstantego

             Dzieci  9 : (8 synów + 1 córka)

             C1. Stefan Roszkowski [ur.+/-1855]

             C2. Jan Roszkowski [ur.+/-1855]

             C3. Józef Roszkowski [ur.+/-1855]

                   ż. NN.

                   Dzieci : 3 (Stanisław, Wanda, Maria)

                   D1. Stanisław Roszkowski [ur.+/-1885]

                   D2. Wanda Roszkowska [ur.+/-1885]

                   D3. Maria Roszkowska [ur.+/-1885]

             C4. Leon Roszkowski [ur.+/-1860]

             C5. Henryka Roszkowska [ur.+/-1860]

             C6. Kazimierz Roszkowski (ur.20.05.1862 Borowno, par. Nabrzuska, pow. Kowel, Ukraina)

                   [chrzestni : Franciszek Roszkowski i Felicjanna Roszkowska żona Konstantego]

             C7. Tadeusz Stanisław Roszkowski (ur.25.10.1863 Borowno, par. Nabrzuska)

                   [chrzestni : Aleksander Roszkowski i Kamila Przewłocka]

             C8. Feliks Józef Roszkowski (ur.1869 Michałówka, par. Hrubieszów), Pobereżany, mieszkał : 1905 r. Lwów

                   ż.(śl.7.09.1905 Lwów, par. św. Maria Magdalena) Janina Brunona Kozierowska (ur.1886 Lwów)

                   [świadkowie ślubu : Andrzej Lniski, urzędnik i Aleksander Rubczyński]

                   ojc. Kazimierz Kozierowski

                   mat. Helena Górska

             C9. Adam Roszkowski (ur.21.03.1876 Achnowka, gub. Wołyńska - zm.4.06.1960),

                   poch. Warszawa, cm. Powązkowski, inżynier

                   [w tym samym grobie : Emilia Roszkowska (ur.1836 - zm.9.11.1903), lat 67]

                   ż.(śl.16.06.1906 Warszawa, par. św. Aleksander)

                   Maria Anna Janina Aleksandra Dmochowska h. Pobóg (ur.1872 Burzec, pow. łukowski)

                   [świadkowie ślubu : Leon Cieszkowki i Stanisław Kłobukowski, doktor medycyny]

                   ojc. Leon Dmochowski h. Pobóg (ur.1844 - zm.1898 Davos, Szwajcaria),

                         s. Aleksego Bonawentury Dmochowskiego  (ur.1804 - zm.13.07.1860 Wojcieszków)

                         i Aleksandry z d. Cieciszowska h. Pierzchała (Kolumna) (ur.ok.1820 - zm.1892 Warszawa)

                   mat.(śl.1868 Warszawa, par. św. Antoni) Ludwika Sokołowska h. Pomian (ur.ok.1846 - zm.25.05.1889),

                         poch. Wojcieszków, c. Edwarda Sokołowskiego (ur.ok.1815 Kruszynek k. Włocławka)

                         i Anny Józefiny z d. Kłobukowska h. Oksza (ur.15.12.1819 Warszawa - zm.21.04.1865 Powiercie k. Koła)

                   [1 mąż Marii Anny Dmochowskiej – Karol Jaźwiński h. Grzymała (ur.1870 Warszawa), rozwód 13.03.1906,

                   s. Walentego Jaźwińskiego (ur.ok.1823 - zm.18.11.1870 Warszawa)

                   i Kamili z d. Zagajewska h. Ogończyk (ur.ok.1835 - zm.15.09.1908)]

 

       B5. Józef  Franciszek Roszkowski (ur.1.04.1830 Turzysk - zm.po 1878], pułkownik

             [chrzestni : ksiądz Tomasz Więckowski i Marianna Karpowicz, żona Urodzonego Pawła Karpowicza]

             Pod opieką stryja Ks. Prałata Maksymiliana Roszkowskiego ukończył nauki w szkole powiatowej w Łucku,

                 wstąpił do służby wojennej w pułku Tomskim, konsystującym w m. Krzemieniec w Gubernii Wołyńskiej, skąd

                 ze swym pułkiem wysłany na Krym. Przebył całą kampanię Anglo - Francuską. Przy sławnym oblężeniu

                 Sewastopola, za odznaczającą się odwagę i męstwo, podniesiony został do rangi oficera i nagrodzony Orderem Św. Anny

                 V klasy. 1871 r. major dowódca Batalionu Strzelców Pułku Tomskiego.

                 Służbę wojskową odbywał do roku 1879 i dopiero w randze pułkownika, nagrodzony orderami i pełną pensją

                 powrócił do osieroconych dzieci.

 

             [Informacje : p. Dorota Kowalczyk  + uzup. E. Sęczys „Szlachta wylegitymowana ...”] :

             ż.(śl.8.08.1868 Tworki, par. Żbików, ob. dzielnica Pruszkowa)

             Wiktoria Ewa Kryńska (ur.27.12.1842 Tworki, chrzest 1842 Żbików - zm.1878 Chwałyńsk, gub. Saratowska)

             ojc. Jan z Matty Kryński h. Przegonia (ur.ok.1782 Lipiny, par. Adamów - zm.25.11.1864),

                   ob. Królestwa Pol., legit. w Kr. Pol. 1841 r., właściciel dóbr Tworki i Bąki,

                   s. Krzysztofa Kryńskiego (s. Jana) i Franciszki z d. Poniatowska

                   [1 żona Jana Kryńskiego – śl.11.11.1803 Tarczyn : Marianna Grabska (ur.ok.1789)]

             mat.(śl.2.01.1834 Żbików) Balbina Lisiecka z Liszek h. Drya (ur.ok.1808 - zm.26.08.1855 Zbików),

                    c. Jana Pawła Lisieckiego (ur.ok.1771) i Marianny Marcjanny z d. Gzowska (ur.ok.1772)

                    [1 mąż Balbiny Lisieckiej – Leon Chrzanowski h. Korab (ur.ok.1808 - zm.3.02.1833), s. Jakuba]

             Dzieci (Roszkowscy) : 3 (Stanisław, Włodzimierz, N.)

             C1. Stanisław Fortunat Józef  Roszkowski (ur.1.06.1869 Kutno)

                   [chrzestni : Walerian Kmokowski, lat 36, doktor pułku Tomskiego i Scholastyka Kosińska]

             C2. Włodzimierz Feliks Roszkowski (ur.20.11.1870 Gąbin)

                   [chrzest 29.01.1871 Gąbin, chrzestni  : Stanisław Dębski i Teresa Wicinicka,

                   asystowali : Józef Kryński i Karolina Bartolewska]

             C3. N. [ur.+/-1869/78]

 

       B6. Kamilla Roszkowska [ur.+/-1830 - zm.po 1853], pracowała na gospodarstwach swoich braci

       B7. Ludwika Roszkowska [ur.+/-1830 - zm.przed 1853]

             m. Adolf Winiarski (ur.1830], major wojsk rosyjskich, kawaler orderów

             [być może to Adolf Winiarski (ur.1843 Wołyń - zm.1905),

             córka Ewelina Besser z d. Winiarska (ur.1870 - zm.1937), mąż Michał Besser (ur.1861)]

       B8. Leonilda Roszkowska (ur.1.01.1833 Turzysk - zm.po 1863)

             [chrzestni : kanonik Dominik Razutowicz i W. Emilia Jodwen, asystowali : Urodzony Feliks Roszkowski

             i Urodzona Domicella Jarzombkowska]

       B9. Marceli Nikodem Roszkowski (ur.1.07.1835 Turzysk - zm.14.01.1836 Dolsk, par. Turzysk), ½ roku

             [chrzestni : W. Andrzej Łodyński, odstawny kapitan Wojsk Rosyjskich i W. Anna Wilamowska,

             pułkownikowa Wojsk Rosyjskich]

       B10. Feliksa Roszkowska [ur.+/-1830, par. Turzysk - zm.po 1853]

 

 A2. Antonina Roszkowska (ur.+/-1790 - zm.1864 Ołyka na Wołyniu)

       m. Leon Hirenkoff (ur.+/-1785 - zm.przed 1864), pułkownik wojsk rosyjskich, kawaler orderów

       Dzieci (Hirenkoff) : 4 (2 synów, 2 córki)

       B1. Aleksander Hirenkoff [ur.+/-1815], generał wojsk rosyjskich, kawaler orderów,

             mieszkał w majątku na Kaukazie

       B2. Jer Hirenkoff [ur.+/-1815], generał - major, sędzia wojenny w Okręgu Kijowskim

             ż. Lidia Romańska [ur.+/-1815]

       B3. Eliza Hirenkoff [ur.+/-1820]

       B4. Józefa Hirenkoff [ur.+/-1820]

             m. N. Niewiarowski [ur.+/-1820 - zm. przed 1883], kapitan wojsk rosyjskich

 

 A3. Klotylda Roszkowska (ur.ok.1797 - zm.27.01.1837 Hołoby), poch. Hołobdy), lat 40

       m. Libor Majewski, przełożony i profesor szkółki Hołobskiej

       bezdzietni

 

 Dzieci Stanisława z 2 żony Konstancja Piaskowska) : 10 (Józef, Aleksandra, Nepomucena, Weronika, Maksymilian,

 Wincenty, Konstancja, Wiktoria, Aniela, Franciszek Napoleon)

 A4. Józef  Roszkowski (ur.+/-1800 - zm.1831, poch. Kobryń), najstarszy,

        porucznik wojsk rosyjskich w pułku Tumskim, odznaczył się w wojnie tureckiej w 1828 r. utraciwszy nogę

           pod fortecą Kalifata, uposażony przez Rząd dożywotnią, podwójną pensją i orderami

        bezżenny

 A5. Aleksandra Roszkowska (ur.+/-1800 - zm.1847, poch. Bereźne, pow. Rówieński), panna

       [wychowywała się u swej babki, pułkownikowej Luzzac de Forcenelli wujenki matki, we wsi Zahorze

       w pow. prużańskim]

 A6. Nepomucena Roszkowska (ur.+/-1800 - zm.1848 Dorotyszcze, pow. Kowelski, poch. Bucyń)

       1 m. Ignacy Tuszyński [ur.+/-1800]

       2 m. Leonard Siedlikowski [ur.+/-1800], porucznik wojsk rosyjskich, obywatel pow. Kobryńskiego

       bezdzietni

       Nepomucena wychowywała córkę swej siostry Weroniki z Roszkowskich Karśnickiej - Aleksandrę Karśnicką

 A7. Weronika Roszkowska (ur.+/-1800 - zm.1829 młodo, poch. Kobryń)

       m. Franciszek Karśnicki [ur.+/-1800], urzędnik i obywatel pow. kobryńskiego

       Dzieci  (Karśniccy) : 1 (Aleksandra)

       B1. Aleksandra Karśnicka

             m. Aleksander Roszkowski (ur.1825 - zm.2.03.1877)  [zob. wyżej]

 A8. Maksymilian Leonard  Roszkowski (ur.+/-1800 - zm.17.08.1878 Żytomierz), „od zepsucia się wątroby”

       duchowny, prałat archidiakon Kapituły Łucko - Żytomierskiej,

          Administrator Diecezji Łucko - Żytomierskiej, Kijowskiej i Podolskiej ( Ks. Maksymilian Roszkowski zarządzał diecezją

          Łucko - Żytomierską przez 2 lata po wywiezieniu przez Rosjan ks. prałata Kruszyńskiego w 1876 r. na zesłanie do Symbirska),

          Kawaler orderów Św. Anny i Św. Stanisława drugiej klasy, kandydat nauk teologicznych.

 

                      

 

       Fot 1,2,3. [Daria Szmiło, Żytomierz, Ukraina]  [powiększ]

         Grób ks. Maksymiliana Roszkowskiego w Żytomierzu (sektor h, 9G)

       [Inskrypcja : „Ossa et cineres / Maximiliani Roszkowski / Archidiaconi Cathedralis Luceoriensis /

       et Zitomiriensis Administratoris / Apostolici Luceorien. Zitomirien. / et Camenecensis / Obiit Zitomiriae

       die XVII Augusti anno / Domini MDCCCLXXVIII aetatis sua[e] LXIX / R.I.P.“]

       [Źródło : „Cmentarz Polski w Żytomierzu“, Warszawa 1999, str. 348, nr 1773]

 

 A9. Wincenty Roszkowski (zm. w niemowlęctwie z ospy, Czaplin w pow. łuckim, poch. Czartorysk)

 A10. Konstancja Roszkowska (poch. Dywin), zmarła młodo, panna

 A11. Wiktoria Roszkowska (poch. Dywin), zmarła młodo, panna

 A12. Aniela Roszkowska (poch. Dywin), zmarła młodo, panna

 A13. Franciszek Napoleon Tadeusz Roszkowski (ur.1813 - zm.1883), mieszkał : 1850 r. Ćmienie, par. Kołki

         Autor dziejów rodziny Roszkowskich „Pamiętnik o Roszkowskich”.

            Ukończył szkołę powiatową w Lubieszowie u księży Pijarów, 2 kursy wyższe w Gimnazjum Wołyńskim

            w Międzyrzeczu u księży Pijarów, za radą swych wujów : ks. Jana i ks. Józefa Piaskowskich obrał stan duchowny.

            Nie czując w sobie powołania wrócił do domu ojca w Rzeczycy k. Kobrynia

            [dzierżawa od ks. Jana Piaskowskiego, proboszcza dywińskiego]. Kupił majątek w pow. łuckim.

            Właściciel wsi Kościuchnówka (Kostiuchnówka), par. Kołki, gmina Miedwieże, powiat Łuck.

 

           Franciszek Roszkowski (1813 – 1883) 

 

         ż.(śl.2.05.1850 [16.05.1850] Ćmienie, par. Kołki)

         Teodora Walewska h. Pierzchała (ur.1825 Ćmienie - zm.po 1860)

         mieszkała : 1850 r. Ćmienie, par. Kołki

         ojc. Kacper Walewski h. Pierzchała (ur.ok.1774 - zm.12.10.1833 Ćmienie),

               s. Franciszka Walewskiego (ur.1745 - zm.1813 Jelcza), generała adiutanta 1780,

               dziedzica dóbr : Łazin, Łazinek, Węchadłów, Zawadów

               i Ludwiki z d. Stokowska [ur.+/-1760]

         mat. Izabela Oświęcimska [ur.+/-1795 - zm.17.11.1853), poch. Kołki, nekrolog w „Kurjerze Warszawskim”

                [wg aktu ślubu z 1850 r. – Izabela Zosicińska]

         [1 żona Kacpra Walewskiego – Anna Lubieniecka]

 

           akt ślubu, Kołki 1850 r. (nr 128, str. 245) [powiększ]

 

         Dzieci : (Stanisław, Kacper, Jan Nepomucen, Jakub, Konstancja, Izabela, Pelagia, Aleksandra)

                        

         B1. Stanisław Aleksander Marian Roszkowski (ur.1.04.1850 Borowno, par. Nabrzuska - zm.po 1880], najstarszy

               [chrzestni : Ludwik Walewski i Izabela Walewska]

               uprawiał rolnictwo

 

                 Stanisław Roszkowski

 

               ż. Karolina Lisicka [ur.+/-1855 - zm.po 1880]

 

                 Karolina Lisicka

 

               ojc. Prot [Jan - Prot] Lisicki (ur.13.09.1818 - zm.17.11.1891, poch. Żytomierz), dr medycyny  [4]

               mat. Karolina Detzel [ur.+/-1820]

 

               Dzieci : 6 ( Maria, Bronisława, Izabella, Adam, Jadwiga, Bogdan)

 

               C1. Maria Roszkowska [ur.+/-1875 - zm.po 1931]

 

                    

                     Zdjęcie z 1931 r. : 25 - lecie ślubu Adama Roszkowskiego i Marii z d. Ilińskiej  [powiększ]

                     Stoją od lewej : Maria Ładecka, Bronisława Święcka, Irena Myszkowska, Ryszard Myszkowski,

                     Włodzimierz Roszkowski, Halina Myszkowska

 

                     m. N. Ładecki [ur.+/-1875]

 

                     Dzieci (Ładeccy) : Maria

                     D1. Maria Ładecka  [ur.+/-1900]

 

                                 Maria z Ładeckich Amanowicz

 

                           m. N. Amanowicz  [ur.+/-1900]

                           Dzieci (Amanowicz) : 3 (Stanisław, Andrzej, Małgorzata)

                           E1. Stanisław Amanowicz [ur.+/-1930]

                           E2. Andrzej Amanowicz [ur.+/-1930]

                           E3. Małgorzata Amanowicz [ur.+/-1930]

 

               C2. Bronisława Roszkowska (ur.+/-1875 - zm. po 1931)

 

                       Bronisława z Roszkowskch Święcka  [powiększ]

 

                     m. Walerian Święcki (ur.4.12.1870 Psary, par. Obryte k. Pułtuska - zm.po 13.01.1908] [5]

                     [występuje też forma : Święcicki]

                     ojc. Aleksander Święcki (ur.1842), 1880 r. dziedzic wsi Mieszki Bursy (par. Winnica k.Pułtuska)

                     mat. Wiktoria Pajewska (ur.1848 Puchały k. Warszawy)

                     [prawdopodobnie 1 żona Waleriana Święckiego : (śl.23.07.1892 Powielin, par. Smogorzewo, woj. maz.)

                     Aleksandra Józefata Januszewska (ur.1864 Wymysły, pow. sokołowski - zm.po 1899),

                     c. Stanisława Januszewskiego i Marianny z d. Krasowska]

 

                       Walerian Święcki (fot. 13.01.1908 Warkowicze)

                        

                     Dzieci (Święccy) : [Informacje : p. Marcin Święcki]

                     D1. Romuald Leopold Święcki (ur.2.11.1899 Warkowicze - zm.17.05.1926)

                           z matki Aleksandry z d. Januszewska [Jastrzembska (?)]

 

                             Romuald Święcki (1899 – 1926)

                           Urodzony 2.11.1899 r. w majątku Warkowicze (Wołyń, pow. Dubno) z Waleriana

                                    i Aleksandry z Jastrzembskich. Rozpoczął naukę w gimnazjum w Dubnie, a od r. 1914 w Tule.

                           Po przewrocie bolszewickim przedostał się do Dubna i tu w lecie 1918 r. otrzymał świadectwo dojrzałości.

                                    W r. 1919 po zajęciu Dubna przez nasze wojska wstąpił do ich szeregów jako ochotnik.

                                    Po ukończeniu w dniu 1.06.1920 r. Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie brał udział w walkach

                                    z bolszewikami w stopniu podporucznika, dowodząc plutonem karabinów maszynowych.

                                    W czasie odwrotu z Ukrainy został w okolicy Koziatyna ciężko ranny i był wzięty do niewoli.

                                    Po paru miesiącach pobytu w obozie jeńców, zdołał zbiec wraz z pięcioma kolegami. Grupka zbiegów

                                    przedzierających się koło Sławuty przez linię demarkacyjną, rozbroiła i uprowadziła ze sobą 3 –ch

                                    bolszewickich wartowników. W dniu 26.06.1923 r. por. Swięcki został odkomenderowany do Szkoły

                                    Obserwatorów i Strzelców Lotniczych, którą ukończył w dniu 8.04.1924 r.

                                    Dn. 31.08.1925 r. ukończył Szkołę Pilotów i otrzymał przydział do 1 - go p. lotniczego w Warszawie.

                                    Następnie został odkomenderowany do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Grudziądzu na kurs instuktorski,

                                    który ukończył dn. 31.03.1926 r.

                                    Zginął śmiercią lotnika w dn. 17.05.1926 r. pod Włocławkiem w czasie lotu służbowego na Pomorze.

                                    Pochowany został na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

                                    [Źródło : „Ku czci poległych lotników” 1933 r.]

 

               C3. Izabela Roszkowska [ur.+/-1875]

 

                       

                     Izabela z Roszkowskich Jampolska

 

                     m. N. Jampolski [ur.+/-1875]

                     [Jampolscy – właściciele majątku Wasłowce k. Czerniowce, Bukowina], [6]

 

                       N. Jampolski

 

              C4. Adam Konstanty Roszkowski (ur.1876 - zm.1.09.1958 Starachowice), 1915 r. Bisóweczka, par. Białogródka

                    [Białogródka – miasteczko, pow. Zasław, dobra sławuckie ks. Sanguszków]

 

                      Adam Roszkowski (najstarszy w środku)  [powiększ]

                    od lewej stojący : Kazimierz, Włodzimierz, siedzący : Maria, Adam, Józefa (żona Włodzimierza)

                    dzieci : Zygmunt, Wanda

 

                       

                    Adam i Maria z Ilińskich Roszkowscy  [powiększ]

 

                    ż.(śl.1906) Maria z d. Ilińska h. Lis (ur.1.07.1885 Wysłanka), 1915 r. Bisóweczka, par. Białogródka

 

                      Maria z Ilińskich Roszkowska  [powiększ]

                        

                    ojc. hr. Witold Iliński h. Lis (ur.1856 - zm.22.12.1909, poch. Żytomierz),

                          s. Seweryna Ilińskiego

                          i Jadwigi z d. Paczowska h. Jastrzębiec (zm.5.09.1895, poch. Żytomierz)

                    mat. Anna Krukowska h. Gryf (ur.25.07.1862 Łaganowska Hutka - zm.5.03.1897, poch. Żytomierz)

                           [Rodzice Anny Krukowskiej :

                           ojc. Zenon Piotr Krukowski (ur.23.04.1825 Krzywaczyńce na Podolu),

                                 oficer armii carskiej, uczestnik w wojnie krymskiej (1853 – 1856)

                                 syn Stanisława Kostki Krukowskiego (ur.1788 - zm.1876)

                                 i Anny z d. Konczewska [Kączewska] (ur.1790),                        

                           mat. Kamila Didkowska (ur.ok.1835 - zm.1863) – c. Grzegorza]

 

                    

                    Stanisław Kostka Krukowski (1788 – 1876), Petersburg ok. 1870 r.

                    [fot. ze strony „Genealogia okiem”, zbiory Janina Kwaśny]

 

                      [powiększ]

                    hr. Witold Iliński (1856 - 1909) z dziećmi (Aleksander, Władysław, Maria, Anna, Tadeusz)

 

                      [powiększ]

                    Aleksander i Władysław Ilińscy

 

                      [powiększ]

                    Zenon Krukowski z siostrą Elżbietą, stoją : córki Aniela i Anna, ok.1880 r. (zdjęcie : Janina Kwaśny)

 

                   

                    Kamila Krukowska z d. Didkowska (zdjęcie : Janina Kwaśny)

 

                    Córki Zenona i Kamili Krukowskich : Apolonia, Aniela (Nicea, ok.1880 r.), Anna (Nicea, ok.1880 r.)

                    (zdjęcia : Janina Kwaśny)

 

                                          [powiększ]

                         Apolonia                        Aniela                          Anna

 

                    Dzieci (Roszkowscy) : 3 (Mieczysław, Włodzimierz, Kazimierz)

                    D1. Mieczysław Roszkowski (ur.12.08.1908 Żytomierz - zm.9.06.1998 Opole)

 

                         

                          Mieczysław i Włodzimierz 1928 r.

 

                                                                      

                                       1932 r.                                          1945 r.

 

                          ż. Marta N. (ur.16.07.1921 - zm.12.09.1999 Opole)

                          pochowani : Opole, Cmentarz Półwieś, Kw. 14 b, rząd 2, nr 55

 

                         

                          Cmentarz komunalny w Półwsi Opole.

 

                          Dzieci (Roszkowscy) : 4

                          E1. Urszula Roszkowska

                          E2. Bronisław Roszkowski

                          E3. Adam Roszkowski

                          E4. Marzena Roszkowska

 

                    D2. Włodzimierz Roszkowski (ur.4.12.1908 Bisóweczka, par. Białogródka - zm.14.10.2005 Starachowice)

 

                            Włodzimierz Roszkowski (1908 – 2005)

 

                          ż. NN.

                          Dzieci : 3 (Zygmunt, Wanda, Józef)

                          E1. Zygmunt Roszkowski

                                ż. Bożena Kielan

                                2017 r. Zygmunt i Bożena Roszkowscy otrzymali medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

                                Dzieci : 2 (Mariusz, Iwona)

                                F1. Mariusz  Roszkowski

                                F2. Iwona Roszkowska

                                      m. N. Domański

                                      Syn :

                                      G1. Krzysztof  Domański

                          E2. Wanda Roszkowska

                          E3. Józef  Roszkowski [Informacje : p. Arkadiusz Roszkowski]

                                ż. Teresa

                                Dzieci : 3 (Arkadiusz, Sebastian, Małgorzata)

                                F1. Arkadiusz Roszkowski, bliźniak

                                F2. Sebastian Roszkowski, bliźniak

                                      ż. Monika

                                F3. Małgorzata Roszkowska

 

                    D3. Kazimierz Roszkowski (ur.4.03.1922 Radomyśl k. Żytomierza, Ukraina - zm.6.02.1996 Starachowice)

                          ż. Helena Mackiewicz (ur.10.08.1930 - zm.9.04.2005), poch. Starachowice [fot. grobu : grobonet]

                          Dzieci : 3 (Irena, Janusz, Paweł)

                          E1. Irena Roszkowska

                          E2. Janusz Roszkowski (ur.1961 Starachowice)

                                ż. Bożena N.

                                Dzieci : 2 (Maciej, Piotr)

                                F1. Maciej Roszkowski (ur.1986)

                                F2. Piotr Roszkowski (ur.1998)

                          E3. Paweł Roszkowski

                                ż. Krystyna N.

 

             C5. Jadwiga Roszkowska (ur.1880 Susk, par. Wiszenki, pow. Łuck - zm.19.04.1965 Starachowice) [6]

                   poch. Radom

                   m. Władysław Myszkowski (ur.1872 Żytomierz - zm.1948 Radom)

                   ojc. Bolesław Myszkowski (ur.1852 Machnówka k. Berdyczowa - zm.1918),

                   mat. Ludwika Giżycka (ur.+/-1855 - zm.1918)

                   [zob. Myszkowscy, pkt 9.1]

 

                  

                   Jadwiga i Władysław Myszkowscy

 

                     [powiększ]

                   Radom : grób Myszkowskich [fot. Czesław Świętojański, 2015 r.], [zob. pkt.9.1]

                   Władysław Myszkowski (ur.1878 - zm.2.10.1948), lat 70

                   Ireneusz Myszkowski (ur.1910 - zm.7.05.1928), lat 18

                   Irena Myszkowska (ur.1912 - zm.28.12.1990), lat 78 [z d. Myszkowska]

                   Jadwiga Myszkowska (ur.1880 - zm.10.04.1965), lat 85 [z d. Roszkowska]

 

             C6. Bohdan Roszkowski (ur.31.12.1890), por. gosp., Oddział macierzysty : W.O.Z.G.8

 

                         Bohdan Roszkowski

 

                   ż. NN. [ur.+/-1890]

                   Dzieci (Roszkowscy) : 3 (Stefania, Irena, Halina)

                   D1. Stefania Roszkowska [ur.+/-1915]

 

                           Stefania Roszkowska

 

                   D2. Irena Roszkowska [ur.+/-1915]

 

                           córki Bohdana : Irena i Halina (fot. 25.09.1926 Toruń)

 

                   D3. Halina Roszkowska [ur.+/-1915]

 

         B2. Kacper Gerwazy Roszkowski [ur.+/-1855], urzędnik Leśnego Departamentu w guberniach rosyjskich,

               ukończył gimnazjum w Pińsku, Akademię Leśno - Rolniczą w Petersburgu

         B3. Jan Nepomucen Roszkowski [ur.+/-1855], odbył służbę wojenną, po Uniwersytecie w Moskwie

               - aptekarz

         B4. Jakub Maksymilian Roszkowski (ur.+/-1855 - zm. w wieku 17 lat, poch. Kołki)

         B5. Konstancja Nepomucena Roszkowska [ur.+/-1855], najstarsza z córek

         B6. Izabela Roszkowska (ur.+/-1855 - zm. w dzieciństwie, poch. Kołki)

         B7. Pelagia Józefa Roszkowska (ur.1860 Kościuchnówka, par. Kołki)

         B8. Aleksandra Roszkowska [ur.+/-1865]

------------------------------------------------------------------------

 Inni Roszkowscy z tej linii :

 

 Parafia Białogródka, pow. Zasław :

 

 

 

 Franciszek Roszkowski [ur.+/-1775], „Urodzony”

 ż. Zofia Chamer [ur.+/-1775]

 Dzieci :

 Mikołaj Roszkowski (ur.ok.1804 - zm.19.04.1834 Beleżyńce, par. Białogródka)

 

 Józef Roszkowski [ur.+/-1795], „Urodzony”

 ż. Rozalia Samsonowicz (1853 r. Rozalia Kalitowicz) [ur.+/-1795]

 Dzieci : (Józefa, Teodor, Michał, Ludwik)

 A1. Józefa Roszkowska (ur.1819 Polachówka - zm.23.11.1856 Futor Romanów, par. Białogródka)

       1 m. Stefan Szpaliński [ur.+/-1815]

       2 m.(śl.24.07.1849 Białogródka) Wojciech Modzelowski (Modzelewski, Mondzelowski) (ur.1813), Kuczmanówka

             [świadkowie ślubu : Franciszek Orłowski i Jakub Buderacki]

             ojc. Piotr Mondzelowski

             mat. Anna Gadomska

 A2. Teodor Rużkowski, Ruczkowski (ur.6.09.1827 Kusznirówka, par. Kupiel) z matki Rozalii Samsonowicz

 A3. Michał Roszkowski (ur.1829 - zm.po 1871), Polachowa, par. Białogródka

       ż.(śl.23.01.1849 Białogródka) Anna Wąsowicz (ur.28.07.1827 Wolica Wielka, par. Bazalia - zm.po 1866), Polachowa

       [chrzestni : Ksiądz Szymon Wakutowicz i Antonina Wierzbicka]

       [świadkowie ślubu : Wincenty Maliszewski i Karol Szpaliński]

       ojc. Mikołaj Wąsowicz [ur.+/-1785], Peremerówka

       mat.(śl.10.05.1809 Kuniów, Ukraina) Róża Strzelecka [ur.+/-1785], Peremerówka

       Dzieci : (Henryk, Dominik, Elzbieta, Jan, Piotr)

       B1. Henryk Roszkowski (ur.1853), Kuczmanówka

             ż.(śl.1879 Białogródka) Aniela Orłowska (ur.1861), Kuczmanówka

             [świadkowie ślubu : Marcin Sławecki i Teodor Kukliński]

             ojc. Henryk Orłowski

             mat. Emilia Moszczyńska

       B2. Dominik Roszkowski (ur.5.08.1855 Kuczmanówka)

             [chrzestni : Ludwik Roszkowski i Marianna Kustowska z d. Kozielska), żona Łukasza]

       B3. Elżbieta Roszkowska (ur.1857 Chrystówka, par. Białogródka)

             [chrzestni : Jan Sławecki i Emilia Orłowska, żona Andrzeja]

       B4. Jan Roszkowski (ur.1860 - zm.26.01.1862 Kuczmanówka), lat 2

       B5. Piotr Roszkowski (ur.29.06.1862 Kuczmanówka)

             [chrzestni : Karol Paszkiewicz i Marianna Kustowska (z d. Kozielska), żona Łukasza]

 A4. Ludwik Roszkowski [Roszczkowski] (ur.3.10.1829 Hladki, par. Kupiel - zm.po 1855) z matki Rozalii Samsonowicz

       [chrzestni : Wielmożny Aleksander Piekutowski, sędzia i Urodzona Dorota Kryłowska]

       ż.(śl.1853 Polachówka, par. Białogródka) Tekla Różycka (ur.1834)

       [świadkowie ślubu : Karol Szpaliński i Jan Czapliński]

       ojc. Maciej Różycki

       mat. Marianna Pawłowska

       Dzieci :

       B1. Franciszka Roszkowska (ur.28.01.1856 Polachówka)

             [chrzestni :Kajetan Podgórski i Marianna Kustowska (z d. Kozielska), żona Łukasza]

 

 Joanna Roszkowska (Ruszkowska, Ruczkowska, Gruszkowska) (ur.1805 - zm.2.05.1875 Polachowa), lat 70, chłopka

 [chrzestni : Franciszek Sankowski i Agnieszka Kozielska, żona Piotra]

 m. Józef Bezdecki (ur.1795 - zm.15.01.1870 Polachowa), lat 75

 Dzieci :

 A1. Walerian Bezdecki (ur.1829 - zm.po 1870], Polachowa, [w akcie ślubu : s. Józefa i Marii z d. Bujalska]

       ż.(śl.26.01.1858 Białogródka) Zofia Podgórska (ur.1838), Kuźmińce

       [swiadkowie ślubu : Andrzej Strzemecki i Andrzej Piotrowski]

       ojc. Antoni Podgórski

       mat. Konstancja Sławecka

 A2. Apolonia Bezdecka (ur.22.11.1835 Polachowa - zm.po 1875), Polachówka

       m.(śl.9.11.1858 Białogródka) Karol Paszkiewicz (ur.1833 - zm.po 1872), Polachówka

       [świadkowie ślubu : Łukasz Kustowski i Jan Zielski]

       ojc. Mikołaj Paszkiewicz

       mat. Marianna Brzyska

 A3. Józef Bezdecki (ur.1837 - zm.29.03.1839 Polachowa), lat 2

 A4. Stanisław Bezdecki (ur.8.05.1848 Polachowa - zm.2.09.1848 Polachowa)

       [chrzestni : Szymon Szymański i Józefa Szpalińska (z d. Roszkowska), żona Stefana]

 A5. Franciszek Bezdecki (ur.9.03.1850 Polachówka - zm.29.06.1851 Polachowa), lat 2, z matki Joanna Żukowska

 A6. Antoni Bezdecki (ur.2.02.1855 Polachowa - zm.po 1875]

       [chrzestni : Ludwik Roszkowski i Marianna Kustowska, żona Łukasza]

       ż.(śl.25.11.1873 Białogródka) Antonina Błażejewska (ur.1855), Kuczmnówka

       [świadkowie ślubu : Michał Ruczkowski i Kornel Paszkiewicz]

       ojc. Gabriel Błażejewski

       mat. Agnieszka Hryniewiecka

 A7. Stanisław Bezdecki (ur.1.05.1858 Polachowa - zm.po 1875)

       [chrzestni : Kajetan Podgórski i Marianna Kustowska, żona Łukasza]

 A8. Marcjanna Bezdecka [zm.po 1875]

 A9. Felicjana Bezdecka [zm.po 1875]

 

 Anna Roszkowska (ur.1802 - zm.29.03.1872 Ternawka, par. Białogródka), lat 70

 m. Andrzej Gliński [ur.+/-1800 - zm.przed 1872]

 Dzieci :

 A1. Andrzej Gliński [zm.po 1872]

 A2. Aleksandra Glińska [zm.po 1872]

 A3. Maria Glińska [zm.po 1872]

 A4. Julia Glińska [zm.po 1872]

------------------------------------------

 Par. Nabrzuska :

 Jan Roszkowski [ur.+/-1795]

 ż. Kamila Zawadzka [ur.+/-1795]

 Dzieci :

 A1. Tekla Roszkowska (ur.1821 Borowno, par. Nabrzuska - zm.9.03.1878 Lublin)

       m.(śl.30.01.1845 Nabrzuska) Jan Bolc [Boltz] (ur.1807, par. Maciejów - zm.przed 1878), technik

       [świadkowie ślubu : Alojzy Choynacki, Leonard Siedlichowski, Franciszek Roszkowski]

       ojc. Jan Bolc [ur.+/-1880]

       mat. Małgorzata

       Prawdopodobnie syn :

       B1. Edmund Bolc [ur.+/-1850]

             ż. Katarzyna Jackiewicz [ur.+/-1850]

             Dzieci : (Mieczysław, Wanda)

             C1. Mieczysław Bolc (ur.13.03.1871 Iliaszówka, par. Kuniów)

                   [chrzestni : Stanisław Baranowski i Władysława Rożkowska]

                   [Stanisław Baranowski był też chrzestnym Mikołaja Roszkowskiego (ur.6.12.1871)]

             C2. Wanda Bolc (Boltz) (ur.14.07.1887 Koblin, chrzest Młynów)

------------------------------------------

 Par. Kuniów :

 Karolina Roszkowska (ur.1826 - zm.7.09.1866 Noworodczyce, par. Kuniów), lat 40, wdowa

 

 Apolonia Roszkowska [ur.+/-1830]

 m. Karol Dominik Choina (ur.1.08.1830 Martyń, par. Kuniów - zm.18.07.1889 Kamionka, par. Kuniów), lat 60

 [pozostawił : Michał, Rafał, Marceli, Bronisław, Antoni]

 ojc. Józef Choina

 mat. Marianna Lachiewicz

 Dzieci :

 A1. Anna Choina (ur.1858 - zm.4.10.1863 Kuniów), lat 5

 A2. Józef Choina (ur.27.09.1868 Kamionka, par. Kuniów)

 A3. Michał Choina

 A4. Rafał Choina

 A5. Marceli Choina

 A6. Bronisław Choina (ur.17.03.1870 Kamionka, par. Kuniów)

       [chrzestni : Teodor Choina, Antonina Sokołowska]

 A7. Antoni Choina


 Przypisy :
 

 [1] „Spisok dworian wołyńskoj gubernii” Żytomierz 1906 r. – Roszkowscy

 

         [powiększ]

 

 [2] brat : Teodor Cieszkowski (ur.1833 Ochnówka, pow. włodzimierski, Wołyń - zm.1863)  [PSB]

       polski pułkownik, powstaniec styczniowy

 

         Teodor Cieszkowski (1833 – 1863)  [powiększ]

 

 [3]  Kajetan Wojciechowski (ur.1786 - zm.18.03.1848 Świętomarz)

        Żołnierz 1 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich, walczącego m.in. w Hiszpanii.

        Tam poznał Napoleona Bonaparte , a za męstwo w bitwie pod Albuero (Albuhero) 16.05.1811 r.

        odznaczony został Legią Honorową. Brał także udział  w szturmie Saragossy (1808 – 1809).

        W 1813 r. awansowany został na kapitana. Wspomnienia tego burzliwego okresu spisał w książce „Pamiętniki moje w Hiszpanii”,

        z których korzystał później Stefan Żeromski, pisząc „Popioły”.

        Po powrocie do kraju osiadł w majątku Łomno, gdzie gospodarował na 20 włókach ziemi.

        Wraz z wybuchem Powstania Listopadowego walczyl w randze pułkownika w korpusie gen. Samuela Różyckiego.

        Zmarł w 1848 r.

        1 ż.(śl.17.09.1819 Świętomarz) Izabela Rogoyska (ur.1802 - zm.7.06.1828 Świętomarz), c. Ksawergo i Izabeli Remer

        2 ż.(śl.1829 Słupia Nowa, ob. woj. świętokrzyskie) Brygida Reklewska h. Gozdawa (ur.1806 - zm.1863),

             c. Józefa Reklewskiego (ur.1753 - zm.1832) i Anny z d. Szabłowska

 

          [powiększ]

        Oblężenie Saragossy 15.06.1808 r. wg J. Suchodolskiego [„Wikipedia”]

 

 [4]  Źródło : „Cmentarz Polski w  Żytomierzu“, Warszawa 1999

        Str.379

        Grób Jana Lisickiego

        Obelisk z labradorytu na takim samym cokole i podstawie z granitu. Wymiary : 222 x 104 x 84.

        Na przedniej ścianie obelisku inskrypcja :

       „D.O.M. / Ś. P. / Prot - Jan /  Lisicki / Lekarz / ur.13 Wrzes. 1818 r. / um. 17 listop. 1891 r./

        [W] ieczny odpoczynek“

        Obelisk spadł z cokołu i leży obecnie na ziemi.

        Negatyw fot. 113 / 5

 

 [5] Święccy :

 

  

 

   Wiktor Święcki [ur.+/-1815 - zm.przed 22.08.1868)

   ż. Magdalena Sawicka (ur.1818 - zm.16.01.1878 Domosław, par. Winnica, ob. woj. mazowieckie), lat 60

   [zgon zgłosił Franciszek Święcki, lat 47]

   ojc. Andrzej Sawicki [ur.+/-1790]

   mat. Marianna N. [ur.+/-1790]

   Syn :

   Aleksander. Święcki (ur.1841 Skorznice k. Pułtuska - zm.po 1888], 1880 dziedzic wsi Mieszki Bursy

   ż.(śl.22.02.1868 Warszawa, par. św. Andrzej) Wiktoria Pajewska h. Jelita (ur.1847 Puchały k. Łomży - zm.po 1892)

   mieszkali : 1870 r. Psary, par. Obryte, 1889 r. Warszawa, ul. Krochmalna 507 nr 6

   ojc. Ludwik Pajewski (ur.8.01.1829 Morawy Laski, par. Ciemniewko, Ciechanów - zm.po 1888 Serock), wł. domu w Serocku

          [2 żona – (śl.19.06.1888 Serock, Legionowo) Zofia Boczkowska]

   mat. (śl.11.03.1847 Krasne, Przasnysz) Rozalia Rossin vel Ross (ur.21.10.1828 Gołymin, Ciechanów - zm.21.10.1887 Łask),

           c. Józefa (zm.po 1847 Krasne) i Marianny z d. Wodzińska (zm.po 1847 Krasne)

   Ludwik i Rozalia mieszkali : Natolin, pow. ostrowski

   Dzieci : co najmniej 10

   A1. Aleksandra Święcka (ur.1869 Dąbrowa, par. Smogorzewo)

          m.(śl.16.04.1894 Dąbrowa, par. Smogorzewo) Józef Sieczkowski (ur.1865 Nuna, par. Nasielsk)

          ojc. Tomasz Sieczkowski

          mat. Anna Stefańska

          [1 żona Józefa Sieczkowskiego - (śl.16.01.1888 Nasielsk) Wiktoria Rateńska (ur.1866 Ciechanowiec - zm.1890 Nuna),

          c. Ludwika i Anny Przybysz]

   A2. Walerian Wiktor Święcki (ur.4.12.1870 Psary, par. Obryte k. Pułtuska - zm.po 13.01.1908] [zob. tekst]

          [Psary, par. Obryte – 50 km na N od Warszawy]

          1 ż.(śl.23.07.1892 Powielin, par. Smogorzewo) Aleksandra Józefata Januszewska (ur.1864 Wymysły, pow. sokołowski)

               [Powielin – 18 km na SW od Pułtuska, 34 km na N od c. Warszawy]

               [świadkowie ślubu : Jakub Piętka, lat 57, Brańszczyk i Antoni Sawicki, lat 26, mechanik z Warszawy]

               ojc. Stanisław Januszewski [ur.+/-1820]

               mat. Marianna Krasowska [ur.+/-1820]

               [Inne dzieci Stanisława i Marianny Januszewskich :

               Jan Edward Januszewski (ur.1848 Rozwadów, par. Sarnaki, woj. mazow. - zm.1914 Grajewo), ż. Emilia Twarowska

               Konstancja Januszewska (ur.1850 Rozwadów, par. Sarnaki, woj. mazow.)]

          2 ż. Bronisława Roszkowska [ur.+/-1875 - zm.po 1931]

          Dzieci Waleriana z 1 żony :

          B1. Stanisława Marianna Święcka (ur.24.04.1893 Powielin, par. Smogorzewo)

          B2. Romuald Leopold Święcki (ur.2.11.1899 Warkowicze, pow. Dubno, Wołyń - zm.17.05.1926, poch. Warszawa) [zob. treść]

   A3. Edmund Święcki, oficer w armii carskiej

   A4. Antonina Święcka (ur.1878)

   A5. Zygmunt Roman Święcki (ur.2.05.1880 Mieszki Bursy, par. Winnica k. Pułtuska)

   A6. Zofia Święcka (ur.30.05.1882 Mieszki Bursy, par. Winnica k. Pułtuska - zm.7.02.1883 Zalesie, par. Serock)

   A7. Wacław Ludwik Święcki (ur.1884)

   A8. Edward Stanisław Święcki (ur.1886)

   A9. Ludwik Bazyli Święcki (ur.1888 Zalesie, pow. Pułtusk)

          ż.(śl.31.01.1911 Warszawa, par. Wsz. Św.) Eugenia Ostrowska (ur.22.12.1887 Warszawa - zm.25.05.1957 Warszawa),

          poch. cm. Powązki [fot. MyHeritage]

          ojc. Aleksander Ostrowski [ur.ok.1837 Głowaczów, gub. Radomsaka - zm.po 1911], majster kowalski

                  s. Piotra Pawła O. i Ewy z d. Wolska

          mat.(śl.17.07.1864 Warszawa, par. św. Krzyż) Salomea Antonina Filipczyk (ur.XI.1843 Warszawa - zm.8.05.1918),

                  c. Ludwika Filipczyka (ur.ok.1806 Popowo, Prusy - zm.9.11.1875 Warszawa)

                  i Józefy Felicjanny z d. Stankowska (ur.1819 Warszawa - zm.16.11.1853 Warszawa)

          Dzieci :

          B1. Roman Antoni Święcki [ur.+/-1915]

                 ż.(śl.1936 Warszawa, par. Wsz.Św.) Janina Zarębska [ur.+/-1915]

                 ojc. Leon Zygmunt Zarębski [ur.+/-1885], s. Antoniego i Józefy z d. Ostrowska

                 mat. Apolonia Stanisława Samotaj [ur.+/-1885], c. Michała i Wiktorii Lesiewicz

  A10. Stanisław Izydor Święcki (ur.1892)

 

 [6] Wspólcześnie żyjący Jampolscy

       Filip Jampolski [ur.+/-1855 - zm.po 1904], właściciel dóbr [do 1900 r. Jampoler]
       1907 r. kapitalista we Lwowie, mieszkał ; ul. Kraszewskiego 9, „Fabryka sztucznego kamienia i dachówek”, członek dyrekcji,
       wystąpil z firmy w 1909 r.
       1909 r. sędzia przysięgły, Lwów
       ż. Berta Nargulies [ur.+/-1855 - zm.po 1916], mieszkała : 1916 r. Lwów, ul. Kraszewskiego 1
       Filip Jampolski i Bertha mieszkali : 1904 r. Lwów, ul. Krzaszewskiego 9.
       Córka :
       Helena Jadwiga Józefa Jampolska (ur.17.07.1881 Lwów, św. Magdalena - zm.31.08.1942), poch. Dębica
       [chrzest 14.07.1904 Lwów, par. św. Magdalena, chrzestni : Adolf Jampolski, inżynier i Anna Chrzanowska]
        m. Roman Marian Zygmunt Balko (ur.9.08.1873 Lwów, Krakowskie Przedmieście, dom 667 - zm.13.09.1951)
 
       Adolf  Kazimierz Jampolski, inżynier (wzm.1904, chrzestny Heleny Jampolskiej, c. Filipa i Berty) [zob. „Kubiccy”],
       1901 r. Jampolski  Filip i Adolf, wł. dóbr Łowcza (wzm.1901 - 1907).
       [„Słowo Polskie” nr 411, 4.09.1900 r., str. 3,, „Gazeta Narodowa”, nr 244, 4.09.1900 r.  Zmiana Nazwiska. 
       Namiesztnictwo zezwoliło pp. Filipowi Jampolerowi i Adolfowi Kazimierzowi 2 im. Jampolerowi na zmianę 
       nazwiska rodowego „Jampoler” na „Jampolski”]
 

     Kazimierz Jampolski (ur.16.11.1862 Lwów - zm.22.03.1928 Lwów), wł. dóbr. Łowcza (Łówcza), p. Narol (wzm.1902 - 1913)

       [wg nekrologu : zm.23.03.1928 Warszawa), lat 68 [ur.1860]

       1905 r. sędzia przysięgły, Lwów, (wzm.1905 - 1908),

       1906 r. członek Zarządu Banku Parcelacyjnego we Lwowie (wzm.1906 - 1909),

       1906 r. członek c.k. galicyjskiego Towarzystwa gospodarskiego (wzm.1906 - 1911), oddział Cieszanówł

       od 1908 r. do 1911 r. poseł na sejm galicyjski, ludowiec (fronda ludowa), okręg Cieszanów,

       1902 r. wicemarszałek powiatu cieszanowskiego, wiceprezes rady powiatowej w Cieszanowie,

       współwydawca „Kuriera Lwowskiego”

       ż. NN.

       Dzieci :

       Dr Włodzimierz Jampolski [ur.+/-1885 - zm.po 1939] (wzm.1920 - 1939),

       1920 r. Redaktor Naczelny „Kuriera Lwowskiego” (wzm.1920 - 1921),

       1924 r. wybrany do sądu rozjemczego „Syndykat Dziennikarzy Polskich” we Lwowie,

       1927 r. współpracownik „Gazety Lwowskiej”,

       1930 r. współpracownik Polskiego Radia (felietony),

       1933 r. członek Związku Strzeleckiego,

       1937 r. współpracownik „Trybuny Robotniczej”, Lwów, aresztowany wśród członków,

       „Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela” we Lwowie,     

       1939 r. współpracownik „Gazety Ludowej”

 

       1908 r. Kazimierz Jampolski [ur.+/-1890], egzamin dojrzałości , gimnazjum VI, Lwów

 

       Jerzy Maksymilian Jampolski (ur.21.04.1879 - zm. luty 1942 ZSRR), syn właścicieli majątku Wasłowce k. Czerniowiec.

       polski prawnik z tytułem doktora, urzędnik, podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego.

 

       Dr  Maksymilia Jampolski, c.k. komisarz powiatowy, Lwów (wzm.1911) tj. w/w Jerzy Maksymilian Jampolski (ur.1879 - zm.1942)

 

Spis treści

 

do górywstecz