13. Linie i osoby niewyjaśnione.
 
 Ostatnia aktualizacja : 31.08.2022 r.
 Wyszukiwarka: Ctrl + F
 
 1360 r. - Peregryn Myszkowski, rycerz maltański, uposaża kościół parafialny św. Wojciecha i szkołę parafialną
              w Lisiej Górze (Lisia Góra 2 IX 1360)
 1446 r. - Jędrzej Myszkowski, scholastyk Gnieźnieński, kanonik Krakowski [K. Niesiecki]
 1450 r. - Klemens Myszkowski [ur.+/-1450 - zm.po 1487]
              ( Teki Pawińskiego II, str.195 : „1487 r. Dobiesław z Kurozwęk, wojewoda lubelski, posyła do króla,
              do Grodna, Klemensa Myszkowskiego.”)
 1456 r. - Stan. Myszkowski [zm.przed 1464], ż. Anna Królewska h. Strzemię (1 m. Tomasz Knyszyński,
              3 m. Marcin Mniszowski), [Słownik Hist.- Geogr. woj. Krak. w średniowieczu, Kurozwęki k. Żarnowca
              (ob. cz.w. Kępie, par. Uniejów)]
 1464 r. - Albertus Miszkowski, Pruska Łąka k. Torunia [16 km na NE od c. Torunia]
 1510 r. - Katarzyna Myszkowska (ur.+/-1510), mąż Piotr Biesiadecki h. Prus (ur.+/-1500),
              s. Jana i Ewy z Wroćmirowy i Chronowa w pow. sądeckim
 1510 r. - ślub : N. Budzyński + N. Myszkowska [„Rachunki Andrzeja Kościeleckiego, Podskarbiego Koronnego
              z 1510/ 11 r.”]
 1525 r. - Katarzyna Myszkowska [ur.+/-1525 r.], mąż Stanisław Celejowski h. Rawicz z Celejowa w ziemi czerskiej, 
              s. Jana C. i Praksedy N. [pkt 7.1]
 1560 r. - Andrzej Myszkowski (ur.1560 - zm.1604 poch.Bychawa), być może s. Hieronima [pkt 2.3]
 1560 r. - Jerzy Myszkowski [ur.+/-1560]
              ż. NN.
              Dzieci :
              Jadwiga Myszkowska [ur.+/-1590]
              mąż Jan Bzowski zw. Czuban
 1560 r. - N. Myszkowski (ur.+/-1560) 
              ż. N. Radzimińska (ur.+/-1570), 
              ojc. Wojciecha Radzimiński
              mat. N. Warszewicka z Warszowic h. Kuszaba, c. Jana W. m.in. kasztelana [Warszawa] i Heleny Parys
 1584 r. - Albert Myszkowski, Księgi ziemskie drohickie, nr 8
 1592 r.-  Aneżka Myszkowska z Mirowa i mąż Tobiasz Brodecki, sędzia państwa pszczyńskiego
 1600 r. - N. Myszkowski, wł.Wyrębiska Jabczyńskie k. Tuszyna
 1600 r. - Tomasz Myszkowski [ur.+/-1600], ż. Jadwiga Kalińska h. Topór
              [prawdopodobnie to szlachetnie urodzony Tomasz Myszkowski „wygnaniec z Podola” w połowie XVII w. 
              brat cioteczny opata cystersów z Obry w Wielkopolsce Kazimierza Miaskowskiego. 
              (Stanisłw Kazimierz na Marianowie Miaskowski, opat w Obrze w latach 1661 – 1690)
              Otrzymał w darze sołectwo we wsi Jażyniec (72 km na SW od Poznania)
              [Informacja : dr Piotr Jakuboszczak]
 1602 r. - Józef  Myszkowski ze Szczepanowic w par. Mierzyn k. Przedborza
              [ w bliskim sąsiedztwie są Gorzkowice - 1522-53 r. dzierż. Jakuba Myszkowskiego
              s. Marcina, wł. Łaskich]
 1605 r. - Mateusz Myszkowski, sekretarz królewski, poseł ( legat ) przed ślubem kr. Zygmunta III Wazy 
              z arcyksiężniczką Konstancja Habsburżanką (wzm.1574 r.)
 1606 r. - Zofia z Mirowa Myszkowska, mąż Przecław Czerny, s. Pawła
 1607 r. - ks. Kasper Myszkowski, kanonik kapituły chełmskiej
 1607 r. - Stanisław Myszkowski (Miskowski), urodzony ze zmarłej Katarzyny Brzeskiej,
              na sejmiku deputackim woj. płockiego w 1607 r. z racji zarazy w polu pod Raciążem,
              należał do świadczących naganionemu w szlachectwie Janowi Brzeskiemu, swemu bratu
              rodzono - ciotecznemu, z ojczystego herbu owego Jana "Lwa z muru" cz. Prawdzica
 1610 r. - Paweł Miszkowski, Polsko - Litewska załoga Kremla 1610 – 1612 r.
 
 1615 r. - Jan Myszkowski [ur.+/-1615/20] [zob. pkt 2.3]
              ż. Wiktoria Potocka h. Pilawa [ur.+/-1620] 
              ojc. Mikołaj Potocki (zm.1651), hetman wielki koronny, woj. bracławski [PSB]
              mat. Zofia Firlej h. Lewart (zm.1619)
              (1 m. Andrzej Koniecpolski, pisarz polny koronny, ur.1621 - zm.1649)
 
 1620 r. - Jakub Myszkowski h. Jastrzębiec [ur.+/-1620]
              ż. Barbara Potocka h. Pilawa [ur.+/-1620]
              ojc. Mikołaj Potocki [ur.+/-1590 - zm.przed 1642], rotmistrz królewski,
                     s. Stanisława P. (ur.1544 - zm.1599) i Jadwigi z d. Giebułtowska
              mat. Katarzyna Maurozzi [ur.+/-1590 - zm. 1647/69], 
                     c. N. Maurozzi i N. Herburt – podobno kanclerzanki multańskiej
              [2 mąż Katarzyny Maurozzi – Jan Amor Tarnowski h. Leliwa (ur.+/-1590 - zm.po 1647),
               s. Marcina T. i Barbary z d. Szalowska, c. Adama Sz.]
 
 1620 r. - Stanisław zw. Myszkowski i ż. Dorota Rudowska (Mazowsze)
 1630 r. - Wawrzyniec Miszkowski, pierwszy proboszcz katolicki, parafia Tarnowskie Góry
 ok.1630 r. - Krzysztof Myszkowski i ż. Jadwiga Sienkowicz
 1643 r. - Olbrycht Myszkowski, ż. Bogumiła Filipowska h. Pobóg,
              posesorowie cz. łanów we wsi Stare Miasto (ob. Stara Brzeźnica k. Radomska)
 1645 r. - Piotr Myszkowski, sufragan włocławski [ = Piotr Paweł Mieszkowski h. Odrowąż]
 1646 r. - N. Myszkowski, rektor szkoły w par. Jeżowe k. Stalowej Woli, Niska
 1658 r.  - Marcin Myszkowski (ur.1658), s. Macieja, żołnierza chorągwi rajtarskiej i Jadwigi
               - chrzest w Krakowie 1.11.1658 r. w katedrze na Wawelu
              [chrzestni : Henryk de Kirszenbroch, rotmistrz, komendant załogi krakowskiego zamku i Anna Rubinkowska]
              [zob. 1711 r. Wawrzyniec Myszkowski, s. Marcina z Grabowca k. Zamościa]
 1659 r. - Jan Myszkowski (Myszowski) (zm.7.10.1660 pod Słobodyszczami ?), chorąży komp. T. Gorajskiego
              już 1.01.1659 r.  w reg. rajtarskim J. S. Lubomirskiego
 1663 r. - Dorota Myszkowska i mąż Andrzej Dunin h. Łabędź, s. Piotra
 1670 r. - Anna Myszkowska [ur.+/-1670 r.], mąż Zygmunt Janowski h. Pilawa
 1676 r. - Aleksander Myszkowski, wojski sądecki 1676 - 1709, Rzemień, Rzochów k. Mielca
 1680 r. - N. Myszkowski [ur.+/-1680], starosta pińczowski, 
              ż. N. Pepłowska h. Gozdawa [ur.+/-1680]
              ojc. Wawrzyniec Pepłowski [ur.+/-1650 - zm.1721], podkomorzy [Podole] i [Lwów] [PSB],
                    s. Aleksandra P. i Zofii z d. Bolanowska
              mat. Barbara Czołhańska h. Sas [ur.+/-1650], c. Adama
 1680 r. - Wawrzyniec Myszkowski [ur.+/-1680]
              ż. NN.
              Syn :
              Antoni Myszkowski [ur.+/-1710], 1724 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński, [„Album Studiosorum …”, str. 18]
 1683 r. - Adam Myszkowski h. Jastrzębiec, uczestnik bitwy pod Wiedniem
 1697 r. - Rafał Myszkowski, podpisał elekcję z woj. sieradzkiem
 1697 r. - Stefan Myszkowski, podpisał elekcję z woj. krakowskiem
 1697 r. - Tomasz Myszkowski - podpisał elekcję z ziemią chełmską
 1700 r. - Józef Myszkowski [ur.+/-1700]
              ż. NN.
              Syn : 
              Michał Myszkowski [ur.+/-1730], 1746 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński, [„Album Studiosorum …”, str. 50]
 1705 r. - Tymoteusz Joachim Myszkowski, wielebny ojciec, prezydent klasztoru braci ojców Reformatów
 1708 / 9 r. - O. Joachim Myszkowski, gwardyan, Klasztor Św. Kazimierza OO. Refoematów w Krakowie
 1710 r. - Helena Myszkowska (zm. 1710 r. w Łowiczu), siostra zakonna
 1711 r. - Wawrzyniec Myszkowski [ur.+/-1697], s. Marcina, Grabowiec k. Zamościa,
              student Akademii Zamojskiej w 1711 r.
 1713 r. - N. Myszkowski z woj. płockiego, żona Dorota Trzaskowska w 1713 r.
 1720 r. - Antoni Myszkowski [ur.+/-1720], „Vesoloviensis”
              ż. NN.
              Dzieci :
              A1. Marcin Myszkowski [ur.+/-1750], s. Antoniego
                   1765 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński [„Album Studiosorum …”, str.84]
              prawdopodobnie 
              A2. Wincenty Myszkowski [ur.+/-1755], s. Antoniego
                    1771 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński [„Album Studiosorum …”, str.93]
 1720 r. - Walenty Myszkowski [ur.+/-1720], „ex pal. Masov”
              ż. NN.
              Syn :
              Andrzej Myszkowski [ur.+/-1750], 1766 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński [„Album Studiosorum …”, str.84]
 1725 r. - Stanisław Myszkowski [ur.+/-1680], dz. Walichnowa 1725 r.
 1727 r. - Piotr Myszkowski, ż. Joanna Gromacka, c. Franciszka [zob. pkt 3.7.2]
 1732 r. - N. Myszkowski (zm.1732), proboszcz radomski
 1737 r. - Jan Miszkowski, cześnik Infl.
 1739 r. - Jan Kownacki, s. Krzysztofa i Katarzyny Myszkowskiej
 1739 r. - Bernat Myszkowski, Cieślin w woj. krak.
 1740 r. - Teresa Myszkowska h. Jastrzębiec [ur.+/- 1740]
              m. Jan Franciszek Wodziński h. Jastrzębiec [ur.+/-1740], 
              ojc. Konstanty Wodziński, s. Mikołaja i Anny z d. Oborska
              mat. Anna Świdzińska h. Półkozic 
              [wg innych źródeł, żoną Jana Franciszka Wodzińskiego była Wiktoria Miecznikowska]
              Dzieci Jana i Teresy Myszkowskiej) : (Anna, Teresa)
              1/ Anna Wodzińska, mąż N. Dembiński
              2/ Teresa Wodzińska
 1745 r. - Jan Myszkowski (ur.1745), s. Pawła, student Akademii Zamojskiej w 1759 r., lat 14
 1747 r. - Dom. Jan Myszkowski z Żurawia k. Częstochowy, szlachcic [19 km na E od Częstochowy] [pkt 3.2]
 1755 r. - Piotr Myszkowski, eks - oficer milicji radziwiłłowskiej
 1756 r. - Aleksander Myszkowski [ur.ok.1740], student Akad. Zamojskiej
 1758 r. - Maria Myskowska (!) [Mieszkowska], „Pani na Bobrku”, 26 km na NW od. c. Radomia [zob. pkt. 3.8]
 1771 r. - Katarzyna Myszkowska [ur.+/-1720] i mąż Bazyli Horodelski
 1771 r. -  Józef Myszkowski [ur.+/-1750] służył 11 lat - chorągiew 42, dymisja z rangą chorążego 30.04.1782 r.
               [Chorągiew 42 Jana Eryka Potockiego, star.brzostowskiego i brygadiera, s. Eustachego Potockiego , 
               dziedzica.  Turny i Chmielewa w par. Korytnica k. Węgrowa]
 1774 r. - Franciszek Miszkowski, konfederat barski, wysłany na Syberię
 1780 r. - Józef  Myszkowski, ziemia kujawska
 1784 r. - Jan Myszkowski (ur.1784 Gostyń), 
              s. Marcina [ur.+/-1755] i Zofii, fizilier gwardii w Legii Nadwiślańskiej w 1809 r.
 1785 r. - Johann Christoph Myschkowsky, prebendarz w Grodziszczu k. Świdnicy
 1787 r. - Michał Patryk Myszkowski, CRL, zakonnik konwentu w Wolbromiu [1787], AKKK Reg. C.26 s.56
 1789 r. - Walenty Myszkowski - namiestnik , chorągiew Męcińskiego, starosty wieluńskiego
 1792 r. - Franciszek Myszkowski, chorąży (oficer wojsk koronnych, formacja Targowicy)
 1794 r. - Jakub Myszkowski, sierżant w insurekcji kościuszkowskiej
 ok.1800 r. - Marcin Myszkowski z Prus.[„Generał Zajączek (ur.1752 - zm.1826) obiecał wydać władzom pruskim
                  niektóre osoby gdy zostaną wykryte (np. Marcina Myszkowskiego).”]
 1811 r. - Wincenty Pudłowski h. Kościesza [ur.+/- 1795 r.], s. Łukasza, miecznika nurskiego
              i Antoniny Myszkowskiej (wg Uruskiego - Myszczyńska), dz. d. Birlino [= Brulino k. Nuru i Czyżewa],
              stud. Uniw. Warsz.1811 na Wydz. Prawa.
 1816 r. - Tomasz Myszkowski (... – 10.06.1818), członek loży masońskiej „Świątynia Izys” (Warszawa),
              I stopień – 19.02.1816 r., brat służący [zob. podstrona „Osoby znane”]
 1817 r. - Tadeusz Myszkowski, żołnierz, 6 pułk piechoty, Warszawa
 1821 r. - Miszkowski Karol, 1821 r. pułkownik [„Kurjer Warszawski” nr 187 z 7.08.1821 r.]
 1823 r. - Maciej Myszkowski [„Dziennik Urzędowy woj. Krakowskiego 1823 r.” Listy Gończe]
 1825 r. - Jadwiga Myszkowska (ur.1823 - zm.1890), mąż Antoni Surgiewicz, Syn : Tomasz Surgiewicz
 1828 r. - Kazimierz Myszkowski, komisarz z Prus  [„Kurjer Warszawski” nr 301 z 8.11.1828 r.]
 1831 r. - Jan Myszkowski, kanonier komp. 6 poz. pieszej, 14.09.1831 r. otrzymał Srebrny Krzyż Wojskowy Virtuti
              Militari
 1831 r. - Jan Myszkowski, Tambor major z pułku grenadierów, 21.09.1831 r. otrzymał Srebrny Krzyż Wojskowy
              Virtuti Militari
 1831 r. - Franciszek Myszkowski, Tambor z pułku grenadierów, 10.03.1831 r. otrzymał Srebrny Krzyż Wojskowy
                  Virtuti Militari

 1831 r. - Prot Myszkowski, pisarz wojskowy [„Kurjer Warszawski” nr 254 z 25.09.1831 r.]

 1832 r. - Laura Myszkowska, obywatelka [ziemska] z Lipia [„Kurjer Warszawski” 1832 r. nr 152]

 1834 r. - Jan Ritter v. Mirow - Myszkowski

 1847 r. - Stanisław Myszkowski (ur.1847 - zm.po 1913), uczestnik powstania w 1863 r. w pow. drohobyckim [pkt 5.4]
 1847 r. - Sylwester Myszkowski z Prus ‘”Gazeta Krakowska” nr 155 z  11.07.1847 r.]
 1848 r. - Jan Lucjusz Gutowski h. Ciołek, s. Piotra i Anieli Myszkowskiej, leg. w Kr. Pol. 1848
 1850 r. - Stanisław Myszkowski, zesłaniec w Imperium Rosyjskim, 
              skazany przez sąd wojskowy 9/21 03.1850 na 4 lata ciężkich robót
 1851 r. - zmarł kapitan N. Myszkowski z Batalionów Kijowskich kantonistów wojskowych w Cesarstwie Ros.
              [„Kurjer Warszawski” nr 77 z 21.03.1851 r.]
 1858 r. - Franciszek Myszkowski uzyskał pozwolenie na powrót do Królestwa Polskiego
              [„Gazeta Warszawska” nr 115 z 1.05.1858 r.]
 1859 r. - Feliks Myszkowski, uchodźca z Królestwa Polskiego, uzyskał pozwolenie na powrót
              [„Gazeta Warszawska” nr 73 z 17.03.1859 r.]
 1860 r. - N. Myszkowska, mąż Mieczysław Popiel, s. Władysława Popiela
 1860 r. - Andrzej Myszkowski, korespondencje z Władysławem Zamoyskim   

 1868 r. - Wiktor Myszkowski, m.in. restaurator ołtarza głównego Bazyliki św. Krzyża w Kieżmarku [Słowacja]

 1868 r. - Stanisław Myszkowski, jeniec w niewoli moskiewskiej [„Gazeta Narodowa” nr 298 z 28.12.1868 r.]

 1875 r. - Anna Myszkowska i mąż Carl von Loeschebrandt, mieszkali : Rewel [dziś Tallin, Estonia]
 1882 r. - ksiądz Marian Myszkowski (ur.1882 - zm.1942 zamordowany w Dachau ),
              pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła w Wieruszowie
 1883 r. - Ignacy Myszkowski (ur.26.08.1883), żołnierz Armii gen. Hallera
 1885 r. - Józef Myszkowski, mieszkający na Węgrzech, autor publikacji pt. „Kunstdenkmale des Mittelalters
              und der Renaissance in Polen”, wyd. w Wiedniu [„Kurjer Warszawski” nr 105 b z 17.04.1885 r.]
 1885 r. - Jan Myszkowski (ur.26.04.1885), s. Aleksandra, żołnierz Armii gen. Hallera
 1887 r. - Wiktor Myszkowski, wykonał inwentaryzację architektoniczną zamku w Niedzicy
 1890 r. - Stanisław Myszkowski (ur.1890), s. Michała [LR]
 1891 r. - Zygmunt Myszkowski, absolwent Szkoły Rolniczej w Czernichowie k. Krakowa
 1892 r. - ks. Antoni Myszkowski, proboszcz w Kłodawie k. Łodzi w latach 1892-1902
 1892 r. - Eugeniusz Myszkowski, dymisjonowany podpułkownik, w 1892 r. mianowany naczelnikiem 
              pow. grójeckiego w ministerstwie spraw wewnętrznych [„Gazeta Warszawska” nr 130 z 16.05.1892 r.]
 1895 r. - Antoni Myszkowski (zm.1895), wł. dóbr Pawłowo Kościelne, pow. Przasnysz [pkt 7.3]
 1895 r. - Leonard Myszkowski [ur.+/-1895]
              ż. NN.
              Syn : 
              Franciszek Myszkowski [ur.+/-1925]
              ż. Marianna N. [ur.+/-1925], c. Stefana 
              Franciszek i Marianna Myszkowsky w 2000 r. odznaczeni zostali Medalem za Długoletnie Pożycie
              Małżeńskie (50 lat) [woj. świętokrzyskie]
 1898 r. - Jan Myszkowski (ur.1898), s. Józefa [LR]
 1900 r. - Franciszek Myszkowski (ur.1900) , s. Franciszka, deportowany z obw. Białostock. [LR]
 1900 r. - Jan Myszkowski (ur.6.01.1900), s. Józefa [IPN]
 1900 r. - Ryszard Myszkowski (ur.22.12.1900 Zaotry ? - zm.9.04.1945), zginął w obozie w Mathausen, nr 92508
 1901- 1949 r. - Stanisław Myszkowski, Wiktoria - Helena Myszkowska, 
               osada Radolinek w Janinowie k. Grodziska Maz.
 1902 r. - Jan Myszkowski (ur.1902), s. Jana [LR]
 1903 r. - Roman Myszkowski (ur.2.07.1903, pow. Węgrowiec), s. Antoniego, 
              żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie [LR]
 1903 r. - Stefan Myszkowski (ur.1903) s. Stanisława [LR]
 1903 r. - Stanisław Myszkowski (ur.14.10.1903 Marjanton, pow. Turek - zm.13.06.1944 Engelgau)
 
 1905 r. - N. Myszkowski (Mieszkowski) [ur.+/-1905]
              ż. Emilia Rychłowska h. Jastrzębiec (ur.1907) (1 mąż – N. Kietliński)
              ojc. Bolesław Sylforian Rychłowski (ur.22.08.1865 Staszów - zm.1941) [PSB],
                    s. Antoniego R. i Izabelli Julii z d. Maciszewska
              mat. Stanisława Furs - Bielicka (zm.1955)
 
 1905 r. - Stanisław Myszkowski (zm.1905), wł. dóbr, poch. : Stary Cmentarz w Tarnowie
 1906 r. - Henryk Myszkowski (ur.1906 - zm.25.10.1944 obóz koncentracyjny Neunengamme)
 1907 r. - Jan (Johann) Myszkowski (ur.20.03.1907 - zm.2.01.1943), zmarł w obozie Mathausen
 1908 r. - Julian Myszkowski (ur.1908), s. Piotra [LR]
 1908 r. - Helena Myszkowska (ur.1908), c. Michała, przyszła 9.07.1940 do specpos Brin – Nawołok,
              zwolniona 3.09.1941, dekl. wyjazd do Semipałatyńska (Kazachska SRR)  [Deportowani w obwodzie
              archangielskim wywiezieni z obwodu białostockiego] [LR]
 1909 r. - Wincenty Myszkowski (ur.22.02.1909)
              ż. Stanisława Basiak (ur.+/-1910 - zm.2010), c. Stanisławy
              Dzieci : 5
              A1. Stanisław Myszkowski (ur.1941 - zm.1942)
 ok.1910 r. -  J. Myszkowska prowadzi dom letniskowy we wsi Urle k. Łochowa
 1912/18 r. - Julian Myszkowski, absolwent Wydziału Rolniczego (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
                  w Warszawie)
 1912 r. - ks. Andrzej Myszkowski, wikariusz w par. Ryki k. Puław
 1912 r. - Józef  Myszkowski (ur.1912 - zm.1981), Poznań, członek ZPAF od 1950 r.
 1912 r. - Edmund Stanisław Myszkowski, Czernichów k. Żywca, nauczyciel (1912 - 13)
 1912 r. - Stanisława Myszkowska, nauczycielka w Cichawie k. Bochni
 1913 r. - Wacław Myszkowski (ur.27.09.1913 Gullowitz – Leitmerik), ppor. piech. (m.in. Tarnopol)
 1913 r. - Adam i Maria Myszkowscy, członkowie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 1913 r. - Franciszek Myszkowski (ur.1913 - zm.1971), Warszawa, członek ZPAF od 1950 r.
 1913 r. - Zdzisław Henryk Myszkowski (ur.1913 - zginął w Katyniu)
 1914 r. - Leokadia Miszkowska, mąż Augustyn Kaszubowski,
              Córka : Franciszka Kaszubowska (ur.11.01.1914 Czarny Las [niezid.]), zamężna Fonrobert 
              – obóz koncentr. 1.04.1944 - 1.06.1944 [SO]
 1916 r. - Tadeusz Myszkowski, oficer Brygad Legionowych, chorąży
 1916 r. - Bruno Myszkowski (ur.14.01.1916), deportowany do III Rzeszy
 1917 r. - Jerzy Myszkowski (ur.1917 - zm.3.03.1969, poch. Londyn)
 1917 r. - Władysław Myszkowski (ur.26.05.1917), deportowany do III Rzeszy
 1918 r. - Aleksander Myszkowski (zm.1918), poch. Kraków, 9 finlandzki p.p. 
              [„Rozkaz Komendy Miasta”, nr 17, 19.11.1918]
 1918/1920 r. - Oleksandr Myszkowski, poch. Cmentarz Obrońców Lwowa
 1919 r. - Stanisław Myszkowski, ppor.14 p.p. - zm.ch. 4.06.1919 r. Lwów
 1919 r. - Zygmunt Myszkowski, szer.szp.pol.13 - zm.10.10.1919 r. Lida
 1919 r. - Władysław Myszkowski (ur.20.05.1919 Mierkowiec), w czasie II wojny, deportowany do Niemiec
 1920 r. - Jan Myszkowski, wachm. 3 p. uł. - pl., zm. 8.09.1920 r. Frączki [pkt 6.3]
 1920 r. - Szymon Myszkowski, szer. Sztab. 10 dyw. Piech., zm.27.02.1920 r. Wilno
 1920 r. - Marian Myszkowski, sierżant, odznaczony Krzyżem Walecznych, Polska Organizacja Wojskowa
 1920 r. - Jakób Miszkowski, kan.16 p.a.p. zm.ch.16 VIII 1920 Grudziądz
 1920 r. - N. Myszkowski, od 1920 r. zarządzał kopalnią „ Stanisław ” w Dąbrowie Górniczej
 1921 r. - Andrzej Myszkowski, jeniec polski w Petersburgu [„Goniec Krakowski” nr 76 z 20.03.1921 r.]
 1921 r. - Jan Myszkowski, kapral, powrócił z niewoli bolszewickiej [„Gazeta Lwowska” nr 125, 8.06.1921]
 1921 r. - Stefan Myszkowski (ur.23.12.1921) lub (ur.27.12.1921) w czasie II wojny więzień : 
              obóz koncentracyjny Mittelbau - Dora (nr 17388), Majdanek
 1922 r. - Ryszard Myszkowski (ur.26.10.1922 - zm.9.04.1945) [inne wersje : ur.22.10.1900 Zaotry, Zatory]
              uczeń, uwięziony : obóz przesiedleńczy Pruszków,
              zginął w obozie koncentracyjnym Mauthausen, nr O.K. 92508 SP.
 1922 r. - Zygmunt Myszkowski (ur.4.12.1922), s. Wincentego [IPN]
 1923 r. - Prof. Dr hab.inż. Stefan Myszkowski (ur.1923 - zm.1977), zasłużony realizator idei ochrony przyrody w Polsce
 1923 r. - Stanisław Myszkowski, leśniczy, Nadleśnictwo Leśno, Kowalewo Pomorskie, pow. Wąbrzeźno
 1923 r. - Józef Myszkowski (ur.28.01.1923 - zm.9.07.1994), s. Jana
              w czasie okupacji niemieckiej, robotnik przymusowy w rolnictwie, Sulzeberg, Altusried
 1924 r. - Józef Mieszkowski recte Myszkowski (zm.12.09.1924) z Dębicy
 1924 r. - N. Myszkowski [ur.+/-1924]
              ż. Zofia Muszyńska (ur.10.08.1924 Sallaumines, Francja), c. Stanisława i Michaliny,
              przed wojną mieszkała : Warszawa, w czasie wojny robotnik przymusowy, zatrudniona w rolnictwie,
              miejsce pracy : Waterloo, Niemcy (1941 – 1944), 
              zatrudniona w przemyśle, Wittenberge (Perleberg), pracodawca : Singer – Naehmaschinenfabrik (1944 – 1945),
              zatrudniona w rolnictwie : Waterloo, Niemcy (1945 – 1945)
 1926 r. - Edward Myszkowski (Myczkowski ?), lekarz, Tuszyn, pow. Łódź
 1926 r. - Anatol Miszkowski, podpułkownik, szef Wydziału Przysposobienia Wojskowego i Wychowania
              Fizycznego w Ministerstwie Spraw Wojskowych
 1926 r. - Zdzisław Myszkowski (ur.1.01.1926 Hucisko - zm.2.11.1944 w obozie Buchenwald), nr oboz. 62282
 

 1926 r. - Szkolnictwo polskie w hołdzie narodowi amerykańskiemu na pamiątkę 150 - lecia niepodległości

              Stanów Zjednoczonych :

 1926 r. - Myszkowski Franciszek, Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Siedlcach, uczeń

 1926 r. - Myszkowski N., Państwowa Szkoła Miernicza i Przemysłowo - Leśna w Łomży, uczeń

 1926 r. - Myszkowski F., Państwowe Gimnazjum w Radomiu, uczeń

 1926 r. - Myszkowski Maksymiljan, Dokształcająca Szkoła Przemysłowa w Poznaniu, uczeń

 1926 r. - Myszkowski Z., Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie i Szkoła Ćwiczeń w Zgierzu, uczeń

 1926 r. - Myszkowski Leon, Państwowe Gimnazjum Klasyczne Nowego Typu, Brodnica, Pomorze, uczeń

 1926 r. - Myszkowski A., Gimnazjum Imienia Edwarda Rontalera w Warszawie, uczeń

 1926 r. - Myszkowski A., Szkoła Rzemieślniczo - Przemysłowa Sejmiku Krzemienieckiego w Wiśniowcu

 1926 r. - Myszkowski J., Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie Im. Piramowicza w Suwałkach, uczeń

 1926 r. - Myszkowski K., Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie

 1926 r. - Myszkowski Cz., Gimnazjum Państwowe im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie, uczeń

 1926 r. - Myszkowski Bolesław, Państwowe Gimnazjum II - e im. Śniadeckich w Jarosławiu, uczeń

 1926 r. - Myszkowski Brunon, Szkoła Powszechna 7-klasowa Męska w Kamionce Strumiłłowej, uczeń

 1926 r. - Myszkowski J., Gimnazjum Im. Jana Zamoyskiego w Warszawie, uczeń

 1926 r. - Myszkowski Antoni, Gimnazjum Im. Jana Długosza we Lwowie, uczeń

 1926 r. - Myszkowski Józef, Szkoła Wszystkich Świętych w Poznaniu, uczeń

 1926 r. - Myszkowski Jan, Gimnazjum Państwowe Matematyczno - Przyrodnicze w Grudziądzu

 1926 r. - Myszkowska Maria, Szkoła Powszechna, Borzechowo, Pomorze

 1926 r -  Myszkowska I., 8-klasowe Gimnazjum Marji Gajl w Radomiu, uczennica

 1926 r. - Myszkowska H. – 8-klasowe Gimnazjum Marji Gajl w Radomiu, uczennica

 1926 r. - Myszkowska Krysia, Gimnazjum Kooedukacyjne D-ra Filipa Axera w Częstochowie, uczennica

 1926 r. - Myszkowska H., Szkoła Powszechna Nr 19 Im. Jana Długosza w Wilnie, uczennica

 1926 r. - Myszkowska J., Szkoła Powszechna Nr 19 Im. Jana Długosza w Wilnie, uczennica

 1926 r. - Myszkowska Jadwiga, Szkoła Powszechna  Nr 31 w Wilnie, uczennica

 1926 r. - Myszkowska Jadwiga, 7- klasowa Szkoła Powszechna w Brodnicy nad Drwęcą, uczennica

 1926 r. - Myszkowska M., Gimnazjun Żeńskie Im. Marji Konopnickiej w Radomiu, uczennica

 1926 r. - Myszkowska H., Gimnazjun Żeńskie Im. Marji Konopnickiej w Radomiu, uczennica

 1926 r. - Myszkowska Jan., Państwowe Gimnazjun Żeńskie Im. Narcyzy Żmichowskiej w Gostyninie, uczennica

 1926 r. - Myszkowska Jad., Państwowe Gimnazjun Żeńskie Im. Narcyzy Żmichowskiej w Gostyninie, uczennica

 1926 r. - Myszkowska Janina, Prywatne Gimnazjum Żeńskie P.P. Benedyktynek w Przemyślu, uczennica

 1926 r. - Myszkowska Walerja, Prywatne Gimnazjum Żeńskie P.P. Benedyktynek w Przemyślu, uczennica

 1926 r. - Myszkowska Helena, Szkoła Powszechna Im. Władysława Jagiełły w Poznaniu, uczennica

 1926 r. - Myszkowska B., Gimnazjum Kooedukacyjne Wydziału Powiatowego Sejmiku Włoszczowskiego

              w Szczekocinach, uczennica

 
 1928 r. - Kazimierz Myszkowski (ur.20.02.1928), s. Stefana [IPN]
 1928 r. - Bernard Myszkowski (ur.17.05.1928), s. Antoniego [IPN]
 1929 r. - Włodzimierz Myszkowski, s. Franciszka [LR]
 1929 r. - I. Myszkowska, Sulejówek, pensjonat
 1929 r. - B. Myszkowski, nauczyciel, Komierowo [44 km na NW od Bydgoszczy]
 1929 r. - Stanisław Myszkowski (ur.8.05.1929), s. Piotra [IPN]
 1930 r. - Stanisława Myszkowska [ur.+/-1930 - zm.2009], mąż Marian Szadkowski [ur.+/-1930]
 1932 r. - Kazimierz Myszkowski, absolwent Wydziału Górniczego,
              Państwowa Szkoła Górnicza i Hutnicza im. St. Staszica, Dąbrowa – Sztygarka
 1933 r. - Teresa Myszkowska (ur.1933), c. Franciszka [LR]
 1934 r. - Boguchwał Myszkowski, właściciel firmy wyrobu sukien lnianych
 1943/35 r. - Klemens Myszkowski, uczeń, I Państwowe Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie
 1935 r. - Wacław Myszkowski (ur.1935), s. Wacława [LR]
 1935 r. - Zygmunt Myszkowski, harcmistrz, Warszawa
 1935 r. - Emilia Myszkowska (ur.12.09.1935), Sułkowszczyzna, Teheran
 1937 r. - E. Myszkowski, Gimnazjum Publiczne w Rudnikach Wieluńskich, nauczyciel
 1938 r. - Maria Myszkowska (ur.1.02.1938), Sułkowszcyzna, Teheran
 1940 r. - Michał Myszkowski, s. Stanisława, zginął w Katyniu [ur.1880]
 1940 r. - Tadeusz Myszkowski (ur.18.08.1940), s. Wacława [IPN]
 1940 r. - Stanisław Myszkowski (zm.1940), tzw. Ukraińska Lista Katyńska
 1940 r. - Jan Myszkowski, więzień Pawiaka, transportowany do Oświęcimia 14.08.1940 r.
 1940 r. - Franciszka Myszkowska, więźniarka polityczna, wywieziona : Poznań Fort VII, dn. 24.05.1940 r.
              do obozu Ravensbruck
 1941 r. - Stanisław Myszkowski, syn Jana, oficer, ofiara sowieckiego terroru w 1941 r., pochowany :
              Demianów Łaz k. Stanisławowa
 1942 r. - Jacek Myszkowski (ur.1942 - zm.2004 tragicznie, poch. w Józefowie), nauczyciel fizyki w L. O.
              im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku
 1942 r. - Franciszka Myszkowska, więziona w Pawiaku, wywieziona do Oświęcimia 26.11.1942 r.

 1943 r. - Andrzej Myszkowski ps. „Andrzejewski” (zm.1943 r.), podchorąży, żołnierz Armii Krajowej

              VIII Uderzeniowego Batalionu Krajowego por. Zbigniewa Czarnockiego „czarnego”, poległy w boju

              pod Stryjówką k. Grodna 20.09.1943 r.

 1943 r. - Stefan Myszkowski, więzień w Palmirach, wywieziony 25.03.1943 r. do Majdanka (tam zginął)
 1944 r. - Henryk Myszkowski, s. Bolesława, szer. 6 pp., zmarł z ran 22.02.1944 r. w szpitalu nr 616, CAW
              [wg „Straty osobowe” poległ 28.02.1945 r., poch. 29 – CW Wałcz Bukowina]
 1944 r. - Marianna Myszkowska, zatrzymana 2.02.1944 r., więziona w Palmirach, ubyła 23.02.1944 r.
 1944 r. - Stanisław Myszkowski (zm.20.09.1944) zginął, Stryjówka, pseudonim Andrzejewski,
              organizacja konspiracyjna 2/VIII UBK, stopień kpr. podchor..
 1944/45 r. - Czesław Myszkowski, chor., s. Jana, odznaczony : Krzyż Walecznych, Srebrny Medal Zasłużony
                  na Polu Chwały
 1945 r. - Florian Myszkowski, dowódca drużyny plł 2 bstrz od maja 1945 r.
 1945 r. - Jan Myszkowski, s. Stanisława, szer., ranny 18.04.1945 r. (32 „Budziszyński” Pułk Piechoty)
 1989 r. - Andrzej Myszkowski, dyrektor handlowy „Ursusa”
 1997 r. - Odznaczeni za długoletnie pożycie małżeńskie na wniosek wojewody łomżyńskiego :
              Myszkowski Józef, s. Stanisława i Myszkowska Anna, c. Antoniego [„Monitor Polski” nr 62]
 

 „Listy strat” w I wojnie światowej zawierające : nazwisko imię, stopień wojskowy,

 oddział wojskowy, prawo swojszczyzny, rok urodzenia i miejsce śmierci.

 [Zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie]

 Dygitalizacja i publikacja : Andrzej Techmański przy współpracy : Zbigniew Szybka, Jacek Białek,

 Magdalena Smolska - Kwinta

 

 Tom I  (14.10.1914 – 9.11.1914)

 Str.11

 Miškovský Josef, Inft., k. k. LIR. Nr. 10, 8. Komp., Böhmen, Podĕbrad, Strak, 1892, verw.

 

 Str.413

 Miškovský Alois, Korp., k. k. LIR. Nr. 8, 12. Komp., Böhmen, Brandeis a. d. E., Celakovic, 1886, verw.

 

 Tom II  (10.11.1914 – 3.12.1914)

 Str.12

 Myszkowski Anton, ErsRes., k. k. LIR. Nr. 20, 5. Komp., tot.

 

 Tom III  (4.12.1914 – 8.01.1915)

 Str.125

 Miskovsky Bohuslav, Inft., IR. Nr. 5, Stb., Böhmen, Kolin, Mamčičech, 1896, kriegsgef.

 ( Pawlodar, Gouvernement Semipalatinsk.)

 

 Str.390

 Miškovský Gustav, Inft., IR. Nr. 36, 13. Komp., verw.

 

 Tom IV (9.01.1915 – 5.02.1915)

 Str.106

 Miškovský Karl, Zugsf., k. k. LIR. Nr.12, 3, Komp., verw.

 

 Str.235

 Myszkowski Adam, Inft., IR. Nr. 90, 4. Komp., Galizien, Cieszanów, Huta rozaniecka, 1890, verw.

 

 Tom V  (6.02.1915 – 19.03.1915)

 Str.282

 Miškovsky Anton, Gefr., IR. Nr. 36, 5, Komp., Böhmen, Kuttenberg, Hlizov, 1885, verw.

 

 Str.556

 Miszkowski Julius, Inft. TitGefr., IR. Nr. 15, 8. Komp. Böhmen, Aussig, 1892, kriegsgef.

 (Simbirsk, Rusland.)

 

 Tom VI  (20.03.1915 – 28.04.1915)

 Str.227

 Miškovský Jaroslaus, Korp. TitZugsf., IR. Nr. 102, 11. Komp. Böhmen, Prag., 1893, verw.

 Miszkowski Emilian Severin, Korp., k. k. LstIR. Nr. 33. 1. Komp. Galizien, Kałusz, 1874, kriegsgef. [pkt.7.5]

 

 Tom VII (22.07.1915 – 18.08.1915)

 Część 2, Str.29

 Miskovszky Franz, Inft., IR., Nr. 52, 15. Komp., Böhmen, 1894, verw.

 

 Część 2, Str. 32

 Myszkowski Wenzel, Inft., IR. Nr. 41, 8. Komp., Bukowina, Czernowitz, 1896, kriegsgef. (Rusland.)

 

 Tom VII c.d. (14.10.1915 – 16.11.1915)

 Str. 32/179

 Miškovský Jaroslaus, Inft., k.k. LIR. Nr. 8, Böhmen, Königliche Weinberge, 1892 ; kriegsgef.

 Velika Plaua, Serbien.

 Str. 32/278

 Miškowský Franz, Ersres., k. k. LIR. Nr. 8, Böhmen, Branden, a.d.E., Všetat, 1880 ;kriegsgef., Prokuplje, Serbien.

 Str. 30/587

 Miškowský Anton, Inft., IN. R.Nr. 36, 3./IV. Marchkomp., Böhmen, Kuttenberg, Nepoměřic, 1893 ;

 Kriegsgef., Rusland

 

 Tom VIII (28.01.1916 – 15.03.1916)

 Str. 35/18

 Miškovsky Udarlich, Inft., IR. NR. 36, zugeteilt dem k. k. LIR. Nr. 10, 7, Komp.,

 Böhmen, Böhm. Brod, 1882 ; verw.

 

 Str. 36/526

 Miškovsky Gottlieb, Inft., k. k. LIR. Nr. 10, 4. Komp. Böhmen, Podĕbrad. Pisty. 1884 ; verw.

 Miskovsky Jaroslav, Inft., IR. Nr. 38, 15. Komp., Böhmen, 1896 ; verw.

 

 Tom IX (10.05.1916 – 22.07.1916)

 

 Tom X (2.03.1917 – 31.03.1917)

 Miškovský Josef, IstIntst, IR. Nr. 92, 16. Komp., Böhmen, Kolin, Tonschitz, 1894, verw.

 Miškowicz Stanislaus, Lst Inist., IR. Nr. 57, 6. Komp., Galizien, Jasło, Szebnie, 1887 ; verw.

 [ = Myszkowski Stanisław (ur.1887 Szebnie k. Jasła - pkt 5.4]

 

 Tom XI (3.04.1917 – 30.04.1917)

 Str. 37/184

 Myszkowsky Wenzel, Infst., IR. Nr. 41, 8. Komp., Bukowina, Czernowitz, 1896 ; kriegsgef, Petropawlowsk,

 Gebiet Akmolinsk, Rusland.

 

 Skróty :
 LR - Lista represjonowanych
 PSB - Polski Słownik Biograficzny

 ROR - Rocznik Oficerski Rezerw, Warszawa 1934

 SO - Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką 

 

  [powrót]

 

 

 

         Spis treści         

 

 

do górywstecz