9.5. Linia : Turka (Ukraina) - Kurzyna i Golce k. Janowa Lub. - Busk (Ukraina)

 

  Ostatnia aktualizacja : 4.03.2024 r.

  Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

  Linia pochodzi z okolic Turki k. Starego Sambora (Ukraina), wcześniej z okolic Jasła [pkt 5 i pkt 5.1]

  Linia blisko spokrewniona z linią Myszkowskich z Podniebyla [pkt 5.4]

 

  Józef Myszkowski (ur.+/-1760 - zm.1840 Borynia), posesor Boryni po 1815 r.
  ż. NN.
  mieszkali : Borynia lub okolice Turki [1]
 
  
 
    [powiększ]
  „Akta Sądu Szlacheckiego w Tarnowie 1787 - 1855” 
  Jedyna notatka dotycząca ojca Józefa i Aleksandra Myszkowskich :
  Donoszę P.C.K. Urzędowi Komorniczemu. Pytałem się samego ojca Pana Józefa, gdzie są jego dzieci,
  któren mi powiedał, że moje dzieci są tak jak wiater w polu, ja sam nie wiem gdzie się obracają,
  wiem, że syn pojechał do Rosyi, ale gdzie i w które strony to nie wim, przeto tą rezolucję nazad zwracam.
  Turka, dnia 7.10.1847, Górski, Woźny
 
 Dzieci : co najmniej 2 (Józef, Aleksander)
 A1. Józef Myszkowski [ur.1781 - zm.po 1847 Lwów], [w zapisach „Dominus”]
       1811 r. braxator (wzm.1811 - 1820), 1818 Arendator [braxator , łac. braxeator = piwowar]
       1832 r. właściciel dóbr Rauthersdorf [Kurzyna], wspierał naukę szkolną [„Gazeta Lwowska”, nr 121, 12.10.1833 r.]
       [1845 r. - Józef Myszkowski, dzierżawca propinacyi piwa, urząd cyrkułowy Samborski 
       („Gazeta Lwowska” nr 67 z 1845 r.)]
 
       
 
       w latach 1810 - 1819 przebywał w Busku (ob. Ukraina) w dobrach hr. Badeniego,
         w latach 1821 - 1822 mieszkali : Lwów, Nawaria [10 km na SE od Lwowa] (wzm.1820 – 22),
         w 1829 r. wraz z Sewerynem Domaradzkim, nabył dobra Kurzyna i Golce k. Janowa Lubelskiego. [2], [3]
         Ok.1845 r. Józef sprzedał Golce i zamieszkał prawdopodobnie we Lwowie, gdzie zmarł.
         W 1845 r. mieszkał : Drohobycz,
         Był też właścicielem lub dzierżawcą wsi Borynia k. Starego Samboru
 
                    Zapis Józefa Myszkowskiego po śmierci żony [powiększ]
 
            „Gazeta Lwowska” nr 121 z dnia 12.10.1833 r.  [powiększ]
 
         Do Myszkowskich w XIX w. należał również pobliski Jarocin [Jaroczyn]
         [Jarocin (Jaroczyn) k. Kurzyny - 16 km na SW od Janowa Lubelskiego],
         "W Jarocinie w XIX i na początku XX wieku istniał majątek ziemski, którego właścicielami byli: 
         Srokowski, [4], Michałowski, [5], Myszkowski i Malinowski. [6]
         Ten ostatni częściowo rozparcelował swój majątek, a resztę sprzedał Żydom."] 
 
       ż.(śl.13.07.1810 Stare Sioło, dom 2 Ukraina) Klara Inachowska (Inochowska) 
       (ur.7.12.1794 - zm.23.12.1831 Kurzyna „na epidemiczną słabość”) 
       (siostra Klary Inachowskiej - Karolina Inachowska wyszła za Jana Zarzyckiego, 
       a ich córka Izydora Zarzycka za Teodozego Polańskiego – adwokata) [7]
 
       ojc. Paweł Inachowski (ur.1755 - zm.5.07.1814 Stare Sioło), 1791 r. wdowiec
             z miejscowości : Strzelice w powiecie Żydaczowskim 
             urzędnik pocztowy (wzm.1802 – 1809 r. „Szematyzmy Galicji”),
             właściciel domu we Lwowie (sprzedany przed 1831 r.)
       mat.(śl.9.05.1791 Stare Sioło, dom 33) Barbara Dorass (Dorasil, Dorassiel, Schreiber) (ur.1757 - zm.1818 Lwów), 
             1791 r. wdowa       

             [Barbara Inachowska, chrzestna Joanny Barbary Myszkowskiej, 27.05.1813 Busk

             [Barbara Inachowska (zm.20.05.1818 Lwów, par. Boże Ciało)]

 
       
 
               
       Fot.1. „Schematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi na rok 1806, 1808, 1809”  [powiększ]
       Fot.2. Spis rzeczy po Pawle Inachowskim, Lwów 20.12.1822 r.  [powiększ]
 
       Dzieci : 8 (Aleksander, Joanna, Piotr, Romuald, Paulina, Matylda, Julian, Oktawian)
       B1. Aleksander Paweł Myszkowski (ur.16.12.1811 Busk - zm.1876 Lwów), 
             1832 r. żołnierz ułan, 1844 r. „Officialista privatus”
             [chrzestny : Ladislaus Malinowski, ekonom w Busku]  
             ż.(śl.29.10.1844 Dehowa, dom 46) Katarzyna Bilińska (ur.1816 - zm.21.05.1855 Dehowa)
             [Dehowa, par. Podkamień Rohatyński k. Rohatyna]
             [świadkowie ślubu : Dominusz Franciszek Dorasil, magister Bolechowice 
             i ksiądz Jan Biliński, parochus in Doiniany]
             ojc. Grzegorz Biliński [ur.+/-1785], paroch in Dehowa ex Psary
             mat. Tekla Lisicka (Lisiecka, Lisowska) (ur.1793 - zm.25.07.1836 Dehowa), lat 43
             Aleksander i Katarzyna mieszkali : Krystynopol (wzm.1847), Putiatyńce, par. Rohatyn (wzm.1848) 
 
             
 
             Dzieci : 3 (Klara, Józef , Adolf, Maria) 
             C1. Klara Józefa Myszkowska (ur.17.08.1845 Putiatyńce, par. Rohatyn)
                   [chrzestni : Venceslaw Zalinski i Maria Hlebowicka], [LN Rohatyn, str. 12]
 
             C2. Józef - Władysław Myszkowski (ur.6.06.1847 Krystynopol, dom 86 - zm.23.06.1884 Brzeżany, dom 408) [8] 
                   [chrzestni : Piotr Kuny i Konstancja Kalinowska], [LN Krystynopol, str. 50], [LM Brzeżany, str.100]
                   [Krystynpol – 1847 r. par. Czerwonogród - Krystynpol]
                   ż.(śl.12.08.1873 Brzeżany, dom 408) Albina Łużnicka (ur.1855 Brzeżany) [LC Brzeżany, str.42] 
                   ojc. Antoni Łużnicki (ur.1816), kowal, s. Jakuba i Anastazji z d. Zielińska
                   mat.(śl.12.11.1837 Brzeżany) Petronela Czapelska (ur.1820 - zm.6.11.1898 Brzeżany, dom 128),
                         c. Michała i Zuzannny Jarusiewicz [LC Brzeżany, s.31]
                   [Rodzeństwo Albiny Ł. : Andrzej (ur.1838, str.3), Filomena Maria Ł. (ur.1845, str.5)]
 
                     akt ślubu, Brzeżany 1873 r.  [powiększ]
 
                   Józef i Albina Myszkowscy mieszkali : Adamówka, dawniej miasteczko, ob. cz. m. Brzeżany
                   [Adamówka, właściciel książe Eustachy Sanguszko (ur.13.07.1842 Tarnów - zm.2.04.1903 Austria)]
 
                   Dzieci : (Emilian, Antoni, Joanna, Albina, Stefan)
                   D1. Emilian Seweryn Myszkowski (ur.19.07.1874 Brzeżany, dom 408 - zm.18.01.1948 Przemyśl)
                         [chrzestni : Teofil Czapelski, piekarz i Filipina Próchnicka, panna], [LN Brzeżany, str.71]
                         stolarz, żołnierz w I wojnie światowej, mieszkał : Mołodycz (par. Radawa k. Jaroslawia)
 
                         
 

                         [Źródło : „Listy strat” w I wojnie światowej zawierające : nazwisko imię, stopień wojskowy,

                                 oddział wojskowy, prawo swojszczyzny, rok urodzenia i miejsce śmierci.
                                 Miszkowski Emilian Severin, Korp., k. k. LstIR. Nr. 33. 1. Komp. Galizien, Kałusz, 1874, kriegsgef ]
                                 członek Koła Gromadzkiego (Organizacja Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem), Mołodycz
                         (wzm.1935 r.)
 
                                 ż.(śl.24.10.1903) Zofia Bychawska (ur.15.10.1872 Podhajce - zm.25.03.1967 Przemyśl)
                         ojc. Józef Bychawski [ur.+/-1845]
                         mat. Prakseda Podleśny (Podlisna) [ur.+/-1845]
                         [Rodzeństwo Zofii Bychawskiej : Antoni Bychawski (ur.I.1877 Radziechów, Galicja),
                         1 żona Wanda Felner, 2 żona Emilia Elżbieta Hofbauer (Hoffbauer) (ur.5.12.1887 Dolina, Austria),
                         ojc. Jan Hofbauer (ur.V.1859 Kadobna, Dolina), mat. Anna Strömich (ur.1865 Nowy Kałusz)]
 
                           
 
                         Grupa osób przed budynkiem publicznej szkoły powszechnej w Mołodyczu.
                         Fotografia grupowa dzieci i dorosłych. Na ścianie budynku wisi tablica z nazwą szkoły 
                         w języku polskim i ukraińskim.
                         Widoczni m.in. : Emilian Seweryn Myszkowski (w ostatnim rzędzie 2 – gi z lewej), 
                         nauczycielka Maria Myszkowska, córka Emiliana Seweryna (siedzi w 1 rzędzie pośrodku)
 
                                   Emilian Seweryn Myszkowski (1874 - 1948)
 
                         Dzieci : (Maria, Henryk, Władysław, Michał)
                         E1. Maria Myszkowska (ur.22.08.1904 Kałusz - zm.24.08.1988 Przemyśl) 
                               nauczycielka w szkole, Mołodycz i Przemyśl [Mołodycz, par. Radawa – 43 km na N od Przemyśla]
                               m. Michał Sawka (ur.5.11.1908 Drohobycz - zm.4.04.1994 Przemyśl), mgr matematyki, nauczyciel,
                               Oboje pochowani : Przemyśl Zasanie, kwatera 06A, rząd 10, nr 2.
 
                               
                               Maria Myszkowska i Michał Sawka (kierownik szkoły) przed nową szkołą otwartą 1.09.1937 r.
                               Mołodycz, fotografia z 1838 r. 
 
                         E2. Henryk Tadeusz Myszkowski (ur.12.07.1906 Kałusz - zm.13.06.1972 Dębno, woj. zach. - pom.), 
                               żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie
                               ż. Maria Kassagranda (ur.19.10.1907 Rzepedź - zm.8.09.1999 Dębno)
 
                         E3. Władysław Myszkowski (ur.6.09.1908 Kałusz - zm.27.08.1955 Stalowa Wola)
                               inżynier leśnik
 
                                 Władysław Myszkowski (1908 – 1955), fot z 1944 r.  [zob. pkt 5]
 
                               ż. Stefania Józefa Matys (ur.4.06.1912 Lwów - zm.2.03.2004 Stalowa Wola), nauczycielka
                               Syn :
                               F1. Piotr Marek Myszkowski, Stalowa Wola (korespondent)
 
                         E4. Michał Myszkowski (ur.23.09.1914 Kałusz - zm.21.07.1988 Jarosław), technik leśnik
                               ż. Stefania Maria Kaczkowska (ur.12.12.1912 Lwów - zm.17.10.1994 Jarosław), nauczycielka
 
                   D2. Antoni Aleksander Myszkowski (ur.13.06.1876 Brzeżany, dom 408 - zm.6.06.1880 Adamówka, dom 408)
                         [chrzestni : Piotr Owczarski i Katarzyna Zielińska, żona Mikołaja], [LN Brzeżany, str.150],
                         [LM Brzeżany, str.39]
                   D3. Joanna Katarzyna Myszkowska (ur.20.11.1877 Brzeżany, dom 408 - zm.4.06.1886 Brzeżany, dom 408)
                         [chrzestni : Franciszek Kozaczek i Apolonia Czapelska, żona Teofila], [LN Brzeżany, str.204],
                         [LM Brzeżany, str.169] 
                   D4. Albina Franciszka Ksawera Myszkowska (ur.3.12.1880 Brzeżany, dom 408 - zm.1956)
                         [chrzestni : Władysław Krieger, leśnik i Albina Czapelska, żona Rudolfa], [LN Brzeżany, str.321]
                         1 m. Mieczysław N. [ur.+/-1880]
                         2 m. Leon N. [ur.+/-1880]
                   D5. Stefan Michał Myszkowski (ur.2.09.1883 Brzeżany, dom 408 - zm.16.05.1884 Brzeżany, dom 408)
                         [chrzestni : Rudolf Czapelski i Apolonia Czapelska żona Teofila], [LN Brzeżany, str.39]
 
             C3. Adolf Maksymilian Myszkowski (ur.1.10.1849 Rohatyn - zm.1916)
                   [chrzestni ; Antoni Gross, cooperator i Marcjanna Kowińska, żona poborcy podatków], [LN Rohatyn, s.106]
                   1879 r. Skałat, dom nr 115, 1879 r. „Scriba Dyczków”, szewc (wzm.1892 – 1900)
 
                   ż.(śl.26.10.1879 Skałat) Filipina Masełko (ur.1860 Tarnopol - zm.12.09.1924 Pajęczno, par. wł., woj. łódzkie)
                   [świadkowie ślubu : Wojciech Koźmiński, Albin Masełko], [LC Skałat, sygn.1227, skan 223]
                   [zgon zgłosili : Józef Kwiatkowski, lat 20, subiekt ze sklepu rolniczego i Stanisław Rosicki, lat 37, felczer]
                   ojc. Józef Masełko (ur.1818 - zm.5.11.1877 Skałat, dom 390), szewc, lat 62, dom 390 
                         [LM Skałat, sygn.1796, str. 26], s. Jana i Ewy Dzik
                   mat.(śl.17.09.1848 Tarnopol) Marianna Cielińska (Cilińska, Scilińska) (ur.1822), 
                         c. Wojciecha i Julianny z d. Rozmińska – c. Jana Rozmińskiego
                         
                   Józef Masełko, szewc i żona Marianna mieszkali :Tarnopol (wzm.1848 - 56), Skałat (wzm. 1877)
                   [Rodzeństwo Filipiny Masełko : 
                   1/ Mikołaj (ur.3.12.1848, Tarnopol, dom 396), [LN, s.134],
                   2/ Dominik (ur.23.07.1850 Tarnopol, dom 807), [LN, s.156],
                   3/ Albin Józef (ur.1.03.1852 Tarnopol, dom 46 - zm.5.08.1890 Czernoszowka, par. Skałat), [LN, s.7, 175], 
                      ż. Julia Teller, Podwołoczyska, par. Skałat
                   4/ Stanisław (ur.27.11.1853 Tarnopol, dom 29), [LN, s.195], 
                   5/ Ludwik (ur.17.08.1855 Tarnopol, dom 29), [LN, str.225],
                   6/ Adolfina (ur.29.11.1856 Tarnopol, dom 29), [LN, s.244]
 
                   Adolf i Filipina Myszkowscy mieszkali : Skałat (wzm.1880 - 1885), Podwołoczyska (wzm.1892 - 1903)
                   Dzieci : (Wanda, Zygmunt, Marian, Bronisław, Aleksander, Adolf, Genowefa)
                   D1. Wanda Myszkowska (ur.27.08.1880 Skałat, dom 390), mieszkała w 1903 r. : Podwołoczyska
                         [chrzestni : Jan Brezowski, sutor i Józefa Kamińska, panna], [LN Skałat, sygn. 1227, akt 70, skan 230]
                         m (śl.16.08.1903 Podwołoczyska) Józef Spiwak (ur.1874 Krzemieniec), greko - katolik
                         mieszkał :w 1903 r.  Podwołoczyska
                         [świadkowie ślubu : Michał Hubczuk i Michał Lasiencki], [LC Podwołoczyska, sygn.1875, str.196]
                         ojc. Andrzej Spiwak
                         mat. Anna Sulo
 
                   D2. Zygmunt Jan Myszkowski (ur.19.12.1881 Skałat, dom 396)
                         [chrzestni : Jan Berezowski i Paulina Kret, żona organisty], [LN, sygn. 1227, skan 266]
 
                   D3. Marian Zygmunt Myszkowski (ur.24.03.1883 Skałat - zm.22.04.1951 Gdynia), [9]
                         [chrzestni : Albin Masełko, sutor i Józefa Kamińska, panna], [LN Skałat, sygn.1227, skan 348]
                         [Roczniki oficerskie podają błędną datę urodzenia : 24.03.1885]
                         kapitan - porucznik inżynier (Kierownictwo Marynarki Wojennej),
                         1895 r. uczeń C.K. Gimnazjum w Jarosławiu (wzm.1895 – 1899)
                         1903 r. uczeń Szkoły Politechnicznej, Wyższa Szkoła Realna w Tarnopolu,
                         1919 r. kapitan por. inż.starszy
                         1934 r. komandor – porucznik P.K.U. Warszawa M. III
                         1937 r. mieszkał : Gdynia, ul. Kapitańska 7
                         [Rocznik oficerski 1923, 1924, 1928, 1934 r.]
                         [prawd. to on w 1920 r. jako sierżant, został odznaczony Krzyżem Walecznych]
 
                         ż.(śl.3.06.1934) Stanisława Mokrzycka (ur.29.04.1895 Lwów - zm.19.09.1980 Gdynia)
                         [Stanisława Myszkowska - Leyer nosiła nazwisko Leyer po 2 - gim mężu :
                         (śl.21.02.1952 Gdynia) Stefan Leyer (ur.14.08.1884 Ostrów Wielkopolski - zm.13.09.1975), 
                         porucznik rezerwy, poch. Gdynia, sektor 64, rząd 18, nr 25]
                         bezdzietni, oboje pochowani w Gdyni, cmentarz Witomiński, sektor 64, rząd 17, nr 14_1
 
                         
 
                         
 
                   D4. Bronisław Myszkowski (ur.24.08.1885 Skałat, dom 390)
                         [chrzestni : Kazimierz Dorożyński, urgar i Dyonisia Nawrocka], [LN Skałat, sygn. 1227, skan 418]
 
                   D5. Aleksander Stefan Myszkowski (ur.13.11.1892 Podwołoczyska, par. Skałat)
                         chrzest 25.11.1892 Kaczanówka, dom 189), 
                         [chrzestni : Karol Rojek, Maria Czieslinska, żona Grzegorza, szewca], [LN Kaczanówka, sygn.1668, s.73]
                         [Podwołoczyska, par. Kaczanówka, dekanat Skałat, od 1883 r. samodzielna parafia
                         z wsiami Mysłowa i Zadniszówka], [Podwołoczyska – 185 km na SE od Lwowa]
                         
                         
                                    
                   D6. Adolf Marian Myszkowski (ur.24.03.1895 Podwołoczyska) [LN Podwołoczyska, sygn.1875, skan 19]
                        [1914 r. - Adolf Myszkowski, marynarz, mieszkał : Podwołoczyska, Galicja]
                        [1915 r. Adolf Adolfowicz Myszkowskij (Strona GENESIS, Archiwum Charków)]
 
                   D7. Genowefa Myszkowska (ur 13.01.1900 Podwołoczyska, chrzest 5.02.1900 Podwołoczyska), dom 391
                         [chrzestni : Kazimimierz Dorożynski, organista i Maria Dzielińska, wdowa, świadek : Maria Matusów,
                         chrzcił ks. Marcin Podraza], [LN Podwołoczyska, sygn.1875, str.112]
 
             C4. Maria Myszkowska (ur.1852), mieszkała : Dechów, distr. Rohatyn
                   m.(śl.12.11.1876 Lwów, par. Bernardynów, św. Andrzej) Piotr Kosiba (ur.1849)
                   [świadkowie ślubu : Stanisław Kasiewicz, stróż kam. i Antoni Szpak, laborant przy aptece]
                   „custos domus”, mieszkał : Zarszyn, distr. Sanok
                   ojc. Jan Kosiba [ur.+/-1820]
                   mat. Marianna Bielan [ur.+/-1825]
 
       B2. Joanna Barbara Myszkowska (ur.27.05.1813 Busk - zm.20.05.1815 Busk), lat 2
             [chrzestni : Christianus Petz i Barbara Inahowska]
 
       B3. Piotr Celestyn de Mirow Myszkowski (ur.19.05.1815 Busk - zm.11.08.1892 Brzeżany, dom 123) [10]
             [chrzestni : Antoni Górecki, Karolina Zarzycka ( = Karolina z d. Inachowska)]
             mieszkał: mi.n. Bóbrka (wzm.1859 – 1865)
             [Szematyzmy Galicji wymieniają :
             Piotr Myszkowski, Złotniki, Urząd Pocztowy, Poczmistrz (wzm. 1872 - 1885)]
             ż.(śl.1837 Kurzyna, zapowiedzi 8.01.1837) Emilia Knispel (Knospel) (ur.1810 - zm.7.12.1889 Brzeżany, d.244)
             mieszkali : Kurzyna - Golce, Jasło (1838), Bóbrka k. Lwowa (1862 - 1865), Złotniki (1885), Brzeżany (1892)
             ojc. Antoni Marian Knispel [ur.+/-1785 - zm.po 1856], dzierżawca dóbr, 
                   prowadził internat w Przemyślu 
             mat. Marianna Sobolewska [ur.1785], prawd. c. Bazylego i Franciszki, urodzona 1781 Lwów, Bazylika
             [Rodzeństwo Emilii Knispel : Eleonora Knispel (ur.1825) i mąż (śl.8.02.1844 Rawa Ruska)
             Karol Dobrski (ur.1820), posesor Hudka Lubiczka, s. Piotra i Franciszki Messer,
             świadkowie ślubu : Karol Meser, dz. Mossy i Piotr de Mirów Myszkowski, dziedzic], [LC Rawa Ruska, s. 35]
 
             Dzieci : (Władysław, Stanisław, Antonina, Bronisława, Zygmunt, Wojciech, Wanda, Dionizy, Nikodem, Andrzej, 
             Celestyna, Stefania, Emilia, Michalina) 
 
             C1. Władysław Myszkowski (ur.1838 Jasło)
                   [chrzestny : Antoni baron Knispel], [Źródło : portal genealogiczny „Genealodzy” - forum]
                     
             C2. Stanisław Kazimierz Jan Myszkowski [ur.+/-1840] [11]         
                   ż.(śl.+/-1867) Karolina Snechota (ur.31.05.1843 Podgrodzie, par. Rohatyn - zm.po 1886] [LN, s.101]
                   [w pisowni ; Sznechota, Snychota, Śniechota]
                   [chrzestni : Bazyli Rosołowski i Maria Mahorowska]
                   ojc. Leopold Snechota (ur.1820), s. Stefana i Marianny Nowak
                   mat.(śl.14.08.1842 Rohatyn) Rozalia Kaczorowska (ur.1821), c. Antoniego i Anastazji, c. Józefa [LC, s.78]
 
                   Dzieci : (Celestyna, Leopold, Emilia, Wincenty, Aleksander) [Źródło : Geneteka, MyHeritage, AGAD]
                   D1. Celestyna Myszkowska (ur.1868 - zm.21.05.1876 Krzywotuły), lat 8
                         [Krzywotuły – par. rzym. - katol. Tarnowica Polna k. m. Tłumacz, par. gr.- katol. Krzywotuły Nowe]
                   D2. Leopold Ksawery Myszkowski (ur.21.08.1870 Horożanka, par. wł. - zm.29.05.1876 Krzywotuły), lat 6
                         [Horożanka, pow. Podhajce, Ukraina]
                   D3. Emilia Myszkowska (ur.1872 - zm.22.05.1876 Krzywotuły), lat 4
                   D4. Wincenty Franciszek Myszkowski (ur.4.12.1879 - zm.3.03.1958, poch. Przemyśl) 
                         1895 r. uczeń niższej Szkoły Rolniczej w Horodence 
                         [Horodenka – miasto powiatowe w Galicji na Pokuciu, obwód iwanofrankowski]
                         urzędnik, mieszkał : Mościska
 
                           Wincenty Myszkowski (1879 – 1958) 
                         [Fot. z „MyHeritage”, Wojciech Nabel, Małgorzata Nabel]
 
                         ż. Antonina Pilecka (ur.26.12.1877 - zm.6.02.1959, poch. Przemyśl)
                         ojc. Jan Pilecki [ur.+/-1850]
                         mat. Maria Szymkowicz [ur.+/-1850]
                         [Rodzeństwo Antoniny Pileckiej : 1 (Mikołaj Pilecki (ur.1880 - zm.1945) 
                         i 8 dzieci (Jan (ur.1906 - zm.1939) i ż. N. Rozumek, Wiktor, Aleksander,+ 5)]
 
                           Antonina Myszkowska z d. Pilecka (1877 – 1959)
                         [Fot. z „MyHeritage”, Wojciech Nabel, Małgorzata Nabel]
 
                         Dzieci : 2 (Waleria, Janina) 
                         E1. Waleria de Miroń Stanisława Myszkowska 
                               (ur.29.12.1906 Knihinin Kolonia, par. Stanisławów - zm.12.09.1994), poch. Przemyśl
                               [chrzest : Lwów, par. św. Marii Magdaleny, ul. Sapiehy 51]
                               m. Stanisław Staroniewicz (ur.14.05.1910 - zm.26.02.1979 Przemyśl), poch. Przemyśl
 
                                      
                               Fot. 1. Waleria Staroniewicz z d. Myszkowska (1906 – 1994)
                                         [Fot. z „MyHeritage”, Wojciech Nabel]
                               Fot. 2. Stanisław Staroniewicz (1910 – 1979) [Fot. z „MyHeritage”, Wojciech Nabel]
 
                               Dzieci (Staroniewicz) : 3 (Janina, Adam, Zdzisław)
                               F1. Janina Staroniewicz (ur.1935), lek. med., specj. Pediatra, Przemyśl
                                     m. Adam Chudoment (ur.7.06.1936 - zm.21.11.1997), poch. Przemyśl
                                     Dzieci (Chudoment) : 2 (Krzysztof, Marcin) [Źródło : „Moi krewni” Kinga Gabriela Nieroda]
                                     G1. Krzysztof Chudoment
                                     G2. Marcin Chudoment
                               F2. Adam Staroniewicz [ur.+/-1940]
                               F3. Zdzisław Staroniewicz [ur.+/-1945]
 
                         E2. Janina Myszkowska (ur.20.11.1909 - zm.1990)
                                  
                                 Janina Golańska z d. Myszkowska (1909 – 1990) 
                               [Fot. z „MyHeritage”, Małgorzata Nabel]
 
                               m. Franciszek Golański (ur.1904)
 
                                 Franciszek Golański [Fot. z „MyHeritage”. Wojciech Nabel]
 
                               ojc. Kamil Golański [ur.+/-1870], 
                                     prawd. s. Leona i (śl.1852 Klukowo, woj. maz.) Anny z d. Sobocińska
                               mat. Wiktoria N. [ur.+/-1875]
                               Dzieci (Golańscy) 1 (Krystyna)
                               F1. Krystyna Golańska
 
                   D5. Aleksander Wacław Myszkowski (ur.9.09.1886 Bołszowce - zm.14.06.1953 Garki, pow. Odolanów) 
                         poch. Ostrów Wlkp. [fot. grobonet Ostrów]
                         w 1910 r. ukończył 3 - letnią niższą Szkołę Rolniczą, Horodenka (Ukraina),
                         W 1911 r. mieszkał : Kniazie,
                         urzędnik, Bołszowce, distr. Rohatyn,,       
                         leśniczy w Cyganach w 1922 r. [„Dziennik Urzędowy woj. Tarnopolskiego” 1922 r.] 
 
                         ż.(śl.10.06.1911 Lwów, par. św. Marii Magdaleny) 
                         Filomena Pfeiffer (ur.16.09.1886 Tereblesti, Bukowina, Rumunia - zm.6.08.1961 Garki, pow. Odolanów)
                         [świadkowie ślubu : Krzysztof Prottung i Jarosław Borek], [LN, skan 229]
                         [Krzysztof Prottung – 1908 r. „oficyał ewidencyjny obrony kraju, 36 p.p.” („Gazeta Lwowska”, 10.05.1908)]
                         ojc. Ignacy Pfeiffer (Pfeifer) [ur.+/-1860], s. Augusta i Zuzanny z d. Matkowska
                         mat. Maria Protung (Prottung) [ur.+/-1860]
                                 [Rodzice Marii Protung : ojc. Nicolaus Protung, syn Mikołaja i Barbary Schlossberger,
                                 mat. Katarzyna Hobler, c. Franciszka Hobler i Elżbiety Lang]
                         Dzieci : 7 (Ludwik, Stanisława, Romuald, Zbigniew, Janina, Aleksander, Marian)
 
                         E1. Ludwik Maria Myszkowski (ur.5.05.1911 Cygany, par. Skała k. Borszczowa - zm.27.03.1948), 
                               bezdzietny, poch. Ostrów Wlkp. razem z rodzicami [fot grobu : grobonet Ostrów]
                         E2. Stanisława Maria Myszkowska (ur.28.03.1912 Kniaże - zm.2.11.1979 Rzeszów), poch. Rzeszów
                               m.(śl.29.06.1935 Nowosiółka Kostiukowa) 
                               Tadeusz Jan Waligóra (ur.12.08.1903 Buczacz - zm.18.03.1977 Rzeszów), 
                               mieszkali : Lwów, Bóbrka, Rzeszów
                               ojc. Michał Waligóra (ur.1866 - zm.1945 Rzeszów)
                               mat.(śl.1902 Buczacz) Agata Skałuba (ur.28.04.1882 - zm.16.09.1967 Rzeszów), poch. Rzeszów
                               [Rodzeństwo Tadeusza W. : 5 (1/ Maria W. i mąż Maksymilian Loegler, 
                               2/ Zofia W. i mąż Hieronim Sartowski (Lebensart) (ur.24.09.1904 Dobromil), 
                               s. Zygfryda Lebensart i Katarzyny Geisler
                               3/ Kazimierz Adam W. (ur.1905  Buczacz)
                                   i żona (śl.1932 Dobromil) Janina Maria Choż (c. Jana i Jadwigi Sedlak)]
                               Dzieci : (Adam, Bogusława, Zofia, Maria)
                               F1. Adam Waligóra (ur.1936 Lwów)
                                     ż. Elżbieta N.
                                     Dzieci : (Grzegorz, Ewa)
                                     G1. Grzegorz Waligóra
                                     G2. Ewa Waligóra
                               F2. Bogusława Waligóra (ur.5.06.1938 Bóbrka)
                                     m. Adam Jakóbczak [ur.+/-1935] 
                                     Dzieci (Anna, Andrzej)
                                     G1. Anna Jakóbczak
                                     G2. Andrzej Jakóbczak
                               F3. Zofia Waligóra (ur.18.02.1943 Bóbrka), bliźniak
                                     m. Stanisław Bogusz [ur.+/-1940]
                                     ojc. Paweł Bogusz (ur.16.12.1896 Radłów - zm.27.10.1944), poch. Tarnów 
                                           s. Jana Bogusza (ur.+/-1870 Wierzchosławice) i Marii z d. Turska
                                     mat. Franciszka Maria Mucha (ur.1913 - zm.4.06.2013), poch. Tarnów
                                           c. Władysława Muchy, mistrza murarskiego i Stanisławy z d. Czabańska
                                     Dzieci : (Piotr, Grażyna)
                                     G1. Piotr Bogusz
                                     G2. Grażyna Bogusz
                               F4. Maria Waligóra (ur.18.02.1943 Bóbrka), bliźniak
                         E3. Romuald Myszkowski (ur.17.03.1913 Niedżwiednia k. Kamionki Strumiłowej - zm.22.10.1946), 
                               poch. Kraków, cm. Rakowicki [pkt 3.4] 
                               [w tym samym grobie : Maria Tatara (ur.18.07.1890 - zm.10.10.1977),
                               Aleksander Leonardi (ur.3.10.1922 - zm.3.11.2004), Wanda Leonardi (ur.9.08.1921 - zm.11.12.2015)]
                               ż.(śl.15.08.1946 Kraków) Wanda Tatara (ur.9.08.1921 - zm.11.12.2015)
                               [2 mąż Wandy Tatara - Aleksander Leonardi (ur.3.10.1922 - zm.3.11.2004),
                               specjalista odnowy biologicznej, fizjoterapeuta, masażysta związany z TS Wisła – fot. na stronie :
                               „Historia Wisły”]
                               bezdzietni.
                         E4. Zbigniew Aleksander Myszkowski (ur.7.11.1914 Niedźwiednia k. Kamionki Strumiłowej)
                               zm. jako dziecko
                         E5. Janina Myszkowska (ur.1921), zm. jako dziecko
                         E6. Aleksander Bolesław Myszkowski (ur.25.05.1924 Bilcze Złote - zm.trag. 19.02.1967 Odolanów)
                               ż. Janina Salomea Gaworska [ur.+/-1925]
                               Dzieci :
                               F1. Stanisław Myszkowski (ur.24.04.1949 - zm.trag. 9.05.2008)
                         E7. Marian Tadeusz Myszkowski *
 
             C3. Antonina Józefa Myszkowska (ur.1841)
                   m.(śl.9.02.1867 Bóbrka, dom 373) Antoni Stankiewicz (ur.1838 - zm.7.05.1887 Złotniki), „Generosus”
                   de Mogiła
                   [świadkowie ślubu : Karol Krelschmer, urzędnik i Franciszek Herrmann, chirurg]
                   ojc. Franciszek Stankiewicz
                   mat. Tekla Narajewska
                           
             C4. Bronisława Antonina Myszkowska (ur.1843 Golce - zm.po 7.05.1887)
                   m. Leopold Snehota [ur.+/-1840], ekonom
                   ojc. Stefan Snehota
                   mat. Marianna Nowak
                   Dzieci :
                   D1. Bronisława Albina Snehota (ur.1.03.1877 Stanisławów, Ukraina)
 
             C5. Zygmunt Myszkowski (ur.1845 - zm.10.07.1850 Kulików, dom 119), lat 5,5
 
             C6. Wojciech Myszkowski (ur.8.04.1850 Lwów, par. św. Andrzej Apostoł - zm.9.08.1855 Kulików) [cholera]
                   [chrzestni : Łukasz Mrazek i Franciszka Hillich, asystujący : Karol Dobrski, posesor dóbr i Teodora Hillich]
 
             C7. Wanda Marianna Myszkowska (ur.12.10.1852 Kulików)
                   [chrzestni : MD. Nikodem Prawdzic Smarzewski i MD. Marianna Tatar, żona Leona]
 
             C8. Dionizy Antoni Myszkowski (ur.9.10.1853 Kulików - zm.11.08.1855 Kulików) [cholera]
                   [chrzestni : GD, Antoni Batowski, heres bonorum  Kulików i GD. Adelajda Radziejewska. 
                   żona Edwarda Radziejewskiego]
 
             C9. Nikodem Leo Myszkowski (ur.1.04.1855 Kulików - zm.po 30.09.1893)
                   [chrzestni : MD. Nikodem Smarzewski, wł. dóbr i Marianna Knispel, żona Antoniego]
 
             C10. Andrzej Myszkowski (ur.21.12.1858 Bóbrka)
                   [chrzest 13.01.1859 Bóbrka, chrzestni : D. Rudolf Strańsky i Julia Augustak]
 
             C11. Celestyna Petronella Myszkowska (ur.19.05.1862 Bóbrka - zm.po 1915)  [12]
                   [chrzestni : Franciszek Herman, chirurg i żona Franciszka Herman]
                   w 1885 r. mieszkała : Złotniki
                   w 1914 - 15 r. mieszkała na wygnaniu : Neu Paka, Czechy (razem z siostrą Emilią Greszel)
                   m.(śl.10.11.1885 Złotniki) Adam Wójcicki [ur.1853 Dzikowiec - zm.przed 3.08.1914]
                   [świadkowie ślubu : Ksawery Sawicki (zm.3.12.1887), lat 34, urzędnik poczty w Złotnikach]
                   [w pisowni : (Wojczycki, Woyczycki)]
                   dymisjonowany żołnierz legionów polskich, mieszkał : 1885 r. Złotniki
                   ojc. Maksymilian Wójcicki [ur.+/-1825]
                   mat. Katarzyna Skowrońska [ur.+/-1825]
                   Dzieci (Wójciccy) :
                   D1. Eugenia Wójcicka (ur.1893 Wieliczka - zm.23.09.1905 Lwów, par. św. Anny), lat 12
                         [w akcie zgonu, córka Adama i Katarzyny z d. Myszkowska]
 
             C12. Stefania Myszkowska (ur.1864 - zm.28.09.1864 Bóbrka, dom 208), 7 dni
 
             C13. Emilia Franciszka Myszkowska (ur.1865 Bóbrka - zm.po 1917]  [13]
                   w 1893 r. mieszkała : Brzeżany
                   w 1914 - 15 r. mieszkała : na wygnaniu : Nowa Paka, Czechy (razem z siostrą Celestyną Wojczycką),
                   w 1917 r. mieszkała we Lwowie, ul. Sapiehy
                   m.(śl.30.09.1893 Brzeżany) Władysław Greszel (ur.1858 Kozino - zm.21.05.1914 Lwów) [14]
                   zmarł : Lwów, par. św. Maria Magdalena, ul. Sapiehy 49
                   [świadkowie ślubu : Nikodem Myszkowski, Franciszek Błaszkiewicz]
                   ojc. Wilhelm Greszel [ur.+/-1830]
                   mat. Józefa Janicka (1907 r. Kucharska) [ur.+/-1830]
                      
                         Władysław Greszel (ur. 1858 Kozino - zm.1913/14), w 1893 .r  mieszkał : Hruszowa (?)
                         (w 1893 r. nadstrażnik skarbu, w 1910 r. em. resp. str.)
                         mieszkał we Lwowie (1910 r. ul. Chocimska 1, 1913 r. ul. Szeptyckich 72)
                         [w 1910 r. we Lwowie mieszkała też : Józefa Greszlowska, ul. Sapiehy 51a, krawcowa]
 
                   Dzieci (Greszel) : co najmniej 3 (Eugeniusz, Stefania, Tadeusz) 
                   D1. Eugeniusz Józef Greszel (ur.11.01.1894 Sieniawa - zm. 29.10.1957, poch. Londyn)
                         żołnierz Legionów, major WP,
                         uczeń II szkoły realnej we Lwowie, 
                                 należał do skautingu (1912 r.), od 1912 r. był patrolowym w VIII Lwowskiej Drużynie Skautowej.
                                 Po wybuchu wojny wstąpił do Legionów.
                         od 9.08.1915 r. - chorąży, w 1916 r. chorąży z 6 pułku III brygady, 
                                 [Źródło : Lista oficerów Brygad Legionowych z 1916 r.]
                                 w 1921 r. - kapitan, od IV.1924 r. major piechoty, 
                                 w 1931 r.  - major, odznaczony Krzyżem Niepodległości
                                 w 1934 r. major w stanie spoczynku, tytularny podpułkownik P.K.U. Wilno M.
                                 [Źródło : Rocznik Oficerski Rezerw 1934 r.],
                                 odznaczony m.in. KW.  
 
                   D2. Stefania Aemilia Greszel (ur.1896 - zm.1.08.1904 Lwów, par. św. Anny), lat 8
 
                   D3. Tadeusz Witold Greszel (ur.12.01.1907 Lwów, par. św. Anny)
                         [chrzestni : Wiktor Paklerski i Anna Kossowska]
 
              C14. Michalina Myszkowska (ur.1866 - zm.10.10.1866 Bóbrka, dom 299), dni 6
 
             prawdopodobnie :
             C15. Aleksander Myszkowski (ur.1845) z Kurzyny, 1863 r. czeladnik stolarski, uczestnik powstania 1863 r.
 
                   
                   „Gazeta Narodowa” nr 268 z 31.12.1863 r.
 
       B4. Romuald Karol Myszkowski (ur.4.08.1817 Busk - zm.1.12.1866)
             [chrzestni : D. Zachariasz Dombrowicki, parochus, D. Zofia Neubosin, asystujący : Karol Neubosin,
             Marianna Dąbrowiecka] [zob. pkt 9.7]
             1856 r. „Dziurnista penes judicium, distr. Lwowski” (urzędnik niskiego stopnia)
             ż.(śl.4.08.1856 Lwów, par. św. Anna) Tekla Glökler (Glekler) (ur.1816 Tarnobrzeg - zm.19.05.1864 Lwów), lat 48
             [świadkowie ślubu : Józef Płażejewicz, Sekretarz Stowarzyszenia Kasynowego i Jan Grub]
             ojc. Christian Glekler
             mat. Magdalena Scheling (oboje de Tarnogóra) [Tarnobrzeg]
 
       B5. Paulina (Maria Wiktoria Pulcheria Paulina) Myszkowska (ur.7.07.1818 Busk - zm.1892 Partynia)
             [Partynia k. Radomyśl], [„Gazeta Warszawska” nr 162 z 21.06.1892]
             [chrzestni : GMD. Jan Andre, capitaneus i Wiktoria Fuchs, asystujący : D. Karol Sroczyński, posesor
             dóbr Busk i Józefa de Khin, D. Józef Krzyżanowski i D. Marianna Wińska]
             m.(śl.1843 Mostki, Golce, par. Kurzyna Średnia) Józef Szymberg de Szymberski (ur.1813) 
             [inf. p. Krzysztof Bielak]
             [świadkowie ślubu : Franciszek Szymberski, dzierżawca i Julian Myszkowski, syn dziedzica]
             1843 r. posesor wsi Nalepy (par. Kurzyna), właściciel dóbr Wojków (par. Padew Narodowa) (wzm.1849 – 1861)
             ojc. Ignacy Szymberg
             mat. Józefa Kułaczkowska
             Dzieci : (Mieczysław, Bronisław, Jan, Stanisława, Anna, Jadwiga 1, Jadwiga 2)
             C1. Mieczysław Szymberski (ur.1846 Wysock - zm.12.03.1899 Mielec), lat 53
                   [w pisowni również : Szymborski]
                   1863 r. uczeń gimnazjum, powstaniec styczniowy, służył jako szeregowy w oddz. Czachowskiego
                   i walczył pod Rybnicą i Jurkowicami. Po powstaniu dyrektor Tow. Zalicz.
                   1886 r. z inicjatywy Mieczysława Szymberskiego i Włodzimierza Sroczyńskiego, dyrektorów
                   Towarzystwa „Ochrona”, założono Spółkę Handlowo - Przemysłową w Mielcu.
                   ż.(śl.6.05.1877 Mielec) Felicja Świda - Polny h. Grabie (ur.ok.1853 - zm.po 1901)
                   [w pisowni również : Swida, Skiba]
                   ojc. Florian Jakub Świda - Polny (ur.1815 - zm.1896), s. Stefana Świda - Polny (ur.1788 - zm.1819)
                         i Anieli Dernałowicz
                   mat. Konstancja Niepokojczycka (Niepokójczycka) [ur.+/-1815]
 
                     Felicja Szymberska z d. Świda - Polny [fot. MyHeritage, Marek Gołuchowski]
 
                   Dzieci (Szymberscy) : (Maria, Kazimierz, Tadeusz, Stanisław, Mieczysław)
                   D1. Maria Ewa Szymberska (ur.21.07.1878 Mielec)
 
                           Maria Ewa Szyrajew z d. Szymberska [fot. MyHeritage, Marek Gołuchowski]
 
                         m.(śl.6.08.1904 Mielec) Michał August Szyrajew (ur.1870 - zm.12.11.1915), 
                         poch. Kraków, cm. Rakowicki
                         student Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik
                         ojc. Antoni Szyrajew (ur.1837 Zaprudy, pow. kobryński - zm.14.12.1895), bohater PSB,
                               powstaniec styczniowy, przedsiębiorca, malarz
                               s. Aleksandra Sz. i Reginy Gieysztor
                         mat.(śl.12.07.1868 Kraków) Aleksandra Rewkowska (ur.ok.1840 - zm.1908)
                         [siostra Michała Szyrajewa : 
                         Regina Aleksandra Szyrajew (ur.27.07.1883 Nowy Sącz - zm.13.10.1963 Kraków), poch. cm. Rakowicki,
                         malarka lwowska, PSB]
                   D2. Kazimierz Szymberski (ur.7.10.1880 Mielec - zm.6.03.1881), 5 mies.
                   D3. Tadeusz Lucjan Szymberski (ur.13.12.1881 Mielec - zm.2.11.1943 Aix - les - Bains), zawał serca
                         student Uniwersytetu Jagiellońskiego, prozaik, dramatopisarz, 
                         bibliotekarz w Bibliotece Polskiej w Paryżu 1928 - 1940,
                         autor dramatów Atessa i Sądy [bohater PSB]
                         ż. Zofia Ben (ur.1884 - zm.2.11.1943 jezioro Bourget), poch. Aix - les - Bains, samobójstwo, malarka
 
                           Zofia Szymberska z d. Ben (1884 – 1943) [portret Tadeusza Szymberskiego]
 
                   D4. Stanisław Florian Szymberski (ur.15.09.1883 Mielec)
                   D5. Mieczysław Antoni Szymberski (ur.17.04.1885 Mielec - zm.7.10.1898 Kraków), poch. Kraków
             C2. Bronisław Szymberski (ur.1848 - zm.1.01.1853 Wojków, par. Padew Narodowa, dom nr 1), lat 4
             C3. Jan Szymberski (ur.28.03.1849 Wojków, par. Padew Narodowa)
             C4. Stanisława Maria Szymberska (ur.8.12.1852 Wojków, par. Padew Narodowa, dom 1)
             C5. Anna Bronisława Józefa Szymberska (ur.28.07.1855 Wojków, par. Padew Narodowa, dom 1)
             C6. Jadwiga Antonia Szymberska (ur.6.04.1857 Wojków, par. Padew Narodowa, dom 1 - zm.20.03.1858 Wojków)
             C7. Jadwiga Matylda Szymberska [Szymberg] (ur.26.01.1860 Wojków, par. Padew Narodowa)
              
       B6. Matylda Józefa Myszkowska (ur.14.03.1822 Nawaria k. Lwowa - zm.po 1866) [LN Nawaria”, str.10]
             [chrzestni : Antoni Lanikiewicz (Łanikiewicz), Franciszka Dobrzańska, Jan Dobrzański, Apolonia Lanikiewicz]
             m.(śl.24.05.1866 Lwów, par. św. Marii Magdaleny) Franciszek Jachim (ur.1810 - zm.17.08.1875 Stryj, dom 46)
             [LM Stryj, akt 68, ”natus Cassier, c.v. Officii tributorum”]
             [świadkowie ślubu : Teodozy Polański, adwokat lwowski]
             poborca, mieszkał : Strasin in Bohemia (Czechy)
             ojc. Franciszek Jachim
             mat. Anna Rojek, Reisek (?), mieszkali : Stryj
 
       B7. Julian Wilhelm Myszkowski (ur.20.05.1825 Lwów - zm.ok.1871 Adamówka, par. Brzeżany)
             [chrzest : 29.05.1825 Lwów, par. św. Mikołaj, chrzestni : Franciszek Müller, garbarz i Teresa Döhmin]
             1848 r. „commoraus in Chołojów” (mieszkał : Chołojów)
             1869 r. - Julian Myszkowski, mianowany nadzorcą dróg krajowych (drogomistrz)
             [„Gazeta Lwowska” nr 65 z 20.03.1869 r.]
             1870 r. - Julian Myszkowski, konduktor służby drogowej, okr. Tarnopol, Złoczów (wzm. 1870, 1871 r.)
             zmarł wskutek wypadku na służbie (od odniesionych ran i kalectwa).   
          
             ż.(śl.17.08.1848 Chołojów, Niestanice, par. Dobrotwór) 
             Karolina Jaruszewicz (ur.1828 - zm.7.12.1875 Brzeżany)
             [Jarosiewicz , Jaroszewicz, Jarusiewicz, Jurewicz]
             [świadkowie ślubu : Aleksander Myszkowski, brat nowozaślubionego], [LM Brzeżany, str.137]
             1848 r. mieszkała : Brzeżany, Chołojów
             1853 r. występuje jako chrzestna w par. Narajów [pkt 5.4]
             ojc. Karol Jarusiewicz
             mat. Teresa Hamner (Haner, Hanner)
 
             [„Stenograficzne sprawozdania Sejmu Krajowego Kr. Galicji i Lodomeryi ... z roku 1871”, 
             „Petycja Wydziału Powiatowego w Złoczowie o wyjednanie wdowie Karolinie po ś. p. Myszkowskim,
             konduktorze drogi krajowej, dożywotniej rocznej pensyi 200 złr.”, str. 589 - 591]
 
                Petycja A. Jaworskiego w Sejmie Krajowym Galicji  [powiększ]
 
             Dzieci : (Anna, Albina, Alojza, Wiktor, Antoni)
             C1. Anna Emilia Myszkowska (ur.5.05.1858 Horodyszcze, par. Kozłów), 
                   [chrzestni : D. Stanisław Czarnożyński, possesor i Katarzyna Łuszpińska, panna, c. possesora in Brzeżany]
                   [LN Kozłów, skan 26]
                   mieszkała : 1874 r. Adamówka, 1904 r. Wygnanka
                   1 m.(śl.10.02.1874 Brzeżany, dom 119) Stefan Kasprzyk (ur.1848 Kozłów), mieszkał : 1874 r. Brzeżany
                         [świadkowie ślubu : Michał Kapanowski, stolarz i Teofil Czapelski, piekarz], [LN Brzeżany, str.88]
                         ojc. Stanisław (Stefan) Kasprzyk [ur.+/-1820], s. Stanisława i Katarzyny z d. Kaczorowska
                         mat. Maria Żuklińska (Żaklińska) [ur.+/-1820], c. Sebastiana i Katarzyny z d. Toporowska
                         [W metrykach urodzeń w par. Kozłów jest jedynie : Stefan Kasprzyk (ur.6.07.1855 Kozłów),
                         s. Jana i Klary z d. Żarudzka], [LN Kozłów, skan 79]
                   2 m.(śl.28.05.1905 Wygnanka, par. Czortków) Simeon Perejmibida (ur.5.05.1854 Włodzimirka) 
                         „cursorpostae”, mieszkał : Wygnanka
                         ojc. Jan Perejmibida
                         mat. Pelagia Kaszczej
                   Dzieci (Kasprzyk) : (Jan)
                   D1. Jan Kasprzyk (ur.20.10.1879 Adamówka, par. Brzeżany, dom 38 - zm.22.10.1879 Adamówka)
                         [chrzestni : Jan Schreiber i Maria Dębicka, wdowa po Józefie]
 
             C2. Albina Matylda Myszkowska (ur.1.03.1860 Pomorzany - zm.1.09.1860 Pomorzany, dom 144)
                   [chrzestni : Stanisław Gatarewicz i Balbina de Mirów Myszkowska], [LN Pomorzany, s.4]
 
             C3. Alojza Ladislawa Myszkowska (ur.4.06.1861 Pomorzany, dom 143 - zm.13.09.1862 Pomorzany, dom 142)
                   [chrzestni : Feliks Jasiński i Rozalia Rajkowska (z d. Chomiak), żona Tomasza], [LN Pomorzany, s.26]
 
             C4. Wiktor Aleksander Myszkowski (ur.26.02.1864 Pomorzany - zm.po 1889), kowal
                   [chrzestni 17.05.1864 : Karol Tescher, architekt, Franciszka Studzińska], [LN, s.81]
                   w 1889 r. świadek ślubu Antoniego Myszkowskiego i Joanny Pawlińskiej
 
             C5. Antoni Karol Myszkowski (ur.16.05.1865 Rozhadów, par. Pomorzany, dom 1), młynarz,
                   mieszkał : 1889 r. Sarnki Górne, par. Rohatyń [wcześniej par. Bursztyn]
                   ż.(śl.3.02.1889 Sarnki Górne) Joanna Pawlińska (ur.15.05.1871 Sarnki Górne)
                   [świadkowie ślubu : Wiktor Myszkowski, kowal i Jan Huber, tkacz]
                   ojc. Jakub Pawliński, szewc
                   mat. Julianna Gołębiowska
 
                   
 
                   Dzieci : (Julian, Władysław, Maria, Malwina)
                   D1. Julian Myszkowski (ur.12.12.1889 Sarnki Górne, par. Podwysokie), elektrotechnik
                         [chrzestni : Paweł Brynicki i Atanazja Korol, żona Teodora]
                         ż. Rozalia Rybczyńska [ur.+/-1890]
                         ojc. Józef Rybczyński
                         mat. Anna Guzikiewicz
                         Dzieci :
                         E1. Maria Myszkowska (ur.13.12.1915 Belweder, par. Stanisławów)
                   D2. Władysław Myszkowski (ur.6.02.1892 Sarnki Górne, par. Podwysokie)
                         [chrzestni : Paweł Brynicki i Atanazja Korol, żona Teodora]
                   D3. Maria Myszkowska (ur.24.01.1897 Sarnki Górne, par. Podwysokie)
                         [chrzestni : Paweł Brynicki i Atanazja Korol, żona Teodora]
                         m.(śl.26.02.1916 New York, USA) Joe Janiszewski (Janishewski) (ur.1893)
                         ojc. Tadeusz Janiszewski
                         mat. Antonina Michinewicz
                   D4. Malwina Myszkowska (ur.6.05.1902 Sarnki Górne, par. Podwysokie)
                   prawdopodobnie :
                   D5. Joan Myszkowski (ur.1906 - zm.1.08.1906 Sarnki Górne), 7 miesięcy
 
       B8. Oktawian Myszkowski (ur.22.03.1827 Lwów, par. św. Mikołaj, dom 683 - zm. po 1882)
             [chrzest : 26.03.1827 Lwów, par. św. Mikołaj, chrzestni : Franciszek Müller, garbarz i Teresa Thüiminn]
             1843 r. absolwent Gimnazjum w Rzeszowie (klasa humanistyczna), mieszkał : Lwów
             1852 r. diurnista (urzędnik niskiego stopnia, dyrekcja, finanse)
             [Źródło : Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa – „Juventus Gymnasii Ressoviensis” Ressoviae 1843] 
             1 ż.(śl.27.01.1852 Lwów, par. św. Andrzej) 
                  Joanna Adolfina Jakschman (ur.1822 Nowy Sącz - zm.29.11.1874 Radziwiłłów, Ukraina)
                  ojc. Karol Jakschman [Jakschmann, Jaszman] (ur.1776 - zm.21.08.1834 Nowy Sącz), oficjalista cyrkułu 
                        [„Kreissekretär Sandecer Kreisamt.”]
                  mat. Julianna Raschau [ur.+/-1795]
             2 ż.(śl.1881 Wiszenki k. Łucka) Lucyna z Korsaków Sawicka (ur.1848 - zm.po 1883)
             Dzieci z 1 żony :
             C1. Franciszek Myszkowski [ur.+/-1855 - zm.po 1874], wymieniony  w akcie zgonu matki
             Dzieci z 2 żony :
             C2. Rajmund Ildefons Myszkowski (ur.1883)
      
 najprawdopodobniej brat w/w Józefa :
 A2. Aleksander Myszkowski [ur.+/-1780 - zm.ok.1810], kucharz, [zob. pkt 3.4]
       ż. Marianna Sternalska [ur.+/-1780 - zm.16.02.1848 Kraków, Kleparz)
       Syn : 
       B1. Jan Szymon Myszkowski (ur.20.9.1810 Kraków - zm.1880 Kraków), właściciel kamienicy nr 356 w Krakowie
             1842 r. krawiec, mieszkał : 1842 r. Kraków, ul. Grodzka 229
 
             1 ż.(śl.8.04.1842 Kraków, par. NMP) 
                  Teresa Anna Frydrych (ur.1820 Kazimierz k. Krakowa, par. Bożego Ciała - zm.28.06.1871 Kraków, par. NMP)
                  poch. cm. Rakowicki w Krakowie,
                  mieszkała : 1842 r. Kraków, ul. Godzka 229
                  ojc. Jerzy Frydrych [ur.+/-1770 - zm.przed 8.04.1842]
                  mat. Marianna Wolf [ur.+/-1770 - zm.po 8.04.1842], 
                  mieszkała : 1842 r. pod zamkiem w Krakowie nr 256
 
             2 ż.(śl.17.08.1873 Kraków, par. Mariacka) Salomea Karolina Nowakowska (ur.1824)
                   ojc. Wojciech Nowakowski (ur.ok.1791), s. Pawła i Małgorzaty z d. Łukaszewska
                   mat.(śl.23.01.1818 Kraków, par. Wsz. Św.) Salomea Mikuszewska (ur.ok.1795 - zm.31.08.1873 Kraków), 
                         c. Jana i Salomei z d. Rogozińska
 
             Dzieci z 1 żony : (Ludwik, Feliks, Waleria, Katarzyna, Julian, Aleksander, Marianna)
             C1. Ludwik Roman Myszkowski (ur.12.08.1844 Kraków, par. Św. Krzyż - zm. 7.02.1888), dr, adwokat krajowy,
                   askultant sądowy c.k. sądu krajowego wyższego w Krakowie 1871 r. (wzm. 1871 – 73)
                   adwokat w Chrzanowie (wzm. 1878 – 1888)
                   1882 r. - członek dyrekcji „Towarzystwa Zaliczkowego „ w Chrzanowie
                   właściciel kamienicy w Krakowie, ul. Floriańska 27 (nr hipot. 356), (wzm. 1884 - 1885 r.)
                   [syn Jana Myszkowskiego, w 1880 r. właściciela kamienicy przy ul. Floriańskiej nr 356] 
               
                   ż.(śl.2.06.1877 Kraków, par. NMP) 
                   Ludwika Teresa Johanna Hollaky (ur.18.01.1853 Wadowice - zm.27.11.1888)               
                   ojc. Stefan Hollaky [ur.+/-1830 - zm.1890/1900], major (oficer huzarów), Węgier
                   mat. Ludwika Turnau (ur.4.08.1832 Brzezowa k. Dobczyc - zm.31.07.1912 Kraków) 
                          c. Jakuba Turnau z Dobczyc (ur.1810 - zm.1863) i Ludwiki bar. z d. Brunicka (ur.1806 - zm.1860)
                          - c. Hermana Brunickiego (ur.1776 - zm.1839) i Rozalii z d. Zygielska 
 
                       
 
                   Ludwika Hollaky z d. Turnau (1832 – 1912) i jej podpis z 1890 r.
               
                   Dzieci : 1890 r. wychowywały się u Ludwiki Hollaky (babka dzieci), ul. Starowiślna 16/6 (nr hip.77)
                   [Bona u państwa Hollaky w 1890 r. : Teresa Stanowska (ur.16.09.1855 Kraków), panna]
                   D1. Edward Myszkowski (ur.4.10.1878 - zm.2.06.1900), słuchacz praw
                   D2. Stanisław Myszkowski (ur.4.08.1882 Kraków - zm.22.12.1942) radca magistratu m. Krakowa,
                         1902 r. - otrzymał świadectwo dojrzałości w Zakładzie Naukowo - Wychowawczym OO. Jezuitów 
                                  w miejscowości Bąkowice pod Chyrowem (Ukraina)
                         1907 r. - Kraków, wł. realności, ul. Krowoderska 20 (wzm.1907 - 1914), mieszkał : ul. Dietla 81
                                 1909 r. wł. realności, Kraków, ul. Krowoderska 41
                                 1909 - 1910 r. Kraków, ul. Krowoderska  43 (nr spisowy 20)
                         1910 r. kawaler, prawnik, mieszkał : 1910 r. ul. Krowoderska                              
                                 1926 r. urzędnik Magistratu, Kraków, ul. Krowoderska 41 [Ks. Adr.]
                                 1937 r. kierownik Wydziału Wojskowego w Krakowie
                   D3. Henryk Kazimierz Myszkowski (ur.20.12.1886 Chrzanów - zm.po 16.07.1939), 
                         dr prawnik, 1910 r. kawaler
                         1905 r. - otrzymał świadectwo dojrzałości w Zakładzie Naukowo - Wychowawczym OO. Jezuitów 
                                  w miejscowości Bąkowice pod Chyrowem (Ukraina)
                                 1907 r. - wł. kamienicy, Kraków, ul. Krowoderska 41 (liczba spisowa 20)
                         1909, 1910 r. - wł. realności, Kraków, ul. Krowoderska 41 
                                 1912 r. - Kraków, auskultant przy Sądzie krajowym wyższym (1912 - 14)
                                 1914 r. – otrzymał tytul dr z Uniwersytetu Jagiellońskiego
                                 1914 r. - adjunkt sąd., Kraków, ul. Krowoderska 41 [Ks. Adr.], [zob. 1910 r.], radca Sądu Krajowego
                                 1917 r. - c.k. sędzia w Rzeszowie
                                 1920 r. -  mianowany podprokuratorem w VIII randze dla Rzeszowa [„Ziemia Rzeszowska” nr 1 z 2.01.1920 r.]
                                 1920 r. - mianowany podprokuratorem przy Sądzie okręgowym w Poznaniu
                                 [„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Byłej Dzielnicy Pruskiej” nr 38 z 27.07.1920 r.]
                                 1920 r. - 5.06.1920 r. przeniósł się do Poznania, ul. Asnyka 4 str. 48
                                 1925 r. mianowany notariuszem 
                                 od 1.01.1934 notariusz w m. Wągrowiec (w 1937 r. mieszkał : Wągrowiec, ul. Poznańska 12)
                                 [identyczny z dr Henrykiem Myszkowskim w mieście Wągrowiec w Wielkopolsce – pkt 4.3]
                                 1925 r. - 25.08.1925 r. przeniósł się do m .Wągrowiec
 
                                   [powiększ]
 
                         ż.(śl.6.09.1919 Rzeszów) Janina Gruszczyńska [ur.2.07.1897 Kraków - zm.14.11.1973), poch. Wrocław
                         w czasie II wojny wysiedlona z rodziną z Poznania do Generalnej Gubernii, 
                         osadzona 1939 r. Poznań – Główna.
                         Miejsce zamieszkania przed wojną : Poznań, Ulrichvon Hutten 37 W.2.
                         ojc. Kazimierz Julian Gruszczyński (ur.25.11.1868 Kuczków k. Kalisza - zm.po 16.12.1939] 
                         doktor praw (1893 r.)
                         1890 r. słuchacz praw, kawaler, mieszkał : Kraków, ul. Łapińskiego 185 m .5 [Spis 1890 r., tom 29, Dz. VI, str.429]
                                 1893 r. praktykant przy Sądzie Krajowyn Wyższym w Krakowie
                                 1895 r. Auskultant przy Sądzie Krajowym Wyższym w Krakowie (wzm.1895 - 1897)
                                 1898 r. Adj., Sąd Powiatowy w Grybowie (okręg sądu obwodowego w Nowym Sączu), (wzm.1898 - 1900)
                                 1902 r. zastępca prokuratora w Rzeszowie
                                 1914 r. Pierwszy Prokurator w Rzeszowie
                                 1919 r. wiceprzezydent sądu w Rzeszowie (od 1920 r. podprokurator w VIII randze w Rzeszowie)
                                 1921 r. prezes senatu sądu apelacyjnego w Poznaniu, mieszkał : Poznań, ul. Łazarska 2 (wzm.1925 - 26 r.)
                                 1928 r. adwokat, Poznań, W. Garbary 18 (wzm.1928 – 29)
                                 1932 r. Poznań, Marsz. Focha 78, 1933 r. emeryt, ul. Focha 78, m. 5 (wzm. do 1937 r.)
                                 1939 r. mieszkał : Poznań, Fryd. Skarbka 37, 16.12.1939 r. przesiedlony do obozu Poznań Główna                                        
                                             [Publikacja : Maria Rutowska „Lager Głowna. Niemiecki obóz przesiedleńczy na Głównej w Poznaniu
                                             dla ludności polskiej 1939 - 1940” :
                                             Gruszczyński Kazimierz (ur.1.03.1869 Kuczków, powiat Pleschen, Emerit,
                                             Miejsce zamieszkania przed wojną : Poznań, Ulrich von Huttenstr. 37 W2,
                                             Miejsce osadzenia : Poznań Głowna, data osadzenia : 16.12.1939]
                         mat. Wanda Adamska (ur.18.06.1876 Krynica - zm.17.04.1944), poch. Krakow, cm. Rakowicki
 
                           „Ziemia Rzeszowska” nr 9 z 12.09.1919 r.
 
                         Dzieci : 2 (Irena, Jerzy)
                         E1. Irena Zofia Myszkowska (ur.4.07.1920 Poznań)
                               W 1939 r. mieszkała : Poznań, Ulrich von Huttenstr. 37. W2.
                               W czasie II wojny, w ramach akcji przesiedleńczej uwięziona w obozie przesiedleńczym
                               i osadzona 16.12.1939 r. Poznań - Główna.
                         E2. Jerzy Myszkowski (ur.20.06.1924 Poznań)
                               [Lista strat” Georg Myszkowski (ur.20.06.1924 Poznań), 
                               w czasie II wojny wysiedlony z Poznania do Generalnej Gubernii, 
                               osadzony 16.12.1939 r. Poznań - Główna]                        
                      
                     [powiększ]
 
 
                     [ powiększ ]
 
                   Grobowiec rodzinny Myszkowskich na cm. Rakowickim w Krakowie :
                   1/ dr Ludwik Myszkowski, adwokat krajowy (ur.2.02.1844 - zm. 7.02.1888)
                   2/ Ludwika z Hollakych Myszkowska (ur.18.01.1853 - zm.27.11.1888)
                   3/ Ludwika z Turnauw Hollaky (ur.1832 - zm.1912), wdowa po c.k. majorze
                   4/ Edward Myszkowski (ur.4.10.1878 - zm.2.06.1900), słuchacz praw
                   5/ Stanisław Myszkowski (ur.6.08.1882 - zm.22.12.1942) radca magistratu m. Krakowa
 
             C2. Feliks Ignacy Myszkowski (ur.1.08.1846 Kraków, par. Św. Krzyż)
 
             C3. Waleria Maria Myszkowska (ur.10.04.1848 par. NMP, nr 506, 507 - zm.8.01.1849 Kraków, par. NMP)
 
             C4. Katarzyna Florentyna Myszkowska (ur.14.04.1850 par. NMP - zm.11.04.1851 Kraków, par. NMP)
 
             C5. Julian Walenty Myszkowski 
                   (ur.15.02.1852 Kraków, par. NMP - zm.1.04.1913 Warszawa, poch.cm. Powązkowski) [PSB]
                   śpiewak, aktor, reżyser, dyrektor teatru,
                   uczeń gimnazjum św. Anny,
                   w 1883 r. mieszkał : Lwów, ul. Ormiańska 4 [Ks. Adr. Lwowa 1883 r.],
                   w 1896 r. reżyser w operetce we Lwowie,
                   od 1900 r. dyrektor teatru w Kaliszu,
                   w 1904 r. prowadził Teatr Zimowy w Sosnowcu
 
                                
                   1/ Julian Myszkowski ( fot.1905 r.)
                   2/ Walenty Julian Myszkowski
                   3/ „Ilustrowany Kuryer Codzienny” nr 80 z 6.04.1913 r.
 
                     Julian Myszkowski (1852 – 1913)
 
                   
                   „Kurjer Warszawski” Dodatek Poranny, nr 90, 2.04.1913 r.
 
                   
                   „Kurjer Warszawski” nr 90, 2.04.1913 r.
 
                   ż.(śl.4.10.1884) Maria Stanisława Warga (błędnie Worga) (ur.1862 Kraków - zm.ok.1895) [pkt 3.4.] 
                   aktorka, występująca początkowo pod pseudonimem Kamila Boretti, Szeretti
                   ojc. Władysław Warga (ur.1834 - zm.1862 Kraków)
                   mat. Anna Furko (ur.1838)
 
                     „Gazeta Lwowska” nr 219 z 22.09.1884 r.
 
                   Dzieci : co najmniej 3 (Tadeusz, Julian, córka)
                   D1. Tadeusz Marian Myszkowski 
                         (ur.13.12.1885 Lwów, Bazylika Metropolitalna, dom 16 - zm.13.09.1886 Lwów), 10 miesięcy 
 
                           metryka chrztu [powiększ]
 
                   D2. Julian Kazimierz Myszkowski 
                         (ur.16.02.1887 Lwów, Bazylika Metropolitalna - zm.25.03.1891 Lwów, Bazylika), lat 4
                         [chrzestni : Mieczysław Frenkel, artysta dramatyczny i Teofila Nowakowska, wdowa]
 
                          metryka chrztu [powiększ]
 
                   D3. Jadwiga Myszkowska (ur.30.11.1888 Kraków - zm.po 1913]
                         mieszkała 1913 r. w Krakowie [„Ilustrowany Kuryer Codzienny” nr 78 z 4.04.1913 r.]
            
             C6. Aleksander Ignacy Myszkowski (ur.11.02.1855 Kraków, par. NMP - zm.ok.1884), lat ok.29
                   aktor teatrów objazdowych (zespoły K. Filleborna, J. Puchniewskiego), 
                   współorganizator ( z J. Nowakowskim) zespołów teatralnych, działał do 1884 r.
 
             C7. Marianna Myszkowska (ur.1858 - zm.2.01.1862 Kraków, par. NMP)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Prawdopodobnie z tej linii :
 
 1798 r. - Józef Miszkowski (ur.11.09.1798 Sarnki Górne)
 
 1798 r. - Joan Myszkowski (zm.15.06.1798 Nastaszczyn ,Nastaszyn)
 
 1804 r. - Dorota Myszkowska z d. Sadowska (ur.ok.1804 Zamość - zm.3.01.1876 Podwysokie), lat 72, 
              wdowa po ; Paweł Myszkowski, mandatorius 
 
 1845 r. - Józefa Myszkowska [ur.+/-1845]
              m. Jan Jaremkiewicz [ur.+/-1845]
              Córka :
              Anna Maria Jaremkiewicz (ur.26.07.1874), „Domina” mieszkała : Zasanie
              m.(śl.24.11.1894 Zasanie, par. Przemyśl NMP i św. Jana Chrzciciela) 
              Maksymilian Malewski (ur.2.11.1868),”Dominus”, lustrator Consili Districtualis in Husiatyn”
              s. Ludwika i Józefy Katz
 
 1862 r. - Michał Myskowski, Borynia k. Turki, 1862 r. urzędnik
 
  
  „Schematyzm Galicji ... „ 1862 r.
 
 1875 r. - Józef Myszkowski, Podwysokie, pow. Brzeżany, nauczyciel (wzm. 1875 - 1877)
 
 Adam Myszkowski [ur.+/-1880 - zm.po 1930]
 wł. wsi Potok k. Rohatynia [gorzelnia, młyn] (wzm.1926 - 1930 r.)
 [w 1913 r. Adam i Maria Myszkowscy, członkowie „Towarzystwa Krajoznawczego”]
 ż. Maria N. (?).
 Dzieci :
 A1. Ignacy Myszkowski [ur.+/-1910 Rohatyn]
        ż. NN.
        Dzieci :
        B1. Józef Myszkowski [ur.+/-1940 Rohatyn]
 A2. Władysław Myszkowski [ur.+/-1910 Rohatyn]
 
 Maria Myszkowska [ur.+/-1885]
 m. Wasyj Gut [ur.+/-1885]
 Dzieci :
 A1. Michał Gut (ur.24.09.1908 Turka, gr. - kat.)
 A2. Mikołaj Gut (ur.30.11.1910 Turka, gr. - kat.)
 A3. Józef Gut (ur.14.04.1918 Turka, gr. - kat.)
 
 1864 r. - Zygmunt Myśków (ur.ok.1864 Borynia), 
              w 1882 r. ukończył gimnazjum w Przemyślu,
              w 1894 r. dr praw, adwokat
 
 1894 r. - Stanisław Myszkowski (ur.1894 Sarnki Górne par. Rohatyn), w 1912 r. wyemigrował do USA
              [prawdopodobnie syn Antoniego lub Wiktora]
 
 być może z tej linii :
 1805 r. - Marianna Myszkowska [ur.+/-1805], [być może córka Józefa lub Aleksandra]
              m. Tomasz Brach [ur.+/-1805]
              Dzieci :
              Katarzyna Brach (ur.15.12.1826 Sielec, par. Czerwonogród - Krystynopol) [zob. też pkt 9.8]
 1820 r. - Narcyz Myszkowski [ur.+/-1820 - zm.1868/72], właściciel wsi Podniebyle k. Krosna [pkt 5.4]
 1847 r. - Stanisław Myszkowski (ur.1847 Szebnie k. Jasła - zm.po 1913), 
              uczestnik powstania w 1863 r. w pow. drohobyckim
 

 Przypisy :
 
 [1] Borynia k. Turki  (majątek  Borynia – Łomna), własność ; skarb państwa od 1782 r.
      1798 r. - posesor : Daniel (Sosnowski) (Sośnicki) (wzm. 1798 – 1809 r.) [LN Borynia, s.16, s.18, s.19, s.25]
      1814 r. - posesor : Andrzej Pakoszewski (ur.ok.1791 Borynia) i Brygida Pakoszewska [LN Borynia, 4.12.1814 r. s.29], 
                    w 1829 r. posesor z Wysockich Niżnych [LC Borynia, s.16], [Wysocko Niżne, par. rz. - kat. Turka]
                    s. Ignacego P. [ur.ok.1759], posesora in Sopów (ad Kołomyja) i posesora Boryni [LN Borynia, s.35]
                    i Doroty z d. Krzywokulska [ur.ok.1759] de Werbiąż, [Inf. p. Beata Makowska, Kraków]
      po 1815 - 1840 r. – posesor : Józef Myszkowski (zm.1840 Borynia)      
      1827 r. - justiziar : Johann Sietnicki (in Wołcza)
      1831 - 33 r. - justiziar : Johann Winnicki (Winicki)
      1834 - 38 r. - justiziar : Konstanty  Galasiewicz (Galesiewicz)
      1841 - 44 r. - justiziar : Johann Blatt 
      1846 r. - justiziar : Feliks Kapiszewski
      1851 r. - administrator : Antoni Krzepella (w 1846 - 1847 r. pełnomocnik wsi Uszew k. Brzeska),
                     justiziar : Johann Tomek (wzm.1847 – 54)
 
      
      „Kurjer Warszawski” nr 197 z dnia 9.09.1869 r.
 
 [2] W XIX w. spotykamy 2 osoby współcześnie żyjące : Seweryn Domaradzki (zob. pkt 3.7]
 
     I. Seweryn Domaradzki [ur.+/-1805 - zm.1872/77], mieszkał : Stanimirz  k. Lwowa (1849 – 1872)
          wł. dóbr Wołowe, cyr. Breżański (wzm.1826),
          wł. dóbr  Stanimirz (Stanimier, Staniemirz) k. Lwowa (wzm.1849 – 72),  Dobrzany (wzm.1852)
          współwłaściciel : Dołhołucka Wola (wzm.1838 – 68) i Podhorylce (Pohorylce) (wzm.1850 - 55), 
          wł. wsi Szczyrczyk, okr. Żółkiew (wzm.1867)
          ż. NN. [Szeptycka ?]
          Syn :
          1/ N. Domaradzki (ur.1838)
          prawd. synowie :
          1/ Tytus Domaradzki [ur.+/-1840 - zm. po1866], 1864 c.k. kapitan
          2/ Eugeniusz Domaradzki [ur.+/-1840 - zm.po1886], w 1886 r. wł. części  dóbr Wola Dołhłoucka
          3/ W. Domaradzki [1877 r. ze Stanimirza]
 
       a/ Stanimirz (Stanimierz) k. Podhajczyk
           1831 r. – wł. Martin Szeptycki
           1835 r. –  spadkobiercy Szeptyckich
           1849 r. – wł. Jan Szeptycki (ur.+/-1825 - zm.1849 tragicznie)
           1849 - 1872 r. - Seweryn Domaradzki ze Stanimirza
           1855 r. – wł. Leon Szeptycki [zm.1868/72] (wzm. 1855 – 1868)
           1859 r. – Martin Szeptycki, Seweryn Domaradzki (Stanimirz D)
           1862 r. – A. Abe ze Stanimierza
           1866 r. – Franciszek Sędzimirz (Sędziewicz) ze Stanimirza, Prevot Leon ze Stanimirza
           1870 - 1871 r. – Wincenty Gorzycki ze Stanimirza (1856 - 1864 r. z Pohorylec, 1870 r. ze Stojanowa)
           1872 r. – Seweryn Domaradzki i spadkobiercy Leona Szeptyckiego
           1877 r. – W. Domaradzki ze Stanimirza
           1877 r. – J. Gorzycki ze Stanimirza 
           1890 r. – wł. Maria Tchórznicka
 
       b/ Pohorylce (Podhorylec), par. Podhajczyki k. Złoczowa. Pozostali właściciele :
           1842 r. – hr. Konstancja Komorowska z Pohorylec [z d. Karnicka h. Kościesza (ur.1787),
                           mąż Antoni Komorowski h. Korczak (ur.1769 - zm.1826),
                          s. Jakuba Komorowskiego [PSB] i Antonony z d. Pawłowska h. Wierzban (1 mąż Antoniny P. – Józef Szeptycki)]
           1845 r. – Ignacy Szeptycki z Pochorylec
           1850 r. – Martin Szeptycki
           1850 - 55 r. – Seweryn Domaradzki (wł. części Pohorylec)          
           1850 - 53 r. – hr. Leon Stadnicki z Pohorylec 
           1852 - 59 r. – Marcin Antoni  Szeptycki z Pohorylec (właściciel częśći D)
           1855 r. – Leon Szeptycki i Seweryn Domaradzki (właściciele)
           1856 - 64 r. – Wincenty Gorzycki z Pohorylec   
           1868 r. – Leon Szeptycki (zm.1868/72)  
           1872 r. – spadkobiercy Leona Szeptyckiego
           1884 - 88 r. –  W. Tchórznicki (Tchorznicki) z Pohorylec     
           1890 r. – Maria Tchórznicka
 
       c/ Dołhołucka Wola w obwodzie stryjskim. Pozostali właściciele :
            XVIII w. - S. Łobeska (synowie Stanisława Łobeskiego h. Korab : Grzegorz v. Jerzy Wojciech (ur.1740),
                             Ludwik (ur.1744) i Leopold (ur.1755) – współdziedzice Dołhołuki i Woli Dołhołuckiej)
           1831 r. – Franciszek Ksawery Czarnowski
           1835 r. – Piotr Pietruski 
           Teodor bar. Borowski,
           
          Borowscy h. Jastrzębiec :
          Józef Borowski [ur.+/-1745 - zm. po 1804] 
          stolnik grabowiecki [Grabowiec k. Zamościa], leg. 1804 we Lwowie w Wydz. Stanów, 
          otrzymał tytuł baronowski austriacki od cesarza Franciszka I w 1808 r.
          ż. Jadwiga Wilkońska [ur.+/-1750]
          Syn :
          Kajetan bar. Borowski [ur.+/-1780]
          ż. Julia Morska [ur.+/-1780]
          ojc. N. Morski [ur.+/-1750]
          mat. N. Jordan - Stojowska [ur.+/-1750], prawdop. c. Kazimierza Jordan - Stojowskiego i Marianny z d. Wojnarowska
          Dzieci :
           A1. Teodor bar. Borowski [ur.+/-1810], dz. Kunaszowa
                  ż. Paulina Bratkowska [ur.+/-1815]
                  Dzieci :
                  B1. Maria bar. Borowska (ur. ok.1844 - zm.23.04.1906 Moderówka k. Jasła)
                        m.(śl.1869) August Gorayski h. Korczak (ur.29.12.1832 Szebnie - zm.21.03.1915 Jasło, poch. Szebnie) [PSB],
                        powstaniec styczniowy, gospodarował w majątku rodzinnym w Moderówce k. Jasła
                        [Uwaga : w majątku Szebnie urodził się  Stanisław Jastrzębiec Myszkowski (ur.1847 Szebnie) ] [pkt 5]
                        ojc. Ludwik Gorayski (ur.25.08.1785)
                        mat. Ludwika Bogusz [ur.+/-1785], c. Stanisława Bogusza, właściciela majątku w Siedliskach
           A2. Jan bar. Borowski [ur.+/-1810]
                  ż. Florentyna Żelechowska h. Ciołek [ur.+/-1810]
                  ojc. Paweł Żelechowski (ur.ok.1780 - zm.1847), s. Franciszka Ż. i Heleny z d. Dunikowska h. Awdaniec – c. Antoniego D.
                  mat. Antonina Jezierska h. Prus II [ur.+/-1780], c. Jana J. i Tekli z d. Słonimska
                  [rodzeństwo Florentyny Żelechowskiej było powiązane związkami małżeńskimi z rodzinami ; 
                  Mars (z Myszkowic i ok. Tymbarku) i Marszałkowicz (z ok. Tymbarku) [pkt 3, pkt 3.5]      
            
      II. Seweryn Domaradzki  [zob. pkt 3.7]
 
 [3]  Kurzyna i Golce (par. Kurzyna Wielka)
      [niem. Rauthersdorf, Rauchersdorf – Kurzyna]
      Kościół w Kurzynie Małej filialny do par. Pysznica.
 
      Właściciele :
      1/ 1829 -1845, Józef  Myszkowski i Seweryn Domaradzki
           
      2/ Henryk Odrowąż Lewicki (Lewiecki) [ur.+/-1810 -  zm.1887], wł. Borków, Dąbrówki, Diakowa, Kurzyna, Golcowa
          ż. Zuzanna Błotnicka h. Doliwa [ur.+/-1820 - zm.1879]
          ojc. Józef Eustachy Błotnicki (ur.1798 Kopki - zm.1857) [Kopki - 18 km na NW od Leżajska],
                 s. Kazimierza Macieja Błotnickiego (1756-1800) i (śl.1787) Katarzyny Liszczewskiej
          mat. Józefina Kowalska h. Korab [ur.+/-1800]
                                       

 [4] W Jarocinie  w XIX i na początku XX wieku istniał majątek ziemski, którego pierwszymi właścicielami byli  Aleksander

       i Marianna z Wierzchlejskich Srokowscy. Nabyli oni w 1832 r. majątek w Jarocinie w ramach parcelacji i sprzedaży Królewszczyzn

       przeprowadzonej przez rząd austriacki. Prócz Jarocina zakupili wtedy : część Nalep do Jastkowic należących, Katy, Kutyły,

       Zdziary Szyperki, Mostki - Sokale oraz Jeże - Deputaty. Powyższe dobra nabył na licytacji w 1860 r. Jan Niesiołowski

       za 59, 491 zł reńskich. Następnym właścicielem był Henryk Malinowski, który częściowo rozparcelował swój majątek, a resztę

       sprzedał Żydom.

 

      Zarys genealogiczny : Srokowscy h. Jastrzębiec

      Jan Srokowski [ur.+/-1690]

      ż. Marianna Czajkowska

      Syn :

      Bazyli de Sroki Srokowski [ur.+/-1720]

      ż. Tacianna Baraniecka

      Syn :

      Tomasz Srokowski [ur.+/-1750]

      ż. Agnieszka Dunin Rajecka

      ojc. Antoni Kasper Dunin Rajecki

      mat. Katarzyna Czyszewska

      Dzieci :

      1/ Anna Srokowska [ur.+/-1790]

          m. Franciszek Ostrowski

      2/ Józef Kacper Srokowski [ur.+/-1775 - zm.1831/38], wł. dobr Biczyce k. Nowego Sącza

          ż. NN.

          Syn :

          Aleksander Srokowski h. Jastrzębiec (ur.1798 Lwów - zm. 1844/55], wł. dóbr Jarocin k. Kurzyny i Biczyce k. Nowego Sącza

          1855 r. - wł. wsi Jarocin (Jaroczyn), Deputaty k. Jarocina, Domostawy (ob. Domostawa k. Jarocina) i Bukowa,

                       Katy i Katyły (ob. Kutyły) k. Jarocina, Mostki, Nalepy, Smutki, Szyperka, Zdiary k. Niska

 

           ż.(śl. przed 1832) Maria Wierzchleyska z Gaszyna h. Berszten II [ur.+/-1810 - zm. po 1855],

          ojc. Antoni Aleksander Nepomucen Wierzchleyski (ur.1786 - zm.1845), major wojsk polskich, szambelan królewski

                 [Rodzice : Józef Antoni Nikodem Wierzchleyski (s. Kacpra W. i Katarzyny Grzymisławskiej h. Prus I - Turzyna)

                  i Magdalena Szwarzenberg - Czerny h. Nowina, (2 mąż  Magdaleny Sz. -  Sebastian Stadnicki

                 – ojciec Leona Stadnickiego, zm.1854)]

          mat. Józefa Slaska h. Nieczuja

          [Koligacje rodzinne Wierzchlejskich z Myszkowskimi ; pkt 3.2.1.1 i 3.7 oraz Teki Dworzaczka]

          Dzieci :

 

          1/ Kajetan Włodzimierz Srokowski [ur.+/-1830]

          2/ Józef  Srokowski [ur.+/-1830]

          3/ Marian Srokowski [ur.+/-1830], w 1860 r. z Jarocina

          4/ Magdalena Srokowska [ur.+/-1830]

          5/ Aleksandra Srokowska [ur.+/-1830]

         

 [5] Michałowscy h. Jasieńczyk [zob. pkt 5.4]

      

 [6] ok. 1882 r. właścicielem dóbr Domosławice, Domostawa, Bukowa k. Niska (par. Pysznica) był Henryk Malinowski

       (prawd. wnuk Władysława Malinowskiego)

       Henryk Malinowski h. Pobóg (ur.1835 - zm.12.12.1891, poch. Sowina k. Jasła), właściciel : Jarocin 1879 r., 1890 r.  Sowina k. Jasła.

       „Gazeta Lwowska” nr 113 z 18.05.1881 r. wymienia : „H. Malinowski z Jaroszyna”.

 

 [7] Teodozy Polański (ur.24.04.1807 Bartne k. Gorlic – zm.1882/84), s. Tomasza i Katarzyny z d. Petrykowska [LN Bartne, skan 103]
       ukończył studia we Lwowie, dr praw, radca krajowy, adwokat we Lwowie, wyniesiony do godności szlacheckiej 
       przez monarchę austriackiego 7.08.1861 r. wraz z synem Teodozym Mikołajem Polańskim, mieszkał we Lwowie,
       właściciel dóbr Rudniki, par. Rozdół, pow. Żydaczów – 37 km na S od Lwowa, 
       po nim właścicielem Rudnik był syn Teodozy Mikołaj Polański [ur.+/-1840], 
       w 1905 r. właścicielem jest Władysław Polański (ur.1870 Rudniki)]
      [w 1866 r. - świadek ślubu : Franciszek Jachim + Matylda Myszkowska, c. Józefa i Klary Inachowskiej]
 
       Brat Teodozego Polańskiego : Tomasz Polański (ur.1796 Bartne - zm.1869), biskup przemyski, 
       współautor papieskiego dekretu „Concordia”, normując stosunki między Kościołem rzymskim a greckokatolickim
 

       Zarys genealogiczny (Inachowscy) :

       Paweł Inachowski (ur.1755 - zm.5.07.1814 Stare Sioło, dom 1)

       1 ż. Klara N. (ur.1758 - zm.22.07.1790 Stare Sioło, dom 33)

       2 ż.(śl.1791 Stare Sioło, dom 33) Barbara Dorass (Schreiber) (ur.1757 - zm.1818 Lwów, Boże Ciało), wdowa

       Dzieci (Inachowscy) : (Klara, Karolina)

       A1. Klara Inachowska (ur.1794 - zm.1831)

              m.(śl.13.07.1810 Stare Sioło) Józef Myszkowski [ur.1781)

       A2. Karolina Inachowska (ur.1792 - zm.6.03.1858 Lwów, Bazylika, dom 18), lat 66

              m. (śl.+/-1815) Jan Zarzycki [ur.+/-1790 - zm.po 1854/1858], urzędnik magistratu we Lwowie [wzm.1826 – 54],

              wł. dóbr Chotylub [wzm.1828 - 31], Just. Stronibaby [wzm.1828]

              ojc. Jan Zarzycki (ur.+/-1760 - zm.po 1815), adwokat lwowski, legit. w Galicji 1792 r. [prawd. wyzna. grek. - kat.]

              mat. [prawd. (śl.1780 Lwów) Małgorzata Komarnicka de Czargowskie, wdowa po Janie Komarnickim]

                     [LC Lwów, 1780 r., s.24], [LN Lwów, 1776 r. s.19]

              Dzieci (Zarzyccy) : (Tytus, Grzegorz, Łucja, Izydora, Maksymilian, Dionizy)

              B1. Tytus Zarzycki (ur.1810 - zm.po 1904, właściciel dóbr : Chotylub [Chotyłub], pow. Cieszanów [wzm.1848 - 1902],

                     par. gr. - kat. Chotylub D Podemszczyzna [wzm.1857 – 59, współwł. Feliks Rojowski],

                     i Stubienko k. Przemyśla [wzm.1902], [pkt 3.5]

                     ż. (śl.1.11.1837 Brusno Nowe, Płazów) Maria Sroczyńska (ur.1811 - zm.przed 6.07.1875], [LN Rawa Ruska, s.49]

                     [świadkowie ślubu : Franciszek Załuski, posesor Krzywe i Feliks Nowina Sroczyński, komisarz dóbr Oleszyce]

                     ojc. Karol Sroczyński

                     mat. Wiktoria Gadzińska

                     Dzieci : (Tytus, Jan, Izydora)

                     C1. Tytus Zarzycki [ur.+/-1835 - zm.po 1874], w 1874 r. członek Rady Powiatowej w Cieszanowie

                     C2. Jan Aleksander Zarzycki (ur.1838 Chotyłub)

                           ż.(śl.6.07.1875 Łuków) Maria Dziewicka (ur.1849 Krasnystaw, pow. Chełm)

                           ojc. Roman Edward Jan Dziewicki (ur.1814 Łuków - zm.12.03.1889), s. Jana i Julianny Szulc

                                  1851 r. Pomocnik Naczelnika pow. Krasnostawskiego,

                                  1855 r.  Starszy Pomocnik pow. Lubelskiego, Naczelnik pow. Krasnostawskiego (wzm.1855 – 56)                               

                           mat.(śl.28.01.1845 Lublin, par. św. Jan) Teofila Bieczyńska (ur.1821 Równe, par. Sulejów, gub. warszawska),

                                  c. Teofila i Marianny z d. Markowska

                           właściciele majątku Chojno, pow. Chełm

                           [1 mąż Marii Dziewickiej – Aleksander Trojański (zm.16.08.1869 Warszawski Powiatowy Wojskowy Szpital),

                           podpułkownik, były naczelnik powiatu Biłgorajskiego]

                     C3. Izydora Zarzycka [ur.+/-1840]

                           m. Rafał Karolnicki [ur.+/-1840], s. Grzegorza i Eufrozyny Zahajkiewicz

              B2. Grzegorz Maksymilian Zarzycki (ur.1816), 1858 r. posesor dóbr Kupczyńce, cyrkuł Tarnopol

                    ż.(śl.14.02.1858 Lwów, Bazylika, dom 229) MD. Julia Katarzyna Sochocka (ur.1829)

                    ojc. Szymon Sochocki

                    mat. Teresa Skwarczyńska

              B3. Łucja Zarzycka (ur.1818 Lwów)

                    1 m. (śl.22.03.1834 Lwów, Bernardynów) Bronisław Szołayski (ur.1815 - zm.przed 7.02.1837],

                           wł. dóbr Nawary, cyrkuł lwowski, Mołdawia

                           ojc. Wincenty Szołayski

                           mat. Magdalena Świerzawska

                    2 m.(śl.7.02.1837 Lwów, Bazylika Antoni (Jan) Reinberger (ur.1811) [sygn.754, str.126]

                           „Conductor bonorum Jawora (Sambor) i Ciepielew (Sandomierz)”

                           [W innych źródłach : Jan Reinberger (zm.18.06.1858), poborca woj. lubelskiego, IV - 24.05.1829]

                           ojc. Jan Reinberger [ur.+/-1785]

                           mat. Marianna Burdzińska [ur.+/-1785]

              B4. Izydora Zarzycka (ur.1819 - zm.3.09.1881 Lwów, par. Bernardynów, św. Andrzej), lat 62

                    m.(śl.28.11.1839 Lwów, Bazylika Metropolitalna) Teodozy Polański (ur.24.04.1807 Bartne k. Jasła - zm.1882/84),

                    adwokat, wł. wsi Rudniki k. Stryja co najmniej od 1855 r., 1861 r. podniesiony do godności szlacheckiej

                    [Rudniki (par. rz - kat. Rozdół, par. gr - kat. filia w miejscu) : 1835 - 51 r. – wł. Ludwik Świerzawski]

                    ojc. Tomasz Polański (ur.1745 - zm.1834), święcenia 1778, od 1792 proboszcz grekokatolicki w Bartnem k. Jasła

                    mat. Katarzyna Petrykowska (ur.1761 - zm.1817 Bartne), c. Jana Petrykowskiego, księdza grekokatolickiego, Szlachtowa

 

                      akt ślubu, Lwów 1839 r. : Teodozy Polański + Izydora Zarzycka [powiększ]

 

                    Dzieci (Polańscy) :

                    C1. Teodozy Mikołaj Polański [ur.+/-1840 - zm.1914], wł. wsi Rudniki i Czajkowszczyzna (Popielowszczyzna),

                           1861 r. podniesiony do godności szlacheckiej

                           ż. NN.

                           Dzieci (Polańscy) : (Władysław, Kazimierz)

                           D1. Władysław Juliusz Polański (ur.1870 Rudniki - zm.po 1930), wł. wsi Rudniki

                           D2. Kazimierz Polański (ur.1871 Rudniki)

              B5. Maksymilian Zarzycki [ur.+/-1815]

              B6. Dionizy Zarzycki [ur.+/-1815]

 

             

              „Dziennik Urzędowy do Gazety Lwowskiej” nr 12 z dnia 16.01.1862.

              W edykcie są wymienieni : Johann Zarzycki (ojciec), Isidora de Zarzyckie Polańska, Lucia de Zarzyckie Reinberger,

              Titus, Maximilian i Dionis Zarzycki.

 

  Inni Polańscy :
  Polański Aleksander z Tarnawy h. Tarnawa [ur.+/-1760], w 1794 r. legit. w Galicji (Wydział Stanów)
  ż. NN.
  Syn :
  Polański Nicolaus (ur.1793 - zm.1863 Bótla ), ksiądz, administrator : Hnyła k. Turki (w dobrach Borynia), 
  później proboszcz : Bótla (Butla), w 1847 r. legit. w Galicji (Wydział Stanów)
 
  Polański Grzegorz, Jan, Michał i Teodor, 1794 r. legitymowani w Galicji (Wydział Stanów)
  Polański Benedykt, 1830 r. gimnazjum, Buczacz
  Polański Teodor, z prałata archiydiakon przemyślski, ostatnio biskup unicki przemyślski, otrzymał 1860 r. szlachectwo 
  z przydomkiem von Polany i herb własny
  Polański Kazimierz (ur.30.11.1871 - zm.3.10.1931, poch. Sambor)
  Polańska Anna (ur.1888 - zm.2.02.1936, poch. Stojańce)
  Polański Maciej (ur.1902 - zm.11.12.1925, poch. Stojańce)
 
  Byli też Polańscy w Boryni :
   Narcyz Polański [ur.+/-1830]
  ż. NN.
  Dzieci :
  1/ Bronisław Polański (ur.1860 Borynia)
  2/ Mirosław Polański (ur.1861 Borynia)
      

 [8]  Krystynopol, od 1953r.  Czerwonogród – Ukraina, obwód lwowski, rejon Sokal

 

     

   Krystynopol, pałac Potockich

 

 [9] być może to Myszkowski Maryan, asyst. budow., Lwów, ul. Wronowska 12 (1913 r.) [zob. pkt 9]

 

 [10] Piotr Myszkowski , Kulików k. Lwowa, urzędnik (wzm.1854 - 1856)

         ż. NN.

         Syn :

         Nikodem Myszkowski (ur.1854 Kulików),

         uczeń Gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie (wzm. 1866- 68) [zob. pkt.9.7]

 

         być może jest to :

         Nikodem Myszkowski (zm.1894, poch. Góra Kalwaria k. Warszawy), podporucznik 29 Czernihowskiego Pułku Piechoty

 

 [11] być może to :
       Stanisław Jastrzębiec Myszkowski (ur.1847 r. Szebnice [ob. Szebnie] ) [zob. pkt 5.4]
       powstaniec 1863 r., student w 1863, służył w oddz. Dionizego Czachowskiego [1810-1863]
       jako szereg. pod rotm. Prędowskim, w dragonach, w plut. Józefa Gabriela hr. Męcińskiego [1839-1921].
       Po powstaniu przepędził 10 miesięcy w więzieniu w Tarnowie, następnie gospodarował na majątku
       rodzinnym. W 1866 r. wstąpił do wojska austr. do 1- go pułku krakusów i został oficerem. Później
       przeniósł się do 57 pułku piech. W r. 1869 wziął dymisję i pracował odtąd jako leśnik.
 
       Stanisław Myszkowski (ur.1846) z Podniebyla, w 1864 r. uczeń gimnazjum  [pkt 5 i pkt 5.4]
 
      Stanisław Myszkowski, Cygany k. Borszczowa, (wzm.1881 - 1885 r.) :
      [prawdopodobnie to ten Stanisław Myszkowski występuje jako świadek ślubu 5.06.1881 r. Cygany, par. Skała]
      [LC Cygany, par. Skała, dekanat Borszczów, sygn.1220, skan 145], [LC Cygany, par. Skała, sygn.1222, skan 179]
      [prawdopodobnie to ten Dominus Stanisław Myszkowski, leśniczy występuje jako chrzestny 26.06.1883 r. Skała],
      [LN Skała, sygn.1222, skan 207]
 
       „Gazeta Narodowa” nr 117 z 23.05.1885 r. Lwów
 
       1897 - 1913 r. - Stanisław Myszkowski (zm.1912/13 Opary, par. Medenice k. Drohobycza w obwodzie lwowskim),
                                 leśniczy, dzierżawca maj. Opary  k. wsi Medenice w 1907 r.,
                                 zarządca lasów fundacji im. hr. Skarbka, długoletni członek Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego
 
       1898 r. - Stanisław Myszkowski, Jaworów k. Lwowa (wzm. 1898 - 1913) [zob. pkt 9.7]
 
     1903 r. - Stanisław Myszkowski, Bóbrka [32 km na SE od Lwowa], 
                     członek „Towarzystwa weteranów z roku 1863/64” [zob. pkt 7.4]
       W 1861, 1865 r. w Bóbrce mieszkał też Piotr Myszkowski oraz Józef Myszkowski (urzędnicy)
   
       1905 r. - Stanisław Myszkowski (zm.1905), właściciel dóbr, pochowany : Stary Cmentarz w Tarnowie
                     [z Podniebyla ?]
 
 [12] być może to Celestyna  wymieniona w :
        „ Księga pamiątkowa i adresowa wygnańców wojennych z Galicyi i Bukowiny 1914 – 1915 oraz Albumy pamiątkowe” 
        Cz.1, Lwów, wyd. 1915 r.
        [zob. Śląska Biblioteka Cyfrowa]
        Str. 217 : Wojczycka Celestyna, wdowa 3 VIII 1914. lat 74, Nowa Paka, Czechy
 
  [13] Emilia Greszel
        „ Księga pamiątkowa i adresowa wygnańców wojennych z Galicyi i Bukowiny 1914 – 1915 oraz Albumy pamiątkowe” 
        Cz.1, Lwów, wyd. 1915 r.
        [zob. Śląska Biblioteka Cyfrowa]
        Str.230  : Emilia Greszel, wdowa, lat 74, Neu Paka, Czechy
 
 [14] Najbliższe rodziny Greszel :
 
        Szumbar, gmina Dederkały, pow. Krzemieniec, woj. wołyńskie [142 km na NE od Lwowa]
        Marceli Greszel [ur.+/-1795]
        ż. Józefa Szosewska [ur.+/-1795]
        Dzieci : 
        Gabriel Greszel (ur.1825)
        ż.(śl.15.02.1870 Szumbar) Julianna Domaradzka (ur.+/-1835/54 Zahajce - zm.18.03.1872 Zahajce)
        ojc. Franciszek Domaradzki [ur.+/-1825]
        mat. Tekla Wołoszyńska [ur.+/-1825]
        Dzieci :
        Klementyna Greszel (ur.27.11.1870 Szumbar - zm.4.07.1872 Zahajce)
 
        Inni :
        Felicja Greszel [ur.+/-1855]
        m.(śl.2.11.1880 Szumbar) Antoni Koc [ur.+/-1855]
----------------------------------------------------------------------------------------
 Źródła :
 1/ Małgorzata Myszkowska, Ostrów Wlkp., wnuczka Aleksandra Myszkowskiego (1886 – 1953)
 2/ Piotr Marek Myszkowski, Stalowa Wola
 3/ „Akta Sądu Szlacheckiego w Tarnowie 1787 - 1855” (Andrzej Wcisło)
 4/ Internet ; „Google grafika”, „Gogle książki”, „Geneteka”, MyHeritage”, „Moi krewni”
 5/ Szematyzmy (Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne)
 6/ Lista strat w I wojnie światowej”
 7/ Strony : grobonet
 
     [powrót]
 
Wszelkie prawa zastrzeżone dla ewentualnego publikowania treści i zdjęć bez zgody autorów tej strony.
 
 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 

 

do górywstecz