8.4. URZĘDÓW
 
 Ostatnia aktualizacja : 27.07.2018 r.
 Wyszukiwarka : Ctrl + F
 
  
 
 
 Antoni Myszkowski [ur.+/-1770], prawdopodobnie z linii z Galewic [pkt 3.2.1.2]
 ż.(śl.31.01.1796 Urzędów) Teresa Golińska (ur.1775 Urzędów)
 ojc. Wawrzyniec Goliński (ur.8.10.1736 Urzędów - zm.3.11.1806 Urzędów), s. Józefa G. (ur.1694) i Elżbiety
 mat. Marianna 
 Dzieci : (Franciszek, Jakub, Wiktoria, Jan 1, Józef 1, Franciszka, Józef 2, Marianna, Weronika, Jan 2, Jan 3)
 A1. Franciszek Myszkowski (ur.8.01.1798 - zm.przed 20.11.1850), w 1817 r. mieszkał : Urzędów, dom nr 83
       ż.(śl.12.02.1817 Urzędów) Marianna Kamieńska h. Ślepowron (ur.25.01.1799 Urzędów - zm.przed 20.11.1850)
       ojc. Franciszek Kamieński (Kamiński) [ur.+/-1770]
       mat. Helena Sadowska [ur.+/-1770]
       Dzieci : 6 (Paweł, Kacper, Wojciech, Anna, Anastazja, Elżbieta)
       B1. Paweł Myszkowski (ur.1.06.1817 Urzędów), 1856 r. strażnik przy komorze celnej Wieruszów, [pkt 3.3]
             ż.(śl.19.11.1856 Wieruszów) Anna Knapińska (Konopska) (ur.1825 Wieruszów)
             mieszkali : Osiek, par. Cieszęcin [pkt 3.2.1.2]
             [1 mąż Anny Knapińskiej – Stefan Gzowski (zm.2.06.1855)]
             ojc. Mateusz Knapiński [ur.+/-1795 - zm.przed 19.11.1856]
             mat. Marianna N. [ur.+/-1795 - zm.przed 19.11.1856]
       B2. Kacper Myszkowski (ur.1818 Urzędów - zm.1893 Urzędów)
             ż.(śl.28.11.1843 Urzędów) Józefa Mendachowska (ur.1811 Obiechów k. Szczekocin, gub. Kielecka)
             ojc. Józef Mendachowski [zm.przed 28.11.1843]
             mat. Marianna Barańska [zm.przed 28.11.1843]
       B3. Wojciech Myszkowski (ur.1817/25 Urzędów - zm.8.01.1892 Janów Lub.)
             [zgon zgłosili : Franciszek Miękisz, lat 59 i Łukasz Stodulski, lat 49 – obaj z Janowa]
             od 1856 r. mieszkał w Janowie (wzm.1856 – 1863),
             w 1858 r. „żołnierz urlopowany dla podratowania zdrowia z 45 Polskiego Ekwipażu”,
             w 1863 r. żołnierz dymisjonowany,
             w 1879 r. emeryt, mieszkał : Janów Lub.
             1 ż.(śl.14.02.1858 Janów Lub., Biała) Teresa Biedzińska (Bidzińska) (ur.1831 Zamoście - zm.9.03.1878)
                   [świadkowie ślubu : Franciszek Ofniarski, lat 40, ślusarz i Paweł Jaroszyński, lat 25, stolarz ]
                   ojc. Piotr Biedziński [ur.+/-1800 - zm.przed 1858]
                   mat. Helena Felkier [ur.+/-1805 - zm.po 1858], mieszkali : Korków
             2 ż.(śl.5.11.1879 Janów Lub.) Anna Modrzewska (ur.1839 Siedlce - zm.po 1892), w 1879 r. panna
                  [świadkowie ślubu : Andrzej Dwornikiewicz, lat 36 i Michał Staniszewski, lat 37 - urzędnicy]
                  ojc. Jan Modrzewski (ur.+/-1810 - zm.1869 Janów Lub.) [1]
                  mat. Katarzyna Lutostańska [ur.+/-1810 - zm.po 1879], mieszkała : 1879 r. Janów Lub.
                  Dzieci z 1 żony :
                  C1. Jan Myszkowski (ur.1856) 
                        ż.(śl.1885 Blinów k. Janowa Lub.) Antona Kulpińska (ur.1866)
                        ojc. Franciszek Kulpiński
                        mat. Antonina Kacała
                        Dzieci :
                        D1. Józef Myszkowski (ur.1886 Brzozówka, par. Blinów)
                        ż.(śl.1912) Adolfina Sawin [ur.+/-1870]
                  C2. Franciszek Myszkowski (ur.7.10.1863 Janów Lub., Biała)
                        [chrzestni : Jan Krysteli, lat 40, rzeźnik w Janowie i Jadwiga Struska,
                        zgłaszający : Aleksander Hałajka, lat 50, rzeźnik w Janowie]
       B4. Anna Myszkowska (ur.1822 Urzędów)
             m.(śl.27.11.1839 Urzędów) Andrzej Gajewski [ur.+/-1820]
             Dzieci (Gajewscy) :
             C1. Barbara Gajewska (ur.12.01.1838 Urzędów)       
       B5. Anastazja Myszkowska (ur.1832), 1850 mieszkała przy stryju
             m.(śl.20.11.1850 Urzędów) Wojciech Żyszkiewicz (ur.1828 Urzędów)
             ojc. Ignacy Żyszkiewicz [zm.przed 20.11.1850]
             mat. Katarzyna Malinowska [zm.przed 20.11.1850]
             Dzieci (Żyszkiewicz) : 2 (Józef, Ignacy)
             C1. Józef Żyszkiewicz (ur.1853)
                   1 ż.(śl.24.11.1873 Urzędów) Magdalena Gozdalska (ur.1856)
                   2 ż.(śl.1895 Urzędów) Magdalena Lewandowska (ur.1855)
             C2. Ignacy Żyszkiewicz (ur.1857)
                   ż.(28.01.78 Urzędów) Marianna Lizinkiewicz (ur.1861)
       B6. Elżbieta Myszkowska (ur.10.06.1836 Urzędów)
 
 A2. Jakub Myszkowski (ur.1800 Urzędów)
 
 A3. Wiktoria Myszkowska (ur.1802 Krzczonów)
 
 A4. Jan Myszkowski (ur.1802 Krzczonów)
 
 A5. Józef Myszkowski (ur.1803 Krzczonów)
 
 A6. Franciszka Myszkowska (ur.20.03.1804 Urzędów)
 
 A7. Józef Myszkowski (ur.1805 Krzczonów)
 
 A8. Marianna Myszkowska (ur.1806)
       m.(śl.31.01.1826 Urzędów) Michał Kapalski (ur.1803 Urzędów)
       Dzieci (Kapalscy) : 4 (Marianna, Franciszek, Jan, Antoni)
       B1. Marianna Magdalena Kapalska (ur.1829)
       B2. Franciszek Kapalski (ur.1833)
       B3. Jan Tomasz Kapalski (ur.1838)
       B4. Antoni Kapalski (ur.1842)
 
 A9. Weronika Magdalena Myszkowska (ur.22.06.1807 Urzędów)
 
 A10. Jan Myszkowski (ur.1807 Krzczonów)
 
 A11. Jan Myszkowski (ur.1811 Urzędów, gub. Lubelska), oficjalista prywatny w Warszawie (lokaj) [pkt 7]
       ż.(śl.5.05.1844 Warszawa, par. św. Andrzej) Petronela Stryjewska 
       (ur.1816 Urzędów [Ułęż ?] - zm.5.11.1866 Warszawa, par. św. Krzyż)
       [świadkowie ślubu : Franciszek Stecki, majster szewski i Ignacy Włodarczyk, dworak]
       ojc. Leon (Jan) Stryjewski [ur.+/-1785]
       mat. Katarzyna Markiewicz [ur.+/-1785], mieszkali : Warszawa, ul. Senatorska 473 B
       Dzieci :
       B1. Aleksander Myszkowski (ur.1844 Warszawa, par. św. Jan), w 1867 r. nauczyciel prywatny, 
             mieszkał : Warszawa, ul. Jezuicka 74 w par. św. Jan
             ż.(ślub (30.11.1867 Warszawa, par. św. Jana) 
             Marianna Michalska z d. Sotkiewicz (ur.1832 Bardzie w Gubernii Radomskiej), wdowa,
             mieszkała : Warszawa, ul. Jezuicka 74 w par. Św. Jan („przy bracie zamieszkała”)
             ojc. Andrzej Sotkiewicz
             mat. Ludwika Targowska
             [1 mąż Marianny S. – Franciszek Michalski (zm.1863 Sienno w Gubernii Radomskiej )]
             Dzieci :
             C1. Ludwika Myszkowska (ur.1868 - zm.26.06.1868, par. św. Jan, ul. Jezuicka 74), 3 dni
                   [zgon zgłosili : Aleksander Myszkowski, rządowy nauczyciel (ojciec) i Andrzej Kozłowski, zakristian]
             C2. Ludwik Myszkowski (ur.1878 Warszawa - zm.28.01.1880, par. św. Jan) 1 rok i 9 miesięcy
                   [zgon zgłosił : Aleksander Myszkowski, urzędnik]
       B2. Michał Myszkowski (ur.1847 - zm.25.04.1848 Warszawa, par. św. Jan, ul. Piwna 99), 7 miesięcy
       B3. Stanisław Jakub Myszkowski 
             (ur.30.04.1849, chrzest 31.05.1849, par. św. Jan  - zm.17.09.1851 Warszawa, par. św. Jan)
             [chrzestni : Jan Nowakowski, służący dworski i Ludwika Głowacka, obecni : Piotr Chojnacki, sługa kościelny]
 
 1800 r. - Józef Myszkowski [ur.+/-1800 - zm.po 9.10.1844], kowal w Urzędowie
              ż. Katarzyna Mysłowska (Mysławska) [ur.+/-1800 - zm.po 9.10.1844]
              Dzieci : co najmniej 2 (Seweryna, Paulina)
              A1. Seweryna Myszkowska (ur.1827 Urzędów)
                    m.(śl.9.10.1844 Urzędów) Szymon Pytlakowski (ur.1825 Sienno], 1844 r. czeladnik profesji kowalskiej
                    ojc. Ignacy Pytlakowski
                    mat. Helena [Niezderska ?], mieszkali : Sienno
                    Dzieci (Pytlakowscy) :
                    B1. Paulina Pytlakowska (ur.1849, par. Rzeczyca Ziemiańska)
                    B2. Antonina Pytlakowska [ur.+/-1850]
                          m.(śl.1864 Kraśnik) Marcin Rubaj [ur.+/-1850]
                          ojc. Bartłomiej Rubaj
                          mat. Anna Rekla
                          Dzieci :
                          C1. Paulina Rubaj
                                m. Jan Wójcik
                    B3. Paulina Józefa Pytlak (ur.1856, par. Blinów)
                    B4. Franciszek Pytlakowski [ur.+/-1850]
                          ż.(śl.1875 Urzędów) Wiktoria Cieślicka [ur.+/-1850]
                          ojc. Walenty Cieślicki
                          mat. Katarzyna Sakłak
                          Dzieci : (Ignacy, Władysław)
                          C1. Ignacy Pytlakowski [ur.+/-1880], nauczyciel
                                ż.(śl.1908 Fajsławice) Maria Domicella Laroppe [La Roppé] [ur.+/-1880]
                                ojc. Aleksander Laroppe
                                mat. Izabela Krzyżanowska (ur.ok.1855 - zm.1927 Lublin, par. św. Jan, katedra)
                                        c. Aleksandra i Izabeli z d. Kaszelewska
                                Dzieci :
                                D1. Jerzy Janusz Pytlakowski (ur.28.03.1916 Warszawa - zm.31.07.1988 Warszawa)
                                      polski prozaik, dziennikarz radiowy, żołnierz AK, walczyl w powstaniu warszawskim
 
                                        Jerzy Pytlakowski (1916 – 1988), fot. 1947 r.
 
                                      ż. Sabina Wiernik (ur.1918 - zm.1990)
                                      ojc. Szymon Feliks Wiernik (zm.1943)
                                      mat. Róża Ezrowicz (zm.1943)
                          C2. Władysław Pytlakowski (ur.1883)
                                ż. Celina Urbańska (ur.1893)
                                ojc. Antoni Urbański
                                mat. Tekla Brzozowska
              A2. Paulina Myszkowska (ur.1828 Urzędów)
                    m.(śl.13.11.1850 Urzędów) Marcin Pajdowski (Pajdoski) (ur.1831 Urzędów)
                    ojc. Stanisław Pajdowski [zm.po 13.11.1850]
                    mat. Katarzyna Majewska [zm.po 13.11.1850]
                    Dzieci (Pajdowscy) :
                    B1. Antoni Pajdowski (ur.11.03.1858 Urzędów - zm.6.06.1941 Lublin), 
                          ksiądz kanonik, ukończył Seminarium w Lublinie, święcenia 1884 r.,
                          wikariusz w par. Boby w latach 1884 - 1894,
                          wikariusz w par. Dzietrzkowice w latach 1886 - 1892,
                          od 19.08.1894 r. proboszcz w par. Wisznice na Podlasiu,
                          skazany na zesłanie do Astrachania,
                          po powrocie do kraju, na przełomie lat 1916/17 otrzymał skierowanie do pracy w duszpasterstwie
                          w Lublinie na Czwartku w par. św. Mikołaja, gdzie pracował 10 lat, jako administrator parafii.
                          Zostawił po sobie pamiętniki, które służą dziś za wspaniały dokument historyczny do opracowań
                          dotyczących życia unitow na Podlasiu.
 
 1800 r. - Walenty Miskowski [ur.+/-1800]
              ż. Katarzyna Zaręba (ur.1802 Urzędów - zm.13.12.1890 Kraśnik), mieszkała : Budzyń
              ojc. Andrzej Zaręba
              mat. Małgorzata Bogusławska
 
 1817 r. - ślub (16.02.1817 Urzędów) : Antoni Myszkowski + Teresa Solińska
 
 1825 r. - Antonina Myszkowska (Mysłowska)
              m. Jan Głodkowski [ur.+/-1825]
              Dzieci : 1855 r. Urzędów
 
 

 Przypisy :
 
 [1] Modrzewscy :
 
 Jan Modrzewski (ur.+/-1810 - zm.1869 Janów Lub.), urzędnik, mieszkał : 1866 r. Janów Lubelski
 ż. Katarzyna Lutostańska [ur.+/-1810 - zm.po 1879], 1879 r. mieszkała : Janów Lubelski
 Dzieci :
 A1. Franciszek Modrzewski (ur.1832 Siedlce - zm.1904), mieszkał : 1866 r. Lublin, w Domu Budowniczym
       [Źródła : M. J. Minakowski „Wielka Genealogia Minakowskiego”, Polski Słownik Biograficzny, Geneteka]
       1 ż. Izabela Kobylińska [ur.+/-1835 - zm.1861/66]
       2 ż.(śl.21.01.1866 Warszawa, par. Nawiedzenia NMP) Maria Józefa Bobakowska (ur.1844 Lublin]
             [świadkowie ślubu : Feliks Miłobędzki, lat 36 i Ignacy Wierzbieta, lat 35, urzędnik – obaj z Warszawy]
             ojc. Ignacy Dominik Józef Bobakowski (ur.1799), s. Józefa B. i Katarzyny z d. Studzińska
             mat.(śl.21.08.1828 Warszawa, par. św. Krzyż) Maria Magdalena Rouget h. Krzyżowiec (ur.1810), 
                    c. Mikołaja R. (ur.1781 - zm.1847), Pułkownika Korpusu Inwalidów Weteranów Wojsk Polskich [PSB] 
                    i Józefy z d. Czekajska (akt ślubu z 1828 r. : Czekajkowska)
       Dzieci z 1 żony :
       B1. Władysław Zygmunt August Modrzewski (ur.1861 - zm.1946), lubelski adwokat, sędzia i notariusz
       Dzieci z 2 żony :
       B2. Jan Ignacy Modrzewski (ur.6.06.1869 Siedlce - zm.29.03.1962 Lublin, poch. cm. przy ul. Lipowej) [PSB]
             ż. Jadwiga Juścińska [ur.+/-1870]
             Dzieci :
             C1. Aniela Modrzewska [ur.+/-1895]
                   m. Michał Voit [ur.+/-1890]
             C2. Franciszek Modrzewski [ur.+/-1895]
 A2. Anna Modrzewska (ur.1839 Siedlce)
       m.(śl.1879 Janów) Wojciech Myszkowski [ur.+/-1825 - zm.1892 Janów Lub.], 
       s. Franciszka i Marianny z d. Kamieńska
   
 
 
 [powrót]
 
 
Spis treści          Następny rozdział ->>
 

 

 

do górywstecz