8.3. Linie : Janów Lubelski (Myszkowski, Mieszkowski, Miszkowski)
 
 Ostatnia aktualizacja : 8.01.2018 r.
 Wyszukiwarka : Ctrl + F
 
  
 
 Po utworzeniu Królestwa Polskiego Janów Lubelski stał się centrum administracyjnym obwodu zamojskiego.
 Od 1817 r. zaczęto przenosić z Zamościa do Janowa urzędy : sąd, policja, więzienie karne itp.
 Z Myszkowskich przybyli do Janowa : 
 1/ Jan Ferdynand Miszkowski (Mieszkowski) pochodzący z Wołynia [przybył do Janowa Lub. ok.1840 r.],
 2/ Józef Myszkowski pochodzący z Galewic, który w Janowie 29.07.1847 r. ochrzcił wszystkie swoje dzieci, 
     urodzone w Galewicach w latach 1832 – 1839 [zob. pkt 3.2.1.2]
 3/ Wojciech Myszkowski (ur.1818 Urzędów - zm.8.01.1892 Janów Lub.) [zob. pkt 8.4. Urzędów]
 4/ Antoni Myszkowski (ur.1860 - zm.28.02.1881 Janów Lub.), s. Józefa i Teofili, mieszczan z Radomia [pkt 3.8]
 
 Linia I : z Wołynia
 
 Tomasz Myszkowski [Mieszkowski, Miszkowski] [ur.+/-1785 - zm.przed 1840 Gubernia Wołyńska, Rosja] [1]
 ż. Marianna Leduchowska [ur.+/-1785 - zm.przed 1840 Gubernia Wołyńska]
 [w oryginalnej pisowni : Ledóchowscy h. Szaława]
 
 Syn :
 Jmci Pan Jan Ferdynand Miszkowski [Mieszkowski] (ur.1815 Gubernia Wołyńska, Rosja - zm.21.12.1883 Janów), 
 1840 r. Strażnik graniczny mieszkający we wsi  Łążek,
 1846 r. podchorąży Wojsk Cesarsko - Rosyjskich Dymisjonowany, mieszkał : Szklarnia [6,5 km na S od Janowa Lub.]
 1852 r. „Jąkier Dymisjonowany”
 1855 r. Dozorca więzienia w Janowie
 
 ż.(śl.1.03.1840 Janów, Biała) JP. Marianna Katarzyna Wiktor (ur.1822 Borowe Młyny - zm.26.12.1859 Janów Lub.)
 [świadkowie ślubu : JPan Jan Zborowski, lat 37 i JPan Onufry Arkuszewski, lat 39]
 ojc. Franciszek Wiktor (ur.1770 - zm.26.02.1839), leśniczy w Państwie Ordynacji, mieszkał : Szklarnia k. Janowa,
       s. Samuela Wiktora [ur.+/-1740 - zm.przed 1786], podczaszego [Czernihów] 
       i Marianny z d. Wierzbowska h. Jastrzębiec (c. Andrzeja Wierzbowskiego, miecznika [Czersk] i Teresy z d. Radecka)
 mat. Józefa Godlewska (ur.1785 - zm.2.12.1858 Janów Lub., Biała), c. Wincentego i Marianny z d. Kiełczewska
 
    akt ślubu, Janów Lub. 1840 r.  [powiększ]
 
 Dzieci : (Konstanty, Petronela, Aleksander, Leonard, Józefat)
 A1. Konstanty Franciszek August Miszkowski (ur.4.10.1841 Janów Lub., Biała)
       [chrzestni : W. Izy Ellent, lat 28, Sztabs lekarz pułku Księcia Pruskiego w Janowie i Marianna Cichowska,
       JP. Michał Zieleniewski, lat 24. Strażnik i Anna Kuczeńska, Asystowali : J.Pan Jakub Kuczeński
       i Antonina Sierpieńska ( = Antonina Sierpińska z d. Wiktor, siostra w/w Marianny Wiktor)]
 
 A2. Petronela Emilia Miszkowska (ur.20.05.1846 Janów Lub., Biała)
       [chrzestni : Leonard Juszczak, lat 36, Referent Sądu Poprawczego i Teofila Bosakiewicz 
       oraz Erazm Bosakiewicz, lat 36, Rachmistrz Państwa Zamoyskiego i Emilia Hordyńska,
       chrztu udzielił ksiądz Jan Paschalski, proboszcz Bialski, ojciec podpisał się : „Jan Mierzkowski”]
       m.(śl.6.02.1866 Janów Lub.) Tomasz Sowa (ur.14.12.1838 Janów Lub., Biała), sukiennik
       ojc. Jakub Sowa (ur.1798), szewc w Janowie [być może jest to nazwisko Sawa, pisane Sowa, Sawa]
       mat. Katarzyna Krul (ur.1808)
 
 A3. Aleksander Franciszek Myszkowski [Mieszkowski] 
       (ur.1850 Maziarnia Guty, par. Huta Krzeszowska, pow. Krzeszów - zm.1912 Janów Lub.), 
       szewc, mieszkał : Janów Lub.
       1 ż.(śl.16.02.1868 Janów Lub., Biała) Małgorzata Stec (ur.1850 Janów Lub. - zm.25.06.1886)
            [świadkowie ślubu : Aleksander Sowa, lat 30 i Tomasz Sowa, lat 30 – obaj sukiennicy w Janowie]
            ojc. Grzegorz Stec [ur.+/-1820 - zm.po 16.02.1868]
            mat. Marianna Druch [ur.+/-1820 - zm.przed 16.02.1868]
       2 ż.(śl.22.08.1886 Janów Lub.) Anastazja Flis (ur.1853 Krzeszów)
            [świadkowie ślubu : Tomasz Sowa, lat 49 i Paweł Prenżina ( = Prężyna), lat 34]
            ojc. Józef Flis [ur.+/-1825]
            mat. Barbara Basaj [ur.+/-1825]
 
       Dzieci Aleksandra z 1 żony : co najmniej 7 (Marcin, Tekla, Marianna, Julianna, Jan, Józefa, Antonina)
       B1. Marcin Mieszkowski (ur.10.11.1872 Janów Lub. - zm.21.09.1954 Janów Lub.)
             [chrzestni : Tomasz Sowa i Tekla Stec]
             za działalność antycarską dwukrotnie aresztowany, przebywał w więzieniu carskim
 
               [powiększ]
             Dokument wezwanie do wojska w 1894 r.
 
             ż.(śl.5.06.1894 Janów Lub.) Anastazja Pikula (Pikuła) (ur.1875 Pikule - zm.1960 Janów Lub.)
             [świadkowie ślubu : Tomasz Sowa, lat 56 i Paweł Prężyna, lat 41 – obaj mieszczanie z Janowa]
             ojc. Błażej Pikuła (ur.ok.1820 Pikule - zm.przed 5.06.1894), wdowiec,
                   s. Błażeja i Anny z z d. Putka
             mat.(śl.1870 Janów Lub.) Tekla Głaz (ur.1848 Łążek - zm.po 5.06.1894), c. Jana i Agaty Garbacz
                  
             Dzieci : 8 (Pelagia, Stanisław, Wiktoria, Karolina, Aniela, Walerian, Antoni, Julianna) 
             [Informacje : p. Irena Majerowska + Regesty Lublin]
             C1. Pelagia Mieszkowska (ur.8.08.1895 Janów Lub. - zm.22.06.1976 Janów Lub.), poch. Janów Lub.
                   [chrzestni : Antoni Mieszkowski i Marianna Wiktorowa]
                   m.(śl.1918 Janów Lub. Biała) Antoni Nalewajko [ur.+/-1895]
             C2. Stanisław Mieszkowski (ur.4.03.1898 Janów Lub. - zm.1.05.1984 Janów Lub.) 
                   [chrzestni : Aleksander Rumiński i Stanisława Kendra ( = Kędra)]
                   brał udział w wojnie 1920 r.
                   ż.(śl.12.02.1927 Janów Lub.) Cecylia Albiniak (ur.1908 - zm.1996)
                   Dzieci : 3 (Mirosława, Helena, Marian)
                   D1. Mirosława Mieszkowska
                         m.(śl.1946 Janów Lub.) Maksymilian Aleksander Kiszka
                   D2. Helena Mieszkowska
                         m.(śl.1955 Janów Lub.) Jan Łysiak
                   D3. Marian Mieszkowski
                         ż. Bogumiła Krzysztoń
             C3. Wiktoria Mieszkowska (ur.23.12.1900 Janów Lub. - zm.1986, poch. Janów Lub.), niezamężna
 
                     [powiększ]
                   Wiktoria Mieszkowska (1900 – 1986) z lewej i Julianna Mieszkowska (1917 – 2009) z prawej,
                   fot. prawdopodobnie z 1938 r.
 
             C4. Karolina Mieszkowska (ur.1.11.1902 Janów Lub. - zm.13.09.1980 Janów Lub.), poch. Janów Lub.
                   [chrzestni : Adam Pezda i Katarzyna Krasoska]
 
                     Karolina z d. Mieszkowska Hoffmann (1902 – 1980)  [powiększ]
 
                   m.(śl.3.02.1926 Janów Lub.) Kazimierz Hipoli Hoffmann (ur.1902 - zm.1946)
 
                     [powiększ]
                   Karolina Mieszkowska z mężem Kazimierzem Hoffmannem
 
                   Dzieci (Hoffmann) : 3 (Henryk, Wanda, Grzegorz)
                   D1. Henryk Hoffmann
                   D2. Wanda Hoffmann
                   D3. Grzegorz Hoffmann
 
                           [powiększ]
                   Karolina Mieszkowska i jej dzieci : Henryk, Wanda i najmłodszy Grzegorz. Wszyscy już zmarli.
                   Na 1 fot. jest jeszcze Julianna Mieszkowska
 
             C5. Aniela Mieszkowska (ur.10.05.1905 Janów Lub.)
             C6. Walerian Mieszkowski (ur.1910 Janów Lub. - zm. w czasie wojny)                        
             C7. Antoni Myszkowski (ur.1913 - zm.1999, poch. Janów Lub.)
 
                     [powiększ]
                   Antoni Myszkowski, lat 22 (fot z 1935 r.). Zdjęcie wykonane w parku w Janowie,
                   w tle Gimnazjum Janowskie (obecnie liceum i szkoła podstawowa)
 
                   ż.(śl.1.08.1940 Janów Lub.) Stanisława Kołtyś (ur.1917 - zm.2005, poch. Janów Lub.) 
 
                     [powiększ]
                   Janów Lubelski, cmentarz
           
                   Dzieci : 3 (Henryk, Irena, Danuta)
                   D1. Henryk Myszkowski
                         ż. Teodozja Mróz (ur.1947 - zm.2015)
                         Dzieci : 3 (Tomasz, Iwona, Magdalena)
                         E1. Tomasz Myszkowski
                               ż. Małgorzata N., mieszkają : Kanada
                               Dzieci : 2 (Mateusz, Aleksandra)
                               F1. Mateusz Myszkowski
                               F2. Aleksandra Myszkowska
                         E2. Iwona Myszkowska
                               m. Sławomir Skrzypek, mieszkają i pracują w Janowie Lubelskim
                         E3. Magdalena Myszkowska, mieszka i pracuje : Janów Lubelski
 
                   D2. Irena Myszkowska, mieszka i pracuje w Lublinie
 
                                 Irena Majerowska z d. Myszkowska
 
                         m. Wojciech Majerowski (ur.1940 - zm.2014)
 
                                 [powiększ]
                         Fot. 1. Wojciech i Irena Majerowscy 1985 r.
                         Fot. 2. Wojciech Majerowski 2013 r.
 
                         Dzieci (Majerowscy) : 2 (Agnieszka, Marek)
                         E1. Agnieszka Majerowska
 
                                 Agnieszka Madej z d. Majerowska
 
                               m. Artur Madej
                               oboje są dyplomowanymi optometrystami, pracują w Lublinie, mieszkają : Motycz k. Lublina
                               
                                 [powiększ]
                               Artur i Agnieszka Madejowie z dziećmi Michałem i Aleksandrą
 
                               Dzieci (Madej) : (Michał, Aleksandra)
                               F1. Michał Madej
 
                                       Michał Madej
 
                               F2. Aleksandra Madej
 
                                       Aleksandra Madej
 
                         E2. Marek Majerowski, mieszka i pracuje w Lublinie, z wykształcenia : technolog żywienia i żywności
 
                                         
                               Marek Majerowski  [powiększ]
 
                   D3. Danuta Myszkowska, mieszka : Lublin
                         Córka :
                         E1. Ewa Myszkowska (ur.1988)
                               Absolwentka Wydziału Politologii UMCS w Lublinie 
                               i Wydziału Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Lublinie,
                               mieszka : Bruksela, pracuje w NATO.
 
                                 [powiększ]
                               Stoją od lewej : Janusz Zemke, poseł, Ewa Myszkowska, Lena Kolarska - Bobińska, posłanka,
                               Karol Ożóg, stażysta w brukselskim biurze posła J. Zemke.
 
             C8. Julianna Mieszkowska (ur.1917 Janów Lub. - zm.2009 poch. Janów Lub.) [zob. fot. powyżej]
                   m.(śl.1952 Janów L.) Franciszek Kotuła (ur.1912 - zm.1987)
 
       B2. Tekla Mieszkowska (ur.12.09.1874 Janów Lub. - zm.1876 Janów Lub.)
             [chrzestni : Antoni Sowa i Marianna Pezda]
       B3. Marianna Mieszkowska (ur.25.03.1876 Janów Lub.)
             [chrzestni : Jakub Struski i Franciszka Bielecka]
             m.(śl.8.02.1914 Janów Lub.) Jan Łukasik [ur.+/-1875]
       B4. Julianna Mieszkowska (ur.1877 Janów Lub.)
             m.(śl.24.01.1899 Janów) Adam Pezda (ur.1876 Janów Lub.), murarz, w 1903 r. wyemigrował do USA
             ojc. Antoni Jan Pezda [ur.+/-1845 - zm.po 24.01.1899]
             mat. Katarzyna Pasztaleniec [ur.+/-1845 - zm.przed 24.01.1899]
       B5. Jan Myszkowski (ur.1881 Janów Lub.)
             ż.(śl.27.10.1907 Huta Krzeszowska) Anna Dąbrowska (ur.1877 Żuk)
             [świadkowie ślubu : Adam Firot z Janowa, lat 40 i Józef Serafin, lat 32, ze wsi Żuk]
             ojc. Antoni Dąbrowski [ur.+/-1850 - zm.przed 1905]
             mat. Zofia Kut [ur.+/-1850 - zm.po 1905]
       B6. Józefa Myszkoska (Mieszkoska) (ur.16.02.1883 Janów Lub.), 1903 r. mieszkała : Wolica 
             [zob. pkt 8 Modliborzyce]
             [chrzestni : Ludwik Wiktor i Magdalena Jakubiec]
             m.(śl.17.02.1903 Modliborzyce) Antoni Dziadosz (ur.1884), mieszkali : Wierzchowiska, par. Modliborzyce
             [świadkowie ślubu : Stefan Dziadosz i Józefa Gembala – oboje mieszkali : Wierzchowiska]
             ojc. Wawrzyniec Dziadosz
             mat. Agnieszka Ożóg
       B7. Antonina Mieszkowska (ur.10.06.1886 Janów Lub. - zm.31.01.1887 Janów Lub.)
             [chrzestni : Marian Lutobarski i Marianna Krul]
 
       Dzieci Aleksandra z 2 żony (Anastazji Flis) : co najmniej 2 (Franciszka, Agnieszka)
       B8. Franciszka Mieszkowska (ur.2.03.1891 Janów Lub.)
             [chrzestni : Stanisław Albiniak, lat 36 i Anna Bialska]
             m.(śl.21.02.1911 Janów Lub.) Wawrzyniec Chyła (ur.1883)
             ojc. Tomasz Chyła
             mat. Marianna Wojtan
       B9. Agnieszka Mieszkowska (ur.9.01.1895 - zm.1895)
             [chrzestni : Józef Flis i Marianna Pezda]
 
 A4. Leonard Franciszek Ksawery Mieszkowski (ur.6.11.1852 Janów Lub., Biała)
       [chrzestni : Gustaw Adolf Bergukem i Teofila Bosakiewicz, 
       świadkowie zgłaszający : Aleksander Skrobański, aplikant Biura powiatu Zamojskiego i Józef Czernecki, lat 26,
       organista parafii Bialskiej]
 
 A5. Józefat Mieszkowski (ur.2.11.1855 Janów Lub., Biała - zm.8.03.1859 Janów Lub., Biała)
       [chrzestni : Karol Januszewicz, kapitan żandarmów w Janowie i Felicja Ostrowska 
       oraz Paweł Albicki, lekarz pułkowy i Anna Przegalińska, sędzina,
       świadkowie zgłaszający : Jan Strzelecki, lat 40 i Franciszek Janaczek, lat 36 – obaj dozorcy więzienia w Janowie]
       [zgon zgłosili : Franciszek Janaczek, lat 43 i Michał Wasilewski, lat 40 – obaj dozorcy więzienia w Janowie]
----------------------------------------------------------------------------------------------
 Linia II : z Galewic [zob. pkt 3.2.1.2], [zob. pkt 8]
 
 Józef Myszkowski (ur.1801 Galewice - zm.1861/63 
 od 1.10.1822 r. student Uniwersytetu Warszawskiego na Wydz. Prawa i Administracji
 w 1827 r. otrzymał stopień magistra prawa. 
 W 1836 r. - Podpisarz Sądu Policji Wydziału Piotrkowskiego do 1842 (wzm.1836 – 1842)
 w 1842 r. pisarz w Sądzie Pokoju okr. skalbmierskiego
 w 1843 – 1852 r. asesor w Sądzie Policji Poprawczej w Janowie
 w 1853 – 1861 r. asesor Sądu Kryminalnego w Lublinie. Wylegitymowany w Król. Pol. w 1840 
 
 ż.(śl.28.08.1843 Warszawa) Agnieszka Słodowiak (ur.1814 Sokolniki k. Galewic - zm.po 1863),
 mieszkali : Dziesiąta (ob. cz. Lublina)
 1843 r. mieszkała w Warszawie, Leszno 707, „z własnych funduszy utrzymująca się”.
 1863 r. otrzymała pensję emerytalną za 20 – letnią pracę męża [„Gazeta Warszawska” nr 199 z 2.09.1863 r.]                    
 Dzieci : (Angela, Rozalia, Stanisław, Florentyna)
 A1. Angiela Serafina Myszkowska (ur.23.09.1832 Galewice - zm.21.04.1850 Janów Lubelski), lat 18
       z matki Agnieszki Słodowiak [w akcie zgonu : z Agnieszki z d. Kuźniecka]
       [chrzest 29.07.1847 Janów Lub., chrzestni : Adam Hordyński, lat 31, kancelista i Ludwika Karge,
       świadek  : Aleksander Wilhem Karge, lat 30, pisarz Sądu Poprawczego Wydziału Zamojskiego  w Janowie]
       [zgon w Janowie zgłosili : Tomasz Wardzieński, lat 60 i Aleksander Wilhelm Karrge, lat 33 – obaj
       Assessorowie Sądu Policji Poprawczej Wydziału Zamojskiego w Janowie zamieszkali]
 A2. Rozalia Joanna Myszkowska (ur.16.07.1834), z matki Agnieszki Słodowianki
       [chrzest 29.07.1847 Janów Lub., chrzestni : Adam Hordyński i Ludwika Karge]
       w 1865 r. mieszkała : Dziesiąta (ob. część Lublina)
       m.(śl.15.10.1865 Abramowice k. Lublina) Tomasz Wojeński (ur.1829), wdowiec (1 ż. Eleonora), 
       mieszkał : Niedrzwica k. Lublina
       [świadkowie ślubu : Antoni Kobyłecki, lat 43 i Julian Baranowski, lat 29 – urzędnicy z Lublina]
       Dzieci (Wojeńscy) z matki Rozalii Myszkowskiej :
       B1. Sabina Maria Wojeńska (ur.1867 Niedrzwica Kościelna k. Lublina)
       B2. Julian Wojeński (ur.1870 Wilczopole k. Lublina)
             ż(śl.18.11.1900 Gole, par. Izdebno Kościelne) Józefa Odolczyk (ur.1880 Zaborów)
             ojc. Konstanty Odolczyk [ur.+/-1850], s. Marcina i Franciszki z d. Wysocka
             mat.(śl.1876 Bieniewice, par. Błonie) Józefa Rewerska [ur.+/-1850], c. Łukasza i Katarzyny z d. Krynicka
       B3. Stanisława Wojeńska (ur.1874 - zm.1902 Lublin, par. św. Agnieszki)
 A3. Stanisław Józef Myszkowski (ur.8.05.1836 Galewice - zm.6.07.1916 Lublin), z matki Agnieszki Słodowianki 
       [chrzest 29.07.1847 Janów Lub., chrzestni : Adam Hordyński i Ludwika Karge]
       1863 r. Kancelista Sądu Poprawczego w Lublinie, mieszkał : Lublin
       ż.(śl.13.06.1863 Abramowice) Eugenia Daniszkiewicz (ur.1843 Łuków), 
       mieszkała : Lublin (u krewnych)
       [świadkowie ślubu : Antoni Kobyłecki, Asesor Sądu Poprawczego w Lublinie
       i Emilian Daniszkiewicz, lat 23, brat rodzony panny młodej]
       ojc. Jan Daniszkiewicz
       mat. Aleksandra Gołębioska
 A4. Florentyna Maria Myszkowska (ur.14.01.1839 Galewice)
       [chrzest 29.07.1847 Janów Lub., chrzestni : Adam Hordyński i Ludwika Karge]
----------------------------------------------------------------------------------------------
 Pozostałe linie :
 
 Miron Miszkowski [ur.+/-1820] w służbie przy kościele Janowskim Katedralnym
 ż. Anna Dacewicz [ur.+/-1820]
 Syn :
 Jan Miszkowski (ur.1846 Janów), czeladnik stolarski
 ż.(śl.6.11.1866 Janów) Paulina Szymoniuk (ur.1850 Janów), mieszkała przy opiekunie : Piotr Chocimski
 ojc. Ignacy Szymoniuk
 mat. Marianna Zdanowska
 
 Tomasz Myszkowski (ur.1849 - zm.po 1881], strażnik zamku w Janowie Lub., mieszkał : Janów Lubelski
 
 1858 r. - ślub (Janów, Biała) Wojciech Myszkowski + Teresa Biedzińska [zob. pkt 8.4 Urzędów]
 1863 r. - Franciszek Myszkowski (ur.7.10.1863 Janów Lub.) [zob. pkt 8.4 Urzędów]
 1871 r. - ślub (Janów Lub.) Jan Myszkowski + Barbara Barabasz [zob. pkt 8 Kocudza]
 1881 r. - Antoni Myszkowski (zm.28.02.1881 Janów Lub.) z Radomia [zob. pkt 3.8]
 1892 r. - Wojciech Myszkowski (ur.1818 - zm.1892 Janów Lub.) [zob. pkt 8.4 Urzędów]
 1910 r. - Kazimiera Miszkowska (ur.1910 Janów Lub.), c. Marianny
 1915 r. - Helena Miszkowska (ur.1915 Janów Lub.), c. Mariana
 
--------------------------------------------------
 
 Przypisy :
 
 [1] W metrykach wołyńskich :
 
 Tomasz Mieszkowski [ur.+/-1780]
 ż. Marianna N. [ Leduchowska ] [ur.+/-1780]
 Dzieci :
 Julia Mieszkowska (ur.1801), mieszkała : 1841 r. Nowosielica, par. Połonne
 1 m. N. Uszewski [ur.+/-1800 - zm.przed 1841]
 2 m.(śl.28.05.1841 Nowosielica, par. Połonne) Dionizy Butler (ur.1809), mieszkał : 1841 r. Połonne
 [świadkowie ślubu : Ludwik Dziekoński i Antoni Ciszewski]
 ojc. Jan Butler [ur.+/-1780]
 mat. Anna N. [ur.+/-1780]
 
  
 
  W/w linia prawdopodobnie blisko skoligacona z linią Myszkowskich z okolic : Baranovka, Połonne, Szumbar, 
  Krzemieniec [zob. pkt 9.4]
 
 [powrót]
 
 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 

do górywstecz