8.3. Linie : Janów Lubelski (Myszkowski, Mieszkowski, Miszkowski)
 
 Ostatnia aktualizacja : 2.10.2023 r.
 Wyszukiwarka : Ctrl + F
 
  
 
 Po utworzeniu Królestwa Polskiego Janów Lubelski stał się centrum administracyjnym obwodu zamojskiego.
 Od 1817 r. zaczęto przenosić z Zamościa do Janowa urzędy : sąd, policja, więzienie karne itp.
 Z Myszkowskich przybyli do Janowa : 
 1/ Jan Ferdynand Miszkowski (Mieszkowski) pochodzący z Wołynia [przybył do Janowa Lub. ok.1840 r.],
 2/ Józef Myszkowski pochodzący z Galewic, który w Janowie 29.07.1847 r. ochrzcił wszystkie swoje dzieci, 
     urodzone w Galewicach w latach 1832 – 1839 [zob. pkt 3.2.1.2]
 3/ Wojciech Myszkowski (ur.1818 Urzędów - zm.8.01.1892 Janów Lub.) [zob. pkt 8.4. Urzędów]
 4/ Antoni Myszkowski (ur.1860 - zm.28.02.1881 Janów Lub.), s. Józefa i Teofili, mieszczan z Radomia [pkt 3.8]
 
 Linia I : z Wołynia
 
 Tomasz Myszkowski [Mieszkowski, Miszkowski] [ur.+/-1785 - zm.przed 1840 Gubernia Wołyńska, Rosja] [1]
 ż. Marianna Leduchowska [ur.+/-1785 - zm.przed 1840 Gubernia Wołyńska]
 [w oryginalnej pisowni : Ledóchowscy h. Szaława]
 
 Syn :
 Jmci Pan Jan Ferdynand Miszkowski [Mieszkowski] (ur.1815 Gubernia Wołyńska, Rosja - zm.21.12.1883 Janów), 
 1840 r. Strażnik graniczny mieszkający we wsi  Łążek,
 1846 r. podchorąży Wojsk Cesarsko - Rosyjskich Dymisjonowany, mieszkał : Szklarnia [6,5 km na S od Janowa Lub.]
 1852 r. „Jąkier Dymisjonowany”
 1855 r. Dozorca więzienia w Janowie
 
 ż.(śl.1.03.1840 Janów, Biała) JP. Marianna Katarzyna Wiktor (ur.1822 Borowe Młyny - zm.26.12.1859 Janów Lub.)
 [świadkowie ślubu : JPan Jan Zborowski, lat 37 i JPan Onufry Arkuszewski, lat 39]
 ojc. Franciszek Wiktor (ur.1770 - zm.26.02.1839), leśniczy w Państwie Ordynacji, mieszkał : Szklarnia k. Janowa,
       s. Samuela Wiktora [ur.+/-1740 - zm.przed 1786], podczaszego [Czernihów] 
       i Marianny z d. Wierzbowska h. Jastrzębiec (c. Andrzeja Wierzbowskiego, miecznika [Czersk] i Teresy z d. Radecka)
 mat. Józefa Godlewska (ur.1785 - zm.2.12.1858 Janów Lub., Biała), c. Wincentego i Marianny z d. Kiełczewska
 
    akt ślubu, Janów Lub. 1840 r.  [powiększ]
 
 Dzieci : (Konstanty, Petronela, Aleksander, Leonard, Józefat)
 A1. Konstanty Franciszek August Miszkowski (ur.4.10.1841 Janów Lub., Biała)
       [chrzestni : W. Izy Ellent, lat 28, Sztabs lekarz pułku Księcia Pruskiego w Janowie i Marianna Cichowska,
       JP. Michał Zieleniewski, lat 24. Strażnik i Anna Kuczeńska, Asystowali : J.Pan Jakub Kuczeński
       i Antonina Sierpieńska ( = Antonina Sierpińska z d. Wiktor, siostra w/w Marianny Wiktor)]
 
 A2. Petronela Emilia Miszkowska (ur.20.05.1846 Janów Lub., Biała)
       [chrzestni : Leonard Juszczak, lat 36, Referent Sądu Poprawczego i Teofila Bosakiewicz 
       oraz Erazm Bosakiewicz, lat 36, Rachmistrz Państwa Zamoyskiego i Emilia Hordyńska,
       chrztu udzielił ksiądz Jan Paschalski, proboszcz Bialski, ojciec podpisał się : „Jan Mierzkowski”]
       m.(śl.6.02.1866 Janów Lub.) Tomasz Sowa (ur.14.12.1838 Janów Lub., Biała), sukiennik
       ojc. Jakub Sowa (ur.1798), szewc w Janowie [być może jest to nazwisko Sawa, pisane Sowa, Sawa]
       mat. Katarzyna Krul (ur.1808)
 
 A3. Aleksander Franciszek Myszkowski [Mieszkowski] 
       (ur.1850 Maziarnia Guty, par. Huta Krzeszowska, pow. Krzeszów - zm.1912 Janów Lub.), 
       szewc, mieszkał : Janów Lub.
       1 ż.(śl.16.02.1868 Janów Lub., Biała) Małgorzata Stec (ur.1850 Janów Lub. - zm.25.06.1886)
            [świadkowie ślubu : Aleksander Sowa, lat 30 i Tomasz Sowa, lat 30 – obaj sukiennicy w Janowie]
            ojc. Grzegorz Stec [ur.+/-1820 - zm.po 16.02.1868]
            mat. Marianna Druch [ur.+/-1820 - zm.przed 16.02.1868]
       2 ż.(śl.22.08.1886 Janów Lub.) Anastazja Flis (ur.1853 Krzeszów)
            [świadkowie ślubu : Tomasz Sowa, lat 49 i Paweł Prenżina ( = Prężyna), lat 34]
            ojc. Józef Flis [ur.+/-1825]
            mat. Barbara Basaj [ur.+/-1825]
 
       Dzieci Aleksandra z 1 żony : co najmniej 7 (Marcin, Tekla, Marianna, Julianna, Jan, Józefa, Antonina)
       B1. Marcin Mieszkowski (ur.10.11.1872 Janów Lub. - zm.21.09.1954 Janów Lub.)
             [chrzestni : Tomasz Sowa i Tekla Stec]
             za działalność antycarską dwukrotnie aresztowany, przebywał w więzieniu carskim
 
               [powiększ]
             Dokument wezwanie do wojska w 1894 r.
 
             ż.(śl.5.06.1894 Janów Lub.) Anastazja Pikula (Pikuła) (ur.1875 Pikule - zm.1960 Janów Lub.)
             [świadkowie ślubu : Tomasz Sowa, lat 56 i Paweł Prężyna, lat 41 – obaj mieszczanie z Janowa]
             ojc. Błażej Pikuła (ur.ok.1820 Pikule - zm.przed 5.06.1894), wdowiec,
                   s. Błażeja i Anny z z d. Putka
             mat.(śl.1870 Janów Lub.) Tekla Głaz (ur.1848 Łążek - zm.po 5.06.1894), c. Jana i Agaty Garbacz
                  
             Dzieci : 8 (Pelagia, Stanisław, Wiktoria, Karolina, Aniela, Walerian, Antoni, Julianna) 
             [Informacje : p. Irena Majerowska + Regesty Lublin]
             C1. Pelagia Mieszkowska (ur.8.08.1895 Janów Lub. - zm.22.06.1976 Janów Lub.), poch. Janów Lub.
                   [chrzestni : Antoni Mieszkowski i Marianna Wiktorowa]
                   m.(śl.1918 Janów Lub. Biała) Antoni Nalewajko [ur.+/-1895]
             C2. Stanisław Mieszkowski (ur.4.03.1898 Janów Lub. - zm.1.05.1984 Janów Lub.) 
                   [chrzestni : Aleksander Rumiński i Stanisława Kendra ( = Kędra)]
                   brał udział w wojnie 1920 r.
                   ż.(śl.12.02.1927 Janów Lub.) Cecylia Albiniak (ur.1908 - zm.1996)
                   Dzieci : 3 (Mirosława, Helena, Marian)
                   D1. Mirosława Mieszkowska
                         m.(śl.1946 Janów Lub.) Maksymilian Aleksander Kiszka
                   D2. Helena Mieszkowska
                         m.(śl.1955 Janów Lub.) Jan Łysiak
                   D3. Marian Mieszkowski
                         ż. Bogumiła Krzysztoń
             C3. Wiktoria Mieszkowska (ur.23.12.1900 Janów Lub. - zm.1986, poch. Janów Lub.), niezamężna
 
                     [powiększ]
                   Wiktoria Mieszkowska (1900 – 1986) z lewej i Julianna Mieszkowska (1917 – 2009) z prawej,
                   fot. prawdopodobnie z 1938 r.
 
             C4. Karolina Mieszkowska (ur.1.11.1902 Janów Lub. - zm.13.09.1980 Janów Lub.), poch. Janów Lub.
                   [chrzestni : Adam Pezda i Katarzyna Krasoska]
 
                     Karolina z d. Mieszkowska Hoffmann (1902 – 1980)  [powiększ]
 
                   m.(śl.3.02.1926 Janów Lub.) Kazimierz Hipoli Hoffmann (ur.1902 - zm.1946)
 
                     [powiększ]
                   Karolina Mieszkowska z mężem Kazimierzem Hoffmannem
 
                   Dzieci (Hoffmann) : 3 (Henryk, Wanda, Grzegorz)
                   D1. Henryk Hoffmann
                   D2. Wanda Hoffmann
                   D3. Grzegorz Hoffmann
 
                           [powiększ]
                   Karolina Mieszkowska i jej dzieci : Henryk, Wanda i najmłodszy Grzegorz. Wszyscy już zmarli.
                   Na 1 fot. jest jeszcze Julianna Mieszkowska
 
             C5. Aniela Mieszkowska (ur.10.05.1905 Janów Lub.)
             C6. Walerian Mieszkowski (ur.1910 Janów Lub. - zm. w czasie wojny)                        
             C7. Antoni Myszkowski (ur.1913 - zm.1999, poch. Janów Lub.)
 
                     [powiększ]
                   Antoni Myszkowski, lat 22 (fot z 1935 r.). Zdjęcie wykonane w parku w Janowie,
                   w tle Gimnazjum Janowskie (obecnie liceum i szkoła podstawowa)
 
                   ż.(śl.1.08.1940 Janów Lub.) Stanisława Kołtyś (ur.1917 - zm.2005, poch. Janów Lub.) 
 
                     [powiększ]
                   Janów Lubelski, cmentarz
           
                   Dzieci : 3 (Henryk, Irena, Danuta)
                   D1. Henryk Myszkowski
                         ż. Teodozja Mróz (ur.1947 - zm.2015)
                         Dzieci : 3 (Tomasz, Iwona, Magdalena)
                         E1. Tomasz Myszkowski
                               ż. Małgorzata N., mieszkają : Kanada
                               Dzieci : 2 (Mateusz, Aleksandra)
                               F1. Mateusz Myszkowski
                               F2. Aleksandra Myszkowska
                         E2. Iwona Myszkowska
                               m. Sławomir Skrzypek, mieszkają i pracują w Janowie Lubelskim
                         E3. Magdalena Myszkowska, mieszka i pracuje : Janów Lubelski
 
                   D2. Irena Myszkowska, mieszka i pracuje w Lublinie
 
                                 Irena Majerowska z d. Myszkowska
 
                         m. Wojciech Majerowski (ur.1940 - zm.2014)
 
                                 [powiększ]
                         Fot. 1. Wojciech i Irena Majerowscy 1985 r.
                         Fot. 2. Wojciech Majerowski 2013 r.
 
                         Dzieci (Majerowscy) : 2 (Agnieszka, Marek)
                         E1. Agnieszka Majerowska
 
                                 Agnieszka Madej z d. Majerowska
 
                               m. Artur Madej
                               oboje są dyplomowanymi optometrystami, pracują w Lublinie, mieszkają : Motycz k. Lublina
                               
                                 [powiększ]
                               Artur i Agnieszka Madejowie z dziećmi Michałem i Aleksandrą
 
                               Dzieci (Madej) : (Michał, Aleksandra)
                               F1. Michał Madej
 
                                       Michał Madej
 
                               F2. Aleksandra Madej
 
                                       Aleksandra Madej
 
                         E2. Marek Majerowski, mieszka i pracuje w Lublinie, z wykształcenia : technolog żywienia i żywności
 
                                         
                               Marek Majerowski  [powiększ]
 
                   D3. Danuta Myszkowska, mieszka : Lublin
                         Córka :
                         E1. Ewa Myszkowska (ur.1988)
                               Absolwentka Wydziału Politologii UMCS w Lublinie 
                               i Wydziału Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Lublinie,
                               mieszka : Bruksela, pracuje w NATO.
 
                                 [powiększ]
                               Stoją od lewej : Janusz Zemke, poseł, Ewa Myszkowska, Lena Kolarska - Bobińska, posłanka,
                               Karol Ożóg, stażysta w brukselskim biurze posła J. Zemke.
 
             C8. Julianna Mieszkowska (ur.1917 Janów Lub. - zm.2009 poch. Janów Lub.) [zob. fot. powyżej]
                   m.(śl.1952 Janów L.) Franciszek Kotuła (ur.1912 - zm.1987)
 
       B2. Tekla Mieszkowska (ur.12.09.1874 Janów Lub. - zm.1876 Janów Lub.)
             [chrzestni : Antoni Sowa i Marianna Pezda]
       B3. Marianna Mieszkowska (ur.25.03.1876 Janów Lub.)
             [chrzestni : Jakub Struski i Franciszka Bielecka]
             m.(śl.8.02.1914 Janów Lub.) Jan Łukasik [ur.+/-1875]
       B4. Julianna Mieszkowska (ur.1877 Janów Lub.)
             m.(śl.24.01.1899 Janów) Adam Pezda (ur.1876 Janów Lub.), murarz, w 1903 r. wyemigrował do USA
             ojc. Antoni Jan Pezda [ur.+/-1845 - zm.po 24.01.1899]
             mat. Katarzyna Pasztaleniec [ur.+/-1845 - zm.przed 24.01.1899]
       B5. Jan Myszkowski (ur.1881 Janów Lub.)
             ż.(śl.27.10.1907 Huta Krzeszowska) Anna Dąbrowska (ur.1877 Żuk)
             [świadkowie ślubu : Adam Firot z Janowa, lat 40 i Józef Serafin, lat 32, ze wsi Żuk]
             ojc. Antoni Dąbrowski [ur.+/-1850 - zm.przed 1905]
             mat. Zofia Kut [ur.+/-1850 - zm.po 1905]
       B6. Józefa Myszkoska (Mieszkoska) (ur.16.02.1883 Janów Lub.), 1903 r. mieszkała : Wolica 
             [zob. pkt 8 Modliborzyce]
             [chrzestni : Ludwik Wiktor i Magdalena Jakubiec]
             m.(śl.17.02.1903 Modliborzyce) Antoni Dziadosz (ur.1884), mieszkali : Wierzchowiska, par. Modliborzyce
             [świadkowie ślubu : Stefan Dziadosz i Józefa Gembala – oboje mieszkali : Wierzchowiska]
             ojc. Wawrzyniec Dziadosz
             mat. Agnieszka Ożóg
       B7. Antonina Mieszkowska (ur.10.06.1886 Janów Lub. - zm.31.01.1887 Janów Lub.)
             [chrzestni : Marian Lutobarski i Marianna Krul]
 
       Dzieci Aleksandra z 2 żony (Anastazji Flis) : co najmniej 2 (Franciszka, Agnieszka)
       B8. Franciszka Mieszkowska (ur.2.03.1891 Janów Lub.)
             [chrzestni : Stanisław Albiniak, lat 36 i Anna Bialska]
             m.(śl.21.02.1911 Janów Lub.) Wawrzyniec Chyła (ur.1883)
             ojc. Tomasz Chyła
             mat. Marianna Wojtan
       B9. Agnieszka Mieszkowska (ur.9.01.1895 - zm.1895)
             [chrzestni : Józef Flis i Marianna Pezda]
 
 A4. Leonard Franciszek Ksawery Mieszkowski (ur.6.11.1852 Janów Lub., Biała)
       [chrzestni : Gustaw Adolf Bergukem i Teofila Bosakiewicz, 
       świadkowie zgłaszający : Aleksander Skrobański, aplikant Biura powiatu Zamojskiego i Józef Czernecki, lat 26,
       organista parafii Bialskiej]
 
 A5. Józefat Mieszkowski (ur.2.11.1855 Janów Lub., Biała - zm.8.03.1859 Janów Lub., Biała)
       [chrzestni : Karol Januszewicz, kapitan żandarmów w Janowie i Felicja Ostrowska 
       oraz Paweł Albicki, lekarz pułkowy i Anna Przegalińska, sędzina,
       świadkowie zgłaszający : Jan Strzelecki, lat 40 i Franciszek Janaczek, lat 36 – obaj dozorcy więzienia w Janowie]
       [zgon zgłosili : Franciszek Janaczek, lat 43 i Michał Wasilewski, lat 40 – obaj dozorcy więzienia w Janowie]
----------------------------------------------------------------------------------------------
 Linia II : z Galewic [zob. pkt 3.2.1.2], [zob. pkt 8]
 
 Józef Myszkowski (ur.1801 Galewice - zm.1861/63 
 od 1.10.1822 r. student Uniwersytetu Warszawskiego na Wydz. Prawa i Administracji
 w 1827 r. otrzymał stopień magistra prawa. 
 W 1836 r. - Podpisarz Sądu Policji Wydziału Piotrkowskiego do 1842 (wzm.1836 – 1842)
 w 1842 r. pisarz w Sądzie Pokoju okr. skalbmierskiego
 w 1843 – 1852 r. asesor w Sądzie Policji Poprawczej w Janowie
 w 1853 – 1861 r. asesor Sądu Kryminalnego w Lublinie. Wylegitymowany w Król. Pol. w 1840 
 
 ż.(śl.28.08.1843 Warszawa) Agnieszka Słodowiak (ur.1814 Sokolniki k. Galewic - zm.po 1863),
 mieszkali : Dziesiąta (ob. cz. Lublina)
 1843 r. mieszkała w Warszawie, Leszno 707, „z własnych funduszy utrzymująca się”.
 1863 r. otrzymała pensję emerytalną za 20 – letnią pracę męża [„Gazeta Warszawska” nr 199 z 2.09.1863 r.]                    
 Dzieci : (Angela, Rozalia, Stanisław, Florentyna)
 A1. Angiela Serafina Myszkowska (ur.23.09.1832 Galewice - zm.21.04.1850 Janów Lubelski), lat 18
       z matki Agnieszki Słodowiak [w akcie zgonu : z Agnieszki z d. Kuźniecka]
       [chrzest 29.07.1847 Janów Lub., chrzestni : Adam Hordyński, lat 31, kancelista i Ludwika Karge,
       świadek  : Aleksander Wilhem Karge, lat 30, pisarz Sądu Poprawczego Wydziału Zamojskiego  w Janowie]
       [zgon w Janowie zgłosili : Tomasz Wardzieński, lat 60 i Aleksander Wilhelm Karrge, lat 33 – obaj
       Assessorowie Sądu Policji Poprawczej Wydziału Zamojskiego w Janowie zamieszkali]
 A2. Rozalia Joanna Myszkowska (ur.16.07.1834 - zm.9.03.1917 Lublin, par. św. Mikołaj), 
       z matki Agnieszki Słodowianki
       [chrzest 29.07.1847 Janów Lub., chrzestni : Adam Hordyński i Ludwika Karge]
       w 1865 r. mieszkała : Dziesiąta (ob. część Lublina)
       1917 r. przynależna do wsi Niedrzwica, 1917 r. mieszkała : Lublin
 
       m.(śl.15.10.1865 Abramowice k. Lublina) Tomasz Wojeński (ur.1829 Wąwolnica, par. wł. - zm.przed 1917), wdowiec, 
       1862 r. dzierżawca, 1865 r. rządca w Niedrzwica Kościelnej
       [1 żona Tomasza Wojeńskiego - Elżbieta Mienieska (zm.10.01.1858 Studzianki, par. Boża Wola k. m. Kraśnik]
       [2 żona Tomasza Wojeńskiego -  (śl.20.06.1858 Turobin) 
       Wielmożna Eleonora Halerz (Chalerz) (ur.1835 Haliczany, Wołyń - zm.17.06.1865 Niedrzwica Kościelna po porodzie),
       c. Mateusza Halerz (zm.przed 1858), oficjalisty wsi Haliczany i Elżbiety z d. Bilińska (zm.przed 1858),
       świadkowie ślubu w 1858 r. : Wielmożny Feliks Biegański, lat 35, Rachmistrz Gubernialny w Lublinie
       i Wielmożny Feliks Halerz, lat 51, Plenipotent Klucza Turobińskiego], 
       mieszkał : 1858 r. Studzianki, 1865 r. Niedrzwica k. Lublina
       [świadkowie ślubu 1865 r. : Antoni Kobyłecki, lat 43 i Julian Baranowski, lat 29 – urzędnicy z Lublina]
       ojc. Antoni Wojeński [ur.+/-1800 - zm.przed 1858], kasjer w Wąwolnicy
       mat. Marianna Polityło [ur.+/-1805 - zm.przed 1858]
       Dzieci Tomasza Wojeńskiego z matki Eleonory Halerz :
       B1. Wojciech Wojeński (ur.1859 Niedrzwica - zm.9.08.1878 Lublin, św. Agnieszki), lat 19
       B2. Zofia Wojeńska (ur.1862 Góry, par. Kraśnik)
       B3. Antoni Bazyli Wojeński (ur.14.06.1865 - zm.18.06.1865 Niedrzwica Kościelna), dni 4
       Dzieci Tomasza Wojeńskiego z matki Rozalii Myszkowskiej :
       B1. Sabina Maria Wojeńska (ur.1867 Niedrzwica Kościelna k. Lublina)
       B2. Julian Wojeński (ur.1870 Wilczopole k. Lublina)
             ż.(śl.18.11.1900 Gole, par. Izdebno Kościelne) Józefa Odolczyk (ur.1880 Zaborów)
             ojc. Konstanty Odolczyk (ur.1847 Mysłaków, pow. Łowicz), s. Marcina i Franciszki z d. Wysocka
             mat.(śl.13.08.1876 Bieniewice, par. Błonie) Józefa Rewerska (ur.1856 Dzika Wola, par. Izdebno k. Warszawy) , 
                    c. Łukasza Rewerskiego (ur.1824 Molgobowice), młynarza w Dzikowoli
                    i (śl.11.11.1849 Dzika Wola (Dzikowola), par. Izdebno Kościelne) 
                    Katarzyny z d. Krzywicka (ur.1831 Dzikowola)
                    [Rodzice Łukasza Rewerskiego : Michał i Wiktoria Liczbińska]
                    [Rodzice Katarzyny Krzywickiej : Antoni i Ewa Juńczyńska]
             Dzieci :
             C1. Izabela Wojeńska [ur.+/-1905]
                   m.(śl.2.02.1929 Lublin, św. Mikołaja) Stefan Bator (ur.2.09.1896 Lublin, św. Agnieszki)
                   ojc. Wojciech Bator (ur.1855)
                   mat. Franciszka Markiewicz (ur.1869)
             C2. Jan Wojeński (ur.1908, par. Brochów, pow. sochaczewski - zm.4.10.1945 Lublin, św. Mikołaj), lat 37, 
                   ogrodnik w Lublinie
                   [zgon zgłosili : Honorata Wojeńska i Józefa Wojeńska, gospodynie domowe z Lublina]
                   ż. Honorata Henryka Pukacz [ur.+/-1910 - zm.po 1945]
       B3. Stanisława Wojeńska (ur.1874 - zm.1902 Lublin, par. św. Agnieszki)
 A3. Stanisław Józef Myszkowski (ur.8.05.1836 Galewice - zm.6.07.1916 Lublin), z matki Agnieszki Słodowianki 
       [chrzest 29.07.1847 Janów Lub., chrzestni : Adam Hordyński i Ludwika Karge]
       1863 r. Kancelista Sądu Poprawczego w Lublinie, mieszkał : Lublin
       ż.(śl.13.06.1863 Abramowice) Eugenia Daniszkiewicz (ur.1843 Łuków), 
       mieszkała : Lublin (u krewnych)
       [świadkowie ślubu : Antoni Kobyłecki, Asesor Sądu Poprawczego w Lublinie
       i Emilian Daniszkiewicz, lat 23, brat rodzony panny młodej]
       ojc. Jan Daniszkiewicz
       mat. Aleksandra Gołębioska
 A4. Florentyna Maria Myszkowska (ur.14.01.1839 Galewice)
       [chrzest 29.07.1847 Janów Lub., chrzestni : Adam Hordyński i Ludwika Karge]
----------------------------------------------------------------------------------------------
 Pozostałe linie :
 
 Miron Miszkowski [ur.+/-1820] w służbie przy kościele Janowskim Katedralnym
 ż. Anna Dacewicz [ur.+/-1820]
 Syn :
 Jan Miszkowski (ur.1846 Janów), czeladnik stolarski
 ż.(śl.6.11.1866 Janów) Paulina Szymoniuk (ur.1850 Janów), mieszkała przy opiekunie : Piotr Chocimski
 ojc. Ignacy Szymoniuk
 mat. Marianna Zdanowska
 
 Tomasz Myszkowski (ur.1849 - zm.po 1881], strażnik zamku w Janowie Lub., mieszkał : Janów Lubelski
 
 1844 r. - ślub (Gościeradów k. Janowa Lub.) Franciszek Ofiarski + Franciszka Myszkowska
 1858 r. - ślub (Janów, Biała) Wojciech Myszkowski + Teresa Biedzińska [zob. pkt 8.4 Urzędów]
 1863 r. - Franciszek Myszkowski (ur.7.10.1863 Janów Lub.) [zob. pkt 8.4 Urzędów]
 1871 r. - ślub (Janów Lub.) Jan Myszkowski + Barbara Barabasz [zob. pkt 8 Kocudza]
 1881 r. - Antoni Myszkowski (zm.28.02.1881 Janów Lub.) z Radomia [zob. pkt 3.8]
 1892 r. - Wojciech Myszkowski (ur.1818 - zm.1892 Janów Lub.) [zob. pkt 8.4 Urzędów]
 1910 r. - Kazimiera Miszkowska (ur.1910 Janów Lub.), c. Marianny
 1915 r. - Helena Miszkowska (ur.1915 Janów Lub.), c. Mariana
 
 Par. Racławice k. m. Stalowa Wola :
 Stanisław Myszkowski [ur.+/-1820]
 ż. Anna Ślusarczyk [ur.+/-1825]
 Syn :
 Kazimierz Myszkowski (ur.1847)
 ż.(śl.14.02.1871 Nisko, par. Racławice) Aniela Zwierzyna (ur.1841)
 [1 mąż Anieli Z. - Paweł Kutys]
 ojc. Edward Zwierzyna
 mat. Marianna Micał
----------------------------------------------------------------------------------------------
 Przypisy :
 
 [1] W metrykach wołyńskich :
 
 Tomasz Mieszkowski [ur.+/-1780]
 ż. Marianna N. [ Leduchowska ] [ur.+/-1780]
 Dzieci :
 Julia Mieszkowska (ur.1801), mieszkała : 1841 r. Nowosielica, par. Połonne
 1 m. N. Uszewski [ur.+/-1800 - zm.przed 1841]
 2 m.(śl.28.05.1841 Nowosielica, par. Połonne) Dionizy Butler (ur.1809), mieszkał : 1841 r. Połonne
 [świadkowie ślubu : Ludwik Dziekoński i Antoni Ciszewski]
 ojc. Jan Butler [ur.+/-1780]
 mat. Anna N. [ur.+/-1780]
 
  
 
  W/w linia prawdopodobnie blisko skoligacona z linią Myszkowskich z okolic : Baranovka, Połonne, Szumbar, 
  Krzemieniec [zob. pkt 9.4]
 
 [powrót]
 
 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 

do górywstecz