7.1.1.  Linie : Łódź i okolice
 
  Ostatnia aktualizacja : 6.04.2024 r.
  Wyszukiwarka : Ctrl + F
 
  
 
  
 Józef (Jan Nepomucen Józef) Myszkowski (ur.ok.1800 - zm.2.09.1858 Pabianice) [zob. pkt 7.1]
 tytuł „Wielmożny”, pośrednik wsi Łabędzie k. Warty (wzm.1828 r.)  
 s. Franciszka i Barbary [zamieszkałych „ w Ronkoniu na Śląsku położonym”],
 [prawdopodobnie z linii z Galewic (pkt 3.2.1.2)]
 ż.(śl.19.05.1828 Warta) Józefa Kłopocka (ur.1810 - zm.20.09.1846 Wielka Wieś, par. Szadek)
 [świadkowie ślubu : Jan Bonawentura Podkuliński, lat 30, burmistrz i Mikołaj Jarócki, lat 24, pisarz z Bartochowa]
 ojc. Michał Kłopocki [ur.+/-1780], ekonom w Bartochowie
 mat. Antonina Grochowska [ur.+/-1780], mieszkali : 1808 r. Parzniewice, par. Bogdanów, 1828 r. Bartochów
 Syn :
 Teofil Zenon Myszkowski (ur.24.12.1831 Łabędzie - zm.28.02.1884 Łódź nr 1524, par. św. Krzyż), lat 55  [1]
 mieszkał Niechmierów, par. Stolec, 1865 r. pisarz
 ż. Józefa (Eleonora Józefa) Niechcielska (ur.9.02.1829 Złoczew - zm.2.11.1900 Łódź, par. św. Krzyż), lat 70
 [chrzestni : Karol Siadkowski, lat 30, siedlarz i Brygida Piotrkowska, świadkowie : Mikołaj Michalski, lat 30, piekarz
 w Złoczewie i Wojciech Wawrocki, lat 30, kotlarz w Złoczewie]
 [zgon Eleonory Józefy zgłosili : Antoni Myszkowski i Paweł Opatowski]
 ojc. Mikołaj Niechcielski (ur.ok.1800 Racibórz), 1827 r. mieszkał ; Sieradz, 1829 r. piekarz w Złoczowie, 
       s. Szymona i Magdaleny
 mat.(śl.11.06.1827 Sieradz) Franciszka Maciejewska (ur.1810 Błaszki), c. Andrzeja i Gertrudy
 [świadkowie ślubu Mikołaja i Franciszki : Bogusław Krymkowski, lat 42 i Wincenty Gajewski, lat 56 - ślusarze w Sieradzu]
 
 Dzieci : (Teofil, Józefa, Antoni, Walerian, Kazimiera, Julianna)
 A1. Teofil Myszkowski (ur.1858 Chodaków - zm.20.04.1917 Łódź, par. św. Krzyż), lat 59, kawaler
 A2. Józefa Marianna Myszkowska (ur.1861 Chodaków, par. Trojanów k. Sochaczewa), mieszkała : 1889 r. Łódź
       m.(śl.3.11.1889 Łódź, par.Św. Krzyż) Baltazar Dypiński (Depiński, Depciński) (ur.1859 Miedno), 
       s. Antoniego i Tekli z d. Wróblewska
       [świadkowie ślubu : Antoni Myszkowski, tkacz i Walerian Myszkowski, tkacz]
       Dzieci :
       B1. Stanisław Depiński (ur.1895 Łódź)
             ż.(śl.8.01.1916 Łódź, par. św. Krzyż) Janina Stelmasik (ur.1898 Łódź), c. Antoniego i Apolonii Gwizdek
       B2. Stefania Depińska (ur.1896 Łódź)
             1 m.(śl.6.11.1915 Łódź) Józef Dębowski (ur.1895 Leśnica Mała, pow. łęczycki)
                    s. Szymona i Julianny Borsiak
             2 m.(śl.16.09.1920 Łódż) Jan Sztajnwald (ur.1888 Grodno), s. niezamężnej Ludwiki Sztajnwald
 A3. Antoni Myszkowski (ur.1863 Nalipcy, Staw, pow. Kalisz - zm.15.12.1930 Łódź św. Anna), tkacz
       ż.(śl.7.05.1889 Łódź, par. św. Krzyż) 
       Julia Koch (ur.20.09.1869 Patok, par. Drużbice, pow. Piotrków - zm.9.06.1924 Łódź, par. św. Anna)
       [chrzestni : Stanisław Misiewicz, lat 36 i Regina Misiewicz]
       [świadkowie ślubu : Walerian Myszkowski i Aleksander Fronczak]
       ojc. Karol Koch (ur.1842), s. Wawrzyńca i Krystyny Fendrych
       mat.(śl.30.01.1866 Pawłowa, par. Kociszew) Józefa Kwaśniewska (ur.1846), c. Marcina i Weroniki Wejman
       [w akcie zgonu : córka Józefa i Anny]
       Antoni i Julia Myszkowscy mieszkali : 1920 r. Łódź, ul. Łowicka 10, ul. Częstochowska 20
       Dzieci : (Waleria, Julia, Antoni, Adam, Zygmunt, Aleksander, Leokadia)
       B1. Waleria Myszkowska (ur.26.11.1890 Łódź, par. św. Krzyż - zm.19.07.1893 Łódź, par. św. Krzyż), 
             [chrzestni : Walerian Myszkowski i Salomea Kwaśniewska]
       B2. Julia Myszkowska (ur.1893 - zm.27.08.1893 Łódź, par. św. Krzyż), 8 dni
       B3. Antoni Myszkowski (ur.4.04.1895 Łódź, par. św. Krzyż - zm.11.08.1895 Łódź, par. św. Krzyż)
             [chrzestni : Ludwik Nurkiewicz i Apolonia Myszkowska, świadek : Walerian Myszkowski]
             [zgon zgłosili : Antoni Myszkowski i Walerian Myszkowski]
       B4. Adam Walenty Myszkowski (ur.14.02.1897 Łódź, par. św. Krzyż - zm.po 1921), 1921 w wojsku, tkacz
             [chrzestni : Stanisław Kwaśniewski i Bronisław Koch] 
             prawd. żona Olga Schaub [ur.+/-1900]
             Dzieci :
             A1. Eugeniusz Myszkowski (ur.7.08.1919 Łódź), żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie, syn Adama
             A2. Olga Myszkowska (ur.1922 Łódź - zm.26.09.1932 Łódź, par.  ewang.- augsb., św. Mateusza)
                   [zgon zgłosili : Adam Walenty Myszkowski, lat 35, robotnik i Aleksander Myszkowski, lat 28, robotnik]
             A3. Erna Myszkowska (ur.1926 Łódź - zm.15.05.1931 Łódź, par. ewang.- augsb., św. Mateusza)
       B5. Zygmunt Myszkowski (ur.23.03.1900 Łódź), 30.02.1919 r. do wojska 
       B6. Aleksander Myszkowski (ur.13.12.1904 Łódź - zm.po 1932)
       B7. Leokadia Myszkowska (ur.1906 - zm.24.06.1906 Łódź, par. św. Krzyż)
 
 A4. Walerian Myszkowski (ur.8.09.1865 Niechmirów, par. Stolec, pow. Sieradzki), mieszkał : Łódź, ul. Widzewska 175
       [chrzestni : Józef Strzelecki i Filipina Jakubowska]
       ż.(śl.14.07.1886 Tuszyn) Zofia Apolonia Kochmańska (ur.12.02.1863 Rydzynki, par. Tuszyn - zm.5.05.1935 Łódź)
       [w pisowni : Kuchmańska, Ochmańska, Chochmańska]
       [świadkowie ślubu : Józef Kochmański, lat 50, kowal i Piotr Gogolewski, lat 35, organista]
       ojc. Władysław Kochmański
       mat. Józefa Bajer (Bojer)
       Dzieci : (Stanisława, Władysław, Bronisława, Antoni, Piotr, Wiktoria, Waleria, Aleksander, Melania)
       B1. Stanisława Myszkowska (ur.13.03.1886)
             m.(śl.25.10.1919 Łódź, par. św. St. Kostka) Bronisław Szinke (ur.1892 Łódź), policjant
             [świadkowie ślubu : Kazimierz Nowakowski i Piotr Myszkowski]
             ojc. Józef Szinke
             mat. Anna Arnold
       B2. Władysław Miszkowski (ur.5.04.1887 Łódź, par. św. Krzyż)
             [chrzestni : Władysław Grudziński i Antonina Andrusiewicz]
       B3. Bronisława Myszkowska (ur.4.09.1888 Łódź), 1921 r. panna
       B4. Antoni Myszkowski (ur.4.06.1890 Łódź), [chrzestni : Piotr Woźniak i Julianna Myszkowska]
             28.04.1918 przybył z Rosji, 24.08.1920 r. do wojska [„Spis ludności Łodzi”]
             ż.(śl.28.10.1922 Łódź, św. Anna) Marta Witczak (ur.1902 Miłaczewek, pow. Turek - zm.21.10.1982 Łódź)
             [Nekrolog „Dziennik Łódzki” nr 173 z 22.10.1982 r.]
             ojc. Walenty Witczak
             mat. Antonina Karbowska
       B5. Piotr Myszkowski (ur.22.08.1891 Łódź - zm.1943), poch. Łódź - Ruda, szpiner
             przędzalnik, mieszkał 1920 r. Łódź, ul. Kilińskiego 175, 1920 r. ul. Radomska (Radwańska) 25, ul. Słowiańska 20
             27.03.1943 r. obóz Litzmanustadt
             ż.(śl.12.06.1920 Łódź, par. św. St. Kostka)
             Leokadia Trautman (ur.4.08.1891 Łódź - zm.26.10.1985), poch. Łódź - Ruda
             [świadkowie ślubu : Bronisław Szynke i Bolesław Galczyński]
             ojc. Prokop Trautman
             mat. Anna Szwanc
             Syn :
             C1. Edward Myszkowski (ur.2.03.1921 Łódź - zm.10.10.1986), poch. Łódź – Ruda
 
             Pochowani : Łódź - Ruda
             Piotr Myszkowski (ur.1892 - zm.1943), sektor B1, rząd 12, nr 22
             Leokadia Myszkowska (ur.16.04.1897 - zm.26.10.1985) j.w. 
             Edward Myszkowski (ur.2.03.1921 - zm.10.10.1986) j.w.
             Stefania Myszkowska (ur.1926 - zm.1950) j.w.
             Alicja Myszkowska (ur.1928 - zm.1983) j.w.
             Janina Łopusińska (ur.1.03.1916 - 26.09.2013), j.w.
             Wiesław Łopusiński (ur.1858 - zm.14.08.2004), lat 46
             [„Spis ludności Łodzi” : Piotr Myszkowski (ur.22.08.1891 Łódź), przędzalnik, s. Waleriana,
             Leokadia Myszkowska (ur.4.08.1891 Łódź), Edward Myszkowski (ur.2.03.1921 Łódź)]
 
       B6. Wiktoria Myszkowska (ur.1893 Łódź, par. św. Krzyż)
             m.(śl.28.11.1916 Łódź, par. św. Stanisław) Edward Olewicki (ur.20.10.1892 Łódź, par. św. Krzyż), blacharz
             [świadkowie ślubu : Piotr Stępień i Maksymilian Bończyk]
             ojc. Michał Olewicki (ur.1857, pow. sieradzki), s. Macieja i Marianny
             mat.(śl.8.06.1886 Łódź, par. św. Krzyż) Natalia Kowalska (ur.1869, pow. rawski), 
                   c. Macieja i Zofii Andrysiak
       B7. Waleria Myszkowska (ur.1898 Łódź, par. św. Krzyż) z matki Zofii Kuchmańskiej
             m.(śl.6.07.1920 Łódź, par. św. St. Kostka) Stefan Rosiński (ur.1892 Łódź), urzędnik magistracki
             [świadkowie ślubu : Leon Rajski i Antoni Myszkowski]
             ojc. Jakub Rosiński (ur.1860, s. Marcina i Józefy z d. Szafrańska
             mat.(śl.5.10.1886 Łódź, św. Krzyż) Stanisława Rajska (ur.1868), c. Michała i Wiktorii z d. Janowska
       B8. Aleksander Myszkowski (ur.6.11.1901 Łódź), 18.04.1921 r. do wojska
       B9. Melanja Myszkowska (ur.19.07.1903 Łódź)
             m.(śl.31.05.1925 Łódź, św. St. Kostka) Jan Bartoszewicz (ur.1904 Białystok), bankowiec
             [świadkowie ślubu : Piotr Myszkowski i Antoni Myszkowski]
             ojc. Wiktor Bartoszewicz
             mat. Marianna Minkiewicz
 
 A4. Kazimiera Konstancja Myszkowska (ur.1868 Niechmierzów)
       m.(śl.9.11.1891 Łódź) Paweł Łopatecki (Łopatowski) (ur.1872 Marcelanów, pow. Sieradzki)
       ojc. Łukasz Łopatecki
       mat. Nepomucena Kaszyńska
 
 A6. Julianna Myszkowska (ur.16.02.1872 Niechmirów, par. Stolec), c. Teofila 
       1917 r. praczka [„Spis ludności Łodzi”]
------------------------------------------------------------
 Feliks Myszkowski [ur.+/-1800]
 ż. Monika N. [ur.+/-1800]
 Córka :
 Konstancja Myszkowska (Zwichorowska, być może Myszkorowska) [w akcie zgonu : z d. Myszkowska]
 (ur.1829 Sierakowice, par. Skierniewice, Bełchatów - zm.21.08.1893 Łódź, par. św. Krzyż)
 m. Jakub Pomianowski [ur.+/-1825 - zm.przed 1893]
 mieszkali : Umin, par. Bolimów]
------------------------------------------------------------

 Andrzej Myszkowski [ur.+/-1830]

 ż. NN.

 Córka :

 Domicela Myszkowska (ur.1860 - zm.27.03.1910 Łódź, św. St. Kostka), lat 50

 m. Wawrzyniec Joński [Jański] [ur.+/-1860 - zm.przed 1910]

 Dzieci :

 A1. Anna Jońska (ur.1884 - zm.4.05.1927 Łódź, par. św. Krzyż)

       m.(śl.9.01.1907 Łódź, par. św. Krzyż) Antoni Kaczuba (ur.1878 Malczew, pow. sieradzki)

       ojc. Kazimierz Kaczuba

       mat. Józefa Barias

 A2. Gertruda Wanda Jońska (ur.1884 - zm.1912, Łódź, par. św. Krzyż), lat 18

 A3. Rafał Joński (ur.1890 Turek), majster

       1 ż. Zofia Soszyńska [ur.+/-1900 - zm. przed 1932]

       2 ż.(śl.22.11.1932 Łódź, par. św. Krzyż) Anna Skuszewska (ur.1894 Łódź), szwaczka

            ojc. Teofil Skuszewski

            mat. Ida Maria Koczorowska

------------------------------------------------------------
 Józef Myszkowski (ur.1832), s. Józefa i Katarzyny z d. Dobrowolska [zob. pkt 3.3]
 ż.(śl.1852 Russocice, pow. Konin) Joanna (Genowefa) Kacprzak (Kasprzak) (ur.1832), c. Karola i Jadwigi
 Dzieci : (Kacper, Franciszek, Walenty, prawd. Bronisława)
 A1. Kacper  Myszkowski (ur.1854 - zm.23.02.1916 Łódź, par. św. Anna), tkacz
       [zgon zgłosili : Władysław Myszkowski i Jan Myszkowski – robotnicy z Łodzi]
       1 ż. Marianna Borysławska (ur.1864 Felicjanów - zm.13.05.1898 Łódź, par. św. Krzyż)
             ojc. Adolf Borysławski
             mat. Dorota Kryger (Krygier, Kriger)
       2 ż.(śl.22.01.1899 Łódź, par. św. Krzyż) Nepomucena (Marianna) Orłowska (ur.16.05.1867 Lądek, pow. Słupca), 
             mieszkała : Lądek, gmina Słupca, Łódź, ul. Fabryczna 3, ul. Księży Młyn 4
             ojc. Józef Orłowski
             mat. Antonina Gielicz
             [„Spis ludności 1921 r...” :Nepomucena Myszkowska (ur.1879 Będków, pow. Brzeziński - zm.po 1921), 
             1921 r. wdowa, mieszkała : Łódź, ul. Fabryczna 3, ul. Księży Młyn 4, ul. Główna 44
 
       Dzieci z 1 żony : (Julianna, Czesława, Władysław, N., Julianna, prawd. Jan)
       B1. Julianna Myszkowska (ur.1881 Russocice, pow. koniński)
             m.(śl.14.07.1906 Łódź, par. św. Krzyż) Stefan Krzesiński (ur.1880 Warszawa), muzykant
             ojc. Maureliusz Krzesiński
             mat. Aleksandra Burska
             Dzieci :
             C1. Aleksandra Aniela Krzesińska (ur.1907 Łódź, par. św. Krzyż)
             C2. Wacław Krzesiński (ur.1908 Łodź, par. św. Krzyż - zm.1909)
             C3. Edmund Krzesiński (ur.1911 Łódź, par. św. Anny), muzyk
                   ż.(śl.15.04.1930 Warszawa, św. Augustyn) Czesława Budziarek (ur.1910 Łódź, par. św. Krzyż)
                   [świadkowie ślubu : Antoni Budziarek, lat 45, emeryt i Kazimiera Budziarek, lat 42, zona emeryta]
                   ojc. Antoni Budziarek
                   mat. Kazimiera Introwska, mieszkali : Warszawa, ul. Dzielna 5437
             C4. Eugeniusz Krzesiński (ur.27.12.1912 Łódź, św. Anna - zm.1912)
       B2. Czesława Myszkowska (ur.4.02.1889 Felicjanów k. Konina - zm.1973), pogrzeb.29.09.1973 Łódź), lat 84
             1918 r. krawcowa, [Nekrolog „Dziennik Łódzki” nr 231 z 29.09.1973 r.]
             [„Spis ludności Łodzi : Czesława Myszkowska (ur.4.02.1889 Felicjanów k. Konina), c. Kacpra,
             m.(śl.26.12.1918 Łódź, par. św. St. Kostka) Władysław Kowalczyk (ur.25.06.1894 Łódź), buchalter
             [świadkowie ślubu : Władysław Myszkowski i Stefan Krzesiński, obaj z Łodzi]
             ojc. Wojciech Kowalczyk (ur.1870 Chabielice), s. Rocha i Antoniny z d. Pawłowska
             mat.(śl.2.02.1891 Łódź, par. św. Krzyż) Katarzyna Stefańska (ur.1868 Księstwo), c. Józefa i Faustyny Goss
       B3. Władysław Myszkowski (ur.27.06.1894 Łódź, par. św. Krzyż), trykociarz, urzędnik
             [chrzestni : Franciszek Miszkowski i Józefa Nejman]
             ż.(śl.7.10.1922 Łódź, par. św. St. Kostka) Zofia Nowacka (ur.1899 Łódź)
             [świadkowie ślubu : Stefan Nowacki i Jan Myszkowski]
             ojc. Jan Nowacki
             mat. Tekla Ziętkiewicz
       B4. N. Myszkowski (a) (ur.11.05.1897 - zm.11.05.1897 Łódź, par. św. Krzyż), dziecko martwe
             [zgłaszający zgon : Franciszek Myszkowski]
       prawdopodobnie :
       B5. Jan Myszkowski (ur.29.07.1891 Władysławów, par. wł., pow. Konin - zm.po 1937), 
             1914 r. mieszkał : 1918 r. Łódź, ul. Targowa 32, 45, pomocnik cukiernika
             1925 r. mieszkał : Targowa 17
             1937 r. - Jan Myszkowski, cuk., Łódź, Targowa 17 (Ks. Adr. Łódź 1937 – 39)]
 
             
             „Obwieszczenia Publiczne. Dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości”
             Warszawa, nr 23 A, dn. 20.03.1926 r.
 
             ż. Aleksandra Lewicka (ur.1894 Kalisz)
             Dzieci :
             C1. Ryszard Myszkowski (ur.6.02.1914 Łódź)
                   ż.(śl.23.04.1938 Łódź Aurelia Helena Nebelska (ur.1913), c. Adama i Amelii Ruprecht
                   Dzieci :
                   D1. Piotr Myszkowski (ur.1939 Łódź - zm.1802.1939 Łódź), 1 mies. [syn technika]
 A2. Franciszek Myszkowski (ur.1866 Russocice - zm.17.09.1905 Łódź, par. św. Krzyż), tkacz
       [zgon zgłosili : Stanisław Klinke i Ignacy Nejman] 
       mieszkał : 1897 r. Łódź nr 1339
       ż.(śl.23.01.1897 Łódź, par. św. Krzyż) 
       Stefania Nejman (Najman) (ur.1870 Russocice, pow. Konin - zm.21.10.1939 Łódź, NMP)
       [świadkowie ślubu : Wincenty Jaszowski i Kacper Myszkowski]
       ojc. Ignacy Kajman (ur.1840),  s. Ignacego i Rozalii Buchnitz
       mat.(śl.1859 Russocice) Marianna Skoczylas (ur.1841), c. Melchiora i Magdaleny
       Dzieci : (Ignacy, Zygmunt)
       B1. Ignacy Myszkowski (ur.4.12.1897 Łódź, par. św. Krzyż), tkacz, przynależny do Władysławowo, pow. koniński
             [chrzestni : Ignacy Najman i Joanna Myszkowska]
             ż.(śl.16.02.1924 Łódź, par. NMP) Marianna Kosińska (ur.1897 Łódź), ekspedientka
             ojc. Maksymilian Kosiński
             mat. Apolonia Kozubska
       B2. Zygmunt Myszkowski (ur.13.03.1902 - zm.12.08.1967), poch. Łodź [cm. Na Dołach]
             [chrzestni : Józef Koczarowski i Franciszka Nejman)
             ż.(śl.1925 Łódź, par. NMP) Alfreda Ginter (ur.1901 - zm.16.07.1988), poch. Łódź [cm. Na Dołach]
             ojc. Wincenty Ginter
             mat. Marianna Wojciechowska
             Dzieci : (Edward, prawdop Marian)
             C1. Edward Myszkowski (ur.16.10.1930 Łódź - zm.24.10.1997), elektromechanik,
                   przewodniczący Zarządu Dzielnicowego ZMP Staromiejska
                   prześladowany w czasie okupacji niemieckiej (luty 1944 – styczeń 1945),
                   zatrudniony : luty 1944 - marzec 1944 FLUGMOTORENBAU, kwiecień 1944 - styczeń 1945 HUTFABRIK
                   ukończył 3 klasy szkoły zawodowej, elektromechanik, 
                   przewodniczący Zarządu Dzielnicowego ZMP, Staromiejska, Łódź (akta 1950 - 1956)
             prawdopodobnie :
             C2. Marian Myszkowski (ur.1935 - zm.14.10.1988), poch. Łódź [cm. Na Dołach, razem z rodzicami]
 A3. Walenty Myszkowski (ur.1874), tkacz
       ż.(śl.17.05.1896 Łódź, par. św. Krzyż)
       Joanna Borysławska (Borusławska), (Firla) 
       (ur.1869 Władysławów, pow. Konin - zm.26.11.1911 Widzew, Łódź, par. św. Kazimierz), lat 42, 
       c. Adolfa i Doroty  z d.Kriger, rodziców z nazwiska nieznanych 
       [1 mąż Joannay – Aleksander (zm.6.10.1893 Russocice)]
       [świadek ślubu : Kacper Myszkowski]
       Dzieci : (Bronisława, Wacław, Franciszek)
       B1. Bronisława Myszkowska (ur.10.09.1896 Łódź,chrzest 9.12.1897 Łódź, par. św. Krzyż - zm.19.03.1898), akt 4957
       B2. Wacław Myszkowski (ur.19.09.1899 Łódź, chrzest 17.12.1899, Łódź, par. św. Krzyż), akt 5595
             [chrzestni : Józef Grafiński i Bronisława Klinke (z d. Myszkowska)]
       B3. Franciszek Myszkowski (ur.1908 - zm.7.12.1908 Łódź, par. św. Krzyż), 7 dni
 najprawdopodobniej :
 A4. Bronisława Myszkowska (ur.1869 - zm.po 1931)
       m. Stanisław Klinke (ur.1862 Chylin - zm.14.03.1931 Łódź, św. Teresa), mieszkali : Russocice, Łódź
       [zgon zgłosili : Jan Tarapacz, tkacz i Teodor Paljocha, wykończalnik]
       ojc. Jan Klinke
       mat. Julianna Różańska
       Dzieci : (Anna, Adam, Aleksander, Cecylia, Waleria, Leokadia, Teodor, Roman)
       B1. Anna Klinke (ur.1889 Russocice, pow. koniński)
             m.(śl.19.11.1910 Łódź) Hipolit Lazarow (ur.1886 Łódź, par. św. Krzyż), tkacz
             [świadkowie ślubu : Antoni Kaczub i Kacper Myszkowski]
             ojc. Anastazy Lazarow
             mat. Antonina Jagielska
       B2. Adam Klimke (ur.1894 Russocice, pow. Koniński)
             ż.(śl.4.10.1924 Łódź, par. św. Krzyż) Janina Karolak (ur.1899 Łódź)
             [świadkowie ślubu : Stanisław Niedziński i Herman Ichiewicz]
             ojc. Andrzej Karolak
             mat. Teodora Rozalia Suchowska
       B3. Aleksander Klinke (ur.20.01.1896 Łódź, par. św. Krzyż - zm.1897)
       B4. Cecylia Klinke (ur.27.121897 Łódź, par. Św. Krzyż - zm.1960)
             [chrzestna : Joanna Myszkowska, zgłaszający : Franciszek Myszkowski]
             [uzupełnienia : p. Dariusz Paljocha, Łódź]
             m. Teodor Paljocha (ur.12.09.1897 Łódź - zm.12.09.1960 Łódź)
             ojc. Dymitr Paljocha 
             ur.11.05.1856 Mała Koszelewka, pow. Niżyn, woj. Czernichów, Ukraina - zm.11.07.1929 Łódź)
             mat. Luiza (Ludwika) Schulz (ur.8.05.1866 Mikołajew, Łódź)
             Dzieci : (Leokadia, Mirosław)
             C1. Leokadia Paljocha (ur.4.01.1922 Łódź - zm.26.06.1988 Łódź)
                   m. Stefan Koralczyk (ur.2.09.1912 Łódź - zm.2.09.1991 Łódź)
             C2. Mirosław Grzegorz Paljocha (ur.1.03.1932 Łódź - zm.12.06.2009 Drezno, Niemcy), poch. Pieńsk
                   ż. Adela Piwońska (ur.7.08.1939 Holendry Bytońskie - zm.31.05. 2002 Filderstadt - Bonlanden, Niemcy)
                   Dzieci : (Dariusz, Anna)
                   D1. Dariusz Paljocha, korespondent
                   D2. Anna Paljocha
       B5. Waleria Klinke (ur.27.10.1899 Łódź, par. św. Krzyż)
             [chrzestni : Walenty Myszkowski i Prakseda Klinke, świadkowie : Franciszek Myszkowski]
             m.(śl.20.05.1923 Łódź, par. św. Krzyż) Jan Tarapacz (ur.1891 Kazimierz k. Babic, gm. Lutomiersk), 
             s. Anieli, niezam.
             [świadkowie ślubu : Teodor Paljocha i Ignacy Myszkowski]
       B6. Leokadia Klinke (ur.23.10.1901 Łódź, par. św. Krzyż - zm.1903 Łódź)
       B7. Teodor Klinke (ur.25.06.1903 Łódź), tkacz
             [chrzestni : Julianna Myszkowska, świadek Kacper Myszkowski]
             ż.(śl.14.01.1928 Łódź, par. św. Józef) Zofia Fortuna (ur.25.11.1905 Łódż), kolejarka
             [świadkowie ślubu : Czesław Kubiak i Teodor Paljocha]
             ojc. Kazimierz Fortuna (ur.1877)
             mat. Waleria Łumińska (ur.1880)
       B8. Roman Klinke (ur.3.06.1906 Łódź, par. św. Krzyż), rzeźbiarz
             ż.(śl.15.08.1931 Łódź, ewang. - augsb.)
             Eugenia Minor (ur.1913 Nowe Chojny, Łódź - zm.16.01.1997 Düsseldorf, Niemcy)
             ojc. Oskar Minor (zm.4.12.1919)
             mat. Marianna Jukel (ur.1892)
------------------------------------------------------------
 Jan Myszkowski (Miszkowski) (ur.ok.1839 Lututów - zm.12.12.1890 Łódź, par. św. Krzyż), kowal, [pkt 3.3. Brzeźnio], 
 s. Antoniego i Gertrudy z d. Czekajska [w akcie zgonu Jana Myszkowskiego – matka Gertruda Gajewska]
 mieszkał : 1867 r. Pichlice, par. Walichnowy [Pichlice – 17 km na NW od Wielunia],
 mieszkał : 1869 r. Naramice (obecnie Naramice – 12 km na NW) od Wielunia)
 mieszkał : 1884 r. Brzeźnio
 mieszkał : 1890 r. Łódź
 ż. Franciszka Miller (Miler, Müler) (ur.20.08.1841 Ożarów, pow. Wieluń - zm.5.07.1906 Łódź, par. św. Krzyż), 
 [chrzestni : Bartłomiej Kieszkowski i Julia Rogowicz, zgłosiła Magdalena Kopcińska, lat 45, akuszerka,
 świadkowie : Maciej Bąk, lat 36 i Tomasz Kasperek, lat 45 – włościanie z Ożarowa], [LN Ożarów, akt 55, skan 109]
 (1867 r. Luzowska), (1869 r. Lasecka), (1891 r. Lasocka), (1899 r. Ławska vel Miller), (1906 r. Łagiecka) 
 ojc. Józef Miler (ur.ok.1800 - zm.1841)
 mat. Wiktoria Kamosińska (ur.1800)
 
 Dzieci : (Marianna, Wincenty, Antoni, Julianna, Walenty, Leokadia, Marianna, Michał)
 A1. Marianna Myszkowska (Miszkowska) (ur.1864 Naramice), 
       c. Jana i Franciszki Lasockiej, mieszkała : 1891 r. Łódź (przy matce)
       1 m.(śl.1.02.1891 Łódź, par. św. Krzyż) Marcin Kiełdych [Kiełdyk] (ur.1864 Wrzeszcz, pow. sieradzki), 
              ojc. Piotr Kiełdych (ur.1835 Jeziersk - zm.1874 Wrząca, par. Wojków), s. Marcina i Jadwigi 
                    [1 żona – Małgorzata N. (zm.24.11.1865 Wrząca)]
              mat.(śl.22.01.1866 Dębiniec, par. Wojków) Aniela Kowalska (ur.1838 Blizanów), c. Jana i Zofii Majer
       2 m.(śl.25.10.1902 Łódź, par. św. Krzyż) Karol Kręcijasz (Kręciarz, Krenciarz, Kręcijarz) (ur.1878 Parzno)
              ojc. Józef Kręciarz
              mat. Antonna Rychlewska
              [1 żona Karola K. – (śl.30.05.1898 Łodź, par. św. Krzyż) Marianna Nowaczyk (ur.1875, pow. Sieradz)
              c. Łukasza i Konstancji Świerczak]
              Dzieci (Kiełdyk) :
              B1. Stanisława Kiełdyk [ur.+/-1895]
                    m.(śl.1927 Łódź, św. Anna) Stanisław Loba [ur.+/-1895]
                    ojc. Szczepan Loba
                    mat. Marianna Matuszewska
              B2. Jan Kiełdych (ur.5.10.1899 Łódź, par. św. Krzyż)
                    [chrzestni : Antoni Myszkowski i Józefa Kowalska]
 A2. Wincenty Myszkowski (ur.20.01.1867 Pichlice, par.  Walichnowy, pow. wieluński - zm.1939 Łódź) 
       [wg „Moi Krewni” (Magdalena Maria Ławicka z d. Ryksa) – zmarł 1939 Łódź], 
       [chrzestni : Stanisław Bednarski i Weronika Gulińska]
       1900 r. robotnik w Łodzi, ślusarz
       ż.(śl.14.05.1899 Łódź, par. św. Krzyż) Władysława Kiełczewska (ur.27.06.1880, par. Głowno)
       [„Spis ludności Łodzi” : Władysława Kiełczewska (ur.1869 Głowno)]
       [świadkowie ślubu : Antoni Myszkowski i Franciszek Kiełczewski], [LC Łódź, akt 501/1899]
       ojc. Franciszek Kiełczewski
       mat. Ewa Pęcherzewska, mieszkali : Głowno, Łódź
       Dzieci : (Marianna, Bolesław, Józef, Waleria, Edmunda)
       B1. Marianna Myszkowska (ur.13.03.1900 Łódź, par. św. Krzyż) [akt 1673]
       B2. Bolesław Myszkowski (ur.26.11.1901, Łódź, par. św. Krzyż - zm.31.12.1901)
       B3. Józef Myszkowski (ur.4.02.1903 Łódź, par. św. Krzyż)
             [chrzestn : Ignacy Kowalski i Oelagia Myszkowska]
       B4. Waleria Myszkowska (ur.8.12.1904 Łódź, par. św. Krzyż - zm. Nowogard k. Szczecina) 
             m.(śl.5.01.1930 Maciejów k. m. Kowel, Białoruś) Stefan Jóźwiak (ur.1901 Zduńska Wola - zm.1962 Łódź)
             oboje z Rudy, par. Maciejów, w 1932 r. mieszkali w par. Rymacze w pow. Luboml [pkt 9.8]
             Dzieci (Jóźwiak) : (Jadwiga, Wanda)
             C1. Jadwiga Jóźwiak (ur.1930 - zm.2009)
                   m. Tadeusz Zdzieszyński (ur.+/-1930)
             C2. Wanda Zofia Jóźwiak (ur.1932 Maciejów, pow. Kowel, Białoruś - zm.1990 Szczecin)
                   m. Benedykt Kasprzewski (ur.5.06.1923 Toruń - zm.4.07.1973 Szczecin), poch. Szczecin, cm. Centralny
       B5. Edmunda Myszkowska (ur.7.07.1909 Łódź, pa. Św. Krzyż)
 A3. Antoni Myszkowski (ur.28.05.1869 Naramice), c. Jana i Franciszki z d. Lasecka
       [chrzestni : Wojciech Dura, lat 40 i Jadwiga Brylińska, świadek : Szymon Szczepaniak, lat 50], [LN Naramice, s.18]
       mieszkał : Naramnice (obecnie Naramice) k. Wielunia, 1900 r. robotnik w Łodzi, mieszkal : ul. Przędzalniana 56
       ż.(śl.3.02.1900 Łódź, par. św. Krzyż) Józefa Łakomska (ur.24.02.1879 Łódź - zm.przed 1926) 
       [w pisowni : Łukomska, Łakowska]
       [świadkowie ślubu : Teodor Pakulski i Stanisław Kowalczyk]
       ojc. Antoni Łakomski (ur.1857 Łódź), s. Mateusza i Antoniny z d. Zielińska
       mat.(śl.5.05.1878 Łódź, par.NMP) Agnieszka Królewska (Krulikowska) (ur.1858 Widawa), c. Mikołaja i N. Rychard
       Dzieci : (Leokadia, Stanisława, Józef, Helena, Józefa, Antoni, Franciszka, Julianna, Władysław)
       B1. Leokadia Myszkowska (ur.31.10.1900 Łódź, par. św. Krzyż - zm.2.12.1900 Łódź, par. św. Krzyż)
             [chrzestni : Józef Zdrojewski i Bronisława Łakomska], [LN Łódź, akt 6468/1900]
       B2. Stanisława Myszkowska (ur.10.12.1901 Łódź)
             m.(śl.13.11.1926 Łódź, par. św. Anny) Zygmunt Danielewski (ur.1903 Włocławek)
             [świadkowie ślubu : Bolesław Owczarek i Antoni Delfel]
             ojc. Józef Danielewski [zm.przed 1926]
             mat. Marianna Wellfel [zm.po 1926]
       B3. Józef Myszkowski (ur.1903 - zm.22.11.1903 Łódź, par. św. Krzyż)
       B4. Helena Myszkowska (ur.1905 Łódź)
       B5. Józefa Myszkowska (ur.1908 Łódź)
       B6. Antoni Myszkowski (ur.19.12.1909 Łódź, par. św. Krzyż)
             [chrzestni : Anyoni Łukomiak i Władysława Raszkowska]
       B7. Franciszka Myszkowska (ur.1911 Łódź)
       B8. Julianna Myszkowska (ur.1915 Łódź)
       B9. Władysław Myszkowski (ur.21.10.1919 Łódź)
 A4. Julianna Myszkowska (Miszkowska) (ur.8.02.1873 Brzeźno, Brzeźnio, pow. Sieradz), c. Jana i Franciszki Miller
       mieszkała : 1893 r. Łódź [wg spisu ludności Łodzi – ur. Byszków, pow. wieluński]
       m.(śl.29.01.1893 Łódź, par.św. Krzyż) Walerian Strzelecki (ur.15.12.1872 Brzeziny)
       ojc. Teofil Strzelecki (ur.1848 Dąbrowa, par. Chojny k. m. Koło), szewc, s. Waleriana i Magdaleny Marciniak
       mat.(śl.15.01.1871 Brzeziny) Marianna Janowska [Janasik] (ur.1849 Brzeziny), 
             c. Rocha Janasik i (śl.3.02.1845 Brzeziny) Józefy z d. Smarzowska (Smardz)
       Dzieci Waleriana : (Władysław, Apolonia, Piotr, Weronika, Benedykt, Pelagia, Mieczysław, Stanisław, Antoni, 
       Jan, Bronisława, Marianna)
       B1. Władysław Strzelecki (ur.1894 Łódź, par. św. Krzyż - zm.22.09.1894 Łódź, par. św. Krzyż)
       B2. Apolonia Strzelecka (ur.15.09.1896 Łódź, par. św. Krzyż - zm.1913 Łódź, par. św. Krzyż)
       B3. Piotr Strzelecki (ur.26.11.1897 Łódź, par. św. Krzyż)
             być może żona :
             Bronisława Kulejewska [ur.+/-1800]
             Dzieci :
             C1. Zofia Strzelecka (ur.1825 Łódź - zm.18.04.1825 Łódź, par. św. Krzyż), 8 tygodni
       B4. Weronika Strzelecka (ur.1.01.1899 Łódź) [wg aktu ślubu : urodzona Kromołów, pow. będziński]
             m.(śl.17.09.1921 Łódź, św. Anna) Wilhelm (Adam Wilhelm) Mikosz (ur.28.05.1898 Kraków, Grzegórzki), 
             1921 r. podporucznik, Szwadr. Zap. Tabor. Nr 4
             ojc. Michał Mikosz (ur.25.09.1863 Przybysławice, pow. Brzesko - zm.23.04.1925), poch. Kraków, cm. Rakowicki,
                   sierżant straży pożarnej, mieszkał : ul. Kolejowa 19 (wzm.1900), 
                   ogniomistrz straży pożarnej, ul. św. Tomasza 28 (1925),
                   s. Macieja i Tekli Woźniak
             mat.(śl.7.06.1890 Kraków, WNMP Mariacki) Salomea Urban (ur.7.10.1864 Jodłowa, pow. Pilzno - zm.4.08.1916), 
                    poch. Kraków, cm. Rakowicki, 
                    akuszerka (wzm. 1905 - 1914), mieszkała : ul. Kolejowa 19, plac Kossaka 4 (1913), ul. Kościuszki 32 (1914)
                    c. Macieja i Marianny Mikut
             [Rodzeństwo Wilhelma : Franciszek Mikosz (ur.9.03.1891 - zm.24.09.1907), poch. cm. Rakowicki z rodzicami,
             Stanisław Mikosz (ur.21.09.1895), Maria Mikosz (ur.10.09.1896), Ludwika Mikosz (ur.24.08.1900 - zm.przed 1910)
             Edward Mikosz (ur.6.10.1901), Aniela Mikosz (ur.28.03.1908)]
       B5. Benedykt Strzelecki (ur.4.12.1903 Łódź, par. św. Krzyż), 1917 r. mieszkał : Łęczyca
             ż.(śl.27.05.1962 Łódź Polesie) Zofa Najder [ur.+/-1905]
       B6. Pelagia Strzelecka (ur.19.12.1905 Łódź, par. św. Krzyż)
             m.(śl.19.02.1927 Łódź, św. Jan, ewang.) Edmund Enge (ur.30.04.1900 Łódź), strażak, wyzn. ewang. - augsb.
             [świadkowie ślubu : Karol Lewin, lat 32, majster fabryczny i Rudolf Trelenberg, lat 27, szofer]
             ojc. Wilhelm Enge (ur.26.02.1863 Andrzejów - zm.3.09.1932 Łódź), właściciel domu, robotnik, 
                   1932 r. mieszkał : gmina Nowosolna, starostwo łódzkie,
                   syn Wilhelma i Karoliny Roth
             mat.(śl.13.07.1887 Łódź - Nowosolna, ewang. - augsb., Andrzejów, Janów)
                    Julianna Damitz (ur.13.07.1868 Andrzejów - zm.po 1932], c. Gotfryda i Elżbiety Werner
             [Rodzeństwo Edmunda Enge : Wilhelm (ur.18.10.1892), Irena (ur.4.03.1898), Natalia (ur.29.10.1902)]
       B7. Mieczysław Strzelecki (ur.18.09.1907 Łódź, par. św. Krzyż - zm.1960 tragicznie, Plantagenet, Albany, Australia)
             ż. Karolina Pieczykolan (ur.28.08.1920 Ruda Solska - zm.31.12.1987 Perth, Australia) 
             [Informacja i zdjęcia p. Lidia Stevens z d. Bednarz]
 
                    
             Fot.1. Mieczysław Strzelecki (1907 – 1960)  [powiększ]
             Fot.2. Zdjęcie rodzinne [powiększ]
 
             Dzieci : (Janina, Danuta, Krystyna, Ryszard)
             C1. Janina Strzelecka (ur.1946 Niemcy)
             C2. Danuta Strzelecka (ur.1950 Australia)
             C3. Krystyna Strzelecka (ur.1954 Australia)
             C4. Ryszard Strzelecki (ur.ok.1956 Australia)
       B8. Stanisław Strzelecki (ur.14.04.1909 Łódź, par. św. Krzyż - zm.6.03.1915 Łódź, par. św. Krzyż), lat 6
       B9. Antoni Strzelecki (ur.19.12.1911 Łódż, par. św. Anna - zm.11.06.1911 Łódź, par. św. Anna), 4 mies.
       B10. Jan Strzelecki (ur.1912 - zm.26.07.1912 Łódź, par. św. Anna), 3 mies.
       B11. Bronisława Strzelecka (ur.1913 - zm.11.07.1913 Łódź, par. św.Anna), 1 mies.
       B12. Marianna Strzelecka (ur.2.07.1915 Łódź - zm.2.09.1917), lat 2
 A5. Walenty Miszkowski (ur.10.02.1874 Naramice - zm.6.09.1879 Naramice), s. Jana i Franciszki Miller
       [chrzestni : Michał Miszkowski i Anna Antoniewska], [LN Naramice, akt 9, str.114]
       [być może to Michał Myszkowski (ur.ok.1836 Pichlice, par. Walichnowy - zm.1906 Janów, par. Rudlice], [pkt 3.3]
 A6. Leokadia Myszkowska (ur.25.03.1876 Naramice - zm.po 1920), c. Jana i Franciszki Miller
       [chrzestni : Szymon Wybicki i Magdalena Gnych], [LN Naramice, akt 10, str.153], [„Spis ludności Łodzi”]
       mieszkała : Łódź, ul. Senatorska 15
       m.(śl.30.10.1919 Kutno) Marcin Ludwiczak (ur.1854, par. Witonia - zm.przed 1920], wdowiec
       [świadkowie ślubu : Andrzej Luczak, Gnojno i Adam Szymański, kościelny z Kutna]
       [1 żona Marcina Ludwiczaka – Małgorzata Przybysz (zm.23.03.1919)]
       ojc. Tomasz Ludwiczak
       mat. Magdalena Wasiak
 A7. Marianna Myszkowska (ur.16.08.1879 Naramice), c. Jana i Franciszki Miller [LN Naramice, akt 29, str.218]
 A8. Michał Myszkowski (ur.12.09.1884 Brzeźnio)
       [chrzestni : Aleksander Rybak i Magdalena Kowalczyk
       ż.(śl.31.03.1913 Łódź, św. St. Kostka) Ludwika Kaczmarek (ur.24.04.1886 Łódź)
       [świadkowie ślubu : Andrzej Kaczmarek i Michał Pasierbiak (mąż Franiszki Kaczmarek, c. Andrzeja i Marianny)]
       c. Andrzeja i Marianny z d. Ziółkowska
       Michał i Ludwika mieszkali : Łódź, ul. Pabianicka, Tuszyńska, Piwiarniana, Łączna
       Dzieci :
       B1. Eugeniusz Myszkowski (ur.1.01.1914 Chojny, par. Łódź, św. Wojciech)
             1 ż.(śl.16.04.1953 Łódź, Obwód Północny) NN
             2 ż.(śl.11.02.1956 Łódź Śródmieście) NN.
       B2. Stanisław Myszkowski (ur.30.04.1915 Chojny, par. Łódź, św. Wojciech - zm.11.09.1996)
             w czasie okupacji niemieckiej, robotnik przymusowy : Bruchwedel (1940 – 41), Lueneburg (1941 – 45)
------------------------------------------------------------
 Frydrych Myszkowski [ur.ok.1842/45 - zm.po 1891/1912], mieszkał : Pabianice, wyzn. ewang. - augsb.
 [być może jest to Frydryk Mischke (ur.1840 Pabianice, par. ewang.- augsb.)]
 1 ż. Paulina Kriger [ur.+/-1850]
 2 ż. Emilia Schink (Szink) [ur.ok.1855 - zm.po 1912]
 Dzieci z 1 żony : (Emilia)
 A1. Emilia Myszkowska (ur.1872 Pabianice)
       m.(śl.1893 Łódź, par. ewag. – augsb.) Antoni Müller (ur.+/-1870)
       [świadkowie ślubu : Iwan Dajbłowski, lat 21 (nazwisko : Dajblo, Dajbło) i August Donat, lat 41 – tkacze]
       ojc. Wilhelm Müller, tkacz
       mat. Maria Furmańska
 Dzieci z 2 żony : (Olga, Natalia)
 A2. Olga Myszkowska (ur.1888 Pabianice - zm.31.03.1890 Pabianice), lat 1,5
 A3. Natalia Myszkowska (ur.27.03.1891 Pabianice), wyzn. ewangelicko - augsburskie
       [chrzestni : Emanuel Fengler, lat 38, Franciszek Szink lat 49, Anna Szink]
       mieszkała : Łódź 1912 r. (przy matce)
       1 m.(śl.7.09.1912 Łódź) Teodor Streckenbach (ur.1887 Łódź - zm.7.06.1823 Korbozów, pow. Starogard), robotnik
              [świadkowie zgłaszający ślub : I. Szulc, lat 25 i Rudolf Streckenbach, lat 29]
              ojc. Karol Streckenbach, robotnik
              mat. Paulina Kunert, oboje wyzn. ewangelicko – augsburskie
       2 m.(śl.7.08.1927 Łódź MB Zwycięska) Józef Kołacz (ur.1890 Dąbrówka, pow. łódzki), przędzalnik
             [1 żona Józefa Kołacz - Józefa Chylińska (zm.31.05.1927 Sosnowiec  Pieńki)]
              ojc. Piotr Kołacz
              mat. Florentyna Hendzlewska
------------------------------------------------------------
 Marcin Myszkowski [ur.+/-1845]
 ż. NN.
 Córka :
 Waleria Myszkowska (ur.26.11.1875 Dąbrowa, pow. Łask), mieszkała : Łodź, ul. Konstatynowska 53, 24
 m. N. Wernik [ur.+/-1875], 1821 r. w Ameryce
 Dzieci :
 Bronisława Wernik (ur.4.03.1897 Dąbie - zm.przed 1921)
------------------------------------------------------------
 Andrzej Myszkowski (ur.1846 Dobrów)
 ż.(śl.1867) Elżbieta Włodarska [Mituta) (ur.1852)
 Syn :
 Lucjan Myszkowski (ur.1875 Wichertów, par. Psary, pow. Turek)
 przybył do Łodzi 26.05.1919 r. z Aleksandrowa (Aleksandrów Łódzki), 
 mieszkał z rodziną : ul. Piotrkowska 178, Andrzeja 42, 44.
 1 ż. Petronela Grabowska [ur.+/-1875 - zm.przed 1926], 
 2 ż.(śl.przed 1912) Bronisława Żabińska (ur.15.05.1890 Radczyn, gmina Wichertów - zm.19.04.1932 Łódż Radogoszcz),         
       lat 42
       ojc. Wawrzyniec Żabiński
       mat. Eleonora
 3 ż.(śl.26.12.1932 Łódź MB Zwycięska) Zofia Szczęsna (ur.1896 Bodzanówek, par. Choceń, pow. Włocławek
       ojc. Piotr Szczesny [ur.+/-1875]
       mat. Małgorzata Chełminiak [ur.+/-1875]
       [Rodzeństwo Zofii Sz. – Michał Szczęsny (ur.1888 Bodzanówek, par. Choceń woj. kujawsko - pomorskie)
       Córka z 2 żony Bronisławy Żabińskiej :
       A1. Helena Myszkowska (ur.2.03.1912 Józefina, pow. Turek, chrzest : Psary)
             m.(śl.26.08.1932 Łódź MB Zwycięska) Kazimierz Sobczak (ur.1907 Łódź, par. św. Krzyż), 
             rozwód 25.09.1953 Łódź
             ojc. Antoni Sobczak
             mat. Józefa Dałek
 
 ten sam :
 Lucjan Myszkowski (ur.16.01.1875 Józefina, par. Psary, gmina Wichertów, pow. Turek - zm.po 1926), piekarz, 
 s. Andrzeja Myszkowskiego (ur.1846) i Elżbiety Mituta (ur.1852), Józefina, par. Psary – zob. pkt 3.3],
 przybył do Łodzi 26.05.1919 r. z Aleksandrowa (Aleksandrów Łódzki), 
 mieszkał z rodziną : ul. Piotrkowska 178, Andrzeja 42, 44.
 ż. Petronela Grabowska [ur.+/-1875 - zm.przed 1926]
 [w 1919 r. z rodziną Lucjana Myszkowskiego mieszkała : Bronisława (Myszkowska) (ur.15.05.1890 Łęgi)]
 Dzieci : (Józef, Józefa, Stanisława, Stefan, Helena, Aniela, Janina)
 A1. Józef Myszkowski (ur.12.05.1902 Józefina), s. Lucjana, mieszkał : 1921 r. Łódź, terminator rzeźnicki,
       przybył do Łodzi 20.01.1921 r. z wojska [wg spisu : ur. Wichertów, Tworki],
       ż.(śl.19.08.1928 Łódź, św. Józef) Eleonora Owsikowska (ur.1895 Chełmo, starostwo Radomskowskiego)
       [świadkowie ślubu : Adam Tartakowski, artysta dramatyczny i Józef Snak, robotnik]
       ojc. Jan Owsikowski (ur.1859 Masłowice), żołnierz, s. Mateusza i Łucji Wypychowicz
       mat.(śl.30.01.1882 Chełmo, woj. łódzkie) Teresa Chrapek (ur.1866 Chełmo), c. Kacpra i Gertudy Szymanek
 A2. Józefa Myszkowska (ur.1902 Józefina), 1926 r. przynależna do Wichertowa w pow. tureckim
       m.(śl.13.11.1926 Łódź, par. WNNP) Piotr Portalewski (ur.1902 Łódź), rymarz
       [świadkowie ślubu : Jan Główczyński, szewc i Roman Modrzejewski, ślusarz]
       ojc. Feliks Portalewski (ur.1861 Skarboszewo, par. wł., Ks. Pozn. - zm.1927, poch. Łódź) [fot. gobu „Billiongraves”], 
             s. Józefa i Ludwiki Knakiewicz
       mat.(śl.6.02.1887 Bałuty, Łódź)  Klementyna Neuman (Neiman) (ur.1869 Błaszki, pow. Kalisz - zm.1930, poch. Łódź), 
             c. Józefa i Julianny Hak
 A3. Stanisława Myszkowska (ur.22.03.1905 Józefina - zm.28.01.1928 Łódź), c. Lucjana, 
       przybyła do Łodzi 15.03.1921 r. z Wichertowa, mieszkała : Łódź, ul. Nawrot 18 [„Spis ludności Łodzi”]
       m. N. Jędrasiak [ur.+/-1905]
 A4. Stefan Myszkowski (ur.1907 Józefina)
 A5. Helena Myszkowska (ur.2.03.1912 Józefina, pow. turecki) [zob. wyżej]
 A6. Aniela Marta (ur.18.02.1917 Prusy) [z żony Bronisławy Żabińskiej]
       m.(śl.2.04.1934 Łódź MB Zwycięska) Feliks Nowak [ur.+/-1915], s. Józefa i Marii Szymik
 A7. Janina Myszkowska (ur.10.06.1922 Łódź) [prawd. z żony Bronisławy Żabińskiej]
------------------------------------------------------------
 Kacper Myszkowski (ur.1855)
 ż. Józefa Siwińska (ur.1863)
 Dzieci :
 Józefa Myszkowska (ur.21.02.1893 Bałuty) [chrzestni : Bronisław Nojman (Nejman) i Teofila Augustyniak]
------------------------------------------------------------
 Józef Myszkowski (ur.23.01.1856 Ernestynów, par. Plecka Dąbrowa - zm.24.11.1930 Łódź), 
 s. Jana i Marianny z d. Majewska [pkt 7.4]
 tapicer, stały mieszkaniec : Bielawy, mieszkał : Łódź, ul. Zielona 40
 1 ż.(śl.21.11.1883 Plecka Dąbrowa) 
      Eleonora Byczkowska (Byszkowska) (ur.9.04.1858 Ernestynów, par. Plecka Dąbrowa - zm.17.08.1899 Łódź)
      [chrzestni : Jan Grabowski i Jozefa Adryańczyk]
      [świadkowie ślubu : Aleksander Sulikowski i Grzegorz Olejniczak]
      ojc. Wawrzyniec Byczkowski (ur.1831 Stradzew), kolonista, s. Jana i Magdaleny
      mat.(śl.13.05.1852 Piasecka Wola, par. Piaseczno) Katarzyna Marszałkowska (ur.1826 Plecka Dąbrowa), 
             c. Mateusza M. (ur.1792), fornala na dworze Plecka Dąbrowa i Petroneli Jagusiak (ur.1797)
 2 ż.(śl.15.10.1899 Łódź, par. Wniebowzięcia NMP) Wiktoria Rześkowska (Ryszkowska) (ur.1871 Dobre)
      [1 mąż – Antoni Majewski (zm. Ruchna, par. Węgrów)]
 3 ż.(śl.1913 Łódź, par. św. Józef) Maria Czajka (ur.1886 Pęczniew - zm.po 1930)
 Dzieci : 8, m.in. :
 A1. Władysława Myszkowska (ur.8.03.1887 Ernestynów, Bielawy - zm.1944), zamordowana przez Gestapo,
       prowadziła zakład fotograficzny w Łodzi przy Placu Wolności 6 [2]
       m. N. Ostrowski [ur.+/-1885]
 
         „Spis ludności Łodzi 1916 – 1921  [powiększ]
 
 A2. Józef Myszkowski (ur.4.12.1898 Łódź - zm.15.05.1929 Łódź), poch. cm. Na Dołach
       fryzjer, mieszkał : Łódź, ul. Składowa 32, s. Józefa [pkt 7.4]
       [1926 r. - Józef Myszkowski, ul. Składowa 32 („Ekspres Wieczorny Ilustrowany” nr 25 z 27.01.1926 r.)]
       ż.(śl.8.05.1917 Łódź, par. św. Krzyż)
       Maria Człapińska (ur.22.03.1896 Rakutów, Kowale k. Włocławka - zm.11.08.1987 Łódź)
       [świadkowie ślubu : ózef Rybak i Józef Myszkowski]
       ojc. Jakub Człapiński
       mat. Wiktoria Kozłowska
       Dzieci : 2 (Stanisław, Zygmunt)
       B1. Stanisław Myszkowski (ur.21.12.1918 Łódź - zm.23.04.1987 Wiśniowa Góra)
             więzień obozu koncentracyjnego
             ż.(śl.16.12.1945 Łódź) Irena Łyszkowska [ur.+/-1918]

             prawdopodobnie to Irena Łyszkowska (ur.16.02.1917 Łódź) [„Spis ludności Łodzi”]

             ojc. Władysław Łyszkowski (ur.20.02.1883 Wiskitno, pow. Łódzki), s. Feliksa

             mat. Marianna Dobroszek (ur.15.08.1882 Stoki, pow. Łódź)

             Dzieci : [pkt 7.4]

       B2. Zygmunt Myszkowski (ur.ok.1922 Łódź - zm.30.04.1943 Grodzisk Maz.)

             uczestnik ruchu oporu, zginął od kuli niemieckiej podczas akcji 30.04.1943 w Grodzisku Maz.

 

                [powiększ]

             Stanisław (z lewej) i Zygmunt (z prawej) Myszkowscy  [Zbiory : Jacek Kundzik]

 
 A3. Zofia Myszkowska (ur.1.11.1904 Łódź - zm.1988), poch. 18.02.1988 Łódź, cm. Na Dołach, 
       mieszkała : Łódź, ul. Zielona 40, ul. Składowa 32, ul. [„Spis ludności Łodzi”], ul. Radwańska 41,
       działaczka Ligi Kobiet Polskich.
 

         Zofia Myszkowska (1904 – 1988)

       (zdjęcie wykonane w zakładzie fotograficznym w Łodzi przy Placu Wolności 6, przysłał Jacek Kundzik)

------------------------------------------------------------

 Katarzyna Myszkowska (ur.1856), 1899 r. niezamężna

 Syn :

 Władysław Myszkowski (ur.1.07.1899 Łódź NMP)

 [chrzestni : Władysław Biskupski, tkacz i Franciszka Janiak]

------------------------------------------------------------

 Roman Myszkowski [ur.+/-1865 - zm.przed 1918]

 ż. Lidia Zofia Hilfering (Hilferdige, Hisferding) (ur.24.04.1869 Brześć Litewski), 1918 r. wdowa, rentierka
 1923 r. - Lidia Zofia Myszkowska, stanowiska w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych :
 prowizoryczna urzędniczka X st. sł. w Komisariacie Rządu na m. Łódź
 [„Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego” nr 46 z 3.12.1923 r.]

 

 Dzieci : 2 (Janina, Irena)

 A1. Janina Myszkowska (ur.1892 - zm.14.09.1929 Łódź, par. św. Krzyż)

       [1913 r. Nina Janina Myszkowska, c. Romana, Łódź, konwersja z katolicyzmu na prawosławie]

       Dzieci :

       B1. Jerzy Myszkowski (ur.1917 - zm.3.03.1969, poch. Londyn), Warszawa, żołnierz [s.Janiny], [zob. pkt 11]
             ż. Wacława Poborowska (ur.15.06.1919 Sosnowiec - zm.1.12.1982, poch. Londyn)
             Dzieci : 2 (Oskar, N.)
             C1. Oskar Richard Myszkowski (ur.15.11.1948 - zm.11.04.2014)

 A2. Irena Myszkowska (ur.27.06.1895 Radom - zm.12.03.1962) [„Spis ludności Łodzi”]

       w czasie okupacji niemieckiej, nauczycielka tajnego nauczania, Radom,

       w latach 1948 - 1950 nauczycielka jęz. rosyjskiego, III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego

       Czachowskiego w Radomiu.

       prawdopodobnie to ona uwięziona 23.09.1941 r. w obozie koncentracyjnym Ravensbrück, nr obozowy 7783,

       przywieziona transportem z Warszawa – Pawiak

 

       m.(śl.24.04.1920 Kraków) Henryk Franciszek Busz (ur.15.07.1880 Łomża - zm.19.08.1940)
       1920 r. adwokat łódzki, mecenas,
       1909 r. adwokat przysięgły, Kalisz, Aleja Józefiny - Jasna (wzm.1909 - 1914),
       1921 r. członek Izby Adwokackiej w Warszawie

       mieszkał : Łódź (wzm.1920 - 1930), ul. Piotrkowska 70,

       Warszawa (wzm.1931 - 1933),

       Kraków (wzm.1933 - 1934), ul. Piłsudskiego 2,

       1938 r. Sosnowiec, ul. 3 Maja 19, 1939 r. Sosnowiec, ul. Prosta 3

       1.05.1940 r. został zatrzymany w Sosnowcu i uwięziony w obozie koncentracyjnym Dachau,

       osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen - Gusen.

       [1 żona Henryka Busza – Romualda z d. Grabska Busz - Przemyska (ur.23.03.1886 Wylazłowo - zm.1965)]

 

          [Łódź „Głos Polski” nr 120 z 8.05.1920 r.]

 

        Rodzice Henryka Busza :

        ojc. Stanisław Konstanty Busz (ur.1856 - zm.24.02.1905, poch. Łomża), s. Jakuba i Bronisławy z d. Wolska

        mat.(śl.1879 Łomża, Kalwaria, Mińsk) Franciszka Zuzanna Pawłowska, c. Ludwika i Franciszki Roman

        Rodzeństwo Henryka Busza : Allodia Zenona Busz (ur.1884 Łomża),

        mąż (śl.6.02.1907 Łomża, akt 33) Czesław Zygmunt Klicki (ur.1879 gubernia Grodno),

        syn Franciszka Klickiego i Emilii z d. Świerzbińska

 

        Dzieci (Busz) z 1 żony : 2 (Ryszard, Wanda)

        B1. Ryszard Busz (ur.23.05.1907 - zm.27.02.1943)

              ż. Maria Eliza Sztandemajer Busz Barańska (ur.1.04.1913 Polichno - zm.5.05.1992)

              Syn :

              C1. N. Busz

                    z. N. Jarząbek

        B2. Wanda Busz (ur.13.04.1910 - zm.3.06.2006), poch cm. Włochy k. Warszawy,

              lekarz dentysta, uczestniczka ruchu oporu w latach 1940 - 1944

              m. Jan Baleja (ur.29.05.1907 Strzebieszew - zm.19.06.1941 zginął w obozie Mauthausen),

              s. Wojciecha i Józefy

              [Strzebieszew (Strzetiesen) – 33 km na NE od Łodzi]

              absolwent : Wyższa Szkoła Nauk Politycznych w Warszawie.

              mieszkał : 1940 r. Włochy pod Warszawą, ul. Cienista 6 m. 4.

              Od 27.01.1940 więzień Pawiaka, następnie obóz koncentracyjny Sachsenhausen (nr 1109), Mauthausen

 

        Dzieci (Busz) z 2 żony Ireny Myszkowskiej : 1 (Jacek)

        B3. Jacek Busz (ur.5.10.1922 Łódź - zm.21.02.1982 Warszawa),

              polski siatkarz i trener siatkówki. [Wikipedia]

              ż. Marianna Jadwiga Staniewska (ur.22.07.1922 - zm.8.03.2013),

              ojc. Julian Staniewski (zm.1952), s. Jakuba S. (ur.1862 Sulejów - zm.1.01.1934) i Cecylii N. (zm.7.11.1957)

              mat. Helena

              Córka :

              C1. N. Busz

                    m. N. Zawłocki

------------------------------------------------------------
 Marianna Myszkowska (Myśkiewicz) (ur.1867)
 m. Andrzej Łaski (ur.1867)
 Dzieci :
 A1. Antonina Weronika Łaska (ur.10.01.1895 Łódź, par. św. Krzyż)
 A2. Zofia Myszkowska (ur.1903 - zm.13.10.1906 Łódź, par. św. Krzyż)
       [zgon zgłosili : Andrzej Łaski i Józef Świerczyński]
------------------------------------------------------------
 Szczepan Myszkowski (ur.29.12.1869 Grodna, par. Borysławice Kościelne - zm.5.06.1951 Łódź), 
 s. Marcina i Marcjanny Szczepaniak [zob. pkt 3.7.2]
 stróż, robotnik : Radogoszcz, par. Łódź 
 ż.(śl.26.01.1896 Radogoszcz, Łódź) 
 Jadwiga Skrzypczak (ur.15.10.1869 Kamienna, pow. Włocławek - zm.22.11.1948 Łódź), pracowała : Łódź
 ojc. Ignacy Skrzypczak [ur.+/-1840], 
 mat. Agnieszka Przybyła [ur.+/-1840], 1866 r. mieszkali : Chodów, par. Dzierzbice (ob. woj. wielkopolskie)
 Szczepan i Jadwiga Myszkowscy mieszkali : Łódź, ul. Zielona 21 i ul. Pawia 28
 Stałe miejsce zamieszkania : Krzykos, pow. Kolski
 Dzieci : (Bronisław, Stefan, Stanisław)
 A1. Bronisław  Myszkowski (ur.11.08.1897 Łódź, NMP - zm.22.03.1980 Łódź), poch. Łódź Radogoszcz
       [chrzestni : Mikołaj Łuczyński i Marianna Wiśniewska]
       urzędnik [„Spis ludności Poznania”]
       1919 r. w Lublinie
       1931 r. - Bronisław Myszkowski, ul. Małopolska 28, urzędnik, legionista
       [„Dziennik Zarządu m. Łodzi” nr 26 z 30.06.1931 r.], [Ks. Adr. Łódź 1937 – 39]
       Prawdopodobnie to jemu w 1925 r, została nadana odznaka „Krzyż P. O. W.” [„Głos Polski” nr 200 z 24.07.1925 r.]
       ż.(śl.7.10.1923 Łódź, par. św. Krzyż) 
       Kazimiera Kmiecik (ur.3.04.1905 Łódź, par. św. Krzyż - zm.12.04.1991 Łódź), poch. Łódź Radogoszcz
       [świadkowie ślubu : Stanisław Pokorski i Kazimierz Kmiecik]
       ojc. Józef Kmiecik (ur.1863)
       mat. Rozalia Szubińska [Czubińska] (ur.1861)
       Dzieci : (Halina, Henryk)
       B1. Halina Kazimiera Myszkowska (ur.4.08.1924 Łódź - zm.21.10.1935), wylew, poch. Łódź, Radogoszcz
       B2. Henryk Witold Myszkowski (ur.18.04.1926 Łódź - zm.30.07.1990 Tuszynek), poch. Łódź, cm. Radogoszcz, 
             cukiernik
             ż.(śl.9.11.1957 Łódź) Barbara Natalia Julia Gutekunst (ur.9.11.1928 Łódź - zm.8.03.2021)
             w czasie okupacji niemieckiej robotnik przymusowy (VII 1943 - XI 1944) Widzew (Pabianice)
             ojc. Teodor Jan Gutekunst (ur.9.11.1876 Płock - zm.12.05.1946 Łódź), aptekarz w Łodzi,
                   s. Edwarda Wilhelma Gutekunst (ur.1846 - zm.1907), buchaltera 
                   i Julii z d.Gąsiewska (ur.1856 Płock - zm.22.11.1940 Warszawa, ul. Złota 48), lat 84
                   [c. Ignacego Gąsiewskiego i Faustyny z d. Grochowska]
                   członek założyciel Rotary Club Łódź
                   [1 żona Rozalia Le Goff (zm.27.08.1924), francuska, poch. Warszawa, cm. Powązkowski]
             mat.(śl.1926) Natalia Romanowska h. Bożawola (ur.1894 - zm.1966),
                   c. Jana Nepomucena Romanowskiegi (ur.1860 - zm.1912), komornika sądowego
                   i Anny z d. Komar - Gacka h. Ślepowron (Korwin) (ur.1857 Płock - zm.1905) 
                   [c. Gabriela Komar - Gacki (zm.1871 Płock) i Leokadii z d. Brochocka (ur.ok.1825 - zm.1863 Płock)
 
               Teodor Jan Gutekunst (1876 – 1946)
 
             Dzieci : (Agapit, Jan, Paweł)
             C1. Agapit Myszkowski (ur.15.10.1958 Łódź - zm.15.10.1958 Łódź)
             C2. Jan Henryk Myszkowski (ur.27.02.1960 Łódź - zm.21.06.2021 Łódź), tapicer
             C3. Paweł Myszkowski (ur.1964), inż. środowiska, grafik
                   1 ż. Sylwia Czerwiec (ur.1964)
                   2 ż. Agnieszka Wasiak (ur.1971)
                         ojc. N. Wasiak [ur.+/-1940], 
                               s. Feliksa Wasiak (ur.23.05.1902 Cedrowice, par. Solca Wielka - zm.17.12.1939 Trojany k. Ozorkowa) 
                               i Weoniki z d. Pałasz (ur.1906 - zm.12.10.1939 Trojany k. Ozorkowa)
                         mat. N. Kućmierowska
                   Dzieci z 1 żony :
                   D1. Marta Myszkowska
                         m. N. Ochocki
                   D2. Marcin Myszkowski
                   Dzieci z 2 żony :
                   D3. Lena Myszkowska
                   D4. Nina Myszkowska
 
 A2. Stefan Myszkowski (ur.1.08.1899 Radogoszcz, Łódź NMP)
       [chrzestni : Michał Barylski i Michalina Łuczyńska]
 
 A3. Stanisław Myszkowski (ur.XI.1901 Łódź - zm.1963), poch. Łódź Radogoszcz, cm. św. Rocha [fot. Billiongraves]
       ż.(śl.1931 Łódź - Radogoszcz NS) Marianna Wojciechowska (ur.1905 - zm.1989), poch. jw., c. Antoniny
       Dzieci : (Irena, Maria)
       B1. Irena Myszkowska (ur.1930 - zm.5.11.2003 Łódź), lat 73, poch. Łódź Raogoszcz
             m. Jerzy Krakowiak (ur.1931 - zm.8.10.2002 Łódż), poch. Łódź Radogoszcz
             Dzieci :
             C1. Zbigniew Krakowiak (ur.1952 - zm.21.02.2020)
       B2. Maria Myszkowska (ur.1938 Łódź - zm.30.11.2013 Łódź)
             m. N. Stępień [ur.+/-1935]
------------------------------------------------------------
 Antoni Myszkowski (ur.1870)
 ż. Józefa Łakomiak (ur.1879)
 Dzieci : (Józefa, Franciszek, Julianna, Bronisława)
 A1. Józefa Myszkowska (ur.12.03.1908 Łódź, św. Krzyż), 1933 r. przynależna do pow. Widzim k. Wolsztyna
       m.(śl.26.02.1933 Łódź, św. Anna) Jan Lewandowski (ur.2.06.1906 Łódź, św. Krzyż)
       [świadkowie ślubu : Edward Łakomiak, krochmalnik i Antoni Myszkowski, robotnik]
       ojc. Franciszek Lewandowski (ur.1875 Osiki, pow. Brzeziny k. Łodzi), kowal z Bałut, 
             s. Ignacego i Heleny Anusik
       mat.(śl.26.05.1901 Łódź Bałuty NMP) Bronisława Maciejewska (ur.1884 Łódź), 
             c. Franciszka i Marianny z d. Szymańska
 A2. Franciszek Myszkowski (ur.28.10.1911 Łódź, św. Anna)
       [chrzestni : Marcin Łakomiak i Pelagia Myszkowska], [zob. Pelagia Myszkowska (ur.1881 Młynisko), c. Jana], [p.3.3]
       ż.(śl.25.03.1940 Łódż, św. St. Kostka) Alina Pięta (ur.1924), c. Antoniego i Władysławy z d. Lewińska
 A3. Julianna Myszkowska (ur.17.01.1915 Łódź, św. Anna), bliźniak
 A4. Bronisława Myszkowska (ur.17.01.1915 Łódź, św. Anna - zm.31.03.1916 Łódź, św. Anna), bliźniak
------------------------------------------------------------
 Katarzyna Myszkowska [ur.+/-1870] 
 [w akcie ślubu w 1923 r. Władysława Kukulskiego – matka Katarzyna Malinowska]
 m. Jakub Kukulski [ur.+/-1870]
 Syn :
 Władysław Kukulski (ur.2.02.1899 Rosocha, chrzest Osiek Wielki k. m. Konin)
 1 ż.(śl.3.02.1923 Łódź NMP) Leokadia Koper (ur.31.08.1902 Łódź)
       [świadkowie ślubu : Michał Petrych i Stefan Kukulski, robotnicy]
       c. Jana i Marianny Jóźwiak
 2 ż.(śl.4.06.1932 Łódź, par. św. Krzyż) Marianna Krachan (ur.1906 Łódź), krawcowa
      [świadkowie ślubu : Henryk Majda, robotnik i Wawrzyniec Kosiński, robotnik]
      c. Jana i Józefy z d. Malinowska
------------------------------------------------------------
 Józef Myszkowski (ur.1878 Józefina, par. Psary), s. Andrzeja i Elżbiety Mituta, mieszkał : 1908 r. Bałuty [pkt 3.3]
 ż.(śl.1901 Biernacice, par. Niewiesz) Maria Czechowska (ur.1871 Lutomiersk, par. własna, gm. Łask)
 Dzieci : (Czesław, Józef)
 A1. Czesław Myszkowski (ur.1.01.1904 Łódź, par. św. Krzyż) [chrzestni : Marianna Myszkowska]
 A2. Józef Myszkowski (ur.15.04.1908 Łódź Bałuty NMP)
------------------------------------------------------------
 Ksawera Miszkowska (ur.12.03.1875 Łódź)
 m. Władysław Strzelecki (ur.13.09.1874 Topola, pow. łęczycki), konduktor, mieszkał : Dąbie, s. Walentego
 Dzieci : Bolesław, Józefa, Kazimierz, Józef
------------------------------------------------------------
 Julianna Myszkowska [ur.+/-1880]
 m. Józef Ziemblicki [ur.+/-1880]
 Dzieci : urodzone w latach 1905 – 1909 Łódź, par. NMP
------------------------------------------------------------
 Marianna Myszkowska (ur.1881)
 m. Karol Krencjasz (Kręcjasz) (ur.1879)
 Dzieci :
 Helena Krencjasz (ur.28.03.1909 Łódź, par. św. Krzyż)
------------------------------------------------------------
 Pelagia Myszkowska (ur.1881 Młynisko, par. Łyskornia, pow. Wieluń), 1917 r. panna, c. Jana, 
 stała mieszkanka Łodzi, mieszkała : ul. Łęczycka 38 [„Spis ludności Łodzi”, 7.08.1917 r.], [pkt 3.3]
------------------------------------------------------------
 Stanisław Myszkowski (ur.28.03.1883 Staszew [prawd. Staszów, Stęszew] - zm.po 1930), [pkt 3.8]
 [w akcie ślubu : ur. Winiary], s. Jana Myszkowskiego i Anny Tobiasz (Tibijat), litograf  [3]
 1910 r. tkacz,
 1913 r. zastępca prezesa Związku Litografów, Oddział Łódzki [„Gazeta Łódzka” nr 39 z 17.02.1913 r.
 mieszkał : 1917 r. Łódź, ul. Andrzeja 34, ul. Główna 24
 W latach 1919 - 1930 Stanisław Myszkowski i Stanisław Miszewski prowadzili wspólnie ;
 przy ul Piotrkowskiej 87 drukarnię, przy ul. Piotrkowskiej 111 litografię, 
 od 1921 r. mieściły się wspólnie przy ul. Piotrkowskiej 15,
 Stanisław Myszkowski (ur.1883), wysiedlony do GG z tzw. Kraju Warty w latach 1939 – 1945 [„Lista strat …”]
 
 ż.(śl.6.02.1910 Tomaszów Maz.) Stanisława Jarzębińska (ur.31.09.1888 Tomaszów)
 [świadkowie ślubu :Antoni Bednarski i Tomasz Domaradzki]
 [Rodzeństwo Jarzębińscy 6 : Stefan (ur.1877 Tomaszów Maz.) , Aleksander, Jan, Walerian, Maria Pruszczyńska]
 ojc. Karol Ludwik Jarzębiński (ur.14.08.1853 Sołek, par. wł., pow. Opoczno), 
       s. Ludwika J. (ur.1821), organisty we wsi Sołek, propinatora we wsi Dzielna i Marcjanny Szufladowicz (ur.1833)
 mat.(śl.29.11.1876 Tomaszów Mazowiecki) Zenobia Bednarska (ur.1859 Tomaszów Maz.), 
       c. Stanisława i Antoniny z d. Kubka
 
    [powiększ]
  Łódź, ul. Radwańska 29, willa zbudowana w latach 1923 - 24 przez Stanisława i Stanisławę Myszkowskich.
  W 1927 r. została sprzedana. 

 

 Dzieci :
 Stefan Jan Myszkowski (ur.21.08.1910 Łódź - zm.28.03.1917 Łódź, par. św. Krzyż) 
 [chrzestni : Aleksander Jarzębiński i Maria Lewandowska, akt 2008]
 [zgon zgłosili : Stanisław Myszkowski, litograf i Aleksander Jarzębiński, elektrotechnik]
 [„Spis ludności Łodzi” : zmarł 31.03.1917]
 w 1932 r. zapisany do list pob. Nr 421/VIII
 [Źródło : Wykaz poborowych Starostwa Grodzkiego Łódzkiego rocznika 1910, uchylających się od poboru
 wojskowego, „Łódzki Dziennik Wojewódzki” nr 23 z 1.12.1923 r.]
------------------------------------------------------------
 Michał Myszkowski [ur.+/-1885]
 ż. NN.
 Dzieci ;
 A1. Hipolit Myszkowski (ur.1.08.1915), s. Michała
------------------------------------------------------------
 1891 r. - Bolesław Myszkowski [Maszykowski vel Myszkowicz, Muśkiewicz, Mysakiewicz] (ur.1891 - zm.po 1936), 
              1928 r. ul. Rybna 17 [„Ilustrowana Republika” nr 122 z 3.05.1928 r.], [„Orędownik” nr 273, 22.11.1936],
              [„Łódzkie Echo Wieczorne” nr 144 z 19.06.1928 r.]
 Prawdopodobnie to :
 Bolesław Myszkowski (ur.1891), robotnik, mieszkał : Łódź, ul. Pabianicka 52
 ż. Janina Kuczera (ur.1895)
 Dzieci :
 A1. Stanisław Myszkowski (ur.25.01.1912 Łódź, św. St. Kostka) [chrzestni : Jan Sulczyński i Leokadia Miszkiewcz]
 A2. Kazimiera Myszkowska (ur.11.06.1913 Łódź, św. St. Kostka, ul. Pabianicka 52 -  zm.7.01.1914 Łódź, św. St. Kostka)
 A3. Bolesława Myszkowska (ur.30.04.1915 Łódź, św. St. Kostka)
       [Bolesława Myszkowska (ur.30.04.1915 Łódź), córka Bolesława, dziecko, mieszkała u babki 
       przybyła 30.01.1919 r. z Prus [„Spis ludności Łodzi”]
------------------------------------------------------------
 Myszkowska Olga (ur.16.08.1895 Łódź - zm.po 1920), c. Adolfa N.
 [„Spis ludności Łodzi”], [w rodzinie : Erwin (ur.7.07.1919 Łódź)]
 [nazwisko prawdopodobnie po mężu]
------------------------------------------------------------
 Stanisław Myszkowski (ur.20.04.1895 Aleksandrów Łódzki), s. Ksawerego i Zofii z d. Kowalska [pkt 7.1.2]
 mieszkał : od 1921 Łódź, ul Hajslera 29, zawód : pończosznik
 1921 r. – 3 pułk saperów. Grudziądz [„Spis ludności Łodzi”]
 1 ż.(śl.22.10.1927 Łódź, par. NMP) Władysława Filipczak (ur.1895 Leśmierz, pow. łęczycki)
 2 ż.(śl.4.10.1959 Łódź - Chojny) Zofia Mogilnicka [ur.+/-1895]
------------------------------------------------------------
 Lucjan Myszkowski [ur.+/-1895]
 ż. Bronisława N. [ur.+/-1895]
 Dzieci :
 Marian Myszkowski (ur.28.03.1925 - zm.2.11.1995), poch. Łódź, cm. Matki Boskiej Nieustającej
 w czasie okupacji niemieckiej, robotnik przymusowy, Łódź (1941 – 1945)
 [w tym samym grobie : Leokadia Myszkowska (ur.1927 - zm.2000)]
------------------------------------------------------------
 Władysław Myszkowski (ur.25.05.1895 Aleksandrów Łódzki), s. Józefa i Konstancji z d. Rybczyńska, robotnik w Łodzi
 ż. Józefa Dwojak (ur.8.11.1899 Łódź), mieszkali : Łódź, ul. Dworska
 prawdopodobnie syn :
 Kazimierz Myszkowski (ur.4.03.1918 Aleksandrów) [pkt. 7.1.2]
------------------------------------------------------------
 Józef Myszkowski, 1898 r. maszynista [Ks. Adr.1898]
------------------------------------------------------------
 Stanisław Myszkowski (ur.1899 Korzec), mieszkał : 1922 r. Łódź, szofer, s. Adama i Anny z d. Borkowska [pkt 9.8]
 1937 r. - Stanisław Myszkowski, szofer, Łódź, Małopolska 28 [Ks. Adr. Łódź 1937 – 39]
 ż.(śl.26.11.1922 Łódź, par. św. Krzyż) Janina Cieplak (ur.1900 - zm.11.12.1950 Łódź)
 [świadkowie ślubu : Walenty Cieplaki Michał Królik]
 1950 r. - Janina Myszkowska z d. Cieplak (zm.11.12.1950 Łódź), lat 50 [Nekrolog „Dziennik Łódzki” nr 343 z 13.12.1950 r.]
 ojc. Walenty Cieplak
 mat. Franciszka Potrzebska
------------------------------------------------------------
 Maria Myszkowska [ur.+/-1900] 
 [prawdopodobnie to Marianna Myszkowska (ur.13.03.1900 Łódź), c. Wincentego Myszkowskiego (zm.1939 Łódź)
 i Władysławy z d. Kiełczewska – pkt 3.3]
 m. Antoni Wojciechowski [ur.+/-1900]
 Dzieci (Wojciechowscy) :
 Helena Wojciechowska (ur.28.12.1928 r. Łódź), w 1945 r. mieszkała w Radomiu
------------------------------------------------------------
 Jan Myszkowski [ur.+/-1900]
 ż. Stefania N. [ur.+/-1900] 
 prawdopodobnie to Stefania z d. Mintus (zm.8.02.1970 Łódź), lat 79 [Nekrolog „Dziennik Łódzki” nr 34 z 10.02.1970 r.]
 Dzieci :
 Eugeniusz Myszkowski (ur.24.08.1928 - zm.1.05.2000, poch. Łódź)
 w czasie II wojny św. robotnik przymusowy, Łódź (II 1943 – VIII 1944)
 ż. Teresa Romana Wojtaszewska (ur.1930)
 
 Jan Myszkowski (ur.1888 - zm.1947), poch. cm. św. Rocha na Radogoszczu [fot. grobu Billiongraves]
 ż. Stefania Mintus (ur.1891 - zm.8.02.1970 Łódź), poch. cm. św. Rocha na Radogoszczu
 Dzieci : 5 (Irena, Tadeusz, Aniela, Henryk, Jadwiga)
 A1. Irena Myszkowska (ur.1920 - zm.2011) [fot. MyHeritage]
       m. N. Uznański [ur.+/-1920]
       Dzieci : 2
 A2. Tadeusz Myszkowski (ur.1921 - zm.2015), poch. cm. św. Rocha na Radogoszczu (razem z rodzicami]
 A3. Aniela Teresa Myszkowska (zm.15.08.1931 Łódź NMP), dziecko
 A4. Henryk Myszkowski (zm.1956)
 A5. Jadwiga Myszkowska (zm.2010) [fot. MyHeritage]
       m. Tadeusz Florecki [ur.+/-1920]
------------------------------------------------------------
 Władysław Myszkowski [ur.+/-1900] [prawdopodobnie ur.27.06.1894)
 ż. Zofia Nowacka (ur.1900 - zm.2.02.1974 Łódź) [Nekrolog „Dziennik Łódzki” nr 30 z 5.02.1974 r.]
 Dzieci : 2 (Urszula, Wanda)
 A1. Urszula Myszkowska
 A2. Wanda Jadwiga Myszkowska (zm.29.03.1927 Łódź, par. św. Krzyż)
------------------------------------------------------------
 Zdzisław Myszkowski (ur.25.10.1900 Kazimierz), s. Tadeusza, robotnik w Łodzi
 [25.11.1919 r. do Kazimierza („Spis ludności Łodzi”)]
------------------------------------------------------------
 1900 r. - Antoni Myszkowski, złożył ofiarę na odbudowę wieży klasztornej Jasnogórskiej [„Rozwój” nr 240 z 19.10.1900 r.]
              Rzemieślnicy i robotnicy warsztatów drogi żelaznej Fabryczno - Łódzkiej
 1901 r. - Józef Myszkowski, oficjalista wydziału mechanicznego drogi żelaznej Fabryczno - Łódzkiej,
              złożył ofiarę na odbudowę wieży Jasnogórskiej [„Rozwój” nr 3 z 4.01.1901 r.]
 1903 r. - ślub (16.10.1903 Łódź, par. św. Krzyż) : Roman Miszkowski + Jadwiga Rosiecka [pkt 3.8]
 
 1903 r. - Felicja Myszkowska (ur.1903), mieszkała : 1923 r. Aleksandrów, pow. łęczycki, c. Anieli, niezamężnej
              m.(śl.1923 Łódź, par. św. Krzyż) Aleksander Felcz (ur.1900), cieśla, s. Aleksandra i Marianny Gandrowicz
 
 1904 r. - Józef Myszkowski (ur.1904 - zm.po 1935), 1935 r. ul. Emilji 6, elekromonter
              [„Ilustrowana Republika” nr 9 z 9.01.1935 r.]
 1905 r. - Józefa Myszkowska (ur.16.03.1905), mieszkała : Łódź, ul. Piwna, Pietrzykowskiego 9 [„Spis ludności Łodzi”]
------------------------------------------------------------
 Jan Myszkowski [ur.+/- 1905]
 ż. Marianna Ciesiołkowska [ur.+/-1905]
 Dzieci :
 Maciej Myszkowski (ur.1927 –-zm.23.02.1927 Łódź, par. św. Antoni)
------------------------------------------------------------
 1906 r. - N. Myszkowski, pracownik Zakładów R. Resigera
 1910 r. - A. Myszkowski, robotnik [„Rozwój” nr 124 z 3.06.1910 r.]
------------------------------------------------------------
 N. (Eugeniusz) Myszkowski [ur.+/-1910 - zm.7.02.1992), XXXIV - 6 - 5]
 ż. Jadwiga Tomaszewska (ur.15.10.1912 Łódź - zm.31.10.2004), poch. XXXIV - 6 - 5
 w czasie okupacji niemieckiej wywieziona na przymusowe roboty w rolnictwie do Niemiec 
 maj 1940 – kwiecień 1945, miejsce pracy  DIPPMANNSDORF (ZAUCH – BAUZIG) (1940 - 1945)
 ojc. Józef Tomaszewski
 mat. Bronisława
------------------------------------------------------------
 1911 r. - Władysław Myszkowski (ur.1911 - zm.3.10.1934 samobójstwo), mieszkał : 1934 r. ul. Błońska
              [„Ilustrowana Republika” nr 273 z 4.10.1934 r.]
------------------------------------------------------------
 1913 r. - Julianna Myszkowska (ur.1913), w 1938 r. ul. Radomska 39 [„Ilustrowana Republika” nr 238 z 19.10.1938 r.]
 1938 r. - Julianna Myszkowska, lat 28, mieszkała  ul. Radomska 39 [„Ilustrowana Republika” nr 287 z 19.10.1938 r.]
------------------------------------------------------------
 1916 r. - Czesław Myszkowski (ur.1916), 1937 r. ul. Abramowskiego11 [„Ilustrowana Republika” nr 321 z 22.11.1937 r.]
 1917 r. - Myszkowski Zdzisław, mieszkał : Łodź, poległ 1917 r. [„Gazeta Łódzka” nr 115 z 28.04.1917 r.]
 1920 r. - Seweryn Myszkowski (ur.1920 - zm.17.05.1939, utonął w stawie) [„Orędownik” nr 115 z 19.05.1939 r.]
 1920 r. - Władysława Myszkowska, ul. Nowe Sady 33 [„Głos Polski” nr 98 z 11.04.1920 r.], [pkt 3.3]
 1920 r. - Jan Myszkowski, sekretarz „Stowarzyszenie Zawodowe Subjektów Cukierniczych”, Łódź
              [1919 r. zastępca prezesa w/w Stowarzyszenia]
------------------------------------------------------------
 Stanisław Myszkowski [ur.+/-1920]
 ż. NN.
 Syn :
 Jerzy Myszkowski (ur.1947), Łódź
------------------------------------------------------------
 Pochowani : Stary Cmentarz Ewangelicki w Łodzi, ul. Ogrodowa 3
 Eugeniusz Myszkowski (ur.1.04.1923 - zm.16.08.1985)
 Krystyna Myszkowska (ur.20.07.1927 - 27.11.1990)
 Wiesław Sapiński (ur.18.05.1947 - zm.5.08.2011)
------------------------------------------------------------
 Henryk Myszkowski (ur.+/-1925 Łódź - zm.1961] 
 ż.(śl.1946) Jadwiga Anielak (ur.1926 - zm.2008)
 ojc. Ignacy Anielak (ur.1882)
 mat. Józefa Florczak (ur.1886 - zm.1982) [1 mąż NN.]
 [2 mąż Jadwigi Anielak – Jan Ostachowicz [Ostapowicz] (ur.+/-1925 Lwów)]
 Dzieci (Myszkowscy) : 2
------------------------------------------------------------
 1925 r. - Marian Myszkowski (ur.1925, w 1939 r. mieszkał ; ul. Andrzeja 42 [„Głos Poranny” nr 52 z 21.02.1939 r.]
------------------------------------------------------------
 1926 r. - Adam Myszkowski, ul. Rzgowska 6 [„Ekspres Wieczorny Ilustrowany” nr 213 z 3.08.1926 r.]
 1926 r. - Stanisław Myszkowski, funkcjonariusz stacji Łódź - Kaliska [„Głos Polski” nr 118 z 30.04.1926 r.]
 1926 r. - J. Myszkowski, cukiernia, Łódź, ul. Wspólna (wzm.1926 – 1927)
 1926 r. - Józef Myszkowski, właściciel sklepu rzeźniczego, ul. Wólczańska 168
 1927 r. - Jan Myszkowski, Łodź, Zrzeszenie Gospodarcze przy Resursie [„Ilustrowana Republika” nr 270 z 2.10.1927 r.]
 1927 r. - Jan Myszkowski [ur.+/-1890 - zm.po 1935]
              przewodniczący sekcji dochodów niestałych w Towarzystwie Muzycznym im. Fr. Chopina w Łodzi 
              [„Ilustrowana Republika” nr 20 z 21.01.1927 r.]
              w 1934 r. otrzymał Odznakę Honorową III stopnia z Rady Naczelnej Zjednoczenia
              Polskich Związków Śpiewaczych i Muzycznych
              1935 r. członek zarządu Towarzystwa Muzycznego im. F. Chopina w Łodzi (wzm. od 1933 r.)
------------------------------------------------------------
 1928 r. - Janina Myszkowska (zm.14.09.1929), mł. urzędnik X st., od 20.11.1928 r. rejestrator w X st.,
               IV Wydział Izby Skarbowej, Łódź
 
             
             Wydział IV akcyzji i monopoli państwowych Izby Skarbowej Łódzkiej.
             Siedzą od lewej ku prawej : A. Bujnicki, M. Pawlikowski, Jan Hyżycki, naczelnik Wydziału, S. Wasilewski, 
             K. Śniegocki. 
             Stoją :
             Z. Połubińska, E. Wojnarowski, E. Niwińska, J. Myszkowska, K. Skórka, J. Andrzejewska, D. Czechowski, 
             J. Kalisz, R. Lewandowski, St. Ruszkowska, Z. Ubysz, J. Walewski, S. Malinowski, E. Rydlewska, 
             J. Rittner, I. Rajchel. [Źródło : „Skarb Polski“, Dziesięciolecie Skarbowości w Okręgu Łódzkim.]
------------------------------------------------------------
 1929 r. - Józef Myszkowski, mieszkał : 1929 r., ul. Kopernika 34 [„Głos Polski” nr 47 z 17.02.1929 r.]
------------------------------------------------------------
 1929 r. - Ignacy Myszkowski, Towarzystwo Śpiewacze „Harmonia” w Łodzi, członek (wzm.1929 – 1937)
------------------------------------------------------------
 1930 r. - Aleksander Myszkowski [„Nowy Kurjer dawniej Postęp”, Poznań, nr 268 z 19.11.1930 r.]
             
             
 
------------------------------------------------------------
 Marian Myszkowski [ur.+/-1930]
 ż. Halina N. [ur.+/-1930]
 Dzieci :
 Grzegorz Jerzy Myszkowski (ur.1960 Łódź) [i]
------------------------------------------------------------
 1931 r. - Czesław Myszkowski, członek : Zjednoczenie Polskiej Młodzieży Paracującej „Orlę” w Łodzi
              [„Dziennik Łódzki” nr 23 z 11.10.1931 r.]
 1932 r. - Sabina Myszkowska (ur.1932), w 1937 r. ul. Czackiego 23 [„Ilustrowana Republika” nr 47, 16.02.1937 r.]
 1934 r. - Antoni Myszkowski [„Ilustrowana Republika” nr 202 z 25.07.1934 r.]
 1934 r. - Piotr Myszkowski, fabryka braci Zajbert (Suwalska 4), mieszkał : Ruda Pabj., ul. Pańska 12
              [„Express Wieczorny Ilustrowany” nr 257 z 16.09.1934 r.]
 1935 r. - Franciszek i Zofia Myszkowscy, Łódź, ul. Kątna 46
 1936 r. - Andrzej Myszkowski, absolwent gimnazjum im. Ks. Skorupki [„Głos Poranny” nr 146 z 28.05.1936 r.]
 1936 r. - N. Myszkowski, lekkoatleta w K. S. „Zjednoczone” (wzm.1936 – 1939)
 1936 r. - Józef Myszkowski, sprzedaż owoców i słodyczy, ul. Bandurskiego 6
 1937 r. - Stanisław Myszkowski, ul. Nawrot 11 („Ilustrowana Republika” nr 320 z 21.11.1937 r.)
 1937 r. - Stanisław Myszkowski i Marianna, ul. Wysoka 20 [„Łódzki Dziennik Wojewódzki” nr 27, dn.15.12.1937 r.]
 1937 r. - Antoni Myszkowski, fryz., Łódź, Mazurska 21 [Ks. Adr. Łódź 1937 – 39]
 1937 r. - Bronisław Myszkowski, urz., Małopolska 28 [Ks. Adr. Łódź 1937 – 39]
 1937 r. - Józef Myszkowski, urz., Łódź, Wierzbowa 40 [Ks. Adr. Łódź 1937 – 39]
 1937 r. - Józef Myszkowski, rzeźn., Łódź, Andrzeja 48 [Ks. Adr. Łódź 1937 – 39]
 1937 r. - Józef Myszkowski, elektr., Łódź, Piotrkowska 167 [Ks. Adr. Łódź 1937 – 39]
 1937 r. - Stanisław Myszkowski, szof., Łódź, Mazurska 48 [Ks. Adr. Łódź 1937 – 39]
 1937 r. - Wacława Myszkowska (zm.przed 1937), członek harcerstwa [„Ilustrowana Republika” nr 114 z 26.04.1937 r.]
 1938 r. - Stefan Myszkowski, ul. Kilińskiego 219 [„Łódzki Dziennik Wojewódzki” nr 17, 1938 r.]
 1938 r. - Zygmunt Myszkowski, ul. Okopowa 19 [„Ilustrowana Republika” nr 349 z 20.12.1938 r.]
 1939 r. - Wincenty Myszkowski (zm.1939 Łódź), żona Władysława z d. Kiełczewska [zob. pkt 3.3]
 1949 r. - Stanisława Myszkowska, ul. Traugutta 2 [„Dziennik Łódzki” nr 142 z 25.05.1949 r.]
 1949 r. - Joanna Myszkowska, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Lekarski [„Dziennik Łódzki” z 26.06.1949 r.]
 1964 r. - Ignacy Myszkowski (ur.1898 - zm.13.10.1964), były długoletni pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej,
              odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem X - lecia PRL, Dz. Łódz., R. 19, 1964 nr 249, str. 2, Nekrolog
 1969 r. - Helena Defecińska z d. Myszkowska (ur.1913 - zm.10.03.1969, poch. Tuszyn), lat 56 
              [Nekrolog „Dziennik Łódzki” nr 60 z 12.03.1969 r.]
              m. Feliks Defeciński (ur.19.11.1900 Tuszyn), pracownik Straży Pożarnej, adjutant, Tuszyn
              ojc. Antoni Defeciński, s. Michała i Agnieszki z d. Chrzanowska
              mat.(śl.9.11.1897 Tusyn) Józefa Słowińska, c. Adama i Franciszki Busiakiewicz
 1970 r. - Stefania Myszkowska z d. Mintus (zm.8.02.1970 Łodź), lat 79 [Nekrolog „Dziennik Łódzki” nr 34 z 10.02.1970 r.]
 1973 r. - Czesława Kowalczyk z d. Myszkowska (pogrzeb.29.09.1973 Łódź), lat 84
              [Nekrolog „Dziennik Łódzki” nr 231 z 29.09.1973 r.]
              [„Spis ludności Łodzi : Czesława Myszkowska (ur.4.02.1889 Felicjanów k. Konina), c. Kacpra,
              Rodzina w Łodzi : Władysław (ur.27.06.1894 Łódź)]
 1980 r. - Renata Wilczyńska z d. Myszkowska (zm.8.09.1980 Łódź), lat 25 
              [Nekrolog „Dziennik Popularny” nr 196 z 11.09.1980 r.]
 1983 r. - Zofia Myszkowska z d. Duszyńska (zm.22.12.1983 Łódź) [Nekrolog „Dziennik Łódzki” nr 268 z 24.12.1983 r.] 
 1983 r. - Mariola Myszkowska, pielęgniarka [„Dziennik Łódzki” nr 59 z 24.03.1983 r.]
 1987 r. - Halina Włodarczyk z d. Myszkowska (zm.5.02.1987 Łódź), lat 54 
              [Nekrolog „Dziennik Łódzki” nr 34 z 10.02.1987 r.]
 1988 r. - Cecylia Myszkowska z d. Czernik (zm.27.05.1988), lat 74 [Nekrolog „Dziennik Łódzki” nr 127 z 1.06.1988 r.]
------------------------------------------------------------
 Pochowani w Łodzi (informacje : Jacek Kundzik) : 
 1/ Władysław Myszkowski (ur.1894 - zm.2.04.1983), lat 89 [cm. na Zarzewiu], [ur.27.06.1894 Łódź]
 2/ Marianna Myszkowska (ur.1897 - zm.1973) [cm. na Dołach]
 3/ Ignacy Myszkowski (ur.1898 - zm.1964), 
     Anna Myszkowska (ur.1924 - zm.2000)
     i Jerzy Myszkowski (ur.1926 - zm.2000) [cm. na Dołach]
 4/ Zygmunt Myszkowski (ur.13.03.1902 - zm.12.08.1967), 
     Marian Myszkowski (ur.1935 - zm.14.10.1988)
     i Alfreda Myszkowska (ur.1901 - zm.16.07.1988) [cm. na Dołach]
 5/ Antoni Myszkowski (ur.1909 - zm.12.04.1987). lat 78
    i Stanisław i Marianna Doroch [cm. na Zarzewiu]
 6/ Eugeniusz Myszkowski (ur.24.08.1928 - zm.1.05.2000), 
     ż. Teresa Romana Wojtaszewska (ur.1930), [cm. na Dołach]
 7/ Jacek Myszkowski (ur.1955 - zm.17.09.2007), lat 52 [cm. na Dołach]
 
 Inni pochowani : Łódź 
 
 Zenon Myszkowski (ur.1923 - zm.1971), poch. Łódź Radogoszcz, cm. św. Rocha [fot. Billiongraves]
 Leokadia Myszkowska (ur.1922 - zm.2000), poch. jw.
 Zbigniew Myszkowski (ur.1952 - zm.2004), poch. jw.
 
 Marian Myszkowski (ur.1925 - zm.1995), poch. Łódź, cm. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy [fot. Billiongraves]
 Leokadia Myszkowska (ur.1927 - zm.2000), poch. Łódź, cm. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, jw.
 
 Waldemar Myszkowski (ur.12.03.1929 - zm.29.12.2002 Pabianice), poch. Łódź Ruda, sektor C1, rząd 12, nr 20, s. Piotra
 żołnierz Ludowego Wojska Polskiego, pilot
 Danuta Myszkowska (ur.11.04.1934 - zm.28.05.2010). j.w
 W tym samym grobie pochowany : Tomasz Kula (zm.20.01.1960), lat 63, Marianna Kula (zm.29.08.1974), lat 72
 
 Szczepan Myszkowski (ur.1941 - zm.28.09.1989), lat 48, poch. Łódź Radogoszcz, cm. św. Rocha [fot. Billiongraves]
 Robert Myszkowski (ur.1966 - zm.27.01.1994), lat 28, poch. jw.
 W tym samym grobie :
 Józef Malinowski (ur.1910 - zm.11.10.1967), lat 57
 Leokadia Malinowska (ur.1911 - zm.30.11.1991), lat 80
 
 Portal „Wspomnij Bliskich” :
 Helena Czupryńska z d. Myszkowska (zm.1.04.2010, poch. Łódź, cm. Mania), 
 były długoletni pracownik Textilimpeksu
 
 Józef Myszkowski (zm.10.08.1960), XXVI - 1 - 9
 Kazimiera Myszkowska (zm.14.05.1955), XXVI - 1 - 9
 
 Eugeniusz Myszkowski (zm.7.02.1992), XXXIV - 6 - 5
 Jadwiga Myszkowska (zm.31.10.2004), XXXVI - 6 - 5 [z d. Tomaszewska]
 
 Zofia Myszkowska (zm.16.11.1979), NN - 1 - 986
 Barbara Myszkowska (zm.12.12.1983), XXXVIII - 22 - 25
 Zofia Myszkowska (zm.14.02.1988), IB - 14 - 10 
 Ryszard Myszkowski (zm.28.09.1982), XLVII - 2 - 24
 Janusz Myszkowski (zm.26.11.2003), XXV - 1 – 37
 Teresa Myszkowska (ur.1934 - zm.26.03.2022), lat 88, poch. cm. Zarzew
------------------------------------------------------------
 par. MILESZKI (ob. dzielnica Łodzi)
 Marianna Myszkowska [ur.+/-1765]
 m. Marcin Simiński [ur.+/-1765]
 Syn :
 Łukasz Simiński (ur.1795), komornik, mieszkał : 1820 Mileszki
 ż.(śl.6.02.1820 Mileszki) Barbara Śliwecka (ur.1780 Skoszewy) [wdowa, 1 mąż Jan Majewski]
 
 Michał Myszkowski (Miszkowski) (ur.ok.1779), ekonom folwarku Kazimierz
 ż. Marianna Tomaszewska [ur.+/-1785] [pkt 7.1]
 
 Aleksander Walenty Miszkowski [Miszkorowski, Myszkorowski] (ur.1818 - zm.9.09.1890 Łódź)
 [zgon zgłosili : Antoni Myszkorowski i Józef Myszkorowski]
 ekonom, mieszkał : Mileszki
 ż.(śl.1843) Zofia Nepomucena Czachorowska (ur.15.05.1824 Piaskowice, par. Zgierz - zm.1893)
 [w pisowni : Cichorowska, Ciechorowska]
 ojc. Tomasz  Czachorowski (ur.1893), „Urodzony”, ekonom w Piaskowicach
 mat. Kunegunda Stefanowicz (ur.1802)
 Dzieci (Miszkorowscy) : 7 (Bronisława, Wiktoria, Stanisław, Antoni, Józef, Wojciech, Anna) [Geneteka]
 A1. Bronisława Michalina Miszkowska (ur.5.10.1844 Zgierz - zm.17.10.1844 Zgierz]
       [chrzestni : Tadeusz Magnuski, lat 52, Woźny Sądu, mieszkał : Zgierz i Magdalena Miroszewska,
       świadek : Sylwester Gibki, lat 40, bednarz w Zgierzu]
 A2. Wiktoria Miszkorowska (ur.16.12.1845 Mileszki)
 A3. Stanisław Myszkorowski (ur.5.05.1848 Mileszki)
       [chrzestni : ksiądz Jan Dąbrowski i Katarzyna Piaskowska]
 A4. Antoni Myszkorowski (ur.9.04.1850 Mileszki - zm.1911), 1886 r. kotlarz w Łodzi
       [chrzestni : Karol Dunin i Marianna Walewska]
       ż. Wanda Maria Ołdakowska (ur.7.09.1866 Michrów, par. Rembertów, pow. grójecki - zm.1958), c. Franciszka
       Dzieci : (Aleksander 1, Aniela, Ludwika, Apolonia, Eugeniusz, Janina, Aleksander, Józef)
       B1. Aleksander Władysław Myszkorowski (ur.10.05..1883 Łódź, par. Św. Krzyż - zm.14.01.1885 Łódź)
       B2. Aniela Myszkorowska (ur.6.05.1886 Łódź, par. Św. Krzyż - zm.8.06.1886 Łódź)
       B3. Ludwika Myszkorowska (ur.26.08.1888 Łódź, par. św. Krzyż - zm.1984)
             m.(śl.1.03.1913, Łódź, par. św. Krzyż) Józef Wójtowicz (ur.1891 Opatów)
             ojc. Andrzej Wójtowicz
             mat. Zofia Podczaszy
             Dzieci (Wójtowicz) :
             C1. Antoni Wójtowicz
             C2. Zygmunt Wójtowicz
       B4. Apolonia Myszkorowska (ur.1891 - zm.27.02.1893 Łódź, par. św. Krzyż), 1 ½ roku
       B5. Eugeniusz Piotr Myszkorowski (ur.26.11.1892 Łódź, par. św. Krzyż - zm.1969), urzędnik
             ż.(śl.26.12.1920 Łódź, par. św. Krzyż) Wacława Nakielska (ur.1895 Żychlin - zm.1937) [fot. MyHeritage]
             ojc. Stanisław Nakielski
             mat. Emma Fabjan
       B6. Janina Myszkorowska (ur.1.06.1894 Łódź, par. św. Krzyż), 1920 r. ambulatorka
             m.(śl.1923 Łódź, par. św. Stanisław) Lucjan Kowalski (ur.1894 Szepetówka, pow. Zasławski), mieszkał :Radom
             [świadkowie ślubu : Józef Wójtowicz i Hugon Gittel]
             ojc. Franciszek Kowalski
             mat. Helena Brzezicka
       B7. Aleksander Myszkorowski (ur.10.02.1898 Łódź)
       B8. Józef Myszkorowski (ur.10.03.1902 Łódź)
             ż. Kazimiera N. [ur.+/-1905]
             Dzieci :
             C1. Kazimierz Myszkorowski
                   wnuczka Agata Myszkorowska - Dechnik
             C2. Bogusław Myszkorowski
 A5. Józef Władysław Myszkorowski (Myschkorowski, Myszkowski) (ur.31.12.1852 Mileszki), maszynista kol. w Łodzi
       [chrzestni : Józefat Lubiatowski i Franciszka Wysakoska, świadkowie : Wojciech Kowalski, lat 65, komornik
       i Wojciech Karpiński, lat 50, rataj – obaj mieszkali : Mileszki]
       ż.(śl.17.10.1877 Łódź, par. NMP) Józefa Popiel (ur.17.03.1858 Łódź)
       ojc. Ignacy Popiel
       mat. Anna Pycie
       Dzieci : (Franciszek, Czesław, Edmund, Feliks, Natalia, Zygmunt, Stanisław, Wacław)
       B1. Franciszek Myszkorowski (ur.4.09.1878 Łódź, par. NMP), zawiadowca
             ż.(śl.30.04.1904 Łódź, par. św. Krzyź) Berta Olga Szulc (ur.20.06.1880 Łódź)
             ojc. Juliusz Szulc
             mat. Berta Ditrich
             Dzieci :
             C1. Irena Myszkorowska (ur.3.04.1905 Łódź, par. św. Krzyż)
             C2. Maria Myszkorowska (ur.1909)
             C3. Eugeniusz Myszkorowski (ur.1911)
       B2. Czesław Lucjan Myszkorowski (ur.3.07.1881 Łódź, par. NMP)
             ż.(śl.8.04.1907 Lublin) Aleksandra Scholastyka Jaworska (ur.1883 Lublin)
             ojc. Henryk Anzelm Jaworski
             mat. Antonina Wanda Dziewiszek
       B3. Edmund Myszkorowski (Myszkowski) (ur.29.08.1883 Łódź, par. św. Krzyż - zm.16.04.1884, par. św. Krzyż)
       B4. Feliks Myszkorowski (ur.1.05.1886 Łódź, par. św. Krzyż)
             ż.(śl.16.09.1914 Łódź) Marianna Gabrjelska (ur.ok.1884), c. Stanisława i Eleonory z d. Kępalska)
       B5. Natalia Myszkorowska (ur.5.05.1888 Łódź, par. św. Krzyż)
             m.(śl.1913 Łódź, par. św. Józef) Ludwik Kasperkiewicz [ur.+/-1890]
             ojc. Mikołaj Kasperkiewicz
             mat. Józefa Mielczarska
       B6. Zygmunt Myszkorowski (ur.17.04.1891 Łódź - zm.13.04.1958), 1920 r. prokurent banku [fot. MyHeritage]
             ż.(śl.27.06.1920 Łódź, par. św. Krzyż) Anna Knapska (ur.4.07.1894 Łódź - zm.21.07.1982) [fot. MyHeritage]
             [świadkowie ślubu : Stefan Knapski, porucznik i Czesław Myszkowski, dyrektor banku]
             Zygmunt i Anna z d. Knapska – poch. Warszawa, cm. Powązkowski], [fot. grobu]
             ojc. Ignacy Knapski
             mat. Anastazja Jaskółkowska
             Dzieci : 2 (Halina, Jadwiga)
             C1. Halina Myszkorowska (ur.1921 - zm.2000) [fot. MyHeritage]
             C2. Jadwiga Myszkorowska (ur.24.04.1923 Pabianice - zm.22.07.2009 Warszawa) [fot. MyHeritage]
             Halina i Jadwiga pochowane w jednym grobie – Warszawa, cm. Powązkowski [fot. grobu]
       B7. Stanisław Myszkorowski (ur.8.05.1894 Łódź, par. św. Krzyż)
       B8. Wacław Myszkorowski (ur.5.09.1899 Łódź, par. św. Krzyż), bankowiec
             ż.(śl.3.07.1923 Łódź, par. NMP) Zofia Jędrzejewska (ur.1899 Łódź)
             [świadkowie ślubu : Ludwik Kacperkiewicz, nauczyciel i Adam Jędrzejewski]
             ojc. Bronisław Jędrzejewski (ur.1861 Miechowice, pow. wlocławski), s. Rudolfa i Katarzyny z d. Obrębska
             mat.(śl.18.11.1883 Łódź NMP) Anna Magdalena Pawłowska (ur.1863), c. Jakuba i Marianny z d. Arabska
 A6. Wojciech Myszkorowski (ur.1855 Mileszki), ślusarz
       [chrzestni : Franciszek Podobczyński i Praksyda Dubikowska, świadkowie : Wojciech Kowalski, lat 63
       i Wincenty Badowski, lat 45]
       ż.(śl.8.02.1880 Łódź, par. NMP) Marianna Borde (Bordo, Bord, Borden) (ur.19.03.1859 Zgierz)
       ojc. Jan Robert Borde (ur.1836 Zgierz), 1856 r. czeladnik ślusarski, s. Karola i Agnieszki Matuz
       mat.(śl.6.09.1856 Warszawa, par. św. Krzyż) Helena Amelia Kralkowska (ur.1835 Zgierz),
             c. Łukasza K. i Agnieszki z d. Sowińska
       Dzieci (Myszkorowscy) : (Kazimiera, Adam, Stanisława, Roman, Stanisław, Apolonia, Lucjan, Leokadia)
       B1. Kazimiera Myszkorowska (ur.1881)
             m.(śl.29.02.1908 Łódż, par. św. Krzyż) Franciszek Sobczyński [ur.+/-1885]
             ojc. Józef Sobczyński
             mat. Józefa Surowa
       B2. Adam Myszkorowski (ur.22.10.1885 Pabianice)    
             ż.(śl.15.07.1911 Łódź, św. St. Kostka) Marianna Jasińska (ur.22.01.1889 Karolew, pow. łódzki)
             ojc. Mateusz Jasiński (ur.1846 Sapoki), s. Jana i Agnieszki z d. Sadowska
             mat.(śl.6.08.1876 Łódź NMP) Marianna Jankiewicz (ur.1854 Wygiełzów, pow. Łask), 
                    c. Ignacego i Łucji z d. Dombrowska
       B3. Stanisława Myszkorowska (ur.1888 Pabianice, pow. łaski - zm.16.05.1942 Łódź)
             m.(śl.29.07.1911 Łódź, św. St. Kostka) Euzebiusz Stefan Klemens Gawryszewski (ur.14.08.1887 Krośniewice)
             ojc. Józef Gawryszewski (ur.1856), stolarz z Krośniewic
             mat. Elżbieta Arentowicz (ur.1867)
       B4. Roman Myszkorowski (ur.1890 Łódź, par. św. Krzyż)
       B5. Stanisław Myszkorowski (ur.18.04.1892 Łódź), tokarz, ślusarz
             ż. Marianna Młotkowska (ur.1895)
       B6. Apolonia Myszkorowska (ur.13.04.1895 Łódź, par. św. Krzyż)
       B7. Lucjan Miszkorowski (ur.24.10.1898 Łódź, par. św. Krzyż), żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
             ż.(śl.30.01.1926 Łódź, par. św. Krzyż) Ludgarda Tokarska (ur.1900 Łódź)
             [świadkowie ślubu : Bronisław Łuczyński i Edmund Siemiński]
             ojc. Jan Tokarski
             mat. Rozalia Danajska
       B8. Leokadia Myszkorowska (ur.1900 Łódź, par. św. Krzyż)
 A7. Anna Myszkorowska (ur.25.07.1857 Mileszki)
       [chrzestni : JW. Pantaleon Niewiarowski i JW.Teresa Suchecka]
 
 1856 r. - Pan Franciszek Myszkowski, mieszkał : Mileszki [zob. pkt 3.7.2]

 Przypisy :
 
 [1]  zob. pkt.7.1.
 Teofil  Zenon Myszkowski (ur.24.12.1831 Łabędzie, par. Warta), 
 s. Józefa Myszkowskiego (zm.1858 Pabianice), dzierżawcy wsi Wielka Wieś, Łabędzie 
 i Józefy z d. Kłopocka [pkt 7.1. Szadek, Wielka Wieś]
 
 [2] Łódź, Plac Wolności 6, Zakład fotograficzny, właściciele :
 Antoni (Adam Leon) Piotrowski (ur.1.10.1865 Bekierz Nawojewski, pow. Piotrków Trybunalski - zm.2.03.1928 Radogoszcz)
 [Radogoszcz - obecnie dzielnica Łodzi], 
 s. Wawrzyńca i Józefy z d. Tamborska,
 urzędnik magistracki, od ok.1903 r. sekretarz w łódzkim magistracie.
 W 1893 r. założył w kamienicy przy Placu Wolności 6 zakład fotograficzny, który funkcjonował do 1934 r.
 Następnie zakład stał się własnością Feliksa Buchcara.
 ż.(śl.14.08.1889 Łódź, par. NMP) Marianna Franciszka Piotrowicz (ur.1863 Wola Życińska, par. Maluszyn - zm.26.09.1911 Łódź)
 ojc. Franciszek Bronisław Piotrowicz (ur.1838 - zm.1906), 1862 r. nauczyciel Szkoły Elementarnej
        1865 r.  urzędnik w Biurze Naczelnika Powiatu Piotrkowskiego
 mat. Maria Szałowska (ur.1842 Piotrków), mieszkała : Łódź, Nowy Rynek 6
 
 Bracia Marii Piotrowicz Piotrowskiej :
 Antoni Leon Henryk Piotrowicz [Pietrowicz]  (ur.17.01.1862 Brąszewice, par. Wojków), 
 kupiec, mieszkał : Łódź, ul. Juliusza 19, Przejazd 16/18
 ż.(śl.4.06.1886 Łódź, par. św. Krzyż) Florentyna Szmitkowska (ur.1862 Knieja, pow. Noworadomski), 
 [„Spis ludności Łodzi : Florentyna Szmidkowska (ur.28.05.1870 Łódź)]
 c. Tofila i Marianny z d. Palczeska
 Dzieci :
 1/ Aleksandra Piotrowicz (ur.3.07.1894 Łódź)
 2/ Maria Piotrowicz (ur.17.07.1896 Łódź)
 3/ Florian Piotrowicz (ur.15.08.1900 Łódź)
 
 Stanisław Zygmunt Piotrowicz (ur.19.04.1865 Wola Życińska, par. Maluszyn - zm.1921), mieszkał : Łódź, Nowy Rynek 6
 
 Kazimierz Władysław Piotrowicz (ur.5.07.1870 Barczkowice k. Piotrkowa - zm.1927), s. Bronisława 
 [„Spis ludności Łodzi : fotografista, mieszkał : Łódź, ul. Piotrkowska 54, Przejazd 14]
 ż. Janina Romana Kiedrzyńska (ur.27.02.1879 Łódź - zm.1960)
 Dzieci :
 1/ Janusz Piotrowicz (ur.7.02.1904 Łódź - zm.1985)
 2/ Witold Piotrowicz (ur.3.09.1905 Łódź)
 
 Feliks Buchcar (ur.20.11.1882 Warszawa - zm.27.05.1938, poch. cm. Powązki), fotograf, wyzn. katol.,  
 Właściciel zakładów fotograficznych : Warszawa, ul. Chłodna 27, ul. Marszałkowska 69, ul. Konstantynowska 8 (184)
 w latach 1907 - 1909, następnie właściciel atelier przy ul. Chłodnej 23 w roku 1913.
 Łódź : od 1908 do 1920 r. wł. zakładu fotograficznego przy ul. Piotrkowskiej 76 „J. Tyraspolski”, nabytego od J. Tyraspolskiego,
 Plac Wolności 6 [pracował jako operator (wzm.1925 - 28 r.), od 1934 r. właściciel]
 Członek zarządu fotografów woj. łódzkiego (wzm.1928 - 29 r.)
 ojc. Józef Buchcar (ur.1851 Rowna, Węgry - zm. 4.09.1923, poch. cm. Powązki), s. Tomasza i Weroniki
       [1 żona Józefa Buchcara – (śl.1876 Warszawa, par. Wsz.Św.) Brygida Pelagia Erford. c. Bartłomieja i Anny z d. Szachmacińska
 mat.(śl.15.01.1882 Warszawa, par. Przem. Pańsk.) 
        Henryka Wilkoszewska (ur.1862 Załęże, pow. Grójec, chrzest 1862 Rembertów - zm.21.08.1913, poch. Powązki),
        c. Jakuba Teofila W. i Antoniny z d. Zielińska
 ż.(śl.24.01.1903 Warszawa - Praga, par. MB Loterańska) Paulina Konstancja Konarzewska [ur.+/-1905], c. Wojciecha i Józefy Nowak
 
                 [powiększ]
  „Republika” Łódź, 3.03.1925 r. Ogłoszenia braci : Feliks Buchcar i Jan Buchcar
 
 
         [powiększ]
 Grób rodziny Buchcar, Warszawa, cm. Powązki
 
 Władysława Ostrowska (z d. Myszkowska) (wzm.1937 r.) [„Księga adresowa Łodzi”, 1937 r.]
 
 XX w. - Zakład „A.A. Bielski”, Łódź, ul. Zgierska 24, ul. Aleksandrowska 42, Plac Wolności 6
 Genealogia :
 Rafał Bilski (ur.1775 - zm.8.02.1835 Pabianice), lat 60
 ż. Franciszka Gaweł [ur.+/-1790 - zm.po 1835]
 Syn :
 Piotr Bilski (ur.1820 Pabianice)
 1 ż.(śl.11.01.1840 Pabianice, par. św. Mateusz) Agnieszka Biskupska (ur.1822 Pabianice - zm.19.12.1842 Bugaj), c. Jana i Rozalii
 2 ż.(śl.26.02.1843 Pabinice, par. św. Mateusz) Magdalena Kurowska (ur.1820 Pabianice - zm.29.05.1871 Bugaj), c. Józefa i Brygidy
 Syn z 2 żony :
 Mateusz Bilski (ur.19.09.1847 Pabianice), tkacz w Pabianicach
 ż.(śl.11.06.1871 Pabianice) Elżbieta Geisler (ur.1849), c. Sebastiana i Jadwigi z d. Kempicka
 Dzieci :
 A1. Adam Aleksander Bielski (ur.3.02.1878 Pabianice - zm.1932), założyciel zakładu fotograficznego „A.A. Bielski”
        ż. Stanisława Olszewska [ur.+/-1880]
        Syn :
        B1.Tadeusz Stanisław Bielski (ur.1912 Pabianice, par. św. Mateusz - zm.1997)
             ż. (śl.17.06.1963 USC Łódź Śródmieście) NN.
 A2. Konstancja Bielska (ur.17.02.1885 Pabianice - zm.1944)
 A3. Ludwik Bielski (ur.11.08.1891 Pabianice - zm.1977)
        ż. NN.
        Dzieci :
        B1.Stanisław Bielski (ur.1915 - zm.1980)
             ż. NN.
             Syn :
             C1. Zbigniew Bielski (ur.1946)
                   ż. Danuta N. (ur.1947)
        B2.Danuta Bielska (ur.1921)
             m. N. Liberski [ur.+/-1920]
 
 [3] Notatki z gazet :
 Stanisław Myszkowski, Łódź, drukarnia, ul. Piotrkowska 111 (wzm.1918 – 1930)
 [Miszewski Stanisław i S - ka, ul. Piotrkowska 111, Druk., Lit., Intr., zał. 1918, wł. Stanisław Miszewski i Stanisław Myszkowski] 
 1928 r. - St. Myszkowski, ul. Piotrkowska 123 [„Ilustrowana Republika” nr 296 z 26.10.1928 r.]
 1931 r. - Stanisław Myszkowski i S - ka, ul. Piotrkowska 104, Zakład Litograficzny (wzm. od 1.06.1931 – 1934)
 [„Spis abonamentów sieci telefonicznych ... 1932/33”]
 1932 r. - Stanisław Myszkowski, ul. Piotrkowska 90
 1933 r. - Stanisław Myszkowski, Piotrkowska 123, licytacja ruchomości [„Ilustrowana Republika” nr 39 z 8.02.1933 r.]
 
 Stanisław Miszewski (ur.24.06.1874 Rogóżno, majątek Rogóżno k. Płocka - zm.26.11.1942 Warszawa)
 ojc. Fortunat Miszewski [ur.+/-1845], szlachcic, s. Jana M. i Kasyldy z d. Piotrowska
 mat. Helena Biedrzycka h. Rawicz (ur.2.03.1849 Cieśle), c. Rafała B. (ur.28.10.1814 Bronowice, pow. Brzeziny)
         i Antoniny z d. Kruszewska (ur.ok.1818 Kuchary, pow. Płock)
         [Rafal Biedrzycki był synem Baltazara Stefana Biedrzyckiego (ur.1767 Bronowice - zm.1837 Bronowice)
         i Apoloni z d. Snarska (ur.ok.1770 Wągry - zm.1839 Bronowice)
         – rodzina powiązana z Orpiszewskimi, właścicielami d. Kłóbka], [zob. pkt 3.7]
 
 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 
 

 

do górywstecz