7.1. Okolice : ŁÓDŹ - ŻYRARDÓW - SKIERNIEWICE - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

 

 ŁÓDŹ [pkt 7.1.1]

 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI [pkt 7.1.2]

 ŻYRARDÓW [pkt 7.6]

 

 Ostatnia aktualizacja : 18.04.2017 r.   
 Wyszukiwarka : Ctrl + F   
---------------------------------------------------------- 
 CELEJÓW [13 km na NE od Warki]
 Katarzyna Myszkowska [ur.+/-1525]  [1]
 m. Stanisław Celejewski (Celejowski) h. Rawicz [ur.+/-1525 - zm.po 1581] z Celejowa w ziemi czerskiej
 ojc. Jan Celejowski
 mat. Prakseda N.
 Dzieci (Celejewscy) : 5 (Katarzyna, Wojciech, Paweł, Jan, Adryan)
 A1. Katarzyna Celejewska [ur.+/-1550]
       m.(śl.przed 1575) Krzysztof Podstolski [ur.+/-1550]
 A2. Wojciech Celejewski [ur.+/-1550 - zm.po 1581]
       ż.(śl.przed 1581) Jadwiga Oltówna z Tarnowa [ur.+/-1555], c. Mikołaja
 A3. Pawel Celejewski [ur.+/-1555 - zm.po 1586]
 A4. Jan Celejewski [ur.+/-1555 - zm.po 1581]
 A5. Adryan Celejewski [ur.+/-1560 - zm.po 1591]
       ż. Katarzyna Uleniecka [ur.+/-1560 - zm.po 1618]
----------------------------------------------------------
 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (Wielka Wieś, Piotrków) :
 Honestus Mikołaj Myszkowski [ur.+/-1655] [2]
 ż. Rozyna N. [ur.+/-1660]
 Dzieci :
 Gertruda Myszkowska (ur.5.03.1685 Piotrków)

 [zob. też pkt 3.7.1, pkt 3.7.2 i pkt 3.3]

 
 Szl. Józef Myszkowski [ur.+/-1690], Wójtostwo we wsi Wielka Wieś
 ż. Petronela Kamieńska [ur.+/-1690]
 Dzieci : co najmniej 3 (Piotr, Jacek, Jakub, Piotr)
 A1. Piotr Celestyn Myszkowski (chrzest 19.05.1712 Piotrków)
       [chrzestni : szl. Jan Bodzanowski i Ewa Zubkowicz, panna]
 A2. Jacek Myszkowski (chrzest 1713 Piotrków)
       [chrzestni : GD. Antoni Waliszewski, naczelnik kancelarii grodzkiej piotrkowskiej 
       i Zofia Moraczewska na dzierżawie w Piotrkowie]
 A3. Jakub Myszkowski (chrzest 25.07.1716 Piotrków)
       [chrzestni : G. Sebastian Sokół i Konstancja Brydak, mieszczka piotrkowska]
 A4. Piotr Marek Myszkowski (chrzest 2.08.1719 Piotrków)
       [chrzestni : GD. Marek Oyrzanowski, zastępca naczelnika kancelarii grodzkiej piotrkowskiej
       i D. Anna Barbara z d. Humanowska Wilkoszowska]
 
 Szl. Franciszek Myszkowski [ur.+/-1695], dziedzic, właściciel folwarku Przedmieście Wolborskie
 [Przedmieście Wolborskie – dziś ul. Wolborska w Piotrkowie]
 [być może to Franciszek Myszkowski (ur.+/-1695), s. Mikołaja Myszkowskiego (ur.1640 Koziegłówki - zm.1713),
 dziedzica dóbr Dąbrowa i Galewice – zob. pkt 3.2]
 ż. Teresa Paprocka [ur.+/-1695]
 Dzieci :
 A1. Kazimierz Myszkowski (ur.28.02.1718 Piotrków)
 A2. Justyna Marianna Myszkowska (ur.19.06.1719 Piotrków)
 A3. Wawrzyniec Myszkowski (ur.9.08.1722 Przed. Wolborskie, chrzest Piotrków)
 
 Kolejne pokolenia z Piotrkowa [zob. 1785 r.]
----------------------------------------------------------
 par. WROCISZEW  [9 km na SW od Warki]
 Bartłomiej Myszkowski [ur.+/-1655]
 ż.(śl.1680 Wrociszew) Zofia Krzysztofówna [Krzysztof] – oboje : Michałów
 [świadkowie ślubu : Grzegorz Wolski i  Jan Słomianka]
 
 Generosa Katarzyna Myszkowska [ur.+/-1765 - zm.po 1788], Wola Palczewska  [3]
 m.(śl.23.05.1787 Wrociszew) Generosus Tadeusz Dziubiński [ur.+/-1765 - zm.po 1788], Wola Palczewska
 [świadkowie ślubu : G. Józef Lichański i G. Mikołaj Lichański – z Lechanic]
 ojc. Józef Dziubiński h. Dołęga [ur.+/-1735], s. Antoniego i Marianny z d. Gołuchowska h. Leliwa
 mat.(śl.ok.1758) Marianna Cebulska [ur.+/-1735]
 Dzieci (Dziubińscy) : 
 Teresa Dziubińska (ur.27.10.1788 Wola Palczewska)
 [Wola Palczewska – folwark wchodzący w skład dóbr Michałów w par. Wrociszew]
----------------------------------------------------------
 par. OPORÓW  k. Kutna :
 Sebastian Miszkowski [ur.+/-1655]
 ż. Gertruda N. [ur.+/-1655]
 Dzieci :
 Stanisław Miszkowski (ur.1685 Oporów)
 [zob. też pkt 7.4]
-------------------------------------------------------------------------------------

 par. LEWICZYN  k. Grójca [7 km na S od Grójca], [zob. Belsk]

 prawdopodobnie linia blisko spokrewniona z linią z par. Wrociszew

 Wojciech Myszkowski [ur.+/-1660]
 ż. Ludwika Słupecka h. Rawicz [ur.+/-1660]
 Dzieci :
 A1. Maryanna Myszkowska [ur.+/-1690]
       m.(śl.8.11.1717 Lewiczyn) Stanisław Strużewski (Struzenski) [ur.+/-1690]
       [świadkowie ślubu : Franciszek Zybułtowski z Kus, Wiktor Słupecki z Kus, Paweł Skalski z Zaborowia]
       Dzieci (Strużewscy) :
       B1. Jadwiga Teresa Strużewska (chrzest 22.10.1726 Lewiczyn)
             [chrzestni : Andrzej Kurzewski, dzierżawca jaroch i Teresa Borowska]
 A2. Teresa Myszkowska [ur.+/-1690]
       m. Maciej Parul h. Ogończyk [ur.+/-1690]
 A3. Dyonizy Myszkowski [ur.+/-1690]
 A4. Walenty Myszkowski [ur.+/-1690]

---------------------------------------------------------- 

 ŁOWICZ
 1700 r. - Jan Myszkowski [ur.+/-1700]
              ż. Regina Owczarz [ur.+/-1700]
              Dzieci :
              A1. Elżbieta Myszkoska (!) (ur.1720 Łowicz)
              A2. Marianna Myszkowska (ur.30.11.1722 Klewków, chrzest Łowicz, Kolegiata)
 
 1735 r. - Maciej Miszkowski [ur.+/.-1735]
              ż. Katarzyna Skonieczna [ur.+/-1735]
              Dzieci :
              Małgorzata Miszkowska (ur.11.07.1762 Zielkowice, par. Łowicz Kolegiata)
 
 1795 r. - Piotr Myszkowski [ur.+/-1795]
              ż. Julianna Darek [ur.+/-1795]
              Dzieci :
              Marianna Myszkowska [ur.+/-1825]
              m.(śl.1847 Łowicz, kolegiata, Sieraków) Franciszek Radzymiński (Radziński) [ur.+/-1820], 
              s. Piotra i Elżbiety z d. Rycerska
 
 1826 r. - N. Myszkowski, nauczyciel muzyki w Łowiczu
 1833 r. - Roman Myszkowski [ur.+/-1810] [zob. pkt 3.2.1.2]
              1833 r. - aplikant w Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych [Komisji Województwa Kaliskiego]
              1866 r. - adjunkt Skarbowy przy Magistracie w Łowiczu
 
 1855 r. - Julianna Myszkowska (zm.1855 par. Łowicz Kolegiata), c. Józefa i Julianny Piotrowicz  
 1866 r. - N. Myszkowski, profesor szkół, wł. domu w Rynku Starym [„Kurjer Warszawski” nr 139 z 22.06.1866]
 
 1888 r. - N. Myszkowski (zm.23.10.1905 tragicznie), 
              kapitan (1888 r.)
              1888 r. naczelnik straży ziemskiej powiatu Łowickiego,
              1888 r. przeniesiony na naczelnika straży ziemskiej do pow. Nowomińskiego
              prawdopodobnie to :
              Eugeniusz [Fiedorowicz] Myszkowski, dymisjonowany podpułkownik, w 1892 r. mianowany naczelnikiem 
              pow. grójeckiego w ministerstwie spraw wewnętrznych [„Gazeta Warszawska” nr 130 z 16.05.1892 r.]
              (wzm.1892 - 1895)
 
              
              „Kurjer Warszawski” nr 293, 23.10.1905 r. 
 
 1900 r. - Feliks  Myszkowski (ur.1898 - zm.1864, poch. Głowno) [zob. pkt 4.5]
              ż. Zofia Kaczmarek [ur.+/-1900]
              Dzieci :
              Stefan Myszkowski (ur.5.04.1924 Łowicz - zm.10.11.1997)
              ostatnie miejsce zamieszkania przed wojną : Głowno, pow. Łowicz, woj. łódzkie
              w czasie okupacji niemieckiej robotnik przymusowy (II 1941 – IV 1945), Petkus [Źródlo : „Lista strat ...”]
 
 1920 - 1950 r. Bolesław Myszkowski [Księgi meldunkowe Łowicza z lat 1920 - 50]
 
 Uwaga : ze strony pkt 3.2.1.1
 Corpus Inscriptionum Poloniae, tom 5, woj. skierniewickie, Łowicz 1765 r.
 Grobowiec Myszkowskich :
 1/ Myszkowski Adam,
 2/ Myszkowska Anna z Męcińskich, c. Michała Mikołaja z Kurozwęk Męcińskiego, podstolego wieluńskiego
     i Felicjanny Ruckiej, ż. Adama Myszkowskiego,
 3/ Myszkowska Franciszka (nieznana),
 4/ Myszkowska Teresa (nieznana),
 5/ Myszkowski Jan (nieznany)
-----------------------------------------------------
 IWONIE  [12 km na NW od m. Szadek]
 Antonina Myszkowska [ur.+/-1700]
 m. Mikołaj Milewski [ur.+/-1700]
 Syn :
 Tomasz Milewski [ur.+/-1730]
 ż. Salomea Wolska (ur.1753 - zm.1839 Iwonie), c. Ignacego i Marii z d. Otocka
-------------------------------------------------------------
 Par. CZARNOCIN (Szynczyce) [23 km na SE od Łodzi]
 Katarzyna z d. Myszkowska [ur.+/-1720 - zm. przed 1791], de Szynczyce [„Generosa”]
 m.(śl.5.02.1741 Szynczyce, par. Czarnocin k. Łodzi) Józef  Tokarski [ur.+/-1715 - zm. po 1791], [„Generosus”]
 [świadkowie ślubu : Rafał Strzelecki i Andrzej Suchecki]
 Dzieci (Tokarscy) :
 Marianna Tokarska [ur.+/-1755 - zm.po 1800]
 m.(śl.przed 1791) Józef Maciej Gliszczyński (ur.17.03.1751 Sokolniki - zm.po 1800]
 [Sokolniki – 17 km na NW od Gniezna]
 ojc. Antoni Gliszczyński (ur.ok.1720 - zm.27.10.1773 Sokolniki), komornik graniczny kaliski,
       s. Michała G. (ur.+/-1690 - zm.przed 1742) i Zofii z d. Palędzka h. Drogosław (ur.+/-1710 - zm.przed 1752)
 mat.(śl.5.11.1740 Gniezno, par. św. Wawrzyńca) Marianna Sławoszewska [ur.+/-1720], 
        c. Antoniego i Rozalii z d. Tomicka (c. Kazimierza T. i Barbary z d. Płaczkowska)
 
 Dorota Myszkowska [ur.+/-1780]
 m. Krzysztof Guz [ur.+/-1780], mieszkali : Kolonia Szynczyce
 Córka :
 Dorota Guz (ur.1808 Czyżemin k. Pabianic)
 m.(śl.18.02.1833 Szynczyce, par. Czarnocin) Wojciech Orłowski (ur.1807 Powidz), mieszkał : Kolonia Szynczyce
 ojc. Jakub Orłowski [zm.przed 1833 Praga]
 mat. Marianna Samsonowska [zm.przed 1833]
--------------------------------------------------------------------------------------
 par. NIEBORÓW  (Sypień) [10 km na SE od Łowicza] Linia : Myszkoski (!) i Myszkowski
 Regina Myszkowska (ur.ok.1724 - zm.1810 Sypień, par. Nieborów), lat 86
 
 Śluby :
 1763 r. - ślub (1763 Nieborów) : Szczepan Stangreciak + Marianna Myszkówna
 1806 r. - ślub (1806 Nieborów) Jakub Szymczak + Katarzyna Myszkówna
 
 Maciej Myszkoski [ur.+/-1785 - zm.przed 1845]  
 ż.(śl.1809 Nieborów) 
 Katarzyna Kawkoska [Kawkowska, Kawczeńska, Józwówna] (ur.ok.1786 - zm.19.02.1845 Sypień), lat 59
 Dzieci : (Tomasz, Małgorzata, Franciszka, Filip)
 A1. Tomasz Myszkowski [Myszkoski] (ur.1809 Sypień, chrzest 22.09.1809 Nieborów - zm.1811) z Wilamowa
 A2. Małgorzata Myszkowska [Myszkoska] (ur.1812 Sypień, chrzest 6.07.1812 Nieborów - zm.1829)
 A3. Franciszka Myszkowska [Myszkoska] (ur.1815 Sypień, chrzest 19.08.1815 Nieborów - zm.11.12.1848 Nieborów), panna
 A4. Filip Myszkowski [Myszkoski] (ur.1818 Sypień, chrzest 30.04.1818 Nieborów - zm.1818)
-----------------------------------------------------------
 ŁĘCZYCA
 Franciszek Myszkowski [ur.+/-1740]
 ż. NN.
 Dzieci :
 Wiktoria Myszkowska (zm.1769 Łęczyca)
 
 Helena Myszkowska [ur.+/-1755]
 m. Nob. Józef Kosnowski [ur.+/-1755], doktor medycyny
 Dzieci (Kosnowscy) :
 A1. Jan Augustyn Kosnowski (ur.29.08.1782 Łęczyca)
 A2. Wincenty Mikołaj Kosnowski (ur.8.12.1784 Łęczyca)
 A3. Wiktoria Kosnowska (ur.22.12.1785 Łęczyca)
 
 1785 r. - ślub (Łęczyca) Karol Kurczewski + Agnieszka Myszkowska
 
 Michalina Miszkowska (ur.1805)
 m.(śl.przed 1824) Maciej  Walesiński (Walesieński) (ur.1795)
 Dzieci (Walesińscy) :
 1/ Antoni Waleciński (ur.ok.1824 - zm.1827 Łęczyca), lat 3,5
 2/ Józefa Walesińska (ur.1.09.1826 Topola Kątowa)
    [chrzestni : Wojciech Chodecki, Naddzierżawca Ekonomii Tkaczów i Teresa Glińska,
    zgłaszający : Jan Dudka, lat 67 i Józef Marchewa, lat 52 – gospodarze z Topoli Kątowej]
 
 1831 r. - Jan Myszkowski, obywatel z Łęczycy  [„Korrespondent Warszawski” nr 21 z 11.10.1831 r.]
------------------------------------------------------------
 par. ZADZIM (Zygry) [20 km na NE od Sieradza]
 Jakub Myszkowski [ur.+/-1745]
 ż. Rozalia N. [ur.+/-1745]
 Dzieci : (Tekla)
 Tekla Myszkowska (ur.ok.1771 - zm.1.08.1827 Zygry, par. Zadzim), lat 56
 m. Józef Zieleniewski [ur.+/-1770 - zm.po 1827]
 
 Waleria (Walentyna) Myszkowska (ur.1833 - zm.przed 1885)
 m. Ludwik Nurkiewicz (ur.1821), stolarz w Zygrach, w 1885 r. mieszkali : Łódź
 Dzieci (Nurkiewicz) : (Zygmunt, Józefa, Ludwik, Maksymilian)
 A1. Zygmunt  Nurkiewicz (ur.Kraszyn 1859 - zm.4.08.1864 Zygry, par. Zadzim)
       [zgon zgłosili : Józef Kowalski, lat 50 i Antoni Pietrzak, lat 39 – obaj gospodarze : Zygry]
 A2. Józefa Nurkiewicz (ur.1863 Zygry, pow. Sieradz)
       m.(śl.10.05.1885 Łódź, par. św. Krzyż) Ignacy Jaruszewski (ur.1861 Ożarów, pow. Wieluń), tkacz
       [świadkowie ślubu : Maksymilian Majewski i Franciszek Wieczorek, tkacz]
       ojc. Jan Jaruszewski
       mat. Julianna Stankowska
 A3. Ludwik Nurkiewicz (ur.6.12.1863 Zygry, par. Zadzim)
       [chrzestni : Maciej Juszczak i Pelagia Ciałkowska)
 A4. Maksymilian Nurkiewicz (ur.1871 Zygry)
       ż.(śl.30.09.1893 Łódź, par. św. Krzyż) Zofia Rogalska (ur.1875  Maszkowice, pow. Łeczyca), 
       c. Ignacego i Anieli z d. Łabudzińska)
------------------------------------------------------------
 par. PSZCZONÓW [13 km na W od c. Skierniewic]
 Mateusz Myszkowski [ur.+/-1745]
 ż. Marianna Sapeta [Sapecianka] [ur.+/-1745]
 Dzieci :  [zob. Skierniewice]
 
 Antoni Myszkowski [ur.+/-1790]
 ż. Józefa N. (ur.ok.1795 - zm.2.12.1822 Seligów, par. Pszczonów)
------------------------------------------------------------
 SKIERNIEWICE
 Maciej Myszkowski [ur.+/-1745], labor, providus
 ż. Marianna (Sapeta) Sapecianka [ur.+/-1745]
 Dzieci :
 A1. Franciszka Myszkowska (chrzest 1.10.1764, par. Pszcznów)
 A2. Róża Myszkowska (Miskowska) (chrzest 22.08.1766, par. Pszczonów)
 A3. Zofia Miszkowska (ur.18.05.1771 Mokra, par. Skierniewice)
 A4. Feliks Myszkowski (ur.1774 Mokra, par. Skierniewice), z matki Marianny Łopatka
 A5. Katarzyna Myszkowska (ur.24.11.1775 Mokra, par. Skierniewice)
 A6. Tekla Myszkowska (ur.5.04.1779 Mokra, par. Skierniewice)
 A7. Marianna Myszkowska (ur.16.08.1784 Mokra, par. Skierniewice)
 
 Mateusz Myszkowski (ur.1756 - zm. 5.12.1808), mieszkał : Miedniewice (par. Wiskitki, par. Skierniewice) 
 1 ż. NN.
 2 ż.(śl.3.08.1806 Skierniewice) Elżbieta Bartosik (ur.1780), mieszkała : Kamion
 
 Zofia Myszkowska [ur.+/-1775]
 m. Andrzej Bozałek [ur.+/-1775], mieszkali : Miedniewice k. Skierniewic
 Dzieci : Marianna (ur.1793), Jan (ur.1794), Katarzyna (ur.1797), Elżbieta (ur.1799), Mikołaj (ur.1802), Zofia Monika (ur.1806)
 
 Honorata Myszkowska [Niżkowska, Niszkowska, Nyszkowska] (ur.1822 - zm.1885 Warszawa), 
 mieszkała : 1858 r. Skierniewice
 m. Józef Orth [ur.+/-1820 - zm.przed 12.10.1858]
 Dzieci (Orth) : w latach 1838 – 1842 urodzone w Warszawie
 
 1834 r. - Antoni Myszkowski (ur.1834 Skierniewice)
 1844 r. - Elżbieta Miszkowska (ur.1844 Skierniewice)
 1845 r. - Antoni Myszkowski (zm.1845 Skierniewice)
 1848 r. - Katarzyna Myszkowska (ur.1848 Skierniewice - zm.1848 Skierniewice)
 1890 r. - Piotr Myszkowski, właściciel posesji w Skierniewicach [ = z Myszkowic, zob. pokt 3]
 1892 r. - Izabela Myszkowska [ur.+/-1860 - zm. po 1892] ze Skierniewic
              [w 1892 r. chrzestna Aleksandra Zygmunta Myszkowskiego w Sączowie] [zob. pkt 3]
 1926 r. - Piotr Myszkowski [zm.przed 1947], 
              opał - węgiel, Skierniewice, ul. Sienkiewicza, nr hip. 177 M [Ks. Adr.]
 1987 r. - Piotr Myszkowski, wicewojewoda skierniewicki
------------------------------------------------------------
 par. BRZEZINY  k.Łodzi
 Franciszek Myszkowski (zm.2.03.1753 Przanowice, par. Brzeziny)
 
 Jakub Myszkowski (ur.+/-1790 - zm.1827)
 ż. Elżbieta Bielińska (ur.1791 - zm.1859 Zalesie, par. Brzeziny), mieszkała : 1831 Przanowice
 [w akcie zgonu zapisana jako Elżbieta Mieszkowska, lat 80]
 ojc. Michał Bieliński [ur.+/-1760 - zm.przed 14.02.1831]
 mat. Marianna Kącka [ur.+/-1760 - zm.przed 14.02.1831]
 [2 – gi mąż Elżbiety Bielińskiej – (śl.14.02.1831 Brzeziny) Chryzostom Radlicki (ur.1773), 
 wdowiec, dzierżawca zastawny wsi Przanowice, s. Michała i Julianny z d. Dąbrowska, 
 świadkowie : Joachim Glazewski, lat 56, dzierżawca wsi Strzębowice 
 i Balcer Biedrzycki h. Rawicz (ur.5.02.1767 Bronowice - zm.17.08.1837 Bronowice), 
 lat 50, dziedzic wsi Bronowice]
------------------------------------------------------
 Par. ZDUNY k. Łowicza
 Maciej Miszkowski [ur.+/-1755]
 ż. Helena N. [ur.+/-1755]
 Dzieci :
 Łukasz Miszkowski (ur.1784 -l zm.28.10.1784 Łaźniki, par. Zduny), 17 dni
------------------------------------------------------------
 Par. GÓRA św. MAŁGORZATY k. Łęczycy
 Fabian Miszkowski [ur.+/-1755]
 ż. Marianna N. [ur.+/-1755]
 Dzieci :
 Franciszka Miszkowska (ur.1783 -l zm.15.03.1784 Leśmierz, par. Góra św. Małgorzaty), 1 rok
------------------------------------------------------------
 Par. SZADEK ( Wielka Wieś )
 Jakub Aleksy Myszkowski (ur.1758 Żerniki, par. Tulce - zm.1789, poch. Poznań), s. Józefa i Weroniki [zob. pkt 4.1]
 ż.(śl.1782 Wiry) Wiktoria Kozłowska h. Jastrzębiec (ur.+/-1760 - zm.po 1811]
 [2 mąż Wiktorii Kozłowskiej : (śl.przed 12.02.1811) Jan Nepomucen Rupniewski z Wielkiej Wsi, 
 s. Wiktora Rupniewskiego i Marianny z d. Doruchowska]
 Syn :
 Józef v. Antoni Myszkowski (ur.1784), Wielka Wieś, pow. Szadek
 ż.(śl.1811 Środa) Urszula Brzozowska (ur.1789)
 ojc. Walenty Brzozowski [ur.+/-1760 - zm.po 1809] ze Środy
 Teki Dworzaczka :
 Antoni Myszkowski z Wielkiejwsi w pow. szadkowskim, liczący lat 27, zaślubił w Środzie w 1811 r.
 Urszulę Brzozowską ze Środy, c. "sławetnego" Walentego, pannę 22 letnią (LC Środa).
 Być może ten sam Antoni "inspektor sieradzki", chrzestny 1811 i 1812 r. (LB Kępno)
 
 Franciszek Myszkowski [ur.+/-1770]
 ż. Barbara N. [ur.+/-1770 - zm.przed 1828], mieszkali : 1828 r. „ w Ronkoniu na Śląsku” [niezid.],
 [w akcie ślubu Józefa Myszkowskiego 1849 r. – syn Franciszka i Agnieszki]
 Syn :
 Józef (Jan Nepomucen Józef) Myszkowski (ur.1798/1804 Królestwo Pruskie - zm.2.09.1858 Pabianice), tytuł „Wielmożny”,
 dzierżawca : Wielka Wieś (par. Szadek), Łabędzie (par. Warta), Mantyki (par. Sieradz) [wzm.1834]
 mieszkał : 1828 r. „ w Ronkoniu na Śląsku”, 1830 r. Łabędzie, 1846 r. Wielka Wieś (par. Szadek), 
 1849 Wielka Wola, par. Szadek, 1850 r. Pabianice
 1 ż.(śl.19.05.1828 Warta) Józefa Kłopocka (ur.1810 - zm.20.09.1846 Wielka Wieś, par. Szadek)
      [świadkowie ślubu : Jan Bonawentura Podkuliński, lat 30, burmistrz, Mikołaj Jarócki, lat 24, pisarz prowiantowy
      z Bartochowa k. Warty]
      ojc. Michał Kłopocki [ur.+/-1780]
      mat. Antonina Grochowska (Grochoska) [ur.+/-1780], mieszkali : 1808 r. Parznowice, par. Bogdanów
      [Parznowice (dziś Parzniewice) – 17 km na SW od Piotrkowa Tryb.]
 2 ż.(śl.8.08.1849 Pabianice, par. św. Mateusz) Marianna Zieleniewska (ur.ok.1800 Małyń, par. wł.), wdowa
       [Małyń – 29 km na W od Łodzi] 
       ojc. Maciej Zieleniewski [ur.+/-1780], mieszkał : 1817 r. Magnusy
       mat. Katarzyna (Helena, Klara) Łyszkowska [ur.+/-1780]
       [Mężowie Marianny Zieleniewskiej : 
       1 m.(śl.20.09.1817 Małyń) Kazimierz Niemojewski (ur.ok.1767 - zm.22.08.1827 Zadzim), lat 60
              s. Chryzostoma i Marianny z d. Gnoińska
              W 1817 r. wdowiec, nauczyciel szkoly elementarnej w Pabianicach
              Dzieci : Marcjanna Niemojewska (ur.1819 - zm.14.10.1819 Pabiance)
       2 m. Marcin Dyde (Dydek) (zm.15.07.1847) z Pabianic,
       3 m.(śl.8.08.1849 Pabianice) Józef Myszkowski (ur.1804 - zm.2.09.1858 Pabianice)
       4 m.(śl.6.11.1862 Pabianice) Józef Pierzchała (ur.ok.1798 Pabianice), cieśla, s. Filipa i Józefy z d. Chwaliska
              wdowiec po Małgorzacie z d. Dwernicka (zm.19.01.1860 Pabianice)] 
 Dzieci z 1 żony : 3 (Julianna, Teofil, Waleria)
 A1. Julianna Honorata Myszkowska (ur.20.01.1830 Łabędzie, par. Warta - zm.14.03.1850 Szadek), lat 20
       [chrzestni : Wielmożny Antoni Zabłocki, dziedzic wsi Charłupia Mała i Łabędzie i żona Anna z d. Walewska]
       m.(śl.22.07.1846 Wielka Wieś, par. Szadek) Jakub Korzenny (ur.1821 Szadek - zm.po 1853)
       [świadkowie ślubu : Józef Myszkowski, lat 46, dzierżawca wsi Wielka Wieś, ojciec nowozaślubionej
       i Fabian Uziembło, lat 51, dziedzic wsi Wielka Wieś, Pisarz Sądu Pokoju pow. Szadkowskiego]
       ojc. Stanisław Korzenny (ur.1772 - zm.8.05.1854 Szadek), lat 82, s. Jakuba i Jadwigi z d. Niewiadomy
       mat.(śl.1810 Szadek) Barbara Malągiewicz
       [2 żona Jakuba Korzennego – (śl.1853 Szadek) Marianna Szczublicka z d. Nesk]
       Dzieci (Korzenny) z matki Julianny Myszkowskiej :
       B1. Teodozja Korzenna [ur.+/-1847/50]
 A2. Teofil Zenon Myszkowski (ur.24.12.1830 - zm.28.02.1884 Łódź), lat 55 [zob. pkt 7.1.1. Łódź]
       ż. Józefa (Eleonora Józefa) Niechcielska [ur.+/-1830 - zm.02.11.1900 Łódź, par. św. Krzyż), lat 70
       Dzieci w Łodzi [pkt 7.1.1]
 A3. Waleria Barbara Myszkowska (ur.28.11.1834 Mantyki, par. Sieradz, chrzest 4.12.1834 Charłupia Wielka)
       [chrzestni : Wielmożny Józef Urbański, dzierżawca wsi Tobalczew i Wielmożna Justyna Urbańska]
 
 Władysław Myszkowski (ur.1877)
 ż. Marta Jerzak (ur.1881), mieszkali : Wilamów
 Dzieci :
 Bolesław Myszkowski (ur.13.08.1913 Wilamów, par. Szadek)
 [chrzestni : Piotr Miniewicz i Józefa Myszkowska]
------------------------------------------------------
 1758 r. - par. MSZCZONÓW  k. Żyrardowa [pkt 7.6]
-----------------------------------------------------------
 Par. UJAZD k. Tomaszowa Maz. 
 Maciej Miszkowski [ur.+/-1760]
 ż. Anna Zielińska [ur.+/-1760]
 Dzieci :
 Marianna Antonina Miszkowska (ur.2.02.1790 Ujazd)
 
 Katarzyna Myszkowska [ur.+/-1795]
 m. Norbert Milczarek [ur.+/-1795]
 Syn :
 Stefan Milczarek (ur.1825), mieszkał : Małcz, par. Lubochnia
 ż.(śl.25.11.1850 Ujazd) Marianna Szymańska (ur.1833), mieszkała : Tobiasze, c. Michała i Wiktorii Pawlik
-------------------------------------------------------------
 Par. MAŁYŃ [28 km na W od Łodzi]
 Jakub Myszkowski [ur.+/-1765]
 ż. Teresia Ziołkowska [ur.+/-1770], mieszkali : Piorunów
 Dzieci :
 A1. Marianna (Barbara) Myszkowska (ur.1793), mieszkała : 1817 r. Wola Łobudzka przy szwagrze
       m.(śl.26.04.1817 Wola Łobudzka, par. Małyń) Franciszek Grabowski (ur.1787), lokaj służący we wsi Przyrownica
       [świadkowie ślubu : Karol Kamiński, lat 30, karczmarz, szwagier nowozaślubionej, Ignacy Wojciechowski, lat 50,
       ekonom w Woli Łobudzkiej, Mateusz Wasielewski, lat 23, gospodarz we wsi Prusinowice, Łukasz Rozycki, lat 32,
       Organista, akt spisał ksiądz Antoni Kaczkowski, proboszcz w Małyniu]
       s. Wojciecha Grabowskiego (zm.przed 1817) i Kunegundy, mieszkających we wsi Cosny
       Dzieci ; zob. par. Kazimierz
 A2. Zuzanna Myszkowska [ur.+/-1790]
       m.(śl.przed 1815) Karol Kamiński (ur.1787), karczmarz w Woli Łobudzkiej, mieszkali : Małyń
 prawdopodobnie :
 A3. Kazimierz Miszkowski [ur.+/-1800], mieszkali : Kłoniszew, par. Małyń
       ż. Marianna Węcel [ur.+/-1800]
       Dzieci :
       B1. Mikołaj Tomasz Miszkowski (ur.1824 - zm.8.12.1824 Kłoniszew, par. Małyń), 9 dni
-------------------------------------------------------------
 1770 r. - OPORÓW [zob. pkt 7.4]
-----------------------------------------------------------
 MICHAŁOWICE, pow. Czersk
 Eleonora Miszkowska [ur.+/-1770]
 m. Michał Pracki [ur.+/-1770]
 Syn :
 Antoni Pracki (ur.1800 Michałowice, pow. czerski), wachmistrz młodszy pułku strzelców konnych gwardii
------------------------------------------------------------
 RAWA MAZOWIECKA [75 km na SW od Warszawy]
 Franciszka Myszkowska (ur.+/-1770 - zm.12.05.1863 Rawa Maz.), lat 93
 m. Jan Dziembowski [ur.+/-1770 - zm.przed 1863]
 Dzieci :
 A1. Józefa Dziembowska [ur.+/-1805 - zm.po 1863]
 A2. Anna Dziembowska [ur.+/-1805 - zm.po 1863]
       1 m. N. Gdowski [ur.+/-1835]
       2 m.(śl.1866 Rawa Maz.) Julian Balewicz [ur.+/-1835], s. Wincentego i Rozalii Daszkiewicz
-------------------------------------------------------------
 par. WALISZEW (STARY WALISZEW) k. Łowicza i Łęczycy
 Marianna Miszkowska [ur.+/-1775]
 m. Jakub Mączyński [ur.+/-1775]
 Syn :
 Jan Mączyński (ur.1806 Cybulice)
 ż (śl.1829 Popówek, par.Waliszew) Agnieszka Kanelka (ur.1805 Piotrkowice), c. Piotra i Anny Najmanowicz
------------------------------------------------------------
 par. LIPCE  REYMONTOWSKIE
 Marianna Myszkowska [ur.+/-1775]
 m. Błażej Chmielak [ur.+/-1775]
 Dzieci (Chmielak) : (Izydor)
 Izydor Chmielak (ur.1804)
 ż.(śl.1827 Wólka Krosnowska, par. Lipce Reymontowskie) Rozalia Gaduszka (ur.1807), 
 c. Wincentego i Marianny Wielchosczanki
 
 1849 r. - Antonina Miszkowska (zm.1849)
 Uwaga : W par. Lipce Reymontowskie występuje licznie nazwisko Maszkowski.
-------------------------------------------------------------
 par. MAKÓW (Krężce) k. Skierniewic (Linie Myszkowski, Myszkoski) :
 Jan Myszkowski [ur.+/-1775]
 ż. Marianna Maszkowska [ur.+/-1775]
 Syn :
 Antoni Myszkowski [Miszkowski] (ur.1796/1803 Ojsławice ? - zm.1846/1849), były żołnierz, 1830 r. szewc w Makowie,
 stróż pałacu, mieszkał : 1836 r. Skierniewice
 ż.(śl.8.11.1830 Maków) Katarzyna Zarzycka (Zarzecka) (ur.1805 Maków - zm.1846/1849), c. Jana i Elżbiety
 
 Dzieci : (Wawrzyniec, Mateusz, Antoni, Michał, Elżbieta)
 A1. Wawrzyniec Myszkoski (ur.5.08.1831 Maków - zm.28.06.1873 Krężce)
       ż.(śl.14.02.1859 Krężce, par. Maków) Franciszka Kowalska (ur.1832 Krężce - zm.26.06.1898 Krężce], lat 68
       [zgon zgłosili : Piotr Boryna, lat 50 i Mateusz Boryna, lat 54 – obaj ze wsi Krężce]
       ojc. Jan Kowalski [ur.+/-1800]
       mat. Magdalena Kobierska [ur.+/-1800]
       [2 mąż Franciszki Kowalskiej – (śl.1882 Krężce, Maków) Piotr Tuka, wdowiec, syn Jakuba i Franciszki]
       Dzieci : (Szymon, Piotr, Franciszek, Jan, Józef)
       B1. Szymon Myszkoski (ur.1859 - zm.30.11.1859 Maków) 6 tygodni
       B2. Piotr Myszkowski (ur.29.06.1861 Krężce), 1895 r. „stróż żelaznej drogi” [dróżnik]
             [chrzestni : Józef Czuba i Ewa Czubina]
             ż.(śl.15.02.1887 Maków) Marianna Kalska (ur.1861 Krężce)
             [świadkowie ślubu : Piotr Boryna, lat 47 i Mateusz Boryna, lat 44]
             ojc. Andrzej Kalski [ur.+/-1825 - zm.przed 15.02.1906]
             mat.(śl.1844 Maków) Anastazja Nowicka [ur.+/-1825 - zm.po 15.02.1906]
             Dzieci : (Antoni, Franciszka, Marianna, Józef, Antonina, Jan, Józefa, Helena)
             C1. Antoni Myszkowski (ur.1888 Krężce - zm.1888 Krężce), dziecko
             C2. Franciszka Myszkowska (ur.1889 Krężce)
                   m.(śl.13.11.1906 Maków) Józef Matyjek (ur.1880 Dąbrowice, par. Maków)
                   [świadkowie ślubu : Piotr Foks, lat 45, Dąbrowice i Stefan Mozga, lat 38, Krężce]
                   ojc. Michał Matyjek (ur.1849 - zm.po 13.11.1906], wdowiec, s. Ignacego i Justyny Michalik
                   mat.(śl.11.02.1879 Maków) Marianna Brożek (ur.1857 - zm.po 13.11.1906], c. Grzegorza i Tekli z d. Soboleska
             C3. Marianna Myszkowska (ur.1890 Krężce)
                   m.(śl.1917 Krężce, par. Maków) Jan Stań [ur.+/-1890], s. Wawrzyńca i Józefy z d. Szczechowicz
             C4. Józef Myszkowski (ur.1892 Krężce)
             C5. Antonina Myszkowska (ur.1894 Krężce)
                   m.(śl.1919 Krężce, par. Maków) Antoni Kowalski [ur.+/-1890], s. Franciszka i Franciszki z s. Gocalska
             C6. Jan Myszkowski (ur.1895 Krężce)
             C7. Józefa Myszkowska (ur.1897 Krężce - zm.1898 Krężce)
             C8. Helena Myszkowska (ur.1900 Krężce)
       B3. Franciszek Myszkoski (ur.17.03.1864 Krężce)
             [chrzestni : Łukasz Sukiennik, lat 33 i Franciszka Domostowicz]
       B4. Jan Myszkoski (ur.18.06.1868 Krężce)
       B5. Józef Myszkoski (ur.1872 Krężce  zm.1873 Krężce)
 
 A2. Mateusz Michał Miszkowski (ur.21.09.1836 Skierniewka, par. Skierniewice)
       [chrzestni : Antoni Olszewski i Franciszka Tyczkowska]
 A3. Antoni Myszkowski (ur.7.06.1840 Skierniewka, par. Skierniewice), s. Antoniego i Katarzyny Bekies
       [chrzestni : Filip Jurasz, lat 27 i Magdalena Nowakowska, zgłaszający : Jan Szafrański, lat 80]
       ż.(śl.23.01.1866 Maków) Franciszka Kowalska (ur.1833 Kręszcze), mieszkali : Polesie
       [świadkowie ślubu : Andrzej Kowalski, lat 38 i Łukasz Sukiennik, lat 40]
       ojc. Jan Kowalski
       mat. Magdalena Kobierska
       [1 mąż Franciszki Kowalskiej – Piotr Domostowicz (zm.12.03.1862), lat 50, s. Marcina i Heleny Waniek]
       Dzieci : (Elżbieta, Marianna)
       B1. Elżbieta Myszkoska (ur.6.10.1867 Krężce)
             [chrzestni : Piotr Boryna, lat 28 i Ewa Czuba]
       B2. Marianna Myszkowska (ur.1872 Krężce)
             m.(śl.12.01.1901 Polesie, par. Nieborów) Mikołaj Dziąg (ur.1880 Janisławice k. Skierniewic)
             ojc. Jakub Dziąg
             mat. Tekla Lesiak
 A4. Michał Myszkoski (ur.1841 - zm.15.09.1855 Maków), lat 14
 A5. Elżbieta Myszkoska (ur.1846 - zm.14.02.1849 Maków, szpital), lat 3
 
 Antoni Myszkowski (ur.1783 - zm.przed 3.06.1824], komornik we wski Maków
 ż. Marcjanna Kulińska (ur.1793 - zm.3.06.1824 Maków), lat 30
 [zgon zgłosili : Michał Ostrowski, lat 43, kucharz i Wincenty Dobrowolski, lat 36, kapelmajster, zamieszkały we wsi
 Zabrzoźni, gminie Głowieńskiej, szwagier zmarłej]
 Dzieci : (Anna, Karol)
 A1. Anna Myszkowska (ur.1817 Maków), 1857 r. mieszkała : Boguszyce Większe k. m. Rawa Mazowiecka
       1 m. N. Michalczewski (zm.17.11.1856 Rawa)
       2 m.(śl.17.09.1857 Boguszyce) Jakub Dutkiewicz (ur.1815 Podsędkowice, par. Biała Rawska), 
              mieszkał : 1857 r. Babsk, wdowiec 
              [świadkowie ślubu : Daniel Klimek, lat 40 i Szymon Klimek, lat 36 – obaj z Boguszyc Większych]
              [1 ż.(śl.3.02.1845 Babsk) Marianna Ostrowska (ur.1823 Maków - zm.1817 Babsk), c. Michała i Antoniny]
              ojc. Paweł Dutkiewicz [ur.+/-1785 - zm.przed 17.09.1857]
              mat. Gertruda Ryszkowska [ur.+/-1785 - zm.przed 17.09.1857]
 A2. Karol Myszkoski (ur.30.10.1823 Maków, Stary Dwór)
-------------------------------------------------------------
 NOWE MIASTO nad Pilicą, par. ŁĘGONICE  k. Nowego Miasta nad Pilicą 
 Franciszek Myszkowski (ur.1783), kowal
 ż. Krystyna Bulaszewska [ur.+/-1785]
 Dzieci :
 A1. Jakub Myszkowski (ur.1827 - zm.13.09.1827 Miszewo, par. Nowe Miasto), 7 miesięcy
 
 Jan Myszkowski (ur.1799), Folusz Borowiecki
 ż. Salomea Orzeszek (ur.1806)
 Dzieci : (Marianna, Tomasz, Zuzanna, Wawrzyniec, Maciej, Piotr, Karol, Joanna)
 A1. Marianna Myszkowska (ur.11.09.1825 Borowiec - zm.11.09.1825 Borowiec)
       [świadkowie zgonu : Marcin Rzeziński, lat 41, młynarz i Jan Makarewicz, lat 51, folusznik – obaj mieszkali : Borowiec]
 A2. Tomasz Myszkoski (ur.13.12.1829 Nowe Miasto nad Pilicą - zm.po 1860), 1860 r. w wojsku cesarko - rosyjskim
       ż.(śl.3.11.1851 Odrzywół) Urszula Zbrowska (ur.1828 - zm.8.12.1860 Odrzywół), 
       ojc. Rafał Zbrowski [ur.+/-1800], s. Pawła i Marianny z d. Smoczyńska
       mat.(śl.1823 Odrzywół) Balbina Lerczyńska [ur.+/-1800], c. Rocha i Katarzyny z d. Frasońska
 A3. Zuzanna Myszkowska (ur.15.08.1835 Nowe Miasto), bliźniak
 A4. Wawrzyniec Myszkowski (ur.15.08.1835 Nowe Miasto), bliźniak
 A5. Maciej Myszkoski (ur.27.02.1837 Nowe Misasto - zm.24.08.1837 Nowe Miasto)
 A6. Piotr Myszkowski (Miszkowski) (ur.1838, par. Łęgonice), szewc w Łęgonicach
       ż. Karolina Pucińska (ur.1842/45)
       Dzieci : (Kazimierz, Cyprian, Marian, Marianna)
       B1. Kazimierz Miszkowski (ur.31.01.1864 Nowe Miasto)
       B2. Cyprian Myszkowski (ur.6.09.1870 Nowe Miasto)
       B3. Marian Miszkowski (ur.31.01.1874 Nowe Miasto)
       [chrzestni : Adam Zajączkowski, lat 41, robotnik i Marianna Miszkowska, zgłaszający : w/w i Piotr Witkowski, lat 48]
       B4. Marianna Myszkowska (ur.25.03.1877 Nowe Miasto)
       [chrzestni : Wincenty Dobrowolski, lat 36 i Katarzyna Lipińska, zgłaszający : w/w + Józef Świerczyński], lat 48, szewc]
 A7. Karol Miszkowski (ur.1842 par. Łęgonice)
       ż.(śl.11.10.1870 Nowe Miasto n. Pilicą) Marianna Chrzan [ur.+/-1845], c. Walentego i Małgorzaty z d. Filipska
 A8. Joanna Miszkowska (ur.1846, par. Łęgonice)
 
 Stanisław Myszkowski [ur.+/-1875]
 ż. Stanisława Podwysocka [ur.+/-1875]
 Dzieci :
 1/ Stefan Myszkowski (Miszkowski) (ur.3.08.1903 Nowe Miasto n/ad Pilicą - zm.11.09.1956 Brisbane, Australia),
     kapucyn, ojciec „Hieronim”, duszpasterz w Holandii.
     14.08.1925 r. wstąpił do zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.
     Seminarium Duchowne kończył w Holandii i Francji, święcenia kapłańskie przyjął w 1932 r. w Nantes. 
     Po powrocie do kraju był misjonarzem i dyrektorem III Zakonu w Łomży, Zakroczymiu i Lublinie. 
     Brał czynny udział w konspiracji.
     Wybuch II wojny zastał go w Łomży. Aresztowany w Łomży w uroczystość Bożego Ciała 1940 r. 
     Więziony w Mińsku i wywieziony do łagru w Korni ASRS. W 1942 r. został ułaskawiony.
     Przedostał się do Armii Polskiej tworzonej przez gen. Andersa, 
     gdzie w Jangi Julu był kapelanem Kwatery Głównej PolskichSił Zbrojnych w ZSRR. 
     W Teheranie roztoczył opiekę nad polskimi rodzinami. Pracował także w Rodezji i Ugandzie, 
     opiekując się Polakami. Na polecenie biskupa J. Gawliny duszpasterzował w Arnhem w Holandii w latach 1948 - 1951.
     W 1953 r. wyjechał do Australii, pracując w Rose Water, Wynnum i Bowen Hills.
     Zmarł nagle 19.11.1956 r. w Brisbane (Australia).
 2/ Maria Myszkowska [ur.+/-1905] [Informacje : M. Makowski]
     m. Władysław Hałas [ur.+/-1905]
 
 1899 r. - Magdalena Miszkowska (ur.1899 Nowe Miasto)
 1900 r. - Aniela Miszkowska (ur.1900 Nowe Miasto)
 1903 r. - Helena Miszkowska (ur.1903 Nowe Miasto)
 1940 r. - Bogumił Myszkowski, właściciel folwarku
 
 Pochowani (Nowe Miasto) :
 Marian Myszkowski (zm.22.07.1987), lat 70
 Karolina Myszkowska (zm.6.05.1997), lat 70, oboje w tym samym grobie
 
 Stefan Myszkowski (ur.1904 - zm.7.09.1985), lat 81
 Leokadia Myszkowska (ur.1910 - zm.28.07.1985), lat 75
-------------------------------------------------------------
 par. PARZĘCZEW  (Orla) [2 km na SW od Ozorkowa], par. SROCK (Imielnia) : [10 km na NW od Piotrkowa Tryb.],
 par. SOLCA WIELKA
 
 Eleonora Myszkowska (Mystkowska) [ur.+/-1785], tytuł „Urodzona”
 m. Leonard Wężyk [ur.+/-1785], tytuł „Urodzony”
 Dzieci (Wężyk) : (Adam, Marcelina, Józefa, Klementyna)
 A1. Adam Wężyk (ur.1811, chrzest 1811 Błonie)
       ż.(śl.1834 Warszawa, par. św. Krzyż) Julianna Szanowska h. Kołyszka [ur.+/-1810]
       ojc. Wojciech Szanowski (ur.ok.1776), s. Jana
       mat. Elżbieta Prażmowska [ur.+/-1780]
 A2. Marcelina Wężyk [ur.+/-1815]
       m.(śl.24.02.1838 Nowomłyny, par. Parzęczew) Józef Radlicki [ur.+/-1815], s. Karola i Marianna z d. Godziska
 A3. Józefa Wężyk (ur.ok.1820 Bardzyn - zm.9.10.1897), poch. Warszawa, cm. Powązkowski
       m.(śl.1853 Borysławice Kościelne) Ludwik Radlicki [ur.+/-1820]
       ojc. Karol Radlicki (ur.ok.1779), s. Jana i Marcjanny z d. Doczekalska
       mat.(śl.3.06.1816 Brzeźnio) Balbina Droszewska h. Wczele (ur.ok.1786), c. Wojciecha i Anieli z d. Przeradzka
 A4. Klementyna Wężyk (ur.1830 - zm.10.09.1835 Babice, par. Kazimierz), lat 5
 
 Stanisław Myszkowski (ur.ok.1794 Malanów k. Łodzi - zm.8.08.1874 Imielnia, par. Srock), lat 80
 ż. Magdalena Pokorska (ur.+/-1795 Imielnia, par. Srock - zm.1.03.1864 Imielnia, par. Srock), lat 50
 [Inne formy : Przanowska, Piastowska, Piaskowska, Pochawska]
 ojc. Kazimierz Pokorski
 mat. Katarzyna Niewiadomy, mieszkali : Imielnia (par. Srock)
 Dzieci : (Marceli, Katarzyna, Jadwiga, Klemens, Emilia, Antoni)
 A1. Marceli Mieszkowski (ur.1823 - zm.8.05.1835 Borszyn, par. Solca Wielka) lat 8
 A2. Katarzyna Myszkowska (ur.19.04.1824 Borszyn, par. Solca Wielka)
 A3. Jadwiga Urszula Myszkowska (ur.8.10.1825 Wytrzyszczki, par. Parzęczew - zm.7.05.1826 Wytrzyszczki)
 A4. Klemens Marceli Myszkowski (ur.26.04.1827 Chociszew, par. Parzęczew)
 A5. Emilia Miszkowska (ur.1831), Młyny Wielkie
       m.(śl.12.11.1851 Tkaczew, par. Solca Wielka) Bartłomiej Klimczak (ur.1828), organista, s. Antoniego i Apolonii Ignaczak
 A6. Antoni Myszkowski (Miszkowski, Mieszkowski) (ur.1836 Kasznice), 1859 r. gajowy w Imielnii
       ż.(śl.22.11.1857 Solca Wielka) Magdalena Zielińska (ur.1838), c. Augustyna i Małgorzaty
       Dzieci : (Ludwik, Andrzej, Waleria, Jan, Ludwik, Bronisława)
       B1. Ludwik Józef Miszkowski (ur.3.03.1859 Orla, par. Parzęczew), prawdop. zmarł przed 1874 
       B2. Andrzej Mieszkowski (ur.4.11.1860 Imielnia, par. Srock)
             [chrzestni : Michał Jeliński z Brzozy i Franciszka Bieńkowsk z Papierzów]
       B3. Waleria Myczkowska (ur.13.04.1865 Imielnia)
             [chrzestni : Adam Wieczorek i Petronela Zelechowska]
       B4. Jan Myszkowski (ur.1868 Imielnia, pow. Piotrków), 1897 r. robotnik w Łodzi
             mieszkał : 1893 - 97 r. Łódź nr 821, 1901 r. Częstochowa
             ż.(śl.16.08.1893 Łódź, par. św. Krzyż) Paulina Augusta Fryderyka Pankonin (ur.1873 Złotopole, pow. Lipno)
             [świadkowie ślubu : Antoni Reszpondek i Franciszek Kwaśniewski]
             ojc. Franciszek Pankonin
             mat. Rozalia Finger       
             Dzieci : (Eugenia)
             C1. Eugenia Myszkowska (ur.16.08.1897 Łódź, par. św. Krzyż)
                   [chrzestni : Antoni Reszpondeki i Józefa Lisiecka]
       B5. Ludwik Myszkowski (ur.14.10.1874 Imielnia, par. Srock)
             [chrzestni : Ludwik Wieczorek, lat 36 i Marianna Jóźwik]
       B6. Bronisława Myszkowska (ur.1878)
 
 Antoni Myszkowski [ur.+/-1845]
 ż. NN. [ur.+/-1850]
 Syn :
 Piotr Myszkowski (ur.22.04.1874, par. Srock), tkacz w Łodzi, mieszkali : ul. Widzewska 146
 ż. Józefa Boguszewska (ur.18.12.1872 Skoczkowo, pow. Sierpc)
------------------------------------------------------------
 par. STARA RAWA (Nowydwór) [13 km na SE od Skierniewic]
 Antoni Myszkowski [ur.+/-1790]
 ż. Marianna N. [ur.+/-1790]
 Dzieci :
 Marianna Myszkowska (ur.1821 Nowydwór)
 m.(śl.23.02.1840 Stara Rawa) Jan Bednarski (ur.1820 Nowydwór)
 [świadkowie ślubu : Walenty Gutkowski, lat 44, gospodarz z Nowegodworu i Paweł Kruk, lat 80, sołtys ze Starej Rawy]
 ojc. Antoni Bednarski [ur.+/-1790 - zm.po 23.02.1840]
 mat. Franciszka Długosz [ur.+/-1790 - zm.po 23.02.1840], mieszkali : Nowydwór
------------------------------------------------------
 ALEKSANDRÓW   ŁÓDZKI  -  ZGIERZ - KONSTANTYNÓW : [zob. pkt 7.1.2]
 
 Albin Myszkowski (ur.1792 Łyszkowice - zm.31.03.1876 Aleksandrów), lat 85, ogrodnik, kolonista
 [Łyszkowice, par. Pszczonów – 16 km na W od Skierniewic]
 mieszkał : Brużyca Wielka, par. Zgierz (wzm.1819 – 23), Zimna Woda, par. Aleksandrów (wzm.1826 – 76)
 ż.(śl.1818 Bratoszewice) Ludwika Szutenbach (ur.1800 Zimna Woda - zm.1.11.1875 Zimna Woda), lat 75
 [zgon zgłosili : Paweł Augustynowicz, lat 49 i Feliks Szutenbach, lat 33]
 (von Schuttenbach, de Schuttenbach, Szudenbach, Schuttembach) 
 [Bratoszewice – 22 km na NE od Łodzi]
 ojc. Bernard Józef von (de) Schuttenbach (ur.1773 Austria - zm.1.02.1852 Zimna Woda), mierniczy, lat 83
       [ok.1818 r. rozplanował nową osadę dla tkaczy, nazwaną  Aleksandrowem Łęczyckim - dziś Łódzkim]
       syn Johanna Ernesta (ur.1746 Austria - zm.1822 Polska, Kujawy) – austriackiego oficera i Apolonii, geometrów
       [zgon Bernarda Schuttenbach zgłosili : Albin Myszkowski, zięć zmarłego, gospodarz w Zimnej Wodzie
       i Józef Jankowski, lat 55, stolarz]
 mat. Marianna Rozecka (ur.1781 - zm.23.01.1845, par. Aleksandrów Łódzki), lat 64
        [zgon zgłosili : Albin Myszkowski, lat 50, gospodarz i Marcin Piasecki, lat 43, garncarz – obaj z Zimnej Wody]
 [Dzieci Bernarda Schuttenbacha w 1852 r. : Ludwika Myszkowska w Zimnej Wodzie, Józef Sz. w Kowalewicach, 
 Marianna Czurabska, Cecylia Zimermann]
 
 Andrzej Myszkowski (Myszka) [ur.+/-1835]
 ż. Małgorzata Kajszczak [ur.+/1840]
 Dzieci :
 A1. Marianna Myszkowska (ur.1865 Swarowo, pow. Łęczycki)
       m.(śl.23.10.1887 Aleksandrów) Wawrzyniec Gliński (ur.1866 Romanów, pow. łęczycki), tkacz w Aleksandrowie
       ojc. Stanisław Gliński (ur.1840 Sarnów), s. Franciszka i Józefy Wachman
       mat.(śl.9.09.1862 Zgierz) Julianna Dziedziczak (ur.1845 Kały), c. Tomasza i Magdaleny Łuczak
 A2. Franciszka Myszkowska (Myszka) (ur.4.10.1883 Aleksandrów - zm.25.05.1889 Aleksandrów), lat 5
 
 Par. Kazimierz [zob. też pkt 3.2.1.4]
 Barbara Myszkowska (ur.ok.1791)
 m. Franciszek Grabowski (ur.ok.1786)
 Dzieci (Grabowscy) : (Wincenty, Stanisław)
 A1. Wincenty Grabowski (ur.1820, par. Małyń - zm.1822 Małyń)
 A2. Stanislaw Grabowski (ur.5.05.1827 Zdziechów, par. Kazimierz)
 
 Konstantynów k. Łodzi
 Piotr Myszkowski [ur.+/-1880]
 ż. NN.
 Dzieci :
 Helena Myszkowska (ur.17.07.1910 Konstantynów), mieszkała Łódź [„Spis ludności Łodzi”], [pkt 7.1.1]
 
 1926 r. - Wojciech Myszkowski, Zgierz, ul. Królewska 4 [„Ekspres Wieczorny Ilustrowany” nr 221 z 12.08.1926 r.]
 1935 r. - Józef Myszkowski, robotnik w fabryce Pinkusa Jakubowicza w Zgierzu 
              [„Ilustrowana Republika” nr 261 z 22.09.1935 r.]
 1943 r. - Radosław Kazimierz Myszkowski (ur.1943), Aleksandrów Łódzki, wielokrotny Mistrz Polski
              w wyścigach kolarskich
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ZAPOLICE  (Rojków, Witki, Radolinek, Poleszyn, Orpelów, Żółwin)
 
 Zapolice :
 Antoni Myszkowski (ur.1782) dz. dóbr Zapolice  [zob. pkt 3.2.1.3.]
 (2 ż) Salomea Szeliska (ur.1785 - zm.1873)
 Syn :
 Emanuel Myszkowski z Zapolic (ur.1815 - zm.1871), legit.1837 w Kr. Pol.
 ż. Adolfina Karczewska (ur.1821 Wyszakowo - zm.30.12.1898 Zapolice, par. Strońsko)
 Dzieci :
 1/ Zygmunt Myszkowski (ur.1841 Zapolice - zm.2.02.1888 Warszawa, par. św. Krzyż)
     ż. Waleria Kamocka (ur.1842 - zm.1918 Warszawa)
 2/ Marceli Myszkowski (ur.ok. 1843 - zm.1930/39), wł. wsi Zapolice (wzm.1909/1916 r.)
     ż. Jadwiga Jarocińska (ur.ok.1849 - zm.po 1893), c. Józefa
 
 Rojków  k. Zapolic (par. Marzenin) :
 Stanisław August Piotr Myszkowski (ur.1766 - zm.1822), 
 dz. d. Gostyczyna  [zob. pkt 7], [zob. pkt 3.2.1.2.]
 [Baza Sezam ; 1801 - 06 r. spory graniczne (Rojków - Grabia) : Stanisław Myszkowski , 
 Daniel Suchecki (zm.18.10.1821), Wojciech Noskowski]
 ż. Tekla Katarzyna Noskowska h. Rawicz
 ojc. Wojciech Noskowski (ur.1728 - zm.1801/2), s. Wawrzyńca N. i Rozalii z d. Rożnowska
 mat. Ewa Jaraczewska (zm.po 1802)
 
 1806 r. - Anna Myszkowska, Rojków k. Zapolic
---------------------------------------------------------
 1785 r. - par. ŻYRARDÓW  (Mszczonów – Żyrardów) [pkt 7.6]
---------------------------------------------------------
 Poleszyn - Orpelów (par. Łask) [zob. pkt 3.2.1.3]
 1909/1916 r.- Kazimierz Myszkowski, wł. wsi Poleszyn, Orpelów k. m. Łask (1916 r. Orpelów),
 oficer sztabu generalnego z Petersburga, przeprowadził parcelację terenów w Orpelowie               
 1911 r. - Kazimierz i Zygmunt Myszkowscy, ziemianie Kółka Łaskiego gub. Piotrowskiej
 1913 r. - Zygmunt Myszkowski i Anna Myszkowska, wł. Brwinów k. Warszawy, willa Promyk [1913 –1927 r.]
 1926/1930 r. - Karol Myszkowski, wł. d. Orpelów, 
 1936 r. - Kazimierz Myszkowski, wł. d. Orpelów (78 ha)
---------------------------------------------------------
 PIOTRKÓW  TRYBUNALSKI (cd.)
 Zygmunt Myszkowski [ur.+/-1785]
 ż. Magdalena N. [ur.+/-1785]
 Dzieci :
 Salomea Myszkowska [ur.+/-1815]
 m.(śl.25.06.1836 Piotrków Tryb.) Mikołaj Siwiński [ur.+/-1815]
 ojc. Feliks Siwiński
 mat. Barbara
 
 Maciej Myszkowski (ur.1792)
 ż.(zapowiedź, 1818 Rokszyce, par. Piotrków) Marianna Walankiewicz (ur.1798)
 
 Michał Myszkowski [ur.+/-1800]  [zob. pkt 7]
 ż. Michalina N. [ur.+/-1800]
 Dzieci :
 Małgorzata Myszkowska (ur.1830 Piotrków - zm. 21.04.1856 Warszawa, par. św. Krzyż), 
 panna, wyrobnica
 [zgon zgłosili : Józef Piotrowski i Kazimierz Juszkiewicz w szpitalu Dzieciątka Jezus zamieszkali]
 
 Seweryn Myszkowski [ur.+/-1800]
 ż. Weronika Janiszewska [ur.+/-1800]
 Córka :
 Marianna Myszkowska (ur.ok.1841)
 m.(śl.27.01.1872 Lublin, par. św.Jana) Frydrych Godrycz (ur.ok. 1821 Prusy), s. Marcina i Rozalii, wdowiec
 [świadkowie ślubu : Józef Turczyński, lat 34, szewc i Wincenty Pawłowski, lat 42]
 [1 żona Frydrycha G. – Marianna N. (zm.31.03.1871)]
 
 1836 r. - Generosus Józef Myszkowski (ur.1801 Galewice), zastępca pisarza, Piotrków [pkt 3.6 i pkt 3.2.1.1]
 1914 r. - Jan Myszkowski (ur.1914 Piotrków), lat 34, 12.01.1948 r. wyemigrował do Argentyny
 
 N. Myszkowski (zm.1925 Piotrków Trybunalski) :
 
  
  „Ilustrowany Kuryer Codzienny” Kraków, 14.06.1925, nr 162
-------------------------------------------------------------
 OZORKÓW [zob. też. Par. Solca Wielka]
 
  
 
 Michał Myszkowski (Miskowski) (ur.ok.1767 - zm.18.04.1837 Ozorków, poch. Ozorków), lat 70  [zob. pkt 7]
 ż. Magdalena (Małgorzata) Rynaczewska (ur.ok.1777 Gębice - zm.10.10.1837 Ozorków, poch. Ozorków), lat 60,
 [inna forma : Rynarzewska, Rycerz], c. Macieja i Rozalii
 Michał i Magdalena Myszkowscy mieszkali, Gębice, par. Solca Wielka (wzm.1803 - 14), Ozorków
 Dzieci : (Łucja, N., Józef, Piotr, Marianna, Marek, Antoni, Walenty, Franciszek)
 A1. Łucja Miszkowska (ur.1803 - zm.29.11.1812 Gębice, par. Solca Wielka), lat 9
 A2. N. Miskowska (ur.1804 - zm.30.10.1812 Gębice, par. Solca Wielka, lat 8
 A3. Józef Miskowski (ur.1805 - zm.27.10.1812 Gębice, par. Solca Wielka), lat 7
 A4. Piotr Miskowski (ur.1805 - zm.27.10.1812 Gębice, par. Solca Wielka), lat 7
 A5. Marianna Myszkowska (ur.1807 - zm.18.08.1810 Gębice, par. Solca Wielka), lat 3
 A6. Marek Myszkowski (ur.1809 - zm.26.08.1810 Gębice, par. Solca Wielka)
 A7. Antoni Myszkowski (ur.21.05.1814 Gębice - zm.13.11.1827 Ozorków), lat 12 [z matki Małgorzaty]
 A8. Walenty Aleksander Myszkowski (ur.1817 Ozorków - zm. przed 1866], 1839 r. gospodarz w mieście Ozorków
       [w innych źródłach : Jan Myszkowski]
       ż.(śl.22.11.1839 Uniejów) Kunegunda Cymbalska (Cembalska) (ur.1819 Uniejów - zm.1892 Praga, par. Poddębice)
       [świadkowie ślubu : Michał Łoś, lat 57, sługa kościelny i Maciej Jastrzębski, lat 37, sługa kościelny – obaj w Uniejowie]
       ojc. Maciej Cymbalski
       mat. Katarzyna (Marianna) Strzałkowska, mieszkali : Uniejów
       Dzieci : (Florentyna, Ildefons, Julia)
       B1.Florentyna Myszkowska (ur.1841)
            m.(śl.1866 Uniejów k. Kalisza) Józef Groszkowski (ur.1835), wdowiec
            [1 żona Józefa Groszkowskiego – śl.1863 Uniejów) Marianna Caspari z d. Marczewska (ur.1819), wdowa,
            c. Bogumiła Marczewskiego i Karoliny]
            ojc. Apolinary Groszkowski [zm.przed 1866]
            mat. Brygida Gajewska [zm.przed 1866]
            Dzieci (Groszkowscy) z Florentyny Myszkowskiej : (Marianna, Wiktor)
            C1. Marianna Groszkowska [ur.+/-1865]
                  m.(śl.9.11.1897 Żychlin) Mieczysław Hondzyński [ur.+/-1865], s. Józefa i Julii z d. Szymańska
            C2. Wiktor Groszkowski (ur.ok.1867 Kościelnica, pow. Turek)
                  ż.(śl.19.11.1904 Warszawa, par.Wsz. Św.) Janina Helena Władysława Klicka (ur.1881 Piotrków - zm.16.02.1973),
                  poch. Warszawa, cm. Powązki
                  ojc. Władysław Florian Klicki (ur.1849 - zm.20.11.1914), poch. Warszawa, cm. Powązki,
                        s. Adama Klickiego i (śl.1846 Lublin) Pauliny Sznirsztein
                  mat.(śl.11.02.1877 Warszawa, par. św. Aleksander) Michalina Gutowska (ur.1847 - zm.8.07.1935),
                         poch. Warszawa, cm. Powązki, c. Józefa G. i Karoliny Hesse
       B2.Ildefons Myszkowski  [zob. pkt 7]
            (ur.1843 Uniejów k. Kalisza - zm.1.05.1867 Warszawa, ul. Elektoralna 750, par. św. Andrzej), 
            kawaler, kancelista Zarządu Szkoły Głównej w Warszawie
       B3. Julia Myszkowska (ur.1845 - zm.przed 5.05.1895)
             m.(śl.1873 Uniejów) Józef Moraczewski h. Cholewa (ur.1835/38 - zm.1907) [2 ż. Jadwiga Rubach]
             wł. dóbr  Ogrodzim Księży w pow. szadkowskim, mieszkali : Sieradz 
             ojc. Antoni Adam Moraczewski h. Cholewa (ur.1800), urzędnik w Kaliszu, 
                   s. Walentego [ur.+/-1770], podporucznika kawalerii narodowej i Balbiny Szymankiewicz
             mat.(śl.1837 Bobrowniki, woj. kujawsko - pomorskie) Wiktoria Moszczeńska (Moszczyńska)
             Dzieci (Moraczewscy) z 1 żony : (Józefa, Stanisław)
             C1. Józefa Stanisława Moraczewska (ur.1882)
                   m. Paweł Kowalski (ur.1878), mieszkał : 1902 r. Warszawa, ul. Złota 1489
                   Dzieci (Kowalscy) :
                   D1. Tadeusz Kowalski (ur.1902 Warszawa, par. Wsz. Św. – akt nr 935) 
                         ż.(śl.17.01.1923 Łódź, par. Św. Krzyż) Romana Nowakowska [ur.+/-1905]
             C2. Stanisław Moraczewski (ur.1875 Kisielizna [ob. cz. m. Sieradz])
                   ż.(śl.5.05.1895 Sieradz) Marianna Danielewicz (ur.1878), mieszkała : 1895 r. Sieradz
                   [świadkowie ślubu : Józef Danielewicz i Klemens Raczyński]
                   ojc. Feliks Danielewicz (ur.1840), ogrodnik z Sieradza
                   mat. Antonina Stempińska (ur.1838)
                   Dzieci (Moraczewscy) : (Irena, Maria, Zdzisław, Tadeusz)
                   D1. Irena Moraczewska (ur.23.11.1902 Sieradz)
                   D2. Maria Moraczewska (ur.13.01.1905 Sieradz)
                   D3. Zdzisław Moraczewski (ur.14.12.1906 Sieradz)
                         ż. Zenobia Krzywańska [ur.+/-1915]
                         Dzieci (Moraczewscy) :
                         E1. Bogusław Moraczewski (ur.1945 Zgierz)
                   D4. Tadeusz Kazimierz Moraczewski (ur.12.02.1910 Sieradz - zm.1910 Sieradz), 6 tygodni
 A9. Franciszek Myszkowski (ur.1822 Ozorków - zm.4.08.1866 Warszawa, par. św. Krzyż, ul. Złota 1513),
       czeladnik mydlarski w Warszawie
       [zgon zgłosili : Filip Kukliński, lat 64, majster szewski i Antoni Dęba, lat 64, majster szewski]
       ż. Aniela Szkudlewska [ur.+/-1825 - zm.po 1866]
 
 Łukasz Myszkowski (ur.1797)
 ż. Katarzyna N. [ur.+/-1790]
 Dzieci :
 A1. Teresa Myszkowska (ur.1820 - zm.1832 Konstancja, par. Ozorków)
 A2. Franciszek Myszkowski (ur.1824 - zm.24.02.1825 Ozorków)
 
 Katarzyna Myszkowska [ur.+/-1825]
 m. Marcin Nowakowski (ur.+/-1825]
 Dzieci (Nowakowscy) :
 Antoni Nowakowski [ur.+/-1855]
 ż.(śl.1877 Ozorków) Antona Jaśkowska [ur.+/-1855]
 ojc. Piotr Jaśkowski
 mat. Marianna Krzymińska
 
 Magdalena Myszkowska [ur.+/-1830]
 m. Kacper Kostrzewski [ur.+/-1830]
 Dzieci (Kostrzewscy) :
 Marianna Kostrzewska [ur.+/-1860]
 m.(śl.1883 Ozorków) Antoni Bogdański [ur.+/-1860]
 ojc. Leon Bogdański
 mat. Franciszka
 
 Emilia Miszkowska [ur.+/-1830]
 m. Bartłomiej Klimkiewicz [ur.+/-1830]
 Syn :
 Stanisław Klimkiewicz (ur.1858)
 ż.(śl.25.01.1883 Ozorków) Józefa Markiewicz (ur.1864 Ozorków), c. Józefa i Antoniny z d. Radwańska
 
 Józefa Myszkowska (ur.1842 Poddębice), c. Julianny Myszkowskiej, niezamężnej
 m.(śl.1863 Ozorków) Tomasz Bujakiewicz [ur.+/-1830]
 Dzieci (Bujakiewicz) :
 Julianna Bujakiewicz [ur.+/-1865]
 m.(śl.28.08.1897 Łódź - Bałuty) Piotr Arbajter [ur.+/-1865]
 ojc. Stanisław Arbajter
 mat. Rozalia Bołduszyńska
-------------------------------------------------------------
 par. MIKOŁAJEWICE , gmina Lutomiersk  [13 km na NW od Pabianic]
 Jan Myszkowski (Miszkowski) (ur.1792)
 ż. Marianna Szwarc (Szwartz, Schwarc) (ur.1801)
 Dzieci :
 A1. Jan Piotr Myszkowski (ur.21.04.1826 Kolonia Wysieradz, par. Mikołajewice)
       [chrzestni : Piotr Majser i Marianna Jastrzębska, panna]
 A2. August Myczkowski (ur.13.09.1827 Utrata, par. Łask)
 A3. Karolina Mischkowska (ur.1831 Utrata k. m. Łask) [pkt 7.1.1]
       m.(śl.9.02.1851 Łódź, par. św. Trójca – ewang.) Bogumił Syss (Süss) (ur.1824 Hoszewy), mieszkał : Łódź, wyzn. ewang.
       ojc. Maciej Syss (zm.przed 1851), mieszkal : Chojny
       mat. Krystyna N.
-------------------------------------------------------------
 par. KASKI k. Żyrardowa
 1794 r. – ślub 26.10.1794 Kaski : Ignacy Krejner + Zofia Myszkowska
 1816 r. – ślub 11.11.1816 Drybus, Kaski) : 
 Jakub Wasilewski, s. Dominika i Jadwigi z d. Jakobowska + Krystyna Myszkowska vel Lamek, c. Jana i Marianny Abert
-------------------------------------------------------------
 SOCHACZEW
 Katarzyna Miszkowska (ur.ok.1789) [być może nazwisko po 1 mężu]
 1 m. NN.
 2 m.(śl.1832 Żdzarów, par. Sochaczew) Józef Grochulski (ur.ok.1787)
 
 Jerzy Myszkowski [ur.+/-1795], żołnierz
 ż. Justyna N.  [ur.+/-1795]
 Dzieci : (Paweł)
 A1. Paweł Myszkowski (ur.1920 - zm.1920)
 
 Jakub Myszkowski (ur.ok.1798 - zm.21.08.1839 Szczytno, par. Sochaczew)
 1 ż.(śl.1829 Wymysłów, par. Sochaczew) Elżbieta Michalska (ur.ok.1799 - zm.3.05.1833 Szczytno, par. Sochaczew)
 2 ż.(śl.1834 Sochaczew) Wiktoria Więckowska (ur.ok.1785 - zm.21.10.1837 Piasecznica, par. Sochaczew) 
 3 ż.(śl.ok.1838) Magdalena Kuciak [ur.+/-1800 - zm.po 1839]
 Dzieci z 1 żony : (Marianna)
 A1. Marianna Myszkowska (ur.1830 Wymysłów, par. Sochaczew)
-------------------------------------------------------------
 par. BAŁDRZYCHÓW  (36 km na NW od Łodzi)
 Bonifacy Myszkowski [Misko] (ur.ok.1797), gospodarz z Bałdrzychowa
 ż. Salomea Burska (ur.ok.1807)
 Dzieci :
 A1. Tekla Myszkowska (ur.1831 - zm.13.11.1835 Bałdrzychów), lat 4
 A2. Teofila Miskowna (ur.25.09.1835 Bałdrzychów)
 A3. Stanisław Myszkowski (ur.4.05.1837 Bałdrzychów)  
 
 Leopold Myszkowski (ur.1821 Góra Bałdrzychowska - zm.16.01.1853 Łęczyca, Szpital Powiatowy), lat 32, 
 żołnierz dymisjonowany 
-------------------------------------------------------------   
 MILEJÓW  k. Piotrkowa
 Józef Myszkowski [ur.+/-1800]
 ż. NN.
 Dzieci :
 Leonard Myszkowski [ur.+/-1830 - zm.18.08.1855], wojskowy [„Kurjer Warszawski” nr 187 z 19.08.1863 r.]
-------------------------------------------------------------
 par. PRZYBYSZEW  ( BOROWE ) [6 km na W od m. Białobrzegi]
 Zofia Miszkowska [ur.+/-1800]
 m. Jacenty Ogonowski [ur.+/-1800]
 Dzieci (Ogonowscy) :
 Antoni Ogonowski (ur.1828 - zm.1828 Borowe)
-------------------------------------------------------------
 Par. CHRUŚLIN [14 km na SW od Łowicza]
 Jan Myszkowski (zm.1807, par. Chruślin)
-------------------------------------------------------------
 PAWŁOWICE, KAMPINOS, BŁONIE  [15 km na NE od Sochaczewa]
 Paweł Myszkowski [ur.+/-1810]
 ż. Julianna Czerwińska [ur.+/-1810]
 Dzieci :
 A1. Agata Myszkowska [ur.+/-1840]
       m.(śl.1869 Pawłowice k. Sochaczewa) Jan Sadowski [ur.+/-1840], s. Karola i Józefy z d. Chędor
 A2. Marianna Myszkowska [ur.+/-1860]
       m.(śl.11.09.1881 Kampinos) Jan Kamiński [ur.+/-1850], s. Wawrzyńca i Marianny z d. Chudzyńska
       Dzieci (Kamińscy) : (Władysław)
       B1. Władysław Kamiński (chrzest 1899 Błonie)
       
 prawdopodobnie :
 A3. Julianna Myszkowska [ur.+/-1850]
       m. Marcin Betkier [ur.+/-1850]
       Dzieci (Betkier) :
       B1. Marianna Betkier (ur.14.07.1877 Żaboklik, par. Sochaczew)
             m.(śl.26.11.1893 Wola Gawartowa, par. Pawłowice) Józef Majewski (ur.1871 Plewniak, par. Leszno k. Warszawy)
             ojc. NN.
             mat. Julianna Zielińska
------------------------------------------------------------
 par. ZEGRZE
 Gabriel Myszkowski (Wyszkowski) [ur.+/-1820 - zm.przed 1883]
 ż. Marianna Łętowska [ur.+/-1820 - zm.przed 1883]
 Dzieci :
 Aleksandra Myszkowska (Wyszkowska) (ur.1843 Zegrze)
 m.(śl.29.08.1863 Sobota) Joachim Rosse (ur.1845 Bronisław, par. Kraszewska, gub. Płocka)
 [świadkowie ślubu : Walenty Maniewski, lat 48, burmistrz miasta Sobota i Karol Lipkowski, lat 38,
 dzierżawca starego młyna]
 ojc. Józef Rosse [ur.+/-1820 - zm.po 1883], mieszkał : 1883 r. Sobota
 mat. Marianna Wodzińska [ur.+/-1820 - zm.przed 1883]
-------------------------------------------------------------
 par. SOBÓTKA [17 km na NW od Łęczycy]
 Placyda Myszkowska [ur.+/-1820]
 m. Józef Tomankiewicz [ur.+/-1820]
 Córka :
 Marianna Tomankiewicz [ur.+/-1850]
 m.(śl.1874 Sobótka, Łęczyca) Antoni Kruszewski [ur.+/-1850], s. Jana i Józefy Heftowicz
-------------------------------------------------------------
 par. IŁÓW , par. BRZOZÓW, par. MŁODZIESZYN k. Sochaczewa
 Marianna Myszkowska (ur.1824) 
 m. Jakub Freiheit (ur.1819), Granica Łady, par. Iłów
 
 Mateusz Myszkowski [ur.+/-1840]
 ż. Rozalia Wiśniewska [ur.+/-1840]
 Dzieci :
 Franciszka Miszkowska (ur.1868) 
 m.(śl.14.05.1899 Dąbrówka, par. Brzozów, gm. Iłów) Stanisław Adamczyk (ur.1867), Załusków, par. Brzozów
 ojc. Wawrzyniec Adamczyk
 mat. Antonina Górecka
 
 Marianna Józefa Myszkowska (ur.1872 Lublin)
 m.(śl.1890 Warszawa) Bolesław Jan Florian Kaczorowski (ur.1868), piekarz w Młodzieszynie
 mieszkali : 1896 r. par. Młodzieszyn [zob. pkt 3.6]
-------------------------------------------------------------
 ORŁY [ORŁÓW] k. Warszawy [zob. pkt 7.4]
 1825 r. - Feliks Myszkowski (Miszkowski), obywatel (ziemski) [„Kurjer Warszawski” nr 99 z 26.04.1825 r.]
              [„Powszechny Dziennik Krajowy” nr 192 z 5.08.1829 r.]
-------------------------------------------------------------
 ŚLADKÓW  k. Ozorkowa
 1829 r. - Kazimierz Myszkowski, obywatel (ziemski) [„Powszechny Dziennik Krajowy” nr 168 z 12.07.1829 r.,
  „Gazeta Warszawska” nr 185 z 14.07.1829 r.]
-------------------------------------------------------------
 PABIANICE :
 Karolina Miszkowska [ur.+/-1825]
 m. Jan Zemler [ur.+/-1825]
 Córka :
 Marianna Zemler (ur.1852 Grębociny, pow. Łobodzice) [20 km na SE od m. Łask]
 m.(śl.1876 Pabianice, par. św. Mateusz) Jakub Morawski (ur.1834 Rzgów), wdowiec
 ojc. Jakub Morawski
 mat. Marianna Krupska
 
 Anna Myszkowska [ur.+/-1825]
 m. Karol Hildebrandt [ur.+/-1825]
 Syn :
 Antoni Hildebrandt (ur.1853 Pabianice), tkacz, ewangielik
 ż.(śl.4.10.1879 Pabianice, par. św. Mateusz) Marianna Szwietnier (ur.1845 Pabianice), wdowa, 
 [1 mąż Franciszek Calpiński (zm.1877)]
 [świadkowie ślubu : Franciszek Cybulski, lat 45 i Ignacy Handzel, lat 53 – obaj tkacze w Pabianicach]
 ojc. Franciszek Szwietnier
 mat. Rozalia Handzel
 
 1828 r. - Łukasz Myszkowski (ur.1828 Pabianice, par. św. Mateusz), s. Józefa i Heleny z d. Kubicka [pkt 3.2.1.4] 
 
 Amalia Myszkowska [ur.+/-1830]
 m. Hiacynt Zuzański (Bużański, Zożański) [ur.+/-1830]
 Dzieci :
 A1. Julian Zożański (ur.1863 - zm.19.08.1863 Pabianice), 6 miesięcy
 A2. Ignacy Zuzański (ur.1859 Pabianice)
       ż.(śl.20.09.1885 Pabianice, par. św. Mateusz) Łucja Cichocka (ur.1860 Siedlce, pow. Grodno)
       ojc. Franciszek Cichocki, mat. Jadwiga Ziętka
 

 Józef Dzikowski (ur.1843), stolarz

 ż. Anna Myszkowska [  = Nyszkowska] (ur.1850)

 Dzieci (Dzikowscy) : (Zofia, Władysław, Cecylia, Zygmunt)

 A1. Zofia Dzikowska (ur.1877 Rudniki, par. wł., pow. Wieluń)

        m.(śl.26.07.1910 Pabianice, par. NMP) Ludwik Luboński (ur.1886 Pabianice)

        [świadkowie ślubu : Michał Kazimierczak, lat 47 i Franciszek Brzeszkowski, lat 49]

        ojc. Marcin Luboński, tkacz w Pabianicach

        mat. Magdalena Krac

 A2. Władysław Dzikowski (ur.1885 Niemojew, par. Lututów)

        ż.(śl.19.07.1911 Pabianice, par. NMP) Franciszka Kielbuch (ur.1879), wdowa, c. Jerzego K. i Michaliny z d. Kubicka]

        [1 mąż Walenty Jarmakowski (zm.10.11.1906)]

 A3. Cecylia Dzikowska (ur.17.05.1890 Niemojew, par. Lututów), szwaczka

        m.(śl.21.01.1911 Pabianice, par. NMP) Ludwik Papiewski (ur.1889 Tuszyn),

        pocztalion poczty w Pabianicach

        [świadkowie ślubu : Michał Górski, lat 28 i Franciszek Nowacki, lat 32]

        ojc. Aleksander Papiewski, stolarz

        mat. Marianna Zdzienicka

 A4. Zygmunt Dzikowski (ur.1894 Pabianice, par. św. Mateusz)

 

 Frydrych Myszkowski [ur.ok.1842/45 - zm.po 1891/1912], mieszkał : Pabianice, wyzn. ewang. - augsb.
 [być może jest to Frydryk Mischke (ur.1840 Pabianice, par. ewang.- augsb.)]
 1 ż. Paulina Kriger [ur.+/-1845]
 2 ż. Emilia Schink (Szink) [ur.ok.1855 - zm.po 1912]
 Dzieci z 1 żony : (Emilia)
 A1. Emilia Myszkowska (ur.1872 Pabianice)
       m.(śl.1893 Łódź, par. ewag. – augsb.) Antoni Müller (ur.+/-1870)
       [świadkowie ślubu : Iwan Dajbłowski, lat 21 (nazwisko : Dajblo, Dajbło) i August Donat, lat 41 – tkacze]
       ojc. Wilhelm Müller, tkacz
       mat. Maria Furmańska
 Dzieci z 2 żony : (Olga, Natalia)
 A2. Olga Myszkowska (ur.1888 Pabianice - zm.31.03.1890 Pabianice), lat 1,5
 A3. Natalia Myszkowska (ur.27.03.1891 Pabianice), wyzn. ewangelicko - augsburskie
       [chrzestni : Emanuel Fengler, lat 38, Franciszek Szynk lat 49, Anna Szynk]
       mieszkała : Łódź 1912 r. (przy matce)
       m.(śl.7.09.1912 Łódź) Teodor Streckenbach (ur.1887 Łódź), robotnik
       [świadkowie zgłaszający ślub : I. Szulc, lat 25 i Rudolf Streckenbach, lat 29]
       ojc. Karol Streckenbach, robotnik
       mat. Paulina Kunert, oboje wyzn. ewangelicko – augsburskie
 
 1857 r. - Kacper Myszkowski (ur.ok.1857), organista w Pabianicach w 1910 r.
 
 1933 r. - Waldemar Henryk Myszkowski (ur.1933 - zm.28.12.2002 Pabianice), zawód : pilot
--------------------------------------------------
 1830 r. ŁÓDŹ i okolice [zob. pkt 7.1.1]
-----------------------------------------------------------
 par. PĘCICE (Sokołów) k. Warszawy
 1831 r. - Antoni Triof i żona Antonina Myszkowska
-----------------------------------------------------------
 ŁASK
 Józef Myszkowski (ur.1835), cieśla
 ż. Katarzyna Kilanowicz (ur.1833)
 Dzieci :
 A1. Antonina Myszkowska (ur.3.05.1873 Łask)
 
 Franciszka Myszkowska [ur.+/-1835]
 m. Andrzej Ziółkowski [ur.+/-1835]
 Dzieci (Ziółkowscy) :
 Wojciech Ziółkowski (ur.1860, pow. Łask - zm.27.07.1942 Łódź (niem. Litzmannstadt)
 ż.(śl.13.11.1881 Łódź) Anna Choińska (ur.1858 Błeszyn), c. Michała i Katarzyny z d. Gryger
 
 Ewa Myszkowska (zm.1875 Łask), lat 98, wdowa
-----------------------------------------------------------
 GARWOLIN  [55 km na SE od c. Warszawy]
 1836 - Józef Myszkowski, obywatel z Garwolina  [„Dziennik Powszechny” nr 146 z 28.05.1836 r.]
 1869 r. - Adam Myszkowski, obywatel z Garwolina [„Kurjer Warszawski” nr 53 z 9.03.1869 r.]
------------------------------------------------------------           
 par.  IZDEBNO  KOŚCIELNE  k. Grodziska Maz.
 Wawrzyniec Myszkowski (ur.1839)
 
 Rozalia Myszkowska (ur.1839) [zob. pkt 3.2.1.2 i 3.6]
 m. Tomasz Wojeński [ur.+/-1840], wdowiec
 Syn :
 Julian Wojeński (ur.1870)
 ż.(śl.1900 Gole, par. Izdebno Kościelne) Józefa Odolczyk (ur.1880 Zaborów)
 ojc. Konstanty Odolczyk
 mat. Józefa Rewerska
-------------------------------------------------------------
 par. DRUŻBICE [20 km na NW od Piotrkowa Tryb.]
 Marianna Myszkowska (ur.ok.1780 Ostrzeszów - zm.1.06.1849 Bukowie Dolne, par. Drużbice), lat 70, wdowa [pkt 3.3.1]
-------------------------------------------------------------
 par.KUROWICE, pow. Brzeziny
 Stanisław Myszkowski (ur.1848) [ = Mytkowski]
 ż. Franciszka Fijarska (Fijałka) (ur.1864)
 Dzieci :
 A1. Franciszek Myszkowski (ur.1883 Kurowice - zm.16.12.1886 Łódź, par. św. Krzyż), lat 3
 A2. Antoni Mytkowski (ur.1885 - zm.1887 Łódź, par. św. Krzyż), lat 2
 A3. Stefania Myszkowska (ur.12.05.1897 Łódź, par. św. Krzyż)
 A4. Kazimiera Mytkowska (ur.5.03.1899 Łódź) [„Spis ludności Łodzi”]
-------------------------------------------------------------
 par. GRODZISKO (Gusin, Zbylczyce) [17 km na W od Łęczycy]
 Piotr Miszkowski (ur.1849)
 ż. Józefa Łęcka (ur.1852)
 Dzieci :
 A1. Marianna Miszkowska (ur.1878 - zm.13.11.1879 Zbylczyce), 1 rok i 6 miesięcy
 A2. Józefa Miszkowska (ur.1.03.1880 Zbylczyce, par. Grodzisko)
       [chrzestni : Marcin Kapela i Teofila Miszkowska]
 
 Tomasz Miszkowski [ur.+/-1850 - zm.przed 18.12.1879]
 ż. Jadwiga Rosiak [ur.+/-1850]
 Dzieci :
 A1. Petronela Miszkowska (ur.1875 - zm.18.12.1879 Zbylczyce), 4 lata i 5 miesięcy
       [zgon zglosili : Tomasz Wiśniewski, lat 42 i Jan Dutkowski, lat 50]
 
 Marianna Myszkowska [ur.+/-1850]
 m. Szczepan Witkowski [ur.+/-1850]
 Dzieci :
 1/ Józef Witkowski (ur.1876 Gusin, par. Grodzisko)
 2/ Stanisława Witkowska (ur.1878 Gusin)
     m.(śl.18.07.1899 Łódź, Bałuty) Wojciech Patoro (ur.1872 Gusin), kowal
     ojc. Adam Patoro
     mat. Rozalia Brzezińska
 3/ Marianna Witkowska (ur.1880 Gusin)
------------------------------------------------------------
 ŻYCHLIN  k. Kutna
 Marianna Myszkowska [ur.+/-1850]
 m. Wojciech Jaśkiewicz [ur.+/-1850]
-------------------------------------------------------------------------
 NIESUŁKÓW  [17 km na NE od c. Łodzi]
 Agnieszka Miszkowska (zm.1854 Niesułków)
 Aleksander Miszkowski (zm.1854 Niesułków)
 Eleonora Miszkowska (zm.1854 Niesułków)
-------------------------------------------------------------
 par. PODDĘBICE  [36 km na NW od Łodzi] [zob. Ozorków]
 Kacper Myszkowski (ur.1808 Byszew - zm.25.11.1860 Poddębice), policjant, s. Jana i Magdaleny [pkt 3.7.2. par. Grabów]
 ż. Katarzyna Kałuża (ur.1803 Grabów - zm.po 1860] 
-------------------------------------------------------------
 par. WIĄZOWNA  [20 km na SE od c. Warszawy]
 1860 r. - Wojciech Myszkowski (zm.1860)
 1862 r. - Damazy ? Myszkowski (zm.1862)
-------------------------------------------------------------
 TOMASZÓW  MAZOWIECKI
 1857 r. - ślub : Joseph Strych + Carolina Miszkowska [1 mąż - N. Suss], par. ewangelicko - augsburska
 1871 r. - Wojciech Myszkowski (ur.ok.1799 Warszawa - zm.1871 Tomaszów), lat 72, wdowiec po Katarzynie Zaremba  [pkt 7]
 1871 r. - Józef Zakrzewski i żona Aleksandra Myszkowska
-----------------------------------------------------------
 KLONISZEW  [31 km na W od Łodzi]
 1862 r. Ludwik Myszkowski, dzierżawca Kłoniszewa
---------------------------------------------------------------------
 KOLUSZKI
 N. Myszkowski [ur.+/-1820], zawiadowca stacji kol. Koluszki [„Gazeta Warszawska” nr 69 z 27.03.1872]
 ż. NN.
 Dzieci :
 N. Myszkowska [1872 panna]
 
 1905 r. - Michał Myszkowski, pomocnik zawiadowcy stacji kol. Koluszki
---------------------------------------------------------------------
 LUBOLA  k. Warty
 1874 r. - Anna Myszkowska (zm.15.06.1874 Lubola), [„Kurjer Warszawski” nr 174 z dnia 28.07.1874 r.]
----------------------------------------------------------------------
 CZYŻEW [30 km na NW od Sochaczewa]
 Wojciech Myszkowski [ur.+/-1880]
 ż. N. Ostrowska [ur.+/-1880]
 Dzieci :
 Stanisław Myszkowski (ur.1.02.1907 Czyżew)
 Adres przed wojną : Myszkowska Zofia, Szkarada, poczta Sanniki, pow. Gostynin, [zob. Sanniki pkt 7.2]
 Stopień wojskowy : Schütze, jednostka wojskowa : I. Rgt. 34, wzięty do niewoli 3.09.1939 r. w miejscowości Tuchel,
 Obóz jeniecki ; Stalag  II A, Nr jeniecki : 151. Zwolniony : 30.09.1940 r.
----------------------------------------------------------------------
 par. ŻELAZNA  k. Skierniewic
 1889 r. - ślub (par. Żelazna k. Skierniewic) : Andżelika Myszkowska + Józef Zawadzki
----------------------------------------------------------------------
 Lubiec – Bełchatów
 Józef Myszkowski [ur.+/-1895]
 ż. Salomea N. [ur.+/-1895]
 Córka :
 Józefa Myszkowska (ur.9.03.1925 Lubiec Bełchatów)
 w czasie okupacji niemieckiej, robotnik przymusowy w rolnictwie, Lubień (Łask) (1940 – 41) [„Straty osobowe”]
----------------------------------------------------------------------
 par. SANNIKI  [28 km na NW od Sochaczewa]
 1897 r. - Marianna Myszkowska (ur.1897, par. Sanniki)
 1899 r. - Apolonia Myszkowska (ur.1899, par. Sanniki)
----------------------------------------------------------------------
 Inni :
 
 1926 r. - Edward Myszkowski [Myczkowski] (ur.1882), lekarz, Tuszyn, pow. Łódź
 1926 r. - Anastazja Myszkowska, Wola Kiełpińska k. Zegrza, Artykuły spożywcze [Ks. Adr. Pol. 1926/27]
 1929 r. - I. Myszkowska, Sulejówek, pensjonat
 1932 r. - Kazimierz Myszkowski, Zduńska Wola [zob. Zapolice, pkt 3.2.1.3]
 1932 r. - Kazimierz Myszkowski, nauczyciel ; do 1932 Zabieżki k. Otwocka, od 1932 Zabruzdy k. Otwocka
 1942 r. - Jacek Myszkowski (ur.1942 - zm.2004 tragicznie, poch. w Józefowie), nauczyciel fizyki w L. O.

               im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku


 Przypisy :

 

 [1] Co najmniej od początku XVI wieku w okolicach Warka – Grójec – Radom istniała szlachecka linia Myszkowskich.

       Dotąd poznane są ogniska rodowe : Celejów (par. Wilga), Wola Palczewska w dobrach Michałów, par. Lewiczyn,

       Bobrek (par. Stromiec)

 

 

 [2] Linia prawdopodobnie blisko spokrewniona z liniami z ok. Radomska [pkt 3.2.1.4]

 

 [3] Prawdopodobnie blisko spokrewniona z linią z par. Stromiec k. Radomia [pkt 3.8] :

      1758 r. - Maria Myskowska (!), „Pani na Bobrku” [Bobrek, par. Stromiec, 26 km na NW od. c. Radomia]

      1896 r. - Piotr Miszkowski (zm.1896, par. Stromiec)

 
 
Spis treści          Następny rozdział ->>
 

 

do górywstecz