7.1. Okolice : ŁÓDŹ - ŻYRARDÓW - SKIERNIEWICE - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

 

 ŁÓDŹ [pkt 7.1.1]

 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI [pkt 7.1.2]

 ŻYRARDÓW [pkt 7.6]

 

 Ostatnia aktualizacja : 10.09.2018 r.   
 Wyszukiwarka : Ctrl + F   
---------------------------------------------------------- 
 CELEJÓW [13 km na NE od Warki]
 Katarzyna Myszkowska [ur.+/-1525]  [1]
 m. Stanisław Celejewski (Celejowski) h. Rawicz [ur.+/-1525 - zm.po 1581] z Celejowa w ziemi czerskiej
 ojc. Jan Celejowski
 mat. Prakseda N.
 Dzieci (Celejewscy) : 5 (Katarzyna, Wojciech, Paweł, Jan, Adryan)
 A1. Katarzyna Celejewska [ur.+/-1550]
       m.(śl.przed 1575) Krzysztof Podstolski [ur.+/-1550]
 A2. Wojciech Celejewski [ur.+/-1550 - zm.po 1581]
       ż.(śl.przed 1581) Jadwiga Oltówna z Tarnowa [ur.+/-1555], c. Mikołaja
 A3. Pawel Celejewski [ur.+/-1555 - zm.po 1586]
 A4. Jan Celejewski [ur.+/-1555 - zm.po 1581]
 A5. Adryan Celejewski [ur.+/-1560 - zm.po 1591]
       ż. Katarzyna Uleniecka [ur.+/-1560 - zm.po 1618]
----------------------------------------------------------
 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (Wielka Wieś, Piotrków) :
 Honestus Mikołaj Myszkowski [ur.+/-1655] [2]
 ż. Rozyna N. [ur.+/-1660]
 Dzieci :
 Gertruda Myszkowska (ur.5.03.1685 Piotrków)

 [zob. też pkt 3.7.1, pkt 3.7.2 i pkt 3.3]

 
 Szl. Józef Myszkowski [ur.+/-1690], Wójtostwo we wsi Wielka Wieś
 ż. Petronela Kamieńska [ur.+/-1690]
 Dzieci : co najmniej 3 (Piotr, Jacek, Jakub, Piotr)
 A1. Piotr Celestyn Myszkowski (chrzest 19.05.1712 Piotrków)
       [chrzestni : szl. Jan Bodzanowski i Ewa Zubkowicz, panna]
 A2. Jacek Myszkowski (chrzest 1713 Piotrków)
       [chrzestni : GD. Antoni Waliszewski, naczelnik kancelarii grodzkiej piotrkowskiej 
       i Zofia Moraczewska na dzierżawie w Piotrkowie]
 A3. Jakub Myszkowski (chrzest 25.07.1716 Piotrków)
       [chrzestni : G. Sebastian Sokół i Konstancja Brydak, mieszczka piotrkowska]
 A4. Piotr Marek Myszkowski (chrzest 2.08.1719 Piotrków)
       [chrzestni : GD. Marek Oyrzanowski, zastępca naczelnika kancelarii grodzkiej piotrkowskiej
       i D. Anna Barbara z d. Humanowska Wilkoszowska]
 
 Szl. Franciszek Myszkowski [ur.+/-1695], dziedzic, właściciel folwarku Przedmieście Wolborskie
 [Przedmieście Wolborskie – dziś ul. Wolborska w Piotrkowie]
 [być może to Franciszek Myszkowski (ur.+/-1695), s. Mikołaja Myszkowskiego (ur.1640 Koziegłówki - zm.1713),
 dziedzica dóbr Dąbrowa i Galewice – zob. pkt 3.2]
 ż. Teresa Paprocka [ur.+/-1695]
 Dzieci :
 A1. Kazimierz Myszkowski (ur.28.02.1718 Piotrków)
 A2. Justyna Marianna Myszkowska (ur.19.06.1719 Piotrków)
 A3. Wawrzyniec Myszkowski (ur.9.08.1722 Przed. Wolborskie, chrzest Piotrków)
 
 Kolejne pokolenia z Piotrkowa [zob. 1785 r.]
----------------------------------------------------------
 Par. WROCISZEW  [9 km na SW od Warki]
 Bartłomiej Myszkowski [ur.+/-1655]
 ż.(śl.1680 Wrociszew) Zofia Krzysztofówna [Krzysztof] – oboje : Michałów
 [świadkowie ślubu : Grzegorz Wolski i  Jan Słomianka]
 
 Generosa Katarzyna Myszkowska [ur.+/-1765 - zm.po 1788], Wola Palczewska 
 m.(śl.23.05.1787 Wrociszew) Generosus Tadeusz Dziubiński [ur.+/-1765 - zm.po 1788], Wola Palczewska
 [świadkowie ślubu : G. Józef Lichański i G. Mikołaj Lichański – z Lechanic]
 ojc. Józef Dziubiński h. Dołęga [ur.+/-1735], s. Antoniego i Marianny z d. Gołuchowska h. Leliwa
 mat.(śl.ok.1758) Marianna Cebulska [ur.+/-1735]
 Dzieci (Dziubińscy) : 
 Teresa Dziubińska (ur.27.10.1788 Wola Palczewska)
 [Wola Palczewska – folwark wchodzący w skład dóbr Michałów w par. Wrociszew]
----------------------------------------------------------

 Par. LEWICZYN  k. Grójca [7 km na S od Grójca], [zob. Belsk]

 prawdopodobnie linia blisko spokrewniona z linią z par. Wrociszew

 Wojciech Myszkowski [ur.+/-1660]
 ż. Ludwika Słupecka h. Rawicz [ur.+/-1660]
 Dzieci :
 A1. Maryanna Myszkowska [ur.+/-1690]
       m.(śl.8.11.1717 Lewiczyn) Stanisław Strużewski (Struzenski) [ur.+/-1690]
       [świadkowie ślubu : Franciszek Zybułtowski z Kus, Wiktor Słupecki z Kus, Paweł Skalski z Zaborowia]
       Dzieci (Strużewscy) :
       B1. Jadwiga Teresa Strużewska (chrzest 22.10.1726 Lewiczyn)
             [chrzestni : Andrzej Kurzewski, dzierżawca jaroch i Teresa Borowska]
 A2. Teresa Myszkowska [ur.+/-1690]
       m. Maciej Parul h. Ogończyk [ur.+/-1690]
 A3. Dyonizy Myszkowski [ur.+/-1690]
 A4. Walenty Myszkowski [ur.+/-1690]

---------------------------------------------------------- 

 ŁOWICZ
 1700 r. - Jan Myszkowski [ur.+/-1700]
              ż. Regina Owczarz [ur.+/-1700]
              Dzieci :
              A1. Elżbieta Myszkoska (!) (ur.1720 Łowicz)
              A2. Marianna Myszkowska (ur.30.11.1722 Klewków, chrzest Łowicz, Kolegiata)
 
 1700 r. - Regina Myszkowska [ur.+/-1700]
              m. Andrzej Belchowicz [ur.+/-1700]
              Dzieci :
              Urszula Belchowicz (ur.1723 Łowicz, par. św. Duch)
 
 1735 r. - Maciej Miszkowski [ur.+/.-1735]
              ż. Katarzyna Skonieczna [ur.+/-1735]
              Dzieci :
              Małgorzata Miszkowska (ur.11.07.1762 Zielkowice, par. Łowicz Kolegiata)
 
 1795 r. - Piotr Myszkowski [ur.+/-1795]
              ż. Julianna Darek [ur.+/-1795]
              Dzieci :
              Marianna Myszkowska [ur.+/-1825]
              m.(śl.1847 Łowicz, kolegiata, Sieraków) Franciszek Radzymiński (Radziński) [ur.+/-1820], 
              s. Piotra i Elżbiety z d. Rycerska
 
 1826 r. - N. Myszkowski, nauczyciel muzyki w Łowiczu
 
 1830 r. - Józef Myszkowski [ur.+/-1830]
              ż. Marianna N. [ur.+/-1830]
              Syn :
              Leon Myszkowski (ur.1860 - zm.1923 Łowicz, par. św. Duch), lat 63
 
 1833 r. - Roman Myszkowski [ur.+/-1810] [zob. pkt 3.2.1.2]
              1833 r. - aplikant w Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych [Komisji Województwa Kaliskiego]
              1866 r. - adjunkt Skarbowy przy Magistracie w Łowiczu
 
 1855 r. - Julianna Myszkowska (zm.1855 par. Łowicz Kolegiata), c. Józefa i Julianny Piotrowicz  
 1866 r. - N. Myszkowski, profesor szkół, wł. domu w Rynku Starym [„Kurjer Warszawski” nr 139 z 22.06.1866]
 
 1888 r. - N. Myszkowski (zm.23.10.1905 tragicznie), 
              kapitan (1888 r.)
              1888 r. naczelnik straży ziemskiej powiatu Łowickiego,
              1888 r. przeniesiony na naczelnika straży ziemskiej do pow. Nowomińskiego
              prawdopodobnie to :
              Eugeniusz [Fiedorowicz] Myszkowski, dymisjonowany podpułkownik, w 1892 r. mianowany naczelnikiem 
              pow. grójeckiego w ministerstwie spraw wewnętrznych [„Gazeta Warszawska” nr 130 z 16.05.1892 r.]
              (wzm.1892 - 1895)
 
              
              „Kurjer Warszawski” nr 293, 23.10.1905 r. 
 
 1920 - 1950 r. Bolesław Myszkowski [Księgi meldunkowe Łowicza z lat 1920 - 50]
 
 Uwaga : ze strony pkt 3.2.1.1
 Corpus Inscriptionum Poloniae, tom 5, woj. skierniewickie, Łowicz 1765 r.
 Grobowiec Myszkowskich :
 1/ Myszkowski Adam,
 2/ Myszkowska Anna z Męcińskich, c. Michała Mikołaja z Kurozwęk Męcińskiego, podstolego wieluńskiego
     i Felicjanny Ruckiej, ż. Adama Myszkowskiego,
 3/ Myszkowska Franciszka (nieznana),
 4/ Myszkowska Teresa (nieznana),
 5/ Myszkowski Jan (nieznany)
-----------------------------------------------------
 IWONIE  [12 km na NW od m. Szadek]
 Antonina Myszkowska [ur.+/-1700]
 m. Mikołaj Milewski [ur.+/-1700]
 Syn :
 Tomasz Milewski [ur.+/-1730]
 ż. Salomea Wolska (ur.1753 - zm.1839 Iwonie), c. Ignacego i Marii z d. Otocka
-------------------------------------------------------------
 Par. CZARNOCIN (Szynczyce) [23 km na SE od Łodzi]
 Katarzyna z d. Myszkowska [ur.+/-1720 - zm. przed 1791], de Szynczyce [„Generosa”]
 m.(śl.5.02.1741 Szynczyce, par. Czarnocin k. Łodzi) Józef  Tokarski [ur.+/-1715 - zm. po 1791], [„Generosus”]
 [świadkowie ślubu : Rafał Strzelecki i Andrzej Suchecki]
 Dzieci (Tokarscy) :
 Marianna Tokarska [ur.+/-1755 - zm.po 1800]
 m.(śl.przed 1791) Józef Maciej Gliszczyński (ur.17.03.1751 Sokolniki - zm.po 1800]
 [Sokolniki – 17 km na NW od Gniezna]
 ojc. Antoni Gliszczyński (ur.ok.1720 - zm.27.10.1773 Sokolniki), komornik graniczny kaliski,
       s. Michała G. (ur.+/-1690 - zm.przed 1742) i Zofii z d. Palędzka h. Drogosław (ur.+/-1710 - zm.przed 1752)
 mat.(śl.5.11.1740 Gniezno, par. św. Wawrzyńca) Marianna Sławoszewska [ur.+/-1720], 
        c. Antoniego i Rozalii z d. Tomicka (c. Kazimierza T. i Barbary z d. Płaczkowska)
 
 Dorota Myszkowska [ur.+/-1780]
 m. Krzysztof Guz [ur.+/-1780], mieszkali : Kolonia Szynczyce
 Córka :
 Dorota Guz (ur.1808 Czyżemin k. Pabianic)
 m.(śl.18.02.1833 Szynczyce, par. Czarnocin) Wojciech Orłowski (ur.1807 Powidz), mieszkał : Kolonia Szynczyce
 ojc. Jakub Orłowski [zm.przed 1833 Praga]
 mat. Marianna Samsonowska [zm.przed 1833]
--------------------------------------------------------------------------------------
 Par. GÓRA św. MAŁGORZATY k. Łęczycy [Myszkowski, Maszkowski, Muszkowski]
 Paweł Maszkowski [ur.+/-1720]
 ż. Franciszka Radlicka [ur.+/-1725]
 Dzieci :
 Benon Jan Maszkowski (ur.1750 Karsznice, par. Góra św. Małgorzaty)
 
 Mikołaj Myszkoski [ur.+/-1725]
 ż. Katarzyna N. [ur.+/-1725]
 Dzieci :
 A1. Andrzej Myszkoski (ur.1755 Leśmierz, par. Góra św. Małgorzaty)
 prawdopodobnie :
 A2. Fabian Miszkowski [ur.+/-1755]
       ż. Marianna N. [ur.+/-1755]
       Dzieci :
       B1. Franciszka Miszkowska (ur.1783 - zm.15.03.1784 Leśmierz, par. Góra św. Małgorzaty), 1 rok
 
 1754 r. - ślub (Karsznice) : Stefan Kułakoski + Franciszka Muszkowska
 
 Stanisław Myszkowski [ur.+/-1810]
 ż. Magdalena Wiśniewska [ur.+/-1810]
 Dzieci :
 Jadwiga Myszkowska (ur.1839 Karsznice, par. Góra św. Małgorzaty)
 
 Antonina Myszkowska (ur.1847 Czepów, par. Wielenin), c. Marcina i Rozalii z d. Nowakowska [zob. pkt 3.3. par. Wielenin]
 m. Antoni Marciniak (ur.1843 Kiki)
 Syn :
 Michał Marciniak (ur.1871 Wielenin), mieszkał : Tomaszów k. Piotrkowa
 ż.(śl.6.11.1898 Góra św. Małgorzaty, gm. Tum k. m. Łęczyca) Marianna Sobór (ur.1878 Leśmierz, par. Góra św. Małg.), 
 c. Andrzeja i Józefy Jerzak
------------------------------------------------------------
 Par. NIEBORÓW  (Sypień) [10 km na SE od Łowicza] Linia : Myszkoski (!) i Myszkowski
 Regina Myszkowska (ur.ok.1724 - zm.1810 Sypień, par. Nieborów), lat 86
 
 Śluby :
 1763 r. - ślub (1763 Nieborów) : Szczepan Stangreciak + Marianna Myszkówna
 1806 r. - ślub (1806 Nieborów) Jakub Szymczak + Katarzyna Myszkówna
 
 Maciej Myszkoski [ur.+/-1785 - zm.przed 1845]  
 ż.(śl.1809 Nieborów) 
 Katarzyna Kawkoska [Kawkowska, Kawczyńska, Kawczeńska, Józwówna] (ur.ok.1786 - zm.19.02.1845 Sypień), lat 59
 Dzieci : (Tomasz, Małgorzata, Franciszka, Filip)
 A1. Tomasz Myszkowski [Myszkoski] (ur.1809 Sypień, chrzest 22.09.1809 Nieborów - zm.1811) z Wilamowa
 A2. Małgorzata Myszkowska [Myszkoska] (ur.1812 Sypień, chrzest 6.07.1812 Nieborów - zm.1829)
 A3. Franciszka Myszkowska [Myszkoska] (ur.1815 Sypień, chrzest 19.08.1815 Nieborów - zm.11.12.1848 Nieborów), panna
 A4. Filip Myszkowski [Myszkoski] (ur.1818 Sypień, chrzest 30.04.1818 Nieborów - zm.1818)
-----------------------------------------------------------
 ŁĘCZYCA
 Franciszek Myszkowski [ur.+/-1740]
 ż. NN.
 Dzieci :
 Wiktoria Myszkowska (zm.1769 Łęczyca)
 
 Helena Myszkowska [ur.+/-1755]
 m. Nob. Józef Kosnowski [ur.+/-1755], doktor medycyny
 Dzieci (Kosnowscy) :
 A1. Jan Augustyn Kosnowski (ur.29.08.1782 Łęczyca)
 A2. Wincenty Mikołaj Kosnowski (ur.8.12.1784 Łęczyca)
 A3. Wiktoria Kosnowska (ur.22.12.1785 Łęczyca)
 
 1785 r. - ślub (31.01.Łęczyca) „Honestus” Karol Kurczewski + Agnieszka Myszkowska
 
 Michalina Miszkowska (ur.1805)
 m.(śl.przed 1824) Maciej  Walesiński (Walesieński) (ur.1795)
 Dzieci (Walesińscy) :
 1/ Antoni Waleciński (ur.ok.1824 - zm.1827 Łęczyca), lat 3,5
 2/ Józefa Walesińska (ur.1.09.1826 Topola Kątowa)
    [chrzestni : Wojciech Chodecki, Naddzierżawca Ekonomii Tkaczów i Teresa Glińska,
    zgłaszający : Jan Dudka, lat 67 i Józef Marchewa, lat 52 – gospodarze z Topoli Kątowej]
 
 1831 r. - Jan Myszkowski, obywatel z Łęczycy  [„Korrespondent Warszawski” nr 21 z 11.10.1831 r.]
------------------------------------------------------------
 Par. ZADZIM (Zygry) [20 km na NE od Sieradza]
 Jakub Myszkowski [ur.+/-1745]
 ż. Rozalia N. [ur.+/-1745]
 Dzieci : (Tekla)
 Tekla Myszkowska (ur.ok.1771 - zm.1.08.1827 Zygry, par. Zadzim), lat 56
 m. Józef Zieleniewski [ur.+/-1770 - zm.po 1827]
 
 Katarzyna Myszkowska [ur.+/-1830]
 m. Filip Kaczorowski [ur.+/-1830]
 Dzieci :
 Franciszka Kaczorowska (ur.30.03.1858 Zalesie, par. Zadzim)
 
 Waleria (Walentyna) Myszkowska (ur.1833 - zm.przed 1885)
 m. Ludwik Nurkiewicz (ur.1821), stolarz w Zygrach, w 1885 r. mieszkali : Łódź
 Dzieci (Nurkiewicz) : (Zygmunt, Józefa, Ludwik, Maksymilian)
 A1. Zygmunt  Nurkiewicz (ur.Kraszyn 1859 - zm.4.08.1864 Zygry, par. Zadzim)
       [zgon zgłosili : Józef Kowalski, lat 50 i Antoni Pietrzak, lat 39 – obaj gospodarze : Zygry]
 A2. Józefa Nurkiewicz (ur.1863 Zygry, pow. Sieradz - zm.1886 Łódź, par. św. Krzyż)
       m.(śl.10.05.1885 Łódź, par. św. Krzyż) Ignacy Jaruszewski (ur.1861 Ożarów, pow. Wieluń), tkacz
       [świadkowie ślubu : Maksymilian Majewski i Franciszek Wieczorek, tkacz]
       ojc. Jan Jaruszewski
       mat. Julianna Stankowska
 A3. Ludwik Nurkiewicz (ur.6.12.1863 Zygry, par. Zadzim)
       [chrzestni : Maciej Juszczak i Pelagia Ciałkowska)
 A4. Maksymilian Nurkiewicz (ur.1871 Zygry)
       ż.(śl.30.09.1893 Łódź, par. św. Krzyż) Zofia Rogalska (ur.1875  Maszkowice, pow. Łeczyca), 
       c. Ignacego i Anieli z d. Łabudzińska)
------------------------------------------------------------
 Par. PSZCZONÓW [13 km na W od c. Skierniewic]
 Mateusz Myszkowski [ur.+/-1745]
 ż. Marianna Sapeta [Sapecianka] [ur.+/-1745]
 Dzieci :  [zob. Skierniewice]
 
 Antoni Myszkowski [ur.+/-1790]
 ż. Józefa N. (ur.ok.1795 - zm.2.12.1822 Seligów, par. Pszczonów)
------------------------------------------------------------
 SKIERNIEWICE
 Maciej Myszkowski [ur.+/-1745], labor, providus
 ż. Marianna (Sapeta) Sapecianka [ur.+/-1745]
 Dzieci :
 A1. Franciszka Myszkowska (chrzest 1.10.1764, par. Pszcznów)
 A2. Róża Myszkowska (Miskowska) (chrzest 22.08.1766, par. Pszczonów)
 A3. Zofia Miszkowska (ur.18.05.1771 Mokra, par. Skierniewice)
 A4. Feliks Myszkowski (ur.1774 Mokra, par. Skierniewice), z matki Marianny Łopatka
 A5. Katarzyna Myszkowska (ur.24.11.1775 Mokra, par. Skierniewice)
 A6. Tekla Myszkowska (ur.5.04.1779 Mokra, par. Skierniewice)
 A7. Marianna Myszkowska (ur.16.08.1784 Mokra, par. Skierniewice)
 
 Mateusz Myszkowski (ur.1756 - zm. 5.12.1808), mieszkał : Miedniewice (par. Wiskitki, par. Skierniewice) 
 1 ż. NN.
 2 ż.(śl.3.08.1806 Skierniewice) Elżbieta Bartosik (ur.1780), mieszkała : Kamion
 
 Zofia Myszkowska [ur.+/-1775]
 m. Andrzej Bozałek [ur.+/-1775], mieszkali : Miedniewice k. Skierniewic
 Dzieci : Marianna (ur.1793), Jan (ur.1794), Katarzyna (ur.1797), Elżbieta (ur.1799), Mikołaj (ur.1802), Zofia Monika (ur.1806)
 
 Honorata Myszkowska [Niżkowska, Niszkowska, Nyszkowska] (ur.1822 - zm.1885 Warszawa), 
 mieszkała : 1858 r. Skierniewice
 m. Józef Orth [ur.+/-1820 - zm.przed 12.10.1858]
 Dzieci (Orth) : w latach 1838 – 1842 urodzone w Warszawie
 
 1890 r. - Piotr Myszkowski, właściciel posesji w Skierniewicach [ = z Myszkowic, zob. pokt 3]
 1892 r. - Izabela Myszkowska [ur.+/-1860 - zm. po 1892] ze Skierniewic
              [w 1892 r. chrzestna Aleksandra Zygmunta Myszkowskiego w Sączowie] [zob. pkt 3]
 1926 r. - Piotr Myszkowski [zm.przed 1947], 
              opał - węgiel, Skierniewice, ul. Sienkiewicza, nr hip. 177 M [Ks. Adr.]
 1987 r. - Piotr Myszkowski, wicewojewoda skierniewicki
------------------------------------------------------------
 Par. BRZEZINY  k.Łodzi
 Franciszek Myszkowski (zm.2.03.1753 Przanowice, par. Brzeziny)
 
 Jakub Myszkowski (ur.+/-1790 - zm.1827)
 ż. Elżbieta Bielińska (ur.1791 - zm.1859 Zalesie, par. Brzeziny), mieszkała : 1831 Przanowice
 [w akcie zgonu zapisana jako Elżbieta Mieszkowska, lat 80]
 ojc. Michał Bieliński [ur.+/-1760 - zm.przed 14.02.1831]
 mat. Marianna Kącka [ur.+/-1760 - zm.przed 14.02.1831]
 [2 – gi mąż Elżbiety Bielińskiej – (śl.14.02.1831 Brzeziny) Chryzostom Radlicki (ur.1773), 
 wdowiec, dzierżawca zastawny wsi Przanowice, s. Michała i Julianny z d. Dąbrowska, 
 świadkowie : Joachim Glazewski, lat 56, dzierżawca wsi Strzębowice 
 i Balcer Biedrzycki h. Rawicz (ur.5.02.1767 Bronowice - zm.17.08.1837 Bronowice), 
 lat 50, dziedzic wsi Bronowice]
------------------------------------------------------
 Par. ZDUNY k. Łowicza
 Maciej Miszkowski [ur.+/-1755]
 ż. Helena N. [ur.+/-1755]
 Dzieci :
 Łukasz Miszkowski (ur.1784 -l zm.28.10.1784 Łaźniki, par. Zduny), 17 dni
------------------------------------------------------------
 1758 r. - par. MSZCZONÓW  k. Żyrardowa [pkt 7.6]
------------------------------------------------------------
 1758 r. - par. Stromiec [17 km na SW od m. Warka]
 1745 r. - Józef Mystkowsdki i ż. Teofila
 1758 r. - Maria Myskowska (!) [prawdop. Mystkowska], „Pani na Bobrku”, par. Stromiec
 1896 r. - Piotr Miszkowski (zm.1896 Boska Wola, par. Stromiec), lat 4
-----------------------------------------------------------
 Par. PARZĘCZEW  (Orla) [2 km na SW od Ozorkowa], Par. SROCK (Imielnia) : [10 km na NW od Piotrkowa Tryb.],
 Par. SOLCA WIELKA
 
 Marianna Myszkowska (ur.ok.1759) [być może nazwisko po 1 mężu]
 1 m. NN.
 2 m.(śl.19.06.1809 Wróblew, par. Solca Wielka) Franciszek Łukawski (ur.ok.1752), wdowiec
        [świadkowie ślubu : Józef Kassowski, Pałczyska, Teodor Lorczyński, ekonom Solcy, Józef Albertowicz/
 
 Michał Myszkowski (Miskowski) (ur.ok.1767 - zm.18.04.1837 Ozorków, poch. Ozorków), lat 70  [zob. pkt 7]
 ż. Magdalena (Małgorzata) Rynaczewska (ur.ok.1777 Gębice - zm.10.10.1837 Ozorków, poch. Ozorków), lat 60,
 [zob. Ozorków]
 
 Eleonora Myszkowska (Mystkowska) [ur.+/-1785], tytuł „Urodzona”
 m. Leonard Wężyk [ur.+/-1785], tytuł „Urodzony”
 Dzieci (Wężyk) : (Adam, Marcelina, Józefa, Klementyna)
 A1. Adam Wężyk (ur.1811, chrzest 1811 Błonie)
       ż.(śl.1834 Warszawa, par. św. Krzyż) Julianna Szanowska h. Kołyszka [ur.+/-1810]
       ojc. Wojciech Szanowski (ur.ok.1776), s. Jana
       mat. Elżbieta Prażmowska [ur.+/-1780]
 A2. Marcelina Wężyk [ur.+/-1815]
       m.(śl.24.02.1838 Nowomłyny, par. Parzęczew) Józef Radlicki [ur.+/-1815], s. Karola i Marianna z d. Godziska
 A3. Józefa Wężyk (ur.ok.1820 Bardzyn - zm.9.10.1897), poch. Warszawa, cm. Powązkowski
       m.(śl.1853 Borysławice Kościelne) Ludwik Radlicki [ur.+/-1820]
       ojc. Karol Radlicki (ur.ok.1779), s. Jana i Marcjanny z d. Doczekalska
       mat.(śl.3.06.1816 Brzeźnio) Balbina Droszewska h. Wczele (ur.ok.1786), c. Wojciecha i Anieli z d. Przeradzka
 A4. Klementyna Wężyk (ur.1830 - zm.10.09.1835 Babice, par. Kazimierz), lat 5
 
 Stanisław Myszkowski (ur.ok.1794 Malanów k. Łodzi - zm.8.08.1874 Imielnia, par. Srock), lat 80
 ż. Magdalena Pokorska (ur.+/-1805 Imielnia, par. Srock - zm.1.03.1864 Imielnia, par. Srock), lat 50
 [Inne formy : Przanowska, Piastowska, Piaskowska, Pochawska]
 ojc. Kazimierz Pokorski
 mat. Katarzyna Niewiadomy, mieszkali : Imielnia (par. Srock)
 Dzieci : (Marceli, Katarzyna, Jadwiga, Klemens, Emilia, Antoni)
 A1. Marceli Mieszkowski (ur.1823 - zm.8.05.1835 Borszyn, par. Solca Wielka) lat 8
 A2. Katarzyna Myszkowska (ur.19.04.1824 Borszyn, par. Solca Wielka)
 A3. Jadwiga Urszula Myszkowska (ur.8.10.1825 Wytrzyszczki, par. Parzęczew - zm.7.05.1826 Wytrzyszczki)
 A4. Klemens Marceli Myszkowski (ur.26.04.1827 Chociszew, par. Parzęczew)
 A5. Emilia Miszkowska (ur.1831), Młyny Wielkie
       m.(śl.12.11.1851 Tkaczew, par. Solca Wielka) Bartłomiej Klimczak (ur.1828), organista, s. Antoniego i Apolonii Ignaczak
 A6. Antoni Myszkowski (Miszkowski, Mieszkowski) (ur.1836 Kasznice), 1859 r. gajowy w Imielnii (wzm.1859 – 81)
       ż.(śl.22.11.1857 Solca Wielka) Magdalena Zielińska (ur.1838), c. Augustyna i Małgorzaty
       Dzieci : (Ludwik, Andrzej, Marianna, Waleria, Jan, Ludwik, Bronisława, Piotr)
       B1. Ludwik Józef Miszkowski (ur.3.03.1859 Orla, par. Parzęczew), prawdop. zmarł przed 1874 
       B2. Andrzej Mieszkowski (ur.4.11.1860 Imielnia)
             [chrzestni : Michał Jeliński z Brzozy i Franciszka Bieńkowsk z Papierzów]
       B3. Marianna Myszkowska (ur.7.12.1862 Imielnia)
             [chrzestni : Jakub Bińkowski z Brzozy i Apolonia Jelińska, 
             świadkowie : Antoni Drożdż, lat 50 i Tomasz Kołodziejski, lat 51 – obaj z Imielnii] [LN Srock, akt 262/1862]
             m.(śl.29.06.1886 Imielnia, par. Srock) Michał Adolf Grabski (ur.1864 Hucisko, par. Drużbice)
             [świadkowie ślubu : Marcin Grunosławski, lat 36, strażnik w mieście Piotrków 
             i Józef Gorzkiewicz, lat 33, młynarz we wsi Lutosławice], [LC Srock, akt 46/1886]
             kowal, mieszkał : Lutosławice
             ojc. Wojciech Grabski, kołodziej
             mat. Brygida Jasiczak
             Dzieci :
             C1. Bronisława Grabska (ur.1890 Czarnocin)
                   m.(śl.15.05.1909 Łódź, par. św. Krzyż) Feliks Dobrowolski (ur.1884 Łódź)
                   ojc. Antoni Dobrowolski (ur.1842 Rososzyca)
                   mat.(śl.13.08.1872 Tuszyn) Teodozja Sokołowska (ur.1846 Tuszyn), [wdowa po : Ludwik Tybórski]
       B4. Waleria Myszkowska (ur.13.04.1865 Imielnia)
             [chrzestni : Adam Wieczorek i Petronela Zelechowska]
             m.(śl.7.05.1893 Imielnia, par. Srock) Józef Łacwik (ur.1865 Gadka, par. Pabianice)
             [świadkowie ślubu : Teofil Kamiński ze wsi Lutosławice i Józef Gawroński ze wsi Kamocin], [LC Srock, akt 24/1896]
             wdowiec po Marianie z d. Kotlicka (zm. Tuszyn), mieszkał : Tuszyn
             ojc. Wojciech Łacwik [zm.przed 1893]
             mat. Małgorzata Sadło [zm.przed 1893]
       B5. Jan Myszkowski (ur.24.05.1867 Imielnia), 1897 r. robotnik w Łodzi
             mieszkał : 1893 - 97 r. Łódź nr 821, 1901 r. Częstochowa
             ż.(śl.16.08.1893 Łódź, par. św. Krzyż) Paulina Augusta Fryderyka Pankonin (ur.1873 Złotopole, pow. Lipno)
             [świadkowie ślubu : Antoni Reszpondek i Franciszek Kwaśniewski]
             ojc. Franciszek Pankonin
             mat. Rozalia Finger       
             Dzieci : (Eugenia)
             C1. Eugenia Myszkowska (ur.16.08.1897 Łódź, par. św. Krzyż)
                   [chrzestni : Antoni Reszpondeki i Józefa Lisiecka]
       B6. Ludwik Myszkowski (ur.14.10.1874 Imielnia - zm.28.08.1880 Imielnia), lat 6
             [chrzestni : Ludwik Wieczorek, lat 36 i Marianna Jóźwik]
       B7. Bronisława Myszkowska (ur.6.04.1878 - zm.29.03.1883 Imielnia), lat 5 [LN Srock, akt 61/1878]
       B8. Piotr Myszkowski (ur.22.06.1879 Imielnia) [LN Srock, akt 133/1879] 
             tkacz w Łodzi, mieszkali : ul. Widzewska 146
             [wg „Spisu ludności m. Łódź” :Piotr Myszkowski (ur.22.04.1874, par. Srock)]
             ż. Józefa Boguszewska (ur.18.12.1872 Skoczkowo, pow. Sierpc)
       B9. Bronisław Myszkowski (ur.1881 Imielnia) [LN Srock, akt 81/1881]
------------------------------------------------------------
 Par. UJAZD k. Tomaszowa Maz. 
 Maciej Miszkowski [ur.+/-1760]
 ż. Anna Zielińska [ur.+/-1760]
 Dzieci :
 Marianna Antonina Miszkowska (ur.2.02.1790 Ujazd)
 
 Katarzyna Myszkowska [ur.+/-1795]
 m. Norbert Milczarek [ur.+/-1795]
 Syn :
 Stefan Milczarek (ur.1825), mieszkał : Małcz, par. Lubochnia
 ż.(śl.25.11.1850 Ujazd) Marianna Szymańska (ur.1833), mieszkała : Tobiasze, c. Michała i Wiktorii Pawlik
-------------------------------------------------------------
 ALEKSANDRÓW   ŁÓDZKI  -  ZGIERZ - KONSTANTYNÓW : [zob. pkt 7.1.2]
 
 Jan Myszkowski [ur.+/-1765 - zm.przed 1818]
 ż. Franciszka Piotrowska [ur.+/-1765 - zm.po 1818], mieszkali : par. Kruślin, par. Oszkowice [zob. pkt 7.4]
 Syn :
 Albin Myszkowski (ur.1792 Łyszkowice - zm.31.03.1876 Aleksandrów), lat 85, ogrodnik, kolonista
 [Łyszkowice, par. Pszczonów – 16 km na W od Skierniewic]
 mieszkał : Brużyca Wielka, par. Zgierz (wzm.1819 – 23), Zimna Woda, par. Aleksandrów (wzm.1826 – 76)
 ż.(śl.15.06.1818 Bratoszewice) Ludwika Szutenbach (ur.1800 Zimna Woda - zm.1.11.1875 Zimna Woda), lat 75
 [zgon zgłosili : Paweł Augustynowicz, lat 49 i Feliks Szutenbach, lat 33]
 (von Schuttenbach, de Schuttenbach, Szudenbach, Schuttembach) 
 [Bratoszewice – 22 km na NE od Łodzi]
 ojc. Bernard Józef von (de) Schuttenbach (ur.1773 Austria - zm.1.02.1852 Zimna Woda), mierniczy, lat 83
       [ok.1818 r. rozplanował nową osadę dla tkaczy, nazwaną  Aleksandrowem Łęczyckim - dziś Łódzkim]
       syn Johanna Ernesta (ur.1746 Austria - zm.1822 Polska, Kujawy) – austriackiego oficera i Apolonii, geometrów
       [zgon Bernarda Schuttenbach zgłosili : Albin Myszkowski, zięć zmarłego, gospodarz w Zimnej Wodzie
       i Józef Jankowski, lat 55, stolarz]
 mat. Marianna Rozecka (ur.1781 - zm.23.01.1845, par. Aleksandrów Łódzki), lat 64
        [zgon zgłosili : Albin Myszkowski, lat 50, gospodarz i Marcin Piasecki, lat 43, garncarz – obaj z Zimnej Wody]
 [Dzieci Bernarda Schuttenbacha w 1852 r. : Ludwika Myszkowska w Zimnej Wodzie, Józef Sz. w Kowalewicach, 
 Marianna Czurabska, Cecylia Zimermann]
 
 Andrzej Myszkowski (Myszka) [ur.+/-1835]
 ż. Małgorzata Kajszczak [ur.+/1840]
 Dzieci :
 A1. Marianna Myszkowska (ur.1865 Swarowo, pow. Łęczycki)
       m.(śl.23.10.1887 Aleksandrów Ł) Wawrzyniec Gliński (ur.1866 Romanów, pow. łęczycki), tkacz w Aleksandrowie
       [świadkowie ślubu : Jan Gust, lat 28, tkacz i Jakub Antczak, lat 44, rzeźnik – obaj z Aleksandrowa Łódzkiego]
       ojc. Stanisław Gliński (ur.1840 Sarnów), s. Franciszka i Józefy Wachman
       mat.(śl.9.09.1862 Zgierz) Julianna Dziedziczak (ur.1845 Kały), c. Tomasza i Magdaleny Łuczak
 A2. Franciszka Myszkowska (Myszka) (ur.4.10.1883 Aleksandrów - zm.25.05.1889 Aleksandrów), lat 5
 
 Par. Kazimierz [zob. też pkt 3.2.1.4]
 Barbara Myszkowska (ur.ok.1791)
 m. Franciszek Grabowski (ur.ok.1786)
 Dzieci (Grabowscy) : (Wincenty, Stanisław)
 A1. Wincenty Grabowski (ur.1820, par. Małyń - zm.1822 Małyń)
 A2. Stanisław Grabowski (ur.5.05.1827 Zdziechów, par. Kazimierz)
 
 Konstantynów k. Łodzi [ob. Konstantynów Łódzki]
 Marianna Myszkowska (ur.+/-1830 - zm.1889 Konstantynów)
 m. Łukasz Piotrowski [ur.+/-1830]
 Dzieci :
 A1. Tekla Piotrowska (ur.1858 Konstantynów - zm.16.08.1895 Konstantynów)
       [zgon zgłosili : Franciszek Rudecki, lat 38 i Idzi Rataj, lat 32 – obaj tkacze w Konstantynowie]
       m. N. Jerzak [ur.+/-1855 - zm.przed 1895]
 
 Piotr Myszkowski [ur.+/-1885]
 ż. Stanisława Kluba (Klube) [ur.+/-1885]
 Dzieci :
 A1. Helena Myszkowska (ur.17.07.1910 Niesięcin, par. Konstantynów), mieszkała Łódź [„Spis ludności Łodzi”], [pkt 7.1.1]
 A2. Mieczysław Myszkowski (ur.16.01.1912 Niesięcin, par. Konstantynów Łódzki)
 
 1926 r. - Wojciech Myszkowski, Zgierz, ul. Królewska 4 [„Ekspres Wieczorny Ilustrowany” nr 221 z 12.08.1926 r.]
 1935 r. - Józef Myszkowski, robotnik w fabryce Pinkusa Jakubowicza w Zgierzu 
              [„Ilustrowana Republika” nr 261 z 22.09.1935 r.]
 1943 r. - Radosław Kazimierz Myszkowski (ur.1943 Aleksandrów Łódzki), wielokrotny Mistrz Polski
              w wyścigach kolarskich
 
                Radosław Myszkowski [fot. 2015 r.]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Par. MAŁYŃ [28 km na W od Łodzi]
 Jakub Myszkowski [ur.+/-1765]
 ż. Teresia Ziołkowska [ur.+/-1770], mieszkali : Piorunów
 Dzieci :
 A1. Marianna (Barbara) Myszkowska (ur.1793), mieszkała : 1817 r. Wola Łobudzka przy szwagrze
       m.(śl.26.04.1817 Wola Łobudzka, par. Małyń) Franciszek Grabowski (ur.1787), lokaj służący we wsi Przyrownica
       [świadkowie ślubu : Karol Kamiński, lat 30, karczmarz, szwagier nowozaślubionej, Ignacy Wojciechowski, lat 50,
       ekonom w Woli Łobudzkiej, Mateusz Wasielewski, lat 23, gospodarz we wsi Prusinowice, Łukasz Rozycki, lat 32,
       Organista, akt spisał ksiądz Antoni Kaczkowski, proboszcz w Małyniu]
       s. Wojciecha Grabowskiego (zm.przed 1817) i Kunegundy, mieszkających we wsi Cosny
       Dzieci ; zob. par. Kazimierz
 A2. Zuzanna Myszkowska [ur.+/-1790]
       m.(śl.przed 1815) Karol Kamiński (ur.1787), karczmarz w Woli Łobudzkiej, mieszkali : Małyń
 prawdopodobnie :
 A3. Kazimierz Miszkowski [ur.+/-1800], mieszkali : Kłoniszew, par. Małyń
       ż. Marianna Węcel [ur.+/-1800]
       Dzieci :
       B1. Mikołaj Tomasz Miszkowski (ur.1824 - zm.8.12.1824 Kłoniszew, par. Małyń), 9 dni
-------------------------------------------------------------
 OZORKÓW [zob. też. Par. Solca Wielka]
 
  
 
 Michał Myszkowski (Miskowski) (ur.ok.1767 - zm.18.04.1837 Ozorków, poch. Ozorków), lat 70  [zob. pkt 7]
 ż. Magdalena (Małgorzata) Rynaczewska (ur.ok.1777 Gębice - zm.10.10.1837 Ozorków, poch. Ozorków), lat 60,
 [inna forma : Rynarzewska, Rycerz], c. Macieja i Rozalii
 Michał i Magdalena Myszkowscy mieszkali, Gębice, par. Solca Wielka (wzm.1803 - 14), Ozorków
 Dzieci : (Łucja, N., Józef, Piotr, Marianna, Marek, Antoni, Walenty, Franciszek)
 A1. Łucja Ewa Tekla Myszkowska (ur.12.12.1802 Gębice, par. Solca Wielka - zm.29.11.1812 Gębice), lat 9
 A2. N. Miskowska (ur.1804 - zm.30.10.1812 Gębice, par. Solca Wielka, lat 8
 A3. Józef Wincenty Myszkowski (Miskowski) (ur.16.03.1805 Cedrowice, par. Solca W. - zm.27.10.1812 Gębice), lat 7
       [chrzestni : Feliks Orzechowski i Eleonora Uścimska z d. Wolska]
 A4. Piotr Miskowski (ur.1805 - zm.27.10.1812 Gębice, par. Solca Wielka), lat 7
 A5. Marianna Myszkowska (ur.12.08.1807 Karczma Dębowa, par. Solca W. - zm.18.08.1810 Gębice), lat 3
       [chrzestni : Wojciech Curulski i żona Marianna]
 A6. Marcin (Marek) Myszkowski (ur.10.11.1809 Gębice - zm.26.08.1810 Gębice)
       [chrzestni : Gabriel Sobczak i Rozalia Oleynik]
 A7. Antoni Myszkowski (ur.21.05.1814 Gębice - zm.13.11.1827 Ozorków), lat 12 [z matki Małgorzaty]
 A8. Walenty Aleksander Myszkowski (ur.1817 Ozorków - zm. przed 1866], 1839 r. gospodarz w mieście Ozorków
       [w innych źródłach : Jan Myszkowski]
       ż.(śl.22.11.1839 Uniejów) Kunegunda Cymbalska (Cembalska) (ur.1819 Uniejów - zm.17.03.1892 Praga, par. Poddębice)
       [świadkowie ślubu : Michał Łoś, lat 57, sługa kościelny i Maciej Jastrzębski, lat 37, sługa kościelny – obaj w Uniejowie]
       ojc. Maciej Cymbalski
       mat. Katarzyna (Marianna) Strzałkowska, mieszkali : Uniejów
       Dzieci : (Florentyna, Ildefons, Julia)
       B1.Florentyna Myszkowska (ur.1841)
            m.(śl.1866 Uniejów k. Kalisza) Józef Groszkowski (ur.1835), wdowiec
            [1 żona Józefa Groszkowskiego – śl.1863 Uniejów) Marianna Caspari z d. Marczewska (ur.1819), wdowa,
            c. Bogumiła Marczewskiego i Karoliny]
            ojc. Apolinary Groszkowski [zm.przed 1866]
            mat. Brygida Gajewska [zm.przed 1866]
            Dzieci (Groszkowscy) z Florentyny Myszkowskiej : (Marianna, Wiktor)
            C1. Marianna Groszkowska [ur.+/-1865]
                  m.(śl.9.11.1897 Żychlin) Mieczysław Hondzyński [ur.+/-1865], s. Józefa i Julii z d. Szymańska
            C2. Wiktor Groszkowski (ur.ok.1867 Kościelnica, pow. Turek)
                  ż.(śl.19.11.1904 Warszawa, par.Wsz. Św.) Janina Helena Władysława Klicka (ur.1881 Piotrków - zm.16.02.1973),
                  poch. Warszawa, cm. Powązki
                  ojc. Władysław Florian Klicki (ur.1849 - zm.20.11.1914), poch. Warszawa, cm. Powązki,
                        s. Adama Klickiego i (śl.1846 Lublin) Pauliny Sznirsztein
                  mat.(śl.11.02.1877 Warszawa, par. św. Aleksander) Michalina Gutowska (ur.1847 - zm.8.07.1935),
                         poch. Warszawa, cm. Powązki, c. Józefa G. i Karoliny Hesse
       B2.Ildefons Myszkowski  [zob. pkt 7]
            (ur.1843 Uniejów k. Kalisza - zm.1.05.1867 Warszawa, ul. Elektoralna 750, par. św. Andrzej), 
            kawaler, kancelista Zarządu Szkoły Głównej w Warszawie
       B3. Julia Myszkowska (ur.1845 - zm.przed 5.05.1895)
             m.(śl.1873 Uniejów) Józef Moraczewski h. Cholewa (ur.1835/38 - zm.1907) [2 ż. Jadwiga Rubach]
             wł. dóbr  Ogrodzim Księży w pow. szadkowskim, mieszkali : Sieradz 
             ojc. Antoni Adam Moraczewski h. Cholewa (ur.1800), urzędnik w Kaliszu, 
                   s. Walentego [ur.+/-1770], podporucznika kawalerii narodowej i Balbiny Szymankiewicz
             mat.(śl.1837 Bobrowniki, woj. kujawsko - pomorskie) Wiktoria Moszczeńska (Moszczyńska)
             Dzieci (Moraczewscy) z 1 żony : (Józefa, Stanisław)
             C1. Józefa Stanisława Moraczewska (ur.1882)
                   m.(śl.3.06.1901 Łódź, par. św. Krzyż) Paweł Kowalski (ur.1878), mieszkał : 1902 r. Warszawa, ul. Złota 1489
                   ojc. Franciszek Kowalski
                   mat. Franciszka Wołosz
                   Dzieci (Kowalscy) :
                   D1. Tadeusz Kowalski (ur.1902 Warszawa, par. Wsz. Św. – akt nr 935) 
                         ż.(śl.17.01.1923 Łódź, par. Św. Krzyż) Romana Nowakowska [ur.+/-1905]
             C2. Stanisław Moraczewski (ur.1875 Kisielizna [ob. cz. m. Sieradz])
                   ż.(śl.5.05.1895 Sieradz) Marianna Danielewicz (ur.1878), mieszkała : 1895 r. Sieradz
                   [świadkowie ślubu : Józef Danielewicz i Klemens Raczyński]
                   ojc. Feliks Danielewicz (ur.1840), ogrodnik z Sieradza
                   mat. Antonina Stempińska (ur.1838)
                   Dzieci (Moraczewscy) : (Irena, Maria, Zdzisław, Tadeusz)
                   D1. Irena Moraczewska (ur.23.11.1902 Sieradz)
                   D2. Maria Moraczewska (ur.13.01.1905 Sieradz)
                   D3. Zdzisław Moraczewski (ur.14.12.1906 Sieradz)
                         ż. Zenobia Krzywańska [ur.+/-1915]
                         Dzieci (Moraczewscy) :
                         E1. Bogusław Moraczewski (ur.1945 Zgierz)
                   D4. Tadeusz Kazimierz Moraczewski (ur.12.02.1910 Sieradz - zm.1910 Sieradz), 6 tygodni
 A9. Franciszek Myszkowski (ur.1822 Ozorków - zm.4.08.1866 Warszawa, par. św. Krzyż, ul. Złota 1513),
       czeladnik mydlarski w Warszawie
       [zgon zgłosili : Filip Kukliński, lat 64, majster szewski i Antoni Dęba, lat 64, majster szewski]
       ż. Aniela Szkudlewska [ur.+/-1825 - zm.po 1866]
 
 Łukasz Myszkowski (ur.1797)
 ż. Katarzyna N. [ur.+/-1790]
 Dzieci :
 A1. Teresa Myszkowska (ur.1820 - zm.1832 Konstancja, par. Ozorków)
 A2. Franciszek Myszkowski (ur.1824 - zm.24.02.1825 Ozorków)
 
 Katarzyna Myszkowska [ur.+/-1825]
 m. Marcin Nowakowski (ur.+/-1825]
 Dzieci (Nowakowscy) :
 Antoni Nowakowski [ur.+/-1855]
 ż.(śl.1877 Ozorków) Antona Jaśkowska [ur.+/-1855]
 ojc. Piotr Jaśkowski
 mat. Marianna Krzymińska
 
 Magdalena Myszkowska [ur.+/-1830]
 m. Kacper Kostrzewski [ur.+/-1830]
 Dzieci (Kostrzewscy) :
 Marianna Kostrzewska [ur.+/-1860]
 m.(śl.1883 Ozorków) Antoni Bogdański [ur.+/-1860]
 ojc. Leon Bogdański
 mat. Franciszka
 
 Emilia Miszkowska [ur.+/-1830]
 m. Bartłomiej Klimkiewicz [ur.+/-1830]
 Dzieci :
 A1. Waleria Klimkiewicz (ur.29.10.1852 Solca Wielka)
       1 m. Szczepan Cielepa (ur.+/-1850 - zm.1897)
       2 m.(śl.24.07.1899 Solca Wielka) Antoni Kujawa (ur.1867 Solca Wielka), żołnierz urlopowany,
             s. Marcina i Magdaleny Cielepa
 A2. Stanisław Klimkiewicz (ur.1.03.1857 Solca Wielka)
       ż.(śl.25.01.1883 Ozorków) Józefa Markiewicz (ur.1864 Ozorków), c. Józefa i Antoniny z d. Radwańska
 
 Józefa Myszkowska (ur.1842 Poddębice), c. Julianny Myszkowskiej, niezamężnej
 m.(śl.1863 Ozorków) Tomasz Bujakiewicz [ur.+/-1830]
 Dzieci (Bujakiewicz) :
 Julianna Bujakiewicz [ur.+/-1865]
 m.(śl.28.08.1897 Łódź - Bałuty) Piotr Arbajter [ur.+/-1865]
 ojc. Stanisław Arbajter
 mat. Rozalia Bołduszyńska
-----------------------------------------------------------
 Par. SZADEK ( Wielka Wieś )
 Franciszek Myszkowski [ur.+/-1770]
 ż. Barbara N. [ur.+/-1770 - zm.przed 1828], mieszkali : 1828 r. „ w Ronkoniu na Śląsku” [niezid.],
 [w akcie ślubu Józefa Myszkowskiego 1849 r. – syn Franciszka i Agnieszki]
 Syn :
 Józef (Jan Nepomucen Józef) Myszkowski (ur.1798/1804 Królestwo Pruskie - zm.2.09.1858 Pabianice), tytuł „Wielmożny”,
 dzierżawca : Wielka Wieś (par. Szadek), Łabędzie (par. Warta), Mantyki (par. Sieradz) [wzm.1834]
 mieszkał : 1828 r. „ w Ronkoniu na Śląsku”, 1830 r. Łabędzie, 1846 r. Wielka Wieś (par. Szadek), 
 1849 Wielka Wola, par. Szadek, 1850 r. Pabianice
 1 ż.(śl.19.05.1828 Warta) Józefa Kłopocka (ur.1810 - zm.20.09.1846 Wielka Wieś, par. Szadek)
      [świadkowie ślubu : Jan Bonawentura Podkuliński, lat 30, burmistrz, Mikołaj Jarócki, lat 24, pisarz prowiantowy
      z Bartochowa k. Warty]
      ojc. Michał Kłopocki [ur.+/-1780]
      mat. Antonina Grochowska (Grochoska) [ur.+/-1780], mieszkali : 1808 r. Parznowice, par. Bogdanów
      [Parznowice (dziś Parzniewice) – 17 km na SW od Piotrkowa Tryb.]
 2 ż.(śl.8.08.1849 Pabianice, par. św. Mateusz) Marianna Zieleniewska (ur.ok.1800 Małyń, par. wł.), wdowa
       [Małyń – 29 km na W od Łodzi] 
       ojc. Maciej Zieleniewski [ur.+/-1780], mieszkał : 1817 r. Magnusy
       mat. Katarzyna (Helena, Klara) Łyszkowska [ur.+/-1780]
       [Mężowie Marianny Zieleniewskiej : 
       1 m.(śl.20.09.1817 Małyń) Kazimierz Niemojewski (ur.ok.1767 - zm.22.08.1827 Zadzim), lat 60
              s. Chryzostoma i Marianny z d. Gnoińska
              W 1817 r. wdowiec, nauczyciel szkoly elementarnej w Pabianicach
              Dzieci : Marcjanna Niemojewska (ur.1819 - zm.14.10.1819 Pabiance)
       2 m. Marcin Dyde (Dydek) (zm.15.07.1847) z Pabianic,
       3 m.(śl.8.08.1849 Pabianice) Józef Myszkowski (ur.1804 - zm.2.09.1858 Pabianice)
       4 m.(śl.6.11.1862 Pabianice) Józef Pierzchała (ur.ok.1798 Pabianice), cieśla, s. Filipa i Józefy z d. Chwaliska
              wdowiec po Małgorzacie z d. Dwernicka (zm.19.01.1860 Pabianice)] 
 Dzieci z 1 żony : 3 (Julianna, Teofil, Waleria)
 A1. Julianna Honorata Myszkowska (ur.20.01.1830 Łabędzie, par. Warta - zm.14.03.1850 Szadek), lat 20
       [chrzestni : Wielmożny Antoni Zabłocki, dziedzic wsi Charłupia Mała i Łabędzie i żona Anna z d. Walewska]
       m.(śl.22.07.1846 Wielka Wieś, par. Szadek) Jakub Korzenny (ur.1821 Szadek - zm.po 1853)
       [świadkowie ślubu : Józef Myszkowski, lat 46, dzierżawca wsi Wielka Wieś, ojciec nowozaślubionej
       i Fabian Uziembło, lat 51, dziedzic wsi Wielka Wieś, Pisarz Sądu Pokoju pow. Szadkowskiego]
       ojc. Stanisław Korzenny (ur.1772 - zm.8.05.1854 Szadek), lat 82, s. Jakuba i Jadwigi z d. Niewiadomy
       mat.(śl.1810 Szadek) Barbara Malągiewicz
       [2 żona Jakuba Korzennego – (śl.1853 Szadek) Marianna Szczublicka z d. Nesk]
       Dzieci (Korzenny) z matki Julianny Myszkowskiej :
       B1. Teodozja Korzenna [ur.+/-1847/50]
 A2. Teofil Zenon Myszkowski (ur.24.12.1830 - zm.28.02.1884 Łódź), lat 55 [zob. pkt 7.1.1. Łódź]
       ż. Józefa (Eleonora Józefa) Niechcielska [ur.+/-1830 - zm.02.11.1900 Łódź, par. św. Krzyż), lat 70
       Dzieci w Łodzi [pkt 7.1.1]
 A3. Waleria Barbara Myszkowska (ur.28.11.1834 Mantyki, par. Sieradz, chrzest 4.12.1834 Charłupia Wielka)
       [chrzestni : Wielmożny Józef Urbański, dzierżawca wsi Tobalczew i Wielmożna Justyna Urbańska]
 
 Władysław Myszkowski (ur.1877)
 ż. Marta Jerzak (ur.1881), mieszkali : Wilamów
 Dzieci :
 Bolesław Myszkowski (ur.13.08.1913 Wilamów, par. Szadek)
 [chrzestni : Piotr Miniewicz i Józefa Myszkowska]
------------------------------------------------------
 MICHAŁOWICE, pow. Czersk
 Eleonora Miszkowska [ur.+/-1770]
 m. Michał Pracki [ur.+/-1770]
 Syn :
 Antoni Pracki (ur.1800 Michałowice, pow. czerski), wachmistrz młodszy pułku strzelców konnych gwardii
------------------------------------------------------------
 RAWA MAZOWIECKA [75 km na SW od Warszawy]
 Franciszka Myszkowska (ur.+/-1770 - zm.12.05.1863 Rawa Maz.), lat 93
 m. Jan Dziembowski [ur.+/-1770 - zm.przed 1863]
 Dzieci :
 A1. Józefa Dziembowska [ur.+/-1805 - zm.po 1863]
 A2. Anna Dziembowska [ur.+/-1805 - zm.po 1863]
       1 m. N. Gdowski [ur.+/-1835]
       2 m.(śl.1866 Rawa Maz.) Julian Balewicz [ur.+/-1835], s. Wincentego i Rozalii Daszkiewicz
-------------------------------------------------------------
 Par. WALISZEW (STARY WALISZEW) k. Łowicza i Łęczycy
 Marianna Miszkowska [ur.+/-1775]
 m. Jakub Mączyński [ur.+/-1775]
 Syn :
 Jan Mączyński (ur.1806 Cybulice), ekonom
 ż (śl.1829 Popówek, par.Waliszew) Agnieszka Kanelka (ur.1805 Piotrkowice), c. Piotra i Anny Najmanowicz
------------------------------------------------------------
 Par. LIPCE  REYMONTOWSKIE
 Marianna Myszkowska [ur.+/-1775]
 m. Błażej Chmielak [ur.+/-1775]
 Dzieci (Chmielak) : (Izydor)
 Izydor Chmielak (ur.1804)
 ż.(śl.1827 Wólka Krosnowska, par. Lipce Reymontowskie) Rozalia Gaduszka (ur.1807), 
 c. Wincentego i Marianny Wielchosczanki
 
 1849 r. - Antonina Miszkowska (zm.1849)
 Uwaga : W par. Lipce Reymontowskie występuje licznie nazwisko Maszkowski.
-------------------------------------------------------------
 Par. MAKÓW (Krężce) k. Skierniewic (Linie Myszkowski, Myszkoski) :
 Jan Myszkowski [ur.+/-1775]
 ż. Marianna Maszkowska [ur.+/-1775]
 Syn :
 Antoni Myszkowski [Miszkowski] (ur.1796/1803 Ojsławice ? - zm.27.11.1845 Skierniewice), 
 były żołnierz, 1830 r. szewc w Makowie,
 stróż pałacu, mieszkał : Skierniewice (wzm.1834 - 1845)
 ż.(śl.8.11.1830 Maków) Katarzyna Zarzycka (Zarzecka) (ur.1805 Maków - zm.17.12.1848 Miedniewice, Skierniewice)
 [zgon zgłosili : Wojciech Plaskota i Jan Przytuła – obaj gospodarze ze wsi Miedniewice]
 c. Jana i Elżbiety
 
 Dzieci : (Wawrzyniec, Antoni 1, Mateusz, Antoni 2, Michał, Elżbieta)
 A1. Wawrzyniec Myszkoski (ur.5.08.1831 Maków - zm.28.06.1873 Krężce)
       ż.(śl.14.02.1859 Krężce, par. Maków) Franciszka Kowalska (ur.1832 Krężce - zm.26.06.1898 Krężce], lat 68
       [zgon zgłosili : Piotr Boryna, lat 50 i Mateusz Boryna, lat 54 – obaj ze wsi Krężce]
       ojc. Jan Kowalski [ur.+/-1800]
       mat. Magdalena Kobierska [ur.+/-1800]
       [2 mąż Franciszki Kowalskiej – (śl.1882 Krężce, Maków) Piotr Tuka, wdowiec, syn Jakuba i Franciszki]
       Dzieci : (Szymon, Piotr, Franciszek, Jan, Józef)
       B1. Szymon Myszkoski (ur.1859 - zm.30.11.1859 Maków) 6 tygodni
       B2. Piotr Myszkowski (ur.29.06.1861 Krężce), 1895 r. „stróż żelaznej drogi” [dróżnik]
             [chrzestni : Józef Czuba i Ewa Czubina]
             ż.(śl.15.02.1887 Maków) Marianna Kalska (ur.1861 Krężce)
             [świadkowie ślubu : Piotr Boryna, lat 47 i Mateusz Boryna, lat 44]
             ojc. Andrzej Kalski [ur.+/-1825 - zm.przed 15.02.1906]
             mat.(śl.1844 Maków) Anastazja Nowicka [ur.+/-1825 - zm.po 15.02.1906]
             Dzieci : (Antoni, Franciszka, Marianna, Józef, Antonina, Jan, Józefa, Helena)
             C1. Antoni Myszkowski (ur.1888 Krężce - zm.1888 Krężce), dziecko
             C2. Franciszka Myszkowska (ur.1889 Krężce)
                   m.(śl.13.11.1906 Maków) Józef Matyjek (ur.1880 Dąbrowice, par. Maków)
                   [świadkowie ślubu : Piotr Foks, lat 45, Dąbrowice i Stefan Mozga, lat 38, Krężce]
                   ojc. Michał Matyjek (ur.1849 - zm.po 13.11.1906], wdowiec, s. Ignacego i Justyny Michalik
                   mat.(śl.11.02.1879 Maków) Marianna Brożek (ur.1857 - zm.po 13.11.1906], c. Grzegorza i Tekli z d. Soboleska
             C3. Marianna Myszkowska (ur.1890 Krężce)
                   m.(śl.1917 Krężce, par. Maków) Jan Stań [ur.+/-1890], s. Wawrzyńca i Józefy z d. Szczechowicz
             C4. Józef Myszkowski (ur.1892 Krężce)
             C5. Antonina Myszkowska (ur.1894 Krężce)
                   m.(śl.1919 Krężce, par. Maków) Antoni Kowalski [ur.+/-1890], s. Franciszka i Franciszki z s. Gocalska
             C6. Jan Myszkowski (ur.1895 Krężce)
             C7. Józefa Myszkowska (ur.1897 Krężce - zm.1898 Krężce)
             C8. Helena Myszkowska (ur.1900 Krężce)
       B3. Franciszek Myszkoski (ur.17.03.1864 Krężce)
             [chrzestni : Łukasz Sukiennik, lat 33 i Franciszka Domostowicz]
       B4. Jan Myszkoski (ur.18.06.1868 Krężce)
       B5. Józef Myszkoski (ur.1872 Krężce  zm.1873 Krężce)
 A2. Antoni Myszkowski (ur.12.06.1834 Skierniewice, par. św. Jakuba)
       [chrzestni : Antoni Karaskiewicz, lat 28, mularz i Anna Walter]
 A3. Mateusz Michał Miszkowski (ur.21.09.1836 Skierniewka, par. Skierniewice)
       [chrzestni : Antoni Olszewski i Franciszka Tyczkowska]
 A4. Antoni Myszkowski (ur.7.06.1840 Skierniewka, par. Skierniewice), s. Antoniego i Katarzyny Bekies
       [chrzestni : Filip Jurasz, lat 27 i Magdalena Nowakowska, zgłaszający : Jan Szafrański, lat 80]
       ż.(śl.23.01.1866 Maków) Franciszka Kowalska (ur.1833 Kręszcze), mieszkali : Polesie
       [świadkowie ślubu : Andrzej Kowalski, lat 38 i Łukasz Sukiennik, lat 40]
       ojc. Jan Kowalski
       mat. Magdalena Kobierska
       [1 mąż Franciszki Kowalskiej – Piotr Domostowicz (zm.12.03.1862), lat 50, s. Marcina i Heleny Waniek]
       Dzieci : (Elżbieta, Marianna)
       B1. Elżbieta Myszkoska (ur.6.10.1867 Krężce)
             [chrzestni : Piotr Boryna, lat 28 i Ewa Czuba]
       B2. Marianna Myszkowska (ur.1872 Krężce)
             m.(śl.12.01.1901 Polesie, par. Nieborów) Mikołaj Dziąg (ur.1880 Janisławice k. Skierniewic)
             ojc. Jakub Dziąg
             mat. Tekla Lesiak
 A5. Michał Myszkoski (ur.1841 - zm.15.09.1855 Maków), lat 14
 A6. Elżbieta Myszkoska (ur.19.11.1844 Miedniewice, chrzest Skierniewice, par. św. Jakuba - zm.14.02.1849 Maków, szpital)
       [chrzestni : Wojciech Michalik, lat 22 i Małgorzata Bakalarska]
 
 Antoni Myszkowski (ur.1783 - zm.przed 3.06.1824], 1817 r. pachciarz we wsi Biała, komornik we wsi Maków
 ż. Marcjanna Kulińska (ur.1793 - zm.3.06.1824 Maków), lat 30
 [zgon zgłosili : Michał Ostrowski, lat 43, kucharz i Wincenty Dobrowolski, lat 36, kapelmajster, zamieszkały we wsi
 Zabrzoźni, gminie Głowieńskiej, szwagier zmarłej]
 Dzieci : (Anna, Karol)
 A1. Anna Myszkowska (ur.5.07.1817 Biała, par. Gieczno), 1857 r. mieszkała : Boguszyce Większe k. m. Rawa Mazowiecka
       1 m. N. Michalczewski (zm.17.11.1856 Rawa)
       2 m.(śl.17.09.1857 Boguszyce) Jakub Dutkiewicz (ur.1815 Podsędkowice, par. Biała Rawska), 
              mieszkał : 1857 r. Babsk, wdowiec 
              [świadkowie ślubu : Daniel Klimek, lat 40 i Szymon Klimek, lat 36 – obaj z Boguszyc Większych]
              [1 ż.(śl.3.02.1845 Babsk) Marianna Ostrowska (ur.1823 Maków - zm.1817 Babsk), c. Michała i Antoniny]
              ojc. Paweł Dutkiewicz [ur.+/-1785 - zm.przed 17.09.1857]
              mat. Gertruda Ryszkowska [ur.+/-1785 - zm.przed 17.09.1857]
 A2. Karol Myszkoski (ur.30.10.1823 Maków, Stary Dwór)
-------------------------------------------------------------
 par. TUR k. m. Poddębice
 Generosus Ludwik Myszkowski (ur.ok.1780 - zm.28.03.1829 Truskawiec, par. Tur), lat 50
-------------------------------------------------------------
 NOWE MIASTO nad Pilicą, par. ŁĘGONICE  k. Nowego Miasta nad Pilicą 
 Franciszek Myszkowski (ur.1783), kowal
 ż. Krystyna Bulaszewska [ur.+/-1785]
 Dzieci :
 A1. Jakub Myszkowski (ur.1827 - zm.13.09.1827 Miszewo, par. Nowe Miasto), 7 miesięcy
 
 Jan Myszkowski (ur.1799 - zm.przed 1861), Folusz Borowiecki
 ż. Salomea Orzeszek (Orzechowska) (ur.1806 - zm.przed 1861)
 Dzieci : (Marianna, Tomasz, Zuzanna, Wawrzyniec, Maciej, Piotr, Karol, Joanna)
 A1. Marianna Myszkowska (ur.11.09.1825 Borowiec - zm.11.09.1825 Borowiec)
       [świadkowie zgonu : Marcin Rzeziński, lat 41, młynarz i Jan Makarewicz, lat 51, folusznik – obaj mieszkali : Borowiec]
 A2. Tomasz Myszkoski (ur.13.12.1829 Nowe Miasto nad Pilicą - zm.po 1860), 1860 r. w wojsku cesarko - rosyjskim
       ż.(śl.3.11.1851 Odrzywół) Urszula Zbrowska (ur.1828 - zm.8.12.1860 Odrzywół), 
       ojc. Rafał Zbrowski (ur.1797 Odrzywół), s. Pawła i Marianny z d. Smoczyńska
       mat.(śl.1823 Odrzywół) Balbina z d. Lerczyńska (ur.29.03.1801 Odrzywół, c. Rocha i Katarzyny z d. Frasońska
              [Inne nazwiska Balbiby Zbrowskiej : Stępkowska, Oszczędłowska]
 A3. Zuzanna Myszkowska (ur.15.08.1835 Nowe Miasto), bliźniak
 A4. Wawrzyniec Myszkowski (ur.15.08.1835 Nowe Miasto), bliźniak
 A5. Maciej Myszkoski (ur.27.02.1837 Nowe Misasto - zm.24.08.1837 Nowe Miasto)
 A6. Piotr Myszkowski (Miszkowski) (ur.1838 Borowiec, par. Łęgonice), szewc w Łęgonicach
       ż.(śl.29.01.1861 Nowe Miasto) Karolina Pacińska (Pucińska) (ur.ok.1841 Nowe Miasto)
       [świadkowie ślubu : Tomasz Olszewski, lat 59, ślusarz i Wincenty Głuszkiewicz, lat 39, szewc]
       ojc. Tomasz Paciński
       mat. Elżbieta Rosłoniec
       Dzieci : (Kazimierz, Cyprian, Marian, Marianna)
       B1. Kazimierz Miszkowski (ur.31.01.1864 Nowe Miasto)
       B2. Cyprian Myszkowski (ur.6.09.1870 Nowe Miasto)
       B3. Marian Miszkowski (ur.31.01.1874 Nowe Miasto)
       [chrzestni : Adam Zajączkowski, lat 41, robotnik i Marianna Miszkowska, zgłaszający : w/w i Piotr Witkowski, lat 48]
       B4. Marianna Myszkowska (ur.25.03.1877 Nowe Miasto)
       [chrzestni : Wincenty Dobrowolski, lat 36 i Katarzyna Lipińska, zgłaszający : w/w + Józef Świerczyński], lat 48, szewc]
 A7. Karol Miszkowski (ur.1842 par. Łęgonice)
       ż.(śl.11.10.1870 Nowe Miasto n. Pilicą) Marianna Chrzan [ur.+/-1845], c. Walentego i Małgorzaty z d. Filipska
 A8. Joanna Miszkowska (ur.1846, par. Łęgonice)
 
 Stanisław Myszkowski [ur.+/-1875]
 ż. Stanisława Podwysocka [ur.+/-1875]
 Dzieci :
 A1. Stefan Myszkowski (Miszkowski) (ur.3.08.1903 Nowe Miasto n/ad Pilicą - zm.11.09.1956 Brisbane, Australia),
       kapucyn, ojciec „Hieronim”, duszpasterz w Holandii.
       14.08.1925 r. wstąpił do zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.
       Seminarium Duchowne kończył w Holandii i Francji, święcenia kapłańskie przyjął w 1932 r. w Nantes. 
       Po powrocie do kraju był misjonarzem i dyrektorem III Zakonu w Łomży, Zakroczymiu i Lublinie. 
       Brał czynny udział w konspiracji.
       Wybuch II wojny zastał go w Łomży. Aresztowany w Łomży w uroczystość Bożego Ciała 1940 r. 
       Więziony w Mińsku i wywieziony do łagru w Korni ASRS. W 1942 r. został ułaskawiony.
       Przedostał się do Armii Polskiej tworzonej przez gen. Andersa, 
       gdzie w Jangi Julu był kapelanem Kwatery Głównej PolskichSił Zbrojnych w ZSRR. 
       W Teheranie roztoczył opiekę nad polskimi rodzinami. Pracował także w Rodezji i Ugandzie, 
       opiekując się Polakami. Na polecenie biskupa J. Gawliny duszpasterzował w Arnhem w Holandii w latach 1948 - 1951.
       W 1953 r. wyjechał do Australii, pracując w Rose Water, Wynnum i Bowen Hills.
       Zmarł nagle 19.11.1956 r. w Brisbane (Australia).
 A2. Maria Myszkowska [ur.+/-1905] [Informacje : M. Makowski]
       m. Władysław Hałas [ur.+/-1905]
       Dzieci :
       B1. Józef Hałas (ur.1928 - zm.5.01.1939 Warszawa)
 
 1899 r. - Magdalena Miszkowska (ur.1899 Nowe Miasto)
 1900 r. - Aniela Miszkowska (ur.1900 Nowe Miasto)
 1903 r. - Helena Miszkowska (ur.1903 Nowe Miasto)
 1940 r. - Bogumił Myszkowski, właściciel folwarku
 
 Pochowani (Nowe Miasto) :
 Marian Myszkowski (zm.22.07.1987), lat 70
 Karolina Myszkowska (zm.6.05.1997), lat 70, oboje w tym samym grobie
 
 Stefan Myszkowski (ur.1904 - zm.7.09.1985), lat 81
 Leokadia Myszkowska (ur.1910 - zm.28.07.1985), lat 75
-------------------------------------------------------------
 Par. MIKOŁAJEW k. Łęczycy
 Jan Miszkowski [ur.+/-1775]
 ż. Helena N. [ur.+/-1775]
 Syn :
 Jakub Miszkowski [ur.+/-1805]
 1 ż. NN.
 2 ż.(śl.1837 Skotniki, par. Mikołajew) Magdalena Kucińska [ur.+/-1810], c. Mikołaja i Rozalii z d. Gołembiewska
 Dzieci z 2 żony :
 Julianna Myszkowska (ur.1850 Adamki, par. Mikołajew), c. Magdaleny Myszkowskiej, wdowy
------------------------------------------------------------
 Par. STARA RAWA (Nowydwór) [13 km na SE od Skierniewic]
 Antoni Myszkowski [ur.+/-1790]
 ż. Marianna N. [ur.+/-1790]
 Dzieci :
 Marianna Myszkowska (ur.1821 Nowydwór)
 m.(śl.23.02.1840 Stara Rawa) Jan Bednarski (ur.1820 Nowydwór)
 [świadkowie ślubu : Walenty Gutkowski, lat 44, gospodarz z Nowegodworu i Paweł Kruk, lat 80, sołtys ze Starej Rawy]
 ojc. Antoni Bednarski [ur.+/-1790 - zm.po 23.02.1840]
 mat. Franciszka Długosz [ur.+/-1790 - zm.po 23.02.1840], mieszkali : Nowydwór
------------------------------------------------------
 ZAPOLICE  (Rojków, Witki, Radolinek, Poleszyn, Orpelów, Żółwin) [zob. pkt 3.2.1.3.]
 
 Zapolice :
 Antoni Myszkowski (ur.1782 - zm.1829) dz. dóbr Zapolice  [zob. pkt 3.2.1.2.], [zob. pkt 3.2.1.3.], [zob.pkt 7.5]
 ż.(śl.1806 Strońsko) Salomea Szeliska (ur.1785 - zm.1873), poch. Kalisz
 
 Rojków  k. Zapolic (par. Marzenin) :
 Stanisław August Piotr Myszkowski (ur.1766 - zm.1822 Galewice), dz. d. Gostyczyna  [zob. pkt 7], [zob. pkt 3.2.1.2.]
 ż. Tekla Katarzyna Noskowska h. Rawicz (ur.ok.1777 - zm.1841 Rojków)
 
 1806 r. - Anna Myszkowska, Rojków k. Zapolic
---------------------------------------------------------
 1785 r. - par. ŻYRARDÓW  (Mszczonów – Żyrardów) [pkt 7.6]
---------------------------------------------------------
 Poleszyn - Orpelów (par. Łask) [zob. pkt 3.2.1.3]
 1909/1916 r.- Kazimierz Myszkowski, wł. wsi Poleszyn, Orpelów k. m. Łask (1916 r. Orpelów),
 oficer sztabu generalnego z Petersburga, przeprowadził parcelację terenów w Orpelowie               
 1911 r. - Kazimierz i Zygmunt Myszkowscy, ziemianie Kółka Łaskiego gub. Piotrowskiej
 1913 r. - Zygmunt Myszkowski i Anna Myszkowska, wł. Brwinów k. Warszawy, willa Promyk [1913 –1927 r.]
 1926/1930 r. - Karol Myszkowski, wł. d. Orpelów, 
 1936 r. - Kazimierz Myszkowski, wł. d. Orpelów (78 ha)
---------------------------------------------------------
 PIOTRKÓW  TRYBUNALSKI (cd.)
 Zygmunt Myszkowski [ur.+/-1785]
 ż. Magdalena N. [ur.+/-1785]
 Dzieci :
 Salomea Myszkowska [ur.+/-1815]
 m.(śl.25.06.1836 Piotrków Tryb.) Mikołaj Siwiński [ur.+/-1815]
 ojc. Feliks Siwiński
 mat. Barbara
 
 Maciej Myszkowski (ur.1792)
 ż.(zapowiedź, 1818 Rokszyce, par. Piotrków) Marianna Walankiewicz (ur.1798)
 
 Michał Myszkowski [ur.+/-1800]  [zob. pkt 7]
 ż. Michalina N. [ur.+/-1800]
 Dzieci :
 Małgorzata Myszkowska (ur.1830 Piotrków - zm. 21.04.1856 Warszawa, par. św. Krzyż), 
 panna, wyrobnica
 [zgon zgłosili : Józef Piotrowski i Kazimierz Juszkiewicz w szpitalu Dzieciątka Jezus zamieszkali]
 
 Seweryn Myszkowski [ur.+/-1805]
 ż. Weronika Janiszewska [ur.+/-1810]
 Córka :
 Marianna Myszkowska (ur.ok.1834 Piotrków)
 m.(śl.27.01.1874 Lublin, par. św.Jana) Frydrych Godrycz (ur.ok. 1817 Wainnar,  Prusy), s. Marcina i Rozalii, wdowiec
 [świadkowie ślubu : Józef Turczyński, lat 34, szewc i Wincenty Pawłowski, lat 42]
 [1 żona Frydrycha G. – Marianna N. (zm.31.03.1871)]
 
 1836 r. - Generosus Józef Myszkowski (ur.1801 Galewice), zastępca pisarza, Piotrków [pkt 3.6 i pkt 3.2.1.1]
 
 Józef Myszkowski [ur.+/-1890]
 ż. NN.
 Syn :
 Wincenty Myszkowski (ur.2.02.1917)
 
 1914 r. - Jan Myszkowski (ur.1914 Piotrków), lat 34, 12.01.1948 r. wyemigrował do Argentyny
 
 N. Myszkowski (zm.1925 Piotrków Trybunalski) :
 
  
  „Ilustrowany Kuryer Codzienny” Kraków, 14.06.1925, nr 162
-------------------------------------------------------------
 Par. MIKOŁAJEWICE , gmina Lutomiersk  [13 km na NW od Pabianic]
 Jan Myszkowski (Miszkowski) (ur.1792)
 ż. Marianna Szwarc (Szwartz, Schwarc) (ur.1801)
 Dzieci :
 A1. Jan Piotr Myszkowski (ur.21.04.1826 Kolonia Wysieradz, par. Mikołajewice)
       [chrzestni : Piotr Majser i Marianna Jastrzębska, panna]
 A2. August Myczkowski (ur.13.09.1827 Utrata, par. Łask)
 A3. Karolina Mischkowska (ur.1831 Utrata k. m. Łask) [pkt 7.1.1]
       m.(śl.9.02.1851 Łódź, par. św. Trójca – ewang.) Bogumił Syss (Süss) (ur.1824 Hoszewy), mieszkał : Łódź, wyzn. ewang.
       ojc. Maciej Syss (zm.przed 1851), mieszkal : Chojny
       mat. Krystyna N.
-------------------------------------------------------------
 Par. KASKI k. Żyrardowa
 1794 r. – ślub 26.10.1794 Kaski : Ignacy Krejner + Zofia Myszkowska
 1816 r. – ślub 11.11.1816 Drybus, Kaski) : 
 Jakub Wasilewski, s. Dominika i Jadwigi z d. Jakobowska + Krystyna Myszkowska vel Lamek, c. Jana i Marianny Abert
-------------------------------------------------------------
 SOCHACZEW
 Katarzyna Miszkowska (ur.ok.1789) [być może nazwisko po 1 mężu]
 1 m. NN.
 2 m.(śl.1832 Żdzarów, par. Sochaczew) Józef Grochulski (ur.ok.1787)
 
 Jerzy Myszkowski [ur.+/-1795], żołnierz
 ż. Justyna N.  [ur.+/-1795]
 Dzieci : (Paweł)
 A1. Paweł Myszkowski (ur.1920 - zm.1920)
 
 Jakub Myszkowski (ur.ok.1798 - zm.21.08.1839 Szczytno, par. Sochaczew)
 1 ż.(śl.1829 Wymysłów, par. Sochaczew) Elżbieta Michalska (ur.ok.1799 - zm.3.05.1833 Szczytno, par. Sochaczew)
 2 ż.(śl.1834 Sochaczew) Wiktoria Więckowska (ur.ok.1785 - zm.21.10.1837 Piasecznica, par. Sochaczew) 
 3 ż.(śl.ok.1838) Magdalena Kuciak [ur.+/-1800 - zm.po 1839]
 Dzieci z 1 żony : (Marianna)
 A1. Marianna Myszkowska (ur.1830 Wymysłów, par. Sochaczew)
-------------------------------------------------------------
 Par. KOŁACINEK [27 km na NE od c. Łodzi]
 Elżbieta Myszkowska [ur.+/-1795]
 m. Jan Bres [ur.+/-1795]
 Dzieci :
 Monika Bres (ur.17.01.1821 Kolonia Belanki, par. Kołacinek)
-------------------------------------------------------------
 Par. BAŁDRZYCHÓW  (36 km na NW od Łodzi)
 Bonifacy Myszkowski [Misko] (ur.ok.1797), gospodarz z Bałdrzychowa
 ż. Salomea Burska (ur.ok.1807)
 Dzieci :
 A1. Tekla Myszkowska (ur.1831 - zm.13.11.1835 Bałdrzychów), lat 4
 A2. Teofila Miskowna (ur.25.09.1835 Bałdrzychów)
 A3. Stanisław Myszkowski (ur.4.05.1837 Bałdrzychów)  
 
 Leopold Myszkowski (ur.1821 Góra Bałdrzychowska - zm.16.01.1853 Łęczyca, Szpital Powiatowy), lat 32, 
 żołnierz dymisjonowany 
-------------------------------------------------------------
 MILEJÓW  k. Piotrkowa
 Józef Myszkowski [ur.+/-1800]
 ż. NN.
 Dzieci :
 Leonard Myszkowski [ur.+/-1830 - zm.18.08.1855], wojskowy [„Kurjer Warszawski” nr 187 z 19.08.1863 r.]
-------------------------------------------------------------
 Par. PRZYBYSZEW  ( BOROWE ) [6 km na W od m. Białobrzegi]
 Zofia Miszkowska [ur.+/-1800]
 m. Jacenty Ogonowski [ur.+/-1800]
 Dzieci (Ogonowscy) :
 Antoni Ogonowski (ur.1828 - zm.1828 Borowe)
-------------------------------------------------------------
 Par. CHRUŚLIN [14 km na SW od Łowicza]
 Jan Myszkowski (zm.1807, par. Chruślin)
-------------------------------------------------------------
 PAWŁOWICE, KAMPINOS, BŁONIE  [15 km na NE od Sochaczewa]
 Paweł Myszkowski [ur.+/-1815]
 ż. Julianna Czerwińska [ur.+/-1815]
 Dzieci :
 A1. Agata Myszkowska [ur.+/-1845]
       m.(śl.1869 Pawłowice k. Sochaczewa) Jan Sadowski [ur.+/-1845], s. Karola i Józefy z d. Chędor
 A2. Antoni Myszkowski [ur.+/-1855]
       ż.(śl.1873 Brochów) Marianna Walisiewicz [ur.+/-1860], c. Stanisława i Kunegundy Szymczak
       Dzieci :
       B1. Natalia Myszkowska [ur.+/-1880]
             m.(śl.1903 Borzęcin) Tomasz Rutkowski [ur.+/-1880], s. Antoniego i Katarzyny z d. Szymańska
 A3. Marianna Myszkowska [ur.+/-1860]
       m.(śl.11.09.1881 Kampinos) Jan Kamiński [ur.+/-1850], s. Wawrzyńca i Marianny z d. Chudzyńska
       Dzieci (Kamińscy) : (Władysław)
       B1. Józefa Kamińska [ur.+/-1885]
             m.(śl.4.06.1911 Warszawa, par. św. Andrzej) Jakub Przybysz [ur.+/-1885], s. Kazimierza i Marianny Grzejszczak
       B2. Władysław Kamiński (chrzest 1899 Błonie)
       
 prawdopodobnie :
 A4. Julianna Myszkowska [ur.+/-1850]
       m. Marcin Betkier [ur.+/-1850]
       Dzieci (Betkier) :
       B1. Marianna Betkier (ur.14.07.1877 Żaboklik, par. Sochaczew)
             m.(śl.26.11.1893 Wola Gawartowa, par. Pawłowice) Józef Majewski (ur.1871 Plewniak, par. Leszno k. Warszawy)
             ojc. NN.
             mat. Julianna Zielińska
------------------------------------------------------------
 Par. ZEGRZE
 Gabriel Myszkowski (Wyszkowski) [ur.+/-1820 - zm.przed 1883]
 ż. Marianna Łętowska [ur.+/-1820 - zm.przed 1883]
 Dzieci :
 Aleksandra Myszkowska (Wyszkowska) (ur.1843 Zegrze)
 m.(śl.29.08.1863 Sobota) Joachim Rosse (ur.1845 Bronisław, par. Kraszewska, gub. Płocka)
 [świadkowie ślubu : Walenty Maniewski, lat 48, burmistrz miasta Sobota i Karol Lipkowski, lat 38,
 dzierżawca starego młyna]
 ojc. Józef Rosse [ur.+/-1820 - zm.po 1883], mieszkał : 1883 r. Sobota
 mat. Marianna Wodzińska [ur.+/-1820 - zm.przed 1883]
-------------------------------------------------------------
 Par. GRODZISKO (Gusin, Zbylczyce) [17 km na W od Łęczycy], par. ŚWINICE WARCKIE [19 lm na W od Łęczycy]
 Maciej Misiak [ur.+/-1820]
 ż. Marianna Lewicka (ur.1827 - zm.1870 Świnice Warckie), lat 43
 Dzieci :
 A1. Piotr Miszkowski (ur.1849) [1877 r. Misiak]
       ż.(śl.22.04.1877 Grodzisko) Józefa Łęcka (ur.1852), c. Piotra i Antoniny
       Dzieci :
       B1. Marianna Miszkowska (ur.1878 - zm.13.11.1879 Zbylczyce), 1 rok i 6 miesięcy
       B2. Józefa Miszkowska (ur.1.03.1880 Zbylczyce, par. Grodzisko)
             [chrzestni : Marcin Kapela i Teofila Miszkowska]
 A2. Aniela Misiak (ur.1867 – zm.1872 Świnice Warckie), lat 5
 A3. Marcin Misiak (zm.1872)
 
 Tomasz Miszkowski [ur.+/-1850 - zm.przed 18.12.1879]
 ż. Jadwiga Rosiak [ur.+/-1850]
 Dzieci :
 A1. Petronela Miszkowska (ur.1875 - zm.18.12.1879 Zbylczyce), 4 lata i 5 miesięcy
       [zgon zgłosili : Tomasz Wiśniewski, lat 42 i Jan Dutkowski, lat 50]
 
 Marianna Myszkowska [ur.+/-1850]
 m. Szczepan Witkowski [ur.+/-1850]
 Dzieci :
 1/ Józef Witkowski (ur.1876 Gusin, par. Grodzisko)
 2/ Stanisława Witkowska (ur.1878 Gusin)
     m.(śl.18.07.1899 Łódź, Bałuty) Wojciech Patoro (ur.1872 Gusin), kowal
     ojc. Adam Patoro
     mat. Rozalia Brzezińska
 3/ Marianna Witkowska (ur.1880 Gusin)
-------------------------------------------------------------
 1820 r. - Par. CHYNÓW k. m. Grójec [pkt 7.5]
-------------------------------------------------------------
 ORŁY [ORŁÓW] k. Warszawy [zob. pkt 7.4]
 1825 r. - Feliks Myszkowski (Miszkowski), obywatel (ziemski) [„Kurjer Warszawski” nr 99 z 26.04.1825 r.]
              [„Powszechny Dziennik Krajowy” nr 192 z 5.08.1829 r.]
-------------------------------------------------------------
 ŚLADKÓW  k. Ozorkowa
 1829 r. - Kazimierz Myszkowski, obywatel (ziemski) [„Powszechny Dziennik Krajowy” nr 168 z 12.07.1829 r.,
  „Gazeta Warszawska” nr 185 z 14.07.1829 r.]
-------------------------------------------------------------
 PABIANICE :
 Karolina Miszkowska [ur.+/-1825]
 m. Jan Zemler [ur.+/-1825]
 Córka :
 Marianna Zemler (ur.1852 Grębociny, pow. Łobodzice) [20 km na SE od m. Łask]
 m.(śl.1876 Pabianice, par. św. Mateusz) Jakub Morawski (ur.1834 Rzgów), wdowiec
 ojc. Jakub Morawski
 mat. Marianna Krupska
 
 Anna Myszkowska [ur.+/-1825]
 m. Karol Hildebrandt [ur.+/-1825]
 Syn :
 Antoni Hildebrandt (ur.1853 Pabianice), tkacz, ewangielik
 ż.(śl.4.10.1879 Pabianice, par. św. Mateusz) Marianna Szwietnier (ur.1845 Pabianice), wdowa, 
 [1 mąż Franciszek Calpiński (zm.1877)]
 [świadkowie ślubu : Franciszek Cybulski, lat 45 i Ignacy Handzel, lat 53 – obaj tkacze w Pabianicach]
 ojc. Franciszek Szwietnier
 mat. Rozalia Handzel
 
 1828 r. - Łukasz Myszkowski (ur.1828 Pabianice, par. św. Mateusz), s. Józefa i Heleny z d. Kubicka [pkt 3.2.1.4] 
 
 Amalia Myszkowska [ur.+/-1830]
 m. Hiacynt Zuzański (Bużański, Zożański) [ur.+/-1830]
 Dzieci :
 A1. Julian Zożański (ur.1863 - zm.19.08.1863 Pabianice), 6 miesięcy
 A2. Ignacy Zuzański (ur.1859 Pabianice)
       ż.(śl.20.09.1885 Pabianice, par. św. Mateusz) Łucja Cichocka (ur.1860 Siedlce, pow. Grodno)
       ojc. Franciszek Cichocki, mat. Jadwiga Ziętka
 

 Józef Dzikowski (ur.1843), stolarz

 ż. Anna Myszkowska [  = Nyszkowska] (ur.1850)

 Dzieci (Dzikowscy) : (Zofia, Marianna, Władysław, Cecylia, Zygmunt)

 A1. Zofia Dzikowska (ur.1877 Rudniki, par. wł., pow. Wieluń)

        m.(śl.26.07.1910 Pabianice, par. NMP) Ludwik Luboński (ur.1886 Pabianice)

        [świadkowie ślubu : Michał Kazimierczak, lat 47 i Franciszek Brzeszkowski, lat 49]

        ojc. Marcin Luboński, tkacz w Pabianicach

        mat. Magdalena Krac

 A2. Marianna Dzikowska (ur.1882 - zm.20.08.1897 Pabianice, par. św. Mateusz)

 A3. Władysław Dzikowski (ur.1885 Niemojew, par. Lututów)

        ż.(śl.19.07.1911 Pabianice, par. NMP) Franciszka Kielbuch (ur.1879), wdowa, c. Jerzego K. i Michaliny z d. Kubicka]

        [1 mąż Walenty Jarmakowski (zm.10.11.1906)]

 A4. Cecylia Dzikowska (ur.17.05.1890 Niemojew, par. Lututów), szwaczka

        m.(śl.21.01.1911 Pabianice, par. NMP) Ludwik Papiewski (ur.1889 Tuszyn),

        pocztalion poczty w Pabianicach

        [świadkowie ślubu : Michał Górski, lat 28 i Franciszek Nowacki, lat 32]

        ojc. Aleksander Papiewski, stolarz

        mat. Marianna Zdzienicka

 A5. Zygmunt Dzikowski (ur.1894 Pabianice, par. św. Mateusz)

 

 Frydrych Myszkowski [ur.ok.1842/45 - zm.po 1891/1912], mieszkał : Pabianice, wyzn. ewang. - augsb.
 [być może jest to Frydryk Mischke (ur.1840 Pabianice, par. ewang.- augsb.)]
 1 ż. Paulina Kriger [ur.+/-1845]
 2 ż. Emilia Schink (Szink) [ur.ok.1855 - zm.po 1912]
 Dzieci z 1 żony : (Emilia)
 A1. Emilia Myszkowska (ur.1872 Pabianice)
       m.(śl.1893 Łódź, par. ewag. – augsb.) Antoni Müller (ur.+/-1870)
       [świadkowie ślubu : Iwan Dajbłowski, lat 21 (nazwisko : Dajblo, Dajbło) i August Donat, lat 41 – tkacze]
       ojc. Wilhelm Müller, tkacz
       mat. Maria Furmańska
 Dzieci z 2 żony : (Olga, Natalia)
 A2. Olga Myszkowska (ur.1888 Pabianice - zm.31.03.1890 Pabianice), lat 1,5
 A3. Natalia Myszkowska (ur.27.03.1891 Pabianice), wyzn. ewangelicko - augsburskie
       [chrzestni : Emanuel Fengler, lat 38, Franciszek Szynk lat 49, Anna Szynk]
       mieszkała : Łódź 1912 r. (przy matce)
       m.(śl.7.09.1912 Łódź) Teodor Streckenbach (ur.1887 Łódź), robotnik
       [świadkowie zgłaszający ślub : I. Szulc, lat 25 i Rudolf Streckenbach, lat 29]
       ojc. Karol Streckenbach, robotnik
       mat. Paulina Kunert, oboje wyzn. ewangelicko – augsburskie
 
 1857 r. - Kacper Myszkowski (ur.ok.1857), organista w Pabianicach w 1910 r.
 
 1933 r. - Waldemar Henryk Myszkowski (ur.12.03.1929 - zm.29.12.2002 Pabianice), zawód : pilot, s. Piotra [pkt 7.1.1]
--------------------------------------------------
 1830 r. ŁÓDŹ i okolice [zob. pkt 7.1.1]
-----------------------------------------------------------
 Par. PĘCICE (Sokołów) k. Warszawy
 1831 r. - Antoni Triof i żona Antonina Myszkowska
-----------------------------------------------------------
 ŁASK
 Józef Myszkowski (ur.1835), cieśla
 ż. Katarzyna Kilanowicz (ur.1833)
 Dzieci :
 A1. Antonina Myszkowska (ur.3.05.1873 Łask)
 
 Franciszka Myszkowska [ur.+/-1835]
 m. Andrzej Ziółkowski [ur.+/-1835]
 Dzieci (Ziółkowscy) :
 Wojciech Ziółkowski (ur.1860, pow. Łask - zm.27.07.1942 Łódź (niem. Litzmannstadt)
 ż.(śl.13.11.1881 Łódź) Anna Choińska (ur.1858 Błeszyn), c. Michała i Katarzyny z d. Gryger
 
 Ewa Myszkowska (zm.1875 Łask), lat 98, wdowa
-----------------------------------------------------------
 GARWOLIN  [55 km na SE od c. Warszawy]
 1836 - Józef Myszkowski, obywatel z Garwolina  [„Dziennik Powszechny” nr 146 z 28.05.1836 r.]
 1869 r. - Adam Myszkowski, obywatel z Garwolina [„Kurjer Warszawski” nr 53 z 9.03.1869 r.]
-----------------------------------------------------------
 par.  IZDEBNO  KOŚCIELNE  k. Grodziska Maz.
 Wawrzyniec Myszkowski (ur.1839)
 
 Rozalia Myszkowska (ur.1839) [zob. pkt 3.2.1.2 i 3.6]
 m. Tomasz Wojeński [ur.+/-1840], wdowiec
 Syn :
 Julian Wojeński (ur.1870)
 ż.(śl.1900 Gole, par. Izdebno Kościelne) Józefa Odolczyk (ur.1880 Zaborów)
 ojc. Konstanty Odolczyk
 mat. Józefa Rewerska
-------------------------------------------------------------
 Par. DRUŻBICE [20 km na NW od Piotrkowa Tryb.]
 Marianna Myszkowska (ur.ok.1780 Ostrzeszów - zm.1.06.1849 Bukowie Dolne, par. Drużbice), lat 70, wdowa [pkt 3.3.1]
-------------------------------------------------------------
 Par.KUROWICE, pow. Brzeziny
 Stanisław Myszkowski (ur.1848) [ = Mytkowski]
 ż. Franciszka Fijarska (Fijałka) (ur.1864)
 Dzieci :
 A1. Franciszek Myszkowski (ur.1883 Kurowice - zm.16.12.1886 Łódź, par. św. Krzyż), lat 3
 A2. Antoni Mytkowski (ur.1885 - zm.1887 Łódź, par. św. Krzyż), lat 2
 A3. Stefania Myszkowska (ur.12.05.1897 Łódź, par. św. Krzyż)
 A4. Kazimiera Mytkowska (ur.5.03.1899 Łódź) [„Spis ludności Łodzi”]
-------------------------------------------------------------
 NIESUŁKÓW  [17 km na NE od c. Łodzi]
 Agnieszka Miszkowska (zm.1854 Niesułków)
 Aleksander Miszkowski (zm.1854 Niesułków)
 Eleonora Miszkowska (zm.1854 Niesułków)
-------------------------------------------------------------
 par. CHORZĘCIN k. Piotrkowa Tryb.
 Franciszka Myszkowska [ [ur.+/-1855]
 m. Józef Gruszczyński [ur.+/-1855]
 Córka :
 Marianna Gruszczyńska (ur.1885 Golesze, par. Chorzęcin)
 m.(śl.12.09.1905 Chorzęcin) Walenty Andryszkiewicz (ur.1875 Golesze), s. Mateusza i Katarzyny z d. Lipińska
--------------------------------------------------------------------- 
 Par. PODDĘBICE  [36 km na NW od Łodzi] [zob. Ozorków]
 Kacper Myszkowski (ur.1808 Byszew - zm.25.11.1860 Poddębice), policjant, s. Jana i Magdaleny [pkt 3.7.2. par. Grabów]
 ż. Katarzyna Kałuża (ur.1803 Grabów - zm.po 1860] 
 
 Stanisława Myszkowska (ur.1864)
 m. Franciszek Patelas (ur.1857), szynkarz z Rąkczyna
 Dzieci :
 Andrzej Patelas (ur.23.11.1889 Rąkczyn, par. Poddębice)
-------------------------------------------------------------
 Par. WIĄZOWNA  [20 km na SE od c. Warszawy]
 1860 r. - Wojciech Myszkowski (zm.1860)
 1862 r. - Damazy ? Myszkowski (zm.1862)
-------------------------------------------------------------
 TOMASZÓW  MAZOWIECKI
 1857 r. - ślub : Joseph Strych + Carolina Miszkowska [1 mąż - N. Suss], par. ewangelicko - augsburska
 1871 r. - Wojciech Myszkowski (ur.ok.1799 Warszawa - zm.1871 Tomaszów), lat 72, wdowiec po Katarzynie Zaremba  [pkt 7]
 1871 r. - Józef Zakrzewski i żona Aleksandra Myszkowska
-----------------------------------------------------------
 KLONISZEW  [31 km na W od Łodzi]
 1862 r. Ludwik Myszkowski, dzierżawca Kłoniszewa
---------------------------------------------------------------------
 KOLUSZKI
 N. Myszkowski [ur.+/-1820], zawiadowca stacji kol. Koluszki [„Gazeta Warszawska” nr 69 z 27.03.1872]
 ż. NN.
 Dzieci :
 N. Myszkowska [1872 panna]
 
 1905 r. - Michał Myszkowski, pomocnik zawiadowcy stacji kol. Koluszki
---------------------------------------------------------------------
 LUBOLA  k. Warty
 1874 r. - Anna Myszkowska (zm.15.06.1874 Lubola), [„Kurjer Warszawski” nr 174 z dnia 28.07.1874 r.]
----------------------------------------------------------------------
 CZYŻEW [30 km na NW od Sochaczewa]
 Wojciech Myszkowski [ur.+/-1880]
 ż. N. Ostrowska [ur.+/-1880]
 Dzieci :
 Stanisław Myszkowski (ur.1.02.1907 Czyżew)
 Adres przed wojną : Myszkowska Zofia, Szkarada, poczta Sanniki, pow. Gostynin, [zob. Sanniki pkt 7.2]
 Stopień wojskowy : Schütze, jednostka wojskowa : I. Rgt. 34, wzięty do niewoli 3.09.1939 r. w miejscowości Tuchel,
 Obóz jeniecki ; Stalag  II A, Nr jeniecki : 151. Zwolniony : 30.09.1940 r.
----------------------------------------------------------------------
 Par. ŻELAZNA  k. Skierniewic
 1889 r. - ślub (par. Żelazna k. Skierniewic) : Andżelika Myszkowska + Józef Zawadzki
----------------------------------------------------------------------
 Lubiec – Bełchatów
 Józef Myszkowski [ur.+/-1895]
 ż. Salomea N. [ur.+/-1895]
 Córka :
 Józefa Myszkowska (ur.9.03.1925 Lubiec Bełchatów)
 w czasie okupacji niemieckiej, robotnik przymusowy w rolnictwie, Lubień (Łask) (1940 – 41) [„Straty osobowe”]
----------------------------------------------------------------------
 Par. SANNIKI  [28 km na NW od Sochaczewa]
 1897 r. - Marianna Myszkowska (ur.1897, par. Sanniki)
 1899 r. - Apolonia Myszkowska (ur.1899, par. Sanniki)
----------------------------------------------------------------------
 Par. JÓZEFÓW  k. Otwocka
 Kazimiera Myszkowska (ur.6.03.1910 - zm.5.08.1992), poch. Józefów
 Tadeusz Myszkowski (ur.20.04.1940 - zm.11.08.2007), poch. Józefów
 Jacek Myszkowski (ur.17.01.1942 - zm.23.02.2004 tragicznie, poch. w Józefowie k. Otwocka), 
              nauczyciel fizyki w L. O. im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku
----------------------------------------------------------------------
 Inni :
 1926 r. - Edward Myszkowski [Myczkowski] (ur.1882), lekarz, Tuszyn, pow. Łódź
 1926 r. - Anastazja Myszkowska, Wola Kiełpińska k. Zegrza, Artykuły spożywcze [Ks. Adr. Pol. 1926/27]
 1929 r. - I. Myszkowska, Sulejówek, pensjonat
 1932 r. - Kazimierz Myszkowski, Zduńska Wola [zob. Zapolice, pkt 3.2.1.3]
 1932 r. - Kazimierz Myszkowski, nauczyciel ; do 1932 Zabieżki k. Otwocka, od 1932 Zabruzdy k. Otwocka
 1942 r. - Jacek Myszkowski (ur.17.01.1942 - zm.23.02.2004 tragicznie, poch. w Józefowie k. Otwocka), 
              nauczyciel fizyki w L. O. im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku

 Przypisy :

 

 [1] Co najmniej od początku XVI wieku w okolicach Warka – Grójec – Żelechów istniała szlachecka linia Myszkowskich.

       Dotąd poznane ogniska rodowe :

       1/ Celejów (par. Wilga) [+/-1525 r.] [15 km na NE od Warki], [pkt 7.1],

       2/ par. Lewiczyn k. Grójca [+/-1660 r.], [pkt 7.1]

       3/ par. Wilczyska k. Łukowa [+/-1680 r.], [50 km na NE od Warki], [pkt 7.7]

       4/ par. Błędów k. Grójca [+/-1720 r.], [pkt 7.5]

       5/ Bobrek, par. Stromiec k. Warki [+/-1758 r.], [pkt 7.1]

       6/ Wola Palczewska w dobrach Michałów, par. Wrociszew [+/-1765], [pkt 7.1]

       7/ par. Wilków k. Grójca [pkt 7.5]

 

   

 

 [2] Linia prawdopodobnie blisko spokrewniona z liniami z ok. Radomska [pkt 3.2.1.4]

 

 
 
Spis treści          Następny rozdział ->>
 

 

do górywstecz