6.1. Linia Mikołaja h. Jastrzębiec (Świętejeziory, Święto - Jeziory, Sventezeris)

 

  Ostatnia aktualizacja : 20.07.2022 r.

  Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

   
                                                                                                 [powiększ]
 
  
  Mapa, 1826 r.
  
  Rodzina Myszkowskich wyznania ewangelicko - reformowanego
  Mikołaj Myszkowski [ur.+/- 1715 - zm. po 1750] [1]

  Po utracie ojcowizny w  Polsce, wyniósł się całkowicie na Śląsk, zaciągnął się do wojska pruskiego i osiadł tamże.

  [być może to syn Chryzostoma Mikołaja Myszkowskiego (ur.+/-1675 - zm.1709)

  i (śl.1702 Kruszyna k. Częstochowy) Jadwigi Fundament Karśnickiej (ur.+/-1680)], [pkt 3.2.1]

  ż. Karolina Naymer [ur.+/-1720]
  Syn :
  Mikołaj Henryk Józef Myszkowski (ur.ok.1749 Śląsk - zm.9.08.1826 Święte Jeziory), lat 77 [2]
  [zgon zgłosili : Ginter de Mirow Myszkowski, lat 26, dziedzic folwarku Kiercieliszki
  I Adam Jabłkowski, lat 25, pisarz prowentowy], [LM, akt 61]
  rotmistrz wojsk pruskich, major w pruskich huzarach czarnych, podpułkownik wojsk pruskich,
  w 1783 r. od króla Fryderyka Wielkiego, dostał obszerny majątek Świętejeziory na Litwie, 
  który od  Radziwiłłów przeszedł  do królów pruskich. [3]   
  Był właścicielem 7 folwarków [m.in. 1821 - 22 r. Potomulsze]
 
    akt zgonu, 1826 r.  [powiększ]
 
  
  „Gazeta Warszawska” nr 232 z 29.08.1827 r.
 
  ż. Zuzanna Małgorzata Perej (ur.ok.1767 - zm.25.02.1826 Święte Jeziory), lat 59, Niemka
  [zgon zgłosili : W. Fryderyk de Mirow Myszkowski, lat 40, dziedzic dóbr Świętych Jezior 
  i Urodzony Adam Jabłkowski, lat 29, pisarz prowentowy], [LM, akt 27/1826]
 
  Dzieci : 6 (Stefania, Szarlota, Adam, Fryderyk, Gunter - Fryderyk, Gustaw)
  12.05.1827 r. Fryderyk, Ginter, Gustaw, Szarlota  – dokonali podziału dóbr :
  Fryderyk Myszkowski – Świętojeziory, Mikicie
  Gunter Fryderyk Myszkowski – Kiercieliszki
  Gustaw Myszkowski – Kurdymokszty
  Szarlota Myszkowska – folwark Piotrowicze, Teyzy, dom i grunt w Prenach
 
  A1. Stefania Myszkowska [ur.+/-1785 - zm. prawd. przed 1827]
 
  A2. Karolina Julianna (Szarlota, Charlota) de Mirów Myszkowska (ur.1788 - zm.6.03.1845 Piotrowicze)
        [zgon zgłosili : Gunter Myszkowski, dziedzic dóbr Kiercieliszki i Maciej Pikun (ur.1787)], [LM, akt 1/1845]
        właścicielka dóbr : folwark Piotrowicze w par. Świętejeziory, Paciagrynda Piotrowicki, 
        wieś Trejzy (Treyzy, Teyzy), gmina Świętejeziory,
        dom murowany z oficynami i gruntami w mieście Preny  [4]
 
        
        „Dziennik Powszechny” nr 145 z 20.05.1833 r.
 
          akt zgonu (1845 r.)  [powiększ]
 
        Syn  Szarloty :
        B1. Karol Myszkowski (ur.1818/1824 - zm.6.02.1844 Piotrowicze), lat 20, 26, bezpotomny
              [zgon zgłosili : Jan Lesiewicz, lat 30, gospodarz i Stefan Pilwialis, lat 43 – obaj mieszkali w Teyzach]
              nieślubny syn, mieszkający przy matce w folwarku Piotrowicze
              [w aktach chrztu i USC, wiek : lat 26, lat 20]
 
                 akt zgonu (1844 r.)  [powiększ]
 
  A3. Adam (Józef) Myszkowski [ur.+/-1790 - zm. po 1853], pułkownik Wojsk Polskich
        Być może w 1813 r. żołnierz 14 Pułku Piechoty majora Skalskiego,
        świadek ślubu : 4.03.1813 r. Czermno k. Gąbina
 
          Czermno, 1813 r.  [powiększ]
        [metrykę przysłała p. Halina Kulpińska, 2.03.2012 r.]
 
  A4. Fryderyk (Frydrych) Myszkowski (ur.ok. 1789 - zm.1.04.1863 Świętojeziory) 
        dziedzic dóbr Świętejeziory [w 1846 r. maj. Świętejeziory oceniany na 600 tys. rubli], 
        Mikicie, par. Swiętejeziory (1852 r.), legit. 1848 w Kr. Pol.,
        w 1820 r. członek loży masońskiej „Louise zum aufrichtigen Herzen” (Tylża),
        w 1828 r. porucznik Wojsk Polskich 
 
        1 ż.(śl.+/-1807) Rozalia Walwań (ur.1792 - zm.8.03.1854 Mikicie), rozwód 1829 r.
              [Walwan, Walmann, Walwanis]
              [zgon zgłosili : Justyn Myszkowski, lat 33, syn zmarłej i Leopold Piotrowski, dziedzic folwarku Serejucie,
              lat 40, zięć zmarłej]
              W 1853 r. Rozalia Myszkowska oddała w dzierżawę folwark i wieś Mikicie w pow. sejneńskim
              ze względu na brak środków na prowadzenie gospodarstwa.
 
                akt zgonu (1854 r.)  [powiększ]
        
        2 ż.(śl.14.11.1831 Sejny) Agata Franciszka Młynkowska (ur.1809 Kirśnie - zm.po 1850], rozwód 1833 r.
              . dóbr Świętojeziory (1850 r.)
              [chrzestna w 1849 r. – LN Świętojeziory, akt nr 112 i 134, w 1850 r. – LN Świętojeziory, akt nr 73 i 99]
              ojc. Maksymilian Myszkowski (!)
              mat. Katarzyna Wernass, dziedzice dóbr Sielce w gubernii Mohilewskiej
 
                akt ślubu, Sejny 1831 r.  [powiększ]
 
        3 ż. (śl.+/-1848) Agata Jawczyńska [ur.+/-1825]
 
        4 ż.(śl.27.01.1861 Sereje) Aleksandra Pruszyńska (ur.1831 Wołkowyszki - zm.po 1871)
             [Wołkowyszki = Wyłkowyszki, miasto, gubernia suwalska] [6]
              mieszkała : 1871 r. Suwałki
              ojc. Wincenty Pruszyński [ur.+/-1800]
              mat.(śl.1821 Łomża) Julianna Grudnik (Grunard) [ur.+/-1800]
               
              
              „Kurjer Warszawski” nr 44 z 16.02.1861 r.
 
              [2 - gi mąż Aleksandry Pruszyńskiej – (śl.27.07.1871 Suwałki, akt 53) 
              Kazimierz Truskolaski (ur.ok.1821, parafia Sokołowska, Gubernia Łomżyńska),
              wdowiec, były urzędnik pocztowy, mieszkał : Suwałki
              syn Wacława i Franciszki z d. Radłowska]
 
        Dzieci z 1 żony Rozalii Walwań : Fryderyk, Wilhelmina, Justyn, Rozalia, Julian, Józef, 
        i prawd. Karolina, Gustaw, Marianna)
        B1. Fryderyk Aleksander Myszkowski (ur.1808 - zm.5.12.1822 Warszawa), 14 lat i 8 miesięcy
              rodem ze wsi Seryacie, uczeń Szkół Wojewódzkich, zmarł na febrę nerwową w domu
              przy ulicy Świętojerskiej (ul. św. Jerzego) nr 1788
        B2. Wilhelmina Myszkowska [ur.ok.1812 - zm.po 1860]
              m.(śl.przed 1830) Leopold Piotrowski (ur.1808 - zm.po 1860)
              dziedzic folwarku Syryacie (Serejucie) w par. Sereje (1843 r. współposesor folwarku Syryacie)
 
              Dzieci (Piotrowscy) : (Amelia, Stefania, Adella, Marianna, Jan, Ludwika, Famela, Witold, Kamila,
              Czesław, Aleksandra i prawdop. Teresa)
              C1. Amelia Piotrowska (ur.1830, 1 chrzest z wody 13.09.1830, 2 chrzest 9.11.1846 Sereje)
                    [LN Sereje, akt 169/1846]
              C2. Stefania Waleria Zofia Piotrowska (ur.10.10.1833 Sereje)
                    [chrzestni : Jaśnie Wielmożny Łukasz Skarżyński i Wielmożna Tekla Tukałowa,
                    asystowali : Wielmożny Andrzej Miklaszewski i Jaśnie Wielmożna Anna Skarzyńska, 
                    świadkowie : Urodzony Maciej Sawicki, lat 31, pisarz i Urodzony Piotr Zakrzewski, lat 37, obywatel], 
                    [LN Sereje, akt 172]
              C3. Adella Kamilla Zofia Piotrowska (ur.18.05.1835 Sereje, folwark)
                    [chrzestni : Wielmożni Fryderyk de Mirów Myszkowski i Jaśnie Wielmożna Wiktorią Grzędzińska,
                    asystowali : Wielmożni Jan Tukałło i Teresa Mieczkowska oraz Franciszek Olechnowicz
                    i Karolina Myszkowska], [LN Sereje, akt 102/1835]
              C4. Marianna Karolina Natalia Piotrowska (ur.5.12.1837 Sereje)
                    [chrzestni : Wielmożny Józef Dworakowski i Teofila Tomaszewska], [LN Sereje, akt 243/1837]
              C5. Jan Leon Piotrowski (ur.1.03.1840 Sereje)
                    [chrzestni : Wielmożny Antoni Mieczkowski, lat 56, dzierżawca folwarku Jermoliszki
                    i Wielmożna Rozalia Myszkowska, świadek : JP. Jan Romanowski, lat 32, pisarz przy kościele
                    w Serejach], [LN Sereje, akt 63/1840]
              C6. Ludwika Bronisława Cezarya Piotrowska (ur.27.12.1841 Sereje - zm.po 1862) [LN Sereje, akt 70/1842]
                    m.(śl.19.02.1860 Sereje) Kalikst Edward Krzemiński (ur.1836 m.Wiszogród)
                    [świadkowie ślubu : Franciszek Olechnowicz, lat 48, dziedzic dóbr Sagowa i Łapsze, zamieszkały
                    w folwarku Łapsze i Aleksander Grzędziński, lat 42, dziedzic dóbr Ginczany i Pełudzie, zamieszkały
                    w folwarku Pełudzie]
                    „Podleśny Biórowy Leśnictwa Sereje”, mieszkał : 1860 r. Staciszki (par. Sereje)
                    ojc. Augustyn Krzemiński [ur.+/-1815]
                    mat. Teodozja Gumowska [ur.+/-1815], obywatele z Wiszogroda
                    [2 żona Kaliksta Edwarda Krzemińskiego : Anna Ratyńska]
 
                    Dzieci (Krzemińscy z Ludwiki Piotrowskiej) : (Wanda, Jadwiga)
                    D1. Wanda Maria Narcyza Krzemińska (ur.20.10.1860 Syraucie, folwark w par. Sereje)
                          [chrzestni : Justyn de Mirów Myszkowski, dziedzic dóbr Mikicie, Wilhelmina Piotrowska,
                          małżonka w/wymienionego Leopolda Piotrowskiego. Asystowali : Izydor Chyliński, urzędnik
                          przy Sądzie Pokoju okręgu Kalwaryjskiego z panną Józefą Accord, Bolesław Piasecki -
                          Nadleśniczy Leśnictwa Sereje ze Staciczek z panną Teresą Piotrowską,
                          Zgłaszający : Kalikst Krzemiński, lat 24 – Podleśny lasów rządowych Leśnictwa Sereje,
                          w folwarku Syryacie zamieszkały, Franciszek Olechnowicz, lat 49, dziedzic dóbr Łapsze i Sagowo,
                          zamieszkały w folwarku Łapsze, Leopold Piotrowski, lat 52, dziedzic dóbr Syryacie
                          tamże zamieszkały]
                              
                            metryka chrztu (1861 r.)  [powiększ]
 
                          m.(śl.1889 Białobrzegi, par. Augustów) Ludwik Piotr Ateński [ur.+/-1860 Aleksandrowo],
                          mieszkał : 1889 r. Suwałki
                          Dzieci :
                          E1. Zofia Ateńska (ur.1898 Stara Wieś, par. Kołbiel)
 
                    D2. Jadwiga Teresa Edwarda Kamila Krzemińska (ur.12.11.1862 Syraucie, folwark)
                          [chrzestni : Aleksander Rydzewski, lat 41, doktor medycyny (dz. wsi Chmiele k. Szczuczyna)
                          z panną Teresą Piotrowską. 
                          Asystowali : Aleksander Grzędziński, dziedzic majętności Ginczany i Pełudzie 
                          z Józefą Rydzewską (z d. Marcinowska), małżonką doktora medycyny z Serej (Aleksander Rydzewski),
                          Aleksander Idźkowski, lat 29, wójt gminy Sereje
                          z panną Kamilą Piotrowską, córką (dziedzica) majętności Syryć]
                          w 1884 r. mieszkała : Białobrzegi
                          m.(śl.1884 Białobrzegi, par. Augustów) Cyprian Jan Łaniewski Wołk (Wołłk)
                          (ur.1858 Łucyn [Łotwa), gub. Witebsk - zm.1900 Stara Wieś, par. Kołbiel), lat 42
                          w 1884 r. mieszkał : Władysławowo
                          ojc. Konstanty Łaniewski - Wołłk
                          mat. Anna Leontyna Kawecka
 
                    Dzieci Krzemińscy z Anny Ratyńskiej : (Elżbieta)
                    D3. Elżbieta Krzemińska [ur.+/-1865]
                          m.(śl.1897 Stara Wieś, par. Kołbiel) Gabriel Łaniewski - Wołk (ur.17.04.1854 Lucyn, Łotwa)
                          polski i rosyjski oficer marynarki wojennej, absolwent m.in. Głównego Obserwatorium Astronomicznego
                          w Pułkowie pod Petersburgiem, od 1876 r. porucznik, od 1887 r. kapitan, od 1900 r. pułkownik,
                          a od 1907 r. generał - major, od 1900 r. do 1911 r. dyrektor latarni morskich i locji Morza Czarnego,
                          wcześniej uczestnik wypraw badawczych Ferdynanda Wrangla jr. i Aleksjeja Stenina.
                          Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. zweryfikowany w Polskiej Marynarce Wojennej
                          w stopniu admirała, ale już poza czynną służbą.
                          Rodzina Łaniewskich - Wołłk przez jakiś czas mieszkała w majątku Stara Wieś w par. Kołbiel.
                          Gabriel Łaniewski - Wołłk i Elżbieta Krzemińska wzięli ślub w tutejszym kościele w 1897 r.
                          Na cmentarzu w Kołbieli pochowana jest ich córka Anna, tutaj rownież urodził się ich syn 
                          Bogdan Tomasz.
                          ojc. Konstanty Łaniewski Wołłk
                          mat. Leontyna Kawecka
                          Dzieci :
                          E1. Anna Łaniewska Wołk, poch. Kołbiel
                          E2. Bogdan Tomasz Łaniewski Wołk [ur.+/-1900 Kołbiel]
              
              C7. Famella Teresa Piotrowska (ur.11.05.1843 Sereje)
                    [chrzestni : Wielmożny Stanisław Jazmiński, lat 46, dzierżawca dóbr Jagowa
                    i Wielmożna Józefa Skieczkowska, świadek Jan Romanowski, lat 29, organista], [LN Sereje, akt 132/1843]
              C8. Witold Boleław Michał Piotrowski (ur.7.01.1846 Sereje)
                    [chrzestni : Wielmożny Jan Miszkiel z Wiłkowyszek i Wielmożna Tekla Orłowska], [LN Sereje, akt 12/1846]
              C9. Kamila Kazimiera Piotrowska (ur.15.06.1849 Sereje, folwark), 1862 panna
                    [chrzestni : Wielmożny Franciszek Olechnowicz, lat 38 i Wielmożna Marianna Zdzienicka]
                    [LN Sereje, akt 96/1849]
              C10. Czesław Zacharyasz Piotrowski (ur.15.12.1850 Sereje) 
                    [chrzestni : Wielmożny Ludwik Wolinin, aptekarz i Wielmożna Anna Tukalli, córka dziedzica dóbr
                    Bacznowszczyzny], [LN Sereje, akt 243]
              C11. Aleksandra Wanda Aniela Piotrowska (ur.12.10.1853 Sereje)
                    [chrzestni : Wielmożny Józef Accord z Wielmożną Karoliną Accord z d. Myszkowska], 
                    [LN Sereje, akt 134/1853]
                    m.(śl.15.10.1873 Sereje) Emilian Henryk Grzędziński [Grzendziński] (ur.30.06.1843 Warszawa)  
                    [chrzestni : Daniel Grzędziński, sędzia Trybunału w Suwałkach i Rozalia Hipsz]  
                    [świadkowie ślubu : Zygmunt Miszkiel, lat 31, Ponary i Emilian Śleszyński, lat 43, Sagów]
                    arendator folwarku Łapsze
                    [brat Emiliana G. – Feliks Jan Nepomucen Grzędziński h. Orłosław, zapisany w 1857 r. do Ks. Szl. Gub. Aug.]
                    ojc. Jan Grzędziński (ur.24.06.1806 - zm.10.06.1877, poch. Warszawa, cm. Powązkowski), 
                           asesor Sądu Kryminalnego Gubernii Mazowieckiej i Kaliskiej,
                           oficer Powstania Listopadowego,
                           s. Andrzeja G. i Magdaleny Wojtkiewicz
                           [2 żona Jana Grzędzińskiego – (śl.1860 W - wa) Wanda Bronisława Krakowska (ur.ok.1836),
                           c. Franciszka K. i Apolonii z d. Machnowska]
                    mat.(śl.1836 Warszawa, par. ewang. - augsb.) Emilia Hipsz (ur.1812 - zm.30.07.1856 Warszawa), 
                           poch. Warszawa, cm. Powązkowski
                           c. Józefa Hübsch i Rozalii Siwoj (Szywoy)
                           [1 mąż Emilii Hipsz (Hüpsz) – (śl.1832 Warszawa, par. św. Krzyż) Antoni Bzowski, 
                           s. Ignacego i Agaty Pachoc]
                    Dzieci : (Janina)
                    D1. Janina Jadwiga Grzędzińska (ur.1880 Pomiany)
                          m.(śl.1907 Rajgród) Stanisław Kuligowski (ur.1873 Pieńczykówek, par. Rajgród)
                          ojc. Józef Kuligowski (ur.1821 Pieńczykówek - zm.1901 Pieńczykówek, par. Rajgród), 
                                 s. Pawła K. i Wiktorii z d. Kołakowska
                          mat.(śl.1859 Rajgród) Rozalia Kleszczewska (ur.1834 Pomiany - zm.1904 Pieńczykówek),
                                c. Macieja K. i Anieli z d. Toczyłowska
              prawdopodobnie :
              C12. Teresa Piotrowska [ur.+/-1845], 1862 r. panna
 
        B3. Justyn Myszkowski (ur.1818 - zm.2.06.1881 Folwark Mikicie, par. Świętojeziory), lat 63, akatolik
              [zgon zgłosili : Szymon Janowicz, lat 60 i Wawrzyniec Maciejunas, lat 60], [LM Ś.Jeziory, akt 58/1881]
              dziedzic dóbr Mikicie, mieszkał : Mikicie, [1840 r. Gustyn Myszkowski], 
              dziedzic dóbr Święte Jeziory (1865 - 1872),
              mieszkał : Święte Jeziory, dwór (1865 - 1866), folwark Mikicie (do 1881)
              ż.(śl.ok.1861) Natalia Lady [Laddy] (ur.1844 - zm.po 1881)
 
              
              „Kurjer Warszawski” nr 33 z 5.02.1853 r.
              
              Dzieci : (Józef, Witold, Antoni, Gabriela, Wanda, Gustaw, Kazimierz, Kondrat, Zygmunt, Stanisław,
                           Maria)
              C1. Józef Myszkowski (ur.17.08.1840 Mikicie, par. Świętojeziory - zm.po 1860)
                    [chrzestni : Andrzej Bieniewski, lat 24 i Krystyna Waszkiewicz]
                    nieślubny syn naturalny Justyna Myszkowskiego 
                    z Karoliny Całkiewicz (ur.1822 - zm.28.09.1863 Mikicie), prawdop. c. Jana i Rozalii,
                    w 1860 r. przyznano mu sądownie nazwisko Myszkowski.
              C2. Witold Myszkowski (ur.15.05.1845 Mikicie, chrzest 27.07.1846 Święte Jeziory - zm.4.03.1870 Sejny)
                    [chrzestni : Szymon Junowicz, lat 28 i W. Rozalia Myszkowska], [LN, akt 31]
                    nieślubny syn Justyna Myszkowskiego z Franciszki Waszkiewicz, lat 20  
                    [najprawdopodobniej jest to Franciszka Iwaszkiewicz, służąca we wsi Mikicie, urodzona w folwarku
                    Dobkiszki, c. Kazimierza i Krystyny Iwaszkiewiczów, ślub 10.11.1860 r. z Janem Jurgiewicz, lat 23,
                    ur. w folwarku Wesołowo w powiecie Maryampol z Antoniego i Anastazji z d. Januszewska.
                    Świadkowie ślubu : Jan Lisiewicz, lat 45 ze wsi Teyzy i Józef de Mirow Myszkowski, lat 25,
                    z folwarku dziedzicznego Mikicie], [LC Ś. Jeziory, akt 25/1860
              C3. Antoni Władysław Myszkowski (ur.21.09.1862 Mikicie)
                    [chrzestni : W. Józef de Mirow Myszkowski i W. Paulina Narbut, świadkowie : W. Jarosław Gawroński,
                    lat 35, współdziedzic folwarku Dusnica i Bartłomiej Szymonowicz, lat 20, służący w folwarku Mikicie]
              C4. Gabriela Ewelina Myszkowska (ur.8.01.1865 Święte Jeziory, dwór) [LN, akt 69/1865]
                    [chrzestni : W. Adolf de Mirow Myszkowski, lat 34, dziedzic dóbr Kiercieliszki
                    i W. Wilchelmina Piotrowska, świadek : Bartłomiej Szymonowicz, lat 56, służący w folwarku Święte Jeziory]
              C5. Wanda Stanislawa Myszkowska (ur.8.05.1866 Święte Jeziory, dwór)
                    [chrzestni : Stanisław Jastrzębski i Klementyna Krasnodębska], [LN, akt 95/1866]
              C6. Gustaw Wacław Myszkowski (ur.28.09.1867 Święte Jeziory, folwark - zm.23.04.1876 Mikicie)
                    [chrzestni : Julian Fryderyk de Mirow Myszkowski, lat 43, dziedzic majętności Bokszyszki
                    i panna Maria Krasnodębska, chrzcił ksiądz Wincenty Muraszko, wikariusz, ], [LN, akt 1/1868]
                    [zgon zgłosili : Jozef Domański, lat 53 i Andrzej Stankiewicz, lat 53] 
              C7. Kazimierz Maciej Myszkowski (ur.16.02.1869 Święte Jeziory)
                    [chrzestni : Adolf de Mirow Myszkowski i panna Maria Krasnodębska], [LN, akt 26/1869]
              C8. Kondrat Stanisław Myszkowski (ur.14.03.1870 folwark Mikicie)
                    [chrzestni : Konstanty Krupowicz, lat 30, pisarz gminny i panna Maria Krasnodębska,
                    świadek : Jan Chyliński, lat 43, organista], [LN, akt 39/1870]
              C9. Zygmunt Stanisław Myszkowski (ur.25.03.1872 Mikicie - zm.17.09.1874)
                    [chrzestni : ksiądz Mateusz Bujewski i Aniela Krasnodębska], [LN, akt 86/1872]
              C10. Stanisław Justyn Myszkowski (ur.8.04.1874 - zm.29.09.1874 Mikicie)
                    [chrzestni : Tytus Opaliński i Aniela Krasnodębska], [LN, akt 55/1874]
              C11. Maria Myszkowska (ur.18.09.1876 Mikicie)
                    [chrzestni : Antoni Myszkowski i Benedykta Oppanowicz], [LN, akt 126/1876]
 
        B4. Rozalia Justa Myszkowska (ur.1822 - zm.2.10.1824 Święto Jeziory)
 
        B5. Julian Fryderyk Myszkowski (ur.15.07.1825 Świętojeziory - zm.po 1868) [LN, akt 77/1825]
              mieszkał : Świętojeziory, wł. wsi Bokszyszki (1863 r.)
              W 1861 r. aresztowany przez władze pod zarzutem podburzania chłopów do buntu.Winy mu nie udowodniono.
              [występuje jako chrzestny i zgłaszający (1838 - 44) w par. Świętojeziory]
              ż. Albertyna Chylińska (ur.1833)
              [być może to Aleksandra de Mirów Myszkowska z d. Chylińska (zm.1876 Włochy) (pkt 11)]
              Dzieci : (Bronisława)
              C1. Bronisława Elżbieta Aleksandra Myszkowska (ur.19.11.1862 Bokszyszki)
                    [chrzestni : W. Stanisław Jastrzębski, lat 40, dzierżawca dóbr folwarku Bobry
                    i W.  Aleksandra de Mirow Myszkowska], [LN Ś. Jeziory, akt 18/1863]
 
        B6. Józef Antoni Myszkowski (ur.4.07.1828 Świętojeziory)
              [chrzestni : Augustyn Sawicki, leśniczy z Jezior i Tekla Matuszwiczowicz, żona pisarza prowentowego,
              świadkowie : Karol Kossak, lat 49, komisarz majętności Święte Jeziory i Wincenty Chrapowicki, lat 45,
              jeometra], [LN akt 76/1828]
 
                  
 
              metryka chrztu (1828 r.) oraz nieuznanie ojcostwa przez Fryderyka Myszkowskiego [powiększ]
 
        prawdopodobnie z Rozalii Walwań :
        B7. Karolina Myszkowska (ur.1818 - zm.po 1861/1891), mieszkała : 1861 Mankuny, par. Sereje
              m. Józef Bonawentura Accord (ur.1796 Ciepielów k. Radomia - zm.12.05.1857 folwark Mankuny) [5]
              [zgon zgłosili : Wielmożny Leopold Piotrowski, lat 50 i Ignacy Chyliński, lat 20], [LM Sereje, akt 44/1857]
              [Inne formy nazwiska : Accordt, Akkord, Akord]              
              Józef Bonawentura Accord (ur.1796 - zm.1857), dziedzic dóbr Mankuny w par. Sereje,
                   student Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (od 30.11.1819), 
                   oficer Powstania Listopadowego (1830 – 1831), aptekarz (do 1841),
                   uczestnik powstania styczniowego w woj. augustowskim, awansowany 1831 r. na porucznika,
                   odznaczony Złotym Krzyżem (rozkazem 11.08.1831 r.)
                   [„Gazeta Warszawska” nr 234 z 1.09.1831 r.], [„Gazeta Polska nr 233 z 30.08.1831 r.]
                   od 27.03.1846 pod ścisłym dozorem policyjnym za rozpowszechnianie zakazanych wydawnictw,
                   17.05.1848 skazany przez Komisję Śledczą na 3 miesiące twierdzy w Zamościu i dozór policyjny.
                   1837 r. dzierżawca folwarki Giraycie
                   [1 żona Józefa Accord – (śl.1821 Warszawa, rozwód 1836) 
                   Małgorzata Wiewiórkowska (ur.1796 Prycanowo, par. Rożan), 2- v. Wojciechowska,
                   c. Filipa W. i Marianny z d. Szczubelska]
              ojc, Jan Accord [ur.+/-1770 - zm.przed 1837], doktor medycyny w Radomiu 
              mat. Marianna Solar (Saler) [ur.+/-1770 - zm.po 1837/57]
                      [2 mąż Marianny Solar : Józef Antoni Jurkowski h. Jastrzębiec (ur.ok.1757 - zm.6.01.1842 Radom),
                      podaptekarz, s. Jana i Jadwigi z d. Chojecka]
              Jan i Marianna Accordowie “z Ciepielowa”
 
              Dzieci : (Karolina, Janusz, Józefa, Juliusz, Rudolf, Gabriela)
              C1. Karolina Akord (ur.1837 Giraycie, chrzest 2.05.1837 Święte Jeziory) 
                    [chrzestni : Wielm. Szymon Mocarski, Regent pow. Sejneńskiego i Wielm. Magdalena Bakianowska,
                    świadkowie : Jakub Janowicz, lat 59, gospodarz z Girayc i Szymon Sujato, lat 60, gospodarz ze wsi
                    Święte Jeziory], [LN, akt 33/1837]
              C2. Janusz Wacław Accord 
                    (ur.ok.1841 folwark Stejderiszki, par. Łoździeje - zm.19.02.1891 folwark Mankuny
                    [zgon zgłosili : Jan Mittleton, lat 50 i Józef Szukler, lat 35], [LM Sereje, akt 25/1891]
              C3. Józefa Accord (ur.1842)
                    m.(śl.3.11.1861 Sereje) Władysław Antoni Kowalewski (ur.1842 Dzierminiszki)
                    [świadkowie ślubu : Aleksander Grzędziński, lat 44 i Wiktor Jastrzębski, lat 27, dzierżawka folwarku
                    Ginczany], [LC Sereje, akt 11/1861]
                    dzierżawca folwarku Mankuny w par. Sereje
                    ojc. N. Kowalewski
                    mat. Magdalena N., 1861 r. dzierżawczyni folwarku Dzierminiszki
              C4. Juliusz Czesław Akkord (ur.ok.1842 Stejderyszki, par. Łoździeje - zm.9.01.1891 Sereje, folwark]
                    [zgon zgłosili : Władysław Wojciechowski, lat 28 i Bolesław Pronaszko, lat 30 – obaj pisarze w Serejach]
                    [LM Sereje, akt 6/1891]
              C5. Rudolf Accord (ur.1846 - zm.17.06.1852 Mankuny, folwark, par. Sereje), lat 6
              C6. Gabriela Marianna Accord (ur.13.11.1854 Mankuny, folwark, par. Sereje) 
                    [chrzestni : Wielmożny Leopold Filipkowski, dzierżawca folwarku Boczki i Wielmożna Aniela Tukałło,
                    panna, córka dziedziców dóbr Bienkowsczyzna], [LN Sereje, akt 1/1855]
 
        prawdopodobnie z Rozalii Walwań :
        B8. Gustaw Myszkowski [ur.+/-1820 - zm.po 1838], mieszkał : Mikice 
              [występuje jako chrzestny w latach 1837 - 1838 w par. Świętojeziory]
 
        prawdopodobnie z Rozalii Walwań :
        B9. Marianna Katarzyna Myszkowska (ur.1824 - zm.po 1870)
              1 m. Jan Miszkiel (ur.1797 Wyłkowyszki - zm.15.09.1852), dziedzic folwarku Ponary, par. Świętojeziory,
                      mieszkał : Ponary, Wyłkowyszki [6]
              2 m.(śl.18.10.1857 Świętojeziory) 
                     Feliks Jan Miecznikowski h. Pobóg (ur.1.03.1829 Warszawa, chrzest : par. św. Andrzej)
                     [chrzestni : Kazimierz Miecznikowski, lat 52, 1829 r. radny w Urzędzie Municypalnym
                     i Barbara Kryńska]
                     [świadkowie ślubu : Krzysztof Rostowski, lat 32, organista i Mikołaj Żukowski, lat 64, zakrystianin]
                     rządca, dziedzic dóbr Ponary w par. Świętojeziory
                     ojc. Konstanty Julian Aleksander Miecznikowski 
                            (ur.3.03.1804 Maciejowice, pow. żelechowski - zm.30.07.1850 Lublin, par. św. Jan),
                            1829 r. rachmistrz w Urzędzie Municypalnym, mieszkał : Warszawa, Lublin
                            s. Kazimierza M. (ur.1777 Góra Jaroszyńska, pow. kozienicki - zm.13.09.1842 Warszawa)
                            i Marianny z d. Kubecka (ur.ok.1786 - zm.4.04.1831)
                            [2 żona Konstantego M. – (śl.29.01.1840 Łęczna) Marianna Noppe (ur.1808 Wiedeń), 
                            c. Henryka i Agnieszki]
                     mat.(śl.13.09.1827 Krępa, pow. solecki) Wiktoria Ostrowska (ur.ok.1809 Michałowice - zm.ok.1835), 
                            c. Józefa O. i Józefy Linde
 
                            
 
                     1/ metryka chrztu Feliksa Miecznikowskiego (1829 r.)  [powiększ]
                     2/ akt ślubu : Feliks Miecznikowski + Marianna Myszkowska (1857 r.)  [powiększ]
 
              
 
              Dzieci ( Miszkiel, Myszkiel ) : (Stefania, Zygmunt, Aniela, Bolesław, Natalia)
              C1. Stefania Antonina Miszkiel (ur.1844 Wyłkowyszki)
                    1 m. (śl,28.11,1876 Święte Jeziory) Lucydy Tomasz Kryspin Paszkiewicz h. Radwan 
                            (ur.25.10.1856 Girajcie, par. Święte Jeziory - zm.27.08.1916 Tbilisi, Gruzja)
                            [chrzestni : J.Wielmożny Hiacenty Paszkiewicz, Radca Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
                            i J. Wielm. Rozyna Bortkiewicz, asystowali : Wielm. Adam Maciejewski i Adela Wolska,
                            świadkowie : Maciej Jastrzębski, lat 36, gospodarz i Józef Jastrzębski, lat 30, gospodarz],
                            [świadkowie ślubu : Józef Barszczewski, lat 27 i Julian Akord, lat 35]
                            mieszkał : 1876 r. folwak Ponary
                            rozwód
                            ojc. Julian Paszkiewicz (ur.1817 Sperna, par. Simno k. Kalwarii - zm.30.03.1863) 
                                   z tytułem „Wielmożny”, dziedzic dóbr Sperna,
                                   w 1855 r. mieszkał : Żywulciszki,
                                   1856 r, dzierżawca fowarku Girajcie, (par. Święte Jeziory), wójt gminy Bierzniki, 
                                   mieszkał Bychowszczyzna (par. Sereje)
                                   s. Tomasza Paszkiewicza (zm.przed 1855) i Barbary N. (zm.ptzed 1855)
                            mat.(śl.21.01.1855 folwark Bychowszczyzna, par. Sereje)
                                   Józefa Kierewicz (ur.1838 Balwierzyski (par. Preny, pow. Maryampol)
                                   c. Józefa i Anny z d. Makowska – dzierżawcy folwarku Bychowsczyzna (par. Sereje)
                                   [2 mąż Józefy Kierewicz – (śl.6.10.1867 Bychowszczyzna, par. Sereje)
                                   Wilhelm Franciszek Rydzewski (ur.1844), mieszkał w majątku Żywulciszki, pow. Troki,
                                   s. Piotra R. i (śl.1836) Zofii z d. Rewkowska]
                    2 m. N. Rydzewski [ur.+/-1850]
 
                    Dzieci (Paszkiewicz) : [Inf. Margot Dolewska Dyer, Brighton, Anglia + internet]
                    D1. Maria Lucyna Paszkiewicz (ur.25.02.1887 Warszawa - zm.9.10.1972 Warszawa), 
                          poch. Warszawa, cm. Stare Powązki [fot. grobu]
                          [chrzestni : Edward Chmielowski, kupiec i Kamila Brysławska]
                          m. Leon Dolewski (ur.20.02.1878 Warszawa - zm.27.02.1946 Podkowa Leśna), 
                          poch. Warszawa, cm. Stare Powązki, kupiec, papiernik
                          ojc. Bolesław Dolewski (ur.1853)
                          mat.(śl.20.05.1877 Warszawa, par. św. Andrzej) Marcela Marta Gniewkowska (ur.1853)
                          Dzieci : (Stanisław, Halina, Leon)
                          E1. Stanisław Lucydy Dolewski (ur.25.10.1910 Baku, Azerbejdzan - zm.3.04.1948 Łódź), 
                                zginął śmiercią tragiczną,
                                poch. Warszawa, cm. Powązkowski (pochówek symboliczny)
                                razem z rodzicami, kupiec, papiernik
                                ż.(śl.2.10.1935 Warszawa) 
                                Janina Barbara Miecznikowska (ur.24.11.1910 Warszawa - zm.21.12.2005 Warszawa)
                                ojc. Lucjan Miecznikowski (ur.22.02.1878 Witebsk – zm.22.07.1974 Warszawa),
                                       żołnierz I Pułku Lotniczego 1920 r.
                                mat. Ana Janina Moszczeńska v. Moszczyńska
                                Dzieci :
                                F1. Stanisław Jacek Dolewski (ur.3.04.1936 Poznań - zm.10.03.2012 Rydzewo, Ościsłowo),
                                      fotograf, wynalazca
                          E2. Halina (Halina Maria „Dzidzia”) Dolewska 
                                (ur.26.11.1915 Baku, Azerbejdżan - zm.22.03.1997 Warszawa)
                          E3. Leon Wacław Dolewski (ur.17.12.1922 Warszawa - zm.25.11.1978 Warszawa)
                                ż.(śl.8.12.1945 Warszawa) Lidia Hukiewicz (ur.24.09.1925 Warszawa - zm.14.03.1988 W-wa)
                                ojc. Mikołaj Hukiewicz (ur.1.06.1890 Rzeczeczyna, Lutsk, Ukraina - zm.22.12.1966 W-wa)
                                mat. Maria Paduch (ur.1898 - zm.1.11.1959 Warszawa)
                    Dzieci (Rydzewscy) :
                    D1. Gustaw Rydzewski 
                          ż. Maria
                    D2. Janina Rydzewska
                          m. Henryk Świderski
                    D3. Stanisław Rydzewski
              C2. Zygmunt Miszkiel (ur.1845 Wyłkowyszki), 1875 r. wł. fowarku Ponary
                    ż.(śl.30.06.1875 Święte Jeziory) 
                    Kamila Miszkowska (ur.1849 Święte Jeziory - zm.1931 Nowy Dwór Mazowiecki), lat 83, wdowa
                    1875 r. mieszkała w folwarku Ponary
                    ojc. Fryderyk Myszkowski (ur.ok. 1789 - zm.1.04.1863 Świętojeziory), dziedzic dóbr Święte Jeziory
                    mat. Agata Jawczyńska
              C3. Aniela Miszkiel (ur.1848 Wyłkowyszki)
                    m.(śl.1870 Święte Jeziory) Antoni Twardowski (ur.1845 Kasperowszczyzna, par. Udryjsk, Kalwaria)
                    [świadkowie ślubu : Feliks Miecznikowski, dz. d. Ponary i Stanisław Jastrzębski]
                    ojc. Antoni Twardowski [ur.+/-1815], dz. dóbr Niekruny (par. Łoździeje)
                    mat. Kamila Jastrzębska [ur.+/-1815]
              C4. Bolesław Myszkiel (ur.1851 - zm.7.07.1852 folwark Ponary), 1 rok
                    [zgon zgłosili : Jan Myszkiel, lat 55, dziedzic folwarku Ponary, w mieście Wyłkowyszki zamieszkały
                    i Stanisław Jastrzębski, lat 29, dzierżawca folwarku Grykopol i tam zamieszkały]
              C5. Natalia Miszkiel (ur.1853 Wyłkowyszki - zm.po 1886)  
                    w 1878 r. mieszkała przy rodzicach : Warszawa, ul. Zielna 1434
                    m.(śl.17.10.1878 Warszawa, par. Wsz. Św. – metryka nr 185) 
                    Stanisław Wincenty Józefat Sikorski (ur.1842 Kwieciszki, par. Mariampol - zm.po 1886)
                    [świadkowie ślubu : Symforiat Hermanowski, były ziemianin i Adam Okęcki, ziemianin]
                    w 1878 r. mieszkał : Warszawa, ul. Chmielna 1556 w par. św. Barbary,
                    w 1879 r. administrator domu nr 1582 (ul. Jerozolimska)
                    ojc. Józef Sikorski [ur.+/-1815]
                    mat. Antonina Mikułowska [ur.+/-1815]
                    Dzieci (Sikorscy) : (Jerzy, Stanisław)
                    D1. Jerzy Zygmunt Sikorski (ur.28.09.1879 Warszawa, par. św. Barbara – metr. nr 289)
                          [chrzestni : Lucydy Paszkiewicz i Józef Ignatowicz,
                          zgłosili w USC : Stanisław Sikorski, Lucydy Paszkiewicz, lat 23, obywatel ziemski, 
                          Marceli Stokowski, lat 48, literat]
                    D2. Stanisław Andrzej Sikorski (ur.5.05.1881 Nowy Dwór, par. Nowy Dwór Mazowiecki)
                          [chrzestni : Karol Kolczycki, lat 46 i Emilia (Kamila) Myszkiel]
 
              Dzieci (Miecznikowscy) : (Maria, Bronisław, Henryk)
              C1. Maria Wiktoria Rozalia Miecznikowska (ur.1858 Ponary)
                    [chrzestni : W. Dominik Schmidt i Cezarya Myszkiel,
                    świadkowie w USC : W. Jan Chociatowski, lat 50, burmistrz miasta Łoździeje i Dominik Schmidt, lat 69,
                    dziedzic dóbr Popiecze], [LN Ś. Jeziory, akt 143/1859]
                    m.(śl.13.11.1888 Święte Jeziory) Kazimierz Komorowski (ur.1861 Żyszki, gub. Grodzieńska) [akt 29]
                    ojc. Józef Komorowski [ur.+/-1835]
                    mat. Konstancja Padkowska [ur.+/-1835]
              C2. Bronisław Konstanty Feliks Miecznikowski (ur.4.10.1859 Ponary)
                    [chrzestni : W. Ksiądz Wincenty Suchocki, dziekan faralny Łoźdźiejski i W. Karolina Gawrońska,
                    dziedziczka majętności Mankuny Górne, asystowali : W. Zygmunt Myszkiel i Stefania Myszkiel,
                    świadkowie w USC : W. Jan Chociatowski, lat 50, burmistrz miasta Łoździeje i Dominik Schmidt, lat 69,
                    dziedzic dóbr Popiecze], [LN Ś. Jeziory, akt 142/1859]
              C3. Henryk Karol Miecznikowski (ur.10.03.1861 Ponary)
                    [chrzestni : Gustaw Cieński, lat 35, dziedzic dóbr Buk i Izabela L., świadek Justyn de Mirow Myszkowski,
                    lat 48, dziedzic dóbr Mikicie], [LN Ś. Jeziory, akt 94/1861]
 
        Dzieci Fryderyka z 2 żony Agaty Franciszki Młynkowskiej  : (Teofila)
        B10. Teofila Maksymiliana Myszkowska (ur.2.09.1830 Świętojeziory, dwór - zm.po 1859)
              [chrzestni : ks. Stanisław Monkiewicz, proboszcz parafii ewangelickiej sejneńskiej i Karolina Kaszkosz ?]
              [LN akt 69/1830]
              w 1851 r. mieszkała u stryja [Guntera Fryderyka] w Kiercieliszkach 
 
                metryka chrztu (1830 r.)  [powiększ]
 
              m.(śl.3.06.1851 Świętojeziory) Stanisław Jastrzębski (ur.1823 - zm.po 1859)
              [świadkowie ślubu : Justyn Myszkowski, lat 32, dziedzic majętności Mikicie 
              i Krzysztof Rostowski, lat 25, sługa kościelny przy kościele Świętojeziory]
              w 1851 r. mieszkał w Grykopolu przy rodzicach będących na dzierżawie folwarku,
              w 1852 r. dzierżawca folwarku Grykopol,
              w 1853 r. dzierżawca folwarku Bokszyszki (wzm.1853 – 56),
              w 1859 r. wójt gminy Świętojeziory
              ojc. Łukasz Jastrzębski [ur.+/-1795]
              mat. Anna Antosiewicz [ur.+/-1795]
 
                akt ślubu (1851 r.) [powiększ] 
 
              Dzieci (Jastrzębscy) : (Maria, Łukasz, Bolesław, Stanisława)
              C1. Maria Teodora Jastrzębska (ur.20.02.1852 Grykopol)
                    [chrzestni : Justyn Myszkowski z Heleną Myszkowską (z d. Modzelewską),
                    asystujący : w pierwszej parze Leopold Piotrowski z Zofią Jastrzębską,
                    w drugiej parze Izydor Chyliński protokulista przy Sądzie Pokoju okręgu Kalwaryjskiego
                    z N. Piotrowską]
              C2. Łukasz Adolf Jastrzębski (ur.31.09.1853 Bokszyszki - zm.18.05.1855 Bokszyszki)
                    [chrzestni : Adolf de Mirów Myszkowski i Klementyna Krasnodębska (z d. Narbutt) – żona
                    Feliksa Krasnodębskiego, urzędnika]       
              C3. Bolesław Zygmunt Jastrzębski (ur.3.06.1855 Bokszyszki)    
                    [chrzestni : Karol Muczyński, dziedzic folwarku Kownicany i Józefa Górska]  
              C4. Stanisława Zofia Jastrzębska (ur.8.05.1858 Prudy folwark)
                    [chrzestni : Wielm. Bronisław Rydzewski, lat 30, dziedzic maj. Ścichobaki i Wielm.Zofia Jastrzębska] 
 
        Dzieci Fryderyka z 3 żony (Agata Jawczyńska) : (Kamila, prawd. Aleksander)
        B11. Kamila Myszkowska (ur.1849 Święte Jeziory - zm.1931 Nowy Dwór Mazowiecki), lat 83, wdowa
                z matki Agaty z d. Jawczyńska [zob. wyżej]
                m.(śl.30.06.1875 Święte Jeziory) Zygmunt Miszkiel (ur.1845 Wyłkowyszki)
                ojc. Jan Miszkiel (ur.1797 - zm.15.09.1852), dziedzic folwarku Ponary, mieszkał : Wyłkowyszki
                mat. Marianna Myszkowska (ur.1824 - zm.po 1870), c. Fryderyka i Rozalii Walwan
        prawdopodobnie :
        B12. Aleksander Myszkowski [ur.+/-1850]
              w 1884 r. wymieniony jako wspólwłaściciel dóbr Świętejeziory razem z Zygmuntem Miszkiel
 
  A5. Günter Fryderyk Myszkowski (ur.1800 folwark Watumalczog, obwód Mariampol - zm.10.11.1868 Kiercieliszki)
        [zgon zgłosili : Adam Mościcki, lat 41, wł. Grykopol i Jan Chyliński, organista]
        chorąży Wojsk Polskich, legit. 1848 w Kr. Pol.
        dziedzic dóbr : Kiercieliszki [Kierceliszki, Kierczeliszki] (par. Święto - Jeziory) w pow. Sejny, 
        dziedzic części dóbr Święte jeziory, 
        dz. dóbr Bychowszczyzna (1852 r.) par. Sereje, pow. Nieśwież (woj. nowogrodzkie),
        dzierżawca folwarku Grygapole (Grykopol) w par. Święte jeziory, w pow. sejneńskim,
        mieszkał : 1845 r. Kiercieliszki, wyznanie ewang.
        [30.05.1853 r. umowa z Szymonem Mocarskim, rejentem okręgu sejneńskiego, o dzierżawę na okres 6 lat
        folwarku Grykapole]
        ż.(śl.5.08.1833 Kiercieliszki, dwór, par. Święte Jeziory) 
        Helena Urszula Możelewska (Modzelewska) 
        (ur.1805 Okocie, par. Sereje, obwód Kalwaria - zm.2.11.1868 Kiercieliszki)
        [świadkowie ślubu : W. Fryderyk de Mirow Myszkowski, lat 45, dziedzic dóbr Świętych Jezior, brat rodzony,
        zamieszkały w majętności Świętych Jezior i W.Pan Żyniew, lat 26] 
        [zgon zgłosili : Adam Mościcki, lat 41, dz. Grykopol i jan Chyliński, lat 41, organista w kościele Ś.Jezioro]
        ojc. Józef Możelewski
        mat. Kunegunda Ratomska
 
        Dzieci : co najmniej 3 (Adolf, Kajetana, Henryk) [urodzone przed ślubem]
        B1. Adolf  Romuald Myszkowski 
              (ur.29.10.1825 Kiercieliszki - zm.4.12.1875 Warszawa, par. Nawiedzenia NMP) [LN, akt 8/1833]
              1865 r. dziedzic dóbr Kiercieliszki, mieszkał : Warszawa 2167
              [chrzestni : Dominik Arciszewski i Justyna Łowczun]
              [zgon zgłosili : Wincenty Redliński i Adam Tyricz ze szpitala św. Joanny B.]
              Źródło : metryka zgonu nr 415, 1875 r., Warszawa, par. Nawiedzenia NMP
              [LN Święte Jeziory, akt 26/1828, uznanie ojcostwa przez Gintera Myszkowskiego]
 
                    
              1/ metryka chrztu (1825 r. [powiększ]
              2/ akt zgonu (1875 r.)  [powiększ]
 
        B2. Kajetana Marianna Myszkowska (ur.19.06.1828 Kiercieliszki) [LN, akt 8/1833]
              m.(śl.28.02.1854 Warszawa, par. św. Andrzej) 
              Adam Hieronim Mościcki (ur.27.09.1825 Brzozdowce, dom 1, Brzeżany, Galicja Austriacka - zm.po 1866) 
              doktor medycyny i chirurgii, dziedzic dóbr Grykopol (1862), mieszkał : folwark Kiercieliszki (1862)
              mieszkał : 1854 r. Warszawa, ul. Królewska 1069 w par. św. Krzyża
              [świadkowie ślubu : Józef de Mirów Myszkowski, były pułkownik byłych Wojsk Polskich 
              i Emilian Łukowski, obywatel]
              [Rodzeństwo Adama Mościckiego : Ignacy (ur.1819 - zm.1824) [s.37], Aniela (ur.1819)
              Antoni (ur.1820 - zm.1820)]
              ojc. Stanisław Mościcki [ur.+/-1795], „Dominus”obywatel, mandatariusz in Brzozdowsce
              mat. Teresa Orlikowska [ur.+/-1795]
              [Uwaga : w 1888 r. w Brzozdowcach mieszkali Myszkowscy („Gazeta Lwowska” nr 78 z 5.04.1888 r.)]
 
                akt ślubu (1854 r.)  [powiększ]
 
              Dzieci (Mościccy) : (Stanisław, Maria, Ludwika, Piotr, Zofia, Jadwiga)
              C1. Stanisław Gabriel Mościcki (ur.20.01.1855 Warszawa, par. św. Krzyż)
                    [zgłaszający : Jan Oczapowski, lat 55, Radca Dworu Doktora, Emilian Łukowski, lat 51, obywatel,
                    chrzestni : Jan Oczapowski i Elżbieta Trąbczyńska]
 
                      metryka chrztu (1855 r.)  [powiększ]
 
              C2. Maria Mościcka (ur.1858 - zm.5.07.1882 Grykopol, par. Święte Jeziory), lat 24
 
                      „Gazeta Warszawska” nr 166 z 27.07.1882 r.
 
              C3. Ludwika Maria Mościcka (ur.19.08.1861 Kiercieliszki - zm.20.12.1866 folwark Grykopol), lat 5
                    [chrzestni : Ginter de Mirow Myszkowski, lat 60, dziedzic dóbr Kiercieliszki i Ludwika Polikowska,
                    świadek : Piotr Kalinowski, lat 32, gospodarz ze wsi Agaryn], [LN, akt 1/1862]
              C4. Piotr Paweł Mościcki (ur.1864 Grykopol - zm.7.01.1867 folwark Grykopol), lat 3 [LM, akt 2/1867]
              C5. Zofia Mościcka (ur.1865 Grykopol - zm.3.01.1867 Grykopol), lat 2 [LM, akt 1/1867]
              C6. Jadwiga Zygmunta Mościcka (ur.2.05.1867 folwark Grykopol) [LN, akt 107]
 
        B3. Henryk Romuald  Myszkowski (ur.25.10.1830 Kiercieliszki, par. Święte Jeziory)
              [chrzestni : Leonard Karnidowicz, zastępca wójta i Justyna Łowczun], [LN, akt 8/1833]
 
                metryka chrztu (1830 r.)  [powiększ]
                                     
  A6. Gustaw Fryderyk Myszkowski (ur.1802 Preny w obwodzie Mariampol - zm.1827)
        w 1815 r. wszedł do 1 pułku ułanów, był starszym wachmistrzem (1825 r.),
        w 1825 r. został  podporucznikiem,
        w 1826 r. wyszedł do dymisji w stopniu porucznika 
        (w jeździe w Pułku Ułanów jego Królewskiej Mości Księcia ORANII, Nr 1).
        właściciel dóbr (od 1827 r.) : 
        folwark Kurdymokszty [Kordymokszty], [par. Łoździeje, gmina Świętejeziory], 
        Rymieć al. Rymiecie [par. Łoździeje] ze wsią Szyłańce, 
        Kamionka, Wersztominy z lasem Gębaszym [par. Łoździeje],
        Mozoliszki al. Modzeliszki [par. Urdomin, gmina Świętejeziory], 
        folwark i wieś Okocie [par. Sereje, gmina Metele], oddzielony od dóbr Święto - Jeziory
 
        ż.(śl.21.11.1826 Biała Podlaska) 
        Maria Gabriela Referowska (ur.25.03.1810 Biała Podlaska - zm.12.11.1846 Warszawa, par. św. Jan),
        pochowana : Warszawa, cm. Stare Powązki (katakumby – filary) [fot. grobu]
        razem z córkami Heleną i Natalią  [7]
        [świadkowie ślubu : Wielm. Franciszek Kobyliński, lat 34, komendant oddziału żandarmerii
        i Marian Wyrzykowski, lat 48, kontroler Kasy Obwodowej Bialskiej]
        [zgon zgłosili : Seweryn Siennicki, Naczelnik Banku Polskiego i Wincenty Russyan, urzędnik tego Banku]
        [2-gi mąż Marii Referowskiej (śl.21.08.1829 Suwałki) :
        Aleksander Józef Gutt h. Ślepowron (ur.ok.1801 Wilno - zm.27.11.1862, poch. Okocie, par. Sereje)] 
 
               
 
        1/ akt ślubu, Biała Podlaska 1826 r. [powiększ]
        2/ akt zgonu, Warszawa 1846 r.  [powiększ]  
 
        ojc. Ksawery Referowski (ur.1766 Dyspuda - zm.29.02.1832 Warszawa, par. św. Krzyż)
               [zgon zgłosili : Ludwik Referowski, lat 31, podporucznik Korpusu Inwalidów i Hendrych Pek, lat 36,
               majster kunsztu szewskiego]
               Notariusz Publiczny powiatu Bialskiego, mieszkał : Biała,
               s. Walentego i Heleny Rodziewicz
 
                 akt zgonu Ksawerego Referowskiego (1832 r.)  [powiększ]
 
        mat. Katarzyna Kozierowicz (ur.1770 - zm.8.07.1859)
 
        Dzieci (Myszkowscy) : 1 (Gustaw)
        B1. Gustaw Jan Ludwik Myszkowski de Mirów (ur.19.11.1827 - zm.19.01.1837 Suwałki), lat 10
 
              1837 r. - Gustaw Jan Ludwik Myszkowski (zm. przed 14.06.1837 r.),
              właściciel części dóbr Świętojeziory [„Gazeta Warszawska” nr 164 z 21.06.1837 r.]
 
              
 
­­­­­­­­­­­-------------------------------------------------------------------
        Rodzina Gutt :
        [Informacje : p. Tomasz Gutt + internet]
        2-gi mąż Marii Referowskiej (śl.21.08.1829 Suwałki) :
        Aleksander Józef Gutt h. Ślepowron (ur.ok.1801 Wilno - zm.27.11.1862 Warszawa, poch. Okocie, par. Sereje) 
        . majątków Okocie, par. Sereje i Zygmuntowo [Zygmuntów, par. Kalwaria] w pow. Sejny 
        oraz dobra Trakiany w pow. Kalwaria
        absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w 1824 r.,
           Podprokurator przy Sądzie Poprawczym Łomżyńskim w 1841 r.,
           Patron Trybunału Cywilnego Województwa Augustowskiego
           1846 r. sędzia w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, mieszkał : Warszawa, ul. Senatorska 477,
           był też wysokim urzędnikiem poselstwa rosyjskiego w Teheranie
            1861 r. Radca Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, zamieszkały w Warszawie,
           członek Konsystorza ewangelickiego reformowanego
           [Rodzeństwo Aleksandra Gutta : 
           1/ Ludwika zamężna Polkowska, mieszkała : majątek Burluny i Sejny
           2/ Edward Jakub Gutt (ur. 1806 Wilno - zm.po 1861), 1825 r. absolwent Uniwersytetu Wileńskiego
           3/ Ferdynand Gutt, emigrant do Francji
           4/ Anna Gutt i mąż  Mikołaj Malinowski
            
         Rodzice : aptekarze w Wilnie
         ojc. Jerzy Gutt (ur.14.07.1766 Brodnica - zm.20.10.1835 Wilno) [PSB]  [8]
                farmaceuta i aptekarz pochodzący z rodziny bawarskiej osiadłej w Wilnie,
                     właściciel kamienicy w Wilnie przy ul. Wielkiej zw. „domem Gutta”
         mat. Teresa Fiszer (ur.+/-1775 - zm.1832 Wilno), 
                 c. Jana Fiszera (ur.1748 Czechy, artysty, muzyka, członka orkiestry teatralnej (kontrabasista),
                 członka loży „Świątynia Mądrości”, mieszkal : Wilno
                 i (śl.3.03.1771 Warszawa, par. św. Krzyż) Teresy z d. Olszewska
 
         
         Okocie, grób rodziny Gutt [fot ze strony : Dzieje Pomorsko - Wileńskiej gałęzi rodziny Guttów”]
 
               [powiększ]
 
         Grób rodziny Gutt z 1894 r., Okocie [Akuociai] (fot. Andrzej Łaptaś)
          
         Dzieci Aleksandra Gutta i Marii z d. Referowska : 9 (5 dożyło wieku dorosłego)
         (Marianna, Zygmunt, Aleksander, Stefania, Jerzy, Zofia, Helena, Natalia, Ludwika)
 
         B1. Marianna Teresa Anna Gutt (ur.26.07.1830 Suwałki - zm.2.01.1902), poch. Regów
               [chrzestni : JW. Józef Chwalibug (Chwalibóg), Prezes Trybunału i Nepomucena Miciulewicz]
               mieszkała w 1850 r. : Warszawa, ul. Żabia 956
 
                 Marianna Lewicka z d. Gutt (1830 – 1902]
 
                 [powiększ]
               Regów, Stary cmentarz
 
               m.(śl.26.06.1850 Warszawa, par. św. Andrzej) 
               Stanisław Lewicki h. Rogala (ur.7.05.1816 Warszawa - zm.2.01.1883 Regów, poch. cm. Wysokie Koło)
               [świadkowie ślubu : Józef Chwalibóg, Rzeczywisty Radca Stanu, członek Rządzącego Senatu
               i Walenty Dutkiewicz, Radca Stanu, prokurator Senatu]
               [Nekrolog : „Kurjer Warszawski” nr 36 z 14.02.1883 r.]
               dziedzic dóbr Regów k. Radomia,
               bezdzietni
 
                 Nekrolog : „Kurjer Warszawski” nr 36 z 14.02.1883 r.  [powiększ]
 
               ojc. Walenty Lewicki (ur.ok.1783 - zm.25.09.1854 Warszawa], 
                      dziedzic dóbr m.in. Regów od 1818, sędzia Mazowieckiego Trybunału Handlowego,
                      s. Jana i Katarzyny z d. Nagrodzka
 
                               Walenty Lewicki (1783 – 1854)
                     [Fot. ze strony : http://kulakowscy-kosciesza.pl/ ]
 
               mat.(śl.29.06.1808 Warszawa, cyrkuł VI) 
               Joanna Fleichsman [ur.ok.1781 - zm.8.09.1843 Boguszówce), [Nekrolog  w Kur. Warszawskim]
               ojc. Józef Fleichman [ur.+/-1755]
               mat. Franciszka Dyph [ur.+/-1755]
               
         B2. Zygmunt Franciszek Ksawery Aleksander Gutt 
               (ur.17.08.1831 Kurdymokszty - zm.24.01.1882 Zygmuntowo, poch. Okocie, Kalwaria) [PSB]
               [chrzest 26.02.1832 Suwałki, kośc. św. Aleksander]
               . dóbr Zygmuntowo, Okocie, Trakiany
 
                 „Kurjer Warszawski” nr 29 z 6.02.1882 r. [powiększ]
             
         B3. Aleksander Antoni Józef  Gutt
               (ur.9.04.1833 Okocie (chrzest : Suwałki ?) - zm.20.04.1882 Warszawa, par. św. Krzyż),
               poch. Warszawa, cm. Stare Powązki,
               obywatel ziemski, mieszkał : 1859 r. Kurdymokszty
 
                     [powiększ]
               Warszawa, cm. Stare Powązki
 
               ż.(śl.10.07.1859 Warszawa, par. św. Krzyż)
               Helena Albertyna Rufina Kujawska (ur.1840 Szczebra, gub. Augustowska)
               [świadkowie ślubu : Jan Sawczyński, lat 59, były urzędnik, obecnie emeryt i Feliks Radomski, lat 52,
               „Naczelnik Kontroll Komissyi Umorzenia długów Krajowych” – akt nr 272]
               rozwiedzieni [2 - gi mąż Heleny Kujawskiej - (śl. 1873) N. Lineburg]
               ojc. Stanisław Kujawski [ur.+/-1810]
               mat. Joanna Orzeszko [ur.+/-1810], mieszkali : Warszawa, ul. Oboźna 2765 b
              
         B4. Stefania Zofia (Apolonia) Gutt (ur.1834 Suwałki - zm.20.08.1918 Radom), poch. Radom
               mieszkała : 1854 r. Warszawa, ul. Żabia 956
               m.(śl.14.01.1854 Warszawa, par. św. Andrzej) 
               Franciszek Ksawery Konrad Kuczyński h. Ślepowron (ur.1828 Siedlce), obywatel ziemski,
               [świadkowie ślubu : Józef Chwalibóg, Rzeczywisty Radca Stanu, członek Senatu
               i Walenty Dutkiewicz, Radca Stanu, prokurator Senatu]
               mieszkał : Koraszczyn (par. Malowa Góra, pow. bialski)
               ojc. Franciszek Jerzy Kuczyński (ur.1788 - zm. ?, poch. Lublin), 
                      Radca Stanu, dziedzic dóbr ziemskich, s. Franciszka
               mat. Tekla Barbara Kamionowska (ur.+/-1800 - zm.1861)
               Dzieci (Kuczyńscy) : [9]
 
         B5. Jerzy Edward Gutt (ur.23.04.1836 - zm.9.04.1899 Gostynin, poch. Gostynin), 
               absolwent gimnazjum szlacheckiego w Warszawie, student prawa i administracji
               na Uniwersytecie w Petersburgu,
               administrator i dzierżawca majątku (brata Zygmunta) Trakiany,
               administrator w Bogoduchowie – Jasnej Polanie (dobra Tołstojów),
               po powrocie do kraju w 1882 r. pracował w sądach : kieleckim, radomskim,
               sędzia gminny w Bodzentynie
               od 1893 r. rejent kancelarii hipotecznej sędziego pokoju w Gostyninie
               [„Gazeta Sądowa Warszawska” nr 1 z 6.01.1900 r.]
 
                         [powiększ]
               Gostynin, pomnik : Jerzy Gutt (fot. Radosław Rękawiecki)
 
               ż.(śl.1870) Ludwika Ilcewicz [ur.+/-1840 - zm.1921, poch. Radków k. Nowej Słupi]
               ojc. Edward Ilcewicz [ur.+/-1810], prezydent m. Suwałki
               mat. Ludwika Marcinowska [ur.+/-1810], 
                       c. Antoniego Marcinowskiego 
                       (ur.10.07.1781 Radoszkowice k. Mińska - zm.3.01.1855 Wilno)  [PSB]
                       i Wincenty z d. Jankowska
               [Edward Ilcewicz – od 1865 r. prezydentem m. Suwałki („Gazeta Warszawska” nr 81 z 10.04.1865)],
               [Ferdynand Ilcewicz (ur.1841 – zm.1871 Sieradz), b. urzędnik, s. obywatela gubernii Wileńskiej
               („Gazeta Warszawska” nr 101 z 9.05.1871 r.)]
               Dzieci : (Jan, Maria, Zofia)
               B1. Jan Stanisław Gutt (ur.1871 - zm.1932)
                     ż. Józefa Rykowska h. Doliwa (ur.1881 - zm.1960)
                     ojc. Bolesław Feliks Rykowski (ur.1851 - zm.1904), s. Erazma R. (zm.1892)
                            i Józefy z d. Lewald - Jezierska h. Rogala 
                            (ur.1823 Bobrowo k. Lednicy - zm.20.01.1871 Kwiatkowo, par. Krzynowłoga Wielka)
                     mat. Stanisława Chelińska (ur.+/-1855 - zm.1931), c. Stanisława
                     Dzieci :
                     C1. Jan Andrzej Gutt (ur.1918)
                           ż. Alicja Chmielewska (ur.1924)
                           Syn :
                           Tomasz Gutt
                     C2. Maria Gutt (ur.1920 - zm.2010)
                           m. Mieczysław Rytel h. Szeliga (ur.1885 - zm.1969)
                           [1 ż. Mieczysława R. – (śl.1922) Józefa Ścibor - Kotkowska h. Ostoja (ur.1900 - zm.1980)]
                           ojc. Mieczysław Rytel (ur.1858 - zm.1942), s. Franciszka i Ludwiki z d. Nowakowska
                           mat. (śl.1884 Warszawa) Jadwiga Teresa Jaszowska (ur.1860 - zm.1940), 
                                   c. Władysława i Karoliny Bełczykiewicz
               B2. Maria Gutt
               B3. Zofia Gutt
 
         B6. Zofia Gutt (zm. przed 1841)
          
         B7. Helena Gutt (ur.15.08.1840 Suwałki - zm.23.03.1844 Warszawa)
               poch. cm. Stare Powązki, katakumby - filary
               zmarła ul. Freta 275, par. Nawiedzenia NMP 
               [zgon zgłosili : Aleksander Gutt, Sędzia do specjalnych poruczeń przy Komisji Rządowej Sprawiedliwości,
               lat 42 i Aleksander Prejss, Naczelnik Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, lat 31]
 
         B8. Natalia Gutt (ur.12.06.1843 - zm.21.01.1845, poch. cm. Powązkowski, katakumby - filary)
 
         B9. Ludwika Teresa Gabriela Gutt 
               (ur.25.08.1846 Warszawa, chrzest 21.11.1846 W-wa, par.św. Jan Chrzciciel - zm.14.11.1847 W-wa)
               [chrzestni : Ludwik Szybiński, mecenas obrońca przy Rządzącym Senacie i Petronela Mostowska,
               obecni : Wincenty Russyan, urzędnik Banku Polskiego]
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Inne rodziny Myszkowskich w par. Świętojeziory :
 Jan Myszkowski [ur.+/-1765]
 ż. Agata Suszycka [ur.+/-1765], mieszkali : Popciny, gmina Łoździeje
 Syn :
 Wawrzyniec Myszkowski (ur.ok.1791), rolnik
 ż.(śl.10.10.1819 Święte Jeziory) Marianna Romanowska (ur.1801), c. Stefana i Teodory ze wsi Bobrowniki
 mieszkali : Pacigrynda, Wersztominy
 [w Niemajunach mieszkał  Jan Romanowski (ur.1807 - zm.po 1837), w Świętojeziorach mieszkał
 Stanisław Romanowski (ur.1807 folwark Janczyska - zm.po 1840), syn Jakuba i Marceli Kupicej,
 we wsi Rządziszki mieszkali Piotr i Anna Romanowscy (ur.+/-1800)]
 Dzieci : (Anna, Jerzy)
 A1. Anna Myszkowska (ur.1821 Wersztominy, par. Świętojeziory - zm.po 1859)
       m.(śl.26.01.1851 Świętojeziory) Jerzy Pundzio (Puncio, Pundziuis) (ur.1821 Niemajuny - zm.po 1865),
       gospodarz w Niemajunach
       ojc. Wincenty Pundziuis [ur.ok.1772/90 - zm.13.02.1844/47], gospodarz w Niemajunach
       mat. Zofia Palanis (1847 r. Zofia Wałukuń) [ur.+/-1800 - zm.1821/47]
       [brat Jerzego P. – Adam Pundzius (ur.1817 Niemajuny), s. Wincenteg o i Zofii Wałukuń i żona Rozalia Margiewicz]
           
         metryka ślubu (1851 r.) 
 
       Dzieci (Pundzius) : (Anastazja, Wincenty, Jerzy)
       B1. Anastazja Pundzius (ur.27.02.1852 Niemajuny - zm.18.04.1852 Niemajuny)
             [chrzestni : Tomasz Sawanis i Petronela Ochocka (Okocka)]
             [zgon zgłosili : Mateusz Janowicz, lat 50 i Jerzy Gilis, lat 50 – obaj gospodarze w Niemajunach]
       B2. Wincenty Pundzius (ur.14.07.1855 Niemajuny)
             [chrzestni : Feliks Sipiński, lat 40, szynkarz i Marianna Kiszkiun]
       B3. Jerzy Pundzius (ur.25.07.1859 Niemajuny)
             [chrzestni : Józef Ochocki i Agata Gil]
 A2. Jerzy Myszkowski (ur.21.04.1821) [LN Święte Jeziory, akt 42.1821]
---------------------------------------------------------------------------------------------
 Uwagi dodatkowe :
 
 1/ W źródłach występuje : 1851 r. Antoni Myszkowski, kanonik kapituły katedralnej w Sejnach
     [„Rocznik Urzędowy Królestwa Polskiego”]
 
 2/ W zasobie Archiwum Państwowego w Suwałkach w aktach XIX wiecznego suwalskiego 
     Notariusza Teofila Wierusza Kowalskiego znajduje się sprawa :
     Franciszka de Mirou Myszkowskiego przeciwko małżonkom Pacewiczom [do 1865 r.] [10]
     1863 r. - Ksawery i Dorota Pacewiczowie (mieszkali m.in. w Świętojeziorach i Serejach)
     1885 r. - Józef Pacewicz, właściciel i wierzyciel dóbr Święto - Jeziory i Buchty - Ponory
     [być może to Józef  Maciej Pacewicz (ur.1852 Sereje), urzędnik Łódzkiej Żelaznej Drogi
     ojc. Ksawery Pacewicz, mat. Dorota Żmujdzinowicz]
       
 3/ W 1865 r. N. Myszkowski z dóbr Świętejeziory, wywieziony na Sybir
 
       „Gazeta Narodowa” nr 63 z 17.03.1865 r.
 
 4/ „Gazeta Toruńska” nr 282 z 8.12.1875 r. [prawdopodobnie Justyn Myszkowsk (ur.1818 - zm.1881)]
 
       [powiększ]
 
 5/ W 1884 r. jest wymieniony Aleksander Myszkowski, właściciel dóbr Świętejeziory
     (współwłaściciel Zygmunt Miszkiel)
     [„Gazeta Sądowa Warszawska” nr 4 z 26.01.1884 r.]
 
 6/ „Kurjer Warszawski” nr 317 b z 16.11.1885 r.
     N. Myszkowska, wł. dóbr Mikić (Mikicie) i Bokszyszki w par. Świętojeziory
     [ Justyn Myszkowski (ur.1818 - zm.1881) i żona Natalia Lady (ur.1844 - zm.po 1881) ]
 
     
 
 7/ „Głos Warszawski” nr 176 z dnia  22.09.1908 r. 
     Wierzyciele hipoteczni osady Girajcie Wielkie : 
     Cezarya Miszkiel,
     Petronela Myszkowska,
     Bronisława Myszkowska,
     Albertyna Myszkowska.
 
 Być może z tej linii :
 1923 r. - Halina Danuta Jastrzębiec Myszkowska (zm.1923 Prusy  Wschodnie)                

 Przypisy :
 

 [1] „Czarni huzarzy” w latach 1742 - 1892

      http://home.foni.net/~adelsforschung/husar.htm

 

      Myszkowski v. Mirow Friedrich (18 Jh.)

      Myszkowski v. Mirow Karl, 1753 geboren [pkt 3.2.1.2]

      Myszkowski v. Mirow Nikolaus, 1750 geboren [ = Mikołaj Myszkowski, Świętojeziory]

 

 [2] „Pamiętniki Franciszka z Błociszewa Gajewskiego, pułkownika wojsk polskich, 1802 - 1831”

                                                                                                                  Poznań, Lwów 1913 r.

 „12.01.1813 r. znajdowałem się w Jeziorach u pana Myszkowskiego.

 W Jeziorach na Żmudzi pan Myszkowski, starzec, mający 60 i kilka lat, szczupłej budowy ciała, noszący długą siwą

 brodę, co w owym czasie należało do osobliwości, mówił źle po polsku, bo urodził się na Śląsku, a całe życie strawił,

 służąc w pruskich huzarach czarnych, w którym pułku dostąpił stopnia majora. Jeziory otrzymał w darze od króla

 pruskiego. Dobra te dostały się królowi w spadku po księżniczce Radziwiłłównie, poślubionej ks. pruskiemu.

 Doznałem uprzejmego przyjęcia w Jeziorach, a żem poznał od razu, iż trudno p. Myszkowskiemu wysłowić się

 po polsku, odezwałem się po niemiecku. Trafiłem w słabą jego stronę „ Also Sie sprechen deutsch ? ” odezwał się

 radośnie. Odtąd zostałem jego domownikiem i mile widzianym gościem.

     Jeziory jest to nie wielkie miasteczko, dawnymi czasy należące do Żmudzi. Król Fryderyk Wilhelm II darował je,

 jak wyżej wspomniałem, majorowi Myszkowskiemu, prawdziwemu potomkowi w prostej linii margrabiów

 Myszkowskich z Mirowa, po których Wielopolscy odziedziczyli cały majątek i tytuł. Otóż ojciec owego

 Myszkowskiego, u którego przebywałem, wyniósł się całkowicie po utracie ojcowizny z Polski na Śląsk,

 zaciągnął się do wojska pruskiego i osiadł tamże.

 Syn jego poszedł w ślady ojca, służył pod chorągwią króla pruskiego od dzieciństwa w tym samym pułku, w którym

 ojciec dowodził, i zjednał sobie łaski królewskie. Majętność Jeziory leżała w owym czasie w obrębie granic 

 Rzeczypospolitej polskiej, a że się toczył wówczas spór o dziedzictwo pomiędzy królem pruskim a domem 

 Radziwiłłowskim, przeto król, nie chcąc występować imieniem swojem przed trybunałem obcego kraju, ustąpił praw

 swoich majorowi Myszkowskiemu.

     Takim sposobem zmieniło się stanowisko jego. Z biednego oficera pruskiego, nie mającego żadnych funduszy

 Oprócz swojej pensyi, stał się majętnym obywatelem ziemskim, właścicielem siedmiu pięknych folwarków.

 Pan Myszkowski był zarówno jak cała jego rodzina wielkim oryginałem.

 Żona jego stara i brzydka Niemka, przepędzała życie z czeladzią, nie pokazywała się nigdy przy stole w czasie obiadu. 

 Najstarsza córka mieszkała sama jedna na osobnym folwarku, a według wyrażenia ojca chciała naśladować królową 

 szwedzką Krystynę. Nie wiem, jak dalece jej się to udało, nie mając sposobności widzenia tej rodziny w dalszym

 ciągu mojego życia.

 Starszy syn p. Myszkowskiego miał sobie oddany inny folwark, nigdy nie bywał u ojca, podobno pojął córkę chłopa

 za żonę ; resztę dzieci trzymał pan major przy sobie, nie troszcząc się jednak bynajmniej o ich wychowanie

 i wykształcenie.

     Pozostać musiałem w Jeziorach do miesiąca kwietnia, zapadłem bowiem w skutek trudów wojennych na zdrowiu.

 Podczas całej choroby doznałem wszelkiej opieki ze strony gospodarza i żony jego, która, pełna troskliwości,

 osobiście pielęgnowała mnie i bez żadnej pomocy lekarskiej wyprowadziła z tyfusu niebezpiecznego. Długo jednak

 nie powracałem do sił i nie mogłem myśleć o połączeniu się z wojskiem mojem. Ponieważ pan Myszkowski posiadał

 bardzo piękną stadninę, ujeżdżałem mu konie przez jakie 4 tygodnie, dopóki nie byłem w stanie wybrać się w dalszą 

 podróż.

 ...  Był to wielki oryginał ten mój gospodarz p. Myszkowski, nie tak robił jak inni ludzie. Był Polakiem, a po polsku

 nie mówił, wszystkie uczucia jego były oddane królowi pruskiemu. Był katolikiem, a sam powiedział mi, że

 od dzieciństwa nie był w kościele katolickim. Ubierał się dziwacznie, nosił długi surdut granatowy, krótkie spodnie,

 białe pończochy wełniane i trzewiki ; zapuścił długą siwą brodę, głowę przykrywał rodzajem jarmułki lub słomianym 

 kapeluszem. Nigdy nie jadał mięsa, żył samemi jarzynami, owocem i nabiałem. Skąpy względem siebie i swojej

 rodziny, okazywał się szczodrym dla cierpiących niedostatek i czynił wiele dobrego w okolicy. Nigdzie nie bywał,

 nikogo ze sąsiadów nie przyjmował do domu swego. Co rok sprowadzał z Królewca zapasy rozmaitego wina,

 którego nie pił, cukru i kawy, których nie używał wcale, korzeni i różnych bakalii, które nietknięte leżały od wielu,

 wielu lat w spiżarni. Stołownikom jednak kazał przyzwoicie gotować. Przepędziłem całe trzy miesiące z nim, nikt mnie

 nie turbował, pomimo, żem wcale się nie ukrywał, a nawet często stawali kwaterą u p. Myszkowskiego oficerowie

 rosyjscy i ze mną otwarcie rozmawiali o przeszłej kampanii jak z kolegą, który brał w niej udział.

 ... Wróciwszy do sił całkowicie opuściłem wreszcie Jeziory z początkiem kwietnia 1813 r. i puściłem się w podróż

 do Wolsztyna. Pan Myszkowski dał mi wielki dowód zaufania, bo sprzedał mi na kwitek trzy dobre konie i bryczkę,

 a oprócz  tego pożyczył mi jeszcze 500 złotych. Cała suma, należąca się p. Myszkowskiemu, wynosiła 2 400 złotych,

 którą też  niezwłocznie po przybyciu do Wolsztyna odesłałem mu. Troskliwy o moją wygodę, zaopatrzył jeszcze

 moją bryczkę w rozmaite wiktuały. Zachowuję pamięć jego ludzkości do śmierci.

 Do koni kazał pan Myszkowski dodać mi także jeszcze żołnierza polskiego, przebywającego w jego dobrach.”

 
 [3] Święto - Jeziory, wieś i folwark, pow. Sejny [Świętejeziory]
       W XVIII wieku dobra Święto - Jeziory składały się z miasteczka tej nazwy oraz 29 wsi i folwarków.
       Należały tytułem zastawu do ks. Dominika Radziwiłła (1786-1813) [PSB], po nim przeszły na córkę 
       ks. Stefanię Radziwiłłównę [mąż Ludwik Wittgenstein].
       Następnie w drodze procesu, na mocy patentu donacyjnego króla pruskiego z r.1783, wyrokiem sądu najwyższej
       instancji Król. Polskiego z r.1824, przysądzone  Mikołajowi Myszkowskiemu. 
       Rodzina Myszkowskich toczyła długotrwały proces sądowy z Radziwiłłami o prawo własności do majątku
       Świętojeziory, zakończył się on ostatecznie przyznaniem Myszkowskim w 1834 r. wieczystej dzierżawy.
       Prawo własności zwierzchniej otrzymał skarb Królestwa Polskiego.
       Do XIX w. zostawały w rękach Myszkowskich.
       Następnie rozpadły się na kilkanaście części. 
       Folwark Święto-Jeziory przeszedł na własność ; Mendl Burak.
       W 1846 r. majątek Świętejeziory szacowano na 600 tys. rubli.
 
       Do parafii Świętojeziory należały w XIX wieku : (wsie, folwarki, osady)
       Agarynie (Garynie, Ogarynie), Alexiejowizna, Bobrowniki, Bobry, Bojarzyszki (Baiaryszki, Boiaryszki), 
       Bokszyszki, Bożaryszki, Buteluny, Dakonie, Gieraycie (Giraycie), Grykapol, 
       Janówka, Jeziorelki, Jeziory, Juszkowce, Kiercieliszki (Kierciliszki), Koneski, Łupiniszki, Marcinkowizna, Mikicie, 
       Niemajuny (Niemaiuny), Nowosady, Pacygrynda (Paciogrynda), Pawilonie, Ponary (Ponery), Prepunty, 
       Prudy folwark, Rządziszki, Straygie, Szakaliszki, Szławanty, Święto - Jeziory, 
       Teyzy, Teyzyniki (Teyziniki, Tezyniki, Tejzieniki), Uleszki,
       Wersztominy (Wiersztominy) - (część w par. Łoździeje), Żyliszki (Żaliszki)
 
       W 1853 r. jest wymieniony : Feliks Krasnodębski, obywatel, Świętojeziory [„Kurjer Warszawski nr 49 z 21.02.1853 r.] 
     Aleksy Krasnodębski (ur.1774 - zm.22.11.1837), 1807 r. oficer w pierwszej brygadzie w Legionie Trzecim Wojska Polskiego
       pod dowództwem gen. Michała Sokolnickiego,       
       placmajor w Zamościu 1821 r. [Major Plac ( = garnizon) twierdzy w Zamościu]
       1824 r. major, od 1824 r. podpułkownik  byłych Wojsk Polskich,
       ż. Pulcheria Antonowicz [ur.+/-1790]
       Syn :
     Feliks Krasnodębski (ur.1822 Zamość - zm.po 1858), urzędnik administracyjny z powiatu Kalwaria
      dzierżawca folwarku Paciogrynda (1856), mieszkał : m. Kalwaria (wzm.1846 - 1856), Świętojeziory (1858)
       ż.(śl.7.08.1845 Świętojeziory) Klementyna Agata Narbut (Narbutt) (ur.22.12.1821 Suwałki - zm.po 1858)
       [świadkowie ślubu : Fryderyk de Mirów Myszkowski, lat 62, dziedzic dóbr Świętojeziory i Julian Waszkiewicz, lat 26,
        urzędnik Biura Naczelnika powiatu Sejneńskiego]
       ojc. Narcyz Narbut [ur.+/-1795 - zm.przed 1838]
       mat. Paulina Struczkowska [Stuczkowska] (ur.1797 - zm.25.01.1864 Świętojeziory)
       [1 mąż Klementyny Narbut – (śl.4.02.1838 Świętojeziory) Leopold Laddy (ur.1806 - zm.7.09.1844) , 
       dzierżawca folwarku Dziwiciszki (Dziwieiszki), s, Bogumiła i Franciszki Peycz]
 
              
 
      1/ metryka ślubu : Leopold Laddy + Klementyna Narbutt (1838 r.)
      2/ metryka ślubu : Feliks Krasnodębski + Klementyna Narbut (1845 r.)
 
       Dzieci (Krasnodębscy) : 
       A1. Aleksy Wiktor Krasnodębski (ur.21.05.1846 Świętojeziory, chrzest 12.07.1846 Świętojeziory)
              [chrzestni : ksiądz Maciej Aleksandrowicz, lat 36, proboszcz parafii Metelskiej i Paulina Narbutt,
              obecni : Maciej Pikun, lat 50, gospodarz we wsi kościelnej Świętojeziory]
       A2. Maria Krasnodębska (ur.12.06.1855 Świętojeziory)
              [chrzestni : Jakub Choiński, kanonik katedralny diecezji augustowskiej 
              i Paulina Narbutt z d. Struczowska (ur.1797 - zm.25.01.1864 Świętojeziory)]
       A3. Bolesław Krasnodębski (ur.13.07.1856)
              [chrzestni : Paweł Łozowski (żona Marianna Rytel), lat 39 i Rozalia Uzdziło]
       A4. Aniela Antonina Krasnodębska (ur.15.01.1858 Świętojeziory)
              [chrzestni : Justyn Myszkowski, lat 42, dziedzic maj. Mikicie i Paulina Narbutt (ur.1797 - zm.25.01.1864 Świętojeziory)]
 
     Osoby pełniące funkcje urzędowe :
       Jan Milewski (ur.1768), strażnik lasów Święto Jezierskich
       ż. Anna Makarewicz [ur.+/-1770], mieszkali : Giraycie
       [Dzieci : akt 21/1819 ]
 
       Karol Kossak (ur.ok.1779), 1826 r. Komisarz majętności Święte Jeziory
 
       Kazimierz Hemulecki (ur.1790 - zm.6.01.1850 Szławanty), leśnik
       Jan Chmielewski (ur.1802 - zm.po 1839), rządca dóbr Świętojeziory 1839 r.
       Augustyn Sawicki, leśniczy z Jezior 1828 r.
 
       Jan Krassowski [ur.+/-1790]
       ż. Petronela Woyno [ur.+/-1790]
       Syn :
       Józef Napoleon Krassowski (ur.1821 - zm.po 1847), zastępca wójta gminy : Świętojeziory 1843, Szławunty 1844
       1847 r. pisarz przy Urzędzie gminy Świętojeziory
       ż.(śl.29.11.1843 Świętojeziory) Michalina Jawczyńska (ur.1825), mieszkała we dworze w Świętojeziorach
       [świadkowie ślubu : Kazimierz Bieniewski, lat 35, Sekwestrator Skarbowy powiatu Sejneńskiego, mieszkał : Sejny
       i Leopold Piotrowski, lat 36, współpossesor folwarku Syryacie]
       ojc. Wincenty Jawczyński [ur.+/-1795 - zm.przed 1843], zastępca pomocnika granicznego w Cesarstwie Rosyjskim
       mat. Karolina Pawłowicz [2 mąż 1843 r. – N. Jezierski, Nadstrażnik  lasów rządowych w Cesarstwie Rosyjskim]
       Dzieci :
       A1. Wiktor Saturnin Krasowski (ur.29.09.1844 Szławunty, par. Święte Jeziory)
 
       Izydor Rafałowski (ur.ok.1796 Dzięciołowo, pow. białostocki), s. Kazimierza i Antoniny
       komisarz dóbr Święte Jeziory (1826), mieszkał : Chatynicze
       ż.(śl.9.01.1826 Święte Jeziory) Wiktoria de Large (ur.1802), c. Wawrzyńca i Teresy
 
       Józef Rutkowski [ur.+/-1820 - zm.12.04.1858 Prudy], wójt gminy Świętojeziory 1858 r.
       [być może syn Michała, Teyzniki, Żyliszki (ur.1782 - zm.16.02.1843 Żyliszki)]
       ż. Cyryla Jabłońska [ur.+/-1825 - zm.po 1858]
       Dzieci :
       Gabriel Rutkowski [ur.+/-1845], w 1858 małoletni
          
       Stanisław (Ludwik) Zygler [ur.+/-1805]
       ż. Marianna Gajewska [ur.+/-1805]
       Dzieci :
       A1. Julia Zygler (ur.1833 Radziejew)
              m.(śl.25.11.1857 Sereje) Michał Łukaski (ur.1827 Sopockini), 1857 r. kleryk seminarium greko - unickiego
             s. Antoniego i Brygidy z d. Rozańska
       A2. Stanisław Zygler (ur.1834 - zm.7.07.1862 Marcinkowizna), podleśny lasu dziedzicznego Świętojeziory
              ż. Wiktoria Hortensja Leszczyńska [ur.+/-1835 - zm.po 1862]
 
       Feliks Tomkiewicz (ur.1837), rządca folwarku Świętojeziory (20.07.1862)
 
       Dzierżawcy i właściciele majątku  Świętejeziory :
       Szymon Lesiewicz (ur.1799 - zm.po 1856), dzierżawca folwarku : Grykopol 1838 r.  Piotrowicze 1849 r.
       ż. Katarzyna Drążewska [ur.+/- 1800 - zm.po 1856], w 1856 mieszkali : folwark Szławanty
       Dzieci :
       A1. Antonina Lesiewicz (ur.1834 folwark Girajcie)
              m.(śl.23.01.1856 Świętojeziory) Leon Przeorski (ur.1826)
              [świadkowie ślubu : Franciszek Przeorski, lat 24, brat nowo zaślubionego, 
              mieszkał : Sejny i Krzysztof Rostowski, lat 32, organista]
              ojc. Jan Przeorski
              mat. Marianna Turowicz
       A2. Alfons Walery Lesiewicz (ur.9.09.1838 folwark Grykopol) [LN Święte Jeziory, akt 85/1838]
 
       Marcin Lesiewicz (ur.1806), ekonom, mieszkal : Szławanty
       ż. Rozalia Żylińska (ur.1812)
 
       Jan Lesiewicz (ur.1815 - zm.po 1858), 1858 r. właściciel osady Teyzy (posiadacz gruntu czynszowego), zamieszkały : Teyzy
       ż. Waleria Szarpalińska (ur.1818 - zm.po 1858)
       Dzieci : 
       A1. Adela Paulina Lesiewicz (ur.18.06.1841 Teyzy) [chrzestny : Karol Myszkowski]
       A2. Anna Emilia Lesiewicz (ur.2.08.1843 Teyzy)
       A3. Remigiusz Franciszek Lesiewicz (ur.27.10.1849 Teyzy) [chrzestna Agata Myszkowska]
       A4. Sabina Bronisława Lesiewicz (ur.23.11.1852 Teyzy)
       A5. Władysław Alojzy Lesiewicz (ur.22.06.1855 Teyzy)
       A6. Piotr Mikołaj Lesiewicz (ur.4.12.1858 Teyzy)
       
 [4] Preny [Prienai] k. Mariampola
       Na początku XVII wieku starostwo preńskie posiada Kacper Horwat, który w 1609 r. założył kościół i uposażył parafię.
       Ok.1640 r. starostwo preńskie otrzymał Gotard Wilhelm Butler [PSB], towarzysz podróży i niewoli królewicza
       Jana Kazimierza we Francji w latach 1638 - 1640.
       Preny zostawały w rękach jego potomków do 1773 r. 
       Ostatni z rodu Michał Butler zmarł bezdzietnie.
       Na sejmie z 1773-75 nadano starostwo Kazimierzowi Sapiesze, gen. artylerii litewskiej.[PSB]
       [Sapieha Kazimierz Nestor h.Lis (1757-1798), s. Jana i Elżbiety z Branickich, ż. Anna Cetner (1764 - 1814),
       c. Ignacego Cetnera [PSB] i Ludwiki Potockiej, wdowa po Józefie Sanguszce (1740-1781) [PSB], (rozwód).]
       W 1807 r. Napoleon I nadał starostwo preńskie swemu szambelanowi ks. Aleksandrowi Sapiesze (1773-1812)  
       [PSB] na lat 50.
       W 1857 r. gdy termin nadania upłynął, dobra wróciły w posiadanie rządu.
 
 [5] Rodzina Accord
       Jan Accord [ur.+/-1775 - zm.przed 1837], doktor medycyny w Radomiu
       ż. Marianna Saler (Solar) [ur.+/-1775], 
       [2 mąż Marianny Saler – (śl.przed 1837) Józef Antoni Jurkowski h. Jastrzębiec (ur.ok.1757 - zm.6.01.1842 Radom), podaptekarz,
       s. Jana i Jadwigi z d. Chojecka] 
       Syn :
       Józef Bonawentura Accord (ur.1798, chrzest 19.03.1798 Ciepielów - zm.12.05.1857 folwark Mankuny), dziedzic folwarku Mankuny, 
       oficer Powstania Listopadowego 1830 – 1831, 1837 r. dzierżawca folwarku Giraycie, 1837 r. aptekarz w Sejnach
       [Ciepielów – 34 km na SE od m. Radom, ówczesne woj. sandomierskie]
       1 ż.(śl.28.02.1821 Warszawa) 
             Małgorzata Wiewiórkowska (Wiewiurkowska) (ur.1796 Prycanowo, chrzest 15.07.1796, par. Rożan), rozwód 1836,
             1837 r. „robotą ubiorów damskich trudniąca się”, Warszawa, ul. Nowy Świat 1319 [LC Warszawa, akt 38/1821]
             ojc. Filip Wiewiórkowski (zm. Rożan)
             mat. Marianna Szczubelska, mieszkała 1837 r. Załęże, par. Rożan
            [2 mąż Małgorzaty Wiewiurkowskiej – N. Wojciechowski]
       2 ż.(śl.1836/41) Karolina Myszkowska (ur.1818 - zm.po 1861)
       Dzieci z 1 żony : (Cyryak, Zygmunta, Edwarda, Mieczysław)
       A1. Cyryak Patrycy Seweryn Accord (ur.29.03.1826  Sejny - zm.25.08.1881 Rzeszów) [LN Sejny, akt 120/1826] 
              dzierżawca folwarku Berzniki, powstaniec 1863 r., członek Rady Powiatowej 1861, Sejny, emigrant,
               we Lwowie uzyskał dyplom inżyniera dróg i mostów. [PSB], [„Wikipedia”]
               ż. Franciszka Orwid [ur.+/-1830]
               Syn :
               B1. N. Accord
                     ż. N. Stojowska h. Jordan
       A2. Zygmunta Accord (ur.1829 Sejny, 1 chrzest z wody 1829, 2 chrzest  14.11.1839 Warszawa, par. św. Jan)
               [przy chrzcie w 1837 r. asystowali : Jaśnie Wielmożny Józef Tymowski Sekretarz Stanu w Imieniu Jaśnie Oświeconego
               Księcia Namiestnika Królewskiego i Tekla Pawłowska, generałowa, obecni  świadkowie : Franciszek Wąsowski, lat 30,
               Rachmistrz Rządu Gubernialnego Mazowieckiego i Wilhelm Gross, lat 40, obywatel], [LN Warszawa, par. św. Jan, akt 567]
               m.(śl.17.09.1846 Suwałki) Leopold Walenty Filipkowski (ur.1821 Suwałki) naddzierżaca folwarku rządowego Kanicebor
               ojc. Józef Filipkowski (ur.ok.1783 - zm.15.01.1850 Kielce, katedra) [Nekrolog „Kurjer Warszawski”]
               mat. Józefa Sokołowska [ur.+/-1785 - zm.1865 Kielce, katedra)
       A3. Edwarda Acord (ur.11.08.1829 - zm.20.09.1830 Sejny), lat 1,5 [LN Sejny, akt 110/1830], [LM Sejny, akt 95/1830]
              [chrzestni : Wielmożny Józef Frydrych, lat 54, adjunkt Obwodu Sejneńskiego i Wielmożna Marianna Frydych]
       A4. Mieczysław Melchyady Acord (ur.7.12.1830 Sejny - zm.1832 Sejny) [LN Sejny, akt 29/1831]
              [chrzestni : Wielmożny Ludwik Komar, lat 38, rachmistrz Obwodu Sejneńskiego i Wielmożna Magdalena Wyganowska]
       Dzieci z 2 żony ; zob. wyżej
 
 [6] Wyłkowyszki, Wołkowyszki (Vilkaviškis) – miasto powiatowe w gubernii Suwalskiej
       w 1812 r. Napoleon Bonaparte miał w tutejszym dworze główną kwaterę przed przejściem wojsk za Niemen.
       „Stąd wysłał rozkaz dzienny do swej armii, którym ją popchnął do marszu i za Niemen przerzucił”.  
       [„Gazeta Warszawska” nr 246 z 20.09.1856 r.]
 
 [7] Referowscy : (informacje : Tomasz Gutt + internet) :
 
       Walenty Referowski [ur.+/-1735]
       ż. Helena Rodziewicz [ur.+/-1735]
       Syn :
       Ksawery (Franciszek Ksawery) Referowski (ur.1766 Dyspuda - zm.29.02.1832 Warszawa, par. św. Krzyż)
       „publiczny profesor szkół narodowych” (1810), notariusz publiczny, konserwator hipotek powiatu bielskiego
       [Biała Podlaska, dawniej Biała Radziwiłłowska]
 
         akt zgonu (1832 r.)  [powiększ]
 
       ż. Katarzyna Kozierowicz (ur.1779 - zm.8.07.1859 Suwałki)
       Dzieci :  (Ludwik, Justyna, Karol, Hieronim, Bartłomiej, Maria, Teodor, Helena, Zofia, Alojza, Pelagia)
       A1. Ludwik Roch Referowski (ur.16.08.1800 Biała Podlaska - zm.27.01.1876 Zamość, będący pod nadzorem policji), lat 75
              od 1821 r. służył w Pulku Grenadierów Gwardii w stopniu podporucznika,
              17.12.1830 przywrócony do stopnia podporucznika, ktory był utracił w 1822 r.
              uczestnik powstania listopadowego,
              uczestnik bitwy pod Olszynką Grochowską 25.02.1831 r., gdzie stracił prawą rękę podczas ataku na baterię rosyjską,
              po zaleczeniu ran powrócil w randze kapitana do 15 Regimentu Piechoty Liniowej,
              odznaczony złotym krzyżem Virtuti Militari 27.06.1831 r.
              10.08.1831 r. podporucznik, umieszcczony w  Korpusuie Inwalidów ,
              Po upadku powstania wyemigrował do Francji, po ogłoszeniu amnestii z okazji koronacji cara w 1855 r. powrócił do Ojczyzny.
              dziedzic folwarki Łomaszczyzna (woj. lubelskie) [wzm.1835 - 1838]
              1876 r. mieszkał : Zamość
              Za napad i spoliczkowanie Generalnego Gubernatora hrabiego Berga został aresztowany przez policję carską.
              Zakończył swój żywot jako więzień twierdzy w Zamościu.
 
                Ludwik Roch Referowski (1800 – 1876)
             [fot. ze strony : Ludwik Referowski „ Geneza założenia Fundacji Sapientes et Audentes Fortuna Iuvat”]
             [Ludwik Marek Referowski (ur.1930 Warszawa), dziekan Wydziału Elektroniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
             prapraprawnuk Franciszka Ksawerego Referowskiego (ur.1766 - zm.1832), 
             praprawnuk Ludwika Rocha Referowskiego (ur.1800 - zm.1876),
             prawnuk [prawd. Dionizego Referowskiego (ur.1844 - zm.1900 Warszawa)]
             wnuk Józefa  Referowskiego, znanego architekta w Łodzi i w Warszawie]
 
              ż.(śl.28.05.1834 Łomazy) Józefa Sikora (ur.1808 Siedlce)
              [świadkowie ślubu : Wielmożny Franciszek Wojciechowicz, lat 56, naddzierżawca dóbr rządowych Ekonomii Łomazy
              i Jan Izdebski, lat 31, dziedzic wsi Mazanowka]
              ojc. Tomasz Sikora [zm.przed 1834]
              mat. Teresa Faber [zm.przed 1834]
              Dzieci : (Ksawery, Izydor, Maria, Joanna, Ludwika, Florentyna, Ignacy)
              B1. Ksawery Referowski (ur.1834 Warszawa - zm.22.08.1867 Warszawa), lat 33, kawaler, urzędnik, Łomazy (woj. lubelskie)
                    [zgon zgłosili : Leonard Zdzienicki, urzędnik i Maksymilian Chodaczyński, były woźny]
              B2. Izydor Ksawery Referowski (ur.4.04.1835 Łomazy)
                    [chrzestni : Wincenty Uściński, lat 70, posługacz kościelny i Ksenia Sakowska, baba szpitalna,
                    świadkowie : Wielmożny Ludwik Sułkowski, lat 35, burmistrz m. Łomazy]
              B3. Maria Katarzyna Referowska (ur.1.12.1836 Łomazy)
                    [chrzestni : Edward Kryże, poczmajster Jego Cesarskiej Królewskiej Mości stacji Bialskiej i Karolina Radomyska, panna,
                    Świadek : Wielmożny Tadeusz Wrzosek, lat 47, zastępca wójta gminy Łomazy
              B4. Joanna Helena Referowska (ur.styczeń 1838 Łomazy, woj. lubelskie)
                     [chrzestni : Wielmożny Leopold Witul, lat 60, rotmistrz Pułku Połtorodzkiego i marianna Ostrowska, panna, 
                     córka burmistrza m. Łomazy, świadek : Wielmożny Wincenty Jakuszewski, lat 50, burmistrz m. Łomazy]
                     m.(śl.12.01.1861 Warszawa) Franciszek Izydor Zadarnowski (ur.1830 Kobryń, gubernia grodzińska
                     [świadkowie ślubu : Leopold Rudnicki, Marszałek Szlachty Gubernii Wołyńskiej powiatu Owruczkiego,
                     zamieszkałego we wsi Łachy w pow. Owruczkim i Aleksander Gutt, Radca Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego
                     Ziemskiego zamieszkałego w Warszawie]
                     ojc. Aleksander Zadarnowski (Zadarnowski)
                     mat. Rozalia Chodynicka
              B5. Ludwika Referowska (ur.16.07.1839 Nowydwór) 
              B6. Florentyna Referowska (ur.1842 - zm.2.09.1847 Brdów), lat 5
              B7. Ignacy Leopold Referowski (ur.13.09.1850 Dąbrowice, par. wł., woj. łódzkie - zm.1851 Dąbrowice), 6 miesięcy
              prawdopodobnie :
              B8. Dionizy Referowski (ur.1844 - zm.1.10.1900), poch. Warszawa, cm. Powązkowski,  urzędnik, mieszkał : Warszawa nr 1322
                     ż. Bronisława Bielska (ur.1849)
                     Dzieci :
                     C1. Józef Referowski (ur.1.04.1874 Warszawa, par. św. Krzyż), inżynier,
                            mieszkał : 1918 r. Łódź, ul. Zawadzka 5, 26.10.1918 do Warszawy [„Spis ludności Łodzi”, skan 299]
                            ż. Alojza Rajkowska (ur.20.01.1880 Warszawa)                          
                            Dzieci :
                            D1. Włodzimierz Jerzy Referowski (ur.25.05.1902 Warszawa) [Inna data ur. 27.03.1902]     
                                   podporucznik rezerwy
                            D2. Janina Referowska (ur.30.12.1904 Warszawa)
                            D3. Maria Referowska (ur.10.07.1913 Warszawa)
                     C2. Roman Aleksander Referowski (ur.2.07.1884 Warszawa, par. św. Krzyż - zm.20.10.1887)
                           [chrzestni : Aleksander Zapiórkiewicz i maria Korecka]
       A2. Justyna Brygida Referowska (ur.1803 Biała - zm.po 1832]
              m.(śl.4.03.1820 Biała) Jan Sawczyński (ur.1793, pow. Radzymin)
              [świadkowie ślubu : Józef Prejss, lat 52, Rektor szkoły podwydziałowej Bialskiej, Jan Kanty Kostecki, lat 43,
              podsędek kryminalny wydziału Bialskiego, Karol Michalik, lat 43, kapitan żandarmierii, Józef  Czyżewicz, lat 32,
              kapitan w pułku 3 ułanów polskich]       
              1820 r. dymisjonowany podporucznik pułku 3 huzarów polskich
              ojc. Franciszek Sawczyński [ur.+/-1765 - zm.po 1820], mieszkał 1820 r. Niedarzów, pow. Radomski
              mat. Ewa Gutkowska [ur.+/-1765 - zm.przed 1820]
       A3. Karol Referowski (ur.1805 Biała - zm.21.05.1827 Biała), lat 22, student Uniwersytetu Warszawskiego 1825 r.
              [zgon zgłosili : Wielmożni Franciszek Kobyliński, lat 36, porucznik oddziału żandarmerii i Aleksander Toczyski, lat 35,
              rachmistrz Obwodu Bialskiego]
       A4. Hieronim Referowski (ur.1808 - zm.28.08.1855 Ciwoniszki)
              [zgon zgłosili : Wielmożny Zygmunt Gutt, lat 25, dziedzic dóbr Trakiany, mieszkał : folwark Okocie
              i Wielmożny Franciszek Olechnowicz, lat 42, dziedzic dóbr Sagowo]
               uczestnik powstania listopadowego, oficer Wojsk Polskich, dzierżawca folwarku Okocie (1848)
              ż. Pelagia Skulska (ur.1813 - zm.po 1855)
              Dzieci :
              B1. Aleksander Ksawery Referowski (ur.2.02.1839, zgłoszenie w USC Sereje 24.07.1852) [LN Sereje, akt 138/1852]
              B2. Leopold Jan Referowski (ur.21.09.1841 folwark Okocie, par. Sereje)
              B3. Zygmunt Referowski (ur.3.05.1842 folwark Okocie, par. Sereje)
              B4. Zofia Katarzyna Referowska (ur.4.12.1843 Okocie, par. Sereje)
              B5. Michał Hieronim Referowski (ur.6.06.1848 Okocie folwark, par. Sereje) [LN Sereje, akt 90]
              B6. Kazimierz Referowski (ur.4.03.1851 Okocie, folwark, par. Sereje) [LN Sereje, akt 146/1851]
       A5. Bartłomiej Hieronim Referowski (ur.24.08.1809 Biała - zm.przed 1832)      
              [świadkowie ur. w USC 1810 r. : Urodzony Józef Preyss, lat 40, profesor szkół publicznych w Gimnazjum Bialskim
              i Urodzony ksiądz Piotr Pasiowski, lat 55, wikariusz kościola parafialnego Bialskiego/
       A6. Maria Gabriela Referowska (ur.25.03.1810 Biała Podlaska - zm.12.11.1846 Warszawa), 
              pochowana : Warszawa, cm. Stare Powązki (katakumby – filary), razem z córkami Heleną Gutt i Natalią Gutt
              1 m.(śl.1826 Biała Podlaska) Gustaw Fryderyk Myszkowski (ur.1802 Preny - zm.1827)
              2 m (śl.1829 Suwałki) Aleksander Józef Gutt h. Ślepowron (ur.ok.1801 Wilno - zm.27.11.1862, poch. Okocie) 
       A7. Teodor Benedykt Referowski (ur.29.03.1812 Biała - zm.po 1832)
              [świadkowie ur. w USC : Antoni Jan Orzechowski, lat 52 i Teodor Feliks Orzechowski, lat 21 – obaj mieszkali : Łomazy]
              ż. Józefa Zalewska [ur.+/-1815]
              Dzieci :
              B1. Teodor Referowski (ur.1841 - zm.18.12.1916 Suwałki), lat 75, s. Teodora
              B2. Aleksander Referowski (ur.1856 Krasnopol) 
                    ż.(śl.20.01.1878 Warszawa, par. św. Antoni) Cecylia Sawicka (ur.1840 Sterdyń)
                    ojc. Stanisław Sawicki
                    mat. Józefa Szewczuk
                    Dzieci :
                    C1. Piotr Referowski (ur.2.09.1882 Warszawa)
                          [chrzestni : Justyn Nakonieczny, lat 29, policjant i Rozalia Kulbicka, lat 25]
                          ż.(śl.4.10.1903 Warszawa, par. św. Aleksander) Aleksandra Pawłowska (ur.1883 Warszawa)
                          [świadkowie ślubu : Boleslaw Prokopowicz  Józef Pogorzelski]
                          c. Kazimierza Pawłowskiego i Marianny Kessler
                    C2. Paweł Referowski (ur.26.04.1886 Warszawa, par. św. Antoni)
                          [chrzestni : Ludwik Kaszubski i Marianna Kozłowska]
       A8. Helena Referowska (ur.+/-1805 - zm.po 1832]
              m. Jan Zapiórkiewicz (ur.1798 - zm.9.07.1843 Suwałki), regent Kancelarii Ziemiańskiej Gubernii Augustowskiej w Suwałkach
              Dzieci (Zapiórkiewicz) :
              B1. Stefania Antonina Zapiórkiewicz (ur.1828 Suwałki)
                    m. Antoni  Lutyński (ur.1824)
                    Dzieci :
                    C1.  Lucjan Jan Karol Lutyński (ur.1864 Suwałki)
                           ż.(śl.1894 Jędrzejów) Wanda Natalia Tejbert [ur.+/-1865], c. Stanislawa i Michaliny Franzia
              B2. Kazimiera Zapiorkiewicz (ur.ok.1832 - zm.1854)
              B3. Maria Zapiórkiewicz (ur.1835 Suwałki)
                     m. (śl.22.10.1859 Suwałki) Hilary Korecki (ur.1825 Warszawa), budowniczy Powiatu Augustowskiego, wdowiec,
                     s. Daniela i Józefy z d. Tańska
              B4. Bronisława Zapiórkiewicz [ur.+/-1825]
                     m. N. Zienkowski [ur.+/-1825]
              B5. Wanda Zapiórkiewicz, zmarła młodo
              B6. Karolina Zapiórkiewicz, zmarła młodo
              B7. Laura Zapiórkiewicz (zm.1897 Regów), panna, zmarła u swej siostry ciotecznej Marii z Guttów Lewickiej
              B8. Aleksander  Józef Zapiórkiewicz (ur.1841), prawnik
                    ż.(śl.1883 Warszawa, par. Św. Krzyż) Helena Julia Placyda Zawistowska (ur.1863 Wołkowicz, pow. Brześć)
                    ojc. Maksymilian Zawistowski
                    mat. Emilia Kwapiszewska 
       A9. Zofia Katarzyna Referowska (ur.19.05.1815 Biała - zm.po 1848]
              m.(śl.19.01.1836 Suwałki) Józef Kamionowski (ur. +/- 1805 Wądołki, par. Zambrów - zm.8.04.1848 Suwałki), wdowiec
              Radca Prawny Komisji Województwa Augustowskiego
              ojc. Walenty Kamionowski [zm.przed 1836]
              mat. Józefa Wielantek (Wielądko) [zm.przed 1836]
              [1 żona Józefa Kamionowskiego – (śl.1830 Łomża) Alojza Ludwika Bromirska (ur.ok.1812 Kraszewo zm.4.09.1831 Kraszewo),
              c. Antoniego i Mariany z d. Łępicka]
       A10. Alojza Paulina Referowska (ur.14.06.1817 Biała - zm.13.03. 1819 Biała)
       A11. Pelagia (Katarzyna Pelagia) Referowska (ur.23.03.1820 Biała - zm.9.09.1848)
              m.(śl.24.04.1840 Suwałki) Wielmożny Edward Witkowski (ur.1805 Strzyżew, pow. Lepejski, gub. Wilejska), rotmistrz, adjutant
              [świadkowie ślubu : Wielmożny Piotr Narbutt, lat 36, komisarz Wydziału Wojennego Rządu Gubernialnego Augustowskiego
              i Piotr Leonowicz, lat 38, radca honorowy – obaj mieszkali : Suwałki]
              ojc. Ludwik Witkowski
              mat. Ludwika Niemirowicz - Szczytt h. Jastrzębiec, c. Marcina i Anieli z d. Bohusiewicz - Minkowska h. Gozdawa
              Dzieci (Witkowscy : 2
 
 [8]  Gutt h. Ślepowron
        Jerzy Gutt (ur.14.07.1766 Brodnica - zm.20.10.1835 Wilno) [PSB]  
      farmaceuta i aptekarz pochodzący z rodziny bawarskiej osiadłej w Wilnie,
        właściciel kamienicy w Wilnie przy ul. Wielkiej zw. „domem Gutta”
      ż. Teresa Fiszer (ur.+/-1770 - zm.1832 Wilno)
        Dzieci : (Ferdynand, Ludwika, Edward, Anna, Aleksander)
        A1. Ferdynand Gutt (ur.1790 Wilno - zm.26.12.1871 Zurich - Seefeld) [PSB]., lekarz
               bracia Ferdynand i Aleksander w młodości utrzymywali ścisłe kontakty z filomatami.
               ż.(śl.1938 Wilno) Anna Max (ur.1804), c. Macieja Max
               [świadek ślubu : Jerzy Mickiewicz (brat Adama Mickiewicza)]
        A2. Ludwika Tekla Gutt (ur.1799 Wilno - zm.9.05.1881), 
               1 m. (śl.12.07.1827 Wilno) Adam Brekowski (ur.1798 - zm.1833], kalkulator w Komisji Wojewódzkiej Królestwa Polskiego
                       [świadkowie ślubu : Urodzeni Wincennty Borowski, Sebastian Stachowski, Edward Tomasz Massalski]
                       [LC Wilno,str. 28]
               2 m. Stanisław Kostka Polkowski h. Prus I (ur.1789 Podzamcze, woj. lubelskie - zm.2.07.1858 folwark Burluny, par. Sereje)
                       [zgon zgłosili : Jan Chyliński, lat 31, organista przy kościele parafialnym w Serejach i Jakub Tomaszewski, lat 44], 
                       [LM Sereje, akt 67]
                       dzierżawca od rządu folwarku Burluny, oficer Wojska Polskiego, naczelnik powiatu Sejny, 
                       odznaczony Krzyżem Złotym Polskim
                       ojc. Józef Polkowski
                       mat. Katarzyna Putoszyńska (Połoszyńska)
                       [1 żona Stanisława Polkowskiego – (śl.30.01.1818 Łomża) Zofia Bromirska (ur.16.07.1802 - zm.1852), 
                       c. Wincentego i Małgorzaty z d. Przeradowska]
 
                         Stanisław Polkowski (1789 – 1858)
 
        A3. Edward Gutt [ur.+/-1800]
        A4. Anna Gutt (ur.1801 Wilno)
               m.(śl.8.01.1829 Wilno) Mikołaj Malinowski (ur.18.12.1799 Machnówka, pow. bracławski na Podolu - zm.28.06.1865 Wilno) 
               znany pisarz i historyk (kolega uniwersytecki A. Mickiewicza)  [PSB]
               ojc. Jan Tomasz Malinowski
               mat. Józefa Bieniesiewicz
        A5. Aleksander Gutt (ur.ok.1801 Wilno - zm.27.11.1862, poch. Okocie), student Uniwersytetu Warszawskiego 1825 r. 
               ż.(śl.1829 Suwalki) Maria Gabriela Referowska (ur.25.03.1810 Biała Podlaska - zm.12.11.1846 Warszawa)
 
 [9] Kuczyńscy h. Ślepowron :
     Franciszek Jerzy Kuczyński (ur.1788 - zm.25.07.1860 Koroszczyn, par. wł.), s. Jana K.
       od 1836 r. właściciel dóbr Koroszczyn k. m. Brześć, prezes Trybunału Cywilnego, radca stanu
       ż. Tekla Barbara Kamionowska (ur.+/-1790 - zm.1861)
       Dzieci : Józef, Franciszek, Konrad, Edward, Marianna
       Syn :
     Franciszek Ksawery Konrad Kuczyński (ur.1828 Siedlce), obywatel ziemski,
       ż.(śl.14.01.1854 Warszawa, par. św. Andrzej) Stefania Zofia (Apolonia) Gutt (ur.1834  Suwałki - zm.1918)
       Dzieci : (Franciszek, Stanisław)
       A1. Franciszek Hieronim Kuczyński (ur.1855 Koroszczyn - zm.po 1881)
              ż.(śl.1881 Warszawa, par. św. Krzyż) 
              Maria Kazimiera Katarzyna Werner h. Praca (ur.1855 Koroszczyn, chrzest 1860 Warszawa)
             ojc. Symeon Werner (ur.ok.1831), s. Symeona W. (zm.1857) i Katarzyny z d. Chawłowska (zm.8.03.1885)
             mat.(śl.1856 Warszawa, par. św. Krzyż) Justyna Fryderyka Luiza Łagiewnicka h. Grzymała (ur.ok.1832), 
                     c. Kazimierza Ł. i Marianny Anny Konstancji Szremmer
             [2 żona Symeona Wernera – (śl.1866 Warszawa, par. św. Krzyż) :
             Anna Cecylia Chrzanowska (ur.6.09.1836 Płochocin, pow. błoński), 
             c. Tadeusza Józefa Celestyna Ch. (ur.1794 Dembe Wielkie, pow. siennicki) i Domiceli z d. Piotrowska (ur.ok.1810 Warszawa]
             Dzieci :
             B1. Justyn Stanisław Kuczyński (ur.1882 - zm.1940)
                   1 ż. Waleria Donimirska h. Brochwicz (ur.1879 - zm.1951) [zob. pkt 3.7]
                         ojc. Zygmunt Donimirski (ur.+/-1845 - zm.1903), s. Piotra D. i Bogumiły z d. Wolska
                         mat. Waleria Pruska h. Leliwa (ur.1848 - zm.1906), c. Faustyna P. i Pauliny z d. Laskowska h. Korab
                   2 ż.(śl.1908 Warszawa, par. Przem. Pańskie) Zofia Lucyna Balińska [ur.+/-1880]
                         ojc. Władysław Baliński
                         mat. Zofia Suchorzewska
       A2. Stanisław Rajmund Kuczyński (ur.1859)
              ż.(śl.1887) Wanda Maria Otwinowska [ur.+/-1860]
              Dzieci :
              B1. Witold Wawrzyniec Kuczyński (ur.1889)
              B2. Leon Marian Kuczyński (ur.8.09.1889 - zm.11.08.1941 obóz zagłady, Oświęcim)
                     ż.(śl.ok.1920) Bogna Regina Górska (ur.1892 - zm.1931 Koroszczyn) ze Świącka w ziemi grodzieńskiej
              B3. Helena Kuczyńska [ur.+/-1890]
                     m. Bogdan Wędrychowski [ur.+/-1890]
 
 [10] Zarys genealogiczny rodziny Pacewicz (linia Sereje, Seiryu) :
       Jan Pacewicz (ur.1791 - zm.3.05.1841), szlachcic [„szlachetnie urodzony”], mieszkał : Sereje
       1 ż.(śl.ok.1823) Konstancja Wojciechowska [ur.+/-1795 - zm.przed 1828]
       2 ż.(śl.ok.1828) Balbina Misiewicz (ur.1805 - zm.po 1841)
       Dzieci z 1 żony :
       A1. Ksawery Pacewicz (ur.1824 - zm.po 1877]
              ż.(śl.19.02.1849 Sereje) Dorota Żmujdzinowicz (ur.1829 Sereje - zm.28.04.1777 Sereje)
              [świadkowie ślubu : Leon Pacewicz, lat 20 i Józef Żydanowicz, lat 28 – obaj z Serejów]
              ojc. Mikołaj Michał Żmujdzinowicz (ur.1796 - zm.31.03.1867)
                     [zgon zgłosili : Jan Żmujdzinowicz, lat 25, , syn zmarłego i Józef Żydanowicz, lat 44 – obaj z Serejów]
              mat. Regina Głuszewska (1797 - zm.16.01.1851 Sereje), mieszkali : Sereje
                      [zgon zgłosili : Michał Żmujdzinowicz, lat 55, mąż zmarłej i Mateusz Chalchawski, lat 40]
              Dzieci :
              B1. Klemens Franciszek Pacewicz (ur.21.11.1849 Sereje)
                    [chrzestni : Franciszek Zajewski, nauczyciej Szkółki Elementarnej Serejskiej i Katarzyna Mikulewicz]
              B2. Józef Maciej Pacewicz (ur.21.01.1852 Sereje)
                     ż.(śl.28.04.1891 Warszawa, par. Wsz. Św.) Maria Anna Andrychewicz h. Prawodar (ur.1863 Sokal, pow. Płock)
                     ojc. Michał Andrychewicz (Andrychiewicz) (ur.1833), 
                            s. Augusta Tadeusza A. (ur.1801 Cieciersk) i Karoliny z d. Bieńkowska (ur.1814 Mayki Małe)
                     mat.(śl.3.05.1860 Wrona) Ksawera Elżanowska (ur.27.11.1837), 
                             c. Wincentego Augustyna Elżanowskiego (ur.24.01.1797 Ruszki - zm.1889 Sybir) 
                             i Anny Barbary Ludwiki z d. Załuska h. Junosza (ur.ok.1829 Siedlce) – c. Tomasza Z. i Aleksandry z d. Młocka
              B2. Kazimierz Pacewicz (ur.1863 Świętojeziory - zm.11.04.1864 Sereje), 5 tygodni
       Dzieci z 2 żony :
       A2. Józef Pacewicz (ur.9.11.1828 Sereje)
       A3. Leon Pacewicz (ur.26.12.1829 Sereje - zm.po 1896)
              1 ż.(śl.1849 Sereje) Urszula Barulewicz (Berulewicz, Borulowicz) (ur.1829 Sereje - zm.po 1865) [1 mąż – N. Dażyński]
              2 ż. Marcela Żurinska [ur.+/-1830 - zm.po 1894]
                    prawdop.
                    ojc. Jerzy Żuryński (ur.1800 - zm.po 1840)
                    mat. Krystyna Karolun [ur.+/-1800 - zm.po 1840], mieszkali Buteluny (par. Świetojeziory)
              Dzieci z 1 żony : (Aleksander, Leon, Paulina, Stanisław)
              B1. Aleksander Pacewicz (ur.20.11.1849 Sereje)
                     [chrzestni : Pan Franciszek Zajewski i Rozalia Sokołowska]
              B2. Leon Pacewicz (ur.24.09.1852 Sereje)
                    ż. Anna Runta (ur.1841)
                    Dzieci :
                    C1. Jan Antoni Pacewicz (ur.5.06.1877 Sereje) [chrzestni : Teofil Dmochowski i Weronika Romanowska]
              B3. Paulina Urszula Pacewicz (ur.7.12.1855 Sereje)
                     [chrzestni : Ignacy Borulewicz i Albertyna Zajewska]
                     m.(śl.5.02.1878 Sereje) Antoni Cholchowski (ur.1852 Sereje)
                     ojc. Wincenty Cholchowski
                     mat. Franciszka Żilińska
              B4. Stanisław Jan Pacewicz (ur.15.05.1859 Sereje - zm.23.03.1865 Sereje), lat 5
                     [chrzestni : Stefan Naruszewicz, rządca majątku Sagowo i Albertyna Zajewska]
              Dzieci z 2 żony : (Antoni)
              B5. Antoni Pacewicz (ur. 1894 - zm.1.02.1896 Sereje), lat 2
       A4. Marianna Pacewicz (ur.5.08.1831 Sereje)
       A5. Tomasz Antoni Pacewicz (ur.9.12.1832 Sereje)
       A6. Teofila Pacewicz (ur.2.06.1834 Sereje)
              m.(śl.1855 Sereje) Kazimierz Aszemberk (ur.1831)
       A7. Antonina Pacewicz (ur.1836 Sereje)
              m.(śl.1855 Sereje) Mateusz Chalachowski (Cholchowski, Cholochowski, Chelechowski) (ur.1836)
       A8. Justyna Anna Pacewicz (ur.16.12.1837 Sereje), chrzestny : Antoni Pacewicz
       A9. Edmund Feliks Pacewicz (ur.15.11.1839 Sereje)
              ż.(śl.1862 Sereje) Klementyna Błazak (ur.1841)
       A10. Jan Franciszek Pacewicz (ur.13.05.1841 Sereje)
        
Spis treści          Następny rozdział ->>

 

do górywstecz