5.4. Linie : Jasło – Krosno – Strzyżów 
         [ Dobrzechów, Niewodna, Podniebyle, Makowiska, Szebnie,Trzcinica ]
          [Myszkowscy h. Jastrzębiec – właściciele ziemscy, prawdopodobnie krewni  z linią Myszkowskich z Turki (pkt 9.5)]
 
  Ostatnia aktualizacja : 5.02.2024 r. 
  Wyszukiwarka : Ctrl + F
 
  Linia I :
  DOBRZECHÓWNIEWODNA k. m. Strzyżów [1], [2]
  [Informacje i zdjęcia : p. Krzysztof Matusz, autor opracowania „Monografia wsi Kalembina” + internet]
 
   
 
  Maciej Myszkowski [ur.+/-1785] [być może syn Józefa i Agaty – zob. Linia II)
  [prawdopodobnie bliski krewny Macieja – Józef Myszkowski (ur.1781 - zm.po 1847], wł. dóbr Kurzyna 
  i żona (śl.13.07.1810 Stare Sioło) Klara Inachowska (ur.7.12.1794 - zm.1831 Kurzyna, epidemia)] 
  [zob. niżej Gromadzcy, zob. pkt 9.5]
  ż.(śl.+/-1810) Katarzyna Piotrowska [ur.+/-1785]
 
  Dzieci : (Tadeusz, Tekla, N., Józef)
  A1. Tadeusz Myszkowski (ur.1812 Jasło), s. Macieja i Katarzyny Piotrowskiej
 
  A2. Tekla Myszkowska (ur.23.09.1812 - zm.31.12.1885 Kalembina, par. Dobrzechów), poch. Dobrzechów
        m. Franciszek Urbanowski [ur.+/-1810]
 
               [powiększ]
       Dobrzechów, grób Tekli Urbanowskiej (z d. Myszkowska), ufundowany przez siostrzeńca Stanisława 
       [fot. przysłał p. Krzysztof Matusz]
       Tekla Urbanowska, żona Franciszka, córka Macieja Myszkowskiego i Katarzyny z Piotrowskich,
       ur. 23 września 1812 r. – zm.31 grudnia 1885 r.
       „Jezusa w Górnej Krainie okaż jej Maryo.
       W dowód niewygasłej miłości Siostrzeniec Stanisław ten pomnik postawił”
 
  A3. N. Myszkowska [ur.+/-1815]
        m. NN.
        Syn :
        B1. Stanisław N [ur.+/-1845], siostrzeniec Tekli Urbanowskiej z d. Myszkowskiej, fundator pomnika w Dobrzechowie,
              
  A4. Józef Myszkowski h. Jastrzębiec (ur.1818 - zm.1878/81]
        wł. dóbr tzw. Janowszczyzna w par. Niewodna i Gostwiczyzna (wzm.1868 - 1878),
        1867 r. wł. tabularny dóbr Niewodna, 
        [współwłaściciele dóbr Janowszczyzna : 
        Cyprian Odrowąż Gostwicki (ur.1799 - zm.1882 Jasło), Tomasz Peters (1857), Wojciech Dąbrowski (1857)
        ok.1872 r. dzierżawca : Marcin Janowski]
        Od 1872 r. wł. dóbr Kalembina k. Dobrzechowa zakupionej od Sióstr Miłosierdzia w Przeworsku. (wzm. 1855 - 1872)
        [Inne źródła : Siostry Miłosierdzia w Krakowie na Kleparzu] (wzm.1873)
        [1873 r. 200 morgów gruntu ornego, 1 morgów lasu, 19 morgów łąk, młyn, propinacja („Czas” 1.01.1873 r.)]
        Wydzierżawił również folwark, wydzielony z dawnego majątku dworskiego Michałowskich, później stał się
        właścicielem.
 
          [powiększ]
        Kontrakt kupna wsi Kalembina k. Dobrzechowa z 1872 r.
 
               „Gazeta Lwowska” nr 45 z 25.02.1869  [powiększ]
 
        ż.(śl.1865 Niewodna) Ludwika Adamska (ur.1839)
 
        Dzieci : (Stanisław, prawdop. Emilia)
        B1. Stanisław Myszkowski h. Jastrzębiec (ur.8.01.1851 Wielopole Skrzyńskie, pow. Ropczyce - zm.po 1900) [6]
              właściciel dóbr ziemskich (Kalembina, Gostwiczyzna), 
              mieszkał : 1900 r. Kraków, ul. Zygmuntowska 4/ 148, [nr 2688/V]
              w 1881 r. otrzymał trzecią część Gostwiczyzny po Józefie Myszkowskim,
              w 1882 r. sprzedał tę część Janowi Ignacemu Koziorowskiemu.
              właściciel tabularny dóbr Kalembina 1886 r.
              [być może to Stanisław Myszkowski (zm.1905), poch. w Tarnowie]
              [być może to Stanisław Myszkowski z Krakowa, właściciel Kop. „Graben” w Besku k. Krosna i Kop. „Janina”
              w Woli Jaworowej [przysiółek dzisiejszej Woli Sękowej k. Krosna]
              [zob. Jan Myszkowski, 1896 r. kopalnia naftowa Sękowa k. Gorlic (+ dr. Krętowicz), Wola Jaworowa]
 
                  
              Tarnów, „Stary Cmentarz”, Stanisław Jastrzębiec Myszkowski (zm.1905), kwatera 14  [powiększ]
 
              ż.(śl.+/-1878) Antonina Ławrowska h. Pobóg 
              (ur.1850 Lalin, par. gr.- kat., chrzest : par. rz.- kat. Grabownica Starzeńska, pow. Sanok - zm.po 1885)
              ojc. Symeon Ławrowski (ur.+/-1800 - zm.1863), od 1828 r. paroch grekokatolicki w Lalinie
              mat. Tekla Piekarska [ur.+/-1805], Polka
              Dzieci Symeona i Tekli : synowie byli chrzczeni w obrządku ojca (Lalin), córki były chrzczone w obrządku matki
              w kościele w Grabownicy.
              [Rodzeństwo Antoniny Ławrowskiej : Józef Ławrowski (ur.+/-1830) i żona (śl.24.06.1851 Niwiska, woj. podkarp.)
              Marianna Makarska (ur.+/-1830), c. Andrzeja i Pauliny Hupka]
 
                    
              Cerkiew greckokatolicka św. Jerzego w Lalinie, zbudowana w 1835 r., poświęcona w 1842 r.
              Po wojnie cerkiew przejęta przez kościół rzymskokatolicki.
 
                  
              Lalin, cmentarz przycerkiewny, nagrobek pierwszego parocha ks. Symeona Ławrowskiego (zm.1863)
              [Zdjęcia ze strony Apokryf Ruski]
 
              Dzieci : 3 (Józef, Stefan, Maria)
              C1. Józef Myszkowski h. Jastrzębiec (ur.1879 Niewodna - zm.6.03.1949 Kraków), poch. Tarnów
                    uczeń szkoły w Chyrowie (1887 – 1891),
                    star. komisarz Eksp. Urz. Śledcz., Konarskiego 20 [Ekspozytura Śledcza, ul. Kanonicza 24], 
                    [Ks. Adr. Kraków 1926]
                    urzędnik Policji, Kraków, ul. Konarskiego 20 [Ks. Adr. Kraków 1926]                 
 
                    
 
                    Nekrolog [„Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa”]
 
              C2. Stefan Adolf Myszkowski h. Jastrzębiec (ur.27.10.1882 Sambor, Ukraina - zm.2.08.1956), lat 74,
                    poch. Kraków, cm. Rakowicki
                    [chrzestni : D. Antoni Chmielewski, zarządca więzień i Józefa Chmielewska, żona Antoniego], [LN, s.61]
                    1911 r. - Stefan Myszkowski Kraków, komisariat targowy (1912 - 26), w 1911 praktykant kom. targ.
                    urzędnik Magistratu, Konarskiego 20 [Ks. Adr. Kraków 1932]
                    mieszkał : Kraków, ul. Konarskiego 20
                    [Być może to : Myszkowski Stefan, dzierżawca dóbr Głębowa (ob. przysiółek wsi Munina k. Jarosławia) 
                    (wzm. 1905 - 1906 r.)]
 
                    
 
 
                    
                   „Dziennik Rozporządzeń dla Stoł. Król. Miasta Krakowa, 1911 r.
 
                    ż. Adela Reczek (ur.17.07.1881 Kraków - zm.3.02.1978), lat 97, poch. Kraków, cm. Rakowicki)
                    (Myszkowska Jastrzębiec Adela, pryw., Konarskiego L. 20) [Ks. Adr. 1932]
                    ojc. Ruprecht Reczek (ur.15.09.1846 Frankstart, Freusztat. pow. Mistek, Morawy - zm.23.02.1933),
                          poch. Kraków, cm. Rakowicki (kw. kw. XXXIII, rz. 2, m. 1)
                          [„Spis ludności Krakowa : 1890 r. pomocnik w kantorze loteryjnym, żonaty, 
                          mieszkał : Kraków, ul. Filipa, nr hip. 74, tom 21, dz. V, str. 131]
                          „Spis ludności Krakowa : 1900 r. masarz, Kraków, 1910 r., tom 5, nr 302]
                    mat. Anna Józefa Rozalia N. (ur.15.10.1849 Warszawa - zm.29.08.1935)
                           poch. Kraków, cm. Rakowicki (kw. kw. XXXIII, rz. 2, m. 1)
                    Dzieci : (Stanisław) [uzupełnienia : Mateusz Wózek + internet]
                    D1. Stanisław Myszkowski (ur.18.03.1908 - zm.18.02.1989), lat 81, poch. cm. Rakowicki w Krakowie),
                                   absolwent Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie,
                                   prawnik, zawodnik i działacz sekcji hokeja w klubie Cracovia, jeden z pionierów hokeja w tym klubie.
                                   Bezdzietny.
 
                                    [powiększ]
                          „Ilustrowany Kuryer Codzienny” nr 63 z 5.03.1929 r.
                          Najlepsi łyżwiarze Krakowa w jeździe szybkiej. Od lewej : Myszkowski i Michalak (Cracovia)
                          oraz Rosenberg (Makkabl)
 
                                   [powiększ]
                          Kraków, cm. Rakowicki. Grób rodziny Myszkowskich h. Jastrzębiec, kw. LI, rz. płd. m.17.
                          Napis : Stefan, lat 74, Adela, lat 97, mgr Stanisław, lat 81
                          [pochowani w tm samym grobie : Adela Myszkowska (ur.17.07.1881 - zm.3.02.1978),
                          Stefan Myszkowski (ur.26.10.1882 - zm.2.08.1956), 
                          Stanisław Myszkowski (ur.18.03.1908 - zm.18.02.1989),
                          Anna Weiss (ur.7.10.1877 - zm.28.03.1962), Eugeniusz Weiss (ur.13.06.1879 - zm.30.10.1954),
                          Teresa Kowalska (ur.10.10.1938 - zm.7.10.2015)
 
              C3. Maria Myszkowska (ur.19.09.1885 Dobrzechów, par. wł. k. Strzyżowa) 
      
        prawdopodobnie :
        B2. Emilia Myszkowska [ur.+/-1850]
              m. Karol Peters [ur.+/-1850], współwłaściciel dóbr Niewodna
              prawdop. s. Tomasza Petersa [ur.+/-1820 - zm.1870/76] , 
              współwłaściciela dóbr Niewodna (Janowszczyzna i Niewodna część II)
              [prawdopodobnie siostra Tomasza : 
              Salomea Peters (ur.1828) i mąż (śl.1869 Niewodna) Aleksander Krzyżanowski (ur.1826)
              W 1878 r. otrzymała część zw. Janowszczyzna Salomea z Petersów Krzyżanowska (wzm.1878 – 1889)]
              Dzieci (Peters) : (Emil)
              C1. Emil Peters (ur.1872 Niewodna), urzędnik państwowy
                    ż.(śl.1904 Jasło) Jadwiga Szewczyk (ur.22.09.1881 - zm.1956)
 
                      Jadwiga Peters z d. Szewczyk (1881 – 1956) [MyHeritage, Dorota Augustowska]
 
                    Dzieci (Peters) : 3 (Stanisław, Janina, Eugenia)
                    D1. Stanisław Peters (ur.16.04.1906 Jasło - zm.16.07.1972 Kraków, poch. cm. Rakowicki) [PSB]
                          absolwent studiów polonistycznych na Uniwersytecie Lwowskim, dr polonistyki,
                          dziennikarz, publicysta, prasoznawca, kierownik Oddziału Ilustrowanego Kuriera Codziennego w Równem
                          ż.(śl.1936) Zofia (Zoja) Chmielewska (ur.27.08.1916 - zm.3.02.2004), poch. Kraków, cm. Rakowicki
 
                                
                          1/ Stanisław Peters (1906 – 1972)
                          2/ Zofia Peters z d. Chmielewska (1916 – 2004) [MyHeritage, Dorota Augustowska]
 
                          Dzieci (Peters) : 1 (Lesław)
                          E1. Lesław Maciej Peters (ur.26.11.1953), dziennikarz, prasoznawca
 
                    D2. Janina Peters (ur.1908 - zm.1983)
 
                            Janina Kruszyńska z d. Peters (1908 – 1983) [MyHeritage, Dorota Augustowska]
 
                          m.(śl.1960) Mieczysław Kruszyński  (ur.14.10.1902 Kawęczyn - zm.1982)
 
                   D3. Eugenia Peters (ur.8.08.1910 Chodorów - zm.1995)
                         m.(śl.1943) Marian Schenker (ur.7.06.1917 Kysztym - zm.1991)
                         ojc. Stanisław Schenker (ur.20.02.1883 Zaborze, pow. Rawa Ruska, Ukraina - zm.1975) [fot. MyHeritage]
                         mat. Bronisława Ihnatowicz (ur.9.03.1877 Kobryń - zm.1936)
 
                            
                         Eugenia Schenker z d. Peters (1910 – 1995) [MyHeritage, Dorota Augustowska]
                         Marian Schenker (1917 – 1991)
                      
                         Dzieci : 2 (Maria, N.)
                         E1. Maria Schenker (ur.1944 - zm.1997) [fot. MyHeritage]
                               m.(śl.1971) N. Gołębiewski [ur.+/-1940]
 
  być może :
  A4. Stanisław Marian Eustachy Myczkowski (!) (ur.1814 - zm.4.03.1890 Drohowyże, par. Mikołajów nad Dniestrem), 
        s. Macieja i Rozalii
-----------------------------------------------------------------------------------
  Linia II : 
  LUBLA k. Strzyżowa (pow. Strzyżów, gmina Frysztak)
  [własność : 1855 r. Jędrzej Rogoyski h. Brochwicz (ur.1815) i żona Aleksandra Niesiołowska, 
  1886 r. Ludwin Dzianott (ur.1835 - zm.1894)]
 
  
 
 Józef Myszkowski [ur.+/-1755]
 ż. Agata N. [ur.+/-1755]
 Dzieci :
 Franciszka Myszkowska [ur.+/-1785]
 m. Onufry Kajetan Józef Rogoyski h. Brochwicz (ur.1784), heres dóbr Tuligłowy k. Przemyśla
 ojc. Józef Rogoyski [ur.+/-1755], heres dóbr Będzieszyna (par. Tropie) k. Czchowa, pisarz ziemski czchowski, 
       komornik cyrkułu bocheńskiego,
       s. Stanisława R. [ur.+/-1725] i Krystyny z d. Piotrowska [ur.+/-1725]
       [Rodzice Stanisława R.: Stanisław Rogoyski [ur.+/-1695] i Teresa Baranowska]
       [Rodzice Stanisława R.: Aleksander Rogoyski [ur.+/-1665], heres dóbr Kalembina i Konstancja Lipnicka]
 mat. Eufrozyna Skarszewska [ur.+/-1755]
 Dzieci : (Szymon, Waleria)
 A1. Szymon Leonard Rogoyski (ur.1806), heres dóbr Kąty, Łęki (cyrkół sądecki)
       [w akcie ślubu w 1837 r. syn Onufrego i Franciszki z d. Wyszkowska]
       ż.(śl.5.071837 Lwów, Boże Ciało) Karolina (Marianna Karolina Józefa) Dobrzyńska (ur.1811) 
       de Jurków (par. Czchów), cyrkuł Bochnia
       [świadkowskie ślubu : Ignacy Slaski, konsiliarz magistratu Lwów i Józef Barmański, dziedzic dóbr]
       ojc. Walentyn Dobrzyński [ur.+/-1780]
       mat. Felicjana Witoska [ur.+/-1780]
 A2. Waleria Scholastyka Barbara Rogoyska (ur.15.02.1825 Lubla, dom 1)
 
-----------------------------------------------------------------------------------
  Linia III :
  PODNIEBYLE  (par. Łubienko) [12 km na SE od Jasła], [do 1900 r.] [3]
  CHRZĄSTÓWKA (par. Szebnie)
 
           
 
 Narcyz Myszkowski [ur.+/-1820 - zm.przed 1.03.1867] 
 wł. dóbr  Podniebyle (par. Łubienka) (wzm. 1855 - 1867), 
 1848 r. - posesor wsi Chrząstówka, par. Szebnie)              
 1851 r. - Narcyusz Myszkowski z Faliszówki (Fajsłówka, Fajslówka, Fajstówka), par. Nienaszów k. Żmigrodu 
              [„Gazeta Lwowska” nr 197, z dnia 27.08.1851 r.] :
 
 
 [Faliszówka : właściciele : Wojciech Górski (wzm.1773 - 1779), Antoni Górski (wzm.1787), Onufry Dwernicki (wzm.1799).
 Inni :  wzm.1827 - 60 r. wł. Walenty Wiktor, 1855 r. Józefa Wiktor, 1875 - 1902 r. Tadeusz Wiktor]
 
 1855 r. - wł. wsi Podniebyle. 
 1857 r. - obywatel z Podniebyla,
 1857 r. - finansował wraz z innymi budowę kościoła w Łubienku,
 1861 r. - uprawniony do wyboru posłów, Podniebyle, obwód sanocki (wzm.1861 – 1867)
 
 ż. Anna Cząstecka [ur.+/-1820 - zm.po 1876], prawd. ur. w okolicach Wojakowa - Nowy Sącz (Tęgoborze) - Baligród
 1876 r. - Anna Myszkowska, Podniebyle, właścicielka  [„Gazeta Lwowska” nr 191 z 22.08.1876 r.]
 ojc. Józef Cząstecki [ur.+/-1790], prawd. herbu Kopaszyna
 
  
  „Kraj” nr 78, dn.5.04.1871 r. [Smyków mały – 16 km na NE od Tarnowa]
 
 Dzieci : (Ignacy, Jan, prawdopodobnie Władysław, Józefa, Józef, Stanisław)
 [1867 r. opiekun małoletnich dzieci po św.p. Narcyzie Myszkowskim – Julian Kisielewski]
 
 A1. Ignacy Walenty Maciej Myszkowski (ur.31.01.1848 Chrząstówka, par. Szebnie), dziecko zmarło
       [chrzestni : Franciszek Lenartowicz, posesor dóbr Gorlice i Anna Jakobczak, żona Józefa]
 
 A2. Jan (Julian Jan) Jastrzębiec Myszkowski (ur.12.04.1854 Faliszówka, Podniebyle - zm.4.11.1906 Lwów), lat 52,
       mieszkał : Faliszówka (par. Nienaszów) (wzm.1877), 
       Gorlice (wzm. 1879 - 1900), wł. realności w Gorlicach (wzm.1903 r.),
       Kamienna (Kamienica), distr. Nadwórna (ob. Ukraina) (wzm. 1906)
       [prawdopodobnie to Jan Myszkowski, 1896 r. kopalnia naftowa Sękowa k. Gorlic (+ dr. Krętowicz), Wola Jaworowa]
       [Informacje i zdjęcia : p. Wojciech Makowiecki + internet]
 
         Jan Myszkowski (1854 – 1906)  [powiększ]
 
         akt zgonu, Lwów 1906 r.  [powiększ]
 
       1 ż.(śl.18.11.1877 Gorlice) Maria Józefa Garan (ur.31.01.1859 Gorlice - zm.17.04.1897, poch. Gorlice) 
            [grób zob. niżej], [świadkowie ślubu : Mikołaj Jan Gromadzki i Władysław Myszkowski]
            ojc. Andrzej Garan (ur.1808 - zm.15.01.1874 Gorlice), poch. Gorlice, mieszczanin w Gorlicach [zob. niżej]
                  s. Andrzeja Garan [ur.+/-1780]
            mat.(śl.11.11.1857 Gorlice) Salomea Durbasiewicz (ur.1834 Gorlice miasto), c. Feliksa i Marianny z d. Kotecka
 
       2 ż.(śl.15.08.1900 Prusiek, Sanok, par. Przemienienia Pańskiego, Fara) Stefania Wasilkowska (ur.1871 Grabówka)
            [świadkowie ślubu : Zdzisław Kuzian, propiratarius villa Bełchówka i Edmund Wasilkowski, propiratarius Prusiek]
            ojc. Edward (Edmund) Wasilkowski (ur.1838 - zm.1891 Sanok, par. Przemienienia Pańskiego),
                  s. Jana i Alojzli z d. Dhonell
            mat.(śl.20.03.1869 Kraków, WNMP, Mariacki) 
                  Aleksandra Adelajda Anna Mastelska (ur.27.02.1848 Umianowice 1, par. Kije, ob. woj. świętokrzyskie),
                  c. Ludwika i Leopoldyny z d. Wasilkowska
 
       Dzieci z 1 żony : (Helena, Adolf, Stanisław)
       B1. Helena Myszkowska (ur.20.07.1879 Gorlice - zm.16.09.1896, poch. Gorlice), lat 17
 
       B2. Adolf Myszkowski h. Jastrzębiec (ur.12.05.1883 Gorlice - zm.29.07.1963 Kraków), sędzia 
             [prawdopodobnie uczeń gimnazjum w Jaśle 1899 - 1902 r.] 
                 1904 r.  mianowany przez Ministerstwo Handlu praktykantem rachunkowym w galic. dyrekcji poczt i telegrafów we Lwowie
                 1909 r. Myszkowski Adolf, auskultant sądowy, Kraków, Puławskiego 9 [„Spis ludności Krakowa z 1909 r.”]
             1909 - 1910 r.  auskultant Sądowy Galicji Wschodniej, Lwów
                 od 1910 r. sędzia : Rawa Ruska (wzm.1910 – 1914)
                 1926 r. Sąd Powiatowy, Medenice – naczelnik
             w 1927 r. sędzia sądu okręgowego w Rzeszowie 
                 w 1927 r. przeniesiony do sądu okr. w Krakowie
                 1932 r. mieszkał : Kraków, ul. Konarskiego 11, poch. Kraków, cm. Rakowicki (kw. XXXIV, rz. 12, m. 21)
 
             ż. Augusta N. (ur.15.03.1888 - zm.22.05.1975 Kraków), poch. Kraków, cm. Rakowicki (kw. XXXIV, rz. 12, m. 21)
 
                           Kraków, cm. Rakowicki  [powiększ]
 
       B3. Stanisław Otto Myszkowski (ur.23.03.1889 Gorlice, dom 355 - zm.30.09.1891, poch. Gorlice), 2,5 roku 
             [chrzestni : Stanisław Myszkowski i Ludwika Ciepelewska], [LN Gorlice, skan 21]
 
                       [powiększ]
             Cmentarz, Gorlice
 
 prawdopodobnie :
 A3. Władysław Jastrzębiec Myszkowski (ur.2.06.1840 Makowiska - zm.25.01.1905 Lwów, par. św. Antoni), 
       poch. cm. Łyczakowski
       wł. majątku Makowiska (par. Kobylany) [18 km na SE od Jasła]  [4]
       właściciel dóbr Podniebyle (wzm.1867 r.), 
       mieszkał : 1867 r. Zdanów (par. Zamość), 
       1864 r. z Podniebyla [„Gazeta Lwowska” nr 137 z 17.06.1864 r.]
       1870 r. urzędnik dóbr hr. Zamoyskiego, Zwierzyniec
       1897 r. mieszkał : Lwów, ul. Piekarska 21
       ziemianin, porucznik 11 pułku ułanów austriackich, powstaniec 1863 r.,
       służył w oddziałach ; Czachowskiego, Jeziorańskiego, Okuńskiego [ w innych źródłach Oksińskiego],
       Waligórskiego, ostatecznie objął dowództwo po Zaborowskim i prowadził sam oddział. 
       Walczył w 13 - tu bitwach i potyczkach. Ranny ciężko w głowę pod Przedborzem. 
       Po powstaniu rachmistrz.
       [ Wykaz powstańców styczniowych 1863 r. pochowanych we Lwowie :
       Myszkowski Władysław (ur.1840 - zm.1905)]
 
         akt zgonu, Lwów 1905 r.  [powiększ]
 
          Lwów, cm. Łyczakowski
 
       ż.(śl.ok.1866) Ludwika Gasperska (Gasparska, Gacperska) (ur.1846 - zm.po 1889)
       Dzieci : (Kazimierz, Maria, Władysława, Helena, Zofia)
 
       B1. Kazimierz Teofil Myszkowski (ur.7.02.1867 Zdanów, par. Zamość - zm.po 1896) [LN Zamość, akt 26]
             [1896 r. Kazimierz Myszkowski „custos superior acrarii”, chrzestny, Lwów (zob. niżej)]
       B2. Maria Anna Myszkowska (ur.14.08.1868 Zwierzyniec, par. Szczebrzeszyn - zm.14.12.1906 Lwów)
             [Nekrolog „Słowo Polskie” nr 581, dn. 21.12.1906 r.]
             m.(śl.1886 Narajów) Bronisław Melchert (Melchart, Meichert) [ur.+/-1865 - zm.1896/1906], [5]
             [Narajów (ukr. Haraĩв), rejon Brzeżany, Ukraina]
             1886 r. przemysłowiec, Zarządca Leśny Narajów, 1889 r. Nadleśniczy Brzeżany
             ojc. Józef Melchert [ur.+/-1835]
             mat. Anna Jabłońska [ur.+/-1835]
             Dzieci (Melchart, Melchert) : co najmniej 3 (Janina, Tadeusz, Ludwika)
             C1. Janina Maria Melchert (ur.26.07.1889 Brzeżany)
                   [chrzestni : R. Maksymilian Trzciński, parochus in Bliszcze (?) i Ludwika Myszkowska, żona Ladislawa]
             C2. Tadeusz Władysław Melchart (ur.12.02.1893 Brzeżany)
                   [chrzestni : Władysław Myszkowski i Ludwika Siemieńska, panna]
             C3. Ludwika Melchert [ur.+/-1890]      
       B3. Władysława Myszkowska (ur.5.10.1870 Rudka k. Zwierzyńca, par. Szczebrzeszyn - zm.5.09.1871 Rudka)
       B4. Helena Myszkowska (ur.1876 - zm.15.12.1876 Zwierzyniec, par. Szczerzeszyn)
       B5. Zofia Józefa Myszkowska (ur.28.02.1878 Jarosław)
             m.(śl.8.02.1896 Lwów, par. św. Andrzej) 
             Jan Szałajdewicz (Joan Szałajdowicz, Szłajsewicz) (ur.17.01.1870 Wołków, par. wł., distr. Lwów) 
             [świadkowie ślubu : Stanisław Myszkowski, zarządca dóbr Skarbkowskich i Bronisław Melchert]
             1884 r. uczeń C.K. Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie
             zarządca lasów, Stulsko (wzm.1907 - 1914 r.),
             członek Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, Stulsko (wzm.1892 - 1896 r.)
             „adjunctus regiminis silvarum”, „adjunctus silvarum fundationis Skarbkovianae”
             mieszkali : Lwów, ul. Piekarska 37 nr 21, Stulsko, par. Mikołajów, pow. Żydaczów
             1912 r. prezes Kasy Zaliczkowej i Oszczędności, Mikołajów,
             1913 r. przeł. obsz. dw. Drohowyż (rejon mikołajowski),
             1914 r. członek Galicyjskiego Towarzystwa Łowieckiego, pow. Żydaczów.
             ojc. Franciszek Szałajdewicz (ur.1836 - zm.2.12.1898 Wołków, dom 128), lat 62, nauczyciel, 1898 r. organista
                   s. Jana Sz. [ur.+/-1810] i Julianny Stefanowicz (ur.+/-1815 - zm.1876)
                   [rodzeństwo Franciszka – 1/ Józef Szałajdewicz i żona Franciszka Sulik, 
                   syn Karol Szałajdewicz (ur.15.10.1889 Chodorów, distr. Żydaczów
                   2/ Leopold Szałajdewicz (ur.1838 - zm.po 1900)]
             mat. Filipina Kulman (Kullman, Kulmann) [ur.+/-1840], c. Jakuba i Anny Rothlender (Rothländer) (młynarze)
             Inne dzieci Franciszka Sz. i Filipiny : 
             1/ Karolina Sz. (ur.1868 - zm.po 1902) 
                 1 mąż (śl.5.02.1889 Wołków) Kazimierz Mazur (ur.1866 - zm.12.12.1902 Wołków, dom 144), 
                          s. Marcina i Magdaleny Żółkiewicz (LC Wołków 1889 r., skan 5)
                 2 mąż (śl.19.07.1904 Wołków) Jan Dacko (ur.1879), s. Mikołaja i Katarzyny Patai [LC Wołków, skan 49]
             2/ Józef Sz. (ur.13.03.1882 Wołków, dom 112 - zm.po 1955) (LN Wołków, skan 10), 
                 1909 r. „scriba“, 1913 r. egzek. podat., mieszkał 1913 r. Lwów, ul. Janowska 64, 335 (wzm.1913/14)
                 ż.(śl.1905 Lwów, św. Antoni) Anna Przyszlak (Przyślak) [ur.+/-1885 Lipowiec, distr. Cieszanów - zm.po 1955], 
                 c. Piotra i Marii
                 Dzieci (Szałajdewicz) :
                 A1. Kazimierz Szałajdewcz (ur.23.03.1905 Lwów), ps. „Jantar“, Bataliony chłopskie, IV Okręg Lublin,
                       nauczyciel, Krasnystaw (nauczyciel tajnego nauczania),
                       mieszkał : Chełm (1928 r.), Bzowiec k. Krasnystawu do czewca 1942 r. (kierownik szkoły),
                       Antoniówka, gm. Gorzków w pow. krak.,
                       koordynator tajnego szkolnictwa w gminie Rudnik k. Krasnystawu.
                       ż.(śl.14.04.1928 Chełm k. Lublina) Stefania Dudzisz (ur.24.01.1905 Kamień, pow. Chełm - zm.30.07.1965), 
                       poch. Sarzyna,k. Rzeszowa [fot. grobu „billiongraves“], nauczycielka matematyki, 
                       nauczycielka tajnego nauczania, Bzowiec (ps. „Zawora“)
                       mieszkała : 1928 r. Bobliwo, par. Tarnogóra k. Krasnystawu,
                       c. Pawła i Zofii z d. Dyńska
                       Prawdopodobnie syn :
                       B1. Romuald Szałajdewicz (ur.16.10.1931 - zm.30.01.1991), poch. Ruda Łańcucka
                             ż. Bronisława N. (ur.30.03.1935 - zm.9.01.2015), poch. jw. [fot. grobu „billiongraves“]
                 A2. Zygmunt Szałajdewicz (ur.1907 Kleparów, Lwów), elektromonter
                       ż.(śl.26.12.1932 Chełm k. Lublina) Lucyna Siejewicz (ur.1911 Żytomierz),
                       c. Józefa Andrzeja S. i Elżbiety z d. Lichtańska (mieszkali : Chełm)
                 A3. Ludmiła Zofia Szałajdewicz (ur.14.09.1909 Lwów)
             3/ Wiktoria Sz. (ur.1887) 
                i mąż (śl.22.11.1904 Wołków) Konstanty Łobko (ur.1878), s. Piotra i Pelagii Łoba], [LC Wołków, skan 49]
 
             
 
             Dzieci (Jana Szałajdewicz i Zofii z d. Myszkowska) :
             C1. Julius Ladislaus Szałajdewicz (ur.19.11.1896 Lwów, par. św. Andrzej - zm.1897 Brzozdowce)
                   [chrzestni : Kazimierz Myszkowski „custos superior acrarii” i Maria Melchert, żona Bronisława]
             C2. Ladislaus Szałajdowicz (ur.1998 - zm.6.01.1898 Lwów, par. św. Andrzej), 1 dzień
             C3. Stefan Jan Szałajdewicz (ur.22.05.1899, chrzest 26.12.1899 Iłów, par. Mikołajów - zm.11.04.1944), 
                   1913 r. uczeń C.K. Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie,
                   1915/1916 uczeń C.K. II Szkoły Realnej we Lwowie,
                   leśniczy w leśnictwie Zmysłówka w ordynacji przeworskiej
                   (par. rz. - kat. Grodzisko Dolne k. Rzeszowa),
                   w latach 1943 - 1944 donosiciel władz niemieckich, zabity przez oddział GL („Iskra”)
                   [Inf. p. Krystian Tryniecki z ok. Łańcuta + internet]
             C4. Helena Maria Szałajdewicz (ur.8.04.1901, chrzest 30.06.1902 Iłów, par. Mikołajów), zm. młodo
             C5. Stanisław Szałajdewicz (ur.26.03.1903 Stulsko, par. Mikołajów), zm. młodo
             C6. Joanna (Janina) Zofia Szałajdewicz (ur.10.11.1904 Stulsko, par. Mikołajów - zm.18.02.1907 Stulsko)
 
 A4. Józefa (Karolina Józefa) Myszkowska [ur.+/-1840 - zm.po 1901] (wzm.1882 - 1901)
       m. Mikołaj Jan Gromadzki (Gromacki) h. Wieniawa [ur.+/-1840 - zm.po 1901] (wzm.1882 - 1901), 
       właściciele Podniebyla [„Gazeta Lwowska” nr 152 z 6.07.1882 r.], [„Gazeta Lwowska” nr 99, 126 z 1886 r.],
       [„Gazeta Lwowska” nr 111 z 15.05.1889 r.]
       [ksiądz Ludwik Gromadzki (ur.1813 Osobnica - zm.1.05.1853 Czermna), syn właściciela]
       [1867 r. Jan Gromadzki, Osobnica, par. wł., obwód Tarnów, „Dziennik Urzędowy 9.01.1867 r.”,
       być może to ojciec lub brat Mikołaja Jana Gromadzkiego]
       [1882 r. „Gazeta Lwowska”, nr 152 wymienia : Gromadzcy Mikołaj Jan dwóch imion i Józefa
       właściciele wsi Podniebyle]
 
         „Gazeta Lwowska” nr 99 z 1.05.1886 r. [powiększ]
 
       
 
       Dzieci (Gromadzcy) : (Kazimierz, Jadwiga)
       B1. Kazimierz Narcyz Konstanty Baron Gromadzki (ur.1863 Podniebyle - zm.po 1911),
             1911 r. mieszkał Wolanka k. Drohobycza 
             [Wolanka, - część wsi Tustanowice, pow. drohobycki – 9 km na NW od Drohobycza,
             par. rz. - kat. Drohobycz, par. gr. - kat. Tustanowice]
             1911 r. „proprietarius fodinae  petrol.” [właściciel kopalni nafty],
             kopalnia „Lipa”, Lipinki k. Gorlic, 1900 r. właściciel : Gromadzki Jan i Spółka, 
             właściciele m.in. Jan Gromadzki, Kazimierz Gromadzki, Michał Gromadzki i inni,
             prawdopodobnie to on był uczniem w 1877 Wyższego Gimnazjum w Rzeszowie
             ż.(śl.25.11.1911 Lwów, par. NMP Śnieżnej) Maria Katarzyna Strzelecka (ur.1879 Lwów)
             [świadkowie ślubu : Władysław Biliński, kupiec i Adam Cząstecki, kandydat na adwokata]
             ojc. Władysław Wojciech Strzelecki [ur.+/-1850], s. Krzysztofa i Aleksandry z d. Niedźwiedzka
             mat. Maria Łucja Reinberger (Reinburger, Remberger) [ur.+/-1850], 
                    c. Antoniego R. (ur.1811) 
                    i (śl.7.02.1837 Lwów, Bazylika) Łucji z d. Zarzycka 1-v. Szołayska (ur.1818 Lwów),
                    c. Jana Zarzyckiego [ur.+/-1790] i Karoliny z d. Inachowska [ur.1792]
                    [siostra Karoliny Inachowskiej – Klara Inachowska (ur.+/1790 - zm.23.12.1831 Kurzyna)
                    i mąż Józef Myszkowski (ur.+/-1785), s. Józefa (ur.+/-1760) [zob. pkt 9.5]
             [brat Marii Strzeleckiej – Jan Jakub Strzelecki (ur.24.06.1870 Bazylika - zm.1895 Lwów, par. św. Andrzej), lat 24]
             [siostra Marii Strzeleckiej – Izydora Helena Strzelecka (ur.1880 Lwów, par. św. Andrzej - zm.1880), 2 mies.]
       B2. Jadwiga Antonina Gromadzka (ur.1875 Podniebyle), mieszkała : mieszkała : 1908 r. Wolanka k. Drohobycza
             m.(śl.3.03.1908 Lwów, par. św. Mikołaja, ul. Długosza 29) 
             Longin Rudeński (Rudewski) (ur.1881 Tyśmienica, par. rz. - kat. Drohobycz - zm.ok.1934)
             [świadkowie ślubu : Zdzisław Kawecki i Modest Rudeński, emeryt, dyrektor szkoły 5 klasowej]
             offic. handlowy, mieszkał : 1908 r. Wolanka k. Drohobycza, [LC Lwów, sygn.1927, skan 158]
             ojc. Modest Rudewski [ur.+/-1855]
             mat. Michalina Sabat (Sabał) [ur.+/-1855]
       prawdopodobnie :
       B3. Michał Gromadzki [ur.+/-1870], wł. kop. Lipa (Lipinki par. wł. k. Gorlic)
       B4. Jan Gromadzki [ur.+/-1870], wł. kop. Lipa (Lipinki par. wł. k. Gorlic)
 
 A5. Józef Myszkowski (ur.1841 - zm.16.11.1916 Mikołajów nad Dniestrem, pow. Żydaczów), lat 75
       prawdopodobnie to Józef Myszkowski, 1866 urzędnik, Bóbrka [pkt 9.8]
       prawdopodobnie żona
       ż. Anna (Myszkowska) (ur.1855 - zm.18.10.1920 Mikołajów), lat 65, wdowa
 
  
 
 A6. Stanisław Myszkowski (ur.1846 - zm.po 1889) z Podniebyla, w 1864 r. uczeń gimnazjum, lat 18,
       skazany na 14 dni aresztu za przekroczenie obwieszczeń z 1864 r.
       [„Gazeta Lwowska” nr 241 z dnia 21.10.1864 r.]
       1889 r. występuje jako chrzestny Stanisława Myszkowskiego, syna Jana i Marianny Garan
 
         „Gazeta Lwowska” nr 275, 30.11.1913 r.
 
       prawdopodobnie to :
       Stanisław Jastrzębiec Myszkowski (ur.1847 r. Szebnice - zm.28.02.1913 Dołhe) [ob. Szebnie k. Jasła]
          powstaniec 1863 r., student w 1863, służył w oddz. Dionizego Czachowskiego [1810-1863]
          jako szereg. pod rotm. Prędowskim, w dragonach, w plut. Józefa Gabriela hr. Męcińskiego [1839 - 1921].
          Po powstaniu przepędził 10 miesięcy w więzieniu w Tarnowie, następnie gospodarował na majątku rodzinnym. 
          W 1866 r. wstąpił do wojska austr. do 1 - go pułku krakusów i został oficerem. 
          Później przeniósł się do 57 pułku piech. W r. 1869 wziął dymisję i pracował odtąd jako leśnik.
 
          Inne dodatkowe dane :
          1871 r. - zarządca lasów, Smyków Mały k. Tarnowa
          1889 r. - leśniczy : Brzozdowce k. Bóbrki
          1889 r. - członek : Galicyjskie Towarzystwo Leśne, Brzozdowce, pow. Bóbrka,
          1896 r. - leśniczy z Hranek,
          1896 r. - zarządca dóbr Skarbkowskich
          1907 r. - ukończył c.k. szkołę leśniczą w Bolechowie, dyetaryusz dla Polanicy,
          1907 r. -  leśniczy, dzierżawca maj. Opary  k. wsi Medenice  (wzm.1907 – 1910)
          1908 r. - leśniczy dóbr  fundacji hr. Skarbka, przewodniczący Rady Szkolnej, Rzepczyce, pow. Drohobycz
          1908/9 r. - przewodniczący Rady Szkolnej w Dołhem,
          1913 r. - zarządca lasów w Oparach,

          1913 r. - zarządca lasów fundacji im. hr. Skarbka, długoletni członek Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego,

          Stanisław Myszkowski (zm.28.02.1913 w Szwydce ad Dołhe k. Medenic), bezpotomny
          [inne żródła podają : zmarł Opary – 18 km na NE od Drohobycza]

        spadkobierca z ustawy Tadeusz Melchert [„Gazeta Lwowska” nr 274 z 29.11.1913 r.] [zob. 1804, Linia Brzeżany]

 

 1896 r. świadkowie ślubu : Stanisław Myszkowski, zarządca dóbr Skarbkowskich i Bronisław Melchert, zob. wyżej

---------------------------------------------------------------------------------------------
 Inne linie w ok. Jasła :
 TRZCINICA  (par. wł.) [3,5 km na W od centum Jasła]
 [Informacje uzupełnione : Andrzej Prus Niewiadomski z Berlina]
 Ignacy Myczkowski [ur.+/-1725] 
 1783 r. wylegitymowany ze szlachectwa, Czchowski Sąd ziemski (bez podania herbu)
 ż. Marianna N. [ur.+/-1725]
 Córka :
 Kunegunda Myszkowska (Myczkowska) (ur.1754 - zm.1824)
 [wg Minakowskiego i metryki ślubu - Kunegunda Myczkowska]
 m. Ignacy Niewiadomski h. Prus I [ur.+/-1750], 
 ojc. Jacek Niewiadomski (s. Antoniego, s. Ludwika, s. Krzysztofa)
 mat. NN.
 Dzieci (Niewiadomscy) : 7 (Jakub, Anna, Stanisław, Maciej, Ignacy, Józef, Joanna)
 A1. Jakub Ewaryst Niewiadomski (ur.25.07.1780 Trzcinica - zm.2.08.1860 Warszawa, poch. cm. Powązkowski) 
       [chrzestni ; 1 para :Stanisław ks. Jabłonowski i Katarzyna z hr. Łętowskich Kuropatnicka,
       2 para : Ewaryst hr. Kuropatnicki, kasztelan bełski i ks. Anna z hr. Siemieńskich Jabłonowska]
       Radca Stanu, Radca Najwyższej Izby Obrachunkowej
 
             [powiększ]
       Warszawa, cm. Stare Powązki, grób Jakuba Niewiadomskiego
       Inskrypcje :
       Pomnik front : Tu spoczywają zwłoki Ś. P. Jakuba Niewiadomskiego. Radcy Stanu, B: Radcy Najwyższej
       Izby Obrachunkowej w dniu 2 sierpnia 1860 r. w wieku 80 lat zmarłego.
       Cieniom kochanego męża przywiązana żona ten pomnik poświęca.
       Skałki : Wdzięczna familia swemu dobroczyńcy.
 
       ż.(śl.2.07.1842 Warszawa, par. św. Andrzej) 
       Tekla Żyll (Żill) (ur.1797 Warszawa - zm.12.12.1860) (1-vo Drozdowska), bezpotomni
       ojc. Józef Żyll
       mat. Franciszka Hryniewska
 A2. Anna Petronela Niewiadomska (ur.30.05.1782)
       m. Benedykt Józef Lewicki h. Rogala (ur.1778)
       ojc. Florian Lewicki, s. Wojciecha Józefa Antoniego L., skarbnika [Łomża] i Marianny z d. Janicka
       mat. Joanna Szczepkowska
 A3. Stanisław Jan Nepomucen Niewiadomski (ur.15.05.1784 Trzcinica - zm.7.05.1837 Augustów), 
       administrator dóbr Wójcza [42 km na N od Tarnowa], burmistrz Kielc (od XI 1818), 
       prezydent Kielc (od XI 1819 – do XII 1830), ponownie (od XI 1831 – do IV 1832)
       1 ż. Róża Godlewska [ur.+/-1785]
       2 ż. Anna Gorzkowska (ur.+/-1779 - zm.19.07.1816 Wójcza)
             ojc. Antoni Gorzkowski [ur.+/-1755]
             mat. Elżbieta Waligórska [ur.+/-1755], c. Szymona W. i Franciszki z d. Otwinowska [zob. pkt 3]
       3 ż.(śl.1817 Biechów k. Stopnicy) Tekla Sierpińska (ur.1777 - zm.22.02.1875)
             [świadkowie ślubu : Szymon Przedpełski, lat 39, Notariusz Obwodu Stopnickiego,
             Tomasz Łabęcki, lat 40, obywatel, Ignacy Mrozowski, lat 32, Dyrektor Kancelaryi Obwodu 
             Stopnickiego, Mikołaj Waligórski, lat 36, mieszkał : Skotniki w Obwodzie Staszowskim]
             ojc. Tomasz Sierpiński [ur.+/-1750], obywatel m. Warszawy
             mat. Agnieszka Milewska [ur.+/-1750]
 
                  akt ślubu, Biechów 1817 r.  [powiększ]
 
 A4. Maciej Józef Niewiadomski (ur.3.03.1786 Trzcinica - zm.4.04.1828 Tursk nad Wisłą, tragicznie)
       rządca w Odrzykoniu i Tursku
       ż. Anna Świeykowska h. Trzaska (ur.1787 - zm.14.12.1857 Kraków)
       ojc. Antoni Świeykowski
       mat. NN.
 A5. Ignacy Dominik Niewiadomski (ur.15.08.1790 Trzcinica - zm.13.05.1858 Drohobycz)
       ż. Fortunata Boczkowska h. Gozdawa (ur.1806 - zm.1847 Rzeszów)
       ojc. Szymon Boczkowski, s. Stanisława i Elżbiety z d. Nowaczyńska
       mat. Gertruda Strzelecka h. Oksza (zm.1847 Rzeszów), c. Wojciecha
 A6. Józef Kajetan Niewiadomski (ur.28.03.1796 Trzcinica - zm.27.12.1870 Warszawa), 
       radca dworu, kontroler w wydziałach po b. KRW
       ż.(śl.25.06.1826 Warszawa) Barbara Gąsowska (ur.ok.1800 Piotrkowice, obw. Radomski)
       ojc. Antoni Gąsowski
       mat. Barbara Dłuska
       Dzieci : 6 (Wincenty, Adam, Zofia, Waleria, Onufra, Apolonia)
       M.in. synowie :
       B1. Wincenty Izydor Niewiadomski (ur.4.04.1827 Warszawa - zm.2.01.1892 Ostrów Mazowiecka) [PSB]
             probierz mennicy w Warszawie, literat             
             1 ż.(śl.23.09.1854 Warszawa, par. św. Andrzej)
                   Julia Andrigun Werner (ur.3.04.1825 Merzig, Saara, Prusy - zm.30.09.1871 Warszawa)
                   [świadkowie ślubu : Józef Niewiadomski, emeryt, były urzędnik Komisji Wojny
                   i Ferdynand Werner, aptekarz]
                   ojc. Ferdynand Werner (ur.22.03.1788 Wanzleben k. Magdeburga - zm.24.03.1825 Merzig)
                   mat. Julia Amalia Hallfeld (Halferld) [ur.+/-1780]
             2 ż. Helena N. [ur.+/-1830]
             Dzieci z 1 żony : 10 
             (Cecylia, Maria, Julia, Włodzimierz, Roman, Jan, Tomasz, Julian, Franciszka, Eligiusz)
             [Eligiusz Józef Niewiadomski (ur.1.12.1869 Warszawa - zm.31.01.1923 Warszawa, rozstrzelany) [PSB], 
             poch. cm. Powązkowski w Warszawie, polski malarz, wykładowca i krytyk sztuki, społecznik,
             uczestnik walk o niepodległośc Polski, sympatyk ruchów nacjonalistycznych,
             zabójca pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza 16.12.1922]
             M.in. syn Wincentego i Julii Werner :
             C1. Roman Mieczysław Niewiadomski (ur.6.08.1861 Warszawa - zm.11.08.1944 W-wa) [PSB]
                   inżynier, działacz Narodowej Demokracji
                   ż.(śl.1886 Warszawa, par. św. Krzyż) Józefa Kamila Rudnicka (ur.1861 W-wa - zm.6.10.1934 W-wa)
                   ojc. Władysław Rudnicki (ur.23.06.1817 Łososina Dolna  - zm.25.01.1894 Warszawa)
                   mat. Zofia Gerson (ur.1837 Warszawa - zm.1905 Warszawa)
                   M.in. syn :
                   D1. Roman Niewiadomski (ur.4.1.1890 Warszawa - zm.12.12.1979 Warszawa)
                         ż. Maria Iza Wiechowicz (ur.29.04.1905 Warszawa - zm.2.02.1990 Warszawa)
                         M.in. syn :
                         E1. Andrzej Zbigniew Niewiadomski (ur.1937 Warszawa), mieszka : Berlin, Niemcy
       B2. Adam Niewiadomski (ur.1831 Warszawa), kancelista Sądu Policji Poprawczej powiatu Warszawskiego
             ż.(śl.15.02.1860 Warszawa, par.MB Loretańskiej) Lucyna Julia Lebisz (ur.17.10.1829 Warszawa - zm.23.02.1914)
             ojc. Jan Karol Lebisz (ur.1799 Warszawa - zm.9.01.1863 Warszawa) [pkt 7]
             mat. Józefa Izabela Schulke (ur.1803/4 Warszawa - zm.27.04.1885 Warszawa) [pkt 7]
             [1 mąż Lucyny Lebisz – (ślub 25.09.1851 Warszawa, par. Nawiedzenia NMP) :
             Jan Chrzciciel Gustaw Poussin (ur.1820 Paryż, Francja - zm.10.05.1854 Warszawa), 
             urzędnik (rachmistrz) Banku Polskiego [„Kurjer Warszawski” nr 122 z 11.05.1854 r.]
             s. Benedykta Wiktora Poussin, adwokata i Karoliny Adelajdy Stabellier des Rossiers, 
             Jan Gustaw Poussin i Lucyna mieli 1 syna]
             [brat Lucyny Lebisz – Władysław Antoni Lebisz (ur.11.0.1825). Jego żona :
             Marianna Justyna Florentyna de Mirów Myszkowska (ur.17.07.1829 Warszawa),
             c. Józefa Miszkowskiego de Mirów h. Jastrzębiec i Marianny Katarzyny z d. Liszewska [pkt 7 i pkt 5.1]
             Dzieci : co najmniej 1 (Klementyna)
             C1. Klementyna Natalia Niewiadomska [ur.+/-1865]
                   1 m.(śl.16.11.1878 Warszawa) Józef Michał Keller h. Gryf (ur.30.04.1849 Warszawa)
                         ojc. Ludwik Jakub Agaton Keller (ur.1817 Brzeski, gub. Radomska),
                               s. Jana i Ludwiki z d. Łuszczewska h. Pierzchała (Roch) – c. Stanisława Ł. , 
                               chorążego [Rawa Maz.] i Marii z d. Pruska
                         mat. Anna Katarzyna Łabęcka (ur.1822 Warszawa), c. Ludwika Ł. i Michaliny z d. Dobrowolska
                   2 m.(śl.1894 Warszawa) Wacław Ewaryst Freseniusz Elszyk (zm.11.06.1939 Warszawa)
                         poch. cm. Powązkowski (Kesnerowie)
                         ojc. Walery Elszyk (ur.ok.1826), s. Wacława i Rozalii z d. Lejman
                         mat. Weronika Puchalska (ur.8.11.1835 - zm.20.10.1907 Warszawa), c. Pawła P.
                                i Antoniny z d. Maciejewska
                   Dzieci (Keller) : 2 (Seweryn, Maria)
                   D1. Seweryn Keller [ur.+/-1880]
                   D2. Maria Wacława Keller (ur.13.01.1892 Warszawa)
 A7. Joanna Niewiadomska (ur.15.05.1802 Samoklęski k. Żmigrodu)
       m. Mikołaj Zarudzki [ur.+/-1800]
 
 Nazwisko Myczkowski występuje również przy zapisach chrztu dzieci Ignacego i Kunegundy Niewiadomskich:
 1786 r. Walenty Myczkowski, chrzestny Stanisława Jana Nepomucena Niewiadomskiego
 1790 r. Tekla Myczkowska, chrzestna Ignacego Dominika Niewiadomskiego
 Uwaga : w części wschodniej Galicji występowali Myczkowscy h. Korwin
 

  Przypisy :
 
 [1] Dobrzechów, własność Michałowskich h. Jasieńczyk [pkt 9.5]

       Zarys genealogiczny :

       Józef Kokoszka - Michałowski h. Jasieńczyk (ur.1767, chrzest, par. Wesoła - zm.9.04.1837 Kraków),

       s. Feliksa (zm.1783) i Marianny z d. Rutkowska h. Pobóg [1 mąż – Tomasz Gorayski]

       major kawalerii narodowej 1793, senator Rzeczypospolitej Krakowskiej 1815 r.

       ż.(śl.1796) Tekla hr. Morsztyn h. Leliwa (ur.ok.1770 - zm.25.01.1828 Kraków)

       ojc. Jan Chrzciciel Konstanty hr. Morsztyn [ur.+/-1740 - zm.1809], s. Stefana i Heleny Szembek

       mat. Katarzyna Konstancja Mossakowska h. Jastrzębiec, c. Michała, podstol. bracł. i Domiceli z d. Rohozińska

       Dzieci : (Władysław, Antonina, Piotr, Ludwik, Łucja)

       A1. Władysław Roman Józef Michałowski (ur.1797 - zm.28.08.1880 Witkowice), dziedzic dóbr Jakubowice, Witkowice,

              oficer wojsk polskich 1831 r., członek Tow. Rolniczego 1855 r., członek Rady Powiatowej Ropczyckiej

              1 ż. Maria hr. Lubieniecka h. Rola [ur.+/-1800]

                    ojc. Jan hr. Lubieniecki, s. Antoniego i Róży z d. Dulska

                    mat. Wiktoria Eleonora Drohojowska, c. N. Drohojowskiego – wojskiego przem. [Przemyśl]

              2 ż. Justyna Uniatycka h. Sas (ur.+/-1800 - zm.23.01.1882)

                    ojc. Stefan Uniatycki, s. Józefa

                    mat. Teofila Osiecka

              Dzieci : 5 , m..in.

              B1. Roman Stefan hr. Michałowski (ur.15.01.1839 Witkowice - zm.24.07.1906),

                     dziedzic dóbr : Dobrzechów, Jakubowice, Łuczyce k. Krakowa

                     ż.(śl.20.06.1863) Maria Koźmian h. Nałęcz (ur.15.05.1839 Piotrowice - zm.19.05.1905 Dobrzechów)

                     ojc. Andrzej Edward Koźmian (ur.4.12.1804 Piotrowice k. Lublina - zm.10.11.1864 Dobrzechów) [PSB]

                     mat.(śl.1834 Dobrzechów) Teofila Skrzyńska h. Zaremba (zm. 9.12.1851 Piotrowice), c. Ignacego S. i Teresy Fink

                     Dzieci : 6 (Maria, Władysław, Józef, N, Helena, Anna)

                     C1. Władysław Michałowski (ur.20.10.1865 - zm.22.01.1926),

                           dz. dóbr : Dobrzechów [zob. pkt 3.4], Oparówka [zob. pkt.5.2], Wysoka, Połomyja [zob. pkt 3.2.1.1]

       A2. Antonina Józefa Maria Michałowska (ur.28.01.1799 Kraków - zm.27.04.1871 Lubonia k. Oporowa)

              m.(śl.5.03.1821 Kraków) Jan Antoni hr. Rawita - Ostrowski h. Rawicz  [PSB]

              (ur.27.05.1782 Warszawa - zm.4.12.1845 Les Madéres k. Tours, Francja), poch. Ujazd,

              kasztelan Królestwa Polskiego 1818

       A3. Piotr Michałowski (ur.2.07.1800 Kraków - zm.9.06.1855 Krzysztoforzyce), dziedzic na Krzysztoforzycach i Kleczanach  [PSB],

              Prezes Rady Administracyjnej W. Ks. Krakowskiego i prezes Krakowskiego Tow. Rolniczego

              ż.(śl.1.02.1831) Julia hr. Ostrowska h. Rawicz (ur.18.12.1807 - zm.15.01.1875 Kraków)

              ojc. Jan Antoni hr. Ostrowski (ur.27.05.1782 Warszawa - zm.4.12.1845 Les Madéres k. Tours, Francja),

                     s. Tomasza Romana Adama (1735 - 1817) [PSB] i Apolonii  z d. Ledóchowska (1761 - 1795) – c. Franciszka Antoniego L.

              mat.(śl.1805) Józefa Zofia Karolina Morska h. Topór (ur.18.05.1789 Raykowce - zm.28.05.1813 Baden k. Wiednia), poch. Ujazd

                      c. Onufrego M. [PSB] i Julii Jordan - Rozwadowskiej h. Trąby – c. Kacpra Jordana – Rozwadowskiego

              potomstwo

       A4. Ludwik Michałowski (ur.1808 Kraków), podporucznik 4 pułku strzelców konnych 1830 r.

       A5. Łucja Katarzyna Józefa Michałowska [ur.+/-1810]

              m.(śl.1836 Kraków) Eustachy Stefan Dunin - Wąsowicz [ur.+/-1805]

              ojc. Józef Kalasanty Dunin - Wąsowicz

              mat. Julia O, Donnel (ur.ok.1776 - zm.1.03.1853), Henryka O`Donnel, generała wojsk austriackich i Leopoldyny Kantakuzen
 
 [2]  Niewodna (par. wł.), (części : Janowszczyzna, Konopaczyzna, Gostwiczyzna)
 Jan Kumanowski h. Ostoja [ur.+/-1680], dz.cz. Niewodnej, s. Mikołaja i Jadwigi z d. Jełowicka
 ż. Anna Sierakowska [ur.+/-1680]
 1741 r. synowie (Michał, Szymon, Antoni) sprzedali Niewodną Józefowi Gostwickiemu
 1855 r. - Niewodna Dolna i Górna, wł. tabularny Kazimierz hr. Jabłonowski h. Grzymała (ur.1820 - zm.1875)
 ż. Elżbieta Maria Wiktor h. Brochwicz
 1867 r. - Józef Myszkowski, Niewodna
 1868 r. - Józef Myszkowski i Cyprian Gostwicki  przeciw : Tadeusz Chronowski, Michał Budzyński, Dorota Ogorzałek i 3 dzieci,
 Wojciech Kielar i Katarzyna Kielar  o exyabulację  sumy 6233 złp. części dobr Niewodna [„Gazeta Lwowska” nr 300, 31.12.1868]
 1869 r. - Józef Myszkowski i Cyprian Gostwicki przeciw : Kazimierz Dąbrowski, Marianna Jabłońska „za uwiadomieniem 
 domniemanych  spadkobierców” Jakuba Gostwickiego : Sebastian, Józef, Mateusz, Tekla, Justyna, Marianna, Helena Gostwiccy
 [„Gazeta Lwowska” nr 137, 18.06.1869 r.]
 1869 r. - Józef Myszkowski i Cyprian Gostwicki przeciw : Fabian Sebastian Newelski, Józef Witwicki i jego żona,
 o extabulację sumy 1000 złr. Części dóbr Niewodna [„Gazeta Lwowska” nr 23, 29.01.1869 r.]
 1875 r. - Jan Majewski z Niewodnej [ur.+/-1835 - zm.przed 1875] i żona Zofia Bronisława Podoska (ur.1837) [LN Lwów, 1875, s. 471]
 Przed 1878 r. ;
 1/ Janowszczyzna : 1870 r. Tomasz Peters, Karol Peters, Józef Myszkowski (wzm.1868 – 1878)
 W 1878 r. otrzymała część tą Salomea z Petersów Krzyżanowska (wzm.1878 – 1889)
 2/ Konopacczyzna (Konopaczyzna) :
 Cyprian Odrowąż Gostwicki (ur.1799 - zm.1882)
 W 1872 r. Cyprian Odrowąż Gostwicki obdarował Władysława Odrowąż Gostwickiego (Wł. Gostwicki, wzm.1872 – 1889 r.).
 Po nim otrzymał tę część w 1903 r. Mieczysław Odrowąż Gostwicki
 Wcześniej :
 N. Konopacki 
 ż. Franciszka Baranowska (zm.przed 1868], [Gazeta Lwowska”, nr 195, 1868 r.]
 Spadkobiercy sumy 4990 złp dóbr Niewodna : Cyprian Gostwicki, Michał i Anna Podowscy, Józef Myszkowski
 3/ Gostwiczyzna :
 W 1881 r. po Józefie Myszkowskim otrzymał Stanisław Myszkowski.
 Ten sprzedał ją w 1882 r. Janowi Ignacemu Koziorowskiemu.
 Tenże sprzedał w 1886 r. swą posiadłość Janowi Węgrzyniakowi, a ten w 1887 r.  Mojżeszowi i Idessie Rudler
 Wcześniej : rodzina Pęgowski (Pągowski) [„Gazeta Lwowska” nr 203, 3.09.1867, skan 142]
------------------------------------------------
 Gostwiccy v. Goświccy h. Odrowąż
 Aleksander Gostwicki [ur.+/-1675]
 ż. Kunegunda Łątkiewicz [ur.+/-1675], [2 mąż Marcin Moszyński (ur.+/-1675)]
 Syn :
 Józef Gostwicki [ur.+/-1705], w 1741 r. nabył część Niewodnej od Kumanowskich
 ż. Zofia Starowiejska [ur.+/-1705]
 Dzieci : (Michał, Jakub, prawd. Sebastian)
 A1. Michał Gostwicki [ur.+/-1735], bezpotomny
 A2. Jakub Gostwicki [ur.+/-1740], wł. części wsi Niewodna z dominium Wiśniowa (wzm.1787)
        ż.(śl.przed 1759) Zofia Kotarska [ur.+/-1745], prawd. zm.1814 Białobrzegi, par. Krosno
        ojc. Mikołaj Kotarski
        mat. Franciszka Zaklika
        Dzieci :
        B1. Józef Walenty Gostwicki (ur.1771 - zm.1838 Jasło), legit. 1819 w Galicji
              ż. Anna Spinek [ur.+/-1775], prawd. to Anna Gostwicka (zm.1828 Niewodna), lat 54
              Dzieci :
              C1. Cyprian Tadeusz Gostwicki (ur.1799 Niewodna - zm.1882 Jasło), legit. 1819 w Galicji
                     ż.(śl.1826) Julia bar. Lewartowska h. Lewart (ur.1799 - zm.1870)
                     ojc. Bernard bar. Lewartowski (ur.1871 - zm.1842), 
                            s. Franciszka (ur.1756 - zm.1809 Zboiska) i Tekli z d. Piekarska h. Topór (zm.1814)
                     mat. Tekla bar. Wyszyńska h. Trzywdar (ur.1783 - zm.1854), c. Kacpra i Marianny Szembek
              C2. Maksymilian Feliks Gostwicki (ur.1804 Niewodna - zm.22.09.1829 Jaworów, dziś Ukraina), legit. 1819 w Galicji
              prawdopodobnie :
              C3. Salomea Gostwicka (ur.1798)
                     m.(śl.1822 Niewodna) Antoni Kaczorowski (ur.1794)
                     prawdopodobnie dzieci :
                     D1. Anna Kaczorowska (ur.1823 Niewodna)
                            m.(śl.1838 Niewodna) Michał Podoski h. Junosza (ur.1813), właściciele Niewodna, część III (wzm.1852 – 1855)
                            prawdopodobnie syn :
                            E1. Cyprian Podoski (ur.1839 Niewodna)
                     D2. Władysław Kaczorowski (ur.1836 Niewodna)
         prawdopodobnie :
         B2. Anna Tekla Urszula Gostwicka [ur.+/-1775]
                m. Kazimierz Dąbrowski [ur.+/-1775]
                Dzieci :
                C1. Katarzyna Ewa Dąbrowska (ur.16.03.1801 Niewodna - zm.16.07.1891 Jasło)
                       m.(śl.1833) Józef Erazm Przyłęcki (ur.17.03.1809 Gorlice - zm.2.12.1893 Jasło), 
                      ekonom w Zagórzanach k. Gorlic, żołnierz Wojsk Polskich 1831, wł. wsi Sieklówka [zob. pkt 3.2]
                      ojc. Wincenty (Jan Wincenty) Przyłęcki (ur.1776/82 - zm.2.03.1841 Malawa), ekonom : Gorlice, Malawa, Zagórzany
                      mat. Salomea Nowakowska (ur.1785 Stary Sącz - zm.ok.1831)
                      [Przyłęccy z okolic Jasła  – zob. podsrona :”Przyłęccy”]
                C2. Józef Dąbrowski [ur.+/-1800]
         B3. Justyna Gostwicka [ur.+/-1765]
                m. Antoni Pągowski [ur.+/-1760], [zob. niżej]
 prawdopodobnie :
 A3. Sebastian Gostwicki [ur.+/-1745], wł. części wsi Niewodna z dominium Wiśniowa (wzm.1799)
 
 Jan Gostwicki (zm.1831 Krosno)
 Józef Gostwicki (zm.1838 Jasło)
 
 Władysław Gostwicki [ur.+/-1835 - zm.po 1904]
 ż. Eufrozyna N. [ur.+/-1835]
 1870 r. Władysław Gostwicki z Niewodnej 
 1874 r. Eufrozyna Gostwicka, właścicielka dóbr Niewodna
 1904 r. Wł. Gostwicki, wł. maj. Niewodna Dolna i Górna
 Dzieci :
 A1. Celestyna Gostwicka (ur.17.02.1865 Tyczyn - zm.1933)
        m. Roman Jan Starzyński (ur.27.01.1866 Wierzawice, par. Leżajsk)
        Dzieci : 1 (Roman)
        B1. Roman Antoni Marian Starzyński (ur.1898)
               ż.(śl.1922) Michalina Jaszczyńska [ur.+/-1900]
 prawdopodobnie :
 A2. Józef Gostwicki (ur.25.09.1869 Tyczyn k. Rzeszowa), 
         w 1890 r. kawaler, słuchacz szkoły techniczno - przemysłowej w Krakowie
         mieszkał : Kraków, ul. Jagiellońska 9 m. 6, nr hip. 205, prawo swojszczyzny : Niewodna
         [„Spis ludności Krakowa z 1890 r.”, Dz. I, nr 205]
 prawdopodobnie :
 A3. Cyprian Gostwicki (ur.1871 Niewodna), 25.10.1909 r., emigrant do USA, lat 38
        prawdopodobnie żona :
        ż. Bronisława N. (ur.1885), 25.10.1909 r., emigrantka do USA, lat 24, razem z Cyprianem Gostwickim
 
 Franciszek Norbert Gostwicki [ur.+/-1850], wł. maj. Dziurdziów, par. Hoczew, pow. Baligród (wzm. 1888 – 1904), dzierżawca dóbr
 ż. Aleksandra Winkler [ur.+/-1850]
 Dzieci : (Julian, Stanisława)
 A1. Julian Władysław Gostwicki (ur.8.10.1877)
        1890 r. Julian Gostwicki, uczeń gimnazjum w Sanoku
        ż.(śl.8.02.1921 Kraków, par. św. Szczepan) Aleksandra Helena Chmurska (ur.16.05.1892), c. Romana i Anny z d. Morawiecka
 A2. Stanisława Helena Gostwicka (ur.5.01.1880 Dziurdziów, par. Hoczew - zm.1.12.1975), poch. Kraków, cm. Rakowicki
        m. (śl.24.02.1906 Posada Sanocka, par. Sanok, Przemienienia Pańskiego) 
        Kazimierz Jarosz (ur.24.07.1876 Nowy Sącz - zm.27.01.1961), poch. Kraków, cm. Rakowicki
        [świadkowie ślubu : Stanisław Koralewski, dzierżawca dóbr i Emil Jarosz, dyrektor kopalni]
        [w tym samym grobie pochowani : Leszek Gostwicki (ur.14.03.1904 - zm.29.07.1959), 
        Zbigniew Gostwicki (ur.7.12.1906 - zm.12.08.2003)]
 
 Janina Gostwicka (ur.21.10.1920 - zm.9.05.2016)]
 ojc. Henryk Jarosz
 mat. Aemilia Watzel
 
 Julia Gostwicka (ur.1864)
 m.(śl.1906 Jasło) Julian Dobrzyński (ur.1873 - zm.1914 Jasło), lat 41
 
 1871 r. Julia Gostwicka (ur.1871 Jasło)
 Jan Odrowąż Gostwicki, 1888 r. Bogumiłowice [Szematyzm 1888 r.]
 Jadwiga Gostwicka (ur.24.06.1869 Bogumiłowice, pow. Brzesko, Drohobycz), 1900 r. wdowa 
 [„Spis ludności Krakowa z 1900 r., tom VI, nr 2064, s.417], [„Spis ludności Krakowa z 1910 r., tom 13, nr 1054, s.222]
 1903 r. Mieczysław Odrowąż Gostwicki
 1914 r. Adam Gostwicki, uczeń gimnazjum w Jarosławiu
------------------------------------------------
 Dąbrowscy :
 Wojciech Dąbrowski (1857 r. wł. Janowszczyzna i część Niewodnej)
------------------------------------------------
 Podoski (Podowski) :
 Podoski Michał i Anna z d. Kaczorowska (1852, 1855 r. wł. Niewodna, część III)
------------------------------------------------
 Janowscy :
 1869 r. – Tekla Agata Apolonia Janowska
 1869 r. – Cyprian Janowski
 1869 r. – Joachim Józef Janowski
 1869 r. – Franciszka Janowska
 1872 r. – Marcin Janowski, dzierżawca Niewodnej
------------------------------------------------
 W Niewodnej urodził się Karol Pągowski [Inna pisownia : Pęgowski], [„Gazeta Lwowska” nr 203, 3.09.1867, skan 142]
 Antoni Pągowski [ur.+/-1760]
 ż. Justyna Gostwicka [ur.+/-1765]
 Dzieci :
 A1. Karol Pągowski (ur.1787 Niewodna - zm.1827[32]), s. Antoniego i Justyny
         ż.(śl.5.03.1821 Baranowo) Marianna Żbikowska (Zbikowska) (ur.1797 Krzywoszyja), c. Piotra i Franciszki
        [Baranowo – 13 km na NW od Ostrołęki], [zob. pkt 7.3]
        ojc. Piotr (Mikołaj) Żbikowski
        mat. Franciszka Krępska
        [2 mąż Marianny Żbikowskiej – (śl.8.01.1832 Gorzanka, par. Pustelnik) Antoni Teodor Garbiński, 
        s. Antoniego i Marianny z d. Goscicka]
        Dzieci : (Henryk, Longina)
        B1. Henryk Piotr Pągowski (ur.1827 Gorzanka , par. Pustelnik k. Mińska Mazowieckiego - zm.1868 Kalinowo, par. Jasienica),
               strzelec borów rządowych
               ż. Florentyna Walentyna Pszczółkowska (ur.1830 - zm.po 21.02.1881)
               ojc. Antoni Pszczółkowski (ur.1791 Chorzele, Przasnyrz - zm.23.10.1844 Jabłeczniki Kamienne, Klukowo, Pułtusk),
                      s. Jana P. (ur.1761 - zm.1822) i Marianny z d. Pokrzywnicka
                      [2 żona Antoniego Pszczółkowskiego – Apolonia Wyszomirska (ur.1810)]
               mat. Julianna Morawska (ur.1798 Nasierowo, Gołymin, Ciechanów - zm.16.02.1839 Chorzele),
                      c. Ignacego Morawskiego (ur.1744 - zm.1804) i Katarzyny Bóbr (zm.po 1822)
               Dzieci : co najmniej 6 (Józef, Teresa, Franciszek, Grzegorz, Piotr, Józefa)
               C1. Józef Pągowski (ur.1848 - zm.1852 Guty, Mazowsze)
               C2. Teresa Pągowska [ur.+/-1850]
                      m. Jan Lucjusz Rudnicki (ur.1843 Grudzie)
                      ojc. Piotr Rudnicki (ur.1818 - zm.1855), s. Antoniego i Barbary z d. Kossakowska
                      mat. Antonina Kuczyńska (ur.1823 Grudzie), c. Grzegorza i Elżbiety z d. Dziedowicz
               C3. Franciszek Pągowski (ur.1852 Grudzie)
                      ż.(śl.29.01.1880 Wyszków) Antonina Kupczyk (ur.1861 Wyszków)
                      ojc. Jan Kupczyk [zm.po 29.01.1880]
                      mat. Florentyna Matusiewicz [zm.po 29.01.1880]
               C4. Grzegorz Pągowski (ur.1858 Grudzie)
               C5. Piotr Jan Pągowski (ur.1861 Orło, chrzest : par. Jasienica), mieszkał : 1881 r. par. Brańszczyk
                      ż.(śl.21.02.1881 Kamieńczyk) Marcjanna Maciejczyk (ur.1862 Kamieńczyk)
                      ojc. Józef Maciejczyk (ur.1838 Kamieńczyk - zm.przed 21.02.1881], 
                             s. Franciszka i Marianny z d. Gałecka (ur.1810 - zm16.10.1880 Kamieńczyk, c. Marcina G.  i Agnieszki Wasztowicz)
                      mat.(śl.1862 Kamieńczyk) Katarzyna Kozłowska (ur.1840 Kamieńczyk - zm.po 21.02.1881], 
                             c. Stanisława K. (ur.1816, s. Pawła i Marianny)
                             i Marianny z d. Saczkiewicz (ur.1817, c. Adama i Magdaleny Bodzan)
               C6. Józefa Wacława Pągowska (ur.1864 Laskowizna, par. Brok)
                      m.(śl.1881 Brańszczyk) Stanisław Zarębski [ur.+/-1860]
                     ojc. Michał Zarębski
                     mat. Marianna Modrzejewska
                     Dzieci (Zarębscy) : 9 (urodzone Brańszczyk, Wyszków w latach 1882 – 1899)
        B2. Karol Ludwik Pągowski (ur.1830 Gorzanka, par. Pustelnik)
        B3. Karol Dominik Pągowski (ur.1831 Gorzanka, par. Pustelnik)
 A2. Longina Rozalia Pągowska (chrzest 18.08.1801 Smarżowa k. Pilzna), c. Antoniego i Justyny z d. Goszwicka [ = Gostwicka]
------------------------------------------------
 Peters
 Tomasz Peters [ur.+/-1820 - zm.1870/76], współwłaściciel dóbr Niewodna (Janowszczyzna) i Niewodna część II)
 ż. NN. [ur.+/-1820]
 Prawdopodobnie rodzeństwo Tomasza
 1/ Salomea Peters (ur.1828 - zm.po 1889)
      m.(śl.1869 Niewodna) Aleksander Krzyżanowski (ur.1826)
 Prawdopodobnie syn Tomasza :
 Karol Peters [ur.+/-1850], współwłaściciel dóbr Niewodna
 ż. Emilia Myszkowska [ur.+/-1850], prawd. c. Józefa i Ludwiki z d. Adamska
 
 [3] Podniebyle              
  Teki Dworzaczka :
 1543 r.
 G. Zuzanna, c. G. ol. Marcina  Myszkowskiego kasztelana wieluń., ż. G. Stanisława Rozdrażewskiego, kasztelana rogoz.,
 1/2 1/2 m. Zarki i wsi: Jaworniki, Kotowicze, Mirów, Othowyecz, Moczydła, Postawczowicze, Trzebniew, Lessniow, Wysoka,
 Przybyniow, Chorunij (!), Zaborze, dalej m. Będzin, Cieszkowice, Sczaków, i Długoszyn, wreszcie 1/2 części Czczycha,
 Wirzchowisko, oraz Kolianowka, Chorkowka, Gzelcze,  Ponyebel, i cz. m. Smigrod z wś. przyl., które ol. Marcin trzymał
 w woj. krak., a które G. Zuzanna, wd. po Marcinie, matka zezn., rezygnowała wraz z dzierżawą Stanisławowi i Janowi M-im, braciom
 swym rodz., matce tej daje (f. 23)
 
 1783 r. - własność : Karol Dzwonkowski h. Przeginia (Rodzice : Ludwik Benedykt Dzwonkowski i Anna Dziedowicz)
 1787 - 1799 r. – własność : Pełka Aleksander
 1831 r. - właśność : Antoni Dzwonkowski (zm.przed 1835)
 1850 - 1853 r. - własność : Józef Płocki, just. Józef  Strzelbicki
                          [1881 r. Aleksander Płocki i żona Aniela z d. Rylska – właściciele : Lipnica Dolna]
 1872 r. - Podniebyle, spadkobiercy Narcyza Myczkowskiego (!)
1882 - 1890 r. - Podniebyle, 1890 r. własność tabularna : Jan [Mikołaj Jan] i Józefa z d. Myszkowska Gromadzcy
XIX wiek - Mikołaj, Jan, Józef Gromadzcy, właściciele Podbiebyla
1902 r. - Antoni Wróblewski, właściciel tabularny (w  1900 r. kupił upadły folwark w Podniebylu od Myszkowskich),
ż. Marianna Pilat z Potoka
------------------------------------------------
 Rodziny Garan : Gorlice, Rychwałd, Owczary, Lwów
 Andrzej Garan [ur.+/-1780]
 ż. NN.
 Dzieci :
 Jędrzej Garan (ur.1808 - zm.15.01.1874 Gorlice), lat 73, poch. Gorlice 
 ż.(śl.11.11.1857 Gorlice) Salomea Durbasiewicz (ur.1834 - zm.po 1891), c. Feliksa
 Dzieci : (Maria, Antonina, Anna, Ignacy, Jan, Matylda, Teresa)
 A1. Maria Józefa Garan (ur.1859 Gorlice)
        m.(śl.18.11.1877 Gorlice) Jan Myszkowski (ur.1854 Podniebyle - zm.1906 Lwów), s. Narcyza
 A2. Antonina Joanna Garan (ur.4.04.1861 Gorlice)
 A3. Anna Józefa Garan (ur.15.06.1863 Gorlice)
        m.(śl.12.05.1887 Gorlice) Zygmunt (Ludwik Zygmunt) Makowiecki (ur.1850), ekspedytor pocztowy, 
        ojc. Edward Makowiecki. 
        mat. Rozalia Postępska
        Dzieci : (Marian, Longina, Stanisław, Franciszka, Julianna)
        B1. Marian Edward Makowiecka (ur.21.11.1889 Brzeżany)
               [chrzestni : Jan Marszałek, emerytowany urzędnik i Maria Melchert, żona Bronisława]
        B2. Longina Salomea Makowiecka (ur.15.03.1891 Brzeżany)
              [chrzestni : Stanisław Adolf Wyrzykowski, dyrektor poczty i Salomea Garan, wdowa]
        B3. Stanisław Franciszek Makowiecki (ur.14.11.1893 Gorlice)
              [chrzestni : Franciszek Ksawery Dziubczyński, wójt i Anna Męcińska, żona Celestyna Męcińskiego, Adj. Sądowego]
        B4. Franciszka Józefa Makowiecka (ur.2.04.1895 Gorlice)
        B5 Julianna Faustyna Michalina  Makowiecka (ur.13.02.1897 Gorlice)
             [chrzestni : Ignacy Garan, urzędnik poczt. i Emilia Kaszuba]
 A4. Ignacy Garan (ur.20.07.1865 Gorlice - zm.8.06.1921 Warszawa, poch. Lwów, cm. Łyczakowski), lat 55
        uczeń gimnazjum, Jasło (1878 – 1879) , 1897 r. urzędnik pocztowy, inżynier, 1913 r. radca pocztowy, 
        [Nekrolog : „Kurjer Lwowski” nr 143, 1921 r., Naczelny dyrektor Izb obrach. Ministerstwa, poczt i telegrafów,
        b. dyrektor Tow. Zaliczkowego urzędników pocztowych we Lwowie i wielu innych Towarzystw]
        mieszkał : 1897 r. Lwów, ul. Zimorowicza 18, 1908 r. ul. Sykstuska 62
        ż. Helena Milska (ur.+/-1870], c. Juliana i Franciszki
        Dzieci : (Janina, Władysław, Jan)
        B1. Janina Garan (ur.1901)
        B2. Władysława Garan [ur.+/-1905]
        B3. Jan Ignacy Garan (ur.2.01.1908 Lwów, św. Magdalena)
 A5. Jan Garan (ur.24.05.1868 Gorlice - zm.21.04.1869 Gorlice), 11 miesięcy
 A6. Matylda Garan (ur.14.02.1870 Gorlice)
 A7. Teresa Garan (ur.23.12.1872 Gorlice)
 
 Szymon Garan (ur.1801 - zm.18.05.1873 Gorlice), lat 72
 ż. Katarzyna Tynarowicz (Tynerowicz, Tynerewicz, Zygnerowicz) [ur.+/-1805]
 Dzieci :
 A1. Ignacy Garan (ur.1830 - zm.13.06.1900 Nowy Sącz), kupiec (wzm.1868 – 87)
        1866 - 1867 wybudował dom w Szczawnicy zw. „Reduta”
        1879 r. asesor do senatu dla spraw handlowych  przy c.k. sądzie obwodowym w Nowym Sączu (wzm.1879 – 87)
        ż.(śl.26.02.1867 Gorlice) Marianna Rischlea (Rischka, Ryżko] (ur.1839 - zm.17.02.1902 Nowy Sącz), c. Antoniego
        Dzieci :
        B1. Stanisław Ignacy Garan (ur. 1868 - zm.18.03.1903 Nowy Sącz), lat 35
        B2. Władysław [Medariusz] Garan (ur.8.06.1870 Nowy Sącz), mieszkał Tarnopol, asystent poczty
               ż.(śl.30.11.1899 Kuyy) Emma Czernocka (ur.+/-1870 Kuty, par. orm. - kat., pow. Kosów, Ukraina), 
              ojc. Augustyn Czernocki [ur.+/-1830 - zm.1878 / 1899], 1872 r. burmistrz i lekarz miasta Kuty
              mat.(śl.przed 1856) Katarzyna Donigiewicz [ur.+/-1835], (religia orm. - kat.)
 A2. Karol Garan (ur.12.08.1832 Gorlice)
 A3. Marianna Garan (ur.10.01.1840 Gorlice)
 A4. Anna Garan (ur.1849)
        m.(śl.5.02.1868 Gorlice) Antoni Krzysztoforski (ur.1840), s. Antoniego
 A5. Franciszek Garan (ur.30.11.1850 Gorlice)
 A6. Maksymilian Garan (zm.1853 Gorlice)
 
 Antoni Garan [ur.+/-1825]
 ż. NN.
 Dzieci :
 A1. Marianna Garan (ur.1851)
        m.(śl.6.09.1870 Gorlice) Erazm Żyła (ur.1845), s. Floriana
 
 Stanisław Garan [ur.+/-1870 - zm.po 1897], 
 w 1888 r. otrzymał świadectwo dojrzałości w Gimnazjum, Nowy Sącz, 1893 Lwów, urzędnik pocztowy
 mieszkał : 1897 r. Lwów, ul. Zimorowicza 7
 
 ok. 1900 r. N. Garan, kucharz dworski, właściciel kamienicy w Gorlicach
 Ignacy Garan, Nowy Sącz (wzm.1864 - 1882)
 Władysław Garan, Dukla (wzm.1895)
 Paweł Garan, ż. Wiktoria, 1893 Gorlice (wzm.1893 – 1903)
------------------------------------------------
 [4]  Makowiska, par. Kobylany
  Ksiądz Jan Sarna „Opis powiatu jasielskiego” Jasło 1906 r. :
Makowiska. W r.1849 posiadał te dobra Tadeusz Wiktor, który je w r.1858 sprzedał Janowi i Adeli Wiktorom.
 Po nich odziedziczył Makowiska w połowie Stanisław Fihauser. W r. 1885 nabyli Makowiska Piotr, Jędrzej Bieleccy
 i Stanisław i Helena Jaklowie ; w r. 1889 nabył Piotr Bielecki od Jędrzeja Bieleckiego 1/3 część i sprzedał wraz z małżonkami
 Jaklami całe Makowiska Edwardowi i Anastazji Filipowiczom.”
 
 Konstanty Fihauser (ur.9.03.1801 - zm.19.01.1880 Januszkowice), właściciel Bruśnika, s. Ludwika i Salomei z d. Wyszkowska
 1 ż.(śl.ok.1820) Julia bar. Konopka h. Nowina (ur.ok.1800 - zm.1843 Bruśnik)
      ojc. Franciszek Mateusz bar. Konopka (ur.1768 - zm.1841), s. Jana K. (1732 - 1804) i Julianny Apolonii z d. Przychodzka (1747 - 1790)
      mat. Brygida Jordan - Stojowska h. Trąby (ur.1772 - zm.1827), c. Józefa i Teresy Drohojowskiej
 2 ż. Marianna Pilińska (zm.26.12.1855) [1 mąż – Jerzy Wyszkowski]
 Syn z 2 żony :
 Stanisław Fihauser (ur.1843 - zm.30.04.1898, poch. Bruśnik), 
 wł. m.in. połowy wsi Makowiska, odziedziczone po rodzicach żony
 [Jan Sarna „Opis powiatu jasielskiego” Jasło 1906 r.]
 1 ż. Helena Wiktor h. Brochwicz (ur.ok.1845 - zm.1.01.1873)
       ojc. Jan Duklan Wiktor (ur.1812 - zm.1877), wł. wsi Makowiska,
              s. Euzebiusza Tomasza i Joanny z d. Grodzicka
       mat. Adela Czermińska (ur.1822 - zm.1904), c. Ksawerego Franciszka (1787 - 1853) i Franciszki z d.Ostaszewska h. Ostoja
 2 ż. Eugenia Stadnicka h. Drużyna (ur25.12.1843 - zm.6.01.1891 Bruśnik)
       ojc. Leon Stadnicki (zm.1854), s. Sebastiana i Magdaleny Szwarzenberg - Czerny
       mat. Aleksandra Strzyżewska h. Gozdawa (ur.1821 Rzuchowa - zm.15.09.1878 Kraków), c. Józefa (1768 -  16.03.1842 Rzuchowa) 
                i Ludwiki z d. Bronikowska (ur.1794 - zm.21.11.1845 Rzuchowa)
 
 Tadeusz Mikołaj Jan Wiktor (ur.1822) z Makowisk (wzm.1851 - 55 r.) i Faliszówki (wzm.1882 r.)
 s. Piusa Jana Duklana Wiktor [ur.+/-1795] i Józefy z d. Dwernicka [ur.+/-1795]
 ż.(śl.1852 Warszawa, par. św. Andrzej) Izabella Teofila Jaroszyńska h. wł. (ur.1836 - zm.1899),
 c. Jana J. (ur.1783 Tywrów - zm.1842) i Julii Tyzenhauz h. Bawół (ur.+/-1795 - zm.2.12.1889 Błódniki, Galicja)
 
 Edward Filipowicz (ur.1851 - zm.11.04.1911 Jasło)
 ż. Anastazja Józefa Dębicka (ur.1863 - zm.1957 Wola Dębowiecka k. Jasła)
 
 [5] Narajów (ukr. Haraĩв), rejon Brzeżany, Ukraina]
 1853 r. - Karolina Myszkoska, chrzestna, Narajów [LN Narajów, skan 54], [żona Juliana], [zob. pkt 9.5]
 1882 r. - Narcyz Myszkowski (zm.19.12.1882), praktykant pocztowy w Narajowie odebrał sobie życie
                strzałem z rewolweru. [„Gazeta Lwowska” nr 296 z 29.12.1882 r.]
                [Narajów – pow. brzeżański, obwód tarnopolski]
 
 [6]  Szebnie ( Szebnice) , par. wł.
 Gorajscy [Gorayscy] (XVIII w.)
 
 W Szebniach w latach 1890 - 1908 proboszczem był ks. Władysław Sarna (ur.25.04.1858 Strzyżów - zm.9.01.1929 Przemyśl), 
 prałat papieski, infułat dziekan kapituły katedralnej w Przemyślu, społecznik, historyk, etnograf,
 autor m.in. książek : „Opis powiatu jasielskiego” i „Opis powiatu krośnieńskiego”
 
    ks. Władysław Sarna (1858 – 1929)
 
 Moderówka :
 W XVII i XVIII wieku często zmieniali się dziedzice miejscowości. Byli nimi Kalinowscy, Wilkowscy, Moszczańscy
 i  Lubienieccy. W tym czasie wieś niszczona była przez opisane najazdy szwedzkie, siedmiogrodzkie i stacjonujące
 w okolicy własne wojska komputowe. W latach 1702-1707 często trasą tą przechodziły oddziały szwedzkie, saskie,
 własne i  rosyjskie cara Piotra I.
 Pod zaborem austriackim Moderówka stanowiła dobrze zagospodarowaną wieś, należącą do Morskich,
 a później Gorayskich. Do wybitnych postaci należał August Gorayski, marszałek powiatu, przemysłowiec i finansista,
 działacz polityczny. Wzniesiono tu ładny klasycystyczny dwór, założono park krajobrazowy.
 
 Zarys genealogiczny Gorayskich (m.in. właścieli dóbr Szebnie) : [Informacje – uzupełnienia : Andrzej W. Pacyna]
 
    Szebnie, dworek Gorayskich
 
 Jan Gorajski [ur.+/-1690], s. Teodora, kasztelanica kijowskiego, rotmistrza król. 1666
 ż.(śl.przed 1722) Zofia Żelęcka [ur.+/-1690]
 Syn : 
 Antoni Gorajski (ur.+/-1720 - zm.1782), chorąży [Parnawa] 1774 - 82 , miecznik [Chełmno], miecznik [Chełm].
 wł. Kaszyc, Kluczy, Olewina, Parczy, Strągoborzyc
 1 ż. Katarzyna Wilkońska [ur.+/-1715]
       ojc. Michał Wilkoński [ur.+/-1685]
       mat. NN.
 2 ż.(śl.ok.1760) Marcjanna Marcelina Agnieszka Romer h. Jelita z Chyszowa [ur.+/-1730]
        ojc. Józef Romer, sędzia grodzki Nowy Korczyn, s. Marcina Jana Macieja i Anny z Krasowa
        mat. Ludwika Salomea Rey h. Oksza, c. Jana (zm.1719) i Teresy z d. Braun - Sinnicka
 Dzieci Antoniego z 1 żony :
 A1. Józefa Gorajska (zm.1765)
 Dzieci Antoniego z 2 żony : (Tomasz, Aleksander, Katarzyna)
 A2. Tomasz Gorayski (ur.+/-1760 - zm.1809), pułkownik wojsk koronnych, dziedzic Stragoborzy, legit. 1783 w Galicji
        1 ż. Antonina Ossoria Bukowska [ur.+/-1760 - zm.1790]
              ojc. N. Bukowski, kasztelan [Sanok]
        2 ż. Marianna Anna Rutkowska h. Pobóg [ur.+/-1760], dama krzyża gwiaździstego, pani na Goszczynie i Rutkowicach - rozwód, 
              [2 mąż – (śl.1783) Feliks Kokoszka - Michałowski h. Jasieńczyk (zm.1783), chorąży krakowski]
              ojc. Paweł Rutkowski
              mat. Wiktoria Jabłonowska [1 mąż – N. Rzuchowski]
        3 ż. Konstancja Rymińska [ur.+/-1760], [ 1 mąż -  Ignacy Giżycki h. Nałęcz]
        Dzieci Tomasza :
        B1. Pelagia Henryka Gorajska
               m. Antoni Oraczewski
        B2. Stanisław Gorajski (zm.2.08.1809)
        Z 3 żony :
        B3. Michal Gorajski
 
 A3. Aleksander Gorajski (ur.1762 - zm.1802 Szebnie), szambelan Stanisława Augusta 1782 r.,dz. Strągoborzy,  legit. 1783 w Galicji
         ż.(śl.ok.1784) Teofila Wiktoria hr. Ossoria Bukowska h. Ossoria [ur.+/-1765]
        ojc. Antoni Bukowski (zm.1762) , kasztelan sanocki, s. Jerzego i Jadwigi z d. Odrzywolska
        mat. Salomea Morska
        Dzieci : co najmniej 5 (Józef, Ludwik, Ewa, Zofia, Władysław)
        B1. Józef  Kazimierz Gorayski (ur.1791 - zm.29.06.1864 Lwów, par. św. Maria, dom 582), lat 73 [LM, akt 61,  s.50]
               kapitan gwardii Napoleona, członek stanów galicyjskich,
               strażnik sreber koronnych, strażnik sreber koronnych Galicji
               ż.(śl.1825) Karolina Tarnawa Broniewska [ur.+/-1800]
              ojc. Jan Broniewski [ur.+/-1770]
              mat. Paulina Zabielska [ur.+/-1770]    
              Dzieci : 2 (Józefa, Adam)
              C1. Józefa Gorajska (zm.1878)
                    m.(śl.15.10.1852 Kraków) Leon Julian Józef Skorupka z Padlewa h. Ślepowron (ur.19.04.1822 - zm.12.01.1875 Kraków) [PSB],
                    dziedzic Prokocimia k. Krakowa [ob. cz. Krakowa]
                    ojc. Józef Skorupka (zm.1847), senator m. Krakowa 1798, s. Jana Kantego S. szambelana królewskiego
                           i Zofii z d. Grzegorzewska h. Lis – c. Józefa G., miecznika [Czersk] i Ewy z d. Bieniecka h. Korab
                    mat. Józefa Przerębska h. Nowina (zm.1875), c. Adama P. (zm.1811), starosty [Ojców] i Łucji z d. Wodzicka h. Leliwa
              C2. Adam Jan Kajetan Gorajski (ur.1829 - zm.21.01.1894, poch. Lwów, cm. Łyczakowski), szambelan cesarski, mieszkał : Lwów
                    ż.(śl.7.02.1858 Warszawa, par. św. Krzyż) Maria Antonina Ewa Młodecka h. Półkozic (ur.1833 - zm.30.01.1894)
                    [świadkowie ślubu : Maurycy hr. Potocki i Józef hr. Młodecki]
                    ojc. Jan Kazimierz Młodecki (ur.ok.1789 - zm.31.05.1854), prezes Sądów Głównych Wołyńskich
                           s. Józefa Marcina M. i Domiceli hr. z d. Krasicka
                    mat. Dorota Potocka h. Pilawa (ur.1806 Warszawa - zm.1892), 
                           c. Jana Alojzego P. (ur.24.06.1776 Tykocin - zm.25.05.1854 Tykocin)
                           i Marii Antoniny hr. z d. Czartoryska h. Pogoń Litewska (ur.31.11.1777 Korzec, pow. Nowogród Wołyński - zm.1851)
                   Dzieci :
                   D1. Jadwiga Dorota Adamina Maria Karolina Izabela Gorajska (ur.23.12.1859 Lwów, par. św. Maria) [LN, s.88]
                          m.(śl.18.04.1906) Adam Ryszczewski (Rzyszczewski) h. Pobóg (ur.20.09.1857), bezpotomni
                          ojc. Aleksander Rzyszczewski (ur. 6.12.Krzemieniec - zm.1891)
                          mat. Aniela Mężeńska h. Kościesza (zm.1901), c. Daniela M., chorążego [Krzemieniec] 
                                  i Ludwiki z d. Ursyn - Pruszyńska h. Rawicz (zm.1854)
                   D2. Adam Gorajski (ur.1871 - zm.1894)
        B2. Ludwik Gorajski (ur.1794 - zm.1879), wł. Moderówki (rodowy majątek),
              ż.(śl.1822) Ludwika Bogusz h. Półkozic z Siedlisk [ur.+/-1795]
             ojc. Stanisław Tadeusz Bogusz (ur.1762 - zm.1846), s. Józefa (zm.1791) i Salomei z d. Przetocka
             mat. Apolonia Weronika Jordan - Stojowska h. Trąby, c. Nikodema (ur.1738 - zm.1973) [PSB]
                     i Apolonii z d. Olszewska h. Brodzic
             Dzieci : (Helena, Maria, Stanisław, Aleksander, August)
             C1. Helena Gorayska (ur.1828 - zm.6.07.1907 Moderówka)
             C2. Maria Gorayska
             C3. Stanisław Gorayski
             C4. Aleksander Gorayski (ur.1824 - zm.1888), 
                   od r.1846 gospodarował w Siedliskach k. Tarnowa, w majątku rodzinnym matki.
                   Później osiadł we własnym majątku Szebnie.
                   W 1863 r. był członkiem krakowskiego Komitetu Rządu Narodowego.
             C5. August Gorayski (ur.27.12.1832 Szebnie - zm.21.03.1915 Jasło, poch. Szebnie) [PSB],
                    właściciel ziemski, przemysłowiec i finansista galicyjski
 
                      August Gorayski (1832 – 1915)
               Zdjęcie ze strony :  http://jasloiregion.pl/wp-content/uploads/2011/10/poczet.pdf
 
                    ż. (śl.1869) bar. Maria Borowska h. Jastrzębiec [ur.+/-1835]
                    ojc. Teodor hr. Borowski, s. Kajetana i Julii z d. Morska [Kajetan hr. Borowski był synem Józefa i Jadwigi z d. Wilkońska]
                    mat. Paulina Bratkowska
                    Dzieci :
                    D1. Jan Gorayski (ur.23.03.1871 Moderówka - zm.25.10.1929 Szebnie)
                           ż.(śl.19.06.1900 Bursztyn) 
                           Maria Eleonora Karolina ks. Jabłonowska h. Prus III (ur.20.07.1877 Bursztyn - zm.18.01.1965 Kraków)
                           ojc. Stanisław Maria Ferdynand ks. Jabłonowski (ur.19.01.1846 Bursztyn - zm.3.07.1909 Bursztyn)
                           mat. Jadwiga Stecka – Olechnowicz h. Radwan (ur.3.08.1848 Żytomierz - zm.3.05.1933 Lwów)
                           Dzieci : 3 (Dymitr, Adam, Helena)
                           E1. Dymitr Gorajski (ur.15.04.1902 Lwów - zm.29.06.1931 Chur, Szwajcaria)
                                 ż.(śl.15.01.1927 Kraków) Anna Maria hr. Mycielska h. Dołęga (ur.15.03.1904 Kraków - zm.3.11.1993 Warszawa)
                                 ojc. Władysław hr. Mycielski (ur.25.10.1861 Kraków - zm.15.09.1939 Łuczanowice)
                                 mat.(śl.30.01.1896 Kraków) Felicja Zaklika h. Topór (ur.1.09.1877 Izdebki - zm.6.10.1943 Łuczanowice), 
                                         c. Jarosława Z. (ur.1852 - zm.10.05.1882) i Henryki z d. Bukowska h. Ossoria (ur.1852 - zm.18.08.1939)
                           E2. Adam Gorajski (ur.1905 - zm.1980), żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939 – 1945
 
                                   Adam Korczak Gorayski (1905 – 1980), ostatni dziedzic Szebni
                                 [Fot. ze strony :  http://szebnie.archiwa.org/zasoby.php?id=129  ]
 
                                 ż.(śl.15.07. 1936 Siedliska k. Tarnowa) 
                                 Krystyna hr. Komorowska h. Dołęga (ur.19.07.1906 Siedliska – zm.20.01.1999 Cascais, Lisboa, Portugalia)
                                 ojc. Michał Leon hr. Komorowski (ur.8.03.1875 Poniemuń - zm.14.11.1950 Częstochowa)
                                 mat. Maria Zaborowska h. Grzymała (ur.1875 - zm.1953), c. Ambrożego i Michaliny hr. z d. Miączyńska
                           E3. Helena Gorajska (ur.1912 - zm.1942), bezpotomna
        B3. Ewa Gorayska [ur.+/-1790]
              m. Marian Chojecki [ur.+/-1790]
        B4. Zofia Gorayska (ur.+/-1795 - zm.1868)
              m. Leon Maciej Antoni Gołaszewski h. Kościesza (ur.9.03.1795 - zm.1868) [PSB]
              ojc. Józef Gołaszewski (ur.1752 - zm.1805), wojski [Drohiczyn], s. Piotra i Domiceli z d. Gołaszewska
              mat. Domicela Wiktoria Wojakowska
        B5. Władysław Gorayski (ur.1796 - zm.1885)
              ż. Izabela Bork Prek vel Preuck h. Bork [ur.+/-1770]
              ojc. Tadeusz Prek (ur.1767 - zm.1833)
              Dzieci :
              C1. Teofila Gorajska [ur.+/-1820]
                     m.(śl.1846) Antoni Makomaski h. Jastrzębiec (ur.1818)
                     ojc. Jan Józef Ambroży Makomaski (ur.1784), s. Pawła M. i Anny z d. Chrościkowska
                     mat. Konstancja Deboli h. wł. [ur.+/-1800], 
                             c. Augusta Antoniego D. (ur.1747 Siemnice k. Zamościa - zm.1810 Dzierążnia) [PSB] i NN.
              C2. Kazimierz Gorajski (ur.+/-1820 - zm.po 1907)
                    ż. Helena Sołtyk h. wł. (ur.ok.1831 - zm.10.05.1908 Kraków, poch. cm. Rakowicki)
                    [1 mąż Heleny Sołtyk – Ludwik Anastazy Stanisław Łempicki h. Junosza, senator – kasztelan Królestwa Polskiego]
                    ojc. Roman Sołtyk (ur.29.02.1790 Warszawa - zm.24.10.1843 Saint - Germain k. Paryża)
                    mat. Konstancja Helena hr. Moszczeńska h. Nałęcz (ur.ok.1788 - zm.19.10.1837 Warszawa)
                    Dzieci : 4 (Roman, Helena, Izabela, Teresa)
                    D1. Roman Zbigniew Władysław Józef Gorajski (ur.1859), bezpotomny
                    D2. Helena Gorajska (ur.29.09.1860 - zm.17.01.1927)
                           m.(śl.29.09.1883) Adam hr. Łubieński h. Pomian (ur.18.02.1854 - zm.4.02.1910 Warszawa)
                           ojc. Tomasz Wentworth Łubieński (ur.21.12.1821 Kazimierza Wielka - zm.21.06.1901 Warszawa)
                           mat. Adelajda Łempicka (ur.18.12.1825 Planta - zm.25.12.1915)
                    D3. Izabela Gorajska [ur.+/-1860], bezpotomna
                    D4. Teresa Gorajska [ur.+/-1860], bezpotomna
                           m. Zdzisław Zagórski [ur.+/-1855]
 
 A4. Katarzyna Gorajska [ur.+/-1765]
        m. Franciszek Bukowski [ur.+/-1765], podkomorzy (dwór królewski), szambelan
        Dzieci (Bukowscy) :
        B1. Andrzej Bukowski [ur.+/-1795]
              ż.(śl.1832 Kraków, Kościół Mariacki) Katarzyna Krzyżanowska (ur.ok.1796)
              [1 mąż Katarzyny Krzyżanowskiej – (śl.1823 Olkusz) Józef Bartl]
              ojc. Antoni Krzyżanowski
              mat. Teresa Kamińska
              Dzieci (Bukowscy) :
              C1. Julian Bukowski (ur.29.02.1837 Kraków - zm.17.05.1904) [PSB]
 
 Emigranci do USA :
 
 Miskowic Jan (ur.1858), Szebnie,
 w 1902 r. wyemigrował do USA z portu Bremen statkiem „Batavia”, przybył 1.04.1902 r. do portu Nowy Jork
 
 Miskowicz Karol (ur.1861), Szebnie,
 w 1902 r. wyemigrował do USA, razem z Janem i Piotrem Miskowiczem
 
 Miskowicz Piotr (ur.1868), Szebnie, żonaty,
 w 1902 r. wyemigrował do USA z portu Bremen statkiem „Batavia”, 
 1.04.1902 r.w porcie Nowy Jork przyjął go John Miskowicz
 
 Miskowicz Katarzyna (ur.1889 ), Szebnie
 w 1906 r. wyemigrowała do USA z portu Amtwerp, statkiem „Zeeland”, przybyła 19.04.1906 do Nowego Jorku
 
 Miskowicz Maria (ur.1895), Szebnie, w 1912 wyemigrowała do USA
 
 Miskowicz Zofia (ur.1896), Szebnie,
 w 1913 r. wyemigrowała do USA z portu Antwerp, statkiem „Zeeland”,
 przybyła do portu Nowy Jork 8.07.1913 r.
 
 Uczestnicy I wojny światowej : 
 Miszkowicz Stanisław (ur.1887 Szebnie)
 Miškowicz Stanislaus, Lst Inist., IR. Nr. 57, 6. Komp., Galizien, Jasło, Szebnie, 1887 ; verw. [pkt 11]
        
 [6]  Wielopole Skrzyńskie (par. wł.)
 Właściciele :
 Franciszek Borgiasz Skrzyński h. Zaremba [ur.+/-1755 - zm.1814, poch. Zabierzów], s. Józefa i Ludwiki Fudaszewicz h. Prawdzic,
 wł. miasteczka Wielopole (nazwane później Wielopole Skrzyńskie), mieszkał w majątku Zwieńczyca (dziś dzielnica Rzeszowa),
 wł. dóbr : Niechobrz, Zabierzów, Zgłobień, Racławówka (w 1817 r. przypadły Erazmowi Skrzyńskiemu)
 ż. Józefa Jakubowska h. wł. [ur.+/-1755]., c. Felicjana i Antoniny z d. Klecka
 Dzieci (Skrzyńscy) :
 A1. Magdalena Skrzyńska [ur.+/-1780]
        m. Stanisław bar. Konopka h. Nowina (ur.1774 - zm.1821)
 A2. Ferdynand Skrzyński [ur.+/-1785 - zm.po 1855], 1855 wł. wsi Sośnica, Nawsie Górne, cz. wsi Konica
        ż. Anna Dönhoff h. Denhoff [ur.+/-1785]
        Dzieci (Skrzyńscy) :
        B1. Wincenty Skrzyński [ur.+/-1810]
              ż. Ludwika Czosnowska h. Pierzchała (Kolumna)
        B2. Kajetan Erazm (Klemens) Skrzyński [ur.+/-1810 - zm.po 16.03.1867], wł. wsi Zwieńczyca k. Rzeszowa (wzm.1848 - 1855)
               ż. Aniela bar. Konopka h. Nowina [ur.+/-1810]
               ojc. Stanisław bar. Konopka (ur.1774 - zm.1821)
               mat. Magdalena Skrzyńska [ur.+/-1780], c. Franciszka Borgiasza S. i Józefy Jakubowskiej
 A3. Erazm Skrzyński (ur.+/-1790 - zm.1865) od 1817 r. wł. dóbr : Niechobrz, Zabierzów, Zgłobień, Racławówka, Kielaniówka,
        Drabinianka
 A4. Feliks Skrzyński [ur.+/-1790 - zm.po 1817]
 
 1846 r. Stanisław Skrzyński (ur.+/-1810 - zm.po 1869), s. Feliksa lub Ferdynanda (bratanek Erazma), 
             wł. maj. Wielopole Skrzyńskie, Racławówka w par. Zabierzów
 1855 r. Franciszek Skrzyński, 1855 r. wł. maj. Wielopole Skrzyńskie, Budzisz, Rzegocin,
             Kosztowa k. Sanoka, Laskowka k. Sanoka
 
 Wiktor Wojciechowski h. Korab (ur.1821 - zm.1883),
 1872 r. wł. maj. Wielopole (po Franciszku Skrzyńskim) i Nawsie Górne (po Ferdynandzie Skrzyńskim)
 ż. Augusta Barbara Christiani - Grabieńska (ur.11.10.1823 Lwów - zm.27.05.1858 Dąbrowa)
 ojc. Jan Nepomucen Christiani - Grabieński h. wł. [ur.+/-1800]
 mat.(śl. 12.01.1823 Lwów) Augusta Henryka Nitsche (ur.8.08.1801 - zm.14.09.1853 Dąbrowa), 
         c. Karola Gotfryda Nitsche i Zuzanny Kronauge (c. Pawła K.)
 Dzieci (Wojciechowscy) :
 A1. Helena Wojciechowska (ur.1847 - zm.13.12.1938), 1903 r. wł. maj Wielopole Skrzyńskie, Orońsko (Orońsk) k. Radomia 
        [w 1903 r. majątek Wielopole kupił od Heleny Brandt hr. Ludwik Dębicki i jego żona Honorata z d. Pruszyńska]
        1 m. Aleksander Ksawery Pruszak h. Leliwa (ur.24.03.1837 Warszawa - zm.30.08.1873 Orońsko), wł. maj. Orońsko k. Radomia
                ojc. Konstanty Jan Józef Pruszak (ur.1.03.1808 Warszawa - zm.20.10.1852 Warszawa)
                mat. Amalia Klara  Christiani h. wł. (ur.2.09.1815 Rzeszów - zm.17.09.1867 Orońsk), c. Franciszka Ksawerego Ch. [PSB]
        2 m.(śl.12.06.1877 Kowala) Józef Stanisław Adam Brandt h. Przysługa (ur.11.02.1841 Szczebrzeszyn - zm.12.06.1916 Radom),
               znany malarz polski [PSB]
               ojc. Alfons Jan Brandt (ur.26.02.1812 Warszawa - zm.10.03.1846 Warszawa, poch. cm. Powązkowski), dr medycyny [PSB]
               mat. Anna Krysztyna Marianna Lessel h. Grabie (ur.10.06.1811 - zm.17.05.1878 Radom)
      
                 Józef Brandt (1841 – 1915)
 
 prawdopodobnie :
 A2. Romuald de Biała Wojciechowski [ur.+/-1845], 1858 – 73 wł. maj. Wielopole Skrzyńskie
        ż. Emma Dolańska h. Korab [ur.+/-1845]
        ojc. Feliks Piotr Dolański h. Korab (ur.1810 - zm.1879), s. Jana
        mat. Wanda Piasecka [ur.+/-1815], c. Józefa i Antoniny z d. Sokołowska
 
        [brat Emmy Dolańskiej :
        Stanisław Karol Dolański (ur.1852 - zm.17.04.1931)
        ż. Jadwiga Maria Rylska h.Ostoja (ur.1858 - zm.29.03.1936), c. Leona S. [ur.+/-1810] i Emilii z d. Skrzyńska]
        [Leon Skrzyński był synem Antoniego Ścibor Rylskiego i Antoniny z d. Myszkowska – zob. pkt 3.2.1.1]
        prawdopodobnie syn :
        B1. Wiktor Wojciechowski [ur.+/-1775 - zm.po 1908], wł. maj. Nawsie Górne, w 1908 r. sprzedał Nawsie Górne na rzecz
              Banku Ziemskiego w Łańcucie        
 
  [powrót]
 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 

 

do górywstecz