5.4. Linie : Podniebyle - Makowiska - Niewodna - Szebnie - Trzcinica
         [Myszkowscy h. Jastrzębiec – właściciele ziemscy, prawdopodobnie krewni  z linią Myszkowskich z Turki (pkt 9.5)]
 
  Ostatnia aktualizacja : 6.12.2018 r. 
  Wyszukiwarka : Ctrl + F
  
  PODNIEBYLE  (par. Łubienko) [12 km na SE od Jasła]  [1]
 
           
 
 Narcyz Myszkowski [ur.+/-1820 - zm.1868/72] 
 wł. dóbr  Podniebyle (wzm. 1855 - 1868), finansował wraz z innymi budowę kościoła w Łubienku w 1857 r.
                
 1851 r. - Narcyusz Myszkowski z Faliszówki (Fajslówka, Fajstówka), par. Nienaszów k. Żmigrodu 
              [„Gazeta Lwowska” nr 197, z dnia 27.08.1851 r.] :
 
 
 [Faliszówka : wzm.1827 – 60 r. wł. Walenty Wiktor, 1855 r. Józefa Wiktor, 1875 - 1902 r. Tadeusz Wiktor]
 
 ż. Anna Cząstecka [ur.+/-1820 - zm.po 1876]
 1876 r. - Anna Myszkowska, Podniebyle, właścicielka  [„Gazeta Lwowska” nr 191 z 22.08.1876 r.]
 
 Dzieci : (Jan, prawdopodobnie Władysław, Stanisław, Józefa, Józef)
 A1. Jan (Julian Jan) Myszkowski (ur.1854 Podniebyle - zm.4.11.1906 Lwów), lat 52,
       mieszkał : Faliszówka (par. Nienaszów) (wzm.1877), 
       Gorlice (wzm. 1879 - 1897), Kamienna, pow. Nadwórna (ob. Ukraina) (wzm. 1906)
       [Informacje i zdjęcia : p. Wojciech Makowiecki + internet]
 
         Jan Myszkowski  [powiększ]
 
         akt zgonu, Lwów 1906 r.  [powiększ]
 
       1 ż.(śl.18.11.1877 Gorlice) Maria Józefa Garan (ur.31.01.1859 Gorlice - zm.17.04.1897, poch. Gorlice) 
            [grób zob. niżej] 
            [świadkowie ślubu : Mikołaj Jan Gromadzki i Władysław Myszkowski]
            ojc. Andrzej Garan (ur.1808 - zm.15.01.1874 Gorlice), poch. Gorlice, mieszczanin w Gorlicach [zob. niżej]
                  s. Andrzeja Garan [ur.+/-1780]
            mat.(śl.11.11.1857 Gorlice) Salomea Durbasiewicz (ur.1834 Gorlice miasto), c. Feliksa i Marianny z d. Kotecka
 
       2 ż.(śl.1900 Sanok) Stefania Wasilkowska (ur.1871)
 
       Dzieci z 1 żony : (Helena, Adolf, Stanisław)
       B1. Helena Myszkowska (ur.20.07.1879 Gorlice - zm.16.09.1896, poch. Gorlice), lat 17
 
       B2. Adolf  Myszkowski h. Jastrzębiec (ur.12.05.1883 Gorlice - zm.29.07.1963), sędzia 
             [prawdopodobnie uczeń gimnazjum w Jaśle 1899 - 1902 r.] 
                 1909 r. Myszkowski Adolf, auskultant sądowy, Kraków, Puławskiego 9 [„Spis ludności Krakowa z 1909 r.”]
             1909 - 1910 r.  Auskultant Sądowy Galicji Wschodniej, Lwów
                 od 1910 r. sędzia : Rawa Ruska (wzm.1910 – 1914)
                 1926 r. Sąd Powiatowy, Medenice – naczelnik
             w 1927 r. sędzia sądu okręgowego w Rzeszowie 
                 w 1927 r. przeniesiony do sądu okr. w Krakowie
                 1932 r. mieszkał : Kraków, ul. Konarskiego 11, poch. Kraków, cm.Rakowicki (kw. XXXIV, rz. 12, m. 21)
 
             ż. Augusta N. (ur.16.03.1888 - zm.22.05.1975 Kraków), poch. Kraków, cm.Rakowicki (kw. XXXIV, rz. 12, m. 21)
 
                           Kraków, cm. Rakowicki  [powiększ]
 
 
       B3. Staś Myszkowski (ur.ok.1888 - zm.1891, poch. Gorlice), 2,5 roku      
 
                       [powiększ]
             Cmentarz, Gorlice
 
 prawdopodobnie :
 
 A2. Władysław Jastrzębiec Myszkowski (ur.2.06.1840 Makowiska - zm.25.01.1905 Lwów, par. św. Antoni), 
       poch. cm. Łyczakowski
       wł. majątku Makowiska (par. Kobylany) [18 km na SE od Jasła]  [2]
       właściciel dóbr Podniebyle (wzm.1867 r.), 
       mieszkał : 1867 r. Zdanów (par. Zamość), 
       1870 r. urzędnik dóbr hr. Zamoyskiego, Zwierzyniec
       1864 r. z Podniebyla [„Gazeta Lwowska” nr 137 z 17.06.1864 r.]
       1870 r. urzędnik dóbr hr. Zamoyskiego, Zwierzyniec
       1897 r. mieszkał : Lwów, ul. Piekarska 21
       ziemianin, porucznik 11 pułku ułanów austriackich, powstaniec 1863 r.,
       służył w oddziałach ; Czachowskiego, Jeziorańskiego, Okuńskiego [ w innych źródłach Oksińskiego],
       Waligórskiego, ostatecznie objął dowództwo po Zaborowskim i prowadził sam oddział. 
       Walczył w 13 - tu bitwach i potyczkach. Ranny ciężko w głowę pod Przedborzem. 
       Po powstaniu rachmistrz.
       [ Wykaz powstańców styczniowych 1863 r. pochowanych we Lwowie :
       Myszkowski Władysław (ur.1840 - zm.1905)]
 
         akt zgonu, Lwów 1905 r.  [powiększ]
 
          Lwów, cm. Łyczakowski
 
       ż.(śl.ok.1866) Ludwika Gasperska (Gasparska, Gacperska) (ur.1846 - zm.po 1889)
       Dzieci : (Kazimierz, Maria, Władysława, Helena, Zofia)
 
       B1. Kazimierz Teofil Myszkowski (ur.7.02.1867 Zdanów, par. Zamość - zm.po 1896) [LN Zamość, akt 26]
             [1896 r. Kazimierz Myszkowski „custos superior acrarii”, chrzestny, Lwów (zob. niżej)]
       B2. Maria Anna Myszkowska (ur.14.08.1868 Zwierzyniec, par. Szczebrzeszyn - zm.14.12.1906 Lwów]
             m.(śl.1886 Narajów) Bronisław Melchert (Melchart) [ur.+/-1865 - zm.po 8.02.1896], [3]
             [Narajów (ukr. Haraĩв), rejon Brzeżany, Ukraina]
             1886 r. przemysłowiec, Zarządca Leśny Narajów, 1889 r. Nadleśniczy Brzeżany
             ojc. Józef Melchert [ur.+/-1835]
             mat. Anna Jabłońska [ur.+/-1835]
             Dzieci (Melchart, Melchert) : co najmniej 3 (Janina, Tadeusz, Ludwika)
             C1. Janina Maria Melchert (ur.26.07.1889 Brzeżany)
                   [chrzestni : R. Maksymilian Trzciński, parochus in Bliszcze (?) i Ludwika Myszkowska, żona Ladislawa]
             C2. Tadeusz Władysław Melchart (ur.12.02.1893 Brzeżany)
                   [chrzestni : Władysław Myszkowski i Ludwika Siemieńska, panna]
             C3. Ludwika Melchert [ur.+/-1890]      
       B3. Władysława Myszkowska (ur.5.10.1870 Rudka k. Zwierzyńca, par. Szczebrzeszyn - zm.5.09.1871 Rudka)
       B4. Helena Myszkowska (ur.1876 - zm.15.12.1876 Zwierzyniec, par. Szczerzeszyn)
       B5. Zofia Józefa Myszkowska (ur.28.02.1878 Jarosław)
             m.(śl.8.02.1896 Lwów, par. św. Andrzej) 
             Joan Szałajdewicz (Szałajdowicz) (ur.17.01.1870 Kołków, distr. Lwów) zarządca lasów, Stulsko (wzm.1907 r.),
             członek Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, Stulsko (wzm.1892 -  1896 r.)
             „adjunctus regiminis silvarum”, „adjunctus silvarum fundationis Skarbkovianae”
             [świadkowie ślubu : Stanisław Myszkowski, zarządca dóbr Skarbkowskich i Bronisław Melchert]
             mieszkali : Lwów, ul. Piekarska 37 nr 21, Stulsko, par. Mikołajów, pow. Żydaczów
             1914 r. członek Towarzystwa Łowieckiego, pow. Żydaczów
             ojc. Franciszek Szałajdewicz [ur.+/-1840]
             mat. Filipina Kulmann (Kulman) [ur.+/-1840]
             Dzieci (Szałajdewicz) :
             C1. Julius Ladislaus Szałajdewicz (ur.19.11.1896 Lwów, par. św. Andrzej - zm.1897 Brzozdowce)
                   [chrzestni : Kazimierz Myszkowski „custos superior acrarii” i Maria Melchert, żona Bronisława]
             C2. Ladislaus Szałajdowicz (ur.1998 - zm.6.01.1898 Lwów, par. św. Andrzej), 1 dzień
             C3. Stefan Jan Szałajdewicz (ur.22.05.1899, chrzest 26.12.1899 Iłów, par. Mikołajów - zm.11.04.1944), 
                   leśniczy w Zagórzu, nadleśniczy w Zmysłówce
             C4. Helena Maria Szałajdewicz (ur.8.04.1901, chrzest 30.06.1902 Iłów, par. Mikołajów)
             C5. Stanisław Szałajdewicz (ur.26.03.1903 Stulsko, par. Mikołajów)
             C6. Joanna (Janina) Zofia Szałajdewicz (ur.10.11.1904 Stulsko, par. Mikołajów - zm.18.02.1907 Stulsko)
 
 A3. Stanisław Myszkowski (ur.1846) z Podniebyla, w 1864 r. uczeń gimnazjum, lat 18
       [„Gazeta Lwowska” nr 241 z dnia 21.10.1864 r.] 
       prawdopodobnie to :
       Stanisław Jastrzębiec Myszkowski (ur.1847 r. Szebnice) [ob. Szebnie k. Jasła] 
       powstaniec 1863 r., student w 1863, służył w oddz. Dionizego Czachowskiego [1810-1863]
       jako szereg. pod rotm. Prędowskim, w dragonach, w plut. Józefa Gabriela hr. Męcińskiego [1839-1921].
       Po powstaniu przepędził 10 miesięcy w więzieniu w Tarnowie, następnie gospodarował na majątku rodzinnym. 
       W 1866 r. wstąpił do wojska austr. do 1- go pułku krakusów i został oficerem. 
       Później przeniósł się do 57 pułku piech. W r. 1869 wziął dymisję i pracował odtąd jako leśnik.
 
       [być może to Stanisław Myszkowski (zm.1905), właściciel dóbr, pochowany : Stary Cmentarz w Tarnowie]
 
           
       Tarnów, „Stary Cmentarz”, Stanisław Jastrzębiec Myszkowski (zm.1905), kwatera 14  [powiększ]
 
 A4. Józefa Myszkowska [ur.+/-1850] (wzm.1882 – 89)
       m. Mikołaj Jan Gromadzki (Gromacki) [ur.+/-1850] (wzm.1882 – 89), właściciele Podniebyla
       [„Gazeta Lwowska” nr 152 z 6.07.1882 r.], [„Gazeta Lwowska” nr 99, 126 z 1886 r.],
       [„Gazeta Lwowska” nr 111 z 15.05.1889 r.]
 
         „Gazeta Lwowska” nr 99 z 1.05.1886 r. [powiększ]
 
       Dzieci (Gromadzcy) : (Jadwiga)
       B1. Jadwiga Antonina Gromadzka (ur.1875 Podniebyle), mieszkała : 1908 r. Wolanka k. Drohobycza
             m.(śl.3.03.1908 Lwów, par. św. Mikołaja, ul. Długosza 29) 
             Longin Rudeński (Rudewski) (ur.1881 Tyśmienica - zm.ok.1934)
             [świadkowie ślubu : Zdzisław Kawecki i Modest Rudeński, emeryt, dyrektor szkoły 5 klasowej
             offic. handlowy, mieszkał : 1908 r. Wolanka k. Drohobycza], [LC Lwów, sygn.1927, skan 158]
             ojc. Modest Rudewski [ur.+/-1855]
             mat. Michalina Sabat [ur.+/-1855]
 
 A5. Józef Myszkowski (ur.1841 - zm.16.11.1916 Mikołajów, pow. Żydaczów), lat 75
       prawdopodobnie to Józef Myszkowski, 1866 urzędnik, Bóbrka [pkt 9.8]
       prawdopodobnie żona
       ż. Anna (Myszkowska) (ur.1855 - zm.18.10.1920 Mikołajów), lat 65, wdowa
 
  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
 NIEWODNA  (par. wł.) k.Strzyżowa [21 km na NE od Jasła]  [5]
 
  
 
 Józef Myszkowski h. Jastrzębiec [ur.+/-1820 - zm.1878/81], 
 . dóbr tzw. Janowszczyzna w par. Niewodna i Gostwiczyzna (wzm.1868 - 1878),
 współwłaściciel : Cyprian Odrowąż Gostwicki (ur.1799 - zm.1882 Jasło) 
 ok.1872 r. dzierżawca : Marcin Janowski
 
         „Gazeta Lwowska” nr 45 z 25.02.1869  [powiększ]
 
 ż. Ludwika Adamska [ur.+/-1825]
 
 Dzieci : (Stanisław, prawdop. Emilia)
 A1. Stanisław Myszkowski h. Jastrzębiec (ur.8.01.1851 Wielopole Skrzyńskie, pow. Ropczyce - zm.po 1900) [6]
       właściciel dóbr ziemskich, mieszkał : 1900 r. Kraków, ul. Zygmuntowska 4/ 148, [nr 2688/V]
       w 1881 r. otrzymał trzecią część Gostwiczyzny po Józefie Myszkowskim,
       w 1882 r. sprzedał tę część Janowi Ignacemu Koziorowskiemu.
       [być może to Stanisław Myszkowski (zm.1905), poch. w Tarnowie]
       [być może to Stanisław Myszkowski z Krakowa, właściciel Kop. „Graben” w Besku k. Krosna i Kop. „Janina”
       w Woli Jaworowej [przysiółek dzisiejszej Woli Sękowej k. Krosna]
 
       ż.(śl.+/-1878) Antonina Ławrowska h. Pobóg 
       (ur.1850 Lalin, par. gr.-kat., chrzest : par. rz.- kat. Grabownica Starzeńska, pow. Sanok - zm.po 1885)
       ojc. Symeon Ławrowski (ur.+/-1800 - zm.1863), od 1828 r. paroch grekokatolicki w Lalinie
       mat. Tekla Piekarska [ur.+/-1825], Polka
       Dzieci Symeona i Tekli : synowie byli chrzczeni w obrządku ojca (Lalin), córki były chrzczone w obrządku matki
       w kościele w Grabownicy.
 
             
       Cerkiew greckokatolicka św. Jerzego w Lalinie, zbudowana w 1835 r., poświęcona w 1842 r.
       Po wojnie cerkiew przejęta przez kościół rzymskokatolicki.
 
           
       Lalin, cmentarz przycerkiewny, nagrobek pierwszego parocha ks. Symeona Ławrowskiego (zm.1863)
       [Zdjęcia ze strony Apokryf Ruski]
 
       Dzieci : 3 (Józef, Stefan, Maria)
       B1. Józef Myszkowski (ur.1879 Niewodna - zm.po 1926)
             star. komisarz Eksp. Urz. Śledcz., Konarskiego 20 [Ekspozytura Śledcza, ul. Kanonicza 24], [Ks. Adr. 1926]
             urzędnik Policji, Kraków, ul. Konarskiego 20 [Ks. Adr. 1926]
 
       B2. Stefan Adolf Myszkowski h. Jastrzębiec (ur.27.10.1882 Sambor, Ukraina - zm.ok.1956), lat 74
             1911 r. - Stefan Myszkowski Kraków, komisariat targowy (1912 - 26), w 1911 praktykant kom. targ.
             urzędnik Magistratu, Konarskiego 20 [Ks. Adr. 1932]
             mieszkał : Kraków, ul. Konarskiego 20
             [Być może to : Myszkowski Stefan, dzierżawca dóbr w Głęboce k. Jarosławia (wzm. 1905 - 1906 r.)]
 
             
             „Dziennik Rozporządzeń dla Stoł. Król. Miasta Krakowa, 1911 r.
 
             ż. Adela Reczek (ur.17.07.1881 Kraków - zm.3.02.1978, poch. Kraków, cm. Rakowicki), lat 97
             (Myszkowska Jastrzębiec Adela, pryw., Konarskiego L. 20 [Ks. Adr. 1932])
             ojc. Ruprecht Reczek (ur.15.09.1846 Frankstart, Freusztat. pow. Mistek, Morawy - zm.23.02.1933),
                   poch. Kraków, cm. Rakowicki (kw. kw. XXXIII, rz. 2, m. 1)
                   [„Spis ludności Krakowa : 1890 r. pomocnik w kantorze loteryjnym, żonaty, 
                   mieszkał : Kraków, ul. Filipa, nr hip. 74, tom 21, dz. V, str. 131]
                   [„Spis ludności Krakowa : 1900 r. masarz, Kraków, 1910 r., tom 5, nr 302]
             mat. Anna Józefa Rozalia N. (ur.15.10.1849 Warszawa - zm.29.08.1935)
                    poch. Kraków, cm. Rakowicki (kw. kw. XXXIII, rz. 2, m. 1)
             Dzieci : (Stanisław) [uzupełnienia : Mateusz Wózek]
             C1. Stanisław Myszkowski (ur.18.03.1908 - zm.18.02.1989), lat 81, poch. cm. Rakowicki w Krakowie),
                         absolwent Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie,
                         prawnik, zawodnik i działacz sekcji hokeja w klubie Cracovia, jeden z pionierów hokeja w tym klubie.
                         Bezdzietny.
 
                           [powiększ]
                   „Ilustrowany Kuryer Codzienny” nr 63 z 5.03.1929 r.
                   Najlepsi łyżwiarze Krakowa w jeździe szybkiej. Od lewej : Myszkowski i Michalak (Cracovia)
                   oraz Rosenberg (Makkabl)
 
                            [powiększ]
                   Kraków, cm. Rakowicki. Grób rodziny Myszkowskich h. Jastrzębiec, kw. LI, rz. płd. m.17.
                   Stefan, lat 74, Adela, lat 97, mgr Stanisław, lat 81
 
       B3. Maria Myszkowska (ur.19.09.1885 Dobrzechów k. Strzyżowa) [Dobrzechów, zob. pkt 9.5]
      
 prawdopodobnie :
 A2. Emilia Myszkowska [ur.+/-1850]
       m. Karol Peters [ur.+/-1850], 
       prawdop. s. Tomasza Petersa [ur.+/-1820 - zm.1870/76] 
       Dzieci (Peters) : (Emil, prawdop. Salomea)
       B1. Emil Peters (ur.1872 Niewodna), urzędnik państwowy
             ż.(śl.1904 Jasło) Jadwiga Szewczyk (ur.1881 - zm.1956)
 
               Jadwiga Peters z d. Szewczyk (1881 – 1956)
 
             Dzieci (Peters) : 3 (Stanisław, Janina,  N.)
             C1. Stanisław Peters (ur.16.04.1906 Jasło - zm.16.07.1972 Kraków, poch. cm. Rakowicki) [PSB]
                   absolwent studiów polonistycznych na Uniwersytecie Lwowskim, dr polonistyki,
                   dziennikarz, publicysta, prasoznawca
 
                     Stanisław Peters (1906 – 1972)
 
                   ż.(śl.1936) Zofia (Zoja) Chmielewska (ur.1916 - zm.2004)
 
                     Zofia Peters z d. Chmielewska (1916 – 2004)
 
                   Dzieci (Peters) : 1 (Lesław)
                   D1. Lesław Maciej Peters (ur.26.11.1953), dziennikarz, prasoznawca
             C2. Janina Peters (ur.1908 - zm.1983)
 
                     Jadwiga Kruszyńska z d. Peters (1908 – 1983)
 
                   m. N. Kruszyński [ur.+/-1905]
 
       prawdop.
       B2. Salomea Peters [ur.+/-1870 - zm.po 1889]
             m.(śl.przed 1889) N. Krzyżanowski [ur.+/-1865]
---------------------------------------------------------------------------------------------
 SZEBNIE  (par. wł.) [6 km na E od centrum Jasła]  [4] 
 1847 r. - Stanisław Jastrzębiec Myszkowski (ur.1847 r. Szebnice) [ob. Szebnie k. Jasła] 
 powstaniec 1863 r., student w 1863, służył w oddz. Dionizego Czachowskiego [1810-1863]
 jako szereg. pod rotm. Prędowskim, w dragonach, w plut. Józefa Gabriela hr. Męcińskiego [1839-1921].
 Po powstaniu przepędził 10 miesięcy w więzieniu w Tarnowie, następnie gospodarował na majątku rodzinnym. 
 W 1866 r. wstąpił do wojska austr. do 1- go pułku krakusów i został oficerem. 
 Później przeniósł się do 57 pułku piech. W r. 1869 wziął dymisję i pracował odtąd jako leśnik.
 
 Inne dodatkowe dane :
 Stanisław Myszkowski (zm.28.02.1913 w Szwydce ad Dołhe k. Medenic), bezpotomny
 [inne żródła podają : zmarł Opary – 18 km na NE od Drohobycza]
 1889 r. - leśniczy : Brzozdowce k. Bóbrki
 1889 r. - członek : Galicyjskie Towarzystwo Leśne, Brzozdowce, pow. Bóbrka,
 1907 r. - ukończył c.k. szkołę leśniczą w Bolechowie, dyetaryusz dla Polanicy,
 1908 r. - przewodniczący Rady Szkolnej, Rzepczyce, pow. Drohobycz
 1908/9 r. - przewodniczący Rady Szkolnej w Dołhem,
 1910 r. - leśniczy, Opary k. Medenic,
 1913 r. - zarządca lasów w Oparach,

 1913 r. - zarządca lasów fundacji im. hr. Skarbka, długoletni członek Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego,

 spadkobierca z ustawy Tadeusz  Melchert [„Gazeta Lwowska” nr 274 z 29.11.1913 r.] [zob. 1804, Linia Brzeżany]

 

 1896 r. świadkowie ślubu : Stanisław Myszkowski, zarządca dóbr Skarbkowskich i Bronisław Melchert, zob. wyżej

 [być może to Stanisław Myszkowski (zm.1905), właściciel dóbr, pochowany : Stary Cmentarz w Tarnowie]
---------------------------------------------------------------------------------------------
 Inne linie w ok. Jasła :
 
 TRZCINICA  (par. wł.) [3,5 km na W od centum Jasła]
 [Informacje uzupełnione : Andrzej Prus Niewiadomski z Berlina]
 Ignacy Myczkowski [ur.+/-1725] 
 1783 r. wylegitymowany ze szlachectwa, Czchowski Sąd ziemski (bez podania herbu)
 ż. Marianna N. [ur.+/-1725]
 Córka :
 Kunegunda Myszkowska (Myczkowska) (ur.1754 - zm.1824)
 [wg Minakowskiego i metryki ślubu - Kunegunda Myczkowska]
 m. Ignacy Niewiadomski h. Prus I [ur.+/-1750], 
 ojc. Jacek Niewiadomski (s. Antoniego, s. Ludwika, s. Krzysztofa)
 mat. NN.
 Dzieci (Niewiadomscy) : 7 (Jakub, Anna, Stanisław, Maciej, Ignacy, Józef, Joanna)
 A1. Jakub Ewaryst Niewiadomski (ur.25.07.1780 Trzcinica - zm.2.08.1860 Warszawa, poch. cm. Powązkowski) 
       [chrzestni ; 1 para :Stanisław ks. Jabłonowski i Katarzyna z hr. Łętowskich Kuropatnicka,
       2 para : Ewaryst hr. Kuropatnicki, kasztelan bełski i ks. Anna z hr. Siemieńskich Jabłonowska]
       Radca Stanu, Radca Najwyższej Izby Obrachunkowej
 
             [powiększ]
       Warszawa, cm. Stare Powązki, grób Jakuba Niewiadomskiego
       Inskrypcje :
       Pomnik front : Tu spoczywają zwłoki Ś. P. Jakuba Niewiadomskiego. Radcy Stanu, B: Radcy Najwyższej
       Izby Obrachunkowej w dniu 2 sierpnia 1860 r. w wieku 80 lat zmarłego.
       Cieniom kochanego męża przywiązana żona ten pomnik poświęca.
       Skałki : Wdzięczna familia swemu dobroczyńcy.
 
       ż.(śl.2.07.1842 Warszawa, par. św. Andrzej) 
       Tekla Żyll (Żill) (ur.1797 Warszawa - zm.12.12.1860) (1-vo Drozdowska), bezpotomni
       ojc. Józef Żyll
       mat. Franciszka Hryniewska
 A2. Anna Petronela Niewiadomska (ur.30.05.1782)
       m. Benedykt Józef Lewicki h. Rogala (ur.1778)
       ojc. Florian Lewicki, s. Wojciecha Józefa Antoniego L., skarbnika [Łomża] i Marianny z d. Janicka
       mat. Joanna Szczepkowska
 A3. Stanisław Jan Nepomucen Niewiadomski (ur.15.05.1784 Trzcinica - zm.7.05.1837 Augustów), 
       administrator dóbr Wójcza [42 km na N od Tarnowa], burmistrz Kielc (od XI 1818), 
       prezydent Kielc (od XI 1819 – do XII 1830), ponownie (od XI 1831 – do IV 1832)
       1 ż. Róża Godlewska [ur.+/-1785]
       2 ż. Anna Gorzkowska (ur.+/-1779 - zm.19.07.1816 Wójcza)
             ojc. Antoni Gorzkowski [ur.+/-1755]
             mat. Elżbieta Waligórska [ur.+/-1755], c. Szymona W. i Franciszki z d. Otwinowska [zob. pkt 3]
       3 ż.(śl.1817 Biechów k. Stopnicy) Tekla Sierpińska (ur.1777 - zm.22.02.1875)
             [świadkowie ślubu : Szymon Przedpełski, lat 39, Notariusz Obwodu Stopnickiego,
             Tomasz Łabęcki, lat 40, obywatel, Ignacy Mrozowski, lat 32, Dyrektor Kancelaryi Obwodu 
             Stopnickiego, Mikołaj Waligórski, lat 36, mieszkał : Skotniki w Obwodzie Staszowskim]
             ojc. Tomasz Sierpiński [ur.+/-1750], obywatel m. Warszawy
             mat. Agnieszka Milewska [ur.+/-1750]
 
                  akt ślubu, Biechów 1817 r.  [powiększ]
 
 A4. Maciej Józef Niewiadomski (ur.3.03.1786 Trzcinica - zm.4.04.1828 Tursk nad Wisłą, tragicznie)
       rządca w Odrzykoniu i Tursku
       ż. Anna Świeykowska h. Trzaska (ur.1787 - zm.14.12.1857 Kraków)
       ojc. Antoni Świeykowski
       mat. NN.
 A5. Ignacy Dominik Niewiadomski (ur.15.08.1790 Trzcinica - zm.13.05.1858 Drohobycz)
       ż. Fortunata Boczkowska h. Gozdawa (ur.1806 - zm.1847 Rzeszów)
       ojc. Szymon Boczkowski, s. Stanisława i Elżbiety z d. Nowaczyńska
       mat. Gertruda Strzelecka h. Oksza (zm.1847 Rzeszów), c. Wojciecha
 A6. Józef Kajetan Niewiadomski (ur.28.03.1796 Trzcinica - zm.27.12.1870 Warszawa), 
       radca dworu, kontroler w wydziałach po b. KRW
       ż.(śl.25.06.1826 Warszawa) Barbara Gąsowska (ur.ok.1800 Piotrkowice, obw. Radomski)
       ojc. Antoni Gąsowski
       mat. Barbara Dłuska
       Dzieci : 6 (Wincenty, Adam, Zofia, Waleria, Onufra, Apolonia)
       M.in. synowie :
       B1. Wincenty Izydor Niewiadomski (ur.4.04.1827 Warszawa - zm.2.01.1892 Ostrów Mazowiecka) [PSB]
             probierz mennicy w Warszawie, literat             
             1 ż.(śl.23.09.1854 Warszawa, par. św. Andrzej)
                   Julia Andrigun Werner (ur.3.04.1825 Merzig, Saara, Prusy - zm.30.09.1871 Warszawa)
                   [świadkowie ślubu : Józef Niewiadomski, emeryt, były urzędnik Komisji Wojny
                   i Ferdynand Werner, aptekarz]
                   ojc. Ferdynand Werner (ur.22.03.1788 Wanzleben k. Magdeburga - zm.24.03.1825 Merzig)
                   mat. Julia Amalia Hallfeld (Halferld) [ur.+/-1780]
             2 ż. Helena N. [ur.+/-1830]
             Dzieci z 1 żony : 10 
             (Cecylia, Maria, Julia, Włodzimierz, Roman, Jan, Tomasz, Julian, Franciszka, Eligiusz)
             [Eligiusz Józef Niewiadomski (ur.1.12.1869 Warszawa - zm.31.01.1923 Warszawa, rozstrzelany) [PSB], 
             poch. cm. Powązkowski w Warszawie, polski malarz, wykładowca i krytyk sztuki, społecznik,
             uczestnik walk o niepodległośc Polski, sympatyk ruchów nacjonalistycznych,
             zabójca pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza 16.12.1922]
             M.in. syn Wincentego i Julii Werner :
             C1. Roman Mieczysław Niewiadomski (ur.6.08.1861 Warszawa - zm.11.08.1944 W-wa) [PSB]
                   inżynier, działacz Narodowej Demokracji
                   ż.(śl.1886 Warszawa, par. św. Krzyż) Józefa Kamila Rudnicka (ur.1861 W-wa - zm.6.10.1934 W-wa)
                   ojc. Władysław Rudnicki (ur.23.06.1817 Łososina Dolna  - zm.25.01.1894 Warszawa)
                   mat. Zofia Gerson (ur.1837 Warszawa - zm.1905 Warszawa)
                   M.in. syn :
                   D1. Roman Niewiadomski (ur.4.1.1890 Warszawa - zm.12.12.1979 Warszawa)
                         ż. Maria Iza Wiechowicz (ur.29.04.1905 Warszawa - zm.2.02.1990 Warszawa)
                         M.in. syn :
                         E1. Andrzej Zbigniew Niewiadomski (ur.1937 Warszawa), mieszka : Berlin, Niemcy
       B2. Adam Niewiadomski (ur.1831 Warszawa), kancelista Sądu Policji Poprawczej powiatu Warszawskiego
             ż.(śl.15.02.1860 Warszawa, par.MB Loretańskiej) Lucyna Julia Lebisz (ur.17.10.1829 Warszawa - zm.23.02.1914)
             ojc. Jan Karol Lebisz (ur.1799 Warszawa - zm.9.01.1863 Warszawa) [pkt 7]
             mat. Józefa Izabela Schulke (ur.1803/4 Warszawa - zm.27.04.1885 Warszawa) [pkt 7]
             [1 mąż Lucyny Lebisz – (ślub 25.09.1851 Warszawa, par. Nawiedzenia NMP) :
             Jan Chrzciciel Gustaw Poussin (ur.1820 Paryż, Francja - zm.10.05.1854 Warszawa), 
             urzędnik (rachmistrz) Banku Polskiego [„Kurjer Warszawski” nr 122 z 11.05.1854 r.]
             s. Benedykta Wiktora Poussin, adwokata i Karoliny Adelajdy Stabellier des Rossiers, 
             Jan Gustaw Poussin i Lucyna mieli 1 syna]
             [brat Lucyny Lebisz – Władysław Antoni Lebisz (ur.11.0.1825). Jego żona :
             Marianna Justyna Florentyna de Mirów Myszkowska (ur.17.07.1829 Warszawa),
             c. Józefa Miszkowskiego de Mirów h. Jastrzębiec i Marianny Katarzyny z d. Liszewska [pkt 7 i pkt 5.1]
             Dzieci : co najmniej 1 (Klementyna)
             C1. Klementyna Natalia Niewiadomska [ur.+/-1865]
                   1 m.(śl.16.11.1878 Warszawa) Józef Michał Keller h. Gryf (ur.30.04.1849 Warszawa)
                         ojc. Ludwik Jakub Agaton Keller (ur.1817 Brzeski, gub. Radomska),
                               s. Jana i Ludwiki z d. Łuszczewska h. Pierzchała (Roch) – c. Stanisława Ł. , 
                               chorążego [Rawa Maz.] i Marii z d. Pruska
                         mat. Anna Katarzyna Łabęcka (ur.1822 Warszawa), c. Ludwika Ł. i Michaliny z d. Dobrowolska
                   2 m.(śl.1894 Warszawa) Wacław Ewaryst Freseniusz Elszyk (zm.11.06.1939 Warszawa)
                         poch. cm. Powązkowski (Kesnerowie)
                         ojc. Walery Elszyk (ur.ok.1826), s. Wacława i Rozalii z d. Lejman
                         mat. Weronika Puchalska (ur.8.11.1835 - zm.20.10.1907 Warszawa), c. Pawła P.
                                i Antoniny z d. Maciejewska
                   Dzieci (Keller) : 2 (Seweryn, Maria)
                   D1. Seweryn Keller [ur.+/-1880]
                   D2. Maria Wacława Keller (ur.13.01.1892 Warszawa)
 A7. Joanna Niewiadomska (ur.15.05.1802 Samoklęski k. Żmigrodu)
       m. Mikołaj Zarudzki [ur.+/-1800]
 
 Nazwisko Myczkowski występuje również przy zapisach chrztu dzieci Ignacego i Kunegundy Niewiadomskich:
 1786 r. Walenty Myczkowski, chrzestny Stanisława Jana Nepomucena Niewiadomskiego
 1790 r. Tekla Myczkowska, chrzestna Ignacego Dominika Niewiadomskiego
 Uwaga : w części wschodniej Galicji występowali Myczkowscy h. Korwin
 

  Przypisy :
 
 [1] Podniebyle              
  Teki Dworzaczka :
 1543 r.
 G. Zuzanna, c. G. ol. Marcina  Myszkowskiego kasztelana wieluń., ż. G. Stanisława Rozdrażewskiego, kasztelana rogoz.,
 1/2 1/2 m. Zarki i wsi: Jaworniki, Kotowicze, Mirów, Othowyecz, Moczydła, Postawczowicze, Trzebniew, Lessniow, Wysoka,
 Przybyniow, Chorunij (!), Zaborze, dalej m. Będzin, Cieszkowice, Sczaków, i Długoszyn, wreszcie 1/2 części Czczycha,
 Wirzchowisko, oraz Kolianowka, Chorkowka, Gzelcze,  Ponyebel, i cz. m. Smigrod z wś. przyl., które ol. Marcin trzymał
 w woj. krak., a które G. Zuzanna, wd. po Marcinie, matka zezn., rezygnowała wraz z dzierżawą Stanisławowi i Janowi M-im, braciom
 swym rodz., matce tej daje (f. 23)
 
 1783 r. - własność : Karol Dzwonkowski h. Przeginia (Rodzice : Ludwik Benedykt Dzwonkowski i Anna Dziedowicz)
 1831 r. - właśność : Antoni Dzwonkowski (zm.przed 1835)
 1850 - 1853 r. - własność : Józef Płocki, just. Józef  Strzelbicki
                          [1881 r. Aleksander Płocki i żona Aniela z d. Rylska – właściciele : Lipnica Dolna]
 1872 r. - Podniebyle, spadkobiercy Narcyza Myczkowskiego (!)
1882 - 1890 r. - Podniebyle, 1890 r. własność tabularna : Jan i Józefa z d. Myszkowska Gromadzcy
1902 r. - Antoni Wróblewski, właściciel tabularny
 
 Rodziny Garan : Gorlice, Rychwałd, Owczary, Lwów
 
 Andrzej Garan [ur.+/-1780]
 ż. NN.
 Dzieci :
 Jędrzej Garan (ur.1808 - zm.15.01.1874 Gorlice), lat 73, poch. Gorlice 
 ż.(śl.11.11.1857 Gorlice) Salomea Durbasiewicz (ur.1834)
 Dzieci : (Maria, Antonina, Anna, Ignacy, Jan, Matylda, Teresa)
 A1. Maria Józefa Garan (ur.1859 Gorlice)
        m.(śl.18.11.1877 Gorlice) Jan Myszkowski (ur.1854 Podniebyle - zm.1906 Lwów)
 A2. Antonina Joanna Garan (ur.4.04.1861 Gorlice)
 A3. Anna Józefa Garan (ur.15.06.1863 Gorlice)
        m.(śl.12.05.1887 Gorlice) Ludwik Makowiecki (ur.1850), s. Edwarda
 A4. Ignacy Garan (ur.20.07.1865 Gorlice), uczeń gimnazjum, Jasło (1878 – 1879) 
 A5. Jan Garan (ur.24.05.1868 Gorlice - zm.21.04.1869 Gorlice), 11 miesięcy
 A6. Matylda Garan (ur.14.02.1870 Gorlice)
 A7. Teresa Garan (ur.23.12.1872 Gorlice)
 
 Ignacy Garan [ur.+/-1830 - zm.po 1887], kupiec (wzm.1868 – 87)
 1866 – 1867 wybudował dom w Szczawnicy zw. „Reduta”
 1879 r. asesor do senatu dla spraw handlowych  przy c.k. sądzie obwodowym w Nowym Sączu (wzm.1879 – 87)
 
 Stanisław Garan [ur.+/-1870 - zm.po 1897], 
 w 1888 r. otrzymał świadectwo dojrzałości w Gimnazjum, Nowy Sącz, 1893 Lwów, urzędnik pocztowy
 mieszkał : 1897 r. Lwów, ul. Zimorowicza 7
 
 Ignacy Garan (ur.1871 - zm.1926), poch. cm. Łyczakowski, inżynier, radca pocztowy, 
 mieszkał : 1897 r. Lwów, ul. Zimorowicza 18
 ż. NN.
 Dzieci :
 A1. Janina Garan (ur.1901)
 A2. Władysława Garan [ur.+/-1905]
 
 ok. 1900 r. N. Garan, kucharz dworski, właściciel kamienicy w Gorlicach
 
 [2]  Makowiska, par. Kobylany
  Ksiądz Jan Sarna „Opis powiatu jasielskiego” Jasło 1906 r. :
Makowiska. W r.1849 posiadał te dobra Tadeusz Wiktor, który je w r.1858 sprzedał Janowi i Adeli Wiktorom.
 Po nich odziedziczył Makowiska w połowie Stanisław Fihauser. W r. 1885 nabyli Makowiska Piotr, Jędrzej Bieleccy
 i Stanisław i Helena Jaklowie ; w r. 1889 nabył Piotr Bielecki od Jędrzeja Bieleckiego 1/3 część i sprzedał wraz z małżonkami
 Jaklami całe Makowiska Edwardowi i Anastazji Filipowiczom.”
 
 Konstanty Fihauser (ur.9.03.1801 - zm.19.01.1880 Januszkowice), właściciel Bruśnika, s. Ludwika i Salomei z d. Wyszkowska
 1 ż.(śl.ok.1820) Julia bar. Konopka h. Nowina (ur.ok.1800 - zm.1843 Bruśnik)
      ojc. Franciszek Mateusz bar. Konopka (ur.1768 - zm.1841), s. Jana K. (1732 - 1804) i Julianny Apolonii z d. Przychodzka (1747 - 1790)
      mat. Brygida Jordan - Stojowska h. Trąby (ur.1772 - zm.1827), c. Józefa i Teresy Drohojowskiej
 2 ż. Marianna Pilińska (zm.26.12.1855) [1 mąż – Jerzy Wyszkowski]
 Syn z 2 żony :
 Stanisław Fihauser (ur.1843 - zm.30.04.1898, poch. Bruśnik), 
 . m.in. połowy wsi Makowiska, odziedziczone po rodzicach żony
 [Jan Sarna „Opis powiatu jasielskiego” Jasło 1906 r.]
 1 ż. Helena Wiktor h. Brochwicz (ur.ok.1845 - zm.1.01.1873)
       ojc. Jan Duklan Wiktor (ur.1812 - zm.1877), wł. wsi Makowiska,
              s. Euzebiusza Tomasza i Joanny z d. Grodzicka
       mat. Adela Czermińska (ur.1822 - zm.1904), c. Ksawerego Franciszka (1787 - 1853) i Franciszki z d.Ostaszewska h. Ostoja
 2 ż. Eugenia Stadnicka h. Drużyna (ur25.12.1843 - zm.6.01.1891 Bruśnik)
       ojc. Leon Stadnicki (zm.1854), s. Sebastiana i Magdaleny Szwarzenberg - Czerny
       mat. Aleksandra Strzyżewska h. Gozdawa (ur.1821 Rzuchowa - zm.15.09.1878 Kraków), c. Józefa (1768 -  16.03.1842 Rzuchowa) 
                i Ludwiki z d. Bronikowska (ur.1794 - zm.21.11.1845 Rzuchowa)
 
 Tadeusz Mikołaj Jan Wiktor (ur.1822) z Makowisk (wzm.1851 - 55 r.) i Faliszówki (wzm.1882 r.)
 s. Piusa Jana Duklana Wiktor i Józefy z d. Dwernicka
 ż.(śl.1852 Warszawa, par. św. Andrzej) Izabella Teofila Jaroszyńska h. . (ur.1836 - zm.1899),
 c. Jana J. (ur.1783 Tywrów - zm.1842) i Julii Tyzenhauz h. Bawół (ur.+/-1795 - zm.2.12.1889 Błódniki, Galicja)
 
 Edward Filipowicz (ur.1851 - zm.11.04.1911 Jasło)
 ż. Anastazja Józefa Dębicka (ur.1863 - zm.1957 Wola Dębowiecka k. Jasła)
 
 [3] Narajów (ukr. Haraĩв), rejon Brzeżany, Ukraina]
 1853 r. - Karolina Myszkoska, chrzestna, Narajów [LN Narajów, skan 54], [żona Juliana], [zob. pkt 9.5]
 1882 r. - Narcyz Myszkowski (zm.19.12.1882), praktykant pocztowy w Narajowie odebrał sobie życie
                strzałem z rewolweru. [„Gazeta Lwowska” nr 296 z 29.12.1882 r.]
                [Narajów – pow. brzeżański, obwód tarnopolski]
 
  [3] Narajów (ukr. Haraĩв), rejon Brzeżany, Ukraina]
 1853 r. - Karolina Myszkoska, chrzestna, Narajów [LN Narajów, skan 54], [żona Juliana], [zob. pkt 9.5]
 1882 r. - Narcyz Myszkowski (zm.19.12.1882), praktykant pocztowy w Narajowie odebrał sobie życie
                strzałem z rewolweru. [„Gazeta Lwowska” nr 296 z 29.12.1882 r.]
                [Narajów – pow. brzeżański, obwód tarnopolski]
 
 [4]  Szebnie ( Szebnice) , par. wł.
 Gorajscy [Gorayscy] (XVIII w.)
 
 W Szebniach w latach 1890 - 1908 proboszczem był ks. Władysław Sarna (ur.25.04.1858 Strzyżów - zm.9.01.1929 Przemyśl), 
 prałat papieski, infułat dziekan kapituły katedralnej w Przemyślu, społecznik, historyk, etnograf,
 autor m.in. książek : „Opis powiatu jasielskiego” i „Opis powiatu krośnieńskiego”
 
    ks. Władysław Sarna (1858 – 1929)
 
 Moderówka :
 W XVII i XVIII wieku często zmieniali się dziedzice miejscowości. Byli nimi Kalinowscy, Wilkowscy, Moszczańscy
 i  Lubienieccy. W tym czasie wieś niszczona była przez opisane najazdy szwedzkie, siedmiogrodzkie i stacjonujące
 w okolicy własne wojska komputowe. W latach 1702-1707 często trasą tą przechodziły oddziały szwedzkie, saskie,
 własne i  rosyjskie cara Piotra I.
 Pod zaborem austriackim Moderówka stanowiła dobrze zagospodarowaną wieś, należącą do Morskich,
 a później Gorayskich. Do wybitnych postaci należał August Gorayski, marszałek powiatu, przemysłowiec i finansista,
 działacz polityczny. Wzniesiono tu ładny klasycystyczny dwór, założono park krajobrazowy.
 
 Zarys genealogiczny Gorayskich (m.in. właścieli dóbr Szebnie) : [Informacje – uzupełnienia : Andrzej W. Pacyna]
 
    Szebnie, dworek Gorayskich
 
 Jan Gorajski [ur.+/-1690], s. Teodora, kasztelanica kijowskiego, rotmistrza król. 1666
 ż.(śl.przed 1722) Zofia Żelęcka [ur.+/-1690]
 Syn : 
 Antoni Gorajski (ur.+/-1720 - zm.1782), chorąży [Parnawa] 1774 - 82 , miecznik [Chełmno], miecznik [Chełm].
 . Kaszyc, Kluczy, Olewina, Parczy, Strągoborzyc
 1 ż. Katarzyna Wilkońska [ur.+/-1715]
       ojc. Michał Wilkoński [ur.+/-1685]
       mat. NN.
 2 ż.(śl.ok.1760) Marcjanna Marcelina Agnieszka Romer h. Jelita z Chyszowa [ur.+/-1730]
        ojc. Józef Romer, sędzia grodzki Nowy Korczyn, s. Marcina Jana Macieja i Anny z Krasowa
        mat. Ludwika Salomea Rey h. Oksza, c. Jana (zm.1719) i Teresy z d. Braun - Sinnicka
 Dzieci Antoniego z 1 żony :
 A1. Józefa Gorajska (zm.1765)
 Dzieci Antoniego z 2 żony : (Tomasz, Aleksander, Katarzyna)
 A2. Tomasz Gorayski (ur.+/-1760 - zm.1809), pułkownik wojsk koronnych, dziedzic Stragoborzy, legit. 1783 w Galicji
        1 ż. Antonina Ossoria Bukowska [ur.+/-1760 - zm.1790]
              ojc. N. Bukowski, kasztelan [Sanok]
        2 ż. Marianna Anna Rutkowska h. Pobóg [ur.+/-1760], dama krzyża gwiaździstego, pani na Goszczynie i Rutkowicach - rozwód, 
              [2 mąż – (śl.1783) Feliks Kokoszka - Michałowski h. Jasieńczyk (zm.1783), chorąży krakowski]
              ojc. Paweł Rutkowski
              mat. Wiktoria Jabłonowska [1 mąż – N. Rzuchowski]
        3 ż. Konstancja Rymińska [ur.+/-1760], [ 1 mąż -  Ignacy Giżycki h. Nałęcz]
        Dzieci Tomasza :
        B1. Pelagia Henryka Gorajska
               m. Antoni Oraczewski
        B2. Stanisław Gorajski (zm.2.08.1809)
        Z 3 żony :
        B3. Michal Gorajski
 
 A3. Aleksander Gorajski (ur.1762 - zm.1802 Szebnie), szambelan Stanisława Augusta 1782 r.,dz. Strągoborzy,  legit. 1783 w Galicji
         ż.(śl.ok.1784) Teofila Wiktoria hr. Ossoria Bukowska h. Ossoria [ur.+/-1765]
        ojc. Antoni Bukowski (zm.1762) , kasztelan sanocki, s. Jerzego i Jadwigi z d. Odrzywolska
        mat. Salomea Morska
        Dzieci : co najmniej 5 (Józef, Ludwik, Ewa, Zofia, Władysław)
        B1. Józef  Kazimierz Gorayski (ur.+/-1790 - zm.29.06.1862), kapitan gwardii Napoleona, członek stanów galicyjskich,
               strażnik sreber koronnych, strażnik sreber koronnych Galicji
               ż.(śl.1825) Karolina Tarnawa Broniewska [ur.+/-1800]
              ojc. Jan Broniewski [ur.+/-1770]
              mat. Paulina Zabielska [ur.+/-1770]    
              Dzieci : 2 (Józefa, Adam)
              C1. Józefa Gorajska (zm.1878)
                    m.(śl.15.10.1852 Kraków) Leon Julian Józef Skorupka z Padlewa h. Ślepowron (ur.19.04.1822 - zm.12.01.1875 Kraków) [PSB],
                    dziedzic Prokocimia k. Krakowa [ob. cz. Krakowa]
                    ojc. Józef Skorupka (zm.1847), senator m. Krakowa 1798, s. Jana Kantego S. szambelana królewskiego
                           i Zofii z d. Grzegorzewska h. Lis – c. Józefa G., miecznika [Czersk] i Ewy z d. Bieniecka h. Korab
                    mat. Józefa Przerębska h. Nowina (zm.1875), c. Adama P. (zm.1811), starosty [Ojców] i Łucji z d. Wodzicka h. Leliwa
              C2. Adam Jan Kajetan Gorajski (ur.1829 - zm.21.01.1894, poch. Lwów, cm. Łyczakowski), szambelan cesarski, mieszkał : Lwów
                    ż.(śl.7.02.1858 Warszawa, par. św. Krzyż) Maria Antonina Ewa Młodecka h. Półkozic (ur.1833 - zm.30.01.1894)
                    [świadkowie ślubu : Maurycy hr. Potocki i Józef hr. Młodecki]
                    ojc. Jan Kazimierz Młodecki (ur.ok.1789 - zm.31.05.1854), prezes Sądów Głównych Wołyńskich
                           s. Józefa Marcina M. i Domiceli hr. z d. Krasicka
                    mat. Dorota Potocka h. Pilawa (ur.1806 Warszawa - zm.1892), 
                           c. Jana Alojzego P. (ur.24.06.1776 Tykocin - zm.25.05.1854 Tykocin)
                           i Marii Antoniny hr. z d. Czartoryska h. Pogoń Litewska (ur.31.11.1777 Korzec, pow. Nowogród Wołyński - zm.1851)
                   Dzieci :
                   D1. Jadwiga Dorota Iza Karolina Gorajska (ur.23.12.1859)
                          m.(śl.18.04.1906) Adam Ryszczewski (Rzyszczewski) h. Pobóg (ur.20.09.1857), bezpotomni
                          ojc. Aleksander Rzyszczewski (ur. 6.12.Krzemieniec - zm.1891)
                          mat. Aniela Mężeńska h. Kościesza (zm.1901), c. Daniela M., chorążego [Krzemieniec] 
                                  i Ludwiki z d. Ursyn - Pruszyńska h. Rawicz (zm.1854)
                   D2. Adam Gorajski (ur.1871 - zm.1894)
        B2. Ludwik Gorajski (ur.1794 - zm.1879), wł. Moderówki (rodowy majątek),
              ż.(śl.1822) Ludwika Bogusz h. Półkozic z Siedlisk [ur.+/-1795]
             ojc. Stanisław Tadeusz Bogusz (ur.1762 - zm.1846), s. Józefa (zm.1791) i Salomei z d. Przetocka
             mat. Apolonia Weronika Jordan - Stojowska h. Trąby, c. Nikodema (ur.1738 - zm.1973) [PSB]
                     i Apolonii z d. Olszewska h. Brodzic
             Dzieci : (Helena, Maria, Stanisław, Aleksander, August)
             C1. Helena Gorayska (ur.1828 - zm.6.07.1907 Moderówka)
             C2. Maria Gorayska
             C3. Stanisław Gorayski
             C4. Aleksander Gorayski (ur.1824 - zm.1888), 
                   od r.1846 gospodarował w Siedliskach k. Tarnowa, w majątku rodzinnym matki.
                   Później osiadł we własnym majątku Szebnie.
                   W 1863 r. był członkiem krakowskiego Komitetu Rządu Narodowego.
             C5. August Gorayski (ur.27.12.1832 Szebnie - zm.21.03.1915 Jasło, poch. Szebnie) [PSB],
                    właściciel ziemski, przemysłowiec i finansista galicyjski
 
                      August Gorayski (1832 – 1915)
               Zdjęcie ze strony :  http://jasloiregion.pl/wp-content/uploads/2011/10/poczet.pdf
 
                    ż. (śl.1869) bar. Maria Borowska h. Jastrzębiec [ur.+/-1835]
                    ojc. Teodor hr. Borowski, s. Kajetana i Julii z d. Morska [Kajetan hr. Borowski był synem Józefa i Jadwigi z d. Wilkońska]
                    mat. Paulina Bratkowska
                    Dzieci :
                    D1. Jan Gorayski (ur.23.03.1871 Moderówka - zm.25.10.1929 Szebnie)
                           ż.(śl.19.06.1900 Bursztyn) 
                           Maria Eleonora karolina ks. Jabłonowska h. Prus III (ur.20.07.1877 Bursztyn - zm.18.01.1965 Kraków)
                           ojc. Stanisław Maria Ferdynand ks. Jabłonowski (ur.19.01.1846 Bursztyn - zm.3.07.1909 Bursztyn)
                           mat. Jadwiga Stecka – Olechnowicz h. Radwan (ur.3.08.1848 Żytomierz - zm.3.05.1933 Lwów)
                           Dzieci : 3 (Dymitr, Adam, Helena)
                           E1. Dymitr Gorajski (ur.15.04.1902 Lwów - zm.29.06.1931 Chur, Szwajcaria)
                                 ż.(śl.15.01.1927 Kraków) Anna Maria hr. Mycielska h. Dołęga (ur.15.03.1904 Kraków - zm.3.11.1993 Warszawa)
                                 ojc. Władysław hr. Mycielski (ur.25.10.1861 Kraków - zm.15.09.1939 Łuczanowice)
                                 mat.(śl.30.01.1896 Kraków) Felicja Zaklika h. Topór (ur.1.09.1877 Izdebki - zm.6.10.1943 Łuczanowice), 
                                         c. Jarosława Z. (ur.1852 - zm.10.05.1882) i Henryki z d. Bukowska h. Ossoria (ur.1852 - zm.18.08.1939)
                           E2. Adam Gorajski (ur.1905 - zm.1980), żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939 – 1945
 
                                   Adam Korczak Gorayski (1905 – 1980), ostatni dziedzic Szebni
                                 [Fot. ze strony :  http://szebnie.archiwa.org/zasoby.php?id=129  ]
 
                                 ż.(śl.15.07. 1936 Siedliska k. Tarnowa) 
                                 Krystyna hr. Komorowska h. Dołęga (ur.19.07.1906 Siedliska – zm.20.01.1999 Cascais, Lisboa, Portugalia)
                                 ojc. Michał Leon hr. Komorowski (ur.8.03.1875 Poniemuń - zm.14.11.1950 Częstochowa)
                                 mat. Maria Zaborowska h. Grzymała (ur.1875 - zm.1953), c. Ambrożego i Michaliny hr. z d. Miączyńska
                           E3. Helena Gorajska (ur.1912 - zm.1942), bezpotomna
        B3. Ewa Gorayska [ur.+/-1790]
              m. Marian Chojecki [ur.+/-1790]
        B4. Zofia Gorayska (ur.+/-1795 - zm.1868)
              m. Leon Maciej Antoni Gołaszewski h. Kościesza (ur.9.03.1795 - zm.1868) [PSB]
              ojc. Józef Gołaszewski (ur.1752 - zm.1805), wojski [Drohiczyn], s. Piotra i Domiceli z d. Gołaszewska
              mat. Domicela Wiktoria Wojakowska
        B5. Władysław Gorayski (ur.1796 - zm.1885)
              ż. Izabela Bork Prek vel Preuck h. Bork [ur.+/-1770]
              ojc. Tadeusz Prek (ur.1767 - zm.1833)
              Dzieci :
              C1. Teofila Gorajska [ur.+/-1820]
                     m.(śl.1846) Antoni Makomaski h. Jastrzębiec (ur.1818)
                     ojc. Jan Józef Ambroży Makomaski (ur.1784), s. Pawła M. i Anny z d. Chrościkowska
                     mat. Konstancja Deboli h. . [ur.+/-1800], 
                             c. Augusta Antoniego D. (ur.1747 Siemnice k. Zamościa - zm.1810 Dzierążnia) [PSB] i NN.
              C2. Kazimierz Gorajski (ur.+/-1820 - zm.po 1907)
                    ż. Helena Sołtyk h. . (ur.ok.1831 - zm.10.05.1908 Kraków, poch. cm. Rakowicki)
                    [1 mąż Heleny Sołtyk – Ludwik Anastazy Stanisław Łempicki h. Junosza, senator – kasztelan Królestwa Polskiego]
                    ojc. Roman Sołtyk (ur.29.02.1790 Warszawa - zm.24.10.1843 Saint - Germain k. Paryża)
                    mat. Konstancja Helena hr. Moszczeńska h. Nałęcz (ur.ok.1788 - zm.19.10.1837 Warszawa)
                    Dzieci : 4 (Roman, Helena, Izabela, Teresa)
                    D1. Roman Zbigniew Władysław Józef Gorajski (ur.1859), bezpotomny
                    D2. Helena Gorajska (ur.29.09.1860 - zm.17.01.1927)
                           m.(śl.29.09.1883) Adam hr. Łubieński h. Pomian (ur.18.02.1854 - zm.4.02.1910 Warszawa)
                           ojc. Tomasz Wentworth Łubieński (ur.21.12.1821 Kazimierza Wielka - zm.21.06.19 01 Warszawa)
                           mat. Adelajda Łempicka (ur.18.12.1825 Planta – zm.25.12.1915)
                    D3. Izabela Gorajska [ur.+/-1860], bezpotomna
                    D4. Teresa Gorajska [ur.+/-1860], bezpotomna
                           m. Zdzisław Zagórski [ur.+/-1855]
 
 A4. Katarzyna Gorajska [ur.+/-1765]
        m. Franciszek Bukowski [ur.+/-1765], podkomorzy (dwór królewski), szambelan
        Dzieci (Bukowscy) :
        B1. Andrzej Bukowski [ur.+/-1795]
              ż.(śl.1832 Kraków, Kościół Mariacki) Katarzyna Krzyżanowska (ur.ok.1796)
              [1 mąż Katarzyny Krzyżanowskiej – (śl.1823 Olkusz) Józef Bartl]
              ojc. Antoni Krzyżanowski
              mat. Teresa Kamińska
              Dzieci (Bukowscy) :
              C1. Julian Bukowski (ur.29.02.1837 Kraków - zm.17.05.1904) [PSB]
 
 Emigranci do USA :
 
 Miskowic Jan (ur.1858), Szebnie,
 w 1902 r. wyemigrował do USA z portu Bremen statkiem „Batavia”, przybył 1.04.1902 r. do portu Nowy Jork
 
 Miskowicz Karol (ur.1861), Szebnie,
 w 1902 r. wyemigrował do USA, razem z Janem i Piotrem Miskowiczem
 
 Miskowicz Piotr (ur.1868), Szebnie, żonaty,
 w 1902 r. wyemigrował do USA z portu Bremen statkiem „Batavia”, 
 1.04.1902 r.w porcie Nowy Jork przyjął go John Miskowicz
 
 Miskowicz Katarzyna (ur.1889 ), Szebnie
 w 1906 r. wyemigrowała do USA z portu Amtwerp, statkiem „Zeeland”, przybyła 19.04.1906 do Nowego Jorku
 
 Miskowicz Maria (ur.1895), Szebnie, w 1912 wyemigrowała do USA
 
 Miskowicz Zofia (ur.1896), Szebnie,
 w 1913 r. wyemigrowała do USA z portu Antwerp, statkiem „Zeeland”,
 przybyła do portu Nowy Jork 8.07.1913 r.
 
 Uczestnicy I wojny światowej : 
 Miszkowicz Stanisław (ur.1887 Szebnie)
 Miškowicz Stanislaus, Lst Inist., IR. Nr. 57, 6. Komp., Galizien, Jasło, Szebnie, 1887 ; verw. [pkt 11]
        
 [5]  Niewodna (par. wł.), (części : Janowsczyzna, Konopacczyzna, Gostwiczyzna)
 Jan Kumanowski h. Ostoja [ur.+/-1680], dz.cz. Niewodnej, s. Mikołaja i Jadwigi z d. Jełowicka
 ż. Anna Sierakowska [ur.+/-1680]
 1741 r. synowie (Michał, Szymon, Antoni) sprzedali Niewodną Józefowi Gostwickiemu
 1855 r. - Niewodna Dolna i Górna, wł. tabularny Kazimierz hr. Jabłonowski
 1875 r. - Jan Majewski z Niewodnej [ur.+/-1835 - zm.przed 1875] i żona Zofia Bronisława Podoska (ur.1837) [LN Lwów, 1875, s. 471]
 Przed 1878 r. ;
 1/ Janowszczyzna : 1870 r. Tomasz Peters, Karol Peters, Józef Myszkowski (wzm.1868 – 1878)
 W 1878 r. otrzymała część tą Salomea z Petersów Krzyżanowska (wzm.1878 – 1889)
 2/ Konopacczyzna :
 Cyprian Odrowąż Gostwicki (ur.1799 - zm.1882)
 W 1872 r. Cyprian Odrowąż Gostwicki obdarował Władysława Odrowąż Gostwickiego (Wł. Gostwicki, wzm.1872 – 1889 r.).
 Po nim otrzymał tę część w 1903 r. Mieczysław Odrowąż Gostwicki
 3/ Gostwiczyzna :
 W 1881 r. po Józefie Myszkowskim otrzymał Stanisław Myszkowski.
 Ten sprzedał ją w 1882 r. Janowi Ignacemu Koziorowskiemu.
 Tenże sprzedał w 1886 r. swą posiadłość Janowi Węgrzyniakowi, a ten w 1887 r.  Mojżeszowi i Idessie Rudler
 
 Gostwiccy v. Goświccy h. Odrowąż
 Aleksander Gostwicki [ur.+/-1675]
 ż. Kunegunda Łątkiewicz [ur.+/-1675], [2 mąż Marcin Moszyński (ur.+/-1675)]
 Syn :
 Józef Gostwicki [ur.+/-1705], w 1741 r. nabyl część Niewodnej od Kumanowskich
 ż. Zofia Starowiejska [ur.+/-1705]
 Dzieci :
 A1. Michał Gostwicki [ur.+/-1735], bezpotomny
 A2. Jakub Gostwicki [ur.+/-1735]
        ż.(śl.przed 1759) Zofia Kotarska [ur.+/-1735], prawd. zm.1814 Białobrzegi, par. Krosno
        ojc. Mikołaj Kotarski
        mat. Franciszka Zaklika
        Dzieci :
        B1. Józef Walenty Gostwicki (ur.1771 - zm.1838 Jasło), legit. 1819 w Galicji
              ż. Anna Spinek [ur.+/-1775]
              Dzieci :
              C1. Cyprian Tadeusz Gostwicki (ur.1799 Niewodna - zm.1882 Jasło), legit. 1819 w Galicji
                     ż. Julia bar. Lewartowska h. Lewart (ur.1799 - zm.1870)
                     ojc. Bernard bar. Lewartowski (ur.1871 - zm.1842), 
                            s. Franciszka (ur.1756 - zm.1809 Zboiska) i Tekli z d. Piekarska h. Topór (zm.1814)
                     mat. Tekla bar. Wyszyńska h. Trzywdar (ur.1783 - zm.1854), c. Kacpra i Marianny Szembek
              C2. Maksymilian Feliks Gostwicki (ur.1804 Niewodna - zm.22.09.1829 Jaworów, dziś Ukraina), legit. 1819 w Galicji
         prawdopodobnie :
         B2. Justyna Gostwicka [ur.+/-1765]
                m. Antoni Pągowski [ur.+/-1760]
        B3. Anna Tekla Urszula Gostwicka [ur.+/-1775]
               m. Kazimierz Dąbrowski [ur.+/-1775]
               Dzieci :
               C1. Kazimiera Ewa Dąbrowska (ur.1801 Niewodna - zm.1891 Jasło)
                     m. Józef Erazm Przyłęcki (ur.17.03.1809 Gorlice - zm.2.12.1893 Jasło), 
                     ekonom w Zagórzanach k. Gorlic, żołnierz Wojsk Polskich 1831, wł. wsi Sieklówka [zob. pkt 3.2]
               C2. Józef Dąbrowski [ur.+/-1800]
 
 1838 r. zmarł Józef Gostwicki, Jasło
 Józef Gostwicki (ur.25.09.1869 Tyczyn k. Rzeszowa), w 1890 r. kawaler, słuchacz szkoły techniczno - przemysłowej w Krakowie
 mieszkał : Kraków, ul. Jagiellońska 9 m. 6, nr hip. 205, prawo swojszczyzny : Niewodna
 [„Spis ludności Krakowa z 1890 r.”, Dz. I, nr 205]
 Jadwiga Gostwicka (ur.24.06.1869 Bogumiłowice, pow. Brzesko, Drohobycz), 1900 r. wdowa 
 [„Spis ludności Krakowa z 1900 r., tom VI, nr 2064, s.417], [„Spis ludności Krakowa z 1910 r., tom 13, nr 1054, s.222]
 1870 r. Władysław Gostwicki z Niewodnej
 1871 r. Julia Gostwicka (ur.1871 Jasło), 
 1890 r. Franciszek Gostwicki, wł. maj. Dziurdziów (wzm. 1890 – 1904)
 1890 r. Julian Gostwicki, uczeń gimnazjum w Sanoku
 1903 r. Mieczysław Odrowąż Gostwicki
 1904 r. Wł. Gostwicki, wł. maj. Niewodna Dolna i Górna
 Cyprian Gostwicki, Niewodna, 1909 r., emigrant do USA, lat 38
 Bronisława Gostwicka, Niewodna, 1909 r., emigrantka do USA, lat 24
 1914 r. Adam Gostwicki, uczeń gimnazjum w Jarosławiu
 
 Janowscy :
 1869 r. – Tekla Agata Apolonia Janowska
 1869 r. – Cyprian Janowski
 1869 r. – Joachim Józef Janowski
 1869 r. – Franciszka Janowska
 1872 r. – Marcin Janowski, dzierżawca Niewodnej
 
 W Niewodnej urodził się :
 Antoni Pągowski [ur.+/-1760]
 ż. Justyna Gostwicka [ur.+/-1765]
 Dzieci :
 A1. Karol Pągowski (ur.1787 Niewodna - zm.1827[32]), s. Antoniego i Justyny
         ż.(śl.5.03.1821 Baranowo) Marianna Żbikowska (Zbikowska) (ur.1797 Krzywoszyja), c. Piotra i Franciszki
        [Baranowo – 13 km na NW od Ostrołęki], [zob. pkt 7.3]
        ojc. Piotr (Mikołaj) Żbikowski
        mat. Franciszka Krępska
        [2 mąż Marianny Żbikowskiej – (śl.8.01.1832 Gorzanka, par. Pustelnik) Antoni Teodor Garbiński, 
        s. Antoniego i Marianny z d. Goscicka]
        Dzieci :
        B1. Henryk Piotr Pągowski (ur.1827 Gorzanka , par. Pustelnik k. Mińska Mazowieckiego - zm.1868 Kalinowo, par. Jasienica),
               strzelec borów rządowych
               ż. Florentyna Walentyna Pszczółkowska (ur.1830 - zm.po 21.02.1881)
               ojc. Antoni Pszczółkowski (ur.1791 Chorzele, Przasnyrz - zm.23.10.1844 Jabłeczniki Kamienne, Klukowo, Pułtusk),
                      s. Jana P. (ur.1761 - zm.1822) i Marianny z d. Pokrzywnicka
                      [2 żona Antoniego Pszczółkowskiego – Apolonia Wyszomirska (ur.1810)]
               mat. Julianna Morawska (ur.1798 Nasierowo, Gołymin, Ciechanów - zm.16.02.1839 Chorzele),
                      c. Ignacego Morawskiego (ur.1744 - zm.1804) i Katarzyny Bóbr (zm.po 1822)
               Dzieci : co najmniej 6 (Józef, Teresa, Franciszek, Grzegorz, Piotr, Józefa)
               C1. Józef Pągowski (ur.1848 - zm.1852 Guty, Mazowsze)
               C2. Teresa Pągowska [ur.+/-1850]
                      m. Jan Lucjusz Rudnicki (ur.1843 Grudzie)
                      ojc. Piotr Rudnicki (ur.1818 - zm.1855), s. Antoniego i Barbary z d. Kossakowska
                      mat. Antonina Kuczyńska (ur.1823 Grudzie), c. Grzegorza i Elżbiety z d. Dziedowicz
               C3. Franciszek Pągowski (ur.1852 Grudzie)
                      ż.(śl.29.01.1880 Wyszków) Antonina Kupczyk (ur.1861 Wyszków)
                      ojc. Jan Kupczyk [zm.po 29.01.1880]
                      mat. Florentyna Matusiewicz [zm.po 29.01.1880]
               C4. Grzegorz Pągowski (ur.1858 Grudzie)
               C5. Piotr Jan Pągowski (ur.1861 Orło, chrzest : par. Jasienica), mieszkał : 1881 r. par. Brańszczyk
                      ż.(śl.21.02.1881 Kamieńczyk) Marcjanna Maciejczyk (ur.1862 Kamieńczyk)
                      ojc. Józef Maciejczyk (ur.1838 Kamieńczyk - zm.przed 21.02.1881], 
                             s. Franciszka i Marianny z d. Gałecka (ur.1810 - zm16.10.1880 Kamieńczyk, c. Marcina G.  i Agnieszki Wasztowicz)
                      mat.(śl.1862 Kamieńczyk) Katarzyna Kozłowska (ur.1840 Kamieńczyk - zm.po 21.02.1881], 
                             c. Stanisława K. (ur.1816, s. Pawła i Marianny)
                             i Marianny z d. Saczkiewicz (ur.1817, c. Adama i Magdaleny Bodzan)
               C6. Józefa Wacława Pągowska (ur.1864 Laskowizna, par.Brok)
                      m.(śl.1881 Brańszczyk) Stanisław Zarębski [ur.+/-1860]
                     ojc. Michał Zarębski
                     mat. Marianna Modrzejewska
                     Dzieci (Zarębscy) : 9 (urodzine Brańszczyk, Wyszków w latach 1882 – 1899)
        B2. Karol Ludwik Pągowski (ur.1830 Gorzanka, par. Pustelnik)
        B3. Karol Dominik Pągowski (ur.1831 Gorzanka, par. Pustelnik)
 A2. Longina Rozalia Pągowska (chrzest 18.08.1801 Smarżowa k. Pilzna), c. Antoniego i Justyny z d. Goszwicka [ = Gostwicka]
 
 Rodzina Peters z okolic Brzesko – Wadowice :
 Johan Peters [ur.+/-1830]
 ż.. NN. [ur.+/-1830]
 Dzieci :
 Ignacy Petersch (ur.6.02.1859 - zm. 12.06.1926 Wadowice), adwokat,
 piastował funkcję c.k. wicesekretarza w Ministerstwie Skarbu w Wiedniu.
 W 1901 r. dekretem ministra skarbu otrzymał nominację na radcę skarbu oraz nowe miejsce pracy w Krakowie, 
 a następnie w Wadowicach.
 ż. Maria Hałatkiewicz (ur.13.09.1863 - zm.21.05.1946)
 ojc. Franciszek Hałatkiewicz
 mat. N. Małęcka
 Dzieci :
 A1. Jan Peters (ur.1885 - zm.1966)
        ż. Maria Rolewska (ur.1889 - zm.1986)
 A2. Adam Marian Peters (ur.2.10.1887 Kraków - zm.27.11.1940 Mauthausen - Gusen), lekarz
        1 ż.(śl.ok.1917) Cecylia Łapicka (ur.22.11.1887 Tłumacz, Stanisławów - zm.6.02.1929 Brzesko)
        2 ż.(śl.10.08.1929) Stanisława Rybicka (ur.5.05.1894 - zm.VI.1939 Wadowice, poch. Brzesko), nauczycielka
             ojc. Stanisław Rybicki
             mat. Teofila Studzienny
        3 ż.(śl.28.10.1939) Eugenia Koenner (ur.22.12.1896 Kraków - zm.29.03.1958 Wadowice)
             ojc. Maciej Koenner
             mat. Elżbieta Piasecka
        Dzieci z 1 żony :
        B1. Jerzy Maria Peters (ur.15.05.1918 Brzesko - zm.13.11.1979 Brzesko), aktor teatru im. L. Solskiego w Tarnowie,
              teatru Bagatela (Rozmaitości) w Krakowie, teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach, teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie.
 
                Jerzy Maria Peters (1918 – 1997)
 
              ż. Anastazja Tokarczyk (ur.6.08.1922 Solina - zm.28.06.1997 Brzesko)
        B2. Maria Teresa Peters (ur.24.03.1926 - zm.27.07.1944)
              m. Józef Wojciech Jeż (ur.1925)
 
 Rodzina Peters z ok. Tarnów :
 Franciszek Peters [ur.+/-1835], komisarz katastralnt
 ż. Maria Dreszler (ur.1838 - zm.1862), poch. Tarnów, Stary Cmentarz, kw. XIX
 
 Inni (Peters, Petersch, Petersik) :
 Linia : Dolina
 Franciszek Peters [ur.+/-1790]
 ż. NN. [ur.+/-1790]
 Dzieci :
 Helena Peters (ur.1820)
 m.(śl.29.09.1844 Dolina) Jan Rauch (ur.1820)
 ojc. Jan Rauch
 mat. Barbara Gärtner
 
 Henryk Petersch (Petersik) [ur.+/-1870]
 ż. Julia Standio [ur.+/-1870]
 Dzieci :
 A1. Marianna Petersik (ur.12.08.1897)
        m.(śl.1937 Dolina) Franciszek Rudolf Smolana (ur.8.11.1894)
        ojc. Emil Smolana
        mat. Franciszka Dobrzyniecka
 A2. Eugeniusz Petersch (ur.10.08.1898)
        ż.(śl.25.11.1930 Dolina) Apolonia Czapelska (ur.1904)
        ojc. Karol Czapelski
        mat. Magdalena Czerwińska
 być może :
 A3. Józef  Tadeusz Peters (ur.1893 Dolina)
 
 N. Peters [ur.+/-1820 - zm.przed 1890]
 ż. Anna N. (ur.10.08..1822 Wiśnicz - zm.po 1890), mieszkała : 1890 Kraków, ul. Długa 22 (nr hip. 11), m. 9
 Dzieci :
 Józef Peters [ur.+/-1845 - zm.po 1890], 1890 r. lekarz pułkowy przy 13 pułku piechoty
 
 1807 r. Peters Johann [„Szematyzm 1807 r.]
 1825 r. Peters Franz August, Director - adjunkt [„Szematyzm” 1825 r.]
 1825 r. Peters Józef [„Szematyzm” 1825 r.]
 1850 r. Petersch Johann, urzędnik, Kraków 
 1850 r. Peters Józef, urzędnik, Galicja
 1850 r. Peters Johann, praktykant, Galicja
 1854 r. Peters Johann, urzędnik finans.
 1854 r. Peters Józef, inżynier, Galicja (wzm. 1854 - 1958)
 1854 r. Peters Rudolf, urzędnik, Radautz, Bukowina (wzm. 1854 - 1858)
 1858 r. Peters Paul, Schneidermeister in Stryj
 1862 r. Petersch Johann, urzędnik, Rzeszów
 1862 r. Peters Józef, urzędnik, Lwów
 1862 r. Peters Paweł, inspektor policji, Stryj (wzm.1862 - 1881)
 1889 r. Petersch Maksymilian, 1890 r. konc., 1895 r. Starszy kom., 1902 r. radca skarb. we Lwowie (wzm.1889 - 1902)
 1893 r. Peters Józef, dr medycyny : 1893 r. Wygoda, pow. Dolina,
             1895 r. w pow. cieszanowskim, 1902 r. w pow. dolińskim (wzm.1895 - 1902)
 1895 r. Peters Henryk, pracownik kolei, Nowy Sącz
 
 [6]  Wielopole Skrzyńskie (par. wł.)
 Właściciele :
 Franciszek Borgiasz Skrzyński h. Zaremba [ur.+/-1755 - zm.1814, poch. Zabierzów], s. Józefa i Ludwiki Fudaszewicz h. Prawdzic,
 . miasteczka Wielopole (nazwane później Wielopole Skrzyńskie), mieszkał w majątku Zwieńczyca (dziś dzielnica Rzeszowa),
 . dóbr : Niechobrz, Zabierzów, Zgłobień, Racławówka (w 1817 r. przypadły Erazmowi Skrzyńskiemu)
 ż. Józefa Jakubowska h.  [ur.+/-1755]., c. Felicjana i Antoniny z d. Klecka
 Dzieci (Skrzyńscy) :
 A1. Magdalena Skrzyńska [ur.+/-1780]
        m. Stanisław bar. Konopka h. Nowina (ur.1774 - zm.1821)
 A2. Ferdynand Skrzyński [ur.+/-1785 - zm.po 1855], 1855 wł. wsi Sośnica, Nawsie Górne, cz. wsi Konica
        ż. Anna Dönhoff h. Denhoff [ur.+/-1785]
        Dzieci (Skrzyńscy) :
        B1. Wincenty Skrzyński [ur.+/-1810]
              ż. Ludwika Czosnowska h. Pierzchała (Kolumna)
        B2. Kajetan Erazm (Klemens) Skrzyński [ur.+/-1810 - zm.po 16.03.1867], . wsi Zwieńczyca k. Rzeszowa (wzm.1848 - 1855)
               ż. Aniela bar. Konopka h. Nowina [ur.+/-1810]
               ojc. Stanisław bar. Konopka (ur.1774 - zm.1821)
               mat. Magdalena Skrzyńska [ur.+/-1780], c. Franciszka Borgiasza S. i Józefy Jakubowskiej
 A3. Erazm Skrzyński (ur.+/-1790 - zm.1865) od 1817 r. wł. dóbr : Niechobrz, Zabierzów, Zgłobień, Racławówka, Kielaniówka,
        Drabinianka
 A4. Feliks Skrzyński [ur.+/-1790 - zm.po 1817]
 
 1846 r. Stanisław Skrzyński (ur.+/-1810 - zm.po 1869), s. Feliksa lub Ferdynanda (bratanek Erazma), 
             . maj. Wielopole Skrzyńskie, Racławówka w par. Zabierzów
 1855 r. Franciszek Skrzyński, 1855 r. wł. maj. Wielopole Skrzyńskie, Budzisz, Rzegocin,
             Kosztowa k. Sanoka, Laskowka k. Sanoka
 
 Wiktor Wojciechowski h. Korab (ur.1821 - zm.1883),
 1872 r. wł. maj. Wielopole (po Franciszku Skrzyńskim) i Nawsie Górne (po Ferdynandzie Skrzyńskim)
 ż. Augusta Barbara Christiani - Grabieńska (ur.11.10.1823 Lwów - zm.27.05.1858 Dąbrowa)
 ojc. Jan Nepomucen Christiani - Grabieński h. . [ur.+/-1800]
 mat.(śl. 12.01.1823 Lwów) Augusta Henryka Nitsche (ur.8.08.1801 - zm.14.09.1853 Dąbrowa), 
         c. Karola Gotfryda Nitsche i Zuzanny Kronauge (c. Pawła K.)
 Dzieci (Wojciechowscy) :
 A1. Helena Wojciechowska (ur.1847 - zm.13.12.1938), 1903 r. wł. maj Wielopole Skrzyńskie, Orońsko (Orońsk) k. Radomia 
        [w 1903 r. majątek Wielopole kupił od Heleny Brandt hr. Ludwik Dębicki i jego żona Honorata z d. Pruszyńska]
        1 m. Aleksander Ksawery Pruszak h. Leliwa (ur.24.03.1837 Warszawa - zm.30.08.1873 Orońsko), wł. maj. Orońsko k. Radomia
                ojc. Konstanty Jan Józef Pruszak (ur.1.03.1808 Warszawa - zm.20.10.1852 Warszawa)
                mat. Amalia Klara  Christiani h. . (ur.2.09.1815 Rzeszów - zm.17.09.1867 Orońsk), c. Franciszka Ksawerego Ch. [PSB]
        2 m.(śl.12.06.1877 Kowala) Józef Stanisław Adam Brandt h. Przysługa (ur.11.02.1841 Szczebrzeszyn - zm.12.06.1916 Radom),
               znany malarz polski [PSB]
               ojc. Alfons Jan Brandt (ur.26.02.1812 Warszawa - zm.10.03.1846 Warszawa, poch. cm. Powązkowski), dr medycyny [PSB]
               mat. Anna Krysztyna Marianna Lessel h. Grabie (ur.10.06.1811 - zm.17.05.1878 Radom)
      
                 Józef Brandt (1841 – 1915)
 
 prawdopodobnie :
 A2. Romuald de Biała Wojciechowski [ur.+/-1845], 1858 – 73 wł. maj. Wielopole Skrzyńskie
        ż. Emma Dolańska h. Korab [ur.+/-1845]
        ojc. Feliks Piotr Dolański h. Korab (ur.1810 - zm.1879), s. Jana
        mat. Wanda Piasecka [ur.+/-1815], c. Józefa i Antoniny z d. Sokołowska
 
        [brat Emmy Dolańskiej :
        Stanisław Karol Dolański (ur.1852 - zm.17.04.1931)
        ż. Jadwiga Maria Rylska h.Ostoja (ur.1858 - zm.29.03.1936), c. Leona S. [ur.+/-1810] i Emilii z d. Skrzyńska]
        [Leon Skrzyński był synem Antoniego Ścibor Rylskiego i Antoniny z d. Myszkowska – zob. pkt 3.2.1.1]
        prawdopodobnie syn :
        B1. Wiktor Wojciechowski [ur.+/-1775 - zm.po 1908], wł. maj. Nawsie Górne, w 1908 r. sprzedał Nawsie Górne na rzecz
              Banku Ziemskiego w Łańcucie        
 
  [powrót]
 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 

 

do górywstecz