4.5. Linie na W od Poznania

  Część 1. Linie z okolic : Wolsztyn, Obra, Kębłowo (Święte, Widzim)

  Część 2. Linie z okolic : Lwówek, Szamotuły, Pniewy

                   ( Lwówek, Brody, Kurnatowice, Sieraków, Otorowo, Psarskie )

  Część 3. Inne linie (Przemęt)

 

  Ostatnia aktualizacja : 4.09.2023 r.

  Wyszukiwarka : Ctrl + F

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

     

  1686 r. par. Obra, Generosus Tomasz Myszkowski, chrzestny

 

  Najstarzy przedstawiciel rodu Myszkowskich w tych okolicach. Prawdopodobnie protoplasta linii

  z okolic Wolsztyn – Lwówek [Wolsztyn – Lwówek, odległość 35 km]

-------------------------------------------------------------------------------------------

  Część 1.

 

  1730 r. – Linia : Święte (par. Kębłowo) i Wielowieś (par. Kromolice) k. Krotoszyna :
  [ Wielowieś  - 9 km na NW od Krotoszyna, 10 km na NE od Kobylina, 9 km na SW od Koźmina Wlkp.]
 
  
 
  
 
 Nob. Jan Myszkowski (ur.+/-1730 - zm.5.04.1777 Święte par. Kębłowo [Świętno]), „Nobilis”
 leśniczy w Widzimiu [„custos silvia” łac. strażnik lasu]
 [Widzim, par. Kębłowo - 3 km na SE od Wolsztyna]
 ż.(śl.1.10.1753 Kębłowo) Marianna Gorzalanka [ur.+/- 1735 - zm.po 1788],
 z dworu widzimskiego (par.Kębłowo), c. gorzelanego [pisana później Wachczyńska de Wachczyńskie].
 W latach 1755 - 77 mieszkali : Święte (Świętno) k. Kębłowa. Dzierżawcy wsi Wielowieś.
 [Świętno – 13 km na S od Wolsztyna]
 prawdopodobnie (Paweł Wasiak) :
 ojc. Kazimierz Walenty Wakczyński (ur.ok.1700 - zm.1780 Tuchorza) de Waken, 
       początkowo mieszkał Olendry zw. Świętno MD Bielińskich, wiary Lutera
        (w pisowni również Waken, Wakk, Wake, Wakien, Wakczyński),
        Prawd. syn Adama Waken i Marii
 mat.(śl.1733) Regina Dreszelin (w pisowni również Draselin, Dresselin, Dreselin), mieszkali : Święte, Widzim
 
    akt ślubu, Kębłowo 1753 r.  [powiększ]
  Fot. p. Michał Marciniak, przysłał p. Paweł Wasiak
 
 Dzieci : 13 (Marianna, Melchior, Roch, Helena, Elżbieta, Józef, Franciszka, Jan, Zuzanna 1, Małgorzata, Antoni,
 Zuzanna 2, Magdalena) 4.05.1787 r. dokonują działu majątku
 A1. Marianna Myszkowska (ur.4.08.1754 Święte, par. Kębłowo - zm.19.04.1835 Czerniejewski Folwark, par. Czerniejewo)
       [chrzestni : Jakub Ćwikliński i Ludwika Suchodolska]
       w 1809 r. jako wdowa mieszkała u Wojciecha i Zuzanny (siostry) Szateńskich ( posesorów wsi Chojno, par. Golejewko)
       w 1818 r. mieszkała w Pogorzeli [wł. Józef  Kurowski, sędzia apel. i ż. Marianna Drwęska,
       posesor Pogorzeli - Mikołaj Radoszewski (ur.1765) i ż. Anna Tekla Szynalska (ur.1785),
       c. Marianny z Myszkowskich  Szynalskiej ]
       m.(śl.przed 1785) Wawrzyniec Szynalski (ur.1747 - zm.25.11.1788 Dąbrowa, par. Gościeszyn), lat 41
       Dzieci (Szynalscy) : 2 ( Anna, Józef )
       B1. Anna Tekla Szynalska (ur.1785)
             m.(śl.8.02.1809 Chojno, par. Golejewko) Mikołaj Radoszewski (ur.1765), posesor wsi Tarchalin, Pogorzela
             [świadkowie ślubu : GD. Wojciech Szateński, pos. wsi Chojno i GD. Bogusław Bojanowski, dz. Konarzewa]
             Dzieci (Radoszewscy) :
             C1. Ludwik Wawrzyniec Jakub Radoszewski (ur.30.08.1812 Tarchalin Dwór)
                   [chrzestni : MD. Zuzanna z Myszkowskich Szatańska [!], żona pos. Chojna i M. Kasper Błociszewski,
                   pos. Potrzebowa, M. Wojciech Szatański [!], pos. Chojna i Zofia Błociszewska ż. Kaspra]
             C2. Julianna Helena Sydonia Radoszewska (ur.16.02.1817 Pogorzela)
                   [chrzestni : M. Helena z Zakrzewskich Drwęska z Borku i MG. Kurowski, dz. Pogorzeli]
             C3. Marianna Joanna Radoszewska (ur.17.07.1820 Pogorzela)
                   [chrzestna : Helena z Mieszkowskich Lewicka, pos. wsi Suśnie]
             C4. Antoni Radoszewski (ur.17.06.1821, Borowo, par. Czempiń)
                   [chrzestni : Józef Kurowski, sędzia apelacyjny i żona jego Marianna z d. Drwęska]
        B2. Józef Szynalski (ur.1788 - zm.9.06.1864, poch. Czerniejewo), kapitan wojsk polskich, 
              posesor wsi Mamoty k. Pleszewa
              ż.(śl.25.11.1818 Konary, pow. rawicki) 
              Konstancja Płonczyńska (Płończyńska) h. Glaubicz (ur.1793 - zm.31.12.1871, poch. Czerniejewo)
              [świadkowie ślubu : MD. Jan Nepomucen Kęszycki z Konar, MD. Tomasz Rakowski, kap. z d. Oczkowice,
              Wojciech Szateński z Zalesia]
              ojc. MD. Antoni Płonczyński (ur.1760), s. Łukasza P. (ur.1732 - zm.1793) i Wiktorii z d. Kęszycka
              mat. Weronika Skrzetuska, c. Jana S. i Anny z d. Kęszycka
              [Geneteka : 1818 r. Konary – ślub : Józef Szynalski + Marianna Myszkowska (?)]
              [Baza Poznań : 1818 r. Konary – ślub : Józef Szynalski, l. 33 + Konstancja Płaszczyńska, l.25, c. Antoniego]
              [Geneteka : 1818 r. Konary – ślub : Józef Szynalski,+ Marianna Myszkowska]
 
 A2. Melchior Myszkowski (ur.2.01.1756 Święte, par. Kębłowo)
       [chrzestni : Wojciech Florecki i Małgorzata Wieczorkowska]
 
 A3. Roch Myszkowski (ur.15.08.1757 Święte, par. Kębłowo - zm.1802), tenutariusz wsi Wielowieś 1794 r.
       [chrzestni : Ksiądz Błażej Trzciński, prepozyt par. Kębłowo i Dorota Florecka]
 
         „Gazeta Południowo - Pruska” nr 54 z 7.07.1802 r.
 
 A4. Helena Elżbieta Myszkowska 
       (ur.23.08.1759 Święte, par. Kębłowo - zm.22.11.1822 Korzkwy w par. Czermin k. Pleszewa)
       [chrzestni : Jan Szacher i Bibiana]
       1811 r. posesorka wsi : Zalesie M., Suśnia, Unisław (chrzesta Joanny Salomei Szateńskiej)
       m.(śl.12.07.1787 Wielowieś )  G. Franciszek Lewicki  (ur.1753 - zm.20.09.1815 Suśnia, par. Mokronos),
       poses. wsi Suśnia, Zalesie, Unisław, dzierżawca Mycielinka wsi dziedz. Gajewskich,
       [prawdop. 1 żona Franciszka L. - (śl.6.08.1776 Sokolniki) Salomea Tchorzewska (zm.1777/87)]
       [świadkowie ślubu : Nepomucen Myszkowski, podchorąży reg. piesz. wojsk kor.( = Jan Nepomucen Myszkowski),
       JM Andrzej Bardzki, pułkownik wojsk kor., Józef Chełmski, chor. wojsk kor., Petronela Andrzejewska,
       tenut. części wsi Gościejewo, H. Tomasz Rządkowski, organarius, Stanisław Cichosz, vitricus]
       Dzieci (Lewiccy) :
       B1. Tomasz Lewicki [ur.+/-1790 - zm.po 1822], posesor wsi Korzkwy
       B2. syn N. Lewicki [ur.+/-1790 - zm.po 1815]
 
 A5. Elżbieta Myszkowska (u.15.03.1761 Święte, par. Kębłowo - zm.po 1787)
       [chrzestni :Dorota  Florecka i Franciszek Mierzejewski]
 
 A6. Józef  Myszkowski (ur.9.03.1763 Święte, par. Kębłowo - zm.po 1788], ksiądz
       [chrzestni : G. Jakub Bieliński i G. Agnieszka Mąkowska]
 
 A7. Franciszka  Myszkowska (ur.5.10.1765 Święte, par. Kębłowo)
       [chrzestni : Ksiądz Błażej Trzciński i Magnificia Nepomucena Bielińska, panna]
 
 A8. Jan Nepomucen Myszkowski (ur.5.05.1767 Święte, par. Kębłowo - zm.po 1797)
       [chrzestni : Antoni Wyszpolski i Marianna Krzeszkoska]
       1788 r. podchor. reg. piesz. wojsk kor.
 
       
       „Gazeta Warszawska” nr 36 z  4.05.1819 r.
 
 A9. Zuzanna Myszkowska (ur.3.03.1769 Święte, par. Kębłowo), prawd. zmarła przed 1776
       [chrzestni : Fryderyk Lorentz i Marianna Lorentz]
 
 A10. Małgorzata Myszkowska (ur.1771 Święte)
         [chrzestni : Balcer Lorentz i Ewa Lorentz]
 
 A11. Antoni Myszkowski (ur.27.05.1774 Święte)
         [chrzestni : Leo Pukiński i Józefa Pukińska, żona]
 
 A12. Zuzanna Myszkowska (ur.1776 Święte, par. Kębłowo - zm.2.04.1839 Warszawa, ul. Nowolipie, dom nr 2407/8)
       [chrzestni : G. Trzciński i M. Nepomucena, panna, heres de Widzim]
       [zgon zgłosili : Tadeusz Wagner, lat 45, urzędnik Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych
       i Konrad Bogusławski, lat 22, Aplikant Sądowy]
       [pozostawiła : męża Wojciecha Szateńskiego, syna Antoniego, córki : Józefę, Joannę i Ludwikę]
 
         akt zgonu, Warszawa 1839 r.  [powiększ]
 
       m.(śl.12.05.1802 Wielowieś) Wojciech Szateński (ur.1773 - zm.18.06.1845 Warszawa), lat 72, posesor maj. Chojno, 
       poch. Warszawa, cm. Powązkowski [nekrolog]
       [świadkowie ślubu : MG. Marcin Kęszycki, dz. dóbr w pow. ostrołęckim 
       i G. Bartłomiej Cybulski, poses. dóbr Bielawy w par. Goliny]
       Dzieci (Szateńscy) : (Antoni, Józefa, Weronika, Joanna, Ludwika)
       B1. Antoni Wojciech Szateński (ur.1803 Wołków k. Śmigla - zm.16.01.1876 Warszawa), [PSB]
             poch. Warszawa, cm. Powązkowski, prawnik, urzędnik, 1848 r. Referent Senatu,  
             bezżenny [zob. grób poniżej]
       B2. Józefa Szateńska [ur.+/-1805 - zm.po 1839]
       B3. Weronika Zofia Marianna Szateńska (ur.21.01.1805 Leszno - zm.18.06.1838 Warszawa)
             [chrzestni : MD. Bogusław Bojanowski, dz. d. Konarzewo i Magdalena Bojanowska z d. Kosicka]
             [zgon zgłosili : Antoni Szateński, lat 35, radca prawny Banku Polskiego i Tadeusz Wagner, lat 44, urzędnik
             Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych – obaj zamieszkali w Warszawie),
             zmarła przy ul. Nowolipie 2407/8
       B4. Joanna Salomea Szateńska (ur.1810, chrzest 14.01.1811 Chojno, par. Golejewko - zm.11.09.1879),
             poch. Warszawa, cm. Powązkowski
             [chrzestni : G. Ludwik Białoskórski, pos. wsi Cinin i G. Helena z Myszkowskich Lewicka,
             pos. dóbr Zalesie, Suśnia, Unisław]
       B5. Ludwika Kunegunda Szateńska (ur.1815, chrzest 10.03.1815 Chojno - zm.8.08.1882 Warszawa)
             [chrzestni : G. Nepomucen Kęszycki, dziedzic d. Konary i żona jego Marianna Kęszycka z d. Drogońska]
             poch. Warszawa, cm. powązkowski, mieszkała : 1848 r. Warszawa, ul. Twarda 1100
 
             m.(śl.29.10.1848 Warszawa, par.św. Krzyż) 
             Stanisław Felicjan Błeszyński h. Oksza (ur.1818 Huta Stara - zm.28.02.1878), 
             poch. Warszawa, cm. Powązkowski
             inżynier pow. kolnińskiego, dziedzic dóbr Huta Stara w gub. Warszawskiej, 
             1854 r. urzędnik Zarządu XIII Okręgu Komunikacyjnego w Warszawie,
             mieszkał : 1848 r. Warszawa, ul. Nowe Miasto 310, 1854 r. Warszawa, ul. Jerozolimska 1582
             [świadkowie ślubu : Antoni Szateński, lat 45, Referent Senatu, brat nowozaślubionej
             i Marcin Maleszewski, lat 56, urzędnik Sądu Apelacyjnego]
             ojc. Grzegorz Jan Błeszyński h. Oksza (ur.1790 Kamyk - zm.przed 1833),
                   s. Jana Chrzciciela Władysława B. (ur.1754 Błeszno) i Franciszki z d. Kiedrzyńska
             mat. Helena Trepka [ur.+/-1790 - zm.1880 Częstochowa, par. św. Zygmunta], c. Jana
                     [2 mąż Heleny Trepki – (śl.ok.1830) Antoni Felicjan Fundament – Karśnicki h. Jastrzębiec
                     (ur.9.06.1789 - zm.21.03.1836 Kuźnica Marianowa, pow. wieluński),
                     s. Wincentego a Paulo Jakuba K. (ur.1762 Tymieniec k. Kalisza) i Franciszki z d. Bajkowska]
              Dzieci : (Mieczysław, Antoni)
              C1. Mieczysław Antoni Zefiryn Błeszyński (ur.26.08.1849 Warszawa, par. św. Krzyż - zm.1.04.1916)
                    poch. Warszawa,cm. Powązkowski
                    [chrzest 6.12.1852 Warszawa, par. św. Krzyż, chrzestni : Antoni Szateński i Józefa Szateńska]
                    ż.(śl.24.01.1891 Warszawa, par. NNMP) Eugenia Maria Wąsowicz (ur.ok.1867)
                    ojc. Kacper Wąsowicz (ur.ok.1819 - zm.8.12.1887), poch. Warszawa, cm. Powązkowski
                          s. Józefa Wąsowicza (ur.ok.1790 - zm.30.07.1858 Warszawa)
                          i Katarzyny z d. Gniazdowska (zm.przed 30.07.1858)
                    mat.(śl.1.10.1857 Warszawa, par. Nawiedzenia NMP) Teofila Dąbrowska (ur.ok.1834 - zm.11.04.1907), 
                          poch. Warszawa, cm. Powązkowski, 
                          c. Onufrego i Katarzyny z d. Dąbrowska
                    Dzieci : (Wanda, Jan)
                    D1. Wanda Anna Błeszyńska (ur.1894 Warszawa, par. św. Barbara - zm.1902 Warszawa)
                    D2. Jan Dominik Błeszyński (ur.1897 Warszawa, par. św. Barbara)
 
              C2. Antoni Stanisław Józef Błeszyński 
                    (ur.25.12.1853 Warszawa, par. św. Aleksander - zm.27.07.1930 Warszawa)
                    [chrzestni : Antoni Szateński, lat 50, referent Ogólnego Zebrania Senatu, wuj nowonarodzonego 
                    i Joanna Szateńska, ciotka tegoż]
                    [zgon zgłosili : Stanisław Górecki, handlowiec i Jan Chabracki, służący]
                    rosyjski generał lejtnant
                    1 ż. NN.
                    2 ż.(śl.19.10.1923 Tbilisi, par. sw. Piotr i Paweł, Gruzja) 
                         Kazimiera Buczyńska [ur.ok.1865 - zm.10.03.1932), poch. Warszawa, cm. Powązkowski
                         [w akcie zgonu Antoniego Błeszyńskiego : pozostawił żonę Kazimierę Leszczyńską]
                         ojc. Józef Buczyński [ur.+/-1835]
                         mat. Maria Diaszewska (Dyaszewska) (ur.ok.1838 - zm.15.08.1909)
 
                Warszawa, cmentarz Powązkowski, grób rodziny Błeszyńskich  [powiększ]
              Inskrypcje : Grób Familii Błeszyńskich
              Ś.P. Antoni Szateński, Tajny Radca Senator, żył lat 71, zm.16.I.1876 r.
              Ś.P. Stanisław Błeszyński, Inżynier, żył lat 60, (ur.1818 - zm.28.II.1878 r.)
              Ś.P. Ludwika z Szateńskich Błeszyńska, żyła lat 58, (ur.1815 - zm.8.VII.1882 r.)
              Ś.P. Wandziulka Błeszyńska, żyła lat 9, zm.18.X.1902 r.
              Ś.P. Mieczysław Błeszyński, Wychowaniec Szkoły Głównej, ur.26.VIII.1849 r. - zm.1.IV.1916 r.
              Ś.P. Antoni Błeszyński, ur.25.XII. 1853 r. - zm.27.VII.1930 r., generał lejtnant
 
 A13. Magdalena Myszkowska [ur.+/-1770 - zm. po 1788]
 
 Inni z tej linii :
 
 1660 r. -  GD. Wojciech Myszkowski [ur.+/-1660]
               ż.(śl.9.01.1690 Kobylin) Gen. N. Racięcka h. Pomian [Racięszka, Racięska], wdowa
               [świadkowie ślubu : D. Skorzewski, G. (prawd. Jan) Rabicki, Stawicki, (prawd. Stanisław), Sarnoski etc.]
               [1687 r. GMD. Jerzy Rabicki i żona G. Maria Stawicka, Wysocko k. Ostrowa Wlkp., Wyganów k. Kobylina]
               [zob. pkt 3.7]
 
 1686 r. - Urodzony Tomasz Myszkowski [ur.+/-1660], par. Obra
               
 Prawd. potomkowie (wnuki) :
 Nob. Jan Myszkowski (ur.+/-1730 - zm.5.04.1777 Święte k. Kębłowa [Świętno]), leśniczy w Widzimiu
 oraz linia : Szczutkowo, Szewo [zob. pkt 3.7]
 
 Prawd. z tej linii :
 
 1724 r. - Linia : Jabłonna k. Wolsztyna
 N. Myszkowski, Jabłonna, pow. Wolsztyn [13 km na SE od Nowego Tomyśla],
 Sekretarz Bractwa Strzeleckiego Jabłonna (rok założenia 1724)
 [Źródło : Rocznik Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich, 1937]
 
 Albina Myszkowska (ur.13.10.1904 - zm.1989, poch. Jabłonna, cm. komunalny) [Wioska, Grodzisk Maz. K. Wolsztyna]
 Zenon Myszkowski (ur.9.07.1935 - zm.27.12.1970, poch. Jabłonna, cm. komunalny) [Wioska, Grodzisk Maz.]

-------------------------------------------------------------------------------------------

  Część 2.

 
  
 
 I. Linia Myszkowskich : Lwówek [Neustadt bei Pinne]
 
 N. Myszkowski [ur.+/-1730 - zm.po 1759], „Custos sylwanum” [strażnik leśny]  [zob. Część 1] [1]
 Prawdopodobnie to w/w Jan Myszkowski, leśniczy w par. Kębłowo (Widzim)
 ż. NN.
 Syn :
 Paweł Myszkowski (ur.ok.1759 - zm.15.01.1828 Lwówek), z parafii Pniewy, „aulicus” (dworzanin)
 [1793 r. - Paweł Mischkowske (!), Lwówek [niem. Neustadt] [Źródło : Katastry pruskie 1793 r.]
 ż.(śl.1790 Lwówek) Katarzyna Dzierżączka (ur.ok.1773 - zm.11.01.1849 Lwówek), „Honestus”
 ojc. Maciej Dzierżączka (zm.1792)
 mat. Barbara N. (zm.1789)
 mieszczanie Lwówka
 Syn :
 Tomasz Adam Myszkowski (ur.1796, chrzest 23.12.1796 Lwówek - zm.1859), szewc
 ż.(śl.18.11.1820 Lwówek) Dorota Agata Liczbańska (ur.1796)  
 [w metryce ślubu 1820 r. : Dorota Płaczychlebowna]
 [świadkowie ślubu : Michał Kostrzyński i Melchior Peila – mieszczanie ze Lwówka]
 ojc. Jan Liczbański (ur.1764 - zm.1848), szewc
 mat. Ewa Małaszkiewicz (ur.1772 - zm.1850)
 [1 mąż Ewy Małaszkiewicz : (śl.1791 Lwówek) Jan Płaczychleb (ur.1772 - zm.1795), s. Marcina Płaczychleb
 i Anny Markiewicz. Opiekę na małoletnimi Dorotą i Józefem sprawował ich stryj Jan Płaczychleb,
 s. Wawrzyńca Płaczychleb i Anny Sławczanki (Źródło : dokument z 26.05.1800 r.)] 
 
 Dzieci : 10 (Zuzanna, Tomasz, Wawrzyniec, Wojciech, Szymon, Franciszek, Nikodem, Marcjanna, Leopold, Marianna)
 A1. Zuzanna Julianna Myszkowska (ur.1821 - zm.1822)
 
 A2. Tomasz Adam Myszkowski (ur.1822 - zm.1837)
 
 A3. Wawrzyniec Wojciech Myszkowski (ur.1824), szewc, karczmarz
       [w metryce ślubu 1853 r. – matka Dorota Płaczychleb]
       ż.(śl.1853 Wilczyna, Wiltschin) Antonina Duda (Dudzińska) (ur.1834) 
       [1 mąż Antoniny Duda (śl.1852 Wilczyna) – Bartolomeusz Wroniak (ur.1830)]
       ojc. Józef  Duda [Dudka alias Piotrek] (ur.1795), s. Andrzeja i Reginy Uniszkiewicz
       mat.(śl.1820 Wilczyna) Antonina (Katarzyna) Szudarska (ur.1800), c. Wojciecha i Franciszka z d. Czarna
 
       Dzieci : 8 (Józef, Adam, Maria, Tomasz, Michalina, Józef, Jan, Wincentia)
       B1. Józef  Myszkowski (ur.1854 Podrzewie, par. Wilczyna - zm.1859 Podrzewie, par. Wilczyna)
       B2. Adam Myszkowski (ur.1857 Podrzewie, par. Wilczyna - zm.1857 Podrzewie, par. Wilczyna)
       B3. Maria Myszkowska (ur.1858 Podrzewie, par. Wilczyna)
             m.(śl.1892 Otorowo [Ottorowo] k.m. Szamotuły) Jakub Chudziak (ur.1853 - zm.1900), wdowiec
             ojc. Marcin Chudziak
             mat. Teresa Kauś (?)    

       B4. Tomasz Myszkowski (ur.1859)

             ż.(śl.1888 Psarskie, USC Pniewy) Katarzyna Wojciechowska (ur.1866)
             ojc. Stanisław Wojciechowski (ur.1838)
             mat.(śl.1859 Ostroróg) Zuzanna Kazimierczak (Kaźmierczak, Kazmierczak) (ur.1840)
 
             Dzieci : (Stanisław)
             [Informacje : strona szukajwarchiwach i strona Poznań Projekt (baza ślubów)]

             C1. Stanisław Myszkowski (ur.21.10.1891 Koźle, par. Otorowo - zm.3.08.1951, poch. Otorowo)

 

                     Stanisław Myszkowski (1891 – 1951)

 

                   ż. Leokadia Hirschfeld  (ur.11.10.1895 Koźle - zm.26.09.1980 Koźle , poch. Otorowo)

                   ojc. Chryzostom Hirschfeld (ur.1866), s. Daniela i Marianny z d. Maćkowiak

                   mat.(śl.1888 Otorowo) Józefa Halaburda (ur.1869), c. Walentego i Reginy z d. Dłużewska

 

                       

                   Fot.1. Stanisław Myszkowski (1891 – 1951) z żoną Leokadią z d. Hirschfeld (1895 – 1980)

                   Fot.2. Leokadia Myszkowska z d. Hirschfeld  (1895 – 1980)

 

                   Dzieci : (Stefania, Maria, Mieczysław, Telesfor, Bolesław, Marta)

                   [Informacje + zdjęcia : Tomasz Myszkowski, Poznań]

                   D1. Stefania Myszkowska (zm.2014 Koźle, poch. Otorowo).

                         m. Bolesław Kosiński (zm.2017, poch. Otorowo)

                         Dzieci :

                         E1. Henryk Myszkowski, mieszka : Poznań

                   D2. Marianna Myszkowska (ur.1923 - zm.12.01.2019), poch.Złocieniec

                         m. Stefan Kuśmierski [ur.+/-1920]

                         Dzieci : (Kazimiera, Genowefa, Janusz, Roman, Irena, Zbigniew, Tomasz)

                         E1. Kazimiera Kuśmierska

                               m. Jerzy Muras

                         E2. Genowefa Kuśmierska

                               m. Bronisław Barański

                         E3. Janusz Kuśmierski

                               ż. Urszula N.

                         E4, Roman Kuśmierski (zm.1977), poch Złocieniec

                         E5. Irena Kuśmierska

                               m. Stefan N.

                         E6. Zbigniew Kuśmierski

                         E7. Tomasz Kuśmierski

                               ż. Jolanta N.

                               Dzieci : (Gracjan, Maja)

                               F1. Gracjan Kuśmierski

                               F2. Maja Kuśmierska

                   D3. Mieczysław Myszkowski (ur.8.01.1926 Koźle - zm.6.01.2002 Złocieniec)

                         w czasie okupacji niemieckiej robotnik przymusowy (X 1940 – I 1942) Wikowo (Szamotuły)

                         [Źródło : Strona intern. „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”]

                         ż. Maria Araszkiewicz (ur.1931)

                         Dzieci : (Ryszard, Andrzej, Krystyna, Barbara)

                         E1. Ryszard Myszkowski (ur.1956 Otorowo)

                         E2. Andrzej Myszkowski

                         E3. Krystyna Myszkowska

                         E4. Barbara Myszkowska

                   D4. Telesfor Myszkowski (ur.25.10.1928 Koźle - zm.19.01.1994 Poznań), poch. Szamotuły

 

                                   [powiększ]

                         Telesfor Myszkowski (1928 – 1994)

                         [drugie zdjęcie : Telesfor Myszkowski w wojsku (stoi w środku)]

 

                         ż. Marianna Nobik (ur.1931 Koźle), mieszka : Szamotuły

 

                           Marianna Myszkowska z d. Nobik

 

                         Dzieci : (Urszula, Ryszard, Andrzej, Wiesław, Ireneusz)

 

                           [powiększ]

                         Od prawej : Telesfor Myszkowski, córka Urszula Myszkowska, żona Marianna Myszkowska z d. Nobik,

                         Ryszard Myszkowski,

                         w pierwszym rzędzie stoją od lewej : Wiesław, Ireneusz, Andrzej Myszkowscy

 

                           [powiększ]

                         Marianna Myszkowska z synami. Stoją od lewej : Wiesław, Ryszard, Ireneusz, siedzi : Andrzej                          

 

                         Dzieci : (Urszula, Ryszard, Andrzej, Wiesław, Ireneusz)

                         E1. Urszula Myszkowska (ur.1953 Szamotuły)

                               m. Stanisław Zając [ur.+/-1950]

                               Dzieci (Zając) : (Marzena, Karolina)

                               F1. Marzena Zając (ur.1974)

                               F2. Karolina Zając (ur.1984)

 

                         E2. Ryszard Myszkowski (ur.1956 Szamotuły)

                               ż. Maria Włodarczak (ur.1957 Otorowo), mieszkają : Poznań

                               ojc. Józef Włodarczak

                               mat. Joanna Prętka

 

                                 [powiększ]

                               Siedzą : Ryszard Myszkowski i Maria Myszkowska z d. Włodarczak.

                               Stoi : Marek Włodarczak, brat Marii

 

                               Dzieci :

                               F1. Tomasz Myszkowski (ur.1978 Szamotuły)

                                     [Informacja p. Tomasza Myszkowskiego : „Ryszard Myszkowski (ur.1956)

                                     i Tomasz Myszkowski (ur.1978 Szamotuły), pochodzenie szlacheckie,

                                     certyfikat wystawiony przez Związek Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich]

                                     ż.(śl.2006) Paulina Stachowiak (ur.1981), mieszkają : Poznań

                                     ojc. Marek Stachowiak

                                     mat. Elżbieta

 

                                       [powiększ]

                                     Tomasz Myszkowski i żona Paulina Myszkowska z d. Stachowiak

 

                                       [powiększ]

                                     Wesele w 2006 r.

 

                                     Dzieci : (Jakub, Julia)

                                     G1. Jakub Tomasz Myszkowski (ur.2007)

                                     G2. Julia Wiktoria Myszkowska (ur.2009)

 

                         E3. Andrzej Myszkowski (ur.1959 Otorowo), bliźniak z Wiesławem

                               ż. Mariola Rogal (ur.1960 Poznań - zm.7.05.2016 Poznań, poch. Poznań), mieszkają : Poznań

                               Dzieci : (Damian, Kinga, Łukasz)

                               F1. Damian Myszkowski (ur.1982 Poznań)

                                     ż. Anna Kędzierska (ur.1981)

                                     Dzieci (Wiktoria, Mikołaj)

                                     G1. Wiktoria Myszkowska (ur.2009 Poznań)

                                     G2. Mikołaj Myszkowski (ur.2012 Poznań)

                               F2. Kinga Myszkowska (ur.1983 Poznań)

                                     m. Radosław Sworek

                                     Dzieci (Sworek) : (Oliwier)

                                     G1. Oliwier Sworek (ur.2009 Poznań)

                               F3. Łukasz Myszkowski (ur.1992 Poznań)

 

                         E4. Wiesław Myszkowski (ur.1959 Szamotuły), bliźniak z Andrzejem

                               ż. Aurelia Burdajewicz (ur.1962), mieszkają : Wronki

                               Dzieci : (Dawid, Remigiusz)

                               F1. Dawid Myszkowski (ur.1983 Szamotuły)

                                     ż. Anna N. (ur.1987)

                                     Dzieci : (Maria)

                                     G1. Maria Myszkowska (ur.2008)

                               F2. Remigiusz Myszkowski (ur.1984 Szamotuły)

                                     ż. Marta Nowicka (ur.1984)

                                     Dzieci : (Jan, Joanna)

                                     G1. Jan Myszkowski (ur.2011)

                                     G2. Joanna Myszkowska (ur.2012)

 

                         E5. Ireneusz Myszkowski (ur.1964 Szamotuły), mieszka : Wołomin

                               ż. Barbara Wojciechowska (ur.1967), mieszka : Poznań

                               Dzieci : (Piotr, Paulina)

                               F1. Piotr Myszkowski (ur.1991 Poznań), mieszka : Poznań

                                     ż. Marta Strzelecka

                                     Dzieci :

                                     G1. Zofia Myszkowska (ur.2017)

                               F2. Paulina Myszkowska (ur.1992 Poznań), mieszka : Poznań

                   D5. Bolesław Myszkowski (ur.1932 Koźle - zm.1991, poch. Szczecin)

                   D6. Marta Myszkowska (ur. Koźle - zm.17.01.2017, poch. Złocieniec

                         m. N. Mierzejewski

                         Dzieci (Mierzejewscy) : (Włodzimierz, Henryka)

                         E1. Włodzimierz Mierzejewski (ur.1957 - zm.28.12.2018, poch. Złocieniec), mieszkał : Złocieniec

                         E2. Henryka Mierzejewska (ur.1959), mieszka : Złocieniec

                               m. Ireneusz Piećko

 
       B5. Michalina Myszkowska (ur.22.09.1860 Podrzewie, par. Wilczyna - zm.1867)
       B6. Józef Myszkowski (ur.1862)
             1 ż.(śl.1887 Psarskie, USC Chrzypsko Wielkie) Maria Kirstein (Kiersztan) (ur.1863)
                  ojc. Teodor Kirstein (Kiersztan, Kierskin)
                  mat. Maria Rogala (Rogalińska) (ur.1840), c. Andrzeja i Marii Klimowicz
                  [2 mąż Marii Rogala – (śl.1878 Chrzypsko Wielkie) Michał Piszczygłowa (ur.1850),
                  s. Marcina P. i Agnieszki Lubokutiak]
             2 ż.(śl.1896 Pniewy) Teresa Walkowiak (ur.1872)
                  ojc. Wojciech Walkowiak (ur.1838), s. Antoniego i Marianny z d. Nowakowska
                  mat.(śl.1864 Wilczyna [Wiltschin]) Franciszka Grynia (ur.1838), c. Pawła i Marianny z d. Chemula
             Dzieci z 2 żony :
             C1. Alex Mischkowski (ur.1898, par. Kuślin)
       B7. Jan Myszkowski (ur.1867 - zm.1871 Podrzewie, par. Wilczyna), lat 4
       B8. Wincenta Myszkowska (ur.1870 Podrzewie, par. Wilczyna)
 
 A4. Wojciech Teodor Myszkowski (ur.1826 - zm.1827)
 
 A5. Szymon Michał Myszkowski (ur.1827)
 
 A6. Franciszek Myszkowski (ur.1.08.1829 Wytomyśl - zm.24.03.1900 Brody), szewc
       [w metryce ślubu : Franciszek Mieszkowski]
       [Wytomyśl – 7 km na S od m. Lwówek]
       1 ż.(śl.1855 Kamionna [Kähme]) Teodora (Teodozja) Matalewska (ur.1837 - zm.1886 Lwówek)
             ojc. Marcin (Ignacy) Matalewski [ur.+/-1805], rolnik
             mat. Zofia Jurkowiak [ur.+/-1805]
       2 ż.(śl.1887 Brody) Domicella Kaczmarek (ur.1842)
             [świadkowie ślubu : Paweł Nowaczyk, Chrisostomus Kowalczyk]
             ojc. Walenty Kaczmarek (ur.1811)
             mat.(śl.1838 Brody) Dorota Dziubińska (ur.1811)
             [1 mąż Domicelli Kaczmarek : (ślub 1862 Brody) – Ludwik Fiszbach [Fischbach] (ur.1837)]
 
       Dzieci : 11
       Dzieci Franciszka z 1 żony : 10 (Michał, Jan, Antoni, Wincenty, Józef, Jakub, Katarzyna, Walenty, Marianna,
       Władysław)
       B1. Michał Myszkowski (ur.11.09.1860 Pakosław - zm.22.02.1921), od 8.08.1907 r. mieszkał : Poznań
             [prawdopodobnie w tej linii był jeszcze inny Michał Myszkowski]
             1 ż.(śl.1882 Lwówek) Franciszka Emilia Przybylska (ur.1.08.1859 Lwówek - zm.21.12.1901 Lwówek)
                   ojc. N. Przybylski
                   mat. Teofila Bochyńska
             2 ż.(śl.1907) Pelagia Piotrowska z d. Kowalska (ur.12.11.1867 Poznań - zm.20.05.1932)                 
                  [1 mąż Pelagii z d. Kowalska :
                  (śl.1889 Poznań, par. św. Marii Magdaleny) - Władysław Stanisław Koralewski (ur.8.05.1863 Poznań), 
                  s. Józefa i Albertisy z d. Staszewska] [2]
             Dzieci : 13
             Dzieci z żony (Emilia Przybylska) : 11 (Kazimierz, Joanna, Helena, Wacław, Stefania, Wanda, Zofia, Aurelia,
             Irena, Stanisław, Stefan)       
             C1. Kazimierz Wawrzyniec Myszkowski (ur.14.05.1883 Lwówek - zm.24.04.1927), z matki Emilii Przybylskiej
                   1 ż. Marianna Rizańska (Rozańska, Kijańska) [ur.+/-1885 - zm.po 5.04.1907]
                   2 ż. Walentyna (Waleska) Mąkowska (ur.25.09.1887 Linie)
                         ojc. Albert Mąkowski [ur.+/-1860]
                         mat. Marta Weimann [ur.+/-1860]
                   Dzieci : (Jadwiga, Maksymilian, Józef, Stanisław)
                   D1. Jadwiga Myszkowska (ur.5.04.1907 Lwówek), w 1921 r. mieszkała : 1921 r. Rynek 53/54
                         1 m.(śl.28.06.1929 Lwówek) Arkadiusz Szkudlarek (ur.31.12.1907 Poznań - zm.przed 3.08.1938]
                               ojc. Edward Szkudlarek
                               mat. Antonina Kolendowicz
                         2 m.(śl.1938 Poznań) Wiktor Kocierba [ur.+/-1900], tokarz w metalu [„Orędownik” nr 176 z 3.08.1938 r.]
                         Syn Jadwigi Myszkowskiej :
                         E1. Włodzimierz Jerzy Myszkowski (ur.14.08.1928 Poznań), nieśl.
                               [Arkadiusz Szkudlarek uznał ojcostwo Włodzimierza 1.07.1929]
                   D2. Maksymilian Myszkowski (ur.30.12.1909 Lwówek - zm.29.11.1980 Poznań), z matki W. Mąkowskiej
                         w 1921 r. mieszkał : 1921 r. Rynek 53/4
                         jeden z najwybitniejszych fotografików polskich, autorytet w dziedzinie fotografii artystycznej
                         1921 r. mieszkał : Poznań, Rynek 53/54
                         1946 r. - Zakład Fotograficzny, Poznań, ul. Półwiejska 2 [Józef Myszkowski, Maksymilian Myszkowski]

 

                           Maksymilian Myszkowski (1909 – 1980)

 

                          Poznań, grób [fot. Rafał Ratajczak]  [powiększ]

 

                         ż. NN. [ur.+/-1910]

                         Dzieci :

                         E1. N. Myszkowski [ur.+/-1940]

                               ż. NN. [ur.+/-1940]

                               Dzieci :

                               F1. Piotr Jan Myszkowski (ur.16.02.1968), znany jako : Piotr Gonzaga Myszkowski,

                                    polski malarz, performer,

                                    prezes fundacji im. Maksymiliana Myszkowskiego (jego dziadka fotografika),

                                    mieszka : Piaseczno k. Warszawy (2008 r.)

 

                                    

 
                   D3. Józef Myszkowski (ur.27.02.1912 Lwówek - zm.1981)
                         fotograf, z matki Walentyny z d. Mąkowska
                         mieszkał ; 1921 r. Lwówek, Rynek 53/54, 
                         1931 r. Tarnowskie Góry, 1931 r. Lwówek, Rynek 53/54, 1931 r. Lwówek, ul. Ogrodowa 12 m. 14,
                         1932 r. Lwówek, ul. Strzelecka 28b m.6.
                         1946 r. - Zakład Fotograficzny, Poznań, ul. Półwiejska 2 [Józef Myszkowski, Maksymilian Myszkowski]
                         ż. Wiktoria N. [ur.+/-1915]
 
                           Poznań, gób [fot Rafał Ratajczak]  [powiększ]
 

                   D4. Stanisław Myszkowski (ur.1.02.1918 Lwówek - zm.13.08.1996), obóz jeniecki 1945

                         
             C2. Joanna Myszkowska (ur.22.11.1884 Lwówek), z matki Pelagii Piotrowskiej
                   [być może powinno być : z matki Emilii Przybylskiej]
                   przed wojną mieszkała : Poznań, w czasie okupacji niemieckiej wysiedlona do Generalnej Gubernii,
                         obóz przesiedleńczy : Poznań Główna (1940)
                   m.(śl.1909) Michał Koralewski (ur.24.09.1889 Poznań)
 
                    „Orędownik” nr 228, 6.10.1934 r.
 
                   ojc. Stanisław Koralewski
                   mat. Pelagia Kowalska
             C3. Helena Marianna Myszkowska (ur.12.02.1886 Lwówek), z matki Pelagii Piotrowskiej
                   [być może powinno być : z matki Emilii Przybylskiej]
             C4. Wacław (Władysław Wacław) Myszkowski (ur.18.09.1887 Lwówek - zm.7.02.1956), 
                   z matki Emilii Przybylskiej
                   [chrzestni : Emilia Krause z d. Kober]
             C5. Stefania Myszkowska (ur.21.06.1889 Lwóewk - zm.16.06.1890 Lwówek)
             C6. Wanda Myszkowska (ur.8.05.1891 Lwówek), z matki Emilii z d. Bochińska
             C7. Zofia Myszkowska (ur.1893 Lwówek - zm.1894 Lwówek), 1 rok
             C8. Aurelia (Aniela) Myszkowska (ur.13.11.1896 Lwówek - zm.21.08.1936), z matki Emilii Przybylskiej 
                   [Nekrolog „Kurier Poznański’ - 1936.08.23., R 31, nr 388]
                   m.(śl.16.07.1927 Poznań) Franciszek Paluszkiewicz (ur.23.03.1895 Oczkowice - zm.26.10.1989)
                   poch. Poznań, cm. Miłostowo
                   ojc. Józef Paluszkiewicz
                   mat. Marianna Walewska
                   Dzieci : 9 (Zdzisław, Jan, + 7 dzieci)
             C9. Irena Jadwiga Myszkowska (ur.29.06.1899 Lwówek)
                   m.(śl.6.01.1917) Stanisław Koralewski (Kowalewski) (ur.2.05.1896 Poznań)
                   ojc. Stanisław Koralewski
                   mat. Pelagia Kowalska
                   Dzieci (Koralewscy) : (Sylwester) 
                   D1. Czesława Kowalewska (ur.18.07.1916 Poznań)
                   D2. Sylwester Koralewski (ur.12.08.1921 Poznań)
             C10. Stanisław Myszkowski (ur.23.10.1900 Lwówek), z matki Pelagii z d. Kowalska 
                     Powstaniec Wielkopolski [zob. podstrona : Znane osoby]
             C11. Stefan Myszkowski (ur.1901)  
 
             Dzieci z 2 żony (Pelagia Kowalska, Piotrowska) : (Emilia, Zygmunt)                                      
             C12. Emilia Teofila Myszkowska (ur.3.06.1908 Poznań), c. Michała i Pelagii z d. Kowalska
                     rodzice mieszkali : Poznań, Półwiejska 4
                     m.(śl.29.09.1927 Poznań) Zdzisław Karol Dolata (ur.9.01.1906 Poznań), s. Józefa i Agnieszki
                     Dzieci (Dolata) : (Jerzy, Czesław)
                     D1. Jerzy Zdzisław Dolata (ur.12.04.1928 Poznań)
                     D2. Czesław Dolata (ur.12.05.1929 Poznań)
             C13. Zygmunt Myszkowski (ur.14.04.1910 Poznań - zm.31.08.1910), z matki Pelagii Piotrowskiej
                     [„Postęp” nr 113 z 19.05.1910 r.]
 
       B2. Jan Myszkowski (ur.20.06.1863 Brody - zm.1933)
             [chrzestni : Mikołaj Nowaczyk i Katarzyna Napierała]
             ż.(śl.1887 Sieraków) Maksymiliana Marcinkowska (ur.5.10.1862 Kubowo)
             ojc. Józef Marcinkowski (ur.+/-1835 Otorowo - zm.29.08.1897), młynarz
             mat. Karolina Sołtysik [ur.+/-1845], [Baza „Poznań Project” : Karolina Garstka]
             Dzieci : 11 (Franciszek, Szczepan, Zuzanna, Agnieszka, Stanisław, Feliks, Konstancja, 
                         Jan, Bernard, + 2 dzieci martwe)
             C1. Franciszek Myszkowski (ur.16.11.1888 Kurnatowice - zm.1889 Kurnatowice), 9 miesięcy
                   [Źródło : strona Familysearch i portal “Basia”], [Kurnatowice – niem. Kurnatowitz]
             C2. Szczepan (Stefan) Myszkowski (ur.3.12.1889 Kurnatowice - zm.1964), zawód : kowal,
                   w czasie II wojny wywieziony na roboty do Niemiec,
                   mieszkał : Bronice i Sieraków
                   ( Informacje : p. Katarzyna Myszkowska z d. Leszto )
                   ż.(śl.18.01.1918) Teresa Mądrawska (ur.14.09.1888 Kwiejce Nowe)
                   ojc. Paweł Mądrawski (ur.1851)
                   mat.(śl.1880 Piłka, Schneidemühlchen) Katarzyna Nawrot (Nawroth) (ur.1859)
 
                   Dzieci : 6 ( Barbara, Hieronim, Bernard, Stanisław, Franciszek, Marian )
                   D1. Barbara Myszkowska [ur.+/-1920]
                         1 m. Kazimierz Błoch [ur.+/-1920]
                         2 m. Aleksander Gnatyna [ur.+/-1920]
                         Dzieci (Błoch) : 1 (Jan)  [Informacje : Przemysław Błoch]
                         E1. Jan Błoch (ur.21.05.1950 Sieraków - zm.25.12.2009)
                               ż. Hanna N. (ur.24.12.1950 Gniezno)
                               Dzieci (Błoch) : 2 (Przemysław, Błażej)
                               F1. Przemysław Błoch (ur.11.06.1979)
                                     ż. Iryna N. [ur.+/-1980]
                                     Dzieci (Błoch) :
                                     G1. Jakub Błoch (ur.9.06.2010)
                               F2. Błażej Błoch (ur.13.11.1982)
 
                   D2. Hieronim Myszkowski (ur.12.09.1919 Sieraków [Zierke, Zirke]),
                         więzień obozu koncentracyjnego w Emsland - Moory, w obozach pracy : Kaiserslautern,
                         Zweibucken, „Goldene K.Z/ Bremm”, Zebern - Elsass, Netzweiler - Stutthof, Vogesen
                         w Ober – Einheim, od 1943 r. w Dachau. Po zakończeniu II wojny pozostał w Niemczech, gdzie
                         jego potomkowie mieszkają do dziś.
                         [„Biografia byłych więźniów politycznych niemieckich obozów koncentracyjnych”, str. 169, 1974 r.]
                         ż. NN.
 
                                [powiększ]
                         Hieronim Myszkowski z żoną i synem, gwiazdka 1970 r. (zdj. ze zbiorów Rafała Ratajczaka)
 
 
                                [powiększ]
                         Hieronim i Else Myszkowski, 25 - lecie małżeństwa, 29.12.1970 (zdj. ze zbiorów Rafała Ratajczaka)
 
                         Syn :
                         E1. Bernard Myszkowski [ur.+/-1950]
 
                   D3. Bernard Myszkowski (ur.3.07.1921 Sieraków - zm.15.03.1981 Oborniki, poch. Przytoczna), 
                         z zawodu piekarz, obuwnik
 
                               Bernard Myszkowski (1921 – 1981)
 
                         członek AK, w latach międzywojennych działacz harcerski w Sierakowie.
                                  Przed wojną mieszkał przy ul. Zamkowej 9. 
                                  Był zastępowym „Żbików” w 4 Drużynie Harcerzy im. Stefana Czarneckiego w Sierakowie,
                                  której drużynowym był podharcmistrz Czesław Korek.
                                  W maju 1939 r. przeszedł w Puszczy Kampinoskiej przeszkolenie zorganizowane przez Komendę Główną ZHP
                                  w zakresie dywersji i technik przetrwania. Po powrocie przerwał naukę w zawodzie piekarza i podjął pracę
                                  u szewca Teodora Borowiaka, w celu zdobycia drugiego zawodu przydatnego w pracy konspiracyjnej.
                                  Od chwili wybuchu wojny do roku 1942 pracował jako piekarz w firmie Pohl (dawniej Kaczmarek) 
                                  przy ul. Chrobrego 3 w Sierakowie. Podobnie jak koledzy z drużyny, od stycznia 1941 r. aktywnie uczestniczył
                                  w działalności  konspiracyjnego ośrodka Szarych Szeregów. Zagrożony aresztowaniem uciekł do Niemiec
                                  (Drezdenko). Tutaj pracował kolejno u trzech piekarzy. W roku 1944, w wyniku prowadzonego dochodzenia
                                  związanego z uprawianym przez niego sabotażem – wydawał więcej chleba dla obozu jeńców wojennych niż
                                  przewidywały normy – ponownie zbiegł i ukrywał się w lasach Puszczy Noteckiej. W sierpniu 1944 r. nawiązał
                                  kontakt z oddziałami radzieckimi skoczków spadochronowych i został przymuszony do pelnienia roli
                                  przewodnika. Podczas jednej z potyczek, sprowokowanych przez Rosjan, został ciężko ranny. Udaje mu się
                                  uciec. Korzysta z pomocy licznych osób, współpracowników i członków Armii Krajowej. Później nawiązał
                                  kontakty z pozostałymi ukrywającymi się zbiegami. W grudniu 1944 r. znalazł bezpieczne schronienie
                                  we Wronkach, gdzie doczekał oswobodzenia.
                                  Po wojnie mieszkał w Sierakowie, Szamotułach, a później w Przytocznej k. Skwierzyny.
                                  Zmarł w Obornikach Wielkopolskich 15 marca 1981 r. pochowany został w Przytocznej.
                                  [opisany w książce Zenona Szymankiewicza „Spadochrony nad okupowaną Wielkopolską”]
 
                         ż. Łucja N. [ur.+/-1925]
 
                   D4. Stanisław Myszkowski (ur.4.10.1922 Sieraków) [i]
                         ż. Maria Jakubowska
                         Dzieci : 2 (Jerzy, Krystyna)
                         E1. Jerzy Myszkowski
                               ż. Maria Spas
                               Dzieci : 2 (Roman, Tomasz)
                               F1. Roman Myszkowski
                                     ż. Agnieszka Ciesielska
                                     Dzieci : 3 (Jakub, Mikołaj, Maria)
                                     G1. Jakub Myszkowski
                                     G2. Mikołaj Myszkowski
                                     G3. Maria Myszkowska [Informacja : Tomasz Myszkowski, Sulejów]
                               F2. Tomasz Myszkowski (ur.1976) [autor danych o swojej linii]
                                     ż. Katarzyna Leszto (ur.1979) [autorka danych o linii Szczepana Myszkowskiego]
                                     Dzieci : 2
                                     G1. Adrianna Myszkowska (ur.1999)
                                     G2. Szymon Myszkowski (ur.2005)
                         E2. Krystyna Myszkowska (zmarła)
                               m. Zdzisław Adamski
                               Dzieci (Adamscy) : 2 (Mariusz, Andrzej)
                               F1. Mariusz Adamski 
                                     ż. NN.
                               F2. Andrzej Adamski
                                     ż. Marlena Tobulka, mieszkają : Sieraków
                                     Dzieci : 2 synów
                    
                   D5. Franciszek Myszkowski [ur.+/-1925] 
                        ż. NN.
                         Dzieci : 3
                         E1. Maryla Myszkowska
                         E2. Irena Myszkowska
                         E3. Łucja Myszkowska
 
                   D6. Marian Myszkowski (ur.16.05.1924 Sieraków - zm.po 1949) [i]
                    
             C3. Zuzanna Myszkowska (ur.11.08.1891 Orzeszkowo, USC : Miłostowo)
             C4. Agnieszka Myszkowska (ur.21.01.1893 Kurnatowice - zm.16.02.1899 Wieleń)
             C5. Stanisław Myszkowski (ur.16.11.1895)
             C6. Feliks Myszkowski (ur.21.05.1898 Kurnatowice - zm.25.02.1967 Bracholin, poch.Międzychód) 
                   Powstaniec Wielkopolski [zob. „Osoby znane”]
                   ż. Monika N. (ur.5.05.1900 - zm.21.12.1968), poch. Międzychód
             C7. Konstancja Myszkowska (ur.7.03.1901 Góra, Międzychód)
             C8. Jan Myszkowski (ur.19.06.1906 Zaborz (Lubosz), Międzychód)
                   prawdopodobnie to
                   Johannan Myszkowski (ur.19.06.1906 Lubasch - zm.23.05.1941 Mauthausen, obóz koncentrayjny) 

                   [Lubasch, ob. Lubasz k. m. Czarnków – 58 km na NW od Poznania]

             C9. Bernard Myszkowski (ur.20.03.1908 Góra, Międzychód - zm.11.02.1910 Góra)

 
             Jeden z braci został aresztowany i wtrącony do obozu koncentracyjnego 
             w Dachau i Mathausen, gdzie został zamordowany, osierocając 5 dzieci.
          
       B3. Antoni Myszkowski (ur.1865 Brody - zm.1865 Brody), 3 miesiące
             [chrzestni : Andrzej Krzyżański i Franciszka Janiszeska]
 
       B4. Wincenty Myszkowski (ur.10.07.1866 Pakosław - zm.1945 Sieraków), właściciel warsztatu stolarskiego
 
               Wincenty Myszkowski (1866 – 1945) [Fot z 1931 r. – zob. niżej]
 
             1 ż.(śl.1890 Brody) Ludwika Woźna (ur.22.01.1873 Sikorzyn - zm.5.09.1907 Brody)
                   [świadkowie : Anton Kajzerski i Michał Myszkowski]
                   ojc. Stanisław Woźny (ur.1828 - zm. Komorowo)
                   mat.(śl.1853 Kamieniec k.m. Śmigiel) Zuzanna Nowak (ur.1825 - zm.3.12.1910 Brody)
             2 ż. Marta Ulatowska (ur.1870 - zm.1948, poch. Sieraków)
             Dzieci z 1 żony : 13 (Leon, Wincenty, Stanisław, Stefan, Hieronim, Henryk, Karol, Władysława, N., Teofil, Florian,
             Cecylia, Feliks)
             C1. Leon Myszkowski (ur.6.02.1890 Brody)
             C2. Wincenty Myszkowski (ur.18.01.1891 Brody - zm.25.06.1891 Brody)
             C3. Stanisław Myszkowski (ur.15.04.1892 Brody - zm.25.03.1976), mieszkał : Zbąszyń (1935), Szczecin,
                   Powstaniec Wielkopolski [zob. podstrona : Znane osoby], poch. Szczecin, cmentarz Centralny [pkt 3.3.2]
                   m.in. komisarz skarbowy, Urząd Celny, Zbąszyn
                   ż. Cecylia Stehr (ur.1908 - zm.1990)
 
                     [powiększ]
                   Stanisław Myszkowski w mundurze Służby Celnej, lata 30, XX wiek [Wielkopolskie Muzeum Niepodległości]
 
                   
                   Oddział powstańczy przed kościołem w Brodach, grudzień 1918 r. Pierwszy z lewej Stanisław Myszkowski
                   [Wielkopolskie Muzeum Niepodległości]
 
                     Stanisław Myszkowski (1892 – 1976) [Fot z 1931 r. – zob. niżej]
 
                         
                   Własnoręczny życiorys Stanisława Myszkowskiego  [powiększ]
 
             C4. Stefan Myszkowski (ur.27.07.1893 Brody)
                   ż. Cecylia Plucińska [ur.+/-1895]
                   Dzieci :
                   D1. Stefania Myszkowska (ur.29.09.1919 Niewierz - Szamotuły - zm.30.01.1999)
                         przed wojną mieszkała : Pniewy,
                         w czasie okupacji, robotnik przymusowy, zatrudniona (VIII. 1940 - II.1945),
                         miejsce pracy : Seelow (Frankfurt - Lebus), Niemcy, pracodawca : Krankenhaus Seelow
                         m. N. Bartkowiak [ur.+/-1915]
             C5. Hieronim Myszkowski (ur.5.09.1894 Brody), żołnierz Armii gen. Hallera
             C6. Henryk Myszkowski (ur.19.01.1896 Brody - zm.18.01.1965 Piekary Śląskie)
             C7. Karol Myszkowski (ur.1897 - zm.1897)
             C8. Władysława Myszkowska (ur.1899 Brody - zm.1980 Grodzisk Maz.)
                   m.(śl.1920 Lwówek) Michał Rogoziński (ur.1892 Kębłowo - zm.1953 Sieraków)  
                   ojc. Stanisław Rogoziński (ur.1867 Kębłowo - zm.1937 Wolsztyn), 
                         s. Ewarysta R. i Józefy z d. Jaskulska
                   mat. Marianna Malicka (ur.1867 Kębłowo - zm.1944 Kębłowo)
                   [linia Bronisława Kaszkowiaka]
                   Syn :
                   D1. Władysław Rogoziński (ur.1921 Brody - zm.1983 Międzychód)
                         ż. Kazimiera Hoffmann (ur.1931 Sieraków)
                         ojc. Stefan Bernard Hoffmann
                         mat. Elżbieta Fiedler
                         Córka :
                         E1. Teresa Maria Rogozińska
                               m. Bronisław Kaszkowiak
                               Dzieci : 3 (Agnieszka, Jacek, Klara)
                               F1. Agnieszka Teresa Kaszkowiak
                                     m.(śl.12.05.2012 Poznań) Mateusz Matłoka
 
                                        [powiększ]
                                       
                                     Dzieci (Matłoka) : (Józef, Jan)                                    
                                     G1. Józef Daniel Matłoka (ur.2014 Warszawa) 
                                     G2. Jan Kazimierz Matłoka (ur.2016 Warszawa)           
 
                               F2. Jacek Władysław Kaszkowiak (ur.1988 Poznań),
                                     mgr turystyki i rekreacji AWF w Poznaniu
                               F3. Klara Marianna Kaszkowiak (ur.1997),
                                     2014 r. uczennica Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia
                                     im. Mieczysława Karłowicza (licealistka)                                                
 
             C9. N. Myszkowski (syn) (ur.1901 - zm.1901)
             C10. Teofil Myszkowski (ur.1902 - zm.1903)
             C11. Florian Myszkowski (ur.2.05.1904 Brody - zm.8.03.1965 Poznań), stolarz, z matki Marty Ulatowskiej,
                     poch. 11.03.1995 Poznań, cm. Junikowo [pkt 4.1]
 
                       Florian Myszkowski (1904 – 1965) [Fot z 1931 r. – zob. niżej]
 
                     ż.(śl.25.04.1930) Helena Lesińska (ur.26.03.1910 Poznań - zm.1995 Poznań),
                     poch. 27.12.1995 Poznań, cm. Junikowo [pkt 4.1]
                     Dzieci :
                     D1. Aleksander Myszkowski (ur.27.02.1931 Poznań - zm.27.03.1998), poch. Poznań, cm. Junikowo
                     D2. Ireneusz Józef Myszkowski (ur.15.03.1932 - zm.7.01.1986), cm. Junikowo
             C12. Cecylia Myszkowska (ur.1905 Lwówek - zm.1906 Lwówek) 10 miesięcy
             C13. Feliks Myszkowski (ur.1907 - zm.1907)
 
       B5. Józef  Myszkowski (ur.1869 - zm.1904), szewc
             [pradopodobnie to N. Myszkowski z Brodów, mistrz szewski – zamordowany w1904 r. 
             Źródło „ Postęp” nr 229 z 6.10.1904 r.]
 
             
 
             ż.(śl.1894 Lwówek) Magdalena Janas (ur.ok.1868)
             [świadkowie ślubu : Michał Myszkowski i Marcin Piątek]
             ojc. Antoni Janas (ur.1839)
             mat.(śL.1866 Brody) Marianna Stachowiak (ur.1843)
             [2 mąż Magdaleny Janas – (śl.1905 Lwówek) Stefan Sabiniewicz (ur.1882), s. Jana i Antoniny Kaszkiewicz,
             świadkowie ślubu : Franz Małaszkiewicz i Antoni Janas]
             Dzieci : (Franciszek, Marta, Paweł, Ksawery)
             C1. Franciszek Myszkowski (ur.1895 - zm.1897)
             C2. Marta Myszkowska (ur.1898 Lwówek)
             C3. Paweł Myszkowski (ur.26.06.1899 Brody), Powstaniec Wielkopolski [zob.podstrona : Znane osoby]

                         Wstąpił ochotniczo do oddziałów Powstańczych w listopadzie 1918 r. w Ostrowie Wlkp.

                         Brał udział w oswobodzeniu Ostrowa Wlkp. i zajęciu koszar. W dniu 27 i 28.12.1918 r. w Poznaniu.

                         Walczył po d Kobylą Górą i Ligotą. W lutym 1919 odkomenderowany do PKU.

                         1923 r. por. zawodowy, w 1928 r. baon podchor. rez. Śrem (60 p. p.), 1932 r. 79 p.p
             C4. Ksawery Myszkowski (ur.1900)
 
       B6. Jakub Myszkowski (ur.3.07.1872 Pakosław - zm.kwiecień 1954), stolarz
 
               Jakub Myszkowski (ur.1872) [fot. z 1931 r. – zob. niżej]
 
             ż.(śl.1898 Brody, USC Lwówek) Antonina (1867, 1900 r. Marianna) Gularek [Gularska] (ur.1869 Lwówek)
             [chrzestni : Nepomucen Bąbelek i Józefa Rózga]
             ojc. Walenty Gularek (ur.1833)
             mat.(śl.1860 Lwówek) Józefina Łodyga (ur.1840)
             Dzieci : 5 (Antoni, Marianna, Emilia, Regina, Anna)
             C1. Antoni Myszkowski (ur.27.05.1899 Brody)

                   kapral, powstaniec wielkopolski, zawód : strażak

                   w 1931 r. założyciel i pierwszy prezes Ochotniczej Straży Pożarnej, Jabłonna k. m. Rakoniewice.

                   Aresztowany przez Niemców we wrześniu 1939 r., obóz pracy : Swerin, zginął IX 1940 r.

                   ż.(śl.21.06.1931 Sieraków) Balbina Frąckowiak [ur.+/-1900]
 
                   
                   Fot. 1931 r. Antoni Myszkowski i Balbina Frąckowiak [zdjęcie ślubu niżej]
 
             C2. Marianna Myszkowska (ur.4.09.1900 Brody)
             C3. Emilia Myszkowska (ur.8.01.1905 Brody - zm.12.01.1993 Koźmin)
                   Córka :
                   D1. Czesława Myszkowska (ur.9.07.1928 Poznań)
             C4. Regina Myszkowska (ur.29.09.1909 Lwówek)
             C5. Anna Myszkowska(ur.1912 - zm.1912)
 
       B7. Katarzyna Myszkowska (ur.1873 Brody)
             [chrzestni : Jan Bartkowiak de Brody i Katarzyna Brelska de Brody]
             1 m.(śl.1899 Lwówek i Brody) Franciszek Pawlik (ur.1873 - zm.1901 Lwowek), lat 28
                   [świadkowie ślubu : Walenty Zimny i Józef Myszkowski]  
                   ojc. Michał Pawlik (ur.1845), s. Wojciecha P. i Franciszki z d. Napierała
                   mat.(śl.1872 Lwówek) Marianna Dojek (Dajek) (ur.1846), c. Melchiora D. i Heleny Jarnut
             2 m.(śl.1902 Lwówek) Paweł Lissek (ur.1875)
                   ojc. Stefan Lissek
                   mat. Anna Rosina Sikorska
 
       B8. Walenty Myszkowski (ur.1876 Lwówek - zm.1876 Lwówek), 6 dni
 
       B9. Marianna Myszkowska (ur.1877 Lwówek - zm.1877)
 
       B10. Władysław Myszkowski (ur.1.07.1880 Pakosław - zm.23.01.1977 Poznań), kowal
               [Informacje i zdjęcia : Rafał Ratajczak], [fot. grobu  „Billiongraves”]     
               ż. Małgorzata Walęcka [Walińska] (ur.29.05.1880 Chocieszewice k. Gostynia - zm.15.08.1964 Poznań)
               [wg dokumentów Archiwum Państwowego w Poznaniu : Małgorzata Walińska], [fot. grobu  „Billiongraves”]
               ojc. Franciszek Walęcki (ur.1838), s. Bartłomieja i Jadwigi Wachow
               mat.(śl.1861 Pępowo) Katarzyna Cwoydzińska (ur.1840), c. Filipa i Józefy z d. Durczyńska
 
                 [powiększ]
               Władysław i Małgorzata Myszkowscy z córkami Marią i Władysławą ( Oberhausen, prawd. 1908 r.)
               (zdj. ze zbiorów Rafała Ratajczaka)
 
                           [powiększ]
               Małgorzata i Władysław Myszkowscy, 50 - lecie małżeństwa, 1954 r.,
               na podwórzu domu przy ul. Kościuszki w Poznaniu (zdjęcia ze zbiorów Rafała Ratajczaka)
 
               
               Poznań, cm. Junikowo [fot. „Billiongraves”]
 
               Dzieci : 4 (Maria, Władysława, Katarzyna, Helena)
               C1. Maria Myszkowska 
                     (ur.28.01.1906 Oberhausen, (Alstaden, ob. dzielnica Oberhausen) Niemcy - zm.5.09.1995 Poznań)
                     [fot. grobu  „Billiongraves”]
                     m. Antoni Szczepański (ur.18.05.1904 Nekla k. Środy) 
                     ojc. Kazimierz Szczepański
                     mat. Anna Rutkowiak
                     Dzieci : (Genowefa, Bożena)
                     D1. Genowefa Anna Szczepańska (ur.23.12.1930 Poznań)
                     D2. Bożęna Maria Szczepańska (ur.27.01.1932 Poznań - zm.14.12.2016), poch. Poznań, cm. Górczyn
                           m. Jacek Muszała (ur.9.08.1929 - zm.20.12.2014), poch. Poznań, cm. Górczyn
               C2. Władysława Myszkowska (ur.3.07.1907 Oberhausen, Niemcy - zm.9.03.1992 Poznań)
                     [fot. grobu  „Billiongraves”]
                     m. Antoni Faust (ur.14.01.1911 Sieraków - zm.6.09.1939 Hel)
 
                       Antoni Faust (1911 – 1939)
 
                     ojc. Walenty Faust (ur.1867), s. Antoniego i Wiktorii Spielmann
                     mat.(śl.1895 Sieraków) Marianna Piechowiak (ur.1872), c. Pawła i Marii Niedźwiedź
                     zmarł w służbie marynarki wojennej w walkach o obronę Helu, pochowany w zbiorowej mogile
                     na cmentarzu komunalnym w Helu. 
                     We wrześniu 1939 r. walczył w szeregach w baterii artylerii przeciwlotniczej nr 24. 
                     Baterię zmobilizował 2 Morski Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej.
                     Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecznych. 
                     [Informacje : Jarosław Frąckiewicz, historyk, Rafał Ratajczak (zdjęcie)]
 
                       [powiększ]
                     Zbiorowa mogiła na cmentarzu komunalnym w Helu.
                     Spoczywa w niej 31 żołnierzy i marynarzy poległych w walkach o obronę Helu we wrześniu 1939 r.
 
                     Dzieci : 4  (Marian, Małgorzata, Jerzy, Eugeniusz)
                     D1. Marian Myszkowski (ur.2.02.1929 Poznań - zm.198? Leszno) [Inf. Rafał Ratajczak]
 
                             [powiększ]
                           Marian Myszkowski i Eugeniusz Faust [D4] na lotnisku szybowcowym w Lesznie
                           (zdj. ze zbiorów Rafała Ratajczaka)
 
                           ż. NN. [ur.+/-1930]
                           Dzieci :
                           D1. Ilona Myszkowska, mieszka : Hannover, Niemcy
                                 m. N. Andrzejewski
 
                     D2. Małgorzata Faust (ur.24.03.1934 Gdynia - zm.26.08.2014)
                           m. Marian Ratajczak (ur.5.07.1931 Poznań - zm.7.11.1989)
                           Dzieci  (Ratajczak) : 2 (Kryspin, Rafał)
                           E1. Kryspin Ratajczak (ur.15.08.1957 - zm. 7.04.2010)
                           E2. Rafał Ratajczak (ur.22.01.1964)
 
                     D3. Jerzy Faust (ur.13.01.1935 - zm.1942)
 
                     D4. Eugeniusz Faust (ur.1938 - zm.1997)
 
               C3. Katarzyna Myszkowska (ur.27.11.1908 Oberhausen, Niemcy - zm.28.10.2000 Puck)
 
                       [powiększ]
                     Katarzyna Miernecka z d. Myszkowska, 20.05.1986 (zdj. ze zbiorów Rafała Ratajczaka)
 
                    1 m. Teodor Wachocz (ur.1908 - zm.9.09.1939 Kartuzy)
                    2 m. Edward Miernecki (ur.19.09.1909 - zm.8.02.1967)
 
               C4. Helena Myszkowska (ur.1.11.1912 Oberhausen, Niemcy - zm.4.12.1979)
                     m. Jan Górski (ur.21.06.1911 - zm.13.05.1978)
                     Oboje pochowani : Poznań, cm. Junikowski
 
       Dzieci Franciszka z 2 żony : 1 (Jan)
       B11. Jan Myszkowski (ur.1888 - zm.1888 Chalin, Kurnatowice) 2 tygodnie
 
 A7. Nikodem Aleksander Myszkowski (ur.1832 - zm.po 1874)
       1 ż.(śl.1859 Lwówek) Marcjanna Kalota (Kolata, Kabala) (ur.1829 - zm.1866)
       2 ż.(śl.1866 Lwówek) Petronela Buszkiewicz (ur.1841), wdowa [1 m. N. Kaczmarek]
             [świadkowie ślubu : Michał Borowy, Andrzej Żnitowski]
 
       Dzieci z 1 żony : 4 (Franciszka, Andrzej, Józef, Helena)
       B1. Franciszka Myszkowska (ur.1858)
             m.(śl.1891 Lwówek) Józef  Banach (Banaś) (ur.1864)
             [świadkowie : Michał Woźny, Wojciech Marciniak]
             ojc. Marcin Banach (ur.1834)
             mat.(śl.1858 Lwówek) Marianna Szułcik [Szulcik] (ur.1833)
       B2. Andrzej Myszkowski (ur.1860 - zm.1866 Lwówek), lat 6
       B3. Józef Myszkowski (ur.1863 - zm.1863)
       B4. Helena Marianna Myszkowska (ur.1864)
             m.(śl.1887 Brody, USC : Lwówek) Michał Dziubiński (ur.1864) de Pakosław
             [świadkowie ślubu : Franz Hała, Johann Orwat]
             ojc. Wawrzyniec Dziubiński (ur.1820)
             mat.(śl.1846 Brody) Anna Fabiańczyk (Fabian) (ur.1825)
             Córka :
             C1. Wiktoria Dziubińska (ur.1889)
                   m.(śl.1910 Lwówek) Lorenz Kaczmarek (ur.1883)
                   [świadkowie ślubu : Józef Wierkiewicz i Wincenty Myszkowski]
                   ojc. Franz Kaczmarek (ur.1826), s. Pawła i Franciszki
                   mat.(śl.1870 Lwówek) Nepomucena Lewandowska (1839), c. Wojciecha i Małgorzaty z d. Dobrowolska
 
       Dzieci z 2 żony : 3 (Marianna, Antonina, Stefan)
       B5. Marianna Prakseda Myszkowska (ur.1867 Lwówek - zm.1868 Lwówek), 6 miesięcy
             [chrzestni : Andrzej Żułkoski i Marianna Czekała]
       B6. Antonina Myszkowska (ur.1869 Lwówek - zm.1870 Lwówek), lat 2
             [chrzestni : Guithelmus Schoenbeim i Agata Kaźmierska]
       B7. Stefan Myszkowski (ur.1875 Lwówek)
 
 A8. Marcjanna Myszkowska (ur.1837 - zm.1871 Lwówek, na ospę), lat 33
       1 m.(śl.1857 Lwówek) Józef Gwiazdowski alias Sułczyk (ur.1826 - zm.1858 Lówek)
       2 m.(śl.1859 Lwówek) 
              Bartłomiej Benenowski (Benonowski, Baranowski) (ur.1837 - zm. przed 1868), szewc z Grodziska
              [świadkowie ślubu : Konstanty Studziński i Nikodem Myszkowski]
              ojc. Antoni Benenowski (ur.1797)
              mat.(śl.1821 Grodzisk Wielkopolski, Grätz) Katarzyna Konotowicz (Konatkiewicz) (ur.1800)
        3 m.(śl.1868 Lwówek) Maciej Matuszewski (ur.1833 - zm.po 1871), wdowiec
              [świadkowie ślubu : Konstanty Studziński, Nikodem Myszkowski]
              ojc. Andrzej Matuszewski v. Matuch (ur.1805), s. Wojciecha i Reginy z d. Lichocka
              mat.(śl.1829 Lwówek) Franciszka Szwayca (ur.1809), c. Antoniego i Elżbiety z d. Nowaczewska
              [po śmierci żony Marcjanny Maciej Matuszewski wstępuje w kolejny związek we Lwówku w 1871 r.
              z Franciszką Agnieszką Szulc z d. Lichyńska (ur.1824), wdową po Antonim Szulc]
 
        Dzieci z 1- go małżeństwa :
        B1. Stanisław Gwiazdowski (ur.1858)
        Dzieci z 2- go małżeństwa :
        B2. Anna Benenowska (ur.1863)
        B3. Konstancja Benenowska (ur.1865 - zm.1865)
        B4. Józef Konstanty Benonowski (ur.1866 Lwówek)
              [chrzestni : Ignacy Piłaczyński i Dorota Myszkowska]
        Dzieci z 3- go małżeństwa :
        B5. Józef Matuszewski [Matyszewski] (ur.1869 Lwówek - zm.1869 Lwówek), 3 tygodnie
              [chrzestni : Edward Franowski i Marianna Deutschmann]
 
 A9. Leopold Myszkowski (ur.1838 - zm.1844), lat 6
 
 A10. Marianna Myszkowska (ur.ok.1841 - zm.1844), lat 3
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Zdjęcia :
 
    [powiększ]
  Zdjęcie wykonane przez fotografa Wacława Myszkowskiego ze Lwówka Wlkp. w 1931 r.
  przed domem Myszkowskich, później Rogozińskich w Sierakowie Wlkp. przy ul. Bohaterów z okazji ślubu.
  Jest to ślub : Antoni Myszkowski (ur.1899) + Balbina Frąckowiak.
  Wśród zidentyfikowanych osób są : 
  Wincenty Myszkowski (ur.1866 - zm.1945) - siedzi jako  drugi po prawej stronie,
  Jakub Myszkowski (ur.1871) - brat Wincentego, siedzi obok pana młodego,
  Michał Rogoziński (ur.1892 - zm.1953) - zięć Wincentego, siedzi jako pierwszy z prawej strony obok teścia,
  Władysława z Myszkowskich Rogozińska (ur.1899 - zm.1980) - stoi w drugim rzędzie jako pierwsza, nad swoim
  mężem Michałem,
  Florian Myszkowski (ur.1904 - zm.1965) wraz z żoną, brat Władysławy, w górnym rzędzie jako trzeci od lewej strony,
  Stanisław Myszkowski (ur.1892 - zm.1976) wraz z żoną, brat Floriana, obok na tle okna
  Bronisław Kaszkowiak
-----------------------------------
 
    [powiększ]
  Uroczysty obiad ocalałych konspiratorów lwóweckich z II wojny światowej. Zdjęcie ze zbiorów Janiny Nowak.
  I rząd (stojący) od lewej : Franciszek Bąbelek, Stanisław Orpel, Stanisław Wittmann, Leon Jankowski, NN., NN.,
  Antoni Masztalerz, Walenty Pupka, Wacław Myszkowski, Józef Wierkiewicz.
  II rząd (siedzący) od lewej : Józef Penc, Kazimierz Dziubała, NN., NN., Maria Gapińska (Głapińska), 
  Zbigniew Świstalski, Jan Mela, Bruno Meinhold.
  [Zdjęcie ze strony : „Ziemia Lwówecka – portal historyczny”]
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
  Po lewej Wacław Myszkowski, lwówecki fotograf, po prawej Stanisław Fabian, listonosz
  [Zdjęcie ze strony : „Cyfrowe Archiwum Lwóweckie”]
  Stanisław Fabian (ur.1898 - zm.1960), uczestnik I wojny światowej, powstania wielkopolskiego 1918/19,
  wojny polsko - bolszewickiej oraz III powstania śląskiego. Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari.
  Pracował jako listonosz we lwóweckim oddziale Poczty Polskiej.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Z tej linii :
 

 Jan Myszkowski (Mischke) [ur.+/-1790], piwowar z Sierakowa ok.1819 - 1822

 

 

  „Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego” nr 62 z 14.03.1843

 

 Marianna Myszkowska (Mieszkowska) [ur.+/-1840]

 m. Jakub Krzyżaniak [ur.+/-1840]

 Dzieci (Krzyżaniak) :

 A1. Stanisława Krzyżaniak (ur.1863)

       m.(śl.1888 Lwówek) Anton Bejma (ur.1863)

       [świadkowie ślubu : Anton Janas, Wojciech Torchała]

       ojc. Walenty Bejma

       mat. Marianna Rzeszotarska

 A2. Franciszka Krzyzaniak (ur.1865)

       m.(śl.1890 Lwówek) Martin Osesiak (ur.1865)

       ojc. Mathias Osesiak

       mat. Katarzyna Stefaniak

 

 Franciszka Myszkowska [ur.+/-1865]

 Syn :

 Walenty Myszkowski (ur.1887 Lwówek)

 [osoby występujące w dokumencie : Franciszka Śliwińska]

 

 Wacław Myszkowski [ur.+/-1890]

 Lwówek, ul. Świętojańska 227, pośrednik majątków ( Książka tel. z 1924 r.)

 ż. Marianna N. (prawdopodobnie Marianna Kałek) [ur.+/-1890]

 Dzieci :

 A1. Franciszek Myszkowski (ur.21.01.1913 Lwówek), z matki Marianny Kałek, fotograf

       [Franciszek Myszkowski, 1929 r. Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, Lwówek ,„Młody Hufiec” 1929 r.]           

 A2. Leon Myszkowski (ur.20.02.1919 Lwówek)

       w czasie okupacji niemieckiej więzień : X 1942 – VII 1943 Poznań, Wrocław, Rawicz oraz  VIII 1943 – I 1945 Rawicz

       [Źródło : Strona intern. „ Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”]

 

 1896 r. - M. Myszkowski, Lwówek, mistrz stolarski

 

 Martha Myszkowska (ur.20.01.1898 Brody), przed wojną mieszkała : Poznań, Eisstr.43a W.1

 w czasie okupacji niemieckiej wysiedlona z Poznania do Generalnej Gubernii,

 7.03.1940 r. uwięziona w obozie przesiedleńczym. Osadzona : Poznań Główna

 m. N. Chwalisz [ur.+/-1895]

 

 Paweł Myszkowski (ur.3.11.1908 Groosen, Giessen, Niemcy), pochodził : Neustadt

 

 Florian Myszkowski (ur.14.11.1916 Lwówek)

 Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii, plutonowy, fotograf

 29.04.1949 r. wyemigrował do Argentyny [zob. podstrona „Osoby znane”]

 

 Stanisław Myszkowski, 1929 r. fotograf, Lwówek

 

    „Kurjer Zachodni” nr 47 z 12.06.1929 r.

 

 Cecylia Myszkowska (ur.22.11.1914 Neustadt)

 W czasie II wojny światowej robotnik przymusowy.

 Miejsce pracy : Herne (8.09.1944 – 1945).

 Informacje dodatkowe : Roemerlager

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 II. Linia : Szamotuły (Samter) - Koźle [12 km na NE od m. Pniewy (Pinne)] :

 

 Franciszek Myszkowski, 1738 r. chrzestny (LN Szamotuły)
 Agnieszka Myszkowska z d. Rembacz (ur.24.01.1904 - zm.14.01.1946), poch. Szamotuły, cm. parafialny
 Antoni Myszkowski (ur.13.05.1904 - zm.12.09.1994), poch. Szamotuły, cm. parafialny,
 razem z Antoniną Myszkowską (ur.5.06.1912 - zm.3.11.1999)
 Andrzej Myszkowski (ur.2.11.1939 - z.9.0.2021), poch. cm. parafialny, Szamotuły
 Hubert Myszkowski, Szamotuły, 1938 r. sędzia apelacyjny śledczy
 [„Gazeta Szamotulska” nr 45 z 16.04.1938 r.]
 Jan Myszkowski (ur.14.06.1936 - zm.21.07.2019), poch. Szamotuły 
 [poch. razem z Janem Szymkowiak (zm.5.02.1974) i Marią Szymkowiak]
 Michał Myszkowski (ur.29.11.1982 - zm.12.01.1983), poch. Szamotuły, cm. parafialny
 Michał Myszkowski (ur.2.10.1985 - zm.21.07.2005), poch. Szamotuły, cm. parafialny, zm. śmiercią tragiczną

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 III. Linia : Międzychód (Birnbaum) :

 

 1920 r. - Stanisław Myszkowski (ur.23.10.1900), Powstaniec Wielkopolski, Międzychód  [zob. wyżej]

 1920 r. - Feliks Myszkowski, Powstaniec Wielkopolski, Międzychód [zob. cmentarz]

 1929 r. - F. Myszkowski, Bielsko (pow. Międzychód), ziemiopłody  [Księga Adresowa 1929]

 

 Cmentarz : Międzychód

 Myszkowski Feliks (ur.21.05.1898 - zm.25.02.1967), Powstaniec Wielkopolski, Międzychód [zob. „Osoby znane”]

 ż. Monika (ur.5.05.1900 - zm.21.12.1968)

 

 Myszkowska Pelagia (ur.29.10.1928 - zm.25.07.1993)

 

 Myszkowski Stanisław (ur.6.09.1929 - zm.3.09.1994)

 ż. Myszkowska Elżbieta (ur.19.02.1923 - zm.9.01.1983)

 

 Myszkowski Kazimierz (ur.10.11.1930 Nekla k. Gniezna - zm.13.01.2003), s. Józefa

 żołnierz Ludowego Wojska Polskiego, długoletni dyrektor ZPOW w Międzychodzie

 ż. Maria N. (ur.9.04.1936 - zm.23.07.1987 Bracholin) [zob. pkt 4.3.1]

 

 Myszkowska Antonina (ur.14.08.1940 - zm.3.03.2007)

 [w tym grobie : Antoni Leśniak (ur.4.11.1914 - zm.28.09.1994)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 IV. Linia : Wronki

 Jan Myszkowski [ur.+/-1900]

 ż. Jadwiga N. [ur.+/-1900]

 Córka :

 Halina Myszkowska (ur.18.05.1927 Wronki), mieszkała : 1939 Kazimierz

 w czasie okupacji robotnik przymusowy, Salzwedel, Niemcy (1942 – 45)

 m. N. Karczmarek, N. Dziurdziewski [ur.+/-1925]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 V. Zajączkowo USC Pniewy :

 Zygmunt Myszkowski (ur.2.04.1931 Zajączkowo)

 ż.(śl.1951) Stanisława Kachel (ur.1933 - zm.2014)

 ojc. Stanisław Kachel (ur.1906)

 mat. Bronisława Szorcz (ur.17.07.1913 Psarskie)

 Dzieci : 5

 A1. Lech Myszkowski

 

 N. Myszkowski [ur.+/-1930]

 ż. Helena Kachel [ur.+/-1930], c. Stanisława i Bronisławy Szorcz (jw.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 VI. Pniewy :

 Zbigniew Myszkowski (ur.13.08.1937 - zm.26.01.2023), poch. Pniewy, sektor A6, rząd 6, nr 8

 Zofia Myszkowska (ur.28.01.1946 - zm.26.01.2010), poch. Pniewy, sektor A6, rząd 6, nr 8

 Jarosław Myszkowski (ur.23.08.1975 - zm.17.01.2017), lat 42, poch. Pniewy, sektor A6, rząd 6, nr 8a

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Inni :

 1724 r. - N. Myszkowski, Jabłonna, pow. Wolsztyn [13 km na SE od Nowego Tomyśla],
              Sekretarz Bractwa Jabłonna (rok założenia 1724)
              [Źródło : Rocznik Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich, 1937]

 1916 r. - Stefan Myszkowski (Myschkowski), Brody, Neutomischel [Nowy Tomyśl],

              1916 r. żołnierz w I wojnie św.,

              zginął (lub ranny) 3.11.1917 r.

              [w 1937 r. Stefan Myszkowski w zarządzie Związku Inwalidów Wojennych w Pniewach]

 1916 r. - Stanisław Mischkowski, Kurnatowice, Birnbaum, 1916 r. żołnierz w I wojnie św.

 1929 r. - J. Myszkowski, Brody, stolarz  [Księga Adresowa 1929]

 

 XX w. - Jan Myszkowski, Wronki

-------------------------------------------------------------------------------------------

 Część 3. Inne linie (Przemęt)

 

 1790 r. par. PRZEMĘT [18 km na SE od m. Wolsztyn]
 Jan Myszkoski [ur.+/-1795]
 ż. Regina Sobierajska [ur.+/-1795]
 Dzieci :
 Jan Nepomucen Myszkoski (ur.1817 Siekowo, par. Przemęt)

 


 Przypisy :

 
 [1]  Hipoteza : 
        Istnieją przesłanki, że linia ta być może wywodzi się z linii Myszkowskich - Wielowieś. 
        Wskazują na to powtarzająca się miejscowość : Kębłowo.   
 
 [2]  Koralewscy :
        Józef Koralewski (ur.1834)
        ż. (śl.1857 Poznań, par. św. Marii Magdaleny) Albetrisa Staszewska (ur.1834)
        Syn :
        Stanisław (Władysław Stanisław) Koralewski (ur.8.05.1863 Poznań)
        ż.(śl.22.06.1889 Poznań) Pelagia Kowalska Piotrowska (ur.12.11.1867 Poznań - zm.12.05.1932) 
        [2 mąż Pelagii Kowalskiej – Michał Myszkowski (ur.1860 Pakosław)]
        Dzieci : (Michał, Feliks, Maria, Stanisław, Zofia, Pelagia, + inne dzieci zm. w niemowlęctwie)
        A1. Michał Koralewski (ur.24.09.1889 Poznań - zm.po 1834)
               ż.(śl.8.10.1909 Poznań) Joanna Myszkowska (ur.22.11.1884 Lwówek - zm.po 1834)
               przed wojną mieszkała : Poznań, w czasie okupacji niemieckiej wysiedlona do Generalnej Gubernii,
               obóz przesiedleńczy : Poznań Główna (1940)
 
              
              „Orędownik” nr 228 z 6.10.1934 r.
 
        A2. Feliks Koralewski (ur.30.05.1892 - zm.1953)
               ż. Pelagia N. (ur.1893)
               Dzieci : (Feliks, Eugeniusz)
               B1. Feliks Koralewski (ur.1918 - zm.1981)
                     ż. Janina Lisiecka (ur.18.12.1925)
               B2. Eugeniusz Koralewski
        A3. Maria Koralewska (ur.18.11.1893)
        A4. Stanisław Koralewski (ur.2.05.1896 Poznań)
               ż.(śl.6.01.1917 Poznań) Irena Jadwiga Myszkowska (ur.29.06.1899 Lwówek)
               Dzieci : (Sylwester)
               B1. Sylwester Koralewski (ur.12.08.1921 Poznań)
        A5. Zofia Koralewska (ur.11.02.1898)
               m. N. Tomaszewski [ur.+/-1895]
        A6. Pelagia Koralewska (ur.6.12.1902)
                m (śl.26.10.1925) Czesław Gruszka [ur.+/-1900]
 
 Informacje :
 1/ Strona Bronisława Kaszkowiaka i praca „Genealogia Rogozińskich i Hoffmannów oraz rodzin 
     spokrewnionych” tom 2 Myszkowscy, Bronisław Kaszkowiak, Murowana Goślina 1991 r. (za zgodą autora),
 2/ Katarzyna Myszkowska z d. Leszto,
 3/ Strona : Poznań Project - Baza małżeństw,. 
 4/ Katastry pruskie 1793 r.,
 5/ Przemysław Błoch,
 6/ Rafał Ratajczak,
 7/ Jarosław Frąckiewicz, historyk
 8/ Tomasz Myszkowski, Poznań
 9/ Tomasz Myszkowski, Sulejów
 10/ Paweł Wasiak, linia z par. Kębłowo
 11/ Internet
 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 

do górywstecz