/ Strona Internetowa MYSZKOWSCY

 

  3.8.1. Linia : Kunów (ob. woj. świętoktzyskie)
 
  Ostatnia aktualizacja : 11.11.2022 r.
   Wyszukiwarka : Ctrl + F
 

 

  Parafia Kunów (7 km na W od Ostrowca Świętokrzyskiego)

 

 1635 r. - Linia Myszkowskich : Kunów k. Ostrowca Świętokrzyskiego
              [formy : Myszka, Meszkowski, Miszkowski, Mieszkowski, Myszkowicz, Mesczyński, Myszczeński,
              Myszkowski]
              
 Nazwisko Myszkowski pojawiło się w 1749 r.
--------------------------------------------------------------------------------- 
 1635 r. - Linia Piotra Myszki z Boru
 Piotr Myszka (Myska)  [ur.+/-1635], 1662 r. świadek ślubu 
 1 ż.(śl.1658 Kunów) Regina N. 
 2 ż.(śl.1686 Kunów) Zofia Morgietowa [Morgiet], [ur.+/-1635 - zm.1712], wdowa, Kunów
       [świadkowie ślubu : Andrzej Orszanowski i Maciej Cichosz], [LC Kunów, str.46]
       [w akcie zgonu : Zofia Miszka z Lasu]
 Dzieci z 1 żony : (Regina, Franciszka)
 A1. Regina Mysczanka (ur.1659/60 Bor) [LN, str.8]
       m.(śl.1682 Bor) Wojciech Klepacz [ur.1660] de villa Mierocin
       [świadkowie ślubu : Jakub Sepioło i Joanna Wojnowicz de Mierocin], [LC Kunów, str.30]
 A2. Franciszka Myszka (ur.1662 - zm.1772)
--------------------------------------------------------------------------------- 
 1655 r. - Linia Pawła Myszki z Boru
 Paweł Myszka (Myska) [ur.+/-1655 - zm.1710 „z Lasu”], [LM Kunów, str.9]
 ż. Elżbieta N. [ur.+/-1655 - zm.1729], [LM Kunów, str.27]
 Dzieci : (Szymon, Augustyn, Franciszek)
 A1. Szymon Myszka (ur.25.10.1680, par. Kunów - zm.1718/29 Bor)
       [chrzestni : Jakub Duszyński (Duszeński), kantor i Katarzyna Pasiewicowa], [LN Kunów, str.99, 100]
       ż. Elżbieta N. (ur.+/-1690 - zm.1729 Bor)
       Dzieci :
       B1. Elżbieta Myszka (ur.1710 Bor)
       B2. Katarzyna Myszka (ur.1712 Bor)
       B3. Ewa Myszka (ur.1718 Bor)
 A2. Augustyn Myszka (ur.20.10.1688 Bor) [LN Kunów, str.147]
       [chrzestni : Jan Pasiewicz]
       ż.(śl.1714 Kunów) Maria Jamrowska [ur.+/-1690], Bor
       [świadkowie ślubu : Stanisław Szczurek i Alberto Kita]
 A3. Franciszek Myszka (ur.1691 Bor) [LN Kunów, str.160]
       [chrzestni : Szymon Pasiewicz i Zofia Pasiewiczowa], [LN Kunów, str.160]
       ż. Zofia N. (ur.1692 - zm.1755 Bor)
       Dzieci : (Andrzej, Tomasz, Piotr, Marianna, Benedykt)
       B1. Andrzej Myszka (ur.1717 Bor - zm.1786), civis de Kunów [LM, str.77]
             [chrzestni : Kazimierz Andryszewicz i Anna Myszczyna (zm.1718) (2 żona Bartłomieja Myszki)], LM, str.57]
             ż.(śl.7.02.1748 Kunów) Zofia Cichosz (ur.1725 - zm.1786) [LM Kunów, str.80]
             [świadkowie ślubu : Jan Delegowicz, Jan Kopeć, G. Jakub Wiśniowski], [LC, str.121]
             ojc. Piotr Cichosz, tytuł „Nobilis”
             mat. Agnieszka Ziewcowa
             Dzieci : (Agnieszka, Michał, Marianna, Jakub, Zofia, Elżbieta, Nepomucen)
             C1. Agnieszka Myszka (ur.20.01.1751 Kunów)
                   [chrzestni : Wojciech Szczurek i Marianna Zyglicka], [LN, str.175]
                   [w akcie ślubu : Agnieszka Myszczyńska]
                   m.(śl.1776 Kunów) Michał Witek [ur.+/-1750]
                   [świadkowie ślubu : Jan Delegowicz, GD. Antoni Cichosz, Piotr Pełkowicz], [LC Kunów, str.173]
                   Dzieci (Witek) : (Jakub, Barbara, Magdalena, Franciszka, Anna, Kajetan)
                   D1. Jakub Witek (ur.27.11.1776 Kunów) [LN Kunów s. 62]
                         [chrzestni : Józef Mirecki i Marianna Meszkowska]
                   D2. Barbara Witek (ur.1778)
                         [chrzestni : Marcin Ślimiński], [LN Kunów, str.78]
                   D3. Magdalena Witek (ur.29.05.1781 Kunów) [LN Kunow, s. 105]
                   D4. Franciszka Witek (ur.1786)
                         [chrzestni : Wojciech Nowacki, Marcjanna Chłodnicka], [LN Kunów, str.170]
                   D5. Anna Witek (zm.25.08.1782 Kunów) [LM Kunów, str.58]
                   D6. Kajetan Witek (ur.5.08.1783 Kunów)
                         [chrzestni : Michał Linczoski i Regina Dwojakowa], [LN Kunów, s.249]
                         ż.(śl.30.01.1811) Helena Delegiewicz [ur.+/-1785]
             C2. Michał Myszka (Myszczyński, Myszkowski) (ur.26.09.1753 Kunów - zm.8.12.1818 Kunów, dom nr 7), lat 54
                   [chrzestni : Albertus Dziembowski i Marianna Lisowska], [LN, str.186]
                   [zgon zgłosili : Wojciech Paszkowski i Domin Mazurkiewicz, sąsiedzi zmarłego]
                   (1791 r, 1798 r., 1799 r. Myszka uxor legitimi Ozga, 1802 r., 1808 r. Myszka), civis
 
                     akt zgonu, Kunów 1818 r.  [powiększ]
 
                   ż.(śl.ok.1790) Helena Ozdzieńska (Strużycka) [ur.+/-1770 - zm.25.10.1832 Kunów, dom nr 2)
                   [zgon zgłosili : Franciszek Myszka, lat 30 i Jan Kłosiński, lat 34 – obywatele z Kunowa], [LM Kunów, str.95]
                   ojc. Marcin Ozdzyński [Ozdzieński, Ozga] (ur.ok.1748 - zm.9.02.1827 Kunów, dom 9), mat NN.
                   Dzieci : (Anna, Marcjanna, Teresa, Marianna, Tekla, Franciszek, Antonina, Franciszka)
                   D1. Anna Myszka (ur.1791 Kunów) [LN Kunów, str.207]
                         [chrzestni : Nepomucen Myszka i Anna Stróżycka]
                   D2. Marcjanna Myszka (ur.7.01.1793 Kunów) [LN Kunów, str.231]
                   D3. Teresa Myszka (ur.1797 Kunów - zm.12.10.1798 dom 7), lat 1 [LM, s. 5])
                   D4. Marianna Myszkowska (ur.1799 Kunów), [LN Kunów, str.7]
                         [chrzestni : Szymon Cichosz i Elżbieta Myszkowska]
                   D5. Tekla Myszka (ur.ok.1801 - zm.17.03.1802 kunów, dom 111)
                   D6. Franciszek Myszkowski (Myszczyński, Myszka) (ur.11.09.1803 Kunów - zm.przed 1871), dom 111
                         ż.(śl.19.11.1827 Kunów) Agnieszka Dąbrowska (ur.1809 - zm.przed 1871), lat 18
                         ojc. Onufry Dąbrowski
                         mat.(śl.przed 1797) Barbara Plewa [zm.przed 19.11.1827]
                         Dzieci : (Ewa, Józef, Florian, Antoni, Franciszek, Jan, Tomasz, Stefan)
                         E1. Ewa Myszka (ur.16.11.1828 Kunów), dom nr 7
                               [chrzestni : Feliks Arciszewski i Anna Janczarska]
                         E2. Józef Myszka (ur.26.11.1830 Kunów), dom nr 79
                               [chrzestni : Józef Majewski i Marianna Gołasińska]
                               ż.(śl.4.10.1865 Kunów) Tekla Skalska (ur.1847 Kunów), lat 18
                               [świadkowie ślubu : Tomasz Skalski i Jan Bujak]
                               ojc. Wojciech Skalski [ur.+/-1805 - zm.po 1859]
                               mat. Anna Myszkowska (ur.ok.1809 - zm.18.12.1859 Kunów), lat 50 [LM, s.18]
                               Dzieci :
                               F1. Szymon Myszka (ur.26.10.1866 Kunów)
                                     [chrzestni : Aleksander Dwojak i Ludwika Slemieńska]   
                               F2. Leonard Aleksander Myszka (ur.5.11.1874 Kunów - zm.16.02.1878 Posada Kunów)     
                                     [chrzestni : Roch Skalski i Marianna Pałkiewicz]     
                         E3. Eleonora Myszka (ur.29.06.1833 Kunów, dom nr 1 - zm.13.01.1850) [LM, s.89]
                               [chrzestni : Wincenty Szczurkiewicz i Antonina Slemińska]
                         E4. Antoni Myszka (ur.11.06.1836 Kunów)
                               [chrzestni : Jan Kaniewski i Anna Woźniak]
                         E5. Franciszek Myszka (ur.20.02.1839 Kunów - zm.26.09. 1895 Piaski)
                               [chrzestni : Tomasz Woźniak i Antonina Myszkowska]
                               ż.(śl.11.05.1879 Kunów) Agnieszka Łabisz (ur.1849 Grocholice), 
                               c. Matwieja i Małgorzaty z d. Szymańska
                         E6. Jan Myszka (ur.9.10.1840 Kunów - zm.14.08.1854 Kunów)
                               [chrzestni : Wojciech Skalski i Marianna Ozdzyńska]
                         E7. Tomasz Myszka (ur.27.11.1844 Kunów)
                               [chrzestni : Tomasz Ozdzyński i Kunegunda Kępińska]
                               ż.(śl.20.02.1871 Kunów) Małgorzata Pałkiewicz (ur.1846 Kunów), 
                               c. Andrzeja P. (zm.przed 1874) i Franciszki z d. Winiewska (ur.ok.1814 - zm.1874)
                               [świadkowie ślubu : Antoni Kłosiński, lat 31 i Ludwik Cichosz, lat 32], [LC Kunów, akt 9, str.122]
                               Dzieci :
                               F1. Marianna Elżbieta Myszka (ur.16.11.1871 Kunów]
                                     [chrzestni : Michał Rokoszny i Paulina Cichosz]
                               F2. Eleonora Myszka (ur.6.11.1873 Kunów - zm.21.03.1880 Posada Kunów) [LM, s.175]
                                     [chrzestni : Józef Wysocki i Łucja Pałkiewicz]
                               F3. Rozalia Myszka (ur.1876 - zm.1.04.1880 Posada Kunów), lat 4 [LM, s.175]
                               F4. Stanisław Myszka (ur.1878 - zm.31.12.1878 Posada Kunów)
                               F5. Roman Myszka (ur.1887 - zm.5.09.1887 Kunów), 6 mies.
                               F6. Stefania Myszka (ur.1890 - zm.8.04.1891 Kunów), 10 mies.
                         E8. Stefan (Szczepan) Myszka (ur.26.12.1848 Kunów - zm.16.02.1879 Posada Kunów) [LM, s.158]
                               [chrzestni : Teofil Kępiński i Marianna Kępińska]
                               ż.(śl.17.05.1875 Kunów) Marcjanna Cichosz (ur.1853 Kunów - zm.po 1879)
                               [świadkowie ślubu : Józef Myszka, lat 46, szewc i Ignacy Pałkiewicz, lat 46, kowal]
                               ojc. Józef Cichosz
                               mat. Józefa Strużycka
                               Dzieci :
                               F1. Marianna Myszka (ur.1876 Kunów - zm.8.12.1886 Kunów)
                                     [chrzestni : Roman Jędrzejczyk i Tekla Myszka]
                               F2. Franciszka Myszka (ur.1878 - zm.1878 Posada Kunów)
                   D7. Antonina Myszkowska (Myszka) (ur.18.04.1808 Kunów)    
                         1 m. Leon Dziwulski (zm.1831), poległ w bitwie pod Grochowem]
                         2 m. Józef Myszkowski (ur.16.03.1798 Kunów, dom nr 120 - zm.29.09.1849 Kunów), zmarł na cholerę
                                ojc. Wojciech Myszkowski
                                mat. Katarzyna Ślemieńska
                   D8. Franciszka Myszkowska (ur.1808 Kunów), dom nr 7, lat 19
                         m.(śl.26.02.1827 Kunów) Leonard Dziewoński (Dziwański) (ur.1808 Kunów), lat 19 
                         [LC Kunów, akt 19, str.14]
                         [być może Leonard Dziewoński był mężem w/w Antoniny Myszkowskiej]
                         ojc. Jacek Dziwoński [zm.przed 26.02.1827]
                         mat. Helena Strużycka
             C3. Marianna Myszka (ur.20.03.1756 Kunów) [LN  s.197]
                   [chrzestni : Antoni Cichos i Agnieszka Wóycikowna], [LN, str.222[
             C4. Jakub Myszka (ur.1759 Kunów - zm.1761)
             C5. Zofia Myszka (ur.11.04.1763 Kunów), prawdop. zm.1785, lat 20 (lub 70) [LM Kunów, s.78]     
                   [chrzestni : Wojciech Swoboda i Zofia Szczurkowa], [LN, str.228]
             C6. Elżbieta Myszka (ur.14.11.1764 Kunów - zm. 1765)
                   [chrzestni : Jan Delegowicz i Elżbieta Meszkowska], [LN, str.237]
             C7. Nepomucen Myszka (ur.11.05.1767 Kunów)
                   [chrzestni : Jacenty Meszkowski i Magdalena Gołasińska], [LN, str.255]
       B2. Tomasz Myszka (ur.1719 Bor)
             [chrzestni : Kazimierz Andryszewicz i Zofia Pasiewiczowa], [LN, str. 61]
             ż.(śl.9.02.1752 Bor) Agnieszka Rozdzynka (Jurdzanka, Nozdzonka) [ur.+/-1720]
             [świadkowie ślubu : Mateusz Klepacz, Antoni Saier, Jakub Chamerski], [LC, str. 129]
             Dzieci :
             C1. Anastazja Myszka (ur.3.03.1770, par. Krynki)
                   [chrzestni : Błażej Jasiński i Katarzyna Rogozińska], [LN Krynki, s. 72]
       B3. Piotr Myszka (ur.1724 Bor)
             [chrzestni : Krzysztof Siedlecki i Magdalena Myszczyna[, [LN, str. 77]
       B4. Marianna Myszka  (Myszczanka) (ur.1727 z Lasu - zm.po 1766)
             [chrzestni : Jadwiga Musiołkowa (Musioł) i Mikołaj Brzoskiewicz], [LN, str. 91]
             m.(śl.1752) Antoni Cichosz (ur.1728 - zm.po 1766]
             [chrzestni : Jakub Chamerski, Magdalena Myszczyna], [LN, str. 88]
             [świadkowie ślubu : Jakub Chamerski, Tomasz Goliński, Michał Meszkowski], [LC str. 129]
             ojc. Piotr Cichosz
             mat Agnieszka Ziencowa
             Dzieci : LN 1766, s.245
       B5. Benedykt Myszka (ur.25.03.1733 Bor)
             [chrzestni : Jacenty Chamera i Jadwiga ... de silvis], [LN str. 118]
             ż.(śl.27.09.1761 Bor, Kunów) Katarzyna Kania [ur.+/-1740] [LC, s. 146]
             ojc. Szymon Kania
             mat. NN.
             Dzieci : (Marianna, Justyna, Jan, Ewa, Michał 1, Franciszek, Antonina, Antoni 1, Antoni 2, Michał 2)
             C1. Marianna Myszka (ur.6.09.1762 Bor)
                   [chrzestni : Antoni Cichos i Franciszka Dziembowska], [LN s. 224]
             C2. Justyna Myszka (ur.20.09.1763 Kunów) 1782 r. - Justyna Myszka, c. Benedykta 
                   [chrzestni : Franciszek Lipnicki i Łucja Cichosowa, panna], [LN s. 230]
                   m.(śl.ok.1782 Kunów) N. Klepacz [ur.+/-1760] , Bor
             C3. Jan Myszka (ur.6.05.1765 Kunów)
                   [chrzestni : Mateusz Klepacz i Elżbieta Meszkowska, panna], [LN s. 239]
             C4. Ewa Myszka (ur.25.06.1770 Bor)
                   [chrzestni : Tomasz Kempiński i Zofia Dąbrowska], [LN Kunów, str.15]
             C5. Michał Myszka (ur.24.05.1772 Bor - zm.5.06.1772 Bor) [LN Kunów, str.30], [LM Kunów, str.13]
                   [chrzestni : Kazimierz Strożycki, dzwonnik kościoła w Kunowie i Franciszka Kempińska], [LN s. 30]
             C6. Franciszek Myszka (ur.2.04.1774 Bor) 
                   [chrzestni : Wojciech Gola i Zofia Dąbrowska], [LN Kunów, str.42]
             C7. Antonina Myszka (ur.17.05.1775 Bor)
                   [chrzestni : Wojciech Zeglicki i Agnieszka Myszka, panna de Kunów], [LN Kunów, str.50]
             C8. Antoni Myszka (ur.12.02.1779 Bor)
                   [chrzestni : Franciszek Lipnicki i Elżbieta Pełkowicz], [LN Kunów, str.80]
             C9. Antoni Myszka (ur.31.03.1781 Bor), [LN Kunów, str.103]
                   [chrzestni : G. Antoni Dziembowski, pisarz z Kunowa i Katarzyna Kulpińska, panna de Kunów]
             C10. Michał Myszka (ur.2.06.1784 Bor - zm.2.05.1785 Bor) 
                   [chrzestni : G. Jan Wysocki i Jadwiga Żeglicka de Kunów], [LN Kunów, str.141], [LM Kunów, str.70]
---------------------------------------------------------------------------------
 1659 r. - Linia Bartłomieja Myszki z Kunowa
 Bartłomiej Myszka (ur.1659 - zm.12.04.1747 Kunów), lat ok.88 [LM Kunów, str.41]
 1 ż.(śl.ok.1699) Elżbieta N. [ur.+/-1660 - zm.1705 Kunów, ul. Rudzka], zmarła poczas zarazy, [LM, str.5] [1]
       [w akcie zgonu zapisana jako  Myszczyna Bartłomiewiciowa]
 2 ż. (śl.26.11.1708 Kunów) Anna Woycikówna de Sienno [ur.+/-1660 - zm.1718 Kunów]
       [w akcie zgonu : Anna Myszczyna]
       [świadkowie ślubu : Kazimierz Orszanowski i Jan Kotowicz], [LC, str.72]
 3 ż (śl.6.02.1719 Kunów) Magdalena Woycikówna [wdowa Żabina z Małachowa]
       [świadkowie ślubu : Kazimierz Andryszewicz, Jakub Głownia, Piotr Cichosz], [LC, str.84]
 
 Dzieci z 1 żony Elżbiety : (Zuzanna, Jadwiga, Tomasz)
 A1. Zuzanna Myszka (ur.wrzesień 1700 Kunów)
       [chrzestni : Marcin Walagus i Nob. Anna Łącka], [LN, str.17]
 A2. Jadwiga Myszka (ur.1702 Kunów)
       [chrzestni : Stanisław Goliński i Anna Koskowicowa, chrzcił ks. Józef Walenty Myszkowic], [LN, str.17]
       m.(śl.1745 Kunów) Piotr Pełkowic [ur.+/-1700]
       [świadkowie ślubu : Jakub Chamerski (ur.1712, s. Jana i Katarzyny, wójt Kunowa – wzm. 1739 - 1776),
       Joanna Piwnik], [LC, str.117]
 A3. Tomasz Jan Myszka (ur.1705 Kunów - zm.1705 Kunów, podczas zarazy)  [1]
       [chrzestni : GD. Jan Janowski i Nob. Katarzyna Nogawska], [LN, str.26], [LM, str,5]
 
 Dzieci z 2 żony Anny : (Teresa, Marcin)
 A4. Teresa Myszka [Myszczynka] (ur.1709 Kunów)
       [chrzestni : Albert Żeglicki i Jadwiga Kotowa], [LN, str.39]
       m.(śl.1729 Bukowe) Jacenty Chamera de villa Udziców (ur.1702), [LN Kunów, str.25]
       [świadkowie  ślubu : Szymon Pasiewicz, Kazimierz Andryszewicz, Józef Gola, Wawrzyniec Orszanowski]
       ojc. Maciej Chamera
       mat. Agnieszka 
 A5. Marcin Myszka (ur.1712 Kunów)
       [chrzestni : Kazimierz Andryszewic i Anna Chamerzyna], [LN, str.47]
 
 Dzieci z 3 żony Magdaleny : (Andrzej, Zofia, Jacenty, Teresa, Franciszka, Wawrzyniec)
 A6. Andrzej Myszka [Myszczyński] (ur.1719 Kunów - zm.29.06.1791), Spectabilis [2]
       [chrzestni : Szymon Puchalski i Teresa Pełkowiczowa], [LN str.63], [LM Kunów, str.95]
       wójt Kunowa (wzm. 1755 – 1779) [w : A. Bastrzykowski : ...”]
       1 ż.(śl.7.02.1746) Franciszka Prawęcka (ur.1725 - zm.1782), lat 66, Nobilis 
             [chrzestni : Albert Pełkowicz i Regina Kwietniowa], [LN, str. 76], [LC str.118], [LM Kunów, str.57]
             [świadkowie ślubu : Jakub Chamerski, Jan Kopeć, Józef Gola i inni], [LC Kunów, str.118]
             ojc. Marcin Prawęcki (ur.ok.1688 - zm.23.08.1758 Kunów), lat 70, wójt Kunowa [wzm.1779], [LM s.54]
                   s. Macieja P., burmistrza Kunowa w latach 1657 – 1658
             mat. Regina
       2 ż. Anna Znoińska [ur.+/-1760]
             ojc. Piotr Znoiński
             mat.(śl.6.02.1751) Małgorzata Bik, c. Jana
 
       Dzieci Andrzeja z 1 żony Franciszki Prawęckiej : (Wojciech, Jakub)
       B1. Wojciech Myszka (ur.9.04.1747 Kunów)
             [chrzestni : Wojciech Żeglicki i Magdalena Lasocińska], [LN Kunów, str.160]
       B2. Jakub Myszka [Myszczyński] (ur.24.07.1754 Kunów - zm.14.04.1815 Kunów, dom 15), 
             [LN Kunów, s. 190], [LM Kunów, s. 46]
             obywatel miasta Kunów, 1790 r. wójt Kunowa
             (1786 r., 1789 r., 1790 r. Myszka),
             [chrzestni : G. Rogawski i Franciszka Dziębowska], [LN Kunów, str.190]      
             ż.(śl.21.11.1775 Kunów) Franciszka Bik [ur.+/-1755]
             [świadkowie ślubu : Jacenty Meszkowski, wójt Kunowa, Piotr Pełkowicz, Andrzej Myszczyński] [LC, s.172]
             ojc. Józef  Bik
             Dzieci : (Cecylia, Marcjanna, Joanna, Weronika, Franciszka 1, Antoni, Marianna, Franciszka 2, Tekla)
             C1. Cecylia Myszczyńska (ur.22.11.1777 Kunów)
                   [chrzestni : Franciszek Dąbrowski i Franciszka Nowacka], [LN Kunów, str.68]
                   m.(śl.ok.1796) Stanisław Kaniowski (ur.8.05.1765 Kunów)
                   ojc. Jakub Kaniowski
                   mat. Jadwiga Pakulska [1 mąż Stanisław Kubicki]
             C2. Marcjanna Myszczyńska (ur.4.01.1780 Kunów)
                   [chrzestni : Franciszek Lipnicki i Ewa Kopciowska], [LN Kunow, s. 87]
             C3. Joanna Myszczyńska (ur.1782 Kunów - zm.1782 Kunów)
             C4. Weronika Myszczyńska (ur.28.03.1784 Kunów) [LN Kunów, str.137]
                  [chrzestni : Tomasz Kempiński i Magdalena Lipnicka]
             C5. Franciszka Myszka (ur.1786 Kunów - zm.1788 Kunów)
             C6. Antoni Myszka (ur.1789 Kunów - zm.16.07.1789 Kunów) [LM Kunów, str.89]
             C7. Marianna Myszka (ur.6.08.1790 Kunów)
                  [chrzestni : Antoni Cichosz i Agnieszka Pawlikiewicz], [LN Kunów, str.200]
                  m.(śl.21.02.1816 Kunów) Teodor Osieński (ur.1785 Kunów), s. Kaspra [LC Kunów, akt 47, str.17]
                 [świadkowie ślubu : Antoni Skalski, lat 43, Baltazar Piwnik, lat 38, Paweł Piwnik, lat 45, Józef Jozebski, lat 42]
             C8. Franciszka Myszka (ur.22.09.1793 Kunów), [LN Kunów, str.228]
             C9. Tekla Myszczeńska (ur.27.09.1796 Kunów), w 1822 r. lat 26
                  [chrzestni : Antoni Goliński i Katarzyna Mazan], [LN Kunów, str.256]
                  m.(śl.19.11.1822 Kunów) Jacenty Stachelowski (ur.1801 Kunów), lat 21, s. Grzegorza 
 
       Dzieci Andrzeja z 2 żony Anny Znoińskiej :
       B3. Anna Myszczyńska (ur.1783 Kunów - zm.1786)
       B4. Anastazia Myszka (ur.1786 Kunów)
 
 A7. Zofia Myszka (ur.1724 Kunów)
 A8. Jacenty Myszka (ur.1725 Kunów - zm.6.04.1819 Kunów, dom 19), lat 97) Spectabilis, „senior” 
       [LN Kunów, str.138], [LM str.51]
       (Myszka, Meszkowski, Myszkowski)
       wójt miasta Kunów (wzm.1774, 1775)
       [zgon zgłosili : Pan Wit Kownacki i Pan Ignacy Strużycki – wnuki zmarłego]
       1 ż.(śl.30.01.1758 Kunów) Marianna Ślema [Ślima] (ur.1729 - zm.1785), lat 60 [LN, str.101], [LM, str.74]
             [świadkowie ślubu : Wojciech Dziębowski, Paweł Dukielski, Jakub Hamerski ( = Chamerski) i inni], [LC, s. 138]
             ojc. Błażej Ślema
             mat. Barbara
 
              akt ślubu, Kunów 1758 r.  [powiększ]
 
       2 ż.(śl.ok.1787) Elżbieta Pakuła vel. Pakulska (ur.1749), Kunów (1795, 1799)  [3]
            [siostry : 1/ Jadwiga Pakulska i mąż Stanisław Kubicki – zob. niżej,
            2/ Regina Pakulska i mąż Paweł Czerwiński]
            ojc. Antoni Pakulski (Pakuła) (ur.ok.1701 - zm.21.12.1761 Kunów), lat 60 [LM Kunów, str. 61]
            mat. Marianna Kosmala [ur.+/-1705]
 
       Dzieci Jacentego z 1 żony Marianny Ślema : (Józef, Marcin, Maciej, Helena, Antonina)
       B1. Józef  Meszkowski (ur.9.03.1760 Kunów), prawd. zm.15.05.1789 Kunów, lat 35 [LM Kunów, str.89]
             [chrzestni : Wojciech Dziębowski i Zofia Szczurkowa], [LN s. 213]
       B2. Marcin Meszkowski (ur.10.11.1762 Kunów - zm.1792 Kunów), lat 30 [LN s. 225]
             ż. Marianna N. [ur.+/-1765]
             Dzieci : (Antonina, Grzegorz)
             C1. Antonina Meszkowska (ur.23.11.1789 Kunów) [od 1807 r. Myszkowska]
                   [chrzestni : Jakub Cichosz i Antonina Kamieniecka], [LN Kunów, str.195]
                   m.(śl.27.02.1810 Kunów) Ignacy Jan Stróżycki (ur.1783)      
                   [świadkowie ślubu : Tomasz Rokoszny i Wojciech Mazan]  
                   ojc. Kazimierz Stróżycki
                   mat. Teresa N.     
                   Dzieci (Stróżyccy) :
                   D1. Marianna Stróżycka (ur.1814)
                         m.(śl.13.02.1834 Kunów) Józef Malczewski (ur.15.03.1814 Kunów)
                         ojc. Jan Malczewski (ur.1780)
                         mat. Marianna Strąkiewicz (ur.1784), c. Stanisława S. i Marianny z d. Lipnicka
             C2. Grzegorz Meszkowski (ur.1792 Kunów)
 
       B3. Maciej Meszkowski (chrzest 24.02.1765 Kunów)
             [chrzestni : Michał Deligner „magister artis Lapidance Warszawien” i Marcjanna Żeglicka], [LN Kunów, str.237]
             prawdopodobnie to :
             ksiądz Maciej Meszkowski (zm.18.10.1825 Włochy, par. Chybice k. Kunowa), lat 61 [LM Chybice, akt 21, str.21]
             proboszcz szpitalny w Kunowie (wzm.1804 - 1806 r.)
             po rezygnacji z probostwa w par. Grzegorzewice [1796 - 1806 Kunów]
             [występuje m.in. jako chrzestny w Kunowie : 1789 r. (str.193)]
 
       B4. Helena Meszkowska (ur.28.02.1767 Kunów)
             [chrzestni : Wojciech Meszkowski i Zofia Dąbrowska], [LN, s.249]
 
       B5. Antonina Meszkowska (Myszkowska) (ur.27.04.1770 Kunów - zm.11.08.1822 Kunów, dom 24), lat 53
             [chrzestni : Wojciech Swoboda i Anna Witek], [LN Kunów, str.15]
             [zgon zgłosili : Jacenty Wiśniewski i Wincenty Myszkowski], [LM s. 21, 55]
 
               metryka chrztu, Kunów 1770 r.  [powiększ]
 
             m.(śl.przed 1794) Generosus Nobiles Antoni Michałowski [ur.+/-1775 - zm.przed 1811]
             Dzieci (Michałowscy) : (Anna, Marianna)
             C1. Anna Michałowska (ur.24.02.1794 Kunów), wnuczka Jacentego Meszkowskiego
                   [chrzestni : GD. Jakub Kornatowicz i Marianna Wiśniewska], [LN Kunów, str.231]
                   m.(śl.5.05.1811 Kunów) G. Stefan Wit Kownacki (ur.1789 Kunów)
                   [świadkowie ślubu : Sebastian Borowicz, lat 50, Jakub Kornatowicz, lat 43, Marcin Wysocki, lat 60,
                   Tomasz Przybylski, lat 33]
                   ojc. G. Piotr Kownacki [ur.+/-1760], dożywotni posiadacz wójtostwa Rutki, 1779 r. „Tribunides Bytkoviensis”
                   mat. Agata Ochman [ur.+/-1760]
                   Dzieci (Kownaccy) : (Antonina, Jan, Salomea, Agata, Józefa)
                   D1. Antonina Kownacka (ur.1813 Kunów) [brak akt urodzenia]
                         m.(śl.13.02.1833 Kunów) Jacek Bieńkowski (ur.1811 Kunów)
                         [świadkowie ślubu : Wojciech Mazurkiewicz, lat 36 i Franciszek Gołasiński, lat 40]
                         ojc. Stanisław Bieńkowski
                         mat. Łucja Delegowicz
                         Dzieci : (Bieńkowscy, Bińkowscy, Binkowscy) :
                         E1. Franciszek Binkowski (ur.1836 Kunów - zm.20.12.1863 Kunów)
                               ż.(śl.13.11.1861 Kunów) Marianna Golińska (ur.1841 Kunów), 1863 r. wdowa
                               ojc. Florian Goliński 
                               mat. Apolonia Michalska
                               [2 mąż Marianny Golińskiej – (śl.1.07.1868 Kunów) Ludwik Witek (ur.1837), 
                               s. Antoniego i Józefy z d. Pisulska, wdowiec po Mariannie z d. Zulińska (zm.17.04.1868)]
                         E2. Józef Binkowski (ur.1841 Kunów)
                               ż.(śl.30.01.1861 Kunów) Katarzyna Śmiechowska (ur.1829 Kunów), wdowa
                               ojc. Wojciech Śmiechowski (ur.1807 Kunów)
                               mat. Magdalena Myszkowska (ur.1808 Kunów), c. Wojciecha i Katarzyny z d. Ślemieńska
                               [1 mąż Katarzyny Śmiechowskiej – Ignacy Szczurek (zm.9.10.1855)]
                   D2. Jan Kownacki (ur.12.07.1818 Kunów)
                         [świadkowie : Władysław Czerwiński, lat 45, burmistrz miasta Kunowa i Tomasz Rokoszny, lat 46]
                         ż.(śl.24.06.1839 Kunów) Karolina Wejss (ur.1820 Niewachlów k. Kielc)
                         [świadkowie ślubu : Wincenty Gołasiński, lat 38 i Wincenty Myszkowski, lat 46]
                         ojc. Józef Wejss (Weiss) [zm.przed 24.06.1839]
                         mat. Franciszka N. [zm.przed 24.06.1839]
                   D3. Salomea Kownacka (ur.13.11.1820 Kunów)
                         [świadkowie : Jan Goliński, lat 33 i Wincenty Myszkowski, lat 36], [LN Kunów, akt 88, str.57]
                   D4. Agata Kownacka (ur.8.04.1822 Kunów) [LN Kunów, akt 39, str.44]
                         [świadkowie : Jan Goliński, lat 33 i Joachim Wiśniewski, lat 51]
                   D5. Józefa Kownacka (ur.16.06.1825 Kunów)
                         [świadkowie : Kajetan Pałkiewicz, lat 28 i Franciszek Rokoszny, lat 27], [LN Kunów, akt 54, str.113]                       
             C2. Marianna Michałowska (ur.2.09.1797 Kunów)
                   [chrzestni : Nob.D. Sebastian Borowicz i Teofila Kornatowicz], [LN Kunów, str.266]
 
       Dzieci Jacentego z 2 żony Elżbiety Pakulskiej : (Wincenty, Antonina, Antoni)
       B6. Wincenty Myszkoski (ur.1788 - zm.po 1835) [w 1811 r. lat 23], obywatel miasta Kunów
             ż.(śl.6.02.1811 Kunów) Julianna Mazurkiewicz (Mazurek) (ur.1.03.1794 Kunów), ślub : lat 16
             [świadkowie ślubu : Honestus Jacenty Myszkowski i Joachim Wiśniewski]
             ojc. Dominik Mazurkiewicz
             mat. Marianna Bujak [LN Kunów, str.231]
 
               akt ślubu, Kunów 1811 r.  [powiększ]
 
             Dzieci : (Anna, Józefa, Marianna, Franciszek, Elżbieta, Józef, Stanisław)
             C1. Anna Myszkowska (ur.10.04.1812 Kunów), dom nr 31, lat 18
                   [chrzestni : G. Wit Kownacki i Agata Czerwieńska]
                   m.(śl.9.02.1830 Kunów) Wojciech Skalski (ur.1811 Kunów), lat 19
                   ojc. Antoni Skalski [zm.przed 9.02.1830]
                   mat. Salomea Cichosz
             C2. Józefa Myszkowska (ur.27.09.1817 Kunów), dom nr 31
                   [chrzestni : Jan Goliński i Marianna Mazurkiewiczowna]
             C3. Marianna Myszkowska (ur.18.09.1820 Kunów), dom nr 23
                   [chrzestni : Józef Strużycki i Marianna Kubicka]
                   m.(śl.12.02.1844 Kunów) Wojciech Grudziński (ur.1824 Kunów)
                   ojc. Sebastian Grudziński [zm.przed 12.02.1844]
                   mat. Antonina Szpakiewicz
             C4. Franciszek Myszkoski (ur.28.09.1823 Kunów), dom nr 132 [w 1886 r., lat 66]
                   [chrzestni : D. Jan Mazurkiewicz i G. Marianna Uryniecka]
                   1 ż.(śl.6.11.1845 Kunów) Józefa Kurkiewicz (ur.1827 Kunów - zm.24.11.1846 Kunów), c. Józefa i Heleny
                        [świadkowie : Franciszek Rakuszny i Józef Myszkowski]
                   2 ż.(śl.16.02.1848 Kunów) Anna Ślemińska (ur.1819 Kunów), lat 29, wdowa, c. Jana i Antoniny
                        [świadkowie : Jakub Piwnik i Wojciech Skalski]
                        [1 mąż Anny Ślemińskiej – Jędrzej Pawlikiewicz (zm.3.03.1847)]
                   3 ż.(śl.7.03.1886 Kunów) Julianna Czeladyn (ur.1826) [w 1886 r. lat 60], c. Stanisława i Franciszki
 
                          „Gazeta Warszawska” nr 64 z 22.03.1886 r.
  
                   Dzieci Franciszka z 2 żony : (Andrzej, Anna, Jan, Antoni, Marianna)
                   D1. Andrzej Myszkowski (ur.18.11.1848 Kunów)
                         [chrzestni : Wojciech Grudziński i Julianna Delegowicz]
                         1 ż.(śl.22.01.1873 Kunów) Marianna Ceglińska [ur.1853 - zm.przed 24.02.1886]
                              [świadkowie ślubu : Stanisław Janczarski, lat 45 i Franciszek Cichosz, lat 36], [LC, s.8]
                              ojc. Tomasz Cegliński (ur.ok.1820 - zm.27.12.1890 Kunów) [LM, s.142]
                                    s. Bartlomieja i Marianny Sierpień
                              mat. Weronika Wysocka (ur.ok.1815 - zm.19.12.1895 Kunów)
                         2 ż.(śl.24.02.1884 Wąchock) Florentyna Woskowicz [ur.+/-1860], wdowa [1 mąż : Jan Rogala]
                              ojc. Józef Woskowicz [ur.+/-1830], s. Józefa i Heleny z d. Słomczyńska
                              mat.(śl.26.11.1851 Wąchock) Julianna Zatorska [ur.+/-1830], c. Antoniego i Marianny z d. Piotrowska
                         Dzieci Andrzeja z 1 żony : (Józef, Marianna, Walery)
                         E1. Józef Myszkowski (ur.20.02.1875 Nietulisko Fabryczne - zm.7.02.1877 Nietulisko Fabryczne)
                              [chrzestni : Franciszek Fornalski i Anna Pawlikiewicz]
                         E2. Marianna Myszkowska (ur.20.01.1877 Nietulisko Fabryczne, par. Kunów)
                              [chrzestni : Aleksander Bukowski, lat 30 i Weronika Ceglińska]
                              m.(śl.2.06.1897 Ostrowiec Świętokrzyski) Wojciech Kudas (ur.1871) [LN Ostrowiec, akt 24/1897]
                              s. Jana i Anny z d. Wiązek
                              Dzieci :
                              F1. Marianna Kudas (ur.1905 Grocholice, starostwo Opatów)
                                    m.(śl.28.03.1932 Warszawa, Najśw. Zbawiciela) Stefan Staszewski (ur.1907 Warszawa)
                                    ojc. Franciszek Staszewski
                                    mat. Marianna Maciaszek
                         E3. Walery Myszkowski (ur.8.12.1878 Nietulisko Fabryczne - zm.29.11.1880) [LM, s.182]
                              [chrzestni : Walery Cegliński i Anastazja Zawor]
                   D2. Anna Myszkowska (ur.18.07.1851 Kunów - zm.6.03.1858 Kunów), lat 7 [LM, s.11]
                         [chrzestni : Wincenty Delegowicz i Józefa Wiśniewska]
                   D3. Jan Myszkoski (ur.17.05.1854 Kunów) 
                         [chrzestni : Józef Gołasiński i Marianna Kapuścińska]
                         ż.(śl.3.02.1875 Kunów) Józefa Wilczyńska (ur.1857 Kunów), lat 18, c. Jana i Anny z d. Golińska
                         Dzieci : (Władysława, Marceli, Michał, Michalina, Leokadia, Wiktor, Janina, Teodor, Marianna)
                         E1. Władysława Myszkowska (ur.27.04.1876 Kunów)
                               [chrzestni : Wincenty Mirecki i Teofila Kępińska]
                         E2. Marceli Myszkowski (ur.25.10.1881 Kunów - zm.14.12.1908)
                               [chrzestni : Konstanty Śliwiński i Józefa Rokoszna]
                               ż.(śl.26.05.1907 Kunów) Władysława Mazurkiewicz (ur.1882 Kunów)
                               [świadkowie ślubu : Michał Myszkowski, lat 21 i Stanisław Mazurkiewicz, lat 22], [LC Kunów, nr 42]
                               ojc. Franciszek (1910 r. Jan) Mazurkiewicz
                               mat. Marianna Łukawska
                               [2 mąż Władysławy Mazurkiewicz – (śl.25.10.1910 Kunów) Aleksander Cyran (ur.1870),
                               s. Jana i Anny z d. Rzepecka, wdowiec po Paulinie z d. Kowalska]
                               Dzieci :
                               E1. Władysława Myszkowska (ur.1.03.1908 Kunów), poch. Wałbrzych
                         E3. Michał Myszkowski (ur.29.08.1883 Kunów)
                         E4. Michalina Myszkowska (ur.16.09.1885 Kunów)
                               m.(śl.6.08.1908 ) Jan Buska (Buśka) (ur.1887), s. Ludwika i Marianny Piwnik
                         E5. Leokadia Myszkowska (ur.1890 - zm.21.08.1891 Kunów)
                         E6. Wiktor Myszkowski (ur.27.03.1894 Kunów)
                         E7. Janina Myszkowska (ur.2.07.1896 Kunów)
                               m.(śl.23.07.1919 Kunów) Wiktor Słotwiński [ur.+/-1895]
                               ojc. Józef Słotwiński
                               mat. Marianna Ożdżyńska
                         E8. Teodor Myszkowski (ur.27.03.1898 Kunów)
                         E9. Marianna Myszkowska (ur.18.08.1903 Kunów)
                   D4. Antoni Myszkowski (ur.15.01.1857 Kunów - zm.6.09.1858 Kunów) [LM, s.9]
                         [chrzestni : Jan Bujak i Zofia Banaczkowska]
                   D5. Marianna Myszkowska (ur.24.03.1859 Kunów - zm.29.11.1859 Kunów) [LM, s.18]
                         [chrzestni : Jan Ozdzyński i Katarzyna Szczurkiewicz]          
            C5. Elżbieta Myszkowska (ur.29.10.1827 Kunów), dom nr 132,  lat 21
                  [chrzestni : Kazimierz Kubicki i Marianna Czerwińska]
                  m.(śl.7.02.1848 Kunów) Szymon Witkowski (ur.1817 Kunów), lat 31, wdowiec, kamieniarz, s. Jana i Petroneli 
            C6 Józef Myszkowski (ur.11.03.1832 Kunów), dom nr 100
                 [chrzestni : Ignacy Serczycki i Józefa Zyglińska]
                 1866 r. żołnierz dymisjonowany, mieszkał : 1866 r. Kunów
                 ż.(śl.27.07.1866 Kunów) Franciszka Kucharska (ur.1836), c. Jana i Anny
                 Dzieci : (Tekla, Józef, Marianna, Julianna, Helena)
                 D1. Tekla Myszkoska (ur.23.09.1867 Kunów)
                       m.(śl.1888 Kunów) Jan Witek (ur.1862 Kunów), s. Wincentego i Katarzyny z d. Pakuła
                       Dzieci :
                       E1. Stanisław Witek [ur.+/-1890]
                             ż.(śl.16.05.1920 Chmielów, par. Szewna) Franciszka Ozdoba [ur.+/-1895], 
                             c. Wincenego i Katarzyny Byk
                 D2. Józef Myszkowski (ur.31.10.1869 Kunów)
                       ż.(śl.17.02.1894 Kunów) Marianna Nowak (Nowakowska) (ur.1874/76 Kunów), 
                       c. Józefa i Florentyny z d. Fornalska
                       Dzieci : (Stanisława, Marianna 1, Józef, Marianna 2, Michalina, Zygmunt, Jan)
                       E1. Stanisława Myszkowska (ur.28.04.1895 Kunów)
                       E2. Marianna Myszkowska (ur.25.11.1899 Kunów)
                       E3. Józef Myszkowski (ur.9.12.1903 Kunów)
                             ż.(śl.21.10.1928 Kunów) Zofia Cichosz [ur.+/-1910] , c. Aleksandra i Heleny z d. Tabaszewska
                       E4. Marianna Myszkowska (ur.15.10.1905 Kunów)
                       E5. Michalina Myszkowska (ur.23.08.1908 Kunów)
                       E6. Zygmunt Myszkowski (ur.20.01.1911 Kunów - zm.13.06.1943), poch. w Kunowie,
                             rozstrzelany przez hitlerowców w czasie obławy
                             ż.(śl.17.04.1937 Kunów) Janina Mazan [ur.+/-1915], c. Aleksandra i Kazimiery z d. Motylska
                       E7. Jan Myszkowski (ur.28.06.1913 Kunów), uczestnik Kampani Wrześniowej 1939 r.,
                             Miejsce zamieszkania przed wojną ; Helena Myszkowska, Kunów.
                             Przydział wojskowy ; 38. I. R.
                             Wzięty do niewoli 18.09.1939 r. do Lemberk, miejsce osadzenia : Hemer, obóz jeniecki VI A,
                             nr jeniecki 6220,
                             data zwolnienia : 30.08.1940 r.
                             Informacje dodatkowe : Kr. Lemgo
                             ż.(śl.19.11.1938 Kunów) Helena Rokoszna [ur.+/-1915], c. Jana i Agnieszki Kurkiewicz
                 D3. Marianna Myszkowska (ur.7.02.1872 Kunów)
                       [chrzestni : Ignacy Pałkiewicz i Anna Myszkowska]
                       m.(śl.18.09.1898 Kunów) Wawrzyniec Skowron (ur.1877), s. Jana i Ewy Sadych
                 D4. Julianna Myszkowska (ur. marzec 1874 Kunów - zm.29.04.1879 Posada Kunów) [LM, s.164]
                       [chrzestni : Józef Bieńkowski i Anna Pawlikiewicz]
                 D5. Helena Marianna Myszkowska (ur.8.08.1877 Kunów)
                       [chrzestni : Jan Przybytniewski i Marianna Tabaszewska, 
                       asystowali : Antoni Aleksandrowiczi i Marianna Przybytniewska]
            C7. Stanisław Myszkowski (ur.5.05.1836 Kunów)
                  [chrzestni : Franciszek Szczypieński i Anna]
 
       B7. Antonina Meszkowska (ur.1795, chrzest 9.02.1795 Kunów - zm.1795), c. Jacentego Meszkowskiego i Elżbiety
             [chrzestni : Franciszek Bik (zm.1810) i Teofila Kornatowicz], [LN Kunów, str.243]
 
       B8. Antoni de Padwa Myszkowski (chrzest 15.10.1796 Kunów - zm.6.07.1799, dom 28), s. Jacentego i Elżbiety
             [chrzestni : GD. Jakub Kornatowicz i GD. Jadwiga Borowicz], [LM s. 6]
 
               metryka chrztu, Kunów 1796 r.  [powiększ]
 
 A9. Teresa Myszka (ur.1727 Kunów)
 A10. Franciszka Myszka (ur.1730 Kunów)
 A11. Wawrzyniec Myszka [Myszczyński] (ur.10.08,1732 Kunów - zm.22.04.1809 Kunów, dom 106), lat 77 
         [LN Kunów, s. 115], [LM s. 33]
       1 ż.(śl.1760 Kunów) Ewa Banasik (ur.1728)
            ojc. Jakub Banasik
            mat. Katarzyna Ćwikła [Ćwiklonka]
       2 ż.(śl.23.11.1767 Kunów) Marianna Kozieł [ur.+/-1740], c. Macieja 
 
       Dzieci Wawrzyńca z 1 żony Ewy Banasik : (Magdalena, Franciszek, Maciej)
       B1.Magdalena Myszka de Laurentis Myszka vel Myszczyńska (ur.20.07.1761 Kunów - zm.25.02.1817 Kunów)
            [chrzestni : Wawrzyniec Bator i Teresa Kępińska], [LN Kunów, str.220], [LM Kunów, str.109, akt 6/1817]
            m.(śl.przed 1786) Jan Kubicki (ur.ok.1760 - zm.7.04.1811 Kunów, dom 107), lat 51
            ojc. Stanisław Kubicki [ur.+/-1730 - zm.przed 1758] 
            mat.(śl.3.08.1758 Kunów) Jadwiga Pakulska (ur.1731 Kunów - zm.1782 Kunów), 
                   c. Antoniego P. i Marianny Kosmala
            [świadkowie ślubu 1758 r. : Paweł Dukielski, Paweł Dziębowski, Jan Delegowicz i inni de Kunów], [skan 137]
            [2 mąż Jadwigi Pakulskiej : (śl.14.10.1762 Kunów) Jakub Kaniewski (zm.1799), lat 80], [LC s. 147]
            Dzieci (Kubiccy) : (Agnieszka, Anna, Jadwiga, Anna, Kazimierz, Jan) [Informacje : Anna Gibaszewska]
            [zob. podstrona : Kubiccy z Kunowa]
 
       B2. Franciszek Myszka (ur.2.10.1763 Kunów) [chrzestni : Tomasz Golasa], [LN, s.230]
       B3. Maciej Myszka (ur.13.09.1764 Kunów) 
             [chrzestni : Andrzej Cichos i Katarzyna Lipnicka], [LN s. 235]
      
       Dzieci Wawrzyńca z 2 żony Marianny Kozieł :        
       B4. Notburga Myszka (ur.13.09.1768 Kunów - zm.1775 Kunów), lat 6 [LN, s. 258], [LM Kunów, str.19]
       B5. Ewa Myszka (ur.24.06.1773 Kunów - zm.1776 Kunów), [LN Kunów, str.37]     
---------------------------------------------------------------------------------
 1665 r. - Linia Sebastiana Myszki
 Sebastian Myszka [ur.+/-1665 - zm.1709 Kunów]
 1 ż. Regina N. [ur.+/-1665 - zm.przed 1687]
 2 ż. Anna N. [ur.+/-1665]
 Dzieci z 1 żony :
 A1. Jan Myszka (ur.25.05.1686 Kunów)
       [chrzestni : Jakub Duszeński, kantor i Regina Golina – de Kunów], [LN Kunów, str.135]
       ż.(śl.1711 Kunów) Agnieszka Szwacz [ka] [ur.+/-1690]
       Dzieci :
       B1. Wojciech Myszka (ur.1713 Kunów)
       B2. Adam Myszka (ur.1714 Kunów)
 Dzieci z 2 żony :
 A2. Augustyn Myszka (ur.7.03.1688 Kunów) [LN Kunów, str.144]
 A3. Stanisław Myszka (ur.22.05.1696) [LN Kunów, str.175]
       [chrzestni : Sebastian Kałucki i Krystyna Sydelska, mieszczanie z Kunowa]
---------------------------------------------------------------------------------
 1699 - 1712 ks. Walenty Józef Myszkowicz, 1699 kanonik kielecki, proboszcz par. Kunów
---------------------------------------------------------------------------------
 1699 r. - Linia Michała Meszkowskiego
 Michał Meszkowski (Myszkowski) (ur.1699 - zm.7.04.1759 Kunów) [LM s. 55], 
 1741 r. rajca Kunowa [LC 1741, s.113], 1753 r. wójt Kunowa [LN s. 186]
 1 ż.(śl.3.10.1729 Kunów) Marianna Giencowna [Giercowna] (ur.1711 - zm.6.02.1749 Kunów), lat 38 
       [LC Kunów, str.100], [LM Kunów, str.43]
 2 ż.(śl.16.06.1749 Kunów) Marina Piwnik [ur.+/-1725]
      [świadkowie ślubu : Stefan Pełkowicz, Wojciech Dąbrowski, Tomasz Gola i inni], [LC Kunów, str.123]
                            
 Dzieci z 1 żony : (Barbara, Eliza, Józef, Jacenty, Magdalena, Elżbieta, Agnieszka, Rozalia, Marianna)
 A1. Barbara Marianna Meszkowska (ur.29.12.1729)
       [chrzestni : GM. Józef Brzeziński i Zofia Chuchrowska], [LN s. 103]
 A2. Eliza (Elżbieta) Meszkowska [ur.+/-1730]
       m.(śl.12.05.1770 Kunów) Tomasz Pełkowicz [ur.+/-1730]
       [świadkowie ślubu : Andrzej Pękalski, Piotr Pełkowicz, Jakub Wiśniowski i inni], [LC Kunów, str.161]
 A3. Józef  Benedykt Konstanty Meszkowski (ur.22.03.1733 Kunów) [LN Kunów, str. 123]
       [chrzestni : Walenty Liszewski i GD. Anna Staszewska, ż. starosty Kunowa]
 A4. Jacenty Meszkowski (ur.15.09.1736 Kunów)
       [chrzestni : Antoni Zacharski i GD. Teresa Pecelska „Tenutaria Kunoviensis”], [LN Kunów, s.133]
 A5. Magdalena Meszkowska (ur.1739 Kunów)
       m.(śl. przed 1767) Wojciech Goliński [ur.+/-1735]
 A6. Elżbieta Meszkowska (ur.12.11.1741 Kunów), prawdop. zm.1793 (lat 40), [LM Kunów, str.105]
       [chrzestni : Wawrzyniec Wątroba i Rozalia Danikowa], [LN s. 145]
 A7. Agnieszka Meszkowska (ur.1.02.1744 Kunów) [LN, s.150]
 A8. Rozalia Meszkowska (ur.8.10.1746 Kunów)
       [chrzestni : Wojciech Szczurkowicz i Marianna Zeglicka], [LN s. 159]
 A9. Marianna Myszkowska (zm.7.07.1749 Kunów) [LM Kunów, str.43]
 
 Dzieci z 2 żony :
 A10. Wojciech Myszkowski (!) (ur.11.04.1750 Kunów - zm.1756 [Meszkowski]) s. Michała z matki Anny
       [chrzestni : Wojciech Dąbrowski i Marcjanna Zyglicka], [LN Kunów, str.172]
---------------------------------------------------------------------------------
 1705 r. - Linia Macieja Meszkowskiego 
 Maciej Meszkowski [ur.+/-1705], w 1732 r. wdowiec (1732 r. Mieszkowski)
 1 ż.(śl.1728 Kunów) Regina Walagas (ur.1699 - zm.14.03.1730 Kunów), lat ok.30 [LM Kunów, str.38]
 2 ż.(śl.7.09.1732 Kunów) Teresa N. [ur.+/-1710], w 1732 panna
      [świadkowie ślubu : Jan Kopeć i Jakub Hamerski], [LC Kunów, str.104]
 
 Dzieci z 1 żony : (Zofia, Kazimierz)
 A1. Zofia Meszkowska (ur.1728 Kunów)
 A2. Kazimierz Meszkowski (ur.4.02.1730 Kunów) [LN s.103]
 
 Dzieci z 2 żony : (Ignacy, Elżbieta, Rozalia, Paweł, Wojciech)
 A3. Ignacy Meszkowski (ur.31.01.1733 Kunów) [LN Kunów, s. 117]
       [chrzestni : Jan Kopeć i Marianna Meszkowska]
 A4. Elżbieta Meszkowska (ur.11.11.1733 Kunów)
       [chrzestni : Piotr Cichos i Elżbieta Sieracka], [Ln, s. 126]
 A5. Rozalia Meszkowska (ur.1.11.1737 Kunów) [LN s. 134]
       m.(śl.19.05.1770 Kunów) Jan Czerwiński [ w pisowni : Serwiński] [ur.+/-1745]
       [świadkowie ślubu : Jacenty Meszkowski, Antoni Cichosz, Jan Delegowicz], [LC Kunów, str.161]
       Dzieci (Czerwińscy) : (Walenty, Andrzej, Władysław) [4]
 A6. Paweł Meszkowski (ur.22.01.1742 Kunów) [LN s. 145]
 A7. Wojciech Meszkowski (ur.6.02.1740 Kunów - zm.3.06.1772 Kunów), lat 32, mieszczanin Kunowa [LM Kunów, str.13]
       [chrzestni :  Mathias Dwojak i Marianna Lisowska], [LN s. 140]
       ż.(śl.2.02.1769 Kunów) Franciszka Mazan [ur.+/-1745], c. Wawrzyńca
       Dzieci : (Kacper)
       B1. Kacper Wojciech Meszkowski (ur.6.01.1773 Kunów) [zob. niżej]
             [chrzestni : G. Michał Gatkowski i G. Jadwiga Burzyńska, żona Prefekta Legii Wojskowej], [LN Kunów, str.33, 34]
             najprawdopodobniej to :
             Wojciech Myszkowski (ur.ok.1771 - zm.2.09.1830 Kunów, dom 74), honestus, mieszkał : Kunów, dom nr 120
             ż.(śl.ok.1797) Katarzyna Barbara Ślemieńska, (ur.9.11.1778 Kunów - zm.po 1830), [LN Kunów, str.77]
             [w pisowni : Ślemińska, Szlemińska, Slimieńska, Ślimińska]
             ojc. Józef Ślimiński
             mat. Barbara Walczykowska, c. Andrzeja
             Dzieci : co najmniej 4 (Józef, Michał, Franciszek, Magdalena)
 
             C1. Józef Myszkowski (ur.16.03.1798 Kunów, dom nr 120 - zm.29.09.1849 Kunów), zmarł na cholerę
                   [chrzestni : Jan Kanty Połowniak i Katarzyna Klima], [LN Kunów, str.4]
                   [zgon zgłosili : Wincenty Myszkowski i Tomasz Wiśniewski, akt 101] 
                   [1820 r. lat 23, 1848 r. lat 53] 
                   1 ż.(śl.9.02.1820 Kunów, dom nr 51) Antonina Cichosz (ur.1803 - zm.1.10.1833), w 1820 r. lat 17
                        [świadkowie ślubu : Tomasz Rakuszny i Ignacy Ślemieński]
                   2 ż.(śl.5.02.1834 Kunów) Antonina Myszka (ur.18.04.1808 Kunów), wdowa [LC Kunów, akt 6, str.66]
                        [świadkowie ślubu : Joachim Wiśniowski, lat 68 i Józef Strużycki, lat 37]
                        ojc. Michał Myszka (zm.8.02.1818 Kunów, dom nr 7
                        mat. Helena Ozdzieńska (zm.25.10.1832 Kunów, dom nr 2)
                        [1 mąż Antoniny Myszki – Leon Dziwulski (zm.1831), poległ w bitwie pod Grochowem]
 
                   Dzieci z 1 żony Antoniny Cichosz : 4 (Anna, Marianna, Michał, Franciszka)
                   D1. Anna Myszkowska (ur.24.05.1823 Kunów, 2 chrzest 18.09.1824 Kunów - zm.po 1893), dom nr 112, lat 19
                         [chrzestni : Wojciech Myszkowski i Julianna Myszkowska (z d. Mazurkiewicz)]
                         m.(śl.19.01.1842 Kunów) Ignacy Adamski (ur.1823 Kunów - zm.po 1893), lat 19, 
                         ojc. Piotr Adamski
                         mat.(śl.1815 Kunów) Marianna Udowska
                   D2. Marianna Myszkowska (ur.3.04.1826 Kunów), dom nr 15, lat 19
                         [chrzestni : Władysław Czerwiński i Brygitta Kazmierska]  (Czerwińscy – przypis [2])
                         m.(śl.21.11.1844 Kunów) Jakub Ozdzyński (ur.1823 Chmielew), lat 21, młynarczyk, 
                         mieszkał : Braniszowice 
                         [świadkowie ślubu : Franciszek Rakuszny, lat 50 i Wincenty Myszkowski, lat 58 – obaj z Kunowa]
                         ojc. Jakub (Jan) Ozdzyński
                         mat. Marianna Osińska
                   D3. Michał Myszkowski (ur.2.09.1828 Kunów - zm.4.12.1829 Kunów), dom nr 136 [LM s. 61]
                         [chrzestni : Franciszek Rokoszny i Józefa Nowińska]
                   D4. Franciszka Myszkowska (ur.29.02.1832 Kunów), dom nr 120, lat 20
                         [chrzestni : Wincenty Pełkiewicz i Marianna Kubicka]
                         m.(śl.11.02.1852 Kunów) Jacenty Piwnik (ur.1829), lat 23 , s. Kazimierza i Katarzyny z d. Galińska
 
                         Dzieci z 2 żony Antoniny z d. Myszka : 7 (Tekla, Józefa, Andrzej, Katarzyna, Marcjanna 1, 
                         Marcjanna 2, Michał)
                   D5. Tekla Myszkowska (ur.3.07.1834 Kunów), dom nr 16
                         [chrzestni : Franciszek Szczypieński, organarius de Kunów i Agnieszka Myszkowa]
                   D6. Józefa Myszkowska (ur.15.12.1836 Kunów), lat 26
                         [chrzestni : Wincenty Myszkowski i Antonina Myszkowska]
                         m.(śl.29.01.1862 Kunów) Franciszek Markowski (ur.1839), lat 23, kamieniarz
                         ojc. Walenty Markowski
                         mat.(śl.1837 Kunów) Magdalena Tomaszewska 
                   D7. Andrzej Myszkowski (ur.24.11.1839 Kunów), lat 23 [chrzestni : Jan Goliński]
                         1 ż.(śl.25.02.1862 Kunów) Franciszka (Marianna) Kurkiewicz (ur.1841 - zm.1877), lat 21
                              ojc. Jan Kurkiewicz (Markiewicz)
                              mat.(śl.1838 Kunów) Józefa Rakuszny (Rokoszny)
                         2 ż.(śl.6.05.1877 Kunów) Józefa Jaroszewska Kępińska (ur.1839), lat 38, wdowa po Michale Kępińskim
                              ojc. Jakub Jaroszewski
                              mat. Justyna N.
                         Dzieci z 1 żony : (Marianna, Michalina, Jadwiga, Jan)
                         C1. Marianna Myszkoska (ur.11.09.1864 Kunów), lat 17
                               [chrzestni : Józef Wysocki i Jadwiga Golińska]
                               m.(śl.1880 Kunów) Franciszek Łukawski (ur.1850), lat 30 
                               ojc. Stanisław Łukawski
                               mat. Barbara Sendroska
                         C2. Michalina Myszkowska (ur.27.09.1867 Kunów - zm.29.04.1868)
                               [chrzestni : Józef Cichosz i Marianna Pałkiewicz]             
                         C3. Jadwiga  Marianna Myszkowska (ur.23.09.1871 Kunów), [w 1891 r. lat 22 [ = lat 20)]
                               [chrzestni : Szymon Goliński i Marianna Szczerbińska]
                               m.(śl.18.10.1891 Kunów) Jan Mazurkiewicz (ur.1868), 
                               s. Pawła i Katarzyny z d. Wiśniowska (zm.przed 18.10.1891)
                               Dzieci : (Władysław, Bolesław, Marianna)
                               D1. Władysław Mazurkiewicz [ur.+/-1895]
                                     1 ż.(śl.25.10.1914 Kunów) Marianna Gałka [ur.+/-1895]
                                          ojc. Józef Gałka
                                          mat. Józefa Tokarska
                                     2 ż.(śl.21.04.1940 Kunów) Anna Bugajska [ur.+/-1910]
                                          Ojc. Jan Bugajski
                                          Mat. Anna Stępień
                               D2. Bolesław Mazurkiewicz (ur.1899, par. Kunów - zm.19.11.1949 Warszawa), cieśla
                                     ż.(śl.7.09.1924 Skarżysko - Kamienna, Bzin) Józefa Kisiel (ur.1892, par. Wzdół)
                                     [świadkowie ślubu : Wincenty Kisiel, lat 30, elektomonter, Młodzawy 
                                     i Julian Trzaskowski, lat 25, cukiernik z Kunowa
                                     [1 mąż Józefy Kisiel – Piotr Fiutowski]
                                     ojc. Marcin Kisiel
                                     mat. Rozalia Jarosińska
                               D3. Marianna Mazurkiewocz [ur.+/-1910]
                                     m.(śl.1935 Warszawa, św. Aleksander) Jan Nowak [ur.+/-1910]
                                     ojc. Andrzej Nowak
                                     mat. Anna Serafin
                         C4. Jan Józef Myszkowski (ur.1874, chrzest z wody 18.09.1874 Kunów - zm.18.09.1874 Posada Kunów)
                   D8. Katarzyna Myszkowska (ur.29.10.1842 Kunów), bliźniak z Marcjanną
                         [chrzestni : Kajetan Pałkiewicz i Agnieszka Adamska]
                   D9. Marcjanna Myszkowska (ur.29.10.1842 Kunów), bliźniak z Katarzyną
                         [chrzestni : Stanisław Szumliński i Anna Cichocka]
                         [Stanisław Szumliński (ur.1814 - zm.1866), pochodzący z Szydłowca, 
                         ceniony mistrz sztuki kamieniarskiej, wł. domu 44, 
                         członek senior Bractwa Różańca Świętego w Kunowie,
                         żona Rozalia Adamska (ur.1818 - zm.1881), c. Piotra i Marianny z d. Udowska]
                   D10. Marcjanna Myszkowska (ur.12.09.1845 Kunów - zm.14.12.1848 Kunów), zmarła na cholerę 
                          [chrzestni : Augustyn Byk i Marianna Pasternak]
                   D11. Michał Myszkowski (ur.13.09.1849 Kunów) 
                          [chrzestni : Szymon Cichosz i Marcjanna Pasternak]
 
             C2. Michał Myszkowski (ur.17.09.1801 Kunów - zm.29.05.1866 Kunów) [LM, s.48]
                   [chrzestni : Stanisław Cichocki i Agnieszka Czerwieńska]
                   ż.(śl.10.02.1836 Kunów) Antonina Ulrych (ur.1819 Doły Biskupie, par. Kunów - zm.2.02.1880 Posada Kunów), 
                   [1836 r. - lat 17], [LM, s.173]
                   ojc. Szczepan Ulrych [ur.1780 - zm.przed 10.02.1836]
                   mat.(śl.22.01.1812 Kunów) Agnieszka Szlemieńska (ur.1790 - zm.28.12.1869 Kunów) [LM, s.76]
 
                     [powiększ]
                   Kunów, grób familyjny Myszkowskich : 
                   Michał Myszkowski, żył lat 65, umarł 29.05.1866
                   Antonina z Ulrychów Myszkowska, żyła lat 60, umarła 2.02.1880
                   Zjęcie ze strony :  http://picasaweb.google.com/lh/photo/xEIor6gsaLhkxVTqI980Tw
 
                   Dzieci : (Józef, Aleksander 1, Marianna, Aleksander 2, Stanisław, Szczepan, Roman, Marianna)
                   D1. Józef Andrzej Myszkowski (ur.30.11.1837 Kunów - zm.28.07.1873 Kunów), lat 36, [LM, s.109]
                         [chrzestni : Florian Goliński i Zeglińska], [zgon zgłosili : Mikołaj Pałkiewicz, lat 40 i Michał Dwojak, lat 60]
                         ksiądz, emeryt, inwalida, były administrator parafii Mniów, mieszkał przy matce w Kunowie,           
                   D2. Aleksander Myszkowski (ur.25.02.1840 Kunów – zm.7.07.1843 Kunów)
                         [chrzestni : Tomasz Pałkiewicz i Kunegunda Kempińska]
                         [zgon zgłosili : Michał Myszkowski i Józef Strużycki – obaj z Kunowa], [LM Kunów 1843, akt 51, s.29]
                   D3. Marianna Myszkowska (ur.13.05.1843 Kunów - zm.2.09.1847 Kunów), lat 4 [LM, s.61]
                         [chrzestni : Franciszek Szczypieński i Dorota Mazurkiewicz]
                   D4. Aleksander Myszkowski (ur.1.10.1845 Kunów - zm.19.09.1878 Radom), urzędnik w Radomiu
                         [chrzestni : Józef Czerwiński i Franciszka Pałkiewicz]
                         ż.(śl.27.01.1877 Radom, akt 20) Eleonora Woźnicka (ur.1845 Radom), c. Floriana i Florentyny Maj
                         [2 mąż Eleonory Woźnickiej - Myszkowskiej – (śl.18.11.1894 Radom, akt 269) 
                         Bronisław Starża - Brzozowski 
                         (ur.6.01.1842 Lewsk [Wlewsk], pow. Libarski - zm.16.01.1917 Piotrków Trybunalski), wdowiec
                         s. Libery Brzozowskiego (ur.5.08.1802 Nagórki Dobrskie - zm.2.01.1875 Pólko)
                         i Teofili z d. Suchorska (ur.14.12.1822 Wlewsk - zm.17.03.1866 Pólko),
                         1 żona Bronisława Brzozowskiego – (śl.1873 Miłosław), pow. Września)
                         Kazimiera Jadwiga Elżbieta Grochowska (ur.2.04.1854 Miłosław - zm.30.03.1884 Lublin),
                         c. Marcelego G. (ur.20.03.1822 Przybroda - zm.20.03.1885 Miłosław) 
                         i Domicelli z d. Podczaska (ur.25.02.1832 Niedźwiedź k. m. Wąbrzeźno - zm.15.07.1903 Koźmin)]
                   D5. Stanisław Myszkowski (ur.24.04.1849 Kunów - zm.22.07.1926 Radom, Opieki NMP), 
                         urzędnik w Radomiu (wzm.1879 - 1926)
                         [chrzestni : Stanisław Jaskulski i Elżbieta Wiśniewska]
                         [zgon zgłosili : Józef Myszkowski i Kazimierz Myszkowski – urzędnicy w Radomiu]
                                 ż.(śl.8.05.1876 Warszawa, par. św. Jan) Stanisława Olechowska (ur.1856 Warszawa), 
                         mieszkała przy matce [Radom]
                         [świadkowie ślubu : Aleksander Myszkowski, urzędnik Dyrekcji Szkół w Radomiu i Franciszek Pruski]
                         ojc. Feliks Olechowski, urzędnik
                         mat. Zuzanna Starnowska
                         Dzieci : (Jadwiga, Maria, Wacław, Zofia, Kazimierz, Helena) [zob. pkt 3.8]
                   D6. Stefan (Szczepan) Myszkoski (ur.25.12.1851 Kunów), lat 23 
                         [chrzestni : Antoni Kunarski i Józefa Cichosz]
                         ż.(śl.7.02.1875 Kunów) Aniela Olesińska (Oleksińska) (ur.1858 Dąbrowa, par. Pawłów), 
                         1875 r. lat 17, mieszkała : Chocimów
                         ojc. Antoni Oleksiński
                         mat. Magdalena Borkowska [zm.przed 7.02.1875]
                         Dzieci : (Aleksandra, Antonina, Jan, Roman, Franciszek, Józef, Helena, Zofia)
                         E1. Aleksandra Marianna Myszkowska (ur.7.01.1877 Kunów - zm.16.04.1880)
                         E2. Antonina Myszkowska (ur.14.10.1879 Kunów - zm.24.08.1880 Kunów), 9 mies. [LM, s.179]
                               [chrzestni : Roman Myszkowski i Marianna Golińska]
                         E3. Jan Władysław Myszkowski (ur.23.06.1881 Kunów)
                               [chrzestni : Roman Myszkowski i Aleksandra Majer]
                         E4. Roman Bolesław Myszkowski (ur.14.06.1884 Kunów)
                               [chrzestni : Józef Delegowicz i Rozalia Czarnecka]
                         E5. Franciszek Myszkowski (ur.25.09.1886 Kunów)
                         E6. Józef Aleksander Myszkowski (ur.12.05.1889 Kunów - zm.29.08.1977 Radom), 
                               urzędnik w Radomiu [1926 r.] [zob. pkt 3.8. Radom)
                               ż.(śl.26.07.1922 Radom) Natalia Sowińska (ur.24.04.1899 Szydłowiec - zm.1.10.1989 Radom)
                               Dzieci : zob. pkt 3.8.
                         E7. Helena Marcjanna Myszkowska (ur.13.05.1894 Kunów)
                               m.(śl.18.11.1913 Kunów) Stefan Szumliński [ur.+/-1890]
                               ojc. Stanisław Szumliński
                               mat. Eleonora Mirecka
                         E8. Zofia Myszkowska (ur.15.05.1898 Kunów)
                   D7. Roman Myszkowski (ur.30.07.1854 Kunów)
                         [chrzestni : Antoni Dąbrowski i Marianna Jaskulska]
                   D8. Marianna Myszkowska (ur.9.08.1857 Kunów)
                         [chrzestni : Aleksander Kaniewski i Elżbieta Wiśniewska]
 
             C3. Franciszek Myszkowski (ur.15.09.1805 Kunów - zm.1810), dom nr 120, lat 5
                   [chrzestni : Stanisław Kaniowski]
 
             C4. Magdalena Myszkowska (ur.3.07.1808 Kunów), dom nr 120
                   [chrzestni : Onufry Chłodnicki i Julianna Cichosz] 
                   m.(śl.19.02.1827 Kunów) Wojciech Śmiechowski (ur.1807 Kunów), lat 20 
                   ojc. Stanisław Smiechowski [ur.+/-1780]
                   mat. Antonina Szlim [ur.+/-1780 - zm.przed 19.02.1827 Kunów)
                   Dzieci (Śmiechowscy) :
                   D1. Katarzyna Śmiechowska (ur.1829 Kunów)
                   1 m. Ignacy Szczurek (zm.9.10.1855)
                   2 m.(śl.30.01.1861 Kunów) Józef Binkowski (ur.1841 Kunów), s. Jacka i Antoniny z d. Kownacka [zob. wyżej]
---------------------------------------------------------------------------------
 1710 r. - Linia Urbana
 Urban (Walenty) Meszkowski [ur.+/-1710]
 ż. NN
 Dzieci :
 A1. Eliza Meszkowska [ur.+/-1740]
       m.(śl.przed 1767) Stanisław Piórecki [ur.+/-1740]
---------------------------------------------------------------------------------
 1714 r. - Stanisław Myszka (ur.1714 - zm.1732), lat 18, Kunów
 1720 r. - Wojciech Meszkowski (zm. po 1733), Kunów, ksiądz, prepozyt szpitala w Kunowie (wzm.1720)
              prawdopodobnie to :
              Wojciech Miszkowski (Myszkowski), parochus in Krynki (wzm. 1736 – 44) [LC Krynki, str.33, 35, 37]
 1728 r. - ślub : Martian Meszkowski + Regina Walagus [LC Kunów, s. 96]
---------------------------------------------------------------------------------
 1740 r. - Linia Wincentego Myszki z Boru
 Wincenty Myszka [ur.+/-1740], Bor
 ż. Katarzyna N. [ur.+/-1740]
 Dzieci : 
 A1. Jan Myszka (zm.1765 Bor)
---------------------------------------------------------------------------------
 1755 r. - Linia Szymona Myszki z Boru
 Szymon Myszka [ur.+/-1755 - zm.przed 4.10.1848], gospodarz, Bor, Bór Iłżecki (par. Kunów, par. Iłża)
 ż. Barbara Piątek [ur.+/-1755 - zm.przed 4.10.1848]
 ojc. Tomasz Piątek
 Dzieci : (Michał, Grzegorz, Józef, Jan, Marianna)
 A1. Michał Myszka (ur.1774/76 - zm.po 1825), gospodarz, Bor Iłżecki
       ż.(śl.1806 Kunów) Elżbieta Dunal (Rokosz) [ur.+/-1785]
       Dzieci :
       B1. Antonina Myszczonka (ur.1806), lat 16, Bor
             m.(śl.12.02.1822 Kunów) Maciej Sałek (Satek) (ur.1803 Wola Siemieńska), lat 19 
             [świadkowie ślubu : Jan Cukierski, lat 54, Grzegorz Myszka, lat 43, Jan Myszka, lat 34, Filip Klepacz, lat 50]
             ojc. Józef Satek, gospodarz ze wsi Wola Siemieńska
             mat. NN.
       B2. Stanisław Myszka (ur.1809 - zm.22.01.1812 Bor, dom 13, lat 3
             [zgon zgłosili : Michał Myszka, ojciec i Jacenty Cukierski, sąsiad], [LM Kunów, akt 4, str.52]
 
 A2. Grzegorz Myszka (ur.1785 Bor - zm.18.02.1850 Bór Iłżecki), lat 60
       ż.(śl.27.01.1814 Kunów) Tekla Elżbieta Klepacz (ur.1789 Bor - zm.30.10.1866 Bór Iłżecki)
       [świadkowie ślubu : Michał Myszka, lat 38, Jan Myszka, lat 27 – bracia zaślubionego,
       Jan Cukierski, lat 45, Stanislaw Pasternak, lat 53 – wszyscy gospodarze z Boru], [LC Kunów, akt 26, str.15]
       [zgon Tekli zgłosili : Maciej Sałek, lat 50 i Michał Listek, lat 50 – obaj włościanie z Boru Iłżeckiego]
       ojc. Mikołaj Klepacz
       mat. NN.
       Dzieci : 
       B1. Józef Myszka (ur.1817 - zm.20.07.1825 Bor Iłżecki, dom nr 13), lat 8
             [zgon zgłosili : Stanisław Klepacz i Michał Myszka – gospodarze z Boru Iłżeckiego], [LM Kunów, str.38]
 
 A3. Józef Myszka (ur.1788 Bor) [LN Kunów, str.184]
 
 A4. Jan Myszka (ur.1791 Bor - zm.26.12.1855 Bór Iłżecki), [1814 r. lat 23], [1855 r. lat 72] 
       [chrzest w par. Grabowiec]
 
       1 ż.(śl.12.06.1814 Kunów) Katarzyna Pasternak  (ur.1792 - zm.8.03.1848) [LC Kunów, str.28, 29] 
            [świadkowie ślubu : Michał Myszka, lat 40, Grzegorz Myszka, lat 32 – bracia zaślubionego,
            Józef Cukierski, lat 42 i Józef Pasternak, lat 28 – brat zaślubionej, wszyscy gospodarze z Boru]
             ojc. Stanisław Pasternak
             mat. Agnieszka
       2 ż.(śl.4.10.1848 Kunów) Antonina Bania (ur.1800 - zm.20.08.1855 Bór Kunowski), wdowa
            [świadkowie ślubu : Jan Listek i Grzegorz Myszka], [1 mąż Antoniny Bania – Wit Listek (zm.13.02.1843)] 
            ojc. Wincenty Bania
            mat. Rozalia N.
       Dzieci Jana z 1 żony : (Maciej, Jan, Zofia, Agnieszka, Józef)
       B1. Maciej Myszka (ur.1820 Bor)
             1 ż.(śl.25.11.1839 Bór Iłżecki, par. Kunów) Katarzyna Klepacz (ur.1822 Bor - zm.13.04.1856), [LC Kunów, s.99]
                  c. Wojcecha i Małgorzaty
                  [świadkowie ślubu : Benedykt Gałęź, lat 60, Grzegorz Myszka, lat 60 – obaj włościanie w Borze Iłżeckim]
             2 ż.(śl.16.02.1857 Bór Iłżecki, par. Kunów) Marianna Klepacz (ur.1835 Jasiel - zm.11.04.1865 Bór Iłżecki), 
                  c. Ignacego i Teresy Sawa [LM Kunów, akt 32, str.44]
                  [świadkowie ślubu : Michał Listek, lat 30 i Szczepan Klepacz, lat 30 – włościanie z Boru], [LC, str.39]
             Dzieci  z 1 żony :
             C1. Marianna Myszka (ur.1840 Bor Iłżecki)
                   m.(śl.5.02.1866 Kunów) Piotr Skrzydło (ur.1841 Bor Kunowski), s. Józefa i Anastazji Zurkiew 
             C2. Józefa Myszka (ur.1847)
                   m.(śl.24.05.1870 Kunów) Jakub Kita (ur.1846), s. Józefa i Tekli  z d. Urbańska
             Dzieci z 2 żony :
             C3. Szczepan Myszka (ur.1857 - zm.1.11.1861 Bór Iłżecki), lat 4 [LM, s.26]
             C4. Anna Myszka (ur.1858)
                   m.(śl.1878 Kunów) Franciszek Brzoza (ur.1851 Lubienia, par. Krynki), s. Józefa i Agaty Kuter
                   [świadkowie ślubu : Maciej Kuter, lat 40, Lubienia i Szczepan Klepacz, lat 50, Bór]
       B2. Jan Myszka (ur.1826 - zm.5.05.1829 Bor Iłżecki, dom 5), lat 3
             [zgon zgłosili : Michał Myszka, lat 52 i Jacek Cukierski, lat 64], [LM Kunów, str.56]
       B3. Zofia Myszka (ur.1828 - zm.15.12.1829 Kunów) 1 rok
             [zgon zgłosili : Grzegorz Myszka, lat 40 i Michał Myszka, lat 50], [LM Kunów, akt 73, str.64]
       B4. Agnieszka Myszka (ur.9.01.1831 Bor Iłżecki) 
             [chrzestni : Antoni Sierpieński, lat 40 i Regin Fryzlowa świadek Michał Myszka, lat 50], [LN s.113]
             m.(śl.11.10.1852 Kunów) Stanisław Ząbecki (ur.1827 Bor), s. Leona i Marianny Szynynk
       B5. Józef  Myszka (ur.18.07.1836 Bór), w 1865 r. lat 29
             ż.(śl.6.11.1865 Kunów) Zofia Sadłos (ur.8.08.1841 Bor Kunowski), lat 24
             [świadkowie ślubu : Michał Listek i Maciej Myszka, po lat 40 – obaj z Boru]
             ojc. Marcin Sadłos
             mat. Elżbieta Kania
             Dzieci :
             C1. Szczepan Myszka (ur.1866 - zm.4.04.1866 Bór Iłżecki), 4 mies.
 A5. Marianna Myszka (ur.1794, par. Grabowiec)
       m.(śl.5.02.1812 Kunów) Wincenty Krzystek (ur.1789)
       [świadkowie ślubu : Jan Piwnik, lat 38, gospodarz ze wsi Doły, Jan Cukierski, lat 36, Michał Myszka, lat 38,
       Mikołaj Klepacz, lat 52 – wszyscy gospodarze ze wsi Bor], [LC Kunów, akt 20, str.8]
       ojc. Walenty Krzystek
       mat. NN.
---------------------------------------------------------------------------------
 1759 r. - zm. Małgorzata Myszczonka, lat 43, Kunów
 1760 r. - zm. Sebastian Miszka, lat 23, Małachów
---------------------------------------------------------------------------------
 1761 r. - zm. Anna Myszczyna, lat 15, Bor
---------------------------------------------------------------------------------
 1770 r. - Linia Wawrzyńca Myszki
 Wawrzyniec Myszka [ur.+/-1770]
 ż. Marianna Domaszewska [ur.+/-1770] (de oppido Ożarów)
 Dzieci :
 A1. Kazimierz Myszka (ur.26.02.1792 Kunów)
       [chrzestni : Augustyn Brutkiewicz i Apolonia Stefańska – mieszczanie z Kunowa], [LN Kunów, str.213]
--------------------------------------------------------------------------------- 
 1771 r. - zm. Katarzyna Myszka, lat 40, Bor
 1771 r. - zm. Mateusz Myszka, lat 7, Kunów
 1773 r. - ślub (16.02.1773 Kunów) : Wojciech Nowacki + Franciszka Meszkowska
              [świadkowie : Antoni Cichosz, Michał Linczowski, Jan Serwiński], [LC Kunów, str.167]
 1774 r. - zm. Franciszek Myszka, lat 14, Bor
 1775 r. - zm. Gertruda Meszkowska, lat 5, Kunów [LM Kunów, str.19]
 1775 r. - zm. Anna Meszkowska, lat 60, Kunów
 1775 r. - Helena Meszkowska (zm.29.04.1775 Kunów), lat 60 [LM Kunów, str.22]
 1776 r. - zm. Antonina Myszczonka, Bor
 1776 r. - zm. Ewa Myszczonka, lat 3, Kunów
 1777 r. - zm. Jan Myszczyński, Kunów
 1777 r. - Justyna Myszczonka, Kunów, chrzestna
 1778 r. - zm. Anna Myszczonka, lat 1, Kunów
 
 Wojciech Myszkowski [ur.+/-1780]
 ż.(śl.przed 1805) Katarzyna N. [ur.+/-1780]
 Dzieci : 
 A1. Franciszek Myszkowski (ur.1805 - zm.23.02.1810 Kunów. dom 120], lat 5 [LM s. 35]
 A2. Magdalena Myszkowska (ur.1808 - zm.5.08.1813 Kunów, dom 120), lat 5 [LM s. 43]
 
 1781 r. - zm. Małgorzata Mysina, lat 66, Kunów
 1782 r. - zm. Marianna Miszczykowa, Kunów
 1782 r. - zm. Franciszka Miszczyna, lat 66 [ur.1716], Kunów
 1784 r. - zm. Anna Myszczonka, lat 26, panna, Bor [LM Kunów, str.68]
 1785 r. - zm. Marianna Meszkowska, lat 60 [ur.1725 - zm.13.09.1785], Kunów
 1786 r. - zm. Zofia Myszczyna, Kunów
 1787 r. - Andrzej Myszka (ur.ok.1787 - zm.14.10.1847 Bór) [LM, s.63], bezżenny
 1788 r. - Antonina Myszkowska, chrzestna, Kunów
 1788 r. - zm. Anna Meszkowska, c. Marcina, Kunów
 1789 r. - zm. Józef Myszkowski, lat 35 [ = ur.1754], Kunów [LM Kunów, str.89]
---------------------------------------------------------------------------------
 1790 r. - Linia Macieja Myszkowskiego
 Mathias Myszkowski [ur.+/-1790 - zm.1831]
 ż. Agata Myszka [ur.+/-1790 - zm.przed 29.05.1844]
 [2 mąż Agaty Myszki – (sl.1831) Franciszek Myszka (ur.ok.1801)]
 Dzieci : 
 A1. Elżbieta Myszkowska (ur.1820 Kunów)
       m.(śl.29.05.1844 Kunów) Kazimierz Piwnik (ur.1802 Kunów), lat 42, kamieniarz
       ojc. Paweł Piwnik [ur.+/-1775 - zm.przed 29.05.1844]
       mat. Joanna N. [ur.+/-1775 - zm.przed 29.05.1844]
 A2. Anna Myszkowska (ur.30.09.1827 Kunów), dom nr 1
       [chrzestni : Jan Dąbrowski i Marianna Gołasińska]
 Dzieci z 2 męża Agaty Franciszka Myszki :
 A3. Wincenty Myszkowski (ur.18.12..1831 - zm.20.08.1833 Kunów, dom nr 1), lat 1,5 [LN, akt 121/1831, s.128]
      [zgon zgłosili : Piotr Adamski, lat 40 i Wojciech Paszkowski, lat 50 – z Kunowa]
---------------------------------------------------------------------------------
 1792 r. - Anna Myszczyna i mąż Grzegorz Stachylewski [Stachysewski] (Militis Cavaleria Nationalis), Kunów
 1796 r. - Helena Myszczyna, chrzestna, Kunów
 1796 r. - Konstancja Miszczyńska, chrzestna, Bor
 1798 r. - N. Myszkowski (zm.przed 1798) i ż. Antonina Gołębiowska [2 mąż (1798 r.) Jan Liber]
 1798 r. - Elżbieta Myszkowska, chrzestna, Kunów (1798 r.,1810 r. )
 1803 r. - Cecylia Myszkowska (1806 r. Myszczeńska) i mąż Stanisław Kaniowski, dom 124 (1809 r ż. Lucyna Faliszewska)
 1803 r. - ślub (Kunów) : Jacenty Kytas, lat 23 + Marcjanna Myszczonka, lat 20, Bor
 1806 r. - zm. Franciszek Myszczeński, lat 52, Kunów, dom 15 [LM s. 23]
 1806 r. - Jan Kanty Połowniak i ż. Marcjanna Myszka
 1813 r. - zm. Szymon Myszka, lat 78 [ = ur.1735]
---------------------------------------------------------------------------------

 Wincenty Myszkowski [ur.+/-1815 - zm.przed 1876]

 ż. Agnieszka Sokalska [ur.+/-1815], [prawd. zm.22.12.1886 Kunów]

 Syn :

 Ludwik Myszkowski vel Jebut (Job) (ur.1841 Kunów)

 1 ż. Marianna Sadło (ur.1836 - zm.20.08.1876], c. Kazimierza  i Franciszki z Sadłów [LM, s.133]

 2 ż.(śl.21.11.1876 Wszechświęte k. Opatowa) Petronela Cieślik (ur.1847)

 ojc. Feliks Cieślik

 mat. Marianna Sudrak

---------------------------------------------------------------------------------
 1816 r. - ślub (21.02.1816 Kunów) : Teodor Osieński, lat 31 + Marianna Myszczonka, lat 26 (zm.13.08.1822, dom 24)
 1830 r. - Sebastian Dąbrowski i żona Franciszka Myszka
 
 Władysław Myszkowski (ur.1861)
 ż. Emilia Domkiewicz (ur. +/1865)
 Dzieci 
 Jan Myszkowski (ur.1894 - zm.1895 Młociny B, par. Warszawa - Wawrzyszew, św. Maria Magdalena)

 

 Marianna Myszkowska [ur.+/-1835]

 m. Jakub Ożdżyński [ur.+/-1835]

 Córka :

 Marianna Ożdżyńska [ur.+/-1865]

 m. Jan Szumliński [ur.+/-1870]

 ojc. Szymon Szumliński (ur.1836 - zm.1884), s. Stanisława i Rozalii z d. Adamska [zob. wyżej Stanisław Szumliński]

 mat. Józefa Malczewska  (ur.1840 - zm.1916), c. Józefa i Marianny z d. Strużycka [zob. wyżej Józef Malczewski]

 
 1854 r. - Wincenty Myszkowski (zm.18.11.1854 Kunów), lat 71 [ = ur.1783]
 1881 r. - Marcel Myskowski (!), (ur.1881 r.), w 1912 r. wyemigrował z Kunowa do USA
 1884 r. - Michał Myskowsky (!), (ur.1884 r.), w 1912 r. wyemigrował z Kunowa do USA
 
 Marianna Myszkowska [ur.+/-1905]
 m. Wacław Słotwiński [ur.+/-1905]
 Dzieci (Słotwińscy) :
 A1. Tadeusz Słotwiński (ur.19.09.1931 Kunów - zm.20.12.2007 Jankowice), wypadek drogowy, poch. Wrocław
       ż. Izydora Fuss (ur.18.03.1933 Stare Sioło - zm.7.12.2007 Jankowice), wypadek drogowy, poch. Wrocław, 
       c. Adama i Marii Włach
 A2. Dionizy Słotwiński
 A3. N. Słotwiński
 A4. Krystyna Słotwińska
 A5. N. Słotwińska
 
 1916 r. - Jan Myszkowski, Wiktoria Myszkowska, mieszkańcy Kunowa
 1925 r. - Danuta Zimoń (ur.1925 r.), c. Wiktora, 1 m. N. Słotwiński, 2 m. N. Myszkowski, Kunów
 
 Zdjęcia :
 
    [powiększ]
  Kunów, 27.10.2012 r. Uroczystość wręczenia odznaczeń Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.
  Złote gody obchodzili m.in. Teodor i Lucyna Myszkowscy z Kunowa.
---------------------------------------------------------------------------------
 Parafie sąsiednie : Krynki, Iłża
 Par. Krynki :
 Szymon Myszka [ur.+/-1705] 1734 r. de Las, 1738 r. de Bor
 ż.(śl.6.06.1734 Krynki) Marianna Laskowska de Brody [LC Krynki, str.29]
 Dzieci :
 A1. Wit Myszka (ur.1738 Bor) [LN Krynki, str.3]
 A2. Urban Myszka (ur.1740) [LN Krynki, str.8]
 
 Zofia Mieszkowska (ur.1876 - zm.1905), lat 29, poch. Krynki [Informacja : p. Urszula Świrta, Geneteka]
 
  
  Krynki, grób Zofii Mieszkowskiej (1876 – 1905) [fot. ze strony „Gmina Brody”, autor Mariusz Zawłocki]
 
 Par. Iłża
 
  
 
 Karol Myszka (ur.1766), gospodarz w Jasieńcu
 ż. Elżbieta (ur.1766)
 Dzieci :
 A1. Katarzyna Myszka (ur.2.05.1812 Jasieniec, dom 7) [LN Iłża, akt 64, str.22, 23]
 
 Mikołaj Myszka (ur.1773), gospodarz w Jasieńcu
 ż. Zofia Szklarz (ur.1780)
 Dzieci :
 A1. Jadwiga Myszka (ur.17.10.1810 Jasieniec, dom 27)
 A2. Małgorzata Myszka (ur.20.06.1812 Jasieniec, dom 19) [LN Iłża, akt 83, str.29]
 
 Karol Myszka (ur.1775)
 1 ż. NN.
 2 ż.(śl.10.07.1814 Iłża) Katarzyna Serdeyka (ur.1791) [LC Iłża, akt 32, str.15]
 
 Maciej Myszka (ur.1777), gospodarz w Jasieńcu
 ż. Katarzyna Jóźwik (ur.1774)
 Dzieci :
 A1. Adam Myszka (ur.21.12.1814 Jasieniec, dom 35) [LN Iłża, akt 219, str.33]
 
 Marcin Myszka (ur.1782), gospodarz w Jasieńcu, dom 38
 
 Tomasz Myszka (ur.1783), gospodarz w Jasieńcu
 ż. Elżbieta Obór (ur.1785)
 Dzieci :
 A1. Marcin Myszka (ur.7.11.1811 Jasieniec, dom 17) [LN Iłża, str.94]
 A2. Karol Myszka (ur.1815 Jasieniec, dom 32) [LN Iłża, akt 9, str.3]
 
 Sebastian Myszka (ur.1785), gospodarz w Jasieńcu
 ż. Katarzyna (ur.1793)
 Dzieci : 
 A1. Jan Myszka (ur.14.08.1812 Jasieniec, dom 14) [LN Iłża, akt 95, str.33]
 
 1739 r. - Wojciech Miszkowski (Myszkowski), parochus in Krynki (wzm. 1736 – 44) [LC Krynki, str.33, 35, 37]

 Przypisy :

 

 [1] w 1705 r. w Kunowie miała miejce zaraza, wskutek, której zmarło 560 osób

 

 [2] Spektabilis – (łac.) terminologia związana z przynależnością klasową np. godny, mieszczanin, patrycjusz,
      bogaty kupiec, właściciel kilku domów, piastujący ważne urzędy
 
 [3] Pakuła v. Pakulski z Kunowa
      Antoni Pakulski (Pakuła) (ur.ok.1701 - zm.21.12.1761 Kunów), lat 60 [LM Kunów, str. 61]
      ż.(śl.20.01.1730 Kunów) Marianna (Marina) Kosmala [ur.+/-1705] 
      [świadkowie ślubu : Walenty Lisowski, Sebastian Lasota, Józef Gola], [LC Kunów, str.100]
      Dzieci : (Jadwiga, Marianna, Łukasz, Elżbieta, Regina)
      A1. Jadwiga Pakulska (ur.12.09.1731 Kunów - zm.14.04.1782 Kunów), c. Antoniego i Marii [LN Kunów, s.111]
            [chrzestni : Jakub Chamerski i Magdalena Myszczyna]
            1 m.(śl.3.08.1758 Kunów) Stanisław Kubicki [ur.+/-1730 - zm.przed 14.10.1762], [LC s. 137]
            2 m.(śl.14.10.1762 Kunów) Jakub Kaniewski (Kaniowski) (ur.+/-1730 - zm.17.05.1799), lat 80], [LC s. 147]
                  [1 żona Jakuba Kaniowskiego – Katarzyna N. (ur.+/-1730 - zm.1762 Kunów)
                  (LN 1759, s.206), (LN 1760, s. 217), (LN 1762, s. 222)]
            Dzieci (Kubiccy) : zob wyżej
            Dzieci (Kaniowscy) : (Stanisław, Ludwina, Stanisław, Katarzyna)
            B1. Stanisław Kaniowski (ur.8.05.1765 Kunów)
                  [chrzestni : Wojciech Dziembowski i Magdalena Golina], [LN s. 239]
            B2. Ludwina Kaniowska (ur.13.12.1767 Kunów)
                  [chrzestni : Kazimierz Bujak i Apolonia Slimina],  [LN, s.253]
            B3. Stanisław Kaniowski (ur.8.05.1774 Kunów - zm.1809, dom 124), lat35 [LM, s.32]
                  [chrzestni : Michał Kurkowicz i Zofia Linczowska], [LN Kunów, s. 43], 
                  [Inny Stanisław Kaniowski (ur.1784) i żona Łucja Faliszewska (ur.1783 - zm.1826)], LC 1806. 27,
                  s. Jakuba  Kaniowskiego i Anny Ormianin – c. Wojciecha] 
                  ż.(śl.ok.1796) Cecylia Myszczyńska (ur.22.11.1777 Kunów - zm.1837)
                  [chrzestni : Franciszek Dąbrowski i Franciszka Nowacka], [LN, s.68], [LM, s.141]
                  ojc. Jakub Myszczyński 
                  mat. Franciszka Bik
                  Dzieci : (Franciszek, Jan, Agnieszka, Marianna, Franciszka, Andrzej)
                  C1. Franciszek Kaniewski (ur.1797 Kunów - zm.1846, dom 108)
                        [chrzestni : GD. Maciej Wysocki i Nob. Katarzyna Lubczyńska], [LN, s.266], [LM, s.49]
                        ż.(śl.1821 Kunów) Anna Hagen (ur.1807)
                        ojc. Jan Wawrzyniec Hagen
                        mat. Teresa Stefańska [zob. wyżej]
                  C2. Jan Łukasz Kaniewski (ur.16.10.1800 Kunów) [LN, s.10]
                  C3. Agnieszka Kaniewska (ur.19.01.1803 Kunów, dom 124), [LN, s.17]
                  C4. Marianna Kaniewska (ur.3.08.1805 Kunów, dom 124], [LN, s.25]
                  C5. Franciszka Kaniewska (ur.20.02.1807 Kunów, dom 124) [LN, s.29]
                  C6. Andrzej Kaniewski (ur.10.11.1808 Kunów, dom 124) [LN, s.34]
            B4. Katarzyna Kaniowska (ur.18.04.1777 Kunów)
                  [chrzestni : Tomasz Gołaza i Jadwiga Piwnik], [LN Kunów, s. 65]
                  m. Mateusz Lipczyński [ur.+/-1775]
                  Dzieci :
                  C1. Antonina Lipczyńska (ur.9.12.1803 Kunów, dom 121) [LN s.20]
                  C2. Tomasz Lipczyński (ur.1806 Kunów, dom 121) [LN, s.29]
      A2. Marianna Pakuła (ur.22.03.1734 Kunów)
            [chrzestni : Paweł Sieracki i Elżbieta Golina de Kunów], [LN Kunów, s. 128]
      A3. Łukasz Pakuła (ur.8.10.1747 Kunów)
            [chrzestni : Jakub Lasociński i Katarzyna Smiechowska], [LN s. 162]
      A4. Elżbieta Pakuła vel. Pakulska (ur.30.10.1749 Kunów)
            [chrzestni : G. Jakub Pęczelski i Elżbieta Sieracka], [LN, s.169]
            m.(śl.ok.1778) Jacenty Myszkowski (ur.1725 Kunów - zm.6.04.1819 Kunów, dom 19), „senior”, wójt Kunowa,
            ojc.. Bartłomiej Myszka
            mat. Magdalena
            Dzieci (Myszka) : [pkt 3.8.1]
      A5. Regina Pakulska (ur.5.09.1753 Kunów - zm.17.12.1822 Kunów, dom 134) 
            [chrzestni : Tomasz Goliński i Teresa Kępińska de Kunów], [LN s. 186]
            [zgon zgłosili : Kanty Dwoiak i Jan Lipiec, zięć zmarłej], [LM, s.26, 56]
            m.(śl.1775 Kunów) Paweł Czerwiński [ur.ok.1747 - zm.22.01.1803 Kunów), lat 56 [LM s.16]
            najprawdopodobniej brat Jana Czerwińskiego (ur.1736 - zm.1798 Kunów) [przypis 3]
            Dzieci : (Salomea, Joanna, Ignacy 1, Stefan, Ignacy 2, Katarzyna, Magdalena)
            B1. Salomea Barbara Czerwińska (ur.18.11.1775 Kunów) [LN Kunów. s. 54]
            B2. Joanna Magdalena Czerwińska (ur.22.05.1778 Kunów - zm.po 1843)
                  [chrzestni : G. Andrzej Plichta i Agata Hoffman, panna], [LN Kunów, s. 72]
                  m.(śl.17.01.1816 Kunów) Jan Paluch (ur.1787, par. Szewna - zm.3.10.1843 Kunów), lat 54  [LM, s.30]
                  s. Jana i Magdaleny [LC, s.2, 3]
                  [w akcie zgonu  zapisany jako Jan Lipiec]
            B3. Ignacy Czerwiński (ur.6.10.1783 Kunów - zm.21.09.1790 Kunów) 
                  chrzestni : Antoni Pakuła i inni], [LN s.130, 131], [LM, s.93]
            B4. Stefan Czerwiński (ur.26.12.1786 Kunów - zm.18.08.1789 Kunów) 
                  [chrzestni : Michał Myszka i Agnieszka Ślima, panna], [LN, s.173], [LM, s.89]
            B5. Ignacy Czerwiński (ur.30.03.1791 Kunów - zm.23.09.1791 Kunów) [LM, s.96]
                  [chrzestni : Antoni Jędrzejowski. „Cavaleria Nationalis” i Konstancja Chamera], [LN, s. 204]
            B6. Katarzyna Czerwińska (zm.1.06.1795 Kunów) [LM, s.112]
            B7. Magdalena Teofila Czerwińska (ur.7.07.1797 Kunów) [LN, s.265]
 

 [4] Jan Czerwiński h. Lubicz (ur.1736 - zm.27.04.1798 Kunów, dom 134), lat 63 [LM, s. 4]

      ż.(śl.19.05.1770 Kunów)  Rozalia z d. Meszkowska (ur.1737 - zm.15.06.1798 Kunów, dom 134), lat 70 [LM s. 4]

      (c. Mathiasa i Teresy), [LN Kunów, str.58]

      [Dzieci : 1/ Walenty Czerwiński (ur.10.02.1773 [LN s. 34]

      2/ Andrzej Czerwiński (ur.25.11.1770 Kunów - zm.1777) [LN, s. 18] 
      [chrzestni : Michał Witek i Marianna Meszkowska]
      3/ Władysław Czerwiński (ur.24.06.1776]

      Syn :

      Władysław Stefan Czerwiński h. Lubicz (ur.24.06.1776 Kunów - zm.29.12.1836 Kunów) [LN Kunów, str.58]

      pierwszy burmistrz miasta Kunów w latach 1811 – 1822

 

       metryka chrztu, Kunów 1776 r.  [powiększ]

 

     1 ż.(śl.przed 1801) Agata Euzebia Strąkiewicz (ur.24.01.1779 Kunów - zm.1.08.1825 Kunów, dom 114), [LM s.39]

           ojc. Stanisław Strąkiewicz [ur.+/-1750], organista kościoła w Kunowie

           mat.(śl.10.02.1778 Kunów) Marianna Lipnicka (c. Franciszka Lipnickiego), [LN Kunów, str.79], [LC 1778, s.182]

     2 ż.(śl.28.02.1829 Kunów) Konstancja Chłodnicka (ur.30.06.1787 Kunów - zm.9.12.1857 Kunów), lat 72

          [zgon zgłosili : Wincenty Delegowicz i Wincenty Mirecki], [LN, s.178], [LM, s.9]

          [1 mąż Konstancji Chłodnickiej – (śl.1805 Kunów) Szymon Delegiewicz (ur.+/-1780)]

          ojc. Józef Chłodnicki (ur.ok.1839 - zm.28.06.1809 Kunów, dom 118), lat 70 [LM, s.33]

          mat. Marianna Ryfińska (ur.ok.1756 - zm.9.01.1836 Kunów, dom 13), lat 80,  c. Jana [LM s.129]

 

     Dzieci z 1 żony : (Józef, Józefa, Marianna 1, Anna, Jacenty, Franciszka, Paweł, Wojciech, Maria,

     Marianna 2, Franciszek)

     A1. Józef Czerwiński (ur.2.03.1797 Kunów - zm.15.05.1848 Warszawa, par. Nawiedzenia NMP)

           [chrzestni : GD. Antoni Jankowski, ekonom i G. Antonina Michałowska], [LN Kunów, s. 262]

           student Uniwersytetu Warszaskiego od 25.09.1819 r., Wydział Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne)

           ż. Apolonia Przyimska [ur.+/-1805 - zm.po 1848]

     A2. Józefa Klara Czerwińska (ur.1799 Kunów, dom 134)

           [chrzestni : Nob. Jan Saidel i Nob. Tekla Kownacka], [LN, s.6]

     A2. Marianna Czerwińska (ur.27.02.1801 Kunów, dom 134 - zm.2.03.1801 Kunów)

           [chrzestni : Jan Kubicki i Marianna Wiśniowska], [LN, s. 12]

     A4. Anna Czerwińska (ur.29.06.1802 Kunów, dom 134], [LN, s. 16]

           [chrzestni : Wielm. Pan Antoni Egel i Pani Wyszniowska]

     A5. Jacenty Czerwiński (ur.13.08.1804 Kunów, dom 134) [LN, s.22]

     A6. Franciszka Czerwińska (ur.10.04.1806 Kunów - zm.7.02.1810 Kunów) [LN, s. 27], [LM, s.35]

     A7. Paweł Czerwiński (ur.1808 – zm.4.03.1810 Kunów, dom 134), lat 2 [LM, s.35]

     A8. Wojciech Czerwiński (ur.11.04.1808 Kunów - zm.11.04.1810 Kunów), [LN, str. 32]

     A9. Maria Magdalena Czerwińska (ur.24.02.1810 Kunów), [LN s. 37]

     A10. Marianna Czerwińska (ur.7.10.1811 Kunów - 22.11.1871 Kunów) [LN, s. 41], [LM, s.93]

           m.(śl.28.07.1834 Kunów) Franciszek Kacper Fornalski h. wł. (ur.1806 Pilica - zm.17.07.1850 Kunów),

           polski oficer powstania listopadowego [zob. Wikipedia]

 

           ojc. Franciszek Fornalski (ur.3.12.1782 Partynia - zm.2.01.1863 Nietulisko Duże, par. Kunów),

                 polski żołnierz, uczestnik wojen napoleońskich, kawaler Legii Honorowej i Virtuti Militari

                 s. Marcina Fornalskiego (ur.1749), oficera i Agaty z d. Sałayska (Witkowska)

           mat. Julianna Konaszewska h. Radwan (zm.1813), c. Jana Konaszewskiego (ur.1745) i Marianny N. (ur.1751)

           [2 żona Franciszka Fornalskiego – (śl.13.11.1816)

           Helena Łapniewska (ur.ok.1790 - zm.24.06.1876 Nietulisko Duże), c. Jana], [LM, akt 50/1876, s.132]

 

             Kunów, grób Franciszka Fornalskiego (1782 – 1863)  [powiększ]

 

           Dzieci (Fornalscy) 5 : (Marianna, Helena, Agata, Józefa, Emilia)

           B1. Marianna Apolonia Fornalska (ur.22.01.1835 Kunów)

                 m.(śl.7.05.1854 Kunów) Filip Juliusz Dzierzgowski (ur.1824 Nowydwór) 

                 ojc. Szymon Dzierzgowski [ur.+/-1795]

                 mat. Karolina N. [ur.+/-1795], mieszkali : 1854 r. Pułtusk      

           B3. Helena Julianna Fornalska (ur.18.02.1837 Kunów - zm.27.04.1869 Kunów)

                 m.(śl.10.02.1858 Kunów) Franciszek Mazan (ur.1839 Kunów - zm.26.06.1891 Kunów)

                 ojc. Michał Mazan [zm.przed 1858]

                 mat. Józefa Paszkowska

           B2. Agata Józefa Fornalska (ur.11.02.1838 Kunów)

                 m.(śl.30.09.1855 Kunów) Michał Wieruszewski h. Leszczyc (ur.1828 Radostów), organista, wdowiec

                 ojc. Walenty Wieruszewski

                 mat. Julianna Bantkiewicz

                 [1 żona Michała Wieruszewskiego – Katarzyna Kotkowska (zm.8.05.1855)]

           B4. Józefa Fornalska (ur.19.03.1840 Kunów)

                 m.(śl.10.02.1858 Kunów) Wincenty Ignacy Cielecki h. Zaremba (ur.1834 Ćmielów)

                 ojc. Józef Cielecki

                 mat. Józefa Zeglińska

           B5. Emilia Eleonora Fornalska (ur.1.11.1848 Kunów)

                 m.(śl.8.11.1865 Kunów) Antoni Kłosiński h. Lubicz (ur.4.05.1840 Kunów - zm.2.05.1879 Kunów), kamieniarz

                 ojc. Jan Kłosiński

                 mat.(śl.1826 Kunów) Marianna Strużycka

 

     A11. Franciszek Czerwiński (ur.2.10.1812 Kunów),, [LN s.43], [chrzestni : Jan Danilecki i Jadwiga Borowicz]

 

     Dzieci z 2 żony : (Jan, Józefa)

     A12. Jan Czerwiński (ur.23.11.1829 Kunów - zm.18.01.1896 Kunów) [LM, s.38]

           [chrzestni : Jan Strózicki i Marianna Struzicka], [LN Kunów, s. 74, 92]

           [zgon zgłosiła Paulina Cichosz Czerwińska]

           ż.(śl.3.02.1861 Kunów)

           Kazimiera Julianna Marianna Fornalska h. wł. (ur.10.01.1838 Starachowice - zm.4.03.1878 Kunów)

           ojc. Józef Fornalski (ur.1811 Poznań - zm.12.05.1894 Kunów),

                 s. Franciszka Fornalskiego (ur.1782 Partynia - zm.2.01.1863 Nietulisko) i Julianny z d. Konaszewska

           mat. Józefa Braum (Braun) (ur.1816 - zm.10.03.1875 Nietulisko, par. Kunów), [LM, s.124]

                  c. Andrzeja Braum (ur.1780 Lwów - zm.11.08.1860 Nietulisko Duże)

                  i Katarzyny Lenartowicz h. Pobóg (ur.1778 Krynki - zm.15.03.1849 Krynki) - c. Jana Antoniego L.

                  i Julianny z d. Plewińska

     A13. Józefa Czerwińska (ur.21.08.1832 Kunów) [LN, s. 77]

----------------------------------------------------------------------------------------
 Źródła : 
 1/ Geneteka
 2/ GenBaza
 3/ p. Anna Gibaszewska, Chorzów
 4/ PSB [Polski Słownik Biograficzny]
 5/ Ks. Aleksander Bastrzykowski „Monografia historyczna Kunowa nad Kamienną i jego okolicy” Kraków 1939
 

 

Spis treści          Następny rozdział ->>
 
  
 

 

do górywstecz