3.6. Linia Wojciecha Myszkowskiego : Skórnice (par. Fałków) k. Opoczna

 

  Ostatnia aktualizacja : 25.10.2022 r.

  Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

 

                                                                          [powiększ]

 

 

  Skórnice, dwór z 1850 r. fot. ze strony :  http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/5507/Skornice/

  Autor : Tomasz Akceptowski, 2012 r.

 
 Linia Myszkowskich z okolic Wielunia (Dąbrowa, Galewice) :
 
 Wojciech z Myszkowic Myszkowski (ur.1652 Chruszczobród - zm.po 18.07.1706] 
 [prawdopodobnie syn Wacława i Zofii z d. Mierzewska (linia z Chruszczobrodu – pkt 3.2)]
 1679 heres de Skornice, 1699 heres de Starzechowice, par. Fałków [4 km na NE od Skórnic] [1], [2]
w 1679 r. nabył od od Elżbiety Jaworowej, matki swej przyszłej żony Agnieszki Jaworówny, dobra Skórnice,  
 na których to dobrach syn jego Franciszek według akt grodzkich opoczyńskich z r. 1752 córce swej Rozalii
 zapisał 800 złp.”  
 [chrzestny : 1690 r., LN Fałków, str. 112, 1697, str. 9, 1698, str. 14, 1699, str.16, 1700 r. str. 53, 1706 r., str. 67]
 [świadek ślubu : LC Fałków, 1680 r., str. 100, 1688 r., str. 110, 1690 r. 112]
 1705 r. zapisany do Bractwa św. Anny w mieście Przyrów k. Częstochowy [Przyrów, s.39]
 
 ż.(śl.12.10.1679 Fałków) Agnieszka Jawor [ur.+/-1655 - zm.po ok.1690], [LC Fałków, str. 99], [zob. też pkt 3.2]
 [świadkowie ślubu : G.Nob. Mikołaj Myszkowski [3], Mikołaj Bębnowski] [4], 
 Dobiesław Gruszczyński [5], Jan Łącki [6] ] [LC Fałków, str. 99]
 ojc. N. (Jerzy) Jawor [ur.+/-1630 - zm.1662/79], łowczy [Warta] [LC Fałków, str. 79]
 mat. Elżbieta N. [ur.+/-1630 - zm.po 1679]
 
    akt ślubu 1679 r. Fałków  [powiększ]
 
 Dzieci : (Elżbieta, Konstanty, Franciszek, prawdopodobnie Antoni, Michał, Jan)
 A1. Elżbieta Myszkowska (ur.ok.1680 - zm.po 26.04.1736)
       m.(śl.18.02.1700 Fałków) G. Jan Jarzyna [ur.+/-1680 - zm.po 1724], [LC Fałków, str. 116]
       [świadkowie ślubu : GD. Stanisław Łącki de Pląskowice (par.Fałków) i G. Jan Bystrzanowski de Starochowice]
 
         akt ślubu, Fałków 1700 r.  [powiększ]
 
       Dzieci (Jarzyna) : co najmniej 3 (Elżbieta, Jadwiga, Michał)
       B1. Elżbieta Jarzyna (ur.1717 Skórnice, chrzest 21.06.1717 Fałków)
             [chrzestni : G. Franciszek Wodziński i Marianna Myszkowska de Lipa] [LN Fałków, str. 42]
       B2. Jadwiga Jarzyna (ur.1721, chrzest 10.09.1721 Fałków) 
             [chrzestni : Adam Strzembosz de Młotkowice i Marianna Myszkowska de Skórnice], [LN Fałków, str. 20, 23]
       B3. Michał Antoni Jarzyna (ur.1724 Skórnice, chrzest 13.10.1724 Falków - zm.po 1749)
             [chrzestni : G. Konstanty Karśnicki i G. Katarzyna Bystrzanowska]
             [Konstany Fundament - Karśnicki (ur.+/-1700 - zm.1765), podkomorzy (Wieluń), podczaszy (Ostrzeszów),
             starosta (Pląskowice), stolnik (Wieluń), wojski (Ostrzeszów), s. Andrzeja Karśnickiego (ur.1647 - zm.1765)
             i Jadwigi z d. Kalińska h. Rogala [pkt 3.2.1]
       być może :
       B4. Nob. Marcin Jarzyna [ur.+/-1720] 1745 r. de Czermno, 1752 r. Szkucin, par. Lipa
             ż.(śl.25.02.1745 Fałków) Ewa Ściborowska [ur.+/-1725] de Skórnice
             [świadkowie ślubu : Jan Kraszkowski, Stanisław Kraszkowski i inni], [LC Fałków, str. 107]
             Dzieci :
             C1. Marianna Jarzyna (ur.1752 Szkucin, par. Lipa) [LN Lipa, str.65]
                   [chrzestni : G. Ludwik Ichnatowski, cześnikowicz ciechanowski i G. Jadwiga Strzembosz, burgr. płocka]
       Kolejne pokolenia w par. Fałków :
             C2. Agnieszka Jarzyna [ur.+/-1760] de Olszamowice
                   m.(śl.11.01.1784 Fałków) Nob. Łukasz Mąkowski [ur.+/-1760] de Smagów
 
 A2. Konstanty Myszkowski [ur.+/-1685 - zm.po 1724]
       ż.(śl.+/-1713) Marianna N. [ur.+/-1690 - zm.po 1723]
       Dzieci : co najmniej 5 (Marcin, Marianna 1, Marianna 2, Zofia, Anna)
       B1. Marcin Myszkowski (ur.1713 Skórnice, chrzest 11.1713 Fałków)
             [chrzestni : G. Antoni Kaczkowski de Reczków i G. Zofia Bistrzanowska de Starzechowice], [LN Fałków, str. 39]
       B2. Marianna Myszkowska (ur.1716 Skórnice, chrzest 26.09.1716 Fałków)
            [chrzestni : G. Wojciech Kaczkowski de Reczków i G. Marianna Myszkowska de Hucisko], [LN Fałków, str. 41]
       B3. Marianna Myszkowska (ur.1718 Skórnice, chrzest 1718 Fałków)
             [chrzestni : G. Jan Staszewski de Wysina i G. Marianna Piekarska de Koliszowy], [LN Fałków, str. 46]
       B4. Zofia Myszkowska (ur.1721 Skórnice, chrzest 1.04.1721 Fałków)
             [chrzestni : G. Michał Myszkowski i Marianna, żona jego de Skórnice], [LN Fałków, str. 86]
       B5. Anna Myszkowska (ur.1725 Skórnice, chrzest 12.08.1723 Fałków)
             [chrzestni : G. Antoni Ordyniec (Odyniec) i G. Elżbieta Jarzyna, oboje de Skórnice], [LN Fałków, str. 96]
 
 A3. Franciszek Myszkowski  (ur.+/-1685 - zm.14.08.1755 Skórnice) 1731 r. heres in Skornice [Skórnice]
       [LN Fałków, str.119], [LM Fałków, str.148]
 
         akt zgonu, Fałków 1755 r.  [powiększ]
       
       1 ż.(śl.przed 1708) Konstancja Grotowska [ur.+/-1685 - zm.1720/32]  [7]
       2 ż.(śl.przed 1732) Marianna Kaczkowska (ur.+/-1690 - zm.3.07.1747 Skórnice), 
            [LC Białaczów, s.132], [LC Fałków, str. 122], [LM Falków, str. 148]
            [prawdopodobnie bracia : Wojciech Kaczkowski, Antoni Kaczkowski]
              
       Dzieci z 1 żony : co najmniej 6 ( Szymon, Mateusz, Marianna, Anna, Aleksander, Rozalia )
       B1. Szymon Franciszek Myszkowski (ur.1708 Skórnice, chrzest 30.10.1708 Fałków - zm.20.01.1757 Skórnice] 
             [chrzestni : ks. Jan Franciszek Kruszecki i Jadwiga Bystrzonowska]
             [LN Fałków, str. 74, str. karty 69], [LM Fałków, str. 147] [8]
             1748 r. „Pocillatore Braclaviensis” [pocillator = podczaszy],
             1750 r. „Dapifer Braclaviensis” [podstoli, stolnik], 
             1754 r. „Pincerna Braclaviensis” (wzm.1754 - 57) [pincerna = podczaszy, cześnik]
             heres villa Skórnice (część)
             [zanotowany jako chrzestny : m.in. 1737 Żarnów]
 
               metryka chrztu, Fałków 1708 r.  [powiększ]
 
             ż.(śl.5.03.1737 Białaczów) Konstancja Chocimska (ur.ok.1712 - zm.28.12.1792 Żarnów) [9]
             [świadkowie ślubu : M. Mathia Bąkowski, stolnik (Halicz),  G. Celestyn Dunin, 
             G. Antoni de Małuszyn Malczewski,G. Michał Modleński i inni, ślubu udzielał ks. Stanisław Chocimski]
             [LC Białaczów, str. 212]
             1759 r. „Pincerna Braclaviensis” [pincerna = podczaszy, cześnik]
             mieszkali : 1737 – 40 r. Białaczów, 1740 – 47 r. Skórnice
 
               akt ślubu, Białaczów 1737 r.  [powiększ]
 
               akt zgonu, Żarnów 1792 r.  [powiększ]
 
             Dzieci : co najmniej 7 (Antoni, Katarzyna, Józef, Tomasz, Wojciech, Stanisław, Konstancja, 
             prawdop. Izabela)
 
             C1. Antoni Norbert Myszkowski (ur.1738, chrzest 6.06.1738 Białaczów - zm.16.08.1741 Skórnice)
                   [chrzestni : ksiądz Stanisław Jakub Chocimski i MGD. Marianna Bąkowska, podczaszyna Chełmska
                   z d. Chuniczka ( = Humnicka)], [LN Białaczów, str. 106], [LM Fałków, str. 148]
 
                     metryka chrztu, Białaczów 1738 r.  [powiększ]
 
             C2. Katarzyna Zofia Myszkowska (ur.1740, chrzest 5.05.1740 Białaczów - zm.po 9.06.1762]
                   [chrzestni : MG. Eufrozyna Jabłonowska z d. Rybińska, MG. Antoni de Rokitnica Derszniak,
                   starosta de Radoszyce], [LN Białaczów, str. 115]
 
                     metryka chrztu, Białaczów 1740 r.  [powiększ]
 
             C3. Józef Myszkowski (ur.ok.1741 - zm.6.06.1810 Żarnów), lat 69 [LM Żarnów, str. 263], ksiądz,
                   cześnikowicz bracławski, elektor z woj. sandomierskiego 1764 r.
                   w 1756 r. przyjęty na Uniwersytet Krakowski [ s. Szymona „ex pal. Siradiensis”], [„Album Studiosorum” str.66]
                   przybył do Seminarium Stradomskiego 23.03.1768 r. na rekolekcje, 
                         przyjęty do seminarium 29.03.1768 r. na miejsce konkwiktorskie, 
                         otrzymał tonsurę i 4 święcenia niższe 17.12.1768 r.,
                         subdiakonat - 29.06.1770 (tytuł kanoniczny : prebenda w Tczowie),
                         diakonat - 1770 r., opuścił seminarium po otrzymaniu święceń diakonatu.
                         1785 r. prepozyt w Żarnowie (wzm. 1785 – 97)
                         1788 r. proboszcz w Żarnowie, „Curatus” w Żarnowie (do 1810 r.)
              
             C4. Tomasz de Aquino Jan Józef Myszkowski (ur.1742 Skórnice, chrzest 9.03.1742 Fałków)
                   [chrzestni : Piotr Jachuła, dziad szpitalny w Fałkowie i Anna Kudziałkowska], [LN Fałków, str. 53]
                   Być może to on był członkiem loży masońskiej „Świątynia Izys” (Warszawa) – I stopień,
                   do 19.02.1816 r. [zob. podstrona : Osoby znane”]
 
                     metryka chrztu, Fałków 1742 r.  [powiększ]
 
             C5. Wojciech Franciszek de Paula Myszkowski (ur.1743 Skórnice - zm.15.02.1805 Żarnów), lat 60
                   [1 chrzest 27.04.1743 Fałków, 2 chrzest 7.04.1755 Fałków]
                   [chrzestni 1 : Jan Religa i Nob. Katarzyna Gorlewska, oboje z Fałkowa] [LN Fałków, str.59]
                   [chrzestni 2 : Wojciech Chocimski, Zofia Wolska z d. Zakrzewska (zm.22.03.1768 Starzechowice),
                   Józef Zakrzewski, depifenses Malborgens, Marianna Sobocka pincerna Żitomiriens]
                   
                   cześnikowicz bracławski, 
                   w 1756 r. przyjęty na Uniwersytet Krakowski [s. Szymona ex pal. Siradiensis”], [„Album Studiosorum” str.66]
                   od 1787 r. szambelan królewski [„Camerarius Sacra Regia Majestatis”, „Succemerius”]  
                   właściciel dóbr Skórnice
                   [prawdopodobnie to on występuje jako właściciel kamienicy w Wilnie (zob. pkt 10.1. Linie z Wilna)],
 
                     metryka chrztu, Fałków 1755 r.  [powiększ]
 
                     akt zgonu, Żarnów 1805 r.  [powiększ]
 
                   ż.(śl.23.07.1787 Skórnice, par. Fałków) G. Józefa Orłowska [ur.+/-1765 - zm.po 30.12.1799], 
                   [c. Jakuba Orłowskiego ?]  [10]
                   [ślubu udzielił ks. Myszkowski, prepozyt żarnowski, świadkowie : Jan Nepomucen Zboiński 
                   (ur.1753 - zm.18.02.1805 Fałków)„Capitaneus Mszanensis” i M. Mikołaj Stawski „Thezaurarius Braclav.” i inni]
 
                     akt ślubu, Fałków, Skórnice 1787 r.  [powiększ]
 
                   Dzieci : co najmniej 3 (Jan, Dominik, Marianna, + Stanisław)
                   D1. Jan (z Dukli) Bonawentura Szymon (z Lipnicy) Myszkowski de Mirów h. Jastrzębiec
                         (ur.1789 Skórnice, chrzest : Fałków - zm.16.03.1843 Warszawa, par. św. Andrzej)
                         [zm. Warszawa, ul. Karmelicka 2484, akt nr 105, 1843 r.]
                         żołnierz przez 27 lat, mieszkał : 1819 r. Krakowskie Przedmieście 413,
                         Sekretarz Generalny w Dyrekcji Komunikacji Lądowej i Wodnej w latach 1824 -1839,
                                  w 1829 r. odznaczony Orderem Św. Stanisława IV klasy [razem z Józefem Myszkowskim (1789 - 1856),
                                  rachmistrzem w Dyrekcji Kom. Ląd. i Wodnej, członkiem loży masońskiej "Bracia Zjednoczeni"],
                                  w 1831 r. mianowany zastępcą Sekretarza Generalnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
                                  przez Rząd Narodowy [„Kurjer Warszawski” nr 121 z 4 .05.1831 r.],
                                  mieszkał w Warszawie przy ul. Nowy Świat, nr hip.1269  (Biuro Dyrekcji Komunikacji Ląd. i Wodnej),
                                  legitymowany ze szlachectwa. 1839 r. w Kr. Pol. (z Mirowa herbu Jastrzębiec)
                                  W 1839 r. Janowi Myszkowskiemu została przyznana pensja emerytalna za 27 letnią służbę wojskową,
                                  w której utracił zdrowie [„Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego” nr 239 z 12.10.1839 r.]
 
                                      akt zgonu (1843 r.)  [powiększ]
 
                             
                          1/ „Kurjer Warszawski” nr 77 z 20.03.1843 r. [powiększ]
                          2/ „Kurjer Warszawski” nr 74 z 17.03.1843 r.
 
                   D2. Dominik Kajetan Myszkowski (ur.1791, chrzest 15.08.1791 Żarnów - zm.24.11.1819 Warszawa)  
                         [chrzestni : Antoni Brykczyński, „Commisarius Tractus Końskie”,
                         Marianna Zaremba de Sulborowice, Wojciech Zaremba, Antonina Kulińska]
                         [zgon zgłosili : Jan Myszkowski, lat 29, Sekretarz Dyrekcji Jeneralnej dróg i mostów,
                         zamieszkały Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 413 , brat zeszłego i Adam Pawłowski, lat 43,
                         były kapitan Wojska Francuskiego, kawaler Krzyża Legii Honorowej, zamieszkały Warszawa,
                         ul. Trembecka 360]
                         porucznik pułku 19 Wojska Litewskiego, zmarł na Puchlinę wodną, Warszawa, ul. Długa 543 
                         bezżenny
 
                           metryka chrztu, Żarnów 1791 r.  [powiększ]
 
                   D3. Marianna Pelagia Modestia (zw. Pelagia) Myszkowska 
                         (ur.1793 Skórnice, chrzest : 14.06.1793 Fałków - zm.9.01.1887 Warszawa), poch. Czermno, lat 95
                         [chrzestni : MG. Wincenty Woyieński, podczaszy bielski, posesor Fałkowa
                         i MG. Konstancja Stawska (z d. Myszkowska) de Olszamowice], [LN Fałków, str.19]
                         [12.05.1811 r. występuje jako chrzestna : Pelagia Myszkowska], [str. 44]
                         [24.04.1821 r. występuje jako chrzestna : Pelagia Moszyńska], [str. 70]
                         4.09.1824 r. występuje jako chrzestna : Marianna Moszczyńska]
                         mieszkała : 
                         1823 r. Skórnice, tymczasowo : Warszawa, ul. Gwardii nr 1763,
                         1837 r. Skórnice, 
                         1839 r. Końskie
                         1854 r. Warszawa, ul. Trębacka 631, 1870 r. Warszawa, ul. Oboźna 4
                         [po 1793 r. w par. Fałków nie ma  zapisów chrztów Myszkowskich]
 
                           metryka chrztu, Fałków 1793 r.  [powiększ]
                                                 
                         1 m.(śl.+/-1813) August hr. Moszyński (ur.+/-1790 - zm.1822 Sędziszów), kapitan wojsk pol.
                               [13.01.1819 r. występuje jako chrzestny : Augustyn Moszczyński, de Skórkowice, Comes], 
                               [LN Fałków, str. 64]
                               właśc. wsi Mikułowice, par. Wójcin. gmina Radonia k. Opoczna
                               ( wieś kupił potem ok.1820 - 1830 Wawrzyniec Bielicki Łoś, 
                               córka Marianna Łoś, mąż (śl.1830) Józef Skalski, inżynier, mieszkał 1865 r. Suwałki)
 
                         2 m.(śl.23.11.1823 Warszawa) [LC Warszawa, akt 130, skan 131]
                                Józef Szumkowski (ur.1792 Pięczyna, obwód Białostocki - zm.14.04.1841 Kałuszyn)
                                [świadkowie ślubu : Wielmożny Paweł Głogowski, lat 42, major Pułku 3 piechoty liniowej Wojska
                                Polskiego, mieszkał : Warszawa, ul. Podwale 524, 
                                Michał Chełmiński, lat 40, kapitan adjutant polowy z pułku 3 piechoty liniowej Wojska Polskiego,
                                mieszkał : Warszawa, ul. Podwale 524,
                                Józef Werecki, lat 28, poruczniuk i kasjer z pułku 3 piechoty liniowej Wojska Polskiego,
                                mieszkał : Warszawa, ul. Bitna 2009,
                                Karol Wyszkiewicz, lat 27, podporucznik z pułku 3 piechoty liniowej Wojska Polskiego,
                                mieszkał : Warszawa, ul. Bitna 2009]
                                [zgon zgłosili : Bazyli Wiśniewski, lat 50, majster kunsztu szewskiego i Tomasz Budkowski, lat 31,
                                rymarz – obaj z Kałuszyna (LM, akt 43, s.57)]
                                
                                1815 - 1827 r. porucznik i adjutant z 3 pułku piechoty liniowej Wojsk Polskich, 
                                1818 r. odznaczony Medalem Srebrnym Pruskim,
                                1820 r. członek loży masońskiej „Wolność Odzyskana” (Lublin),
                                od 6.02.1831 r. kapitan 2 pułku piechoty liniowej, 
                                odznaczony 9.03.1831 Złoty Order Virtuti Militari
                                ojc. Michał Szumkowski [ur.+/-1765 - zm.przed 1823]
                                mat. Barbara Eysmant (Eysmunt) [ur.+/-1765 - zm.przed 1823]
 
                         Dzieci (Moszyńscy) : co najmniej 3 (Adelajda, Ksawera, Karolina)
                     
                         E1. Adelajda Józefa Otolia Maria hr. Moszyńska 
                               (ur.1814 Fałków, chrzest 15.09.1814 Fałków - zm.4.09.1894 Skórnice), poch. Czermno
                               [chrzestni : Iwan Uzlikow, kapitan, M. Józefa Bogusławska (de Wyszyna), 
                               M. Jan de Dukla Myszkowski, Agnieszka Kotkowska], [LN Fałków, str. 52]
 
                                 metryka chrztu, Fałków 1814 r.  [powiększ]
 
                                 akt zgonu, Czermno 1894 r. [powiększ]
 
                               m.(śl.10.02.1839 Końskie) Stanisław Józef Starża - Jakubowski h. Topór 
                               (ur.12.05.1814 Końskie - zm.3.04.1881 Skórnice, poch. Czermno) 
                               [świadkowie w USC, Augustyn Widuliński, lat 60, pocztarz i Bonawentura Burchart, lat 35, kupiec]
                               [LN Końskie, akt 95, s.34]
                               [świadkowie ślubu : Wielmożny Pan Jan Widuliński i Wielmożny Antoni Chmielowski]
                               [LC Końskie, akt 47, s. 122]
                               kupiec, mieszkał : Końskie, dziedzic dóbr Skórnice – Czermno  [11]
                               ojc. Franciszek Starża - Jakubowski (ur.ok.1783 - zm.20.04.1864, par. Fałków), 
                                     dz. d. Czermno, od 1836 r. wł. dóbr Fałków
                               mat.(śl.27.02.1806 Końskie) Franciszka Zaborowska (ur.1786 Końskie - zm.1861 Czermno), 
                                      c. Jana Zaborowskiego i Joanny                                     
                               Dzieci (Jakubowscy) : 7 (Anna, Henryk, Bronisław, Gustaw, Ludwik, Marianna, Wanda)
                               F1. Anna Jadwiga Starża - Jakubowska (ur.1.07.1841 Skórnice)
                                     [chrzestni : Wielmożny Józef Jakubowski i Wielmożna Franciszka Jakubowska,
                                     asystowali : Wielmożny Franciszek Jakubowski i Wielmożna Karolina Tymieniecka,
                                     świadkowie zgłaszajacy : Wielmożny Franciszek Jakubowski, lat 58, dziedzic wsi Czermno
                                     i Wielmożny Józef Jakubowski, lat 34, dziedzic wsi Fałków], [LN Fałków, akt 65, str.11]
                                     m.(śl.30.10.1869 Skórnice, par.Fałków) Teofil Rutkowski h. Bończa (ur.1839 Sławice, par. wł.)
                                     [świadkowie ślubu : Józef Jakubowski, lat 61 i Juliusz Jakubowski, lat 32]
                                     ojc. Leon Rutkowski (ur.1805 Gołyszyn - zm.15.08.1863 Glanów),
                                           zawodowy podoficer w Pułku Grenadierów Gwardii, powstaniec listopadowy,
                                           uczestnik w bitwie o Olszynkę Grochowska, 
                                           po utracie rodzinnego majątku w Wilkowie, od 1865 r. dzierżawca majątku w Glanowie,
                                           s. Walentego i Marianny z d. Wolnicka
                                     mat. Józefa Filipowska
                                     Teofi Rutkowski, właściciel maj. Zbigały, walczył w powstaniu styczniowym
                                     Dzieci :
                                     G1. Stanisław Kostka Rutkowski (ur.1870 Słaboszów Zbigały)
                               F2. Henryk Józef Starża - Jakubowski (ur.4.06.1842 Skórnice - zm.1914)
                                     [chrzestni : Wielmożny Franciszek Jakubowski i Wielmożna Pelagia Szumkowska,
                                     świadkowie zgłasząjacy : Wielmożny Franciszek Jakubowski, lat 59, dziedzic wsi Czermno
                                     i Wielmożny Józef Jakubowski, lat 35, dziedzic wsi Fałków], [LN Fałków, akt 55, str.20]
                               F3. Bronisław Starża - Jakubowski (ur.21.08.1843 Skórnice - zm.16.01.1846 Fałków)
                                     [chrzestni : Wielmożny Alfons Wołowski (Wołoski), sędzia i Amelia Wołowska (żona),
                                     świadkowie zgłaszający : Franciszek Jakubowski, lat 56, dziedzic dóbr Czermno
                                     i Wielmożny Józef Jakubowski, lat 36, dziedzic dóbr Fałków], [LN Fałków, akt 76, str.51]
                               F4. Ludwik Gustaw Starża - Jakubowski (ur.24.08.1845 Skórnice - zm.1924)
                                     [chrzestni : Wielmożny Michał Wyczyński i Wielmożna Józefa Jakubowska,
                                     świadkowie zgłaszający : Wielmożny Józef Jakubowski, lat 40, dziedzic dóbr Fałków
                                     i Wielmożny Michał Wyczyński, lat 48, Possesor Dóbr Rządowych Pląskowice]
                                     [LN Fałków, akt 96, str.91]
                                     ż.(śl.28.04.1875 Warszawa, par. św.Jan) 
                                     Wilhelmina Anna Freud (Freund) (ur.1850 - zm.10.11.1898)
                                     ojc. Karol Fraind [Freind]
                                     mat. Ludwika Daniel
                                     [1 mąż Wilhelminy F. – śl.29.04.1865 
                                     Kazimierz August Scholtze (ur.6.12.1834 - zm.5.04.1871 Leubus), rozwód
                                     ojc. Karol Scholtze (ur.1807 - zm.2.04.1895)], s. Karola Scholtze
                                     mat. Augusta Loth (ur.1812 - zm.1858), c. Augusta Fryderyka L.]
                               F5. Ludwik Jakub Starża - Jakubowski (ur.3.12.1847 Skórnice - zm.1906) [Indeks, akt 118, str.156]
                                     ż.(śl.20.08.1881 Kraków, par. św. Szczepan) [LC Kraków, par. św. Szczepan, skan 312, 313]
                                     Wiktoria Anna Prakseda Dąmbska h. Godziemba (ur.1843 Poznań)
                                     [świadkowie ślubu : Władyslaw Verycha Darowski i Józef Lambert, cooperator de Cracovia]
                                     ojc. Gustaw Dąmbski (ur.1829 - zm.1.02.1904), poch. Kraków, cm. Rakowicki,
                                           s. Mikołaja D. (ur.10.09.1786 Nieszków - zm.18.10.1868 Wiesbaden)
                                           i Leokadii z d. Russocka h. Zadora (ur.6.04.1805 - zm.26.06.1870 Oświęcim)
                                     mat. Leokadia Gedemi
                               F6. Marianna Pelagia Starża - Jakubowska (ur.22.06.1848 Skórnice)
                                     [chrzestni : Wielmożny Franciszek Jakubowski i Anna Borzęcka, świadkowie zgłasząjacy :
                                     Wielmożny Franciszek Jakubowski, lat 65, dziedzic dóbr Czermno 
                                     i Wielmożny Józef Jakubowski, lat 40, dziedzic dóbr Fałków], [LN Fałków, akt 45, str.157]
                               F7. Wanda Wiktoria Starża - Jakubowska (ur.21.12.1851 Skórnice) 
                                     [chrzestni : Wielmożny Ignacy Suchecki, dziedzic d. Rakoszyn
                                     i Wielmożna panna Adela Sarnowska ze Skórnic, świadkowie : Wojciech Pogoński, lat 48
                                     i Paweł Mazur, lat 45 – obaj ze Skórnic], [LN Fałków, akt 104, str.242]
 
                                     Warszawa, cmentarz Powązkowski :
 
                                       [powiększ]
                                     Grobowiec rodziny Gustawa Jakubowskiego
                                     Wilhelmina z Freudów Jakubowska (zm.10.11.1898)
                                     Ludwik Jakubowski (zm.1906)
                                     Henryk Jakubowski (zm.1914)
                                     Gustaw Jakubowski (zm.1924)
                                     Antonina Jakubowska (zm.1925)
                                     Józef Jakubowski (zm.1937)
                                     Stanisław Jakubowski (zm.1954)
                                     Wanda Jakubowska (zm.1974)
                                     Kazimierz Jakubowski (zm.1980)  
                                     Karolina Tymieniecka (zm.1919) wg danych z Archiwum Zarządu Cmentarza   
 
                         E2. Ksawera Pelagia Barbara Moszyńska (ur.15.10.1815 Zachwiejów, par. Padew Narodowa)
 
                         E3. Karolina hr. Moszyńska (ur.1818 Sędziszów - zm.8.09.1913), 
                               poch. Warszawa, cm. Powązkowski (grobowiec rodziny Jakubowskich)
                               mieszkała : 1837 r. Skórnice (przy matce)
                               m.(śl.2.02.1837 Skórnice, Fałków) Jan Nepomucen Andrzej alias Feliks Tymieniecki h. Zaremba
                               (ur.1802 Fałków, chrzest 26.05.1802 Fałków - zm.5.11.1858 Warszawa, par. św. Andrzej), 
                               poch. Warszawa, cm. Powązkowski [nekrolog w Kur. Warsz.]
                               [chrzestni : MD. Andrzej Korulski i MD. Anna de Kochanowska Wolska]
                               [świadkowie ślubu : Wielmożny Ignacy Przygocki, lat 48, posesor dóbr rządowych
                               Rejów (dziś osiedle w Skarżyku - Kamiennem), szwagier nowo zaślubionego
                               i Franciszek Jakubowski, lat 50, dziedzic dóbr Fałków, sąsiad nowo zaślubionej]
                               [zgon zgłosili : Tomasz Ciepielowski, urzędnik Banku i Cyprian Izdebski], [LM, akt 594]
                               starszy nauczyciel szkół rządowych]
                               student Uniwersytetu Warszawskiego (1822),
                               ziemianin, dziedzic dobr Chomątów, legit. w Król. Pol. 1837 r.,
                               wynalazca żniwiarki (patent 1834 r.).
 
                                 akt ślubu, Fałków 1837 r.  [powiększ]
 
                                      [powiększ]
                               Warszawa, cm. Stare Powązki, grób Feliksa Tymienieckiego (1802 – 1858)
 
                               ojc. MD. Piotr Tymieniecki [ur.+/-1770 - zm.18.10.1825 Chomętów], 
                                     dz. d. Fałków, dz. d. Chomętów [ob. Chomentów k. Jędrzejowa]
                               mat.(śl.przed 1802) MD. Julianna Korulska (ur.1779 - zm.26.02.1822 Chomętów), lat 43
                                     [zgon zgłosili : JW. Adam Jabłoński, lat 60, dziedzic dóbr Lipa
                                     i JW. Aleksander Gołuchowski, lat 53, dziedzic dóbr Dłuniowic]
 
                   D4. Stanisław Myszkowski (ur.1788 - zm.19.07.1789 Skórnice), dziecko, lat 1, [LM Fałków, str. 50],
                         s. Wociecha i Zofii [być może pomyłka w zapisie – powinno być z matki : Józefy
                          
             C6. Stanisław Kostka Klemens Myszkowski (ur.1745 Skórnice, chrzest 23.11.1745 Fałków)
                   [chrzestni : Jan Religa i Nob. Gurlaska], [LN Fałków, str. 55]
 
             C7. Eufrozyna Konstancja Myszkowska 
                   (ur.1747 Skórnice, chrzest 12.02.1747 Fałków - zm.24.02.1810 Radomsko)
                   [chrzestni : D. Wawrzyniec Dziurkiewicz, prepozyt w Fałkowie i Marianna Dunin, pos. Pląskowice],
                   [LN Fałków, str. 56]                     
                   m.(śl.7.02.1779 Skórnice, par. Fałków) Mikołaj Stawski [ur.+/-1745 - zm.po 9.03.1801/1810], 
                   [ślubu udzielił ks. Józef Myszkowski, brat panny młodej, świadkowie : G. Jan Kanty Wolski, notariusz
                   w Opocznie, Wojciech Myszkowski „Fratre Germano” (brat), Piotr Stawski „Fratre Germano” (brat)]
                   [LC Fałków, str. 36]
                   1787 r. „Thezaurarius Braclav.”, 1801 r. „Thezaurarius Żytomierz”, dziedzic dóbr Skórnice
                   Mikołaj i Konstancja Stawscy mieszkali : Pląskowice, 1793 r. Olszamowice
                   Dzieci (Stawscy) :
                   D1. Katarzyna Stawska (ur.1790 - zm.31.07.1790 Pląskowice, par. Fałków), lat 1/2
                   prawdopodobnie :
                   D2. Zofia Stawska [ur.+/-1780]
                         m.(śl.+/-1806) Walenty Wodziński [ur.+/-1780]
                         [prawdopodobnie siostra : Tekla Wodzińska (ur.1792) de Skórnice 
                         i mąż (śl.1810 Fałków) Karol Drozdowski (ur.1790) de Fałków]
                         Dzieci (Wodzińscy) :
                         E1. Jan Nepomucen Antoni Wodziński (ur.1807 Pląskowice, chrzest 13.05.1807 Fałków)
                               [chrzestni : MD. Ignacy Czaykowski i MD. Konstancja Stryzonska (Stryzewska) de Skórnice
                               z d. Korulska, od 15.05.1804 r. żona Rafaela Stryzewskiego)], [LN Fałków, str. 226]
                   prawdopodobnie :
                   D3. GD. Józef Stawiski (!) (ur.1781)
                         ż.(śl.13.09.1807 Fałków) GD. Agnieszka Lutnicka (ur.1783)
                         [świadkowie ślubu : MD. Andrzej Korulski de Skórnice i MD. Marcin Fiałkowski]
 
             prawdopodobnie :
             C8. Izabela (Franciszka) Myszkowska [ur.+/-1740 - zm.po 1798],11.04. 1760 r. panna  [zob. pkt 3.4]
                   [występuje 11.04.1760 r. jako chrzestna „ Subdapiferida Bracławien” (LN Rudniki, str. 55)] 
                   [subdapifer = podstoli]
                   1 m.(śl.przed 1764) Antoni Maćkiewicz (Mackiewicz) [ur.+/-1740 - zm.po 15.03.1764 i przed 1770]
                          [chrzestny : 24.10.1762 (LN Wieluń, str. 93), 15.03.1764 (LN Wieluń, str. 99)]
                   2 m.(śl.9.06.1770 Wieluń) Józef Kobielski h. Poraj (ur.+/-1740, chrzest : Czarnocin - zm.20.09.1798)
                          [świadkowie ślubu : M. Tomasz Fundament Karśnicki, Andrzej Masłowski, „Subdiaferida
                          Ostrzeszovien”, Antoni Kaznowski, Paweł Ostrowski i inni – pkt 3.2.1.1], [LC Wieluń, skan 136]
                          . wsi Węglówka (par. Wiśniowa k. Myślenic)
                          . wsi Rżąka k. Krakowa 1798 r. [ob. dzielnica XII Bieżanów - Prokocim, uprzednio dzielnica Podgórze
                          ojc. Maciej Kobielski [ur.+/-1710], dzierżawca dóbr w „Państwie Czarnocińskim”
                                [„ekonomia rządowa Czarnocin – 19 km na SE od centrum Łodzi]
                          mat. Petronela Kulpińska [ur.+/-1710]
                          [2 żona Macieja Kobielskiego - Salomea Trzcińska. Syn : Florentyn Kobielski (zm.29.10.1798),
                          brat Salomei Trzcińskiej – Wacław Trzciński, sędzia ziemski Rawski]
                   W 1798 r. Izabela z Myszkowskich Kobielska kupiła wieś Rżąka od rządu C. K. (dziś cz. Krakowa)
                   W drodze dziedzictwa Rżąka przeszła w ręce Biberstain Starowiejskich. 
                   Dzieci (Mackiewicz) :
                   D1. Wojciech Jan Mackiewicz (ur.1764, chrzest 29.04.1764 Wieluń) [LN Wieluń, str. 99]
                         [chrzestni : ks. Andrzej Myszkowski i Franciszka Myszkowska, „Tribuna Terri Vielun”]
 
                           metryka chrztu, Wieluń 1764 r.  [powiększ]
 
                    Dzieci (Kobielscy) :
                    D2. Jan Nepomucen Maćkiewicz
                    D3. Mikołaj Maćkiewicz
                    D4. Marianna Kobielska (ur.1771, chrzest 7.02.1771 Wieluń)
                          [chrzestni : Wojciech Płoszański i Barbara Wojciechowska], [LN Wieluń, str.113]
 
       B2. Mateusz Józef Myszkowski (ur.1714 Skórnice, chrzest 26.09.1714 Fałków - zm.2.03.1751) z matki Konstancji
             [chrzestni : G. Stefan Gawroński de Kawęczynek i G. Anna Łącka, panna de Pląskowice]
             [LN Fałków, str. 40], [LM Fałków, str. 148]
       B3. Marianna Rozalia Myszkowska (ur.1715 Skórnice, chrzest 07.1715 Fałków) z matki Konstancji
             [chrzestni : GD. Józef Karnicki de Olszamowice i Anna Marcinkowska], [LN Fałków, str. 28]
             prawdopodobnie zmarła w wieku dziecięcym
       B4. Anna Myszkowska (ur.1718 Skórnice, chrzest 4.08.1718 Fałków) z matki Konstancji
             [chrzestni : ks. Jakub Choiński, parochus i G. Anna Łącka, panna de Pląskowice] [LN Fałków, str. 46]
       B5. Andrzej Myszkowski (ur.1720, chrzest 20.11.1720 Fałków) z matki Konstancji
             [chrzestni : G. Jakub Wolski de Jachymowice i G. Elżbieta Bystrzanowska, panna], [LN Fałków, str. 23]
       B6. Rozalia Myszkowska [ur.+/-1710 - zm.po 1752], 1752 r. ojciec Franciszek zapisał 800 złp na dobrach Skórnice
             [być może to Rozalia Myszkowska (ur.+/-1710) i mąż  (śl.1731 Kłobuck) Eustachy Sławęcki (ur.+/-1710),
             (zob. pkt 3.1)]
              
       Dzieci Franciszka z 2 żony : co najmniej 1 ( Marianna)
       B7. Marianna Rozalia Myszkowska (ur.1732 Skórnice, chrzest 10.05.1732 Fałków) z matki Marianny
             [chrzestni : GD. Stefan Zakrzewski i G. Marianna Kraszkowska de Olszamowice], [LN Fałków, str.122]
 
               metryka chrztu 1732 r., Fałków  [powiększ]
                                                                          
 prawdopodobnie :
 A4. Antoni Myszkowski [ur.+/-1690]
       ż.(śl. przed 1717) Marianna N. [ur.+/-1680]
       mieszkali : 1717 r. Lipa k. Czermna i Radoszyc
       prawdopodobnie potomek :
       B1. Aleksander Myszkowski [ur.+/-1725]
             w 1752 występuje w par. Lipa chrzestny : Aleksander Myczkowski [LN Lipa, str.65],
             1754 r. Laboriosus Aleksander Myczkowski i żona Anna [LN Lipa, str.75]
             występuje jako chrzestny w latach 1752 – 1756 w par. Lipa
             ż.(śl.1752 Lipa) Anna Woytkowa (ur.+/-1720 - zm.28.04.1760 Jachimowice) de Jakimowice
             [LC Lipa, str. 19], [w akcie zgonu zapisana : Anna Miskowska] [LM Lipa, str.29]
             Dzieci :
             C1. Agnieszka Myszkowska (ur.15.01.1754, par. Lipa)
                   [chrzestni : G. Kazimierz Jeleński i G. Anna Jakimowska]
 
 A5. G. Michał Myszkowski [ur.+/-1690 - zm.po 1744]
       [chrzestny 13.01.1718 r. Skórnice razem z Elżbietą Jarzyna z d. Myszkowską [LN Fałków, str. 44]
       [chrzestny 1731 r. w par. Żarnów], [LN Żarnów, str.61/1731]
       [chrzestny 1740 r. w par. Lipa razem z : Regina Wawrzylska], [LN Lipa, str.3]
       [chrzestny 1744 r. w par. Lipa razem z : Regina Wawrzylska], [LN Lipa, str.23]
       ż.(śl.przed 1721) Marianna N. [ur.+/-1690 - zm.po 1721]
 
 A6. Jan Myszkowski (Miszkowski) [ur.+/-1680 - zm.po 1731], 
       1705 r. chrzestny [LN Fałków, str. 79]
       1731 r. de Grębenice k. Żarnowa, chrzestny [LN Żarnów, str. 64]
------------------------------------------------------------------------------------
 Z tej linii :
 Marianna Myszkowska, 1716 r. chrzestna de Hucisko [LN Fałków, str. 41]
 
 Nob. Mathias Myszkowski (zm.2.03.1751 Skórnice) [LM Fałków, str. 148], prawdopodobnie syn Szymona
 
 Marianna Myszkowska de Czermno, 1756 r. panna, chrzestna [LN Fałków, 1756 r.]
 
 Wojciech Miskowski [ur.+/-1780]
 ż.(śl.6.02.1803 Skórnice, par. Fałków) Justyna Wojciechowska [ur.+/-1780]
 [świadkowie ślubu : Paweł Skorniecki i Błażej Wrzeszcz, wszyscy ze Skórnic], [LC Fałków, str. 105]
 
 Katarzyna Myszkowska, 1791 „Ensifende Ovrocensi” (miecznikowa owrócka) [LN Żarnów, str. 68]
 [1791 r. chrzestna razem z księdzem Józefem Myszkowskim]
 
 GD. Katarzyna Myszkowska de Żarnów, 1795 r. panna, chrzestna [LN Żarnów, str. 111, 112]
-----------------------------------------------------------------------------------
 Par. ŻARNÓW
 
 Zofia Miskowska [ur.+/-1730]
 Dzieci :
 Anastazja (ur.1752 Zdyszewice, par. Żarnów), dziecko nieślubne  [LN Żarnów, str. 125]
 
 Katarzyna Miszkowska (ur.1744 - zm.16.11.1814 Żarnów), lat 70, dom 21 [LM Żarnów, str. 282]
 
 Anna Miszkowska [ur.+/-1765]
 m. Ludwik Owsiany [ur.+/-1765]
 Syn :
 Konstanty Owsiany (ur.1791)
 z.(śl.11.10.1817 Warszawa, par. Żarnów) Katarzyna Brochniewska (Prochniewska) (ur.1795), c. Ignacego i Marianny
 
 Jakub Myszkowski (ur.1786 Paszkowice, par. Żarnów), s. NN. i Marianny Myszkowskiej [LN Żarnów, karta 18, str.11]
 
 Agata Miszkowska [ur.+/-1800]
 m. Antoni Tkaczyk [ur.+/-1800]
 Dzieci :
 Marianna Tkaczyk (ur.1824 Dłużniewice, par. Żarnów)
 
 Jan Myczkowski (!) [ur.+/-1805]
 ż. Antonina Sikorska [ur.+/-1805]
 Dzieci :
 Wojciech Myczkowski  (ur.1836 Myślibórz, par. Żarnów)
                 
 być może z tej linii : 
 1653 r. - ślub (Żarnów) : Marianna Miskowska de Sokołów + Jan Jakubowski de Bedlno [LC Żarnów, str.189]
 1789 r. - Wincenty Mieszkowski (!) (ur.1794 Żarnów - zm.7.03.1799 Żarnów), lat 4,5 
 2.02.1791 r. - zmarł Józef Myczkowski, lat 95, Sielec [LM Żarnów, str. 53]
 

 Przypisy :
 
 [1] Skórnice [Skornice, Skorznice] w par. Fałków [k. Czermna] - 14 km na NE od Przedborza
 
       I. Jawor h. Kościesza (Skórnice, par. Fałków), Przerąb (par. Rzejowice)
 
       
 
       Wojciech Jawor h. Kościesza [ur.+/-1590]
       ż. NN.
       Syn :
       Jerzy Jawor [ur.+/-1620 - zm.1662/ 1679] de Skornice, łowczy [Warta]
       ż.(śl.+/-1650) Elżbieta N. [ur.+/-1625 - zm.po 1681], 1681 r. de Trzebcze k. Radomska
       [być może to Elżbieta Mierzejowska w 1661 r. zapisana do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (str.41)]
       Dzieci (Jawor) : co najmniej 2 (Anna, Agnieszka, prawd. Franciszka, Ewa)
       A1. Anna Teresa Jawor [ur.+/-1650 - zm.po 1688], de Skornice
              1661 r. panna, zapisana do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna [str.40]
              1 m.(śl.28.11.1669 Fałków) Stanisław Poleski [Poleiski] z Poleszyna [ur.+/-1645], [LC Fałków, str. 89], prawd. s. Wojciecha
                     [świadkowie ślubu : G. Marco Przerębski i G. Franciszek Czermieński de Czermno]
 
                       akt ślubu, Fałków 1669 r.  [powiększ]
 
              2 m.(śl.28.11.1678 Bęczkowice) Krzysztof Tysza - Bykowski h. Chorągwie [ur.+/-1660 - zm.po 1688], [zob. pkt 3.2]
                     de Przerąb w par. Rzejowice, syn Wawrzyńca Tysza - Bykowskiego,
                     właściciele dóbr Zielęcin (par. Rząśnia k. Radomska), który sprzedali w 1685 r. Wodzińskim   
 
                       akt ślubu, Bęczkowice 1678 r.  [powiększ]
 
       A2. Agnieszka Jawor [ur.+/-1655]
               m.(śl.12.10.1679 Fałków) Wojciech Myszkowski [ur.+/-1655], [LC Fałków, str. 99]
       prawdopodobnie :
       A3. Franciszka Jawor [ur.+/-1660] de Przerąb w par. Rzejowice
              m.(śl.19.09.1682, par. Rzejowice) Kazimierz Błeszyński [ur.+/-1660]
              [świadkowie ślubu : GD. Mikołaj Bębnowski de viila dicta Borowe Karczmy i GD. Albertus Kruszowski de villa Klizin]
              [LC Rzejowice, str.10]
              [Alberus Kruszowski (ur.15.04.1650 Biestrzyków, par. Rzejowice, s. Stanisława i Marianny], [LN Rzejowice, str.70]
 
       A3. Ewa Jawor [ur.+/-1655], 1672 r. zapisana do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (str.54)
 
       II. Myszkowscy h. Jastrzębiec
       w 1679 r. Wojciech Myszkowski nabył dobra Skórnice od Elżbiety Jaworowej, matki żony
       Myszkowscy posiadali Skórnice do 1805 r.
 
       III. Jakubowscy
       w 1878 r. właścicielem maj. Skórnice - Czermno był  Stanisław Jakubowski (ur.1814 - zm.1881), który ufundował kościół 
       z kamienia w Czermnie. Jego żoną była Adelajda hr. Moszyńska (ur.1814 Fałków - zm.1894 Skórnice), c. hr. Augusta
       i Marianny Myszkowskiej.
       Dzieci : Gustaw, Ludwik, Henryk, Anna, Maria Jakubowscy.
 
       XIX - XX wiek, maj. Skórnice nabył Henryk Cichowski (ur.1851 Linów - zm.1910 Skórnice) [PSB]
 
         Henryk Cichowski (1851 – 1910)
 
       [1 ż. Maria Dobiecka, c. Bronisława i Natalii z d. Dobiecka, 2 ż. hr. Teresa Łubieńska, c. Tomasza i Adeli z d. Łempicka]
     [powrót]
 
 [2] Starzechowice w par. Fałków
       Jan Bystrzanowski (Bystrzonowski) [ur.+/-1670], heres de Starzechowice, 1696 exactoris districtum Oponensis
       [w par. Fałków pojawia się w 1690 r. jako świadek ślubu ( m.in. z Wojciechem Myszkowskim) (LC Fałków, str. 111)]
       ż. Zofia de Nadole Łącka [ur.+/-1675]
       Dzieci :
       A1. Elżbieta Krystyna Bystrzanowska (ur.1696 Starzechowice, chrzest 21.05.1696 Fałków)
             [chrzestni : G. Andrzej Barcikowski i G. Elżbieta de Nadole Łącka], [LN Fałków, str. 3]
       A2. Wojciech Antoni Bystrzanowski (ur.1698 Starzechowice, chrzest 21.04.1698 Fałków)
              [chrzestni : MD. Franciszek de Nadole Łącki „Ensifer Haliciensis”
              i MD. Aleksandra de Rudniki Łącka, „Subdapicerisa Malboriensis” de Skotniki], [LN Fałków, str. 13]
       A3. Krystyna Bystrzanowska [ur.+/-1700]
              1 m. Józef Oraczewski h. Śreniawa [ur.+/-1700], dz. d. Chmielów, Piołunka
                      ojc. Adam Oraczewski (ur.+/-1665 - zm.1715), łowczy [Wizna]
                      mat. Franciszka Roxycka (Rokszycka) z Koniecpola (ur.+/-1665 - zm.1723)
              2 m. Seweryn Pętkowski [ur.+/-1700]
             Dzieci (Oraczewscy) :
             B1. Albert Stanisław Oraczewski (ur.1723 Piołunka)
             B2. Walerian Kazimierz Oraczewski (ur.1726 Piołunka)
             B3. Andrzej Oraczewski [ur.+/-1730]
 
       Aleksander Zakrzewski [ur.+/-1700], heres villa Starzechowice
       ż. Krystyna N. [ur.+/-1700 - zm.6.04.1768 Starzechowice], dapifera Malboriens, [LM Fałków, s.7]
       Dzieci :
       A1. Roch Stanisław Zakrzewski (ur.25.08.1734, par. Fałków) [LN Fałków, s.124]
              [chrzestni : Władysław Zakrzewski, prepozyt kanoników regularnych Mstów i G. Barbara Zakrzewska de Fałków]
 
       1771 r. - Marcjanna Zakrzewska (zm.10.04.1771 Starzechowice), dapiferida Malboriens [LM Fałków, s.11]
       1777 r. - Tomasz Wolski, pisarz de Radomski i żona Jadwiga N. (zm.1782 Olszamowice)
 
       Kazimierz Cziermiński [Czermiński] [ur.+/-1700], posesor villa Starzechowice
       ż. Katarzyna N. [ur.+/-1700]
       Dzieci :
       A1. Marianna Helena Cziermińska (ur.1732, par. Fałków)
              [chrzestni : Stefan Zakrzewski], [LN, s.123]
 
 1796 r.  - MD. Antoni Suchecki, posesor wsi Starzechowice (par. Fałków)
 [prawdopodobnie to Antoni Suchecki (ur.1765 Kobyla Góra k. Ostrzeszowa), burgrabia (Piotrków), 1791 r.,
 s. Gabriela Sucheckiego i Anny z d. Myszkowska], [pkt 3.3.1]
 
 [3] Mikołaj Myszkowski (ur.1640 - zm.1713), dz. dóbr : Dąbrowa i Galewice [pkt 3.2], [pkt 3.2.1],
      s. Wacława Myszkowskiego i Zofii z d, Mierzewska [linia z Chruszczobrodu – pkt 3.2]
 
 [4] Mikołaj Bębnowski z Końskich h. Odrowąż [ur.+/-1630 - zm.1682/85], Borowa Karczma, par. Rzejowice
       [występuje jako chrzestny i świadek ślubów rodzin : Myszkowscy, Jawor w latach 1668 – 1682]
       ż. Elżbieta Grodzicka h. Drya (Dryja) [ur.+/-1640 - zm.po 1685] [pkt 3.2.1]
       ojc. Andrzej Grodzicki [ur.+/-1605 - zm.po 1653], dz. d. Dąbrowa, Młyńsko, cz. wsi Ożarów
       mat. Anna Minor [ur.+/-1610 - zm.po 1641], c. Sebastiana Minora i Elżbiety Pilczyckiej 
 
       1668 r. - Mikołaj z Końskich Bębnowski i Zofia z Mierzejowic Myszkowska, 
                     chrzestni Aleksandry Myszkowskiej (28.03.1668 Wieluń), 
                     c. Mikołaja Myszkowskiego (ur.1640 - zm.1713) i Jadwigi z d. Łącka [ur.+/-1660 - zm.1692], [LN Wieluń, str.180] [pkt 3.2]
       1682 r. - GD. Mikołaj Bębnowski, de villa Borowe Karczmy [Borowa Karczma, par. Rzejowice]
                     chrzestny Antoniego Tysza Bykowskiego, s. Krzysztofa i Anny Teresy Jawor [LN Rzejowice, str.31], [zob. pkt 3.2]
       1682 r. - GD. Mikołaj Bębnowski, de villa Borowe Karczmy 
                     świadek ślubu : G. Kazimierz de Błeszno Błeszyński + GD. Franciszka Jawor de Przerąb [LN Rzejowice, str.10]
 
       W par. Rzejowice występuje też Aleksander Bębnowski :
       1680 r. – ślub : G. Albertus de Kroczow Kroczowski + G. Marianna de Jaronowicze Mystkowska
       [świadkowie : G. Aleksander Bębnowski i G. Krzysztof Tysza Bykowski], [LC Rzejowice, str.9]
 
       Inni :
       Stanisław Bębnowski [ur.+/-1615]de villa Kosazowka (?)
       ż. Józefa N. [ur.+/-1615]
       Dzieci :
       Agnieszka (ur.1641, par. Rzejowice) [LN Rzejowice, s. 53]
 
       Dzieci Sebastiana Minora i Elżbiety Pilczyckiej :
       A1. Anna Minor [ur.+/-1610]
              m. Andrzej Grodzicki h. Dryja [ur.+/-1605]
              Dzieci (Grodziccy, Grodzieccy) : (Marianna, Elżbieta, Aleksandra)
              B1. Marianna Grodzicka [ur.+/-1640]
                    m. Franciszek Wierusz - Kowalski h. Wieruszowa [ur.+/-1640]
                    Dzieci : (Stanisław, Józef, Franciszek)
                    C1. Stanisław Wierusz - Kowalski [ur.+/-1670]
                    C2. Józef Wierusz - Kowalski (ur.1670 - zm.1715)
                          ż. Krystyna Uleska [ur.+/-1670]
                    C3. Franciszek Wierusz - Kowalski [ur.+/-1670], Kawaler Zakon Maltański
              B2. Elżbieta Grodzicka [ur.+/-1640]
                    m. Mikołaj Bębnowski z Końskich h. Odrowąż [ur.+/-1630 - zm.1682/85]
              B3. Aleksandra Grodzicka [ur.+/-1640 - zm.1668]
                    m. Mikołaj Myszkowski (ur.1640 - zm.1713) [zob. pkt 3.2.1], dz. d. Dąbrowa [pkt.3.2.1.1], Galewice [pkt 3.2.1.2]
                    s. Wacława i Zofii Podczaszanki z Mierzejowic [pkt 3.2]
                   [2 ż. Mikołaja Myszkowskiego - Jadwiga Łącka]
       A2. Marianna Minor [ur.+/-1610], prawdopodobnie z matki Elżbiety Pilczyckiej
              m. Jakub Moszyński z Bnina h. Łodzia [ur.+/-1610 - zm.1648], s. Jana i Doroty z d. Lelewska h. Junosza      
 
 [5] Dobiesław Gruszczyński, 1662 r. świadek ślubu [LC Fałków, str. 79]
       W par.. Fałków :
       1632 r. - ślub (1.07.1632 Fałków) Nob. Piotr Gruszczyński de Gruszczyn + Marina Cieklińska de Pląskowice [LC Fałków, str.53]
       [świadkowie ślubu : Nobilis Dominis Alberto Lasocki, heredes de Fałków, Stanisław Trojanowski de Skotniki, 
       syn jego Hieronim, Mikołaj Ciekliński, Mikołaj Strasz i inni]
       1662 r. - Dobiesław Gruszczyński, świadek ślubu [LC Fałków, str.79]
 
 [6] Łąccy w par. Fałków :
       1670 r. - Piotr Łącki, świadek ślubu : S.Wolski + Agnieszka Psarska [LC Falków, str.90, 99]
                      [prawdopodobnie to : Piotr Łącki (ur.+/-1640), pułkownik dworu królewskiego (żona N. Czaplic),
                      s. Remigiana Łąckiego, sędziego ziemskiego (Tczew) (syn N. Łąckiego i Anny z d. Mokrska)
                      i Gertrudy z d. Lewald - Powalska (1 lub 2 mąż Gertudy – Wojciech Giss], [LC Fałków, str.100]
       1679 r. - Aleksander Łącki, świadek ślubu : Franciszek Krasowski + Marianna Radomska [LC Fałków, str.99]
                      [być może to : Aleksander Łącki h. Jelita (ur.+/-1635), 
                      s. Mikołaja, podstarościego (Chęciny) i Aleksandry z d. Grodzicka (ur.+/-1610 - zm.1637 Radomsko)]
       1679 r. - Jan Łącki, świadek ślubu : Franciszek Krasowski + Marianna Radomska [LC Fałków, str.99]
       1680 r. - ślub (1680 Pląskowice, par. Fałków) : G. Jadwiga Łącka + G. Aleksander Uleyski [LC Fałków, str.100]
                      [świadkowie ślubu : Krzysztof Łącki i Zygmunt Łącki, ślubu udzielił ks. Andrzej Łącki (ur.+/-1640 - zm.1712),
                      komisarz sejmowy, ksiądz, proboszcz infułat, sekretarz królewski,
                      s. Remigiana Łąckiego, sędziego ziemskiego (Tczew) (syn N. Łąckiego i Anny z d. Mokrska)
                      i Gertrudy z d. Lewald - Powalska], [LC Fałków, str.100]
       1688 r. - ślub (1680 Fałków) G. Elżbieta de Nadole Łącka + Kazimierz de Krępa Święcicki
                     [świadkowie ślubu : G. Stanisław de Krępa Święcicki, administrator d. Opoczno, bracia Marcin i Jan Święciccy,
                     G. Stanisław Wyżykowski (Wyzykowski), G. Stanisław Ciesielski (Czeszelski), Franciszek Święcicki, s. Marcina]
                     [LC Fałków, str.109]
       1700 r. - Stanisław Łącki de Pląskowice, świadek ślubu : Jan Jarzyna + Elżbieta Myszkowska [LC Fałków, str.116]      
 
 [7] Grotowscy h. Rawicz z Grotowic k. Rawy
     [powrót]
 
 [8]  prawdopodobnie to :
        Szymon Myszkowski [ur.+/-1715], ziemia sieradzka  [pkt 3.3]
        ż. NN.
        Dzieci :
        1/ Wojciech Myszkowski [ur.+/-1740], w 1756 r. przyjęty na Uniwersytet Krakowski
        2/ Józef Myszkowski [ur.+/-1740], w 1756 r. przyjęty na Uniwersytet Krakowski
 
        1742 r. wystepuje jako chrzestny : G. Szymon Myszkowski de Skórnice i Regina Wawrzylska] [LN Lipa, str.11]
        1742 r. występuje jako chrzestny, m.in. razem z : M. Konstancja Myszkowska [LN Lipa, str.12]
     [powrót]
 
 [9] W herbarzu Uruskiego : Konstancja Chocimowska. Dalsze metryki wskazują, że jest to nazwisko Chocimski
 
       Stanisław Jakub Chocimski, (ur.ok.1682 - zm.24.07.1848 Żarnów), lat 66 , poch. Białaczów, kościół [LM Żarnów, str.48]
       ksiądz, 1721 pleban : Skórkowice, scholastyk : Białaczów, prepozyt żarnowski (1724 r.)
       [LN Białaczów], (wzm. od 1719 r.), [LN Żarnów], (wzm.od 1731 r.)
 
       Wojciech Józef Chocimski (zm.7.04.1782 Żarnów) [LM Żarnów, str. 19] 
       ksiądz (wzm.1739), prepozyt [Żarnów] (wzm.1749 – 68] i prepozyt [Tczow k. Radomia] (wzm.1749 r.)
       prawdopodobnie brat Konstacji Myszkowskiej z d. Chocimska (w 1749 r. oboje są chrzestnymi w Żarnowie)
 
       Generosa Konstancja Chocimska występuje w zapisach po raz pierwszy 1732 r. jako chrzestna [LN Białaczów, str. 83]
     [powrót]
 
 [10]  Orłowscy z par. Fałków i Żarnów :
 
        Ludwika Orłowska [ur.+/-1705]
        m.  Stanisław Modliński [ur.+/-1705], mieszkali : Myślibórz w par. Żarnów 
        Dzieci (Modlińscy) :
        A1. Konrad Andrzej Modliński (chrzest 30.10.1831 Myslibórz, par. Żarnów)
               [chrzestni : G. Jan Laskowski de Januszowicei G. Marcjanna Radziądkowska de Ruszenice], [LN Żarnów, str.65]
        A2. Marianna Modlińska [ur.+/-1730]
               m. Ludwik Krosnowski h. Junosza [ur.+/-1730], s. Franciszka i Konstancji z d. Kossowska h. Dołęga
               Dzieci :
               B1. Łukasz Jan Krosnowski (ur.1759 Mikułowice, par. Wójcin), skarbnik [Żytomierz]
                     ż. Marianna Kraszkowska h. Nałęcz [ur.+/-1760], c. Antoniego K., podczaszego [Trembowla] i Katarzyny z d. Młodecka
 
        1805 r. - ślub : Jan Orłowski + Zuzanna Pulczycka [LC Fałków , str. 9]
 
        Inni :
        Wawrzyniec Orłowski, burgrabia „Castrum Petrikoviensis” (wzm. 1795) [LN Żarnów, str. 110, 112]
        ż. Elżbieta Bieńkowska
        Dzieci :
        Antoni Orłowski (chrzest 22.06.1795 Żarnów), chrzestna m.in. GD. Katarzyna Myszkowska de Żarnów, panna [LN Żarnów, str. 112]
        
       1805 r. - Zofia Orłowska i mąż Mateusz  Młotkowski [LN Skórnice, par. Fałków, str. 294]
       1824 r. - Katarzyna Orłowska i mąż Stefan Rakowski [LN Starzechowice i młyn Sęp, par. Fałków, str. 186]
 
        Prawdopodobnie : Orłowscy h. Sas
        Genealogia
      Michał Orłowski z Napola k. Torunia [ur.+/-1690 - zm.1731, zabity kordelasem przez Antoninę Lasocką],
        [Antonina Lasocka h. Dołęga, c. Józefa Lasockiego (ok.1700-1761) [PSB], generała adjunkta Jego Król. Mości,
        kasztelana łęczyckiego, starosty gostyńskiego i dźwinogrodzkiego, dziedzica m. Brzeziny k. Łodzi w woj. łęczyckim],
        chorąży zatorski, dz. Lasochowa i Wiśnicza w chęcińskiem 1721 r. (po żonie),
        ż.(1717) Barbara Lipińska h.Poraj [ur.+/-1690]
        ojc. Hieronim Lipiński, łowczy bracławski
        mat. Katarzyna z Karśnic Gutteter h. Gutteter
                (2 m. Michał Cellary z Birkowa, wojski nowogrodzki, łowczy nowogrodzki)
        [siostra Barbary Lipińskiej, Anna Lipińska była 2-ą żoną Piotra Dembińskiego h. Nieczuja (zm.1735), którego
         potomkowie byli dziedzicami Grabówki – pkt. 2.3. Linia Myszkowskich z Grabówki]
        Syn : 
        Jakub Orłowski [ur.+/-1725 - zm. po 1768], skarbnik sochaczewski, dz. w. Lisice 1768,
        1 ż.(1752) Katarzyna Kolińska h. Koliński [ur.+/-1730 - zm.1759/61]
                ojc. Józef (Antoni) Koliński (zm.1736), podczaszy bracławski
                       (2 ż. Teresa Święcicka, c. Sebastiana, łowczego mińskiego i Marianny Drużbackiej,
                       kolejny mąż Teresy Ś. - Łukasz Rozen)
                mat. Teofila Grzybowska h. Prus II (c. Franciszka, kaszt. inowrocławskiego, woj. brzesko-kujawskiego
                        i 1 ż. Katarzyny Prażmowskiej)
         2 ż.(1762) Anna Marianna Bogatko h. Pomian
                 ojc. Józef  Bogatko, s. Antoniego, subdelegata grodzkiego czerskiego i jednej z 2-ch żon :
                        1 ż. 1696 Marianna Szymanowska,
                        2 ż. 1711 Anna Zdziarska
                 mat. 1731 Antonina Boska h. Jasieńczyk(c. Andrzeja i Konstancji Brzostowieckiej - c. Franciszka B.
                                 i Marianny Montaj)
         Dzieci  Jakuba z 1 żony :
         A1. Sebastian Orłowski (ur.1762, chrzest w Kaskach - 13 km na SE od Sochaczewa),
                ż. Felicjanna Łomnicka (Lemnicka) [ur.+/-1765]
               Dzieci (Orłowscy) :
               B1. Konstancja  Orłowska (ur.1807)
                      m. Franciszek Chomętowski h. Lis (ur.1787),
                      ojc. Józefat Chomętowski (s. Floriana, skarbnika stężyckiego i Barbary Złobockiej)
                      mat. Anna Krąkowska
               B2. Władysław Orłowski [ur.+/-1805 - zm. po1837], dz. w. Komarno k. Białej Podl., leg. 1837 w Kr. Pol.
          Dzieci Jakuba z 2 żony :
          A2. Zofia Orłowska [ur.+/-1765 - zm.po 1796]
                 1 m. (śl.+/-1785) Leon Maleszewski h. Godziemba [ur.+/-1760], podstoli brzeski [Brześć Kuj.]
                 Dzieci (Maleszewscy) :
                 B1. Feliks Antoni Maleszewski (ur.1786, chrzest w kośc. Św. Jana w Warszawie),
                        ż. Tekla Zielińska h. Świnka [ur.+/-1790]
                        ojc. Jan Nepomucen Zieliński [ur.+/-1750], s. Stanisława (1720 - 1778) i Teresy z d. Strzałkowska
                        mat Małgorzata Chroniewska h. Gryf [ur.+/-1760], c. Michała i Agnieszki z d. Moszyńska
                        Dzieci (Maleszewscy) :
                        C1. Leon Maleszewski [ur.+/-1810], leg.1844 w Kr. Pol.
                        C2. Feliks Maleszewski [ur.+/-1815], leg.1843 w Kr. Pol.
                        C3. Michał Maleszewski [ur.+/-1815], leg.1843 w Kr. Pol.
                        C4. Eufrozyna Maleszewska [ur.ok.1825 - zm.23.06.1842 Warszawa, poch. cm. Powązkowski], leg.1843 w Kr. Pol.
                        C5. Konstanty Maleszewski [ur.+/-1815],
                 B2. Józef  Wojciech Maleszewski (ur.1790, chrzest w kośc. Św. Jana w Warszawie)
                 B3. Aleksander Gabriel Maleszewski (ur.1792, chrzest w kośc. Św. Jana w Warszawie)
 
                 2 m.(1796) Ludwik Buyno (v. Bujno) h. Ślepowron [ur.+/-1765 - zm.po1837],
                        szambelan króla Stanisława Augusta, leg.1837 w Kr. Pol., dz. w.  Broszków k. Węgrowa
                        ojc. Franciszek Buyno, miecznik latyczowski, podsędek liwski do 1787, dz.  Broszkowa,
                               (s. Aleksandra B., miecznika gostyńskiego 1719, podsędka liwskiego 1740, dz.  Broszkowa 1746
                               i 1 ż. Jadwigi Oborskiej)
                        mat. Brygida Rembielińska
                 Dzieci (Buyno) :
                 B4. Franciszek Buyno (ur.1802 - zm.1860), dz.  Broszkowa
                       ż. Laura Rautenstrauch [ur.+/1800]
                      ojc. Józef  Rautenstrauch (ur.1773 - zm.1842), gen. adiut. wojsk rosyjskich  [PSB],
                             (s. Jana R. i Ludwiki Chevalier)
 
                        Józef Rautenstrauch (1773 – 1842)  [powiększ]
 
                      mat. Weronika Helena Dzierżanowska h. Grzymała (ur.1790 - zm.1842),
                              c. Jana Dzierżanowskiegp (ur.1764 Gródek Bedrychowski na Podolu - zm.1839) , żołnierza kościuszkowskiego
                              i napoleońskiego, komisarza wojennego w Dyżurstwie Wojsk Sztabu Głównego, [PSB]
                              [Jan Dzierżanowski podlegał gen. dywizji Rautenstrauchowi]
                              i N. z d. Dubin - Kniażycka)
                             [1 mąż Weroniki Heleny dzierżanowskiej – Józef Rautenstrauch (ur.1777)]
                      Dzieci (Buyno) :
                      C1. Józef  Buyno [ur.+/-1825]
                      C2. Ludwik Buyno [ur.+/-1825]
                      C3. Stanisław Buyno [ur.+/-1830 - zm.po 1909], dz.  Broszkowa
                            ż. Teresa Biszping von Gallen h. Bisping (ur.+/-1835 - zm.1884)
                                ojc. Kamil Bisping v. Biszping v. Bispink (1810 - 1850), rotmistrz wojsk rosyjskich
                                      (s. Adama B., ur.+/-1780 - zm.1858, pułkownika wojsk Ks. Warsz. [PSB] i Teresy z d. Mikulska),
                                mat. Leontyna Wołłowicz [ur.+/-1810], (c. Józefa W.)
                            Dzieci (Buyno) :
                            D1. Laura Buyno [ur.+/-1860]
                            D2. Maria Buyno [ur.+/-1860], zakonnica
                            D3. Franciszek Buyno [ur.+/-1860]
                            D4. Jan Buyno [ur.+/-1860]
                      C4. Tadeusz Buyno (ur.2.02.1842 - zm.7.04.1921), koniuszy i szambelan dworu ces. ros.
                             ż. Zofia hr. Plater - Zyberk (ur.8.09.1847 - zm.29.07.1909 Szwajcaria)
 
                      
                                                                                                                   
                                                                                                                [powiększ]
 
  Uwaga :  z Broszkowa pochodziła Franciszka Wojewódzka [ur.+/-1835], żona  Adama Myszkowskiego (ur.ok.1833 r.),
                  syna  Stanisława Myszkowskiego i Petroneli N.
                  Właścicielem Broszkowa  i Sionny był też Aleksander Wojtasiewicz (ur.1885 Carycyn n / Wołgą - zm.1943).
                  [ Carycyn – późniejszy Stalingrad, obecnie Wołgograd]
                  Inż. rolnik, syn Henryka Wojtasiewicza (1847 - 1922), dr medycyny i Pauliny z d. Godziemba
 
                  Zarys genealogiczny :
                  Tomasz Wojtasiewicz h. Kara v. Obrona [ur.+/-1755]
                  ż. NN.
                  Syn :
                  Marcin Wojtasiewicz [ur.+/-1785]
                  ż. Katarzyna Cieplechowicz [ur.+/-1785]
                  Syn :
                  Jan Wojtasiewicza (ur.1813 Krzeszów k. Leżajska - zm.10.09.1855), rachmistrz w Dyrekcji Komunikacji
                  Lądowej i Wodnej (1839 - 41) 
                  Jan Wojtasiewicz h. Kara v. Obrona był właścicielem kamienicy nr hip. 2856 w Warszawie (ul. Tamka 29), w której w 1870 r.
                  mieszkał  Józef Myszkowski, urzędnik. 
 
                 1 ż.(śl.24.11.1842 Warszawa) Julianna Feder (ur.5.11.1821 Warszawa - zm.29.01.1850 Warszawa), lat 29
                      ojc. Karol Fryderyk Wilhelm Feder (ur.ok.1774 - zm.18.09.1847), s. Jana Fryderyka F. i Marianny Elżbiety Brandt
                      mat.(śl.1808 Warszawa) Marianna Anna Łapińska (ur.ok.1790 - zm.3.11.1834 Warszawa), 
                             c. Kazimierza i  Franciszki z d. Stabelska
                2 ż (śl.1853 Warszawa) Franciszka (Maria) Pisarska (ur.ok.1827 - zm.18.05.1901), poch. Warszawa, cm. Powązkowski
                     ojc. Paweł Pisarski (ur.ok.1800 - zm.16.04.1853)
                     mat. Zuzanna Łapińska
 
                Dzieci z 1 żony :
                A1. Henryk Wojtasiewicz (ur.1.07.1847 Warszawa - zm.9.05.1922), poch. Warszawa, cm. Powązkowski, dr medycyny
                       ż. Paulina Godziemba [ur.+/-1850 - zm.10.10.1941]
                       Dzieci :
                       B1. Michał Wojtasiewicz (ur.1884 - zm.28.11.1929 Warszawa), poch. cm. Powązkowski, rotmistrz rezerwy
                       B2. Aleksander Wojtasiewicz (ur.1885 Carycyn - zm.21.04.1943)
               A2. Franciszek Ksawery Wojtasiewicz (ur.29.11.1849 Warszawa - zm.23.06.1900), poch. Warszawa, cm. Powązkowski
                      profesor gimnazjum
                      ż.(śl.1822 Warszawa, par. Wsz.Św.) Paulina Krzywkowska (ur.ok.1856 - zm.24.08.1918), poch. Warszawa, cm. Powązkowski
                      ojc. Józef Krzywkowski (ur.ok.1817), s. Ignacego i Franciszki
                      mat. Rozalia Chmielińska (ur.ok.1821), c. Stanisława i Benigny
                      Dzieci :
                      B1. Aleksandra Wojtasiewicz (ur.22.05.1883 - zm.2.06.1926), poch. Warszawa, cm. Powązkowski
                             m. Tadeusz Zaborowski h. Grzymała (ur.1880 - zm.1943)
                             ojc. Artur Leonard Zaborowski
                             mat. Apolonia Rawicz - Radomyska (ur.1854 Radomyśl - zm.1946)
 
 [11] Czermno, par. wł.
         Franciszek Czermieński de Czermno, 1669 r. świadek ślubu [LC Fałków, str. 89]
         Stefan Czermiński, 1679 r. świadek ślubu [LC Fałków, str.100]
         1732 r. – Marianna Helena (ur.15.08.1732), ojc. Kazimierz Cziermiński i ż. Katarzyna, de Skórznice [LN Fałków, str.123]
 
     [powrót]

 

Spis treści          Następny rozdział ->>
 
 

do górywstecz