3.4. Linie : Kraków i okolice
 

   Ostatnia aktualizacja : 22.09.2020 r.

   Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

           

                                                                                   [powiększ (kolor)]

 

                      [powiększ]

                    Plan Krakowa, 1862 r.

 

 I. Linie Myszkowskich : Alwernia – Kraków [ pkt 3.4.1 ]
 

 Józef Myszkowski [ur.+/- 1820 - zm.przed 1880], stolarz, Alwernia, dom nr 39

 ż. Marianna Nowińska (ur.24.03.1820 Dulowa, par. Trzebinia), 1880 r. wdowa,

 1880 r. mieszkała : Kraków, ul. Floriańska nr 338 (nr 36) przy rodzinie Józefa Nowńskiego - brata 

 

 

  „Spis ludności Krakowa z 1880 r.”, Tom 6, dzielnica I [skan 84] [powiększ]

---------------------------------------------------------------------------
 II. Linie Myszkowskich : Chrzanów, Kraków
 
 1844-57 r. Athanasius Mirow von Myszkowski [ur.+/-1815 - zm. po 1857], Galicja , urzędnik finansowy
                1844 - 46 r. Skawina
                     1848 r. - Kraków
                     1849 - 52  r. Chrzanów
                     1853 - 54  r. Kraków
                     1855 - 57 r. Maków 
                  
 1849 r. - N. Myszkowski von Mirof (h. Jastrzębiec), komisarz straży skarbowej [Chrzanów]
 
 1874 r. - Gustaw Myszkowski, urzędnik wydziału powiatowego, komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie 
--------------------------------------------------------------------------- 

 III. Linia Liszki -  Kraków :

 

 Antoni Myszkowski [ur.+/-1730], być może konfederat barski [zob. pkt 3.4.4 Sucha Beskidzka]
 ż. Marianna Dudkiewicz (Dutkiewicz) [ur.+/-1730], par. św. Mikołaj, par. św. Szczepan
 Dzieci : (Wincenty, prawd. Marianna, zamężna Szlenkier)
 JW. Pan. Wincenty Myszkowski (ur.ok.1757 Kraków, par. św. Mikołaj  - zm.14.05.1832 Kraków, par. Katedra, Zamek) 
 [akt 70, skan 72], [w pisowni : Myszkowski, Miszkowski, Meszkowski, Miczkowski]
 od 23.05.1771 r. student Akademii Krakowskiej – koniec semestru letniego 1771 r.
 mieszkał : 1790 r. Piekary, par. Liszki k. Krakowa (dom 52), [„Spis ludności z 1791 r.”, skan 17, 71]
 1799 r. Kleparz, 1813 r. ul. Szpitalna 563 , 1813 r. ul. Rozanna 611
 1809 r. gminny krakowski
 1811 r. gminny miasta wolnohandlowego Kraków, mieszkał : ul. Różana 611
 1813 r. komisarz targowy, mieszkał : ul. Szpitalna 563
 W 1832 r. burgrabia rządowych gmachów zamku krakowskiego, 
 prowizor ubogich pod opieką Towarzystwa Dobroczynności, mieszkał Zamek Królewski nr 130
 
    akt zgonu, 1832 r.  [powiększ]
 
    Podpis Wincentego Myszkowskiego
 
 1 ż.(śl.1783/90) Aniela (Angelika) Chmurzeńska (ur.ok.1765 Kraków - zm.24.03.1813 Piekary, par. Liszki), lat 48
       obywatelka miasta Krakowa, mieszkała : 1813 r. Piekary, par. Liszki
       ojc. Antoni Chmurzyński [ur.+.-1735]
       mat. Regina Flaszkiewicz (Flaczkiewicz) [ur.+/-1735], obywatele m. Krakowa
       [1 mąż Angeliki Chmurzeńskiej – Józef Gąsiorowski (ur.+/-1745 - zm.ok.1783), 
       córka Apolonia Gąsiorowska (ur.ok.1775) i mąż (śl.przed.1803) Mikołaj Zagrodzki]
       mieszkali : Kraków - Kleparz nr 10 [Informacje : Andrzej Techmański]
 2 ż.(śl.3.11.1813 Kraków, kościół Mariacki) 
       JW. Pani Teresa Jadwiga Morzeńska (ur.1777 Kraków, par. św. Szczepan - zm.1834 Piasek, par. św. Szczepan)
       [w podpisie : Teresa Sadowicz]
       [świadkowie i przyjaciele zaślubionego : Christian Schlenker, lat 56, kurdbaner, mieszkający : Piasek nr 84, 
       P. Jan Wilczyński, lat 48, kupiec, mieszkający : ul. Szpitalna 560,
       świadkowie i przyjaciele zaślubionej : P. Ignacy Koliński, lat 40, piekarz, mieszkający : ul. Rogacka 418,
       P. Jacek Prokopowicz, lat 36, passomonik, mieszkający : ul. Stolarska 61], [LC par. NMP, akt 73, skan 109,110] 
       mieszkała : 1813 r. ul. Szpitalna 563
       ojc. Herman Morzeński [ur.+/-1750 - zm.przed 1811]
       mat. Marianna Gawrońska [ur.+/-1750 - zm.po 1811], mieszkała : ul. Różana
       [1 mąż Teresy Jadwigi Morzeńskiej – Franciszek Sadowicz]
       [siostra Teresy Morzeńskiej - Katarzyna Morzeńska (ur.1776 Kraków) i mąż (śl.8.02.1811 Kraków, par. Wsz. Świętych)
       szl. Aleksander Lewicki (ur.1770 Regulice), wdowiec, handlujący zbożem, mieszkał : Kleparz 21,
       syn Antoniego Lewickiego i Marianny z d. Mąkowska, świadkowie ślubu Sławetni Panowie : 
       Michał Chęciński, lat 62, Józef Zamoyski, lat 41, majster profesji złotniczej, Wojciech Ossikowski, lat 39,
       szl. Wincenty Myszkowski, lat 52, gminny miasta wolnohandlowego Krakowa, na ul. Różanej 611], [skan 8, 9]
 Dzieci z 1 żony : co najmniej 5 (Ulianna, Helena, Stanisław 1, Stanisław 2, Agnieszka)
 A1. Ulianna Myszkowska (chrzest 4.05.1790 Nielepice, par. Rudawa k. Krakowa - zm.przed 1832)
       [„Spis ludności z 1791 r.”, skan 90]
 A2. Helena Kunegunda Tekla Myszkowska (ur.1790 par. Liszki k. Krzeszowic - zm.przed 1832)
       m.(śl.1813 Kraków, kościół Mariacki) Józef Gębkowski [Gądłek] (ur.1789 Rudawa k. Alwernii), drukarz,
       mieszkał : Kraków, 1813 r. ul. Grodzka 26, 1815 r. ul. Franciszkańska 215
       [świadkowie i przyjaciele zaślubionego ; JWPan Rudolf Koch, lat 42, kupiec, obywatel krakowski,
       Wojciech Juchowicz (Juchiewicz), lat 26, subiekt w księgarni, mieszkający : ul. Grodzka 27,
       świadkowie i przyjaciele zaślubionej ; JWPan Jakub Petruszek, lat 44, drukarz, 
       mieszkąjacy : ul. Rydwańska 381, JWPan Michał Baranowski, lat 40, drukarz, mieszkający : ul. Wesoła 236]
       ojc. Grzegorz Gądłek [ur.+/-1760 - zm.przed 1813 Rudawa]
       mat. Marianna Nowak [ur.+/-1760 - zm.przed 1813 Rudawa]
       Dzieci :
       B1. Lucyna Emilia Marianna Gębkowska (ur.30.06.1815 Kraków, par. Wsz. Św.)
             [świadkowie ur. w USC : Sławetni Panowie Jakob Petruszek, lat 48, profesji drukarz i Ignacy Holcer, lat 29,
             majster profesji krawieckiej]
 A3. Stanisław Myszkowski (ur.1791, chrzest 1.05.1791 Liszki - zm.19.07.1791)
 A4. Stanisław Myszkowski (ur.1800 - zm.po 1832), z matki Anieli Chmurzeńskiej
       [prawdopodobnie to Stanisław Myszkowski (ur.1798 - zm.1854 Piasek, par. św. Szepan), lat 56
       1831 r. prowizor na zamku krakowskim
       ż.(śl.11.02.1831 Kraków, Katedra na Wawelu) Marianna Tekla Piątkowska (ur.1796)
       [świadkowie : Wawrzyniec Szmajdel (w podpisie Szmajdl), lat 44, mieszkający na Piasku 84,
       Wincenty Borek, lat 63, mieszkający na Piasku 78 – obaj majstrowie cechu garbarskiego,
       Michał Krawczyński, lat 42, konwisarz, mieszkający ul. Grodzka 21,
       Maciej Pinkas, lat 48, mieszkał : Mały Rynek w Krakowie, nr 681]
       ojc. Sebastian Piątkowski ur.+/-1770 - zm.po 11.02.1831], piwowar, 
             mieszkał : 1831 r. przy zamku krakowskim nr 131
       mat. Teresa z Sawiczonków [ur.+/-1770 - zm.przd 11.02.1831, par. św.Floriana na Kleparzu]
 A5. Agnieszka Myszkowska [ur.+/-1800 - zm.po 1832]
 
 prawdopodobnie siostra Wincentego Myszkowskiego
 Marianna Myszkowska [ur.+/-1760]
 m. Krystian Szlenkier (Schlenker) (ur.1757 - zm.1818 Piasek), 1813 r. kurdbaner, mieszkał : Piasek 84
 w 1813 r. świadek ślubu Wincentego Myszkowskiego i Teresy z d. Morzeńska
 Syn :
 Andrzej Szlenkier (ur.1794 - zm.1836 Piasek, par. św. Szczepan), lat 42
 ż.(śl.1816 Kraków, św. Szczepana) Helena Puklizant (Publisant) [ur.+/-1795]
---------------------------------------------------------------------------
 IV. Linia z Krakowa :
 Właściciele kamienicy, ul. Floriańska 356, 357 (obecnie nr 27) [1]
 Właściciele kamienicy, ul. Krowoderska 41
 
 1744 r. - Sebastian Myszkowski (ur.ok.1744), mieszkał : 1790 r. ul. Floriańska, kamienica nr 357, lat 46
              ż. Małgorzata N. (ur.ok.1750)
              Dzieci :
              Urszula Myszkowska (ur.ok.1780),w 1790 r. lat 10
 
  
  „Spis ludności Krakowa z 1790 r., parafie miasta” [skan 339]
 
 prawdopodobnie syn Józefa lub Sebastiana : [pkt 9.5]
 Aleksander Myszkowski [ur.+/-1780 - zm.1810], kucharz [zob. pkt 9.5]
 ż. Marianna Sternalska (ur.ok.1780 - zm.16.02.1848, par. św. Florian, Kleparz nr 145], lat 77, 1810 r. wdowa
 [zgon zgłosili : Jan Myszkowski, lat 39, majster profesji krawieckiej, syn zmarłej i Jan Kanty Rojowski, lat 40, furman]
 mieszkała : 1810 r. ul. Szpitalna 595, 1842 r. na Piasku nr 24
 [„Spis ludności m. Krakowa z 1890 r.”, Tom 16, Sternalscy, ul. Łobzowska 4 (hip. 88), m. 7, str. 538, 539, 540]
 Dzieci : (Szymon Jan)
 Jan Szymon (Szymon Jan) Myszkowski (ur.20.09.1810 Kraków, par. Św. Krzyż - zm.1876 Kraków, par. Św. Krzyż) 
 [LN Kraków, par. Św. Krzyż, skan 4]
 1842 r. kawaler, krawiec, mieszkał : 1842 r. Kraków, ul. Grodzka, 1844 r. ul. Floryańska 533, 1846 r. ul. Floryańska 537,
 1848 r. ul. Floriańska 506, 1851 - 55 r. ul. Floryańska 549, 1844 r, tytułowany „Pan”, profesji krawieckiej, majster,
 1863 r. członek Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.
 1881 r. - wł. kamienicy nr 356 [„Spis ludności Krakowa z 1881 r.”, kamienica nr 357 Jan Banaszkiewicz]
 
 1 ż.(śl.8.04.1842 Kraków, par. NMP) 
      Teresa Anna (Tekla) Frydrych (ur.1820 Kazimierz k. Krakowa, par. Bożego Ciała - zm.28.06.1871 Kraków, par. NMP), 
      zmarła : ul. Flor.356), poch. cm. Rakowicki, [LM Kraków, par. NMP, skan 17]
      mieszkała : 1842 r. ul. Grodzka 229
      [świadkowie ślubu : Jan Kotusiński, rybak, mieszkający pod Szlachtuzem nr 237, 
      Jan Zakrzewski, krawiec, mieszkający na Piasku nr 136, Jan Woźniakowski, krupnik, mieszkający na Piasku nr 24,
      Hipolit Brzegowski, krupnik, mieszkający na Piasku nr 36]
      ojc. Jerzy Frydrych [ur.+/-1770 - zm.przed 8.04.1842]
      mat. Marianna Wolf [ur.+/-1770 - zm.po 8.04.1842], mieszkała : 1842 r. pod zamkiem w Krakowie nr 256
 
 2 ż.(śl.17.08.1873 Kraków, par. Mariacka) Salomea Karolina Nowakowska (ur.1824 Kraków - zm.po 1873)
      [świadkowie ślubu : Szymon Podczerwiński i Wincenty Trzciński]
      ojc. Wojciech Nowakowski (ur.ok.1791), krawiec, s. Pawła i Małgorzaty z d. Łukaszewska
      mat.(śl.23.01.1818 Kraków, par. Wsz. Św.) Salomea Mikuszewska (ur.ok.1795), c. Jana i Salomei z d. Rogozińska
 
 Dzieci z 1 żony : (Ludwik, Feliks, Waleria, Katarzyna, Julian, Aleksander, Marianna)
 
 A1. dr Ludwik Roman Myszkowski (ur.12.08.1844 Kraków, par. Św. Krzyż - zm. 7.02.1888) [zob. fot.]
       [świadkowie w USC : Tomasz Pobudkiewicz, lat 50, profesor Szkoły Panny Maryi w Krakowie,
       Józef Marczewicz, lat 70, organista kościoła Św. Krzyża, ksiądz Józef Kwiatkowski] [LN, par. Św. Krzyż, skan 10]
       adwokat krajowy,
       askultant sądowy c.k. sądu krajowego wyższego w Krakowie 1871 r. (wzm. 1871 – 73)
       adwokat w Chrzanowie (wzm. 1878 – 1888)
       1882 r. - członek dyrekcji „Towarzystwa Zaliczkowego „ w Chrzanowie
       właściciel kamienicy w Krakowie, ul. Floriańska 27 (nr hipot. 356), (wzm. 1884 - 1885 r.)
       [syn Jana Myszkowskiego, w 1880 r. właściciela kamienicy przy ul. Floriańskiej nr 356]  
              
       ż.(śl.2.06.1877 Kraków, par. NMP) 
       Ludwika Teresa Johanna Hollaky (ur.18.01.1853 Wadowice - zm.27.11.1888 Kraków), tyfus
       1877 r. mieszkała : par. NMP, nr 417, 418 [LN Kraków, par. NMP, skan 331], poch. cm. Rakowicki [fot.] 
       ojc. Stefan Hollaky [ur.+/-1830 - zm.1890/1900], major (oficer huzarów), Węgier
       mat. Ludwika Turnau (ur.4.08.1832 Brzezowa k. Dobczyc - zm.31.07.1912 Kraków) [2]
              c. Jakuba Turnau z Dobczyc (ur.1810 - zm.1863) i Ludwiki bar. z d. Brunicka (ur.1806 - zm.1860)
              - c. Hermana Brunickiego (ur.1776 - zm.1839) i Rozalii z d. Zygielska 
              [Ludwika Hollaky z d. Turnau, w 1910 r. mieszkała : ul. Krowoderska 43, 
              razem ze Stanisławem M. i Henrykiem M.]
 
           
       Ludwika Hollaky z d. Turnau (1832 – 1912) i jej podpis z 1890 r.
               
       Dzieci : (Edward, Stanisław, Henryk)
       1890 r. wychowywały się u Ludwiki Hollaky (babka dzieci), ul. Starowiślna 16/6 (nr hip.77)
       [Bona u państwa Hollaky w 1890 r. : Teresa Stanowska (ur.16.09.1855 Kraków), panna]
       B1. Edward Marian Myszkowski (ur.4.10.1878 - zm.2.06.1900), słuchacz praw
       B2. Stanisław Myszkowski (ur.4.08.1882 Kraków - zm.22.12.1942) radca magistratu m. Krakowa, 1910 r. kawaler
             1902 r. - otrzymał świadectwo dojrzałości w Zakładzie Naukowo - Wychowawczym OO. Jezuitów 
                                w miejscowości Bąkowice pod Chyrowem (Ukraina)
             1907 r. - Kraków, wł. realności, ul. Krowoderska 20 (wzm.1907 - 1914), mieszkał : ul. Dietla 81
                 1909 r. wł. realności, Kraków, ul. Krowoderska 41
                 1909 - 1910 r. Kraków, ul. Krowoderska  43 (nr spisowy 20)
             1910 r. kawaler, prawnik, mieszkał : 1910 r. ul. Krowoderska 43 [wzm.1917 r. Krowoderska 41 (20)]  
                 1917 r. właściciel realności : ul. Krowoderska 41, od 4.08.1917 r. kurator dr Henryk Myszkowski, sędzia w Rzeszowie 
                 [„Gazeta Lwowska” nr 222, dn. 29.09.1917 r.]
                 1926 r. urzędnik Magistratu, Kraków, ul. Krowoderska 41 [Ks. Adr.]
                 1937 r. kierownik Wydziału Wojskowego w Krakowie
       B3. Henryk Kazimierz Myszkowski (ur.20.12.1886 Chrzanów - zm.po 16.07.1939), 
             dr prawnik, 1910 r. kawaler
             1905 r. - otrzymał świadectwo dojrzałości w Zakładzie Naukowo - Wychowawczym OO. Jezuitów 
                                w miejscowości Bąkowice pod Chyrowem (Ukraina)
                 1907 r. - wł. kamienicy, Kraków, ul. Krowoderska 41 (liczba spisowa 20)
             1909, 1910 r. - wł. realności, Kraków, ul. Krowoderska 41, mieszkał : Krowoderska 43 
                 1912 r. - Kraków, auskultant przy Sądzie krajowym wyższym (1912 - 14)
                 1914 r. - askultant sądowy orzymał tytuł dr  praw w Uniwersytecie Jagielońskim
                 1914 r. - adjunkt sąd., Kraków, ul. Krowoderska 41 [Ks. Adr.], [zob. 1910 r.], radca Sądu Krajowego
                 1917 r. - c.k. sędzia w Rzeszowie, mieszkał ul. Krowoderska 41 (20)
                 1920 r. -  mianowany podprokuratorem w VIII randze dla Rzeszowa [„Ziemia Rzeszowska” nr 1 z 2.01.1920 r.]
                 1920 r. - mianowany podprokuratorem przy Sądzie okręgowym w Poznaniu
                               [„Dziennik Urzędowy Ministerstwa Byłej Dzielnicy Pruskiej” nr 38 z 27.07.1920 r.]
                 1920 r. - 5.06.1920 r. przeniósł się do Poznania, ul. Asnyka 4 str. 48
                 1925 r. - mianowany notariuszem 
                 1929 r. - mieszkał : Wągrowiec, adwokat
                 od 1.01.1934 r. notariusz w m. Wągrowiec (w 1937 r. mieszkał : Wągrowiec, ul. Poznańska 12)
                 [identyczny z dr Henrykiem Myszkowskim w mieście Wągrowiec w Wielkopolsce – pkt 4.3]
                 1925 r. - 25.08.1925 r. przeniósł się do m .Wągrowiec
                 1939 r. - mieszkał : Poznań, Ulrich von Huttenstr.37 W.2
                 1939 r. - 16.12.1939 r. osadzony z rodziną w obozie przesiedleńczym „Poznań Główna”
 
                   [powiększ]
 
             ż.(śl.6.09.1919 Rzeszów) Janina Gruszczyńska (ur.22.07.1897 Kraków - zm.po 1939)
             w czasie II wojny wysiedlona z rodziną z Poznania do Generalnej Gubernii, osadzona 1939 r. Poznań – Główna.
             Miejsce zamieszkania przed wojną : Poznań, Ulrichvon Hutten 37 W.2.
             ojc. Kazimierz Julian Gruszczyński (ur.1.03.1869 Kuczków, par. wł. k. Kalisza - zm.po 16.12.1939] [3]
                   poch. Kraków, cm. Rakowicki, s. Jana i Walerii
                   doktor praw (1893 r.), mieszkał ; Kraków, Grybów, Rzeszów, Poznań
                   1890 r. słuchacz praw, kawaler, mieszkał : Kraków, ul. Łapińskiego 185 m .5 [Spis 1890 r., tom 29, Dz. VI, str.429]
                         1893 r. praktykant przy Sądzie Krajowyn Wyższym w Krakowie
                         1895 r. Auskultant przy Sądzie Krajowym Wyższym w Krakowie (wzm.1895 - 1897)
                         1897 r. - mieszkał : Grybów
                         1898 r. Adj., Sąd Powiatowy w Grybowie (okręg sądu obwodowego w Nowym Sączu), (wzm.1898 - 1900)
                         1902 r. zastępca prokuratora w Rzeszowie
                         1907 r. dr profesor, Kraków, Podzamcze 18 [Ks. Adr. Krakowa 1907 r.]
                         1908 - 1909 r. dr profesor, zastępca prokurat., Podzamcze 20 [Ks. Adr. Krakowa 1908 r., 1909 r.]
                         1914 r. Pierwszy Prokurator w Rzeszowie
                         1919 r. wiceprzezydent sądu w Rzeszowie (od 1920 r. podprokurator w VIII randze w Rzeszowie)
                         1921 r. prezes senatu sądu apelacyjnego w Poznaniu, mieszkał : Poznań, ul. Łazarska 2 (wzm.1925 - 26 r.)
                         1928 r. adwokat, Poznań, W. Garbary 18 (wzm.1928 – 29)
                         1932 r. Poznań, Marsz. Focha 78, 1933 r. emeryt, ul. Focha 78, m. 5 (wzm. do 1937 r.)
                         1939 r. mieszkał : Poznań, Fryd. Skarbka 37, 16.12.1939 r. przesiedlony do obozu Poznań Główna                                        
                         [Publikacja : Maria Rutowska „Lager Głowna. Niemiecki obóz przesiedleńczy na Głównej w Poznaniu
                         dla ludności polskiej 1939 - 1940” :
                         Gruszczyński Kazimierz (ur.1.03.1869 Kuczków, powiat Pleschen, Emerit),
                         Miejsce zamieszkania przed wojną : Poznań, Ulrich von Huttenstr. 37 W2,
                         Miejsce osadzenia : Poznań Główna, data osadzenia : 16.12.1939]
             mat.(śl.po 1890) Wanda Adamska (ur.18.06.1876 Krynica, pow. Nowy Sącz - zm.17.11.1944),
                    poch. Kraków, cm. Rakowicki (kwatera PAS 38, rząd płn)
                    [w tym samym grobie pochowani : Józef Adamski (ur.1874 - zm.26.03.1880), 
                    Antoni Adamski (ur.1883 - zm.8.10.1889), Wacław Adamski (ur.1840 - zm.24.09.1910),
                    Florentyna Adamska (ur.1850 - zm.20.06.1921), Antoni Adamski (ur.1807 - zm.10.02.1867),
                    Wacław Adamski (ur.1900 - zm.7.11.1922)]
                    W 1939 r. mieszkała : Poznań, Ulrich von Huttenstr. 37. W2.
                    W czasie II wojny, w ramach akcji przesiedleńczej uwięziona w obozie przesiedleńczym
                    i osadzona 16.12.1939 r. Poznań - Główna.
 
               „Ziemia Rzeszowska” nr 9 z 12.09.1919 r.
 
             Dzieci : 2 (Irena, Jerzy)
             C1. Irena Zofia Myszkowska (ur.4.07.1920 Poznań)
                   W 1939 r. mieszkała : Poznań, Ulrich von Huttenstr. 37. W2.
                   W czasie II wojny, w ramach akcji przesiedleńczej uwięziona w obozie przesiedleńczym
                   i osadzona 16.12.1939 r. Poznań - Główna.
             C2. Jerzy Myszkowski (ur.20.06.1924 Poznań)
                   [Lista strat” Georg Myszkowski (ur.20.06.1924 Poznań), 
                   w czasie II wojny wysiedlony z Poznania do Generalnej Gubernii, osadzony 16.12.1939 r. Poznań - Główna] 
                      
         [powiększ]
 
         [ powiększ ]
 
       Grobowiec rodzinny Myszkowskich na cm. Rakowickim w Krakowie :
       1/ dr Ludwik Myszkowski, adwokat krajowy (ur.2.02.1844 - zm. 7.02.1888)
       2/ Ludwika z Hollakych Myszkowska (ur.18.01.1853 - zm.27.11.1888)
       3/ Ludwika z Turnauw Hollaky (ur.1832 - zm.1912), wdowa po c.k. majorze
       4/ Edward Myszkowski (ur.4.10.1878 - zm.2.06.1900), słuchacz praw
       5/ Stanisław Myszkowski (ur.6.08.1882 - zm.22.12.1942) radca magistratu m. Krakowa
 
 A2. Feliks Ignacy Myszkowski (ur.1.08.1846 Kraków, par. Św. Krzyż)
       [świadkowie w USC : JPan Piotr Giebhardt, lat 45, obywatel krakowski, JPan Karol Kloess, lat 49, kupiec – obaj
       zamieszkali przy ul. Florjańskiej, ksiądz Józef Kwiatkowski, urzędnik USC], [LN par. Św. Krzyż, akt 25, skan 8]
 
 A3. Waleria Maria Myszkowska (ur.10.04.1848 par. NMP, nr 506, 507 - zm.8.01.1849 Kraków, par. NMP, ul. Floriańska 537)
       [świadkowie chrztu w USC : Kazimierz Biber, lat 52, handlarz płótna i Franciszek Czajkowski, lat 44, handlarz płótna]
       [zgon zgłosili : Michał Terlecki, lat 55 i Marcin Dobrzański, lat 75, obaj dziadkowie przy kościele Panny Maryi]
 
 A4. Katarzyna Florentyna Myszkowska (ur.14.04.1850 par. NMP - zm.11.04.1851 Kraków, par. NMP, ul. Floriańska 549)
       [świadkowie chrztu w USC : Stanisław Strojek, lat 32, stolarz i Antoni Zborkowski, lat 39, tapicer]
       [zgon zgłosili : Marcin Marczewski, lat 70 i Marcin Dobrzański, lat 76, obaj dziadkowie przy kościele Panny Maryi]
 
 A5. Julian Walenty Myszkowski (ur.15.02.1852 Kraków, par. NMP, ul. Floriańska 549 - zm.1.04.1913 Warszawa), 
       poch. Warszawa, cm. Powązkowski [PSB]
       [świadkowie w USC 1852 r. : P. Hipolit Jaskulski, lat 38, krawiec i P. Jan Kowalski, lat 39, szynkarz kawy]
       śpiewak, aktor, reżyser, dyrektor teatru,
       uczeń gimnazjum św. Anny w Krakowie,
       w 1883 r. mieszkał : Lwów, ul. Ormiańska 4 [Ks. Adr. Lwowa 1883 r.],
       w 1896 r. reżyser w operetce,
       od 1900 r. dyrektor teatru w Kaliszu,
       w 1904 r. prowadził Teatr Zimowy w Sosnowcu
 
               
 
                
 
       1/ Julian Myszkowski, „Świat” 1913 r. , nekrolog
       2/ Julian Myszkowski ( fot.1905 r.)
       3/ Walenty Julian Myszkowski
       4/ Julian Myszkowski Wikipedia
       5/ W. Łenczakowski „Myszkowski marsz na fortepian”, Kraków, ok.1900 r. [powiększ]
 
       ż.(śl.1884) Maria Stanisława Worga (Warga, Worgowy) (ur.16.04.1866 Kraków - zm.ok.1895) [4]
       [„Spis ludności Krakowa z 1880 r.” Maria Worga (ur.16.04.1862 Kraków), c. Anny, Dz. I, nr 257 - 273, skan 777]
       aktorka, występująca początkowo pod pseudonimem Kamila Boretti, Szeretti
       ojc. Władysław Warga [ur.+/-1830 - zm.przed 1873]  
       mat. Zofia Anna Furko (ur.1838) , c. Jakuba i Katarzyny z d. Wilczyńska – mieszczan z Krakowa
       [2 mąż Zofii Anny Furko - (śl.26.07.1873 par. NMP) Paweł Wacław Mazurkiewicz (ur.1836), 
       s. Ludwika Mazurkiewicza i Zofii z d. Gębska (Grądy/ Kijany)]
       [„Spis ludności Krakowa z 1880 r.” : Anna 1-voto Worga, 2-voto Mazurkiewicz (ur.15.05.1840 Kraków), Dz. I, skan 777]
       [„Spis ludności Krakowa z 1880 r.” : Zygmunt Mazurkiewicz (ur.2.05.1874 Kraków), s. Anny, Dz. I, skan 777]
 
                 
       1/ Archiwum Państwowe Poznań  [powiększ]
       2/ Spis ludności Krakowa 1890 r. [powiększ]
     
         „Gazeta Lwowska” nr 219 z 22.09.1884 r.
 
       Dzieci : 3 (Tadeusz, Julian, Jadwiga)
       B1. Tadeusz Marian Nikodem Myszkowski (ur.13.12.1885 Lwów, Archikatedra - zm.13.09.1886 Lwów), 10 miesięcy 
             [chrzestni : Antoni Zamojski, :assistent technikus”, Józefa Ryszard, żona Antoniego,
             asystowali : Stanisław Błotnicki, oficer i Cecylia Ryszard, panna]
       B2. Julian Kazimierz Myszkowski (ur.16.02.1887 Lwów, Archikatedra - zm.25.03.1891 Lwów), lat 4
             [chrzestni : Mieczysław Frenkel, artysta dramatyczny i Teofila Nowakowska, wdowa]
       B3. Jadwiga Myszkowska (ur.30.11.1888 Kraków - zm.po 1913]
             mieszkała 1913 r. w Krakowie [„Ilustrowany Kuryer Codzienny” nr 78 z 4.04.1913 r.]
 
 A6. Aleksander Ignacy Myszkowski (ur.11.02.1855 Kraków, par. NMP, ul. Floryańska 549 - zm.ok.1884)
       [świadkowie w USC : G. Franciszek Wajda, lat 43, P. Michał Cieślikiewicz, lat 35 – majstrowie krawieccy]
       1866 r. uczeń C.K. Szkoły Głównej U Św. Barbary w Krakowie
       aktor teatrów objazdowych, współorganizator zespołów teatralnych
 
 A7. Marianna Myszkowska (ur.1858 - zm.2.01.1862 Kraków, par. NMP, ul. Floriańska, dom 356), lat 4 [LM, skan 126]
 
 prawdopodobnie z tej linii :
 
 1853 r. - Adam Myszkowski, Kraków
 1858 r. - Adam Myszkowski, właściciel kamienicy w Krakowie zw. „Trycyuszowska” (ul. Floriańska 356, 27)
 
 1880 r. - Jan Myszkowski, właściciel kamienicy przy ul. Floriańskiej nr 356/544
              [„Wykaz właścicieli budynków w 1880 r.], [Spis ludności Krakowa z 1880 r. – Jan Myszkowski nie występuje]
 

 1890 r. - Józef Adam Myszkowski h. Jastrzębiec (ur.17.03.1863 Warszawa), kawaler, artysta malarz,

              [w źródłach podany jest rok urodzenia : 1861, co potwierdza metryka urodzenia]

              mieszkał w 1890 r. Kraków, ul. Krowoderska 39/33 (nr hip. 19),„utrzymuje mieszkanie”,
              „Spis ludności Krakowa z 1890 r.” [19/V], [Tom 19, Dz. V, str. 411, 412] :
 
              
 
              
 
 Jest to Józef Adam Julian Myszkowski (ur.17.05.1861 Warszawa, par. św. Krzyż - zm.27.04.1891 Kraków), 
 pochowany : Warszawa, s. Józefa i Amelii z d. Grossman [zob. pkt 7]

 artysta malarz ze szkoły Jana Matejki , w 1880 r. uczeń warszawskiej Klasy Rysunkowej, gdzie otrzymał zasiłek TZSP.

 Prawdopodobnie studiował także w Akademii w Monachium.

 Powróciwszy do Warszawy, długo chorował i zmarł młodo.

 Z prac jego znany jest jedynie autoportret, posiadający dużo zalet malarskich

 
   metryka urodzenia, Warszawa 1861 r. [powiększ]
 
  
   „Dziennik Łódzki” nr 99 z 5.05.1891 r.
 
 1914 r. - Stefan Myszkowski, rygoroz. praw, Kraków, ul. Krowoderska 41 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 V. Inne linie z Krakowa i okolic :
 
 1745 r. - Kraków, Czarna Wieś (obecnie dzielnica Krowodrza w Krakowie), Igołomia
 Marcin Myszkowski (ur.+/-1745 - zm.przed 1822], szynkarz
 ż. Katarzyna Hudzikowska (z d. Komenderska) (ur.ok.1746 Andrychów - zm.8.02.1816 Kraków, par. NMP), 
 mieszkali : Kraków, Igołomia
 Dzieci : (Ignacy, Adam, Elżbieta) [zob. pkt 3.4.3]
---------------------------------------------
 Marcin Myszkowski [ur.+/-1755]
 ż. Jadwiga N. [ur.+/-1755], mieszkali : Kleparz
 Córka :
 Franciszka Myszkowska (ur.1782, par. św. Mikołaj - zm.21.04.1829, par. św. Florian, dom 140), mieszkała : Wesoła
 1 m.(śl.przed 1807) Jan Bąbalski (Bombalski) (ur.1781 - zm.1814/1815), Kraków, par. św. Florian
 2 m.(śl.1815 par. św. Florian) Jan Pojałowski [ur.1791 - zm.po 1829), mieszkał : Kleparz, nr 73
 Dzieci (Bombalski) :
 A1. Sebastian Bombalski (ur.17.01.1815 Kraków, św. Szczepan)
 Dzieci (Pojałowski) :
 A2. Franciszek Pojałowski (ur.24.08.1816 Kraków, św. Florian)
 A2. Marianna Franciszka Pojałowska (ur.11.11.1820 Kraków, św. Florian)
---------------------------------------------
 1755 r. - Linia Antoniego Myszkowskiego
 Antoni Myszkowski [ur.+/-1755 - zm.po 22.05.1813] [pkt 7]
 ż. Marianna Irzykowska [ur.+/-1755 - zm.22.05.1813] mieszkali : Kraków       
 Syn :
 Józef Myszkowski [1813 r. Antoni Jan] (ur.1786/89 Kraków - zm.22.07.1867 Warszawa, par. św. Antoni), 
 poch. Warszawa, cm. Powązkowski [zob. podstrona : Nekrologi warszawskie]
 [zgon zgłosili : Józef Wojakowski, lat 45, właściciel domu w Warszawie (zięć) 
 i Stanisław Olszewski, lat 40, obywatel ziemski]
 stolarz, majster polerski, mieszkał : 1867 r. Warszawa, ul. Dobra 2796
Fabryka Stolarska Józefa Myszkowskiego” Warszawa, w 1861 r. przeniesiona z ul. Karmelickiej na Solną 819    
          
    akt zgonu Józefa Myszkowskiego (Warszawa 1867 r.)  [powiększ]
 
 ż.(śl.22.05.1813 Warszawa, par. Św. Krzyż)
 Marianna Kroczyńska (Krocińska, Skroczyńska, 1850 r. Kwiecińska) 
 (ur.1794 Warszawa - zm.4.09.1853 Warszawa, par. św. Andrzej, ul. Leszno 670, poch. cm. Powązkowski )
 [zgon Marianny M. zgłosili : Józef Myszkowski, mąż i Józef Wojakowski, snycerz]
 [świadkowie ślubu : Antoni Myszkowski, ojciec i Antoni Rybiński]
 Józef i Marianna mieszkali : 1835 – 36 r. ul. Elektoralna 783, 1847 - 53 r. ul. Leszno 670
 ojc. Tomasz Krociński [ur.+/-1770 - zm.po 22.05.1813], mieszkał : Nowy Świat nr 1248
 mat. Tekla Swiechowska [ur.+/-1770]
 mieszkali : Warszawa, ul. Danielewiczowska nr 620 (1829 r.), 1835 – 36 r. ul. Elektoralna 783
 Dzieci : 14 [pkt 7]
---------------------------------------------
 1768 r. - N. Myszkowski, właściciel folwarku w Woli pod Krakowem
              [1768...” z folwarku Myszkowskiego z Woli pod Krakowem konfederaci zabrali wszystko bydło i owce za to, że odmówił
                   im dania prowiantów i był w bliskich kontaktach z Moskalami”]
---------------------------------------------
 1770 r. - Linia Józefa Myszkowskiego :
 Józef Myszkowski [ur.+/-1770 - zm.przed 10.11.1822]
 ż. Katarzyna N. [ur.+/-1770 - zm.przed 10.11.1822]
 Dzieci :
 Katarzyna Myszkowska (ur.1800), w 1822 r. „szyciem trudniąca się”
 m.(śl.10.10.1822 Kraków, par. Mariacka) Franciszek Mozler (ur.1794), kawaler, czeladnik profesji murarskiej,
 mieszkał : ul. Mikołajska 644
 [świadkowie : Antoni Galinowski, „sianem handlujący przy Rynku Wielkim”, mieszkający pod liczbą 16,
 Jan Sobociński, majster profesji krawieckiej, mieszkający : ul .Sławkowska 435,
 Józef Radwański, kucharz, mieszkający : ul. Mikołajska 559, Kajetan Goliński, „predencerz”,
 mieszkający : ul. Floriańska 537]
 ojc. Jakub Mozler [ur.+/-1765 - zm.po 10.11.1822], profesji murarskiej w Makowie, pow. Wadowski [ = Wadowice]
 mat. Agata N. [ur.+/-1765 - zm.po 10.11.1822]
---------------------------------------------
 Antoni Myszkowski [ur.+/-1770] 
 ż. Katarzyna N. [ur.+/-1770]
 Dzieci :
 Teresa Myszkowska (ur.1802 Kraków - zm.28.04.1830 Warszawa, par. św. Krzyż)
 m. N. Kroliński (ur.+/-1800 - zm. po 1830)
 Dzieci Krolińscy : 3 (Ludwik, Aleksander, Marianna)
---------------------------------------------
 1775 r. - ślub (21.10.1775 Kraków, kośc. Mariacki) nob. Małecki Adam + Agnieszka Myszkowska
              [Ben. Stanisław Patelski, dr teol. i profesor U. Jagiel., proboszcz u św. Szczepana]
---------------------------------------------
 Antoni Myszkowski [ur.+/-1775 - zm.przed 1823 Kraków], kucharz
 ż. Franciszka Cech [ur.+/-1775 - zm.przed 1823 Kraków]
 Dzieci :
 A1. Józef Myszkowski [ur.+/-1800]
 A2. Teresa Jadwiga Myszkowska (ur.1802 Kraków, par. św. Anna), rodem z Krakowa
       mieszkała : 1823 r. Warszawa, ul. Grodzka 365 od lat 4
       m.(śl.13.09.1823 Warszawa, Cyrkuł I) Józef Kwieciński (ur.1802), rodem ze wsi Kawodrza, obw. Kaliski
       majster profesji introligatorskiej, mieszkał : Warszawa, ul. Piekarska 129 od 3 - ch kwartałów
       [świadkowie ; Mikołaj Brzozowski, lat 32, Introligator, mieszkał : Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 410,
       Karol Koralewski, lat 37, Muzykus, mieszkał : Warszawa, ul. Bracka 1590, Michał Żukowski, lat 35, były
       porucznik Wojsk Polskich, mieszkał : Warszawa, ul. Święto Jańska 13, Andrzej Skorodziński, lat 23, Drukarz,
       mieszkał : Warszawa, ul. Grodzka 365, zgłaszający : Wojciech Kwieciński, ojciec i Józef Myszkowski, brat]
       ojc. Wojciech Kwieciński [ur.+/-1770], handlem trudniący się
       mat. Zofia Gormiacka [ur.+/-1770], mieszkali : Częstochowa
       Dzieci (Kwiecińscy) : (Marcjanna, Leon)
       B1. Marcjanna Kwiecińska (ur.1828 - zm.16.01.1828 Warszawa, par. św. Jan), dni 6
       B2. Leon Kwieciński (ur.9.04.1830 Warszawa, par. św. Krzyż)
             [chrzestni : Jakub Troczyński i Eleonora Mięszkowska ( = Myszkowska)]
---------------------------------------------
 1780 r. - Adam Myszkowski (ur.1780 - zm.1832, Czarna Wieś, par. św. Szczepan), lat 52
              ż.(śl.1822 Piasek, par. św. Szczepan) Rozalia Wolska [ur.+/-1790]
---------------------------------------------
 1785 r. - Krystian Myszkowski [ur.+/-1785 - zm.przed 1822], kapelusznik
              ż. Eleonora Essik [ur.+/-1785], [2 mąż – Karol Frandte]
              Dzieci :
              Eleonora Myszkowska (ur.1812 - zm.24.01.1822 Kraków, par. NMP, ul. Grodzka 29), lat 10
              [zgon zgłosili : JPan Karol Frandte, lat 35, ojczym zmarłej , mieszkał : ul. Grodzka 29
              i Wincenty Hanowicz, lat 39]
---------------------------------------------
 1792 r. - Wiktoria Myszkowska (ur.1792), stanu wolnego
              Syn :
              Tomasz Myszkowski (ur.28.12.1816, par. św. Florian - zm.7.01.1817 par. św. Florian)
---------------------------------------------
 1794 r. - Franciszek Myszkowski, prezydent Krakowa, uczestnik powstania kościuszkowskiego 1794 r., członek
              Najwyższej Rady [ = Franciszek Wielopolski – Myszkowski ]
---------------------------------------------
 1798 r. - Izabela Myszkowska (zm.po 1832) [zob. pkt 3.6]
              1 m. N. Maćkiewicz
              2 m. Józef Kobielski, wł. wsi Węglówka (par. Wiśniowa k. Myślenic),
                     . wsi Rżąka k. Krakowa 1798 r. [ob. dzielnica XII Bieżanów - Prokocim, uprzednio dzielnica Podgórze] [5]
---------------------------------------------
 1798 r. - Franciszek Myszkowski, uczeń gimnazjum w Krakowie [„Gazeta Krakowska” nr 79, 1798 r.]
---------------------------------------------
 1801 r. - Katarzyna Myszkowska (ur.1801), 1826 r. stanu wolnego
              Córka :
              Marianna Katarzyna Myszkowska (chrzest 7.09.1826 Kraków, par. św. Szczepan)
---------------------------------------------
 1810 r. - Ludwika Myszkowska (ur.1810)
              m.(śl.przed 1840) Kazimierz Leśniowski (ur.1811), krawiec
              mieszkali : Piasek w par. św. Szczepan
              Dzieci w par. św. Szczepan : 
              A1. Józefa Leśniowska (ur.1839 - zm.1839 Piasek), 2 dni
              A2. Waleria Regina Leśniowska (ur.1840)
---------------------------------------------
  1810 r. - Ludwika Myszkowska [ur.1810]
              m. Kazimierz Stanecki [ur.+/-1810]
              Syn :
              Luwik Stanecki [ur.+/-1840]
              ż. Franciszka Krawczyk [ur.+/-1840], c. Wojciecha i Marianny
              Dzieci :
              Marianna Antonina Stanecka (ur.10.07.1866 Kraków, par. NMP, ul. Floriańska 337)
              [Uwaga : ul. Floriańska 338 mieszkała : 1880 r. rodzina Nowińskich 
              (zob. Marianna Nowińska (ur.1820 Dulowa) i mąż Józef Myszkowski (ur.+/-1820), Alwernia] 
---------------------------------------------
 Karol Amilkar Myszkowski (ur.1814 w Kongresówce - zm.po 1880) [pkt 3.2.1.2]
 student ze szkół księży Pijarów w Wieluniu, po wybuchu powstania listopadowego wstąpił w szeregi ojczyste
 do 14. pułku piechoty liniowej. Brał udział w bitwach pod Iganiami i Ostrołęką w stopniu podoficera.
 Po upadku Warszawy wszedł z korpusem Rożyckiego do Galicji. Pozostaje w Krakowie.
 [Źródło : „Życiorysy uczestników Powstania Listopadowego” zebrane na pamiątkę obchodu jubileuszowego
 pięćdziesięcioletniej rocznicy tego powstania przez Hieronima Kunaszowskiego, Lwów 1880]
---------------------------------------------
 Stanisław Myszkowski [ur.+/-1815]
 ż. Urszula N. [ur.+/-1815]
 Dzieci :
 Brygida Myszkowska (ur.1844 - zm.22.03.1877 Półwsie, par. Najświętszego Salwatora), lat 33
---------------------------------------------
 1816 r. - Tomasz Myszkowski (ur.28.12.1816 Kraków, św. Florian), s. Wiktorii Myszkowskiej
 1823 r. - Maciej Myszkowski [„Dziennik Urzędowy woj. Krakowskiego” 1823 r., Listy gończe]
 1839 r. - Wincenty Myszkowski (ur.1839), blacharz z Krakowa, 
              uczestnik powstania 1863 r.,
              17.11.1866 r. powrócił z niewoli rosyjskiej [„Gazeta Lwowska” nr 279, 4.11.1866]
---------------------------------------------
 1847 r. - Franciszek Myszkowski (ur.25.01.1847 Alwernia - zm.przed 1908) [pkt 3.4.1]
              1900 r. Kraków, czeladnik stolarski 

              1 ż.(śl.16.01.1881 Kraków) Marcjanna Pasiut (ur.1845 Stary Sącz - zm.1894/96)

              2 ż.(śl.1894/96) Katarzyna Kopeć (ur.1.11.1863 Brończyce k. m. Słomniki, pow. Kielce, Król. Polskie)
                    ojc. Józef Kopeć
                    mat. Łucja Kapalska
              [2 mąż Katarzyny Kopeć – (ślub 4.06.1908 Czarna Wieś, par. św. Szczepana, Kraków)
              Jan Horbatyj (ur.1.07.1883 Gaje), wyzn. grek – kat., s. Teodora i Paraski Bocharz], 
              [LC , par. św. Szczepan, skan 450]
              Dzieci 1 żony :
              1/ Józef Myszkowski (ur.4.03.1882 Kraków)
              2/ Karol Myszkowski (ur.28.03.1885 Zwierzyniec, Galicja)
              3/ Stefan Myszkowski (ur.2.09.1894 Podgórze)
              Dzieci z 2 żony :
              4/ Maria Myszkowska (ur.3/12.12.1896 Kraków)
              5/ Szczepan Myszkowski (ur.1900 - zm.1901 Piasek, Kraków, par. św. Szczepan), 20 mies.
              6/ Mieczysław Józef Myszkowski (ur.31.12.1902 Kraków - zm.30.12.1942 Oświęcim),
                  zginął podczas ucieczki z obozu (nr obozowy 74525)
---------------------------------------------
 1851 r. - Linia Myszkowskich h. Jastrzębiec z Krakowa (właścicieli dóbr Niewodna k. Jasła) [zob. pkt 5.4] :
                
 Stanisław Myszkowski h. Jastrzębiec, posesor dóbr
 (ur.8.01.1851 Wielopole Skrzyńskie, pow. Ropczyce - zm.po 1900), 
 syn Józefa Myszkowskiego z Niewodnej i Ludwiki z d. Adamska,
 właściciel dóbr ziemskich, mieszkał : 1900 r. Kraków, ul. Zygmuntowska 4/148, [Tom V, nr 2688]
 ż. Antonina Ławrowska h. Pobóg (ur.1850 Lalin, par. Grabownica Starzeńska, pow. Sanok - zm.po 19.09.1885)
 ojc. Szymon Ławrowski, od 1828 r. paroch grekokatolicki w Lalinie
 mat. Tekla Piekarska
 Dzieci : 3 (Józef, Stefan, Maria, prawd. Anna)
 A1. Józef Myszkowski (ur.1879 Niewodna - zm.po 1926)
       star. komisarz Eksp. Urz. Śledcz., Konarskiego 20 [Ekspozytura Śledcza, ul. Kanonicza 24], [Ks. Adr. 1926]
       urzędnik Policji, Kraków, ul. Konarskiego 20 [Ks. Adr. 1926]
 A2. Stefan Adolf Myszkowski h. Jastrzębiec (ur.26.10.1882 Sambor, Ukraina - zm.2.08.1956), lat 74,
       poch. Kraków, cm. Rakowicki [fot. grobu]
       [w tym grobie : Stanisław Myszkowski (ur.18.03.1908 - zm.18.02.1989), 
       Eugeniusz Weiss (ur.13.06.1879 - zm.30.10.1954), Anna Weiss (ur.7.10.1877 - zm.28.03.1962),
       Adela Myszkowska (ur.17.07.1881 - zm.3.02.1978), Teresa Kowalska (ur.10.10.1938 - zm.7.10.2015)]
       1911 r. - Stefan Myszkowski Kraków, komisariat targowy (1912 - 26), w 1911 praktykant kom. targ.
       urzędnik Magistratu, Konarskiego 20 [Ks. Adr. 1932]
       mieszkał : Kraków, ul. Konarskiego 20
 
       
       „Dziennik Rozporządzeń dla Stoł. Król. Miasta Krakowa, 1911 r.
 
       ż. Adela Reczek (ur.17.07.1881 Kraków - zm.3.02.1978), lat 97, poch. Kraków, cm. Rakowicki)
       (Myszkowska Jastrzębiec Adela, pryw., Konarskiego L. 20) [Ks. Adr. 1932]
       ojc. Ruprecht Reczek (ur.15.09.1846 Frankstart, Freusztat. pow. Mistek, Morawy - zm.23.02.1933), kupiec
             poch. Kraków, cm. Rakowicki (kw. kw. XXXIII, rz. 2, m. 1)
             [„Spis ludności Krakowa : 1890 r. pomocnik w kantorze loteryjnym, żonaty, 
             mieszkał : Kraków, ul. Filipa, nr hip. 74, tom 21, dz. V, str. 131]
             [„Spis ludności Krakowa : 1900 r. masarz, Kraków, 1910 r., tom 5, nr 302]
       mat. Anna Józefa Rozalia N. (ur.15.10.1849 Warszawa - zm.29.08.1935)
       poch. Kraków, cm. Rakowicki (kw. kw. XXXIII, rz. 2, m. 1)
       Dzieci : (Stanisław, Eugeniusz) [uzupełnienia : Mateusz Wózek + internet]
       B1. Stanisław Myszkowski (ur.18.03.1908 - zm.18.02.1989), lat 81, poch. cm. Rakowicki w Krakowie),
                 absolwent Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie,
                 prawnik, zawodnik i działacz sekcji hokeja w klubie Cracovia, jeden z pionierów hokeja w tym klubie.
                 Bezdzietny.
 
                   [powiększ]
             „Ilustrowany Kuryer Codzienny” nr 63 z 5.03.1929 r.
             Najlepsi łyżwiarze Krakowa w jeździe szybkiej. Od lewej : Myszkowski i Michalak (Cracovia)
             oraz Rosenberg (Makkabl)
 
                      [powiększ]
             Kraków, cm. Rakowicki. Grób rodziny Myszkowskich h. Jastrzębiec, kw. LI, rz. płd. m.17.
             Stefan, lat 74, Adela, lat 97, mgr Stanisław, lat 81
       B2. Eugeniusz Jan Myszkowski (ur.1909 Czarna Wieś, Kraków, par. św. Szczepan - zm.1909 Czarna Wieś)
 
 A3. Maria Myszkowska (ur.19.09.1885 Dobrzechów k. Strzyżowa) [zob. pkt 5.4]
 prawd.
 A4. Anna Myszkowska  (ur.7.10.1877 - zm.28.03.1962), poch. Kraków, cm. Rakowicki
       m. Eugeniusz Weiss (ur.13.06.1879 Chroberz, gm. Kielce - zm.30.10.1954), pom. zakł. optyczno - mechan.
       mieszkał : 1910 r. ul. Czarnowiejska 25, kawaler, poch. Kraków, cm. Rakowicki
---------------------------------------------
 1850 r. - Jan Myszkowski [ur.+/-1850 Alwernia], w 1890 r. Kraków, czeladnik stolarski [pkt. 3.4.1]
              ż. Katarzyna Bigaj (ur.1847 Alwernia - zm.1934)
              w 1890 r. mieszkali : Pędzichów 15/3 (nr hip. 68) [Spis 1890, Tom 20, str. 646. 647]
              Dzieci : [zob. pkt 3.4.1]
              
              Z tej linii :

              Bronisława Myszkowska (ur.1.01.1876 - zm.11.05.1926, poch. Rakowice)

              Anna z Altyjów (Altyj) Myszkowska (ur.2.08.1877 - zm.10.12.1943, poch. Rakowice)

              Janina Książek (ur.8.06.1942 - zm.14.08.2006)

              [„Przewodnik po cmentarzach rzeczowo spisany przez St. Cyrankiewicz” Kraków 1908 r.,

              PSB : Alth Alojzy (ur.2.06.1819 Czerniowce - zm.4.11.1886, poch kw. Q), [PSB]

              geolog, dr praw, prof. Uniw. Jagiell., członek Akadem. Umiejętności.

              Althowa Ludwika (ur.1824 - zm.1891, poch. kw. Q)]

 

                   [powiększ]

              Kraków, cm. Rakowicki, grób ; kw. XXIIB, rz. 11, m. 1

---------------------------------------------
 1860 r. - Grób rodziny Myszkowskich (Kraków, cm. Rakowicki), kw. XXVA, rz. płd., m. 9
 
                            [powiększ]
              [Fot. Andrzej Wcisło (2013 r.), Monika Wcisło (2017 r.)]
 
              Pochowani :             

              Józef Myszkowski (ur.30.05.1860 - zm.24.02.1943), kupiec [pkt 3.4.1]

              Józef Myszkowski (ur.31.03.1896 - zm.9.07.1954) [s. Józefa i Petroneli Magiera] [pkt 3.4.1]

              Elżbieta Myszkowska (ur.22.06.1898 - zm.4.05.1956)

              Maria Myszkowska (zm.21.05.1917)

              Franciszka Myszkowska (ur.1864 - zm.31.05.1918) [Franciszka Migdał – 2 żona Józefa Myszkowskiego]

              Elżbieta Myszkowska (ur.2.07.1926 - zm.28.11.2005)

              Krystyna Myszkowska (ur.15.12.1921 - zm.14.12.1989)

              Maria Myszkowska - Olszewska (ur.9.04.1929 - zm.3.05.2016) [pracownik naukowy]

              Stanisława Myszkowska (zm.29.09.1979)

              Stanisław Olszewski (ur.14.04.1922 - zm.12.12.1980)

              Michał Zając (zm.1.09.1904)

              Magdalena Zając (zm.1938)

 

              Genealogia :

              Józef Jan Myszkowski (ur.30.05.1860 Alwernia - zm.24.02.1943) [pkt 3.4.1]
              1880 r. czeladnik szewski [„Spis ludności Krakowa z 1880 r.”, nr 47/IV], 
              1890 r. majster szewski [„Spis ludności Krakowa z 1890 r.”, nr 366/I]
              1900 r. czeladnik szewski [„Spis ludności Krakowa z 1900 r.”, nr 2189/V]
              1910 r. kramarz [„Spis ludności Krakowa z 1900 r.”, nr 3012/IV]
 
              1 ż. Petronela Magier (Magiera, Flisak) (ur.15.05.1867 Niepołomice - zm.27.12.1891), poch. mogiła zbiorowa
                    [wg innych źródeł : Petronela Magiera („Straty osobowe”)]
                    ojc. N. Magier [ur.+/-1835 - zm.przed 1890]
                    mat. Apolonia (ur.9.02.1836 - zm.po 1890]
              2 ż.(śl.31.01.1897 Kraków, par. św. Szczepan) Franciszka Migdał (ur.9.03.1865 Niepołomice - zm.31.05.1918)
                   ojc. Jan Migdał
                   mat. Marianna Skóra
              Dzieci z 1 żony : 4 (inf. z 1890 r.)
              A1. Stanisława Myszkowska (ur.17.11.1884 Kraków)
              A2. Aleksander Myszkowski (ur.15.07.1886 Kraków)
                    1900 r. student w Krakowie 
              A3. Edmund Myszkowski (ur.15.11.1891 Kraków - zm.3.06.1955)
                    Uczestnik Kampanii Wrześniowej 1939 r., więzień : Stalag Norymberga
                    Życiorys : pkt 3.4.1
                    ż. NN. [ur.+/-1895]
              A4. Józef Myszkowski (ur.31.03.1896 Kraków - zm.9.06.1954) lub (ur.30.02.1896 Kraków – wg spisu z 1900 r.)
              Dzieci z 2 żony : 5 (inf. z 1910 r.)
              A5. Maria Myszkowska (ur.12.12.1897 Kraków) lub (ur.8.12.1897 Kraków – wg spisu z 1900 r.)
              A6. Władysław Myszkowski (ur.8.04.1900 Kraków)
              A7. Janina Myszkowska (ur.15.04.1902 Kraków)
---------------------------------------------

 1860 r. - N. Myszkowski [ur.+/-1860] [„Spis z 1890 r., Tom 3, str.53]

              ż. Helena N. (ur.1860 Kraków - zm.po 1890), szwaczka

              mieszkała : 1890 r. : Kraków, ul. Łobzowska nr stary 104, nr nowy 25, nr mieszk. 2

              Dzieci :

              Maria Myszkowska (ur.26.07.1887 Kraków)

---------------------------------------------

 1865 r. - Marcin Myszkowski [ur.+/-1865]

              ż. Helena Dębowska [ur.+/-1865]

              Dzieci :

              Anna Myszkowska (ur.1888 - zm.1890 Piasek, par. św. Szczepan), lat 2

---------------------------------------------

 1867 r. - Marianna Myszkowska (ur.1800 - zm.27.06.1867 Kraków, par. Wsz. Św.), lat 67, wdowa, u. Koletki 29

              „pauper in Sovielak beneficem”

 1871 r. - Stefan Myszkowski, uczeń C.K. Czteroklasowej Szkoły przy kościele św. Barbary w Krakowie

---------------------------------------------

 1880 r. - Grób Jana Myszkowskiego z rodziną (kw. PAS 11, rz. Wsch.)

 Pochowani :

 Jan Myszkowski (zm.1880)

 Maria Myszkowska (zm.1862)

 Salomea Myszkowska (zm.1882)

 Teresa Myszkowska (ur.1888 - zm.1888)

 Maria Wojda (zm.1862)

 Franciszek Ochęduszko (ur.1887 - zm.13.02.1887)

 Tadeusz Wieczorek (ur.4.02.1927 - zm.12.12.2017) i Bogdan Wieczorek (ur.16.03.1963 - zm.2.10.1984)

 Artur Krupa (ur.7.11.1953 - zm.5.04.1980)

---------------------------------------------

 1875 r. - Stanisław Myszkowski, uczeń średniej szkoły rolniczej w Czernichowie k. Krakowa

---------------------------------------------

 1882 r. - Zofia Myszkowska (ur.1820 Łowinia - zm.1898), wł. piekarni, ul. Krótka (wzm.1882 – 85),

              żona Adama Myszkowskiego (ur.1826 Kowale), mieszkała : 1880 Kleparz nr 165, bezdzietna

              [siostra Feliksa Bystrzanowskiego (wzm.1882 - 87) (pkt 3.2.1.1]

--------------------------------------------- 
 1883 r. - Adolf  Myszkowski h. Jastrzębiec (ur.12.05.1883 Gorlice - zm.29.07.1963), sędzia [zob. pkt 5.4]
              s. Jana Myszkowskiego (ur.1854 Podniebyle - zm.1906 Lwów) i Marii Garan (ur.1859 Gorlice - zm.1897 Gorlice)
              [prawdopodobnie uczeń gimnazjum w Jaśle 1899 - 1902 r., 1902 r. egzamin dojrzałości] 
                   1909 r. Myszkowski Adolf, auskultant sądowy, Kraków, Puławskiego 9 [„Spis ludności Krakowa z 1909 r.”]
              1909 - 1910 r.  Auskultant Sądowy Galicji Wschodniej, Lwów
                   od 1910 r. sędzia : Rawa Ruska (wzm.1910 – 1914)
                   1926 r. Sąd Powiatowy, Medenice – naczelnik
              w 1927 r. sędzia sądu okręgowego w Rzeszowie 
                   w 1927 r. przeniesiony do sądu okr. w Krakowie [„Ilustrowany Kuryer Codzienny” nr 203 z 25.07.1927 r.]
                   1932 r. mieszkał : Kraków, ul. Konarskiego 11, 1933 r. ul. Szopena 22
                   poch. Kraków, cm.Rakowicki (kw. XXXIV, rz. 12, m. 21)
 
              ż. Augusta N. (ur.16.03.1888 - zm.22.05.1975 Kraków), poch. Kraków, cm.Rakowicki (kw. XXXIV, rz. 12, m. 21)
 
                               Kraków, cm. Rakowicki  [powiększ]
                Pochowani : Mgr Adolf Jastrzębiec - Myszkowski, emerytowany sędzia (ur.12.05.1883 - zm.29.07.1963),
                Augusta Myszkowska (ur.16.03.1888 - zm.22.05.1975), Jan Jakub Burg (ur.7.05.1897 - zm.24.06.1954)
---------------------------------------------
 1886 r. - Bolesław Myszkowski (ur.5.05.1886 - zm.25.07.1977), poch. Grębałów, kw.III, rz.6, m.10
              prawd. żona :
              Weronika N. (ur.20.05.1885 - zm.4.10.1966)
              prawd. córka :
              Apolonia Sochacka (ur.23.04.1908 - zm.6.11.2002)
-----------------------------------------------------------------
 1886 r. - Stefan Jastrzębiec Myszkowski (ur.5.07.1886 prawd. Stubno - zm.21.12.1956), poch. Kraków, cm. Rakowicki,
              s. Stanisława Myszkowskiego i Józefy Salabura [zob. pkt 3.5]
              [w tym samym grobie : Maria Myszkowska (ur.1892 - zm.1945), Krystyna Górska (ur.1919 - zm.1967),
              Andrzej (Leszek) Myszkowski (ur.5.06.1924 - zm.6.05.2006), 
              Teresa Wanda Myszkowska (ur.30.06.1926 - zm.9.09.2014), Wojciech Myszkowski (ur.1953 - zm.1976),
              Jan Górski (ur.27.03.1924 - zm.24.11.2012), Krystyna Górska (ur.17.09.1928 - zm.25.12.2012)]
              1921 r. kapitan art.
              nadleśniczy, Pomorze (wzm.1918 – 1924)
              1934 r. kapitan rezerwy Korpusu Artylerii
              ż. Maria Strzelecka (ur.18.01.1892 Złoczów, Ukraina - zm.tragicznie 15.03.1945 Tymbark) [pkt 3.5]
              Dzieci :
              A1. Krystyna zamężna Górska (ur.1919 - zm.1967)
              A2. Andrzej (Leszek) Myszkowski (ur.5.06.1924 - zm.6.05.2006), syn Stefana M. (1886 - 1956)]
                    [prawd. to dr Leszek Myszkowski, lekarz II Kliniki Chirurgicznej, Kraków, ul. Kopernika 21,
                    lekarz chirurg w Kielcach]
                    prawdopodobnie :
                    ż. Teresa Wanda N. (ur.30.06.1926 - zm.9.09.2014 prawd. Kielce), poch. Krakow, cm. Rakowicki
 
                      
              Kraków, cm. Rakowicki [fot. Monika Wcisło, Bielsko Biała, 2020 r.]
-----------------------------------------------------------------
 1887 r. - Jan Myszkowski (ur.1887 - zm.11.01.1926), lat 39, nożownik, [6]
              poch. cm. Rakowicki, kw. XXVA, rz.15, m.9
              [w tym grobie : Maria Małecka (ur.15.07.1869 - zm.15.08.1947), Walenty Jedrusik (ur.9.10.1902 - zm.16.08.1947),
              Eugeniusz Myszkowski (ur.27.01.1912 - zm.18.04.1985), Wiktoria Myszkowska (ur.16.03.1919 - zm.16.02.2005)
              Andrzej Myszkowski (ur.2.04.1951 - zm.28.01.2018)]
              [prawdopodobnie brat : Myszkowski Emil (ur.1.10.1876 Alwernia - zm.18.04.1945),
              w 1930 r. sprzedał część domu przy ul. Tatarskiej]
              1912 r. - zakład, ul. Dietlowska 46 (Zakłady Nożownicze, Szlifiernia, wzm. do 1943)
                   1913/14 r. - Jan Myszkowski, nożownik, Kraków, ul. Agnieszki 9 [Ks. Adr.]
                   1925 r. - wylosowany został na zastępcę sędziego przysięgłego na kadencję jesienną 
                                 [„Ilustrowany Kuryer Codzienny” nr 223 z 15.08.1925 r.], [„Nowy Dziennik”, nr 182, 1925] (mieszkał : Krakowska 56)
                   właściciel domu przy ul. Tatarskiej
 
                    
              1/ „Goniec Krakowski, 1922 r.
              2/ „Goniec Krakowski” 1926 r.
              
              ż. prawdopodobnie : Maria N. [ur.+/-1885 - zm.po 1934]
 
              1926 r. Maria Myszkowska, ul. Krakowska  [„Ilustrowany Kuryer Codzienny” nr 310 z 11.11.1926 r.]
              1932 r. Myszkowska Marja, wł. szlifierni, Krakowska 56
              1933 r. Myszkowscy Jan i Maria, ul. Zdrowa (dz. XVII), nr 3, 324
 
              
              „Gazeta Urzędowa Zarządu Miejskiego w Stoł. Król. mieście Krakowie”, 1934 r.
 
              Dzieci : (Jarosław, Eugeniusz, Kazimierz)
              A1. Jarosław Włodzimierz Myszkowski [ur.+/-1910 - zm.po 1934], 1932 r. szlifierz, Krakowska 56
                    1934 r. Zakłady Nożowniczo – Mechaniczne, ul. Karmelicka 16              
              A2. Eugeniusz Myszkowski (ur.27.01.1912 - zm.18.04.1985), 1932 r. prakt. szlif., Krakowska 56, mistrz szlifierski
                    poch. cm. Rakowicki, kw. XXVA, rz.15, m.9
                    ż. NN. [prawd. Wiktoria N. (ur.16.01.1919 - zm.16.02.2005), poch. w tym samym grobie]
                    Dzieci : NN.
              A3. Kazimierz Myszkowski (ur.1913 - zm.po 1935)
                    1932 r. prakt. elektromont., Krakowska 56
                    1935 r. elektromonter, mieszkał : ul. Krakowska 56, [„Ilustrowany Kuryer Codzienny” nr 155 z 6.06.1935 r.] 
              prawdopodobnie :
              A4. Elżbieta Myszkowska [ur.+/-1910 - zm.po 1934]
---------------------------------------------
 1886 r. - Stanisław Myszkowski (ur.ok.1886), uczeń Gimnazjum św. Jacka w Krakowie
---------------------------------------------
 1887 r. - Słotwina (par. Brzesko - Słotwina)
 Zofia Myszkowska (ur.1887 Słotwina)
---------------------------------------------
 1890 r.- Linia z ok. Tarnowa (Tarnów - Gorzejowa k. Pilzna)
 [prawdopodobnie linia pochodząca z par. Ryglice – pkt 5.1]
 Informacje : p. Krzysztof  Myszkowski z Krakowa, p. Aldona Widłak z Krakow + MyHeritage :
 
 Julian Myszkowski (ur.1890 - zm. po 1925], budowniczy, dzierżawca młynów i tartaków,
 ok. 1925 r. mieszkał : Gorzejowa k. Pilzna [„Gazeta Lwowska” nr 262 z 13.11.1925 r.],
 prawdopodobnie wyemigrował do USA
 
                  
 1/ „Kurjer Białostocki” nr 11 z 10.01.1922 r. [powiększ]
 2/ „Gazeta Lwowska” nr 262 z 13.11.1925 r. [powiększ]
 3/ „Górnoślązak” nr 4 z 5.01.1922 r.
 Inne gazety : „Goniec Krakowski” nr 3, dn. 3.01.1922 r.]
 
 1 ż.(śl.1912) NN. [„Goniec Śląski” nr 4 z 5.01.1922 r.]
 2 ż.(śl.1918) Maria Lemler (ur.15.09.1898 - zm.27.11.1954) [informacja : p. Aldona Widłak, Kraków + MyHeritage]
      [2 mąż Marii Lemler – Rudolf Bauer (ur.15.09.1897 - zm.10.01.1966)]
      ojc. Michał Lemler (ur.23.09.1856 Dąbie, Kraków - zm.27.10.1930), poch. cm. Rakowicki, kw.XX, rz. 6, m. 48
            majster rzeźniczy, wyznanie rzymsko - katolickie,1923 r. młyn, ul. Mogilska 103, syn Salomona
      mat. Antonina z d. Marcela (ur.13.06.1866 Piaski, Kraków - zm.5.04.1924), poch. cm. Rakowicki, kw.XX, rz. 6, m. 48 
      [„Spis ludności Krakowa z 1910 r.”, tom 29 Dąbie, str. 108, 109]
      [Rodzeństwo Marii Lemler : 
      1/ Władysław Lemler (ur.1.02.1887 Kraków)
      2/ Jakub Lemler (ur.1.03.1892 Dąbie - zm.20.04.1950), żona Stefania Koterla (ur.1906 Gołkowice)
      3/ Albina Lemler (ur.1.05.1895 Kraków)
      4/ Stefania Lemler (ur.12.02.1896 Kraków)
      5/ Aniela Lemler (ur.1.03.1900 Kraków)
      6/ Tadeusz Lemler (ur.1903), 
      7/ prawd. Roman Lemler (ur.8.03.1893 - zm.13.02.1940) + 4 rodzeństwa]
 Syn :
 Wacław Myszkowski (ur.1.03.1919 Tarnów - zm.23.10.1987), poch. cm. Rakowicki w Krakowie), członek ZBoWiD
 [w tym samym grobie pochowany : Roman Lemler (ur.8.03.1893 - zm.13.02.1940), lat 46]
 
          [powiększ]
  Kraków, cm. Rakowicki [fot. Monika Wcisło, Bielsko Biała, 2020 r.]
 
 1 ż. Łucja Tierientiew (ur.26.11.1923 Perm, Rosja - zm.30.03.2011), poch. Kraków, cm. Rakowicki 
 2 ż. Marianna Poniewierska [ur.+/-1920]
 mieszkali : Kraków, ul. Mogilska 77 
 [Źródło : Aldona Widłak „Wykaz mieszkańców Dąbia z lat 1901 - 1918”]
 Dzieci Wacława z 1 żony : (Wacław, N. N.) [MyHeritage]
 A1. Wacław Myszkowski (ur.12.03.1952 - zm.23.02.2005), poch. Kraków, cm. Rakowicki, kw.XX, rz. 6, m. 48     
       [w tym grobie : Łucja Myszkowska (ur.26.11.1923 - zm.30.03.2011), Antonina Lemler (ur.1866 - zm.5.04.1924),
       Michał Lemler (ur.1858 - zm.27.10.1930), Maria Bauer (ur.15.09.1898 - zm.27.11.1954), 
       Rudolf Bauer (ur.15.09.1897 - zm.10.01.1966)]
       ż.(śl.1978) N. Kowalska [ur.+/-1955]
       Dzieci : 2
 A2. N. Myszkowska [ur.+/-1950]
       m. N. Wołczaski [ur.+/-1950]
       Dzieci :
       B1. N. Wołczaska [ur.+/-1980]
             m. N. Prasolik [ur.+/-1980]
 A3. N. Myszkowski (a) [ur.+/-1950]
 Dzieci Wacława z 2 żony : 2 ( Barbara, Krzysztof )
 A4. Barbara Myszkowska (ur.1976 Kraków)
       m. Rafał Szymankiewicz [ur.+/-1976]
       Dzieci (Szymankiewicz) : 
       B1. Nina Szymankiewicz
 A5. Krzysztof Myszkowski (ur.1981 Kraków), znany jako „Mysza”, członek zespołu PMF
       ( PFM = Prawda Między Faktami ). 
 
       
   Kraków, cm. Rakowicki. Grób rodzin : Lemler, Myszkowscy, Bauer [fot. Monika Wcisło, Bielsko Biała, 2020 r.]
---------------------------------------------
 1890 r. - Linia : Bochnia - Kraków  [Informacje : Monika Małgorzata Więsek z d. Faran] :
 
 Jan Myszkowski (ur.+/-1890 - zm.1945)
 ż. Maria Leśniak (ur.+/-1890 - zm.28.04.1978), pochowana cm. Rakowicki  (kw.RB, rz.5, m.9)
 ojc. Jan Leśniak [ur.+/-1860]
 mat. NN.
 Dzieci : 2 (Janina, Adolf)
 A1. Janina Myszkowska (ur.9.07.1915 - zm.17.11.1982), poch cm. Rakowicki, kw. N, rz. 1, m. 37
       m. Józef Faran (ur.19.02.1911 - zm.23.01.1989), poch. cm. Rakowicki, kw. N, rz. 1, m. 37
       ojc. Jakub Faran (ur.1894 Kraków)
             [Spis ludności Krakowa z 1910 r. : Jakub Faran (ur.10.07.1886 Zelków), kelner 
             i żona Józefa (ur.18.12.1879 Kraków – tom 12, nr 563]
             s. Jana F. (ur.8.12.1854 Zelków k. Krakowa) i Marii z d. Kamieńska (ur.6.12.1859 Karniewice)
             [rodzeństwo Jakuba Farana : Kazimierz (ur.28.02.1880 Zelków, Wawrzyniec (ur.10.08.1881 Zelków), 
             Anna (ur.24.07.1891 Kraków)
             Źródło : Spis ludności Krakowa z 1890 r. (tom 19, str.303, 304 i z 1900 r.]
       mat. Józefa Wróblewska (ur.1880 - zm.1920), c. Stanisława i Teresy
       Dzieci (Faran) : 2 (Jadwiga, Wojciech)
       B1. Jadwiga Faran
       B2. Wojciech Faran
 A2. Adolf Franciszek Myszkowski (ur.13.12.1917 Bochnia - zm.10.02.1972 Kraków), 
       pochowany na cm. Rakowickim w Krakowie, kw.LXXXI, rz.14, m.8
       [w tym grobie : Władysław Sott (ur.4.12.1908 - zm.18.06.1949), Halina Myszkowska (ur.5.01.1930 - zm.16.01.1971),
       Ewa Jankowicz (ur.17.04.1962 - zm.25.09.2004), Adam Myszkowski (ur.24.11.1953 - zm.9.05.2019)]
       1935 r. - Adolf Myszkowski, uczeń gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie (wzm.1935 – 37)
       zawodnik klubu „Cracovia” w piłce nożnej (1934 - 1940 r.), członek AK lub BCh.
 
         I drużyna piłkarska K.S. Cracovia na początku sezonu 1939
 
       ż. Halina N. (ur.5.01.1930 - zm.16.01.1971), poch. na cm. Rakowickim w Krakowie
       Dzieci : 2 (Adam, Ewa)
       B1. Adam Myszkowski (ur.24.11.1953 - zm.9.05.2019), poch. cm. Rakowicki
       B2. Ewa Myszkowska (ur.17.04.1962 - zm.25.09.2004), poch. cm. Rakowicki
             m. N. Jankowicz [ur.+/-1960], rozwód
             Dzieci (Jankowicz) : Katarzyna, Anna
 
 Być może z tej linii : 
 1/ 1893 r. - Józef Myszkowski, uczeń gimnazjum w Bochni w 1893 r.
     [Źródło : „Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Bochni  za rok szkolny 1893”]   
 2/ Kazimiera Myszkowska (ur.15.11.1897 - zm.22.05.1988, poch. Bochnia), cm. komunalny przy ul. Orackiej
     w tym samym grobie : Jadwiga Anna Myszkowska Kurtycz (ur.6.02.1910 - zm.11.03.1993)  
     oraz : Józef Czerwiec (ur.1905 - zm.1990) i Stanisława Czerwiec (ur.1899 - zm.1988)
 3/ Stanisława Myszkowska, nauczycielka, 
 1907 r. nauczycielka, Zabierzów
 1910 r. nauczycielka, Borek k. Bochni    
 1912 r. nauczycielka w Cichawie k. Bochni  
 1914 r. nauczycielka, Chrostowa (tymczas.)
--------------------------------------------- 
 1890 r. - Linia : Kraków - Podgórze (informacje : p. Barbara Kałużny Karcz

 Witold  Myszkowski [ur.+/-1890]

 ż. Elżbieta Wojtyga (ur.9.10.1891 Kraków - zm.28.05.1969), poch. Podgórze, kw. XV, rząd 4, m. 17, nauczycielka [7]

 ojc. Władysław Wojtyga (ur.12.06.1862 Inwałd, par. wł. - zm.28.11.1939), poch. Podgórze, kw. XV, rząd 4, m. 17

       przemysłowiec, mistrz kaflarski, właściciel fabryki kafli w Dębnikach [ob. dzielnica Krakowa]

       ul. Twardowskiego 42, zatrudniającej 12 pracowników. Fabryka nazywana była „koci zamek”

 mat. Maria Konrad (ur.29.06.1863 Milówka, par. wł., gm. Żywiec - zm.18.04.1938), poch. Podgórze, kw. XV, rząd 4, m. 17

 Dzieci Witolda i Elżbiety : 1 (Jadwiga)

 A1. Jadwiga Wanda Myszkowska (ur.22.01.1924 - zm.22.08.2004), poch. Podgórze, kw. XV, rz. 4, m. 17, ekonomistka

       m. Bogdan Marian Kałużny (ur.21.11.1921 - zm.27.04.1984), poch. Podgórze, kw. XV, rząd 4, m. 17

       Dzieci (Kałużny) : 2 (Wiesław, Anna)

       B1. Wiesław Kałużny (ur.28.04.1950 - zm.27.11.2019), poch. Podgórze, kw. XV, rząd 4, m. 17

             Dzieci (Kałużny) :

             C1. Andrzej Kałużny (ur.1974), dzieci : Kamila (ur.1995), Michał (ur.2001)

                   [Informacja : Jadwiga Kałużny Litwa]

             C2. Barbara Kałużny Karcz

       B2. Anna Kałużny

---------------------------------------------
 1894 r. - Linia : Kraków
 Franciszek Myszkowski [zm.po 29.03.1894]  [„Gazeta Lwowska” nr 95, 96, 97, 1894 r.] [pkt 3.5]
 ż. Anna N. (zm.19.09.1893 Kraków)
 [1 mąż Anny N. – Chorobik (Chorabik), bezpotomny]
---------------------------------------------
 1895 r. - Linia : Kraków
 Józef  Myszkowski [ur.+/-1895]
 ż. NN.
 Syn :
 Jerzy Myszkowski (ur.17.02.1925 Kraków - zm.8.10.1950 tragicznie w Krakowie), poch. cm. Rakowicki, kw.LXXIII. rz.5, m.8
 komendant posterunku MO w Krzeszowicach, czł. PPR, następnie członek PZPR,
 zginął w Krakowie 8.10.1950 r. z rąk „bandy” Różyckiego 
 [w tym grobie : Edward Górka (ur.24.04.1926 - zm.2.01.2017) i Zofia Górka (ur.21.07.1930 - zm.21.11.1988)]
---------------------------------------------
 Józef Myszkowski (ur.15.05.1897 - zm.1.05.1966), poch. cm. Rakowicki
 prawd.
 ż. Zofia N.
 [w tym grobie : Zofia Myszkowska (ur.14.07.1907 - zm.14.01.2000), Marian Maciarz (ur.20.03.1945 - zm.3.07.2014),
 Maria Maciarz (ur.11.02.1945 - zm.6.10.2015)]
---------------------------------------------
 Stanisław Myszkowski (ur.1898 - zm.11.09.1854 Piasek, par. św. Szczepan), lat 56
 pod opieką Towarzystwa Dobroczynności zostający
---------------------------------------------
 Jan de Jastrzębiec Myszkowski (ur.27.04.1912 - zm.15.08.2002), Batowice,  kw. CXXXII, rz. 8, m. 7
 Jadwiga de Jastrzębiec Myszkowska (ur.26.01.1929 - zm.29.12.2008), Batowice, kw. CXXXII, rz. 8, m. 7
---------------------------------------------
 1900 r. - Aleksander Myszkowski, uczeń C.K. Gimnazjum Nowodworskiego czyli św. Anny w Krakowie
 1902 r. - Stanisław Myszkowski, student C.K. Wyższej Szkoły Realnej w Krakowie
 1903 r. - Stefan Myszkowski, urzędnik, Tow. Wzajemnych Ubezpieczeń, Centralny Wydział Szkód (wzm.1903 - 25)
---------------------------------------------
 Jan Myszkowski (ur.14.06.1907 - zm.6.02.1978)
 ż. Irena N. (ur.19.11.1912 - zm.12.11.1998)
 
        [powiększ]
---------------------------------------------
 1907 r. - Stanisława Myszkowska, egzamin dojrzałości, Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Krakowie
 1907 r. - Michał Myszkowski, prywatny, ul. Felicyanek 17 [Ks Adr. 1907]
 1909 r. - Mieczysław Myszkowski (ur.31.12.1909 Kraków - zm.30.12.1942 Oświęcim),
              zmarł w obozie koncentracyjnym Auschwitz, nr obozowy 74525 [pkt 3.4.1]
 1910 r. - Jan Myszkowski, uczeń średniej szkoły rolniczej w Czernichowie k. Krakowa
 1910 r. - Jarosław Myszkowski (ur.1910) [„Ilustrowany Kuryer Codzienny” nr 54 z 23.02.1936 r.]
 1912 r. - Ludwik Myszkowski, Akademia Handlowa w Krakowie, kurs abituryentów [pkt 3.5]
 1912 r. - Myszkowscy z ul. Mickiewicza 31
 1914 r. - Myszkowski Józef, urz. pryw., Al. Mickiewicza 31
 1914 r. - Jerzy Gonzaga - Myszkowski, uczeń Gimnazjum Jana III Sobieskiego w Krakowie, 
              w roku szkolnym 1914/15 dobrowolnie wstąpił do Legionów [pkt 3.5]

 1914 r. Zdzisław Myszkowski, przyjechał do Krakowa z Paryża [„Nowa Reforma”, nr 303, 28.07.1914]

              
 1916 r. - Tadeusz Myszkowski (ur.18.07.1916 - zm.13.10.2000), poch. Grębałów, kw.LV, rząd II, m.14 
                   [Ewidencja osób powracających przez Bydgoszcz z obozów, więzień i prac przymusowych – miejsce docelowe : Kazimierz]
              prawd. żona : 
              Marianna N. (ur.19.12.1917 - zm.22.08.1987), oboje pochowani w tym samym grobie
 

 1918 r. - Aleksander Myszkowski (zm.1918 szpital garnizonowy, pogrzeb 20.11.1918 Kraków), 9 firlandzki p.p., jeniec

              [„Rozkaz Komendy Miasta nr 17, Kraków, 19.11.1918 r.]
 1920 r. - ślub (24.04.1920 Kraków) : Henryk Franciszek Busz (ur.15.07.1880 Łomża - zm.19.08.1940)
              + Irena Myszkowska (ur.27.06.1895 Radom - zm.12.03.1962) [zob. pkt 7.1.1]
 1924 r. - St. Myszkowski, dyrektor, członek Rady w Zarządzie Spółki Akc. „Uzdrowisko Ojców”
 1925 r. - Myszkowski Stanisław, kom. targ. Mag., Aleja Mickiewicza 31
 1926 r. - Stanisław Myszkowski, absolwent II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
 1927 r. - Józef Myszkowski, prow. kanc. Magistratu, mianowany 1.07.1927 r. kancelistą Magistratu (wzm.1927 - 28)
 1928 r. - Zofia Myszkowska, ul. Wenecja 1
 1930 r. - Eugeniusz Myszkowski, kolarz, Rob. Klub Sportowy „Legja” w Krakowie 
              [„Ilustrowany Kuryer Codzienny” nr 247 z 13.09.1930 r.]
 1930 r. - Tadeusz Myszkowski, członek redakcji „Automobilista Zawodowy”, oddział krakowski
 

 1930 r. - Zofia Myszkowska z domu Skórzewska (ur.18.03.1930 - zm.22.03.2007), poch. Rakowice

              [c. Stanisława Skórzewskiego (ur.1904) i Marianny z d. Warwasińska (ur.1905)], kw. XCIII, rz. 15, m. 32

              [w tym grobie : Helena Wawrasińska (ur.4.12.1878 - zm.23.08.1964)

              i Stanisława Dymek (ur.11.05.1908 - zm.1.07.1987)]

              [brat Zofii Skórzewskiej – Tadeusz Skórzewski (ur.1.05.1928 - zm.19.03.1999)

              żona Krystyna z d. Izdebska (ur.17.05.1927 - zm.22.08.2009, oboje pochowani Kraków, cm. Prądnik Czerwony)

 
 1931 r. - Stanisław Myszkowski, Kraków, ul. Bonifratów 1
 1932 r. - Jerzy Myszkowski nabył 4 - piętrową kamienicę przy ul. Józefitów I (dzielnica XV), nr 18, 331 (437)
 1936 r. - Stefan Myszkowski, wybrany do Zarządu Towarzystwa Urzędników Miejskich w Krakowie
              [„Ilustrowany Kuryer Codzienny” nr 87 z 27.03.1936 r.]
 1939 r. - Tadeusz Myszkowski, Kraków (rysownik, projektant okładek pism) [wzm.1939 – 43], [zob. pkt 3.4.1]
 
  XX wiek - Stanisław Myszkowski z Krakowa, właściciel Kop. „Graben” w Besku k. Krosna i Kop. „Janina”
                w Woli Jaworowej [przysiółek dzisiejszej Woli Sękowej k. Krosna], [zob. pkt 5.4]
 
 1943 r. -  Barbara Jastrzębiec Myszkowska (ur.1943 - zm.1991)
 
     
  Pochowanii : Barbara Jastrzębiec Myszkowska (ur.16.01.1943 - zm.3.06.1991)
  Jan Moskal (ur.7.11.1899 - zm.3.02.1985)
  Anna Moskal (ur.11.12.1906 - zm.23.07.1950)
 
 1947 r. - Tadeusz Adam Myszkowski (ur.1947), Kraków, firma
 1947 r. - dr St. Myszkowski, adwokat [„Dziennik Polski” nr 250 z 13.09.1947 r.]
 1951 r. - Mirosław Tadeusz Myszkowski (ur.1951), Kraków, firma, radny Miasta Krakowa (2005 r.)
 
                Mirosław Myszkowski
 
 1953 r. - Wojciech Myszkowski (ur.11.07.1953 Pińczów - zm.3.07.1976) z Krakowa, 1976 r. student geologii AGH,
              taternik, zginął w 1976 r. w czasie wspinaczki, Kazalnica Mięguszowiecka, poch. Kraków, cm. Rakowicki.
              [w tym grobie : Krystyna Górska (ur.6.05.1919 - zm.28.08.1967)]
 
                        [powiększ]
              Wojciech Myszkowski, fot 1970 r.  
 
 1957 r. - dr Andrzej Myszkowski, starszy asystent II Kliniki Chirurgicznej AM w Krakowie
 1959 r. - Wanda Myszkowska, otrzymała odznakę „Budowniczy Nowej Huty”
 1970 r. - Stanisław Myszkowski, mieszkał : Kraków, ul. Karmelicka 28/15, wł. nieruchomości : Krynica Zdrój
 1971 r. - Piotr Myszkowski (ur.1971), Kraków, firma
 1975 r. - Marta Kinga Myszkowska Litwa (ur.1975), Kraków, firma, Gabinet Psychoterapii i rozwoju osobistego
 1987 r. - dr Jolanta Myszkowska, AGH, Wydział Geologiczno - Poszukiwawczy
 1998 r. -  Barbara Jastrzębiec Myszkowska  
               prezes „Stowarzyszenia Charytatywnego im. Św. Rafała Kalinowskiego (wzm.1998 – 2003)
               [zob. strona internetowa „Saga” (wzm.2014 r.)]
 2008 r. - O. Rafał Myszkowski, przeor klasztoru Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej (2008 – 2011)
 2014 r. - Zofia Myszkowska z d. Wójcik (zm.18.09.2014), lat 98, wdowa po Sybiraku, 
              długoletnia pracownica KZF „Polfa” w Krakowie.
-------------------------------------------------
 1952 r. - Bielsko Biała (gmina) :
 Tomasz Myszkowski (ur.1976), Bielsko Biała, firma
 Edward Myszkowski (ur.11.10.1952 - zm.27.07.2019), poch. Bielsko Biała
 W tym grobie :
 Arkadiusz Myszkowski (ur.20.07.1982 - zm.19.08.1997), poch. Bielsko Biała
 
 2008 r. - Staniątki (par. Brzezie k. Wieliczki)
 Jakub Janusz Myszkowski (ur.2008, chrzest : Staniątki)
---------------------------------------------------------------------------

 V. Inne linie z okolic : Wieliczka, Sucha Beskidzka, Oświęcim, Zakopane i inne [pkt 3.4.4]

 
 1570 r. - Linia z ok. : Wieliczka, Sucha [Informacje : p. Anna z Kaweckich Stoczek, Kraków]
 
 1697 r. - Stefan Myszkowski, elektor Augusta II, Województwo Krakowskie
-----------------------------------------------------------------
 Źródła :
 Spisy ludności Krakowa z lat : 1790, 1850, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910
 
 Spis Ludności Krakowa z 1790 r.
 Sebastian Myszkowski, lat 60, par. św. Marii, kamienica nr 357
 1790 r. - Par. św. Florian – dom nr 46 Myszkowskich [skan 70]
 
 Spis Ludności Krakowa z 1850 r.
 Myszkowski Jan (ur.1808), majster krawiecki, Kraków, dom 549, mieszkał od 1842 r. [Tom V, dz. V, str.128]
 [prawdopodobnie to :
 Jan Szymon (Szymon Jan) Myszkowski (ur.1811 Kraków, par. św.Krzyż - zm.1876 Kraków), 
 kawaler, krawiec, mieszkał : 1842 r. Kraków, ul. Grodzka
 ż.(śl.8.04.1842 Kraków) Teresa Anna Frydrych (ur.1820 Kazimierz k. Krakowa, par. Bożego Ciała), 1842 r. panna]
 
 Myszkowski Józef, dom nr 187
 
 Spis Ludności Krakowa z 1870 r. :
 Myszkowski Jan, właściciel realności, dom 11, dz. III
 
 Spis Ludności Krakowa z 1880 r. : 
 Myszkowski Jan, właściciel kamienicy, ul. Floriańska 356
 Myszkowski Józef (ur.1860 Alwernia), czeladnik szewski, Piasek, dom nr 47 [Tom 10, dz. IV, str. 539]
 Myszkowska Zofia ( z d. Bystrzanowska) (ur.1820 Łowinia, gub. Kielecka), siostra Feliksa Bystrzanowskiego [pkt 3.2.1.1]
 mieszkała : Kleparz nr 165 [Tom V]
 Myszkowski Franciszek, stolarz, dom nr 152 [dz. I, Indeks, str.247]
 Myszkowska Salomea, handel wiktuałów, dom nr 460, [dz. I, Indeks, str.247]
 Myszkowska (Myczkowska) Karolina, emerytka, dom nr 473, [dz.I, Indeks, str.247]
 Myszkowska Urszula, służąca, dom nr 70/71, [dz. III, Indeks, str.247]
 Myszkowska Karolina, bona, dom nr 70/71, [dz. III, Indeks, str.247]
 Myszkowski Julian, [skan 247]
 Nowińska Marianna z d. Myszkowska (ur.1820 Dulowa), ul. Floriańska nr 338 (nowy nr 36) [Tom 6, dzielnica I, skan 84]
 [zob. pkt 3.4.1]
 

 Spis Ludności Krakowa z 1890 r. :

 

 Myszkowska Zofia [z d. Bystrzanowska] (ur.1820 Łowinia, gub. Kielecka), szpital [nr 56,57/V] [Tom 20, dz. V, str. 374]

 

 Myszkowski Jan (ur.+/-1855) z rodziną, stolarz z Alwerni, [nr 68/V]

 w 1890 r. mieszkali : Pędzichów 15/3 (nr hip. 68) [Spis 1890, Tom 20, str. 646. 647] [pkt 3.4.1]

 

 Myszkowski Józef (ur.19.03.1861 Alwernia) z rodziną, szewc, [nr 366/I] [Spis Tom 8, str. 568] [pkt 3.4.1]

 1890 r. mieszkali : Kraków, ul. Floryańska nr 367/40, m. nr 12 – 13

 

 Myszkowski Józef Adam h. Jastrzębiec (ur.17.03.1863 Warszawa), kawaler, art. malarz [zob. Osoby znane”]

 mieszkał w 1890 r. Kraków, ul. Krowoderska 39/33 [19/V] [Tom 19, dz. V, str. 411, 412]

 

 Myszkowski Emil (ur.1.10.1876 Alwernia - zm.18.04.1945), szewc, nr [74/dz.VI] [Spis, Tom 26, str. 35]

 Poch. Kraków, cm. Rakowicki

 [w tym grobie : Ignacy Boruchowski (ur.11.11.1913  zm.14.03.1983) i Janina Boruchowska (ur.23.06.1926 - zm.3.07.2003)]

 mieszkał : 1890 r. : Kraków, ul. Starowiślna 10 (nr hip. 74),

 prawdopodobnie to on sprzedał w 1930 r. część domu przy ul. Tatarskiej I.,

 prawdopodobnie był bratem Jana Myszkowskiego, nożownika (zm.1926)

 

 Myszkowski Edward i Stanisław i Henryk (ur. w latach 1878 - 86), uczniowie, [nr 77/dz.VI], [Tom 26, str. 121]

 

 Myszkowska Helena (ur.1860 Kraków) z córką Marią (ur.1887 Kraków), szwaczka [104/dz.IV] [Tom 3, str. 53]

 

 Myszkowska Irena, uczennica, [nr 79/dz.VI]

 

 Spis Ludności Krakowa z 1900 r. :
 
 Myszkowski Franciszek (ur.25.01.1847 Alwernia), 1900 r. czeladnik stolarski
 [prawdopodobnie mylna data urodzenia – zob. pkt 3.4.1] 
 mieszkał : ul. Garbarska 8/ 79, [nr 1208/VI], dopisane : vide 1880 r. 152, dz. I [pkt 3.4.1]
 ż. Katarzyna Kopeć (ur.1.11.1863 Brończyce, pow. Kielce, Król. Polskie)
 Dzieci (do 1900 r.) :
 1/ Józef Myszkowski (ur.4.03.1882 Kraków)
 2/ Karol Myszkowski (ur.28.03.1885 Zwierzyniec, par. Zwierzyniec, Galicja)
 3/ Stefan Myszkowski (ur.2.09.1894 Podgórze)
 4/ Maria Myszkowska (ur.3.12.1896 Kraków, par. P. Maryi)
 
 Myszkowski Józef (ur.10.03.1850 Alwernia), 1900 r. czeladnik szewski, [nr.2189/dz.V], [pkt 3.4.1]
 ż. Franciszka N. (ur.9.03.1865 Niepołomice, pow. Bochnia)
 Dzieci :
 1/ Józef Myszkowski (ur.30.02.1896 Kraków)
 2/ Maria Myszkowska (ur.8.12.1897 Kraków)
 3/ Władysław Myszkowski (ur.8.04.1900 Kraków)
 
 Myszkowski Stanisław h. Jastrzębiec (ur.8.01.1851 Wielopole Skrzyńskie, pow. Ropczyce), [nr 2688/dz.V], [pkt.5.4]
 właściciel dóbr ziemskich, mieszkał : 1900 r. Kraków, ul. Zygmuntowska 4/ 148
 ż. Antonina Ławrowska h. Pobóg (ur.1850 Lalin, pow. Sanok)
 Dzieci :
 1/ Józef Myszkowski (ur.1879 Niewodna) „Sambor – Józef przy wojsku”
 2/ Stefan Myszkowski (ur.27.10.1882 Sambor)
 3/ Maria Myszkowska (ur.19.09.1885 Dobrzechów k. Strzyżowa)
 
 Myszkowska Marianna (ur.16.04.1870 Zawada Uszewska, pow. Brzesko), 1900 r. panna, służąca, [nr 1970/dz.I]
 
 Myszkowska Maria (ur.15.08.1881 Alwernia), 1900 r. panna, [nr 202/dz.V]
 
 Myszkowski Stanisław (ur.4.08.1882 Kraków), 1900 r. kawaler, student, [nr 623/dz.X]
 
 Myszkowska Stanisława (ur.15.11.1884 Kraków), 1900 r. uczennica, [nr 2319/dz.II]
 
 Myszkowski Henryk (ur.20.12.1886 Kraków), 1900 r. kawaler, student, [nr 624/dz.X]
 
 Myszkowski Aleksander (ur.17.07.1886 Kraków), przynależność : Alwernia, 1900 r. student, [nr 2320/dz.II]
 [syn Józefa Myszkowskiego, zob. Alwernia, pkt 3.4.1]
 
 Myszkowski Edmund (ur.15.11.1891 Kraków), 1900 r. uczeń, [nr 2321/dz.II]

 

 Spis Ludności Krakowa z 1910 r. :
 
 Myszkowski Józef (ur.19.03.1860 Alwernia), 1910 r. kramarz [Tom 4, nr 3012] [pkt 3.4.1]
 ż. Franciszka N. (ur.9.03.1865 Niepołomice)
 Dzieci : 5
 1/ Edmund Myszkowski (ur.15.11.1891 Kraków)
 2/ Józef Myszkowski (ur.31.03.1896 Kraków)
 3/ Maria Myszkowska (ur.12.12.1897 Kraków)
 4/ Władysław Myszkowski (ur.8.04.1900 Kraków)
 5/ Janina Myszkowska (ur.15.04.1902 Kraków)
 
 Myszkowski Antoni (ur.13.12.1881 Jędrzejówka, pow. Nowy Sącz), kawaler, pomocnik ślusarski [Tom 20, nr 1574]
 Myszkowski Stanisław (ur.4.08.1882 Kraków), kawaler, prawnik [nr 1973/VIII], [Tom 8, str. 410], [pkt 9.5]
 Myszkowski Henryk (ur.20.12.1886 Chrzanów), kawaler, prawnik [nr 1974/VIII], [Tom 8, str. 410]
 Myszkowski Stanisław (ur. 9.02.1891 Szalowa), 1910 r. kawaler, służący [Tom 2, nr 2918], [pkt 5.5]
 Myszkowski Jan (ur.4.02.1894 Kruszyn, pow.Chojnice, Prusy), uczeń gimnazjum [Tom 24, nr 559], [pkt 4.2]
---------------------------------------------------------------------------------
 Księgi Adresowe Krakowa z lat : 1905, 1907, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915, 1925, 1926, 1932, 1933
 
 Księga Adresowa Krakowa z 1905 r. :
 Myszkowski Franciszek, majster stolarski, Garbarska 8
 Myszkowski Józef, szewc, ul. Zwierzyniecka 10 
 Myszkowska Franciszka, sprzedaż ciastek, Sukiennice 34 (hala środkowa)
 
 Księga Adresowe Krakowa z 1907 r :
 Myszkowski Józef, słuchacz praw, Siemiradzkiego 21
 Myszkowska Barbara (Miszkowska), wdowa, Szewska 5 
 Myszkowska Franciszka, kramarka, Sukiennice 34 
 
 Księga Adresowa Krakowa z 1908 r. :
 Myszkowska Barbara, wdowa, Szewska 5
 1908 r. - ul. Myszkowskich, dzielnica III, koło Kościółka Bożego Miłosierdzia na Smoleńsku
 Myszkowski Henryk, wł. realności, ul. Krowoderska 41
 Myszkowski Stanisław, wł. realności, ul. Krowoderska 41
 Myszkowski Józef, wł. kramu, ul. Zwierzyniecka 10
 
 Księga Adresowa Krakowa z 1909 r. :
 Myszkowska Ludwika, pryw. wdowa, Ot. Hausnera 11 a
 Myszkowski Adolf, auskultant sądowy, Puławskiego 9
 ks. Myszkowski Tytus, profesor Uniwersytetu, Kurkowa 2
 Myszkowski Stanisław i małoletni Henryk, Krowoderska nr 43 (20)
 Miszkowska Katarzyna, wdowa, Szumlańskich 9
 
 Księga Adresowa Krakowa z 1910 r. :
 Myszkowski Henryk, właściciel realn., Krowoderska 41
 Myszkowski Józef, wł. kramu, Zwierzyniecka 10 
 Myszkowski Stanisław, właściciel realności, Krowoderska 41
 
 Księga Adresowa Krakowa z 1912 r.
 Myszkowski Stefan, Kraków, komisariat targowy (1912 - 14) 1914 r. - Al. Mickiewicza 31 
 Myszkowska Franciszka, Kraków (Sukiennice 34) – artykuły spożywcze 
 
 Księga Adresowa Krakowa z 1913 r. :
 Myszkowska Helena, nauczycielka, ul. Wielopole 6
 Myszkowski Henryk, auskultant sąd., XIII. Salwator
 Myszkowski Jan, nożownik, św. Agnieszki 9
 Myszkowski Józef, pryw., Kołłątaja 4  [1932 r. Myszkowska Stanisława, ul. Kołłątaja 6]
 Myszkowski Józef, kramarz, Zwierzyniecka 10
 Myszkowski Stanisław, rygor. praw. XIII., Salwator
 
 Księga Adresowa Krakowa z 1914 r. :
 Myszkowska Helena, nauczycielka, Kraków, ul. Wielopole 6 
 Myszkowski Henryk, adjunkt sąd., Krowoderska 41
 Myszkowski Jan, św. Agnieszki 9, ul. Dietla 46 (zakład nożowniczy oraz niklowanie części metalowych i żelaznych)
 Myszkowski Józef, urz. pryw., Al. Mickiewicza 31 
 Myszkowski Józef, kramarz, Zwierzyniecka 10
 Myszkowski Stefan, rygoroz. praw, Krowoderska 41
 Myszkowski Stefan, kom. targ. Magistr., Al. Mickiewicza 31
 Myszkowski Witold, awizytor banku, św. Tomasza 33 
 
 Księga Adresowa Krakowa z 1925 r. :
 Myszkowska Helena, nauczycielka, Wielopole 6
 Myszkowski Jan, wł. zakł. nożowniczego, Krakowska 56
 Myszkowski Józef, star. Komisarz,  Eksp. Urz. Śledcz., Konarskiego 20 [Ekspozytura Śledcza, ul. Kanonicza 24]
 Myszkowski Stanisław, kom. targ. Mag., Aleja Mickiewicza 31
 Myszkowski Stefan, Dyr. Banku „Wzajemnego Kredytu”, Basztowa 4. tel. 65
 Myszkowski Witold i Skrypczenko Aleksander, inż., właśc. agentury handl., Librowszczyzna 6
 Myszkowski Leon
 
 Księga Adresowa Krakowa z 1926 r. :
 Myszkowski Jan, przemysłowiec, Kraków, ul. Krakowska 56 
 Myszkowski Jan, zegarmistrz, Kraków, ul. Sławkowska 23 [1930 r. czeladnik zegarmistrzowski, ul. Grodzka 1]
 Myszkowski Józef, urzędnik Policji, Kraków, ul. Konarskiego 20 
 Myszkowski Józef, urzędnik Magistratu, Kraków, ul. Kilińskiego 20 
 Myszkowski Józef, kupiec, Kraków, ul. Zwierzyniecka 10 
 Myszkowski Stanisław, urzędnik Magistratu, Krowoderska 41 [zob. wyżej]
 Myszkowski Stefan, urzędnik Magistratu, al. Mickiewicza 41 [powinno być 31]
 Myszkowski Witold, kupiec, Kraków, ul. Radziwiłłowska 33
 Miszkowska Zofia, wd. po urzędniku państwowym, Garbarska 6
 Miszkowski Jan, inżynier, Garbarska 6
 
 Księga Adresowa Krakowa z 1932 r. :
 Myszkowska Jastrzębiec Adela, pryw., Konarskiego L. 20
 Myszkowska Franciszka, introlig., Czarnowiejska 80
 Myszkowska Jadwiga, naucz. państw., Wygrana 2
 Myszkowski Marja, wł. szlifierni, Krakowska 56
 Myszkowski Adolf, sędzia okręg., Konarskiego 11 
 Myszkowski Bolesław, emer. urz. poczt., Zielna 60
 Myszkowski Eugenjiusz, prakt. szlif., Krakowska 56
 Myszkowski Jan, prac. zegarm., Zdrowa 3 (Dzielnica XVII, narożnik ul. Prądnickiej], żona Maria N.
 Myszkowski Jarosław, szlifierz, Krakowska 56
 Myszkowski Józef, urz. Magistratu, Zwierzyniecka 11
 Myszkowski Józef Stanisław, kupiec, Zwierzyniecka 10
 Myszkowski Kazimierz, prakt. elektromont., Krakowska 56
 Myszkowski Stanisław, urz. Magistratu, Krowoderska 41 [zob. wyżej]
 Myszkowski Stanisław Witold, urz. pryw., Wygrana 2 [wzm.1932 - 1936 r.]
 Myszkowski Jastrzębiec Stefan, urz. Magistratu, Konarskiego 20
 Myszkowski Józef Stanisław, kupiec, Zwierzyniecka 10
 
 Księga Adresowa Krakowa z 1933 r. :
 Myszkowska Jastrzębiec Adela, pryw., Konarskiego 20
 Myszkowska Jadwiga, naucz. państw., Wygrana 2
 Myszkowski Marja, wł. szlifierni, Krakowska 56
 Myszkowski Adolf, sędzia okręg., Szopena 22 
 Myszkowski Józef, urz. Magistratu, Zwierzyniecka 11
 Myszkowski Józef Stanisław, kupiec, Zwierzyniecka 10
 Myszkowski Stanisław, urz. Magistratu, Na Ustroniu 3
 Myszkowski Stanisław Witold, urz. pryw., Wygrana 2 [wzm.1932 - 1936 r.]
 Myszkowski Jastrzębiec Stefan, urz. Magistratu, Konarskiego 20
 Myszkowski Jerzy, wł. domu, ul. Józefitów 18, nr hip. 331 [str.379]
 Myszkowski Jan i Maria, ul. Zdrowa 3, 324 (579)
 
 Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1850/51 – 1917/18 :
 Myszkowski Edward Marian (ur.4.10.1878 - zm.2.06.1900), poch. Kraków, cm. Rakowicki, słuchacz praw [pkt 3.4]
 Myszkowski Henryk Kazimierz (ur.20.12.1886 Chrzanów - zm.po 1939) [pkt 3.4], [pkt 4.3]
 Myszkowski Józef Jan herbu Jastrzębiec
 Myszkowski Ludwik [1] (ur.15.10.1831 Wola Piskulina - zm.1.10.1891) [pkt 3.5]
 Myszkowski Ludwik [2] (ur.12.08.1844 Kraków - zm. 7.02.1888) [pkt 3.4]
 Myszkowski Marcelli
 Myszkowski Marian
 Myszkowski Stanisław Dominik
 Myszkowski Zygmunt [prawdopodobnie adwokat sądowy, Zakopane, Kraków, 1947 r.]
----------------------------------------------------------------------------------

 Myszkowscy pochowani w Krakowie (chronologia wg dat zgonów) : kw. = kwatera, rz. = rząd, m. = miejsce

 (lista niepełna do czasu zakończenia inwentaryzacji) + uzupełnienia z innych źródeł [dane od 2 połowy XIX wieku]

 

 Maria Myszkowska (zm.1862) [poch. razem z Janem Myszkowskim (zm.1882)]
 Teresa Myszkowska (ur.1819 - zm.28.06.1871), poch. Rakowice  [ = Teresa Frydrych], [LM Kraków, par. NMP, skan 17]
 Stanisław Myszkowski (ur.1816 - zm.17.06.1873), Rakowice, kw. F, mogiła zbiorowa
 Brygida Myszkowska (ur.1844 - zm.22.03.1877 Półwsie, par. Najświętszego Salwatora), lat 33, c. Stanisława i Urszuli
 Jan Myszkowski (zm.1880) [zob. treść]
 Salomea Myszkowska (zm.1882)

 dr Ludwik Myszkowski, adwokat krajowy (ur.2.02.1844 - zm. 7.02.1888), Rakowice  [fot.]

 Antonina Myszkowska Kosińska (ur.1822 - zm.1875), lat 53, Piasek, par. św. Szczepan, mąż Adam

 Ludwik Myszkowski (ur.12.08.1844 Kraków - zm.7.02.1888), lat 43, Piasek, par. św. Szczepan [fot.]

 Ludwika z Hollakych Myszkowska (ur.18.01.1853 Wadowice - zm.27.11.1888), Rakowice  [fot.]

 Franciszek Myszkowski (ur.1885 - zm.1889), Rakowice, kw. VI, zbiorowa

 Wawrzyniec Myszkowski (ur.1.08.1888 - zm.21.05.1889), Rakowice, kw. VI, zbiorowa

 Anna Myszkowska (ur.1888 - zm.1890), lat 2, Piasek, par. św. Szczepan, c. Marcina i Heleny z d. Dębowska

 Stanisława Myszkowska (ur.1.10.1890 - zm.22.12.1891), Rakowice, kw. VIII, mogiła zbiorowa

 Petronela Myszkowska (ur.1866 - zm.27.12.1891), Rakowice, kw. VII, mogiła zbiorowa [prawd. żona Józefa Myszkowiego (ur.1860)]

 Marianna Myszkowska (ur.1845 - zm.3.12.1892), Rakowice, kw. X, mogiła zbiorowa [pkt 3.4.1]

 Edward Myszkowski (ur.4.10.1878 - zm.2.06.1900), Rakowice, słuchacz praw  [fot.]

 Stefan Myszkowski (ur.1899 - zm.12.05.1901), Rakowice, kw. 1, mogiła zbiorowa [s. Karola, pkt 3.4.1]

 Franciszek Myszkowski (ur.18.01.1845 Alwernia, par. Poręba Żegoty - zm.9.07.1906), Rakowice (kw. XVIII, rząd 8, nr 27), [pkt 3.4.1]

 Ludwika z Turnauw Hollaky (ur.1832 - zm.1912), Rakowice, wdowa po c.k. majorze  [fot.]

 Maria Myszkowska (zm.1917), Rakowice, kw. XXVA, rz. płd., m. 9  [grób Myszkowskich], [fot.]

 Franciszka Myszkowska (zm.31.05.1918), Rakowice, kw. XXVA, rz. płd., m. 9  [grób Myszkowskich], [fot.]

 Aleksander Myszkowski (zm.1918 szpital garnizonowy, pogrzeb 20.11.1918 Kraków), 9 firlandzki p.p., jeniec

 Jan Myszkowski (ur.1887 - zm.11.01.1926), Rakowice, kw. XXVA, rz. 15, m. 9 [lat 39, przemysłowiec]

 Bronisława Myszkowska (ur.1876 - zm.11.05.1926), Rakowice, kw. XXIIB, rz. 11, m. 1 [fot.]

 Stanisława Myszkowska (ur.1885 - zm.20.07.1938), Rakowice, kw. LXIV, rz. 17, m. 22

 Stanisław Myszkowski (ur.6.08.1882 - zm.22.12.1942), Rakowice, radca magistratu m. Krakowa  [fot.]

 Józef Myszkowski (zm.27.12.1942), poch. Rakowice

 Józef Myszkowski (ur.30.03.1860 - zm.24.02.1943), kupiec, Rakowice, kw. XXVA, rz. płd., m. 9  [fot.]

 Anna z d. Altyj Myszkowska (ur.2.08.1877 - zm.10.12.1943), Rakowice, kw. XXIIB, rz. 11, m. 1 [fot.]

 Emil Myszkowski (ur.1.10.1876 Alwernia - zm.18.04.1945), Rakowice, kw. XVIII, rz.11, m. 51 [z linii Myszkowskich - pkt 3.4.1]

 Romuald Myszkowski (ur.17.03.1913 - zm.22.10.1946), Rakowice, kw. GC, rz. 1, m. 14  [z linii Myszkowskich – pkt 9.5]

 Jerzy Myszkowski (ur.17.02.1925 - zm.8.10.1950), Rakowice, kw. LXXXIII, rz. 5, m. 8  [s. Józefa]

 Józef Myszkowski (ur.31.03.1896 Kraków - zm.9.06.1954), Rakowice, kw. XXVA, rz. płd., m. 9  [fot.]

 Elżbieta Myszkowska (ur.22.06.1898 - zm.4. 05.1956), Rakowice, kw. XXVA, rz. płd., m. 9  [fot.]

 Zofia Myszkowska (zm.5.06.1956), Rakowice, kw. LXXXVII, rz. 21, m. 3

 Stefan Myszkowski (ur.26.10.1882 - zm.2.08.1956), Rakowice, kw. LI, rz. płd., m. 17

 Stefan Myszkowski (ur.5.07.1886 - zm.21.12.1956), Rakowice, kw. XXXVII, rz. 4, m. 16

 [zob. Leszek Myszkowski (zm.2006) i Teresa M. (zm.2014)]

 Janina Myszkowska (zm.18.04.1958), Rakowice, kw. XIB, rz. 17, m. 5

 Antoni Myszkowski (ur.23.04.1913 Lwów- zm.22.01.1962), Rakowice, kw. RB, rz. 3, m. 15 [zob. pkt 5.6]

 [pochowani w tym grobie : Teresa Janowska (zm.31.08.1989) i Janina Myszkowska - Klimczewska (ur.29.05.1919 - zm.20.01.2014)]

 Adolf Myszkowski (ur.12.05.1883 Gorlice - zm.29.07.1963), Rakowice, kw. XXXIV, rz. 12, m. 21 [fot.]

 Julia Myszkowska (zm.8.04.1964), Rakowice, kw. XCIII, rz. 3, m. 32

 Zofia Myszkowska (zm.8.04.1964), poch. Rakowice

 Józef Myszkowski (ur.15.05.1897 - zm.1.05.1966), Rakowice, kw. XIVA, rz. 18, m. 23 [razem z Zofią Myszkowską (1897 - 2000)]

 Weronika Myszkowska (ur.20.05.1885 - zm.4.10.1966), Grębałów, kw. III, rz. 6, m. 10

 Elżbieta Myszkowska z d. Wojtyga (ur.9.10.1891 - zm.28.05.1969), Podgórze, kw. XV, rz. 4, m. 17  [zob. Linia : Kraków - Podgórze]

 Halina Myszkowska (ur.5.01.1930 - zm.16.01.1971), Rakowice, kw. LXXXI, rz. 14, m. 8 [ ż. Adolfa Myszkowskiego z Bochni]

 Adolf Myszkowski (ur.14.02.1917 Bochnia - zm.10.02.1972), Rakowice, kw. LXXXI, rz. 14, m. 8 [s. Jana i Marii, zob. Linia z Bochni]

 Irena Myszkowska (ur.17.02.1935 - zm.14.12.1973 Tunezja), Rakowice, kw. LXXXVI, rz. 8, m. 19  [pkt 3]

 Augusta Myszkowska (zm.22.05.1975), Rakowice, kw. XXXIV, rz. 12, m. 21 [fot.] [prawd. żona Adolfa Myszkowskiego (zm.29.07.1963)]

 Wojciech Myszkowski (ur.11.07.1953 - zm.3.07.1976), Rakowice, kw. LXXVIII, rz. 11, m. 51,

 taternik, zginął tragicznie, Tatry, Kazalnica [fot]

 Bolesław Myszkowski (ur.5.05.1886 - zm.25.07.1977), Grębałów, kw. III. rz. 6, m. 10

 Teofila Myszkowska (zm.15.11.1977), Rakowice, kw. XIIIB, rz. 12, m. 11

 Adela Myszkowska (ur.17.07.1881 - zm.3.02.1978), Rakowice, kw. LI, rz. płd., m. 17  [z domu Reczek] [fot.]

 Jan Myszkowski (ur.14.06.1907 - zm.6.02.1978), poch. Rakowice [razem z Ireną Myszkowską (zm.18.11.1998)]

 Maria Myszkowska z d. Leśniak (zm.28.04.1978), Rakowice, kw. RB, rz. 5, m. 9  [żona Jana, zob. Linia z Bochni]

 Antoni Myszkowski (ur.26.05.1903 - zm.12.05.1979), Bronowice, kw. XVII, rz. 3, m. 17 [zob. Waleria Myszkowska (1908 - 1980)]

 Stanisława Myszkowska (zm.29.09.1979), Rakowice, kw. D, rz. 4, m. 21

 Waleria Myszkowska (ur.8.12.1908 - zm.23.03.1980), Bronowice, kw. XVII, rz. 3, m. 17 [zob. Antoni Myszkowski (1903 - 1979)]

 Eugeniusz Myszkowski (ur.27.01.1912 - zm.18.04.1985), lat 73, Rakowice, kw. XXVA, rz. 15, m. 9 [s. Jana, nożownika]

 „C” Janiny Myszkowska (zm.27.04.1985), Rakowice, kw. Ł, rz. 12, m. 11

 Marianna Myszkowska (zm.22.08.1987), Grębałów, kw. LV, rz. II, m. 14

 Wacław Myszkowski (ur.1.03.1919 - zm.23.10.1987), Rakowice, kw. LXV, rz. 12, m. 1  [członek ZBoWiD], [zob. Linia z Tarnowa]

 Stanisław Myszkowski (ur.18.03.1908 - zm.18.02.1889), Rakowice, kw. LI, rz. płd., m 17  [syn Stefana i Adeli z d. Reczek] [fot.]

 Teresa Janowska z d. Myszkowska (zm.18.08.1898) [razem z Antonim Myszkowskim (ur.23.04.1913 Lwów - zm.22.01.1962)]

 Krystyna Myszkowska (ur.15.12.1921 - zm.14.12.1989), Rakowice, kw. XXVA, rz. płd., m. 9 [grób Myszkowskich],  [fot.]

 Wanda Myszkowska (ur.18.06.1913 - zm.6.05.1993), Rakowice, kw. L, rz. 24, m. 17

 Stanisława Myszkowska (ur.6.02.1931 - zm.12.07.1995), Grębałów, kw. XCIII, rz. 1, m. 10

 Irena Myszkowska (ur.19.11.1912 - zm.18.11.1998), Rakowice, kw. XXIB, rz.13, m.11 [razem z Janem Myszkowskim]

 Zofia Myszkowska (ur.14.07.1907 - zm.14.01.2000), Rakowice, kw. XIVA, rz. 18, m. 23 [razem z Józefem Myszkowskim (1897 -  1966)]

 Jolanta Natalia Myszkowska (ur.18.08.1953 - zm.22.01.2000), Batowice, Prądnik Czerwony, kw. CX, rz. 1, m. 13

 Tadeusz Myszkowski (ur.18.07.1916 - zm.13.10.2000), Grębałów, kw. LV, rz. II, m. 14 [w tym grobie : Marianna Myszkowska (1917 - 1987)]

 Czesława Myszkowska - Bacz (ur.13.02.1923 - zm.29.09.2001), Rakowice, kw. LXXIV, rz. 27, m. 3

 Jan de Jastrzębiec Myszkowski (ur.27.04.1912 - zm.15.08.2002), Batowice,  kw. CXXXII, rz. 8, m. 7 [zob. Jadwiga M. (zm.29.12.2008]

 Wojciech Myszkowski (ur.26.03.1921 - zm.28.03.2004), poch. cm. Salwatorski [razem z Anną Myszkowską (1924 - 2012)], [pkt 4.3]

 Jadwiga Wanda Kałużny z d. Myszkowska (ur.22.01.1924 - zm.22.08.2004), Podgórze, kw. XV, rząd 4,  m. 7 [Linia Kraków – Podgórze]

 Ewa Jankowicz z d. Myszkowska (zm.25.09.2004), kw. LXXXI, rząd 14, m. 8 [Linia z Bochni]

 Wiktoria Myszkowska (ur.16.03.1919 - zm.16.02.2005), Rakowice, kw. XXVA, rz. 15, m. 9 [zob. Jan Myszkowski (1887 - 1926)]

 Wacław Myszkowski (ur.12.03.1952 - zm.23.02.2005), Rakowice, kw. XX, rz. 6, m. 48 [s. Wacława], [Linia z Tarnowa]

 Elżbieta Myszkowska (ur.2.07.1926 - zm.28.11.2005), Rakowice, kw. XXVA, rz. płd., m. 9 [grób Myszkowskich]

 Leszek Myszkowski (ur.5.06.1924 - zm.6.05.2006), Rakowice, kw. XXXVII, rz. 4, m. 16

 [zob. Teresa Myszkowska (ur.1926 - zm.2014), Stefan Myszkowski (ur.1886 - zm.1956)]

 Zofia Myszkowska z domu Skórzewska (ur.18.03.1930 - zm.22.03.2007), poch. Rakowice

 [c. Stanisława Skórzewskiego (ur.1904) i Marianny z d. Warwasińska (ur.1905)], kw. XCIII, rz. 15, m. 32

 Zygmunt Myszkowski (ur.3.03.1952 - zm.24.09.2008), Batowice, kw. A6, rz. 9, m. 28

 Jadwiga de Jastrzębiec Myszkowska (ur.26.01.1929 -  zm.29.12.2008), Batowice, kw. CXXXII, rz. 8, m. 7 [zob. Jan M. (zm.15.08.2002)]

 Stanisław Myszkowski (ur.29.04.1932 - zm.11.01.2011), Grębałów [w tym grobie : Zofia Kucharczyk (ur.26.04.1906 - zm.1105.1981)]

 Stanisław Myszkowski (zm.11.01.2011), Grębałów, kw. PAS 27, rz. płd., m. 12

 Łucja Myszkowska (ur.26.11.1923 - zm.30.03.2011), Rakowice, kw. XX, rz. 6, m. 48 [Linia z Tarnowa]

 Anna Myszkowska z d. Kozak (ur.20.05.1924 Michałówka k. Jarosławia - zm.18.07.2012), poch. cm. Salwatorski

 [razem z Wojciechem Myszkowskim (1921 - 2004)], [pkt 4.3]

 Janina Myszkowska (zm.20.01.2014), Rakowice, kw. RB, rz. 3, m. 15

 Teresa Wanda Myszkowska (ur.30.06.1926 - zm.9.09.2014), lat 88, poch. Rakowice, kw. XXXVII, rz. 4, m. 16

 [w tym grobie : Stefan Myszkowski (1886 - 1956) i Leszek Myszkowski (1924 - 2006)] 

 [zob. Leszek Myszkowski (zm.2006), Stefan Myszkowski (zm.1956)]

 Zofia Myszkowska (ur.2.05.1916 - zm.18.09.2014), lat 98, Batowice, kw. A-4, rz. 3, m. 2 [w tym grobie : Adam Michel (1936 – 1990)]

 Helena Barbara Wcisło z d. Myszkowska (ur.1927 Ostrówek Węgrowski - zm.28.04.2015), Rakowice, kw. XXIIA rz. 15, m. 13

 Maria Myszkowska - Olszewska (ur.9.04.1929 - zm.3.05.2016), kw. XXVA, rz. płd., m. 9 [grób Myszkowskich]

 Anna Myszkowska (ur.9.09.2016 - zm.9.09.2016), Podgórze, kw. 8, rz. 9, m. 16

 Andrzej Myszkowski (ur.2.04.1951 - zm.28.01.2018) [zob. Jan Myszkowski (1887 - 1926)]

 Adam Myszkowski (ur.24.11.1953 - zm.9.05.2019), s. Adolfa i Haliny

 

         Cmentarz Rakowice  [powiększ]


 Przypisy :

 [1] 1790 r.
 Właściciel kamienicy nr 356 w 1790 r.
 P. Tomasz Czernecki (ur.ok.1748), lat 42
 ż. Helena N. (ur.ok.1744), lat 36
 Dzieci : Antoni (ur.1779), lat 11
 [„Spis ludności Krakowa 1790 – 1792 r.”], [skan 338] 
 
 Właściciel kamienicy nr 357 w 1790 r. : 
 WPan Marcin Szymański (ur.ok.1730), lat 60
 ż. Kunegunda N. (ur.ok.1750), lat 40
 Dzieci : Józef, lat 10, Jan Kanty, lat 6, Karol, lat 4, Agnieszka, lat 12, Marianna, lat 1
 [„Spis ludności Krakowa 1790 – 1792 r.”], [skan 339, 435] 
 
 [2] Ludwika Hollaky :
       wg Spisu z 1890 r. ; ur.27.10.1832, wg Spisu z 1900 r. ; ur.8.08.1831
       1907 r. - Holaky Ludwika, kapitalistka, Kraków, ul. Dietla 81, [Księga Adresowa Krakowa i Podgórza 1907]
       1910 r. - Hollaky Ludwika, kapitalistka, Kraków, ul. Krowoderska 43 [Księga Adresowa Krakowa i Podgórza 1910]
       Spis ludności Krakowa 1900 r. : Ludwika Hollaky, wdowa
       Kamienica, ul. Starowiślna 16 (nr hip. 77) – własność :
       dr Konstanty Lipowski h. Ciołek , s. Konstantego i Laury Magdaleny Chwalibóg h. Strzemię
       ż. Wanda z d. Iłowiecka h. Ostoja, c. Józefa i Malwiny z d. Wolańska h. Przyjaciel   
 
 [3] „Spis ludności Krakowa” z 1890, 1900, 1910 r. :  
       Rodzice Kazimierza Gruszczyńskiego (ur.1869 - zm.po 1939):
       ojc. Jan Gruszczyński [ur.+/-1840]
       mat. Waleria N. (ur.29.11.1848 Chwaliszew, par. Sulmierzyce, pow. Odolanów k. Kalisza - zm.16.07.1898 Kraków) 
       [Spis 1890 r., Tom 29, Dz. VI, str. 429] 
       poch. Kraków, Rakowice, kw. U, rz. płd., m. „po prawej Tempki” [razem z Hieronimem Chłopeckim i innymi]
       Mężowie Walerii N. :
       1 m. Jan Gruszczyński [ur.+/-1840 - zm.przed 1877],.
       2 m. N. Truszkowski [ur.+/-1835 - zm.1882/1890], 
               prawdop. Ignacy Truszkowski, od 28.09.1855 r. kancelista sądu w Nowotargu, 1870 r. kancelista sądu w Krośnie (wzm.do 1882 r.)
       3 m. (śl.1878/1890) Hieronim Chłopecki (ur.17.03.1857 Laszki Murowane, pow. Stary Sambor - zm.7.04.1926 Kraków), 
               poch. Kraków, Rakowice, kw. U, rz. płd., m. „po prawej Tempki”
               wyznanie greko - katol., urzędnik pocztowy (wzm.1890 - 1917 r.), 1893 - 94 r. asystent pocztowy, 1895 - 1902 oficjał pocztowy,
               1904 - 12 r. Kontroler pocztowy, 1913 r. Starszy Kontroler pocztowy, 
               1914 r. Kontroler w VIII randze (Urząd pocztowy i telegraficzny Nr 1 w Krakowie, ul. Wielopole 1), (wzm.1913 – 17),
               opiekun dzieci Walerii (1890 r.), 
               mieszkał : Grzegórzecka 24, 26 (wzm.1910 - 1926), [1910 r., Tom 28, str. 82]
               [2 żona (śl.przed 1889) Józefa N. (ur.3.12.1867 Hermaustadt, Siedmiogród - zm.5.10.1913), 
               poch. Kraków, Rakowice, kw. VIII, rz. zach., m. 17
               wg spisu z 1900 r., wg spisu z 1910 r. : ur.3.12.1871 Nagy Szoben, Węgry)]
       Dzieci Walerii : w 1890 r. mieszkali : Kraków, ul. „Dostęp Łapińskiego” vel Niecała nr 185 m.5
       1/ Kazimierz  Julian Gruszczyński (ur.1.03.1869 Kuczków k. Kalisza - zm.po 1939), mieszkał : Kraków, Grybów, Rzeszów, Poznań
           ż. Wanda Adamska (ur.18.06.1876 Krynica - zm.17.11.1944), poch. Kraków, cm. Rakowicki
           [Ks. Adr. Krakowa 1913 r. : dr Adamski Stanisław [adwokat, Kraków], Morakowa (Morak) z Adamskich Władysława, 
           Gruszczyńska z Adamskich Wanda „Hotel Narodowy” (343)]
           [„Spis ludności, Poznań - Maria Łuszkiewicz (ur.10.01.1881 - zm.14.06.1922), mieszkała : Kalisz (mąż Kazimierz Gruszczyński]
           Dzieci :
           A1. Janina Gruszczyńska  (ur.22.07.1897 Kraków - zm.po 1939)
                  m.(śl.6.09.1919 Rzeszów) Henryk Kazimierz Myszkowski (ur.20.12.1886 Chrzanów - zm.po 16.07.1939), dr prawnik
           A2. Zofia Gruszczyńska (ur.13.03.1899 Grybów), studentka, od 1920 r. Jerzyków, Poznań Zachód
                  m.(śl.16.04.1923 Poznań) Mieczysław Hałaciński (ur.19.11.1884 Oświęcim - zm.19.., poch. Gostyń), agronom,
                  ziemianin z Kopaszyna, oficer armii na Syberi (1919 r.), 
                  od 1934 r. prezes Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Wągrowcu
                  Dzieci Mieczysława i Zofii :
                  B1. Krystyna Maria Hałacińska (Chałacińska) (ur.20.04.1924 Poznań - zm.24.11.1994 Poznań)
                        m. Ludwik Bronisław Wolski (ur.9.04.1922 - zm.14.02.1993)
                        Oboje pochowani : Poznań, cm. parafialny Lubowska, kw. VIII, m.423
                  B2. Janina Zofia Hałacińska (ur.29.02.1929 Wągrowiec), Kopaszyn (par. Prusice), pow. Wągrowiec
       2/ Maria Truszkowska (ur.11.07.1878 Krosno, Galicja)
       3/ Tadeusz Truszkowski (ur.27.01. 1882 Tarnów, Galicja)
       Dzieci  Hieronima Chłopeckiego  i Józefy N. :
       4/ Maria Chłopecka (ur.17.05.1889 Sanok) [1900 r., Tom 11, str. 240,241], być może z innego małżeństwa
 
 [4] Nazwisko Warga powstało w Krakowie od nazwiska Barga
       Mateusz (Błażej) Barga zw. Warga (ur.1799 - zm.29.06.1854, par. św. Krzyż), piekarz, mieszkał : 1851 r. Prądnik Biały nr 27
       1 ż. Józefa Piotrowicz (Prochol) [ur.+/-1800 - zm.przed 1851]
       2 ż. Katarzyna Motyka [ur.+/-1800]
       Dzieci (Barga, Warga, Worgowy) z 1 żony :
       A1. Marianna Julianna Barga zw. Warga (ur.1831 Kraków, par. św. Krzyż - zm.31.07.1877, par. św. Krzyż)
              m.(śl.25.02.1851 Kraków, par. św. Krzyż) Walenty Jan Stefański czyli Szczefański (ur.1830 - zm.31.12.1877, par. św. Krzyż), 
              piekarz w Prądniku Białym nr 43
              [świadkowie : Tomasz Szymczyk, lat 56 i Feliks Wroński, lat 33, obaj piekarze oraz Błażej Małek, lat 37, piekarz
              i Jan Staniszowski, lat 30, włościanin – wszystkich w Prądniku Białym osiadłych]
              ojc. Jan Stefański [zm.przed 1851]
              mat. Regina Gołda [zm.przed 1851]   
       A2. D. Władysław Piotr Paweł Worga (ur.1834 Kuszwia ? – zm.29.06.1862 Kraków, par. NMP, dom 275), chirurg, 1862 r. fryzjer
              1 ż. Anna de Jurków [ur.+/-1835]
              2 ż.(śl.12.11.1855 Kraków, par. Wsz.Św.) D. Wiktoria Aleksandra Bensdorf (ur.1838 Kraków - zm.3.02.1857 Kraków, par. Wsz.Św.), 
                   c. Jacentego i Katarzyny z d. Wilczyńska
              Dzieci z 2 żony :
              Władysław Worga (ur.1854 - zm.21.06.1861 Kraków, par. NMP, dom 275), lat 7 [LM, skan 116]
 
       Nazwisko Warga występowało w XIX wieku w Krakowie również w par. Najświętszego Salwatora [ob. ul. Kościuszki 88]

  

 [5] Rżąka w drodze dziedzictwa przeszła następnie w ręce Biberstein Starowiejskich
 
 [6] W „Spisie Ludności Krakowa z 1890 r.” jest  też : 
       Miszkowicz Jan (ur.1847 Tenczynek) z żoną Zofią Miszkowicz (ur.1829), nożownik, 
       mieszkali : 1890 r. Kraków, ul. Grodzka 67 (nr hip. 111) [nr 111/I] [Tom 3, str. 76, 77]
 
 [7] Rodzina Wojtyga
       Wojciech Wojtyga (ur.20.04.1825 Inwałd - zm.1911), poch. Kraków Salwator
       [„Spis ludności Krakowa 1910 r.”, tom 21, nr 938, s.192, 193]
       ż. Antonina N [ur.+/-1825 - zm.przed 1910]
       Dzieci :
       A1. Jan Wojtyga (ur.1.09.1854 Otałęż, par. Czermin, gm. Mielec - zm.17.05.1913), poch. Kraków Salwator 
              dyrektor Szkoły Wydziałowej, poseł do Rady Państwa, wiceprezes Pol. Tow. Pedagogicznego
              ż. Helena Majewska (ur.1.03.1859 Krzeszowice, pow. Chrzanów - zm.14.08.1914), poch Salwator
              Dzieci : 14 (Janina, Józef, Stanisław, Jan, Adam, Anna, Zofia, Maria, + 6 dzieci)
              [„Spis ludności Krakowa 1910 r.”, tom 21, nr 938, s.192, 193]
              B1. Janina Wojtyga (ur.1879 - zm.1948)
                    m. N. Orszulski [ur.+/-1875]
              B2. Józef Wojtyga (ur.1881 - zm.1952)
                    ż. Władysława N. (ur.1889 - zm.1982) Dzieci : 6
              B3. Stanisław Wojtyga (ur.18.03.1893 Grzegórzki, Kraków - zm.1940 Charków), poch. Piatichatki Cm. Ofiar Totalitaryzmu,
                    absolwent Szkoły Handlowej w Krakowie (1912), żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny 1918 - 1921,
                    ppor. piech. rez., członek władz TS „Wisła” od 1924 do 1932 (z przerwami).
              B4. Jan Wojtyga (ur.20.06.1894 Półwsie - zm.21.08.1937 Moskwa), rozstrzelany, działacz komunistyczny, poch. cm. Doński
                    ż. Aleksandra Krygier (ur.1897)
                    Dzieci : 4 (Danuta, Janina, + 2 dzieci)
 
                      Jan Wotyga (1894 – 1937)  [zob. Wikipedia]
 
              B5. Adam Maksymilian Wojtyga (ur.20.12.1896 Półwsie - zm.3.02.1956 Warszawa), 
                     poch. Kraków, Rakowice, Prandoty, kw.4 A Woj.,
                     1914 r. student, legionista 1914 r. , pilot, podpułkownik
                     [w tym samym grobie pochowani ; Józefa Baum (ur.1900 - zm.1.03.1932), Stanisława Wojtyga (ur.13.11.1896 - zm.24.05.1981),
                     Jan Wojtyga (ur.6.08.1931 - zm.3.10.1966)]
 
                       Adam Wojtyga (1896 – 1956)
 
              B6. Anna Wojtyga (ur.5.08.1891 Bieńczyce)
              B7. Zofia Wojtyga (ur.19.04.1898 Półwsie)
              B8. Maria Wojtyga
                     m. N. Dranicyn
       najprawdopodobniej :
       A2. Władysław Wojtyga (ur.1862 Inwałd, gm. Wadowice - zm.28.11.1938), poch. Podgórze, kw. XV, rząd 4, m. 17
              1913 r. kaflarz, Zakrzówek
              ż. Maria Konrad (ur.29.06.1863 Milówka, gm. Żywiec - zm.18.04.1939)
              Dzieci : [Spis ludności Krakowa 1910 r., tom 19, nr 806, s.297]
              B1. Rudolf Wojtyga (ur.13.03.1889 Biała)
              B2. Elżbieta Wojtyga (ur.9.10.1891 Kraków - zm.28.05.1969, poch. Podgórze, kw. XV, rz. 4, m. 17
                    m. Witold Myszkowski [ur.+/-1890], [zob. treść]
              B3. Feliks Wojtyga (ur.14.04.1893 Kraków - zm.6.09.1930, poch. Podgórze, kw.IV B)
              B4. Władysław Wojtyga (ur.6.01.1896 Kraków - zm.13.11.1960, poch. Podgórze, kw. XX)
              B5. Karol Wojtyga (ur.29.10.1902 Kraków - zm.29.08.1968, poch. Podgórze, kw. IV B)
                    prawd.
                    ż. Barbara N. (ur.20.08.1910 - zm.17.10.1970), poch. razem z Karolem Wojtyga
 
      W Krakowie Podgórzu mieszkali też w 1910 r. : [Spis 1919, skan 579]
      Stanisław Wojtyga (ur.23.11.1870 Tarnów), posiadacz mieszkania, ul. Lwowska 528, 450, maszynista
      ż. Katarzyna N. (ur.6.01.1877 Piaski Wielkie, gm. Podgórze)
      Dzieci :
      A1. Stefan Wojtyga (ur.6.01.1898 Kraków)
      A2. Franciszek Wojtyga (ur.16.03.1908 Podgórze - zm.29.12.1975). poch. cm. Rakowicki)
 
      Inni :
      Zofia Wojtyga (ur.14.05.1910 - zm.29.09.1983), poch. Bielsko Biała, cm. Komunalny Kamienica
----------------------------------------------------------------------------------
 Skróty :
 Ks. Adr. – Księga Adresowa m. Krakowa 
 PSB – Polski Słownik Biograficzny

Spis treści          Następny rozdział ->>
 
 

do górywstecz