3.2.1.3. Linia : Antoni Myszkowski, Zapolice (par. Strońsko k. Sieradza)  
 
  Ostatnia aktualizacja : 30.08.2021 r.
  Wyszukiwarka : Ctrl + F
 
  
 
  Antoni Myszkowski (ur.1782 - zm.12.06.1829 Sieradz), dz. dóbr Zapolice i in. [po żonie Salomei Szeliskiej] 
  syn Wojciecha i Barbary z d. Zielińska [pkt 3.2.1.2],
  1811 r. Inspektor Wydziału Wieluńskiego w Sieradzu,
  1818 r. Inspektor Wydziału Skarbu, mieszkał : 1818 r. Będków k. Sieradza,
  pisarz magazynu solnego w Sieradzu, 1828 r. inspektor magazynu solnego w Sieradzu.
  W 1827 r. kupił od teściowej Katarzyny Szeliskiej (prawdopodobnie po śmierci teścia) Zapolice i Strońsko za 90 tys. zł. 
  W miejscowości Strońsko w kościele pw. Św. Urszuli, znajduje się tablica nagrobna Antoniego Myszkowskiego (zm.1829).
  Mieszkał : Zapolice. 
 
    akt zgonu, Sieradz 1829 r.  [powiększ]
 
  Antoni Myszkowski - właściciel lub dzierżawca dóbr :
  Zapolice (par. Strońsko) [1]
  Strońsko [1]
  Działoszyn  k. Wielunia  [2]
  Chotów – 6 km na SW od Wielunia  [3]
  Siemkowice (par. wł.) – 23 km na E od Wielunia  [4]
  Sadokrzyce (par. Wróblew) – 12 km na W od Sieradza  [5]
  Dzierlin (par. Charłupia Mała) – 5 km na NW od Sieradza  [6]
  Dzbanki (par. Restarzew) – 28 km na NE od Działoszyna  [7]
  wójtostwo sieradzkie z przyległością Wierzchucice         
 
       

  „Gazeta Polska” nr 306 z 14.11.1830 r.

  „Gazeta Polska” nr 331 z 14.12.1830 r.

 

  ż.(śl.1806 Strońsko) Salomea Barbara Szeliska (ur.2.11.1785 Jacków, par. Borowno - zm.1873, poch. Kalisz)  [8] 
  [chrzestni : MD. Stanisław Rostkowski de Chrzanowice z żoną Marianną] 
  mieszkała : Zapolice, Sieradz (wzm.1840 r.)
  ojc. Wincenty Szeliski (ur.ok.1750 - zm.12.04.1827), dz. dóbr Zapolice, Strońsko
        1770 r. de Jackow, par. Borowno (wzm..1770 - 78) [LN Borowno, str.48, 77, 82, 91]
        [w pisowni : Sielski, Szelski]
  mat.(śl.1775/82) Katarzyna Łaszewska (Łaszowska) h. Grzymała (ur.ok.1745 - zm.3.04.1828 Sieradz),
        c. Stanisława Łaszewskiego (zm.przed 1775), chorążego [s. Samuela Ł. i Anny z d. Rudnicka
        [zgon Katarzyny Szeliskiej (z d. Łaszewska) zgłosili : Antoni Myszkowski, Inspektor Solnego Magazynu w Sieradzu
        lat 46 i Ignacy Kurkiewicz, Sekretarz Komisji Obwodu Sieradzkiego także Sieradza, lat 30]
        [1 mąż Katarzyny Łaszewskiej – Ignacy Chrzanowski h. Suchekomnaty (ur.1729 - zm.1776), 
        pisarz de Ostrzeszów, mieszkał : Jacków, par. Borowno, [LN Borowno, str.38, 47, 56, 75)]
        [bracia : Albert Wincenty Łaszewski (ur.1754 Zapolice) i Franciszek Łaszewski, dz. Zapolic] 
 
    metryka chrztu Salomei Szeliskiej, Borowno 1785 r. [powiększ]
 
  „Korrespondent” nr 192 z 21.07.1834 r. : 
  Dzieci Antoniego i Salomei :
  1/ Józef Wincenty Myszkowski [być może powinno być Zenon Myszkowski]
  2/ Emanuel Myszkowski
  3/ Józefa Helena Myszkowska
 
  
  
            
         
  1/ „Dodatek do Gazety Korespondenta” nr 73 z 27.03.1828 r.
  2/ „Dziennik Powszechny” nr 13 z 14.01.1833
 
  Dzieci Antoniego i Salomei Szeliskiej : (Anna, Zenon, Emanuel, Anna, Józefa) 
  [30.06.1833 r. - Zenon i Anna Myszkowscy oraz ich matka Salomea z Szeliskich po Antonim Myszkowskim wdowa,
  opiekunka nieletnich Emanuela i Józefy z Zapolic]  
 
  A1. Anna Napoleona Tekla Myszkowska (ur.26.07.1807 Zapolice dwór, par. Strońsko)
        [w metryce chrztu : wnuczka Wojciecha Myszkowskiego i Barbary Zielińskiej oraz Wincentego Szeliskiego
        i Katarzyny Łaszewskiej, prawnuczka Jana Myszkowskiego i Katarzyny Masłowskiej 
       oraz Stanisława Łaszewskiego i Anny Rudnickiej, praprawnuczka Samuela Łaszewskiego]
 
  A2. Zenon Anzelm Wojciech Myszkowski (ur.21.04.1811 Sieradz - zm.27.09.1863 Paprotnia, par. Zduńska Wola)
        [świadkowie ur. w USC : Urodzony Marcin Zieliński lat 38, dzierżawca wsi Osiek w pow. Ostrzeszowskim
        i Urodzony Dionizy Chrzanowski, lat 38, dziedzic wsi Dzbanki]
        [zgon zgłosili Feliks Piotrowski, burmistrz miasta Zduńska Wola i Dionizy Janowski, kasjer m. Zduńska Wola]
        legit. 1837 w Król. Pol., dziedzic d. Zapolice [wzm.1831 - 1836], mieszkał : Zapolice
        od 1836 r. dzierżawca dóbr Krobanów k. Zduńskiej Woli [9]
        bezpotomny
 
              
        1/ metryka chrztu, Sieradz 1811 r.  [powiększ]
        2/ akt zgonu, Paprotnia, par. Zduńska Wola 1863 r.  [powiększ]
             
  A3. Emanuel Józef Wincenty Myszkowski (ur.1815 Bieńków - zm.31.12.1891 Sieradz) 
        [Bienkow, par. Grocholice – ob. część m. Bełchatów]
        dziedzic dóbr Zapolice, z folwarkami : Marcelew i Zygmuntów
        wł. dóbr Przecznia (dawniej Przecznie, par. Wygiełzów) (wzm.1862 - 66) [18 km na S od. m. Łask]  [10]
        legit. 1837 w Król. Pol.
        1843 r – „obywatel  ziemski z Pstrokonic” [„Kurjer Warszawski” 196 z 29.07.1849 r. i nr 229 z 1.09.1849 r.]
        mieszkał : Pstrokonie (wzm. do 1855)
        od 1857 r. właściciel d. Korablew
        w 1852 r. mianowany w Zarządzie Zakładów Dobroczynnych [„Gazeta Warszawska” nr 187 z 19.07.1852 r.],
        w 1854 r. członek  „Ochrona Ubogich Dzieci w pow. sieradzkim” Kalisz (wzm.1854 – 58),
        [w 1861 r. Wincenty Bem, właściciel Belenia [8 km na SE od Sieradza], wraz z Emanuelem Myszkowskim z Zapolic, 
        Tomaszem baronem Danglem z Chojnego [7 km na SE od Sieradza] 
        i Teodozjuszem Wierzchlejskim z Karsznic [19 km na E od Sieradza] założyli w Beleniu spółkę komandytową 
        w celu eksploatacji młyna parowego, olejarni, gorzelni i stepu do tłuczenia kości],
        1858 r. - wł. folwarku Ochraniew, w 1858 r. kupiła Benigna Tymowska
        1859 r. - wł. domu na folwarku Marcelów (od 1859 r. dom dzierżawił Stanisław Ziembiński z żoną Brygidą       
        1860 r. - członek Towarzystwa Rolniczego w  Okręgu Szadek (wzm.1860 – 61)
        1861 r. - wybrany do Rady Powiatu Sieradzkiego z Okręgu Wyborczego Szadkowskiego,
        1863 - 64 r. uczestnik powstania styczniowego (dowódca oddziału),
        1865 r. - dziedzic wsi Przecznie (par. Wygiełzów) i Zapolice,
        1870 r. - mieszkał : Zduńska Wola [jako „wywłaszczony dłużnik dóbr Zapolice]
        1891 r. - obywatel m. Sieradz   
 
          akt zgonu, Sieradz 1891 r.  [powiększ]     
 
        ż.(śl. ewangelicki przed 1841, Zelów) [37 km na SE od Sieradza]
        Adolfina Teofila Zofia Karczewska (ur.28.04.1821 Wyszakowo - zm.30.12.1898 Zapolice),
        [w akcie zgonu miejsce urodzenia : Górka Łabiańska (LM, akt 3/1899)]
        mieszkała : 1862 r. Paprotnia, 1891 r. Sieradz, ok. 1870 r. rozwód  [10]   
        ojc. Marceli Paweł Karczewski (ur.ok.1805 Gadów k. Konina - zm.27.02.1861 Warszawa, tragicznie), 
              pochowany : Warszawa, cm. Ewangelicko - Augsburski, s. Andrzeja i Bogumiły z d. Chlebowska 
        mat.(śl.1820 Żytniów k. Opola) Antonina Lipnicka h. Poraj (ur.20.09.1798 Czarnotki k. Kórnika), 
              c. Ludwika Piotra Lipnickiego (ur.1772 - zm.po 1814) i Teofili Ludwiki z d. Karczewska (zm.po 1845)
                           
        Dzieci : 3 (Zygmunt, Marceli, Adolfina)                            
        B1. Zygmunt Ignacy Miron Gonzaga Myszkowski 
              (ur.23.09.1841 Zapolice - zm.2.02.1888 Warszawa, par. św. Krzyż)
              [chrzestni : Ignacy Karczewski i Laura Sulimirska oraz Adam Sulimirski i Nepomucena Karczewska]
              [LN Strońsko, akt 107/1841]
              zmarł : Warszawa, ul. Nowy Świat nr 1258, poch. Warszawa, cm. Powązkowski.
              [zgon zgłosili : Zdzisław Fijałkowski, kupiec i Władysław Laskowski, urzędnik]
              posesor dóbr Przecznia (par. Wygiełzów)
 
                    
 
              1/ metryka chrztu, Strońsko 1841 r.  [powiększ]
              2/ akt zgonu, Warszawa 1888 r. [powiększ]
 
                „Gazeta Warszawska” z 15.02.1888 r.
 
                    [powiększ]
              Warszawa, cm. Stare Powązki (Zygmunt Myszkowski)
 
              ż.(śl.2.05.1865 Przecznie, par. Dłutów) 
              Waleria Kamocka h. Jelita (ur.1.08.1842 Czarnocin - zm.17.01.1918, Warszawa, par. św. Aleksander)
              poch. Warszawa, cm. Powązkowski) 
              [świadkowie ślubu : Józef Grabiński, lat 51, dziedzic wsi Studzienki i Marceli Myszkowski, lat 22, brat rodzony
              Pana młodego, we wsi Przecznie mieszkającego ]
              ojc. Aleksander Saryusz Jelita Kamocki (ur.1808 Węgrzynowice - zm.13.03.1887 Warszawa), 
                     1839 r. naddzierżawca dobr Czarnocin, dziedzic d. Węgrzynowice i Dłutów (od 1850 r.)
                     [s. Stanisława, szambelana król. i Tekli z d. Paklerska lub Paklewska (zm.21.01.1850)]
              mat.(śl.25.09.1839 Goszczanów) Celestyna Paulina Torosiewicz (ur.1821 Warszawa), 
                     [c. Dawida Michała Kajetana Torosiewicza (ur.11.07.1787 Stanisławów - zm.8.08.1849), 
                     dziedzica dobr Goszczanów 
                     i Karoliny Henrietty Zeunert (ur.+/-1790 - zm.7.12.1835)]
 
                akt ślubu, Dłutów 1865 r.  [powiększ]
 
              
              „Gazeta Lwowska” nr 30 z 6.02.1918 r.
                                  
                [powiększ]
              Tablica w katakumbach Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie
 
               Dawid Michał Torosiewicz (ur.1785 - zm.8.08.1849 Warszawa), poch. cm. Powązkowski,
               prawnik, był adwokatem, natępnie mecenasem przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego 
               i obrońcą przy warszawskich apartamentach rzadzącego senatu. 
               Biegły i używający wziętości prawoznawca.
               Oprócz wielu wywodów w sprawach prowadzonych przez niego, pomiędzy którymi szczególnie znamienitą była
               jego obrona praw do ordynacji Myszkowskich [Wielopolskich]
 
                 
               Warszawa, Cmentarz Powązkowski – grób rodziny Kamockich.
               
               Pochowani :
               Gostomski Nałęcz Adolf (ur.15.06.1848 - zm.21.01.1909), obywatel ziemski [żona Jadwiga Kamocka]
               Kamocki  Sarjusz Aleksander (zm.13.03.1887), lat 73
               Kamocki Stanisław (zm.9.08.1902), lat 58
               Myszkowska Walerya z Kamockich (ur.1.08.1842 - zm.17.01.1918)
               Myszkowski Gonzaga Zygmunt (zm.2.02.1888). lat 47
               Strzyżewska Lubicz Magdalena (zm.14.12.1916), lat 24
               Książe Korybut - Woroniecki Henryk (ur.1900 - zm.1926) [s. Władysława i Zofii z d. Gostomska]
               Księżna Korybut - Woroniecka Regina Irena z d. Paplińska (ur.28.08.1920 Iganie k. m. Siedce - zm.1997) 
               [1 mąż Władysław ks. Korybut Woroniecki, 2 mąż Zdzisław Trojanowski, 3 mąż Andrzej Mirski]
               Korybut - Woroniecki Władysław (ur.1898 - zm.15.05.1980) [s. Władysława i Zofii z d. Gostomska]
 
               Uwagi :
               Adolf Gostomski h. Nałęcz (1848 - 1909) był mężem Jadwigi Kamockiej, c. Aleksandra.
               Ich córka Zofia Gostomska była żoną Władysława ks. Korybut Woronieckiego (1863 - 1951).
               Dziad Władysława ks. Woronieckiego – Kalikst hr. Korybut Woroniecki (1795 - 1880) występuje
               w metrykach razem z Józefem Myszkowskim (1789 - 1856), s. Samuela Myszkowskiego [pkt 7]
 
               Dzieci : (Konrad)
               C1. Konrad Aleksander Emanuel Myszkowski (ut.21.02.1866 Przecznia, par. Wygiełzów)
                     [chrzestni : Aleksander Kamocki i Adolfina Myszkowska – nowonarodzonego dziadkowie,
                     świadkowie : Karol Szaniawski, lat 50, dziedzic d. Zalesie i Chociw
                     i Kazimierz Stanisławski, lat 40, dziedzic wsi Łęki ]
                     
        B2. Marceli Władysław Prokop Myszkowski (ur.5.07.1843 Pstrokonie, par. Strońsko - zm.1932/39), 
              [chrzestni : W. Marceli Karczewski, dziedzic dóbr Krokocice i Salomea Myszkowska, babka
              oraz Ksawery Twardowski i Bronisława Karczewska], [LN Strońsko, akt 105/1843]
              dziedzic dóbr Zapolice
 
                metryka chrztu, Strońsko 1843 r.  [powiększ]
 
              wychowanek Szkoły Wyższej Realnej w Kaliszu,
              1863 r. uczestnik Powstania Styczniowego
              1864 r. absolwent pruskiej Akademii Rolniczej w Prószkowie k. Opola
              1873 r. kupił dobra Zapolice na publicznej licytacji za 32451 rbs.
              1876 r. zastępca ławnika sądu gminnego w pow. Łask,
              1879 r. ławnik sądu gminnego,
              radca Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, Piotrków (wzm.1909 - 13),
              Dyrektor Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, Piotrków (wzm.1912 – 23)
              „Prezes Dyrekcji Szczegółowej Piotrkowskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego”
              mieszkał : 1928 r. Piotrków
 
                Marceli Myszkowski
 
              
                                                                             [powiększ]
                          
              „Kurjer Kolejowy i Asekuracyjny” nr 10 z 15.05.1911 r.
              Opis zdjęcia :
              1/ A. Świętochowski, Dyrektor Zarządzający W. T. Ub. od Ognia
              2/ Józef Włodek, Pełnomocnik grupy Płockiej, właściciel majątku Lekowo
              3/ Marjan Szeliski, Członek Zarządu grupy Siedleckiej, właściciel majątku Worgule
              4/ Franciszek Radoszewski, Pełnomocnik grupy Kaliskiej, właściciel majątku Ner
              5/ Adolf Świda, Pełnomocnik grupy Suwalskiej, właściciel majątku Maćkowo
              6/ Aleksander Grobicki, Członek Zarządu grupy Warszawskiej, właściciel majątku Wilków
              7/ Edmund Werner, Pełnomocnik grupy Siedleckiej, właściciel majątku Seroczyn
              8/ Bolesław Dzierzbicki, Pełnomocnik grupy Piotrkowskiej ze Złotego Potoku
              9/ Paweł Górski, Vice - dyrektor W. T. U. Od Ognia
              10/ Stanisław Górski, Pełnomocnik grupy Kieleckiej, właściciel majątku Motkowice
              11/ Marceli Myszkowski, Członek Zarządu grupy Piotrkowskiej, właściciel majątku Zapolice
              12/ Marjan Sokołowski, Pełnomocnik grupy Warszawskiej, właściciel majątku Wysocin
              13/ Tadeusz Błociszewski, Członek Zarządu grupy Siedleckiej, właściciel majątku Tuliłów
              14/ Władysław Łubieński, Członek Zarządu grupy Warszawskiej, właściciel majątku Gawłów
              15/ Wincenty Koźmian, Pełnomocnik grupy Lubelskiej, właściciel majątku Wierzchowiska
              16/ Stanisław Wodziński, Członek Zarządu grupy Warszawskiej, właściciel majątku Nowa Wieś
              17/ Kazimierz Skarżyński, Członek Zarządu grupy Łomżyńskiej, właściciel majątku Rybieńko
              18/ Ludwik Beyer, Członek Zarządu grupy Radomskiej, właściciel majątku Machory
              19/ Ludomir Grendyszyński, Sekretarz Jen. Dyrekcji Warsz. Tow. Ub. od Ognia
              20/ Stanisław Marchwicki, Pełnomocnik grupy Łomżyńskiej, właściciel majątku Brzeźno
              21/ Jan Zlasnowski ( Zlaznowski ), Reprezentant Związków Rolnych WTU od Ognia
              22/ Adolf Strojecki, Kierownik Sekcji grup rolnych
              23/ Bolesław Płoski, Członek Zarządu grupy Płockiej, właściciel majątku Sokołów
 
 
                [powiększ]     
              „Świat” nr 32 z dnia 10.08.1912 r.
              Radcowie piotrkowskiego T.K.Z. z nowoobranym prezesem, p. M. Myszkowskim
              Walenty Radoszewski, Antoni Turski, Zygmunt E. Łempicki, Marceli Myszkowski, Bronisław Szwejcer,
              Władysław Łuczycki, Tadeusz Walicki i Stanisław Rudzki, nacz. biura T.K.Z. w Piotrkowie.
              Fot. Bol. Szteiner.
 
              ż.(śl.ok.1868) Jadwiga Jarocińska h. Jastrzębiec (ur.ok.1847 - zm.13.09.1925), poch. Strońsko
              [nekrolog w Kur. Warsz.]
              1870 r. współwłaścicielka dóbr Pełczyska (par. Wartkowice) i Wola Niedźwiedzka 
              razem z siostrą (Tekla Jarocińska zamężna Szołowska)
              (ur.20.09.1849 Wola Niedźwiedzia, par. Wartkowice - zm.2.12.1881 Sarnów), poch. Dalików,
              1893 r. wierzycielka hipoteczna dóbr Krzucz (par. Łask] [Krzucz – 5 km na N od m. Łask]  [11]
 
                Jadwiga Myszkowska z d. Jarocińska 
 
              ojc. Józef (Jan Julian Józef) Jarociński (ur.1820 Wola - Dąbrowa) 
                     mieszkał : Wola (Wólka) Niedźwiedzia, par. Wartkowice,
                     współdziedzic dóbr Gostków
                     s. Ignacego Abduna J. (ur.31.07.1776 Orchów, par. Łask)
                     i Heleny z d. Wituska h. Gozdawa (ur.ok.1798 Małyń) – posesorowie dóbr Sławoszew
                     [2 żona – (śl.24.10.1857 Zadzim) Teodora Filipina Rozalia Jarocińska h. Jastrzębiec
                     (ur.29.04.1833 Kamionacz, par. wł. - zm.8.11.1905, poch. Warszawa, cm. Powązkowski), 
                     c. Wojciecha Soter Piotra J. (ur.ok.1799 Kamionacz - zm.19.03.1865 Zadzim)
                     i Eufrozyny Katarzyny z d. Dąbska h. Godziemba (ur.1812 Wola Flaszczyńska - zm.1871)]
 
                       Józef Jan Julian Jarociński
 
              mat.(śl.28.10.1847 Gostków, par. Wartkowice) 
                     Tekla Józefa Marianna Wierzchleyska [Wierzchlejska] h. Berszten (II)
                     (ur.24.08.1824 Marszew, par. Czermin. W. Ks. Poznańskie - zm.ok.1856]
                     [świadkowie ślubu 1847 r. : Antoni Zakrzewski, lat 43, wspóldziedzic dóbr Gostków
                     i Ludwik Jabłkowski, lat 40, ze wsi Siedlątkowo],
                     współdziedziczka dóbr Gostków,
                     c. Józefa Antoniego Nikodema W. (ur.ok.1786 - zm.27.03.1839 Wartkowice), dz. d. Gostków 
                     i Tekli hr. z d. Załuska h. Junosza (ur.ok.1793 - zm.17.04.1855 Warszawa) – c. Bogumiła Z.
                     i Agnieszki z d. Jabłkowska
                                   
              Dzieci : 12 (Zygmunt, Janusz, Helena, Kazimierz, Wacław, Irena, Jan, Józef, Maria, Regina, 
              Feliks, Witold)
              C1. Zygmunt Antoni Stanisław Myszkowski 
                    (ur.13.06.1869 Zapolice - zm.28.04. 1944 Warszawa, par. św. Aleksander)
                    [chrzestni : Emanuel Myszkowski i Helena Jarocińska, 
                    zgłaszajacy : Józef Jarociński, lat 48, mieszka : Niedźwiedzia Wola i Antoni Szołowski, lat 27
                    mieszka : Sarnów], [LN Strońsko, akt 75/1869]
                    kawaler, prowadził gospodarstwo w Zapolicach (486 ha), w czasie wojny wyjechał do Warszawy
                    i już nie powrócił. Jego dwór spłonął w 1939 r.
                    1916 r. wiceprzewodniczacy Rady Opiekuńczej w Zapolicach
                               [przewodniczący : ks. Stanisław Sieciński]
                    1934 r. prezes (Udziałowy Bank Spółdzielczy, Zduńska Wola) [wzm.1934 – 36]
                    1934 r. członek Oddziału Łodzkiego Hodowców Koni w Warszawie
                    1937 – 1939 r. członek Rady Powiatowej, Łask
 
                      Zygmunt Myszkowski, Zapolice 1937 r.
                    Fot. ze strony : „Herbarz Szlachty Sieradzkiej XIX wieku”, Elżbieta Halina Neyman.
 
                    
                    „Łódź w ilustracji” 1924 r. nr 14.
                    Kolonia harcerska Wydziału Opieki Społecznej w Zapolicach, dzięki ofiarności właściciela dóbr
                    Zapolice p. Myszkowskiego.
 
              C2. Janusz (Jan) Ludwik Władysław Myszkowski (ur.28.05.1870 Zapolice - zm.6.12.1873 Zapolice). lat 3
                    [chrzestni : Józef Jarociński, lat 50, mieszka : Niedźwiedzia Wola i Adolfina Myszkowska,
                    zgłaszający : w/w i Antoni Szołowski, lat 29, mieszka : Sarnów], [LN Strońsko, akt 114/1870]
                    [zgon zgłosili : Tomasz Jaworski, lat 35 i Michał Urbaniak, lat 52], [LM Strońsko, akt 187/1873]
                    [w metryce chrztu zapisano imię Janusz, w akcie zgonu zapisano imię Jan]
 
              C3. Helena Felicja Zofia Myszkowska (ur.17.05.1871 Zapolice - zm.7.04.1939 Kalisz), poch. Strońsko
                    [chrzestni : Feliks Jarociński i Franciszka Jarocińska, 
                    zgłaszający : Wincenty Bem, lat 46, mieszka : Beleń i Oswald Gancke Iwański, lat 31],
                    [LN Strońsko, akt 77/1871]
 
                      Helena Nekanda Trepka z d. Myszkowska (1871 – 1939)
 
                    m.(śl.9.08.1899 Strońsko) 
                    Witold Kazimierz Marek Nekanda Trepka (ur.6.11.1861 Mokrsko, par. wł. - zm.25.02.1933)  [13]
                    [chrzestni : Witold Kurnatowski i Leokadia hrabina Ponińska z Paryża]
                    [świadkowie ślubu : Antoni Swinarski, lat 34, wł. d. Pstrokonie i Walenty Radoszewski, lat 45]
 
                          
                    Witold Nekanda Trepka (1861 – 1933), fot 1 z lat 1882 - 84, fot. 2 z ok. 1915 r.
 
                    Ukończył szkoły : Poznań, Brzeg (Śląsk), Wydział Przyrodniczy (Dorpat, Wrocław, Würzburg).
                    W 1885 r. zostaje zaangażowany do Warszawskiego Towarzystwa ubezpieczeń od ognia.
                    Od 1901 r. Inspektor i przedstawiciel w/w Warsz. Tow. Ubezp. w Łodzi.
                    Przed 1910 r. prokurent Jeneralnej Reprezentacji Północnego Towarzystwa ubezpieczeń w Warszawie.
                    Od 1910 r. Dyrektor oddziału i inspektor główny na Król. Polskie „II Rosyjskiego Tow. Ubezp. od 1835 r”.,
                    Dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń „Unja” W – wa
 
                    
                    „Kurjer Warszawski” nr 57 z 26.02.1933 r.
 
                    ojc. Tadeusz  Henryk Marian Nekanda Trepka (ur.12.10.1832 Mokrsko - zm.17.02.1904 Koszelew),
                          poch. cm. Ewangelicko - Reformowany w Warszawie, 
                          wł. majątku Mokrsko Szlacheckie w pow. wieluńskim
                          s. Leopolda Ksawerego Wiktora Trepki (ur.ok.1803 Rychłocice k. Wielunia - zm.12.09.1852),
                          właściciela dóbr : Mokrsko, Młyńsko, Parcice
                          i Karoliny Zofii Antonetty Unrug (ur.ok.1805 Nitsche/k. Szmiegel - Wielkie Księstwo Poznańskie)
                    mat. Wincentyna Kalkstein h. Kos (ur.ok.1836 - zm.13.05.1898 Łódź)
                           c. Wincentego K. (ur.22.01.1795 - zm.10.03.1857 Wiesbaden), oficera Powstania Listopadowego
                           i Konstancji z d. Świnarska h. Poraj (ur.1798 - zm.1836)
                           – c. Walentyna Świnarskiego (ur.1749) i Katarzyny z d. Gliszczyńska h. wł. (ur.1766)
                    Dzieci (Trepka) : (Witold, Ryszard)
                    D1. Witold Ryszard Nekanda Trepka (ur.14.02.1900 Zapolice)
                          [chrzestni : Marceli Myszkowski i Jadwiga Myszkowska 
                          oraz Kazimierz Trepka i ks. Leopold Paszkowski,
                          zgłaszający : w/w Marceli Myszkowski, lat 50, dz. d. Zapolice 
                          i Walenty Radoszewski, dz. d. Świerzyny k. Zapolic], [LN Strońsko, akt 135]
                    D2. Ryszard Stanisław Nekanda Trepka (ur.3.06.1901 Zapolice - zm.15.07.1983, poch. Warszawa) 
                          [chrzestni : Stanisław Trepka i Natalia Swinarska
                          zgłaszający : Marceli Myszkowski, dz. d. Zapolice i Walenty Radoszewski, dz. d. Swieżyny], 
                          [LN Strońsko, akt 159]
                          autor wspomnień „Lata, które nie wrócą. Wspomnienia”
                          [w rodzinie : Kazimierz i Bolesław Trepkowie, synowie Leopolda, powstańcy 1863 r.]
 
              C4. Kazimierz Piotr Myszkowski (ur.11.04.1873 Zapolice - zm.po 1945]
                    [chrzestni : Zygmunt Myszkowski, dz. dóbr Przeczna, brat ojca i Waleria Myszkowska
                    zgłaszający 23.09.1874 r. : Ludwik Walewski, lat 45, dz. wsi Pstrokonie i Wincenty Bem, lat 52,
                    dz. dóbr Beleń], [LN Strońsko, akt 105/1875]
                    w 1939 r. kawaler, prowadził gospodarstwo w Zapolicach, 
                    wł. dóbr Orpelów - Poleszyn k. m. Łask (wzm. 1913 – 36) [12]
                    prawdopodobnie to on w 1902 r. został zatwierdzony na urzędzie sędziego gminnego I Okręgu powiatu Łask,
                    gub. Piotrków [„Gazeta Sądowa Warszawska” nr 47 z 22.11.1902 r.],
                    1933 r. mieszkał : Zduńska Wola [„Łódzki Dziennik Wojewódzki” nr 25, 15.12.1933 r.]
                    1938 r. mieszkał : Zduńska Wola, ul. Mickiewicza 6, 9 [Ks. tel. 1938 r.], dwór
                    [„Łódzki Dziennik Wojewódzki” nr 23 z 15.12.1934 r.]
 
              C5. Wacław Marceli Myszkowski (ur.1.06.1874 Zapolice - zm.1912), 
                    poch. Warszawa, cm. Powązkowski [zob. zdjęcia poniżej]
                    [chrzestni : Antoni Szołowski, lat 34, dz. dóbr Sarnów i Tekla Szołowska (z d. Jarocińska)]
                    [LN Strońsko, akt 139/1875]
             
              C6. Irena Jadwiga Myszkowska (ur.14.12.1875 Zapolice - zm.po 1936) 
                    [chrzestni : Józefat Radoszewski, dz. dóbr Krenpa i Helena Walewska,
                    zgłaszający : Wincenty Bem, lat 45, dz. dóbr Beleń i Ludwik Walewski, lat 52, dz. dóbr Pstrokonie], 
                    [LN Strońsko, akt 7/1876]
                    m.(śl.6.06.1903 Zapolice, Strońsko) 
                    Teodor Teofil Tadeusz Wyssogota - Zakrzewski h. Wyskota 
                    (ur.1861 Sobótka k. Poznania, Gutów - zm.IX.1913 Zapolice), poch. Strońsko
                    [świadkowie śl. : Marceli Myszkowski, dz. d. Zapolice i Walenty Radoszewski, lat 40], [LC Strońsko, akt 35]
                    wł. dóbr Chylice w par. Grodzisk Mazowiecki
                    ojc. Tadeusz Wyssogota - Zakrzewski (ur.1803 Grzybowo - zm.19.04.1865 Gutów), poch. Sobótka,
                          s. Augustyna Z. (ur.1779) i Salomei z d. Rzepecka h. Grzymała (ur.1775) – c. Felicjana Rz.
                          i Balbiny z d. Głoskowska
                    mat.(śl.22.07.1850 Ociąż) Teodozja Morawska h. Korab (ur.6.05.1823 Sarbinowo - zm.29.08.1864 Ociąż),
                          c. Teofila Morawskiego (ur.23.04.1793 Piwonice - zm.12.01.1854 Ociąż k. Kalisza) [PSB]
                          i Leokadii Ludwiki Franciszki z d. Szczaniecka h. Ossoria 
                          (ur.31.01.1803 Bojanowo - zm.3.01.1875 Poznań) – c. Antoniego Sz. i Anny z d. Wierusz Kowalska
 
                            Teofil Morawski (1793 – 1854)
 
                    Dzieci (Zakrzewscy) : (Krystyna, Zygmunt)
                    D1. Krystyna Maria Helena Zakrzewska (ur.21.09.1906 Zapolice)
                          [chrzestni : Marceli Myszkowski, dz. dóbr Zapolice i Waleria Myszkowska,
                          zgłaszający : Teodor Jarecki, lat 42 i Andrzej Majdański, lat 38, służący], [LN Strońsko, akt 41/1906]
                          1936 r. mieszkała : Warszawa, ul. Zielna 15
                          m.(śl.2.07.1936 Warszawa, par. Wsz. Św.) 
                          Przemysław Longin Rojowski (Rojewski) h. Cholewa (ur.14.03.1901 Bystrzyca, pow. Lublin)
                          [świadkowie ślubu w USC : Tadeusz Ciświcki, inżynier i Józef Myszkowski, właściciel pensjonatu]
                          inżynier rolnictwa, mieszkał : Warszawa, ul. Zielna 15
                          ojc. Tadeusz Maurycy Rojewski v. Rojowski (ur.22.09.1856 Bystrzyca - zm.24.06.1938 Bystrzyca), 
                                szlachcic, obywatel ziemski [PSB, Wikipedia], 
                                s. Henryka Rojewskiego (ur.1814 - zm.1876), dziedzica włości Bystrzyca
                                [Rodzice : Baltazar Rojewski i Marianna]
                                i Antoniny Józefiny z d. Jabłonowska (ur.1822 - zm.16.06.1896 Bystrzyca)
                          mat. Helena Kaliksta Świątecka (ur.1864 Święcany, Litwa - zm.22.10.1939 Bystrzyca), 
                                 c. Henryka i Bronisławy z d. Strawińska
 
                              
                          Tadeusz i Helena Rojowscy
 
                    D2. Zygmunt Zakrzewski (ur.29.05.1911 Zapolice)
                          [chrzestni : Zygmunt Myszkowski, dz. dóbr Zapolice i Helena Trepka], [LN Strońsko, akt 7/1911]
                          ż.(śl.19.02.1949 Konin) Irena Zofia Wojkowska [ur.+/-1915]
 
              C7. Jan (Janusz) Franciszek Ryszard Myszkowski (ur.2.04.1877 Zapolice - zm.6.10.1885 Zapolice), lat 8
                    [chrzestni : Ludwik Walewski, lat 49, dz. d. Pstrokonie i Leonia Walewska, dz. dóbr Żabia Wola,
                    zgłaszający : w/w i Feliks Stawiski, lat 43], [LN Strońsko, akt 2/1879]
                    [zgon zgłosili : Antoni Kusiak, lat 28, organista i Jan Lis, lat 43, służący], [LM Strońsko, akt 97/1885]
                    [w metryce chrztu zapisani imię Jan, w akcie zgonu zapisano imię Janusz]
 
              C8. Józef Marceli Myszkowski (ur.29.05.1879 Zapolice - zm.po 1936)
                    [chrzestni : Konstanty Boczarski i Józefa Myszkowska], [LN Strońsko, akt 88/1880]
                    ż.(śl.26.11.1904 Łódź, par. św. Krzyż) Irena Sypniewska h. Odrowąż (ur.4.04.1883 - zm.8.12.1932), 
                    poch. Warszawa, cm. Powązkowski [LC Łódź, akt 1326.1904]
                    właściciel pensjonatu, poch. Warszawa, cm. Stare Powązki
                    ojc. Józef Sypniewski [ur.+/-1850 - zm.po 1883] dziedzic maj. Żmijewo (par. wł.) w pow. Brodnica, 
                          w 1876 r. nabył majątek Przydatki k. Włocławka,
                          s. Henryka Sypniewskiego i Antoniny z d. Hutten - Czapska h. Leliwa (zm.26.06.1893)
                    mat.(śl.29.06.1875 Kosieczyn) Augusta Ignacja Stefania [Gustawa] Wyssogota - Zakrzewska h. Wyskota 
                          (ur.26.12.1855 Gutów k. Kalisza - zm.4.03.1931) z Kocieszyna k. m. Zbąszynek,
                          poch. Warszawa, cm. Powązkowski,
                          c. Tadeusza Z. (ur.1803 Grzybowo - zm.19.04.1865 Gutów k. Kalisza) 
                          i Teodozji Heleny z d. Morawska h. Korab (ur.6.05.1823 Sarbinowo - zm.29.08.1864 Ociąż)
 
                       akt ślubu, Łódź 1904 r.  [powiększ]
 
                           [powiększ]
                     Warszawa, cm. Stare Powązki. 
                     Teodozja z Zakrzewskich Kossobudzka (ur.1.12.1857 – zm.8.11.1927)
                     Gustawa z Sypniewskich Zakrzewska (ur.26.12.1855 – zm.4.03.1931)
                     Irena z Sypniewskich Myszkowska (ur.4.04.1883 – zm.8.12.1932)
                     Kornelja z Zakrzewskich Keller (ur.1.12.1857 – zm.26.04.1949)
                     Janina z Kellerów Blitek (ur.23.06.1900 – zm.10.05.1966)
                     Piotr Blitek (ur.22.05.1894 – zm.1.11.1974)
                     Edward Wyganowski (ur.13.10.1895 – zm.29.07.1934)
                     Jadwiga z Kellerów Wyganowska (ur.28.09.1896 – zm.27.08.1982)
                     Katarzyna z d. Titielnikow Wisławska (ur.16.11.1897 – zm.18.06.1986)
                     Maria Janina Wisławska (zm.5.10.2011), lat 84                  
 
              C9. Maria Jadwiga Regina Myszkowska (ur.4.01.1881 Zapolice - zm.29.08.1889 Zapolice), lat 8,5
                    [zgłaszający : Konstanty Boczarski, lat 53, guwerner i Antoni Szołowski, dz. d. Sarnów] 
                    [zgon zgłosili : Grzegorz Pawlicki, lat 50 i Łukasz Jaworski, lat 40]
                    [LN Strońsko, akt 11/1881], [LM Strońsko, akt 64/1889]
 
              C10. Regina Antonina Myszkowska (ur.17.01.1882 Zapolice - zm.27.02.1883 Zapolice), 1 rok
                      [zgłaszający : Konstanty Boczarski, lat 55, guwerner i Antoni Kusiak, lat 26, organista]
                      [LN Strońsko, akt 23/1883]
                      [zgon zgłosili : Antoni Kusiak, lat 26, organista i Jan Lis, lat 39], [LM Strońsko, akt 15/1883]
 
              C11. Feliks Bogdan Myszkowski (ur.17.05.1886 Zapolice - zm.22.08.1888 Zapolice), lat 2
                      [chrzestni : ksiądz Mieczysław Sadowski, wikary sieradzki i Wanda Jarocińska, babka,
                      zgłaszający : Konstanty Boczarski, lat 59, guwerner i Antoni Kusiak, organista ]
                      [LN Strońsko, akt 166/1886], [LM Strońsko,akt 94/1888]
 
              C12. Witold Myszkowski (ur.17.06.1887 Zapolice - zm.14.07.1887 Zapolice), 1 miesiąc
                      [zgon zgłosili : Antoni Kusiak, lat 30, organista i Michał Idziaszczyk, lat 42]
                      [LN Strońsko, akt 98/1887], [LM Strońsko, akt 116/1887]                             
 
        B3. Adolfina Antonina Anna Myszkowska (ur.25.07.1853 Pstrokonie - zm.22.04.1855 Pstrokonie) 1 rok
              [chrzestni : Michał Szeliski, lat 48, dz. dóbr Wólka Marzyńska i Antonina Szeliska
              oraz Zygmunt Myszkowski i Teofila Szeliska, 
              zgłaszający : w/w i Antoni Karczewski, lat 22, mieszkał przy rodzicach w Przeczniach]
              [LN Strońsko, akt 78/1853]                    
 
  A4. Anna Myszkowska (ur.1817 Zapolice - zm.po 1847/ przed 27.09.1863), 
        mieszkała : Zapolice (wzm.1831 - 33), Sieradz (wzm.1840), Pruchna, Korablew
        m.(śl.27.12.1839 Charłupia Mała, Sieradz) Andrzej Chryzostom Antoni Masłowski h. Samson
        (ur.29.11.1811 Niwiska k.Galewic, chrzest 1811 Działoszyn - zm.1850)
        [LC Charłupia Mała, akt 1/1840]
        dziedzic dóbr Korablew , par. Restarzew k. Sieradza
        dziedzic wsi Pruchna, par. Wróblew
        ojc. Antoni Onufry Masłowski (ur.1779 - zm.1852), dz. d. Korablew (par. Restarzew k. Wielunia)
               s. Andrzeja Masłowskiego [ur.+/-1750] i Marianny z d. Mikołajewska h. Gryf [ur.+/-1750]                           
        mat. Józefa Kozłowska (ur.1791 Śnieciska, par. wł., pow. Środa Wielkopolska - zm.1.04.1859 Sieradz),
               c. Antoniego i Anny
        [Rodzeństwo Andrzeja Masłowskiego :
        1/ Wincenty Rajmund Masłowski (ur.20.01.1819 Niwiska k. Wielunia),
        2/ Marianna Rozalia Masłowska (ur.1814 Niwiska), 
        mąż(śl.1830 Noski, par. Wróblew) Teodor Biestrzykowski h. Prus (Prus I – Turzyna) (ur.1784 Cieciłów),
        syn Władysław Biestrzykowski procesował się z Emanuelem Myszkowskim o Korablew
        („Gazeta Sądowa Warszawska” nr 41 z 10.10.1874 r.)]
        Dzieci (Masłowscy) :
        B1. Ildefons Antoni Emanuel Masłowski (ur.23.05.1841 Próchna, par. Wróblew - zm.14.12.1901 Pabianice)
              [Próchna (dawniej Pruchna) – 10 km na W od Sieradza]
              sędzia, Sekretarz Komisariatu Włościańskiego
              [świadkowie ślubu : Władysław Masłowski, lat 29, inżynier]
              ż.(śl.19.02.1873 Rypułtowice, Pabianice, par. św. Mateusz) 
              Eleonora Kościanowska (ur.1849/52 Tuliszków, pow. Konin - zm.po 14.12.1901), 
              mieszkała : 1873 r. Rypułtowice
              ojc. Jakub Kościanowski (ur.1805), s. Stanisława i Heleny z d. Zbyszewska
              mat.(śl.1845 Słupca) Ludwika Głoskowska (ur.1819/21), c. Józefa i Wiktorii
              Dzieci (Masłowscy) : (Zofia, Andrzej, Grzegorz)
              C1. Zofia Anna Masłowska (ur.26.01.1874 Pabianice)
                    [chrzestni : Andrzej Masłowski i Eleonora Kościanowska], [LN Pabianice, akt 300/1874]            
              C2. Andrzej Józef Masłowski (ur.1.07.1877 Łask, chrzest 25.02.1880 Pabianice, par. św. Mateusz)  
                    [świadkowie : Władysław Masłowski]   
              C3. Grzegorz Masłowski (ur.1879 - zm.15.06.1879 Pabianice), 3 miesiące 
                    [zgon zgłosili : Łukasz Biskupski, lat 38 i ŁukaszŚwietlicki. lat 43]             
              C4. Jadwiga Antonina Masłowska (ur.1880 Pabianice - zm.23.081881 Pabianice folwark), lat 1
        B2. Witalis Zygmunt Stanisław Masłowski (ur.28.04.1843 Próchna, par. Wróblew)
        B3. Pius Władysław Jan Masłowski (ur.5.05.1844 Korablew par. Restarzew k. Sieradza, Wielunia)
              Mierniczy, mieszkał : 1870 r. Pabianice
              ż.(śl.17.08.1870 Sieradz) Marianna Doczmalewska (ur.1844 Odolanów)
              ojc. Piotr Paweł Doczmalewski (Duczmalewski)
                     (ur.1813 W.Ks. Poznańskie - zm.4.04.1889 Łódź, par. św. Krzyż)
                     [zgon zgłosili : Władysław Masłowski, geometra i Edmund Stopicki, adwokat w Łodzi]
                     [2 żona Piotra Doczmalewskiego – (śl.1849 Ostrów Wielkopolski)
                     Nepomucena Witkowska (ur.1802 - zm.po 1889)]
              mat. Marianna Borkowska [ur.+/-1820]
              Dzieci (Masłowscy) : (Marian)
              C1. Marian Witold Masłowski (ur.14.11.1871 Pabianice, par. św. Mateusz)
                    [chrzestni : Andrzej Masłowski i Alojza Urbankiewicz]
        B4. Bolesław Tymoteusz Józef Masłowski (ur.11.02.1847 Korablew, par. Restarzew)
              [chrzestni : G. Wincenty Masłowski i G. Józefa Myszkowska]                                         
 
  A5. Józefa Myszkowska (ur.1819 - zm.po 27.09.1863)
        prawdopodobnie :
        m. Mikołaj Dobrowolski [ur.+/-1820 - zm.po 1865], szynkarz : Chajczyny (par. Wygiełzów)
        Dzieci (Dobrowolscy) : (Antonina)
        B1. Antonina Dobrowolska (ur.1847, par. Grabno - zm.po 1897), mieszkała : 1897 r. Zduńska Wola
              m.(śl.13.02.1865 Chajczyny, par. Wygiełzów) 
              Franciszek Pągowski (ur.24.01.1841 Siedlce, par. Wygiełzów - zm.przed 1897, par. Restarzew)
              [chrzestni : Franciszek Popławski, lat 30 i żona Zofia]
              1867 r. okupnik : Huby Patockie, gospodarz w kolonii Patoki (Patok)
              ojc. Ignacy Pągowski (ur.1806), rolnik, mieszkał ; Siedlce
              mat. Elżbieta Badowska (ur.1812 - zm.po 13.02.1865]
              Dzieci (Pągowscy) : (Marianna, Władysław, Bronisława)
 
              C1. Marianna Pągowska (ur.13.08.1867 Huby Patockie, par. Grabno)
                    [chrzestni : Antoni Smaczny i Nepomucena Dobrowolska, 
                    zgłaszajacy : Antoni Ziółkowski, lat 40  i Feliks Formański, lat 41]            
              C2. Władysław Pągowski (ur.21.06.1875 Huby Patockie, par. Grabno)
                    1 ż.(śl.20.09.1897 Zduńska Wola) Antonina Gotlib (ur.1871 Ptaszkowice, par. Strońsko)
                          ojc. Ignacy Gotlib [zm.przed 1897 Ptaszkowice]
                          mat. Marianna Szewczyk [zm.po 1897], mieszkała : 1897 Zduńska Wola
                    2 ż.(śl.24.05.1904 Piorunówek, par. Małyń) Marianna Kochaniecka (ur.1872)
                          ojc. Wincenty Kochaniecki
                          mat. Zofia Pawlak
                     Dzieci (Pągowscy) z 1 żony :
                     D1. Marianna Pągowska (ur.29.11.1903 Pabianice, par. św. Mateusz]
                           1 m. N. Przybyłek [ur.+/-1900]
                           2 m. (śl.24.05.1976 Łódź Górna) Antoni Świercz [ur.+/-1900]
              C3. Bronisława Pągowska (ur.1880 Sarnów, par. Restarzew - zm.14.12.1979 Pabianice)
                    m.(śl.2.07.1899 Pabianice, par. św. Mateusz) 
                    Bronisław Dworzyński (ur.1881 Gałkowice, par. Kamieńsk)                    
                    mat. Antonina Dworzyńska, niezamężna
                    Dzieci (Dworzyńscy) :
                    D1. Mieczysław Stanisław Dworzyński (ur.18.01.1906 Pabianice, par. św. Mateusz)
                          [chrzestni : Władysław Unger, lat 24 i Józefa Majewska]
                    D2. Eugenia Bronisława Dworzyńska (ur.13.09.1910 Pabianice, par. NMP)
                          m.(śl.17.04.1933 Pabianice, par. NMP) Teodor Miller [ur.+/-1910]
 
------------------------------------------------------------------------
 Do 1945 r. gospodarstwo w Zapolicach prowadzili :
 
 1/ Zygmunt Myszkowski [ur.1869 - zm. po 1945], 1939 r. kawaler,
     prowadził gospodarstwo w Zapolicach (486 ha), w czasie wojny wyjechał do Warszawy
     i już nie powrócił (jego dwór spłonął w 1939 r.) [Ks. Adr. 1930 r., str.1128]
 
 2/ Marc. Myszkowski, prowadził gospodarstwo w Zapolicach (470 ha) [Ks. Adr. 1930 r., str.1128]
     [Marceli Władysław Prokop Myszkowski (ur.1843) 
 
 Linki : 
 1/  http://www.tropiciele-zapolice.pl/index.php/
 2/  http://sieradzkiewsie.blogspot.com/2013/05/zapolice.html
 
 Cytat z w/w strony :
 „Przed wielu laty siedział na Zapolicach wielki a gniewny pan. Pozywali go Myszkowskim. Miał on straszne ciągoty
 do polowania i skłonności do karania swoich poddanych za byle co.
 A że miał ogromne posiadłości, a w nich duże bory i zarośla, polowania urządzał prawie co piątek, niby zwyczajnie jak
 jego rodzic, tyle tylko, że z dużą chmarą psów i ludzi. Czasem brała w nich udział i jego dobrodziejka, co z możnego
 pochodziła rodu, a wielce się lubowała w myśliwskiej sztuce. Od czasu do czasu zdarzały też się polowania 
 na wałęsające się psy, które według dziedzicowego twierdzenia bardzo zagrażały łownej zwierzynie. Wtedy do nagonki 
 były zapędzane całe rodziny chłopskie.
 Gniewny pan Myszkowski w biciu swoich poddanych nie znał miłosierdzia. Bił chłopów, parobków, a nawet baby i dziewki.
 Winowatych wzywał do siebie i wymierzał im harapem karę w alkowie, na ławie. Liczył na głos każde uderzenie.
 Dawał dziesięć, piętnaście, dwadzieścia, a nawet więcej batów, w zależności od przestępstwa. Po tym okrutnym biciu
 kazał się jeszcze przepraszać i całować w rękę.
 Któregoś dnia wezwał do siebie Józefa Urbaniaka, chłopa włókowego spod boru, i chciał go po swojemu ukarać.
 Ale, jak się okazało, trafił na nie lada siłacza, a przy tym jeszcze na człeka odważnego, co cenił honor nade wszystko.
 Kiedy dziedzic kazał mu się położyć na ławie, ten mu śmiało powiedział :
- Na Boga, tego nie zrobię ! Nie jestem przestępcą. Za szkodę wyrządzoną przez bydło gotów jestem jaśnie panu
 dziedzicowi zapłacić.
 - O tym pogadamy jeszcze. Teraz kładź się i to natychmiast !
 - Na Boga, powiadam, że tego nie zrobię ! 
 Rozeźlony dziedzic chciał harapem złamać opór chłopa, ale to mu się nie udało, bo wkrótce między nimi doszło
 do bardzo ostrej walki. Jak się zaraz okazało, górą był honorny chłop, Józef Urbaniak. Pokonany dziedzic uznał
 wreszcie siłę i rozum chłopa i od tego dnia był już łagodniejszy, nie tylko dla niego, ale także dla swoich pozostałych
 poddanych.”
 Przekazał Stanisław Bednarek, ur. w 1911 roku, rolnik ze wsi Pstrokonie.
------------------------------------------------------------------------
 Zdjęcia :
 
    [powiększ]
  Dwór w Zapolicach, zniszczony w czasie działań wojennych w 1939 r.
  Zdjęcie ze strony : Gmina Zapolice  http://www.zapolice.pl/index.php?id=11 
 
  
  Zapolice. Zachowany park podworski 
 
 Warszawa, cmentarz Stare Powązki ( w jednym grobie) :
 Wacław Myszkowski (ur.1875 - zm.1912)
 Witold Nekanda Trepka (ur.1861 - zm.1933)
 
            [powiększ]
 

 Przypisy :
 
 [1] Zapolice, par. Strońsko - 10 km na SE od Sieradza (w 1908 r. poczta Łask), dawniej powiat szadkowski,  pow. zduńsko-wolski
  Łaszewscy h. Szeliga :
  Dobra Zapolice ; Zapolice i folwarki Marcelew i Zygmuntów
  1755 r.  - Anna z d. Rudnicka, wdowa po Stanisławie Łaszewskim, z dziećmi :
                  Franciszkiem, dziedzicem Zapolic i Katarzyną Ignacową Chrzanowską, pozwała Dąmbskich o spłatę
                  sumy z Otoczka (Gr. Sieradz.)
  1789 r. - Lustracja : wł. Franciszek  Łaszewski, posesor Wincenty Szeliski
  1827 r. - Wincenty Szeliski (zm.12.04.1827), dz. d. Zapolice
  1828 r. - Katarzyna z Łaszewskich Szeliska (zm.3.04.1828) [1 mąż –  Ignacy Chrzanowski, 2 mąż – Wincenty Szeliski]
 
 Inwentarz majątku Zapolice w 1870 r. :
 Dwór, 2 studnie, drwalnik, gorzelnia z kompletnym aparatem i szopą, wolarnia, szopa, stajnia i wozownia z przystawkami, kuźnia,
 2 stodoły z spichrzem, owczarnia z stajnią i studnia, budynek drewniany, dom, chlewy, 2 izby w czworaku, w jednej mieści się
 kancelarja Wójta, a w drugiej mieszka lokaj dworski, karczma, w której szykuje trunki dworskie Leopold Cykowski i posiada gruntu
 mórg 8, płacąc dworowi czynszu rs. 45 rocznie, stajnia zajezdna, jedna stancja w domu nr 8 oznaczonym i dom murowany użyty
 na areszt gminny.
 Na kolonji zaś Zygmuntów dom, a w nim szykuje trunki dworskie borowy Molski, chlew, 2 chlewiki, stajnia zajezdna i studnia.
 Ogród owocowy, a w części warzywny znajduje się przy dworze, a w nim mały stawek i dwa ule z pszczołami, drugi stawek
 w podwórzu, które ogrodzone jest płotem.
 Na gruncie dóbr znajdowało się : koni roboczych 20, wołów 12, stadniki 2, krów dojnych 12, owiec 600, maszyną młocarnią 1,
 sieczkarnią konną 1, młynek do czyszczenia zbożu 1, wozów 5, pługów 10, radeł 6, bron 16.
 
  Strońsko – 10 km na SE od Sieradza
  Właściciele w XIX wieku :
  Szeliscy (Wincenty Szeliski [ur.ok.1760 - zm.1827) i żona Katarzyna z d. Łaszewska (ur.ok.1760 - zm.1828)]
  Sulimierscy  [Feliks Sulimierski (ur.ok.1805) i żona Petronela z d. Szaniawska (ur.ok.1811) (wzm.1832 - 330]
  Walewscy
  Myszkowscy (Antoni Myszkowski od 1829 r.)
 
 [2] Działoszyn [zob. pkt 3.2.1.1]
 
 [3] Chotów k. Wielunia, par. własna
       XVII w. - część Ostrowskich
       1822 r. - wł. Kazimierz Wichliński (ur.1758 - zm.31.03.1822 Warszawa), Radca Stanu Królestwa Polskiego
                     ż. Ksawera Myszkowska (ur.1782 - zm.22.08.1822), c. Augustyna i Marianny z d. Tomicka [pkt 3.2.1.1]
       1829 r. - wł. Ignacy Topolski (zm.9.09.1829) [„Gazeta Polska” nr 76 z 19.03.1831 r.]
 
 [4] Siemkowice, par. własna – do końca XVII w. mieszkali tu Siemikowscy, po nich w XVIII w. Święciccy, 
      następnie w XIX w. Karśniccy
 
 [5] Sadokrzyce, par. Wróblew
      1825 r. - Hipolit Masłowski, radca województwa kaliskiego (dz. dóbr Rudnik)
      1829 r. - Antoni Myszkowski (zm.1829)
      1831 r. - Jan Nepomucen Gołembowski h. Poraj (zm.27.08.1831), pisarz ziemski sieradzki, s. Jana Gołembowskiego
                    1 ż. Wiktoryna Bartochowska
                    2 ż. Alojza Joanna Zbierzchowska
                    3 ż. Antonina Zbijewska (zm.1822)     
      1836 r. - hr. Mikołaj Walewski h. Kolumna (ur.1814 - zm.1869), s. Wincentego i Konstancji z Walewskich
                    ż. Tekla Masłowska  (ur.1819 - zm.1879 Drezno), c. Juliana Masłowskiego (ur.1783 - zm.1818)
                    i Weroniki z d. Kiełczewska h. Pomian – c. Józefa Kiełczewskiego i Salomei Walewskiej.
      1867 r. - wł. Klementyna Psarska [ = Klementyna Gołembowska (ur.1822 - zm.1897), c. Jana Nepomucena Gołembowskiego
                    i Alojzy z d.Zbierzchowska (c. Pawła Z. i Józefy z d.Czyżewska) – żona Stanisława Psarskiego (ur.1809 - zm.1875) [PSB]
      1884 r. - Sadokrzyce, inaczej zwane : Wołoryczkowe i Trzeszczykowe
 
 [6] Dzierlin, par. Charłupia Mała
       1784 r. :
       części 2 - Wojciech Walewski, sędzia grodzki sieradzki
       części 2 - Jaraczewski [1829 r. Józef i Eleonora Jaraczewscy (ur.+/-1730)]
 
 [7] Dzbanki z przyległościami, par. Restarzow, pow. szadkowski
       1785 r. - N. Łaszewski
 
 [8]  Na cmentarzu przy rogatce w Kaliszu zachowała się metalowa, odlewana tablica nagrobna z ok. 1873 r.
        (z fabryki B. Bitschana w Warszawie) upamiętniająca Salomeę z Szeliskich Myszkowską (zm.1873 r.)
        [Informacja : Stanisław Małyszko, 26.09.2011 r.]
 
 Szeliscy (w pisowni : Szeliski, Szelski, Sielski) : [zob. też Szeliscy : pkt 3.2.1.2]
 Wincenty Szeliski [ur.+/-1755 - zm.12.04.1827], dziedzic dóbr ; Zapolice, Strońsko
 ż. Katarzyna Łaszewska (ur.ok.1745 - zm.3.04.1828 Sieradz)
 [1 mąż Katarzyny Łaszewskiej – Ignacy Chrzanowski h. Suchekomnaty (ur.1729 - zm.1776)]
 ojc. Stanisław Łaszewski [ur.+/-1715], chorąży
 mat. Anna Rudnicka [ur.+/-1720]
 Dzieci : (Stanisław, Salomea)
 A1. Stanisław Szeliski (Szelski) (ur.1783 Jacków, par. Borowno - zm.10.06.1838 Wólka Marzeńska), [LN Borowno, str.132]
        [chrzestni : GD. Józef Szelski i GD. Apolonia Szelska]
        ż.(śl.28.11.1814 Grabno) Antonina Małgorzata Petronela Rozdrażewska h. Doliwa [ur.+/-1785]
        [2 mąż Antoniny Rozdrażewskiej (śl.+/-1820) Michał Szeliski h. Lubicz]
        ojc. Franciszek Albert Rozdrażewski
        mat. Agnieszka Stokowska h. Jelita (c. Wawrzyńca i Domiceli)
        Dzieci : (Marianna, Franciszek, Benigna, Kunegunda)
        B1. Marianna Szeliska (chrzest 1815 Zduńska Wola)
        B2. Franciszek Mikołaj Szeliski (chrzest 1816 Zduńska Wola)
        B3. Benigna Ignacja Antonina Szeliska (ur.31.02.1819 Dzbanki - zm.1892 Kołomyja)
               m.(śl.25.11.1839 Marzenin) Józef Antoni Zieliński (ur.22.02.1817 Osiek, par. Cieszęcin - zm.10.02.1890, poch. Przedecz)
              ojc. Marcin Zieliński h. Ciołek [ur.ok.1772 - zm.19.1829 Osiek], lat 58
              mat.(śl.25.10.1793 Cieszęcin) Tekla Myszkowska [ur.+/-1775 - zm.10.03.1821 Osiek, dom nr 1), lat 40 [pkt 3.2.1.2]
                     c. Wojciecha Myszkowskiego (ur.1727 Galewice, chrzest 25.04.1727 Cieszęcin - zm.30.06.1795 Galewice)
                     i Barbary z d. Zielińska
        B4. Kunegunda Szeliska (ur.1821 - zm.1821)
 A2. Salomea Karolina Tekla (Barbara) Szeliska (ur.2.11.1785 Jacków, par. Borowno - zm.1873, poch. Kalisz), [LN Borowno, str.147]
        [chrzestni : MD. Stanisław Rostkowski de Chrzanowice z żoną Marianną]
        m. Antoni Myszkowski (ur.1782, par. Cieszęcin - zm.12.06.1829 Sieradz), dz. dóbr Zapolice i in. [po żonie Salomei Szeliskiej]
        ojc. Wojciech Myszkowski (ur.1727 Galewice, chrzest 25.04.1727 Cieszęcin - zm.30.06.1795 Galewice)
        mat.(śl. 23.01.1759 Komorniki k. Poznania) Barbara Franciszka Łucja Zielińska h. Ciołek
               (ur.13.11.1739 Łężeczki w par. Chrzypsko Wielkie - zm.24.05.1799 Kaszki, par. Cieszęcin)
 
 Inni :
 Antoni Ignacy Szeliski (Sieliski, Seliski, Siliski, Silski, Sielski) (ur.1700 - zm.po 25.08.1748/1788]
 stolnikowicz bracławski, podczaszy bracławski, cześnik bracławski, heres de Galewice
 ż.( (śl.po 1.01.1733 - przed 22.10.1733) Katarzyna Barbara Masłowska h. Samson [ur.+/-1695 - zm.po 8.12.1754]
 [1 mąż Katarzyny Masłowskiej –  (śl.przed 1718) Jan Myszkowski (ur.+/-1695 - zm.1730), dziedzic Galewic]
 Dzieci (Szeliscy) : co najmniej 5 (Marcjanna, Joanna, Teresa, Teodor, Jan)
 A1. Marcjanna Joanna Szeliska (Siliska) (chrzest 22.10.1733 Galewice, Cieszęcin)
        [chrzestni : Walenty Myszkowski i Karol Masłowski]
        m. Maciej Kempisty [ur.+/-1730], stolnik piotrkowski, dz. d. Brzoza
 A2. Jan Józef Szeliski (chrzest 19.06.1735 Galewice, Cieszęcin - zm.po 19.12.1757), dz. d. Przedborów
        [chrzestni : Józef Szembek (Szębek) i N. Niemojewska] [LN Cieszęcin, str. 65]
        1 ż. NN.
        2 ż. Antonina Wiewiórowska (ur.ok.1766 - zm.po 1819), c. Hieronima i Anny z d. Wojciechowska
        Dzeci z 1 żony : (Józefa)
        B1. Józefa Szeliska (ur.1770 - zm.20.10.1852 Czachóry)
              m. Feliks Jan Karśnicki h. Jastrzębiec (ur.ok.1766, chrzest 23.09.1766 Kierzno - zm.przed 1819 )
              ojc. Antoni Karśnicki [ur.+/-1735], 1755 r. komornik [Ostrzeszów]
              mat.(śl.26.08.1755 Sliwniki, par. Skalmierzyce) Helena Radolińska h. Leszczyc [ur.+/-1735]
        Dzeci z 2 żony : (Rozalia, Michał, Piotr)
        B2. Rozalia Szeliska (ur.ok.1785)
               m. N. Wiesiołowski [ur.+/-1780]
        B3. Michał Szeliski [ur.+/-1790]
               ż. Cecylia Celina Wiewiórowska (ur.22.02.1782 Ligota - zm.po 1853)
        B4. Piotr Szeliski (ur.1792 - zm.po 1846)
               ż.(śl. Panienka k. Jarocina) Brygida Sikorska (ur.1802 Modrze - zm.18.01.1888 Przedborów)
               ojc. Andrzej  Sikorski (ur.1750 - zm.1.04.1821 Chwalęcin)
               mat. Marianna Wolniewicz (ur.1771 Kościan)
 A3. Teresa Brygida (Tekla) Szeliska (chrzest 7.10.1737, par. Cieszęcin - zm.po 19.05.1760), panna
        [chrzcił ks. Walenty Myszkowski, Curatus Cieszęcin, chrzestni : N. Karsznicki i Marianna Szembekowa]
        [Brygida de Myszkowska Sielska, chrzestna 1758 - 60, 1760 panna]
        1 m. Jan (Stanisław) Wieszczycki [zm.przed 1775], podczaszy 
        2 m. Szymon Chabielski [ur.+/-1735], s. Ludwika z Mikołajewic i Magdaleny z d. Tarnowska
 A4. Teodor Szeliski [ur.+/-1740 - zm.po 1782], 1782 r. de Jacków, par. Borowno [LN Borowno, str.118], [zob. pkt 3.2.1.3]
 
 Inni :
 1760 r - Teodor Sielski [ur.+/-1760]
 ż. Tekla Zdzarska [ur.+/-1760], [1 mąż – Antoni Michalski h. Łodzia, s. Jana]
 Dzieci :
 A1. Ludwika Sielska (ur.1801/2 - zm.9.01.1808 Jacków) [LM Borowno, str.103]
 
 1770 r. - G. Kunegunda Szeliska, panna de Kruszyna, chrzestna Marcina Stanisława Chrzanowskiego,
                s. Ignacego i Katarzyny Chrzanowskich [LN Borowno, str. 47], [Katarzyna z d. Łaszewska]
 1782 r. - Teodor Sielski de Jacków, chrzestny [LN Borowno, str.118]
 1782 r. - Apolonia Szelska de Jacków, chrzestna 1782 [LN Borowno, str.120], 1786 Kruszyna [LN Kruszyna]
 
 [9]  Inni dzierżawcy Krobanowa : Michał Ciesielski i Wojciech Oczechowski (ur.1820 - zm.1892), 
        własność Rozalii z d. Tymowska h. Sas (ur.ok.1798 Ulesie, par. Dąbrowa Zielona, pow. Radom - zm.po 1875)
        1 m. Franciszek Salezy Brodzki h. Łodzia (ur.ok.1798 Ulesie, pow. Radom - zm.22.03.1821), 
        2 m. (1831) Kazimierz Walenty Ostrowski h. Korab (ur.ok.1804 Piaszczyce, pow. Radom
               ojc. Teodor  Konstanty Ostrowski, s. Antoniego
               mat. Marianna Białogłowska
 
 [10] Przecznia (dawniej Przecznie w par. Wygiełzów) – 18 km na S od m. Łask
       Właściciele :
       1789 r. - Wincenty Łykowski (właściciel lub dzierżawca), prawd. h. Ślepowron, chorąży chełmiński [Chełmno]
     
       1831 r. - Porczyńscy h. Jastrzębiec
       Antoni Porczyński  [ur.+/-1775 - zm.po 1832], wł. dóbr Przecznie
       ż. Faustyna Łykowska [ur.+/-1780]
       prawdopodobnie :
       ojc. Wincenty Łykowski [ur.+/-1750]
       mat. NN.
       Syn :
       August Józef Ludwik Porczyński [ur.+/-1810], wł. dóbr Przecznie, legit. w Król. Pol. 1839 r.
       ż. (śl.1836 Radomsko) Wiktoria Konstancja Katarzyna Biedrzycka h. Rawicz (ur.3.03.1814 Strzałków)
       ojc. Ksawery Jan Chrzciciel Biedrzycki (ur.1769 - zm.1843), s. Dominika B. i Antoniny z d. Rzeszotarska
       mat. Joanna  Siemieńska h. Leszczyc (ur.1776 - zm.ok.1879, c. Józefa S. i Małgorzaty z d. Bzura h. Lis
 
       od 1846 r. - Karczewscy h. Samson [Watta - Karczewscy]
       Dobrogost Karczewski [ur.+/-1730 - zm.przed 1768], dziedzic dóbr Czarnotki, s. Bogusława i Ludwiki z d. Kurnatowska h. Łodzia
       [Czarnotki – 14 km na SE od Kórnika]
       ż. Helena Bogumiła Mielęcka (ur.+/-1730 - zm.1787)
       ojc. Samuel Mielęcki, s. Adama Konstantego i Anny z d. Gorzeńska h. Nałęcz
       mat. Ludwika Twardowska
       Syn :
       Andrzej Jan Karczewski (ur.2.03.1760 - zm.5.01.1808 Sokolniki), s. Dobrogosta K. i Heleny Bogumiły z d. Mielęcka (zm.1787)
       [Rodzeństwo Andrzeja : Ludwik, Aleksander, Bogusław, Piotr, Joanna]
       ż. Teofila Teodora Chlebowska [ur.+/-1755] 
       ojc. Jan Bogusław Chlebowski, s. Pawła i Barbary Anny Zaydlic – c. Henryka Z.
       mat. Bogumiła Helena Teofila Bronikowska h. Osęk, c. Andrzeja i Marianny Unrug – c. Jerzego U.
       Dzieci : 
       A1. Ignacy Leon  Karczewski (ur.1789 Razkow ?, woj. kaliskie - zm.21.08.1861), „Radca Prokuratoryi Jeneralnej w Warszawie”
              ż.(śl.25.06.1835 Warszawa, par. św. Krzyż) Tekla Kordula Kozarzewska (ur.1801 Brumirzyka ?, woj. płocke - zm.1889 Warszawa)
              [świadkowie ślubu : Zygmunt Kurnatowski, lat 56, generał byłych Wojsk Polskich, Józef Tymowski, lat 44, Sekretarz Stanu
              i Onufry Bromirski, lat 31, obywatel]
              ojc. Roch Kozarzewski
              mat. Prakseda Przedpełska
       A2. Marceli Paweł Karczewski (ur.1791 lub 1805 Gadów k. Konina - zm.27.02.1861 tragicznie w Warszawie, zabity)
              ż. (śl.1820 Żytniów)Antonina Lipnicka (ur.20.09.1798 Czarnotki k. Kórnika - zm.po 1865), w 1865 r. mieszkała : Przecznie
              ojc. Ludwik Piotr Lipnicki (ur.1772)
              mat. Teofila Ludwika Watta - Karczewska (ur.15.05.1776 Andrychowice k. Wschowy, dziś Jędrzychowice)
                      c. Ludwika Dobrogosta L. (ur.3.11.1744 Czarnotki - zm.1.02.1805 Zaniemyśl)
                      i Teofili Elżbiety z d. Mielęcka (ur.7.01.1751 - zm.20.11.1819 Czarnotki, poch. Zaniemyśl)
                      [2 mąż Teofili Ludwiki Karczewskiej – N. Rudesz]
              Dzieci : (Adolfina, Witold, Bronisława, + 4 dzieci)
              B1. Adolfina Karczewska (ur.28.04.1821 Wyszakowo - zm.1898 Zapolice)
                     m. Emanuel Myszkowski (ur.1815 - zm.1891)
              B2. Witold Antoni Karczewski (ur.7.02.1830 Górka, par. Pabianice - zm.1869), mieszkał : 1865 r. Rzechty
                    1 ż. (śl.3.08.1860 Niewiesz) Maria Wanda Zakrzewska (ur.1840 Poddębice - zm.20.09.1861 Chajczyny, par. Wygiełzów)
                          ojc. Alfons Izydor Wyssogota Zakrzewski h. Wyskota (ur.9.07.1810 - zm.8.10.1843 Poddębice)
                          mat. Anna Sommer (ur.ok.1914 - zm.23.04.1854 Pęczniew)
                    2 ż.(śl.30.05.1865 Dąbie, Karszewo) Józefa Wężyk (ur.9.03.1844 Dąbie – zm.10.12.1922 Siemkowice)
                         [świadkowie ślubu : Jan Wężyk, lat 48, stryj nowo zaślubionej i Władysław Walewski, lat 45, dz. dóbr Miłonice]
                         ojc. Michał Wężyk [ur.+/-1815], dziedzic dóbr Karszewo
                         mat. Konstancja Locci de Raimundi h. Lew (ur.ok.1811 - zm.25.09.1867 Karszew)
                    Dzieci z 2 żony : (Marceli, Witold, Zofia, Janina)
                    C1. Marceli Karczewski (ur.+/-1870 - zm.10.11.1910)
                          ż. Elżbieta Kosińska h. Rawicz (ur.+/-1870 Grzegorzew - zm.27.06.1963)
                          ojc. Karol Kosiński (ur.1844 Szczkówek, chrzest Izbica Kujawska - zm.9.07.1926 Warszzawa), poch. cm. Powązkowski
                          mat. Maria Rakowska h. Lubicz (ur.+/-1850 - zm.1936 Warszawa)
                    C2. Witold Karczewski (ur.+/-1870 Cienin Zaborny - zm.1925, poch. Cienin Kościelny)
                          ż. Maria Kosińska h. Rawicz (ur.31.08.1875 Nowa Wieś, Wielkopolska - zm.27.10.1947 Kłodzko)
                          ojc. Antoni Kosiński
                          mat. Adamina Zielińska h. Ciołek
                    C3. Zofia Karczewska (ur.1876 - zm.14.08.1951 Siemkowice k. Łodzi)
                          m. Jan Ignacy Fundament Karśnicki h. Jastrzębiec (ur.27.12.1860 Siemkowice - zm.1.08.1934 Siemkowice)
                    C4. Janina Karczewska [ur.+/-1875]
                          m. Czesław Kokczyński (ur.1887 Wielgie - zm.1918 Świerzyny)
                          ojc. Adolf Kokczyński
                          mat. Helena Rudnicka
              B3. Bronisława Kornelia Eufrozyna Karczewska (ur.12.02.1832 Górka - zm.31.07.1871 Zduńska Wola, ewang.)
                     m.(śl.1853 Poznań, par. św. Piotr, ewang) Ludwik Jerzy Bogus Kórnatowski (Kurnatowski) (ur.1825 - zm.1883)
       A3. Nepomucena Karczewska (ur.1794 - zm.1870)
 
      Marceli Paweł Karczewski (ur.ok.1805 Gadów k. Konina - zm.27.02.1861 Warszawa, tragicznie), 
      pochowany : Warszawa, cm. Ewangelicko - Augsburski, s. Andrzeja i Bogumiły z d. Chlebowska 
      (prawnuk Dobrogosta Karczewskiego)
      ż.(śl.1820 Żytniów k. Opola) Antonina Lipnicka h. Poraj (ur.20.09.1798 Czarnotki k. Kórnika), 
      c. Ludwika Piotra Lipnickiego (ur.1772 - zm.po 1814) i Teofili Ludwiki z d. Karczewska (zm.po 1845)
      
        Marceli Karczewski, wyznania ewangelicko - reformowanego, obywatel ziemski, 
        właściciel dóbr : Przecznia (od 1846 r.), Wola Krokocka, Krokocice w ziemi sieradzkiej, 
        członek  Towarzystwa Rolniczego. 
        W 1861 r. przybył do Warszawy na zjazd Towarzystwa Rolniczego. 
        Zginął tragicznie od kul, kiedy została oddana przez kozaków salwa do tłumu demonstrującego na placu Zamkowym.
        W majątku Przecznie zamieszkała od 1864 r. siostra Marcelego - Nepomucena Karczewska (ur.1794 - zm.1870).
        W Przeczni 21.08.1861 r. zmarł Ignacy Leon Karczewski w wieku 76 lat, b. Radca Prokuratury
        [„Gazeta Warszawska” nr 205 z 28.08.1861 r.]
 
          „Gazeta Warszawska” nr 57 z 1.03.1861 r.  [powiększ]
 
 
          [powiększ]
        Henryk Pillati. Pogrzeb pięciu poległych 2.03.1861 r. Wyruszenie konduktu z kościoła Św. Krzyża.
        Zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie.
        [Zdjęcie ze strony :  http://hej-kto-polak.pl/wp/?attachment_id=69124 ]
 
 
          [powiększ]
        Aleksander Lesser. Pogrzeb pięciu poległych 1861 r.
 
 
          [powiększ]
        Podobna manifestacja w Warszawie 8.04.1861 r. Wojsko rosyjskie strzela do manifestantów.   
 
          [powiększ]
        Artur Grottger „Plac Zamkowy”. Obraz miasta po rozpędzeniu demonstracji ludowych 27.02.1861 r.
                      
        Marceli Karczewski, portret pośmiertny (fot. Karol Beyer)
        [Strona :  http://miejscefotografii.blogspot.com/2012/05/1-z-42-karol-beyer-pieciu-polegych.html ]
 
                  [powiększ] 
        Cmentarz Stare Powązki „ Pięciu Poległych 27.02.1861 r.”
        Filip Adamkiewicz, robotnik
        Michał Arcichiewicz, uczeń gimn.
        Karol Brendel, rzemieślnik
        Marceli Karczewski, ziemianin 
        Zdzisław Rutkowski, ziemianin               
        
       od ok. 1861 r. - Emanuel Myszkowski
 
 [11] Janowiec, Krzucz (par. Łask)
 Janowiec  k. m. Łask
 1886 r. - wierzyciele hipoteczni [„Gazeta Warszawska” nr 85 z 16.04.1886 r.]:
 1/ Jadwiga Olszakowska z d. Sokolnicka, c. Michała Sokolnickiego
 2/ Anna Emilia Wer
 3/ Maria Paulina Wer
 4/ Jadwiga Myszkowska z d. Jarocińska, c. Józefa Jarocińskiego 
 
 Krzucz  k. m. Łask
 1893 r. - Marceli Myszkowski
                ż. Jadwiga Jarocińska, c. Józefa, wierzycielka hipoteczna dóbr Krzucz 
 
 [12] Orpelów - Poleszyn (par. Łask)
 1789 r. - właściciele i dzierżawcy :
               Poleszyn Stary : Barbara Jarocińska [z d. Magnuska ?], zastawna  posiadaczka 
               część Poleszyna : Łukasz Poleski (Polewski), Sebastian Zieleniewski
               Poleszyn - Orpelów : Bartłomiej Maleński, Stanisław Trzepiński, Sebastian Brodzki
 1803 r. - Łukasz Poleski (zm.14.04.1795)
               ż. Elżbieta Chmielewska (zm.11.05.1803), [„Dziennik Powszechny” nr 42 z 13.02.1836 r.]
 1815 r. - Jędrzej Białoszycki, żona Anastazja, syn Filip z Orpelowa [Gazeta Warszawska” nr 83 z 1815 r.]
 1909/1916 r. - Kazimierz Myszkowski, wł. wsi Poleszyn, Orpelów (1916 r. Orpelów),
                         oficer sztabu generalnego z Petersburga, przeprowadził parcelację terenów w Orpelowie               
 1911 r. - Kazimierz i Zygmunt Myszkowscy, ziemianie Kółka Łaskiego gub. Piotrowskiej 
 1926/1930 r. - Karol Myszkowski, wł. d. Orpelów, 
 1936 r. - Kazimierz Myszkowski, wł. d. Orpelów
 
 [13] Trepkowie h. Topór ( Nekanda - Trepka ) :                                  
 Andrzej Trepka [ur.+/-1695], s. Mikołaja i Marianny z d. Bukowiecka
 ż.(1746) Ludwika Bronikowska h. Osęk (ur.1703) [1 mąż – Andrzej Piotrowski (zm.przed 1746), miecznik wieluński]
 ojc. Wojciech Bronikowski (ur.1652 - zm.1731), s. Aleksandra i Zofii z d. Broniewska h. Leliwa
 mat. Marianna Bukowiecka (ur.1665 - zm.1732), c. Wacława i Katarzyny z d. Mielęcka
 Syn :
 Krzysztof  Wojciech Nekanda Trepka [ur.+/-1725 - zm.po 1774], skarbnik ciechanowski, dz. Rychłocic i połowy Parcic,
 w 1774 r. sprzedał Mariannie Masłowskiej z d.Wstowska dobra : Mielęcin, Przybyszów, Szklarka
 ż.(1760) Ludwika Eleonora Rozbicka [ur.+/-1730]
 ojc. Jan Adam Rozbicki [zm.przed 1742]
 mat. Anna Karolina Mielęcka h. Ciołek [zm.przed 1775], c. Jana M. miecznika [Wschowa] (ur.1666 - zm.1726)
         i Anny Elżbiety z d. Potworowska h. Dębno (ur.1684 - zm.1720) – c. Aleksandra P. (zm.1729) i Anny z d. Twardowska
 Dzieci : (Anna, Aleksander, Bogumił )
 A1. Anna Izabela Nekanda Trepka (ur.13.04.1761 Sokolniki - zm.po 1775)
        m.(śl.1789) Bogusław Jerzy Bukowiecki h. Ogończyk (ur.+/-1760 - zm.po 1789)
        ojc. Bogusław Bukowiecki (ur.+/-1730 - zm.1764), s. Jana B. (zm.1716) i Eleonory z d. Gorzeńska – c. Chryzostoma, wojskiego pozn.
        mat. Jadwiga Anna Mielęcka (ur.ok.1733 - zm.1798), c. Aleksandra Konstantego i Joanny Karoliny z d. Dziembowska 
        [2 mąż Jadwigi Anny Mielęckiej – Teodor Kaczkowski h. Pomian, s. Antoniego i Anny z d. Czeszewska]
 A2. Aleksander Samuel Trepka (ur.3.09.1765 Sokolniki - zm.po 1792), komornik ziemski wieluński
        ż. Maria Bronikowska h. Osęk [ur.+/-1760]
        ojc. Stefan Bronikowski (ur.1715 - zm.1775), miecznik [Dobrzyń], s. Piotra B. i Marianny Zaydlic
        mat. Karolina Wiktoria Mielęcka h. Ciołek (ur.1736 - zm.1816), c. Aleksandra Konstantego M. i Joanny Karoliny z d. Dziembowska
        Dzieci : August, Leopold
        B1. August Teodor Trepka (ur.ok.1793), dz. d. Wrońsko, pow. sieradzki, legit. w Król. Pol. 1837 r.
               ż. Julia Szołowska [ur.+/-1795]
               Dzieci :
               C1. Artur Nekanda Trepka (ur.5.12.1835 - zm.1.05.1911, poch. Rychłocice k. Wielunia)
                      ż. Lucyna Łabęcka h. Łabędziogrot [ur.+/-1835]
                      ojc. Władysław Edward Łabęcki (ur.24.09.1813 - zm.18.07.1884), s. Antoniego Ł. (1773 - 1854) [PSB] i Ewy z d. Wołowska
                      mat. NN.
                      Dzieci :
                      D1. Adam Trepka
                             ż. (śl.30.07.1907 Poznań)
                             Maria Antonina Zenobia Żychlińska h. Szeliga (ur.7.02.1885 Uzarzewo k. Poznania - zm.10.02.1926 Poznań)
                             [2 mąż Marii A. Z. Żychlińskiej – Jerzy Murzynowski h. Ogończyk]
        B2. Leopold Ksawey Wiktor Trepka (ur.ok.1803 Rychłocice k. Wielunia - zm.12.09.1852, poch. Wieluń),
               wł. dóbr : Parcice, Młynisko, Łyskornia, Mokrsko, Słupsko, legit. w Król. Pol. 1837 r.
               ż.(śl.30.07.1828 Władysławów, pow. koniński)
               Karolina Zofia Antonetta Unrug (Unruet) (ur.ok.1805 Nitsche/k. Szmiegel, Wielkie Księstwo Poznańskie - zm.1847)   
               ojc. Karol Stanisław Unrug [ur.+/-1770]
               mat. Julianna Henrietta Wilhelmina Bojanowska h. Junosza (ur.1767), c. Aleksandra B. (1729 - 1789), szambelana król.   
               Dzieci : (Bolesław, Włodzimierz, Tadeusz, Mścisław, Kazimierz) wszyscy brali udział w powstaniu 1863 r.
               C1. Bolesław Karol Trepka (ur.27.12.1827 Parcice k. Ostrzeszowa - zm.1926), dz. d. Zabłocie w sieradzkim, powstaniec 1863 r.,
                     wcielony do wojska do karnych batalionów na Kaukazie, w 1873 r. kupił Wielką Wieś i Strumiany B od brata Tadeusza,
                     w których była założona fabryka wapna.
                     ż. Zofia Kurnatowska h. Łodzia [ur.+/-1845]
                     ojc. Alfred Jerzy Stanisław Kurnatowski (ur.31.05.1812 Brudzew - zm.1892), s. Jana i Eleonory Szarlotty Zofii Unrug
                     mat. Olimpia Nieszkowska (ur.1818), c. Augusta i Marii z d. Kępińska
                     Dzieci : 2 (Rodryg, Edmund)
                     D1. Rodryg Krzysztof Trepka (ur.1874 Brudzew - zm.1950)
                            ż.(śl.1902 Jeżów, par. Rozprza) Regina Maria Trepka (ur.1881 Jeżów), c. Feliksa i Jadwigi z d. Psarska
                     D2. Edmund Trepka (ur.7.12.1880 - zm.14.03.1964), poch. Warszawa, cm. Ewangelicko - Reformowany na Powązkach,
                            dz. d. Wielka Wieś, chemik, prof. Politechniki Warszawskiej
                            ż. Olimpia Kurnatowska (ur.1882 - zm.7.08.1944), poch. Warszawa, cm. Ewangelicko - Reformowany na Powązkach,
                            zamordowana w Powstaniu Warszawskim, przy ul. Wawelskiej 14
                            Dzieci :
                            E1. Zofia Eliza Inez Trepka (ur.1.02.1914 Petersburg - zm.21.01.2010), 
                                  poch. Warszawa, cm. Ewangelicko - Reformowany na Powązkach
                                  m.(śl.1.07.1939 Warszawa)
                                  Stefan Świeykowski h. Trzaska (ur.14.04.1906 Kraków - zm.15.03.1971 Rio de Janerio, Brazylia)
                                 ojc. Emanuel Ignacy Stefan Świeykowski (ur.1874 Kijów, Ukraina - zm.31.03.1909 Nice, Francja) [PSB]
                                 mat. Zofia hr. Zamoyska h. Jelita (ur.20.01.1880 Wysock, pow. Jarosław, Polska - zm.7.08.1913 Wenecja, Włochy)
               C2. Włodzimierz Stefan Trepka (ur.19.07.1829 Mokrsko - zm.1904), dz. d. Siemiechów
                      [chrzestni : MD. Aleksander Nekanda Trepka, sędzia wieluński, dz. d. Rychłocice i Marianna Trepka, siostra]
                      [LN Mokrsko, str. 184]
               C3. Tadeusz  Henryk Marian Ildefons Trepka (ur.27.09.1832 Mokrsko - zm.1904), dz. d. Mokrsko Szlacheckie
                      [chrzestni : G. Karol Unrug, dz. d. Marulew i Marianna Trepczyna, dz. d. Rychłocice
                      asystujący : G. August Trepka i Marianna Bronikowska, G. Kręcki i G. Trepczyna, G. Włodzimierz Trepka
                      i G. Ludwika Wewiorowska], [LN Mokrsko, str. 199]
                      W powstaniu 1863 r. był kwestarzem. Odsiadywał długoletni wyrok do ok. 1873 r..
                      ż. Wincentyna Anastazja Kalkstein h. Kos (ur.ok. 1836)
                      ojc. Wincenty Kalkstein (ur.+/-1805 - zm.1858 Wiesbaden), s. Jana K. (ur.1750 - zm.1814) i  Marianny z d. Bromirska
                      mat. Konstancja Świnarska h. Poraj (ur.1798 - zm.1836), c. Walentyna Świnarskiego (ur.1749)
                              i Katarzyny z d. Gliszczyńska – c. Józefa G. [PSB]
                      Dzieci : (Stanisław, Witold, Zofia, Jerzy, Karolina, Helena, Wanda )
                      D1. Stanisław Leopold Jacenty Trepka (ur.9.12.1860 Mokrsko - zm.1926), dz. d. Budzisław Stary, Popreżniki k. Kalisza
                            [chrzestni : Włodzimierz Trepka i Walentyna Magnuska, asystowali : Antoni Sulmirski i Apolonia Bąkowska,
                            Wincenty Węsierski i Eliza Trepka, zgłaszjacy : Wincenty Węsierski, lat 62, dzierżawca dóbr Mokrsko Rządowe
                            i Piotr Kozłowski, lat 60, rządca dobr Mokrsko], [LN Mokrsko, str. 107, akt 9]
                             ż.(śl.2.08.1893 Hrubieszów) Anna Maria Natalia Wnuczek - Łobaczewska h. Jastrzębiec (ur.1871)
                             ojc. August Łobaczewski (ur.ok.1843 - zm.po 2.08.1893), mieszkał ; 1893 r. Obrowiec
                             mat. Maria Cieszkowska [1893 r. Diebarle]
                             Dzieci 8 : (Konrad, Wojciech, Wincentyna, Jadwiga, Bronisława, Jan, Włodzimierz, Andrzej)
                             E1. Konrad Trepka (ur.19.02.1895 Dałkobyczów - zm.3.01.1954)
                                   ż. Maria Chrzanowska h. Nowina (ur.1896 - zm.1974), c. Józefa Ch. i Heleny z d. Ponikiewska h. Trzaska
                             E2. Wojciech Trepka (ur.6.04.1896 - zm.13.05.1973)
                                   ż.(śl.16.11.1927 Droginia k. Myślenic) Ludwina Bzowska [ur.+/-1900]
                             E3. Wincentyna Trepka (ur.1899 - zm.1992)
                                   m. Kazimierz Formański [ur.+/-1895]
                             E4. Jadwiga Trepka  (ur.6.09.1901 - zm.14.06.1967)
                                   m. Władysław Wodziński [ur.+/-1900]
                             E5. Bronisława Trepka (ur.4.02.1903 - zm.22.08.1934)
                                   m. Kazimierz Wodziński [ur.+/-1900]
                             E6. Jan Trepka (ur.19.06.1906)
                             E7. Włodziemierz Trepka (ur.10.01.1908 - zm.2.09.1944), zginął w Powstaniu Warszawskim
                                   ż. Maria Wyssogota - Zakrzewska h. Wyskota (ur.1908 - zm.1979)
                                   ojc. Stanisław Wyssogota - Zakrzewski (ur.1861 - zm.1931)
                                   mat. Maria Anna Busse [ur.+/-1860]
                             E8. Andrzej Trepka (ur.1910 - zm.1.06.1940)
                                   ż. Łucja Chudziak (ur.25.11.1917 - zm.28.04.1983)
                      D2. Witold Kazimierz Marek Trepka (ur.6.11.1861 Mokrsko - zm.25.02.1933), poch. Warszawa, cm. Powązkowski
                             [chrzestni : Witold Kurnatowski i Leokadia hr. Ponińska z Paryża,
                             zgłaszający : Piotr Kozłowski, lat 60, rządca dóbr Mokrsko i Franciszek Węsierski, lat 50, dzierżawca dóbr Wróblew], 
                             [LN Mokrsko, str. 125, akt 67]
                             dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń „Unja” Warszawa, dz. d. Zapolice                                           
                             ż.  Helena Myszkowska (ur.1871 Zapolice - zm.1939), c. Marcelego i Jadwigi Jarocińskiej
                             Dzieci : (Witold,  Ryszard)
                             E1. Witold Trepka (ur.14.02.1900 Zapolice), bezpotomny
                             E2. Ryszard Nekanda Trepka (ur.3.06.1901 Zapolice - zm.15.07.1983), inżynier rolnik, autor pamiętnika, bezpotomny                            
                      D3. Zofia Janina Jadwiga Trepka (ur.25.08.1863 Kalisz, chrzest 26.08.1864 Mokrsko)
                             [chrzestni : Artur Trepka z Rychłocic i hrabina Jadwiga Bnińska z Unisławic, asystujący : Jan Kazimierz Bąkowski
                             i Lucyna Trepka, zgłaszający : Wincenty Węsierski, lat 64 i Piotr Kozłowski, lat 60], [LN Mokrsko, str. 212, akt 62]
                      D4. Jerzy Kazimierz Jan Trepka (ur.24.06.1865 Mokrsko - zm.1920)
                             [chrzestni : Ferdynand Magnuski z Parcic i Katarzyna Swinarska z Poznania, asystujący : Józef Grochowski
                             z Warszawy i Walentyna Magnuska z Parcic, zgłaszający : Franciszek Węsierski, lat 40 i Leopold Milk, lat 37,
                             zawiadujący dobrami Mokrsko], [LN Mokrsko, str. 251, akt 78]
                             ż. Jadwiga Kurnatowska h. Łodzia [ur.+/-1880]
                             ojc. Gustaw Kurnatowski (ur.+/-1840 - zm.1905), s. Alfreda Jerzego Stanisława K. (ur.1812 - zm.1892) 
                                    i Olimpii z d. Nieszkowska (ur.1818) – c. Augusta Krzysztofa N. i Wiktorii z d. Kępińska
                             mat. Antonina Rogalińska h. Łodzia [ur.+/-1835], 
                                    c. Erazma Wojciecha Romana R. (ur.1802 - zm.1879) i Martyny z d. Markowska h. Szeliga                                           
                      D5. Karolina Jadwiga Janina Trepka (ur.25.12.1867 Mokrsko, chrzest 10.05.1868 Mokrsko)
                             [chrzestni : Jan Karsznicki, ziemianin mieszkający w d. Łyskornia i Wojciecha Chylewska,
                             asystujacy : Konstanty Gostkowski i Walentyna Magnuska, Ferdynand Magnuski i Maria Karsznicka,
                             zgłaszający : Leonard Milk, lat 45 i Józef Rozmarynowski, lat 24, organista], [LN Mokrsko, str. 347, akt 46]
                             m. (śl.1894 Warszawa) Władysław Eustachy Krąkowski h. Trąby (ur.1868)
                             ojc. Józef Hipolit Alojzy Krąkowski (ur.5.02.1827 Kęszyce - zm.12.01.1891 Poznań)
                             mat. Aleksandra Zabłocka h. Łada [ur.+/-1830]
                      D6. Helena Trepka (ur.10.05.1869 Mokrsko, chrzest 28.08.1870 Mokrsko)
                             [chrzestni : Wincenty Lewandowski i Rozalia Popielkowska – oboje z Mokrska], [LN Mokrsko, str. 419, akt 68]
                      D7. Wanda Trepka (ur.17.09.1870 Mokrsko, chrzest 18.11.1870 Mokrsko)
                             [chrzestni : Stanisław Karsznicki z Łyskorni i Aleksandra Bąkowska z Ożarowa], [LN Mokrsko, str. 424, akt 83]               
               C4. Mścisław Edgard Trepka (ur.29.11.1839 Parcice), 1863 r. naczelnik powstańczy powiatu wieluńskiego, walczył
                     w oddziałach Taczanowskiego. Po upadku powstania wyjechał do Szkocji, gdzie w Edynburgu wykładał
                     na uniwersytecie.
               C5. Kazimierz Ludwik Andrzej Trepka (ur.18.01.1843 Parcice - zm.1910), powstaniec 1863 r., na Syberii.
                      Studiował w Jenie i Haidelbergu, w 1863 r. walczył w oddziałach Oksińskiego, gdzie był szefem sztabu. Pojmany
                      z bronią w ręku, skazany na śmierć, następnie ułaskawiony,
                      przepędził 8 lat ciężkich robót w zakładach metalurgicznych w Siwakowej na Zabajkalu, a 30 lat w Irkucku
                      
 A3. Bogumil Teodor Trepka [ur.+/-1770]
        ż. Joanna Heyssler [ur.+/-1770]
        Syn :
        B1. Jan Karol Trepka [ur.+/-1800], sekretarz przy Konsystorzu Generalnym Wyznań Ewangelickich, legit. w Król. Pol. 1838 r.
 
     [powrót]
 
Spis treści          Następny rozdział ->>
 

 

do górywstecz