3.2.1.1.  Linia Józefa Myszkowskiego ( Dąbrowa, par. Wieluń )

 

  Ostatnia aktualizacja : 10.03.2020 r.

  Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

    

 

    

 Mikołaj Myszkowski (ur.1640, par. Koziegłówki - zm.1713), s. Wacława i Zofii z d. Podczaszy z Mierzowic
 ż. Jadwiga Łoś Łącka z Chraplewa h. Roch (Pierzchała) (ur.ok.1650 - zm.1692) [pkt 3.2 i pkt 3.2.1]

 ojc. Stefan Łącki (ur.+/-1620 - zm.1655/7), chorąży poznański, s. Piotra Ł. i Anny z d. Żelicka

 mat. Zofia z Wierzbna Rydzyńska (ur.+/-1625 - zm.po 1691)

 Syn :
 Józef  Myszkowski (ur.+/-1675 - zm.1727)
 tenutariusz wsi Borowno (wzm.1700 – 1711) [pkt 3.2], dziedzic dóbr Dąbrowa, Ruda
 [prawdopodobnie to on zapisany w 1701 r. jako „heredes” – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 22]
 [1699, 1701, 1702 r. występuje jako świadek ślubów w Kruszynie 
 (m.in. w 1702 r. świadek ślubu brata Mikołaja Myszkowskiego i Jadwigi Fundament – Karśnickiej, zob. pkt 3.2),
 (LC Kruszyna, str.33, 36, 39)]
 [30.05.1709 r. Borowno - Józef Myszkowski i Jan Ulejski (dziedzic d. Grabowa i posesor wsi Radostków w par. Borowno),
 świadkowie ślubu : Nob. Łukasz Karczewski + Nob. Zofia Lubojeńska], [LC Borowno, str. 24]
 [1710 r. zapisany do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (jako tenutariusz d. Borowno), str. 114]
 [6.07.1711 r. Józef Myszkowski, tenutariusz wsi Borowno, przekazał ofiarę dla kościoła Mstów], [Mstów, str.168]
 [1721 r. Gen. Dom. Józef Myszkowski, „Album Bractwa Szkalperza Swiętego Przenaswietszey Maryey Panny
 z Gory Karmelu Fundowanego w Kościele Borowinskim przez Przewielebnego JMCJ Xiędza Andrzeia
 Karsnickiego Officyała Proboszcza Radomskiego, Kanonika Sieradzkiego, Plebana Borowinśkiego. AD 1712 r.
 Zaczęte.], str. 22.
 [1720 r. zapisany do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (jako „de Kruszyna”), str. 123]
 Po roku 1721 nazwisko Myszkowski w Borownie już się nie pojawia.
 
    Zapis w LC Borowno dotyczący synów Józefa, 1736 r. (str. 35) [powiększ]
 
 ż.(śl.ok.1699) Anna Zofia Fundament Karśnicka h. Jastrzębiec 
 (ur.1682 Bogusławice, chrzest 28.06.1682 Kruszyna  - zm.po 5.11.1739]
 [chrzestni : M.D. Zygmunt Wiktor Denhoff i Nob. Anna Uleyska], [LN Kruszyna, str. 311]
 [1710 r. zapisana do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (jako de Borowno), str. 114]
 W latach 1701 - 1703 Józef i Anna Myszkowscy mieszkali : Kruszyna, Anna w 1732 r. mieszkała : Wieluń
 [być może to ona zapisana w 1748 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 38]
 ojc. Andrzej Fundament Karśnicki (ur.ok.1647 - zm.6.05.1707 Borowno), łowczy wieluński, posesor d. Bogusławice
       (s. Wojciecha K. i Zofii z d. Gorecka, c. Tomasza Goreckiego de Galewice) [LM Borowno, str. 108]
       [1698 r. zapisany do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (str. 100)]
       [2 żona Andrzeja Karśnickiego : (śl.30.12.1690 Kruszyna) Jadwiga Kalińska h. Rogala, c. N i N. z d. Bętkowska,
       syn : Konstanty Karśnicki (ur.+/-1691 - zm.1765). 1 ż. Zofia Derszniak h. Korczak (zm.1751), 
       2 ż. Teresa Rozwadowska h. Trąby (zm.po 1766),
       m.in. syn z 2 żony : Jacenty Roch Karśnicki (ur.1752) [wdowiec po Delfinie z d. Załuska]
       i żona (śl.9.11.1809 Borowno) Tekla Paciorkowska (ur.1785 Borowno),
       c. Franciszka Ksawerego Paciorkowskiego (ur.1744 - zm.1802 Borowno), dziedzica d. Borowno (LM Borowno,s. 249),
       burgrabiego opoczyńskiego i Róży z d. Reptowska]
 mat.(śl.26.11.1679 Kruszyna) Teofila Bogumiła Uleyska (Uleska) h. Ostoja [ur.+/-1655], [LC Kruszyna, str. 204]
       [świadkowie ślubu : MD.Zygmunt Wiktor Denhof (zm.1694), starosta wieluński, dziedzic Kruszyny (syn Stanisława D.,
       wnuk Kacpra D. – budowniczego pałacu w Kruszynie), Nob. Stanisław Stradomski, Nob. Stanisław Brzeski i inni] 
       [1667 r. zapisana do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (jako panna), str. 23]    
       ojc. Mikołaj Uleyski de Ulesie h. Ostoja [ur.+/-1620 - zm.po 1680], de Bogusławice, wicestarosta Kruszyny [1]
       mat. Anna N. [ur.+/-1620 - zm.po 1671]
 
    Kruszyna, pałac (fot. 1943 r.) [powiększ]
 
 Dzieci : 6 ( Marianna, Andrzej, Jan, Stanisław Kostka, Anna, Adam )
 A1. Marianna Małgorzata Myszkowska (ur.+/-1700 - zm.15.08.1700 Borowno), [LM Borowno, str. 104]
 
         akt zgonu, 1700 r. Borowno  [powiększ]
 
 A2. Andrzej Stefan Myszkowski (ur.1701, chrzest 3.09.1701 Kruszyna - zm.21.07.1779) [LN Kruszyna, str.137]
       [chrzestni : MG. Stefan Leszczyński, starosta Ostrzeszowski i MD. Barbara Mącińska ( = Męcińska)]
       ksiądz, kanonik łaski 1727 [Łask],
       dziekan katedralny poznański, 
       w 1718 r. pojawia się jako chrzestny [LN Wieluń, str. 104],
       w 1731 r. „oficial Radomski”, chrzestny [LN Cieszęcin, s.53]
       od 5.09.1732 r. „użytkownik” we wsi Lussowo (wzm.1732 – 49)
 
         metryka chrztu, Kruszyna 1701 r.  [powiększ]
 
 A3. Jan Kazimierz Łukasz Myszkowski z Mirowa i Myszkowic
       (ur.1703, chrzest 13.10.1703 Kruszyna - zm.po 30.05.1766 i przed 11.07.1769) 
       [chrzestni : MD. Andrzej Karśnicki, venator (łowczy) terr. Wieluń 
       i Anna Leszczyńska, panna, c. Stefana Leszczyńskiego, starosty Ostrzeszowskiego], [LN Kruszyna, str.152]
       13.04.1724 r. pojawia się jako chrzestny (LN Wieluń),
       wojski wieluński 31.10.1740 - 30.05.1766, cześnik wieluński 30.05.1766 - zm. przed 11.07.1769,
       elektor króla Stanisława Leszczyńskiego z ziemi wieluńskiej w 1733 r.
 
                
       1/ metryka chrztu, Kruszyna 1703 r.  [powiększ]
       2/ podpis Jana Myszkowskiego  [powiększ]
 
       ż.(śl.przed 1738) Franciszka Wierzchleyska (ur.+/-1710 - zm.po 29.04.1764)
       ojc. Jan z Gaszyna Wierzchlejski h. Bersten 2 [ur.+/-1680 - zm.1722/27], podsędek ziemski wieluński,  
             s. Mikołaja W. (zm.1720/36), sędziego gr. wieluńskiego i Agnieszki z Konar z d. Lubiatowska
       mat. Zofia Dobrzycka [ur.1701 - zm.1727/45], c. Michała Dobrzyckiego i Anny z d. Radzewska
              ( 2 m. Zofii Dobrzyckiej - Adam Myszkowski [ur.+/-1705/10], zob. poniżej ) [2]
 
       Dzieci : co najmniej 3 (Zofia, Ewa, Teresa, prawdopodobnie : Franciszka)
       B1. Zofia Franciszka Ludwika Myszkowska (ur.1738, chrzest 27.02.1738 Wieluń) [LN Wieluń, str.177]
             [chrzestni : M. Antoni Niemojewski, miecznik powiatu ostrzeszowskiego i Anna Myszkowska]
 
               metryka chrztu, Wieluń 1738 r.  [powiększ]
 
             m. Stanisław Kożuchowski h. Doliwa [ur.+/-1730 - zm.po 1775], 1766 r. sędzia grodzki wieluński, 
             [1 żona (śl. przed 1767) Longina Żychlińska h. Szeliga (zm.po 1768)], [LN Mokrsko, str. 57] 
             ojc. Bogusław Kożuchowski (ur.+/-1700 - zm.1765), cześnik wieluński, sędzia ziemski 
                   s. Stanisława (ur.+/-1670 - zm.1744), cześnika wieluńskiego [PSB] i Konstancji z d. Pienicka
             mat. Zofia Borek - Gostyńska [ur.+/-1705 - zm.po 18.02.1762], c. Kazimierza i Anny z d. Kuczkowska
 
       B2. Ewa Myszkowska [ur.+/-1740]
             
       B3. Teresa Myszkowska [ur.+/-1750 - zm.po 24.12.1800] [LN Wieluń, 1784 r.], 1784 r. panna
             1784 r. „Judicissa Terra Vielunens”, 1800 r. „Judicissa terrestri Vielucensi“ 
             [LN Borowno, str. 9], [LN Wieluń, str. 251]
 
       prawdopodobnie :
       B4. Franciszka Myszkowska [ur.+/-1745 - zm.po 7.02.1771]
             [być może to Izabela Myszkowska, pkt 3.6]
             m.(śl.9.06.1770 Wieluń) Józef Kobielski [ur.+/-1745 - zm.po 1770]
             [świadkowie ślubu : M. Tomasz Fundament Karśnicki, Andrzej Masłowski, Antoni Kaznowski, Paweł Ostrowski] 
             [LC Wieluń, str. 136, 160]
 
               akt ślubu, Wieluń 1770 r.  [powiększ]
 
             Dzieci (Kobielscy) :
             C1. Marianna Kobielska (ur.1771, chrzest 7.02.1771 Wieluń)
                   [chrzestni : Wojciech Płoszański, proconsul de Wieluń i Barbara Wojciechowska – oboje z parafii Wieluń]
 
 A4. Stanisław Kostka Franciszek Ksawery Myszkowski (ur.1705 - zm.30.08.1705 Borowno), 8 mięsiecy 
       [LM Borowno, str. 106]
 
 A5. Anna Myszkowska [ur.+/-1705]
            
 A6. Adam Myszkowski [ur.+/-1705 - zm.po 1778, poch. Łowicz]  [3]
       8.04.1719 r. pojawia się jako chrzestny (LN Wieluń, str. 109),
       rzekomy miecznik wieluński 1737 - 38, cześnik ostrzeszowski 1738 - 44, 
       stolnik ostrzeszowski 1744 - 65, podkomorzy wieluński III 1765 – 8.07.1777,
       1745 r. stolnik sieradzki, starosta ostrzeszowski,
       elektor króla Stanisława Leszczyńskiego z ziemi wieluńskiej w 1733 r.,
       poseł na sejm 1738 [wspomniany w literaturze jako: jeden z najmłodszych posłów],
       mieszkał : Kiełczygłów, par. Rząśnia (wzm.1741 – 1755)
 
                         [powiększ]
       Pieczęć z herbem Jastrzębiec, znaleziona w ogrodzie domowym w Kiełczygłowie.
       Pieczęć znalazł i przysłał zdjęcia p. Robert Janecki, Kiełczygłów.
       Prawdopodobnie pieczęć była własnością Adama Myszkowskiego 
       lub jego syna Kazimierza Myszkowskiego (ur.1742 - zm.1803), starosty kiełczygłowskiego.
       
       1 ż.(śl.+/-1725) Zofia Marcjanna Dobrzycka h. Leszczyc (ur.1701 Chojnica k. Poznania - zm.1727/40)
             ojc. Michał Dobrzycki (ur.+/-1665 - zm.1702/15), 
                   s. Jana Wojciecha D. (ur.1624 Dobrzyca - zm.1690 Dobrzyca),
                   sekretarza król. i Urszuli z d. Maniecka (zm.1661/88) - c. Władysława M. i 1 ż. Doroty z d. Konarzewska
             mat.(śl.1689 Pogorzela) Anna Radzewska (ur.+/-1685 - zm.1751), 
                    c. Jana R. i Jadwigi z d. Gorajska - c. Teodora G. i Anny z d. Mielżyńska.
             [1 m. Zofii  Dobrzyckiej - Jan Wierzchleyski h. Bersten 2 (zm.1722/27), s. Mikołaja W., sędziego gr. wieluńskiego]
             Córka Jana Wierzchleyskiego i Zofii Dobrzyckiej, Franciszka Wierzchleyska [ur.+/-1720/25] była 
             żoną w/w Jana Myszkowskiego, wojskiego wieluńskiego, s. Józefa M. i Anny z d. Karśnicka.
 
       2 ż.(śl.przed 1741) Anna Męcińska h. Poraj [ur.+/-1710 - zm.po 24.04.1774], [zob. pkt 2.3]
             [prawnuczka Konstantego Tomickiego i Agnieszki Myszkowskiej]
             [być może to ona zapisana w 1748 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 38]
             ojc. Michał Mikołaj Męciński (ur.+/-1670 - zm.po 1739), podstoli wieluński  [PSB],
                   właściciel Działoszyna i innych dóbr m.in. w woj. krakowskim
                   s. Stefana M.(ur.+/-1640 - zm.1706), podkomorzego sanockiego 
                   [s. Jana M. (ur.+/-1610 - zm.1664) i Izabeli z d. Tomicka] 
                   i Elżbiety z d. Bronikowska
             mat. Felicja Rucka (Rudzka) h. Jastrzębiec (ur.+/-1670 - zm.1714), 
                    c. Łukasza R., stolnika [Inmowłódz] i Marianny z d. Rzeczycka
 
       Dzieci Adama z Zofii Dobrzyckiej : prawdopodobnie (wg herbarza Uruskiego)
       B1. Mikołaj Myszkowski [ur.+/-1725 - zm.przed 28.09.1778] [być może protoplasta linii Świętejeziory, pkt 6.1]
 
       [być może był jeszcze syn : 
       Jan Józef Myszkowski [ur.+/-1725] (żona Barbara Łyszkowska)]  [zob. pkt 3.2]
 
       Dzieci Adama z Anny Męcińskiej : 7 (Mathias, Kazimierz, Filip, Genowefa, Augustyn, Urszula, Joanna)
       
       B2. Mathias Kazimierz Myszkowski (ur.1741 Kiełczygłów, dwór, chrzest 3.03.1741 Rząśnia]
             [chrzestni : Kazimierz Ostrowski, podstoli sieradzki i Ludwika Karśnicka, stolnikowa ziemi sieradzkiej
             oraz Jerzy Karśnicki, stolnik wieluński i Teresa Karśnicka, podczaszyna ziemi wieluńskiej]
 
               metryka chrztu, Rząśnia 1741 r.  [powiększ]
 
       B3. Kazimierz Mathias Myszkowski 
             (ur.1742 Kiełczygłów, dwór, chrzest 23.04.1742 Rząśnia - zm.10.06.1803 Dąbrowa) [LM Wieluń, str.53]
             [chrzestni : Jerzy Karśnicki i Ludwika Karśnicka, żona]
 
               metryka chrztu, Rząśnia 1742 r.  [powiększ]
 
             uczeń w kolegium szlacheckim u księży pijarów warszawskich w 1753 – 1754 r.,
             podstoli ostrzeszowski 1775 -75,
             podczaszy ostrzeszowski 1778 - 93, 
             pułkownik wojsk koronnych, generał – adjutant JK. Mści
             starosta kiełczygłowski, dz. dóbr : Dąbrowa i Łagiewniki k. Wielunia, Kiełczygłów w par. Rząśnia
             kawaler św. Stanisława (wzm.1791 r.
             1768 r. - Przywilej nadany 21 grudnia 1767 r. przez Najjaśniejszego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego,
                          a oblatowany 16 kwietnia 1768 r. w grodzie piotrkowskim (Piotrków Trybunalski), 
                          Kazimierzowi Myszkowskiemu, staroście kiełczygłowskiemu, 
                          na mocy którego Kazimierz Myszkowski otrzymał 1 łan wybraniecki we wsi Kiełczygłów.
             1791 r. - 27.06.1791 r. podpisał Akt zaprzysiężenia Konstytucji 3 Maja przez komisję porządkową
                          cywilno - wojskową ziemi wieluńskiej oraz przez obywateli wieluńskich 
                          – jako podczaszy ostrzeszowski, prezydujący.
 
               akt zgonu, Wieluń 1803 r. [powiększ]
                 
             ż.(śl.przed 1774) Konstancja Grabińska h. Pomian [ur.+/-1750 - zm.23.04.1805 Dąbrowa)  [LM Wieluń, str.69]
             ojc. Józef Grabiński [ur.+/-1720], starosta smoleński, s. Franciszka G. i Konstancji Marianny Drelinż
             mat. Teresa Morska h. Topór [ur.+/-1720], c. Józefa Morskiego i Franciszki Sołtyk
 
               akt zgonu, Wieluń 1805 r. [powiększ]
 
             Dzieci : (Zuzanna, Tekla)
             C2..Zuzanna Myszkowska (ur.+/-1774 - zm.8.07.1774 Kiełczygłów, par. Rząśnia), dziecko [LM Rząśnia, s.50]
             C2. Tekla Myszkowska (ur.1775 - zm.26.05.1823 Dąbrowa), ( jedynaczka ), [LM Wieluń, str.160]
                   dziedziczka  dóbr : Dąbrowa, Łagiewniki
 
                   
                   „Gazeta Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” nr 69 z 30.04.1824 r.
 
                   m.(śl. +/-1800) Ignacy Błażej Ostrowski z Bnina h. Korab
                   (ur.1770 Rząśnia, dwór, chrzest 4.02.1770 Rząśnia - zm.5.04.1838 Teklinów) [LM Wieluń, str.81] 
                   [chrzestni : GD. Antoni Ostrowski, chorąż piotrkowski i GD. Anna Święcicka z d. Starczewska]
                   dz. d. Dąbrowa, Łagiewniki, folwark Teklin, Platon,
                   szambelan król., „heredes bonorum Rząśnia et Suchowola” [dziedzic dóbr Rząśnia i Suchowola]
                   ojc. Aleksy Ostrowski (ur.+/-1740 – zm.23.09.1784 Rząśnia), 
                         s. Kazimierza Jana Ostrowskiego [ur.+/-1710], chorążego [Sieradz]
                         i Petroneli z d. Moszyńska h. Łodzia (zm.1785) – c. Antoniego M. (zm.1767), chorążego [Sieradz],
                         stolnika dobrzyńskiego.
                         [1754 r. Petronela Ostrowska z d. Moszyńska – dziedziczka d. Maluszyn]
                         [1 ż. Aleksego Ostrowskiego – Marianna Zapolska h. Pobóg [zm.po 1764] – zob. Rząśnia, str. 131, 142)]
                   mat.(2 ż.) Jadwiga Siemieńska (ur.1745 - zm.prawd. 2.12.1775 Rząśnia), lat 30, podstolanka inowrocławska
 
                   Dzieci (Ostrowscy) : (Euzebia, Brutus, Delfina, Filipina, Marceli, Bibianna, Kornelia) 
                   D1. Euzebia Tekla Ostrowska (ur.1795 Łagiewniki - zm.28.02.1848 Platon), lat 53, niezamężna
                         [zgon zgłosili : Wojciech Lipa, lat 41, sołtys i Wojciech Wojewoda,  obaj rolnicy ze wsi Łagiewniki]
                         właścicielka części dóbr : Łagiewniki, folwark Platon
                   D2. Brutus Augustyn Ostrowski (ur.IX.1800 Rząśnia, chrzest 14.09.1800 Rząśnia - zm.26.05.1873 Dąbrowa) 
                         dz. dóbr Łagiewniki, Dąbrowa k. Wielunia
                         [chrzestni : JMG. Kazimierz Myszkowski, Capitaneus Kiełczygłowiensis, Marianna Święcicka,
                         Antoni Święcicki Ensiferi Rad. de Dylów], [LN Rząśnia, str. 18]
 
                         ż.(śl.7.02.1826 Kromołów) Julia Magdalena Gostkowska h. Gozdawa 
                         (ur.1806 Karlin, chrzest 16.05.1806 Kromołów - zm.przed 1.10.1853) [LN Kromołów, str.634]
                         [chrzestni : MD. Fryderyk Ankwicz i Franciszka Gostkowska, panna]
                         [świadkowie ślubu : M. Józef Gostkowski i Michał Taszycki, LC Kromołów, str.201]
                         ojc. Piotr „de Alcantara” Gostkowski (chrzest 22.10.1780 Kromołów - zm.19.02.1835 Kromołów) 
                               [chrzestni : Jan Rucki de oppido Kromołów i Skarżyce Curato i M. Katarzyna Gostkowska, panna,
                               pierworodna córka w/w rodziców (Konstantego i Zuzanny)], [LN, str.473]
                               poseł na sejm,
                               dziedzic m. Kromołów (ob. część Zawiercia), Bzowo, Zawiercie, Pomorzyce,
                               założyciel Fabryki sukna, przędzalni i wyrobów bawełny w w/w dobrach,
                               s. Konstantego G. (zm.1790), generała - adiunkta Wojsk Koronnych
                               i Zuzanny Jordan (c. Kazimierza J. i Marii z d. Wiktor)
                         mat.(śl.przed 4.08.1802) [LN Kromołów, str.608]
                               Kordula Tekla Regina hr. Ankwicz h. Awdaniec (ur.+/-1780 - zm.14.12.1838 Kromołów),
                               c. Tadeusza Szymona A. (zm.1785 Andrychów), wł. miasta Andrychów 
                               i Katarzyny z d. Małachowska h. Nałęcz [zm.po 1785]
 
                         
                         Kromołów, nieistniejący dwór obronny (m.in. własność Gostkowskich)
 
                               [powiększ]
                         Kromołów. Tablice poświęcone Piotrowi Gostkowskiemu i Korduli hr. Ankwicz 
                         Zdjęcia ze strony :  http://www.genealogia.okiem.pl   (Autor : Joanna Januszewska) 
 
                         Dzieci (Ostrowscy) : 6 (Konstancja, Augusta „Bogumiła”, Bogdan, Józef, Maria, Miłosz)
                         E1. Konstancja Ostrowska (ur.20.01.1828 Dąbrowa, chrzest 3.02.1828 Wieluń - zm.31.01.1865)
                               [chrzestni : Filip Ogrodnik i żona Katarzyna – z Dąbrowy], [LN Wieluń, akt 16, str. 28]
                               mieszkała : 1853 r. w Dąbrowie przy ojcu [LC Wieluń, str.134]
 
                               m.(śl.1.10.1853 Wieluń) Leonard Witalis Bonawentura Wężyk Rudzki h.Wąż 
                               (ur.26.04.1826 Janiszewek, par. Zgłowiączka - zm.4.05.1891 Warszawa, par. św. Aleksander),
                               poch. Warszawa, cm. Powązki
                               [świadkowie ślubu : Aleksy Pawłowski, lat 25 i Stanisław Zawadzki, lat 40, gospodarz z Dąbrowy]
                               dzierżawca folwarku Kolęg w dobrach Dąbrowa, mieszkał 1853 r. w gminie Dąbrowa         
                               ojc. Antoni Onufry Wężyk Rudzki (ur.12.07.1790 Warszawa - zm.1828 Brześć, pow. brzeski),
                                     s. Onufrego Feliksa R. i Magdaleny z d. Dodańska
                               mat.(śl.1825 Zgłowiączka) Wiktoria Rasiewicz (ur.ok.1808 - zm.21.07.1853),
                                      c. Ignacego i Apolonii z d. Ogińska
 
                               [Żony Leonarda Wężyka Rudzkiego :
                               1 żona : (śl.1.10.1853 Wieluń) Konstancja Ostrowska
                               (ur.20.01.1828 Dąbrowa k. Wielunia - zm.31.01.1865),
                               c. Brutusa Ostrowskiego i Julii z d. Gostkowska h. Gozdawa, jw.
                               2 żona : (śl.30.06.1870 Galewice, par. Cieszęcin) Maria Józefa Frize (Friese) (ur.1848 Piotrków),
                               c. Roberta Friese i Karoliny z d. Wojciechowska [zob. podsrona : Galewice)
                               3 żona : (śl.8.07.1882 Warszawa, par. Wsz. Św.)
                               Klementyna Jaworska (ur.1856 Piotrków - zm.8.10.1903),
                               pochowana : Warszawa, cm. Powązkowski (jako Maria z Jaworskich Wężyk Rudzka),
                               c. Teodora i Pauliny Stokmar]
 
                         E2. Augusta Kordula Teofila (zw. Bogumiła) Ostrowska 
                               (ur.4.03.1829 Dąbrowa, chrzest 5.10.1829 Wieluń - zm.12.05.1878 Dąbrowa)
                               [chrzestni : Mathias Stokowski, Kordula Gostkowska de Kromołów, 
                               asystujący : Karol Gostkowski i Teofila Gostkowska], [LN Wieluń, akt 111, str. 75]
 
                               
                               „Kurjer Warszawski” nr 101 z 17.05.1878 r.
 
                               m.(śl.1846) Józef  Bełza (ur.18.09.1805 Masłowice k. Wielunia - zm.24.08.1888),
                               poch. Warszawa, cm. Powązkowski, chemik, profesor  [PSB], [zob. Nekrologi warszawskie]
                               ojc. Tomasz Bełza [ur.+/-1775]
                               mat. Antonina Żebrowska (Rubrowska) [ur.+/-1780 - zm.1852 Rawa Mazowiecka]
                               Dzieci (Bełza) : 5 (Władysław, Stanisław, Maria, Anna, Zofia)
                               F1. Władysław Józef Eugeniusz Bełza (ur.17.10.1847 Warszawa - zm.29.01.1913 Lwów), 
                                     znany poeta i publicysta, sekretarz Ossolineum [PSB],
                                     m.in. autor słynnego wiersza (napisanego w 1900 r.) pt. „Wyznanie wiary dziecięcia polskiego”
                                     („Katechizm polskiego dziecka”) zaczynającego się słowami : 
                                     „ - Kto Ty jesteś ? - Polak mały - Jaki znak twój ?” – Orzeł biały”
 
                                        [powiększ]
                                     Władysław Bełza (ur.1847 - zm.1913)                   
 
                                     ż.(śl.3.06.1873 Lwów) Marianna Ostrowska h. Ślepowron (ur.1846) 
                                     ojc. Józef Ostrowski [ur.+/-1815], złotnik we Lwowie,
                                           s. Ignacego Antoniego O. [ur.+/-1785 - zm.ok.1860], poczmistrza w Dolinie (ok.1810 – 60)
                                     mat. Józefina Braytar (Breyter), pochodz. z Węgier
 
                                       [powiększ]
                                     Grób Władysława Bełzy i żony Marianny z d. Ostrowskiej na Cmentarzu Łyczakowskim
                                     we Lwowie
 
                               F2. Stanisław Bolesław Karol Bełza (ur.3.11.1849 Warszawa - zm.24.08.1929 Warszawa), 
                                     poch. Warszawa, cm. Powązkowski, prawnik i publicysta [PSB]
                                     [chrzestni 10.01.1850 Warszawa, par. św. Krzyż : Ignacy Ostrowski, dz. dobr Patycz Piaseczna
                                     i Tekla Masłowska, cześnikowa]
                                     ż.(śl.22.04.1884 Warszawa, par. św. Krzyż) 
                                     Jadwiga Klara Kobylańska h. Lubicz (ur.1861 - zm.18.04.1903 Warszawa), poch. cm. Powązk.
                                     [świadkowie ślubu : Franciszek Podlewski, lat 36 i Franciszek Kobylański, lat 60, dr. medycyny]
                                     ojc. Franciszek Dionizy Jan Kobylański (ur.9.10.1882, par. Mikorzyn, Mechnice), lekarz
                                           s. Faustyna K. i Praksedy z d. Krąkowska h. Trąby – c. Jana Kantego K. 
                                           i Kunegundy z d. Psarska
                                     mat. Helena Justyna Marta Iwaszkiewicz (ur.ok.1839), c. Justyna I. i Marii z d. Zrazowska
 
                                       [powiększ]
                                     Grób rodziny Bełzów, Warszawa, Stare Powązki. [zob. podstrona „Nekrologi warszawskie”]
 
                                     Dzieci (Bełza) : co najmniej 4 (Maryla, Witold, Halina, Janina)
                                     G1. Maryla Jadwiga Bełza (ur.19.02.1885 Warszawa, par. Przemienienie Pańskie)
                                     G2. Witold Stanisław Kazimierz Bełza (ur.8.05.1886 Warszawa - zm.24.02.1955 Bydgoszcz)
                                           polski bibliotekarz, literat, publicysta, działacz kultury, 
                                           dyrektor Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy
 
                                             dr Witold Bełza (1886 – 1955)
 
                                           ż.(śl.1917) Karolina Ludwika Winiarz [ur.+/-1890]
                                           ojc. Karol Winiarz (ur.1847 - zm.1911), s. Edwarda W. 
                                                 i Julii Oktawii Wild – c. Karola W. i Marianny z d. Nowakowska
                                           mat. Karolina Bogusz h. Półkozic [ur.+/-1850], c. Adolfa B. i Emmy z d. Truska
                                           Dzieci (Bełza) :
                                           H1. Halina Bełza (ur.1919 - zm.25.02.1992, poch. Warszawa, cm. Powązkowski)
                                                 m. Jan Harasymowicz (ur.18.03.1921 Kraków - zm.5.03.2008 Kraków), 
                                                 profesor nauk technicznych (od 1954 Politechnika Krakowska)
                                                 ojc. Józef Harasymowicz
                                                 mat. Klementyna Bernacka, c. Ludwika i Karoliny z d. Strupnicka
                                           H2. Stanisław Janusz Bełza (ur.1921 - zm.1982), rzeczoznawca, biegły sądowy
                                     G3. Halina Stanisława Jadwiga Bełza 
                                           (ur.1891 Warszawa, par. Przemienienie Pańskie - zm.28.05.1904 Warszawa)
                                     G4. Janina Bełza (ur.1894 Warszawa, par. Przemienienie Pańskie)
 
                               F3. Maria Helena Bełza (ur.4.08.1851 Warszawa - zm.1873)
                                     m.(śl.20.01.1871 Warszawa, par. Wsz. Św.) 
                                     Władysław Kazimierz Jaroszyński (ur.1838 Jabłonna Lacka, gub. Siedlecka - zm.5.04.1898),
                                     poch. Warszawa, cm. Powązkowski, 
                                     urzędnik Kancelarii  Warszawskiego Generała - Gubernatora 
                                     ojc. Jan (Leopold Jan Kanty) Jaroszyński (ur.1801, par. Dąbrowa, radomskie), 
                                           s. Kazimierza J., oficera Wojsk Polskich 
                                           i Marianny z d. Barwinkowska (zm.1823 Nietulisko, pow. Opatów
                                     mat.(śl.26.05.1824 Warszawa - Wola, par. św. Stanisław) Marianna Zielińska (ur.1800 Kielce)
                                           c. Józefa i Marianny z d. Nowakowska
                                     [2 żona Władysława Jaroszyńskiego – (śl.29.12.1885 Warszawa) :
                                     Eleonora Anna Kuczkowska (ur.7.02.1844 Warszawa - zm.10.07.1929, 
                                     poch. Warszawa, cm. Powązkowski),
                                     c. Józefa (ur.ok.1803 - zm.13.09.1868) i Anny Lange (ur.ok.1816 - zm.1.03.1902)]
                                     Dzieci (Jaroszyńscy) z 1 żony :
                                     G1. Anna Bronisława Jaroszyńska (ur.ok.1872 - zm.29.07.1903 Kaczydół, W - wa Zerzeń
                                           poch. W - wa, cm. Powązki)
                                           m.(śl.24.07.1893 Warszawa, par. św. Antoni) Stefan Paweł Wolfram (ur.ok.1858) 
                                           ojc. Jan Wolfram (ur.1824 - zm.15.10.1870), lat 46, poch. cm. Powązkowski
                                           mat. Karolina Dąbrowska (ur.1831 - zm.13.05.1919), lat 88, poch. cm. Powązkowski
                                           Dzieci (Wolfram) :
                                           H1. Kazimierz Józef Wolfram (ur.18.10.1900 Warszawa - zm.1940 Charków),
                                                 bohater Listy Katyńskiej, poch. Charków, Cm. Ofiar Totalitaryzmu na Piatichatkach
 
                                                   Kazimierz Józef Wolfram (1900 – 1940)
                                      
                                     G2. Stanisław Władysław Jaroszyński (ur.1874 Warszawa, par. św. Antoni)
                                     G3. Władysław Jan Jaroszyński (chrzest 1876 Warszawa, par. sw. Antoni - zm.1944)
                                     G4. Tadeusz Jaroszyński (chrzest 1878 Warszawa, par. sw. Antoni)
                                     G5. Czesław Feliks Jaroszyński (chrzest 1879 Warszawa, par. św. Antoni - zm.1880), 1 rok
                                     G6. Józef Gabriel Jaroszyński (chrzest 1881 Warszawa, par. św. Antoni)
 
                                     Dzieci (Jaroszyńscy) z 2 żony Eleonory Kuczkowskiej :
                                     G7. Antoni Walerian Jaroszyński [ur.+/-1890]
                                           ż.(śl.25.07.1916 Warszawa) Zofia Roszkowska (chrzest 1892 Warszawa, par. Wsz. Św.)
                                           ojc. Ludwik Roszkowski (ur.ok.1866 - zm.20.01.1920), 
                                                 s. Józefa i Marii z d. Ostrowska (ur.1833 Dąbrowa par. Wieluń - zm.1891) [zob. niżej]
                                           mat. Jadwiga Natalia Majewska (ur.1866 Warszawa, par. Wsz.Św. - zm.22.09.1916 W - wa), 
                                                 c. Pawła i Natalii z d. Belka
 
                                       [powiększ]
                                     Warszawa, cm. Powązkowski
                                     Inskrypcje z płyty nagrobnej :
                                     GRÓB RODZINNY GRUBENTHALÓW I JAROSZYŃSKICH
                                     Inskrypcje z cokołu :
                                     Ś.P. Franciszek Podlewski, adwokat przysięgły (1848 – 1910)
                                     Pokój Najukochańszemu mężowi, ojcu i bratu
                                     Ś.P. Gabriela z Makowskich Jaroszyńska (ur.4.VI.1929 – zm.23.XII.1957)
                                     Inskrypcje z tablicy inskrypcyjnej 1 u podstawy cokołu :
                                     Ś.P. Zbigniew Orłowski (ur.1937 – zm.1995)
                                     Jadwiga Złotnicka (ur.1911 – zm.1996)
                                     Stanisława Jaroszyńska (ur.1890 – zm.1986)
                                     Władysław Jaroszyński (ur.1876 – zm.1944 w obozie FLOSSENBURG)
                                     Inskrypcje z tablicy inskrypcyjnej 2 wolnostojącej z lewej strony cokołu :
                                     Ś.P. Eleonora z Kuczkowskich Jaroszyńska (zm.d. 10.VII.1929 r.), przeżywszy lat 85
                                     Wieczny Pokój Racz Jej Dać Panie
                                     Inskrypcje z tablicy inskrypcyjnej 3 na płycie nakrywowej pomnika :
                                     Ś.P. Wojciech Jelita Makowski (ur.16.II.1931 – zm.19.III.2000)
                                     Inskrypcje z tablicy inskrypcyjnej 4 wolnostojącej z prawej strony cokołu :
                                     Ś.P. Bronisława z Jaroszyńskich Grubenthalowa (zm.d. 1.IV.1910 r.) przeżywszy lat 76
                                     Wieczny Odpoczynek Racz Jej Dać Panie
                                     Inskrypcje z tablicy inskrypcyjnej 5 na płycie nakrywowej pomnika :
                                     Ś.P. Stanisława Makowska (1914 – 2002)
                                     JAROSZYŃSCY
                                     Tomasz (1921 – 2009), Krystyna (1921 – 2011)
                                     Inskrypcje z frontowej płyty tumby : D.O.M. TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI
                                     Ś.P. Władysława Jaroszyńskiego, b. urzędnika kanc. Generał – Gubern :
                                     (zm.d.5.IV.1898 r.) w wieku lat 60 Wieczny Odpoczynek Racz Mu Dać Panie
                                     Inskrypcje z fontu tumby :
                                     Ludwik Friedhuber Baron de Grubenthal, b. Starszy Kontroler Kas D. Z : W. W.
                                     Urodzony w Krakowie (zm.d. 1.VII.1898 r.) w wieku lat 86
                                      Anna z Jaroszyńskich Wolfram, żyła lat 31 (zm.d. 29.VII.1903 r.)
 
                               F4. Anna Ludwika Bełza (ur.9.07.1853 Warszawa, par. św. Krzyż)
                                     [chrzestni : Jan Stanisław Psarski i Zuzanna Krzyżanowska]
                                     m.(śl.23.11.1875 Warszawa, par. św. Jan) 
                                     Franciszek Podlewski (ur.1848 Siedlce - zm.1910), poch. cm. Powązkowski [zob. fot. powyżej]
                                     1875 r. podpisarz sądu w Warszawie, adwokat przysięgły
                                     [świadkowie ślubu : Antoni Puchała i Andrzej Korzybski 
                                     oraz ks. Wincenty Maryja Podlewski, dominikanin – akt 192 ]
                                     ojc. Kacper Podlewski [ur.+/-1820], urzędnik sądowy
                                     mat. Wiktoria Szmidt [ur.+/-1820]
                                     Dzieci :
                                     G1. Bolesław Podlewski (ur.1878 - zm.31.03.1879), 8,5 miesięcy [Nekrolog „Kurjer Warszawski”]
                                     G2. Stanisław Podlewski (ur.18.08.1886 Warszawa, par. św. Barbara - zm.3.12.1943), urzędnik
                                           [chrzestni : Michał Sadowski i Jadwiga Bełza]
                                           1 ż. Michalina Wilińska (ur.31.01.1897 - zm.21.02.1916), poch. cm. Powązkowski
                                           2 ż. Józefa Jędrzejczak (ur.1895 - zm.1973), poch. cm. Powązkowski
                                           [fot. grobowca Podlewskich, Warszawa, cm. Powązkowski : podstrona „  Nekrologi ”]
 
                               F5. Zofia Elżbieta Bełza (ur.1855)
                                     m.(śl.1881 Lwów, par. św. Andrzej) Józef Jan Nepomucen Studziński [ur.+/-1855]
                                     ojc. Wojciech Studziński
                                     mat. Józefa janiszewska
 
                         E3. Kajetan Ignacy (zw. „Bogdan”) Ostrowski 
                               (ur.12.06.1830 Dąbrowa, chrzest 12.11.1830 Wieluń - zm.23.01.1831 Dąbrowa), 6 miesięcy 
                               [chrzestni : Ignacy Ostrowski i Kajetana Siemieńska]
                               [zgon zgłosili : Ignacy Wróblewski, lat 55 i Błażej Brzezieński, lat 51 – obaj rolnicy z Dąbrowy]
                               [LN Wieluń, akt 130, str. 100], [LM Wieluń, str.42, 225, akt 9]
 
                         E4. Józef Mścisław (Stanisław) Ostrowski (ur.25.01.1832 Dąbrowa, chrzest 19.10.1832 Wieluń)
                               [chrzestni : Franciszek Urbanowski i Józefa Miezewska], [LN Wieluń, akt 138, str. 131]
                               mieszkał : Koło
 
                         E5. Maria Ostrowska (ur.23.08.1833 Dąbrowa, chrzest 10.09.1833 Wieluń - zm.25.04.1891)
                               [chrzestni : Plato Ostrowski i Maria Ostrowska], [LN Wieluń, akt 120, str. 150]
                               poch. Warszawa, cm. Powązkowski
                               m. Józef Ksawery Roszkowski (ur.ok.1827 - zm.13.04.1904) z Zagrody k. Lubartowa,
                               poch. Warszawa, cm. Powązkowski,
                               1858 r. mieszkał : Warszawa, ul. Bielańska nr 601,
                               1860 r. dzierżawca folwarku Lubartowskiego, mieszkał w pałacu Lubartowskim
                               [fot. grobowca Roszkowskich, Warszawa, cm. Powązkowski : podstrona „  Nekrologi ”]
 
                               Dzieci (Roszkowscy) : (Jan, Kornelia, Ignacy, Maria, Ludwik, Stanisław, Jadwiga, Anna)
                               F1. Jan Leonard Roszkowski (ur.ok.1856 Warszawa), 
                                     1891 r. administrator Nowe Miasto nad Pilicą
                                     1 ż.(śl.6.10.1891 Laski, par. Warka) 
                                          Władysława Maria Bona Suska h. Pomian (ur.1867 Laski - zm.1893 Nowe Miasto)
                                          [świadkowie ślubu : Wacław Rybiński, lat 35, Wilno i Mieczysław Rybiński, lat 30, W-wa]
                                          ojc. Władysław Suski (ur.1838 - zm.3.09.1906 Warka), s. Klemensa i Józefy z d. Łęska
                                          mat.(śl.1865 Warszawa) Leontyna Zofia Ignacja Rybińska h. Radwan (ur.1848 - zm.1910),
                                                  c. Józefa i Teresy z d. Gąsiorowska
                                     2 ż.(śl.2.12.1899 Warszawa, par. św. Aleksander) 
                                          Kazimiera Antonina Popławska (ur.1869 Kalisz)
                                          ojc. Jan Popławski, mat. Antonina Maszadro
                               F2. Kornelia Julia Roszkowski (ur.6.03.1858 Warszawa, par. św. Jan)
                                     [chrzestni : Jan Łubiński, urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu 
                                     i Kornelia Roszkowska, obecni : w/w i Michał Ropelski, dziadek kościelny]
                                     m.(śl.1879 Warszawa, par. św. Aleksander) 
                                     Konrad Antoni Kurowski (ur.4.01.1845 - zm.18.02.1910), 
                                     poch. Warszawa, cm. Powązkowski, kasjer Tow. Kred. Ziem.
                                     ojc. Tadeusz Kurowski (ur.ok.1794 Warszawa), posesor wsi Bartków Wielki
                                     mat.(śl.1838 Marzenin) 
                                     Nepomucena Starczewska (ur.ok.1808 Huta Drewniana), 
                                           c. Józefa Starczewskiego i Kazimiery
                               F3. Ignacy Roman Roszkowski (ur.21.07.1860 Lubartów)
                                     [chrzestni : Wielmożny Onufry Marcinkowski i Wielmożna Józefa Roszkowska,
                                     obecni : w/w i Wielmożny Władysław Roszkowski, lat 36, brat Józefa, wójt gminy Lubartów]
                               F4. Maria Anna Roszkowska (ur.6.09.1861 Lubartów - zm.20.11.1912), 
                                     poch. Warszawa, cm. Powązkowski
                                     [chrzestni : Wielmożny Wincenty Roszkowski i Wielmożna Marianna Zielińska,
                                     asystowali : Wielmożny Władysław Roszkowski i Wielmożna Konstancja Szaniawska]
                               F5. Ludwik Roszkowski (ur.16.06.1865 Lubartów - zm.14.01.1920), poch. W-wa, cm. Powązkowski)
                                     [chrzestni : Wielmożny Wincenty Roszkowski, lat 63, urzędnik Mennicy w Warszawie, 
                                     i Wielmożna Ludwika Cichocka, obecni : w/w i Wielmożny Dominik Cichocki, lat 50,
                                     dzierżawca we wsi Szczekarzów]
                                     ż.(śl.1891 Warszawa, par. Wsz.Św.) Jadwiga Natalia Majewska 
                                     (ur.1866 Warszawa, par. Wsz. Św. - zm.22.09.1916 Warszawa),
                                     poch. Warszawa, cm. Powązkowski
                                     ojc. Paweł Majewski, mat Natalia Belka
                                     Dzieci :
                                     D1. Halina Maria Roszkowska (ur.1897 - zm.8.04.1979 Warszawa, poch. cm. Powązkowski)
                                     m.(śl.1.10.1917 Warszawa, par. Wsz.Św.) Janusz Stanisław Łempicki (ur.1891 Maluszyn),
                                     1917 r. mieszkał : Siedliska, par. Stojance, pow. Jaworów, diec. przemyska
                                     s. Józefa i Eleonory z d. Dembowska
                               F6. Stanisław Roszkowski (ur.18.04.1868 Lubartów)
                                     [chrzestni : Władysław Roszkowski, lat 42 i Aleksandra Micielska, 
                                     obecni : w/w i Jan Czerkawski, lat 38, urzędnik]
                               F7. Jadwiga Józefa Roszkowska (ur.24.06.1870 Lubartów)
                                     [chrzestni : Ksiądz Wiktor Szaniawski i Emilia Łochowska]
                                     m.(śl.1900 Warszawa, par. Wsz.Św.) Józefat Andrzej Włoczkowski (chrzest 1851 Płock)
                                     ojc. Konstanty Włoczkowski
                                     mat. Marianna Puternicka
                               F8. Anna Konstancja Roszkowska (ur.11.03.1873 Lubartów)
                                     [chrzestni : Dominik Cichocki i Jadwiga Krzyżanowska]
 
                         E6. Miłosz Ostrowski [ur.+/-1835]
                               ż. N. Zawadzka [ur.+/-1830] 
      
                   D3. Delfina Ludwika Ostrowska (ur.9.09.1802 Rząśnia, dwór, chrzest 24.10.1802 Rząśnia)
                         [chrzestni : Jan Linowiecki i żona Marianna – administratorzy wsi Rząśnia]
 
                   D4. Filipina Ostrowska (ur.1803 - zm.25.07.1803 Rząśnia, dwór)
 
                   D5. Marceli Plato Ostrowski (ur.1804 ŁagiewnikI, chrzest 5.08.1804 Rząśnia)
                         [chrzestni : Laboriosi Jan Masirek de Łagiewniki i Helena Cieślina de Dąbrowa, par. Wieluń]
                         ż.(śl.20.08.1845 Brdów k. Izbicy Kujawskiej, Gaj Stolarski) Sabina Miklaszewska h. Ostoja (ur.1821)
                         [świadkowie ślubu : Juliusz Miklaszewski, lat 31, Nadleśny Lasów Rządowych, brat panny młodej 
                         i Izydor Nowodworski, lat 21, Podleśny – zob. pkt 3.7.2]
                         mieszkała : 1845 r. Kalisz
                         ojc. Józef Miklaszewski [ur.+/-1790], [1 ż. Marianna Wierzbicka, syn Józef Miklaszewski]
                         mat. Józefa Krąkowska (Kromkowska) [ur.+/-1790]
 
                           akt ślubu, Brdów 1845 r.  [powiększ]
 
                         Dzieci :
                         E1. Antonina Helena Ostrowska (ur.1850 Wieluń, chrzest 4.03.1850 Wieluń) [LN Wieluń, akt 26, str, 115]
                               [chrzestni : Andrzej Frydrych i Seweyna Zbiewska]
                           
                   D6. Bibianna Barbara Ksawera Ostrowska (ur.1804 Rząśnia - zm.19.01.1871 Teklina, par. Łagiewniki), l.77
                         [zgon zgłosili : Wojciech Wojewoda, lat 50 i Antoni Owczarek, lat 46]
                         właścicielka sum na dobrach : Krężnica Okrągła, Trzeszkowice w pow. lubelskim,
                         Kock w pow. radzymińskim
                         m.(śl.3.05.1830 Łagiewniki) Filip Nereusz Maria Szaniawski h. Junosza (ur.1798 - zm.przed 1871)
                         [Filip Nereusz Maria Bonifacy Bogumił Ignacy Kajetan Fidelis Jan Nepomucen Rustik Szaniawski]
                         dziedzic dóbr Sztolec [Stolec, par. wł., gmina Złoczew]
                         [świadkowie ślubu : Wielmożny J. Pan Augustyn Ostrowski, lat 29, współdziedzic dóbr Dąbrowa
                         i Łagiewniki, brat rodzony Wielmożnego Nowozaślubionego i Kacper Ściebura, lat 43, służący dworski]
                         ojc. Kajetan Szaniawski h. Junosza (ur.1771 - zm.1803/18), 
                               s. Filipa Nereusza Sz. (ur.ok.1727 - zm.1782) [PSB]
                               i Ludwiki z d. Załuska h. Junosza (zm.21.08.1797) – c. Józefa Z. (zm.28.08.1842),
                               starosty rawskiego i Zofii z d. Dębicka h. Gryf
                          mat.(śl.18.03.1795 Rozprza) Tekla Zaremba h. wł. [ur.+/-1775 - zm.przed 1818], 
                                  c. Józefa Zaremby – generała i Józefy z d. Grodzicka h. Gryf  [4]
                          Dzieci (Szaniawscy) : 3 (Ignacy, Jadwiga, córka)
                          E1. Ignacy Szaniawski [ur.+/-1830], dziedzic d. Teklin i osady Klapka w wieluńskim
                          E2. Jadwiga Szaniawska [ur.+/-1830]
                                m.(śl.1857/62) Jan Chryzostom Ignacy Szaniawski (ur.ok.1813 Gromadzice, pow. Wieluń)
                                s. Jana Kantego Szaniawskiego (ur.ok.1764 - zm.5.05.1839), adwokata wieluńskiego
                                i Agnieszki z d. Psarska [zob. pkt 3.2.2]
                          E3. (córka) Szaniawska [ur.+/-1830]   
              
                   D7. Kornelia Ostrowska (ur.1808 - zm.21.10.1882 Warszawa, par. Narodzenia NMP], panna
 
                           akt zgonu, Warszawa 1882 r.  [powiększ]
 
       B4. Filip Jakub Stanisław  Myszkowski (ur.1744 dwór Kiełczygłów, chrzest 7.05.1744 Rząśnia)
             [chrzestni : Konstanty Karśnicki, stolnik wieluński, dziedzic dóbr Horzów 
             i panna Elżbieta z Kurozwęk Męcińska, podstolanka wieluńska z Działoszyna]
 
               metryka chrztu, Rząśnia 1744 r.  [powiększ]
 
       B5. Genowefa Katarzyna Myszkowska (ur.1745 Kiełczygłów, dwór, chrzest 3.05.1745 Rząśnia)
             [chrzestni : Aleksander Walewski, kasztelanic i Anna Myszkowska]
             prawdopodobnie to ona zmarła 2.08.1746 Kiełczygłów [LM Rząśnia, s. 11]
 
               metryka chrztu, Rząśnia 1745 r.  [powiększ]
 
       B6. Augustyn Myszkowski „z Mirowa i Myszkowa" 
             (ur.1747 Kiełczygłów, dwór, chrzest 23.08.1747 Rząśnia - zm.VIII 1809 Działoszyn)
             [chrzestni : Grzegorz Stupa i Konstancja Ochocka proweniencji szlacheckiej]
             [LM Rząśnia, s.21 : Konstancja de Miszkowskie Ochocka (zm.8.12.1766 Rząśnia), lat 116]
 
               metryka chrztu, Rząśnia 1747 r.  [powiększ]
 
             dziedzic maj. Działoszyn, Lututów, Irządze, Węglewice i in.
             podkomorzy wieluński 1777 - 1780, stolnik wieluński 18.07.1780 -1793, miecznik wieluński,
             1789 - odznaczony przez króla Stanisława Augusta orderem Św. Stanisława           
             [zaproponowany przez króla Stanisława Augusta na posła wieluńskiego]
 
             1 ż.(śl.9.02.1777 Mroczeń, par. Baranów) Marianna Tomicka h. Łodzia (ur.8.12.1752 Baranów - zm.1797/1806)
             [świadkowie : Adam Brzostowski, kasztelan połocki i Kazimierz (Myszkowski), starosta kiełczygłowski]
             [zapis ślubu : ks. ślub. Baranów k. Kępna, Teki Dworzaczka]
 
               „Gazeta Lwowska” nr 20 z 26.01.1893 r. [powiększ]
 
             ojc. Józef  Tomicki, stolnik ostrzeszowski (ur.+/-1735 - zm.11.03.1769), dz. Baranowa,
                   poch. u OO. Bernardynów Ostrzeszowskich,
                   s. Felicjana Tomickiego i Zofii Trepka (zm.1735) – c. Wojciecha T. i Marianny z d. Zakrzewska h. Bogoria
             mat.(śl.ok.1743) Joanna Niemojewska h. Wieruszowa (ur.1724 - zm.22.02.1784), 
                   poch. u O.O. Pijarów Wieluńskich,
                   c. Sebastiana [Antoniego] Niemojewskiego (zm.1741), chorążego ostrzeszowskiego
                   i Eufrozyny z d. Podoska h. Junosza (zm.1779)             
             Augustyn i Marianna Myszkowscy w 1779, 1780 r. mieszkali : Mroczeń (par. Trzcinica)
 
             2 ż.(śl.1797/1806) 
                   Marcjanna Ludwika Dębińska [Dembińska] h. Rawicz (ur.1774 - zm.1.07.1834 Kraków) 
                   1806 r. - Marcjanna de Dębińskie Myszkowska, chrzestna 3.07.1806 r. Borowno [LN Borowno, str. 103]
                   (występuje w zapisie ślubu w 1811 r. Antoniego Rylskiego i Antoniny Myszkowskiej jako :
                   „Marcjanna z Dembińskich Myszkowska, przybrana matka ” – 2 żona Augustyna Myszkowskiego)
                   1811 r. mieszkała : Działoszyn
                   ojc. Franciszek Dembiński (ur.1729) starosta pieczonoski [Pieczenogi k. Miechowa],
                         s. Ludwika D (zm.1758)., kasztelanica [Wojnicz] i Justyny z d. Piegłowska h. Nałęcz
                   mat. Ludwika Russocka z Brzezia h. Zadora (ur.ok.1737 - zm.25.02.1827 Kacice, par. Prandocin),
                          c. Rafała R. (ur.ok.1690 - zm.1758), majora wojsk polskich i Anny z d. Kępińska h. Niesobia
                   [1 mąż Marcjanny Dębińskiej – (śl.+/-1796) N. Paszkowski]
                   [3 mąż Marcjanny Dębińskiej – (śl.26.08.1812 Pieczonogi, par. Wrocimowice k. Miechowa) 
                   Florian Joachim Straszewski h. Radwan (ur.2.09.1767 Koczmerów - zm.2.03.1847 Kraków) [PSB], 
                   obywatel ziemski, społecznik, współtwórca plant krakowskich (zob. pomnik Floriana Straszewskiego 
                   na plantach w Krakowie), s. Antoniego i Anny z d. Komecka h. Ślepowron.
                   Mieszkał ; Kraków, ul. Bracka 252 (obecnie 9).
                   Floran Straszewski i Marcjanna z d. Dębicka nie pozostawili potomków (2 dzieci zmarło w dzieciństwie)]
                   [1 żona Floriana Straszewskiego : (śl.1797)
                   Józefa Misiewska (zm.15.08.1810 Boguchwała k. Rzeszowa), c. Jacka Józefa Misiewskiego,
                   starosty (Białogród) i Julii Rozali z d. Bożeniec – Jełowicka h. wł., właścicielka dóbr Irządze]
                   [Koczmerów – obecnie Kocmyrzów k. Krakowa]
 
                     „Dziennik Powszechny” nr 241 z 26.08.1835 r.
             
             Dzieci z 1 żony : 7 (Józef, Ksawera, Ignacy, Felicja, Daniel, Antonina, Salomea)
             C1. Józef [Edward Józef] Myszkowski (ur.18.03.1779 Mroczeń, par. Baranów - zm.30.04.1832 Działoszyn) 
                   współwłaściciel dóbr Irządze, bezdzietny
                   Teki Dworzaczka : (Baranów)
                   1779.18/3. (Dw. Mroczen.) Edward Józef, s. MPD. Augustyna Myszkowskiego podkomorzego
                   i P. Marjanny z Tomickich  -- P. Stefan Trzciński i P. Joanna Tomicka
 
                   
                   „Dziennik Powszechny” nr 307 z 5.11.1834 r.   
           
             C3. Ksawera Myszkowska (ur.1780 - zm.22.08.1822 Chotów), lat 42 [LM Chotów, s. 149]
 
                     
                   „Gazeta Korrespondenta Zagranicznego i Warszawskiego” nr 102 z 28.06.1823 r.
 
                   m. Kazimierz Wichliński h. Skarbicz (ur.1758 - zm.31.03.1822 Warszawa), poch. w kośc. OO. kapucynów,
                   dziedzice wsi Chotów (par. wł.) k. Wielunia
                   domniemany komediopisarz, aplikant w Komisji Skarbu,
                   wychowany w sławnej szkole Konarskiego Konwencie warszawskim ks. Pijarów,
                   po utworzeniu Księstwa Warszawskiego (1807) mianowany dyrektorem Skarbu w Departamencie Kaliskim,
                   w czasach Królestwa Kongresowego był dyrektorem wydziału podatków niestałych 
                   Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 
                   od 1816 r. radca stanu Królestwa Polskiego, członek loży masońskiej „Izis”,
                   kawaler orderu św. Stanisława
                   mieszkał : Kalisz (wzm.1811)
                   [1 żona Kazimierza Wichlińskiego – Ksawera Ostrowska] [5]
                   
                   ojc. Kazimierz Wichliński [ur.+/-1720 - zm.ok.1796]
                         celnik komory wschowskiej (1756, 1759 r.)
                         kontraregestrant Skarbu kor. prowincji wieluńskiej (1768, 1770 r.) [ = celnik JKMci wieluński]
                         [Dyplom szlachectwa Kazimierza Wichlińskiego herbu Skarbicz, podpisany przez króla polskiego
                         Stanisława Augusta dnia 30 grudnia 1768 r.],
                         prawdopodobnie syn Franciszka Wichlińskiego, rajcy kaliskiego i Magdaleny z d. Slimińska
                   mat. Marianna Morkowska [ur.+/-1720]
 
             C2. Ignacy Myszkowski (ur.ok.1781 - zm.27.06.1862) 
                   sukcesor brata, dz. d. Działoszyn, Trębaczów, Szczyty, Niwiska, dobra te sprzedał [6],
                   od 7.09.1808 r. radca Departamentu Kaliskiego z powiatu Kaliskiego, legit. 1837 w Kr. Pol.,
                   naddzierżawca ekonomii narodowej Mierzyce k. Wielunia w woj. Kaliskim w 1819 r.
                   [inni naddzierżawcy w 1819 r.: Płonczyński, Jasiński, Cieśliński],
                   1834 r. „dziedzic ze Swidzów” [niezid]  [„Kurjer Warszawski” 1834 r. Nr 132]
                   [ najprawdopodobniej bezdzietny]
 
                     Działoszyn - pałac
 
             C4. Felicja Myszkowska (ur.ok.1783 - zm.31.12.1824 Działoszyn, dwór), lat 41, panna,
                   w 1791 r. mieszkała : Wieruszów, dwór (Michał Walewski, szambelan król. i żona Salomea Psarska (ur.1762)
                   [zgon zgłosili : Bogumił Hennig, lat 40 i Franciszek Adamski, lat 24]
 
                     akt zgonu, Działoszyn 1824 r.  [powiększ]
                           
             C5. Daniel Myszkowski (ur.1786 Lututów - zm.9.09.1850 Warszawa, par. św. Krzyż),
                   poch. Warszawa, Stare Powązki – katakumby,
                   od 7.09.1808 r. radca powiatowy dla pow. Wieluńskiego, 
                   podprefekt  powiatu wieluńskiego 1813, legit.1837 w Kr. Pol.,
                   Naddzierżawca Ekonomii Rządowej Mokrsko (wzm.1826 – 29)      
 
                                     
                   1/ Pałac w Lututowie  [powiększ]
                   2/ akt zgonu (Warszawa 1850 r.)  [powiększ]     
 
                   [zmarł : Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 413 C, lat 64
                   akt zgonu nr 1231, Warszawa, par. św. Krzyż, zgon zgłosili : Adam Myszkowski, lat 24, syn
                   i Józef Jędrzejewicz, lat 47, Sędzia Pokoju]
                   Uwaga : Józef Jędrzejewicz był szwagrem Fryderyka Chopina  [7]
                   [być może istniał związek rodzinny ; Morzkowscy – Ciechomscy – Myszkowscy – Jędrzejewicz]
             
                   1 ż.(śl.25.02.1811 Praszka) Zuzanna Józefa Tekla Lasocka h. Dołęga [LC Praszka, str.86 - 88]
                         (ur.1788 Mokrsko, chrzest 9.08.1788 Mokrsko - zm.30.11.1811 Wieluń), zmarła po porodzie dziecka
                         [chrzestni : M. Marcin Bogatko i Angela Dobek, miecznikowa sieradzka]
                         [LN Mokrsko, str. 60], [LC Praszka, str. 85, 86, 87, 88], [LM Wieluń, str.109]
                         ojc. Stanisław Kostka Lasocki (zm.przed 1788), starosta [Mokrsko], s. Adama L. (zm.1796) [PSB]
                               i Apolonii z d . Niemojewska
                               [2 - ga żona Stanisława Kostki L. – N. Zembrzuska]
                         mat. Agnieszka Bogatko h. Pomian, c. Kazimierza B., kasztelana [Kruszwica]
                                i Domicelli z d. Głębocka h. Doliwa
                                [2 - gi mąż Agnieszki Bogatko – Wojciech Mączyński h. Świnka (ur.1757 - zm.1837), PSB]
 
                                                       akt ślubu, Praszka 1811 r.  [powiększ]
 
                           „Gazeta Warszawska” nr 101 z 17.12.1811 r.
 
                   2 ż.(śl.24.10.1818 Prusicko, par. Nowa Brzeźnica) Ludwika Morzkowska (Moszkowska) h. Ślepowron 
                        (ur.1801/5 Prusicko - zm.20.09.1875 Warszawa, par. Przemienienie Pańskie) [8]
                        [zgon zgłosili : Józef Grabowski, nauczyciel muzyki i Piotr Adamowicz]
                        w 1857 r. właścicielka domu w Częstochowie,
                        w 1866 r. mieszkała : Warszawa, ul. Orla nr 798b (wzm.1866 – 68), właścicielka kamienicy nr 1440
                        narożnie przy ul. Złota i Wielka [„Dziennik Warszawski” nr 208, dn.4.10.168, skan 134]
                        w 1875 r. mieszkała : Warszawa, ul. Senatorska 464 i 465
                        ojc. Ignacy Piotr Jan Morzkowski (ur.+/-1775 - zm.1.09.1859 Wólka Prusicka), dz. d. Prusicko,
                              s. Antoniego Stanisława M. (ur.ok.1723 - zm.1778), dz. d. Jajki, Łążek, Wola Jajkowska,
                              sędziego ziemskiego wieluńskiego, marszałka wieluńskiej konfederacji barskiej 
                              i (2 żony, ślub 26.12.1773 Kraków) Teresy z d. Linowska 
                              (c. Stanisława Linowskiego, pułkownika wojsk koronnych i Zofii z d. Mirucka)
                        mat. Anna Męcińska [ur.+/-1775], c. Stanisława M. (ur.1732 - zm.1799 Lublin) [PSB],
                               dz. dóbr Działoszyn i Trębaczów, starosty [Wieluń 1759], [Radom 1773]
                               i Rozalii z d. Kurdwanowska (zm.1798)
 
                          akt zgonu Ludwiki Morzkowskiej (1875 r.) [powiększ]
 
                        
                        „Kurjer Warszawski” z dnia 21.09.1875 r.
 
                   Dzieci z 1 żony (Zuzanny Lasockiej) : 1 (Julian)
                   D1. Julian Myszkowski (ur.ok.1811 - zm.9.11.1811, par. Wieluń), dziecko [LM Wieluń, str.109]
 
                   Dzieci z 2 żony (Ludwiki Morzkowskiej) : 3 (Antonina, Adam, Feliks)                   
                   D2. Antonina Anna Ksawera Myszkowska 
                         (ur.1823 Kowale, chrzest 27.06.1823 Praszka - zm.13.11.1875 Kraków)
                         [chrzestni : M. Józef Myszkowski ex Działoszyn i D. Agnieszka Mączyńska de oppido Praszka]
                         [LN Praszka, str. 61]
 
                           akt ślubu, Częstochowa 1851 r.  [powiększ]
 
                         
                         „Kurjer Warszawski” nr 257 z dnia 19.11.1875 r.
 
                         m.(śl.30.11.1851 Częstochowa, kaplica Matki Boskiej) 
                         Adam Amilkar Kosiński h. Koziński (ur.1814 Chlewo - zm.24.04.1893 Warszawa) [PSB]
                         [Chlewo w woj. warszawskim]
                         [świadkowie ślubu : Józef Morzkowski, lat 52 i Franciszek Paciorkowski, lat 25]
                         powieściopisarz i heraldyk, mieszkali w maj. żony k. Częstochowy
                         wylegitymowany ze szlachectwa w Częstochowie 1857 r. 
                         ok. 1877 r. przeniósł się do Warszawy.
                         ojc. Jan Kosiński h. Koziński (odm.) (ur.ok.1780 - zm.1843), s. Adama
                         mat. Maria Chocimowska (Chocianowska)
 
                           Adam Amilkar Kosiński (1814 – 1893)
 
                         
                         „Kurjer Warszawski” nr 324 z dnia 6.12.1851, sobota]
 
                               [powiększ]
                         Warszawa, cm. Stare Powązki
                         Inskrypcje (płyta nagrobna)
                         Adam Amilkar Kosiński. Heraldyk. Zm. 25 kwietnia 1893 r., przeżywszy lat 80
                         Prosi o Zdrowaś Marya
                         Daniela Kosińska, zm.29.I.1922
 
                         Dzieci (Kosińscy) : 2
                         E1. Adam Amilkar Kosiński (ur.+/-1853 - zm.1877 w pojedynku, Akwizgran, dziś : Aachen)
                         E2. Daniela Ludwika Ewa Kosińska 
                               (ur.13.11.1854 Częstochowa - zm.29.01.1922, poch. Warszawa, cm. Stare Powązki) [fot.]
                               [chrzestni : Wielmożny Ignacy Moszkowski, były prezes i Wielmożna Kasawera Moszkowska
                               (prawdopodobnie to w/w Ignacy Myszkowski i Ksawera Myszkowska)
                               świadkowie : Antoni Młynarski, lat 51, organista i Jan Wolski, lat 27, ekonom], [skan 186]
 
                   D3. Adam Myszkowski (ur.28.10.1826 Kowale - zm.po 12.10.1869/przed 1880) [9]
                         [chrzestni : Ignacy Moszkowski i Rozalia Kasznicka, zgłosił : Jan Świerzyński]
                         dz. dóbr Starygród (Starogród), par. Latowicz [„Dziennik Warszawski” nr 137, dn.7.07.1869]
                         [Starogród k. Garwolina, pow. stanisławowski, sprzedany przez Adama M. w 1864 r.]
                         [Jest jeszcze : Starygród - 6 km na NW od Krotoszyna i Starogród, Mroczeń w par. Baranów] 
                         mieszkał w Częstochowie (wzm. 1851 - 58), w Warszawie u matki Ludwiki (wzm.1866 r.)
                         wylegitymowany ze szlachectwa w Częstochowie 1860 r.
 
                           metryka chrztu, Praszka 1826 r.  [powiększ]
 
                         
                         „Kurjer Warszawski” nr 241 z 13.09.1851 r.
 
                         ż. Zofia Szafraniec - Bystrzanowska h. Stary Koń (ur.IV.1820 Łowinia - zm.1898)
                         [w 1880 r. jako wdowa, utrzymująca się z własnych funduszów, mieszkała : Kraków, Kleparz nr 165
                         z rodziną brata Feliksa Szafraniec - Bystrzonowskiego (ur.6.04.1824 - zm.1885), dz. dóbr Łowinia,
                         właściciela sklepu z nabiałem w Krakowie],
                         [„Spis ludności m. Krakowa z 1880 r.” Dzielnica V, nr domu 165, image  696]
                         [w 1886 r. wlaścicielka piekarni, Kraków, ul. Krótka]
                         ojc. Maksymilian Bystrzanowski v. Bystrzonowski [ur.+/-1795], leg.1838 w Kr. Pol., dz. Węgrzynowa,
                               s. Franciszka B. [ur.+/-1765], dz. d. Dzbany, łowczego [Sandomierz] 
                               i Joanny z d. Laskowska h. Korab [ur.+/-1765] – c. Jana L. [ur.+/-1730], wojskiego chęc.
                         mat. Magdalena Konarska h. Gryf  [ur.+/-1795], 
                                c. Józefa K. (ur.1742 Żarczyce), por. wojsk austr. 
                                i Tekli Kunegundy z d. Laskowska h. Korab [ur.+/-1745],
                                c. Jana Nepomucena L. (ur.1715 - zm.1.03.1779 Złotniki), wojskiego [Chęciny] 
                                i Wiktorii z d. Bąkowska h. Gryf (zm.30.04.1760) – c. Adama Bąkowskiego
                         bezdzietni
 
                   D4. Feliks Myszkowski (ur.30.08.1829 Kowale, chrzest 19.10.1829 Praszka - zm.13.11.1866 / 21.11.1888)
                         [chrzestni : Aleksy Zaremski, lat 48, karbowy i Eleonora Kurowska, 
                         zgłosił : Antoni Gordoń, lat 32, ekonom], [LN Praszka, akt 128, str.208]
                         dz. dóbr Strzałki k. Sieradza (1866 r. pow. sieradzki, gmina Majaczewice),
                         kolonie : Renszew (Ręszew), Kamilów, Marianów (Maryanów).
                         Do 1848 r. mieszkał : Częstochowa.
                         W 1848 r. zbiegł za granicę [„Dziennik Urzędowy Gubernii Radomskiej” nr 38 z 17.09.1848 r.]
 
                           metryka chrztu, Praszka 1829 r.  [powiększ]
 
                         ż. Anna Tantre [Francuzka] [ur.+/-1830 - zm.po 21.11.1888]
                         [wg innych źródeł : Anna Fonteraj]
 
                         Dzieci : 2 (Eugenia, Leon)
                         Informacje : p. Barbara Zygmańska + internet :
                         E1. Eugenia Myszkowska [ur.+/-1855]
                         E2. Leon Myszkowski (ur.ok.1860 Paryż, Francja - zm.1920), 1888 r. mechanik w Dziekanowie,
                               przebywał z rodziną w Mariupolu nad morzem Azowskim, gdzie w tamtejszej hucie
                               pracował jako hutmistrz
                               ż.(śl.21.11.1888 Dziekanów, par. Hrubieszów) 
                               Paulina Dziatkiewicz [Dziadkiewicz] (ur.1861 Grabowce - zm.1903)
                               [świadkowie ślubu : Jan Rogowski, lat 39, arendator w Dziekanowie 
                               i Wojciech Michałko, lat 58, wł. folwarku Jakubówka]
 
                                 akt ślubu, Hrubieszów 1888 r.  [powiększ]
 
                               ojc. Józef Dziatkiewicz [ur.+/-1835 - zm.po 21.11.1888]
                               mat. Ludwika Patajewicz [ur.+/-1835 - zm.po 21.11.1888], mieszkali : 1888 r. Dziekanów
                               Dzieci : 5 ( Wacław, Feliks, Leon, Eugeniusz, Maria Anna )
                               F1. Wacław Myszkowski (ur.1889 - zm.1960), 
                                     oficer w wojsku carskim, potem w wojsku polskim
                                     ż. N. Pogorzelska [ur.+/-1890]
                                     Dzieci : 3 córki
                               F2. Feliks Myszkowski (ur.1891 - zm.1960), urzędnik w Korszach, bezpotomny
                               F3. Leon Józef Myszkowski (ur.1893 - zm.1949),
                                     w latach 1936 - 39 dyrektor utrzymania ruchu w Hucie „Kościuszko” w Chorzowie
                                     ż. Stefania Jankiewicz (ur.1896 Newel k. Witebska - zm.1978)
                                     ojc. Kalikst Jankiewicz [ur.+/-1865], lekarz
                                     mat. N. Stankiewicz [ur.+/-1865]
                                     Dzieci : 2 (Zbigniew, Irena)
                                     G1. Zbigniew Myszkowski (ur.1922 - zm.1940)
                                     G2. Irena Myszkowska (ur.1923 Pabianice - zm.1998 Chorzów)
                                           m.(śl.1952) Karol Jelonek (ur.1921 Stradomka, par. Sobolów k. Bochni - zm.2003 Chorzów)
                                           Dzieci (Jelonek) : 2 (Jan, Barbara)
                                           H1. Jan Jelonek
                                           H2. Barbara Jelonek
                                                 m. N. Zygmański
                               F4. Eugeniusz Myszkowski (ur.1895 - zm.1957), studiował w Paryżu w latach 1927 - 28,
                                     urzędnik w Chodakowie do 1955 r. [Chodaków k. Sochaczewa]
                                     ż. Pelagia Bednarczyk [ur.+/-1895]
                                     Dzieci : 1 ( Waldemar )
                                     G1. Waldemar Myszkowski (ur.1924 - zm.1993), lekarz
                                           ż. NN.
                                           Dzieci : 2 ( Piotr, Blanka )
                                           H1. Piotr Myszkowski (ur.1952), farmaceuta, mieszka w Warszawie
                                                 ż. NN.
                                                 Dzieci : 4
                                           H2. Blanka Myszkowska (ur.1954), lekarz
                                                 m. Janusz Osiadacz [ur.+/-1950], lekarz
                                                 mieszkają : Przasnysz
                                                 Dzieci : 2
                               F5. Maria Anna Myszkowska (ur.1899)
 
                                       Maria Anna z d. Myszkowska Kuncewicz
                                     [Fot. z GENI, Ryszard Stanisław Dziatkiewicz]
 
                                     m. Stanisław Kuncewicz [ur.+/-1895]                        
 
             C6. Antonina Myszkowska (ur.1789 Lututów - zm.po 1814]
                   m.(śl.11.06.1811 Działoszyn) Antoni Ścibor Rylski h. Ostoja (ur.1782 Połomia - zm.1855/68) 
                   [świadkowie : Wielm. Florian Straszewski, lat 42, dziedzic d. Boguchwała (ur.1767 - zm.1847) [PSB],
                   Wielm. Józef Myszkowski, lat 30, stolnikiewicz wieluński, brat rodzony Antoniny M., mieszkał : Irządze,
                   Wielm. Ignacy Myszkowski, lat 27, Radca Departamentu Kaliskiego, mieszkał : Działoszyn,
                   Wielm. Daniel Myszkowski, lat 25, Podprefekt Powiatu Wieluńskiego, mieszkał : Wieluń,
                   także obydwaj bracia rodzeni Antoniny M., dziedziców miasta Działoszyn z przyleglościami]
                   ojc. Antoni Rylski [ur.+/-1755], podczaszy rawski, dz. d. Połomia
                   mat. Regina Sierakowska [ur.+/-1755]
                   dz. dóbr Połomia k. Jasła (Połomija z Gadajówką)  [10]
                   dom rodzinny prawdopodobnie znajdował się w przysiółku Gadejówka [ob. cz. wsi Połomia]
                     
                   Dzieci (Rylscy) : 2 (Leon, Karolina)
                   D1. Leon Rylski [ur.+/-1810 - zm.po 1872], 
                         dz. dóbr Martynów w Galicji (obwód Stryjski), Baryczka k. Jasła
                         członek stanów galicyjskich
                         ż. Emilia Skrzyńska h. Zaremba [ur.+/-1815]
                         prawdop. :
                         ojc. Kajetan Skrzyński [ur.+/-1790 - zm.po 1868]
                         Dzieci (Rylscy) : 2 (Włodzimierz, Maria)
                         E1. Włodzimierz Władysław Rylski [ur.+/-1850], 
                               wł. dóbr Narty Nowe i Stare w pow. kolbuszowskim
                               i Zwięczyca (par. Rzeszów) [1835 -1868 r. wł. Kajetan Skrzyński]
                               ż.(śl.2.07.1879) hr. Henryka Drohojowska h. Korczak (ur.1860)
                               ojc. hr. Zygmunt Dominik Drohojowski z Krukienic (ur.1832 Krukienice - zm.15.03.1898 Krukienice),
                                     s. Seweryna Stanisława D. (ur.1790 - zm.1852) 
                                     i Henryki Leonardy hr. z d. Baworowska (ur.1804 - 1869) – c. Wiktora B.
                               mat.(śl.5.06.1858 Kraków) Maria Magdalena Kotarska h. Pniejna (ur.1838 - zm.7.06.1919),
                                             c. Karola Kotarskiego (zm.1846) i Kunegundy bar. Konopka – c. Stanisława K.
                         E2. Maria (Jadwiga Maria) Rylska (ur.1858 - zm.29.03.1936)
                               m. Stanisław Karol Dolański h. Korab (ur.ur.1852 - zm.17.04.1931)
                               ojc. Feliks Piotr Dolański (ur.1810 - zm.1879), od 1867 r. właściciel zamku
                                     w Baranowie Sandomierskim, s. Jana Dolańskiego [ur.+/-1780]
 
                                       Baranów Sandomierski, zamek 
 
                               mat. Wanda Piasecka z Popkowic (zm.19.02.1900 Grębów, woj. podkarpackie)
                                      c. Józefa P. i Antoniny z d. Sokołowska
                               Dzieci (Dolańscy) :
                               F1. Roman Dolański (ur.25.12.1879 - zm.2.05.1953 Kraków), poch. Kraków, cm. Rakowice,
                                     ttudent Uniwesrsytetu Jagiellońskiego
                                     [Kraków, Rakowice, kw. VI, rz. 3, m. 28 – pochowana również Jadwiga Dolańska (zm.4.08.1973)]
                                     ż. Jadwiga Mniszek - Tchórznicka (ur.12.05.1892 - zm.4.08.1973)
                   D2. Karolina Rylska (ur.4.11.1814 Połomia - zm.12.05.1858 Kościelec), 
                         dz. dóbr Kościelec k. Krakowa, mieszkała z mężem w Krakowie,
                         pisarka czasów przełomu polskiego romantyzmu i pozytywizmu,
                         pisała także pod pseudonimami : ***, Karolina W., Młoda Polka, ks. L. Nawara, Karol Nowowiejski.
                         Swoje utwory ogłaszała w  : „Dzień Literacki”, „Nowiny Lwowskie”, „Przyjaciel Ludu”.
                         m. Franciszek Woynarowski [Wojnarowski] h. Strzemię [ur.+/-1815]
                         ojc. Wincenty Wojnarowski [ur.+/-1785], s. Józefa W. i Anastazji z d. Włyńska
                         mat. Helena Łempicka [ur.+/-1780], c. Antoniego Ł.
                         Dzieci (Wojnarowscy) : jedynaczka
                         E1. Julia Wojnarowska (ur.1839 - zm.26.05.1866), lat 27
                               m. Stanisław Kotarski h. Pniejnia (ur.20.08.1831 - zm.10.04.1910) 
                               długoletni prezes rady powiatowej jasielskiej od 1876 r., wł. dóbr Brzyska k. Jasła
 
                                 Stanisław Kotarski (1831 – 1910)
 
                               ojc. Karol Kotarski (ur.+/-1810 - zm.1846), 
                                     wł. dóbr Brzyska (od 1831), Żelechów, Olesno, Świebodzin, Pogorska Wola, Kanna
                                     zginął w czasie „rzezi galicyjskiej” 20.02.1846 r. w karczmie Olesno,
                                     s. Józefa K. i Anny z d. Szczepanowska
 
                                       [powiększ]
                                     Pałac Karola Kotarskiego w Brzyskach.                                    
 
                               mat. Kunegunda bar. Konopka h. Nowina [ur.+/-1810],
                                      c. Stanisława bar. Konopki (ur.1774 - zm.1821) 
                                      i Magdaleny z d. Skrzyńska h. Zaremba – c. Franciszka S. i Jozefy Jakubowskiej
                               Dzieci (Kotarscy) : (Helena)
                               F1. Helena Kotarska (ur.6.07.1864)
                                     m.(śl.17.09.1889) Marian hr. Łoś h. Dąbrowa (ur.1856), ziemianin, wł. dóbr k. Sambora
                                     właściciele pałacu Brzyska k. Jasła (po Kotarskich)
                                     ojc. August hr. Łoś (ur.3.12.1829 Lwów - zm.29.12.1902 Lwów), 
                                           s. Zygmunta Łosia (ur.1795 - zm.1840) i Anny z d. Woroniecka - c. Wincentego
                                     mat. Joanna Ponińska h. Łodzia (ur.1831 - zm.18.06.1894 Lwów), 
                                            c. Jana P. (zm.1826) i Emilii Hippman
                                     Dzieci (Łoś) : 3 (Stanisław, Joanna, Maria)
                                     G1. Stanisław Jan hr. Łoś (ur.21.10.1890 Czyszki - zm.14.01.1974 Lublin, poch. Lublin)
                                           ż. Marta Budny h. Jastrzębiec (ur.19.01.1898 Jastków - zm.27.03.1969 Lublin)
                                           ojc. Nikodem Budny (ur.1863 Jastków - zm.1934) [PSB], 
                                                 s. Ignacego B. (ur.1833 Zgorzałów) i Karoliny z d. Murawska
                                           mat. Marianna Popławska [ur.+/-1870]
                                           Dzieci (Łoś) : 2 (Elżbieta, Marek)
                                           H1. Elżbieta Maria hr. Łoś (ur.19.09.1929 Warszawa)
                                                 m.(śl. 19.09.1954 Warszawa) Jerzy Kowecki [ur.+/-1925]
                                                 Dzieci (Koweccy) : 1 (Joanna)
                                           H2. Marek Jarosław Ignacy hr. Łoś (ur.1938 Niemce k. Lublina)
                                                 ż.(śl.9.06.1979 Grodzisk Maz.) Maria Budny h. Jastrzębiec (ur.28.01.1948 Poznań)
                                                 ojc. Mieczysław Budny (ur.3.11.1899 - zm.30.08.1993)
                                                 mat. Aniela Szułdrzyńska (ur.6.03.1908), c. Tadeusza Sz. (ur.1864 - zm.1943)
                                                        i Wandy z d. Zakrzewska h. Wyskota (ur.1.01.1871 Kokorzyn)
                                                        - c. Władysława Teodora Józefa Z. (ur.1837 Poznań - zm.1893 Poznań) 
                                                        i Wandy Emilii z d. Kosińska h. Rawicz (ur.1841 Targowa Górka - zm.1888 Leszno)
                                                 Dzieci (Łoś) : 3 (Stanisław, Anna, Helena)
                                                 I1. Stanisław Andrzej hr. Łoś (ur.1981)
                                                 I2. Anna Maria hr. Łoś (ur.1983)
                                                 I3. Helena hr. Łoś (ur.1987)
                                     G2. Joanna Maria hr. Łoś (ur.16.05.1892 Czyszki - zm.28.09.1939 Byszów),
                                           zamordowana przez żołnierzy sowieckich
                                           m.(śl.18.10.1917 Brzyska) 
                                           Jerzy Hohendorff vel Hondorff h. Nabram 
                                           (ur.7.10.1893 Horożanka, Ukraina - zm.8.02.1981 Rzeszów, cm. Pobitno),                                        
                                           ojc. Edwin Meliton Hohendorff vel Hondorff (ur.1834), 
                                                 s. Juliana i Zenony z d. Cieńska – c. Stanisława C.
                                           mat. Maria Mysłowska
                                           [2 żona Jerzego Hohendorff – Stefania Florczak, absolwentka Wydziału Historii i Filozofii
                                           na Uniwersytecie Lwowskim, c. Andrzeja Florczaka z Halicza]
                                           Syn Jerzego i 2 żony Stefanii Florczak :
                                           H1. Jan Hohendorff, inż. elektryk, absolwent Wydziału Elektrycznego AGH w Krakowie
                                                 mieszka w Krakowie
                                     G3. Maria hr. Łoś (ur.18.02.1897 - zm.12.11.1961)
                                           m. Józef Wiktor h. Brochwicz (ur.18.03.1896 - zm.27.05.1972 Kraków, poch. Sopot)
                                           ojc. Józef Wiktor (ur.1854 - zm.1899), s. Józefa Teodozego Teodora W. (ur.1817 - zm.1854)
                                                 i Zofii Rozalii Tekli z d. Węgleńska h. Szreniawa (ur.1827 - zm.1854)
                                                 - c. Wojciecha Węglińskiego (!) i Emilii z d. Radwańska h. Radwan (c. Wincentego R.)
                                           mat. Aleksandra Ludwika Wasilewska h. Drzewica (ur.1867 - zm.17.08.1936),
                                                  c. Teofila W. (ur.19.02.1818 - zm.13.01.1886)
                                                  i Karoliny Joanny Nitsche (ur.10.11.1834 Czudec - zm.25.11.1890 Wojkówka)
                                                  - c. Karola Ferdynanda Nitsche (ur.1802 - zm.1860) 
                                                  i Walerii z d. Wojciechowska h. Korab (ur.1809 - zm.1.02.1863), c. Maksimusa W.
                                            Dzieci (Wiktor ) : 4 (Józef, Stanisław, Krystyna, Andrzej)
                                            H1. Józef Wiktor (ur.6.11.1921 - zm.ok.2004)
                                                  ż. Krystyna Świeżawska (ur.1922 - zm.9.02.1997)
                                                  ojc. Wacław Świeżawski [ur.+/-1890]
                                                  mat. Aniela Klose [ur.+/-1890]
                                            H2. Stanisław Wiktor (ur.20.04.1926 - zm.26.10.2007)
                                                  ż. Zofia Nadziejowska (ur.5.11.1932 - zm.30.07.1991)
                                            H3. Krystyna Wiktor (ur.4.10.1927)
                                                  m. Jerzy Jacobson (ur.18.04.1922 - zm.2013)
                                            H4. Andrzej Hubert Wiktor (ur.1931)
                                                  ż. Jadwiga Kwiecińska (ur.+/-1935 - zm.20.10.1997)
 
             C7. Salomea Myszkowska (ur.1792 Działoszyn - zm.26.05.1852), panna, dziedziczka d. Białoszyn
                   [zgon zgłosili : Piotr Osuchowski, Rządca domu i Karol Kozłowski, kucharz]
                   [1852 r. zapis dla Instytutu Głuchoniemych]
 
                   
                   „Kurjer Warszawski” nr 141 z 23.05.1852 r.
 
                     [powiększ]
                   Warszawa – Powązki Stare, Salomea Myszkowska (zdj. ze strony : nieobecni.com.pl)
             
       B7. Urszula Józefina Kalasantyna Myszkowska 
             (ur.1749 Kiełczygłów, chrzest 31.08.1749 Rząśnia - zm.30.01.1817 Warszawa), panna
             [chrzestni : Wojciech Męciński, starosta wieluński z żoną Anną]
             [zgon zgłosili : JPan Szymon Zalewski, lat 45, obywatel osiadły i kupiec warszawski, mieszkał : Rynek Nowego
             Miasta nr 306 i JP. Paweł Rakowski, lat 43, majster profesji stolarskiej, mieszkał j.w.]
 
               metryka chrztu, Rząśnia 1749 r.  [powiększ]
 
       B8. Joanna Myszkowska (ur.1755 Kiełczygłów, dwór, chrzest 24.05.1755 Rząśnia - zm.21.06.1757 Kiełczygłów)
             [chrzestni : dziekan poznański i myszkowski i Petronela z d. Moszyńska Ostrowska, chorążyna sieradzka]
 
               metryka chrztu, Rząśnia 1755 r.  [powiększ]
 
 Prawdopodobnie z tej linii :
 1720 r. - Józef Myszkowski, zapisany do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna [str.123] 
 oraz Elżbieta Myszanka z Kruszyny [str.124]
 Magdalena Myszkowska [ur.+/-1720] 1738 r. panna, chrzestna [LN Mykanów, str.11, 35, 44]
 Zofia Myszkowska [ur.+/-1725], 1745 r. panna, chrzestna [LN Mykanów, str. 25]
 1746 r. - zm. dziecko N. Myszkowski (4. Augustus 1746 r.), par. Rząśnia
 1774 r - Anna Myszkowska, sucsesseraryssa Terra Vielunen ex loco Dąbrowa ex Parochia Vielunen [LN Wieluń, str.168]
 1751 r. - Dominik Myszkowski, chrzestny 4.02.1751 r. (LN Wieluń) [s. Adama ?]
 1766 r. - Konstancja de Miszkowskie Ochocka (zm.8.12.1766 Rząśnia), lat 116], [LM Rząśnia, s.21]
 1783 r. - Stanisław Myszkowski [LN Wieluń, 1783 r., chrzestny]
 
 1866 r. - Tytus Myszkowski [„Kurjer Warszawski” nr 129 z 11.06.1866 r.] :
 
 
 

 Przypisy :
 
 [1] Kruszyna - 19 km na SW od m. Radomsko, 21 km na NE od c. Częstochowy]
 
       Ulejski (Uleyski, Uleski) de Ulesie h. Ostoja :
 
       N. Ulejski [ur.+/- 1590]
       ż. NN. [ur.+/-1590]
       Dzieci :
       A1. Mikołaj Ulejski [ur.+/-1620 - zm.po 1680], wicestarosta dóbr Kruszyna k. Częstochowy, 1656 de Bogusławice
              ż. Anna N. [ur.+/-1620 - zm.po 1671], 1671 r. zapisana do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna
              Dzieci :
              B1. Zuzanna Uleyska (chrzest 10.03.1642 Kruszyna) [LN Kruszyna, str. 10]
              B2. Jadwiga Uleyska (chrzest 2.05.1643 Kruszyna), 1683 r. zapisana do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna [str. 79]
                    [chrzestni : MD. Stanisław Denhoff i, starosta wieluński i N. Marianna Uleyska, panna], [LN Kruszyna, str. 19]
              B3. Aleksander Uleyski (chrzest 15.02.1646 Kruszyna)
                    [chrzestni : D. Aleksander Denhof + inni], [LN Kruszyna, str. 48]
              B4. Mikołaj Uleyski (chrzest 12.09. 1647 Kruszyna)
                    [chrzestni : GD. Mathhias Chlebowski de villa Gałowicze i G.D. Anna Radziwiłłowna, żona D. Stanisława Denhoffa,
                    starosty wieluńskiego], [LN Kruszyna, str. 67, 68]            
              B5. Marianna Ulejska (chrzest 2.04.1650 Kruszyna), 1667 r. panna, zapisana do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna [str.40]
                    [chrzestni : Bartłomiej Wicholowski de Wichilow], [LN Kruszyna, str. 91]
                     m. Tomasz Fundament Karśnicki (ur.1650 - zm.1709), s. Michała K.
                    [1667 r.  zapisany do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna [str.40]
              prawdopodobnie :
              B6. Teofila Bogumiła Ulejska [ur.+/-1655], 1667 r. panna, zapisana do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna
                     m.(śl.1679 Kruszyna) Andrzej Fundament Karśnicki (ur.1647 - zm.1707 Borowno), s. Wojciecha K. i Zofii z d. Górecka             
              B7. Jan Uleyski (ur.ok.1659 - zm.30.10.1736 Grabówka, par. Borowno), lat ok. 77, dziedzic d. Radostków, posesor d. Grabowka
                    [LM Borowno, str. 156]
                    ż. NN. [prawd. Anna], [chrzestna 1679, 1682]
                   [1686 r. Jan Franciszek Uleski zapisany do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (str. 84)]
        prawdopodobnie :
        A2. Maria Ulejska [ur.+/-1625], w 1667 r. zapisana do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna [Kruszyna, str. 40]
               m.(śl.21.05.1647 Kruszyna) Nob. Piotr Dmuchowski [ur.+/-1620], [LC Kruszyna, str. 132, 133]
               [1667 r. Piotr Dmuchowski zapisany do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (str. 40)]
               [świadkowie ślubu : GD. Stanisław Denhoff, starosta wieluński, Cygmunt Denhoff, starosta sokalski i inni]
               Dzieci (Dmuchowscy) : prawdopodobnie
               B1. Barbara Dmuchowska [ur.+/-1650], 1667 r. zapisana do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna [Kruszyna, str. 40]
               B2. Anna Dmuchowska [ur.+/-1650], 1668 r. zapisana do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna [Kruszyna, str. 46]
  
 Właściciele Kruszyny :
 
  
  Kruszyna, pałac wzniesiony przez Kacpra Denhoffa (ur.1587 – zm.1645)
 
 Rodzina Denhoff [Dőnhoff] :
 [wcześniej : Koniecpolscy, Walewscy]
 Kacper ks. Denhoff (ur.1.10.1587 Biała Podlaska - zm.4.07.1645 Warszawa) [PSB], pradziadek króla Stanislawa Leszczyńskiego
 ż.(śl.1620) Aleksandra Anna Koniecpolska h. Pobóg (ur.ok.1598 - zm.1651)
 ojc. Aleksander Koniecpolski (ur.ok.1550 - zm.1609) [PSB]
 mat. Anna Sroczycka h. Nowina [ur.+/-1560 - zm.po 1615]
 Syn :
 Stanisław Adolf ks. Denhoff (ur.ok.1616 - zm.1653) [PSB]
 ż.(śl.1642) Anna Eufemia ks. Radziwiłł h. Trąby (ur.1628 - zm.23.04.1663)
 Syn :
 Zygmunt Wiktor Denhoff (ur.ok.1650 - zm.1694), ostatni właściciel Kruszyny z rodu Denhoff
 1 ż. Joanna Teresa Barbara Brzostowska h. Strzemię (ur.ok.1665 Kalisz - zm.1723)
 2 ż. Helena Działyńska h. Ogończyk (ur.+/-1650]
 Córka Zygmunta Denhoffa z 2 żony Heleny z d. Działyńska :
 Anna Denhoff
 m.(śl.1696) Aleksander Daniłowicz h. Sas (zm.1723)
 Córka :
 Konstancja Daniłowicz (ur.ok.1672 - zm.1792), wł. d. Kruszyna
 1 m. Andrzej Małachowski (ur.ok.1703), starosta smotrycki
 2 m. Jan Kanty Potocki h. Pilawa (ur.1693 - zm.1744), kasztelan [Bracław] (1729 - 1744), kasztelan [Kijów]
 Syn :
 Teodor Potocki (ur.10.08.1730 Smotrycz - zm.8.08.1812 Smotrycz), wojewoda [Bełz] (1791 – 1795), [PSB]
 1 ż.(śl.25.05.1775 Warszawa) Karolina ks. Sapieha h. Lis (ur.1759 - zm.18.06.1814 Chlewiska)
 2 ż.(śl.1788) Kordula Marianna Ewa Komorowska h. Korczak (ur.1764 Smotrycz - zm.24.02.1836 Wiedeń)
 Syn z 2 żony :
 Adam Potocki h. Pilawa (ur.1776 Kruszyna - zm.25.11.1812 Warszawa), pułkownik wojsk polskich Księstwa Warzawskiego,
 zginął w bitwie k. Warszawy, wlaściciel dóbr majątkowych Smotrycz i Sawińce [PSB],
 otrzymał Kruszynę od babki Konstancji z Daniłowiczów
 ż.(śl.1796 Prażmów) Maria Rostworowska h. Nałęcz (ur.1777 Prażmów - zm.3.03.1860 Smotrycz)
 
 Grafina de Scheinech [prawdopodobnie kupiła Kruszynę od Adama Potockiego ok. 1807 r.]
 
 Jan Kanty Chrucki (wzm.1815 - 19), dziedzic i kollator kościoła w Kruszynie, mieszkał : Kruszyna
 
 Józef Fryderyk Martini [Fartyni] (ur.ok.1772 - zm.11.05.1837), lat 65, dziedzic Kruszyny i kollator kościoła (wzm.od 1820 r.)
 [wg innych źródeł : Jan Fryderyk Martini]
 ż. Katarzyna Głąbik [Glambik] [ur.+/-1775 - zm.po 1837]
 Córka :
 Emilia Martini (ur.1803 Koziegłowy), właścicielka Białej i Gawłowa
 ż.(śl.27.05.1823 Kruszyna) Jakub Podczaski h. Rola (ur.1797, par. Opatów - zm.1832), 
 oficer powstania listopadowego, komisarz obwodu wieluńskiego, mieszkań : 1823 r. Wieluń,
 dziedzic Kruszyny od 1837)
 ojc. Stanisław Podczaski (ur.+/-1770 - zm.1806), s. Antoniego i Konstancji z d. Radlicka
 mat. Eleonora Biernacka h. Poraj [ur.+/-1770 - zm.po 1823], mieszkała : 1823 r. Ołobok, c. Antoniego, skarbnika [Kalisz]
         i Marianny z d. Świerska
 
 Eugeniusz Adolf Lubomirski (od 1862) (ur.1825 - zm.1911)
 
 Myszkowscy zapisani do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna :
 
 1698 r. - Aleksander Myszkowski zapisany do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna [Kruszyna, str.101]
                [prawdopodobnie to Aleksander Myszkowski z Myszkowic, zob. pkt 3]
 1710 r.  - Józef Myszkowski, zapisany do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (jako tenutariusz d. Borowno), str. 114]
 1710 r. - Anna Myszkowska z d. Karśnicka, zapisana do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (jako de Borowno), str. 114]
 1720 r. - Józef Myszkowski de aula Kruszyna [str.123]
 
 
 [2]  Zofia Dobrzycka
        W źródłach historycznych spotyka się Zofię Dobrzycką wielokrotnie :
 
        1/ K. Niesiecki "Herbarz Polski" : "Adam z Mirowa Myszkowski, 1705. miał za sobą Zofią Dobrzycką, pozostałą
            wdowę po Wierzchlejskim",
        2/ S. Uruski "Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej" : "Adam Myszkowski, elektor 1733 r. z ziemi wieluńskiej z Zofii Dobrzyckiej,
            wdowy po Wierzchlejskim, miał syna Mikołaja, który zostawił liczne potomstwo. Jego sądzę byli synami : Adam,
            Jan, Andrzej, prałat i dziekan poznański 1778 r., Mikołaj i Józef.
            Adam, dziedzic dóbr Lututów... z Anny Męcińskiej jego synowie : Kazimierz...Augustyn..."
        3/ B. Dworzaczek pisze :
            Jan z Mirowa M., wojski wieluński, był w r. 1748 mężem Franciszki z Gaszyna Wierzchleyskiej,
            córki Jana podsędka ziemskiego wieluńskiego, i Zofii Dobrzyckiej, która to Franciszka dawała wtedy
             plenipotencję   bratu męża, ks. Andrzejowi (P. 199 s. 1292 k. 240v). Adam, stolnik ostrzeszowski w r. 1748 (ib
         4/ Teki Dworzaczka :
 
             (Chojnica)
             1701.6/1. (Ch.) Zofja Marcjanna, c. MGD. Michała z Dobrzycy Dobrzyckiego dz-a Ch., Knyszyna, Drogocina
             i m. Dobrzycy i MGD. Anny Radzewskiej -- JMD. Jan Moraski klan przemęcki i Zofja z Gorajskich ż. jego
             [Chojnica - płn. cz. Poznania, w par. m.in. Suchy Las, Morasko, Glinno, Knyszyn(o), Tworkowo, Górka]
 
             (Nr. 1210/III) 1727
             Zofja Dobrzycka, c. o. Michała D. z Anny Radzewskiej, wdowa po Janie  Wierzchleyskim sędzim zs. wieluń.
             s. 5. 000 złp. i 1. 150 t. przez ol. Zofję z Gorayskich Morawską klanową przemęc.,
             wtedy wdowę, zezn. babkę, 1717 zapis. (ona była potem za Ludwikiem Ostrowskim stą gniewk.,
             żup. wojew. pozn. i kalis.), ceduje Franciszkowi z Bnina Radzewskimu podkomorzemu pozn.
             wujowi swemu (f. 66)
 
        Teki Dworzaczka :
        Zofia Marcjanna Dobrzycka h. Leszczyc (ur.1701 Chojnica  - zm.1727/48),
        [Chojnica - ob. cz. płn. Poznania]
        ojc. Michał Dobrzycki [ur.+/-1660], podkomorzy poznański, dz. d. Chojnica, Knyszyn, Drogocin i m. Dobrzyca,
              (s. Jana Wojciecha D. ur.1624 - zm.1690, sekretarza król. i Urszuli Manieckiej, c. Władysława Manieckiego
              i 1 ż. Doroty Konarzewskiej)
        mat. (śl.1689 Pogorzela) Anna Radzewska h. Łodzia (zm.1751)
               (c. Jana Radzewskiego i  Jadwigi Gorajskiej)
        (1 m. Zofii Dobrzyckiej - Jan Wierzchlejski, s. Mikołaja, sędziego gr. wieluńskiego i Agnieszki Lubiatowskiej)
        ich córka Franciszka Wierzchlejska  była żoną Jana Myszkowskiego, wojskiego wieluńskiego [pkt 3.2.1.1])
 
 [3] Corpus Inscriptionum Poloniae, tom 5, woj. skierniewickie, Łowicz 1765 r.
       Grobowiec Myszkowskich :
       1/ Myszkowski Adam [ur.+/-1705 - zm.po 1778],
       2/ Myszkowska Anna z Męcińskich [zm.po 24.04.1774], c. Michała Mikołaja z Kurozwęk Męcińskiego, podstolego wieluńskiego
           i Felicjanny Ruckiej, ż. Adama Myszkowskiego,
       3/ Myszkowska Franciszka (nieznana),
       4/ Myszkowska Teresa (nieznana) [zm.po 24.12.1800, c. Jana],
       5/ Myszkowski Jan (nieznany)
 
 [4] Zarys genealogii rodziny Zaremba h. Zaremba :
       Tomasz (Łukasz) Zaremba ur.+/-1690 - zm.19.05.1748), łowczy piotrkowski, s. Kazimierza i Anny Konopka
       ż. Magdalena Łącka h. Jelita (ur.+/-1690 - zm.2.09.1767 Piotrków)
       ojc. Krzysztof  Stanisław Łącki, s. Mikołaja Ł. i Anny z d. Remiszowska (zm.1696 Pilczyca)
       mat. Katarzyna Kozierowska h. Jelita, c. Piotra K. i Anny z d. Dunin - Brzezińska – c. Hieronima Dunin - Brzezińskiego
       Dzieci :
       A1. Anna Zaremba [ur.+/-1720]
              1 m. Ignacy Nekanda Trepka [ur.+/-1720]
              2 m. Maciej Święcicki [ur.+/-1720]
       A2. Agnieszka Zaremba [ur.+/-1720]
              1 m. N. Kiedrzyński [ur.+/-1720]
              2 m. N. Jeziorkowski [ur.+/-1720]
       A3. Franciszek Zaremba [ur.+/-1725], skarbnik radomszczański, łowczy piotrkowski,cześnik piotrkowski
       A4. Wojciech Zaremba [ur.+/-1725], skarbnik radomszczański
       A5. Józef Zaremba (ur.1731 Libidza - zm.1774 Rozpsza, tragicznie), dziedzic dobr Rozpsza, Kisiel i inne, 
              starosta sokolnicki 1772 - 1774 [Sokolniki k. Wieruszowa],
              regimentarz sieradzki w konfederacji barskiej, marszałek wielkopolski w konfederacji barskiej,
              generał - major wojsk koronnych
 
                gen. Józef Zaremba (1731 – 1774)
 
              ż. Józefa Grodzicka h. Gryf (ur.1734 - zm.1817)
              ojc. Józef Franciszek Grodzicki (ur.1696 - zm.1768), dziedzic Wrzącej
                     skarbnik wieluński 1744 - 50, podstoli wieluński 1750 - 58, chorąży wieluński 1758 - 68,
                     s. Adama G. (zm.1719) i Teresy z d. Urbańska – c. Zygmunta U.
              mat. Konstancja Błeszyńska h. Oksza (ur.1709), c. Józefa B. (zm.1730) i Marianny z d. Linowska – c. Stanisława L 
              Dzieci : 
              B1. Alojzy Zaremba (ur.16.06.1762)
              B2. Florian Zaremba (ur.3.05.1763 - zm.17.03.1806)
                    ż. Julianna Bierzyńska [ur.+/-1765]
                    Dzieci :
                    C1. Edmund Zaremba [ur.+/-1795 - zm.24.02.1831 w bitwie pod Białołęką]
                          W 1830 r. porucznik w pułku piechoty liniowej Jego Cesarzewiczowskiej Mości Wielkiego Księcia Michała,  Nr 1
                          [Informacja : Wiesław Tomczak]
                    C2. Józef Marcin Antoni Zaremba [ur.+/-1800]
                    C3. Anna Zaremba (ur.+/-1800 - zm.23.05.1850 Studzieniec, poch. Słubice)
                          m. Julian Skarżyński h. Bończa [ur.+/-1800], s. Piotra
                          Dzieci (Skarżyńscy) : 1
                          D1. Alfons Skarżyński (ur.22.10.1830 Częstochowa - zm.23.09.1907 Studzieniec, poch. Słubice)
                                 ż. Seweryna Cichońska (ur.1.02.1838 Tulżyn na Podolu - zm.20.01.1893 Mentona)
              B3. Ignacy Zaremba
              B4. Teodor Zaremba
              B5. Ksawery Zaremba
              B6. Tadeusz Zaremba                          
              B7. Tekla Zaremba [ur.ok.1775 - zm.przed 1818]
                     m.(śl.18.03.1795 Rozprza) Kajetan Szaniawski (ur.1771 - zm.1803/1818)
                     ojc. Filip Neriusz Nereusz Szaniawski (ur.ok.1727 - zm.1782) [PSB], s. Fabiana Sz. [PSB] i Eleonory z d.Potocka h. Pilawa
                     mat. Ludwika Załuska h. Junosza (ur.+/-1730 - zm.21.08.1797), c. Józefa, starosty rawskiego i Zofii z d. Jaksa - Dębicka
                     Dzieci (Szaniawscy) : 3 (Józefa, Filip, Henryk)
                     C1. Józefa Karolina Kunegunda Szaniawska (ur.1797)
                           m.(śl.1818 Błaszki) Guido [Gwidon] Jan Nepomucen Rychłowski h. Nałęcz (ur.1797)
                           ojc. Ignacy Rychłowski (ur.22.08.1757 - zm.7.07.1807), 
                                  s. Franciszka R. i Justyny z d. Grabska h. Wczele – c. Stanisława G.
                                  i Katarzyny z d. Radomicka h. Kotwicz
                           mat. Faustyna Grodzicka [ur.+/-1760], c. Kajetana G. (ur.1720 Gedynice - zm.1781)
                                   i Józefy Konstancji z d. Łubieńska h. Pomian (ur.1738 - zm.28.05.1795) – c. Wojciecha Ł. i Anny z d. Cywińska
                     C2. Filip Nereusz Maria Szaniawski (ur.1798)
                            ż. Barbara Ksawera Ostrowska h. Korab [ur.+/-1805]
                            ojc. Ignacy Błażej Ostrowski [ur.+/-1770 - zm.po 1837]
                            mat. Tekla Myszkowska (ur.+/-1775 - zm.1823)
                     C3. Henryk Szaniawski (ur.+/-1800 - zm.1834)
                           ż. NN.
                           Dzieci (Szaniawscy) :
                           D1. Józef Szaniawski [ur.+/-1825]
                           D2. Juliusz Szaniawski [ur.+/-1825]
                           D3. Henryk Szaniawski [ur.+/-1825]
 
 [5] Wichlińscy h. Skarbicz
       Franciszek Wichliński [ur.+/-1690]
       ż. Magdalena Slimińska [ur.+/-1690]
       Syn :
       Kazimierz Wichliński [ur.+/-1720 - zm.ok.1796], celnik wieluński
       ż. Marianna Morkowska [ur.+/-1720]
       Dzieci : 6 (Wiktoria, Józef, Kazimierz, Katarzyna, Marianna, N)
       A1. Wiktoria Wichlińska [ur.+/-1740 - zm.po 1812], wychowana z łaski króla na pensji, mieszkała : 1812 r. Jacków
              1 m.(śl.1764) Michał Wyszkowski [ur.+/-1720 - zm.1773], 
                     brat ksiądz Kazimierz Wyszkowski opiekun małoletnich Michała i Anny Wyszkowskich po 1773 r.
                     [1 żona (śl.1738) Magdalena Rogalińska (zm.ok. 1763), mieszczka z Krzepic, 
                     córka Michała i Magdaleny Wyszkowskich : Julianna Wyszkowska i mąż Józef  Paskudzki, 
                     córka Józefa i Julianny Paskudzkich : Marianna Paskudzka  i mąż N. Ciągliński] 
              2 m. (śl.po 1773) N. Gorzkowski [ur.+/-1720], mieszkał : Rudniki
              Dzieci (Wyszkowscy) : 2 (Michał, Anna)
              B1. Michał Wyszkowski (ur.1770 - zm.4.05.1829 Warszawa), Radca w Ministerium Spraw Zagranicznych (1811), bezżenny
                    [zgon zgłosili : Kazimierz Staniszewski, lat 55, Murgrabia i Jakub Kawczyński, lat 32, kamerdyner]
              B2. Anna Wyszkowska [ur.+/-1770 - zm.po 1812], mieszkała : 1811 r. Krasice k. Częstochowy w Departamencie Kaliskim
                     m. N. Fihauser [ur.+/-1760 - zm.przed 1811]
       A2. Józef Wichliński (ur.1743 - zm.15.02.1822), poch. u kapucynów
              Metrykant Skarbu Publicznego, dziedzic d. Kopydłów k. Wielunia od 1804 r.
              ż. Antonina Rogolińska (zm.26.02.1813)
              Dzieci : 4 (Stanisław, Konstanty, Piotr, Klementyna)
       A3. Kazimierz Wichliński (ur.1758 - zm.31.03.1822), dziedzic d. Chotów, Kurów, dzierżawca ekonomii rządowej Mokrsko
              1 ż. Ksawera Ostrowska [ur.+/-1760], bezpotomna
              2 ż. Ksawera Myszkowska (ur.1782 - zm.22.08.1822), bezpotomna jw.
       A4. Katarzyna Wichlińska [ur.+/-1760]
              m. Wincenty Karśnicki h. Jastrzębiec [ur.+/-1760]
       A5. Marianna Wichlińska [ur.+/-1760 - zm. 1817 Oliwin, par. Ruda], lat 80 [ = ur.ok. 1737] [pkt 3.2.1.2]
              m. Grzegorz Taczanowski h. Jastrzębiec [ur.+/-1745], pisarz komory Wieruszów, s. Wojciecha i Ludwiki z d. Klichowska
              [żony Grzegorza Taczanowskiego : 1 ż. Salomea Kierling, 2 ż.(śl.10.07.1771) Zuzanna Madalińska (zm.przed 1772),
              c. Michała, podsędka ziemi wieluńskiej i Elżbiety Wężyk, 3 ż Salomea Kossowska (zm.przed 1786), 
              4 ż. Marianna Wichlińska]
              Grzegorz i Marianna Taczanowscy mieszkali : 1809 r.  Strojec k. Wielunia
       A6. N. Wichlińska [ur.+/-1760]
               m. Ignacy Brodzki h. Łodzia [ur.+/-1760 - zm.przed 1815], s. Wawrzyńca
               [2 żona Ignacego Brodzkiego – Teresa Paciorkowska, c. Antoniego Michała P. i Pelagii z d. Kiedrzyńska]
               [1 mąż Teresy Paciorkowskiej – Wincenty Przesmycki]
 
 [6]  "Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego", Działoszyn,
       "Ignacy Myszkowski (zm.1862), s. Augustyna, ostatni dziedzic, starzec samotny, wielce do dóbr swoich
       przywiązany, który ogromnego, na milion przeszło rubli, ocenianego lasu, tknąć nie pozwalał, i tylko pragnął,
       aby dobra nie dostały się w ręce spekulanta, sprzedał je przed śmiercią Wzdulskiemu. Za Myszkowskiego były
        jeszcze w pałacu portrety królewskiej rodziny Poniatowskich i pokrewnych z nią Czartoryskich, Tyszkiewiczów
        przez Bacciarellego malowane oraz gipsowe popiersia monarchów ościennych.
        Nowonabywca...dokupywał zrazu okoliczne włości Krzeczów, Ożegów i inne, ale wkrótce siekiera leśnych
        kupców, poczęła trzebić lasy i same dobra w prędkiej zmianie właścicieli z rąk do rąk przechodząc, zostały
        rozszarpane, oddzielne przysiółki mają teraz każdy osobnego właściciela, z lasów pozostały pieńki i zarośla,
        do spławu nieprzydatne. Dobra więc działoszyńskie stały się właśnie ofiarą spekulacyi."
 
 [7]  Zarys genealogiczny rodziny Chopin :
       
       Mikołaj Chopin (ur.15.04.1771 Marainville - sur - Madon - zm.3.05.1844 Warszawa), s. Franciszka i Małgorzaty Deflin,
       emigrant z Lotaryngii, powstaniec kościuszkowski, nauczyciel języka francuskiego
 
         Mikołaj Chopin (1771 – 1844)
 
         akt zgonu Mikołaja Chopina  [powiększ]
 
       ż.(śl.1806 Brochów k. Żelazowej Woli)
       Justyna (Tekla Justyna) Krzyżanowska (ur.przed 14.09.1782 Długie, Izbica Kujawska - zm.1.10.1861 Warszawa)
       [chrzestni : hr. Eugeniusz i Justyna (Agnieszka) z d. Dąmbska Skarbkowie]
       ojc. Jakub Krzyżanowski (ur.+/-1745 - zm.29.10.1805), administrator dóbr rodziny Skarbków, mieszkał : Długie 
       mat. Antonina Kołomińska [ur.+/-1750]
 
         Justyna Chopin z d. Krzyżanowska (1780 – 1861)
 
          akt zgonu Justyny Krzyżanowskiej  [powiększ]
 
       Dzieci : 4 (Ludwika, Fryderyk, Emilia, Izabela)
       A1. Ludwika Marianna Chopin (ur.6.04.1807 Warszawa - zm.29.10.1855 Warszawa, par. św. Jan)  [PSB]
              [chrzest : Warszawa, par. Nawiedzenia NMP, 14.04.1807, chrzestni : Jan Nepomucen Dziewanowski (ur.1782 - zm.1808)
              i hr. Ludwika Skarbek]
 
                Ludwika Jędrzejewicz z d. Chopin (1807 – 1855)
 
                akt zgonu Ludwiki Jędrzejewicz z d. Chopin  [powiększ]
 
              m.(śl.22.11.1832) Józef Kalasanty Jędrzejewicz (ur.7.07.1803 Warszawa - zm.11.05.1853 Warszawa, par. św. Jan), 
              zmarł prawdopodobnie wskutek epidemii cholery w Warszawie  
              [świadkowie ślubu : Michał hr. Skarbek, wł. Żelazowej Woli i jego szwagier Stefan Wiesiołowski – mąż Anny]         
              [zgon zgłosili : Franciszek Potrzobowski i Henryk Jaszowski (ur.1814 Lublin)]
              ojc. Józef Jędrzejewicz (ur.1769 - zm.1832), pochodzenia ormiańskiego, pułkownik Wojsk Polskich, 
                     s. Stanisława J. i Róży z d. Kozieradzka (ur.1743 - zm.1831)
                     (1 mąż Róży Kożieradzkiej – Franciszek Ksawery Makarowicz [PSB], s. Jana M. i Anny Szuart)
              mat. Ludwika Guc [Gutz, Gutze] (1 mąż – Franciszek Tykel [Tykiel,  Tückel ] h. Cholewiec)
              [5.01.1846 r. Ludwika Jędrzejewicz była matką chrzestną Celiny Izabeli Jaszowskiej – c. Henryka Jaszowskiego
              i Emilii z Baronów Rosen (par. św. Jan, akt nr 601)]       
              absolwent Uniwersytetu Warszawskiego,
              po uzupełniających studiach za granicą (1828 - 30) doktoryzował się na Uniwersytecie Krakowskim.
              Był urzędnikiem Komisji Spraw Wewnętrznych, nauczycielem prawa i administracji Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego
              w Marymoncie (od 1837), sędzią pokoju m. Warszawy i działaczem filantropijnym Warszawskiego Towarzystwa
              Dobroczynności.
              Józef i Ludwika Jędrzejewiczowie mieszkali w Warszawie, we własnym domu przy ul. Podwal 526.      
 
                akt zgonu Józefa Jędrzejewicza (1853 r.)  [powiększ]
 
          Dzieci (Jędrzejewicz) : 4 (Henryk, Ludwika, Antoni, Fryderyk)
             B1. Henryk Bronisław Jędrzejewicz (ur.18.08.1833 Warszawa - zm.7.05.1899 Paryż), podpułkownik w powstaniu styczniowym 
             B2. Ludwika Magdalena Jędrzejewicz (ur.22.07.1835 Warszawa - zm.23.07.1890 Warszawa), rzeźbiarka
                    m.(śl.1858) Ludwik Ciechomski h. Wąż (ur.1827 Sucha, pow. Łowicz - zm.1882), ziemianin, dziedzic dóbr Sucha,
                    mieszkał : Sucha k. miast Żyrardów, Sochaczew, Łowicz
                    ojc. Mateusz  Maurycy Feliks Ciechomski [ur.+/-1800], s. Wincentego C. [ur.+/-1770], cześnika [Sochaczew]
                           i Ludwiki Ludomiły Pelagii z d. Zabłocka
                    mat. Józefa Kręczewska [ur.+/-1800]
 
                      akt ślubu Feliksa Ciechomskiego (brata Ludwika) z Cecylią Dziewanowską  [powiększ]
 
                    Dzieci (Ciechomscy) : 4 (Józefa, Laura, Maria, Antoni)
                    C1. Józefa Bronisława Ciechomska (ur.19.07.1859 - zm.27.02.1922 Warszawa)
                          m.(śl.1889 Warszawa, par. Narodzenia NMP, Leszno) Józef Wiktor Bichniewicz h. Pielesz (ur.1842 - zm.26.05.1915)
                          ojc. Adam Bichniewicz [ur.+/-1810]
                          mat. Joanna Śnieżek [ur.+/-1810]
                          Dzieci (Bichniewicz) :
                          D1. Władysław Bichniewicz (ur.5.03.1890 - zm.1975)
                                 ż. Zofia Dunin - Szostakowska h. Łabędź [ur.+/-1890 - zm.po 1919]
                                 ojc. Leon Michał Józef Dunin - Szostakowski (ur.1854 - zm.3.02.1904), s. Michała D. - Sz. (ur.1818) i Tekli Kibort
                                 mat. Melania Umiastowska von Nandelstädt h. Pierzchała (Roch III) [ur.+/-1855], 
                                         c. Emila U. (ur.30.06.1830 - zm.14.06.1892) i Stanisławy z d. Świątecka
                                Dzieci (Bichniewicz) : 2 (Maria, Krystyna)
                                E1. Maria Bichniewicz (ur.1915 - zm.2007)
                                E2. Krystyna Bichniewicz (ur.11.03.1919 - zm.16.03.2006 Toruń), ps. „Porębska”
                                      m. Jerzy Rożałowski h. Gozdawa (ur.25.01.1912 Płoskirow - zm.11.07.1944),
                                      por. 1 p uł., komendant Brygady AK „Gozdawa”, pseud. „Ryszard Porębski”
                                      http://rozalowski.info/rodzina/index.php
                    C2. Laura Ciechomska (ur.1862 - zm.1939 Warszawa)
                    C3. Maria Ciechomska (ur.1869 - zm.1932)
                    C4. Antoni Ciechomski (ur.1874 - zm.1929)
                          ż. NN.
                          Dzieci :
                          D1. Maria Izabela Ciechomska (Ludwika) (ur.1906 - zm.1972)
             B3. Antoni Żelisław Jędrzejewicz (ur.23.07.1843 Warszawa - zm.29.07.1922 Warszawa), 
                    urzędnik Towarzystwa Kredytowego m. Warszawy
 
                      metryka chrztu  [powiększ]
 
                    ż.(śl.6.02.1875 Warszawa, par. św. Jan) Wiktoria Niementowska (ur. 1859 Francja)
                    [świadkowie ślubu : Antoni Barciński i Stanisław Czajkowski]
                    ojc. Tadeusz Niementowski [ur.+/-1830]
                    mat. Katarzyna Ziemecka [ur.+/-1830]
             B4. Fryderyk Bolesław Jędrzejewicz (ur.24.07.1840 Warszawa - zm.25.01.1857 Warszawa), lat 17
 
                      metryka chrztu  [powiększ]
 
       A2. Fryderyk  Franciszek Chopin (ur.22.02.1810 Żelazowa Wola - zm.17.10.1849 Paryż)
              [chrzestni : Franciszek Grembecki i Anna Skarbek]
 
                        Fryderyk Chopin (1810 – 1849)
 
                metryka chrztu Fryderyka Chopina  [powiększ]
 
            grób F. Chopina na paryskim cmentarzu Père Lachaise  [powiększ]
 
       A3. Emilia Chopin (ur.9.11.1812 - zm.10.04.1827)
              [chrzestni 15.12.1812 : Franciszka Grochalska (ur.ok.1767 Wilno - zm.17.10.1827 Warszawa), zamężna Dekert (Antoni)
               i Ksawery Zboiński (tj. Feliks Ksawery Zboiński)]
 
                Emilia Chopin (1812 – 1827)
 
       A4. Izabela Chopin (ur.1813 - zm.3.06.1881)
 
                Izabela Chopin (1813 – 1881)
 
              m.(śl.8.11.1834 Warszawa, par. św. Krzyż) Antoni Barciński (ur.28.05.1803 Lublin - zm. 9.05.1878 Warszawa)  [PSB]             
              profesor gimnazjum w Warszawie, dyrektor żeglugi parowej
              ojc. Walenty Barciński (ur.ok.1774 - zm.1851), mieszczanin lubelski, rzemieślnik pochodzący z Radomia
              mat. Małgorzata Morawska (ur.ok.1780 - zm.1865)
 
                Antoni Barciński (1803 – 1878)
  
                metryka ślubu (1834 r.)  [powiększ]
 
          bezdzietni
 
 [8] W niektórych źródłach błędnie hr. Ludwika Męcińska [np. Kronika żałobna rodzin w Wielkopolsce...]
 
 [9] Adam Myszkowski i Stefan Czarniecki h. Łodzia (ur.ok.1830 - zm.1872), (wł. dóbr Wysoka), s. Pawła Cz. i Józefy z d. Paciorkowska
       (c. Ksawerego Franciszka P. i Barbary Franciszki z d. Męcińska)
       w 1858 r. opiekunowie dzieci po zmarłych :
       Stanisław Paciorkowski h. Gryf (ur.1795 - zm.21.02.1847), s. Ksawerego Franciszka P. i Barbary Franciszki z d. Męcińska
       ż. Izabela Morzkowska h. Ślepowron (ur.+/-1805), c. Ignacego Piotra Jana M. i Anny z d. Męcińska
       właściciele dóbr Postaszowice i Gorzków (razem z Tadeuszem Paciorkowskim)
       Dzieci (sukcesorowie w/wymienionych) :
       1/ Izabela Barbara Michalina Paciorkowska
       2/ Franciszek Ksawery Stanisław Paciorkowski
       3/ Ignacy Paciorkowski
       4/ Daniel Damian Dyonizy Paciorkowski
 
 [10] 1744 r. - Józef  Rylski kupił dobra Połomyja i Jadajówka w Galicji od Ignacego Hulanickiego (Ulanickiego).
       Zarys genealogiczny :
       Antoni Rylski [ur.+/-1750 - zm.przed 1811], podczaszy rawski, dz. d. Połomia
       ż. Regina Sierakowska [ur.+/-1755]
       Dzieci :
       A1. Antoni Ścibor Rylski h. Ostoja (ur.1782 Połomia - zm.1855/68], dz. dóbr Połomia k. Jasła (Połomija z Gadajówką)  
              ż.(śl.11.06.1811 Działoszyn) Antonina Myszkowska (ur.1789 Lututów - zm.po 1814]
              Dzieci : zob. tekst
       A2. Dorota Rylska (ur.+/-1780 - zm.26.03.1802)
 
                [powiększ]
          Połomia. Tablica na murach kościoła. Dorota z Rylskich Sierakowska (zm.1802)
 
             m. Wincenty Sierakowski [ur.+/-1775]             
             Dzieci (Sierakowscy) :
             B1. Józef Sierakowski (ur.+/-1800 - zm.17.04.1840), dziedzic dóbr Baryczka
 
                     [powiększ]
              Połomia. Nagrobek Józefa Sierakowskiego. 
              Epitafium : „Józefowi Sierakowskiemu Panu Baryczki zmarłemu 17.04.1840 r. Antoni Rylski Wuj”.
      Zdjęcia ze strony : Cmentarz w Połomii
      http://polomia.info.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=68:cmentarz-w-poomi&catid=37:zabytki&Itemid=2
       
       1872 r. - wł. Połomii, Stanisław Kotarski (ur.1831 - zm.1910), mąż Karoliny z d. Wojnarowska (ur.1839 - zm.1866)
 
 
Spis treści          Następny rozdział ->>
 
 

do górywstecz