3.2.1.1.  Linia : Józef Myszkowski ( Dąbrowa, par. Wieluń )

 

  Ostatnia aktualizacja : 9.12.2022 r.

  Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

    

 

    

 Mikołaj Myszkowski (ur.1640, par. Koziegłówki - zm.1713), s. Wacława i Zofii z d. Podczaszy z Mierzowic
 ż. Jadwiga Łoś Łącka z Chraplewa h. Roch (Pierzchała) (ur.ok.1650 - zm.1692) [pkt 3.2 i pkt 3.2.1]

 ojc. Stefan Łącki (ur.+/-1620 - zm.1655/7), chorąży poznański, s. Piotra Ł. i Anny z d. Żelicka

 mat. Zofia z Wierzbna Rydzyńska (ur.+/-1625 - zm.po 1691)

 Syn :
 Józef  Myszkowski (ur.+/-1675 - zm.1727)
 tenutariusz wsi Borowno (wzm.1700 – 1711) [pkt 3.2], dziedzic dóbr Dąbrowa, Ruda
 [prawdopodobnie to on zapisany w 1701 r. jako „heredes” – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 22]
 [1699, 1701, 1702 r. występuje jako świadek ślubów w Kruszynie 
 (m.in. w 1702 r. świadek ślubu brata Mikołaja Myszkowskiego i Jadwigi Fundament – Karśnickiej, zob. pkt 3.2),
 (LC Kruszyna, str.33, 36, 39)]
 [30.05.1709 r. Borowno - Józef Myszkowski i Jan Ulejski (dziedzic d. Grabowa i posesor wsi Radostków w par. Borowno),
 świadkowie ślubu : Nob. Łukasz Karczewski + Nob. Zofia Lubojeńska], [LC Borowno, str. 24]
 [1710 r. zapisany do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (jako tenutariusz d. Borowno), str. 114]
 [30.09.1710 r. Lubojenka, JW. Józef Myszkowski i JW. Jan Czarniecku świadkowie ślubu :
 Urodzony Paweł Sochański + Jadwiga Lubojeńska]
 [6.07.1711 r. Józef Myszkowski, tenutariusz wsi Borowno, przekazał ofiarę dla kościoła Mstów], [Mstów, str.168]
 [1721 r. Gen. Dom. Józef Myszkowski, „Album Bractwa Szkalperza Swiętego Przenaswietszey Maryey Panny
 z Gory Karmelu Fundowanego w Kościele Borowinskim przez Przewielebnego JMCJ Xiędza Andrzeia
 Karsnickiego Officyała Proboszcza Radomskiego, Kanonika Sieradzkiego, Plebana Borowinśkiego. AD 1712 r.
 Zaczęte.], str. 22.
 [1720 r. zapisany do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (jako „de Kruszyna”), str. 123]
 Po roku 1721 nazwisko Myszkowski w Borownie już się nie pojawia.
 
    Zapis w LC Borowno dotyczący synów Józefa, 1736 r. (str. 35) [powiększ]
 
 ż.(śl.ok.1699) Anna Zofia Fundament Karśnicka h. Jastrzębiec 
 (ur.1682 Bogusławice, chrzest 28.06.1682 Kruszyna  - zm.po 5.11.1739]
 [chrzestni : M.D. Zygmunt Wiktor Denhoff i Nob. Anna Uleyska], [LN Kruszyna, str. 311]
 [1710 r. zapisana do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (jako de Borowno), str. 114]
 W latach 1701 - 1703 Józef i Anna Myszkowscy mieszkali : Kruszyna, Anna w 1732 r. mieszkała : Wieluń
 [być może to ona zapisana w 1748 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 38]
 ojc. Andrzej Fundament Karśnicki (ur.ok.1647 - zm.6.05.1707 Borowno), łowczy wieluński, posesor d. Bogusławice
       (s. Wojciecha K. i Zofii z d. Gorecka, c. Tomasza Goreckiego de Galewice) [LM Borowno, str. 108]
       [1698 r. zapisany do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (str. 100)]
       [2 żona Andrzeja Karśnickiego : (śl.30.12.1690 Kruszyna) Jadwiga Kalińska h. Rogala, c. N i N. z d. Bętkowska,
       syn : Konstanty Karśnicki (ur.+/-1691 - zm.1765). 1 ż. Zofia Derszniak h. Korczak (zm.1751), 
       2 ż. Teresa Rozwadowska h. Trąby (zm.po 1766),
       m.in. syn z 2 żony : Jacenty Roch Karśnicki (ur.1752) [wdowiec po Delfinie z d. Załuska]
       i żona (śl.9.11.1809 Borowno) Tekla Paciorkowska (ur.1785 Borowno),
       c. Franciszka Ksawerego Paciorkowskiego (ur.1744 - zm.1802 Borowno), dziedzica d. Borowno (LM Borowno,s. 249),
       burgrabiego opoczyńskiego i Róży z d. Reptowska]
 mat.(śl.26.11.1679 Kruszyna) Teofila Bogumiła Uleyska (Uleska) h. Ostoja [ur.+/-1655], [LC Kruszyna, str. 204]
       [świadkowie ślubu : MD.Zygmunt Wiktor Denhof (zm.1694), starosta wieluński, dziedzic Kruszyny (syn Stanisława D.,
       wnuk Kacpra D. – budowniczego pałacu w Kruszynie), Nob. Stanisław Stradomski, Nob. Stanisław Brzeski i inni] 
       [1667 r. zapisana do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (jako panna), str. 23]    
       ojc. Mikołaj Uleyski de Ulesie h. Ostoja [ur.+/-1620 - zm.po 1680], de Bogusławice, wicestarosta Kruszyny [1]
       mat. Anna N. [ur.+/-1620 - zm.po 1671]
 
    Kruszyna, pałac (fot. 1943 r.) [powiększ]
 
 Dzieci : 6 ( Marianna, Andrzej, Jan, Stanisław Kostka, Anna, Adam )
 A1. Marianna Małgorzata Myszkowska (ur.+/-1700 - zm.15.08.1700 Borowno), [LM Borowno, str. 104]
 
         akt zgonu, 1700 r. Borowno  [powiększ]
 
 A2. Andrzej Stefan Myszkowski (ur.1701, chrzest 3.09.1701 Kruszyna - zm.21.07.1779) [LN Kruszyna, str.137]
       [chrzestni : MG. Stefan Leszczyński, starosta Ostrzeszowski i MD. Barbara Mącińska ( = Męcińska)]
       ksiądz, kanonik łaski 1727 [Łask],
       dziekan katedralny poznański, 
       w 1718 r. pojawia się jako chrzestny [LN Wieluń, str. 104],
       w 1731 r. „oficial Radomski”, chrzestny [LN Cieszęcin, s.53]
       od 5.09.1732 r. „użytkownik” we wsi Lussowo (wzm.1732 – 49)
 
         metryka chrztu, Kruszyna 1701 r.  [powiększ]
 
 A3. Jan Kazimierz Łukasz Myszkowski z Mirowa i Myszkowic
       (ur.1703, chrzest 13.10.1703 Kruszyna - zm.po 30.05.1766 i przed 11.07.1769) 
       [chrzestni : MD. Andrzej Karśnicki, venator (łowczy) terr. Wieluń 
       i Anna Leszczyńska, panna, c. Stefana Leszczyńskiego, starosty Ostrzeszowskiego], [LN Kruszyna, str.152]
       13.04.1724 r. pojawia się jako chrzestny (LN Wieluń),
       wojski wieluński 31.10.1740 - 30.05.1766, cześnik wieluński 30.05.1766 - zm. przed 11.07.1769,
       elektor króla Stanisława Leszczyńskiego z ziemi wieluńskiej w 1733 r.
 
                
       1/ metryka chrztu, Kruszyna 1703 r.  [powiększ]
       2/ podpis Jana Myszkowskiego  [powiększ]
 
       ż.(śl.przed 1738) Franciszka Wierzchleyska (ur.+/-1710 - zm.po 29.04.1764)
       ojc. Jan z Gaszyna Wierzchlejski h. Bersten 2 [ur.+/-1680 - zm.1722/27], podsędek ziemski wieluński,  
             s. Mikołaja W. (zm.1720/36), sędziego gr. wieluńskiego i Agnieszki z Konar z d. Lubiatowska
       mat. Zofia Dobrzycka [ur.1701 - zm.1727/45], c. Michała Dobrzyckiego i Anny z d. Radzewska
              ( 2 m. Zofii Dobrzyckiej - Adam Myszkowski [ur.+/-1705/10], zob. poniżej ) [2]
 
       Dzieci : co najmniej 3 (Zofia, Ewa, Teresa, prawdopodobnie : Franciszka)
       B1. Zofia Franciszka Ludwika Myszkowska (ur.1738, chrzest 27.02.1738 Wieluń) [LN Wieluń, str.177]
             [chrzestni : M. Antoni Niemojewski, miecznik powiatu ostrzeszowskiego i Anna Myszkowska]
 
               metryka chrztu, Wieluń 1738 r.  [powiększ]
 
             m. Stanisław Kożuchowski h. Doliwa [ur.+/-1730 - zm.po 1775], 1766 r. sędzia grodzki wieluński, 
             [1 żona (śl. przed 1767) Longina Żychlińska h. Szeliga (zm.po 1768)], [LN Mokrsko, str. 57] 
             ojc. Bogusław Kożuchowski (ur.+/-1700 - zm.1765), cześnik wieluński, sędzia ziemski 
                   s. Stanisława (ur.+/-1670 - zm.1744), cześnika wieluńskiego [PSB] i Konstancji z d. Pienicka
             mat. Zofia Borek - Gostyńska [ur.+/-1705 - zm.po 18.02.1762], c. Kazimierza i Anny z d. Kuczkowska
 
       B2. Ewa Myszkowska [ur.+/-1740]
             
       B3. Teresa Myszkowska [ur.+/-1750 - zm.po 24.12.1800] [LN Wieluń, 1784 r.], 1784 r. panna
             1784 r. „Judicissa Terra Vielunens”, 1800 r. „Judicissa terrestri Vielucensi“ 
             [LN Borowno, str. 9], [LN Wieluń, str. 251]
 
       prawdopodobnie :
       B4. Franciszka Myszkowska [ur.+/-1745 - zm.po 7.02.1771]
             [być może to Izabela Myszkowska, pkt 3.6]
             m.(śl.9.06.1770 Wieluń) Józef Kobielski [ur.+/-1745 - zm.po 1770]
             [świadkowie ślubu : M. Tomasz Fundament Karśnicki, Andrzej Masłowski, Antoni Kaznowski, Paweł Ostrowski] 
             [LC Wieluń, str. 136, 160]
 
               akt ślubu, Wieluń 1770 r.  [powiększ]
 
             Dzieci (Kobielscy) :
             C1. Marianna Kobielska (ur.1771, chrzest 7.02.1771 Wieluń)
                   [chrzestni : Wojciech Płoszański, proconsul de Wieluń i Barbara Wojciechowska – oboje z parafii Wieluń]
 
 A4. Stanisław Kostka Franciszek Ksawery Myszkowski (ur.1705 - zm.30.08.1705 Borowno), 8 mięsiecy 
       [LM Borowno, str. 106]
 
 A5. Anna Myszkowska [ur.+/-1705]
            
 A6. Adam Myszkowski [ur.+/-1705 - zm.po 1778, poch. Łowicz]  [3]
       8.04.1719 r. pojawia się jako chrzestny (LN Wieluń, str. 109),
       rzekomy miecznik wieluński 1737 - 38, cześnik ostrzeszowski 1738 - 44, 
       stolnik ostrzeszowski 1744 - 65, podkomorzy wieluński III 1765 – 8.07.1777,
       1745 r. stolnik sieradzki, starosta ostrzeszowski,
       elektor króla Stanisława Leszczyńskiego z ziemi wieluńskiej w 1733 r.,
       poseł na sejm 1738 [wspomniany w literaturze jako: jeden z najmłodszych posłów],
       mieszkał : Kiełczygłów, par. Rząśnia (wzm.1741 – 1755)
 
                         [powiększ]
       Pieczęć z herbem Jastrzębiec, znaleziona w ogrodzie domowym w Kiełczygłowie.
       Pieczęć znalazł i przysłał zdjęcia p. Robert Janecki, Kiełczygłów.
       Prawdopodobnie pieczęć była własnością Adama Myszkowskiego 
       lub jego syna Kazimierza Myszkowskiego (ur.1742 - zm.1803), starosty kiełczygłowskiego.
       
       1 ż.(śl.+/-1725) Zofia Marcjanna Dobrzycka h. Leszczyc (ur.1701 Chojnica k. Poznania - zm.1727/40)
             ojc. Michał Dobrzycki (ur.+/-1665 - zm.1702/15), 
                   s. Jana Wojciecha D. (ur.1624 Dobrzyca - zm.1690 Dobrzyca),
                   sekretarza król. i Urszuli z d. Maniecka (zm.1661/88) - c. Władysława M. i 1 ż. Doroty z d. Konarzewska
             mat.(śl.1689 Pogorzela) Anna Radzewska (ur.+/-1685 - zm.1751), 
                    c. Jana R. i Jadwigi z d. Gorajska - c. Teodora G. i Anny z d. Mielżyńska.
             [1 m. Zofii  Dobrzyckiej - Jan Wierzchleyski h. Bersten 2 (zm.1722/27), s. Mikołaja W., sędziego gr. wieluńskiego]
             Córka Jana Wierzchleyskiego i Zofii Dobrzyckiej, Franciszka Wierzchleyska [ur.+/-1720/25] była 
             żoną w/w Jana Myszkowskiego, wojskiego wieluńskiego, s. Józefa M. i Anny z d. Karśnicka.
 
       2 ż.(śl.przed 1741) Anna Męcińska h. Poraj [ur.+/-1710 - zm.po 24.04.1774], [zob. pkt 2.3]
             [prawnuczka Konstantego Tomickiego i Agnieszki Myszkowskiej]
             [być może to ona zapisana w 1748 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 38]
             ojc. Michał Mikołaj Męciński (ur.+/-1670 - zm.po 1739), podstoli wieluński  [PSB],
                   właściciel Działoszyna i innych dóbr m.in. w woj. krakowskim
                   s. Stefana M.(ur.+/-1640 - zm.1706), podkomorzego sanockiego 
                   [s. Jana M. (ur.+/-1610 - zm.1664) i Izabeli z d. Tomicka] 
                   i Elżbiety z d. Bronikowska
             mat. Felicja Rucka (Rudzka) h. Jastrzębiec (ur.+/-1670 - zm.1714), 
                    c. Łukasza R., stolnika [Inmowłódz] i Marianny z d. Rzeczycka
 
       Dzieci Adama z Zofii Dobrzyckiej : prawdopodobnie (wg herbarza Uruskiego)
       B1. Mikołaj Myszkowski [ur.+/-1725 - zm.przed 28.09.1778] [być może protoplasta linii Świętejeziory, pkt 6.1]
 
       [być może był jeszcze syn : 
       Jan Józef Myszkowski [ur.+/-1725] (żona Barbara Łyszkowska)]  [zob. pkt 3.2]
 
       Dzieci Adama z Anny Męcińskiej : 7 (Mathias, Kazimierz, Filip, Genowefa, Augustyn, Urszula, Joanna)
       
       B2. Mathias Kazimierz Myszkowski (ur.1741 Kiełczygłów, dwór, chrzest 3.03.1741 Rząśnia]
             [chrzestni : Kazimierz Ostrowski, podstoli sieradzki i Ludwika Karśnicka, stolnikowa ziemi sieradzkiej
             oraz Jerzy Karśnicki, stolnik wieluński i Teresa Karśnicka, podczaszyna ziemi wieluńskiej]
 
               metryka chrztu, Rząśnia 1741 r.  [powiększ]
 
       B3. Kazimierz Mathias Myszkowski 
             (ur.1742 Kiełczygłów, dwór, chrzest 23.04.1742 Rząśnia - zm.10.01.1803 Dąbrowa) [LM Wieluń, str.53]
             [chrzestni : Jerzy Karśnicki i Ludwika Karśnicka, żona]
 
               metryka chrztu, Rząśnia 1742 r.  [powiększ]
 
             uczeń w kolegium szlacheckim u księży pijarów warszawskich w 1753 – 1754 r.,
             podstoli ostrzeszowski 1775 -75,
             podczaszy ostrzeszowski 1778 - 93, 
             pułkownik wojsk koronnych, generał – adjutant JK. Mści
             starosta kiełczygłowski, dz. dóbr : Dąbrowa i Łagiewniki k. Wielunia, Kiełczygłów w par. Rząśnia
             kawaler św. Stanisława (wzm.1791 r.
             1768 r. - Przywilej nadany 21 grudnia 1767 r. przez Najjaśniejszego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego,
                          a oblatowany 16 kwietnia 1768 r. w grodzie piotrkowskim (Piotrków Trybunalski), 
                          Kazimierzowi Myszkowskiemu, staroście kiełczygłowskiemu, 
                          na mocy którego Kazimierz Myszkowski otrzymał 1 łan wybraniecki we wsi Kiełczygłów.
             1791 r. - 27.06.1791 r. podpisał Akt zaprzysiężenia Konstytucji 3 Maja przez komisję porządkową
                          cywilno - wojskową ziemi wieluńskiej oraz przez obywateli wieluńskich 
                          – jako podczaszy ostrzeszowski, prezydujący.
 
               akt zgonu, Wieluń 1803 r. [powiększ]
                 
             ż.(śl.przed 1774) Konstancja Grabińska h. Pomian [ur.+/-1750 - zm.23.04.1805 Dąbrowa)  [LM Wieluń, str.69]
             [Sprawa spadkowa „ Gazeta Lwowska” nr 211, z dnia 17.09.1898 r.]
             ojc. Józef Grabiński [ur.+/-1720], starosta smoleński, s. Franciszka G. i Konstancji Marianny Drelinż
             mat. Teresa Morska h. Topór [ur.+/-1720], c. Józefa Morskiego i Franciszki Sołtyk
 
               akt zgonu, Wieluń 1805 r. [powiększ]
 
             Dzieci : (Zuzanna, Tekla)
             C2..Zuzanna Myszkowska (ur.+/-1774 - zm.10.04.1774 Kiełczygłów, par. Rząśnia), dziecko [LM Rząśnia, s.50]
             C2. Tekla Myszkowska (ur.1775 - zm.26.05.1823 Dąbrowa), ( jedynaczka ), [LM Wieluń, str.160]
                   dziedziczka  dóbr : Dąbrowa, Łagiewniki
 
                   
                   „Gazeta Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” nr 69 z 30.04.1824 r.
 
                   m.(śl.+/-1800) Ignacy Błażej Ostrowski z Bnina h. Korab
                   (ur.1770 Rząśnia, dwór, chrzest 4.02.1770 Rząśnia - zm.5.04.1838 Teklinów) [LM Wieluń, str.81] 
                   [chrzestni : GD. Antoni Ostrowski, chorąż piotrkowski i GD. Anna Święcicka z d. Starczewska]
                   dz. d. Dąbrowa, Łagiewniki, folwark Teklin, Platon,
                   szambelan król., „heredes bonorum Rząśnia et Suchowola” [dziedzic dóbr Rząśnia i Suchowola]
                   ojc. Aleksy Ostrowski (ur.+/-1740 – zm.23.09.1784 Rząśnia), 
                         s. Kazimierza Jana Ostrowskiego [ur.+/-1710], chorążego [Sieradz]
                         i Petroneli z d. Moszyńska h. Łodzia (zm.1785) – c. Antoniego M. (zm.1767), chorążego [Sieradz],
                         stolnika dobrzyńskiego.
                         [1754 r. Petronela Ostrowska z d. Moszyńska – dziedziczka d. Maluszyn]
                         [1 ż. Aleksego Ostrowskiego – Marianna Zapolska h. Pobóg [zm.po 1764] – zob. Rząśnia, str. 131, 142)]
                   mat.(2 ż.) Jadwiga Siemieńska (ur.1745 - zm.prawd. 2.12.1775 Rząśnia), lat 30, podstolanka inowrocławska
 
                   Dzieci (Ostrowscy) : (Euzebia, Brutus, Delfina, Filipina, Marceli, Bibianna, Kornelia) 
                   D1. Euzebia Tekla Ostrowska (ur.1795 Łagiewniki - zm.28.02.1848 Platon), lat 53, niezamężna
                         [zgon zgłosili : Wojciech Lipa, lat 41, sołtys i Wojciech Wojewoda,  obaj rolnicy ze wsi Łagiewniki]
                         właścicielka części dóbr : Łagiewniki, folwark Platon
                   D2. Brutus Augustyn Ostrowski (ur.IX.1800 Rząśnia, chrzest 14.09.1800 Rząśnia - zm.7.06.1873 Dąbrowa) 
                         dz. dóbr Łagiewniki, Dąbrowa k. Wielunia
                         [chrzestni : JMG. Kazimierz Myszkowski, Capitaneus Kiełczygłowiensis, Marianna Święcicka,
                         Antoni Święcicki Ensiferi Rad. de Dylów], [LN Rząśnia, str. 18]
 
                         ż.(śl.7.02.1826 Kromołów) Julia Magdalena Gostkowska h. Gozdawa 
                         (ur.1806 Karlin, chrzest 16.05.1806 Kromołów - zm.przed 1.10.1853) [LN Kromołów, str.634]
                         [chrzestni : MD. Fryderyk Ankwicz i Franciszka Gostkowska, panna]
                         [świadkowie ślubu : M. Józef Gostkowski i Michał Taszycki, LC Kromołów, str.201]
                         ojc. Piotr „de Alcantara” Gostkowski (chrzest 22.10.1780 Kromołów - zm.19.02.1835 Kromołów) 
                               [chrzestni : Jan Rucki de oppido Kromołów i Skarżyce Curato i M. Katarzyna Gostkowska, panna,
                               pierworodna córka w/w rodziców (Konstantego i Zuzanny)], [LN, str.473]
                               poseł na sejm,
                               dziedzic m. Kromołów (ob. część Zawiercia), Bzowo, Zawiercie, Pomorzyce,
                               założyciel Fabryki sukna, przędzalni i wyrobów bawełny w w/w dobrach,
                               s. Konstantego G. (zm.1790), generała - adiunkta Wojsk Koronnych
                               i Zuzanny Jordan (c. Kazimierza J. i Marii z d. Wiktor)
                         mat.(śl.przed 4.08.1802) [LN Kromołów, str.608]
                               Kordula Tekla Regina hr. Ankwicz h. Awdaniec (ur.+/-1780 - zm.14.12.1838 Kromołów),
                               c. Tadeusza Szymona A. (zm.1785 Andrychów), wł. miasta Andrychów 
                               i Katarzyny z d. Małachowska h. Nałęcz [zm.po 1785]
 
                         
                         Kromołów, nieistniejący dwór obronny (m.in. własność Gostkowskich)
 
                               [powiększ]
                         Kromołów. Tablice poświęcone Piotrowi Gostkowskiemu i Korduli hr. Ankwicz 
                         Zdjęcia ze strony :  http://www.genealogia.okiem.pl   (Autor : Joanna Januszewska) 
 
                         Dzieci (Ostrowscy) : 6 (Konstancja, Augusta „Bogumiła”, Bogdan, Józef, Maria, Miłosz)
                         E1. Konstancja Ostrowska (ur.20.01.1828 Dąbrowa, chrzest 3.02.1828 Wieluń - zm.31.01.1865)
                               [chrzestni : Filip Ogrodnik i żona Katarzyna – z Dąbrowy], [LN Wieluń, akt 16, str. 28]
                               mieszkała : 1853 r. w Dąbrowie przy ojcu [LC Wieluń, str.134]
 
                               m.(śl.1.10.1853 Wieluń) Leonard Witalis Bonawentura Wężyk Rudzki h.Wąż 
                               (ur.26.04.1826 Janiszewek, par. Zgłowiączka - zm.4.05.1891 Warszawa, par. św. Aleksander),
                               poch. Warszawa, cm. Powązki
                               [świadkowie ślubu : Aleksy Pawłowski, lat 25 i Stanisław Zawadzki, lat 40, gospodarz z Dąbrowy]
                               dzierżawca folwarku Kolęg w dobrach Dąbrowa, mieszkał 1853 r. w gminie Dąbrowa         
                               ojc. Antoni Onufry Wężyk Rudzki (ur.12.07.1790 Warszawa - zm.1828 Brześć, pow. brzeski),
                                     s. Onufrego Feliksa R. i Magdaleny z d. Dodańska
                               mat.(śl.1825 Zgłowiączka) Wiktoria Rasiewicz (ur.ok.1808 - zm.21.07.1853),
                                      c. Ignacego i Apolonii z d. Ogińska
 
                               [Żony Leonarda Wężyka Rudzkiego :
                               1 żona : (śl.1.10.1853 Wieluń) Konstancja Ostrowska
                               (ur.20.01.1828 Dąbrowa k. Wielunia - zm.31.01.1865),
                               c. Brutusa Ostrowskiego i Julii z d. Gostkowska h. Gozdawa, jw.
                               2 żona : (śl.30.06.1870 Galewice, par. Cieszęcin) Maria Józefa Frize (Friese) (ur.1848 Piotrków),
                               c. Roberta Friese i Karoliny z d. Wojciechowska [zob. podsrona : Galewice)
                               3 żona : (śl.8.07.1882 Warszawa, par. Wsz. Św.)
                               Klementyna Jaworska (ur.1856 Piotrków - zm.8.10.1903),
                               pochowana : Warszawa, cm. Powązkowski (jako Maria z Jaworskich Wężyk Rudzka),
                               c. Teodora i Pauliny Stokmar]
 
                         E2. Augusta Kordula Teofila (zw. Bogumiła) Ostrowska 
                               (ur.4.03.1829 Dąbrowa, chrzest 5.10.1829 Wieluń - zm.12.05.1878 Dąbrowa)
                               [chrzestni : Mathias Stokowski, Kordula Gostkowska de Kromołów, 
                               asystujący : Karol Gostkowski i Teofila Gostkowska], [LN Wieluń, akt 111, str. 75]
 
                               
                               „Kurjer Warszawski” nr 101 z 17.05.1878 r.
 
                               m.(śl.1846) Józef  Bełza (ur.18.09.1805 Masłowice k. Wielunia - zm.24.08.1888),
                               poch. Warszawa, cm. Powązkowski, chemik, profesor  [PSB], [zob. Nekrologi warszawskie]
                               ojc. Tomasz Bełza [ur.+/-1775]
                               mat. Antonina Żebrowska (Rubrowska) [ur.+/-1780 - zm.1852 Rawa Mazowiecka]
                               Dzieci (Bełza) : 5 (Władysław, Stanisław, Maria, Anna, Zofia)
                               F1. Władysław Józef Eugeniusz Bełza (ur.17.10.1847 Warszawa - zm.29.01.1913 Lwów), 
                                     znany poeta i publicysta, sekretarz Ossolineum [PSB],
                                     m.in. autor słynnego wiersza (napisanego w 1900 r.) pt. „Wyznanie wiary dziecięcia polskiego”
                                     („Katechizm polskiego dziecka”) zaczynającego się słowami : 
                                     „ - Kto Ty jesteś ? - Polak mały - Jaki znak twój ?” – Orzeł biały”
 
                                        [powiększ]
                                     Władysław Bełza (ur.1847 - zm.1913)                   
 
                                     ż.(śl.3.06.1873 Lwów) Marianna Ostrowska h. Ślepowron (ur.1846) 
                                     ojc. Józef Ostrowski [ur.+/-1815], złotnik we Lwowie,
                                           s. Ignacego Antoniego O. [ur.+/-1785 - zm.ok.1860], poczmistrza w Dolinie (ok.1810 – 60)
                                     mat. Józefina Braytar (Breyter), pochodz. z Węgier
 
                                       [powiększ]
                                     Grób Władysława Bełzy i żony Marianny z d. Ostrowskiej na Cmentarzu Łyczakowskim
                                     we Lwowie
 
                               F2. Stanisław Bolesław Karol Bełza (ur.3.11.1849 Warszawa - zm.24.08.1929 Warszawa), 
                                     poch. Warszawa, cm. Powązkowski, prawnik i publicysta [PSB]
                                     [chrzestni 10.01.1850 Warszawa, par. św. Krzyż : Ignacy Ostrowski, dz. dobr Patycz Piaseczna
                                     i Tekla Masłowska, cześnikowa]
                                     ż.(śl.22.04.1884 Warszawa, par. św. Krzyż) 
                                     Jadwiga Klara Kobylańska h. Lubicz (ur.1861 - zm.18.04.1903 Warszawa), poch. cm. Powązk.
                                     [świadkowie ślubu : Franciszek Podlewski, lat 36 i Franciszek Kobylański, lat 60, dr. medycyny]
                                     ojc. Franciszek Dionizy Jan Kobylański (ur.9.10.1882, par. Mikorzyn, Mechnice), lekarz
                                           s. Faustyna K. i Praksedy z d. Krąkowska h. Trąby – c. Jana Kantego K. 
                                           i Kunegundy z d. Psarska
                                     mat. Helena Justyna Marta Iwaszkiewicz (ur.ok.1839), c. Justyna I. i Marii z d. Zrazowska
 
                                       [powiększ]
                                     Grób rodziny Bełzów, Warszawa, Stare Powązki. [zob. podstrona „Nekrologi warszawskie”]
 
                                     Dzieci (Bełza) : co najmniej 4 (Maryla, Witold, Halina, Janina)
                                     G1. Maryla Jadwiga Bełza (ur.19.02.1885 Warszawa, par. Przemienienie Pańskie)
                                     G2. Witold Stanisław Kazimierz Bełza (ur.8.05.1886 Warszawa - zm.24.02.1955 Bydgoszcz)
                                           polski bibliotekarz, literat, publicysta, działacz kultury, 
                                           dyrektor Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy
 
                                             dr Witold Bełza (1886 – 1955)
 
                                           ż.(śl.1917) Karolina Ludwika Winiarz [ur.+/-1890]
                                           ojc. Karol Winiarz (ur.1847 - zm.1911), s. Edwarda W. 
                                                 i Julii Oktawii Wild – c. Karola W. i Marianny z d. Nowakowska
                                           mat. Karolina Bogusz h. Półkozic [ur.+/-1850], c. Adolfa B. i Emmy z d. Truska
                                           Dzieci (Bełza) :
                                           H1. Halina Bełza (ur.1919 - zm.25.02.1992, poch. Warszawa, cm. Powązkowski)
                                                 m. Jan Harasymowicz (ur.18.03.1921 Kraków - zm.5.03.2008 Kraków), 
                                                 profesor nauk technicznych (od 1954 Politechnika Krakowska)
                                                 ojc. Józef Harasymowicz
                                                 mat. Klementyna Bernacka, c. Ludwika i Karoliny z d. Strupnicka
                                           H2. Stanisław Janusz Bełza (ur.1921 - zm.1982), rzeczoznawca, biegły sądowy
                                     G3. Halina Stanisława Jadwiga Bełza 
                                           (ur.1891 Warszawa, par. Przemienienie Pańskie - zm.28.05.1904 Warszawa)
                                     G4. Janina Bełza (ur.1894 Warszawa, par. Przemienienie Pańskie)
 
                               F3. Maria Helena Bełza (ur.4.08.1851 Warszawa - zm.1873)
                                     m.(śl.20.01.1871 Warszawa, par. Wsz. Św.) 
                                     Władysław Kazimierz Jaroszyński (ur.1838 Jabłonna Lacka, gub. Siedlecka - zm.5.04.1898),
                                     poch. Warszawa, cm. Powązkowski, 
                                     urzędnik Kancelarii  Warszawskiego Generała - Gubernatora 
                                     ojc. Jan (Leopold Jan Kanty) Jaroszyński (ur.1801, par. Dąbrowa, radomskie), 
                                           s. Kazimierza J., oficera Wojsk Polskich 
                                           i Marianny z d. Barwinkowska (zm.1823 Nietulisko, pow. Opatów
                                     mat.(śl.26.05.1824 Warszawa - Wola, par. św. Stanisław) Marianna Zielińska (ur.1800 Kielce)
                                           c. Józefa i Marianny z d. Nowakowska
                                     [2 żona Władysława Jaroszyńskiego – (śl.29.12.1885 Warszawa) :
                                     Eleonora Anna Kuczkowska (ur.7.02.1844 Warszawa - zm.10.07.1929, 
                                     poch. Warszawa, cm. Powązkowski),
                                     c. Józefa (ur.ok.1803 - zm.13.09.1868) i Anny Lange (ur.ok.1816 - zm.1.03.1902)]
                                     Dzieci (Jaroszyńscy) z 1 żony :
                                     G1. Anna Bronisława Jaroszyńska (ur.ok.1872 - zm.29.07.1903 Kaczydół, W - wa Zerzeń
                                           poch. W - wa, cm. Powązki)
                                           m.(śl.24.07.1893 Warszawa, par. św. Antoni) Stefan Paweł Wolfram (ur.ok.1858) 
                                           ojc. Jan Wolfram (ur.1824 - zm.15.10.1870), lat 46, poch. cm. Powązkowski
                                           mat. Karolina Dąbrowska (ur.1831 - zm.13.05.1919), lat 88, poch. cm. Powązkowski
                                           Dzieci (Wolfram) :
                                           H1. Kazimierz Józef Wolfram (ur.18.10.1900 Warszawa - zm.1940 Charków),
                                                 bohater Listy Katyńskiej, poch. Charków, Cm. Ofiar Totalitaryzmu na Piatichatkach
 
                                                   Kazimierz Józef Wolfram (1900 – 1940)
                                      
                                     G2. Stanisław Władysław Jaroszyński (ur.1874 Warszawa, par. św. Antoni)
                                     G3. Władysław Jan Jaroszyński (chrzest 1876 Warszawa, par. sw. Antoni - zm.1944)
                                     G4. Tadeusz Jaroszyński (chrzest 1878 Warszawa, par. sw. Antoni)
                                     G5. Czesław Feliks Jaroszyński (chrzest 1879 Warszawa, par. św. Antoni - zm.1880), 1 rok
                                     G6. Józef Gabriel Jaroszyński (chrzest 1881 Warszawa, par. św. Antoni)
 
                                     Dzieci (Jaroszyńscy) z 2 żony Eleonory Kuczkowskiej :
                                     G7. Antoni Walerian Jaroszyński [ur.+/-1890]
                                           ż.(śl.25.07.1916 Warszawa) Zofia Roszkowska (chrzest 1892 Warszawa, par. Wsz. Św.)
                                           ojc. Ludwik Roszkowski (ur.ok.1866 - zm.20.01.1920), 
                                                 s. Józefa i Marii z d. Ostrowska (ur.1833 Dąbrowa par. Wieluń - zm.1891) [zob. niżej]
                                           mat. Jadwiga Natalia Majewska (ur.1866 Warszawa, par. Wsz.Św. - zm.22.09.1916 W - wa), 
                                                 c. Pawła i Natalii z d. Belka
 
                                       [powiększ]
                                     Warszawa, cm. Powązkowski
                                     Inskrypcje z płyty nagrobnej :
                                     GRÓB RODZINNY GRUBENTHALÓW I JAROSZYŃSKICH
                                     Inskrypcje z cokołu :
                                     Ś.P. Franciszek Podlewski, adwokat przysięgły (1848 – 1910)
                                     Pokój Najukochańszemu mężowi, ojcu i bratu
                                     Ś.P. Gabriela z Makowskich Jaroszyńska (ur.4.VI.1929 – zm.23.XII.1957)
                                     Inskrypcje z tablicy inskrypcyjnej 1 u podstawy cokołu :
                                     Ś.P. Zbigniew Orłowski (ur.1937 – zm.1995)
                                     Jadwiga Złotnicka (ur.1911 – zm.1996)
                                     Stanisława Jaroszyńska (ur.1890 – zm.1986)
                                     Władysław Jaroszyński (ur.1876 – zm.1944 w obozie FLOSSENBURG)
                                     Inskrypcje z tablicy inskrypcyjnej 2 wolnostojącej z lewej strony cokołu :
                                     Ś.P. Eleonora z Kuczkowskich Jaroszyńska (zm.d. 10.VII.1929 r.), przeżywszy lat 85
                                     Wieczny Pokój Racz Jej Dać Panie
                                     Inskrypcje z tablicy inskrypcyjnej 3 na płycie nakrywowej pomnika :
                                     Ś.P. Wojciech Jelita Makowski (ur.16.II.1931 – zm.19.III.2000)
                                     Inskrypcje z tablicy inskrypcyjnej 4 wolnostojącej z prawej strony cokołu :
                                     Ś.P. Bronisława z Jaroszyńskich Grubenthalowa (zm.d. 1.IV.1910 r.) przeżywszy lat 76
                                     Wieczny Odpoczynek Racz Jej Dać Panie
                                     Inskrypcje z tablicy inskrypcyjnej 5 na płycie nakrywowej pomnika :
                                     Ś.P. Stanisława Makowska (1914 – 2002)
                                     JAROSZYŃSCY
                                     Tomasz (1921 – 2009), Krystyna (1921 – 2011)
                                     Inskrypcje z frontowej płyty tumby : D.O.M. TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI
                                     Ś.P. Władysława Jaroszyńskiego, b. urzędnika kanc. Generał – Gubern :
                                     (zm.d.5.IV.1898 r.) w wieku lat 60 Wieczny Odpoczynek Racz Mu Dać Panie
                                     Inskrypcje z fontu tumby :
                                     Ludwik Friedhuber Baron de Grubenthal, b. Starszy Kontroler Kas D. Z : W. W.
                                     Urodzony w Krakowie (zm.d. 1.VII.1898 r.) w wieku lat 86
                                      Anna z Jaroszyńskich Wolfram, żyła lat 31 (zm.d. 29.VII.1903 r.)
 
                               F4. Anna Ludwika Bełza (ur.9.07.1853 Warszawa, par. św. Krzyż)
                                     [chrzestni : Jan Stanisław Psarski i Zuzanna Krzyżanowska]
                                     m.(śl.23.11.1875 Warszawa, par. św. Jan) 
                                     Franciszek Podlewski (ur.1848 Siedlce - zm.1910), poch. cm. Powązkowski [zob. fot. powyżej]
                                     1875 r. podpisarz sądu w Warszawie, adwokat przysięgły
                                     [świadkowie ślubu : Antoni Puchała i Andrzej Korzybski 
                                     oraz ks. Wincenty Maryja Podlewski, dominikanin – akt 192 ]
                                     ojc. Kacper Podlewski [ur.+/-1820], urzędnik sądowy
                                     mat. Wiktoria Szmidt [ur.+/-1820]
                                     Dzieci :
                                     G1. Bolesław Podlewski (ur.1878 - zm.31.03.1879), 8,5 miesięcy [Nekrolog „Kurjer Warszawski”]
                                     G2. Stanisław Podlewski (ur.18.08.1886 Warszawa, par. św. Barbara - zm.3.12.1943), urzędnik
                                           [chrzestni : Michał Sadowski i Jadwiga Bełza]
                                           1 ż. Michalina Wilińska (ur.31.01.1897 - zm.21.02.1916), poch. cm. Powązkowski
                                           2 ż. Józefa Jędrzejczak (ur.1895 - zm.1973), poch. cm. Powązkowski
                                           [fot. grobowca Podlewskich, Warszawa, cm. Powązkowski : podstrona „  Nekrologi ”]
 
                               F5. Zofia Elżbieta Bełza (ur.27.03.1858) z Dąbrowy
                                     m.(śl.4.06.1881 Lwów, par. św. Andrzej) Józef Jan Nepomucen Studziński (ur.1.03.1844)
                                     de Moszczenica, dr medycyny, mieszkał : Przemyśl
                                     [świadkowie ślubu : Wladyslaw Bełza, literat 
                                     i dr Juliusz Grabowski, profesor c.k. Instyt. Technicz. - Przem. w Krakowie]
                                     ojc. Wojciech Studziński [ur.+/-1825], wl. dóbr
                                     mat. Józefa Janiszewska [ur.+/-1825]
 
                         E3. Kajetan Ignacy (zw. „Bogdan”) Ostrowski 
                               (ur.12.06.1830 Dąbrowa, chrzest 12.11.1830 Wieluń - zm.23.01.1831 Dąbrowa), 6 miesięcy 
                               [chrzestni : Ignacy Ostrowski i Kajetana Siemieńska]
                               [zgon zgłosili : Ignacy Wróblewski, lat 55 i Błażej Brzezieński, lat 51 – obaj rolnicy z Dąbrowy]
                               [LN Wieluń, akt 130, str. 100], [LM Wieluń, str.42, 225, akt 9]
 
                         E4. Józef Mścisław (Stanisław) Ostrowski (ur.25.01.1832 Dąbrowa, chrzest 19.10.1832 Wieluń)
                               [chrzestni : Franciszek Urbanowski i Józefa Miezewska], [LN Wieluń, akt 138, str. 131]
                               mieszkał : Koło
 
                         E5. Maria Ostrowska (ur.23.08.1833 Dąbrowa, chrzest 10.09.1833 Wieluń - zm.25.04.1891)
                               [chrzestni : Plato Ostrowski i Maria Ostrowska], [LN Wieluń, akt 120, str. 150]
                               poch. Warszawa, cm. Powązkowski
                               m. Józef Ksawery Roszkowski (ur.ok.1827 - zm.13.04.1904) z Zagrody k. Lubartowa,
                               poch. Warszawa, cm. Powązkowski,
                               1858 r. mieszkał : Warszawa, ul. Bielańska nr 601,
                               1860 r. dzierżawca folwarku Lubartowskiego, mieszkał w pałacu Lubartowskim
                               [fot. grobowca Roszkowskich, Warszawa, cm. Powązkowski : podstrona „  Nekrologi ”]
 
                               Dzieci (Roszkowscy) : (Jan, Kornelia, Ignacy, Maria, Ludwik, Stanisław, Jadwiga, Anna)
                               F1. Jan Leonard Roszkowski (ur.ok.1856 Warszawa), 
                                     1891 r. administrator Nowe Miasto nad Pilicą
                                     1 ż.(śl.6.10.1891 Laski, par. Warka) 
                                          Władysława Maria Bona Suska h. Pomian (ur.1867 Laski - zm.1893 Nowe Miasto)
                                          [świadkowie ślubu : Wacław Rybiński, lat 35, Wilno i Mieczysław Rybiński, lat 30, W-wa]
                                          ojc. Władysław Suski (ur.1838 - zm.3.09.1906 Warka), s. Klemensa i Józefy z d. Łęska
                                          mat.(śl.1865 Warszawa) Leontyna Zofia Ignacja Rybińska h. Radwan (ur.1848 - zm.1910),
                                                  c. Józefa i Teresy z d. Gąsiorowska
                                     2 ż.(śl.2.12.1899 Warszawa, par. św. Aleksander) 
                                          Kazimiera Antonina Popławska (ur.1869 Kalisz)
                                          ojc. Jan Popławski, mat. Antonina Maszadro
                               F2. Kornelia Julia Roszkowski (ur.6.03.1858 Warszawa, par. św. Jan)
                                     [chrzestni : Jan Łubiński, urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu 
                                     i Kornelia Roszkowska, obecni : w/w i Michał Ropelski, dziadek kościelny]
                                     m.(śl.1879 Warszawa, par. św. Aleksander) 
                                     Konrad Antoni Kurowski (ur.4.01.1845 - zm.18.02.1910), 
                                     poch. Warszawa, cm. Powązkowski, kasjer Tow. Kred. Ziem.
                                     ojc. Tadeusz Kurowski (ur.ok.1794 Warszawa), posesor wsi Bartków Wielki
                                     mat.(śl.1838 Marzenin) 
                                     Nepomucena Starczewska (ur.ok.1808 Huta Drewniana), 
                                           c. Józefa Starczewskiego i Kazimiery
                               F3. Ignacy Roman Roszkowski (ur.21.07.1860 Lubartów)
                                     [chrzestni : Wielmożny Onufry Marcinkowski i Wielmożna Józefa Roszkowska,
                                     obecni : w/w i Wielmożny Władysław Roszkowski, lat 36, brat Józefa, wójt gminy Lubartów]
                               F4. Maria Anna Roszkowska (ur.6.09.1861 Lubartów - zm.20.11.1912), 
                                     poch. Warszawa, cm. Powązkowski
                                     [chrzestni : Wielmożny Wincenty Roszkowski i Wielmożna Marianna Zielińska,
                                     asystowali : Wielmożny Władysław Roszkowski i Wielmożna Konstancja Szaniawska]
                               F5. Ludwik Roszkowski (ur.16.06.1865 Lubartów - zm.14.01.1920), poch. W-wa, cm. Powązkowski)
                                     [chrzestni : Wielmożny Wincenty Roszkowski, lat 63, urzędnik Mennicy w Warszawie, 
                                     i Wielmożna Ludwika Cichocka, obecni : w/w i Wielmożny Dominik Cichocki, lat 50,
                                     dzierżawca we wsi Szczekarzów]
                                     ż.(śl.1891 Warszawa, par. Wsz.Św.) Jadwiga Natalia Majewska 
                                     (ur.1866 Warszawa, par. Wsz. Św. - zm.22.09.1916 Warszawa),
                                     poch. Warszawa, cm. Powązkowski
                                     ojc. Paweł Majewski, mat Natalia Belka
                                     Dzieci :
                                     D1. Halina Maria Roszkowska (ur.1897 - zm.8.04.1979 Warszawa, poch. cm. Powązkowski)
                                     m.(śl.1.10.1917 Warszawa, par. Wsz.Św.) Janusz Stanisław Łempicki (ur.1891 Maluszyn),
                                     1917 r. mieszkał : Siedliska, par. Stojance, pow. Jaworów, diec. przemyska
                                     s. Józefa i Eleonory z d. Dembowska
                               F6. Stanisław Roszkowski (ur.18.04.1868 Lubartów)
                                     [chrzestni : Władysław Roszkowski, lat 42 i Aleksandra Micielska, 
                                     obecni : w/w i Jan Czerkawski, lat 38, urzędnik]
                               F7. Jadwiga Józefa Roszkowska (ur.24.06.1870 Lubartów)
                                     [chrzestni : Ksiądz Wiktor Szaniawski i Emilia Łochowska]
                                     m.(śl.1900 Warszawa, par. Wsz.Św.) Józefat Andrzej Włoczkowski (chrzest 1851 Płock)
                                     ojc. Konstanty Włoczkowski
                                     mat. Marianna Puternicka
                               F8. Anna Konstancja Roszkowska (ur.11.03.1873 Lubartów)
                                     [chrzestni : Dominik Cichocki i Jadwiga Krzyżanowska]
 
                         E6. Miłosz Ostrowski [ur.+/-1835]
                               ż. N. Zawadzka [ur.+/-1830] 
      
                   D3. Delfina Ludwika Ostrowska (ur.9.09.1802 Rząśnia, dwór, chrzest 24.10.1802 Rząśnia)
                         [chrzestni : Jan Linowiecki i żona Marianna – administratorzy wsi Rząśnia]
 
                   D4. Filipina Ostrowska (ur.1803 - zm.25.07.1803 Rząśnia, dwór)
 
                   D5. Marceli Plato Ostrowski (ur.1804 ŁagiewnikI, chrzest 5.08.1804 Rząśnia)
                         [chrzestni : Laboriosi Jan Masirek de Łagiewniki i Helena Cieślina de Dąbrowa, par. Wieluń]
                         ż.(śl.20.08.1845 Brdów k. Izbicy Kujawskiej, Gaj Stolarski) Sabina Miklaszewska h. Ostoja (ur.1821)
                         [świadkowie ślubu : Juliusz Miklaszewski, lat 31, Nadleśny Lasów Rządowych, brat panny młodej 
                         i Izydor Nowodworski, lat 21, Podleśny – zob. pkt 3.7.2]
                         mieszkała : 1845 r. Kalisz
                         ojc. Józef Miklaszewski [ur.+/-1790], [1 ż. Marianna Wierzbicka, syn Józef Miklaszewski]
                         mat. Józefa Krąkowska (Kromkowska) [ur.+/-1790]
 
                           akt ślubu, Brdów 1845 r.  [powiększ]
 
                         Dzieci :
                         E1. Antonina Helena Ostrowska (ur.1850 Wieluń, chrzest 4.03.1850 Wieluń) [LN Wieluń, akt 26, str, 115]
                               [chrzestni : Andrzej Frydrych i Seweyna Zbiewska]
                           
                   D6. Bibianna Barbara Ksawera Ostrowska (ur.1804 Rząśnia - zm.19.01.1871 Teklina, par. Łagiewniki), l.77
                         [zgon zgłosili : Wojciech Wojewoda, lat 50 i Antoni Owczarek, lat 46]
                         właścicielka sum na dobrach : Krężnica Okrągła, Trzeszkowice w pow. lubelskim,
                         Kock w pow. radzymińskim
                         m.(śl.3.05.1830 Łagiewniki, pow. wieluński) 
                         Filip Nereusz Maria Szaniawski h. Junosza (ur.1798 Stolec - zm.14.03.1848 folwark Platon)
                         [Filip Nereusz Maria Bonifacy Bogumił Ignacy Kajetan Fidelis Jan Nepomucen Rustik Szaniawski]
                         dziedzic dóbr Sztolec [Stolec, par. wł., gmina Złoczew, wł. folwarku Platon, par. Łagiewniki, pow. wiel.]
                         [świadkowie ślubu : Wielmożny J. Pan Augustyn Ostrowski, lat 29, współdziedzic dóbr Dąbrowa
                         i Łagiewniki, brat rodzony Wielmożnego Nowozaślubionego i Kacper Ściebura, lat 43, służący dworski]
                         ojc. Kajetan Szaniawski h. Junosza (ur.1771 - zm.1803/18), 
                               s. Filipa Nereusza Sz. (ur.ok.1727 - zm.1782) [PSB]
                               i Ludwiki z d. Załuska h. Junosza (zm.21.08.1797) – c. Józefa Z. (zm.28.08.1842),
                               starosty rawskiego i Zofii z d. Dębicka h. Gryf
                          mat.(śl.18.03.1795 Rozprza) Tekla Zaremba h. wł. [ur.+/-1775 - zm.przed 1818], 
                                 c. Józefa Zaremby – generała i Józefy z d. Grodzicka h. Gryf  [4]
                          Dzieci (Szaniawscy) : (Jadwiga, Józef, Józefa, Ignacy)
                          E1. Jadwiga Bronisława Kajetana Szaniawska (ur.14.03.1831 Łagiewniki)
                                [chrzestni : Jaśnie Wielmożny Tomasz Kantuary Tymowski, dziedzic wsi Mokrzesz k. Wielunia,
                                poseł na Sejm w Warszawie i Jaśnie Wielmożna Petronela Stokowska z Raczyna, 
                                asystowali : Wielmożny Ignacy Ostrowski, lat 62, Szambelan, dziedzic wsi Łagiewniki
                                i Wielmożna Maria Jakutowicz ze wsi Biała, świadek Maciej Stokowski, lat 66, dziedzic wsi Raczyn,
                                Kawaler Orderu św. Stanisława]
                                m.(śl.21.07.1859 Teklina folwark, par. Łagiewniki) 
                                Jan Chryzostom Ignacy Szaniawski (ur.27.01.1813 Gromadzice, pow. Wieluń - zm.7.07.1879),
                                poch. Warszawa, cm. Powązkowski, dz. wsi Chodaki, pow. szadkowski
                                [świadkowie ślubu : Urodzeni i Wielmożni : Mścisław Ostrowski, lat 28, dziedzic dóbr Dąbrowa,
                                i Ignacy Szaniawski, lat 23, dziedzic folwarku Platonia]
                                s. Jana Kantego Szaniawskiego (ur.ok.1764 - zm.5.05.1839), adwokata wieluńskiego
                                i Agnieszki z d. Psarska [zob. pkt 3.2.2]
                                [1 żona Jana Chryzostoma Szaniawskiego – (śl.1840 Kazimierz, woj. łódzkie)
                                Eufrozyna Kruszewska h. Awdaniec
                                (ur. ok.1818 Zdziechów, pow. zgierski - zm.29.03.1857, poch. Wierzchy, łódzkie),
                                c. Stanisława Ignacego Kruszewskiego i Franciszki Kunegundy z d. Żabicka h. Nałęcz]
                          E2. Józef Leon Ignacy Konstanty Szaniawski (ur.8.10.1833 Łagiewniki, chrzest z wody)
                                [chrzest 23.02.1834 Łgiewniki, chrzestni : Wielmożny Leon Siemieński. lat 19,
                                dziedzic dóbr Masłowic w pow. radomskim i Jaśnie Wielmożna Generałowa Konstancja Blumer,
                                dziedziczka dóbr Janek w pow. radomskim]
                          E3. Józefa Szaniawska (1841 folwark Lipka), mieszkała Folwark Teklina
                                m.(śl.29.11.1862 Teklina, Raczyn) Jan Maksymilian Stawarski (ur.1827 Wola Trembska)
                                [świadkowie ślubu : Wielmożny Jan Szaniawski, lat 48, dziedzic dóbr Chodaków
                                i Wincenty Kobylański, lat 32, obywatel w mieście Wieluń]
                                ojc. Cyryl Stawarski
                                mat. Honorata Danecka, mieszkali : Korzeniów
                          E4. Ignacy Szaniawski [ur.+/-1830], dziedzic d. Teklina i osady Klapka w wieluńskim   
              
                   D7. Napoleona Kornelia Ostrowska (ur.24.08.1808 Rząśnia - zm.21.10.1882 Warszawa, Narodzenia NMP)
                         [świadkowie ur. w 1808 r. : Józef Krzywiński, lat 43, komisarz przy dworze Rząśnia,
                         Wincenty Baykowski, lat 38, ekonom u proboszcza w Rząśni, 
                         ksiądz Jan Nepomucen Zygmunt Szynkler, Marianna Piekarska, lat 50, zamężna, akuszerka powiatowa,
                         zamieszkała : Przyrów]
                         panna
 
                           akt zgonu, Warszawa 1882 r.  [powiększ]
 
       B4. Filip Jakub Stanisław  Myszkowski (ur.1744 dwór Kiełczygłów, chrzest 7.05.1744 Rząśnia)
             [chrzestni : Konstanty Karśnicki, stolnik wieluński, dziedzic dóbr Horzów 
             i panna Elżbieta z Kurozwęk Męcińska, podstolanka wieluńska z Działoszyna]
 
               metryka chrztu, Rząśnia 1744 r.  [powiększ]
 
       B5. Genowefa Katarzyna Myszkowska (ur.1745 Kiełczygłów, dwór, chrzest 3.05.1745 Rząśnia)
             [chrzestni : Aleksander Walewski, kasztelanic i Anna Myszkowska]
             prawdopodobnie to ona zmarła 2.08.1746 Kiełczygłów [LM Rząśnia, s. 11]
 
               metryka chrztu, Rząśnia 1745 r.  [powiększ]
 
       B6. Augustyn Myszkowski „z Mirowa i Myszkowa" 
             (ur.1747 Kiełczygłów, dwór, chrzest 23.08.1747 Rząśnia - zm.VIII 1809 Działoszyn)
             [chrzestni : Grzegorz Stupa i Konstancja Ochocka proweniencji szlacheckiej]
             [LM Rząśnia, s.21 : Konstancja de Miszkowskie Ochocka (zm.8.12.1766 Rząśnia), lat 116]
 
               metryka chrztu, Rząśnia 1747 r.  [powiększ]
 
             dziedzic maj. Działoszyn, Lututów, Irządze, Węglewice i in.
             podkomorzy wieluński 1777 - 1780, stolnik wieluński 18.07.1780 -1793, miecznik wieluński,
             1789 - odznaczony przez króla Stanisława Augusta orderem Św. Stanisława           
             [zaproponowany przez króla Stanisława Augusta na posła wieluńskiego]
 
             1 ż.(śl.9.02.1777 Mroczeń, par. Baranów) Marianna Tomicka h. Łodzia (ur.8.12.1752 Baranów - zm.1797/1806)
             [świadkowie : Adam Brzostowski, kasztelan połocki i Kazimierz (Myszkowski), starosta kiełczygłowski]
             [zapis ślubu : ks. ślub. Baranów k. Kępna, Teki Dworzaczka], [Tomiccy h. Jastrzębiec – pkt 3.1.1]
             [wg dr M. Minakowskiego : 1 mąż Marianny Tomickiej – (śl.+/-1770) N. Dembiński]
 
               „Gazeta Lwowska” nr 20 z 26.01.1893 r. [powiększ]
 
             ojc. Józef  Tomicki, stolnik ostrzeszowski (ur.+/-1735 - zm.11.03.1769), dz. Baranowa,
                   poch. u OO. Bernardynów Ostrzeszowskich,
                   s. Felicjana Tomickiego i Zofii Trepka (zm.1735) – c. Wojciecha T. i Marianny z d. Zakrzewska h. Bogoria
             mat.(śl.ok.1743) Joanna Niemojewska h. Wieruszowa (ur.1724 - zm.22.02.1784), 
                   poch. u O.O. Pijarów Wieluńskich,
                   c. Sebastiana [Antoniego] Niemojewskiego (zm.1741), chorążego ostrzeszowskiego
                   i Eufrozyny z d. Podoska h. Junosza (zm.1779)             
             Augustyn i Marianna Myszkowscy w 1779, 1780 r. mieszkali : Mroczeń (par. Trzcinica)
 
             2 ż.(śl.1797/1806) 
                   Marcjanna Ludwika Dębińska [Dembińska] h. Rawicz (ur.1774 - zm.1.07.1834 Kraków) 
                   1806 r. - Marcjanna de Dębińskie Myszkowska, chrzestna 3.07.1806 r. Borowno [LN Borowno, str. 103]
                   (występuje w zapisie ślubu w 1811 r. Antoniego Rylskiego i Antoniny Myszkowskiej jako :
                   „Marcjanna z Dembińskich Myszkowska, przybrana matka ” – 2 żona Augustyna Myszkowskiego)
                   1811 r. mieszkała : Działoszyn
                   ojc. Franciszek Dembiński (ur.1729) starosta pieczonoski [Pieczenogi (Pieczonogi) k. Miechowa],
                         s. Ludwika D (zm.1758)., kasztelanica [Wojnicz] i Justyny z d. Piegłowska h. Nałęcz
                   mat. Ludwika Russocka z Brzezia h. Zadora (ur.ok.1737 - zm.25.02.1827 Kacice, par. Prandocin),
                          c. Rafała R. (ur.ok.1690 - zm.1758), majora wojsk polskich i Anny z d. Kępińska h. Niesobia
                   [1 mąż Marcjanny Dębińskiej – (śl.+/-1796) N. Paszkowski]
                   [3 mąż Marcjanny Dębińskiej – (śl.26.08.1812 Pieczonogi, par. Wrocimowice k. Miechowa) 
                   Florian Joachim Straszewski h. Radwan (ur.2.09.1767 Koczmerów - zm.2.03.1847 Kraków) [PSB], 
                   obywatel ziemski, społecznik, współtwórca plant krakowskich (zob. pomnik Floriana Straszewskiego 
                   na plantach w Krakowie), s. Antoniego i Anny z d. Komecka h. Ślepowron.
                   Mieszkał ; Kraków, ul. Bracka 252 (obecnie 9).
                   Floran Straszewski i Marcjanna z d. Dębicka nie pozostawili potomków (2 dzieci zmarło w dzieciństwie)]
                   [1 żona Floriana Straszewskiego : (śl.1797)
                   Józefa Misiewska (zm.15.08.1810 Boguchwała k. Rzeszowa), c. Jacka Józefa Misiewskiego,
                   starosty (Białogród) i Julii Rozali z d. Bożeniec – Jełowicka h. wł., właścicielka dóbr Irządze]
                   [Koczmerów – obecnie Kocmyrzów k. Krakowa]
 
                     „Dziennik Powszechny” nr 241 z 26.08.1835 r.
             
             Dzieci z 1 żony : 7 (Józef, Ksawera, Ignacy, Felicja, Daniel, Antonina, Salomea)
             C1. Józef [Edward Józef] Myszkowski (ur.18.03.1779 Mroczeń, par. Baranów - zm.30.04.1832 Działoszyn) 
                   współwłaściciel dóbr Irządze, bezdzietny
                   Teki Dworzaczka : (Baranów)
                   1779.18/3. (Dw. Mroczen.) Edward Józef, s. MPD. Augustyna Myszkowskiego podkomorzego
                   i P. Marjanny z Tomickich  -- P. Stefan Trzciński i P. Joanna Tomicka
 
                   
                   „Dziennik Powszechny” nr 307 z 5.11.1834 r.   
           
             C3. Ksawera Myszkowska (ur.1780 - zm.22.08.1822 Chotów), lat 42 [LM Chotów, s. 149]
 
                     
                   „Gazeta Korrespondenta Zagranicznego i Warszawskiego” nr 102 z 28.06.1823 r.
 
                   m. Kazimierz Wichliński h. Skarbicz (ur.1758 - zm.31.03.1822 Warszawa), poch. w kośc. OO. kapucynów,
                   dziedzice wsi Chotów (par. wł.) k. Wielunia
                   domniemany komediopisarz, aplikant w Komisji Skarbu,
                   wychowany w sławnej szkole Konarskiego Konwencie warszawskim ks. Pijarów,
                   po utworzeniu Księstwa Warszawskiego (1807) mianowany dyrektorem Skarbu w Departamencie Kaliskim,
                   w czasach Królestwa Kongresowego był dyrektorem wydziału podatków niestałych 
                   Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 
                   od 1816 r. radca stanu Królestwa Polskiego, członek loży masońskiej „Izis”,
                   kawaler orderu św. Stanisława
                   mieszkał : Kalisz (wzm.1811)
                   [1 żona Kazimierza Wichlińskiego – Ksawera Ostrowska] [5]
                   
                   ojc. Kazimierz Wichliński [ur.+/-1720 - zm.ok.1796]
                         celnik komory wschowskiej (1756, 1759 r.)
                         kontraregestrant Skarbu kor. prowincji wieluńskiej (1768, 1770 r.) [ = celnik JKMci wieluński]
                         [Dyplom szlachectwa Kazimierza Wichlińskiego herbu Skarbicz, podpisany przez króla polskiego
                         Stanisława Augusta dnia 30 grudnia 1768 r.],
                         prawdopodobnie syn Franciszka Wichlińskiego, rajcy kaliskiego i Magdaleny z d. Slimińska
                   mat. Marianna Morkowska [ur.+/-1720]
 
             C2. Ignacy Myszkowski (ur.ok.1781 - zm.27.06.1862) 
                   sukcesor brata, dz. d. Działoszyn, Trębaczów, Szczyty, Niwiska, dobra te sprzedał [6],
                   od 7.09.1808 r. radca Departamentu Kaliskiego z powiatu Kaliskiego, legit. 1837 w Kr. Pol.,
                   naddzierżawca ekonomii narodowej Mierzyce k. Wielunia w woj. Kaliskim w 1819 r.
                   [inni naddzierżawcy w 1819 r.: Płonczyński, Jasiński, Cieśliński],
                   1834 r. „dziedzic ze Swidzów” [niezid]  [„Kurjer Warszawski” 1834 r. Nr 132]
                   [ najprawdopodobniej bezdzietny]
 
                     Działoszyn - pałac
 
             C4. Felicja Myszkowska (ur.ok.1783 - zm.31.12.1824 Działoszyn, dwór), lat 41, panna,
                   w 1791 r. mieszkała : Wieruszów, dwór (Michał Walewski, szambelan król. i żona Salomea Psarska (ur.1762)
                   [zgon zgłosili : Bogumił Hennig, lat 40 i Franciszek Adamski, lat 24]
 
                     akt zgonu, Działoszyn 1824 r.  [powiększ]
                           
             C5. Daniel Myszkowski (ur.1786 Lututów - zm.9.09.1850 Warszawa, par. św. Krzyż),
                   poch. Warszawa, Stare Powązki – katakumby,
                   od 7.09.1808 r. radca powiatowy dla pow. Wieluńskiego, 
                   podprefekt powiatu wieluńskiego 1813, legit.1837 w Kr. Pol.,
                   Naddzierżawca Ekonomii Rządowej Mokrsko (wzm.1826 – 29) 
 
                                     
                   1/ Pałac w Lututowie  [powiększ]
                   2/ akt zgonu (Warszawa 1850 r.)  [powiększ]     
 
                   [zmarł : Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 413 C, lat 64
                   akt zgonu nr 1231, Warszawa, par. św. Krzyż, zgon zgłosili : Adam Myszkowski, lat 24, syn
                   i Józef Jędrzejewicz, lat 47, Sędzia Pokoju]
                   Uwaga : Józef Jędrzejewicz był szwagrem Fryderyka Chopina  [7]
                   [być może istniał związek rodzinny ; Morzkowscy – Ciechomscy – Myszkowscy – Jędrzejewicz]
             
                   1 ż.(śl.25.02.1811 Praszka) Zuzanna Józefa Tekla Lasocka h. Dołęga [LC Praszka, str.86 - 88]
                         (ur.1788 Mokrsko, chrzest 9.08.1788 Mokrsko - zm.30.11.1811 Wieluń), zmarła po porodzie dziecka
                         [chrzestni : M. Marcin Bogatko i Angela Dobek, miecznikowa sieradzka]
                         [LN Mokrsko, str. 60], [LC Praszka, str. 85, 86, 87, 88], [LM Wieluń, str.109]
                         ojc. Stanisław Kostka Lasocki (zm.przed 1788), starosta [Mokrsko], s. Adama L. (zm.1796) [PSB]
                               i Apolonii z d . Niemojewska
                               [2 - ga żona Stanisława Kostki L. – N. Zembrzuska]
                         mat. Agnieszka Bogatko h. Pomian, c. Kazimierza B., kasztelana [Kruszwica]
                                i Domicelli z d. Głębocka h. Doliwa
                                [2 - gi mąż Agnieszki Bogatko – Wojciech Mączyński h. Świnka (ur.1757 - zm.1837), PSB]
 
                                                       akt ślubu, Praszka 1811 r.  [powiększ]
 
                           „Gazeta Warszawska” nr 101 z 17.12.1811 r.
 
                   2 ż.(śl.24.10.1818 Prusicko, par. Nowa Brzeźnica) Ludwika Morzkowska (Moszkowska) h. Ślepowron 
                        (ur.1801/5 Prusicko - zm.20.09.1875 Warszawa, par. Przemienienie Pańskie) [8]
                        [zgon zgłosili : Józef Grabowski, nauczyciel muzyki i Piotr Adamowicz]
                        w 1857 r. właścicielka domu w Częstochowie,
                        w 1866 r. mieszkała : Warszawa, ul. Orla nr 798b (wzm.1866 – 68), właścicielka kamienicy nr 1440
                        narożnie przy ul. Złota i Wielka [„Dziennik Warszawski” nr 208, dn.4.10.168, skan 134]
                        w 1875 r. mieszkała : Warszawa, ul. Senatorska 464 i 465
                        ojc. Ignacy Piotr Jan Morzkowski (ur.+/-1775 - zm.1.09.1859 Wólka Prusicka), dz. d. Prusicko,
                              s. Antoniego Stanisława M. (ur.ok.1723 - zm.1778), dz. d. Jajki, Łążek, Wola Jajkowska,
                              sędziego ziemskiego wieluńskiego, marszałka wieluńskiej konfederacji barskiej 
                              i (2 żony, ślub 26.12.1773 Kraków) Teresy z d. Linowska 
                              (c. Stanisława Linowskiego, pułkownika wojsk koronnych i Zofii z d. Mirucka)
                        mat. Anna Męcińska [ur.+/-1775], c. Stanisława M. (ur.1732 - zm.1799 Lublin) [PSB],
                               dz. dóbr Działoszyn i Trębaczów, starosty [Wieluń 1759], [Radom 1773]
                               i Rozalii z d. Kurdwanowska (zm.1798)
 
                          akt zgonu Ludwiki Morzkowskiej (1875 r.) [powiększ]
 
                        
                        „Kurjer Warszawski” z dnia 21.09.1875 r.
 
                   Dzieci z 1 żony (Zuzanny Lasockiej) : 1 (Julian)
                   D1. Julian Myszkowski (ur.ok.1811 - zm.9.11.1811, par. Wieluń), dziecko 8 dni [LM Wieluń, str.109]
 
                   Dzieci z 2 żony (Ludwiki Morzkowskiej) : 3 (Antonina, Adam, Feliks)                   
                   D2. Antonina Anna Ksawera Myszkowska 
                         (ur.1823 Kowale, chrzest 27.06.1823 Praszka - zm.13.11.1875 Kraków, Piasek, par. św. Szczepan),
                         poch. Kraków, cm. Rakowicki, kwatera B, mogiła zbiorowa
                         [chrzestni : M. Józef Myszkowski ex Działoszyn i D. Agnieszka Mączyńska de oppido Praszka]
                         [LN Praszka, str. 61]
                         [akt zgonu : Częstochowa, Zygmunt, 27.03.1877 r., akt 151, skan 38]
 
                           akt ślubu, Częstochowa 1851 r.  [powiększ]
 
                         
                         „Kurjer Warszawski” nr 257 z dnia 19.11.1875 r.
 
                         m.(śl.30.11.1851 Częstochowa, kaplica Matki Boskiej) 
                         Adam Amilkar Kosiński h. Koziński (ur.1814 Chlewo - zm.25.04.1893 Warszawa) [PSB]
                         [Chlewo w woj. warszawskim]
                         [świadkowie ślubu : Józef Morzkowski, lat 52 i Franciszek Paciorkowski, lat 25]
                         powieściopisarz i heraldyk, mieszkali w maj. żony k. Częstochowy
                         wylegitymowany ze szlachectwa w Częstochowie 1857 r. 
                         ok. 1877 r. przeniósł się do Warszawy.
                         ojc. Jan Kosiński h. Koziński (odm.) (ur.ok.1782 - zm.1843), s. Adama,
                               w 1826 r. mieszkał : Wąsy, par. Leszno (ob. woj. mazowieckie)
                               w 1829 r mieszkał : Przeciszewo, par. Zagroba (ob. woj. mazowieckie), 
                               posesor dzierżawny w Przeciszewie
                         mat. Maria Chocianowska (ur.1786 - zm.23.01.1830 Przeciszewo, par. Zagroba), lat 44
                                [1 mąż Marii Chocianowskiej – Krzysztof Lorens (ur.1778 Warszawa - zm.19.01.1811 Leszno), 
                                nauczyciel szkoły w Lesznie (dawniej Leśno). 
                                Dzieci : Franciszka Lorens (ur.1.12.1810 Leszno) 
                                i mąż (śl.21.09.1836 Kuchary, par. Królewo, woj. mazowieckie)
                                Stanisław Klemens Zawicki, s. Piotra i Anny Szum]
 
                               
                         1/ Adam Amilkar Kosiński (1814 – 1893)
                         2/ „Kurjer Warszawski” nr 324 z dnia 6.12.1851, sobota]
 
                               [powiększ]
                         Warszawa, cm. Stare Powązki
                         Inskrypcje (płyta nagrobna)
                         Adam Amilkar Kosiński. Heraldyk. Zm. 25 kwietnia 1893 r., przeżywszy lat 80
                         Prosi o Zdrowaś Marya
                         Daniela Kosińska, zm.29.I.1922
 
                         Dzieci (Kosińscy) : 2
                         E1. Adam Amilkar Kosiński (ur.+/-1853 - zm.1877 w pojedynku, Akwizgran, dziś : Aachen)
                         E2. Daniela Ludwika Ewa Kosińska 
                               (ur.13.11.1854 Częstochowa - zm.29.01.1922, poch. Warszawa, cm. Stare Powązki) [fot.]
                               [chrzestni : Wielmożny Ignacy Moszkowski, były prezes i Wielmożna Kasawera Moszkowska
                               (prawdopodobnie to w/w Ignacy Myszkowski i Ksawera Myszkowska)
                               świadkowie : Antoni Młynarski, lat 51, organista i Jan Wolski, lat 27, ekonom], [skan 186]
 
                   D3. Adam Myszkowski (ur.28.10.1826 Kowale - zm.po 12.10.1869/przed 1880) [9]
                         [chrzestni : Ignacy Moszkowski i Rozalia Kasznicka, zgłosił : Jan Świerzyński]
                         dz. dóbr Starygród (Starogród), par. Latowicz [„Dziennik Warszawski” nr 137, dn.7.07.1869]
                         [Starogród k. Garwolina, pow. stanisławowski, sprzedany przez Adama M. w 1864 r.]
                         [Jest jeszcze : Starygród - 6 km na NW od Krotoszyna i Starogród, Mroczeń w par. Baranów] 
                         mieszkał w Częstochowie (wzm. 1851 - 60), w Warszawie u matki Ludwiki (wzm.1866 r.)
                         wylegitymowany ze szlachectwa w Częstochowie 1860 r.
 
                           metryka chrztu, Praszka 1826 r.  [powiększ]
 
                         
                         „Kurjer Warszawski” nr 241 z 13.09.1851 r.
 
                         ż.(śl.28.01.1860 Prusicko, par. Nowa Brzenica, ob. woj. łódzkie)
                         Józefa Zofia Szafraniec - Bystrzanowska h. Stary Koń (ur.IV.1820 Łowinia, par. Sędziszów - zm.1898)
                         [świadkowie ślubu : W. Józef Morzkowski, lat 56, dziedzic wsi Prusicko, tamże zamieszkały,
                         Mateusz Bednarczyk, lat 44, burmistrz miasta Brzenica]
                         [w 1880 r. jako wdowa, utrzymująca się z własnych funduszów, mieszkała : Kraków, Kleparz nr 165
                         z rodziną brata Feliksa Szafraniec - Bystrzonowskiego (ur.6.04.1824 - zm.1885), dz. dóbr Łowinia,
                         właściciela sklepu z nabiałem w Krakowie],
                         [„Spis ludności m. Krakowa z 1880 r.” Dzielnica V, nr domu 165, image  696]
                         [w 1886 r. wlaścicielka piekarni, Kraków, ul. Krótka 3]
                         ojc. Maksymilian Bystrzanowski v. Bystrzonowski [ur.+/-1795 - zm.przed 1860],
                               legit.1838 w Kr. Pol., dz. Węgrzynowa,
                               s. Franciszka B. [ur.+/-1765], dz. d. Dzbany, łowczego [Sandomierz] 
                               i Joanny z d. Laskowska h. Korab [ur.+/-1765] – c. Jana L. [ur.+/-1730], wojskiego chęc.
                         mat.(śl.5.11.1815 Sedziszów) Magdalena Konarska h. Gryf [ur.+/-1795 - zm.przed 1860], 
                                c. Józefa K. (ur.1742 Żarczyce), por. wojsk austr. 
                                i Tekli Kunegundy z d. Laskowska h. Korab [ur.+/-1745],
                                c. Jana Nepomucena L. (ur.1715 - zm.1.03.1779 Złotniki), wojskiego [Chęciny] 
                                i Wiktorii z d. Bąkowska h. Gryf (zm.30.04.1760) – c. Adama Bąkowskiego
                         bezdzietni
 
                   D4. Feliks Myszkowski (ur.30.08.1829 Kowale, chrzest 19.10.1829 Praszka - zm.13.11.1866 / 1885)
                         [chrzestni : Aleksy Zaremski, lat 48, karbowy i Eleonora Kurowska, 
                         zgłosił : Antoni Gordoń, lat 32, ekonom], [LN Praszka, akt 128, str.208]
                         dz. dóbr Strzałki k. Sieradza (1866 r. pow. sieradzki, gmina Majaczewice),
                         kolonie : Renszew (Ręszew), Kamilów, Marianów (Maryanów).
                         Do 1848 r. mieszkał : Częstochowa.
                         W 1848 r. zbiegł za granicę [„Dziennik Urzędowy Gubernii Radomskiej” nr 38 z 17.09.1848 r.]
 
                           metryka chrztu, Praszka 1829 r.  [powiększ]
 
                         ż. Anna Tantre [Francuzka] [ur.+/-1830 - zm.po 21.11.1888]
                         [wg innych źródeł : Anna Fonteraj]
 
                         Dzieci : 2 (Eugenia, Leon)
                         Informacje : p. Barbara Zygmańska + internet :
                         E1. Eugenia Matylda Myszkowska (ur.1859 Paryż, Francja)
                               c. Feliksa Myszkowskiego (zm.przed 1885) i Anny Fonter (Fonteroj, Fonteruj)
                               m.(śl.11.08.1885 Warszawa, św. Aleksander) 
                               Józef  Konczałowski vel Gandziałowski (ur.1861 Hrubieszów, gub. Lublin)
                               ojc. Jan Konczałowski v. Gandziałowski
                               mat.(śl.1859 Hrubieszów) Zofia Zalewska, mieszkali 1885 r. Warszawa nr 1524 i 1637
                               Józef i Eugenia mieszkali : 1890 r. par. Wiszenki k. Łucka
                               Dzieci (Gandziałowscy) : 
                               F1. Józef Gandziałowski (ur.1890, par. Wiszenki)
                         E2. Leon Myszkowski (ur.ok.1860 Paryż, Francja - zm.1920), 1888 r. mechanik w Dziekanowie,
                               przebywał z rodziną w Mariupolu nad morzem Azowskim, gdzie w tamtejszej hucie
                               pracował jako hutmistrz
                               ż.(śl.21.11.1888 Dziekanów, par. Hrubieszów) 
                               Paulina Dziatkiewicz [Dziadkiewicz] (ur.1871 Grabowiec, woj. lubelskie - zm.1903)
                               [świadkowie ślubu : Jan Rogowski, lat 39, arendator w Dziekanowie 
                               i Wojciech Michałko, lat 58, wł. folwarku Jakubówka]
 
                                 akt ślubu, Hrubieszów 1888 r.  [powiększ]
 
                               ojc. Józef Dziatkiewicz (Dziadyk) (ur.18.07.1848 Mircze, par. Nabróż - zm.po 21.11.1888),
                                     s. Bazylego Dziadyk (ur.1821) i Marianny Humniak (ur.1823)
                               mat.(śl.28.05.1871 Grabowiec) Ludwika Patajewicz (ur.1854 Wojsławice - zm.po 21.11.1888], 
                                     c. Jana P. (ur.1799 Sielec - zm.26.03.1854 Wojsławice) i Marianny z d. Romanowska
                                     [Rodziece Jana Patajewicza : Jan Patajewicz i Marianna Panasiewicz]
                               Leon Myszkowski i Paulina z d. Dziatkiewicz mieszkali : 1888 r. Dziekanów
                               Dzieci : 5 ( Wacław, Feliks, Leon, Eugeniusz, Maria )
                               F1. Wacław Myszkowski (ur.1889 - zm.1960), 
                                     oficer w wojsku carskim, potem w wojsku polskim
                                     ż. N. Pogorzelska (ur.1900)
                                     Dzieci : 3 córki
                               F2. Feliks Myszkowski (ur.1891 - zm.1960), urzędnik w Korszach, bezpotomny
                               F3. Leon Józef Myszkowski (ur.1893 - zm.1949),
                                     w latach 1936 - 39 dyrektor utrzymania ruchu w Hucie „Kościuszko” w Chorzowie
                                     ż. Stefania Jankiewicz (ur.1896 Newel k. Witebska - zm.1978)
                                     ojc. Kalikst Jankiewicz [ur.+/-1865], lekarz
                                     mat. N. Stankiewicz [ur.+/-1865]
                                     Dzieci : 2 (Zbigniew, Irena)
                                     G1. Zbigniew Myszkowski (ur.1920 - zm.1940)
                                     G2. Irena Myszkowska (ur.1923 Pabianice - zm.1998 Chorzów)
                                           m.(śl.1952) Karol Jelonek (ur.1921 Stradomka, par. Sobolów k. Bochni - zm.2003 Chorzów)
                                           Dzieci (Jelonek) : 2 (Jan, Barbara)
                                           H1. Jan Jelonek
                                           H2. Barbara Jelonek (korespondentka)
                                                 m. N. Zygmański
                               F4. Eugeniusz Myszkowski (ur.1895 - zm.1957), studiował w Paryżu w latach 1927 - 28,
                                     urzędnik w Chodakowie do 1955 r. [Chodaków k. Sochaczewa]
                                     ż. Pelagia Bednarczyk [ur.+/-1900]
                                     Dzieci : 1 ( Waldemar )
                                     G1. Waldemar Myszkowski (ur.1924 - zm.23.02.1993), lekarz
                                           ż. NN.
                                           Dzieci : 2 ( Piotr, Blanka )
                                           H1. Piotr Myszkowski (ur.1952), farmaceuta, mieszka w Warszawie, wł. apteki
                                                 ż. NN.
                                                 Dzieci : 4
                                           H2. Blanka Myszkowska (ur.1954), lekarz
                                                 m. Janusz Osiadacz [ur.+/-1950], lekarz
                                                 mieszkają : Przasnysz
                                                 Dzieci : 2
                               F5. Maria Anna Myszkowska (ur.1899 - zm.1978)
 
                                       Maria Anna z d. Myszkowska Kuncewicz
                                     [Fot. z GENI, Ryszard Stanisław Dziatkiewicz]
 
                                     m. Stanisław Kuncewicz (ur.1890)
             C6. Antonina Myszkowska (ur.1789 Lututów - zm.21.12.1862), poch. Połomyja [Nekrolog]
                   m.(śl.11.06.1811 Działoszyn) Antoni Ścibor Rylski h. Ostoja (ur.1782 Połomia - zm.1855/68) 
                   [świadkowie : Wielm. Florian Straszewski, lat 42, dziedzic d. Boguchwała (ur.1767 - zm.1847) [PSB],
                   Wielm. Józef Myszkowski, lat 30, stolnikiewicz wieluński, brat rodzony Antoniny M., mieszkał : Irządze,
                   Wielm. Ignacy Myszkowski, lat 27, Radca Departamentu Kaliskiego, mieszkał : Działoszyn,
                   Wielm. Daniel Myszkowski, lat 25, Podprefekt Powiatu Wieluńskiego, mieszkał : Wieluń,
                   także obydwaj bracia rodzeni Antoniny M., dziedziców miasta Działoszyn z przyleglościami]
                   ojc. Antoni Rylski [ur.+/-1755], podczaszy rawski, dz. d. Połomia
                   mat. Regina Sierakowska [ur.+/-1755]
                   dz. dóbr Połomia k. Jasła (Połomija z Gadajówką)  [10]
                   dom rodzinny prawdopodobnie znajdował się w przysiółku Gadejówka [ob. cz. wsi Połomia]
                     
                   Dzieci (Rylscy) : 2 (Leon, Karolina)
                   D1. Leon Ścibor Rylski (ur.+/-1810 - zm.5.04.1882 Nart), 
                         dz. dóbr Martynów w Galicji (obwód Stryjski), Baryczka k. Jasła, Nart Nowy, pow. kolbuszowski
                         członek stanów galicyjskich
                         ż. Emilia Skrzyńska h. Zaremba [ur.+/-1815]
                         prawdop. :
                         ojc. Kajetan Skrzyński [ur.+/-1790 - zm.po 1868]
                         Dzieci (Rylscy) : 2 (Włodzimierz, Maria)
                         E1. Włodzimierz Władysław Rylski [ur.+/-1850], 
                               wł. dóbr Narty Nowe i Stare w pow. kolbuszowskim
                               i Zwięczyca (par. Rzeszów) [1835 -1868 r. wł. Kajetan Skrzyński]
                               ż.(śl.2.07.1879) hr. Henryka Drohojowska h. Korczak (ur.1860 - zm.25.11.1927), poch.  Hitzinge
                               ojc. hr. Zygmunt Dominik Drohojowski z Krukienic (ur.1832 Krukienice - zm.15.03.1898 Krukienice),
                                     s. Seweryna Stanisława D. (ur.1790 - zm.1852) 
                                     i Henryki Leonardy hr. z d. Baworowska (ur.1804 - 1869) – c. Wiktora B.
                               mat.(śl.5.06.1858 Kraków) Maria Magdalena Kotarska h. Pniejna (ur.1838 - zm.7.06.1919),
                                             c. Karola Kotarskiego (zm.1846) i Kunegundy bar. Konopka – c. Stanisława K.
                         E2. Maria (Jadwiga Maria) Rylska (ur.1858 - zm.29.03.1936)
                               m. Stanisław Karol Dolański h. Korab (ur.ur.1852 - zm.17.04.1931 Baranów)
                               ojc. Feliks Piotr Dolański (ur.1810 - zm.1879), od 1867 r. właściciel zamku
                                     w Baranowie Sandomierskim, s. Jana Dolańskiego [ur.+/-1780]
 
                                       Baranów Sandomierski, zamek 
 
                               mat. Wanda Piasecka z Popkowic (zm.19.02.1900 Grębów, woj. podkarpackie)
                                      c. Józefa P. i Antoniny z d. Sokołowska
                               Dzieci (Dolańscy) :
                               F1. Roman Dolański (ur.25.12.1879 - zm.2.05.1953 Kraków), poch. Kraków, cm. Rakowice,
                                     student Uniwesrsytetu Jagiellońskiego
                                     [Kraków, Rakowice, kw. VI, rz. 3, m. 28 – pochowana również Jadwiga Dolańska (zm.4.08.1973)]
                                     ż. Jadwiga Mniszek - Tchórznicka (ur.12.05.1892 - zm.4.08.1973)
                   D2. Karolina Rylska (ur.4.11.1814 Połomia - zm.12.05.1858 Kościelec), 
                         dz. dóbr Kościelec k. Krakowa, mieszkała z mężem w Krakowie,
                         pisarka czasów przełomu polskiego romantyzmu i pozytywizmu,
                         pisała także pod pseudonimami : ***, Karolina W., Młoda Polka, ks. L. Nawara, Karol Nowowiejski.
                         Swoje utwory ogłaszała w  : „Dzień Literacki”, „Nowiny Lwowskie”, „Przyjaciel Ludu”.
                         m. Franciszek Woynarowski [Wojnarowski] h. Strzemię [ur.+/-1815]
                         ojc. Wincenty Wojnarowski [ur.+/-1785], s. Józefa W. i Anastazji z d. Włyńska
                         mat. Helena Łempicka [ur.+/-1780], c. Antoniego Ł.
                         Dzieci (Wojnarowscy) : jedynaczka
                         E1. Julia Wojnarowska (ur.1839 - zm.26.05.1866), lat 27
                               m. Stanisław Kotarski h. Pniejnia (ur.20.08.1831 - zm.10.04.1910) 
                               długoletni prezes rady powiatowej jasielskiej od 1876 r., wł. dóbr Brzyska k. Jasła
 
                                 Stanisław Kotarski (1831 – 1910)
 
                               ojc. Karol Kotarski (ur.+/-1810 - zm.1846), 
                                     wł. dóbr Brzyska (od 1831), Żelechów, Olesno, Świebodzin, Pogorska Wola, Kanna
                                     zginął w czasie „rzezi galicyjskiej” 20.02.1846 r. w karczmie Olesno,
                                     s. Józefa K. i Anny z d. Szczepanowska
 
                                       [powiększ]
                                     Pałac Karola Kotarskiego w Brzyskach.                                    
 
                               mat. Kunegunda bar. Konopka h. Nowina [ur.+/-1810],
                                      c. Stanisława bar. Konopki (ur.1774 - zm.1821) 
                                      i Magdaleny z d. Skrzyńska h. Zaremba – c. Franciszka S. i Jozefy Jakubowskiej
                               Dzieci (Kotarscy) : (Helena)
                               F1. Helena Kotarska (ur.6.07.1864)
                                     m.(śl.17.09.1889) Marian hr. Łoś h. Dąbrowa (ur.1856), ziemianin, wł. dóbr k. Sambora
                                     właściciele pałacu Brzyska k. Jasła (po Kotarskich)
                                     ojc. August hr. Łoś (ur.3.12.1829 Lwów - zm.29.12.1902 Lwów), 
                                           s. Zygmunta Łosia (ur.1795 - zm.1840) i Anny z d. Woroniecka - c. Wincentego
                                     mat. Joanna Ponińska h. Łodzia (ur.1831 - zm.18.06.1894 Lwów), 
                                            c. Jana P. (zm.1826) i Emilii Hippman
                                     Dzieci (Łoś) : 3 (Stanisław, Joanna, Maria)
                                     G1. Stanisław Jan hr. Łoś (ur.21.10.1890 Czyszki - zm.14.01.1974 Lublin, poch. Lublin)
                                           ż. Marta Budny h. Jastrzębiec (ur.19.01.1898 Jastków - zm.27.03.1969 Lublin)
                                           ojc. Nikodem Budny (ur.1863 Jastków - zm.1934) [PSB], 
                                                 s. Ignacego B. (ur.1833 Zgorzałów) i Karoliny z d. Murawska
                                           mat. Marianna Popławska [ur.+/-1870]
                                           Dzieci (Łoś) : 2 (Elżbieta, Marek)
                                           H1. Elżbieta Maria hr. Łoś (ur.19.09.1929 Warszawa)
                                                 m.(śl. 19.09.1954 Warszawa) Jerzy Kowecki [ur.+/-1925]
                                                 Dzieci (Koweccy) : 1 (Joanna)
                                           H2. Marek Jarosław Ignacy hr. Łoś (ur.1938 Niemce k. Lublina)
                                                 ż.(śl.9.06.1979 Grodzisk Maz.) Maria Budny h. Jastrzębiec (ur.28.01.1948 Poznań)
                                                 ojc. Mieczysław Budny (ur.3.11.1899 - zm.30.08.1993)
                                                 mat. Aniela Szułdrzyńska (ur.6.03.1908), c. Tadeusza Sz. (ur.1864 - zm.1943)
                                                        i Wandy z d. Zakrzewska h. Wyskota (ur.1.01.1871 Kokorzyn)
                                                        - c. Władysława Teodora Józefa Z. (ur.1837 Poznań - zm.1893 Poznań) 
                                                        i Wandy Emilii z d. Kosińska h. Rawicz (ur.1841 Targowa Górka - zm.1888 Leszno)
                                                 Dzieci (Łoś) : 3 (Stanisław, Anna, Helena)
                                                 I1. Stanisław Andrzej hr. Łoś (ur.1981)
                                                 I2. Anna Maria hr. Łoś (ur.1983)
                                                 I3. Helena hr. Łoś (ur.1987)
                                     G2. Joanna Maria hr. Łoś (ur.16.05.1892 Czyszki - zm.28.09.1939 Byszów),
                                           zamordowana przez żołnierzy sowieckich
                                           m.(śl.18.10.1917 Brzyska) 
                                           Jerzy Hohendorff vel Hondorff h. Nabram 
                                           (ur.7.10.1893 Horożanka, Ukraina - zm.8.02.1981 Rzeszów, cm. Pobitno),                                        
                                           ojc. Edwin Meliton Hohendorff vel Hondorff (ur.1834), 
                                                 s. Juliana i Zenony z d. Cieńska – c. Stanisława C.
                                           mat. Maria Mysłowska
                                           [2 żona Jerzego Hohendorff – Stefania Florczak, absolwentka Wydziału Historii i Filozofii
                                           na Uniwersytecie Lwowskim, c. Andrzeja Florczaka z Halicza]
                                           Syn Jerzego i 2 żony Stefanii Florczak :
                                           H1. Jan Hohendorff, inż. elektryk, absolwent Wydziału Elektrycznego AGH w Krakowie
                                                 mieszka w Krakowie
                                     G3. Maria hr. Łoś (ur.18.02.1897 - zm.12.11.1961)
                                           m. Józef Wiktor h. Brochwicz (ur.18.03.1896 - zm.27.05.1972 Kraków, poch. Sopot)
                                           ojc. Józef Wiktor (ur.1854 - zm.1899), s. Józefa Teodozego Teodora W. (ur.1817 - zm.1854)
                                                 i Zofii Rozalii Tekli z d. Węgleńska h. Szreniawa (ur.1827 - zm.1854)
                                                 - c. Wojciecha Węglińskiego (!) i Emilii z d. Radwańska h. Radwan (c. Wincentego R.)
                                           mat. Aleksandra Ludwika Wasilewska h. Drzewica (ur.1867 - zm.17.08.1936),
                                                  c. Teofila W. (ur.19.02.1818 - zm.13.01.1886)
                                                  i Karoliny Joanny Nitsche (ur.10.11.1834 Czudec - zm.25.11.1890 Wojkówka)
                                                  - c. Karola Ferdynanda Nitsche (ur.1802 - zm.1860) 
                                                  i Walerii z d. Wojciechowska h. Korab (ur.1809 - zm.1.02.1863), c. Maksimusa W.
                                            Dzieci (Wiktor ) : 4 (Józef, Stanisław, Krystyna, Andrzej)
                                            H1. Józef Wiktor (ur.6.11.1921 - zm.ok.2004)
                                                  ż. Krystyna Świeżawska (ur.1922 - zm.9.02.1997)
                                                  ojc. Wacław Świeżawski [ur.+/-1890]
                                                  mat. Aniela Klose [ur.+/-1890]
                                            H2. Stanisław Wiktor (ur.20.04.1926 - zm.26.10.2007)
                                                  ż. Zofia Nadziejowska (ur.5.11.1932 - zm.30.07.1991)
                                            H3. Krystyna Wiktor (ur.4.10.1927)
                                                  m. Jerzy Jacobson (ur.18.04.1922 - zm.2013)
                                            H4. Andrzej Hubert Wiktor (ur.1931)
                                                  ż. Jadwiga Kwiecińska (ur.+/-1935 - zm.20.10.1997)
 
             C7. Salomea Myszkowska (ur.1792 Działoszyn - zm.26.05.1852), panna, dziedziczka d. Białoszyn
                   [zgon zgłosili : Piotr Osuchowski, Rządca domu i Karol Kozłowski, kucharz]
                   [1852 r. zapis dla Instytutu Głuchoniemych]
 
                   
                   „Kurjer Warszawski” nr 141 z 23.05.1852 r.
 
                     [powiększ]
                   Warszawa – Powązki Stare, Salomea Myszkowska (zdj. ze strony : nieobecni.com.pl)
             
       B7. Urszula Józefina Kalasantyna Myszkowska 
             (ur.1749 Kiełczygłów, chrzest 31.08.1749 Rząśnia - zm.30.01.1817 Warszawa), panna
             [chrzestni : Wojciech Męciński, starosta wieluński z żoną Anną]
             [zgon zgłosili : JPan Szymon Zalewski, lat 45, obywatel osiadły i kupiec warszawski, mieszkał : Rynek Nowego
             Miasta nr 306 i JP. Paweł Rakowski, lat 43, majster profesji stolarskiej, mieszkał j.w.]
 
               metryka chrztu, Rząśnia 1749 r.  [powiększ]
 
       B8. Joanna Myszkowska (ur.1755 Kiełczygłów, dwór, chrzest 24.05.1755 Rząśnia - zm.21.06.1757 Kiełczygłów)
             [chrzestni : dziekan poznański i myszkowski i Petronela z d. Moszyńska Ostrowska, chorążyna sieradzka]
 
               metryka chrztu, Rząśnia 1755 r.  [powiększ]
 
 Prawdopodobnie z tej linii :
 1720 r. - Józef Myszkowski, zapisany do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna [str.123] 
 oraz Elżbieta Myszanka z Kruszyny [str.124]
 Magdalena Myszkowska [ur.+/-1720] 1738 r. panna, chrzestna [LN Mykanów, str.11, 35, 44]
 Zofia Myszkowska [ur.+/-1725], 1745 r. panna, chrzestna [LN Mykanów, str. 25]
 1746 r. - zm. dziecko N. Myszkowski (4. Augustus 1746 r.), par. Rząśnia
 1774 r - Anna Myszkowska, sucsesseraryssa Terra Vielunen ex loco Dąbrowa ex Parochia Vielunen [LN Wieluń, str.168]
 1751 r. - Dominik Myszkowski, chrzestny 4.02.1751 r. (LN Wieluń) [s. Adama ?]
 1766 r. - Konstancja de Miszkowskie Ochocka (zm.8.12.1766 Rząśnia), lat 116], [LM Rząśnia, s.21]
 1783 r. - Stanisław Myszkowski [LN Wieluń, 1783 r., chrzestny]
 
 1866 r. - Tytus Myszkowski [„Kurjer Warszawski” nr 129 z 11.06.1866 r.] :
 
 
 

 Przypisy :
 
 [1] Kruszyna - 19 km na SW od m. Radomsko, 21 km na NE od c. Częstochowy]
 
       Ulejski (Uleyski, Uleski) de Ulesie h. Ostoja :
 
       N. Ulejski [ur.+/- 1590]
       ż. NN. [ur.+/-1590]
       Dzieci :
       A1. Mikołaj Ulejski [ur.+/-1620 - zm.po 1680], wicestarosta dóbr Kruszyna k. Częstochowy, 1656 de Bogusławice
              ż. Anna N. [ur.+/-1620 - zm.po 1671], 1671 r. zapisana do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna
              Dzieci :
              B1. Zuzanna Uleyska (chrzest 10.03.1642 Kruszyna) [LN Kruszyna, str. 10]
              B2. Jadwiga Uleyska (chrzest 2.05.1643 Kruszyna), 1683 r. zapisana do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna [str. 79]
                    [chrzestni : MD. Stanisław Denhoff i, starosta wieluński i N. Marianna Uleyska, panna], [LN Kruszyna, str. 19]
              B3. Aleksander Uleyski (chrzest 15.02.1646 Kruszyna)
                    [chrzestni : D. Aleksander Denhof + inni], [LN Kruszyna, str. 48]
              B4. Mikołaj Uleyski (chrzest 12.09. 1647 Kruszyna)
                    [chrzestni : GD. Mathhias Chlebowski de villa Gałowicze i G.D. Anna Radziwiłłowna, żona D. Stanisława Denhoffa,
                    starosty wieluńskiego], [LN Kruszyna, str. 67, 68]            
              B5. Marianna Ulejska (chrzest 2.04.1650 Kruszyna), 1667 r. panna, zapisana do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna [str.40]
                    [chrzestni : Bartłomiej Wicholowski de Wichilow], [LN Kruszyna, str. 91]
                     m. Tomasz Fundament Karśnicki (ur.1650 - zm.1709), s. Michała K.
                    [1667 r.  zapisany do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna [str.40]
              prawdopodobnie :
              B6. Teofila Bogumiła Ulejska [ur.+/-1655], 1667 r. panna, zapisana do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna
                     m.(śl.1679 Kruszyna) Andrzej Fundament Karśnicki (ur.1647 - zm.1707 Borowno), s. Wojciecha K. i Zofii z d. Górecka             
              B7. Jan Uleyski (ur.ok.1659 - zm.30.10.1736 Grabówka, par. Borowno), lat ok. 77, dziedzic d. Radostków, posesor d. Grabowka
                    [LM Borowno, str. 156]
                    ż. NN. [prawd. Anna], [chrzestna 1679, 1682]
                   [1686 r. Jan Franciszek Uleski zapisany do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (str. 84)]
        prawdopodobnie :
        A2. Maria Ulejska [ur.+/-1625], w 1667 r. zapisana do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna [Kruszyna, str. 40]
               m.(śl.21.05.1647 Kruszyna) Nob. Piotr Dmuchowski [ur.+/-1620], [LC Kruszyna, str. 132, 133]
               [1667 r. Piotr Dmuchowski zapisany do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (str. 40)]
               [świadkowie ślubu : GD. Stanisław Denhoff, starosta wieluński, Cygmunt Denhoff, starosta sokalski i inni]
               Dzieci (Dmuchowscy) : prawdopodobnie
               B1. Barbara Dmuchowska [ur.+/-1650], 1667 r. zapisana do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna [Kruszyna, str. 40]
               B2. Anna Dmuchowska [ur.+/-1650], 1668 r. zapisana do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna [Kruszyna, str. 46]
  
 Właściciele Kruszyny :
 
  
  Kruszyna, pałac wzniesiony przez Kacpra Denhoffa (ur.1587 – zm.1645)
 
 Rodzina Denhoff [Dőnhoff] :
 [wcześniej : Koniecpolscy, Walewscy]
 Kacper ks. Denhoff (ur.1.10.1587 Biała Podlaska - zm.4.07.1645 Warszawa) [PSB], pradziadek króla Stanislawa Leszczyńskiego
 ż.(śl.1620) Aleksandra Anna Koniecpolska h. Pobóg (ur.ok.1598 - zm.1651)
 ojc. Aleksander Koniecpolski (ur.ok.1550 - zm.1609) [PSB]
 mat. Anna Sroczycka h. Nowina [ur.+/-1560 - zm.po 1615]
 Syn :
 Stanisław Adolf ks. Denhoff (ur.ok.1616 - zm.1653) [PSB]
 ż.(śl.1642) Anna Eufemia ks. Radziwiłł h. Trąby (ur.1628 - zm.23.04.1663)
 Syn :
 Zygmunt Wiktor Denhoff (ur.ok.1650 - zm.1694), ostatni właściciel Kruszyny z rodu Denhoff
 1 ż. Joanna Teresa Barbara Brzostowska h. Strzemię (ur.ok.1665 Kalisz - zm.1723)
 2 ż. Helena Działyńska h. Ogończyk (ur.+/-1650]
 Córka Zygmunta Denhoffa z 2 żony Heleny z d. Działyńska :
 Anna Denhoff
 m.(śl.1696) Aleksander Daniłowicz h. Sas (zm.1723)
 Córka :
 Konstancja Daniłowicz (ur.ok.1672 - zm.1792), wł. d. Kruszyna
 1 m. Andrzej Małachowski (ur.ok.1703), starosta smotrycki
 2 m. Jan Kanty Potocki h. Pilawa (ur.1693 - zm.1744), kasztelan [Bracław] (1729 - 1744), kasztelan [Kijów]
 Syn :
 Teodor Potocki (ur.10.08.1730 Smotrycz - zm.8.08.1812 Smotrycz), wojewoda [Bełz] (1791 – 1795), [PSB]
 1 ż.(śl.25.05.1775 Warszawa) Karolina ks. Sapieha h. Lis (ur.1759 - zm.18.06.1814 Chlewiska)
 2 ż.(śl.1788) Kordula Marianna Ewa Komorowska h. Korczak (ur.1764 Smotrycz - zm.24.02.1836 Wiedeń)
 Syn z 2 żony :
 Adam Potocki h. Pilawa (ur.1776 Kruszyna - zm.25.11.1812 Warszawa), pułkownik wojsk polskich Księstwa Warzawskiego,
 zginął w bitwie k. Warszawy, wlaściciel dóbr majątkowych Smotrycz i Sawińce [PSB],
 otrzymał Kruszynę od babki Konstancji z Daniłowiczów
 ż.(śl.1796 Prażmów) Maria Rostworowska h. Nałęcz (ur.1777 Prażmów - zm.3.03.1860 Smotrycz)
 
 Grafina de Scheinech [prawdopodobnie kupiła Kruszynę od Adama Potockiego ok. 1807 r.]
 
 Jan Kanty Chrucki (wzm.1815 - 19), dziedzic i kollator kościoła w Kruszynie, mieszkał : Kruszyna
 
 Józef Fryderyk Martini [Fartyni] (ur.ok.1772 - zm.11.05.1837), lat 65, dziedzic Kruszyny i kollator kościoła (wzm.od 1820 r.)
 [wg innych źródeł : Jan Fryderyk Martini]
 ż. Katarzyna Głąbik [Glambik] [ur.+/-1775 - zm.po 1837]
 Córka :
 Emilia Martini (ur.1803 Koziegłowy), właścicielka Białej i Gawłowa
 ż.(śl.27.05.1823 Kruszyna) Jakub Podczaski h. Rola (ur.1797, par. Opatów - zm.1832), 
 oficer powstania listopadowego, komisarz obwodu wieluńskiego, mieszkań : 1823 r. Wieluń,
 dziedzic Kruszyny od 1837)
 ojc. Stanisław Podczaski (ur.+/-1770 - zm.1806), s. Antoniego i Konstancji z d. Radlicka
 mat. Eleonora Biernacka h. Poraj [ur.+/-1770 - zm.po 1823], mieszkała : 1823 r. Ołobok, c. Antoniego, skarbnika [Kalisz]
         i Marianny z d. Świerska
 
 Eugeniusz Adolf Lubomirski (od 1862) (ur.1825 - zm.1911)
 
 Myszkowscy zapisani do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna :
 
 1698 r. - Aleksander Myszkowski zapisany do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna [Kruszyna, str.101]
                [prawdopodobnie to Aleksander Myszkowski z Myszkowic, zob. pkt 3]
 1710 r.  - Józef Myszkowski, zapisany do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (jako tenutariusz d. Borowno), str. 114]
 1710 r. - Anna Myszkowska z d. Karśnicka, zapisana do Bractwa św. Józefa w par. Kruszyna (jako de Borowno), str. 114]
 1720 r. - Józef Myszkowski de aula Kruszyna [str.123]
 
 
 [2]  Zofia Dobrzycka
        W źródłach historycznych spotyka się Zofię Dobrzycką wielokrotnie :
 
        1/ K. Niesiecki "Herbarz Polski" : "Adam z Mirowa Myszkowski, 1705. miał za sobą Zofią Dobrzycką, pozostałą
            wdowę po Wierzchlejskim",
        2/ S. Uruski "Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej" : "Adam Myszkowski, elektor 1733 r. z ziemi wieluńskiej z Zofii Dobrzyckiej,
            wdowy po Wierzchlejskim, miał syna Mikołaja, który zostawił liczne potomstwo. Jego sądzę byli synami : Adam,
            Jan, Andrzej, prałat i dziekan poznański 1778 r., Mikołaj i Józef.
            Adam, dziedzic dóbr Lututów... z Anny Męcińskiej jego synowie : Kazimierz...Augustyn..."
        3/ B. Dworzaczek pisze :
            Jan z Mirowa M., wojski wieluński, był w r. 1748 mężem Franciszki z Gaszyna Wierzchleyskiej,
            córki Jana podsędka ziemskiego wieluńskiego, i Zofii Dobrzyckiej, która to Franciszka dawała wtedy
             plenipotencję   bratu męża, ks. Andrzejowi (P. 199 s. 1292 k. 240v). Adam, stolnik ostrzeszowski w r. 1748 (ib
         4/ Teki Dworzaczka :
 
             (Chojnica)
             1701.6/1. (Ch.) Zofja Marcjanna, c. MGD. Michała z Dobrzycy Dobrzyckiego dz-a Ch., Knyszyna, Drogocina
             i m. Dobrzycy i MGD. Anny Radzewskiej -- JMD. Jan Moraski klan przemęcki i Zofja z Gorajskich ż. jego
             [Chojnica - płn. cz. Poznania, w par. m.in. Suchy Las, Morasko, Glinno, Knyszyn(o), Tworkowo, Górka]
 
             (Nr. 1210/III) 1727
             Zofja Dobrzycka, c. o. Michała D. z Anny Radzewskiej, wdowa po Janie  Wierzchleyskim sędzim zs. wieluń.
             s. 5. 000 złp. i 1. 150 t. przez ol. Zofję z Gorayskich Morawską klanową przemęc.,
             wtedy wdowę, zezn. babkę, 1717 zapis. (ona była potem za Ludwikiem Ostrowskim stą gniewk.,
             żup. wojew. pozn. i kalis.), ceduje Franciszkowi z Bnina Radzewskimu podkomorzemu pozn.
             wujowi swemu (f. 66)
 
        Teki Dworzaczka :
        Zofia Marcjanna Dobrzycka h. Leszczyc (ur.1701 Chojnica  - zm.1727/48),
        [Chojnica - ob. cz. płn. Poznania]
        ojc. Michał Dobrzycki [ur.+/-1660], podkomorzy poznański, dz. d. Chojnica, Knyszyn, Drogocin i m. Dobrzyca,
              (s. Jana Wojciecha D. ur.1624 - zm.1690, sekretarza król. i Urszuli Manieckiej, c. Władysława Manieckiego
              i 1 ż. Doroty Konarzewskiej)
        mat. (śl.1689 Pogorzela) Anna Radzewska h. Łodzia (zm.1751)
               (c. Jana Radzewskiego i  Jadwigi Gorajskiej)
        (1 m. Zofii Dobrzyckiej - Jan Wierzchlejski, s. Mikołaja, sędziego gr. wieluńskiego i Agnieszki Lubiatowskiej)
        ich córka Franciszka Wierzchlejska  była żoną Jana Myszkowskiego, wojskiego wieluńskiego [pkt 3.2.1.1])
 
 [3] Corpus Inscriptionum Poloniae, tom 5, woj. skierniewickie, Łowicz 1765 r.
       Grobowiec Myszkowskich :
       1/ Myszkowski Adam [ur.+/-1705 - zm.po 1778],
       2/ Myszkowska Anna z Męcińskich [zm.po 24.04.1774], c. Michała Mikołaja z Kurozwęk Męcińskiego, podstolego wieluńskiego
           i Felicjanny Ruckiej, ż. Adama Myszkowskiego,
       3/ Myszkowska Franciszka (nieznana),
       4/ Myszkowska Teresa (nieznana) [zm.po 24.12.1800, c. Jana],
       5/ Myszkowski Jan (nieznany)
 
 [4] Zarys genealogii rodziny Zaremba h. Zaremba :
       Tomasz (Łukasz) Zaremba ur.+/-1690 - zm.19.05.1748), łowczy piotrkowski, s. Kazimierza i Anny Konopka
       ż. Magdalena Łącka h. Jelita (ur.+/-1690 - zm.2.09.1767 Piotrków)
       ojc. Krzysztof  Stanisław Łącki, s. Mikołaja Ł. i Anny z d. Remiszowska (zm.1696 Pilczyca)
       mat. Katarzyna Kozierowska h. Jelita, c. Piotra K. i Anny z d. Dunin - Brzezińska – c. Hieronima Dunin - Brzezińskiego
       Dzieci :
       A1. Anna Zaremba [ur.+/-1720]
              1 m. Ignacy Nekanda Trepka [ur.+/-1720]
              2 m. Maciej Święcicki [ur.+/-1720]
       A2. Agnieszka Zaremba [ur.+/-1720]
              1 m. N. Kiedrzyński [ur.+/-1720]
              2 m. N. Jeziorkowski [ur.+/-1720]
       A3. Franciszek Zaremba [ur.+/-1725], skarbnik radomszczański, łowczy piotrkowski,cześnik piotrkowski
       A4. Wojciech Zaremba [ur.+/-1725], skarbnik radomszczański
       A5. Józef Zaremba (ur.1731 Libidza - zm.1774 Rozpsza, tragicznie), dziedzic dobr Rozpsza, Kisiel i inne, 
              starosta sokolnicki 1772 - 1774 [Sokolniki k. Wieruszowa],
              regimentarz sieradzki w konfederacji barskiej, marszałek wielkopolski w konfederacji barskiej,
              generał - major wojsk koronnych
 
                gen. Józef Zaremba (1731 – 1774)
 
              ż. Józefa Grodzicka h. Gryf (ur.1734 - zm.1817)
              ojc. Józef Franciszek Grodzicki (ur.1696 - zm.1768), dziedzic Wrzącej
                     skarbnik wieluński 1744 - 50, podstoli wieluński 1750 - 58, chorąży wieluński 1758 - 68,
                     s. Adama G. (zm.1719) i Teresy z d. Urbańska – c. Zygmunta U.
              mat. Konstancja Błeszyńska h. Oksza (ur.1709), c. Józefa B. (zm.1730) i Marianny z d. Linowska – c. Stanisława L 
              Dzieci : 
              B1. Alojzy Zaremba (ur.16.06.1762)
              B2. Florian Zaremba (ur.3.05.1763 - zm.17.03.1806)
                    ż. Julianna Bierzyńska [ur.+/-1765]
                    Dzieci :
                    C1. Edmund Zaremba [ur.+/-1795 - zm.24.02.1831 w bitwie pod Białołęką]
                          W 1830 r. porucznik w pułku piechoty liniowej Jego Cesarzewiczowskiej Mości Wielkiego Księcia Michała,  Nr 1
                          [Informacja : Wiesław Tomczak]
                    C2. Józef Marcin Antoni Zaremba [ur.+/-1800]
                    C3. Anna Zaremba (ur.+/-1800 - zm.23.05.1850 Studzieniec, poch. Słubice)
                          m. Julian Skarżyński h. Bończa [ur.+/-1800], s. Piotra
                          Dzieci (Skarżyńscy) : 1
                          D1. Alfons Skarżyński (ur.22.10.1830 Częstochowa - zm.23.09.1907 Studzieniec, poch. Słubice)
                                 ż. Seweryna Cichońska (ur.1.02.1838 Tulżyn na Podolu - zm.20.01.1893 Mentona)
              B3. Ignacy Zaremba
              B4. Teodor Zaremba
              B5. Ksawery Zaremba
              B6. Tadeusz Zaremba                          
              B7. Tekla Zaremba [ur.ok.1775 - zm.przed 1818]
                     m.(śl.18.03.1795 Rozprza) Kajetan Szaniawski (ur.1771 - zm.1803/1818)
                     ojc. Filip Neriusz Nereusz Szaniawski (ur.ok.1727 - zm.1782) [PSB], s. Fabiana Sz. [PSB] i Eleonory z d.Potocka h. Pilawa
                     mat. Ludwika Załuska h. Junosza (ur.+/-1730 - zm.21.08.1797), c. Józefa, starosty rawskiego i Zofii z d. Jaksa - Dębicka
                     Dzieci (Szaniawscy) : 3 (Józefa, Filip, Henryk)
                     C1. Józefa Karolina Kunegunda Szaniawska (ur.1797)
                           m.(śl.1818 Błaszki) Guido [Gwidon] Jan Nepomucen Rychłowski h. Nałęcz (ur.1797)
                           ojc. Ignacy Rychłowski (ur.22.08.1757 - zm.7.07.1807), 
                                  s. Franciszka R. i Justyny z d. Grabska h. Wczele – c. Stanisława G.
                                  i Katarzyny z d. Radomicka h. Kotwicz
                           mat. Faustyna Grodzicka [ur.+/-1760], c. Kajetana G. (ur.1720 Gedynice - zm.1781)
                                   i Józefy Konstancji z d. Łubieńska h. Pomian (ur.1738 - zm.28.05.1795) – c. Wojciecha Ł. i Anny z d. Cywińska
                     C2. Filip Nereusz Maria Szaniawski (ur.1798)
                            ż. Barbara Ksawera Ostrowska h. Korab [ur.+/-1805]
                            ojc. Ignacy Błażej Ostrowski [ur.+/-1770 - zm.po 1837]
                            mat. Tekla Myszkowska (ur.+/-1775 - zm.1823)
                     C3. Henryk Szaniawski (ur.+/-1800 - zm.1834)
                           ż. NN.
                           Dzieci (Szaniawscy) :
                           D1. Józef Szaniawski [ur.+/-1825]
                           D2. Juliusz Szaniawski [ur.+/-1825]
                           D3. Henryk Szaniawski [ur.+/-1825]
 
 [5] Wichlińscy h. Skarbicz
       Franciszek Wichliński [ur.+/-1690]
       ż. Magdalena Slimińska [ur.+/-1690]
       Syn :
       Kazimierz Wichliński [ur.+/-1720 - zm.ok.1796], celnik wieluński
       ż. Marianna Morkowska [ur.+/-1720]
       Dzieci : 6 (Wiktoria, Józef, Kazimierz, Katarzyna, Marianna, N)
       A1. Wiktoria Wichlińska [ur.+/-1740 - zm.po 1812], wychowana z łaski króla na pensji, mieszkała : 1812 r. Jacków
              1 m.(śl.1764) Michał Wyszkowski [ur.+/-1720 - zm.1773], 
                     brat ksiądz Kazimierz Wyszkowski opiekun małoletnich Michała i Anny Wyszkowskich po 1773 r.
                     [1 żona (śl.1738) Magdalena Rogalińska (zm.ok. 1763), mieszczka z Krzepic, 
                     córka Michała i Magdaleny Wyszkowskich : Julianna Wyszkowska i mąż Józef  Paskudzki, 
                     córka Józefa i Julianny Paskudzkich : Marianna Paskudzka  i mąż N. Ciągliński] 
              2 m. (śl.po 1773) N. Gorzkowski [ur.+/-1720], mieszkał : Rudniki
              Dzieci (Wyszkowscy) : 2 (Michał, Anna)
              B1. Michał Wyszkowski (ur.1770 - zm.4.05.1829 Warszawa), Radca w Ministerium Spraw Zagranicznych (1811), bezżenny
                    [zgon zgłosili : Kazimierz Staniszewski, lat 55, Murgrabia i Jakub Kawczyński, lat 32, kamerdyner]
              B2. Anna Wyszkowska [ur.+/-1770 - zm.po 1812], mieszkała : 1811 r. Krasice k. Częstochowy w Departamencie Kaliskim
                     m. N. Fihauser [ur.+/-1760 - zm.przed 1811]
       A2. Józef Wichliński (ur.1743 - zm.15.02.1822), poch. u kapucynów
              Metrykant Skarbu Publicznego, dziedzic d. Kopydłów k. Wielunia od 1804 r.
              ż. Antonina Rogolińska (zm.26.02.1813)
              Dzieci : 4 (Stanisław, Konstanty, Piotr, Klementyna)
       A3. Kazimierz Wichliński (ur.1758 - zm.31.03.1822), dziedzic d. Chotów, Kurów, dzierżawca ekonomii rządowej Mokrsko
              1 ż. Ksawera Ostrowska [ur.+/-1760], bezpotomna
              2 ż. Ksawera Myszkowska (ur.1782 - zm.22.08.1822), bezpotomna jw.
       A4. Katarzyna Wichlińska [ur.+/-1760]
              m. Wincenty Karśnicki h. Jastrzębiec [ur.+/-1760]
       A5. Marianna Wichlińska [ur.+/-1760 - zm. 1817 Oliwin, par. Ruda], lat 80 [ = ur.ok. 1737] [pkt 3.2.1.2]
              m. Grzegorz Taczanowski h. Jastrzębiec [ur.+/-1745], pisarz komory Wieruszów, s. Wojciecha i Ludwiki z d. Klichowska
              [żony Grzegorza Taczanowskiego : 1 ż. Salomea Kierling, 2 ż.(śl.10.07.1771) Zuzanna Madalińska (zm.przed 1772),
              c. Michała, podsędka ziemi wieluńskiej i Elżbiety Wężyk, 3 ż Salomea Kossowska (zm.przed 1786), 
              4 ż. Marianna Wichlińska]
              Grzegorz i Marianna Taczanowscy mieszkali : 1809 r.  Strojec k. Wielunia
       A6. N. Wichlińska [ur.+/-1760]
               m. Ignacy Brodzki h. Łodzia [ur.+/-1760 - zm.przed 1815], s. Wawrzyńca
               [2 żona Ignacego Brodzkiego – Teresa Paciorkowska, c. Antoniego Michała P. i Pelagii z d. Kiedrzyńska]
               [1 mąż Teresy Paciorkowskiej – Wincenty Przesmycki]
 
 [6]  "Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego", Działoszyn,
       "Ignacy Myszkowski (zm.1862), s. Augustyna, ostatni dziedzic, starzec samotny, wielce do dóbr swoich
       przywiązany, który ogromnego, na milion przeszło rubli, ocenianego lasu, tknąć nie pozwalał, i tylko pragnął,
       aby dobra nie dostały się w ręce spekulanta, sprzedał je przed śmiercią Wzdulskiemu. Za Myszkowskiego były
        jeszcze w pałacu portrety królewskiej rodziny Poniatowskich i pokrewnych z nią Czartoryskich, Tyszkiewiczów
        przez Bacciarellego malowane oraz gipsowe popiersia monarchów ościennych.
        Nowonabywca...dokupywał zrazu okoliczne włości Krzeczów, Ożegów i inne, ale wkrótce siekiera leśnych
        kupców, poczęła trzebić lasy i same dobra w prędkiej zmianie właścicieli z rąk do rąk przechodząc, zostały
        rozszarpane, oddzielne przysiółki mają teraz każdy osobnego właściciela, z lasów pozostały pieńki i zarośla,
        do spławu nieprzydatne. Dobra więc działoszyńskie stały się właśnie ofiarą spekulacyi."
 
 [7]  Zarys genealogiczny rodziny Chopin :
       
       Mikołaj Chopin (ur.15.04.1771 Marainville - sur - Madon - zm.3.05.1844 Warszawa), s. Franciszka i Małgorzaty Deflin,
       emigrant z Lotaryngii, powstaniec kościuszkowski, nauczyciel języka francuskiego
 
                 
     1/ Mikołaj Chopin (1771 – 1844)
     2/ akt zgonu Mikołaja Chopina  [powiększ]
 
       ż.(śl.1806 Brochów k. Żelazowej Woli)
       Justyna (Tekla Justyna) Krzyżanowska (ur.przed 14.09.1782 Długie, Izbica Kujawska - zm.1.10.1861 Warszawa)
       [chrzestni : hr. Eugeniusz i Justyna (Agnieszka) z d. Dąmbska Skarbkowie]
       ojc. Jakub Krzyżanowski (ur.+/-1745 - zm.29.10.1805), administrator dóbr rodziny Skarbków, mieszkał : Długie 
       mat. Antonina Kołomińska [ur.+/-1750]
 
               
     1/ Justyna Chopin z d. Krzyżanowska (1780 – 1861)
     2/ akt zgonu Justyny Chopin z d. Krzyżanowska  [powiększ]
 
       Dzieci : 4 (Ludwika, Fryderyk, Emilia, Izabela)
       A1. Ludwika Marianna Chopin (ur.6.04.1807 Warszawa - zm.29.10.1855 Warszawa, par. św. Jan)  [PSB]
              [chrzest : Warszawa, par. Nawiedzenia NMP, 14.04.1807, chrzestni : Jan Nepomucen Dziewanowski (ur.1782 - zm.1808)
              i hr. Ludwika Skarbek]
 
                     
          1/ Ludwika Jędrzejewicz z d. Chopin (1807 – 1855) 
              2/ akt zgonu Ludwiki Jędrzejewicz z d. Chopin  [powiększ]
 
              m.(śl.22.11.1832) Józef Kalasanty Jędrzejewicz (ur.7.07.1803 Warszawa - zm.11.05.1853 Warszawa, par. św. Jan), 
              zmarł prawdopodobnie wskutek epidemii cholery w Warszawie  
              [świadkowie ślubu : Michał hr. Skarbek, wł. Żelazowej Woli i jego szwagier Stefan Wiesiołowski – mąż Anny]         
              [zgon zgłosili : Franciszek Potrzobowski i Henryk Jaszowski (ur.1814 Lublin)]
              ojc. Józef Jędrzejewicz (ur.1769 - zm.1832), pochodzenia ormiańskiego, pułkownik Wojsk Polskich, 
                     s. Stanisława J. i Róży z d. Kozieradzka (ur.1743 - zm.1831)
                     (1 mąż Róży Kożieradzkiej – Franciszek Ksawery Makarowicz [PSB], s. Jana M. i Anny Szuart)
              mat. Ludwika Guc [Gutz, Gutze] (1 mąż – Franciszek Tykel [Tykiel,  Tückel ] h. Cholewiec)
              [5.01.1846 r. Ludwika Jędrzejewicz była matką chrzestną Celiny Izabeli Jaszowskiej – c. Henryka Jaszowskiego
              i Emilii z Baronów Rosen (par. św. Jan, akt nr 601)]       
              absolwent Uniwersytetu Warszawskiego,
              po uzupełniających studiach za granicą (1828 - 30) doktoryzował się na Uniwersytecie Krakowskim.
              Był urzędnikiem Komisji Spraw Wewnętrznych, nauczycielem prawa i administracji Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego
              w Marymoncie (od 1837), sędzią pokoju m. Warszawy i działaczem filantropijnym Warszawskiego Towarzystwa
              Dobroczynności.
              Józef i Ludwika Jędrzejewiczowie mieszkali w Warszawie, we własnym domu przy ul. Podwal 526.      
 
                akt zgonu Józefa Jędrzejewicza (1853 r.)  [powiększ]
 
          Dzieci (Jędrzejewicz) : 4 (Henryk, Ludwika, Antoni, Fryderyk)
             B1. Henryk Bronisław Jędrzejewicz (ur.18.08.1833 Warszawa - zm.7.05.1899 Paryż), podpułkownik w powstaniu styczniowym 
             B2. Ludwika Magdalena Jędrzejewicz (ur.22.07.1835 Warszawa - zm.23.07.1890 Warszawa), rzeźbiarka
                    m.(śl.1858) Ludwik Ciechomski h. Wąż (ur.1827 Sucha, pow. Łowicz - zm.1882), ziemianin, dziedzic dóbr Sucha,
                    mieszkał : Sucha k. miast Żyrardów, Sochaczew, Łowicz
                    ojc. Mateusz  Maurycy Feliks Ciechomski [ur.+/-1800], s. Wincentego C. [ur.+/-1770], cześnika [Sochaczew]
                           i Ludwiki Ludomiły Pelagii z d. Zabłocka
                    mat. Józefa Kręczewska [ur.+/-1800]
 
                      akt ślubu Feliksa Ciechomskiego (brata Ludwika) z Cecylią Dziewanowską  [powiększ]
 
                    Dzieci (Ciechomscy) : 4 (Józefa, Laura, Maria, Antoni)
                    C1. Józefa Bronisława Ciechomska (ur.19.07.1859 - zm.27.02.1922 Warszawa)
                          m.(śl.1889 Warszawa, par. Narodzenia NMP, Leszno) Józef Wiktor Bichniewicz h. Pielesz (ur.1842 - zm.26.05.1915)
                          ojc. Adam Bichniewicz [ur.+/-1810]
                          mat. Joanna Śnieżek [ur.+/-1810]
                          Dzieci (Bichniewicz) :
                          D1. Władysław Bichniewicz (ur.5.03.1890 - zm.1975)
                                 ż. Zofia Dunin - Szostakowska h. Łabędź [ur.+/-1890 - zm.po 1919]
                                 ojc. Leon Michał Józef Dunin - Szostakowski (ur.1854 - zm.3.02.1904), s. Michała D. - Sz. (ur.1818) i Tekli Kibort
                                 mat. Melania Umiastowska von Nandelstädt h. Pierzchała (Roch III) [ur.+/-1855], 
                                         c. Emila U. (ur.30.06.1830 - zm.14.06.1892) i Stanisławy z d. Świątecka
                                Dzieci (Bichniewicz) : 2 (Maria, Krystyna)
                                E1. Maria Bichniewicz (ur.1915 - zm.2007)
                                E2. Krystyna Bichniewicz (ur.11.03.1919 - zm.16.03.2006 Toruń), ps. „Porębska”
                                      m. Jerzy Rożałowski h. Gozdawa (ur.25.01.1912 Płoskirow - zm.11.07.1944),
                                      por. 1 p uł., komendant Brygady AK „Gozdawa”, pseud. „Ryszard Porębski”
                                      http://rozalowski.info/rodzina/index.php
                    C2. Laura Ciechomska (ur.1862 - zm.1939 Warszawa)
                    C3. Maria Ciechomska (ur.1869 - zm.1932)
                    C4. Antoni Ciechomski (ur.1874 - zm.1929)
                          ż. NN.
                          Dzieci :
                          D1. Maria Izabela Ciechomska (Ludwika) (ur.1906 - zm.1972)
             B3. Antoni Żelisław Jędrzejewicz (ur.23.07.1843 Warszawa - zm.29.07.1922 Warszawa), 
                    urzędnik Towarzystwa Kredytowego m. Warszawy
 
                      metryka chrztu  [powiększ]
 
                    ż.(śl.6.02.1875 Warszawa, par. św. Jan) Wiktoria Niementowska (ur. 1859 Francja)
                    [świadkowie ślubu : Antoni Barciński i Stanisław Czajkowski]
                    ojc. Tadeusz Niementowski [ur.+/-1830]
                    mat. Katarzyna Ziemecka [ur.+/-1830]
             B4. Fryderyk Bolesław Jędrzejewicz (ur.24.07.1840 Warszawa - zm.25.01.1857 Warszawa), lat 17
 
                      metryka chrztu  [powiększ]
 
       A2. Fryderyk  Franciszek Chopin (ur.22.02.1810 Żelazowa Wola - zm.17.10.1849 Paryż)
              [chrzestni : Franciszek Grembecki i Anna Skarbek]
 
                        Fryderyk Chopin (1810 – 1849)
 
                metryka chrztu Fryderyka Chopina  [powiększ]
 
            grób F. Chopina na paryskim cmentarzu Père Lachaise  [powiększ]
 
       A3. Emilia Chopin (ur.9.11.1812 - zm.10.04.1827)
              [chrzestni 15.12.1812 : Franciszka Grochalska (ur.ok.1767 Wilno - zm.17.10.1827 Warszawa), zamężna Dekert (Antoni)
               i Ksawery Zboiński (tj. Feliks Ksawery Zboiński)]
 
                Emilia Chopin (1812 – 1827)
 
       A4. Izabela Chopin (ur.1813 - zm.3.06.1881)
 
                Izabela Chopin (1813 – 1881)
 
              m.(śl.8.11.1834 Warszawa, par. św. Krzyż) Antoni Barciński (ur.28.05.1803 Lublin - zm. 9.05.1878 Warszawa)  [PSB]             
              profesor gimnazjum w Warszawie, dyrektor żeglugi parowej
              ojc. Walenty Barciński (ur.ok.1774 - zm.1851), mieszczanin lubelski, rzemieślnik pochodzący z Radomia
              mat. Małgorzata Morawska (ur.ok.1780 - zm.1865)
 
                     
          1/ Antoni Barciński (1803 – 1878)
          2/ metryka ślubu (1834 r.)  [powiększ]
 
          bezdzietni
 
 [8] W niektórych źródłach błędnie hr. Ludwika Męcińska [np. Kronika żałobna rodzin w Wielkopolsce...]
 
 [9] Adam Myszkowski i Stefan Czarniecki h. Łodzia (ur.ok.1830 - zm.1872), (wł. dóbr Wysoka), s. Pawła Cz. i Józefy z d. Paciorkowska
       (c. Ksawerego Franciszka P. i Barbary Franciszki z d. Męcińska)
       w 1858 r. opiekunowie dzieci po zmarłych :
       Stanisław Paciorkowski h. Gryf (ur.1795 - zm.21.02.1847), s. Ksawerego Franciszka P. i Barbary Franciszki z d. Męcińska
       ż. Izabela Morzkowska h. Ślepowron (ur.+/-1805), c. Ignacego Piotra Jana M. i Anny z d. Męcińska
       właściciele dóbr Postaszowice i Gorzków (razem z Tadeuszem Paciorkowskim)
       Dzieci (sukcesorowie w/wymienionych) :
       1/ Izabela Barbara Michalina Paciorkowska
       2/ Franciszek Ksawery Stanisław Paciorkowski
       3/ Ignacy Paciorkowski
       4/ Daniel Damian Dyonizy Paciorkowski
 
 [10] 1744 r. - Józef  Rylski kupił dobra Połomyja i Jadajówka w Galicji od Ignacego Hulanickiego (Ulanickiego).
       Zarys genealogiczny :
       Antoni Rylski [ur.+/-1750 - zm.przed 1811], podczaszy rawski, dz. d. Połomia
       ż. Regina Sierakowska [ur.+/-1755]
       Dzieci :
       A1. Antoni Ścibor Rylski h. Ostoja (ur.1782 Połomia - zm.1855/68], dz. dóbr Połomia k. Jasła (Połomija z Gadajówką)  
              ż.(śl.11.06.1811 Działoszyn) Antonina Myszkowska (ur.1789 Lututów - zm.po 1814]
              Dzieci : zob. tekst
       A2. Dorota Rylska (ur.+/-1780 - zm.26.03.1802)
 
                [powiększ]
          Połomia. Tablica na murach kościoła. Dorota z Rylskich Sierakowska (zm.1802)
 
             m. Wincenty Sierakowski [ur.+/-1775]             
             Dzieci (Sierakowscy) :
             B1. Józef Sierakowski (ur.+/-1800 - zm.17.04.1840), dziedzic dóbr Baryczka
 
                     [powiększ]
              Połomia. Nagrobek Józefa Sierakowskiego. 
              Epitafium : „Józefowi Sierakowskiemu Panu Baryczki zmarłemu 17.04.1840 r. Antoni Rylski Wuj”.
      Zdjęcia ze strony : Cmentarz w Połomii
      http://polomia.info.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=68:cmentarz-w-poomi&catid=37:zabytki&Itemid=2
       
       1872 r. - wł. Połomii, Stanisław Kotarski (ur.1831 - zm.1910), mąż Karoliny z d. Wojnarowska (ur.1839 - zm.1866)
 
 
Spis treści          Następny rozdział ->>
 
 

do górywstecz