3.1.3. Linia : Świętochłowice
 
 Ostatnia aktualizacja : 29.11.2016 r.
 Wyszukiwarka : Ctrl + F
  
 
   
   Mapa z 1910 r.
 
 Władysław Myszkowski h. Jastrzębiec [ur.+/-1660 - zm. po 1695]
 ż.(śl.16.05.1690 Chropaczów) Anna Ludmiła Raczek [h. Warnia] ze Świętochłowic [ur.+/-1665]  [1]
 [świadkowie ślubu : D. Jan Tomaszewski i D. Franciszek Stradomski]  
 [1 mąż Anny Ludmiły Raczek – N. Paczyński (Paczeński) (zm.przed 1690)]  [2]
 
    akt ślubu, Chropaczów 1690 r.  [powiększ]
 
 Dzieci :   
 A1. Józef Stanisław Myszkowski (chrzest 25.03.1692 Bytom) [pkt 7.1]
       [chrzestni : D. Wojciech Rotter i N. Beata Mikuszowa]
 
         metryka chrztu, Bytom 1692 r.  [powiększ]
 
 A2. Antoni Wacław Myszkowski (chrzest 24.01.1695 Bytom)
       [chrzestni : Nob. Wacław Schwainoch in Świętochłowice i D. Ewa Szulc]
 
         metryka chrztu, Bytom 1695 r.  [powiększ]
 
 być może :
 A3. Stanisław Myszkowski [ur.+/-1690] de Myszkowice
       ż.(śl.1713 Chropaczów) Helena Kalinowska [ur.+/-1695]  [3]
       [świadkowie ślubu : Adam Samson Paczyński i Wacław Myszkowski z Łagiewnik, par. Chropaczów]
 
         akt ślubu, Chropaczów 1713 r.  [powiększ]
 
 być może :
 A4. Wacław Myszkowski [ur.+/-1690] z Łagiewnik, świadek w/w ślubu w 1713 r. [zob. Będzin]
 
 1694 r. - Anna Ludmiła Myszkowska h. Jastrzębiec z d. Raczek skarżyła się 2 stycznia 1694 r. na źle obliczony
 podatek z jej części wsi Świętochłowice. Część ta została oszacowana zbyt wysoko ( 365 tal.) ponieważ pola są 
 nieurodzajne, mieszka tam tylko kilku chałupników, a karczma nie przynosi dochodu, gdyż nie ma zboża
 do warzenia piwa i palenia gorzałki.

 


 Przypisy :

 

 [1]  Rodziny Raczek :

        Kacper Raczek [ur.+/-1660]

        ż. Łucja N. [ur.+/-1660]

        Dzieci :

        1/ Walenty Raczek (chrzest 7.02.1684 Będzin)

            [chrzestni : Paweł Borowy i Zofia Piwowarczanka, oboje de Będzin]

 

        Jacenty Raczek [ur.+/-1660[

        ż. Zofia N. [ur.+/-1660]

        Dzieci :

        Agnieszka Raczek (chrzest 1685 Siewierz)

 

 [2]  Paczyńscy (Paczeńscy) z Paczyny i Tęczyna h. Topór, XVI - XVIII w. właściciele : Hajduki, Świętochłowice Górne, Łagiewniki
        http://swietochlowice.bix.pl/
 
        Samson Paczyński (1568 - 1596)
        Jakub Paczyński (1596 - 1616)
        Stanisław Paczyński (1616 - 1649)
        Jan Paczyński (1649 - 1668)
        Krzysztof Paczyński (1668 - 1677)
        Mikołaj Paczyński (1677 - 1701)
        Karol Rudolf Paczyński, ostatni właściciel, 
        w 1730 r. sprzedał Świętochlowice Górne Janowi Henrykowi Kalinowskiemu, ten sprzedał je w 1744 r. Zamięckim h. Starykoń.
 
        Zarys genealogiczny :
 
        N. Paczyński [ur.+/-1595]
        ż. NN.
        Dzieci :
        A1. Stanisław Paczyński [ur.+/-1625 - zm.po 1656], wł. Paczyny
        A2. Krzysztof Paczyński [ur.+/-1625 - zm.po 1677] de Świętochłowice
               ż. NN.
               Dzieci :
               B1. Ludwika Paczyńska [ur.+/-1655]
                      m.(śl.17.01.1679 Chropaczów) Józef Gdurski [ur.+/-1655]
                      [świadkowie ślubu : G. Adam Szyk i Jerzy Paczyński de Świętochłowice]
                      ojc. Aleksander Gdurski
                      mat. NN.
 
        Jan Paczyński [ur.+/-1625 - zm.po 1680], Capitaneus de Łagiewniki i Bytom (starosta ziemski bytomski)
        ż. Ludmiła N. [ur.+/-1625 - zm.po 1681]
        Dzieci :
        A1. Katarzyna Paczyńska [ur.+/-1655]
               m.(śl.21.09.1677 Chropaczów) Józef Gołkowski [ur.+/-1655] de Łagiewniki
               [świadkowie ślubu : G. Mikołaj Kloch de Golaszowice i Łagiewniki, Krzysztof Paczyński de Świętochłowice, 
               Mikołaj Paczyński de Świętochłowice]
               ojc. Adam Gołkowski
               mat. NN.
        A2. Marianna Paczyńska [ur.+/-1660]
               m.(śl.9.12.1682 Chropaczów) Andrzej Kiczka [ur.+/-1655] de Świętochłowice
               [świadkowie ślubu : Kacper Hunter in Repty, Jan Koszembor in Miechowice, sędzia Terr. Bytom]
               ojc. Adam Kiczka
               mat. NN.
 
         Joachim Paczyński [ur.+/-1650 - zm.przed 1685] de Świętochłowice
         ż. Anna N. [ur.+/-1650] 
         2 mąż Anny N. – (śl.15.01.1685 Chropaczów) G. Maksymilian Burzyński [ur.+/-1650]
         [świadkowie ślubu : G. Andrzej Kiczka de Świętochłowice, Jan Gołkowski de Łagiewniki, 
         Adam Szymon Schnura de Ligota - Błotnica]       
 
         Krzysztof Paczyński [ur.+/-1650] de Świętochłowice
         ż.(1679) Anastazja N. [ur.+/-1650]
         Dzieci :
         A1. Jerzy Paczyński (chrzest 25.04.1679 Bytom)
                [chrzestni : Jan Szulc i Dorota Szulcowa]          
 
         Mikołaj Paczyński [ur.+/-1650 - zm.ok.1701] de Świętochłowice [heres de Świętochłowice]
         ż. Anna Rosina N. [ur.+/-1650 - zm.po 1687]
         Dzieci : co najmniej 4  (Jan, Dorota, Ewa, Jakub, Samson)
         A1. Jan Augustyn Paczyński (chrzest 15.07.1680 Bytom)
                [chrzestni : G. Kacper Hunter in Repty i G. Marianna Paczyńska, córka Jana Paczyńskiegocapit. Bytom]
         A2. Dorota Paczyńska (chrzest 4.01.1682 Bytom)
                [chrzestni : G. Jan Koschember de Miechowice i Marianna Paczyńska de Łagiewniki]
         A3. Ewa Rosina Paczyńska (chrzest 31.05.1683 Bytom)
                [chrzestni : G. Jan Koschembor de Skorkowice in Miechowice, sędzia ziemski i Elżbieta Hierschowna]
         A4. Jakub Leopold Paczyński (chrzest 1.10.1684 Bytom)
                [chrzestni : G. Jan Koszembor de Miechowice i panna Helena Raczkowna]
         A5. Samson Ludwik Paczyński (chrzest 23.02.1687 Bytom)
                [chrzestni : Adam Rymułtowski in villa Świętochłowice i G. Dorota Gałkowska, wdowa po Adamie Gałkowskim in Łagiewniki]
 
         Fryderyk Paczyński de Radzionków, chrzestny (LN Bytom 1691)
 
         Adam Samson Paczyński [ur.+/-1670], heredes de Łagiewnik
         ż. Elżbieta N. [ur.+/-1670]
         Dzieci :
         A1. Jan Kacper Paczyński (chrzest 7.02.1700 Bytom)
                [chrzestni : N. Wojciech Koszembor de Miechowice i Maria Beata Mikuschin de Łagiewniki]
         A2. Helena Eleonora Paczyńska (chrzest 24.01.1701 Bytom)
                [chrzestni : Nob. Karol Schweinichen de Świętochłowice i Beata Mikuschin de Łagiewniki]
         A3. Jerzy Ferdynand Paczyński (chrzest 29.06.1702 Bytom)
                [chrzestni : N. Jan Jerzy Kamieński de parva Dąbrówka i Maria Beata Mikuschowa de Łagiewniki]
         A4. Ewa Marianna Paczyńska (chrzest 5.07.1704 Bytom)
                [chrzestniu : Vitus Kawka sub muzanus i Ewa Ramżyna de Hospitali Parochiali]
         A5. Anna Paczyńska (chrzest 13.12.1712 Bytom)
                [chrzestni : N. Kalinowski z Łagiewnik i Helena Schultz z Chropaczowa]
 
         Karol Rudolf Paczyński [ur.+/-1675 - zm.po 1730] de Magna Villa alis Wiela Wieś, heredes de Świętochłowice
         ż.(śl.26.11.1703 Chropaczów) Franciszka Schweinichen [ur.+/-1780 - zm.po 1705]
         [świadkowie ślubu : Adam Samson Paczyński in Łagiewniki, Karol i Jerzy Schweinichen in Świętochłowice herediti,
          G. Alberto Marzon in Głogowiec heredity]
         [ślubu udzielił : ks. Ferdynand Józef Paczyński, paroch in Chechlensic, diec. Wratislaviensis]
         ojc. Wacław (Wenceslaus) Schweinichen [ur.+/-1650], heredes in Świętochłowice
         Dzieci :
         A1. Franciszek Józef Paczyński (chrzest 14.01.1705 Bytom)
                [chrzestni : Jan Mokrski i Zuzanna Kusnitiusowa (Kusnity)]
         A2. Anna Maria Franciszka Paczyńska (chrzest 27.12.1706 Bytom) [matka Julianna Franciszka]
                [chrzestni : G. Karol Wacław Schweinichen de Świętochłowice i Maria Beata Mikuszowa de Łagiewniki]
         A3. Franciszek Stanisław Paczyński (chrzest 8.12.1709 Bytom), ojc. Karol Józef Paczyński i mat. Julianna
                [chrzestni : nieczyt.]
 
          Helena Paczyńska
          m.(1702) N. Koszembor
 
          Anna Paczyńska
          m.(1703) N. Raiski de Bielczowice
 
          Adam Samson Paczyński de Magna Paczyna [ur.+/-1700]
          ż. Franciszka N. [ur.+/-1700]
          Dzieci :
          A1. Karol Józef Paczyński (chrzest 14.11.1722 Bytom)
                 [chrzestni : Joachim Józef ogonek i żona Anna]
 
 [3] Kalinowscy :
       1701 r. – Nob. Stanisław Bogusław Kalinowski i żona Helena Maksymiliana, dzierżawcy : Ozegów i Szombierki

 [powrót]

 

 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 

 

do górywstecz