2.2. Linia Jana Myszkowskiego
 
 Ostatnia aktualizacja : 9.02.2020 r.
 Wyszukiwarka : Ctrl + F
 
 A2. Jan z Przeciszowa Myszkowski (ur.ok.1445 - zm.ok. 1527) ], kaszt. oświęcimski 1492 [PSB],
       s. Mikołaja „Starszego” [pkt 2]
       właściciel dóbr : Bestwina, Żebracza, Kiezorowicze (dziś nieistniejące), Czechowice
       ż. (śl. 1481) Magdalena Kloch z Bestwiny h. Kornicz [ur.+/-1455], 
       ojc. Jan Kloch z Bestwiny (ur.+/-1425 - zm.przed 1481), właściciel Bestwiny, kasztelan oświęcimski
       mat. NN.

         [powiększ]

       Gotycki dzwon w Bestwinie odlany w 1504 r., ufundowany przez Jana Myszkowskiego, ówczesnego

       właściciela Bestwiny. Znajduje się na nim łacińska inskrypcja „O Królu Chwały, przybądź z pokojem”.

       Dlatego ważący 580 kg dzwon jest dzisiaj zwany „Królem Chwały”.

       22.07.1941 r. zrabowali go hitlerowcy z myślą o przetopieniu w hucie w Hamburgu.

       Przywieziony 7.07.2010 r. z bawarskiej parafii w Mitterfirmiansreut, spoczywa w prezbiterium parafialnego

       kościoła w Bestwinie.

 

       You Tube :   http://www.youtube.com/watch?v=pBYw7JcwS_k

 
       Dzieci : 6 ( Mikołaj, Leonard, Anna, Marusza, Jadwiga, Zofia )
 
       B1. Mikołaj Myszkowski [ur.ok.1482]
             1492 student Ak. Krak., 1495 promowany na magistra sztuk wyzwolonych,
             prawdopodobnie zmarł młodo
 
       B2. Leonard Myszkowski [ur.ok.1482 - zm. po 1529] 
             1492 student Akademii Krakowskiej, 1495 promowany na magistra sztuk wyzwolonych, 
             1503 wykonawca testamentu magistra Jana Sommerfelda, 
             1504 pisarz królewski, 
             1529 pleban w Rudawie k. Krakowa [PSB hasło : Jan Myszkowski]
 
       B3. Anna Myszkowska [ur.+/-1480], niezamężna
 
       B4. Marusza Myszkowska [ur.+/-1480]
             m. N. Mazancowski [ur.+/-1480]
 
       B5. Jadwiga Myszkowska [ur.+/-1480 - zm.po 1531]
             m.(śl. przed 1531) Mikołaj Śmiotanka h. Korczak [ur.+/-1480 - zm.po 1531] z Trębaczowa  [1], 
             wojski chełmski, sędzia chełmski
 
       B6. Zofia Myszkowska [ur.+/-1485]
             1 m.(śl.+/-1510] Piotr Palczowski h. Orla  [2] 
             2 m.(śl.+/-1525) Jakub Palczowski Szaszowski h. Orla [ur.+/-1485 - zm.po 1556], 
                     dz. dóbr Palczowice, Przybradz
                     sędzia ziemski zatorski 1541 – 57
 
             
 
             Dzieci (Jakuba Palczowskiego i Zofii Myszkowskiej) :
             C1. Zygmunt Jan Palczewski (ur.+/-1530 - zm.1587) [PSB]  
                   w młodości służył na dworze cesarza Karola V i w jego wojsku. W 1551 r. wrócił do kraju,
                   działacz reformacyjny,                     
                   1563 -1570 r. podstarości krakowski (powołany przez starostę Stanisława Myszkowskiego), 
                   1572 r. poseł na sejm,
                   1572 - 1580 r. podstarości krakowski,
                   od 1579 r. burgrabia krakowski.
                   Odziedziczył po ojcu Palczowice i Przybradz, w 1578 r. majątek powiększył o Radoczę, Rudze
                   oraz części we wsiach  Brodła, Czarnowicach, Marcyporęba, Witanowice.. 
                   W latach 1575 - 1587 był właścicielem części Witanowic.
                   Od 1557 do 1581 r. dzierżawił część Lgockich w Lgocie                 
                   W Krakowie posiadał kamienicę przy ul. Stolarskiej, nadaną mu przez króla,
                   dom z ogrodem na Zwierzyńcu, drugi dom - za bramą św. Mikołaja w Krowodrzy.
                   Na Kazimierzu miał kolejne 3 domy : koło kościoła Bożego Ciała, przy rynku 
                   i przy ulicy idącej do bramy Glinianej.
                   Ponadto miał jeszcze : dom w rynku w Skawinie.i 2 domy z ogrodem i łąkami w Bochni.
                   ż.(śl.1558) Jadwiga Pszonka [ur.+/-1530]
                   ojc. Mikołaj Pszonka z Babina h. Janina [ur.+/-1505 - zm.1547/8], zwolennik reformacji
                   mat. NN.
 
                   Dzieci (Palczowscy) : (Zygmunt, Przecław)               
                   D1. Zygmunt Palczewski [ur.+/-1560 - zm. styczeń 1609], kalwinista, wł. części Lgoty
                         od 1598 r. podstarości oświęcimski,
                         od 1604 r. sędzia ziemski zatorski,
                         1605 r. uczestnik rokoszu sandomierskiego,
                         zmarł w styczniu 1609 r. z ran zadanych mu przez starostę oświęcimskiego
                         Mikołaja Komorowskiego i jego kompanów na sejmiku zatorskim 10 IX 1608 r.
                         ż. Teodozja Bielska h. Prawdzic [ur.+/-1565]
                         ojc. Joachim Bielski (ur.+/-1540 Biała - zm.8.01.1599 Kraków), poeta i historyk  [PSB],
                                s. Marcina Bielskiego (ur.1495 Biała - zm.18.12.1575 Pajęczno) [PSB]  [3]
                                i N. z d. Siemkowska h. Oksza
                         mat. NN.
                         [2 mąż Teodozji Bielskiej – Jan Konarzewski (ur.+/-1570)]
                         Dzieci : (Zygmunt, Gabriel, Andrzej)
                         E1. Zygmunt Palczowski [ur.+/-1585]
                         E2. Gabriel Palczowski (ur.+/-1585 - zm.1647 Zator)
                              1627 - 1631 pisarz zatorski, 1631 - 1640 wojski oświęcimski, 1640 - 1646 podsędek zatorski.
                              W 1631 r. sprzedał Przybradz, w 1634 r. kupił od Krzysztofa i Zygmunta Lgockich
                               części Lgoty, odziedziczone przez nich po ojcu Gabrielu Lgockim.
                               W 1645 r. sprzedał wszystkie dobra na Lgocie i Witanowicach prawdopodobnie Paszkowskim. 
                               Na stałe osiedlił się w Zatorze gdzie zmarł w 1647 r.
                         E3. Andrzej Palczowski [ur.+/-1590]
 
                   D2. Przecław Palczewski [ur.+/-1560 - zm.1619], dziedzic Brzeźnicy
 
                   wg herbarza Uruskiego :
                   D3. N. Palczewska [ur.+/-1560]
                         m. Jan Pisarski [ur.+/-1560]
 
             Inne dzieci Jakuba Palczowskiego (prawdopodobnie z 1 żony) :
             C2. Jakub Palczowski ve. Gierałtowski [ur.+/-1515 - zm.po 1561]  [2]
                   ż. Katarzyna de Gierałtowice (ur.+/-1520 - zm.1575)
--------------------------------------------------------------------------
 Przypisy :
 
 [1] Trębaczów,  wieś w Polsce, woj. lubelskie, pow. Łęczna – 18 km na NE od Lublina
 
 [2] Palczewscy (Palczowscy) h. Orla
       Pochodzą od rodziny Szaszowskich, osiadłej w księstwie zatorsko - oświęcimskim, której jedna gałąź od nabytej w XV wieku
       wsi Palczowice k. Zatora przyjęła nazwisko Palczowskich. Pieczętowali się oni herbem własnym o wyobrażeniu zbliżonym
       do h. Orla, a w 2 połowie XVI wieku (pod wpływem Bartosza Paprockiego) przekształcili swój herb na „Orlę”.
       
      N. Palczewski (Szaszowski) [ur.+/-1455], rodzina wyznania kalwińskiego
      ż. NN.
      Dzieci : (Piotr, Jakub)
      A1. Piotr Palczewski (ur.+/-1485 - zm.1551), współdziedzic dóbr Brzeźnica, Palczowice, Przybradz, Smolice, Wioska,
             wł. domu na Kazimierzu (Kraków) naprzeciw kościoła Bożego Ciała.
             ż. NN.
             Dzieci : (Jan)
             B1. Jan Palczewski (ur.ok.1507 - zm.1565) [PSB]
                   1523 - 7 student na Uniwersytecie Krakowskim, 
                   od 1548 r. dworzanin króla Zygmunta Augusta (z prawem do 6 koni)
                   w 1557 r. brał udział w wyprawie inflackiej,
                   od 1559 r. sędzia ziemski zatorski, poseł na sejmy.
                   Po ojcu wł. domu na Kazimierzu (Kraków) naprzeciw kościoła Bożego Ciała, 
                   który sprzedał stryjecznemu bratu Zygmuntowi
                   1 ż. NN.
                   2 ż. Dorota Słupska [ur.+/-1510]
                   Dzieci Jana Palczewskiego z 1 żony : (Stanisław, Michał, Jakub)
                   C1. Stanisław Palczewski (ur.+/-1530 - zm.ok.1604), dz. wsi Łękawica k. Wadowic
                         ż. Katarzyna Strasz [ur.+/-1530 - zm.po 1564]
                         [bracia Andrzej, Jan Straszowie]
                   C2. Michał (Mikołaj Michał) Palczewski [ur.+/-1535 - zm.23.03.1578), dz. dób Brzeźnica, Marcyporęba, Wysoka
                         1553 r. student Uniw. Krak., 1557 r. student Uniw. Lipskiego, 1558 r. student Uniw. Wittenberskiego,
                         zginął 23.03.1578 r. w wyniku sąsiedzkich zatargów, postrzelony śmiertelnie przez awanturnika Jana Krassowskiego.
                         ż. Barbara Lubomirska [ur.+/-1535 - zm.po 1578]
                         ojc. Mikołaj Lubomirski [ur.+/-1505 - zm.1582], s. Teodoryka L. (zm.1521) i Elżbiety z Gniewęcka h. Lis (zm.1527)
                         mat. Barbara Chocimowska h. Oksza [ur.+/-1510], c. Andrzeja Ch. i Beaty z d. Przerębska h. Nowina – c. Jana P. [PSB]
                         Dzieci : (Mikołaj, Krzysztof, Paweł)
                         D1. Mikołaj Palczowski (ur.+/-1565 - zm.po 1586]
                         D2. Krzysztof Palczewski (ur.ok.1568 - zm.1627), pisarz ziemski zatorski i oświęcimski [PSB]
                                porzucił kalwinizm
                                ż.(śl.1599 Kraków, kościół Mariacki) Zuzanna Misiowska [ur.+/-1570]
                                Dzieci : (Adam, Barbara, Zofia, Maryna, Krystyna)
                                E1. Adam Palczewski [ur.+/-1605]
                                E2. Barbara Palczewska [ur.+/-1605]
                                      m. Andrzej Koniecki [ur.+/-1605]
                                E3. Zofia Palczewska [ur.+/-1610]
                                      m. Jerzy Achinger [ur.+/-1605]
                                E4. Maryna Palczewska [ur.+/-1610]
                                E5. Krystyna Palczewska [ur.+/-1610]
                                      m. Andrzej Witkowski [ur.+/-1610]
                         D3. Paweł Palczewski [ur.+/-1570 - zm.po 1609], podróżnik, pisarz, działacz polityczny [PSB]
                                dworzanin króla Zygmunta III Wazy,
                                Od 1596 r. student Uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą
                   C3. Jakub Palczewski [ur.+/-1535]
                   Dzieci Jana Palczewskiego z 2 żony :
                   C4. Wacław Palczewski
                   C5. Katarzyna Palczewska
                         m. Marcin Wielowiejski
      A2. Jakub Palczewski [ur.+/-1485 - zm.po 1556] z Palczowic (wzm. od 1506) i Brzeźnicy
             1 ż. NN.
             2 ż. Zofia Myszkowska [ur.+/-1485]
             Dzieci z Zofii Myszkowskiej :
             B1. Zygmunt Palczewski [ur.+/-1530 - zm.1587] [PSB]
                   ż. (śl.1558)Jadwiga Pszonka [ur.+/-1530], c. Mikołaja
                   Dzieci : zob. wyżej
            Dzieci prawdopodobnie z 1 żony :
            B2. Jakub Palczewski
 
 [3] Marcin Bielski h. Prawdzic (ur.1495 Biała - zm.18.12.1575) [PSB]
       [Biała – pow. Pajęczno, ziemia sieradzka]
       pierwotnie nazwisko : Wolski,
       rycerz i ziemianin, kronikarz i poeta
 
       Marcin Bielski (1495 – 1575)
 
       „Kronika Polska” Marcina Bielskiego
 
     ż. N. Siemkowska h. Oksza [ur.+/-1495]
       Dzieci : 4 (Joachim, Helena, Zofia, Konstancja)
       A1. Joachim Bielski [ur.+/-1540 Biała - zm.8.01.1599 Kraków], poeta i historyk  [PSB]
              ż. Anna Borzechowska [ur.+/-1545]
              Dzieci z Anny Borzechowskiej : Jan, Stefan
              B1. Jan Bielski [ur.+/-1570]
              B2. Stefan Bielski [ur.+/-1570]
              Pozostałe dzieci (być może z innej żony) : Adam, Anna, Teodozja
              B3. Adam Bielski [ur.+/-1565]
              B4. Anna Bielska [ur.+/-1565]
                    m. Krzysztof Rarowski h. Rhor [ur.+/-1565 - zm.po 1640], dz. d. Brzeźnica, Rataje
                    ojc. Jan Rarowski [ur.+/-1540], s. Mikołaja
                    mat. N. Działowska [ur.+/-1540]
                    Dzieci (Rarowscy) : 6
                    C1. Katarzyna Rarowska [ur.+/-1590]
                           m. Florian Inwałdzki [ur.+/-1590]
                    C2. Zuzanna Rarowska [ur.+/-1590]
                           m. Stanisław Dembiński h. Rawicz (ur.+/-1590 - zm.1645], łożniczy królewski (1619 r.)
                           ojc. Zygmunt Dembiński [ur.+/-1560 - zm.1634], s. Jakuba D. (zm.1578) i Zofii z d. Konarska (c. Jana K.)
                           mat. Krystyna Mężyk [ur.+/-1560], c. Stanisława M. (zm.1584) [PSB] i Anny z d. Buczacka - Tworowska (c.Jana)
                    C3. Krzysztof Rarowski [ur.+/-1590 - zm.po 1647], od 1647 r. dz. d. Rzuchowo
                           ż. Krystyna Przyłęcka h. Śreniawa [ur.+/-1580 - zm.1659]
                           ojc. Joachim Przyłęcki, s. Mariana P. (zm.1583) [PSB] i Urszuli z d. Morska
                           mat. Anna Cieklińska, c. Stanisława [2 mąż – Mikołaj Pilawski]
                           [1 mąż Krystyny P. - Feliks Auktus Szczęsny Dembiński h. Rawicz, s. Zygmunta i Krystyny Mężyk]
                    C4. Mikołaj Rarowski [ur.+/-1590]
                           ż. Maryna Niewiarowska h. Półkozic [ur.+/-1595 - zm.1632]
                           ojc. Stanisław Niewiarowski (zm.1631), s. Wojciecha (zm.1583) i Barbary z d. Mstowska
                           mat. NN.
                    C5. Joachim Rarowski [ur.+/-1605 - zm.po 1651], dziedzic dóbr Małkowice (1651 r.),
                           rotmistrz pospolitego ruszenia krakowskiego przeciw kozakom
                    C6. Jan Rarowski [ur.+/-1590], poległ pod Smoleńskiem 1610 – 11 r.
 
             B5. Teodozja Bielska [ur.+/-1565]
                   1 m. Zygmunt Jan Palczewski h. Orla (ur.+/-1560 - zm.1607)
                          ojc. Zygmun Jan Palczowski [ur.+/-1520 - zm.1578], s. Zygmunta i Zofii z d. Myszkowska
                          mat. Jadwiga Pszonka [ur.+/-1535], c. Mikołaja     
                   2 m. Jan Konarzewski [ur.+/-1570]

     A2. Helena Bielska [ur.+/-1545]

              m. Krzysztof Kietliński [ur.+/-1545]

       A3. Zofia Bielska [ur.+/-1545]

              m. Stanisław Krzetkowski [ur.+/-1545]

       A4. Konstancja Bielska [ur.+/-1545]

 

 

 [powrót]   

     

Spis treści          Następny rozdział ->>
 
     

do górywstecz