2.2. Linia Jana Myszkowskiego
 
 Ostatnia aktualizacja : 21.07.2017 r.
 Wyszukiwarka : Ctrl + F
 
 A2. Jan z Przeciszowa Myszkowski (ur.ok.1445 - zm.ok. 1527) ], kaszt. oświęcimski 1492 [PSB],
       s. Mikołaja „Starszego” [pkt 2]
       właściciel dóbr : Bestwina, Żebracza, Kiezorowicze (dziś nieistniejące), Czechowice
       ż. (śl. 1481) Magdalena Kloch z Bestwiny h. Kornicz [ur.+/-1455], 
       ojc. Jan Kloch z Bestwiny (ur.+/-1425 - zm.przed 1481), właściciel bestwiny, kasztelan oświęcimski
       mat. NN.

         [powiększ]

       Gotycki dzwon w Bestwinie odlany w 1504 r., ufundowany przez Jana Myszkowskiego, ówczesnego

       właściciela Bestwiny. Znajduje się na nim łacińska inskrypcja „O Królu Chwały, przybądź z pokojem”.

       Dlatego ważący 580 kg dzwon jest dzisiaj zwany „Królem Chwały”.

       22.07.1941 r. zrabowali go hitlerowcy z myślą o przetopieniu w hucie w Hamburgu.

       Przywieziony 7.07.2010 r. z bawarskiej parafii w Mitterfirmiansreut, spoczywa w prezbiterium parafialnego

       kościoła w Bestwinie.

 

       You Tube :   http://www.youtube.com/watch?v=pBYw7JcwS_k

 
       Dzieci : 6 ( Mikołaj, Leonard, Anna, Marusza, Jadwiga, Zofia )
 
       B1. Mikołaj Myszkowski [ur.ok.1482]
             1492 student Ak. Krak., 1495 promowany na magistra sztuk wyzwolonych,
             prawdopodobnie zmarł młodo
 
       B2. Leonard Myszkowski [ur.ok.1482 - zm. po 1529] 
             1492 student Ak. Krak., 1495 promowany na magistra sztuk wyzwolonych, 
             1503 wykonawca testamentu magistra Jana Sommerfelda, 
             1504 pisarz królewski, 
             1529 pleban w Rudawie k. Krakowa [PSB hasło : Jan Myszkowski]
 
       B3. Anna Myszkowska [ur.+/-1480], niezamężna
 
       B4. Marusza Myszkowska [ur.+/-1480]
             m. N. Mazancowski [ur.+/-1480]
 
       B5. Jadwiga Myszkowska [ur.+/-1480 - zm.po 1531]
             m.(1531) Mikołaj Śmiotanka h. Korczak [ur.+/-1480 - zm.po 1531] z Trębaczowa  [1], 
             wojski chełmski, sędzia chełmski
 
       B6. Zofia Myszkowska [ur.+/-1485]
             1 m. Piotr Palczowski h. Orla  [2] 
             2 m. Jakub Palczowski Szaszowski h. Orla [ur.+/-1485 - zm.po 1556], dz. d. Palczowice, Przybradz
                     sędzia ziemski zatorski 1541 - 57
 
             Dzieci (Jakuba Palczowskiego) :
               C1. Zygmunt Jan Palczewski (ur.+/-1520 - zm.1587) [PSB]  
                     działacz reformacyjny,                                         
                     1563 -1570 r. podstarości krakowski (powołany przez starostę Stanisława Myszkowskiego), 
                     1572 r. poseł na sejm,
                     1572 - 1580 r. podstarości krakowski,
                     od 1579 r. burgrabia krakowski, 
                     ż.(śl.1558) Jadwiga Pszonka [ur.+/-1530]
                     ojc. Mikołaj Pszonka z Babina h. Janina [ur.+/-1505 - zm.1547/8]
                     mat. NN.
 
                     Dzieci (Palczowscy) : (Przecław, Zygmunt)
                     D1. Przecław Palczewski [ur.+/-1560 - zm.1619], dziedzic Brzeźnicy
                     D2. Zygmunt Palczewski [ur.+/-1560 - zm. styczeń 1609], kalwinista,
                           od 1598 r. podstarości oświęcimski,
                           od 1604 r. sędzia ziemski zatorski,
                           1605 r. uczestnik rokoszu sandomierskiego,
                           zmarł w styczniu 1609 r. z ran zadanych mu przez starostę oświęcimskiego
                           Mikołaja Komorowskiego i jego kompanów na sejmiku zatorskim 10 IX 1608 r.
                           ż. Teodozja Bielska h. Prawdzic [ur.+/-1565]
                           ojc. Joachim Bielski (ur.+/-1550 - zm.8.01.1599 Kraków), poeta i historyk  [PSB],
                                  s. Marcina Bielskiego (ur.1495 Biała - zm.18.12.1575 Pajęczno) [PSB]  [3]
                                  i N. z d. Siemkowska h. Oksza
                           mat. NN.
                             [2 mąż Teodozji Bielskiej – Jan Konarzewski (ur.+/-1570)]
                     wg herbarza Uruskiego :
                     D3. N. Palczewska [ur.+/-1560]
                           m. Jan Pisarski [ur.+/-1560]
--------------------------------------------------------------------------
 
 Przypisy :
 
 [1] Trębaczów,  wieś w Polsce, woj. lubelskie, pow. Łęczna – 18 km na NE od Lublina
 
 [2] Palczewscy (Palczowscy) h. Orla
       Pochodzą od rodziny Szaszowskich, osiadłej w księstwie zatorsko - oświęcimskim, której jedna gałąź od nabytej w XV wieku
       wsi Palczowice k. Zatora przyjęła nazwisko Palczowskich. Pieczętowali się oni herbem własnym o wyobrażeniu zbliżonym
       do h. Orla, a w 2 połowie XVI wieku (pod wplywem Bartosza Paprockiego) przekształcili swój herb na „Orlę”.
       
      N. Palczewski (Szaszowski) [ur.+/-1455]
      ż. NN.
      Dzieci :
      A1. Piotr Palczewski [ur.+/-1485 - zm.1551], wspóldziedzic dobr Brzeźnica, Palczowice, Przybradz, Smolice, Wioska
             ż. NN.
             Dzieci :
             B1. Jan Palczewski (ur.ok.1507 - zm.1565) [PSB]
                   1523 - 7 student na Uniwersytecie Krakowskim, 
                   od 1548 r. dworzanin królewski, 
                   w 1557 r. brał udział w wyprawie inflackiej,
                   od 1559 r. sędzia ziemski zatorski, poseł na sejmy
                   1 ż. NN.
                   2 ż. Dorota Słupska [ur.+/-1510]
                   Dzieci z 1 żony :
                   C1. Stanisław Palczewski (ur.+/-1530 - zm.ok.1604)
                   C2. Michał (Mikołaj Michał) Palczewski [ur.+/-1535 - zm.23.03.1578), 
                         1553 r. student Uniw. Krak., 1557 r. student Uniw. Lipskiego, 1558 r. student Uniw. Wittenberskiego,
                         zginął 23.03.1578 r. w wyniku sąsiedzkich zatargów, postrzelony śmiertelnie przez awanturnika Jana Krassowskiego.
                         ż. Barbara Lubomirska [ur.+/-1535 - zm.po 1578]
                         ojc. Mikołaj Lubomirski [ur.+/-1505 - zm.1582], s. teodoryka L. (zm.1521) i Elżbiety z Gniewęcka h. Lis (zm.1527)
                         mat. Barbara Chocimowska h. Oksza [ur.+/-1510], c. Andrzeja Ch. i Beaty z d. Przerębska h. Nowina – c. Jana P. [PSB]
                         Dzieci :
                         D1. Krzysztof Palczewski (ur.ok.1568 - zm.1627), pisarz ziemski zatorski i oświęcimski [PSB]
                                ż.(śl.1599 Kraków, kościół Mariacki) Zuzanna Misiowska [ur.+/-1570]
                                Dzieci :
                                E1. Adam Palczewski [ur.+/-1605]
                                E2. Barbara Palczewska [ur.+/-1605]
                                      m. Andrzej Koniecki [ur.+/-1605]
                                E3. Zofia Palczewska [ur.+/-1610]
                                      m. Jerzy Achinger [ur.+/-1605]
                                E4. Maryna Palczewska [ur.+/-1610]
                                E5. Krystyna Palczewska [ur.+/-1610]
                                      m. Andrzej Witkowski [ur.+/-1610]
                         D2. Paweł Palczewski [ur.+/-1570 - zm.po 1609], podróżnik, pisarz [PSB]
                   C3. Jakub Palczewski
                   Dzieci z 2 żony :
                   C4. Wacław Palczewski
                   C5. Katarzyna Palczewska
                         m. Marcin Wielowiejski
      A2. Jakub Palczewski [ur.+/-1485 - zm.po 1556]
             ż. Zofia Myszkowska [ur.+/-1485]
             Dzieci :
             Zygmunt Palczewski [ur.+/-1520 - zm.1587] [PSB]
             ż. Jadwiga Pszonka [ur.+/-1530]
             Dzieci : zob. wyżej
 
 [3] Marcin Bielski h. Prawdzic (ur.1495 Biała - zm.18.12.1575) [PSB]
       [Biała – pow. Pajęczno, ziemia sieradzka]
       pierwotnie nazwisko : Wolski,
       rycerz i ziemianin, kronikarz i poeta
 
       Marcin Bielski (1495 – 1575)
 
       „Kronika Polska” Marcina Bielskiego
 
     ż. N. Siemkowska h. Oksza [ur.+/-1495]
       Dzieci : 4 (Joachim, Helena, Zofia, Konstancja)
       A1. Joachim Bielski [ur.+/-1540 Biała - zm.8.01.1599 Kraków], poeta i historyk  [PSB]
              ż. Anna Borzechowska [ur.+/-1545]
              Dzieci z Anny Borzechowskiej : Jan, Stefan
              B1. Jan Bielski [ur.+/-1570]
              B2. Stefan Bielski [ur.+/-1570]
              Pozostałe dzieci (być może z innej żony) : Adam, Anna, Teodozja
              B3. Adam Bielski [ur.+/-1565]
              B4. Anna Bielska [ur.+/-1565]
                    m. Krzysztof Rarowski h. Rhor [ur.+/-1565 - zm.po 1640], dz. d. Brzeźnica, Rataje
                    ojc. Jan Rarowski [ur.+/-1540], s. Mikołaja
                    mat. N. Działowska [ur.+/-1540]
                    Dzieci (Rarowscy) : 6
                    C1. Katarzyna Rarowska [ur.+/-1590]
                           m. Florian Inwałdzki [ur.+/-1590]
                    C2. Zuzanna Rarowska [ur.+/-1590]
                           m. Stanisław Dembiński h. Rawicz (ur.+/-1590 - zm.1645], łożniczy królewski (1619 r.)
                           ojc. Zygmunt Dembiński [ur.+/-1560 - zm.1634], s. Jakuba D. (zm.1578) i Zofii z d. Konarska (c. Jana K.)
                           mat. Krystyna Mężyk [ur.+/-1560], c. Stanisława M. (zm.1584) [PSB] i Anny z d. Buczacka - Tworowska (c.Jana)
                    C3. Krzysztof Rarowski [ur.+/-1590 - zm.po 1647], od 1647 r. dz. d. Rzuchowo
                           ż. Krystyna Przyłęcka h. Śreniawa [ur.+/-1580 - zm.1659]
                           ojc. Joachim Przyłęcki, s. Mariana P. (zm.1583) [PSB] i Urszuli z d. Morska
                           mat. Anna Cieklińska, c. Stanisława [2 mąż – Mikołaj Pilawski]
                           [1 mąż Krystyny P. - Feliks Auktus Szczęsny Dembiński h. Rawicz, s. Zygmunta i Krystyny Mężyk]
                    C4. Mikołaj Rarowski [ur.+/-1590]
                           ż. Maryna Niewiarowska h. Półkozic [ur.+/-1595 - zm.1632]
                           ojc. Stanisław Niewiarowski (zm.1631), s. Wojciecha (zm.1583) i Barbary z d. Mstowska
                           mat. NN.
                    C5. Joachim Rarowski [ur.+/-1605 - zm.po 1651], dziedzic dóbr Małkowice (1651 r.),
                           rotmistrz pospolitego ruszenia krakowskiego przeciw kozakom
                    C6. Jan Rarowski [ur.+/-1590], poległ pod Smoleńskiem 1610 – 11 r.
 
             B5. Teodozja Bielska [ur.+/-1565]
                   1 m. Zygmunt Jan Palczewski h. Orla (ur.+/-1560 - zm.1607)
                          ojc. Zygmun Jan Palczowski [ur.+/-1520 - zm.1578], s. Zygmunta i Zofii z d. Myszkowska
                          mat. Jadwiga Pszonka [ur.+/-1535], c. Mikołaja     
                   2 m. Jan Konarzewski [ur.+/-1570]

     A2. Helena Bielska [ur.+/-1545]

              m. Krzysztof Kietliński [ur.+/-1545]

       A3. Zofia Bielska [ur.+/-1545]

              m. Stanisław Krzetkowski [ur.+/-1545]

       A4. Konstancja Bielska [ur.+/-1545]

 

 [powrót]   

     

Spis treści          Następny rozdział ->>
 
     

do górywstecz