2.1. Linia Mikołaja „Młodszego”
 [zob. podstrona : Spis treści „Kaplica Myszkowskich w Krakowie”]
 
 Ostatnia aktualizacja : 29.12.2022 r. 
 Wyszukiwarka : Ctrl + F
 
 A1. Mikołaj „Młodszy” z Przeciszowa (ur.ok.1447 - zm.1509), s. Mikołaja „Starszego” [pkt 2]
       m.in. dzierżawca wsi Lipnik k. m. Bielsko Biała
       ż. Anna N. [ur.+/-1450] [prawdopodobnie z rodu Łabędziów]
 
       [dr M. Minakowski wymiienia współcześnie żyjącego :
       Mikołaj Myszkowski [ur.+/-1450], marszałek królestwa Polskiego
       ż. Halszka Elżbieta Komorowska h. Korczak  [ur.+/-1450 - zm.po 1487]
       ojc. Mikołaj Komorowski (ur.+/-1420 - zm.przed 1487), st. spiski [Spisz], [PSB]
       mat. NN. 
 
 
         [powiększ]
       Popiersie Mikołaja Myszkowskiego „Młodszego” w Kaplicy Myszkowskich w Krakowie
       [zob. podstrona : „Kaplica Myszkowskich w Krakowie”]
 
       Obrazy ze strony : „Mapy Księstwa Oświęcimsko - Zatorskiego ok. 1560 roku” [opracowanie Jan Motak, Lipnik ] :
 
       
 
       
 
         Lipnik, herb Jastrzębiec
 
       Dzieci : 3 (Jan, Jerzy, Anna)
 
       B1. Jan Myszkowski z Przeciszowa [ur.+/-1480 - zm.po 1539], dz. Przeciszowa
             komornik oświęcimski 1504, rotmistrz królewski 1517,
             w 1507 r. nazwany „Janem Młodszym”
             ż.(śl.przed 1510) Konstancja Pieczyhojska z Przeciszowa h. Gozdawa [ur.+/-1485]
             ojc. Paweł Pieczyhojski Przeciszowski [z Rusi Czerwonej]
             mat. NN.
             [Żychliński podaje : Konstancja Przeciszowska h. Grzymała]
             [Niesiecki podaje : Dorota Pieczychojska h. Gozdawa, urodzona z córki Jana, książęcia Oświęcimskiego
             i Zatorskiego, zabitego od Wawrzyńca Myszkowskiego (w 1513 r.)]
             Dzieci : 5 (Jan, Zygmunt, Piotr, Anna, Zofia)
 
             C1. Jan Myszkowski [ur.+/-1510 - zm.przed 1545]
                   w 1526 r. zapisał się na Akademię Krakowską z bratem Zygmuntem
 
             C2. Zygmunt Myszkowski z Przeciszowa (ur.+/-1510 - zm.1577) [PSB]
                   dworzanin królewski 1563, burgrabia krakowski 1563 - 65, starosta oświęcimski i zatorski od 1566,
                   działacz reformacyjny
 
                          [powiększ]
                   1/ Zygmunt Myszkowski, starosta oświęcimski 1577 r.
                      [Portret (zapewne fikcyjny) w „Gnieździe Cnoty” Bartosza Paprockiego, 1578, s.39]
                   2/ Popiersie Zygmunta Myszkowskiego w Kaplicy Myszkowskich w Krakowie
 
                   ż.(śl.przed 1560) Beata Przerębska (Przerembska) h. Nowina (ur.ok.1513 - zm.po 1597)
                   ojc. Stanisław Przerębski [ur.+/-1485], kaszt. sieradzki (s. Jana i Zofii Strasz)
                   mat. Zofia Koniecpolska h. Pobóg [ur.+/-1485] (c. Stanisława i Katarzyny Helt)
                   Dzieci : 7 (Jan, Piotr, Zygmunt, Aleksander, Konstancja - Beata, Zofia, Anna)
 
                   D1. Jan Myszkowski (ur.ok.1558 - zm.marzec 1591), najstarszy syn [PSB]
                         24.09. 1575 r. zapisał się na Uniwersytet w Heidelbergu wraz z bratem Zygmuntem,
                         sekretarz królewski 1583, 
                         kaszt. połaniecki 1584, kaszt. żarnowski 1585, dz. m. Żarki i zamku Mirów,
                         wł. kamienicy przy ul. Floriańskiej w Krakowie,
                         fundator Kaplicy Myszkowskich w Krakowie
 
                               
                         Popiersie Jana Myszkowskiego w Kaplicy Myszkowskich w Krakowie  [powiększ]
 
                           [powiększ]
                         Jakuba Ostrowskiego Epicedium Na śmierć żałosną [...] Jana z Mirowa Myszkowskiego
 
                         ż.(śl.1588) Małgorzata Tarło ze Szczekarzowic h. Topór [ur.ok.1534 Lwów - zm.po 1591]
                         ojc. Andrzej Tarło (ur.ok.1506 Lwów - zm.1570/79), 
                               s. Andrzeja (ur.ok.1471 Lwów - zm.1531 Chyrów), chorążego lwowskiego 
                               i (śl.ok.1498 Lwów) Katarzyny z d. Michowska h. Rawicz (ur.ok.1476 Lwów - zm.5.10.1545/48]
                         mat. Małgorzata N. h. Godziemba [ur.ok.1511 Lwów - zm.po 1577]
                         [1 mąż Małgorzaty Tarło – Mikołaj Oleśnicki h. Dębno (ur.30.07.1558 Wiśnicz - zm.13.12.1629), 
                         kaszt. [Małogoszcz], kaszt. [Radom], star. [Opoczno], woj. lubelski – 4 żony [PSB],
                         s. Jana O. i Zofii Spinek]
 
                         bezpotomny
 
                   D2. mrgr Piotr Myszkowski (ur.ok.1560 - zm.17.05.1601) [PSB], współtwórca ordynacji pińczowskiej
                         st. chęciński (1587 - 12.03.1601), kaszt. wojnicki 1593, woj. rawski (1598 - 1601)
 
                               
                         Popiersie Piotra Myszkowskiego w Kaplicy Myszkowskich w Krakowie  [powiększ]
 
                         ż.(śl.ok.1586) Jadwiga Opalińska z Bnina h. Łodzia (ur.1571 - zm.1621)
                         ojc. Andrzej Opaliński (ur.1540 - zm.1593), marszałek nadworny od 1572,
                               marszałek wielki koronny od 1574, starosta generalny Wielkopolski od 1578 [PSB],
                               s. Macieja O. (zm.1541) i Jadwigi z d. Gardzina - Lubrańska z Lubrańca h. Godziemba
                         mat. Katarzyna Kościelecka z Kościelca h. Ogończyk (zm.1601), c. Jana K. (zm.1564),
                                wojewody sieradzkiego [PSB] i Gertrudy z d. Danaborska z Danaborza h. Topór (zm.1573)
 
                           [powiększ]
                         Radlin. Renesansowy nagrobek marszałka Andrzeja Opalińskiego (zm.1593)
                         i jego żony Katarzyny z Kościeleckich (zm.1601)
                         Zdjęcie ze strony : polskaniezwykla.pl
 
                         bezpotomny
 
                   D3. mrgr. Zygmunt Gonzaga Myszkowski (ur.1562 - 5.07.1615 Bassano, Włochy) [PSB]
                         I Ordynat na Pińczowie, kaszt. wojnicki 1598, marszałek wielki koronny od 1603,
                         starosta wiślicki [Wiślica], 1600 - 1615
                         starosta generalny krakowski 1608, 
                         starosta piotrkowski [Piotrków], od 1589
                         starosta nowokorczyński [Nowy Korczyn], 1600 - 1615
                         starosta solecki [Solec], 1603 - 1615
                         starosta grodecki [Gródek], 1606- 1615
                         W 1597 r. podczas pobytu w Mantui, sprawując poselstwo do Włoch od Zygmunta III, został
                         adoptowany do rodu Gonzagów przez księcia Mantui Wincentego Gonzagę.
                         Papież Klemens VIII nadał mu tytuł margrabiego na Mirowie. Był to jedyny tytuł margrabiowski wśród
                         szlachty I Rzeczypospolitej.
                         W 1601 r. dzięki zgodzie sejmu, założył z bratem Piotrem Ordynację Pińczowską.
                         fundator Kaplicy Myszkowskich w Krakowie [zob.podstrona : Kaplica Myszkowskich w Krakowie]
 
                                       
 
                         Zygmunt Gonzaga Myszkowski (1562 – 1615) [powiększ]
 
                               
                         Popiersie Zygmunta Myszkowskiego w Kaplicy Myszkowskich w Krakowie  [powiększ]
 
                           [powiększ]
                         Wydanie z 1615 r. (Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa)
 
                           Pińczów – zamek  [powiększ]
 
                         ż. Elżbieta (Halszka) z Ziemblic Bogusz h. Półkozic (ur.+/-1565 - zm.12.12.1643, poch. Pińczów)
                         dostawszy się na dwór Zygmunta III, przyjęła wiarę katolicką. Fundatorka uposażenia
                         szpitala św. Elżbiety w Pińczowie, fundatorka Studium Filozoficznego na Skałce w Krakowie
                         dla księży paulinów z Pińczowa.
                         ojc. Jan Bogusz, kaszt. zawichostski, s. Jana B. i Doroty Śreniawa z Siedlisk
                         mat. Urszula Maciejowska h. Ciołek, c. Bernarda M. (zm.1551), kaszt. lubelskiego
                                i Elżbiety z d. Kamieniecka z Wielopola h. Pilawa
 
                           [powiększ]
                         Zbożny pobyt po śmierci ... P. Elżbiety Myszkowskiej... przez Hiacynta Mijakowskiego 11.01.1644 r.
 
                         Dzieci : 8 (3 synów bezpotomnych i 5 córek w klasztorach)
 
                         E1. mrgr Jan Myszkowski (ur.ok.1599 - zm.1621, zabity w Warszawie)
                               II Ordynat na Pińczowie od 1617 r. [1615 r. niepełnoletni]
                               st. nowokorczyński 1615
                               bezpotomny
 
                         E2. mrgr Ferdynand Myszkowski (ur.+/-1600 - zm.1647), III Ordynat na Pińczowie,
                               dworzanin królewski, st. grodecki 1619, elektor Władysława IV Wazy 1632
 
                               1 ż.(śl.1625) Konstancja z Ostroga ks. Zasławska h. Ostrogski (ur.+/-1605 - zm.1630),
                                     pochowana w Pińczowie
                                     ojc. Aleksander ks. Zasławski (ur.ok.1584 - zm.1629), książe herbu Baklay,
                                           II ordynat ostrogski, kasztelan wołyński 1605, starosta żytomierski, 
                                           woj. bracławski (1615) i kijowski (1628), 
                                           s. Jana IV (zm.1629), wojewody wołyńskiego
                                           i Aleksandry Marianny ks. Sanguszko h. Pogoń Litewska (zm.1602)                                             
                                     mat. Eufrozyna ks. Ostrogska h. Ostrogski (ur.ok.1591 - zm.1628), 
                                            c. Jana I (ur.1554 - zm.13.09.1620 Tarnów), kaszt. krakowskiego [PSB] 
                                            i Zuzanny Seredi [Serediz] (ur.1566 - zm.1596)
                                            
                                              [powiększ] Janusz Konstantynowicz Ostrogski (1554 – 1620]
 
                               2 ż. Marianna Anna Chlewicka h. Odrowąż (ur.+/-1630 - zm.przed 1683)
                                     ojc. Mikołaj Chlewicki (ur.+/-1600 - zm.1661), kaszt. małogoski [PSB], s. Wawrzyńca Ch.
                                           i (śl.1594) hr. Doroty z d. Latalska h. Prawdzic [ur.+/-1570], 
                                           c. Jerzego hr. Latalskiego, wojewody poznańskiego i Doroty z d. Kobylańska – c. Mikołaja
                                           Kobylańskiego h. Grzymała (ur.1500 – zm.1540), kasztelana [Rozpsza]
                                     mat.(śl.1630) Eleonora ks. Drucka - Sokolińska, c. Jana, pisarza i referendarza
                                           Wielkiego Księstwa Litewskiego, starosty mścisławskiego
 
                                       
                                     Chlewiska k. m. Szydłowiec, zamek [zob. Wikipedia]
 
                                     Marianna Chlewicka miała 3 - ch mężów :
                                     1 m. Ferdynand Myszkowski (ur.+/-1600 - zm.1647)
                                     2 m.(śl.przed 1662) Piotr Działyński (ur.+/-1600 - zm.1668), woj. [Chełmno] 1663 - 68,
                                            kasztelan [Dobrzyń] 1658 - 63, podkomorzy [Dobrzyń] 1624, starosta [Kowalewo]
                                            s. Michała D. i Barbary z d. Czarnkowska h. Nałęcz
                                     3 m. Mikołaj Smogulecki (ur.ok.1634 - zm.1676), kaszt. gdański [PSB],
                                            s. Jana Jakuba S. (zm.1639), st. nakielskiego i Zofii Anny z d. Niemojewska
                                            - c. Stanisława N., kaszt. chełmińskiego
                               bezpotomny
 
                         E3. mrgr Władysław Myszkowski (ur.ok.1600 - zm.17.06.1658 Mirów, par. Pińczów), 
                               IV Ordynat na Pińczowie [PSB] [1],
                               poch. Kraków, kościół dominikanów pw. św. Trójcy,
                               wojewoda bracławski 1648, sandomierski 1650, krakowski 1665, 
                               starosta grodecki, drahimski, mościcki, medycki, grabowiecki,
                               elektor króla Władysława IV Wazy 1632 r.
                               ż.(śl.1644) Anna Mohiła (ur.ok.1581 Mołdawia - zm.1667)
 
                                 Anna Mohylanka (1581 – 1667) [powiększ]
 
                               ojc. Jeremiasz Jeremi Mohiła (ur.1560 - zm.10.06.1606 Iasi, Mołdawia), hospodar wołoski [PSB]
                                     s. Jana i Marii Rares
 
                                    
                               Jeremiasz Mohyła (1560 – 1606)
 
                               mat. Elżbieta Łozińska [Ciamart], siedmiogrodzianka, c. Tomasza z Łozin
 
                               Mężowie Anny Mohilanki :
                               1 m.(śl.1620) Maksymilian Przerembski (ur.ok.1578 - zm.1639), woj. łęczycki, sieradzki [PSB]
                               2 m.(śl.1639/41) Jan Sędziwój Czarnkowski (zm.1641), kaszt. kamieniecki
                               3 m.(śl.1644) Władysław Myszkowski (ur.ok.1600 - zm.1658) [PSB]
                               4 m.(śl.1664) Stanisław „Rewera” Potocki (ur.1579 – zm.1667), 
                                      woj. krakowski i hetman wielki koronny [PSB]                                       
 
                               bezpotomny
 
                         E4. Eleonora Myszkowska (ur.+/-1600 - zm.1652), od 1616 r. klaryska u Św. Andrzeja w Krakowie
 
                         E5. Beata Myszkowska (ur.+/-1600 - zm.1660), od 1616 r. klaryska u Św. Andrzeja w Krakowie,
                               1643 r. ksieni, zakonnica reguły św. Franciszka
 
                         E6. Konstancja Myszkowska [ur.+/-1600], bernardynka
 
                         E7. Salomea Myszkowska [ur.+/-1600], pozostała w panieństwie
 
                         E8. Anna Myszkowska (ur.+/-1590 - zm.1.08.1621)
                               m.(śl.26.11.1612) Mikołaj hr. Komorowski z Żywca h. Korczak (ur.1578 - zm.2.10.1633) [PSB]
                               pochowany w kościele Kanoników Regularnych w Suchej,
                               hrabia na Liptowie i Orawie, st. oświęcimski i nowotarski
                               protoplasta ordynatów pińczowskich z domu Wielopolskich h. Starykoń
                               ojc. Krzysztof  hr. Komorowski (ur.ok.1553 Oświęcim - zm.1593), kaszt. sądecki, 
                                     s. Jana K. (ur.+/-1520 - zm.1566)
                                     i Barbary hr. z d. Tarnowska h. Leliwa (ur.ok.1511 Zawichost) 
                                     – c. Spytka Jana T. (ur.+/-1480 Zawichost - zm.1553), 
                                     star. [Ostrzeszów], [Piotrków], [Sieradz], [Brzeźnica]                                     
                                     kasztelana [Wojnicz], [Radom], [Zawichost], [Żarnów], [Krzeczów], [Krzepice],
                                     podskarbiego wielkiego koronnego, żupnika [Kraków] 
                                     i Barbary z d. Szydłowiecka h. Odrowąż (ur.ok.1489 Sandomierz - zm.przed 1564),
                                     c. Jakuba Sz. (ur.ok. 1463 sandomierz - zm.1509), kasztelana [Sandomierz] 
                                     i Zofii Półkozic (ur.ok.1465 Sandomierz)
                               mat.(2 żona) Anna Płaza (ur.ok.1557 Oświęcim - zm.1591), starościanka lubaczowska
 
                               Dzieci (Komorowscy) : 3 (Zofia, Elżbieta, Krzysztof + inne dzieci zmarłe w niemowlęctwie)
                               F1. Zofia hr. Komorowska [ur.+/-1615 - zm.1638]
 
                                       [powiększ]
                                     Głębowice. Portret – epitafium Zofii hr. Komorowskiej (zm.1638), żony Pawła Gierałtowskiego
 
                                     m. Paweł Gierałtowski [ur.+/-1615]
 
                               F2. Elżbieta hr. Komorowska [ur.+/-1615]
 
                               F3. Krzysztof hr. Komorowski (ur.ok.1618 - zm.1647), hrabia liptowski i orawski,
                                     starosta oświęcimski i zatorski
                                     prawdopodobnie zginął w wieku 29 lat w czasie polowania.
                                     Nagrobek Krzysztofa Komorowskiego znajduje się w kościele w Suchej Beskidzkiej.
                                     ż.(śl.ok.1647) Marcjanna Maria Przyłęcka h. Śreniawa (ur.+/-1620 - zm.1658)
                                     ojc. Hermolaus Aleksander Przyłęcki [ur.+/-1590 - zm.1639], kaszt. oświęcimski,
                                           s. Hieronima P. (zm.1637) [PSB] i Barbary Jordan h. Trąby – c. Mikołaja J. [PSB]
                                     mat. Elżbieta Kowalewska h. Radwan, c. Józefa Jana K. (zm.1597) [PSB]
                                            i Barbary z d. Dembińska h. Odrowąż – c. Hieronima D. i Beaty z d. Dąbrowska
                                     [2 mąż Marcjanny Przyłęckiej – Hieronim Wierzbowski h. Jastrzębiec (zm.1.05.1665), 
                                     m.in. wojewoda sieradzki, brzesko - kujawski, wielkorządca krakowski,
                                     ich syn : Zygmunt Wierzbowski (ur.+/-1655), wojewoda sieradzki]
                                     
                                     Dzieci (Komorowscy) : 1 (Konstancja Krystyna)
                                     G1. Konstancja Krystyna hr. Komorowska (ur.4.10.1647 Sucha, zamek - zm.1675)
 
                                             [powiększ]
                                           Konstancja Krystyna hr. z Komorowskich Wielopolska (1647 – 1675)
 
                                             Sucha, zamek
 
                                           m.(śl.1665) Jan hr. Wielopolski h. Starykoń (ur.1643 - zm.29.04.1688),
                                           hrabia z Pieskowej Skały, kanclerz wielki koronny
 
                                             [powiększ]  Jan hr. Wielopolski (1643 – 1688)
 
                                           ojc. Jan hr. Wielopolski (ur.+/-1620 - zm.1668), st. [Biecz], 
                                                 s. Kacpra i Elżbiety Jadwigi z d. Broniewska                                               
                                           mat. Zofia Korwin - Kochanowska h. Ślepowron (ur.+/-1620 - zm.1649), c. Jana K. (zm.1633)
                                                  i Elżbiety z d. Zawisza - Kamieńska h. Przerowa
                                           [zob. podstrona „Wielopolscy h. Starykoń”]
 
                   D4. Aleksander Myszkowski (ur.+/-1560 - zm.1617)
                         kaszt. oświęcimski 1611 - 1617, starosta ojcowski,
                         dziedzic dóbr Spytkowice, 
 
                       Kamień, klasztor :
                       W 1599 r. klasztor wytoczył proces Aleksandrowi Myszkowskiemu, właścicielowi sąsiednich
                       Brodeł, Mirowa i Okleśnej, oskarżając go o wywiezienie z lasów kamieńskich w ciągu czterech
                       poprzednich lat drewna o wartości szacowanej na 6 tysięcy grzywien polskich. Szlachcic przegrał
                       w sądzie, ale niezadowolony z wyroku nakazującego mu wypłacić znaczne odszkodowanie, dalej
                       pobierał drewno, a w 1602 r. nawet najechał zbrojnie wieś.”
                       [Źródło ; „Sakralne Dziedzictwo Małopolski”]
 
                         1 ż.(śl.ok.1598) Elżbieta hr. Komorowska h. Korczak (ur.+/-1580 - zm.1600)
                               ojc. Krzysztof  hr. Komorowski (ur.ok.1553 Oświęcim - zm.1593), kaszt. sądecki, 
                                     s. Jana K. (zm.1566)
                                     i Barbary hr. z d. Tarnowska h. Leliwa (c. Spytka Jana T. (zm.1553)
                                     i Barbary z d. Szydłowiecka h. Odrowąż)
                               mat.(2 żona) Anna Płaza (ur.ok.1557 Oświęcim - zm.1591), starościanka lubaczowska
                              
                         2 ż.(śl.przed 1608) Krystyna Gajewska h. Sulima (ur.+/-1555 - zm.1659)
                               ojc. Andrzej Gajewski [ur.+/-1525], kaszt. oświęcimski
                               mat. N. Przyłęcka h. Szreniawa [ur.+/-1525]
                         bezpotomny
 
                   D5. Konstancja Beata Myszkowska (ur.14.04.1563 - zm.14.05.1627), kalwinistka, po śmierci
                         męża przeszła na katolicyzm i zasłynęła z dewocji. Wystarała się o osiedlenie przy kościele
                         Św. Marcina w Krakowie zakonu karmelitanek bosych, do którego wstąpiła w 1619 r.,
                         przybierając imię Beaty [„Beata od św. Józefa”]
 
                                  [powiększ]
                         Konstancja Bużeńska z obrazu w kościele w Gręboszowie.
                         Zdjęcie ze strony :  http://www.zabno.pl/?strona=00227
 
                         m.(śl.1580) Piotr Bużeński [Burzeński, Burzyński] (ur.12.09.1559 - zm.1583/4), starosta [Dobczyce]
 
                           [powiększ]
                         Żabno. Nagrobna tablica herbowa Piotra Bużeńskiego
 
                         ojc. Hieronim Bużeński (ur.1513 - zm.26.11.1580), st. brzeźnicki i dobczycki [PSB], s. Jana B.
                               i Katarzyny z d. Dziatkowska
                         mat. Regina Schwarcemberg - Czerny z Witowic h. Nowina (zm.po 1580),
                                c. Stanisława Sch., st. dobczyckiego i Katarzyny Zajfred
                         Dzieci (Bużeńscy) : 1 (Regina)
                         E1. Regina Bużeńska (ur.3.04.1582)
                               m. Hieronim Dembiński h. Rawicz (ur.+/-1545 - zm.1604), 
                               starosta [Małogoszcz], podstoli krakowski (1603), starosta [Warta]
                               [2 żona Hieronima Dembińskiego – Anna Drohojowska h. Korczak, c. Jana i Anny Bal]
                               ojc. Walenty Dembiński (ur.+/-1515 - zm.16.10.1585) [PSB]
                               mat. Barbara Gosławska h. Oksza [ur.+/-1515], c. Krzysztofa G.
                               Dzieci (Dembińscy) z Reginy Bużeńskiej : 2 (Jacek, Franciszek)
                               F1. Jacek Dembiński [ur.+/-1605]
                                    ż. NN.
                                    Dzieci (Dembińscy) : 2 (Gabriel, Ludwik)
                                    G1. Gabriel Dembiński
                                    G2. Ludwik Dembiński
                               F2. Franciszek Dembiński [ur.+/-1610], starosta [Bochnia], chorąży [Kraków] 1637,
                                     dworzanin pokojowy król., podkomorzy [Kraków] 1641, starosta [Wieliczka]
                                     1ż. Anna Wielopolska z Zabełcza h. Starykoń [ur.+/-1610]
                                          ojc. Kacper Wielopolski (zm.1636), sędzia ziemski [Kraków], s. Jana i Katarzyny
                                          mat. Elżbieta Jadwiga Broniewska z Biezdziedzy (2 m. Piotr Ciekliński h. Awdaniec) [PSB])
                                     2ż. Dorota Czarnkowska h. Nałęcz [ur.+/-1610 - zm.przed 1651]
                                          ojc. Piotr Czarnkowski [ur.+/-1565 - zm.1618], kasztelan [Śrem] 1611 - 1618,
                                                starosta [Kcynia] 1585, s. Stanisława i Zofii z d. Zbąska h. Nałęcz
                                          mat.(śl.przed 1611) Anna Zebrzydowska z Więcborga h. Radwan (zm.1623),
                                                c. Andrzeja Zebrzydowskiego (zm.1599), kasztelana [Śrem]
                                                i Agnieszki z d. Białośliwska z Łukowa h. Topór (Pałuka) – c. Krzysztofa B.
 
                   D6. Zofia Myszkowska [ur.+/-1565], 1579 r. panna
 
                   D7. Anna Myszkowska (ur.1571 - zm.1623) „cudownie uzdrowiona[2]
                         m.(śl.ok.1590 Kraków) Jan Branicki z Ruszczy h. Gryf (ur.ok.1568 - zm.13.05.1612, poch. Niepołomice)
                         od 1600 r. kaszt. żarnowski, od 1603 r. kaszt. biecki, st. niepołomicki i krzeczowski
                         ojc. Grzegorz Branicki (ur.1534 Kraków - zm.1595 Niepołomice), dworzanin królewski 1559, 
                               łowczy [Kraków] (1563 - 1565), burgrabia krakowski 1590 - 1591, st. niepołomicki,
                               dz. Branic, Stryjowa, Szczurowa, Zimnego Brzegu,
                               s. Mikołaja B. (zm.1558), dz. dóbr Branice i Grabie i Katarzyny z d. Dłuska – c. Piotra D.
                         mat.(śl.ok.1561 Kraków) Katarzyna Kotwicz Gawłowa h. Kotwicz (ur.1540 - zm.1588),
                                c. Augustyna Kotwicza (ur.+/-1510 - zm.1549 w kościele Bożego Ciała w Krakowie), 
                                chorążego nadwornego, burgrabiego [Kraków], koniuszego koronnego (1532)
                                i Zofii z d. Jakubowska h. Topór [ur.+/-1515] – c. Stanisława J. z Jakubowic k. Proszowic
 
                            [powiększ]
                          Epitatafium Jakuba Ostrowskiego na wesele P. Jana Branickiego z P. Anną z Mirowa Myszkowską
                         
                          
                          Niepołomice – kaplica grobowa Branickich
                          [Zdjęcie ze strony : http://panoramy.zbooy.pl/360/pan/niepolomice-kosciol-kaplica-branickich/p ]
                                        
                          Dzieci (Braniccy) : (Piotr, Zygmunt)
                          D1. Piotr Branicki (ur.+/-1590 - zm.1624)
                          D2. Zygmunt Branicki (ur.ok.1592 - zm.1629), ksiądz, kanonik [Kraków] (1623), 
                                kanonik katedralny [Kraków] (1624), pleban, Chroberz 1621, pleban, Ruszcza 1622
 
             C3. Piotr Myszkowski (ur.ok.1510 Przeciszów - zm.1591) [PSB]
                   kanonik krakowski 1545, gnieźnieński 1549, scholastyk krakowski 1533, sekretarz królewski
                   i archidiakon poznański ok.1560, proboszcz gnieźnieński 1560, łęczycki 1561, poznański
                   i płocki 1562, dziekan warszawski 1563, sekretarz wielki koronny, podkanclerzy koronny 1563,
                   proboszcz warszawski 1564, biskup koadiutor płocki 1564, biskup płocki 1568,
                   biskup krakowski 1577,
                   mecenas poety Jana Kochanowskiego  [3]
 
                     
                   Popiersie biskupa Piotra Myszkowskiego w Kaplicy Myszkowskich w Krakowie [powiększ]
 
                     bp Piotr Myszkowski (1510 – 1591)
 
                   
                   Piotr Myszkowski, rysunek : Jan Matejko
 
 
                     podpis Piotra Myszkowskiego [powiększ]
 
                     medal z wizerunkiem Piotra Myszkowskiego z 1620 r. [powiększ]
 
 
                     Książ Wielki – zamek (fundacja bpa Piotra Myszkowskiego) [4]
 
             C4. Anna Myszkowska (ur.ok.1500 - zm.po 1577)
                   1 m.(śl.przed 1522) Stanisław Lipnicki (ur.+/-1500 - zm.1547/52) z Lipnicy Górnej,
                          tenutariusz Lipnicy i Swoszowej
                          ojc. Jan Lipnicki z Róży [pow. Pilzno] (ur.+/-1470 - zm.1528/30),
                                dziedzic i sołtys w Lipnicy Górnej k. Jasła
                          mat.(śl.przed 1501) Beata N. (zm.po 1527)
                   2 m.(śl.przed 1554) Jan Dłuski z Długiego k. Wschowy [Wielkopolska] h. Kotwicz
                          (ur.ok.1510 - zm.1556/7), student Akad. Krak. 1528
                          ojc. Piotr Dłuski (zm.po 1533), st. lipowiecki, siewierski, sławkowski,
                                w 1527 r. nabył Iwanowice k. Krakowa od Pieniążka
                          mat. NN. [1 mąż – N. Pieniążek, syn : Stanisław Pieniążek z Iwanowic]
 
             C5. Zofia Myszkowska [ur.+/-1505 - zm.po 1549]
                   1 m.(1527) Mikołaj Gierałtowski z Gierałtowic h. Orla (ur.ok.1500 - zm.przed 1543)
                   2 m.(1543) Jan Cikowski z Wojsławic h. Radwan (ur.+/-1490 - zm.1549)
                          dworzanin książąt Ferrary, kuzynów królowej Bony
                          ojc. Mikołaj Cikowski [ur.+/-1460 - zm.ok.1535] [PSB],
                                kaszt. połaniecki, kaszt. sądecki, st. biecki,
                                s. Mikołaja Cikowskiego, sędziego grodzkiego krakowskiego 
                                i Marty Małgorzaty Cielątko h. Ciołek – c. Jana Cielątko, st. łańcuckiego
                          mat. Anna Lang Krupka h. Krupka [ur.+/-1465], c. Jerzego „Langjurga” Krupki, rajcy
                                 krakowskiego i Anny Agnieszki Morsztyn – c. Stanisława Morsztyna [PSB]
                   Dzieci (Gierałtowscy) :
                   D1. Zofia Gierałtowska [ur.+/-1525]
                         m. Stanisław Pieniążek [ur.+/-1520 - zm.1663], wojski krak. 1557
                         ojc. Jakub Pieniążek [ur.+/-1490], wojski sanocki
                         mat. NN.
                         Dzieci (Pieniążek) : 1 (Przecław)
                         E1. Przecław Pieniążek z Iwanowic i Witowic (ur.+/-1565 - zm.1601)
                               ż.(śl.1577) Agnieszka Myszkowska (ur.1552 - zm.po 1608) 
                               ojc. Andrzej Myszkowski (ur.ok.1515 - zm.1566) [PSB]
                               mat. Zofia Sienicka h. Bończa (ur.ok.1515 - zm.1569)
 
                               Dzieci (Pieniążek) : (Andrzej, Mikołaj) [zob. pkt 2.3]
 
       B2. Jerzy Myszkowski (ur.ok.1480 - zm.6.08.1543) [PSB]
             dr obojg praw 1518, sekretarz królewski,
             kanonik gnieźnieński 1517 i kanclerz arcybiskupstwa 1523, 
             kanonik krakowski 1528, archidiakon krakowski 1540,
             kanclerz arcybiskupa Jana Łaskiego, kanclerz biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego,
             pleban w Godzianowie w powiecie skierniewickim i innych,
             znakomity prawnik i ceniony pracownik kurii krakowskiej, administrator diecezji krakowskiej w latach 1535 - 36.
 
               [powiększ]
             Jan Matejko „Hołd pruski” (Muzeum Narodowe w Krakowie)
             Opis obrazu :
             Przy tryumfującym królu stoi mały jego synek August w aksamitnej purpurowej sukience, trzymając
             w rączce łańcuch złoty, przeznaczony dla hołdownika. Na ramieniu Augusta wspiera dłoń swoją
             Piotr Opaliński, tuż zaraz arcybiskup Łaski, Gasztołd i Myszkowski.”
 
       B3. Anna Myszkowska [ur.+/-1480]
                 m. Janusz z Morawicy Morawicki h. Topór [ur.+/-1480]
 

 Przypisy :
 
 [1] W. N. Trepka w „Liber Chamorum ...” :
       Władysław Myszkowski (ur.1621), nieślubny syn Władysława Myszkowskiego, margrabiego z Pińczowa,
       z matki N. Borowskiej. Miał folwark we wsi Pogwizdów k. Żarnowca.
       N. Borowska wyszła w 1627 r. za [Stanisława] Porębskiego.
       Uwaga dodatkowa : ta informacja Trepki nie jest wiarygodna, nie oparta na konkretnych źródłach, podobnie jak wiele innych.
       Prawdopodobnie jest to jedna z linii Myszkowskich z okolic Myszkowic.
       Pogwizdów i Marcinkowice wchodziły w skład tzw. klucza kępińskiego w ordynacji pińczowskiej . 
       Do 1708 r. własność Myszkowskich, po 1708 r. wł. Wielopolskich.
       Uwaga dodatkowa : w bezpośrednim sąsiedztwie w/w wsi jest :

       Tczyca w pow. ksiąskim [11 km na NW od Miechowa], [pkt 2.3]

       w 1537 r. kupiona przez Marcina Myszkowskiego (zm.1538) od dworzanina król. Marka Minockiego,

       w 1581 r. wł. Stanisław Myszkowski,

       od 1615 r. w części Adam Myszkowski, sekretarz królewski,

       w 1629 r. Myszkowski, wł. wsi Kępie

        w 1715 r. Jan Jakubowski z żoną Agnieszką z d. Świrska nabył Tczycę od Myszkowskiego za 2500 fl
 
         [powiększ] Tczyca, Pogwizdów, Marcinkowice
 
 [2] Uzdrowienie Anny Branickiej z d. Myszkowskiej.
       W roku 1604  na zamek w Niepołomicach, w którym wówczas rezydował starosta Jan Branicki, sprowadzono z Włoch
       obraz Arcybiskupa Mediolanu. Było to życzenie pobożnej małżonki starosty księżnej Anny z Myszkowskich Branickiej.
       Sparaliżowana od 11 lat kobieta pragnęła szukać pomocy u Boga poprzez orędownictwo biskupa, któremu ówczesna Europa
       zawdzięczała ożywienie życia religijnego. Księżna modliła się gorąco przed obrazem i wkrótce doznała nagłego
       i całkowitego uzdrowienia, tak, że mogła 1 listopada 1604 r. bez pomocy kul iść w procesji z obrazem Sługi Bożego Karola
       Boromeusza do parafialnego kościoła Dziesięciu Tysięcy Męczenników. Pozostawiła tu obraz, aby każdy mógł wypraszać
       dla siebie potrzebne łaski. Obraz został umieszczony w przygotowanym dla niego ołtarzu koło ambony.
       Sporządzono rzetelną dokumentację tego wydarzenia i wraz z opisem kolejnych łask wyproszonych
       przed niepołomickim wizerunkiem, wysłano do Rzymu. Świadectwo z Polski zostało uznane przez  Stolicę Apostolską za cudowne
       i włączone do akt procesu kanonizacyjnego. Kanonizacja bł. Karola Boromeusza odbyła się 1 XI 1610 r., dokładnie 6 lat
       po uzdrowieniu Anny Branickiej.
 
                  [powiększ] 
      Święty Karol Boromeusz (ur.1538 - zm.1584), włoski kardynał, arcybiskup Mediolanu (1560 - 1584)
 
     
     Łaskami słynący wizerunek św. Karola Boromeusza w Niepołomicach.
     Obraz jest podobno wiernym portretem Świętego. (fot. Franciszek Mróz)
 
 [3] Jan Kochanowski (ur.1530 Sycyn k. Zwolenia – zm.22.08.1584 Lublin)
 
                [powiększ]
       Jan Kochanowski (1530 – 1584) i jego autograf z 1571 r.
 
 [4] Biskup Piotr Myszkowski (1510 – 1591) ufundował zamek w Książu Wielkim, który miał być główną siedzibą rodu Myszkowskich.
       Pałac zwany „na Mirowie” został zbudowany w latach 1585 - 95 wg projektu Santi Gucci, który tu podobno zmarł w 1600 r.
 
     [powrót]
 
 Skróty :
 
 PSB – Polski Słownik Biograficzny
 m. – mąż
 ż. – żona
 śl. – ślub
 st. – starosta
 kaszt. – kasztelan
 s. – syn
 c. – córka
 mrgr. – margrabia
 dz. – dziedzic
 m. – miasto
 woj. – wojewoda
 z. d. – z domu
 
Spis treści          Następny rozdział ->>
 

 

do górywstecz