10.4. Linie z par. Troki k. Wilna (lit. Trakai)
 [Myszkowski, Miszkowski, Mieszkowski, Meszkowski, Mieczkowski, Mieszkuć, Meszkuć]
 
 Ostatnia aktualizacja : 21.09.2022 r.
 Wyszukiwarka : Ctrl + F
 
  
 
     [powiększ] par. Troki Nowe i Troki Stare
 
 1732 r. - ślub (1732 Troki) : Prosper Myszkowski de par. Olkieniki + Anna Stupakowna de Markiniki
 1747 r. - ślub (12.11.1747 Troki, Barcie) : Bartłomiej Mieszkuć de Barcie + Magdalena Downalewicz de Słoboda
              [świadkowie : Jan Mieszkuć de Barcie, Ludwik Bernatowicz de Troki]
 1751 r. - ślub (1751 Troki, Barcie) : Michał Szydłowski + Krystyna Mieszkuciowna
              [świadkowie : Mathias Jakowicz, Georgij Mieszkuć, omnes de villa Barcie]
 1757 r. - ślub (6.02.1757 Troki, Szklary) : Kazimierz Mieszkuć de Barcie + Katarzyna Bykowska de Szklary
              [świadkowie : Georgy Mieszkuć de Barcie, Mathia Prokopowicz]
 1759 r. - Georgius Myszkowski de Barcie (świadek)
 1761 r. - ślub 19.04.1761 Troki, Barcie) : Krzysztof Stupak de Chorążyszki + Krystyna Meszkuciowna de Barcie
              [świadkowie : Krzysztof Sandarowicz de Chorążyszki, Georgij Stupak de Cięgliniki, par. Olkiniki]
 1763 r. - ślub (1763 Troki, Markiniki) : Kazimierz Meszkowski + Marianna Małachowska de Markiniki
              [świadkowie : Bartłomiej Burto, Jan Meszkowski, omnes de Barcie]
 1766 r. - ślub (1766 Troki) : Tomasz Małachowski + Anna Meszkowska de Zbarcie
              [świadek : Roch Małachowski]
 1767 r. - ślub (5.01.1767 Troki) : Georgius Meszkowski + Katarzyna Sajewicz (Sajewiczowna)
              [świadkowie : Tomasz Małachowski, Mathia Lypiński de Barcie]
 1771 r. - ślub (19.11.1771 Troki, Barcie) Dominik Myszkowski + Katarzyna Lypnicka
              [świadkowie : Józef Myszkowski, Tadeusz Myszkowski de Barcie]
 1771 r. - ślub (21.11.1771 Troki, Barcie) Mathias Myszkowski + Agata Danokniewicz
              [świadkowie : Józef Myszkowski, Martin Myszkowski de Barcie]
 
 1763 r. - Kazimierz Meszkowski (ur.1763 - zm.20.02.1804 Barcie), lat 41
              ż. Marianna Bartoszewicz [ur.+/-1765]
              Dzieci :
              1/ Tomasz Meszkowski (ur.1796 - zm.27.03.1802 Barcie)
              2/ Wiktoria Meszkowska (ur.17.03.1800 Barcie)
                  [chrzestni : Tomasz Stankiewicz, Ludwika Lipnicka]
              3/ Katarzyna Meszkowska (ur.17.11.1801 Barcie)
                  [chrzestni : Tomasz Stankiewicz i Marianna Meszkowska]
 
 1772 r. - Andrzej Meszkowski (1772 - zm.5.06.1808 Pasieki), lat 36
              ż.(śl.22.11.1803 Michniszki) Krystyna Ignatowicz (1784 - zm.10.05.1808 Pasieki), lat 24
              [świadkowie : Wincenty Meszkowski, Maciej Kassewicz, Maciej Mickiewicz]
              Dzieci :
              Andrzej Meszkowski (ur.15.11.1804 Zaścianek Pasieki)
              [chrzestni : Jakub Mickiewicz i Marianna Jankowska]
 
 1775 r. - Franciszek Miszkowski, Meszkowski [ur.+/-1775]
              ż. Anna Ludwinowicz [ur.+/-1775]
              Dzieci :
              1/ Stanisław Miszkowski (ur.14.06.1798 Woźniczany)
              2/ Katarzyna Meszkowska(ur.29.04.1799 Markuciszki)
                  [chrzestni : Mateusz Meszkowski i Helena Raplowicz]
              3/ Maciej Meszkowski (ur.28.12.1801 Barcie)
                  [chrzestni : Tomasz Stankiewicz i Marianna Sifczyńska]
              4/ Bartłomiej Meszkowski (ur.16.08.1803 Słoboda)
                  [chrzestni : Marcin Meszkowski i Anna Daukniewicz (z d. Okuniewicz)]
              5/ Marianna Meszkowska (ur.7.12.1806 Słoboda)
                  [chrzestni : Michał Stupak i Rozalia Eydukiewicz]
              6/ Łucja Meszkowska (ur.9.12.1809 Słoboda)
                  [chrzestni : Maciej Idziewicz i Agata Eydukiewicz]
 
 1775 r. - Tadeusz Meszkowski [ur.+/-1775]
              ż. Anna Kołpak [ur.+/-1775]
              Dzieci :
              Rozalia Maryana Meszkowska (ur.29.07.1799 Barcie)
              [chrzestni : Mateusz Meszkowski i Krystyna Meszkowna]
 
 1775 r. - Antoni Meszkowski [ur.+/-1775]
              ż. Marianna Kuncewicz [ur.+/-1775]
              Dzieci :
              1/ Antoni Józef Meszkowski (ur.30.01.1800 Barcie)
              2/ Jan Meszkowski (ur.3.12.1800 Barcie - zm.7.05.1807 Barcie), lat 6
                  [chrzestni : Maciej Kuncewicz i Marianna Stankiewicz]
              3/ Jerzy Meszkowski (ur.22.03.1805 Barcie)
                  [chrzestni : Wincenty Obichowicz i Agata Daukniewicz]
 
 1775 r. - Szymon Mieszkowski [ur.+/-1775]
              ż. Marianna Mieszkiewicz [ur.+/-1775]
              Dzieci :
              Ignacy Jakub Mieszkowski (ur.17.07.1801 Barcie)
              [chrzestni : Jakub Mickiewicz i Marianna Miszkuć]
 
 1780 r. - Jan Meszkowski [ur.+/-1780]
              ż. Anna Czajkowska [ur.+/-1780]
              Dzieci :
              1/ Marianna Magdalena Meszkowska (ur.10.07.1805 Barcie)
                  [chrzestni : Tomasz Stankiewicz, Marianna Meszkowska]
              2/ Szymon Meszkowski (ur.27.10.1810 Barcie)
                  [chrzestni : Marcin Andrulonis i Marianna Zajęczkowska]
              3/ Krzysztof Meszkowski (ur.16.04.1813 Barcie)
                  [chrzestni : Tomasz Stankiewicz i Agata Leszczyńska]
              4/ Jan Meszkowski (ur.2.06.1814 Barcie)
                  [chrzestni : Marcin Andruszkiewicz i Agata Mieszkowska]
 
 1780 r. - Maciej Meszkowski (Mieszkowski) [ur.+/-1780]
              ż.(śl.19.11.1805 Słobodzie) Magdalena Dombrowska [ur.+/-1780]
              [świadkowie : Piotr Lipnicki, Kazimierz Kurmiański, Antoni Hajdukiewicz]
              Dzieci : 
              1/ Wiktoria Ewa Meszkowska (ur.26.12.1809 Barcie)
                  [chrzestni : Marcin Meszkowski i Ewa Włoskowska]
              2/ Marianna Meszkowska (ur.16.08.1812 Barcie - zm.29.01.1815 Barcie), lat 3
                  [chrzestni : Tomasz Stankiewicz i Magdalena Meszkowska]
 
 1785 r. - Marcin Meszkowski [ur.+/-1785]
              ż. Magdalena Karpowicz [ur.+/-1785]
              Dzieci :
              1/ Jan Piotr Meszkowski (ur.15.06.1806 Barcie)
                  [chrzestni : Józef Karpowicz, Rozalia Urbanowicz]
 
 1785 r. - Maciej Meszkowski [ur.+/-1785]
              ż. Marianna Downarowicz [ur.+/-1785]
              Dzieci :
              1/ Katarzyna Meszkowska (ur.7.01.1808 Barcie)
                  [chrzestni : Michał Burak i Agata Downarowicz]
 
 1785 r. - Jan Meszkowski [ur.+/-1785]
              ż. Anna Eleszkiewicz [ur.+/-1785]
              Dzieci :
              1/ Jan Jakub Meszkowski (ur.29.07.1808 Barcie)
                  [chrzestni : Mateusz Meszkowski i Agata Lipczyńska]
 
 1785 r. - Wincenty Mieczkowski (Meszkowski) [ur.+/-1785 - zm.po 1810], szlachcic
              ż. Agata Mikulska [ur.+/-1785]
              Dzieci :
              1/ Justyna Meszkowska (ur.23.10.1808 Zaścianek Werdeniszki)
                  [chrzestni : Szymon Lipnicki i Marianna Lipnicka]
              2/ Wiktoria Mieczkowska (ur.22.02.1814 Barcie)
                  [chrzestni : Kazimierz Jasiński i Rozalia Sidermanczówna]
              3/ Katarzyna Mieczkowska (ur.21.10.1815 Popance)
                  [chrzestni : Marcin Juniewicz i Katarzyna Mieczkowska]
 
 1785 r. - Józef Meszkowski [ur.+/-1785]
              ż. Magdalena Kasperowicz [ur.+/-1785]
              Dzieci :
              Ewa Meszkowska (ur.30.09.1809 Barcie - zm.6.06.1814 Barcie)
              [chrzestni : Józef Karpowicz, Marcjanna Meszkowska]
 
 1785 r. - Maciej Meszkowski [ur.+/-1785]
              ż. Marianna Upska [ur.+/-1785]
              Dzieci :
              Marcjanna Meszkowska (ur.22.10.1810 Barcie)
              [chrzestni : Mateusz Meszkowski i Marcjanna Meszkowska]
 
 1785 r. - Marcin Meszkowski [ur.+/-1785]
              ż. Magdalena Danowicz [ur.+/-1785]
              Dzieci :
              Krystyna Meszkowska (ur.5.05.1811 Barcie)
              [chrzestni : Jan Mieczkowski i Marianna Mieczkowska]
 
 1785 r. - Marcin Meszkowski (Mieszkowski) [ur.+/-1785]
              ż. Katarzyna Glewdel [ur.+/-1785]
              Dzieci :
              1/ Marianna Meszkowska (ur.30.07.1811 Zaścianek Pasieki - zm.2.05.1816 Barcie), lat 5
                  [chrzestni : Jerzy Kiesielowski i Marianna Meszkowska]
              2/ Rozalia Mieszkowska (ur.3.09.1814 Pasieki)
                  [chrzestni : Benedykt Szałachewicz i Anna Mieszkowska]
 
 1790 r. - Mateusz Meszkowski [ur.+/-1790]
              ż.(śl.22.01.1811 Barcie) Marianna Jankiewicz [ur.+/-1790]
              [świadkowie : Kazimierz Mieszkowski, Tadeusz Mieszkowski, Mateusz Mickiewicz]
              Dzieci :
              Urszula Meszkowska (ur.1.11.1811 Barcie)
              [chrzestni : Mateusz Daukniewicz i Katarzyna Stupak]
 
 1790 r. - Bartłomiej Meszkowski [ur.+/-1790]
              ż.(śl.24.09.1811 Barcie) Marianna Zajęczkowska [ur.+/-1790]
              [świadkowie : Mateusz Meszkowski, Kazimierz Meszkowski, Tadeusz Mieczkowski]
              Dzieci :
              1/ Jan Meszkowski (ur.20.06.1812 Barcie)
                  [chrzestni : Maciej Szukszta i Katarzyna Stasiechowicz]
 
 1790 r. - Mateusz Meszkowski [ur.+/-1790]
              ż. Marianna Stanulewicz [ur.+/-1790]
              Dzieci :
              1/ Anna Meszkowska (ur.21.07.1813 Barcie)
                  [chrzestni : Mateusz Szukszta i Anna Chalecka]
 
 1790 r. - Marcin Mieszkowski [ur.+/-1790]
              ż. Magdalena Giniewicz [ur.+/-1790]
              Dzieci :
              1/ Michał Mieszkowski (ur.21.09.1813 Barcie)
                  [chrzestni : Tomasz Stankiewicz i Elżbieta Leszczyńska]
 
 1790 r. - Mateusz Meszkowski [ur.+/-1790]
              ż.(śl.25.02.1813 Barcie) Katarzyna z Raplów [Raplis] [ur.+/-1790]
 
 1790 r. - Kazimierz Meszkowski (Mieszkowski) [ur.+/-1790
              ż.(śl.23.11.1813 Barcie) Agata Adamowicz [ur.+/-1790]                 
              [świadkowie : Jan Dekiniewicz, Szymon Meszkowski, Maciej Adamowicz, Jan Koziecki]    
              Dzieci :
              1/ Rozalia Mieszkowska (ur.16.06.1814 Barcie)    
                  [chrzestni : Maciej Adamowicz i Katarzyna Dulewicz]  
              2/ Marianna Meszkowska (ur.8.01.1816 Barcie – zm.21.03.1816 Barcie), 12 tygodni
                  [chrzestni : Jan Meszkowski i Marianna Adamowicz]
 
 1790 r. - Jan Mieczkowski [ur.+/-1790], szlachcic
              ż.(śl.1.02.1814 Zaścianek Werdeniszki) Agata Mieszkowska [ur.+/-1790]
              [świadkowie : Jerzy Kozakiewicz, Szymon Lipnicki, Jan Dekinowicz]
 
 1790 r. - Tadeusz Mieczkowski [ur.+/-1790], szlachcic
              ż.(śl.1.02.1814 Zaścianek Werdeniszki) Katarzyna Stankiewicz [ur.+/-1790]
              [świadkowie : Antoni Albertowicz, Maciej Adamowicz, Andrzej Mickiewicz]
 
 1790 r. - Jan Mieczkowski [ur.+/-1790]
              ż. Marianna Zmikowicz [ur.+/-1790]
              Dzieci :
              1/ Szymon Mieczkowski (ur.11.10.1815 Zaścianek Werdeniszki)
                  [chrzestni : Kazimierz Jasiński i Marcjanna Lipnicka]
 
 1795 r. - Marcin Mieczkowski [ur.+/-1795], szlachcic
              ż. Magdalena Meszkowska [ur.+/-1795], być może to Magdalena Giniewicz
              Dzieci :
              1/ Marianna Mieczkowska (ur.29.12.1815 Barcie)
                  [chrzestni : Jan Mieczkowski i Zofia Żardalewicz]
 
 1798 r. - ślub (Troki, Markieniki) Jakub Trzaskowski + Marianna Mieszkowska
              [świadkowie : Marcin Leszczyński, Jan Zajęczkowski, Andrzej Meszkowski]
 1798 r. - Antoni Mieszkowski (zm.20.07.1798 we wsi Słobodzie, par. Troki), lat 26
 1799 r. - Jan Mieszkowski (zm.8.01.1799 Barcie), lat 60 [= ur.1739]
 1799 r. - Michał Miszkowski (zm.20.12.1799 Barcie), lat 64 [= ur.1735]
 1800 r. - Tomasz Meszkowski (zm.2.01.1880 Barcie), lat 29 [= ur.1771]
 1800 r. - Maciej Urbanowicz i żona Krystyna Mieszkowska (wieś Mechniszki, Markuciszki)
 1802 r. - Tomasz Stankiewicz i żona Marianna Meszkowska (wieś Barcie)
 1802 r. - Tadeusz Meszkowski (zm.18.09.1802 Barcie), lat 50 [= ur.1852]
 1803 r. - Jerzy Raplowicz i żona Helena Meszkowska (wieś Klichniszki)
 1803 r. - Bartłomiej Ludwinowicz i żona Katarzyna Meszkowska (wieś Popańce)
 1803 r. - Maciej Meszkowski (zm.5.01.1803 Barcie), lat 58 [= ur.1745]
 1803 r. - Bartłomiej Myszkowski (zm.6.11.1803 Barcie ), lat 9 [= ur.1794]
 1804 r. - Andrzej Dekeniewicz i żona Helena Meszkowska (wieś Miedziatany)
 1805 r. - Kazimierz Jasiński i żona Marcjanna Meszkowska, mieszczanie w Trokach
 1805 r. - Szymon Meszkowski (zm.19.12.1805 Barcie), lat 52 [= ur.1853]
 1806 r. - Tomasz Meszkowski (zm.24.06.1806 Barcie), lat 21
 1809 r. - ksiądz Cyprian Myszkowski (Miszkowski) w par. Nowe Troki, dominikanin
 1810 r. - Tomasz Stankiewicz i żona Marianna Meszkowska (wieś Barcie)
 1810 r. - ślub (23.01.1810 Barcie) Mateusz Dauchniewicz + Katarzyna Meszkowska
              [świadkowie : Piotr Czarniewicz, Mateusz Upski, Andrzej Urbanowicz, Kazimierz Meszkowski]
 
 1810 r. - Andrzej Myszkowski [ur.+/-1810 - zm.przed 1893]
              ż. Rozalia Kucewicz (ur.1811 - zm.1893 Troki, lat 82)
              Dzieci :
              Joanna Myszkowska (ur.1849 Wilno, Wszystkich Świętych)
 
 1811 r. - Krystyna Meszkowska, chrzestna (Barcie)
 1811 r. - Anna Meszkowska (zm.16.04.1811 Barcie), lat 53 [= ur.1858]
 1811 r. - Marianna Meszkowska (zm.30.12.1811 Barcie), lat 34 [= ur.1777]
 
 od 1814 r. występuje pisownia Mieszkowski
 1814 r. - Mateusz Daukniewicz i żona Katarzyna Mieszkowska (wieś Barcie)
 1814 r. - Kazimierz Jasiński i żona Marcjanna Mieszkowska (miasto Troki), mieszczanie
 1814 r. - Regina Mieszkowska (zm.15.05.1814 Barcie), lat 30 [= ur.1784]
 1814 r. - Ewa Mieszkowska (zm.6.06.1814 Barcie), lat 6 [= ur.1808, c. Józefa i Magdaleny]
 1814 r. - Justyn Mieszkowski (zm.20.10.1814 Barcie), lat 3
 1814 r. - Jan Mieszkowski (zm.8.11.1814 Barcie), lat 6
 1815 r. - ślub (24.01.1815 Wobale) Maciej Adamowicz  + Marianna Mieszkowska 
              [świadkowie : Kazimierz Juniewicz i Jan Rusiecki]
 
 do 1816 r. cdn.
------------------------------------------------------------
 Źródło : Geneteka 
 
 Franciszek Myszkowski [ur.1790]
 ż. Anastazja Filipowicz [ur.+/-1790]
 Dzieci :
 Andrzej Myszkowski (ur.1816)
 ż.(śl.16.01.1849 Stare Troki) Anastazja Kucewicz (ur.1826)
 ojc. Matwiej Kucewicz
 mat. Katarzyna Olszewska
 
 Franciszek Myszkowski [ur.+/-1800]
 ż. Anastazja Malinowska [ur.+/-1800]
 Dzieci : (Michał, Szymon)
 A1. Michał Myszkowski (ur.1828), wieś Błotnia
       ż.(śl.1858 Stare Troki) Teresa Bogowiecka (ur.1838), wieś Bugał
       [świadkowie ślubu : Andrzej Myszkowski, Wincenty Myszkowski]
       ojc. Adam Bogowiecki
       mat. Marianna 
       Dzieci :
       B1. Józef Myszkowski (ur.1868, par. Stare Troki), włościanin
              ż.(śl.24.10.1893 r. Wilno, par. Św. Jana) Agata Wirszyłło (ur.1869)
              [świadkowie ślubu : Jan Myszkowski i inni]
              ojc. Maciej Wirszyłło
              mat. Petronela Korczag
              prawdopodobnie dzieci : [zob. pkt 10.1]
              C1. Stefania Myszkowska (ur.1894 - zm.28.11.1906 Wilno, par. św. Jana)
              C2. Włodzimierz Myszkowski (ur.1902 - zm.9.07.1903 Wilno, par. św. Jana)
              C3. Janina Myszkowska (ur.1904 - zm.24.09.1906 Wilno, par. św. Jana)
 A2. Szymon Myszkowski (ur.1829), wieś Błotnicz
       1 ż.(śl.7.11.1854 Stare Troki) Marianna Tujniewicz (ur.1830), wieś Błotnisewo
            [świadkowie ślubu : Józef Myszkowski, Adam Baranowski]
            ojc. Dominik Tujniewicz
            mat. Agata Stankiewicz
       2 ż.(śl.5.06.1860 Stare Troki) Franciszka Rusewicz (ur.1840), wieś Kułakowice
            ojc. Stanisław Rusewicz
            mat. Katarzyna Kwiatkowska
 
 1826 r. - ślub 24.10.1826 Podumble, par. Troki : Stanisłwostrowski + Wiktoria Myszkowska
 
 Kazimierz Myszkowski [ur.+/-1870]
 ż. Agata Chotkiewicz [ur.+/-1870]
 Dzieci :
 A1. Jadwiga Myszkowska (ur.1893 Troki)
 

 Przypisy :

 Parafia Nowe Troki (XIX wiek) :

 Bajembały (Bajomboły, Baiębały, Boimbały, Boiębok), Barcie (Borcie, Bercie), Bitujciszki (zaścianek),

 Brażoła (Brazoła), Buda, Buda Krasieńska, Buda Stara, Bukły, Burbiszki,

 Chmiszczyzna (zaścianek), Chorążyszki, Ciukiszki, Cudziszki, Cygulany (dwór), Czesławszczyzna,

 Daniliszki, Dobiły, Drozdowka, Dzierwiany,

 Gay, Glity (Glyty), Gratowszczyzna, Gudziszki, Gurobraniszki (zaścianek),

 Jagieliszki, Jałowciszki, Janczuny, Jańczury, Jesmany, Jeśmance,

 Kapciszki (zaścianek), Karaciszki, Kiermieliszki (Kiermeliszki) (wieś i okolica), Kniaziowszczyzna,

 Krasno, Kudrany (wieś i zaścianek), Kukłeniszki, Kurkliszki,

 Lantwanów, Larensow (folwark), Lebiedzie, Lewszary (folwark), Łayciszki,

 Markieniki, Markowszczyzna, Markuciszki, Mejdany, Mewszyszki, Meyłuszki,

 Michniszki, Miciewszczyzna, Miciuny, Miciwszczyzna, Miedzietany (Miedzatany),

 Miejduszki (Mieyduszki, Mieyłuszki), Miejowszczyzna, Młyn Majeryszki (Majeryski), Mowszyszki (Mowszyski),

 Nowosiółki, Nowosiółki Brażlackie, Nowy Dwór (folwark),

 Ołsoki (zaścianek),

 Panaszki, Pasieki (zaścianek), Piekleniki (okolica), Piekteniszki (okolica),

 Pieletoniszki (okolica), Piełaniszki (okolica),

 Pienkieniki (okolica), Pietaniszki (okolica), Pietuchowo (Pietuchow),

 Płomiany, Podumble (wieś i folwark), Popance, Pukliniszki, Pułaniszki (okolica),

 Satoriszki, Serafiniszki, Siejmany (Sieymany), Siersaboła (folwark), Skiersabała (Skierszaboła),

 Słoboda, Słobudz,

 Solkieniki (Sołkieniki), Sołkienicki młyn, Stangiszki (zaścianek), Stanisławówka (karczma), Stanisławowsko,

 Staszkuniszki, Susłany, Szklary, Szulniki,

 Tataryszki, Ulkiszki, Uzaleje,

 Webak, Werdeniszki (zaścianek), Weyniak (zaścianek), Wieliczkow, Wizgirdy (Wyzgierdy, Wiżgardy),

 Wobale, Woytostwo Trockie, Worniki (Werniki), Wornikiele, Woźniczany, Wrotniszki, Wułniszki,

 Zaleszczyzna (wieś i dwór), Zamoście, Zatrocze (dwór), Zerebiany (folwark),

 Żukiszki, Żydziszki

 [powrót]

 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 

 

 

do górywstecz